Sunteți pe pagina 1din 311

Scrieri timpurii

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Prefa ta la prima edi Prefa ta tie a c ar tii Experien te s i viziuni . . . . ix Prolog istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x Marea trezire advent a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Calculul perioadelor profetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii Dezam agirea s i consecin tele ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi Lui Ellen Harmon i se d a o viziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii Dou a grupuri de adventi sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii Primele raze de lumin a asupra Sanctuarului . . . . . . . . . . . xix Adev aruri conrmate prin viziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx nceputul p azirii Sabatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi Descoperirea semnica tiei Sabatului . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii Conferin tele importante legate de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . xxii Pionierii ncep s a publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv nceputul lui Review and Herald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv Lucrarea de publicare cre ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvi Battle Creek devine centrul de publicare . . . . . . . . . . . . . xxvi U sa nchis a s i u sa deschis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvii Cele dou a c ai de ie sire din ncurc atur a . . . . . . . . . . . . . . xxviii Chemarea pentru organizarea a Bisericii . . . . . . . . . . . . . xxix Viziunea privind Marea Lupt a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxx Experien te s i viziuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Prima mea viziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Textele Biblice la care s-a f acut referire n paginile precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Viziuni care au urmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sigilarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul S au . . . . . . . . . . . . . . 58 Zdruncinarea puterilor cerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 U sa deschis as i cea nchis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Punerea la prob a a credin tei noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pentru turma cea mic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ultimele pl agi s i judecata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 iv

Cuprins

Sfr situl celor 2300 de zile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Datoria, avnd n vedere timpul de strmtorare . . . . . . . . . . . . 76 Cioc aniturile misterioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Mesagerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Semnul arei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Orbii care i conduc pe orbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Preg atirea pentru sfr sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Rug aciune s i credin ta Timpul seceri sului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Visele lui Ellen White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Visul lui William Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Supliment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 O explica tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ordinea evanghelic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Dicult a tile n biseric a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 N adejdea bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Preg atirea pentru venirea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Credincio sia n ntlnirile de p art as ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Pentru cei lipsi ti de experien ta T ag aduirea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Lipsa de respect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 P astori mincino si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Darul lui Dumnezeu pentru om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Daruri spirituale. Volumul 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 C aderea lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 C aderea omului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Planul de mntuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Prima venire a lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Lucrarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Schimbarea la fa ta Tr adarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Judecarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 R astignirea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 nvierea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 n al tarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Ucenicii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Moartea lui Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

vi

Scrieri timpurii

Convertirea lui Saul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iudeii hot ar asc s a-l ucid a pe Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel viziteaz a Ierusalimul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marea apostazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taina nelegiuirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve Moarte, nu via ta snic a n nenorocire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reforma protestant a ................................. Unirea dintre biseric as i lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia primului nger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia celui de-al doilea nger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilustrarea mi sc arii advente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Alt a ilustra tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanctuarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia celui de-al treilea nger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O baz a solid a ....................................... Spiritismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L acomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zguduirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P acatele Babilonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marea strigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncheierea vestirii celei de-a treia solii ngere sti . . . . . . . . . . Vremea marii strmtor ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izb avirea sn tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R asplata sn tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P amntul pustiit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cea de-a doua nviere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moartea a doua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apendice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 209 212 216 219 223 227 231 234 237 242 245 249 254 257 261 264 268 271 275 278 280 283 286 289 291 293 295 297

Prefa ta
n aceste vremuri schimb atoare este ntr-adev ar un lucru rar ca o carte s a se vnd a timp de un secol, nregistrnd o cerere mereu crescnd a, s i s a- si ocupe locul n lecturile curente al aturi de alte c ar ti care trateaz a subiecte contemporane. Acesta este ns a cazul statisticii demne de invidiat al Scrierilor timpurii ale lui Ellen G. White. De-a lungul anilor, cartea a fost tip arit a iar as i s i iar as i, n mai multe edi tii. Ea apare acum n a cincia edi tie american a. Acest mic volum, extrem de popular, poart a pe bun a dreptate acest nume, ind o republicare a primelor trei c ar ti scrise de Ellen G. White Viziunile s i experien ta cre stin a a lui E. G. White, carte publicat a prima dat a n 1851; Supliment la Experien te s i viziuni, scoas a de sub tipar n 1854 s i Daruri Spirituale, volumul I, care a ap arut n 1858. Larga s i durabila popularitate a Scrierilor timpurii poate atribuit a dorin tei nestr amutate de a avea s i de a studia soliile care ofer a informa tie s i ncurajare, solii care au venit la nceput n biseric a prin darul profe tiei. A doua tip arire a acestui material s-a f acut n 1882, n dou a volume mai mici Experien te s i viziuni s i Suplimentul ind cuprinse n primul, iar Darurile spirituale n cel de-al doilea. Despre anumite mici ad augiri s i schimb ari editoriale, f acute atunci, prefa ta editorului declar a: Notele de subsol, care ofer a date s i explica tii, s i un apendice care red a dou a vise interesante, care au fost men tionate, dar nu relatate n lucrarea original a, vor spori valoarea acestei edi tii. n afar a de acestea, nu au fost efectuate nici un fel de schimb ari n edi tia de , excep fa ta tie f acnd doar folosirea ocazional a a unui cuvnt nou sau schimbarea construc tiei unei fraze pentru a exprima mai bine ideea s i [iv] nu a fost omis nici un fragment al lucr arii. Nici o umbr a de schimbare nu a avut loc, n vreo idee sau sentiment, n lucrarea original a, iar modic arile textuale s-au f acut chiar sub privirile autoarei s i cu aprobarea ei nemijlocit a. vii

viii

Scrieri timpurii

Cele dou a c ar ti au fost, de asemenea, editate ntr-un singur volum n 1882 sub titlul Scrieri timpurii. n 1906, materialul pentru tip arire a fost ref acut pentru cea de-a treia edi tie american a, care s-a bucurat de o larg a difuzare, satisf acnd cererea tot mai mare. Paginarea acestei edi tii a devenit standardul pentru citarea sursei , pentru indexurile scrierilor lui E. White, publicate s i, n consecin ta ulterior. Cea de-a patra edi tie a Scrierilor timpurii a fost publicat a n 1945. Patruzeci de ani de tip arit s i retip arit au dus la necesitatea refacerii pl acilor de tipar. ntruct caracterul literelor a fost schimbat, con tinutul a fost p astrat pagin a cu pagin a pentru edi tiile care s-au succedat. S-au folosit ortograa modern as i formele curente de a trecut scurt n revist punctua tie s i o nou a prefa ta a istoria c ar tii. Aceast a a cincia edi tie este caracterizat a printr-un prolog istoric, ad augat pentru a oferi cititorului o cunoa stere a timpurilor s i mprejur arilor descrise n diferitele pasaje ale c ar tii s i prin mai multe note suplimentare, furnizate pentru a explica expresiile s i situa tiile nu att de bine n telese acum, precum au fost n telese la momentul scrierii lor. Nu s-a efectuat nici o schimbare n textul conceput de E. G. White s i nici n pagina tia celei de-a patra edi tii, pe care a s , se armonizeaz succedat-o edi tia de fa ta i care, n consecin ta a cu Indexul general al scrierilor lui E. G. White. biograc n Experien te s i viziuni este prezentat a prima schi ta aa lui E. White, trasnd pe scurt experien ta sa de-a lungul anilor 18401844. Apoi, urmeaz a un num ar de viziuni avute la nceput, dintre care multe au v azut prima dat a lumina tiparului pe foi volante sau n [v] forma unor articole periodice. Suplimentul explic a anumite expresii din lucrarea de nceput, care fuseser a n telese sau interpretate gre sit, s i d a sfaturi suplimentare bisericii. Publicarea lui a urmat la un an de la prima bro sur a care purta titlul de M arturie pentru biseric a. Darurile spirituale, volumul I, ind prima relatare publicat a despre conictul de veacuri dintre Hristos s i ngerii S ai, pe de-o parte, s i Satana s i ngerii lui, pe de alt a parte, sunt ndr agite pentru descrierile vii s i forma lor compact a, atingnd, dup a cum se poate observa, numai punctele mai proeminente. Aceast a descriere scurt a a conictului a fost mult dezvoltat a n cele patru volume ale Spiritului profe tiei, publicat ntre anii 1870-1884. Dup a o larg a difuzare, acest

Prefa ta

ix

set, format din patru c ar ti, a fost nlocuit de seria bine cunoscut a s i citit a pe scar a larg a, numit a Conictul veacurilor, care prezenta relatarea ntr-o form as i mai detaliat a, a sa cum i fusese prezentat a lui E. White n multe viziuni. De si aceste vo-lume cuprinz atoare Patriarhi s i profe ti, Profe ti s i regi, Hristos, Lumina lumii, Faptele apostolilor s i Tragedia veacurilor prezint a istoria conictului n forma lui complet a, scrierea ini tial a a acestor relat ari, a sa cum este prezentat a aici, n forma ei scurt a, direct as i simpl a, ca Experien te s i viziuni, va ntotdeauna foarte c autat a. Administratorii publica tiilor lui Ellen G. White Washington D.C. Martie 1963 la prima edi Prefa ta tie a c ar tii Experien te s i viziuni Suntem con stien ti c a mul ti cercet atori sinceri ai adev arului s i sn teniei biblice au prejudec a ti legate de viziuni. Dou a mari cauze au stat la baza acestor prejudec a ti. Mai nti, fanatismul, nso tit de viziuni s i manifest ari false, a existat, mai mult sau mai pu tin, [vi] aproape pretutindeni. Aceasta i-a f acut pe mul ti dintre cei sinceri s a se ndoiasc a de orice lucru de acest fel. n al doilea rnd, expunerea public a a mesmerismului s i a ceea ce este n mod obi snuit numit cioc aniturile misterioase, este calculat a perfect s a am ageasc as i n ce prive s a creeze necredin ta ste darurile s i procedeele folosite de Duhul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu Se schimb a. Lucrarea Sa prin Moise, n prezen ta lui Faraon, a fost des avr sit a, chiar dac a lui Iane s i Iambre li s-a ng aduit s a fac a minuni prin puterea lui Satana, care se asem anau cu minunile nf aptuite de Moise. Contrafacerea a ap arut s i n zilele apostolilor, dar, cu toate acestea, darurile Duhului s-au manifestat n urma sii lui Hristos. Iar scopul lui Dumnezeu nu este de a-Si l asa poporul, n acest veac n care am agirea aproape c a nu are limite, f ar a darurile s i manifest arile Duhului S au. Scopul unei contrafaceri este de a imita o realitate prezent a. De aceea, manifestarea de acum a duhului r at acirii reprezint a o dovad a c a Dumnezeu Se dezv aluie copiilor S ai prin puterea Duhului Sfnt s i c a este pe punctul de a-Si mplini cuvntul ntr-un mod glorios.

Scrieri timpurii

n zilele de pe urm a, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice f aptur a; feciorii vo stri s i fetele voastre vor proroci, tinerii vo stri vor avea vedenii s i b atrnii vo stri vor visa visuri! Faptele apostolilor 2, 17; Ioel 2, 28) Ct despre mesmerism, l-am considerat ntotdeauna periculos s i de aceea nu am avut nimic de a face cu el. Nici m acar nu am v azut vreodat a o persoan a ntr-un somn hipnotic s i nu cunoa stem nimic proprie legat de aceast prin experien ta a practic a. Difuz am aceast a mic a lucrare cu n adejdea c a i va mngia pe sn ti. James White Saratoga Springs, New York August 1851 [vii] Prolog istoric Scrierile timpurii reprezint a o lucrare de un interes durabil s i deosebit pentru adventi stii de ziua a s aptea, c aci ea reune ste primele scrieri ale lui Ellen G. White. Acestea au fost scrise s i publicate tura celor care, mpreprima dat a n anii 1850 pentru zidirea s i nv a ta un a cu autoarea, trecuser a prin experien tele adventi stilor p azitori ai Sabatului, n 1840 s i n primii ani ai deceniului urm ator. A sa stnd lucrurile, autoarea a considerat c a cititorul este familiarizat cu istoria trezirii advente s i dezvoltarea mi sc arii adventiste de ziua a s aptea, care a nceput n 1844. Prin urmare, se face doar n treac at referire la experien te bine n telese n acel timp s i sunt folosite expresii care, pentru a n telese n mod corect, trebuie s a e privite n ansamblul istoriei adventi stilor p azitori ai Sabatului din acele prime zile. n 1858, scriind despre trmbi tarea soliilor celor trei ngeri din Apocalipsa 14, Ellen White trateaz a experien tele celor care au participat n lucrare s i mai degrab a desprinde lec tii din aceste experien te dect s a ofere, a sa cum ne-am putea a stepta, o prezentare complet a a caracterului acestor mesaje. Vezi paginile 232-240; 254-258. Cnd s i cnd, ea folose ste termeni att de neobi snui ti acum, ca adventist nchis deschis nominal , u sa a, u sa a etc.

Prefa ta

xi

ntre noi s i acele vremuri eroice, se a a mai bine de un secol. Cititorul trebuie s a tin a bine minte acest lucru. Istoria care a fost att de bine cunoscut a contemporanilor lui Ellen White va trecut a n revist a de c atre noi, atingnd unele din punctele de vrf ale experien telor adventi stilor p azitori ai Sabatului din timpul a zece sau dou azeci de ani care au precedat prima publicare a materialelor care [viii] apar aici. n primele paragrafe, E. White se refer a pe scurt la convertirea sa s i la primele sale experien te cre stine. Spune, de asemenea, s i despre audierea unor prelegeri despre doctrine biblice, legate de a steptata venire, n trup, a lui Hristos, despre care se credea c a este foarte aproape. Marea trezire advent a, la care ne referim aici pe scurt, a fost o mi scare ce a cuprins ntreaga lume. Ea s-a n ascut ca rezultat al unui studiu atent al pasajelor biblice profetice de c atre mul ti, s i al accept arii ve stilor bune despre venirea lui Isus de c atre un num ar mare de oameni de pe tot globul. Marea trezire advent a ns a solia advent a a fost vestit as i primit a cel mai mult n Statele Unite. Pe m asur a ce profe tiile biblice, care relatau rentoarcerea lui Isus, erau acceptate de b arba ti s i femei destoinici, apar tinnd multor confesiuni, s-a format un grup mare de credincio si adventi sti sinceri. Ar trebui s a not am, totu si, c a nu s-a format nici o organiza tie religioas a distinct a, separat a. Speran ta advent a a dus la rede stept ari religioase, care au fost de folos tuturor bisericilor protestante, s i i-au f acut pe mul ti care fuseser a sceptici s i necredincio si s a- si m arturiseasc a public credin ta n Biblie s i n Dumnezeu. Cnd mi scarea s-a apropiat de punctul s au culminant, n primii ani de dup a 1840, mai multe sute de slujitori ai Evangheliei s-au unit n vestirea soliei. n frunte se aa William Miller, care locuia n partea estic a a statului New York. El era un membru de seam a n comunitatea sa, c stigndu- si traiul ca fermier. n ciuda bogatei educa tii cre stine primite n familie, el devenise sceptic n tinere te. Si-a pierdut credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu s i a adoptat vederi de duminic deiste. ntr-o diminea ta a, n timp ce citea o predic a n biserica baptist a, Duhul Sfnt i-a atins inima s i a fost condus s a-L accepte pe Isus Hristos ca Mntuitor al s au. Miller s-a apucat s a

xii

Scrieri timpurii

[ix] studieze Cuvntul lui Dumnezeu, ind hot art s a g aseasc a n Biblie un r aspuns satisf ac ator la toate ntreb arile sale s i s a ae el nsu si adev arurile descrise n paginile ei. Timp de doi ani, el a consacrat mult timp studierii Scripturilor, verset cu verset. S-a hot art s a nu treac a la versetul urm ator pn a nu sim tea c a a g asit o explica tie satisf ac atoare a celui pe care l studia. . n timp, a ajuns Nu avea naintea lui dect Biblia s i o concordan ta n studiul s au la profe tiile celei de-a doua veniri literale, n trup, a lui Hristos. S-a concentrat, de asemenea, cu putere asupra marilor profe tii legate de timp, n special cea de 2300 de zile din Daniel 8 s i 9, pe care a legat-o de profe tia din Apocalipsa 14 s i solia ngerului care veste ste ceasul Judec a tii lui Dumnezeu (Apocalipsa 14, 6.7). n acest volum, la pagina 299, E. White declar a c a Dumnezeu Si-a trimis ngerul pentru a mi sca inima lui William Miller pentru a-l determina s a cerceteze profe tiile. , E. White a auzit dou n adolescen ta a serii de prelegeri, sus tinute de Miller n ora sul Portland, statul Maine. Asupra inimii sale a r amas o impresie durabil a, profund a. O vom urm ari n timp ce desf as oar a naintea noastr a calculul profe tiilor, a sa cum le-a prezentat ascult atorilor pastorul Miller. Pentru aceasta, vom folosi o carte scris a de E. White mai trziu, Tragedia Veacurilor: Calculul perioadelor profetice Profe tia care p area s a descopere, n modul cel mai clar, timpul celei de a doua veniri era aceea din Daniel 8, 14: Pn a vor trece dou a mii trei sute de seri s i dimine ti; apoi sfntul Loca s va cur a tit. Folosind regula lui de a face din Scriptur a propriul ei interpret, Miller a v azut c a o zi n profe tie reprezint a n mod simbolic un an [Numeri 14, 34; Ezechiel 4, 6]; a v azut c a perioada de 2300 zile profetice sau ani literali se ntindeau pn a departe, dincolo de ncheierea [x] dispensa tiunii iudaice, deci nu se poate referi la sanctuarul acelei dispensa tiuni. Miller a acceptat concep tia unanim recunoscut a pe atunci s i a n teles c a, n era cre stin a, p amntul este sanctuarul s i, ca urmare, cur a tirea sanctuarului prezis a n Daniel 8, 14 reprezint a cur a tirea p amntului prin foc la a doua venire a lui Hristos. Dac a punctul corect de nceput pentru cele 2300 zile ar g asit, sus tinea . Numai el, timpul celei de a doua veniri putea precizat cu u surin ta

Prefa ta

xiii

a sa putea descoperit timpul acelei mari mpliniri, vremea n care starea actual a cu toat a mndria s i puterea ei, pompa s i vanitatea ei, nelegiuirea s i ap asarea si vor g asi sfr situl; cnd blestemul va ndep artat de pe p amnt, moartea va distrus a, r asplata va dat a slujitorilor lui Dumnezeu, profe tilor s i sn tilor, celor care se tem de numele S au, s i va pr ap adi pe aceia care pr ap adesc p amntul. [Not a de subsol: Bliss, Memoirs of Wm. Miller, 7]. nnoit Cu o st aruin ta as i mai profund a, Miller a continuat cercetarea profe tiilor, zile s i nop ti ntregi ind devotate studiului a ceea cople ce g asea acum de o importan ta sitoare s i de un interes care absorbea totul. n capitolul 8 din Daniel, el n-a g asit nici o cheie pentru nceputul celor 2300 de zile; ngerul Gabriel, cu toate c a i se poruncise s a-l fac a pe Daniel s a n teleag a viziunea, i-a dat numai o explica tie par tial a. Iar cnd persecu tia teribil a, care urma s a se abat a peste biseric a, a fost descoperit a viziunii profetului, puterea zic a l-a p ar asit. El n-a mai putut suporta, iar ngerul l-a l asat singur pentru o vreme. Daniel a le sinat s i a fost bolnav timp de cteva zile. Eram uimit de vedenia aceasta, spunea el, dar nimeni n-a n teles-o. ns a Dumnezeu a poruncit solului S au: F a-l pe acest om s a n teleag a vedenia. Aceast a ns arcinare trebuia ndeplinit a. n ascultare de aceast a ns arcinare, ngerul s-a ntors la Daniel s i i-a zis: Am venit s a- ti dau pricepere s i n telegere; de aceea ia aminte s i n telege [xi] vedenia. [Daniel 8, 27.16; 9,22.23.25-27]. n vedenia din capitolul 8 era un punct important, care fusese l asat neexplicat, s i anume, cel referitor la timp perioada de 2300 de zile; de aceea ngerul, rezumnd explica tia, a z abovit ndeosebi asupra acestui punct. Saptezeci de s apt amni au fost hot arte asupra poporului t au s i asupra cet a tii snte.... S as tii deci s i s a n telegi c a, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului pn a la Unsul, Mesia, la Crmuitorul, vor trece 7 s apt amni; apoi timp de 62 de s apt amni, pie tele s i gropile vor zidite din nou, s i anume n vremuri de strmtorare. Dup a aceste 62 de s apt amni, Mesia va strpit s i nu va avea nimic.... El va face leg amnt cu mul ti timp de o s apt amn a; dar la jum atatea s apt amnii, va face s a nceteze jertfa s i darul de mncare. ngerul fusese trimis la Daniel cu scopul precis de a-i explica punctul pe care nu-l n telesese n viziunea din capitolul 8, declara tia cu privire la timp pn a vor trece 2300 de zile, apoi sfntul Loca s va cur a tit. Dup a aceea, i s-a poruncit lui Daniel: Ia aminte dar la

xiv

Scrieri timpurii

cuvntul acesta s i n telege vedenia. Primele cuvinte ale ngerului au fost: 70 de s apt amni au fost hot arte asupra poporului t au s i cet a tii tale cele snte. Cuvntul tradus aici prin hot art nseamn a literal t aiat. 70 de s apt amni, reprezentnd 490 de ani, sunt declara ti de nger a t aia ti, ca apar tinnd ndeosebi iudeilor. ns a din ce au fost t aia ti? Din moment ce cele 2300 de zile erau singura perioad a de timp men tionat a n capitolul 8, aceasta trebuie s a e perioada din care au fost t aiate cele 70 de s apt amni. Ele sunt deci o parte din cele 2300 de zile, iar aceste dou a perioade trebuie s a nceap a n acela si [xii] tim ngerul declara c a acele 70 de s apt amni ncep la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Iar dac a se putea g asi data acestei porunci, atunci putea precizat punctul de plecare pentru marea perioad a de 2300 de zile. Decretul c autat se g asea n capitolul 7 din Ezra, versetele 12-26. n forma lui complet a, fusese dat de Artaxerxe, mp aratul Persiei, n anul 457 . Hr., ns a n Ezra 6, 14 se spune c a a fost cl adit a Casa Domnului din Ierusalim dup a porunca [decretul] lui Cirus, Darius s i Artaxerxe, mp aratul Persiei. Ace sti trei mp ara ti, prin emiterea, rearmarea s i nalizarea decretului, l-au adus la des avr sirea prev azut a de profe tie pentru a marca astfel nceputul celor 2300 de ani. Lund deci anul 457 . Hr., anul formul arii decretului, ca dat aa poruncii, s-a v azut c a toate preciz arile profe tiei cu privire la cele 70 de s apt amni se mpliniser a. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului pn a la Mesia, Crmuitorul, vor trece s apte s apt amni, apoi 62 de s apt amni, adic a 69 de s apt amni sau 483 de ani. Decretul lui Artaxerxe a intrat n vigoare n toamna anului 457 .Hr. ncepnd cu aceast a dat a, cei 483 de ani se ntind pn a n toamna anului 27 d.Hr. Atunci s-a ncheiat aceast a profe tie. Cuvntul Mesia nseamn a Cel Uns. n toamna anului 27 d.Hr., Hristos a fost botezat de Ioan s i a primit ungerea Duhului. Apostolul Petru m arturise ste c a Dumnezeu a uns cu Duhul Sfnt s i cu putere de sus pe Isus din Nazaret. [Faptele apostolilor 10, 38]. Iar Mntuitorul nsu si declara: Duhul Domnului este peste Mine, c aci M-a uns s a vestesc s aracilor Evanghelia. [Luca 4, 18]. Si, dup a botez, S-a dus n Galileea predicnd Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a mplinit vremea, s i mp ar a tia lui Dumnezeu este aproape. Poc ai ti-v as i crede ti n Evanghelie. [Marcu 1, 14.15]

Prefa ta

xv

El va ncheia un leg amnt trainic cu mul ti timp de o s apt amn a. [xiii] S apt amna amintit a aici este ultima din cele 70; ea reprezint a ultimii s apte ani din perioada pus a deoparte pentru iudei. n vremea aceasta, care ncepe de la anul 27 pn a la anul 34 d.Hr., Hristos, n mod personal, apoi, prin ucenicii S ai, a adresat invita tia Evangheliei, ndeosebi iudeilor. De asemenea, cnd apostolii au pornit cu vestea cea bun a a mp ar a tiei, ndrumarea Mntuitorului era: S a nu merge ti pe calea Neamurilor s i s a nu intra ti n vreo cetate a Samaritenilor; ci merge ti mai degrab a la oile pierdute ale casei lui Israel. [Matei 10, 5.6] La mijlocul s apt amnii va face s a nceteze jertfa s i darul de mncare. n anul 31 d.Hr., la trei ani s i jum atate dup a botez, Domnul nostru a fost r astignit. Astfel, o dat a cu jertfa cea mare, oferit a pe Calvar, s-a ncheiat s i sistemul jertfelor, care ar atase timp de patru mii de ani c atre Mielul lui Dumnezeu. Tipul se ntlnise cu Antitipul s i toate jertfele s i darurile de mncare din sistemul ceremonial trebuia s a nceteze. Cele 70 de s apt amni sau 490 de ani, rezerva ti ndeosebi iudeilor, s-au ncheiat, a sa cum am v azut, n anul 34. La aceast a dat a, prin ac tiunea sinedriului iudeilor, s-a pecetluit lep adarea Evangheliei prin uciderea lui Stefan s i prin persecutarea urma silor lui Hristos. A sa c a, ncepnd de atunci, solia mntuirii n-a mai fost restrns a la poporul ales, ci a fost dat a lumii. Ucenicii, obliga ti ind de persecu tii s a fug a din Ierusalim, au mers pretutindeni, vestind Cuvntul. Filip a mers n cetatea Samariei s i le-a predicat pe Hristos. Petru, prin c al auzire divin a, a f acut cunoscut Evanghelia suta sului din Cezareea, Corneliu cel tem ator de Dumnezeu; iar zelosul Pavel, c stigat la credin ta lui Hristos, a fost ns arcinat s a duc a vestea cea bun a departe, la Neamuri. [Faptele apostolilor 8,4.5; 22,21] n felul acesta, toate preciz arile profe tiei privind pe Israel s-au [xiv] mplinit n mod izbitor. nceputul celor 70 de s apt amni s-a stabilit f ar a ndoial a n anul 457 . Hr., iar ncheierea lor n anul 34 d.Hr. De la aceast a dat a, nu mai avem nici o dicultate s a g asim ncheierea celor 2300 de zile. Cele 70 de s apt amni 490 de zile ind t aiate din cele 2300, mai r amneau nc a 1810 zile. Deci, dup a terminarea celor 490 de zile, trebuia s a se mai mplineasc a nc a 1810 zile. Astfel c a, ncepnd cu anul 34 d.Hr., cei 1810 ani se continuau pn a n anul 1844. Prin urmare, cele 2300 de zile-ani din Daniel 8, 14 se

xvi

Scrieri timpurii

ncheiau n anul 1844. Si atunci, la ncheierea acestei lungi perioade profetice, dup a m arturia ngerului lui Dumnezeu, sanctuarul va cur a tit. n felul acesta, timpul pentru cur a tirea sanctuarului care era aproape n mod general prev azut a la a doua venire a fost stabilit cu precizie. Miller s i tovar as ii lui au crezut la nceput c a cele 2300 de zile se vor ncheia n prim avara anului 1844, cu toate c a profe tia ar ata c atre toamna acelui an. n telegerea gre sit a a acestui punct a adus dezam agirea s i ncurc atura acelora care stabiliser a o dat a mai devreme pentru venirea Domnului. Dar lucrul acesta n-a afectat puterea argumentului care ar ata c a cele 2300 de zile se ncheiau n anul 1844, s i c a evenimentul cel mare reprezentat prin cur a tirea sanctuarului trebuia s a aib a loc atunci. Cnd a nceput s a studieze Scripturile, a sa cum o f acuse, pentru a dovedi c a ele erau o descoperire de la Dumnezeu, la nceput, Miller nu se a steptase ctu si de pu tin s a ajung a la concluzia la care ajunsese acum. Dar dovada Scripturii era prea clar as i prea conving atoare pentru a nu luat a n seam a. Consacrase deja doi ani studiului Bibliei, cnd, n anul 1818, a ajuns la convingerea solemn a c a n aproximativ 25 de ani Hris[xv] tos urma s a Se arate pentru mntuirea poporului S au Tragedia veacurilor, 324-329 Dezam agirea s i consecin tele ei Credincio sii adventi sti priveau cu o vie ner abdare c atre ziua a steptatei rentoarceri a Domnului lor. Ei au v azut toamna lui 1844 ca ind momentul spre care ar ata profe tia lui Daniel. Dar ace sti credincio si consacra ti aveau s a sufere o grea dezam agire. A sa cum ucenicii din vechime, nen telegnd caracterul real al evenimentelor care trebuia s a aib a loc la mplinirea profe tiei legate de prima venire a lui Isus, au suferit o dezam agire, tot a sa, adventi stii din 1844 au fost dezam agi ti n ce prive ste desf as urarea profe tiei legate de cea de-a doua s i mult a steptata venire a lui Hristos. Despre aceasta, Ellen : White a scris n volumul de fa ta Isus nu a venit pe p amnt, a sa cum credea grupul bucuros de a stept atori, pentru a cur a ta sanctuarul, puricnd p amntul prin foc. Am v azut c a ei au fost corec ti n calcularea perioadelor profetice.

Prefa ta

xvii

Timpul profetic s-a terminat n 1844 s i Isus a intrat n Sfnta Sntelor pentru a cur a ta Sanctuarul, la sfr situl zilelor. Gre seala lor consta n nen telegerea a ceea ce era Sanctuarul s i natura cur a tirii sale. 243 Aproape imediat dup a dezam agirea din 22 octombrie, mul ti credincio si s i pastori care sprijiniser a solia advent a s-au retras. Unii dintre ace stia se al aturaser a mi sc arii n mare parte din cauza fricii, iar cnd timpul de a steptare a trecut, ei s i-au abandonat n adejdea s i au disp arut. Al tii au fost cuprin si de fanatism. Cam jum atate din grupul adventist s-a prins cu putere de ncrederea lor c a Hristos avea s a apar a curnd pe norii cerului. n experien ta batjocoririi s i ridiculiz arii lor de c atre lume, ei au crezut c a v ad dovezi c a ziua de har pentru [xvi] lume trecuse. Ace sti oameni credeau cu hot arre c a ntoarcerea Domnului era foarte aproape. Dar cum zilele se transformau n s apt amni s i Domnul nu ap area, p arerile lor au devenit contradictorii s i acest grup s-a scindat. O parte, mare ca num ar, a mbr a ti sat pozi tia c a profe tia nu a fost mplinit a n 1844 s i c a trebuie s a fost o gre seal a n calcularea perioadelor profetice. Ei au nceput s a- si concentreze aten tia asupra unei date viitoare pentru acest eveniment. Erau s i al tii, un grup mai mic, premerg atorii Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, att de siguri de dovezile lucr arii Duhului lui Dumnezeu n marea trezire advent a, nct t ag aduirea faptului c a mi scarea era lucrarea Domnului ar fost echivalent a, credeau ei, cu dispre tuirea Duhului harului. Si ei sim teau c a nu pot face acest lucru. Lui Ellen Harmon i se d a o viziune Experien ta acestui grup de credincio si s i lucrarea pe care urma ca ei s a o fac a au descoperit-o zugr avit a n ultimele versete din Apocalipsa, capitolul 10. Speran tele advente urmau s a renvie. Dumnezeu i condusese. El nc a i conducea. n mijlocul lor era o tn ar a, pe nume Ellen Harmon, care, n decembrie 1844, la numai dou a luni dup a Dezam agire, a primit o revela tie profetic a de la Dumnezeu. n aceast a viziune, Domnul i nf a ti sa c al atoria poporului advent c atre Noul Ierusalim. Cu toate c a aceast a viziune nu explica motivul dezam agirii, explica tie care putea s i chiar a venit din studierea Bibliei, le oferea totu si asigurarea c a Dumnezeu i conducea s i voia s a continue s a-i c al auzeasc a n drumul lor c atre cetatea cereasc a.

xviii

Scrieri timpurii

La nceputul c ar arii simbolice, descoperite tinerei Ellen era o lumin a str alucitoare, identicat a de c atre nger ca ind strig atul de la miezul nop tii, o expresie legat a de predicarea zeloas a din vara [xvii] s i toamna lui 1844 a celei de-a doua veniri iminente. n aceast a viziune, ea L-a v azut pe Hristos conducnd poporul c atre cetatea lui Dumnezeu. Conversa tia lor a indicat c a aceast a c al atorie avea s a e mai lung a dect anticipaser a ei. Unii L-au pierdut din vedere pe Isus s i au c azut de pe c arare, dar cei care s i-au tinut ochii a tinti ti asupra la destina Lui s i asupra cet a tii au ajuns n siguran ta tie. Acestea sunt lucrurile pe care le g asim prezentate n Prima mea viziune, la paginile 13-17. Dou a grupuri de adventi sti La nceput, numai c tiva au fost v azu ti cu acest grup, mergnd nainte, ntr-o lumin a crescnd a. Pe la anul 1846, s-a calculat c a num arul acestora era de aproape cincizeci. Grupul mai mare, care a renun tat la ncrederea n mplinirea profe tiei din 1844, num ara aproximativ 30 000 de persoane. Liderii lor s-au ntlnit n 1845 la o n Albany, New York, din 29 aprilie pn conferin ta a la 1 mai, la care s i-au reconsiderat pozi tia. Printr-o ac tiune hot art a, ei au trecut n ordinea de zi avertizarea mpotriva celor care pretind o iluminare special a, care propov aduiesc pove sti evreie sti s i care stabilesc noi puneri la prob a. (Advent Herald, 14 mai 1845). Astfel, ei au nchis u sa pentru lumina care descoperea Sabatul s i Spiritul Profetic. Ei erau ncrez atori c a profe tia nu se mplinise n 1844, iar unii au xat n viitor momentul termin arii perioadei profetice de 2300 de zile. Au fost stabilite diferite termene, dar acestea au trecut unul dup a altul, f ar a evenimente. Ace sti oameni, p astra ti laolalt a de elementul de coeziune al n adejdii advente, s-au raliat la nceput la mai multe grupuri, nu foarte nchegate, destul de diferite n privin ta anumitor pozi tii legate de doctrin a. Unele dintre aceste grupuri s-au stins n scurt a vreme. Grupul care a supravie tuit a devenit Biserica Cre stin a Adventist a. Asemenea persoane sunt identicate n aceast a carte ca [xviii] adventi sti de ziua nti sau adventi sti nominali.

Prefa ta

xix

Primele raze de lumin a asupra Sanctuarului Dar trebuie s a ne ntoarcem acum la cei care s-au prins cu tenacitate de ncrederea lor c a profe tia fusese mplinit a la data de 22 octombrie 1844 s i care, cu mintea s i inima deschise, au p as it mai departe, n adev arurile legate de Sabat s i de Sanctuar, pe m asur a ce lumina cerului str alucea pe c ararea lor. Ace sti oameni nu au fost localiza ti ntr-un spa tiu anume, ci reprezentau indivizi sau grupuri foarte mici, pres arate ici-colo, n zona central-nordic as i de nord-est a Statelor Unite. Hiram Edson, care apar tinea unui astfel de grup, locuia n zona central a a statului New York, la Port Gibson. El era liderul adventi stilor din partea aceea. Credincio sii se adunaser a n casa sa, pe data de 22 octombrie 1844, pentru a a stepta venirea Domnului. Calmi s i r abd atori, ei au a steptat marele eveniment. ns a cnd a venit miezul nop tii s i s i-au dat seama c a ziua a steptat a trecuse, le-a devenit clar c a Isus nu avea s a soseasc a att de curnd ct si nchipuiser a ei. A fost o vreme de amarnic a dezam agire. n primele ceasuri ale dimine tii, Hiram Edson s i al ti c tiva s-au dus n s opronul acestuia pentru a se ruga s i, n timp ce se rugau, el a sim tit asigurarea c a vor primi lumin a. n timp ce Edson s i un prieten de-al lui traversau un cmp cultivat cu porumb, pentru a vizita prieteni adventi sti, a p arut c a o mn a l-a atins pe um ar. A privit n sus pentru a vedea ca ntr-o viziune cum se deschid cerurile s i pe Hristos, n Sanctuarul ceresc, intrnd n Sfnta Sntelor, pentru a ncepe acolo o lucrare de slujire pentru poporul S au, n loc s a ias a din Locul Preasfnt pentru a cur a ti lumea prin foc, a sa cum propov aduiser a ei. Un studiu biblic foarte atent al lui Hiram Edson, F. B. Hahn, un medic, s i O. R. L. Crozier, tor, a descoperit curnd c un nv a ta a sanctuarul care urmeaz a s a e cur a tit la sfr situl celor 2300 de ani nu era p amntul, ci tabernacolul din cer, avndu-L pe Hristos slujind pentru noi n Sfnta Sntelor. rii [xix] Aceast a lucrare de mijlocire a lui Hristos a corespuns anun ta ceasului judec a tii lui Dumnezeu, trmbi tat n solia primului nger torul, a scris descoperirile f (Apocalipsa 14:6, 7). Crozier, nv a ta acute de grupul de studiu. Acestea au fost tip arite pe plan local s i apoi ntro form a mai cuprinz atoare ntr-o publica tie adventist a, cunoscut a sub denumirea de Day-Star, scoas a n Cincinnati, Ohio. Un num ar

xx

Scrieri timpurii

special din 7 februarie 1846 a fost consacrat n ntregime acestui studiu biblic asupra chestiunii Sanctuarului. Adev aruri conrmate prin viziune n timp ce acest studiu era n desf as urare s i nainte ca lucrarea lor s a e adus a la cuno stin ta publicului larg, departe, n partea de r as arit a statului Maine, lui Ellen Harmon i-a fost dat a o viziune n care i s-a ar atat transferarea slujbei lui Hristos din Sfnta n Sfnta Sntelor, la sfr situl celor 2300 de zile. Raportul acestei viziuni se g ase ste n Early Writings, 54-56. Despre o alt a viziune, la scurt timp dup a aceasta, dup a cum spune E. White ntr-o declara tie scris a n aprilie 1847, ea relateaz a: Domnul mi-a ar atat n viziune, mai bine de un an n urm a, c a fratele Crozier a avut adev arata lumin a privind cur a tirea Sanctuarului s i c a era voia Sa ca fratele Crozier s a scrie despre aceast a abordare pe care el ne-a oferit-o n edi tia special a a lui Day-Star din 7 februarie 1846. M a simt pe deplin autorizat a de Domnul s a recomand aceast a edi tie special a ec arui sfnt. A Word to the Little Flock, 12. Astfel, descoperirea celor care studiaser a Biblia a fost conrmat a de viziunile solului lui Dumnezeu. n anii care au urmat, Ellen White a scris mult n ceea ce prive ste adev arul despre Sanctuar s i semnica tia lui pentru noi, s i exist a multe referin te f acute la acesta n Early Writings. Nota ti n special capitolul care ncepe la 250, intitulat Sanctuarul. n telegerea slujbei lui Hristos n Sanctuarul ceresc s-a dovedit a o cheie care a [xx] desf acut taina Marii Dezam agiri. Pionierii no stri au v azut clar c a profe tia, care anun ta ceasul judec a tii lui Dumnezeu ca ind aproape, s i-a g asit mplinirea n evenimentele care au avut loc n 1844, dar c a era o lucrare de slujire care trebuia dus a la mplinire n Sfnta Sntelor din Sanctuarul ceresc, nainte ca Hristos s a vin a pe acest p amnt. Solia primului nger s i solia celui de-al doilea nger fuseser a vestite n proclamarea mesajului advent, s i acum a nceput s a e trmbi tat a solia celui de-al treilea nger. Prin acest mesaj a nceput s a se fac a lumin a n privin ta semnica tiei Sabatului zilei a s aptea.

Prefa ta

xxi

nceputul p azirii Sabatului Pentru a dezv alui istoricul nceperii p azirii Sabatului de c atre primii adventi sti, mergem n ora sul Washington din inima statului New Hampshire, care se nvecineaz a cu Maine la r as arit s i a c arui vestic grani ta a se a a la s aizeci de mile de statul New York. Aici, n 1843, membrii unei biserici cre stine independente au auzit s i au acceptat predicarea soliei advente. Era un grup entuziast. n mijlocul lor a venit o baptist a de ziua a s aptea, Rachel Oakes, care a mp ar tit bro suri ce expuneau cerin tele obligatorii ale celei de-a patra porunci. n 1844, unii au v azut s i au acceptat acest adev ar biblic. Dintre ace stia, William Farnsworth, la un serviciu divin de duminic a diminea ta, s-a ridicat n picioare s i a declarat c a inten tioneaz a s a p azeasc a Sabatul lui Dumnezeu, a sa cum era descoperit n porunca a patra. Alte circa dou asprezece persoane i s-au al aturat, lund cu fermitate pozi tie n favoarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Ace stia erau primii adventi sti de ziua a s aptea. Slujitorul Evangheliei care p astorea aceast a biseric a, Frederick Wheeler, a acceptat curnd Sabatul zilei a s aptea s i a fost primul pastor adventist care a procedat astfel. Un altul, care a predicat solia reveniri lui Hristos, T. M. Preble, s i care locuia n acela si stat, a acceptat adev arul Sabatului s i, n februarie 1845, a publicat un articol n Hope of Israel, una dintre publica tiile adventiste, expunnd cerin- [xxi] tele obligatorii ale celei de-a patra porunci. Joseph Bates, un pastor adventist de seam a care locuia n Fairhaven, Massachusetts, a citit articolul lui Preble s i a acceptat Sabatul zilei a s aptea. La scurt timp dup a aceasta, pastorul Bates a f acut o c al atorie la Washington, New Hampshire, pentru a studia acest adev ar nou descoperit mpreun a cu adventi stii p azitori ai Sabatului, care locuiau acolo. Cnd s-a ntors acas a, era pe deplin convins de adev arul Sabatului. n timp, Bates s-a hot art s a publice o bro sur a care stabilea cerin tele obligatorii ale celei de-a patra porunci. Bro sura sa de patruzeci s i opt de pagini despre Sabat a fost publicat a n august 1846. Un exemplar al acesteia a ajuns n minile lui James s i Ellen White cam n acela si timp n care a avut loc c as atoria lor, la sfr situl lui august. n urma dovezilor scripturistice prezentate acolo, ei au acceptat s i au nceput s a p azeasc a Sabatul zilei a s aptea. Despre aceasta, Ellen White a scris mai trziu: n toamna lui 1846, am nceput s a p azim Sabatul biblic,

xxii

Scrieri timpurii

s a-l propov aduim s i s a-l ap ar am. M arturii pentru comunitate 1:75 Descoperirea semnica tiei Sabatului James s i Ellen White au luat pozi tie numai datorit a dovezilor scripturistice c atre care mintea lor fusese ndreptat a n bro sura lui Bates. Apoi, n primul Sabat din aprilie 1847, s apte luni de la momentul n care au nceput s a p azeasc as i s a propov aduiasc a Sabatul zilei a s aptea, Domnul i-a dat o viziune lui E. White la Topsham, statul Maine, n care a fost subliniat a importan ta Sabatului. Ea a v azut tablele Legii n chivot, n Sanctuarul ceresc, s i o aureol a n jurul poruncii a patra. Vezi paginile 32-35 pentru ntreaga relatare a acestei viziuni. Pozi tia luat a anterior n urma studierii Cuvntului lui Dumnezeu a fost conrmat a. Viziunea a ajutat, de asemenea, la l argirea conceptului pe care-l aveau credincio sii privind p azirea Sabatului. n aceast a viziune, Ellen White a fost purtat a c atre nche[xxii] ierea timpului s i a v azut Sabatul ca ind marele adev ar de punere la prob a, prin care oamenii hot ar asc dac a i vor sluji lui Dumnezeu sau vor sluji unei puteri apostate. n 1874, rememornd aceast a ex , ea a scris: Am crezut adev perien ta arul despre subiectul Sabatului nainte s a v azut ceva n viziune legat de Sabat. Au trecut luni de zile de cnd ncepusem s a p azesc Sabatul nainte ca s a mi se arate importan ta s i locul s au n solia celui de-al treilea nger. E. G. White, Letter 2, 1874 Conferin tele importante legate de Sabat n providen ta lui Dumnezeu, mai mul ti slujitori ai Evangheliei, care p azeau Sabatul s i care fuseser a n fruntea propov aduirii acestor nou-descoperite adev aruri, al aturi de credincio si care i urmaser a, s-au reunit n 1848, n cadrul a cinci conferin te legate de chestiunea Sabatului. Ei au studiat Cuvntul lui Dumnezeu n perioade n care au postit s i s-au rugat. Pastorul Bates, apostolul adev arului legat de Sabat, a luat conducerea n ap ararea cerin telor obligatorii ale Sabatului. Hiram Edson s i tovar as ii s ai, care participaser a la unele dintre conferin te, au prezentat cu putere lumina despre Sanctuar. James White, un atent cercet ator al profe tiei, s i-a concentrat aten tia

Prefa ta

xxiii

asupra evenimentelor care trebuie s a aib a loc nainte de revenirea lui Isus. La aceste ntlniri au fost puse laolalt a doctrinele fundamentale, pe care le sus tin ast azi adventi stii de ziua a s aptea. , Ellen White a scris: Mul Rememornd aceast a experien ta ti membri ai poporului nostru nu si dau seama ce temelie solid a a fost pus a la baza credin tei noastre. So tul meu, Jos eph Bates, p arintele Pierce [Fra ti mai vrstnici, care se num arau printre pionieri, sunt . P aminti ti n acest fel n pasajul de fa ta arintele Pierce era Stephen Pierce, care a slujit n pastora tie s i n lucrarea administrativ a la nceput (nota edi tiei originale).], [Hiram] Edson s i al tii care au fost entuzia sti, nobili s i credincio si, se num arau printre cei care, dup a ce a trecut timpul stabilit n 1844, au cercetat adev arul a sa cum cau ti o comoar a ascuns a. M-am ntlnit cu ei, am studiat s i ne-am rugat cu seriozitate. Adesea, am r amas mpreun a pn a noaptea trziu, [xxiii] alteori chiar toat a noaptea, rugndu-ne pentru a primi lumin as i studiind Cuvntul. Iar as i s i iar as i, ace sti fra ti s-au reunit pentru a studia Biblia, pentru a-i putea cunoa ste n telesul s i a preg ati ti s ao propov aduiasc a cu putere. Cnd, n studiul lor, au ajuns la punctul n care au spus nu mai putem face nimic, Duhul Domnului venea asupra mea, eram luat a n viziune s i mi se d adea o explica tie clar a turi legate de modul n a pasajelor pe care le studiaser am, cu nv a ta . n felul acesta, care urma s a lucr am s i s a propov aduim cu ecien ta ne-a fost oferit a lumin a care ne-a ajutat s a n telegem Scripturile n privin ta lui Hristos, a misiunii s i preo tiei Sale. Mi-au fost claricate numeroase adev aruri care se ntindeau din acel moment pn a la vremea la care vom intra n cetatea lui Dumnezeu, iar eu le-am dat s i altora instruc tiunile pe care mi le d aduse Domnul. <span class="non-egw-preface">n tot acest timp, nu am putut s a n teleg ra tionamentul fra tilor. Se p area c a mintea mea era blocat a s i nu am putut pricepe n telesul textelor din Scriptur a, pe care le studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai mari triste ti ale vie tii mele. Am avut aceast a stare a min tii pn a cnd toate punctele principale ale credin tei noastre au fost claricate pentru mintea naostr a, n armonie cu Cuvntul lui Dumnezeu. Fra tii s tiau c a, atunci cnd nu eram n viziune, nu puteam n telege aceste chestiuni, s i au acceptat descoperirile oferite, ca ind o lumin a venit a direct din cer. <span class="egw-eng" title="1SM 206.1">Selected Messages 1:206, 207</span>.

xxiv

Scrieri timpurii

A sa a fost a sezat a temelia doctrinal a a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, prin studierea cu credincio sie a Cuvntului lui Dumnezeu, iar cnd pionierii nu mai puteau nainta, lui Ellen White i se d adea lumin a care ajuta la explicarea dicult a tilor ntlnite de ei s i deschidea calea pentru continuarea studiului. Viziunile au pus, de asemenea, amprenta aprob arii lui Dumnezeu asupra concluziilor [xxiv] corecte. Astfel, darul profetic a ac tionat pentru a corecta gre selile s i a conrma adev arul. (Vezi Gospel Workers, 302) Pionierii ncep s a publice La scurt timp dup a ultima din aceste cinci conferin te avnd ca subiect Sabatul, care au fost tinute n 1848, s-a xat o alt a ntlnire n c aminul lui Otis Nichols, n Dorchester (lng a Boston), statul Massachusetts. Fra tii studiau s i se rugau n privin ta responsabilit a tii lor de a vesti lumina pe care Domnul o f acuse s a str aluceasc a pe c ararea lor. n timp ce studiau, Ellen White a fost luat a n viziune, iar n aceast a descoperire i s-a ar atat datoria fra tilor de a publica aceast a lumin a. Ea poveste ste aceast a ntmplare n Schi te din via ta mea. Dup a ce am ie sit din viziune, i-am spus so tului meu: Am o solie pentru tine. Trebuie s a ncepi s a tip are sti o mic a publica tie s i s a o trimi ti poporului. La nceput s a e mic a; dar, pe m asur a ce poporul o va citi, ti vor trimite mijloace materiale cu care s a po ti tip ari, s i ea va avea succes de la nceput. De la acest mic nceput, mi-a fost ar atat c a au pornit un fel de ruri de lumin a care au nconjurat cu putere ntreaga lume. 125. Aici era o chemare la ac tiune. Ce putea face James White? El nu avea dect prea pu tin din bunurile acestei lumi. Dar viziunea era o directiv a divin a, iar el a sim tit ndemnul s a fac a pa si nainte prin . A credin ta sa c a, folosindu-se de Biblia sa de 75 de cen ti s i de o care nu mai avea nici una dintre coper concordan ta ti, James White a nceput s a preg ateasc a articolele legate de adev arul Sabatului s i alte subiecte nrudite, care s a e tip arite ntr-un mic ziar. Toate acestea au luat timp, dar, n cele din urm a, el a dus primul exemplar unui tipograf din Middletown, Connecticut, care a fost dispus s a aib a ncredere n el n ce prive ste comanda de tip arire. S-a dat la cules, s-a corectat s paltul s i au fost tip arite o mie de exemplare. James

Prefa ta

xxv

White le-a transportat de la atelierul de tipograe din Middletown la c aminul lui Belden, unde el s i Ellen si g asiser a un ad apost temporar. [xxv] Mica publica tie era de 15 X 23 cm s i con tinea opt pagini. Purta titlul Adev arul prezent. Data era iulie 1849. Micul teanc de foi a fost pus pe du sumea. Apoi fra tii s i surorile s-au strns n jurul lor s i, cu lacrimi n ochi, s-au rugat erbinte lui Dumnezeu s a binecuvnteze mica foaie, acum cnd trebuia s a e difuzat a. Apoi, foile au fost mp aturite, mpachetate s i pe pachet s-a scris adresa, iar James White le-a dus cale de opt mile pn a la ociul po stal din Middletown. A sa a nceput lucrarea de publicare a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea. Au fost trimise patru numere n aceast a manier as i s-au f acut rug aciuni pentru ecare dintre ele nainte ca foile s a e duse la ociul po stal. Au fost primite la scurt a vreme scrisori n care oamenii spuneau cum ncepuser a s a p azeasc a Sabatul n urma citirii foilor. Unele dintre scrisori con tineau bani, iar James White i-a putut pl ati n septembrie tipografului din Middletown suma de 64,50 dolari datora ti pentru cele patru numere. nceputul lui Review and Herald n timp ce James s i Ellen White c al atoreau din loc n loc, stnd cteva luni aici s i cteva luni dincolo, ei au f acut aranjamentele necesare pentru publicarea ctorva numere ale acestui ziar. n cele din urm a, cel de-al unsprezecelea s i ultimul num ar a fost publicat n Paris, statul Maine, n noiembrie 1850. Ellen White a contribuit cu cteva articole la Adev arul prezent. Cele mai multe dintre acestea pot g asite n prima parte din Scrierile timpurii. Vezi 36-54. n Paris, iar fra Tot n noiembrie, s-a tinut o conferin ta tii au cercetat cu aten tie lucrarea de publicare n continu a cre stere. Ei au hot art s a m areasc a volumul publica tiei s i i-au schimbat numele n The Second Advent Review and Sabbath Herald. A fost publicat timp de cteva luni n Paris, Maine, apoi n Saratoga Springs, New York. A fost tip arit din acea zi pn a ast azi ca publica tie a Bisericii [xxvi] Adventi stilor de Ziua a Saptea.

xxvi

Scrieri timpurii

Lucrarea de publicare cre ste n timp ce locuia n Saratoga Springs, James White a f acut aranjamentele necesare, n august 1851, pentru tip arirea primei c ar ti a a experien lui Ellen White, intitulat a O schi ta tei cre stine s i viziunile lui Ellen G. White, acum cuprins a n 11-83 din aceast a lucrare. Cu cele 64 de pagini ale ei, nu era dect o c articic a. <span class="non-egw-preface">n prim avara lui 1852, familia White s-a mutat la Rochester, New York s i s i-au ntemeiat acolo un atelier n care s a poat a tip ari singuri. Fra tii au r aspuns apelului pentru bani cu care urma s a se cumpere o ma sin a de tip arit s i au fost strn si s ase sute de dolari pentru asigurarea echipamentului. Ct de ferici ti au fost credincio sii de atunci cnd publica tiile noastre au putut scoase cu o tipograe p azitoare a Sabatului! Ceva mai bine de trei ani, ei au locuit n Rochester s i au publicat solia acolo. Pe lng a Review and Herald s i Youths Instructor, nceput de James White n 1852, mai publicau din cnd n cnd s i bro suri. A doua c articic aa lui E. White, Supliment la Experien ta cre stin as i viziunile lui Ellen G. White, a fost publicat a n Rochester, n ianuarie 1854. Aceasta se g ase ste acum n <span class="egw-eng" title="EW 85.1">Scrierile timpurii, 85-127</span>. Battle Creek devine centrul de publicare n noiembrie 1855, James, Ellen White s i ajutoarele lor s-au mutat la Battle Creek, Michigan. Tipograa s i celelalte piese de echipament tipograc au fost plasate ntr-o cl adire ridicat a de mai mul ti adventi sti p azitori ai Sabatului, care furnizaser a mijloacele b ane sti cu care s a- si ntemeieze propriul lor atelier tipograc. Pe m asur a ce lucrarea lor se dezvolta n acel or as el, Battle Creek a devenit cartierul general resc al Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea. ns a, lucrarea de publiare a fost men tinut a cu diculate de [xxvii] James White. Studiind istoricul Scrierilor timpurii, ar trebui s a not am c a primii adventi sti p azitori ai Sabatului au avut la nceput o povar a, aceea de a ajunge cu adev arul despre Sabat numai la fra tii lor de dinainte, tovar as i n marea trezire advent a. Cu alte cuvinte, la aceia care fuseser a cu ei n vestirea primei s i celei de-a doua solii ngere sti. Timp

Prefa ta

xxvii

de s apte ani consecutiv dup a 1844, eforturile lor au fost depuse n mare parte pentru adventi stii care nu luaser a nc a pozi tie n favoarea soliei celui de-al treilea nger. Pentru o persoan a care cuno stea mprejur arile respective, acesta este un lucru de n teles. U sa nchis a s i u sa deschis a n eforturile deosebite care au fost depuse pentru proclamarea soliei advente n vara lui 1844, conduc atorii mi sc arii si v azuser a n parabola celor zece fecioare, raportat propria experien ta a n Matei 25. Existase un timp de a steptare urmat de strigarea: Iat a mirele, ie si ti-i n ntmpinare! La acest lucru se f acea n mod obi snuit refe cu expresia strig rin ta atul de la miezul nop tii. n prima sa viziune, aceasta i-a fost ar atat a lui Ellen White ca o lumin a puternic a, a sezat a n urma adventi stilor, acolo unde ncepea c ararea. n parabol a, ei au citit c a aceia care erau gata au intrat cu mirele la nunt a iar u sa a fost nchis a. (Vezi Matei 25, 10). Ei au tras concluzia c a la 22 octombrie 1844 u sa ndur arii a fost nchis a pentru cei care nu au primit solia ce fusese vestit a pe o scar a a sa de larg a. C tiva ani mai trziu, Ellen White a scris despre aceasta: Dup a trecerea timpului cnd Mntuitorul a fost a steptat, ei [credincio sii adventi sti] tot mai credeau c a venirea Sa era aproape. Ei sus tineau c a ajunseser a la o criz a serioas as i c a lucrarea lui Hristos, ca Mijlocitor al omului naintea lui Dumnezeu, ncetase. Socoteau c a c Biblia nva ta a timpul de har al omului avea s a se ncheie cu pu tin nainte de venirea real a a Domnului pe norii cerului. Acest lucru p area evident din acele texte biblice care arat a spre un timp cnd [xxviii] oamenii vor c auta, vor bate s i vor striga la u sa milei, dar ea nu se va mai deschide. Si mai exista o nedumerire cu privire la data la care a steptaser a venirea lui Hristos: dac a aceasta n-ar marca mai degrab a nceputul acestei perioade care urma s a precead a imediat revenirea Sa. Dnd avertizarea c a judecata este aproape, ei sim teau c a lucrarea pentru lume fusese ndeplinit as i se eliberaser a de povara de pe suet pentru mntuirea p ac ato silor n timp ce batjocurile r aut acioase s i hulitoare ale celor nelegiui ti li se p area a o alt a dovad a c a Duhul lui Dumnezeu fusese retras de la aceia care lep adaser a mila Sa. Toate acestea i-au nt arit n credin ta c a harul fusese nchis sau, a sa

xxviii

Scrieri timpurii

cum se exprimau ei atunci, u sa milei se nchisese. The Great Controversy, 429 Apoi Ellen White continu a s a arate cum a nceput s a se fac a : lumin a n aceast a privin ta Dar o dat a cu cercetarea problemei sanctuarului a venit o lumin a mai clar a. Au v azut c a fuseser a corec ti n credin ta c a sfr situl celor 2300 de zile, n anul 1844, marca o criz a important a. Dar n timp ce era adev arat c a u sa n adejdii s i a harului prin care oamenii au avut intrare la Dumnezeu timp de 18 secole se nchisese, a fost deschis ao , iar iertarea p alt a u sa acatelor a fost oferit a oamenilor prin mijlocirea lui Hristos n Locul Preasfnt. O parte a slujirii Sale se ncheiase deschis numai pentru a face loc alteia. Mai era nc a o u sa a c atre Sanctuarul ceresc unde Hristos slujea n favoarea p ac atosului. Acum au n teles aplicarea acelor cuvinte ale Mntuitorului din Apocalipsa, adresate bisericii chiar pentru vremea aceea: Iat a ce zice Cel Sfnt, cel Adev arat, Cel ce tine cheia lui David, Cel ce deschide, s i nimeni nu va nchide, Cel ce nchide s i nimeni nu va deschis [xxix] deschide: Stiu faptele tale: iat a ti-am pus nainte o u sa a, pe care nimeni n-o poate nchide. (Apocalipsa 3, 7.8) n marea lucrare de Aceia care l urmeaz a pe Isus prin credin ta isp as ire sunt cei care primesc binefacerile mijlocirii Sale n favoarea lor, n timp ce aceia care leap ad a lumina care scoate n eviden ta aceast a lucrare de slujire nu sunt ajuta ti prin ea. Ibid., 429, 430 Cele dou a c ai de ie sire din ncurc atur a Ellen White explic a apoi cum s-au raportat cele dou a grupuri de adventi sti la experien ta dezam agirii din 22 octombrie 1844: Dup a trecerea timpului din toamna anului 1844, a urmat o perioad a de mare ncercare pentru aceia care nc a p astrau credin ta advent a. Singura lor mngiere, n ce prive ste asigurarea c a pozi tia lor era corect a, era lumina care le ndrepta mintea c atre Sanctuarul de sus. Unii au renun tat la credin ta lor n socotirea perioadelor profetice pe care o f acuser a nainte s i au atribuit agen tilor omene sti sau lui a Duhului Sfnt care nso Satana puternica inuen ta tise mi scarea advent a. O alt a categorie sus tinea cu t arie c a Domnul i condusese n experien ta lor de pn a atunci; s i pentru c a au a steptat, au vegheat s i s-au rugat s a cunoasc a voia lui Dumnezeu, au v azut c a Marele lor

Prefa ta

xxix

, Preot intrase ntr-o alt a lucrare de slujire s i, urmndu-L prin credin ta au fost condu si s a n teleag as i lucrarea de ncheiere pe care urma s a o fac a biserica. Ei aveau o n telegere mai clar a a primei s i a celei de-a doua solii ngere sti s i erau preg ati ti s a primeasc as i s a dea lumii solemna avertizare a ngerului al treilea din Apocalipsa 14. Ibid., 431, 432 n aceast a lucrare, la 42-45, apar anumite referiri cu privire la u sa deschis a s i u sa nchis a. Aceste expresii sunt n telese corect [xxx] numai n lumina experien tei primilor no stri credincio si. Nu mult dup a Dezam agire, pionierii au v azut c a, n timp ce existau unii care prin respingerea hot art a a luminii si nchiseser a u sa mntuirii, erau mul ti care nu auziser a solia s i care, prin urmare, nu avuseser a cum s-o resping a, iar ace stia puteau s a se bucure de ceea ce era pus la dispozi tie pentru mntuirea omului. Dup a 1850, . Si aceste puncte au ie sit cu claritate n eviden ta atunci s-au deschis u si pentru prezentarea soliei celor trei ngeri. Prejudec a tile se stingeau. Ellen White, privind napoi c atre experien ta care a urmat Dezam agirii, a scris: Era un lucru aproape imposibil acela de a ob tine acces la cei necredincio si. Dezam agirea din 1844 derutase mintea multora s i ace stia nici nu voiau s a asculte vreun fel de explica tie privind acea chestiune. The Review and Herald, 20 noiembrie 1883. n 1851 ns a, James White a putut s a raporteze: Acum u sa este dechis a aproape peste tot pentru prezentare adev arului, s i mul ti sunt preg ati ti s a citeasc a publica tiille pentru cercetarea c arora mai nainte nu aveau nici o tragere de inim a. The Review and Herald, 19 August 1895. Chemarea pentru organizarea a Bisericii ns a o dat a cu aceste noi ocazii s i cu num arul mai mare de oameni care acceptau solia, n mijlocul lor au ap arut cteva elemente care provocau nen telegere. Dac a acestea nu ar fost tinute n fru, lucrarea ar fost mult v at amat a. Vedem ns a din nou aici providen ta lui Dumnezeu n c al auzirea poporului S au, c aci n 24 decembrie 1850, ntr-o viziune dat a lui Ellen White, ea ne spune: Am v azut ct de mare s i sfnt este Dumnezeu. ngerul a spus: Mergi cu b agare de seam a naintea Lui, c aci El este nespus de

xxx

Scrieri timpurii

n al tat s i poalele mantiei Sale umplu templul. Am v azut c a totul n ceruri era n perfect a ordine. ngerul a spus: Prive ste, Hristos este Capul, ac tiona ti n ordine. Tot ce face ti s a aib a un sens. ngerul [xxxi] a spus: Prive ste s i vezi ct de des avr sit a, ct de frumoas a este ordinea din ceruri. Urmeaz-o . Ellen G. White Manuscris 11, 1850. A trecut timp pentru a-i conduce pe credincio si, n general, s a aprecieze nevoile s i valoarea ordinii evanghelice. Experien tele lor din trecut n bisericile protestante, de care se desp ar tiser a, i-au f acut s a e pruden ti. n afara acelor locuri n care nevoia practic a era evident a, teama de a invita formalitatea n mijlocul lor i-a f acut pe credincio si s a nu intre n organiza tia bisericii. Abia la zece ani dup a viziunea din 1850 au fost n sfr sit stabilite planuri de organizare fundamental mai mature. F ar a ndoial a, un factor de o importan ta a n fructicarea eforturilor a fost un capitol cuprinz ator intitulat Ordine n misiunea evanghelic a, publicat n Supliment la Experien ta cre stin as i viziunile lui Ellen G. White. El apare n aceast a lucrare la paginile 97-104. n 1860, n leg atur a direct a cu organizarea lucr arii de publicare, a fost ales un nume. Unii au fost de p arerea c a Biserica lui Dumnezeu ar potrivit, dar prevala sentimentul c a numele ar trebui s a turile distincte ale bisericii. Ei au adoptat adventist reecte nv a ta de ziua a s aptea ca nume al lor. n anul urm ator, unele grupe de credincio si s-au organizat n comunit a ti, iar bisericile din Michigan au a statului respectiv. La scurt timp au existat mai format o Conferin ta multe conferin te ale statelor corespunz atoare. Apoi, n mai 1863, a fost organizat a Conferin ta General a a adventi stilor de ziua a s aptea. Aceasta ne duce, ca timp, la cinci ani dincolo de momentul apari tiei Scrierilor timpurii. Viziunea privind Marea Lupt a Am amintit de mutarea lucr arii de publicare de la Rochester, New York, la Battle Creek, Michigan, n noiembrie 1855; James s i Ellen White s i-au stabilit c aminul n Battle Creek s i, dup a ce [xxxii] lucrarea a fost bine zidit a acolo, au putut s a si continue c al atoriile n cmpul misionar. Pe fondul unei vizite n statul Ohio, n februarie s i martie 1858, viziunea important a a Marii Lupte i-a fost dat a lui

Prefa ta

xxxi

Ellen White la s coala public a din Lovetts Grove. Raportul acestei viziuni care a durat dou a ore se g ase ste n Schi te din via ta mea, 161, 162. n septembrie 1858, s-au publicat Darurile spirituale, 1: Marea lupt a dintre Hristos s i ngerii S ai s i Satana s i ngerii lui. Aceast a carte mic a, de 219 pagini, constituie cea de-a treia s i ultima parte a Scrierilor timpurii. Scrierile de mic a ntindere ai primilor cincisprezece ani ai lucr arii lui Ellen White aveau s a e urmate de multe c ar ti mai mari, care tratau numeroase subiecte vitale pentru cei care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i au credin ta lui Isus Hristos. Cu toate acestea, primele scrieri vor avea un loc special n inima tuturor adventi stilor de ziua as aptea. Administratorii patrimoniului Ellen G. White Washington D.C. Martie 1963

xxxii

Scrieri timpurii

Experien te s i viziuni

La cererea unor prieteni dragi, am consim tit s a ofer o descriere sumar a a experien tei s i viziunilor mele, n speran ta c a aceasta i va ncuraja s i nt ari pe copiii umili s i credincio si ai Domnului. La vrsta de unsprezece ani, am fost convertit a, iar cnd am mplinit doisprezece ani, m-am botezat s i m-am al aturat Bisericii Metodiste [Doamna White s-a n ascut la Gorham, statul Maine, pe 26 noiembrie, 1827 (n. ed.).]. La treisprezece ani, l-am auzit pe William Miller tinndu- si cea de-a doua serie de prelegeri n Portland, Maine. Am sim tit atunci c a nu sunt sfnt a, c a nu sunt gata s a l v ad pe Isus. Iar cnd s-a f acut invita tia ca membrii bisericii s i p ac ato sii s a vin a pentru rug n fa ta aciuni, am folosit prima ocazie, pentru c as tiam c a pentru mine trebuie s a se fac a o mare lucrare pentru a deveni potrivit a pentru cer. Suetul meu nseta dup a mntuire deplin as i f ar a plat a, dar nu s tiam cum s-o dobndesc. n 1842, participam cu regularitate la ntlnirile legate de cea dea doua venire, n Portland, Maine, s i credeam pe deplin c a Domnul avea s a vin a. Fl amnzeam s i nsetam dup a mntuire, dup a o conformare des avr sit a cu voia lui Dumnezeu. M a luptam zi s i noapte pentru a ob tine acea comoar a nepre tuit a, pe care nu o puteau cump ara toate bog a tiile p amntului. n timp ce eram aplecat a naintea lui Dumnezeu n rug aciune pentru a primi binecuvntarea Sa, mi-a fost prezentat a datoria de a merge s i de a m a ruga ntr-un cadru public, la o ntlnire de rug aciune. Nu m a rugasem niciodat a cu voce tare la o adunare s i m a eschivam de la aceast a datorie, temndu-m a c a, dac a a s ncercat s a m a rog, m-a s ncurcat. De ecare dat a cnd mergeam naintea Domnului n rug aciune tainic a, aceast a datorie nemplinit a mi venea n minte, pn a cnd am ncetat s a m a mai rog

34

Scrieri timpurii

s i m-am cufundat ntr-o stare melancolic as i, n nal, ntr-o disperare [12] f ar a margini. n aceast a stare de spirit am r amas timp de trei s apt amni, f ar a ca m acar o raz a de lumin a s a str apung a norii gro si ai ntunericului ce m a nconjura. Am avut atunci dou a vise care mi-au adus o raz a slab a aici se g de lumin as i n adejde [Visele la care se face referin ta asesc la paginile 78-81 (n. ed.).]. Dup a aceasta, mi-am deschis suetul naintea mamei mele, care era o femeie consacrat a. Ea mi-a spus c a nu sunt pierdut as i m-a sf atuit s a merg s i s a-l vizitez pe fratele Stockman, care predica atunci poporului advent din Portland. Aveam mare ncredere n el, pentru c a era un slujitor devotat s i iubit al lui Hristos. . M-am ntors Cuvintele sale m-au impresionat s i mi-au dat speran ta acas as i am mers din nou naintea Domnului, promi tndu-i c a voi face s i voi suporta orice, dac a a s putea avea parte de aprobarea lui Isus. naintea mea a fost pus a aceea si datorie. Urma s a e o ntlnire de rug aciune n seara aceea, la care am participat, iar cnd ceilal ti au ngenuncheat pentru a se ruga, m-am plecat mpreun a cu ei, tremurnd, s i, dup a ce s-au rugat dou a sau trei persoane, nainte de a-mi da bine seama, mi-am deschis gura n rug aciune, iar f ag aduin tele lui Dumnezeu mi-au p arut asemenea unor multe nestemate care urmau s a e primite numai prin faptul c a le ceream. n timp ce m a rugam, povara s i agonia sueteasc a pe care le sim tisem de atta vreme sau ndep artat de la mine, iar binecuvntarea lui Dumnezeu a venit asupra mea ca o rou a delicat a. I-am dat slav a lui Dumnezeu pentru ceea ce am sim tit, dar tnjeam dup a mai mult de-att. Nu puteam mul tumit a pn a nu eram nc arcat a de toat a plin atatea lui Dumnezeu. O iubire inexprimabil a pentru Isus mi-a umplut suetul. Valuri dup a valuri de slav a se pr av aleau peste mine, pn a cnd trupul meu a r amas nemi scat. Nu mai aveam interes pentru nimic altceva n afar a de Isus s i slava Sa s i nu eram con stient a de nimic ce se ntmpla n jurul meu. Am r amas n aceast a stare trupeasc as i mintal a un timp ndelungat, iar cnd mi-am dat seama ce era n jurul meu, totul p area schimbat. Toate lucrurile p areau noi s i pline de slav a, ca s i cum I-ar zmbit lui Dumnezeu s i I-ar adus laud a. Am fost atunci dispus a [13] s a-L m arturisesc pe Isus pretutindeni. Nici un nor ntunecat nu mi-a umbrit mintea timp de s ase luni de zile. Suetul meu sorbea zilnic din apele bogate ale mntuirii. M-am gndit c a aceia care l iubesc

Experien te s i viziuni

35

pe Isus vor iubi s i venirea Sa, a sa c a m-am dus la grupa de studiu biblic s i le-am spus ce f acuse Isus pentru mine s i de ce plin atate m a bucuram prin credin ta c a Domnul avea s a vin a. Conduc atorul clasei m-a ntrerupt, zicnd prin metodism; dar nu puteam s a dau slav a metodismului, cnd Hristos s i n adejdea apropiatei Sale veniri m a eliberaser a. Majoritatea celor din familia tat alui meu credeau pe deplin n turi revenirea lui Hristos, s i din pricina m arturisirii acestei nv a ta pline de m are tie s apte dintre noi au fost exclu si n acela si timp din Biserica Metodist a. n acest timp, erau extrem de pre tioase pentru noi cuvintele profetului: Asculta ti Cuvntul Domnului, voi, care v a teme ti de Cuvntul Lui. Iat a ce zic fra tii vo stri, care v a ur asc s i v a izgonesc din pricina Numelui Meu: s a-Si arate Domnul slava, ca s a v a vedem bucuria! Dar ei vor r amne de ru sine. Isaia 66, 5 Din acel moment, pn a n decembrie 1844, bucuriile mele, ncerc arile s i dezam agirile mele au fost acelea si cu ale dragilor mei prieteni adventi sti din jurul meu. n acel timp, i-am f acut o vizit a uneia dintre surorile noastre adventiste, iar diminea ta ne-am plecat n jurul altarului familial. Nu era o ocazie de un entuziasm deosebit , toate femei. n timp ce m s i nu erau dect cinci dintre noi de fa ta a rugam, puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea a sa cum nu mai sim tisem vreodat a. Am fost luat a ntr-o viziune a slavei lui Dumnezeu s i p area c a m a nal t mai sus s i tot mai sus de la p amnt s i mi era nf a ti sat ceva care sem ana cu c al atoriile poporului advent c atre cetatea sfnt a, dup a cum voi povesti n rndurile de mai jos.

Prima mea viziune


[Aceast a viziune a fost dat a curnd dup a marea Dezam agire advent a din 1844 s i relatarea ei a fost publicat a pentru prima dat a n 1846. Numai cteva din evenimentele viitoare au fost v azute la acea dat a. Viziuni ulterioare au cuprins mai multe detalii.] [14] ntruct Dumnezeu mi-a ar atat c al atoriile poporului advent c atre cetatea sfnt as i r asplata bogat a ce urmeaz a s a e dat a celor care a steapt a ntoarcerea Domnului lor de la nunt a, ar putea datoria mea s a le schi tez ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu. Sn tii cei dragi au de trecut prin multe ncerc ari. Dar ntrist arile noastre u soare, care nu sunt dect de-o clip a, lucreaz a pentru noi tot mai mult o greutate ve snic a de slav a n vreme ce ne uit am nu la lucrurile care se v ad, c aci lucrurile care se v ad sunt trec atoare, pe cnd lucrurile care nu se v ad sunt ve snice. Am ncercat s a aduc napoi un raport bun s i c tiva struguri din Canaanul ceresc, pentru care mul ti m-ar omor cu pietre, a sa cum toat a adunarea ndemna la uciderea cu pietre a lui Caleb s i Iosua pentru raportul pe care-l aduseser a. (Numeri 14, 10). Dar declar naintea voastr a, fra ti s i surori n Domnul, c a este o tar a foarte bun a, minunat a, s i putem s a ne suim s i s a punem mna pe ea. n timp ce m a rugam la altarul familial, Duhul Sfnt a venit asupra mea s i p area c a m a nal t din ce n ce mai sus, mult deasupra acestei lumi ntunecate. M-am ntors s a m a uit dup a poporul advent n lume, dar nu i-am putut g asi, cnd un glas mi-a spus: Prive ste din nou s i uit a-te pu tin mai sus. Apoi, mi-am ridicat privirile s i am v azut o c arare dreapt as i ngust a care se n al ta deasupra lumii. Poporul advent c al atorea pe aceast a c arare c atre cetatea care se aa la cel alalt cap at al drumului. Ei au avut o lumin a puternic a, pus a la nceputul c ar arii, n spatele lor, despre care un nger mi-a spus c a este strig atul de la miezul nop tii. Aceast a lumin a str alucea pe toat a c ararea s i i ajuta s a vad a pe unde merg, ca s a nu se poticneasc a. Dac a si tineau ochii xa ti asupra lui Isus, care era exact n fa ta 36

Prima mea viziune

37

. Curnd ns lor, c al auzindu-i c atre cetate, erau n siguran ta a, unii au obosit s i au spus c a cetatea era departe s i c a se a steptaser a ca la acea dat a s a intrat deja n ea. Apoi, Isus i ncuraja ridicnd [15] bra tul S au glorios drept, iar de la acest bra t a ie sit o lumin a care a cuprins grupul advent s i ei au strigat Aleluia! Al tii au t ag aduit lumina din spatele lor s cu nechibzuin ta i au zis c a nu Dumnezeu i condusese pn a acolo. Lumina din spatele lor s-a stins, l asndule picioarele ntr-un ntuneric des avr sit, iar ei s-au poticnit s i au pierdut din vedere tinta s i pe Isus, c aznd de pe c arare n lumea rea s i ntunecat a de dedesubt. La scurt a vreme [Vezi s i Apendicele (n. ed.).], am auzit vocea lui Dumnezeu, asemenea unor ape multe, care , 144 ne-a spus ziua s i ceasul venirii lui Isus. Sn tii care erau n via ta 000 la num ar, au cunoscut s i au deslu sit glasul, dar cei r ai au crezut c a este un tunet s i un cutremur. Cnd Dumnezeu a rostit timpul, a turnat asupra noastr a Duhul Sfnt, iar fe tele noastre s-au luminat s i au nceput s a str aluceasc a de slava lui Dumnezeu, precum fa ta lui Moise cnd a cobort de pe Muntele Sinai. Cei 144 000 erau to ti sigila ti s i perfect uni ti. Pe frun tile lor scria: Dumnezeu, Noul Ierusalim, s i mai era o stea str alucitoare n care era scris Numele cel nou al lui Isus. V aznd starea noastr a fericit a, ca s sfnt a, cei r ai s-au umplut de mnie s i s-au repezit cu violen ta a pun a mna pe noi pentru a ne arunca n nchisori; dar noi am ntins mna n Numele Domnului s i ei au c azut neajutora ti la p amnt. Apoi, s-a v azut c a sinagoga lui Satana s tia c a Dumnezeu ne iubea pe noi cei care ne puteam sp ala unul altuia picioarele s i i salutam pe fra ti cu o s arutare sfnt a, s i ei s-au nchinat la picioarele noastre. La scurt timp, privirile ne-au fost atrase c atre r as arit, c aci se ivise un mic nor negru, cam de o jum atate de palm a, pe care to ti l s tiam ca ind semnul Fiului omului. Ne aam to ti ntr-o t acere solemn a, cu ochii tint a la norul care se apropia s i devenea mai str alucitor, din ce n ce mai sl avit, pn a cnd a ajuns un nor mare, alb. Partea de jos a acestuia p area ca de foc; deasupra norului era un curcubeu, n timp ce n jurul lui erau zece mii de ngeri, care intonau cel [16] mai pl acut cntec; pe acest nor st atea Fiul omului. P arul S au era alb s i ondulat s i I se cobora pe umeri; pe capul S au erau multe cununi. Picioarele i p areau ca de foc. n mna Sa dreapt a era o de argint. Ochii S secer a ascu tit a, n cea stng a, o trmbi ta ai, ca ni ste ac ari, i cercetau nencetat pe copiii Lui. Apoi toate fe tele

38

Scrieri timpurii

s-au ng albenit, iar ale celor pe care Dumnezeu i respinsese s-au nnegrit. Atunci am strigat cu to tii: Cine va putea sta n picioare? Este haina mea nep atat a? Si ngerii au ncetat s a cnte s i a urmat un timp de t acere nsp aimnt atoare, dup a care Isus a vorbit: Cei care au mini curate s i inimi nentinate vor putea sta n picioare; harul Meu v a este de ajuns. La auzirea acestor cuvinte, fe tele noastre s-au luminat s i bucuria a inundat ecare inim a. Si ngerii au urcat un ton s i au cntat din nou, n timp ce norul se apropia s i mai mult de p amnt. Apoi trmbi ta de argint a sunat, n timp ce El cobora pe acel nor, nv aluit n limbi de foc. A privit asupra mormintelor sn tilor adormi ti, Si-a ridicat ochii s i minile c atre cer s i a strigat: Trezi ti rna p v a! Trezi ti-v a! Trezi ti-v a, voi care dormi ti n ta amntului, s i ridica ti-v a. Apoi a fost un cutremur puternic. Mormintele s-au deschis s i cei mor ti au ie sit mbr aca ti n nemurire. Cei 144 000 au strigat Aleluia! cnd s i-au recunoscut prietenii care fuseser a smul si dintre ei prin moarte, s i n acela si moment am fost preschimba ti s i lua ti al aturi de ei pentru a-L ntmpina pe Domnul n v azduh. Am intrat mpreun a n nor s i am urcat timp de s apte zile pn a la marea de cristal, cnd Isus ne-a adus cununile s i ni le-a pus pe frunte cu mna Sa dreapt a. Ne-a dat harpe de aur s i frunzele de palmier ale biruin tei. Aici, pe marea de cristal, cei 144 000 st ateau n picioare ntr-un careu perfect. Unii dintre ei aveau ni ste cununi foarte str alucitoare, al tii nu att de luminoase. Unele cununi se vedeau nc arcate de stele, n timp ce altele nu aveau dect cteva. [17] To ti erau mul tumi ti de cununile lor. Si erau cu to tii nve smnta ti ntr-un mantou alb str alucitor, care i acoperea de la t alpi pn a la umeri. ngerii erau de jur mprejurul nostru n timp ce mergeam pe marea de cristal c atre por tile cet a tii. Isus Si-a ridicat bra tul puternic s i sl avit, a apucat poarta de m arg aritar, a mi scat-o n balamalele ei str alucitoare, deschiznd-o s i ne-a spus: Voi v-a ti sp alat hainele n sngele Meu, a ti stat fermi de partea adev arului Meu, intra ti. Am intrat cu to tii s i am sim tit c a aveam tot dreptul s a m n cetate. Acolo am v azut pomul vie tii s i scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Din scaunul de domnie curge un izvor cu ap a curat a, iar pomul vie tii se aa pe ambele maluri ale rului. Pe un mal al rului era un trunchi al pomului, iar pe cel alalt mal un alt trunchi, amndou a ind dintr-un aur curat, transparent. La nceput, am crezut c a v ad

Prima mea viziune

39

doi pomi. M-am uitat din nou s i am v azut c a se uneau la vrf ntr-un singur pom. A sa era pomul vie tii, pe ecare mal al rului vie tii. Ramurile lui erau plecate c atre locul n care st ateam noi, iar fructele erau minunate; p areau de aur amestecat cu argint. Am mers cu to tii sub pom s i am stat jos pentru a contempla slava acelui loc, cnd fra tii Fitch s i Stockman [Vezi Apendicele (n. ed.).], care predicaser a Evanghelia mp ar a tiei s i pe care Dumnezeu i pusese n mormnt pentru a-i mntui, au venit la noi s i ne-au ntrebat ce se mai ntmplase n timp ce ei dormeau. Am ncercat s a ne amintim cele mai mari ncerc ari ale noastre, dar ele p areau att de m arunte n compara tie cu slava nespus de mare, etern a, care ne nconjura, nct nu am putut s a le rostim s i am strigat cu to tii Aleluia, cerul este destul de ieftin! s i ne-am atins harpele minunate, f acnd s a r asune bol tile cere sti. Cu Isus n frunte, am cobort cu to tii din cetate napoi pe acest p amnt, pe un munte mare s i maiestuos, care nu L-a putut sus tine pe Isus s i s-a sf armat n dou a, transformndu-se ntr-un cmp minunat. Apoi, am privit n sus s i am v azut cetatea cea mare, care avea do- [18] u asprezece temelii s i dou asprezece por ti, cte trei pe ecare latur a, s i un nger la ecare poart a. Am strigat cu to tii: Cetatea, cetatea cea mare coboar a, coboar a de la Dumnezeu din cer s i ea a venit s i s-a a sezat pe locul n care st ateam noi. Apoi am nceput s a privim lucrurile minunate din afara cet a tii. Am v azut acolo case des avr sit de frumoase care aveau sclipirea argintului, ind sprijinite de patru stlpi mpodobi ti cu m arg aritare, ncnt atoare la privit. Acestea ur de mau s a e locuite de c atre sn ti. n ecare dintre ele era o poli ta aur. I-am v azut pe mul ti sn ti intrnd n case, sco tndu- si cununile , ie str alucitoare s i a sezndu-le pe poli ta sind apoi n cmpul de lng a case pentru a lucra p amntul; nu a sa cum suntem nevoi ti s a lucr am aici; nu, nu. O lumin a str alucitoare se vedea n jurul capetelor lor s i ei strigau nencetat s i d adeau slav a lui Dumnezeu. Am v azut un alt cmp plin de tot felul de ori s i, culegndu-le, am strigat: Nu se vor oli niciodat a. Al aturi am v azut un cmp cu o iarb a nalt a, splendid a la privit; era de un verde crud s i avea reexii argintii s i aurii, a sa cum se unduia cu mndrie spre slava Regelui Isus. Apoi am intrat ntr-un cmp plin de tot felul de animale leul, mielul, leopardul s i lupul stnd toate mpreun a, n perfect a armonie. Am trecut printre ele s i acestea ne-au urmat pa snice. Am intrat ntr-o

40

Scrieri timpurii

p adure care nu era ca p adurile ntunecoase pe care le avem aici; nu, nu; ci luminat as i plin a de str alucire n orice loc; ramurile copacilor se leg anau ncoace s i ncolo s i noi to ti am strigat: Vom locui n n locuri s siguran ta albatice s i vom dormi n p aduri. Am trecut prin p aduri, c aci ne ndreptam c atre Muntele Sionului. n timp ce c al atoream, am ntlnit un grup de persoane care contemplau lucrurile minunate ale acelor locuri. Am observat ceva [19] ro su, ca o margine a ve smintelor lor; cununile lor erau str alucitoare; mbr ac amintea le era de un alb curat. n timp ce-i salutam, L-am ntrebat pe Isus cine erau. Mi-a r aspuns c a erau martirii care fuseser a uci si din pricina Lui. mpreun a cu ei era un foarte mare num ar de copila si; s i ei aveau un tiv ro su la ve smintele lor. Muntele Sion se aa chiar naintea noastr as i pe el era un templu str alucitor, n jurul acestuia ind al ti s apte mun ti pe care cre steau trandari s i crini. Si i-am v azut pe micu ti urcnd sau, dac a voiau, folosindu- si aripile mici s i zburnd c atre vrfurile mun tilor s i culegnd orile care nu se oleau niciodat a. Erau tot felul de copaci n jurul templului pentru a nfrumuse ta locul: cimi sirul, pinul, bradul, m aslinul, mirtul, rodiul s i smochinul, aplecat sub greutatea smochinelor sale coapte toate acestea f aceau ca locurile s a e peste m asur a de atr ag atoare. Iar cnd eram pe punctul s a intr am n templul cel sfnt, Isus Si-a ridicat minunatu-I glas s i a spus numai cei 144 000 intr a n acest loc, iar noi am strigat Aleluia. Acest templu era sprijinit de s apte stlpi, to ti dintr-un aur transparent, mpodobi ti cu pietre pre tioase. Nu pot s a descriu lucrurile minunate pe care le-am v azut acolo. Ah, dac a a s putea vorbi limba Canaanului, abia atunci a s putea s a descriu ntr-o mic a m asur a slava acelei lumi mai bune. Am v azut acolo table de piatr a pe care erau gravate numele celor 144 000 cu litere de aur. Dup a ce am privit slava templului, am ie sit s i Isus ne-a l asat acolo s i a mers la cetate. Dup a pu tin timp, i-am auzit din nou glasul minunat care spunea: Veni ti poporul Meu, voi a ti ie sit din necazul cel mare s i a ti f acut voia Mea; a ti suferit pentru Mine; veni ti la cin a, c aci M a voi ncinge s i v a voi sluji. Noi am strigat Aleluia! Slav a! s i am intrat n cetate. Si am v azut o mas a de argint curat; era lung a de mai mul ti kilometri s i, cu toate acestea, ochii no stri o puteau vedea pe toat a. Am v azut roadele pomului vie tii, mana, migdalele, smochinele, rodiile, strugurii s i multe alte feluri de fructe. L-am rugat pe Isus s a-mi permit a

Prima mea viziune

41

s a m annc din fructe. El a spus: Nu acum. Cei care m annc a din ri nu se mai ntorc pe p fructele acestei ta amnt. ns a dup a pu tin a [20] vreme, dac a vei credincioas a, vei putea s a m annci s i din pomul vie tii, s i s a bei ap a din rul vie tii. Si a mai spus: Trebuie s a te ntorci pe p amnt s i s a le spui s i altora ce ti-am descoperit. Apoi un nger m-a purtat cu delicate te napoi n aceast a lume ntunecat a. Uneori, cred c a nu mai pot sta aici; toate lucrurile p amntului arat a att de sumbru. M a simt foarte singur a aici, c aci am v azut o tar a mai bun a. Ah, dac a a s avea aripi ca un porumbel, a s zbura atunci de aici s i mi-a s g asi lini stea! ***** Dup a ce am ie sit din viziune, totul p area schimbat; o atmosfer a mohort a nv aluia toate lucrurile la care priveam. O, ct de ntunecat a p area aceast a lume! Am plns cnd m-am trezit aici s i mi-a fost teribil de dor de acas a. V azusem o lume mai bun a, iar rentoarcerea mi r apise orice bucurie. Am relatat viziunea micului nostru grup din Portland care au crezut apoi pe deplin ca ind de la Dumnezeu. Acea vreme a fost plin a de putere. Solemnitatea ve sniciei ne cuprinsese pe to ti. La aproape o s apt amn a dup a aceasta, Domnul mi-a dat o alt a viziune s i mi-a ar atat ncerc arile prin care trebuie s a trec s i c a trebuie s a merg s i s a spun s i altora ceea ce mi descoperise s i, de asemenea, c a voi ntmpina mult a mpotrivire s i voi avea o mare sueteasc suferin ta a mergnd la ace stia. Dar ngerul a spus: Harul lui Dumnezeu ti este de ajuns; El te va sprijini. Dup a ce am ie sit din viziune, am fost foarte tulburat a. S an atatea mea era foarte proast as i nu aveam dect s aptesprezece ani. Stiam c a mul ti c azuser a prin n al tare de sine s i mai s tiam c a, dac a, n vreun fel anume, m-a s n al tat, Dumnezeu avea s a m a p ar aseasc as i a s fost pierdut cu siguran ta a. M-am dus naintea Domnului n rug aciune s i L-am rugat s a pun a povara aceasta asupra altcuiva. Sim team c a nu pot s-o duc. Am stat cu fa ta la p amnt mult a vreme s i toat a lumina pe care am putut-o primi a fost: F a cunoscut s i altora ceea ce ti-am [21] descoperit. n urm atoarea mea viziune, L-am rugat cu sinceritate pe Domnul ca, dac a trebuie s a m a duc s i s a relatez ceea ce mi ar atase, s a m a p azeasc a de n al tare de sine. Atunci mi-a ar atat c a rug aciunea mi

42

Scrieri timpurii

fusese ascultat as i c a, dac a m-a s aa n primejdia de n al tare a eului, mna Sa va asupra mea s i voi afectat a de boal a. ngerul a spus: Dac a vei transmite cu credincio sie soliile s i vei suferi pn a la sfr sit, vei mnca din fructele pomului vie tii s i vei bea din apa rului vie tii. Dup a scurt timp, s-a spus peste tot c a viziunile erau rezultatul mesmerismului [Vezi Apendicele (n. ed.).] s i mul ti adventi sti au fost gata s a cread as i s a transmit a mai departe aceste p areri. Un doctor, care era un faimos hipnotizator, mi-a spus c a viziunile mele erau mesmerism, c a eram o persoan a u sor de inuen tat s i c a el poate s a m a hipnotizeze s i s a-mi dea o viziune. I-am spus c a Domnul mi-a ar atat n viziune c a mesmerismul era de la diavol, din Fntna Adncului, s i c a aceast a practic a avea s a mearg a n curnd acolo, mpreun a cu to ti cei care continuau s a o foloseasc a. I-am dat apoi voie s a m a hipnotizeze, dac a putea. A ncercat timp de mai bine de jum atate de ceas, recurgnd la diferite procedee, s i apoi a renun tat. Prin credin ta n Dumnezeu, am putut s a rezist inuen tei sale a sa c a nu am fost afectat a deloc. Dac a aveam o viziune n adunare, mul ti spuneau c a era un entuziasm neresc s i c a cineva m a hipnotizase. Atunci m a duceam singur a n p adure, unde nu m a putea vedea nici un ochi s i nu m a putea auzi nici o ureche n afar a de Dumnezeu, s i m a rugam Lui, iar El mi d adea uneori o viziune acolo. M a bucuram atunci s i le spuneam ce mi descoperise Dumnezeu n singur atate, acolo unde nici un muritor nu m a putea inuen ta. Dar unii mi-au spus c a mam hipnotizat singur a. Ah, m-am gndit eu, la aceasta s-a ajuns, ca aceia care merg cu sinceritate la Dumnezeu, n singur atate, pentru a-I cere mplinirea f ag aduin telor Sale s i pentru a-I cere mntuirea, s a e acuza ti c a s-au aat sub inuen ta murdar a a mesmerismului, care aduce blestem asupra suetului? i cerem noi bunului inuen ta [22] nostru Tat a ceresc pine , aceasta numai pentru a primi de la El o piatr a sau un scorpion? Aceste lucruri mi-au r anit duhul s i mi-au sf siat suetul, aducndu-m a aproape la disperare, n timp ce mul ti doreau s a m a fac a s a cred c a nu exista nici un Duh Sfnt s i c a toate experien tele prin care trecuser a oameni sn ti ai lui Dumnezeu nu erau dect mesmerism sau am agiri de-ale lui Satana. n acest timp, era un curent de fanatism n Maine. Unii se ab tineau complet de la munc as i i excludeau pe to ti aceia care nu voiau s a primeasc a p arerile lor legate de acest punct s i alte lucruri

Prima mea viziune

43

pe care ei le sus tineau ca ind ndatoriri religioase. Dumnezeu mi-a descoperit n viziune aceste erori s i m-a trimis la copiii S ai gre si ti pentru a le dezv alui; dar mul ti dintre ei au respins cu totul solia s i m-au acuzat de conformare la standardele lumii. Pe de alt a parte, adventi stii nominali m-au acuzat de fanatism s i s-a spus n mod fals, s i unii au f acut-o cu r autate, c a sunt conduc atoarea fanatismului, pe care, de fapt, f aceam eforturi s a-l corijez. Au fost xate n mod repetat date pentru venirea Domnului s i au fost impuse fra tilor; dar Domnul mi-a ar atat c a acestea aveau s a treac a toate, pentru c a timpul de strmtorare trebuie s a vin a naintea ntoarcerii lui Hristos s i c a ecare dat a care era xat as i trecea nemplinit a nu f acea dect s a sl abeasc a credin ta poporului lui Dumnezeu. Pentru aceasta am fost acuzat a c a sunt robul cel r au, care spune n inima lui: Domnul meu ntrzie s a vin a. Toate aceste lucruri au ap asat greu asupra spiritului meu s i, n confuzia creat a, eram uneori ispitit a s a m a ndoiesc de propria-mi . ntr-o diminea , cnd m experien ta ta a rugam cu familia, puterea lui Dumnezeu a nceput s a vin a asupra mea s i mi-a trecut prin minte gndul c a aceasta era mesmerism s i m-am mpotrivit. Am r amas ndat a f ar a grai, s i cteva clipe nu am fost con stient a de nimic din tot ce se ntmpla n jurul meu. Mi-am v azut apoi p acatul, acela c a m a ndoisem de puterea lui Dumnezeu, s i c a pentru aceasta r am asesem mut a, s i de asemenea, c a limba avea s a-mi e dezlegat a n mai pu tin , pe de dou azeci s i patru de ore. naintea mea a fost tinut a o plan sa care erau scrise cu litere de aur capitolele s i versetele a cincizeci [23] de texte biblice [Aceste texte sunt date la ncheierea capitolului de (n. ed.).]. Dup fa ta a ce am ie sit din viziune, am f acut semn c a vreau pl acu ta de scris s i am scris pe ea c a sunt mut a, ce v azusem s i c a la doream Biblia cea mare. Am luat Biblia s i am deschis cu u surin ta . Nu am putut vorbi toat toate textele pe care le v azusem pe plan sa a ziua. Suetul meu a fost umplut de bucurie n diminea ta urm atoare, devreme, iar limba mi-a fost dezlegat a pentru a striga laude la adresa lui Dumnezeu. Dup a aceasta, nu am mai ndr aznit s a m a ndoiesc sau s a m a mpotrivesc e s i pentru o clip a puterii lui Dumnezeu, orice ar putut gndi al tii despre mine. n 1846, cnd eram n Fairhaven, Massachusetts, sora mea (care m a nso tea de obicei n acea vreme), sora A., fratele G. s i cu mine am pornit ntr-o ambarca tiune cu pnze cu scopul de a vizita o familie

44

Scrieri timpurii

din Wests Island. Aproape c a se nserase cnd am plecat. Nu ne ndep artaser am prea mult, cnd a nceput dintr-o dat a o furtun a. Tuna s i fulgera, iar ploaia c adea n torente peste noi. P area un lucru clar c a va trebui s a pierim, dac a Dumnezeu nu intervenea s a ne izb aveasc a. Am ngenuncheat n acel vas s i am nceput s a strig c atre Dumnezeu pentru a ne izb avi. Si acolo, n valurile agitate, n timp ce apa se pr av alea peste noi n barc a, am fost luat a n viziune s i am v azut c a va seca mai degrab a oceanul, pn a la ultima pic atur a, dect s a pierim, c aci lucrarea mea abia ncepuse. Dup a ce am ie sit din viziune, toate temerile mele disp aruser a, iar noi am cntat s i I-am dat laud a lui Dumnezeu s i mica noastr a ambarca tiune ne p area un Betel plutitor. Editorul publica tiei The Advent Herald a spus c a viziunile mele erau cunoscute ca ind rezultatul manipul arilor hipnotice. Dar, ntreb eu, ce ocazie s-a creat pentru manipul ari hipnotice ntr-un moment ca acela? Fratele G. era ocupat pn a peste cap cu navigarea. A ncercat s a ancoreze, dar ancora se tra pe fundul apei. Mica noastr a ambarca tiune era aruncat a de valuri ncoace s i ncolo s i purtat a de [24] vnt, n timp ce era att de ntuneric, nct nu puteam vedea dintr-un cap at al b arcii n cel alalt. Dup a pu tin timp, ancora s-a prins, iar fratele G. a strigat dup a ajutor. Nu erau dect dou a case pe insul as i s-a dovedit c a eram n apropierea uneia dintre ele, dar nu cea la care voiam s a ajungem. Toat a familia se retr asese pentru a se odihni cu excep tia unei feti te, care auzise n mod providen tial strig atul dup a ajutor venit dintre valuri. Tat al ei a venit n scurt a vreme pentru a rm ntr-o barc ne salva s i ne-a adus la ta a mic a. Am petrecut cea mai mare parte din acea sear a mul tumindu-I lui Dumnezeu s i l audndu-L de noi. pentru minunata Sa bun atate fa ta Textele Biblice la care s-a f acut referire n paginile precedente Iat a c a vei mut s i nu vei putea vorbi pn a n ziua n care se vor ntmpla aceste lucruri, pentru c a n-ai crezut cuvintele mele, cari se vor mplini la vremea lor. Luca 1, 20 Tot ce are Tat al este al Meu; de aceea am zis c a va lua din ce este al Meu s i v a va descoperi. Ioan 16, 15 Si to ti s-au umplut de Duh Sfnt s i au nceput s a vorbeasc a n alte limbi, dup a cum le da Duhul s a vorbeasc a. Faptele Apostolilor 2, 4

Prima mea viziune

45

rile lor, d Si acum, Doamne, uit a-Te la amenin ta a putere robilor T ai s a vesteasc a Cuvntul T au cu toat a ndr azneala s i ntinde-Ti mna ca s a se fac a t am aduiri, minuni s i semne, prin Numele Robului T au celui Sfnt, Isus. Dup a ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul n care erau aduna ti; to ti s-au umplut de Duhul Sfnt s i vesteau Cuvntul lui Dumnezeu cu ndr azneal a. Faptele Apostolilor 4, 2931 S a nu da ti cinilor lucrurile snte s i s a nu arunca ti m arg aritarele voastre naintea porcilor, ca nu cumva s a le calce n picioare s i s a se ntoarc a s a v a rup a. Cere ti, s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti, s i vi se va deschide. C aci oricine cere, cap at a; cine caut a, g ase ste; s i [25] celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care, dac a-i cere ul s au o pine, s a-i dea o piatr a? Sau, dac a-i cere un pe ste, s a-i dea un s arpe? Deci, dac a voi, cari sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru, care este n ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! Tot ce voi ti s a v a fac a vou a oamenii, face ti-le s i voi la fel; c aci n aceasta este cuprins a Legea s i Proorocii. P azi ti-v a de prooroci mincino si. Ei vin la voi mbr aca ti n haine de oi, dar pe dinl auntru sunt ni ste lupi r apitori. Matei 7, 6-12.15 C aci se vor scula hristo si mincino si s i prooroci mincino si; vor face semne mari s i minuni, pn a acolo nct s a n sele, dac a va cu , chiar s putin ta i pe cei ale si. Matei 24, 24 Astfel dar, dup a cum a ti primit pe Hristos Isus, Domnul, a sa s a , s i umbla ti n El, ind nr ad acina ti s i zidi ti n El, nt ari ti prin credin ta turile care v-au fost date, s dup a nv a ta i sporind n ea cu mul tumiri c atre Dumnezeu. Lua ti seama ca nimeni s a nu v a fure cu lozoa turile s i cu o am agire de sart a, dup a datina oamenilor, dup a nv a ta ncep atoare ale lumii, s i nu dup a Hristos. Coloseni 2, 6-8 S a nu v a p ar asi ti dar ncrederea voastr a, pe care o a steapt ao mare r aspl atire! C aci ave ti nevoie de r abdare, ca, dup a ce a ti mplinit voia lui Dumnezeu, s a pute ti c ap ata ce v-a fost f ag aduit. nc a pu tin a, foarte pu tin a vreme s i Cel ce vine va veni s i nu va z abovi. Si cel : dar dac neprih anit va tr ai prin credin ta a d a napoi, suetul Meu nu g ase ste pl acere n el. Noi ns a nu suntem din aceia care dau pentru mntuirea napoi, ca s a se piard a, ci din aceia care au credin ta suetului. Evrei 10, 35-39

46

Scrieri timpurii

Fiindc a cine intr a n odihna Lui, se odihne ste s i el de lucr arile lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucr arile Sale. S a ne gr abim dar s a intr am n odihna aceasta, pentru ca nimeni s a nu cad a n aceea si pild a de neascultare. C aci Cuvntul lui Dumnezeu este viu s i lucr ator, mai t aietor dect orice sabie cu dou a t ai suri: p atrunde pn a acolo c a desparte suetul s i duhul, ncheieturile s i m aduva, judec a sim tirile [26] s i gndurile inimii. Evrei 4, 10-12 Sunt ncredin tat c a Acela care a nceput n voi aceast a bun a lucrare o va ispr avi pn a n ziua lui Isus Hristos. Numai, purta ti-v a ntr-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, e c a voi veni s a v a v ad, e c a voi r amne departe de voi, s a aud despre voi c a r amne ti tari n acela si duh s i c a lupta ti cu un suet pentru credin ta Evangheliei, f ar a s a v a l asa ti nsp aimnta ti de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovad a de pierzare s i de mntuirea voastr a,s i aceasta de la Dumnezeu. C aci cu privire la Hristos, vou a vi s-a dat harul nu numai s a crede ti n El, ci s as i p atimi ti pentru El. Filipeni 1, 6.27-29 C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. Face ti toate lucrurile f ar a crtiri s i f ar as ov aieli, ca s a ti f ar a prihan as i cura ti, copii ai lui Dumnezeu, f ar a vin a, n mijlocul unui neam tic alos s i stricat, n care str aluci ti ca ni ste lumini n lume. Filipeni 2, 13-15 ncolo, fra tilor, nt ari ti-v a n Domnul s i n puterea t ariei Lui. mbr aca ti-v a cu toat a arm atura lui Dumnezeu, ca s a pute ti tine piept uneltirilor diavolului. C aci noi n-avem de luptat mpotriva c arnii s i sngelui, ci mpotriva c apeteniilor, mpotriva domniilor, mpotriva st apnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r aut a tii, care sunt n locurile cere sti. De aceea, lua ti toat a arm atura lui Dumnezeu, ca s a v a pute ti mpotrivi n ziua cea rea s i s a r amne ti n picioare, dup a ce ve ti biruit totul. Sta ti gata dar, avnd mijlocul ncins cu adev arul, mbr aca ti cu plato sa neprih anirii, avnd picioarele nc al tate cu rvna Evangheliei p acii. Pe deasupra tuturor acestora, lua ti scutul credin tei, cu care ve ti putea stinge toate s age tile arz atoare ale celui r au. Lua ti s i coiful mntuirii s i sabia Duhului, care este Cuvntul lui Dumnezeu. Face ti n toat a vremea, prin Duhul, tot felul de rug aciuni s i cereri. Veghea ti la aceasta cu toat a st aruin ta s i rug aciune pentru to ti sn tii. Efeseni 6, 10-18 Dimpotriv a, ti buni unii cu al tii, milo si, s i ierta ti-v a unul pe [27] altul, cum v-a iertat s i Dumnezeu pe voi n Hristos. Efeseni 4, 32

Prima mea viziune

47

Deci, ca unii care, prin ascultarea de adev ar, v-a ti cur a tit suetele prin Duhul, ca s a ave ti o dragoste de fra ti nepref acut a, iubi ti-v a cu c aldur a unii pe al tii, din toat a inima. 1 Petru 1, 22 V a dau o porunc a nou a: S a v a iubi ti unii pe al tii; cum v-am iubit Eu, a sa s a v a iubi ti s i voi unii pe al tii. Prin aceasta vor cunoa ste to ti c a sunte ti ucenicii Mei, dac a ve ti avea dragoste unii pentru al tii. Ioan 13, 34.35 . Pe voi n Pe voi n siv a ncerca ti-v a dac a sunte ti n credin ta siv a ncerca ti-v a. Nu recunoa ste ti voi c a Isus Hristos este n voi? Afar a numai dac a sunte ti lep ada ti. 2 Corinteni 13, 5. Dup a harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un me sterzidar n telept, am pus temelia, s i un altul cl ade ste deasupra. Dar ecare s a ia bine seama cum cl ade ste deasupra. C aci nimeni nu poate pune o alt a temelie dect cea care a fost pus a, s i care este Isus Hristos. Iar dac a cineva cl ade ste pe aceast a temelie, aur, argint, : pietre scumpe, lemn, fn, trestie, lucrarea ec aruia va dat a pe fa ta ziua Domnului o va face cunoscut, c aci se va descoperi n foc. Si focul va dovedi cum este lucrarea ec aruia. 1 Corinteni 3, 10-13 Lua ti seama dar la voi n siv as i la toat a turma peste care v-a pus Duhul Sfnt episcopi, ca s a p astori ti Biserica Domnului, pe care a c stigat-o cu nsu si sngele S au. Stiu bine c a, dup a plecarea mea, se vor vr ntre voi lupi r apitori, cari nu vor cru ta turma; s i se vor scula din mijlocul vostru oameni cari vor nv a ta lucruri stric acioase, ca s a-i trag a pe ucenici de partea lor. Faptele Apostolilor 20, 28-30 M a mir c a trece ti a sa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o alt a Evanghelie. Nu doar c a este o alt a Evanghelie; dar sunt unii oameni care v a tulbur as i voiesc s a r astoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dac a noi n sine sau un nger din cer ar veni s a v a propov aduiasc a o Evanghelie deosebit a de aceea pe care v-am propov aduit-o noi, s a e anatema! Cum v-am mai spus, o spun s i acum: dac a v a propov aduie ste cineva o Evanghelie deosebit a de cea pe care a ti primit-o, s a e anatema! Galateni 1, 6-9 De [28] aceea, orice a ti spus la ntuneric, va auzit la lumin a; s i orice a ti gr ait la ureche, n od ai te, va vestit de pe acoperi sul caselor. V a spun vou a, prietenii Mei: S a nu v a teme ti de cei ce ucid trupul, s i dup a aceea nu mai pot face nimic. Am s a v a ar at de cine s a v a teme ti. Teme ti-v a de Acela care, dup a ce a ucis, are puterea s a arunce n gheen a; da, v a spun, de El s a v a teme ti. Nu se vnd oare cinci

48

Scrieri timpurii

vr abii cu doi bani? Totu si, nici una din ele nu este uitat a naintea lui Dumnezeu. Si chiar perii din cap, to ti v a sunt num ara ti. Deci s a nu v a teme ti: voi sunte ti mai de pre t dect multe vr abii. Luca 12, 3-7 C aci este scris: El va porunci ngerilor Lui s a Te p azeasc a; s i: Ei Te vor lua pe mni, ca nu cumva s a Te love sti cu piciorul de vreo piatr a. Luca 4, 10.11 C aci Dumnezeu, care a zis: S a lumineze lumina din ntuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca s a facem s a str aluceasc a lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu pe fa ta lui Isus Hristos. Comoara aceasta o purt am n ni ste vase de lut, pentru c a aceast a putere nemaipomenit a s a e de la Dumnezeu s i nu de la noi. Suntem ncol ti ti n toate chipurile, dar nu la strmtoare; n grea cump an a dar nu dezn ad ajdui ti; prigoni ti, dar nu p ar asi ti; trnti ti jos dar nu omor ti. 2 Corinteni 4, 6-9 C aci ntrist arile noastre u soare de o clip a lucreaz a pentru noi tot mai mult o greutate ve snic a de slav a. Pentru c a noi nu ne uit am la lucrurile care se v ad, ci la cele ce nu se v ad; c aci lucrurile care se v ad, sunt trec atoare, pe cnd cele ce nu se v ad sunt ve snice. 2 Corinteni 4, 17.18 , pentru Voi sunte ti p azi ti de puterea lui Dumnezeu, prin credin ta mntuirea gata s a e descoperit a n vremurile de apoi! n ea voi v a bucura ti mult, m acar c a acum, dac a trebuie, sunte ti ntrista ti pentru pu tin a vreme, prin felurite ncerc ari, pentru ca ncercarea credin tei voastre, cu mult mai scump a dect aurul care piere s i care totu si este ncercat prin foc, s a aib a ca urmare lauda, slava s i cinstea, la ar atarea lui Isus Hristos. 1 Petru 1, 5-7 Acum, da,tr aim, indc a voi sta ti tari n Domnul. 1 Tesaloniceni [29] 3, 8 Iat a semnele care i vor nso ti pe cei ce vor crede: n Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi n limbi noi; vor lua n mn as erpi; dac a vor bea ceva de moarte, nu-i va v at ama; si vor pune minile peste bolnavi, s i bolnavii se vor ns an ato si. Marcu 16, 17.18 Drept r aspuns, p arin tii lui au zis: Stim c a acesta este ul nostru s i c a s-a n ascut orb. Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu s tim. ntreba ti-l pe el; este n vrst a, el singur poate vorbi despre ce-l prive ste. P arin tii lui au zis aceste lucruri, pentru c a se temeau de Iudei; c aci Iudeii hot arser a acum c a, dac a va m arturisi cineva c a Isus este Hristosul, s a e dat afar a din sinagog a. De aceea au zis p arin tii lui: Este n vrst a, ntreba ti-l pe el. Fariseii l-au chemat

Prima mea viziune

49

a doua oar a pe omul care fusese orb, s i i-au zis: D a slav a lui Dumnezeu: noi s tim c a omul acesta este un p ac atos. El a r aspuns: Dac a este un p ac atos, nu s tiu; eu una s tiu: c a eram orb, s i acum v ad. Iar as i l-au ntrebat: Ce ti-a f acut? Cum ti-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a r aspuns el, si n-a ti ascultat. Pentru ce voi ti s a mai auzi ti nc a o dat a? Doar n-a ti vrea s a v a face ti s i voi ucenicii Lui! Ioan 9, 20-27 Si orice ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. Dac a ve ti cere ceva n Numele Meu, voi face. Dac a M a iubi ti, ve ti p azi poruncile Mele. Ioan 14, 13-15 Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da. Dac a aduce ti mult a road a, prin aceasta Tat al Meu va prosl avit; s i voi ve ti astfel ucenicii Mei. Ioan 15, 7.8 n sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a nceput s a strige: Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit s a ne pierzi? Te s tiu cine e sti: E sti Sfntul lui Dumnezeu! Isus l-a certat s i i-a zis: Taci, s i ie si afar a din omul acesta! Marcu 1, 23-25 C aci sunt bine ncredin tat c a nici moartea, nici via ta, nici [30] ngerii, nici st apnirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici n al timea, nici adncimea, nici o alt a f aptur a, nu vor n stare s a ne despart a de dragostea lui Dumnezeu, care este n Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 8, 38.39 ngerului Bisericii din Filadela scrie-i: Iat a ce zice Cel Sfnt, Cel Adev arat, Cel ce tine cheia lui David, Cel ce deschide, s i nimeni nu va nchide, Cel ce nchide, s i nimeni nu va deschide: Stiu faptele deschis tale: iat a, ti-am pus nainte o u sa a, pe care nimeni n-o poate nchide, c aci ai pu tin a putere s i ai p azit Cuvntul Meu s i n-ai t ag aduit Numele Meu. Iat a c a ti dau din cei ce sunt n sinagoga Satanei, care zic c a sunt Iudei s i nu sunt, ci mint; iat a c a i voi face s a vin a s a se nchine la picioarele tale s i s as tie c a te-am iubit. Fiindc a ai p azit cuvntul r abd arii Mele, te voi p azi s i Eu de ceasul ncerc arii, care are s a vin a peste lumea ntreag a, ca s a-i ncerce pe locuitorii p amntului. Eu vin curnd. P astreaz a ce ai, ca nimeni s a nu- ti ia cununa. Pe cel ce va birui, l voi face un stlp n Templul Dumnezeului Meu s i nu va mai ie si afar a din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu s i numele cet a tii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are s a se

50

Scrieri timpurii

pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, s i Numele Meu cel nou. Cine are urechi, s a asculte ce zice Bisericilor Duhul. Apocalipsa 3, 7-13 Ei nu s-au ntinat cu femei, c aci sunt verguri s i urmeaz a pe Miel oriunde merge El. Au fost r ascump ara ti dintre oameni, ca cel dinti rod pentru Dumnezeu s i pentru Miel. Si n gura lor nu s-a g asit minciun a, c aci sunt f ar a vin a naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Apocalipsa 14, 4.5 Dar cet a tenia noastr a este n ceruri, de unde s i a stept am ca Mntuitor pe Domnul Isus Hristos. Filipeni 3, 20 Fi ti dar ndelung r abd atori, pn a la venirea Domnului. Iat a c a plugarul a steapt a roada scump a a p amntului s i o a steapt a cu r abdare, [31] pn a prime ste ploaia timpurie s i trzie. Fi ti s i voi ndelung r abd atori, nt ari ti-v a inimile, c aci venirea Domnului este aproape.Iacov 5, 7.8 El va schimba trupul st arii noastre smerite, s i-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Si supune toate lucrurile. Filipeni 3.21 Apoi m-am uitat, s i iat a un nor alb; s i pe nor s edea cineva care sem ana cu un u al omului; pe cap avea o cunun a de aur; iar n mn a, o secer a ascu tit a. Si un alt nger a ie sit din Templu s i striga cu glas tare Celui ce s edea pe nor: Pune secera Ta s i secer a: pentru c a a venit ceasul s a seceri, s i seceri sul p amntului este copt. Atunci Cel ce s edea pe nor Si-a aruncat secera pe p amnt. Si p amntul a fost secerat. Si din Templul care este n cer a ie sit un alt nger care avea s i el un cosor ascu tit. Apocalipsa 14, 14-17 R amne dar o odihn a ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Evrei 4, 9 Si eu am v azut coborndu-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfnt a, Noul Ierusalim, g atit a ca o mireas a mpodobit a pentru b arbatul ei. Apocalipsa 21, 2 Apoi m-am uitat, s i iat a c a Mielul st atea pe muntele Sionului; s i mpreun a cu El st ateau o sut a patruzeci s i patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele S au s i Numele Tat alui S au. Apocalipsa 14, 1 Si mi-a ar atat un ru cu apa vie tii, limpede ca cristalul, care ie sea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu s i al Mielului. n mijlocul pie tei cet a tii s i pe cele dou a maluri ale rului era pomul vie tii, rodind dou asprezece feluri de rod, s i dnd rod n ecare lun a;

Prima mea viziune

51

s i frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor. Nu va mai nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu s i al Mielului vor n ea. Robii Lui i vor sluji. Ei vor vedea fa ta Lui, s i Numele Lui va pe frun tile lor. Acolo nu va mai noapte. nici de lamp Si nu vor mai avea trebuin ta a, nici de lumina soarelui, pentru c a Domnul Dumnezeu i va lumina. Si vor mp ar a ti n vecii [32] vecilor. Apocalipsa 22, 1-5

Viziuni care au urmat


Domnul mi-a dat urm atoarea viziune n 1847, cnd fra tii erau aduna ti n Sabat, n Topsham, Maine. Noi am sim tit un neobi snuit duh de rug aciune. Si cnd ne rugam, Duhul Sfnt S-a cobort asupra noastr a. Eram foarte ferici ti. n scurt a vreme, am pierdut contactul cu lucrurile p amnte sti s i mam cufundat ntr-o viziune a slavei lui Dumnezeu. Am v azut un nger zburnd repede c atre mine. El m-a dus ndat a de pe p amnt la Cetatea Sfnt a. n Cetate am v azut un templu, n care am intrat. Am nainte ca s p atruns pe o u sa a ajung la prima perdea. Aceast a perdea era ridicat as i am intrat n Locul Sfnt. Acolo am v azut altarul cu t amie, sfe snicul cu s apte candele s i masa pe care se aau pinile pentru punerea nainte. Dup a ce am v azut slava nc aperii snte, Isus a ridicat cea de-a doua perdea s i eu am trecut n Sfnta Sntelor. n Sfnta Sntelor am v azut un chivot. Pe capac s i pe p ar tile laterale era cel mai curat aur. La ecare cap at al chivotului se aa cte un heruvim ncnt ator, cu aripile ntinse deasupra lui. Fe tele lor erau ntoarse una c atre cealalt as i priveau n jos. ntre ngeri era de aur. Deasupra chivotului, unde st o c adelni ta ateau ngerii, era o slav a str alucitoare n forma unui tron, unde locuia Dumnezeu. Isus st atea n picioare lng a chivot s i, cnd rug aciunile sn tilor ajungeau scotea fum, iar el aducea naintea sus la El, t amia din c adelni ta Tat alui S au, ca dar ridicat, rug aciunile lor mpreun a cu fumul t amii. n chivot se aa vasul de aur cu man a, toiagul care nmugurise al lui Aaron s i tablele de piatr a care erau nchise ca o carte. Isus lea deschis s i am v azut cele Zece Porunci scrise pe ele cu degetul lui Dumnezeu. Pe o tabl a erau scrise patru, iar pe cealalt as ase. Cele patru de pe prima tabl a str aluceau mai puternic dect celelalte [33] s ase. Dar cea de-a patra, porunca referitoare la Sabat, str alucea mai puternic dect toate celelalte; c aci Sabatul a fost pus deoparte pentru a p azit n cinstea Numelui sfnt al lui Dumnezeu. Sabatul sfnt ar ata m are t n jurul lui era o aureol a plin a de slav a. Am v azut c a porunca legat a de Sabat nu a fost pironit a la cruce. Dac a ar fost 52

Viziuni care au urmat

53

pironit a, s i celelalte nou a porunci ar fost pironite; s i ni s-a l asat libertatea, de a le c alca pe toate sau numai pe a patra. Am v azut c a Dumnezeu nu schimbase Sabatul, c aci El nu Se schimb a niciodat a. Dar papa l schimbase, dintr-a s aptea n prima zi a s apt amnii; c aci el urma s a schimbe vremurile s i Legea. Si am v azut c a, dac a Dumnezeu ar schimbat Sabatul din ziua as aptea n cea dinti, El ar modicat textul poruncii referitoare la Sabat, scris a pe tablele de piatr a, care sunt acum n chivot, n Locul Preasfnt al templului din ceruri; s i ar scris astfel: Prima zi este Sabatul Domnului Dumnezeului t au. Dar am v azut c a scria la fel ca atunci cnd au fost scrise pe tablele de piatr a cu degetul lui Dumnezeu s i date lui Moise pe muntele Sinai. Dar ziua a s aptea este Sabatul Domnului Dumnezeului t au. Am v azut c a Sabatul sfnt este s i va zidul de desp ar tire dintre adev aratul Israel al lui Dumnezeu s i cei necredincio si s i c a Sabatul reprezint a marele subiect care va uni inimile sn tilor dragi lui Dumnezeu, a stept atori ai S ai. Am v azut c a Dumnezeu are copii care nu cunosc s i nu p azesc Sabatul. Ei nu au respins lumina privitoare la Sabat. Iar la nceputul timpului de strmtorare, am fost umplu ti de Duhul Sfnt pe m asur a ce mergeam s i vesteam cu mai mult a putere Sabatul. Acest lucru a umplut de mnie celelalte biserici s i pe adventi stii nominali [Vezi, de asemenea, Apendicele (n. ed.).], ntruct nu puteau combate cu succes adev arul despre Sabat. n acest timp to ti cei ale si ai lui Dumnezeu au v azut clar c a noi aveam adev arul s i au ie sit s i au suferit prigoana mpreun a cu noi. Am v azut sabia, foametea, epidemii s i [34] mare tulburare n tar a. Cei r ai s-au gndit c a noi aduseser am judec a tile asupra lor, s-au ridicat s i s-au sf atuit s a scape p amntul de noi, creznd c a atunci r aul ar oprit. n timpul de strmtorare am fugit cu to tii din ora se s i sate, dar am fost urm ari ti de cei r ai, care au intrat cu sabia n casele sn tilor. Ei au ridicat sabia pentru a ne ucide, dar aceasta s-a frnt s i a c azut la fel de lipsit a de putere ca un pai. Apoi, to ti am strigat zi s i noapte pentru a izb avi ti, iar strig atul a ajuns la Dumnezeu. Soarele s-a ridicat s i luna a r amas pe loc. Rurile au ncetat s a mai curg a. S-au ivit nori negri, grei, s i s-au izbit ntre ei. Dar exista un loc neacoperit de nori, un loc plin de slav a, de unde s-a auzit glasul lui Dumnezeu, ca ni ste ape multe, glas care a zguduit cerurile s i p amntul. Cerul s-a deschis s i s-a nchis s i era n mare agita tie. Mun tii s-au scuturat

54

Scrieri timpurii

ca o trestie n vnt s i au aruncat pretutindeni stnci zgrun turoase. Marea erbea ca o oal a pe foc s i a aruncat pietre mari pe uscat. Iar cnd Dumnezeu a rostit ziua s i ceasul venirii lui Isus s i a enun tat leg amntul cel ve snic pentru poporul S au, a spus o singur a fraz as i apoi a f acut o pauz a, n timp ce cuvintele Sale f aceau p amntul s a vibreze. Cei din Israelul lui Dumnezeu st ateau cu ochii a tinti ti n sus s i ascultau cuvintele pe m asur a ce ie seau din gura lui Iehova s i zguduiau p amntul ca bubuiturile celui mai puternic tunet. Totul toare. Iar la sfr era de o solemnitate nfrico sa situl ec arei fraze sn tii strigau: Slav a! Aleluia! Fe tele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu s i str aluceau de slav a a sa cum str alucea fa ta lui Moise cnd a cobort de pe Sinai. Cei r ai nu se puteau uita la ei din pricina slavei. Si cnd binecuvntarea ve snic a a fost rostit a pentru cei care-L onoraser a pe Dumnezeu prin sn tirea Sabatului S au, s-a auzit un asupra arei s [35] strig at puternic de biruin ta i asupra chipului ei. Atunci a nceput anul de veselie, cnd p amntul trebuie s a se odihneasc a. L-am v azut pe robul evlavios ridicndu-se n triumf s i s biruin ta i scuturndu-se de lan turile care-l legau, n timp ce st apnul s au cel r au era tulburat s i nu s tia ce s a fac a; c aci cei r ai nu au putut s a priceap a cuvintele rostite de Dumnezeu. La pu tin timp de la aceasta, a ap arut marele nor alb. Ar ata mai frumos ca oricnd. Pe el era a sezat Fiul omului. La nceput, nu L-am v azut pe Isus pe nor, dar, pe m asur a ce se apropia de p amnt, am putut vedea persoanaI minunat a. Cnd a fost z arit prima dat a, acest nor a fost semnul Fiului omului n cer. Glasul Fiului lui Dumnezeu i-a chemat la pe sn via ta tii care erau adormi ti s i i-a mbr acat n nemurire sl avit a. au fost preschimba Sn tii aa ti n via ta ti ntr-o clip as i au fost lua ti mpreun a cu primii n carul n form a de nor. Ar ata nespus de frumos n timp ce se n al ta ca un tunet. De ecare parte a carului erau aripi s i sub el, ro ti. Iar cnd carul s-a n al tat cu tunet, ro tile au strigat Sfnt s i aripile, cnd se mi scau, strigau Sfnt, iar suita de ngeri sn ti din jurul norului strigau: Sfnt, sfnt, sfnt, este Doamnul, Cel Atotputernic! Iar sn tii din nor strigau: Slav a! Aleluia! Si carul s-a n al tat cu tunet, ndreptndu-se c atre Cetatea cea Sfnt a. Isus a deschis por tile cet a tii de aur s i ne-a condus n auntru. Aici , c am fost ntmpina ti cu bun avoin ta aci p aziser am poruncile lui [36] Dumnezeu s i aveam dreptul s a mnc am din pomul vie tii.

Sigilarea
La nceputul Sabatului sfnt din 5 ianuarie 1849, ne-am unit n rug aciune cu familia fratelui Belden, n Rocky Hill, Connecticut, iar Duhul Sfnt a venit asupra noastr a. Am fost luat a n viziune n Sfnta Sntelor, unde L-am v azut pe Isus mijlocind nc a pentru Israel. n partea de jos a ve smntului S au era un clopo tel s i o rodie. Apoi am v azut c a Isus nu avea s a p ar aseasc a Locul Preasfnt pn a cnd nu avea s a e hot art ecare caz, e pentru mntuire, e pentru nimicire, s i c a mnia lui Dumnezeu nu putea veni pn a cnd Isus nu-Si termina lucrarea n Sfnta Sntelor, pn a nu-Si scotea ve smintele de preot s i nu si punea hainele r azbun arii. Atunci Isus nu va mai sta ntre Tat al s i om, iar Dumnezeu nu va mai p astra t acerea, ci si va rev arsa mnia asupra celor care au respins adev arul S au. Am v azut c a furia neamurilor, mnia lui Dumnezeu s i timpul de judecare a celor mor ti erau separate s i distincte, una urmnd celeilalte, s i, de asemenea, c a Mihail nu Se ridicase n picioare s i c a timpul de strmtorare, a sa cum nu a mai fost vreodat a, nu venise nc a. Neamurile acum devin mnioase, dar cnd Marele nostru Preot si va sfr sit lucrarea din Sanctuar, Se va ridica, si va pune hainele r azbun arii s i apoi vor rev arsate ultimele s apte pl agi. Am v azut c a cei patru ngeri vor tine n fru cele patru vnturi pn a cnd lucrarea lui Isus se va ispr avi n Sanctuar s i atunci vor veni cele s apte pl agi. Aceste pl agi i-au nfuriat pe cei r ai mpotriva celor neprih ani ti; ei credeau c a noi am adus judec a tile lui Dumnezeu asupra lor s i c a, dac a ne-ar s terge de pe fa ta p amntului, atunci pl agile ar nceta. S-a dat un decret pentru a-i ucide pe sn ti, decret [37] care i-a f acut pe ace stia s a strige zi s i noapte dup a izb avire. Acesta era timpul strmtor arii lui Iacov. Apoi, to ti sn tii au strigat cu suetul sf siat de durere s i au fost izb avi ti de glasul lui Dumnezeu. Cei 144 000 au triumfat. Fe tele le erau luminate de slava lui Dumnezeu. Apoi, mi-a fost ar atat un grup care tipa n agonie. Pe ve smintele lor era scris cu litere mari: Ai fost cnt arit s i g asit prea u sor. Am ntrebat cine erau cei din grupul acesta. ngerul a spus: Ace stia sunt cei care 55

56

Scrieri timpurii

au tinut odat a Sabatul s i au renun tat la el. I-am auzit strignd n gura mare: Am crezut n venirea Ta s i am propov aduit-o neobosi ti. Si n timp ce vorbeau, ochii li s-au oprit asupra ve smintelor lor s i au v azut ce era scris s i apoi au nceput s a se boceasc a. Am v azut c a ei b auser a din apa cea limpede s i o tulburaser a cu picioarele lor pe cea r amas a c alcaser a n picioare Sabatul s i c a de aceea fuseser a cnt ari ti s i g asi ti prea u sori. ngerul care m a nso tea m-a condus din nou la cetate, unde am v azut patru ngeri care zburau c atre poarta cet a tii. Tocmai prezentau biletul de aur ngerului de la poart a, cnd am v azut un alt nger zburnd cu vitez a din locul celei mai mari sl avi s i strignd cu glas tare c atre ceilal ti ngeri s i uturnd n sus s i n jos ceva aat n mna lui. L-am rugat pe ngerul meu nso titor s a-mi explice ceea ce v azusem. Mi-a spus c a nu mai puteam vedea nimic atunci, dar c a avea s a-mi arate la scurt a vreme ce nsemnau acele lucruri pe care le v azusem atunci. n dup a-amiaza acelui Sabat, unul dintre noi era bolnav s i a cerut s a se fac a rug aciuni pentru a se vindeca. Ne-am unit cu to tii n cererile noastre adresate Medicului care nu a pierdut vreodat a un pacient, iar cnd puterea vindec atoare cobora s i cel bolnav se lecuia, [38] Duhul a venit asupra mea s i am fost luat a n viziune. Am v azut patru ngeri care aveau de f acut o lucrare pe p amnt s i tocmai mergeau spre a o mplini. Isus era mbr acat cu hainele de preot. El a privit nduio sat r am as i ta, apoi Si-a ridicat minile s i cu un glas plin de mil a a strigat: Sngele Meu, Tat a, sngele Meu, sngele Meu, sngele Meu! Apoi am v azut o lumin a nespus de str alucitoare venind de la Dumnezeu, care s edea pe marele tron alb, s i toat a lumina s-a rev arsat n jurul lui Isus. Apoi am v azut un nger cu o ns arcinare de la Isus, zburnd cu repeziciune la cei patru ngeri care aveau de f acut o lucrare pe p amnt s i uturnd n sus s i n jos un lucru pe care-l tinea n mn a, strignd cu glas tare: Tine ti! Tine ti! pn a cnd slujitorii lui Dumnezeu vor sigila ti pe frun tile lor. L-am ntrebat pe ngerul care m a nso tea ce nsemna ceea ce auzisem s i ce urma s a fac a cei patru ngeri. El mi-a zis c a Dumnezeu era Acela care tinea n fru puterile s i c a le-a dat ngerilor S ai st apnire peste lucrurile de pe p amnt; c a cei patru ngeri aveau putere de la Dumnezeu de a tine cele patru vnturi s i c a se aau pe punctul de a le l asa n voie; ns a n timp ce minile lor sl abeau

Sigilarea

57

ncet strnsoarea s i cele patru vnturi erau gata s a sue, ochiul plin de mil a al lui Isus a privit asupra r am as i tei care nu era sigilat a, Si a ridicat minile c atre Tat al s i S-a rugat de El, spunndu-I c a si v arsase sngele pentru ace stia. Atunci fusese ns arcinat un alt nger s a zboare repede la cei patru ngeri cu porunca de a tine vnturile pn a cnd slujitorii lui Dumnezeu aveau s a e sigila ti pe frun tile lor [39] cu sigiliul viului Dumnezeu.

Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul S au


Am v azut dragostea plin a de compasiune pe care o are Dumnezeu pentru poporul S au, s i aceasta este foarte mare. Am v azut ngeri deasupra sn tilor, cu aripile ntinse n jurul acestora. Fiecare sfnt avea un nger nso titor. Dac a sn tii plngeau lovi ti de descurajare sau erau n primejdie, ngerii care i nso teau necurmat zburau repede sus pentru a duce aceste ve sti, iar ngerii din cetate ncetau s a cnte. Atunci Isus ns arcina un alt nger s a coboare pentru a ncuraja, veghea s i ncerca s a-i opreasc a s a ias a de pe c ararea ngust a; dac a ei ns a nu luau n seam a grija ar atat a de ace sti ngeri s i nu se l asau mngia ti de ei, ci continuau n r at acirea lor, ngerii priveau cu triste te s i plngeau. Duceau aceste ve sti sus s i to ti ngerii din cetate plngeau s i apoi spuneau cu glas tare: Amin. Dar dac a sn tii si xau privirile asupra premiului dinaintea lor s i i d adeau slav a lui Dumnezeu, l audndu-L, atunci ngerii duceau ve stile bune n cetate s i ngerii de acolo si atingeau harfele de aur s i cntau cu putere: Aleluia! s i bolta cereasc a r asuna de cntecele lor minunate. n cetatea cea sfnt a este o ordine s i o armonie des avr sit a. To ti ngerii care sunt ns arcina ti s a viziteze p amntul de tin un card auriu, ca o legitima tie pe care-l prezint a ngerilor de la por tile cet a tii cnd ies sau intr a. Cerul este un loc minunat. Tnjesc s a u acolo s i s a-L privesc pe dragul meu Isus, care Si-a dat via ta pentru mine, s i s a u transformat a dup a chipul S au sl avit. Ah, ce limb a ar putea exprima slava lumii str alucite care va veni?! nsetez dup a izvorul cu ap a vie care nvioreaz a cetatea Dumnezeului nostru. Domnul mi-a oferit o priveli ste a altor lumi. Mi-au fost date aripi s i un nger m-a nso tit de la cetate pn a la un loc care era m are t s i str alucitor. Iarba acelui loc era de un verde crud, iar p as arile de [40] acolo scoteau trilurile unui cntec pl acut. Cei ce locuiau acolo erau de toate m arimile; erau ncnt atori, cu o nf a ti sare plin a de noble te s i m are tie. Chipurile lor exprimau imaginea lui Isus s i nf a ti sarea lor str alucea de o bucurie sfnt a, reectnd libertatea s i fericirea acelui loc. L-am ntrebat pe unul din ace stia de ce erau att de minuna ti, 58

Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul S au

59

de o frumuse te care o ntrecea cu mult pe a celor de pe p amnt. R aspunsul a fost: Am tr ait ntr-o strict a ascultare de poruncile lui Dumnezeu s i nu am c azut prin neascultare, ca aceia de pe p amnt. Apoi am v azut doi pomi, unul ar atnd foarte asem an ator cu pomul vie tii, din cetate. Fructele ambilor pomi ar atau grozav, dar dintr-unul ei nu puteau mnca. Aveau libertatea de a mnca din amndoi, dar li se interzisese s a m annce dintr-unul. Apoi, ngerul care m a nso tea mi-a spus: Nici unul din cei aa ti n acest loc nu a gustat din pomul oprit; dac a ar mnca ns a, ar c adea. Apoi am fost dus a ntr-o lume care avea s apte luni [a stri]. Acolo l-am v azut pe bunul Enoh, care fusese luat la cer. n mna dreapt a tinea o ramur a de palmier, pe . Pe cap avea o cunun ecare frunz a a acesteia ind scris Biruin ta a de un alb orbitor s i frunze n acea cunun a, pe mijlocul ec arei frunze ind scris Puritate; n jurul cununii erau pietre pre tioase de diferite culori, care str aluceau mai tare dect stelele s i reectau literele s i le m areau. Pe partea din spate era o fund a care lega cununa, s i pe ea era scris Sn tenie. Deasupra cununii era o coroan a splendid a, care str alucea mai puternic dect soarele. L-am ntrebat dac a acesta era locul n care a fost dus dup a ce a fost ridicat de pe p amnt. El a spus: Nu este acesta; Cetatea este c aminul meu s i am venit s a vizitez acest loc. Se plimba prin acel loc ca s i cum era acas a la el. L-am rugat erbinte pe ngerul meu nso titor s a m a lase s a r amn n locul acela. Nu puteam suporta gndul de a veni din nou n aceast a lume ntunecat a. Atunci ngerul a zis: Trebuie s a te ntorci s i, dac a vei credincioas a, tu, mpreun a cu cei 144 000, vei avea privilegiul de a vizita toate lumile s i de a vedea lucrarea minilor lui Dumnezeu. [41]

Zdruncinarea puterilor cerului


La data de 16 decembrie 1848, Domnul mi-a dat o viziune legat a de zdruncinarea puterilor cerurilor. Am v azut c a atunci cnd Domnul a spus cer, cnd a dat semnele raportate de Matei, Marcu s i Luca, aceasta a s i vrut s a spun a cer; iar cnd a spus p amnt, a vrut s a se n teleag a literal p amnt. Puterile cerului sunt soarele, luna s i stelele. Ele domnesc n ceruri. Puterile p amntului sunt cei care domnesc pe p amnt. Puterile cerului vor zguduite prin glasul lui Dumnezeu. Atunci soarele, luna s i stelele vor mi scate din locul lor. Ele nu vor trece, dar vor zguduite de glasul lui Dumnezeu. Nori negri, grei, s-au ivit s i s-au izbit unii de al tii. V azduhul s-a desf acut s i s-a rulat precum un sul; apoi am putut privi n sus prin spa tiul astfel deschis, c atre Orion, de unde venea vocea lui Dumnezeu. Cetatea cea Sfnt a va cobor prin acel spa tiu. Am v azut c a puterile p amntului sunt acum zguduite s i c a evenimentele se ntmpl a unul dup a altul. R azboaie s i ve sti de r azboaie, sabie, foamete s i epidemii acestea sunt primele care vor zdruncina puterile p amntului, apoi glasul lui Dumnezeu va zdruncina soarele, luna s i stelele s i, de asemenea, p amntul. Am v azut c a zguduirea pute tur rilor n Europa nu este, a sa cum dau unii nv a ta a, zdruncinarea [42] puterilor cerurilor, ci zdruncinarea na tiunilor mnioase.

60

U sa deschis as i cea nchis a


n Sabatul din 24 martie 1849, am avut o ntlnire pl acut as i foarte interesant a cu fra tii din Topsham, Maine. Duhul Sfnt a fost rev arsat asupra noastr as i eu am fost dus a de El n cetatea viului Dumnezeu. Apoi mi-a fost ar atat c a poruncile lui Dumnezeu s i m arturia lui Isus Hristos care au leg atur a cu u sa nchis a nu pot separate s i c a timpul ca poruncile lui Dumnezeu s a str aluceasc a n toat a importan ta lor s i pentru ca poporul lui Dumnezeu s a e ncercat n ce prive ste adev arul Sabatului a fost atunci cnd u sa s-a deschis n Sfnta Sntelor, n Sanctuarul ceresc, unde se a a chivotul, n care nu a fost deschis sunt p astrate Cele Zece Porunci. Aceast a u sa a pn a nu s-a sfr sit mijlocirea lui Isus n prima nc apere a Sanctuarului, n 1844. Atunci S-a ridicat Isus s i a nchis u sa din Locul Sfnt, a deschis u sa care ducea n Locul Preasfnt s i a trecut n cea de-a doua desp ar titur a, unde st a acum, n fa ta chivotului, s i unde credin ta lui Israel se ndreapt a acum. Am v azut c a Isus nchisese u sa Primei nc aperi s i c a nici un om nu o poate deschide; s i c a El deschisese u sa care ducea n Sfnta Sntelor s i c a nici un om nu o poate nchide (Apocalipsa 3, 7.8) [Vezi, de asemenea, Apendicele (n. ed.).]; am mai v azut c a, de cnd Isus a deschis u sa c atre Sfnta Sntelor, unde se a a chivotul, poruncile au str alucit naintea poporului lui Dumnezeu s i c a ace stia sunt pu si la prob a n ce prive ste Sabatul. Am v azut c a testul de acum legat de Sabat nu putea veni pn a cnd nu se ispr avea mijlocirea lui Isus din Sfnta s i pn a nu trecea dincolo de cea de-a doua perdea; de aceea, cre stinii care au adormit nainte ca u sa s a e deschis a c atre Sfnta Sntelor, cnd a luat sfr sit strig atul de la miezul nop tii, n cea de-a s aptea lun a din 1844, s i [43] care nu au tinut adev aratul Sabat, acum se odihnesc n n adejde; c aci ei nu au avut lumina s i testul legat de Sabat, pe care le avem noi . Am v acum, de cnd a fost deschis a acea u sa azut c a Satana i ispitea n acest punct pe unii din poporul lui Dumnezeu. ntruct att de mul ti cre stini veritabili au adormit n triumful credin tei s i nu au 61

62

Scrieri timpurii

p azit adev aratul Sabat, ei se ndoiau c a acesta ar un test pentru noi acum. Vr ajma sii adev arului prezent au ncercat s a deschid a u sa primei nc aperi, pe care Isus a nchis-o, s i s a nchid a u sa care duce n Sfnta Sntelor, pe care El a deschis-o n 1844, dincolo de care se a a chivotul, care con tine cele dou a table de piatr a, pe care sunt scrise cu degetul lui Iehova Cele Zece Porunci. n acest timp al sigil arii, Satana folose ste orice mijloc pentru a ndep arta mintea celor din poporul lui Dumnezeu de la adev arul prezent s i a-i face s as ov aie. Am v azut o ap ar atoare pe care o tr agea Dumnezeu asupra poporului S au pentru a-i proteja n timpul strmtor arii; s i ecare suet care era hot art pentru adev ar s i care era curat la inim a avea s a e acoperit cu ap ar atoarea Celui Atotputernic. Satana s tia aceasta s i lucra cu mare putere pentru a tine mintea ct mai multor oameni posibil ntr-o stare de s ov aial as i nestatornicite n adev ar. Am v azut c a cioc aniturile misterioase din New York s i din alte locuri erau puterea lui Satana s i c a astfel de lucruri vor din ce n ce mai obi snuite, acoperite cu un ve smnt religios pentru a-i s ademeni pe cei am agi ti ntr-o stare de s i mai mare siguran ta i pentru , a atrage mintea celor din poporul lui Dumnezeu, dac a ar cu putin ta turile s c atre lucrurile acelea s i a-i face s a se ndoiasc a de nv a ta i puterea Duhului Sfnt [Vezi, de asemenea, Apendicele (n. ed.).]. Am v azut c a Satana lucra n multe feluri prin agen tii lui. El [44] lucra prin pastorii care au respins adev arul s i au acceptat o lucrare a r at acirii, ca s a cread a o minciun as i s a e osndi ti. n timp ce predicau sau se rugau, unii au c azut la p amnt neajutora ti, nu prin puterea Duhului Sfnt, ci prin puterea lui Satana, suat a asupra acestor agen ti s i, prin ei, asupra poporului. n timp ce predicau, se rugau sau conversau, unii care m arturiseau c a sunt adventi sti s i respinseser a adev arul prezent, au folosit mesmerismul pentru a , c c stiga adep ti s i poporul se bucura de aceast a inuen ta aci ei gndeau c a este Duhul Sfnt. Ba chiar unii care folosiser a hipnoza merseser a att de departe n ntunericul s i am agirea diavolului, nct credeau c a era puterea lui Dumnezeu, pe care le-o d aduse pentru a o folosi. F acuser a ca Dumnezeu s a e ca unul asemenea lor s i . apreciau puterea Sa ca ind un lucru de mic a importan ta Unii dintre ace sti agen ti ai lui Satana afectau trupurile anumitor sn ti, ale acelora pe care nu-i puteau am agi s i ndep arta de adev ar

U sa deschis as i cea nchis a

63

satanic printr-o inuen ta a. O, dac a ar putea s a vad a to ti acest lucru a sa cum mi l-a descoperit Dumnezeu mie, ca s a poat a cunoa ste mai multe despre n sel aciunile lui Satana s i s a se pun a n gard a! Am v azut c a Satana lucra n aceste moduri pentru a-i distrage, am agi s i ndep arta pe cei din poporul lui Dumnezeu, chiar acum, n acest timp al sigil arii. I-am v azut pe unii care nu st ateau neclinti ti n favoarea adev arului prezent. Genunchii le tremurau s i picioarele le alunecau, pentru c a nu erau statornici ti n adev ar s i acoper amntul lui Dumnezeu nu putea tras deasupra lor n timp ce ei tremurau n felul acesta. Satana si ncerca toate tertipurile pentru a-i tine acolo unde erau, pn a avea s a treac a vremea sigil arii, pn a cnd ap ar atoarea avea s a e tras a peste poporul lui Dumnezeu, iar ei s a e l asa ti f ar a un loc n care s a se ad aposteasc a de mnia arz atoare a lui Dumnezeu, din ultimele s apte pl agi. Dumnezeu a nceput s a trag a aceast a ap ar atoare peste poporul S au s i va n curnd complet ntins a peste to ti cei care urmeaz a s a aib a un ad apost n ziua m acelului. Dumnezeu va lucra cu putere pentru poporul S au; s i lui Satana i se va ng adui s a [45] lucreze. Am v azut c a semnele s i minunile misterioase s i falsele reforme vor cre ste n num ar s i se vor r aspndi. Reformele care mi-au fost ar atate nu erau ntoarceri de la r at acire la adev ar. ngerul care m a nso tea m-a ndemnat s a m a uit dup a luptele suete sti pentru c stigarea celor p ac ato si, a sa cum fuseser a odat a. M-am uitat, dar nu le-am putut vedea; c aci timpul salv arii lor trecuse. [Cea care a scris aceste cuvinte nu a vrut s a spun a prin ele c a timpul pentru salvarea tuturor p ac ato silor a trecut. Chiar n timpul n care erau scrise aceste lucruri, ea ns as i lucra pentru salvarea p ac ato silor, a sa cum a f acut-o nencetat din acea vreme. Modul n care a n teles aceast a chestiune, a sa cum i-a fost prezentat a, este oferit n urm atoarele paragrafe, primul publicat n 1854, iar cel de-al doilea n 1888: Falsele reforme care au fost amintite aici urmeaz a s a e v azute pe scar a mult mai larg a. Viziunea se refer a ndeosebi la aceia care turii advente. Ei sunt prad au auzit s i au respins lumina nv a ta a unei lucr ari de r at acire. Astfel de persoane nu vor avea luptele suete sti pentru c stigarea celor p ac ato si, ca mai nainte. ntruct au respins adventul s i s-au l asat prad a r at acirilor lui Satana, timpul salv arii lor

64

Scrieri timpurii

trecuse. Aceasta nu se refer a totu si la cei care nu au auzit s i, prin tura despre cea de-a doua venire. urmare, nu au respins nv a ta tor acela de a trata cu u Este un lucru nfrico sa sur atate adev arul care a luminat n telegerea noastr as i ne-a atins inimile. Nu putem respinge avertiz arile pe care ni le trimite, n mila Sa, Dumnezeu s i sc apa apoi nepedepsi ti. n zilele lui Noe, a fost trimis a lumii o solie din cer, iar mntuirea oamenilor a depins de modul n care au tratat acea solie. Pentru c a au respins avertizarea, Duhul lui Dumnezeu a fost retras de la neamul p ac atos s i ei au pierit n apele potopului. n timpul lui Avraam, ndurarea a ncetat s a mai st aruie pe lng a locuitorii vinova ti ai Sodomei s i to ti, n afar a de Lot, so tia lui s i dou a ice, au fost mistui ti de focul trimis din ceruri. A sa s i n zilele lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu a dat m arturie iudeilor necredincio si din acea genera tie: Iat a c a vi se las a casa pustie. Privind c atre zilele din urm a, aceea si putere innit a declar a, n ce-i prive ste pe cei care nu au primit dragostea adev arului, ca s a e mntui ti c a din aceast a pricin a, Dumnezeu le trimite o lucrare de r at acire, ca s a cread a o minciun a; pentru ca to ti cei ce n-au crezut adev arul, ci au g asit pl acere n nelegiuire, s a e osndi ti. Cnd ei resping turile Cuvntului S nv a ta au, Dumnezeu si retrage Duhul s i i las a [46] prad a am agirilor pe care le iubesc. (n. ed.).]

Punerea la prob a a credin tei noastre


n aceast a vreme de ncercare avem nevoie s a ne ncuraj am s i s a ne mngiem unii pe al tii. Ispitele lui Satana sunt mai mari acum dect au fost vreodat a n trecut, c aci el s tie c a are pu tin a vreme s i , e pentru c a foarte curnd ecare caz va hot art, e pentru via ta moarte. Nu ne putem permite acum s a ne scufund am sub povara descuraj arii s i a ncerc arilor. Trebuie s a r amnem neclinti ti n toate necazurile s i s a ne ncredem cu totul n Atotputernicul Dumnezeu al lui Iacov. Domnul mi-a ar atat c a harul S au ne este sucient pentru a nfrunta toate ncerc arile noastre. Si chiar dac a ele sunt mai mari dect au fost vreodat a n trecut, dac a ne vom ncrede cu totul n Dumnezeu, putem birui orice ispit as i ie si victorio si prin harul S au. Dac a vom birui ncerc arile noastre s i vom ob tine victoria asupra ispitelor lui Satana, atunci vom suporta ncercarea credin tei noastre, care este mai scump a dect aurul s i vom mai puternici s i mai bine preg ati ti s-o ntmpin am pe urm atoarea. Dac a ns a dezarm am s i ced am ispitelor lui Satana, vom ajunge tot mai slabi s i nu vom ob tine nici o r asplat a pentru ncercarea aceea s i nu vom att de bine preg ati ti pentru urm atoarea; n felul acesta, vom ajunge din ce n ce mai slabi, pn a cnd vom du si n robie de Satana, ajungnd la discre tia lui. Trebuie s a avem asupra noastr a ntreaga arm atur aa lui Dumnezeu s i s a m gata n orice moment pentru o confruntare cu puterile ntunericului. Cnd ispitele s i ncerc arile vin nest avilite peste noi, s a mergem la Dumnezeu s i s a-I spunem n rug aciune toate chinurile noastre. El nu ne va l asa s a plec am cu suetul pustiu, ci ne va da har s i t arie pentru a birui s i pentru a zdrobi puterea vr ajma sului. O, dac a ar putea vedea to ti aceste lucruri n adev arata lor lumin as i ar suferi greut a tile ca ni ste buni solda ti ai lui Isus! Atunci ar nainta [47] Israel, tare n Dumnezeu s i n puterea Sa nem asurat de mare. Dumnezeu mi-a ar atat c a a dat poporului S au s a bea o cup aa am ar aciunii, pentru a-i cur a ta s i l amuri. Este o nghi titur a amar a, iar ei o pot face nc a mai amar a prin crtire, plngeri s i nemul tumiri. Dar cei care o primesc n felul acesta trebuie s a mai soarb a o dat a, 65

66

Scrieri timpurii

c aci prima nu a avut efectul dorit asupra inimii. Si dac a nici a doua nu si face lucrarea, atunci ei trebuie s a mai soarb a o dat as i nc ao dat a, pn a cnd se va vedea efectul dorit, n caz contrar, ind nevoie s a e l asa ti necura ti, cu o inim a ntinat a. Am v azut c a aceast a cup a s a am ar aciunii poate ndulcit a prin r abdare, rezisten ta i rug aciune s i c a va avea efectul dorit asupra inimii celor care o primesc n acest mod, iar Dumnezeu va onorat s i sl avit. Nu este un lucru mic s a i cre stin, s a apar tii lui Dumnezeu s i s a i aprobat de El. Domnul mi i-a ar atat pe unii care m arturisesc adev arul prezent, ale c aror vie ti nu corespund cu m arturisirea lor. Ei au standardul evlaviei extrem de sc azut s i sunt departe de sn tenia biblic a. Unii se angajeaz a ntr-o conversa tie de sart as i nepotrivit as i al tii cedeaz a n fa ta ispitei de a n al ta eul. Nu ne putem a stepta s a ne facem poftele, s a vie tuim s i s a ne purt am cum se poart a oamenii din lume, s a avem pl acerile lor s i s a ne bucur am de compania celor care sunt ai lumii pentru ca apoi s a domnim cu Hristos n slav a. Trebuie s a m p arta si cu Hristos la suferin tele Sale aici, dac a vrem s a ne bucur am de slava Sa n lumea cea nou a. Dac a vom c auta s a ne atingem propriul interes, dac a vom studia cum s a ne mplinim cel mai bine pl acerile, n loc de a c auta s a-I m pe plac lui Dumnezeu s i s a facem s a nainteze cauza Sa pre tioas a care sufer a l vom dezonora pe Dumnezeu s i lucrarea Sa pe care m arturisim c a o iubim. Nu ne-a mai r amas dect pu tin timp n care s a lucr am pentru Dumnezeu. Nimic nu ar trebui s a e prea scump pentru a-l jert n scopul salv arii turmei risipite s i sf siate a lui Isus. Cei care fac acum un leg amnt cu Dumnezeu prin jertf a vor curnd strn si s i du si acas a, pentru a se bucura de o r asplat a bogat as i a avea noua [48] mp ar a tie n veci de veci. O, haide ti s a tr aim cu totul pentru Domnul s i s a ar at am printr-o bine rnduit via ta as i o conversa tie evlavioas a c a am fost cu Isus s i suntem urma sii S ai blnzi s i umili. Trebuie s a lucr am ct este nc a ziu a, c aci la venirea nop tii ntunecate a necazului s i suferin tei va prea trziu s a lucr am pentru Dumnezeu. Isus Se a a n templul S au sfnt s i va accepta acum jertfele noastre, rug aciunile s i m arturisirile gre selilor s i p acatelor noastre s i va ierta toate f ar adelegile lui Israel, pentru a putea s terse nainte ca El s a ias a din Sanctuar. Cnd Isus p ar ase ste Sanctuarul, cei care sunt sn ti s i f ar a prihan a se vor sn ti s i vor tr ai s i mai departe n neprih anire; c aci toate p acatele lor vor

Punerea la prob a a credin tei noastre

67

s terse atunci s i ei vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Dar cei care sunt nedrep ti s i ntina ti vor nedrep ti s i se vor ntina s i mai departe; c aci atunci nu va mai un Mare Preot n Sanctuar, care s a prezinte jertfele lor, m arturisirile s i rug aciunile lor naintea scaunului de domnie al Tat alui. De aceea, ceea ce trebuie f acut pentru a salva suetele de apropiata furtun a a mniei trebuie s a e nf aptuit nainte ca Isus s a p ar aseasc a Sfnta Sntelor din Sanctuarul ceresc.

Pentru turma cea mic a


Dragi fra ti, Domnul mi-a dat o viziune la 26 ianuarie 1850, pe care o voi relata. Am v azut c a unii din poporul lui Dumnezeu sunt adormi ti, ca ntr-o stare de letargie, s i numai pe jum atate treji; ei nu- si dau seama de timpul pe care-l tr aim s i c a omul cu m atura [Vezi visul lui William Miller, 81 (n. ed.).] a intrat s i unii sunt n primejdia de a nl atura ti. L-am rugat erbinte pe Isus s a-i salveze, s a-i mai cru te pu tin timp s i s a-i lase s a vad a primejdia teribil a n care se a a, pentru [49] a se putea preg ati nainte de a pentru totdeauna prea trziu. ngerul a spus: Nimicirea vine ca o vijelie. L-am rugat pe nger s a aib a mil as i s a-i salveze pe cei care iubeau aceast a lume, care erau ata sa ti suete ste de averile lor s i nu erau dispu si s a se despart a de ele s i s a jertfeasc a pentru a-i gr abi pe soli n calea lor s a hr aneasc a oile amnde care piereau din lips a de hran a spiritual a. Cnd am v azut bietele suete murind din lipsa adev arului prezent s i pe unii care m arturiseau credin ta n adev ar, l asndu-i s a moar a prin faptul c a re tineau mijloacele necesare pentru a duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu, priveli stea a fost prea dureroas as i l-am rugat pe nger s a o ia din fa ta mea. Am v azut c a atunci cnd cauza lui Dumnezeu cerea o parte din averile lor, ca n cazul tn arului care a venit la Isus (Matei 19, 16-22), ei au plecat ntrista ti s i am mai v azut cum curnd urgia apelor n av alitoare va trece s i le va lua tot ce au s i atunci va prea trziu pentru a mai sacrica bunuri p amnte sti s i pentru a mai strnge o comoar a n ceruri. L-am v azut apoi pe minunatul R ascump ar ator, de o frumuse te f ar a seam an; am v azut c a p ar asise t armul slavei s i a venit n aceast a lume ntunecat as i nsingurat a pentru a-Si da via ta pre tioas as i a muri, Cel drept pentru cei nedrep ti. A suportat batjocura plin a de cruzime s i biciuirea, a purtat cununa mpletit a din spini s i a asudat stropi mari de snge n gr adin a, n timp ce povara p acatelor ntregii lumi se aa asupra Lui. ngerul a ntrebat: Pentru ce? Ah, am v azut s i am s tiut c a era pentru noi; pentru p acatele noastre suportase 68

Pentru turma cea mic a

69

toate aceste lucruri, pentru ca prin sngele S au scump s a ne poat a r ascump ara pentru Dumnezeu! Apoi au fost adu si din nou naintea ochilor mei cei care nu erau dispu si s a ofere bunurile acestei lumi pentru a salva suetele care pier, trimi tndu-le adev arul, n timp ce Isus st a n picioare naintea Tat alui, mijlocind pentru ei n virtutea sngelui, suferin telor s i a mor tii Sale, s i n timp ce solii lui Dumnezeu a steapt a, gata s a duc a la ace stia adev arul mntuitor, pentru a putea sigila ti cu sigiliul viului [50] Dumnezeu. Pentru unii care m arturisesc credin ta n adev arul prezent este greu s a fac a m acar s i acest gest de a oferi solilor banii care sunt, practic, ai lui Dumnezeu, bani care le-au fost da ti s a-i administreze. naintea mea a fost adus a din nou imaginea lui Isus cel suferind, a dragostei Lui att de adnci, nct L-a f acut s a-Si dea via ta pentru om; de asemenea am v azut s i vie tile acelora care au m arturisit c a-I sunt urma si, care aveau din bunurile acestei lumi, dar considerau c a este un lucru prea mare s a ajute lucrarea mntuirii. ngerul a spus: Pot astfel de oameni s a intre n ceruri? Un alt nger a r aspuns: Nu, niciodat a, niciodat a, niciodat a! Cei care nu sunt interesa ti de cauza lui Dumnezeu pe p amnt nu pot intona nicicnd acolo sus cntarea iubirii r ascump ar atoare. Am v azut c a lucrarea pe care o f acea Dumnezeu pe p amnt va mplinit a pe deplin s i repede s i c a solii trebuie s a mearg a urgent n calea lor pentru a c auta oile r at acite ale turmei. Un nger a spus: To ti sunt soli? Un altul a r aspuns: Nu, nu; solii lui Dumnezeu au o solie. Am v azut c a lucrarea lui Dumnezeu fusese mpiedicat as i dezonorat a de c atre unii care c al atoreau, de si nu aveau nici o solie de la Dumnezeu. [Vezi Apendicele (n. ed.)] Asemenea oameni vor nevoi ti s a-I dea socoteal a lui Dumnezeu pentru ecare dolar pe care l-au folosit pentru c al atoria pe care nu era de datoria lor s a o fac a, pentru c a acei bani ar putut ajuta cauza lui Dumnezeu; s i pentru c a au amnzit s i murit suete din lipsa hranei spirituale care le-ar putut dat a de solii ale si s i chema ti ai lui Dumnezeu, dac a ace stia ar avut mijloacele materiale. Am v azut c a aceia care au puterea de a lucra cu minile lor s i pot ajuta la sprijinirea cauzei sunt la fel de r aspunz atori pentru t aria lor zic a, a sa cum sunt r aspunz atori al tii pentru averile lor. Zguduirea cea mare a nceput s i va continua s i vor azvrli ti to ti cei ce nu sunt dispu si s a ocupe o pozi tie ferm a, curajoas a, pentru

70

Scrieri timpurii

adev ar s i s a jertfeasc a pentru Dumnezeu s i cauza Sa. ngerul a spus: [51] Crede ti c a va silit cineva s a jertfeasc a? Nu, nu. Trebuie s a e un dar de bun a voie. Este nevoie de tot ce ai ca s a cumperi tarina. Am strigat c atre Dumnezeu s a-i cru te pe cei din poporul S au, dintre care unii ajungeau neputincio si s i mureau. Apoi am v azut c a ju pc a tile Celui Atotputernic veneau cu repeziciune s i l-am rugat pe nger s a le vorbeasc a oamenilor n limba sa. El a spus: Toate tunetele s i fulgerele de pe muntele Sinai nu-i va mi sca pe aceia care nu se las a mi sca ti de adev arurile simple ale Cuvntului lui Dumnezeu, s i nici solia unui nger nu-i va trezi. Am privit apoi splendoarea lui Isus. Haina Lui era mai alb a dect albul cel mai pur. Nici o limb a nu poate descrie slava s i demnitatea Sa. To ti cei ce tin poruncile lui Dumnezeu vor intra pe por ti n cetate s i vor avea dreptul s a m annce din pomul vie tii, ind mereu n prezen ta unui Isus minunat, al c arui chip str aluce ste mai tare dect soarele la amiaz a. Am fost ndrumat a s a m a uit la Adam s i Eva n Eden. Ei au luat din pomul oprit s i au fost alunga ti din gr adin as i apoi sabia de foc a fost pus a n jurul pomului vie tii, pentru ca ei s a nu ia din fructele lui s i s a e ni ste p ac ato si nemuritori. Pomul vie tii urma s a asigure nemurirea. L-am auzit pe un nger ntrebnd: Este cineva din familia lui Adam care a trecut de sabia de foc s i a luat din pomul vie tii? Am auzit r aspunsul dat de un alt nger: Nici unul din familia lui Adam nu a trecut de acea sabie de foc pentru a mnca din pom; de aceea nu exist a nici un p ac atos nemuritor. Suetul care p ac atuie ste va muri de o moarte ve snic a o moarte care va tine ve snic, n care nu exist a n adejdea unei nvieri; s i atunci mnia lui Dumnezeu se va stinge. Sn tii se vor odihni n Cetatea cea Sfnt as i vor domni ca regi s i preo ti timp de o mie de ani; apoi, Isus va cobor mpreun a cu sn tii pe Muntele M aslinilor, iar muntele se va disciplina n dou as i va [52] deveni o cmpie ntins a, pe care va a sezat Paradisul lui Dumnezeu. Restul p amntului nu va cur a tat pn a nu se vor sfr si cei o mie de ani, cnd sunt nvia ti cei r ai s i se adun a n jurul cet a tii. Picioarele celor nelegiui ti nu vor ntina niciodat a p amntul f acut nou. Din cer de la Dumnezeu va c adea foc s i i va mistui i va arde cu totul, s i r ad acin a, s i ramur a. Satana este r ad acina, iar copiii s ai sunt ramurile. Acela si foc care i va mistui pe cei r ai va cur a ti s i p amntul.

Pentru turma cea mic a

71

*****

Ultimele pl agi s i judecata


La conferin ta general a a celor care cred n adev arul prezent, tinut a la Sutton, Vers.mont, n septembrie 1850, mi-a fost ar atat c a ultimele s apte pl agi vor turnate dup a ce Isus p ar ase ste Sanctuarul. ngerul a spus: Mnia lui Dumnezeu s i a Mielului este cea care provoac a distrugerile sau moartea celor r ai. La auzirea glasului lui Dumnezeu, sn tii vor puternici s i redutabili ca o armat a sub steagurile ei, dar ei nu vor mplini atunci judecata scris a. Executarea sentin tei va la ncheierea celor o mie de ani. Dup a ce sn tii sunt mbr aca ti n nemurire s i ridica ti n v azduh pentru a cu Isus, dup a ce- si primesc harpele, hainele s i cununile s i intr a n cetate, Isus s i sn tii se a seaz a n vederea judec a tii. Sunt deschise c ar tile cartea vie tii s i cartea mor tii. Cartea vie tii con tine faptele bune ale sn tilor, iar cea a mor tii cuprinde faptele rele ale celor nelegiui ti. Aceste c ar ti sunt comparate cu cartea statutar a, Biblia, s i oamenii sunt judeca ti dup a aceasta. Sn tii, n perfect a armonie cu Isus, declar a verdictul asupra mor tilor celor r ai. Prive ste, a spus ngerul, n armonie cu Isus, sn tii particip a la judecat as i [53] i cnt aresc pe cei r ai n func tie de faptele pe care le-au comis n trup, iar ceea ce trebuie s a primeasc a ace stia la executarea sentin tei este a sezat n dreptul numelor lor. Am v azut c a aceasta era lucrarea sn tilor, mpreun a cu Isus, n timpul celor o mie de ani n Cetatea cea Sfnt a, nainte ca aceasta s a coboare spre p amnt. Apoi, la ncheierea celor o mie de ani, Isus, cu ngerii s i to ti sn tii, p ar asesc Cetatea cea Sfnt a; s i, n timp ce coboar a spre p amnt mpreun a cu ei, cei r ai sunt nvia ti s i apoi, chiar cei ce l-au str apuns, nvia ti s i ei, l vor z ari de departe n toat a slava Sa, avndu-i cu Sine pe ngeri s i pe sn ti, s i se vor jeli amarnic din pricina Lui. Ei vor vedea semnele l asate de cuie n minile s i picioarele Sale s i pe acela din coasta Sa, locul n care au npt lancea. Semnele l asate de cuie s i de vor atunci slava Sa. La ncheierea celor o mie de ani Isus va suli ta sta pe Muntele M aslinilor, iar muntele se va despica n dou as i va deveni o cmpie ntins a. Cei care fug n acea vreme sunt cei r ai, care 72

Ultimele pl agi s i judecata

73

. Atunci, Cetatea cea Sfnt tocmai au fost readu si la via ta a coboar a s i se a saz a pe cmpie. Satana i umple atunci pe cei nelegiui ti cu spiritul lui. i face s a cread a c a trupele din cetate sunt nensemnat de mici s i c a o stirea lui este mare, c a pot s a-i biruie pe sn ti s i s a cucereasc a cetatea. n timp ce Satana si strngea armatele, sn tii erau n cetate, contemplnd frumuse tea s i slava Paradisului lui Dumnezeu. Isus era n fruntea lor, c al auzindu-i. Dintr-o dat a, ncnt atorul nostru Mntuitor a disp arut din mijlocul nostru; dar I-am auzit n curnd glasul minunat: Veni ti, binecuvnta tii Tat alui Meu de mo steni ti mp ar a tia care v-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii. Ne-am adunat n jurul lui Isus s i, chiar n timp ce nchidea por tile cet a tii, blestemul era rostit asupra celor r ai. Por tile au fost nchise. Apoi, sn tii s i-au folosit aripile s i au urcat pe zidurile care nconjurau cetatea. Isus Se aa s i El cu ei; Coroana Sa era str alucitoare s i [54] . m area ta Era un grup de s apte coroane, aate una ntr-alta. Cele ale sn tilor erau din aurul cel mai curat s i mpodobite cu stele. Fe tele celor sn ti str aluceau de slav a, c aci erau preschimba ti ntocmai dup a chipul lui Isus; iar cnd ace stia s-au n al tat s i au urcat cu to tii c atre partea de sus a cet a tii, am r amas extaziat a naintea acelei priveli sti. Apoi cei nelegiui ti au v azut ceea ce pierduser a; asupra lor a fost suat foc de la Dumnezeu s i au fost mistui ti. Aceasta a fost executarea judec a tii. Cei r ai au primit atunci ceea ce sn tii, n timpul celor o mie de ani, la unison cu Isus, stabiliser a ca ei s a primeasc a. Acela si foc de la Dumnezeu care i-a mistuit pe cei r ai a puricat ntregul p amnt. Mun tii cei zdren tui ti s i sf arma ti s-au topit de c aldura arz atoare s i, de asemenea, atmosfera s i toate resturile au fost mistuite ca miri stea. Atunci mo stenirea noastr a s-a deschis naintea noastr a, sl avit as i str alucitoare, s i noi am mo stenit ntregul p amnt f acut nou. Am strigat cu to tii: Slav a; Aleluia!

Sfr situl celor 2300 de zile


Am v azut un tron s i pe el st ateau Tat al s i Fiul. Am privit la fa ta lui Isus s i I-am admirat minunata-I persoan a. Persoana Tat alui nu o puteam privi, c aci era acoperit a de un nor de slav a. L-am ntrebat pe Isus dac a Tat al S au avea o form a ca a Sa. Mi-a r aspuns c a da, dar c a eu nu o puteam privi, ntruct, a zis El, dac a vei privi o singur a dat a slava Sa, vei nceta s a exi sti. naintea tronului, am v azut poporul advent biserica s i lumea. Am observat dou a grupuri, unul plecat naintea tronului, profund preocupat, n timp ce ceilal ti st ateau n picioare nep as atori s i lipsi ti de interes. Cei care erau pleca ti naintea tronului si prezentau rug aciunile s i priveau c atre Isus; apoi El privea [55] c atre Tat al S au s i p area c a Se roag a Lui. O lumin a ie sea de la Tat al s i se ndrepta c atre Fiul, iar de la Fiul c atre grupul care se ruga. Apoi am v azut o lumin a nespus de puternic a, ie sind de la Tat al s i venind c atre Fiul, iar de la Fiul unduindu-se peste poporul aat naintea . Mul tronului. Pu tini ns a primeau aceast a lumin a m area ta ti au ie sit de sub ea s i i s-au mpotrivit de ndat a; al tii erau nep as atori s i nu apreciau lumina, iar aceasta s-a ndep artat de la ei. Unii o ndr ageau, mergeau s i ngenuncheau al aturi de grupul cel mic care se ruga. To ti din acest grup primiser a lumina s i se bucuraser a de ea, iar fe tele le str aluceau de slava ei. L-am v azut pe Tat al ridicndu-Se de pe scaunul de domnie1, mergnd cu un car de foc n Sfnta Sntelor, dincolo de cea de-a doua desp ar titur as i a sezndu-Se. Apoi, Isus S-a ridicat de pe tron s i cei mai mul ti dintre cei care erau apleca ti s-au ridicat mpreun a cu El. Din momentul n care S-a ridicat, nu am v azut nici o raz a de lumin a c aznd de la Isus peste mul timea nep as atoare, s i aceasta a fost l asat a n ntuneric total. Cei care s-au ridicat o dat a cu Isus s i-au p astrat privirile a tintite asupra Sa cnd a p ar asit tronul s i i-a condus o mic a bucat a de drum. Apoi, Si-a ridicat bra tul drept s i L-am auzit spunnd cu glasul S au ncnt ator: A stepta ti aici; M a duc la Tat al Meu s a primesc mp ar a tia; p astra ti-v a ve smintele nep atate, iar Eu m a voi ntoarce dup a pu tin a vreme de la nunt as i v a voi primi. 74

Sfr situl celor 2300 de zile

75

Apoi un car de foc, cu ro tile ca v ap aile de foc, nconjurat de ngeri, a venit acolo unde Se aa Isus. A p as it n car s i a fost purtat n Sfnta Sntelor, unde s edea Tat al. Acolo L-am privit pe Isus, un impun ator Mare Preot, stnd n picioare naintea Tat alui. Pe tivul ve smntului S au erau un clopo tel s i o rodie, un clopo tel s i o rodie. Cei care Se ridicaser a mpreun a cu Isus si trimiteau c atre El credin ta, n Sfnta Sntelor, s i se rugau: Tat al meu, d a-Mi Duhul T au. Apoi, Isus sua asupra lor Duhul Sfnt. n suarea aceea era lumin a, putere s i [56] mult a iubire, bucurie s i pace. M-am ntors s a m a uit la grupul celor care st ateau nc a apleca ti naintea tronului; nu s tiau c a Isus l p ar asise. Satana p area s a e lng a tron, ncercnd s a continue lucrarea lui Dumnezeu. I-am v azut privind n sus c atre tron s i rugndu-se: Tat a, d a-ne Duhul T au. Satana sua atunci asupra lor o nrurire nesfnt a; era n aceasta lumin as i mult a putere, dar nu exista iubire delicat a, bucurie s i pace. Scopul lui Satana era de a-i p astra n starea de am agire, de a-i trage napoi s i de a-i am agi pe cei din poporul lui Dumnezeu.

Datoria, avnd n vedere timpul de strmtorare


Domnul mi-a ar atat n mod repetat c a este contrar Bibliei s a ne lu am orice m asur a pentru asigurarea nevoilor noastre vremelnice n timpul strmtor arii. Am v azut c a, dac a sn tii s i-ar face provizii alimentare sau ar avea hran a n cmp, n timpul de strmtorare, cnd sabia, foametea s i boala cutreier a tara, acestea le vor luate de mini violente s i str ainii vor culege roadele din cmpurile lor. Atunci va timpul s a ne ncredem cu totul n Dumnezeu, s i El ne va sprijini. Am v azut c a ne vor asigurate pinea s i apa n acel timp s i c a nu vom duce lips as i nu vom amnzi; c aci Dumnezeu poate s a ne ntind ao mas a n pustie. Dac a va nevoie, va trimite corbi s a ne hr aneasc a, a sa cum a f acut-o pentru a-l hr ani pe Ilie, sau va face s a plou a cu man a din cer, a sa cum a f acut-o pentru israeli ti. Casele s i p amnturile nu le vor de nici un folos sn tilor n vremea de strmtorare, c aci ei vor nevoi ti s a fug a atunci din fa ta mul timilor nfuriate, iar n vremea aceea nu mai pot dispune de averile lor pentru naintarea cauzei adev arului prezent. Mi-a fost ar atat c a este voia lui Dumnezeu ca sn tii s a se dezlipeasc a, nainte [57] de sosirea timpului de strmtorare, de orice lucru care i-ar mpov ara s i s a fac a leg amnt cu Dumnezeu prin jertf a. Dac a ei si tin averea pe altar s i i cer cu sinceritate lui Dumnezeu s a le descopere care le este datoria, Domnul i va nv a ta cnd s as i-o lichideze. Atunci ei vor liberi n timpul necazului celui mare s i nu vor exista nici un fel de poveri care s a-i trag a n jos. Am v azut c a, dac a vreunii se ag a tau de avere s i nu-L ntrebau pe Domnul care este datoria lor, El nu le f acea cunoscut a datoria s i li se ng aduia s a- si p astreze averea, iar n timpul de strmtorare aceasta venea ca un munte asupra lor pentru a-i zdrobi s i ei ncercau s a scape de ea, dar nu puteau. I-am auzit pe unii jelindu-se astfel: Lucrarea lncezea, cei din poporul lui Dumnezeu mureau amnzind dup a adev ar, iar noi nu am f acut nici un efort pentru a acoperi lipsa aceasta; acum averea noastr a nu este de nici un folos. O, dac a ne-am dispensat de ea s i ne-am strns o comoar a n cer! Am v azut 76

Datoria, avnd n vedere timpul de strmtorare

77

c a o jertf a nu sporea, ci descre stea s i era mistuit a. Am v azut, de asemenea, c a Dumnezeu nu ceruse tuturor celor din poporul S au s a scape de averile lor n acela si timp; dac a doreau ns a s a primeasc a tur nv a ta a, El i nv a ta, ntr-un timp de nevoie, cnd s a vnd as i ct s a vnd a. Unora li s-a cerut n timpurile trecute s a se foloseasc a de averile lor pentru a sprijini cauza advent a, n timp ce altora li s-a ng aduit s as i le p astreze pe ale lor pn a la o vreme de nevoie. Atunci, dup a cum o cere cauza, datoria lor este s a vnd a. Am v azut c a solia vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie nu a fost dat a de c atre unii n lumina ei clar a, iar scopul cuvintelor Mntuitorului nostru nu a fost prezentat cu claritate. Obiectivul urm arit prin faptul de a vinde nu este acela de a da celor ce sunt n stare s a lucreze s i s a se ntre tin a singuri, ci de a r aspndi adev arul. Este un p acat s a-i ntre tii s i s a hr ane sti lenevia n cei care sunt capabili s a munceasc a. Unii au fost perseveren ti n participarea la toate ntlnirile nu pentru a-I da slav a lui Dumnezeu, ci pentru pine s i pe ste. Ar fost mult mai bine pentru unii ca ace stia s a stea acas as i s a lucreze cu [58] minile lor, orice lucru bun, pentru a acoperi nevoile familiilor lor s i pentru a avea ceva de dat pentru sprijinirea cauzei pre tioase a adev arului prezent. Acum este momentul de a strnge comori n cer s i de a ne pune inimile n rnduial a, preg atite pentru vremea de strmtorare. Numai cei care au mini curate s i inimi pure vor r amne n picioare n acel timp al ncerc arii. Acum este momentul ca Legea lui Dumnezeu s a e n mintea noastr a, pe frun tile noastre s i scris a n inimile noastre. Domnul mi-a ar atat primejdia de a ng adui ca mintea noastr a s a se umple de gnduri s i griji lume sti. Am observat c a unele min ti de Sfnta sunt ndep artate de adev arul prezent s i de iubirea fa ta Biblie prin citirea unor c ar ti incitante; al tii se umplu de nedumeriri s i de grija pentru ceea ce vor mnca, bea s i mbr aca. Unii socotesc venirea Domnului cndva ntr-un viitor foarte ndep artat. Timpul s-a prelungit cu c tiva ani mai mult dect s-au a steptat ei; din acest motiv, ei cred c a se va mai prelungi cu ceva ani, s i n acest fel min tile lor sunt distrase de la adev arul prezent s i orientate c atre lume. Am v azut o mare primejdie n aceste lucruri; c aci dac a mintea este umplut a cu alte lucruri, adev arul prezent este izgonit s i pe frun tile noastre nu se mai g ase ste nici un loc pentru sigiliul viului Dumnezeu. Am v azut c a timpul pe care trebuia s a-l mai petreac a Isus n Sfnta Sntelor

78

Scrieri timpurii

era aproape de sfr sit s i c a timpul nu se mai poate prelungi dect nc a foarte pu tin. Timpul de r agaz, att ct avem, ar trebui folosit pentru cercetarea Bibliei, dup a care vom judeca ti n ziua de pe urm a. Fra tii s i surorile mele dragi, poruncile lui Dumnezeu s i m arturia lui Isus Hristos s a e necurmat n mintea voastr as i s a scoat a afar a gndurile s i grijile lume sti. Ele s a e subiectul vostru de medita tie s i cnd merge ti la culcare, s i cnd v a trezi ti. Tr ai ti s i ac tiona ti avnd ca unic considerent venirea Fiului omului. Timpul sigil arii este foarte scurt s i se va termina n curnd. Acum cnd cei patru ngeri tin cele [59] patru vnturi este momentul s a nt arim chemarea s i alegerea noastr a.

Cioc aniturile misterioase


La 24 august 1850 am v azut c a cioc aniturile misterioase erau puterea lui Satana; unele erau direct de la el, iar altele, indirecte, prin agen tii lui, dar toate si aveau obr sia n Satana. Era lucrarea lui, pe care el o mplinea n moduri diferite; cu toate acestea, mul ti din biserici s i din lume erau ntr-un ntuneric att de adnc, nct credeau s i sus tineau c a aceasta era puterea lui Dumnezeu. ngerul a spus: Nu va ntreba oare un popor pe Dumnezeul s au? Va ntreba el pe cei mor ti pentru cei vii? S a mearg a oare cei vii la cei mor ti pentru a c ap ata cunoa stere? Cei mor ti nu s tiu nimic. Pentru a aa despre Dumnezeu merge ti voi la cei mor ti? Ei s-au ndep artat de Dumnezeul cel viu pentru a vorbi cu cei mor ti, care nu s tiu nimic. Am v azut c a, n curnd, va considerat blasfemie s a vorbe sti mpotriva cioc aniturilor s i c a acestea se vor r aspndi din ce n ce mai mult, c a puterea lui Satana va cre ste s i c a unii dintre urma sii lui devota ti vor avea puterea de a nf aptui minuni s i chiar de a face s a se coboare foc din cer naintea oamenilor. Am v azut c a, prin cioc anituri s i mesmerism, ace sti magicieni moderni vor explica toate minunile nf aptuite de Domnul nostru Isus Hristos s i c a mul ti vor crede c a toate lucr arile cele mari pe care le-a f acut Fiul lui Dumnezeu pe cnd era pe acest p amnt au fost aduse la mplinire prin aceea si putere. [Cnd a fost dat a aceast a viziune, spiritismul abia ap aruse s i era slab; nu existau dect c tiva mediumi. Din acel timp, el s-a r aspndit n toat a lumea, iar sus tin atorii lui se num ar a cu milioanele. Ca un lucru de ordin general, spiriti stii au negat Biblia s i au luat n rs cre stinismul. Cnd s i cnd, diferite persoane au deplns s i au protestat mpotriva acestui lucru, dar erau att de pu tini nct nimeni nu le-a acordat vreo aten tie. Acum spiriti stii si schimb a metoda de lucru s i mul ti si spun cre stini spiriti sti, declarnd c a ignorarea religiei nu este un lucru bun s i armnd c a ei au adev arata credin ta cre stin a. Tinnd, de asemenea, minte faptul c a mul ti slujitori de seam a ai Evangheliei agreeaz a spiritismul, vedem acum deschis a calea pentru mplinirea acestei profe tii, date n 1850. Cite ste s i 79

80

Scrieri timpurii

[60] remarcile autoarei, la 86 (n. ed.).] Mi-a fost ar atat timpul lui Moise s i am v azut semnele s i minunile pe care le-a mplinit Dumnezeu prin el naintea lui Faraon, dintre care majoritatea au fost imitate de magicienii Egiptului; s i c a, exact nainte de izb avirea nal aa sn tilor, Dumnezeu va lucra cu putere pentru poporul S au, iar acestor magicieni moderni li se va ng adui s a imite lucrarea lui Dumnezeu. Acel timp va veni curnd s i va trebui s a ne prindem cu t arie de bra tul puternic al lui Iehova; c aci toate aceste semne mari s i minuni nemaiv azute ale diavolului au scopul de a-i am agi pe cei din poporul lui Dumnezeu s i de a-i birui. Mintea noastr a trebuie s a e xat a asupra lui Dumnezeu s i nu trebuie s a ne temem de teama celor r ai, adic a, s a ne temem de ceea ce se tem ei s i s a ador am ceea ce ador a ei, ci s a m curajo si s i ndr azne ti pentru adev ar. Dac a ne-ar putea deschi si ochii, am vedea siluetele ngerilor r ai n jurul nostru, str aduindu-se s a inventeze vreo modalitate nou a de a ne nec aji s i distruge. Si am vedea, de asemenea, ngeri ai lui Dumnezeu p azindu-ne de puterea lor; c aci ochiul atent al lui Dumnezeu vegheaz a ntotdeauna pentru binele lui Israel s i El si va proteja s i salva poporul, dac a ei si vor pune ncrederea n El. Cnd va n av ali vr ajma sul ca un ru, Duhul Domnului l va pune pe fug a. ngerul a spus: Adu- ti aminte, te ai pe un teren vr ajit. Am v azut c a trebuie s a veghem s i s a avem asupra noastr a ntreaga arm atur a, s a lu am scutul credin tei s i atunci vom putea s a r amnem n [61] picioare, iar s age tile arz atoare ale celor r ai nu ne vor putea v at ama.

Mesagerii
[Vezi Apendicele (n. ed.)] Domnul mi-a oferit adesea o imagine a situa tiei s i nevoilor m arg aritarelor risipite, care nu au ajuns nc a la lumina adev arului prezent s i mi-a ar atat c a solii ar trebui s a- si croiasc a un drum n cea mai mare grab a c atre ace stia, pentru a le da lumina. Mul ti, aa ti pretutindeni n jurul nostru, nu au nevoie dect s a li se ndep arteze prejudec a tile s i s a le e puse nainte dovezile din Cuvnt ale pozi tiei noastre actuale s i ei vor primi cu bucurie adev arul prezent. Solii trebuie s a vegheze asupra suetelor ca unii care vor trebui s a dea socoteal a. Via ta lor trebuie s a e plin a de trud as i de chin suetesc, n timp ce asupra lor apas a greutatea scumpei, dar ades-prejudiciatei cauze a lui Hristos. Ei vor trebui s a lase deoparte confortul s i interesele lume sti s i s a- si stabileasc a drept prim obiectiv faptul de a face tot ce le st a n putere pentru naintarea cauzei adev arului prezent s i salvarea suetelor care pier. Vor avea s i o r asplat a bogat a. n cununile bucuriei lor, cei care sunt salva ti de ei s i, n nal, mntui ti vor str aluci ca stelele n veci de veci. Si, n toat a ve snicia, ei se vor bucura de satisfac tia de a f acut ceea ce au putut pentru prezentarea adev arului n cur a tia s i frumuse tea lui, astfel nct suetele s-au ndr agostit de el, au fost sn tite prin el s i s-au folosit de privilegiul inestimabil de a f acu ti boga ti, de a sp ala ti n sngele Mielului s i r ascump ara ti pentru Dumnezeu. Am v azut c a p astorii ar trebui s a-i consulte pe cei n care au motive s a se ncread a, cei care au participat la toate soliile s i sunt neclinti ti n tot adev arul prezent aceasta nainte de a sus tine noi puncte importante despre care cred c a sunt sprijinite de Biblie. Atunci p astorii vor ntr-o des avr sit a unire, s i unitatea dintre [62] p astori va sim tit a de biseric a. Am v azut c a o astfel de cale va mpiedica dezbin ari nefericite s i atunci nu va nici o primejdie ca turma pre tioas a s a e desp ar tit as i oile mpr as tiate, f ar a p astor. 81

82

Scrieri timpurii

Am v azut totodat a c a Dumnezeu avea soli pe care ar vrut s a-i foloseasc a n cauza Sa, dar care nu erau preg ati ti. Erau prea u suratici bun s i superciali pentru a exercita o inuen ta a asupra turmei s i nu sim teau povara cauzei s i valoarea suetelor a sa cum trebuie s a simt a solii lui Dumnezeu pentru a avea rezultate bune. ngerul a spus: Fi ti cura ti, voi care purta ti vasele Domnului, ti cura ti, voi care purta ti vasele Domnului. Ei nu pot face dect pu tin bine, dac a nu sunt cu totul preda ti lui Dumnezeu s i nu simt importan ta s i solemnitatea ultimei solii de har, care este dat a acum turmei risipite. Unii, care nu sunt chema ti de Dumnezeu, sunt foarte dispu si s a mearg a cu solia. Dac a ns a ar sim ti greutatea cauzei s i responsabilit a tile unei asemenea pozi tii, vor sim ti nevoia de a se da napoi s i de a zice mpreun a cu apostolul: Cine este potrivit pentru aceste lucruri? Un motiv pentru care sunt att de dornici s a mearg a este acela c a Dumnezeu nu a pus asupra lor greutatea cauzei. Nu to ti cei care au vestit prima s i cea de-a doua solie ngereasc a urmeaz a s-o vesteasc a pe cea de-a treia, nici chiar dup a ce o mbr a ti seaz a cu totul, c aci unii s-au aat n attea r at aciri s i am agiri, nct nu vor putea dect cel mult s a- si salveze propriile suete, iar dac a si asum a r aspunderea de a-i c al auzi pe al tii, vor exact mijloacele prin care li se va provoca acestora pr abu sirea. Dar am v azut c a unii, care fuseser a mai nainte peste m asur a de adnci ti n fanatism, erau primii care alergau acum, nainte s a-i trimit a Dumnezeu, nainte de a cur a ti ti de r at acirile din trecut; ei hr aneau turma lui Dumnezeu cu r at aciri amestecate cu adev ar s i, dac a erau l asa ti s a mearg a mai departe, turma se mboln avea s i urmau tulbur arile s i moartea. Am v azut c a ace stia trebuia s a e cernu ti din nou s i din nou, pn a cnd erau [63] elibera ti de toate r at acirile pe care le credeau, n caz contrar, ei neputnd niciodat a s a intre n mp ar a tie. Solii nu ar putea avea aceea si ncredere, n judecata s i discern amntul persoanelor care au sus tinut r at aciri s i au fost cuprin si de fanatism, pe care ar avea-o n cei care au fost n adev ar s i nu n gre seli grosolane. De asemenea, mul ti sunt prea repede dispu si s a-i trimit a n cmpul misionar pe unii care abia au m arturisit credin ta n adev arul prezent, care au mult de nv a tat s i de f acut nainte de a ei n si si drep ti naintea lui Dumnezeu, ca s a nu mai vorbim de faptul de a le ar ata altora calea. Am v azut necesitatea ca n special solii s a vegheze s i s a opreasc a orice urm a de fanatism, ori unde l-ar vedea ridicndu-se. Satana

Mesagerii

83

for teaz a intrarea din toate p ar tile s i, dac a nu ne p azim de el, dac a nu avem ochii deschi si pentru a-i vedea s iretlicurile s i capcanele s i dac a nu vom avea asupra noastr a ntreaga arm atur a a lui Dumnezeu, s age tile de foc ale celor r ai ne vor atinge. Exist a multe adev aruri pre tioase n Cuvntul lui Dumnezeu, dar turma are nevoie acum de adev arul prezent. Am v azut primejdia ca solii s a fug a de punctele importante ale adev arului prezent s i s a se ocupe de subiecte care nu sunt menite s a aduc a unitate n turm as i s a sn teasc a suetul. Satana se va folosi aici de orice avantaj posibil pentru a aduce v at amare cauzei. ns a astfel de subiecte, cum ar Sanctuarul, studiat n leg atur a cu cele 2300 de zile, poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus, sunt foarte potrivite pentru a explica mi scarea advent a care a trecut s i a ar ata care este pozi tia noastr a prezent a, a nt ari credin ta celor care se ndoiesc s i de a oferi siguran ta unui viitor glorios. Am v azut n mod repetat c a acestea erau subiectele principale de care ar trebui s a se ocupe solii. Dac a solii ale si ai lui Dumnezeu ar a stepta pn a cnd toate obstacolele ar ndep artate din calea lor, mul ti nu s-ar duce niciodat a s a caute oile r at acite. Satana le va pune nainte multe obiec tii pentru , [64] a-i opri de la mplinirea datoriei. Dar ei va trebui s a ias a prin credin ta punndu- si ncrederea n Acela care i-a chemat n lucrarea Sa, s i El va deschide calea naintea lor n m asura n care va pentru binele tor s lor s i slava Sa. Isus, marele nv a ta i Model, nu a avut unde s a-Si de trud ; a seze capul. Via ta Sa a fost o via ta a, ntristare s i suferin ta apoi S-a dat pe Sine pentru noi. Cei care, n locul lui Hristos, implor a suete s a se mpace cu Dumnezeu s i care n ad ajduiesc s a domneasc a mpreun a cu Hristos n slav a trebuie s a se a stepte s a e p arta si la suferin tele Sale aici. Cei ce seam an a cu lacrimi vor secera cu cnt ari de veselie. Cel ce umbl a plngnd cnd arunc a s amn ta, se ntoarce cu veselie cnd si strnge snopii. Psalmii 126, 5.6

Semnul arei
ntr-o viziune dat a la 27 iunie 1850, ngerul care m a nso tea a spus: Timpul este aproape sfr sit. Reecta ti voi chipul minunat al lui Isus, a sa cum ar trebui? Apoi aten tia mi-a fost ndreptat a c atre p amnt s i am v azut c a va trebui s a aib a loc o preg atire ntre cei care au mbr a ti sat n ultima vreme solia celui de-al treilea nger. ngerul a spus: Preg ati ti-v a, preg ati ti-v a, preg ati ti-v a. Va trebui s a muri ti de lume cum nu a fa ta ti mai murit vreodat a. Am v azut c a era o mare lucrare de f acut pentru ei s i numai o scurt a vreme n care s a se nf aptuiasc a aceasta. Apoi, am v azut c a cele s apte pl agi de pe urm a aveau s a e curnd rev arsate peste cei care nu aveau ad apost; cu toate acestea, lumea nu le privea altfel dect ar privit pic aturile de ploaie care ar urmat s a cad a. Am fost apoi nt arit a s a pot suporta priveli stea ngrozitoare a celor s apte pl agi, mnia lui Dumnezeu. Am v azut c a mnia Sa era teribil as i nsp aimnt atoare s i c a, dac a Si-ar ntins mna sau Si-ar ridicat-o, n mnia Sa, locuitorii lumii ar ajunge [65] ca s i cum n-ar existat vreodat a sau ar suferi de molime ucig atoare care ar veni asupra lor, s i nu ar g asi nic aieri izb avire, ci ar nimici ti de acestea. M-a cuprins groaza s i am c azut cu fa ta n jos naintea ngerului s i l-am rugat din suet s a ndep arteze priveli stea aceea, s a o ascund a privirilor mele, c aci era insuportabil a. Atunci mi-am dat seama, ca niciodat a nainte, de importan ta faptului de a cerceta cu grij a Cuvntul lui Dumnezeu, pentru a s ti cum se poate sc apa de pl agile despre care Cuvntul declar a c a vor c adea asupra tuturor celor nesn ti, care se vor nchina arei s i chipului ei s i vor primi semnul ei pe frunte sau pe mn a. Era un lucru uluitor pentru mine, c a oamenii puteau c alca Legea lui Dumnezeu s i c alca n picioare Sabatul S au sfnt, cnd mpotriva lor st ateau asemenea avertiz ari s i ri. amenin ta Papa a schimbat ziua de odihn a dintr-a s aptea n prima zi a s apt amnii. El s-a gndit s a schimbe chiar porunca dat a pentru a-l face pe om s a- si aduc a aminte de Creatorul s au. S-a gndit s a schimbe 84

Semnul arei

85

cea mai mare porunc a din Decalog s i s a se fac a astfel egalul lui Dumnezeu sau chiar s a se nal te mai presus de Dumnezeu. Domnul nu Se schimb a, prin urmare Legea Sa este imuabil a; dar papa s-a n al tat pe sine deasupra lui Dumnezeu, c autnd s a schimbe preceptele Sale eterne care reglementeaz a sn tenia, dreptatea s i bun atatea. El a c alcat n picioare ziua sn tit a a lui Dumnezeu s i, cu de la sine putere, a pus n locul ei una din cele s ase zile lucr atoare. ntreaga na tiune a urmat ara s i oamenii l jefuiesc n ecare s apt amn a n Legea pe Dumnezeu de timpul S au sfnt. Papa a f acut o bre sa sfnt a a lui Dumnezeu, dar am v azut c a venise pe deplin timpul ca aceast a sp artur a s a e reparat a de cei din poporul lui Dumnezeu s i s a zideasc a iar as i pe d arm aturile de mai nainte. M-am rugat naintea ngerului ca Dumnezeu s a-i salveze pe cei din poporul S au care se r at aciser a, s a-i salveze de dragul ndur arii Sale. Cnd pl agile vor ncepe s a cad a, cei care continu a s a calce Sabatul sfnt nu- si vor mai deschide gura pentru a aduce acele scuze pe care le n ascocesc acum pentru a sc apa de datoria de a-l [66] p azi. Gurile le vor nchise n timpul c aderii pl agilor, iar marele D at ator al Legii va cere s a se fac a dreptate cu cei care au luat n rs Legea Sa sfnt as i au numit-o un blestem pentru om, mizer a s i schimb atoare . Cnd astfel de oameni simt strnsoarea de er a acestei Legi , aceste expresii vor ap area naintea lor scrise cu litere de foc s i si vor da seama atunci de p acatul de a lua n rs acea Lege pe care Cuvntul lui Dumnezeu o nume ste sfnt a, dreapt as i bun a. Apoi mi-a fost ndreptat a aten tia c atre slava cerului, c atre comoara strns a pentru cei credincio si. Totul era str alucitor s i ncnt ator. ngerii ncepeau s a cnte o cntare minunat a, apoi ncetau s a cnte s i si scoteau cununile de pe cap s i le aruncau sclipitoare la picioarele lui Isus s i strigau cu glasuri melodioase: Slav a, Aleluia! M-am al aturat cntecelor lor de laud as i cinste, adresate Mielului, s i de ecare dat a cnd mi deschideam gura pentru a-L l auda, aveam mnt inexprimabil provocat de slava care m un sim ta a nconjura. Era nc as i mai mult, o greutate nespus de mare s i ve snic a de slav a. a celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, ngerul a spus: Mica r am as i ta care p azesc poruncile Lui s i sunt credincio si pn a la sfr sit se vor bucura de aceast a slav a, vor mereu n prezen ta lui Isus s i vor cnta n compania ngerilor sn ti.

86

Scrieri timpurii

Apoi, privirile mi-au fost ntoarse de la slav as i mi-a fost ar atat a r am as i ta de pe p amnt. ngerul li s-a adresat: Ve ti putea evita voi ultimele s apte pl agi? Ve ti merge voi n slav as i v a ve ti bucura de tot ce a preg atit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc s i sunt gata s a sufere de dragul Lui? Dac a este a sa, trebuie s a muri ti pentru a putea tr ai. Preg ati ti-v a, preg ati ti-v a, preg ati ti-v a. Preg atirea voastr a trebuie s a e mai profund a dect cea pe care o face ti acum, c aci vine ziua Domnului, zi f ar a mil a, zi de mnie s i urgie aprins a, care va preface tot p amntul n pustiu s i-i va nimici pe to ti p ac ato sii de pe el. Jert ti [67] totul pentru Dumnezeu. Pune ti totul pe altarul lui eul, averea, totul ca o jertf a vie. Va nevoie de tot ce ave ti pentru a intra n slav a. Strnge ti-v a o comoar a n ceruri, o comoar a pe care ho tii nu pot s-o fure s i nici rugina s-o strice. Trebuie s a ti p arta si cu Hristos la suferin tele Lui aici, dac a vre ti s a ti p arta si cu El la slava Sa n lumea cea nou a. . Cerul va nespus de ieftin, dac a-l vom ob tine prin suferin ta Trebuie s a ne t ag aduim eul n tot drumul nostru, s a murim zilnic fa ta de el, s a l as am ca s a ias a la iveal a numai Isus s i s a tinem necurmat slava Sa naintea ochilor. Am v azut c a aceia care au mbr a ti sat n ultima vreme adev arul va trebui s as tie ce nseamn a s a suferi de dragul lui Hristos, c a vor avea de trecut prin ncerc ari care vor dureroase s i t aioase pentru ca ei s a poat a cur a ti ti s i nvrednici ti, , s prin suferin ta a primeasc a sigiliul viului Dumnezeu, s a treac a prin timpul necazului celui mare, s a-L vad a pe mp arat n frumuse tea Sa s i s a stea n prezen ta lui Dumnezeu s i a ngerilor cura ti, sn ti. Cnd am v azut ce trebuie s a m pentru a mo steni slava s i am v azut apoi ct de mult suferise Isus pentru a dobndi pentru noi o mo stenire att de bogat a, m-am rugat s a putem boteza ti n suferin tele lui Hristos, ca s a nu ne d am napoi n fa ta ncerc arilor, ci s a le suport am cu r abdare s i bucurie, s tiind ce a suferit Isus pentru ca noi s a putem mbog a ti ti prin s ar acia s i suferin tele Sale. ngerul a spus: T ag adui ti-v a eul; trebuie s a face ti pa si rapizi. Unii din noi au avut timpul s a primeasc a adev arul s i s a nainteze pas cu pas, s i ecare pas pe care l-am f acut ne-a dat puterea s a-l facem pe urm atorul. Timpul este ns a acum pe sfr site s i ceea ce ne-a luat nou a ani de m ei vor nevoi zile s a nv a ta ti s a nve te n cteva luni. Vor avea, de asemenea, s a se dezve te de multe alte lucruri s i multe s a le nve te din nou. Cei care vor s a nu primeasc a semnul arei s i chipul ei cnd

Semnul arei

87

va aprobat decretul, trebuie s a ia acum hot arrea de a spune: Nu, [68] nu vom accepta institu tia arei.

Orbii care i conduc pe orbi


Am v azut cum lucrau c al auzele oarbe pentru a face suetele la fel de oarbe ca s i ele, nedndu- si dect vag seama ce va veni asupra lor. mpotriva adev Ei se nal ta arului, iar cnd acesta triumf a, mul ti care i-au privit pe ace stia ca ind oameni ai lui Dumnezeu s i au c autat la ei dup a lumin a sunt tulbura ti. Ei i ntreab a pe ace sti conduc atori despre Sabat s i ace stia, avnd ca obiectiv s a scape de porunca a . Am v patra, le vor r aspunde n consecin ta azut c a nu se ac tiona n virtutea unei onestit a ti reale cnd se luau diferitele pozi tii mpotriva Sabatului. Obiectivul principal este de a se ocoli Sabatul Domnului s i de a se p azi o alt a zi, alta dect cea sn tit as i binecuvntat a de Iehova. Dac a ei sunt nevoi ti s a renun te la o pozi tie, mbr a ti seaz a una contrar a, chiar pe aceea pe care o declaraser a nainte ca ind eronat a. Poporul lui Dumnezeu va ajunge la o unitate a credin tei. Cei care p azesc Sabatul Bibliei sunt uni ti n punctele adev arului biblic. Dar cei din poporul advent, care se opun Sabatului, nu sunt uni ti, ind dezbina ti ntr-un mod ciudat. Unul vine s i se opune Sabatului s i declar a c a este a sa sau a sa s i la ncheiere concluzioneaz as i spune c a a sa r amne. Pentru c a ns a efortul s au nu rezolv a deloc chestiunea n discu tie s i pe m asur a ce cauza Sabatului nainteaz as i copiii Domnului o mbr a ti seaz a, mai vine unul pentru a-l desin ta. Dar prezentndu- si p arerile pentru a ocoli Sabatul, el demoleaz a complet argumentele celui care a f acut primele eforturi mpotriva adev arului s i prezint a o teorie la fel de opus a primului ca s i celei sus tinute de noi. La fel se ntmpl as i cu al treilea s i cu al patrulea; dar nici unul [69] din ei nu l relateaz a a sa cum se a a acesta scris n Cuvntul lui Dumnezeu: Ziua a s aptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului t au. Astfel de persoane, dup a cum am v azut, au o minte reasc as i prin urmare nu se supun Legii snte a lui Dumnezeu. Ei sunt n nen telegere unii cu al tii, dar se lupt a din greu n ciuda acestui lucru s a suceasc a Scripturile cu logica lor, pentru a face o sp artur a n 88

Orbii care i conduc pe orbi

89

Legea lui Dumnezeu, pentru a schimba, a desin ta sau a face orice cu porunca a patra, mai degrab a dect s a o p azeasc a. Ei doresc s a reduc a la t acere turma n privin ta acestui subiect; din aceast a pricin a, ei n ascocesc ceva cu speran ta c a i va lini sti s i c a mul ti dintre cei care i urmeaz a si vor cerceta bibliile att de pu tin nct conduc atorii ca r lor s a poat a face cu u surin ta at acirea s a apar a ca adev ar s i ei s-o , neprivind mai sus dect conduc primeasc a n consecin ta atorii lor.

Preg atirea pentru sfr sit


n Oswego, New York, la data de 7 septembrie 1850, Domnul mi-a ar atat c a trebuie nf aptuit a o mare lucrare pentru poporul S au nainte ca el s a poat a r amne n picioare n b at alia din ziua Domnului. Aten tia mi-a fost ndreptat a c atre aceia care pretind c a sunt adventi sti, dar care resping adev arul prezent s i am v azut c a grupul lor se f armi ta s i c a mna Domnului se aa n mijlocul lor pentru a-i dezbina s i mpr as tia acum, n vremea seceri sului, astfel nct m arg aritarele pre tioase, aate printre ei, care au fost am agite anterior, s a poat a avea ochii deschi si pentru a vedea care este starea lor real a. Si acum, cnd le este prezentat adev arul de c atre solii Domnului, ei sunt preg ati ti s a asculte s i s a-i vad a frumuse tea s i armonia s i s a se despart a de r at acirile s i de cei cu care se ntov ar as iser a nainte, s a mbr a ti seze adev arul pre tios s i s a stea acolo unde si pot deni pozi tia. Am v azut c a aceia care se opun Sabatului Domnului nu au putut lua Biblia s i ar ata c a pozi tia noastr a este incorect a; de aceea, ei [70] calomniau s i atacau caracterele celor care cred s i propov aduiesc adev arul. Mul ti care au fost odat a con stiincio si s i L-au iubit pe Dumnezeu s i Cuvntul S au au ajuns att de mpietri ti, prin respingerea luminii adev arului, nct nu ezit a s a-i caracterizeze n mod gre sit s i s a-i acuze pe nedrept pe cei care iubesc Sabatul sfnt, dac a procednd astfel pot strica inuen ta celor care declar a f ar a team a adev arul. Dar lucrurile acestea nu vor mpiedica lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, aceast a cale, urmat a de cei ce ur asc adev arul, va chiar mijlocul de a le deschide unora ochii. Fiecare m arg aritar va adus afar as i cules, c aci mna Domnului este la lucru pentru a recupera r am as i ta poporului S au s i si va mplini lucrarea ntr-un mod glorios. Noi care credem adev arul ar trebui s a m foarte prev az atori s a nu d am nici un prilej ca binele pe care-l nf aptuim s a e vorbit de r au. Ar trebui s as tim dac a ecare pas pe care-l facem este sau cu Biblia, ntruct cei care ur nu n concordan ta asc poruncile lui 90

Preg atirea pentru sfr sit

91

Dumnezeu vor triumfa datorit a gre selilor s i pa silor no stri gre si ti, a sa cum au f acut cei r ai n 1843. La 14 mai 1851, am v azut frumuse tea s i splendoarea lui Isus. n timp ce priveam slava Sa, nici nu m-am gndit c a a s putea s a u desp ar tit a vreodat a de prezen ta Sa. Am v azut o lumin a care venea din slava care l nv aluia pe Tat al s i, pe m asur a ce se apropia de mine, trupul mi s-a scuturat s i mi-a tremurat ca o frunz a. Am gndit c a, dac a va veni n apropierea mea, voi nceta s a mai exist, dar lumina a trecut pe lng a mine. Atunci mi-am putut da seama cu ce Dumnezeu tor avem de-a face. Am v m are ts i nfrico sa azut atunci ce imagine slab a au unii cu privire la sn tenia lui Dumnezeu s i ct de mult i iau n de sert Numele Sfnt s i vrednic de cinste, f ar a a- si da seama torul c a ei vorbesc de fapt despre Dumnezeu, marele s i nfrico sa Dumnezeu. n timp ce se roag a, mul ti folosesc expresii u suratice s i lipsite de respect, care ntristeaz a Spiritul delicat al Domnului s i au [71] ca rezultat neprimirea cererilor lor n ceruri. Am v azut, de asemenea, c a mul ti nu si dau seama cum ar trebui s a e pentru a tr ai naintea Domnului f ar a un Mare Preot n Sanctuar, n timpul necazului celui mare. Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu s i sunt proteja ti n vremea strmtor arii trebuie s a reecte pe deplin chipul lui Isus. Am v azut c a mul ti neglijau preg atirea att de necesar as i a steptau timpul de nviorare s i pe cel al ploii trzii care s a-i fac a n stare s a stea n picioare n ziua Domnului s i s a tr aiasc a naintea Sa. O, pe ct de mul ti i-am v azut n timpul strmtor arii neacoperi ti! Ei neglijaser a preg atirea necesar a; din aceast a pricin a, ei nu au putut primi nviorarea pe care to ti trebuie s-o aib a ca s a poat a preg ati ti s a tr aiasc a n fa ta unui Dumnezeu sfnt. Cei care refuz a s a e modela ti de c atre profe ti s i nu reu sesc s a- si cur a teasc a suetele ascultnd de tot adev arul s i care sunt dispu si s a cread a c a starea lor este cu mult mai bun a dect este n realitate vor ajunge n timpul c aderii pl agilor s i vor vedea atunci c a au nevoie s a e ciopli ti s i nisa ti pentru zidire. Dar atunci nu va mai timp pentru a face aceasta s i nici un Mijlocitor care s a le pledeze cauza naintea Tat alui. nainte de tor de solemn aceast a vreme, a ie sit declara tia nfrico sa a: Cine este nedrept, s a e nedrept s i mai departe; cine este ntinat s a se ntineze s i mai departe; cine este f ar a prihan a s a tr aiasc as i mai departe f ar a prihan a. Si cine este sfnt s a se sn teasc as i mai departe!

92

Scrieri timpurii

Am v azut c a nimeni nu putea avea parte de nviorare, dac a nu ob tinea biruin ta asupra oric arui p acat, asupra mndriei, egoismului, iubirii de lume s i oric arui cuvnt s i ac tiune gre site. Ar trebui, de aceea, s a ne apropiem din ce n ce mai mult de Domnul s i s a c aut am cu sinceritate acea preg atire necesar a pentru a ne face n stare s a r amnem neclinti ti n b at alie n ziua Domnului. To ti s a- si aduc a aminte c a Dumnezeu este sfnt s i c a nimeni nu poate sta vreodat a n [72] prezen ta Sa n afar a de f apturile snte.

Rug aciune s i credin ta


Am v azut deseori cum copiii lui Dumnezeu neglijeaz a rug aciunea, mai ales cea tainic a, mult, mult prea mult; c a mul ti nu exercit a pe care au datoria s acea credin ta i privilegiul de a o exercita, a step mnt pe care numai credin tnd adesea acel sim ta ta l poate aduce. ; cele dou Sim tirea nu este credin ta a sunt lucruri distincte. Credin ta mintele de bucurie s ne apar tine, pentru a o exercita, dar sim ta i binecuvntarea sunt ale lui Dumnezeu s i El le ofer a. Harul lui Dumnezeu vie s vine la suet prin canalul de credin ta i st a n puterea noastr a s a . ne folosim de acea credin ta Credin ta adev arat a se prinde s i pretinde binecuvntarea promis a cererile nainte de a o primi s i sim ti. Trebuie s a trimitem n credin ta noastre, sus, dincolo de cea de-a doua desp ar titur a, s i s a ne l as am credin ta s a se prind a de binecuvntarea f ag aduit as i s a o pretindem ca ind a noastr a. Atunci trebuie s a credem c a primim binecuvntarea, ntruct credin ta noastr a s-a prins de ea s i, dup a Cuvnt, este a noastr a. Orice lucru ve ti cere cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit, s i-l ve ti avea. Marcu 11, 24. Iat a credin ta, credin ta des avr sit a, s a credem c a am primit binecuvntarea chiar nainte de a se realiza. Cnd binecuvntarea promis a este primit as i ne bucur am de ea, credin ta este dep as it a. Dar mul ti au p arerea c a au mai mult a cnd se bucur credin ta a ntr-o mare m asur a de Duhul Sfnt, s i c a nu , dac pot avea credin ta a nu simt puterea Duhului. Asemenea persoane . Moconfund a credin ta cu binecuvntarea care vine prin credin ta mentul cel mai potrivit pentru a ne exercita credin ta este atunci cnd ne sim tim lipsi ti de Duhul Sfnt. Cnd norii gro si, de ntuneric, par s a se strng a deasupra min tii, atunci este momentul s a l as am credin ta se vie s a str apung a negura s i s a risipeasc a norii. Adev arata credin ta ntemeiaz a pe f ag aduin tele cuprinse n Cuvntul lui Dumnezeu, s i numai aceia care se supun acelui Cuvnt pot pretinde f ag aduin tele lui glorioase. Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele [73] Mele, cere ti orice ve ti vrea s i vi se va da. Ioan 15, 7. Si orice vom 93

94

Scrieri timpurii

cere, vom c ap ata de la El, indc a p azim poruncile Lui s i facem ce este pl acut naintea Lui. 1 Ioan 3, 22 Ar trebui s a petrecem mult timp n rug aciune tainic a. Hristos este vi ta, voi sunte ti ml adi tele. Si dac a vrem s a cre stem s i s a norim, trebuie s a ne tragem continuu seva s i hrana din Vi ta cea Vie; c aci , nu avem nici o putere. desp ar ti ti de Vi ta s L-am ntrebat pe nger de ce nu mai era credin ta i putere n Israel. El a spus: Voi da ti drumul prea curnd la bra tul Domnului. St arui ti cu cererile voastre naintea tronului s i prinde ti-v a bine, puternic prin credin ta a. F ag aduin tele sunt sigure. Crede ti c a primi ti lucrurile pe care le cere ti, s i le ve ti avea. Aten tia mi-a fost apoi atras a asupra lui Ilie. Si el era supus acelora si pasiuni ca s i noi, s i s-a rugat cu hot arre. Credin ta lui a trecut cu bine ncercarea. De s apte ori s-a rugat naintea Domnului s i, n cele din urm a, norul s-a ar atat. Am v azut c a noi ne-am ndoit de f ag aduin tele sigure s i L-am . ngerul a spus: r anit pe Mntuitorul prin lipsa noastr a de credin ta Pune- ti arm atura s i mai presus de orice ia- ti scutul credin tei; c aci acela ti va ap ara inima, via ta ns as i de s age tile de foc ale celor r ai. Dac a vr ajma sul i poate face pe cei dispera ti s a- si ia ochii de la Isus, s a priveasc a la ei n si si s i s a se ocupe de propria lor nevrednicie, n loc s a se gndeasc a la vrednicia lui Isus, la dragostea, meritele s i marea Sa ndurare, el le va lua scutul credin tei s i si va atinge scopul; vor expu si, neap ara ti n fa ta ispitelor lui de foc. Cei slabi ar trebui, de aceea, s a priveasc a la Isus s i s a cread a n El; ei exercit a atunci . [74] credin ta

Timpul seceri sului


La 23 septembrie, Domnul mi-a ar atat c a si ntinsese mna a doua oar a pentru a recupera r am as i ta poporului S au [Vezi 86] s i c a eforturile Sale trebuie iar as i dublate n acest timp al seceri sului. n timpul mpr as tierii, Israel a fost lovit s i sf siat, dar acum, n timpul seceri sului, Dumnezeu si va lega s i vindeca poporul. n vremea mpr as tierii, eforturile depuse pentru r aspndirea adev arului nu au avut dect un efect limitat s i nu au realizat dect foarte pu tin sau nimic; n timpul strngerii r am as i tei ns a, cnd Dumnezeu Si-a ntins mna pentru a-Si strnge poporul, eforturile de r aspndire a adev arului si vor avea efectul dorit. To ti ar trebui s a e uni ti s i plini de zel n lucrare. Am v azut c a era gre sit ca cineva s a fac a referiri la perioada mpr as tierii pentru a da exemple care s a ne dirijeze acum n perioada seceri sului ; c aci, dac a Dumnezeu nu va face mai mult pentru noi acum dect a f acut atunci, Israel nu ar mai niciodat a adunat. Am v azut c a schema folosit a n 1843 a fost dirijat a de mna Domnului s i c a nu ar trebui schimbat a; c a numerele erau ntocmai cum a vrut El; c a mna Sa a fost deasupra s i a ascuns o gre seal a n unele cifre, gre seal a pe care s a n-o poat a vedea nimeni pn a nu avea s a-Si ia El mna. [Aceasta se aplic a schemei folosite n timpul mi sc arii din 1843 s i se refer a n special la calcularea perioadelor profetice, a sa cum ap areau pe acea schem a. Urm atoarea fraz a explic a faptul c a a existat o inexactitate c areia, n providen ta lui Dumnezeu, i s-a ng aduit s a existe. Aceasta ns a nu a mpiedicat publicarea ulterioar a a unei scheme care a corectat eroarea dup a ce a trecut mi scarea de la 1843 s i dup a ce calculele a sa cum au fost concepute atunci s i-au atins scopul (n. ed.).] Apoi am v azut, n leg atur a cu necurmate (Daniel 8, 12) c a jertfei, acest cuvnt, a fost completat de n telepciunea omeneasc a s i nu apar tine textului s i c a Domnul le-a dat imaginea corect a n privin ta lui celor care au anun tat ceasul judec a tii. Cnd a existat [75] unitate, nainte de 1844, aproape to ti erau de acord n privin ta opiniei corecte legate de necurmate; ns a n confuzia de dup a 1844, au 95

96

Scrieri timpurii

fost mbr a ti sate alte abord ari s i au urmat ntunericul s i ncurc atura. Timpul nu a reprezentat un test dup a anul 1844 s i nici nu va mai vreodat a un test. Domnul mi-a ar atat c a solia celui de-al treilea nger trebuie s a nainteze s i s a e vestit a copiilor risipi ti ai Domnului, dar ea nu trebuie s a e legat a de nici o dat a. Am v azut c a unii erau cuprin si de un entuziasm fals, provenind din orele de predic a; ns a solia celui de-al treilea nger este mai tare dect poate timpul. Am v azut c a aceast a solie poate sta pe propria-i temelie s i nu are nevoie de o dat a care s a o nt areasc a; s i c a va merge cu mult a putere s i si va mplini pe deplin s i repede lucrarea. Apoi aten tia mi-a fost ndreptat a c atre unii care se a a n primejdia de a crede c a este de datoria lor s a mearg a n Ierusalimul vechi [Vezi Apendicele (n. ed.)] gndind c a au de f acut o lucrare acolo nainte de venirea Domnului. O asemenea interpretare este calculat a pentru a devia gndurile s i interesul de la lucrarea de acum a Domnului, din timpul soliei celui de-al treilea nger; c aci acelora c arora sunt de p arere c a trebuie s a mearg a totu si la Ierusalim le vor sta gndurile numai acolo, iar mijloacele lor materiale vor re tinute de la cauza adev arului prezent, pentru a sluji scopului de a se putea deplasa acolo, att ei ct s i al tii. Am v azut c a o asemenea misiune nu va aduce nici un bine real, c a ar dura mult s a-i fac a pe foarte pu tini evrei s a cread a chiar s i n prima venire a lui Hristos, ca s a nu mai vorbim de cea de-a doua venire. Am v azut c a Satana i am agise s teribil pe unii n aceast a privin ta i c a suete din toat a tara noastr a, pretutindeni n jurul lor, ar putea ajutate de c atre ei s i c al auzite s a p azeasc a poruncile lui Dumnezeu, ns a ei le l asau s a piar a. Am v azut, de asemenea, c a Ierusalimul cel vechi nu va niciodat a zidit din nou; s i c a Satana f acea tot posibilul pentru a ntoarce mintea [76] copiilor Domnului c atre aceste lucruri, acum, n timpul seceri sului de lucrarea de pentru a-i opri s a- si manifeste ntregul interes fa ta acum a Domnului s i pentru a-i determina s a neglijeze preg atirea necesar a pentru ziua Domnului. Drag a cititorule, n scrierea acestei mici c ar ti am fost condus a de un sentiment de fra de datorie fa ta tii s i surorile mele s i de dorin ta ca sngele suetelor s a nu se g aseasc a pe ve smintele mele. Sunt con stient a de nencrederea care exist a n mintea celor mai mul ti privind viziunile

Timpul seceri sului

97

s i, de asemenea, c a mul ti care m arturisesc c a l caut a pe Hristos c s i nva ta a suntem n zilele de pe urm a spun c a sunt toate de la Satana. M a a stept la mult a mpotrivire de la asemenea persoane s i, dac a nu a s sim tit c a Domnul mi-o cere, nu a s f acut n felul acesta publice viziunile mele, avnd n vedere c a vor strni mnia s i batjocura unora. Dar m a tem de Dumnezeu mai mult dect de oameni. Cnd Domnul mi-a dat prima dat a solii pentru a le prezenta poporului, mi-a fost greu s a le spun a sa cum erau s i le-am ndulcit , de team s i le-am f acut ct mai blnde cu putin ta a de a nu-i r ani pe unii. A fost o mare ncercare s a rostesc soliile a sa cum mi le-a dat Domnul. Nu mi-am dat seama c a eram att de necredincioas as i nu vedeam p acatul s i primejdia din spatele unei asemenea c ai pn a cnd nu am fost dus a, n viziune, n prezen ta lui Isus. S-a uitat la mine cu ncruntare s i apoi Si-a ntors fa ta de la mine. mi este cu neputin ta s a descriu groaza s i suferin ta pe care le-am sim tit atunci. Am c azut cu fa ta n jos naintea Sa, dar nu aveam putere s a scot nici m acar un cuvnt. O, ct de mult mi doream s a u acoperit as i ascuns a de acea ncruntare teribil a! Atunci am putut s a-mi dau seama, ntr-o oarecare m asur a, ce sentiment vor ncerca cei pierdu ti cnd vor striga mun tilor s i stncilor: C ade ti peste noi s i ascunde ti-ne de Fa ta Celui ce s ade pe scaunul de domnie s i de mnia Mielului. De ndat a, un nger mi-a poruncit s a m a ridic, iar priveli stea care s-a desf as urat naintea ochilor mei abia dac a poate descris a. Mi-a fost nf a ti sat un grup de oameni al c aror p ar s i ale c aror ve sminte [77] erau rupte s i ale c aror fe te erau nsu si tabloul disper arii s i al groazei. S-au apropiat de mine, s i-au prins mbr ac amintea cu mna s i au frecat-o de a mea. Mi-am privit hainele s i am v azut c a erau p atate de snge s i c a sngele f acea g auri n ele. Am c azut din nou ca moart a la picioarele ngerului meu nso titor. N-am putut aduce nici o scuz a. Limba mea refuza s a se mi ste s i mi-am dorit erbinte s a u departe de un loc att de sfnt. Din nou, ngerul m-a ridicat n picioare s i mi-a zis: Acesta nu este cazul t au acum, dar aceast a scen a a trecut pe dinaintea ta, ca s as tii n ce situa tie te vei aa, dac a neglijezi s a m arturise sti altora ceea ce ti-a descoperit Domnul. Dar dac a e sti credincioas a pn a la cap at, vei mnca din pomul vie tii s i vei bea ap a din rul vie tii. Vei nevoit a s a suferi mult, dar harul lui Dumnezeu este de-ajuns. M-am sim tit atunci dornic a s a fac tot ceea ce Domnul

98

Scrieri timpurii

mi-ar putea cere s a fac, ca s a pot avea ncuviin tarea Sa s i s a nu mai simt ap asarea acelei teribile ncrunt ari. Am fost n mod frecvent acuzat a pe nedrept c a am propov aduit viziuni specice spiritismului. nainte ns a ca editorul de la Day-Star [Vezi Apendicele (n. ed.)] s a mbr a ti seze acea am agire, Domnul mi-a dat o viziune a efectelor triste, pustiitoare care vor veni asupra turmei din partea acestuia s i a altora prin propov aduirea viziunilor spiritiste. L-am v azut adesea pe Isus cel minunat s i am v azut c a El este o persoan a. L-am ntrebat dac a Tat al S au era o persoan as i avea o form a ca a Sa. Isus a spus: Sunt imaginea chipului persoanei Tat alui Meu. Am v azut adesea c a viziunea spiritist a a spulberat toat a slava cerului s i c a, n mintea multora, tronul lui David s i ncnt atoarea persoan a a lui Isus au fost mistuite n focul spiritismului. Am v azut c a unii care au fost am agi ti s i mpin si n aceast a r at acire vor adu si s afar a, n lumina adev arului, dar c a le va aproape cu neputin ta a [78] scape cu totul de puterea am agitoare a spiritismului. Astfel de persoane ar trebui s a fac a o lucrare profund a n m arturisirea r at acirilor lor s i p ar asirea lor pentru totdeauna. Drag a cititorule, ti recomand Cuvntul lui Dumnezeu ca regul a s a ta de credin ta i practic a. Prin acest Cuvnt urmeaz a ca s a m judeca ti. n acel Cuvnt a f ag aduit Dumnezeu s a dea viziuni n zilele de pe urm a; nu pentru o nou a regul a a credin tei, ci pentru mngierea poporului S au s i pentru a-i ndrepta pe cei care se r at acesc de la adev arul Bibliei. A sa a procedat Dumnezeu cu Petru cnd era gata s a-l trimit a pentru a predica neamurilor. (Faptele a 10) Celor care poate vor difuza aceast a lucrare de mici propor tii le voi spune c a este destinat a numai celor sinceri, iar nu celor ce vor batjocori lucrurile Duhului lui Dumnezeu.

Visele lui Ellen White


[la care se face referire la pagina 12] Am visat c a v ad un templu c atre care mergeau grupuri mari de oameni. La sfr situl timpului, nu vor salva ti dect aceia care se vor refugia n acel templu. To ti cei care vor r amne afar a vor pierdu ti pentru totdeauna. Mul timile de afar a, care mergeau pe drumurile lor diverse, rdeau s i-i ridiculizau pe cei care intrau n templu s i le spuneau c a acest plan, menit s a le ofere siguran ta, era o am agire abil a, c a, de fapt, nu exista nici o primejdie pe care s a e nevoie s-o evite. Ba nc a au mai pus mna s i pe unii pentru a-i opri s a se gr abeasc a ntre pere tii ad apostului. Temndu-m a s a nu u luat a n rs s i batjocorit a, m-am gndit c a ar cel mai bine s a a stept pn a ce mul timea avea s a se risipeasc a sau pn a cnd a s putut intra f ar a a observat a de ei. Num arul acestora cre stea ns a n loc s a scad as i, temndu-m a s a nu ajung prea trziu, mi-am p ar asit c aminul n grab as i mi-am croit drum prin mul time. n ner abdarea mea de a ajunge la templu, nu am b agat n seam as i nici [79] nu m-am ocupat de mul timile care m a nconjurau. Intrnd n cl adire, am v azut c a templul acela peste m asur a de nc ap ator se sprijinea pe un singur stlp imens s i de acesta era legat un Miel groaznic de mutilat s i sngernd. P area c a noi, cei care eram prezen ti, s tiam c a acest Miel fusese sf siat s i zdrobit n locul nostru. To ti cei care intr a n templu trebuie s a vin a naintea Lui s i s a- si m arturiseasc a p acatele. Chiar naintea Mielului erau ridicate scaune pe care st atea un grup de persoane care ar atau foarte fericite. Lumina cerului p area s a str aluceasc a pe fe tele lor, l l audau pe Dumnezeu s i cntau cntece voioas de recuno stin ta a, care p areau s a e ca muzica ngerilor. Ei erau aceia care veniser a naintea Mielului, si m arturisiser a p acatele, fuseser a ierta ti s i erau acum cuprin si de a steptarea bucuroas a a unui fericit eveniment. Chiar s i dup a ce am intrat n cl adire, asupra mea s-a cobort mnt de ru o team as i am fost cuprins a de un sim ta sine c a trebuia 99

100

Scrieri timpurii

s a m a umilesc naintea acestor oameni. Dar p aream silit a s a merg nainte s i naintam ncet n jurul stlpului pentru a ajunge n fa ta , templul s-a zguduit, strig Mielului, cnd a sunat o trmbi ta ate de triumf au fost scoase de sn tii aduna ti, o lumin a extrem de puternic a a str alucit n cl adire s i apoi s-a l asat peste tot un ntuneric adnc. Oamenii cei ferici ti disp aruser a to ti o dat a cu acea str alucire, iar eu am fost l asat a singur a n groaza t acut a a nop tii. M-am trezit ntr-o agonie a min tii s i abia m-am putut convinge c a visasem doar. mi p area c a mi fusese pecetluit a soarta, c a Duhul Domnului m a p ar asise, pentru a nu Se mai ntoarce vreodat a. . Disperarea mea se adnci dac a a sa ceva mai era cu putin ta Curnd dup a aceasta, am avut un alt vis. P area c a m a aam ntr-o cumplit a disperare, tinndu-mi fa ta n palme, gndind n felul acesta: Dac a Isus ar pe p amnt, m-a s duce la El, m-a s arunca la picioarele [80] Sale s i I-a s spune toate suferin tele mele. El nu-Si va ntoarce fa ta de la mine, ar avea mil a de mine s i L-a s iubi s i sluji mereu. Chiar atunci s-a deschis u sa s i a intrat o persoan a cu un aspect s i o nf a ti sare . S-a uitat cu mil m area ta a la mine s i a zis: Vrei s a-L vezi pe Isus? Este aici s i l po ti vedea, dac a asta ti dore sti. Ia cu tine tot ceea ce ti apar tine s i urmeaz a-m a. Am auzit aceste cuvinte cu o bucurie nespus de mare s i mi-am adunat cu bucurie micile mele bunuri, toate nimicurile pe care le pre tuiam s i mi-am urmat c al auza. El m-a dus la o scar a abrupt as i, dup a cum se vedea, fragil a. Cnd am nceput s a urc treptele, m-a avertizat s a-mi tin privirile a tintite n sus, ca s a nu ame tesc s i s a cad. Mul ti al tii care se angajaser a n acea ascensiune abrupt a au c azut nainte de a ajunge pn a n vrf. n cele din urm a, am ajuns la ultima treapt as i am stat n picioare n fa ta u sii. Aici c al auza mea m-a nv a tat s a-mi las toate lucrurile pe care le adusesem cu mine. Le-am l asat jos cu voio sie; atunci a deschis u sa s i m-a ndemnat s a intru. ntr-o clip a m-am aat naintea . lui Isus. Nu m-a s putut n sela cu privire la acea nf a ti sare m area ta s O asemenea expresie, radiind de bun avoin ta i m are tie, nu putea apar tine altcuiva. Cnd m-a privit, am s tiut ntr-o clip a c a El cuno stea ecare mprejurare din via ta mea, toate gndurile s i sentimentele mele. Am ncercat s a m a feresc de privirea Lui, neputnd suporta ochii S ai scrut atori, dar El Se apropie cu un surs s i, punndu-Si mna pe

Visele lui Ellen White

101

capul meu, a spus: Nu te teme. Sunetul vocii Sale duioase mi-a umplut inima de o fericire pe care nu o mai sim tise pn a atunci. Eram prea bucuroas a pentru a scoate vreun cuvnt, dar, cople sit a de o fericire de nespus, m-am plecat n adorare la picioarele Lui. n timp ce st ateam neajutorat a acolo, au trecut pe dinaintea mea scene s de frumuse te s i slav as i sim team c a am atins starea de siguran ta i pace a cerului. n cele din urm a, mi-am rec ap atat puterile s i m-am [81] ridicat n picioare. Ochii iubitori ai lui Isus erau nc a asupra mea, iar zmbetul S au mi-a umplut suetul cu bucurie. Prezen ta Lui m-a umplut de un respect sfnt s i o iubire de nespus. Acum c al auza mea a deschis u sa s i am ie sit amndoi. M-a ndemnat s a-mi ridic iar as i toate lucrurile pe care le l asasem afar a. Dup a ce am f acut acest lucru, mi-a dat o funie verde strns a foarte bine n forma unui colac. M-a nv a tat s-o pun lng a inim as i, cnd doream s a-L v ad pe Isus, s a o scot din sn s i s-o ntind complet. M-a avertizat s a n-o las s a r amn a ncol acit a pentru mult timp, ca s a nu se ncurce s i s a e apoi greu de descurcat. Am pus funia lng a inim as i am cobort cu voio sie scara ngust a, dnd laud a Domnului s i spunndu-le cu bucurie tuturor celor pe care-i ntlneam unde l . Funia verde reprezenta, pot g asi pe Isus. Acest vis mi-a dat speran ta dup a p arerea mea, credin ta, iar frumuse tea s i simplitatea ncrederii n Dumnezeu au nceput s a- si reverse razele asupra suetului meu, cuprins de ntuneric.

Visul lui William Miller


[la care se face referire la pagina 48] Am visat c a Dumnezeu, printr-o mn a nev azut a, mi-a trimis o caset a lucrat a ntr-un mod neobi snuit, din abanos s i perle montate ntr-un mod deosebit, cam de 25 de centimetri lungime s i 15 l a time s i n al time. O cheie era ata sat a la caset a. Am luat cheia de ndat as i am deschis caseta, cnd, spre surpriza s i mirarea mea, am descoperit-o plin a de tot felul de nestemate, de toate m arimile, diamante, pietre pre tioase s i monede de aur s i argint de dimensiuni s i valori diferite, ncnt ator aranjate n diferitele spa tii pe care le ocupau n caset a; s i astfel aranjate, ele reectau o lumin as i o slav a pe care numai soarele le putea egala. Am crezut c a nu era de datoria mea s a m a bucur de unul singur [82] de aceast a priveli ste, de si inima mi era cople sit a de str alucirea, frumuse tea s i valoarea con tinutului casetei. Am pus-o de aceea pe o mas a aat a n mijlocul camerei mele s i am r aspndit vestea c a oricine dore ste poate veni s a contemple cea mai minunat as i str alucitoare priveli ste pe care o poate vedea omul n via ta sa. Oamenii au nceput s a vin a, la nceput pu tini, dar sporind n num ar pn a au ajuns s a e o mare mul time. Cnd au privit prima dat a n caset a, se minunau s i strigau de bucurie. Dar cnd num arul privitorilor a crescut, to ti au nceput s a deranjeze nestematele, sco tndu-le din caset as i mpr as tiindu-le pe mas a. Am nceput s a m a gndesc c a proprietarul si va cere caseta s i bijuteriile din mna mea; s i c a, dac a am permis s a e mpr as tiate, nu voi mai putea s a le pun vreodat a la locul lor, n caset a, a sa cum au fost niciodat nainte; s i am sim tit c a nu a s putut face fa ta a r aspunderii pentru acestea, pentru c a aceasta era imens a. Am nceput atunci s a m a rog de oameni s a nu mai pun a mna pe ele s i nici s a le scoat a din caset a; dar cu ct i rugam mai erbinte, cu att le risipeau mai mult; s i acum se f acea c a le mpr as tiau peste tot prin camer a, pe du sumea s i pe ecare pies a de mobilier. 102

Visul lui William Miller

103

Am v azut atunci c a, printre bijuteriile s i monedele veritabile, ace stia amestecaser a o cantitate enorm a de nestemate contraf acute s i monede false. Eram extrem de aprins din pricina nerecuno stin tei s i comportamentului lor josnic s i i-am mustrat cu asprime pentru aceasta; cu ct i mustram mai mult ns a, cu att amestecau mai mult nestematele contraf acute s i monedele false cu cele veritabile. Atunci am nceput s a m a irit n suetul meu s i am nceput s a folosesc for ta zic a pentru a-i scoate din camer a; dar n timp ce l mpingeam pe unul afar a, mai intrau trei, aducnd noroi, resturi, nisip s i tot felul de gunoaie pn a cnd au astupat absolut toate nestematele, [83] diamantele s i monedele, care nu se mai vedeau nic aieri. Au rupt n buc a ti s i caseta s i au risipit buc a tile printre gunoaie. Gndeam c a nimeni nu se ngrijora de triste tea sau de mnia mea. M-am descurajat cu totul, am stat jos s i am plns. n timp ce plngeam eu s i m a lamentam din pricina marii pierderi suferite s i r aspunderii pe care o aveam, mi-am adus aminte de Dumnezeu s i m-am rugat cu seriozitate s a-mi trimit a ajutor. U sa s-a deschis imediat s i un b arbat a intrat n camer a, n timp ce to ti ceilal ti au ie sit din ea; s i acesta, cu o m atur a n mn a, a deschis ferestrele s i a nceput s a cure te p amntul s i gunoaiele din odaie. Am strigat la el s a se opreasc a, ntruct erau giuvaeruri pre tioase amestecate cu gunoaiele. Mi-a spus nu te teme, c aci avea, s a aib a grij a de ele. Atunci, n timp ce m atura p amntul s i resturile, giuvaerurile s i monedele false s-au ridicat mpreun a, au ie sit pe fereastr a ca un nor s i au fost duse de vnt. n acea agita tie, mi-am nchis ochii pentru o clip a; cnd i-am deschis, tot gunoiul disp aruse. Nestematele, diamantele, monedele de aur s i de argint erau mpr as tiate de-a valma n toat a odaia. Apoi a pus pe mas a o caset a, mult mai mare s i mult mai frumoas a dect cea dinti, a adunat cu pumnii giuvaerurile, diamantele s i monedele s i le-a pus n caset a pn a cnd n-a mai r amas nici una, de si unele diamante nu erau mai mari dect un vrf de ac. Apoi m-a strigat: Vino s i vezi. M-am uitat n caset a, dar ochii mi-au fost orbi ti de ceea ce se vedea. Str aluceau de zece ori mai puternic dect nainte. M-am gndit c a fuseser a lustruite n nisip de picioarele acelor persoane rn nelegiuite care le risipiser as i le c alcaser a n picioare n ta a. Erau

104

Scrieri timpurii

aranjate ntr-o ordine des avr sit a n caset a, ecare ind la locul ei, f ar a a se observa cine s tie ce trud a din partea omului care le pusese n auntru. Am strigat cuprins de o mare bucurie, s i acel strig at m-a [84] trezit. [85]

Supliment

O explica tie
Dragi prieteni cre stini, a experien ntruct am oferit o schi ta telor s i viziunilor mele, publicate n 1851, cred c a este de datoria mea s a eviden tiez anumite puncte n acea lucrare de mici propor tii s i, de asemenea, s a relatez s i alte viziuni mai recente. 1. La pagina 33, se a a urm atorul pasaj: Am v azut c a Sabatul sfnt este s i va zidul de desp ar tire dintre adev aratul Israel al lui Dumnezeu s i cei necredincio si s i c a Sabatul reprezint a marele subiect care va uni inimile sn tilor dragi lui Dumnezeu, a stept atori ai S ai. Am v azut c a Dumnezeu are copii care nu cunosc s i nu p azesc Sabatul. Ei nu au respins lumina privitoare la Sabat. Iar la nceputul timpului de strmtorare, am fost umplu ti de Duhul Sfnt pe m asur a ce mergeam s i vesteam cu mai mult a putere Sabatul. Aceast a viziune a fost dat a n 1847, cnd numai foarte pu tini fra ti adventi sti p azeau Sabatul, iar dintre ace stia doar c tiva presupuneau ntr-att de mare, nct s c a p azirea lui era de o importan ta a trag a o linie de delimitare ntre poporul lui Dumnezeu s i necredincio si. Acum ncepe s a se vad a clar mplinirea acelei viziuni. nceputul timpului de strmtorare, men tionat aici, nu se refer a la vremea n care ncep s a e rev arsate pl agile, ci la o scurt a perioad a de timp nainte de a rev arsate, n timp ce Hristos este n Sanctuar. n acea vreme, n care se ncheie lucrarea de mntuire, necazul va veni pe p amnt s i toate neamurile vor mnioase, dar tinute totu si n fru [86] pentru a nu mpiedica lucrarea celui de-al treilea nger. n timpul acela va veni ploaia trzie sau nviorarea de la fa ta Domnului, pentru a da putere marii strig ari a celui de-al treilea nger s i a-i preg ati pe sn ti s a r amn a n picioare n intervalul de timp n care vor turnate cele s apte pl agi. 2. Viziunea despre u sa deschis as i cea nchis a, de la paginile 42-45, a fost dat a n 1849. Aplicarea celor din Apocalipsa 3, 7.8 la Sanctuarul ceresc era absolut nou a pentru mine. Nu mai auzisem vreodat a pe cineva naintnd aceast a idee. Acum se vede aceast a 106

O explica tie

107

aplica tie n for ta s i frumuse tea ei, cnd subiectul sanctuarului este n teles cu claritate. 3. Viziunea potrivit c areia Domnul si ntinsese mna a doua oar a pentru a recupera r am as i ta poporului S au, de la pagina 74, se refer a numai la unitatea s i t aria care exista odat a printre cei care l c autau pe Hristos s i la faptul c a El ncepuse s a- si strng a laolalt as i s a-Si ridice din nou poporul. 4. Manifest ari ale spiritelor. [Vezi Apendicele (n. ed.)] La pagina 43, citim dup a cum urmeaz a: Am v azut c a cioc aniturile misterioase din New York s i din alte locuri erau puterea lui Satana s i c a astfel de lucruri vor din ce n ce mai obi snuite, acoperite cu un ve smnt religios pentru a-i ademeni pe cei am agi ti ntr-o stare de s i mai mare s siguran ta i pentru a atrage mintea celor din poporul lui Dumnezeu, , c dac a ar cu putin ta atre lucrurile acelea s i a-i face s a se ndoiasc a turile s de nv a ta i puterea Duhului Sfnt. Aceast a viziune a fost dat a n 1849, acum aproape cinci ani. Atunci, manifest arile spiritelor se m argineau la ora sul Rochester s i erau cunoscute drept cioc aniturile de la Rochester. De atunci, erezia s-a r aspndit peste a stept ari. O mare parte din viziunea de la pagina 59, intitulat a Cioc aniturile misterioase, dat a n august 1850, a fost mplinit a de atunci s i este n continu a mplinire s i acum. Iat a un pasaj: Am v azut c a n curnd va considerat blasfemie s a vorbe sti mpotriva cioc aniturilor s i c a acestea se vor r aspndi din ce n ce mai mult, c a puterea [87] lui Satana va cre ste s i c a unii dintre urma sii lui devota ti vor avea puterea de a nf aptui minuni s i chiar de a face s a se coboare foc din cer naintea oamenilor. Am v azut c a prin cioc anituri s i mesmerism ace sti magicieni moderni vor explica toate minunile nf aptuite de Domnul nostru Isus Hristos s i c a mul ti vor crede c a toate lucr arile cele mari, pe care le-a f acut Fiul lui Dumnezeu pe cnd era pe acest p amnt, au fost aduse la mplinire prin aceea si putere. Am v azut ct de puternic nainta am agirea cioc aniturilor s i c a, , i-ar indus n eroare chiar s dac a ar fost cu putin ta i pe cei ale si. Satana va avea puterea de a aduce naintea noastr a imaginea unor persoane care pretind c a sunt rudele sau prietenii no stri care dorm acum n Isus. Se va face n a sa fel, nct s a par a c a ace sti prieteni ai no stri sunt prezen ti; vor rostite cuvinte pe care ei le spuneau cnd erau nc a aici, pe care noi le cuno steam, iar urechea noastr a va auzi

108

Scrieri timpurii

acela si ton al vocii pe care-l aveau pe cnd tr aiau. Toate acestea sunt pentru a-i am agi pe sn ti s i de a-i prinde n capcana acestei am agiri. Am v azut c a sn tii trebuie s a dobndeasc a o profund a cunoa stere a adev arului prezent, pe care vor nevoi ti s a-l sus tin a din Scriptur a. Ei trebuie s a n teleag a starea n care se a a cei mor ti; c aci spiritele demonilor vor continua s a li se arate, m arturisind c a sunt rudele s i prietenii lor iubi ti s i declarndu-le c a Sabatul a fost schimbat, s i alte turi nebiblice. Ele vor face tot ce le st nv a ta a n putere pentru a strni simpatia s i vor face minuni naintea lor, pentru a- si nt ari declara tiile. Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie s a e preg ati ti s a combat a aceste spirite cu adev arul biblic care spune c a mor tii nu s tiu nimic s i c a cei care li se arat a sunt duhuri de demoni. Mintea noastr a nu ar trebui s a se lase invadat a de lucrurile din jurul nostru, ci s a e ocupat a cu adev arul prezent s i cu preg atirea pentru a gata de a r aspunde oricui ne cere socoteal a de credin ta care este n noi, dar cu [88] blnde te s i cu team a. Trebuie s a c aut am n telepciune de sus, pentru a putea r amne n picioare n aceste zile ale r at acirilor s i am agirilor. Trebuie s a cercet am bine temelia credin tei noastre, pentru c a va trebui s a o motiv am cu dovezi din Scriptur a. Aceast a r at acire se n fa ; iar dac va r aspndi s i va trebui s a ne lupt am cu ea fa ta ta a nu suntem preg ati ti pentru aceasta, vom prin si n capcan as i birui ti. Dac a ns a vom face tot ce tine de noi pentru a gata de lupta care , Dumnezeu ne st a n fa ta si va face partea s i bra tul S au atotputernic ne va proteja. El si va trimite mai degrab a to ti ngerii din slav a n ajutorul suetelor credincioase, pentru a face un zid n jurul lor, dect s a le lase prad a am agirii s i s a le vad a r at acite de minunile mincinoase ale lui Satana. Am v azut rapiditatea cu care se r aspndea aceast a r at acire. Mi-a fost ar atat un tren care mergea cu viteza fulgerului. ngerul m-a ndemnat s a m a uit cu aten tie. Mi-am xat privirile asupra trenului. P area c a lumea ntreag a se aa n vagoane, c a nu se putea s a r amas vreun om. ngerul a spus: Ei se strng n snopi, pentru a gata s a ard a. Apoi mi-a ar atat conduc atorul locomotivei, care p area o persoan a deosebit a, plin a de noble te, pe care to ti pasagerii o admirau s i respectau. Eram nedumerit as i l-am ntrebat pe ngerul meu nso titor cine era. Mi-a spus: Este Satana. El este conduc atorul, n forma unui nger de lumin a. El a luat lumea n robie. Ace stia sunt prad a unei lucr ari de r at acire, ca s a cread a o minciun as i s a e

O explica tie

109

osndi ti. Acest agent, urm atorul n grad dup a el, este mecanicul s i al ti agen ti de-ai lui sunt folosi ti n slujbe diferite, dup a cum are nevoie de ei, s i to ti merg cu viteza fulgerului c atre pierzare. L-am ntrebat pe nger dac a nu cumva a mai r amas cineva. M-a ndemnat s a m a uit n direc tia opus as i am v azut un grup mic care c al atorea pe o c arare ngust a. To ti p areau strns uni ti, lega ti prin adev ar n snopi sau companii. ngerul a spus: Cel de-al treilea nger [89] i leag a, sau, altfel spus, i sigileaz a n snopi pentru grnarul ceresc. Acest grup mic p area ros de griji, ca s i cum trecuser a prin ncerc ari s i conicte severe. Si p area c a soarele tocmai ap aruse de dup a un nor s i le lumina fe tele, f acndu-i s a arate triumf atori, ca s i cum biruin ta lor era aproape c stigat a. Am v azut c a Domnul a dat lumii ocazia de a descoperi capcana. Acest lucru este pentru cre stin o dovad a sucient a, chiar dac a n-ar ntre cei pre mai alta, s i anume, c a nu se face nici o diferen ta tio si rn s i cei r ai. Thomas Paine, al c arui trup este acum ta a, s i care va chemat la sfr situl celor o mie de ani, la cea de-a doua nviere, pentru a- si primi r asplata s i a suferi moartea a doua, este reprezentat de Satana ca ind n ceruri s i nc a n al tat peste m asur a acolo. Satana l-a folosit pe p amnt ct a putut s i acum si duce mai departe aceea si lucrare prin preten tia c a l-a n al tat s i onorat att de mult n cer; tur Satana vrea s a par a c a, a sa cum acesta a dat nv a ta a pe cnd era pe p amnt, s i n ceruri face la fel. Sunt unii care au privit cu dezgust la turile lui stricate pe cnd tr via ta s i moartea sa s i la nv a ta aia, dar care se las a acum nv a ta ti de el, unul dintre cei mai tic alo si s i mai strica ti oameni, unul care L-a dispre tuit pe Dumnezeu s i Legea Sa. [Pentru a aprecia for ta acestor remarci, cititorul are nevoie s a n teleag a c aa fost publicat a o lucrare prin ac tiunea mediumnic a a sn tiei sale, C. Hammond, intitulat a Peregrinajul lui Thomas Paine n Lumea Spiritelor, n care Paine este reprezentat ca un spirit n al tat n cea deas aptea sfer a. Si la Cursul de cercetare din New York s-a spus c a Hristos nsu si conversase cu un medium s i descoperise c a El era n cea de-a s asea sfer a. Neconcordan ta este n teleas a cnd se aminte ste c a ele reprezint a spiritele, a sa cum progreseaz a ele n lumea spiritelor s i c a Hristos, dup a mai bine de 1800 de ani de progres, a atins cea de-a s asea sfer a, n timp ce Paine, n circa 100 de ani, a atins-o pe cea de-a s aptea! O alt a explica tie legat a de aceasta se poate g asi n declara tia doctorului Hare, anume c a spiritul surorii sale fusese

110

Scrieri timpurii

ntrziat de credin ta ei n lucrarea de isp as ire f acut a de Hristos. n spiritismul pe necredincio acest fel i nal ta si s i necredin ta. Vezi s i [90] Apendicele (n. ed.).] El, care este tat al minciunii, orbe ste s i am age ste lumea trimi tndu- si ngerii s a vorbeasc a lund nf a ti sarea apostolilor din vechime s i s a fac a n a sa fel nct s a par a c a vin n contradic tie cu ceea ce au scris mna ti de Duhul Sfnt pe cnd erau pe p amnt. Ace sti ngeri mincino si i prezint a pe apostoli schimbndu- si propri turi s ile nv a ta i s a declare c a, pn a acum, ele au fost contraf acute. F acnd a sa, Satana se bucur a s a-i arunce pe cei ce m arturisesc c a n ce prive sunt cre stini s i ntreaga lume n nesiguran ta ste Cuvntul lui Dumnezeu. C aci Cartea Sfnt a i iese mereu n cale s i i z ad arnice ste planurile; de aceea, el i face s a se ndoiasc a de originea sa pe necredinciosul Thomas Paine ca s divin a. Apoi, l nal ta i cnd ar fost ridicat la cer cnd a murit, s i acum, mpreun a cu apostolii sn ti pe care i-a urt cnd era pe p amnt, ar angajat n lucrarea de tur a da nv a ta a lumii. Satana d a ec aruia din ngerii lui un rol de jucat. Le ordon a tuturor s a e vicleni, abili, perzi. i instruie ste pe unii din ei s a se dea drept apostoli s i s a cuvnteze ca din partea acestora, n timp ce al tii trebuie s a joace rolul celor care au fost necredincio si s i nelegiui ti s i au murit blestemndu-L pe Dumnezeu, dar care acum ntre apar ca persoane foarte religioase. Nu exist a nici o diferen ta cei mai sn ti apostoli s i cel mai nr ait necredincios. Ei sunt f acu ti s a tur dea aceea si nv a ta a. Pentru Satana nu conteaz a cine va vorbi pus de el, dac a obiectivul s au este atins. El a fost att de strns legat de Paine pe p amnt, ajutndu-l n lucrarea lui, nct este un lucru u sor pentru el s a cunoasc a n detaliu cuvintele pe care le-a folosit s i chiar scrisul de mn a al celui care i-a slujit cu atta credincio sie s i i-a mplinit att de bine scopurile. Satana i-a dictat multe din scrierile acestuia s i este un lucru u sor pentru el s a- si dicteze ideile prin ngerii [91] lui acum s i s a fac a n a sa fel, nct s a par a c a vin prin Thomas Paine, care, pe cnd tr aia, era un slujitor devotat al celui r au. Aceasta este turi, cu preten capodopera lui Satana. Toate aceste nv a ta tia c a sunt de la apostoli, sn ti sau nelegiui ti care au murit, vin direct de la geniul satanic. Faptul c a Satana pretinde c a unul pe care l-a iubit att de mult s i care l ura pe Dumnezeu cu o ur a des avr sit a este acum cu sn tii

O explica tie

111

apostoli s i cu ngerii n slav a, ar trebui s a e sucient pentru a ndep arta v alul de pe toate min tile s i a le descoperi lucr arile ntunecate, tainice ale lui Satana. El spune practic lumii s i celor necredincio si: Indiferent ct de r ai sunte ti, indiferent dac a nu crede ti sau crede ti n Dumnezeu sau n Biblie, dac a tr ai ti dup a cum pofti ti, cerul este oricum c aminul vostru. C aci to ti s tiu c a, dac a Thomas Paine este acolo. n cer, s i nc a n al tat peste m asur a, ei vor ajunge cu siguran ta Aceast a r at acire este att de evident a, nct to ti pot s-o vad a dac a doresc. Satana face acum prin persoane ca Thomas Paine ceea ce a ncercat s a fac a de la c aderea lui. El distruge, prin puterea s i minunile lui mincinoase, temelia n adejdii cre stine s i stinge soarele care are menirea de a le da lumina pe poteca ngust a ce duce c atre cer. El face lumea s a cread a c a Biblia nu este inspirat a, c a nu-i mai bun a dect o carte de pove sti pentru copii, s i n acest timp el ntinde ceva care s a-i ia locul manifest arile spiritiste! Aici exist a un canal care i apar tine n ntregime s i se a a sub controlul lui s i el poate face lumea s a cread a ce vrea. Cartea care urmeaz a s a-l judece, pe el s i pe urma sii lui, este pus a de c atre el n umbr a, exact acolo unde vrea s-o s tie. El face din Mntuitorul lumii un om obi snuit s i nimic mai mult; s i a sa cum solda tii care au asigurat paza mormntului lui Isus au r aspndit s tirea fals a pe care le-au pus-o pe buze preo tii cei mai de seam as i b atrnii cet a tii, tot a sa, s armanii urma si n sela ti ai acestor pretinse manifest ari ale spiritelor repet as i ncearc a s a fac a s a par a c a nu este nimic miraculos [92] legat de na sterea, moartea s i nvierea Mntuitorului nostru. Dup a ce L-au dat pe Domnul Isus la o parte, ei atrag aten tia lumii c atre ei n si si s i c atre minunile lor mincinoase care, declar a ei, ntrec cu mult lucr arile lui Hristos. n felul acesta, lumea este prins a n capcan as i , pentru a nu aa despre ademenit a ntr-un sentiment de siguran ta am agirea lor ngrozitoare dect la rev arsarea ultimelor s apte pl agi. Satana rde cnd vede c a planul s au reu se ste att de bine s i lumea este prins a n capcan a. 5. La pagina 55, am declarat c a un nor de lumin a l acoper a pe Tat al s i c a persoana Sa nu poate v azut a. Am declarat, de asemenea, c a L-am v azut pe Tat al ridicndu-Se de pe tron. Tat al era nv aluit de un corp de lumin as i slav a, nct persoana Sa nu putea v azut a; cu toate acestea, s tiam c a este Tat al s i c a din persoana Sa emana acea lumin as i slav a. Cnd am v azut acest corp de lumin as i slav a

112

Scrieri timpurii

ridicndu-se de pe tron, am s tiut c a acel corp s-a mi scat pentru c a Tat al Se mi scase de aceea am spus: L-am v azut pe Tat al ridicnduSe. Slava sau str alucirea formei Sale nu am v azut-o niciodat a; nimeni nu poate s-o priveasc as i s a tr aiasc a dup a aceea; cu toate acestea, corpul de lumin as i slav a care i nv aluia persoana putea v azut. Am declarat, de asemenea, c a Satana p area s a e lng a tron, ncercnd s a continue lucrarea lui Dumnezeu. Voi mai reda o alt a fraz a care se g ase ste la aceea si pagin a: M-am ntors s a m a uit la grupul celor care st ateau nc a apleca ti naintea tronului. Acest grup care se ruga se aa n condi tia de oameni muritori, pe p amnt, nc a reprezenta ti naintea mea ca apleca ti naintea tronului. Nu am avut niciodat a ideea c a aceste persoane erau practic n Noul Ierusalim. Si nici nu m-am gndit vreodat a c a Satana era efectiv n Noul Ierusalim. c Dar nu a v azut Ioan marele balaur ro su n cer? Cu siguran ta a da. [93] n cer s-a mai ar atat un alt semn: iat a, s-a v azut un mare balaur ro su, cu s apte capete, zece coarne s i s apte cununi mp ar ate sti pe capete. Apocalipsa 12, 3. Ce monstru n ceruri! Aici pare s a existe o s ans a la fel de bun a pentru ridiculizare, ca n interpretarea pe care au dat-o unii declara tiilor mele. 6. La pagina 48-52 se a a o viziune dat a n ianuarie 1850. Acel pasaj, care se refer a la mijloacele materiale care nu sunt oferite pentru cei ce poart a solia, a avut o aplica tie ndeosebi pentru acel tim De atunci, s-au descoperit prieteni ai cauzei adev arului prezent care n-au pierdut nici o ocazie de a face bine cu mijloacele pe care le aveau. Unii au dat cu mn a prea larg a, spre r aul celor ce au primit. Timp de aproape doi ani mi-au fost ar atate mai mult lucruri legate de o folosire neglijent as i prea risipitoare a banilor Domnului, dect de o lips a a lor. Urm atorul fragment este dintr-o viziune avut a n Jackson, Michigan, 2 iunie 1853. Se refer a n cea mai mare m asur a la fra tii de acolo: Am v azut c a fra tii ncepuser a s a- si jertfeasc a averile s i le ofereau f ar a a avea naintea lor adev aratul obiectiv cauza care suferea s i d aruiau prea necontrolat, prea mult s i prea des. Am torii ar trebuit s v azut c a nv a ta a stea ntr-un loc din care s a corec n biseric teze aceast a gre seal as i s a exercite o bun a inuen ta a. Banii au fost considera ti pu tin sau deloc importan ti cu ct se sc apa mai repede de ei, cu att mai bine. Un exemplu r au a fost dat de unii pentru faptul c a au acceptat dona tii mari s i nu au dat nici cea

O explica tie

113

mai mic a avertizare celor care aveau mijloace nanciare s a nu le foloseasc a ntr-un mod necugetat s i nep as ator. Prin acceptarea unui volum att de mare de mijloace materiale, f ar a a- si pune ntrebarea dac a Dumnezeu a considerat c a este de datoria fra tilor s a dea att de mult, a fost autorizat a d aruirea mult prea generoas a. Si cei care au dat au gre sit, pentru c a nu au avut grij a s a cerceteze , dac nevoile cazului n spe ta a era ntr-adev ar nevoie sau nu. Cei care aveau mijloace materiale au fost arunca ti ntr-o mare ncurc atur a. Unui frate i s-a f acut mai mult r au punndu-i-se n mini prea multe [94] mijloace materiale. El nu a c autat s a e econom, ci a tr ait ntr-un mod extravagant, iar n c al atoriile sale a dat cu banii n dreapta s i n stnga f ar a nici gre un folos. El a r aspndit o inuen ta sit a, folosindu-se cu atta nest apnire de banii Domnului spunnd n inima sa ct s i altora: Sunt bani n J-, mai mul ti dect vor putea folosi ti pn a vine Domnul. Unii au fost v at ama ti peste m asur a prin acest fel de a ac tiona s i au venit la adev ar cu p areri gre site, nedndu- si seama c a ei folosesc banii Domnului s i nerealiznd valoarea lor. Acele biete suete care abia mbr a ti saser a solia celui de-al treilea nger s i au avut un asemenea exemplu pus naintea lor vor avea mult de nv a tat n ce prive ste t ag aduirea eului s i suferin ta pentru Hristos. Ei vor nevoi ti s a nve te s a renun te la tihn a, s a nceteze s a mai caute propriul lor confort s i avantaj s i s a p astreze n minte valoarea suetelor. Cei care simt vaiul asupra lor nu vor nclina ti s a fac a preg atiri mari pentru a c al atori n tihn as i ndestulare. Unii care nu au nici o chemare au fost ncuraja ti n cmpul misionar. Al tii au fost afecta ti de aceste lucruri s i nu au sim tit nevoia de a face economie, de a se t ag adui pe ei n si si s i de a pune n vistieria Domnului. Ei se vor gndi pu tin s i vor spune: Sunt al tii care au destui bani. Vor da ei pentru publica tie. Eu nu trebuie s a fac nimic. Publica tia va sprijinit a f ar a ajutorul meu. Pentru mine nu a fost o ncercare u soar a aceea de a vedea c a unii au luat acel pasaj din viziunile mele, care se referea la jertrea averii pentru a sus tine cauza, s i l-au folosit n mod gre sit; ei folosesc mijloacele materiale ntr-un chip nesocotit, n timp ce neglijeaz a s a duc a la mplinire principiile descoperite n alte pasaje. La pagina 50 se g asesc scrise urm atoarele: Am v azut c a lucrarea lui Dumnezeu fusese mpiedicat as i dezonorat a de c atre unii care c al atoreau, de si

114

Scrieri timpurii

nu aveau nici o solie de la Dumnezeu. Asemenea oameni vor nevoi ti s a-I dea socoteal a lui Dumnezeu pentru ecare dolar pe care l-au folosit pentru c al atoria pe care nu era de datoria lor s a o fac a, [95] pentru c a acei bani ar putut ajuta cauza lui Dumnezeu. Si tot la 50: Am v azut c a aceia care au puterea de a lucra cu minile lor s i pot ajuta la sprijinirea cauzei sunt la fel de r aspunz atori pentru t aria lor zic a, a sa cum sunt r aspunz atori al tii pentru averile lor. A s vrea s a atrag aici aten tia n mod deosebit asupra abord arii acestui subiect dat la pagina 57. Iat a un scurt extras: Scopul cuvintelor Mntuitorului nostru [din Luca 12, 33] nu a fost prezentat cu claritate. Am v azut c a obiectivul urm arit prin faptul de a vinde nu este acela de a da celor ce sunt n stare s a lucreze s i s a se ntre tin a singuri, ci de a r aspndi adev arul. Este un p acat s a ntre tii s i s a hr ane sti lenevia n cei care sunt capabili s a munceasc a. Unii au fost perseveren ti n participarea la toate ntlnirile nu pentru a-I da slav a lui Dumnezeu, ci pentru pine s i pe ste. Ar fost mult mai bine pentru unii ca ace stia s a stea acas as i s a lucreze cu minile lor, orice lucru bun, pentru a acoperi nevoile familiilor lor s i pentru a avea ceva de dat pentru sprijinirea cauzei pre tioase a adev arului prezent. n vremurile trecute, scopul lui Satana a fost de a-i determina pe unii care au un spirit gr abit s a foloseasc a ntr-un mod prea liber mijloacele materiale s i s a-i inuen teze pe fra ti s a se deposedeze ntr-un mod pripit de averile lor, pentru ca, printr-o mul time de mijloace aruncate f ar a grij as i n grab a, s a poat a v at amate suete s i astfel pierdute s i ca acum, cnd adev arul trebuie s a e r aspndit pe scar a mult mai larg a, s a se poat a face sim tit a lipsa. Inten tia lui a fost, ntr-o anumit a m asur a, mplinit a. Domnul a descoperit gre seala pe care o fac mul ti cnd privesc numai la cei care au bani pentru sprijinirea tip aririi publica tiei s i bro surilor. To ti ar trebui s a- si fac a partea. Cei care au puterea de a lucra cu minile lor s i de a dobndi mijloace materiale pentru a ajuta la sprijinirea cauzei sunt la fel de r aspunz atori pentru t aria lor zic a, a sa cum sunt r aspunz atori al tii pentru averile lor. Fiecare copil al lui Dumnezeu care m arturise ste credin ta n adev arul prezent ar trebui s a e zelos s a- si fac a partea n aceast a lucrare. n iulie 1853 am v azut c a lucrurile nu erau cum ar trebuit faptul c a publica tia, proprietatea lui Dumnezeu s i purtnd aprobarea Sa, era scoas a att de rar. Cauza lui Dumnezeu, n timpurile pe

O explica tie

115

care le tr aim, pretinde ca publica tia s a apar a n ecare s apt amn a [96] [nainte de acest timp, Review and Herald a fost publicat a destul de sporadic; acum, ea ap area de dou a ori pe lun a] s i tip arirea mai multor bro suri care s a descopere r at acirile care sporesc n aceast a vreme; dar lucrarea este mpiedicat a din pricina lipsei de mijloace materiale. Am v azut c a adev arul trebuie s a nainteze s i c a noi nu ar trebui s a m prea tem atori s i ar mai bine ca publica tiile s i bro surile s a mearg a la trei persoane care nu au nevoie de ele, dect s a e prea pu tine s i s a r amn a un singur suet privat de ele, un suet care le pre tuie ste s i poate benecia de pe urma lor. Am v azut c a semnele ultimelor zile , pentru c ar trebui scoase clar n eviden ta a manifest arile lui Satana sunt n continu a cre stere. Publica tiile lui Satana s i ale agen tilor s ai sporesc, puterea lor cre ste s i ceea ce facem pentru a aduce adev arul naintea altora ar trebui f acut repede. Mi-a fost ar atat c a adev arul, dac a este publicat acum, va r amne n picioare, c aci este adev arul pentru ultimele zile; el va tr ai s i nu va nevoie s a se spun a dect pu tin despre el n viitor. Nu trebuie a sternute pe hrtie nenum arate cuvinte pentru a ndrept a ti ceea ce vorbe ste de la sine s i str aluce ste n toat a lumina sa. Adev arul este direct, simplu, clar s i iese cu curaj n propria-i ap arare; dar lucrurile nu stau la fel cu r at acirea. Este att de s erpuit as i r asucit a, nct are nevoie de o mul time de cuvinte pentru a o explica, n forma ntortocheat a pe care o are. Am v azut c a toat a lumina care se primise n unele locuri venise din acea publica tie; c a suetele primiser a n acest fel adev arul s i apoi l spuseser as i altora; s i c a acum, n locurile n care sunt mai mul ti, ei au fost ridica ti de acest mesager t acut. Acesta a fost singurul lor predicator. n mi scarea ei de naintare, cauza adev arului nu ar trebui s a e mpiedicat a din lips a de mijloace. [97]

Ordinea evanghelic a
Domnul a ar atat c a ordinea n misiunea evanghelic a a fost mult a vreme de temut s i neglijat a [Adventi stii nu mai apar tineau nici unei biserici s i, la nceput, ei nu se gndeau s a formeze o alt a biseric a. Dup a 1844, a fost o mare confuzie, s i majoritatea se opunea cu t arie oric arei forme de organizare, sus tinnd c a aceasta vine n contradic tie cu libertatea deplin a a Evangheliei. M arturia s i activitatea lui Ellen G. White s-au opus mereu fanatismului s i, prin instruc tiunile date de ea, s-a insistat nc a de timpuriu asupra unor forme de organizare, ca ind necesare n vederea prevenirii confuziei.]. Ar trebui s a respingem formalismul; dar, f acnd aceasta, nu ar trebui s a evit am ordinea. n cer este ordine. Cnd Hristos era pe p amnt, era ordine n biseric a, iar dup a plecarea Sa ordinea a fost respectat a cu stricte te de c atre apostolii Lui. Si acum, n aceste zile din urm a, n care Dumnezeu si aduce copiii ntr-o unitate a credin tei, exist a o mai mare nevoie de ordine real a dect a existat vreodat a; c aci, pe m asur a ce Dumnezeu si aduce copiii n unire, Satana s i ngerii lui r ai sunt foarte activi pentru a mpiedica aceast a unire s i a o distruge. De aceea, n cmpul misionar sunt trimi si oameni c arora le lipse ste n telepciunea s i priceperea, care poate nu- si conduc bine propria cas a, neavnd ordine n ea sau autoritate nici peste cei c tiva care le-au fost da ti de Dumnezeu n grij a acas a; cu toate acestea, ei se simt n stare s a aib a grij a de turm a. Fac multe mi sc ari gre site, iar cei care nu sunt familiariza ti cu credin ta noastr a i judec a pe to ti ceilal ti soli dup a exemplul dat de ace sti oameni care au ie sit n lucrare cu de la ei putere. Astfel, cauza lui Dumnezeu se umple de batjocur as i adev arul este respins de mul ti necredincio si care altfel ar deschi si s i ar ntreba cu nelini ste: Sunt aceste lucruri adev arate? Oameni ale c aror vie ti nu sunt snte s i care sunt incompeten ti n ce prive ste predicarea adev arului prezent intr a n cmp f ar aa recunoscu ti de c atre biseric a sau n general de c atre fra ti, iar [98] rezultatul este dezbinarea. 116

Ordinea evanghelic a

117

Unii au un fundament teoretic al adev arului s i l pot prezenta ra tional, dar le lipse ste spiritualitatea, judecata s i experien ta; ei sunt nepricepu ti n multe lucruri pe care le este foarte necesar s a le n teleag a nainte de a propov adui adev arul. Al tii nu l pot prezenta ra tional, dar ntruct c tiva fra ti i aud rugndu-se bine s i n al tnd cte o cerere emo tionant a cnd s i cnd, sunt mpin si n cmpul misionar, pentru a se angaja ntr-o lucrare pentru care Dumnezeu nu s i-a preg atit s i pentru care nu au destul a experien ta i judecat a. Se instaleaz a mndria spiritual a, ei sunt n al ta ti n sl avi s i ac tioneaz a sub am agirea ideii c a sunt lucr atori. Ei nu se cunosc pe ei n si si. Le lipse ste judecata s an atoas as i perseverent a, vorbesc cu true despre ei n si si s i arm a multe lucruri pe care nu le pot dovedi din Cuvnt. Dumnezeu s tie aceasta; de aceea El nu cheam a astfel de persoane s a lucreze n aceste vremuri primejdioase, iar fra tii ar trebui s a e aten ti s a nu-i mping a n cmp pe cei pe care nu i-a chemat El. Acei oameni care nu sunt chema ti de Dumnezeu sunt n general chiar persoanele cele mai ncrez atoare c a sunt chemate s i c a lucr arile lor sunt foarte importante. Ei merg n cmp s i nu exercit a n general bun o inuen ta a; cu toate acestea, n unele locuri au un oarecare succes s i aceasta i face s a cread a, pe ei s i pe al tii, c a sunt f ar a umbr a de ndoial a chema ti de Dumnezeu. Nu este o dovad a de net ag aduit c a oamenii sunt chema ti de Dumnezeu, dac a au avut ceva succes; c aci ngeri ai lui Dumnezeu lucreaz a acum la inimile copiilor Lui sinceri pentru a le lumina n telegerea n privin ta adev arului prezent, ca ace stia s a se poat a prinde de el s i tr ai. Si chiar dac a oameni care au mers n puterea lor se pun pe ei n si si acolo unde nu-i pune Dum tori, iar suetele primesc adev nezeu s i m arturisesc c a sunt nv a ta arul auzindu-l spus din gura lor, aceasta nu este o dovad a c a sunt chema ti de Dumnezeu. Suetele care primesc adev arul de la ei l primesc pentru a duse n ncercare s i robie, ntruct ele a a dup a aceea c a ace sti oameni nu st ateau sub c al auzirea lui Dumnezeu. Chiar [99] dac a oamenii r ai rostesc adev arul, unii s-ar putea s a-l primeasc a; dar aceasta nu le aduce celor care l-au rostit vreo favoare din partea lui Dumnezeu. Cei r ai tot r ai sunt s i, dup a am agirea pe care au adus-o asupra celor care erau iubi ti de Dumnezeu s i dup a ncurc aturile pe care le-au creat n biseric a, a sa le va s i pedeapsa; p acatele lor nu vor r amne acoperite, ci vor expuse n ziua mniei n aprasnice a lui Dumnezeu.

118

Scrieri timpurii

Ace sti soli care se trimit singuri n cmpul misionar sunt un blestem pentru cauza lui Dumnezeu. Suete sincere si pun ncrederea n ei, gndind c a ace stia umbl a c al auzi ti de Dumnezeu s i c a sunt n ca ace unitate cu biserica s i accept a n consecin ta stia s a le prescrie regulile; iar cnd datoria le devine clar as i n teleg c a trebuie s a fac a s i ei ceva, accept a s a e boteza ti de ei. Dar cnd lumina vine, c aci ca aceasta s este cu neputin ta a nu vin a, s i ei devin con stien ti c a ace sti oameni nu sunt ceea ce au n teles ei c a sunt, anume solii ale si s i chema ti ai lui Dumnezeu, ei sunt arunca ti n ncercare s i ndoial a n ce prive ste adev arul pe care l-au primit s i simt c a trebuie s a-l nve te pe tot de la nceput; ei sunt tulbura ti s i ncurca ti de c atre vr ajma s n privin ta ntregii lor experien te dac a au fost sau nu c al auzi ti de c atre Dumnezeu s i nu sunt satisf acu ti pn a cnd nu sunt reboteza ti s i nu ncep totul de la cap at. Este cu mult mai obositor pentru moralul solilor lui Dumnezeu s a mearg a n locuri n care au fost unii gre care au exercitat aceast a inuen ta sit a, dect s a intre n cmpuri noi. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a ac tioneze direct s i deschis s i s a nu acopere relele; c aci ei stau ntre cei mor ti s i cei vii s i trebuie s a dea socoteal a de ispr avnicia lor, de misiunea s i de inuen ta pe care o exercit a asupra turmei peste care i-a pus Domnul veghetori. Cei care primesc adev arul s i sunt adu si n asemenea ncerc ari tot ar primit adev arul, chiar dac a ace sti oameni ar stat deoparte [100] s i ar ocupat locul umil, ales de Dumnezeu pentru ei. Ochiul lui Dumnezeu se aa asupra nestematelor Sale s i El ar ndreptat c atre ele pe solii S ai chema ti s i ale si oameni care ar ac tionat n de cauz cuno stin ta a. Lumina adev arului ar ar atat s i descoperit acestor suete pozi tia lor adev arat as i ele ar primit adev arul cu n telegere s i ar fost satisf acute de frumuse tea s i claritatea lui. Si, pe m asur a ce i-ar sim tit efectele puternice, s-ar nt arit s i ar sfnt r aspndit o inuen ta a. Mi-a fost ar atat a din nou primejdia pe care o reprezint a cei ce c al atoresc f ar a a-i chemat Dumnezeu. Dac a au ceva succes, calicarea care le lipse ste se va face sim tit a. Se vor face mi sc ari nechibzuite s i, printr-o lips a de n telepciune, unele suete pre tioase pot mpinse acolo unde nu mai pot atinse niciodat a. Am v azut c a biserica ar trebui s a- si simt a responsabilitatea s i s a se uite cu grij a s i aten tie la vie tile, destoinicia s i calea urmat a n general de cei care tori. Dac m arturisesc c a sunt nv a ta a nu aduc o dovad a de necontestat

Ordinea evanghelic a

119

c a Dumnezeu i-a chemat s i c a asupra lor este pronun tat vaiul dac a nu ascult a de chemarea Sa, este datoria bisericii s a ac tioneze s i s a tori de fac a cunoscut c a aceste persoane nu sunt recunoscute ca nv a ta c atre biseric a. Aceasta este singura cale pe care o poate lua biserica , ntruct povara pentru a cu con stiin ta mp acat a n aceast a privin ta st a asupra lor. la care vine vr Am v azut c a aceast a u sa ajma sul pentru a ncurca s i nec aji turma poate nchis a. L-am ntrebat pe nger cum poate nchis a. El a zis: Biserica trebuie s a alerge la Cuvntul lui Dumnezeu s i s a se ntemeieze pe ordine n lucrarea evanghelic a, care a fost trecut a cu vederea s i neglijat a. Acest lucru este indispensabil pentru a aduce biserica la o unitate a credin tei. Am v azut c a n zilele apostolilor biserica se aa n pericolul de a am agit as i condus a tori fal de nv a ta si. Din aceast a cauz a, fra tii au ales oameni care au f acut dovada clar a c a erau capabili de a- si conduce bine propria cas a [101] s i de a p astra ordinea n propriile familii s i care i puteau lumina pe cei aa ti n ntuneric. Dumnezeu a fost ntrebat despre ace stia s i apoi, n func tie de n telegerea bisericii s i Duhul Sfnt, au fost pu si deoparte prin punerea minilor. Primind ns arcinarea de la Dumnezeu s i avnd aprobarea bisericii, ei au mers mai departe, boteznd n Numele Tat alui, Fiului s i al Duhului Sfnt s i conducnd ornduielile casei Domnului, slujind adesea sn tilor nf a ti sndu-le simbolurile trupului frnt s i sngelui v arsat al Mntuitorului r astignit, pentru a tine proasp at n memoria copiilor iubi ti ai lui Dumnezeu suferin tele s i moartea Sa. tori fal Am v azut c a nu suntem mai feri ti de nv a ta si dect era biserica n zilele apostolilor; s i c a, dac a altceva tot nu putem face, ar trebui m acar s a lu am ni ste m asuri speciale, ca s i ei, pentru a asigura pacea, armonia s i unitatea turmei. Avem exemplul lor s i ar trebui s a-l s urm am. Fra ti cu experien ta i cu o judecat a s an atoas a ar trebui s a se strng a laolalt as i, urmnd Cuvntul lui Dumnezeu s i c al auzirea Duhului Sfnt, ar trebui, cu rug aciune erbinte, s a- si pun a minile peste cei care fac dovada perfect a c a au primit ns arcinarea de la Dumnezeu s i s a-i pun a deoparte pentru a se consacra cu totul s i cu totul lucr arii Sale. Acest act ar ar ata aprobarea bisericii pentru ie sirea lor ca mesageri, care s a duc a cea mai solemn a solie ncredin tat a vreodat a oamenilor.

120

Scrieri timpurii

Dumnezeu nu va da turma Sa pre tioas a n grija unor oameni a c aror minte s i judecat a au fost sl abite prin r at aciri anterioare, pe care le-au ndr agit, cum ar a sa-zisul perfec tionism [Vezi Apendicele (n. ed.)] s i spiritismul s i care, prin calea pe care au urmat-o pe cnd mbr a ti sau aceste r at aciri, s-au f acut de rs s i au adus batjocur a asupra cauzei adev arului. De si s-ar putea ca acum s a se simt a elibera ti de r at acire s i n stare s a mearg as i s a propov aduiasc a aceast a ultim a [102] solie, Dumnezeu nu-i va accepta. El nu va l asa pe minile lor suete pre tioase; c aci judecata lor a fost pervertit a pe cnd se aau n r at acire s i acum este sl abit a. Dumnezeu cel mare s i sfnt este un Dumnezeu gelos s i nu va accepta dect oameni sn ti s a-i duc a mai departe adev arul. Numai Legea sfnt a, rostit a de Dumnezeu pe Sinai ca ind parte din El nsu si s i oamenii sn ti, care sunt p azitorii ei cu tura ei, care este dat stricte te, l vor onora pe Dumnezeu prin nv a ta a altora. Slujitorii lui Dumnezeu care propov aduiesc adev arul ar trebui s a e oameni cu judecat a. Ei ar trebui s a e oameni care suport a mpotrivirea s i nu se las a provoca ti; c aci aceia care se opun adev arului vor c auta nod n papur a celor care l propov aduiesc s i orice obiec tie care ar putea conceput a va adus a n cea mai rea form a a ei pentru a lovi adev arul. Slujitorii lui Dumnezeu care duc solia trebuie s a e preg ati ti pentru a ndep arta aceste obiec tii cu calm s i blnde te, prin lumina adev arului. Adesea, mpotrivitorii vorbesc cu slujitorii Evangheliei lui Dumnezeu ntr-un mod provocator, pentru a scoate de la ei ceva similar, pentru a se folosi la maximum posibil de acel lucru s i s a le declare altora c a propov aduitorii Poruncilor au un spirit amar s i sunt aspri, a sa cum s-a zis despre ei. Am v azut c a trebuie s a m preg ati ti pentru obiec tii s i, cu r abdare, judecat as i blnde te, s a le acord am aten tia cuvenit a, nu s a le arunc am deoparte sau s a sc ap am de ele prin arma tii categorice, pentru ca apoi s a-l de punem la punct pe mpotrivitor s i s a manifest am un spirit dur fa ta el, ci s a acord am aten tie ec arei obiec tii s i apoi s a aducem lumina s i puterea adev arului s i s a le l as am pe acestea s a atrne mai greu n s balan ta i s a elimine r at acirile. Astfel, se va face o impresie bun a, iar adversarii cinsti ti vor recunoa ste c a au fost am agi ti s i c a p azitorii Poruncilor nu sunt ceea ce s-a spus c a ar . Cei care m arturisesc c a sunt slujitori ai viului Dumnezeu trebuie s a e dispu si s a e slujitorii tuturor, n loc s a e n al ta ti deasupra

Ordinea evanghelic a

121

fra tilor, s i trebuie s a aib a un spirit politicos, plin de bun atate. Dac a [103] gre sesc, ei trebuie s a e gata s a m arturiseasc a pe deplin. Onestitatea inten tiei nu poate sta drept scuz a pentru nem arturisirea gre selilor. M arturisirea nu va mic sora ncrederea bisericii n sol s i acesta va da un exemplu bun; va ncurajat un spirit de m arturisire n biseric a s i rezultatul va o unitate agreabil a. Cei care m arturisesc c a sunt tori ar trebui s , nv a ta a e modele de evlavie, blnde te s i umilin ta avnd un spirit de bun atate, pentru a c stiga suete la Isus s i la adev arul Bibliei. Un slujba s al lui Hristos ar trebui s a e curat n conversa tie s i n fapte. El ar trebui s a- si aduc a mereu aminte c a mnuie ste cuvintele inspira tiei, cuvintele unui Dumnezeu sfnt. Si ar trebui, de asemenea, s a nu uite niciodat a c a turma este l asat a n grija sa s i c a el trebuie s a duc a naintea lui Isus cazurile ec aruia s i s a mijloceasc a pentru ei a sa cum mijloce ste Isus pentru noi naintea Tat alui. Aten tia mi-a fost ndreptat a napoi c atre Israelul din vechime s i am v azut ct de puri s i sn ti trebuia s a e slujitorii sanctuarului, pentru c a, prin lucrarea pe care o nf aptuiau, erau adu si ntr-o strns a leg atur a cu Dumnezeu. Cei care slujesc trebuie s a e sn ti, cura ti s i f ar a pat a, c aci altfel Dumnezeu i va nimici. Dumnezeu nu S-a schimbat. Este la fel de curat s i de sfnt, de deosebit cum a fost ntotdeauna. Cei care m arturisesc c a sunt slujitori ai lui Isus ar trebui s s a e oameni cu experien ta i adnc a evlavie s i atunci vor putea s a sfnt r aspndeasc a o inuen ta a n orice vreme s i n orice loc. Am v azut c a acum este timpul ca solii s a ias a oriunde se ive ste o deschidere s i c a Dumnezeu va merge naintea lor s i va desfereca inimile unora, ca s a asculte. Trebuie s a intr am n locuri noi s i, oriunde se realizeaz a acest lucru, ar bine, dac a acest lucru este posibil, s a mearg a doi cte doi pentru a- si sus tine unul altuia bra tele ridicate. A fost prezentat un plan ca acesta: Ar bine ca doi fra ti s a porneasc a mpreun a, s a c al atoreasc a astfel c atre cele mai ntunecate locuri, unde exist a mult a mpotrivire s i unde este nevoie de mult a munc as i, puternic cu eforturi unite s i credin ta a, s a prezinte adev arul naintea [104] celor care se a a n ntuneric. Si atunci, dac a ei ar putea realiza mai mult vizitnd mai multe locuri, s a mearg a separat, dar s a se ntlneasc a adesea n turul misionar pe care-l fac, pentru a se ncuraja reciproc prin credin ta lor s i, prin aceasta, s a se nt areasc as i s a- si sprijine minile unul altuia. De asemenea, s a se consulte n privin ta locurilor deschise pentru ei s i s a decid a de care dintre darurile lor

122

Scrieri timpurii

va mai mult a nevoie s i n ce mod pot avea cel mai mare succes n atingerea inimii. Apoi, cnd se despart din nou, curajul s i energia li se vor rennoit pentru a nfrunta mpotrivirea s i ntunericul s i a lucra cu inimi sim titoare pentru salvarea suetelor care pier. Am v azut c a slujitorii lui Dumnezeu nu ar trebui s a treac a iar as i s i iar as i peste acela si cmp de lucru, ci s a caute suete n locuri noi. Cei care sunt deja nt ari ti n adev ar nu ar trebui s a pretind a att de mult a lucrare din partea lor; c aci ar trebui s a e capabili s a reziste singuri s i s a-i nt areasc as i pe al tii n jurul lor, n timp ce solii lui Dumnezeu viziteaz a locurile ntunecate s i singuratice, punnd adev arul naintea celor care nu sunt lumina ti acum n ce prive ste adev arul prezent.

Dicult a tile n biseric a


[Din The Review and Herald, August 11, 1853.] Dragi fra ti s i surori, ntruct r at acirea nainteaz a cu rapiditate, ar trebui s a c aut am s a m treji n cauza lui Dumnezeu s i s a ne d am seama de timpul n care tr aim. ntunericul va acoperi p amntul s i un ntuneric nc as i mai adnc va veni peste oameni. Si, cum aproape totul n jurul nostru este nv aluit n negura groas a a r at acirii s i am agirii, se cuvine ca noi s a ne scutur am din adormire s i s a tr aim aproape de Dumnezeu, unde putem s a lu am raze de lumin as i slav a de la fa ta lui Isus. Pe m asur a ce ntunericul cre ste s i r at acirea se r aspnde ste mai mult, ar trebui s a dobndim o mai bun a cunoa stere a adev arului s i s a m preg ati ti [105] s a ne sprijinim pozi tia din Scripturi. Trebuie s a m sn ti ti prin adev ar, s a m cu totul consacra ti lui Dumnezeu s i s a tr aim n felul acesta la n al timea m arturisirii noastre, pentru ca Domnul s a poat a rev arsa o lumin a tot mai mare peste noi s i s a putem vedea lumin a n lumina Sa s i s a m nt ari ti cu t aria Sa. n ecare clip a n care nu suntem prev az atori este posibil s a m dobor ti de vr ajma ss i ne a am n marea primejdie de a birui ti de puterile ntunericului. Satana le ordon a ngerilor lui s a e vigilen ti s i s a distrug a tot ce pot; s a ae n ce punct sunt neascult atori s i care sunt p acatele nenvinse ale celor care m arturisesc adev arul s i s a arunce ntuneric n jurul lor, pentru ca ace stia s a nceteze de a mai veghea, s a apuce pe un drum care va dezonora cauza pe care m arturisesc c a o iubesc s i s a aduc a durere asupra bisericii. Suetele acestor persoane r at acite, care nu vegheaz a, se ntunec as i lumina cerului se ndep arteaz a de la ei. Ei nu- si pot descoperi p acatele care-i caracterizeaz a, Satana si tese pnza n jurul lor s i ei sunt prin si n capcana lui. Dumnezeu este t aria noastr a. La El trebuie s a privim dup a n telepciune s i c al auzire s i, avnd n vedere slava Sa, binele bisericii s i mntuirea suetelor noastre, trebuie s a biruim p acatele specice. 123

124

Scrieri timpurii

Ar trebui s a c aut am n mod individual s a ob tinem o victorie nou a n m s ecare zi. Trebuie s a nv a ta a rezist am singuri s i s a depindem cu m acest lucru mai repede, cu att totul de Dumnezeu. Cu ct nv a ta mai bine. S a ae ecare punctul n care cade s i apoi s a vegheze cu credincio sie ca p acatele sale s a nu-l biruie, ci el s a ob tin a victoria asupra lor. Atunci putem avea ncredere s a mergem la Dumnezeu s i biserica va scutit a de mari necazuri. Cnd si p ar asesc c aminul pentru a lucra pentru salvarea suetelor, solii lui Dumnezeu petrec mult timp lucrnd pentru cei care au cunoscut adev arul de ani de zile, dar care sunt nc a slabi, pentru c a las a n mod inutil friele din mn a, nceteaz a s a mai vegheze asupra [106] propriei persoane s i, m a gndesc adesea, l ispitesc pe vr ajma s s a-i ispiteasc a. Intr a n vreo ncurc atur a nensemnat a, s i timpul slujitorilor Domnului este petrecut vizitndu-i pe ei. Ei sunt re tinu ti ore s i chiar zile, iar suetele lor sunt lovite s i r anite prin auzirea micilor dicult a ti s i ncerc ari, ecare m arindu- si propria nemul tumire pentru , de team a o face s a arate ct mai serioas a cu putin ta a c a slujitorii lui Dumnezeu o vor considera prea m arunt a pentru a luat a n seam a. n loc s a depind a de slujitorii lui Dumnezeu ca s a-i ajute s a ias a din aceste ncerc ari, ei ar trebui s a cad a naintea lui Dumnezeu, s a se roage s i s a posteasc a pn a cnd ncerc arile sunt ndep artate. Unii par s a cread a c a singurul motiv pentru care Dumnezeu Si-a chemat slujitori n cmp este ca ace stia s a vin a la chemarea lor s i s a-i duc a pe bra te; s i c a partea cea mai important a a lucr arii lor este de a rezolva m aruntele ncerc ari s i necazuri pe care tot ei s i le-au adus asupra lor prin ac tiuni necugetate, cednd n fa ta vr ajma sului s i de cei din jurul lor. ng aduindu- si un spirit nenduplecat, crtitor fa ta Dar unde sunt oile amnde n acest timp? Mor din pricina lipsei de pine a vie tii. Cei care cunosc adev arul s i au fost zidi ti n el, dar nu-l respect a c aci, dac a l-ar respectat, ar fost scuti ti de multe din aceste ncerc ari i re tin pe soli, s i tocmai obiectivul pentru care i-a chemat Dumnezeu n cmp nu este atins. Slujitorii lui Dumnezeu sunt ndurera ti, iar curajul lor scurs prin asemenea lucruri din biseric a, cnd to ti ar trebui s a se str aduiasc a s a nu adauge nici cea mai mic a greutate la povara pe care o duc deja ace stia, ci, prin cuvinte voioase s i rug aciunea credin tei, s a-i ajute. Cu ct ar ace stia mai liberi, dac a to ti cei care m arturisesc adev arul s-ar uita n jurul lor s i ar ncerca s a-i ajute pe al tii, n loc s a pretind a att

Dicult a tile n biseric a

125

de mult ajutor pentru ei n si si. Si, n felul acesta, cnd slujitorii lui Dumnezeu intr a n locuri ntunecate, n care adev arul nu a fost nc a vestit, ei duc un spirit r anit din pricina ncerc arilor inutile, la care [107] i-au supus fra tii lor. n plus la toate acestea, mai au de nfruntat necredin ta s i prejudec a tile mpotrivitorilor s i chiar faptul de a desconsidera ti de c atre unii. Cu ct ar mai u sor, dac a ne-am schimba inima, s i cu ct mai mult ar sl avit Dumnezeu, dac a slujitorii Lui ar elibera ti de descurajare s i ncerc ari, pentru a putea, cu suetul u sor, s a prezinte adev arul n frumuse tea lui! Cei care s-au f acut vinova ti de a pretinde att de mult a munc a din partea slujitorilor lui Dumnezeu s i de a-i mpov ara cu ncerc ari a c aror rezolvare tine numai de ei, vor trebui s a-I dea socoteal a lui Dumnezeu pentru tot timpul s i mijloacele care au fost cheltuite pentru propria lor mul tumire, satisf acndu-l astfel pe vr ajma s. Ei ar trebui s a se plaseze n pozi tia de a-i ajuta pe fra tii lor. Nu ar trebui s a amne niciodat a rezolvarea ncerc arilor s i dicult a tilor lor, mpov arnd astfel o ntreag a adunare, sau s a a stepte pn a cnd unii din soli vin s a li le rezolve; ci ar trebui s a- si pun a singuri vie tile n rnduial a cu Dumnezeu, s a- si dea la o parte din cale ncerc arile s i s a e preg ati ti pentru ca, n momentul venirii lucr atorilor, s a le sprijine minile n loc s a li le sl abeasc a.

N adejdea bisericii
[Din The Review and Herald, 10 iunie 1852] Cnd, n ultima vreme, m-am uitat n jur s a-i g asesc pe urma sii umili ai blndului s i smeritului Isus, mintea mea fost mult ncercat a. Mul ti care m arturisesc c a a steapt a rapida venire a lui Hristos se conformeaz a acestei lumi s i caut a cu mai mult a pasiune aplauzele celor din jurul lor dect aprobarea lui Dumnezeu. Sunt reci s i formali, ca s i bisericile cu numele de care s-au desp ar tit nu cu mult timp n urm a. Cuvintele adresate bisericii din Laodicea descriu perfect starea n care se a a. (Vezi Apocalipsa 3, 14-20). Ei nu sunt nici [108] reci, nici n clocot, ci c aldicei. Iar dac a nu dau ascultare sfatului Martorului credincios s i adev arat, nu se poc aiesc din toat a inima s i nu ob tin aurul cur a tit prin foc, hainele albe s i alia pentru ochi, El i va v arsa din gura Sa. A venit timpul n care o mare parte din cei care s-au bucurat cndva s i au strigat de bucurie, gndindu-se la venirea imediat aa Domnului, s a ocupe pozi tia bisericilor s i a lumii care i luau odat a n rs, pentru c a credeau n venirea lui Isus, s i r aspndeau tot felul de neadev aruri pentru a strni prejudec a tile mpotriva lor s i a le distruge inuen ta. Acum, dac a exist a cineva care tnje ste dup a Dumnezeul cel viu, amnzind s i nsetnd dup a neprih anire s i Dumnezeu i ofer a , ocazia s a simt a puterea Lui s i i satisface suetul plin de dorin ta turnndu-i din bel sug n inim a iubirea Sa, s i dac a acesta l sl ave ste pe Dumnezeu dndu-I laud a, a sa-zi sii credincio si n apropiata venire a Domnului l vor considera adesea pe acesta ca ind am agit s i l vor acuza c a este hipnotizat sau c a are vreun duh r au. Mul ti dintre ace sti cre stini cu numele se mbrac a, discut as i se poart a ca oamenii din lume, singurul lucru prin care pot cunoscu ti ind m arturisirea lor. De si m arturisesc c a l caut a pe Hristos, conversa tia lor nu este despre cer, ci despre lucrurile lume sti. Ce fel de oameni ar trebui s a e aceia printr-o purtare sfnt as i evlavioas a 126

N adejdea bisericii

127

care m arturisesc c a a steapt as i gr abesc venirea zilei lui Dumnezeu. 2 Petru 3, 11.12. Oricine are n adejdea aceasta n El se cur a te ste, dup a cum El este curat. 1 Ioan 3, 3. Dar este evident c a mul ti care poart a numele de adventist caut a mai mult s a- si mpodobeasc a tru din Cuvntul lui purile s i s a apar a bine n ochii lumii, dect nva ta Dumnezeu cum s a e accepta ti de El. Ce-ar dac a minunatul Isus, Modelul nostru, s i-ar face apari tia n mijlocul lor s i n general n mijlocul celor care m arturisesc c a sunt religio si, a sa cum a f acut-o la prima Sa venire? El s-a n ascut [109] ntr-o iesle. Urm ari ti-L n toat a via ta s i slujirea Sa. El a fost un om al durerii s i obi snuit cu suferin ta. Ace sti cre stini cu numele s-ar ru sina de blndul s i smeritul Mntuitor, care purta o hain a simpl a, f ar a nici o tivitur a, s i nu avea unde s a- si a seze capul. Via ta Lui nep atat a, plin a de t ag aduire de sine, i-ar condamna; solemnitatea Lui sfnt a ar o piedic a dureroas a n calea u sur at a tii s i rsului lor frivol; conversa tia Sa nevinovat a ar un obstacol pentru dienu tia lor lumeasc as i lacom a; modul S au direct, neocolit, n care ar declara adev arul ar scoate la iveal a adev aratul lor caracter s i ace stia s i-ar dori modelul plin de blnde s a dea la o parte ct mai repede cu putin ta te, pe minunatul Isus. S-ar aa printre primii care ar ncerca s a-L prind a prin propriile Sale cuvinte s i ar n al ta strig atul: R astigne ste-L, r astigne ste-L! S a-L urm arim pe Isus, mergnd c alare pe m ag aru s, cu blnde te, n timp ce toat a mul timea ucenicilor, plin a de bucurie, a nceput s a-L laude pe Dumnezeu cu glas tare. Ei ziceau: Binecuvntat este mp aratul care vine n Numele Domnului! Pace n cer s i slav a n locurile prea nalte! Unii farisei, din norod, au zis lui Isus: nv a ta torule, ceart a-Ti ucenicii! Si El a r aspuns: V a spun c a, dac a vor t acea ei, pietrele vor striga. O mare parte din cei ce m arturisesc c a l caut a pe Hristos se vor ncumeta ca s i fariseii, s a-i fac a pe ucenici s a tac as i vor n al ta f ar a doar s i poate strig atele de: Fanatism! Mesmerism! Mesmerism! Iar ucenicii, care si vor ntinde pe jos hainele s i ramuri de palmier, vor considera ti extravagan ti s i f ar a judecat a. Dar Dumnezeu si dore ste un popor pe p amnt care s a nu e att de rece s i mort, nct s a nu-L poat a l auda s i sl avi. El va primi slav a de la unii oameni, iar dac a cei pe care i-a ales El, cei care p azesc [110] poruncile Lui vor t acea, pietrele vor striga.

128

Scrieri timpurii

Isus vine, dar nu cum a f acut-o prima dat a, ca un prunc n Betleem. Nu cum a intrat c alare pe m ag aru s n Ierusalim, cnd ucenicii L-au l audat pe Dumnezeu cu glas tare s i au strigat Osana; ci n slava Tat alui s i avnd ca suit a to ti ngerii sn ti, care l nso tesc n drumul S au spre p amnt. Tot cerul va golit de ngeri, n timp ce sn tii care a steapt a l vor c auta s i se vor uita spre cer, a sa cum se uitau b arba tii galileeni cnd El s-a n al tat de pe Muntele M aslinilor. Atunci, numai cei care sunt sn ti, cei care au urmat n toate Modelul blnd vor exclama cu o bucurie neasemuit a n timp ce-L privesc: Iat a, Acesta este Dumnezeul nostru n care aveam ncredere c a ne va mntui. Si ei vor preschimba ti ntr-o clip a, ntr-o clipeal a din acea trmbi care i treze ochi, la cea din urm a trmbi ta ta ste pe rn sn tii care dorm s i i cheam a din paturile lor de ta a, mbr aca ti ! Biruin asupra mor n nemurire sl avit as i strignd: Biruin ta ta tii s i mormntului! Sn tii schimba ti sunt apoi lua ti mpreun a cu ngerii pentru a-L ntmpina pe Domnul n v azduh, pentru a nu mai niciodat a desp ar ti ti de obiectul iubirii lor. S a t acem noi avnd naintea noastr a o perspectiv a ca aceasta, o n adejde att de glorioas a, o asemenea r ascump arare, c stigat a de Hristos pentru noi cu pre tul propriului S au snge? Nu-L vom l auda noi pe Dumnezeu cu glas tare, a sa cum au f acut-o ucenicii cnd Isus intra c alare n Ierusalim? Nu este perspectiva noastr a cu mult mai glorioas a dect a fost a lor? Atunci cine s a ndr azneasc a s a ne opreasc a s a-I d am slav a lui Dumnezeu, e s i cu glas tare, cnd avem o astfel de n adejde, nc arcat a de nemurire s i plin a de slav a? Noi am pregustat puterile lumii care va veni s i dorim mai mult. ntreaga mea f aptur a strig a dup a viul Dumnezeu s i nu voi mul tumit a pn a nu [111] voi avea toat a plin atatea Sa.

Preg atirea pentru venirea lui Hristos


[Din The Review and Herald, June 10, 1852.] Dragi fra ti s i surori, Credem noi din toat a inima c a Hristos vine curnd s i c a noi suntem n posesia ultimei solii de har care mai trebuie dat a unei lumi vinovate? Este exemplul pe care-l d am ceea ce ar trebui s a e? Ar at am noi celor din jurul nostru, prin vie tile noastre s i conversa tie sfnt a, c a a stept am apari tia glorioas a a Domnului s i Mntuitorului nostru, Isus Hristos, care va preschimba aceste trupuri stricate s i le va face dup a trupul S au sl avit? M a tem c a noi nu credem s i nu ne d am seama de aceste lucruri a sa cum ar trebui s-o facem. Cei care cred n adev arurile importante, pe care le m arturisim ar trebui s a fac a dovada faptic a a credin tei lor. Se caut a prea mult distrac tiile s i lucrurile care s a ne atrag a aten tia n aceast a lume; mintea este l asat a s a se ocupe prea mult cu mbr ac amintea, iar limba este angajat a adesea n discu tii frivole, lucru care dovede ste m arturisirea noastr a ca ind mincinoas a, c aci conversa tia noastr a nu este n cer, unde l c aut am pe Mntuitorul. ngeri ne vegheaz as i ne p azesc; noi le provoc am adesea sufe acestor ngeri, ng rin ta aduindu-ne o conversa tie frivol a, spunnd glume s i, de asemenea, afundndu-ne ntr-o stare de nep asare s i toropeal a. De si s-ar putea ca acum s a depunem cnd s i cnd cte un efort s i chiar s a ob tinem biruin ta, dac a nu o p astr am, ci ne afund am , incapabili de a suporta n aceea si stare de nep asare s i indiferen ta ispitele s i de a ne mpotrivi vr ajma sului, noi nu trecem testul ncerc arii credin tei noastre, care este mai pre tioas a dect aurul. Nu suferim pentru Hristos s i nu ne bucur am n necazurile noastre. cre Exist a o mare lips a de rezisten ta stin as i slujire oferit a lui Dumnezeu din principiu. Nu ar trebui s a c aut am s a-i facem pe plac [112] eului s i s a-l mul tumim, ci s a-L onor am s i s a-I d am slav a lui Dumnezeu, s i n tot ce facem s i spunem s a avem un ochi a tintit numai la slava Sa. Dac a ne l as am inimile impresionate de urm atoarele cuvinte 129

130

Scrieri timpurii

importante s i dac a le purt am mereu n minte, nu vom c adea att de u sor n ispit a, iar cuvintele noastre vor pu tine s i bine alese: Dar El era str apuns pentru p acatele noastre, zdrobit pentru f ar adelegile noastre. Pedeapsa, care ne d a pacea, a c azut peste El, s i prin r anile Lui suntem t am adui ti. n ziua judec a tii oamenii vor da socoteal a de orice cuvnt nefolositor pe care-l vor rostit. Tu e sti Dumnezeu care m a vede. Nu am putea s a ne gndim la aceste cuvinte importante s i s a ne aducem aminte de suferin tele lui Isus, pentru ca noi, bie ti p ac ato si, s a putem primi iertarea s i s a m r ascump ara ti pentru Dumnezeu prin sngele S au, nespus de scump, f ar a a sim ti o temere sfnt as i o sincer dorin ta a de a suferi pentru Cel care a suferit s i a ndurat attea pentru noi. Dac a ne ocup am de aceste lucruri, eul nostru ndr agit, cu toat a mndria lui, va smerit s i locul s au va ocupat de o simplitate asem an atoare cu aceea a unui copil, care va suporta acuza tiile din . Atunci, un duh partea altora s i nu se va l asa provocat cu u surin ta nc ap a tnat nu va veni pentru a conduce suetul. Adev aratele bucurii s i mngieri ale cre stinului trebuie s a e s i chiar sunt n cer. Suetele pline de dor ale acelora care au gustat din puterile lumii ce va veni s i s-au desf atat cu bucurii cere sti nu vor satisf acute de lucruri care apar tin acestui p amnt. Asemenea oameni vor g asi destule de f acut n momentele lor de r agaz. Suetele lor vor atrase de Dumnezeu. Unde este comoara, acolo va s i inima, ntr-o dulce comuniune cu Dumnezeul pe care-L iubesc s i c aruia I se nchin a. Desf atarea lor va acea de a- si contempla comoara Cetatea cea Sfnt a, p amntul cel nou, c aminul lor ve snic. Si, n timp ce mediteaz a asupra acestor lucruri care sunt pline de m are tie, curate s i snte, cerul va adus mai aproape s i ei vor sim ti puterea [113] Duhului Sfnt, iar aceasta va avea tendin ta de a-i dezobi snui tot mai mult de lume s i de a face ca mngierea s i cea mai mare bucurie s a e n lucrurile cerului, c aminul lor scum Puterea de atrac tie c atre Dumnezeu s i cer va atunci att de mare, nct nimic s a nu le poat a distrage aten tia de la marele obiectiv de a asigura mntuirea suetului, de a-L onora pe Dumnezeu s i de a-I da slav a. Cnd mi dau seama ct de mult s-a f acut pentru noi pentru a ne p astra drep ti, simt nevoia s a exclam: O, ce iubire, ce iubire neasemuit a are Fiul lui Dumnezeu pentru noi, bie tii p ac ato si! S a m pentru adormi ti s i nep as atori n timp ce se face tot ce este cu putin ta

Preg atirea pentru venirea lui Hristos

131

salvarea noastr a? Tot cerul este interesat de noi. Ar trebui s a m vii s i treji pentru a-L onora, sl avi s i adora pe Cel peste m asur a de n al tat. Inimile noastre ar trebui s a dea pe dinafar a de atta iubire s i pentru Cel care a fost att de plin de iubire s recuno stin ta i compasiune pentru noi. Ar trebui s a-L onor am cu via ta noastr as i s a ar at am printr-o vorbire curat as i sfnt a c a suntem n ascu ti de sus, c a aceast a lume nu este c aminul nostru, ci c a suntem str aini s i peregrini aici, c al atorind c atre o tar a mai bun a. Mul ti care m arturisesc Numele lui Hristos s i pretind c a a steapt a apropiata Sa ntoarcere nu s tiu ce nseamn a s a suferi pentru Hristos. de Inimile lor nu sunt nmuiate prin har s i ei nu sunt mor ti fa ta eu, dup a cum se face dovada n diferite moduri. n acela si timp, ei vorbesc despre faptul c a trec prin ncerc ari. Dar motivul principal al ncerc arilor lor este o inim a nesupus a, care face eul att de sensibil, nct se irit a deseori. Dac a asemenea persoane ar putea s a- si dea seama ce nseamn a s a i un umil urma s al lui Hristos, un cre stin adev arat, ar ncepe s a lucreze cu mult a hot arre s i ar ncepe a sa de eu, apoi ar gata oricnd cum se cuvine. Mai nti, ei ar muri fa ta pentru rug aciune s i ar controla ecare pasiune a inimii. Fra tilor, renun ta ti la independen ta voastr a, la ncrederea pe care o ave ti n voi n siv as i urma ti Modelul cel blnd. Tine ti-L pe Isus n gndurile voastre El este exemplul vostru s i voi trebuie s a c alca ti pe urma [114] pa silor Lui. Privi ti c atre Isus, C apetenia s i Des avr sirea credin tei noastre, care, pentru bucuria ce I-a fost pus a nainte, a ndurat crucea s i a dispre tuit ru sinea. El a suferit din partea p ac ato silor o mpotrivire de Sine. Pentru p att de mare fa ta acatele noastre a fost El odinioar a Mielul cel blnd, lovit, r anit, n ap astuit s i njunghiat. Atunci haide ti s a suferim s i noi pentru Isus, s a r astignim eul zilnic s i s a m p arta si la suferin tele lui Hristos aici, pentru a putea f acu ti p arta si cu El la slava Sa s i s a m ncununa ti cu glorie, cinste ve s i via ta snic a.

Credincio sia n ntlnirile de p art as ie


Domnul mi-a ar atat c a p azitorii Sabatului ar trebui s a manifeste un mare interes pentru a- si continua ntlnirile s i a le face interesante. Este mare nevoie s a se arate mai mult interes s i energie n direc tia aceasta. To ti ar trebui s a aib a ceva de spus pentru Domnul, c aci vor binecuvnta ti, dac a fac acest lucru. Se scrie o carte de aducereaminte despre cei care nu ntorc spatele ntlnirilor cu ceilal ti, ci urmeaz vorbesc deseori unii cu al tii. Cei ce fac parte din r am as i ta a s a biruie prin sngele Mielului s i cuvntul m arturisirii lor. Unii se a steapt a s a e biruitori numai prin sngele Mielului, f ar a a face ei n si si vreun efort deosebit. Am v azut c a Dumnezeu a fost milostiv pentru faptul c a ne-a oferit puterea de a vorbi. Ne-a dat o limb as i suntem r aspunz atori naintea Sa pentru modul n care o folosim. Ar trebui s a-I d am slav a lui Dumnezeu cu gura noastr a, vorbind cu cinste despre adev ar s i despre ndurarea Sa f ar a margini s i s a biruim [115] prin cuvntul m arturiei noastre n virtutea sngelui Mielului. Nu ar trebui s a ne adun am laolalt a pentru a r amne n t acere; Domnul nu- si va aduce aminte dect de cei care se strng pentru a vorbi despre cinstea s i slava Sa s i a spune despre puterea Lui; binecuvntarea lui Dumnezeu se va l asa peste ace stia s i vor nviora ti. Dac a to ti ar ac tiona a sa cum s-ar cuveni, nu s-ar irosi timp pre tios s i nu ar nevoie de mustr ari pentru rug aciuni lungi s i vorbiri prelungite; tot timpul ar ocupat de m arturii scurte, la obiect, s i rug aciuni. Cere ti, crede ti s i primi ti. Exist a prea mult a lips a de respect la adresa Domnului, prea mult a rug aciune care nu este deloc rug aciune, s i care i obose ste pe ngeri s i l nemul tume ste pe Dumnezeu, prea multe cereri de sarte, lipsite de sens. Mai nti, ar trebui s a sim tim nevoia s i apoi s a-I cerem lui Dumnezeu chiar lucrurile de care avem nevoie, creznd c a ni le d a chiar n timp ce cerem; s i atunci credin ta noastr a va cre ste, to ti vor zidi ti, cei slabi vor nt ari ti, iar cei descuraja ti s i cei dezn ad ajdui ti f acu ti s a priveasc a n sus s i s a cread a c a Dumnezeu . este un r aspl atitor al tuturor celor care l caut a cu st aruin ta 132

Credincio sia n ntlnirile de p art as ie

133

Unii stau deoparte n adunare pentru c a nu au nimic nou de spus s i ar nevoi ti s a repete aceea si povestire, dac a ar lua cuvntul. Am v azut c a la baza acestui lucru st atea mndria, c aci Dumnezeu s i ngerii erau martorii m arturiilor sn til