Sunteți pe pagina 1din 311

Scrieri timpurii

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Prefa ta la prima edi Prefa ta tie a c ar tii Experien te s i viziuni . . . . ix Prolog istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x Marea trezire advent a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Calculul perioadelor profetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii Dezam agirea s i consecin tele ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi Lui Ellen Harmon i se d a o viziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii Dou a grupuri de adventi sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii Primele raze de lumin a asupra Sanctuarului . . . . . . . . . . . xix Adev aruri conrmate prin viziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx nceputul p azirii Sabatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi Descoperirea semnica tiei Sabatului . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii Conferin tele importante legate de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . xxii Pionierii ncep s a publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv nceputul lui Review and Herald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv Lucrarea de publicare cre ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvi Battle Creek devine centrul de publicare . . . . . . . . . . . . . xxvi U sa nchis a s i u sa deschis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvii Cele dou a c ai de ie sire din ncurc atur a . . . . . . . . . . . . . . xxviii Chemarea pentru organizarea a Bisericii . . . . . . . . . . . . . xxix Viziunea privind Marea Lupt a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxx Experien te s i viziuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Prima mea viziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Textele Biblice la care s-a f acut referire n paginile precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Viziuni care au urmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sigilarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul S au . . . . . . . . . . . . . . 58 Zdruncinarea puterilor cerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 U sa deschis as i cea nchis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Punerea la prob a a credin tei noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pentru turma cea mic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ultimele pl agi s i judecata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 iv

Cuprins

Sfr situl celor 2300 de zile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Datoria, avnd n vedere timpul de strmtorare . . . . . . . . . . . . 76 Cioc aniturile misterioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Mesagerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Semnul arei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Orbii care i conduc pe orbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Preg atirea pentru sfr sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Rug aciune s i credin ta Timpul seceri sului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Visele lui Ellen White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Visul lui William Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Supliment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 O explica tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ordinea evanghelic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Dicult a tile n biseric a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 N adejdea bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Preg atirea pentru venirea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Credincio sia n ntlnirile de p art as ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Pentru cei lipsi ti de experien ta T ag aduirea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Lipsa de respect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 P astori mincino si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Darul lui Dumnezeu pentru om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Daruri spirituale. Volumul 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 C aderea lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 C aderea omului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Planul de mntuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Prima venire a lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Lucrarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Schimbarea la fa ta Tr adarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Judecarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 R astignirea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 nvierea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 n al tarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Ucenicii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Moartea lui Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

vi

Scrieri timpurii

Convertirea lui Saul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iudeii hot ar asc s a-l ucid a pe Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel viziteaz a Ierusalimul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marea apostazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taina nelegiuirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve Moarte, nu via ta snic a n nenorocire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reforma protestant a ................................. Unirea dintre biseric as i lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia primului nger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia celui de-al doilea nger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilustrarea mi sc arii advente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Alt a ilustra tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanctuarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia celui de-al treilea nger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O baz a solid a ....................................... Spiritismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L acomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zguduirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P acatele Babilonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marea strigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncheierea vestirii celei de-a treia solii ngere sti . . . . . . . . . . Vremea marii strmtor ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izb avirea sn tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R asplata sn tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P amntul pustiit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cea de-a doua nviere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moartea a doua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apendice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 209 212 216 219 223 227 231 234 237 242 245 249 254 257 261 264 268 271 275 278 280 283 286 289 291 293 295 297

Prefa ta
n aceste vremuri schimb atoare este ntr-adev ar un lucru rar ca o carte s a se vnd a timp de un secol, nregistrnd o cerere mereu crescnd a, s i s a- si ocupe locul n lecturile curente al aturi de alte c ar ti care trateaz a subiecte contemporane. Acesta este ns a cazul statisticii demne de invidiat al Scrierilor timpurii ale lui Ellen G. White. De-a lungul anilor, cartea a fost tip arit a iar as i s i iar as i, n mai multe edi tii. Ea apare acum n a cincia edi tie american a. Acest mic volum, extrem de popular, poart a pe bun a dreptate acest nume, ind o republicare a primelor trei c ar ti scrise de Ellen G. White Viziunile s i experien ta cre stin a a lui E. G. White, carte publicat a prima dat a n 1851; Supliment la Experien te s i viziuni, scoas a de sub tipar n 1854 s i Daruri Spirituale, volumul I, care a ap arut n 1858. Larga s i durabila popularitate a Scrierilor timpurii poate atribuit a dorin tei nestr amutate de a avea s i de a studia soliile care ofer a informa tie s i ncurajare, solii care au venit la nceput n biseric a prin darul profe tiei. A doua tip arire a acestui material s-a f acut n 1882, n dou a volume mai mici Experien te s i viziuni s i Suplimentul ind cuprinse n primul, iar Darurile spirituale n cel de-al doilea. Despre anumite mici ad augiri s i schimb ari editoriale, f acute atunci, prefa ta editorului declar a: Notele de subsol, care ofer a date s i explica tii, s i un apendice care red a dou a vise interesante, care au fost men tionate, dar nu relatate n lucrarea original a, vor spori valoarea acestei edi tii. n afar a de acestea, nu au fost efectuate nici un fel de schimb ari n edi tia de , excep fa ta tie f acnd doar folosirea ocazional a a unui cuvnt nou sau schimbarea construc tiei unei fraze pentru a exprima mai bine ideea s i [iv] nu a fost omis nici un fragment al lucr arii. Nici o umbr a de schimbare nu a avut loc, n vreo idee sau sentiment, n lucrarea original a, iar modic arile textuale s-au f acut chiar sub privirile autoarei s i cu aprobarea ei nemijlocit a. vii

viii

Scrieri timpurii

Cele dou a c ar ti au fost, de asemenea, editate ntr-un singur volum n 1882 sub titlul Scrieri timpurii. n 1906, materialul pentru tip arire a fost ref acut pentru cea de-a treia edi tie american a, care s-a bucurat de o larg a difuzare, satisf acnd cererea tot mai mare. Paginarea acestei edi tii a devenit standardul pentru citarea sursei , pentru indexurile scrierilor lui E. White, publicate s i, n consecin ta ulterior. Cea de-a patra edi tie a Scrierilor timpurii a fost publicat a n 1945. Patruzeci de ani de tip arit s i retip arit au dus la necesitatea refacerii pl acilor de tipar. ntruct caracterul literelor a fost schimbat, con tinutul a fost p astrat pagin a cu pagin a pentru edi tiile care s-au succedat. S-au folosit ortograa modern as i formele curente de a trecut scurt n revist punctua tie s i o nou a prefa ta a istoria c ar tii. Aceast a a cincia edi tie este caracterizat a printr-un prolog istoric, ad augat pentru a oferi cititorului o cunoa stere a timpurilor s i mprejur arilor descrise n diferitele pasaje ale c ar tii s i prin mai multe note suplimentare, furnizate pentru a explica expresiile s i situa tiile nu att de bine n telese acum, precum au fost n telese la momentul scrierii lor. Nu s-a efectuat nici o schimbare n textul conceput de E. G. White s i nici n pagina tia celei de-a patra edi tii, pe care a s , se armonizeaz succedat-o edi tia de fa ta i care, n consecin ta a cu Indexul general al scrierilor lui E. G. White. biograc n Experien te s i viziuni este prezentat a prima schi ta aa lui E. White, trasnd pe scurt experien ta sa de-a lungul anilor 18401844. Apoi, urmeaz a un num ar de viziuni avute la nceput, dintre care multe au v azut prima dat a lumina tiparului pe foi volante sau n [v] forma unor articole periodice. Suplimentul explic a anumite expresii din lucrarea de nceput, care fuseser a n telese sau interpretate gre sit, s i d a sfaturi suplimentare bisericii. Publicarea lui a urmat la un an de la prima bro sur a care purta titlul de M arturie pentru biseric a. Darurile spirituale, volumul I, ind prima relatare publicat a despre conictul de veacuri dintre Hristos s i ngerii S ai, pe de-o parte, s i Satana s i ngerii lui, pe de alt a parte, sunt ndr agite pentru descrierile vii s i forma lor compact a, atingnd, dup a cum se poate observa, numai punctele mai proeminente. Aceast a descriere scurt a a conictului a fost mult dezvoltat a n cele patru volume ale Spiritului profe tiei, publicat ntre anii 1870-1884. Dup a o larg a difuzare, acest

Prefa ta

ix

set, format din patru c ar ti, a fost nlocuit de seria bine cunoscut a s i citit a pe scar a larg a, numit a Conictul veacurilor, care prezenta relatarea ntr-o form as i mai detaliat a, a sa cum i fusese prezentat a lui E. White n multe viziuni. De si aceste vo-lume cuprinz atoare Patriarhi s i profe ti, Profe ti s i regi, Hristos, Lumina lumii, Faptele apostolilor s i Tragedia veacurilor prezint a istoria conictului n forma lui complet a, scrierea ini tial a a acestor relat ari, a sa cum este prezentat a aici, n forma ei scurt a, direct as i simpl a, ca Experien te s i viziuni, va ntotdeauna foarte c autat a. Administratorii publica tiilor lui Ellen G. White Washington D.C. Martie 1963 la prima edi Prefa ta tie a c ar tii Experien te s i viziuni Suntem con stien ti c a mul ti cercet atori sinceri ai adev arului s i sn teniei biblice au prejudec a ti legate de viziuni. Dou a mari cauze au stat la baza acestor prejudec a ti. Mai nti, fanatismul, nso tit de viziuni s i manifest ari false, a existat, mai mult sau mai pu tin, [vi] aproape pretutindeni. Aceasta i-a f acut pe mul ti dintre cei sinceri s a se ndoiasc a de orice lucru de acest fel. n al doilea rnd, expunerea public a a mesmerismului s i a ceea ce este n mod obi snuit numit cioc aniturile misterioase, este calculat a perfect s a am ageasc as i n ce prive s a creeze necredin ta ste darurile s i procedeele folosite de Duhul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu Se schimb a. Lucrarea Sa prin Moise, n prezen ta lui Faraon, a fost des avr sit a, chiar dac a lui Iane s i Iambre li s-a ng aduit s a fac a minuni prin puterea lui Satana, care se asem anau cu minunile nf aptuite de Moise. Contrafacerea a ap arut s i n zilele apostolilor, dar, cu toate acestea, darurile Duhului s-au manifestat n urma sii lui Hristos. Iar scopul lui Dumnezeu nu este de a-Si l asa poporul, n acest veac n care am agirea aproape c a nu are limite, f ar a darurile s i manifest arile Duhului S au. Scopul unei contrafaceri este de a imita o realitate prezent a. De aceea, manifestarea de acum a duhului r at acirii reprezint a o dovad a c a Dumnezeu Se dezv aluie copiilor S ai prin puterea Duhului Sfnt s i c a este pe punctul de a-Si mplini cuvntul ntr-un mod glorios.

Scrieri timpurii

n zilele de pe urm a, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice f aptur a; feciorii vo stri s i fetele voastre vor proroci, tinerii vo stri vor avea vedenii s i b atrnii vo stri vor visa visuri! Faptele apostolilor 2, 17; Ioel 2, 28) Ct despre mesmerism, l-am considerat ntotdeauna periculos s i de aceea nu am avut nimic de a face cu el. Nici m acar nu am v azut vreodat a o persoan a ntr-un somn hipnotic s i nu cunoa stem nimic proprie legat de aceast prin experien ta a practic a. Difuz am aceast a mic a lucrare cu n adejdea c a i va mngia pe sn ti. James White Saratoga Springs, New York August 1851 [vii] Prolog istoric Scrierile timpurii reprezint a o lucrare de un interes durabil s i deosebit pentru adventi stii de ziua a s aptea, c aci ea reune ste primele scrieri ale lui Ellen G. White. Acestea au fost scrise s i publicate tura celor care, mpreprima dat a n anii 1850 pentru zidirea s i nv a ta un a cu autoarea, trecuser a prin experien tele adventi stilor p azitori ai Sabatului, n 1840 s i n primii ani ai deceniului urm ator. A sa stnd lucrurile, autoarea a considerat c a cititorul este familiarizat cu istoria trezirii advente s i dezvoltarea mi sc arii adventiste de ziua a s aptea, care a nceput n 1844. Prin urmare, se face doar n treac at referire la experien te bine n telese n acel timp s i sunt folosite expresii care, pentru a n telese n mod corect, trebuie s a e privite n ansamblul istoriei adventi stilor p azitori ai Sabatului din acele prime zile. n 1858, scriind despre trmbi tarea soliilor celor trei ngeri din Apocalipsa 14, Ellen White trateaz a experien tele celor care au participat n lucrare s i mai degrab a desprinde lec tii din aceste experien te dect s a ofere, a sa cum ne-am putea a stepta, o prezentare complet a a caracterului acestor mesaje. Vezi paginile 232-240; 254-258. Cnd s i cnd, ea folose ste termeni att de neobi snui ti acum, ca adventist nchis deschis nominal , u sa a, u sa a etc.

Prefa ta

xi

ntre noi s i acele vremuri eroice, se a a mai bine de un secol. Cititorul trebuie s a tin a bine minte acest lucru. Istoria care a fost att de bine cunoscut a contemporanilor lui Ellen White va trecut a n revist a de c atre noi, atingnd unele din punctele de vrf ale experien telor adventi stilor p azitori ai Sabatului din timpul a zece sau dou azeci de ani care au precedat prima publicare a materialelor care [viii] apar aici. n primele paragrafe, E. White se refer a pe scurt la convertirea sa s i la primele sale experien te cre stine. Spune, de asemenea, s i despre audierea unor prelegeri despre doctrine biblice, legate de a steptata venire, n trup, a lui Hristos, despre care se credea c a este foarte aproape. Marea trezire advent a, la care ne referim aici pe scurt, a fost o mi scare ce a cuprins ntreaga lume. Ea s-a n ascut ca rezultat al unui studiu atent al pasajelor biblice profetice de c atre mul ti, s i al accept arii ve stilor bune despre venirea lui Isus de c atre un num ar mare de oameni de pe tot globul. Marea trezire advent a ns a solia advent a a fost vestit as i primit a cel mai mult n Statele Unite. Pe m asur a ce profe tiile biblice, care relatau rentoarcerea lui Isus, erau acceptate de b arba ti s i femei destoinici, apar tinnd multor confesiuni, s-a format un grup mare de credincio si adventi sti sinceri. Ar trebui s a not am, totu si, c a nu s-a format nici o organiza tie religioas a distinct a, separat a. Speran ta advent a a dus la rede stept ari religioase, care au fost de folos tuturor bisericilor protestante, s i i-au f acut pe mul ti care fuseser a sceptici s i necredincio si s a- si m arturiseasc a public credin ta n Biblie s i n Dumnezeu. Cnd mi scarea s-a apropiat de punctul s au culminant, n primii ani de dup a 1840, mai multe sute de slujitori ai Evangheliei s-au unit n vestirea soliei. n frunte se aa William Miller, care locuia n partea estic a a statului New York. El era un membru de seam a n comunitatea sa, c stigndu- si traiul ca fermier. n ciuda bogatei educa tii cre stine primite n familie, el devenise sceptic n tinere te. Si-a pierdut credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu s i a adoptat vederi de duminic deiste. ntr-o diminea ta a, n timp ce citea o predic a n biserica baptist a, Duhul Sfnt i-a atins inima s i a fost condus s a-L accepte pe Isus Hristos ca Mntuitor al s au. Miller s-a apucat s a

xii

Scrieri timpurii

[ix] studieze Cuvntul lui Dumnezeu, ind hot art s a g aseasc a n Biblie un r aspuns satisf ac ator la toate ntreb arile sale s i s a ae el nsu si adev arurile descrise n paginile ei. Timp de doi ani, el a consacrat mult timp studierii Scripturilor, verset cu verset. S-a hot art s a nu treac a la versetul urm ator pn a nu sim tea c a a g asit o explica tie satisf ac atoare a celui pe care l studia. . n timp, a ajuns Nu avea naintea lui dect Biblia s i o concordan ta n studiul s au la profe tiile celei de-a doua veniri literale, n trup, a lui Hristos. S-a concentrat, de asemenea, cu putere asupra marilor profe tii legate de timp, n special cea de 2300 de zile din Daniel 8 s i 9, pe care a legat-o de profe tia din Apocalipsa 14 s i solia ngerului care veste ste ceasul Judec a tii lui Dumnezeu (Apocalipsa 14, 6.7). n acest volum, la pagina 299, E. White declar a c a Dumnezeu Si-a trimis ngerul pentru a mi sca inima lui William Miller pentru a-l determina s a cerceteze profe tiile. , E. White a auzit dou n adolescen ta a serii de prelegeri, sus tinute de Miller n ora sul Portland, statul Maine. Asupra inimii sale a r amas o impresie durabil a, profund a. O vom urm ari n timp ce desf as oar a naintea noastr a calculul profe tiilor, a sa cum le-a prezentat ascult atorilor pastorul Miller. Pentru aceasta, vom folosi o carte scris a de E. White mai trziu, Tragedia Veacurilor: Calculul perioadelor profetice Profe tia care p area s a descopere, n modul cel mai clar, timpul celei de a doua veniri era aceea din Daniel 8, 14: Pn a vor trece dou a mii trei sute de seri s i dimine ti; apoi sfntul Loca s va cur a tit. Folosind regula lui de a face din Scriptur a propriul ei interpret, Miller a v azut c a o zi n profe tie reprezint a n mod simbolic un an [Numeri 14, 34; Ezechiel 4, 6]; a v azut c a perioada de 2300 zile profetice sau ani literali se ntindeau pn a departe, dincolo de ncheierea [x] dispensa tiunii iudaice, deci nu se poate referi la sanctuarul acelei dispensa tiuni. Miller a acceptat concep tia unanim recunoscut a pe atunci s i a n teles c a, n era cre stin a, p amntul este sanctuarul s i, ca urmare, cur a tirea sanctuarului prezis a n Daniel 8, 14 reprezint a cur a tirea p amntului prin foc la a doua venire a lui Hristos. Dac a punctul corect de nceput pentru cele 2300 zile ar g asit, sus tinea . Numai el, timpul celei de a doua veniri putea precizat cu u surin ta

Prefa ta

xiii

a sa putea descoperit timpul acelei mari mpliniri, vremea n care starea actual a cu toat a mndria s i puterea ei, pompa s i vanitatea ei, nelegiuirea s i ap asarea si vor g asi sfr situl; cnd blestemul va ndep artat de pe p amnt, moartea va distrus a, r asplata va dat a slujitorilor lui Dumnezeu, profe tilor s i sn tilor, celor care se tem de numele S au, s i va pr ap adi pe aceia care pr ap adesc p amntul. [Not a de subsol: Bliss, Memoirs of Wm. Miller, 7]. nnoit Cu o st aruin ta as i mai profund a, Miller a continuat cercetarea profe tiilor, zile s i nop ti ntregi ind devotate studiului a ceea cople ce g asea acum de o importan ta sitoare s i de un interes care absorbea totul. n capitolul 8 din Daniel, el n-a g asit nici o cheie pentru nceputul celor 2300 de zile; ngerul Gabriel, cu toate c a i se poruncise s a-l fac a pe Daniel s a n teleag a viziunea, i-a dat numai o explica tie par tial a. Iar cnd persecu tia teribil a, care urma s a se abat a peste biseric a, a fost descoperit a viziunii profetului, puterea zic a l-a p ar asit. El n-a mai putut suporta, iar ngerul l-a l asat singur pentru o vreme. Daniel a le sinat s i a fost bolnav timp de cteva zile. Eram uimit de vedenia aceasta, spunea el, dar nimeni n-a n teles-o. ns a Dumnezeu a poruncit solului S au: F a-l pe acest om s a n teleag a vedenia. Aceast a ns arcinare trebuia ndeplinit a. n ascultare de aceast a ns arcinare, ngerul s-a ntors la Daniel s i i-a zis: Am venit s a- ti dau pricepere s i n telegere; de aceea ia aminte s i n telege [xi] vedenia. [Daniel 8, 27.16; 9,22.23.25-27]. n vedenia din capitolul 8 era un punct important, care fusese l asat neexplicat, s i anume, cel referitor la timp perioada de 2300 de zile; de aceea ngerul, rezumnd explica tia, a z abovit ndeosebi asupra acestui punct. Saptezeci de s apt amni au fost hot arte asupra poporului t au s i asupra cet a tii snte.... S as tii deci s i s a n telegi c a, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului pn a la Unsul, Mesia, la Crmuitorul, vor trece 7 s apt amni; apoi timp de 62 de s apt amni, pie tele s i gropile vor zidite din nou, s i anume n vremuri de strmtorare. Dup a aceste 62 de s apt amni, Mesia va strpit s i nu va avea nimic.... El va face leg amnt cu mul ti timp de o s apt amn a; dar la jum atatea s apt amnii, va face s a nceteze jertfa s i darul de mncare. ngerul fusese trimis la Daniel cu scopul precis de a-i explica punctul pe care nu-l n telesese n viziunea din capitolul 8, declara tia cu privire la timp pn a vor trece 2300 de zile, apoi sfntul Loca s va cur a tit. Dup a aceea, i s-a poruncit lui Daniel: Ia aminte dar la

xiv

Scrieri timpurii

cuvntul acesta s i n telege vedenia. Primele cuvinte ale ngerului au fost: 70 de s apt amni au fost hot arte asupra poporului t au s i cet a tii tale cele snte. Cuvntul tradus aici prin hot art nseamn a literal t aiat. 70 de s apt amni, reprezentnd 490 de ani, sunt declara ti de nger a t aia ti, ca apar tinnd ndeosebi iudeilor. ns a din ce au fost t aia ti? Din moment ce cele 2300 de zile erau singura perioad a de timp men tionat a n capitolul 8, aceasta trebuie s a e perioada din care au fost t aiate cele 70 de s apt amni. Ele sunt deci o parte din cele 2300 de zile, iar aceste dou a perioade trebuie s a nceap a n acela si [xii] tim ngerul declara c a acele 70 de s apt amni ncep la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Iar dac a se putea g asi data acestei porunci, atunci putea precizat punctul de plecare pentru marea perioad a de 2300 de zile. Decretul c autat se g asea n capitolul 7 din Ezra, versetele 12-26. n forma lui complet a, fusese dat de Artaxerxe, mp aratul Persiei, n anul 457 . Hr., ns a n Ezra 6, 14 se spune c a a fost cl adit a Casa Domnului din Ierusalim dup a porunca [decretul] lui Cirus, Darius s i Artaxerxe, mp aratul Persiei. Ace sti trei mp ara ti, prin emiterea, rearmarea s i nalizarea decretului, l-au adus la des avr sirea prev azut a de profe tie pentru a marca astfel nceputul celor 2300 de ani. Lund deci anul 457 . Hr., anul formul arii decretului, ca dat aa poruncii, s-a v azut c a toate preciz arile profe tiei cu privire la cele 70 de s apt amni se mpliniser a. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului pn a la Mesia, Crmuitorul, vor trece s apte s apt amni, apoi 62 de s apt amni, adic a 69 de s apt amni sau 483 de ani. Decretul lui Artaxerxe a intrat n vigoare n toamna anului 457 .Hr. ncepnd cu aceast a dat a, cei 483 de ani se ntind pn a n toamna anului 27 d.Hr. Atunci s-a ncheiat aceast a profe tie. Cuvntul Mesia nseamn a Cel Uns. n toamna anului 27 d.Hr., Hristos a fost botezat de Ioan s i a primit ungerea Duhului. Apostolul Petru m arturise ste c a Dumnezeu a uns cu Duhul Sfnt s i cu putere de sus pe Isus din Nazaret. [Faptele apostolilor 10, 38]. Iar Mntuitorul nsu si declara: Duhul Domnului este peste Mine, c aci M-a uns s a vestesc s aracilor Evanghelia. [Luca 4, 18]. Si, dup a botez, S-a dus n Galileea predicnd Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a mplinit vremea, s i mp ar a tia lui Dumnezeu este aproape. Poc ai ti-v as i crede ti n Evanghelie. [Marcu 1, 14.15]

Prefa ta

xv

El va ncheia un leg amnt trainic cu mul ti timp de o s apt amn a. [xiii] S apt amna amintit a aici este ultima din cele 70; ea reprezint a ultimii s apte ani din perioada pus a deoparte pentru iudei. n vremea aceasta, care ncepe de la anul 27 pn a la anul 34 d.Hr., Hristos, n mod personal, apoi, prin ucenicii S ai, a adresat invita tia Evangheliei, ndeosebi iudeilor. De asemenea, cnd apostolii au pornit cu vestea cea bun a a mp ar a tiei, ndrumarea Mntuitorului era: S a nu merge ti pe calea Neamurilor s i s a nu intra ti n vreo cetate a Samaritenilor; ci merge ti mai degrab a la oile pierdute ale casei lui Israel. [Matei 10, 5.6] La mijlocul s apt amnii va face s a nceteze jertfa s i darul de mncare. n anul 31 d.Hr., la trei ani s i jum atate dup a botez, Domnul nostru a fost r astignit. Astfel, o dat a cu jertfa cea mare, oferit a pe Calvar, s-a ncheiat s i sistemul jertfelor, care ar atase timp de patru mii de ani c atre Mielul lui Dumnezeu. Tipul se ntlnise cu Antitipul s i toate jertfele s i darurile de mncare din sistemul ceremonial trebuia s a nceteze. Cele 70 de s apt amni sau 490 de ani, rezerva ti ndeosebi iudeilor, s-au ncheiat, a sa cum am v azut, n anul 34. La aceast a dat a, prin ac tiunea sinedriului iudeilor, s-a pecetluit lep adarea Evangheliei prin uciderea lui Stefan s i prin persecutarea urma silor lui Hristos. A sa c a, ncepnd de atunci, solia mntuirii n-a mai fost restrns a la poporul ales, ci a fost dat a lumii. Ucenicii, obliga ti ind de persecu tii s a fug a din Ierusalim, au mers pretutindeni, vestind Cuvntul. Filip a mers n cetatea Samariei s i le-a predicat pe Hristos. Petru, prin c al auzire divin a, a f acut cunoscut Evanghelia suta sului din Cezareea, Corneliu cel tem ator de Dumnezeu; iar zelosul Pavel, c stigat la credin ta lui Hristos, a fost ns arcinat s a duc a vestea cea bun a departe, la Neamuri. [Faptele apostolilor 8,4.5; 22,21] n felul acesta, toate preciz arile profe tiei privind pe Israel s-au [xiv] mplinit n mod izbitor. nceputul celor 70 de s apt amni s-a stabilit f ar a ndoial a n anul 457 . Hr., iar ncheierea lor n anul 34 d.Hr. De la aceast a dat a, nu mai avem nici o dicultate s a g asim ncheierea celor 2300 de zile. Cele 70 de s apt amni 490 de zile ind t aiate din cele 2300, mai r amneau nc a 1810 zile. Deci, dup a terminarea celor 490 de zile, trebuia s a se mai mplineasc a nc a 1810 zile. Astfel c a, ncepnd cu anul 34 d.Hr., cei 1810 ani se continuau pn a n anul 1844. Prin urmare, cele 2300 de zile-ani din Daniel 8, 14 se

xvi

Scrieri timpurii

ncheiau n anul 1844. Si atunci, la ncheierea acestei lungi perioade profetice, dup a m arturia ngerului lui Dumnezeu, sanctuarul va cur a tit. n felul acesta, timpul pentru cur a tirea sanctuarului care era aproape n mod general prev azut a la a doua venire a fost stabilit cu precizie. Miller s i tovar as ii lui au crezut la nceput c a cele 2300 de zile se vor ncheia n prim avara anului 1844, cu toate c a profe tia ar ata c atre toamna acelui an. n telegerea gre sit a a acestui punct a adus dezam agirea s i ncurc atura acelora care stabiliser a o dat a mai devreme pentru venirea Domnului. Dar lucrul acesta n-a afectat puterea argumentului care ar ata c a cele 2300 de zile se ncheiau n anul 1844, s i c a evenimentul cel mare reprezentat prin cur a tirea sanctuarului trebuia s a aib a loc atunci. Cnd a nceput s a studieze Scripturile, a sa cum o f acuse, pentru a dovedi c a ele erau o descoperire de la Dumnezeu, la nceput, Miller nu se a steptase ctu si de pu tin s a ajung a la concluzia la care ajunsese acum. Dar dovada Scripturii era prea clar as i prea conving atoare pentru a nu luat a n seam a. Consacrase deja doi ani studiului Bibliei, cnd, n anul 1818, a ajuns la convingerea solemn a c a n aproximativ 25 de ani Hris[xv] tos urma s a Se arate pentru mntuirea poporului S au Tragedia veacurilor, 324-329 Dezam agirea s i consecin tele ei Credincio sii adventi sti priveau cu o vie ner abdare c atre ziua a steptatei rentoarceri a Domnului lor. Ei au v azut toamna lui 1844 ca ind momentul spre care ar ata profe tia lui Daniel. Dar ace sti credincio si consacra ti aveau s a sufere o grea dezam agire. A sa cum ucenicii din vechime, nen telegnd caracterul real al evenimentelor care trebuia s a aib a loc la mplinirea profe tiei legate de prima venire a lui Isus, au suferit o dezam agire, tot a sa, adventi stii din 1844 au fost dezam agi ti n ce prive ste desf as urarea profe tiei legate de cea de-a doua s i mult a steptata venire a lui Hristos. Despre aceasta, Ellen : White a scris n volumul de fa ta Isus nu a venit pe p amnt, a sa cum credea grupul bucuros de a stept atori, pentru a cur a ta sanctuarul, puricnd p amntul prin foc. Am v azut c a ei au fost corec ti n calcularea perioadelor profetice.

Prefa ta

xvii

Timpul profetic s-a terminat n 1844 s i Isus a intrat n Sfnta Sntelor pentru a cur a ta Sanctuarul, la sfr situl zilelor. Gre seala lor consta n nen telegerea a ceea ce era Sanctuarul s i natura cur a tirii sale. 243 Aproape imediat dup a dezam agirea din 22 octombrie, mul ti credincio si s i pastori care sprijiniser a solia advent a s-au retras. Unii dintre ace stia se al aturaser a mi sc arii n mare parte din cauza fricii, iar cnd timpul de a steptare a trecut, ei s i-au abandonat n adejdea s i au disp arut. Al tii au fost cuprin si de fanatism. Cam jum atate din grupul adventist s-a prins cu putere de ncrederea lor c a Hristos avea s a apar a curnd pe norii cerului. n experien ta batjocoririi s i ridiculiz arii lor de c atre lume, ei au crezut c a v ad dovezi c a ziua de har pentru [xvi] lume trecuse. Ace sti oameni credeau cu hot arre c a ntoarcerea Domnului era foarte aproape. Dar cum zilele se transformau n s apt amni s i Domnul nu ap area, p arerile lor au devenit contradictorii s i acest grup s-a scindat. O parte, mare ca num ar, a mbr a ti sat pozi tia c a profe tia nu a fost mplinit a n 1844 s i c a trebuie s a fost o gre seal a n calcularea perioadelor profetice. Ei au nceput s a- si concentreze aten tia asupra unei date viitoare pentru acest eveniment. Erau s i al tii, un grup mai mic, premerg atorii Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, att de siguri de dovezile lucr arii Duhului lui Dumnezeu n marea trezire advent a, nct t ag aduirea faptului c a mi scarea era lucrarea Domnului ar fost echivalent a, credeau ei, cu dispre tuirea Duhului harului. Si ei sim teau c a nu pot face acest lucru. Lui Ellen Harmon i se d a o viziune Experien ta acestui grup de credincio si s i lucrarea pe care urma ca ei s a o fac a au descoperit-o zugr avit a n ultimele versete din Apocalipsa, capitolul 10. Speran tele advente urmau s a renvie. Dumnezeu i condusese. El nc a i conducea. n mijlocul lor era o tn ar a, pe nume Ellen Harmon, care, n decembrie 1844, la numai dou a luni dup a Dezam agire, a primit o revela tie profetic a de la Dumnezeu. n aceast a viziune, Domnul i nf a ti sa c al atoria poporului advent c atre Noul Ierusalim. Cu toate c a aceast a viziune nu explica motivul dezam agirii, explica tie care putea s i chiar a venit din studierea Bibliei, le oferea totu si asigurarea c a Dumnezeu i conducea s i voia s a continue s a-i c al auzeasc a n drumul lor c atre cetatea cereasc a.

xviii

Scrieri timpurii

La nceputul c ar arii simbolice, descoperite tinerei Ellen era o lumin a str alucitoare, identicat a de c atre nger ca ind strig atul de la miezul nop tii, o expresie legat a de predicarea zeloas a din vara [xvii] s i toamna lui 1844 a celei de-a doua veniri iminente. n aceast a viziune, ea L-a v azut pe Hristos conducnd poporul c atre cetatea lui Dumnezeu. Conversa tia lor a indicat c a aceast a c al atorie avea s a e mai lung a dect anticipaser a ei. Unii L-au pierdut din vedere pe Isus s i au c azut de pe c arare, dar cei care s i-au tinut ochii a tinti ti asupra la destina Lui s i asupra cet a tii au ajuns n siguran ta tie. Acestea sunt lucrurile pe care le g asim prezentate n Prima mea viziune, la paginile 13-17. Dou a grupuri de adventi sti La nceput, numai c tiva au fost v azu ti cu acest grup, mergnd nainte, ntr-o lumin a crescnd a. Pe la anul 1846, s-a calculat c a num arul acestora era de aproape cincizeci. Grupul mai mare, care a renun tat la ncrederea n mplinirea profe tiei din 1844, num ara aproximativ 30 000 de persoane. Liderii lor s-au ntlnit n 1845 la o n Albany, New York, din 29 aprilie pn conferin ta a la 1 mai, la care s i-au reconsiderat pozi tia. Printr-o ac tiune hot art a, ei au trecut n ordinea de zi avertizarea mpotriva celor care pretind o iluminare special a, care propov aduiesc pove sti evreie sti s i care stabilesc noi puneri la prob a. (Advent Herald, 14 mai 1845). Astfel, ei au nchis u sa pentru lumina care descoperea Sabatul s i Spiritul Profetic. Ei erau ncrez atori c a profe tia nu se mplinise n 1844, iar unii au xat n viitor momentul termin arii perioadei profetice de 2300 de zile. Au fost stabilite diferite termene, dar acestea au trecut unul dup a altul, f ar a evenimente. Ace sti oameni, p astra ti laolalt a de elementul de coeziune al n adejdii advente, s-au raliat la nceput la mai multe grupuri, nu foarte nchegate, destul de diferite n privin ta anumitor pozi tii legate de doctrin a. Unele dintre aceste grupuri s-au stins n scurt a vreme. Grupul care a supravie tuit a devenit Biserica Cre stin a Adventist a. Asemenea persoane sunt identicate n aceast a carte ca [xviii] adventi sti de ziua nti sau adventi sti nominali.

Prefa ta

xix

Primele raze de lumin a asupra Sanctuarului Dar trebuie s a ne ntoarcem acum la cei care s-au prins cu tenacitate de ncrederea lor c a profe tia fusese mplinit a la data de 22 octombrie 1844 s i care, cu mintea s i inima deschise, au p as it mai departe, n adev arurile legate de Sabat s i de Sanctuar, pe m asur a ce lumina cerului str alucea pe c ararea lor. Ace sti oameni nu au fost localiza ti ntr-un spa tiu anume, ci reprezentau indivizi sau grupuri foarte mici, pres arate ici-colo, n zona central-nordic as i de nord-est a Statelor Unite. Hiram Edson, care apar tinea unui astfel de grup, locuia n zona central a a statului New York, la Port Gibson. El era liderul adventi stilor din partea aceea. Credincio sii se adunaser a n casa sa, pe data de 22 octombrie 1844, pentru a a stepta venirea Domnului. Calmi s i r abd atori, ei au a steptat marele eveniment. ns a cnd a venit miezul nop tii s i s i-au dat seama c a ziua a steptat a trecuse, le-a devenit clar c a Isus nu avea s a soseasc a att de curnd ct si nchipuiser a ei. A fost o vreme de amarnic a dezam agire. n primele ceasuri ale dimine tii, Hiram Edson s i al ti c tiva s-au dus n s opronul acestuia pentru a se ruga s i, n timp ce se rugau, el a sim tit asigurarea c a vor primi lumin a. n timp ce Edson s i un prieten de-al lui traversau un cmp cultivat cu porumb, pentru a vizita prieteni adventi sti, a p arut c a o mn a l-a atins pe um ar. A privit n sus pentru a vedea ca ntr-o viziune cum se deschid cerurile s i pe Hristos, n Sanctuarul ceresc, intrnd n Sfnta Sntelor, pentru a ncepe acolo o lucrare de slujire pentru poporul S au, n loc s a ias a din Locul Preasfnt pentru a cur a ti lumea prin foc, a sa cum propov aduiser a ei. Un studiu biblic foarte atent al lui Hiram Edson, F. B. Hahn, un medic, s i O. R. L. Crozier, tor, a descoperit curnd c un nv a ta a sanctuarul care urmeaz a s a e cur a tit la sfr situl celor 2300 de ani nu era p amntul, ci tabernacolul din cer, avndu-L pe Hristos slujind pentru noi n Sfnta Sntelor. rii [xix] Aceast a lucrare de mijlocire a lui Hristos a corespuns anun ta ceasului judec a tii lui Dumnezeu, trmbi tat n solia primului nger torul, a scris descoperirile f (Apocalipsa 14:6, 7). Crozier, nv a ta acute de grupul de studiu. Acestea au fost tip arite pe plan local s i apoi ntro form a mai cuprinz atoare ntr-o publica tie adventist a, cunoscut a sub denumirea de Day-Star, scoas a n Cincinnati, Ohio. Un num ar

xx

Scrieri timpurii

special din 7 februarie 1846 a fost consacrat n ntregime acestui studiu biblic asupra chestiunii Sanctuarului. Adev aruri conrmate prin viziune n timp ce acest studiu era n desf as urare s i nainte ca lucrarea lor s a e adus a la cuno stin ta publicului larg, departe, n partea de r as arit a statului Maine, lui Ellen Harmon i-a fost dat a o viziune n care i s-a ar atat transferarea slujbei lui Hristos din Sfnta n Sfnta Sntelor, la sfr situl celor 2300 de zile. Raportul acestei viziuni se g ase ste n Early Writings, 54-56. Despre o alt a viziune, la scurt timp dup a aceasta, dup a cum spune E. White ntr-o declara tie scris a n aprilie 1847, ea relateaz a: Domnul mi-a ar atat n viziune, mai bine de un an n urm a, c a fratele Crozier a avut adev arata lumin a privind cur a tirea Sanctuarului s i c a era voia Sa ca fratele Crozier s a scrie despre aceast a abordare pe care el ne-a oferit-o n edi tia special a a lui Day-Star din 7 februarie 1846. M a simt pe deplin autorizat a de Domnul s a recomand aceast a edi tie special a ec arui sfnt. A Word to the Little Flock, 12. Astfel, descoperirea celor care studiaser a Biblia a fost conrmat a de viziunile solului lui Dumnezeu. n anii care au urmat, Ellen White a scris mult n ceea ce prive ste adev arul despre Sanctuar s i semnica tia lui pentru noi, s i exist a multe referin te f acute la acesta n Early Writings. Nota ti n special capitolul care ncepe la 250, intitulat Sanctuarul. n telegerea slujbei lui Hristos n Sanctuarul ceresc s-a dovedit a o cheie care a [xx] desf acut taina Marii Dezam agiri. Pionierii no stri au v azut clar c a profe tia, care anun ta ceasul judec a tii lui Dumnezeu ca ind aproape, s i-a g asit mplinirea n evenimentele care au avut loc n 1844, dar c a era o lucrare de slujire care trebuia dus a la mplinire n Sfnta Sntelor din Sanctuarul ceresc, nainte ca Hristos s a vin a pe acest p amnt. Solia primului nger s i solia celui de-al doilea nger fuseser a vestite n proclamarea mesajului advent, s i acum a nceput s a e trmbi tat a solia celui de-al treilea nger. Prin acest mesaj a nceput s a se fac a lumin a n privin ta semnica tiei Sabatului zilei a s aptea.

Prefa ta

xxi

nceputul p azirii Sabatului Pentru a dezv alui istoricul nceperii p azirii Sabatului de c atre primii adventi sti, mergem n ora sul Washington din inima statului New Hampshire, care se nvecineaz a cu Maine la r as arit s i a c arui vestic grani ta a se a a la s aizeci de mile de statul New York. Aici, n 1843, membrii unei biserici cre stine independente au auzit s i au acceptat predicarea soliei advente. Era un grup entuziast. n mijlocul lor a venit o baptist a de ziua a s aptea, Rachel Oakes, care a mp ar tit bro suri ce expuneau cerin tele obligatorii ale celei de-a patra porunci. n 1844, unii au v azut s i au acceptat acest adev ar biblic. Dintre ace stia, William Farnsworth, la un serviciu divin de duminic a diminea ta, s-a ridicat n picioare s i a declarat c a inten tioneaz a s a p azeasc a Sabatul lui Dumnezeu, a sa cum era descoperit n porunca a patra. Alte circa dou asprezece persoane i s-au al aturat, lund cu fermitate pozi tie n favoarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Ace stia erau primii adventi sti de ziua a s aptea. Slujitorul Evangheliei care p astorea aceast a biseric a, Frederick Wheeler, a acceptat curnd Sabatul zilei a s aptea s i a fost primul pastor adventist care a procedat astfel. Un altul, care a predicat solia reveniri lui Hristos, T. M. Preble, s i care locuia n acela si stat, a acceptat adev arul Sabatului s i, n februarie 1845, a publicat un articol n Hope of Israel, una dintre publica tiile adventiste, expunnd cerin- [xxi] tele obligatorii ale celei de-a patra porunci. Joseph Bates, un pastor adventist de seam a care locuia n Fairhaven, Massachusetts, a citit articolul lui Preble s i a acceptat Sabatul zilei a s aptea. La scurt timp dup a aceasta, pastorul Bates a f acut o c al atorie la Washington, New Hampshire, pentru a studia acest adev ar nou descoperit mpreun a cu adventi stii p azitori ai Sabatului, care locuiau acolo. Cnd s-a ntors acas a, era pe deplin convins de adev arul Sabatului. n timp, Bates s-a hot art s a publice o bro sur a care stabilea cerin tele obligatorii ale celei de-a patra porunci. Bro sura sa de patruzeci s i opt de pagini despre Sabat a fost publicat a n august 1846. Un exemplar al acesteia a ajuns n minile lui James s i Ellen White cam n acela si timp n care a avut loc c as atoria lor, la sfr situl lui august. n urma dovezilor scripturistice prezentate acolo, ei au acceptat s i au nceput s a p azeasc a Sabatul zilei a s aptea. Despre aceasta, Ellen White a scris mai trziu: n toamna lui 1846, am nceput s a p azim Sabatul biblic,

xxii

Scrieri timpurii

s a-l propov aduim s i s a-l ap ar am. M arturii pentru comunitate 1:75 Descoperirea semnica tiei Sabatului James s i Ellen White au luat pozi tie numai datorit a dovezilor scripturistice c atre care mintea lor fusese ndreptat a n bro sura lui Bates. Apoi, n primul Sabat din aprilie 1847, s apte luni de la momentul n care au nceput s a p azeasc as i s a propov aduiasc a Sabatul zilei a s aptea, Domnul i-a dat o viziune lui E. White la Topsham, statul Maine, n care a fost subliniat a importan ta Sabatului. Ea a v azut tablele Legii n chivot, n Sanctuarul ceresc, s i o aureol a n jurul poruncii a patra. Vezi paginile 32-35 pentru ntreaga relatare a acestei viziuni. Pozi tia luat a anterior n urma studierii Cuvntului lui Dumnezeu a fost conrmat a. Viziunea a ajutat, de asemenea, la l argirea conceptului pe care-l aveau credincio sii privind p azirea Sabatului. n aceast a viziune, Ellen White a fost purtat a c atre nche[xxii] ierea timpului s i a v azut Sabatul ca ind marele adev ar de punere la prob a, prin care oamenii hot ar asc dac a i vor sluji lui Dumnezeu sau vor sluji unei puteri apostate. n 1874, rememornd aceast a ex , ea a scris: Am crezut adev perien ta arul despre subiectul Sabatului nainte s a v azut ceva n viziune legat de Sabat. Au trecut luni de zile de cnd ncepusem s a p azesc Sabatul nainte ca s a mi se arate importan ta s i locul s au n solia celui de-al treilea nger. E. G. White, Letter 2, 1874 Conferin tele importante legate de Sabat n providen ta lui Dumnezeu, mai mul ti slujitori ai Evangheliei, care p azeau Sabatul s i care fuseser a n fruntea propov aduirii acestor nou-descoperite adev aruri, al aturi de credincio si care i urmaser a, s-au reunit n 1848, n cadrul a cinci conferin te legate de chestiunea Sabatului. Ei au studiat Cuvntul lui Dumnezeu n perioade n care au postit s i s-au rugat. Pastorul Bates, apostolul adev arului legat de Sabat, a luat conducerea n ap ararea cerin telor obligatorii ale Sabatului. Hiram Edson s i tovar as ii s ai, care participaser a la unele dintre conferin te, au prezentat cu putere lumina despre Sanctuar. James White, un atent cercet ator al profe tiei, s i-a concentrat aten tia

Prefa ta

xxiii

asupra evenimentelor care trebuie s a aib a loc nainte de revenirea lui Isus. La aceste ntlniri au fost puse laolalt a doctrinele fundamentale, pe care le sus tin ast azi adventi stii de ziua a s aptea. , Ellen White a scris: Mul Rememornd aceast a experien ta ti membri ai poporului nostru nu si dau seama ce temelie solid a a fost pus a la baza credin tei noastre. So tul meu, Jos eph Bates, p arintele Pierce [Fra ti mai vrstnici, care se num arau printre pionieri, sunt . P aminti ti n acest fel n pasajul de fa ta arintele Pierce era Stephen Pierce, care a slujit n pastora tie s i n lucrarea administrativ a la nceput (nota edi tiei originale).], [Hiram] Edson s i al tii care au fost entuzia sti, nobili s i credincio si, se num arau printre cei care, dup a ce a trecut timpul stabilit n 1844, au cercetat adev arul a sa cum cau ti o comoar a ascuns a. M-am ntlnit cu ei, am studiat s i ne-am rugat cu seriozitate. Adesea, am r amas mpreun a pn a noaptea trziu, [xxiii] alteori chiar toat a noaptea, rugndu-ne pentru a primi lumin as i studiind Cuvntul. Iar as i s i iar as i, ace sti fra ti s-au reunit pentru a studia Biblia, pentru a-i putea cunoa ste n telesul s i a preg ati ti s ao propov aduiasc a cu putere. Cnd, n studiul lor, au ajuns la punctul n care au spus nu mai putem face nimic, Duhul Domnului venea asupra mea, eram luat a n viziune s i mi se d adea o explica tie clar a turi legate de modul n a pasajelor pe care le studiaser am, cu nv a ta . n felul acesta, care urma s a lucr am s i s a propov aduim cu ecien ta ne-a fost oferit a lumin a care ne-a ajutat s a n telegem Scripturile n privin ta lui Hristos, a misiunii s i preo tiei Sale. Mi-au fost claricate numeroase adev aruri care se ntindeau din acel moment pn a la vremea la care vom intra n cetatea lui Dumnezeu, iar eu le-am dat s i altora instruc tiunile pe care mi le d aduse Domnul. <span class="non-egw-preface">n tot acest timp, nu am putut s a n teleg ra tionamentul fra tilor. Se p area c a mintea mea era blocat a s i nu am putut pricepe n telesul textelor din Scriptur a, pe care le studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai mari triste ti ale vie tii mele. Am avut aceast a stare a min tii pn a cnd toate punctele principale ale credin tei noastre au fost claricate pentru mintea naostr a, n armonie cu Cuvntul lui Dumnezeu. Fra tii s tiau c a, atunci cnd nu eram n viziune, nu puteam n telege aceste chestiuni, s i au acceptat descoperirile oferite, ca ind o lumin a venit a direct din cer. <span class="egw-eng" title="1SM 206.1">Selected Messages 1:206, 207</span>.

xxiv

Scrieri timpurii

A sa a fost a sezat a temelia doctrinal a a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, prin studierea cu credincio sie a Cuvntului lui Dumnezeu, iar cnd pionierii nu mai puteau nainta, lui Ellen White i se d adea lumin a care ajuta la explicarea dicult a tilor ntlnite de ei s i deschidea calea pentru continuarea studiului. Viziunile au pus, de asemenea, amprenta aprob arii lui Dumnezeu asupra concluziilor [xxiv] corecte. Astfel, darul profetic a ac tionat pentru a corecta gre selile s i a conrma adev arul. (Vezi Gospel Workers, 302) Pionierii ncep s a publice La scurt timp dup a ultima din aceste cinci conferin te avnd ca subiect Sabatul, care au fost tinute n 1848, s-a xat o alt a ntlnire n c aminul lui Otis Nichols, n Dorchester (lng a Boston), statul Massachusetts. Fra tii studiau s i se rugau n privin ta responsabilit a tii lor de a vesti lumina pe care Domnul o f acuse s a str aluceasc a pe c ararea lor. n timp ce studiau, Ellen White a fost luat a n viziune, iar n aceast a descoperire i s-a ar atat datoria fra tilor de a publica aceast a lumin a. Ea poveste ste aceast a ntmplare n Schi te din via ta mea. Dup a ce am ie sit din viziune, i-am spus so tului meu: Am o solie pentru tine. Trebuie s a ncepi s a tip are sti o mic a publica tie s i s a o trimi ti poporului. La nceput s a e mic a; dar, pe m asur a ce poporul o va citi, ti vor trimite mijloace materiale cu care s a po ti tip ari, s i ea va avea succes de la nceput. De la acest mic nceput, mi-a fost ar atat c a au pornit un fel de ruri de lumin a care au nconjurat cu putere ntreaga lume. 125. Aici era o chemare la ac tiune. Ce putea face James White? El nu avea dect prea pu tin din bunurile acestei lumi. Dar viziunea era o directiv a divin a, iar el a sim tit ndemnul s a fac a pa si nainte prin . A credin ta sa c a, folosindu-se de Biblia sa de 75 de cen ti s i de o care nu mai avea nici una dintre coper concordan ta ti, James White a nceput s a preg ateasc a articolele legate de adev arul Sabatului s i alte subiecte nrudite, care s a e tip arite ntr-un mic ziar. Toate acestea au luat timp, dar, n cele din urm a, el a dus primul exemplar unui tipograf din Middletown, Connecticut, care a fost dispus s a aib a ncredere n el n ce prive ste comanda de tip arire. S-a dat la cules, s-a corectat s paltul s i au fost tip arite o mie de exemplare. James

Prefa ta

xxv

White le-a transportat de la atelierul de tipograe din Middletown la c aminul lui Belden, unde el s i Ellen si g asiser a un ad apost temporar. [xxv] Mica publica tie era de 15 X 23 cm s i con tinea opt pagini. Purta titlul Adev arul prezent. Data era iulie 1849. Micul teanc de foi a fost pus pe du sumea. Apoi fra tii s i surorile s-au strns n jurul lor s i, cu lacrimi n ochi, s-au rugat erbinte lui Dumnezeu s a binecuvnteze mica foaie, acum cnd trebuia s a e difuzat a. Apoi, foile au fost mp aturite, mpachetate s i pe pachet s-a scris adresa, iar James White le-a dus cale de opt mile pn a la ociul po stal din Middletown. A sa a nceput lucrarea de publicare a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea. Au fost trimise patru numere n aceast a manier as i s-au f acut rug aciuni pentru ecare dintre ele nainte ca foile s a e duse la ociul po stal. Au fost primite la scurt a vreme scrisori n care oamenii spuneau cum ncepuser a s a p azeasc a Sabatul n urma citirii foilor. Unele dintre scrisori con tineau bani, iar James White i-a putut pl ati n septembrie tipografului din Middletown suma de 64,50 dolari datora ti pentru cele patru numere. nceputul lui Review and Herald n timp ce James s i Ellen White c al atoreau din loc n loc, stnd cteva luni aici s i cteva luni dincolo, ei au f acut aranjamentele necesare pentru publicarea ctorva numere ale acestui ziar. n cele din urm a, cel de-al unsprezecelea s i ultimul num ar a fost publicat n Paris, statul Maine, n noiembrie 1850. Ellen White a contribuit cu cteva articole la Adev arul prezent. Cele mai multe dintre acestea pot g asite n prima parte din Scrierile timpurii. Vezi 36-54. n Paris, iar fra Tot n noiembrie, s-a tinut o conferin ta tii au cercetat cu aten tie lucrarea de publicare n continu a cre stere. Ei au hot art s a m areasc a volumul publica tiei s i i-au schimbat numele n The Second Advent Review and Sabbath Herald. A fost publicat timp de cteva luni n Paris, Maine, apoi n Saratoga Springs, New York. A fost tip arit din acea zi pn a ast azi ca publica tie a Bisericii [xxvi] Adventi stilor de Ziua a Saptea.

xxvi

Scrieri timpurii

Lucrarea de publicare cre ste n timp ce locuia n Saratoga Springs, James White a f acut aranjamentele necesare, n august 1851, pentru tip arirea primei c ar ti a a experien lui Ellen White, intitulat a O schi ta tei cre stine s i viziunile lui Ellen G. White, acum cuprins a n 11-83 din aceast a lucrare. Cu cele 64 de pagini ale ei, nu era dect o c articic a. <span class="non-egw-preface">n prim avara lui 1852, familia White s-a mutat la Rochester, New York s i s i-au ntemeiat acolo un atelier n care s a poat a tip ari singuri. Fra tii au r aspuns apelului pentru bani cu care urma s a se cumpere o ma sin a de tip arit s i au fost strn si s ase sute de dolari pentru asigurarea echipamentului. Ct de ferici ti au fost credincio sii de atunci cnd publica tiile noastre au putut scoase cu o tipograe p azitoare a Sabatului! Ceva mai bine de trei ani, ei au locuit n Rochester s i au publicat solia acolo. Pe lng a Review and Herald s i Youths Instructor, nceput de James White n 1852, mai publicau din cnd n cnd s i bro suri. A doua c articic aa lui E. White, Supliment la Experien ta cre stin as i viziunile lui Ellen G. White, a fost publicat a n Rochester, n ianuarie 1854. Aceasta se g ase ste acum n <span class="egw-eng" title="EW 85.1">Scrierile timpurii, 85-127</span>. Battle Creek devine centrul de publicare n noiembrie 1855, James, Ellen White s i ajutoarele lor s-au mutat la Battle Creek, Michigan. Tipograa s i celelalte piese de echipament tipograc au fost plasate ntr-o cl adire ridicat a de mai mul ti adventi sti p azitori ai Sabatului, care furnizaser a mijloacele b ane sti cu care s a- si ntemeieze propriul lor atelier tipograc. Pe m asur a ce lucrarea lor se dezvolta n acel or as el, Battle Creek a devenit cartierul general resc al Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea. ns a, lucrarea de publiare a fost men tinut a cu diculate de [xxvii] James White. Studiind istoricul Scrierilor timpurii, ar trebui s a not am c a primii adventi sti p azitori ai Sabatului au avut la nceput o povar a, aceea de a ajunge cu adev arul despre Sabat numai la fra tii lor de dinainte, tovar as i n marea trezire advent a. Cu alte cuvinte, la aceia care fuseser a cu ei n vestirea primei s i celei de-a doua solii ngere sti. Timp

Prefa ta

xxvii

de s apte ani consecutiv dup a 1844, eforturile lor au fost depuse n mare parte pentru adventi stii care nu luaser a nc a pozi tie n favoarea soliei celui de-al treilea nger. Pentru o persoan a care cuno stea mprejur arile respective, acesta este un lucru de n teles. U sa nchis a s i u sa deschis a n eforturile deosebite care au fost depuse pentru proclamarea soliei advente n vara lui 1844, conduc atorii mi sc arii si v azuser a n parabola celor zece fecioare, raportat propria experien ta a n Matei 25. Existase un timp de a steptare urmat de strigarea: Iat a mirele, ie si ti-i n ntmpinare! La acest lucru se f acea n mod obi snuit refe cu expresia strig rin ta atul de la miezul nop tii. n prima sa viziune, aceasta i-a fost ar atat a lui Ellen White ca o lumin a puternic a, a sezat a n urma adventi stilor, acolo unde ncepea c ararea. n parabol a, ei au citit c a aceia care erau gata au intrat cu mirele la nunt a iar u sa a fost nchis a. (Vezi Matei 25, 10). Ei au tras concluzia c a la 22 octombrie 1844 u sa ndur arii a fost nchis a pentru cei care nu au primit solia ce fusese vestit a pe o scar a a sa de larg a. C tiva ani mai trziu, Ellen White a scris despre aceasta: Dup a trecerea timpului cnd Mntuitorul a fost a steptat, ei [credincio sii adventi sti] tot mai credeau c a venirea Sa era aproape. Ei sus tineau c a ajunseser a la o criz a serioas as i c a lucrarea lui Hristos, ca Mijlocitor al omului naintea lui Dumnezeu, ncetase. Socoteau c a c Biblia nva ta a timpul de har al omului avea s a se ncheie cu pu tin nainte de venirea real a a Domnului pe norii cerului. Acest lucru p area evident din acele texte biblice care arat a spre un timp cnd [xxviii] oamenii vor c auta, vor bate s i vor striga la u sa milei, dar ea nu se va mai deschide. Si mai exista o nedumerire cu privire la data la care a steptaser a venirea lui Hristos: dac a aceasta n-ar marca mai degrab a nceputul acestei perioade care urma s a precead a imediat revenirea Sa. Dnd avertizarea c a judecata este aproape, ei sim teau c a lucrarea pentru lume fusese ndeplinit as i se eliberaser a de povara de pe suet pentru mntuirea p ac ato silor n timp ce batjocurile r aut acioase s i hulitoare ale celor nelegiui ti li se p area a o alt a dovad a c a Duhul lui Dumnezeu fusese retras de la aceia care lep adaser a mila Sa. Toate acestea i-au nt arit n credin ta c a harul fusese nchis sau, a sa

xxviii

Scrieri timpurii

cum se exprimau ei atunci, u sa milei se nchisese. The Great Controversy, 429 Apoi Ellen White continu a s a arate cum a nceput s a se fac a : lumin a n aceast a privin ta Dar o dat a cu cercetarea problemei sanctuarului a venit o lumin a mai clar a. Au v azut c a fuseser a corec ti n credin ta c a sfr situl celor 2300 de zile, n anul 1844, marca o criz a important a. Dar n timp ce era adev arat c a u sa n adejdii s i a harului prin care oamenii au avut intrare la Dumnezeu timp de 18 secole se nchisese, a fost deschis ao , iar iertarea p alt a u sa acatelor a fost oferit a oamenilor prin mijlocirea lui Hristos n Locul Preasfnt. O parte a slujirii Sale se ncheiase deschis numai pentru a face loc alteia. Mai era nc a o u sa a c atre Sanctuarul ceresc unde Hristos slujea n favoarea p ac atosului. Acum au n teles aplicarea acelor cuvinte ale Mntuitorului din Apocalipsa, adresate bisericii chiar pentru vremea aceea: Iat a ce zice Cel Sfnt, cel Adev arat, Cel ce tine cheia lui David, Cel ce deschide, s i nimeni nu va nchide, Cel ce nchide s i nimeni nu va deschis [xxix] deschide: Stiu faptele tale: iat a ti-am pus nainte o u sa a, pe care nimeni n-o poate nchide. (Apocalipsa 3, 7.8) n marea lucrare de Aceia care l urmeaz a pe Isus prin credin ta isp as ire sunt cei care primesc binefacerile mijlocirii Sale n favoarea lor, n timp ce aceia care leap ad a lumina care scoate n eviden ta aceast a lucrare de slujire nu sunt ajuta ti prin ea. Ibid., 429, 430 Cele dou a c ai de ie sire din ncurc atur a Ellen White explic a apoi cum s-au raportat cele dou a grupuri de adventi sti la experien ta dezam agirii din 22 octombrie 1844: Dup a trecerea timpului din toamna anului 1844, a urmat o perioad a de mare ncercare pentru aceia care nc a p astrau credin ta advent a. Singura lor mngiere, n ce prive ste asigurarea c a pozi tia lor era corect a, era lumina care le ndrepta mintea c atre Sanctuarul de sus. Unii au renun tat la credin ta lor n socotirea perioadelor profetice pe care o f acuser a nainte s i au atribuit agen tilor omene sti sau lui a Duhului Sfnt care nso Satana puternica inuen ta tise mi scarea advent a. O alt a categorie sus tinea cu t arie c a Domnul i condusese n experien ta lor de pn a atunci; s i pentru c a au a steptat, au vegheat s i s-au rugat s a cunoasc a voia lui Dumnezeu, au v azut c a Marele lor

Prefa ta

xxix

, Preot intrase ntr-o alt a lucrare de slujire s i, urmndu-L prin credin ta au fost condu si s a n teleag as i lucrarea de ncheiere pe care urma s a o fac a biserica. Ei aveau o n telegere mai clar a a primei s i a celei de-a doua solii ngere sti s i erau preg ati ti s a primeasc as i s a dea lumii solemna avertizare a ngerului al treilea din Apocalipsa 14. Ibid., 431, 432 n aceast a lucrare, la 42-45, apar anumite referiri cu privire la u sa deschis a s i u sa nchis a. Aceste expresii sunt n telese corect [xxx] numai n lumina experien tei primilor no stri credincio si. Nu mult dup a Dezam agire, pionierii au v azut c a, n timp ce existau unii care prin respingerea hot art a a luminii si nchiseser a u sa mntuirii, erau mul ti care nu auziser a solia s i care, prin urmare, nu avuseser a cum s-o resping a, iar ace stia puteau s a se bucure de ceea ce era pus la dispozi tie pentru mntuirea omului. Dup a 1850, . Si aceste puncte au ie sit cu claritate n eviden ta atunci s-au deschis u si pentru prezentarea soliei celor trei ngeri. Prejudec a tile se stingeau. Ellen White, privind napoi c atre experien ta care a urmat Dezam agirii, a scris: Era un lucru aproape imposibil acela de a ob tine acces la cei necredincio si. Dezam agirea din 1844 derutase mintea multora s i ace stia nici nu voiau s a asculte vreun fel de explica tie privind acea chestiune. The Review and Herald, 20 noiembrie 1883. n 1851 ns a, James White a putut s a raporteze: Acum u sa este dechis a aproape peste tot pentru prezentare adev arului, s i mul ti sunt preg ati ti s a citeasc a publica tiille pentru cercetarea c arora mai nainte nu aveau nici o tragere de inim a. The Review and Herald, 19 August 1895. Chemarea pentru organizarea a Bisericii ns a o dat a cu aceste noi ocazii s i cu num arul mai mare de oameni care acceptau solia, n mijlocul lor au ap arut cteva elemente care provocau nen telegere. Dac a acestea nu ar fost tinute n fru, lucrarea ar fost mult v at amat a. Vedem ns a din nou aici providen ta lui Dumnezeu n c al auzirea poporului S au, c aci n 24 decembrie 1850, ntr-o viziune dat a lui Ellen White, ea ne spune: Am v azut ct de mare s i sfnt este Dumnezeu. ngerul a spus: Mergi cu b agare de seam a naintea Lui, c aci El este nespus de

xxx

Scrieri timpurii

n al tat s i poalele mantiei Sale umplu templul. Am v azut c a totul n ceruri era n perfect a ordine. ngerul a spus: Prive ste, Hristos este Capul, ac tiona ti n ordine. Tot ce face ti s a aib a un sens. ngerul [xxxi] a spus: Prive ste s i vezi ct de des avr sit a, ct de frumoas a este ordinea din ceruri. Urmeaz-o . Ellen G. White Manuscris 11, 1850. A trecut timp pentru a-i conduce pe credincio si, n general, s a aprecieze nevoile s i valoarea ordinii evanghelice. Experien tele lor din trecut n bisericile protestante, de care se desp ar tiser a, i-au f acut s a e pruden ti. n afara acelor locuri n care nevoia practic a era evident a, teama de a invita formalitatea n mijlocul lor i-a f acut pe credincio si s a nu intre n organiza tia bisericii. Abia la zece ani dup a viziunea din 1850 au fost n sfr sit stabilite planuri de organizare fundamental mai mature. F ar a ndoial a, un factor de o importan ta a n fructicarea eforturilor a fost un capitol cuprinz ator intitulat Ordine n misiunea evanghelic a, publicat n Supliment la Experien ta cre stin as i viziunile lui Ellen G. White. El apare n aceast a lucrare la paginile 97-104. n 1860, n leg atur a direct a cu organizarea lucr arii de publicare, a fost ales un nume. Unii au fost de p arerea c a Biserica lui Dumnezeu ar potrivit, dar prevala sentimentul c a numele ar trebui s a turile distincte ale bisericii. Ei au adoptat adventist reecte nv a ta de ziua a s aptea ca nume al lor. n anul urm ator, unele grupe de credincio si s-au organizat n comunit a ti, iar bisericile din Michigan au a statului respectiv. La scurt timp au existat mai format o Conferin ta multe conferin te ale statelor corespunz atoare. Apoi, n mai 1863, a fost organizat a Conferin ta General a a adventi stilor de ziua a s aptea. Aceasta ne duce, ca timp, la cinci ani dincolo de momentul apari tiei Scrierilor timpurii. Viziunea privind Marea Lupt a Am amintit de mutarea lucr arii de publicare de la Rochester, New York, la Battle Creek, Michigan, n noiembrie 1855; James s i Ellen White s i-au stabilit c aminul n Battle Creek s i, dup a ce [xxxii] lucrarea a fost bine zidit a acolo, au putut s a si continue c al atoriile n cmpul misionar. Pe fondul unei vizite n statul Ohio, n februarie s i martie 1858, viziunea important a a Marii Lupte i-a fost dat a lui

Prefa ta

xxxi

Ellen White la s coala public a din Lovetts Grove. Raportul acestei viziuni care a durat dou a ore se g ase ste n Schi te din via ta mea, 161, 162. n septembrie 1858, s-au publicat Darurile spirituale, 1: Marea lupt a dintre Hristos s i ngerii S ai s i Satana s i ngerii lui. Aceast a carte mic a, de 219 pagini, constituie cea de-a treia s i ultima parte a Scrierilor timpurii. Scrierile de mic a ntindere ai primilor cincisprezece ani ai lucr arii lui Ellen White aveau s a e urmate de multe c ar ti mai mari, care tratau numeroase subiecte vitale pentru cei care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i au credin ta lui Isus Hristos. Cu toate acestea, primele scrieri vor avea un loc special n inima tuturor adventi stilor de ziua as aptea. Administratorii patrimoniului Ellen G. White Washington D.C. Martie 1963

xxxii

Scrieri timpurii

Experien te s i viziuni

La cererea unor prieteni dragi, am consim tit s a ofer o descriere sumar a a experien tei s i viziunilor mele, n speran ta c a aceasta i va ncuraja s i nt ari pe copiii umili s i credincio si ai Domnului. La vrsta de unsprezece ani, am fost convertit a, iar cnd am mplinit doisprezece ani, m-am botezat s i m-am al aturat Bisericii Metodiste [Doamna White s-a n ascut la Gorham, statul Maine, pe 26 noiembrie, 1827 (n. ed.).]. La treisprezece ani, l-am auzit pe William Miller tinndu- si cea de-a doua serie de prelegeri n Portland, Maine. Am sim tit atunci c a nu sunt sfnt a, c a nu sunt gata s a l v ad pe Isus. Iar cnd s-a f acut invita tia ca membrii bisericii s i p ac ato sii s a vin a pentru rug n fa ta aciuni, am folosit prima ocazie, pentru c as tiam c a pentru mine trebuie s a se fac a o mare lucrare pentru a deveni potrivit a pentru cer. Suetul meu nseta dup a mntuire deplin as i f ar a plat a, dar nu s tiam cum s-o dobndesc. n 1842, participam cu regularitate la ntlnirile legate de cea dea doua venire, n Portland, Maine, s i credeam pe deplin c a Domnul avea s a vin a. Fl amnzeam s i nsetam dup a mntuire, dup a o conformare des avr sit a cu voia lui Dumnezeu. M a luptam zi s i noapte pentru a ob tine acea comoar a nepre tuit a, pe care nu o puteau cump ara toate bog a tiile p amntului. n timp ce eram aplecat a naintea lui Dumnezeu n rug aciune pentru a primi binecuvntarea Sa, mi-a fost prezentat a datoria de a merge s i de a m a ruga ntr-un cadru public, la o ntlnire de rug aciune. Nu m a rugasem niciodat a cu voce tare la o adunare s i m a eschivam de la aceast a datorie, temndu-m a c a, dac a a s ncercat s a m a rog, m-a s ncurcat. De ecare dat a cnd mergeam naintea Domnului n rug aciune tainic a, aceast a datorie nemplinit a mi venea n minte, pn a cnd am ncetat s a m a mai rog

34

Scrieri timpurii

s i m-am cufundat ntr-o stare melancolic as i, n nal, ntr-o disperare [12] f ar a margini. n aceast a stare de spirit am r amas timp de trei s apt amni, f ar a ca m acar o raz a de lumin a s a str apung a norii gro si ai ntunericului ce m a nconjura. Am avut atunci dou a vise care mi-au adus o raz a slab a aici se g de lumin as i n adejde [Visele la care se face referin ta asesc la paginile 78-81 (n. ed.).]. Dup a aceasta, mi-am deschis suetul naintea mamei mele, care era o femeie consacrat a. Ea mi-a spus c a nu sunt pierdut as i m-a sf atuit s a merg s i s a-l vizitez pe fratele Stockman, care predica atunci poporului advent din Portland. Aveam mare ncredere n el, pentru c a era un slujitor devotat s i iubit al lui Hristos. . M-am ntors Cuvintele sale m-au impresionat s i mi-au dat speran ta acas as i am mers din nou naintea Domnului, promi tndu-i c a voi face s i voi suporta orice, dac a a s putea avea parte de aprobarea lui Isus. naintea mea a fost pus a aceea si datorie. Urma s a e o ntlnire de rug aciune n seara aceea, la care am participat, iar cnd ceilal ti au ngenuncheat pentru a se ruga, m-am plecat mpreun a cu ei, tremurnd, s i, dup a ce s-au rugat dou a sau trei persoane, nainte de a-mi da bine seama, mi-am deschis gura n rug aciune, iar f ag aduin tele lui Dumnezeu mi-au p arut asemenea unor multe nestemate care urmau s a e primite numai prin faptul c a le ceream. n timp ce m a rugam, povara s i agonia sueteasc a pe care le sim tisem de atta vreme sau ndep artat de la mine, iar binecuvntarea lui Dumnezeu a venit asupra mea ca o rou a delicat a. I-am dat slav a lui Dumnezeu pentru ceea ce am sim tit, dar tnjeam dup a mai mult de-att. Nu puteam mul tumit a pn a nu eram nc arcat a de toat a plin atatea lui Dumnezeu. O iubire inexprimabil a pentru Isus mi-a umplut suetul. Valuri dup a valuri de slav a se pr av aleau peste mine, pn a cnd trupul meu a r amas nemi scat. Nu mai aveam interes pentru nimic altceva n afar a de Isus s i slava Sa s i nu eram con stient a de nimic ce se ntmpla n jurul meu. Am r amas n aceast a stare trupeasc as i mintal a un timp ndelungat, iar cnd mi-am dat seama ce era n jurul meu, totul p area schimbat. Toate lucrurile p areau noi s i pline de slav a, ca s i cum I-ar zmbit lui Dumnezeu s i I-ar adus laud a. Am fost atunci dispus a [13] s a-L m arturisesc pe Isus pretutindeni. Nici un nor ntunecat nu mi-a umbrit mintea timp de s ase luni de zile. Suetul meu sorbea zilnic din apele bogate ale mntuirii. M-am gndit c a aceia care l iubesc

Experien te s i viziuni

35

pe Isus vor iubi s i venirea Sa, a sa c a m-am dus la grupa de studiu biblic s i le-am spus ce f acuse Isus pentru mine s i de ce plin atate m a bucuram prin credin ta c a Domnul avea s a vin a. Conduc atorul clasei m-a ntrerupt, zicnd prin metodism; dar nu puteam s a dau slav a metodismului, cnd Hristos s i n adejdea apropiatei Sale veniri m a eliberaser a. Majoritatea celor din familia tat alui meu credeau pe deplin n turi revenirea lui Hristos, s i din pricina m arturisirii acestei nv a ta pline de m are tie s apte dintre noi au fost exclu si n acela si timp din Biserica Metodist a. n acest timp, erau extrem de pre tioase pentru noi cuvintele profetului: Asculta ti Cuvntul Domnului, voi, care v a teme ti de Cuvntul Lui. Iat a ce zic fra tii vo stri, care v a ur asc s i v a izgonesc din pricina Numelui Meu: s a-Si arate Domnul slava, ca s a v a vedem bucuria! Dar ei vor r amne de ru sine. Isaia 66, 5 Din acel moment, pn a n decembrie 1844, bucuriile mele, ncerc arile s i dezam agirile mele au fost acelea si cu ale dragilor mei prieteni adventi sti din jurul meu. n acel timp, i-am f acut o vizit a uneia dintre surorile noastre adventiste, iar diminea ta ne-am plecat n jurul altarului familial. Nu era o ocazie de un entuziasm deosebit , toate femei. n timp ce m s i nu erau dect cinci dintre noi de fa ta a rugam, puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea a sa cum nu mai sim tisem vreodat a. Am fost luat a ntr-o viziune a slavei lui Dumnezeu s i p area c a m a nal t mai sus s i tot mai sus de la p amnt s i mi era nf a ti sat ceva care sem ana cu c al atoriile poporului advent c atre cetatea sfnt a, dup a cum voi povesti n rndurile de mai jos.

Prima mea viziune


[Aceast a viziune a fost dat a curnd dup a marea Dezam agire advent a din 1844 s i relatarea ei a fost publicat a pentru prima dat a n 1846. Numai cteva din evenimentele viitoare au fost v azute la acea dat a. Viziuni ulterioare au cuprins mai multe detalii.] [14] ntruct Dumnezeu mi-a ar atat c al atoriile poporului advent c atre cetatea sfnt as i r asplata bogat a ce urmeaz a s a e dat a celor care a steapt a ntoarcerea Domnului lor de la nunt a, ar putea datoria mea s a le schi tez ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu. Sn tii cei dragi au de trecut prin multe ncerc ari. Dar ntrist arile noastre u soare, care nu sunt dect de-o clip a, lucreaz a pentru noi tot mai mult o greutate ve snic a de slav a n vreme ce ne uit am nu la lucrurile care se v ad, c aci lucrurile care se v ad sunt trec atoare, pe cnd lucrurile care nu se v ad sunt ve snice. Am ncercat s a aduc napoi un raport bun s i c tiva struguri din Canaanul ceresc, pentru care mul ti m-ar omor cu pietre, a sa cum toat a adunarea ndemna la uciderea cu pietre a lui Caleb s i Iosua pentru raportul pe care-l aduseser a. (Numeri 14, 10). Dar declar naintea voastr a, fra ti s i surori n Domnul, c a este o tar a foarte bun a, minunat a, s i putem s a ne suim s i s a punem mna pe ea. n timp ce m a rugam la altarul familial, Duhul Sfnt a venit asupra mea s i p area c a m a nal t din ce n ce mai sus, mult deasupra acestei lumi ntunecate. M-am ntors s a m a uit dup a poporul advent n lume, dar nu i-am putut g asi, cnd un glas mi-a spus: Prive ste din nou s i uit a-te pu tin mai sus. Apoi, mi-am ridicat privirile s i am v azut o c arare dreapt as i ngust a care se n al ta deasupra lumii. Poporul advent c al atorea pe aceast a c arare c atre cetatea care se aa la cel alalt cap at al drumului. Ei au avut o lumin a puternic a, pus a la nceputul c ar arii, n spatele lor, despre care un nger mi-a spus c a este strig atul de la miezul nop tii. Aceast a lumin a str alucea pe toat a c ararea s i i ajuta s a vad a pe unde merg, ca s a nu se poticneasc a. Dac a si tineau ochii xa ti asupra lui Isus, care era exact n fa ta 36

Prima mea viziune

37

. Curnd ns lor, c al auzindu-i c atre cetate, erau n siguran ta a, unii au obosit s i au spus c a cetatea era departe s i c a se a steptaser a ca la acea dat a s a intrat deja n ea. Apoi, Isus i ncuraja ridicnd [15] bra tul S au glorios drept, iar de la acest bra t a ie sit o lumin a care a cuprins grupul advent s i ei au strigat Aleluia! Al tii au t ag aduit lumina din spatele lor s cu nechibzuin ta i au zis c a nu Dumnezeu i condusese pn a acolo. Lumina din spatele lor s-a stins, l asndule picioarele ntr-un ntuneric des avr sit, iar ei s-au poticnit s i au pierdut din vedere tinta s i pe Isus, c aznd de pe c arare n lumea rea s i ntunecat a de dedesubt. La scurt a vreme [Vezi s i Apendicele (n. ed.).], am auzit vocea lui Dumnezeu, asemenea unor ape multe, care , 144 ne-a spus ziua s i ceasul venirii lui Isus. Sn tii care erau n via ta 000 la num ar, au cunoscut s i au deslu sit glasul, dar cei r ai au crezut c a este un tunet s i un cutremur. Cnd Dumnezeu a rostit timpul, a turnat asupra noastr a Duhul Sfnt, iar fe tele noastre s-au luminat s i au nceput s a str aluceasc a de slava lui Dumnezeu, precum fa ta lui Moise cnd a cobort de pe Muntele Sinai. Cei 144 000 erau to ti sigila ti s i perfect uni ti. Pe frun tile lor scria: Dumnezeu, Noul Ierusalim, s i mai era o stea str alucitoare n care era scris Numele cel nou al lui Isus. V aznd starea noastr a fericit a, ca s sfnt a, cei r ai s-au umplut de mnie s i s-au repezit cu violen ta a pun a mna pe noi pentru a ne arunca n nchisori; dar noi am ntins mna n Numele Domnului s i ei au c azut neajutora ti la p amnt. Apoi, s-a v azut c a sinagoga lui Satana s tia c a Dumnezeu ne iubea pe noi cei care ne puteam sp ala unul altuia picioarele s i i salutam pe fra ti cu o s arutare sfnt a, s i ei s-au nchinat la picioarele noastre. La scurt timp, privirile ne-au fost atrase c atre r as arit, c aci se ivise un mic nor negru, cam de o jum atate de palm a, pe care to ti l s tiam ca ind semnul Fiului omului. Ne aam to ti ntr-o t acere solemn a, cu ochii tint a la norul care se apropia s i devenea mai str alucitor, din ce n ce mai sl avit, pn a cnd a ajuns un nor mare, alb. Partea de jos a acestuia p area ca de foc; deasupra norului era un curcubeu, n timp ce n jurul lui erau zece mii de ngeri, care intonau cel [16] mai pl acut cntec; pe acest nor st atea Fiul omului. P arul S au era alb s i ondulat s i I se cobora pe umeri; pe capul S au erau multe cununi. Picioarele i p areau ca de foc. n mna Sa dreapt a era o de argint. Ochii S secer a ascu tit a, n cea stng a, o trmbi ta ai, ca ni ste ac ari, i cercetau nencetat pe copiii Lui. Apoi toate fe tele

38

Scrieri timpurii

s-au ng albenit, iar ale celor pe care Dumnezeu i respinsese s-au nnegrit. Atunci am strigat cu to tii: Cine va putea sta n picioare? Este haina mea nep atat a? Si ngerii au ncetat s a cnte s i a urmat un timp de t acere nsp aimnt atoare, dup a care Isus a vorbit: Cei care au mini curate s i inimi nentinate vor putea sta n picioare; harul Meu v a este de ajuns. La auzirea acestor cuvinte, fe tele noastre s-au luminat s i bucuria a inundat ecare inim a. Si ngerii au urcat un ton s i au cntat din nou, n timp ce norul se apropia s i mai mult de p amnt. Apoi trmbi ta de argint a sunat, n timp ce El cobora pe acel nor, nv aluit n limbi de foc. A privit asupra mormintelor sn tilor adormi ti, Si-a ridicat ochii s i minile c atre cer s i a strigat: Trezi ti rna p v a! Trezi ti-v a! Trezi ti-v a, voi care dormi ti n ta amntului, s i ridica ti-v a. Apoi a fost un cutremur puternic. Mormintele s-au deschis s i cei mor ti au ie sit mbr aca ti n nemurire. Cei 144 000 au strigat Aleluia! cnd s i-au recunoscut prietenii care fuseser a smul si dintre ei prin moarte, s i n acela si moment am fost preschimba ti s i lua ti al aturi de ei pentru a-L ntmpina pe Domnul n v azduh. Am intrat mpreun a n nor s i am urcat timp de s apte zile pn a la marea de cristal, cnd Isus ne-a adus cununile s i ni le-a pus pe frunte cu mna Sa dreapt a. Ne-a dat harpe de aur s i frunzele de palmier ale biruin tei. Aici, pe marea de cristal, cei 144 000 st ateau n picioare ntr-un careu perfect. Unii dintre ei aveau ni ste cununi foarte str alucitoare, al tii nu att de luminoase. Unele cununi se vedeau nc arcate de stele, n timp ce altele nu aveau dect cteva. [17] To ti erau mul tumi ti de cununile lor. Si erau cu to tii nve smnta ti ntr-un mantou alb str alucitor, care i acoperea de la t alpi pn a la umeri. ngerii erau de jur mprejurul nostru n timp ce mergeam pe marea de cristal c atre por tile cet a tii. Isus Si-a ridicat bra tul puternic s i sl avit, a apucat poarta de m arg aritar, a mi scat-o n balamalele ei str alucitoare, deschiznd-o s i ne-a spus: Voi v-a ti sp alat hainele n sngele Meu, a ti stat fermi de partea adev arului Meu, intra ti. Am intrat cu to tii s i am sim tit c a aveam tot dreptul s a m n cetate. Acolo am v azut pomul vie tii s i scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Din scaunul de domnie curge un izvor cu ap a curat a, iar pomul vie tii se aa pe ambele maluri ale rului. Pe un mal al rului era un trunchi al pomului, iar pe cel alalt mal un alt trunchi, amndou a ind dintr-un aur curat, transparent. La nceput, am crezut c a v ad

Prima mea viziune

39

doi pomi. M-am uitat din nou s i am v azut c a se uneau la vrf ntr-un singur pom. A sa era pomul vie tii, pe ecare mal al rului vie tii. Ramurile lui erau plecate c atre locul n care st ateam noi, iar fructele erau minunate; p areau de aur amestecat cu argint. Am mers cu to tii sub pom s i am stat jos pentru a contempla slava acelui loc, cnd fra tii Fitch s i Stockman [Vezi Apendicele (n. ed.).], care predicaser a Evanghelia mp ar a tiei s i pe care Dumnezeu i pusese n mormnt pentru a-i mntui, au venit la noi s i ne-au ntrebat ce se mai ntmplase n timp ce ei dormeau. Am ncercat s a ne amintim cele mai mari ncerc ari ale noastre, dar ele p areau att de m arunte n compara tie cu slava nespus de mare, etern a, care ne nconjura, nct nu am putut s a le rostim s i am strigat cu to tii Aleluia, cerul este destul de ieftin! s i ne-am atins harpele minunate, f acnd s a r asune bol tile cere sti. Cu Isus n frunte, am cobort cu to tii din cetate napoi pe acest p amnt, pe un munte mare s i maiestuos, care nu L-a putut sus tine pe Isus s i s-a sf armat n dou a, transformndu-se ntr-un cmp minunat. Apoi, am privit n sus s i am v azut cetatea cea mare, care avea do- [18] u asprezece temelii s i dou asprezece por ti, cte trei pe ecare latur a, s i un nger la ecare poart a. Am strigat cu to tii: Cetatea, cetatea cea mare coboar a, coboar a de la Dumnezeu din cer s i ea a venit s i s-a a sezat pe locul n care st ateam noi. Apoi am nceput s a privim lucrurile minunate din afara cet a tii. Am v azut acolo case des avr sit de frumoase care aveau sclipirea argintului, ind sprijinite de patru stlpi mpodobi ti cu m arg aritare, ncnt atoare la privit. Acestea ur de mau s a e locuite de c atre sn ti. n ecare dintre ele era o poli ta aur. I-am v azut pe mul ti sn ti intrnd n case, sco tndu- si cununile , ie str alucitoare s i a sezndu-le pe poli ta sind apoi n cmpul de lng a case pentru a lucra p amntul; nu a sa cum suntem nevoi ti s a lucr am aici; nu, nu. O lumin a str alucitoare se vedea n jurul capetelor lor s i ei strigau nencetat s i d adeau slav a lui Dumnezeu. Am v azut un alt cmp plin de tot felul de ori s i, culegndu-le, am strigat: Nu se vor oli niciodat a. Al aturi am v azut un cmp cu o iarb a nalt a, splendid a la privit; era de un verde crud s i avea reexii argintii s i aurii, a sa cum se unduia cu mndrie spre slava Regelui Isus. Apoi am intrat ntr-un cmp plin de tot felul de animale leul, mielul, leopardul s i lupul stnd toate mpreun a, n perfect a armonie. Am trecut printre ele s i acestea ne-au urmat pa snice. Am intrat ntr-o

40

Scrieri timpurii

p adure care nu era ca p adurile ntunecoase pe care le avem aici; nu, nu; ci luminat as i plin a de str alucire n orice loc; ramurile copacilor se leg anau ncoace s i ncolo s i noi to ti am strigat: Vom locui n n locuri s siguran ta albatice s i vom dormi n p aduri. Am trecut prin p aduri, c aci ne ndreptam c atre Muntele Sionului. n timp ce c al atoream, am ntlnit un grup de persoane care contemplau lucrurile minunate ale acelor locuri. Am observat ceva [19] ro su, ca o margine a ve smintelor lor; cununile lor erau str alucitoare; mbr ac amintea le era de un alb curat. n timp ce-i salutam, L-am ntrebat pe Isus cine erau. Mi-a r aspuns c a erau martirii care fuseser a uci si din pricina Lui. mpreun a cu ei era un foarte mare num ar de copila si; s i ei aveau un tiv ro su la ve smintele lor. Muntele Sion se aa chiar naintea noastr as i pe el era un templu str alucitor, n jurul acestuia ind al ti s apte mun ti pe care cre steau trandari s i crini. Si i-am v azut pe micu ti urcnd sau, dac a voiau, folosindu- si aripile mici s i zburnd c atre vrfurile mun tilor s i culegnd orile care nu se oleau niciodat a. Erau tot felul de copaci n jurul templului pentru a nfrumuse ta locul: cimi sirul, pinul, bradul, m aslinul, mirtul, rodiul s i smochinul, aplecat sub greutatea smochinelor sale coapte toate acestea f aceau ca locurile s a e peste m asur a de atr ag atoare. Iar cnd eram pe punctul s a intr am n templul cel sfnt, Isus Si-a ridicat minunatu-I glas s i a spus numai cei 144 000 intr a n acest loc, iar noi am strigat Aleluia. Acest templu era sprijinit de s apte stlpi, to ti dintr-un aur transparent, mpodobi ti cu pietre pre tioase. Nu pot s a descriu lucrurile minunate pe care le-am v azut acolo. Ah, dac a a s putea vorbi limba Canaanului, abia atunci a s putea s a descriu ntr-o mic a m asur a slava acelei lumi mai bune. Am v azut acolo table de piatr a pe care erau gravate numele celor 144 000 cu litere de aur. Dup a ce am privit slava templului, am ie sit s i Isus ne-a l asat acolo s i a mers la cetate. Dup a pu tin timp, i-am auzit din nou glasul minunat care spunea: Veni ti poporul Meu, voi a ti ie sit din necazul cel mare s i a ti f acut voia Mea; a ti suferit pentru Mine; veni ti la cin a, c aci M a voi ncinge s i v a voi sluji. Noi am strigat Aleluia! Slav a! s i am intrat n cetate. Si am v azut o mas a de argint curat; era lung a de mai mul ti kilometri s i, cu toate acestea, ochii no stri o puteau vedea pe toat a. Am v azut roadele pomului vie tii, mana, migdalele, smochinele, rodiile, strugurii s i multe alte feluri de fructe. L-am rugat pe Isus s a-mi permit a

Prima mea viziune

41

s a m annc din fructe. El a spus: Nu acum. Cei care m annc a din ri nu se mai ntorc pe p fructele acestei ta amnt. ns a dup a pu tin a [20] vreme, dac a vei credincioas a, vei putea s a m annci s i din pomul vie tii, s i s a bei ap a din rul vie tii. Si a mai spus: Trebuie s a te ntorci pe p amnt s i s a le spui s i altora ce ti-am descoperit. Apoi un nger m-a purtat cu delicate te napoi n aceast a lume ntunecat a. Uneori, cred c a nu mai pot sta aici; toate lucrurile p amntului arat a att de sumbru. M a simt foarte singur a aici, c aci am v azut o tar a mai bun a. Ah, dac a a s avea aripi ca un porumbel, a s zbura atunci de aici s i mi-a s g asi lini stea! ***** Dup a ce am ie sit din viziune, totul p area schimbat; o atmosfer a mohort a nv aluia toate lucrurile la care priveam. O, ct de ntunecat a p area aceast a lume! Am plns cnd m-am trezit aici s i mi-a fost teribil de dor de acas a. V azusem o lume mai bun a, iar rentoarcerea mi r apise orice bucurie. Am relatat viziunea micului nostru grup din Portland care au crezut apoi pe deplin ca ind de la Dumnezeu. Acea vreme a fost plin a de putere. Solemnitatea ve sniciei ne cuprinsese pe to ti. La aproape o s apt amn a dup a aceasta, Domnul mi-a dat o alt a viziune s i mi-a ar atat ncerc arile prin care trebuie s a trec s i c a trebuie s a merg s i s a spun s i altora ceea ce mi descoperise s i, de asemenea, c a voi ntmpina mult a mpotrivire s i voi avea o mare sueteasc suferin ta a mergnd la ace stia. Dar ngerul a spus: Harul lui Dumnezeu ti este de ajuns; El te va sprijini. Dup a ce am ie sit din viziune, am fost foarte tulburat a. S an atatea mea era foarte proast as i nu aveam dect s aptesprezece ani. Stiam c a mul ti c azuser a prin n al tare de sine s i mai s tiam c a, dac a, n vreun fel anume, m-a s n al tat, Dumnezeu avea s a m a p ar aseasc as i a s fost pierdut cu siguran ta a. M-am dus naintea Domnului n rug aciune s i L-am rugat s a pun a povara aceasta asupra altcuiva. Sim team c a nu pot s-o duc. Am stat cu fa ta la p amnt mult a vreme s i toat a lumina pe care am putut-o primi a fost: F a cunoscut s i altora ceea ce ti-am [21] descoperit. n urm atoarea mea viziune, L-am rugat cu sinceritate pe Domnul ca, dac a trebuie s a m a duc s i s a relatez ceea ce mi ar atase, s a m a p azeasc a de n al tare de sine. Atunci mi-a ar atat c a rug aciunea mi

42

Scrieri timpurii

fusese ascultat as i c a, dac a m-a s aa n primejdia de n al tare a eului, mna Sa va asupra mea s i voi afectat a de boal a. ngerul a spus: Dac a vei transmite cu credincio sie soliile s i vei suferi pn a la sfr sit, vei mnca din fructele pomului vie tii s i vei bea din apa rului vie tii. Dup a scurt timp, s-a spus peste tot c a viziunile erau rezultatul mesmerismului [Vezi Apendicele (n. ed.).] s i mul ti adventi sti au fost gata s a cread as i s a transmit a mai departe aceste p areri. Un doctor, care era un faimos hipnotizator, mi-a spus c a viziunile mele erau mesmerism, c a eram o persoan a u sor de inuen tat s i c a el poate s a m a hipnotizeze s i s a-mi dea o viziune. I-am spus c a Domnul mi-a ar atat n viziune c a mesmerismul era de la diavol, din Fntna Adncului, s i c a aceast a practic a avea s a mearg a n curnd acolo, mpreun a cu to ti cei care continuau s a o foloseasc a. I-am dat apoi voie s a m a hipnotizeze, dac a putea. A ncercat timp de mai bine de jum atate de ceas, recurgnd la diferite procedee, s i apoi a renun tat. Prin credin ta n Dumnezeu, am putut s a rezist inuen tei sale a sa c a nu am fost afectat a deloc. Dac a aveam o viziune n adunare, mul ti spuneau c a era un entuziasm neresc s i c a cineva m a hipnotizase. Atunci m a duceam singur a n p adure, unde nu m a putea vedea nici un ochi s i nu m a putea auzi nici o ureche n afar a de Dumnezeu, s i m a rugam Lui, iar El mi d adea uneori o viziune acolo. M a bucuram atunci s i le spuneam ce mi descoperise Dumnezeu n singur atate, acolo unde nici un muritor nu m a putea inuen ta. Dar unii mi-au spus c a mam hipnotizat singur a. Ah, m-am gndit eu, la aceasta s-a ajuns, ca aceia care merg cu sinceritate la Dumnezeu, n singur atate, pentru a-I cere mplinirea f ag aduin telor Sale s i pentru a-I cere mntuirea, s a e acuza ti c a s-au aat sub inuen ta murdar a a mesmerismului, care aduce blestem asupra suetului? i cerem noi bunului inuen ta [22] nostru Tat a ceresc pine , aceasta numai pentru a primi de la El o piatr a sau un scorpion? Aceste lucruri mi-au r anit duhul s i mi-au sf siat suetul, aducndu-m a aproape la disperare, n timp ce mul ti doreau s a m a fac a s a cred c a nu exista nici un Duh Sfnt s i c a toate experien tele prin care trecuser a oameni sn ti ai lui Dumnezeu nu erau dect mesmerism sau am agiri de-ale lui Satana. n acest timp, era un curent de fanatism n Maine. Unii se ab tineau complet de la munc as i i excludeau pe to ti aceia care nu voiau s a primeasc a p arerile lor legate de acest punct s i alte lucruri

Prima mea viziune

43

pe care ei le sus tineau ca ind ndatoriri religioase. Dumnezeu mi-a descoperit n viziune aceste erori s i m-a trimis la copiii S ai gre si ti pentru a le dezv alui; dar mul ti dintre ei au respins cu totul solia s i m-au acuzat de conformare la standardele lumii. Pe de alt a parte, adventi stii nominali m-au acuzat de fanatism s i s-a spus n mod fals, s i unii au f acut-o cu r autate, c a sunt conduc atoarea fanatismului, pe care, de fapt, f aceam eforturi s a-l corijez. Au fost xate n mod repetat date pentru venirea Domnului s i au fost impuse fra tilor; dar Domnul mi-a ar atat c a acestea aveau s a treac a toate, pentru c a timpul de strmtorare trebuie s a vin a naintea ntoarcerii lui Hristos s i c a ecare dat a care era xat as i trecea nemplinit a nu f acea dect s a sl abeasc a credin ta poporului lui Dumnezeu. Pentru aceasta am fost acuzat a c a sunt robul cel r au, care spune n inima lui: Domnul meu ntrzie s a vin a. Toate aceste lucruri au ap asat greu asupra spiritului meu s i, n confuzia creat a, eram uneori ispitit a s a m a ndoiesc de propria-mi . ntr-o diminea , cnd m experien ta ta a rugam cu familia, puterea lui Dumnezeu a nceput s a vin a asupra mea s i mi-a trecut prin minte gndul c a aceasta era mesmerism s i m-am mpotrivit. Am r amas ndat a f ar a grai, s i cteva clipe nu am fost con stient a de nimic din tot ce se ntmpla n jurul meu. Mi-am v azut apoi p acatul, acela c a m a ndoisem de puterea lui Dumnezeu, s i c a pentru aceasta r am asesem mut a, s i de asemenea, c a limba avea s a-mi e dezlegat a n mai pu tin , pe de dou azeci s i patru de ore. naintea mea a fost tinut a o plan sa care erau scrise cu litere de aur capitolele s i versetele a cincizeci [23] de texte biblice [Aceste texte sunt date la ncheierea capitolului de (n. ed.).]. Dup fa ta a ce am ie sit din viziune, am f acut semn c a vreau pl acu ta de scris s i am scris pe ea c a sunt mut a, ce v azusem s i c a la doream Biblia cea mare. Am luat Biblia s i am deschis cu u surin ta . Nu am putut vorbi toat toate textele pe care le v azusem pe plan sa a ziua. Suetul meu a fost umplut de bucurie n diminea ta urm atoare, devreme, iar limba mi-a fost dezlegat a pentru a striga laude la adresa lui Dumnezeu. Dup a aceasta, nu am mai ndr aznit s a m a ndoiesc sau s a m a mpotrivesc e s i pentru o clip a puterii lui Dumnezeu, orice ar putut gndi al tii despre mine. n 1846, cnd eram n Fairhaven, Massachusetts, sora mea (care m a nso tea de obicei n acea vreme), sora A., fratele G. s i cu mine am pornit ntr-o ambarca tiune cu pnze cu scopul de a vizita o familie

44

Scrieri timpurii

din Wests Island. Aproape c a se nserase cnd am plecat. Nu ne ndep artaser am prea mult, cnd a nceput dintr-o dat a o furtun a. Tuna s i fulgera, iar ploaia c adea n torente peste noi. P area un lucru clar c a va trebui s a pierim, dac a Dumnezeu nu intervenea s a ne izb aveasc a. Am ngenuncheat n acel vas s i am nceput s a strig c atre Dumnezeu pentru a ne izb avi. Si acolo, n valurile agitate, n timp ce apa se pr av alea peste noi n barc a, am fost luat a n viziune s i am v azut c a va seca mai degrab a oceanul, pn a la ultima pic atur a, dect s a pierim, c aci lucrarea mea abia ncepuse. Dup a ce am ie sit din viziune, toate temerile mele disp aruser a, iar noi am cntat s i I-am dat laud a lui Dumnezeu s i mica noastr a ambarca tiune ne p area un Betel plutitor. Editorul publica tiei The Advent Herald a spus c a viziunile mele erau cunoscute ca ind rezultatul manipul arilor hipnotice. Dar, ntreb eu, ce ocazie s-a creat pentru manipul ari hipnotice ntr-un moment ca acela? Fratele G. era ocupat pn a peste cap cu navigarea. A ncercat s a ancoreze, dar ancora se tra pe fundul apei. Mica noastr a ambarca tiune era aruncat a de valuri ncoace s i ncolo s i purtat a de [24] vnt, n timp ce era att de ntuneric, nct nu puteam vedea dintr-un cap at al b arcii n cel alalt. Dup a pu tin timp, ancora s-a prins, iar fratele G. a strigat dup a ajutor. Nu erau dect dou a case pe insul as i s-a dovedit c a eram n apropierea uneia dintre ele, dar nu cea la care voiam s a ajungem. Toat a familia se retr asese pentru a se odihni cu excep tia unei feti te, care auzise n mod providen tial strig atul dup a ajutor venit dintre valuri. Tat al ei a venit n scurt a vreme pentru a rm ntr-o barc ne salva s i ne-a adus la ta a mic a. Am petrecut cea mai mare parte din acea sear a mul tumindu-I lui Dumnezeu s i l audndu-L de noi. pentru minunata Sa bun atate fa ta Textele Biblice la care s-a f acut referire n paginile precedente Iat a c a vei mut s i nu vei putea vorbi pn a n ziua n care se vor ntmpla aceste lucruri, pentru c a n-ai crezut cuvintele mele, cari se vor mplini la vremea lor. Luca 1, 20 Tot ce are Tat al este al Meu; de aceea am zis c a va lua din ce este al Meu s i v a va descoperi. Ioan 16, 15 Si to ti s-au umplut de Duh Sfnt s i au nceput s a vorbeasc a n alte limbi, dup a cum le da Duhul s a vorbeasc a. Faptele Apostolilor 2, 4

Prima mea viziune

45

rile lor, d Si acum, Doamne, uit a-Te la amenin ta a putere robilor T ai s a vesteasc a Cuvntul T au cu toat a ndr azneala s i ntinde-Ti mna ca s a se fac a t am aduiri, minuni s i semne, prin Numele Robului T au celui Sfnt, Isus. Dup a ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul n care erau aduna ti; to ti s-au umplut de Duhul Sfnt s i vesteau Cuvntul lui Dumnezeu cu ndr azneal a. Faptele Apostolilor 4, 2931 S a nu da ti cinilor lucrurile snte s i s a nu arunca ti m arg aritarele voastre naintea porcilor, ca nu cumva s a le calce n picioare s i s a se ntoarc a s a v a rup a. Cere ti, s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti, s i vi se va deschide. C aci oricine cere, cap at a; cine caut a, g ase ste; s i [25] celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care, dac a-i cere ul s au o pine, s a-i dea o piatr a? Sau, dac a-i cere un pe ste, s a-i dea un s arpe? Deci, dac a voi, cari sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru, care este n ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! Tot ce voi ti s a v a fac a vou a oamenii, face ti-le s i voi la fel; c aci n aceasta este cuprins a Legea s i Proorocii. P azi ti-v a de prooroci mincino si. Ei vin la voi mbr aca ti n haine de oi, dar pe dinl auntru sunt ni ste lupi r apitori. Matei 7, 6-12.15 C aci se vor scula hristo si mincino si s i prooroci mincino si; vor face semne mari s i minuni, pn a acolo nct s a n sele, dac a va cu , chiar s putin ta i pe cei ale si. Matei 24, 24 Astfel dar, dup a cum a ti primit pe Hristos Isus, Domnul, a sa s a , s i umbla ti n El, ind nr ad acina ti s i zidi ti n El, nt ari ti prin credin ta turile care v-au fost date, s dup a nv a ta i sporind n ea cu mul tumiri c atre Dumnezeu. Lua ti seama ca nimeni s a nu v a fure cu lozoa turile s i cu o am agire de sart a, dup a datina oamenilor, dup a nv a ta ncep atoare ale lumii, s i nu dup a Hristos. Coloseni 2, 6-8 S a nu v a p ar asi ti dar ncrederea voastr a, pe care o a steapt ao mare r aspl atire! C aci ave ti nevoie de r abdare, ca, dup a ce a ti mplinit voia lui Dumnezeu, s a pute ti c ap ata ce v-a fost f ag aduit. nc a pu tin a, foarte pu tin a vreme s i Cel ce vine va veni s i nu va z abovi. Si cel : dar dac neprih anit va tr ai prin credin ta a d a napoi, suetul Meu nu g ase ste pl acere n el. Noi ns a nu suntem din aceia care dau pentru mntuirea napoi, ca s a se piard a, ci din aceia care au credin ta suetului. Evrei 10, 35-39

46

Scrieri timpurii

Fiindc a cine intr a n odihna Lui, se odihne ste s i el de lucr arile lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucr arile Sale. S a ne gr abim dar s a intr am n odihna aceasta, pentru ca nimeni s a nu cad a n aceea si pild a de neascultare. C aci Cuvntul lui Dumnezeu este viu s i lucr ator, mai t aietor dect orice sabie cu dou a t ai suri: p atrunde pn a acolo c a desparte suetul s i duhul, ncheieturile s i m aduva, judec a sim tirile [26] s i gndurile inimii. Evrei 4, 10-12 Sunt ncredin tat c a Acela care a nceput n voi aceast a bun a lucrare o va ispr avi pn a n ziua lui Isus Hristos. Numai, purta ti-v a ntr-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, e c a voi veni s a v a v ad, e c a voi r amne departe de voi, s a aud despre voi c a r amne ti tari n acela si duh s i c a lupta ti cu un suet pentru credin ta Evangheliei, f ar a s a v a l asa ti nsp aimnta ti de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovad a de pierzare s i de mntuirea voastr a,s i aceasta de la Dumnezeu. C aci cu privire la Hristos, vou a vi s-a dat harul nu numai s a crede ti n El, ci s as i p atimi ti pentru El. Filipeni 1, 6.27-29 C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. Face ti toate lucrurile f ar a crtiri s i f ar as ov aieli, ca s a ti f ar a prihan as i cura ti, copii ai lui Dumnezeu, f ar a vin a, n mijlocul unui neam tic alos s i stricat, n care str aluci ti ca ni ste lumini n lume. Filipeni 2, 13-15 ncolo, fra tilor, nt ari ti-v a n Domnul s i n puterea t ariei Lui. mbr aca ti-v a cu toat a arm atura lui Dumnezeu, ca s a pute ti tine piept uneltirilor diavolului. C aci noi n-avem de luptat mpotriva c arnii s i sngelui, ci mpotriva c apeteniilor, mpotriva domniilor, mpotriva st apnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r aut a tii, care sunt n locurile cere sti. De aceea, lua ti toat a arm atura lui Dumnezeu, ca s a v a pute ti mpotrivi n ziua cea rea s i s a r amne ti n picioare, dup a ce ve ti biruit totul. Sta ti gata dar, avnd mijlocul ncins cu adev arul, mbr aca ti cu plato sa neprih anirii, avnd picioarele nc al tate cu rvna Evangheliei p acii. Pe deasupra tuturor acestora, lua ti scutul credin tei, cu care ve ti putea stinge toate s age tile arz atoare ale celui r au. Lua ti s i coiful mntuirii s i sabia Duhului, care este Cuvntul lui Dumnezeu. Face ti n toat a vremea, prin Duhul, tot felul de rug aciuni s i cereri. Veghea ti la aceasta cu toat a st aruin ta s i rug aciune pentru to ti sn tii. Efeseni 6, 10-18 Dimpotriv a, ti buni unii cu al tii, milo si, s i ierta ti-v a unul pe [27] altul, cum v-a iertat s i Dumnezeu pe voi n Hristos. Efeseni 4, 32

Prima mea viziune

47

Deci, ca unii care, prin ascultarea de adev ar, v-a ti cur a tit suetele prin Duhul, ca s a ave ti o dragoste de fra ti nepref acut a, iubi ti-v a cu c aldur a unii pe al tii, din toat a inima. 1 Petru 1, 22 V a dau o porunc a nou a: S a v a iubi ti unii pe al tii; cum v-am iubit Eu, a sa s a v a iubi ti s i voi unii pe al tii. Prin aceasta vor cunoa ste to ti c a sunte ti ucenicii Mei, dac a ve ti avea dragoste unii pentru al tii. Ioan 13, 34.35 . Pe voi n Pe voi n siv a ncerca ti-v a dac a sunte ti n credin ta siv a ncerca ti-v a. Nu recunoa ste ti voi c a Isus Hristos este n voi? Afar a numai dac a sunte ti lep ada ti. 2 Corinteni 13, 5. Dup a harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un me sterzidar n telept, am pus temelia, s i un altul cl ade ste deasupra. Dar ecare s a ia bine seama cum cl ade ste deasupra. C aci nimeni nu poate pune o alt a temelie dect cea care a fost pus a, s i care este Isus Hristos. Iar dac a cineva cl ade ste pe aceast a temelie, aur, argint, : pietre scumpe, lemn, fn, trestie, lucrarea ec aruia va dat a pe fa ta ziua Domnului o va face cunoscut, c aci se va descoperi n foc. Si focul va dovedi cum este lucrarea ec aruia. 1 Corinteni 3, 10-13 Lua ti seama dar la voi n siv as i la toat a turma peste care v-a pus Duhul Sfnt episcopi, ca s a p astori ti Biserica Domnului, pe care a c stigat-o cu nsu si sngele S au. Stiu bine c a, dup a plecarea mea, se vor vr ntre voi lupi r apitori, cari nu vor cru ta turma; s i se vor scula din mijlocul vostru oameni cari vor nv a ta lucruri stric acioase, ca s a-i trag a pe ucenici de partea lor. Faptele Apostolilor 20, 28-30 M a mir c a trece ti a sa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o alt a Evanghelie. Nu doar c a este o alt a Evanghelie; dar sunt unii oameni care v a tulbur as i voiesc s a r astoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dac a noi n sine sau un nger din cer ar veni s a v a propov aduiasc a o Evanghelie deosebit a de aceea pe care v-am propov aduit-o noi, s a e anatema! Cum v-am mai spus, o spun s i acum: dac a v a propov aduie ste cineva o Evanghelie deosebit a de cea pe care a ti primit-o, s a e anatema! Galateni 1, 6-9 De [28] aceea, orice a ti spus la ntuneric, va auzit la lumin a; s i orice a ti gr ait la ureche, n od ai te, va vestit de pe acoperi sul caselor. V a spun vou a, prietenii Mei: S a nu v a teme ti de cei ce ucid trupul, s i dup a aceea nu mai pot face nimic. Am s a v a ar at de cine s a v a teme ti. Teme ti-v a de Acela care, dup a ce a ucis, are puterea s a arunce n gheen a; da, v a spun, de El s a v a teme ti. Nu se vnd oare cinci

48

Scrieri timpurii

vr abii cu doi bani? Totu si, nici una din ele nu este uitat a naintea lui Dumnezeu. Si chiar perii din cap, to ti v a sunt num ara ti. Deci s a nu v a teme ti: voi sunte ti mai de pre t dect multe vr abii. Luca 12, 3-7 C aci este scris: El va porunci ngerilor Lui s a Te p azeasc a; s i: Ei Te vor lua pe mni, ca nu cumva s a Te love sti cu piciorul de vreo piatr a. Luca 4, 10.11 C aci Dumnezeu, care a zis: S a lumineze lumina din ntuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca s a facem s a str aluceasc a lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu pe fa ta lui Isus Hristos. Comoara aceasta o purt am n ni ste vase de lut, pentru c a aceast a putere nemaipomenit a s a e de la Dumnezeu s i nu de la noi. Suntem ncol ti ti n toate chipurile, dar nu la strmtoare; n grea cump an a dar nu dezn ad ajdui ti; prigoni ti, dar nu p ar asi ti; trnti ti jos dar nu omor ti. 2 Corinteni 4, 6-9 C aci ntrist arile noastre u soare de o clip a lucreaz a pentru noi tot mai mult o greutate ve snic a de slav a. Pentru c a noi nu ne uit am la lucrurile care se v ad, ci la cele ce nu se v ad; c aci lucrurile care se v ad, sunt trec atoare, pe cnd cele ce nu se v ad sunt ve snice. 2 Corinteni 4, 17.18 , pentru Voi sunte ti p azi ti de puterea lui Dumnezeu, prin credin ta mntuirea gata s a e descoperit a n vremurile de apoi! n ea voi v a bucura ti mult, m acar c a acum, dac a trebuie, sunte ti ntrista ti pentru pu tin a vreme, prin felurite ncerc ari, pentru ca ncercarea credin tei voastre, cu mult mai scump a dect aurul care piere s i care totu si este ncercat prin foc, s a aib a ca urmare lauda, slava s i cinstea, la ar atarea lui Isus Hristos. 1 Petru 1, 5-7 Acum, da,tr aim, indc a voi sta ti tari n Domnul. 1 Tesaloniceni [29] 3, 8 Iat a semnele care i vor nso ti pe cei ce vor crede: n Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi n limbi noi; vor lua n mn as erpi; dac a vor bea ceva de moarte, nu-i va v at ama; si vor pune minile peste bolnavi, s i bolnavii se vor ns an ato si. Marcu 16, 17.18 Drept r aspuns, p arin tii lui au zis: Stim c a acesta este ul nostru s i c a s-a n ascut orb. Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu s tim. ntreba ti-l pe el; este n vrst a, el singur poate vorbi despre ce-l prive ste. P arin tii lui au zis aceste lucruri, pentru c a se temeau de Iudei; c aci Iudeii hot arser a acum c a, dac a va m arturisi cineva c a Isus este Hristosul, s a e dat afar a din sinagog a. De aceea au zis p arin tii lui: Este n vrst a, ntreba ti-l pe el. Fariseii l-au chemat

Prima mea viziune

49

a doua oar a pe omul care fusese orb, s i i-au zis: D a slav a lui Dumnezeu: noi s tim c a omul acesta este un p ac atos. El a r aspuns: Dac a este un p ac atos, nu s tiu; eu una s tiu: c a eram orb, s i acum v ad. Iar as i l-au ntrebat: Ce ti-a f acut? Cum ti-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a r aspuns el, si n-a ti ascultat. Pentru ce voi ti s a mai auzi ti nc a o dat a? Doar n-a ti vrea s a v a face ti s i voi ucenicii Lui! Ioan 9, 20-27 Si orice ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. Dac a ve ti cere ceva n Numele Meu, voi face. Dac a M a iubi ti, ve ti p azi poruncile Mele. Ioan 14, 13-15 Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da. Dac a aduce ti mult a road a, prin aceasta Tat al Meu va prosl avit; s i voi ve ti astfel ucenicii Mei. Ioan 15, 7.8 n sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a nceput s a strige: Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit s a ne pierzi? Te s tiu cine e sti: E sti Sfntul lui Dumnezeu! Isus l-a certat s i i-a zis: Taci, s i ie si afar a din omul acesta! Marcu 1, 23-25 C aci sunt bine ncredin tat c a nici moartea, nici via ta, nici [30] ngerii, nici st apnirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici n al timea, nici adncimea, nici o alt a f aptur a, nu vor n stare s a ne despart a de dragostea lui Dumnezeu, care este n Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 8, 38.39 ngerului Bisericii din Filadela scrie-i: Iat a ce zice Cel Sfnt, Cel Adev arat, Cel ce tine cheia lui David, Cel ce deschide, s i nimeni nu va nchide, Cel ce nchide, s i nimeni nu va deschide: Stiu faptele deschis tale: iat a, ti-am pus nainte o u sa a, pe care nimeni n-o poate nchide, c aci ai pu tin a putere s i ai p azit Cuvntul Meu s i n-ai t ag aduit Numele Meu. Iat a c a ti dau din cei ce sunt n sinagoga Satanei, care zic c a sunt Iudei s i nu sunt, ci mint; iat a c a i voi face s a vin a s a se nchine la picioarele tale s i s as tie c a te-am iubit. Fiindc a ai p azit cuvntul r abd arii Mele, te voi p azi s i Eu de ceasul ncerc arii, care are s a vin a peste lumea ntreag a, ca s a-i ncerce pe locuitorii p amntului. Eu vin curnd. P astreaz a ce ai, ca nimeni s a nu- ti ia cununa. Pe cel ce va birui, l voi face un stlp n Templul Dumnezeului Meu s i nu va mai ie si afar a din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu s i numele cet a tii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are s a se

50

Scrieri timpurii

pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, s i Numele Meu cel nou. Cine are urechi, s a asculte ce zice Bisericilor Duhul. Apocalipsa 3, 7-13 Ei nu s-au ntinat cu femei, c aci sunt verguri s i urmeaz a pe Miel oriunde merge El. Au fost r ascump ara ti dintre oameni, ca cel dinti rod pentru Dumnezeu s i pentru Miel. Si n gura lor nu s-a g asit minciun a, c aci sunt f ar a vin a naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Apocalipsa 14, 4.5 Dar cet a tenia noastr a este n ceruri, de unde s i a stept am ca Mntuitor pe Domnul Isus Hristos. Filipeni 3, 20 Fi ti dar ndelung r abd atori, pn a la venirea Domnului. Iat a c a plugarul a steapt a roada scump a a p amntului s i o a steapt a cu r abdare, [31] pn a prime ste ploaia timpurie s i trzie. Fi ti s i voi ndelung r abd atori, nt ari ti-v a inimile, c aci venirea Domnului este aproape.Iacov 5, 7.8 El va schimba trupul st arii noastre smerite, s i-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Si supune toate lucrurile. Filipeni 3.21 Apoi m-am uitat, s i iat a un nor alb; s i pe nor s edea cineva care sem ana cu un u al omului; pe cap avea o cunun a de aur; iar n mn a, o secer a ascu tit a. Si un alt nger a ie sit din Templu s i striga cu glas tare Celui ce s edea pe nor: Pune secera Ta s i secer a: pentru c a a venit ceasul s a seceri, s i seceri sul p amntului este copt. Atunci Cel ce s edea pe nor Si-a aruncat secera pe p amnt. Si p amntul a fost secerat. Si din Templul care este n cer a ie sit un alt nger care avea s i el un cosor ascu tit. Apocalipsa 14, 14-17 R amne dar o odihn a ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Evrei 4, 9 Si eu am v azut coborndu-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfnt a, Noul Ierusalim, g atit a ca o mireas a mpodobit a pentru b arbatul ei. Apocalipsa 21, 2 Apoi m-am uitat, s i iat a c a Mielul st atea pe muntele Sionului; s i mpreun a cu El st ateau o sut a patruzeci s i patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele S au s i Numele Tat alui S au. Apocalipsa 14, 1 Si mi-a ar atat un ru cu apa vie tii, limpede ca cristalul, care ie sea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu s i al Mielului. n mijlocul pie tei cet a tii s i pe cele dou a maluri ale rului era pomul vie tii, rodind dou asprezece feluri de rod, s i dnd rod n ecare lun a;

Prima mea viziune

51

s i frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor. Nu va mai nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu s i al Mielului vor n ea. Robii Lui i vor sluji. Ei vor vedea fa ta Lui, s i Numele Lui va pe frun tile lor. Acolo nu va mai noapte. nici de lamp Si nu vor mai avea trebuin ta a, nici de lumina soarelui, pentru c a Domnul Dumnezeu i va lumina. Si vor mp ar a ti n vecii [32] vecilor. Apocalipsa 22, 1-5

Viziuni care au urmat


Domnul mi-a dat urm atoarea viziune n 1847, cnd fra tii erau aduna ti n Sabat, n Topsham, Maine. Noi am sim tit un neobi snuit duh de rug aciune. Si cnd ne rugam, Duhul Sfnt S-a cobort asupra noastr a. Eram foarte ferici ti. n scurt a vreme, am pierdut contactul cu lucrurile p amnte sti s i mam cufundat ntr-o viziune a slavei lui Dumnezeu. Am v azut un nger zburnd repede c atre mine. El m-a dus ndat a de pe p amnt la Cetatea Sfnt a. n Cetate am v azut un templu, n care am intrat. Am nainte ca s p atruns pe o u sa a ajung la prima perdea. Aceast a perdea era ridicat as i am intrat n Locul Sfnt. Acolo am v azut altarul cu t amie, sfe snicul cu s apte candele s i masa pe care se aau pinile pentru punerea nainte. Dup a ce am v azut slava nc aperii snte, Isus a ridicat cea de-a doua perdea s i eu am trecut n Sfnta Sntelor. n Sfnta Sntelor am v azut un chivot. Pe capac s i pe p ar tile laterale era cel mai curat aur. La ecare cap at al chivotului se aa cte un heruvim ncnt ator, cu aripile ntinse deasupra lui. Fe tele lor erau ntoarse una c atre cealalt as i priveau n jos. ntre ngeri era de aur. Deasupra chivotului, unde st o c adelni ta ateau ngerii, era o slav a str alucitoare n forma unui tron, unde locuia Dumnezeu. Isus st atea n picioare lng a chivot s i, cnd rug aciunile sn tilor ajungeau scotea fum, iar el aducea naintea sus la El, t amia din c adelni ta Tat alui S au, ca dar ridicat, rug aciunile lor mpreun a cu fumul t amii. n chivot se aa vasul de aur cu man a, toiagul care nmugurise al lui Aaron s i tablele de piatr a care erau nchise ca o carte. Isus lea deschis s i am v azut cele Zece Porunci scrise pe ele cu degetul lui Dumnezeu. Pe o tabl a erau scrise patru, iar pe cealalt as ase. Cele patru de pe prima tabl a str aluceau mai puternic dect celelalte [33] s ase. Dar cea de-a patra, porunca referitoare la Sabat, str alucea mai puternic dect toate celelalte; c aci Sabatul a fost pus deoparte pentru a p azit n cinstea Numelui sfnt al lui Dumnezeu. Sabatul sfnt ar ata m are t n jurul lui era o aureol a plin a de slav a. Am v azut c a porunca legat a de Sabat nu a fost pironit a la cruce. Dac a ar fost 52

Viziuni care au urmat

53

pironit a, s i celelalte nou a porunci ar fost pironite; s i ni s-a l asat libertatea, de a le c alca pe toate sau numai pe a patra. Am v azut c a Dumnezeu nu schimbase Sabatul, c aci El nu Se schimb a niciodat a. Dar papa l schimbase, dintr-a s aptea n prima zi a s apt amnii; c aci el urma s a schimbe vremurile s i Legea. Si am v azut c a, dac a Dumnezeu ar schimbat Sabatul din ziua as aptea n cea dinti, El ar modicat textul poruncii referitoare la Sabat, scris a pe tablele de piatr a, care sunt acum n chivot, n Locul Preasfnt al templului din ceruri; s i ar scris astfel: Prima zi este Sabatul Domnului Dumnezeului t au. Dar am v azut c a scria la fel ca atunci cnd au fost scrise pe tablele de piatr a cu degetul lui Dumnezeu s i date lui Moise pe muntele Sinai. Dar ziua a s aptea este Sabatul Domnului Dumnezeului t au. Am v azut c a Sabatul sfnt este s i va zidul de desp ar tire dintre adev aratul Israel al lui Dumnezeu s i cei necredincio si s i c a Sabatul reprezint a marele subiect care va uni inimile sn tilor dragi lui Dumnezeu, a stept atori ai S ai. Am v azut c a Dumnezeu are copii care nu cunosc s i nu p azesc Sabatul. Ei nu au respins lumina privitoare la Sabat. Iar la nceputul timpului de strmtorare, am fost umplu ti de Duhul Sfnt pe m asur a ce mergeam s i vesteam cu mai mult a putere Sabatul. Acest lucru a umplut de mnie celelalte biserici s i pe adventi stii nominali [Vezi, de asemenea, Apendicele (n. ed.).], ntruct nu puteau combate cu succes adev arul despre Sabat. n acest timp to ti cei ale si ai lui Dumnezeu au v azut clar c a noi aveam adev arul s i au ie sit s i au suferit prigoana mpreun a cu noi. Am v azut sabia, foametea, epidemii s i [34] mare tulburare n tar a. Cei r ai s-au gndit c a noi aduseser am judec a tile asupra lor, s-au ridicat s i s-au sf atuit s a scape p amntul de noi, creznd c a atunci r aul ar oprit. n timpul de strmtorare am fugit cu to tii din ora se s i sate, dar am fost urm ari ti de cei r ai, care au intrat cu sabia n casele sn tilor. Ei au ridicat sabia pentru a ne ucide, dar aceasta s-a frnt s i a c azut la fel de lipsit a de putere ca un pai. Apoi, to ti am strigat zi s i noapte pentru a izb avi ti, iar strig atul a ajuns la Dumnezeu. Soarele s-a ridicat s i luna a r amas pe loc. Rurile au ncetat s a mai curg a. S-au ivit nori negri, grei, s i s-au izbit ntre ei. Dar exista un loc neacoperit de nori, un loc plin de slav a, de unde s-a auzit glasul lui Dumnezeu, ca ni ste ape multe, glas care a zguduit cerurile s i p amntul. Cerul s-a deschis s i s-a nchis s i era n mare agita tie. Mun tii s-au scuturat

54

Scrieri timpurii

ca o trestie n vnt s i au aruncat pretutindeni stnci zgrun turoase. Marea erbea ca o oal a pe foc s i a aruncat pietre mari pe uscat. Iar cnd Dumnezeu a rostit ziua s i ceasul venirii lui Isus s i a enun tat leg amntul cel ve snic pentru poporul S au, a spus o singur a fraz as i apoi a f acut o pauz a, n timp ce cuvintele Sale f aceau p amntul s a vibreze. Cei din Israelul lui Dumnezeu st ateau cu ochii a tinti ti n sus s i ascultau cuvintele pe m asur a ce ie seau din gura lui Iehova s i zguduiau p amntul ca bubuiturile celui mai puternic tunet. Totul toare. Iar la sfr era de o solemnitate nfrico sa situl ec arei fraze sn tii strigau: Slav a! Aleluia! Fe tele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu s i str aluceau de slav a a sa cum str alucea fa ta lui Moise cnd a cobort de pe Sinai. Cei r ai nu se puteau uita la ei din pricina slavei. Si cnd binecuvntarea ve snic a a fost rostit a pentru cei care-L onoraser a pe Dumnezeu prin sn tirea Sabatului S au, s-a auzit un asupra arei s [35] strig at puternic de biruin ta i asupra chipului ei. Atunci a nceput anul de veselie, cnd p amntul trebuie s a se odihneasc a. L-am v azut pe robul evlavios ridicndu-se n triumf s i s biruin ta i scuturndu-se de lan turile care-l legau, n timp ce st apnul s au cel r au era tulburat s i nu s tia ce s a fac a; c aci cei r ai nu au putut s a priceap a cuvintele rostite de Dumnezeu. La pu tin timp de la aceasta, a ap arut marele nor alb. Ar ata mai frumos ca oricnd. Pe el era a sezat Fiul omului. La nceput, nu L-am v azut pe Isus pe nor, dar, pe m asur a ce se apropia de p amnt, am putut vedea persoanaI minunat a. Cnd a fost z arit prima dat a, acest nor a fost semnul Fiului omului n cer. Glasul Fiului lui Dumnezeu i-a chemat la pe sn via ta tii care erau adormi ti s i i-a mbr acat n nemurire sl avit a. au fost preschimba Sn tii aa ti n via ta ti ntr-o clip as i au fost lua ti mpreun a cu primii n carul n form a de nor. Ar ata nespus de frumos n timp ce se n al ta ca un tunet. De ecare parte a carului erau aripi s i sub el, ro ti. Iar cnd carul s-a n al tat cu tunet, ro tile au strigat Sfnt s i aripile, cnd se mi scau, strigau Sfnt, iar suita de ngeri sn ti din jurul norului strigau: Sfnt, sfnt, sfnt, este Doamnul, Cel Atotputernic! Iar sn tii din nor strigau: Slav a! Aleluia! Si carul s-a n al tat cu tunet, ndreptndu-se c atre Cetatea cea Sfnt a. Isus a deschis por tile cet a tii de aur s i ne-a condus n auntru. Aici , c am fost ntmpina ti cu bun avoin ta aci p aziser am poruncile lui [36] Dumnezeu s i aveam dreptul s a mnc am din pomul vie tii.

Sigilarea
La nceputul Sabatului sfnt din 5 ianuarie 1849, ne-am unit n rug aciune cu familia fratelui Belden, n Rocky Hill, Connecticut, iar Duhul Sfnt a venit asupra noastr a. Am fost luat a n viziune n Sfnta Sntelor, unde L-am v azut pe Isus mijlocind nc a pentru Israel. n partea de jos a ve smntului S au era un clopo tel s i o rodie. Apoi am v azut c a Isus nu avea s a p ar aseasc a Locul Preasfnt pn a cnd nu avea s a e hot art ecare caz, e pentru mntuire, e pentru nimicire, s i c a mnia lui Dumnezeu nu putea veni pn a cnd Isus nu-Si termina lucrarea n Sfnta Sntelor, pn a nu-Si scotea ve smintele de preot s i nu si punea hainele r azbun arii. Atunci Isus nu va mai sta ntre Tat al s i om, iar Dumnezeu nu va mai p astra t acerea, ci si va rev arsa mnia asupra celor care au respins adev arul S au. Am v azut c a furia neamurilor, mnia lui Dumnezeu s i timpul de judecare a celor mor ti erau separate s i distincte, una urmnd celeilalte, s i, de asemenea, c a Mihail nu Se ridicase n picioare s i c a timpul de strmtorare, a sa cum nu a mai fost vreodat a, nu venise nc a. Neamurile acum devin mnioase, dar cnd Marele nostru Preot si va sfr sit lucrarea din Sanctuar, Se va ridica, si va pune hainele r azbun arii s i apoi vor rev arsate ultimele s apte pl agi. Am v azut c a cei patru ngeri vor tine n fru cele patru vnturi pn a cnd lucrarea lui Isus se va ispr avi n Sanctuar s i atunci vor veni cele s apte pl agi. Aceste pl agi i-au nfuriat pe cei r ai mpotriva celor neprih ani ti; ei credeau c a noi am adus judec a tile lui Dumnezeu asupra lor s i c a, dac a ne-ar s terge de pe fa ta p amntului, atunci pl agile ar nceta. S-a dat un decret pentru a-i ucide pe sn ti, decret [37] care i-a f acut pe ace stia s a strige zi s i noapte dup a izb avire. Acesta era timpul strmtor arii lui Iacov. Apoi, to ti sn tii au strigat cu suetul sf siat de durere s i au fost izb avi ti de glasul lui Dumnezeu. Cei 144 000 au triumfat. Fe tele le erau luminate de slava lui Dumnezeu. Apoi, mi-a fost ar atat un grup care tipa n agonie. Pe ve smintele lor era scris cu litere mari: Ai fost cnt arit s i g asit prea u sor. Am ntrebat cine erau cei din grupul acesta. ngerul a spus: Ace stia sunt cei care 55

56

Scrieri timpurii

au tinut odat a Sabatul s i au renun tat la el. I-am auzit strignd n gura mare: Am crezut n venirea Ta s i am propov aduit-o neobosi ti. Si n timp ce vorbeau, ochii li s-au oprit asupra ve smintelor lor s i au v azut ce era scris s i apoi au nceput s a se boceasc a. Am v azut c a ei b auser a din apa cea limpede s i o tulburaser a cu picioarele lor pe cea r amas a c alcaser a n picioare Sabatul s i c a de aceea fuseser a cnt ari ti s i g asi ti prea u sori. ngerul care m a nso tea m-a condus din nou la cetate, unde am v azut patru ngeri care zburau c atre poarta cet a tii. Tocmai prezentau biletul de aur ngerului de la poart a, cnd am v azut un alt nger zburnd cu vitez a din locul celei mai mari sl avi s i strignd cu glas tare c atre ceilal ti ngeri s i uturnd n sus s i n jos ceva aat n mna lui. L-am rugat pe ngerul meu nso titor s a-mi explice ceea ce v azusem. Mi-a spus c a nu mai puteam vedea nimic atunci, dar c a avea s a-mi arate la scurt a vreme ce nsemnau acele lucruri pe care le v azusem atunci. n dup a-amiaza acelui Sabat, unul dintre noi era bolnav s i a cerut s a se fac a rug aciuni pentru a se vindeca. Ne-am unit cu to tii n cererile noastre adresate Medicului care nu a pierdut vreodat a un pacient, iar cnd puterea vindec atoare cobora s i cel bolnav se lecuia, [38] Duhul a venit asupra mea s i am fost luat a n viziune. Am v azut patru ngeri care aveau de f acut o lucrare pe p amnt s i tocmai mergeau spre a o mplini. Isus era mbr acat cu hainele de preot. El a privit nduio sat r am as i ta, apoi Si-a ridicat minile s i cu un glas plin de mil a a strigat: Sngele Meu, Tat a, sngele Meu, sngele Meu, sngele Meu! Apoi am v azut o lumin a nespus de str alucitoare venind de la Dumnezeu, care s edea pe marele tron alb, s i toat a lumina s-a rev arsat n jurul lui Isus. Apoi am v azut un nger cu o ns arcinare de la Isus, zburnd cu repeziciune la cei patru ngeri care aveau de f acut o lucrare pe p amnt s i uturnd n sus s i n jos un lucru pe care-l tinea n mn a, strignd cu glas tare: Tine ti! Tine ti! pn a cnd slujitorii lui Dumnezeu vor sigila ti pe frun tile lor. L-am ntrebat pe ngerul care m a nso tea ce nsemna ceea ce auzisem s i ce urma s a fac a cei patru ngeri. El mi-a zis c a Dumnezeu era Acela care tinea n fru puterile s i c a le-a dat ngerilor S ai st apnire peste lucrurile de pe p amnt; c a cei patru ngeri aveau putere de la Dumnezeu de a tine cele patru vnturi s i c a se aau pe punctul de a le l asa n voie; ns a n timp ce minile lor sl abeau

Sigilarea

57

ncet strnsoarea s i cele patru vnturi erau gata s a sue, ochiul plin de mil a al lui Isus a privit asupra r am as i tei care nu era sigilat a, Si a ridicat minile c atre Tat al s i S-a rugat de El, spunndu-I c a si v arsase sngele pentru ace stia. Atunci fusese ns arcinat un alt nger s a zboare repede la cei patru ngeri cu porunca de a tine vnturile pn a cnd slujitorii lui Dumnezeu aveau s a e sigila ti pe frun tile lor [39] cu sigiliul viului Dumnezeu.

Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul S au


Am v azut dragostea plin a de compasiune pe care o are Dumnezeu pentru poporul S au, s i aceasta este foarte mare. Am v azut ngeri deasupra sn tilor, cu aripile ntinse n jurul acestora. Fiecare sfnt avea un nger nso titor. Dac a sn tii plngeau lovi ti de descurajare sau erau n primejdie, ngerii care i nso teau necurmat zburau repede sus pentru a duce aceste ve sti, iar ngerii din cetate ncetau s a cnte. Atunci Isus ns arcina un alt nger s a coboare pentru a ncuraja, veghea s i ncerca s a-i opreasc a s a ias a de pe c ararea ngust a; dac a ei ns a nu luau n seam a grija ar atat a de ace sti ngeri s i nu se l asau mngia ti de ei, ci continuau n r at acirea lor, ngerii priveau cu triste te s i plngeau. Duceau aceste ve sti sus s i to ti ngerii din cetate plngeau s i apoi spuneau cu glas tare: Amin. Dar dac a sn tii si xau privirile asupra premiului dinaintea lor s i i d adeau slav a lui Dumnezeu, l audndu-L, atunci ngerii duceau ve stile bune n cetate s i ngerii de acolo si atingeau harfele de aur s i cntau cu putere: Aleluia! s i bolta cereasc a r asuna de cntecele lor minunate. n cetatea cea sfnt a este o ordine s i o armonie des avr sit a. To ti ngerii care sunt ns arcina ti s a viziteze p amntul de tin un card auriu, ca o legitima tie pe care-l prezint a ngerilor de la por tile cet a tii cnd ies sau intr a. Cerul este un loc minunat. Tnjesc s a u acolo s i s a-L privesc pe dragul meu Isus, care Si-a dat via ta pentru mine, s i s a u transformat a dup a chipul S au sl avit. Ah, ce limb a ar putea exprima slava lumii str alucite care va veni?! nsetez dup a izvorul cu ap a vie care nvioreaz a cetatea Dumnezeului nostru. Domnul mi-a oferit o priveli ste a altor lumi. Mi-au fost date aripi s i un nger m-a nso tit de la cetate pn a la un loc care era m are t s i str alucitor. Iarba acelui loc era de un verde crud, iar p as arile de [40] acolo scoteau trilurile unui cntec pl acut. Cei ce locuiau acolo erau de toate m arimile; erau ncnt atori, cu o nf a ti sare plin a de noble te s i m are tie. Chipurile lor exprimau imaginea lui Isus s i nf a ti sarea lor str alucea de o bucurie sfnt a, reectnd libertatea s i fericirea acelui loc. L-am ntrebat pe unul din ace stia de ce erau att de minuna ti, 58

Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul S au

59

de o frumuse te care o ntrecea cu mult pe a celor de pe p amnt. R aspunsul a fost: Am tr ait ntr-o strict a ascultare de poruncile lui Dumnezeu s i nu am c azut prin neascultare, ca aceia de pe p amnt. Apoi am v azut doi pomi, unul ar atnd foarte asem an ator cu pomul vie tii, din cetate. Fructele ambilor pomi ar atau grozav, dar dintr-unul ei nu puteau mnca. Aveau libertatea de a mnca din amndoi, dar li se interzisese s a m annce dintr-unul. Apoi, ngerul care m a nso tea mi-a spus: Nici unul din cei aa ti n acest loc nu a gustat din pomul oprit; dac a ar mnca ns a, ar c adea. Apoi am fost dus a ntr-o lume care avea s apte luni [a stri]. Acolo l-am v azut pe bunul Enoh, care fusese luat la cer. n mna dreapt a tinea o ramur a de palmier, pe . Pe cap avea o cunun ecare frunz a a acesteia ind scris Biruin ta a de un alb orbitor s i frunze n acea cunun a, pe mijlocul ec arei frunze ind scris Puritate; n jurul cununii erau pietre pre tioase de diferite culori, care str aluceau mai tare dect stelele s i reectau literele s i le m areau. Pe partea din spate era o fund a care lega cununa, s i pe ea era scris Sn tenie. Deasupra cununii era o coroan a splendid a, care str alucea mai puternic dect soarele. L-am ntrebat dac a acesta era locul n care a fost dus dup a ce a fost ridicat de pe p amnt. El a spus: Nu este acesta; Cetatea este c aminul meu s i am venit s a vizitez acest loc. Se plimba prin acel loc ca s i cum era acas a la el. L-am rugat erbinte pe ngerul meu nso titor s a m a lase s a r amn n locul acela. Nu puteam suporta gndul de a veni din nou n aceast a lume ntunecat a. Atunci ngerul a zis: Trebuie s a te ntorci s i, dac a vei credincioas a, tu, mpreun a cu cei 144 000, vei avea privilegiul de a vizita toate lumile s i de a vedea lucrarea minilor lui Dumnezeu. [41]

Zdruncinarea puterilor cerului


La data de 16 decembrie 1848, Domnul mi-a dat o viziune legat a de zdruncinarea puterilor cerurilor. Am v azut c a atunci cnd Domnul a spus cer, cnd a dat semnele raportate de Matei, Marcu s i Luca, aceasta a s i vrut s a spun a cer; iar cnd a spus p amnt, a vrut s a se n teleag a literal p amnt. Puterile cerului sunt soarele, luna s i stelele. Ele domnesc n ceruri. Puterile p amntului sunt cei care domnesc pe p amnt. Puterile cerului vor zguduite prin glasul lui Dumnezeu. Atunci soarele, luna s i stelele vor mi scate din locul lor. Ele nu vor trece, dar vor zguduite de glasul lui Dumnezeu. Nori negri, grei, s-au ivit s i s-au izbit unii de al tii. V azduhul s-a desf acut s i s-a rulat precum un sul; apoi am putut privi n sus prin spa tiul astfel deschis, c atre Orion, de unde venea vocea lui Dumnezeu. Cetatea cea Sfnt a va cobor prin acel spa tiu. Am v azut c a puterile p amntului sunt acum zguduite s i c a evenimentele se ntmpl a unul dup a altul. R azboaie s i ve sti de r azboaie, sabie, foamete s i epidemii acestea sunt primele care vor zdruncina puterile p amntului, apoi glasul lui Dumnezeu va zdruncina soarele, luna s i stelele s i, de asemenea, p amntul. Am v azut c a zguduirea pute tur rilor n Europa nu este, a sa cum dau unii nv a ta a, zdruncinarea [42] puterilor cerurilor, ci zdruncinarea na tiunilor mnioase.

60

U sa deschis as i cea nchis a


n Sabatul din 24 martie 1849, am avut o ntlnire pl acut as i foarte interesant a cu fra tii din Topsham, Maine. Duhul Sfnt a fost rev arsat asupra noastr as i eu am fost dus a de El n cetatea viului Dumnezeu. Apoi mi-a fost ar atat c a poruncile lui Dumnezeu s i m arturia lui Isus Hristos care au leg atur a cu u sa nchis a nu pot separate s i c a timpul ca poruncile lui Dumnezeu s a str aluceasc a n toat a importan ta lor s i pentru ca poporul lui Dumnezeu s a e ncercat n ce prive ste adev arul Sabatului a fost atunci cnd u sa s-a deschis n Sfnta Sntelor, n Sanctuarul ceresc, unde se a a chivotul, n care nu a fost deschis sunt p astrate Cele Zece Porunci. Aceast a u sa a pn a nu s-a sfr sit mijlocirea lui Isus n prima nc apere a Sanctuarului, n 1844. Atunci S-a ridicat Isus s i a nchis u sa din Locul Sfnt, a deschis u sa care ducea n Locul Preasfnt s i a trecut n cea de-a doua desp ar titur a, unde st a acum, n fa ta chivotului, s i unde credin ta lui Israel se ndreapt a acum. Am v azut c a Isus nchisese u sa Primei nc aperi s i c a nici un om nu o poate deschide; s i c a El deschisese u sa care ducea n Sfnta Sntelor s i c a nici un om nu o poate nchide (Apocalipsa 3, 7.8) [Vezi, de asemenea, Apendicele (n. ed.).]; am mai v azut c a, de cnd Isus a deschis u sa c atre Sfnta Sntelor, unde se a a chivotul, poruncile au str alucit naintea poporului lui Dumnezeu s i c a ace stia sunt pu si la prob a n ce prive ste Sabatul. Am v azut c a testul de acum legat de Sabat nu putea veni pn a cnd nu se ispr avea mijlocirea lui Isus din Sfnta s i pn a nu trecea dincolo de cea de-a doua perdea; de aceea, cre stinii care au adormit nainte ca u sa s a e deschis a c atre Sfnta Sntelor, cnd a luat sfr sit strig atul de la miezul nop tii, n cea de-a s aptea lun a din 1844, s i [43] care nu au tinut adev aratul Sabat, acum se odihnesc n n adejde; c aci ei nu au avut lumina s i testul legat de Sabat, pe care le avem noi . Am v acum, de cnd a fost deschis a acea u sa azut c a Satana i ispitea n acest punct pe unii din poporul lui Dumnezeu. ntruct att de mul ti cre stini veritabili au adormit n triumful credin tei s i nu au 61

62

Scrieri timpurii

p azit adev aratul Sabat, ei se ndoiau c a acesta ar un test pentru noi acum. Vr ajma sii adev arului prezent au ncercat s a deschid a u sa primei nc aperi, pe care Isus a nchis-o, s i s a nchid a u sa care duce n Sfnta Sntelor, pe care El a deschis-o n 1844, dincolo de care se a a chivotul, care con tine cele dou a table de piatr a, pe care sunt scrise cu degetul lui Iehova Cele Zece Porunci. n acest timp al sigil arii, Satana folose ste orice mijloc pentru a ndep arta mintea celor din poporul lui Dumnezeu de la adev arul prezent s i a-i face s as ov aie. Am v azut o ap ar atoare pe care o tr agea Dumnezeu asupra poporului S au pentru a-i proteja n timpul strmtor arii; s i ecare suet care era hot art pentru adev ar s i care era curat la inim a avea s a e acoperit cu ap ar atoarea Celui Atotputernic. Satana s tia aceasta s i lucra cu mare putere pentru a tine mintea ct mai multor oameni posibil ntr-o stare de s ov aial as i nestatornicite n adev ar. Am v azut c a cioc aniturile misterioase din New York s i din alte locuri erau puterea lui Satana s i c a astfel de lucruri vor din ce n ce mai obi snuite, acoperite cu un ve smnt religios pentru a-i s ademeni pe cei am agi ti ntr-o stare de s i mai mare siguran ta i pentru , a atrage mintea celor din poporul lui Dumnezeu, dac a ar cu putin ta turile s c atre lucrurile acelea s i a-i face s a se ndoiasc a de nv a ta i puterea Duhului Sfnt [Vezi, de asemenea, Apendicele (n. ed.).]. Am v azut c a Satana lucra n multe feluri prin agen tii lui. El [44] lucra prin pastorii care au respins adev arul s i au acceptat o lucrare a r at acirii, ca s a cread a o minciun as i s a e osndi ti. n timp ce predicau sau se rugau, unii au c azut la p amnt neajutora ti, nu prin puterea Duhului Sfnt, ci prin puterea lui Satana, suat a asupra acestor agen ti s i, prin ei, asupra poporului. n timp ce predicau, se rugau sau conversau, unii care m arturiseau c a sunt adventi sti s i respinseser a adev arul prezent, au folosit mesmerismul pentru a , c c stiga adep ti s i poporul se bucura de aceast a inuen ta aci ei gndeau c a este Duhul Sfnt. Ba chiar unii care folosiser a hipnoza merseser a att de departe n ntunericul s i am agirea diavolului, nct credeau c a era puterea lui Dumnezeu, pe care le-o d aduse pentru a o folosi. F acuser a ca Dumnezeu s a e ca unul asemenea lor s i . apreciau puterea Sa ca ind un lucru de mic a importan ta Unii dintre ace sti agen ti ai lui Satana afectau trupurile anumitor sn ti, ale acelora pe care nu-i puteau am agi s i ndep arta de adev ar

U sa deschis as i cea nchis a

63

satanic printr-o inuen ta a. O, dac a ar putea s a vad a to ti acest lucru a sa cum mi l-a descoperit Dumnezeu mie, ca s a poat a cunoa ste mai multe despre n sel aciunile lui Satana s i s a se pun a n gard a! Am v azut c a Satana lucra n aceste moduri pentru a-i distrage, am agi s i ndep arta pe cei din poporul lui Dumnezeu, chiar acum, n acest timp al sigil arii. I-am v azut pe unii care nu st ateau neclinti ti n favoarea adev arului prezent. Genunchii le tremurau s i picioarele le alunecau, pentru c a nu erau statornici ti n adev ar s i acoper amntul lui Dumnezeu nu putea tras deasupra lor n timp ce ei tremurau n felul acesta. Satana si ncerca toate tertipurile pentru a-i tine acolo unde erau, pn a avea s a treac a vremea sigil arii, pn a cnd ap ar atoarea avea s a e tras a peste poporul lui Dumnezeu, iar ei s a e l asa ti f ar a un loc n care s a se ad aposteasc a de mnia arz atoare a lui Dumnezeu, din ultimele s apte pl agi. Dumnezeu a nceput s a trag a aceast a ap ar atoare peste poporul S au s i va n curnd complet ntins a peste to ti cei care urmeaz a s a aib a un ad apost n ziua m acelului. Dumnezeu va lucra cu putere pentru poporul S au; s i lui Satana i se va ng adui s a [45] lucreze. Am v azut c a semnele s i minunile misterioase s i falsele reforme vor cre ste n num ar s i se vor r aspndi. Reformele care mi-au fost ar atate nu erau ntoarceri de la r at acire la adev ar. ngerul care m a nso tea m-a ndemnat s a m a uit dup a luptele suete sti pentru c stigarea celor p ac ato si, a sa cum fuseser a odat a. M-am uitat, dar nu le-am putut vedea; c aci timpul salv arii lor trecuse. [Cea care a scris aceste cuvinte nu a vrut s a spun a prin ele c a timpul pentru salvarea tuturor p ac ato silor a trecut. Chiar n timpul n care erau scrise aceste lucruri, ea ns as i lucra pentru salvarea p ac ato silor, a sa cum a f acut-o nencetat din acea vreme. Modul n care a n teles aceast a chestiune, a sa cum i-a fost prezentat a, este oferit n urm atoarele paragrafe, primul publicat n 1854, iar cel de-al doilea n 1888: Falsele reforme care au fost amintite aici urmeaz a s a e v azute pe scar a mult mai larg a. Viziunea se refer a ndeosebi la aceia care turii advente. Ei sunt prad au auzit s i au respins lumina nv a ta a unei lucr ari de r at acire. Astfel de persoane nu vor avea luptele suete sti pentru c stigarea celor p ac ato si, ca mai nainte. ntruct au respins adventul s i s-au l asat prad a r at acirilor lui Satana, timpul salv arii lor

64

Scrieri timpurii

trecuse. Aceasta nu se refer a totu si la cei care nu au auzit s i, prin tura despre cea de-a doua venire. urmare, nu au respins nv a ta tor acela de a trata cu u Este un lucru nfrico sa sur atate adev arul care a luminat n telegerea noastr as i ne-a atins inimile. Nu putem respinge avertiz arile pe care ni le trimite, n mila Sa, Dumnezeu s i sc apa apoi nepedepsi ti. n zilele lui Noe, a fost trimis a lumii o solie din cer, iar mntuirea oamenilor a depins de modul n care au tratat acea solie. Pentru c a au respins avertizarea, Duhul lui Dumnezeu a fost retras de la neamul p ac atos s i ei au pierit n apele potopului. n timpul lui Avraam, ndurarea a ncetat s a mai st aruie pe lng a locuitorii vinova ti ai Sodomei s i to ti, n afar a de Lot, so tia lui s i dou a ice, au fost mistui ti de focul trimis din ceruri. A sa s i n zilele lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu a dat m arturie iudeilor necredincio si din acea genera tie: Iat a c a vi se las a casa pustie. Privind c atre zilele din urm a, aceea si putere innit a declar a, n ce-i prive ste pe cei care nu au primit dragostea adev arului, ca s a e mntui ti c a din aceast a pricin a, Dumnezeu le trimite o lucrare de r at acire, ca s a cread a o minciun a; pentru ca to ti cei ce n-au crezut adev arul, ci au g asit pl acere n nelegiuire, s a e osndi ti. Cnd ei resping turile Cuvntului S nv a ta au, Dumnezeu si retrage Duhul s i i las a [46] prad a am agirilor pe care le iubesc. (n. ed.).]

Punerea la prob a a credin tei noastre


n aceast a vreme de ncercare avem nevoie s a ne ncuraj am s i s a ne mngiem unii pe al tii. Ispitele lui Satana sunt mai mari acum dect au fost vreodat a n trecut, c aci el s tie c a are pu tin a vreme s i , e pentru c a foarte curnd ecare caz va hot art, e pentru via ta moarte. Nu ne putem permite acum s a ne scufund am sub povara descuraj arii s i a ncerc arilor. Trebuie s a r amnem neclinti ti n toate necazurile s i s a ne ncredem cu totul n Atotputernicul Dumnezeu al lui Iacov. Domnul mi-a ar atat c a harul S au ne este sucient pentru a nfrunta toate ncerc arile noastre. Si chiar dac a ele sunt mai mari dect au fost vreodat a n trecut, dac a ne vom ncrede cu totul n Dumnezeu, putem birui orice ispit as i ie si victorio si prin harul S au. Dac a vom birui ncerc arile noastre s i vom ob tine victoria asupra ispitelor lui Satana, atunci vom suporta ncercarea credin tei noastre, care este mai scump a dect aurul s i vom mai puternici s i mai bine preg ati ti s-o ntmpin am pe urm atoarea. Dac a ns a dezarm am s i ced am ispitelor lui Satana, vom ajunge tot mai slabi s i nu vom ob tine nici o r asplat a pentru ncercarea aceea s i nu vom att de bine preg ati ti pentru urm atoarea; n felul acesta, vom ajunge din ce n ce mai slabi, pn a cnd vom du si n robie de Satana, ajungnd la discre tia lui. Trebuie s a avem asupra noastr a ntreaga arm atur aa lui Dumnezeu s i s a m gata n orice moment pentru o confruntare cu puterile ntunericului. Cnd ispitele s i ncerc arile vin nest avilite peste noi, s a mergem la Dumnezeu s i s a-I spunem n rug aciune toate chinurile noastre. El nu ne va l asa s a plec am cu suetul pustiu, ci ne va da har s i t arie pentru a birui s i pentru a zdrobi puterea vr ajma sului. O, dac a ar putea vedea to ti aceste lucruri n adev arata lor lumin as i ar suferi greut a tile ca ni ste buni solda ti ai lui Isus! Atunci ar nainta [47] Israel, tare n Dumnezeu s i n puterea Sa nem asurat de mare. Dumnezeu mi-a ar atat c a a dat poporului S au s a bea o cup aa am ar aciunii, pentru a-i cur a ta s i l amuri. Este o nghi titur a amar a, iar ei o pot face nc a mai amar a prin crtire, plngeri s i nemul tumiri. Dar cei care o primesc n felul acesta trebuie s a mai soarb a o dat a, 65

66

Scrieri timpurii

c aci prima nu a avut efectul dorit asupra inimii. Si dac a nici a doua nu si face lucrarea, atunci ei trebuie s a mai soarb a o dat as i nc ao dat a, pn a cnd se va vedea efectul dorit, n caz contrar, ind nevoie s a e l asa ti necura ti, cu o inim a ntinat a. Am v azut c a aceast a cup a s a am ar aciunii poate ndulcit a prin r abdare, rezisten ta i rug aciune s i c a va avea efectul dorit asupra inimii celor care o primesc n acest mod, iar Dumnezeu va onorat s i sl avit. Nu este un lucru mic s a i cre stin, s a apar tii lui Dumnezeu s i s a i aprobat de El. Domnul mi i-a ar atat pe unii care m arturisesc adev arul prezent, ale c aror vie ti nu corespund cu m arturisirea lor. Ei au standardul evlaviei extrem de sc azut s i sunt departe de sn tenia biblic a. Unii se angajeaz a ntr-o conversa tie de sart as i nepotrivit as i al tii cedeaz a n fa ta ispitei de a n al ta eul. Nu ne putem a stepta s a ne facem poftele, s a vie tuim s i s a ne purt am cum se poart a oamenii din lume, s a avem pl acerile lor s i s a ne bucur am de compania celor care sunt ai lumii pentru ca apoi s a domnim cu Hristos n slav a. Trebuie s a m p arta si cu Hristos la suferin tele Sale aici, dac a vrem s a ne bucur am de slava Sa n lumea cea nou a. Dac a vom c auta s a ne atingem propriul interes, dac a vom studia cum s a ne mplinim cel mai bine pl acerile, n loc de a c auta s a-I m pe plac lui Dumnezeu s i s a facem s a nainteze cauza Sa pre tioas a care sufer a l vom dezonora pe Dumnezeu s i lucrarea Sa pe care m arturisim c a o iubim. Nu ne-a mai r amas dect pu tin timp n care s a lucr am pentru Dumnezeu. Nimic nu ar trebui s a e prea scump pentru a-l jert n scopul salv arii turmei risipite s i sf siate a lui Isus. Cei care fac acum un leg amnt cu Dumnezeu prin jertf a vor curnd strn si s i du si acas a, pentru a se bucura de o r asplat a bogat as i a avea noua [48] mp ar a tie n veci de veci. O, haide ti s a tr aim cu totul pentru Domnul s i s a ar at am printr-o bine rnduit via ta as i o conversa tie evlavioas a c a am fost cu Isus s i suntem urma sii S ai blnzi s i umili. Trebuie s a lucr am ct este nc a ziu a, c aci la venirea nop tii ntunecate a necazului s i suferin tei va prea trziu s a lucr am pentru Dumnezeu. Isus Se a a n templul S au sfnt s i va accepta acum jertfele noastre, rug aciunile s i m arturisirile gre selilor s i p acatelor noastre s i va ierta toate f ar adelegile lui Israel, pentru a putea s terse nainte ca El s a ias a din Sanctuar. Cnd Isus p ar ase ste Sanctuarul, cei care sunt sn ti s i f ar a prihan a se vor sn ti s i vor tr ai s i mai departe n neprih anire; c aci toate p acatele lor vor

Punerea la prob a a credin tei noastre

67

s terse atunci s i ei vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Dar cei care sunt nedrep ti s i ntina ti vor nedrep ti s i se vor ntina s i mai departe; c aci atunci nu va mai un Mare Preot n Sanctuar, care s a prezinte jertfele lor, m arturisirile s i rug aciunile lor naintea scaunului de domnie al Tat alui. De aceea, ceea ce trebuie f acut pentru a salva suetele de apropiata furtun a a mniei trebuie s a e nf aptuit nainte ca Isus s a p ar aseasc a Sfnta Sntelor din Sanctuarul ceresc.

Pentru turma cea mic a


Dragi fra ti, Domnul mi-a dat o viziune la 26 ianuarie 1850, pe care o voi relata. Am v azut c a unii din poporul lui Dumnezeu sunt adormi ti, ca ntr-o stare de letargie, s i numai pe jum atate treji; ei nu- si dau seama de timpul pe care-l tr aim s i c a omul cu m atura [Vezi visul lui William Miller, 81 (n. ed.).] a intrat s i unii sunt n primejdia de a nl atura ti. L-am rugat erbinte pe Isus s a-i salveze, s a-i mai cru te pu tin timp s i s a-i lase s a vad a primejdia teribil a n care se a a, pentru [49] a se putea preg ati nainte de a pentru totdeauna prea trziu. ngerul a spus: Nimicirea vine ca o vijelie. L-am rugat pe nger s a aib a mil as i s a-i salveze pe cei care iubeau aceast a lume, care erau ata sa ti suete ste de averile lor s i nu erau dispu si s a se despart a de ele s i s a jertfeasc a pentru a-i gr abi pe soli n calea lor s a hr aneasc a oile amnde care piereau din lips a de hran a spiritual a. Cnd am v azut bietele suete murind din lipsa adev arului prezent s i pe unii care m arturiseau credin ta n adev ar, l asndu-i s a moar a prin faptul c a re tineau mijloacele necesare pentru a duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu, priveli stea a fost prea dureroas as i l-am rugat pe nger s a o ia din fa ta mea. Am v azut c a atunci cnd cauza lui Dumnezeu cerea o parte din averile lor, ca n cazul tn arului care a venit la Isus (Matei 19, 16-22), ei au plecat ntrista ti s i am mai v azut cum curnd urgia apelor n av alitoare va trece s i le va lua tot ce au s i atunci va prea trziu pentru a mai sacrica bunuri p amnte sti s i pentru a mai strnge o comoar a n ceruri. L-am v azut apoi pe minunatul R ascump ar ator, de o frumuse te f ar a seam an; am v azut c a p ar asise t armul slavei s i a venit n aceast a lume ntunecat as i nsingurat a pentru a-Si da via ta pre tioas as i a muri, Cel drept pentru cei nedrep ti. A suportat batjocura plin a de cruzime s i biciuirea, a purtat cununa mpletit a din spini s i a asudat stropi mari de snge n gr adin a, n timp ce povara p acatelor ntregii lumi se aa asupra Lui. ngerul a ntrebat: Pentru ce? Ah, am v azut s i am s tiut c a era pentru noi; pentru p acatele noastre suportase 68

Pentru turma cea mic a

69

toate aceste lucruri, pentru ca prin sngele S au scump s a ne poat a r ascump ara pentru Dumnezeu! Apoi au fost adu si din nou naintea ochilor mei cei care nu erau dispu si s a ofere bunurile acestei lumi pentru a salva suetele care pier, trimi tndu-le adev arul, n timp ce Isus st a n picioare naintea Tat alui, mijlocind pentru ei n virtutea sngelui, suferin telor s i a mor tii Sale, s i n timp ce solii lui Dumnezeu a steapt a, gata s a duc a la ace stia adev arul mntuitor, pentru a putea sigila ti cu sigiliul viului [50] Dumnezeu. Pentru unii care m arturisesc credin ta n adev arul prezent este greu s a fac a m acar s i acest gest de a oferi solilor banii care sunt, practic, ai lui Dumnezeu, bani care le-au fost da ti s a-i administreze. naintea mea a fost adus a din nou imaginea lui Isus cel suferind, a dragostei Lui att de adnci, nct L-a f acut s a-Si dea via ta pentru om; de asemenea am v azut s i vie tile acelora care au m arturisit c a-I sunt urma si, care aveau din bunurile acestei lumi, dar considerau c a este un lucru prea mare s a ajute lucrarea mntuirii. ngerul a spus: Pot astfel de oameni s a intre n ceruri? Un alt nger a r aspuns: Nu, niciodat a, niciodat a, niciodat a! Cei care nu sunt interesa ti de cauza lui Dumnezeu pe p amnt nu pot intona nicicnd acolo sus cntarea iubirii r ascump ar atoare. Am v azut c a lucrarea pe care o f acea Dumnezeu pe p amnt va mplinit a pe deplin s i repede s i c a solii trebuie s a mearg a urgent n calea lor pentru a c auta oile r at acite ale turmei. Un nger a spus: To ti sunt soli? Un altul a r aspuns: Nu, nu; solii lui Dumnezeu au o solie. Am v azut c a lucrarea lui Dumnezeu fusese mpiedicat as i dezonorat a de c atre unii care c al atoreau, de si nu aveau nici o solie de la Dumnezeu. [Vezi Apendicele (n. ed.)] Asemenea oameni vor nevoi ti s a-I dea socoteal a lui Dumnezeu pentru ecare dolar pe care l-au folosit pentru c al atoria pe care nu era de datoria lor s a o fac a, pentru c a acei bani ar putut ajuta cauza lui Dumnezeu; s i pentru c a au amnzit s i murit suete din lipsa hranei spirituale care le-ar putut dat a de solii ale si s i chema ti ai lui Dumnezeu, dac a ace stia ar avut mijloacele materiale. Am v azut c a aceia care au puterea de a lucra cu minile lor s i pot ajuta la sprijinirea cauzei sunt la fel de r aspunz atori pentru t aria lor zic a, a sa cum sunt r aspunz atori al tii pentru averile lor. Zguduirea cea mare a nceput s i va continua s i vor azvrli ti to ti cei ce nu sunt dispu si s a ocupe o pozi tie ferm a, curajoas a, pentru

70

Scrieri timpurii

adev ar s i s a jertfeasc a pentru Dumnezeu s i cauza Sa. ngerul a spus: [51] Crede ti c a va silit cineva s a jertfeasc a? Nu, nu. Trebuie s a e un dar de bun a voie. Este nevoie de tot ce ai ca s a cumperi tarina. Am strigat c atre Dumnezeu s a-i cru te pe cei din poporul S au, dintre care unii ajungeau neputincio si s i mureau. Apoi am v azut c a ju pc a tile Celui Atotputernic veneau cu repeziciune s i l-am rugat pe nger s a le vorbeasc a oamenilor n limba sa. El a spus: Toate tunetele s i fulgerele de pe muntele Sinai nu-i va mi sca pe aceia care nu se las a mi sca ti de adev arurile simple ale Cuvntului lui Dumnezeu, s i nici solia unui nger nu-i va trezi. Am privit apoi splendoarea lui Isus. Haina Lui era mai alb a dect albul cel mai pur. Nici o limb a nu poate descrie slava s i demnitatea Sa. To ti cei ce tin poruncile lui Dumnezeu vor intra pe por ti n cetate s i vor avea dreptul s a m annce din pomul vie tii, ind mereu n prezen ta unui Isus minunat, al c arui chip str aluce ste mai tare dect soarele la amiaz a. Am fost ndrumat a s a m a uit la Adam s i Eva n Eden. Ei au luat din pomul oprit s i au fost alunga ti din gr adin as i apoi sabia de foc a fost pus a n jurul pomului vie tii, pentru ca ei s a nu ia din fructele lui s i s a e ni ste p ac ato si nemuritori. Pomul vie tii urma s a asigure nemurirea. L-am auzit pe un nger ntrebnd: Este cineva din familia lui Adam care a trecut de sabia de foc s i a luat din pomul vie tii? Am auzit r aspunsul dat de un alt nger: Nici unul din familia lui Adam nu a trecut de acea sabie de foc pentru a mnca din pom; de aceea nu exist a nici un p ac atos nemuritor. Suetul care p ac atuie ste va muri de o moarte ve snic a o moarte care va tine ve snic, n care nu exist a n adejdea unei nvieri; s i atunci mnia lui Dumnezeu se va stinge. Sn tii se vor odihni n Cetatea cea Sfnt as i vor domni ca regi s i preo ti timp de o mie de ani; apoi, Isus va cobor mpreun a cu sn tii pe Muntele M aslinilor, iar muntele se va disciplina n dou as i va [52] deveni o cmpie ntins a, pe care va a sezat Paradisul lui Dumnezeu. Restul p amntului nu va cur a tat pn a nu se vor sfr si cei o mie de ani, cnd sunt nvia ti cei r ai s i se adun a n jurul cet a tii. Picioarele celor nelegiui ti nu vor ntina niciodat a p amntul f acut nou. Din cer de la Dumnezeu va c adea foc s i i va mistui i va arde cu totul, s i r ad acin a, s i ramur a. Satana este r ad acina, iar copiii s ai sunt ramurile. Acela si foc care i va mistui pe cei r ai va cur a ti s i p amntul.

Pentru turma cea mic a

71

*****

Ultimele pl agi s i judecata


La conferin ta general a a celor care cred n adev arul prezent, tinut a la Sutton, Vers.mont, n septembrie 1850, mi-a fost ar atat c a ultimele s apte pl agi vor turnate dup a ce Isus p ar ase ste Sanctuarul. ngerul a spus: Mnia lui Dumnezeu s i a Mielului este cea care provoac a distrugerile sau moartea celor r ai. La auzirea glasului lui Dumnezeu, sn tii vor puternici s i redutabili ca o armat a sub steagurile ei, dar ei nu vor mplini atunci judecata scris a. Executarea sentin tei va la ncheierea celor o mie de ani. Dup a ce sn tii sunt mbr aca ti n nemurire s i ridica ti n v azduh pentru a cu Isus, dup a ce- si primesc harpele, hainele s i cununile s i intr a n cetate, Isus s i sn tii se a seaz a n vederea judec a tii. Sunt deschise c ar tile cartea vie tii s i cartea mor tii. Cartea vie tii con tine faptele bune ale sn tilor, iar cea a mor tii cuprinde faptele rele ale celor nelegiui ti. Aceste c ar ti sunt comparate cu cartea statutar a, Biblia, s i oamenii sunt judeca ti dup a aceasta. Sn tii, n perfect a armonie cu Isus, declar a verdictul asupra mor tilor celor r ai. Prive ste, a spus ngerul, n armonie cu Isus, sn tii particip a la judecat as i [53] i cnt aresc pe cei r ai n func tie de faptele pe care le-au comis n trup, iar ceea ce trebuie s a primeasc a ace stia la executarea sentin tei este a sezat n dreptul numelor lor. Am v azut c a aceasta era lucrarea sn tilor, mpreun a cu Isus, n timpul celor o mie de ani n Cetatea cea Sfnt a, nainte ca aceasta s a coboare spre p amnt. Apoi, la ncheierea celor o mie de ani, Isus, cu ngerii s i to ti sn tii, p ar asesc Cetatea cea Sfnt a; s i, n timp ce coboar a spre p amnt mpreun a cu ei, cei r ai sunt nvia ti s i apoi, chiar cei ce l-au str apuns, nvia ti s i ei, l vor z ari de departe n toat a slava Sa, avndu-i cu Sine pe ngeri s i pe sn ti, s i se vor jeli amarnic din pricina Lui. Ei vor vedea semnele l asate de cuie n minile s i picioarele Sale s i pe acela din coasta Sa, locul n care au npt lancea. Semnele l asate de cuie s i de vor atunci slava Sa. La ncheierea celor o mie de ani Isus va suli ta sta pe Muntele M aslinilor, iar muntele se va despica n dou as i va deveni o cmpie ntins a. Cei care fug n acea vreme sunt cei r ai, care 72

Ultimele pl agi s i judecata

73

. Atunci, Cetatea cea Sfnt tocmai au fost readu si la via ta a coboar a s i se a saz a pe cmpie. Satana i umple atunci pe cei nelegiui ti cu spiritul lui. i face s a cread a c a trupele din cetate sunt nensemnat de mici s i c a o stirea lui este mare, c a pot s a-i biruie pe sn ti s i s a cucereasc a cetatea. n timp ce Satana si strngea armatele, sn tii erau n cetate, contemplnd frumuse tea s i slava Paradisului lui Dumnezeu. Isus era n fruntea lor, c al auzindu-i. Dintr-o dat a, ncnt atorul nostru Mntuitor a disp arut din mijlocul nostru; dar I-am auzit n curnd glasul minunat: Veni ti, binecuvnta tii Tat alui Meu de mo steni ti mp ar a tia care v-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii. Ne-am adunat n jurul lui Isus s i, chiar n timp ce nchidea por tile cet a tii, blestemul era rostit asupra celor r ai. Por tile au fost nchise. Apoi, sn tii s i-au folosit aripile s i au urcat pe zidurile care nconjurau cetatea. Isus Se aa s i El cu ei; Coroana Sa era str alucitoare s i [54] . m area ta Era un grup de s apte coroane, aate una ntr-alta. Cele ale sn tilor erau din aurul cel mai curat s i mpodobite cu stele. Fe tele celor sn ti str aluceau de slav a, c aci erau preschimba ti ntocmai dup a chipul lui Isus; iar cnd ace stia s-au n al tat s i au urcat cu to tii c atre partea de sus a cet a tii, am r amas extaziat a naintea acelei priveli sti. Apoi cei nelegiui ti au v azut ceea ce pierduser a; asupra lor a fost suat foc de la Dumnezeu s i au fost mistui ti. Aceasta a fost executarea judec a tii. Cei r ai au primit atunci ceea ce sn tii, n timpul celor o mie de ani, la unison cu Isus, stabiliser a ca ei s a primeasc a. Acela si foc de la Dumnezeu care i-a mistuit pe cei r ai a puricat ntregul p amnt. Mun tii cei zdren tui ti s i sf arma ti s-au topit de c aldura arz atoare s i, de asemenea, atmosfera s i toate resturile au fost mistuite ca miri stea. Atunci mo stenirea noastr a s-a deschis naintea noastr a, sl avit as i str alucitoare, s i noi am mo stenit ntregul p amnt f acut nou. Am strigat cu to tii: Slav a; Aleluia!

Sfr situl celor 2300 de zile


Am v azut un tron s i pe el st ateau Tat al s i Fiul. Am privit la fa ta lui Isus s i I-am admirat minunata-I persoan a. Persoana Tat alui nu o puteam privi, c aci era acoperit a de un nor de slav a. L-am ntrebat pe Isus dac a Tat al S au avea o form a ca a Sa. Mi-a r aspuns c a da, dar c a eu nu o puteam privi, ntruct, a zis El, dac a vei privi o singur a dat a slava Sa, vei nceta s a exi sti. naintea tronului, am v azut poporul advent biserica s i lumea. Am observat dou a grupuri, unul plecat naintea tronului, profund preocupat, n timp ce ceilal ti st ateau n picioare nep as atori s i lipsi ti de interes. Cei care erau pleca ti naintea tronului si prezentau rug aciunile s i priveau c atre Isus; apoi El privea [55] c atre Tat al S au s i p area c a Se roag a Lui. O lumin a ie sea de la Tat al s i se ndrepta c atre Fiul, iar de la Fiul c atre grupul care se ruga. Apoi am v azut o lumin a nespus de puternic a, ie sind de la Tat al s i venind c atre Fiul, iar de la Fiul unduindu-se peste poporul aat naintea . Mul tronului. Pu tini ns a primeau aceast a lumin a m area ta ti au ie sit de sub ea s i i s-au mpotrivit de ndat a; al tii erau nep as atori s i nu apreciau lumina, iar aceasta s-a ndep artat de la ei. Unii o ndr ageau, mergeau s i ngenuncheau al aturi de grupul cel mic care se ruga. To ti din acest grup primiser a lumina s i se bucuraser a de ea, iar fe tele le str aluceau de slava ei. L-am v azut pe Tat al ridicndu-Se de pe scaunul de domnie1, mergnd cu un car de foc n Sfnta Sntelor, dincolo de cea de-a doua desp ar titur as i a sezndu-Se. Apoi, Isus S-a ridicat de pe tron s i cei mai mul ti dintre cei care erau apleca ti s-au ridicat mpreun a cu El. Din momentul n care S-a ridicat, nu am v azut nici o raz a de lumin a c aznd de la Isus peste mul timea nep as atoare, s i aceasta a fost l asat a n ntuneric total. Cei care s-au ridicat o dat a cu Isus s i-au p astrat privirile a tintite asupra Sa cnd a p ar asit tronul s i i-a condus o mic a bucat a de drum. Apoi, Si-a ridicat bra tul drept s i L-am auzit spunnd cu glasul S au ncnt ator: A stepta ti aici; M a duc la Tat al Meu s a primesc mp ar a tia; p astra ti-v a ve smintele nep atate, iar Eu m a voi ntoarce dup a pu tin a vreme de la nunt as i v a voi primi. 74

Sfr situl celor 2300 de zile

75

Apoi un car de foc, cu ro tile ca v ap aile de foc, nconjurat de ngeri, a venit acolo unde Se aa Isus. A p as it n car s i a fost purtat n Sfnta Sntelor, unde s edea Tat al. Acolo L-am privit pe Isus, un impun ator Mare Preot, stnd n picioare naintea Tat alui. Pe tivul ve smntului S au erau un clopo tel s i o rodie, un clopo tel s i o rodie. Cei care Se ridicaser a mpreun a cu Isus si trimiteau c atre El credin ta, n Sfnta Sntelor, s i se rugau: Tat al meu, d a-Mi Duhul T au. Apoi, Isus sua asupra lor Duhul Sfnt. n suarea aceea era lumin a, putere s i [56] mult a iubire, bucurie s i pace. M-am ntors s a m a uit la grupul celor care st ateau nc a apleca ti naintea tronului; nu s tiau c a Isus l p ar asise. Satana p area s a e lng a tron, ncercnd s a continue lucrarea lui Dumnezeu. I-am v azut privind n sus c atre tron s i rugndu-se: Tat a, d a-ne Duhul T au. Satana sua atunci asupra lor o nrurire nesfnt a; era n aceasta lumin as i mult a putere, dar nu exista iubire delicat a, bucurie s i pace. Scopul lui Satana era de a-i p astra n starea de am agire, de a-i trage napoi s i de a-i am agi pe cei din poporul lui Dumnezeu.

Datoria, avnd n vedere timpul de strmtorare


Domnul mi-a ar atat n mod repetat c a este contrar Bibliei s a ne lu am orice m asur a pentru asigurarea nevoilor noastre vremelnice n timpul strmtor arii. Am v azut c a, dac a sn tii s i-ar face provizii alimentare sau ar avea hran a n cmp, n timpul de strmtorare, cnd sabia, foametea s i boala cutreier a tara, acestea le vor luate de mini violente s i str ainii vor culege roadele din cmpurile lor. Atunci va timpul s a ne ncredem cu totul n Dumnezeu, s i El ne va sprijini. Am v azut c a ne vor asigurate pinea s i apa n acel timp s i c a nu vom duce lips as i nu vom amnzi; c aci Dumnezeu poate s a ne ntind ao mas a n pustie. Dac a va nevoie, va trimite corbi s a ne hr aneasc a, a sa cum a f acut-o pentru a-l hr ani pe Ilie, sau va face s a plou a cu man a din cer, a sa cum a f acut-o pentru israeli ti. Casele s i p amnturile nu le vor de nici un folos sn tilor n vremea de strmtorare, c aci ei vor nevoi ti s a fug a atunci din fa ta mul timilor nfuriate, iar n vremea aceea nu mai pot dispune de averile lor pentru naintarea cauzei adev arului prezent. Mi-a fost ar atat c a este voia lui Dumnezeu ca sn tii s a se dezlipeasc a, nainte [57] de sosirea timpului de strmtorare, de orice lucru care i-ar mpov ara s i s a fac a leg amnt cu Dumnezeu prin jertf a. Dac a ei si tin averea pe altar s i i cer cu sinceritate lui Dumnezeu s a le descopere care le este datoria, Domnul i va nv a ta cnd s as i-o lichideze. Atunci ei vor liberi n timpul necazului celui mare s i nu vor exista nici un fel de poveri care s a-i trag a n jos. Am v azut c a, dac a vreunii se ag a tau de avere s i nu-L ntrebau pe Domnul care este datoria lor, El nu le f acea cunoscut a datoria s i li se ng aduia s a- si p astreze averea, iar n timpul de strmtorare aceasta venea ca un munte asupra lor pentru a-i zdrobi s i ei ncercau s a scape de ea, dar nu puteau. I-am auzit pe unii jelindu-se astfel: Lucrarea lncezea, cei din poporul lui Dumnezeu mureau amnzind dup a adev ar, iar noi nu am f acut nici un efort pentru a acoperi lipsa aceasta; acum averea noastr a nu este de nici un folos. O, dac a ne-am dispensat de ea s i ne-am strns o comoar a n cer! Am v azut 76

Datoria, avnd n vedere timpul de strmtorare

77

c a o jertf a nu sporea, ci descre stea s i era mistuit a. Am v azut, de asemenea, c a Dumnezeu nu ceruse tuturor celor din poporul S au s a scape de averile lor n acela si timp; dac a doreau ns a s a primeasc a tur nv a ta a, El i nv a ta, ntr-un timp de nevoie, cnd s a vnd as i ct s a vnd a. Unora li s-a cerut n timpurile trecute s a se foloseasc a de averile lor pentru a sprijini cauza advent a, n timp ce altora li s-a ng aduit s as i le p astreze pe ale lor pn a la o vreme de nevoie. Atunci, dup a cum o cere cauza, datoria lor este s a vnd a. Am v azut c a solia vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie nu a fost dat a de c atre unii n lumina ei clar a, iar scopul cuvintelor Mntuitorului nostru nu a fost prezentat cu claritate. Obiectivul urm arit prin faptul de a vinde nu este acela de a da celor ce sunt n stare s a lucreze s i s a se ntre tin a singuri, ci de a r aspndi adev arul. Este un p acat s a-i ntre tii s i s a hr ane sti lenevia n cei care sunt capabili s a munceasc a. Unii au fost perseveren ti n participarea la toate ntlnirile nu pentru a-I da slav a lui Dumnezeu, ci pentru pine s i pe ste. Ar fost mult mai bine pentru unii ca ace stia s a stea acas as i s a lucreze cu [58] minile lor, orice lucru bun, pentru a acoperi nevoile familiilor lor s i pentru a avea ceva de dat pentru sprijinirea cauzei pre tioase a adev arului prezent. Acum este momentul de a strnge comori n cer s i de a ne pune inimile n rnduial a, preg atite pentru vremea de strmtorare. Numai cei care au mini curate s i inimi pure vor r amne n picioare n acel timp al ncerc arii. Acum este momentul ca Legea lui Dumnezeu s a e n mintea noastr a, pe frun tile noastre s i scris a n inimile noastre. Domnul mi-a ar atat primejdia de a ng adui ca mintea noastr a s a se umple de gnduri s i griji lume sti. Am observat c a unele min ti de Sfnta sunt ndep artate de adev arul prezent s i de iubirea fa ta Biblie prin citirea unor c ar ti incitante; al tii se umplu de nedumeriri s i de grija pentru ceea ce vor mnca, bea s i mbr aca. Unii socotesc venirea Domnului cndva ntr-un viitor foarte ndep artat. Timpul s-a prelungit cu c tiva ani mai mult dect s-au a steptat ei; din acest motiv, ei cred c a se va mai prelungi cu ceva ani, s i n acest fel min tile lor sunt distrase de la adev arul prezent s i orientate c atre lume. Am v azut o mare primejdie n aceste lucruri; c aci dac a mintea este umplut a cu alte lucruri, adev arul prezent este izgonit s i pe frun tile noastre nu se mai g ase ste nici un loc pentru sigiliul viului Dumnezeu. Am v azut c a timpul pe care trebuia s a-l mai petreac a Isus n Sfnta Sntelor

78

Scrieri timpurii

era aproape de sfr sit s i c a timpul nu se mai poate prelungi dect nc a foarte pu tin. Timpul de r agaz, att ct avem, ar trebui folosit pentru cercetarea Bibliei, dup a care vom judeca ti n ziua de pe urm a. Fra tii s i surorile mele dragi, poruncile lui Dumnezeu s i m arturia lui Isus Hristos s a e necurmat n mintea voastr as i s a scoat a afar a gndurile s i grijile lume sti. Ele s a e subiectul vostru de medita tie s i cnd merge ti la culcare, s i cnd v a trezi ti. Tr ai ti s i ac tiona ti avnd ca unic considerent venirea Fiului omului. Timpul sigil arii este foarte scurt s i se va termina n curnd. Acum cnd cei patru ngeri tin cele [59] patru vnturi este momentul s a nt arim chemarea s i alegerea noastr a.

Cioc aniturile misterioase


La 24 august 1850 am v azut c a cioc aniturile misterioase erau puterea lui Satana; unele erau direct de la el, iar altele, indirecte, prin agen tii lui, dar toate si aveau obr sia n Satana. Era lucrarea lui, pe care el o mplinea n moduri diferite; cu toate acestea, mul ti din biserici s i din lume erau ntr-un ntuneric att de adnc, nct credeau s i sus tineau c a aceasta era puterea lui Dumnezeu. ngerul a spus: Nu va ntreba oare un popor pe Dumnezeul s au? Va ntreba el pe cei mor ti pentru cei vii? S a mearg a oare cei vii la cei mor ti pentru a c ap ata cunoa stere? Cei mor ti nu s tiu nimic. Pentru a aa despre Dumnezeu merge ti voi la cei mor ti? Ei s-au ndep artat de Dumnezeul cel viu pentru a vorbi cu cei mor ti, care nu s tiu nimic. Am v azut c a, n curnd, va considerat blasfemie s a vorbe sti mpotriva cioc aniturilor s i c a acestea se vor r aspndi din ce n ce mai mult, c a puterea lui Satana va cre ste s i c a unii dintre urma sii lui devota ti vor avea puterea de a nf aptui minuni s i chiar de a face s a se coboare foc din cer naintea oamenilor. Am v azut c a, prin cioc anituri s i mesmerism, ace sti magicieni moderni vor explica toate minunile nf aptuite de Domnul nostru Isus Hristos s i c a mul ti vor crede c a toate lucr arile cele mari pe care le-a f acut Fiul lui Dumnezeu pe cnd era pe acest p amnt au fost aduse la mplinire prin aceea si putere. [Cnd a fost dat a aceast a viziune, spiritismul abia ap aruse s i era slab; nu existau dect c tiva mediumi. Din acel timp, el s-a r aspndit n toat a lumea, iar sus tin atorii lui se num ar a cu milioanele. Ca un lucru de ordin general, spiriti stii au negat Biblia s i au luat n rs cre stinismul. Cnd s i cnd, diferite persoane au deplns s i au protestat mpotriva acestui lucru, dar erau att de pu tini nct nimeni nu le-a acordat vreo aten tie. Acum spiriti stii si schimb a metoda de lucru s i mul ti si spun cre stini spiriti sti, declarnd c a ignorarea religiei nu este un lucru bun s i armnd c a ei au adev arata credin ta cre stin a. Tinnd, de asemenea, minte faptul c a mul ti slujitori de seam a ai Evangheliei agreeaz a spiritismul, vedem acum deschis a calea pentru mplinirea acestei profe tii, date n 1850. Cite ste s i 79

80

Scrieri timpurii

[60] remarcile autoarei, la 86 (n. ed.).] Mi-a fost ar atat timpul lui Moise s i am v azut semnele s i minunile pe care le-a mplinit Dumnezeu prin el naintea lui Faraon, dintre care majoritatea au fost imitate de magicienii Egiptului; s i c a, exact nainte de izb avirea nal aa sn tilor, Dumnezeu va lucra cu putere pentru poporul S au, iar acestor magicieni moderni li se va ng adui s a imite lucrarea lui Dumnezeu. Acel timp va veni curnd s i va trebui s a ne prindem cu t arie de bra tul puternic al lui Iehova; c aci toate aceste semne mari s i minuni nemaiv azute ale diavolului au scopul de a-i am agi pe cei din poporul lui Dumnezeu s i de a-i birui. Mintea noastr a trebuie s a e xat a asupra lui Dumnezeu s i nu trebuie s a ne temem de teama celor r ai, adic a, s a ne temem de ceea ce se tem ei s i s a ador am ceea ce ador a ei, ci s a m curajo si s i ndr azne ti pentru adev ar. Dac a ne-ar putea deschi si ochii, am vedea siluetele ngerilor r ai n jurul nostru, str aduindu-se s a inventeze vreo modalitate nou a de a ne nec aji s i distruge. Si am vedea, de asemenea, ngeri ai lui Dumnezeu p azindu-ne de puterea lor; c aci ochiul atent al lui Dumnezeu vegheaz a ntotdeauna pentru binele lui Israel s i El si va proteja s i salva poporul, dac a ei si vor pune ncrederea n El. Cnd va n av ali vr ajma sul ca un ru, Duhul Domnului l va pune pe fug a. ngerul a spus: Adu- ti aminte, te ai pe un teren vr ajit. Am v azut c a trebuie s a veghem s i s a avem asupra noastr a ntreaga arm atur a, s a lu am scutul credin tei s i atunci vom putea s a r amnem n [61] picioare, iar s age tile arz atoare ale celor r ai nu ne vor putea v at ama.

Mesagerii
[Vezi Apendicele (n. ed.)] Domnul mi-a oferit adesea o imagine a situa tiei s i nevoilor m arg aritarelor risipite, care nu au ajuns nc a la lumina adev arului prezent s i mi-a ar atat c a solii ar trebui s a- si croiasc a un drum n cea mai mare grab a c atre ace stia, pentru a le da lumina. Mul ti, aa ti pretutindeni n jurul nostru, nu au nevoie dect s a li se ndep arteze prejudec a tile s i s a le e puse nainte dovezile din Cuvnt ale pozi tiei noastre actuale s i ei vor primi cu bucurie adev arul prezent. Solii trebuie s a vegheze asupra suetelor ca unii care vor trebui s a dea socoteal a. Via ta lor trebuie s a e plin a de trud as i de chin suetesc, n timp ce asupra lor apas a greutatea scumpei, dar ades-prejudiciatei cauze a lui Hristos. Ei vor trebui s a lase deoparte confortul s i interesele lume sti s i s a- si stabileasc a drept prim obiectiv faptul de a face tot ce le st a n putere pentru naintarea cauzei adev arului prezent s i salvarea suetelor care pier. Vor avea s i o r asplat a bogat a. n cununile bucuriei lor, cei care sunt salva ti de ei s i, n nal, mntui ti vor str aluci ca stelele n veci de veci. Si, n toat a ve snicia, ei se vor bucura de satisfac tia de a f acut ceea ce au putut pentru prezentarea adev arului n cur a tia s i frumuse tea lui, astfel nct suetele s-au ndr agostit de el, au fost sn tite prin el s i s-au folosit de privilegiul inestimabil de a f acu ti boga ti, de a sp ala ti n sngele Mielului s i r ascump ara ti pentru Dumnezeu. Am v azut c a p astorii ar trebui s a-i consulte pe cei n care au motive s a se ncread a, cei care au participat la toate soliile s i sunt neclinti ti n tot adev arul prezent aceasta nainte de a sus tine noi puncte importante despre care cred c a sunt sprijinite de Biblie. Atunci p astorii vor ntr-o des avr sit a unire, s i unitatea dintre [62] p astori va sim tit a de biseric a. Am v azut c a o astfel de cale va mpiedica dezbin ari nefericite s i atunci nu va nici o primejdie ca turma pre tioas a s a e desp ar tit as i oile mpr as tiate, f ar a p astor. 81

82

Scrieri timpurii

Am v azut totodat a c a Dumnezeu avea soli pe care ar vrut s a-i foloseasc a n cauza Sa, dar care nu erau preg ati ti. Erau prea u suratici bun s i superciali pentru a exercita o inuen ta a asupra turmei s i nu sim teau povara cauzei s i valoarea suetelor a sa cum trebuie s a simt a solii lui Dumnezeu pentru a avea rezultate bune. ngerul a spus: Fi ti cura ti, voi care purta ti vasele Domnului, ti cura ti, voi care purta ti vasele Domnului. Ei nu pot face dect pu tin bine, dac a nu sunt cu totul preda ti lui Dumnezeu s i nu simt importan ta s i solemnitatea ultimei solii de har, care este dat a acum turmei risipite. Unii, care nu sunt chema ti de Dumnezeu, sunt foarte dispu si s a mearg a cu solia. Dac a ns a ar sim ti greutatea cauzei s i responsabilit a tile unei asemenea pozi tii, vor sim ti nevoia de a se da napoi s i de a zice mpreun a cu apostolul: Cine este potrivit pentru aceste lucruri? Un motiv pentru care sunt att de dornici s a mearg a este acela c a Dumnezeu nu a pus asupra lor greutatea cauzei. Nu to ti cei care au vestit prima s i cea de-a doua solie ngereasc a urmeaz a s-o vesteasc a pe cea de-a treia, nici chiar dup a ce o mbr a ti seaz a cu totul, c aci unii s-au aat n attea r at aciri s i am agiri, nct nu vor putea dect cel mult s a- si salveze propriile suete, iar dac a si asum a r aspunderea de a-i c al auzi pe al tii, vor exact mijloacele prin care li se va provoca acestora pr abu sirea. Dar am v azut c a unii, care fuseser a mai nainte peste m asur a de adnci ti n fanatism, erau primii care alergau acum, nainte s a-i trimit a Dumnezeu, nainte de a cur a ti ti de r at acirile din trecut; ei hr aneau turma lui Dumnezeu cu r at aciri amestecate cu adev ar s i, dac a erau l asa ti s a mearg a mai departe, turma se mboln avea s i urmau tulbur arile s i moartea. Am v azut c a ace stia trebuia s a e cernu ti din nou s i din nou, pn a cnd erau [63] elibera ti de toate r at acirile pe care le credeau, n caz contrar, ei neputnd niciodat a s a intre n mp ar a tie. Solii nu ar putea avea aceea si ncredere, n judecata s i discern amntul persoanelor care au sus tinut r at aciri s i au fost cuprin si de fanatism, pe care ar avea-o n cei care au fost n adev ar s i nu n gre seli grosolane. De asemenea, mul ti sunt prea repede dispu si s a-i trimit a n cmpul misionar pe unii care abia au m arturisit credin ta n adev arul prezent, care au mult de nv a tat s i de f acut nainte de a ei n si si drep ti naintea lui Dumnezeu, ca s a nu mai vorbim de faptul de a le ar ata altora calea. Am v azut necesitatea ca n special solii s a vegheze s i s a opreasc a orice urm a de fanatism, ori unde l-ar vedea ridicndu-se. Satana

Mesagerii

83

for teaz a intrarea din toate p ar tile s i, dac a nu ne p azim de el, dac a nu avem ochii deschi si pentru a-i vedea s iretlicurile s i capcanele s i dac a nu vom avea asupra noastr a ntreaga arm atur a a lui Dumnezeu, s age tile de foc ale celor r ai ne vor atinge. Exist a multe adev aruri pre tioase n Cuvntul lui Dumnezeu, dar turma are nevoie acum de adev arul prezent. Am v azut primejdia ca solii s a fug a de punctele importante ale adev arului prezent s i s a se ocupe de subiecte care nu sunt menite s a aduc a unitate n turm as i s a sn teasc a suetul. Satana se va folosi aici de orice avantaj posibil pentru a aduce v at amare cauzei. ns a astfel de subiecte, cum ar Sanctuarul, studiat n leg atur a cu cele 2300 de zile, poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus, sunt foarte potrivite pentru a explica mi scarea advent a care a trecut s i a ar ata care este pozi tia noastr a prezent a, a nt ari credin ta celor care se ndoiesc s i de a oferi siguran ta unui viitor glorios. Am v azut n mod repetat c a acestea erau subiectele principale de care ar trebui s a se ocupe solii. Dac a solii ale si ai lui Dumnezeu ar a stepta pn a cnd toate obstacolele ar ndep artate din calea lor, mul ti nu s-ar duce niciodat a s a caute oile r at acite. Satana le va pune nainte multe obiec tii pentru , [64] a-i opri de la mplinirea datoriei. Dar ei va trebui s a ias a prin credin ta punndu- si ncrederea n Acela care i-a chemat n lucrarea Sa, s i El va deschide calea naintea lor n m asura n care va pentru binele tor s lor s i slava Sa. Isus, marele nv a ta i Model, nu a avut unde s a-Si de trud ; a seze capul. Via ta Sa a fost o via ta a, ntristare s i suferin ta apoi S-a dat pe Sine pentru noi. Cei care, n locul lui Hristos, implor a suete s a se mpace cu Dumnezeu s i care n ad ajduiesc s a domneasc a mpreun a cu Hristos n slav a trebuie s a se a stepte s a e p arta si la suferin tele Sale aici. Cei ce seam an a cu lacrimi vor secera cu cnt ari de veselie. Cel ce umbl a plngnd cnd arunc a s amn ta, se ntoarce cu veselie cnd si strnge snopii. Psalmii 126, 5.6

Semnul arei
ntr-o viziune dat a la 27 iunie 1850, ngerul care m a nso tea a spus: Timpul este aproape sfr sit. Reecta ti voi chipul minunat al lui Isus, a sa cum ar trebui? Apoi aten tia mi-a fost ndreptat a c atre p amnt s i am v azut c a va trebui s a aib a loc o preg atire ntre cei care au mbr a ti sat n ultima vreme solia celui de-al treilea nger. ngerul a spus: Preg ati ti-v a, preg ati ti-v a, preg ati ti-v a. Va trebui s a muri ti de lume cum nu a fa ta ti mai murit vreodat a. Am v azut c a era o mare lucrare de f acut pentru ei s i numai o scurt a vreme n care s a se nf aptuiasc a aceasta. Apoi, am v azut c a cele s apte pl agi de pe urm a aveau s a e curnd rev arsate peste cei care nu aveau ad apost; cu toate acestea, lumea nu le privea altfel dect ar privit pic aturile de ploaie care ar urmat s a cad a. Am fost apoi nt arit a s a pot suporta priveli stea ngrozitoare a celor s apte pl agi, mnia lui Dumnezeu. Am v azut c a mnia Sa era teribil as i nsp aimnt atoare s i c a, dac a Si-ar ntins mna sau Si-ar ridicat-o, n mnia Sa, locuitorii lumii ar ajunge [65] ca s i cum n-ar existat vreodat a sau ar suferi de molime ucig atoare care ar veni asupra lor, s i nu ar g asi nic aieri izb avire, ci ar nimici ti de acestea. M-a cuprins groaza s i am c azut cu fa ta n jos naintea ngerului s i l-am rugat din suet s a ndep arteze priveli stea aceea, s a o ascund a privirilor mele, c aci era insuportabil a. Atunci mi-am dat seama, ca niciodat a nainte, de importan ta faptului de a cerceta cu grij a Cuvntul lui Dumnezeu, pentru a s ti cum se poate sc apa de pl agile despre care Cuvntul declar a c a vor c adea asupra tuturor celor nesn ti, care se vor nchina arei s i chipului ei s i vor primi semnul ei pe frunte sau pe mn a. Era un lucru uluitor pentru mine, c a oamenii puteau c alca Legea lui Dumnezeu s i c alca n picioare Sabatul S au sfnt, cnd mpotriva lor st ateau asemenea avertiz ari s i ri. amenin ta Papa a schimbat ziua de odihn a dintr-a s aptea n prima zi a s apt amnii. El s-a gndit s a schimbe chiar porunca dat a pentru a-l face pe om s a- si aduc a aminte de Creatorul s au. S-a gndit s a schimbe 84

Semnul arei

85

cea mai mare porunc a din Decalog s i s a se fac a astfel egalul lui Dumnezeu sau chiar s a se nal te mai presus de Dumnezeu. Domnul nu Se schimb a, prin urmare Legea Sa este imuabil a; dar papa s-a n al tat pe sine deasupra lui Dumnezeu, c autnd s a schimbe preceptele Sale eterne care reglementeaz a sn tenia, dreptatea s i bun atatea. El a c alcat n picioare ziua sn tit a a lui Dumnezeu s i, cu de la sine putere, a pus n locul ei una din cele s ase zile lucr atoare. ntreaga na tiune a urmat ara s i oamenii l jefuiesc n ecare s apt amn a n Legea pe Dumnezeu de timpul S au sfnt. Papa a f acut o bre sa sfnt a a lui Dumnezeu, dar am v azut c a venise pe deplin timpul ca aceast a sp artur a s a e reparat a de cei din poporul lui Dumnezeu s i s a zideasc a iar as i pe d arm aturile de mai nainte. M-am rugat naintea ngerului ca Dumnezeu s a-i salveze pe cei din poporul S au care se r at aciser a, s a-i salveze de dragul ndur arii Sale. Cnd pl agile vor ncepe s a cad a, cei care continu a s a calce Sabatul sfnt nu- si vor mai deschide gura pentru a aduce acele scuze pe care le n ascocesc acum pentru a sc apa de datoria de a-l [66] p azi. Gurile le vor nchise n timpul c aderii pl agilor, iar marele D at ator al Legii va cere s a se fac a dreptate cu cei care au luat n rs Legea Sa sfnt as i au numit-o un blestem pentru om, mizer a s i schimb atoare . Cnd astfel de oameni simt strnsoarea de er a acestei Legi , aceste expresii vor ap area naintea lor scrise cu litere de foc s i si vor da seama atunci de p acatul de a lua n rs acea Lege pe care Cuvntul lui Dumnezeu o nume ste sfnt a, dreapt as i bun a. Apoi mi-a fost ndreptat a aten tia c atre slava cerului, c atre comoara strns a pentru cei credincio si. Totul era str alucitor s i ncnt ator. ngerii ncepeau s a cnte o cntare minunat a, apoi ncetau s a cnte s i si scoteau cununile de pe cap s i le aruncau sclipitoare la picioarele lui Isus s i strigau cu glasuri melodioase: Slav a, Aleluia! M-am al aturat cntecelor lor de laud as i cinste, adresate Mielului, s i de ecare dat a cnd mi deschideam gura pentru a-L l auda, aveam mnt inexprimabil provocat de slava care m un sim ta a nconjura. Era nc as i mai mult, o greutate nespus de mare s i ve snic a de slav a. a celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, ngerul a spus: Mica r am as i ta care p azesc poruncile Lui s i sunt credincio si pn a la sfr sit se vor bucura de aceast a slav a, vor mereu n prezen ta lui Isus s i vor cnta n compania ngerilor sn ti.

86

Scrieri timpurii

Apoi, privirile mi-au fost ntoarse de la slav as i mi-a fost ar atat a r am as i ta de pe p amnt. ngerul li s-a adresat: Ve ti putea evita voi ultimele s apte pl agi? Ve ti merge voi n slav as i v a ve ti bucura de tot ce a preg atit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc s i sunt gata s a sufere de dragul Lui? Dac a este a sa, trebuie s a muri ti pentru a putea tr ai. Preg ati ti-v a, preg ati ti-v a, preg ati ti-v a. Preg atirea voastr a trebuie s a e mai profund a dect cea pe care o face ti acum, c aci vine ziua Domnului, zi f ar a mil a, zi de mnie s i urgie aprins a, care va preface tot p amntul n pustiu s i-i va nimici pe to ti p ac ato sii de pe el. Jert ti [67] totul pentru Dumnezeu. Pune ti totul pe altarul lui eul, averea, totul ca o jertf a vie. Va nevoie de tot ce ave ti pentru a intra n slav a. Strnge ti-v a o comoar a n ceruri, o comoar a pe care ho tii nu pot s-o fure s i nici rugina s-o strice. Trebuie s a ti p arta si cu Hristos la suferin tele Lui aici, dac a vre ti s a ti p arta si cu El la slava Sa n lumea cea nou a. . Cerul va nespus de ieftin, dac a-l vom ob tine prin suferin ta Trebuie s a ne t ag aduim eul n tot drumul nostru, s a murim zilnic fa ta de el, s a l as am ca s a ias a la iveal a numai Isus s i s a tinem necurmat slava Sa naintea ochilor. Am v azut c a aceia care au mbr a ti sat n ultima vreme adev arul va trebui s as tie ce nseamn a s a suferi de dragul lui Hristos, c a vor avea de trecut prin ncerc ari care vor dureroase s i t aioase pentru ca ei s a poat a cur a ti ti s i nvrednici ti, , s prin suferin ta a primeasc a sigiliul viului Dumnezeu, s a treac a prin timpul necazului celui mare, s a-L vad a pe mp arat n frumuse tea Sa s i s a stea n prezen ta lui Dumnezeu s i a ngerilor cura ti, sn ti. Cnd am v azut ce trebuie s a m pentru a mo steni slava s i am v azut apoi ct de mult suferise Isus pentru a dobndi pentru noi o mo stenire att de bogat a, m-am rugat s a putem boteza ti n suferin tele lui Hristos, ca s a nu ne d am napoi n fa ta ncerc arilor, ci s a le suport am cu r abdare s i bucurie, s tiind ce a suferit Isus pentru ca noi s a putem mbog a ti ti prin s ar acia s i suferin tele Sale. ngerul a spus: T ag adui ti-v a eul; trebuie s a face ti pa si rapizi. Unii din noi au avut timpul s a primeasc a adev arul s i s a nainteze pas cu pas, s i ecare pas pe care l-am f acut ne-a dat puterea s a-l facem pe urm atorul. Timpul este ns a acum pe sfr site s i ceea ce ne-a luat nou a ani de m ei vor nevoi zile s a nv a ta ti s a nve te n cteva luni. Vor avea, de asemenea, s a se dezve te de multe alte lucruri s i multe s a le nve te din nou. Cei care vor s a nu primeasc a semnul arei s i chipul ei cnd

Semnul arei

87

va aprobat decretul, trebuie s a ia acum hot arrea de a spune: Nu, [68] nu vom accepta institu tia arei.

Orbii care i conduc pe orbi


Am v azut cum lucrau c al auzele oarbe pentru a face suetele la fel de oarbe ca s i ele, nedndu- si dect vag seama ce va veni asupra lor. mpotriva adev Ei se nal ta arului, iar cnd acesta triumf a, mul ti care i-au privit pe ace stia ca ind oameni ai lui Dumnezeu s i au c autat la ei dup a lumin a sunt tulbura ti. Ei i ntreab a pe ace sti conduc atori despre Sabat s i ace stia, avnd ca obiectiv s a scape de porunca a . Am v patra, le vor r aspunde n consecin ta azut c a nu se ac tiona n virtutea unei onestit a ti reale cnd se luau diferitele pozi tii mpotriva Sabatului. Obiectivul principal este de a se ocoli Sabatul Domnului s i de a se p azi o alt a zi, alta dect cea sn tit as i binecuvntat a de Iehova. Dac a ei sunt nevoi ti s a renun te la o pozi tie, mbr a ti seaz a una contrar a, chiar pe aceea pe care o declaraser a nainte ca ind eronat a. Poporul lui Dumnezeu va ajunge la o unitate a credin tei. Cei care p azesc Sabatul Bibliei sunt uni ti n punctele adev arului biblic. Dar cei din poporul advent, care se opun Sabatului, nu sunt uni ti, ind dezbina ti ntr-un mod ciudat. Unul vine s i se opune Sabatului s i declar a c a este a sa sau a sa s i la ncheiere concluzioneaz as i spune c a a sa r amne. Pentru c a ns a efortul s au nu rezolv a deloc chestiunea n discu tie s i pe m asur a ce cauza Sabatului nainteaz as i copiii Domnului o mbr a ti seaz a, mai vine unul pentru a-l desin ta. Dar prezentndu- si p arerile pentru a ocoli Sabatul, el demoleaz a complet argumentele celui care a f acut primele eforturi mpotriva adev arului s i prezint a o teorie la fel de opus a primului ca s i celei sus tinute de noi. La fel se ntmpl as i cu al treilea s i cu al patrulea; dar nici unul [69] din ei nu l relateaz a a sa cum se a a acesta scris n Cuvntul lui Dumnezeu: Ziua a s aptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului t au. Astfel de persoane, dup a cum am v azut, au o minte reasc as i prin urmare nu se supun Legii snte a lui Dumnezeu. Ei sunt n nen telegere unii cu al tii, dar se lupt a din greu n ciuda acestui lucru s a suceasc a Scripturile cu logica lor, pentru a face o sp artur a n 88

Orbii care i conduc pe orbi

89

Legea lui Dumnezeu, pentru a schimba, a desin ta sau a face orice cu porunca a patra, mai degrab a dect s a o p azeasc a. Ei doresc s a reduc a la t acere turma n privin ta acestui subiect; din aceast a pricin a, ei n ascocesc ceva cu speran ta c a i va lini sti s i c a mul ti dintre cei care i urmeaz a si vor cerceta bibliile att de pu tin nct conduc atorii ca r lor s a poat a face cu u surin ta at acirea s a apar a ca adev ar s i ei s-o , neprivind mai sus dect conduc primeasc a n consecin ta atorii lor.

Preg atirea pentru sfr sit


n Oswego, New York, la data de 7 septembrie 1850, Domnul mi-a ar atat c a trebuie nf aptuit a o mare lucrare pentru poporul S au nainte ca el s a poat a r amne n picioare n b at alia din ziua Domnului. Aten tia mi-a fost ndreptat a c atre aceia care pretind c a sunt adventi sti, dar care resping adev arul prezent s i am v azut c a grupul lor se f armi ta s i c a mna Domnului se aa n mijlocul lor pentru a-i dezbina s i mpr as tia acum, n vremea seceri sului, astfel nct m arg aritarele pre tioase, aate printre ei, care au fost am agite anterior, s a poat a avea ochii deschi si pentru a vedea care este starea lor real a. Si acum, cnd le este prezentat adev arul de c atre solii Domnului, ei sunt preg ati ti s a asculte s i s a-i vad a frumuse tea s i armonia s i s a se despart a de r at acirile s i de cei cu care se ntov ar as iser a nainte, s a mbr a ti seze adev arul pre tios s i s a stea acolo unde si pot deni pozi tia. Am v azut c a aceia care se opun Sabatului Domnului nu au putut lua Biblia s i ar ata c a pozi tia noastr a este incorect a; de aceea, ei [70] calomniau s i atacau caracterele celor care cred s i propov aduiesc adev arul. Mul ti care au fost odat a con stiincio si s i L-au iubit pe Dumnezeu s i Cuvntul S au au ajuns att de mpietri ti, prin respingerea luminii adev arului, nct nu ezit a s a-i caracterizeze n mod gre sit s i s a-i acuze pe nedrept pe cei care iubesc Sabatul sfnt, dac a procednd astfel pot strica inuen ta celor care declar a f ar a team a adev arul. Dar lucrurile acestea nu vor mpiedica lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, aceast a cale, urmat a de cei ce ur asc adev arul, va chiar mijlocul de a le deschide unora ochii. Fiecare m arg aritar va adus afar as i cules, c aci mna Domnului este la lucru pentru a recupera r am as i ta poporului S au s i si va mplini lucrarea ntr-un mod glorios. Noi care credem adev arul ar trebui s a m foarte prev az atori s a nu d am nici un prilej ca binele pe care-l nf aptuim s a e vorbit de r au. Ar trebui s as tim dac a ecare pas pe care-l facem este sau cu Biblia, ntruct cei care ur nu n concordan ta asc poruncile lui 90

Preg atirea pentru sfr sit

91

Dumnezeu vor triumfa datorit a gre selilor s i pa silor no stri gre si ti, a sa cum au f acut cei r ai n 1843. La 14 mai 1851, am v azut frumuse tea s i splendoarea lui Isus. n timp ce priveam slava Sa, nici nu m-am gndit c a a s putea s a u desp ar tit a vreodat a de prezen ta Sa. Am v azut o lumin a care venea din slava care l nv aluia pe Tat al s i, pe m asur a ce se apropia de mine, trupul mi s-a scuturat s i mi-a tremurat ca o frunz a. Am gndit c a, dac a va veni n apropierea mea, voi nceta s a mai exist, dar lumina a trecut pe lng a mine. Atunci mi-am putut da seama cu ce Dumnezeu tor avem de-a face. Am v m are ts i nfrico sa azut atunci ce imagine slab a au unii cu privire la sn tenia lui Dumnezeu s i ct de mult i iau n de sert Numele Sfnt s i vrednic de cinste, f ar a a- si da seama torul c a ei vorbesc de fapt despre Dumnezeu, marele s i nfrico sa Dumnezeu. n timp ce se roag a, mul ti folosesc expresii u suratice s i lipsite de respect, care ntristeaz a Spiritul delicat al Domnului s i au [71] ca rezultat neprimirea cererilor lor n ceruri. Am v azut, de asemenea, c a mul ti nu si dau seama cum ar trebui s a e pentru a tr ai naintea Domnului f ar a un Mare Preot n Sanctuar, n timpul necazului celui mare. Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu s i sunt proteja ti n vremea strmtor arii trebuie s a reecte pe deplin chipul lui Isus. Am v azut c a mul ti neglijau preg atirea att de necesar as i a steptau timpul de nviorare s i pe cel al ploii trzii care s a-i fac a n stare s a stea n picioare n ziua Domnului s i s a tr aiasc a naintea Sa. O, pe ct de mul ti i-am v azut n timpul strmtor arii neacoperi ti! Ei neglijaser a preg atirea necesar a; din aceast a pricin a, ei nu au putut primi nviorarea pe care to ti trebuie s-o aib a ca s a poat a preg ati ti s a tr aiasc a n fa ta unui Dumnezeu sfnt. Cei care refuz a s a e modela ti de c atre profe ti s i nu reu sesc s a- si cur a teasc a suetele ascultnd de tot adev arul s i care sunt dispu si s a cread a c a starea lor este cu mult mai bun a dect este n realitate vor ajunge n timpul c aderii pl agilor s i vor vedea atunci c a au nevoie s a e ciopli ti s i nisa ti pentru zidire. Dar atunci nu va mai timp pentru a face aceasta s i nici un Mijlocitor care s a le pledeze cauza naintea Tat alui. nainte de tor de solemn aceast a vreme, a ie sit declara tia nfrico sa a: Cine este nedrept, s a e nedrept s i mai departe; cine este ntinat s a se ntineze s i mai departe; cine este f ar a prihan a s a tr aiasc as i mai departe f ar a prihan a. Si cine este sfnt s a se sn teasc as i mai departe!

92

Scrieri timpurii

Am v azut c a nimeni nu putea avea parte de nviorare, dac a nu ob tinea biruin ta asupra oric arui p acat, asupra mndriei, egoismului, iubirii de lume s i oric arui cuvnt s i ac tiune gre site. Ar trebui, de aceea, s a ne apropiem din ce n ce mai mult de Domnul s i s a c aut am cu sinceritate acea preg atire necesar a pentru a ne face n stare s a r amnem neclinti ti n b at alie n ziua Domnului. To ti s a- si aduc a aminte c a Dumnezeu este sfnt s i c a nimeni nu poate sta vreodat a n [72] prezen ta Sa n afar a de f apturile snte.

Rug aciune s i credin ta


Am v azut deseori cum copiii lui Dumnezeu neglijeaz a rug aciunea, mai ales cea tainic a, mult, mult prea mult; c a mul ti nu exercit a pe care au datoria s acea credin ta i privilegiul de a o exercita, a step mnt pe care numai credin tnd adesea acel sim ta ta l poate aduce. ; cele dou Sim tirea nu este credin ta a sunt lucruri distincte. Credin ta mintele de bucurie s ne apar tine, pentru a o exercita, dar sim ta i binecuvntarea sunt ale lui Dumnezeu s i El le ofer a. Harul lui Dumnezeu vie s vine la suet prin canalul de credin ta i st a n puterea noastr a s a . ne folosim de acea credin ta Credin ta adev arat a se prinde s i pretinde binecuvntarea promis a cererile nainte de a o primi s i sim ti. Trebuie s a trimitem n credin ta noastre, sus, dincolo de cea de-a doua desp ar titur a, s i s a ne l as am credin ta s a se prind a de binecuvntarea f ag aduit as i s a o pretindem ca ind a noastr a. Atunci trebuie s a credem c a primim binecuvntarea, ntruct credin ta noastr a s-a prins de ea s i, dup a Cuvnt, este a noastr a. Orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit, s i-l ve ti avea. Marcu 11, 24. Iat a credin ta, credin ta des avr sit a, s a credem c a am primit binecuvntarea chiar nainte de a se realiza. Cnd binecuvntarea promis a este primit as i ne bucur am de ea, credin ta este dep as it a. Dar mul ti au p arerea c a au mai mult a cnd se bucur credin ta a ntr-o mare m asur a de Duhul Sfnt, s i c a nu , dac pot avea credin ta a nu simt puterea Duhului. Asemenea persoane . Moconfund a credin ta cu binecuvntarea care vine prin credin ta mentul cel mai potrivit pentru a ne exercita credin ta este atunci cnd ne sim tim lipsi ti de Duhul Sfnt. Cnd norii gro si, de ntuneric, par s a se strng a deasupra min tii, atunci este momentul s a l as am credin ta se vie s a str apung a negura s i s a risipeasc a norii. Adev arata credin ta ntemeiaz a pe f ag aduin tele cuprinse n Cuvntul lui Dumnezeu, s i numai aceia care se supun acelui Cuvnt pot pretinde f ag aduin tele lui glorioase. Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele [73] Mele, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da. Ioan 15, 7. Si orice vom 93

94

Scrieri timpurii

cere, vom c ap ata de la El, indc a p azim poruncile Lui s i facem ce este pl acut naintea Lui. 1 Ioan 3, 22 Ar trebui s a petrecem mult timp n rug aciune tainic a. Hristos este vi ta, voi sunte ti ml adi tele. Si dac a vrem s a cre stem s i s a norim, trebuie s a ne tragem continuu seva s i hrana din Vi ta cea Vie; c aci , nu avem nici o putere. desp ar ti ti de Vi ta s L-am ntrebat pe nger de ce nu mai era credin ta i putere n Israel. El a spus: Voi da ti drumul prea curnd la bra tul Domnului. St arui ti cu cererile voastre naintea tronului s i prinde ti-v a bine, puternic prin credin ta a. F ag aduin tele sunt sigure. Crede ti c a primi ti lucrurile pe care le cere ti, s i le ve ti avea. Aten tia mi-a fost apoi atras a asupra lui Ilie. Si el era supus acelora si pasiuni ca s i noi, s i s-a rugat cu hot arre. Credin ta lui a trecut cu bine ncercarea. De s apte ori s-a rugat naintea Domnului s i, n cele din urm a, norul s-a ar atat. Am v azut c a noi ne-am ndoit de f ag aduin tele sigure s i L-am . ngerul a spus: r anit pe Mntuitorul prin lipsa noastr a de credin ta Pune- ti arm atura s i mai presus de orice ia- ti scutul credin tei; c aci acela ti va ap ara inima, via ta ns as i de s age tile de foc ale celor r ai. Dac a vr ajma sul i poate face pe cei dispera ti s a- si ia ochii de la Isus, s a priveasc a la ei n si si s i s a se ocupe de propria lor nevrednicie, n loc s a se gndeasc a la vrednicia lui Isus, la dragostea, meritele s i marea Sa ndurare, el le va lua scutul credin tei s i si va atinge scopul; vor expu si, neap ara ti n fa ta ispitelor lui de foc. Cei slabi ar trebui, de aceea, s a priveasc a la Isus s i s a cread a n El; ei exercit a atunci . [74] credin ta

Timpul seceri sului


La 23 septembrie, Domnul mi-a ar atat c a si ntinsese mna a doua oar a pentru a recupera r am as i ta poporului S au [Vezi 86] s i c a eforturile Sale trebuie iar as i dublate n acest timp al seceri sului. n timpul mpr as tierii, Israel a fost lovit s i sf siat, dar acum, n timpul seceri sului, Dumnezeu si va lega s i vindeca poporul. n vremea mpr as tierii, eforturile depuse pentru r aspndirea adev arului nu au avut dect un efect limitat s i nu au realizat dect foarte pu tin sau nimic; n timpul strngerii r am as i tei ns a, cnd Dumnezeu Si-a ntins mna pentru a-Si strnge poporul, eforturile de r aspndire a adev arului si vor avea efectul dorit. To ti ar trebui s a e uni ti s i plini de zel n lucrare. Am v azut c a era gre sit ca cineva s a fac a referiri la perioada mpr as tierii pentru a da exemple care s a ne dirijeze acum n perioada seceri sului ; c aci, dac a Dumnezeu nu va face mai mult pentru noi acum dect a f acut atunci, Israel nu ar mai niciodat a adunat. Am v azut c a schema folosit a n 1843 a fost dirijat a de mna Domnului s i c a nu ar trebui schimbat a; c a numerele erau ntocmai cum a vrut El; c a mna Sa a fost deasupra s i a ascuns o gre seal a n unele cifre, gre seal a pe care s a n-o poat a vedea nimeni pn a nu avea s a-Si ia El mna. [Aceasta se aplic a schemei folosite n timpul mi sc arii din 1843 s i se refer a n special la calcularea perioadelor profetice, a sa cum ap areau pe acea schem a. Urm atoarea fraz a explic a faptul c a a existat o inexactitate c areia, n providen ta lui Dumnezeu, i s-a ng aduit s a existe. Aceasta ns a nu a mpiedicat publicarea ulterioar a a unei scheme care a corectat eroarea dup a ce a trecut mi scarea de la 1843 s i dup a ce calculele a sa cum au fost concepute atunci s i-au atins scopul (n. ed.).] Apoi am v azut, n leg atur a cu necurmate (Daniel 8, 12) c a jertfei, acest cuvnt, a fost completat de n telepciunea omeneasc a s i nu apar tine textului s i c a Domnul le-a dat imaginea corect a n privin ta lui celor care au anun tat ceasul judec a tii. Cnd a existat [75] unitate, nainte de 1844, aproape to ti erau de acord n privin ta opiniei corecte legate de necurmate; ns a n confuzia de dup a 1844, au 95

96

Scrieri timpurii

fost mbr a ti sate alte abord ari s i au urmat ntunericul s i ncurc atura. Timpul nu a reprezentat un test dup a anul 1844 s i nici nu va mai vreodat a un test. Domnul mi-a ar atat c a solia celui de-al treilea nger trebuie s a nainteze s i s a e vestit a copiilor risipi ti ai Domnului, dar ea nu trebuie s a e legat a de nici o dat a. Am v azut c a unii erau cuprin si de un entuziasm fals, provenind din orele de predic a; ns a solia celui de-al treilea nger este mai tare dect poate timpul. Am v azut c a aceast a solie poate sta pe propria-i temelie s i nu are nevoie de o dat a care s a o nt areasc a; s i c a va merge cu mult a putere s i si va mplini pe deplin s i repede lucrarea. Apoi aten tia mi-a fost ndreptat a c atre unii care se a a n primejdia de a crede c a este de datoria lor s a mearg a n Ierusalimul vechi [Vezi Apendicele (n. ed.)] gndind c a au de f acut o lucrare acolo nainte de venirea Domnului. O asemenea interpretare este calculat a pentru a devia gndurile s i interesul de la lucrarea de acum a Domnului, din timpul soliei celui de-al treilea nger; c aci acelora c arora sunt de p arere c a trebuie s a mearg a totu si la Ierusalim le vor sta gndurile numai acolo, iar mijloacele lor materiale vor re tinute de la cauza adev arului prezent, pentru a sluji scopului de a se putea deplasa acolo, att ei ct s i al tii. Am v azut c a o asemenea misiune nu va aduce nici un bine real, c a ar dura mult s a-i fac a pe foarte pu tini evrei s a cread a chiar s i n prima venire a lui Hristos, ca s a nu mai vorbim de cea de-a doua venire. Am v azut c a Satana i am agise s teribil pe unii n aceast a privin ta i c a suete din toat a tara noastr a, pretutindeni n jurul lor, ar putea ajutate de c atre ei s i c al auzite s a p azeasc a poruncile lui Dumnezeu, ns a ei le l asau s a piar a. Am v azut, de asemenea, c a Ierusalimul cel vechi nu va niciodat a zidit din nou; s i c a Satana f acea tot posibilul pentru a ntoarce mintea [76] copiilor Domnului c atre aceste lucruri, acum, n timpul seceri sului de lucrarea de pentru a-i opri s a- si manifeste ntregul interes fa ta acum a Domnului s i pentru a-i determina s a neglijeze preg atirea necesar a pentru ziua Domnului. Drag a cititorule, n scrierea acestei mici c ar ti am fost condus a de un sentiment de fra de datorie fa ta tii s i surorile mele s i de dorin ta ca sngele suetelor s a nu se g aseasc a pe ve smintele mele. Sunt con stient a de nencrederea care exist a n mintea celor mai mul ti privind viziunile

Timpul seceri sului

97

s i, de asemenea, c a mul ti care m arturisesc c a l caut a pe Hristos c s i nva ta a suntem n zilele de pe urm a spun c a sunt toate de la Satana. M a a stept la mult a mpotrivire de la asemenea persoane s i, dac a nu a s sim tit c a Domnul mi-o cere, nu a s f acut n felul acesta publice viziunile mele, avnd n vedere c a vor strni mnia s i batjocura unora. Dar m a tem de Dumnezeu mai mult dect de oameni. Cnd Domnul mi-a dat prima dat a solii pentru a le prezenta poporului, mi-a fost greu s a le spun a sa cum erau s i le-am ndulcit , de team s i le-am f acut ct mai blnde cu putin ta a de a nu-i r ani pe unii. A fost o mare ncercare s a rostesc soliile a sa cum mi le-a dat Domnul. Nu mi-am dat seama c a eram att de necredincioas as i nu vedeam p acatul s i primejdia din spatele unei asemenea c ai pn a cnd nu am fost dus a, n viziune, n prezen ta lui Isus. S-a uitat la mine cu ncruntare s i apoi Si-a ntors fa ta de la mine. mi este cu neputin ta s a descriu groaza s i suferin ta pe care le-am sim tit atunci. Am c azut cu fa ta n jos naintea Sa, dar nu aveam putere s a scot nici m acar un cuvnt. O, ct de mult mi doream s a u acoperit as i ascuns a de acea ncruntare teribil a! Atunci am putut s a-mi dau seama, ntr-o oarecare m asur a, ce sentiment vor ncerca cei pierdu ti cnd vor striga mun tilor s i stncilor: C ade ti peste noi s i ascunde ti-ne de Fa ta Celui ce s ade pe scaunul de domnie s i de mnia Mielului. De ndat a, un nger mi-a poruncit s a m a ridic, iar priveli stea care s-a desf as urat naintea ochilor mei abia dac a poate descris a. Mi-a fost nf a ti sat un grup de oameni al c aror p ar s i ale c aror ve sminte [77] erau rupte s i ale c aror fe te erau nsu si tabloul disper arii s i al groazei. S-au apropiat de mine, s i-au prins mbr ac amintea cu mna s i au frecat-o de a mea. Mi-am privit hainele s i am v azut c a erau p atate de snge s i c a sngele f acea g auri n ele. Am c azut din nou ca moart a la picioarele ngerului meu nso titor. N-am putut aduce nici o scuz a. Limba mea refuza s a se mi ste s i mi-am dorit erbinte s a u departe de un loc att de sfnt. Din nou, ngerul m-a ridicat n picioare s i mi-a zis: Acesta nu este cazul t au acum, dar aceast a scen a a trecut pe dinaintea ta, ca s as tii n ce situa tie te vei aa, dac a neglijezi s a m arturise sti altora ceea ce ti-a descoperit Domnul. Dar dac a e sti credincioas a pn a la cap at, vei mnca din pomul vie tii s i vei bea ap a din rul vie tii. Vei nevoit a s a suferi mult, dar harul lui Dumnezeu este de-ajuns. M-am sim tit atunci dornic a s a fac tot ceea ce Domnul

98

Scrieri timpurii

mi-ar putea cere s a fac, ca s a pot avea ncuviin tarea Sa s i s a nu mai simt ap asarea acelei teribile ncrunt ari. Am fost n mod frecvent acuzat a pe nedrept c a am propov aduit viziuni specice spiritismului. nainte ns a ca editorul de la Day-Star [Vezi Apendicele (n. ed.)] s a mbr a ti seze acea am agire, Domnul mi-a dat o viziune a efectelor triste, pustiitoare care vor veni asupra turmei din partea acestuia s i a altora prin propov aduirea viziunilor spiritiste. L-am v azut adesea pe Isus cel minunat s i am v azut c a El este o persoan a. L-am ntrebat dac a Tat al S au era o persoan as i avea o form a ca a Sa. Isus a spus: Sunt imaginea chipului persoanei Tat alui Meu. Am v azut adesea c a viziunea spiritist a a spulberat toat a slava cerului s i c a, n mintea multora, tronul lui David s i ncnt atoarea persoan a a lui Isus au fost mistuite n focul spiritismului. Am v azut c a unii care au fost am agi ti s i mpin si n aceast a r at acire vor adu si s afar a, n lumina adev arului, dar c a le va aproape cu neputin ta a [78] scape cu totul de puterea am agitoare a spiritismului. Astfel de persoane ar trebui s a fac a o lucrare profund a n m arturisirea r at acirilor lor s i p ar asirea lor pentru totdeauna. Drag a cititorule, ti recomand Cuvntul lui Dumnezeu ca regul a s a ta de credin ta i practic a. Prin acest Cuvnt urmeaz a ca s a m judeca ti. n acel Cuvnt a f ag aduit Dumnezeu s a dea viziuni n zilele de pe urm a; nu pentru o nou a regul a a credin tei, ci pentru mngierea poporului S au s i pentru a-i ndrepta pe cei care se r at acesc de la adev arul Bibliei. A sa a procedat Dumnezeu cu Petru cnd era gata s a-l trimit a pentru a predica neamurilor. (Faptele a 10) Celor care poate vor difuza aceast a lucrare de mici propor tii le voi spune c a este destinat a numai celor sinceri, iar nu celor ce vor batjocori lucrurile Duhului lui Dumnezeu.

Visele lui Ellen White


[la care se face referire la pagina 12] Am visat c a v ad un templu c atre care mergeau grupuri mari de oameni. La sfr situl timpului, nu vor salva ti dect aceia care se vor refugia n acel templu. To ti cei care vor r amne afar a vor pierdu ti pentru totdeauna. Mul timile de afar a, care mergeau pe drumurile lor diverse, rdeau s i-i ridiculizau pe cei care intrau n templu s i le spuneau c a acest plan, menit s a le ofere siguran ta, era o am agire abil a, c a, de fapt, nu exista nici o primejdie pe care s a e nevoie s-o evite. Ba nc a au mai pus mna s i pe unii pentru a-i opri s a se gr abeasc a ntre pere tii ad apostului. Temndu-m a s a nu u luat a n rs s i batjocorit a, m-am gndit c a ar cel mai bine s a a stept pn a ce mul timea avea s a se risipeasc a sau pn a cnd a s putut intra f ar a a observat a de ei. Num arul acestora cre stea ns a n loc s a scad as i, temndu-m a s a nu ajung prea trziu, mi-am p ar asit c aminul n grab as i mi-am croit drum prin mul time. n ner abdarea mea de a ajunge la templu, nu am b agat n seam as i nici [79] nu m-am ocupat de mul timile care m a nconjurau. Intrnd n cl adire, am v azut c a templul acela peste m asur a de nc ap ator se sprijinea pe un singur stlp imens s i de acesta era legat un Miel groaznic de mutilat s i sngernd. P area c a noi, cei care eram prezen ti, s tiam c a acest Miel fusese sf siat s i zdrobit n locul nostru. To ti cei care intr a n templu trebuie s a vin a naintea Lui s i s a- si m arturiseasc a p acatele. Chiar naintea Mielului erau ridicate scaune pe care st atea un grup de persoane care ar atau foarte fericite. Lumina cerului p area s a str aluceasc a pe fe tele lor, l l audau pe Dumnezeu s i cntau cntece voioas de recuno stin ta a, care p areau s a e ca muzica ngerilor. Ei erau aceia care veniser a naintea Mielului, si m arturisiser a p acatele, fuseser a ierta ti s i erau acum cuprin si de a steptarea bucuroas a a unui fericit eveniment. Chiar s i dup a ce am intrat n cl adire, asupra mea s-a cobort mnt de ru o team as i am fost cuprins a de un sim ta sine c a trebuia 99

100

Scrieri timpurii

s a m a umilesc naintea acestor oameni. Dar p aream silit a s a merg nainte s i naintam ncet n jurul stlpului pentru a ajunge n fa ta , templul s-a zguduit, strig Mielului, cnd a sunat o trmbi ta ate de triumf au fost scoase de sn tii aduna ti, o lumin a extrem de puternic a a str alucit n cl adire s i apoi s-a l asat peste tot un ntuneric adnc. Oamenii cei ferici ti disp aruser a to ti o dat a cu acea str alucire, iar eu am fost l asat a singur a n groaza t acut a a nop tii. M-am trezit ntr-o agonie a min tii s i abia m-am putut convinge c a visasem doar. mi p area c a mi fusese pecetluit a soarta, c a Duhul Domnului m a p ar asise, pentru a nu Se mai ntoarce vreodat a. . Disperarea mea se adnci dac a a sa ceva mai era cu putin ta Curnd dup a aceasta, am avut un alt vis. P area c a m a aam ntr-o cumplit a disperare, tinndu-mi fa ta n palme, gndind n felul acesta: Dac a Isus ar pe p amnt, m-a s duce la El, m-a s arunca la picioarele [80] Sale s i I-a s spune toate suferin tele mele. El nu-Si va ntoarce fa ta de la mine, ar avea mil a de mine s i L-a s iubi s i sluji mereu. Chiar atunci s-a deschis u sa s i a intrat o persoan a cu un aspect s i o nf a ti sare . S-a uitat cu mil m area ta a la mine s i a zis: Vrei s a-L vezi pe Isus? Este aici s i l po ti vedea, dac a asta ti dore sti. Ia cu tine tot ceea ce ti apar tine s i urmeaz a-m a. Am auzit aceste cuvinte cu o bucurie nespus de mare s i mi-am adunat cu bucurie micile mele bunuri, toate nimicurile pe care le pre tuiam s i mi-am urmat c al auza. El m-a dus la o scar a abrupt as i, dup a cum se vedea, fragil a. Cnd am nceput s a urc treptele, m-a avertizat s a-mi tin privirile a tintite n sus, ca s a nu ame tesc s i s a cad. Mul ti al tii care se angajaser a n acea ascensiune abrupt a au c azut nainte de a ajunge pn a n vrf. n cele din urm a, am ajuns la ultima treapt as i am stat n picioare n fa ta u sii. Aici c al auza mea m-a nv a tat s a-mi las toate lucrurile pe care le adusesem cu mine. Le-am l asat jos cu voio sie; atunci a deschis u sa s i m-a ndemnat s a intru. ntr-o clip a m-am aat naintea . lui Isus. Nu m-a s putut n sela cu privire la acea nf a ti sare m area ta s O asemenea expresie, radiind de bun avoin ta i m are tie, nu putea apar tine altcuiva. Cnd m-a privit, am s tiut ntr-o clip a c a El cuno stea ecare mprejurare din via ta mea, toate gndurile s i sentimentele mele. Am ncercat s a m a feresc de privirea Lui, neputnd suporta ochii S ai scrut atori, dar El Se apropie cu un surs s i, punndu-Si mna pe

Visele lui Ellen White

101

capul meu, a spus: Nu te teme. Sunetul vocii Sale duioase mi-a umplut inima de o fericire pe care nu o mai sim tise pn a atunci. Eram prea bucuroas a pentru a scoate vreun cuvnt, dar, cople sit a de o fericire de nespus, m-am plecat n adorare la picioarele Lui. n timp ce st ateam neajutorat a acolo, au trecut pe dinaintea mea scene s de frumuse te s i slav as i sim team c a am atins starea de siguran ta i pace a cerului. n cele din urm a, mi-am rec ap atat puterile s i m-am [81] ridicat n picioare. Ochii iubitori ai lui Isus erau nc a asupra mea, iar zmbetul S au mi-a umplut suetul cu bucurie. Prezen ta Lui m-a umplut de un respect sfnt s i o iubire de nespus. Acum c al auza mea a deschis u sa s i am ie sit amndoi. M-a ndemnat s a-mi ridic iar as i toate lucrurile pe care le l asasem afar a. Dup a ce am f acut acest lucru, mi-a dat o funie verde strns a foarte bine n forma unui colac. M-a nv a tat s-o pun lng a inim as i, cnd doream s a-L v ad pe Isus, s a o scot din sn s i s-o ntind complet. M-a avertizat s a n-o las s a r amn a ncol acit a pentru mult timp, ca s a nu se ncurce s i s a e apoi greu de descurcat. Am pus funia lng a inim as i am cobort cu voio sie scara ngust a, dnd laud a Domnului s i spunndu-le cu bucurie tuturor celor pe care-i ntlneam unde l . Funia verde reprezenta, pot g asi pe Isus. Acest vis mi-a dat speran ta dup a p arerea mea, credin ta, iar frumuse tea s i simplitatea ncrederii n Dumnezeu au nceput s a- si reverse razele asupra suetului meu, cuprins de ntuneric.

Visul lui William Miller


[la care se face referire la pagina 48] Am visat c a Dumnezeu, printr-o mn a nev azut a, mi-a trimis o caset a lucrat a ntr-un mod neobi snuit, din abanos s i perle montate ntr-un mod deosebit, cam de 25 de centimetri lungime s i 15 l a time s i n al time. O cheie era ata sat a la caset a. Am luat cheia de ndat as i am deschis caseta, cnd, spre surpriza s i mirarea mea, am descoperit-o plin a de tot felul de nestemate, de toate m arimile, diamante, pietre pre tioase s i monede de aur s i argint de dimensiuni s i valori diferite, ncnt ator aranjate n diferitele spa tii pe care le ocupau n caset a; s i astfel aranjate, ele reectau o lumin as i o slav a pe care numai soarele le putea egala. Am crezut c a nu era de datoria mea s a m a bucur de unul singur [82] de aceast a priveli ste, de si inima mi era cople sit a de str alucirea, frumuse tea s i valoarea con tinutului casetei. Am pus-o de aceea pe o mas a aat a n mijlocul camerei mele s i am r aspndit vestea c a oricine dore ste poate veni s a contemple cea mai minunat as i str alucitoare priveli ste pe care o poate vedea omul n via ta sa. Oamenii au nceput s a vin a, la nceput pu tini, dar sporind n num ar pn a au ajuns s a e o mare mul time. Cnd au privit prima dat a n caset a, se minunau s i strigau de bucurie. Dar cnd num arul privitorilor a crescut, to ti au nceput s a deranjeze nestematele, sco tndu-le din caset as i mpr as tiindu-le pe mas a. Am nceput s a m a gndesc c a proprietarul si va cere caseta s i bijuteriile din mna mea; s i c a, dac a am permis s a e mpr as tiate, nu voi mai putea s a le pun vreodat a la locul lor, n caset a, a sa cum au fost niciodat nainte; s i am sim tit c a nu a s putut face fa ta a r aspunderii pentru acestea, pentru c a aceasta era imens a. Am nceput atunci s a m a rog de oameni s a nu mai pun a mna pe ele s i nici s a le scoat a din caset a; dar cu ct i rugam mai erbinte, cu att le risipeau mai mult; s i acum se f acea c a le mpr as tiau peste tot prin camer a, pe du sumea s i pe ecare pies a de mobilier. 102

Visul lui William Miller

103

Am v azut atunci c a, printre bijuteriile s i monedele veritabile, ace stia amestecaser a o cantitate enorm a de nestemate contraf acute s i monede false. Eram extrem de aprins din pricina nerecuno stin tei s i comportamentului lor josnic s i i-am mustrat cu asprime pentru aceasta; cu ct i mustram mai mult ns a, cu att amestecau mai mult nestematele contraf acute s i monedele false cu cele veritabile. Atunci am nceput s a m a irit n suetul meu s i am nceput s a folosesc for ta zic a pentru a-i scoate din camer a; dar n timp ce l mpingeam pe unul afar a, mai intrau trei, aducnd noroi, resturi, nisip s i tot felul de gunoaie pn a cnd au astupat absolut toate nestematele, [83] diamantele s i monedele, care nu se mai vedeau nic aieri. Au rupt n buc a ti s i caseta s i au risipit buc a tile printre gunoaie. Gndeam c a nimeni nu se ngrijora de triste tea sau de mnia mea. M-am descurajat cu totul, am stat jos s i am plns. n timp ce plngeam eu s i m a lamentam din pricina marii pierderi suferite s i r aspunderii pe care o aveam, mi-am adus aminte de Dumnezeu s i m-am rugat cu seriozitate s a-mi trimit a ajutor. U sa s-a deschis imediat s i un b arbat a intrat n camer a, n timp ce to ti ceilal ti au ie sit din ea; s i acesta, cu o m atur a n mn a, a deschis ferestrele s i a nceput s a cure te p amntul s i gunoaiele din odaie. Am strigat la el s a se opreasc a, ntruct erau giuvaeruri pre tioase amestecate cu gunoaiele. Mi-a spus nu te teme, c aci avea, s a aib a grij a de ele. Atunci, n timp ce m atura p amntul s i resturile, giuvaerurile s i monedele false s-au ridicat mpreun a, au ie sit pe fereastr a ca un nor s i au fost duse de vnt. n acea agita tie, mi-am nchis ochii pentru o clip a; cnd i-am deschis, tot gunoiul disp aruse. Nestematele, diamantele, monedele de aur s i de argint erau mpr as tiate de-a valma n toat a odaia. Apoi a pus pe mas a o caset a, mult mai mare s i mult mai frumoas a dect cea dinti, a adunat cu pumnii giuvaerurile, diamantele s i monedele s i le-a pus n caset a pn a cnd n-a mai r amas nici una, de si unele diamante nu erau mai mari dect un vrf de ac. Apoi m-a strigat: Vino s i vezi. M-am uitat n caset a, dar ochii mi-au fost orbi ti de ceea ce se vedea. Str aluceau de zece ori mai puternic dect nainte. M-am gndit c a fuseser a lustruite n nisip de picioarele acelor persoane rn nelegiuite care le risipiser as i le c alcaser a n picioare n ta a. Erau

104

Scrieri timpurii

aranjate ntr-o ordine des avr sit a n caset a, ecare ind la locul ei, f ar a a se observa cine s tie ce trud a din partea omului care le pusese n auntru. Am strigat cuprins de o mare bucurie, s i acel strig at m-a [84] trezit. [85]

Supliment

O explica tie
Dragi prieteni cre stini, a experien ntruct am oferit o schi ta telor s i viziunilor mele, publicate n 1851, cred c a este de datoria mea s a eviden tiez anumite puncte n acea lucrare de mici propor tii s i, de asemenea, s a relatez s i alte viziuni mai recente. 1. La pagina 33, se a a urm atorul pasaj: Am v azut c a Sabatul sfnt este s i va zidul de desp ar tire dintre adev aratul Israel al lui Dumnezeu s i cei necredincio si s i c a Sabatul reprezint a marele subiect care va uni inimile sn tilor dragi lui Dumnezeu, a stept atori ai S ai. Am v azut c a Dumnezeu are copii care nu cunosc s i nu p azesc Sabatul. Ei nu au respins lumina privitoare la Sabat. Iar la nceputul timpului de strmtorare, am fost umplu ti de Duhul Sfnt pe m asur a ce mergeam s i vesteam cu mai mult a putere Sabatul. Aceast a viziune a fost dat a n 1847, cnd numai foarte pu tini fra ti adventi sti p azeau Sabatul, iar dintre ace stia doar c tiva presupuneau ntr-att de mare, nct s c a p azirea lui era de o importan ta a trag a o linie de delimitare ntre poporul lui Dumnezeu s i necredincio si. Acum ncepe s a se vad a clar mplinirea acelei viziuni. nceputul timpului de strmtorare, men tionat aici, nu se refer a la vremea n care ncep s a e rev arsate pl agile, ci la o scurt a perioad a de timp nainte de a rev arsate, n timp ce Hristos este n Sanctuar. n acea vreme, n care se ncheie lucrarea de mntuire, necazul va veni pe p amnt s i toate neamurile vor mnioase, dar tinute totu si n fru [86] pentru a nu mpiedica lucrarea celui de-al treilea nger. n timpul acela va veni ploaia trzie sau nviorarea de la fa ta Domnului, pentru a da putere marii strig ari a celui de-al treilea nger s i a-i preg ati pe sn ti s a r amn a n picioare n intervalul de timp n care vor turnate cele s apte pl agi. 2. Viziunea despre u sa deschis as i cea nchis a, de la paginile 42-45, a fost dat a n 1849. Aplicarea celor din Apocalipsa 3, 7.8 la Sanctuarul ceresc era absolut nou a pentru mine. Nu mai auzisem vreodat a pe cineva naintnd aceast a idee. Acum se vede aceast a 106

O explica tie

107

aplica tie n for ta s i frumuse tea ei, cnd subiectul sanctuarului este n teles cu claritate. 3. Viziunea potrivit c areia Domnul si ntinsese mna a doua oar a pentru a recupera r am as i ta poporului S au, de la pagina 74, se refer a numai la unitatea s i t aria care exista odat a printre cei care l c autau pe Hristos s i la faptul c a El ncepuse s a- si strng a laolalt as i s a-Si ridice din nou poporul. 4. Manifest ari ale spiritelor. [Vezi Apendicele (n. ed.)] La pagina 43, citim dup a cum urmeaz a: Am v azut c a cioc aniturile misterioase din New York s i din alte locuri erau puterea lui Satana s i c a astfel de lucruri vor din ce n ce mai obi snuite, acoperite cu un ve smnt religios pentru a-i ademeni pe cei am agi ti ntr-o stare de s i mai mare s siguran ta i pentru a atrage mintea celor din poporul lui Dumnezeu, , c dac a ar cu putin ta atre lucrurile acelea s i a-i face s a se ndoiasc a turile s de nv a ta i puterea Duhului Sfnt. Aceast a viziune a fost dat a n 1849, acum aproape cinci ani. Atunci, manifest arile spiritelor se m argineau la ora sul Rochester s i erau cunoscute drept cioc aniturile de la Rochester. De atunci, erezia s-a r aspndit peste a stept ari. O mare parte din viziunea de la pagina 59, intitulat a Cioc aniturile misterioase, dat a n august 1850, a fost mplinit a de atunci s i este n continu a mplinire s i acum. Iat a un pasaj: Am v azut c a n curnd va considerat blasfemie s a vorbe sti mpotriva cioc aniturilor s i c a acestea se vor r aspndi din ce n ce mai mult, c a puterea [87] lui Satana va cre ste s i c a unii dintre urma sii lui devota ti vor avea puterea de a nf aptui minuni s i chiar de a face s a se coboare foc din cer naintea oamenilor. Am v azut c a prin cioc anituri s i mesmerism ace sti magicieni moderni vor explica toate minunile nf aptuite de Domnul nostru Isus Hristos s i c a mul ti vor crede c a toate lucr arile cele mari, pe care le-a f acut Fiul lui Dumnezeu pe cnd era pe acest p amnt, au fost aduse la mplinire prin aceea si putere. Am v azut ct de puternic nainta am agirea cioc aniturilor s i c a, , i-ar indus n eroare chiar s dac a ar fost cu putin ta i pe cei ale si. Satana va avea puterea de a aduce naintea noastr a imaginea unor persoane care pretind c a sunt rudele sau prietenii no stri care dorm acum n Isus. Se va face n a sa fel, nct s a par a c a ace sti prieteni ai no stri sunt prezen ti; vor rostite cuvinte pe care ei le spuneau cnd erau nc a aici, pe care noi le cuno steam, iar urechea noastr a va auzi

108

Scrieri timpurii

acela si ton al vocii pe care-l aveau pe cnd tr aiau. Toate acestea sunt pentru a-i am agi pe sn ti s i de a-i prinde n capcana acestei am agiri. Am v azut c a sn tii trebuie s a dobndeasc a o profund a cunoa stere a adev arului prezent, pe care vor nevoi ti s a-l sus tin a din Scriptur a. Ei trebuie s a n teleag a starea n care se a a cei mor ti; c aci spiritele demonilor vor continua s a li se arate, m arturisind c a sunt rudele s i prietenii lor iubi ti s i declarndu-le c a Sabatul a fost schimbat, s i alte turi nebiblice. Ele vor face tot ce le st nv a ta a n putere pentru a strni simpatia s i vor face minuni naintea lor, pentru a- si nt ari declara tiile. Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie s a e preg ati ti s a combat a aceste spirite cu adev arul biblic care spune c a mor tii nu s tiu nimic s i c a cei care li se arat a sunt duhuri de demoni. Mintea noastr a nu ar trebui s a se lase invadat a de lucrurile din jurul nostru, ci s a e ocupat a cu adev arul prezent s i cu preg atirea pentru a gata de a r aspunde oricui ne cere socoteal a de credin ta care este n noi, dar cu [88] blnde te s i cu team a. Trebuie s a c aut am n telepciune de sus, pentru a putea r amne n picioare n aceste zile ale r at acirilor s i am agirilor. Trebuie s a cercet am bine temelia credin tei noastre, pentru c a va trebui s a o motiv am cu dovezi din Scriptur a. Aceast a r at acire se n fa ; iar dac va r aspndi s i va trebui s a ne lupt am cu ea fa ta ta a nu suntem preg ati ti pentru aceasta, vom prin si n capcan as i birui ti. Dac a ns a vom face tot ce tine de noi pentru a gata de lupta care , Dumnezeu ne st a n fa ta si va face partea s i bra tul S au atotputernic ne va proteja. El si va trimite mai degrab a to ti ngerii din slav a n ajutorul suetelor credincioase, pentru a face un zid n jurul lor, dect s a le lase prad a am agirii s i s a le vad a r at acite de minunile mincinoase ale lui Satana. Am v azut rapiditatea cu care se r aspndea aceast a r at acire. Mi-a fost ar atat un tren care mergea cu viteza fulgerului. ngerul m-a ndemnat s a m a uit cu aten tie. Mi-am xat privirile asupra trenului. P area c a lumea ntreag a se aa n vagoane, c a nu se putea s a r amas vreun om. ngerul a spus: Ei se strng n snopi, pentru a gata s a ard a. Apoi mi-a ar atat conduc atorul locomotivei, care p area o persoan a deosebit a, plin a de noble te, pe care to ti pasagerii o admirau s i respectau. Eram nedumerit as i l-am ntrebat pe ngerul meu nso titor cine era. Mi-a spus: Este Satana. El este conduc atorul, n forma unui nger de lumin a. El a luat lumea n robie. Ace stia sunt prad a unei lucr ari de r at acire, ca s a cread a o minciun as i s a e

O explica tie

109

osndi ti. Acest agent, urm atorul n grad dup a el, este mecanicul s i al ti agen ti de-ai lui sunt folosi ti n slujbe diferite, dup a cum are nevoie de ei, s i to ti merg cu viteza fulgerului c atre pierzare. L-am ntrebat pe nger dac a nu cumva a mai r amas cineva. M-a ndemnat s a m a uit n direc tia opus as i am v azut un grup mic care c al atorea pe o c arare ngust a. To ti p areau strns uni ti, lega ti prin adev ar n snopi sau companii. ngerul a spus: Cel de-al treilea nger [89] i leag a, sau, altfel spus, i sigileaz a n snopi pentru grnarul ceresc. Acest grup mic p area ros de griji, ca s i cum trecuser a prin ncerc ari s i conicte severe. Si p area c a soarele tocmai ap aruse de dup a un nor s i le lumina fe tele, f acndu-i s a arate triumf atori, ca s i cum biruin ta lor era aproape c stigat a. Am v azut c a Domnul a dat lumii ocazia de a descoperi capcana. Acest lucru este pentru cre stin o dovad a sucient a, chiar dac a n-ar ntre cei pre mai alta, s i anume, c a nu se face nici o diferen ta tio si rn s i cei r ai. Thomas Paine, al c arui trup este acum ta a, s i care va chemat la sfr situl celor o mie de ani, la cea de-a doua nviere, pentru a- si primi r asplata s i a suferi moartea a doua, este reprezentat de Satana ca ind n ceruri s i nc a n al tat peste m asur a acolo. Satana l-a folosit pe p amnt ct a putut s i acum si duce mai departe aceea si lucrare prin preten tia c a l-a n al tat s i onorat att de mult n cer; tur Satana vrea s a par a c a, a sa cum acesta a dat nv a ta a pe cnd era pe p amnt, s i n ceruri face la fel. Sunt unii care au privit cu dezgust la turile lui stricate pe cnd tr via ta s i moartea sa s i la nv a ta aia, dar care se las a acum nv a ta ti de el, unul dintre cei mai tic alo si s i mai strica ti oameni, unul care L-a dispre tuit pe Dumnezeu s i Legea Sa. [Pentru a aprecia for ta acestor remarci, cititorul are nevoie s a n teleag a c aa fost publicat a o lucrare prin ac tiunea mediumnic a a sn tiei sale, C. Hammond, intitulat a Peregrinajul lui Thomas Paine n Lumea Spiritelor, n care Paine este reprezentat ca un spirit n al tat n cea deas aptea sfer a. Si la Cursul de cercetare din New York s-a spus c a Hristos nsu si conversase cu un medium s i descoperise c a El era n cea de-a s asea sfer a. Neconcordan ta este n teleas a cnd se aminte ste c a ele reprezint a spiritele, a sa cum progreseaz a ele n lumea spiritelor s i c a Hristos, dup a mai bine de 1800 de ani de progres, a atins cea de-a s asea sfer a, n timp ce Paine, n circa 100 de ani, a atins-o pe cea de-a s aptea! O alt a explica tie legat a de aceasta se poate g asi n declara tia doctorului Hare, anume c a spiritul surorii sale fusese

110

Scrieri timpurii

ntrziat de credin ta ei n lucrarea de isp as ire f acut a de Hristos. n spiritismul pe necredincio acest fel i nal ta si s i necredin ta. Vezi s i [90] Apendicele (n. ed.).] El, care este tat al minciunii, orbe ste s i am age ste lumea trimi tndu- si ngerii s a vorbeasc a lund nf a ti sarea apostolilor din vechime s i s a fac a n a sa fel nct s a par a c a vin n contradic tie cu ceea ce au scris mna ti de Duhul Sfnt pe cnd erau pe p amnt. Ace sti ngeri mincino si i prezint a pe apostoli schimbndu- si propri turi s ile nv a ta i s a declare c a, pn a acum, ele au fost contraf acute. F acnd a sa, Satana se bucur a s a-i arunce pe cei ce m arturisesc c a n ce prive sunt cre stini s i ntreaga lume n nesiguran ta ste Cuvntul lui Dumnezeu. C aci Cartea Sfnt a i iese mereu n cale s i i z ad arnice ste planurile; de aceea, el i face s a se ndoiasc a de originea sa pe necredinciosul Thomas Paine ca s divin a. Apoi, l nal ta i cnd ar fost ridicat la cer cnd a murit, s i acum, mpreun a cu apostolii sn ti pe care i-a urt cnd era pe p amnt, ar angajat n lucrarea de tur a da nv a ta a lumii. Satana d a ec aruia din ngerii lui un rol de jucat. Le ordon a tuturor s a e vicleni, abili, perzi. i instruie ste pe unii din ei s a se dea drept apostoli s i s a cuvnteze ca din partea acestora, n timp ce al tii trebuie s a joace rolul celor care au fost necredincio si s i nelegiui ti s i au murit blestemndu-L pe Dumnezeu, dar care acum ntre apar ca persoane foarte religioase. Nu exist a nici o diferen ta cei mai sn ti apostoli s i cel mai nr ait necredincios. Ei sunt f acu ti s a tur dea aceea si nv a ta a. Pentru Satana nu conteaz a cine va vorbi pus de el, dac a obiectivul s au este atins. El a fost att de strns legat de Paine pe p amnt, ajutndu-l n lucrarea lui, nct este un lucru u sor pentru el s a cunoasc a n detaliu cuvintele pe care le-a folosit s i chiar scrisul de mn a al celui care i-a slujit cu atta credincio sie s i i-a mplinit att de bine scopurile. Satana i-a dictat multe din scrierile acestuia s i este un lucru u sor pentru el s a- si dicteze ideile prin ngerii [91] lui acum s i s a fac a n a sa fel, nct s a par a c a vin prin Thomas Paine, care, pe cnd tr aia, era un slujitor devotat al celui r au. Aceasta este turi, cu preten capodopera lui Satana. Toate aceste nv a ta tia c a sunt de la apostoli, sn ti sau nelegiui ti care au murit, vin direct de la geniul satanic. Faptul c a Satana pretinde c a unul pe care l-a iubit att de mult s i care l ura pe Dumnezeu cu o ur a des avr sit a este acum cu sn tii

O explica tie

111

apostoli s i cu ngerii n slav a, ar trebui s a e sucient pentru a ndep arta v alul de pe toate min tile s i a le descoperi lucr arile ntunecate, tainice ale lui Satana. El spune practic lumii s i celor necredincio si: Indiferent ct de r ai sunte ti, indiferent dac a nu crede ti sau crede ti n Dumnezeu sau n Biblie, dac a tr ai ti dup a cum pofti ti, cerul este oricum c aminul vostru. C aci to ti s tiu c a, dac a Thomas Paine este acolo. n cer, s i nc a n al tat peste m asur a, ei vor ajunge cu siguran ta Aceast a r at acire este att de evident a, nct to ti pot s-o vad a dac a doresc. Satana face acum prin persoane ca Thomas Paine ceea ce a ncercat s a fac a de la c aderea lui. El distruge, prin puterea s i minunile lui mincinoase, temelia n adejdii cre stine s i stinge soarele care are menirea de a le da lumina pe poteca ngust a ce duce c atre cer. El face lumea s a cread a c a Biblia nu este inspirat a, c a nu-i mai bun a dect o carte de pove sti pentru copii, s i n acest timp el ntinde ceva care s a-i ia locul manifest arile spiritiste! Aici exist a un canal care i apar tine n ntregime s i se a a sub controlul lui s i el poate face lumea s a cread a ce vrea. Cartea care urmeaz a s a-l judece, pe el s i pe urma sii lui, este pus a de c atre el n umbr a, exact acolo unde vrea s-o s tie. El face din Mntuitorul lumii un om obi snuit s i nimic mai mult; s i a sa cum solda tii care au asigurat paza mormntului lui Isus au r aspndit s tirea fals a pe care le-au pus-o pe buze preo tii cei mai de seam as i b atrnii cet a tii, tot a sa, s armanii urma si n sela ti ai acestor pretinse manifest ari ale spiritelor repet as i ncearc a s a fac a s a par a c a nu este nimic miraculos [92] legat de na sterea, moartea s i nvierea Mntuitorului nostru. Dup a ce L-au dat pe Domnul Isus la o parte, ei atrag aten tia lumii c atre ei n si si s i c atre minunile lor mincinoase care, declar a ei, ntrec cu mult lucr arile lui Hristos. n felul acesta, lumea este prins a n capcan as i , pentru a nu aa despre ademenit a ntr-un sentiment de siguran ta am agirea lor ngrozitoare dect la rev arsarea ultimelor s apte pl agi. Satana rde cnd vede c a planul s au reu se ste att de bine s i lumea este prins a n capcan a. 5. La pagina 55, am declarat c a un nor de lumin a l acoper a pe Tat al s i c a persoana Sa nu poate v azut a. Am declarat, de asemenea, c a L-am v azut pe Tat al ridicndu-Se de pe tron. Tat al era nv aluit de un corp de lumin as i slav a, nct persoana Sa nu putea v azut a; cu toate acestea, s tiam c a este Tat al s i c a din persoana Sa emana acea lumin as i slav a. Cnd am v azut acest corp de lumin as i slav a

112

Scrieri timpurii

ridicndu-se de pe tron, am s tiut c a acel corp s-a mi scat pentru c a Tat al Se mi scase de aceea am spus: L-am v azut pe Tat al ridicnduSe. Slava sau str alucirea formei Sale nu am v azut-o niciodat a; nimeni nu poate s-o priveasc as i s a tr aiasc a dup a aceea; cu toate acestea, corpul de lumin as i slav a care i nv aluia persoana putea v azut. Am declarat, de asemenea, c a Satana p area s a e lng a tron, ncercnd s a continue lucrarea lui Dumnezeu. Voi mai reda o alt a fraz a care se g ase ste la aceea si pagin a: M-am ntors s a m a uit la grupul celor care st ateau nc a apleca ti naintea tronului. Acest grup care se ruga se aa n condi tia de oameni muritori, pe p amnt, nc a reprezenta ti naintea mea ca apleca ti naintea tronului. Nu am avut niciodat a ideea c a aceste persoane erau practic n Noul Ierusalim. Si nici nu m-am gndit vreodat a c a Satana era efectiv n Noul Ierusalim. c Dar nu a v azut Ioan marele balaur ro su n cer? Cu siguran ta a da. [93] n cer s-a mai ar atat un alt semn: iat a, s-a v azut un mare balaur ro su, cu s apte capete, zece coarne s i s apte cununi mp ar ate sti pe capete. Apocalipsa 12, 3. Ce monstru n ceruri! Aici pare s a existe o s ans a la fel de bun a pentru ridiculizare, ca n interpretarea pe care au dat-o unii declara tiilor mele. 6. La pagina 48-52 se a a o viziune dat a n ianuarie 1850. Acel pasaj, care se refer a la mijloacele materiale care nu sunt oferite pentru cei ce poart a solia, a avut o aplica tie ndeosebi pentru acel tim De atunci, s-au descoperit prieteni ai cauzei adev arului prezent care n-au pierdut nici o ocazie de a face bine cu mijloacele pe care le aveau. Unii au dat cu mn a prea larg a, spre r aul celor ce au primit. Timp de aproape doi ani mi-au fost ar atate mai mult lucruri legate de o folosire neglijent as i prea risipitoare a banilor Domnului, dect de o lips a a lor. Urm atorul fragment este dintr-o viziune avut a n Jackson, Michigan, 2 iunie 1853. Se refer a n cea mai mare m asur a la fra tii de acolo: Am v azut c a fra tii ncepuser a s a- si jertfeasc a averile s i le ofereau f ar a a avea naintea lor adev aratul obiectiv cauza care suferea s i d aruiau prea necontrolat, prea mult s i prea des. Am torii ar trebuit s v azut c a nv a ta a stea ntr-un loc din care s a corec n biseric teze aceast a gre seal as i s a exercite o bun a inuen ta a. Banii au fost considera ti pu tin sau deloc importan ti cu ct se sc apa mai repede de ei, cu att mai bine. Un exemplu r au a fost dat de unii pentru faptul c a au acceptat dona tii mari s i nu au dat nici cea

O explica tie

113

mai mic a avertizare celor care aveau mijloace nanciare s a nu le foloseasc a ntr-un mod necugetat s i nep as ator. Prin acceptarea unui volum att de mare de mijloace materiale, f ar a a- si pune ntrebarea dac a Dumnezeu a considerat c a este de datoria fra tilor s a dea att de mult, a fost autorizat a d aruirea mult prea generoas a. Si cei care au dat au gre sit, pentru c a nu au avut grij a s a cerceteze , dac nevoile cazului n spe ta a era ntr-adev ar nevoie sau nu. Cei care aveau mijloace materiale au fost arunca ti ntr-o mare ncurc atur a. Unui frate i s-a f acut mai mult r au punndu-i-se n mini prea multe [94] mijloace materiale. El nu a c autat s a e econom, ci a tr ait ntr-un mod extravagant, iar n c al atoriile sale a dat cu banii n dreapta s i n stnga f ar a nici gre un folos. El a r aspndit o inuen ta sit a, folosindu-se cu atta nest apnire de banii Domnului spunnd n inima sa ct s i altora: Sunt bani n J-, mai mul ti dect vor putea folosi ti pn a vine Domnul. Unii au fost v at ama ti peste m asur a prin acest fel de a ac tiona s i au venit la adev ar cu p areri gre site, nedndu- si seama c a ei folosesc banii Domnului s i nerealiznd valoarea lor. Acele biete suete care abia mbr a ti saser a solia celui de-al treilea nger s i au avut un asemenea exemplu pus naintea lor vor avea mult de nv a tat n ce prive ste t ag aduirea eului s i suferin ta pentru Hristos. Ei vor nevoi ti s a nve te s a renun te la tihn a, s a nceteze s a mai caute propriul lor confort s i avantaj s i s a p astreze n minte valoarea suetelor. Cei care simt vaiul asupra lor nu vor nclina ti s a fac a preg atiri mari pentru a c al atori n tihn as i ndestulare. Unii care nu au nici o chemare au fost ncuraja ti n cmpul misionar. Al tii au fost afecta ti de aceste lucruri s i nu au sim tit nevoia de a face economie, de a se t ag adui pe ei n si si s i de a pune n vistieria Domnului. Ei se vor gndi pu tin s i vor spune: Sunt al tii care au destui bani. Vor da ei pentru publica tie. Eu nu trebuie s a fac nimic. Publica tia va sprijinit a f ar a ajutorul meu. Pentru mine nu a fost o ncercare u soar a aceea de a vedea c a unii au luat acel pasaj din viziunile mele, care se referea la jertrea averii pentru a sus tine cauza, s i l-au folosit n mod gre sit; ei folosesc mijloacele materiale ntr-un chip nesocotit, n timp ce neglijeaz a s a duc a la mplinire principiile descoperite n alte pasaje. La pagina 50 se g asesc scrise urm atoarele: Am v azut c a lucrarea lui Dumnezeu fusese mpiedicat as i dezonorat a de c atre unii care c al atoreau, de si

114

Scrieri timpurii

nu aveau nici o solie de la Dumnezeu. Asemenea oameni vor nevoi ti s a-I dea socoteal a lui Dumnezeu pentru ecare dolar pe care l-au folosit pentru c al atoria pe care nu era de datoria lor s a o fac a, [95] pentru c a acei bani ar putut ajuta cauza lui Dumnezeu. Si tot la 50: Am v azut c a aceia care au puterea de a lucra cu minile lor s i pot ajuta la sprijinirea cauzei sunt la fel de r aspunz atori pentru t aria lor zic a, a sa cum sunt r aspunz atori al tii pentru averile lor. A s vrea s a atrag aici aten tia n mod deosebit asupra abord arii acestui subiect dat la pagina 57. Iat a un scurt extras: Scopul cuvintelor Mntuitorului nostru [din Luca 12, 33] nu a fost prezentat cu claritate. Am v azut c a obiectivul urm arit prin faptul de a vinde nu este acela de a da celor ce sunt n stare s a lucreze s i s a se ntre tin a singuri, ci de a r aspndi adev arul. Este un p acat s a ntre tii s i s a hr ane sti lenevia n cei care sunt capabili s a munceasc a. Unii au fost perseveren ti n participarea la toate ntlnirile nu pentru a-I da slav a lui Dumnezeu, ci pentru pine s i pe ste. Ar fost mult mai bine pentru unii ca ace stia s a stea acas as i s a lucreze cu minile lor, orice lucru bun, pentru a acoperi nevoile familiilor lor s i pentru a avea ceva de dat pentru sprijinirea cauzei pre tioase a adev arului prezent. n vremurile trecute, scopul lui Satana a fost de a-i determina pe unii care au un spirit gr abit s a foloseasc a ntr-un mod prea liber mijloacele materiale s i s a-i inuen teze pe fra ti s a se deposedeze ntr-un mod pripit de averile lor, pentru ca, printr-o mul time de mijloace aruncate f ar a grij as i n grab a, s a poat a v at amate suete s i astfel pierdute s i ca acum, cnd adev arul trebuie s a e r aspndit pe scar a mult mai larg a, s a se poat a face sim tit a lipsa. Inten tia lui a fost, ntr-o anumit a m asur a, mplinit a. Domnul a descoperit gre seala pe care o fac mul ti cnd privesc numai la cei care au bani pentru sprijinirea tip aririi publica tiei s i bro surilor. To ti ar trebui s a- si fac a partea. Cei care au puterea de a lucra cu minile lor s i de a dobndi mijloace materiale pentru a ajuta la sprijinirea cauzei sunt la fel de r aspunz atori pentru t aria lor zic a, a sa cum sunt r aspunz atori al tii pentru averile lor. Fiecare copil al lui Dumnezeu care m arturise ste credin ta n adev arul prezent ar trebui s a e zelos s a- si fac a partea n aceast a lucrare. n iulie 1853 am v azut c a lucrurile nu erau cum ar trebuit faptul c a publica tia, proprietatea lui Dumnezeu s i purtnd aprobarea Sa, era scoas a att de rar. Cauza lui Dumnezeu, n timpurile pe

O explica tie

115

care le tr aim, pretinde ca publica tia s a apar a n ecare s apt amn a [96] [nainte de acest timp, Review and Herald a fost publicat a destul de sporadic; acum, ea ap area de dou a ori pe lun a] s i tip arirea mai multor bro suri care s a descopere r at acirile care sporesc n aceast a vreme; dar lucrarea este mpiedicat a din pricina lipsei de mijloace materiale. Am v azut c a adev arul trebuie s a nainteze s i c a noi nu ar trebui s a m prea tem atori s i ar mai bine ca publica tiile s i bro surile s a mearg a la trei persoane care nu au nevoie de ele, dect s a e prea pu tine s i s a r amn a un singur suet privat de ele, un suet care le pre tuie ste s i poate benecia de pe urma lor. Am v azut c a semnele ultimelor zile , pentru c ar trebui scoase clar n eviden ta a manifest arile lui Satana sunt n continu a cre stere. Publica tiile lui Satana s i ale agen tilor s ai sporesc, puterea lor cre ste s i ceea ce facem pentru a aduce adev arul naintea altora ar trebui f acut repede. Mi-a fost ar atat c a adev arul, dac a este publicat acum, va r amne n picioare, c aci este adev arul pentru ultimele zile; el va tr ai s i nu va nevoie s a se spun a dect pu tin despre el n viitor. Nu trebuie a sternute pe hrtie nenum arate cuvinte pentru a ndrept a ti ceea ce vorbe ste de la sine s i str aluce ste n toat a lumina sa. Adev arul este direct, simplu, clar s i iese cu curaj n propria-i ap arare; dar lucrurile nu stau la fel cu r at acirea. Este att de s erpuit as i r asucit a, nct are nevoie de o mul time de cuvinte pentru a o explica, n forma ntortocheat a pe care o are. Am v azut c a toat a lumina care se primise n unele locuri venise din acea publica tie; c a suetele primiser a n acest fel adev arul s i apoi l spuseser as i altora; s i c a acum, n locurile n care sunt mai mul ti, ei au fost ridica ti de acest mesager t acut. Acesta a fost singurul lor predicator. n mi scarea ei de naintare, cauza adev arului nu ar trebui s a e mpiedicat a din lips a de mijloace. [97]

Ordinea evanghelic a
Domnul a ar atat c a ordinea n misiunea evanghelic a a fost mult a vreme de temut s i neglijat a [Adventi stii nu mai apar tineau nici unei biserici s i, la nceput, ei nu se gndeau s a formeze o alt a biseric a. Dup a 1844, a fost o mare confuzie, s i majoritatea se opunea cu t arie oric arei forme de organizare, sus tinnd c a aceasta vine n contradic tie cu libertatea deplin a a Evangheliei. M arturia s i activitatea lui Ellen G. White s-au opus mereu fanatismului s i, prin instruc tiunile date de ea, s-a insistat nc a de timpuriu asupra unor forme de organizare, ca ind necesare n vederea prevenirii confuziei.]. Ar trebui s a respingem formalismul; dar, f acnd aceasta, nu ar trebui s a evit am ordinea. n cer este ordine. Cnd Hristos era pe p amnt, era ordine n biseric a, iar dup a plecarea Sa ordinea a fost respectat a cu stricte te de c atre apostolii Lui. Si acum, n aceste zile din urm a, n care Dumnezeu si aduce copiii ntr-o unitate a credin tei, exist a o mai mare nevoie de ordine real a dect a existat vreodat a; c aci, pe m asur a ce Dumnezeu si aduce copiii n unire, Satana s i ngerii lui r ai sunt foarte activi pentru a mpiedica aceast a unire s i a o distruge. De aceea, n cmpul misionar sunt trimi si oameni c arora le lipse ste n telepciunea s i priceperea, care poate nu- si conduc bine propria cas a, neavnd ordine n ea sau autoritate nici peste cei c tiva care le-au fost da ti de Dumnezeu n grij a acas a; cu toate acestea, ei se simt n stare s a aib a grij a de turm a. Fac multe mi sc ari gre site, iar cei care nu sunt familiariza ti cu credin ta noastr a i judec a pe to ti ceilal ti soli dup a exemplul dat de ace sti oameni care au ie sit n lucrare cu de la ei putere. Astfel, cauza lui Dumnezeu se umple de batjocur as i adev arul este respins de mul ti necredincio si care altfel ar deschi si s i ar ntreba cu nelini ste: Sunt aceste lucruri adev arate? Oameni ale c aror vie ti nu sunt snte s i care sunt incompeten ti n ce prive ste predicarea adev arului prezent intr a n cmp f ar aa recunoscu ti de c atre biseric a sau n general de c atre fra ti, iar [98] rezultatul este dezbinarea. 116

Ordinea evanghelic a

117

Unii au un fundament teoretic al adev arului s i l pot prezenta ra tional, dar le lipse ste spiritualitatea, judecata s i experien ta; ei sunt nepricepu ti n multe lucruri pe care le este foarte necesar s a le n teleag a nainte de a propov adui adev arul. Al tii nu l pot prezenta ra tional, dar ntruct c tiva fra ti i aud rugndu-se bine s i n al tnd cte o cerere emo tionant a cnd s i cnd, sunt mpin si n cmpul misionar, pentru a se angaja ntr-o lucrare pentru care Dumnezeu nu s i-a preg atit s i pentru care nu au destul a experien ta i judecat a. Se instaleaz a mndria spiritual a, ei sunt n al ta ti n sl avi s i ac tioneaz a sub am agirea ideii c a sunt lucr atori. Ei nu se cunosc pe ei n si si. Le lipse ste judecata s an atoas as i perseverent a, vorbesc cu true despre ei n si si s i arm a multe lucruri pe care nu le pot dovedi din Cuvnt. Dumnezeu s tie aceasta; de aceea El nu cheam a astfel de persoane s a lucreze n aceste vremuri primejdioase, iar fra tii ar trebui s a e aten ti s a nu-i mping a n cmp pe cei pe care nu i-a chemat El. Acei oameni care nu sunt chema ti de Dumnezeu sunt n general chiar persoanele cele mai ncrez atoare c a sunt chemate s i c a lucr arile lor sunt foarte importante. Ei merg n cmp s i nu exercit a n general bun o inuen ta a; cu toate acestea, n unele locuri au un oarecare succes s i aceasta i face s a cread a, pe ei s i pe al tii, c a sunt f ar a umbr a de ndoial a chema ti de Dumnezeu. Nu este o dovad a de net ag aduit c a oamenii sunt chema ti de Dumnezeu, dac a au avut ceva succes; c aci ngeri ai lui Dumnezeu lucreaz a acum la inimile copiilor Lui sinceri pentru a le lumina n telegerea n privin ta adev arului prezent, ca ace stia s a se poat a prinde de el s i tr ai. Si chiar dac a oameni care au mers n puterea lor se pun pe ei n si si acolo unde nu-i pune Dum tori, iar suetele primesc adev nezeu s i m arturisesc c a sunt nv a ta arul auzindu-l spus din gura lor, aceasta nu este o dovad a c a sunt chema ti de Dumnezeu. Suetele care primesc adev arul de la ei l primesc pentru a duse n ncercare s i robie, ntruct ele a a dup a aceea c a ace sti oameni nu st ateau sub c al auzirea lui Dumnezeu. Chiar [99] dac a oamenii r ai rostesc adev arul, unii s-ar putea s a-l primeasc a; dar aceasta nu le aduce celor care l-au rostit vreo favoare din partea lui Dumnezeu. Cei r ai tot r ai sunt s i, dup a am agirea pe care au adus-o asupra celor care erau iubi ti de Dumnezeu s i dup a ncurc aturile pe care le-au creat n biseric a, a sa le va s i pedeapsa; p acatele lor nu vor r amne acoperite, ci vor expuse n ziua mniei n aprasnice a lui Dumnezeu.

118

Scrieri timpurii

Ace sti soli care se trimit singuri n cmpul misionar sunt un blestem pentru cauza lui Dumnezeu. Suete sincere si pun ncrederea n ei, gndind c a ace stia umbl a c al auzi ti de Dumnezeu s i c a sunt n ca ace unitate cu biserica s i accept a n consecin ta stia s a le prescrie regulile; iar cnd datoria le devine clar as i n teleg c a trebuie s a fac a s i ei ceva, accept a s a e boteza ti de ei. Dar cnd lumina vine, c aci ca aceasta s este cu neputin ta a nu vin a, s i ei devin con stien ti c a ace sti oameni nu sunt ceea ce au n teles ei c a sunt, anume solii ale si s i chema ti ai lui Dumnezeu, ei sunt arunca ti n ncercare s i ndoial a n ce prive ste adev arul pe care l-au primit s i simt c a trebuie s a-l nve te pe tot de la nceput; ei sunt tulbura ti s i ncurca ti de c atre vr ajma s n privin ta ntregii lor experien te dac a au fost sau nu c al auzi ti de c atre Dumnezeu s i nu sunt satisf acu ti pn a cnd nu sunt reboteza ti s i nu ncep totul de la cap at. Este cu mult mai obositor pentru moralul solilor lui Dumnezeu s a mearg a n locuri n care au fost unii gre care au exercitat aceast a inuen ta sit a, dect s a intre n cmpuri noi. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a ac tioneze direct s i deschis s i s a nu acopere relele; c aci ei stau ntre cei mor ti s i cei vii s i trebuie s a dea socoteal a de ispr avnicia lor, de misiunea s i de inuen ta pe care o exercit a asupra turmei peste care i-a pus Domnul veghetori. Cei care primesc adev arul s i sunt adu si n asemenea ncerc ari tot ar primit adev arul, chiar dac a ace sti oameni ar stat deoparte [100] s i ar ocupat locul umil, ales de Dumnezeu pentru ei. Ochiul lui Dumnezeu se aa asupra nestematelor Sale s i El ar ndreptat c atre ele pe solii S ai chema ti s i ale si oameni care ar ac tionat n de cauz cuno stin ta a. Lumina adev arului ar ar atat s i descoperit acestor suete pozi tia lor adev arat as i ele ar primit adev arul cu n telegere s i ar fost satisf acute de frumuse tea s i claritatea lui. Si, pe m asur a ce i-ar sim tit efectele puternice, s-ar nt arit s i ar sfnt r aspndit o inuen ta a. Mi-a fost ar atat a din nou primejdia pe care o reprezint a cei ce c al atoresc f ar a a-i chemat Dumnezeu. Dac a au ceva succes, calicarea care le lipse ste se va face sim tit a. Se vor face mi sc ari nechibzuite s i, printr-o lips a de n telepciune, unele suete pre tioase pot mpinse acolo unde nu mai pot atinse niciodat a. Am v azut c a biserica ar trebui s a- si simt a responsabilitatea s i s a se uite cu grij a s i aten tie la vie tile, destoinicia s i calea urmat a n general de cei care tori. Dac m arturisesc c a sunt nv a ta a nu aduc o dovad a de necontestat

Ordinea evanghelic a

119

c a Dumnezeu i-a chemat s i c a asupra lor este pronun tat vaiul dac a nu ascult a de chemarea Sa, este datoria bisericii s a ac tioneze s i s a tori de fac a cunoscut c a aceste persoane nu sunt recunoscute ca nv a ta c atre biseric a. Aceasta este singura cale pe care o poate lua biserica , ntruct povara pentru a cu con stiin ta mp acat a n aceast a privin ta st a asupra lor. la care vine vr Am v azut c a aceast a u sa ajma sul pentru a ncurca s i nec aji turma poate nchis a. L-am ntrebat pe nger cum poate nchis a. El a zis: Biserica trebuie s a alerge la Cuvntul lui Dumnezeu s i s a se ntemeieze pe ordine n lucrarea evanghelic a, care a fost trecut a cu vederea s i neglijat a. Acest lucru este indispensabil pentru a aduce biserica la o unitate a credin tei. Am v azut c a n zilele apostolilor biserica se aa n pericolul de a am agit as i condus a tori fal de nv a ta si. Din aceast a cauz a, fra tii au ales oameni care au f acut dovada clar a c a erau capabili de a- si conduce bine propria cas a [101] s i de a p astra ordinea n propriile familii s i care i puteau lumina pe cei aa ti n ntuneric. Dumnezeu a fost ntrebat despre ace stia s i apoi, n func tie de n telegerea bisericii s i Duhul Sfnt, au fost pu si deoparte prin punerea minilor. Primind ns arcinarea de la Dumnezeu s i avnd aprobarea bisericii, ei au mers mai departe, boteznd n Numele Tat alui, Fiului s i al Duhului Sfnt s i conducnd ornduielile casei Domnului, slujind adesea sn tilor nf a ti sndu-le simbolurile trupului frnt s i sngelui v arsat al Mntuitorului r astignit, pentru a tine proasp at n memoria copiilor iubi ti ai lui Dumnezeu suferin tele s i moartea Sa. tori fal Am v azut c a nu suntem mai feri ti de nv a ta si dect era biserica n zilele apostolilor; s i c a, dac a altceva tot nu putem face, ar trebui m acar s a lu am ni ste m asuri speciale, ca s i ei, pentru a asigura pacea, armonia s i unitatea turmei. Avem exemplul lor s i ar trebui s a-l s urm am. Fra ti cu experien ta i cu o judecat a s an atoas a ar trebui s a se strng a laolalt as i, urmnd Cuvntul lui Dumnezeu s i c al auzirea Duhului Sfnt, ar trebui, cu rug aciune erbinte, s a- si pun a minile peste cei care fac dovada perfect a c a au primit ns arcinarea de la Dumnezeu s i s a-i pun a deoparte pentru a se consacra cu totul s i cu totul lucr arii Sale. Acest act ar ar ata aprobarea bisericii pentru ie sirea lor ca mesageri, care s a duc a cea mai solemn a solie ncredin tat a vreodat a oamenilor.

120

Scrieri timpurii

Dumnezeu nu va da turma Sa pre tioas a n grija unor oameni a c aror minte s i judecat a au fost sl abite prin r at aciri anterioare, pe care le-au ndr agit, cum ar a sa-zisul perfec tionism [Vezi Apendicele (n. ed.)] s i spiritismul s i care, prin calea pe care au urmat-o pe cnd mbr a ti sau aceste r at aciri, s-au f acut de rs s i au adus batjocur a asupra cauzei adev arului. De si s-ar putea ca acum s a se simt a elibera ti de r at acire s i n stare s a mearg as i s a propov aduiasc a aceast a ultim a [102] solie, Dumnezeu nu-i va accepta. El nu va l asa pe minile lor suete pre tioase; c aci judecata lor a fost pervertit a pe cnd se aau n r at acire s i acum este sl abit a. Dumnezeu cel mare s i sfnt este un Dumnezeu gelos s i nu va accepta dect oameni sn ti s a-i duc a mai departe adev arul. Numai Legea sfnt a, rostit a de Dumnezeu pe Sinai ca ind parte din El nsu si s i oamenii sn ti, care sunt p azitorii ei cu tura ei, care este dat stricte te, l vor onora pe Dumnezeu prin nv a ta a altora. Slujitorii lui Dumnezeu care propov aduiesc adev arul ar trebui s a e oameni cu judecat a. Ei ar trebui s a e oameni care suport a mpotrivirea s i nu se las a provoca ti; c aci aceia care se opun adev arului vor c auta nod n papur a celor care l propov aduiesc s i orice obiec tie care ar putea conceput a va adus a n cea mai rea form a a ei pentru a lovi adev arul. Slujitorii lui Dumnezeu care duc solia trebuie s a e preg ati ti pentru a ndep arta aceste obiec tii cu calm s i blnde te, prin lumina adev arului. Adesea, mpotrivitorii vorbesc cu slujitorii Evangheliei lui Dumnezeu ntr-un mod provocator, pentru a scoate de la ei ceva similar, pentru a se folosi la maximum posibil de acel lucru s i s a le declare altora c a propov aduitorii Poruncilor au un spirit amar s i sunt aspri, a sa cum s-a zis despre ei. Am v azut c a trebuie s a m preg ati ti pentru obiec tii s i, cu r abdare, judecat as i blnde te, s a le acord am aten tia cuvenit a, nu s a le arunc am deoparte sau s a sc ap am de ele prin arma tii categorice, pentru ca apoi s a-l de punem la punct pe mpotrivitor s i s a manifest am un spirit dur fa ta el, ci s a acord am aten tie ec arei obiec tii s i apoi s a aducem lumina s i puterea adev arului s i s a le l as am pe acestea s a atrne mai greu n s balan ta i s a elimine r at acirile. Astfel, se va face o impresie bun a, iar adversarii cinsti ti vor recunoa ste c a au fost am agi ti s i c a p azitorii Poruncilor nu sunt ceea ce s-a spus c a ar . Cei care m arturisesc c a sunt slujitori ai viului Dumnezeu trebuie s a e dispu si s a e slujitorii tuturor, n loc s a e n al ta ti deasupra

Ordinea evanghelic a

121

fra tilor, s i trebuie s a aib a un spirit politicos, plin de bun atate. Dac a [103] gre sesc, ei trebuie s a e gata s a m arturiseasc a pe deplin. Onestitatea inten tiei nu poate sta drept scuz a pentru nem arturisirea gre selilor. M arturisirea nu va mic sora ncrederea bisericii n sol s i acesta va da un exemplu bun; va ncurajat un spirit de m arturisire n biseric a s i rezultatul va o unitate agreabil a. Cei care m arturisesc c a sunt tori ar trebui s , nv a ta a e modele de evlavie, blnde te s i umilin ta avnd un spirit de bun atate, pentru a c stiga suete la Isus s i la adev arul Bibliei. Un slujba s al lui Hristos ar trebui s a e curat n conversa tie s i n fapte. El ar trebui s a- si aduc a mereu aminte c a mnuie ste cuvintele inspira tiei, cuvintele unui Dumnezeu sfnt. Si ar trebui, de asemenea, s a nu uite niciodat a c a turma este l asat a n grija sa s i c a el trebuie s a duc a naintea lui Isus cazurile ec aruia s i s a mijloceasc a pentru ei a sa cum mijloce ste Isus pentru noi naintea Tat alui. Aten tia mi-a fost ndreptat a napoi c atre Israelul din vechime s i am v azut ct de puri s i sn ti trebuia s a e slujitorii sanctuarului, pentru c a, prin lucrarea pe care o nf aptuiau, erau adu si ntr-o strns a leg atur a cu Dumnezeu. Cei care slujesc trebuie s a e sn ti, cura ti s i f ar a pat a, c aci altfel Dumnezeu i va nimici. Dumnezeu nu S-a schimbat. Este la fel de curat s i de sfnt, de deosebit cum a fost ntotdeauna. Cei care m arturisesc c a sunt slujitori ai lui Isus ar trebui s s a e oameni cu experien ta i adnc a evlavie s i atunci vor putea s a sfnt r aspndeasc a o inuen ta a n orice vreme s i n orice loc. Am v azut c a acum este timpul ca solii s a ias a oriunde se ive ste o deschidere s i c a Dumnezeu va merge naintea lor s i va desfereca inimile unora, ca s a asculte. Trebuie s a intr am n locuri noi s i, oriunde se realizeaz a acest lucru, ar bine, dac a acest lucru este posibil, s a mearg a doi cte doi pentru a- si sus tine unul altuia bra tele ridicate. A fost prezentat un plan ca acesta: Ar bine ca doi fra ti s a porneasc a mpreun a, s a c al atoreasc a astfel c atre cele mai ntunecate locuri, unde exist a mult a mpotrivire s i unde este nevoie de mult a munc as i, puternic cu eforturi unite s i credin ta a, s a prezinte adev arul naintea [104] celor care se a a n ntuneric. Si atunci, dac a ei ar putea realiza mai mult vizitnd mai multe locuri, s a mearg a separat, dar s a se ntlneasc a adesea n turul misionar pe care-l fac, pentru a se ncuraja reciproc prin credin ta lor s i, prin aceasta, s a se nt areasc as i s a- si sprijine minile unul altuia. De asemenea, s a se consulte n privin ta locurilor deschise pentru ei s i s a decid a de care dintre darurile lor

122

Scrieri timpurii

va mai mult a nevoie s i n ce mod pot avea cel mai mare succes n atingerea inimii. Apoi, cnd se despart din nou, curajul s i energia li se vor rennoit pentru a nfrunta mpotrivirea s i ntunericul s i a lucra cu inimi sim titoare pentru salvarea suetelor care pier. Am v azut c a slujitorii lui Dumnezeu nu ar trebui s a treac a iar as i s i iar as i peste acela si cmp de lucru, ci s a caute suete n locuri noi. Cei care sunt deja nt ari ti n adev ar nu ar trebui s a pretind a att de mult a lucrare din partea lor; c aci ar trebui s a e capabili s a reziste singuri s i s a-i nt areasc as i pe al tii n jurul lor, n timp ce solii lui Dumnezeu viziteaz a locurile ntunecate s i singuratice, punnd adev arul naintea celor care nu sunt lumina ti acum n ce prive ste adev arul prezent.

Dicult a tile n biseric a


[Din The Review and Herald, August 11, 1853.] Dragi fra ti s i surori, ntruct r at acirea nainteaz a cu rapiditate, ar trebui s a c aut am s a m treji n cauza lui Dumnezeu s i s a ne d am seama de timpul n care tr aim. ntunericul va acoperi p amntul s i un ntuneric nc as i mai adnc va veni peste oameni. Si, cum aproape totul n jurul nostru este nv aluit n negura groas a a r at acirii s i am agirii, se cuvine ca noi s a ne scutur am din adormire s i s a tr aim aproape de Dumnezeu, unde putem s a lu am raze de lumin as i slav a de la fa ta lui Isus. Pe m asur a ce ntunericul cre ste s i r at acirea se r aspnde ste mai mult, ar trebui s a dobndim o mai bun a cunoa stere a adev arului s i s a m preg ati ti [105] s a ne sprijinim pozi tia din Scripturi. Trebuie s a m sn ti ti prin adev ar, s a m cu totul consacra ti lui Dumnezeu s i s a tr aim n felul acesta la n al timea m arturisirii noastre, pentru ca Domnul s a poat a rev arsa o lumin a tot mai mare peste noi s i s a putem vedea lumin a n lumina Sa s i s a m nt ari ti cu t aria Sa. n ecare clip a n care nu suntem prev az atori este posibil s a m dobor ti de vr ajma ss i ne a am n marea primejdie de a birui ti de puterile ntunericului. Satana le ordon a ngerilor lui s a e vigilen ti s i s a distrug a tot ce pot; s a ae n ce punct sunt neascult atori s i care sunt p acatele nenvinse ale celor care m arturisesc adev arul s i s a arunce ntuneric n jurul lor, pentru ca ace stia s a nceteze de a mai veghea, s a apuce pe un drum care va dezonora cauza pe care m arturisesc c a o iubesc s i s a aduc a durere asupra bisericii. Suetele acestor persoane r at acite, care nu vegheaz a, se ntunec as i lumina cerului se ndep arteaz a de la ei. Ei nu- si pot descoperi p acatele care-i caracterizeaz a, Satana si tese pnza n jurul lor s i ei sunt prin si n capcana lui. Dumnezeu este t aria noastr a. La El trebuie s a privim dup a n telepciune s i c al auzire s i, avnd n vedere slava Sa, binele bisericii s i mntuirea suetelor noastre, trebuie s a biruim p acatele specice. 123

124

Scrieri timpurii

Ar trebui s a c aut am n mod individual s a ob tinem o victorie nou a n m s ecare zi. Trebuie s a nv a ta a rezist am singuri s i s a depindem cu m acest lucru mai repede, cu att totul de Dumnezeu. Cu ct nv a ta mai bine. S a ae ecare punctul n care cade s i apoi s a vegheze cu credincio sie ca p acatele sale s a nu-l biruie, ci el s a ob tin a victoria asupra lor. Atunci putem avea ncredere s a mergem la Dumnezeu s i biserica va scutit a de mari necazuri. Cnd si p ar asesc c aminul pentru a lucra pentru salvarea suetelor, solii lui Dumnezeu petrec mult timp lucrnd pentru cei care au cunoscut adev arul de ani de zile, dar care sunt nc a slabi, pentru c a las a n mod inutil friele din mn a, nceteaz a s a mai vegheze asupra [106] propriei persoane s i, m a gndesc adesea, l ispitesc pe vr ajma s s a-i ispiteasc a. Intr a n vreo ncurc atur a nensemnat a, s i timpul slujitorilor Domnului este petrecut vizitndu-i pe ei. Ei sunt re tinu ti ore s i chiar zile, iar suetele lor sunt lovite s i r anite prin auzirea micilor dicult a ti s i ncerc ari, ecare m arindu- si propria nemul tumire pentru , de team a o face s a arate ct mai serioas a cu putin ta a c a slujitorii lui Dumnezeu o vor considera prea m arunt a pentru a luat a n seam a. n loc s a depind a de slujitorii lui Dumnezeu ca s a-i ajute s a ias a din aceste ncerc ari, ei ar trebui s a cad a naintea lui Dumnezeu, s a se roage s i s a posteasc a pn a cnd ncerc arile sunt ndep artate. Unii par s a cread a c a singurul motiv pentru care Dumnezeu Si-a chemat slujitori n cmp este ca ace stia s a vin a la chemarea lor s i s a-i duc a pe bra te; s i c a partea cea mai important a a lucr arii lor este de a rezolva m aruntele ncerc ari s i necazuri pe care tot ei s i le-au adus asupra lor prin ac tiuni necugetate, cednd n fa ta vr ajma sului s i de cei din jurul lor. ng aduindu- si un spirit nenduplecat, crtitor fa ta Dar unde sunt oile amnde n acest timp? Mor din pricina lipsei de pine a vie tii. Cei care cunosc adev arul s i au fost zidi ti n el, dar nu-l respect a c aci, dac a l-ar respectat, ar fost scuti ti de multe din aceste ncerc ari i re tin pe soli, s i tocmai obiectivul pentru care i-a chemat Dumnezeu n cmp nu este atins. Slujitorii lui Dumnezeu sunt ndurera ti, iar curajul lor scurs prin asemenea lucruri din biseric a, cnd to ti ar trebui s a se str aduiasc a s a nu adauge nici cea mai mic a greutate la povara pe care o duc deja ace stia, ci, prin cuvinte voioase s i rug aciunea credin tei, s a-i ajute. Cu ct ar ace stia mai liberi, dac a to ti cei care m arturisesc adev arul s-ar uita n jurul lor s i ar ncerca s a-i ajute pe al tii, n loc s a pretind a att

Dicult a tile n biseric a

125

de mult ajutor pentru ei n si si. Si, n felul acesta, cnd slujitorii lui Dumnezeu intr a n locuri ntunecate, n care adev arul nu a fost nc a vestit, ei duc un spirit r anit din pricina ncerc arilor inutile, la care [107] i-au supus fra tii lor. n plus la toate acestea, mai au de nfruntat necredin ta s i prejudec a tile mpotrivitorilor s i chiar faptul de a desconsidera ti de c atre unii. Cu ct ar mai u sor, dac a ne-am schimba inima, s i cu ct mai mult ar sl avit Dumnezeu, dac a slujitorii Lui ar elibera ti de descurajare s i ncerc ari, pentru a putea, cu suetul u sor, s a prezinte adev arul n frumuse tea lui! Cei care s-au f acut vinova ti de a pretinde att de mult a munc a din partea slujitorilor lui Dumnezeu s i de a-i mpov ara cu ncerc ari a c aror rezolvare tine numai de ei, vor trebui s a-I dea socoteal a lui Dumnezeu pentru tot timpul s i mijloacele care au fost cheltuite pentru propria lor mul tumire, satisf acndu-l astfel pe vr ajma s. Ei ar trebui s a se plaseze n pozi tia de a-i ajuta pe fra tii lor. Nu ar trebui s a amne niciodat a rezolvarea ncerc arilor s i dicult a tilor lor, mpov arnd astfel o ntreag a adunare, sau s a a stepte pn a cnd unii din soli vin s a li le rezolve; ci ar trebui s a- si pun a singuri vie tile n rnduial a cu Dumnezeu, s a- si dea la o parte din cale ncerc arile s i s a e preg ati ti pentru ca, n momentul venirii lucr atorilor, s a le sprijine minile n loc s a li le sl abeasc a.

N adejdea bisericii
[Din The Review and Herald, 10 iunie 1852] Cnd, n ultima vreme, m-am uitat n jur s a-i g asesc pe urma sii umili ai blndului s i smeritului Isus, mintea mea fost mult ncercat a. Mul ti care m arturisesc c a a steapt a rapida venire a lui Hristos se conformeaz a acestei lumi s i caut a cu mai mult a pasiune aplauzele celor din jurul lor dect aprobarea lui Dumnezeu. Sunt reci s i formali, ca s i bisericile cu numele de care s-au desp ar tit nu cu mult timp n urm a. Cuvintele adresate bisericii din Laodicea descriu perfect starea n care se a a. (Vezi Apocalipsa 3, 14-20). Ei nu sunt nici [108] reci, nici n clocot, ci c aldicei. Iar dac a nu dau ascultare sfatului Martorului credincios s i adev arat, nu se poc aiesc din toat a inima s i nu ob tin aurul cur a tit prin foc, hainele albe s i alia pentru ochi, El i va v arsa din gura Sa. A venit timpul n care o mare parte din cei care s-au bucurat cndva s i au strigat de bucurie, gndindu-se la venirea imediat aa Domnului, s a ocupe pozi tia bisericilor s i a lumii care i luau odat a n rs, pentru c a credeau n venirea lui Isus, s i r aspndeau tot felul de neadev aruri pentru a strni prejudec a tile mpotriva lor s i a le distruge inuen ta. Acum, dac a exist a cineva care tnje ste dup a Dumnezeul cel viu, amnzind s i nsetnd dup a neprih anire s i Dumnezeu i ofer a , ocazia s a simt a puterea Lui s i i satisface suetul plin de dorin ta turnndu-i din bel sug n inim a iubirea Sa, s i dac a acesta l sl ave ste pe Dumnezeu dndu-I laud a, a sa-zi sii credincio si n apropiata venire a Domnului l vor considera adesea pe acesta ca ind am agit s i l vor acuza c a este hipnotizat sau c a are vreun duh r au. Mul ti dintre ace sti cre stini cu numele se mbrac a, discut as i se poart a ca oamenii din lume, singurul lucru prin care pot cunoscu ti ind m arturisirea lor. De si m arturisesc c a l caut a pe Hristos, conversa tia lor nu este despre cer, ci despre lucrurile lume sti. Ce fel de oameni ar trebui s a e aceia printr-o purtare sfnt as i evlavioas a 126

N adejdea bisericii

127

care m arturisesc c a a steapt as i gr abesc venirea zilei lui Dumnezeu. 2 Petru 3, 11.12. Oricine are n adejdea aceasta n El se cur a te ste, dup a cum El este curat. 1 Ioan 3, 3. Dar este evident c a mul ti care poart a numele de adventist caut a mai mult s a- si mpodobeasc a tru din Cuvntul lui purile s i s a apar a bine n ochii lumii, dect nva ta Dumnezeu cum s a e accepta ti de El. Ce-ar dac a minunatul Isus, Modelul nostru, s i-ar face apari tia n mijlocul lor s i n general n mijlocul celor care m arturisesc c a sunt religio si, a sa cum a f acut-o la prima Sa venire? El s-a n ascut [109] ntr-o iesle. Urm ari ti-L n toat a via ta s i slujirea Sa. El a fost un om al durerii s i obi snuit cu suferin ta. Ace sti cre stini cu numele s-ar ru sina de blndul s i smeritul Mntuitor, care purta o hain a simpl a, f ar a nici o tivitur a, s i nu avea unde s a- si a seze capul. Via ta Lui nep atat a, plin a de t ag aduire de sine, i-ar condamna; solemnitatea Lui sfnt a ar o piedic a dureroas a n calea u sur at a tii s i rsului lor frivol; conversa tia Sa nevinovat a ar un obstacol pentru dienu tia lor lumeasc as i lacom a; modul S au direct, neocolit, n care ar declara adev arul ar scoate la iveal a adev aratul lor caracter s i ace stia s i-ar dori modelul plin de blnde s a dea la o parte ct mai repede cu putin ta te, pe minunatul Isus. S-ar aa printre primii care ar ncerca s a-L prind a prin propriile Sale cuvinte s i ar n al ta strig atul: R astigne ste-L, r astigne ste-L! S a-L urm arim pe Isus, mergnd c alare pe m ag aru s, cu blnde te, n timp ce toat a mul timea ucenicilor, plin a de bucurie, a nceput s a-L laude pe Dumnezeu cu glas tare. Ei ziceau: Binecuvntat este mp aratul care vine n Numele Domnului! Pace n cer s i slav a n locurile prea nalte! Unii farisei, din norod, au zis lui Isus: nv a ta torule, ceart a-Ti ucenicii! Si El a r aspuns: V a spun c a, dac a vor t acea ei, pietrele vor striga. O mare parte din cei ce m arturisesc c a l caut a pe Hristos se vor ncumeta ca s i fariseii, s a-i fac a pe ucenici s a tac as i vor n al ta f ar a doar s i poate strig atele de: Fanatism! Mesmerism! Mesmerism! Iar ucenicii, care si vor ntinde pe jos hainele s i ramuri de palmier, vor considera ti extravagan ti s i f ar a judecat a. Dar Dumnezeu si dore ste un popor pe p amnt care s a nu e att de rece s i mort, nct s a nu-L poat a l auda s i sl avi. El va primi slav a de la unii oameni, iar dac a cei pe care i-a ales El, cei care p azesc [110] poruncile Lui vor t acea, pietrele vor striga.

128

Scrieri timpurii

Isus vine, dar nu cum a f acut-o prima dat a, ca un prunc n Betleem. Nu cum a intrat c alare pe m ag aru s n Ierusalim, cnd ucenicii L-au l audat pe Dumnezeu cu glas tare s i au strigat Osana; ci n slava Tat alui s i avnd ca suit a to ti ngerii sn ti, care l nso tesc n drumul S au spre p amnt. Tot cerul va golit de ngeri, n timp ce sn tii care a steapt a l vor c auta s i se vor uita spre cer, a sa cum se uitau b arba tii galileeni cnd El s-a n al tat de pe Muntele M aslinilor. Atunci, numai cei care sunt sn ti, cei care au urmat n toate Modelul blnd vor exclama cu o bucurie neasemuit a n timp ce-L privesc: Iat a, Acesta este Dumnezeul nostru n care aveam ncredere c a ne va mntui. Si ei vor preschimba ti ntr-o clip a, ntr-o clipeal a din acea trmbi care i treze ochi, la cea din urm a trmbi ta ta ste pe rn sn tii care dorm s i i cheam a din paturile lor de ta a, mbr aca ti ! Biruin asupra mor n nemurire sl avit as i strignd: Biruin ta ta tii s i mormntului! Sn tii schimba ti sunt apoi lua ti mpreun a cu ngerii pentru a-L ntmpina pe Domnul n v azduh, pentru a nu mai niciodat a desp ar ti ti de obiectul iubirii lor. S a t acem noi avnd naintea noastr a o perspectiv a ca aceasta, o n adejde att de glorioas a, o asemenea r ascump arare, c stigat a de Hristos pentru noi cu pre tul propriului S au snge? Nu-L vom l auda noi pe Dumnezeu cu glas tare, a sa cum au f acut-o ucenicii cnd Isus intra c alare n Ierusalim? Nu este perspectiva noastr a cu mult mai glorioas a dect a fost a lor? Atunci cine s a ndr azneasc a s a ne opreasc a s a-I d am slav a lui Dumnezeu, e s i cu glas tare, cnd avem o astfel de n adejde, nc arcat a de nemurire s i plin a de slav a? Noi am pregustat puterile lumii care va veni s i dorim mai mult. ntreaga mea f aptur a strig a dup a viul Dumnezeu s i nu voi mul tumit a pn a nu [111] voi avea toat a plin atatea Sa.

Preg atirea pentru venirea lui Hristos


[Din The Review and Herald, June 10, 1852.] Dragi fra ti s i surori, Credem noi din toat a inima c a Hristos vine curnd s i c a noi suntem n posesia ultimei solii de har care mai trebuie dat a unei lumi vinovate? Este exemplul pe care-l d am ceea ce ar trebui s a e? Ar at am noi celor din jurul nostru, prin vie tile noastre s i conversa tie sfnt a, c a a stept am apari tia glorioas a a Domnului s i Mntuitorului nostru, Isus Hristos, care va preschimba aceste trupuri stricate s i le va face dup a trupul S au sl avit? M a tem c a noi nu credem s i nu ne d am seama de aceste lucruri a sa cum ar trebui s-o facem. Cei care cred n adev arurile importante, pe care le m arturisim ar trebui s a fac a dovada faptic a a credin tei lor. Se caut a prea mult distrac tiile s i lucrurile care s a ne atrag a aten tia n aceast a lume; mintea este l asat a s a se ocupe prea mult cu mbr ac amintea, iar limba este angajat a adesea n discu tii frivole, lucru care dovede ste m arturisirea noastr a ca ind mincinoas a, c aci conversa tia noastr a nu este n cer, unde l c aut am pe Mntuitorul. ngeri ne vegheaz as i ne p azesc; noi le provoc am adesea sufe acestor ngeri, ng rin ta aduindu-ne o conversa tie frivol a, spunnd glume s i, de asemenea, afundndu-ne ntr-o stare de nep asare s i toropeal a. De si s-ar putea ca acum s a depunem cnd s i cnd cte un efort s i chiar s a ob tinem biruin ta, dac a nu o p astr am, ci ne afund am , incapabili de a suporta n aceea si stare de nep asare s i indiferen ta ispitele s i de a ne mpotrivi vr ajma sului, noi nu trecem testul ncerc arii credin tei noastre, care este mai pre tioas a dect aurul. Nu suferim pentru Hristos s i nu ne bucur am n necazurile noastre. cre Exist a o mare lips a de rezisten ta stin as i slujire oferit a lui Dumnezeu din principiu. Nu ar trebui s a c aut am s a-i facem pe plac [112] eului s i s a-l mul tumim, ci s a-L onor am s i s a-I d am slav a lui Dumnezeu, s i n tot ce facem s i spunem s a avem un ochi a tintit numai la slava Sa. Dac a ne l as am inimile impresionate de urm atoarele cuvinte 129

130

Scrieri timpurii

importante s i dac a le purt am mereu n minte, nu vom c adea att de u sor n ispit a, iar cuvintele noastre vor pu tine s i bine alese: Dar El era str apuns pentru p acatele noastre, zdrobit pentru f ar adelegile noastre. Pedeapsa, care ne d a pacea, a c azut peste El, s i prin r anile Lui suntem t am adui ti. n ziua judec a tii oamenii vor da socoteal a de orice cuvnt nefolositor pe care-l vor rostit. Tu e sti Dumnezeu care m a vede. Nu am putea s a ne gndim la aceste cuvinte importante s i s a ne aducem aminte de suferin tele lui Isus, pentru ca noi, bie ti p ac ato si, s a putem primi iertarea s i s a m r ascump ara ti pentru Dumnezeu prin sngele S au, nespus de scump, f ar a a sim ti o temere sfnt as i o sincer dorin ta a de a suferi pentru Cel care a suferit s i a ndurat attea pentru noi. Dac a ne ocup am de aceste lucruri, eul nostru ndr agit, cu toat a mndria lui, va smerit s i locul s au va ocupat de o simplitate asem an atoare cu aceea a unui copil, care va suporta acuza tiile din . Atunci, un duh partea altora s i nu se va l asa provocat cu u surin ta nc ap a tnat nu va veni pentru a conduce suetul. Adev aratele bucurii s i mngieri ale cre stinului trebuie s a e s i chiar sunt n cer. Suetele pline de dor ale acelora care au gustat din puterile lumii ce va veni s i s-au desf atat cu bucurii cere sti nu vor satisf acute de lucruri care apar tin acestui p amnt. Asemenea oameni vor g asi destule de f acut n momentele lor de r agaz. Suetele lor vor atrase de Dumnezeu. Unde este comoara, acolo va s i inima, ntr-o dulce comuniune cu Dumnezeul pe care-L iubesc s i c aruia I se nchin a. Desf atarea lor va acea de a- si contempla comoara Cetatea cea Sfnt a, p amntul cel nou, c aminul lor ve snic. Si, n timp ce mediteaz a asupra acestor lucruri care sunt pline de m are tie, curate s i snte, cerul va adus mai aproape s i ei vor sim ti puterea [113] Duhului Sfnt, iar aceasta va avea tendin ta de a-i dezobi snui tot mai mult de lume s i de a face ca mngierea s i cea mai mare bucurie s a e n lucrurile cerului, c aminul lor scum Puterea de atrac tie c atre Dumnezeu s i cer va atunci att de mare, nct nimic s a nu le poat a distrage aten tia de la marele obiectiv de a asigura mntuirea suetului, de a-L onora pe Dumnezeu s i de a-I da slav a. Cnd mi dau seama ct de mult s-a f acut pentru noi pentru a ne p astra drep ti, simt nevoia s a exclam: O, ce iubire, ce iubire neasemuit a are Fiul lui Dumnezeu pentru noi, bie tii p ac ato si! S a m pentru adormi ti s i nep as atori n timp ce se face tot ce este cu putin ta

Preg atirea pentru venirea lui Hristos

131

salvarea noastr a? Tot cerul este interesat de noi. Ar trebui s a m vii s i treji pentru a-L onora, sl avi s i adora pe Cel peste m asur a de n al tat. Inimile noastre ar trebui s a dea pe dinafar a de atta iubire s i pentru Cel care a fost att de plin de iubire s recuno stin ta i compasiune pentru noi. Ar trebui s a-L onor am cu via ta noastr as i s a ar at am printr-o vorbire curat as i sfnt a c a suntem n ascu ti de sus, c a aceast a lume nu este c aminul nostru, ci c a suntem str aini s i peregrini aici, c al atorind c atre o tar a mai bun a. Mul ti care m arturisesc Numele lui Hristos s i pretind c a a steapt a apropiata Sa ntoarcere nu s tiu ce nseamn a s a suferi pentru Hristos. de Inimile lor nu sunt nmuiate prin har s i ei nu sunt mor ti fa ta eu, dup a cum se face dovada n diferite moduri. n acela si timp, ei vorbesc despre faptul c a trec prin ncerc ari. Dar motivul principal al ncerc arilor lor este o inim a nesupus a, care face eul att de sensibil, nct se irit a deseori. Dac a asemenea persoane ar putea s a- si dea seama ce nseamn a s a i un umil urma s al lui Hristos, un cre stin adev arat, ar ncepe s a lucreze cu mult a hot arre s i ar ncepe a sa de eu, apoi ar gata oricnd cum se cuvine. Mai nti, ei ar muri fa ta pentru rug aciune s i ar controla ecare pasiune a inimii. Fra tilor, renun ta ti la independen ta voastr a, la ncrederea pe care o ave ti n voi n siv as i urma ti Modelul cel blnd. Tine ti-L pe Isus n gndurile voastre El este exemplul vostru s i voi trebuie s a c alca ti pe urma [114] pa silor Lui. Privi ti c atre Isus, C apetenia s i Des avr sirea credin tei noastre, care, pentru bucuria ce I-a fost pus a nainte, a ndurat crucea s i a dispre tuit ru sinea. El a suferit din partea p ac ato silor o mpotrivire de Sine. Pentru p att de mare fa ta acatele noastre a fost El odinioar a Mielul cel blnd, lovit, r anit, n ap astuit s i njunghiat. Atunci haide ti s a suferim s i noi pentru Isus, s a r astignim eul zilnic s i s a m p arta si la suferin tele lui Hristos aici, pentru a putea f acu ti p arta si cu El la slava Sa s i s a m ncununa ti cu glorie, cinste ve s i via ta snic a.

Credincio sia n ntlnirile de p art as ie


Domnul mi-a ar atat c a p azitorii Sabatului ar trebui s a manifeste un mare interes pentru a- si continua ntlnirile s i a le face interesante. Este mare nevoie s a se arate mai mult interes s i energie n direc tia aceasta. To ti ar trebui s a aib a ceva de spus pentru Domnul, c aci vor binecuvnta ti, dac a fac acest lucru. Se scrie o carte de aducereaminte despre cei care nu ntorc spatele ntlnirilor cu ceilal ti, ci urmeaz vorbesc deseori unii cu al tii. Cei ce fac parte din r am as i ta a s a biruie prin sngele Mielului s i cuvntul m arturisirii lor. Unii se a steapt a s a e biruitori numai prin sngele Mielului, f ar a a face ei n si si vreun efort deosebit. Am v azut c a Dumnezeu a fost milostiv pentru faptul c a ne-a oferit puterea de a vorbi. Ne-a dat o limb as i suntem r aspunz atori naintea Sa pentru modul n care o folosim. Ar trebui s a-I d am slav a lui Dumnezeu cu gura noastr a, vorbind cu cinste despre adev ar s i despre ndurarea Sa f ar a margini s i s a biruim [115] prin cuvntul m arturiei noastre n virtutea sngelui Mielului. Nu ar trebui s a ne adun am laolalt a pentru a r amne n t acere; Domnul nu- si va aduce aminte dect de cei care se strng pentru a vorbi despre cinstea s i slava Sa s i a spune despre puterea Lui; binecuvntarea lui Dumnezeu se va l asa peste ace stia s i vor nviora ti. Dac a to ti ar ac tiona a sa cum s-ar cuveni, nu s-ar irosi timp pre tios s i nu ar nevoie de mustr ari pentru rug aciuni lungi s i vorbiri prelungite; tot timpul ar ocupat de m arturii scurte, la obiect, s i rug aciuni. Cere ti, crede ti s i primi ti. Exist a prea mult a lips a de respect la adresa Domnului, prea mult a rug aciune care nu este deloc rug aciune, s i care i obose ste pe ngeri s i l nemul tume ste pe Dumnezeu, prea multe cereri de sarte, lipsite de sens. Mai nti, ar trebui s a sim tim nevoia s i apoi s a-I cerem lui Dumnezeu chiar lucrurile de care avem nevoie, creznd c a ni le d a chiar n timp ce cerem; s i atunci credin ta noastr a va cre ste, to ti vor zidi ti, cei slabi vor nt ari ti, iar cei descuraja ti s i cei dezn ad ajdui ti f acu ti s a priveasc a n sus s i s a cread a c a Dumnezeu . este un r aspl atitor al tuturor celor care l caut a cu st aruin ta 132

Credincio sia n ntlnirile de p art as ie

133

Unii stau deoparte n adunare pentru c a nu au nimic nou de spus s i ar nevoi ti s a repete aceea si povestire, dac a ar lua cuvntul. Am v azut c a la baza acestui lucru st atea mndria, c aci Dumnezeu s i ngerii erau martorii m arturiilor sn tilor s i erau foarte mul tumi ti s i onora ti prin repetarea lor s apt amnal. Domnului i place simplitatea s i umilin ta, dar este nemul tumit s i ngerii sunt ndurera ti cnd cei ce se consider a mo stenitori ai lui Dumnezeu s i mpreun a-mo stenitori cu Isus ng aduie ca timpul pre tios s a se scurg a degeaba la ntlnirile lor. Dac a fra tii s i surorile s-ar aa n locul n care ar trebui s a e, ei nu s-ar trezi n ncurc atura de a nu g asi ceva de spus n cinstea lui Isus, care a atrnat pe crucea Calvarului pentru p acatele lor. Dac a mntul s s i-ar hr ani mai mult sim ta i n telegerea marii bun avoin te manifestate de Dumnezeu prin faptul c a Si-a dat pe singurul S au Fiu pentru a muri ca jertf a pentru p acatele s i nelegiuirile noastre, s i a suferin telor s i chinului lui Isus pentru a deschide o cale de sc apare pentru omul vinovat, ei ar primi iertarea s i ar tr ai s i ar astfel [116] mult mai dispu si s a-L elogieze s i s a-L pream areasc a pe Isus. Nu despre gloria ar putea t acea, ci ar vorbi cu fericire s i recuno stin ta Sa s i ar spune despre puterea Lui. F acnd aceasta, binecuvnt ari de la Dumnezeu i-ar acoperi. Dumnezeu ar sl avit chiar dac a ar repetat a aceea si povestire. ngerul mi i-a ar atat pe cei care nu ncetau s a strige nici ziua, nici noaptea: Sfnt, sfnt, Doamne, Dumnezeule Atotputernice! Ei repet a nencetat, a zis ngerul, si cu toate acestea Dumnezeu este sl avit prin aceasta. De si s-ar putea s a spunem aceea si povestire din nou s i din nou, aceasta l onoreaz a pe Dum de bun nezeu s i demonstreaz a c a nu suntem nep as atori fa ta atatea s i de noi. ndur arile Sale fa ta Am v azut c a bisericile cu numele au c azut; c a r aceala s i moartea domnesc n mijlocul lor. Dac a ei ar urma Cuvntul lui Dumnezeu, acesta i-ar smeri. Dar ace stia se ridic a deasupra lucr arii Domnului. Este prea umilitor pentru ei s a repete aceea si povestire simpl aa bun at a tii lui Dumnezeu cnd se adun a laolalt as i atunci caut a s a g aseasc a ceva nou, ceva m are ts i s a aib a cuvintele perfecte pentru ureche s i pl acute pentru om, dar Duhul lui Dumnezeu i p ar ase ste. Cnd urm am calea umil a a Bibliei, vom avea nrurirea Duhului lui Dumnezeu. Totul va ntr-o dulce armonie, dac a urm am canalul umil al adev arului, depinznd cu totul de Dumnezeu, s i nu va exista

134

Scrieri timpurii

nici o primejdie de a afecta ti de ngerii r ai. Cnd suetele se deasupra Duhului lui Dumnezeu, ac nal ta tionnd n puterea lor atunci ngerii nceteaz a s a mai vegheze asupra lor s i sunt l asa ti prad a loviturilor lui Satana. n Cuvntul lui Dumnezeu sunt expuse ndatoririle a c aror mplinire i va p astra pe cei din poporul lui Dumnezeu ntr-o stare de s umilin ta i separa ti de lume s i de apostazia n care au c azut bisericile cu numele. Sp alarea picioarelor s i participarea la Cina Domnului ar trebui s a e practicate mai des. Isus ne-a dat exemplul S au s i ne-a spus s a facem a sa cum a f acut El. Am v azut c a exemplul S au ar ; cu toate acestea, fra [117] trebui urmat ct mai ndeaproape cu putin ta tii s i surorile nu au ac tionat cu n telepciunea de care era nevoie n actul sp al arii picioarelor s i rezultatul a fost confuzia. El ar trebui introdus cu grij as i n telepciune n locuri noi, mai cu seam a unde oamenii nu turile Domnului nostru sunt informa ti cu privire la exemplul s i nv a ta n acest punct s i unde au prejudec a ti legate de actul respectiv. Multe torilor de dinainte, n care aveau suete sincere, prin inuen ta nv a ta ncredere, au prejudec a ti adnci legate de aceast a datorie simpl as i subiectul ar trebui s a le e prezentat la timpul s i n modul potrivit. n Cuvnt nu exist a nici un exemplu ca fra tii s a spele picioarele surorilor; [Vezi Apendicele (n. ed.)] dar exist a un exemplu ca surorile s a spele picioarele fra tilor. Maria I-a sp alat picioarele lui Isus cu lacrimile ei s i I le-a s ters cu p arul s au. (Vezi s i 1 Timotei 5, 10). Am v azut c a Domnul le-a ndemnat pe surori s a spele picioarele fra tilor, s i c a acest lucru este conform ordinii lucr arii evanghelice. To ti ar de cauz trebui s a ac tioneze n cuno stin ta as i s a nu fac a din sp alatul picioarelor o ceremonie plictisitoare. Salutul sfnt, men tionat n Evanghelia lui Isus Hristos de c atre apostolul Pavel, ar trebui s a e mereu luat n considera tie n adev aratul lui caracter. Este o s arutare sfnt a. [Idem] Ar trebui s a e privit ca un semn de tov ar as ie cu prietenii cre stini atunci cnd se despart de ei s i cnd se rentlnesc dup a ce au fost departe unii de al tii timp de mai multe s apt amni sau luni. n 1 Tesaloniceni 5, 26 Pavel zice: Spune ti s an atate tuturor fra tilor cu o s arutare sfnt a. n acela si capitol mai spune: Feri ti-v a de orice se pare r au. Nimic nu poate p area r au cnd s arutarea sfnt a este dat a la vremea s i la locul cuvenit.

Credincio sia n ntlnirile de p art as ie

135

Am v azut c a mna puternic a a vr ajma sului este ridicat a mpotriva lucr arii lui Dumnezeu s i c a este nevoie de ajutorul s i puterea tuturor celor care iubesc cauza adev arului; ei ar trebuie s a arate un interes mare pentru sprijinirea minilor celor care sus tin adev arul, pentru ca, [118] printr-o veghere sus tinut a, s a poat a st avili vr ajma sul. To ti ar trebui s a stea ca unul, uni ti n lucrare. Toate puterile suetului ar trebui trezite, c aci ceea ce trebuie f acut trebuie f acut repede. Apoi am v azut cel de-al treilea nger. ngerul meu nso titor a toare este lucrarea lui. Teribil spus: nfrico sa a i este misiunea. El este ngerul care urmeaz a s a despart a grul de neghin as i s a sigileze sau s a lege snopii de gru pentru hambarul ceresc. Aceste lucruri ar trebui s a ocupe cu totul mintea s i s a angajeze ntreaga aten tie.

Pentru cei lipsi ti de experien ta


Am v azut c a unii nu- si dau seama de importan ta adev arului sau de efectul lui s i, ac tionnd sub presiunea momentului sau din entuziasm necontrolat, si urmeaz a adesea propriile sentimente s i nesocotesc ordinea bisericii. Asemenea persoane par s a cread a c a religia const a n principal din a face zgomot. [Vezi Apendicele (n. ed.)] Unii care abia au primit adev arul soliei celui de-al treilea tur nger sunt gata s a critice s i s a le dea nv a ta a celor care au fost zidi ti n adev ar de ani de zile s i care au suferit pentru el s i i-au sim tit puterea sn titoare. Cei pe care vr ajma sul a reu sit s a-i fac a s a se ume de mndrie ntr-o asemenea m asur a va trebui s a simt a inuen ta sn titoare a adev arului s i s a vad a cum i-a descoperit acesta tic alos, nenorocit, s arac, orb s i gol. Cnd adev arul ncepe s ai cure te s i s a ndep arteze de seurile s i impurit a tile de la ei, dup a cum sigur o va face cnd va primit cu dragoste, cel pentru care se nf aptuie ste aceast a lucrare nu va sim ti c a este bogat, c a s-a mbog a tit s i nu duce lips a de nimic. Cei care m arturisesc adev arul s i cred c as tiu totul nainte de a-i torilor nv a tat primele principii s i care sunt gata s a ia locul nv a ta [119] s i s a-i critice pe cei care au stat ani de-a rndul neclinti ti n favoarea adev arului arat a, f ar a ndoial a, c a nu au o cunoa stere a adev arului s i nu-i cunosc nici efectele; c aci, dac a i-ar cunoa ste, chiar s i n cea mai mic a m asur a, puterea sn titoare, ar aduce roada d at atoare de pace a neprih anirii s i ar smeri ti sub inuen ta ei dulce, puternic a. Ei ar aduce road a spre slava lui Dumnezeu, ar n telege ce a f acut adev arul pentru ei s i i-ar stima pe al tii mai mult dect s-ar stima pe ei n si si. nu erau preAm v azut c a aceia care f aceau parte din r am as i ta g ati ti pentru ceea ce va veni peste p amnt. Toropeala, ca o stare letargic a p area s a se tin a lipit a de mintea celor mai mul ti dintre cei ce m arturisesc credin ta c a noi avem ultima solie. ngerul meu nso titor a strigat cu o voce extrem de solemn a: Preg ati ti-v a! Preg ati ti-v a! Preg ati ti-v a! Pentru c a mnia aprins a a Domnului va veni curnd. Mnia Sa va turnat a neamestecat a cu mil a, iar voi nu sunte ti gata. 136

Pentru cei lipsi ti de experien ta

137

Sf sia ti-v a inimile, nu hainele. O mare lucrare trebuie nf aptuit a pen . Mul tru r am as i ta ti dintre ei si concentreaz a aten tia asupra ncerc ari m arunte. Apoi ngerul a mai spus: n jurul vostru se a a legiuni de ngeri r ai care ncearc a s a mping a n mijlocul vostru ntunericul lor nsp aimnt ator, pentru ca voi s a pute ti prin si n capcan as i lua ti n robie. Voi ng adui ti min tilor voastre s a e deturnate cu prea mult a de la lucrarea de preg u surin ta atire s i de la adev arurile puternice ale acestor zile de pe urm a. Si v a ocupa ti de ncerc ari nensemnate s i desface ti rul n patru cnd examina ti dicult a ti m arunte pentru a le explica spre satisfac tia unuia sau a altuia. Discu tia a fost prelungit a ore n s ir ntre p ar tile implicate, s i nu numai timpul lor a fost irosit, dar slujitorii lui Dumnezeu sunt re tinu ti s a-i asculte n timp ce inimile ambelor p ar ti sunt nesupuse prin har. Dac a mndria s i egoismul ar l asate deoparte, cinci minute ar suciente pentru ndep artarea celor mai multor dicult a ti. ngerii au fost ndurera ti s i Dumnezeu nemul tumit din pricina orelor care au fost petrecute pentru ndrept a tirea eului. Am v azut c a Dumnezeu nu Se va pleca s a asculte justic ari lungi s i nu dore ste nici ca slujitorii S ai s a fac a acest lucru, irosindu-se astfel timpul pre tios care ar trebui s a e [120] folosit ar atndu-le c alc atorilor Legii c a este gre sit a calea pe care au apucat s i sco tnd suete din foc. Am v azut c a poporul lui Dumnezeu se a a pe un teren vr ajit s i c a unii au pierdut aproape cu totul sentimentul scurtimii timpului s i valoarea suetului. Mndria s-a strecurat printre p azitorii Sabatului rii. ngerul a spus: Va trebui ca mndria mbr ac amintei s i nf a ti sa de eu, s de true s p azitorii Sabatului s a moar a fa ta a moar a fa ta i fa ta de dragostea de a aproba ti. Adev arul, adev arul mntuitor trebuie s a e dat oamenilor care amnzesc n ntuneric. Am v azut c a mul ti S-au rugat lui Dumnezeu s a-i smereasc a; dac a ns a Dumnezeu ar r aspunde rug aciunilor lor, aceasta s-ar face prin lucruri teribile n dreptate. Era datoria lor s a se rii de sine s smereasc a singuri. Am v azut c a, dac a se ng aduia n al ta a la r e prezent a, acest lucru ar duce cu siguran ta at acirea suetelor s i, dac a nu ar biruit a, se va dovedi c a este spre ruina lor. Cnd o persoan a ncepe s a se nal te n propriii s ai ochi s i crede c a poate face ceva, Duhul lui Dumnezeu este retras s i aceasta continu a n puterea proprie pn a este biruit a. Am v azut c a un singur sfnt, dac a este drept, ar putea mi sca bra tul lui Dumnezeu; dar o mul time de

138

Scrieri timpurii

oameni, laolalt a, dac a nu sunt pe calea cea dreapt a, ar slabi s i nu ar putea nf aptui nimic. Mul ti au inimi nesupuse, care nu s tiu ce este umilin ta s i se gndesc mai mult la m aruntele lor nemul tumiri dect la suetele p ac ato silor. Dac a ar avea n vedere slava lui Dumnezeu, ei ar avea compasiune pentru suetele care pier n jurul lor; s i, dup a ce si vor dat seama de situa tia primejdioas a n care se a a, vor prinde cu putere s i vor sprijini minile slujitorilor lui Dumnezeu, exercitndus i credin ta n Dumnezeu, pentru a putea, cu ndr azneal a, dar n iubire, s a declare adev arul s i s a avertizeze suetele s a se prind a de el nainte ca vocea dulce a ndur arii s a se sting a. ngerul a spus: Cei care m arturisesc Numele Lui nu sunt gata. Am v azut c a ultimele s apte pl agi veneau asupra capetelor neacoperite ale celor r ai; iar apoi cei [121] care le-au stat n cale vor auzi acuza tiile amarnice ale p ac ato silor s i inimile li se vor descuraja. ngerul a spus: V-a ti ocupat de nimicuri concentrndu-v a asupra ncerc arilor m arunte s i consecin ta va c a unii p ac ato si trebuie s a e pierdu ti. Dumnezeu dore ste s a lucreze pentru noi n adun arile noastre, s i este pl acerea Sa s a lucreze. Dar Satana spune: Voi mpiedica lucrarea. Agen tii lui spun Amin. Cei ce m arturisesc credin ta n adev ar se ocup a cu ncerc arile s i dicult a tile lor meschine, pe care Satana le-a f acut s a par a enorme naintea lor. Este irosit un timp care nu va mai putea niciodat a refolosit. Vr ajma sii adev arului au v azut sl abiciunea noastr a, Dumnezeu a fost ntristat, Hristos r anit. Scopul lui Satana este atins, planurile lui au reu sit s i el triumf a.

T ag aduirea de sine
Am v azut c a exist a primejdia ca sn tii s a fac a preg atiri prea mari pentru conferin te; c a unii aveau organismul mpov arat de prea mult a mncare consumat a; c a apetitul trebuie t ag aduit. Exist a primejdia ca unii s a vin a la ntlniri pentru pine s i pe ste. Am v azut c a to ti aceia care si ng aduie eul, folosind dezgust atoarea buruian a a tutunului ar trebui s-o lase deoparte s i s a- si aloce banii pentru ceva mai folositor. Cei care nceteaz a satisfacerea vreunei pofte s i iau banii folosi ti nainte pentru mul tumirea apetitului s i i pun n vistieria Domnului aduc astfel o jertf a. Asemenea celor doi b anu ti ai v aduvei, asemenea daruri vor observate de c atre Dumnezeu. Suma poate mic a; dac a ns a to ti vor face aceasta, n vistierie se va vedea diferen ta. Dac a ar c auta to ti s a e mai economi n articolele vestimentare pe care le aleg, lipsindu-se de unele lucruri care nu sunt n mod real de folos s i ar vrea s a lase deoparte astfel de lucruri inutile s i v at am atoare cum ar ceaiul s i cafeaua, oferind cauzei lui Dumnezeu contravaloarea [122] acestora, ar primi mai multe binecuvnt ari aici s i o r asplat a n cer. Mul ti cred c a, ntruct Dumnezeu le-a ncredin tat mijloace materiale, pot tr ai aproape f ar a griji, pot avea mnc aruri bogate s i mbr aca haine s din abunden ta i c a nu este nici o virtute s a se t ag aduiasc a pe ei n si si din moment ce au de-ajuns. Astfel de oameni nu jertfesc. Dac a ar tr ai pu tin mai simplu s i ar d arui cauzei lui Dumnezeu pentru a ajuta la naintarea adev arului, aceasta ar o jertf a din partea lor, iar cnd Dumnezeu va r aspl ati pe ecare om dup a faptele lui, El si va aduce aminte de acest lucru.

139

Lipsa de respect
Am v azut c a Numele sfnt al lui Dumnezeu ar trebui folosit cu respect s i team a. Cuvintele Dumnezeule Atotputernice sunt folosite mpreun a de c atre unii n rug aciune, ntr-o manier a necugetat a, nep as atoare, care i este nepl acut a. Asemenea persoane nu au o n telegere clar a a adev arului sau a lui Dumnezeu, c aci altfel nu ar torul Dumvorbi cu atta lips a de respect despre marele s i nfrico sa nezeu, care i va judeca foarte curnd, n ziua de pe urm a. ngerul a tor. spus: Nu le folosi ti mpreun a; c aci Numele S au este nfrico sa Cei care si dau seama de m are tia s i splendoarea lui Dumnezeu vor pune Numele S au pe buzele lor cu o team a plin a de respect sfnt. El locuie ste ntr-o lumin a de care nu te po ti apropia; nici un om nu-L poate vedea s i tr ai dup a aceea. Am v azut c a va trebui ca aceste lucruri s a e n telese s i corectate, c aci altfel biserica nu va putea [123] prospera.

140

P astori mincino si
Mi-a fost ar atat c a p astorii mincino si sunt be ti, dar nu de vin; se clatin a, dar nu din pricina b auturilor tari. Adev arul lui Dumnezeu este pecetluit pentru ei; nu-l pot citi. Cnd sunt ntreba ti care este Sabatul zilei a s aptea s i dac a este sau nu adev aratul Sabat al Bibliei, ei conduc mintea oamenilor c atre pove sti. Am v azut c a ace sti profe ti sunt ca vulpile de sertului. Ei nu s-au suit naintea sp arturilor, n-au n al tat un zid pentru ca poporul lui Dumnezeu s a poat a rezista n b at alie n ziua Domnului. Cnd mintea unora devine agitat as i ncep s a-i ntrebe pe ace sti p astori mincino si despre adev ar, ei abordeaz a modul cel mai u sor s i cel mai ecient pentru a- si atinge scopul s i a lini sti mintea celor ce-i ntreab a, schimbndu- si chiar s i propria pozi tie pentru a reu si aceasta. Lumina a str alucit asupra multor p astori de felul acesta, dar ei nu au vrut s a-l recunoasc as i s i-au schimbat pozi tia de mai multe ori pentru a evita adev arul s i a sc apa de concluziile la care trebuia s a ajung a, dac a ar continuat de pe pozi tiile de dinainte. Puterea adev arului le-a spulberat temelia, dar ei, n loc s a cedeze n fa ta lui, au ridicat o alt a platform a de care nu erau nici ei mul tumi ti. turile Am v azut c a mul ti dintre ace sti p astori t ag aduiser a nv a ta din trecut ale lui Dumnezeu. Ei negaser as i respinseser a adev arurile sl avite, pe care le sus tinuser a odat a cu pasiune s i s-au acoperit de mesmerism s i de tot felul de am agiri. Am v azut c a ei erau be ti de r at acire s i si conduceau turma c atre moarte. Mul ti dintre mpotrivitorii adev arului lui Dumnezeu si fac planuri nelegiuite n minte cnd sunt n patul lor, iar ziua si duc la mplinire planurile vinovate pentru a batjocori adev arul s i a g asi ceva nou pentru a trezi interesul [124] poporului s i a le abate mintea de la adev arul pre tios, vital. Am v azut c a preo tii care si c al auzesc turma c atre moarte urmeaz a s a e curnd opri ti din ngrozitoarea lor naintare. Pl agile lui Dumnezeu vin, dar nu va sucient pentru p astorii mincino si s a e tortura ti de una sau dou a din aceste pl agi. Mna lui Dumnezeu va n acea vreme nc a ntins a cu mnie s i dreptate, s i nu Si-o va trage 141

142

Scrieri timpurii

napoi pn a nu vor mplinite pe deplin scopurile Sale s i pn a cnd preo tii n aimi ti nu sunt adu si s a se nchine la picioarele sn tilor s i s a recunoasc a faptul c a Dumnezeu i-a iubit, pentru c a s-au tinut cu t arie de adev ar s i au p azit poruncile lui Dumnezeu, s i pn a cnd nu sunt nimici ti to ti nelegiui tii de pe p amnt. Diferitele grup ari ale a sa-zi silor credincio si adventi sti au, ecare, cte pu tin adev ar, dar Dumnezeu a dat toate aceste adev aruri copiilor S ai pe care-i preg ate ste pentru ziua lui Dumnezeu. El le-a dat, de asemenea, adev aruri despre care nu s tiu nici unii din aceste grup ari s i nici nu le vor pricepe. Lucrurile care sunt pecetluite pentru ei au fost deschise de Domnul pentru cei care vor s a vad as i sunt gata s a n teleag a. Dac a Dumnezeu va avea de transmis vreo lumin a nou a, i va face pe cei ale si s i iubi ti ai S ai s a o n teleag a, f ar a ca ace stia s a mearg a pentru a- si lumina mintea ascultndu-i pe cei care sunt n ntuneric s i r at acire. Mi-a fost ar atat a necesitatea ca aceia care cred c a avem ultima solie de har s a se despart a de cei care sorb zilnic r at aciri noi. Am v azut c a nici tinerii, nici cei n vrst a nu ar trebui s a participe la adun arile lor; c aci este un lucru gre sit s a-i ncuraj am n felul acesta, n timp ce ei propov aduiesc r at acirea care este o otrav a mortal a tur pentru suet s i dau ca nv a ta a poruncile oamenilor. Inuen ta unor astfel de adun ari nu este bun a. Dac a Dumnezeu ne-a izb avit de un asemenea ntuneric s i o asemenea r at acire, ar trebui s a st am [125] neclinti ti n libertatea pe care ne-a dat-o El s i s a ne bucur am n adev ar. Dumnezeu este nemul tumit de noi cnd mergem s a ascult am r at acirile f ar a a nevoi ti s-o facem; c aci dac a nu ne trimite El la acele ntlniri n care r at acirea este introdus a for tat n mintea oamenilor prin puterea voin tei, El nu ne va p azi. ngerii si nceteaz a vegherea asupra noastr a, iar noi suntem l asa ti la voia vr ajma sului, pentru a orbi ti s i sl abi ti de el s i de puterea ngerilor s ai r ai; iar lumina din jurul nostru devine contaminat a de ntuneric. Am v azut c a nu avem timp de pierdut cu ascultarea basmelor. Mintea noastr a nu ar trebui deturnat a n felul acesta, ci ocupat a cu adev arul prezent s i c autnd n telepciune, ca s a putem dobndi o mai bun a cunoa stere a pozi tiei noastre pentru a putea explica, cu blnde te, n adejdea noastr a din Scripturi. n timp ce min tii i sunt turi mincinoase s oferite nv a ta i r at aciri periculoase, ea nu se poate

P astori mincino si

143

ocupa de adev arul care trebuie s a preg ateasc a poporul lui Israel pentru a r amne n picioare n ziua Domnului

Darul lui Dumnezeu pentru om


din partea lui DumMi-a fost ar atat a marea iubire s i bun avoin ta nezeu prin aceea c a Si-a dat Fiul s a moar a, pentru ca omul s a poat a dobndi iertarea s i s a tr aiasc a. Mi-au fost ar ata ti Adam s i Eva, care erau privilegia ti s a priveasc a frumuse tea Gr adinii Edenului s i li se ng aduise s a m annce din to ti copacii din gr adin a cu excep tia unuia. ns as arpele a ispitit-o pe Eva, ea s i-a ispitit so tul s i astfel amndoi au mncat din pomul oprit. Ei au c alcat porunca lui Dumnezeu s i au devenit p ac ato si. Vestea s-a r aspndit n tot cerul s i toate harpele au t acut. ngerii s-au ntristat s i s-au temut ca nu cumva Adam s i Eva s a nu- si ntind a din nou minile s i s a m annce n continuare din pomul vie tii s i s a e p ac ato si nemuritori. Dar Dumnezeu a spus [126] c a-i va izgoni pe p ac ato si din gr adin as i va p azi drumul c atre pomul vie tii prin ni ste heruvimi cu o sabie nv ap aiat a, pentru ca omul s a nu se poat a apropia de el s i mnca din rodul lui, care perpetueaz a via ta. Triste tea a umplut cerul cnd s-a realizat faptul c a omul era pierdut s i c a lumea pe care o crease Dumnezeu avea s a e populat a cu muritori condamna ti la mizerie, boal as i moarte s i c a nu exista nici o cale de sc apare pentru cel vinovat. ntreaga familie a lui Adam trebuie s a moar a. Apoi L-am v azut pe iubitul Isus s i am z arit o expresie de compasiune s i triste te pe fa ta Sa. L-am v azut n scurt timp apropiindu-se de lumina str alucitoare care l nv aluia pe Tat al. ngerul care m a nso tea a zis: El discut a n mod nemijlocit cu Tat al S au. Nelini stea ngerilor p area foarte intens a n timp ce Isus discuta cu Tat al Lui. De trei ori a fost nv aluit de lumina glorioas a din jurul Tat alui, iar a treia oar a a ie sit de la Tat al s i I-am putut vedea persoana. Fa ta i era calm a, netulburat a de vreo nelini ste sau necaz s i str alucea de o frumuse te pe care cuvintele nu o pot descrie. Apoi a f acut cunoscut corului de ngeri c a fusese croit a o cale de sc apare pentru omul pierdut; c a intervenise la Tat al S au s i ob tinuse permisiunea de ca r a-Si da propria via ta ascump arare pentru neamul omenesc, de a purta p acatele lor s i de a lua asupra Sa sentin ta de condamnare la moarte, deschiznd n felul acesta o cale prin care ei, prin meritele 144

Darul lui Dumnezeu pentru om

145

sngelui S au, s a poat a g asi iertare pentru p acatele din trecut s i, prin ascultare, s a e adu si napoi n gr adina din care au fost izgoni ti. Atunci ar putea avea din nou acces la rodul glorios, nepieritor al pomului vie tii la care au pierdut acum orice drept. Atunci cerul a fost umplut de bucurie, de o bucurie inexprimabil a, iar corul ngeresc a intonat o cntare de laud as i adorare. Si-au atins harpele s i au cntat ntr-un ton mai nalt dect nainte, din cauza marii ndur ari s i bun avoin te din partea lui Dumnezeu, pentru c a a [127] dat pe preaiubitul S au Fiu s a moar a pentru un neam de r azvr ati ti. Apoi lauda s i adora tia au fost rev arsate pentru t ag aduirea de sine s i jertfa lui Isus, pentru c a a consim tit s a p ar aseasc a snul Tat alui de suferin s S au s i a ales o via ta ta i chin s i o moarte ru sinoas a, ca s a altora. poat a da via ta ngerul a spus: Crezi c a Tat al L-a dat pe preaiubitul S au Fiu f ar a o lupt a? Nu, nu. Chiar s i Dumnezeul cerurilor a avut o lupt a, dac a s a-l lase pe omul vinovat s a piar a sau s a-L dea pe iubitul S au Fiu s a moar a pentru el. ngerii erau att de interesa ti de mntuirea omului, nct s-au putut g asi printre ei unii care au vrut s a- si cedeze slava s i s a- si dea via ta pentru omul care pierea. Dar, a spus ngerul care m a nso tea, aceasta nu ar realizat nimic. Nelegiuirea era att de mare, nct via ta unui nger nu putea pl ati datoria. Nimic n afara mor tii s i a mijlocirii Fiului lui Dumnezeu nu puteau pl ati datoria s i . salva pe omul pierdut dintr-o durere s i nenorocire f ar a speran ta Dar lucrarea ce a fost dat a ngerilor era ca ei s a coboare s i s a urce cu balsam nt aritor adus din slav a pentru a-L mngia pe Fiul lui . Ei I-au slujit lui Isus. Lucrarea Dumnezeu n via ta Sa de suferin ta lor era s i de a-i p azi s i feri pe supu sii harului de ngerii r ai s i de ntunericul care era aruncat n mod constant n jurul lor de c atre lui Dumnezeu s Satana. Am v azut c a-I era cu neputin ta a schimbe Legea pentru a-l salva pe omul pierdut, care pierea; de aceea a [128] acceptat ca Fiul S au drag s a moar a pentru p acatele omului. [129] [130] [131] [132] [133]

146

Scrieri timpurii

Daruri spirituale. Volumul 1

Introducere
Darul profe tiei s-a manifestat n biseric a n timpul dispensa tiunii iudaice. Dac a el a disp arut timp de cteva secole, c atre ncheierea acelei dispensa tiuni, din pricina st arii de stric aciune n care se aa biserica, el a ap arut spre sfr situl ei pentru a anun ta venirea lui Mesia. Zaharia, tat al lui Ioan Botez atorul, care era umplut de Duhul Sfnt, a prorocit. Simeon, un om drept s i consacrat care a stepta mngierea lui Israel, a venit mnat de Duhul n templu s i a prorocit despre Isus care era Lumina care s a lumineze neamurile s i slava poporului , a nceput s T au, Israel; s i Ana, o proroci ta a vorbeasc a despre Isus tuturor celor care a steptau mntuirea Ierusalimului. Si nu a existat un profet mai mare ca Ioan Botez atorul, care a fost ales de c atre Dumnezeu pentru a-L prezenta lui Israel pe Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii. Era cre stin a a nceput prin rev arsarea Duhului Sfnt, s i o varietate de daruri spirituale s-a manifestat printre credincio si. Acestea erau att de multe, nct Pavel a putut spune bisericii din Corint: Si ec aruia i se d a ar atarea Duhului spre folosul altora ec aruia din biseric a, nu ec aruia din lume, a sa cum au interpretat mul ti. De la marea apostazie, aceste daruri s-au manifestat rareori; s i acesta este probabil motivul pentru care cei care si spun cre stini cred n general c a ele s-au limitat la perioada bisericii primare. Dar nu au ncetat oare s a se mai arate darurile din cauza r at acirilor s i necredin tei bisericii? Iar cnd cei din poporul lui Dumnezeu vor o ajunge la credin ta s i practicile de la nceput, a sa cum cu siguran ta vor face prin vestirea poruncilor lui Dumnezeu s i credin tei lui Isus, nu va dezvolta oare ploaia trzie din nou aceste daruri? Ra tionnd prin analogie, ar trebui s a ne a stept am la aceasta. n ciuda apostazii[134] lor din era iudaic a, aceasta a nceput s i s-a ncheiat prin manifest ari deosebite ale Duhului lui Dumnezeu. Si nu este deloc rezonabil s a presupunem c a era cre stin a a c arei lumin a, comparat a cu a celeilalte dispensa tiuni, este asemenea luminii soarelui comparat a cu razele slabe ale lunii ar ncepe n lumin a orbitoare s i s-ar ncheia 148

Introducere

149

n ntuneric. Si, de vreme ce a fost nevoie de o lucrare special aa Duhului pentru a preg ati un popor pentru prima venire a lui Hristos, cu ct mai mult va acest lucru necesar pentru cea de-a doua venire? Cu ct mai mult, avnd n vedere s i faptul c a zilele de pe urm a vor mai primejdioase ca oricnd, iar prorocii mincino si vor avea puterea de a face s a se arate semne s i minuni mari, pn a acolo nct, dac a ar , s cu putin ta a-i n sele s i pe cei ale si. Dar s a consult am Scripturile adev arului: Apoi le-a zis: Duce ti-v a n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a. Cine va crede s i se va boteza va mntuit; dar cine nu va crede va osndit. Iat a semnele care i vor nso ti pe cei ce vor crede: n Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi n limbi noi; vor lua n mn as erpi; dac a vor bea ceva de moarte, nu-i va v at ama; si vor pune minile peste bolnavi s i bolnavii se vor ns an ato si. Marcu 16, 15-18 Traducerea lui Campbell spune: Aceste puteri miraculoase i vor nso ti pe cei care cred. Darurile nu au fost restrnse la apostoli, ci extinse pentru to ti credincio sii. Dar cine le va avea? Cei care cred. Ct a vreme? Nu exist a o limitare; f ag aduin ta merge n paralel cu marea ns arcinare de a propov adui Evanghelia s i i vizeaz a pe to ti credincio sii, pn a la ultimul dintre ace stia. Dar s-a ridicat obiec tia c a acest ajutor a fost f ag aduit numai apostolilor s i celor care au crezut n urma predic arii lor; c a ei s-au achitat de ns arcinarea ce le-a fost dat a, c a au statornicit Evanghelia s i c a darurile au ncetat o dat a cu genera tia aceea. Haide ti s a vedem dac a marea misiune evanghelic a a ncetat o dat a cu genera tia aceea. Matei 28, 19.20. Duce ti-v as i face ti ucenici din toate neamurile, [135] botezndu-i n Numele Tat alui s i al Fiului s i al Sfntului Duh. Si nv a ta ti-i s a p azeasc a tot ce v-am poruncit. Si iat a c a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului. Amin. Faptul c a predicarea Evangheliei sub aceast a ns arcinare nu s-a sfr sit n timpul bisericii primare este evident din f ag aduin ta: Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului. El nu spune: Sunt cu voi, apostolilor, n orice loc, pn a la cap atul p amntului; ci: Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului, sau timpului. Nu este un argument acela c a ar vorba despre era iudaic a, c aci aceea se ncheiase deja la cruce. Concluzia mea ar , prin urmare, c a propov aduirea s i credin ta evanghelic a primar a vor nso tite ntot-

150

Scrieri timpurii

deauna de acela si ajutor spiritual. ns arcinarea apostolilor a apar tinut , daerei cre stine s i se ntinde pe toat a durata acesteia. n consecin ta rurile au fost pierdute numai prin apostazie s i vor renviate o dat a cu rena sterea credin tei s i practicii cre stine primare. n 1 Corinteni 12, 28 suntem informa ti c a Dumnezeu a rnduit, a l asat sau a xat anumite daruri spirituale n biseric a. n absen ta oric arei dovezi scripturistice c a le-ar ndep artat sau desin tat, trebuie s a conchidem c a inten tia a fost ca ele s a r amn a n continuare. Unde este dovada c a au fost desin tate? n acela si capitol, n care este desin tat sabatul iudaic s i instituit sabatul cre stin un capitol din activitatea tainei nelegiuirii s i a omului p acatului. Dar cel ce protesteaz a pretinde c a exist a n textul urm ator o dovad a biblic a pentru sus tinerea faptului c a darurile aveau s a nceteze: Dragostea nu va pieri niciodat a. Prorociile se vor sfr si; limbile vor nceta; cuno stin ta va avea sfr sit. C aci cunoa stem n parte s i prorocim n [136] parte; dar cnd va veni ce este des avr sit, acest n parte se va sfr si. Cnd eram copil, vorbeam ca un copil, sim team ca un copil; cnd m-am f acut om mare, am lep adat ce era copil aresc. Acum vedem ca n fa . ntr-o oglind a, n chip ntunecos; dar atunci vom vedea fa ta ta Acum cunosc n parte; dar atunci voi cunoa ste deplin, a sa cum am fost s i eu cunoscut pe deplin. Acum dar r amn acestea trei: credin ta, n adejdea s i dragostea. 1 Corinteni 13, 8-13 Acest text prezice ntr-adev ar ncetarea darurilor spirituale s i, de asemenea, a credin tei s i n adejdii. Dar cnd vor nceta acestea? nc a privim n viitor, c atre timpul n care: N adejdea-o s a se schimbe n roada bucuriei, Credin ta n vedere s i rug aciunea n laud a. Ele vor nceta cnd va veni ceea ce este des avr sit, cnd nu n fa . vom mai privi ca ntr-o oglind a, n chip ntunecos, ci fa ta ta Ziua perfect a, n care cei drep ti vor f acu ti des avr si ti, se a a nc a n viitor. Este adev arat c a omul nelegiuirii, cnd a ajuns la maturitate, a l asat deoparte acele lucruri copil are sti, cum ar profe tia, vorbirea n limbi s i cuno stin ta s i, de asemenea, credin ta, n adejdea s i dragostea primilor cre stini. Dar nu exist a nimic n textul citat care s a arate c a Dumnezeu a inten tionat s a ia darurile pe care le-a pus n biseric a aceasta pn a cnd nu va lua sfr sit credin ta s i n adejdea ei, pn a cnd slava nentrecut a a st arii de nemurire va

Introducere

151

eclipsa s i cele mai str alucitoare dovezi ale puterii spirituale s i ale cuno stin tei, manifestate vreodat a n starea aceasta muritoare. Obiec tia care se sprijin a pe 2 Timotei 3, 16.17, pe care unii au prezentat-o cu mult a solemnitate, nu merit a dect o remarc a fugar a. Dac a Pavel, cnd a zis c a Scriptura este de folos, ca s a-l fac a pe omul lui Dumnezeu des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a, a inten tionat s a spun a c a nu va mai scris nimic prin Inspira tie, de ce ad auga el atunci, prin ceea ce scria, la aceast a Scriptur a? Si m acar de ce nu a dat drumul din mn a penei de scris de ndat a ce a terminat fraza aceea? Si de ce a scris Ioan cartea Apocalipsei treizeci de ani mai trziu? Aceast a carte con tine un alt text care este citat [137] pentru a dovedi desin tarea darurilor spirituale. M arturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta c a, dac a va ad auga cineva la ele, Dumnezeu i va ad auga urgiile scrise n cartea aceasta. Si dac a scoate cineva ceva din cuvintele c ar tii acestei prorocii, i va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vie tii s i din cetatea sfnt a, scrise n cartea aceasta. Apocalipsa 22, 18.19 Prin acest text, se pretinde c a Dumnezeu, care a vorbit n vechime p arin tilor no stri prin proroci, n multe rnduri s i n multe chipuri, s i la nceputul zilelor Evangheliei prin Isus s i prin apostolii S ai, a f ag aduit c a nu va mai comunica niciodat a omului ceva n acest fel. Prin urmare, toate profe tiile care apar mai trziu de aceast a dat a trebuie s a e mincinoase. Aceasta, se zice, ncheie canonul Inspira tiei. Dac a a sa stau lucrurile, de ce a scris Ioan Evanghelia sa dup a ce s-a ntors de pe Patmos la Efes? F acnd acest lucru, a ad augat el la cuvintele prorociei din acea carte scris a pe insula Patmos? Este evident, din textul citat, c a avertizarea mpotriva ad aug arii sau s tergerii nu se refer a la Biblie, la forma nit a a compila tiei din care este compus a, ci la cartea distinct a a Apocalipsei, a sa cum a ie sit ea din mna apostolului. Cu toate acestea, nici un om nu are dreptul de a ad auga sau scoate ceva din oricare alt a carte scris a prin inspira tia dat a de Dumnezeu. Scriind cartea Apocalipsei, a ad augat Ioan ceva la cartea prorociei lui Daniel? Absolut nimic. Un profet nu are nici un drept s a modice Cuvntul lui Dumnezeu. Dar viziunile lui Ioan le conrm a pe cele ale lui Daniel s i aduc mult a lumin a suplimentar a asupra subiectelor introduse acolo. Conchid, prin urmare, c a Domnul nu S-a angajat s a p astreze t acerea, ci are nc a libertatea de a vorbi.

152

Scrieri timpurii

Aceasta s a e n veci vorbirea inimii mele: Vorbe ste, Doamne, prin cine dore sti; robul t au ascult a. [138] n acest fel, ncercarea de a dovedi din Scriptur a desin tarea darurilor spirituale se dovede ste un e sec total. Si, ntruct por tile iadului nu au biruit biserica, ci Dumnezeu are nc a un popor pe p amnt, putem cerceta dezvoltarea darurilor n rela tie cu solia celui de-al treilea nger, o solie care va aduce biserica pe fundament apostolic s i o va face cu adev arat lumina nu ntunericul lumii. Si iar as i: suntem avertiza ti dinainte c a vor exista proroci mincino si n zilele de pe urm as i Biblia ofer a un test dup a care s a le turile pentru a putea deosebi ce este adev ncerc am nv a ta arat de ce este fals. Marele test este Legea lui Dumnezeu, care este aplicat a att pentru probarea profe tiilor, ct s i a moralit a tii caracterului prorocilor. Dac a nu aveau s a mai e profe tii adev arate n zilele de pe urm a, era cu mult mai simplu s a se declare a sa s i s a se taie din r ad acin a orice posibilitate a am agirii, dect s a se dea un test prin care s a se ncerce acestea, ca s i cum ar putut s i unele false, s i unele adev arate. n Isaia 8, 19.20 este o profe tie despre spiritele familiare din vremurile de acum, iar Legea este dat a ca test: La Lege s i la M arturie; c aci dac a nu vorbesc n conformitate cu acest cuvnt, aceasta este pentru c a nu exist a lumin a n ei [KJV]. De ce se spune dac a nu vorbesc din moment ce nu avea s a e nici o manifestare real a a spiritelor sau, n acela si timp, a profe tiei? Isus spune: P azi ti-v a de proroci mincino si.... i ve ti cunoa ste dup a roadele lor. Matei 7, 15.16. Aceasta este o parte a predicii de pe munte s i to ti pot vedea c a acest discurs are o aplica tie general a la biseric a, n era evanghelic a. Urmeaz a ca prorocii mincino si s a e cunoscu ti dup a roadele pe care le aduc; cu alte cuvinte, dup a moralitatea caracterului lor. Singurul standard dup a care se poate determina dac a roadele pe care le aduc ace stia sunt bune sau rele este Legea lui Dumnezeu. n felul acesta suntem adu si la Lege s i la M arturie. Profe tii adev ara ti nu numai c a vor vorbi n conformitate cu acest cuvnt, dar vor s i tr ai dup a el. Eu [139] nu ndr aznesc s a osndesc o persoan a care vorbe ste s i tr aie ste astfel. O caracteristic a dintotdeauna a prorocilor mincino si a fost aceea c a au viziuni de pace s i c a vor spune pace s i lini ste cnd o nimicire nea steptat a va veni peste ei. Cei adev ara ti vor mustra cu ndr azneal a p acatul s i vor da avertizarea despre mnia viitoare.

Introducere

153

Profetiz arile care contrazic declara tiile clare s i simple ale Cuvntului trebuie respinse. A sa Si-a nv a tat Mntuitorul ucenicii cnd i-a avertizat cu privire la modul n care se va desf as ura cea de-a doua Sa venire. Cnd Isus S-a n al tat la cer sub privirile ucenicilor S ai, ngerii au declarat n mod explicit c a acela si Isus va veni n acela si fel n care L-au v azut urcnd la cer. De aceea Isus, prev aznd lucrarea prorocilor mincino si din ultimele zile, spune: Dac a v a vor zice: Iat a-L n pustie, s a nu v a duce ti acolo! Iat a-L n od ai te ascunse, s a nu crede ti. Toate profe tiile adev arate legate de acest punct trebuie s a recunoasc a venirea Sa vizibil a din cer. De ce nu a spus Isus: Respinge ti toate profe tiile f acute n vremea aceea, c aci nu vor exista proroci adev ara ti atunci? Si El a dat pe unii apostoli; pe al tii, proroci; pe al tii, evangheli sti; tori, pentru des pe al tii, p astori s i nv a ta avr sirea sn tilor, n vederea lucr arii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pn a vom ajunge to ti la unirea credin tei s i a cuno stin tei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la n al timea staturii plin at a tii lui Hristos. Efeseni 4, 11-13 m dintr-un verset anterior c nv a ta a Hristos, cnd S-a urcat la cer a dat oamenilor daruri. Al aturi de aceste daruri sunt enumera ti torii. Scopul n apostolii, prorocii, evangheli stii, p astorii s i nv a ta vederea c aruia au fost date a fost des avr sirea sn tilor n unitate s i . Unii care m tori n zilele cuno stin ta arturisesc c a sunt pastori s i nv a ta noastre sus tin c a aceste daruri s i-au mplinit pe deplin obiectivul, cu , acum [140] mai bine de optsprezece secole n urm as i, ca o consecin ta au ncetat. Si atunci de ce s a nu arunc am la o parte titlurile lor de tori? Dac pastori s i nv a ta a slujba de profet se limiteaz a prin acest text la biserica primar a, atunci s i cu cea de evanghelist este la fel s i cu toate celelalte; c aci aici nu se face nici o deosebire. Haide ti s a ne gndim o clip a asupra acestui punct. Toate aceste daruri au fost date pentru des avr sirea sn tilor n unitate, cuno stin te s i spirit. Sub inuen ta lor, biserica primar a s-a bucurat, o vreme, de acea unitate: Mul timea celor ce crezuser a era o inim as i un reasc suet. Si se pare c a o consecin ta a a acestei unit a ti era c a apostolii m arturiseau cu mult a putere despre nvierea Domnului Isus. Si un mare har era peste to ti. Faptele Apostolilor 4, 31-33. Ct de vrednic a de dorit este o asemenea stare de lucruri acum! ns a apostazia, prin inuen ta ei de dezbinare s i ntinare, a mnjit

154

Scrieri timpurii

splendoarea bisericii frumoase s i a mbr acat-o n sac. Rezultatul a fost dezbinarea s i dezordinea. Nu a fost niciodat a o diversitate a credin telor n cre stinism ca n zilele noastre. Dac a darurile erau necesare pentru a p astra unitatea bisericii primare, cu ct mai mult este nevoie de ele acum pentru a restabili unitatea! Si faptul c a scopul lui Dumnezeu este de a reface unitatea bisericii n zilele de pe urm a dovedit de profe este cu prisosin ta tii. Suntem asigura ti c a str ajerii vor vedea cu ochii lor cum Domnul va aduce Sionul napoi. De asemenea, c a n vremea sfr sitului cei n telep ti vor n telege. Cnd se va mplini acest lucru, va exista o unitate a credin tei ntre to ti aceia pe care-i socote ste Dumnezeu n telep ti; ntruct cei care n teleg n realitate corect trebuie n mod necesar s a n teleag a mpreun a la fel. aceast Ce va face cu putin ta a unitate, dac a nu darurile care au fost date tocmai n acest scop? Pornind de la considera tii ca acestea, este evident c a starea de de, s avr sire a bisericii, prev azut a aici, este nc a n viitor; n consecin ta aceste daruri nu s i-au mplinit nc a scopul. Aceast a Epistol a c atre [141] efeseni a fost scris a n anul 64 d. Hr., cam cu doi ani nainte ca Pavel s a-i spun a lui Timotei c a era gata s a e turnat ca o jertf a de b autur a s i c a timpul plec arii sale era aproape. Semin tele apostaziei ncol teau acum n biseric a, pentru c a Pavel spusese cu zece ani n urm a, n a doua sa Epistol a c atre tesaloniceni c a taina f ar adelegii a s i nceput s a lucreze. Lupi r apitori erau acum gata s a intre s i s a nu cru te turma. Biserica nu se n al ta s i nu nainta c atre acea des avr sire a unit a tii descrise n text, ci era pe punctul de a sf siat a de partide s i tulburat a de dezbin ari. Apostolul s tia aceasta; prin urmare, el trebuie s a privit dincolo de marea apostazie, c atre perioada de strngere a r am as i tei poporului lui Dumnezeu, cnd a zis: Pn a vom ajunge to ti la unirea credin tei. Efeseni 4, 13. De aici deducem c a darurile care au fost l asate n biseric a nu au reu sit s a- si fac a lucrarea la timpul lor. Nu stinge ti Duhul. Nu dispre tui ti prorociile, ci cerceta ti toate lucrurile s i p astra ti ce este bun. 1 Tesaloniceni 5, 19-21 n aceast a epistol a, apostolul introduce subiectul celei de-a doua a lumii, veniri a Domnului. El descrie apoi starea de necredin ta n acea vreme, care spune pace s i lini ste, cnd ziua Domnului este gata s a se dezl an tuie asupra lor s i nimicirea nea steptat a s a vin a asupra lor ca un ho t noaptea. El ndeamn a apoi erbinte biserica, avnd n vedere aceste lucruri, s a e treaz a, s a vegheze s i s a nu

Introducere

155

adoarm a. Printre ndemnurile care urmeaz a, se a a cuvintele pe care le-am citat: Nu stinge ti Duhul etc. Unii ar putea crede c a aceste trei versete sunt complet separate unul de cel alalt prin sensul pe care l au; dar exist a o leg atur a reasc a n ordinea n care stau. Persoana care stinge Duhul va l asat a s a dispre tuiasc a profe tiile, care sunt roada legitim a a Spiritului Sfnt. Voi turna Duhul Meu peste orice f aptur a; ii s i icele voastre vor proroci. Ioel 2, 28. [142] Expresia cerceta ti toate lucrurile este limitat a la subiectul aat n discu tie, profetizarea, s i avem datoria de a pune la prob a duhurile prin testele pe care ni le-a dat Dumnezeu n Cuvntul S au. Am agirile spirituale s i profe tiile mincinoase abund a n timpul de acum; s i f ar a ndoial a c a textul acesta are aici o aplica tie special a. Dar observa ti c a apostolul nu spune respinge ti toate lucrurile, ci cerceta ti toate lucrurile s i p astra ti ce este bun. Dup a aceea, voi turna Duhul Meu peste orice f aptur a; ii s i icele voastre vor proroci, b atrnii vo stri vor visa visuri s i tinerii vo stri vor avea vedenii. Chiar s i peste robi s i peste roabe voi turna Duhul Meu n zilele acelea. Voi face s a se vad a semne n ceruri s i pe p amnt: snge, foc s i stlpi de fum; soarele se va preface n ntuneric s i luna n snge nainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare s i nfrico sat a. Atunci oricine va chema Numele Domnului va mntuit. C aci mntuirea va pe muntele Sionului s i la Ierusalim, cum a f ag aduit Domnul, s i ntre cei r ama si, pe care-i va chema Domnul. Ioel 2, 28-32 Aceast a profe tie a lui Ioel, care vorbe ste despre rev arsarea Duhului Sfnt n zilele de pe urm a, nu a fost mplinit a toat a la nceputul dispensa tiunii evanghelice. Lucrul acesta reiese clar din minunile din ceruri s i de pe p amnt, introduse n acest text, minuni care trebuia s a precead a ziua Domnului, ziua aceea mare s i nfrico sat a . toare este nc De si semnele au fost, acea zi nfrico sa a n viitor. Toat a dispensa tiunea evanghelic a poate numit a zilele de pe urm a, dar a spune c a zilele de pe urm a sunt n urm a cu optsprezece secole este absurd. Ele se ntind pn a la ziua Domnului s i la izb avirea r am as i tei poporului lui Dumnezeu: C aci mntuirea va pe muntele Sionului s i la Ierusalim, cum a f ag aduit Domnul, s i ntre cei r ama si, pe care-i [143] va chema Domnul. , care exist Aceast a r am as i ta a n mijlocul semnelor s i minunilor care vestesc venirea zilei celei mari s i nfrico sate a Domnului, este

156

Scrieri timpurii

f ar a ndoial a r am as i ta semin tei femeii despre care se vorbe ste n Apocalipsa 12, 17 ultima genera tie a bisericii de pe p amnt. Si balaurul, mniat pe femeie, s-a dus s a fac a r azboi cu r am as i ta semin tei ei, care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i au m arturia lui Isus Hristos. R am as i ta bisericii evanghelice va avea darurile. R azboiul se va da mpotriva ei pentru c a membrii acesteia p azesc poruncile lui Dumnezeu s i au m arturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12, 17). n Apocalipsa 19, 10, m arturia lui Isus Hristos este denit a ca ind spiritul profe tiei. ngerul a spus: Eu sunt un mpreun a slujitor cu tine s i cu fra tii t ai, care p astreaz a m arturia lui Isus. n Apocalipsa 22, 9, acelea el repet a n esen ta si cuvinte, dup a cum urmeaz a: Eu sunt un mpreun a-slujitor cu tine s i cu fra tii t ai, prorocii. Comparnd textele, vedem for ta expresiei: M arturia lui Isus este spiritul profe tiei. Dar m arturia lui Isus include toate darurile date de Acel Spirit unic. Pavel spune: Mul tumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat n Isus Hristos. C aci n El a ti fost mbog a ti ti n toate privin tele, cu orice vorbire s i cu orice . n felul acesta, m cuno stin ta arturia despre Hristos a fost bine nt arit a n mijlocul vostru; a sa c a nu duce ti lips a de nici un fel de dar, n a steptarea ar at arii Domnului nostru Isus Hristos. 1 Corinteni 1, 4-7. M arturia lui Hristos a fost conrmat a n biserica din Corint; s i care a fost rezultatul? Nu duceau lips a de nici un dar. Si atunci nu suntem noi ndrept a ti ti s a tragem concluzia c a n momentul conrm arii depline a r am as i tei prin m arturia lui Isus ace stia nu vor duce lips a de nici un fel de dar, a steptnd venirea Domnului nostru Isus Hristos? Roswell F. Cottrell [144] [145]

C aderea lui Satana


Satana a fost odat a un nger onorat n cer, al aturi de Hristos. Fa ta sa, ca s i a celorlal ti ngeri, era plin a de blnde te s i exprima . fericirea. Fruntea sa era nalt as i lat a, ar atnd o mare inteligen ta nf a ti sarea sa exterioar a era perfect a; purtarea, nobil as i maiestuoas a. Dar cnd Dumnezeu I-a spus Fiului S au s a facem om dup a chipul s i nf a ti sarea noastr a, Satana a fost invidios pe Isus. El dorea s a fost consultat n privin ta cre arii omului s i, pentru c a nu i se ceruse sfatul, s-a umplut de invidie, gelozie s i ur a. Dorea s a primeasc a cele mai nalte onoruri n cer, al aturi de Dumnezeu. Pn a n acest moment, tot cerul fusese ntr-o ordine perfect a, n de crmuirea lui Dumnezeu. armonie s i n des avr sit a supunere fa ta Era cel mai nalt p acat s a te revol ti mpotriva ordinii s i voin tei Sale. Tot cerul p area n erbere. ngerii erau organiza ti n companii, ecare ind condus a de un nger de grad superior. Satana, ambi tios s a se nal te pe sine s i nevoind s a se supun a autorit a tii lui Isus, r aspndea insinu ari mpotriva guvern arii lui Dumnezeu. Unii dintre ngeri simpatizau cu Satana n r azvr atirea lui, iar al tii sus tineau cinstea s i n telepciunea lui Dumnezeu pentru faptul c a d aduse autoritate Fiului S au. ntre ngeri s-a f acut dezbinare. Satana s i simpatizan tii lui se luptau s a preschimbe modul de conducere al lui Dumnezeu. Doreau s a cerceteze n telepciunea de nep atruns a lui Dumnezeu s i s a p atrund a motivul pentru care Isus fusese n al tat s i nzestrat cu [146] conducere s i putere nelimitat a. Ei s-au r azvr atit mpotriva autorit a tii Fiului. Toat a o stirea ngereasc a a fost chemat a naintea Tat alui pentru a se hot ar ecare caz n parte. S-a decis c a Satana trebuie exclus din cer, mpreun a cu ngerii care i se al aturaser a n r azvr atire. Apoi, n cer a fost r azboi. ngerii s-au angajat n b at alie; Satana dorea s a-L nving a pe Fiul lui Dumnezeu s i pe cei care erau supu si voin tei Lui. Dar ngerii cei buni s i credincio si au biruit s i Satana a fost alungat din cer mpreun a cu cei ce-l urmaser a. Dup a ce Satana s i cei ce c azuser a o dat a cu el au fost izgoni ti din cer s i el s i-a dat seama c a pierduse pentru totdeauna toat a puritatea 157

158

Scrieri timpurii

s i slava acestuia, s-a c ait s i a dorit s a e readus n cer. Era dispus s a- si reia pozi tia sau orice alt a pozi tie n care ar putut numit. Dar nu; cerul nu trebuie pus n primejdie. Tot cerul putea ntinat dac a ar fost adus napoi; c aci p acatul si aa originea n el s i semin tele r azvr atirii erau n el. Att el, ct s i cei ce-l urmaser a au plns s i au implorat s a e readu si n favoarea lui Dumnezeu. Dar p acatul lor ura, invidia s i gelozia lor fusese att de mare nct Dumnezeu nu-l putea s terge. El trebuia s a r amn a pentru a- si putea primi pedeapsa nal a. Cnd Satana a devenit pe deplin con stient c a nu exista nici o posibilitate prin care s a recapete favoarea lui Dumnezeu, au nceput s a se manifeste ura s i r autatea lui. S-a consultat cu ngerii lui s i a fost f acut un plan pentru a continua lupta mpotriva conducerii lui Dumnezeu. Cnd Adam s i Eva au fost pu si n frumoasa gr adin a, ca acest Satana f acea planuri pentru a-i nimici. Era cu neputin ta cuplu fericit s a e privat de fericirea lor, dac a ascultau de Dumnezeu. Satana nu- si putea exercita puterea asupra lor, dac a ace stia nu-L nesocoteau mai nti pe Dumnezeu s i nu pierdeau favoarea Sa. Trebuia f acut de aceea un plan pentru a-i duce la neascultare, pentru [147] a provoca nemul tumirea lui Dumnezeu s i a adu si sub inuen ta direct a a lui Satana s i a ngerilor lui. S-a hot art ca Satana s a ia de om. El trebuia s o alt a form as i s a arate interes fa ta a provoace nencredere cu privire la sinceritatea lui Dumnezeu s i s a-i fac a s a aib a ndoieli c a spusele lui Dumnezeu ar nsemnat chiar acel lucru; dup a aceea, el trebuia s a le strneasc a curiozitatea s i s a-i determine s a se amestece n planurile nep atrunse ale lui Dumnezeu nsu si p acatul de care se f acuse vinovat Satana- si s a cerceteze cauza restric tiei legate de pomul cuno stin tei binelui s i r aului.

C aderea omului
ngerii sn ti vizitau adesea gr adina s i i nv a tau pe Adam s i pe Eva cum s a lucreze s i i informau, de asemenea, despre r azvr atirea s i c aderea lui Satana. ngerii i-au avertizat cu privire la Satana s i le-au spus s a nu se despart a unul de altul n timpul lucrului, c aci ar putut s a intre n contact cu acest vr ajma s c azut. n acela si timp, ngerii le-au cerut s a urmeze ndeaproape ndrum arile pe care li le d aduse dect n supunere des Dumnezeu, c aci nu erau n siguran ta avr sit a. Atunci, acest du sman c azut nu putea avea nici o putere asupra lor. Satana s i-a nceput lucrarea cu Eva, pentru a o face s a e neascult atoare. Prima ei gre seal a a fost c a a umblat departe de so tul ei, apoi pentru c a a z abovit lng a pomul oprit s i dup a aceea, pentru c a a ascultat de vocea ispititorului s i a ndr aznit chiar s a se ndoiasc a de faptul c a Dumnezeu spusese n ziua n care vei mnca din el vei muri negre sit. Ea s-a gndit c a poate Domnul nu a vrut s a spun a chiar aceasta s i, aventurndu-se, s i-a ntins mna, a luat un fruct s i a mncat. Acesta era frumos la privit s i pl acut la gust. Apoi a fost invidioas a c a Dumnezeu tinea departe de ei ceea ce era de fapt pentru binele lor s i a oferit so tului ei fructul, n felul acesta ispitindu-l. I-a [148] spus lui Adam tot ceea ce spusese s arpele s i s i-a exprimat uimirea c a acesta avea darul vorbirii. Am v azut o triste te acoperind fa ta lui Adam. P area uluit s i tem ator. P area c a n mintea lui se d a o lupt a. Era sigur c a acesta era du smanul mpotriva c aruia fuseser a avertiza ti s i c a so tia lui trebuia s a moar a. Trebuia ca ei s a se despart a. Dragostea lui pentru Eva era puternic as i, cuprins de cea mai neagr a descurajare, s-a hot art s a-i mp art as easc a soarta. A luat fructul s i l-a mncat repede. Atunci Satana a jubilat. Se r azvr atise n cer s i c stigase simpatizan ti care l iubeau s i l-au urmat n r azvr atirea lui. C azuse s i i f acuse s i pe al tii s a cad a mpreun a cu el. Si acum o ispitise pe femeie s a se ndoiasc a de Dumnezeu, s a-i studieze cu un ochi critic n telepciunea s i s a caute s a-i p atrund a planurile des avr site n n telepciune. Satana s tia 159

160

Scrieri timpurii

de Eva, c a femeia nu va c adea singur a. Adam, prin iubirea sa fa ta nc alcase porunca lui Dumnezeu s i c azuse mpreun a cu ea. Stirea despre c aderea omului s-a r aspndit n tot cerul. Toate harpele au t acut. ngerii s i-au aruncat cununile de pe cap, cuprin si de triste te. Tot cerul era n erbere. S-a tinut un consiliu pentru a se hot ar ce trebuia f acut cu perechea vinovat a. ngerii se temeau c a Adam s i Eva si vor ntinde mna s i vor mnca din pomul vie tii, devenind astfel p ac ato si nemuritori. Dar Dumnezeu a spus c a i va izgoni pe p ac ato si din gr adin a. Au fost trimi si de ndat a ngeri s a p azeasc a drumul care ducea c atre pomul vie tii. Acesta a fost planul de elaborat al lui Satana, ca Adam s i Eva s a e neascult atori fa ta Dumnezeu, s a aib a parte de nemul tumirea Sa s i apoi s a m annce din pomul vie tii pentru a putea tr ai ve snic n p acat s i neascultare s i astfel p acatul s a e eternizat. ns a au fost trimi si ngeri sn ti ca s a-i izgoneasc a din gr adin as i s a le taie calea c atre pomul vie tii. Fiecare [149] din ace sti ngeri puternici tinea n mna dreapt a ceva care sem ana cu o sabie str alucitoare. Apoi Satana a triumfat. Prin c aderea lui, i f acuse s i pe al tii s a sufere. El fusese izgonit din cer, ei, din Paradis.

Planul de mntuire
Triste tea a umplut cerul cnd s-a realizat faptul c a omul era pierdut s i c a lumea pe care o crease Dumnezeu avea s a e populat a cu muritori condamna ti la mizerie, boal as i moarte s i c a nu exista nici o cale de sc apare pentru cel vinovat. ntreaga familie a lui Adam trebuia s a moar a. Apoi L-am v azut pe iubitul Isus s i am z arit o expresie de compasiune s i triste te pe fa ta Sa. L-am v azut n scurt timp apropiindu-se de lumina str alucitoare care l nv aluia pe Tat al. ngerul care m a nso tea a zis: El discut a n mod nemijlocit cu Tat al S au. Nelini stea ngerilor p area foarte intens a n timp ce Isus discuta cu Tat al Lui. De trei ori a fost nv aluit de lumina glorioas a din jurul Tat alui, iar a treia oar a a ie sit de la Tat al s i I-am putut vedea persoana. Fa ta i era calm a, netulburat a de vreo nelini ste sau necaz s i str alucea de o frumuse te pe care cuvintele nu o pot descrie. Apoi a f acut cunoscut o stirii ngerilor c a fusese croit a o cale de sc apare pentru omul pierdut. Le-a spus c a intervenise la Tat al S au s i Se oferise ca r s a-Si dea propria via ta ascump arare, s a ia asupra Sa sentin ta de condamnare la moarte, pentru ca prin El omul s a poat a g asi iertare; ca prin meritele sngelui S au s i ascultare de Legea lui Dumnezeu ei s a poat a redobndi favoarea lui Dumnezeu s i s a e adu si napoi n gr adina cea minunat as i s a m annce din rodul pomului vie tii. La nceput, ngerii nu s-au putut bucura; c aci Comandantul lor nu le-a ascuns nimic, ci a desf as urat naintea lor planul de mntuire. [150] Isus le-a spus c a va sta ntre mnia Tat alui S au s i omul vinovat, c a va purta nelegiuirea s i dispre tul s i c a numai pu tini l vor primi ca Fiu al lui Dumnezeu. Aproape to ti l vor ur s i respinge. Va renun ta la slava Sa din cer, Se va ar ata pe p amnt ca om, Se va umili ca direct om, Se va familiariza prin experien ta a cu diferitele ispite de care este asaltat omul, pentru a s ti cum s a-i ajute pe cei care sunt ispiti ti; s i c a, n cele din urm a, dup a mplinirea misiunii Sale ca tor, va dat n minile oamenilor s nv a ta i va suferi aproape orice pe care Satana s cruzime s i suferin ta i ngerii lui vor putea s a le inspire oamenilor r ai. C a va muri de moartea cea mai crud a, atrnat 161

162

Scrieri timpurii

ntre cer s i p amnt, asemenea unui p ac atos vinovat; c a va ndura ore de agonie nor atoare, la care nici ngerii nu vor putea privi, ci si vor acoperi fe tele pentru a nu mai vedea acea priveli ste. Si nu avea s a sufere numai o agonie trupeasc a, ci s i una a min tii, cu care cea zic a nu poate n nici un fel comparat a. Greutatea p acatelor ntregii lumi avea s a e asupra Lui. Le-a spus c a va muri s i c a va nvia din nou a treia zi s i Se va n al ta la Tat al S au pentru a mijloci n favoarea omului vinovat, nd ar atnic. ngerii s-au prosternat naintea Lui. Si-au oferit vie tile. Isus le-a spus c a i va salva pe mul ti prin moartea Sa s i c a via ta unui nger nu putea pl ati datoria. Doar via ta Lui putea acceptat a de Tat al ca pre t de r ascump arare pentru om. Isus le-a mai spus c as i ei aveau de jucat un rol: s a e cu El s i, n anumite momente, s a-L nt areasc a; c a va lua asupra Sa natura c azut a a omului s i c a t aria Lui nu avea s a e nici m acar egal a cu a lor; c a vor martorii umilirii s i marilor Lui suferin te; s i c a, v aznd umilin tele ndurate de El s i ura oamenilor [151] ndreptat a c atre El, vor mi sca ti de cea mai profund a emo tie s i, de El, vor dori s din iubirea pe care o au fa ta a-L salveze s i s a-L izb aveasc a de uciga sii Lui, dar c a nu trebuie s a intervin a pentru a mpiedica nimic din tot ceea ce vor vedea; s i c a ei vor avea un rol de jucat n nvierea Lui; c a planul de mntuire fusese pus la punct s i c a Tat al acceptase acest plan. Cu o triste te sfnt a, Isus i-a mngiat s i i-a ncurajat pe ngeri, spunndu-le c a, dup a toate acestea, cei pe care i va r ascump ara vor cu El s i c a, prin moartea Sa, i va mntui pe mul ti s i l va nimici pe cel care are puterea mor tii. Iar Tat al S au i va da mp ar a tia s i m are tia mp ar a tiei de sub toat a ntinderea cerului s i va a Lui n veci de veci. Satana s i cei p ac ato si vor nimici ti, pentru a nu mai tulbura niciodat a cerul sau noul p amnt cur a tit. Isus a cerut o stirii cere sti s a se mpace cu planul pe care-L acceptase Tat al s i s a se bucure c a, prin moartea Sa, omul c azut putea din nou n al tat pentru a ob tine favoarea lui Dumnezeu s i a se bucura de cer. Atunci cerul a fost umplut de bucurie, de o bucurie inexprimabil a. Si ceata ngereasc a a intonat o cntare de laud as i adorare. Si-au atins harpele s i au cntat ntr-un ton mai nalt dect nainte, din cauza marii ndur ari s i bun avoin te din partea lui Dumnezeu, pentru c aa dat pe preaiubitul S au Fiu s a moar a pentru un neam de r azvr ati ti. Lauda s i adora tia au fost rev arsate pentru t ag aduirea de sine s i jertfa

Planul de mntuire

163

lui Isus; pentru c a a consim tit s a p ar aseasc a snul Tat alui S au s i a de suferin s ales o via ta ta i chin s i o moarte ru sinoas a, ca s a poat a da altora. via ta ngerul a spus: Crezi c a Tat al L-a dat pe preaiubitul S au Fiu f ar a o lupt a? Nu, nu. Chiar s i Dumnezeul cerurilor a avut o lupt a, dac a s a-l lase pe omul vinovat s a piar a sau s a-L dea pe iubitul S au Fiu s a moar a pentru el. ngerii erau att de interesa ti de mntuirea omului, nct s-au g asit printre ei unii care doreau s a- si cedeze slava [152] s i s a- si dea via ta pentru omul care pierea. Dar, a spus ngerul care m a nso tea, aceasta nu ar realizat nimic. Nelegiuirea era att de mare, nct via ta unui nger nu putea pl ati datoria. Nimic, n afara mor tii s i mijlocirii Fiului lui Dumnezeu, nu putea pl ati datoria s i . salva pe omul pierdut dintr-o durere s i nenorocire f ar a speran ta Dar lucrarea ce a fost dat a ngerilor era ca ei s a coboare s i s a urce cu balsam nt aritor adus din slav a pentru a-L mngia pe Fiul lui Dumnezeu n suferin tele Sale s i a-I sluji. Lucrarea lor era s i de a-i p azi s i feri pe supu sii harului de ngerii r ai s i de ntunericul care era aruncat n mod constant n jurul lor de c atre Satana. Am v azut lui Dumnezeu s c a-I era cu neputin ta a schimbe Legea pentru a-l salva pe omul pierdut, care pierea; de aceea a acceptat ca Fiul S au drag s a moar a pentru p acatele omului. Satana s-a bucurat din nou mpreun a cu ngerii lui c a a putut, prin provocarea c aderii omului, s a-L trag a jos pe Fiul lui Dumnezeu din pozi tia Sa n al tat a. Le-a spus ngerilor lui c a atunci cnd Isus va lua asupra Sa rea c azut a a omului, el putea s a-L cople seasc as i s a mpiedice mplinirea planului de mntuire. Mi-a fost ar atat Satana a sa cum a fost odat a, un nger fericit s i n al tat. Apoi, mi-a fost ar atat a sa cum este acum. Are nc ao alur a regeasc a. Tr as aturile lui sunt nc a nobile, c aci este un nger c azut. Dar expresia fe tei sale este plin a de nelini ste, griji, nefericire, r autate, ur a, viclenie, n sel aciune s i de orice r au. Am observat n mod deosebit acea expresie care a fost odat a att de nobil a. Fruntea i se tr agea napoi ncepnd de la ochi. Am v azut c a fusese att de mult aplecat spre r au, nct toate nsu sirile bune i se stricaser as i se dezvoltaser a toate tr as aturile rele. Ochii i erau vicleni, s ire ti s i erau foarte p atrunz atori. Constitu tia i era robust a, dar carnea i atrna . Cnd l priveam, b asc a la mini s i fa ta arbia i se odihnea n mna [153] stng a. P area c a este dus pe gnduri. Sursul de pe fa ta lui, care

164

Scrieri timpurii

m-a f acut s a tremur, era att de plin de r au s i de viclenie satanic a. Sursta acesta este cel pe care-l a seaz a numai nainte de a sigur de victima lui s i, pe m asur a ce si leag a bine victima n capcan a, devine de-a dreptul oribil.

Prima venire a lui Hristos


Mi-a fost ar atat timpul n care Isus trebuia s a ia asupra Sa rea omului, s a Se umileasc a n trup omenesc s i s a sufere ispitele lui Satana. Na sterea Sa s-a desf as urat f ar a a nso tit a de grandoarea lumeasc a. S-a n ascut ntr-un staul s i p atu tul I-a fost o iesle; cu toate acestea, na sterea I-a fost onorat a cu mult mai mult dect oric arui u al oamenilor. ngeri din cer i-au anun tat pe p astori de venirea lui Isus s i lumina s i slava de la Dumnezeu le-au nso tit m arturia. Ceata de ngeri s i-au atins harpele s i I-au dat slav a lui Dumnezeu. Ei au vestit triumf ator sosirea Fiului lui Dumnezeu ntr-o lume c azut a, ca s a duc a la ndeplinire lucrarea de r ascump arare s i, prin moartea Sa, ve s a aduc a omului pace, fericire s i via ta snic a. Dumnezeu a onorat venirea Fiului S au. ngerii I s-au nchinat. ngerii lui Dumnezeu erau deasupra locului n care era botezat El; Duhul Sfnt a cobort n forma unui porumbel s i a venit peste El s i, n timp ce oamenii priveau uimi ti peste m asur a, cu ochii tint a la El, s-a auzit din cer glasul Tat alui, zicnd: Tu e sti Fiul Meu preaiubit! n Tine mi g asesc toat a pl acerea Mea! Ioan nu era sigur c a Mntuitorul era cel care venise la el pentru a-L boteza n apa Iordanului. Dar Dumnezeu i f ag aduise un semn prin care avea s a-L cunoasc a pe Mielul lui Dumnezeu. Acel semn a fost dat cnd porumbelul s-a a sezat peste Isus s i slava lui Dumnezeu [154] a str alucit peste tot n jurul S au. Ioan a ntins mna, ar atnd c atre Isus, s i a strigat cu un glas puternic: Iat a Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatul lumii! Ioan s i-a anun tat ucenicii c a Isus este Mesia cel f ag aduit, Mntuitorul lumii. C atre ncheierea lucr arii lui, el s i-a nv a tat ucenicii tor. Via s a priveasc a la Isus s i s a-L urmeze ca ind Marele nv a ta ta lui Ioan a fost plin a de ntristare s i t ag aduire de sine. El a vestit prima venire a lui Hristos, dar nu i s-a ng aduit s a-I vad a minunile s i s a se bucure de puterea pe care o manifesta El. Cnd Isus avea tor, Ioan s s a se declare pe Sine ca nv a ta tia c a el trebuie s a moar a. 165

166

Scrieri timpurii

Vocea lui a fost rareori auzit a, cu excep tia pustiei. Via ta lui a fost singuratic a. Nu s-a legat de familia tat alui s au, pentru a se bucura de societatea ei, ci a l asat-o pentru a- si mplini misiunea. Mul timi de oameni p ar aseau ora sele agitate s i satele s i se ndreptau c atre pustie pentru a asculta cuvintele minunatului profet. Ioan lovea cu securea la r ad acina copacului. El mustra p acatul, f ar a a se teme de consecin te s i preg atea calea pentru Mielul lui Dumnezeu. Irod era mi scat n timp ce asculta m arturiile puternice, directe ale lui Ioan s i, cu un interes profund, a ntrebat ce trebuia s a fac a pentru a deveni ucenicul lui. Ioan cuno stea c a el era pe punctul de a se c as atori cu so tia fratelui s au, ct a vreme so tul ei tr aia nc a, s i i-a spus cu credincio sie lui Irod c a acest lucru nu era drept. Irod nu era dispus s a fac a vreun sacriciu. S-a c as atorit cu so tia fratelui , s au s i, prin nrurirea ei, l-a prins pe Ioan s i l-a aruncat n temni ta inten tionnd, cu toate acestea, s a-i dea drumul. n timp ce st atea acolo, nchis, Ioan a auzit prin ucenicii lui despre lucr arile pline de putere ale lui Isus. El nu-I putea asculta cuvintele pline de har; dar ucenicii l-au anun tat s i l-au mngiat cu ceea ce auziser a. Curnd dup a aceea, Ioan a fost decapitat, prin inuen ta folosit a de so tia [155] lui Irod. Am v azut c a cei mai umili ucenici, care L-au urmat pe Isus, care au fost martori la minunile Sale s i au ascultat cuvintele alin atoare care ie seau de pe buzele Lui, erau mai mari dect Ioan Botez atorul; cu alte cuvinte, ei au fost mai n al ta ti s i mai onora ti s i au avut mai mult a bucurie n vie tile lor. Ioan a venit n duhul s i puterea lui Ilie, pentru a vesti prima venire a lui Isus. Aten tia mi-a fost ndreptat a c atre zilele de pe urm a s i am v azut c a Ioan i reprezenta pe aceia care vor merge n duhul s i puterea lui Ilie pentru a vesti ziua mniei s i cea de-a doua venire a lui Isus. Dup a botezul lui Isus n Iordan, El a fost mnat de Duhul n pustie pentru a ispitit de diaDuhul Sfnt l preg atise pentru acea scen a deosebit a a ispitelor aprige. El a fost ispitit patruzeci de zile de c atre Satana s i n acele zile nu a mncat nimic. Totul era nepl acut n jurul S au, un loc pe care rea omeneasc a era ispitit a s a-l resping a. Era cu arele s albatice s i cu diavolul ntr-un loc pustiu, singuratic. din pricina postului s Fiul lui Dumnezeu era palid s i tras la fa ta i suferin tei. Dar calea pe care trebuia s-o urmeze era trasat as i trebuia s a mplineasc a lucrarea pe care venise s-o nf aptuiasc a.

Prima venire a lui Hristos

167

Satana a protat de suferin tele Fiului lui Dumnezeu s i s-a preg atit s a-L atace cu ispite multiple, spernd s a ob tin a biruin ta asupra Lui, pentru c a Se smerise pe Sine lund trup de om. Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu, porunce ste pietrei acesteia s a se fac a pine. L-a ispitit pe Isus s a accepte s a-i dea dovada c a El este Mesia. Isus i-a r aspuns cu blnde te: Este scris, omul nu tr aie ste numai cu pine, ci cu orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu. Satana c auta o discu tie n contradictoriu cu Isus, legat a de faptul c a El era Fiul lui Dumnezeu. A adus ca argument starea lui de [156] s sl abiciune s i suferin ta i a armat cu l aud aro senie c a el era mai puternic dect Isus. Dar cuvntul rostit din cer, Tu e sti Fiul Meu preaiubit, n Tine mi g asesc toat a pl acerea Mea era de-ajuns pentru a-L sus tine pe Isus n toate suferin tele Sale. Am v azut c a Hristos nu avea de ce s a-l conving a pe Satana de puterea Sa sau de faptul c a El era Mntuitorul lumii. Satana avea dovezi suciente legate de pozi tia n al tat as i autoritatea Fiului lui Dumnezeu. Tocmai refuzul lui de a se supune autorit a tii lui Hristos l alungase din cer. Pentru a- si manifesta puterea, Satana l-a dus pe Isus la Ierusalim s i L-a a sezat pe strea sina templului s i L-a ispitit s a-i fac a dovada c a El era Fiul lui Dumnezeu, aruncndu-Se de la acea n al time ame titoare. Satana a citat cuvintele Inspira tiei: C aci este scris: El va porunci ngerilor Lui s a Te p azeasc a s i: Ei Te vor lua pe mini ca nu cumva s a Te love sti cu piciorul de vreo piatr a. R aspunzndui, Isus a zis: S-a spus: S a nu ispite sti pe Domnul, Dumnezeul t au. Satana dorea s a-L fac a pe Isus s a Se ncumete s a mizeze pe mila Tat alui S au s i s a-Si ri ste via ta nainte de ndeplinirea misiunii Sale. Sperase c a planul de mntuire avea s a e sueze; dar planul era prea bine pus la punct pentru a dejucat sau stricat de Satana. Hristos este exemplul pentru to ti cre stinii. Cnd sunt ispiti ti sau drepturile lor sunt puse la ndoial a, ei ar trebui s a ndure totul cu r abdare. Nu trebuie s a simt a c a au dreptul s a-L cheme pe Domnul s a-Si etaleze puterea, pentru ca ei s a poat a ob tine biruin ta mpotriva du smanilor lor, dect dac a Dumnezeu poate onorat n mod direct prin aceasta. Dac a Isus S-ar aruncat de pe strea sina Templului, El nu I-ar dat slav a Tat alui; c aci nimeni nu ar fost martor la acest lucru n afar a de Satana s i ngerii lui Dumnezeu. Si aceasta ar nsemnat ispitirea Domnului s a-Si arate puterea naintea celui mai [157] nver sunat vr ajma s al S au.

168

Scrieri timpurii

Ar nsemnat s a cedeze naintea celui pe care Isus venise s a-l biruie. Diavolul L-a suit pe un munte nalt, I-a ar atat ntr-o clip a toate mp ar a tiile p amntului s i I-a zis: Tie ti voi da toat a st apnirea s i slava acestor mp ar a tii; c aci mie mi este dat as i o dau oricui voiesc. Dac a, dar, Te vei nchina naintea mea, toat a va a Ta. Drept r aspuns, Isus i-a zis: napoia Mea, Satano! Este scris: S a te nchini Domnului, Dumnezeului t au s i numai Lui s a-I sluje sti. Satana I-a nf a ti sat lui Isus mp ar a tiile lumii n cea mai atr ag atoare lumin a. El s-a oferit s a renun te la preten tiile pe care le avea asupra bog a tiilor p amntului, dac a Isus avea s a i Se nchine acolo. Dac a planul mntuirii avea s a e dus pn a la cap at s i Isus murea pentru a-l r ascump ara pe om, Satan s tia c a propria lui putere avea s a-i e limitat as i luat a n cele din urm as i c a urma s a e nimicit. Din acest motiv, planul s au elaborat era acela de a mpiedica, dac a era cu , ducerea la bun sfr putin ta sit a marii lucr ari care fusese nceput a de Fiul lui Dumnezeu. Dac a planul de r ascump arare avea s a dea gre s, Satana avea s a- si p astreze mp ar a tia a c arei st apnire o pretindea atunci. Si, dac a avea s a izbndeasc a, i pl acea s a cread a c a va domni n opozi tie cu Dumnezeul cerurilor. Satana a jubilat cnd Isus Si-a l asat puterea s i slava s i a p ar asit cerul. El a crezut c a Fiul lui Dumnezeu a fost adus atunci n puterea lui. Ispita prinsese att de bine la perechea sfnt a n Eden, nct spera ca prin puterea s i viclenia lui satanic a s a-L nving as i pe Fiul lui s Dumnezeu s i s a- si salveze n felul acesta propria-i via ta i mp ar a tia. Dac a ar putut s a-L ispiteasc a pe Isus s a Se ndep arteze de voin ta Tat alui S au, scopul lui avea s a e atins. Dar Isus l-a ntmpinat pe ispititor cu mustrarea: napoia Mea, Satano. El nu avea s a Se [158] nchine dect naintea Tat alui S au. Satana a pretins c a mp ar a tia p amntului era a lui s i a insinuat c a Isus ar putea sc apa de toate suferin tele Sale: c a nu era nevoie s a moar a pentru a ob tine mp ar a tiile acestei lumi; c a, dac a avea s a i Se nchine, putea avea toate bog a tiile p amntului s i slava de a domni peste ele. Dar Isus a fost neclintit. Stia c a va veni vremea cnd va mp redobndi cu propria Sa via ta ar a tia de la Satana s i c a, dup a un timp, totul n cer s i pe p amnt i Se va supune. A ales via ta Lui de s suferin ta i moartea ngrozitoare ca ind calea aprobat a de Tat al S au pentru a putea deveni un mo stenitor de drept al mp ar a tiilor

Prima venire a lui Hristos

169

p amntului s i s a le primeasc a n minile Lui pentru a ale Sale pentru ve snicie. Satana avea s a e dat s i el n mna Lui pentru a nimicit prin moarte, pentru a nu-L mai tulbura vreodat a pe Isus sau pe sn ti n slav a.

Lucrarea lui Hristos


Dup a ce Satana s i-a ispr avit ispitele, s-a ndep artat pentru o vreme de Isus, ngerii I-au preg atit hran a n pustie s i L-au nt arit, iar binecuvntarea Tat alui a r amas asupra Lui. Satana e suase n ispitele lui cele mai grozave; cu toate acestea, privea n viitor c atre perioada lucr arii lui Isus, cnd avea s a- si ncerce cnd s i cnd viclenia mpotriva Lui. Spera nc a s a l biruie, incitndu-i la ur as i crim a pe cei care nu aveau s a-L primeasc a pe Isus. Satana a tinut un consiliu special cu ngerii lui. Erau dezam agi ti s i mnio si c a nu reu siser a s a fac a nimic mpotriva Fiului lui Dumnezeu. Au hot art c a trebuie s a e mai vicleni s i s a- si foloseasc a puterea la maximum pentru a s adi nencredere n mintea celor din propriul S au popor nencrederea c a El era Mntuitorul lumii s i s a-L descurajeze astfel pe Isus n [159] misiunea Sa. Indiferent ct de exact a era mplinirea ceremoniilor s i jertfelor de c atre iudei, dac a puteau tinu ti n starea de orbire n privin ta profe tiilor s i f acu ti s a cread a c a Mesia urma s a apar a ca un puternic mp arat lumesc, puteau determina ti s a-L dispre tuiasc as i s a-L resping a pe Isus. Mi-a fost ar atat c a Satana s i ngerii lui au fost foarte ocupa ti n timpul lucr arii lui Hristos, inspirnd oamenilor necredin ta, ura s i dispre tul. Adesea, cnd Isus rostea vreun adev ar ustur ator, mustrnd p acatele acestora, oamenii turbau de furie. Satana s i ngerii lui i ndemnau s a i ia via ta Fiului lui Dumnezeu. Nu o dat a au luat pietre pentru a arunca n El, dar ngerii L-au p azit s i L-au purtat departe de mul timea mnioas a, ntr-un loc sigur. Si iar as i, cnd adev arul limpede a ie sit de pe buzele Sale snte, mul timea a pus mna pe El s i L-a dus pe sprnceana unui munte, inten tionnd s a-L arunce de acolo. S-a iscat o nen telegere ntre ei cu privire la ce ar trebuit s a fac a cu El, cnd ngerii L-au ascuns din nou de privirile mul timii s i El, trecnd prin mijlocul lor, Si-a v azut de drum. Satana nc a n ad ajduia c a marele plan de mntuire avea s a dea gre s. Si-a exercitat toat a puterea pentru a mpietri inimile oamenilor s i a-i inspira cu sentimente amarnice mpotriva lui Isus. Spera c a l 170

Lucrarea lui Hristos

171

vor primi att de pu tini ca Fiu al lui Dumnezeu, nct El s a considere c a suferin tele s i jertfa Sa erau prea mari pentru un grup att de mic. Dar am v azut c a, dac a ar fost chiar s i numai doi care s a-L acceptat pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu s i ar crezut n El spre mntuirea suetelor lor, ar dus planul mai departe, spre mplinire. Isus Si-a nceput lucrarea frngnd puterea lui Satana asupra celor suferinzi. El le-a redat celor bolnavi s an atatea, le-a redat vederea celor orbi s i i-a vindecat pe s chiopi, f acndu-i s a joace de bucurie s i s a-I dea slav a lui Dumnezeu. Le-a redat s an atatea celor care fuseser a inrmi s i lega ti de puterea crud a a lui Satana timp de mul ti ani. I-a mngiat cu cuvinte pline de har pe cei sl abi ti, pe cei tremur atori [160] s i pe cei dezn ad ajdui ti. Isus i-a smuls din strnsoarea diavolului pe pe care Satana i p cei slabi, plini de suferin ta astra triumf ator aducndu-le s an atatea trupeasc as i o mare bucurie s i fericire. I-a , s readus pe mor ti la via ta i ei I-au dat slav a lui Dumnezeu pentru marea Sa putere ar atat a. El a lucrat atotputernic pentru to ti cei care au crezut n El. , Via ta lui Hristos a fost plin a de cuvinte s i fapte de bun avoin ta compasiune s i iubire. Era mereu gata s a asculte s i s a aline suferin tele celor ce veneau la El. Mul timi de oameni duceau n propriile lor persoane dovada puterii Sale divine. Cu toate acestea, dup a ce lucrarea tor. era mplinit a, mul ti se ru sinau de umilul s i totu si puternicul nv a ta ntruct crmuitorii n-au crezut n El, poporul nu era dispus s a-L accepte pe Isus. El era un om al durerii s i obi snuit cu suferin ta. Ei nu puteau suporta s a e condu si de via ta Sa sobr a, marcat a de t ag aduire de sine. Doreau s a se bucure de cinstea pe care o d a lumea. Cu toate acestea, mul ti L-au urmat pe Fiul lui Dumnezeu s i I-au ascultat turile, desf nv a ta atndu-se cu cuvintele care ie seau nc arcate de atta har de pe buzele Sale. Vorbele Sale erau pline de n teles s i totu si att de simple, nct s i cel mai slab le putea pricepe. Satana s i ngerii lui au orbit ochii s i au ntunecat priceperea iudeilor s i i-au provocat pe mai marii poporului s i pe conduc atori s a-I ia via ta Mntuitorului. Al tii au fost trimi si s a-L aduc a pe Isus la ei; dar cnd au ajuns aproape de locul n care Se aa El, au r amas foarte mira ti. L-au v azut plin de compasiune s i simpatie cnd era martorul suferin telor omene sti. L-au auzit vorbind ncurajator, cu iubire s i duio sie celor slabi s i n ap astui ti. I-au auzit s i vocea autoritar a, mustrnd puterea lui Satana s i poruncind celor nrobi ti s a

172

Scrieri timpurii

plece, liberi. Au ascultat cuvintele n telepciunii, care curgeau de pe [161] buzele Sale, s i au r amas captiva ti; nu puteau pune mna pe El. S-au ntors la preo ti s i la b atrni f ar a Isus. Cnd au fost ntreba ti De ce nu L-a ti adus? ei au povestit lucrurile la care fuseser a martori, miracolele nf aptuite de El s i cuvintele pline de n telepciune, iubire pe care le auziser s i cuno stin ta as i au sfr sit prin a spune niciodat a n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Preo tii cei mai de seam a i-au acuzat c a au fost s i ei am agi ti, iar unora dintre aprozi li s-a f acut ru sine c a nu-L aduseser a. Preo tii au ntrebat cu batjocur a dac aa crezut n El vreunul din mai marii lor. Am v azut c a mul ti dintre dreg atori s i b atrni credeau cu adev arat n Isus; dar Satana i oprea s a recunoasc a; se temeau de batjocura poporului mai mult dect se temeau de Dumnezeu. Pn a n acel moment, viclenia s i ura lui Satana nu distrusese planul de mntuire. Timpul pentru mplinirea obiectivului pentru care venise Isus n lume se apropia. Satana s i ngerii lui s-au consf atuit s i au decis s a inspire ns as i na tiunea lui Hristos s a strige cu hot arre c a vrea sngele Lui s i s a strng a asupra Lui cruzime s i dispre t. Ei sperau c a Isus nu va accepta un asemenea tratament s i astfel nu va reu si s a- si men tin a umilin ta s i blnde tea. n timp ce Satana si f acea planurile, Isus le descoperea ucenicilor cu mult a grij a suferin tele prin care trebuia s a treac a c a avea s a e r astignit s i c a va nvia a treia zi. Dar n telegerea lor p area s a e [162] amor tit as i nu au putut pricepe ce le spunea.

Schimbarea la fa ta
Credin ta ucenicilor a fost nt arit a foarte mult cu ocazia schim , cnd li s-a ng b arii la fa ta aduit s a priveasc a slava lui Hristos s i s a aud a glasul din cer care d adea m arturie despre caracterul S au divin. Dumnezeu a ales s a le dea urma silor lui Isus o puternic a dovad a c a El era Mesia cel f ag aduit, pentru ca n ntristarea amar as i dezam agirea de la r astignirea Sa ei s a nu- si piard a cu totul ncrederea. , Domnul i-a trimis pe Moise s La schimbarea la fa ta i pe Ilie s a stea de vorb a cu Isus despre suferin tele s i moartea Sa. n loc s a aleag a ngeri care s a converseze cu Fiul S au, Dumnezeu i-a ales pe cei care trecuser a ei n si si prin experien ta ncerc arilor p amntului. Ilie umblase cu Dumnezeu. Lucrarea lui fusese dureroas as i ap as atoare, c aci Domnul mustrase prin el p acatele lui Israel. Ilie a fost un profet al lui Dumnezeu; cu toate acestea, el a fost silit s a fug a din loc n loc pentru a- si salva via ta. Propriul lui neam l vna ca pe o ar a s albatic a pentru a-l putea ucide. Dar Dumnezeu l-a luat la cer pe Ilie. ngerii l-au purtat n slav as i triumf c atre cer. Moise a fost mai mare dect oricare alt om care tr aise nainte de el. Fusese foarte onorat de c atre Dumnezeu, ind privilegiat n fa , a s a vorbeasc a cu Domnul fa ta ta sa cum un om vorbe ste cu prietenul s au. I s-a ng aduit s a vad a lumina str alucitoare s i slava care l nv m area ta aluie pe Tat al. Prin Moise i-a izb avit Domnul pe copiii lui Israel din robia egiptean a. Moise a fost un mijlocitor pentru poporul s au, punndu-se adesea ntre ei s i mnia lui Dumnezeu. Cnd mnia Domnului era aprins a peste m asur a mpotriva lui Israel din pricina necredin tei, crtelilor s i p acatelor lor grave, dragostea lui Moise pentru ei era pus a la prob a. Domnul propunea s a-i nimiceasc a s i s a fac a din el o na tiune puternic a. Moise s i-a ar atat iubirea pentru [163] Israel plednd cu devotament n favoarea lor. n suferin ta lui, el L-a rugat pe Dumnezeu s a sting a mnia Sa aprig as i s a ierte pe Israel, sau s a-i s tearg a chiar lui numele din cartea vie tii. Cnd Israel a crtit mpotriva lui Dumnezeu s i mpotriva lui Moise pentru c a nu puteau g asi ap a, l-au acuzat c a i-a c al auzit n 173

174

Scrieri timpurii

afara Egiptului pentru a-i omor, pe ei s i pe copiii lor. Dumnezeu a auzit crtelile lor s i i-a poruncit lui Moise s a vorbeasc a stncii, pentru ca poporul s a poat a avea ap a. n mnia lui, Moise a lovit stnca s i s ia asumat slava pentru aceasta. nd ar atnicia s i crtelile nencetate ale copiilor lui Israel i provocaser a suferin ta cea mai adnc as i, pentru un scurt timp, a uitat ct de mult i suportase Domnul pe ei s i c a nu crteau mpotriva lui, ci mpotriva lui Dumnezeu. S-a gndit numai la el nsu si, ct de mult fusese nedrept a tit s i ct de pu tin a recuno stin ta manifestaser a ca r asplat a pentru iubirea lui adnc a pentru ei. Era planul lui Dumnezeu de a-Si aduce poporul n strmtor ari s i apoi, n nevoia lor, de a-i izb avi prin puterea Sa, pentru ca ace stia de ei s s a- si poat a da seama de iubirea s i grija pe care le avea fa ta i s a ajung a n felul acesta s a-I slujeasc as i s a-L onoreze. Dar Moise nu reu sise s a-L onoreze pe Dumnezeu s i s a-I m areasc a Numele naintea poporului, pentru ca s i ei s a-I poat a da slav a. Prin aceasta, a adus nepl acerea Domnului asupra lui. Cnd Moise a cobort de pe munte cu cele dou a table de piatr as i a v azut pe Israel nchinndu-se vi telului de aur, mnia lui s-a aprins peste m asur a de mult s i a aruncat tablele de piatr as i le-a spart. Am v azut c a Moise nu a p ac atuit f acnd acest lucru. Era mnios pentru Dumnezeu s i gelos pentru slava Sa. Dar cnd a cedat n fa ta mintelor re sim ta sti ale inimii lui s i s i-a asumat slava ce I se cuvenea lui Dumnezeu, el a p ac atuit, s i pentru acel p acat Dumnezeu nu l-a [164] l asat s a intre n tara Canaanului. Satana ncercase s a g aseasc a ceva cu care s a-l acuze pe Moise naintea ngerilor. El jubilase n urma succesului s au de a-l face s a provoace nemul tumirea lui Dumnezeu s i le-a spus ngerilor c a putea s a-L biruie pe Mntuitorul lumii cnd acesta avea s a vin a pentru a-l r ascump ara pe om. Pentru p acatul lui, Moise a c azut sub puterea lui Satana st apnirea mor tii. Dac a ar r amas statornic, Domnul l-ar dus n Tara F ag aduit as i l-ar luat la cer, f ar a ca el s a vad a moartea. nainte ca Moise a murit, dar Mihail a cobort s i i-a dat via ta trupul s au s a vad a putrezirea. Satana a ncercat s a-i re tin a corpul, pretinznd c a i apar tine; dar Mihail l-a nviat pe Moise s i l-a luat la cer. Satana a proferat invective amarnice mpotriva lui Dumnezeu, acuzndu-L c a este nedrept s i c a a ng aduit s a i se ia prada; dar Hristos nu l-a mustrat pe adversarul S au, de si prin ispita acestuia

Schimbarea la fa ta

175

c azuse slujitorul lui Dumnezeu. L-a ndrumat cu blnde te c atre Tat al S au, spunnd: Domnul s a te mustre. Isus le spusese ucenicilor S ai c a erau unii al aturi de El care nu vor gusta moartea pn a nu vor vedea mp ar a tia lui Dumnezeu venind , aceast s-a mplinit. cu putere. La schimbarea la fa ta a f ag aduin ta Fa ta lui Isus s-a schimbat s i a str alucit ca soarele. Ve smntul S au era alb s i str alucitor. Moise era acolo pentru a-i reprezenta pe cei care vor nvia ti din mor ti la cea de-a doua venire a lui Isus. Iar Ilie, care a fost ridicat la cer f ar a a vedea moartea, i reprezenta pe cei care vor preschimba ti la cea de-a doua venire a lui Hristos s i vor nemuritori, ind lua ti la cer f ar a a vedea moartea. Ucenicii au privit cu uimire s i team a splendoarea maiest a tii lui Isus s i norul care-i acoperea s i au auzit glasul lui Dumnezeu care spunea cu o m are tie toare: Acesta este Fiul Meu preaiubit; de el s nfrico sa a asculta ti. [165]

Tr adarea lui Hristos


Mi s-a ar atat vremea n care Isus a mncat cina de Pa ste cu ucenicii S ai. Satana l n selase pe Iuda s i l f acuse s a cread a c a era unul dintre ucenicii credincio si ai lui Hristos; dar inima lui fusese ntotdeauna reasc a. V azuse lucr arile m are te ale lui Isus, fusese cu El n lucrarea Sa s i cedase naintea m arturiilor cople sitoare care dovedeau c a El era Mesia; dar Iuda era nchis ca re s i lacom; i pl aceau banii. A protestat cu mnie mpotriva folosirii mirului scump turnat asupra lui Isus. Maria l iubea pe Domnul ei. El i iertase p acatele, care erau multe, s i l nviase din mor ti pe multiubitul ei frate, iar ea sim tea c a nimic nu era prea scump pentru a-l oferi lui Isus. Cu ct era mai scump mirul, cu att si putea exprima de Mntuitorul ei, consacrndu-l Lui. Ca mai bine recuno stin ta fa ta scuz a pentru l acomia lui, Iuda a sus tinut c a mirul ar putut vndut, iar banii da ti s aracilor. Dar aceasta nu pentru c a i-ar p asat ctu si de pu tin de cei s araci; c aci era egoist s i adesea lua pentru propriul s au folos ceea ce i era ncredin tat pentru a dat s aracilor. Pe Iuda nu-l preocupase tihna s i nici m acar nevoile lui Isus s i, pentru a- si scuza l acomia, el aducea adesea vorba despre cei s araci. Aceast a fapt a de d arnicie din partea Mariei era o mustrare t aioas a la adresa rii lui lacome. Calea a fost preg atit a pentru ca ispita lui Satana s a g aseasc a o primire nestingherit a n inima lui Iuda. Preo tii s i mai marii iudeilor l urau pe Isus; dar mul timile se strngeau pentru a-I asculta cuvintele n telepte s i a martori la minunile mari pe care le nf aptuia. Oamenii se aau sub nrurirea celui mai profund interes s i l urmau pe Isus pentru a asculta instruc tor. Mul tiunile acestui minunat nv a ta ti dintre frunta si credeau n El, [166] dar nu ndr azneau s a- si dezv aluie credin ta ca s a nu e exclu si din sinagog a. Preo tii s i b atrnii au decis c a trebuie f acut ceva pentru a le distrage oamenilor aten tia de la Isus. Se temeau c a o s a cread a n El . Ori aveau s tot poporul. Nu se sim teau deloc n siguran ta a- si piard a pozi tiile, ori s a-L ucid a pe Isus. Si dup a ce aveau s a-L omoare, tot ar mai fost unii care erau monumente vii ale puterii Sale. Isus l 176

Tr adarea lui Hristos

177

nviase pe Laz ar din mor ti s i ei se temeau c a, dac a l vor omor pe Isus, Laz ar avea s a m arturiseasc a despre marea Lui putere. Oamenii se ngr am adeau s a-l vad a pe cel care fusese ridicat dintre cei mor ti, s i frunta sii s-au hot art s a-l ucid as i pe Laz ar s i s a sting a orice entu turile ziasm. Apoi aveau s a ntoarc a poporul c atre tradi tiile s i nv a ta oamenilor, c atre zeciuiala izmei s i rutei s i s a aib a din nou control asupra lor. S-au n teles s a-L prind a pe Isus cnd era singur; c aci, dac a ar ncercat s a-L prind a n mijlocul unei mul timi, cnd mintea tuturor era interesat a de El, ar fost uci si cu pietre. Iuda s tia ct de mult si doreau s a-L prind a pe Isus s i s-a oferit s a-L tr adeze preo tilor celor mai de seam as i b atrnilor pentru cteva monede de de argint. Iubirea lui de bani l-a f acut s a accepte s a-L dea pe Domnul lui n minile celor mai nver suna ti du smani ai S ai. Satana lucra direct prin Iuda s i, n mijlocul scenei impresionante a ultimei cine, tr ad atorul elabora planuri s a- si tr adeze St apnul. Cu triste te, Isus le-a spus ucenicilor c a to ti vor g asi n El o pricin a de poticnire n acea noapte. Dar Petru a armat cu aprindere c a el nu va g asi o pricin a de poticnire n Domnul, chiar dac a to ti ceilal ti o vor g asi. Isus i-a spus lui Petru: Simone, Simone, Satana v-a cerut s a v a cearn a ca grul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca s a nu se piard a credin ta ta; s i, dup a ce te vei ntoarce la Dumnezeu, s a nt are sti pe [167] fra tii t ai. Luca 22, 31.32 L-am privit pe Isus n gr adin a cu ucenicii S ai. Cuprins de o triste te adnc a, El le-a poruncit s a vegheze s i s a se roage, ca s a nu cad a n ispit a. El s tia c a le va pus a la ncercare credin ta s i speran tele lor vor spulberate s i c a aveau s a aib a nevoie de toat a puterea pe care o puteau ob tine prin veghere atent as i rug aciune erbinte. Cu strig ate puternice s i plns, Isus S-a rugat: Tat a, dac a voie sti, dep arteaz a paharul acesta de la Mine. Totu si, fac a-se nu voia Mea, ci a Ta. Fiul lui Dumnezeu Se ruga n agonie. Mari stropi de snge se uneau pe fa ta Sa s i c adeau pe p amnt. ngerii vegheau deasupra acelui loc, ind martori la scena dinaintea lor, dar numai unul a fost trimis s a mearg as i s a-L nt areasc a pe Fiul lui Dumnezeu n agonia Sa. n cer nu era nici urm a de bucurie. ngerii s i-au aruncat jos cununile s i harpele s i, n t acere s i cu cel mai adnc interes, L-au urm arit pe Isus. Ei doreau s a-L nconjoare pe Fiul lui Dumnezeu, dar ngerii comandan ti nu i-au l asat, pentru ca nu cumva, v aznd

178

Scrieri timpurii

cum este tr adat, s a-L salveze; c aci planul fusese hot art s i trebuia dus la ndeplinire. Dup a ce Isus S-a rugat, a venit la ucenici, dar ei dormeau. n ceasul acela ngrozitor, El nu Se bucurase nici m acar de compasiunea s i rug aciunile ucenicilor S ai. Petru, care fusese att de zelos nu cu mult timp n urm a, avea pleoapele grele de somn. Isus i-a adus aminte de declara tiile lui ferme s i i-a spus: Un ceas n-ai fost n stare s a veghezi? De trei ori S-a rugat, agonizant, Fiul lui Dumnezeu. Apoi Iuda, cu grupul lui de oameni narma ti, s-a apropiat ca de obicei de St apnul lui, pentru a-L saluta. Grupul narmat L-a nconjurat pe Isus, dar acolo Si-a manifestat puterea divin a n timp ce a spus: Pe cine c auta ti?.... Eu sunt. Ei au c azut cu fa ta la p amnt. Isus a pus aceast a ntrebare, pentru ca ei s a poat a martori ai puterii Sale s i s a aib a dovada c a S-ar putut elibera din minile lor, dac a ar dorit. [168] Ucenicii au nceput s a spere, cnd au v azut toat a gloata narmat a cu ciomege s i s abii pr abu sindu-se att de repede. Cnd ace stia s-au ridicat s i L-au nconjurat din nou pe Fiul lui Dumnezeu, Petru s i-a scos sabia s i l-a lovit pe robul marelui preot s i i-a t aiat o ureche. Isus i-a poruncit s a- si pun a sabia la locul ei, zicnd: Crezi c a n-a s putea s a-L rog pe Tat al Meu, care Mi-ar pune ndat a la ndemn a mai mult de dou asprezece legiuni de ngeri? Am v azut c a, n timp . Ei ce rostea aceste cuvinte, fe tele ngerilor se luminau de speran ta doreau, atunci s i acolo, s a-L nconjoare pe Comandantul lor s i s a mpr as tie mul timea furioas a. Dar triste tea s-a l asat iar as i asupra lor cnd Isus a ad augat: Dar cum se vor mplini Scripturile, care zic c a a sa trebuie s a se ntmple? Inimile ucenicilor s-au frnt s i ele de povara disper arii s i de amara dezam agire cnd Isus a l asat s a e luat s i dus de du smanii Lui. Ucenicii se temeau pentru propriile vie ti, L-au p ar asit cu to tii s i au fugit. Isus a fost l asat singur n minile gloatei criminale. O, ce triumf pentru Satana atunci! Si ce durere s i triste te pentru ngerii lui Dumnezeu! Multe companii de ngeri, ecare condus a de un nger comandant nalt, au fost trimise pentru a martore la aceast a scen a. Ei trebuia s a nregistreze ecare insult as i cruzime adus a asupra Fiului lui Dumnezeu s i s a noteze ecare spasm de durere pe care Isus avea s a-l sufere; c aci n si si oamenii care au participat la

Tr adarea lui Hristos

179

aceast a scen a ngrozitoare o vor vedea din nou cu to tii, ca s i cum [169] s-ar desf as ura atunci.

Judecarea lui Hristos


Cnd au p ar asit cerul, ngerii s i-au l asat deoparte, cu triste te, cununile str alucitoare. Nu le puteau purta n timp ce Comandantul lor suferea s i avea s a poarte o cunun a de spini. n sala de judecat a, Satana s i ngerii lui erau ocupa ti cu spulberarea sentimentelor s i compasiunii omene sti. ns as i atmosfera era grea s i stricat a de nrurirea lor. Preo tii cei mai de seam as i b atrnii au fost inspira ti de ei s a-L insulte s i s a-L maltrateze pe Isus ntr-un mod care era cel mai greu de suportat pentru natura uman a. Satana spera c a asemenea vor provoca vreun murmur sau plngere din batjocur as i violen ta partea Fiului lui Dumnezeu, sau c a Isus si va manifesta puterea divin as i Se va smulge din strnsoarea mul timii, iar planul de mntuire va putea astfel e sua n cele din urm a. Petru L-a urm arit pe Domnul s au dup a ce Acesta a fost tr adat. Era ner abd ator s a vad a ce se va face cu Isus. Dar cnd a fost acuzat c a este unul dintre ucenicii Lui, teama pentru siguran ta proprie l-a mpins s a declare c a nu-l cuno stea pe acel om. Ucenicii erau s tiu ti pentru limbajul lor curat, iar Petru, pentru a-i convinge pe acuzatorii lui c a nu era unul dintre discipolii lui Hristos, a t ag aduit acuza tia a treia oar a, cu blesteme s i njur aturi. Isus, care Se aa la o oarecare de Petru, i-a aruncat acestuia o privire mustr distan ta atoare. Atunci s i-a amintit ucenicul cuvintele pe care i le spusese Isus n camera de sus s i, de asemenea, arma tia plin a de zel, pe care o f acuse chiar el: Chiar dac a to ti ar g asi n Tine o pricin a de poticnire, eu niciodat a nu voi g asi n Tine o pricin a de poticnire. l t ag aduise pe Domnul s au, ba aceasta chiar cu blesteme s i njur aturi; dar acea privire a lui Isus i-a topit inima lui Petru s i l-a salvat. A plns amar, s-a c ait de marele [170] s au p acat s i s-a convertit, iar apoi a fost preg atit s a-i nt areasc a pe fra tii lui. Mul timea cerea, zgomotoas a, sngele lui Isus. L-au biciuit cu cruzime s i L-au acoperit cu o hain a veche, mp ar ateasc a, de purpur a s i I-au pus pe capul sfnt o cunun a de spini. I-au pus o trestie n mn a, I s-au nchinat s i L-au salutat n batjocur a: Plec aciune, mp aratul 180

Judecarea lui Hristos

181

iudeilor! Apoi I-au luat trestia din mn as i L-au lovit cu ea n cap, f acnd ca spinii s a-I p atrund a adnc n tmple s i s a-I verse sngele, s care I s-a scurs pe fa ta i pe barb a. ngerilor le era greu s a ndure priveli stea. Ei L-ar sc apat pe Isus, dar ngerii comandan ti le-au interzis aceasta, spunnd c a era ntr-adev ar un mare pre t de r ascump arare de pl atit pentru om, dar c a acesta avea s a e complet s i s a provoace moartea celui care avea puterea mor tii. Isus s tia c a ngerii sunt martori la scena umilirii Sale. Cel mai slab dintre ngeri ar putut s a provoace c aderea neputincioas a a mul timii batjocoritoare s i L-ar putut izb avi pe Isus. El s tia c a, dac a ar dorit aceasta de la Tat al S au, ngerii L-ar eliberat ntr-o clip a. Dar era de folos ca El s a suporte silnicia oamenilor nelegiui ti pentru a mplini planul de mntuire. Isus a stat blnd s i umil naintea mul timii nfuriate, n timp ce acea fa l tratau n modul cel mai josnic. L-au scuipat n fa ta ta de care vor dori s a se ascund a ntr-o zi, care va da lumin a cet a tii lui Dumnezeu s i va str aluci mai puternic dect soarele. Hristos nu a aruncat celor care-L chinuiau o privire mnioas a. I-au acoperit s capul cu o hain a veche, ca s a nu vad a, l loveau n fa ta i strigau: Proroce ste, cine Te-a lovit? Atunci a fost o mare nelini ste printre ngeri. L-ar salvat ntr-o clipit a, dar ngerii comandan ti i-au oprit. [171] Unii dintre ucenici prinseser a curaj s a intre unde era Isus s i s a e martori la judecarea Sa. Ei se a steptau ca El s a-Si fac a sim tit a puterea divin a, s a Se salveze din minile vr ajma silor S ai s i s a-i pedepseasc a pentru cruzimea pe care I-o ar ataser a. Speran tele lor sporeau s i se pr abu seau dup a cum se desf as urau scenele din fa ta lor. Uneori se ndoiau s i se temeau c a fuseser a am agi ti. Dar glasul pe care-l auzis ser a pe muntele schimb arii la fa ta i slava pe care o priviser a acolo le-au nt arit credin ta c a El era Fiul lui Dumnezeu. Si-au rememorat scenele la care fuseser a martori, miracolele f acute de Isus, pe care le v azuser a vindecarea celor bolnavi, deschiderea ochilor celor orbi, redarea auzului urechilor surde, mustrarea s i alungarea duhurilor de demoni, nvierea mor tilor s i chiar calmarea vntului s i a m arii. Nu le venea s a cread a c a avea s a moar a. Sperau c a mai era timp nc a s a Se ridice n putere s i, cu glasul cu care poruncea, s a risipeasc a mul timea nsetat a de snge ca atunci cnd a intrat n Templu s i i-a alungat pe cei care f acuser a din casa lui Dumnezeu un loc de nego t, cnd au fugit dinaintea Sa ca s i cum erau urm ari ti de o companie de

182

Scrieri timpurii

solda ti narma ti. Ucenicii sperau c a Isus si va manifesta puterea s i i va convinge pe to ti c a El era mp aratul lui Israel. Iuda era fr amntat de remu sc ari amare s i ru sine din pricina tr ad arii lui Isus. Iar cnd a v azut maltratarea pe care a suportat-o Mntuitorul, a fost cople sit. l iubise pe Isus, dar iubise mai mult banii. Nu se gndise c a Isus Se va l asa prins de gloata pe care o condusese el. Se a steptase s a fac a o minune s i s a scape de ei. Dar cnd a v azut mul timea nfuriat a n sala de judecat a, nsetnd dup a snge, s i-a sim tit adnc vina; s i, n timp ce mul ti l acuzau cu pe Isus, Iuda umbla prin mul vehemen ta time m arturisind c a p ac atuise [172] vnznd snge nevinovat. Le-a dat preo tilor banii cu care l pl atiser a s i i-a implorat s a-L elibereze pe Isus, declarnd c a Acesta era cu totul s i cu totul nevinovat. Pentru scurt timp, sup ararea s i ncurcarea i-a amu tit pe preo ti. Ei nu doreau ca poporul s as tie c a l angajaser a pe unul dintre cei ce spuneau c a sunt ucenici ai lui Isus pentru a-L da n minile lor. Doreau s a ascund a faptul c a-L vnaser a pe Isus ca pe un ho ts i l prinseser a n secret. Dar m arturisirea lui Iuda s i nf a ti sarea lui pe preo vinovat as i r av as it a i-a dat pe fa ta ti naintea mul timii, ar atnd c a ura era aceea care i mpinsese s a-L prind a pe Isus. Cnd Iuda a declarat sus s i tare c a Isus este nevinovat, preo tii au r aspuns: Ce ne pas a nou a? Treaba ta. l aveau pe Isus n puterea lor s i erau hot ar ti s a nu-L scape. Iuda, cople sit de durere, a aruncat banii pe care-i dispre tuia acum la picioarele celor care-l tocmiser as i, cuprins de s suferin ta i groaz a, s-a dus s i s-a spnzurat. Isus avea mul ti simpatizan ti n grupul care-L nconjura s i faptul c a nu a r aspuns n nici un fel multor ntreb ari ce-I fuseser a puse umpluse de uimire mul timea. Sub toat a batjocura s i silnicia gloatelor, nici m acar o ncruntare, nici o expresie de tulburare nu se a sternuse l priveau, pe chipul S au. Era demn s i st apn pe Sine. Cei de fa ta minunndu-se. Au f acut compara tie ntre zicul S au des avr sit s i postura ferm a, plin a de demnitate cu nf a ti sarea celor care st ateau naintea Lui pentru a-L judeca s i s i-au zis, unii c atre al tii, c a El de oricare dintre mai marii lor. Nu p area mai degrab a un mp arat fa ta purta nici o tr as atur a a unuia care s a e vinovat de crim a. Ochii Lui erau blnzi, limpezi s i netulbura ti, iar fruntea nalt as i larg a. Fiecare s aspect al S au era marcat de bun avoin ta i principii nobile. ndelunga Sa r abdare era att de neomeneasc a, nct mul ti tremurau. Chiar

Judecarea lui Hristos

183

Irod s i Pilat au fost extrem de tulbura ti v aznd tinuta Lui nobil a, [173] dumnezeiasc a. Pilat a fost convins de la nceput c a Isus nu era un om de rnd. Credea c a are un caracter de excep tie s i c a era cu totul nevinovat de acuza tiile aduse mpotriva Lui. ngerii care erau martori la aceast a scen a au v azut convingerea guvernatorului roman s i, pentru a-l salva de la angajarea n actul ngrozitor, de a-L da pe Hristos s a e crucicat, un nger a fost trimis la so tia lui Pilat s i a informat-o printr-un vis c a Acela pe care-L judeca so tul ei era Fiul lui Dumnezeu s i c a suferea pe nedrept. Ea i-a trimis de ndat a o n stiin tare lui Pilat, declarnd c a a suferit mult ntr-un vis din pricina lui Isus s i avertizndu-L s a nu aib a nimic de-a face cu acel Om sfnt. Solul, f acndu- si drum gr abit prin mul time, a pus scrisoarea n minile s lui Pilat. Citind, a nceput s a tremure, s-a ng albenit la fa ta i s-a hot art dintr-o dat a s a nu aib a nimic de-a face cu condamnarea la moarte a lui Hristos. Dac a iudeii doreau sngele lui Isus, el n-o s a- si foloseasc a autoritatea pentru acest lucru, ci o s a se str aduiasc a s a-L salveze. Cnd Pilat a auzit c a Irod este n Ierusalim, a fost extrem de u surat; c aci n ad ajduia s a se elibereze de toat a responsabilitatea pe care o avea n judecarea s i sentin ta ce trebuia dat a n privin ta lui Isus. L-a trimis de ndat a, mpreun a cu acuzatorii Lui, la Irod. Acest crmuitor se mpietrise n p acat. Crima comis a asupra lui Ioan Botez atorul l asase asupra con stiin tei lui o pat a de care nu se putea elibera. Cnd a auzit de Isus s i de lucr arile puternice f acute de El, s-a nfrico sat s i a tremurat, creznd c a El era Ioan Botez atorul nviat din mor ti. Cnd Isus a fost pus n minile lui de c atre Pilat, Irod a privit acest act ca o recunoa stere a puterii, autorit a tii s i judec a tii lui. Aceasta a avut efectul de a mprieteni doi crmuitori care fuseser a mai nainte du smani. Irod a fost ncntat s a-L vad a pe Isus, a steptndu-se ca El s a fac a vreo minune puternic a pentru satisfac tia lui. Dar lucrarea [174] lui Isus nu era aceea de a satisface curiozitatea sau de c auta s a-Si asigure propria persoan a. Puterea Sa divin a, miraculoas a, trebuia exercitat a pentru salvarea altora, nu spre avantajul propriu. Isus nu a r aspuns nimic la multele ntreb ari ce I-au fost puse de Irod; s i nu a replicat nici du smanilor S ai, care l acuzau cu vehe . Irod era mnios pentru c men ta a Isus nu d adea semne c a S-ar teme de puterea lui s i mpreun a cu r azboinicii s ai L-au luat n rs, L-au

184

Scrieri timpurii

batjocorit s i L-au maltratat pe Fiul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, era uimit de nf a ti sarea nobil a, dumnezeiasc a a lui Isus cnd L-au umilit f ar a ru sine s i, temndu-se s a-L condamne, L-a trimis napoi la Pilat. Satana s i ngerii lui l ispiteau pe Pilat s i ncercau s a-l duc a la ruin a. I-au sugerat c a, dac a nu lua parte la condamnarea lui Isus, al tii aveau s-o fac a; c a mul timea nseta dup a sngele Lui; s i c a, dac a nu-L d adea s a e r astignit, si va pierde puterea s i onorurile lume sti s i va denun tat ca unul care crede n impostor. De frica de a nu- si pierde puterea s i autoritatea, Pilat a consim tit la moartea lui Isus. Si cu toate c a a pus sngele lui Isus asupra acuzatorilor Lui s i mul timea a acceptat, strignd: Sngele Lui s a e asupra noastr as i asupra copiilor no stri, Pilat nu era curat; era vinovat de sngele lui Hristos. El trimisese un om nevinovat la moarte din cauza interesului s au egoist, din cauza iubirii de a onorat de marii oameni ai p amntului. Dac a Pilat s i-ar urmat propriile convingeri, n-ar avut nimic de-a face cu condamnarea la moarte a lui Isus. Tinuta s i cuvintele lui Isus din timpul judec arii Sale au f acut o cu acea impresie profund a asupra min tii multora care erau de fa ta ocazie. Rezultatul inuen tei exercitate n acest mod a devenit evident dup a nvierea Sa. Printre cei care au fost ad auga ti bisericii erau mul ti [175] a c aror convingere se formase n timpul judec arii lui Isus. Mnia lui Satana a fost mare cnd a v azut c a toat a cruzimea pe care o dezl an tuise asupra lui Isus prin iudei nu avusese ca rezultat nici cel mai mic murmur din partea Lui. De si luase asupra Sa natura omeneasc a, El era sprijinit de o putere dumnezeiasc as i nu Se ndep artase cu absolut nimic de voia Tat alui S au.

R astignirea lui Hristos


Fiul lui Dumnezeu a fost dat poporului pentru a r astignit; cu strig ate de triumf, L-au luat de acolo pe scumpul Mntuitor. El era sl abit s i ame tit de oboseal a, durere s i pierderea sngelui din pricina biciuirii s i loviturilor primite; cu toate acestea, crucea cea grea, pe care avea s a e n curnd pironit a fost pus a asupra Lui. Isus a le sinat sub povar a. De trei ori a fost pus a crucea asupra Lui s i de trei ori a le sinat. Unul dintre urma sii Lui, un b arbat care nu m arturisise pe fa ta credin ta n Hristos, dar care credea n El, a fost apoi prins. Crucea a fost pus a n spatele lui s i el a dus-o la locul r astignirii. Companii de ngeri erau adunate deasupra acelui loc. Un num ar de ucenici de-ai lui Isus L-au urmat la Calvar cu durere s i plns amar. Si-au reamintit intrarea Lui triumfal a, pe m ag aru s, n Ierusalim, care avusese loc numai cu cteva zile n urm a, cnd l urmaser a strignd Osana n cerurile prea nalte! s i a sternndu-I n cale ve smintele lor s i ramuri frumoase de palmier. Se gndiser a c a atunci avea s a ia mp ar a tia s i s a domneasc a peste Israel precum un prin t vremelnic. Ce mult se schimbase acea scen a! Cum se nneguraser a perspectivele! Acum, f ar a bucurie, f ar a vreo n adejde care s a le redea voio sia, ci cu inimile cuprinse de team as i disperare, l urmau ncet, ntrista ti, pe Acela [176] care fusese dezonorat s i umilit s i care avea s a moar a. Mama lui Isus era acolo. Inima ei era str apuns a de o durere pe care nu o poate sim ti dect o mam a duioas a; totu si, asemenea ucenicilor, nc a spera c a Hristos va face vreo minune s i va sc apa de uciga si. Nu putea suporta gndul c a Se va l asa r astignit. Dar preg atirile erau gata s i Isus a fost a sezat pe cruce. Au fost aduse cuiele s i ciocanul. Inimile ucenicilor s-au strns n pieptul lor. Mama lui Isus se aa sub ap asarea unei agonii aproape imposibil de ndurat. nainte ca Mntuitorul s a e str apuns de cuie pe cruce, ucenicii au dus-o din locul n care se desf as ura aceast a scen a, ca s a nu aud a zgomotul f acut de piroane n timp ce acestea str apungeau oasele s i mu schii minilor s i picioarelor Sale r anite. Isus nu a murmurat, ci a gemut n agonie. Fa ta i era palid a, iar pe sprnceana Lui atrnau 185

186

Scrieri timpurii

pic aturi mari de sudoare. Satana a tres altat v aznd suferin ta prin care trecea Fiul lui Dumnezeu, de si se temea c a eforturile lui de a z ad arnici planul de mntuire fuseser a inutile, c a mp ar a tia lui era pierdut as i c a la sfr sit avea s a e nimicit. Dup a ce Isus fusese pironit pe cruce, aceasta a fost ridicat as i, cu putere, npt a n locul preg atit pentru ea n p amnt, provocnd sf sierea c arnii s i cea mai intens a durere. Pentru a face ca moartea , mpreun lui Isus s a e ct mai ru sinoas a cu putin ta a cu El au fost r astigni ti s i doi tlhari, cte unul de ecare parte. Tlharii au fost din partea acestora, bra adu si cu for ta s i, dup a mult a rezisten ta tele le-au fost ntinse s i pironite pe crucile lor. Dar Isus S-a supus cu blnde te. N-a fost nevoie de nimeni s a-I ntind a cu for ta bra tele pe cruce. n timp ce tlharii si blestemau c al aii, Mntuitorul Se ruga n agonie pentru vr ajma sii Lui: Tat a, iart a-i, c aci nu s tiu ce fac. Hristos nu a ndurat numai durerea trupeasc a; p acatele ntregii lumi [177] erau asupra Sa. n timp ce Isus atrna pe cruce, unii care treceau pe acolo si b ateau joc de El dnd din cap ca s i cum s-ar plecat naintea unui mp arat, s i i spuneau: Tu, care strici Templul s i-l zide sti la loc n trei zile, mntuie ste-Te pe Tine nsu ti. Dac a e sti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboar a-Te de pe cruce. Satana folosise acelea si cuvinte cnd I se adresase lui Hristos n pustie: Dac a e sti Tu Fiul lui Dumnezeu. Preo tii cei mai de seam a, b atrnii s i c arturarii spuneau n b ataie de joc: Pe al tii i-a mntuit, s i pe Sine nsu si nu Se poate mntui! Dac a este El mp aratul lui Israel, s a Se coboare acum de pe cruce, s i vom crede n El! ngerii care se aau deasupra scenei r astignirii lui Hristos erau indigna ti peste m asur a cnd mai marii poporului rdeau de El s i ziceau: Dac a El este Fiul lui Dumnezeu, s a Se izb aveasc a singur. Ei doreau s a vin a chiar acolo n ajutorul lui Isus s i s a-L salveze, dar nu li s-a dat permisiunea s a fac a acest lucru. Obiectivul misiunii Sale nu era nc a atins. Cnd Isus atrna pe cruce, n timpul acelor lungi ceasuri de agonie, El nu Si-a uitat mama. Ea se rentorsese la scena cea ngrozitoare, pentru c a nu mai putea s a stea departe de Fiul ei. Ultima lec tie pe care a dat-o Isus a fost o lec tie a compasiunii s i omeniei. S-a uitat la fa ta chinuit a de durere a mamei Sale s i apoi la ucenicul S au preaiubit, Ioan. A spus mamei Sale: Femeie, iat a ul t au.

R astignirea lui Hristos

187

Apoi i-a zis ucenicului: Iat a mama ta. Si din ceasul acela Ioan a luat-o n propria sa cas a. n agonia Sa, lui Isus i s-a f acut sete s i I s-a dat s a bea o tet amestecat cu ere; dar cnd a gustat, a refuzat s a bea. ngerii priviser a agonia iubitului lor Comandant pn a cnd nu mai suportaser as i si acoperiser a fe tele. Soarele refuzase s a priveasc a asupra acelei scene groaznice. Isus a strigat cu glas tare, umplnd de groaz a inimile uciga silor Lui: S-a ispr avit. Atunci catapeteasma templului s-a sf siat de sus pn a jos, p amntul s-a zguduit s i stncile s-au sf armat. [178] Un mare ntuneric s-a l asat pe fa ta p amntului. Cnd Isus a murit, a ucenicilor fusese spulberat p area c a ultima speran ta a. Mul ti dintre urma sii Lui fuseser a martori la scena suferin telor s i a mor tii Sale, s i cupa triste tii lor era plin a. Satana nu a mai jubilat atunci, a sa cum o f acuse nainte. N ad ajduise s a mpiedice planul de mntuire; dar acesta era prea bine a sezat. Si acum, prin moartea lui Hristos, s tia c a el nsu si va trebui s a moar a la sfr sit s i c a mp ar a tia lui avea s a-I e dat a lui Isus. A tinut o consf atuire cu ngerii lui. Nu reu sise s a fac a nimic mpotriva Fiului lui Dumnezeu s i acum trebuia ca ei s a- si sporeasc a eforturile s i, cu puterea s i m aiestria lor, s a se ntoarc a nspre urma sii Lui. Trebuia s a-i opreasc a pe to ti cei pe care-i puteau mpiedica s a primeasc a mntuirea cump arat a pentru ei de c atre Isus. F acnd acest lucru, Satana putea lucra nc a mpotriva st apnirii lui Dumnezeu. De asemenea, avea s a e n interesul lui s a-i opreasc a pe ct mai mul ti s a vin a la Isus. C aci p acatele celor care sunt r ascump ara ti prin sngele lui Hristos se vor ntoarce n cele din urm a asupra celui de la care au plecat, s i acesta va trebui s a suporte pedeapsa pentru ele, ct a vreme cei care nu accept a mntuirea prin Isus vor suferi pedeapsa pentru propriile lor p acate. Via ta lui Hristos fusese ntotdeauna lipsit a de bog a tie lumeasc a, cinste sau etalare. T ag aduirea de sine s i umilin ta Sa se aaser a ntrun contrast izbitor cu mndria s i ng aduirea pl acerilor proprii ale preo tilor s i b atrnilor. Cur a tia Lui nep atat a era o mustrare continu a de p fa ta acatele lor. L-au dispre tuit pentru umilin ta, sn tenia s i puritatea Sa. Dar cei care L-au dispre tuit aici l vor vedea ntr-o zi n grandoarea cerului s i slava nentrecut a a Tat alui S au. n sala de judecat a, El a fost nconjurat de du smani care nsetau dup a sngele Lui; dar cei mpietri ti, care au strigat sngele Lui s a

188

Scrieri timpurii

e asupra noastr as i asupra copiilor no stri l vor vedea ca mp arat [179] ncununat cu cinste. Toat a o stirea cereasc a l va nso ti n drumul S au , de m cu cntece de biruin ta are tie s i putere, nchinate Aceluia care a fost njunghiat, dar care tr aie ste s i este un biruitor puternic. Oameni jalnici, slabi s i nenoroci ti au scuipat n fa ta mp aratului slavei, n timp ce un strig at de triumf brutal a fost scos de gloata care era martora insultei degradante. Au stricat cu lovituri s i cruzime care a umplut tot cerul de admira acea fa ta tie. Ei vor privi din nou , str acea fa ta alucitoare precum soarele la amiaz a, s i vor c auta s a fug a de ea. n locul acelui strig at de triumf, ei se vor jeli din pricina Lui. Isus si va ar ata minile, care poart a semnele r astignirii. Va purta ve snic semnele acestei cruzimi. Fiecare urm a l asat a de cuie va spune povestea r ascump ar arii minunate a omului s i pre tul scump care a fost pl atit pentru ea. Chiar oamenii care au npt lancea n coasta Domnului vie tii vor privi semnul l asat de vrful l ancii s i, cuprin si de , vor deplnge rolul pe care l-au jucat n mutilarea o teribil a suferin ta corpului S au. Uciga sii Lui au fost foarte deranja ti de nscrisul mp aratul iudeilor, pus pe cruce, deasupra capului S au. Dar atunci ei vor obliga ti s a-L vad a n toat a slava s i puterea Sa mp ar ateasc a. Vor privi ve smntul s i coapsa Lui, pe care este scris cu litere vii mp arat al mp ara tilor s i Domn al domnilor. Au strigat la El n derdere, n timp ce atrna pe cruce: Hristos, mp aratul lui Israel s a coboare de pe cruce, ca s a putem s i noi vedea s i crede. l vor privi atunci avnd putere s i autoritate mp ar ateasc a. Nu vor mai cere nici o dovad a c a El este mp aratul lui Israel; ci, cople si ti de un sentiment al maiest a tii s i slavei Sale nespus de mari, vor sili ti s a recunoasc a: Binecuvntat este Cel care vine n Numele Domnului. [180] Zguduirea p amntului, sf armarea stncilor, ntunericul care s-a l asat peste p amnt s i strig atul puternic al lui Isus: S-a sfr sit!, n timp ce si d adea via ta, i-au tulburat pe du smanii Lui s i i-a f acut pe uciga sii Lui s a tremure. Ucenicii s-au mirat de aceste manifest ari ie site din comun, dar speran tele lor erau spulberate. Se temeau c a iudeii vor c auta s a-i ucid as i pe ei. Erau bine ncredin ta ti c a o asemenea ur a ca aceea care se manifestase mpotriva Fiului lui Dumnezeu, nu avea s a se termine o dat a cu El. Ei au petrecut ore de nsingurare n care s i-au plns dezam agirea. Se a steptaser a ca Isus s a domneasc a precum un Prin t al acestei lumi, dar speran tele lor muriser a o dat a

R astignirea lui Hristos

189

cu El. n ntristarea s i dezam agirea lor si puneau chiar ntrebarea dac a nu cumva i-a am agit. Chiar s i mama Lui a s ov ait n credin ta pe care o avea n El ca ind Mesia. Cu toate c a ucenicii fuseser a dezam agi ti n a stept arile pe care le aveau n privin ta lui Isus, l iubeau nc as i doreau s a-I ngroape trupul cu cinste, dar nu s tiau cum s-o fac a. Iosif din Arimatea, un bogat s i inuent consilier al iudeilor s i un discipol adev arat al lui Isus, s-a dus n particular, dar cu ndr azneal a la Pilat s i l-a implorat s a-l lase s a ia trupul Mntuitorului. Nu a avut curajul de a merge n mod deschis din pricina urii iudeilor. Ucenicii se temeau c a ace stia vor face eforturi pentru ca trupul lui Hristos s a nu primeasc a un loc de odihn a onorabil. Pilat s i-a oferit acordul, iar ucenicii au luat de trupul nensue tit de pe cruce n timp ce plngeau cu o suferin ta nespus deasupra speran telor lor n aruite. Trupul a fost nf as urat cu grij a ntr-o pnz a delicat a de in s i a sezat n mormntul cel nou al lui Iosif. pe Hristos, pe cnd tr Femeile care l urmaser a cu umilin ta aia, nu au vrut s a-L p ar aseasc a pn a cnd nu L-au v azut a sezat n mormnt avnd o piatr a foarte grea a sezat a naintea u sii, pentru ca vr ajma sii Lui s a e mpiedica ti s a-I ia trupul. Dar nu ar trebuit s a se team a, c aci am v azut c a o stirea ngereasc a veghea cu un interes nespus de mare n locul de odihn a al lui Isus, a steptnd cu ner abdare porunca [181] a mp de a- si juca rolul n eliberarea din temni ta aratului slavei. Uciga sii lui Hristos se temeau c a ar putut totu si s a nvie s i s a le scape. Din aceast a pricin a, i-au cerut lui Pilat o straj a pentru a p azi mormntul pn a a treia zi. Lucrul acesta a fost aprobat, iar piatra de a fost sigilat la u sa a, pentru ca ucenicii Lui s a nu-I fure trupul s i s a spun a c a nviase din mor ti.

nvierea lui Hristos


Ucenicii s-au odihnit n Sabat, ntrista ti pentru moartea Domnului lor, n timp ce Isus, mp aratul slavei, st atea n mormnt. La apropierea serii, au fost posta ti solda ti pentru a p azi locul de odihn a al Mntuitorului, n timp ce ngeri nev azu ti erau deasupra locului sacru. Noaptea s-a scurs ncet s i, pe cnd era nc a ntuneric, ngerii care vegheau au s tiut c a timpul pentru eliberarea preaiubitului Fiu al lui Dumnezeu aproape c a venise. n timp ce a steptau ceasul triumfului S au, cu o profund a emo tie, un nger puternic a venit zburnd cu repeziciune din cer. Fa ta i era asemenea fulgerului, iar ve smintele erau albe ca z apada. Lumina lui i-a mpr as tiat ntunericul din cale s i a f acut ca ngerii r ai, care pretinseser a n triumf trupul lui Isus, s a fug a ngrozi ti de str alucirea s i slava acestuia. Unul din ngerii care fuseser a martori la scena umilirii lui Hristos i s-a al aturat ngerului venit din cer s i amndoi au cobort n mormnt. P amntul s-a [182] zdruncinat la apropierea lor s i a fost un mare cutremur. Solda tii romani au fost cuprin si de groaz a. Unde era acum puterea lor de a tine trupul lui Isus? Nu se mai gndeau la datorie sau c a ucenicii L-ar putea fura. n timp ce lumina ngerilor str alucea n jur, mai puternic a dect soarele, toat a straja roman a a c azut ca moart a la p amnt. Unul din ngeri a apucat piatra cea mare, a rostogolit-o din fa ta u sii mormntului s i s-a a sezat pe ea. Cel alalt a intrat n mormnt s i a desf acut s tergarul de pe capul lui Isus. Apoi, ngerul din cer a strigat cu un glas care a f acut ca p amntul s a se cutremure: Fiu al lui Dumnezeu, Tat al T au Te cheam a! Vino afar a! Moartea nu mai putea s a st apneasc a peste El. Isus S-a ridicat dintre mor ti ca un nving ator triumf ator. Cu o team a sfnt a, marcat a de solemnitate, o stirea ngereasc a privea aceast a scen a. Si, cnd Isus a ie sit din mormnt, acei ngeri str alucitori I s-au nchinat pn a la p amnt s i L-au ntmpinat cu cntece de victorie s i triumf. ngerii lui Satana fuseser a sili ti s a fug a dinaintea luminii str alucitoare, p atrunz atoare, a ngerilor cere sti s i s-au plns amarnic mp aratului lor c a li se luase prada din mini s cu violen ta i c a Acela pe care-L urau att de mult 190

nvierea lui Hristos

191

nviase din mor ti. Satana s i o stirea lui se bucuraser a peste m asur a c a puterea pe care o aveau asupra oamenilor c azu ti f acuse ca Domnul vie tii s a e a sezat n mormnt, dar scurt a fost triumful lor diabolic! ca un biruitor plin de C aci n clipa n care Isus a ie sit din temni ta m are tie, Satana a s tiut c a el nsu si avea s a moar a dup a un timp s i c a mp ar a tia lui va trece de drept n minile lui Hristos. S-a lamentat s i a turbat pentru c a, n ciuda tuturor eforturilor lui, Isus nu fusese biruit, ci deschisese o cale de mntuire pentru om, s i oricine dorea putea s a umble pe ea s i s a e salvat. ngerii r ai s i comandantul lor s-au adunat pentru consf atuire, pentru a g asi o modalitate prin care puteau lucra mpotriva st apnirii [183] lui Dumnezeu. Satana le-a poruncit slujitorilor lui s a mearg a la preo tii cei mai de seam as i la b atrni. El a spus: Am reu sit s a-i am agim, s a le orbim ochii s i s a le mpietrim inimile mpotriva lui Isus. I-am f acut s a cread a c a este un impostor. Solda tii romani, care au asigurat paza la mormnt, vor duce vestea ngrozitoare c a Hristos a nviat din mor ti. I-am f acut pe preo ti s i pe b atrni s a-L urasc a pe Isus s i s a-L ucid a. Acum a seza ti naintea lor faptul c a, dac a devine cunoscut faptul c a Isus a nviat, ei vor uci si cu pietre de c atre popor, pentru c a au dat la moarte un om nevinovat. Cnd o stirea de ngeri cere sti a plecat de la mormnt s i lumina s i slava s-au risipit, solda tii romani au ndr aznit s a- si ridice capetele s i s a priveasc a n jurul lor. Au fost umplu ti de uimire cnd au v azut c a piatra cea mare fusese rostogolit a de la u sa mormntului s i c a trupul lui Isus nu mai era acolo. S-au gr abit c atre ora s pentru a le spune preo tilor s i b atrnilor ce v azuser a. n timp ce acei criminali . I-a ascultau raportul uimitor, paloarea s-a a sternut pe ecare fa ta cuprins groaza cnd s-au gndit ce putuser a s a fac a. Dac a raportul era corect, erau pierdu ti. Au r amas n t acere un timp, uitndu-se unul la altul, ne stiind ce s a fac a sau ce s a spun a. Acceptarea raportului ar nsemnat s a se condamne singuri. S-au tras deoparte pentru a se consulta cu privire la ce ar trebuit s a fac a. Au gndit c a, dac a raportul adus de solda ti se va r aspndi n popor, cei care L-au dat pe Hristos la moarte vor s i ei omor ti ca ind uciga si ai Lui. S-a luat hot arrea s a-i mituiasc a pe solda ti pentru a p astra aceast a chestiune sub t acere. Preo tii s i b atrnii au oferit o sum a mare de bani, zicnd: Spune ti a sa: Ucenicii Lui au venit noaptea, pe cnd dormeam noi, s i L-au furat. Iar cnd solda tii au ntrebat ce se va ntmpla cu ei

192

Scrieri timpurii

pentru c a au dormit n post, mai marii iudei au f ag aduit c a-l vor [184] convinge pe guvernator s a le garanteze siguran ta. Straja roman as i-a vndut cinstea pentru bani s i a fost de acord s a urmeze sfatul preo tilor s i b atrnilor. Cnd Isus, atrnnd pe cruce, a strigat S-a sfr sit!, stncile s-au sf armat, p amntul s-a cutremurat s i s-au deschis unele morminte. Cnd S-a ridicat ca biruitor asupra mor tii s i mormntului, n timp ce p amntul se cutremura s i slava cerului str alucea asupra locului sfnt, mul ti dintre cei ce muriser a ca neprih ani ti, acum supu si la chemarea Sa, au ie sit ca martori, nvia ti de El. Sn tii adu si la via ta c arora li se f acuse o asemenea favoare, au ie sit din morminte cu trupuri gloricate. Erau persoane snte s i alese de Dumnezeu din toate veacurile, de la Crea tiune pn a n zilele lui Hristos. Astfel, n timp ce mai marii iudeilor c autau s a ascund a evenimentul nvierii lui Hristos, Dumnezeu a ales s a scoat a din mormintele lor un grup de credincio si pentru a da m arturie c a Isus nviase s i s a povesteasc a despre slava Lui. Cei nvia ti erau diferi ti ca statur as i alur a, unii avnd o nf a ti sare mai nobil a dect al tii. Mi s-a spus c a locuitorii p amntului degeneraser a continuu, pierzndu- si puterea s i farmecul. Satana are puterea bolii s i a mor tii s i efectele blestemului au devenit din ce n ce mai vizibile, iar puterea lui Satana s-a f acut observat a din ce n ce mai clar. Cei care au tr ait n zilele lui Noe s i ale lui Avraam aveau alura ngerilor, farmecul s i puterea acestora. Dar ecare genera tie care s-a succedat pe p amnt a devenit tot mai slab as i mai susceptibil a la mboln avire, iar via ta lor tot mai scurt a, ca durat a. Satana a nv a tat continuu cum s a nec ajeasc as i s a diminueze puterile neamului omenesc. Cei care au ie sit din morminte la nvierea lui Isus s-au ar atat multora, spunndu-le c a jertfa n favoarea omului fusese s avr sit a, c a Isus, pe care l r astigniser a iudeii, nviase dintre cei mor ti; s i, ca dovad a pentru cuvintele lor, ei au declarat: Suntem nvia ti o dat a cu El. Au dat m arturie c a ei au fost chema ti afar a din mormintele [185] lor prin puterea Lui. n ciuda rapoartelor mincinoase, care circulau, nvierea lui Hristos nu a putut ascuns a de Satana, de ngerii lui sau de preo tii cei mai de seam a; c aci acest grup de oameni sn ti, ridica ti din mormintele lor, au r aspndit s tirea minunat a, aduc atoare de bucurie;

nvierea lui Hristos

193

s i, de asemenea, Isus S-a ar atat ucenicilor S ai dobor ti de durere, risipindu-le temerile s i aducndu-le fericire s i voie bun a. n timp ce vestea se r aspndea de la o cetate la alta s i de la un or as el la altul, la rndul lor, iudeii se temeau pentru vie tile lor s i au de ucenici. Singura lor n ascuns ura pe care o nutriser a fa ta adejde era aceea de a- si r aspndi raportul mincinos. Iar cei care au dorit ca aceast a minciun a s a e adev arat a au acceptat-o. Pilat a tremurat auzind c a Hristos nviase. Nu se putea ndoi de m arturia dat a, s i din acel ceas, lini stea l-a p ar asit pentru totdeauna. De dragul onorurilor lume sti, de teama c as i-ar pierde autoritatea s i via ta l d aduse pe Isus la moarte. Era acum pe deplin convins c a Acela de sngele c aruia se f acea vinovat nu era un simplu om neprih anit, ci Fiul lui Dumnezeu. Via ta lui Pilat a fost nenorocit a pn a la ncheierea ei. Disperarea s i mnt de n suferin ta au zdrobit orice sim ta adejde s i voio sie. A refuzat s a e mngiat s i a murit de moartea cea mai nenorocit a. Inima lui Irod [Irod Antipa a fost acela care a luat parte la judecarea lui Isus s i Irod Agripa I acela care l-a dat la moarte pe Iacov. Agripa era nepotul s i cumnatul lui Antipa. Prin intrig a, el s i-a asigurat tronul lui Antipa s i, venind la putere, a urmat aceea si cale pe care de cre o urmase Antipa fa ta stini. n dinastia irodian a au existat s ase persoane care au purtat numele Irod. Acest nume servea ntr-o anumit a m asur a ca titlu generic, indivizii ind apela ti prin alte nume, ca Antipa, Filip, Agripa etc.. n acela si fel, putem spune Tarul Nicolae, Tarul Alexandru etc.. n situa tia de aici, folosirea acestui termen devine mai reasc as i mai potrivit a avnd n vedere c a Agripa, cnd l-a condamnat pe Iacov la moarte, ocupa tronul lui Antipa, care fusese implicat cu pu tin timp n urm a n judecata lui Hristos; s i el a manifestat acela si caracter. A fost acela si spirit irodian, numai c a se ar ata ntr-o alt a persoan a, a sa cum balaurul din Apocalipsa 12, 17 este acela si cu balaurul din versetul 3, adev arata putere spiritual a din amndou a ind balaurul din versetul 9. ntr-unul din cele dou a cazuri, el lucreaz a prin Roma P agn a; n cel alalt, prin chiar guvernul nostru (american). N. ed.] se mpietrise nc as i mai mult; iar cnd a auzit c a Hristos nviase, nu a fost prea tulburat. I-a luat via ta lui [186] Iacov s i cnd a v azut c a aceasta a fost pe placul iudeilor, l-a arestat s i pe Petru, inten tionnd s a-l dea s a e omort. Dar Dumnezeu avea pentru Petru o lucrare s i Si-a trimis ngerul s a-l elibereze. Asupra lui Irod a c azut judecata lui Dumnezeu. n timp ce se n al ta pe sine

194

Scrieri timpurii

naintea unei mari mul timi, a fost lovit de ngerul Domnului s i a murit de o moarte ngrozitoare. Diminea ta devreme, n prima zi a s apt amnii, nainte s a se lumineze bine, femeile snte au venit la mormnt, aducnd miresme pentru a unge trupul lui Isus. Ele au descoperit c a piatra cea grea fusese rostogolit a de la u sa mormntului s i trupul lui Isus nu mai era acolo. Inimile li s-au frnt s i s-au temut c a du smanii lor luaser a trupul. Dintr-o dat a, au v azut doi ngeri nve smnta ti n alb, cu fe te luminoase, str alucitoare. Aceste f apturi cere sti au n teles pentru ce veniser a femeile s i le-au spus acestora, de ndat a, c a Isus nu era acolo; nviase, dar ele puteau privi locul n care z acuse. Le-au poruncit s a mearg as i s a le spun a ucenicilor Lui c a El va merge naintea lor n Galileea. Cu team as i cu o mare bucurie, femeile s-au gr abit s a ajung a napoi la ucenicii ndolia ti s i le-au spus lucrurile pe care le v azuser as i auziser a. Ucenicii nu au putut s a cread a c a Hristos nviase, dar, mpreun a cu femeile care aduseser a vestea, au alergat ntr-un suet la mormnt. Au descoperit c a Isus nu era acolo; au v azut pnza de in n care fusese nf as urat, dar nu au putut crede vestea cea bun a c a nviase [187] dintre cei mor ti. S-au ntors acas a minunndu-se de ceea ce v azuser a s i, de asemenea, de cele povestite de c atre femei. Dar Maria a hot art s a mai z aboveasc a lng a mormnt, gndindu-se la ce v azuse s i ind m acinat a de gndul c a ar putut am agit a. Sim tea c a o a steptau noi ncerc ari. Durerea ei a revenit s i a izbucnit ntr-un plns amar. S-a aplecat pentru a privi din nou n mormnt s i a v azut doi ngeri mbr aca ti n alb. Unul st atea n locul n care fusese capul lui Isus, iar cel alalt acolo unde fuseser a picioarele Lui. I-au vorbit cu duio sie s i au ntrebat-o de ce plngea. Ea a r aspuns: Pentru c a L-au luat pe Domnul meu s i nu s tiu unde L-au pus. Cnd s i-a ntors privirile de la mormnt, L-a v azut pe Isus stnd n apropiere, dar nu L-a recunoscut. El i-a vorbit cu ging as ie, ntrebnd care este cauza triste tii ei s i pe cine c auta. Presupunnd c a El era gr adinarul, L-a implorat ca, dac a l luase pe Domnul ei, s a-i spun a unde L-a pus pentru a-L putea lua de acolo. Isus i S-a adresat cu propria-I voce cereasc a, spunnd: Maria! Ea era familiarizat a torule! s cu tonul acelei voci dragi s i a r aspuns pe dat a: nv a ta i, n bucuria ei, era ct pe-aci s a-L mbr a ti seze; dar Isus a zis: Nu m a atinge, c aci nc a nu M-am suit la Tat al Meu. Ci du-te la fra tii Mei s i

nvierea lui Hristos

195

spune-le c a M a sui la Tat al Meu s i Tat al vostru, la Dumnezeul Meu s i Dumnezeul vostru. Bucuroas a, s-a gr abit s a le duc a ucenicilor vestea cea bun a. Isus a urcat de ndat a la Tat al pentru a auzi de pe buzele Sale c a acceptase jertfa s i pentru a primi toat a puterea n cer s i pe p amnt. Ca un nor, ngerii L-au nconjurat pe Fiul lui Dumnezeu s i au cerut ca por tile ve snice s a se ridice pentru ca mp aratul slavei s a poat a intra. Am v azut c a n timp ce Isus era nso tit de grupul acela ceresc str alucitor, n prezen ta lui Dumnezeu s i nconjurat de slava Sa, El nu a uitat de ucenicii Lui de pe p amnt, ci a primit puterea de [188] la Tat al S au pentru a se putea ntoarce la ei s i a le oferi putere. n aceea si zi, S-a ntors s i S-a ar atat ucenicilor. I-a l asat s a-L ating a; c aci Se suise la Tat al s i primise putere. n acest timp, Toma nu era prezent. El nu a vrut s a cread a, cu , relatarea ucenicilor, ci a armat cu fermitate s umilin ta i sigur pe sine c a nu va crede pn a nu si va pune degetele n locul l asat de cuie n minile Mntuitorului s i pn a nu- si va pune mna n coasta n suli care fusese npt a cu violen ta ta. Prin aceasta, el a ar atat o lips a de ncredere n fra tii lui. Dac a to ti ar cere aceea si dovad a, nimeni nu L-ar mai primi acum pe Isus s i nu ar mai crede n nvierea Sa. Dar a fost voin ta lui Dumnezeu ca m arturia ucenicilor s a e primit a de cei care nu au putut s a-L vad a sau s a-L aud a pe Mntuitorul nviat. Dumnezeu nu a fost mul tumit de nencrederea lui Toma. Cnd Isus S-a ntlnit din nou cu ucenicii Lui, Toma era cu ei; iar cnd La privit pe Isus, a crezut. Dar declarase c a nu va mul tumit f ar a dovada palpabil a ad augat a celei vizuale, iar Isus i-a oferit dovada pe care o dorise. Toma a strigat: Domnul meu s i Dumnezeul meu! Dar Isus l-a mustrat pentru necredin ta lui, spunnd: Toma, pentru c a M-ai v azut ai crezut; ferice de cei care nu au v azut s i au crezut. n prima s n acela si fel, cei care nu au avut nici o experien ta i a doua solie ngereasc a trebuie s a le primeasc a de la al tii, care au avut s o experien ta i au urmat aceste solii. A sa cum Isus a fost respins, tot a sa s i aceste solii au fost respinse. Si dup a cum ucenicii au declarat c a nu exist a sub cer nici un alt nume dat oamenilor n care trebuie s a m mntui ti, tot a sa trebuie s a-i avertizeze s i slujitorii lui Dumnezeu cu credincio sie s i f ar a team a pe cei care nu mbr a ti seaz a dect o parte din adev arurile legate de cea de-a treia solie, spunndu-le c a trebuie s a primeasc a bucuro si toate mesajele pe care li le-a dat [189]

196

Scrieri timpurii

Dumnezeu, altfel nu vor avea nimic de-a face cu nici unul din ele. n timp ce femeile snte duceau vestea c a Isus nviase, solda tii romani, care f acuser a de gard a la mormnt, mpr as tiau minciuna care le fusese pus a pe buze de c atre preo tii cei mai de seam as i de c atre b atrni, c a ucenicii au venit noaptea, n timp ce ei dormeau, s i au furat trupul lui Isus. Satana pusese aceast a minciun a n inimile s i gurile celor mai de seam a preo ti s i poporul era gata s a primeasc a acest cuvnt venit din partea lor. Dar Dumnezeu f acuse acest lucru sigur s i plasase acest eveniment, de care depinde mntuirea noastr a, mai presus de orice ndoial a; iar preo tilor s i b atrnilor le era cu s neputin ta a l acopere. Fuseser a ridica ti martori dintre cei mor ti pentru a vorbi n favoarea nvierii lui Hristos. Isus a r amas cu ucenicii Lui timp de patruzeci de zile, f acndu-i ferici ti s i umplndu-le inimile cu bucurie, n timp ce f acea tot mai clare naintea lor realit a tile mp ar a tiei lui Dumnezeu. i mandatase s a dea m arturie despre lucrurile pe care le v azuser as i auziser a n leg atur a cu suferin tele, moartea s i nvierea Sa, despre faptul c a El Se adusese pe Sine ca jertf a pentru p acat s i c a to ti cei care voiau puteau veni la El s i g asi via ta. Cu o ging as ie plin a de credincio sie, le-a spus c a vor prigoni ti s i chinui ti; dar vor g asi mngiere, reamintindu- si experien ta s i cuvintele pe care li le-a spus El. Le-a zis c a biruise . ispitele lui Satana s i c a ob tinuse victoria prin ncerc ari s i suferin ta Satana nu mai putea avea putere asupra Lui, dar avea s a- si aduc a ispitele pentru a-i ap asa pe ucenici, n mod direct, pe ei s i pe to ti cei ce aveau s a cread a n Numele Lui. Dar ei puteau birui, a sa cum a biruit El. Isus i-a nzestrat pe ucenici cu puterea de a face minuni s i le-a spus c a, de si vor prigoni ti de oameni r ai, El si va trimite din [190] cnd n cnd ngerii pentru a-i izb avi; vie tile lor nu puteau curmate pn a cnd nu- si mplineau misiunea; atunci se putea s a li se cear a s a pecetluiasc a n sngele propriu m arturiile pe care le d aduser a. turile Lui, Urma sii lui nelini sti ti au ascultat cu bucurie nv a ta savurnd cu nesa t ecare cuvnt care ie sea de pe buzele Sale snte. Acum s tiau cu certitudine c a El era Mntuitorul lumii. Cuvintele Sale au p atruns adnc n inimile lor s i s-au ntristat c a trebuia s a torul lor ceresc s se despart a curnd de nv a ta i s a nu mai aud a de pe buzele Lui cuvinte de har, de mngiere. Dar inimile lor au fost din nou nc alzite de iubire s i mare bucurie cnd Isus le-a spus c a El merge s a le preg ateasc a locuin te s i c a Se va ntoarce s a-i ia,

nvierea lui Hristos

197

pentru a ntotdeauna cu El. A f ag aduit, de asemenea, s a trimit a Mngietorul, Duhul Sfnt, pentru a-i c al auzi n tot adev arul. Si Si-a n al tat minile s i i-a binecuvntat.

n al tarea lui Hristos


Tot cerul a stepta ceasul triumfal n care Isus avea s a urce la Tat al S au. Au venit ngeri pentru a-L primi pe mp aratul slavei s i pentru a-L conduce n alai triumfal c atre cer. Dup a ce Isus si binecuvntase ucenicii, a fost desp ar tit de ei s i luat la cer. Si, n timp ce deschidea calea c atre cer, mul timea de prin si de r azboi, care au fost trezi ti din mor ti la nvierea Sa, L-a urmat. Un grup mare de ngeri erau n a steptare, n timp ce n cer nenum ara ti al ti ngeri a steptau venirea Sa. n timp ce urcau c atre Cetatea Cea Sfnt a, ngerii care-L nso teau pe Isus au strigat: Por ti, ridica ti-v a capetele; ridica ti-v a, por ti ve snice, ca s a intre mp aratul slavei! ngerii din cetate au strigat n extaz: Cine este acest mp arat al slavei? ngerii din afar a au r aspuns n triumf: Domnul cel tare s i puternic, Domnul cel viteaz n lupte. Por ti, ridica ti-v a capetele; ridica ti-v a, por ti ve snice, ca s a intre mp aratul slavei! Din nou au ntrebat ngerii a stept atori: [191] Cine este acest mp arat al slavei? Si ngerii de afar a au r aspuns cu accente melodioase: Domnul o stirilor: El este mp aratul slavei! Si suita cereasc a a intrat n cetatea lui Dumnezeu. Apoi, to ti ngerii Lau nconjurat pe Comandantul lor maiestuos s i, cuprin si de adorarea cea mai adnc a, s-au plecat naintea Lui s i s i-au aruncat cununile la picioarele Lui. Si apoi au atins harpele lor de aur s i, n acorduri dulci, melodioase, au umplut tot cerul cu muzic as i cntece nchinate Mielului care a fost njunghiat s i care tr aie ste n glorie s i m arire. n timp ce ucenicii se uitau cu triste te c atre cer pentru a prinde ultima imagine a Domnului lor, care urca, doi ngeri mbr aca ti n alb au stat lng a ei s i le-au spus: B arba ti galileeni, de ce sta ti s i v a uita ti spre cer? Acest Isus, care S-a n al tat la cer din mijlocul vostru, va veni n acela si fel n care L-a ti v azut mergnd la cer. Ucenicii s i mama lui Isus, care fusese al aturi de ei martora urc arii la cer a Fiului lui Dumnezeu, au petrecut noaptea ce a urmat vorbind despre faptele Lui minunate s i evenimentele ciudate s i glorioase care avuseser a loc ntr-un timp att de scurt. 198

n al tarea lui Hristos

199

Satana s-a sf atuit iar as i cu ngerii lui s i, cu o ur a amarnic a mpotriva conducerii lui Dumnezeu, le-a spus c a atta vreme ct el avea putere s i autoritate asupra p amntului, eforturile lor trebuiau s a e de zece ori mai puternice mpotriva urma silor lui Isus. Nu reu siser a nimic mpotriva lui Hristos, dar trebuia s a-i nving a pe ur . Ei trebuia s ma sii Lui, dac a era cu putin ta a caute n ecare genera tie s a-i prind a n capcan a pe cei care aveau s a cread a n Isus. Satana le-a spus ngerilor lui c a Isus d aduse ucenicilor S ai puterea de a-i [192] mustra, de a-i alunga s i de a-i vindeca pe cei pe care aveau ei s a-i mboln aveasc a. Apoi ngerii lui Satana au plecat asemenea unor lei care r acnesc, c autnd s a-i nimiceasc a pe urma sii lui Isus.

Ucenicii lui Hristos


Ucenicii au propov aduit cu o mare putere un Mntuitor r astignit s i nviat. Semne s i minuni erau nf aptuite de ei n Numele lui Isus; cei bolnavi erau vindeca ti; s i un om care fusese olog din na stere a fost perfect ns an ato sit s i a intrat n templu al aturi de Petru s i Ioan, umblnd s i s arind s i l audndu-L pe Dumnezeu naintea tuturor. Stirea s-a r aspndit s i oamenii au nceput s a se nghesuie n jurul ucenicilor. Mul ti alergau mpreun a spre acel loc uimi ti peste m asur a de vindecarea ce fusese s avr sit a. Cnd Isus a murit, preo tii au crezut c a nu se vor mai face minuni printre ei, c a entuziasmul se va stinge s i poporul se va ntoarce iar as i la tradi tiile oamenilor. Dar, ce s a vezi!? Chiar n mijlocul lor, ucenicii f aceau minuni s i oamenii erau ului ti. Isus fusese r astignit s i ei se ntrebau de unde luaser a ucenicii aceast a putere. Cnd Isus era n , credeau c via ta a El le d a putere; dar cnd a murit s-au a steptat ca minunile s a nceteze. Petru le-a n teles nedumerirea s i le-a spus: B arba ti israeli ti, pentru ce v a mira ti de lucrul acesta? De ce v a uita ti cu ochii tint a la noi, ca s i cum prin puterea noastr a sau prin cucernicia noastr a l-am f acut pe omul acesta s a umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac s i Iacov, Dumnezeul p arin tilor no stri L-a prosl avit pe Robul S au Isus, pe care voi L-a ti dat n mna lui Pilat; s i v[193] a ti lep adat de El naintea lui, m acar c a el era de p arere s a-i dea drumul. Voi v-a ti lep adat de Cel Sfnt s i Neprih anit s i a ti cerut s a vi se d aruiasc a un uciga s. L-a ti omort pe Domnul vie tii, pe care Dumnezeu L-a nviat din mor ti; noi suntem martori ai Lui. Prin credin ta n Numele lui Isus a nt arit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vede ti s i-l cunoa ste ti; credin ta n El i-a dat omului acestuia o t am aduire deplin a, dup a cum vede ti cu to tii. Cei mai de seam a dintre preo ti s i b atrnii nu puteau suporta aceste cuvinte s i, la ordinul lor, Petru s i Ioan au fost prin si s i arunca ti . Dar fuseser n temni ta a converti ti mii de oameni s i f acu ti s a cread a n nvierea s i prosl avirea lui Hristos prin auzirea unui singur discurs al ucenicilor. Preo tii s i b atrnii erau tulbura ti. Ei l uciseser a pe 200

Ucenicii lui Hristos

201

Isus pentru ca mintea oamenilor s a se ntoarc a nspre ei; dar acum de c chestiunea era mai rea dect nainte. Erau acuza ti pe fa ta atre ucenici c a sunt cei care L-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu s i nu puteau s a- si dea seama pn a unde puteau s a se dezvolte aceste lucruri sau cum aveau ei n si si s a e privi ti de c atre popor. I-ar dat cu bucurie pe Petru s i Ioan la moarte, dar nu ndr azneau de teama poporului. n ziua urm atoare, apostolii au fost adu si naintea Soborului. Erau acolo chiar b arba tii care ceruser a cu strig ate sngele Celui Neprih anit. l auziser a pe Petru t ag aduindu-L pe Domnul lui cu blesteme s i njur aturi cnd fusese acuzat c a este unul dintre ucenicii Lui s i sperau s a-l intimideze din nou. Dar Petru fusese convertit s i vedea acum o ocazie de a n al ta Numele pe care-L dezonorase s i de a ndep arta pata l asat a de acea t ag aduire f acut a n mod pripit s i la s. Cu o ndr azneal a sfnt as i n puterea Duhului, el le-a spus f ar a fric a: Omul acesta se nf a ti seaz a naintea voastr a pe deplin s an atos, n Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-a ti r astignit, dar pe care Dumnezeu L-a nviat din mor ti. El este piatra lep adat a de voi, zidarii, care a ajuns s a e pus a n capul unghiului. n nimeni [194] altul nu este mntuire; c aci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor n care trebuie s a m mntui ti. Poporul era uimit de ndr azneala lui Petru s i a lui Ioan s i s i-au dat seama c a fuseser a cu Isus; c aci purtarea lor nobil as i curajoas a, era ca aceea a lui Isus cnd fusese naintea du smanilor Lui. Printro singur a privire de mil as i triste te, Isus l mustrase pe Petru cnd acesta se lep adase de El, iar acum, cnd l recunoscuse cu ndr azneal a pe Domnul lui, Petru a fost aprobat s i binecuvntat. Ca dovad aa rii lui Isus, el a fost umplut cu Duhul Sfnt. ncuviin ta Preo tii nu au ndr aznit s a- si manifeste ura pe care o sim teau fa ta de ucenici. Le-au poruncit s a ias a din sala n care se tinea sfatul s i au discutat apoi ntre ei, spunnd: Ce vom face oamenilor acestora? C aci este s tiut de to ti locuitorii Ierusalimului c a prin ei s-a f acut o minune v adit a pe care n-o putem t ag adui. Se temeau ca vestea acestei fapte bune s a nu se r aspndeasc a n popor. Preo tii sim teau c a, dac a ajungea s a e cunoscut a de to ti, puterea lor avea s a e pierdut a, iar ei vor privi ti ca ind uciga sii lui Isus. Cu toate acestea, tot au ndr aznit s a-i amenin te pe apostoli s i s a le porunceasc a s a nu mai vorbeasc a n Numele lui Isus, ca s a nu- si piard a via ta. Dar Petru

202

Scrieri timpurii

a declarat cu ndr azneal a c a nu puteau face altfel dect s a relateze lucrurile pe care le v azuser as i auziser a. Prin puterea lui Isus, ucenicii au continuat s a-i vindece pe cei n ap astui ti s i afecta ti de boal a care erau adu si la ei. Sute de oameni se nrolau zilnic sub stindardul unui Mntuitor r astignit, nviat din mor ti s i prosl avit. Preo tii, b atrnii s i cei care se aau n special al aturi de pe apostoli, spernd c ei erau alarma ti. I-au pus din nou n temni ta a entuziasmul va sc adea. Satana s i ngerii lui au jubilat; dar ngerii [195] lui Dumnezeu au deschis u sile temni tei s i, n ciuda interdic tiei date de preo tii cei mai de seam as i de b atrni, i-au ndemnat pe apostoli: Duce ti-v a, sta ti n Templu s i vesti ti norodului toate cuvintele vie tii acesteia. Consiliul s-a ntrunit s i s-a trimis dup a cei ntemni ta ti. Aprozii au deschis u sile nchisorii, dar cei pentru care veniser a nu erau acolo. S-au ntors la preo ti s i la b atrni s i au zis: Temni ta am g asit-o ncuiat a cu toat a grija s i pe p azitori stnd n picioare la u si; dar cnd am deschis, n-am g asit pe nimeni n auntru. Cineva a venit stau n s i le-a spus: Iat a c a oamenii pe care i-a ti b agat n temni ta pe norod. Atunci c Templu s i nva ta apitanul Templului a plecat cu aprozii s i i-au adus; dar nu cu sila, c aci se temeau s a nu e uci si cu pietre de c atre norod. Dup a ce i-au adus, i-au pus naintea Soborului. Si marele preot i-a ntrebat astfel: Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul s a nu nv a ta ti pe norod n Numele acesta? Si voi iat a c a tura voastr a ti umplut Ierusalimul cu nv a ta as i c auta ti s a arunca ti asupra noastr a sngele acelui om. Acei conduc atori iudei erau f a tarnici; ei iubeau cinstea primit a de la oameni mai mult dect l iubeau pe Dumnezeu. Inimile lor se mpietriser a ntr-o asemenea m asur a, nct cele mai mari minuni nf aptuite de apostoli nu f aceau dect s a-i turbeze de mnie. Ei s tiau c a, dac a apostolii l propov aduiau pe Isus, r astignirea, nvierea s i prosl avirea Sa, vina uciderii Sale avea s a le e atribuit a lor. Nu mai erau att de hot ar ti s a ia asupra lor sngele lui Isus ca atunci cnd strigaser a cu hot arre: Sngele Lui s a e asupra noastr as i asupra copiilor no stri. Apostolii au declarat cu ndr azneal a c a ei trebuie s a asculte mai mult de Dumnezeu dect de oameni. Petru a spus: Dumnezeul p arin tilor no stri L-a nviat pe Isus, pe care voi L-a ti omort atrnndu-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a n al tat cu puterea Lui s i L-a

Ucenicii lui Hristos

203

f acut Domn s i Mntuitor, ca s a dea lui Israel poc ain ta s i iertarea [196] p acatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca s i Duhul Sfnt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascult a de El. La aceste cuvinte spuse f ar a team a, uciga sii s-au mniat tare s i s-au hot art s a- si mnjeasc a din nou minile cu snge, ucigndu-i pe apostoli. Acesta era planul pe care-l f aceau, cnd un nger de la Dumnezeu i-a mi scat inima lui Gamaliel s a-i sf atuiasc a astfel pe preo ti s i pe mai marii iudeilor: Nu-i mai nec aji ti pe oamenii ace stia s i l asa ti-i n pace! Dac a ncercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; dar, dac a este de la Dumnezeu, n-o ve ti putea nimici. S a nu v a pomeni ti c a lupta ti mpotriva lui Dumnezeu. ngerii r ai au exercitat presiuni asupra preo tilor s i b atrnilor pentru a-i da la moarte pe apostoli; dar Dumnezeu Si-a trimis ngerul pentru a mpiedica acest lucru ridicnd chiar dintre mai marii iudeilor un glas n favoarea slujitorilor S ai. Lucrarea apostolilor nu era terminat a. Urma ca ei s a e adu si naintea mp ara tilor pentru a da m arturie pentru Numele lui Isus s i a m arturisi lucrurile pe care le v azuser as i le auziser a. Preo tii le-au dat prizonierilor drumul f ar a tragere de inim a, dup a ce i-au b atut s i le-au poruncit s a nu mai vorbeasc a n Numele lui Isus. Ei au plecat dinaintea Soborului s i s-au bucurat c a au fost nvrednici ti s a e batjocori ti pentru Numele Lui. Si n ecare zi, n Templu s i acas a, nu ncetau s a-i nve te pe oameni s i s a vesteasc a Evanghelia lui Isus Hristos. Astfel, Cuvntul lui Dumnezeu cre stea s i se nmul tea. Ucenicii m arturiseau cutez atori despre lucrurile pe care le v azuser as i auziser as i f aceau minuni mari n Numele lui Isus. Ei au pus f ar a fric a sngele lui Isus asupra celor care au fost att de dispu si s a se foloseasc a de ocazie cnd li s-a permis s a aib a putere asupra Fiului lui Dumnezeu. Am v azut c a ngeri ai lui Dumnezeu au fost ns arcina ti s a apere cu o aten tie deosebit a adev arurile importante, snte, care urmau s a e asemenea unei ancore pentru ucenicii lui Hristos n toate [197] genera tiile. Duhul Sfnt a venit n mod special asupra apostolilor, care fuseser a martorii r astignirii, nvierii s i prosl avirii Domnului nostru adev aruri importante, care trebuia s a e n adejdea lui Israel. To ti trebuia s a priveasc a la Mntuitorul lumii, ca ind singura lor s speran ta i s a umble pe calea pe care o deschisese El prin jertrea propriei Sale vie ti, s a p azeasc a Legea lui Dumnezeu s i s a tr aiasc a. Am v azut n telepciunea s i bun atatea lui Isus n faptul c a d aduse

204

Scrieri timpurii

putere ucenicilor s a duc a mai departe aceea si lucrare pentru care El fusese urt s i ucis de c atre iudei. n Numele Lui, ei aveau putere asupra lucr arii lui Satana. O aureol a de slav as i lumin a a marcat timpul mor tii s i nvierii lui Isus, imortaliznd adev arul sacru c a El era Mntuitorul lumii.

Moartea lui Stefan


Ucenicii s-au nmul tit mult n Ierusalim s i mul ti preo ti respectau , f credin ta. Stefan, plin de credin ta acea mari minuni n popor. Mai marii iudeilor erau s i mai mnio si cnd vedeau preo ti ntorcndu-se de la tradi tiile lor, de la jertfe s i arderi de tot, s i acceptndu-L pe Isus ca ind marea jertf a. Cu putere de sus, Stefan i-a mustrat pe preo tii s i b atrnii necredincio si s i L-a n al tat pe Isus naintea lor. Nu n puteau face fa ta telepciunii s i puterii cu care vorbea el s i, cnd s i-au dat seama c a nu vor avea nici un c stig de cauz a mpotriva lui, au mituit oameni s a dea m arturie mincinoas a, c a l-au auzit rostind cuvinte de hul a mpotriva lui Moise s i mpotriva lui Dumnezeu. Ei au strnit agita tie n popor, l-au arestat pe Stefan s i, prin martori mincino si, l-au acuzat c a a vorbit mpotriva Templului s i a Legii. Ei [198] au dat m arturie c a l-au auzit spunnd c a Isus din Nazaret va nimici obiceiurile pe care li le-a dat Moise. Cnd Stefan a stat naintea judec atorilor s ai, lumina slavei lui Dumnezeu s-a cobort peste fa ta lui. To ti cei ce s edeau n Sobor de nger. s-au uitat tint a la Stefan s i fa ta lui li s-a ar atat ca o fa ta Cnd i s-a cerut s a r aspund a la acuza tiile ce i se aduseser a, el a nceput de la Moise s i de la proroci s i a trecut n revist a istoria copiilor lui Israel s i modul n care lucrase Dumnezeu cu ei s i a ar atat la istoria cum fusese indicat Hristos n profe tie. A f acut referin ta templului s i a declarat c a Dumnezeu nu locuie ste n temple f acute de mini omene sti. Iudeii adorau templul s i erau cuprin si de o mai mare indignare cnd se spunea orice mpotriva acelei cl adiri, dect dac a s-ar spus mpotriva lui Dumnezeu. Cnd Stefan a vorbit despre Hristos s i s-a referit la templu, a v azut c a oamenii i respingeau cuvintele s i i-a mustrat f ar a team a: Oameni tari la cerbice, net aia ti mprejur cu inima s i cu urechile! Voi ntotdeauna v a mpotrivi ti Duhului Sfnt. n timp ce p azeau rnduielile exterioare ale religiei lor, inimile lor erau corupte s i pline de un r au aduc ator de moarte. El a amintit cruzimea p arin tilor lor n prigonirea prorocilor s i a declarat c a persoanele c arora li se adresase nf aptuiser a un p acat mai 205

206

Scrieri timpurii

mare prin respingerea s i r astignirea lui Hristos. Pe care din proroci nu i-au prigonit p arin tii vo stri? I-au omort pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprih anit, pe care L-a ti vndut acum s i L-a ti omort. Cnd au fost rostite aceste adev aruri directe, clare, preo tii s i mai marii lor au turbat de mnie s i au t ab art asupra lui Stefan, scr snind din din ti. Dar Stefan, plin de Duhul Sfnt, s i-a pironit ochii spre cer, a v azut slava lui Dumnezeu s i a zis: Iat a v ad cerurile deschise s i [199] pe Fiul omului stnd n picioare la dreapta lui Dumnezeu. Poporul nu voia s a-l asculte. Au nceput atunci s a r acneasc a, s i-au astupat urechile s i s-au n apustit to ti ntr-un gnd asupra lui. L-au trt afar a din cetate s i l-au ucis cu pietre. Si el a ngenuncheat s i a strigat tare: Doamne, nu le tine n seam a p acatul acesta! Am v azut c a Stefan a fost un om puternic al lui Dumnezeu, special educat pentru a ocupa o pozi tie important a n biseric a. Satana a jubilat la moartea lui; c aci s tia c a ucenicii aveau s a-i resimt a lipsa. Dar triumful lui Satana a fost de scurt a durat a; pentru c a n acel grup care a asistat la moartea lui Stefan era o persoan a c areia Isus avea s a i Se descopere. Saul nu a luat parte la aruncarea cu pietre n Stefan, dar a consim tit la moartea lui. Avea un zel deosebit n persecutarea celor din biserica lui Dumnezeu, vnndu-i, lundu-i din casele lor s i dndu-i pe mna celor care voiau s a-i ucid a. Saul tur era un om nzestrat s i educat; zelul s i multa lui nv a ta a l f acuser a s a e extrem de stimat de c atre iudei, n timp ce era temut de mul ti de c dintre ucenici. Talan tii lui au fost folosi ti cu ecien ta atre Satana, ducnd mai departe r azvr atirea mpotriva Fiului lui Dumnezeu s i mpotriva celor ce credeau n El. Dar Dumnezeu poate frnge puterea marelui vr ajma ss i elibera pe cei care sunt tinu ti n robie de c atre el. Hristos l-a ales pe Saul ca un vas ales pentru a-I propov adui Numele, pentru a-i nt ari pe ucenicii S ai n lucrarea lor s i pentru a locul gol l [200] nlocui cu prisosin ta asat de Stefan

Convertirea lui Saul


n timp ce Saul c al atorea c atre Damasc, cu acredit ari care l autorizau s a aresteze b arba ti sau femei care l propov aduiau pe Isus s i s a-i aduc a lega ti la Ierusalim, ngerii r ai tres altau n jurul lui. Dintr-o dat a ns a, o lumin a din cer a str alucit n jurul lui, f acndu-i pe ngerii r ai s a fug as i pe el s a cad a imediat la p amnt. A auzit un glas care spunea: Saule, Saule, pentru ce M a prigone sti? Saul a ntrebat: Cine e sti Tu, Doamne? Iar Domnul a spus: Eu sunt Isus, pe care-L prigone sti; ti-ar greu s a arunci napoi cu piciorul ntr-un tepu s. Si Saul, tremurnd uluit, a zis: Doamne, ce vrei s a fac? Si Domnul a spus: Scoal a-te, intr a n cetate s i ti se va spune ce trebuie s a faci. Oamenii care erau cu el st ateau n picioare f ar a a scoate o vorb a, auzind un glas, dar nev aznd vreun om. Cnd lumina a trecut s i Saul s-a ridicat de la p amnt s i a deschis ochii, s-a trezit complet lipsit de vedere. Str alucirea luminii cere sti l orbise. L-au dus de mn a, l-au adus la Damasc s i trei zile a fost lipsit de vedere s i nici nu a mncat, nici nu a b aut. Apoi, Domnul Si-a trimis ngerul chiar la unul din oamenii pe care Saul spera s a-l ia prizonier s i i-a descoperit ntr-o care se numea Dreapt viziune c a trebuia s a se duc a pe o uli ta a s i s a caute n casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. C aci iat a, el se roag a; s i a v azut n vedenie pe un om numit Anania intrnd la el s i punndu- si minile peste el, ca s a- si recapete vederea. Anania se temea c a ar putut exista o gre seal a n aceast a privin ta s i a nceput s a-I spun a Domnului ceea ce auzise el despre Saul. Dar Domnul i-a spus lui Anania: Du-te, c aci el este un vas pe care l-am [201] ales, ca s a duc a Numele Meu naintea neamurilor, naintea mp ara tilor s i naintea ilor lui Israel. Si i voi ar ata tot ce trebuie s a sufere pentru Numele Meu. Anania a urmat instruc tiunile Domnului, a intrat n cas as i, punndu- si minile peste el, a spus: Frate Saule, Domnul Isus, care ti S-a ar atat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca s a cape ti vederea s i s a te umpli de Duhul Sfnt. 207

208

Scrieri timpurii

De ndat a, Saul s i-a rec ap atat vederea, s-a ridicat s i a fost botezat. Dup a aceasta, el nv a ta n sinagogi c a Isus era ntr-adev ar Fiul lui Dumnezeu. To ti cei care-l auzeau erau uimi ti s i ntrebau: Nu este el acela care f acea pr ap ad n Ierusalim, printre cei care chemau Numele acesta? Si n-a venit el aici ca s a-i duc a lega ti naintea preo tilor celor mai de seam a? Dar Saul cre stea n putere s i i uimea pe iudei. Ace stia se aau din nou la necaz. To ti s tiau despre mpotrivirea lui de Isus s Saul fa ta i zelul s au n vnarea s i ncredin tarea spre a uci si a tuturor celor care credeau n Numele Lui; iar convertirea lui miraculoas a i-a convins pe mul ti c a Isus era Fiul lui Dumnezeu. Saul si povestea experien ta n puterea Duhului Sfnt. El prigonea pn a la att b moarte, lega s i trimitea n temni ta arba ti, ct s i femei, cnd, n drumul s au c atre Damasc, a str alucit dintr-odat a o lumin a puternic a n jurul lui s i Isus i S-a descoperit s i l-a nv a tat c a El era Fiul lui Dumnezeu. n timp ce Saul l propov aduia astfel cu atta curaj pe Isus, el puternic exercita o inuen ta a. Cuno stea Scripturile s i, dup a convertirea lui, asupra profe tiilor care l priveau pe Isus a str alucit o lumin a divin a, care l-a f acut n stare s a prezinte cu claritate s i ndr azneal a adev arul s i s a corecteze orice interpretare gre sit a a Scripturilor. Cu [202] Duhul lui Dumnezeu asupra lui, i purta cu limpezime s i putere pe ascult atorii lui prin profe tiile legate de prima venire a lui Hristos s i le ar ata c a se mpliniser a textele care relatau suferin tele, moartea s i nvierea Sa.

Iudeii hot ar asc s a-l ucid a pe Pavel


Cnd preo tii cei mai de seam as i mai marii lor au constatat efectul relat arii experien tei lui Pavel, s-au umplut de ur a mpotriva lui. Au v azut c a el l propov aduia cu ndr azneal a pe Isus s i f acea minuni n Numele Lui, c a mul timile l ascultau, se ntorceau de la tradi tiile lor s i i priveau pe conduc atorii lor iudei ca pe ni ste uciga si ai Fiului lui Dumnezeu. Mnia lor a fost astfel aprins as i s-au adunat pentru a se consf atui, ca s a vad a ce era cel mai bine de f acut pentru a stinge tot acel entuziasm. Au fost de acord c a singura cale sigur a era aceea de a-l ucide pe Pavel. Dar Dumnezeu le cuno stea inten tia s i au fost trimi si ngeri s a-l apere, ca s a tr aiasc a pentru a- si duce la bun sfr sit misiunea. Condu si de Satana, iudeii necredincio si tineau sub observa tie zi s i noapte por tile Damascului pentru ca, n cazul c a Pavel ar ie sit pe acolo, s a-l ucid a imediat. Dar Pavel a fost informat c a iudeii c autau s a-i ia via ta, iar ucenicii l-au l asat noaptea jos, peste zid, ntr-un co s. La acest e sec de a- si realiza planurile, iudeii au fost ru sina ti s i revolta ti s i obiectivul lui Satana n-a fost atins. Dup a aceasta, Pavel s-a dus la Ierusalim pentru a se al atura ucenicilor; dar le era tuturor fric a de el. Nu puteau crede c a era s i el un ucenic. n Damasc fusese vnat pentru a ucis, iar aici propriii lui fra ti nu voiau s a-l primeasc a; dar Barnaba l-a luat, l-a adus la apostoli s i le-a spus cum l v azuse acesta pe Domnul pe drum s i c a [203] predicase cu ndr azneal a la Damasc n Numele lui Isus. Dar Satana i a t ta pe iudei s a-l nimiceasc a pe Pavel s i Isus i-a poruncit s a p ar aseasc a Ierusalimul. mpreun a cu Barnaba, s-a dus n alte cet a ti, predicndu-L pe Isus s i f acnd minuni s i mul ti au fost converti ti. Cnd a fost vindecat un om care fusese olog din na stere, oamenii care se nchinau la idoli erau pe punctul de a aduce jertfe n cinstea ucenicilor. Pavel a fost ndurerat s i le-a spus c a el s i tovar as ul lui de lucrare nu erau altceva dect oameni ca s i ei s i c a numai Dumnezeu, care f acuse cerul s i p amntul, marea s i toate din ea, numai El trebuia s a primeasc a nchinare. Astfel, Pavel L-a n al tat 209

210

Scrieri timpurii

pe Dumnezeu naintea oamenilor; dar abia dac a i-a putut opri. n n Dumnezeul adev mintea lor ap area primul lic ar de credin ta arat s i prima atitudine de nchinare s i cinste ce I se cuveneau; s i, n timp ce-l ascultau pe Pavel, Satana i mna pe iudeii necredincio si din alte cet a ti s a mearg a n urma lui Pavel pentru a nimici lucrarea cea bun a care se f acea prin el. Ace sti iudei a t tau mintea acelor idolatri prin rapoarte mincinoase despre Pavel. Admira tia s i ncntarea oamenilor era schimbat a acum n ur a, s i ace stia, care nu cu mult timp n urm a erau gata s a se nchine naintea ucenicilor, au aruncat cu pietre n Pavel s i l-au trt afar a din cetate, presupunnd c a era mort. Dar n timp ce ucenicii st ateau n jurul lui Pavel s i l jeleau, spre bucuria lor, el s-a ridicat s i a mers cu ei n cetate. Iar as i, n timp ce Pavel s i Sila l propov aduiau pe Isus, o femeie care era posedat a de un duh de ghicire s-a luat dup a ei, strignd: Oamenii ace stia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt s i ei v a vestesc calea mntuirii. A sa a umblat dup a ucenici multe zile. Dar Pavel era nec ajit; c aci aceste strig ate pe care le scotea dup a ei ntorceau mintea oamenilor de la adev ar. Scopul urm arit de Satana cnd o mna s a fac a aceasta era acela de a-i dezgusta pe oameni s i [204] de a spulbera inuen ta ucenicilor. Duhul lui Pavel s-a revoltat n el, s-a ntors s i a zis spiritului: n Numele lui Isus Hristos ti poruncesc s a ie si din ea. Duhul cel r au a fost mustrat s i a p ar asit-o. St apnii acelei roabe erau mul tumi ti c a aceasta striga dup a ucenici; dar, cnd duhul cel r au a p ar asit-o s i au v azut c a devenise o blnd a ucenic a a lui Hristos, au fost cuprin si de mnie. Ei strnseser a mul ti bani, prin ghicitul ei, s i acum n adejdea de a mai scoate c stig de pe urma ei disp aruse. Obiectivul urm arit de Satana nu fusese atins; dar slujitorii lui i-au prins pe Pavel s i pe Sila s i i-au trt naintea frunta n pia ta silor s i a dreg atorilor, spunnd: Oamenii ace stia ne tulbur a cetatea. Sunt ni ste iudei. Si mul timea s-a ridicat mpotriva lor s i dreg atorii au pus s a le sf sie hainele de pe ei s i au poruncit s a e b atu ti. Si dup a ce le-au dat multe lovituri, i-au s aruncat n temni ta i au dat n grij a temnicerului ca s a-i p azeasc a bine. Acesta, primind o asemenea porunc a, i-a aruncat n temni ta interioar as i le-a b agat picioarele n butuci. Dar ngerii Domnului i-au nso tit n nchisoare s i au f acut ca ntemni tarea lor s a ajung a s a e spre slava lui Dumnezeu s i s a arate oamenilor c a Dumnezeu era implicat n lucrare s i al aturi de lucr atorii Lui ale si.

Iudeii hot ar asc s a-l ucid a pe Pavel

211

La miezul nop tii, Pavel s i Sila s-au rugat s i au n al tat cnt ari de laud a lui Dumnezeu s i, dintr-o dat a, s-a f acut un mare cutremur de p amnt, nct au fost zguduite temeliile nchisorii; s i am v azut c a ngerul lui Dumnezeu a dezlegat leg aturile ec aruia. Temnicerul, trezindu-se s i v aznd u sile temni tei deschise, s-a nfrico sat. S-a gndit c a prizonierii evadaser as i c a va trebui s a e pedepsit cu moartea. Dar chiar cnd era s a- si ia via ta, Pavel a strigat cu glas [205] puternic: S a nu- ti faci nici un r au, c aci to ti sunt aici. Puterea lui Dumnezeu l-a convins pe temnicer acolo. A cerut o lumin a, a s arit n auntru, a venit tremurnd de fric as i a c azut naintea lui Pavel s i a lui Sila, i-a scos afar as i a zis: Domnilor, ce trebuie s a fac ca s a u mntuit? Si ei au spus: Crede n Domnul Isus s i vei mntuit, tu s i casa ta. Temnicerul i-a strns apoi pe to ti cei din casa lui s i Pavel li L-a predicat pe Isus. n felul acesta, inima temnicerului s-a unit cu cea a fra tilor s ai, le-a sp alat r anile s i a fost botezat mpreun a cu toat a casa lui chiar n noaptea aceea. A pus apoi hran a naintea lor s i s-a bucurat, creznd n Dumnezeu cu toat a casa lui. Stirea minunat a a manifest arii puterii lui Dumnezeu, prin deschiderea u silor temni tei s i convertirea temnicerului s i a familiei lui, s-a r aspndit n curnd peste tot. Mai marii au auzit aceste lucruri, s-au temut s i au trimis vorb a temnicerului, cerndu-i s a-i elibereze pe Pavel s i pe Sila. Dar Pavel nu voia s a p ar aseasc a temni ta ntr-un mod obi snuit; nu era dispus ca manifestarea puterii lui Dumnezeu s a e ascuns a. Le-a spus: Dup a ce ne-au b atut cu nuiele n fa ta tuturor f ar a s a m judeca ti, pe noi, care suntem romani, ne-au aruncat n s temni ta i acum ne scot afar a pe ascuns! Nu merge a sa! S a vin a ei singuri s a ne scoat a afar a! Cnd le-au fost transmise dreg atorilor aceste cuvinte s i a devenit un fapt cunoscut c a apostolii erau cet a teni romani, conduc atorii s-au temut c a ace stia vor nainta o plngere naintea mp aratului din pricina modului ilegal n care fuseser a tras ta ti. Si au venit n persoan a, s-au rugat de ei, i-au scos din temni ta i [206] i-au rugat s a p ar aseasc a cetatea.

Pavel viziteaz a Ierusalimul


Dup a convertirea lui, Pavel a vizitat Ierusalimul s i L-a propov aduit acolo pe Isus s i minunile harului S au. A povestit convertirea lui miraculoas a, care i-a mniat att de mult pe preo ti s i pe mai mari, nct ace stia au c autat s a-i ia via ta. Dar, pentru a-l salva, Isus i S-a ar atat din nou ntr-o viziune, n timp ce se ruga, s i i-a spus: Gr abe ste-te, ie si iute din Ierusalim, c aci nu vor primi m arturisirea ta despre Mine. Pavel a r aspuns: Doamne, ei s tiu c a eu b agam n s temni ta i-i b ateam prin sinagogi pe cei ce cred n Tine; s i c a, atunci , cnd se v arsa sngele lui Stefan, martorul T au, eram s i eu de fa ta mi uneam ncuviin tarea mea cu a celorlal ti s i p azeam hainele celor ce-l omorau. Pavel credea c a iudeii din Ierusalim nu ar putut s a se mpotriveasc a m arturiei lui; c a aveau s a considere c a marea schimbare din el nu putea atribuit a dect puterii lui Dumnezeu. Dar r aspunsul a fost s i mai hot art ca nainte: Du-te, c aci te voi trimite departe, la neamuri. Ct a lipsit din Ierusalim, Pavel a scris multe scrisori trimise n diferite locuri, scrisori care relatau experien ta sa s i d adeau o m arturie puternic a. Dar unii s-au luptat s a nimiceasc a inuen ta acelor epistole. Au fost nevoi ti s a admit a c a scrisorile lui aveau greutate s i erau puternice, dar au declarat c a prezen ta lui zic a era slab as i vorbirea lui jalnic a. Faptele care st ateau la baza acestei chestiuni se explicau prin aceea c a Pavel era un b arbat extrem de nv a tat, iar n telepciunea s i purtarea lui i ncntau pe ascult atori. Oameni nv a ta ti erau pl acut impresiona ti de cuno stin tele lui s i mul ti dintre ei au crezut n Isus. Cnd se aa naintea mp ara tilor sau a unui auditoriu larg, rev arsa , nct i fascina pe to atta elocven ta ti cei dinaintea lui. Lucrul [207] acesta i turba de mnie pe preo ti s i pe b atrni. Pavel putea s a intre n ra cu u surin ta tionamente profunde s i, urcnd culmile gndirii, s a-i poarte pe oameni al aturi de el n cele mai nalte subiecte de medita tie, aducnd naintea ochilor bog a tiile profunde ale harului lui Dumnezeu s i zugr avind naintea lor dragostea uimitoare a lui 212

Pavel viziteaz a Ierusalimul

213

Hristos. Apoi, cobora cu simplitate la priceperea oamenilor simpli s i si relata experien ta n modul cel mai puternic, lucru care n as tea arz n ei o dorin ta atoare de a deveni ucenicii lui Hristos. Domnul i S-a ar atat din nou lui Pavel s i i-a descoperit c a trebuia s a mearg a la Ierusalim, c a va legat acolo s i va suferi pentru Numele Lui. Cu toate c a a fost ntemni tat pentru foarte mult a vreme, Domnul Si-a dus mai departe prin intermediul lui lucrarea Sa deosebit a. Lan turile lui aveau s a e mijloacele de a r aspndi cunoa sterea lui Hristos s i, astfel, slava lui Dumnezeu. n timp ce era trimis dintr-o cetate n alta pentru a judecat, m arturia pe care o d adea despre Isus s i detaliile interesante ale convertirii sale erau expuse naintea mp ara tilor s i guvernatorilor, pentru a li se lua orice scuz a n privin ta lui Isus. Mii au crezut n El s i s-au bucurat n Numele Lui. Am v azut c a obiectivul special al lui Dumnezeu era mplinit prin c al atoria lui Pavel pe mare; El inten tiona ca echipajul vasului s a poat a astfel martor al puterii lui Dumnezeu prin Pavel s i, de asemenea, ca s i p agnii s a poat a auzi Numele lui Isus s i mul ti s a poat a converti ti tura dat prin nv a ta a de Pavel s i ind martori ai minunilor f acute de el. mp ara ti s i guvernatori au fost captiva ti de expunerile lui logice s i, n timp ce relata evenimentele interesante ale propriei experien te s i l predica pe Isus cu zel s i puterea Duhului Sfnt, convingerea c a Isus era Fiul lui Dumnezeu punea st apnire pe ei. n timp ce unii erau uimi ti, cnd l ascultau pe Pavel, unul a strigat: Curnd mai [208] vrei tu s a m a ndupleci s a m a fac cre stin! Cu toate acestea, majoritatea celor care au ascultat au considerat c a si vor face timp, cndva, n viitor, pentru a se gndi la cele auzite. Satana s-a folosit de aceast a ntrziere s i, pentru c a ei au neglijat ocazia atunci cnd inimile lor fuseser a mi scate, prilejul a fost pierdut pentru totdeauna. Inimile li s-au mpietrit. Mi-a fost ar atat a lucrarea lui Satana, mai nti n orbirea iudeilor ca s a nu-L primeasc a pe Isus ca Mntuitor al lor, apoi, prin interme de lucr diul invidiei fa ta arile Lui puternice, n strnirea dorin tei lor de a-I lua via ta. Satana a intrat chiar n unul din urma sii Mntuitorului s i l-a condus s a-L tr adeze n minile vr ajma silor S ai, pentru ca ace stia s a-L poat a r astigni pe Domnul vie tii s i al slavei. Dup a ce Isus S-a ridicat dintre cei mor ti, iudeii au ngr am adit un p acat peste altul n ncercarea de a ascunde dovada nvierii Lui, prin mituirea solda tilor romani pentru a declara o minciun a. Dar

214

Scrieri timpurii

dovada nvierii lui Isus a fost dublat a de nvierea concomitent aa unei mul timi de martori. Dup a ridicarea Sa dintre cei mor ti, Isus S-a ar atat ucenicilor s i apoi, simultan, la mai mult de cinci sute de persoane, n timp ce aceia care fuseser a nvia ti n acela si timp cu El li se ar atau multora, declarnd c a Isus nviase. Satana i determinase pe iudei s a se r azvr ateasc a mpotriva lui Dumnezeu prin refuzul acestora de a-L primi pe Fiul S au s i prin mnjirea minilor lor cu sngele cel mai pre tios. Ei l omorser a, indiferent ct de puternic a era dovada ar atat a acum c a El era Fiul lui Dumnezeu, R ascump ar atorul lumii, s i nu voiau s a primeasc a nici o m arturie n favoarea Lui. Singura lor n adejde s i consolare ca s i aceea a lui Satana dup a ce a c azut era de a ncerca s a l nving a pe Fiul lui Dumnezeu. Din aceast a cauz a, ei au persistat n r azvr atirea lor prigonindu-i pe ucenicii lui Hristos s i dndu-i s a e uci si. Nimic nu le zgria mai violent urechile dect Numele lui Isus, pe care-L r astigniser a; s i erau deci si s a nu asculte nici o m arturie n favoarea Sa. Exact ca atunci cnd Duhul Sfnt, prin m arturisirea lui Stefan, a [209] adus dovada puternic a pentru faptul c a Isus era Fiul lui Dumnezeu, ei s i-au astupat urechile, ca s a nu se conving a. Satana i tinea strns n mna sa pe uciga sii lui Isus. Prin fapte mi sele sti, acceptaser a s a devin a supu sii lui s i el lucra prin ei pentru a-i tulbura s i nec aji pe cei ce credeau n Hristos. El a lucrat prin iudei pentru a a t ta neamurile mpotriva lui Isus s i mpotriva celor care-L urmau. Dar Dumnezeu Si-a trimis ngerii ca s a-i nt areasc a pe ucenici pentru lucrarea lor, ca s a poat a da m arturie despre lucrurile pe care le v azuser as i auziser a s i, la sfr sit, prin statornicia lor, s a- si poat a pecetlui m arturia cu propriul lor snge. Satana s-a bucurat c a iudeii erau bine prin si n capcana lui. Ei continuau practicarea formelor lor ceremoniale inutile, jertfelor s i rnduielilor. Cnd Isus atrna pe cruce s i a strigat: S-a sfr sit!, perdeaua din auntrul templului s-a rupt de sus pn a jos pentru a ar ata c a Dumnezeu nu Se va mai ntlni cu preo tii n templu s i nu le va mai accepta jertfele s i rnduielile s i pentru a semnica totodat a c a zidul de desp ar tire dintre iudei s i neamuri fusese d armat. Isus Se adusese pe Sine ca jertf as i pentru unii, s i pentru al tii, iar dac a voiau s a e mntui ti, s i unii, s i al tii trebuia s a cread a n El ca ind singura jertf a pentru p acat Mntuitorul lumii.

Pavel viziteaz a Ierusalimul

215

Cnd soldatul a str apuns coasta lui Isus, n timpul n care El atrna pe cruce, au t snit clar dou as iroaie unul de snge s i cel alalt de ap a. Sngele avea s a spele p acatele celor care aveau s a cread a n Numele Lui, iar apa avea s a reprezinte acea ap a vie care [210] credinciosului. se ob tine de la Isus pentru a da via ta

Marea apostazie
Mi-a fost ar atat timpul n care p agnii idolatri i-au prigonit s i i-au ucis cu cruzime pe cre stini. Sngele curgea n s uvoaie. Nobili, nv a ta ti s i oameni de rnd erau deopotriv a uci si f ar a mil a. Familii bogate erau scufundate n s ar acie pentru c a nu voiau s a renun te la religia lor. n ciuda persecu tiei s i suferin telor ndurate de ace sti cre stini, ei nu au cobort standardul. Si-au p astrat religia curat a. Am v azut c a Satana jubila s i triumfa cnd le provoca suferin te. Dar Dumnezeu privea aprobator asupra martirilor S ai credincio si. toare au fost foarte Cre stinii care au tr ait n acea perioad a nfrico sa iubi ti de El, pentru c a erau dispu si s a sufere de dragul Lui. Fiecare ndurat suferin ta a de ace stia a f acut ca r asplata lor s a sporeasc a n cer. De si se bucura de suferin tele sn tilor, Satana nu era satisf acut. Voia s a aib a control s i asupra trupului, s i asupra min tii. Suferin tele pe care le suportau nu f aceau dect s a-i apropie s i mai mult de Domnul s i s a se team a mai mult ca oricnd s a-L jigneasc a. Satana dorea s a-i determine s a nu mai e pl acu ti lui Dumnezeu; atunci aveau s a- si piard a puterea, curajul s i statornicia. De si au fost uci si cu miile, al tii se ridicau pentru a le ocupa locurile. Satana a v azut c a- si pierde supu sii; c aci, chiar dac a sufereau persecu tia s i moartea, ei ajungeau ai lui Isus Hristos, supu si ai mp ar a tiei Lui. Din aceast a cauz a, s ia f acut noi planuri pentru a lucra cu mai mult succes mpotriva guvern arii lui Dumnezeu s i pentru a birui biserica. I-a condus pe p agnii idolatri s a mbr a ti seze o parte a credin tei cre stine. Ace stia [211] au m arturisit credin ta n r astignirea s i nvierea lui Hristos s i s i-au propus s a se al ature urma silor lui Isus f ar a a avea loc o schimbare toare s-a aat biserica! A n inimile lor. O, n ce primejdie nfrico sa fost un timp de mare chin suetesc s i mental. Unii s-au gndit c a, dac a vor cobor s i se vor uni cu acei idolatri care mbr a ti saser ao parte a credin tei cre stine, acesta va exact mijlocul prin care s a e turile Bibliei. pe deplin converti ti. Satana c auta s a corup a nv a ta 216

Marea apostazie

217

Am v azut c a, n cele din urm a, standardul a fost cobort s i c a p agnii se uneau cu cre stinii. De si m arturiseau c a sunt converti ti, ace sti nchin atori la idoli s i-au adus idolatria cu ei n biseric a, schimbnd doar obiectele idolatriei n chipuri de sn ti s i chiar ale lui Hristos s i ale Mariei, mamei Sale. Prin unirea treptat a a urma silor lui Hristos cu ace stia, religia cre stin a a devenit ntinat as i biserica s i-a pierdut cur a tia s i puterea. Unii au refuzat s a se al ature acestora; astfel de persoane s i-au p astrat cur a tia s i I s-au nchinat numai lui Dumnezeu. Ei nu voiau s a se nchine naintea vreunui chip f acut dup a ceva care era n cer, pe p amnt sau n apele mai de jos dect p amntul. Satana a jubilat v aznd c aderea attor oameni; apoi a a t tat biserica apostaziat a s a-i sileasc a pe cei care doreau s a- si p astreze puritatea religiei e s a cedeze n fa ta ceremoniilor s i nchin arii la chipuri, e s a accepte moartea. Focurile prigoanei au fost iar as i aprinse mpotriva adev aratei biserici a lui Hristos s i milioane de oameni au fost uci si f ar a mil a. Acest lucru mi-a fost ar atat n felul urm ator: un grup mare de p agni idolatri purtau un steag negru pe care erau desenate soarele, luna s i stelele. Cei din acest grup p areau foarte mnio si s i aprigi. Mi-a fost ar atat apoi un alt grup care purta un stindard alb, curat, pe care era scris: A Domnului este cur a tia s i sn tenia. Fe tele lor erau [212] marcate de hot arre s i resemnare cereasc a. I-am v azut pe p agnii idolatri apropiindu-se de ei s i a urmat un mare m acel. Cre stinii se topeau v aznd cu ochii naintea lor; cu toate acestea, grupul strngea s i mai mult rndurile s i tinea stindardul cu mai mult a hot arre. Cum mul ti c adeau, al tii se strngeau n jurul steagului s i le luau locul. Am v azut grupul de idolatri consf atuindu-se. Nereu sind s a-i determine pe cre stini s a cedeze, s-au pus de comun acord cu un alt plan. I-am v azut cobornd steagul acela, apropiindu-se de grupul de cre stini neclinti ti s i f acndu-le propuneri. La nceput, propunerile lor au fost respinse n mod categoric. Apoi am v azut grupul de cre stini sf atuindu-se. Unii au zis c a vor s a coboare steagul, s a accepte propunerile s i s a- si salveze vie tile, pentru ca, n cele din urm a, s a poat a c ap ata putere s a ridice stindardul printre p agni. Cu toate acestea, c tiva n-au vrut s a cedeze n fa ta acestui plan, ci au ales mai degrab a s a moar a tinnd cu hot arre steagul sus dect s a-l coboare.

218

Scrieri timpurii

Apoi i-am v azut pe mul ti coborndu- si stindardul s i unindu-se cu p agnii; dar cei hot ar ti s i statornici l-au luat din nou n mini s i l-au n al tat mult. Am v azut c a ie seau continuu persoane din grupul celor care purtau steagul cel curat s i se uneau cu idolatrii aa ti sub stindardul negru, pentru a-i prigoni pe cei ce purtau steagul alb. Cu toate c a mul ti au fost uci si, steagul alb era tinut sus s i credincio sii se adunaser a n jurul lui pentru a-l sus tine. Iudeii care au strnit primii mnia p agnilor mpotriva lui Isus, nu aveau s a scape nepedepsi ti. n sala de judecat a, cnd Pilat ezita s a-L condamne pe Isus, iudeii furio si strigaser a: Sngele Lui s a e asupra noastr as i asupra copiilor no stri. Na tiunea iudaic aa tr ait mplinirea acestui teribil blestem pe care-l chemaser a asupra capetelor lor. Att p agnii, ct s i cei care- si spuneau cre stini au fost [213] du smanii lor. Aceia care- si ziceau cre stini, n zelul lor pentru Hristos, pe care-L r astigniser a iudeii, au gndit c a Dumnezeu avea s a e cu att mai mul tumit, cu ct ei aveau s a produc a mai mult a suferin ta iudeilor. Din acest motiv, mul ti dintre iudeii necredincio si au fost uci si, n timp ce al tii au fost mpin si dintr-un loc n altul s i au fost . pedepsi ti n aproape orice chip cu putin ta Sngele lui Hristos s i al ucenicilor, pe care-i d aduser a s a e uci si, era asupra lor, s i peste capetele lor au c azut judec a ti groaznice. Blestemul lui Dumnezeu i-a urm arit s i au ajuns de pomin as i o b ataie de joc pentru p agni s i pentru a sa-zi sii cre stini. Au fost dezonora ti, dispre tui ti s i detesta ti, ca s i cum semnul lui Cain ar fost asupra lor. Cu toate acestea, am v azut c a Dumnezeu a p astrat ntr-un chip minunat acest popor s i l-a risipit n toat a lumea ca s a se poat a vedea c a au parte ntr-un mod deosebit de blestemul lui Dumnezeu. Am v azut c a Dumnezeu i p ar asise pe iudei ca na tiune, dar c a vor totu si converti ti unii dintre ei, n mod individual, s i f acu ti n stare s a sf sie perdeaua ce le acoper a inima s i s a vad a c a profe tia care i prive ste s-a mplinit; ei l vor primi pe Isus ca Mntuitor al lumii s i vor vedea marele p acat al na tiunii lor acela de a-L respins s i r astignit.

Taina nelegiuirii
A fost ntotdeauna scopul lui Satana acela de a ntoarce mintea oamenilor de la Isus c atre om s i de a nimici responsabilitatea individual a. Satana nu a reu sit s a- si ating a acest scop cnd L-a ispitit pe Fiul lui Dumnezeu, dar a reu sit mai bine cnd s-a ndreptat c atre oamenii c azu ti. Cre stinismul a devenit corupt. Papii s i preo tii s-au ncumetat s a ocupe o pozi tie n al tat as i au nv a tat poporul s a caute iertarea p acatelor la ei, n loc s a priveasc a la Isus n mod individual. [214] Poporul a fost n selat cu totul. A fost nv a tat c a papii s i preo tii sunt reprezentan tii lui Hristos, cnd ace stia erau, de fapt, reprezentan tii lui Satana, iar cei care se plecau naintea lor i se nchinau lui Satana. Poporul a cerut Biblia, dar preo tii au considerat c a este un lucru primejdios s a le-o dea s-o citeasc a singuri, ca nu cumva s a se lumineze s i s a descopere p acatele conduc atorilor lor. Poporul a fost nv a tat s a primeasc a ecare cuvnt venit de la ace sti am agitori ca s i cum ar venit din gura lui Dumnezeu. Ei aveau asupra min tii acea putere pe care numai Dumnezeu ar trebui s-o aib a. Dac a vreunii ndr azneau s a- si urmeze convingerile personale, aceea si ur a pe care Satana s i iudeii o ndreptaser a asupra lui Isus se aprindea mpotriva lor, iar cei care reprezentau autoritatea nsetau dup a sngele lor. Mi-a fost ar atat un moment deosebit n care a triumfat Satana. O mul time de cre stini fuseser a uci si ntr-un mod ngrozitor pentru motivul c a doreau s a- si p astreze puritatea religiei. Biblia era urt as i erau depuse eforturi pentru a cur a ta p amntul de ea. Sub amenin tarea cu moartea, oamenilor li se interzicea s-o citeasc as i toate exemplarele care puteau g asite erau arse. Dar am v azut c a de Cuvntul S Dumnezeu avea o grij a deosebit a fa ta au. L-a protejat. n anumite perioade, nu existau dect foarte pu tine exemplare ale Bibliei, dar El nu a acceptat pierderea Cuvntului S au, c aci n zilele din urm a num arul de exemplare avea s a e n a sa m asur a sporit, nct ecare familie s a o poat a avea. Am v azut c a, atunci cnd nu erau dect cteva exemplare, ea era pre tioas as i i mngia pe urma sii persecuta ti ai lui Isus. Era citit a n modul cel mai secret cu 219

220

Scrieri timpurii

, iar cei care aveau acest nalt privilegiu sim putin ta teau c a au avut parte de un dialog cu Dumnezeu, cu Fiul S au, Isus, s i cu ucenicii. Dar acest privilegiu binecuvntat i-a costat via ta pe mul ti. Dac a erau pentru descoperi ti, erau du si la butucul c al aului, la rug sau n temni ta [215] a muri prin nfometare. Satana nu putea mpiedica planul de mntuire. Isus a fost r astignit s i a nviat a treia zi. Dar Satana le-a spus ngerilor lui c a va face n a sa fel nct r astignirea s i nvierea s a e spre avantajul lui. Era de acord ca aceia care m arturiseau credin ta n Isus s a cread a c a legile care prescriau jertfele s i arderile de tot iudaice ncetaser a la moartea lui Hristos, dac a putea s a-i mping as i mai departe s i s a-i determine s a cread a c as i Legea Celor Zece Porunci murise o dat a cu Hristos. n fa Am v azut c a mul ti au cedat cu u surin ta ta acestei n ascociri a lui Satana. Tot cerul a fost str ab atut de indignare cnd a v azut cum Legea cea sfnt a a lui Dumnezeu a fost c alcat a n picioare. Isus s i toat a o stirea cereasc a erau familiariza ti cu natura Legii lui Dumnezeu; s tiau c a El nu o va modica sau abroga. Starea lipsit a a omului de dup de speran ta a c adere a strnit cea mai adnc a triste te n cer s i L-a determinat pe Isus s a Se ofere pe Sine s a moar a pentru cei care nc alcau Legea sfnt a a lui Dumnezeu. Dac a acea Lege ar putut abrogat a, omul ar putut mntuit f ar a moartea lui Isus. Prin urmare, moartea Lui nu a distrus Legea Tat alui S au, ci a de toate preceptele ei n al tat-o, a cinstit-o s i a pretins ascultarea fa ta snte. Dac a biserica ar r amas curat as i statornic a, Satana nu ar pututo am agi s i conduce s a calce n picioare Legea lui Dumnezeu. Prin acest plan ndr azne t, Satana atac a n mod direct temelia guvern arii lui Dumnezeu n cer s i pe p amnt. R azvr atirea lui l-a f acut s a e expulzat din cer. Dup a ce s-a r azvr atit, pentru a se salva, a dorit ca Dumnezeu s a-Si schimbe Legea, dar i s-a spus naintea ntregii o stiri cere sti c a Legea lui Dumnezeu este imuabil a. Satana s tie c a, dac a i poate face pe al tii s a ncalce Legea lui Dumnezeu, i-a c stigat de partea sa; c aci orice c alc ator al Legii trebuie s a moar a. Satana a hot art s a mearg as i mai departe. Le-a spus ngerilor c a [216] unii vor att de devota ti Legii lui Dumnezeu, nct nu vor putea prin si n plasa lui; Cele Zece Porunci erau att de simple, nct mul ti aveau s a cread a c a erau nc a obligatorii s i c a, din aceast a cauz a, el trebuia s a caute s a strice m acar una dintre ele. Apoi s i-a c al auzit

Taina nelegiuirii

221

reprezentan tii s a ncerce s a schimbe porunca a patra sau porunca Sabatului schimbnd-o n acest fel pe singura din cele zece care l aduce naintea omului pe adev aratul Dumnezeu, Creatorul cerului s i al p amntului. Satana a prezentat naintea lor nvierea glorioas aa lui Isus s i le-a spus c a, prin nvierea Sa n prima zi a s apt amnii, a schimbat Sabatul, dintr-a s aptea zi n prima zi a s apt amnii. n felul acesta a folosit Satana nvierea pentru mplinirea propriului sco S-a bucurat mpreun a cu ngerii lui c a r at acirile pe care le preg atiser a ei prinseser a att de bine la a sa-zi sii prieteni ai lui Hristos. Ceea ce unul privea cu oroare, altul primea. n felul acesta, multe r at aciri au fost primite s i ap arate cu zel. Voin ta lui Dumnezeu, att de clar dezv aluit a n Cuvntul S au, a fost acoperit a de r at aciri s i tradi tii care au fost propov aduite ca ind porunci ale lui Dumnezeu. De si se va ng adui ca aceast a am agire strig atoare la cer s a e continuat a pn a la cea de-a doua venire a lui Isus, n tot acest timp de n sel aciune s i r at acire Dumnezeu nu a r amas f ar a martori. n mijlocul ntunecimii s i al prigonirii bisericii, au existat ntotdeauna unii credincio si s i sinceri care au p azit toate poruncile lui Dumnezeu. Am v azut c a to ti cei din oastea cereasc a erau plini de uimire privind suferin tele s i moartea mp aratului slavei. Dar am v azut c a nu s-au minunat deloc c a Domnul vie tii s i slavei, Cel care a umplut tot cerul de bucurie s i splendoare, a rupt leg aturile mor tii s i a ie sit din temni ta Sa ca biruitor ncununat de triumf. De aceea, dac a ar s a comemor am vreunul din aceste evenimente, acela ar r astignirea. Dar am v azut c a nu s-a avut n vedere ca vreunul din aceste evenimente s a abroge Legea lui Dumnezeu; dimpotriv a, ele aduc cea mai [217] puternic a dovad a a imuabilit a tii ei. Fiecare din aceste dou a evenimente importante si are memorialul lui. Lund Cina Domnului, pinea frnt as i rodul vi tei, ar at am moartea Domnului pn a la revenirea Sa. Scenele suferin tei s i mor tii Lui sunt astfel aduse din nou naintea min tii noastre. nvierea lui Hristos este comemorat a prin ngroparea noastr a mpreun a cu El prin botez s i ridica ti din mormntul de ap a, dup a chipul nvierii Sale, pentru a tr ai ntr-o nnoire a vie tii. Mi-a fost ar atat c a Legea lui Dumnezeu va r amne n picioare pentru totdeauna s i va exista pe noul p amnt toat a ve snicia. La Crea tiune, cnd au fost a sezate temeliile p amntului, ii lui Dumnezeu au privit cu admira tie la lucrarea Creatorului s i toat a o stirea cereasc a

222

Scrieri timpurii

a strigat de bucurie. Atunci a fost a sezat a temelia Sabatului. La sfr situl celor s ase zile ale Crea tiunii, Dumnezeu S-a odihnit de toat a lucrarea Lui, pe care o zidise s i o f acuse, n cea de-a s aptea zi; s i a binecuvntat s i a sn tit cea de-a s aptea zi pentru c a n ea Se odihnise de toat a lucrarea Sa. Sabatul a fost instituit n Eden, nainte de c adere, s i a fost p azit de Adam s i Eva s i de toat a o stirea cereasc a. Dumnezeu S-a odihnit n cea de-a s aptea zi, a binecuvntat-o s i a sn tit-o. Am v azut c a Sabatul nu va desin tat niciodat a, ci, mai mult, c a sn tii r ascump ara ti s i toat a o stirea ngereasc a l vor p azi [218] toat a ve snicia n cinstea marelui Creator.

ve Moarte, nu via ta snic a n nenorocire


Satana s i-a nceput lucrarea de am agire n Eden. El i-a spus Evei: Hot art c a nu ve ti muri. Aceasta a fost prima lec tie a lui Satana despre nemurirea suetului s i el a dus mai departe aceast a am agire din acel timp pn a n prezent s i o va continua pn a cnd robia copiilor lui Dumnezeu va lua sfr sit. Am fost ndrumat a s a m a uit la Adam s i Eva n Eden. Ei au luat din pomul oprit s i au fost alunga ti din gr adin as i apoi, sabia de foc a fost pus a n jurul pomului vie tii, pentru ca ei s a nu ia din fructele lui s i s a e ni ste p ac ato si nemuritori. Pomul vie tii urma s a asigure nemurirea. L-am auzit pe un nger ntrebnd: Este cineva din familia lui Adam care a trecut de sabia de foc s i a luat din pomul vie tii? Am auzit r aspunsul dat de un alt nger: Nici unul din familia lui Adam nu a trecut de acea sabie de foc pentru a mnca din pom; de aceea nu exist a nici un p ac atos nemuritor. Suetul care p ac atuie ste va muri de o moarte ve snic a o moarte care va tine ve snic, n care nu exist a n adejdea unei nvieri; s i atunci mnia lui Dumnezeu se va stinge. M-am mirat c a Satana a reu sit att de bine s a-i fac a pe oameni s a cread a c a spusele lui Dumnezeu, suetul care p ac atuie ste, acela va muri, nseamn a c a suetul care p ac atuie ste nu va muri, ci va tr ai , e c n chinuri ve snice. ngerul a spus: Via ta este via ta a este n durere, e c a este n fericire. Moartea este f ar a durere, f ar a bucurie, f ar a ur a. Satana le-a spus ngerilor lui s a fac a un efort deosebit pentru a r aspndi minciuna spus a pentru prima dat a Evei n Eden: Hot art c a nu ve ti muri. Iar cnd r at acirea a fost primit a de c atre popor s i acesta a fost condus s a cread a c a omul este nemuritor, Satana l-a f acut s a cread a mai departe c a p ac atosul avea s a tr aiasc a n chin [219] ve snic. Atunci a fost preg atit a calea pentru ca Satana s a lucreze prin reprezentan tii lui s i s a-L reprezinte pe Dumnezeu naintea oamenilor ca ind un tiran r azbun ator Unul care i arunc a n iad pe to ti aceia de care nu este mul tumit s i i face s a simt a ve snic mnia Sa; s i, n 223

224

Scrieri timpurii

timp ce ace stia sufer a un chin de nespus s i se r asucesc de durere n ac arile ve snice, El este reprezentat ca uitndu-se la ei cu satisfac tie. Satana s tia c a, dac a aceast a r at acire avea s a e primit a, Dumnezeu va urt de mul ti, n loc s a e iubit, adorat, s i c a mul ti aveau s a e rile din Cuvntul lui Dumnezeu nu vor f acu ti s a cread a c a amenin ta mplinite n mod literal, c aci ar mpotriva caracterului S au plin s de bun avoin ta i iubire s a arunce n tortur a etern a f apturile pe care le-a creat. O alt a extrem a pe care Satana i-a f acut pe oameni s-o adopte este aceea de a trece total cu vederea dreptatea lui Dumnezeu s i amenin rile din Cuvntul S ta au s i s a-L reprezinte ca ind numai ndurare, a sa nct nimeni nu va pieri, ci to ti, att sn tii, ct s i p ac ato sii, vor n cele din urm a mntui ti n mp ar a tia Sa. Ca urmare a r at acirilor att de r aspndite a nemuririi suetului s i a chinului ve snic Satana pune st apnire spre propriul avantaj pe o alt a categorie s i i conduce s a priveasc a Biblia ca ind o carte multe lucruri bune; dar nu se pot neinspirat a. Ei cred c a ea nva ta bizui pe ea s i nu o pot iubi, pentru c a au fost nv a ta ti c a aceasta sus tine doctrina chinului ve snic. Satana conduce o alt a categorie de oameni s i mai departe, pn a la negarea existen tei lui Dumnezeu. Ace stia nu pot vedea nici o n caracterul Dumnezeului biblic din moment ce El consecven ta va provoca suferin te ngrozitoare pe vecie unui grup al familiei omene sti. Prin urmare, ei t ag aduiesc veridicitatea Bibliei s i existen ta Autorului ei s i privesc moartea ca pe un somn ve snic. Si mai este nc a o categorie, format a din oameni tem atori s i [220] timora ti. Satana i ispite ste pe ace stia s a comit a p acate s i, dup a ce au p ac atuit, le pune nainte faptul c a plata p acatului nu este moartea, ci via ta n chinuri ngrozitoare, care vor ndurate veacuri f ar a num ar. M arind n acest fel naintea min tii lor slabe oroarea unui iad f ar a sfr sit, el pune st apnire pe intelectul lor s i ei si pierd facultatea de a ra tiona. Atunci Satana s i ngerii lui jubileaz a, iar necredincio sii s i ateii se unesc n batjocurile pe care le arunc a asupra cre stinismului. Ei pretind c a aceste rele sunt rezultatul resc al credin tei n Biblie s i n Autorul ei, cnd, de fapt, acestea sunt urm arile primirii unei r at aciri att de r aspndite.

Moarte, nu via ta ve snic a n nenorocire

225

Am v azut c a o stirea cereasc a era str ab atut a de indignare cu a lui Satana. Am ntrebat de privire la aceast a lucrare ndr aznea ta ce s-a ng aduit ca toate aceste am agiri s a capete nrurire asupra min tii oamenilor, cnd ngerii lui Dumnezeu erau puternici s i, dac a puterea ar fost ns arcina ti cu aceasta, ar putut zdrobi cu u surin ta vr ajma sului. Apoi am v azut c a Dumnezeu s tia c a Satana avea s a ncerce orice metod a pentru a-l distruge pe om; din acest motiv a f acut s a e scris Cuvntul S au s i pentru ca scopurile Sale n privin ta neamului omenesc s a e att de limpezi, nct nici cel mai slab s a nu poat a gre si. Dup a ce i-a dat omului Cuvntul S au, l-a p azit cu grij a ca s a nu e distrus de Satana, de ngerii lui sau de orice al ti agen ti sau reprezentan ti de-ai lui. n timp alte c ar ti puteau distruse, aceasta urma s a e nemuritoare. Si, n apropiere de ncheierea timpului, cnd am agirile lui Satana aveau s a creasc a, urma s a e tip arit a att de mult, nct to ti aceia care doreau s a poat a avea un exemplar s i, dac a voiau, s a se poat a narma mpotriva am agirilor s i minunilor mincinoase ale lui Satana. Am v azut c a Dumnezeu p azise Biblia ntr-un mod deosebit; cu toate acestea, cnd erau pu tine exemplare, oameni nv a ta ti au schimbat uneori cuvinte, gndind c a fac totul mult mai clar, cnd, n realitate, ei misticau ceea ce era limpede, provocnd o alunecare [221] c atre p arerile lor preconcepute, care erau conduse de tradi tie. Dar am v azut c a, unitar, ca ntreg, Cuvntul lui Dumnezeu este un lan t perfect, o por tiune legndu-se de alta s i explicnd-o. Adev ara tii cercet atori ai adev arului nu au de ce s a gre seasc a, deoarece Cuvntul lui Dumnezeu nu numai c a este clar s i simplu cnd declar a calea vie tii, dar este dat s i Duhul Sfnt drept c al auz a n n telegerea c aii , a c atre via ta sa cum este descoperit a acolo. Am v azut c a ngerii lui Dumnezeu nu au niciodat a libertatea de a controla voin ta. Dumnezeu pune naintea omului via ta s i moartea s i el poate alege. Mul ti doresc via ta, dar continu a s a mearg a pe calea cea larg a. Ei aleg s a se r azvr ateasc a mpotriva st apnirii lui Dumnezeu, n ciuda marii Sale ndur ari s i compasiuni, ar atate prin aceea c a Si-a dat Fiul s a moar a pentru ei. Cei care nu aleg s a accepte mntuirea cump arat a cu un pre t att de mare trebuie s a e pedepsi ti. Dar am v azut c a Dumnezeu nu-i va nchide n iad pentru a suporta un chin ve snic s i nici nu-i va lua n cer; c aci a-i aduce n compania celor cura ti s i sn ti i-ar face teribil de neferici ti. n schimb, El i

226

Scrieri timpurii

va nimici cu des avr sire, f acndu-i ca s i cum n-ar fost vreodat a; rna atunci va satisf acut a dreptatea Sa. L-a f acut pe om din ta p amntului, iar cei neascult atori s i nesn ti vor mistui ti de foc s i se rn vor ntoarce n ta a. Am v azut c a bun avoin ta s i compasiunea lui ar trebui s Dumnezeu n aceast a privin ta a-i fac a pe to ti s a-I admire caracterul s i s a-I adore Numele sfnt. Dup a ce nelegiui tii sunt s ter si de pe fa ta p amntului, toat a o stirea cereasc a va spune: Amin! Satana prive ste cu o mare satisfac tie la cei care m arturisesc Numele lui Hristos, dar se lipesc totu si de am agiri care si au originea n el. Lucrarea lui este nc a aceea de a n ascoci noi am agiri, iar puterea s i inventivitatea lui n aceast a direc tie cresc continuu. Si-a mpins reprezentan tii, papii s i preo tii, s a se nal te pe ei n si si s i s a a t te [222] poporul s a-i prigoneasc a amarnic s i s a-i distrug a pe aceia care nu sunt dispu si s a-i accepte am agirile. O, ce agonie, ce suferin te au fost f acu ti s a ndure pre tio sii urma si ai lui Hristos! ngerii au tinut un raport credincios al tuturor acestor lucruri. Jubilnd, Satana s i ngerii lui r ai le-au spus ngerilor care slujeau acestor sn ti suferinzi c a vor omor ti to ti, astfel nct nu va mai r amne un singur cre stin sincer pe p amnt. Am v azut c a biserica lui Dumnezeu era pur a atunci. Nu exista primejdia ca n ea s a intre oameni cu inima stricat a; c aci cre stinul adev arat, care ndr aznea s a- si m arturiseasc a credin ta, era n primejdia de a tras pe roat a, ars pe rug s i amenin tat cu orice tip de tortur a pe care l-au inventat vreodat a ngerii r ai s i l-au inspirat min tii omene sti.

Reforma protestant a
n ciuda ntregii persecu tii ndreptate c atre cei sn ti, au fost ridica ti pretutindeni martori vii n favoarea adev arului lui Dumnezeu. ngeri ai lui Dumnezeu nf aptuiau lucrarea ce le fusese ncredin tat a. Ei cercetau locurile cele mai ntunecate s i alegeau din ntuneric oameni care aveau o inim a cinstit a. Ace stia erau de-a dreptul ngropa ti n r at acire. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a chemat, a sa cum l-a chemat pe Saul, pentru a vase alese ca s a poarte adev arul S au s i s a- si nal te glasurile mpotriva p acatelor celor ce m arturiseau c a sunt poporul S au. ngeri ai lui Dumnezeu au mi scat inima lui Martin Luther, a lui Melanchton s i a altora din diferite locuri s i i-au f acut s a nseteze dup a m arturia vie a Cuvntului lui Dumnezeu. Vr ajma sul n av alise ca un ru s i trebuia ridicat un z agaz mpotriva lui. Luther era cel ales pentru a da piept cu furtuna, pentru a se mpotrivi urii unei biserici c azute s i a-i nt ari pe pu tinii oameni care erau loiali [223] . El se temea ntotdeauna ca nu cumva m arturisirii lor de credin ta s a-L jigneasc a pe Dumnezeu. A ncercat s a-I ob tin a favoarea prin fapte, dar nu a fost mul tumit pn a cnd o raz a de lumin a din cer nu a risipit ntunericul din mintea lui s i nu l-a condus s a se ncread a nu n fapte, ci n meritele sngelui lui Hristos. Atunci a putut s a vin a el nsu si la Dumnezeu, nu prin intermediul papilor sau al duhovnicilor, ci doar prin Isus Hristos. O, ct de pre tioas a era pentru Luther aceast a lumin a nou as i glorioas a care a r as arit peste priceperea lui ntunecat as i a risipit supersti tia! El o pre tuia mai mult dect pe cele mai bogate comori p amnte sti. Cuvntul lui Dumnezeu era nou. Totul era schimbat. Cartea de care se temuse pentru c a nu putea vedea deloc frumuse te , via ve n ea, era acum pentru el via ta ta snic a. Era bucuria, mngi torul lui binecuvntat. Nimic nu-l putea face s erea sa, nv a ta a- si p ar aseasc a studiul. Se temuse de moarte; dar, cnd a citit Cuvntul lui Dumnezeu, toate lucrurile care-l ngrozeau au disp arut; a admirat caracterul lui Dumnezeu s i L-a iubit. A cercetat Biblia singur s i s-a delectat cu comorile bogate pe care le con tinea aceasta; apoi a 227

228

Scrieri timpurii

cercetat-o pentru biseric a. A fost dezgustat de p acatele celor n care se ncrezuse pentru mntuire s i, pe m asur a ce i-a v azut s i pe mul ti al tii cuprin si de acela si ntuneric care-l nv aluise s i pe el, a c autat cu nelini ste o ocazie de a-i ndruma c atre Mielul lui Dumnezeu, singurul care ridic a p acatul lumii. Ridicndu- si glasul mpotriva r at acirilor s i p acatelor bisericii papale, el s-a str aduit cu seriozitate s a rup a lan turile ntunericului care i tineau lega ti pe mii de oameni s i i f aceau s a se ncread a n fapte pentru a mntui ti. si dorea erbinte s a e f acut n stare s a deschid a naintea min tii lor adev aratele bog a tii ale harului lui Dumnezeu s i splendoarea mntuirii ob tinute prin Isus Hristos. n puterea Duhului Sfnt, el a strigat mpotriva p acatelor existente la conduc atorii bisericii; s i, cnd a dat piept cu mpotrivirea preo tilor, curajul nu l-a p ar asit; c aci el se bizuia cu t arie pe bra tul puternic al lui Dumnezeu s i avea ncredere neclintit a c a va ob tine biruin ta prin [224] El. Dezl an tuind tot mai mult conictul, mnia preo tilor s-a aprins s i mai mult mpotriva lui. Ei nu doreau s a fac a reform a. Au ales s a e l asa ti n tihn a, n pl aceri imorale s i n r autate; s i mai doreau ca s i biserica s a e p astrat a n ntuneric. Am v azut c a Luther era zelos s i n ac arat, cutez ator s i nenfricat n mustrarea pe care o d adea p acatului s i n ap ararea adev arului. Nu-i p asa de du sm ania oamenilor r ai sau a demonilor; s tia c a are al aturi pe Cineva care era mai puternic dect to ti ace stia la un loc. Luther s avea zel, curaj s i cutezan ta i se aa uneori n primejdia de a merge n extreme. Dar Dumnezeu l-a ridicat pe Melanchton, care era tocmai opusul lui ca temperament, pentru a-l ajuta s a duc a mai departe lucrarea de reformare. Melanchton era timid, tem ator, prudent s i avea o mare r abdare. Era foarte mult iubit de Dumnezeu. Avea o profund a cunoa stere a Scripturilor, iar judecata s i n telepciunea sa erau excelente. Iubea cauza lui Dumnezeu tot att de mult ca s i Luther. Dumnezeu a ntre tesut inimile acestor b arba ti; erau prieteni nedesp ar ti ti. Luther era un mare ajutor pentru Melanchton cnd acesta se aa n primejdia de a fricos s i ncet, iar Melanchton, la rndul lui, i era de mare ajutor lui Luther cnd acesta se aa n primejdia de a se mi sca prea repede. Pruden ta vizionar a a lui Melanchton evita adesea necazuri care ar putut veni asupra cauzei, dac a lucrarea ar fost l asat a exclusiv n minile lui Luther; s i adesea

Reforma protestant a

229

lucrarea nu ar putut nainta, dac a ar fost l asat a doar n seama lui Melanchton. Am v azut n telepciunea lui Dumnezeu n alegerea pe care a f acut-o ca ace sti doi b arba ti s a duc a mai departe lucrarea de reform a. Apoi mi s-a ar atat ce s-a ntmplat n zilele apostolilor s i am v azut c a Dumnezeu a ales s a ntov ar as easc a un Petru zelos s i n ac arat cu un Ioan blnd s i r abd ator. Petru era uneori impetuos s i adesea, cnd se ntmpla aceasta, ucenicul preaiubit l tempera. Totu si, aceasta nu l-a f acut s a se schimbe. ns a dup a ce s-a lep adat de Domnul lui, dup a ce s-a poc ait s i s-a convertit, nu mai avea nevoie dect de o u soar a aten tionare din partea lui Ioan pentru a- si st apni [225] zelul s i impetuozitatea. Cauza lui Hristos ar suferit adesea dac a ar fost l asat a doar n seama lui Ioan. Era nevoie de zelul lui Petru. Cutezan ta s i energia lui l scotea adesea, din dicult a ti s i i reducea la t acere pe vr ajma sii lor. Ioan era cuceritor. i c stigase pe mul ti la cauza lui Hristos prin ndelunga lui r abdare s i prin devotamentul lui profund. Dumnezeu a ridicat b arba ti pentru a striga mpotriva p acatelor existente ale bisericii papale s i a duce mai departe Reforma. Satana a c autat s a-i nimiceasc a pe ace sti martori vii; dar Domnul a ridicat un zid n jurul lor. Unora, pentru slava Numelui S au, li s-a ng aduit s a- si pecetluiasc a cu sngele propriu m arturia pe care o d aduser a; dar erau al ti oameni puternici, ca Luther s i Melanchton, care-L puteau sl avi cel mai bine pe Dumnezeu tr aind s i dezv aluind p acatele preo tilor, papilor s i mp ara tilor. Ace stia tremurau la vocea lui Luther s i a tovar as ilor lui de lucrare. Prin ace sti oameni ale si, razele de lumin a au nceput s a risipeasc a ntunericul s i foarte mul ti au primit cu bucurie lumina s i au umblat n ea. Iar cnd un martor era ucis, doi sau mai mul ti erau ridica ti s a-i ia locul. Dar Satana nu era satisf acut. Nu avea putere dect asupra trupului. Nu-i putea face pe cei credincio si s a renun te la n adejdea s i la credin ta lor. Si ace stia au triumfat chiar s i n moarte, nsue ti ti de o luminoas a n adejde a nemuririi la nvierea celor drep ti. Ei aveau mai mult dect o energie a celor muritori. Nu ndr azneau s a adoarm a nici pentru o clip a, ci se ncingeau cu arm atura cre stin a, preg ati ti pentru o lupt a nu doar cu du smani nev azu ti, ci chiar cu Satana n la cretrupurile oamenilor al c aror strig at nencetat era: Renun ta din ta ta sau mori. Ace sti c tiva cre stini erau puternici n Dumnezeu

230

Scrieri timpurii

s i mai pre tio si n ochii Lui dect jum atate din lumea care poart a Numele lui Hristos dar, cu toate acestea, sunt ni ste la si n cauza Sa. n timpul n care biserica era prigonit a, membrii ei erau uni ti s i plini de dragoste; erau puternici n Dumnezeu. P ac ato silor nu li se [226] ng aduia s a se uneasc a cu biserica. Numai cei care sunt dispu si s a lase totul de dragul lui Hristos pot ucenicii Lui. Acestora le pl acea s a e s araci, umili s i asemenea lui Hristos.

Unirea dintre biseric as i lume


Dup a aceasta, l-am v azut pe Satana consultndu-se cu ngerii lui s i evalund lucrurile pe care le c stigaser a. Adev arat, reu siser a, prin frica de moarte, s a opreasc a unele suete timide s a mbr a ti seze adev arul; dar mul ti, chiar s i dintre cei mai frico si, primiser a adev arul, s i pe ace stia i p ar asiser a de ndat a temerile s i timiditatea. Cnd au fost martori la moartea fra tilor lor s i le-au v azut fermitatea s i r abdarea, au s tiut c a Dumnezeu s i ngerii i-au sprijinit s a ndure asemenea suferin te s i au devenit cutez atori s i nenfrica ti. Si cnd au fost chema ti s a- si dea via ta, s i-au men tinut credin ta cu o asemenea r abdare s i neclintire, nct s i uciga sii lor au nceput s a tremure. Satana s i ngerii lui au decis c a exista o cale mult mai bun a pentru distrugerea suetelor, o cale care va mult mai sigur a la sfr sit. De si cre stinii au fost f acu ti s a sufere, statornicia lor s i speran ta str alucitoare care i nveselea i f aceau s i pe cei mai slabi s a devin a puternici s i s a se apropie f ar a fric a de scaunul de tortur as i de ac ari. Ei au imitat tinuta nobil a a lui Hristos cnd Se aa naintea uciga silor S ai s i, prin consecven ta lor s i slava lui Dumnezeu care era asupra lor, i-au convins pe mul ti al tii de adev ar. Din acest motiv, Satana a hot art c a trebuie s a ac tioneze ntro form a mai blnd a. Stricase deja doctrinele Bibliei, iar tradi tiile care aveau s a ruineze milioane de suete prindeau r ad acini adnci. Re tinndu- si ura, a decis s a nu-i a t te pe supu sii lui la o asemenea prigoan a amar a, ci s a conduc a biserica s a se lupte pentru diferitele tradi tii, n locul credin tei date sn tilor o dat a pentru totdeauna. n timp ce a reu sit s a fac a biserica s a primeasc a favoruri s i onoruri [227] din partea lumii, sub motivul c a benecia de avantaje, aceasta a nceput s a piard a favoarea lui Dumnezeu. Evitnd s a declare cu t arie adev arurile t aioase care s a-i tin a afar a pe iubitorii de pl aceri s i pe cei ce erau prieteni cu lumea, ea s i-a pierdut n mod treptat puterea. Acum biserica nu este acel popor distinct, deosebit, a sa cum era cnd ac arile persecu tiei au fost aprinse mpotriva ei. Vai, cum s-a nnegrit aurul s i cum s-a schimbat aurul cel curat! Am v azut c a, dac a 231

232

Scrieri timpurii

biserica s i-ar p astrat ntotdeauna caracterul sfnt, specic, puterea Duhului Sfnt, care a fost atribuit a ucenicilor, nc a ar cu ea. Cei bolnavi ar vindeca ti, demonii ar mustra ti s i sco si afar a, iar ea ar puternic as i i-ar ngrozi pe vr ajma sii ei. Am v azut un grup foarte mare m arturisind Numele lui Hristos, dar Dumnezeu nu-i recuno stea ca ind ai Lui. Nu- si g asea nici o pl acere n ei. Satana p area s a- si asume un caracter religios s i era foarte dispus s a accepte ca oamenii s a se considere cre stini. Era foarte doritor ca ei s a cread a n Isus, n r astignirea s i n nvierea Sa. Satana s i ngerii lui cred ei n si si pe deplin aceste lucruri s i nu mpinge la fapte bune s tremur a. Dac a, ns a, aceast a credin ta i nu-i determin a pe cei ce o m arturisesc s a imite via ta de t ag aduire de sine a lui Hristos, pe Satana nu-l deranjeaz a deloc aceasta; c aci ei nu fac altceva dect s a- si spun a cre stini, n timp ce inimile lor sunt nc a re sti, iar el i poate folosi n slujba sa mult mai bine dect dac a nu ar m arturisit nimic. Ascunzndu- si diformitatea sub numele de cre stin, ei trec mai departe cu rea lor nesn tit as i cu pasiunile lor rele nesupuse. Lucrul acesta i d a ocazie necredinciosului s a-L batjocoreasc a pe Hristos din pricina nedes avr sirilor lor s i i face pe cei care au ntr-adev ar o religie curat a, nentinat a, s a dobndeasc ao [228] reputa tie proast a. Predicatorii propov aduiesc lucruri lini stitoare, care s a e pe placul enoria silor lor lume sti. Ei nu ndr aznesc s a-L predice pe Isus s i adev arurile t aioase ale Bibliei; c aci, dac a ar face-o, ace sti credincio si re sti nu ar mai r amne n biseric a. Deoarece mul ti dintre ei sunt boga ti, ei trebuie p astra ti, de si nu sunt mai potrivi ti s a ocupe un loc acolo dect Satana s i ngerii lui. Exact a sa dore ste Satana s a e. Religia lui Hristos este conceput a n a sa fel nct s a par a popular as i onorabil a n ochii lumii. Oamenilor li se spune c a aceia care m arturisesc religia vor mai onora ti de c atre lume. Aceste turi difer turile lui Hristos. Doctrina Sa s nv a ta a foarte mult de nv a ta i lumea sunt ireconciliabile. Cei care L-au urmat au trebuit s a renun te la lume. Aceste lucruri lini stitoare vin de la Satana s i de la ngerii lui. Ei au f acut un plan s i credincio sii cu numele l-au dus la ndeplinire. Au fost nv a tate s i primite de ndat a pove sti pl acute s i f a tarnicii s i p ac ato sii care nu ascundeau c a sunt p ac ato si s-au unit cu biserica. Dac a adev arul ar fost predicat n puritatea lui, ar oprit afar a ntre lume aceast a categorie de oameni. Dar nu exista vreo diferen ta

Unirea dintre biseric as i lume

233

s i cei ce m arturiseau c a sunt urma si ai lui Hristos. Am v azut c a, dac a acoper amntul fals ar fost smuls de pe membrii bisericilor, s-ar descoperit atta nelegiuire, tic alo sie s i stric aciune, nct nici cel mai reticent copil al lui Dumnezeu n-ar ezitat vreo clip a s a le spun a pe nume acestor a sa-zi si cre stini, copii ai tat alui lor, diavolul; c aci lucr arile lui le f aceau. Isus s i toat a o stirea cereasc a priveau cu dezgust aceast a scen a; cu toate acestea, Dumnezeu avea o solie important as i sfnt a pentru biseric a. Dac a era primit a, ar f acut o reform a deplin a n biseric a, ar nviat m arturia vie care i-ar f acut pe ipocri ti s i p ac ato si s a ias a [229] afar a din ea s i ar adus din nou biserica n gra tia lui Dumnezeu.

William Miller
[Vezi Apendicele (n. tr.)] Dumnezeu Si-a trimis ngerul pentru a mi sca inima unui fermier, care nu crezuse n Biblie, s i pentru a-l conduce s a cerceteze profe tiile. ngeri ai lui Dumnezeu l-au vizitat n mod repetat pe cel ales pentru a-i c al auzi mintea s i pentru a deschide n telegerii lui profe tii care au fost ntotdeauna acoperite de ntuneric pentru poporul lui Dumnezeu. I-a fost dat nceputul lan tului adev arului s i a fost condus mai departe s a caute verig a dup a verig a, pn a cnd a privit minunat s i cu admira tie asupra Cuvntului lui Dumnezeu. A v azut acolo un lan t perfect al adev arului. Acel Cuvnt pe care l privise ca neinspirat i s-a deschis acum naintea ochilor n frumuse tea s i slava lui. A v azut c a un pasaj din Biblie l explic a pe altul, iar cnd un pasaj era nchis pentru priceperea lui, el g asea n alt a parte a Cuvntului ceea ce i oferea explica tia. A privit Cuvntul sacru al lui Dumnezeu cu bucurie s i cu cel mai profund respect s i team a. Urm arind rul prorociilor, el a v azut c a locuitorii p amntului tr aiau n ajunul scenelor de ncheiere ale istoriei acestui p amnt s i, totu si, nu s tiau aceasta. S-a uitat c atre biserici s i a v azut c a erau stricate; ele aleseser a s a iubeasc a lumea n locul lui Isus; c autau onoarea lumeasc a, n locul aceleia care vine de sus; ntindeau mna dup a bog a tii lume sti, n loc s a- si strng a o comoar a n ceruri. A rnicie, ntunecime s putut vedea pretutindeni f a ta i moarte. Duhul lui era mi scat nl auntrul s au. Dumnezeu l-a chemat s a- si lase ferma, a sa cum El l-a chemat s i pe Elisei s a- si lase boii s i cmpul n care trudea, pentru a-l urma pe Ilie. Tremurnd, William Miller a nceput s a desf as oare naintea oamenilor tainele mp ar a tiei lui Dumnezeu, conducndu-i pe ascult atorii lui pe rul profe tiilor pn a la cea de-a [230] doua venire a lui Hristos. El c ap ata putere cu ecare efort depus. A sa cum Ioan Botez atorul a vestit prima venire a lui Isus s i a preg atit calea pentru venirea Sa, William Miller s i cei care i s-au al aturat au vestit cea de-a doua venire a Fiului lui Dumnezeu. 234

William Miller

235

Mi s-au ar atat cele ntmplate n zilele ucenicilor s i am v azut c a Dumnezeu avea o lucrare special a pentru preaiubitul Ioan. Satana era hot art s a mpiedice aceast a lucrare s i s i-a mpins slujitorii s a-l ucid a pe Ioan. Dar Dumnezeu Si-a trimis ngerul s i l-a p astrat n ntr-un mod minunat. To via ta ti cei ce au fost martori la manifestarea marii puteri a lui Dumnezeu n izb avirea lui Ioan au fost ului ti s i mul ti au fost convin si c a Dumnezeu era cu el s i c a m arturia pe care o d adea acesta cu privire la Isus era corect a. Cei care c autau s a-l nimiceasc a s-au temut s a ncerce din nou s a-i ia via ta s i acestuia i s-a ng aduit s a sufere mai departe pentru Isus. A fost acuzat pe nedrept de c atre vr ajma sii lui s i a fost n scurt a vreme exilat pe o insul a singuratic a, unde Domnul Si-a trimis ngerul pentru a-i descoperi evenimente care urmau s a aib a loc pe p amnt s i starea bisericii pn a la sfr sit apostazia ei s i pozi tia pe care ar ocupa-o dac a i-ar face pe plac lui Dumnezeu s i, dac a n nal, ar birui. ngerul din cer a venit la Ioan n splendoarea sa, nf a ti sarea lui str alucind de slava minunat a a lui Dumnezeu. I-a descoperit lui Ioan scenele de adnc s i emo tionant interes din istoria bisericii lui Dumnezeu s i a adus naintea lui conictele primejdioase pe care urma sii lui Hristos aveau s a le ndure. Ioan i-a v azut trecnd prin ncerc ari de foc, l amuri ti s i ncerca ti s i, n cele din urm a, biruitori salva ti ntr-un mod glorios n mp ar a tia lui Dumnezeu. Fa ta ngerului era tot mai str alucitoare de bucurie, peste m asur a de luminoas a, n timp ce-i ar ata lui Ioan triumful nal al bisericii lui Dumnezeu. Cnd apostolul a privit izb avirea din urm a a bisericii, a fost uimit de slava acelei scene s i, cu adnc respect s i team a, a c azut la picioarele [231] ngerului pentru a i se nchina. Solul ceresc l-a ridicat imediat s i l-a mustrat cu delicate te, spunnd: Fere ste-te s a faci una ca aceasta! Eu sunt un mpreun a slujitor cu tine s i cu fra tii t ai care p astreaz a m arturia lui Isus. Lui Dumnezeu nchin a-te: c aci m arturia lui Isus este duhul prorociei. ngerul i-a ar atat apoi lui Ioan Cetatea Cereasc a n toat a splendoarea s i slava sa orbitoare, iar el, fermecat s i cople sit, uitnd complet de mustrarea anterioar a a ngerului, a c azut din nou la picioarele acestuia pentru a i se nchina. Din nou i s-a dat o mustrare blnd a: Fere ste-te s a faci una ca aceasta! Eu sunt un mpreun a slujitor cu tine s i cu fra tii t ai, prorocii, s i cu cei ce p azesc cuvintele din cartea aceasta. nchin a-te lui Dumnezeu!

236

Scrieri timpurii

Predicatorii s i poporul au privit asupra c ar tii Apocalipsei ca dect alte por ind tainic as i de o mai mic a importan ta tiuni ale Sntelor Scripturi. Dar am v azut c a aceast a carte este ntr-adev ar o descoperire dat a spre folosul special al celor care vor tr ai n ultimele zile, pentru a-i ajuta s a ae cu certitudine care este adev arata lor pozi tie s i datorie. Dumnezeu a c al auzit mintea lui William Miller spre profe tii s i i-a dat o mare lumin a asupra c ar tii Apocalipsei. Dac a ar fost n telese viziunile lui Daniel, poporul ar putut n telege mai bine viziunile lui Ioan. La vremea potrivit a, ns a, Dumnezeu l-a nsue tit pe slujitorul S au ales care, cu claritate s i n puterea Duhului Sfnt, a deschis profe tiile, a ar atat armonia care exist a ntre viziunile lui Daniel s i cele ale lui Ioan s i alte pasaje ale Bibliei s i a imprimat cu putere n inimile oamenilor avertiz arile toare, snte, ale Cuvntului, n vederea preg nfrico sa atirii pentru venirea Fiului omului. O convingere adnc as i solemn a a cuprins mintea celor care l-au auzit s i, pastori s i popor, p ac ato si s i necredincio si s-au ntors la Domnul s i au c autat s a aib a o preg atire care s a-i [232] ndrept a teasc a la judecat a. ngeri ai lui Dumnezeu l-au nso tit pe William Miller n misiunea sa. El era ferm s i netulburat, proclamnd nenfricat solia ce i fusese ncredin tat a. O lume care z acea n f ar adelege s i o biseric a rece, lumeasc a au fost de-ajuns pentru a-i pune la lucru toat a energia s i pentru a-l face s a ndure de bun avoie truda, lipsurile s i suferin ta. De si i se mpotriveau a sa-zi sii cre stini s i lumea s i era lovit de Satana s i de ngerii lui, nu a ncetat s a predice mul timilor Evanghelia ve snic a, oriunde era invitat, f acnd s a r asune n dep artare s i n apropiere strig atul: Teme ti-v a de Dumnezeu s i da ti-I slav a, c aci a sosit ceasul judec a tii Lui!

Solia primului nger


[Vezi Apendicele (n. tr.)] Am v azut c a Dumnezeu a fost prezent n ac tiunea de vestire a mplinirii timpului n 1843. Chiar El a avut ca scop ridicarea unui popor s i aducerea lui ntr-un punct de ncercare, n care s a se hot arasc a n favoarea sau mpotriva adev arului. Pastorii erau convin si de perioadele profetice s de corectitudinea pozi tiilor luate fa ta i unii au renun tat la mndrie s i s i-au p ar asit salariile s i comunit a tile pentru a vesti solia. ns a dup a ce mesajul ceresc a putut g asi un loc n inima ctorva pastori dintre cei ce se considerau ai lui Hristos, lucrarea a fost a sezat a asupra multora care nu erau predicatori. Unii s i-au p ar asit cmpurile pentru a trmbi ta solia, n timp ce al tii au fost chema ti de la magazinele s i m arfurile lor. Si chiar unii de diferite profesii au fost sili ti s a- si lase slujba s i s a se angajeze n lucrarea deloc popular a de a vesti prima solie ngereasc a. mintele lor sectare Pastorii s i-au l asat deoparte p arerile s i sim ta s i s-au unit n vestirea venirii lui Isus. Oriunde era dus acest mesaj, oamenii erau mi sca ti. P ac ato sii se poc aiau, plngeau s i se rugau [233] pentru iertare, iar cei ale c aror vie ti fuseser a marcate de necinste erau gata s a fac a repara tii. P arin tii sim teau cea mai adnc a grij a fa ta de copiii lor. Cei care primeau solia lucrau cu rudele s i prietenii lor neconverti ti s i, cu suetele aplecate sub povara soliei solemne, i avertizau s i i ndemnau erbinte s a se preg ateasc a pentru venirea Fiului omului. Cazurile cele mai mpietrite erau acelea ale oamenilor care nu cedau n fa ta greut a tii unor dovezi aduse o dat a cu avertiz ari spuse din inim a. Aceast a lucrare de cur a tire a suetului a ntors dragostea de lucruri lume sti c atre o consacrare care nu mai fusese tr ait a vreodat a. Mii de oameni au fost condu si s a mbr a ti seze adev arul predicat de William Miller s i au fost ridica ti slujitori ai lui Dumnezeu n duhul s i puterea lui Ilie pentru a proclama solia. Asemenea lui Ioan, premerg atorul lui Isus, cei care au predicat aceast a solie solemn a 237

238

Scrieri timpurii

s-au sim tit constrn si s a- si lase securea la r ad acina copacului s i . M s a-i cheme pe oameni s a aduc a roade vrednice de poc ain ta arturia lor a fost gndit a pentru a activa s i a afecta serios bisericile, adev determinndu-le s a- si dea pe fa ta aratul caracter. Si, pe m asur a ce r asuna avertizarea solemn a de a fugi de mnia viitoare, mul ti care f aceau parte din diferite biserici au primit solia vindec atoare; s s i-au v azut apostazia s i, cu lacrimi amare de poc ain ta i profund a durere sueteasc a, s-au smerit naintea lui Dumnezeu. Si, n timp ce Duhul lui Dumnezeu Se odihnea asupra lor, au ajutat s i ei s a se dea strig atul: Teme ti-v a de Dumnezeu s i da ti-I slav a, c aci a sosit ceasul judec a tii Lui! Propov aduirea unui timp precis a strnit mare mpotrivire din partea tuturor categoriilor de oameni, de la slujitorul de la amvon pn a la cel mai nr ait s i nep as ator p ac atos. Nimeni nu s tie ziua sau ceasul, se auzea din partea pastorului f a tarnic s i batjocoritorului cutez ator. Nici l amuriri nu erau aduse, nici corecturi nu veneau din [234] partea celor care ar atau c atre anul n care credeau c a perioadele profetice se vor termina s i c atre semnele care ar atau c a Hristos era aproape, chiar la u si. Mul ti p astori ai turmei, care m arturiseau c a l iubesc pe Hristos, au spus c a nu au nimic mpotriva predic arii venirii lui Hristos, dar c a obiectau mpotriva x arii unei date clare, Ochiul atotv az ator al lui Dumnezeu le-a citit inimile. Nu-L doreau pe Isus n apropiere. Stiau c a vie tile lor lume sti nu aveau s a treac a acest test cu bine, pentru c a nu umblau pe c ararea umil a pe care o indicase El. Ace sti p astori fal si st ateau de-a curmezi sul lucr arii lui Dumnezeu. Adev arul, n puterea lui de convingere, a strnit interesul oamenilor s i, asemenea temnicerului, au nceput s a ntrebe: Ce trebuie s a fac pentru a mntuit? Dar ace sti p astori se postaser a ntre adev ar s i popor s i au predicat lucruri pl acute urechii re sti pentru a-i ndep arta de la adev ar. Ei s-au al aturat lui Satana s i ngerilor lui strignd: Pace, pace!, cnd nu era deloc pace. Cei care si iubeau tihna s i de Dumnezeu nu erau mul tumi ti cu distan ta pe care o p astrau fa ta s-au l asat trezi ti din siguran ta lor lumeasc a. Am v azut c a ngerii lui Dumnezeu au notat totul; ve smintele acelor p astori neconsacra ti au fost acoperite de sngele suetelor. Pastorii care nu au acceptat aceast a solie mntuitoare i-au mpiedicat s i pe cei care voiau s-o primeasc a. Sngele suetelor este asupra lor. Predicatori s i popor s-au unit pentru a se opune acestei

Solia primului nger

239

solii cere sti s i pentru a-l persecuta pe William Miller s i pe cei care i s-au al aturat n lucrarea sa. Pentru a-i distruge inuen ta, au fost lansate neadev aruri; s i, n anumite momente, dup a ce el declara pe care era sfatul lui Dumnezeu, t fa ta aindu-i la inim a pe ascult atorii lui prin adev aruri directe, o mare mnie s-a aprins mpotriva lui s i, pe cnd p ar asea locul ntlnirii, unii l-au pndit deoparte pentru a-i lua via ta. Dar ngerii lui Dumnezeu au fost trimi si s a-l protejeze s i departe de gloata furioas l-au condus n siguran ta a. Lucrarea lui nu [235] se terminase. Cei mai devota ti au primit cu bucurie solia. Stiau c a era de la Dumnezeu s i c a fusese trimis a la timpul potrivit. ngerii priveau cu cel mai adnc interes rezultatul vestirii soliei cere sti, iar cnd bisericile s-au ntors s i au respins-o, cu triste te, s-au consultat cu Isus. El Si-a ntors fa ta de la acele biserici s i le-a poruncit ngerilor Lui s a vegheze cu credincio sie asupra celor pre tio si care nu respinseser a m arturia, c aci asupra lor avea s a str aluceasc a o nou a lumin a. Am v azut c a, dac a aceia care- si spuneau cre stini ar iubit venirea Mntuitorului lor, dac as i-ar centrat afec tiunea asupra Lui s i ar sim tit c a nu era nimeni pe p amnt care s a se poat a compara cu El, ar salutat cu bucurie primul zvon al venirii Sale. Dar nepl acerea pe care au manifestat-o cnd au auzit de venirea Domnului lor a fost o dovad a gr aitoare a faptului c a nu-L iubeau. Satana s i ngerii Domnului Hristos s lui au triumfat s i I-au aruncat n fa ta i ngerilor S ai faptul c a aceia care se numeau poporul Lui aveau att de pu tin a dragoste pentru Isus, nct nu doreau cea de-a doua Sa venire. I-am v azut pe cei din poporul lui Dumnezeu bucuro si n a steptare, uitndu-se dup a Domnul lor. Dar Dumnezeu inten tiona s a-i pun a la ncercare. Mna Sa a acoperit o gre seal a care fusese f acut a n calculele perioadelor profetice. Cei care priveau dup a Domnul lor nu au descoperit aceast a gre seal as i nici oamenii cei mai nv a ta ti care se mpotriveau x arii acelei date nu au reu sit s-o observe. Dumnezeu inten tiona ca poporul Lui s a se confrunte cu o dezam agire. Timpul a trecut s i cei care L-au a steptat pe Mntuitorul lor cu ner abdare s-au ntristat s i s-au descurajat, n timp ce aceia care nu iubiser a venirea lui Isus, ci au mbr a ti sat solia din team a, au fost mul tumi ti c a nu venise la vremea la care fusese a steptat. M arturisirea lor nu atinsese inima s i nu cur a tise via ta. Trecerea f ar a evenimente a perioadei [236] fusese calculat a pentru a scoate la iveal a astfel de inimi.

240

Scrieri timpurii

Ace stia au fost primii care s-au ntors s i i-au ridiculizat pe cei ntrista ti s i dezam agi ti, care au iubit cu adev arat venirea Mntuitorului lor. Am v azut n telepciunea lui Dumnezeu n ncercarea adus a asupra poporului S au s i punerea lor la proba cercet arii pentru a-i descoperi pe cei care aveau s a se dea napoi n ceasul ncerc arii. Isus s i toat a o stirea cereasc a au privit cu compasiune s i iubire asupra celor care a steptaser a plini de fericire s a-L vad a pe Acela pe care-L iubeau suetele lor. ngeri erau deasupra s i n jurul lor pentru a-i sprijini n ceasul ncerc arii lor. Cei care neglijaser a s a primeasc a solia cereasc a au fost l asa ti n ntuneric s i mnia lui Dumnezeu s-a aprins mpotriva lor, pentru c a nu au vrut s a primeasc a lumina pe care o trimisese din cer. Cei credincio si, dezam agi ti, care nu puteau n telege de ce nu venise Domnul lor, nu au fost l asa ti n ntuneric. Ei au fost condu si din nou la bibliile lor pentru a cerceta perioadele profetice. Mna Domnului a fost ndep artat a de pe cifrele ascunse s i gre seala a fost explicat a. Ei au v azut c a perioadele profetice ajungeau pn a n 1844 s i c a aceea si dovad a pe care o aduseser a pentru a ar ata c a perioadele profetice se ncheiau n 1843 dovedea c a acestea se vor termina n 1844. Lumina din Cuvntul lui Dumnezeu a str alucit asupra situa tiei n care se aau s i au descoperit un timp de ntrziere Dac a z above ste [prorocia], a steapt-o! n dragostea lor pentru imediata venire a lui Hristos, ei trecuser a cu vederea pe ntrzierea mplinirii, care a fost calculat a pentru a-i da pe fa ta adev ara tii a stept atori. Aveau din nou un punct temporal xat. Cu toate acestea, am v azut c a mul ti dintre ei nu puteau trece peste grava lor dezam agire s i erau incapabili de a avea acel nivel al zelului s i energiei care le marcase credin ta n 1843. Satana s i ngerii lui au triumfat asupra lor, iar cei care nu au vrut s a primeasc a solia s-au felicitat singuri pentru judecata lor p atrunz atoare s i n telepciunea de a nu primit am agirea dup a [237] cum o numeau ei. Nu- si d adeau seama c a respingeau n detrimentul lor sfatul lui Dumnezeu s i lucrau mpreun a cu Satana s i cu ngerii lui pentru a-i ncurca pe cei din poporul lui Dumnezeu, care tr aiau solia trimis a din cer. Cei care credeau n aceast a solie au fost prigoni ti n bisericile lor. Pentru o vreme, cei care nu voiau s a primeasc a solia au fost dup mintele pe care le re tinu ti de fric a s a nu ac tioneze pe fa ta a sim ta

Solia primului nger

241

aveau n inimi; dar trecerea acelei date a scos la iveal a adev aratele lor sentimente. Ei doreau s a reduc a la t acere m arturia pe care a stept atorii s-au sim tit constrn si s-o poarte, s i anume, c a perioadele profetice se extindeau pn a n 1844. Credincio sii au explicat cu claritate gre seala pe care o f acuser as i au ar atat motivele pentru care L-au a steptat n 1844 pe Domnul lor. mpotrivitorii lor nu au putut aduce nici un argument mpotriva explica tiilor puternice care au fost oferite. Cu toate acestea, mnia bisericilor s-a aprins; erau hot ar ti s a nu asculte dovezile s i s a- si nchid a u sile mpotriva m arturiei, a sa nct s a n-o poat a auzi s i ceilal ti. Cei care nu au ndr aznit s a opreasc a lumina pe care le-o d aduse Dumnezeu s a ajung as i la al tii au fost sco si afar a din biserici; dar Isus era cu ei s i ei erau bucuro si n lumina fe tei Sale. Erau preg ati ti s a primeasc a solia celui de-al doilea nger.

Solia celui de-al doilea nger


[Vezi Apendicele (n. ed.) ] Cnd bisericile au refuzat s a primeasc a solia primului nger, ele au respins lumina venit a din cer s i au c azut din gra tia lui Dumnezeu. S-au ncrezut n propria lor t arie s i, mpotrivindu-se primei solii, s-au plasat ntr-un loc n care nu puteau vedea lumina celui de-al doilea nger. Dar preaiubi tii lui Dumnezeu, care erau oprima ti, au [238] acceptat mesajul A c azut Babilonul! s i au p ar asit bisericile. C atre ncheierea celei de-a doua solii ngere sti [Vezi Apendicele (n. ed.)], am v azut o lumin a mare din cer str alucind asupra poporului lui Dumnezeu. Razele de lumin a str aluceau ca soarele. Si am auzit glasuri de ngeri strignd: Iat a Mirele, ie si ti-i n ntmpinare! Acesta era strig atul de la miezul nop tii, care trebuia s a dea putere soliei celui de-al doilea nger. Au fost trimi si ngeri din cer pentru a-i trezi pe sn tii descuraja ti s i pentru a-i preg ati pentru marea lucrare dinaintea lor. Nu cei mai talenta ti b arba ti au fost cei dinti care au primit aceast a solie. Au fost trimi si ngeri la cei umili, consacra ti, s i i-au constrns s a dea strig atul: Iat a Mirele, ie si ti-i n ntmpinare! Cei c arora li s-a ncredin tat strigarea s-au gr abit s i, n puterea Duhului Sfnt, au f acut s a r asune solia s i i-au nviorat pe tura s fra tii lor descuraja ti. Aceast a lucrare nu depindea de nv a ta i erudi tia oamenilor, ci de puterea lui Dumnezeu, iar sn tii Lui care au auzit strigarea nu au putut s a-i reziste. Cei mai spirituali au primit aceast a solie, iar cei care conduseser a mai nainte lucrarea au fost ultimii care au primit-o s i au ajutat la amplicarea strig atului: Iat a Mirele, ie si ti-i n ntmpinare! n ecare loc din tar a era dat a lumina privind solia celui de-al doilea nger s i strig atul nmuia inimile a mii s i mii de oameni. Ea a mers din ora s n ora ss i din sat n sat pn a cnd poporul a stept ator al lui Dumnezeu a fost pe deplin trezit. n multe biserici nu s-a permis ca aceast a solie s a e dat a, s i un mare grup, care avea m arturia cea vie, a p ar asit aceste biserici c azute. O lucrare puternic a a fost 242

Solia celui de-al doilea nger

243

s avr sit a prin strig atul de la miezul nop tii. Solia cerceta inimile, vie, personal conducndu-i pe cei credincio si s a caute o experien ta a. Stiau c a nu se pot sprijini unul pe cel alalt. Sn tii L-au a steptat pe Domnul lor cu ner abdare, cu post, cu veghere s i cu rug aciune aproape necurmat a. Chiar unii p ac ato si a steptau cu groaz a mplinirea timpului; dar marea mas a de oameni [239] de solie. manifestau spiritul lui Satana n mpotrivirea lor fa ta si b ateau joc s i glumeau, repetnd pretutindeni: Nimeni nu s tie ziua s i ceasul. ngerii r ai i-au mpins s a- si mpietreasc a inimile s i s a resping a ecare raz a de lumin a din cer, pentru a putea bine prin si n capcana lui Satana. Mul ti care m arturiseau c a l caut a pe Hristos nu f aceau nimic pentru vestirea soliei. Slava lui Dumnezeu, la care fuseser a martori, umilin ta s i profunda consacrare a celor care a steptau s i greutatea cople sitoare a dovezilor i determinaser a s a m arturiseasc a faptul c a primesc adev arul; dar ei nu fuseser a converti ti; nu erau preg ati ti pentru venirea Domnului. Pretutindeni, sn tii au sim tit un spirit de rug aciune serioas as i solemn a. O solemnitate sfnt a plana asupra lor. ngerii priveau cu un profund interes efectul soliei, i n al tau pe cei care o primeau s i i ntorceau de la lucrurile p amnte sti, pentru a- si face rezerve bogate din izvorul mntuirii. Poporul lui Dumnezeu a fost acceptat atunci de El. Isus S-a uitat cu pl acere la ei, c aci chipul S au era reectat n ei. F acuser a o jertf a complet a, o consacrare deplin as i se a steptau s a e preschimba ti n persoane nemuritoare. Dar erau meni ti s a e din nou amar dezam agi ti. Timpul spre care priviser a, a steptnd izb avirea, a trecut; erau nc a pe p amnt, iar efectele blestemului nu au p arut niciodat a mai clare. Afec tiunea lor fusese legat a de arz cer s i anticipaser a cu o dorin ta atoare izb avirea nemuririi; dar speran tele lor nu- si aaser a mplinirea. Teama care i cuprinsese pe mul ti nu a disp arut imediat; ei nu au izbucnit de ndat a n triumf asupra celor dezam agi ti. Dar pentru c a nu ap areau semne evidente ale mniei lui Dumnezeu, ei s i-au revenit din frica pe care o sim tiser as i au nceput s a arunce batjocuri s i ridiculiz ari. Poporul lui Dumnezeu a fost pus din nou la ncercare [240] s i testat. Lumea a rs de ei, i-a ridiculizat s i i-a batjocorit; iar cei care crezuser a f ar a nici o umbr a de ndoial a c a Isus avea s a vin a chiar atunci pentru a-i nvia pe cei mor ti s i pentru a-i preschimba pe , ca s sn tii aa ti n via ta a ia mp ar a tia pentru a a lor n veci de veci

244

Scrieri timpurii

au sim tit acela si lucru pe care l-au sim tit ucenicii lng a mormntul lui Hristos: L-au luat pe Domnul meu s i nu s tiu unde L-au pus.

Ilustrarea mi sc arii advente


Am v azut un num ar de grupuri care p areau legate unele de altele prin frnghii. Mul ti care apar tineau acestor grupuri se aau n ntuneric profund; ochii le erau ndrepta ti n jos, c atre p amnt, s i nu p area c a exist a vreo leg atur a ntre ei s i Isus. mpr as tiate, ns a, printre aceste grupuri diverse erau s i persoane ale c aror fe te ar atau luminoase s i ai c aror ochi erau ridica ti spre cer. Le-au fost oferite de la Isus raze de lumin a, asemenea razelor soarelui. Un nger m-a ndemnat s a privesc cu aten tie s i am v azut un alt nger care veghea asupra ec arei persoane care avea o raz a de lumin a, n timp ce ngerii r ai i nconjurau pe cei care erau n ntuneric. Am auzit glasul unui nger care striga: Teme ti-v a de Dumnezeu s i da ti-I slav a, c aci a sosit ceasul judec a tii Lui! Apoi o lumin a str alucitoare s-a l asat peste aceste grupuri pentru a-i lumina pe cei care ar vrut s-o primeasc a. Unii dintre cei care se aau n ntuneric au primit lumina s i s-au bucurat. Al tii s-au mpotrivit luminii din cer spunnd c a a fost trimis a pentru a-i duce n r at acire. Lumina s-a stins de la ei s i au fost l asa ti n ntuneric. Cei care primiser a lumina de la Isus s-au bucurat de sporirea luminii pre tioase care fusese rev arsat a asupra lor. Fe tele lor str aluceau de o bucurie sfnt a, n timp ce privirea le era ndreptat a n sus, cu un [241] mare interes, c atre Isus, s i vocile lor au fost auzite n armonie cu glasul ngerului: Teme ti-v a de Dumnezeu s i da ti-I slav a, c aci a sosit ceasul judec a tii Lui! n timp ce n al tau acest strig at, i-am v azut pe cei care erau n ntuneric mpingndu-i cu s oldul s i cu um arul. Atunci mul ti care ndr ageau lumina sacr a au rupt frnghiile care i tineau lega ti s i au ie sit n afara grupului lor. n timp ce f aceau acest lucru, b arba ti care apar tineau unor grupuri diferite s i care erau respecta ti n aceste forma tiuni s i-au f acut loc, unii cu cuvinte pl acute, al tii cu toare s priviri mnioase s i gesturi amenin ta i au strns frnghiile care sl abeau. Ace sti b arba ti spuneau nencetat: Dumnezeu este cu noi. Ne a am n lumin a. Avem adev arul. Am ntrebat cine sunt ace sti 245

246

Scrieri timpurii

oameni s i mi s-a spus c a erau pastori s i frunta si care respinseser a ei n si si lumina s i nu voiau ca al tii s-o primeasc a. I-am v azut pe cei care ndr ageau lumina privind n sus cu o do arz rin ta atoare, a steptndu-L pe Isus s a vin as i s a-i ia la El. La scurt timp dup a aceea, a trecut un nor pe deasupra lor, iar fe tele le erau triste. Am ntrebat care era explica tia acestui nor s i mi-a fost ar atat c a era dezam agirea lor. Timpul la care l a steptaser a pe Mntuitorul lor trecuse s i Isus nu venise. n timp ce descurajarea punea st apnire peste a stept atori, pastorii s i frunta sii pe care-i remarcasem mai nainte se bucurau s i to ti cei care respinseser a lumina au triumfat, n timp ce Satana s i ngerii lui jubilau. Apoi am auzit glasul unui alt nger care zicea: A c azut, a c azut Babilonul! O lumin a a str alucit asupra celor dispera ti, s i ace stia, arz cu o dorin ta atoare s a-L vad a venind, s i-au xat din nou ochii asupra lui Isus. Am v azut un num ar de ngeri conversnd cu cel care [242] strigase: A c azut, a c azut Babilonul! s i ace stia s-au unit cu el n strigarea: Iat a Mirele, ie si ti-I n ntmpinare! Glasurile melodioase ale acestor ngeri p areau s a ajung a pretutindeni. O lumin a extrem de intens a p area s a str aluceasc a n jurul celor care ndr agiser a lumina ce le fusese dat a. Fe tele lor str aluceau de o slav a minunat as i ei s-au al aturat ngerilor n strigarea: Iat a, Mirele vine! n timp ce n al tau n mod armonios strigarea n mijlocul diferitelor grupuri, cei care respinseser a lumina i-au mpins s i, cu priviri mnioase, si b ateau joc de ei. Dar ngeri de-ai lui Dumnezeu s i-au ntins aripile peste cei persecuta ti, n timp ce Satana s i ngerii lui c autau s a- si extind a ntunericul n jurul lor, pentru a-i face s a resping a lumina din cer. Apoi am auzit un glas spunndu-le celor care fuseser a mpin si s i lua ti n rs: Ie si ti din mijlocul lor s i nu v a atinge ti de ce este necurat! n ascultare de aceast a voce, un mare num ar de oameni au rupt frnghiile care i tineau lega ti s i, p ar asind grupurile care erau n ntuneric, s-au al aturat celor care si dobndiser a mai nainte libertatea s i s i-au unit bucuro si glasurile cu ei. Am ascultat glasurile rug aciunii sincere, din suet, a ctorva care r am aseser a nc a n grupurile aate n ntuneric. Pastorii s i frunta sii treceau mprejurul acestor grup ari diferite, strngnd s i mai bine funiile; dar nc a auzeam glasul rug aciunii sincere. Apoi i-am v azut pe cei care se rugaser a, ntinznd minile dup a ajutor c atre grupul unit care se aa n libertate s i se bucura n Dumnezeu. n timp ce priveau cu

Ilustrarea mi sc arii advente

247

c st aruin ta atre cer, r aspunsul venit din partea lor a fost: Ie si ti din mijlocul lor s i desp ar ti ti-v a de ei! Am v azut indivizi luptndu-se pentru libertate. n cele din urm a ei au rupt funiile care i tineau lega ti. Se mpotriviser a eforturilor depuse pentru strngerea s i mai tare a frnghiilor s i refuzaser a s a ia n seam a declara tiile repetate: [243] Dumnezeu este cu noi, Avem cu noi adev arul. Oameni p ar aseau continuu grupurile care se aau n ntuneric s i se al aturau grupului liber care p area s a se ae ntr-un cmp deschis, ridicat deasupra p amntului. Privirile le erau ndreptate n sus, slava lui Dumnezeu se odihnea asupra lor, iar ei i aduceau cu bucurie laude. Erau foarte uni ti s i p areau nv alui ti n lumina cerului. n jurul acestui grup erau unii care veniser a sub inuen ta luminii, dar care nu erau tocmai uni ti cu acest gru To ti cei care ndr ageau lumina rev arsat a asupra lor priveau n sus cu mare interes s i Isus i privea cu o duioas a aprobare. Ei l a steptau s a vin as i tnjeau dup a apari tia Lui. Nu aruncau nici m acar o privire de dor c atre p amnt. Dar iar as i s-a a sezat un nor peste a stept atori s i i-am v azut coborndu- si ochii obosi ti. Am ntrebat care era cauza acestei schimb ari. ngerul care m a nso tea a spus: Sunt iar as i dezam agi ti n a stept arile lor. Isus nu poate veni pe p amnt nc a. De dragul Lui, ei trebuie s a ndure ncerc ari mai mari. Trebuie s a renun te la r at acirile s i tradi tiile primite de la oameni s i s a se ntoarc a cu totul c atre Dumnezeu s i c atre Cuvntul S au. Ei trebuie s a e cur a ti ti, albi ti s i ncerca ti. Cei ve care vor suporta acea amar a ncercare vor ob tine o biruin ta snic a. Isus nu a venit pe p amnt, a sa cum credea grupul bucuros de a stept atori, pentru a cur a ti sanctuarul, puricnd p amntul prin foc. Am v azut c a ei au fost corec ti n calcularea perioadelor profetice. Timpul profetic s-a terminat n 1844 s i Isus a intrat n Sfnta Sntelor pentru a cur a ti Sanctuarul la sfr situl zilelor. Gre seala lor consta n nen telegerea a ceea ce era sanctuarul s i natura cur a tirii sale. Privind din nou la grupul de a stept atori dezam agi ti, mi-au p arut tri sti. Ei au cercetat cu grij a dovezile credin tei lor s i au urm arit rul calculelor perioadelor profetice, dar nu au putut descoperi nici o gre seal a. [244] Timpul se mplinise, dar unde era Mntuitorul lor? l pierduser a. Mi-a fost ar atat a dezam agirea ucenicilor cnd au venit la mormnt s i nu au g asit trupul lui Isus. Maria a spus: L-au luat pe Domnul meu s i nu s tiu unde L-au pus. ngerii le-au spus uceni-

248

Scrieri timpurii

cilor ntrista ti c a Domnul lor nviase s i c a va merge naintea lor n Galileea. Tot a sa, am v azut c a Isus i privea cu cea mai profund a compasiune pe cei care a steptaser a venirea Sa; s i El Si-a trimis ngerii pentru a le c al auzi mintea, ca s a-L poat a urma n locul n care Se aa. Le-a ar atat c a acest p amnt nu este sanctuarul, ci El trebuia s a intre n Loca sul Preasfnt pentru a face isp as ire pentru poporul S au s i pentru a primi mp ar a tia de la Tat al S au s i c a atunci avea s a se ndrepte spre p amnt s i s a-i ia pentru a mereu cu El. Dezam agirea primilor ucenici reprezint a foarte bine dezam agirea celor care L-au a steptat pe Domnul lor n 1844. Mi s-a ar atat din nou timpul n care Hristos intra triumf ator n Ierusalim, c alare pe m ag aru s. Ucenicii bucuro si credeau c a El avea s a ia atunci mp ar a tia s i s a domneasc a asemenea unui prin t p amntesc, vremelnic. L-au urmat pe mp aratul lor cu mari speran te. Au t aiat ramuri minunate de palmier, s i-au scos hainele s i, cu un zel plin de entuziasm, I le-au a sternut n cale; s i unii au ie sit naintea Sa, strignd: Osana, Fiul lui David! Binecuvntat este Cel ce vine n Numele Domnului! Osana n cerurile prea nalte! Entuziasmul i-a deranjat pe farisei s i au dorit ca Isus s a-i mustre pe ucenicii S ai. Dar El le-a spus: Dac a vor t acea ei, pietrele vor striga. Profe tia [245] din Zaharia 9, 9 trebuia s a se mplineasc a; cu toate acestea, ucenicii trebuia s a ndure o amar a dezam agire. n numai cteva zile, ei L-au urmat pe Isus pe drumul spre Calvar s i L-au privit sngernd s i mutilat pe crucea cea aspr a. Au fost martorii mor tii Sale agonizante s i L-au a sezat n mormnt. Inimile li s-au rupt de durere; a stept arile nu li se mpliniser a nici n cea mai mic a m asur a, iar speran tele lor muriser a o dat a cu Isus. Dar cnd El S-a ridicat dintre mor ti s i li S-a ar atat ucenicilor ntrista ti, speran tele le-au nviat. l reg asiser a. Am v azut c a dezam agirea celor care crezuser a n venirea Domnului n 1844 nu a egalat-o pe cea a primilor ucenici. Profe tia a fost mplinit a n prima s i cea de-a doua solie ngereasc a. Ele au fost date la momentul cuvenit s i mpliniser a lucrarea pe care o avusese Dumnezeu n vedere pentru ei.

O Alt a ilustra tie


de Mi-a fost ar atat interesul pe care-l manifestase tot cerul fa ta lucrarea care se aa n desf as urare pe p amnt. Isus ns arcinase un nger puternic s a coboare s i s a-i avertizeze pe locuitorii p amntului s a se preg ateasc a pentru cea de-a doua Sa venire. Cnd ngerul a plecat de la Isus din cer, o lumin a nespus de puternic a mergea naintea lui. Mi s-a spus c a misiunea lui era de a lumina p amntul cu slava sa s i de a-i avertiza pe oameni de apropiata mnie a lui Dumnezeu. Mul timi au primit lumina. Unii dintre ace stia p areau s a e foarte solemni, n timp ce al tii erau bucuro si s i extazia ti. To ti cei care au primit lumina s i-au ntors fe tele c atre cer s i I-au dat slav a lui Dumnezeu. De si era rev arsat a peste to ti, unii nu au f acut dect s a , dar nu au primit-o din toat vin a n raza ei de inuen ta a inima. Mul ti erau plini de o mare mnie. Pastori s i popor s-au unit cu cei r ai s i [246] s-au mpotrivit crncen luminii rev arsate de ngerul cel puternic. Dar to ti cei care au primit-o s-au retras din lume s i au fost strns uni ti unii cu al tii. Satana s i ngerii lui erau absorbi ti de lucrarea de a distrage mintea ct mai multora de la lumin a. Grupul celor care o respinseser aa fost l asat n ntuneric. L-am v azut pe ngerul lui Dumnezeu privindui cu cel mai profund interes pe cei ce m arturiseau c a sunt poporul S au, pentru a nota ce caracter si dezvoltau n timp ce le era prezentat a solia de origine cereasc a. Si, n timp ce mul ti, care m arturiseau de Isus, s dragostea fa ta i-au ntors fe tele cu dispre t, batjocur as i ur a de la solia cerului, un nger care avea un pergament n mn aa nregistrat raportul cel ru sinos. Tot cerul era indignat c a Isus a fost insultat n felul acesta de c atre cei ce spuneau c a i sunt urma si. Am v azut dezam agirea celor credincio si cnd nu L-au v azut pe Domnul lor la momentul a steptat. Fusese scopul lui Dumnezeu acela de a ascunde viitorul s i de a-i aduce pe cei din poporul S au la o r ascruce a deciziei. F ar a predicarea timpului xat pentru venirea lui Hristos, lucrarea a c arei mplinire o dorea Dumnezeu nu s-ar s avr sit. Satana i f acea pe foarte mul ti s a caute departe, n viitor, 249

250

Scrieri timpurii

evenimentele m are te legate de judecat as i de sfr situl perioadei de prob a. Era necesar ca poporul s a e adus n situa tia de a c auta cu seriozitate s a fac a o preg atire urgent a. Dup a ce a trecut momentul a steptat, cei care nu primiser a ntru totul lumina ngerului s-au al aturat celor care dispre tuiser a solia s i s-au ntors cu ridiculiz ari mpotriva celor dezam agi ti. ngerii au notat starea n care se aau cei ce m arturiseau c a sunt urma si ai lui Hristos. Trecerea perioadei xate i pusese la prob as i i testase s i s mul ti au fost cnt ari ti n balan ta i g asi ti prea u sori. Au pretins cu glas tare c a sunt cre stini s i, cu toate acestea, au e suat n aproape toate privin tele s a-L urmeze pe Hristos. Satana a jubilat v aznd starea [247] celor ce spuneau c a sunt urma sii lui Isus. i avea n capcan a. i condusese pe cei mai mul ti dintre ei s a p ar aseasc a drumul cel strmt s i ace stia ncercau s a urce c atre cer pe o alt a cale. ngerii i-au v azut pe cei cura ti s i sn ti amesteca ti cu p ac ato sii din Sion s i cu f a tarnicii care iubeau lumea. Ei vegheaser a asupra adev ara tilor ucenici ai lui Isus; dar cei strica ti i afectau pe erbinte cei sn ti. Cre stinilor ale c aror inimi ardeau cu o dorin ta de a-L vedea pe Isus le-a fost interzis de c atre cei ce m arturiseau c a le sunt fra ti s a vorbeasc a despre venirea Sa. ngerii priveau acest tablou s i sim teau mpreun a cu r am as i ta celor care iubeau apari tia Domnului lor. A fost ns arcinat un alt nger puternic s a coboare pe p amnt. Isus pusese n mna lui un text scris s i, cnd a ajuns, ngerul a strigat: A c azut, a c azut Babilonul! Apoi i-am v azut pe cei dezam agi ti s ridicndu- si din nou ochii c atre cer, uitndu-se cu credin ta i n adejde s a-L vad a pe Domnul lor f acndu-Si apari tia. Dar mul ti p areau s a , ca s r amn a ntr-o stare de somnolen ta i cum erau adormi ti; totu si, puteam s a v ad pe fe tele lor urma unei ntrist ari profunde. Cei dezam agi ti au v azut din Scripturi c a se aau n timpul de z abovire s i c a trebuie s a a stepte cu r abdare mplinirea viziunii. Acelea si dovezi care i-au condus s a priveasc a dup a Domnul lor n 1843 i-au f acut s a-L a stepte s i n 1844. Am v azut, cu toate acestea, c a majoritatea nu avea acea energie specic a pentru credin ta pe care o avuseser a n 1843. Dezam agirea lor le sl abise credin ta. Cnd cei din poporul lui Dumnezeu s-au unit n strig atul celui de-al doilea nger, o stirea cereasc a a notat cu cel mai profund interes efectul pe care l-a avut solia. I-au v azut pe mul ti dintre cei ce purtau

O Alt a ilustra tie

251

numele de cre stin ntorcndu-se cu dispre ts i cu batjocur a mpotriva celor care fuseser a dezam agi ti. n timp ce le ie seau de pe buze cuvintele: nc a n-a ti mers sus!, un nger le scria. ngerul a spus: Pe Dumnezeu l batjocoresc ace stia. Aten tia mi-a fost ndreptat a c atre un p acat similar comis n vremurile str avechi. Ilie fusese luat [248] la cer s i mantaua lui c azuse asupra lui Elisei. Atunci, tineri r ai, care nv a taser a de la p arin tii lor s a-l dispre tuiasc a pe omul lui Dumnezeu, l-au urmat pe Elisei s i au strigat n batjocur a: Suie-te, ple suvule! Suie-te, ple suvule! Insultndu-I n felul acesta slujitorul, ei L-au insultat pe Dumnezeu s i s i-au ntlnit pedeapsa atunci s i acolo. ntr-o manier a asem an atoare, cei care au rs s i s i-au b atut joc de ideea ca sn tii s a se suie la cer vor primi mnia lui Dumnezeu s i vor f acu ti s a simt a c a nu este un lucru u sor s a glume sti cu Creatorul. Isus ns arcinase al ti doi ngeri s a zboare repede pentru a nviora s i a nt ari credin ta care sc adea, a poporului S au, s i s a-i preg ateasc a s a n teleag a solia celui de-al doilea nger s i mi scarea important a care avea s a e curnd f acut a n cer. I-am v azut pe ace sti ngeri primind o mare putere s i lumin a de la Isus s i zburnd repede c atre p amnt pentru a se achita de sarcina lor, aceea de a-l ajuta pe cel de-al doilea nger n lucrarea lui. O lumin a puternic a a str alucit asupra poporului lui Dumnezeu cnd ngerii au strigat: Iat a Mirele, ie si ti-I n ntmpinare! Apoi i-am v azut pe cei dezam agi ti ridicndu-se s i vestind la unison cu cel de-al doilea nger: Iat a Mirele, ie si ti-I n ntmpinare! Lumina de la ngeri str apungea pretutindeni ntunericul. Satana s i ngerii lui c autau s a mpiedice aceast a lumin a s a se r aspndeasc as i s a aib a efectul dorit. Ei se certau cu ngerii din cer, spunndu-le c a Dumnezeu i am agise pe oameni s i, cu toat a lumina s i puterea lor, n-ar putea s a fac a lumea s a cread a c a vine Hristos. ns a, n ciuda faptului c a Satana se lupta s a ridice ziduri n cale s i s a distrag a mintea oamenilor de la lumin a, ngerii lui Dumnezeu s i-au continuat lucrarea. Cei care primiser a lumina p areau foarte ferici ti. Priveau cu statornicie c atre cer s i si doreau erbinte ca Isus s a apar a. Unii plngeau s i se rugau cuprin si de o mare tulburare. Ochii p areau s a le e xa ti [249] asupra lor n si si s i nu ndr azneau s a priveasc a n sus. O lumin a din cer a risipit ntunericul care i nv aluia s i ochii lor, care fuseser a xa ti n disperare asupra propriilor lor persoane, s-au ndreptat n sus, n s timp ce ecare tr as atur a a fe tei lor exprima recuno stin ta i bucurie

252

Scrieri timpurii

sfnt a. Isus s i ntreaga o stire ngereasc a au privit cu aprobare asupra a stept atorilor credincio si. Cei care respinseser as i se mpotriviser a luminii soliei primului nger au pierdut lumina celei de-a doua solii s i nu au putut benecia de puterea s i slava care nso tea solia: Iat a, Mirele vine! Isus le-a ntors spatele cu dezaprobare, c aci ei l insultaser as i l respinseser a. Cei care primiser a solia erau nv alui ti ntr-un nor de slav a. Se temeau foarte tare ca nu cumva s a-L jigneasc a pe Dumnezeu; a steptau, vegheau s i se rugau pentru a-I cunoa ste voia. L-am v azut pe Satana s i pe ngerii lui c autnd s a opreasc a lumina s a ajung a la poporul lui Dumnezeu; dar, atta vreme ct a stept atorii ndr ageau lumina s i si p astrau ochii ridica ti de la p amnt c atre Isus, Satana nu putea avea nici o putere de a-i priva de razele-i pre tioase. Solia dat a din cer i-a turbat de mnie pe Satana s i pe ngerii lui, iar ace stia i-au f acut pe cei care spuneau c a l iubesc pe Isus, dar i dispre tuiau venirea, s a-i ia n rs s i s a-i dispre tuiasc a pe cei credincio si, ncrez atori. Dar un nger nota ecare insult a, ecare def aimare, ecare nedreptate pe care o primeau copiii lui Dumnezeu de la ace sti a sa-zi si fra ti ai lor. Foarte mul ti s i-au ridicat glasurile pentru a striga: Iat a, Mirele vine! s i i-au p ar asit pe fra tii lor care nu iubeau rentoarcerea lui Isus s i care nu suportau ca ei s a le vorbeasc a despre cea de-a doua venire a Sa. L-am v azut pe Isus ntorcndu-Si fa ta de la cei care au respins s i au dispre tuit venirea Sa s i apoi poruncind ngerilor S ai s a-I scoat a poporul dintre cei necura ti pentru a nu se ntina s i ei. [250] Cei care s-au supus soliei au ie sit s i au stat afar a, liberi s i uni ti. O lumin a sfnt a str alucea asupra lor. Ei s-au lep adat de lume, s i-au jertt interesele p amnte sti, au renun tat la comorile lor p amnte sti s i s i-au ndreptat c atre cer privirile pline de dor, a steptnd s a-L vad a , ar pe iubitul lor Izb avitor. O lumin a sfnt a le str alucea pe fa ta atnd pacea s i bucuria care domnea n auntru. Isus le-a poruncit ngerilor s a mearg as i s a-i nt areasc a, ntruct ceasul ncerc arii lor se apropia. Am v azut c a ace sti a stept atori nu au fost nc a ncerca ti a sa cum ar trebuit. Ei nu erau lipsi ti de r at aciri. Si am v azut mila s i bun atatea lui Dumnezeu n faptul c a a trimis o avertizare locuitorilor p amntului s i, n mod repetat, mesaje care s a-i conduc a la o srguincioas a cercetare a inimii s i la studiul Scripturilor, ca s a se poat a debarasa de r at acirile care le fuseser a transmise de p agni s i papi sti. Prin aceste solii, Dumnezeu i-a scos pe cei din poporul S au ntr-un loc n care putea

O Alt a ilustra tie

253

lucra pentru ei cu o putere mai mare s i n care puteau s a p azeasc a toate poruncile Sale.

Sanctuarul
Am v azut dureroasa dezam agire a celor din poporul lui Dumnezeu pentru faptul c a nu L-au v azut pe Isus la timpul la care se a steptau s a-L vad a. Ei nu s tiau de ce nu venise Mntuitorul lor; c aci nu puteau vedea nici o dovad a c a timpul profetic nu se terminase. ngerul a spus: A gre sit Cuvntul lui Dumnezeu? Nu a reu sit Dumnezeu s a-Si mplineasc a f ag aduin tele? Nu; El a mplinit tot ceea ce a promis. Isus S-a ridicat s i a nchis u sa de la Locul Sfnt din Sanc c tuarul ceresc, a deschis o u sa atre Locul Preasfnt s i a intrat pentru a cur a ti Sanctuarul. To ti aceia care a steapt a cu r abdare vor n telege taina. Omul a gre sit; dar nu a existat nici o gre seal a din partea lui [251] Dumnezeu. Tot ce a f ag aduit Dumnezeu a fost mplinit ntocmai; dar omul a crezut n mod eronat c a p amntul este sanctuarul care trebuie cur a tit la sfr situl perioadelor profetice. A stept arile omului au fost cele care au e suat, nu f ag aduin ta lui Dumnezeu. Isus Si-a trimis ngerii pentru a ndrepta mintea celor dezam agi ti c atre Locul Preasfnt, unde mersese El pentru a cur a ti Sanctuarul s i a face o isp as ire special a pentru Israel. Isus le-a spus ngerilor c a to ti aceia care L-au g asit vor n telege lucrarea pe care urma s a o s avr seasc a. Am v azut c a n timpul n care Isus este n Locul Preasfnt, va legat prin c as atorie de Noul Ierusalim; iar dup a ce lucrarea Sa se va sfr si n Sfnta Sntelor, va cobor c atre p amnt n puterea Sa mp ar ateasc as i i va lua la Sine pe cei pre tio si, care au a steptat cu r abdare ntoarcerea Sa. Mi-a fost ar atat ce a avut cu adev arat loc n cer la ncheierea perioadelor profetice din 1844. Cnd Isus Si-a sfr sit slujirea n Locul Sfnt s i a nchis u sa acelei nc aperi, un ntuneric adnc s-a a sezat peste cei care auziser as i respinseser a mesajul despre venirea Sa s i nu L-au mai v azut. Atunci Isus S-a mbr acat cu ve sminte pre tioase. n partea de jos a hainei Sale, se vedeau un clopo tel s i o rodie, un clopo tel s i o rodie. De umerii Lui a fost atrnat un pieptar care avea un model neobi snuit. Cnd Isus Se mi sca, acesta str alucea precum diamantele, m arind literele care p areau a nume scrise sau 254

Sanctuarul

255

gravate pe pieptar. Pe capul S au era ceva care aducea a coroan a. Cnd a fost cu totul preg atit, ngerii L-au nconjurat s i, ntr-un car de foc, a trecut dincolo de cea de-a doua desp ar titur a. Mi s-a poruncit atunci s a observ cele dou a nc aperi ale Sanctuarului ceresc. Perdeaua, sau u sa, a fost deschis as i mi s-a ng aduit s a intru. n prima nc apere, am v azut sfe snicul cu s apte l ampi, masa pinilor pentru punerea naintea Domnului, altarul pentru t amie s i [252] c adelni ta. Tot mobilierul acestei nc aperi p area din aurul cel mai curat s i reecta chipul Celui care intrase n acel loc. Perdeaua care desp ar tea cele dou a nc aperi avea culori s i materiale diferite, cu o margine foarte frumoas a, n care erau guri lucrate din aur, reprezentnd ngeri. Perdeaua a fost ridicat as i am privit n cea de-a doua nc apere. Am v azut acolo un chivot care p area din aurul cel mai n. Pe marginea capacului chivotului era o lucr atur a de o frumuse te des avr sit a, reprezentnd coroane. n chivot se aau tablele de piatr a, con tinnd Cele Zece Porunci. Doi heruvimi ncnt atori, cte unul la ecare cap at al chivotului, st ateau n picioare cu aripile ntinse deasupra lui s i atingndu-se deasupra capului lui Isus, n timp ce El st atea naintea tronului ndur arii. Fe tele lor erau ntoarse una c atre cealalt as i priveau n jos, c atre chivot, ace stia reprezentnd toat a o stirea ngerilor, care priveau cu interes la Legea lui Dumnezeu. ntre heruvimi se aa o c adelni ta , se de aur s i, n timp ce rug aciunile sn tilor, ridicate n credin ta n al tau la Isus, iar El le prezenta Tat alui S au, un nor pl acut mirositor se ridica din t amie, ar atnd ca un fum format din cele mai frumoase culori. Deasupra locului n care st atea Isus, naintea chivotului, era o slav a de o str alucire neasemuit a la care nu m a puteam uita; p area s a e scaunul de domnie al lui Dumnezeu. n timp ce fumul de t amie se n al ta c atre Tat al, slava str alucitoare a venit de la tronul lui Isus s i, de la El, a fost rev arsat a peste cei ale c aror rug aciuni se ridicaser a asemenea t amii pl acut mirositoare. Lumina c adea din abunden ta asupra lui Isus s i umbrea tronul ndur arii, iar poalele mantiei slavei umplea Templul. Nu am putut privi mult timp str alucirea nespus de mare. Nici o limb a nu o poate descrie. Am fost cople sit as i m-am ntors de la splendoarea s i m are tia acelei scene. Mi-a fost ar atat un sanctuar de pe p amnt care avea dou a desp ar tituri. Sem ana cu cel din cer s i mi s-a spus c a era o reprezentare a

256

Scrieri timpurii

celui ceresc. Mobilierul din prima nc apere a sanctuarului p amntesc [253] era asemenea celui din prima desp ar titur a a celui ceresc. Perdeaua a fost ridicat a, am privit n Sfnta Sntelor s i am v azut c a mobilierul era ntocmai ca n Sfnta Sntelor din Sanctuarul ceresc. Preotul slujea n ambele nc aperi ale celui p amntesc. Intra zilnic n prima nc apere, dar nu intra n Sfnta Sntelor dect o dat a pe an, pentru a o cur a ta de p acatele care fuseser a transmise acolo. Am v azut c a Isus slujea n ambele nc aperi ale Sanctuarului ceresc. Preo tii intrau n cel de pe p amnt cu sngele unui animal ca jertf a pentru p acat. Hristos a intrat n Sanctuarul ceresc cu jertfa propriului S au snge. Preo tii p amnte sti si ncetau lucrarea datorit a mor tii. Din acest motiv, ei nu puteau continua slujirea pentru mult timp; dar Isus era un Preot ve snic. Prin jertfele s i arderile de tot aduse la sanctuarul p amntesc, copiii lui Israel trebuia s a se prind a de meritele unui Mntuitor care avea s a vin a. Si, n n telepciunea lui Dumnezeu, ne-au fost date am anuntele acestei lucr ari pentru a putea, privindu-le, s a n telegem lucrarea lui Isus din Sanctuarul ceresc. Cnd Isus a murit pe Calvar, a strigat: S-a sfr sit!, s i perdeaua templului s-a sf siat n dou a, de sus pn a jos. Acest lucru avea menirea s a arate c a slujbele sanctuarului p amntesc s-au terminat pentru totdeauna s i c a Dumnezeu nu avea s a Se mai ntlneasc a n templul lor p amntesc cu preo tii pentru a le accepta jertfele. Atunci a fost v arsat sngele lui Isus care urma s a e oferit de c atre El nsu si n Sanctuarul ceresc. Dup a cum preotul intra n Sfnta Sntelor o dat a pe an pentru a cur a ta sanctuarul p amntesc, tot a sa a intrat Isus n Sfnta Sntelor din Sanctuarul ceresc, la sfr situl celor 2300 de seri s i dimine ti din Daniel 8, n 1844, pentru a face o isp as ire nal a pentru to ti cei care puteau binecuvnta ti prin mijlocirea Sa s i, n [254] acest fel, pentru a cur a ti Sanctuarul.

Solia celui de-al treilea nger


[Vezi Apendicele (n. ed.)] Cnd lucrarea lui Isus din Sfnta a luat sfr sit s i El a trecut n Locul Preasfnt s i a stat naintea chivotului care con tinea Legea lui Dumnezeu, Domnul a trimis un alt nger puternic, cu un al treilea mesaj pentru lume. Un sul de pergament a fost pus n mna ngerului s i, cnd acesta a cobort c atre p amnt n putere s i m are tie, a toare avertizare mpreun vestit o nfrico sa a cu cea mai ngrozitoare amenin tare adus a vreodat a omului. Scopul urm arit de aceast a solie era de a-i pune n gard a pe copiii lui Dumnezeu, ar atndu-le ceasul ispitei s i suferin tei, care se aa naintea lor. ngerul a spus: Ei vor adu si n lupt a direct a cu ara s i cu icoana ei. Singura lor speran ta de a dobndi via ta ve snic a este aceea de a r amne neclinti ti. De si le sunt n joc vie tile, ei trebuie s a se prind a cu putere de adev ar. Cel de-al treilea nger si ncheie mesajul n felul acesta: Aici este r abdarea sn tilor, care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus. Cnd a repetat aceste cuvinte, el a ar atat c atre Sanctuarul ceresc. Mintea celor care mbr a ti seaz a aceast a solie este ndreptat a c atre Sfnta Sntelor, unde Isus st a naintea chivotului, f acnd o ultim a mijlocire pentru to ti aceia pentru care mila nc a z above ste . s i pentru cei care au nc alcat Legea lui Dumnezeu din ne stiin ta Aceast a isp as ire se face att pentru cei neprih ani ti mor ti, ct s i pen . Ea i include s tru neprih ani tii aa ti n via ta i pe to ti cei care au murit ncrezndu-se n Hristos, dar care, neavnd lumina asupra poruncilor lui Dumnezeu, au p ac atuit nc alcndu-i preceptele f ar a s as tie. Dup a ce Isus a deschis u sa de la Sfnta Sntelor, s-a v azut lumina Sabatului, iar cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu au fost pu si la prob a, tot a sa cum copiii lui Israel au fost pu si la prob a n vechime, pentru a se vedea dac a vor p azi sau nu Legea lui [255] Dumnezeu. L-am v azut pe cel de-al treilea nger ar atnd n sus, indicndule celor dezam agi ti calea c atre Loca sul Preasfnt din Sanctuarul 257

258

Scrieri timpurii

, intr ceresc. Cnd ei, prin credin ta a n Sfnta Sntelor, l g asesc pe Isus s i n adejdea s i bucuria i cuprind din nou. I-am v azut privind napoi, rememorndu- si trecutul, de la vestirea celei de-a doua veniri a lui Isus pn a la experien ta trecerii timpului profetic, n 1844. Ei si explic a dezam agirea s i sunt anima ti din nou de bucurie s i certitudine. Cel de-al treilea nger a iluminat trecutul, prezentul s i viitorul s i ei s tiu c a Dumnezeu i-a c al auzit cu adev arat prin providen ta Sa misterioas a. Mi-a fost reprezentat modul n care cei care formau r am as i ta l urmau pe Isus n Sfnta Sntelor, priveau chivotul s i tronul ndur arii s i erau captiva ti de slava acestora. Isus a ridicat apoi capacul chivotului s i, iat a! Tablele de piatr a, cu Cele Zece Porunci scrise pe ele. Ei citesc Cuvntul viu al lui Dumnezeu, dar se dau napoi, cutremurndu-se, cnd v ad cea de-a patra porunc a ntre cele zece precepte snte avnd o str alucire mai puternic a dect celelalte nou a s i o aur a de slav a n jurul ei. Ei nu g asesc nimic acolo care s a le indice c a Sabatul a fost abolit sau schimbat n favoarea primei zile a s apt amnii. Porunca st a scris a ca atunci cnd a fost rostit a de Dum toare de pe munte, n timp nezeu n solemnitatea s i m are tia nfrico sa ce fulgerele luminau s i tunetele bubuiau; este aceea si ca atunci cnd a fost scris a chiar cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatr a: S a lucrezi s ase zile s i s a- ti faci lucrul t au. Dar ziua a s aptea este ziua de odihn a nchinat a Domnului, Dumnezeului t au. Sunt uimi ti cnd de Cele Zece Porunci. Le v v ad grija fa ta ad p astrate n apropierea lui Iehova, umbrite s i protejate de sn tenia Sa. Ei v ad c a porunca [256] a patra a Decalogului fost c alcat a n picioare s i a fost p azit a o zi transmis a de p agni s i papi sti n locul zilei sn tite de Iehova. Ei se smeresc naintea lui Dumnezeu s i si regret a p acatele din trecut. scotea fum cnd Isus n Am v azut cum t amia din c adelni ta al ta naintea Tat alui S au m arturisirile s i rug aciunile lor. Si n timp ce se ridica, o lumin a str alucitoare se l asa asupra lui Isus s i asupra tronului ndur arii; s i rug atorii cei sinceri, care erau tulbura ti pentru c a descoperiser a c a ei n si si erau c alc atori ai Legii lui Dumnezeu, au fost binecuvnta ti s i fe tele lor au str alucit de n adejde s i fericire. Ei s-au al aturat lucr arii celui de-al treilea nger s i s i-au n al tat glasurile pentru a vesti solemna avertizare. Pu tini ns a au primit-o la nceput; cu toate acestea, cei credincio si au continuat cu mult a vigoare s a vesteasc a solia. Apoi, i-am v azut pe mul ti mbr a ti snd solia celui

Solia celui de-al treilea nger

259

de-al treilea nger, unindu- si glasurile cu cei care d aduser a primii avertizarea s i onorndu-L pe Dumnezeu prin p azirea zilei Lui snte de odihn a. Mul ti care au mbr a ti sat cea de-a treia solie nu avuseser ao n primele dou experien ta a solii. Satana a n teles aceasta s i ochiul lui r au a fost asupra lor pentru a-i nvinge; dar cel de-al treilea nger le ndrepta aten tia c atre Loca sul Preasfnt, iar cei care avuseser ao n ultimele solii le ar experien ta atau calea c atre Sanctuarul ceresc. Mul ti au v azut lan tul des avr sit al adev arului n soliile ngerilor s i le-au primit cu voio sie n ordinea n care au fost date s i L-au urmat n Sanctuarul ceresc. Aceste solii mi-au fost pe Isus prin credin ta reprezentate ca o ancor a pentru poporul lui Dumnezeu. Cei care le n teleg s i le primesc nu se vor aa n primejdia de a m atura ti de multele am agiri ale lui Satana. Dup a marea dezam agire de la 1844, Satana s i ngerii lui au fost foarte ocupa ti cu a sezarea de capcane pentru a zdruncina credin ta corpului de credincio si. El a afectat mintea persoanelor care avuse- [257] n soliile date s de umilin . ser a o experien ta i care aveau o aparen ta ta Unii ar atau c atre viitor pentru mplinirea primelor dou a solii, n timp ce al tii ar atau un trecut ndep artat, sus tinnd c a acestea fuseser a asupra min mplinite atunci. Ei c stigau o inuen ta tii celor lipsi ti de s experien ta i le zdruncinau credin ta. Unii cercetau Biblia pentru a- si proprie, independent construi o credin ta a de corpul credincio silor. Satana jubila n toate acestea, c aci el s tia c a pe cei care se desprind de ancor a i putea afecta, prin r at aciri diferite, s i purta ncoace s i tur ncolo prin multe vnturi de nv a ta a. Mul ti care fuseser a frunta si n primele dou a solii acum le negau s i n tot corpul de credincio si era confuzie s i nen telegere. Aten tia mi-a fost atunci ndreptat a c atre William Miller. Ar ata ncurcat peste m asur as i era plecat sub povara grijii s i nelini stii pentru poporul s au. Cei din grupul care fusese unit s i iubitor n 1844 si pierdeau iubirea, mpotrivindu-se unul celuilalt s i c aznd ntr-o stare rece de apostazie. n timp ce privea aceasta, durerea i-a epuizat t aria. Am v azut b arba ti de frunte privindu-l cu aten tie s i temndu-se ca nu cumva s a primeasc a cea de-a treia solie ngereasc as i poruncile lui Dumnezeu. Iar cnd el se apleca nspre lumina cerului, ace sti b arba ti n ascoceau vreun plan pentru a-i ntoarce mintea de la aceasta. omeneasc Se exercita o inuen ta a pentru a-l tine n ntuneric s i a-i

260

Scrieri timpurii

re tine inuen ta n mijlocul celor care se mpotriveau adev arului. n cele din urm a, William Miller s i-a ridicat glasul mpotriva luminii din cer. N-a primit solia care i-ar explicat pe deplin dezam agirea s i ar aruncat asupra trecutului o lumin as i slav a care i-ar ref acut for tele epuizate, i-ar renviat speran ta s i l-ar c al auzit s a-I dea slav a lui Dumnezeu. El s-a plecat c atre n telepciunea omeneasc a n locul celei divine, dar, ind frnt de atta munc a pentru cauza [258] St apnului s au s i datorit a vrstei, el nu a fost tot att de r aspunz ator ca aceia care l-au tinut departe de adev ar. Ei sunt r aspunz atori; p acatul st a asupra lor. Dac a William Miller ar putut vedea lumina celei de-a treia solii, multe lucruri care p areau ntunecate s i tainice pentru el s i-ar g asit explica tia. Dar fra tii lui m arturiseau un interes s i o dragoste att de el, nct a crezut c de profund a fa ta a nu se poate rupe de ace stia. Inima lui nclina c atre adev ar, iar apoi el se uita c atre fra tii s ai; ns a ei se mpotriveau luminii. Se putea el rupe de cei care st atuser a um ar la um ar cu el n vestirea venirii lui Isus? S-a gndit c a n mod sigur ei nu l-ar conduce spre r at acire. Dumnezeu a ng aduit ca el s a cad a sub puterea lui Satana, sub st apnirea mor tii, s i l-a ascuns n mormnt de cei care l ndep artau nencetat de adev ar. Moise a gre sit tocmai cnd era gata s a intre n Tara F ag aduit a. n acela si fel, am v azut c a William Miller, tocmai cnd mai avea pu tin pn a s a intre n Canaanul ceresc, a gre sit l asnd ca inuen ta lui s a ac tioneze mpotriva adev arului. Al tii l-au mpins la aceasta; al tii trebuie s a pl ateasc a pentru aceasta. Dar ngerii vegheaz a praful pre tios al acestui slujitor al lui Dumnezeu, s i el va ie si afar a la sunetul ultimei trmbi te.

O baz a solid a
Am v azut un grup care st atea bine p azit s i ferm, care nu arunca nici m acar o privire c atre cei care doreau s a zdruncine credin ta ntemeiat a a celor credincio si. Dumnezeu S-a uitat asupra lor aprobator. Mi-au fost ar atate trei trepte prima, a doua s i cea de-a treia solie ngereasc a. ngerul care m a nso tea a spus: Vai de acela care va mi sca o c ar amid a sau va deranja e s i ct un vrf de ac aceste solii. vital n telegerea adev arat a a acestor mesaje este de o importan ta a. Destinul suetelor atrn a de modul n care sunt primite. Am fost [259] iar as i purtat a de-a lungul acestor solii s i am v azut ct de scump pl atiser a cei din poporul lui Dumnezeu pentru experien ta lor. Ea s fusese ob tinut a prin mult a suferin ta i conict sever. Dumnezeu i condusese pas cu pas, pn a cnd i plasase pe o platform a solid a, de neclintit. Am v azut diferite persoane apropiindu-se de platform as i examinndu-i funda tia. Bucurndu-se, unii au urcat imediat pe ea. Al tii au nceput s a critice temelia. Doreau s a se fac a mbun at a tiri, pentru c a, ziceau ei, atunci ar fost platforma des avr sit as i poporul mult mai fericit. Unii au cobort de pe platform a pentru a o examina s i au declarat c a este a sezat a gre sit. Dar am v azut c a aproape to ti st ateau ferm pe platform as i i implorau pe cei care p as iser a n afara ei s a nceteze s a se mai plng a; c aci Dumnezeu era Maistrul Constructor, s i ei luptau mpotriva Lui. Au reamintit minunata lucrare a lui Dumnezeu care i-a condus la platforma solid as i, to ti mpreun a, s i-au ridicat ochii c atre cer s i I-au dat laud a lui Dumnezeu cu glas tare. Lucrul acesta i-a mi scat pe unii din cei care se plnseser as i , au urcat din nou p ar asiser a platforma s i, cu priviri pline de umilin ta pe ea. Aten tia mi-a fost ndreptat a c atre vestirea primei veniri a lui Hristos. Ioan fusese trimis n puterea s i n duhul lui Ilie pentru a preg ati calea pentru Isus. Cei care au respins m arturia lui Ioan nu au turile lui Isus. mpotrivirea lor fa de solia care beneciat de nv a ta ta prevestea venirea Sa i-a plasat ntr-un loc n care nu puteau primi cu pl acere cea mai puternic a dovad a c a El era Mesia. Satana i-a condus 261

262

Scrieri timpurii

pe cei care au respins solia lui Ioan s a mearg a nc as i mai departe, s a-L resping as i s a-L r astigneasc a pe Hristos. F acnd acest lucru, ei s-au plasat ntr-un loc n care nu puteau primi binecuvnt arile Zilei Cincizecimii, care i-ar nv a tat calea c atre Sanctuarul ceresc. Sf sierea perdelei de la templu a ar atat c a jertfele s i rnduielile [260] iudaice nu aveau s a mai e primite. Marea Jertf a fusese adus as i acceptat a, iar Duhul Sfnt, care a cobort n Ziua Cincizecimii, a purtat mintea ucenicilor de la sanctuarul p amntesc c atre cel ceresc, n care Isus intrase prin propriul S au snge, pentru a rev arsa asupra ucenicilor S ai foloasele isp as irii f acute de El. Dar iudeii au fost l asa ti ntr-un ntuneric total. Au pierdut toat a lumina pe care ar putut-o avea asupra planului de mntuire s i s-au ncrezut mai departe n jertfele s i arderile lor de tot inutile. Sanctuarul ceresc luase locul celui p amntesc cu toate acestea, ei nu s tiau nimic de aceast a schimbare. Din acest motiv, ei nu au putut benecia de mijlocirea lui Isus n Locul Sfnt. Mul ti privesc cu oroare la calea urmat a de iudei cnd L-au respins s i L-au r astignit pe Hristos; iar cnd citesc istorisirea ru sinoasei Lui maltrat ari, ei cred c a l iubesc s i nu L-ar t ag aduit ca Petru sau r astignit ca iudeii. Dar Dumnezeu, care cite ste inimile tuturor, a pus de Isus. Tot la prob a acea iubire pe care ei m arturiseau c a o simt fa ta cerul a privit cu cel mai adnc interes primirea primei solii ngere sti. Dar mul ti care au m arturisit c a-L iubesc pe Isus s i care au v arsat lacrimi cnd au citit povestea crucii, au luat n rs vestea cea bun a a venirii Sale. n loc s a primeasc a solia cu bucurie, au declarat c a este o am agire. I-au urt pe cei care iubeau venirea Sa s i i-au dat afar a din biserici. Cei care au respins prima solie nu au putut avea vreun avantaj de la cea de-a doua; s i nu au avut nimic de c stigat nici prin strig atul de la miezul nop tii, care trebuia s a-i preg ateasc a s a intre cu Isus n Locul Preasfnt din Sanctuarul ceresc. Si, respingnd primele dou a solii, ei s i-au ntunecat n a sa m asur a priceperea, nct [261] nu pot vedea nici urm a de lumin a n cea de-a treia solie ngereasc a, care arat a calea c atre Sfnta Sntelor. Am v azut c a, dup a cum iudeii L-au r astignit pe Isus, tot a sa bisericile cu numele r astigniser a aceste n ce trei solii s i nu au, prin urmare, nici cea mai vag a cuno stin ta prive ste calea c atre Sfnta Sntelor s i nici nu pot benecia de mijlocirea s avr sit a de Hristos acolo. Asemenea iudeilor, care si aduceau rug jertfele inutile, ei si nal ta aciunile nefolositoare c atre nc aperea

O baz a solid a

263

pe care Isus a p ar asit-o; s i Satana, mul tumit de aceast a am agire, si religioas ia o aparen ta as i ndreapt a c atre sine mintea acestor a sa-zi si cre stini, lucrnd cu puterea lui semne s i minuni mincinoase pentru a-i imobiliza n capcan a. Pe unii i am age ste ntr-un fel, pe al tii ntr-altul. El are preg atite am agiri diferite pentru a inuen ta min ti diferite. Unii privesc cu oroare asupra uneia dintre am agiri, n timp ce primesc cu bra tele deschise o alta. Satana i am age ste pe unii prin spiritism. Vine, de asemenea, s i ca nger de lumin as i si r aspnde ste inuen ta n toat a tara prin intermediul reformelor false. Bisericile jubileaz as i consider a c a Dumnezeu lucreaz a ntr-un mod minunat pentru ei, cnd de fapt este lucrarea unui alt duh. Entuziasmul se va stinge s i va l asa lumea s i biserica ntr-o stare mai rea dect nainte. Am v azut c a Dumnezeu are copii sinceri printre adventi stii cu numele s i bisericile c azute s i, nainte ca pl agile s a e turnate, pastori s i popor vor chema ti afar a din aceste biserici s i vor primi cu bucurie adev arul. Satana s tie aceasta; s i nainte de a dat a marea strigare a celui de-al treilea nger, el strne ste un entuziasm n aceste grup ari religioase, pentru ca aceia care au respins adev arul s a poat a gndi c a Dumnezeu este cu ei. El n ad ajduie ste s a-i am ageasc a pe cei cinsti ti s i s a-i fac a s a cread a c a Dumnezeu nc a lucreaz a pentru biserici. Dar lumina va str aluci s i to ti aceia care sunt cinsti ti vor [262] . p ar asi bisericile c azute s i vor lua pozi tie al aturi de r am as i ta

Spiritismul
Mi-a fost prezentat a am agirea cioc aniturilor misterioase s i am v azut c a Satana are puterea de a aduce naintea noastr a nf a ti sarea unor trupuri care pretind c a sunt rudele sau prietenii no stri, care dorm n Isus. Se va face n a sa fel, nct s a par a ca s i cum ace sti prieteni ar ntr-adev ar prezen ti. Vor spuse cuvinte pe care ei le-au rostit pe cnd erau aici, pe care noi le cunoa stem bine, s i urechea va percepe acela si ton al vocii pe care l-au avut ace stia cnd tr aiau. Toate acestea vor n sela lumea s i o vor prinde n capcana de a crede aceast a am agire. Am v azut c a sn tii trebuie s a n teleag a foarte bine adev arul prezent, pe care vor obliga ti s a-l sus tin a din Scripturi. Ei trebuie s a n teleag a starea celor mor ti; c aci duhurile de demoni nu vor nceta s a li se arate, m arturisind c a sunt rudele sau prietenii lor iubi ti, turi nebiblice. Vor face tot ce le st care le vor transmite nv a ta a n putere pentru a trezi simpatia s i vor face minuni naintea lor pentru a conrma ceea ce sus tin. Pentru a tine piept acestor duhuri, cei din poporul lui Dumnezeu trebuie s a e preg ati ti cu adev arul biblic c a mor tii nu s tiu nimic s i cei care se arat a n felul acesta sunt duhuri de demoni. Trebuie s a examin am bine temelia n adejdii noastre, c aci va trebui s a r aspundem pentru aceasta din Scripturi. Aceast a am agire se va n fa ; s r aspndi s i noi va trebui s a lupt am cu ea fa ta ta i dac a nu suntem preg ati ti pentru ea, vom prin si n capcan as i birui ti. Dar dac a facem tot ce ne st a n puteri pentru a gata pentru conictul care ne st a nainte, Dumnezeu si va face partea, s i bra tul S au atotputernic ne va ap ara. El si va trimite mai degrab a to ti ngerii din slav a pentru a face un zid n jurul suetelor credincioase, dect ca acestea s a e [263] am agite s i r at acite de minunile mincinoase ale lui Satana. Am v azut rapiditatea cu care se r aspndea aceast a r at acire. Mi-a fost ar atat un tren care mergea cu viteza fulgerului. ngerul m-a ndemnat s a m a uit cu aten tie. Mi-am xat privirile asupra trenului. P area c a lumea ntreag a se aa n vagoane, c a nu se putea s a r amas 264

Spiritismul

265

vreun om. Apoi mi-a ar atat conduc atorul locomotivei, care p area o , plin persoan a m area ta a de noble te, pe care to ti pasagerii o admirau s i o respectau. Eram nedumerit as i l-am ntrebat pe ngerul meu nso titor cine era. Mi-a spus: Este Satana. El este conduc atorul, n forma unui nger de lumin a. El a luat lumea n robie. Ace stia sunt prad a unei lucr ari de r at acire, ca s a cread a o minciun as i s a e osndi ti. Acest agent, urm atorul n grad dup a el, este mecanicul s i al ti agen ti de-ai lui sunt folosi ti n slujbe diferite, dup a cum are nevoie de ei, s i to ti merg cu viteza fulgerului c atre pierzare. L-am ntrebat pe nger dac a nu cumva a mai r amas cineva. M-a ndemnat s a m a uit n direc tia opus as i am v azut un grup mic, care c al atorea pe o c arare ngust a. To ti p areau strns uni ti prin adev ar. Acest grup mic p area ros de griji, ca s i cum trecuser a prin ncerc ari s i conicte severe. Si p area c a soarele tocmai ap aruse de dup a un nor s i le lumina fe tele, f acndu-i s a arate triumf atori, ca s i cum biruin ta lor era aproape c stigat a. Am v azut c a Domnul a dat lumii ocazia de a descoperi capcana. Acest lucru este pentru cre stin o dovad a sucient a, chiar dac a n-ar ntre cei pre mai alta, s i anume, c a nu se face nici o diferen ta tio si s i cei r ai. Thomas Paine, al c arui trup s-a descompus s i este acum rn ta as i care va chemat la sfr situl celor o mie de ani, la cea de-a doua nviere, pentru a- si primi r asplata s i a suferi moartea a doua, este reprezentat de Satana ca ind n ceruri s i nc a n al tat peste m asur a acolo. Satana l-a folosit pe p amnt ct a putut s i acum si continu a aceea si lucrare sus tinnd c a l-a n al tat s i onorat att de mult [264] tur n cer; Satana vrea s a par a c a, a sa cum acesta a dat nv a ta a pe cnd era pe p amnt, s i n ceruri face la fel. Sunt unii care au privit turile lui stricate pe cu dezgust la via ta s i moartea sa s i la nv a ta cnd tr aia, dar care se las a acum nv a ta ti de el, unul dintre cei mai tic alo si s i mai strica ti oameni, unul care L-a dispre tuit pe Dumnezeu s i Legea Sa. El, care este tat al minciunii, orbe ste s i am age ste lumea trimi tndu- si ngerii s a vorbeasc a avnd nf a ti sarea apostolilor din vechime s i f acnd n a sa fel, nct s a par a c a vin n contradic tie cu ceea ce au scris mna ti de Duhul Sfnt pe cnd erau pe p amnt. Ace sti ngeri mincino si i fac pe apostoli s a- si modice propriile turi s nv a ta i s a le declare ca ind denaturate. F acnd a sa, Satana se bucur a s a-i arunce pe cei ce m arturisesc c a sunt cre stini s i ntreaga

266

Scrieri timpurii

n ce prive lume n nesiguran ta ste Cuvntul lui Dumnezeu. C aci Cartea Sfnt a i iese mereu n cale s i i z ad arnice ste planurile; de aceea, el i face s a se ndoiasc a de originea sa divin a. Apoi l nal ta pe necredinciosul Thomas Paine ca s i cnd ar fost ridicat la cer cnd a murit s i acum, mpreun a cu apostolii sn ti pe care i-a urt tur cnd era pe p amnt, ar angajat n lucrarea de a da nv a ta a lumii. Satana d a ec aruia din ngerii lui un rol de jucat. Le ordon a tuturor s a e vicleni, abili, perzi. i instruie ste pe unii din ei s a se dea drept apostoli s i s a cuvnteze ca din partea acestora, n timp ce al tii trebuie s a joace rolul celor care au fost necredincio si s i nelegiui ti s i au murit blestemndu-L pe Dumnezeu, dar care acum ntre apar ca persoane foarte religioase. Nu exist a nici o diferen ta cei mai sn ti apostoli s i cei mai nr ai ti necredincio si. Ei sunt f acu ti tur s a dea aceea si nv a ta a. Pentru Satana nu conteaz a cine va vorbi pus de el, dac a obiectivul s au este atins. El a fost att de strns legat de Paine pe p amnt, ajutndu-l n lucrarea lui, nct este un lucru u sor pentru el s a cunoasc a n detaliu cuvintele pe care le-a folosit, chiar s i scrisul de mn a al celui care i-a slujit cu atta credincio sie s i [265] i-a mplinit att de bine scopurile. Satana i-a dictat multe din scrierile acestuia s i este un lucru u sor pentru el s a- si dicteze ideile prin ngerii lui acum s i s a fac a n a sa fel, nct s a par a c a vin prin Thomas Paine. Aceasta este capodopera turi, cu preten lui Satana. Toate aceste nv a ta tia c a sunt de la apostoli, sn ti sau nelegiui ti care au murit, vin direct de la geniul satanic. Faptul c a Satana pretinde c a unul pe care l-a iubit att de mult s i care l ura pe Dumnezeu cu o ur a des avr sit a este acum cu sn tii apostoli s i cu ngerii n slav a, ar trebui s a e sucient pentru a ndep arta v alul de pe toate min tile s i a le descoperi lucr arile ntunecate, tainice ale lui Satana. El spune practic lumii s i celor necredincio si: Indiferent ct de r ai sunte ti, indiferent dac a nu crede ti sau crede ti n Dumnezeu sau n Biblie, tr ai ti dup a cum pofti ti, cerul este oricum c aminul vostru; c aci to ti s tiu c a, dac a Thomas Paine este n cer, s i acolo. Aceast nc a n al tat foarte mult, ei vor ajunge cu siguran ta a r at acire este att de evident a, nct to ti pot s-o vad a dac a doresc. Satana face acum, prin persoane ca Thomas Paine, ceea ce a ncercat s a fac a de la c aderea lui. Prin puterea s i minunile lui mincinoase, el distruge temelia n adejdii cre stine s i stinge soarele care are menirea de a le da lumina pe poteca ngust a, ce duce c atre cer. El face lumea

Spiritismul

267

s a cread a c a Biblia nu este inspirat a, c a nu este mai bun a dect o carte de pove sti pentru copii, s i, n acest timp, el ntinde ceva care s a-i ia locul manifest arile spiritiste! Aici exist a un canal care i apar tine n ntregime s i se a a sub controlul lui s i el poate face lumea s a cread a ce vrea. Cartea care urmeaz a s a-l judece, pe el s i pe urma sii lui, este pus a de c atre el n umbr a, acolo unde vrea s-o s tie. El face din Mntuitorul lumii un om obi snuit s i nimic mai mult; s i a sa cum solda tii care au asigurat paza mormntului lui Isus au r aspndit s tirea fals a pe care le-au pus-o pe buze preo tii cei mai de seam as i b atrnii cet a tii, tot a sa, s armanii [266] urma si n sela ti de aceste pretinse manifest ari ale spiritelor repet as i ncearc a s a fac a s a par a c a nu este nimic miraculos legat de na sterea, moartea s i nvierea Mntuitorului nostru. Dup a ce L-au l asat pe Domnul Isus n umbr a, ei atrag aten tia lumii c atre ei n si si s i c atre minunile lor mincinoase care, declar a ei, ntrec cu mult lucr arile lui Hristos. n felul acesta, lumea este prins a n capcan as i ademenit a , pentru a nu aa despre am ntr-un sentiment de siguran ta agirea lor ngrozitoare dect la rev arsarea ultimelor s apte pl agi. Satana rde cnd vede c a planul s au reu se ste att de bine s i lumea este prins a n capcan a.

L acomia
Am v azut c a Satana le-a poruncit ngerilor lui s a- si ntind a capcanele n special pentru cei care a steptau ce-a de-a doua venire a lui Hristos s i p azeau toate poruncile lui Dumnezeu. Satana le-a spus ngerilor lui c a bisericile erau adormite. si va spori puterea s i minunile mincinoase s i le va putea tine n st apnire. Dar, a spus el, noi urm secta p azitorilor Sabatului; ei lucreaz a continuu mpotriva noastr as i i iau de la noi pe supu sii no stri, pentru ca ace stia s a tin a Legea cea urt a a lui Dumnezeu. Merge ti, mb ata ti-i cu nenum arate griji pe cei ce au p amnturi s i bani. Dac a i ve ti putea face s a- si ntoarc a iubirea c atre aceste lucruri, nc a nu i-am pierdut. Ei pot s a m arturiseasc a tot ce poftesc face ti-i numai s a le pese mai mult de bani dect de succesul mp ar a tiei lui Hristos sau de r aspndirea adev arurilor pe care le urm. Prezenta ti lumea naintea lor n cea mai atr ag atoare lumin a, pentru ca ei s a o iubeasc as i s a o idolatrizeze. Trebuie s a p astr am n rndurile noastre toate mijloacele materiale [267] prin care putem c stiga controlul. Cu ct urma sii lui Hristos consacr a mai multe mijloace materiale n slujba Sa, cu att vor face mai mult r au mp ar a tiei noastre, prin faptul c a ne vor atrage supu sii. Cnd xeaz a ntlniri n diferite locuri, ne a am n pericol. Fi ti vigilen ti atunci. Dac a este posibil, provoca ti tulburare s i confuzie. Nimici ti iubirea unuia pentru cel alalt. Descuraja ti-i pe pastori s i face ti-i s a- si piard a entuziasmul c aci i urm. Prezenta ti naintea celor care au bani orice scuz a plauzibil a pentru a nu-i oferi. Controla ti chestiunile nanciare dac a pute ti s i mpinge ti-i pe pastorii lor n lipsuri s i griji. Aceasta le va sl abi curajul s i zelul. Lupta ti-v a pentru ecare centimetru de teren. Face ti ca l acomia s i dragostea pentru comorile p amnte sti s a e tr as aturile fundamentale ale caracterului lor. Atta vreme ct aceste tr as aturi domnesc, mntuirea s i harul vor sta deoparte. ngr am adi ti n jurul lor orice atrac tie, s i ei vor cu ai no siguran ta stri. Si nu numai c a vom siguri de ei, dar inuen ta lor detestabil a nu va mai exercitat a pentru a-i conduce pe al tii la 268

L acomia

269

cer. Cnd vreunii dintre ei vor ncerca s a dea, inspira ti-le o p arere de r au, pentru ca darul s a e s arac. Am v azut c a Satana si duce bine la ndeplinire planurile. Cnd slujitorii lui Dumnezeu xeaz a ntlniri, Satana s i ngerii lui sunt pe teren pentru a mpiedica lucrarea. El pune nencetat sugestii n mintea celor din poporul lui Dumnezeu. i conduce pe unii ntr-o direc tie s i pe al tii n alta, protnd ntotdeauna de tr as aturile rele de caracter ale fra tilor s i surorilor, a t tnd s i hr anind nclina tiile rii lor. Dac a dispozi tia lor reasc a este de a egoi sti s i lacomi, Satana vine lng a ei s i face tot ce-i st a n putere pentru a-i determina s a- si ng aduie p acatele pe care le ndr agesc. Harul lui Dumnezeu mintele s i lumina adev arului pot topi ntructva l acomia s i sim ta , Satana va lor egoiste, ns a dac a ei nu vor ob tine ntreaga biruin ta mntuitoare s veni cnd ei nu se a a sub o inuen ta i va oli orice principiu nobil s i generos, iar ei vor de p arerea c a se cere prea mult de la ei. Ei obosesc n facerea de bine s i uit a marele sacriciu [268] pe care l-a f acut Isus pentru a-i r ascump ara de sub puterea lui Satana . s i dintr-o nenorocire f ar a speran ta Satana a protat de nclina tia spre l acomie s i egoism a lui Iuda s i l-a f acut s a murmure cnd Maria a turnat mirul cel scump asupra lui Isus. Iuda a privit acest lucru ca ind o mare risip as i a declarat c a mirul ar putut vndut, s i banii da ti s aracilor. Lui nu-i p asa de s araci, dar a considerat c a darul generos ce-i fusese f acut lui Isus era extravagant. Iuda l pre tuia pe Domnul lui att de mult, nct L-a vndut pentru cteva monede de argint. Si am v azut c a erau unii, asemenea lui Iuda, printre cei care m arturisesc c a l a steapt a pe Domnul lor. Satana i tine sub control, dar ei nu s tiu aceasta. Dumnezeu nu poate de acord nici cu cel mai mic grad de l acomie sau egoism s i este scrbit de rug aciunile s i cererile celor care si ng aduie aceste tr as aturi rele. V aznd c a nu are mult timp, Satana i face pe oameni s a e tot mai egoi sti s i mai lacomi s i jubileaz a apoi v azndu-i preocupa ti de ei n si si, avari s i lipsi ti de generozitate. Dac a ochii unor asemenea persoane ar putea deschi si, l-ar putea vedea pe Satana ntr-un triumf diabolic, jubilnd din pricina lor s i rznd de nebunia celor care i accept a sugestiile s i intr a n capcanele lui. Satana s i ngerii lui noteaz a toate faptele rele inuen tate de l acomie ale acestor persoane s i le prezint a naintea lui Isus s i a ngerilor

270

Scrieri timpurii

S ai sn ti, spunnd n batjocur a: Ace stia sunt urma sii lui Hristos! Se preg atesc s a e lua ti la cer! Satana compar a calea lor cu pasaje ale Scripturii care o condamn a n mod l amurit s i apoi i ia peste picior pe ngerii cere sti, spunnd: Ei l urmeaz a pe Hristos s i Cuvntul S au! Ei sunt rodul jertfei s i r ascump ar arii aduse de Hristos! ngerii se ntorc cu dezgust de la aceast a scen a. Dumnezeu pretinde o activitate continu a din partea poporului S au, iar cnd ace stia se satur a de binefacere, s i El Se satur a de ei. Am v azut c a Domnul este extrem [269] de nemul tumit e s i de cea mai m arunt a manifestare a egoismului din partea celor ce se consider a poporul S au, pentru care Isus nu Si-a cru tat via ta Sa pre tioas a. Fiecare persoan a egoist a, lacom a va c adea pe drum. Asemenea lui Iuda, care L-a vndut pe Domnul lui, ei si vor vinde principiile bune s i o re nobil as i generoas a pentru pu tin c stig p amntesc. To ti ace stia vor cernu ti s i sco si n afara poporului lui Dumnezeu. Cei care doresc cerul trebuie, cu toat a energia pe care o au, s a nutreasc a principiile cerului. n loc s a se oleasc a din cauza egoismului, suetele lor ar trebui s a noreasc a n d arnicie. Ar trebui folosit a ecare ocazie pentru a face bine unul altuia s i pentru a pre tui astfel principiile cerului. Isus mi-a fost prezentat ca ind Modelul perfect. Via ta Sa a fost lipsit a de vreun interes egoist s i a fost marcat a n schimb de o d arnicie dezinteresat a.

Zguduirea
puternic I-am v azut pe unii care, cu o credin ta as i strig ate agonizante, se rugau de Dumnezeu. Fe tele lor erau palide s i marcate , reectnd lupta lor interioar de o profund a suferin ta a. Fe tele lor exprimau fermitate s i o mare sinceritate; de pe frun tile lor c adeau stropi mari de transpira tie. Din timp n timp, fe tele li se luminau de semnele ce ar atau aprobarea lui Dumnezeu, dup a care revenea privirea aceea solemn a, sincer a, hot art a. ngeri r ai i nconjurau, aducnd ntuneric asupra lor, ca s a-L ascund a pe Isus de privirile lor, pentru ca ochii s a le e atra si de ntunericul care i nconjura s i s a e astfel determina ti s a nu aib a ncredere n Dumnezeu s i s a crteasc a mpotriva Lui. Unica lor sigu era de a- ran ta si tine privirile a tintite n sus. ngeri ai lui Dumnezeu i aveau n grij a pe cei din poporul lui Dumnezeu s i, pe m asur a ce n jurul atmosfera otr avit a a ngerilor r ai era mpins a cu insisten ta acestor persoane nelini stite, ngerii cere sti si agitau nencetat aripile [270] deasupra lor pentru a risipi negura groas a. n timp ce aceia care se rugau si continuau strig atele sincere, din timp n timp, o raz a de lumin a de la Isus venea asupra lor pentru a le ncuraja inimile s i a le lumina fe tele. Am v azut c a unii nu luau parte la aceast a lucrare a rug aciunii agonizante. P areau indiferen ti s i lipsi ti de griji. Ei nu se mpotriveau ntunericului din jurul lor, s i acesta i nv aluia ca un nor gros. ngerii lui Dumnezeu i-au p ar asit pe ace stia s i au mers n ajutorul celor sinceri, care se rugau. Am v azut ngerii lui Dumnezeu gr abindu-se s a-i sprijine pe to ti aceia care se lupt a din toate puterile s a tin a piept ngerilor r ai s i s a se ajute apel la Dumnezeu. Dar ngerii S singuri, f acnd cu perseveren ta ai i-au p ar asit pe cei care nu f aceau nici un efort s a se ajute singuri; s i apoi nu i-am mai v azut. Am ntrebat care este n telesul zguduirii pe care o v azusem s i mi s-a ar atat c a aceasta va provocat a de m arturia direct a, adus a de sfatul Martorului Credincios c atre laodiceeni. Aceasta si va face efectul asupra inimii celui ce o prime ste s i l va face s a nal te 271

272

Scrieri timpurii

stindardul s i s a vesteasc a f ar a ocoli s adev arul. Unii nu vor suporta m arturia direct a. Ei se vor ridica mpotriva ei, s i aceasta este ceea ce va provoca o zguduire n poporul lui Dumnezeu. Am v azut c a nu s-a luat aminte nici pe jum atate la m arturia Martorului Credincios. M arturia solemn a de care atrn a destinul bisericii nu a fost apreciat a la valoarea ei, dac a nu a fost chiar trecut a ntru totul cu vederea. Aceast a m arturie trebuie s a provoace o poc ain ta profund a; to ti cei ce o primesc cu adev arat se vor supune s i vor cur a ti ti. ngerul a spus: Ascult a! Dup a pu tin timp, am auzit o voce asemenea multor instrumente, toate r asunnd n acorduri perfecte, dulci s i armonioase. ntrecea orice muzic a auzit a vreodat a de mine, p a toare, rnd s a e plin a de ndurare, compasiune s i de o bucurie n al ta . [271] sfnt a. Ea mi-a str ab atut ntreaga in ta ngerul a spus: Prive ste! Aten tia mi-a fost apoi ndreptat a c atre grupul teribil de zguduit pe care-l v azusem. Mi-au fost ar ata ti cei pe care i v azusem mai nainte plngnd s i rugndu-se cu un duh zdrobit. Deta samentul de ngeri p azitori din jurul lor fusese dublat, iar ei erau mbr aca ti cu armur a din cap pn a n picioare. Se mi scau ntr-o ordine des avr sit a, ca o companie de solda ti. Fe tele lor ar atau conictul teribil prin care trecuser a. Cu toate acestea, tr as aturile lor, interioar marcate de o mare suferin ta a, str aluceau acum de lumina s i slava cerului. Ei ob tinuser a biruin ta, s i aceasta i umpluse de cea s mai adnc a recuno stin ta i bucurie sfnt a. Acest grup sc azuse ca num ar. Unii fuseser a zgudui ti, c azuser a n afar as i r am aseser a pe drum. Cei nep as atori, indiferen ti care nu s se al aturaser a celor care puneau pre t pe biruin ta i mntuire ntr-att, s nct s a se roage cu perseveren ta i durere pentru a o primi nu au ob tinut victoria s i au fost l asa ti n urm a, n ntuneric, iar locurile lor au fost imediat ocupate de al tii, care s-au prins de adev ar s i au completat rndurile. ngerii r ai f aceau nc a presiuni asupra lor, dar nu puteau avea nici o putere asupra lor. I-am auzit pe cei mbr aca ti n armur a rostind r aspicat adev arul cu mare putere. Acesta avea efect. Mul ti fuseser a lega ti; unele so tii de so tii lor s i unii copii de p arin tii lor. Cei sinceri, care au fost opri ti s a asculte adev arul, s-au prins acum cu ner abdare de el. Toat a teama pe de rudele lor disp care o aveau fa ta aruse s i numai adev arul era n al tat naintea lor. Fl amnziser as i nsetaser a dup a adev ar, care le era mai

Zguduirea

273

drag s i mai pre tios dect via ta. Am ntrebat ce anume provocase aceast a mare schimbare. Un nger a r aspuns: Este ploaia trzie, nviorarea de la fa ta Domnului, marea strigare a celui de-al treilea [272] nger. O mare putere i nso tea pe ace sti ale si. ngerul a spus: Prive ste! Aten tia mi-a fost ndreptat a c atre cei r ai sau necredincio si. Erau cu to tii agita ti. Erau turba ti de mnie pentru c a zelul s i puterea poporului lui Dumnezeu crescuser a. Tulburarea, ncurc atura era la tot pasul. Am v azut cum se luau m asuri mpotriva grupului care avea lumina s i puterea lui Dumnezeu. ntunericul s-a ndesit n jurul lor; cu toate acestea, ei st ateau neclinti ti, aproba ti de Dumnezeu s i ncrez atori n El. I-am v azut ncurca ti; apoi, i-am auzit strignd cu sinceritate c atre Dumnezeu. Strig atul lor nu nceta nici ziua, nici noaptea: Voia Ta, o, Doamne, s a se fac a! Dac a aceasta poate sl avi Numele T au, deschide o cale de sc apare pentru poporul T au! Izb ave ste-ne de p agnii care ne mpresoar a. Au hot art s a ne omoare; dar bra tul T au poate aduce mntuirea. Acestea sunt toate cuvintele mnt profund pe care mi le pot aminti. To ti p areau s a aib a un sim ta de voin al nevredniciei lor s i manifestau o supunere total a fa ta ta lui Dumnezeu; totu si, asemenea lui Iacov, ecare, f ar a excep tie, se ruga cu seriozitate s i se lupta pentru izb avire. Curnd dup a ce ace stia si n al taser a strig atul puternic, ngerii, plini de mil a, au dorit s a mearg a s a-i salveze. ns a un nger comandant, nalt, nu i-a l asat. A spus: Voia lui Dumnezeu nu s-a mplinit nc a. Ei trebuie s a bea din aceast a cup a. Trebuie s a e boteza ti cu acest botez. La scurt timp, am auzit glasul lui Dumnezeu, care a f acut s a se cutremure cerurile s i p amntul. S-a produs un mare cutremur de p amnt. Peste tot se pr abu seau cl adiri. Am auzit apoi un strig at , puternic, melodios s de biruin ta i clar. M-am uitat la grupul care, nu cu mult timp n urm a, se aa n necaz s i robie. Captivitatea lor luase sfr sit. O lumin a deosebit a str alucea asupra lor. Ct de frumo si ar atau atunci! Toate semnele grijilor s i oboselii disp aruser as i pe toate fe tele se puteau vedea s an atatea s i frumuse tea. Vr ajma sii lor, p agnii care i nconjurau, au c azut ca mor ti; nu au putut ndura [273] lumina care str alucea asupra celor izb avi ti, sn ti. Aceast a lumin as i slav a au r amas asupra lor pn a cnd Isus a fost v azut pe norii cerului, s i grupul celor credincio si, ncerca ti, a fost preschimbat ntr-o clip a,

274

Scrieri timpurii

ntr-o clipire din ochi, dintr-o slav a n alta. Si mormintele s-au deschis, iar sn tii au ie sit mbr aca ti n nemurire, strignd: Biruin ta , asupra mor tii s i a mormntului; s i, mpreun a cu sn tii aa ti n via ta au fost lua ti pentru a-L ntmpina pe Domnul n v azduh, n timp ce ie strig ate pline de armonie, de slav as i biruin ta seau de pe buzele nemuritoare ale tuturor.

P acatele Babilonului
Am v azut c a de cnd cel de-al doilea nger proclamase c aderea bisericilor, acestea fuseser a cuprinse din ce n ce mai mult de stri c aciune. Ei spun c a sunt urma sii lui Hristos; totu si, este cu neputin ta s a-i deosebe sti de lume. Prela tii lor si aleg textele din Cuvntul lui Dumnezeu, dar predic a lucruri care s a nu doar a. Inima reasc a nu de acestea. Inimii re simte nici o obiec tie fa ta sti nu-i sunt urte dect spiritul s i puterea adev arului s i mntuirea lui Hristos. n predicile populare nu exist a nimic care s a strneasc a mnia lui Satana, s a-l fac a pe p ac atos s a tremure sau s a pun a naintea inimii s i con sti toare ale unei judec in tei realit a tile nfrico sa a ti care va veni curnd. Oamenii r ai sunt n general mul tumi ti de o form a de evlavie care nu are practic o sn tenie adev arat a; ei vor ajuta s i sprijini o astfel de religie. ngerul a spus: Nimic care este mai pu tin dect toat a arm atura neprih anirii nu-l poate face pe om n stare s a biruie puterile ntunericului s i s a- si men tin a victoria asupra lor. Satana a luat n st apnire [274] total a bisericile ca ntreg. Se iau n discu tie zicalele s i faptele oamenilor n locul adev arurilor p atrunz atoare ale Cuvntului lui Dumnezeu. Spiritul lumii s i prietenia ei sunt n vr ajm as ie cu Dumnezeu. Cnd adev arul, n simplitatea s i puterea lui, a sa cum este el n Isus, este adus pentru a lupta mpotriva spiritului lumii, dintr-o dat a spiritul de prigoan a se treze ste. Foarte mul ti, care m arturisesc c a sunt cre stini nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Inima reasc a nu a fost schimbat as i mintea neren ascut a r amne n vr ajm as ie cu Dumnezeu. Ace stia sunt slujitorii credincio si ai lui Satana, chiar dac as i-au dat un alt nume. Am v azut c a, de cnd Isus a p ar asit Locul Sfnt din Sanctuarul ceresc s i a trecut dincolo de cea de-a doua desp ar titur a, bisericile s-au umplut cu orice pas are necurat as i urt a. Am v azut mult a nelegiuire s i r autate n biserici; cu toate acestea, membrii lor m arturiseau c a sunt cre stini. M arturisirea, rug aciunile s i cererile lor erbin ti sunt o urciune naintea lui Dumnezeu. ngerul a spus: Dumnezeu nu 275

276

Scrieri timpurii

g ase ste un miros pl acut n adun arile lor. Egoismul, impostura s i . Si n sel aciunea sunt practicate de ei f ar a mustr ari de con stiin ta peste toate aceste tr as aturi rele, ei arunc a mantia religiei. Mi-a fost ar atat a mndria bisericilor cu numele. Dumnezeu nu Se a a n gndurile lor; min tile lor re sti se ocup a de propriile lor persoane; si mpodobesc bietele trupuri muritoare s i apoi privesc asupra lor cu satisfac tie s i pl acere. Isus s i ngerii privesc la ei cu mnie. ngerul a spus: P acatele s i mndria lor au ajuns la cer. Partea lor este preg atit a. Dreptatea s i judecata au dormit ndelung, dar se vor trezi curnd. A rile Mea este r azbunarea, Eu voi r aspl ati, spune Domnul. Amenin ta toare ale celui de-al treilea nger se vor mplini s nfrico sa i to ti cei r ai vor bea din mnia lui Dumnezeu. O mul time de ngeri r ai se r aspndesc n toat a tara s i umplu bisericile. Ace sti agen ti ai lui [275] Satana privesc cu satisfac tie la organiza tiile religioase, c aci mantia religiozit a tii acoper a cele mai mari nelegiuiri s i crime. Tot cerul prive ste cu indignare cum f apturi omene sti, care sunt lucrarea minilor lui Dumnezeu, sunt aduse de c atre semenii lor la cele mai de jos cote ale degrad arii ind plasate pe aceea si treapt a cu animalele. Unii care m arturisesc c a sunt urma sii acelui drag Mntuitor, a c arui compasiune a fost ntotdeauna trezit a la vederea suferin tei omene sti, se implic a cu toat a inima n acest p acat enorm s i grav s i fac nego t cu sclavi s i suete omene sti. Agonia omeneasc a este transportat a din loc n loc, cump arat as i vndut a. ngerii au notat totul; este scris n carte. Lacrimile roabelor s i robilor evlavio si, ale ta tilor, mamelor s i copiilor, ale fra tilor s i surorilor, toate sunt p astrate spre aducere aminte n cer. Dumnezeu nu-Si va mai re tine mnia dect pu tin a vreme. Mnia Sa arde mpotriva acestei na tiuni s i mai ales mpotriva acelor organiza tii religioase, care au aprobat acest nego t ngrozitor s i s-au implicat ele nsele n acesta. Mul ti care m arturisesc c a sunt urma si ai blndului s i umilului Isus privesc lipsit cu o indiferen ta a de inim a asemenea nedreptate s i suferin te. Si mul ti pot ei n si si s a provoace, cu o satisfac tie detestabil a, toat a aceast a agonie de nedescris; s i ndr aznesc totu si s a se nchine lui Dumnezeu. Aceasta este o insult a strig atoare la cer; Satana jubileaz a la aceasta s i, v aznd asemenea contradic tie, arunc a batjocuri c atre Isus s i ngerii S ai, spunnd, cu un triumf dr acesc: Ace stia sunt urma sii lui Hristos!

P acatele Babilonului

277

Ace sti a sa-zi si cre stini citesc despre suferin tele martirilor s i lacrimile le curg pe obraji. Ei se mir a c a oamenii se pot mpietri ntr de semenii o a sa m asur a, nct s a ac tioneze cu o atare cruzime fa ta lor. Cu toate acestea, cei care gndesc s i vorbesc astfel tin n sclavie f apturile omene sti. Si aceasta nu este tot; ei taie leg aturile re sti s i si oprim a semenii. Ei pot declan sa cea mai inuman a tortur a cu aceea si de urma cruzime nenduplecat a, ar atat a de papi sti s i p agni fa ta sii lui [276] Hristos. ngerul a spus: n ziua aplic arii sentin tei date de Dumnezeu la judecat a, va mai u sor pentru p agni s i pentru papi sti dect pentru asemenea oameni. Strig atele celor oprima ti au ajuns pn a la cer, iar ngerii stau uimi ti cnd v ad nespusele suferin te agonizante, pe care omul, f acut dup a chipul s i asem anarea Creatorului s au, le provoac a semenului s au. ngerul a spus: Numele ap as atorilor sunt scrise cu snge, n dungi ca acelea l asate de biciuiri, s i inundate de lacrimile agonizante, arz atoare ale suferin tei. Mnia lui Dumnezeu nu va nceta pn a cnd aceast a tar a a luminii nu va bea drojdiile din cupa mniei Sale, pn a cnd nu va r aspl atit dublu Babilonului. R aspl ati ti-i cum v-a r aspl atit ea s i ntoarce ti-i de dou a ori ct faptele ei. Turna ti-i ndoit n potirul n care a amestecat ea. Am v azut c a st apnul de sclavi va nevoit s a dea socoteal a pen ; iar p tru suetul sclavului s au, pe care l-a tinut n ignoran ta acatele sclavului vor c adea asupra st apnul lui. Dumnezeu nu-l poate lua s la cer pe robul care a fost tinut n ignoran ta i degradare, ne stiind nimic de Dumnezeu sau de Biblie, netemndu-se de nimic n afar a de biciul st apnului s au s i ocupnd o pozi tie inferioar a animalelor. Domnul face ns a pentru el cel mai bun lucru pe care-l poate nf aptui un Dumnezeu plin de compasiune. El ng aduie ca acesta s a nu mai existe, ca s i cum n-ar fost vreodat a, n timp ce st apnul trebuie s a suporte ultimele s apte pl agi s i apoi s a nvie la cea de-a doua nviere s i s a suporte cea mai ngrozitoare moarte, moartea a doua. Atunci [277] va satisf acut a dreptatea lui Dumnezeu.

Marea strigare
Am v azut ngeri gr abindu-se ncoace s i ncolo n cer, cobornd c atre p amnt s i urcnd apoi iar as i la cer, preg atindu-se pentru mplinirea unui eveniment important. Apoi, am v azut un alt nger puternic, ns arcinat s a coboare pe p amnt, s a- si uneasc a glasul cu al celui deal treilea nger s i s a dea putere s i energie soliei sale. Slav as i o mare putere au fost date ngerului s i, cnd a cobort, p amntul a fost luminat de slava lui. Lumina care-l nso tea pe acest nger p atrundea pretutindeni, n timp ce el striga cu o voce puternic a: A c azut, a c azut Babilonul cel mare! A ajuns un loca s al dracilor, o nchisoare a oric arui duh necurat, o nchisoare a oric arei p as ari necurate s i urte. Solia c aderii Babilonului, a sa cum a fost dat a de cel de-al doilea nger, este repetat a, cu men tionarea n plus a stric aciunilor care au intrat n biserici din 1844. Lucrarea acestui nger vine chiar la timp pentru a se al atura ultimei mari lucr ari a soliei celui de-al treilea nger, n timp ce se transform a ntr-o mare strigare. Iar cei din poporul lui Dumnezeu sunt astfel preg ati ti s a r amn a n picioare n ceasul ispitei, pe care urmeaz a s a o nfrunte n curnd. Am v azut o lumin a puternic a asupra lor, iar ei s-au unit pentru a vesti f ar a fric a solia celui de-al treilea nger. Au fost trimi si ngeri n ajutorul puternicului nger din cer s i am auzit voci care p areau s a se aud a pretutindeni: Ie si ti din mijlocul ei, poporul Meu, ca s a nu ti p arta si la p acatele ei s i s a nu ti lovi ti cu urgiile ei! Pentru c a p acatele ei s-au ngr am adit s i au ajuns pn a n cer; s i Dumnezeu Si-a adus aminte de nelegiuirile ei. Aceast a solie p area s a e un adaos la cea de-a treia solie, al aturndu-i-se a sa cum strig atul de la miezul nop tii se al aturase soliei celui de-al doilea [278] nger n 1844. Slava lui Dumnezeu era asupra sn tilor r abd atori, a stept atori, iar ei au dat f ar a team a ultima avertizare solemn a, vestind c aderea Babilonului s i chemndu-i pe cei care apar tineau poporului lui Dumnezeu s a ias a afar a din el pentru a sc apa de sfr situl lui tor. nfrico sa 278

Marea strigare

279

Lumina care a fost rev arsat a asupra a stept atorilor a p atruns pretutindeni, iar cei din biserici, care aveau ceva lumin a, care nu auziser a s i nu respinseser a cele trei solii, s-au supus chem arii s i au p ar asit bisericile c azute. Mul ti fuseser a con stien tii de ani ntregi de cnd fuseser a date aceste solii s i lumina a str alucit asupra lor, iar ei au avut privilegiul s a aleag a via ta sau moartea. Unii au ales via ta s i au luat pozi tie al aturi de cei care-L a steptau pe Domnul lor s i p azeau toate poruncile Lui. Cea de-a treia solie avea s a- si fac a lucrarea; to ti aveau s a e proba ti prin ea, iar cei pre tio si s a e chema ti afar a din acele organiza tii religioase. O putere constrng atoare i-a mi scat pe cei one sti, n timp ce manifestarea puterii lui Dumnezeu a adus o team a s i o re tinere asupra rudelor s i prietenilor lor necredincio si, astfel nct ei nu ndr azneau s i nici nu aveau puterea de a-i mpiedica pe cei care sim teau lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra lor. Ultima chemare a fost dus a chiar s i bie tilor sclavi, s i cei mai evlavio si dintre ei au dat glas cntecelor lor de bucurie entuziast a la perspectiva fericitei lor izb aviri. St apnii lor nu-i puteau opri; teama s i uimirea i f aceau s a p astreze t acerea. Se f aceau minuni mari, cei bolnavi erau vindeca ti s i cei credincio si erau nso ti ti de semne s i minuni. Dumnezeu era la lucru s i ecare sfnt, netemndu-se de consecin te, s i-a urmat convingerile propriei con stiin te s i s-a al aturat celor care p azeau toate poruncile lui Dumnezeu; s i ei au f acut s a r asune pn a n dep art ari cea de-a treia solie. Am v azut c a acest mesaj se va ncheia cu o putere s i energie cu mult mai mare dect a strig atului de la miezul nop tii. Slujitorii lui Dumnezeu, nzestra ti cu putere de sus, cu fe tele [279] luminoase, str alucind de consacrare sfnt a, au mers s a proclame solia din cer. Suete care erau risipite prin toate organiza tiile religioase au r aspuns chem arii s i cei pre tio si au fost zori ti afar a din bisericile condamnate, a sa cum Lot a fost zorit s a ias a din Sodoma nainte de nimicirea ei. Cei din poporul lui Dumnezeu au fost nt ari ti de care i acoperea cu generozitate s slava m area ta i i preg atea s a ndure ceasul ispitei. Am auzit pretutindeni o mul time de glasuri spunnd: Aici este r abdarea sn tilor, care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus.

ncheierea vestirii celei de-a treia solii ngere sti


Aten tia mi-a fost ndreptat a c atre timpul ncheierii vestirii soliei celui de-al treilea nger. Puterea lui Dumnezeu r am asese asupra poporului S au; ei si mpliniser a lucrarea s i erau preg ati ti pentru ceasul ncerc arii, care era naintea lor. Primiser a ploaia trzie sau nviorarea de la fa ta Domnului s i m arturia cea vie fusese renviat a. Ultima mare avertizare r asunase pretutindeni s i i a t tase s i turbase de mnie pe locuitorii p amntului care nu au vrut s a primeasc a solia. Am v azut ngeri gr abindu-se ncoace s i ncolo n ceruri. Un nger care purta o c alimar a la bru s-a ntors de pe p amnt s i I-a raportat lui Isus c a lucrarea lui a fost nf aptuit as i c a sn tii erau num ara ti s i sigila ti. Apoi L-am v azut pe Isus, care slujise naintea chivotului care con tinea Cele Zece Porunci, aruncnd jos c adelni ta. Si-a ridicat minile s i a strigat cu putere: S-a sfr sit! Si toat a o stirea ngereasc a [280] s i-a pus deoparte cununile n timp ce Isus a f acut declara tia solemn a: Cine este nedrept s a e nedrept s i mai departe; cine este ntinat s a se ntineze s i mai departe; cine este f ar a prihan a s a tr aiasc as i mai departe f ar a prihan a. Si cine este sfnt s a se sn teasc as i mai departe. sau moarte. n timp ce Isus Fiecare caz fusese hot art pentru via ta slujise n Sanctuar, judecata continuase pentru neprih ani tii care erau . Hristos mor ti s i apoi pentru neprih ani tii aa ti n via ta si primise mp ar a tia dup a ce f acuse isp as ire pentru poporul S au s i le s tersese p acatele. Era hot art cine aveau s a e supu sii mp ar a tiei. Nunta Mielului luase sfr sit. Si mp ar a tia s i m are tia ei n ntregime au fost date lui Isus s i mo stenitorilor mntuirii, iar Isus urma s a domneasc a ca mp arat al mp ara tilor s i Domn al Domnilor. Cnd Isus a ie sit din Sfnta Sntelor, am auzit clopo teii ve smntului S au; s i, n acel moment al ie sirii Sale, un nor de ntuneric i-a acoperit pe locuitorii p amntului. Atunci nu a mai fost nici un mijlocitor ntre omul vinovat s i un Dumnezeu jignit. Ct a vreme Isus st atuse ntre Dumnezeu s i omul vinovat, oamenii avuseser ao protec tie asupra lor; dar cnd El a ncetat s a mai stea ntre om s i Ta280

ncheierea vestirii celei de-a treia solii ngere sti

281

t al, aceasta a fost ndep artat as i Satana a avut controlul deplin asupra celor nepoc ai ti de la sfr situl timpului. Era imposibil ca pl agile s a e rev arsate n timp ce Isus slujea n Sanctuar; dar cnd lucrarea Sa de acolo ia sfr sit s i mijlocirea Sa se ncheie, nu mai exist a nimic care s a st avileasc a mnia lui Dumnezeu, s i aceasta se dezl an tuie cu furie asupra capului neprotejat al p ac atosului vinovat, care a dispre tuit tor, la nchemntuirea s i a urt mustrarea. n acel timp nfrico sa ierea mijlocirii lui Isus, sn tii tr aiau f ar a Mijlocitor naintea unui Dumnezeu sfnt. Fiecare caz n parte era hot art, ecare m arg aritar num arat. Isus a z abovit o clip a n prima nc apere a Sanctuarului ceresc s i p acatele care fuseser a m arturisite n timp ce El Se aase n Sfnta Sntelor au fost puse asupra lui Satana, autorul p acatului, [281] care trebuie s a suporte pedeapsa hot art a pentru ele. Apoi, L-am v azut pe Isus sco tndu-Si ve smintele de preot s i mbr acndu-Se n hainele de mp arat. Pe capul S au erau multe coroane a sezat una ntr-alta. nconjurat de o stirea ngereasc a, El a p ar asit cerul. Pl agile c adeau asupra locuitorilor p amntului. Unii l acuzau pe Dumnezeu s i l blestemau. Al tii se gr abeau la cei din poporul lui Dumnezeu s i i implorau s a-i nve te cum s a scape de judec a tile Lui. Dar sn tii nu aveau nimic pentru ei. Fusese v arsat a ultima lacrim a pentru p ac ato si, fusese n al tat a ultima rug aciune agonizant a, fusese purtat a ultima povar a, fusese dat a ultima avertizare. Dulcele glas al ndur arii nu avea s a-i mai mbie vreodat a. Cnd sn tii s i tot cerul au fost interesa ti de mntuirea lor, ei nu au avut de propriile lor persoane. Le-a fost pus nici un interes fa ta a nainte via ta s i moartea. Mul ti au dorit via ta, dar nu au f acut nici un efort pentru a o ob tine. Ei nu au ales via ta, s i acum nu mai exista nici un strop de snge isp as itor pentru a-i cur a ti pe cei vinova ti, nici un Mntuitor plin de compasiune, care s a pledeze n favoarea lor s i -l, cru -l pe p s a strige: Cru ta ta ac atos nc a pu tin a vreme. Tot cerul toare: S-a se unise cu Isus n timp ce auziser a cuvintele nfrico sa mplinit! S-a sfr sit!. Planul de mntuire fusese mplinit, dar pu tini aleseser a s a-l accepte. Si, n timp ce glasul cel dulce al ndur arii se stingea, frica s i groaza i cuprindea pe cei r ai. Cu o ngrozitoare claritate, ei au auzit cuvintele: Prea trziu! Prea trziu! Cei care nu pre tuiser a Cuvntul lui Dumnezeu se gr abeau ncoace s i ncolo, r at acind de pe o mare pe alta s i de la miaz a-noapte la r as arit pentru a c auta Cuvntul lui Dumnezeu. ngerul lui Dumnezeu

282

Scrieri timpurii

a spus: Nu-l vor g asi. Este foamete n tar a; nu o foamete de pine, nici sete de ap a, ci de a auzi cuvintele Domnului. Ce n-ar da ei pentru un cuvnt de aprobare din partea lui Dumnezeu! Dar nu, ei trebuie s a amnzeasc as i s a nseteze mai departe. Zi dup a zi au [282] dispre tuit mntuirea, pre tuind comorile s i pl acerea p amnteasc a mai mult dect orice comoar as i perspectiv a cereasc a. Ei L-au respins pe Isus s i I-au dispre tuit sn tii. Cei necura ti trebuie s a r amn a necura ti pentru totdeauna. Mul ti dintre cei r ai au fost teribil de mnio si cnd au suferit efectele pl agilor. Era o scen a a unei ngrozitoare agonii. P arin tii le repro sau amarnic copiilor lor s i copiii p arin tilor, fra tii surorilor s i surorile fra tilor. Din toate p ar tile veneau strig ate puternice, tnguitoare: Tu m-ai oprit s a primesc adev arul care m-ar salvat de acest ceas teribil. Poporul s-a ntors mpotriva pastorilor lor cu o ur a amarnic as i repro sndu-le astfel: Nu ne-a ti avertizat. Ne-a ti spus c a toat a lumea urma s a e convertit as i a ti strigat pace, pace, pentru a aduce la t acere orice temere care se ridica. Nu ne-a ti spus despre acest ceas; s i despre cei care ne-au avertizat a ti spus c a sunt fanatici s i oameni r ai, care ne vor provoca ruina. Dar am v azut c a pastorii nu au sc apat de mnia lui Dumnezeu. Suferin ta lor era de zece ori mai mare dect cea a poporului lor.

Vremea marii strmtor ari


I-am v azut pe sn ti p ar asind ora sele s i satele, strngndu-se laolalt a n grupuri s i tr aind n locurile cele mai singuratice. ngerii le asigurau hrana s i apa, n timp ce oamenii cei r ai sufereau de foame s i de sete. Apoi i-am v azut pe conduc atorii p amntului consf atuindu-se, iar pe Satana s i ngerii lui, lucrnd febril n jurul lor. Am v azut ceva scris s i multe copii ale acestui document r aspndite n diferite p ar ti rii, cu ordin ca, dac la credin ale ta a sn tii nu renun ta ta lor specic a, dac a nu p ar asesc Sabatul s i nu p azesc prima zi a s apt amnii, oamenii [283] s a aib a libertatea, dup a o anumit a perioad a de timp, s a-i omoare. Dar, n acest ceas al ncerc arii, sn tii erau calmi s i cu st apnire de sine, ncrezndu-se n Dumnezeu s i prinzndu-se de f ag aduin ta Sa, c a se va croi o cale de sc apare pentru ei. n unele locuri, nainte de mplinirea timpului pentru punerea n practic a a decretului, cei r ai s-au repezit asupra sn tilor pentru a-i ucide; dar ngeri sub chip de r azboinici au luptat pentru ei. Satana dorea s a aib a privilegiul de a-i nimici pe sn tii Celui Preanalt; dar Isus le-a poruncit ngerilor S ai s a vegheze asupra lor. F acnd un leg amnt cu cei care p aziser a Legea Sa, Dumnezeu avea s a e onorat naintea p agnilor care i nconjurau; s i Isus avea s a e onorat prin preschimbarea, f ar aa vedea moartea, a acelor credincio si care l a steptaser a att de mult tim Curnd dup a aceea, i-am v azut pe sn ti suferind un mare chin suetesc. P areau nconjura ti de locuitorii cei r ai ai p amntului. Totul p area a mpotriva lor. Unii au nceput s a se team a c a n cele din urm a Dumnezeu i l asase s a piar a de mna celor r ai. Dac a ns a li s-ar putut deschide ochii, s-ar v azut nconjura ti de ngeri ai lui Dumnezeu. Apoi a venit mul timea celor r ai, mnio si, s i dup a aceea o mas a de ngeri r ai care-i zoreau pe nelegiui ti s a-i omoare pe sn ti. Dar nainte s a se poat a apropia de cei din poporul lui Dumnezeu, cei r ai trebuia mai nti s a treac a de acest deta sament de ngeri sn ti, puternici. Acest lucru era imposibil. ngerii lui Dumnezeu i f aceau 283

284

Scrieri timpurii

s a se ntoarc a, iar pe ngerii r ai care f aceau presiuni n jurul lor, de asemenea, s a se retrag a. Pentru sn ti, acesta a fost un ceas de o ngrozitoare agonie. Au strigat zi s i noapte la Dumnezeu pentru izb avire. Dup a cte se vedea, nu exista vreo cale de sc apare. Cei r ai ncepuser a deja s a se simt a triumf atori, strignd: De ce nu v a izb ave ste Dumnezeul vostru din minile noastre? De ce nu fugi ti ca s a v a salva ti vie tile? Dar sn tii [284] nu-i luau n seam a. Asemenea lui Iacov, ei se luptau cu Dumnezeu. ngerii doreau erbinte s a-i scape, dar trebuia s a mai a stepte pu tin a vreme; cei din poporul lui Dumnezeu trebuia s a bea cupa pn a la cap at s i s a e boteza ti cu acest botez. ngerii, credincio si misiunii ce le fusese ncredin tat a, s i-au continuat vegherea. Dumnezeu nu avea s a accepte ca Numele S au s a e batjocorit printre p agni. Se puterea cea mare apropiase timpul n care avea s a-Si dea pe fa ta s i s a-i izb aveasc a pe sn tii Lui ntr-un mod sl avit. Pentru slava Numelui S au, El avea s a-i salveze pe to ti cei care l a steptaser a cu r abdare s i ale c aror nume erau scrise n carte. Aten tia mi-a fost ndreptat a c atre credinciosul Noe. Cnd a nceput s a cad a ploaia s i a venit potopul, Noe s i familia lui intraser a n arc as i Dumnezeu i-a nchis n auntru. Noe i avertizase cu credincio sie pe locuitorii lumii antediluviene, n timp ce ei l batjocoriser a s i l luaser a peste picior. Si n timp ce apele c adeau pe suprafa ta p amntului s i ace stia se necau, unul dup a altul, priveau acea arc a, pe crepe seama c areia f acuser a attea glume, plutind n siguran ta asta valurilor, salvndu-l pe Noe cel credincios s i pe familia lui. Am v azut c a membrii poporului lui Dumnezeu, care avertizaser a cu credincio sie lumea de mnia care avea s a vin a, aveau s a e salva ti n acela si fel. Dumnezeu nu va ng adui ca oamenii cei nelegiui ti s a-i nimiceasc a pe cei care au a steptat s a e lua ti la cer s i care nu au vrut s a accepte decretul arei sau s a primeasc a semnul ei. Am v azut c a, dac a celor r ai li s-ar permite s a-i ucid a pe sn ti, Satana s i o stirea lui cea rea s i to ti cei care l ur asc pe Dumnezeu ar satisf acu ti. Si, ah, ce triumf ar pentru maiestatea satanic a s a aib a putere n acea ultim a lupt a asupra celor care au a steptat att de mult s a-L poat a privi pe cel pe care-L iubeau! Cei care au luat n rs ideea ca sn tii de poporul s a se nal te la cer vor martorii grijii lui Dumnezeu fa ta [285] S au s i vor privi sl avita lor izb avire.

Vremea marii strmtor ari

285

Cnd sn tii au p ar asit ora sele s i satele, au fost urm ari ti de cei r ai, care c autau s a le ia via ta. Dar s abiile care au fost ridicate pentru a-i ucide pe cei din poporul lui Dumnezeu s-au frnt s i au c azut la fel de neputincioase ca ni ste paie. ngeri ai lui Dumnezeu i ap arau pe sn ti. Strig atul lor, n al tat zi s i noapte dup a izb avire, a ajuns naintea Domnului.

Izb avirea sn tilor


La miezul nop tii a ales Dumnezeu s a-i izb aveasc a pe cei din poporul S au. n timp ce nelegiui tii si b ateau joc n jurul lor, soarele se ar at a dintr-o dat a, str alucind n puterea sa, iar luna r amase nemi scat a. Cei r ai se uitar a la aceast a scen a ului ti, n timp ce sn tii priveau cu o bucurie solemn a dovezile eliber arii lor. Semne s i minuni se succedar a rapid. Totul p area s a ie sit de pe f aga sul normalului. Apele ncetar a s a curg a. Se ivir a nori negri, grei, s i se izbir a unii de al tii. Dar exista un petic de cer neacoperit, plin de slav a, de unde se auzi glasul lui Dumnezeu, ca ni ste ape multe, zguduind cerurile s i p amntul. S-a produs un mare cutremur de p amnt. Mormintele s-au n timpul soliei celui de-al deschis s i cei care au murit n credin ta rn treilea nger, p azind Sabatul, s-au sculat din paturile lor de ta a, cu trupuri de slav a, pentru a asculta leg amntul de pace pe care urma s a-l fac a Dumnezeu cu cei ce p aziser a Legea Sa. Cerul s-a deschis s i s-a nchis s i era n mare agita tie. Mun tii s-au scuturat ca o trestie n vnt s i au aruncat pretutindeni stnci zgrun turoase. Marea erbea ca o oal a pe foc s i a aruncat pietre mari pe uscat. Iar cnd Dumnezeu a rostit ziua s i ceasul venirii lui Isus s i a enun tat leg amntul cel ve snic pentru poporul S au, a spus o singur a fraz as i apoi a f acut o pauz a, n timp ce cuvintele Sale f aceau p amntul s a vibreze. Cei din Israelul lui Dumnezeu st ateau cu ochii [286] a tinti ti n sus s i ascultau cuvintele pe m asur a ce ie seau din gura lui Iehova s i zguduiau p amntul ca bubuiturile celui mai puternic tunet. toare. La sfr Totul era de o solemnitate nfrico sa situl ec arei fraze sn tii strigau: Slav a! Aleluia! Fe tele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu s i str aluceau de slav a a sa cum str alucea fa ta lui Moise cnd a cobort de pe Sinai. Cei r ai nu se puteau uita la ei din pricina slavei. Si cnd binecuvntarea ve snic a a fost rostit a pentru cei care-L onoraser a pe Dumnezeu prin sn tirea Sabatului S au, s-a auzit un asupra arei s strig at puternic de biruin ta i asupra chipului ei. Atunci a nceput anul de bucurie, cnd p amntul trebuia s a se odihneasc a. L-am v azut pe robul evlavios ridicndu-se n triumf s i 286

Izb avirea sn tilor

287

s biruin ta i scuturndu-se de lan turile care-l legau, n timp ce st apnul s au cel r au era tulburat s i nu s tia ce s a fac a, c aci cei r ai nu au putut s a priceap a cuvintele rostite de Dumnezeu. La pu tin timp de la aceasta, a ap arut marele nor alb, pe care era a sezat Fiul omului. Cnd a putut , acest nor p v azut pentru prima dat a, la distan ta area foarte mic. ngerul a spus c a acesta era semnul Fiului omului. Pe m asur a ce se apropia de p amnt, noi puteam privi slava minunat as i maiestatea lui Isus, n timp ce El nainta pentru a birui. O suit a de ngeri sn ti, cu coroane str alucitoare pe capete, l nso teau n drumul S au. Nici o limb a nu poate descrie slava acelei scene. Norul viu, de o maiestate s i slav a nentrecut a, se apropia din ce n ce mai mult, s i noi am putut privi clar persoana minunat a a lui Isus. El nu purta o cunun a de spini; pe fruntea Lui sfnt a odihnea o coroan a de slav a. Pe hain a s i pe coaps a era scris un Nume: mp aratul mp ara tilor s i Domnul domnilor. Fa ta i str alucea ca soarele la amiaz a, ochii i erau ca o ac ar as i picioarele Lui se asemuiau cu arama aprins a. Vocea Lui [287] r asuna ca multe instrumente muzicale. P amntul tremura naintea Sa, cerurile s-au strns ca un sul de piele s i to ti mun tii s i insulele s-au mutat din locurile lor. mp ara tii p amntului, domnitorii, c apitanii o stilor, cei boga ti s i cei puternici, to ti robii s i to ti oamenii slobozi s-au ascuns n pe steri s i n stncile mun tilor. Si ziceau mun tilor s i stncilor: C ade ti peste noi s i ascunde ti-ne de Fa ta Celui ce s ede pe scaunul de domnie s i de mnia Mielului; c aci a venit ziua cea mare a mniei Lui, s i cine poate sta n picioare? Cei care cu numai pu tin timp n urm a i-ar ucis pe copiii credincio si ai lui Dumnezeu de pe p amnt erau acum martorii slavei lui Dumnezeu care i acoperise pe ace stia. Si n mijlocul groazei care-i cuprinsese, au auzit glasurile sn tilor, n tonuri vibrnd de bucurie, spunnd: Iat a, acesta este Dumnezeul nostru, n care aveam ncredere c a ne va mntui. Cnd glasul lui Dumnezeu i-a chemat pe sn tii adormi ti, p amntul s-a zguduit ngrozitor. Ace stia au r aspuns chem arii s i au ie sit nve smnta ti n nemurire sl avit a, strignd: Victorie, victorie asupra mor tii s i mormntului! O moarte, unde ti este boldul? O mormn, tule, unde ti este biruin ta? Apoi, sn tii aa ti nc a dinainte n via ta mpreun a cu cei nvia ti s i-au ridicat glasurile ntr-un strig at lung, . Acele trupuri care coborser fericit, de biruin ta a n mormnt purtnd semnele bolii s i mor tii ie siser a din el cu putere s i s an atate

288

Scrieri timpurii

sunt preschimba nepieritoare. Sn tii aa ti deja n via ta ti ntr-o clip a ntr-o clipeal a din ochi, s i ridica ti mpreun a cu cei nvia ti pentru a-L ntmpina pe Domnul lor n v azduh. O, ce revedere glorioas a! Prieteni pe care moartea i separase erau uni ti, pentru a nu se mai desp ar ti vreodat a. De ecare parte a carului de nor erau aripi, iar sub acesta erau , ro ro ti vii; iar cnd carul se n al ta tile strigar a Sfnt s i, mi scndu[288] se, aripile strigar a Sfnt, iar suita de ngeri sn ti din jurul carului strigar a: Sfnt, sfnt, sfnt, este Domnul Dumnezeu cel Atotputer nic! Si sn tii din nor strigar a: Slav a! Aleluia! Si carul se n al ta c atre Cetatea cea Sfnt a. nainte de a intra n cetate, sn tii au fost aranja ti ntr-un careu perfect, avndu-L pe Isus n mijloc. Capul s i umerii S ai i dep as eau ca n al time pe sn ti s i pe ngeri. Silueta Sa maiestuoas as i nf a ti sarea-I ncnt atoare puteau v azute de c atre to ti cei care formau careul.

R asplata sn tilor
Apoi am v azut cum un num ar foarte mare de ngeri au adus din Cetate cununi glorioase o cunun a pentru ecare sfnt, cu numele s au scris pe ea. Pe m asur a ce Isus cerea coroanele, ngerii I le aduceau s i, chiar cu mna Sa dreapt a, Isus cel minunat le punea pe capul sn tilor. n acela si fel au adus ngerii s i harpele, iar Isus le-a oferit s i pe acestea sn tilor. ngerii conduc atori au dat primii tonul pe instrumentele lor s i dup a aceea toate glasurile s-au n al tat s n laud a fericit a, plin a de recuno stin ta i ecare mn a a trecut cu ndemnare peste corzile harpei, sco tnd o muzic a plin a de armonie n acorduri bogate, perfecte. Apoi L-am v azut pe Isus conducndu-i pe cei r ascump ara ti c atre poarta Cet a tii. A prins poarta cu mna, a tras-o napoi f acnd-o s a se mi ste n balamalele sale str alucitoare s i a ndemnat pe cei care p aziser a poruncile s a intre. n Cetate, totul era o ncntare pentru ochi. Ei priveau pretutindeni o slav a minunat a. Apoi, Isus S-a uitat la sn tii S ai r ascump ara ti; fe tele le str aluceau de slav a; s i, n timp ce si xase asupra lor ochii plini de iubire, a spus, cu glasul S au adnc, melodios: Privesc rodul muncii suetului Meu s i sunt mul tumit. V a ve ti putea bucura de aceast a slav a bogat a [289] pentru ve snicie. ntrist arile voastre au luat sfr sit. , nici plns s Nu va mai exista moarte, nici suferin ta i nici durere nu va mai . Am v azut mul timea celor r ascump ara ti plecndu-se, aruncndu- si coroanele la picioarele lui Isus s i apoi, cnd mna Lui pl acut a le-a f acut semn s a se ridice, atingndu- si harpele de aur s i umplnd tot cerul cu muzica lor bogat as i cnt arile nchinate Mielului. Apoi L-am v azut pe Isus conducndu-Si poporul la pomul vie tii s i noi I-am auzit din nou vocea ncnt atoare, mai bogat a dect orice melodie care a ajuns vreodat a la urechea omeneasc a, spunnd: Frunzele acestui pom sunt pentru vindecarea neamurilor. Mnca ti cu to tii din ele. n pomul vie tii erau cele mai frumoase fructe, din care sn tii puteau lua dup a pl acerea inimii. n Cetate era un tron plin de slav a, din care ie sea un ru curat cu apa vie tii, limpede pre289

290

Scrieri timpurii

cum cristalul. De ecare parte a acestui ru era pomul vie tii, iar pe malurile rului se mai aau s i al ti pomi minuna ti care aveau fructe bune de mncat. Limba este cu totul neputincioas a pentru a ncerca o descriere a cerului. n timp ce aceast a scen a se desf as oar a naintea mea, am r amas f ar a grai de uimire. Cople sit a de splendoarea nentrecut as i slava str alucitoare, mi las jos tocul s i exclam: O, ce iubire! Ce iubire minunat a! Cea mai elevat a exprimare nu poate reu si s a redea gloria cerului sau profunzimea necuprins a a iubirii Mntuitorului.

P amntul pustiit
Aten tia mi-a fost iar as i ndreptat a c atre p amnt. Cei r ai fuseser a nimici ti s i trupurile lor moarte z aceau pe fa ta p amntului. Mnia lui Dumnezeu, manifestat a prin cele s apte pl agi de pe urm a, c azuse asupra locuitorilor p amntului, f acndu-i s a- si mu ste limbile de durere s i s a-L blesteme pe Dumnezeu. P astorii mincino si fuseser a obiectul deosebit al mniei lui Iehova. Ochii li se mistuiser a n orbite [290] s i limbile lor n gur a n timp ce ei st ateau nc a n picioare. Dup a ce sn tii fuseser a izb avi ti de glasul lui Dumnezeu, mul timea de oameni r ai s i-au ntors mnia unii asupra altora. P amntul p area inundat cu snge s i trupurile moarte erau ntinse pretutindeni, de la un cap at la altul. P amntul ar ata ca un tinut s albatic pustiit. Ora se s i sate, spulberate de cutremur, z aceau n mormane de moloz. Mun tii se mi scaser a din locurile lor, l asnd n urm a gropi enorme. Stnci zgrun turoase, aruncate afar a de mare sau rupte chiar din uscat, erau risipite pe toat a suprafa ta lui. Copaci mari fuseser a dezr ad acina ti s i risipi ti pe tot p amntul. Iat a care avea s a e c aminul lui Satana s i al ngerilor lui pentru o mie de ani. Aici va ngr adit s a stea, pentru a str abate de-a lungul s i de-a latul scoar ta sf siat a a p amntului s i a vedea efectele r azvr atirii lui mpotriva Legii lui Dumnezeu. Timp de o mie de ani, el se poate bucura de roadele blestemului pe care el nsu si l-a provocat. Legat de planeta P amnt, el nu va avea privilegiul de a ajunge la alte planete, pentru a-i ispiti s i nec aji pe cei care nu au c azut. n acest timp, Satana sufer a ngrozitor de mult. De la c aderea lui, caracteristicile lui rele s-au aat ntr-un nencetat exerci tiu. Atunci ns a, el urmeaz a s a e privat de puterea lui s i l asat s a reecteze asupra rolului pe care l-a jucat de la c aderea sa s i s a priveasc a nainte cu groaz as i cutremur, c atre viitorul teribil, n care va trebui s a sufere pentru tot r aul pe care l-a nf aptuit s i s a e pedepsit pentru toate p acatele la comiterea c arora a contribuit. Am auzit strig ate de triumf, scoase de ngeri s i sn tii r ascump ara ti, care r asunau ca zece mii de instrumente muzicale, pentru c a nu 291

292

Scrieri timpurii

aveau s a mai e vreodat a nec aji ti s i ispiti ti de Satana s i pentru c a locuitorii altor lumi fuseser a scuti ti de prezen ta s i ispitele lui. Apoi am v azut ni ste scaune de domnie s i cum Isus s i sn tii r ascump ara ti s-au a sezat pe ele; s i sn tii au domnit ca mp ara ti s i [291] preo ti ai lui Dumnezeu. Hristos, mpreun a cu poporul S au, i-a judecat pe mor tii cei r ai, comparnd faptele lor cu cartea statutar a, Cuvntul lui Dumnezeu, s i hot arnd ecare caz dup a faptele f acute n tru Ei au hot art apoi pentru cei r ai ct trebuie s a sufere dup a faptele lor; s i lucrul acesta a fost scris n dreptul numelor lor n cartea mor tii. Satana s i ngerii lui au fost, de asemenea, judeca ti de Isus s i de sn ti. Pedeapsa lui Satana urma s a e cu mult mai mare dect a acelora pe care-i am agise. Suferin tele lui aveau s a le dep as easc a ntr-o m asur a att de mare pe ale acestora din urm a, nct s a nu suporte nici o compara tie. Dup a ce to ti aceia pe care-i am agise vor pierit, el urma s a tr aiasc a nc as i s a p atimeasc a mult mai mult. Dup a ce se terminase judecarea mor tilor celor r ai, la sfr situl celor o mie de ani, Isus a p ar asit Cetatea, iar sn tii, al aturi de o suit a de ngeri, L-au urmat. Isus a cobort pe un munte mare, care, de ndat a ce a fost atins de picioarele Sale, s-a despicat n dou as i a devenit o cmpie foarte mare. Apoi, noi am privit n sus s i am v azut Cetatea cea mare s i frumoas a, avnd dou asprezece temelii s i dou asprezece por ti, cte trei pe ecare latur as i cte un nger la ecare dintre acestea. Noi am strigat: Cetatea! Cetatea cea mare coboar a din cer de la Dumnezeu! Si aceasta s-a cobort n toat a splendoarea s i slava sa orbitoare s i s-a a sezat pe cmpia ntins a, pe [292] care o preg atise Isus pentru ea.

Cea de-a doua nviere


Apoi Isus, toat a suita de ngeri sn ti s i to ti sn tii r ascump ara ti au p ar asit Cetatea. ngerii L-au nconjurat pe Comandantul lor s i L-au nso tit n direc tia n care mergea, iar grupul sn tilor r ascump ara ti toare, Isus i urmau. Dup a aceasta, cu o m are tie teribil a, nfrico sa pe mor i-a chemat la via ta tii cei r ai; ace stia au ie sit cu acelea si trupuri sl abite, boln avicioase, cu care coborser a n morminte. Ce n oarea priveli ste! Ce scen a! La prima nviere, to ti au venit la via ta nemuririi; la cea de-a doua ns a, semnele blestemului sunt vizibile asupra tuturor. mp ara tii s i nobilii p amntului, cei s araci s i umili, cei nv a ta ti s i cei nenv a ta ti, to ti au nviat mpreun a. To ti L-au privit pe Fiul omului; s i chiar aceia care L-au dispre tuit s i batjocorit, care I-au pus cununa de spini pe fruntea sacr as i care L-au lovit l privesc n toat a m are tia Sa mp ar ateasc a. Cei care L-au scuipat n ceasul ncerc arii Lui, se ntorc acum din fa ta privirii Sale p atrunz atoare rii Lui. Cei care au b s i de la slava nf a ti sa atut cuiele n minile s i picioarele Lui privesc acum semnele l asate de r astignire. Cei care au npt lancea n coasta Sa privesc semnele cruzimii aplicate asupra trupului S au. Si ei s tiu c a El este chiar Acela pe care L-au r astignit . Si s i de care s i-au b atut joc n agonia ultimelor Sale clipe de via ta un vaiet lung de suferin agonizant atunci se nal ta ta a, n timp ce ace stia alearg a pentru a sc apa de prezen ta mp aratului mp ara tilor s i Domnului domnilor. To ti caut a s a se ascund a n spatele stncilor, s a se pun a la ad apost de slava teribil a a celui pe care odat a L-au dispre tuit. Si, cople si ti s i ndurera ti de m are tia s i slava Sa nem asurat de mare, si ridic a glasurile la unison s i exclam a, cu o teribil a claritate: Binecuvntat [293] este Cel ce vine n Numele Domnului! Apoi Isus s i ngerii neprih ani ti, nso ti ti de to ti sn tii, merg din nou n Cetate, iar plngerile amare s i vaietele celor pierdu ti umplu v azduhul. Apoi am v azut c a Satana s i-a nceput din nou lucrarea. A trecut printre supu sii lui, i-a nt arit pe cei slabi s i neputincio si s i le-a spus c a el s i ngerii lui sunt puternici. A ar atat c atre milioanele 293

294

Scrieri timpurii

nenum arate ale celor care fuseser a nvia ti. Erau r azboinici puternici s i regi care erau foarte pricepu ti n lupt as i care cuceriser a mp ar a tii. Si erau uria si teribili s i oameni viteji care nu pierduser a niciodat ao b at alie. Era mndrul s i ambi tiosul Napoleon, a c arui simpl a apropiere f acuse mp ar a tii s a tremure. Erau alinia ti acolo b arba ti de o statur a impun atoare s i o tinut a nobil a, care c azuser a n lupt a cnd nsetau dup a cuceriri. Cnd ies din mormintele lor, ei si reiau rul gndurilor de a cuceri care-i de unde-l l asaser a la moarte. Ei au aceea si dorin ta domina s i cnd au c azut. Satana se consult a cu ngerii lui s i apoi cu acei mp ara ti, cuceritori s i b arba ti puternici. Apoi, se uit a peste s armata uria sa i le spune c a n Cetate este o o stire mic as i slab as i c a ei pot s a urce s i s a o cucereasc a, s a-i arunce afar a pe locuitorii ei s i s a e ei n si si posesorii bog a tiilor s i slavei de acolo. Satana reu se ste s a-i am ageasc as i to ti ncep imediat s a se preg ateasc a de lupt a. Sunt mul ti oameni pricepu ti n armata aceea enorm a s i ei construiesc tot felul de dispozitive de r azboi. Apoi, cu Satana n fruntea lor, mul timea se pune n mi scare. mp ara tii s i r azboinicii l urmeaz a ndeaproape pe Satana s i mul timea vine imediat dup a ei, organizat a pe companii. Fiecare companie si are comandantul ei luiesc pe suprafa s i se respect a ordinea n timp ce m ar sa ta cr apat a a p amntului c atre Cetatea cea Sfnt a. Isus nchide por tile Cet a tii o nconjoar s i aceast a armat a uria sa as i se pun n pozi tie de lupt a, a steptndu-se la o ncle stare crncen a. Isus, toat a o stirea ngereasc a [294] s i to ti sn tii, cu coroanele str alucitoare pe cap, urc a pe partea superioar a a zidurilor Cet a tii. Isus vorbe ste cu demnitate, spunnd: Privi ti, voi, p ac ato silor, r asplata celor drep ti! Si privi ti, voi, r ascump ara tii Mei, r asplata celor r ai! Mul timea f ar a num ar prive ste grupul sl avit adunat pe zidurile Cet a tii. Si, v aznd splendoarea coroanelor lor str alucitoare s i fe tele luminate de slav a, reectnd chipul lui Isus, s i dup a ce privesc apoi slava s i m are tia inegalabil a a mp aratului mp ara tilor s i a Domnului domnilor, curajul i p ar ase ste. Sunt cople si ti mntul comorii s de sim ta i slavei pierdute s i si dau seama c a plata p acatului este moartea. Ei v ad grupul sfnt, fericit al celor pe care i-au urt, acum acoperi ti de slav as i cinste s i nve smnta ti n via ta f ar a de moarte, n timp ce ei se a a n afara Cet a tii, al aturi de tot ce poate mai josnic s i mai resping ator.

Moartea a doua
Satana se avnt a n mijlocul urma silor s ai s i ncearc a s a mping a mul timea la ac tiune. Dar foc de la Dumnezeu din cer este aruncat ca o ploaie asupra lor s i oamenii cei mari, cei puternici, nobilii, cei s araci s i nenoroci ti, to ti sunt mistui ti laolalt a. Am v azut c a unii erau nimici ti cu repeziciune, n timp ce al tii sufereau mai mult timp, erau pedepsi ti dup a faptele f acute n tru Unii ardeau multe zile la rnd mntul s i, atta vreme ct exista o parte din ei nemistuit a, tot sim ta suferin tei r amnea. ngerul a spus: Viermele vie tii nu va muri; focul lor nu se va stinge atta timp ct va mai exista chiar s i o f arm a minuscul a din ei, din care s a se hr aneasc a. Satana s i ngerii lui au suferit mult tim Satana a purtat nu numai povara s i pedeapsa cuvenit a pentru propriile lui p acate, dar s i p acatele celor mntui ti, care fuseser a puse asupra lui; s i el va trebui, de [295] asemenea, s a sufere s i pentru ruina pe care a adus-o asupra suetelor. Apoi, am v azut c a Satana s i toat a o stirea celor r ai fuseser a mistui ti s i dreptatea lui Dumnezeu fusese mplinit a; toat a o stirea ngereasc a s i to ti sn tii mntui ti au spus cu un glas puternic: Amin! ngerul a spus: Satana este r ad acina, copiii lui sunt ramurile. Acum, ei sunt mistui ti, r ad acin as i ramur a deopotriv a. Au murit de o moarte ve snic a. Ei nu vor mai avea parte vreodat a de o nviere, iar Dumnezeu va avea un Univers curat. M-am uitat apoi s i am v azut cum focul care-i mistuise pe cei r ai ardea resturile s i cur a ta p amntul. M-am uitat iar as i s i am v azut p amntul puricat. Nu mai exista nici m acar o urm a a blestemului. Scoar ta cr apat a, neuniform a a p amntului ar ata acum ca o cmpie ntins a, neted a. ntregul Univers al lui Dumnezeu era curat s i Marea Lupt a se ncheiase pentru totdeauna. Oriunde priveam, toate lucrurile asupra c arora ne aruncam privirile erau frumoase s i snte. Si ceata tuturor mntui tilor, vrstnici s i tineri, mari s i mici, s i-au aruncat coroanele la picioarele R ascump ar atorului lor, s-au plecat n adorare naintea Sa s i s-au nchinat Celui care este viu n veci de veci. Minunatul p amnt nou, cu toat a slava sa, era mo stenirea ve snic a a sn tilor. Apoi, mp ar a tia, 295

296

Scrieri timpurii

domnia s i m are tia ntregii mp ar a tii de sub soare au fost date sn tilor [296] Celui Preanalt, s i ale lor vor n nesfr sita ve snicie. [297]

Apendice

13-20: Prima mea viziune. Cele prezentate n acest capitol au fost publicate prima dat a de editorul de la Day-Star, la data de 24 ianuarie 1846, ca O scrisoare de la sora Harmon, datat a Portland, Maine, 20 decembrie 1845. A v azut din nou lumina tiparului n 1846, 1847 s i 1851 sub titlul C atre r am as i ta risipit a ntre popoare. i-a fost dat n 1882, cu ocazia retip Titlul de fa ta aririi Experien telor s i viziunilor. Descrieri autobiograce detaliate a sa cum au fost publicate n 1860 s i 1885 prezint a ceea ce aici par s a e dou a viziuni distincte. Vezi Prima mea viziune n Daruri spirituale 2:30-35; M arturii pentru comunitate 1:58-61; s i Viziunea despre p amntul cel nou, n Daruri spirituale 2:52-55; M arturii pentru comunitate 1:67-70. 15-20: Zugr avirea unor evenimente viitoare. Cnd Ellen White a descris ceea ce i-a descoperit Dumnezeu despre evenimentele viitoare, ea a f acut uneori acest lucru ca o persoan a care participa la aceste evenimente, e c a erau n trecut, n prezent sau viitor. Ca r aspuns legat de starea n care se aa cnd era n viziune, E. White a scris: Cnd Domnul consider a potrivit s a-mi dea o viziune, sunt luat a de n prezen ta lui Isus s i a ngerilor s i sunt cu totul absent a fa ta lucrurile p amnte sti. [...] Aten tia mi este adesea ndreptat a c atre scenele care se petrec pe p amnt. Uneori sunt purtat a mult nainte, n viitor, s i mi se arat a ce are s a se ntmple. Apoi mi sunt iar as i ar atate lucruri a sa cum au avut ele loc n trecut. Spiritual Gifts 2:292 Ellen White, ea ns as i adventist a, a scris ca una care a v azut s i a auzit ceea ce nc a nu s-a ntmplat; de exemplu, n Scrieri timpurii:

298

Scrieri timpurii

La scurt a vreme, am auzit vocea lui Dumnezeu, asemenea unor ape multe, care ne-a spus ziua s i ceasul venirii lui Isus. 15. Am intrat mpreun a n nor s i am urcat timp de s apte zile pn a la marea de cristal, cnd Isus ne-a adus cununile s i ni le-a pus pe frunte cu propria Sa mn a, cea dreapt a. 16. Am p atruns cu to tii s i am sim tit c a aveam tot dreptul s a m n cetate. Acolo am v azut pomul vie tii s i scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Cu Isus n frunte, am cobort cu to tii din cetate napoi pe acest p amnt. 17. Iar cnd eram pe punctul s a intr am n templul cel sfnt.... Nu pot s a descriu lucrurile minunate pe care le-am v azut acolo. 19. Dup a viziune, Ellen White putea s a- si aduc a aminte multe din cele care-i fuseser a ar atate, dar nu- si putea aminti ceea ce era secret s i nu trebuia descoperit. Ca o parte a scenei care urmeaz a s a aib a loc cnd poporul lui Dumnezeu va izb avit ( 285), ea a auzit anun tnduse ziua s i ceasul venirii lui Isus (15; vezi, de asemenea, 34). Dar [298] despre aceasta a scris mai trziu: Nu cunosc absolut deloc timpul rostit de Dumnezeu. Am auzit cum a fost vestit ceasul, dar nu mi-am mai amintit acea or a dup a ce am ie sit din viziune. Pe dinaintea mea au trecut scene solemne, deosebit de interesante cum nici o limb a nu le-ar putea descrie. Totul era pentru mine asemenea unei realit a ti vii. Ellen G. White, Scrisoarea 38, din 1888, publicat a n Selected Messages 1:76. Faptul c a ea p area s a participe la anumite evenimente nu oferea nici o garan tie c a va participa efectiv s i atunci cnd vor avea loc evenimentele respective. 17: Fra tii Fitch s i Stockman. Relatnd prima sa viziune, Ellen White aminte ste de fra tii Fitch s i Stockman ca b arba ti pe care i-a ntlnit s i cu care a conversat n Noul Ierusalim. Amndoi fuseser a pastori pe care Ellen White i cunoscuse s i cu care lucrase activ n vestirea soliei a steptatei veniri a lui Hristos, dar care muriser a la scurt timp dup a dezam agirea de la 22 octombrie 1844. Charles Fitch, un pastor presbiterian, a acceptat mesajul advent citind prelegerile lui William Miller s i ntlnindu-l pe Josiah Litch. S-a aruncat cu toat a inima n lucrarea de vestire a a steptatei veniri

Apendice

299

a lui Hristos la ncheierea perioadei profetice a celor 2300 de ani s i a devenit un lider important n Marea Trezire Advent a. n 1842, el a conceput schema profetic a ce a fost folosit a cu atta ecien ta la pagina 74 a Scrierilor Timpurii. El a s i la care se face referin ta murit cu ceva mai bine de o s apt amn a nainte de 22 octombrie 1844. Moartea lui a survenit n urma expunerii prelungite la frig, cnd a ociat trei servicii de botez ntr-o zi rece de toamn a. (Vezi Credin ta profetic a a p arin tilor no stri, 4, 533-545) Levi F. Stockman era un tn ar pastor metodist din statul Maine care, n 1842, mpreun a cu al ti circa treizeci de pastori metodi sti au mbr a ti sat s i au nceput s a propov aduiasc a cea de-a doua venire a lui Hristos. El lucra n Portland, Maine cnd, n 1843, s an atatea i-a fost afectat a. La 25 iunie 1844 a murit de tuberculoz a. La el a mers Ellen White, cnd era fat a, pentru a primi un sfat cnd era descurajat a. Dumnezeu i-a vorbit n dou a vise. (Vezi Scrieri timpurii, 12, 78-81; Credin ta profetic a a p arin tilor no stri 4, 780-782) 21: Mesmerismul. Pentru a- si justica mpotrivirea, unii du smani de la nceput ai viziunilor au sugerat c a experien ta lui Ellen White venea din mesmerism, un fenomen cunoscut ast azi prin numele de hipnoz a. Hipnoza este o stare care se aseam an a cu somnul, indus a prin puterea de sugestie, subiectul hipnotizat raportndu-se la cel care i-a provocat aceast a stare s i r aspunznd la sugestiile lui. Cu toate acestea, dup a cum poveste ste Ellen White aici, cnd un doctor care practica mesmerismul a ncercat s a o hipnotizeze, acesta a fost neputincios n prezen ta ei. n experien ta sa timpurie, Ellen White a fost avertizat a de primejdiile reprezentate de hipnoz as i, mai trziu, ntr-o serie de ocazii, [299] . Ellen White a dat avertisa primit instruc tiuni n aceast a privin ta mente privind pericolele grave care nso tesc orice practic a prin care o minte cap at a controlul asupra alteia. (Vezi Divina vindecare, 242244; Lucrarea medical a, 110-112; Selected Messages 2:349, 350, 353) 33: Adventi stii nominali (cu numele). Cei care s-au al aturat la vestirea primei s i celei de-a doua solii ngere sti, dar care au respins solia celui de-al treilea nger cu adev arul s au despre Sabat sunt numi ti de Ellen White adventi sti nominali sau cei care resping adev arul prezent (69) s i, de asemenea, diferitele grup ari ale a sa-

300

Scrieri timpurii

zi silor credincio si adventi sti (124). n literatura noastr a de nceput, ace sti oameni erau numi ti s i adventi sti de ziua nti. Un mare num ar de cre stini au fost dezam agi ti n toamna lui 1844 cnd Hristos nu a venit, a sa cum se a steptau ei. Adventi stii s-au scindat n mai multe grupuri, ai c aror supravie tuitori compun ast azi Biserica Cre stin a Adventist a, un grup mic, s i Adventi stii de Ziua a Saptea. Foarte pu tini dintre adventi sti s i-au p astrat ncrederea n mplinirea profe tiei de la 1844; cei care au f acut-o ns a, au p as it cu adev arat nainte n solia celui de-al treilea nger, cu al ei Sabat al zilei a s aptea. Despre experien ta acelei perioade critice, Ellen White a scris mai trziu: Dac a adventi stii, dup a marea dezam agire de la 1844, s i-ar p astrat cu putere credin ta s i ar mers nainte n unitate n providen ta deschiz atoare de drumuri a lui Dumnezeu, primind solia celui de-al treilea nger s i vestind-o lumii n puterea Duhului Sfnt, ei ar v azut mntuirea lui Dumnezeu, Domnul ar lucrat cu putere, al aturnduSe eforturilor lor, lucrarea ar fost sfr sit as i Hristos ar venit pn a acum pentru a-i primi pe cei din poporul Lui n vederea r aspl atirii lor. care a urmat dezaDar n perioada de ndoial as i nesiguran ta m agirii, mul ti dintre credincio sii adventi sti au renun tat la credin ta pe care o aveau. Au venit ntre ei dezbin arile s i disensiunile. Cu vocea s i cu tocul, cei mai mul ti s-au mpotrivit celor pu tini, care, mergnd n providen ta lui Dumnezeu, au primit reforma Sabatului s i au nceput s a vesteasc a solia celui de-al treilea nger. Mul ti dintre cei care ar trebuit s a- si consacre timpul s i talentele scopului unic de a trmbi ta avertizarea adresat a lumii erau absorbi ti de lupta mpotriva , energia ap Sabatului s i, n consecin ta ar atorilor lui era n mod inutil folosit a n ncerc arile de a r aspunde acestor mpotrivitori s i de a ap ara adev arul. n acest fel, lucrarea era mpiedicat as i lumea a fost l asat a n ntuneric. Dac a ntregul corp adventist s-ar unit pe temelia poruncilor lui Dumnezeu s i a credin tei lui Isus, istoria noastr a ar fost total diferit a! Selected Messages 1:68 42-45: U sa deschis as i cea nchis a. Cnd Ellen White a comentat, n Tragedia veacurilor, Marea Mi scare Advent as i dezam agirea de la 22 octombrie 1844, s i s-a referit la pozi tiile luate imediat [300] dup a Dezam agire, ea men tioneaz a concluzia inevitabil a care s-a tras

Apendice

301

la scurt a vreme, c a u sa milei a fost nchis a. Dar, a sa cum declar a Ellen White, o dat a cu cercetarea chestiunii Sanctuarului a venit o lumin a mai clar a. Vezi Prolog istoric n acest volum s i Tragedia veacurilor, 429 s i ntreg capitolul intitulat n Sfnta Sntelor, paginile 423-432. Referindu-se la modul n care s-a raportat la aceast a chestiune, chiar ea a scris n 1874 c a n-a avut niciodat a o viziune n care s a se descopere c a nu va mai convertit nici un p ac atos. Si nici nu a dat tur vreodat a o nv a ta a care s a sus tin a a sa ceva. Lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, a scris Ellen White cu alt a ocazie, a fost aceea care a ndreptat gre seala pe care o f acusem s i ne-a f acut n stare s a vedem pozi tia cea corect a. (Selected Messages 1:74, 63) 43, 44 s i 86: Cioc aniturile misterioase din New York s i cioc aniturile din Rochester. Aici se face aluzie la ntmpl arile care se leag a de nceputurile spiritismului modern. n 1848, s-au f acut auzite cioc anituri misterioase n casa familiei Fox din Hydesville, o comunitate aat a la treizeci s i cinci de mile la est de ora sul Rochester, New York. ntr-o vreme n care existau diferite ipoteze n ce prive ste cauza cioc aniturilor, Ellen White a anun tat, n baza autorit a tii viziunii ce-i fusese dat a, c a ele erau o manifestare a spiritismului, c a acest fenomen se va dezvolta rapid s i c a, n numele religiei, va c stiga popularitate s i va n sela o mul time de oameni, ajungnd n zilele din urm a s a e capodopera am agirii concepute de Satana. 50: Soli f ar a o solie. Aceast a expresie apare ntr-o relatare a unei viziuni date lui Ellen White la 26 ianuarie 1850. La aceast a dat a, adventi stii p azitori ai Sabatului nu aveau nici o organiza tie bisericeasc a. Aproape to ti se temeau c a orice tip de organiza tie avea s a aduc a formalismul printre credincio si. ns a o dat a cu scurgerea timpului, elemente ale discordiei s i-au f acut loc n rndurile lor. Din partea lui Ellen White au venit mesaje de avertizare, iar adventi stii de ziua s aptea au fost condu si pas cu pas s a adopte formele organiz arii biserice sti. Ca rezultat, grupurile de credincio si au fost sudate laolalt a mai strns dect vreodat a nainte; s-a conceput o modalitate prin care s a se fac a recunoa sterea pastorilor care f aceau dovada c a puteau predica solia s i o puteau ap ara cu via ta proprie; s-au luat m asuri pentru a-i exclude pe cei care predicau r at acirile sub pretextul c a propov aduiesc adev arul. Vezi Prolog istoric.

302

Scrieri timpurii

61, 62: Unitatea p astorilor. Vezi nota pentru 50, Soli f ar ao solie. 75: Datoria de a merge la Ierusalimul istoric. Ellen White se refer a la p arerile gre site pe care le sus tineau atunci un num ar foarte mic de persoane. n anul ce a urmat, n num arul din 7 octombrie 1851 al publica tiei Review and Herald, James White scrie despre p arerile nefolositoare s i aduc atoare de tulbur ari legate de Ierusalimul cel vechi s i iudei etc., care se vehiculeaz a ast azi s i despre no tiunile ciudate pe care le-au mbr a ti sat unii, s i anume c a sn tii trebuie s a [301] mearg a acum la Ierusalimul istoric etc., etc. 77: Editorul lui Day-Star. Enoch Jacobs locuia n Cincinnati, Ohio s i publica Day-Star, unul din primele jurnale care vesteau cea de-a doua venire a lui Hristos. Lui Enoch Jacobs i-a trimis Ellen Harmon n decembrie 1845 o relatare a primei sale viziuni, spernd s a-l nt areasc as i s a-l stabilizeze. Ea observase c a acesta oscila n ncrederea pe care o avea n ce prive ste conducerea lui Dumnezeu n experien ta advent a. n Day-Star a publicat editorul prima viziune a lui Ellen White, n num arul din 24 ianuarie 1846. ntr-un num ar special al acestui jurnal, Day-Star Extra, din 7 februarie 1846, a fost publicat articolul memorabil despre Sanctuarul ceresc s i cur a tirea lui, preg atit de Hiram Edson, Dr. Hahn s i O. R. L. Crozier. Acesta tura Scripturii referitoare la slujba Domnului Hristos a expus nv a ta din Sfnta Sntelor a Sanctuarului ceresc ncepnd cu data de 22 octombrie 1844. Tot n acest jurnal, a fost publicat la 14 martie 1846 un al doilea comunicat scris de Ellen Harmon. (Vezi Scrieri timpurii, paginile 32-35). Nota din paragraful n discu tie este f acut a referitor la opinii ulterioare pe care le-a sus tinut Enoch Jacobs s i am agirile spiritiste pe care le-a mbr a ti sat. 86: Vezi nota din Apendice pentru 43, 44. 89: Thomas Paine. Scrierile lui Thomas Paine au fost bine cunoscute s i larg citite n Statele Unite n anii 1840. Cartea lui, Era ra tiunii a fost o lucrare deist as i a adus prejudicii credin tei s i practicii cre stine. Cartea ncepea cu cuvintele: Cred ntr-un singur Dumnezeu s i n Hristos s nimic mai mult. Paine nu avea deloc credin ta i a fost folosit cu succes de c atre Satana n atacurile lui mpotriva bisericii. A sa cum a indicat Ellen White, dac a un om ca Paine ar putea g asi intrare n cer s i ar foarte onorat acolo, atunci orice p ac atos ar n Isus putea admis acolo f ar a o schimbare a vie tii s i f ar a credin ta

Apendice

303

Hristos. Ea a demascat aceast a r at acire ntr-un limbaj vehement s i a ar atat ct de ira tional este spiritismul. 101: Perfec tionismul. Unii adventi sti de la nceput, imediat dup a experien ta de la 1844, s-au r at acit de Dumnezeu s i au alunecat pe panta fanatismului. Ellen White i-a nfruntat pe ace sti extremi sti cu un a sa zice Domnul. Ea i-a mustrat pe cei care propov aduiau o stare de perfec tiune n trup, datorit a c areia nu mai puteau p ac atui. Despre astfel de persoane, Ellen White a scris mai trziu: Ei au sus tinut c a persoanele sn tite nu pot p ac atui, iar acest lucru a dus n mod resc la credin ta c a afec tiunea s i dorin tele celor sn ti ti erau ntotdeauna corecte s i niciodat a n primejdia de a-i conduce la p acat. Conducndu-se dup a aceste sosme, ei practicau p acatele cele mai rele sub haina presupusei sn tenii -, s i prin inuen ta lor am agitoare, hipnotic a, c stigau o putere stranie asupra unora dintre cei cu care se ntov ar as eau, care nu vedeau r aul din . [...] aceste teorii seduc atoare s i frumoase numai n aparen ta tori mincino Am agirile acestor nv a ta si au fost prezentate cu cla tor care era scris ritate naintea mea s i am v azut raportul nfrico sa mpotriva lor n cartea rapoartelor s i vina ngrozitoare care st atea asupr a-le pentru a m arturisit sn tenia des avr sit a n timp ce faptele lor de zi cu zi erau jignitoare naintea lui Dumnezeu. Schi te din via ta mea, 83, 84. 116, 117: Cina Domnului; femeile sp alnd [302] picioarele b arba tilor s i s arutarea sfnt a. Pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, acceptnd adev arul despre Sabat, s-au apucat cu o mare hot arre s a urmeze Cuvntul lui Dumnezeu n ecare am anunt al s au, ind aten ti n acela si timp s a se protejeze mpotriva interpret arilor sucite date de unii Cuvntului s i de orice extrem a sau fanatism. Ei au v azut cu claritate privilegiile s i obliga tiile Cinei Domnului, stabilite pentru biserica Domnului nostru. S-au ridicat ni ste ntreb ari legate de sp alarea picioarelor s i s arutarea sfnt a. n aceast a viziune, Domnul a claricat anumite puncte delicate, care urmau s a c al auzeasc as i s a protejeze biserica n formare. Ct despre chestiunea frecven tei cu care ar trebui s a se mplineasc a ritualurile snte, unii au insistat pentru o dat a pe an; dar a fost dat a instruc tiunea ca Cina Domnului s a e luat a mai des. Ast azi, biserica urmeaz a planul de nf aptuire a ceremonialelor de patru ori pe an.

304

Scrieri timpurii

Au fost date sfaturi privitoare la sp alarea picioarelor. Se pare c a au fost diferen te de opinii privind procedura care ar trebui urmat a. Unii ac tionaser a f ar a n telepciune s i rezultatul fusese confuzia. S-a dat sfatul ca aceste ceremonii s a e mplinite cu grij as i cump atare, ntr-un asemenea mod, nct s a nu se strneasc a prejudec a tile. Au existat ceva ntreb ari legate de sp alarea picioarelor b arba tilor de c atre femei s i invers. n acest punct, Ellen White a adus m arturia Scripturii care indica faptul c a se cuvenea ca o femeie desigur, n anumite condi tii s a spele picioarele unui b arbat, dar a dat sfatul ca un b arbat s a nu spele picioarele unei femei. n privin ta s arut arii snte, Comentariile Biblice AZS declar a: Mai cu seam a n Orient, s arutarea era un mod obi snuit de a exprima dragostea s i prietenia n salut. (Vezi Luca 7, 45; Faptele Apostolilor 20, 37). S arutarea sfnt a sau s arutarea de dragoste (1 Petru 5, 14) reprezenta un simbol al afec tiunii cre stine. Se pare c a devenise un obicei la primii cre stini s a mp art as easc a acest salut la vremea Cinei Domnului (Prima apologie a lui Iustin Martirul, 65). Scrieri de mai trziu arat a c a nu era un obicei acela de a da o s arutare sfnt a cuiva de sex opus. (Apostolic Constitutions, ii. 57; viii. 11) Comentarii Biblice A.Z.S. 7: 257, 258. Printre primii adventi sti p azitori ai Sabatului era obiceiul de a folosi reciproc o s arutare sfnt a cu ocazia ceremonialului umilin tei. privind faptul c Nu se face nici o referin ta a este evident nepotrivit s a se schimbe s arut ari snte ntre b arba ti s i femei, dar exist a un apel adresat tuturor de a ne feri de orice se pare c a ar r au. 118: A face zgomot. N avodul Evangheliei prinde n el tot felul de oameni. Erau unii care sim teau c a experien ta lor religioas a nu era veritabil a, dac a nu era nso tit a de strig ate zgomotoase, demonstrative de laud a la adresa lui Dumnezeu, de rug aciuni lungi s i pasionale, de amin-uri nsue tite. Si n acest punct, iar as i, bisericii i s-a dat n experien ta ei de la nceput o not a de avertizare, care f acea [303] apel la bun-sim ts i solemnitate n actul nchin arii. 229-232: William Miller. William Miller este amintit adesea n notele referitoare la Marea Trezire Advent a din America n anii 1830 s i 1840. n cartea Tragedia veacurilor este consacrat un capitol ntreg vie tii s i slujbei lui William Miller, sub titlul Un reformator american ( 317-342).

Apendice

305

William Miller s-a n ascut n Pittseld, Massachusetts, n 1782 s i a murit n Low Hampton, New York, n 1849. Cnd avea vrsta de patru ani, familia lui s-a mutat n Low Hampton, New York, lng a lacul Champlain s i a crescut la o ferm a de frontier a. A fost ntotdeauna studios s i un cititor atent. A devenit un lider n comunitatea sa. n 1816 a nceput s a fac a un studiu atent al Cuvntului lui Dumnezeu s i studiul s au l-a condus la marile profe tii legate de timp s i la acelea care vorbeau despre cel de-al doilea advent. El a tras concluzia c a a doua venire a lui Hristos era aproape. Rev azndu- si p arerile la care ajunsese n mai mul ti ani s i vericnd corectitudinea s i siguran ta pe care o prezentau, el a r aspuns unei invita tii de a- si prezenta public opiniile despre profe tii, n prima parte a lunii august 1831. Din acel moment, timpul s au a fost devotat n mare m asur a vestirii soliei advente. La timpul potrivit, i s-au al aturat sute de al ti pastori protestan ti care au participat la Marea Trezire Advent a din anii 1840. La vremea dezam agirii de la 22 octombrie 1844, Miller era epuizat s i bolnav. Depindea mai ales de tinerii s ai tovar as i care fuseser a al aturi de el n vestirea soliei advente. Ace stia l-au convins s a resping a adev arul despre Sabat cnd acesta a intrat n aten tia sa curnd dup a Dezam agire. Pentru acest lucru, nu William Miller, ci ei vor considera ti r aspunz atori. Ellen White scrie despre aceast a la pagina 258 s experien ta i ne asigur a c a Miller se va aa printre aceia care vor chema ti din mormintele lor la sunetul dat de ultima . trmbi ta 232-240, 254-258: Soliile celor trei ngeri din Apocalipsa 14. ntr-o serie de trei capitole, care ncep la 32, Ellen White pune n discu tie prima, cea de-a doua s i cea de-a treia solie ngereasc a. Ea scria pentru aceia care, al aturi de ea, trecuser a prin Marea Trezire Advent as i prin dezam agirile din prim avara s i toamna anului 1844. Nu s-a ocupat de explicarea acestor solii, presupunnd c a cititorii ei deplin aveau o cuno stin ta a a acestei experien te. A prezentat ceea ce, n lumina experien tei lor, avea s a aduc a n telegere s i curaj tovar as ilor s ai credincio si. Trebuie s a revenim la cartea sa Tragedia veacurilor pentru a avea o descriere detaliat a a poverii acestor solii. Solia primului nger a f acut s a r asune avertizarea despre apropierea ceasului judec a tii lui Dumnezeu. Vezi Tragedia veacurilor, capitolele Vestitorii dimine tii, 299-316, Un reformator american, 317-342 s i O

306

Scrieri timpurii

mare rede steptare religioas a, 355-374. Pentru prezentarea soliei celui de-al doilea nger vezi capitolul Avertizarea respins a, ncepnd cu 375. Relatarea despre Dezam agire este prezentat a n capitolele [304] Profe tii mplinite, 391-408, Ce este Sanctuarul? 409-422, n Sfnta Sntelor, 423-432. Solia celui de-al treilea nger este expus a n capitolul Legea lui Dumnezeu, de neschimbat, 433-450 s i O lucrare de reform a, 451-460. 238: ncheierea soliei celui de-al doilea nger. Cnd n telegem cu claritate c a soliile primului, celui de-al doilea s i celui de-al treilea nger sunt mesaje care si g asesc aplicabilitatea n zilele noastre, recunoa stem, de asemenea, c a n prima faz a a vestirii ei, declara tia primei solii ngere sti c a a sosit ceasul judec a tii lui Dumnezeu este legat a de vestirea a steptatei veniri a lui Hristos n 1830 s i n prima parte a deceniului urm ator. Cea de-a doua solie ngereasc a a r asunat ini tial la nceputul verii anului 1844, prin apelul f acut c atre credincio sii adventi sti ca s a ias a din bisericile cu numele care respinseser a vestirea primei solii ngere sti. Si ct a vreme este adev arat c a a doua solie ngereasc a este n continuare adev ar prezent, a existat o ncheiere culminant a a celei de-a doua solii ngere sti imediat dup a 22 octombrie 1844. Cnd soliile celor trei ngeri vin cu putere naintea lumii, chiar nainte de cea de-a doua venire a lui Hristos, ngerul din Apocalipsa 18, 1 se al atur a n vestirea mesajului celui de-al doilea nger, c a a c azut Babilonul, ie si ti din ea poporul Meu. Vezi capitolul Ultima avertizare din Tragedia veacurilor, 603-612. 254: Vezi nota din Apendice pentru paginile 232-240. 276: Sclavi s i st apni de sclavi. Conform Apocalipsei 6, 15.16, va exista sclavie la cea de-a doua venire a lui Hristos. Aici g asim cuvintele slobozi s i robi. Declara tia lui Ellen White, pe care o avem n discu tie indic a faptul c a i s-a ar atat n viziune sclavul s i st apnul de sclavi la cea de-a doua venire a lui Hristos. n aceasta, Ellen White este n perfect a armonie cu Biblia. Att lui Ioan, ct s i lui Ellen White li s-au ar atat st ari de lucruri care vor exista la cea de-a doua venire a Domnului nostru. Si ct a vreme nu se poate nega faptul c a sclavii de culoare din Statele Unite au fost elibera ti prin Proclama tia pentru eliberarea sclavilor , care a intrat n vigoare la s ase ani dup a scrierea declara tiei n discu tie, nu este mai pu tin adev arat c a mesajul nu este invalidat, c aci n zilele noastre, n diferite p ar ti ale lumii, exist a milioane de b arba ti s i femei ntr-o stare de

Apendice

307

principiu sau chiar real a de sclavie. Nu este posibil s a e judecat ao profe tie despre viitor pn a nu ajungem n vremea mplinirii acelei profe tii.