Sunteți pe pagina 1din 58

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Dac a timpul revenirii Mntuitorului pare c a ntrzie, dac a ap asa ti de ntrist ari s i istovi ti de trud a suntem ner abd atori de a ncheia serviciul s i a primi o onorabil a liberare din lupt a, s a ne amintim s i aceast a amintire s a n abu se orice murmur c a Dumnezeu ne las a s a ntmpin am furtuni s i lupte pe p amnt, spre des avr sirea cu Dumcaracterului de cre stin, spre a face o mai bun a cuno stin ta nezeu, Tat al nostru s i cu Hristos, Fratele nostru mai mare s i spre a ndeplini o lucrare pentru Maestru, c stignd multe suete pentru Hristos, ca apoi cu inim a vesel a s a putem auzi cuvintele: Bine rob bun s i credincios, intr a n bucuria St apnului t au E.G. White, [2] n The Review and Herald, 25 October 1891.

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Timpul s i lucrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fiindc as ti ti timpul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Criza se apropie repede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pe pragul unor evenimente solemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Spiritul lui Dumnezeu se retrage de pe p amnt . . . . . . . . . . . . 11 Trimi sii lui Dumnezeu s a mearg a mereu nainte . . . . . . . . . . . 12 Lucrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Caracterul s i scopul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Esen tialul n terminarea lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Planul divin pentru comunitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Responsabilitate individual a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Necesitatea timpului Rede steptare s i reform a . . . . . . . . . . . 19 Recunoa sterea divin a a consacr arii depline s i din toat a inima 20 Experien ta de la cincizecime trebuie repetat a . . . . . . . . . . . . . 21 Rug aciunea unui lucr ator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cauza lipsei prezente de zel misionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Comunitatea, un centru de educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lucrul esen tial este organizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Diferite ramuri ale lucr arii misionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Lucrarea medical a misionar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Serviciu s i ajutor cre stin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lucrarea cu c ar ti s i scrieri periodice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Literatura n multe limbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Lucrarea pentru str ainii n ascu ti in America . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sus tine ti principiile libert a tii cultului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Printre cei boga ti s i cu situa tii nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Strngerea fondurilor misionare Colecta de toamn a . . . . . . 34 Femeile ca lucr atoare misionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Apel c atre tineri s i tinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Si copiii au partea lor n lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Secretul succesului n lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ncurajare pentru ncep atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 v

vi

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

R asplata pentru serviciul credincios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fructele semin telor sem anate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncheierea lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncheierea lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O solie c atre toat a lumea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planul lui Dumnezeu pentru poporul S au . . . . . . . . . . . . . . . . . Urm arile inactivit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O mi scare de reform a ................................. Preg atirea pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O comunitate lupt atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 41 43 43 43 45 47 50 51 53

Timpul s i lucrarea
Fiindc as ti ti timpul Si aceasta, indc as ti ti timpul cuvenit, c a acum este ceasul ca voi s a ti de stepta ti din somn, c aci acum mntuirea este mai aproape de noi dect atunci cnd am crezut. Romani 13, 11 Dar voi, fra tilor, nu Sunte ti n ntuneric, ca s a v a apuce ziua ca un ho t; pentru c a voi to ti sunte ti i ai luminii s i i ai zilei: nu Suntem ai nop tii, nici ai ntunericului. 1 Tesaloniceni 5, 4, 5. Criza se apropie repede Criza se apropie repede. Desele schimb ari survenite arat a c a timpul cercet arii de la Dumnezeu aproape a sosit.... Cei care umbl a n lumin a vor vedea semne ale primejdiei care se apropie. Testimonies for the Church 5:209. Lumea este un teatru; actorii, locuitorii lumii acesteia se preg atesc s a joace rolul lor n ultima mare dram a.... Noi, care cunoa stem adev arul, ar trebui s a ne preg atim pentru ceea ce curnd va veni asupra lumii ca o surpriz a cople sitoare. Testimonies for the Church 8:27. 28. Furtuna este pe drum, vine o furtun a nemiloas a n furia ei, iar c noi trebuie s a ne preg atim avnd adev arata poc ain ta atre Dumnezeu s i credin ta n Domnul nostru Isus Hristos. Domnul Se va scula s a zguduie teribil p amntul. Vom vedea tulbur ari n toate p ar tile. Mii de vapoare vor scufundate n adncurile m arii. Cor abii vor merge la [3] fund s i nici o sfor tare omeneasc a nu va n stare s a le ajute. Palatele p amntului vor s terse s i distruse de furia ac arilor. Dezastrele pe c aile ferate vor ajunge din ce n ce mai dese; distrugeri, ncurc aturi, ciocniri s i moarte f ar a prealabil a avertizare vor avea loc pe marile linii de comunica tie. Sfr situl este aproape, timpul cerc arii este pe sfr site. The Signs of the Times,21 April 1890. n curnd se vor ivi ntre na tiuni tulbur ari grozave tulbur ari care nu vor nceta pn a la venirea Domnului.... Judec a tile lui 7

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Dumnezeu Sunt n tar a. R azboaiele s i s tiri de r azboaie, distrugere prin foc s i ap a, spun l amurit c a timpul strmtor arii s-a apropiat, e la u si. Nu avem timp de pierdut. Lumea este fr amntat de spiritul de r azboi. The Review and Herald, 24 November 1904. Foarte curnd cearta, lupta, ap asarea s i suferin ta vor izbucni ntre na tiunile str aine, cu o intensitate de care nu v a face ti idee acum. The General Conference Bulletin, 1909, 57.[Cinci ani dup a rostirea acestei preziceri, a izbucnit primul r azboi mondial]. Am v azut pe locuitorii p amntului n cea mai mare confuzie. R azboi, v ars ari de snge, lipsuri, foamete s i molime erau pretutindeni. Cnd aceste lucruri n av alesc asupra poporului lui Dumnezeu, el ncepe s a- si strng a rndurile s i s a ndep arteze micile dicult a ti. ngmfarea nu-i mai st apne ste; umilin ta adnc a i ia locul. Suferin ta, greut a tile s i lipsurile fac s a sl abeasc a tronul ngmf arii, iar cei p ati ma si s i necugeta ti devin s an ato si la minte s i lucreaz a cu pruden ta s i n telepciune. Aten tia mi-a fost atras a de aceast a scen a. Se p area s a e un scurt timp de pace. Mi-au fost prezenta ti iar as i locuitorii [4] pmntului s i din nou toate lucrurile erau n cea mai mare confuzie. Certuri, r azboaie s i v ars ari de snge, foamete s i molime f aceau pustiiri pretutindeni cu furie.... Alte na tiuni erau angajate n acest r azboi de confuzie. Atunci inimile oamenilor sl abeau cu totul de teama lucrurilor ce urmau s a vin a pe p amnt. Testimonies for the Church 1:268, 1867 (Ed. englez a). n curnd va foamete s i distrugere, spor de crime s i fapte crude s i rele contra boga tilor, care s-au n al tat pe ei n si si contra celor s araci. Cei care Sunt f ar a protec tia lui Dumnezeu, nu vor g asi sc apare n nici un loc sau pozi tie. Agen ti omene sti Sunt n curs de exercitare s i folosesc puterea lor inventiv a spre a pune n mi scare, cea mai puternic a ma sin a de ucidere s i r anire. Face ti ca mijloacele- si lucr atorii s a se nmul teasc a. Idem, 50, 1867. Cnd furtuna mniei lui Dumnezeu se va abate asupra omenirii, multe suete vor vedea cu gnoaz a cum li se pr abu se ste casa,pentru c a fusese cl adit a pe nisip. S a facem ca avertizarea s a le e dat a nainte de a prea trziu. Acum e timpul s a se dea ultima avertizare. In prezentarea adev arului e o putere deosebit a n timpul prezent; dar ct va mai continua?.... Numai pu tin timp. Dac a a fost cndva o criz a, atunci ea este acum. Trebuie s a sim tim acum r aspunderea de a lucra cu cea mai mare seriozitate, spre a vesti altora adev arurile

Timpul s i lucrarea

date de Dumnezeu pentru acest timp. n privin ta aceasta, e nevoie de orict de mult a seriozitate. Testimonies for the Church 6:16. Inima lui Dumnezeu e mi scat a. Suetele Sunt foarte pre tioase naintea Sa. Pentru lumea aceasta a plns Hristos n agonic; pentru lumea aceasta a fost El r astignit. Dumnezeu a dat pe Fiul S au Singurul n ascut, spre a salva pe p ac ato si s i El dore ste ca noi s a iubim pe oameni dup a cum El ne-a iubit pe noi. Pe cei care au cuno stin ta [5] adev arului, Dumnezeu dore ste s a-i vad a ducnd s i semenilor lor cuno stin ta aceasta. Sfr situl este aproape; el se furi seaz a ca un ho t asupra noastr a pe nesim tite, dup a cum se apropie ho tul n timpul nop tii. Fac a Domnul s a nu mai dormim ca ceilal ti, ci s a ne de stept am s i s a m treji. Adev arul va triumfa curind n mod str alucit s i to ti care si aleg acum s a e conlucr atori cu Dumnezeu, vor triumfa cu El. Timpul este scurt; iat a vine noaptea cnd nimeni nu mai poate lucra. Acei care asl azi se simt ferici ti n lumina adev arului prezent, s a se gr abeasc a s a-1 dea s i altora. Domnul ntreab a: Pe cine s a trimit? Acei care doresc s a se jertfeasc a pentru adev ar, pot acum s a spun a: Iat a-m a, trimite-m a! (Isaia 6, 8) Testimonies for the Church 9:135. In timpul acesta de nedreptate crescnd a, trebuie s as tim c a ultima criz a e foarte apropiat a. Parabolele Domnului Hristos, 178. Cu ct trec zilele, cu att demonstreaz a c a judec a tile lui Dumnezeu Sunt n lume. n incendii, inunda tii s i cutremure, El avertizeaz a pe locuitorii acestui p amnt despre apropiata Sa venire. Se apropie timpul cnd marea criz a n istoria omenirii va sosit, cnd ecare mi scare n guvern amntul lui Dumnezeu va urm arit a cu interes intens s i cu o inexprimabil a ngrijorare. Judec a tile lui Dumnezeu vor urma una dup a alta, ntr-o repede succesiune. Foc, inunda tie s i cutremur, mpreun a cu r azboi s i v arsare de snge. O, dac a ar cunoa ste oamenii timpul cercet arii lor de c atre Domnul! Sunt mul ti care nu au auzit adev arul care e piatra de cercare pentru timpul de azi. Sunt mul ti cu care Spiritul Sfnt Se lupt a. Timpul judec a tilor distrug atoare ale lui Dumnezeu este timpul harului pentru cei ce n-au [6] avut ocazie s a cunoasc a adev arul. Dumnezeu va privi cu ndurare asupra lor. Inima Sa plin a de mil a e mi scat a; mna Sa mai este nc a ntins a pentru a mntui, n timp ce u sa este nchis a pentru cei ce nu vor s a intre. Testimonies for the Church 9:97.

10

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

St arile de lucruri care se observ a mai mult n societatea omeneasc as i ndeosebi n ora sele mari ale neamurilor, proclam a cu glas de tr aznet c a, ceasul judec a tii lui Dumnezeu a venit s i c a sfr situl tuturor lucrurilor de pe p amnt, este foarte aproape. Ne a am pe pragul crizei veacurilor. Profe ti s i Regi, 278. Criza se furi seaz a pe nesim tite asupra noastr a. Soarele lumineaz a pe cer, f acndu- si drumul s au obi snuit s i cerurile proclam a nc a m arirea lui Dumnezeu. Oamenii nc a beau s i m annc a, s adesc s i cl adesc, se lupt a pretinznd ecare locul cel mai de frunte. Iubitorii de pl aceri se mbulzesc nc a la teatre, la curse de cai s i la localurile de joc. Excitarea cea mai mare st apne ste, cu toate c a aproape s-a terminat timpul cerc arii s i ecare caz este decis pentru vecie. Satan vede c a timpul s au e scurt. El a pus la lucru pe to ti agen tii s ai, pentru ca oamenii s a e am agi ti, ocupa ti s i fermeca ti, pn a va trece ziua cercet arii s i u sa milei se va nchide pe vecie. E. G. White, n The Southern Watchman, 3 octombrie 1905. Pe pragul unor evenimente solemne Ne a am pe pragul unor mari s i solemne evenimente. Profe tiile se mplinesc. O istorie stranie s i plin a de evenimente se scrie n c ar tile cerului. Toate lucrurile din lumea noastr a Sunt n agita tie. Se [7] v ad r azboaie s i se aud s tiri de r azboaie. Neamurile Sunt mniate s i a venit timpul ca cei mor ti s a e judeca ti. Evenimentele se schimb a aducnd ziua lui Dumnezeu, care se gr abe ste foarte. A mai r amas ca s a zicem astfel numai un moment. Dar cu toate c a s-a ridicat na tiune peste na tiune s i mp ar a tie, peste mp ar a tie, totu si nu s-a ajuns nc a la conictul general. Cele patru vnturi Sunt nc a tinute, pn a cnd servii lui Dumnezeu vor sigila ti pe frun tile lor. Atunci puterile p ammtului si vor orndui for tele pentru marea b at alie din urm a. Testimonies for the Church 6:14. Spiritul lui Dumnezeu care tine toate pe ioc, este n curs de a se retrage de pe p amtnt. Uragane, furtuni, vijelii, foc s i inunda tii, dezastre pe ap as i pe uscat, vin una dup a alta n repede succesiune. Stiin ta ncearc a zadarnic s a explice toate acestea. Multele semne din jurul nostru, care vorbesc despre apropiata venire a Fiului lui Dumnezeu, Sunt puse pe seama altor cauze dect cele adev arate. Oamenii nu pot s a z areasc a ngerii care opresc cele patru vnturi

Timpul s i lucrarea

11

s a nu bat a, pn a ce nu vor sigila ti servii lui Dumnezeu; dar cnd Dumnezeu va porunci ngerilor S ai s a dea drumul vnturilor, va avea loc o scen a de nen telegere cum nu poate descris a de nici-o pan a. Testimonies for the Church 6:408. ca acum. Niciodat a solia aceasta nu s-a aplicat cu mai mare for ta Oamenii nesocotesc din ce n ce mai mult cererile lui Dumnezeu s i se fac tot mai ndr azne ti n c alcarea Legii. P ac ato senia locuitorilor lumii a umplut m asura nedrept a tii lor. P amntul acesta a ajuns n acea stare, nct Dumnezeu va permite pierz atorului s a- si mplineasc a [8] voin ta . Testimonies for the Church 7:141. Agen tii celui r au si combin as i nt aresc for tele. Se nt aresc n vederea crizei celei mari din urm a. Mari schimb ari vor avea loc curnd n lumea noastr as i mi sc arile nale vor repezi 9T, pag 11. Spiritul lui Dumnezeu se retrage de pe p amnt Semnele timpului pe care le vedem mplinindu-se repede, m arturisesc c a a doua venire a lui Hristos este aproape, este la u si. Zilele n care tr aim Sunt solemne s i importante. Spiritul lui Dumnezeu este n mod treptat dar sigur, n curs de a se retrage de pe p amnt.... Calamit a tile, catastrofele pe marc s i pe uscat, starea de lucruri instabil a din societate, alarma de r azboi, toate acestea Sunt semnicative. Ele prezic evenimente apropiate s i de cea mai mare nsemn atate. Testimonies for the Church 9:11. ngerul harului este n curs de a- si strnge aripile, gata de plecare. Chiar s i puterea lui Dumnezeu, care tine totul n supunere, este n curs de a se retrage de pe p amnt.... Deja locuitorii p ammtului au intrat s i merg sub conducerea prin tului ntunericului s i aceasta nu c dcct nceputul sfr sitului.., Domnul n curfnd va termina repede lucrarea Sa s i va pune cap at p acatului. Testimonies for the Church 8:49. Se apropie timpul cnd vor pe p amnt dureri pe care nici un balsam omenesc nu le poate alina. Spiritul lui Dumnezeu Se retrage. Dezastre pe ap as i pe uscat urmeaz a unele dup a altele ntr-o repede succesiune. Ct de des auzim de cutremure s i cicloane, de distrugeri prin foc s i inunda tie, nso tite de mari pierderi de vie ti omene sti [9] aceste calamit s i averi. n aparen ta a ti Sunt dezl an tuiri capricioase

12

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

ale for telor dezorganizate s i neregulate ale naturii, cu totul n afar a de controlul omului; dar n toate acestea se pot citi inten tiile lui Dumnezeu. Acestea fac parte din mijloacele prin care El caut a s a de stepte pe b arba ti s i pe femei, spre a sim ti primejdia n care se g asesc. Prophets and Kings, 227. Trimi sii lui Dumnezeu s a mearg a mereu nainte R autatea s i p ac ato senia au ajuns la o treapt a pe care n-a atins-o niciodat a pn a acum; cu toate acestea, Sunt mul ti slujitori ai Evan . Dar trimi gheliei, care strig a pace s i siguran ta sii credincio si ai lui Dumnezeu, trebuie s a mearg a mereu nainte cu lucrarea lor. mbr aca ti cu armura cereasc a, ei trebuie sa nainteze f ar a team as i biruitori, nencetnd lupta pn a cnd solia adev arului prezent, nu va ajunge la orice suet din jurul lor. Faptele Apostolilor, 220. Dumnezeu s i Hristos s i ngerii cere sti, lucreaz a intens s a tin a n st apnire s alb aticia furiei lui Satan, ca planurile lui Dumnezeu s a nu e r asturnate. Dumnezeu domne ste s i guverneaz a. El conduce universul. Face ti ca solda tii Lui s a se mi ste nainte, spre victorie. Face ti s a domneasc a unire perfect a n rndurile lor. Face ti-i s a mping a lupta pn a la por ti. Ca puternic Cuceritor, Domnul vrea s a lucreze pentru ei. Face ti ca solia Evangheliei s a r asune prin comunit a tile noastre, ndemnndu-le la o ac tiune mondial a. Testimonies for [10] the Church 7:14. lucrarea noastr Trebuie s a privim l amurit n fa ta a, s a ne d am bine seama de ea s i s a mergem pe ct posibil n ofensiv a.... Avem avertismente de dat acum s i pe care le putem da; avem o lucrare pe care acum o putem face; dar n curnd orice lucrare va mult mai dicil a dect ne-am putea imagina. Testimonies for the Church 6:22 Lucrarea Se va ntmpla ca ti cu un om plecat ntr-alt a tar a, care si las a casa, d a robilor s ai putere, arat a ec aruia care este datoria lui s i porunce ste portarului s a vegheze. Marcu 13, 34. Iat a, Eu vin curnd; s i r asplata Mea este cu Mine, ca s a dau ec aruia dup a fapta lui. Apocalipsa 22, 12.

Timpul s i lucrarea

13

Caracterul s i scopul Poporul lui Dumnezeu are o mare lucrare nainte o lucrare rile ce trebuie continuu s a se ridice la cea mai mare dezvoltare. Sfor ta noastre n lucrarea misionar a trebuie s a ajung a mult mai ntinse. O lucrare mult mai hot art a dect cea care s-a f acut pn a acum, trebuie ndeplinit a nainte de a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s a nceteze lucrarea, pn a ce nu a ajuns s a ncercuiasc a ntreaga lume. Testimonies for the Church 6:23, 24. nainte de a Se n al ta la cer, Hristos a dat ucenicilor ns arcinarea [11] lor. Le-a spus c a ei trebuia s a e executorii Testamentului S au, prin care El d aruie ste comorile vie tii ve snice. Faptele Apostolilor, 27. ns arcinarea dat a primilor, ucenici este dat a credincio silor din toate veacurile. Fiec aruia care a primit Evanghelia i s-a ncredin tat adev aruri sacre, pe care trebuie s a le mpart a lumii. Poporul credincios al Lui Dumnezeu a fost totdeauna un popor misionar activ, consacrnd mijloacele lor, pentru onoarea numelui S au s i ntrebuin tndu- si n telep te ste talentele n serviciul S au. Faptele Apostolilor, 109. Lucrarea pe care au f acut-o ucenicii trebuie s a o facem s i noi. Fiecare cre stin tebuie s a e.un misionar. Cu simpatie s i comp atimire trebuie s a slujim celor ce au nevoie de ajutor, c autnd cu seriozitate dezinteresat a s a t am aduim durerile omenirii suferinde. Divina vindecare, 104. Cnd Isus S-a n al tat la cer, a ncredin tat lucrarea Sa pe p amnt, acelora care primiser a lumina Evanghelici. Ei trebuia s a duc a lucrarea mai departe spre ncheiere. El n-a rnduit alt mijloc pentru vestirea adev arului S au. Merge ti n toat a lumea s i predica ti Evanghelia la toat a f aptura. Si iat a, Eu Sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului. Aceast a solemn a ns arcinar ne revine nou a n aceast a epoc a, Dumnezeu las a asupra Comunit a tii Sale r aspunderea primirii sau lep ad arii ei E. G. White n Historical Sketches of SDA Foreign Missions, 288.

14

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Esen tialul n terminarea lucr arii Lucrarea lui Dumnezeu pe acest p amnt nu va terminat a, pn a [12] ce b arba ti s i femei, care Sunt membri ai comunit a tii noastre, nu se rile lor cu acelea ale predicatorilor s vor uni n lucrare, unind sfor ta i ale slujba silor comunit a tii. Testimonies for the Church 9:117. ns arcinarea dat a ucenicilor ne este dat a la fel s i nou a. Ast azi ca s i atunci, trebuie n al tat n fa ta celor f ar a Dumnezeu s i f ar a speran ta n lume, un Mntutor r astignit s i n al tat la cer. Domnul apeleaz a la tori s p astori, nv a ta evangheli sti. Servii S ai trebuie s a vesteasc a solia mntuirii din poart a n poart a. Vestea iert arii prin Hristos trebuie dus a la toate na tiunile, neamurile, limbile s i popoarele. Solia nu sau cu gura pe jum trebuia vestit a prin cuvinte f ar a de via ta atate, ci . Sute de oameni a cu voce limpede, hot art as i plin a de via ta steapt a s a aud a avertizarea c a, a venit salvarea pentru via ta lor. Lumea are nevoie s a vad a n cre stini efectul puterii Cre stinismului. Nu numai n a p cteva locuri, ci pe ntreaga fa ta amntului se simte nevoia soliei harului. Gospel Workers, 29. Nou a ne este ncredin tat a o ns arcinare sfnt a. ns arcinarea este aceasta: Merge ti s i face ti ucenici din toate popoarele, botezndu-i n numele Tat alui, al Fiului s i al Spiritului Sfnt, s i nv ta ti-i s a p azeasc a tot ce v-am poruncit. Iat a, Eu Sunt cu voi pn a la sfr situl veacului. Matei 28, 19. 20. Sunte ti consacra ti lucr arii de a face cunoscut Evanghelia mntuirii. Puterea voastr a trebuie s a e des avr sirea cereasc a. Testimonies for the Church 9:20. Planul divin pentru comunitate Primul pas pentru organizarea Comunit a tii, care dup a n al tarea [13] lui Hristos, trebuia s a duc a mai departe lucrarea Sa pe p amnt, a fost f acut cu ocazia nt aririi celor doisprezece ucenici. Faptele Apostolilor, 18. Comunitatea este mijlocul rnduit de Dumnezeu pentru salvarea oamenilor. Ea a fost organizat a pentru lucrare s i misiunea ei este s a vesteasc a lumii Evanghelia. De la nceput planul lui Dumnezeu a fost ca prin Comunitatea Sa, s a reecte c atre lume plin atatea care este n El. Membrii comunit a tii, aceia pe care El i-a chemai din ntuneric la lumina Sa minunat a, trebuie s a reecte continuu n

Timpul s i lucrarea

15

afar a m arirea Sa. Comunitatea este depozitarul tezaurelor harului lui Hristos; s i prin comunitate se va face cunoscut n cele din urm a chiar c atre domniile s i puterile din locuri cere sti manifestarea nal as i deplin a a iubirii lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, 9. Comunitatea lui Dumnezeu este curtea vie tii snte, d aruit a bogat cu felurite daruri s i nzestrat a cu Duhul Sfnt. Membrii trebuie s a- si ae fericirea n fericirea acelora pe care-i ajut as i c arora le aduc binecuvntare. Minunat a e lucrarea pe care Domnul inten tioneaz a s a o ndeplineasc a prin Comunitatea Sa, ca Numele Sau s a poat a m arit. Faptele Apostolilor, 12, 13. Lucrarea noastr a este clar ar atat a n Cuvntul lui Dumnezeu. Cre stin trebuie s a se uneasc a cu cre stin, comunitate cu comunitate, uneltele omene sti trebuie s a coopereze cu cele cere sti, ecare unealt a trebuie s a se subordoneze Duhului Sfnt s i toate s a se uneasc a spre a duce lumii vestea cea bun a a harului lui Dumnezeu. E. G. White, [14] The General Conference Bulletin, 1893, 421. Comunitatea este fort area ta lui Dumnezeu, cetatea Sa de sc apare pe care El o are n mijlocul unei lumi r azvr atite. Orice tr adare a de Dumnezeu, care a r Comunit a tii Sale este o tr adare fa ta ascump arat pe oameni prin sngele Fiului S au, Unul n ascut. De la nceput suetele credincioase au alc atuit Comunitatea lui Dumnezeu pe p amnt. n toate secolele Domnul s i-a avut str ajerii S ai, care au dat o m arturie credincioas a genera tiei n care tr aiau. Aceste santinele d adeau solia de avertizare s i cnd erau chema ti s a depun a armele, al tii le luau locul. Dumnezeu aducea pe ace sti martori n leg atur a cu Sine, unind Comunitatea de pe p amnt, nt arit a prin leg amnt, cu cea din cer. Faptele Apostolilor, 11. Responsabilitate individual a Fiec aruia, de ndat a ce a intrat n rndurile celorlal ti prin poc a , trebuie s in ta a i se arate s i postul datoriei sale. Testimonies for the Church 7:30. Dumnezeu cheam a n serviciul S au ecare membru al Comunit a tii.... Fiecare trebuie s a nve te s a lucreze s i s a stea la postul s au ca purt ator de sarcini. Fiecare membru ad augat Comunit a tii, trebuie s a e un agent n plus pentru ndeplinirea marelui plan al Mntuirii. Idem, 8:47.

16

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Dumnezeu cere serviciu personal de la ecare suet, c aruia i-a ncredin tat cuno stin ta adev arului prezent. Nu to ti pot merge ca ri str misionari n ta aine, dar to ti pot face misiune intern a n familiile [15] s i ntre vecinii lor. Testimonies for the Church 9:30. Fiec aruia i s-a ncredin tat o lucrare personal as i nimeni nu poate nlocuitorul altuia. Fiecare are,o misiune de o minunat a nsemn atate, pe care nu poate s a o neglijeze sau s a o ignore, deoarece ndeplinirea ei aduce fericita mntuire a ctorva suete, iar neglijarea ei nseamn a nenorocirea cuiva pentru care a murit Hristos. E. G. White, n The Review and Herald, 12 December 1893. Cel ce devine u al lui Dumnezeu trebuie ca de aici nainte, s a priveasc a la sine ca ind o verig a n lan tul aruncat spre salvarea lumii, una cu Hristos n planul ndur arii Sale, lucrnd cu El spre a c auta s i a salva pe cei pierdu ti. The Ministry of Healing, 105. Cei care s-au unit cu Domnul n leg amntul servirii, Sunt obliga ti s a se uneasc a cu El n marea s i grandioasa lucrare de salvare a suetelor. Testimonies for the Church 7:19. To ti trebuie s a g aseasc a ceva de f acut. Nimeni s a nu cread a c a nu poate g asi vreun loc n care s a lucreze pentru Hristos. Mntuitorul se identic a cu ecare copil al omenirii. Ca noi s a putem deveni membrii ai familiei cere sti, El s-a f acut membru al familiei p amnte sti. El este Fiul omului, s i astfel este frate cu ecare u sau ic a a lui Adam. Urma sii S ai nu trebuie s a se simt a deta sa ti de lumea pieritoare din jurul lor. Ei Sunt o parte din marea pnz a a omenirii s i cerul prive ste la ei, ca ind n acela si timp fra ti cu cei p ac ato si s i fra ti cu cei sn ti. The Ministry of Healing, 104. Voi, membrii ai Comunit a tii, face ti s a str aluceasc a lumina! Face ti ca vocea voastr a s a se aud a n rug aciune umilit a, n m arturie contra necump at arii, nebuniei s i pl acerilor acestei lumi s i n proclamarea adev arului prezent! Vocea voastr a, inuen ta voastr a, timpul [16] vostru, toate Sunt daruri de la Dumnezeu s i trebuie s a e folosite n c stigarea de suete pentru Hristos. Testimonies for the Church 9:38. Niciodat a nu vom putea mntui ti prin lene s i inactivitate. care nu ajut O persoan a cu adev arat poc ait a tr aind o via ta as i nu s folose ste nim anui a sa ceva nu exist a. Nu e cu putin ta a intr am n cer strecurndu-ne f ar a merit. Nici un lene s nu poate intra acoio. Dac a nu ne str aduim s a merit am intrarea n mp ar a tie, dac a nu

Timpul s i lucrarea

17

m care Sunt legile ei, nu Suntem c autam cu seriozitate s a nv a ta vrednici de a avea parte de ea. Acei care refuz a s a coopereze cu Dumnezeu pe p amnt, nu vor coopera cu El nici n cer. N-ar lucru s an atos s a e lua ti n cer. Parabolele Domnului Hristos, 280. Singura cale de a cre ste n har este de a lucra cu inim a n marea lucrare pe care Hristos ne-a ncredin tat-o s i de a depune interes n dezvoltarea puterilor noastre, de a spre sprijin s i binecuvntare acelora care au nevoie de ajutorul pe care l putem da. Aceasta e singura cale, s a putem cre ste n harul s i cuno stin ta lui Isus Hristos. Cre stinii care cresc necontenit n seriozitate, n zel, n c aldur a, n iubire, cre stinii ace stia nu vor ajunge niciodat a Sa apostazie. Ei ajung s a se identice tot mai mult cu Mntuitorul n toate planurile Sale. Ei Sunt p arta si de re dumnezeiasc a, fugind de stric aciunea care este n lume prin pofte. n telepciunea si ndemnarea lor de a lucra, se dezvolt a. Ei Sunt gata s a se angajeze n ntreprinderile cele mai active s i nu au loc pentru trnd avie; ei nu pot l asa loc pentru stagnare. E. G. White, n The Review and Herald, 7 June 1887. [17] Dac a ecare soldat al lui Hristos s i-ar face datoria, dac a ecare santinel a de pe zidurile Sionului ar dat cu trmbi ta un sunet sigur s i l amurit, atunci lumea ar putut auzi mai devreme solia de avertizare. Dar lucrarea a r amas cu ani de zile n urm a. In vreme ce oamenii au dormit, Satana a naintat pe furi s contra noastr a. Testimonies for the Church ?, 9, 29. To ti cei rndui ti pentru via ta lui Hristos, Sunt rndui ti s a lucreze pentru salvarea semenilor lor. Inima lor va bate la unison cu inima dup lui Hristos. Aceea si mare dorin ta a suete pe care a avut-o El, se va manifesta s i n ei. Nu to ti pot ocupa acela si loc n lucrare, dar e un loc s i o lucrare pentru to ti. Parabolele Domnului Hristos, 300. E un mister c a nu Sunt sute la lucru, acolo unde azi nu este dect unul. Universul ntreg e uimit de apatia, de r aceala s i de lipsa de activitate a acelora care se numesc i s i ice ale lui Dumnezeu. s n adev arul soliei este o putere vie. Merge ti n credin ta i proclama ti adev arul cu convingere. Face ti ca acei pentru care lucra ti s a vad a c a El este pentru voi o realitate vie. Testimonies for the Church 9:42. , solia pentu Dac a ecare din voi ar un misionar plin de via ta rile, la toate popoarele, timpul acesta ar repede vestit a n toate ta

18

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

na tiunile s i limbile. Aceasta este lucrarea ce trebuie f acut a nainte ca Hristos s a vin a n putere s i m arire mare. Testimonies for the Church 6:438. E un lucru serios de ndeplinit pentru ecare pereche de mini. Face ti ca orice mi scare s a vorbeasc a pentru ridicarea omenirii. Testimonies for the Church 9:37. Domnul apeleaz a c atre Adventi stii de Ziua a Saptea din toate [18] localit a tile, s a I se consacre s i s a fac a tot ce pot mai bine, dup a mprejur ari, pentru a ajuta la lucrul S au. Testimonies for the Church 9:132. Tot cerul prive ste cu un interes intens c atre Comunitate, spre a vedea ce face ecare membru n parte n luminarea celor ce Sunt n ntuneric. E. G. White, n Review and Herald, din 27 febr. 1894. Face ti ca ecare membru al Comunit a tii s a ia asupr a- si lucrarea repartizat a lui de a r aspndi lumina s i de a primi lumina. Nimeni nu va putea scuzat c a nu a f acut nici o lucrare n via Domnului. E. G. White, n Review and Herald, din 27 febr. 1894. Nu este membru al Comunit a tii c aruia s a nu i se ncredin tat ceva pentru care el este responsabil. To ti din familia lui Dumnezeu Sunt sau lucr atori sau lene si n via Sa.... Fiec aruia i e dat lucrul s au s i Dumnezeu nu va scuza pe nimeni. Ei cere s a i se dea napoi corespunz ator cu darurile acordate; s i credincio sia ec arui suet e dovedit a prin felul n care folose ste bunurile Domnului S au. E. G. White, n Review and Herald, din 11 august 1891. ngerii cere sti au a steptat ndelung dup a unelte omene sti membrii Comunit a tii pentru a coopera cu ei n marea lucrare ce trebuie f acut a. ngerii a steapt a acum s i de la voi. Testimonies for the Church 9:46. Cmpul este att de ntins, planul este att de cuprinz ator nct orice inim a sn tit a va mpins a la serviciu ca un instrument al puterii divine. Testimonies for the Church 9:47. Face ti ca to ti c ti cred adev arul s a nceap a s a lucreze. Face ti [19] lucrarea care este mai aproape de voi.... Dac a membrii Comunit a tii, f ar a deosebire, se vor ridica s a fac a lucrarea pe care pot s a o fac a, ecare v aznd ct poate face el n a c stiga suete pentru Hristos, vom vedea pe mul ti p ar asind rndurile Satanei spre a lua pozi tie sub stindardul lui Hristos. Dac a poporul nostru va lucra dup a lumina care ne este dat a n aceste pu tine cuvinte de ndrumare, vom vedea

Timpul s i lucrarea

19

cu siguran ta mntuirea Lui Dumnezeu. Rede stept ari minunate vor s urma. P ac ato sii vor veni la poc ain ta i multe suete se vor ad auga Comunit a tii. Testimonies for the Church 8:246. Necesitatea timpului Rede steptare s i reform a Cre stinii trebuie s a se preg ateasc a pentru ceea ce curnd va veni asupra lumii ca o surpriz a cople sitoare s i aceast a preg atire ei trebuie s a o fac a prin studiul st aruitor al Cuvntului lui Dumnezeu, silindu-se s a conformeze via ta lor prescrip tiilor Cuvntului. Dumnezeu cheam a pe cre stini la rede steptare s i reform a. Profe ti s i Regi, 626. Cea mai mare s i mai grabnic a din toate nevoile noastre actuale, este o rede steptare a adev aratei temeri de Dumnezeu n rndurile noastre. Primul nostru lucru ar s a ne ngrijim de aceast a rede steptare. E. G. White, n Review and Herald, din 28 March 1887. A venii timpul s a aib a loc o reform a general a. Cnd va ncepe aceast a reforma, spiritul rug aciunii va pune st apnire pe orice credincios s i va izgoni din Comunitate, spiritul discordiei s i al certei. [20] Testimonies for the Church 8:251. Trebuie s a aib a loc o rede steptare s i o reform a sub conducerea Spiritului Sfnt. Rede steptarea s i reforma Sunt dou a lucruri diferite. Rede steptarea nseamn a o rennoire a vie tii spirituale, o nsue tire a for telor min tii s i inimii, o nviere din moarte spiritual a. Reforma nseamn a o reorganizare, o schimbare n idei s i teorii, n obiceiuri s i fapte. Reforma nu va produce fructele bune ale drept a tii, ct timp nu este unit a cu rede steptarea Spiritului. Rede steptarea s i reforma si vor face lucrarea lor anumit as i f acnd aceast a lucrare, se vor contopi. E. G. White, n The Review and Herald, 25 february 1902. Am fost adnc impresionat a de scenele care mi-au trecut pe dinainte, de curnd n cursul nop tii. Mi s-a ar atat o mare mi scare, o mi scare de renviorare, mergnd nainte n multe locuri. Poporul nostru se mi sca n linie, r aspunznd chem arii lui Dumnezeu. Dumnezeu cheam a pe aceia care Sunt voio si s a e condu si de Spiritul Sfnt, s a ia conducerea unei lucr ari de reform a general a. V ad o criz a n fa ta noastr as i Domnul cheam a pe lucr atorii S ai, s a ias a pe front. Fiecare suet ar trebui s a stea acum ntr-o pozi tie de mai adnc a consacrare de Dumnezeu, dect n anii trecu fa ta ti. Nu ne cheam a Scripturile

20

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

la o mai curat as i mai sfnt a lucrare, de cum am v azut vreodat a? Buletinul Conferin tei Generale, 19 mai 1913, 34. n viziuni de noapte mi s-au nf a ti sat scene despre o mare mi scare reformatoare n poporul lui Dumnezeu. Mul ti pream areau pe Dumnezeu. Bolnavii erau vindeca ti s i alte minuni erau s avr site.... Sute s i mii erau v azu ti vizitnd familii s i deschiznd naintea acestora [21] Cuvnlul lui Dumnezeu. Inimi erau convinse prin puterea Spiritului un spirit de o adev . n toate Sfnt s i se da pe fa ta arat a poc ain ta p ar tile se deschideau u sile pentru vestirea adev arului. Lumea p area cereasc luminat a de o inuen ta a. Mari binecuvnt ari erau primite de adev aratul s i umilul popor al lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 9:126. Recunoa sterea divin a a consacr arii depline s i din toat a inima Cnd ne vom consacra pe deplin s i din toat a inima n serviciul lui Hristos, Dumnezeu va recunoa ste faptul prin rev arsarea Spiritului S au f ar a m asur a; dar lucrul acesta nu se va petrece atta timp ct, cei mai mul ti membri ai Comunit a tii nu Sunt mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. E. G. White, n The Review and Herald, 21 July 1896. s Cnd repro sul de indolen ta i lenevie va ridicat de pe Co n mod munitate, atunci Spiritul lui Dumnezeu se va da pe fa ta minunat. Puterea lui Dumnezeu se va ar ata. Comunitatea va vedea lucrarea providen tial a a Dumnezeului o stirilor. Testimonies for the Church 9:46. Cnd membrii comunit a tilor noastre vor lua ecare n parte, asupra lor lucrarea ncredin tat a, vor nconjura ti de o atmosfer a cu totul diferit a.... Inuen ta nvior atoare s i sn titoare a Spiritului Sfnt va rev arsat a asupra lor. Testimonies for the Church 9:267, 268. Dac a aducem inimile noastre n unire cu Hristos s i via ta noastr a n armonie cu lucrarea Sa, Spiritul care a venit asupra ucenicilor n ziua Cincizecimii va veni s i asupra noastr a. Testimonies for the [22] Church 8:246. Cnd comunit a tile ajung comunit a ti vii s i active, atunci Spiritul Sfnt va dat ca r aspuns la cererile lor sincere. E. G. White, n The Review and Herald, 25 february 1890.

Timpul s i lucrarea

21

Experien ta de la cincizecime trebuie repetat a Si pentru noi ast azi, ca s i pentru primii ucenici, este rezervat a puterea Spiritului Sfnt. Dumnezeu vrea s i azi s a nzestreze pe b arba ti s i pe femei cu putere de sus, dup a cum a nzestrat pe cei care n ziua Cincizecimii ascultau Cuvntul mntuirii. Chiar s i n acest timp, Spiritul S au s i harul S au Sunt pentru to ti aceia care au nevoie de El s i care Il cred pe cuvnt. E. G. White, n The Southern Watchman, 1 August 1905. Ast azi Domnul a steapt a s a se s avr seasc a o lucrare asem an atoare cu aceea pe care Domnul a f acut-o prin solii S ai n urma zilei Cincizecimii. Ast azi, cnd se apropie sfr situl tuturor lucrurilor, n-ar trebui ca zelul Comunit a tii s a ntreac a chiar s i zelul primei biserici? Zelul pentru m arirea lui Dumnezeu mi sc a pe ucenici s a dea cu mare putere, m arturie pentru adev ar. N-ar trebui oare ca acest zel s a n ac areze inimile noastre de dorin ta de a povesti s i altora despre iubirea r ascump ar atoare a lui Hristos Cel r astignit? N-ar putea s a se descopere ast azi puterea Iui Dumnezeu chiar cu mai mare t arie ca n zilele apostolilor? Testimonies for the Church 7:33. Rev arsarea Spiritului Sfnt la Cincizecime a fost ploaia timpurie; dar ploaia trzie va mult mai abundent a. Spiritul Sfnt a steapt a [23] s a e cerut de noi s i primit. Hristos trebuie s a e din nou revelat n plin atatea Sa, prin puterea Sfntului Spirit. Parabolele Domnului Hristos, 121. Dumnezeu dore ste s a rensue teasc a poporul S au, prin darul Sfntului Spirit, botezndu-i dn nou n iubirea Sa. Nu e nevoie de secet as i lips a a Spiritului n Comunitate. Dup a n al tarea lui Hristos, asupra ucenicilor ce a steptau, se rugau s i credeau, Duhul Sfnt a venit cu o putere care a cuprins toate inimile. n viitor, p amntul trebuie sn s a e luminai cu m arirea lui Dunmezeu. O inuen ta titoare trebuie s a porneasc a n lume de la aceia care suit sn ti ti prin adev ar. P amntul trebuie s a e nconjurat cu o atmosfer a de har. Duhul Sfnt trebuie s a lucreze asupra inimilor lund lucrurile Lui Dumnezeu s i ar atndu-le oamenilor. Testimonies for the Church 9:40. Oare nu vine Spiritul lui Dumnezeu azi ca r aspuns al rug aciunii serioase s i st aruitoare, s a umple pe oameni cu putere?... Deja, mul ti primesc Spiritul Sfnt, s i drumul nu va mai mult timp blocat de indiferen ta nep as atoare. Pentru ce nc-a fost p astrat a istoria faptelor

22

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

apostolilor, cum lucrau ci cu zel Sfnt, nsue ti ti s i nviora ti de Duhul Sfnt, dac a nu tocmai ca, din acest raport, poporul lui Dumnezeu s a e inspirat ast azi s a lucreze serios pentru Domnul? Ceea ce a f acut Domnul pentru poporul S au n acel timp este tot att de esen tial, ca El s a fac a ast azi pentru poporul S au. Tot ce au f acut apostolii trebuie s a fac a azi ecare membru al bisericii. Noi trebuie s a lucr am cu att mai mult a c aldur as i cu att mai mult zel s i s a m nso ti ti de Duhul Sfnt ntr-o m asur a cu att mai mare cu ct cre sterea p ac ato seniei s i . To [24] nmul tirea f ar adelegii cer o s i mai hot art a chemare la poc ain ta ti credincio sii trebuie s a reecte lumina n raze clare s i distincte. O lucrare la fel ca cea f acut a de Domnul prin solii trimi si de El dup a ziua Cincizccimii, a steapt a s a e f acut a azi.... Nu trebuie ca puterea azi cu s lui Dumnezeu s a se dea pe fa ta i mai mult a putere dect n timpul apostolilor? Testimonies for the Church 7:32, 33. Dovezi evidente se nmul tesc mereu, pe zi ce trece, ar atnd c a planul mntuirii este aproape de ncheiere. Putere mare l va sus tine n mplinirea lui nal a. n tmp ce lucrarea mntuirii este la ncheiere, tulbur ari vor veni pe p amnt s i na tiunile se vor mnia. Totu si, ele vor tinute n fru s a opreasc a lucrarea ngerului al treilea. n timpul acela, ploaia trzie sau rensue tirea de la fa ta lui Dumnezeu va veni s a dea putere glasului celui tare al ngerului al treilea Experien te s i viziuni, 85. 86. n timpul acesta un timp de cre stere a p ac ato seniei o , venind de la Izvorul ntregii vie nou a via ta ti, va pune st apnire pe aceia care au iubirea lui Dumnezeu n inim a. Testimonies for the Church 9:44. Marea lucrare a Evangheliei nu se va ncheia cu o mai mic a manifestare a puterii lui Dumnezeu, dect cea care s-a dat pe fa ta la nceputul ei. Profe tiile care s-au mplinit la rev arsarea Duhului Sfnt, n ploaia timpurie, la nceputul Evangheliei, se vor mplini iar as i n timpul ploii trzii, la ncheierea Evangheliei.... Servii lui Dumnezeu, cu fe tele luminoase s i str alucind de o sfnt a consacrare, se vor gr abi din loc n loc, s a vesteasc a solia cereasc a. Avertismentul va dat de mii de voci, pe ntregul p amnt. Minuni vor s avr site, [25] bolnavi vor vindeca ti s i nu predic am despre El? Domnul are mai de a da Duhul Sfnt celor ce-l servesc, dect au p mult a dorin ta arin tii de a da daruri bune copiilor lor. Faptele Apostolilor, 50.

Timpul s i lucrarea

23

Rug aciunea unui lucr ator Fiecare lucr ator trebuie s a nal te ruga sa spre Dumnezeu spre a botezat n ecare zi cu Duh Sfnt. Grupe de lucr atori cre stini ar trebui s a se adune spre a cere ajutor special s i n telepciune cereasc a, pentru a s ti cum s a ntocmeasc as i cum s a execute planuri n telepte. ndeosebi ar trebui s a se roage ca Dumnezeu s a boteze pe trimi sii S ai, ale si din cmpurile misionare cu o bogat a m asur a a Spiritului S au Faptele Apostolilor, 90. Cauza lipsei prezente de zel misionar Mul ti ar doritori s a lucreze, dac a ar sf atui ti cum s a nceap a. Ei au nevoie s a e instrui ti s i ncuraja ti. Fiecare comunitate ar trebui s a e o s coal a pentru formarea de misionari cre stini. The Ministry of Healing, 148. Poporul lui Dumnezeu a avut prea mult a predicare; dar au fost ei nv a ta ti cum s a lucreze pentru cei pentru care a murit Hristos? A fost ramura lucr arii, a sa fel nf a ti sat a naintea lor nct, ecare s a vad a necesitatea de a lua parte la lucrare? Este evident c a toate predicile care s-au tinut, nu au format o clas a mare de lucr atori cu spiritul lep ad arii de sine. Lucrul acesta trebuie luat n considera tie ca unul care aduce cele mai serioase rezultate. Este n joc viitorul [26] nostru pentru ve snicie.... Face ti ca adun arile misionare s a ia un a sa caracter nct, s a nve te pe membri cum s a fac a lucrare misionar a Testimonies for the Church 6:431. Pentru c a membrii comunit a tii nu au fost instrui ti n mod potrivit, de c atre cei pu si de Dumnezeu ca supraveghetori, mul ti Sunt servi lene si.... Ei a steapt a s a e condu si ca s i copiii bolnavi. Aceast a stare de sl abiciune nu trebuie s a mai continue. Testimonies for the Church 6:434, 435. Membrii comunit a tii n-au f acut nici a suta parte din ce cere Dumnezeu de la ei. Ce putem a stepta dect dec adere n via ta religioas a, dac a membrii nu fac dect s a asculte predic a dup a predic a, tura primit dar nu pun n practic a nv a ta a? Testimonies for the Church 6:425. Cel mai mare ajutor care poate dat poporului nostru, este de a-1 nv a ta s a lucreze pentru Dumnezeu s i s a depind a de El s i nu de

24

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

predicatori.... Sunt timpuri cnd este potrivit lucru pentru predicatorii no stri s a tin a n Sabat, n comunit a tile noastre, scurte cuvnt ari, pline s de via ta i de iubirea lui Hristos. Dar membrii comunit a tii nu trebuie s a a stepte predic a n ecare Sabat. Face ti ca membrii comunit a tii, n cursul s apt amnii, s a- si ndeplineasc a cu credincio sic partea lor de lucrare, iar n Sabat s a expun a ecare experien tele sale. Adunarea , via s va atunci ca o hran a la timp, aducnd tuturor celor de fa ta ta i putere proasp at a.... Cu bucurie ei vor istorisi experien tele pre tioase pe care le-au f acut lucrnd pentru al tii. Testimonies for the [27] Church 7:19. Comunitatea, un centru de educa tie Dumnezeu a steapt a de la Comunitatea Sa s a disciplineze s i s a preg ateasc a pe membri, pentru a lucra ca s a lumineze lumea. Trebuie s a se dea o educa tie care s a aib a drept rezultat, de a face pe mul ti s as i pun a la schimb ator talantul lor. Prin folosirea talan tilor, oamenii1 vor forma ti s a ajung a n stare, s a ocupe pozi tii de ncredere s i de s inuen ta i s a men tin a principiile curate s i neschimbate. Acest mare bine s-ar face pentru Domnul. Testimonies for the Church 6:431, 432. Nu trebuie s a se ntrzie cu acest efort bine pl anuit de a educa pe membrii comunit a tii, Testimonies for the Church 9:119. Fiecare lucr ator trebuie s a aib a o priceput as i inteligent a ecacitate. Atunci, ntr-un sens foarte larg, poate s a prezinte adev arul, a sa cum este n Isus. Testimonies for the Church 7:70. Trebuie depus a marc grij a n alegerea slujba silor noilor comunit a ti. S a e b arba ti s i femei ntr-adev ar poc ai ti. S a se aleag a cei mai tur bine calica ti de a da nv a ta a, cei care pot sluji att prin cuvnt ct s i prin fapt a. E o profund a nevoie de a se lucra n toate direc tiile. Testimonies for the Church 6:85. Ca sarcinile s a poat a mp ar tite, trebuie s a se dea comunit a tii, o educa tie de c atre aceia care pot s a nve te pe lucr atori s a urmeze pe Hristos s i s a lucreze cum lucra El. Testimonies for the Church [28] 9:435. Cele mai simple metode de lucru ar trebui gndite s i pl anuite n comunit a ti. Dac a membrii vor primi aceste planuri s i le vor aduce

Timpul s i lucrarea

25

n mod st aruitor la ndeplinire, vor recolta o bogat a r asplat a. Testimonies for the Church 6:433. Ceea ce este necesar acum pentru cl adirea comunit a tilor noastre, este admirabila lucrare a unor n telep ti lucr atori de a discerne s i a dezvolta talentele din comunitate talente ce pot educate spre a sluji Domnului.... Este nevoie de cultivare s i de educa tie. Cei a c aror lucrare este s a viziteze comunit a tile, trebuie s a dea fra tilor s i surorilor ndrum ari n metodele practice de lucrare misionar a. Testimonies for the Church 9:117. Lucrul esen tial este organizarea Timpul este scurt s i for tele noastre trebuie s a e organizate spre a face o lucrare mare. Testimonies for the Church 9:27. n ecare comunitate ar trebui s a e un corp de lucr atori bine organiza ti s i bine disciplina ti; nu numai unul sau doi, ci duzini ntregi trebuie puse la lucru. The General Conference Bulletin, 1893. n ecare comunitate s a e grupe de lucr atori bine organizate, care s a lucreze n vecin atatea acelei comunit a ti. E.G.White n The Review and Herald, 23 September 1891. Formarea de mici grupe ca o baz a a eforturilor cre stine, mi-a fost prezentat a de Acela care nu poate gre si. Testimonies for the [29] Church 7:21. Dac a Sunt mul ti membrii ntr-o comunitate, ace stia s a e forma ti n grupe mici, spre a lucra nu numai pentru membrii comunit a tii, ci s i pentru necredincio si. Dac a ntr-un loc Sunt numai doi sau trei care cunosc adev arul, s a se organizeze n grup a de lucr atori. Testimonies for the Church 7:21. 22. Trebuie s a e un plan bine organizat pentru folosirea lucr atorilor spre a merge n toate comunit a tile, mari s i mici,* s i a instrui pe membri cum s a lucreze pentru cl adirea bisericii, ca s i pentru necredincio si. Testimonies for the Church 9:117. n comunit a ti trebuie s a se fac a lucru bine organizai, pentru ca membrii s a n teleag a cum s a mpart a lumina altora s i astfel s a- si ns . Testimonies t areasc a propria credin ta i s a creasc a n cuno stin ta for the Church 6:434.

26

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Dac a cre stinii ar lucra n armonie, mi scndu-se ca unul singur, sub conducerea unei singure Puteri, spre ndeplinirea unui singur scop, ei ar putea mi sca lumea. Testimonies for the Church 9:221. Domnul cheam a slujitori ai Evanghelici. Cine va r aspunde? Nu to ti cei ce intr a n oaste vor generali, c apitani, sergen ti sau m acar caporali. Nu to ti au grija s i r aspunderea de conduc atori. Sunt s i alte lucruri grele care trebuie s avr site. Unii vor trebui s a sape tran see s i s a nalte fortica tii; unii trebuie s a stea de santinel a; unii au de dus ve sti. n timp ce o terii Sunt pu tini, se cer solda ti mul ti spre a forma s irurile o stirii: totu si izbnda depinde de credincio sia ec arui soldat. La sitatea sau tr adarea unuia poate aduce dezastrul ntregii o stiri. [30] Lupta Evangheliei, 84. 85. Conducerea Binccuvnta ti pe Domnul, c aci c apeteniile au luat conducerea n Israel ... s i poporul s-a ar atat gata de lupt a. Judec atori 5, 1. S a mearg a att predicatorii ct s i credincio sii n cmpurile coapte. E. G. White, <span class="egw-eng" title="ST 8-61903">The Signs of the Times, 6 August 1903</span >Australia. Face ti ca profesorii s a ia conducerea n lucrarea ntre oameni; s i al tii, unindu-.se cu ei, vor nv a ta din exemplul lor. Un exemplu face mai mult dect multe precepte. The Ministry of Healing, 49. Adesea, n lucrarea sa de predicare, Pavel se aduna cu miei grupe de b arba ti s i femei care iubeau pe Isus s i se pleca cu ei n rug aciune, cernd de la Dumnezeu s a-i nve te, cum s a men tin ao vie leg atur a cu El. Adesea, se sf atuia cu ei, care ar metodele cele mai bune spre a da altora lumina adev arului evanghelic. Deseori, ind desp ar tit de aceia pentru care lucrase astfel, pleda naintea, lui Dumnezeu spre a-i ap ara de cel r au s i spre a ajuta ti s a e misionari serio si s i activi. Faptele apostolilor, 262. Nimeni s a nu gndeasc a c a un predicator al Evangheliei s-ar discredita dac a s-ar angaja n colportaj, ca astfel s a duc a oamenilor adev arul. F acnd aceasta, lucreaz a n acela si fel ca s i apostolul Pavel.... Cnd vizita ti pe oameni, spune ti-le c a Sunte ti un slujitor al Evangheliei s i c a iubi ti pe Domnul. Testimonies for the Church [31] 6:321-323.

Timpul s i lucrarea

27

Diferite ramuri ale lucr arii misionare Planul de a tine lecturi biblice a fost o idee cereasc a. Sunt mul ti b arba ti s i femei care pot s a se angajeze n aceast a ramur a a lucr arii misionare. Astfel, se pot forma lucr atori care vor deveni oameni puternici ai lui Dumnezeu. Prin aceste mijloace, Cuvntul Lui a fost dat la mii, s i lucr atorii Sunt adu si n contact personal cu oamenii din toate na tiunile s i de toate limbile. Biblia este adus a n familii, s i adev arurile ci sacre p atrund n con stiin te. Mul ti sunt ruga ti st aruitor s a citeasc a, s a examineze s i s a judece ei n si si; ei trebuie s a- si ia r aspunderea de a primi sau de a lep ada lumina divin a. Dumnezeu nu va ng adui ca aceast a lucrare f acut a pentru El, s a r amn a ner aspl atit a. El va ncorona cu succes orice efort umil, f acut n numele S au. Gospel Workers, 192. Mul ti lucr atori trebuie s a- si ndeplineasc a partea, f acnd lucrare din cas a n cas as i tinnd lecturi biblice n familii. Testimonies for the Church 9:141. ntre membrii comunit a tilor noastre ar trebui s a e mai mult a lucrare din cas a n cas a, tinnd lecturi biblice.... Face ti ca lucr atorii s a mearg a din cas a n cas a, deschiznd Biblia naintea oamenilor. Testimonies for the Church 9:133. Lucrarea ne-a fost ar atat a de c atre Tat al nostru ceresc. Noi trebuie s a ne lu am Bibliile s i s a mergem spre a avertiza lumea. Trebuie s a m m ana de ajutor a lui Dumnezeu n salvarea suetelor canale prin care iubirea Sa, se revars a zi de zi asupra celor muritori. [32] Testimonies for the Church 9:160. Doi lucr atori biblici se aau ntr-o familie. Cu Biblia deschis a, ei prezentau pe Domnul Isus Hristos ca un Mntuitor ce iart a p acatul. Rug aciuni serioase erau n al tate spre Dumnezeu s i inimile erau nmuiate s i supuse inuen tei Duhului lui Dumnezeu. Rug aciunile . n timp ce Cuvntul lui Dumnezeu lor erau rostite cu putere s i via ta era explicat, am v azut c a o lumin a blnd as i str alucitoare lumina Scripturile s i am zis ncet: Ie si ti la drumuri s i la garduri, s i pe cei ce ve ti g asi, sili ti-i s a intre, ca s a Mi se umple casa. (Luca 14, 23). Testimonies for the Church 9:35.

28

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Lucrarea medical a misionar a Lucrarea medical a misionar a este o lucrare de pionieri pentru Evanghelie. Att n lucrarea de predicare a Cuvntului, ct s i n lucrarea medical a misionar a, trebuie s a se predice s i s a se practice Evanghelia. The Ministry of Healing, 144. n calea adev arului reformator, lucrarea medical a misionar a va deschide multe u si. Testimonies for the Church 7: 62. Am ajuns ntr-un timp cnd ecare membru al comunit a tii s a se ocupe de lucrarea misionar a medical a. Testimonies for the Church 7:62. Hristos nu mai este personal n aceast a lume, spre a merge prin ora sele, satele s i c atunele noastre, vindecnd pe bolnavi; dar El ne-a [33] ns arcinat pe noi s a ducem mai departe lucrarea medical a misionar a pe care a ncepu t-o El. Testimonies for the Church 9:168. Misionarul poate nu numai s a u sureze bolile corpului, dar el poate duce pe p ac ato si la Marele Medic, care poate cura ti suetul de lepra p acatului. Dumnezeu inten tioneaz a ca, prin servii S ai, s a e un Mngietor, a sa cum lumea nu a mai v azut. The Ministry of Healing, 106. Face ti ca lucrarea lui Dumnezeu s a progreseze. Face ti ca lucrarea misionar a medical as i lucrarea de educa tie s a progreseze. Testimonies for the Church 9:168. Iar as i s i iar as i am fost instruit a, c a lucrarea misionar a medical a trebuie s a aib a cu lucrarea ngerului al treilea acelea si leg aturi, ca s i aceea pe care o are bra tul s i mna cu corpul. Sub ndrumarea Conduc atorului divin, ea trebuie s a lucreze n unire, preg atind calea pentru venirea lui Hristos. Mna cea dreapt a a corpului adev arului trebuie s a e totdeauna activ a, totdeauna la lucru, s i Dumnezeu o va mputernici. Testimonies for the Church 6:228 Serviciu s i ajutor cre stin Lucrarea de a aduna pe cei nevoia si, pe cei ap asa ti, pe suferinzi s i dezmo steni ti, este cea mai bun a lucrare pe care, de mult ar trebuit s-o fac a ecare biseric a ce crede adev arul prezent. Trebuie s a vedem simpatia duioas a a Samariteanului, alinnd nevoile trupe sii, hr anind pe cei amnzi, aducnd n casele noastre pe cei s araci, alunga ti,

Timpul s i lucrarea

29

adunnd n ecare zi de la Dumnezeu har s i putere, spre a ajunge pn a la adnca mizerie omeneasc as i a ajuta pe cei ce nu Sunt n [34] stare s a se ajute singuri. F acnd o asemenea lucrare avem prilej de a nf a ti sa pe Hristos cel r astignit. Testimonies for the Church 6:271. Nu pot ndemna ndeajuns pe to ti membrii comunit a tii noastre, pe to ti adev ara tii misionari, pe to ti cei care cred solia ngerului al treilea, pe to ti cei care- si opresc piciorul n Sabat, s a ia aminte la cap. 58 din Isaia. Lucrarea de binefacere ar atat a n acest capitol este o lucrare pe care o pretinde ast azi Dumnezeu de la poporul S au. E o lucrare hot arl a chiar de El. Testimonies for the Church 6:265. Mul ti simt c a ar un mare privilegiu de a putea vizita locurile unde a vie tuit Hristos pe p amnt, de a merge pe unde a c alcat El, de a privi locul de pe care avea El pl acere s a vorbeasc a, dealurile s i v aile asupra c arora Si-a odihnit adesea privirea. Dar n-avem nevoie s a mergem la Nazaret, Capernaum sau n Betania pentru a putea p as i pe urmele lui Isus. Trebuie s a g asim urmele pa silor S ai lng a patul bolnavilor, n colibele s aracilor, pe str azile populate ale marilor ora se, oriunde snt inimi omene sti care au nevoie de consolare. F acnd ceea ce f acea Isus pe cnd Se aa pe p amnt, c alc am astfel pe urmele Sale. The Desire of Ages, 640. El nu va lua seama la rug aciunea poporului S au ct timpul orfanul, ologul, orbul s i bolnavul zac neajuta ti ling a ei. Testimonies for the Church 3:518. , vor mai orfani Pn a cnd moartea va nghi tit a n biruin ta de ngrijit, care vor suferi n multe chipuri, dac a comp atimirea s i iubirea membrilor comunit a tii noastre nu vor exercitate n sprijinul lor. Domnul ne invit a: Adu la tine pe cei s araci s i lipsi ti de ajutor. [35] Cre stin atatea ar trebui s a tin a loc de tat as i mam a acestor in te f ar a familie. E. G. White, n The Review and Herald, 27 June 1893. Lucrarea cu c ar ti s i scrieri periodice Lumea trebuie s a primeasc a lumina adev arului prin lucrarea de evanghelizare a Cuvntului din c ar tile s i scrierile noastre periodice.... Deci, prin ntrebuin tarea n teleapt a a scrierilor periodice s i a c ar tilor, s a predic am Cuvntul cu energie hot art a. Solia ngerului al

30

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

treilea urmeaz a s a e mpr as tiat a pe calea aceasta s i prin mijlocirea torului viu. Testimonies for the Church 9:61, 62. nv a ta Lucrarea ngerului care se coboar a din cer cu putere mare s i care lumineaz a p amntul cu m arirea lui, trebuie ndeplinit a ntr-o larg a m asur a prin casele noastre de editur a. Testimonies for the Church 7:140. Prin mprumutare sau vnzare de c ar ti, prin mp ar tirea de reviste s i prin tinerea de lecturi biblice, membrii comunit a tii noastre pot face mult n propria lor vecin atate. Testimonies for the Church 9:35. Cine vrea s a ias a acum cu publica tiile noastre? Domnul d a la lucru oric pricepere s i iscusin ta arui b arbat s i oric arei femei, care vor s a lucreze mpreun a cu puterea divin a. Tot talentul, curajul, str aduin ta, credin ta s i tactul cerut, vor veni pe dat a ce ei mbrac a armura. O mare lucrare este de f acut n lume, s i in te omene sti vor r aspunde chem cu siguran ta arii. Lumea trebuie s a aud a avertismentul. Cnd [36] vine chemarea: Pe cine s a trimitem s i cine vrea s a e solul nostru? r aspunde clar s i l amurii: Iat a-m a, trimite-m a! Testimonies for the Church 6:332. Dac a este o lucrare mai important a ca alta, atunci este aceasta: de a da publica tiile noastre oamenilor s i a-i conduce astfel la cercetarea Scripturilor. The Colporteur Evangelist, 80. Face ti ca literatura noastr a s a vesteasc a solia, ca o m arturie n toat a lumea. Lucr atorii no stri s a e ncuraja ti s a dea deosebit a aten tie c ar tilor ce se ocup a cu dovada credin tei noastre, c ar ti care doctrinele Bibliei s nva ta i care vor preg ati un popor s a poat a sta n timpurile grele din fa ta noastr a. Testimonies for the Church 9:61. Face ti ca literatura s a e distribuit a judicios, n trenuri, pe str azi, pe marile vapoare ce str abat oceanul s i prin po st a. Gospel Workers, 353. Face ti ea bro surile s i tratatele, revistele s i c ar tile s a mearg a n toate direc tiile. Duce ti cu voi oriunde merge ti, un pachet cu bro suri selec tionate, pe care s a le pute ti oferi ori de cte ori ave ti ocazia. Vinde ti ce pute ti s i mprumuta ti sau d arui ti, dup a cum se prezint a cazul. Urmarea va , c a ve ti vedea rezultate importante. E. G. White, n The Review and Herald, 30 June 1890.

Timpul s i lucrarea

31

Voi, care crede ti adev arul prezent, de stepta ti-v a! Datoria voastr a acum, este s a aduce ti toate mijloacele posibile spre a ajuta, ca aceia care n teleg adev arul, s a-1 vesteasc a. O parte din sumele ncasate prin vnzarea publica tiilor noastre, poale ntrebuin tat a pentru a ajuta s a se tip areasc a mai mult a literatur a, care va deschide ochii cei orbi s i va f armi ta p amntul n telenit al inimii. Testimonies for [37] the Church 9:62. Noi am dormitat, dup a ct se pare, n ce prive ste lucrarea ce poate ndeplinit a prin r aspndirea literaturii bine preg atite. S a facem acum, ca prin n teleapt a folosire a scrierilor periodice s i a c ar tilor, s a se predice Cuvntul cu energie hot art a, ca lumea s a poat a n telege solia pe care, Hristos a dat-o lui Ioan pe insula Patmos. omeneasc Fiecare inteligen ta a care m arturise ste numele lui Hristos, s a declare: Sfr silul tuturor lucrurilor se apropie; preg ate ste-te s a ntmpini pe Dumnezeul t au. The Colporteur Evangelist, 101. Acum, avem mari nlesniri de a mpr as tia adev arul, dar membrii no stri nu au corespuns privilegiilor date lor. Nu se vede s i nu se simte n ecare comunitate, necesitatea de a folosi toate puterile pentru salvarea suetelor. Nu- si fac datoria de a c stiga abona ti pentru revistele noastre, cuprinznd s i pe cea a s an at a tii s i de a r aspndi c ar tile s i bro surile noastre. Testimonies for the Church 4:301. Literatura n multe limbi Cuvntul adev arului tip arit trebuie tradus n diferite limbi s i trimis pn a la marginile p amntului. Testimonies for the Church 9:26. Publica tiile noastre trebuie s a mearg a n toate p ar tile. S a e tip arite n multe limbi. Solia ngerului al treilea trebuie s a e dus a prin mijlocul acesta s i prin predicatorul viu. Voi, care crede ti adev arul prezent, de stepta ti-v a!. The Colporteur Evangelist, 101. Mul ti din poporul lui Dumnezeu trebuie s a mearg a cu publica tiile noastre n locuri n care solia ngerului al treilea n-a fost [38] niciodat a vestit a. C ar tile noastre trebuie s a e mult publicate s i n trebuie s diferite limbi. Cu acestea, b arba ti umili s i plini de credin ta a mearg a ca evanghelist cu c ar ti, ducnd adev arul la aceia care altfel n-ar ilumina ti niciodat a. Testimonies for the Church 9:33.

32

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Lucrarea pentru str ainii n ascu ti in America n ora sele Americii Sunt oameni de aproape toate limbile. Ace stia au nevoie de lumina pe care Dumnezeu a dat-o bisericii Sale. Testimonies for the Church 8:36. n timp ce se fac planuri pentru a duce solia la locuitorii diferi ri dep telor na tionalit a ti n ta artate, trebuie s a se fac a mult s i pentru rii noastre. Suetele din China str ainii care au venit pe t armurile ta nu Sunt mai pre tioase dect acelea care se a a n umbra por tilor noastre. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a lucreze cu credincio sie ri dep n ta artate, att ct Providen ta deschide u sile; dar el trebuie de str s a- si ndeplineasc as i datoria pe care o are fa ta ainii diferitelor na tionalit a ti din ora sele, satele s i c atunele tinuturilor apropiate. E. G. White, ntr-o scrisoare personal a scris a c atre fratele O. A. Olsen. Dumnezeu, n providen ta Sa, ne-a trimis oamenii chiar n apropierea u silor noastre s i i-a ncredin tat putem spune, n minile noastre, ca ei s a poat a cunoa ste adev arul mai mult s i s a e forma ti pentru a face o lucrare, pe care noi n-am putea-o face ducnd lumina n alte [39] limbi. Life Sketches, 213. Cei care ocup a locuri de r aspundere trebuie s a pl anuiasc a n mod n telept spre a vesti solia ngerului al treilea la sutele s i miile de str aini din ora sele Americii. Dumnezeu dore ste ca servii S ai s a- si de locuitorii neavertiza fac a pe deplin datoria fa ta ti ai ora selor s i n de cei care au venit aici din mijlocul diferitelor na special, fa ta tiuni ale p amntului. Mul ti dintre ace sti str aini Sunt aici prin providen ta lui Dumnezeu, ca s a poat a avea prilejul de a auzi adev arul prezent s i rile lor, ca purt de a preg ati ti spre a putea s a se rentoarc a n ta atori ai luminii pre tioase, care vine direct de la tronul lui Dumnezeu. E.G.White, n Pacic Union Recorder, 21 April 1910. rile de dincolo de ocean, dac Mari foloase vor rezulta pentru ta a ri depuse n credin se vor face pentru a veni n ajutor ora sfor ta ta selor Americii. Mul ti se vor ntoarce spre locurile de unde au venit, ind n stare s a c stige la adev ar s i pe prietenii lor. Ei vor c auta pe rudele s i vecinii lor s i le vor comunica s i lor solia ngerului al treilea. E. G. White, n Pacic Union Recorder, 21 April 1910. Dac a nu se face pentru ora sele Americii mai mult dect s-a f acut, predicatorii s i poporul vor avea s a dea cu greu socoteala naintea

Timpul s i lucrarea

33

Aceluia, care a rinduit ec aruia partea sa de lucru. Dumnezeu s a de a nu f ierte teribila noastr a neglijen ta acut aceast a lucrare pn a acum, ci numai de a atins lucrurile cu vrful degetelor noastre.... Dup a ce a ti dat ceva daruri pentru cmpurile str aine, s a nu crede ti c a v-a ti f acut toat a datoria.... n ora sele Americii Sunt oameni din aproape toate na tiunile s i limbile. Ace stia au nevoie de lumina dat a de Dumnezeu bisericii Sale. Testimonies for the Church 8:35, [40] 36. Sus tine ti principiile libert a tii cultului Stindardul adev arului s i al libert a tii religioase tinut sus n cursul veacurilor trecute, de c atre ntemeietorii comunit a tii evanghelice s i de c atre martorii lui Dumnezeu, n lupta aceasta din urm a a fost ncredin tat n minile noastre. R aspunderea pentru acest mare dar apas a asupra acelora, care au fost binecuvnta ti cu deplina cunoa stere a Cuvntului lui Dumnezeu. Faptele apostolilor, 68. Datoria noastr a este de a face tot ce ne st a n putere pentru a . Ar trebui s preveni primejdia ce amenin ta a ne str aduim a sf arma prejudec a tile, ar atndu-ne n fa ta oamenilor n adev arata lumin a. Noi trebuie s a le prezent am problema a sa cum este n realitate, n al tnd cel mai puternic protest contra m asurilor care restrng libertatea con stiin tei. Testimonies for the Church 5:452. Noi, ca popor, n-am f acut lucrarea pe care ne-a ncredin tat-o Dumnezeu. Noi nu Suntem gata pentru situa tia pe care o va aduce n asprirea legii duminicale. Datoria noastr a este ca, atunci cnd , s vedem semnele primejdiei ce ne amenin ta a ne ridic am la lucru. Nimeni s a nu stea ntr-o calm a a steptare a r aului, mngindu-se cu credin ta, c a lucrarea aceasta va merge nainte pentru c a a sa spune profe tia s i c a va avea Dumnezeu grij a de ai S ai. Noi nu mplinim voin ta lui Dumnezeu dac a st am n tihn a, nef acnd nimic spre a p astra s i ap ara libertatea con stiin tei. Testimonies for the Church 5:713, [41] 714. Printre cei boga ti s i cu situa tii nalte Cei care, prin educa tia, bog a tia s i profesia lor, au pozi tii nalte n lume, Sunt rareori personal ntreba ti asupra intereselor suetului

34

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

lor. Mul ti misionari cre stini ezit a s a se apropie de aceste clase. Dar n-ar trebui s a fac a a sa.... n cele mai nalte pozi tii ale societ a tii Sunt suete care amnzesc s i nseteaz a dup a mntuire. Mul ti ar ajuta ti, dac a lucr atorii Domnului s-ar apropia de dn sii personal, cu amabilitate s i cu o inim a plin a de mil a, mi scat a de iubirea lui Hristos. Parabolele Domnului Hristos, 229-231. Este o lucrare de f acut pentru boga ti. Ei trebuie s a e f acu ti aten ti asupra responsabilit a tii lor, ca unii c arora li s-au ncredin tat daruri cere sti. Ei trebuie s a- si reaminteasc a de socoteala pe care o au de dat Aceluia, care va judeca vii s i mor tii. Oamenii boga ti au nevoie s a lucra ti cu ei n iubire s i temere de Dumnezeu. Parabolele Domnului Hristos, 230. Cei care lucreaz a pentru clasele nalte, s a se mbrace cu demnitate adev arat a, amintindu- si c a ngerii sunt nso titorii lor. Mintea s i inima lor s a e ca un tezaur bogat, plin cu a sa st a scris. The Ministry of Healing, 215. Strngerea fondurilor misionare Colecta de toamn a s De ani de zile, o foarte grea problem a ne st a n fa ta i anume: cum s a adun am fonduri ndestul atoare, pentru a sus tine cmpurile [42] misionare pe care Domnul le-a deschis naintea noastr a? Citim porunca limpede a Evangheliei c a misiunile, att cele din tar a ct s i cele din cmpurile str aine, au nevoile lor. ndrum arile, ba am putea spune chiar revela tiile pozitive ale Providen tei, Sunt unanime n a ne ndemna s a facem repede, lucrarea ce trebuie f acut a. Domnul s dore ste ca oamenii boga ti s a vin a la poc ain ta i s a conlucreze cu El spre a ajuta s i pe al tii.... El vrea ca ei s a ntrebuin teze acele mijloace spre a face bine, deschiznd c aile naintea Evangheliei, ca ea s a e predicat a la toate clasele, n apropiere sau n dep artare. Testimonies for the Church 9:114. Domnul inuen teaz a necontenit inima regilor s i guvernatorilor n favoarea poporului S au, Cei care lucreaz a pentru El trebuie s a prote de ajutorul oferit, prin aceea c a, El face pe oameni s a dea pentru progresul lucr arii Sale. Ace stia, prin care vin asemenea daruri, ri ar putea s a deschid a c ai pe care s a poat a dat a lumina n multe ta ntunecate. Poate c a ace sti oameni nu simpatizeaz a cu lucrarea lui de Dumnezeu, nu cred poate nici n Hristos s i nici nu au cuno stin ta

Timpul s i lucrarea

35

Cuvntul S au; dar nu trebuie s a e refuzate darurile lor din aceste cauze. E. G. White, n The Southern Watchman,15 March 1904. Ct timp Suntem n lumea aceasta, ct timp Spiritul lui Dumnezeu lupt a cu ii oamenilor, atta timp s i noi avem nevoie s a primim s i s a mp ar tim daruri. Trebuie s a d am lumii, lumina adev arului, cum este descoperit a n Scripturi, s i trebuie s a primim din cele ce Dumnezeu i va determina s a dea la rndul lor n sprijinul lucr arii Sale. [43] E. G. White, n The Southern Watchman,15 March 1904. Lucrarea Domnului poate s a primeasc a mult mai multe daruri ca acum, dac a ne-am apropia de oameni cu n telepciune, f acdu-le cunoscut lucrarea noastr as i ddu-le ocazie s a fac a pentru progresul ei, ceea ce noi avem privilegiul de a-i determina s a fac a. Dac a noi, ca servi ai lui Dumnezeu, am urma o cale n teleapt as i prudent a, mna Sa cea bun a ne-ar da prosperitate n eforturile noastre. E. G. White, n The Southern Watchman,15 March 1904. Unii tot zic c a n-ar potrivit s a se primeasc a daruri de la necredincio si. S a e ntreba tii unii ca ace stia: Care este adev aratul st apn al lumii noastre? Cui apar tin casele s i p amntul ei, precum s i tezaurele ei de aur s i argint? Dumnezeu are bog a tie n lumea noastr as i El a pus-o n minile tuturor, att ale credincio silor ct s i ale necredincio silor. El este gata s a inuen teze inimile celor boga ti, e chiar s i idolatri, spre a da din bel sugul lor pentru sprijinirea lucr arii Sale. El va face lucrul acesta ndat a ce poporul S au, va nv a ta cum s a se apropie cu n telepciune de ace sti oameni s i s a le atrag a aten tia, spre ceea ce ar privilegiul lor s a fac a. Dac a nevoile lucr arii Domnului ar ar atate n adev arata lumin a naintea celor care , ace au mijloace s i inuen ta stia ar putea face mult, spre a ajuta s a nainteze cauza adev arului prezent. Poporul lui Dumnezeu a pierdut multe privilegii de care sar putut folosi, dac a nu ar ales s a r amn a izolat n lume. E. G. White, n The Southern Watchman,15 March 1904. Femeile ca lucr atoare misionare Femeile, tot a sa de bine ca s i b arba tii, pot angajate n lucrarea de r aspndire a adev arului, oriunde se poate lucra la vestirea lui. [44] Ele pot lua loc n lucrare n criza aceasta s i Domnul va lucra prin mntul datoriei s ele. Dac a Sunt p atrunse de sim ta i lucreaz a sub

36

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

inuen ta Spiritului lui Dumnezeu, ele vor avea n totul st apnirea de sine cerut a pentru timpul acesta. Cu spiritul de jertre de sine, Mntuitorul va reecta asupra acestor femei lumina fe tei Sale s i aceasta le va da o putere care ntrece pe aceea a b arba tilor. Ele pot face n familii o lucrare care atinge via ta l auntric as i pe care b arba tii nu o pot face.... Femei n telepte, serioase s i umile pot face o bun a lucrare n a explica oamenilor adev arul n casele lor. Cuvntul lui Dumnezeu astfel expus va face o lucrare durabil a, s i prin inuen ta . Testimonies for the lui, familii ntregi vor veni la poc ain ta Church 9:128, 129. Printre nobilele femei care au avut curajul moral de a se hot ar s a treac a de partea adev arului, Sunt multe cu tact, spirit de abnega tie s i ndemnare, care pot deveni lucr atoare pline de succes. Se simte chiar nevoia de lucrarea unor asemenea cre stine. E. G. White, n The Review and Herald, 19 November 1908. Surorile noastre pot face lucrare scriind scrisori misionare, nu numai la prietenii din dep artare, ci chiar s i la str aini. Prin asemenea , adev coresponden ta aruri importante pot aduse la cuno stin ta oamenilor. E. G. White, n The Review and Herald, 19 November 1908. Surorile pot lucra cu succes strngnd abonamente pentru revistele noastre, ducnd n acest fel adev arul naintea multor suete. E. G. White, The Review and Herald, 10 June 1880. Multe dintre surorile noastre, care poart a povara r aspunderilor [45] casnice, au c autat s a se scuze c a nu pot face vreun lucru misionar, care ar cere mai mult a pl anuire s i mai mult a lucrare cu mintea; dar adesea, tocmai de aceste greut a ti familiale au ele nevoie, spre cre a ajunge capabile de o perfect a experien ta stin a. Ele pot ajunge lucr atoare pentru Dumnezeu, distribuind vecinilor lor bro suri s i reviste, care prezint a corect credin ta noastr a, s i trimi tnd prin po st a ace sti soli t acu ti, la cei ce doresc s a citeasc as i s a cerceteze. Dac a fac astfel tot ce pot pentru al tii, vor c stiga multe experien te pre tioase. E. G. White, n The Review and Herald,10 November 1908. Apel c atre tineri s i tinere Voi, tinerilor s i tinerelor, nu pute ti forma grupe s i ca solda ti ai lui Hristos, s a v a angaja ti la lucru, punnd tot tactul, ndemnarea

Timpul s i lucrarea

37

s i talentul vostru n slujba Domnului, ca s a pute ti salva suete din ruin a? S a se organizeze n ecare comunitate o grup a care s a fac a lucrarea aceasta. E. G. White, n The Signes of the Times, 29 May 1893. Sunt multe ramuri n care tinerelul poate g asi ocazie de a da un bun ajutor. Trebuie s a se organizeze grupe s i s a e educate n mod des avr sit, pentru a lucra la ngrijirea bolnavilor, ca vizitatori cre stini pentru lecturi biblice, colportori, predicatori s i ca misionari evangheli sti medicali. Counsels to Parents, Teachers and Students, 546. Tineri s i tinere trebuie s a e educa ti pentru a deveni lucr atori chiar ntre vecinii lor s i n alte locuri. Face ti ca to ti s a- si predea inima s i mintea pentru a deveni n telep ti, n a face lucrarea pentru acest timp, preg atindu-se mai bine pentru ceea ce simt c a Sunt nzestra ti. [46] Testimonies for the Church 9:118, 119. Noi avem ast azi o ntreag a oaste de tineri care pot face foarte mult, dac a Sunt bine dirija ti s i ndruma ti. Sim tim nevoia ca ii no stri s a cread a adev arul. Dorim ca ei s a e binecuvnta ti de Dumnezeu. Dorim ca ei s a fac a o lucrare bine organizat a pentru salvarea altor tineri. Face ti ca to ti s a e bine cultiva ti, pentru a putea reprezenta cu cinste adev arul, dnd r aspuns pentru speran ta care este n ei s i onornd pe Dumnezeu ntr-o ramur a oarecare a lucr arii, pentru care Sunt mai calica ti s a lucreze. Testimonies for the Church 5:24. Domnul a rnduit ca tineretul s a e mna Sa de ajutor. Testimonies for the Church 7:64. Si copiii au partea lor n lucrare P arin tilor! Copiii vo stri trebuie s a e pentru voi mna de ajutor, care s a sporeasc a puterea s i abilitatea voastr a de a lucra pentru Domnul. Copiii Sunt membrii cei mai tineri ai familiei Domnului. Ei trebuie condu si s a se consacre lui Dumnezeu, C aruia i apar tin prin faptul crea tiunii s i al mntuirii.... Copiii trebuie s a duc a, mpreun a cu voi s i sarcinile spirituale s i pe cele materiale. Ajutnd pe al tii, ei ajung s a progreseze s i s a creasc a att n fericire ct s i n destoinicia de a se face folositori. Testimonies for the Church 7:63.

38

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

n leg aturile lor cu copiii, predicatorii s a arate bun atate s i curtenie. Ei trebuie s a poarte pururea n minte ideea c a, ace stia Sunt b arba ti s i femei n miniatur a, membri mai tineri ai familiei Domnului. Ei pot foarte aproape s i foarte iubi ti de Domnul s i dac a Sunt [47] bine instrui ti s i educa ti, vor lucra pentru El chiar din tinere te. Testimonies for the Church 4:398. Mul ti b aie ta si de ast azi, crescnd cum a crescut Daniel n c aminul p arintesc din Iudea, cercetnd Cuvntul s i lucr arile lui Dumnezeu s i nv a tnd lec tiuni despre un serviciu credincios, vor odat a n adun ari legislative, n s alile unde se mparte dreptatea sau n sfaturile mp ar ate sti, dnd acolo m arturie despre mp aratul mp ara tilor, Education, 262. Secretul succesului n lucrare Numai singur a metoda lui Hristos va da adev arat succes n c stigarea contactului cu oamenii. Mntuitorul Se amesteca printre oameni, ca Cel care dorea binele lor. El le ar ara simpatie, i ajuta n problemele lor s i le c stiga ncrederea. Apoi le adresa chemarea: Urmcaz a-M a!... Dac a s-ar ntrebuin ta mai pu tin timp pentru predicare s i mai mult timp pentru lucrarea personal a, s-ar vedea rezultate mai mari. Cei s armani s i s araci trebuie sprijini ti, bolnavii trebuie ngriji ti, cei ntrista ti s i p ar asi ti trebuie mngia ti s i nt ari ti, trebuie sf iar cei ne stiutori trebuie nv a ta ti s i cei f ar a experien ta atui ti. Trebuie s a plngem cu cei care plng s i s a ne bucur am eu cei care se bucur a. The Ministry of Healing, 143. A s vrea s a spun tuturor celor care lucreaz a cu Hristos: oriunde pute ti sta cu oamenii la gura sobei, folosi ti acest prilej. Lua ti Biblia s i deschide ti n fa ta lor comoara adev arurilor ei. Succesul vostru nu va depinde att de mult de cuno stin ta s i de des avr sirea voastr a, ct [48] de ndemanarea de a aa drumul care duce la inimile lor. Fiind prieteno si s i c stignd inimile oamenilor, ve ti schimba cugetele lor mai repede dect a ti face-o prin cel mai abil discurs. Prezentnd pe Hristos n familie, la gura sobei s i n mici adun ari particulare, se c stig a adesea mai multe suete pentru Hristos dect prin predicile tinute n aer liber, n mijlocul mul timilor n mi scare sau chiar n s ali s i case de rug aciune. Gospel Workers, 143.

Timpul s i lucrarea

39

Numai lucrarea ndeplinit a cu mult a rug aciune s i sn tit a prin meritele lui Hristos, se va dovedi la sfr st c a a avut efecte n bine. The Desire of Ages, 362. ncurajare pentru ncep atori Nu trebuie s a a stepta ti cine s tie ce ocazii mari sau calit a tii extraordinare pentru a merge s a lucra ti pentru Dumnezeu. Calea c atre Hristos, 87. Domnul nu d a binecuvntarea pentru c a s-au f acut lucr ari mari sau pentru c a s-au c stigat mul ti sau mult, ci o d a pentru credincio sia chiar n lucruri mici. Dumnezeu cnt are ste nu att marile rezultate la care ajungem, ci motivele care ne ndeamn a la lucru. El pre tuie ste bun atatea, temerea de El s i credincio sia mai mult dect m arimea lucrului ndeplinit. Testimonies for the Church 2:511. Lucr atorii cei mai plini de succes Sunt aceia care cu drag, caut a s a serveasc a pe Dumnezeu n lucrurile mici. Fiecare in ta omeneasc a trebuie s a lucreze cu rul vie tii sale, tesnd din el o pnz a model. Testimonies for the Church 6:115. Din treburile noastre zilnice, trebuie s a facem acte de devo tiune, crescnd zilnic n puterea de a folositori, deoarece privim lucrarea noastr a n lumina ve sniciei. Testimonies for the Church 9:150. [49] Persoanele cu talente mici, dac a Sunt credincioase n a p astra inima n iubirea lui Dumnezeu, vor c stiga multe suete pentru Hristos. Harlan Page era un biet mecanic cu pu tin a ndemnare s i cu o educa tie m arginit a; dar el s i-a f acut ca tint a principal a s a pun a mna rile sale au fost s i s a ajute la progresul lucr arii lui Dumnezeu. Sfor ta ncununate cu un deosebit succes. El lucra pentru salvarea semenilor s ai prin conversa tii particulare s i prin rug aciuni serioase. El organiza adun ari de rug aciune, s coli duminicale s i distribuia bro suri s i alte scrieri religioase. Pe patul de moarte, pe cnd umbra ve sniciei se ntindea pe chipul s au, a fost n stare s a zic a: Stiu c a tot ce am f acut s-a ndeplinit prin harul lui Dumnezeu s i nu prin meritele mele; dar am convingerea c a, mai mult de o sut a de persoane s-au poc ait prin mijlocirea mea . Testimonies for the Church 5:308. Cnd lucra ti pentru salvarea suetelor pierdute, ave ti ca nso titori pe ngeri. Mii de mii s i zeci de mii de ngeri, a steapt a s a conlucreze cu membrii comunit a tilor noastre, pentru a r aspndi lu-

40

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

mina pe care a dat-o cu generozitate ca s a e preg atit un popor pentru venirea lui Hristos. Testimonies for the Church 9:119. To ti aceia care consacr a corpul, suetul s i spiritul spre a servi lui Dumnezeu, vor primi continuu noi puteri zice, mintale s i spirituale. Puterile inepuizabile ale cerului Sunt la dispozi tia lor. Hristos le d a ac ara propriului S au Spirit, via ta propriei Sale vie ti. Spiritul Sfnt trimite cele mai nobile puteri ale Sale pentru a lucra asupra inimii s i [50] min tii. Testimonies for the Church 6:305. R asplata pentru serviciul credincios Cei care- si predau via ta pentru a servi ca Hristos, cunosc ce nseamn a adev arata fericire. Interesul s i rug aciunea lor se ntind departe n jurul lor. Ei n si si cresc cnd caut a s a ajute altora. Ei se familiarizeaz a cu planurile cele mai vaste, cu ntreprinderile cele mai active s i cum ar putea cre ste altfel, dac a nu a sezndu-se n raza luminii divine s i a binecuvnt anlor cere sti? Asemenea oameni primesc n telepciune cereasc a. Ei ajung s a se identice din ce n ce mai mult cu Hristos s i cu planurile Sale. Aici nu este loc pentru stagnare spiritual a. Ambi tia egoist a este izgonit a prin contactul continuu cu toare, care aceste interese cople sitoare s i cu aceste aspira tii n al ta vin dintr-o nalt as i sfmt a activitate. Testimonies for the Church 9:42. R asplata noastr a pentru c a am lucrat cu Hristos n aceast a lume, este marea putere s i m are tul privilegiu de a lucra cu El n lumea viitoare. Parabolele Domnului Hristos, 361. Dac a da ti gre s n nou azeci s i nou a de cazuri dintr-o sut a, dar izbuti ti ntr-un caz s a salva ti un suet din ruin a, a ti f acut o fapt a nobil a pentru cauza Domnului. Testimonies for the Church 4:132. Fiecare fapt a de dreptate va imortalizat a, cu toate c a cel care a f acut-o, poate nu simte c a ar f acut vreun lucru vrednic de luat n seam a. E. G. White, n The Review and Herald, 15 January 1880. Fiecare fapt, ecare act de dreptate, de har s i bun atate, produc cntare n cer. Tat al de pe tronul S au, prive ste la tezaurul S au s i [51] num ar a pe ndeplinitorii cestor fapte. Si ei vor ai Mei, zice Dumnezeul o stirilor, cnd voi completa podoabele Mele. Fiecare

Timpul s i lucrarea

41

de cei s fapt a de ndurare fa ta araci, ap asa ti s i lovi ti, ecare mn a prietenoas a ntins a orfanului, aduc pe om ntr-o strns a leg atur a cu Isus. E. G, White, n The Review and Herald, 25 October 1881. Cnd cineva devine lucr ator, f acnd continuu fapte bune prin , de care Cerul se bucur lep adare de sine, el face o lucrare m area ta a, O lucrare credincioas a este mult mai pl acut a lui Dumnezeu dect cea mai zeloas as i mai nenchipuit de sfnt a nchinare. Adev arata nchinare este de a lucra mpreun a cu Hristos1, Testimonies for the Church 2:24. Facerea de bine este un excelent remediu contra bolilor. Cei care se angajeaz a n lucrare Sunt invita ti s a cheme pe Dumnezeu s i El a promis c a le va r aspunde. Suetul lor va saturat n secet as i vor ca o gr adin a bine udat a ale c arei ape nu seac a. Testimonies [52] for the Church 2:27. Fructele semin telor sem anate Cei mntui ti se vor ntlni s i vor recunoa ste pe cei a c aror aten tie, o ndreptaser a spre Mntuitorul cel n al tat. Ce binecuvntat a convorbire vor avea cu ace sti oameni! Eram un p ac atos se va spune, n lume, iar dumneata ai venit la f ar a Dumnezeu s i f ar a speran ta mine s i mi-ai ndreptat aten tia spre scumpul nostru Mntuitor, ca singura mea n adejde. Si am crezut n El. M-am c ait de p acatele mele s i am fost f acut s as ed mpreun a cu sn tii S ai n locuri cere sti, rile p n Isus Hristos. Al tii vor spune: Eram p agn din ta agne. Ti-ai p ar asit prietenii s i c aminul confortabil s i ai venit s a m a nve ti cum s a au pe Isus s i s a cred n El ca singurul Dumnezeu adev arat. Am sf armat idolii mei s i m-am nchinat lui Dumnezeu, iar acum c . Sunt mntuit pe vecie s Il v ad fa ta atre fa ta i privesc pururi pe Cel pe care-L iubesc. Pe atunci l vedeam doar cu ochiul credin tei, dar acum l v ad a sa cum este. Acum pot s a exprim recuno stin ta pentru harul S au mntuilor Aceluia, care m-a iubit s i m-a cur a tat n propriul [53] S au snge. E. G. White, n Gospel Workers, 518. Domnul nu ntrzie n mplinirea f ag aduin tei Lui ... ci are o ndelung a r abdare pentru voi s i dore ste ca nici unul s a nu piar a, ci .... Deci, indc to ti s a vin a la poc ain ta a toate aceste lucruri au s a se strice, ce fel de oameni ar trebui s a ti voi, printr-o purtare sfnt a

42

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

s i evlavioas a, a steptnd s i gr abind venirea zilei lui Dumnezeu...., 2 [54] Petru 3, 9 13.

ncheierea lucr arii


[55] ncheierea lucr arii O tint a nalt a preocup a inima ec arui om ce crede n solia celor trei ngeri: ncheierea lucr arii. Pentru realizarea acestei tinte ne-am rugat s i am lucrat ani de-a rndul. Nici o ndoial a nu poate s a tulbure speran ta ce tr aie ste n inima ec arui copil al lui Dumnezeu. Credin ta noastr a este ntemeiat a pe cuvintele Mntuitorului care, acum aproape dou a mii de ani, ie-a adresat ucenicilor S ai: Evanghelia aceasta a mp ar a tiei va propov aduit a n toat a lumea, ca s a slujeasc a de m arturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfr situl. ncheierea lucr arii! Pentru noi, Adventi stii de Ziua a Saptea, nu exist a n prezent o tem a mai important a ca aceasta. Ea este singura problem a nerezolvat a, n fa ta c areia st am n aceast a epoc a a istoriei omenirii; m are tia ei este o invita tie urgent a, c areia nu ne putem sustrage sau pe care n-o putem da la o parte, ci pe care trebuie s-o cercet am s i s-o lu am la inim a. O solie c atre toat a lumea Dumnezeu ne-a ncredin tat o solie ce trebuie dus a n toat a lu sau mea. Progresul sau ntinderea ei nu este oprit a de nici o grani ta deosebire de ras a. Ea trebuie s a mearg a la orice neam, semin tie, limb as i popor. Ea este marele antidot contra tuturor am agirilor dus manului; ea este dezlegarea futuror ntreb arilor din aceast a lume. Nici o alt a solie, nici o alt a veste nu pot s a lini steasc a dorul unui suet obosit care dore ste o viat a mai bun a. Din an n an confesiunile [56] se nmul tesc. n mijlocul acestor nv alm as eli spirituale, numai solia celor trei ngeri poate s a salveze pe to ti cei arunca ti ncoace s i ncolo de marea vie tii. Dumnezeu a ncredin tat lucrarea de vestire a acestei solii unui popor ales, iar planul s i inten tia Sa Sunt ca, b arba tii s i femeile acestui popor s a e uneltele Sale, prin care solia s a e vestit a pn a la marginile p amntului. 43

44

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

ntr-un anumit n teles, Adventi stii de Ziua a Saptea au fost f acu ti str ajeri s i purt atori ai luminii. Lor le-a fost ncredin tat ultimul avertisment, ultima avertizare pentru aceast a lume care merge spre pr abu sire. Le-a fost descoperit a o anumit a lumin a a Cuvntului lui s Dumnezeu s i le-a fost ncredin tat a o oper a m area ta i nobil as i anume, vestirea soliei celui dinti, celui de-al doilea s i celui de-al treilea nger. Nu exist a o alt a lucrare de o valoare mai mare ca aceasta; de aceea, Adventi stii nu trebuie s a lase ca aten tia lor s a e atras a de alte lucruri. Cele mai solemne adev aruri care au fost vreodat a ncredin tate celor muritori, ne Sunt ast azi ncredin tate nou a, s a le facem cunoscut lumii ntregi. Vestirea acestor adev aruri trebuie s a e lucrul nostru. Lumea trebuie avertizat as i poporul lui Dumnezeu trebuie s a- si ndeplineasc a cu credincio sie datoria. Testimonies for the Church 2:29. Aceasta ne face s a recunoa stem c a, ec arui credincios al soliei celor trei ngeri, i este dat un loc foarte important n lucrarea de vestire a acestei solii. Pentru aceast a mare s i neterminat a tem a, este absolut trebuincios ecare ins s i este absolut necesar s a se g aseasc a [57] un loc de lucru pentru ecare dintre aceia care au primit numele lui Hristos. Numai astfel marea lucrare poate terminat a. Lucrarea lui Dumnezeu nu se va termina pn a cnd b arba tii s i femeile comunit a tilor noastre nu se vor ridica la lucru, unind rvna rile lor cu ale predicatorilor s s i sfor ta i slujba silor comunit a tii. Gospel Workers, 311. Cnd solia Evangheliei va ajuns la orice neam, semin tie, limb a s i popor, atunci lucrarea lui Dumnezeu de pe p amnt se va termina s i Hristos va veni pentru a doua oar a. Dac a opera lui Dumnezeu de pe p amnt nu se poate termina dect atunci cnd to ti membrii vor porni uni ti la lucru, responsabilitatea ntrzierii acestei ncheieri va c adea n cea mai mare parte asupra lor. Faptul c a lucrarea s-ar termina curnd dac a membrii ar porni la lucru se poate constata din urm atoarea m arturie: Dac a ecare dintre voi ar deveni un viu misionar, solia ar dus a rile, la ecare popor, la ecare na ntr-un timp scurt n toate ta tiune s i la ecare limb a. Testimonies for the Church 6:438. Fiecare p azitor al Sabatului, care iube ste cu adev arat pe Domnul, tnje ste cu ardoare dup a timpul ncheierii lucr arii, timpul n care

ncheierea lucr arii

45

lini stea va ncepe s i Domnul domnilor, Regele regilor va veni, pentru a conduce pe poporul S au la locuin tele cerului cnd poporul lui Dumnezeu nu va mai atins de p acat, de griji, suferin te sau moarte. Ct de mult doresc ei acest punct culminant, se dovede ste din activitatea lor, care sau accelereaz a sau mpiedic a ncheierea lucr arii. Ct de mare este deci r aspunderea ce apas a asupra membrilor comunit a tii noastre! Pn a cnd se ncheie mare oper a a lui Dumnezeu de salvare a suetelor pierdute, acelei turme mici care [58] p astreaz a Sabatul, i este dat a cinstea de a unealta lui Dumnezeu pentru ncheierea lucr arii Sale. Planul lui Dumnezeu pentru poporul S au Pentru opera de predicare a Evangheliei pe tot p amntul, Dumnezeu are un plan de lucrare comun a cu poporul S au. Oamenii au f aurit s i ei destule planuri, care aplicndu-se au avut oarecare succese. R amne clar ns a, c a nu au avut destul a ncredere n planul lui Dumnezeu, c aci altfel lucrarea putea terminat a mai dinainte. Odinioar a Dumnezeu a avut un plan pentru via ta spiritual aa poporul S au. n timpul c al atoriei prin pustiu, Moise a fost chemat pe un munte, unde Dumnezeu avea s a-i fac a cunoscut planul S au s i unde Moise avea s a nve te cerin tele serviciului divin pentru vechiul popor israelit. Pe acel munte, la Dumnezeu, el a v azut sanctuarul se cl ceresc, dup a care urma s a adeasc a cel p amntesc. Astfel, Moise a fost instruit cu privire la sanctuar s i la serviciul ce avea loc n el. Prin aceasta i-a fost descoperit tot planul lui Dumnezeu, pe care trebuia s a-1 urmeze poporul S au n toate genera tiile. Lui Moise i s-a poruncit s a fac a sanctuarul p amntesc exact dup a modelul ar atat pe munte, Cortul s a-1 faci dup a chipul care ti s-a ar atat pe munte. Exodul 26, 30. Experien ta aceasta a vechiului popor Israel ofer a o minunat a n tur v a ta a intuitiv a pentru poporul lui Dumnezeu de ast azi. ncheierea lucr arii lui Dumnezeu ne-a fost ncredin tat a nou as i n ceruri a fost stabilit un plan pentru ducerea la bun sfr sit a operei dumnezee sti. [59] Acum a sosit ora cnd trebuie s a urc am pe muntele lui Dumnezeu, , s m s ca acolo, printr-o ntins as i adnc a experien ta a nv a ta i s a n telegem planul lui Dumnezeu, planul de a duce Evanghelia pn a n cele mai ndep artate locuri ale p amntului. Fiecare membru trebuie

46

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

s a i-a parte la cercetarea serioas as i plin a de grij a a Cuvntului lui Dumnezeu s i a M arturiei operei cere sti. Nu exist a dispens a de serviciu n armata Prin tului Emanuel. Fiecare credincios din armata advent a este dator s a- si ndeplineasc a serviciul. Fiecare are un loc n planul lui Dumnezeu pentru vestirea Evangheliei n lumea ntreag a. Din Testimoniesle de mai jos reiese c a la ncheierea lucr arii lui Dumnezeu pe p amnt, dou a aspecte sunt nscrise n planul S au: 1. Serviciu pentru ntreaga lume. Faptul c a noi trebuie s a avertiz am toat a lumea s i faptul c a timpul pentru executarea acestei misiuni este scurt, ne oblig a s-o recunoa stem; trebuie s a porneas a la lucru mai multe for te, mai multe puteri dect predicatorii, lucr atorii s i conduc atorii armatei lui Hristos. Planul trebuie realizat n fapt de membrii credincio si ai comunit a tilor. a ta 2. Serviciul individual. Acest punct ne duce la a doua fa planului lui Dumnezeu de evanghelizare. Nu to ti vor putea s a predice Evanghelia n fa ta mul timii, dar ecare poate s a fac a un serviciu, un bine aproapelui s au. Acest fel de lucru n opera de evanghelizare este cel mai ecient s i de aceea, acest sistem trebuie n deosebi mbr a ti sat s i aplicat n lucrarea misionar a a membrilor comunit a tii. Acest fel de [60] lucrare realizeaz a cea mai important a parte din felul cum au n teles b atrnii apostoli s a conduc as i s a fac a lucrarea. C aci citim despre apostoli: Si n ecare zi, n templu s i acas a, nu ncetau s a nve te pe oameni s i s a vesteasc a Evanghelia lui Isus Hristos. Faptele Apostolilor 5, 42. Succesul lucr arii lor personale din cas a n cas a, se poate vedea dar din acuza tiile care le-au fost aduse mai apoi de c atre mai marii preo tilor: Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul s a nu nv a ta ti pe norod n numele acesta? Si voi iat a c a a ti umplut tura voastr Ierusalimul cu nv a ta a. Faptele Apostolilor 5, 28. Rezultatul acelui timp de predicare din cas a n cas a, se datora n mare parte succesului realizat de ecare credincios, dup a cum n vremea aceea nu se datora nu numai apostolilor, ci tuturor ucenicilor Domnului. Planul lui Dumnezeu pentru poporul S au nu s-a schimbat nici ast azi. El dore ste ca ecare membru al bisericii Sale s a ajung a, prin lucrare personal a, un salvator, un c stigtor de suete. Membri ai comunit a tilor! Lumina voastr a s a lumineze! Glasurile voastre s a se nal te n rug aciuni umilite contra necumptrii, nebuniei s i pl acerilor de sarte ale acestei lumi; face ti ca ea s a n teleag as i s a aud a solia de vestire a adev arului. Glasui vostru, inuen ta

ncheierea lucr arii

47

voastr a, timpul vostru Sunt daruri de la Dumnezeu s i deci trebuie n a sa fet ntrebuin tate nct s a c stiga ti suete pentru Hristos. Vizita ti pe vecinii vo stri s i ar ata ti-le c a le dori ti mntuirea suetelor din toat a inima. Pune ti la lucru orice putere spiritual a. Povesti ti s i spune ti acelora pe care i vizita ti c a sfr situl tuturor lucrurilor este la u si. Domnul Isus va deschide inimile s i va exercita asupra lor o [61] ce va r inuen ta amne ne stears a. Testimonies for the Church 2:63, 64. Preda ti-v a cu totul lucr arii lui Dumnezeu! El este t aria s i puterea voastr as i v a va ajuta s a ndeplini ti planurile Sale pline de har s i bun atate. C auta ti s a v a apropia ti de ei prin lucrare personal a. Face tiv a prieteni cu ei. Numai predicnd, nu se face lucrarea care trebuie f acut a. ngerii lui Dumnezeu v a nso tesc c atre locuin tele acelora pe care i vizita ti. Nimeni nu v a poate nlocui n aceast a lucrare. Nici un ban, mprumutat sau d aruit, nu poate s a fac a nimic. Nici predicile nu v a pot scuti de aceast a lucrare. Prin faptul c a vizita ti pe oameni, vorbi ti cu ei, v a ruga ti cu ei s i sim ti ti mpreun a cu ei, c stiga ti s i inimi. Aceasta este cea mai bun a lucrare misionar a pe care o pute ti face. Idem 2:66, 67. Solia Evangheliei trebuie s a st apneasc a comunit a tile noastre s i s a le ndemne s a lucreze pentru toat a lumea. Testimonies for the Church 7:14. Solia servei lui Dumnezeu cu privire la lucrarea de servire pentru toat a lumea, este clar as i l amurit a: Generalul nostru care nu a pierdut nici o b at alie, a steapt a bucuros un serviciu voluntar s i credincios, de la ecare dintre cei care au p as it sub steagul S au. El a steapt a ca n aceast a lupt a ce st a s a se termine, dintre bine s i r au, ecare membru ca s i ecare predicator s a ia parte activ a. To ti aceia care s-au prezentat ca solda ti ai Lui, trebuie s a- si ndeplineasc a cu credincio sie s i con stiinciozitate serviciul lor, ca ind oameni asupra c arora apas a o mare r aspundere. Testimonies for the Church [62] 9:116. Urm arile inactivit a tii Pentru a puica ntre tinut ntr-o stare bun a, corpul omenesc are absolut a nevoie de trei lucruri: aer, hran as i mi scare. Un om poate tr ai numai pu tine clipe f ar a aer s i pu tine zile f ar a hran a. El poate tr ai

48

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

ns a ani de-a rndul f ar a mi scare, dar va mereu neputincios s i f ar a putere. Via ta zic a se aseam an a foarte mult cu cea spiritual a. Dac a via ta spiritual a vrem s a ajung a la o complet a dezvoltare, atunci este absolut necesar s a observ am trei lucruri s i anume: rug aciunea, cercetarea Bibliei s i lucrarea misionar a. Cnd un cre stin neglijeaz as i n cele din urm a nceteaz a s a se roage s i s a studieze Biblia, urmarea va moartea spiritual a. Un suet sl abit n ale credin tei poate s a se men tin a f ar a lucrare misionar a, dar va mereu nenorocit n existen ta sa. Mi scarea spiritual a sau lucrarea pentru alte suete este necesar a pentru a da posibilitatea unei dezvolt ari nobile interioare s i pentru a da cre stinului puterea de a face s i a concepe binele. Mustrarea care se face bisericii din ultimul timp este c a a ajuns s ncropit a, lene sa i indiferent as i totu si gnde ste c a este dreapt a n toate. Stiu faptele tale; c a nu e sti nici rece, nici n clocot. O, dac a ai rece sau n clocot! Dar indc a e sti c aldicel, am s a te v ars din gura Mea. Apocalipsa 3, 15, 16. Cum ntrebuin teaz a Comunitatea de ast azi, c areia Dumnezeu ia revelat adev arul, descoperirea s i cuno stin ta ei? Cnd membrii ei au cunoscut la nceput nem arginitul har al lui Dumnezeu c atre neamul omenesc c azut, ei n-au putut s a tac a. Ei au fost cuprin si de dorul sincer de a lucra n armonie cu [63] Dumnezeu, pentru ca s a dea s i altora din binecuvnt arile pe care le-au primit. Cu ct au dat mai mult, cu att au primit mai mult s i cre steau mereu n harul s i n cuno stin ta Domnului Isus Hristos. Cum este ns a ast azi? Fra tilor s i surorilor, pe voi care pretinde ti c a Sunte ti de mult n adev ar, v a ntreb pe ecare n parte: corespund faptele voastre cu lumina, cu privilegiile s i cu ocaziile pe care Cerul vi le-a dat? Aceasta ar prima ntrebare. Soarele ndrept a tirii a r as arit deasupra comunit a tii s i datoria ei este s a lumineze. Este o favoare pentru ecare suet de a merge nainte. Cei care Sunt lega ti cu Hristos vor cre ste n harul s i n cuno stin ta Fiului lui Dumnezeu pn a la m asura cea deplin a de b arba ti s i femei. Dac a to ti cei care pretind c a Sunt credincio si adev arului, ar c autat s a foloseasc a nsu sirile s i ocaziile date lor de Dumnezeu spre a nv a ta s i a lucra, ei ar ajuns puternici n Hristos. Chiar dac a ei ar fost plugari, meseria si, profesori sau clerici, dac a s-ar predat cu totul lui Dumnezeu, ar devenit vrednici lucr atori ai Maestrului ceresc.

ncheierea lucr arii

49

Ce fac ns a membrii comunit a tilor pentru ca s a poat a numi ti conlucr atori cu Dumnezeu? 1 Corinteni 3, 9. Unde vedem noi cre stini care simt r aspunderea de a lucra pentru prosperitatea comunit a tii s i a membrilor ei, de a face din ei oameni care r aspndcsc lumin a? Unde Sunt aceia care, f ar a re tinere s i f ar aa tine seama de sine, lucreaz a din iubire pentru Maestrul lor? Mntuitorul nostru, privind rodul muncii suetului S au Se va nviora. Cum stau ns a cei ce m n aceast a privin ta arturisesc c a Sunt urma sii S ai? Vor ei mp aca ti cnd vor vedea roadele lucrului lor? Testimonies for [64] the Church 7:422, 423. Acestea Sunt ntreb ari serioase, care ne arat a cum prive ste Dumnezeu inactivitatea, Icnea poporului S au. Care va urmarea acestei st ari de inactivitate, dac a ea va continua? Vedem comunit a ti mari, care se adun a n diferite locuri. Membrii acestor comunit a ti au auzit adev arul s i sunt mul tumi ti s a aud a n continuare Cuvntul vie tii, f ar a s a se oboseasc a ctu si de pu tin s a duc a aceast a lumin a mai departe. Ei simt o mic a responsabilitate pentru progresul lucr arii s i se ocup a prea pu tin de salvarea suetelor pierdute. Ei sunt plini de rvn a pentru afacerile lume sti, dar religia nu o amestec a cu afacerile lor.... Din cauza neglij arii diferitelor ocazii favorabile s i din cauza abuzului n leg atur a cu privilegiile avute, membrii acestor comunit a tii nu cresc n harul s i n cuno stin ta Domnului s i Mntuitorului nostru Isus Hristos. 2 Petru 3, 18. De aceea, ei sunt slabi n cre , lipsi din ta ti de cuno stin te s i experien te. Ei nu sunt nr ad acina ti s i ntemeia ti n adev ar. Dac a r amn a sa, am agirile zilelor din urm a i vor duce n r at acire, c aci nu vor avea ne tea spiritual a de a deosebi adev arul de minciun a. Ce altceva putem a stepta dect nimicirea vie tii religioase, dac a oamenii aud predic a dup a predic as i nu pun apoi n fapt a instruc tiu turile? Facult nile s i nv a ta a tile sau nsu sirile pe care le d a Dumnezeu se pipernicesc s i se distrug dac a nu sunt puse la lucru. Dar ce este s i mai r au este faptul c a atunci cnd vede comunit a tile f ar a lucru, Satana face ca ele s a e ocupate de el. El ocup a cmpul s i d a de lucru membrilor; lucrul lui ocup a puterea voin tei lor, zdruncin a via ta lor spiritual a, nct la urm a ajung pentru comunitate o povar a [65] nensue tit a. Testimonies for the Church 7:424-426.

50

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Ce putem spune acelor membri lene si ai comunit a tii pentru ca s a- si dea seama c a este necesar s a mearg as i s a dezgroape talantul s i s a-1 duc a la schimb ator? n mp ar a tia cerurilor nu se va aa nici un lene ss i nici un tr ad ator. Idem 7:434. Aceasta este deci starea n care ne g asim. Mul ti membri ai comunit a tii mbr a ti seaz a moartea spiritual a din cauz a c a au ngropat talantul dat de Dumnezeu: de aceea, ei nu vor avea un loc n mp ar a tia Iui Dumnezeu. Lipsa de rvn a pentru salvarea suetelor dovede ste c a ei nu au spiritul lui Hristos, c a iubirea lor a fost numai o m arturisire cu gura s i c a nu au o ncredere real a n solia advent a. Iar pe robul acela netrebnic arunca ti-! n ntunericul de afar a. Matei 25, 30. O mi scare de reform a Din toate p ar tile reiese clar unde duce pe poporul lui Dumnezeu spiritual lipsa regretabil a de via ta a, lipsa de putere spiritual a care devine tot mai pregnant a din cauza neconlucr arii pentru mntuirea oamenilor. Avem ns a o perspectiv a care face ca situa tia s a e plin a . Cnd ne apropiem de sfr de speran ta situl timpului cercet arii acestei omeniri, trebuie s a aib a loc o mare mi scare de reform a n mijlocul poporului lui Dumnezeu. n viziune de noapte, mi-a fost reprezentat a o mare mi scare de reform a n poporul lui Dumnezeu. Mul ti l audau pe Dumnezeu. Bolnavi erau vindeca ti s i multe alte minuni aveau loc. Un spirit de [66] rug aciune (mijlocire) a cuprins pe to ti, ca n timpul dinaintea zilei Cincizecimii de pe vremea apostolilor. Sute s i mii vizitau familii s i le descopereau Cuvntul lui Dumnezeu. Multe inimi erau convinse de adev ar prin puterea Spiritului Sfnt s i un curent de adev arat a ; Pretutindeni erau u convertire se da pe fa ta si deschise pentru pri cereasc mirea soliei. Lumea p area iluminat a de-o inuen ta a. Copiii credincio si s i umili ai lui Dumnezeu primeau mari binecuvnt ari. Am auzit glasuri de mul tumire s i de laud as i p area c a o reform a era n curs, cum am avut noi la 1844. Mul ti ns a nu voiau s a aud a despre s poc ain ta i convertire. Testimonies for the Church 9:126. Dou a puncte interesante sunt accentuate n mod deosebit n solia servei Domnului: 1. Experien ta de la Cincizecime trebuie s a se repete . Un spirit de rug aciune (mijlocire) n favoarea altora domnea ca nainte

ncheierea lucr arii

51

de ziua Cincizecimii. Multe inimi erau convinse prin puterea Spi . ritului Sfnt s i un curent de adev arat a convertire se d adea pe fa ta Noi am ajuns timpul n care Dumnezeu cere s a ncepem o via ta mai sfnt a, iar inimile noastre Sunt emo tionate de nalta asigurare, c a mi scarea de reform a care este deja n curs, trebuie s a ne aduc a nou a personal s arb atoarea Cincizecimii. Ca membri ai comunit a tii trebuie s a ducem la dezvoltare deplin a n noi lucrarea spiritual aa mi sc arii de reform a. Atunci vom gata pentru marea lucrare pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe umeri. 2. Va trebui apoi s a aib a loc n lucrarea misionar a a comunit a tii o preg atire anticipat a. Bolnavi erau vindeca ti s i alte minuni aveau loc.... Sute s i mii vizitau familiile s i descopereau [67] Cuvntul lui Dumnezeu. Aceasta ne arat a ce trebuie s a aib a loc nainte s a vin a experien ta de la Cincizecimc. Aceast a reform a va ndemna pe membrii comunit a tilor noastre s a ia adev arata pozi tie pentru ncheierea lucr arii. S a lu am bine seama c a lucrarea nu se poate termina pn a cnd to ti b arba tii s i femeile din comunit a tile noastre nu se vor ridica ca unul la lucru. Deci n telegem noi, marea s i urgenta necesitate a acestei mi sc ari de reform a, care va preg ati inimile poporului lui Dumnezeu pentru primirea Spiritului Sfnt, ca apoi ecare dintre cei umplu ti cu Spirit de sus, s a ia parte la puternicul strigat al celor trei soli ngere sti, de unde apoi va rezulta ncheierea lucr arii? Preg atirea pentru slujire Pentru ca membrii comunit a tilor noastre s a- si poat a ndeplini cu succes rolul n activitatea misionar a, trebuie s a e preg ati ti s i educa ti cu deosebit a grij a, la timpul cuvenit. Fiecare comunitate trebuie s a e o s coal a de educa tie pentru lucr atorii cre stini. The Ministry of Healing, 159. Membrii comunit a tilor trebuie s a se instruiasc a n diferite ramuri ale serviciului cre stin att prin cuvnt ct s i prin fapt a. torii trebuie s nv a ta a mearg a nainte ca s a lucreze n mijlocul poporului, ca apoi cei ce se g asesc asocia ti cu ei s a nve te din exemplul lor. Exemplul este mai valoros dect vorba s i teoria. The [68] Ministry of Healing, 159.

52

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Cel mai mare ajutor pe care fra tii no stri l pot avea este de a-i nv a ta s a lucreze pentru Dumnezeu, ncrezndu-se n El s i nu n predica lor. Ei trebuie s a nve te s a lucreze a sa cum a lucrat Hristos. Trebuie s a se alipeasc a de ceata servilor Lui s i s a-L slujeasc a. Testimonies for the Church 2:49, 50. ndat a ce o comunitate se organizeaz a, predicatorul trebuie s-o conduc a la lucru. Membrii trebuie nv a ta ti cum pot s a lucreze cu succes. De aceea, predicatorul trebuie s a- si ia timp mai mult pentru instruire dect pentru predicare. El trebuie s a arate credincio silor cum pot s a mpart as i altora cuno stin ta pe care au dobndit-o. Dac a cei nou veni ti n comunitate trebuie s a e invita ti s a se adreseze n lucrare, totu celor mai cu experien ta si trebuie s a li se dea sfatul, s a nu pun a pe predicator n locul lui Dumnezeu. Idem 2:51. Conduc atorii comunit a tilor trebuie s a aleag a pe cei mai destoinici si talenta ti membri pentru a le ncredin ta r aspunderi, dndu-li-se n acela si timp s i instruc tiuni de felul cum pot servi mai bine s i cum pot ajunge o binecuvntare pentru al tii.... n ora misionar a, membrii trebuie nv a ta ti cum pot face lucrare misionar a. Dumnezeu a steapt a ca biserica Sa s a preg ateasc as i s a fac a pricepu ti pe membrii ei, pentru marea lor r aspundere de a lumina lumea. O educa tie ca aceasta, va face ca sute de suete s a duc a pre tiosul lor talant la schimb ator. Testimonies for the Church 6:431, 432. Pentru cl adirea spiritual a a comunit a tilor noastre, avem nevoie ast azi de lucrarea frumoas a a lucr atorilor n telep ti, care s a descopere [69] n comunitate talentele, s a le instruiasc as i s a le dezvolte, pentru a preg ati astfel oameni destoinici pentru serviciul Maestrului divin. De aici, nevoia unui plan bine ntocmit, pentru a face ca lucr atorii s a mearg a n comunit a tile noastre, mari s i mici, ca s a instruiasc a pe fra ti despre felul cum ar putea s a lucreze mai bine pentru edicarea comunit a tii s i pentru binele credincio silor. Avem nevoie de cultivare, avem nevoie de educa tie! Cei ns arcina ti cu vizitarea comunit a tilor, dup a cum s-a spus mai sus, vor demonstra s i vor ndruma pe fra ti cum s a fac a mai cu folos lucrare misionar a. Idem, 9:117. Aceste extrase arat a foarte clar c a, o educa tie, o preg atire intens a pentru c stigarea de suete, constituie primul lucru pe care-1 avem de f acut pentru a rensue ti comunit a tile noastre ncropite. Din cauza lipsei de mi scare, de activitate spiritual a, ele s-au r acit s i au r amas

ncheierea lucr arii

53

n urm a. Ele pot aduse la starea dorit a de Dumnezeu, ncepnd s a mpart as i altora ceea ce au primit s i c autnd s a foloseasc a cu energie darurile lor pentru a aduce s i pe al tii la adev ar. O comunitate lupt atoare Biserica lui Hristos de ast azi st a n fa ta celei mai mari lupte din istoria ei. Ast azi se simte nevoia urgent a ca, darul ec arui membru credincios s i devotat s a e folosit. To ti la lucru!, nici o dispens a, nici o excep tie este porunca timpului. Pretutindeni strig atul unei omeniri nfometate, a unei omeniri ce st a pe patul mor tii, cere slujirea noastr a personal a. Diferite feluri de slujire cre stin a ne a steapt a. Unii [70] pot s a deschid a Cuvntul lui Dumnezeu celor ce caut a lumina; al tii, , pot s n umilin ta a serveasc a pe bolnavi s i pe suferinzi cu balsamul sntei Evanghelii; mul ti apoi pot s a mpr as tie, ca frunzele n vntul toamnei, scrierile s i tip ariturile soliei cere sti. Domnul cere ca ecare adventist s a ia parte la ultima lupt a prin fapte. Mii vor gata de aceasta, dar unii nu vor gata. R amne ca ecare membru al comunit a tii s a se hot arasc a dac a vrea s a aleag a de traiul comod s i deci pl acerile acestei lumi, sau s a duc a o via ta jertre personal as i de slujire, ca apoi s a e ntre cei ce n curnd vor zice cum a zis Isus: Am sfr sit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Comunitatea este acum lupt atoare. Noi suntem ast azi n fa ta unei lumi cuprinse de ntuneric s i care s-a predat cu totul idolatriei. Dar n curnd va veni ziua n care lupta se va termina s i biruin ta va ob tinut a. Voia lui Dumnezeu trebuie s a se fac a pe p amnt, a sa cum se face n ceruri. Ceata celor mntui ti nu va cunoa ste nici o alt a lege dect legea cerului. To ti vor forma o familie fericit as i puternic legat a, mbr acat a cu haina m aririi s i mul tumirii, haina drept a tii lui Hristos. Acolo, mntui tii vor saluta pe cei care le-au f acut cunoscut pe naltul Mntuitor Isus. Ei se vor aduna apoi ca s a pream areasc a pe s Acela care a murit pentru ca in ta omeneasc a s a aib a via ta i s a se poat a apropia de Dumnezeu. Lupta a trecut. Toate suferin tele s i umple tot cerul cnd toate luptele s-au sfr sit. O cntare de biruin ta cei mntui ti nconjoar a tronul lui Dumnezeu. Si to ti ncep s a cnte cntarea cea plin a de bucurie s i de laud a: Vrednic, vrednic este

54

Timpul s i lucrarea s i ncheierea lucr arii

Mielul care a fost junghiat s i ne-a mntuit pentru Dumnezeu. The Ministry of Healing, 513, 515.