Sunteți pe pagina 1din 398

Minte Caracter s i Personalitate vol.

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Sec tiunea 9 Rela tia dintre minte s i trup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Capitolul 39 Necesitatea unei activit a ti armonioase a ntregii in te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Capitolul 40 Inuen ta trupului asupra min tii . . . . . . . . . . . 14 Capitolul 41 Dieta s i mintea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Capitolul 42 Mintea s i s an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Capitolul 43 Mintea s i s an atatea spiritual a . . . . . . . . . . . . . 35 Sec tiunea 10 S an atatea mintal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Capitolul 44 Legile care guverneaz a mintea . . . . . . . . . . . . 44 Capitolul 45 Individualitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Capitolul 46 Rela tii interumane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Capitolul 47 Igiena min tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sec tiunea 11 Probleme emo tionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 mntul de vinov Capitolul 48 Sim ta a tie . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Capitolul 49 ntristarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Capitolul 50 Nelini stea s i ngrijorarea . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Capitolul 51 Teama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Capitolul 52 Depresia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Capitolul 53 Controversele-aspecte pozitive s i negative . 117 Capitolul 54 Suprasolicitarea intelectual a . . . . . . . . . . . . . 125 Capitolul 55 Durerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Capitolul 56 Mnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Capitolul 57 Ura s i r azbunarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Capitolul 58 Credin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Sec tiunea 12 Corectarea defectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Capitolul 59 Formarea caracterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Capitolul 60 Opozi tie s i conformism . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Capitolul 61 Func tiile vitale ale legilor lui Dumnezeu . . 175 (A) Decalogul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 (B) Eviden tierea Legii lui Dumnezeu n lumea natural a . . 178 (C) Alte legi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Capitolul 62 Comunicarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Sec tiunea 13 Personalitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 iv

Cuprins

Capitolul 63 Imagina tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Capitolul 64 Obiceiurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Capitolul 65 Indolen ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Capitolul 66 Nevoile emo tionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Capitolul 67 nclina tiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Capitolul 68 Rela tii sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Capitolul 69 Respingerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Capitolul 70 Spiritul de critic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Capitolul 71 Fericirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Sec tiunea 14 Gndurile s i inuen ta lor . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Capitolul 72 Tiparele de gndire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Capitolul 73 Gndirea corect a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Capitolul 74 ndoielile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Capitolul 75 Imagina tia s i boala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Capitolul 76 Decizia s i voin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Sec tiunea 15 Sisteme false de terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Capitolul 77 Pseudo stiin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Capitolul 78 Controlul min tii de c atre o alt a minte . . . . . 298 Capitolul 79 Hipnoza s i pericolele ei . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 rii de sine . . . . . . . . . 315 Capitolul 80 Stiin ta satanic a a n al ta Sec tiunea 16 Principiile s i aplicarea lor . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Capitolul 81 Terapie s an atoas a pentru minte . . . . . . . . . . 324 Capitolul 82 Abordarea s tiin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Capitolul 83 Geriatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Sec tiunea 17 Psihologie practic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Capitolul 84 Tratarea emo tiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Capitolul 85 Lucrarea de consiliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Capitolul 86 Acordarea ncrederii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Capitolul 87 Psihologia s i teologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Capitolul 88 Inuen te negative asupra min tii . . . . . . . . . . 374 Capitolul 89 Inuen te pozitive asupra min tii . . . . . . . . . . 380 Apendice A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Sfat adresat unei femei aate n perioada de mijloc a vie tii389 Apendice B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 ncredere acordat a f ar a a lua n considerare schimb arile emo tionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

vi

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Sec tiunea 9 Rela tia dintre minte s i trup

Capitolul 39 Necesitatea unei activit a ti armonioase a ntregii in te


O rela tie tainic a ntre minte s i trup, exist a o rela tie tainic a s i minunat a. Fiecare si exercit a inuen ta asupra celuilalt. Studiul principal al vie tii noastre ar trebui s a e dedicat modului de p astrare a s an at a tii trupului, astfel nct organismul s a devin a din ce n ce mai puternic s i ecare component a a acestuia s a poat a func tiona n mod armonios. A neglija trupul nseamn a a neglija mintea. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie s a aib a trupul bolnav s i mintea obosit a. Aceasta nu-I aduce slav a lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 3:485, 486 (1875). Armonia depinde de conformarea cu ni ste legi precise Armonia lumii create depinde de conformarea des avr sit a a tuturor sau f , cu legea Creain telor s i a tot ceea ce exist a, cu via ta ar a via ta torului. Dumnezeu a stabilit legi care s a guverneze nu numai in tele vii, ci s i toate elementele naturii. Totul se a a sub controlul unor legi precise, care nu pot ignorate. Dar, spre deosebire de elementele naturii, care sunt guvernate de legile naturii, omul este singura in ta de pe p amnt care trebuie s a se supun as i s a r aspund a n fa ta Legii morale. Patriarchs and Prophets, 52 (1890). O harf a cu o mie de corzi n telegerea legilor pe care Dumnezeu le-a stabilit n in ta uman a nu este numai un privilegiu, ci s i o [374] datorie sfnt a a tuturor.... Pe m asur a ce vor ajunge s a si n teleag a mai bine propriul lor organism, ... oamenii se vor str adui s a dezvolte o atitudine de supunere de puterile nobile ale min a trupului fa ta tii. Ei vor considera trupul ca ind asemenea unei construc tii uimitoare s i minunate, ca o harf a cu o mie de corzi, realizat a de c atre un Maestru Innit s i d aruit a lor cu scopul de a o ntre tine s i de a-i asigura o func tionare armonioas a. The Health Reformer, 1 Septembrie, 1871. (My Life Today, 148). Toate membrele sunt p ar ti ale unui ntreg Noi suntem reprezenta ti ca membre ale unui singur trup, uni ti n Hristos. n acest trup, exist a diferite componente s i ecare dintre ele ndepline ste 8

Necesitatea unei activit a ti armonioase a ntregii in te

un rol specic.... Toate organele sunt la fel de necesare s i la fel de importante, att pentru alc atuirea ntregului trup, ct s i pentru realizarea activit a tilor acestuia, prin contribu tia armonioas a a ec aruia. Minile au rolul lor, iar picioarele si au rolul lor. Nici unul dintre membre nu-i poate spune celuilalt: Tu mi e sti inferior; minile nu pot spune picioarelor: Nu avem nevoie de voi; ci toate sunt unite n trup s i menite s a realizeze o lucrare specic a, de aceea trebuie s a e respectate n aceea si m asur a, pentru contribu tia pe care o aduc la bun astarea s i func tionarea ntregului trup. Testimonies for the Church 4:128 (1876). Dezvoltarea armonioas a a capacit a tilor morale s i spirituale de Dezvoltarea min tii constituie o datorie pe care o avem fa ta de societate s de Dumnezeu. Dar mijloacele noi n sine, fa ta i fa ta de cultivare a intelectului nu ar trebui s a prejudicieze niciodat a domeniile spiritual s i moral. Cele mai nalte stadii ale perfec tiunii nu pot atinse dect printr-o dezvoltare armonioas a ce implic a att capacit a tile mintale, ct s i pe cele spirituale. The Review and Herald, 4 ianuarie 1881. Lipsa unei activit a ti armonioase aduce boala Ceea ce duce la mboln avirea organismului uman este lipsa unei activit a ti armonioase a organelor trupului. Imagina tia poate exercita o ac tiune d aun atoare asupra celorlalte func tii ale corpului. Toate organele trebuie s a func tioneze n mod armonios s i ecare dintre acestea, n mai mare de inim special cele aate la o distan ta a, au nevoie de o bun a circula tie a sngelui. Toate m adularele trupului au importan ta s i trebuie s a primeasc a o aten tie deosebit a. Special Testimonies, [375] Series B 15:18, 3 aprilie 1900. (Counsels on Health, 587). Prejudicierea unui organ afecteaz a ntregul organism Dac a unul dintre organele trupului r amne inactiv sau dac a func tionarea lui normal a sufer a perturb ari, planul lui Dumnezeu nu este mplinit. Toate organele trupului trebuie dezvoltate n mod corespunz ator. Fiec aruia trebuie s a i se acorde aten tia cuvenit a, deoarece ecare are o nrurire asupra celorlalte, iar pentru ca mintea s a e bine echilibrat a, este necesar ca toate organele trupului s a func tioneze bine. Dac a prin activit a tile lor copiii vo stri folosesc excesiv unul sau dou a organe, orientnd toate resursele intelectului ntr-o singur a direc tie, n timp ce alte capacit a ti mintale sunt neglijate, ace stia vor

10

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ajunge la maturitate cu caractere deformate s i mintea dezechilibrat a. Ei vor capabili s i ecien ti ntr-un anumit domeniu de activitate, dar foarte decitari n alte domenii, la fel de semnicative. Decien tele lor vor remarcate de al tii s i vor prejudicia ntregul lor caracter. Testimonies for the Church 3:26 (1872). Dac a pastorii, profesorii s i studen tii depun un efort intelectual sus tinut, f ar a a acorda aten tie efortului zic, centrii nervo si ai emo tiei sunt solicita ti, iar centrii coordonatori ai mi sc arii r amn inactivi. Povara a sezat a asupra organelor mintale face ca acestea s a e suprasolicitate s i epuizate, n timp ce mu schii si pierd for ta, datorit a lipsei de activitate. Pe de alt a parte, pierderea for tei musculare face ca efortul zic s a devin a obositor s i tocmai acest fapt reduce dispozi tia pentru angajare ntr-o activitate zic a. Testimonies for the Church 3:490 (1875). Avertisment cu privire la excesul n munc a Aduce ti-v a aminte c a omul trebuie s a- si utilizeze darurile intelectuale primite de la Dumnezeu numai n cadrul unei activit a ti armonioase a ntregului organism. Pentru a ne bucura de s an atate, avem nevoie de exerci tiu zic zilnic. Nu munca este aceea care duce la extenuarea oamenilor, ci excesul s i lipsa odihnei, care pun n pericol puterile vie tii. Cei ce muncesc excesiv vor ajunge curnd n situa tia de a- si considera propria munc a drept un loc al supliciului. Cel ce munce ste pentru Domnul o face cu curaj s i bun a dispozi tie. Dumnezeu dore ste ca noi s a aducem, n locul n care ne . Cei care lu[376] desf as ur am activitatea, o atmosfer a plin a de speran ta creaz a cu mintea trebuie s a acorde aten tia cuvenit a tuturor func tiilor organismului, echilibrnd solicitarea acestora. Dac a efortul zic este va combinat cu efortul intelectual n mod n telept, ntreaga in ta men tinut a ntr-o stare de s an atate s i va primi semnul aprob arii lui Dumnezeu.... s Aduce ti n munca zilnic a o atmosfer a de curaj, de speran ta i bun a dispozi tie. Nu v a suprasolicita ti. Este mai bine s a l asa ti nerealizate unele lucruri pl anuite pentru o anumit a zi dect s a v a suprasolicita ti s i s a v a epuiza ti, pierzndu-v a curajul necesar pentru cea mai bun a ndeplinire a sarcinilor prev azute pentru ziua care urmeaz a. Dac a nu dori ti s a ncepe ti ziua de mine extenua ti, nu nc alca ti legile naturii ast azi. Letter 102, 1903.

Necesitatea unei activit a ti armonioase a ntregii in te

11

Sfat adresat unuia care si ng aduie folosirea unui limbaj exagerat Din lumina pe care mi-a descoperit-o Dumnezeu, s tiu c a tu ai dezvoltat o tr as atur a de caracter negativ a. n loc de a adopta o atitudine principial as i de a cultiva obiceiuri corecte, tu nutre sti sentimente s i gnduri care te vor exclude din mp ar a tia lui Dumnezeu, pe tine s i pe to ti cei ce sunt p arta si ai aceluia si spirit. Datorit a ideilor pe care le cultivi, tu ti-ai format o mentalitate denaturat a. Te averti . Veric zez s a realizezi o schimbare hot art a n aceast a privin ta a- ti limbajul exagerat, deoarece acesta distruge armonia min tii. Trupul are nevoie de o cultivare atent a, pentru ca s an atatea s a e p astrat a n cele mai bune condi tii. Tot astfel, mintea trebuie s a e bine disciplinat a, pentru a nu excesiv dezvoltat a n anumite privin te, n detrimentul celorlalte nsu siri. Deoarece nu acorzi sucient a aten tie acestor organe sensibile, nu vei capabil s a n telegi nici propor tiile r aului pe care l aduci asupra propriilor tale nsu siri intelectuale, nici necesitatea ca acestea s a e echilibrate. Tu e sti incon stient de r aul pe care l faci. Te preocupi de teorii lipsite de temeinicie, iar mintea ti este dedicat a sus tinerii lor. Modul gre sit n care ti administrezi capacit a tile intelectului te va epuiza. Dar tu nu e sti n stare s a n telegi prejudiciul pe care ti-l provoci. Mai devreme sau mai trziu, tu s i prietenii t ai ve ti vedea rezultatele nefavorabile ale ideilor s i faptelor voastre. Stomacul [377] t au ncepe s a dovedeasc a gre sita activitate a min tii. O activitate intelectual a echilibrat as i disciplinat a ar aduce o schimbare benec a asupra func tiilor digestive ale organismului t au. Letter 29, 1897. Eforturile complementare contribuie la armonia familiei ti aceea si men(sfat adresat unui so t) Noi nu putem avea to talitate s i nu putem mp art as i acelea si idei; dar ecare este menit s a aduc a un beneciu s i o binecuvntare pentru ceilal ti, deoarece, acolo unde unul este decitar, altul poate suplini ceea ce lipse ste. Datorit a unora dintre nclina tiile s i defectele tale de caracter, este de folos s a te ai n rela tie cu cineva care gnde ste n mod diferit, astfel nct tendin tele tale s a e echilibrate. n loc s a i att de autoritar s i exclusivist, tu ar trebui s a- ti consul ti so tia s i s a ajunge ti la concluzii comune. Tu nu ncurajezi ac tiunile independente n cadrul familiei tale; dar dac a ndrum arile tale precise nu sunt respectate cu minu tiozitate, ncepi s a cau ti ct mai multe gre seli, iar aceasta se ntmpl a prea des. Testimonies for the Church 4:128 (1876).

12

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

nsu sirile inferioare p astrate sub control Noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9). Rolul omului n propria sa mntuire este acela de a avea o atitudine marcat a de o seriozitate cutremur atoare s i profund a, deoarece nsu si Dumnezeu este Acela care lucreaz a n el att voin ta, ct s i nf aptuirea, dup a buna Sa pl acere. Dumnezeu i ofer a omului puteri zice s i intelectuale. Nici una dintre acestea nu este nenecesar a. Nici una nu trebuie gre sit utilizat a sau suprasolicitat a. nsu sirile inferioare trebuie p astrate sub controlul puterilor nobile ale in tei. Letter 139, 1898. S an atatea trupului s i a min tii Via ta lui Daniel reprezint ao ilustrare inspirat a care ne arat a ce nseamn a a avea un caracter sn tit. Ea ne prezint a o lec tie valabil a pentru to ti s i n special pentru tineri. de cerin Conformarea strict a fa ta tele lui Dumnezeu este benec a att pentru s an atatea trupului, ct s i pentru s an atatea min tii. Dac a dorim s a atingem cele mai nalte standarde ale realiz arii morale s i intelectuale, este necesar s a c aut am n telepciune s i putere din partea lui Dumnezeu s i s a urm arim o cump atare strict a n toate [378] practicile obi snuite ale vie tii. Experien ta lui Daniel s i a tovar as ilor lui constituie o dovad a a triumfului principiilor asupra ispitei de a tolera apetitul. Ea ne demonstreaz a faptul c a tinerii pot biruitori de asupra poftelor trupului s i pot r amne statornici s i loiali fa ta cerin tele lui Dumnezeu, respectnd principiile religioase chiar s i atunci cnd aceasta presupune un mare sacriciu. The Review and Herald, 25 ianuarie 1881. (The Sanctied Life, 23). s O via ta an atoas a favorizeaz a des avr sirea caracterului curat O via ta as i s an atoas a constituie cadrul cel mai favorabil pentru des avr sirea caracterului cre stin s i dezvoltarea puterilor min tii s i ale trupului. The Review and Herald, 1 decembrie 1896. (Counsels on Health, 41). Mintea, tendoanele s i mu schii trebuie s a func tioneze armonios Printr-o utilizare corespunz atoare a puterilor noastre, astfel nct acestea s a func tioneze la capacitatea lor maxim as i s a realizeze cele mai bune lucr ari, prin p astrarea s an at a tii ec arui organ s i printr-o activitate care s a asigure func tionarea armonioas a a min tii s i a mu schilor, noi ajungem capabili de a ndeplini cel mai valoros serviciu n slujba lui Dumnezeu. The Youths Instructor, April 7, 1898.

Necesitatea unei activit a ti armonioase a ntregii in te

13

Fericirea este rezultatul activit a tii armonioase a tuturor capacit a tilor in tei Aceia care i slujesc lui Dumnezeu cu sinceritate s i loialitate vor constitui un popor special, un popor ales s i diferit de lume. Hrana lor nu va preg atit a cu scopul de a ncuraja mbuibarea sau satisfacerea gusturilor pervertite, ci cu scopul de a le , cea mai bun asigura cea mai mare putere zic as i, n consecin ta a condi tie pentru dezvoltarea intelectual a.... Tat al nostru ceresc a rev arsat asupra noastr a binecuvntarea unor turi privitoare la reforma s nv a ta an at a tii, pentru ca noi s a i putem aduce slav a, prin ndeplinirea cerin telor pe care El ni le-a adresat n mod specia.... Activitatea armonioas a a tuturor nsu sirilor noastre zice s i intelectuale conduce la fericire. Cu ct nsu sirile noastre sunt mai dezvoltate, mai curate s i mai nobile, cu att fericirea noastr a va mai pur as i mai des avr sit a. The Review and Herald, 29 iulie 1884. (Counsels on Health, 50, 51). aduc O inuen ta atoare de bucurie Copiii lui Dumnezeu au de nv a tat multe lec tii. Dac a si vor p astra gndurile ndreptate spre Acela care este mult prea n telept s i mult prea bun ca s a poat a gre si sau s a le provoace vreun r au, ei vor benecia de o pace des avr sit a. Ei trebuie s a absoarb a razele zmbetului lui Dumnezeu s i apoi s a le [379] reecte asupra celor din jur. S a n teleag a str alucirea inimaginabil aa binelui pe care l pot aduce n vie tile semenilor lor s i s a p astreze o rela tie cu Dumnezeu care s a e la fel de apropiat a ca a unor copii ce stau lng a tat al lor, ntr-o companie pl acut as i sfnt a. Ei nu trebuie s a uite niciodat a c a, pe m asur a ce primesc iubirea s i afec tiunea lui Dumnezeu, le revine obliga tia cea mai solemn a de a mp art as i altora aduc aceea si iubire. Prin aceasta, ei pot exercita o inuen ta atoare de bucurie, care s a e o binecuvntare pentru to ti cei ce se a a n preajma lor s i pentru to ti cei ce calc a pe urmele luminate de ei. [380] Letter 40, 1903. (Medical Ministry, 45).

Capitolul 40 Inuen ta trupului asupra min tii


i trup Rela tia strns a dintre minte s i trup ntre minte s exist a o rela tie deosebit de strns a, de aceea, pentru a atinge cele mai nalte standarde ale realiz arii morale s i intelectuale, este necesar s a respect am legile ce conduc existen ta noastr a zic a. Patriarchs and Prophets, 601 (1890). Efortul intelectual este inuen tat de puterea zic a Pentru ndeplinirea lucr arii pe care o avem de f acut, este necesar a implicarea tuturor puterilor de care dispune in ta noastr a. Tot ceea ce consum a n mod inutil puterile noastre zice sl abe ste capacitatea de efort intelectual. De aceea, orice practic a nefavorabil a s an at a tii trupului trebuie abandonat a n mod categoric. Marele apostol Pavel spune: Ci m a port aspru cu trupul meu s i-l tin n st apnire, ca nu cumva, dup a ce am propov aduit altora, eu nsumi s a u lep adat. Noi nu putem persevera n consacrarea fa ta de Dumnezeu, degradndu-ne n acela si timp s an atatea, prin ng aduirea con stient a a unui obicei gre sit. Renun tarea la sine constituie o condi tie nu numai n vederea accept arii noastre n slujba lui Hristos, ci s i n vederea p astr arii noastre n aceast a lucrare. Domnul nsu si a enun tat ntr-un mod inconfundabil condi tiile uceniciei: Dac a dore ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea [381] s i s a M a urmeze. Cu toate acestea, ct de mul ti sunt aceia care se declar a cre stini, dar nu sunt dispu si s a exercite renun tarea la sine nici m acar pentru de anumite pl cauza lui Hristos! Ct de adesea, ata samentul fa ta aceri degradante este mai puternic dect dorin ta de a avea o minte s an atoas as i un trup s an atos! Orele pre tioase ale acestui timp de ncercare sunt irosite, iar mijloacele d aruite nou a de Dumnezeu sunt risipite pentru pl acerea ochilor sau pentru satisfacerea apetitului. Mii de oameni sunt tinu ti n sclavia senzualit a tii s i a lucrurilor lume sti, prin practici care au devenit tradi tii s i obiceiuri. Mul ti ns a se las a n mod con stient n voia acestor practici care i nrobesc s i nu doresc altceva mai bun. The Signs of the Times, 1 iunie 1882. 14

Inuen ta trupului asupra min tii

15

Capacitatea de a deosebi ntre bine s i r au Tot ceea ce prejudiciaz a puterea zic a sl abe ste mintea s i o face mai pu tin capabil a de a deosebi binele s i r aul. Christs Object Lessons, 346 (1900). Obiceiurile gre site conduc la formarea unor concep tii deformate Frate, tu te ncrezi prea mult n tine nsu ti s i n telegi unele minte de suspiciune, nelucruri ntr-o lumin a gre sit a. Nutre sti sim ta de oameni. Crezi c ncredere s i gelozie fa ta a to ti ceilal ti sunt hot ar ti s a ti fac a r au, dar multe dintre dicult a tile cu care te confrun ti pornesc chiar de la tine nsu ti. Multe dintre lucrurile despre care crezi c a te afecteaz a sunt produsul propriei tale imagina tii, n timp ce realitatea este cu totul diferit a. Prin atitudinea ta gre sit a, tu nsu ti e sti cel care ti produci cel mai mare r au. Tu e sti cel mai mare vr ajma s al t au. Obiceiurile tale gre site ti dezechilibreaz a circula tia sanguin a, determinnd un ux excesiv de snge spre creier, fapt care te face s a n telegi totul ntr-o lumin a gre sit a. De si ai o re impulsiv a, nu cultivi st apnirea de sine. Ti se pare c a voin ta s i conduita ta sunt corecte. Dar, dac a nu ti vei vedea defectele caracterului s i dac a nu ti vei sp ala haina n sngele via Mielului, vei pierde cu siguran ta ta ve snic a. Tu apreciezi s i iube sti teoria adev arului, dar nu o la si s a- ti sn teasc a via ta s i nu te preocupi de aplicarea principiilor adev arului pe care l m arturise sti n comportamentul t au de zi cu zi. Letter 27, 1872. gre Stilul de via ta sit afecteaz a creierul Creierul este cita gre dela in tei. Un stil de via ta sit afecteaz a creierul s i mpiedic a [382] realizarea tintei tuturor studen tilor o bun a disciplin a intelectual a. Tinerii nu pot ni ste studen ti plini de succes dect dac a sunt turile privitoare la modul de ngrijire a bine familiariza ti cu nv a ta trupului s i a min tii. Nu studiul constituie cauza principal a a epuiz arii intelectuale, ci dieta necorespunz atoare, mesele neregulate, lipsa exerci tiului zic s i nerespectarea diferitelor aspecte ale legilor s s an at a tii. Noi i putem cere lui Dumnezeu cu credin ta a ne bine cuvnteze eforturile, numai dac a facem tot ceea ce ne st a n putin ta pentru a ne p astra s an atatea. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 299 (1913). Petru, despre leg atura dintre minte s i trup Apostolul Petru a n teles leg atura dintre minte s i trup s i le-a adresat fra tilor s ai un avertisment: Prea iubi tilor, v a sf atuiesc ca pe ni ste str aini s i c al atori, s a v a feri ti de poftele rii p amnte sti care se r azboiesc cu suetul

16

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

(2 Petru 2, 11). Mul ti consider a c a acest text vorbe ste doar mpotriva imoralit a tii; dar semnica tia lui este mai vast a. El interzice orice satisfacere d aun atoare a apetitului sau pasiunii. Apetitul ne-a fost dat pentru un scop bun, nu pentru a deveni o unealt a a mor tii prin pervertire, degenernd n pofte care se r azboiesc cu suetul [Vezi urm atorul capitol, Dieta s i mintea] Christian Temperance and Bible Hygiene, 53, 54, 1890. (Counsels on Diet and Foods, 166, 167). Gre sita folosire a puterilor zice dezechilibreaz a sistemul nervos Gre sita folosire a puterilor zice scurteaz a perioada de timp n care vie tile noastre pot sluji spre slava lui Dumnezeu. Astfel, noi ajungem incapabili de a realiza lucrarea pe care ne-a ncredin tato Dumnezeu. (ng aduind formarea unor obiceiuri gre site, culcatul la ore trzii, satisfacerea apetitului n detrimentul s an at a tii, punem temeliile suferin tei s i ale sl abiciunii. Prin neglijarea exerci tiului zic, prin suprasolicitarea min tii sau a trupului, noi ne dezechilibr am sistemul nervos.). Aceia care si scurteaz a vie tile n acest fel, ajungnd incapabili [383] de a sluji datorit a ignor arii legilor naturii, sunt vinova ti de jefuirea gre att a lui Dumnezeu, ct s i a semenilor lor. Stilul lor de via ta sit i face s a piard a ocazia de a-i binecuvnta pe ceilal ti prin realizarea lucr arii pe care Dumnezeu i-a trimis s a o ndeplineasc a n lume. Mai mult dect att, chiar s i n timpul pe care l-au avut la dispozi tie, scurtat datorit a condi tiei de s an atate precar a, ei realizeaz a mai pu tin dect ar putut realiza, dac a nu s i-ar prejudiciat s an atatea. Dac a prin obiceiurile noastre d aun atoare priv am lumea de binele pe care ar trebuit s a i-l oferim, Dumnezeu ne consider a vinova ti. Christs Object Lessons, 346, 347 (1900). Lipsa activit a tii zice sl abe ste puterea creierului Motivul pentru care tinerii dispun de o putere zic as i intelectual a att de redus a este acela c a ei se ndeletnicesc prea pu tin cu ndeplinirea unor munci zice utile. Iat a care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era ngmfat a, tr aia n bel sug s i ntr-o lini ste nep as atoare, ea s i icele ei, s i nu sprijinea mna celui nenorocit s i a celui lipsit. Ele s-au seme tit, s i au f acut urciuni blestemate naintea Mea; de aceea le-am nimicit, cnd am v azut lucrul acesta (Ezechiel 16, 49.50). Testimonies for the Church 4:96 (1876).

Inuen ta trupului asupra min tii

17

Munca manual a relaxeaz a mintea ntregul organism are nevoie de inuen ta nvior atoare a exerci tiului zic n aer liber. Cteva ore de munc a zic a pe zi ar contribui mult la nnoirea puterii trupului s i la odihna s i relaxarea min tii. Testimonies for the Church 4:264, 265 (1896). Baia general a nvioreaz a trupul s i mintea Indiferent dac a cineva este s an atos sau bolnav, baia general a elibereaz as i u sureaz a respira tia. Mu schii devin mai exibili, mintea s i trupul sunt nviorate, intelectul este mai ascu tit s i toate capacit a tile in tei devin mai active. Testimonies for the Church 3:70 (1872). Odihn a n loc de stimulente Obiceiurile gre site n stilul de afecteaz via ta a creierul s i deterioreaz a starea general a a ntregului organism. Unii ncearc a s a- si nt areasc a nervii obosi ti prin consumul de stimulente, dar aceasta nu ndep arteaz a sursa dicult a tilor. s Dac a nu are loc o schimbare decisiv a n modul de via ta i dac a nu se realizeaz a o recunoa stere clar a a necesit a tii de a-i acorda creierului odihn a n locul stimulentelor, organismul uman si va [384] pierde capacitatea st apnirii de sine s i va aduce dezonoare cauzei lui Dumnezeu. Letter 205, 1904. Pacea min tii Noi ar trebui s a dedic am mai mult timp rug aciunii sincere s i st aruitoare, cernd de la Dumnezeu n telepciunea de care avem nevoie n vederea educ arii copiilor no stri n lumina turilor s nv a ta i ndrum arilor Domnului. S an atatea min tii depinde de s an atatea trupului. n calitate de p arin ti cre stini, suntem responsabili de a ne cre ste copiii n ascultare de legile vie tii. s n Hristos, ei vor primi putere s i speran ta i nu vor tulbura ti de dorin te pasionate dup a lucruri care s a le distreze mintea s i s a le satisfac a inima. Ei vor descoperi M arg aritarul de mare pre ts i n mintea lor se va instaura pacea. Pl acerile lor vor avea un caracter tor s curat, nobil, n al ta i ceresc. Ei nu vor suferi remu sc ari dureroase minte de vinov s i sim ta a tie. Pl acerile curate nu sl abesc trupul s i nici nu indispun mintea, ci confer a s an atate s i putere ntregii in te.... Locuitorii cerului sunt des avr si ti, deoarece voia Domnului este [385] bucuria s i satisfac tia lor suprem a. Manuscript 93, Undated.

Capitolul 41 Dieta s i mintea


Creierul trebuie s a e s an atos Creierul este organul prin intermediul c aruia mintea func tioneaz as i conduce ntregul organism. Pentru a avea un organism s an atos, avem nevoie de un creier s an atos. Dar, pentru a avea un creier s an atos, este necesar un snge curat. Dac a sngele este men tinut curat, prin obiceiuri alimentare corecte, creierul va hr anit n mod corespunz ator. Special Testimonies, Series B 15:18, 13 aprilie 1900. (Counsels on Health, 586, 587). s Creierul prime ste via ta i putere Organismul uman este un mecanism complex, care func tioneaz a ntr-un mod uimitor, dar aceasta nu nseamn a c a nu poate suferi daune, din cauza unei ntre tineri gre site.... Transformarea hranei n snge constituie un proces minunat, de aceea to ti oamenii trebuie s a e deosebit de aten ti cu privire la acest aspect.... Pentru a- si ndeplini rolul n buna func tionare a trupului, ecare organ are nevoie de elementele nutritive specice. Marele Maestru lucreaz a n ecare moment pentru a asigura via ta s i puterea necesare ec arui tesut, de la creier s i pn a la degetele minilor s i picioarelor. Letter 17, 1895. Rezultatele nc alc arii legilor naturii Dumnezeu i-a oferit poporului S au o mare lumin a; cu toate acestea, noi nu suntem fe[386] ri ti de posibilitatea de a ispiti ti.... Unii bolnavi par con stiincio si, mul tumi ti de sine s i chiar bigo ti, dar, n acela si timp, ei si manifest a de legile s n mod deschis dispre tul fa ta an at a tii s i ale vie tii, pe care le-am acceptat ca popor, prin c al auzirea harului divin. Ei pretind ca hrana pe care o consum a s a e preg atit a ntr-o manier a care s a le satisfac a poftele cele mai degradante. n loc s a a seze pe mesele lor o hran a s an atoas a, ei prefer a s a frecventeze restaurantele, deoarece acolo si pot satisface apetitul f ar a nici o re tinere. De si par ni ste sus tin atori ferven ti ai cump at arii, ei ignor a tocmai principiile fundamentale ale acesteia. Ace sti bolnavi doresc vindecarea, dar refuz a rii la sine. s a o ob tin a cu pre tul renun ta 18

Dieta s i mintea

19

Asemenea oameni se nchin a naintea apetitului lor pervertit. Ei sunt ni ste idolatri. Puterile lor, care, sn tite s i nnobilate, ar putut folosite spre slava lui Dumnezeu, au fost sl abite s i aduse n situa tia de a nu n stare s a realizeze dect un serviciu minor. Ca rezultat al dispre tuirii legilor naturii, ei au un temperament iritabil, mintea lor este confuz a, iar nervii le sunt sl abi ti. Ei sunt inecien ti s i nu pot demni de ncredere. Testimonies for the Church 5:196, 197 (1882). Strnsa rela tie dintre alimenta tie s i minte Vorbind despre binecuvnt arile reformei s an at a tii s i despre beneciile unei alimenta tii corespunz atoare, compuse din alimente simple s i hr anitoare, am f acut referire [ntr-un mesaj] la ndemnul apostolului Petru, de a uni cump atarea cu r abdarea. n acest context, am st aruit asupra leg aturii strnse care exist a ntre mncare s i b autur as i starea min tii s i a temperamentului. Noi nu ne putem permite s a ng aduim dezvoltarea unui temperament nefast, datorit a obiceiurilor gre site n stilul . The Review and Herald, 12 iulie 1906. nostru de via ta ng aduirea apetitului este cauza major a a decien tei mintale ng aduirea apetitului constituie cauza major a a decien telor mintale s i zice s i pune temeliile sl abiciunii ce pare s a se manifeste pretutindeni n jurul nostru. Testimonies for the Church 3:487 (1875). Mintea este confuz a datorit a unei alimenta tii necorespunz atoare Noi nu ar trebui s a preg atim pentru Sabat o hran a mai abundent as i mai variat a dect pentru celelalte zile. n loc de a proceda astfel, n Sabat, ar trebui s a consum am o hran a mai simpl as i n cantit a ti mai mici, pentru ca mintea s a poat a limpede s i capabil a [387] de a n telege adev arurile spirituale. Supraalimentarea ntunec a mintea. Ca urmare, cuvintele cele mai pre tioase sunt auzite, dar nu sunt n telese, deoarece mintea este confuz a datorit a unei alimenta tii necorespunz atoare. Prin consumul excesiv de hran a n ziua Sabatului, mul ti particip a la dezonorarea lui Dumnezeu ntr-o m asur a mai mare dect si dau seama. Testimonies for the Church 6:357 (1900). Satana conduce mintea prin apetit Satana preia conducerea min tii s i a ntregii in te prin intermediul apetitului. Mii de oameni, care ar putut tr ai, au trecut prin grave dicult a ti zice, mintale s i morale, deoarece s i-au sacricat toate puterile pe altarul ng aduirii

20

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

apetitului. Christian Temperance and Bible Hygiene, 37, 1890. (Counsels on Diet and Foods, 167). Organele digestive inuen teaz a fericirea vie tii Organele digestive au un rol important n realizarea fericirii noastre. Dumnezeu ne-a d aruit capacitatea de a gndi n mod inteligent, cu scopul de a nv a ta ce anume s a folosim ca hran a. Oare noi, ca b arba ti s i femei , nu vom c dota ti cu inteligen ta auta s a cercet am alimentele pe care le consum am, pentru a s ti dac a acestea sunt s an atoase sau dac a ne pot face r au? Oamenii care au un stomac lene s vor manifesta foarte adesea o dispozi tie sueteasc a trist a. Acestora li se pare c a totul le st a mpotriv as i sunt nclina ti spre iritare s i nemul tumire. Dac a dorim ca pacea s a existe n mijlocul nostru, ar trebui s a acord am o mai mare aten tie nevoii de a avea un stomac lini stit. Manuscript 41, 1908. (Counsels on Diet and Foods, 112). S an atatea min tii depinde de s an atatea trupului (sfat adresat scriitorilor s i pastorilor) Respecta ti principiile reformei s an at a tii s i nv a ta ti-i s i pe al tii s a procedeze la fel. S an atatea min tii este dependent a ntr-o mare m asur a de s an atatea trupului, iar s an atatea trupului este dependent a de modul n care este tratat organismul. Consuma ti numai hran a care s a-i asigure stomacului vostru cea mai bun a stare de s an atate. Ave ti nevoie de o mai deplin a cunoa stere a modului n care s a purta ti de grij a organismelor voastre din punct de vedere al alimenta tiei. Organiza ti-v a programul de lucru n a sa fel, nct s a pute ti lua masa la ore regulate. Trebuie s a acorda ti o aten tie special a aces[388] tui aspect. Aminti ti-v a c a a tr ai n adev ar, a sa cum este el n Isus, implic a mult a disciplin a de sine. Letter 297, 1904. Orele neregulate de mas as i ignorarea legilor s an at a tii Cel mai adesea, mintea nu obose ste s i nici nu ajunge la epuizare datorit a efortului sus tinut s i al studiului, ci datorit a consum arii unei hrane necorespunz atoare s i la ore nepotrivite s i datorit a ignor arii legilor s an at a tii.... Orele neregulate de mas as i somn submineaz a puterile creierului. Apostolul Pavel declar a c a acela care dore ste s a aib a succes n atingerea unui nalt standard al sn tirii trebuie s a e cump atat n toate lucrurile. Mncarea, b autura s i mbr ac amintea au o nrurire direct a asupra progresului spiritual. The Youths Instructor, 31 mai 1894

Dieta s i mintea

21

Supraaglomerarea stomacului sl abe ste mintea Fi ti prev az atori cu privire la consumul exagerat de alimente, chiar s i atunci cnd este vorba de alimente s an atoase. Natura nu poate folosi mai mult a hran a dect este necesar a sus tinerii s i refacerii diferitelor organe ale trupului, iar excesul nu face dect s a mpov areze organismul. De multe ori, s-a crezut c a studen tii au ajuns n stare de surmenaj datorit a studiului peste m asur a, n timp ce adev arata cauz a era supraalimentarea. Dac a legilor s an at a tii li se acord a aten tia cuvenit a, pericolul suprasolicit arii intelectuale este foarte mic, dar, n multe situa tii, a sa-zisa c adere psihic a nu este altceva dect o supraaglomerare a stomacului, care obose ste organismul s i sl abe ste mintea. Education, 205 (1903). ng aduin ta de sine degradeaz a nsu sirile nobile ale min tii Satisfacerea apetitului, prin consumul peste m asur a de hran a, nseamn a necump atare. Adesea, o varietate mare de alimente servite la o singur a mas a este sucient a pentru a deranja stomacul s i pentru a provoca o stare de tulburare sueteasc a. De aceea, Dumnezeu pretinde ca ecare om s a coopereze cu El, n a sa fel nct nici unul s a nu- si dep as easc a propriile limite n privin ta cantit a tii s i a felurilor de hran a pe care o consum a. ng aduirea apetitului dezvolt a tendin tele animalice s i degradeaz a nsu sirile nobile ale min tii. ntreaga in ta degenereaz a, iar omul devine un sclav al apetitului, deoarece refuz a s a renun te la satisfacerea pasiunilor lui senzuale c arora li se dedic a. [389] Manuscript 113, 1898. Supraalimentarea produce pierderi de memorie (sfat adresat unui gurmand) Tu e sti un gurmand. Aceasta este una dintre cauzele principale ale tendin tei tale de a- ti pierde memoria. Spui lucruri pe care eu s tiu c a le-ai spus, iar apoi ti schimbi pozi tia s i declari ceva cu totul diferit. Eu cunosc acest fapt, dar l trec cu vederea, deoarece mi dau seama c a este un rezultat sigur al supraaliment arii. La ce bun s a l aduc n discu tie? Tot nu ar putea repara r aul. Letter 1895. (Counsels on Diet and Foods, 138). Supraalimentarea paralizeaz a emo tiile [Vezi Diet as i hran a, A mnca n exces, Patriarchs and Prophets, 131-142.] Necump atarea n mncare, chiar s i atunci cnd consum am alimente de bun a nefast calitate, va avea o inuen ta a asupra ntregului organism s i va paraliza cele mai sensibile s i mai snte emo tii. Cump atarea strict a n mncare s i b autur a este esen tial a, n cel mai nalt grad, n vederea

22

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

men tinerii unei activit a ti s an atoase s i viguroase a tuturor func tiilor organismului. Pentru aceia care sunt angaja ti n lucrarea pastoral a, pentru editori s i to ti cei care desf as oar a activit a ti sedentare, obiceiul unei cump at ari stricte, asociat cu exerci tiul zic s i intelectual, le va asigura att vigoarea intelectual a, ct s i cea zic as i le va conferi capacitatea de a r abd atori. n ciuda convingerilor noastre, ca popor, cu privire la reforma s an at a tii, noi consum am prea mult a mncare. ng aduirea apetitului constituie cea mai mare cauz a a decien tei zice s i mintale s i pune bazele unei st ari generale de sl abiciune ce pare s a se vad a pretutindeni n jur. Testimonies for the Church 3:487 (1875). Restrngerea variet a tii alimentare Este necesar s a avem grij a de organele noastre digestive s i s a nu le suprasolicit am prin consumarea unei mari variet a ti de alimente. Cei care si satisfac poftele, servind multe feluri de mncare la mas a, si fac un r au lor n si si. Calitatea hranei este mai important a dect satisfacerea gusturilor. Stomacul nostru nu are o fereastr a prin care s a putem vedea ce se ntmpl a n interior; prin urmare, trebuie s a ne folosim [390] mintea s i s a judec am de la cauz a la efect. Dac a v a sim ti ti r au s i dac a vi se pare c a ceva nu este n ordine, probabil c a suferi ti consecin tele consumului unei variet a ti prea mari de alimente. Manuscript 41, 1908. (Counsels on Diet and Foods, 111, 112). ste ca, Planul lui Dumnezeu pentru noi Dumnezeu dore printr-o cump atare strict a, s a ne p astr am mintea limpede s i perspicace, pentru a capabili s a distingem ntre ceea ce este sfnt s i ceea ce este profan. Noi trebuie s a ne str aduim s a n telegem s tiin ta minunat a a bun avoin tei s i compasiunii inegalabile a lui Dumnezeu. Aceia care m annc a prea mult sau care m annc a o hran a nes an atoas a ajung incapabili de a-i sluji lui Dumnezeu. Consumul de carne este periculos, deoarece animalele sufer a de multe boli grave. Cei care fac exces n consumul de carne si sacric a spiritualitatea pe altarul unui apetit pervertit. Trupurile lor vor afectate de nenum arate boli. Manuscript 66, 1901. Consumul excesiv de carne diminueaz a activitatea intelectual a Folosirea obi snuit a a alimentelor cu carne degradeaz a capacit a tile intelectuale, morale s i zice. Mncarea de carne afecteaz a

Dieta s i mintea

23

buna func tionare a organismului, ntunec a mintea s i desensibilizeaz a percep tiile morale. Testimonies for the Church 2:64 (1900). Alimenta tia inuen teaz a activitatea intelectual a Noi suntem alc atui ti din alimentele pe care le mnc am, iar consumul exagerat de carne va reduce activitatea intelectual a. Studen tii ar realizat mult mai mult n domeniul nv a tatului, dac a nu ar gustat niciodat a carne. Cnd nsu sirile animalice ale in tei umane sunt stimulate prin consumul de carne, capacit a tile intelectuale si diminueaz a puterea ntr-o m asur a propor tional a. Via ta religioas a poate ntre tinut as i dezvoltat a cu mai mult la alimentele cu carne, deoarece acestea succes dac a se renun ta stimuleaz as i intensic a manifestarea tendin telor re sti s i sl abe ste nsu sirile morale s i spirituale. Firea p amnteasc a pofte ste mpotriva Duhului, s i Duhul mpotriva rii p amnte sti (Galateni 5, 17). Avem o mai mare nevoie de a ncuraja, de a cultiva gnduri curate s i nobile s i de a nt ari puterile morale dect de a stimula [391] nclina tiile josnice s i re sti. Dumnezeu s a ne ajute s a ne eliber am de poftele noastre! Letter 72, 1896. (Medical Ministry, 277, 278). de Dumnezeu DumConsumul de carne s i atitudinea fa ta nezeu nu i-a oferit poporului S au din de sert posibilitatea de a consuma carne, deoarece s tia c a folosirea unei asemenea alimenta tii ar provocat boli s i un spirit de nesupunere. Pentru a schimba atitudinea israeli tilor s i pentru a stimula activitatea capacit a tilor superioare ale min tii lor, El a ndep artat din mijlocul lor carnea animalelor moarte. Manuscript 38, 1898. (Counsels on Diet and Foods, 375). Efectele consumului c arnii de porc Consumarea c arnii de porc nu afecteaz a doar s an atatea trupeasc a, ci s i mintea. Folosirea unor alimente grele diminueaz a sensibilitatea nsu sirilor morale. Healthful Living, 58, 1865 partea nti. (Counsels on Diet and Foods, 393). Impruden ta n alimenta tie descalic a pentru o sf atuire n teleapt a Zah arul nu este benec pentru stomac. El produce fermenta tie, iar aceasta ntunec a mintea s i genereaz a st ari de indispozi tie sueteasc a. De asemenea, s-a dovedit c a, pentru s an atatea organismului, este mai bine s a mnc am dou a mese pe zi n loc de trei. [Vezi n Diet as i hran a. Num arul meselor, Patriarchs and Prophets, 173-178.]

24

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Din nefericire, adesea, cnd ar trebui exercitat a cea mai serioas a st apnire de sine, stomacul este aglomerat cu o mare cantitate de hran a nes an atoas a ce r amne nedigerat a. Suferin ta produs a stomacului afecteaz a creierul. Acela care m annc a f ar a s a gndeasc a nu si d a seama c a, n felul acesta, nu mai poate da sfaturi n telepte s i nu mai poate realiza planuri care s a contribuie la cea mai bun a naintare a lucr arii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, tocmai a sa se ntmpl a. El nu poate discerne lucrurile spirituale s i, cnd se a a la ntrunirile comitetului, n loc s a spun a Da s i Amin, a sa cum ar trebui, el spune Nu. Propunerile lui sunt ntru totul deplasate. Hrana pe care a mncat-o i-a ntunecat puterile min tii. ng aduin ta de sine l priveaz a pe om de ocazia de a m arturisi [392] pentru adev ar. Mul tumirea pe care I-o aducem lui Dumnezeu pentru binecuvnt arile Sale este ntr-o mare m asur a prejudiciat a de hrana pe care am introdus-o n stomac. ng aduirea apetitului este cauza disensiunilor, a certurilor, a discordiei s i a altor rele. Se rostesc cuvinte pripite, se fac gesturi lipsite de amabilitate, se ntreprind fapte necinstite s i se manifest a atitudini nest apnite toate acestea, deoarece nervii sunt afecta ti prin abuzurile s avr site mpotriva stomacului. Manuscript 93, 1901. Cafeaua afecteaz a capacit a tile morale s i intelectuale Ca temporar feaua este o pl acere d aun atoare. Ea exercit a o inuen ta excitant a asupra min tii ... dar, dup a ncetarea efectului, se v ad rezultatele: epuizarea, indispozi tia s i paralizia puterilor morale, mintale s i zice. Nervii sunt agita ti s i, dac a nu se face un efort hot art de a renun ta la obiceiul consumului de cafea, activitatea creierului va afectat a n mod ireversibil. Christian Temperance and Bible Hygiene, 34, 1890. (Counsels on Diet and Foods, 421). an ataO alimenta tie gre sit a conduce la o gndire gre sit a S tea trupului trebuie s a e considerat a esen tial a pentru cre sterea n har s i pentru dobndirea unui temperament echilibrat. Dac a stomacul nu este ngrijit n mod corespunz ator, nu se va ajunge la formarea unui caracter demn s i moral. Creierul s i nervii se a a n leg atur a cu stomacul. O alimenta tie gre sit a va conduce la o gndire s i o ac tiune gre site. Testimonies for the Church 9:160 (1909). Nen telegerea jertfei de isp as ire Cnd stilul nostru de via ta n mncare, b autur as i orice alte obi snuin te-ne sl abe ste puterea zic as i mintal a, noi l dezonor am pe Dumnezeu, deoarece l priv am

Dieta s i mintea

25

n mod abuziv de serviciul pe care El l a steapt a din partea noastr a. Cnd ne ng aduim satisfacerea apetitului cu pre tul s an at a tii sau cnd ne satisfacem pl aceri care sl abesc vitalitatea s i puterea noastr a intelectual a, noi nu mai putem n telege nalta valoare a jertfei de isp as ire s i nu mai putem pre tui corect lucrurile ve snice. Dac a mintea noastr a este ntunecat as i par tial paralizat a de boal a, noi suntem de ispitele lui Satana. Letter 27, 1872. nvin si cu u surin ta Prea multe preocup ari legate de alimenta tie Este imposibil ca cineva s a prescrie cu exactitate cantitatea de alimente ce ar trebui consumat a. Nu este recomandabil s a proced am n acest fel, [393] deoarece mintea noastr a va preocupat a numai de propria persoan a. Mncarea s i b autura pot deveni un subiect de gndire exagerat a. Cei care nu fac din stomacul lor un zeu si vor nfrna cu aten tie apetitul. Ei vor mnca o hran a simpl as i hr anitoare.... Vor mnca ncet s i vor mesteca bine alimentele. Dup a mas a, vor face pu tin exerci tiu zic n aer liber. Asemenea persoane nu au nevoie s a se gndeasc a tot timpul la cantit a tile precise de alimente pe care le consum a. Exist a mul ti care se preocup a n mod excesiv cu privire la cantitatea s i calitatea alimentelor pe care trebuie s a le m annce pentru a mplini nevoile organismului. Unii, ndeosebi cei cu tulbur ari dispeptice, s-au ngrijorat att de mult n leg atur a cu nevoile lor digestive, nct au ajuns s a m annce prea pu tin pentru ntre tinerea organismului. Ei au adus mari prejudicii familiilor n care tr aiesc s i ne temem c as i-au ruinat s an atatea. Letter 142, 1900. Mnca ti n conformitate cu cea mai bun a alegere s i ti lini s c ti ti Unii se tem n permanen ta a alimentele pe care le consum a le-ar putea face r au, n ciuda faptului c a acestea sunt simple s i s an atoase. Acestora, permite ti-mi s a le spun astfel: nu v a gndi ti c a alimenta tia v a va d auna; nu v a gndi ti deloc cu privire la acest aspect. Mnca ti n conformitate cu cea mai bun a alegere pe care o pute ti face; dup a ce a ti cerut binecuvntarea Domnului asupra hranei, pentru ca trupurile voastre s a e nt arite prin ea, ave ti ncredere c a El a auzit rug aciunile voastre s i ti lini sti ti. The Ministry of Healing, 321 (1905). Persoanele necump atate nu pot r abd atoare Faptul c a n lume exist a att de multe femei predispuse la nervozitate, care se plng de tulbur ari digestive s i de toate celelalte simptome consecutive, are la baz a motive ntemeiate. Efectul urmeaz a ntotdeauna

26

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

cauzei. Mai nti de toate, ele trebuie s a- si schimbe obiceiurile alimentare rele, s a nve te s a tr aiasc a n mod s an atos, iar dup a aceea nu le va mai greu s a e r abd atoare. Mul ti oameni par s a nu n teleag a leg atura care exist a ntre minte s i trup. Dac a organismul este prejudiciat printr-o alimenta tie nes an atoas a, creierul s i nervii sufer a, iar modul de a n telege lucrurile [394] este confuz pentru cei ce tr aiesc astfel. Micile dicult a ti li se par ni ste necazuri imense. Persoanele de felul acesta nu sunt potrivite pentru lucrarea de educare a copiilor lor. Via ta lor va caracterizat a excesiv de atitudini extreme, de la indulgen ta a la severitate, iar ei si vor pedepsi copiii pentru lucruri care nu ar meritat nici o aten tie. Healthful Living, 41, 1865 (Partea a 2 a). (Selected Messages 2:434). arile disTulbur arile dispeptice produc iritabilitate Tulbur peptice produc adesea o stare de iritare psihic a. Un stomac lene s provoac a st ari de indispozi tie sueteasc a. Dac a dori ti s a face ti din trupul vostru un templu viu, n care s a locuiasc a Duhul Sfnt, trebuie s a-l tine ti n st apnire.... Fi ti cump ata ti n mncare, chiar s i atunci cnd mnca ti o hran a s an atoas a. Face ti exerci tiu zic s i ve ti sim ti c a via ta voastr a este deosebit de valoroas a. Letter 27, 1872. Hrana nes an atoas a amor te ste con stiin ta Poporul nostru are multe r amneri n urm a n privin ta reformei s an at a tii. Satana s tie c a, atunci cnd apetitul este tinut n st apnire, nu poate avea o att de mare asupra min inuen ta tii ca atunci cnd este manifestat a ng aduin ta de sine, de aceea, el se str aduie ste f ar a ncetare s a-i ndemne pe oameni la necump atare. Sub inuen ta unei hrane nes an atoase, con stiin ta si pierde sensibilitatea, mintea este ntunecat a, iar capacitatea de a discerne sugestiile primite este diminuat a.... Oare n telege poporul nostru p acatul pervertirii apetitului? Vor respinge ei toate tendin tele d aun atoare ale necump at arii, ng aduind ca resursele lor materiale s a e dedicate r aspndirii adev arului? Manuscript 132, Undated. O deni tie a cump at arii n mncare Principiile temperan tei trebuie s a e aplicate ntr-o sfer a mai larg a dect prin simpla ab tinere de la consumul b auturilor alcoolice. Folosirea unei hrane stimulatoare pentru apetit, dar greu digerabil a, constituie adesea un prejudiciu pentru s an atate, la fel de mare ca s i folosirea alcoolului, s i, n multe situa tii, seam an a semin tele pl acerii de a bea. Adev arata

Dieta s i mintea

27

s m ntru totul la orice este d cump atare ne nva ta a renun ta aun ator s i s a folosim n mod judicios ceea ce este s an atos. Sunt pu tini aceia care n teleg a sa cum ar trebui ct de mare este inuen ta obiceiurilor alimentare asupra s an at a tii, caracterului s i asupra mplinirii chem arii lor, att n lumea aceasta, ct s i n cea ve snic a. Apetitul trebuie s a e ntotdeauna subordonat nsu sirilor morale s i intelectuale. Tru- [395] pul trebuie s a slujeasc a mintea, s i nu mintea s a slujeasc a trupul. Patriarchs and Prophets, 562 (1890). Evitarea extremelor Aceia care n teleg legile s an at a tii s i sunt guverna ti de principii vor evita att extrema necump at arii, ct s i pe aceea a restric tiilor. Ei si aleg regimul alimentar nu pentru simpla satisfacere a apetitului, ci pentru s an atatea organismului lor. Ei caut a s a- si men tin a toate nsu sirile n cea mai bun a stare, pentru a aduce serviciul cel mai nalt n slujba lui Dumnezeu s i a omului. Apetitul se a a sub controlul ra tiunii s i al min tii, iar ei sunt r aspl ati ti prin s an atatea trupului s i a min tii. De si aceste persoane nu si impun concep tiile ntr-un mod ofensator, exemplul lor este o m arturie n spre bine. favoarea principiilor corecte. Ele exercit a o mare inuen ta [396] The Ministry of Healing, 319 (1905).

Capitolul 42 Mintea s i s an atatea


uman Mintea conduce ntreaga in ta a Mintea conduce uman ntreaga in ta a. Toate ac tiunile noastre, bune sau rele, si au originea n minte. Mintea este aceea care i aduce nchinare lui Dumnezeu s i ne a seaz a n rndul in telor cere sti.... Toate organele trupului se supun min tii, iar nervii constituie mesagerii ce transmit ordinele ei c atre ecare parte a organismului, coordonnd mi scarea acestei ma sini vii.... Pentru s an atatea s i dezvoltarea plenar a a ntregului organism, este necesar a o activitate armonioas a a tuturor p ar tilor constitutive creier, oase s i mu schi. Special Testimonies On Education, 33, c1897. (Fundamentals of Christian Education, 426). Energia electric a a creierului Energia electric a a creierului, produs a de activitatea min tii, vitalizeaz a ntregul organism s i astfel de boli. Education, 197 aduce un aport nepre tuit la rezisten ta fa ta (1903). Pu tini n teleg puterea min tii asupra trupului Pu tini n teleg puterea pe care mintea o are asupra trupului. Multe dintre bolile care afecteaz a omenirea si au originea n minte s i nu pot vindecate dect prin redobndirea s an at a tii mintale. Num arul celor care sunt suferinzi din punct de vedere mintal este cu mult mai mare dect [397] ne imagin am. Tulbur arile afective produc mul ti dispeptici, deoarece paralizant necazurile au o inuen ta a asupra organelor digestive. Testimonies for the Church 3:184 (1872). Victime ale unei imagina tii bolnave Mintea are o inuen ta extrem de puternic a asupra s an at a tii, de aceea este necesar s a e supravegheat a. Adesea, imagina tia constituie o c al auz a gre sit as i, dac a nu este controlat a, conduce la forme severe de boal a ce se abat asupra celor ntrista ti.... Pentru cei sensibili din punct de vedere psihic, iarna este anotimpul cel mai nsp aimnt ator. Pentru ei este iarn a nu numai afar a, ci s i n auntru. Dac a sunt nevoite s a locuiasc a iarna, zi s i noapte, n aceea si nc apere, aceste victime ale imagina tiei bolnave se ncuie n 28

Mintea s i s an atatea

29

cas as i nchid ferestrele, gndindu-se c a aerul le va afecta pl amnii s i capul. Imagina tia lor este la lucru; ei sunt ntr-o continu a a steptare a bolii s i, ntr-adev ar, se vor mboln avi. Orice explica tie ra tional a este inutil a pentru a-i face s a n teleag a absurditatea temerilor lor. Nu au dovedit ei c a au dreptate? Nu s-au mboln avit ei cu adev arat? De si este adev arat c a s-au mboln avit, aceasta nu este dect o fa ta a lucrurilor, deoarece au ajuns s a se mboln aveasc a tocmai n ciuda tuturor m asurilor de precau tie. Sensibili ca ni ste copii, ace sti oameni nu sunt n stare s a reziste nici unei intemperii; cu toate acestea, ei continu a s a- si men tin a atitudinea, nchiznd ferestrele s i u sile s i nghesuindu-se n jurul sobei pentru a- si savura suferin ta. pe care n mod sigur, ei dovedesc tocmai faptul c a stilul de via ta l adopt a nu i poate vindeca, ci dimpotriv a, le m are ste dicult a tile. Oare de ce ace sti oameni nu ng aduie ca propria lor ra tiune s a le inuen teze judecata s i s a le controleze imagina tia? De ce nu ncearc a s s a- si schimbe total modul de via ta i, ntr-o manier a judicioas a, s a se str aduiasc a s a fac a exerci tiu zic n aerul curat de afar a? Testimonies for the Church 2:523-525 (1870). Mintea mpiedic a circula tia sngelui (sfat adresat unei persoane sensibile) Dac a n mintea ta este ntip arit a ideea c a o baie general a ti va afecta s an atatea, sugestiile min tii vor comunicate tuturor nervilor trupului. Nervii controleaz a circula tia sngelui; prin urmare, datorit a impresiilor min tii, sngele este blocat n vase, iar efectele benece ale b aii se pierd. Toate acestea sunt cauzate de faptul c a mintea s i voin ta mpiedic a circula tia liber a a sngelui, care [398] este stimulat as i mbun at a tit a prin baia general a. De exemplu, dac a nutre sti gndul c a o baie te va face s a r ace sti, creierul trimite aceast a informa tie c atre nervii din trup, iar vasele sanguine, care se supun voin tei, nu- si pot ndeplini rolul, fapt care va produce o reac tie negativ a ca urmare a b aii. Testimonies for the Church 3:69, 70 (1872). Rezultatele unei min ti letargice s i vis atoare (sfat adresat unei tinere femei) Tu ai o imagina tie bolnav a. Ai crezut c a e sti afectat a de boal a, dar aceasta era mai degrab a imaginar a dect de tine ns real a. Tu nu e sti cinstit a fa ta a ti.... P areai asemenea unei persoane neputincioase. Te sprijineai de cei de lng a tine, iar aceast a pozi tie este necuvenit a pentru o doamn a aat a n prezen ta altora.

30

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Dac a te-ai gndit m acar la aspectul acesta, ai putut merge s i ai putut sta n picioare la fel ca to ti ceilal ti. de efortul Starea min tii tale favorizeaz a indolen ta s i repulsia fa ta zic, de si tocmai efortul zic s-ar dovedi unul dintre cele mai eciente mijloace prin care ai putea s a ti redobnde sti s an atatea. Dac a nu vei renun ta la aceast a stare letargic as i vis atoare a min tii s i dac a nu te vei decide s a ac tionezi s i s a lucrezi ct este ziua de mare, nu te vei vindeca niciodat a. F a att ct ti propui s a faci. Abate- ti mintea de la planurile romantice. Tu amesteci religia cu un sentimentalism romantic s i boln avicios, care nu numai c a nu nnobileaz a, dar este njositor. Exemplul s i inuen ta ta nu te afecteaz a numai pe tine, ci s i pe cei care se a a n preajma ta. Testimonies for the Church 2:248, 249 (1869). mintelor (sfat adresat S an atatea sacricat a pe altarul sim ta puternic a__, tu ai o imagina tie unei femei cu o voin ta a) Drag mintele tale s bolnav a. Prin faptul c a ng adui ca sim ta a aib a un control total asupra ra tiunii s i judec a tii, tu l dezonorezi pe Dumnezeu. Voin ta ta este puternic as i aceasta face ca mintea ta s a inuen teze ntregul organism, dezechilibrnd circula tia sngelui s i determinnd congestionarea unor organe interne. Tu ti sacrici s an atatea pe mintelor. Testimonies for the Church 5:310 (1873). [399] altarul sim ta Suferin ta mintal a produs a de ni ste limbi nesn tite (discu tii referitoare la moartea so tiei unui frate aat n conducere) Sora__ a fost att de cople sit a de sup arare, nct s i-a pierdut capacitatea de a ra tiona. M a ntreb, n ziua judec a tii, cine va tras la r aspundere pentru spulberarea luminii acestei min ti, care ar trebuit s a str aluceasc a ast azi? Cine va r aspunz ator, n ziua Domnului, pentru lucrurile care i-au provocat suferin ta s i au adus boala asupra ei? Aceast a sor a a suferit luni de zile s i so tul ei a suferit al aturi de ea. Iar acum, s armana femeia s-a dus, l asnd n urm a doi copii f ar a mam a. Toate acestea, datorit a lucr arii s avr site de ni ste limbi nesn tite. Manuscript 54, 1904. Suprasolicitarea mintal a prejudiciaz a s an atatea trupului Fra tii au investit bani pentru dobndirea unor drepturi de produc ator s i pentru lansarea unor ntreprinderi, pe care apoi le-au l asat n grija altora, care nu erau capabili s a nfrunte obstacolele s i s a poarte povara administr arii afacerilor. Mintea lor suprasolicitat as i plin a de temeri a afectat n mod serios s an atatea trupului lor deja suferind,

Mintea s i s an atatea

31

iar ei au cedat descuraj arii, ajungnd la disperare. Ace sti fra ti s i-au pierdut ntru totul ncrederea n ei n si si, au considerat c a Dumnezeu de i-a p ar asit s i nu au mai ndr aznit s a cread a c a El va milos fa ta ei. Testimonies For The Church 1:304, 305 (1862). Activitatea intelectual a aduce s an atate Dumnezeu dore ste ca slujitorii Lui s a e predicatori buni. Dar, pentru a ndeplini aceasta, ei trebuie s a e ni ste cercet atori srguincio si.... Obiceiul de a studia s i o puternic a leg atur a cu cerul i vor calica pentru pozi tia de slujitori ai Evangheliei lui Hristos. Activitatea intelectual a le va aduce s an atate, iar ei se vor aa ntr-o situa tie mai bun a dect aceea generat a de o minte dezorganizat as i neantrenat a. Pe m asur a ce nainteaz a n vrst a, mul ti pastori ajung incapabili de a ndeplini lucrarea de slujire.... Dac a ace stia s-ar ocupat de dezvoltarea intelectual a de-a lungul anilor, la b atrne te ar ajuns deosebit de ecien ti. Letter 33, 1886. Energia electric a produs a de creier m are ste rezisten ta fa ta de boli Unii intelectuali depun o activitate mintal a excesiv a. Adesea, ei si folosesc resursele intelectului n mod abuziv. n acela si timp, exist a o alt a categorie de oameni a c aror preocupare prioritar a este de natur n via ta a zic a. Ace stia nu si exercit a nsu sirile inte- [400] lectuale. Mu schii sunt antrena ti, dar creierul este privat de putere intelectual a, dup a cum mintea celor din prima categorie este bine dezvoltat a, n timp ce trupul este privat de putere s i vigoare, datorit a neglij arii exerci tiului zic.... Inuen ta lor spre bine este mult mai redus a n compara tie cu ceea ce ar putut realiza, dac as i-ar folosit att creierul, ct s i mu schii n mod echilibrat. Cei care nu si folosesc intelectul cedeaz a mult mai repede n fa ta bolilor, deoarece energia electric a produs a de de boli. Testimonies creier contribuie la m arirea rezisten tei fa ta for the Church 3:157 (1872). Nemul tumirea aduce boal a Ceea ce aduce boala asupra tru mintele pului s i asupra min tii, aproape n toate cazurile, sunt sim ta de insatisfac tie s i de nemul tumire. Aceste persoane nu au nici cre n Dumnezeu, nici speran din ta ta ce se ridic a pn a dincolo de v al s i este asemenea unei ancore sigure s i statornice pentru suet. To ti se vor cur cei care au aceast a speran ta a ti, dup a cum El nsu si este curat. Ei sunt elibera ti de dorin te tulbur atoare, de remu sc ari s i de nemul tumiri; ei nu caut a f ar a ncetare motive de sup arare s i nu se

32

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

lamenteaz a pentru tot felul de necazuri imaginare. Cu toate acestea, pretutindeni n jur, vedem o mul time de oameni ce trec prin necazuri s i ncerc ari; ecare pas le este marcat de team a; ei par s a nu g aseasc a nici o mngiere, ci si alimenteaz a f ar a ncetare teama, inventnd primejdii nsp aimnt atoare. Testimonies For The Church 1:566 (1867). Atitudinea de nemul tumire este d aun atoare s an at a tii (sfat adresat unei femei nelini stite) Domnul te iube ste s i ti poart a de grij as i, chiar dac a so tul t au nu se a a ntotdeauna al aturi de tine, minunat, a tu ai parte de un tovar as de via ta sa cum ti-ai dorit la ntemeierea c aminului vostru. nceteaz a s a nutre sti o atitudine de nemul tumire, deoarece aceasta este d aun atoare s an at a tii. Trebuie s a n telegi c a nimeni nu poate aduce mul tumirea n suetul t au, n afar a de tine ns a ti. Tu ai tendin ta de a privi numai la aspectele descurajatoare. Aceasta este o tr as atur a negativ a a caracterului t au, care ti afecteaz a starea sueteasc as i i produce triste te so tului t au. Te lamentezi prea mult. Trebuie s a faci tot ce ti st a la ndemn a [401] pentru a- ti abate mintea de la propria ta persoan a. Apreciaz a marele dar pe care Domnul Isus Hristos l-a f acut lumii noastre s i ng aduie ca pacea, lini stea s i dragostea s a se manifeste, a sa nct mintea ta s a e p astrat a ntr-o stare de mul tumire deplin a. Fiecare credincios trebuie s a e mbr acat n haina neprih anirii lui Hristos, iar aceast a neprih anire ne vorbe ste despre lucruri mult mai frumoase dect sngele lui Abel. Letter 294, 1906. Incapacitatea de a gndi ra tional Un student si poate dedica toate puterile n vederea acumul arii de cuno stin te; dar, dac a nu ajunge s a-l cunoasc a pe Dumnezeu, dac a nu respect a legile care , el se va distruge pe sine nsu guverneaz a propria lui in ta si. Prin obiceiuri gre site, el si pierde capacitatea aprecierii s i a st apnirii de sine. Un asemenea student nu poate ra tiona corect cu privire la lucruri legate de cele mai profunde interese ale sale. El este ira tional s i iresponsabil n modul de a- si trata mintea s i trupul. Prin neglijarea cultiv arii unor principii corecte, el va pierdut att pentru lumea aceasta, ct s i pentru lumea viitoare. The Ministry of Healing, 450 (1905). Egoismul, o piedic a n calea vindec arii [Vezi capitolul 30, Egoismul s i n al tarea de sine.] Una dintre cele mai mari piedici

Mintea s i s an atatea

33

n calea vindec arii celui bolnav este concentrarea aten tiei asupra lui nsu si. Mul ti suferinzi cred c a to ti cei din jur au obliga tia de a le acorda simpatia s i ajutorul, dar, n realitate, nevoia lor este aceea de a- si ndep arta aten tia de la propriile lor persoane s i de a ncepe s a se ngrijeasc a de nevoile altora. The Ministry of Healing, 256 (1905). de sine ExerciAbate ti-v a mintea de la preocuparea fa ta tiul zic va contribui la o mai bun a digestie. O plimbare n aer liber, cu capul drept s i umerii retra si, s i pu tin exerci tiu zic dup a mas a vor aduce un mare beneciu. Mintea va ab atut a de la preocuparea de sine, spre frumuse fa ta tile naturii. Cu ct se acord a o mai mic a aten tie stomacului dup a mas a, cu att este mai bine. Dac a nutri ti o team a continu a cu privire la faptul c a alimentele ar putea s a v a fac a r au, n modul cel mai sigur, v a vor face r au. Uita ti de voi n siv a s i gndi ti-v a la ceva pl acut. Testimonies for the Church 2:530 [402] (1870). nf aptuirea binelui transmite puteri binef ac atoare Pl acerea de a face binele activeaz a mintea s i vibreaz a n ntregul organism. n timp ce fe tele oamenilor binevoitori sunt luminate de mul tumire s i nf a ti sarea lor exprim a noble tea moral a a min tii, fe tele celor r aut acio si sunt resping atoare, ntunecate s i posomorte. Defectele morale se v ad n nf a ti sarea lor. Testimonies for the Church 2:534 (1870). Siguran ta mbun at a te ste s an atatea Cnd oamenii care au cultivat obiceiuri rele s i practici p ac atoase se supun puterii adev arului divin, inuen ta acestui adev ar asupra inimii renvie puterile morale care p areau a paralizate. Primitorul dobnde ste o capacitate de n telegere mai clar as i mai profund a dect nainte de a- si ancora suetul pe Stnca veacurilor. Chiar s i s an atatea lui zic a este mbun at a tit a, datorit a siguran tei pe care o are n Hristos. Binecuvnt arile deosebite ale lui Dumnezeu sunt s an atate s i putere pentru acela care le prime ste. Christian Temperance and Bible Hygiene, 13, 1890. (Counsels on Health, 28). Efectele lini stitoare ale unui loc de munc a adecvat (sfat adresat unui conduc ator suprasolicitat) Nu este sarcina mea aceea de a- ti stabili programul de lucru. Dar, pe ct posibil, tu ar trebui s a munce sti ntr-un loc n care mintea ta s a- si reg aseasc a echilibrul, s a po ti avea pace s i lini ste s i n care s a nu i consultat cu privire la nenum arate probleme. Mintea ta nu ar trebui s a e

34

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

suprasolicitat a. Aceasta ar nsemna o mare pagub a pentru tine. Cnd e sti confruntat cu prea multe solicit ari, sngele n av ale ste n creier, mintele devin mai intense, iar s sim ta an atatea ta este pus a n pericol. G ase ste- ti un loc n care, dac a este posibil, s a nu i determinat s a te ngrijorezi pentru munca altora.... Deoarece, atunci cnd vei nevoit s a rezolvi probleme de interes major, faptul c a te-ai ocupat de prea multe lucruri m arunte ti va crea o stare de confuzie, ce nu este benec a nici pentru tine personal, nici pentru binele lucr arii lui [403] Dumnezeu. Aceia care inten tioneaz a s a te mpov areze cu nenum arate sarcini care necesit a cea mai atent a preocupare fac o mare gre seal a. Mintea ta are nevoie de lini ste, deoarece tu ai de ndeplinit o lucrare ce solicit a o gndire limpede. P astreaz a- ti con stiin ta n temere de Dumnezeu, n acord cu standardul Bibliei, s i vei face progrese sigure, a sa nct s a po ti preg atit din toate punctele de vedere pentru lucrarea pe care ti-a ncredin tat-o Dumnezeu. Letter 92, 1903. O lini ste a min tii este calea spre s an atate Con stiin ta nf aptuirii binelui este cel mai bun medicament pentru mintea s i trupul bolnave. Binecuvntarea special a a lui Dumnezeu este s an atate s i mntul de putere pentru cel care o prime ste. Lini stea min tii s i sim ta satisfac tie constituie calea ce duce la s an atate. Con stien ta faptului c a ochii Domnului sunt ndrepta ti asupra noastr as i c a urechile Lui sunt atente la rug aciunile noastre aduce o satisfac tie nepre tuit a. A s ti c a avem un Prieten care nu ne p ar ase ste niciodat as i c aruia i putem dest ainui secretele suetului nostru este un privilegiu pe care cuvintele nu l vor putea exprima niciodat a. Testimonies For The Church 1:502 (1867). Iubirea, speran ta s i bucuria sunt esen tiale pentru s an atate Pentru a avea o s an atate perfect a, inimile noastre trebuie s a e , de iubire s pline de speran ta i de bucurie. Special Testimonies, Series A 15:18, 3 aprilie 1900. (Counsels on Health, 587). Hristos este r aspunsul Num arul celor ce sufer a de boli suete sti este cu mult mai mare dect al celor ce sufer a de boli trupe sti, iar ei nu vor descoperi nici o cale de vindecare pn a cnd nu vor mintele de singur veni la izvorul vie tii, Hristos. Atunci, sim ta atate s i insatisfac tie vor nceta. Bucurii pline de satisfac tie vor oferi vigoare trupului. Testimonies for the min tii s i s an atate s i putere de via ta [404] Church 4:579 (1881).

Capitolul 43 Mintea s i s an atatea spiritual a


tiile tr aite de cel ce are Satisfac tiile vie tii spirituale Satisfac spiritual o via ta a sunt c autate de ntreaga lume, dar nu vor ob tinute de Dumnezeu. Letter 121, niciodat a, f ar a o deplin a predare fa ta 1904. Trupul, mintea s i suetul beneciaz a n urma comuniunii arata cunoa stere s i adev arata dezvoltare si cu Dumnezeu Adev au sursa n cunoa sterea lui Dumnezeu. Aceast a cunoa stere este revelat a n orice domeniu de cercetare spre care ne putem orienta, zic, intelectual sau spiritual, cu excep tia celor afectate de p acat. Oricare ar direc tia n care s-ar ndrepta investiga tiile noastre, dac a suntem sincer motiva ti de o dorin ta a de a descoperi adev arul, noi vom intra puternic n contact cu o Inteligen ta as i nev azut a, care lucreaz a n toate s i prin toate. Mintea omului este adus a n comuniune cu mintea lui Dumnezeu, ceea ce este nit intr a n leg atur a cu Innitul. Iar inuen ta unei asemenea comuniuni asupra trupului, min tii s i suetului este dincolo de orice evaluare. Education, 14 (1903). de Dumnezeu este esen Iubirea fa ta tial a pentru s an atate Dumnezeu este marele sus tin ator al organismului uman. n grija fa ta de trupurile noastre, noi avem nevoie de cooperarea lui Dumnezeu. de Dumnezeu este esen s Iubirea fa ta tial a pentru via ta i s an atate. Special Testimonies, Series A 15:18, 3 aprilie 1900. (Counsels on [405] Diet and Foods, 587). S an atatea trupului este important a pentru s an atatea suetului Noi trebuie s a recunoa stem c a Dumnezeu este Autorul in tei noastre s i faptul c a via ta pe care ne-a d aruit-o El nu ne-a fost oferit a pentru a ne bate joc de ea. Nep asarea n domeniul obiceiuri de caracterul moral. S lor trupe sti dezv aluie nep asarea fa ta an atatea trupului trebuie s a e considerat a esen tial a pentru cre sterea n har s i pentru dezvoltarea unui temperament echilibrat. Manuscript 113, 1898. Faptele bune confer a s an atate Faptele bune constituie o dubl a binecuvntare, deoarece datorit a lor beneciaz a att cel pentru 35

36

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

care sunt realizate, ct s i cel care le realizeaz a. Con stien ta nf aptuirii binelui este unul dintre cele mai bune medicamente pentru trupul s i mintea bolnave. Cnd mintea este liber as i fericit a, datorit a sim mntului datoriei bine ndeplinite s ta i a satisfac tiei de a-i face pe al tii toare r ferici ti, mul tumirea s i inuen ta n al ta aspndesc un suu nou n ntreaga in . The Ministry of Healing, 257 (1905). de via ta ta Sn tirea n armonie cu legile s an at a tii Aceia care umbl a pe c aile n telepciunii s i ale sn tirii descoper a c a evlavia este folosi , ntruct ea are f toare n orice privin ta ag aduin ta vie tii de acum s i a celei viitoare (1 Timotei 4, 8). Ei se bucur a de adev aratele pl aceri ale vie tii s i nu sunt tulbura ti nici de regretele zadarnice pentru orele risipite din trecut, nici de prevestirile ntunecate ale viitorului, a sa cum sunt adesea cei lume sti, atunci cnd nu se a a sub inuen ta am agitoare a distrac tiilor. Sn tirea nu se a a n conict cu legile s an at a tii, ci este n armonie cu ele. Teama de Domnul este temelia adev aratei prosperit a ti. Christian Temperance and Bible Hygiene, 14, 1890. (Counsels on Health, 29). Lupta continu a mpotriva nchipuirilor rele ale min tii Oricine dore ste s a e p arta s al naturii divine are nevoie s a n teleag a c a trebuie s a se fereasc a de imoralitatea care este n lume prin pofte. Este necesar a o lupt a continu as i st aruitoare a suetului mpotriva nchipuirilor rele ale min tii. Este nevoie de o rezisten ta statornic a n fa ta ispitei de a p ac atui att n gndire, ct s i prin fapte. Suetul trebuie s a e ferit de orice c adere, prin credin ta n Cel care [406] este n stare s a ne fereasc a de orice c adere. Trebuie s a medit am la Scripturi, reectnd n mod obiectiv s i serios asupra lucrurilor de care depinde mntuirea noastr a ve snic a. Harul s i iubirea innit a a lui Isus, sacriciul adus n locul nostru, solicit a din partea noastr a cea mai serioas as i mai solemn a cugetare. Noi trebuie s a st aruim asupra caracterului R ascump ar atorului s i Mijlocitorului nostru. S a c aut am s a n telegem pe deplin semnica tia planului de mntuire. S a medit am la misiunea Celui care a venit pentru a salva pe poporul S au din p acatele lor. Printr-o contemplare consecvent a a temelor cere sti, credin ta s i iubirea noastr a vor deveni din ce n ce mai puternice. The Review and Herald, 12 iunie 1888. Prejudicierea s an at a tii sl abe ste puterile morale Tot ce ne prejudiciaz a s an atatea nu sl abe ste numai puterea zic a, ci tinde s a

Mintea s i s an atatea spiritual a

37

sl abeasc as i puterile mintale s i morale. The Ministry of Healing, 128 (1905). Deoarece mintea s i suetul se manifest a prin intermediul trupului, att puterea intelectual a, ct s i cea spiritual a sunt n mare m asur a dependente de activitatea s i starea zic a. Tot ce contribuie la s an atatea trupului contribuie s i la dezvoltarea unei min ti puternice s i a unui caracter bine echilibrat. Education, 195 (1903). Trupul este mediul n care se manifest a mintea s i suetul Trupul este cel mai important instrument prin intermediul c aruia mintea s i suetul se dezvolt a n vederea zidirii caracterului. De aceea, vr ajma sul suetelor si orienteaz a ispitele n a sa fel, nct s a sl abeasc as i s a degradeze puterile trupului. Succesul lui n acest domeniu conduce adesea la supunerea ntregii in te n fa ta r aului. Dac a nu sunt subordonate conducerii nsu sirilor superioare ale in tei, nclina tiile naturii noastre trupe sti ne vor duce n mod sigur la ruin a s i moarte. Trupul trebuie supus nsu sirilor superioare ale in tei. , iar aceasta trebuie s Pasiunile trebuie s a e conduse de voin ta a se ae sub controlul lui Dumnezeu. nsu sirile nobile ale ra tiunii, sn tite prin harul divin, sunt menite s a de tin a conducerea vie tii. Capacitatea intelectual a, rezisten ta zic as i lungimea vie tii de- [407] de aceste legi, pind de ni ste legi neschimb atoare. Prin ascultarea fa ta omul poate biruitorul propriului lui sine, biruitorul propriilor lui nclina tii, biruitorul c apeteniilor, al domniilor, al st apnirilor ntunericului acestui veac s i al duhurilor r aut a tii care sunt n locurile cere sti (Efeseni 6, 12). Prophets and Kings, 488, 489 (1917). Energia vital a transmis a min tii prin intermediul creierului Domnul dore ste ca mintea noastr a s a e limpede s i inteligent a, capabil a s a n teleag a aspectele profunde ale cuvintelor s i slujirii Sale, s a ndeplineasc a voia Sa, s a depind a de harul S au s i s a realizeze curat lucrarea Sa cu o con stiin ta as i cu un spirit mul tumitor. Acest fel de bucurie contribuie la buna circula tie a sngelui. Energia vital a este transmis a min tii prin intermediul creierului. De aceea, creierul nu trebuie s a e niciodat a amor tit prin folosirea narcoticelor s i nici excitat prin administrarea stimulentelor. Creierul, oasele s i mu schii trebuie s a e antrenate ntr-o activitate armonioas a, astfel nct s a func tioneze asemenea unei ma sini bine reglate, ecare component a ac tionnd n armonie cu celelalte, f ar a ca vreuna dintre ele s a e suprasolicitat a. Letter 100, 1898.

38

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

mnt de incertituTulbur arile digestive provoac a un sim ta dine Principiile reformei s an at a tii trebuie s a e aplicate n via ta ec arui cre stin. B arba tii s i femeile care ignor a aceste principii nu-I , deoarece pot oferi lui Dumnezeu o consacrare curat a, plin a de via ta un stomac dispeptic sau un cat lene s a seaz a sentimentele religioase sub spectrul incertitudinii. Consumul de carne are un efect d aun ator asupra vie tii spirituale. Cnd carnea devine un aliment principal, nsu sirile superioare ale in tei sunt nvinse de pasiunile josnice. Aceste lucruri constituie o ofens a la adresa lui Dumnezeu s i sunt cauza declinului vie tii spirituale. Letter 69, 1896. Con stien ta nf aptuirii binelui este cel mai bun medicament Con stien ta nf aptuirii binelui este cel mai bun medicament pentru trupul s i mintea bolnave. Binecuvntarea lui Dumnezeu i confer a . O persoan primitorului s an atate s i via ta a a c arei minte este lini stit a s i mul tumit a n Dumnezeu p as e ste pe calea care duce la s an atate.... [408] Exist a unii care nu n teleg c a disciplinarea min tii s i educarea ei pentru a st arui asupra unor subiecte pl acute, astfel nct s a e capabili de a r aspndi lumin a, nu ntuneric s i am ar aciune, constituie o datorie religioas a. Astfel de oameni e se vor aa n c autarea pl acerilor personale, prin conversa tii frivole, rsete s i glume, antrenndu-se f ar a ncetare n nenum arate amuzamente, e vor deprima ti s i vor trece prin conicte interioare s i mari tulbur ari suete sti, pe care pu tini le-au experimentat sau le pot n telege. Chiar dac a asemenea oameni pretind c a sunt cre stini, se n seal a singuri. Ei nu tr aiesc un cre stinism autentic. The Health Reformer, 1 Martie 1872. A lucra att pentru suet, ct s i pentru trup Cadrele noastre medicale trebuie s a fac a tot ce le st a n putere pentru a vindeca att suferin tele trupului, ct s i pe cele ale min tii. Ele trebuie s a vegheze, s a se roage s i s a lucreze, oferindu-le celor pentru care trudesc nu numai bun astarea zic a, ci s i binecuvnt ari spirituale. Medicii care activeaz a n oricare dintre institu tiile noastre de s an atate s i care sunt cu adev arat slujitori ai lui Dumnezeu au de ndeplinit o lucrare uman deosebit de important a pentru ecare in ta a suferind a cu care vin n contact. Ei nu trebuie s a piard a nici o ocazie de a ndruma suetele la Hristos, Marele Medic al trupului s i al min tii. Fiecare medic este menit s a e un lucr ator talentat n slujba lui Hristos. de lucrurile spirituale nu trebuie s Interesul fa ta a e sl abit nici o

Mintea s i s an atatea spiritual a

39

clip a, deoarece astfel s-ar risipi puterea de a ndrepta gndurile spre Marele Medic. Letter 223, 1905. Medicul care trateaz a mintea s i inimile ab atute Pentru a s ti cum s a abordeze nenum aratele cazuri dicile de boal a mintal as i trupeasc a pe care este solicitat s a le trateze, medicul are nevoie de o n telepciune mai mult dect omeneasc a. Dac a nu cunoa ste puterea harului divin, el nu poate veni n ajutorul celor suferinzi s i nu va face dect s a agraveze situa tia acestora. Dar, dac a se a a ntr-o temeinic a fa de Dumnezeu, medicul va capabil s rela tie de dependen ta ta a trateze mintea bolnav as i ab atut a. El va putea s a- si conduc a pacien tii c atre Hristos s i s a-i nve te s a aduc a la picioarele Marelui Purt ator de poveri toate necazurile s i ngrijor arile lor. Testimonies for the [409] Church 5:444 (1885). a-i ndrume Hristos ilumineaz a mintea Medicul nu trebuie s niciodat a pe pacien tii s ai s a si xeze aten tia asupra propriei lui persoane. Lucrarea sa este aceea de a-i nv a ta s a se prind a, cu mna tremurnd a a credin tei, de mna ntins a a Mntuitorului. Atunci, mintea va iluminat a de razele care izvor asc din Acela care este Lumina lumii. Letter 120, 1901. Adev arul are o putere lini stitoare Puterea lini stitoare a n toate privin adev arului n teles, tr ait s i respectat cu consecven ta tele are atta valoare pentru cei care sufer a, nct nici o limb a omeneasc a nu o poate descrie. nf a ti sa ti f ar a ncetare naintea ochilor celor suferinzi compasiunea s i duio sia lui Hristos; trezi ti n con stiin ta lor ncrederea n puterea Lui de a vindeca boala; conduce ti-i la credin ta n Cel ce este Marele Vindec ator s i ve ti salva un suet s i, adesea, o . Letter 69, 1898. (Medical Ministry, 234, 235). via ta Adev arata religie contribuie la restabilirea s an at a tii (cuvinte adresate vizitatorilor unui sanatoriu, n cadrul serviciului divin) Domnul Hristos este Marele nostru Medic. Mul ti b arba ti s i multe femei apeleaz a la aceast a institu tie medical a [Sanatoriul St. Helena] cu speran ta de a benecia de un tratament care s a le prelungeasc a vie tile. Pentru a veni aici, ei trec prin suferin te considerabile. Ce i-ar mpiedica, pe to ti aceia care vin la sanatoriu pentru a ajuta ti din punct de vedere zic, s a vin a la Hristos pentru a primi ajutor spiritual? De ce s a nu te bucuri tu, fratele meu s i sora mea, de speran ta c a, primindu-L pe Hristos, El i va binecuvnta pe aceia care se ocup a de restabilirea s an at a tii tale? De ce s a nu mp art as e sti

40

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

credin ta c a El va coopera cu eforturile lor de a te vindeca, pentru c a El dore ste ca tu s a te faci bine? El dore ste ca tu s a ai un creier limpede, ca s a po ti n telege realit a tile ve snice; El dore ste ca tu s a ai un trup s an atos, ca s a po ti glorica Numele Lui, folosindu- ti puterea n slujba Sa. Manuscript 80, 1903. Sfat adresat unei persoane predispuse la melancolie Tu e sti tot att de dator s a lup ti mpotriva gndurilor ap as atoare s i [410] mpotriva melancoliei, precum e sti dator s a te rogi. Tu trebuie s a contracarezi ispitele vr ajma sului s i s a exerci ti un control hot art asupra vorbirii s i gndirii tale. Fiecare descurajare din via ta ta, cnd sim ti o mare nevoie de har, se datoreaz a faptului c a organele digestive sensibile sunt inamate s i ti creeaz a o stare de oboseal as i ngrijorare. S-ar putea s a te surprind a lucrul acesta, dar a n permanen ta iritat s i a-i irita s i pe al tii prin dispozi tia ta de a le g asi gre seli s i prin presim tiri ntunecoase constituie o form a de blasfemie. Aceste simptome ale indigestiei sunt greu de suportat, dar st apne ste- ti vorbirea s i nu vei mai p ac atui nici mpotriva celor care ti sunt prieteni, nici mpotriva du smanilor. Letter 11, 1897. mntul de siAsigurarea aprob arii lui Dumnezeu Sim ta cu privire la aprobarea lui Dumnezeu este benec pentru guran ta s an atate. El fortic a suetul mpotriva ndoielii, a necazului s i a ngrijor arii excesive care submineaz a, att de adesea, energiile vitale s i genereaz a boli nervoase dintre cele mai tulbur atoare s i mai grave. Domnul a f ag aduit c a ochiul S au va veghea asupra celor neprih ani ti s i urechea Sa va asculta rug aciunile lor, iar cuvntul S au nu r amne nemplinit. Life Sketches of Ellen G. White, 270, 271 (1915). Rela tia dintre p acat s i boal a ntre p acat s i boal a exist ao leg atur a prev azut a de Dumnezeu. Orice medic poate observa aceast a rela tie, chiar s i dup a o singur a lun a de practic a. De si este posibil ca medicul s a ignore acest fapt sau s a nu-l sesizeze, deoarece mintea sa este absorbit a n alte direc tii, totu si, dac a va atent s i onest, el va descoperi c a ntre p acat s i boal a exist a o rela tie de cauzalitate. Medicul trebuie s a e n telept, s a n teleag a aceast a rela tie s i s a . ac tioneze n consecin ta Dup a ce a c stigat ncrederea pacientului, alinndu-i suferin tele s i aducndu-l napoi de pe marginea mormntului, medicul i poate explica faptul c a boala este rezultatul p acatului s i c a exist a un

Mintea s i s an atatea spiritual a

41

vr ajma s dec azut care caut a s a-l am ageasc a, antrenndu-l n practici distrug atoare att pentru s an atatea trupului, ct s i a min tii. Medicul rii la sine s le poate sugera pacien tilor necesitatea renun ta i a respec- [411] t arii legilor vie tii s i s an at a tii. El poate imprima aceste principii de corecte ndeosebi n mintea tinerilor. via ta Dumnezeu si iube ste creaturile cu o iubire duioas a, dar, n ace . El a stabilit legi ale naturii, dar legile Sale la si timp, plin a de for ta nu sunt ni ste preten tii arbitrare. Fiecare s a nu, indiferent dac a se refer a la domeniul moral sau la cel trupesc, con tine sau implic ao . Dac f ag aduin ta a l respect am, pa sii no stri vor nso ti ti de binecuvnt ari; dar dac a este respins, rezultatul va pericolul s i nefericirea. Legile lui Dumnezeu au rolul de a-i aduce pe oameni mai aproape de Sine. El i va salva de r au s i i va conduce la bine, dac a se vor l asa condu si, ns a Dumnezeu nu i va obliga niciodat a. Noi nu putem n telege planurile lui Dumnezeu, dar trebuie s a ne ncredem n El s i prin fapte. Testimonies for the s a ne manifest am aceast a credin ta Church 5:444, 445 (1885). Evanghelia constituie tratamentul bolilor cauzate de p acat Cnd este primit a n toat a puritatea s i puterea ei, Evanghelia constituie un adev arat tratament pentru bolile cauzate de p acat. Soarele neprih anirii r asare, si t am aduirea este sub aripile Lui (Maleahi 4, 2). Nimic din aceast a lume nu poate vindeca o inim a frnt a, nu poate oferi pace min tii, nu poate ndep arta ngrijorarea s i nu poate alunga boala. Renumele, geniul, talentul toate sunt lipsite de puterea de distrus a nviora o inim a mpov arat a sau de a reface o via ta a. Via ta a omului. lui Dumnezeu, primit a n suet, este singura speran ta The Ministry of Healing, 115 (1905). Cerul este un loc al s an at a tii Concep tia sus tinut a de unii, care spun c a spiritualitatea este d aun atoare s an at a tii, este o inven tie a lui Satana. Religia Bibliei nu este d aun atoare nici s an at a tii trupului, nici min tii. Inuen ta Duhului lui Dumnezeu este cel mai bun medicament pentru boal a. Cerul este un loc al s an at a tii; cu ct inuen tele cerului sunt mai profund n telese, cu att mai sigur a va vindecarea suferindului care crede. Adev aratele principii ale cre stinismului deschid, pentru to ti oamenii, accesul la sursa unei fericiri inestimabile. Religia este un izvor nesecat, din care cre stinul poate bea att ct dore ste, f ar a ca acesta s a se epuizeze vreodat a.

42

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Christian Temperance and Bible Hygiene, 13, 1890. (Counsels on [412] Health, 28). a vindec Religia este adev arata s tiin ta arii Religia este un principiu al inimii, nu un cuvnt magic sau o am agire a min tii. Privi ti , de a c numai la Isus. Aceasta este unica speran ta stiga via ta ve snic a a att pentru tine, ct s i pentru so tul t au. Aceasta este adev arata s tiin ta vindec arii trupului s i a suetului. Mintea nu trebuie s a e ndreptat a asupra in tei omene sti, ci spre Dumnezeu. Letter 117, 1901. de R Iubirea fa ta ascump ar atorul nostru risipe ste ntunericul Mintea este ntunecat a de epidemia senzualit a tii. Gndurile au nevoie de puricare. Ceea ce nu au reu sit nc a s a n teleag a b arba tii s i femeile este faptul c a vindecarea trupului este ntru totul legat a de vigoarea s i cur a tia min tii s i inimii. care aduce sn Adev aratul cre stin beneciaz a de o experien ta tirea. n con stiin ta lui nu exist a nici o urm a de vinov a tie, iar suetul lui nu este p atat de imoralitate. Spiritualitatea Legii lui Dumnezeu s i principiile ei sunt aplicate n via ta sa zilnic a. Adev arul lumineaz a n de R telegerea sa. Atmosfera iubirii des avr site fa ta ascump ar atorul nostru risipe ste ntunericul care s-a a sezat ntre suetul lui s i Dum curat nezeu. Voin ta lui Dumnezeu a devenit propria lui voin ta a, nobil as i sfnt a. nf a ti sarea lui dezv aluie lumina cerului. Trupul lui este un templu al Duhului Sfnt. Sn tenia mpodobe ste caracterul lui. Dumnezeu poate comunica cu el, deoarece suetul s i trupul lui sunt n armonie cu El. Letter 139, 1898 (The S.D.A. Bible Commentary 7:909). Iubirea lui Hristos este o putere ce revitalizeaz a Iubirea este o putere ce pe care Hristos o r aspnde ste n ntreaga in ta revitalizeaz a. Fiecare parte vital a creierul, inima, nervii este atins a de inuen ta vindec atoare. Prin aceast a iubire, puterile nalte . Ea elibereaz ale in tei sunt trezite la via ta a suetul de vinov a tie, de triste te, de team as i de ngrijorare, care distrug energiile vie tii. Ea aduce lini ste s i mul tumire s i inspir a suetului o bucurie pe care nimic din ceea ce este p amntesc nu o poate distruge bucuria . The n Duhul Sfnt o bucurie d at atoare de s an atate s i via ta [413] Ministry of Healing, 115 (1905). [414] [415]

Sec tiunea 10 S an atatea mintal a

Capitolul 44 Legile care guverneaz a mintea


Omul creat cu o minte perfect echilibrat a Dumnezeu l-a creat pe om des avr sit nc a din prima clip a a existen tei. El era dotat cu o minte perfect echilibrat a, iar dimensiunile s i capacitatea tuturor organelor lui erau des avr sit dezvoltate. Adam a fost prototipul perfect al in tei umane. Fiecare nsu sire a min tii era bine propor tionat a, avnd un rol distinctiv, dar andu-se, n acela si timp, ntr-o rela cu celelalte, astfel nct s tie de dependen ta a asigure func tionarea corect as i ecient a a tuturor. Testimonies for the Church 3:72 (1872). Creatorul a stabilit legi ale min tii Cel care a creat mintea a stabilit, de asemenea, anumite legi care s a-i asigure dezvoltarea. Education, 41 (1903). a Marile legi ale lui Dumnezeu Lumea naturii este condus de legi fundamentale, iar via ta spiritual a este de asemenea guvernat a de anumite legi, la fel de precise. Pentru a ob tine rezultatele dorite, este necesar a folosirea unor mijloace corespunz atoare. Dumnezeu a prev azut pentru ecare om o lucrare care s a corespund a abilit a tilor , o persoan personale. Prin educa tie s i experien ta a poate preg atit a oric s a fac a fa ta arei situa tii de criz a ce ar putea surveni. Dar, pentru a benecia de experien ta necesar a preg atirii n vederea asum arii r aspunderilor, ecare trebuie s a e a sezat n locul potrivit abilit a tilor [416] lui. Testimonies for the Church 9:221, 222 (1909). Nerespectarea legilor naturii este p acat Continua nerespectare a legilor naturii constituie o continu a nerespectare a Legii lui Dumnezeu. Povara suferin tei s i a temerilor pe care o ntlnim pretutindeni n zilele noastre, diformitatea, degradarea, boala s i alienarea mintal a care inund a lumea noastr a fac ca aceasta s a e asemenea unei leprozerii n compara tie cu ceea ce ar putut , n virtutea planului originar al lui Dumnezeu. Genera tia contemporan a este epuizat a din punct de vedere mintal, moral s i zic. Toat a aceast a nenorocire s-a acumulat de-a lungul genera tiilor, datorit a voin tei degradate a omului, care ncalc a Legea lui Dumnezeu. P acate, n 44

Legile care guverneaz a mintea

45

formele cele mai odioase, se s avr sesc prin ng aduirea apetitului pervertit. Testimonies for the Church 4:30 (1876). P acatul distruge armonia Aceea si putere care sus tine natura este activ as i n in ta uman a. Acelea si mari legi care conduc stelele s i atomii conduc s i via ta omului. Legile care guverneaz a n trup, sunt activitatea inimii, reglnd circula tia uxului de via ta legile Inteligen tei innite care de tine jurisdic tia asupra suetului. El este sursa vie tii. Adev aratul mediu de activitate al in tei umane nu poate g asit dect n El. Condi tia este aceea si pentru toate obiectele sus crea tiei Sale o via ta tinut a prin via ta pe care o prime ste de la tr Dumnezeu, o via ta ait a n armonie cu voin ta Creatorului. nc alcarea acestei legi, indiferent de domeniu zic, mintal sau moral, nseamn a distrugerea armoniei cu universul, insinuarea discordiei, a anarhiei s i a ruinei. Education, 99, 100 (1903). Efectul urmeaz a cauzei, f ar a excep tii n virtutea legilor stabilite de Dumnezeu n natur a, efectul urmeaz a cauzei, cu o certitudine invariabil a. Seceri sul dovede ste calitatea sem anatului. n acest domeniu, nici o contrafacere nu poate reu sit a. Oamenii si pot n sela semenii s i pot primi laude s i premii pentru un serviciu pe care nu l-au ndeplinit. Dar, n natur a, nu pot exista contrafaceri. Pentru gospodarul necredincios, seceri sul aduce cu sine sentin ta de [417] condamnare. Iar acest adev ar este valabil s i n domeniul spiritual. , nu s R aul are succes numai n aparen ta i n realitate. Copilul care lipse ste de la s coal a, tn arul care este supercial n studiile sale, contabilul care si n seal a patronul, oameni, din orice domeniu de de responsabiactivitate s i de orice profesie, care sunt necinsti ti fa ta lit a tile ce le-au fost ncredin tate se pot l auda cu faptul c a, atta timp ct gre selile lor sunt ascunse, ei reu sesc s a prote. Dar nu este a sa; ei se n seal a singuri. Seceri sul vie tii este caracterul, iar acesta decide viitorul, att al vie tii de acum, ct s i al vie tii ve snice. Education, 108, 109 (1903). Puterea auton sel arii Auton selarea de tine o putere teribil a asupra min tii umane. Testimonies for the Church 4:88 (1876). a Mintea de tine capacitatea de a discerne Mintea omeneasc este dotat a cu capacitatea de a discerne ntre bine s i r au. Dumnezeu nu a prev azut ca omul s a ia decizii pe temeiul impulsurilor, ci n urma unei evalu ari a dovezilor, comparnd cu aten tie scriptura cu scriptura. Dac a ar renun tat la prejudec a tile lor s i ar comparat

46

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

profe tia scris a cu faptele ce caracterizau via ta lui Isus, iudeii ar descoperit armonia frumoas a care exista ntre declara tiile profetice s i mplinirea lor n via ta s i lucrarea de slujire ale umilului Galilean. The Desire of Ages, 458 (1898). Mintea disciplinat a are o mai mare putere de memorare Obiceiul neglijen tei trebuie nvins n mod categoric. Mul ti cred c a uitarea constituie o scuz a sucient a pentru gre selile lor. Dar nu de tin ei, asemenea tuturor celorlal ti, acelea si nsu siri ale intelectului? Prin urmare, ace sti oameni au nevoie s a- si disciplineze mintea, astfel nct s a e capabili s a memoreze. Uitarea s i neglijen ta sunt p acate. Dac a v a forma ti obiceiul de a neglijen ti, este posibil s a ajunge ti s a v a neglija ti chiar s i mntuirea suetului vostru s i s a descoperi ti, n cele din urm a, c a sunte ti nepreg ati ti pentru mp ar a tia lui Dumnezeu. Christs Object Lessons, 358, 359 (1900). Mintea se adapteaz a la preocup arile familiare Exist ao lege a min tii, s i anume c a aceasta se dezvolt a sau se limiteaz a n [418] raport cu dimensiunea preocup arilor cu care se familiarizeaz a. Dac a nu sunt angajate ntr-o activitate perseverent as i serioas a de cercetare a adev arului, capacit a tile intelectuale se vor diminua n mod sigur s i si vor pierde abilitatea de a n telege semnica tiile profunde ale Cuvntului lui Dumnezeu. The Review and Herald, 17 iulie 1888. (Fundamentals of Christian Education, 127). Mintea se adapteaz a la lucrurile asupra c arora st aruie Exist a o lege a min tii, s i anume c a aceasta se adapteaz a treptat la subiectele asupra c arora este obi snuit a s a mediteze. Dac a este preocupat a numai cu lucruri lipsite de valoare, ea va deveni slab as i incapabil a. Dac a nu este niciodat a solicitat a s a se ocupe de probleme serioase, dup a un timp, si va pierde aproape n ntregime orice capacitate de dezvoltare. Din punct de vedere al inuen tei educative, Biblia este f ar a rival. n Cuvntul lui Dumnezeu, mintea descoper a subiecte care inspir a gndirea cea mai profund as i trezesc aspira tiile cele mai nalte. Biblia este cartea cea mai instructiv a pe care au avut-o vreodat a oamenii. turi mereu actuale, iar mna divin Fntnile adev arului ofer a nv a ta a a p astrat acest adev ar n toat a puritatea lui, de-a lungul veacurilor.... n Biblie, sunt descoperite datoriile fundamentale s i destinul omului. V alul care separ a vizibilul de invizibil este dat la o parte, iar noi privim conictul puterilor antagoniste ale binelui s i r aului,

Legile care guverneaz a mintea

47

de la prima apari tie a p acatului s i pn a la triumful nal al neprih anirii s i adev arului; toate acestea constituie revela tia caracterului lui Dumnezeu. n contemplarea umil as i plin a de respect a adev arurilor prezentate n Cuvntul Lui, cercet atorul este adus n comuniune cu mintea innit a. Un asemenea studiu nu numai c a va nnobila s i cur a ti caracterul, dar, n acela si timp, va dezvolta capacit a tile intelectuale s i le va conferi noi puteri. Patriarchs and Prophets, 596-599 (1890). Privind, suntem schimba ti Privind, suntem schimba ti. Aceasta este o lege care func tioneaz a att n domeniul intelectual, ct s i n domeniul moral. Mintea se adapteaz a treptat la subiectele asupra c arora i se ng aduie s a mediteze. Ea devine asemenea lucrurilor pe care este obi snuit a s a le iubeasc as i s a le respecte. Omul nu se va ridica niciodat a mai presus de propriul s au statut al cur a tiei, [419] sn teniei sau adev arului. Dac a idealul s au deriv a din propriul lui sine, nu va ajunge niciodat a mai sus, ci mai degrab a se va degrada ncetul cu ncetul, ajungnd din ce n ce mai dec azut. Numai harul lui Dumnezeu are puterea de a n al ta omul. Dac a este l asat singur, cursul vie tii omului va cobor n mod inevitabil pe treptele dec aderii. The Great Controversy, 555 (1888). Legea substituirii dorin tei Lipsa hot arrii s i a deciziilor ferme produce un mare r au. Am cunoscut p arin ti care le spuneau copiilor: Nu po ti primi cutare sau cutare lucru; iar apoi, reveneau, gndindu-se c a poate au fost prea stric ti, s i le ofereau copiilor tocmai lucrul pe care, la nceput, li l-au refuzat. O astfel de atitudine aduce un prejudiciu ale c arui urm ari dureaz a pn a la sfr situl vie tii. Exist a o lege a min tiI-o lege care nu trebuie uitat as i anume c a, dac a un obiect dorit este refuzat att de ferm, nct dispare orice speran ta de a-l ob tine, mintea va nceta s a-l doreasc as i se va ocupa de alte de a ob obiective. Dar, atta timp ct mai exist a nc a o speran ta tine obiectul dorit, se vor face toate eforturile pentru a-l dobndi. The Signs of the Times, 9 februarie 1882. (Child Guidance, 283, 284). Convingerile caut a exprimare Exist a o lege stabilit a de Dumnezeu, s i anume c a oricine crede adev arul a sa cum este el n Isus l va face cunoscut. Ideile s i convingerile unei persoane caut a exprimare. Oricine mp art as e ste necredin ta s i spiritul de critic a, oricine se consider a capabil s a judece lucrarea Duhului Sfnt va r aspndi n jurul s au acest spirit. Dorin ta criticilor de a se face auzi ti

48

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

de harul lui s i sim ti ti st a n rea necredin tei s i a mpotrivirii fa ta Dumnezeu. Mintea care este motivat a de asemenea idei se va lupta ntotdeauna s a se remarce s i s a c stige adep ti. To ti cei care se a a de partea unui apostaziat se vor molipsi de spiritul lui s i de dorin ta de a le mp art as i altora opiniile s i rezultatele cercet arilor lor personale, mintele care i determin precum s i sim ta a s a ac tioneze. Din acest motiv, reprimarea principiilor care ne motiveaz a la ac tiune nu este un lucru u sor. Special Testimonies, Series A 6:39, 6 iulie 1896. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 290, 291). mintele Ideile s Exprimarea nt are ste ideile s i sim ta i sim mintele noastre sunt ncurajate s ta i intensicate pe m asur a ce le exprim am. Aceasta este o lege natural a. Cuvintele transmit idei, dar [420] la fel de adev arat este s i faptul c a ideile se nasc din cuvinte. Cu ct ne m arturisim mai mult credin ta, cu ct ne bucur am mai mult de binecuvnt arile pe care s tim c a le avem marea iubire s i harul din partea lui Dumnezeu, cu att vom avea mai mult a s credin ta i o bucurie mai mare. Nici o limb a nu poate exprima s i nici o minte limitat a nu poate concepe binecuvntarea care rezult a din aprecierea bun at a tii s i a iubirii lui Dumnezeu. Chiar s i aici, pe p amnt, bucuria noastr a poate ajunge asemenea unei fntni care nu seac a niciodat a, deoarece este alimentat a de izvorul ce se revars a de la tronul lui Dumnezeu. The Ministry of Healing, 251-253 (1905). Mintea de tine capacitatea de a alege Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a alege, iar nou a ne revine obliga tia de a o exercita. Noi nu ne putem schimba inimile s i nu ne putem controla gndurile, impulsurile s i sentimentele. Noi nu ne putem cur a ti singuri s i nu suntem capabili s a-i slujim lui Dumnezeu. Dar putem alege s a-i m Lui voin slujim, putem s a-i ncredin ta ta noastr a; iar El va lucra apoi n noi voin ta s i nf aptuirea dup a cum dore ste. Astfel, ntreaga noastr a re va supus a conducerii lui Hristos. The Ministry of Healing, 176 (1905). Ispititorul nu ne poate obliga niciodat a s a facem r aul. El nu poate st apni mintea dect dac a este ncredin tat a conducerii lui. nainte ca Satana s a- si poat a exercita puterea asupra noastr a, credin ta noastr a trebuie s a sl abeasc a, ng aduindu-ne s a ne desprindem de Domnul p Hristos. Dar ecare dorin ta ac atoas a pe care o nutrim i ng aduie lui Satana s a fac a un pas nainte pe terenul inimii. Fiecare punct n care

Legile care guverneaz a mintea

49

deschis e su am n atingerea standardului divin este o u sa a, prin care el poate p atrunde pentru a ne ispiti s i pentru a ne distruge. Fiecare nfrngere pe care o suferim s i ecare gre seal a i ofer a ocazia de a lansa repro suri la adresa lui Hristos. The Desire of Ages, 125 (1898). Omul este un agent moral liber Pentru a instiga la r azvr atire neamul omenesc dec azut, el [Satana] l prezint a pe Dumnezeu ca nedrept, pentru c a a permis ca omul s a ncalce Legea Sa. Ispititorul iscusit spune: De ce a ng aduit Dumnezeu ca omul s a e ispitit, s a [421] p ac atuiasc as i s a ajung a la nenorocire s i moarte?.... Mii de oameni din zilele noastre dau glas aceleia si nemul tumiri r azvr atite mpotriva lui Dumnezeu. Ei nu n teleg c a a-l priva pe om de libertatea de a alege ar nsemna a-i r api prerogativele care l a seaz a n rndul in telor inteligente, transformndu-l ntr-un simplu robot. Dumnezeu nu a inten tionat s a exercite presiuni asupra voin tei. Omul a fost creat ca agent moral liber. Asemenea locuitorilor altor lumi, el trebuia s a treac a testul ascult arii; dar nu a fost niciodat a pus ntr-o situa tie n care neascultarea s a devin a o necesitate. Omul nu este niciodat a supus vreunei ispite sau ncerc ari c areia s a nu-I poat a rezista. Dumnezeu a prev azut absolut toate resursele care erau necesare, a sa nct omul s a nu e niciodat a nvins n conictul cu Satana. Patriarchs and Prophets, 331, 332 (1890). Prezentul inuen teaz a deciziile viitoare ntregul vostru viitor va inuen tat, spre bine sau spre r au, prin deciziile pe care le lua ti n prezent. Letter 41, 1891. mntului valorii personale Dumnezeu Importan ta sim ta nu a prev azut niciodat a ca vreo minte omeneasc a s a se ae sub conducerea total a a unei alte min ti.... Aceia care si propun s a-i educe pe copii n a sa fel, nct ace stia s a vad as i s a simt a puterea pe care o au n ei n si si s i n virtutea c areia pot deveni femei s i b arba ti principiali , sunt educatorii cei mai s i capabili s a ocupe orice pozi tie n via ta folositori s i cei mai plini de succes. Este posibil ca munca lor s a nu se bucure de aprecierea celor care sunt ni ste observatori ignoran ti s i este posibil ca lucrarea lor s a nu e considerat a la fel de ecient as i valoroas a ca aceea a profesorilor care tin mintea s i voin ta elevilor lor sub o autoritate absolut a; dar viitorul copiilor va demonstra roadele unui program de educa tie mai bun. Testimonies for the Church 3:134 (1872).

50

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Mintea nedisciplinat a si pierde puterea Capacit a tile trebuie dezvoltate la maximum; ele trebuie s a e forticate s i nnobilate prin cugetare asupra adev arurilor spirituale. Dac a min tii i se permite s a vagabondeze, oprindu-se asupra lucrurilor lipsite de valoare, ea devine slab a, frivol as i lipsit a de putere spiritual a. Aceasta este o lege [422] natural a invariabil a. Testimonies for the Church 5:272 (1885). Prejudecata mpiedic a iluminarea min tii Aceia care ng aduie ca prejudecata s a le instige mintea mpotriva primirii adev arului nu pot benecia de iluminarea divin a. Cu toate acestea, cnd este prezentat a o concep tie inspirat a din Scriptur a, mul ti nu se ntreab a: Este adev arat a? Este n armonie cu Cuvntul lui Dumnezeu? Ci: Cine este cel care sus tine aceast a idee? Iar dac a ideea nu provine dintr-o surs a care s a le convin a, ei nu o accept a. Ace sti oameni sunt att de mul tumi ti de propriile lor idei, nct nu vor cerceta dovezile Scripturii cu dorin ta de a nv a ta, ci vor refuza s a e interesa ti pur s i simplu, datorit a propriilor lor prejudec a ti. Gospel Workers, 125, 126 (1893). (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 105, 106). Fericirea depinde de armonia deplin a cu legile lui Dumnezeu Deoarece legea iubirii este temelia guvern arii lui Dumnezeu, fericirea tuturor in telor create depinde de armonia deplin a a acestora cu marile principii ale neprih anirii. Dumnezeu a steapt a din partea tuturor creaturilor Sale o slujire motivat a de iubire o nchinare izvort a dintr-o apreciere inteligent a a caracterului S au. El nu simte nici o pl acere de pe urma unei decizii impuse, ci garanteaz a libertatea alegerii tuturor in telor, pentru ca ele s a-i poat a sluji de [423] bun avoie. Child Guidance, 493 (1888).

Capitolul 45 Individualitatea
uman ta a, creat a Individualitatea este o putere Fiecare in dup a chipul lui Dumnezeu, este nzestrat a cu o putere asem an atoare puterii Creatorului individualitatea, capacitatea de a gndi s i de a nf aptui. Cei care dezvolt a aceast a putere sunt oameni care poart a responsabilit a ti, care preiau conducerea ntreprinderilor s i inuen teaz a caractere. Education, 17 (1903). Fiecare om are o individualitate distinct a Evanghelia li se uman adreseaz a oamenilor n mod individual. Fiecare in ta a are un suet care e va pierdut, e va mntuit. Fiecare posed ao individualitate aparte s i diferit a de a celorlal ti. Omul trebuie s a se conving a, s a se converteasc as i s a mplineasc a voia lui Dumnezeu n mod personal. El trebuie s a exercite propria sa capacitate de a alege. Nimeni nu poate realiza aceast a lucrare prin intermediari. Nimeni nu poate prelua individualitatea altuia. Fiecare trebuie s a I se supun a lui Dumnezeu prin ac tiunea sa proprie, experimentnd taina evlaviei. Manuscript 28, 1898. Unitate n diversitate Planul lui Dumnezeu presupune existen ta unit a tii n diversitate. Nimeni nu poate constitui un criteriu pentru ceilal ti. Responsabilit a tile noastre diferite sunt propor tionale cu abilit a tile noastre. Am fost nv a tat a n mod special c a Dumnezeu i nzestreaz a pe oameni cu nsu siri diferite s i apoi i a seaz a n po- [424] zi tia n care pot ndeplini acea lucrare pentru care au fost preg ati ti. Fiecare lucr ator este menit s a le acorde tovar as ilor lui acela si respect pe care el nsu si dore ste s a-l primeasc a din partea lor. Letter 111, 1903. Min tile oamenilor sunt diferite De ce avem nevoie de un Matei, de un Marcu, de un Luca, de un Ioan, de un Pavel s i de to ti ceilal ti scriitori care s i-au adus m arturia cu privire la via ta Mntuitorului din timpul slujirii Sale pe p amnt? De ce nu ar putut exista un raport complet, scris de c atre un singur ucenic, pentru ca noi s a beneciem de o descriere cursiv a a vie tii s i lucr arii lui Hristos? 51

52

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Evangheliile difer as i totu si con tinutul lor se ntrege ste ntr-un raport armonios. Un scriitor eviden tiaz a anumite aspecte pe care altul le ignor a. Dac a aceste aspecte sunt esen tiale, de ce nu au fost men tionate de to ti scriitorii? Deoarece min tile oamenilor difer as i nu n teleg lucrurile exact n acela si fel. Unele adev aruri exercit a mai puternic o inuen ta a asupra min tii unei anumite categorii de oameni. Altele se adreseaz a altei categorii. Pentru unii, anumite aspecte par a mult mai importante dect pentru al tii. Acela si principiu se aplic as i n situa tia vorbitorilor. Unii insist a asupra unor idei pe care al tii le parcurg mai rapid sau pe care nu le men tioneaz a deloc. Astfel, adev arul este prezentat mai clar atunci cnd exist a mai mul ti scriitori, n locul unuia singur. Manuscript 87, 1907. Individualitatea nu trebuie nimicit a Dumnezeu nu dore ste ca individualitatea noastr a s a e nimicit a; El nu a prev azut ca nclina tiile s i preferin tele a dou a persoane s a e identice. Fiecare are anumite nsu siri aparte, iar acestea nu trebuie distruse, ci educate s i modelate dup a chipul lui Hristos. Domnul transform a aptitudinile s i nsu sirile noastre naturale n mijloace folositoare. n cultivarea capacit a tilor primite din partea lui Dumnezeu, talentele s i aptitudinile se vor dezvolta, dac a omul n telege faptul c a toate acestea nu i-au fost d aruite pentru satisfacerea dorin telor lui egoiste, ... ci spre slava lui [425] Dumnezeu s i pentru binele semenilor. Letter 20, 1894. (HC 90). Fiecare copil are propria individualitate Copilul poate disciplinat n a sa fel, nct s a ajung a asemenea unui animal, f ar a personal voin ta as i cu o individualitate care se pierde n individualitatea profesorului lui.... Att ct este posibil, ecare copil trebuie s a e educat n a sa fel, nct s a aib a ncredere n sine. Prin exercitarea diferitelor lui aptitudini, el va nv a ta care sunt aspectele n care este bine nzestrat s i care sunt aspectele decitare. Un educator n telept va acorda o aten tie deosebit a dezvolt arii tr as aturilor decitare, pentru ca, astfel, copilul s a poat a dobndi un caracter armonios s i echilibrat. The Review and Herald, 10 ianuarie 1882. (Fundamentals of Christian Education, 57). tul, nici so tia C as atoria nu distruge individualitatea Nici so nu trebuie s a ncerce s a exercite un control arbitrar asupra celuilalt. Nu ncerca s a l determini pe cel alalt s a cedeze dorin telor tale. Dac a vei proceda astfel, vei pierde dragostea partenerului t au. Fii bun, r abd ator s i ndelung r abd ator, amabil s i curtenitor. Prin harul lui

Individualitatea

53

Dumnezeu, po ti avea succes n dorin ta de a- ti face fericit tovar as ul , a de via ta sa cum ai f ag aduit cnd ai rostit leg amntul c as atoriei. The Ministry of Healing, 361 (1905). So tul s i so tia trebuie s a- si p astreze individualitatea (sfat adresat unor tineri c as atori ti) n leg atura care v-a unit pen , dorin tru ntreaga via ta tele ec aruia trebuie s a e dedicate fericirii celuilalt. Fiecare este menit s a slujeasc a fericirii celuilalt. Aceasta este voin ta lui Dumnezeu cu privire la voi. Dar, cu toate c a a ti devenit una, individualitatea nici unuia dintre voi nu trebuie s a e absorbit a de individualitatea celuilalt. Dumnezeu este proprietarul in tei voastre. El este Acela pe care s a-l ntreba ti: Ce este bine? Ce este r au? Cum a s putea mplini ct mai bine scopul pentru care am fost creat? Nu s ti ti c a ... voi nu sunte ti ai vo stri? C aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 6, 19.20). Dragostea voastr a pentru ceea ce este omenesc trebuie s a e sub de Dumnezeu. Torentul bogat al sim mintelor ordonat a iubirii fa ta ta voastre trebuie s a curg a spre Acela care Si-a d aruit via ta pentru voi. Tr aind pentru Dumnezeu, suetul i consacr a Lui cele mai bune s i mai nalte sentimente. Se revars a valul iubirii voastre spre Acela [426] care a murit pentru voi? Dac a este a sa, dragostea voastr a unul pen de tru cel alalt va secundar a n raport cu iubirea manifestat a fa ta lucrurile cere sti. Testimonies for the Church 7:45, 46 (1902). Noi avem o individualitate particular a, iar individualitatea so tiei nu trebuie s a e absorbit a niciodat a de individualitatea so tului ei. Manuscript 12, 1895. conConsacrarea nfrumuse teaz a individualitatea O via ta sacrat a n slujba lui Dumnezeu va dezvolta s i va nfrumuse ta individualitatea. Nici o persoan a nu si poate pierde individualitatea prin absorbirea ei de c atre o alt a persoan a, ci ecare dintre noi, asemenea vi tei-de-vie, trebuie s a e altoit n mod personal n butucul originar, n care exist a unitate n diversitate. Marele Artizan nu a modelat dou a frunze identice n acela si copac; prin urmare, puterea Sa creatoare nu le confer a tuturor oamenilor min ti identice. Ei sunt crea ti care dureaz pentru o via ta a de-a lungul veacurilor nesfr site, iar n , va exista o unitate des aceast a via ta avr sit a, n care toate min tile se

54

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

vor completa reciproc; dar nu vor dou a persoane care s a poarte acela si chip. Manuscript 116, 1898. Dumnezeu d a ec aruia un rol specic Lucrurile din lumea natural a trebuie s a e n telese n a sa fel, nct semnica tia lor s a aib a leg atur a cu cre sterea n domeniul vie tii spirituale. Fiec arui om, Dumnezeu s i nu omul i-a oferit ceva de f acut. Aceasta este o lucrare individual a formarea caracterului dup a asem anarea divin a. Crinul nu trebuie s a se for teze s a e asemenea trandarului. Modul n care se formeaz a orile s i fructele este diferit, dar toate si au originea, att de variat a, n Dumnezeu. Toate i apar tin Lui. Astfel, este inten tia Sa ca nici m acar n cele mai importante aspecte oamenii s a nu e la fel. Manuscript 116, 1898. Respectul reciproc Fiecare dintre noi are o lucrare de f acut. De si este posibil s a m de na tionalit a ti diferite, totu si trebuie s a m una n Hristos. Dac a ng aduim ca particularit a tile caracterului s i predispozi tiilor noastre personale s a ne separe pe acest p amnt, cum putem nutri speran ta c a vom locui mpreun a n cer? Noi suntem chema ti s a mp art as im dragostea s i respectul reciproc. Unitatea pentru [427] care S-a rugat Hristos trebuie s a se manifeste n rela tia noastr a. Am fost cump ara ti cu un pre t, iar datoria noastr a este aceea de a-l sl avi pe Dumnezeu n trupurile s i n inimile noastre. Manuscript 20, 1905. Marea gre seal a a copierii altora Acela care ncearc a s a copieze caracterul vreunei in te umane va s avr si o mare gre seal a. Fiecare individ trebuie s a se nf a ti seze naintea lui Dumnezeu n mod personal, pentru a cultiva cu credincio sie s i loialitate talentele primite din partea Lui. Duce ti pn a la cap at mntuirea voastr a, cu fric as i cutremur.... C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi, s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea (Filipeni 2, 12.13). n tine lucreaz a Dumnezeu, frate, n tine; nu poate lucra n personal altul pentru tine. Tu ai nevoie de o experien ta a cu El. Pentru c a tu e sti cel ce va tr ai bucuria mntuirii, nu altul. Manuscript 116, 1898. a doare s a v ad lipsa Fiecare minte are propriile ei calit a ti M de considera tie cu care sunt trata ti unii b arba ti pe care Domnul i-a folosit n lucrarea Sa s i pe care i va folosi, de asemenea, n viitor. Dumnezeu interzice ca mintea unui om s a e condus a prin gndirea min tii unui alt om. Chiar dac a este posibil ca unii s a considere

Individualitatea

55

c a mintea cuiva este superioar a altora, totu si, ecare minte si are propriile ei calit a ti s i defecte particulare. Calit a tile unuia vor suplini decien tele altuia. Dar, dac a to ti poart a n inim a dorin ta de a realiza aceea si lucrare s i dac a sunt ncuraja ti s a nu priveasc a la oameni, ci la Dumnezeu, pentru a n telege care este datoria ce le revine, prin c al auzirea Duhului Sfnt, vor progresa s i vor lucra n unitate cu fra tii lor. Ei si vor suplini reciproc lipsurile. Letter 80, 1897. A nu modela mintea altora Dumnezeu i-a ncredin tat ec arui om o responsabilitate individual a: duce ti pn a la cap at mntuirea voastr a, cu fric as i cutremur. Nimeni nu este chemat s a nf aptuiasc a mntuirea altuia. El nu trebuie s a devin a copia nici unei alte min ti. Fiec arui om i se cere s a ac tioneze n raport cu abilit a tile pe care Dumnezeu i le-a oferit n mod personal. Nici o persoan a, indiferent de experien ta pe care o are, indiferent de pozi tia pe care o ocup a, nu trebuie s a cread a c a realizeaz a vreo lucrare minunat a prin faptul c a [428] inuen teaz a mintea vreunei alte persoane, ncercnd s a o determine mintele pe s a urmeze modelul propriei sale min ti s i indicndu-i sim ta care ar trebui s a le tr aiasc a. Aceast a gre seal a a fost repetat a de multe ori n detrimentul in telor omene sti. Manuscript 116, 1898. A nu umbra altora. [Vezi capitolul 29, Dependen ta s i independen ta] Oh, ct de mul ti lucr atori au nevoie s a e schimba ti s i modela ti de spiritul lui Hristos, asemenea lutului modelat n minile olarului! Cnd vor anima ti de acest spirit, nu va mai exista n mijlocul lor o atmosfer a de nen telegere; nimeni nu va mai att de ngust n gndire, nct s a vrea ca totul s a se ndeplineasc a dup a propriile lui concep tii s i n conformitate cu propriile lui idei; nu vor minte de discordie ntre el s mai exista sim ta i colaboratorii lui care nu reu sesc s a ating a standardul s au personal. Domnul dore ste ca nici unul dintre copiii Lui s a nu e umbra altora; ci vrea ca ecare s a e el nsu si, sn tit, nnobilat s i educat prin imitarea vie tii s i caracterului Marelui nostru Model. Spiritul ngust, limitat, nchistat s i exclusivist, care pretinde ca totul s a se desf as oare dup a tiparul gndirii cuiva, a fost dintotdeauna un blestem pentru cauza lui Dumnezeu s i va astfel, ori de cte ori va tolerat. The Review and Herald, 13 aprilie 1886. Nimeni s a nu- si abandoneze propria gndire Dumnezeu uman ng aduie ca ecare in ta a s a- si manifeste propria individualitate. El nu dore ste ca vreun om s a- si abandoneze gndirea s i s a

56

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

se lase condus de altcineva. Cei care vor ca mintea s i caracterul lor s a e schimbat nu trebuie s a priveasc a la oameni, ci la Exemplul divin. Dumnezeu v a invit a s a ave ti n voi gndul acesta, care era n Hristos Isus. Prin convertire s i transformare, n minte este ntip arit gndul lui Hristos. Fiecare om va trebui s a stea naintea lui Dumnezeu, n virtutea unei credin te personale s i n virtutea unei experien te personale, con stient ind de faptul c a Hristos, n adejdea slavei, a luat chip n el nsu si. A imita exemplul vreunei alte persoane chiar s i al uneia pe care noi am putea s a o consider am aproape des avr sit a din punct de vedere al caracterului-ar nsemna s a ne punem ncrede uman [429] rea ntr-o in ta a cu defecte, care nu este n stare s a ne ofere nici m acar o iot a sau o frntur a de des avr sire. The Signs of the Times, 3 septembrie 1902. a ndemnul de a avea o personalitate puternic a Faptul c fratele s i sora__ s i de asemenea fratele s i sora__ au personalit a ti puternice este bun. Fiecare trebuie s a- si p astreze propria lui individualitate. Fiecare trebuie s a cultive o individualitate care nu se va uman l asa absorbit a de individualitatea altora. Nici o in ta a nu este menit a s a devin a umbra alteia. Slujitorii lui Dumnezeu sunt chema ti s a lucreze mpreun a ntr-o unitate n care min tile se completeaz a reciproc. Letter 44, 1903. Standardele individuale Nimeni nu poate ajunge la maturitate spiritual a n locul altuia. Fiecare om trebuie s a ating a propriul lui standard individual. Dezvoltarea ec aruia trebuie s a se realizeze sub c al auzirea direct a a lui Dumnezeu. Manuscript 116, 1898. uman Nici o alt a in ta a nu poate p atrunde pe deplin n via ta a din perspectiv a omeneasc a, via ta este noastr a interioar a Privit pentru to ti oamenii o cale neumblat a. Este o cale pe care, dac a ne gndim la experien tele noastre profunde, ecare dintre noi p as e ste uman singur. Nici o alt a in ta a nu poate p atrunde pe deplin n via ta noastr a interioar a. Pornim n aceast a c al atorie de mici copii, iar mai devreme sau mai trziu, ecare va decide singur n problemele vie tii, pentru ve snicie. Prin urmare, ct de st aruitor trebuie s a e efortul nostru de a orienta ncrederea copiilor spre Acela care este o C al auz a s i un Ajutor sigur! Education, 255 (1903). Caracterul este personal Caracterul este personal. Fiecare dintre noi are o lucrare de realizat, att pentru prezent, ct s i pen-

Individualitatea

57

tru ve snicie. Dumnezeu detest a indiferen ta cu privire la formarea caracterului. Letter 223, 1903. Recunoa sterea drepturilor omului Una dintre aplica tiile cele mai profunde ale acestor principii [referitoare la responsabilit a tile personale], care presupun recunoa sterea de c atre om a propriilor lui drepturi, exercitarea st apnirii asupra propriei sale min ti s i datoria administr arii propriilor lui talente, este dreptul ec arui om de , roadele muncii a primi s i de a oferi altora, dup a propria sa voin ta [430] sale. Institu tiile noastre vor puternice s i inuente numai dac a vor respecta aceste principii n toate rela tiile cu semenii, acordnd aten tia cuvenit a ndrum arilor Cuvntului lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 7:180 (1902). si are propria sa inDependen ta de Hristos Fiecare om dividualitate. Fiecare suet trebuie s a tr aiasc a ntr-o comuniune nencetat a cu Hristos; pentru c a Domnul spune: Desp ar ti ti de Mine nu pute ti face nimic (Ioan 15, 5). Principiile Sale trebuie s a devin a principiile noastre; deoarece ele constituie adev arul ve snic, proclamat n neprih anire, bun atate, mil as i iubire. Letter 21, 1901. P astrarea individualit a tii n experien ta cre stin a ndruma ti ecare suet s a se sprijine cu ncredere pe bra tul puterii innite. n experien ta cre stin a, ecare om trebuie s a- si p astreze individualitatea, deoarece nimeni nu poate scutit de propria sa responsabilitate. Fiecare suet si are propriile lui b at alii de purtat s i, n anumite privin te, cre trebuie s a dezvolte propria lui experien ta stin a, independent de alte suete. Fiecare are de primit, din partea lui Dumnezeu, lec tii pe care nici un alt suet nu le poate nv a ta n locul lui. Manuscript [431] 6, 1889.

Capitolul 46 Rela tii interumane


[Vezi capitolul 68, Rela tii sociale] tii, rele Legea dependen tei reciproce Noi suntem, cu to mpletite n marea tes atur a a umanit a tii s i tot ceea ce nf aptuim pentru binele celorlal ti, se va reecta n binecuvnt arile ce se vor rev arsa asupra noastr a n sine. Legea dependen tei reciproce este activ a n toate sferele societ a tii. Patriarchs and Prophets, 534, 535 (1890). Fiin tele omene sti au nevoie unele de altele n planul lui Dumnezeu, in tele omene sti au fost create astfel, nct s a aib a nevoie unele de altele. Ce lucrare binecuvntat a s-ar realiza, dac a to ti pentru a-i ajuta pe cei oamenii ar face tot ceea ce le st a n putin ta ce au nevoie de ajutorul lor, n simpatie s i dragoste. Fiecare este nzestrat de Dumnezeu cu propriile lui talente. Noi suntem chema ti s a folosim aceste talente pentru a ne sprijini semenii n umblarea pe calea cea strmt a. n aceast a lucrare, ecare dintre noi este dependent de ceilal ti s i to ti, laolalt a, depindem de Hristos. Talentele noastre se perfec tioneaz as i se dezvolt a numai prin ndeplinirea unei slujiri lipsite de egoism. Letter 115, 1903. (HC 182). Cel care i ajut a pe al tii se ajut a pe sine Mul ti oameni se a a n ntuneric. Ei s i-au pierdut orientarea s i nu s tiu n ce direc tie s a mearg a. Cei care sunt deruta ti de dicult a ti s a caute pe al tii, la fel . [432] de dezorienta ti, s i s a le adreseze cuvinte de ncurajare s i speran ta Dac a ncep s a realizeze aceast a lucrare, lumina cerului le va descoperi calea pe care trebuie s a o urmeze. Ei vor mngia ti tocmai prin cuvintele de mngiere pe care le rostesc pentru cei mpov ara ti de necazuri. Cei care i ajut a pe al tii se vor ajuta pe ei n si si s a nving a propriile dicult a ti. Bucuria va lua locul triste tii s i am ar aciunii. Inima, umplut a de Duhul lui Dumnezeu, le va transmite c aldur a tuturor in telor aate n preajm a. Nici unul dintre aceia care procedeaz a n felul acesta nu va mai continua s a r amn a n ntuneric; 58

Rela tii interumane

59

deoarece ntunericul lor se va lumina ca lumina zilei, la amiaz a. Manuscript 116, 1902. (The S.D.A. Bible Commentary 4:1151). Inuen ta noastr a permanent a Rela tia n care ne a am cu semenii no stri are implica tii deosebit de solemne. Inuen ta noastr a contribuie f ar a ncetare e la pierderea, e la salvarea suetelor lor. Noi sau conlucr am cu Hristos, sau i suntem mpotriv a. Dac a nu dorim s a-i abatem pe al tii de la calea cea bun a, trebuie s a p as im cu s umilin ta i s a l as am napoi urme corecte. Fiecare gnd, ecare cuvnt s i ecare fapt a trebuie s a p astreze caracterul celei mai stricte moralit a ti. S a ne aducem aminte c a Dumnezeu vede p acatele noastre ascunse. Chiar s i cel mai bun dintre minte care i sunt sugerate oameni este tulburat de gnduri s i sim ta de Satana; dar, dac a nu se las a absorbit de ele, dac a le respinge cu oroare, suetul lui nu este contaminat de vinov a tie s i nimeni nu va afectat de inuen ta lor. Oh, dac a ecare ar deveni o mireasm a de spre via pentru aceia care se a via ta ta a n preajm a! The Review and Herald, 27 martie 1888. Efectele imprevizibile ale inuen tei noastre Noi nu vom s ti niciodat a, pn a la judecat a, care a fost inuen ta unui comportament amabil s i curtenitor asupra celor nestatornici, impulsivi s i lipsi ti de demnitate. Dac a, atunci cnd se manifest a provocator s i nedrept de voi, v fa ta a purta ti cu ace sti oameni a sa cum v-a ti purta cu o persoan a nevinovat as i dac a i trata ti cu bun atate, chiar dac a o face ti cu pre tul suferin tei, atunci v-a ti ndeplinit datoria de cre stin; iar ei vor surprin si, ru sina ti s i si vor n telege gre seala s i egoismul, mai bine dect dac a le-a ti prezentat n mod deschis caracterul nedorit al faptelor lor sau dac a i-a ti mustrat. Letter 20, 1892. (Medical [433] Ministry, 209, 210). ti au calit a ti pe Lipsa amabilit a tii s i inuen ta acesteia Mul care le tin ascunse s i, n loc s a atrag a suetele la Hristos, le resping. Dac a ar putea n telege inuen ta gesturilor lor nepoliticoase asupra celor necredincio si s i ct de ofensator este un asemenea comportament n ochii lui Dumnezeu, aceste persoane s i-ar schimba radical obiceiurile, deoarece lipsa amabilit a tii este una dintre cele mai mari piedici n calea salv arii p ac ato silor. Cre stinii egoi sti, nemul tumi ti s i tri sti sunt o piedic a n calea p ac ato silor care, privind la ei, nu mai doresc s a vin a la Hristos. The Review and Herald, 1 septembrie 1885. (HC 229).

60

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Fi ti atr ag atori s i u sor abordabili Comporta ti-v a n a sa fel, nct Domnul Hristos s a e v azut n tot ceea ce nf aptui ti, pentru ca to ti cei din jur s a n teleag a faptul c a voi sunte ti ni ste epistole vii ale lui Isus.... Fi ti atr ag atori s i u sor abordabili. Tr ai ti n a sa fel, nct via ta voastr a s a c stige inimile tuturor celor cu care veni ti n contact. Noi realiz am n prezent mult prea pu tin pentru a face ca adev arul s a e atr ag ator pentru ceilal ti. Manuscript 6, 1889. Fiecare cuvnt pe Fiecare persoan a exercit a o inuen ta care l rosti ti, ecare fapt a pe care o ndeplini ti exercit a asupra e spre bine, e acelora care se a a n leg atur a cu voi o inuen ta spre r au. Oh, ct de necesar este ca Hristos s a locuiasc a n inimile voastre, astfel nct cuvintele voastre s a e cuvintele vie tii s i faptele voastre s a e roade ale iubirii. The Review and Herald, 12 iunie 1888. Responsabilitatea pentru inuen ta pe care o exercit am Fiecare om este r aspunz ator naintea lui Dumnezeu pentru inuen ta pe care o cultiv a n suet s i care se r asfrnge att asupra lui nsu si, ct s i asupra celorlal ti. Dumnezeu i someaz a pe tineri s a e con stien ti de modul n care si cultiv a nsu sirile min tii s i ale trupului s i s a exercite cea mai strict a st apnire de sine. Capacit a tile lor se pot dezvolta numai dac a puterile lor sunt folosite n mod srguincios s i inteligent pentru slava lui Dumnezeu s i pentru binele semenilor. Letter 145, 1897. nconjura ti de atmosfera credin tei Pentru ecare dintre vital noi, este de o importan ta a s a cultiv am n suet o atmosfer aa credin tei. Prin atitudinea pe care o cultiv am n suetul nostru, noi [434] ne decidem, zi de zi, propriul destin ve snic. Fiecare este r aspunz ator n mod personal pentru inuen ta pe care o r aspnde ste n jur. Consecin tele cuvintelor s i ale faptelor pe care le s avr sim dep as esc limitele n telegerii noastre. Dumnezeu ar salvat cetatea Sodomei, dac a ar existat n ea zece oameni neprih ani ti. Dar ct de mare ar inuen ta spre bine ce ar putea exercitat a prin credincio sia unui ntreg popor al lui Dumnezeu, dac a ecare dintre cei care si nsu sesc Numele lui Hristos ar mbr acat n neprih anire? Dac a Dumnezeu a fost capabil s a-i spun a n mod exact lui Petru locul n care se aa suta sul roman s i s a-l conduc a direct la acesta, c cu siguran ta a El cunoa ste locurile n care tr aim s i muncim noi,

Rela tii interumane

61

precum s i felul nostru de vie tuire. El s tie dac a noi deschidem calea Regelui ceresc, elibernd-o de toate obstacolele, pentru ca El s a poat a ndruma suetele noastre nainte s i n sus, sau dac a, dimpotriv a, ne a sez am n mod egoist n spatele unor baricade, ridicnd obstacole n calea p ac ato silor s i mpiedicndu-i s a g aseasc a mntuirea suetelor lor pre tioase pentru care a murit Domnul Hristos. Manuscript 23, Undated. Tratarea diferitelor nclina tii temperamentale Domnul dore ste ca noi s a m sn ti ti. Deoarece suntem chema ti s a r aspundem nevoilor unor persoane ce prezint a nclina tii temperamentale diverse, este necesar s a cunoa stem bine modalit a tile de abordare a min tii omene sti. Noi trebuie s a ne rug am lui Hristos s a ne inspire cuvinte ce vor constitui o binecuvntare. Si, n timp ce ne vom str adui s a le acord am ajutor altora, noi n sine vom binecuvnta ti. Manuscript 41, 1908. O lucrare deosebit de important a Aceast a activitate [de ndreptare a celor gre si ti] este cea mai frumoas as i cea mai dicil a lucrare ce a fost ndeplinit a vreodat a de c atre in tele omene sti. Ea necesit a cea mai mare delicate te s i tact, cea mai sensibil a recepti , o r vitate, o cunoa stere a naturii umane, credin ta abdare cereasc as i dispozi tia de a lucra, de a veghea s i de a a stepta. Nici o alt a lucrare nu poate mai important a dect aceasta. Education, 292 (1903). [435] Activitatea delicat a a lucrului cu mintea omeneasc aA lucra cu mintea omeneasc a constituie o activitate foarte delicat a. Pute ti aspri s i inexibili, dar nu ve ti reu si niciodat a s a sensibiliza ti inima; sau pute ti s a v a apropia ti cu blnde te de suetele mpov arate s i, cu o atitudine plin a de iubire, s a le salva ti de pe cmpul de lupt a al lui Satana; nu s a le duce ti acolo s i apoi s a le l asa ti singure, ca s a devin a juc aria ispitelor lui. Letter 102, 1897. Fiecare trebuie s a treac a prin ncerc arile lui personale Noi nu ne putem permite s a m, n nici un fel, o pricin a de poticnire pentru al tii. Fiecare trece prin propriile lui ncerc ari s i ispite, iar noi trebuie s a m aproape, pentru a-l nt ari s i a-l ajuta pe cel ispitit. Misiunea noastr a este aceea de a ncuraja s i, dac a este posibil, de a . Rostind f ridica pe cel slab n credin ta ag aduin tele lui Dumnezeu, uneori, putem ndep arta dezn adejdea din mintea celor ce trec prin perioade dicile de criz a. Manuscript 41, 1908.

62

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Sfat adresat unei so tii, cu privire la rela tiile cu semenii Sunt ndrumat a de Domnul s a ti spun: Nevoi ti-v a s a intra ti pe u sa cea strmt a. C aci v a spun c a mul ti vor c auta s a intre, s i nu vor putea (Luca 13, 24). Domnul ti cere s a stai aproape de El. S a vorbe sti a sa cum ar vorbi El s i s a ac tionezi a sa cum ar ac tiona El. Nu ng adui nim anui s a ti tulbure mintea s i s a te determine s a vorbe sti n mod necuvenit. P astreaz a- ti suetul curat, iar gndurile, nobile s i snte. Nu rosti laude la adresa oamenilor, inspirndu-le n al tarea de sine spre propriul lor r au, s i nu te gr abi s a-i condamni pe cei despre care consideri c a nu ac tioneaz a n mod n telept. Poart a-te n a sa fel, nct to ti s a vad a c a l iube sti pe Isus s i c a ai ncredere n El. Dovede ste-i att so tului t au, ct s i prietenilor t ai credincio si s i necredincio si c a dore sti ca ei s a n teleag a frumuse tea adev arului. Dar nu manifesta acea team a sup ar atoare care, adesea, distruge o lucrare bun a. Letter 145, 1900. n telegerea cre stin a Aceia care folosesc la maximum ocaziile s i privilegiile vie tii vor oameni cu adev arat talenta ti s i educa ti, nu doar din punct de vedere intelectual, ci s i din punct de vedere al manierelor s i comportamentului. Ei vor amabili, delica ti, milo si [436] s i sensibili. Domnul mi-a descoperit c a astfel de oameni dore ste n poporul Lui. Dumnezeu ne-a d aruit capacit a ti pe care s a le folosim, s a le dezvolt am s i s a le perfec tion am prin educa tie. Noi trebuie s a gndim s i s a observ am cu aten tie modul n care se manifest a rela tia dintre cauz as i efect. Dac a s-ar proceda astfel, ar exista o mai mare aten tie s i grij a la cuvintele rostite s i faptele s avr site, pentru ca oamenii s a poat a mplini pe deplin planul urm arit de Dumnezeu prin crearea lor. Manuscript 59, 1897. Sinceritatea ncurajeaz a ncrederea (sfat adresat unui medic) Dac a ai manifestat mai mult a sinceritate s i deschidere s i mai pu tin a discre tie, dac a ai ncurajat mai mult a ncredere fr a teasc a, dac a ar existat n tine mai pu tin eu s i mai mult din spiritul vie n Dumnezeu, norii care lui Hristos, dac a ai avut o credin ta apas a asupra min tii tale, adu si de Satana, ar fost acum risipi ti. Letter 97, 1898. Reformatori, nu bigo ti Lucrul pe care trebuie s a l ave ti nencetat n minte este c a voi sunte ti reformatori, nu bigo ti. n rela tiile de afaceri cu necredincio sii, s a nu v a comporta ti ca ni ste oameni de nimic, demni de dispre t, deoarece, dac a v a ve ti pierde demnitatea,

Rela tii interumane

63

trguindu-v a pentru sume mici, n cele din urm a, ve ti pierde sume mai mari. Ei vor spune despre voi: Omul acela este un s mecher; dac a va putea, te va n sela, a sa c a i atent cnd tratezi cu el. Dar dac a ntr-o afacere cineva beneciaz a de o mic a favoare de din partea ta, la rndul lui, se va purta la fel de binevoitor fa ta tine. Cine este ngust, limitat s i zgrcit va ajunge s i mai ngust, mai limitat s i mai zgrcit. Cei ce se poart a astfel nu n teleg ct de resping atori sunt n ochii celorlal ti; ndeosebi ai celor ce nu sunt de credin ta noastr a; iar cauza pre tioas a a adev arului este p atat a de defectul acesta. Letter 14, 1887. (Evangelism, 90, 91). Fi ti one sti, direc ti s i conci si n afacerilor noastre, oricare ar ele, trebuie s a m ntru totul one sti, direc ti s i conci si. Noi nu ne putem permite s a nc alc am nici una dintre poruncile lui Dumnezeu pentru vreun c stig lumesc. Cine suntem noi? Domnul Hristos le-a spus ucenicilor: Voi sunte ti sarea p amntului; dar dac a sarea si [437] pierde gustul, prin ce si va c ap ata iar as i puterea de a s ara? Atunci nu mai este bun a la nimic, dect s a e lep adat a afar as i c alcat a n picioare de oameni. Manuscript 50, 1904. Onestitatea este esen tial a Cea mai strict a onestitate trebuie s a e manifestat a n toate detaliile vie tii. Lumea noastr a nu este guvernat a de aceste principii, deoarece Satana n sel atorul, mincinosul s i asupritorul este st apn aici, iar supu sii lui l urmeaz as i i ndeplinesc planurile. Dar cre stinii se a a n slujba unui alt St apn, iar ac tiunile lor trebuie s a e aprobate de Dumnezeu, f ar a a lua n considerare nici un avantaj egoist. Abaterea de la o corectitudine absolut a n domeniul afacerilor poate p area ceva lipsit de nsemn atate n mintea unora, dar Mntuitorul nostru nu o consider a astfel. Cuvintele Lui cu privire la acest subiect sunt clare s i explicite: Cel care este credincios n lucrurile mici, este credincios s i n lucrurile mari (Luca 16, 10). Dac a cineva si va prejudicia semenul ntr-o m asur a ct de mic a, o va face s i ntr-o m asur a mai mare, atunci cnd va ap area ispita. O prezentare fals aa unui am anunt nensemnat este considerat a drept o lips a de onestitate tot att de mare ca s i o minciun a privitoare la ceva important. n lumea cre stin a din zilele noastre, frauda este practicat a pe scar a larg a. Aceia care fac parte din poporul p azitor al poruncilor lui Dumnezeu trebuie s a demonstreze c a sunt mai presus de asemenea lucruri. n via ta celui ce pretinde a unul dintre credincio sii

64

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

adev arului prezent, este interzis a orice practic a necinstit a care ar afecta rela tiile dintre semeni. Orice abatere de la integritate, orict de mic a, s avr sit a de vreunul dintre copiii lui Dumnezeu, aduce un mare prejudiciu adev arului. Poate c a cineva nu are un aspect pl acut, poate c a este decitar n multe privin te, dar, dac a are reputa tia de a o persoan a cinstit a, va respectat. O integritate ferm a acoper a multe tr as aturi de caracter discutabile. Acela care este loial adev arului va c stiga ncrederea vor avea ncredere n tuturor oamenilor. Nu numai fra tii de credin ta el, ci s i necredincio sii vor nevoi ti s a recunoasc a faptul c a este un om de onoare. Letter 3, 1878. O integritate nep atat a este ca aurul curat Uneori, slujitorii [438] lui Dumnezeu sunt n situa tia de a ntre tine rela tii de afaceri cu cei lume sti, dar atunci cnd vnd sau cump ar a, ei trebuie s a e con stien ti c a ochiul lui Dumnezeu i prive ste. Cntarele dereglate s i greut a tile false sunt o blasfemie la adresa Domnului. n orice tranzac tie nanciar a pe care o ntreprinde, cre stinul va exact ceea ce dore ste ca fra tii lui s a cread a despre el. Comportamentul lui este c al auzit de principii fundamentale. El nu se eschiveaz a, deoarece nu are nimic de ascuns. Cre stinul poate criticat, poate pus la ncercare, dar integritatea sa nep atat a va str aluci ca aurul curat, deoarece cuvntul lui este demn de ncredere. El nu este omul care s a prote de pe urma semenilor, ci un prieten s i un binef ac ator al tuturor. Iar semenii au ncredere n sfaturile lui. Dac a este n situa tia de a angaja lucr atori ca s a-i culeag a recoltele, el nu le va re tine n mod fraudulos din banii greu c stiga ti. Dac a este n posesia unor sume de bani de care nu are nevoie imediat, el va veni n ajutorul fratelui s au mai pu tin norocos. El nu se str aduie ste s a- si extind a propriet a tile sau s a- si umple buzunarele, exploatnd situa tiile critice prin care trece semenul lui. Scopul vie tii lui este acela de a- si ajuta s i binecuvnta aproapele. Un om cu adev arat onest nu va prota niciodat a de sl abiciunea de caracter sau de incompeten ta altuia pentru a- si umple portmoneul, ci va ncasa un pre t echitabil pentru ceea ce vinde. Dac a marfa vndut a prezint a defecte, el le va declara n mod deschis fratelui sau semenului s au, chiar dac a, procednd astfel, ar posibil s a- si prejudicieze propriile sale interese nanciare. Letter 3, 1878.

Rela tii interumane

65

A n telege natura omeneasc a Acela care ncearc a s a schimbe natura uman a trebuie mai nti s a o n teleag a. Omul poate apropiat s i ajutat numai prin simpatie, ncredere s i iubire. n aceast a , Hristos S-a dovedit a Domnul nv torilor. Dintre to privin ta a ta ti educatorii care au tr ait vreodat a pe p amnt, El a fost singurul care a n teles n mod absolut suetul omenesc. Education, 78 (1903). n tratarea celor ce par a avea un caracter deosebit de fragil, . Dac torii altora, este exist a o adev arat as tiin ta a dorim s a m nv a ta m de la Hristos. Noi trebuie s necesar ca mai nti noi s a nv a ta a m oameni cu vederi largi, pentru a capabili s a ndeplinim o lucrare [439] medical a misionar a veritabil as i pentru a manifesta tact n rela tia cu mintea uman a. Aceia care au cel mai pu tin nevoie de ajutor tind s a benecieze de cea mai mare aten tie din partea noastr a. Trebuie s a ne purt am cu o deosebit a n telepciune cu cei care par s a e incon stien ti s i ignoran ti cu privire la situa tia n care se a a. Unii nu n teleg sn tenia lucr arii lui Dumnezeu. Cei lipsi ti de talent, ignoran ti s i nep as atori necesit a o aten tie special a nso tit a de rug aciune. n tratarea celor ce par ne stiutori s i gre si ti, este nevoie de mult tact. Ei trebuie ajuta ti s a devin a utili n lucrarea Domnului, printr-un efort perseverent din partea noastr a. Dac a vor aborda ti cu r abdare, amabilitate s i iubire, ace stia vor mult mai dispu si s a r aspund a la apelurile noastre. Domnul dore ste s a cooper am cu El n salvarea celor inecien ti s i gre si ti, ajutndu-i s a- si redobndeasc a n telepciunea s i cur a tia de caracter. Aceast a lucrare este la fel de important a ca s i aceea de propov aduire a Evangheliei. Dumnezeu ne solicit a s a manifest am un interes neobosit s i plin de r abdare pentru mntuirea celor ce au nevoie de educa tia divin a. Letter 20, 1892. (Medical Ministry, 209). Nu discuta ti despre neajunsuri Ferice de cei mp aciuitori, c aci ei vor chema ti copii ai lui Dumnezeu. Cine i nume ste astfel? Toate in tele cere sti inteligente. Prin urmare, nu ncuraja ti nici un suet ispitit s a v a relateze nen telegerile s i resentimentele de vreun frate sau sor personale fa ta a. Spune ti-le c a nu dori ti s a auzi ti repro surile s i criticile lor rele, deoarece C al auzitorul vostru v-a nv a tat n Cuvntul S au c a, dac a ve ti nceta s a strni ti certurile s i dac a ve ti deveni ni ste mp aciuitori, ve ti binecuvnta ti. Spune ti-le c a voi dori ti cu ardoare s a v a bucura ti de aceast a binecuvntare.

66

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

n Numele lui Hristos, v a rog, nu vorbi ti sau gndi ti r aul. Fie ca Domnul s a ne ajute nu numai s a citim Biblia, ci s i s a aplic am turile ei. Omul care este credincios n lucrarea sa, care mbin nv a ta a puterea cu amabilitatea s i dreptatea cu iubirea, aduce mult a bucurie n ceruri. Dac a ne str aduim n mod ct se poate de serios s a m buni s i s a facem binele, vom primi cununa vie tii, care nu se ve steje ste. [440] Manuscript 116, 1898. A lucra pentru s i n colaborare cu al tii Cnd lumina str aluce ste n suet, unii dintre aceia care par a cei mai adnc cufunda ti n p acat, vor deveni lucr atori plini de succes pentru salvarea celor n ce sunt la fel de p ac ato si cum au fost ei cndva. Prin credin ta Domnul Hristos, unii se vor ridica n pozi tii nalte ale slujirii s i vor ns arcina ti s a poarte responsabilit a ti importante n lucrarea de salvare a suetelor. Ei si n teleg propria sl abiciune s i si cunosc natura susceptibil a de c adere. Ei s tiu care este puterea p acatului s i a obiceiurilor rele. Ei sunt con stien ti de incapacitatea lor de a birui f ar a ajutorul lui Hristos s i strig atul lor nencetat c atre El este: ti ncredin tez Tie, Doamne, suetul meu neajutorat. The Ministry of Healing, 179 (1905). Amabilitatea S a nu ncerc am s a ac tion am bazndu-ne pe noi n sine sau pe al tii, ci s a cultiv am dependen ta de Duhul Sfnt. Purta ti-v a cu amabilitate cu in tele omene sti. C auta ti s a ajunge ti la suetele mpov arate, avnd inimile pline de spiritul blnde tii. Cuvintele voastre s a e mbibate cu uleiul ceresc ce curge din cele dou a ramuri de m aslin. Uleiul auriu trebuie s a curg a n mod liber prin vase preg atite, pentru a ajunge la aceia care caut a adev arul. S a ne amintim f ar a ncetare c a lucrarea se realizeaz a nu prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul o stirilor. Letter [441] 200, 1899.

Capitolul 47 Igiena min tii


[Vezi capitolul 42, Mintea s i s an atatea.] an atatea Puterea intelectual a depinde de s an atatea zic a S constituie o binecuvntare a c arei valoare nu este apreciat a de mul ti; cu toate acestea, ecien ta noastr a intelectual as i puterea zic a depind ntr-o mare m asur a de ea. n trupurile noastre se nasc pasiuni s i , impulsuri s i, dac a dorim s a ne folosim talentele cu maxim a ecien ta trebuie s a ne p astr am organismele n cea mai bun a condi tie s i s a exercit am asupra lor inuen ta celei mai nalte spiritualit a ti. Tot ce diminueaz a puterea zic a sl abe ste mintea s i o face mai pu tin capabil a de a face deosebire ntre bine s i r au. The Review and Herald, 20 iunie 1912. (Messages to Young People, 235). Toate talentele pot cultivate Mul ti nu reu sesc s a realizeze binele pe care l-ar putea nf aptui, deoarece si folosesc intelectul ntr-o singur a direc tie s i neglijeaz a acordarea unei aten tii mai serioase altor lucruri pentru care se consider a necorespunz atori. Astfel, multe dintre talentele lor sunt nedezvoltate s i r amn n stare latent a, pentru c a lucr arile care le-ar pune n ac tiune le sunt nepl acute. Toate capacit a tile min tii trebuie s a e exercitate s i toate talentele trebuie s a e cultivate. Pentru ca mintea noastr a s a e echilibrat a, este necesar ca n telegerea, judecata, memoria s i toate celelalte nsu siri ale [442] intelectului s a benecieze de aceea si aten tie s i s a e dezvoltate n m asur a egal a. Testimonies for the Church 3:32, 33 (1872). Nu neglija ti p ar tile slabe Exercitarea acelor aptitudini care sunt, n mod natural, mai pregnante, n detrimentul celor mai pu tin dezvoltate s i care au nevoie de cultivare, este pl acut a, dar nu ecient a. Aptitudinile decitare au nevoie de o aten tie deosebit a, pentru ca toate capacit a tile intelectului s a e echilibrate s i s a- si poat a ndeplini partea ce le revine, asemenea componentelor unei ma sini bine reglate. n lucrarea de cultivare a aptitudinilor, noi depindem de Dumnezeu. Cre stinii sunt datori naintea lui Dumnezeu s a- si cultive mintea 67

68

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

n a sa fel, nct toate talentele lor s a e pe deplin dezvoltate. Dac a neglij am aceast a lucrare, talentele noastre nu- si vor atinge niciodat a scopul pentru care ne-au fost d aruite. Noi nu avem nici un drept s a neglij am vreuna dintre aptitudinile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Pretutindeni n tar a ntlnim oameni obseda ti de cte o idee. Adesea, ei reduc totul la un singur subiect. Motivul c aruia i se datoreaz a acest fapt este c as i-au folosit o singur a nsu sire a min tii, n timp ce tuturor celorlalte li s-a ng aduit s a r amn a n stare latent a. Iar talentul care a fost exploatat n mod excesiv a ajuns epuizat s i s-a degradat. Dumnezeu nu a fost gloricat bolnav, iar ntreaga in ta . Dac printr-un asemenea mod de via ta as i-ar exercitat toate aptitudinile n mod echilibrat, ace sti oameni ar beneciat de o dezvoltare s an atoas a; ei nu s i-ar investit toate resursele n exercitarea unui singur talent s i, ca urmare, nici una dintre nsu sirile lor nu ar ajuns la extenuare. Testimonies for the Church 3:33, 34 (1872). O tint a stimuleaz a mintea Voi ar trebui s a ave ti un scop s i o . Acolo unde nu exist tint a n via ta a nici un scop, apare nclina tia spre ; dar unde este urm indolen ta arit un obiectiv sucient de important, toate puterile min tii sunt activate n mod spontan. Pentru a avea suc , gndurile nu trebuie l ces n via ta asate s a r at aceasc a n preocup ari sau s lipsite de importan ta a se lase absorbite de pl acerea reveriilor, evitnd asumarea responsabilit a tilor, ci trebuie s a e orientate cu fermitate asupra unui scop bine denit. F aurirea castelelor de fum [443] degradeaz a mintea. Testimonies for the Church 2:429 (1870). Suprasolicitarea stomacului sl abe ste puterile intelectuale Copiii, n general, nu sunt educa ti cu privire la importan ta timpului pentru mas a, a modului de alimenta tie s i a con tinutului hranei pe care o consum a. Deoarece li se permite s a- si satisfac a poftele ori de cte ori doresc, mncnd pr ajituri, pine cu unt, pl acinte s i dulciuri, aproape n mod regulat, ei devin gurmanzi s i sufer a de tulbur ari digestive. Tratate ca ni ste mori care macin a f ar a ncetare, organele lor digestive ajung sl abite, iar energiile vitale, care ar trebuit s a sus tin a activitatea creierului, sunt reorientate spre stomacul suprasolicitat. Ca urmare, puterile intelectului sunt sl abite. Stimularea nenatural a s i risipirea energiilor vitale i fac s a devin a nervo si, ner abd atori, nest apni ti, r aut acio si s i iritabili. The Health Reformer, 1 Mai, 1877. (Counsels on Diet and Foods, 181).

Igiena min tii

69

Dezvoltarea este rezultatul efortului Copiii trebuie s a e nv a ta ti s a- si dezvolte att capacit a tile intelectuale, ct s i puterea zic a pe care le de tin; iar dezvoltarea este rezultatul efortului. The Signs of the Times, 9 februarie 1882 (Child Guidance, 206). promoveaz Legi imuabile Obiceiurile corecte de via ta a superioritatea intelectual a. Puterea min tii, vigoarea trupului s i longevitatea depind de anumite legi imuabile. Christian Temperance and Bible Hygiene, 28, 1890. (Counsels on Diet and Foods, 29). Mintea se nt are ste ca rezultat al unui tratament corect Oamenii care de tin pozi tii de r aspundere au de luat, n ecare zi, . Adesea trebuie decizii ale c aror rezultate sunt de mare importan ta s a gndeasc a rapid, iar aceasta nu poate realizat cu succes dect de aceia care practic a o cump atare strict a. Sub inuen ta unui tratament corect al puterilor zice s i intelectuale, mintea se nt are ste. Dac a efortul nu este exagerat, ecare nou a solicitare este ntmpinat a cu o nou a vigoare. Dar, adesea, lucrarea celor care trebuie s a alc atuiasc a planuri importante s i s a ia decizii majore este afectat a de relele produse de o alimenta tie necorespunz atoare. Un stomac tulburat genereaz ao . De multe gndire dezordonat as i o stare sueteasc a de nesiguran ta ori, un plan care ar trebuit s a constituie o binecuvntare pentru [444] lume a fost ignorat s i au fost luate numeroase decizii nedrepte, constrng atoare s i chiar crude, ca rezultat al st arii de boal a cauzate de obiceiurile alimentare gre site. The Ministry of Healing, 309, 310 (1905). Evitarea suprasolicit arii Am auzit despre lucr atori a c aror s an atate s-a pr abu sit sub povara pe care o purtau. Aceasta nu ar trebuit s a se ntmple. Dumnezeu dore ste ca noi s a ne aducem aminte c a suntem ni ste in te muritoare. Nu trebuie s a ne angaj am ntr-o activitate care dep as e ste capacit a tile noastre. Nu trebuie s a lu am asupra noastr a poveri att de mari, nct puterile intelectuale s i zice s a ajung a la epuizare. Este nevoie de mai mul ti lucr atori, pentru ca unele responsabilit a ti s a poat a preluate de la aceia care sunt att de greu mpov ara ti n prezent. The Review and Herald, 28 aprilie 1904. (Evangelism, 660). Doi ani ntr-un an Nu ar trebui s a se ng aduie ca studen tii s a preia ntr-un singur an lucr arile programate pentru doi ani de s coal a. Efectuarea unei munci duble nseamn a, pentru mul ti, supra-

70

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

solicitarea min tii s i neglijarea exerci tiului zic. Nu este logic s a presupunem c a mintea poate asimila o cantitate suplimentar a de hran a intelectual a; iar suprasolicitarea min tii constituie un p acat la fel de mare ca s i suprasolicitarea organelor digestive. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 296 (1913). Studiul excesiv sl abe ste capacitatea st apnirii de sine [Vezi capitolul 54, Suprasolicitarea intelectual a] Datorit a m aririi uxului sanguin spre creier, excesul n studiu creeaz a o stare de excitabilitate ce tinde s a sl abeasc a capacitatea st apnirii de sine s i, foarte adesea, d a fru liber impulsurilor sau capriciilor. Astfel, u sa imoralit a tii este deschis a. Folosirea gre sit a sau nefolosirea puterilor zice este n mare m asur a cauza valului de imoralitate care se r aspnde ste pretutindeni n lume. Mndria, mbuibarea s i trnd avia sunt du smani la fel de periculo si pentru aceast a genera tie, ca s i atunci cnd au condus la distrugerea Sodomei. Education, 209 [445] (1903). Alternarea subiectelor de gndire Prin orientarea exclusiv a a gndirii ntr-o singur a direc tie, adesea, mintea se dezechilibreaz a. Dar, dac a puterile min tii s i ale trupului sunt solicitate n mod egal s i dac a subiectele de gndire sunt alternate, ecare nsu sire a intelectului va putea exercitat a n afara oric arui pericol. Education, 209 (1903). Studiul s tiin telor s a nu e neglijat Dac a am fost con stien ti de ocaziile s i privilegiile pe care le-am avut, noi am putut realiza cu mult mai mult n privin ta educa tiei autodidacte. Adev arata educa tie implic a mai mult dect absolvirea unui colegiu. De si studiul s tiin telor nu trebuie neglijat, exist a o educa tie mai nalt a, care poate dobndit a numai printr-o leg atur a vital a cu Dumnezeu. Fiecare student trebuie s a studieze Biblia s i s a intre n comuniune cu Marele tor. Mintea trebuie s nv a ta a e disciplinat as i antrenat a n cercetarea profund a a subiectelor serioase aate n adev arul divin. Christs Object Lessons, 334 (1900). Aerul poluat afecteaz a puterile intelectuale Mul ti se plng nencetat s i sufer a din cauza unor st ari de indispozi tie psihic a. Aceasta se datoreaz a, aproape ntotdeauna, faptului c a ei nu respect a legile s an at a tii s i nu- si organizeaz a activitatea n mod n telept. Ace sti oameni petrec prea mult timp n nc aperi nchise, supranc alzite s i lipsite de aer curat. Ei studiaz a sau scriu ntr-un asemenea

Igiena min tii

71

mediu poluat, nu fac exerci tiu zic s i nu- si alterneaz a activit a tile. Ca urmare, circula tia sanguin a este decitar as i puterile intelectuale sl abesc. Testimonies for the Church 4:264 (1876). Evitarea practicilor d aun atoare Fiecare activitate ce afecteaz a puterea zic a sau intelectual a l face pe om incapabil de a-i sluji Creatorului s au. Child Guidance, 473 (1885). Cum s a ne men tinem puterile intelectuale Cel care va urm ari simplitatea n toate activit a tile sale obi snuite, st apnindu- si apetitul s i pasiunile, si va men tine for ta, vitalitatea s i tenacitatea capacit a tilor lui intelectuale, care vor r aspunde cu promptitudine la orice solicitare, vor n stare s a fac a deosebire ntre sfnt s i nesfnt s i s a se angajeze n orice activitate pentru slava lui Dumnezeu s i pentru binecuvntarea semenilor. The Signs of the Times, 29 [446] septembrie 1881. (The S.D.A. Bible Commentary 2:1006). Energia electric a generat a de creier inuen teaz a puterile vitale ale organismului Lipsa activit a tii zice sl abe ste nu numai capacit a tile intelectului, ci s i pe cele morale. Re teaua nervoas a a creierului, care este n leg atur a cu ntregul trup, este instrumentul prin intermediul c aruia cerul comunic a cu omul s i inuen teaz a aspectele cele mai profunde ale existen tei. Tot ceea ce mpiedic a transmiterea n sistemul nervos a energiei electrice generate de creier sl abe ste puterile vitale s i diminueaz a receptivitatea mintal a, ceea ce face ca trezirea naturii morale s a e mai dicil a. Education, 209 (1903). Gndirea independent as i discern amntul moral Educa tia intelectual a care se axeaz a pe antrenarea memoriei s i care tinde s a descurajeze gndirea independent a are repercusiuni morale a c aror nsemn atate este prea pu tin luat a n considerare. Dac a si sacric a puterea de a ra tiona s i de a judeca pentru sine, studentul ajunge incapabil de a face deosebire ntre adev ar s i eroare s i devine o prad a u soar a a minciunii. Astfel, este u sor de atras pe calea obiceiurilor s i tradi tiilor. Education, 230 (1903). Att capacit Atingerea celui mai nalt grad de ecien ta a tile minte, trebuie s zice, ct s i cele intelectuale, al aturi de sim ta a e disciplinate n a sa fel, nct s a conduc a la atingerea celui mai nalt . Pamet, The Circulation of Our Health Journals, grad de ecien ta 1, 1901. (Counsels on Health, 445). Studiul naturii nt are ste capacit a tile intelectuale n lec tiile izvorte din natur a, exist a o simplitate s i o puritate care le confer a

72

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

turile descea mai nalt a valoare. To ti oamenii au nevoie de nv a ta prinse din acest domeniu de cercetare. Frumuse tea naturii, n sine, ndep arteaz a suetul de p acat s i de atrac tiile lume sti s i l c al auze ste spre cur a tie s i pace s i spre Dumnezeu. Prea adesea, mintea studen ti lor este ocupat a cu teorii s i specula tii omene sti, fals denumite s tiin ta s i lozoe. Ei au nevoie s a e adu si ntr-o leg atur a strns a cu natura. [447] nv a ta ti-i c a lumea creat as i cre stinismul au acela si Dumnezeu s i ajuta ti-i s a n teleag a armonia dintre lumea natural as i cea spiritual a. Tot ceea ce v ad ochii lor s i tot ceea ce ntreprind minile lor trebuie s a devin a un mijloc de zidire a caracterului lor. n acest fel, capaci se va t a tile lor intelectuale li se vor dezvoltata s i ntreaga lor via ta nnobila. Christs Object Lessons, 24, 25 (1900). Studiul Bibliei confer a putere intelectual a [Vezi capitolul 11, Studiul Bibliei s i dezvoltarea min tii] Aceia care amnzesc dup a cunoa stere, pentru ca, la rndul lor, s a-i poat a binecuvnta pe semeni, vor ei n si si binecuvnta ti de Dumnezeu. Prin studiul Cuvntului S au, puterile lor intelectuale vor stimulate la o activitate perseverent a. Va avea loc o extindere s i o dezvoltare a tuturor . Christs capacit a tilor, iar mintea va dobndi putere s i ecien ta Object Lessons, 334 (1900). Convertirea ndep arteaz a din minte ntunericul ignoran tei n Biblie este revelat a voin ta lui Dumnezeu. Adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu constituie exprimarea direct a a Celui Prea nalt. Cel care face ca aceste adev aruri s a e o parte a vie tii sale devine o creatur a nou a, din toate punctele de vedere. De si nu va nzestrat cu s noi nsu siri ale intelectului, ntunericul, care prin ignoran ta i p acat a mpiedicat n telegerea lui, va ndep artat. Cuvintele v a voi da o inim a nou a nseamn a v a voi da o minte nou a. Schimbarea inimii este ntotdeauna nso tit a de o convingere clar a cu privire la datoria cre stin as i de n telegerea adev arului. Acela care acord a Scripturilor o aten tie nso tit a de spiritul rug aciunii va dobndi o n telegere cuprinz atoare s i clar a a adev arului s i o judecat a elocvent a, deoarece, ntorcndu-se la Dumnezeu, a reu sit s a ating a un grad mai nalt de . The Review and Herald, 18 decembrie 1913. (My inteligen ta [448] Life Today, 24). [449] [450] [451]

Sec tiunea 11 Probleme emo tionale

mntul de vinov Capitolul 48 Sim ta a tie


Vinov a tia afecteaz a puterile vitale ale in tei Teama, nemul tumirea, lamentarea, remu scarea, vinov a tia s i nencrederea, toate tind s a epuizeze puterile vitale ale in tei s i s a deschid a calea degrad arii s i a mor tii. The Ministry of Healing, 241 (1905). Cum poate ob tinut a eliberarea de vinov a tie Acest sim mnt al vinov ta a tiei trebuie a sezat la piciorul crucii de pe Calvar. Sim tul p ac ato seniei otr ave ste izvoarele vie tii s i adev arata fericire. Isus ne invit a acum: Las a-Mi Mie povara vinov a tiei tale; Eu voi lua asupra Mea p acatele tale, Eu ti voi da pace. nceteaz a s a- ti distrugi respectul de sine, pentru c a Eu te-am cump arat cu pre tul sngelui Meu. Tu e sti al Meu; Eu voi da putere voin tei tale neputincioase; Eu voi ndep arta remu sc arile tale datorate p acatului. Deci, ntoarce t-v a la El cu inimile pline de mul tumire, cu inis mile voastre care tremur a n nesiguran ta i pune ti-v a ncrederea n n adejdea care v-a fost nf a ti sat a. Dumnezeu accept a inima voastr a zdrobit as i plin a de remu sc ari. El v a d aruie ste iertarea. El dore ste s a v a adopte n familia cereasc a, harul S au este gata s a vin a n ajutorul neputin tei voastre, iar bunul Isus v a va c al auzi pas cu pas, dac a v a ve ti prinde de bra tul Lui cu o deplin a ncredere n dragostea Sa. Letter 38, 1887. Isus ne ofer a iertarea Satana se str aduie ste s a ne abat a mintea de la Cel ce este un Ajutor Puternic s i caut a s a ne fac a s a privim doar la starea dec azut a a suetului nostru. n ciuda faptului c a Isus [452] cunoa ste vinov a tia trecutului nostru, El ne ofer a iertarea. Iar noi nu avem voie s a-l dezonor am, ndoindu-ne cu privire la iubirea Sa. Letter 2, 1914. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 518). Iubirea Lui ne elibereaz a de vinov a tie Iubirea pe care Hris constituie o putere de via . tos o transmite n ntreaga noastr a in ta ta Fiecare parte vital a a organismului creierul, inima, nervii este atins a de mna vindec atoare. Prin iubire, energiile cele mai nalte . Ea elibereaz ale in tei sunt trezite la via ta a suetul de vinov a tia, de ntristarea, de teama s i de ngrijorarea care devasteaz a puterile vie tii. 74

Sim ta mntul de vinov a tie

75

Aceast a iubire aduce pacea, senin atatea s i mul tumirea. Ea inspir a suetului o bucurie pe care nimic din ceea ce este p amntesc nu o poate nimici bucuria n Duhul Sfnt o bucurie d at atoare de . The Ministry of Healing, 115 (1905). s an atate s i via ta Cel mai mare p ac atos are nevoie de cel mai mare Mntui mntul c a ai sim ta a e sti cel mai mare p ac atos, Domnul tor Dac Hristos este exact r aspunsul de care ai nevoie; El este cel mai mare Mntuitor. nceta ti s a v a uita ti la p acatul vostru s i la voi n siv a; ridica ti-v a capetele s i privi ti spre Mntuitorul n al tat. nceta ti s a v a mai gndi ti la mu sc aturile otr avitoare ale Sarpelui s i privi ti la Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatele lumii. Letter 98, 1893. El va oferi pacea Domnul Isus a purtat povara vinov a tiei noastre. El va lua nc arc atura care apas a pe umerii no stri obosi ti s i ne va oferi pacea. El va purta s i povara ngrijor arilor s i ntrist arilor noastre. Isus ne invit a s a a sez am pe umerii Lui toate grijile noastre, deoarece El ne poart a n inima Sa. The Ministry of Healing, 71 (1905). Nu toate p acatele sunt la fel de grave Dumnezeu nu consider a toate p acatele ca ind la fel de grave; n aprecierea Sa, exist a diferite grade de vinov a tie, a sa cum sunt evaluate s i n aprecierea oamenilor; dar orict de nesemnicativ a ar p area n ochii oamenilor o fapt a sau o gre seal a, nici un p acat nu este mic n ochii lui Dumnezeu. Judecata omeneasc a este p artinitoare, imperfect a, dar Dumnezeu apreciaz a toate lucrurile la adev arata lor nsemn atate. Be tivul este dispre tuit s i i se spune c a p acatul lui l va exclude din cer; n timp ce mndria, egoismul s i brfa sunt adesea trecute cu vederea. Dar aceste p acate sunt deosebit de ofensatoare la adresa lui Dumnezeu, deoarece reprezint a opusul bun at a tii caracterului S au s i al iubirii [453] neegoiste ce constituie ns as i esen ta atmosferei universului nec azut. Poate c a acela care cade n p acatele cele mai josnice si simte vinov a tia s i nevrednicia s i n telege nevoia de har din partea lui Hristos; dar mndria nu simte nici o nevoie s i, prin aceasta, mpietre ste inima mpotriva lui Hristos s i a innitelor binecuvnt ari pe care El a venit s a le ofere. Steps to Christ, 30 (1892). Vinov a tia are nevoie de o abordare pozitiv a Nimeni nu a fost f acut vreodat a mai bun prin denun tare s i incriminare. Faptul c a i vorbe sti suetului ispitit despre vinov a tia lui nu i va inspira, n nici un fel, dorin ta de a se purta mai bine. Conduce ti suetele descurajate

76

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

s i gre site la Acela care este n stare s a-i salveze pe to ti cei ce vin la El. Ar ata ti-le ce ar putea deveni. Ajuta ti-i s a n teleag a c a, de si n ei nu exist a nimic care s a-i recomande naintea lui Dumnezeu, Domnul Hristos a murit pentru ca ei s a poat a accepta ti prin El. Inspira ti-le , spunndu-le c speran ta a, prin puterea lui Hristos, ei ar putea face ceva mai bun. nf a ti sa ti-le posibilit a tile de care dispun. Descrie tile n al timile la care pot ajunge. Ajuta ti-i s a cread a n bun avoin ta Domnului s i s a aib a ncredere n puterea Sa iert atoare. Isus este n a steptare, pentru a prinde mna lor s ov aitoare s i pentru a le oferi nobil puterea de a tr ai o via ta as i curat a. Manuscript 2, 1903. minte de vinov Satana ne inspir a n mod abuziv sim ta a tie Aici [n Zaharia cap. 3], poporul lui Dumnezeu este reprezentat asemenea unui r auf ac ator aat la judecat a. Iosua, n calitate de mare preot, cere binecuvntarea asupra poporului s au care trece printr-o mare ntristare. n timp ce Iosua pledeaz a naintea lui Dumnezeu n favoarea poporului, Satana se a a la dreapta sa ca acuzator s i nvinov a te ste pe copiii lui Dumnezeu, nf a ti snd cazul lor astfel, nct . El prezint s a par a ct mai disperat cu putin ta a naintea Domnului faptele lor rele s i defectele lor, dovedind gre selile s i e securile lor, n speran ta c a ei vor p area n ochii lui Dumnezeu att de r ai, nct Domnul s a nu le mai ofere nici un ajutor pentru situa tia lor disperat a. Iosua, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu, este mbr acat n haine murdare s i a steapt a condamnarea meritat a. Con stient de [454] p acatele poporului s au, el este dobort de descurajare. mnt de vinov Satana i inspir a n mod abuziv un sim ta a tie, care l face s a cad a ntr-o dezn adejde total a. Cu toate acestea, ca reprezentant al poporului, Iosua rezist a atacurilor lui Satana. Christs Object Lessons, 166, 167 (1900). a, am Uitarea f ag aduin telor lui Dumnezeu De la acea dat n teles c a mul ti pacien ti ai azilelor de psihiatrie au ajuns acolo datorit a unei experien te asem an atoare cu cea tr ait a de mine. Con stiin tele mntul vinov lor au fost cople site de sim ta a tiei, iar credin ta lor s ov aitoare nu a ndr aznit s a proclame iertarea f ag aduit a de Dumnezeu. Ei s-au gndit la descrierea ortodox a a iadului, pn a cnd aceasta a , l invadat ntreaga lor in ta asnd o impresie mpov ar atoare n mintea lor. Fie c a dormeau, e c a erau treji, imaginea nsp aimnt atoare a iadului era f ar a ncetare vie n fa ta ochilor lor, pn a ce sim tul realit a tii le-a fost absorbit total de imagina tie, iar ei nu au mai v azut

Sim ta mntul de vinov a tie

77

altceva dect ac arile nor atoare ale unui foc incredibil s i nu au mai auzit altceva dect strig atele celor blestema ti. Ra tiunea le-a fost detronat a, iar mintea le-a fost cople sit a de acest co smar teribil. Cei care prezint a doctrina iadului ve snic ar face bine s a cerceteze mai serios sursele de autoritate pe care si ntemeiaz a o concep tie att de crud a ca aceasta. Testimonies For The Church 1:25, 26 (1855). Crizele ne ndrum a c atre Sursa puterii Adesea, Dumnezeu ng aduie ca oamenii s a treac a prin crize, pentru a le dovedi propria lor sl abiciune s i pentru a-i ndruma c atre Sursa puterii. Dac a vegheaz a n rug aciune, luptnd cu curaj, punctele lor slabe vor deveni punctele lor tari. Experien ta lui Iacov con tine multe lec tii valoroase. Dumnezeu l-a nv a tat pe Iacov c a, prin propria lui putere, nu va c stiga niciodat a biruin ta s i c a trebuie s a lupte cu Dumnezeu, ca s a primeasc a putere de sus. Manuscript 2, 1903. Aminte ste- ti de harul lui Hristos Cnd fugea din casa tat a mntul lui s au, dup a ce l-a n selat pe Esau, Iacov era cople sit de sim ta vinov a tiei. Singur s i alungat, desp ar tit de tot ce-i era drag, singurul gnd ce ap asa suetul lui era teama c a p acatul l-a separat de [455] Dumnezeu s i c a a fost p ar asit de Cer. Plin de ntristare, Iacov s-a a sezat s a se odihneasc a, ntins pe p amntul gol, nconjurat doar de stncile gola se s i str ajuit deasupra de cerul luminat de stele. ndat a ce a adormit, o lumin a ciudat a i-a tulburat visul. Str alucind n ntuneric, nenum arate stele p areau s a alc atuiasc a o scar a ce se sprijinea pe p amnt s i ducea n sus, pn a la por tile cerului; iar pe scar a, ngerii lui Dumnezeu coborau s i urcau, n timp ce, din slava cereasc a, auzea vocea divin a rostind un mesaj de mngiere s i ncurajare. n felul acesta, lui Iacov i s-a descoperit un Mntuitor care vine n ntmpinarea nevoii disperate a suetului. El a n teles, plin de bucurie s i mul tumire, calea prin care un p ac atos poate readus n comuniune cu Dumnezeu. Scara ciudat a din visul lui Iacov l reprezenta pe Isus, unicul mijloc de comunicare dintre Dumnezeu s i om. Steps to Christ, 19, 20 (1892). Povara vinov a tiei st a la originea multor boli Omul paralizat a g asit n Domnul Hristos att vindecarea trupului, ct s i pe aceea a suetului. Vindecarea spiritual a a fost urmat a de restabilirea s an at a tii zice. Aceast a lec tie nu trebuie trecut a cu vederea. n zilele noastre, exist a mii de oameni care sufer a de boli zice s i care,

78

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

asemenea paraliticului, tnjesc dup a mesajul divin prin care s a li se spun a: P acatele ti sunt iertate. Povara p acatului, cu dorin tele lui continue s i nesatisf acute, st a la originea bolilor lor. Ei nu vor g asi nici o cale de vindecare, pn a cnd nu vor veni la Cel ce este Vindec atorul suetului. Pacea, pe care numai El o poate oferi suetului, va aduce putere min tii s i s an atate trupului. The Desire of Ages, 270 (1898). Ignoran ta nu ndep arteaz a vinov a tia Dac a [cei ce L-au chinuit pe Isus] ar s tiut c a l torturau chiar pe Acela care venise s a salveze de la ruin a ve snic a neamul omenesc p ac atos, ei ar fost cople si ti de remu scare s i oroare. Dar ignoran ta nu i scute ste de vinov a tie, deoarece avuseser a deja suciente ocazii de a-l cunoa ste s i de a-l primi pe Isus ca Mntuitor. The Desire of Ages, 744 (1898). Nu diminua vinov a tia prin scuzarea p acatului Nu trebuie s a ne diminu am vinov a tia scuzndu-ne p acatul, ci s a-i accept am gravitatea a sa cum este privit a de Dumnezeu, iar n ochii lui Dumnezeu, [456] gravitatea p acatului este privit a cu seriozitate. Numai Calvarul poate dezv alui enormitatea teribil a a p acatului. Dac a noi am fost nevoi ti s a purt am povara propriei noastre vinov a tii, aceasta ne-ar dobort. Dar Cel f ar a de p acat a luat locul nostru; de si nu merita, El a purtat nelegiuirea noastr a. Dac a ne m arturisim p acatele, Dumnezeu este credincios s i drept, ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a de orice nelegiuire (1 Ioan 1, 9). Thoughts from the Mount of Blessing, 116 (1896). Suetele umile n teleg vinov a tia p acatului Cei care nu s iau umilit suetele naintea lui Dumnezeu, n telegndu- si propria vinov a tie, nu au ndeplinit nc a prima dintre condi tiile accept arii lor. care presupune m Dac a nu am experimentat acea poc ain ta arturisirea adev p acatului cu o umilin ta arat a a suetului s i cu un spirit zdrobit, de p plini de oroare fa ta acat, noi nu am c autat niciodat a cu adev arat iertarea s i nu am descoperit nc a pacea lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care este posibil s a nu primit iertarea p acatelor din trecut este acela c a nu am fost dispu si s a ne umilim inimile noastre mndre s i nu am dorit s a respect am condi tiile cuvntului adev arului. Cu privire la acest subiect, exist a ndrum ari explicite. M arturisirea p acatului, indiferent dac a este particular a sau public a, trebuie s a e exprimat a n mod deliberat s i sincer. M arturisirea nu i este

Sim ta mntul de vinov a tie

79

impus a p ac atosului s i nu trebuie realizat a n mod supercial s i neatent. Ea nu poate cerut a n mod obligatoriu din partea acelora care nu n teleg s i nu simt caracterul resping ator al p acatului. Numai m arturisirea sc aldat a n lacrimi s i am ar aciune, care izvor as te din adncul suetului, reu se ste s a ajung a la Dumnezeul milei innite. Psalmistul spune: Domnul este lng a cel cu inima zdrobit a; s i mntuie ste suetul ntristat. Testimonies for the Church 5:636, 637 (1889). Abandonarea p acatului este esen tial a Motivul pentru care ti atragi condamnarea este acela c a tu continui s a p ac atuie sti. n puterea lui Hristos, nceteaz a s a p ac atuie sti. Au fost ndeplinite toate condi tiile necesare pentru ca harul s a e cu tine, astfel nct p acatul s a ti se par a ntotdeauna att de resping ator, precum este n realitate. Si dac a cineva a p ac atuit, nu trebuie s a se lase prad a disper arii, vorbind asemenea unuia care este pierdut pentru cauza lui Hristos. [457] Letter 41, 1893. Dumnezeu i iart a pe to ti cei ce vin la El Dumnezeu i condamn a, dup a dreptate, pe to ti cei care nu l au pe Domnul Hristos ca Mntuitor personal, dar ofer a iertare oric arui suet care vine la s El n credin ta i l face capabil s a nf aptuiasc a lucr arile Lui s i s a e, , una cu Hristos.... Domnul a preg prin credin ta atit toate c aile prin care omul s a poat a primi, f ar a plat a, o mntuire deplin as i prin care s a poat a deveni des avr sit n El. Planul lui Dumnezeu este ca to ti copiii S ai s a reecte str alucirea razelor Soarelui neprih anirii, pentru ca to ti oamenii s a benecieze de lumina adev arului. Pentru a oferi mntuire lumii, Dumnezeu a pl atit un pre t innit, d aruind chiar pe unicul S au Fiu pentru aceasta. Apostolii ntreab a: El, care n-a cru tat nici chiar pe Fiul S au, ci L-a dat pentru noi to ti, cum nu ne va da f ar a plat a, mpreun a cu El, toate lucrurile? (Romani 8, 32). Deci, dac a noi nu suntem mntui ti, Dumnezeu nu va avea nici o vin a, ci noi vom vinova ti, deoarece nu am folosit mijloacele pe care ni le-a oferit Dumnezeu. Alegerea noastr a a fost diferit a de dorin ta lui Dumnezeu. The Review and Herald, 1 noiembrie 1892. (Selected Messages 1:375). pentru to Speran ta ti [Vezi Calea c atre Hristos, Poc ain ta, M arturisirea p acatelor, Credin ta s i acceptarea] Nimeni nu trebuie s a se lase prad a descuraj arii s i disper arii. Satana poate veni la tine, ncercnd s a- ti inspire gndul teribil c a situa tia ta este lipsit a

80

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

s de speran ta i c a e sti irecuperabil. Dar, n Hristos, exist a speran ta pentru tine. Dumnezeu nu ne cere s a biruim prin propriile noastre puteri, ci ne invit a s a venim mai aproape de El, al aturndu-ne cauzei Sale. Oricare ar dicult a tile n care ne a am s i care apas a trupul s i suetul nostru, El este gata s a ne elibereze. The Ministry of [458] Healing, 249 (1905).

Capitolul 49 ntristarea
tea, teama, nemul tumirea, reEpuizeaz a puterile vie tii Triste mntul vinov gretul, sim ta a tiei, nencrederea, toate tind s a epuizeze puterile vie tii s i s a favorizeze dec aderea s i moartea.... Curajul, speran ta, credin ta, simpatia s i iubirea confer a s an atate s i prelungesc via ta. The Ministry of Healing, 241 (1905). mpiedic a circula tia sanguin a ntristarea mpiedic a circula tia sngelui s i activitatea nervilor s i ncetine ste ac tiunea catului. Ea afecteaz a digestia s i nutri tia s i tinde s a epuizeze resursele interioare ale ntregului organism. Letter 1, 1883. tea s i Nu poate repara nici m acar un singur r au Triste teama nu numai c a nu pot repara nici m acar un singur r au, dar pot produce mari daune. Pe de alt a parte, speran ta s i voio sia lumineaz a pentru cei ce le g c aile altora s i sunt via ta asesc s i s an atate pentru tot trupul lor (Proverbe 4,22). The Signs of the Times, 12 februarie 1885. (The Adventist Home, 431). Ajutor prev azut pentru orice situa tie Nu trebuie s a ng aduim ca viitorul, cu toate problemele lui grele s i perspectivele lui nedorite, s a ne tulbure inimile, s a ne fac a genunchii s a tremure s i minile s a atrne neputincioase n semn de descurajare. Cel Atotputernic ne spune: S a se ncread a n puterea Mea, S a caute ocrotirea Mea s i s a fac a pace cu Mine (Isaia 27, 5). Aceia care si ncre- [459] din teaz a vie tile lui Dumnezeu, pentru a c al auzi ti de El s i pentru a-i sluji Lui, nu se vor aa niciodat a n situa tii dicile, pentru care Domnul s a nu preg atit deja ajutorul. Oricare ar situa tia n care ne-am aa, dac a suntem mplinitori ai Cuvntului lui Dumnezeu, noi avem un ndrum ator care ne c al auze ste pa sii; oricare ar dicult a tile cu care ne-am confrunta, noi avem un Sf atuitor sigur; oricare ar necazul, pierderea sau singur atatea pe care le-am putea ndura, avem un Prieten care simte mpreun a cu noi. The Ministry of Healing, 248, 249 (1905). Anticiparea necazului dubleaz a povara Tr aim ntr-o lume a suferin tei. Dicultatea, necazul s i ntristarea ne a steapt a la ecare 81

82

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

pas, pe calea c atre c aminul ceresc. Dar, prin anticiparea necazului, mul ti oameni si fac povara vie tii de dou a ori mai insuportabil a. Atunci cnd se confrunt a cu situa tii potrivnice sau dezam agiri, ei cred c a totul este pierdut, c a greut a tile lor sunt cele mai grele din lume s i c a, n mod sigur, au ajuns la cap atul puterilor. Prin urmare, se las a cople si ti de descurajare s i r aspndesc o atmosfer a ap as atoare asupra tuturor celor din jur. Via ta ns as i devine o povar a pentru ei. Dar nu trebuie s a se ntmple a sa. Schimbarea modului lor de gndire necesit a un efort hot art al voin tei. Totu si, aceast a schimbare este posibil a. Fericirea lor, att pentru via ta prezent a, ct s i pentru cea viitoare, depinde de m asura n care si vor concentra gndurile asupra lucrurilor mbucur atoare. Ace sti oameni trebuie s a- si abat a privirile de la scena ntunecat a, care este rodul propriei lor imagina tii, s a contemple binecuvnt arile pe care Dumnezeu le-a pres arat pe c ararea lor s i s a priveasc a dincolo de cele prezente, spre cele nev azute s i ve snice. The Ministry of Healing, 247, 248 (1905). R aspndirea umbrelor Nu este n telept s a adun am toate amintirile nepl acute ale trecutului dezam agirile s i nedrept a tile pentru a discuta despre ele s i a ne plnge de ele, pn a cnd ajungem cople si ti de descurajare. Un suet descurajat este plin de ntunecime, alung a lumina lui Dumnezeu din propria sa inim as i r aspnde ste umbre ntunecoase pe c aile altora. Steps to Christ, 117 (1892). A vorbi mai mult despre binecuvnt ari s i mai pu tin despre de noi este mare. El nu-I necazuri Bun atatea Domnului fa ta [460] va l asa niciodat as i nici nu-I va p ar asi pe aceia care se ncred n El. Dac a am cugeta s i dac a am vorbi mai pu tin despre necazurile noastre s i mai mult despre harul s i bun atatea lui Dumnezeu, noi neam ridica deasupra confuziei s i a multor dicult a ti pe care le suferim. Fra tii mei s i surorile mele, voi, care sim ti ti ntunericul ab atndu-se asupra c ailor voastre, lua ti-v a harfele ag a tate n ramurile copacilor s i, asemenea robilor Babilonului, face ti ca ncercarea s a devin a un cntec al mul tumirii. Poate c a ve ti spune: Cum pot cnta, cnd ntunericul se a sterne n calea mea s i cnd povara durerii s i a nsingur arii apas a n suetul meu? Dar, oare, necazurile noastre L-au ndep artat de la noi pe Prietenul plin de putere pe care-L avem n Isus? Nu ar trebui ca dragostea uimitoare a lui Dumnezeu, manifestat a prin darul Fiului S au iubit, s a e motivul unei bucurii nencetate pe care s a o tr aim?

ntristarea

83

Cnd aducem cererile noastre naintea tronului harului, s a nu uit am s a le nso tim cu cuvinte de mul tumire. Cine aduce mul tumiri, ca jertf a, acela M a prosl ave ste (Psalmii 50, 23). Atta timp ct tr aie ste m laude Mntuitorul nostru, noi avem un motiv pentru care s a n al ta s i mul tumiri nencetate. The Review and Herald, 1 noiembrie 1881. (Selected Messages 2:268, 269). nceta ti s a v a l asa ti prad a ntrist arii (sfat adresat unei familii ndurerate) Asemenea lui Iov, voi a ti sim tit c a ave ti un motiv de ntristare s i nu pute ti mngia ti. Oare a fost justicat a atitudinea voastr a? Voi s ti ti c a moartea este o putere c areia nimeni nu i se poate opune, dar, prin ntristarea voastr a zadarnic a, a ti ng aduit ca vie tile voastre s a ajung a aproape lipsite de orice semnica tie. mintele voastre au ajuns aproape de r Sim ta azvr atirea mpotriva lui Dumnezeu. Am v azut c a, st aruind asupra descuraj arii, v-a ti l asat minte intense, pn n voia unor sim ta a cnd exprimarea zgomotoas a a durerii voastre i-a determinat pe ngeri s a- si acopere fe tele s i s a plece din locul n care era ti. mintele f Oare, n timp ce v a exprima ti sim ta ar a nici o st apnire de sine, v a amintea ti voi c a ave ti un Tat a n cer, care Si-a dat unicul Fiu s a moar a pentru noi, astfel nct moartea s a nceteze a un somn ve snic? V a amintea ti voi c a Domnul vie tii s i al slavei a p as it n mormnt s i l-a luminat prin prezen ta in tei Lui? Nu spunea ucenicul iubit: Scrie: Ferice de acum ncolo de mor tii care mor n Domnul! Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, c aci faptele lor i urmeaz a? Apostolul s tia bine ce spunea atunci cnd scria aceste [461] cuvinte; dar, dac a voi v a l asa ti n voia unei ntrist ari nest apnite, este atitudinea voastr a n armonie cu mngierea pe care o exprim a aceste cuvinte? Testimonies for the Church 5:313 (1885). A te gndi prea mult la propria persoan a nseamn a egoism (sfat adresat unui pastor cople sit de ntristare) A sadar, frate__, a te gndi prea mult la propria ta persoan a reprezint a o form a de egoism. Nu to ti trec prin experien ta apostolului Pavel care, de si a fost un om al suferin tei, considera propria persoan a ca ind ultimul lucru la care s a se gndeasc a. Apostolul Pavel a trecut prin ncerc ari pe care tu nu le-ai ndurat s i nici nu vei chemat s a le nduri vreodat a, dar el nu st aruia asupra ncerc arilor, ci sl avea harul lui Dumnezeu. So tia ta a fost lovit a de boal as i moarte. Durerea ta a fost la fel de intens a ca s i celelalte necazuri pe care le-ai suferit. Tu ai strns

84

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

triste tea n suet, ai sim tit pl acere s a insi sti, gndindu-te la aceasta, s i ai ng aduit ca mintea s a- ti e absorbit a n mod egoist de propria , s ta ntristare, pn a cnd, drept consecin ta an atatea ti-a fost afectat a. Apoi, a urmat decesul icei tale, ceea ce a nsemnat ntr-adev ar o lovitur a dureroas a, dar s i al tii au trecut prin situa tii asem an atoare s i chiar mai dureroase. Tu ai ng aduit ca acest necaz s a te doboare aproape n totalitate; ai st aruit asupra lui, ai vorbit despre el s i ti-ai mpov arat suetul, suferind pentru o situa tie n care nu mai puteai face nimic. Modul n care ai reac tionat la toate aceste necazuri a fost un p acat. Eu s tiu ce ti spun. Dac a min tii i se ng aduie s a se lase coples it a de ntristare, digestia este mpiedicat a, iar ca rezultat, ntregul organism nceteaz a s a e hr anit. Letter 1, 1883. ntristarea determin a intensicarea circula tiei sngelui n personal as uram acticreier (o experien ta a) n timp ce mi desf vitatea, scriind s i vorbind, am primit de la Battle Creek ni ste scrisori cu un caracter descurajator. n timp ce le citeam, am sim tit o stare depresiv a inexprimabil a, ce se intensica n mintea mea, provocndumi o agonie interioar a care p area s a paralizeze, pentru scurt timp, toate energiile mele vitale. Timp de trei nop ti, nu am dormit aproape deloc. Gndurile mele erau tulburate. mintele ct am putut de bine fa de so Mi-am ascuns sim ta ta tul de familia binevoitoare cu care eram. [462] meu s i fa ta Nimeni nu cuno stea povara ce ap asa suetul meu s i pe care c autam s a o a sez asupra Marelui Purt ator de poveri, cu ocazia mos mentelor devo tionale de diminea ta i sear a, cnd eram mpreun a cu familia. Dar, datorit a triste tii pe care nu o puteam st apni, rug aciu . Sngele mi n nile mele erau fragmentate s i lipsite de coeren ta av alea n creier, provocndu-mi adesea st ari de ame teal as i le sin. Am avut hemoragii nazale de repetate ori, ndeosebi dup a ce ncercam s a scriu. M a sim team tentat a s a abandonez scrisul, dar nu reu seam s a m a eliberez de povara temerilor s i a responsabilit a tii ce ap asa asupra mea. Testimonies For The Church 1:576, 577 (1867). ti cumva cople sit de suCe s a facem cu sup ararea Te sim p arare ast azi? ndreapt a- ti privirea c atre Soarele neprih anirii. Nu ncerca s a nvingi toate dicult a tile, ci ntoarce- ti fa ta spre lumina ce izvor as te din tronul lui Dumnezeu. Ce vei vedea acolo? Curcubeul leg amntului; f ag aduin ta adev arat a venit a din partea lui Dumne-

ntristarea

85

zeu. Sub el, se a a tronul harului, s i oricine dore ste s a se bucure de bog a tiile harului care a fost preg atit s i s a- si nsu seasc a meritele vie tii s i ale mor tii Domnului Hristos prime ste, n virtutea simbolului reprezentat de curcubeul leg amntului, asigurarea binecuvntat aa accept arii de c atre Tat al. O asigurare la fel de temeinic a, precum este nsu si tronul lui Dumnezeu. Credin ta este tot ceea ce ai nevoie. Nu l asa credin ta s a ti se clatine. Lupt a lupta cea bun a a credin tei s i n ad ajduie ste n via ta cea ve snic a. Lupta va aspr a, dar lupt a cu orice pre t, deoarece, n Hristos Isus, f ag aduin tele lui Dumnezeu sunt Da s i Amin. A seaz a- ti mna n mna lui Hristos. Chiar dac a sunt dicult a ti de ntmpinat, ngerii care exceleaz a n putere vor conlucra cu poporul lui Dumnezeu. Prive ste spre Sion s i porne ste pe drumul care duce c atre sfnta cetate. Fiecare biruitor este a steptat acolo, pentru a primi o coroan a a slavei s i o hain a mpletit a n r azboaiele de tesut ale cerului. Chiar dac a Satana ti-ar ntuneca drumul, de la un cap at la altul, s i chiar dac a ar ncerca s a ascund a dinaintea ochilor t ai scara tainic a ce une ste p amntul cu tronul lui Dumnezeu, pe care coboar as i urc a ngerii care sunt duhuri slujitoare ale celor ce vor mo stenitorii mntuirii, croie ste- ti drumul spre cer s i, pas cu pas, nainteaz a pn a [463] la tronul Celui Innit. Manuscript 23, Undated. Cei ce ne simpatizeaz a nu ne sunt ntotdeauna prieteni Dac a cei apropia ti sunt din categoria oamenilor care nu ncearc a s a- ti abat a gndurile s i conversa tia spre lucruri mai bune, ci ti ncurajeaz a impresiile gre site, ca s i cnd acestea ar adev arate, este mai bine s a nu beneciezi de compania unor asemenea prieteni. Domnul dore ste s a i voios. Este adev arat c a ai ajuns s a participi la nmormntarea prietenilor t ai dragi; s i eu am trecut prin aceea si situa tie, dar nu am ndr aznit ? s a ntreb: De ce m a treci, Doamne, printr-o asemenea suferin ta De ce am fost att de des ntristat a? R aspunsul Domnului mi este oferit deja n aceste cuvinte: Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe dup a aceea (Ioan 13, 7). Planurile lui Dumnezeu sunt adesea nv aluite n mister; ele sunt de nen teles pentru mintea noastr a limitat a; dar Acela care cunoa ste sfr situl nc a de la nceput s tie mai bine dect noi. Ceea ce trebuie s a mplinim noi este s a ne eliber am de spiritul lumesc, s a ne des avr sim

86

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

caracterul cre stin, ca s a putem mbr aca ti n haina neprih anirii lui Hristos. Letter 1, 1883. Lucrarea pentru al tii atenueaz a ntristarea Apostolul a pierdut din vedere suferin tele pe care tocmai urma s a le ndure, preocupndu-se de cei pe care avea s a-i lase s a nfrunte singuri prejudecata, ura s i persecu tia. El se str aduia s a-i nt areasc as i s a-i ncurajeze pe cei c tiva cre stini care l-au nso tit pn a la locul de execu tie, repetndu-le f ag aduin tele adresate celor prigoni ti pentru cauza neprih anirii s i asigurndu-i c a nici unul dintre cuvintele Domnului cu privire la credincio sii S ai copii ncerca ti nu vor r amne nemplinite. Chiar dac a se va ntmpla s a treac a, pentru pu tin a vreme, prin greut a ti s i diferite ispite, chiar dac a vor lipsi ti de compasiunea oamenilor, ei vor putea primi curaj, gndindu-se la asigurarea loialit a tii lui Dumnezeu s i spunnd: Stiu n Cine am crezut, s i sunt ncredin tat c a El este n stare s a p astreze ceea ce I-am ncredin tat. Noaptea ncerc arilor s i a suferin tei se va sfr si curnd, iar atunci [464] vor r as ari zorile fericite ale zilei p acii depline. The Review and Herald, 4 ianuarie 1912. Cei mai buni mngietori Aceia care au trecut prin cele mai mari necazuri sunt adesea cei care ofer a cea mai mare mngiere altora, purtnd cu ei str alucirea, oriunde se a a. Asemenea oameni au fost sensibiliza ti prin suferin tele lor. Cnd au fost asalta ti de necazuri, ei nu s i-au pierdut ncrederea n Dumnezeu, ci s-au legat s i mai mult de iubirea Sa ocrotitoare. Aceste persoane sunt ni ste m arturii vii ale purt arii duioase de grij a a lui Dumnezeu, care face ca ntunericul s a str aluceasc a asemenea luminii s i ne ncearc a pentru binele nostru. Domnul Hristos este Lumina lumii; n El nu exist a ntuneric. Ce pre tioas a lumin a! S a tr aim n aceast a lumin a! S a spunem adio triste tii s i resentimentelor! Bucura ti-v a totdeauna n Domnul! Iar as i zic: Bucura ti-v a! The Health Reformer, 1 octombrie, 1877. (Selected Messages 2:274). Un antidot pentru ntristare Dumnezeu a preg atit un balsam alin ator pentru ecare ran a. Exist a un balsam n Galaad, exist a un medic acolo. Nu a ti dori s a studia ti Scripturile, a sa cum nu le-a ti mai studiat niciodat a pn a acum? C auta ti pe Domnul, ca s a primi ti de la El n telepciune pentru orice situa tie de criz a. Implora ti-l s a v a descopere calea prin care s a ie si ti din orice necaz s i modul n care

ntristarea

87

s a aplica ti, pentru situa tia voastr a, f ag aduin tele vindec atoare ce au fost scrise n Cuvntul Lui. n acest fel, vr ajma sul nu va mai g asi nici o cale de a v a conduce s la necredin ta i lamentare, ci ve ti avea n schimb speran ta s i curajul n Domnul. Duhul Sfnt v a va d arui un discern amnt clar, ca s a n telege ti s i s a v a nsu si ti orice binecuvntare care s a lucreze asemenea unui antidot al ntrist arii, asemenea unei atingeri vindec atoare pentru orice pic atur a de am ar aciune pe care trebuie s a o sorbi ti. Fiecare pic atur a de am ar aciune va amestecat a cu dragostea lui Isus, iar n locul nemul tumirii s i lament arii, ve ti n telege c a harul s i iubirea lui Isus sunt n a sa fel amestecate cu ntristarea, nct aceasta se va transforma ntr-o bucurie sfnt as i lini stit a. Letter 65a, 1894. (Selected Messages 2:273, 274). Desp ar tirea de Dumnezeu produce groaz a n suet Ceea ce a f acut ca suferin tele lui Hristos s a e att de intense a fost groaza [465] desp ar tirii de favoarea Tat alui S au. Pe m asur a ce agonia i cuprindea suetul, sudoarea I se f acuse ca ni ste pic aturi mari de snge, care c adeau pe p amnt (Luca 22, 44). Groaza teribil a pe care o ndura, datorit a gndului c a Dumnezeu l p ar asise n acel ceas al neputin tei, descrie groaza pe care o va ndura p ac atosul, cnd si va da seama, prea trziu, c a Duhul lui Dumnezeu S-a retras de la el. Manuscript 134, 1905. Vom n telege atunci cnd ne vom plimba n paradis P amntul are o istorie pe care omul nu o va n telege dect atunci cnd se va plimba n paradisul lui Dumnezeu, nso tit de R ascump ar atorul lui. C aci Mielul, care st a n mijlocul scaunului de domnie, va P astorul lor, i va duce la izvoarele apelor vie tii, s i Dumnezeu va s terge orice lacrim a din ochii lor (Apocalipsa 7, 17). Manuscript [466] 28, 1898.

Capitolul 50 Nelini stea s i ngrijorarea


Nu munca, ci ngrijorarea ucide Nu munca este cea care ucide, ci ngrijorarea. singura cale de a evita ngrijorarea este aceea de a aduce ecare necaz la Hristos. S a nu privim la partea ntunecat a a lucrurilor, ci s a cultiv am o stare de voio sie. Letter 208, 1903. s A st arui asupra dicult a tilor Unii se tem n permanen ta i sunt foarte receptivi la tot felul de necazuri. De si, n ecare zi, sunt nconjura ti de dovezile incontestabile ale iubirii lui Dumnezeu, de si, n ecare zi, se bucur a de darurile nemeritate ale providen tei Sale, ei trec cu vederea toate binecuvnt arile prezente. Mintea lor este preocupat a f ar a ncetare cu privire la tot felul de situa tii dezagreabile de care se tem c a ar posibil s a apar a n viitor; sau cu privire la anumite dicult a ti ce exist a n realitate, dar care, n ciuda faptului c a sunt minore, le orbesc ochii, mpiedicndu-i s a vad a nenum aratele motive de mul tumire pe care le au. n loc de a-i c al auzi mai aproape de Dumnezeu, singura lor surs a de ajutor, dicult a tile pe care le ntmpin a i despart de El, deoarece ei sunt nelini sti ti s i plini de resentimente. Steps to Christ, 121, 122 (1892). ngrijorarea m are ste greutatea poverii Am o mare temere cu privire la faptul c a suntem n pericolul de a ne f auri noi n sine juguri care apas a pe umerii no stri, datorit a ngrijor arii. S a nu ne ngrijor am; deoarece, n felul acesta, noi ne asprim jugul s i m arim greutatea poverilor. Noi nu trebuie s a ne ngrijor am n nici una dintre ac tiunile pe care le ntreprindem, ci s a facem totul cu ncredere [467] n Hristos. Cerceta ti cuvintele Sale, care spun astfel: Tot ce ve ti , prin rug cere cu credin ta aciune, ve ti primi (Matei 21, 22). Aceste cuvinte sus tin c a tot ceea ce poate oferit de c atre un Mntuitor atotputernic, le va d aruit acelora care se ncred n El. Ca ispravnici s ai harului ceresc, noi trebuie s a cerem cu credin ta i s a a stept am plini de ncredere mntuirea din partea lui Dumnezeu. Nou a nu ni m naintea Lui, ncercnd s se pretinde s a ne nf a ti sa a realiz am, prin propriile noastre puteri, tot ceea ce dorim, ci s a cerem n Numele 88

Nelini stea s i ngrijorarea

89

Lui s i apoi s a ac tion am plini de ncredere n posibilitatea Lui de a ne r aspunde n maniera cea mai ecient a. Letter 123, 1904. Nu este voia lui Dumnezeu Nu este voia lui Dumnezeu ca poporul S au s a e dobort de ngrijorare. Steps to Christ, 122 (1892). s Teama duce la suferin ta i boal a Dup a ce practicile gre site au fost corectate, noi putem nf a ti sa nevoile celor bolnavi naintea Domnului, avnd o ncredere lini stit a, dup a cum ne ndeamn a Duhul S au. El cunoa ste ecare persoan a pe nume s i Se ngrije ste de ecare, pe p ca s i cnd nu ar exista nici o alt a in ta amnt pentru care s a-l d aruit pe Iubitul Lui Fiu. Cel suferind trebuie ncurajat s a se ncread a n Dumnezeu s i s a e voios, deoarece iubirea Lui este att de mare s i de statornic a. Teama cu privire la sine tinde s a produc a sl abiciune deasupra descuraj s i boal a. Dac a bolnavii se nal ta arii s i confuziei, perspectivele lor de ns an ato sire vor mai mari; deoarece ochiul Domnului prive ste ... peste cei ce n ad ajduiesc n bun atatea Lui (Psalmii 33, 18). The Ministry of Healing, 229 (1905). nceteaz a s a te ngrijorezi (sfat adresat unui prieten aat n pragul mor tii) M a gndesc nencetat la situa tia ta s i sunt n, tristat a pentru c a mintea ta este tulburat a. Dac a mi-ar cu putin ta a s dori s a- ti aduc mngiere. Nu a fost Domnul Isus, iubitul nostru Mntuitor, de attea ori, un ajutor prezent n vreme de nevoie? nceteaz a s a te ngrijorezi, ca s a nu ntristezi pe Duhul Sfnt. De attea ori le-ai adresat acest sfat altora. Prime ste acum cuvintele de ncurajare din partea celor ce nu sunt bolnavi, asemenea tie. M a rog ca Domnul s a te ajute. Letter 365, 1904. (Selected Messages [468] 2:253). ngrijorarea cu privire la faptul c a am ncetat s a m ocroti ti , de Isus Dac a ne-am educat suetele s a aib a mai mult a credin ta mai mult a iubire, o mai mare r abdare s i o mai deplin a ncredere n Tat al nostru ceresc, am avea mai mult a pace s i fericire atunci cnd trecem prin conictele vie tii acesteia. Domnul nu este mul tumit dac a noi suntem nsp aimnta ti s i ne ngrijor am cu privire la faptul c a am ncetat s a m ocroti ti de El. Isus este singurul izvor al oric arui har, mplinirea tuturor f ag aduin telor s i nf aptuirea tuturor binecuvnt arilor.... Peregrinajul nostru ar ntr-adev ar zadarnic, dac a nu ar pentru cauza lui Isus. El ne f ag aduie ste: Nu v a voi l asa orfani, M a voi ntoarce la voi (Ioan 14, 18). S a primim cu bucurie cuvintele

90

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Lui, s a credem n f ag aduin tele Lui, s a le repet am zi de zi, s a medit am la ele noapte de noapte s i s a m ferici ti. Manuscript 75, 1893. (HC 120). Odihna n iubirea lui Hristos S a ne retragem din praful s i c aldura torid a a aglomera tiilor vie tii s i s a ne odihnim la umbra iubirii Domnului Hristos. Aici g asim putere pentru a suporta ncercarea. m cum pot u Aici nv a ta surate povara s i ngrijorarea s i cum s a vorbim s i s a cnt am spre slava lui Dumnezeu. Fie ca to ti cei nec aji ti s i mpov ara ti s a nve te de la Domnul Hristos lec tia ncrederii lini stite. Dac a doresc s a aib a pacea s i odihna Sa, ei au nevoie s a se a seze la umbra lui Isus. Testimonies for the Church 7:69, 70 (1902). Responsabilitatea lui Dumnezeu s i responsabilitatea mea Cnd ncepem s a ne ocup am pe cont propriu de realizarea tuturor lucrurilor pe care le avem de f acut s i s a depindem de propria noastr a n telepciune pentru succes, noi lu am asupra noastr a o povar a pe care Dumnezeu nu ne-a dat-o s i ncerc am s a o purt am f ar a ajutorul Lui. Ne asum am responsabilit a ti ce i apar tin lui Dumnezeu s i, astfel, ne a sez am realmente n locul S au. n aceste condi tii, suntem ndrept a ti ti s a ne temem s i s a anticip am pericolele s i e secul, deoarece ele vor veni n mod sigur asupra noastr a. Dar, dac a credem cu adev arat c a Dumnezeu ne iube ste s i ne dore ste binele, vom nceta s a ne ngrijor am cu privire la viitor. Dac a ne vom ncrede n Dumnezeu, a sa cum se ncrede un copil n p arintele lui, atunci necazurile s i crizele vie tii noastre vor disp area, deoarece voin ta noastr a este cufundat a n voin ta lui Dumnezeu. Thoughts from the Mount of Blessing, [469] 100, 101 (1896). a ne ncredem f ar a ncetare n ngrijorarea s i nelini stea Dac ; frica nencetat Dumnezeu, vom avea sentimentul de siguran ta a de relele viitoare va nceta. Nu vor mai exista ngrijorare s i nelini ste imaginar a. Noi avem un Tat a ceresc care Se ngrije ste de copiii Lui s i dore ste s a le ofere sucient har pentru orice vreme de nevoie. Testimonies for the Church 2:72 (1868). A l asa viitorul n grija lui Dumnezeu De si nevoile lor prezente sunt mplinite, mul ti nu sunt dispu si s a se ncread a n Dumnezeu pentru nevoile viitoare s i sunt nelini sti ti f ar a ncetare ca nu cumva s ar acia s a se abat a asupra lor, astfel nct copiii lor s a sufere lipsuri. Unii anticipeaz a ntotdeauna r aul sau m aresc imaginea di de cult a tilor care exist a n realitate s i, astfel, ochii lor sunt orbi fa ta

Nelini stea s i ngrijorarea

91

binecuvnt arile pentru care ar trebui s a e mul tumitori. Obstacolele pe care le ntmpin a n loc de a-i determina s a caute ajutorul la Dumnezeu, singurul izvor al puterii i despart de El, deoarece ei sunt nelini sti ti s i plini de resentimente.... Isus este prietenul nostru; tot cerul este preocupat de bun astarea noastr a; iar ngrijorarea s i teama noastr a l ntristeaz a pe Duhul Sfnt al lui Dumnezeu. Noi nu avem voie s a ne l as am n voia st arilor de anxietate, care nu fac altceva dect s a produc a spaime s i s a ne mpov areze, f ar a a ne de nici un ajutor n suportarea necazurilor. Acea nencredere n Dumnezeu, care ne determin a s a facem ca preg atirea pentru nevoile viitoare s a devin a obiectivul primordial al vie tilor noastre, ca s i cnd fericirea ar consta n lucrurile acestea p amnte sti, nu trebuie s a ocupe nici cel mai mic loc n suetul nostru. Patriarchs and Prophets, 293, 294 (1890). O nelini ste nejusticat a Dumnezeu nu condamn a pruden ta s i spiritul de prevedere n administrarea lucrurilor acestei vie ti; dar grija febril as i nelini stea nejusticat a cu privire la cele lume sti nu sunt n armonie cu voia Sa. The Review and Herald, 1 martie 1887. (Counsels on Stewardship, 159). Nelini stea sl abe ste puterile zice ncerc arile s i nelini stea pe care le-a suferit apostolul Pavel i-au dobort s an atatea trupeasc a. The Acts of the Apostles, 488 (1911). Cre stini cu inimi pline de nelini ste Mul ti dintre aceia care m arturisesc c a sunt urma si ai lui Hristos au inimile pline de nelini ste s i ngrijorare, deoarece le este fric a s a se ncread a n Dumnezeu. Ei [470] nu se consacr a ntru totul lui Dumnezeu, deoarece le este team a de consecin tele pe care le-ar putea implica o asemenea consacrare. Cu toate acestea, dac a nu vor experimenta o consacrare deplin a, nu pot g asi pacea. The Ministry of Healing, 480, 481 (1905). Minut cu minut Exist a un aspect cu privire la care doresc s a adresez un avertisment. Nu v a nsp aimnta ti s i nu v a ngrijora ti; nu merit a s a proceda ti astfel. Nu ncerca ti s a face ti prea mult. Dac a nu v a ve ti propune s a realiza ti mai mult dect este posibil, ve ti reu si s a ndeplini ti cu mult mai mult dect dac a ncerca ti s a aduce ti la ndeplinire prea multe planuri. Aminti ti-v a f ar a ncetare cuvintele lui Hristos: Veghea ti s i ruga ti-v a, ca s a nu c ade ti n ispit a (Marcu 14, 38). Domnul Hristos este Mntuitorul vostru personal. Ave ti ncredere n faptul c a puterea Lui salvatoare este cu voi minut cu

92

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

minut, or a de or a. El este de partea voastr a n orice vreme de nevoie. Letter 150, 1903. Nu ridica ti poduri nainte de vreme Noi dorim s a tr aim asemenea unor oameni r ascump ara ti prin sngele lui Hristos; trebuie s a ne bucur am pentru iertarea p acatelor s i pentru jertfa Domnului Hristos. Aceasta este responsabilitatea noastr as i e ca Dumnezeu s a ne ajute s a ne abatem gndurile de la imaginile ntunecate s i s a ne ndrept am privirea c atre lucrurile care ne lumineaz a mintea. A s vrea s a v a citesc un alt pasaj din Scriptur a: Nu v a ngrijora ti de nimic (Filipeni 4, 6). Ce nseamn a aceasta? De ce s a ridici un pod nainte de a avea nevoie de el? Nu anticipa ti timpul de strmtorare. Fra tilor, curnd, ve ti ajunge la el. Noi trebuie s a ne gndim la prezent s i, dac a ne vom ndeplini bine datoriile zilei de azi, vom preg ati ti pentru responsabilit a tile zilei de mine. Manuscript 7, 1888. Atingerea standardelor lume sti Inimile multor oameni trudesc din greu sub povara ngrijor arii, deoarece lupt a s a ating a standardele lumii acesteia. Ei au ales s a tr aiasc a n slujba lumii, au acceptat greut a tile s i au adoptat obiceiurile ei. Astfel, caracterul lor s-a p atat, iar via ta lor a devenit o povar a. Pentru a- si satisface [471] ambi tiile s i dorin tele lume sti, ace sti oameni si r anesc con stiin ta s i se ncarc a, n plus, cu povara vinov a tiei s i remu sc arii. Continua lor ngrijorare le devasteaz a puterile vie tii. Domnul nostru dore ste ca asemenea oameni s a abandoneze jugul acesta al robiei. El i invit a s a accepte jugul S au, spunndu-le astfel: Jugul Meu este u sor, s i povara Mea nu este grea. El i ndeamn a s a caute mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Sa s i le f ag aduie ste c a le vor d aruite toate lucrurile care le sunt necesare n via ta aceasta. ngrijorarea este oarb as i nu poate deslu si viitorul, dar Isus cunoa ste sfr situl nc a de la nceput. Indiferent de situa tia dicil a prin care vom trece, El are deja preg atit a o cale de rezolvare. The Desire of Ages, 330 (1898). Credin ta poate invincibil a Nu v a ngrijora ti. Dac a privi ti la aparen te s i v a lamenta ti, atunci cnd asupra voastr a se abat dicul boln t a ti s i suprasolicit ari, voi dovedi ti c a ave ti o credin ta avicioas a s i slab a. Demonstra ti, prin cuvintele s i atitudinea voastr a, c a ncrederea voastr a este invincibil a. Bog a tiile Domnului sunt nelimitate. El este proprietarul lumii. Privi ti la El, c aci Domnul are lumin a, putere

Nelini stea s i ngrijorarea

93

s i slav a. El i va binecuvnta pe to ti cei ce doresc s a primeasc as i s a ofere lumin as i dragoste. Testimonies for the Church 7:212 (1902). Plantele nu cresc datorit a unui efort con stient n loc s a v a ngrijora ti din ce n ce mai mult datorit a constat arii c a nu cre ste ti n har, preocupa ti-v a doar s a ndeplini ti ecare datorie prezent a. Purta ti povara pentru suetele care se a a n inima voastr as i c auta ti s a-i salva ti pe cei pierdu ti, prin orice mijloace care v a stau la ndemn a. despre fericita Fi ti amabili, binevoitori s i milo si; vorbi ti cu umilin ta voastr a n adejde; m arturisi ti dragostea lui Isus; spune ti despre bun atatea, harul s i neprih anirea Lui; s i nceta ti s a v a mai ngrijora ti cu privire la propria voastr a cre stere n har. Plantele nu cresc n virtutea unui efort con stient s i inten tionat. Ele nu se dezvolt a datorit a unei griji nencetate cu privire la propria lor cre stere; ele cresc, pur s i simplu, sub ocrotirea lui Dumnezeu. The Youths Instructor, 3 februarie 1889. (My Life Today, 103). Remediu pentru nelini ste Dumnezeu Se ngrije ste de toate lucrurile s i sus tine ntreaga crea tie.... Nici o lacrim a nu cade f ar a a [472] observat a de El. Nici un zmbet nu r asare f ar a a remarcat de El. Dac a nu am face nimic altceva dect s a credem pe deplin acest fapt, toate nelini stile noastre ar risipite. Vie tile noastre ar nceta s a e att de pline de dezam agiri, deoarece toate lucrurile, mari sau mici, ar ncredin tate n minile lui Dumnezeu, care nu este tulburat de multitudinea grijilor s i nici suprasolicitat de greutatea lor. Prin urmare, noi ar trebui s a ne bucur am de acea bucurie a suetului care, pentru nenum ara ti oameni, a r amas mult a vreme necunoscut a. Steps to Christ, 86 (1892). Credin ta alung a nelini stea Cu to tii suntem att de nelini sti ti cu privire la faptul c a nu vom g asi fericirea, dar pu tini sunt aceia care o descoper a uneori, deoarece o c aut am prin metode gre site, n loc s a lupt am pentru ea. Dac a ne str aduim, n modul cel mai st aruitor, s a mbin am credin ta cu dorin tele noastre, fericirea se va strecura n in tele noastre pe c ai aproape neobservate.... Dac a, ne tinnd cont de circumstan tele nepl acute n care ne a am, putem lini sti ti s i ncrez atori n iubirea lui Dumnezeu, dac a ne nchidem n c am aru ta inimii noastre pentru a r amne singuri n compania lui Dumnezeu, mntul prezen odihnindu-ne plini de pace n iubirea Lui, sim ta tei Sale ne va inspira o bucurie profund as i lini stitoare. Aceast a experien ta

94

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ce ne va face capabili s ne ajut a s a dobndim o credin ta a nu ne nsp aimnt am s i s a nu ne ngrijor am, ci s a ne baz am pe o putere care este nelimitat a. Letter 57, 1897. (My Life Today, 184). Unicul principiu Aceia care accept a principiul unic de a face din slujirea s i onoarea lui Dumnezeu voin ta suprem a a in tei lor vor descoperi c a toate obstacolele dispar s i naintea pa silor lor se deschide o cale liber as i u sor de urmat. The Desire of Ages, 330 (1898). A tr ai ecare zi n mod distinct, principiul cel mai important ndeplinirea cu credincio sie a datoriilor zilei de azi este cea mai bun a preg atire pentru provoc arile zilei de mine. Nu aduna ti toate grijile s i posibilit a tile zilei de mine pentru a le ad auga poverilor zilei de azi. Ajunge zilei necazul ei (Matei 6, 34). The Ministry of Healing, 481 (1905). Nou a nu ne apar tine dect cte o singur a zi, s i n aceast a zi trebuie m n mna lui s a tr aim pentru Dumnezeu. Noi trebuie s a ncredin ta Hristos, printr-o consacrare solemn a, toate planurile s i obiectivele [473] noastre pentru aceast a singur a zi, a seznd ntreaga povar a a grijilor pe umerii Lui, pentru ca Domnul s a le ndeplineasc a n favoarea noastr a. C aci Eu s tiu gndurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gnduri de pace, s i nu de nenorocire, ca s a v a dau un viitor s i o n adejde. n lini ste s i odihn a va mntuirea voastr a; n senin atate s i ncredere va t aria voastr a (Ieremia 29, 11; Isaia 30, 15). Thoughts from the Mount of Blessing, 101 (1896). S a nu ne tulbur am, dezn ad ajduind pentru poverile zilei de mine. S a purt am cu curaj s i cu voio sie poverile zilei de azi. Ast azi este . Nou ziua care ne-a fost ncredin tat as i trebuie s a avem credin ta a nu ne este cerut s a tr aim dect cte o singur a zi. Acela care ne ofer a putere pentru ziua de azi ne va da putere s i mine. The Signs of the Times, 5 noiembrie 1902. (In Heavenly Places, 269). Putere pentru orice ncercare Tat al nostru ceresc m asoar a s i cnt are ste ecare ncercare, nainte de a ng adui ca aceasta s a se abat a asupra celui credincios. El ia n considerare circumstan tele s i puterile aceluia care urmeaz a s a se confrunte cu testul prin care va vericat de Dumnezeu, iar Domnul nu ng aduie niciodat a ca ispitele s a e mai mari dect capacitatea omului de a rezista. Dac a suetul este mpov arat peste puterile sale, dac a persoana ajunge s a e nvins a, Dumnezeu nu va putea niciodat a nvinov a tit pentru

Nelini stea s i ngrijorarea

95

faptul c a nu i-ar oferit sucient a putere s i har, ci cel ispitit, deoarece , bog nu a vegheat, nu s-a rugat s i nu s i-a nsu sit, prin credin ta a tiile pentru el. harului pe care Dumnezeu le-a preg atit din abunden ta Domnul Hristos nu a p ar asit niciodat a un om aat n momentele sale de lupt a. Dac a va invoca f ag aduin tele Sale s i va nfrunta vr ajma sul n Numele Domnului, cel credincios nu va ajunge niciodat a s as tie [474] ce nseamn a nfrngerea. Manuscript 6, 1889.

Capitolul 51 Teama
te Milioane de oameni cuprin si de team a Milioane de in umane sunt subjugate de religii false, legate n lan turile sclaviei fricii . Trudind asemenea unor s i ale unei pasivit a ti marcate de indiferen ta , de bucurie sau de animale de povar a, ele sunt lipsite de speran ta aspira tii pentru via ta aceasta, iar cu privire la via ta viitoare, nu tr aiesc dect o team a ascuns a. Numai Evanghelia harului lui Dumnezeu poate n al ta suetul aat ntr-o asemenea stare. The Desire of Ages, 478 (1898). Mii de temeri datorate nencrederii n Dumnezeu Mul ti neglijeaz a s a- si adune o comoar a n cer, prin nf aptuirea binelui pe care l-ar putea realiza folosind mijloacele pe care Dumnezeu li le-a ncredin tat. Datorit a nencrederii n Dumnezeu, ei nutresc mii de temeri cu privire la viitor. Asemenea copiilor lui Israel, inimile lor . rele sunt lipsite de credin ta tot Dumnezeu le-a oferit celor din poporul S au din abunden ta ce le era necesar pentru mplinirea nevoilor lor, dar ei continuau s a se ngrijoreze n mod nejusticat cu privire la viitor. Pe parcursul c al atoriei lor, israeli tii erau nemul tumi ti, murmurau s i se lamentau c a Moise i-a scos n pustie ca s a-i ucid a prin nfometare, pe ei s i pe copiii lor. Dorin tele lor imaginare le orbiser a ochii s i inimile, astfel nct nu vedeau bun atatea s i milostivirea lui Dumnezeu, care fa de toate i nso tea n c al atorie, s i erau lipsi ti de recuno stin ta ta darurile primite din partea Lui. Tot a sa sunt s i cei nencrez atori, care pretind a poporul lui [475] Dumnezeu n acest veac al necredin tei s i degener arii. Ace stia se tem c a ei, copiii sau nepo tii lor ar putea ajunge s araci s i lipsi ti de mijloace . Nu ndr de existen ta aznesc s a- si pun a n adejdea n Dumnezeu s i nu manifest a nici un fel de ncredere n Acela care i-a nzestrat cu binecuvnt arile s i bunurile vie tii s i le-a d aruit talente spre a le folosi pentru slava Lui s i pentru progresul cauzei Sale. Testimonies for the Church 2:656, 657 (1871). 96

Teama

97

Satana ncearc a s a domine prin intermediul fricii Dumnezeu nu exercit a niciodat a presiuni asupra voin tei sau asupra cons tiin tei; dar instrumentul nencetat de constrngere al lui Satana pentru a prelua controlul asupra celor pe care nu-I poate nvinge prin nici o alt a modalitate este reac tia omului n fa ta terorii. Satana se str aduie ste s a domine con stiin ta s i s a- si asigure suprema tia prin s for ta i fric a. Pentru a- si atinge aceste scopuri, el ac tioneaz a prin intermediul autorit a tilor, att civile, ct s i religioase, inuen tndu-le s a impun a n mod abuziv legi omene sti, care se a a n contradic tie cu legile lui Dumnezeu. The Great Controversy, 591 (1888). A te l asa c al auzit de temeri Dac a ne l as am c al auzi ti de ndoielile s i temerile noastre sau dac a ncerc am s a rezolv am toate dicult a tile pe care nu reu sim s a le n telegem cu claritate, f ar a a avea n suet, problemele noastre nu vor face dect s credin ta a devin a mai mari s i mai accentuate. Dar, dac a venim la Dumnezeu, cu sim mintele noastre de neajutorare s , a ta i dependen ta sa cum suntem de s fapt, s i dac a, n umilin ta i cu ncredere, i facem cunoscute nevoile noastre Aceluia a c arui cunoa stere este innit a, care vegheaz a asupra ntregii crea tii s i guverneaz a totul prin voin ta s i prin cuvntul S au, El va asculta strig atul nostru s i, n puterea Sa, va face ca lumina s a str aluceasc a n inimile noastre. Prin rug aciune sincer a, noi intr am n leg atur a cu Cel Innit. Poate c a, n clipa n care privirea R ascump ar atorului nostru se ndreapt a spre noi plin a de compasiune s i dragoste, nu observ am nici o dovad a vizibil a, dar aceasta se ntmpl a ntocmai. Poate c a nu sim tim atingerea Lui evident a, dar bra tul S au ocrotitor este ntins asupra noastr a cu iubire s i n telegere duioas a. Steps to Christ, 96, 97 (1892). Cauza suferin telor trupe sti s i mintale Ceea ce aduce boala - [476] asupra trupului s i a min tii, aproape n toate cazurile, sunt sim ta mintele de insatisfac tie s i resentimentele nc arcate de nemul tumire. Asemenea oameni tr aiesc f ar a Dumnezeu s i f ar a n adejdea care str abate dincolo de v al s i care este asemenea unei ancore sigure s i statornice pentru suet. To ti cei ce nutresc aceast a n adejde se sn tesc, dup a cum El este sfnt. Ei sunt elibera ti de dorin te nest apnite, de remu sc ari s i de nemul tumire; ei nu caut a f ar a ncetare r aul s i nu se plng de necazuri imaginare. Adesea, ntlnim mul ti oameni care trec nainte de vreme prin timpul de ncercare; teama este ntip arit a aproape n toate tr as aturile chipului lor; ei par s a nu descopere nici

98

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

o mngiere, dar caut a nencetat s a g aseasc a motive de spaim as i ngrijorare. Testimonies For The Church 1:566 (1867). Frica nu aduce nici un beneciu suetului Tu ai nevoie de o n telegere clar a a Evangheliei. Via ta religioas a nu este caracteri a bucuriei s zat a de triste te s i ap asare, ci este o via ta i a p acii, nso tite de demnitatea cre stin as i de o solemnitate sfnt a. Mntuitorul nostru nu ne ncurajeaz a s a nutrim ndoieli, temeri s i previziuni tulbur atoare; acestea nu aduc nici un beneciu suetului s i trebuie respinse imediat. Noi putem avea o bucurie negr ait as i o slav a deplin a. Manuscript 6, 1888. (Evangelism, 180). Credin ta se dezvolt a, luptnd mpotriva fricii s i a ndoielii Adesea, Domnul ne a seaz a n situa tii dicile, cu scopul de a ne provoca la o activitate mai intens a. n providen ta Sa, uneori, n via ta noastr a apar nepl aceri prin care ne sunt ncercate r abdarea s i lec credin ta. Dumnezeu ne nva ta tiile ncrederii. El a prev azut ca noi s a primim aceste lec tii n circumstan te care ne fac s a sim tim nevoia de ajutor s i putere. n acest fel, noi ajungem la o cunoa stere practic a . a voin tei Sale divine, de care avem o att de mare nevoie n via ta Credin ta se nt are ste n condi tiile celei mai serioase lupte mpotriva fricii s i a ndoielii. Testimonies for the Church 4:116, 117 (1876). Teama dezv aluie necredin ta A sa cum Domnul Isus a g asit pacea prin ncrederea n purtarea de grij a a Tat alui, tot astfel s i noi trebuie s a m lini sti ti, avnd ncredere n purtarea de grij a a Mntuitorului. Dac a ar avut ncredere n El, ucenicii ar r amas lini sti ti. [477] Frica lor n fa ta pericolului le-a dezv aluit necredin ta. ncercnd s a- si salveze via ta cu disperare, ei L-au uitat pe Isus; s i numai dup a aceea, cnd ncrederea n sine s-a n aruit, ei s-au ntors la El pentru a ajuta ti. Ct de adesea tr aim s i noi experien ta ucenicilor! Cnd suntem asalta ti de ispite, cnd asupra noastr a se abat tunete nsp aimnt atoare, s cnd valurile amenin ta a ne scufunde, noi lupt am cu furtuna singuri, uitnd c a al aturi de noi Se a a Acela care ne-ar putea oferi ajutor. Noi ne ncredem n propriile noastre puteri, pn a cnd pierdem s i s cea din urm a speran ta i sim tim c a suntem la un pas de pierzare. Abia apoi ne amintim de Domnul Isus s i, dac a strig am c atre El s a ne scape, glasul nostru nu va r amne neauzit. De si ne mustr a cu durere pentru necredin ta noastr as i pentru ncrederea n noi n sine, Domnul nu ntrzie s a ne ofere ajutor n vreme de nevoie. Fie c a suntem pe

Teama

99

mare sau pe uscat, nu trebuie s a ne temem. Dac a ne ncredem n El, R ascump ar atorul va lini sti valurile zbuciumate ale vie tii s i ne va elibera de pericole prin cele mai bune mijloace posibile, n virtutea puterii Sale. The Desire of Ages, 336 (1898). Pericolul de a manifesta frica n salonul bolnavilor Cei ce se ocup a de ngrijirea bolnavilor trebuie s a n teleag a importan ta acord arii unei deosebite aten tii legilor s an at a tii. Nic aieri nu este mai important a respectarea acestor legi ca n salonul bolnavilor. Nimeni nu depinde mai mult de credincio sia n lucrurile mici, a sa cum , o depind cei bolnavi. n cazurile grave de boal a, o mic a neglijen ta de nevoile sau pericolele specice pacientului, u soar a neaten tie fa ta manifestarea fricii, a agita tiei sau nervozit a tii s i chiar a lipsei de s simpatie pot dezechilibra balan ta ce atrn a ntre via ta i moarte s i pot determina agravarea irecuperabil a a st arii unui pacient care, n alte condi tii, ar putut vindecat. The Ministry of Healing, 219 (1905). nFrica l ntristeaz a pe Duhul Sfnt A avea credin ta seamn a a-l crede pe Dumnezeu pe cuvnt, f ar a a pune sub semnul ntreb arii declara tiile Sale s i f ar a a insista n ncercarea de a n telege rostul experien telor dicile cu care te confrun ti. Dar multora , inventnd necazuri le lipse ste credin ta. Ei se tem n permanen ta posibile. De si sunt nconjura ti zilnic de dovezi ale iubirii lui Dumnezeu s i se bucur a de binefacerile providen tei Sale, ei trec cu vederea [478] aceste binecuvnt ari. Iar dicult a tile pe care le ntmpin a, n loc s a-i conduc a la Dumnezeu, i despart de El, cople sindu-i de nelini ste s i resentimente.... Isus este Prietenul lor. Tot cerul este interesat de bun astarea lor, iar frica s i resentimentele lor l ntristeaz a pe Duhul Sfnt. Noi nu trebuie s a ne ncredem n Dumnezeu numai n situa tia n care vedem sau sim tim c a El ne ascult a. Noi trebuie s a ne baz am , s pe f ag aduin tele Lui. Cnd venim la El prin credin ta a m convin si c a ecare dintre cererile noastre este tratat a cu o deosebit a considera tie de c atre Isus. O dat a ce am cerut binecuvnt arile Sale, noi trebuie s a credem c a le-am s i primit s i s a mul tumim pentru ele. Apoi, s a ne ntoarcem la treburile noastre cu siguran ta c a binecuvnt arile cerute ne vor trimise atunci cnd va cea mai mare nevoie de ele. Dac a ne vom obi snui s a proced am astfel, vom tr ai cu con stienta faptului c a rug aciunile noastre sunt ascultate. Dumnezeu ne va r as-

100

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

, dup punde cu prisosin ta a bog a tiile slavei Sale s i prin lucrarea atotputerniciei Sale. Gospel Workers, 261, 262 (1915). Eliberarea de vinov a tie aduce eliberarea de fric a Att Aaron, ct s i poporul c autau s a evite ntlnirea cu Moise s i le era fric a s a vin a naintea lui. Observnd confuzia s i teama lor, dar ne stiind care era motivul, Moise i-a invitat s a se apropie. El a mijlocit pentru mp acarea cu Dumnezeu s i i-a asigurat de rec ap atarea favorii Sale. Nesim tind n tonul vocii sale nimic altceva dect iubire s i n telegere, n cele din urm a, unul dintre cei prezen ti a ndr aznit s a se apropie de el. Prea nsp aimntat pentru a rosti vreun cuvnt, acesta s i-a ndreptat t acut mna spre Moise, indicnd mai nti nf a ti sarea fe tei lui s i apoi n al timile cerului. Marele conduc ator a n teles mesajul. mntul respingerii Con stien ti de vinov a tia lor s i cople si ti de sim ta din partea cerului, ei nu puteau suporta lumina divin a care, dac a ar de Dumnezeu, ar trebuit s fost ascult atori fa ta a-i umple de bucurie. mntul vinov n sim ta a tiei exist a team a. Suetul care este liber de p acat nu va dori s a se ascund a de lumina cerului. Patriarchs and Prophets, 329, 330 (1890). Ce s a facem cnd suntem cuprin si de team a Numai sim mntul prezen ta tei lui Dumnezeu risipe ste acea team a care poate [479] transforma via ta unui copil timid ntr-o adev arat a povar a. El trebuie ajutat s a- si ntip areasc a bine n memorie f ag aduin ta lui Dumnezeu: ngerul Domnului t ab ar as te n jurul celor ce se tem de El, s i-i scap a din primejdie (Psalmii 34, 7). ndemna ti-l s a citeasc a minunata povestire despre Elisei s i puternica o stire ngereasc a ce nconjura cetatea montan a asediat a de armatele vr ajma sului. S a citeasc a despre Petru, atunci cnd se aa condamnat la moarte n nchisoare s i despre ngerul care a ap arut n celul a n miez de noapte s i l-a condus , dincolo de g pe slujitorul lui Dumnezeu, n siguran ta arzile narmate s i dincolo de poarta masiv a de er, cu toate ncuietorile s i lac atele ei. S a citeasc a scena aceea de pe mare, cnd Pavel, prizonierul, aat n c al atorie spre locul persecu tiei s i al procesului de judecat a, marinarilor s le-a adresat urm atoarele cuvinte de curaj s i speran ta i greu ncerca tilor solda ti obosi ti de trud a, veghere s i foame: Fi ti cu voie bun a; pentru c a nici unul dintre voi nu va pieri.... Pentru c a un nger al Dumnezeului meu, c aruia i slujesc, mi s-a ar atat azi noapte, s i mi-a zis: Nu te teme, Pavele; tu trebuie s a stai naintea

Teama

101

Cezarului; s i iat a c a Dumnezeu ti-a d aruit pe to ti cei ce merg cu , Pavel corabia mpreun a cu tine. ncrez ator n aceast a f ag aduin ta s i-a asigurat tovar as ii: Nu vi se va pierde nici un r de p ar din cap. Si a sa s-a ntmplat. Pentru c a, pe acea corabie, se aa un b arbat prin care Dumnezeu si putea ndeplini lucrarea, au fost salva ti to ti pasagerii, solda tii s i marinarii p agni. Ei au ajuns cu to tii teferi la uscat (Faptele Apostolilor 27, 22-24.34.44). Education, 255, 256 (1903). Dumnezeu lucreaz a deschis Domnul nostru nu ne am age ste. El nu ne spune: Nu ave ti nici un motiv de team a; nu exist a nici un pericol n calea voastr a. El s tie c a exist a pericole s i ncerc ari s i ne abordeaz a n mod onest s i deschis. El le promite copiilor S ai c a i va lua din lumea p acatului s i a r aului s i i ndrum a spre o cetate de sc apare care nu va c adea niciodat a. Rug aciunea Lui pentru ucenici a fost: Nu Te rog s a-i iei din lume, ci s a-i p aze sti de cel r au. El spune: n lume ve ti avea necazuri: dar ndr azni ti, Eu am biruit [480] lumea (Ioan 17, 15; 6, 33). Steps to Christ, 122, 123 (1892). ndep arta ti-v a aten tia de la voi n siv a ndep arta ti-v a aten tia de la voi n siv as i ndrepta ti-v a privirea spre Isus. Chiar dac a sim ti ti c a nu sunte ti dect ni ste p ac ato si, totu si este privilegiul vostru acela de a-l recunoa ste pe Hristos ca Mntuitor. El nu a venit n pe cei neprih lume ca s a-i cheme la poc ain ta ani ti, ci pe cei p ac ato si. Satana va prezenta naintea min tii omene sti dicult a ti s i sugestii menite s a i sl abeasc a credin ta s i s a i distrug a curajul. El se folose ste de ispite nenum arate s i foarte diverse, care v a vor invada mintea, una dup a alta; dar a acorda o prea mare aten tie propriilor emo tii s i a- ti mintele f desc atu sa sim ta ar a nici un discern amnt nseamn a a spune bun-venit ndoielii. Procednd astfel, v a arunca ti n mod deliberat n pnzele de p aianjen ale confuziei s i disper arii. Poate c a v a ntreba ti: Ce trebuie s a fac cu aceste gnduri nsp aimnt atoare? Alunga ti-le din minte, privind s i contemplnd inegalabila profunzime a iubirii Mntuitorului. Nu v a exacerba ti sentimentele, vorbind despre ele s i nchinndu-v a naintea lor, indiferent dac a acestea sunt bune sau rele, triste sau ncurajatoare. Letter 41, 1893. A nvinge teama prin ncrederea n Isus Isus ne invit a s a venim la El, iar El va ridica povara grea de pe umerii no stri s i va a seza n locul ei jugul S au, care este u sor, s i povara Sa, care nu este grea. Dac a am umbla f ar a ncetare pe calea pe care ne invit a Isus

102

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

minte de panic s a umbl am, nu am ajunge niciodat a s a tr aim sim ta a. Suntem asalta ti de dicult a ti s i ncerc ari dureroase numai atunci cnd ne abatem de pe calea datoriei. Sacriciile pe care suntem nevoi ti s a le facem pentru a-l urma pe Hristos nu sunt altceva dect pa sii pe care trebuie s a-i facem pentru a ne ntoarce pe calea luminii, a p acii s i a fericirii. ndoielile s i temerile cresc atunci cnd sunt tolerate s i, cu ct persist am mai mult n aceast a atitudine, cu att dect dac vor mai greu de nvins. Noi nu suntem n siguran ta a m la solu m de bra renun ta tiile noastre omene sti s i ne ag a ta tul Aceluia care i-a salvat pe ucenicii aa ti n corabia ce se scufunda n marea furtunoas a. Testimonies for the Church 4:558 (1881). Hristos este purt atorul poverilor mp art as i ti-I Domnului toate dorin tele, bucuriile, necazurile, grijile s i temerile voastre. Prin aceasta, El nu va prea mpov arat s i nici nu-L vom putea face s a de suferin oboseasc a.... Inima Lui iubitoare este sensibil a fa ta tele noastre s i este mi scat a de strig atul durerilor noastre. S a venim la El [481] cu toate dicult a tile care ne tulbur a gndurile. Nici o povar a nu este prea grea pentru El, deoarece Dumnezeu este sus tin atorul tuturor lumilor, El conduce toate lucr arile universului. Nimic din ceea ce ar putea tulbura n vreun fel pacea noastr a nu este prea m arunt pentru a nu observat de El. Nici un capitol al experien tei noastre nu este att de ntunecat s i de s ters, nct s a nu poat a citit de El s i nu exist a nici o ncurc atur a pe care El s a nu o poat a dezlega. Nici o nenorocire nu se poate abate chiar s i asupra celui mai nensemnat dintre copiii S ai; nici o team a nu poate tulbura suetul; nici o raz a de bucurie s i nici o rug aciune sincer a nu poate rostit a de buzele noastre, f ar a ca Tat al ceresc s a nu le observe ndat a pe toate.... Rela tia dintre Dumnezeu s i un suet omenesc este att de distinct as i de plenar a, ca s i cnd acela ar singurul suet care exist a pe ntregul p amnt, singurul suet c aruia i este acordat a ntreaga aten tie s i purtare de grij as i pentru care El a d aruit via ta Preaiubitului S au Fiu. Steps [482] to Christ, 100 (1892).

Capitolul 52 Depresia
[Vezi Anexa A s i Anexa B.] Boli rezultate datorit a depresiei mintale O atitudine mul tumit as i un spirit voios nseamn a s an atate pentru trup s i putere pentru suet. Depresia, triste tea s i confuzia reprezint a cauza cea mai prolic a a bolilor zice. Testimonies For The Church 1:702 (1868). Multe dintre bolile care afecteaz a s an atatea oamenilor sunt rezultatul depresiei mintale. The Ministry of Healing, 241 (1905). nl aturarea depresiei psihice gr abe ste vindecarea zic a Deoarece iubirea lui Dumnezeu este att de mare s i att de statornic a, bolnavii trebuie ncuraja ti s a se ncread a n El s i s a e voio si. Anxietatea tinde s a produc a sl abiciune s i boal a. Dac a bolnavii si vor nvinge st arile depresive s i teama, perspectiva vindec arii lor va mai bun a, deoarece ochiul Domnului prive ste peste cei ce.... n ad ajduiesc n bun atatea Lui (Psalmii 33, 18). The Ministry of Healing, 229 (1905). Depresia ca rezultat al unei mndrii resping atoare Unii manifest a un spirit distant s i rece s i o mndrie resping atoare, care i . Aceast inhib a pe cei ce se a a n sfera lor de inuen ta a atitudine este [483] contagioas a; ea creeaz a o atmosfer a care risipe ste bunele inten tii; blocheaz a spiritul natural al simpatiei, cordialit a tii s i iubirii omene sti s i, sub inuen ta ei, oamenii sunt frustra ti, iar dorin ta lor de a sociabili s i genero si este anihilat a. Aceast a stare de depresie nenatural a afecteaz a nu numai s an atatea spiritual a, ci s i s an atatea zic a. Confuzia s i r aceala unei asemenea atmosfere nesociabile se reect a n nf a ti sarea exterioar a. Fe tele celor ce sunt binevoitori s i n teleg atori vor str aluci de lumina adev aratei bun at a ti, n timp ce nf a ti sarea acelora care nu cultiv a gnduri bune s i motive neegoiste va tr ada sentimentele ascunse din inimile lor. Testimonies for the Church 4:64 (1876). 103

104

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Depresia mintal a cauzat a de lipsa aerului proasp at din nc aperile nchise Efectele produse de lipsa aerului s i a ventila tiei n nc aperile nchise sunt urm atoarele: organismul si pierde vigoarea s i s an atatea, circula tia sanguin a este precar a, sngele circul a cu dicultate n organism, deoarece nu este puricat s i vitalizat de aerul curat s i proasp at de afar a. Mintea devine confuz as i deprimat a, iar sistemul nervos este iritat, ind posibil a apari tia st arilor febrile s i a altor suferin te acute. Testimonies For The Church 1:702, 703 (1868). Confuzia s i depresia rezultate din insucien ta oxigenului Pl amnilor trebuie s a li se asigure o ct mai mare libertate. Capacitatea lor de respira tie depinde de libertatea de mi scare, s i dac a pl amnii sunt comprima ti sau bloca ti, aceast a capacitate se diminueaz a. De aceea, cei ce desf as oar a o activitate sedentar a vor suferi efecte negative, n special dac a obi snuiesc s a stea ncovoia ti. Aceast a pozi tie face imposibil a o respira tie profund a. Respira tia supercial a devine curnd un obicei instinctiv, iar pl amnii si pierd elasticitatea.... Ca urmare, organismul va alimentat cu o cantitate insucient a de oxigen. Sngele va deveni mai vscos s i va circula greu. Substan tele toxice care ar trebuit eliminate prin expira tie vor re tinute n [484] corp, iar sngele va deveni impur. Nu numai pl amnii sunt afecta ti datorit a respira tiei decitare, ci s i stomacul, catul s i creierul. Pielea si pierde suple tea, digestia este ntrziat a, inima obose ste, creierul este ntunecat, gndurile devin confuze, triste tea se a sterne n suet, ntregul organism ajunge deprimat s i inactiv s i este deosebit de predispus la boal a. The Ministry of Healing, 272, 273 (1905). O respira tie bun a lini ste ste nervii Pentru a benecia de un snge bun, trebuie s a respir am bine. Inspirarea profund as i ampl a a aerului curat, care umple pl amnii cu oxigen, puric a sngele. Acesta dobnde ste o culoare deschis as i transmite un ux d at ator de ec via ta arei p ar ti a organismului. O respira tie bun a lini ste ste nervii; stimuleaz a apetitul s i asigur a o digestie mai bun a; iar somnul va profund s i odihnitor. The Ministry of Healing, 272 (1905). cardiac Hidropizia s i o suferin ta a tindeau s a produc a st ari depresive lui Ellen White. [Vezi Selected Messages 2:233-245, Fortitude and Afiction.] Suferin ta zic a m a ap asa greu. Ani cardiac de zile am fost afectat a de o suferin ta a, ce avea tendin ta

Depresia

105

de a-mi provoca st ari depresive s i de a risipi credin ta s i curajul. Testimonies For The Church 1:185 (1859). Folosirea unor puteri mprumutate conduce la depresie Datorit a obiceiurile necump atate cultivate n c amin, organele digestive devin incapabile de a prelucra hrana care, n curnd, va nceta s a satisfac a apetitul. O dat a nr ad acinate, obiceiurile nes an atoase genereaz a dorin te nest apnite dup a o alimenta tie mai excitant a. Ceaiul s i cafeaua produc un efect imediat. Sub inuen ta acestor otr avuri, sistemul nervos este iritat s i, n anumite situa tii, n perioada de nceput, intelectul pare nviorat s i imagina tia mai vie. Datorit a faptului c a aceste stimulente produc rezultate att de agreabile, mul ti ajung la concluzia c a au realmente nevoie de ele, dar ntotdeauna exist a [485] reac tii adverse. Sistemul nervos nu face dect s a mprumute, pentru prezent, putere din resursele viitoare, iar aceste st ari de nviorare temporar a sunt urmate de st ari depresive. Senza tia imediat a de bun astare, ob tinut a n urma consumului de ceai sau cafea, constituie o dovad a a faptului c a ceea ce pare a putere nu este dect excita tie nervoas as i, prin urmare, reprezint a un prejudiciu adus sistemului nervos. Christian Temperance and Bible Hygiene, 31, 1890. (Child Guidance, 403). O atitudine resping atoare s i rece n c as atorie este o cauz a as atorit, so tia ta te-a iubit. Organismul a depresiei Cnd te-ai c ei era deosebit de sensibil; cu toate acestea, cu eforturi din partea ta s i cu mai mult curaj din partea ei, s an atatea ei nu ar trebuit s a ajung a n starea n care se a a acum. Dar atitudinea ta rece s i resping atoare, asemenea unui aisberg, a nghe tat canalele iubirii s i afec tiunii. Spiritul t au distant s i dispozi tia ta de a c auta gre seli au fost asemenea brumei ce cade peste o oare sensibil a. Aceasta i-a nghe tat petalele s i aproape c a a distrus via ta plantei. Dragostea ta pentru lume consum a toate tr as aturile bune ale caracterului t au. So tia ta are o re total diferit as i este mult mai binevoitoare. Dar atunci cnd s i-a manifestat nclina tiile ei generoase, chiar s i n lucrurile nesemnicative, tu te-ai sim tit ofensat s i ai mustrat-o. Datorit a spiritului t au ranchiunos, ai f acut ca so tia ta s a simt a c a este o povar a costisitoare pentru tine s i c a nu are nici un drept s a- si manifeste generozitatea pe cheltuiala ta. Toate aceste lucruri sunt att de descurajatoare, nct ea a ajuns disperat as i neajutorat as i, neavnd curajul s i energia de a se opune, nu poate dect s a se consume n

106

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

. interiorul ei pn a la epuizare. Nervii ei sunt chinui ti de suferin ta Dac a via ta ei de c amin ar fost bun a, so tia ta s-ar bucurat de s an atate. Dar n via ta ta de c amin, demonii au fost asemenea unor oaspe ti de seam a, triumfnd datorit a nefericirii familiei voastre. Testimonies For The Church 1:696 (1868). St arile depresive, rezultate ale excesului sexual Foarte multe familii tr aiesc ntr-o stare dintre cele mai nefericite, deoarece so tul s i tat al permite ca instinctele animalice ale rii s a domine asupra naturii morale s i intelectuale. Ca rezultat, adesea, atmosfera mnt de deprimare s [486] c aminului este marcat a de un sim ta i letargie, dar rareori este con stientizat faptul c a la originea acestei st ari se a a propria lor conduit a necorespunz atoare. Dumnezeu ne-a ncredin tat o responsabilitate sfnt a, aceea de a ne p astra spiritul s i trupul n cur a tie, ca s a putem o binecuvntare pentru omenire s i s a m capabili de a ndeplini o lucrare des avr sit a n slujba Lui. Apostolul a rostit un mesaj de avertizare: Deci p acatul s a nu mai domneasc a n trupul vostru muritor, s i s a nu mai asculta ti de poftele lui (Romani 6, 12). El continu a s a ne avertizeze, spunndu-ne c a To ti cei ce se lupt a la jocurile de ob ste, se supun la tot felul de nfrn ari (1 Corinteni 9, 25). Apostolul i ndeamn a pe to ti cei ce pretind c a sunt cre stini s a nf a ti seze naintea Domnului trupurile lor ca pe o jertf a vie, sfnt as i pl acut a lui Dumnezeu (Romani 12, 1). El spune despre sine: Ci m a port aspru cu trupul meu, s i-l tin n st apnire, ca nu cumva, dup a ce am propov aduit altora, eu nsumi s a u lep adat (1 Corinteni 9, 27). Testimonies for the Church 2:381 (1870). Succesul poate urmat de o depresie temporar a Ilie a suferit una dintre reac tiile ce pot urma adesea dup a o perioad a de manifestare a unei credin te puternice s i dup a un mare succes. El s-a temut c a reforma nceput a pe Carmel nu va durabil as i era cople sit de descurajare. Pe vrful Pisga fusese plin de entuziasm, dar acum se aa n vale. Cnd se aa sub inuen ta inspira tiei Celui Atotputernic, Ilie a nfruntat cea mai sever a ncercare a credin tei, dar n acest timp rile r al descuraj arii, ncol tit de amenin ta asun atoare ale Izabelei, cnd Satana p area s a c stige prin uneltirile acestei femei imorale, el s i-a mntul siguran pierdut sim ta tei s i al dependen tei de Dumnezeu. Ilie a trecut printr-o perioad a de entuziasm excesiv, iar reac tia depresiv a era teribil a. Prophets and Kings, 161, 162 (1917).

Depresia

107

St apnirea de sine n perioadele depresive Mama poate s i trebuie s a fac a totul pentru a- si st apni nervii s i atitudinea n peri oadele de depresie; chiar s i atunci cnd este bolnav a, dac a nva ta s a- si exercite st apnirea de sine, ea poate binevoitoare s i voioas as i va capabil a s a suporte mai mult zgomot dect s i-ar imaginat c a este posibil. Mama nu trebuie s a se comporte n a sa fel, nct mintea tn ar as i sensibil a a copiilor s a e tulburat a datorit a st arilor ei depre- [487] sive, determinndu-i s a se simt a n c aminul lor ca ntr-un mormnt, iar n camera mamei, ca s i cum s-ar aa n cel mai ntunecat loc de pe fa ta p amntului. Prin exercitarea voin tei, mintea s i nervii si pot rec ap ata buna dispozi tie s i for ta. n multe situa tii, puterea voin tei se va dovedi cel mai ecient calmant al nervilor. Testimonies For The Church 1:387 (1863). Dou a extreme ale comportamentului Aceia care nu consider a c a a- si disciplina mintea, astfel nct aceasta s a st aruie numai asupra unor subiecte pl acute, reprezint a o datorie religioas a se vor aa ntr-una dintre urm atoarele dou a extreme: e vor exalta ti printr-o antrenare continu a n amuzamente, distrac tii, conversa tii frivole, rsete s i glume, e vor deprima ti, trecnd prin ncerc ari s i conicte suete sti ciudate, pe care pu tini le-au experimentat sau le pot n telege. Ace stia pot pretinde c a sunt cre stini, dar se n seal a singuri. The Signs of the Times, 23 octombrie 1884. (Counsels on Health, 628, 629). Puterea descurajatoare sau ncurajatoare a unei pagini So tul meu a depus o munc a neobosit a pentru a aduce domeniul publica tiilor n stadiul prezent de prosperitate. Am v azut c a el a beneciat din partea fra tilor s ai de mult mai mult a simpatie s i dragoste dect crezuse. Ei cerceteaz a publica tiile cu ner abdare, pentru a g asi articolele semnate de el. Dac a n scrierile sale exist a un ton de simpatie s i n telegere s i dac a transmit un mesaj ncurajator, inimile mintele de lor sunt u surate, iar unii si exprim a prin lacrimi sim ta bucurie. Dar, dac a articolele sunt marcate de triste te s i confuzie, nf a ti sarea fra tilor s i surorilor care le citesc devine trist a, iar spiritul ce caracterizeaz a scrierile se reect a asupra cititorilor. Testimonies for the Church 3:96, 97 (1872). Un om descurajat este o povar a pentru sine nsu si (sfat adresat unui student la medicin a) Mi s-a descoperit faptul c a n clasele voastre de misionari medicali exist a unii participan ti care ar

108

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

trebui s a se str aduiasc a, mai nainte de toate, s a se n teleag a pe ei n si si, s a evalueze eforturile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse, iar atunci cnd ncep s a zideasc a, s a e siguri c a vor pu[488] tea duce lucrarea la bun sfr sit. S a nu-L dezonor am pe Dumnezeu epuiznd omul n procesul de educare; deoarece un om descurajat s i istovit este o povar a pentru el nsu si. Dac a n cadrul preg atirii s colare, cineva si asum a un efort intelectual suprasolicitant s i se expune pericolului de a- si pierde s an atatea s i via ta prin nc alcarea legilor naturii, creznd c a Dumnezeu l va sus tine n toate planurile lui, el ac tioneaz a mpotriva luminii pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Natura nu tolereaz a abuzurile. Ea nu va ierta nici unul dintre prejudiciile aduse minunatei s i delicatei ma sin arii a organismului omenesc. Letter 116, 1898. (Medical Ministry, 79). Disperarea ascuns a sub aparen ta bravadei Un copil care este pedepsit prea des pentru o anumit a gre seal a ajunge s a considere acea gre seal a ca ind ceva inevitabil s i mpotriva c aruia nu mai are nici un rost s a lupte. n felul acesta, apar descurajarea s i disperarea, ascunse adesea sub aparen ta indiferen tei sau a bravadei. Education, 291 (1903). Biruin ta cost a efort (sfat adresat unei familii) Voi pute ti o familie fericit a, dac a face ti lucrarea ce v-a fost dat a de Dumnezeu s i dac a v a ndeplini ti datoria care v-a fost ncredin tat a de El. Domnul nu va realiza n locul vostru partea pe care v-a l asat-o vou a s-o face ti. Fratele C este demn de mil a. El s-a sim tit nefericit att de mult timp, nct via ta ns as i a devenit o povar a. Nu trebuia s a se ntmple astfel. Imagina tia lui este bolnav a, iar el s i-a ocupat aten tia att de mult timp cu imagini ntunecate, nct, dac a se confrunt a cu situa tii potrivnice sau dezam agiri, el si imagineaz a c a totul se pr abu se ste, c a va ajunge nevoia s, c a totul va merge mpotriva lui s i c a ncerc arile lui sunt mai grele dect ale oric arui alt om de pe p amnt. n felul acesta, via ta sa este ruinat a. Cu ct se adnce ste ntr-un asemenea , ct s mod de gndire, cu att si nr aut a te ste att propria lui via ta i pe a acelora din preajma lui. mintele lui sunt El nu are nici un motiv s a gndeasc a astfel; sim ta rezultatul lucr arii lui Satana. El nu trebuie s a ng aduie ca mintea s a-i e condus a n felul acesta de c atre vr ajma s, ci s a- si abat a aten tia n mod categoric de la scenele ntunecate s i confuze s i s a- si ndrepte privirile spre imaginea iubirii Mntuitorului, spre slava cerului s i

Depresia

109

spre bog a tiile mo stenirii preg atite pentru to ti cei umili s i ascult atori, care au inimi mul tumitoare s i o ncredere statornic a n f ag aduin tele [489] lui Dumnezeu. Pentru o asemenea schimbare vor necesare eforturi s i o lupt a serioas a din partea lui; dar ea trebuie realizat a. Att fericirea voastr a prezent a, ct s i cea viitoare depind n ntregime de modul n care v a orienta ti aten tia n mod hot art spre lucrurile pl acute s i ncurajatoare, ndep artndu-v a privirile de la imaginile ntunecate s i ireale, spre binecuvnt arile pe care Dumnezeu le-a pres arat pe calea vie tii voastre s i dincolo de acestea, spre cele nev azute s i ve snice. Testimonies For The Church 1:703, 704 (1868). Roadele unor previziuni ntunecoase Via ta ta este acum extrem de nefericit as i plin a de previziuni rele. Imagini confuze s i ntunecoase se desf as oar a naintea ochilor t ai s i e sti cople sit de . Pe m necredin ta asur a ce vorbe sti n favoarea necredin tei, ntunericul din jurul t au devine tot mai dens, iar tu te complaci n medita tia asupra unor subiecte nepl acute. Dac a al tii ncearc a s a rosteasc a mnt de speran , cuvinte ncurajatoare, tu stingi n ei orice sim ta ta vorbindu-le ntr-un mod aspru s i afectat. ncerc arile s i necazurile tale o determin a pe so tia ta s a sufere tortura sueteasc a a gndului c a, din cauza bolii ei, ea ns as i este o povar a pentru tine. Dac a adori disperarea s i ntunericul, tu vorbe sti despre ele, st arui asupra lor s i ti chinuie sti suetul, acumulnd n imagina tia ta tot ceea ce ti poate oferi un motiv de a murmura mpotriva familiei s i mpotriva lui Dumnezeu s i tot ceea ce poate face ca inima ta s a semene cu un cmp prjolit de foc, lipsit de orice urm a de vegeta tie s i r amas pustiit, cenu siu s i gol. Testimonies For The Church 1:699 (1868). nvingerea instabilit a tii emo tionale Tu faci parte dintr-o familie ai c arei membri au o gndire dezechilibrat a, confuz a, deprimat a, afectat a de circumstan te s i receptiv a la inuen tele exterioare. Dac a nu vei cultiva un mod de gndire optimist, mul tumitor, fericit s i voios, este posibil ca Satana s a ia n st apnire voin ta ta. Dar dac a vei asculta ndrum arile Domnului s i nu te vei l asa st apnit de sentimente, dac a te vei l asa condus de principii, po ti deveni un sprijin puternic pentru biserica din care faci parte. S a nu ng adui niciodat a ca de pe buzele tale s a ias a vreun cuvnt de nemul tumire, deoarece acesta va ca o grindin a devastatoare pentru cei din jurul t au. Buzele tale s a rosteasc a numai cuvinte iubitoare, cuvinte de mul tumire s i [490] bucurie. Testimonies For The Church 1:704 (1868).

110

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Nu trebuie s a ti sclavii st arilor depresive Aduce ti-v a aminte c a via ta voastr a religioas a nu este menit a s a e doar o inu printre altele, ci o inuen care domin en ta ta a asupra tuturor celorlalte. mpotrivi ti-v a tuturor ispitelor. Nu face ti nici o concesie cu vr ajmas ul. Nu asculta ti nici una dintre sugestiile pe care acesta le a seaz a pe buzele unor b arba ti sau femei. Tinta voastr a este biruin ta p acatului s i noble tea caracterului; dar acestea nu pot ob tinute dac a sunte ti deprima ti s i descuraja ti. Rupe ti leg aturile cu care sunte ti nl an tui ti de Satana. Nu trebuie s a ti sclavii lui. Domnul a spus: Voi sunte ti prietenii Mei, dac a face ti ce v a poruncesc Eu. Letter 228, 1903. (Medical Ministry, 43). Un remediu sugerat unui pastor suferind de depresie Trebuie s a munce sti cu aten tie s i s a respec ti perioadele de odihn a. Procednd astfel, ti vei p astra vigoarea zic as i intelectual as i ti vei asigura o activitate mult mai ecient a. Frate F, dumneata e sti o persoan a nervoas as i ac tionezi n mare m asur a sub imperiul impulsului. Perioadele de depresie mintal a ti inuen teaz a foarte mult activitatea. de eliberare s Uneori sim ti o dorin ta i crezi c a aceasta se datoreaz a faptului c a al tii sunt n ntuneric sau gre sesc sau altor cauze pe care cu greu le po ti preciza, iar presiunile pe care le exerci ti asupra unor persoane pot produce mari daune. Dac a, n aceste perioade de nervozitate, te-ai lini sti, te-ai odihni, ai a stepta n mod calm interven tia lui Dumnezeu s i ti-ai pune ntrebarea dac a nu cumva problema se a a tocmai n tine nsu ti, ai evita r anirea propriului t au suet s i prejudicierea pre tioasei cauze a lui Dumnezeu. Testimonies For The Church 1:622 (1867). spre lucruri dezagreabile O aten tie orientat a cu insisten ta Nedreptatea, pe care o vedem pretutindeni n jur, ne face s a m mult mai ferici ti, gndindu-ne la faptul c a Isus este Mntuitorul nostru s i c a noi suntem copiii Lui. Prin urmare, de ce s a privim la nedreptatea din jurul nostru s i s a st aruim gndindu-ne la partea ntunecat aa lucrurilor? Dac a nu le putem rezolva, s a vorbim despre ceva mai nalt, mai bun s i mai nobil.... , am putea r Am putea cobor ntr-o pivni ta amne acolo, cercetnd col turile ei ntunecoase, am putea vorbi despre ntuneric, spunnd: [491] Oh, este att de ntuneric aici! s i am putea continua s a discut am despre acesta la nesfr sit. Dar va deveni locul mai luminos? Oh, nu! ; s Ce ar trebui s a facem? S a ie sim din pivni ta a ie sim din ntuneric

Depresia

111

s i s a urc am n camerele luminoase de deasupra, n care s al as luie ste lumina str alucitoare a fe tei lui Dumnezeu. Sti ti c a trupul nostru este alc atuit din hrana pe care o asimileaz a. Ei bine, acela si lucru se ntmpl as i cu mintea. Dac a gndurile noastre st aruie asupra aspectelor dezagreabile ale vie tii, ne vom , dar noi dorim s pierde orice speran ta a st aruim asupra imaginilor pl acute ale cerului. Apostolul Pavel spune: C aci ntrist arile noastre u soare, de o clip a, lucreaz a pentru noi tot mai mult o greutate ve snic a de slav a (2 Corinteni 4, 17). Manuscript 7, 1888. Simpatia Domnului Hristos (ncurajare adresat a unei cre stine n vrst a care suferea de depresie) Draga mea sor a __, m a doare mult faptul c a e sti bolnav as i suferi. Dar ncrede-te n Acela pe care L-ai iubit s i c aruia I-ai slujit att de mul ti ani. El Si-a pentru omenire s d aruit propria Sa via ta i i iube ste pe to ti cei ce se ncred n El. Domnul sufer a mpreun a cu cei ce sufer a durerile s i triste tea bolii. El simte temerile s i panica tr aite de aceia pe care i iube ste. G ase ste- ti lini stea s i pacea n bra tele Sale s i recunoa ste-L ca Mntuitor s i Prieten al t au, iar El nu te va p ar asi s i nici nu te va de El, uita niciodat a. Mul ti ani, ai tr ait ntr-o continu a dependen ta . iar suetul t au se poate odihni n speran ta s Curnd vei ie si n fa ta i vei p as i n rndul celor care au crezut n El s i l vei l auda cu glas triumf ator. Tot ce ai de f acut acum este s a te ncrezi n mod lini stit n iubirea Lui. Nu te teme, Isus te s iube ste, iar acum, cnd treci prin suferin ta i sl abiciune, El te ia n bra tele Sale, asemenea unui tat a iubitor care si ridic a micu tii n bra te. Ai ncredere n El, c aci Domnul este Acela n care ai crezut ntotdeauna. Oare nu te-a iubit El s i nu ti-a purtat El de grij a dea lungul ntregii tale vie ti de pn a acum? A sadar, lini ste ste-te s i odihne ste-te n f ag aduin tele Sale pre tioase. Letter 299, 1904. A nu da fru depresiei n timpul medita tiei mele din noapte, conversam cu tine s i ti spuneam c a sunt foarte mul tumit a de faptul c a locuie sti ntr-o zon a att de favorabil a n apropierea sanatoriului. [492] Nu da fru depresiei, ci ng aduie ca inuen ta mngietoare a Duhului Sfnt s a e binevenit a n inima ta, pentru a- ti aduce consolare s i pace.... Sora mea, dac a dore sti s a c stigi victorii importante, prive ste lumina care radiaz a de la Soarele neprih anirii. Vorbe ste despre spe , despre credin ran ta ta s i mul tumirile cuvenite lui Dumnezeu. Fii

112

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

n Hristos. Formeaz voioas a, plin a de speran ta a- ti obiceiul s a l lauzi pe Dumnezeu. Acesta este un mare remediu att pentru bolile suetului, ct s i pentru bolile trupului. Letter 322, 1906. O atmosfer a de depresie Dac a pastorii prin care lucreaz a Dumnezeu vin la amvon cnd sunt deprima ti s i descuraja ti, v a spun c a atunci atmosfera din jurul lor va asemenea unei perdele de care acoper cea ta a cerul. Noi trebuie s a inspir am ncredere. Buzele noastre s a rosteasc a: Suetul meu l m are ste pe Domnul, duhul meu se bucur a n Dumnezeu, Mntuitorul meu. un sim mnt al prezen Noi trebuie s a d am pe fa ta ta tei Mntuitorului, ncrederea c a Domnul este la crm as i c a El va avea grij a ca nobila corabie s a ajung a cu bine n port. S a m con stien ti de faptul c a, prin noi n sine, nu ne vom putea salva nici propriile suete s i nici pe ale altora. Noi nu avem nici o putere de a-i salva pe cei care pier. Isus, R ascump ar atorul, este Cel care mntuie ste. Noi nu suntem dect ni ste instrumente ale lucr arii Sale s i, n ecare moment, depindem de Dumnezeu. Menirea noastr a este aceea de a descoperi s i de a n al ta puterea Sa naintea poporului S au ales s i naintea lumii, datorit a marii mntuiri pe care ne-a d aruit-o prin sacriciul isp as itor s i prin sngele S au. Letter 19a, 1892. Nu voi descurajat a Uneori sunt foarte ncurcat a cu privire la lucrurile pe care trebuie s a le ndeplinesc, dar nu m a voi descuraja. Sunt hot art a s a adun n via ta mea toat a str alucirea pe care o pot aduna. Letter 127, 1903. Inima mea are multe motive de ntristare, dar ncerc s a nu vorbesc ntr-o manier a descurajatoare, deoarece aceia care ascult a cuvintele mele ar putea tri sti, iar eu nu trebuie s a fac nici un gest care s a le [493] m areasc a triste tea. Letter 208, 1903. dincolo de ntuneric dac a ar treA str abate prin credin ta bui s a privesc la norii ntuneca ti necazurile s i dicult a tile ce apar n calea lucr arii mele, nu a s mai avea timp s a fac nimic altceva. , Dar eu s tiu c a dincolo de nori se a a lumin as i slav a. Prin credin ta privirile mele str abat dincolo de ntuneric s i z aresc gloria. Uneori sunt nevoit a s a trec prin dicult a ti nanciare. Dar nu m a ngrijorez pentru bani. Dumnezeu Se ngrije ste de toate nevoile mele. Eu fac tot ce mi st a n putere, iar cnd Domnul consider a c a cel mai bun lucru pentru mine este s a am bani, El mi-i trimite. Manuscript 102, 1901.

Depresia

113

Credin ta este o necesitate Cnd am vizitat Sanatoriul din , Paradis Valley, cu aproximativ trei ani n urm a, n ecare diminea ta la ora cinci, le-am vorbit lucr atorilor s i, la o or a mai trzie, pacien tilor. Printre pacien ti, se aa un om care p area deprimat aproape n . Am n permanen ta teles c a, teoretic, el accepta doctrinele Bibliei, dar nu putea exercita credin ta de care avea nevoie pentru a- si nsu si f ag aduin tele lui Dumnezeu. dup , le-am vorbit pacien Diminea ta a diminea ta tilor despre cres din ta i i-am ndemnat s a se ncread a n cuvintele lui Dumnezeu. Cu toate acestea, s armanul om p area incapabil s a con stientizeze propria pe care o avea. Am stat de vorb credin ta a cu el n particular. I-am prezentat adev arul n toate modalit a tile posibile, apoi l-am ntrebat dac a nu ar putea crede faptul c a Hristos este Mntuitorul lui personal s i dac a aceasta nu l-ar ajuta. Mntuitorul nostru le-a spus tuturor celor mpov ara ti s i trudi ti: Lua ti jugul Meu asupra voastr a. Nu purta ti jugul propriilor voastre poveri. Lua ti jugul Meu asupra voastr as i nv a ta ti de la Mine; c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre (Matei 11, 28.29). n cele din urm a, a venit timpul s a plec s i l-am ntrebat: Acum, prietene, ai nv a tat s a te ncrezi n Mntuitorul, care a ndurat su pentru a putea veni n ajutorul nevoilor cient de mult a suferin ta ec arui suet? Po ti s i vrei s a crezi n El? Po ti s a-mi spui c a ai primit puterea de a crede n Dumnezeu? . El a privit n sus s i a r aspuns: Da, cred. Am credin ta Mul tumiri e aduse lui Dumnezeu, am r aspuns eu. Am sim tit c a, de si acolo erau prezente s i alte persoane care ascultaser a con- [494] versa tiile mele particulare cu acest om, credin ta lui era pentru mine o r asplat a deplin a pentru toate eforturile mele. Manuscript 41, 1908. Favorizarea intereselor lui Satana Nu v a adresa ti altora, m arturisindu-le ncerc arile s i ispitele pe care le suferi ti; Dumnezeu este singurul care v a poate ajuta. Dac a ndeplini ti condi tiile incluse n f ag aduin tele lui Dumnezeu, aceste f ag aduin te se vor mplini pentru voi. Dac a mintea voastr a este ancorat a n Dumnezeu, atunci cnd asupra voastr a vin ncerc ari s i ispite, nu ve ti c adea dintr-o stare de extaz, direct n valea disper arii. Voi nu le ve ti vorbi altora despre ndoieli s i nefericire. Nu ve ti spune: Nu s tiu ce s a fac cu privire la aceasta sau aceea. Nu m a simt fericit. Nu sunt sigur c a m a au n po-

114

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

sesia adev arului. Nu ve ti proceda astfel, deoarece ancora suetului vostru va sigur as i statornic a. Cnd vorbim despre descuraj ari s i nefericire, Satana ascult a cuvintele noastre cu o bucurie diabolic a, deoarece lui i face pl acere s as tie c a vom lega ti cu lan turile sale. Satana nu poate cunoa ste gndurile noastre, dar poate observa ac tiunile noastre, poate auzi n cunoa cuvintele noastre s i, din ndelungata sa experien ta sterea neamului omenesc, el si poate modela ispitele, astfel nct s a prote de punctele slabe ale caracterului vostru. Foarte adesea, noi i dezv aluim secretele care l-ar ajuta s a c stige biruin ta asupra noastr a. Oh, dac a am putea s a ne st apnim cuvintele s i ac tiunile! Ct de puternici am deveni, dac a cuvintele noastre ar formulate astfel, nct s a nu ne e ru sine s a ne confrunt am cu ele n rapoartele ce vor prezentate n ziua judec a tii! Ct de diferite vor p area ele n ziua de modul n care ni s-au p Domnului, fa ta arut atunci cnd le-am rostit! The Review and Herald, 27 februarie 1913 mintele de disperare n ultimele clipe Isus n telege sim ta ale agoniei de pe cruce, credin ta s i speran ta lui Hristos se cutremurau, deoarece Dumnezeu ndep artase de la El asigurarea accept arii s i a aprob arii care-I fusese acordat a pn a atunci, n calitate de Fiu Preaiubit al S au. Atunci, pe cruce, R ascump ar atorul lumii Si-a ancorat credin ta n dovezile care l nt ariser a de ecare dat a nainte s i care I-au dat siguran ta c a Tat al acceptase eforturile Lui s i fusese mul tumit de lucrarea Lui. n agonia Sa de moarte, n timp ce si d aruia via ta Sa pre tioas a, Hristos a fost sus tinut doar de ncrederea [495] n Acela a c arui slujire a fost dintotdeauna marea Lui bucurie. n acele momente, nu I-a fost acordat nici un r aspuns evident, nu a venit din nici o direc nici o raz a luminoas a de speran ta tie. n jurul S au, totul era nv aluit de ntuneric s i ap asare. n mijlocul ntunericului insuportabil pe care l-a ndurat, lund asupra Lui natura uman a, R ascump ar atorul a golit pn a la drojdie cupa amar as i tainic a. s Uitnd pn as i cea mai str alucitoare speran ta i asigurare a triumfului pe care avea s a-l primeasc a n viitor, El a strigat cu glas tare: Tat a, n minile Tale mi ncredin tez duhul. Domnul cuno stea caracterul Tat alui S au, cuno stea spiritul Lui de dreptate, mila s i marea Lui iubire s i, ntr-un act de supunere total a, Si-a predat ntreaga in ta n minile Lui. n mijlocul convulsiilor naturii, spectatorii uimi ti ai

Depresia

115

acestor scene au auzit ultimele cuvintele ale Omului ce murea pe Calvar. Testimonies for the Church 2:210, 211 (1869). Dumnezeu nu S-a schimbat Noi nu trebuie s a respingem mntul de siguran , ci s sim ta ta a-l l aud am pe Dumnezeu pentru aceasta. Iar cnd ne sim tim deprima ti, s a nu credem c a Dumnezeu S-a schimbat. S a-l l aud am tot att de mult, pe temeiul ncrederii mintele noastre. Voi a n cuvntul S au, s i nu n raport cu sim ta ti f acut , nu s leg amnt s a tr ai ti prin credin ta a ti condu si de sentimente, deoarece sentimentele se schimb a n func tie de circumstan te. Letter 42, 1890. (HC 124). Nu ncuraja ti dispozi tia de exprimare a ndoielii Noi trebuie s a tindem spre des avr sirea caracterului cre stin, prin meritele . lui Hristos s i prin neprih anirea care ne este atribuit a prin credin ta Lucrarea noastr a de ecare zi s i n ecare or a este exprimat a n cuvintele apostolului astfel: S a privim la Isus, Autorul s i Des avrs itorul credin tei noastre. Dac a proced am astfel, gndurile noastre devin mai limpezi s i credin ta noastr a mai puternic a, iar speran ta noastr a este mplinit a; noi suntem att de absorbi ti de imaginea purit a tii Sale, a iubirii Sale s i a sacriciului pe care l-a adus pentru a ne mp aca cu Dumnezeu, nct nu mai avem nici o dispozi tie sueteasc a pentru a vorbi despre ndoieli s i descuraj ari. Testimonies for the Church 5:744 (1889). Adev aratul cre stin s i depresia Adev aratul cre stin nu ng aduie interpunerea nici unui ra tionament omenesc ntre suetul lui s i Dumnezeu. Inuen ta poruncii lui Dumnezeu de tine autoritatea [496] mintelor s asupra sim ta i ac tiunilor lui. Ct de u soar a ar deveni calea spre cer, dac a ecare c aut ator al mp ar a tiei lui Dumnezeu s i al neprih anirii Sale ar ntotdeauna gata de a face lucr arile lui Hristos! Binecuvnt arile lui Dumnezeu s-ar rev arsa n suetul lui s i laudele la adresa Domnului s-ar aa nencetat pe buzele lui. Atunci I-a ti sluji lui Dumnezeu din princi mintele voastre s piu. Este posibil ca sim ta a nu e ntotdeauna de bucurie; uneori, orizontul experien tei voastre este ntunecat de nori; dar speran ta cre stin a nu se ntemeiaz a pe nisipurile mi sc atoare ale sentimentelor. Aceia care ac tioneaz a n virtutea principiilor vor privi spre slava lui Dumnezeu, dincolo de umbre s i ntuneric, s i se vor ncrede n cuvntul temeinic al f ag aduin tei. Ei nu vor mpiedica ti s a-l onoreze pe Dumnezeu, orict de mare ar ntunericul ce se

116

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

a sterne n calea lor. mpotrivirile s i ncerc arile nu vor face dect s a le ofere noi ocazii de a- si demonstra sinceritatea credin tei s i a iubirii lor. Faptul c a suetul este cuprins de descurajare nu nseamn a c a Dumnezeu S-a schimbat. El este acela si ieri, ast azi s i n veci. Cnd vede ti razele luminoase ale Soarelui neprih anirii, v a sim ti ti siguri de favoarea lui Dumnezeu, dar cnd norii se abat asupra suetului vostru, nu trebuie s a sim ti ti c a sunte ti p ar asi ti. Credin ta voastr a trebuie s a str apung a dincolo de ntuneric. Dac a ochiul t au este a tintit n aceast a direc tie, tot trupul t au va plin de lumin a. Bog a tiile harului lui Hristos trebuie p astrate nencetat n minte. Credin ta voastr a s a e asemenea credin tei lui Iov, astfel nct s a pute ti declara: Chiar dac a m a va nimici, eu tot m a voi ncrede n El. ncrede ti-v a n f ag aduin tele Tat alui vostru ceresc s i Aduce ti-v a aminte de felul n care a ti fost trata ti de El n trecut, voi s i ceilal ti slujitori ai S ai; indc a toate lucrurile lucreaz a mpreun a spre binele celor ce-L iubesc pe [497] Dumnezeu. The Review and Herald, 24 ianuarie 1888

Capitolul 53 Controversele-aspecte pozitive s i negative


Unitatea este un rod al rela tiei cu Dumnezeu Dumnezeu este ntruparea bun avoin tei, a milei s i a iubirii. Aceia care se a a ntro rela tie autentic a cu El nu pot n conict cu semenii. Locuind n suet, Duhul S au va crea armonie, iubire s i unitate. Opusul acestora exist a doar printre copiii lui Satana. Strnirea invidiei, a certurilor s i a geloziei este lucrarea lui Satana. n Numele Domnului, i ntreb pe to ti aceia care pretind c a sunt urma si ai lui Hristos: Ce fel de roade aduce ti? Testimonies for the Church 5:28 (1882). Sem anarea disensiunilor s i roadele lor Acela care r aspnde ste semin tele disensiunii s i certurilor va culege, n propriul lui suet, roadele mortale ale acestora. nsu si actul de a c auta s a descoperi r aul la al tii dezvolt a acest r au tocmai n cel care l caut a. The Ministry of Healing, 492 (1905). Satana este ncntat de dispute Satana se str aduie ste f ar a ncetare s a provoace nencredere, nstr ainare s i r autate printre oamenii lui Dumnezeu. Adesea, vom ispiti ti s a sim tim c a drepturile ne sunt nc alcate n mod abuziv, cnd, de fapt, nu exist a nici o cauz a minte.... Disputele, certurile s real a pentru asemenea sim ta i ac tiunile n justi tie ntre fra ti sunt o dezonoare pentru cauza adev arului. Aceia care ntreprind astfel de ac tiuni expun biserica la batjocurile vr ajma silor ei s i determin a triumful puterilor ntunericului. Ei l str apung din nou pe Hristos, expunndu-L n fa ta ru sinii publice. [498] Testimonies for the Church 5:242, 243 (1882). Controversele duc la conicte Specialitatea lui Satana a fost dintotdeauna aceea de a strni controverse care s a degenereze n certuri inutile. El s tie foarte bine c a o asemenea lucrare va ocupa n ntregime gndurile s i timpul oamenilor. Ea d a na stere unei atmosfere mntul convingerii, de conict, care stinge n mintea multora sim ta atr agndu-le aten tia asupra diferitelor opinii, acuza tii s i prejudec a ti, care vor nchide u sa inimii lor n fa ta adev arului. The Review and Herald, 11 septembrie 1888. (Evangelism, 155). 117

118

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Certurile dintre fra ti ntrzie cea de-a doua venire Necredin ta, murmurarea s i r azvr atirea, manifestate timp de patruzeci de rii Canaanului n fa ani, au nchis por tile ta ta poporului Israel din vechime.... Necredin ta, spiritul lumesc, neconsacrarea s i certurile dintre cei ce se declar a a poporul Domnului sunt tocmai ceea ce ne-a tinut s i ne tine nc a n aceast a lume a p acatului s i durerii att de mul ti ani. Manuscript 4, 1883. (Evangelism, 696). Nu este timp pentru conicte s i certuri B arba tii s i femeile care declar a c a i slujesc Domnului se mul tumesc s a- si ocupe timpul s interesndu-se de lucruri de mic a importan ta i compl acndu-se ntro atmosfer a conictual a. Dac a ar consacra ti lucr arii Maestrului, nu s-ar antrena n disensiuni s i certuri asemenea unor copii recalcitran ti s i indisciplina ti. Fiecare resurs a personal a ar implicat a total n slujire. Fiecare persoan as i-ar ocupa postul la datorie, lucrnd cu trup s i suet ca misionar al crucii lui Hristos.... Lucr atorii ar r aspndi, n activitatea lor de slujire, spiritul rug aciunilor s i al compasiunii unei biserici rede steptate. Ei ar urma c al auzirea Domnului Hristos s i nu ar avea timp pentru conicte s i certuri. The Review and Herald, 10 septembrie 1903 Nu v a angaja ti n controverse cu privire la lucruri lipsite de . Duhul iubirii s importan ta i harului Domnului Isus Hristos va uni inim a cu inim a, dac a ecare inim a va deschide ferestrele spre cer s i le va nchide pe cele orientate c atre cele p amnte sti. Letter 183, [499] 1899. Conictele s-ar putea lini sti Puterea harului lui Dumnezeu va face pentru un suet mai mult dect ar putea face o controvers a ntreag care dureaz a o via ta a. Cte lucruri ar putea rezolvate prin puterea adev arului s i cte conicte nc arun tite de ani s i-ar putea g asi lini stea, prin acceptarea unor c ai de tratare mai bune! M are tul principiu pace pe p amnt ntre oamenii pl acu ti Lui va aplicat cu mult mai ecient, dac a aceia care cred n Hristos conlucreaz a cu Dumnezeu. Atunci, lucrurile m arunte de care unii se ocup a cu prec adere, dar care nu sunt stabilite n mod denit prin autoritatea Cuvntului lui Dumnezeu, vor nceta s a prevaleze n fa ta lucrurilor cu adev arat importante. Letter 183, 1899. Controversa strne ste spiritul de ap arare Prin modul n de Toma, Domnul Isus le-a oferit urma care S-a comportat fa ta si cum s lor Lui o lec tie. Exemplul Lui ne nva ta a-i trat am pe aceia

Controversele-aspecte pozitive s i negative

119

s care sunt slabi n credin ta i si manifest a n mod evident ndoiala. Domnul Isus nu l-a mustrat pe Toma s i nici nu S-a angajat n controvers a cu el, ci S-a descoperit pe Sine nsu si naintea celui ce se ndoia. Toma fusese total lipsit de n telepciune n stabilirea condi tiilor credin tei lui, dar Domnul, prin aten tia s i iubirea Sa generoas a, a nl aturat toate barierele. Necredin ta este rareori nvins a prin controverse. Controversele nu fac dect s a declan seze un spirit de ap arare s i determin a c autarea unor noi puncte de sprijin s i argumente n favoarea necredin tei. Dar, dac a n iubirea s i harul lui Isus ng aduim ca El s a Se descopere pe Sine ca ind Mntuitorul cel r astignit, de pe se va auzi recunoa multe buze lipsite de bun avoin ta sterea rostit a de Toma: Domnul meu s i Dumnezeul meu. The Desire of Ages, 808 (1898). am Nici o controvers a n preajma celor bolnavi Cnd ne a al aturi de cei suferinzi, nu trebuie s a rostim nici un cuvnt sau p arere care s a genereze controverse. Bolnavii trebuie s a e ndruma ti spre Acela care este doritor s a-i mntuiasc a pe to ti cei ce vin la El prin . Cu r credin ta abdare s i amabilitate, s a ne str aduim s a venim n s ajutorul suetului care se lupt a ntre via ta i moarte. The Ministry of Healing, 120 (1905). Controversa este inutil a Noi nu suntem chema ti s a intr am n controvers a cu cei care sus tin teorii false. Controversa este inutil a. Domnul Hristos nu a intrat niciodat a n conict. Singura arm a [500] folosit a de R ascump ar atorul lumii au fost cuvintele st a scris. Declara tiile Domnului Isus s i ale solilor Lui s a e singurele noastre argumente. Noi s tim c a m arturia lor este adev arat a. Life Sketches of Ellen G. White, 93 (1915). Controversa nu convinge Predicile combative, nso tite de multe argumente, rareori nmoaie inima s i cuceresc suetul. Letter 15, 1892. (Evangelism, 172). Abordarea pozitiv a este mai conving atoare Nu cultiva ti un spirit de controvers a. Discursurile care condamn a nu realizeaz a prea mult bine. Cea mai sigur a cale de a nvinge doctrinele false este aceea de a predica adev arul. Urm ari ti o abordare pozitiv as i l asa ti ca adev arurile pre tioase ale Evangheliei s a e cele care s a distrug a for ta r aului. Manifesta ti un spirit amabil s i binevoitor fa ta de cei ce gre sesc s i apropia ti-v a de inimile lor. Letter 190, 1902. (Evangelism, 304).

120

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

O controvers a care treze ste mintea Solii ale si ai lui Dumnezeu au fost respin si s i persecuta ti n toate timpurile. Dar, n ciuda ncerc arilor suferite de ei, cunoa sterea lui Dumnezeu a fost r aspndit a pretutindeni. Fiecare ucenic al lui Hristos trebuie s a intre n rnduri s i s a duc a mai departe aceea si lucrare, s tiind c a vr ajma sul ei nu poate face nimic mpotriva adev arului s i c a toate atacurile lui nu fac dect s a favorizeze acest adev ar. Dumnezeu dore ste ca s adev arul s a e scos n eviden ta i s a devin a subiectul cercet arilor s i dezbaterilor, chiar dac a uneori este dispre tuit. Mintea oamenilor trebuie s a e strnit a; ecare controvers a, ecare respingere, ecare efort de a restrnge libertatea con stiin tei constituie mijloace prin care Dumnezeu inten tioneaz a s a trezeasc a mintea, care altfel ar putut r amne adormit a. Thoughts from the Mount of Blessing, 33 (1896). Inuen ta nen telegerilor dintre p arin ti asupra copiilor n mare parte, p arin tii creeaz a atmosfera c aminului lor, s i acolo unde exist a nen telegeri ntre tat as i mam a, copiii devin p arta si ai aceluia si spirit. Face ti ca atmosfera c aminului vostru s a str aluceasc a de amabilitate s i duio sie. Dac a v-a ti nstr ainat de Dumnezeu s i nu a ti reu sit s a ti ni ste cre stini adev ara ti, poc ai ti-v a; deoarece caracterul pe care [501] l dezvolta ti naintea timpului strmtor arii va acela si caracter pe care l ve ti avea la venirea lui Hristos. Letter 18b, 1891. (The Adventist Home, 16). a poate fenc ap a tnarea aduce necazuri Familia voastr ricit a sau nenorocit a. Totul depinde de voi n siv a. Comportamentul vostru va decide viitorul vostru. Amndoi ave ti nevoie de o cizelare a asperit a tilor caracterului. Nu rosti ti cuvinte de care s a v a e ru sine n ziua Domnului.... Dac a insista ti asupra unor lucruri care nu merit a aten tia, rezultatul va neprielnic. Calea spre cer este o cale a p acii. Aceast a cale este att de u soar as i simpl a, pentru ca omul umil, care se teme de Dumnezeu, s a poat a umbla pe ea f ar a s a se mpiedice s i f ar a s a alunece. Este o cale strmt a, iar oamenii cu temperamente diferite pot merge pe ea um ar lng a um ar numai dac a p as esc pe urmele C apeteniei mntuirii lor. Testimonies for the Church 4:502, 503 (1880). Criticile genereaz a r azvr atire Cuvintele aspre s i furioase nu si au originea n cer. Criticile s i frecu surile nu sunt de nici un minte n folos. Dimpotriv a, ele strnesc cele mai nepl acute sim ta

Controversele-aspecte pozitive s i negative

121

inima omului. Cnd copiii vo stri se r azvr atesc s i gre sesc s i sunte ti tenta ti s a le vorbi ti s i s a-i trata ti cu asprime, nu v a gr abi ti s a-i certa ti. Da ti-le ocazia s a reecteze s i a stepta ti pn a cnd starea voastr a de spirit se lini ste ste. Dac a ve ti discuta calm, cu bun atate s i duio sie cu copiii vo stri, att voi, ct s i ei ve ti binecuvnta ti de Domnul. Si pune ti-v a ntrebarea: Cine va regreta n ziua judec a tii lui Dumnezeu c a a fost r abd ator s i bun cu copiii lui? Manuscript 114, 1903. (Child Guidance, 246). Apropierea de Hristos conduce la unitate A provoca dezbinare n familie s i n biseric a nseamn a a te desp ar ti de Hristos. A veni la Hristos nseamn a a te apropia de semeni. Secretul adev aratei unit a ti n biseric as i n familie nu este diploma tia, nu este abilitatea tactic a, nu este un efort supraomenesc de a nvinge dicult a tile de si va mult a nevoie de toate acestea, ci este unirea cu Hristos. Imagina ti-v a un cerc larg, cu multe raze care l traverseaz a de la [502] margine spre centru. Pe m asur a ce se apropie de centru, razele se apropie tot mai mult una de cealalt a. A sa se ntmpl as i n via ta cre stinului. Cu ct ne apropiem de Hristos, cu att vom mai aproape unul de cel alalt. Dumnezeu este sl avit atunci cnd poporul Lui se une ste ntr-o activitate armonioas a. Letter 49, 1904. (The Adventist Home, 179). ts i so tie trebuie Armonia ntre p arin ti este esen tial a ntre so s a se manifeste o ncredere des avr sit a. Ei trebuie s a- si stabileasc a mpreun a responsabilit a tile s i s a conlucreze pentru cel mai mare bine al copiilor lor. Niciodat a p arin tii nu trebuie s a- si critice reciproc planurile sau s a- si pun a la ndoial a p arerile n prezen ta copiilor. So tia s a e atent a pentru a nu ngreuia misiunea tat alui pentru copiii lor. Iar so tul s a sus tin a eforturile so tiei, oferindu-i sfaturi n telepte s i ncuraj ari iubitoare. The Ministry of Healing, 393, 394 (1905). Nici un conict Dac a ta tii s i mamele se a a n conict, ac tionnd unul mpotriva celuilalt s i contracarndu- si reciproc inuen ta, atmosfera din familie va deprimant as i nici tat al, nici mama nu vor benecia de respectul s i ncrederea care sunt esen tiale unei familii bine organizate.... Copiii sunt foarte receptivi n sesizarea oric arui lucru care poate pune sub semnul ndoielii regulile s i buna ornduial a a casei s i ndeosebi acele reguli care se opun ac tiunilor lor. The Review and Herald, 13 martie 1894. (The Adventist Home, 312).

122

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

O educa tie pozitiv a n c amin Nu ave ti nici un drept s a tulbura ti fericirea copiilor vo stri, nconjurndu-i cu o atmosfer a ntunecat a printr-un spirit de critic as i prin pedepsirea aspr a a micilor lor gres eli. Caracterul gre sit al unei fapte trebuie prezentat n adev aratele lui dimensiuni, iar pentru a preveni repetarea ei, este necesar ao atitudine statornic as i perseverent a; dar copiii nu trebuie s a r amn a ntr-o stare de disperare, ci s a li se inspire curajul s i credin ta c a pot mai buni s i pot benecia de aprobarea s i ncrederea voastr a. Este posibil ca ei s a doreasc a s a fac a binele; ei si pot propune n inimile lor s a e ascult atori, dar au nevoie de ncurajare s i ajutor. The [503] Signs of the Times, 10 aprilie 1884. (Child Guidance, 279). Pace n biseric a Face ti s a existe pace n c amin s i va pace s i pre n biseric a. Dac a aceast a experien ta tioas a va tr ait a n biseric a, s ea va constitui modalitatea de a instaura o atmosfer a de bun avoin ta i amabilitate. Nen telegerile vor nceta. Iar n rela tiile dintre membri se va observa adev arata polite te cre stin a. Cunoscnd acest lucru, lumea va s ti c a ei au fost cu Isus s i c a au nv a tat de la El. Ce impresie ar face biserica n ochii lumii, dac a membrii ei ar tr ai ca ni ste adev ara ti cre stini! Manuscript 60, 1903. (Child Guidance, 549). mintele de disensiune Ct de repede Moartea s terge sim ta mintele de disensiune, cnd moartea face ca ochii s dispar sim ta a se nchid as i cnd minile sunt mpreunate peste pieptul t acut! Nu mai exist a resentimente. Nu mai exist a ranchiun a. Gre selile s i ofensele sunt iertate s i uitate. Cte cuvinte iubitoare le sunt adresate celor deceda ti! Ct de multe lucruri bune din via ta lor ne vin n memorie! Aprecierile s i laudele sunt acum exprimate f ar a re tineri; dar cuvintele r asun a n urechi care nu aud s i ajung la inimi care nu le simt.... Ct de mul ti sunt aceia care, stnd t acu ti s i nm armuri ti la c ap atiul celui decedat, si amintesc cu ru sine s i durere cuvinte s i fapte ce au adus triste te inimii care de acum a ncetat pentru totdeauna s a bat a! De aceea, s a apreciem toat a frumuse tea, iubirea s i bun atatea . S de care ne putem bucura atta timp ct suntem n via ta a m mul tumitori, r abd atori, amabili s i iert atori n rela tiile noastre unii minte care cu al tii. S a ng aduim ca toate acele gnduri s i sim ta si g asesc expresia atunci cnd ne a am n preajma celor care mor s a de fra e exprimate n rela tia noastr a de zi cu zi fa ta tii s i surorile care tr aiesc. Testimonies for the Church 5:490 (1889).

Controversele-aspecte pozitive s i negative

123

n cer nu exist a conict Nimeni s a nu cread a c a, dac a este ntemeiat din punct de vedere teoretic n adev arul prezent, nu va gre si. Dar, dac a face gre seli, s a e gata s a le corecteze. S a evit am tot ce ar putea genera nen telegeri s i ceart a, deoarece naintea noastr a se a a cerul, iar acolo nu vor exista conicte ntre locuitori. The [504] Review and Herald, 8 August 1907. (Counsels on Health, 244). Mai mult a iubire s i mai pu tin a critic a Diferen tele de opinie vor exista ntotdeauna, deoarece nici o minte nu este construit a astfel nct s a gndeasc a identic cu o alta. Tendin tele, ereditare s i cultivate, trebuie s a e supravegheate cu aten tie, deoarece altfel vor conduce la controverse chiar s i asupra unor lucruri minore. Lucr atorii lui Hristos trebuie s a se asocieze ntr-un spirit de simpatie amabil as i iubire. Nimeni s a nu cread a c a a- si men tine propriile care a primit de lui p areri s i a presupune c a el este singura in ta la Domnul discern amnt s i intui tie reprezint a o virtute. Bun atatea cre stin a acoper a nenum arate lucruri pe care unii le pot considera ca ind defectele celuilalt. Este nevoie de mult mai mult a iubire s i de mult mai pu tin spirit de critic a. Cnd Duhul Sfnt lucreaz a n mod vizibil n inimile slujitorilor Domnului, ei manifest a amabilitatea s i dragostea lui Hristos. Letter 183, 1898. Atacul la persoan a Unii dintre fra tii no stri au rostit s i scris de guvernarea lucruri care ar putea interpretate drept opozi tie fa ta rii. A ne expune pericolului de a gre s i legile ta sit interpreta ti constituie o gre seal a. Nu este n telept s a c aut am f ar a ncetare gre seli n actele ndeplinite de cei ce ne guverneaz a. Nu este lucrarea noastr a aceea de a ataca institu tii sau personalit a ti publice. Dac a nu dorim s a m considera ti ca ni ste r azvr ati ti mpotriva autorit a tilor civile, va trebui s a exercit am o mai mare aten tie n exprimare. Este adev arat c a lucrarea noastr a presupune o lupt a, dar armele noastre trebuie s a e acelea care se g asesc ntr-un clar a sa zice Domnul. Lucrarea noastr a este aceea de a preg ati un popor care s a stea n picioare n marea zi a lui Dumnezeu. Noi nu trebuie s a ne l as am atra si n acte care ar putea ncuraja controverse s i ar da na stere la conicte n rndul celor ce nu mp art as esc convingerile noastre religioase. Testimonies for the Church 6:394 (1900). torilor care dezbin n fa ta necredin tei s i a nv a ta a Mi s-a ar atat c a ngerii r ai se vor preface n credincio si s i vor ac tiona n . S mijlocul lor, pentru a inspira un puternic spirit de necredin ta a

124

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

nu ng aduim ca aceasta s a ne descurajeze, ci s a venim cu inimile deschise la Domnul, pentru a primi ajutor mpotriva agen tilor lui Satana. Aceste puteri ale r aului vor participa la ntrunirile noastre nu [505] pentru a primi o binecuvntare, ci pentru a lupta mpotriva inuen tei Duhului lui Dumnezeu. Nu accepta ti nici o interven tie pe care ar putea s a o ntreprind a acestea, ci Aduce ti-v a aminte s i repeta ti f ag aduin tele bogate ale lui Dumnezeu, care sunt da s i amin n Hristos Isus. Noi nu trebuie s a d am aten tie acelor cuvinte omene sti care ar putea conrma lucrarea ngerilor r ai, ci s a repet am cuvintele lui [506] Hristos. Letter 46, 1909.

Capitolul 54 Suprasolicitarea intelectual a


a Domnul P astrarea puterilor creierului Am ncredere c ascult a rug aciunile mele s i sunt convins a c a aceste rug aciuni sunt inspirate de El, de aceea sunt plin a de curaj s i pornesc la lucru ca s i cum r aspunsul mi-ar fost deja acordat. S a nu suprasolicit am puterea pe care ne-o d aruie ste Domnul. Noi trebuie s a ne p astr am puterile creierului. Dac a abuz am de aceast a putere, nu vom avea nici o rezerv a de care s a ne folosim n timp de criz a. Letter 150, 1903. Necesitatea n telepciunii n alegerea hranei intelectuale Foarte adesea, colec tionarea unui num ar mare de c ar ti n vederea studiului interpune ntre Dumnezeu s i om o cantitate de cuno stin te care sl abe ste puterea min tii s i o face incapabil a de a asimila ndemnurile Lui. Mintea si pierde agerimea. Pentru a discerne corect informa tiile care provin de la nenum ara ti autori de cele inspirate din Cuvntul vie tii, este nevoie de n telepciune, astfel nct omul s a e capabil s a m annce trupul s i s a bea sngele Fiului lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 7:205 (1902). Scurtarea vie tii Celor care vor s a devin a lucr atori ecien ti pentru cauza lui Dumnezeu, a s dori s a le spun urm atoarele: dac a v a suprasolicita ti creierul printr-o munc a intelectual a peste m asur a, , creznd c a, dac a nu studia ti tot timpul, ve ti pierde din inuen ta trebuie s a schimba ti imediat aceast a p arere s i practic a. Dac a nu se [507] , mul exercit a o mai mare aten tie n aceast a privin ta ti vor cobor n mormnt nainte de vreme. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 296 (1913). Concentrarea excesiv a a aten tiei sl abe ste organele vitale Puterea de a ne concentra mintea asupra unui subiect este bun a pn a la o anumit a limit a; dar exercitarea continu a a acestei capacit a ti sl abe ste organele solicitate; acestea sunt supuse unor eforturi prea mari, iar rezultatul este incapacitatea de a nf aptui binele n cea mai mare m asur a posibil a. Povara activit a tii cade n special asupra unor anumite organe, n timp ce celelalte r amn inactive. n felul acesta, 125

126

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

, mintea nu poate func tiona n condi tii s an atoase s i, n consecin ta via ta este scurtat a. Testimonies for the Church 3:34 (1872). O minte suprasolicitat a deschide por tile ispitei Studen tii care se dedic a n exclusivitate muncii intelectuale desf as urate n s alile de curs si prejudiciaz a ntregul organism datorit a lipsei exerci tiului zic. Creierul obose ste, iar Satana l atrage ntr-o mul time de ispite, inspirndu-i dorin te interzise prin care s a- si schimbe activitatea, pentru a se elibera de presiune. Dac a cedeaz a acestor ispite, ei si fac r au lor n si si s i i tulbur as i pe cei din jur. Aceasta se poate ntmpla printr-un comportament u suratic. Creierul este incitat, iar studen tii simt pl acerea de a juca farse. Dar cnd cedeaz a ispitei s i se angajeaz a n asemenea fapte, ntotdeauna cineva trebuie s a sufere datorit a comportamentului lor. Letter 103, 1897. Suprasolicitarea min tii genereaz a o imagina tie bolnav a Mi-a fost descoperit c a, pentru aplicarea metodelor corespunz atoare de prevenire a suprasolicit arii intelectuale, studen tii trebuie s a- si exercite n mod propor tional s i echilibrat toate capacit a tile organismului, att cele mintale, ct s i cele zice. Activitatea intelectual a continu a constituie o gre seal a. A s dori s a pot explica ntreaga situa tie n cele mai potrivite cuvinte. Suprasolicitarea min tii genereaz a de sine fa de o imagina tie bolnav a, care conduce la ng aduin ta ta senzualitate. Un singur an de educa tie echilibrat as i cuprinz atoare face mai mult dect cinci ani de educa tie care solicit a n exclusivitate [508] mintea. Letter 76, 1897. Prea mult studiu conduce la degradare moral a Evita ti excitarea creierului. Prea mult studiu stimuleaz a creierul s i m are ste uxul sanguin spre acesta. Rezultatul inevitabil este degradarea moral a. Dac a este solicitat peste m asur a, creierul va genera gnduri s i ac tiuni ntinate. ntregul sistem nervos va afectat, iar aceasta conduce la imoralitate. Puterile mintale s i zice se degradeaz a, iar templul Duhului Sfnt si va pierde puritatea. Apari tia unor practici p ac atoase va avea rezultate imprevizibile. M a simt obligat a s a vorbesc n mod deschis despre aceast a problem a. Letter 145, 1897. Inima s i mintea au nevoie de odihn a (sfat adresat unui pastor suprasolicitat) C aile de p atrundere a inuen tei Duhului Sfnt trebuie men tinute libere s i deschise. Indiferent de mprejur arile care

Suprasolicitarea intelectual a

127

ar putea surveni, P astreaz a- ti gndurile ndreptate spre Dumnezeu s i nu- ti pierde discern amntul. n timp ce vorbeam cu tine n viziune, am v azut c a mintea ta este obosit as i ti-am spus: A seaz a- ti toate poverile asupra Domnului; c aci El ti poart a de grij a. ncredin teaz a-I Marelui Purt ator de poveri toate ngrijor arile s i necazurile tale. A avea n inim a pacea lui Hristos este ceva mai valoros dect orice alt lucru.... Te avertizez s a i atent. Te rog s a te despov arezi; s a te eliberezi de numeroasele poveri s i ngrijor ari care te mpiedic a s a beneciezi de odihn a pentru inima s i mintea ta. Adu- ti aminte c a este necesar s a ve acorzi aten tie lucrurilor de importan ta snic a. Letter 19, 1904. Boli datorate suprasolicit arii intelectuale Aceia care au suferit datorit a muncii intelectuale trebuie s a se odihneasc a, evitnd solicitarea min tii; dar ei nu trebuie f acu ti s a cread a c a orice utilizare a capacit a tilor mintale este ntru totul periculoas a. Mul ti sunt nclina ti s a cread a c a se a a ntr-o stare foarte rea, dar, n realitate, starea lor nu este chiar att de rea pe ct o consider a ei. O asemenea atitudine mintal a nu este favorabil a vindec arii, iar aceste persoane au nevoie de ncurajare. Pastorii, profesorii, studen tii s i al ti oameni care si desf as oar a activitatea ntr-un domeniu intelectual sufer a adesea datorit a unor solicit ari mintale severe, care nu sunt asociate cu exerci tiul zic. mai activ Aceste persoane au nevoie de o via ta a din punct de vedere [509] zic. nfrnarea strict a a obiceiurilor, asociat a cu exerci tiul zic adecvat, le va asigura vigoarea intelectual as i zic as i le va conferi puterea de a rezista la efort intelectual. The Ministry of Healing, 238 (1905). Echilibrarea activit a tilor intelectuale s i zice Pierderea sau dezvoltarea puterilor noastre zice depinde de modul n care ne trat am organismul. Dac a dedic am o mare parte din timp muncii intelectuale, creativitatea s i imagina tia si pierd puterea s i prospe timea, iar organele zice si pierd tonusul. Printr-o solicitare nentrerupt a, creierul ajunge ntr-o stare de excita tie d aun atoare, iar sistemul muscular sl abe ste datorit a lipsei de exerci tiu. Aceasta se manifest a prin pierderea vigorii intelectuale s i diminuarea ecien tei, care, n timp, direct vor exercita o inuen ta a asupra creierului. Pentru p astrarea s an at a tii ntregului organism, pe ct posibil, trebuie s a men tinem un echilibru ntre munca intelectual as i cea zic a. Letter 53, 1898. [510]

Capitolul 55 Durerea
Nu Dumnezeu provoac a suferin ta Nu Dumnezeu este Acela care provoac a suferin ta s i durerea, ci omul a adus asupra s lui nsu si aceast a situa tie, prin propria lui ignoran ta i prin p acat. Testimonies for the Church 6:280 (1900). Suferin ta este produs a de p acat Neascultarea continu aa omului, de-a lungul a s ase mii de ani de p acat, a adus boala, suferin ta s i moartea s i toate roadele acestora. Iar pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea timpului, ispitele care promoveaz a ng aduirea pl acerilor s i a apetitului vor mult mai puternice s i mult mai greu de nvins. Testimonies for the Church 3:492 (1895). Durerile s i suferin tele sunt protestul organismului Mul ti tr aiesc ntr-o continu a stare de nc alcare a legilor s an at a tii s i nu sunt con stien ti de leg atura dintre men tinerea s an at a tii s i obiceiurile lor cu privire la mncare, b autur as i munc a. Ei nu- si vor da seama , pn de caracterul gre sit al stilului lor de via ta a cnd natura nu va de abuzurile la care este supus protesta, prin dureri s i suferin te, fa ta a. Ei vor ajunge s a tr aiasc a n mod corect abia dup a ce ajung suferinzi s i vor ncepe s a apeleze la mijloacele simple de ntre tinere a s an at a tii pe care le-au neglijat folosirea apei s i a unei diete corespunz atoare s i care nu fac altceva dect s a-i ofere organismului ajutorul pe care ar trebuit s a-l primeasc a cu mult timp nainte. Dac a se va apela la aceast a modalitate de tratare, n general, bolnavul va vindecat f ar a a suferi dezechilibre. Healthful Living, 61, 1865(Partea a 3 a). [511] (Selected Messages 2:451). Necump atarea este o cauz a a suferin telor mul ti sunt att de deda ti la necump atare, nct nimic nu i-ar putea determina s a fac a s de pofte. vreo schimbare a stilului de via ta i a ng aduin tei lor fa ta Ace sti oameni ar prefera mai degrab a s a- si sacrice s an atatea s i s a moar a prematur dect s a- si nfrneze apetitul necump atat. Exist a, de asemenea, mul ti ignoran ti cu privire la rela tia dintre s an atate s i alimenta tie. Dac a ar lumina ti, ace stia ar avea curajul moral de a renun ta la apetit s i s-ar hr ani cu mai mult a grij a, alegnd doar 128

Durerea

129

i-ar scuti de mult . alimente s an atoase, iar stilul de via ta a suferin ta Spiritual Gifts, 4a:130, 1864. (Counsels on Diet and Foods, 158). Dureri cauzate de procesul de refacere Deseori, efortul s organismului de a transmite via ta i vigoare acelor p ar ti ale trupului care au ajuns par tial atroate datorit a inactivit a tii produce dureri. Testimonies for the Church 3:78 (1872). Suferin te exagerate de imagina tie Dac a ai renun tat la gustul pentru lecturi u soare s i pentru satisfacerea pl acerilor personale s i dac a ai dedicat mai mult timp exerci tiului zic s i ai fost mai preocupat de folosirea unei alimenta tii s an atoase s i corespunz atoare . O parte a acestei nevoilor organismului, ai evitat mult a suferin ta suferin te era rezultatul imagina tiei. Dac a ti-ai propus s i te-ai str aduit s a rezi sti tendin tei de a te l asa n voia sl abiciunilor tale, nu ai suferit aceste spasme nervoase. Mintea ta trebuie s a e ab atut a de la propria persoan a, spre ndatoririle casnice pe care le ai, n p astrarea cur a teniei, a ordinii s i a bunului gust. Testimonies for the Church 2:434 (1870). Cei bolnavi tind s a e ner abd atori Exist a lucruri pe care nimeni nu le poate face pentru cei suferinzi att de bine cum le pot face ei n si si. Ei trebuie s a nceap a s a se elibereze de povara pe care au a sezat-o asupra organismului lor. Trebuie s a ndep arteze cauza suferin telor lor. S a posteasc a pu tin s i s a-i ofere stomacului posibilitatea de a se odihni. n st ari febrile, s a foloseasc a apa s i compresele umede, pentru a sc adea temperatura corpului. Aceste remedii vor veni n sprijinul organismului, n efortul lui de a elimina [512] impurit a tile. Dar, n general, persoanele care sufer a dureri devin ner abd atoare. Ele nu sunt dispuse s a exercite renun tarea la sine s i s a suporte pu tin a foame s i nici s a a stepte desf as urarea lent a a procesului prin care natura recupereaz a energiile consumate prin suprasolicitare. Aceste persoane sunt hot arte s a se vindece dintr-o dat as i de aceea si administreaz a medicamente puternice. Healthful Living, 60, 1865(Partea a 3 a). (Selected Messages 2:450, 451). a unii Suferin te independente de voin ta personal a Exist curate, dar sufer care au o gndire s i o con stiin ta a din motive absolut independente de voin ta lor. An Appeal to Mothers, 23 (1864). (Child Guidance, 445).

130

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Isus cunoa ste suferin ta Ce gnd minunat este acela c a Isus cunoa ste toate durerile s i suferin tele noastre! El a suferit n toate lucrurile ca s i noi. Unii dintre prietenii no stri nu s tiu nimic despre durerea s i suferin ta uman a. Ei nu sunt niciodat a bolnavi s i prin urmare mintele celor bolnavi. Dar Isus este nu pot n telege pe deplin sim ta de sim mintele noastre de neputin . Manuscript sensibil fa ta ta ta 19, 1892. (Selected Messages 2:237). Dumnezeu este interesat n mod vital de suferin ta omului Cel care neglijeaz a tratarea bolnavilor n Sabat nu va considerat f ar a vin a. Ziua de odihn a sfnt a a lui Dumnezeu a fost creat a pentru om, iar actele de mil a sunt ntr-o armonie perfect a cu scopul Sabatului. Dumnezeu nu dore ste ca in tele create de El s a sufere nici m acar o or a din durerea care ar putea u surat a n Sabat s i n oricare alt a zi. The Desire of Ages, 207 (1898). ncredere n timpul durerilor Din cauza durerilor pe care le supor ti, mintea ta poate adesea str ab atut a de gnduri confuze. Prin urmare, nu ncerca s a gnde sti, ci odihne ste-te s i dovede ste faptul c a suetul t au I-a fost consacrat lui Dumnezeu, ca unui Creator loial. Este privilegiul t au ca, atunci cnd treci prin sl abiciuni s i suferin te, s a nu ar a ti nici o umbr a de nencredere cu privire la iubirea lui de tine s Dumnezeu fa ta i cu privire la credincio sia cu care El si mpline ste f ag aduin tele; s i este privilegiul t au s a dovede sti c a ti-ai ncredin tat suetul s i trupul n minile Lui, cu convingerea c a El va [513] p azi ceea ce I-a fost ncredin tat. ng aduie ca mintea ta s a mediteze ndelung la bun atatea lui de noi Dumnezeu s i la marea iubire pe care El a manifestat-o fa ta n lucrarea Sa r ascump ar atoare. Dac a Dumnezeu nu ne-ar iubit s i dac a nu ne-ar considerat pre tio si, nu ar adus pentru noi marele sacriciu de pe cruce. El este plin de bun atate s i har n toate lucr arile Sale. ng aduie ca inima s i mintea ta s a se lini steasc as i odihne ste-te asemenea unui copil n bra tele mamei sale. Bra tele Lui ve snice sunt ntinse spre tine. Isus a suferit n toate lucrurile ca s i noi.... Dac a v a manifesta ti ncrederea n Dumnezeu, cel slab nu va pune la ndoial a credin ta s i convingerile voastre. Isus a trimis pacea Sa peste voi. Cel care prime ste puterea lui Dumnezeu prin ve snicul Lui Fiu este tare....

Durerea

131

Cuvntul harului este asemenea manei pentru suetul credincios. , pace s F ag aduin tele pre tioase ale Cuvntului sunt via ta i bucurie. Letter 16, 1896. Suferin ta nu este o scuz a pentru ac tiunile necre stine sti n ultimele nop ti, nu am dormit dect foarte pu tin. Am ncercat s a-l caut pe Isus s i s a-mi ncredin tez via ta n minile Marelui Medic. El mi-a spus: Harul Meu ti este de ajuns. Harul lui Hristos i pe oameni s nva ta a rosteasc a cuvinte frumoase, indiferent de circumstan te. Orict de grea ar , suferin ta nu este o scuz a pentru ac tiuni necre stine sti. Manuscript 19, 1892. A te ridica deasupra durerii Adesea, cei bolnavi pot rezista n fa ta bolii prin simplul fapt de a refuza alimenta tia s i r amnerea ntr-o stare de inactivitate. Pentru a se ridica deasupra durerilor lor, l asa ti- i s a se implice n activit a ti potrivite cu puterea lor. Printr-o astfel de activitate s i cu ajutorul aerului curat s i al razelor soarelui, mul ti bolnavi aa ti ntr-o stare de sl abiciune avansat a si vor putea rec ap ata s an atatea s i puterea. The Ministry of Healing, 246 (1905). Folosirea mijloacelor de tratament nu este o dovad a a necredin tei Aceia care cred c a, dac a se roag a pentru vindecare, nu ar trebui s a foloseasc a mijloacele simple de tratament, oferite de Dumnezeu pentru u surarea suferin telor s i pentru sprijinirea naturii n lucrarea ei de recuperare a s an at a tii, pe motivul c a aceasta ar o dovad a a necredin tei, se a a pe o pozi tie nen teleapt a. Folosirea tratamentelor medicale nu este o negare a ncrederii, ci se a a ntr-o [514] armonie perfect a cu planurile lui Dumnezeu. Cnd Ezechia era bolnav, profetul lui Dumnezeu i-a adus vestea c a trebuie s a moar a. El a strigat c atre Domnul, iar Domnul a ascultat rug aciunea slujitorului S au, nf aptuind o minune pentru el s i trimi tndu-i mesajul c a via ta i va prelungit a cu cincisprezece ani. De si un singur cuvnt al lui Dumnezeu, o singur a atingere a degetului divin ar fost sucient a pentru vindecare, totu si lui Ezechia i-au fost date ndrum ari speciale, s i anume s a ia o turt a de smochine s i s a o pun a pe locul afectat de boal a. Respectnd aceste ndrum ari, Ezechia a fost vindecat. Noi trebuie s a ac tion am n conformitate cu lucr arile Providen tei n toate aspectele vie tii. Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, 54 (1882). (Counsels on Health, 381, 382).

132

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Pl acerea de a provoca dureri este satanic a Faptul c a toat a rea suspin as i sufer a durerile na sterii (Romani 8, 22) se datoreaz a p acatului omului. Prin p acat, suferin ta s i moartea au venit nu numai asupra neamului omenesc, ci s i asupra tuturor animalelor. De aceea, omul este cel c aruia i revine datoria de a c auta s a u sureze, s i nu s a m areasc a povara suferin tei pe care a adus-o prin p acat asupra creaturilor lui Dumnezeu. Acela care se poart a violent cu animalele, pe motivul c a acestea se a a n st apnirea lui, este un la ss i un tiran. Pl acerea de a provoca dureri altora, indiferent dac a este vorba de oameni sau de animale, este satanic a. Mul ti cred c a, deoarece s armanele animale nu- si pot descrie suferin tele ndurate din partea lor, acestea nu vor niciodat a dezv aluite. Dar dac a ochii lor s-ar deschide asemenea ochilor lui Balaam, ei ar vedea c a ngerul lui Dumnezeu este prezent s i va depune m arturie mpotriva lor n cur tile cerului. Raportul faptelor lor este trimis n cer s i vine ziua n care se va pronun ta o pedeaps a mpotriva tuturor celor care se poart a brutal cu creaturile lui Dumnezeu. Patriarchs and Prophets, 443 (1890). Nu provoca ti dureri adnci Oh, nu ng adui ti rostirea nici unui cuvnt care s a produc a dureri adnci! Suetului mpov arat de o a p via ta acatului, care nu s tie unde s a mai g aseasc a alinare, face ti-i cu Mntuitorul cel plin de compasiune. Lua cuno stin ta ti-l de mn a, . Ajuta ridica ti-l, vorbi ti-i cuvinte de ncurajare s i speran ta ti-l s a se prind a de bra tul Mntuitorului. The Ministry of Healing, 168 (1905). Teroarea sueteasc a ndurat a de Hristos a fost mai mare dect durerea zic a Durerea sf sietoare nu a fost dect o mic a [515] parte a agoniei iubitului Fiu al lui Dumnezeu. P acatele lumii se aau asupra Lui s i, n timp ce suferea pedeapsa mntul mniei pentru c alcarea legii, inima Lui era chinuit a de sim ta lui Dumnezeu. Acestea au fost durerile care au sf siat suetul S au. mntul c Sim ta a Tat al si ntorsese fa ta de la El c a propriul Lui P arinte iubit L-a lep adat a adus asupra Lui o stare de disperare. Omul nevinovat care suferea pe Calvar a tr ait pe deplin s i adnc separarea pe care p acatul o realizeaz a ntre Dumnezeu s i om. El a fost mpresurat de for tele ntunericului s i lupta cu Satana, care declara c a Hristos Se a a n minile sale, c a puterea lui este superioar a puterii Fiului lui Dumnezeu, c a Tat al Si-a repudiat propriul Lui Fiu s i c a de acum a ncetat s a se bucure de aprecierea Tat alui, care

Durerea

133

nu l va trata cu nimic mai favorabil dect pe el nsu si. El strecura ndoial a, insinund c a, dac a Tat al L-ar iubit, nu L-ar l asa s a moar a, deoarece Dumnezeu ar putut s a-l salveze. Testimonies for the [516] Church 2:214 (1869).

Capitolul 56 Mnia
Mnia deschide por tile inimii pentru Satana Aceia care se consider a ndrept a ti ti s a- si exprime mnia sau resentimentele la orice provocare aparent a deschid por tile inimii pentru Satana. Dac a dorim s a tr aim n armonie cu Cerul, trebuie s a alung am din suet am ar aciunea s i ostilitatea. The Desire of Ages, 310 (1898). Robi ai p acatului Voi sunte ti robii aceluia de care asculta ti (Romani 6, 16). Dac a ne ng aduim mnia, pofta, invidia, ura, egoismul sau oricare alt p acat, devenim robi ai p acatului. Nimeni nu poate sluji la doi st apni (Matei 6, 24). Dac a i slujim p acatului, nu putem s a-i slujim lui Hristos. Cre stinii vor sim ti imboldurile p acatului, deoarece carnea pofte ste mpotriva Duhului; dar Duhul lupt a mpotriva c arnii s i Se a a ntr-un r azboi continuu cu aceasta. Aici este necesar ajutorul din partea Domnului Hristos. Sl abiciunea : Mul omeneasc a unit a cu puterea divin a declar a prin credin ta tumiri e aduse lui Dumnezeu, care ne d a biruin ta, prin Domnul nostru Isus Hristos (1 Corinteni 15, 57) The Review and Herald, 3 mai 1881. (The Sanctied Life, 92, 93). Mnia generat a de sensibilitatea moral a Este adev arat c a s i n via ta urma silor lui Hristos exist a situa tii care justic a o anumit a atitudine de indignare. Cnd v ad c a Dumnezeu este dezonorat s i c a [517] lucrarea Lui este f acut a de ru sine, cnd v ad c a cei nevinova ti sunt nedrept a ti ti, n suetul lor se treze ste o indignare sfnt a. O asemenea de valorile morale, nu este mnie, generat a de sensibilitatea fa ta p acat. The Desire of Ages, 310 (1898). Mnia lui Moise Sf armarea tablelor de piatr a nu era altceva dect o reprezentare a faptului c a Israel nc alcase leg amntul pe care tocmai l f acuse cu Dumnezeu. Aceast a manifestare a fost exprimarea unei indign ari juste mpotriva p acatului, o indignare ce izvora din zelul pentru slava lui Dumnezeu, s i nu acea mnie instigat a de iubirea de sine sau de ambi tia r anit a. Felul n care s-a mniat Moise este cel la care se refer a Biblia cnd spune: Mnia ti134

Mnia

135

v a, s i nu p ac atui ti The Review and Herald, 18 februarie 1890. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 101). Mnia sfnt a a lui Dumnezeu Indignarea Domnului Hristos era ndreptat a mpotriva ipocriziei, a p acatelor agrante prin care oamenii si nimiceau propriile suete, n selnd poporul s i dezonornduL pe Dumnezeu. Dincolo de aparen tele care ascundeau adev aratele interese ale preo tilor s i conduc atorilor, El a v azut lucrarea unor agen ti satanici. Domnul a denun tat p acatul n mod deschis s i t aios, dar nu a rostit nici un cuvnt jignitor s i r aut acios. El sim tea o mnie sfnt a mpotriva prin tului ntunericului, dar nu manifesta o stare de spirit iritat a. Tot astfel, cre stinul care tr aie ste n armonie cu Dumnezeu s i are atributele pl acute ale iubirii s i harului va sim ti o indignare just a mpotriva p acatului; dar nu se va l asa condus de pasiune n replicile adresate acelora care l provoac a. Chiar s i atunci cnd discut a cu unii care se dovedesc a mna ti de o pasiune josnic a n sus tinerea unor erori, n Hristos, cre stinul va continua s a- si p astreze calmul s i st apnirea de sine. The Desire of Ages, 619, 620 (1898). Unii oameni cultiv a mnia Mul ti privesc doar partea negativ a a lucrurilor; ei amplic a presupusele lor motive de indignare, si stimuleaz a mnia s i se las a invada ti de un spirit r azbun ator s i de minte de ur sim ta a, n timp ce, n realitate, nu a existat nici o cauz a obiectiv a a nemul tumirii.... Dac a rezista ti n fa ta unor asemenea minte, ve sim ta ti experimenta o mare schimbare n rela tiile pe care le cultiva ti cu semenii vo stri. The Youths Instructor, 10 noiembrie [518] 1886. Ner abdarea produce un rezultat dezastruos Rostirea cuvintelor pripite n familie are un efect devastator asupra acesteia, deoarece cuvintele pripite ale unuia determin a manifestarea aceluia si spirit n comportamentul celorlal ti. Apoi, urmeaz a represaliile s i justic arile, iar asemenea conversa tii se transform a ntr-o povar a sueteasc a extrem de ap as atoare. Toate cuvintele r aut acioase se ntorc mpotriva celui ce le-a rostit s i au un rezultat dezastruos pentru suetul lui. The Review and Herald, 27 februarie 1913. (The Adventist Home, 439). Cuvintele aspre s i jignitoare p atrund n inima celor c arora le sunt adresate s i trezesc n ei cele mai rele porniri ale suetului, ispitindu-i s a ncalce poruncile lui Dumnezeu.... Aceste cuvinte sunt asemenea

136

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

unor semin te care vor rodi mai trziu. Letter 105, 1893. (The Adventist Home, 439). Membrii multor familii au obiceiul de a rosti n mod necugetat cuvinte jignitoare la adresa celorlal ti s i, pe m asur a ce este tolerat, obiceiul de a ironiza sau de a vorbi aspru devine din ce n ce mai puternic. n felul acesta, sunt rostite tot mai multe cuvinte cu caracter discutabil, care par a inspirate mai degrab a de Satana dect de Dumnezeu.... n ochii lui Dumnezeu s i ai sn tilor ngeri, cuvintele rostite sub inuen ta mniei sunt considerate asemenea unor blasfemii. The Youths Instructor, 20 septembrie 1894. (The Adventist Home, 439). Primii trei ani ai copil ariei Dac a ng adui ti manifestarea liber a a egoismului, a mniei s i a pornirilor impulsive n primii ai copilului, mai trziu va greu s trei ani de via ta a l nv a ta ti s a exercite deplina st apnire de sine. Dispozi tia lui sueteasc a va tinde spre r autate s i va sim ti pl acere n realizarea dorin telor personale, dispre tuind disciplina din partea p arin tilor. Aceste nclina tii rele se vor dezvolta pe m asur a ce cre ste, iar la maturitate, egoismul s i lipsa st apnirii de sine vor face din el o victim a lipsit a de orice mijloc de n fa rezisten ta ta relelor ce se dezl an tuie n lumea noastr a. The Health Reformer, 1 aprilie, 1877. (Temperance, 177). ao Nu mustra ti sub inuen ta mniei Dumnezeu manifest de copii s grij a plin a de duio sie fa ta i dore ste ca ei s a e biruitori n ecare zi. S a ne str aduim ct mai mult s a-i ajut am pe copii s a devin a [519] ni ste biruitori. S a nu ng aduim ca ei s a sufere din partea membrilor propriilor lor familii. S a nu permitem ca ac tiunile s i cuvintele noastre s a e de o asemenea natur a, nct s a provoace ur a n inimile copiilor. Cu toate acestea, ei trebuie s a e disciplina ti n mod consecvent s i corecta ti atunci cnd gre sesc, dar niciodat a sub inuen ta mniei. Manuscript 47, 1908. Unii p arin ti si dau fru liber mniei n fa ta copiilor, iar apoi se ntreab a de ce ace stia sunt att de greu de st apnit. Dar la ce altceva s-ar putea a stepta? Copiii imit a repede s i nu fac dect s a aplice lec tiile pe care le-au nv a tat din izbucnirile de mnie ale p arin tilor.... Este posibil s a ti nevoi ti s a-i pedepsi ti pe copii folosind nuiaua. Uneori, acest lucru este esen tial. Dar niciodat a, niciodat a s a nu-I bate ti cnd sunte ti furio si. A-i disciplina ntr-o asemenea stare de spirit nseamn a a comite dou a gre seli, n loc de a trata una singur a.

Mnia

137

Amna ti pedepsirea s i vorbi ti mai nti cu Dumnezeu. ntreba ti-v a: voin Mi-am supus eu propria voin ta tei lui Dumnezeu? Sunt eu ntr-o asemenea pozi tie, nct s a pot condus de Dumnezeu? Cere ti-I lui Dumnezeu s a v a ierte pentru faptul c a le-a ti transmis copiilor vo stri tendin te att de greu de tratat. Cere ti-I Lui s a v a dea n telepciunea de care ave ti nevoie pentru a trata comportamentul copilului ntr-o asemenea manier a, nct acesta s a se apropie mai mult de voi s i de Tat al ceresc. The Review and Herald, 8 iulie 1902. Emo tiile violente pun n pericol via ta Dezl an tuirea violent a a emo tiilor pune n pericol via ta. Mul ti mor din cauza izbucnirilor de ur as i pasiune s i trec prin asemenea st ari datorit a propriei educa tii. Toate acestea pot prevenite prin exercitarea voin tei, dar aceasta pentru biruirea comportamentelor presupune hot arre s i perseveren ta gre site. Cultivarea voin tei trebuie s a constituie o parte a educa tiei primite n s coal a, deoarece noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Templul sfnt al trupului trebuie p astrat n stare de cur a tie, pentru ca Duhul Sfnt s a poat a locui n el. Letter 103, 1897. (HC 265). Roadele ec arei izbucniri a mniei Exist a o categorie de oameni care au ajuns total lipsi ti de st apnire de sine; ei nu s i-au nfrnat temperamentul s i limba; iar unii dintre ace stia pretind c a sunt urma si ai lui Hristos, dar nu sunt. Domnul Isus nu-I recomand a ca exemple.... Ei sunt lipsi ti de n telegere s i nu se las a ajuta ti s i [520] convin si; sunt pur s i simplu ira tionali s i nes an ato si mintal. De un timp, se a a sub st apnirea deplin a a lui Satana. Fiecare manifestare a mniei le sl abe ste sistemul nervos s i puterea moral as i este din ce n ce mai greu s a reziste n fa ta provoc arilor. The Youths Instructor, 10 noiembrie 1886. (Sons and Daughters of God, 142). Intoxica ti de mnie Ct de ncntat este Satana atunci cnd i se ofer a posibilitatea de a strni n suet incendiul devastator al , un mic gest, o anumit mniei! Orice aparen ta a intona tie sunt sesizate s i exploatate imediat de c atre Satana, care le poate transforma n s age ti otr avitoare ce r anesc inimile deschise s i lipsite de ap arare. Acela care ng aduie ca spiritul mniei s a i se strecoare n suet, din prima clip a, este tot att de intoxicat ca s i omul care duce paharul cu otrav a la gur a. Domnul Hristos a privit mnia ca pe un act de ucidere.... Cuvintele irascibile sunt o mireasm a de moarte spre moarte. Cel care le roste ste nu conlucreaz a cu Dumnezeu pentru mntuirea semenilor

138

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

lui. n cer, un asemenea mod de vorbire este a sezat n rndul celor mai josnice blasfemii. Suetul n care ura este ng aduit as i cultivat a nu de tine nici m acar o iot a din iubirea lui Dumnezeu. Letter 102, 1901. (HC 235). Persoanele care cultiv a o stare de iritare sunt rareori mul tua de noi n sine nu poate diminua mite Nimeni altcineva n afar inuen ta pe care o exercit am asupra celor din jur prin intermediul de propria stare de spirit nest ng aduin tei fa ta apnit a. Persoanele nclinate din re spre o stare de iritare nu s tiu ce nseamn a adev arata fericire s i sunt rareori mul tumite. Ele se a a ntr-o continu a a steptare a unei pozi tii mai favorabile sau unei schimb ari a circumstan telor care s a le confere pacea s i lini stea min tii. Via ta lor pare mpov arat a de ncerc ari s i greut a ti imposibile, de si, dac as i-ar st apnit temperamentul s i dac as i-ar nfrnat limba, multe dintre aceste greut a ti ar putut evitate. Un r aspuns blnd potole ste mnia (Proverbe 15,1). R azbunarea n-a nvins niciodat a un du sman. Un tempera bun ment echilibrat exercit a o inuen ta a pretutindeni n jur; dar cel care nu- si st apne ste spiritul este asemenea unei cet a ti cu zidurile sf armate. Testimonies for the Church 4:367, 368 (1879). Este mai u sor s a te dezl an tui naintea unei mul timi Ex mintelor de dezaprobare n public, n mijlocul unei primarea sim ta [521] mari adun ari, tunnd la adresa cuiva s i a tuturor, este ceva r au, cu mult mai r au dect a merge la persoanele care probabil c a au gre sit s i a le adresa mustrarea n mod personal. Caracterul ofensator al ri severe s unei asemenea denun ta i arogante, ntr-o adunare public a, n locul unei mustr ari particulare, este, n ochii lui Dumnezeu, o fapt a pe att de grav a, pe ct de mare este num arul celor prezen ti, iar forma de exprimare este mai general a. ntotdeauna a fost mai u sor mintelor de dezaprobare n fa s a d am glas sim ta ta unei mul timi dect s a ne adres am n particular celui gre sit s i s a-l confrunt am n mod deschis, direct s i precis cu propriile sale gre seli. Dar a r aspndi n casa lui Dumnezeu o atmosfer a nc arcat a de minte puternice mpotriva unor anumite persoane s sim ta i a-i trata , pe cei prezen ti ca s i cum to ti ar vinova ti, provocndu-le suferin ta constituie o manier a de lucru pe care Dumnezeu nu o aprob as i care produce mai mult r au dect bine. Discursurile critice s i pline de mustr ari au fost prea adesea rostite n fa ta unei ntregi adun ari. Iar aceste discursuri nu ncurajeaz a spiritul dragostei n mijlocul fra tilor.

Mnia

139

Ele nu au darul de a-i determina s a e mai spirituali s i de a-i conduce c atre sn tire s i cer, ci nu fac dect s a le inspire am ar aciune. Anumite predici foarte puternice, rostite ntr-un spirit de discern amnt, sunt uneori necesare pentru a lansa un semnal de alarm as i pentru a trezi s i convinge con stiin tele. Dar dac a nu poart a semnul explicit al faptului c a sunt dictate de Duhul lui Dumnezeu, asemenea predici produc mult mai multe pagube dect binele pe care l-ar putea face. Testimonies for the Church 3:507, 508 (1880). O ra tiune detronat a de mnie Sper c a te vei comporta cu aten tie s i vei cugeta la prima ta tentativ a de a nc alca regulamentul colegiului. Studiaz a n mod critic caracterul sistemului de conducere as colii noastre. Nici una dintre regulile impuse aici nu este prea strict a. Dar, datorit a cultiv arii unui spirit de nemul tumire, la un moment dat, ra tiunea ta a fost detronat a de mnie s i inima ta a c azut prad a unor pasiuni de nest apnit. nainte de a con stient de acest fapt, tu ai f acut deja un pas pe care, cu cteva ore n urm a, nu l-ai f acut, orict de mari ar fost presiunile ispitei. Impulsurile tale interioare au luat locul unei gndiri ra tionale s i nu vei putea repara pagubele pe care ti le-ai produs tie nsu ti s i institu tiei lui Dumnezeu. [522] , n oricare dintre circumstan Singura noastr a surs a de siguran ta tele n care ne-am aa, este aceea de a st apni pe propriile noastre in te n puterea lui Isus, R ascump ar atorul nostru. Testimonies for the Church 4:431 (1880). R azbunarea nu poate aduce nimic altceva dect r aul Este cu mult mai bine s a suferim datorit a unei acuza tii false dect s a ne supunem pe noi n sine torturilor provocate de dorin ta de r azbunare mpotriva du smanilor. Spiritul urii s i al r azbun arii si are originea n Satana s i nu poate aduce nimic altceva dect r aul celui ce l cultiv a. Smerirea inimii, acea smerenie care este rodul r amnerii n Hristos, este adev aratul secret al binecuvnt arii: Domnul sl ave ste pe cei nenoroci ti, mntuindu-i (Psalmii 149, 4). Thoughts from the Mount of Blessing, 17 (1896). Cum s a r aspundem la provoc ari Cei care se enerveaz a u sor s a refuze s a r aspund a atunci cnd le sunt adresate cuvinte care i deranjeaz a. S a se ndrepte spre Domnul n rug aciune, cerndu-I s a le arate cum s a lucreze pentru suetele care pier n p acat. Cel care persevereaz a n lucrarea ncredin tat a va att de p atruns de Spiritul lui Dumnezeu, nct comportamentul, vocea s i ntreaga lui via ta

140

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

vor o revelare a lui Hristos. ncerca ti aceasta, fra tilor, ncerca ti. R astigni ti-v a eul, n loc de a c auta s a v a r astigni ti fra tii. Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, a spus Domnul Hristos, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze (Matei 16, 24). Letter 11, 1905. Mnia ntmpinat a prin t acere n t acere s al as luie ste o putere miraculoas a. Cnd vi se adreseaz a cuvinte pripite s i jignitoare, nu r aspunde ti. De obicei, r aspunsul dat unei persoane nfuriate are efectul unei biciuiri, care produce o mai mare dezl an tuire a furiei. Dar mnia ntmpinat a prin t acere se risipe ste ndat a. Cre stinii trebuie s a- si nfrneze limba, hot arndu-se n mod ferm s a nu rosteasc a cuvinte pripite s i aspre. Dac a si controleaz a vorbirea, ei vor putea biruitori asupra oric arei ncerc ari a r abd arii pe care sunt chema ti s a o suporte cu succes. The Review and Herald, 31 octombrie 1907. (Messages to Young People, 135, 136). Cultivarea unui spirit mp aciuitor Cu privire la rela tiile voastre actuale cu biserica, eu v-a s sf atui s a face ti tot ce este posibil din partea voastr a pentru a restabili armonia cu fra tii. Cultiva ti un mnt de spirit binevoitor, mp aciuitor s i nu permite ti nici unui sim ta [523] r azbunare s a se strecoare n mintea s i n inima voastr a. Nu mai avem mult timp de petrecut pe acest p amnt, prin urmare, s a lucr am att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea ve snic a. Str adui ti-v a s a ti siguri de chemarea s i alegerea voastr a. C auta ti s a nu comite ti nici o gre seal a prin care s a pierde ti mo stenirea care v-a fost preg atit a n mp ar a tia Domnului Hristos. Dac a numele vostru este scris n cartea vie tii Mielului, atunci totul va bine n ceea ce v a prive ste. Fi ti preg ati ti s i aten ti pentru a nu ng adui nici un p acat nem arturisit s i nep ar asit, pentru c a gre selile s i p acatele voastre pot ajunge nainte de vreme la judecat as i pot p ata imaginea caracterului vostru. Testimonies for the Church 5:331 (1885). Un temperament necontrolat poate nvins Aplicarea n turilor Domnului Hristos n via v a ta ta de zi cu zi va nnobila oamenii, orict de umili ar pe scara valorilor morale ale lui Dumnezeu. Cei care se str aduiesc s a- si nving a defectele naturale de caracter nu pot ncorona ti dect dac a vor lupta pn a la mplinirea deplin aa legii; dar cei care se a a adesea n rug aciune vor dezvolta un caracter asemenea celui divin. Comportamentul nepoliticos s i temperamentul

Mnia

141

necontrolat vor aduse n armonie cu legea divin a. Letter 316, 1908. mintelor de mnie Exist mpotrivi ti-v a sim ta a un singur remediu. St apnirea de sine n orice situa tie. Efortul de a ajunge ntr-o situa tie mai favorabil a, n care eul s a nu e tulburat, poate avea succes pentru un timp; dar Satana s tie unde s a g aseasc a aceste suete s armane s i le va ataca n punctele lor sensibile din nou s i din nou. Atta timp ct se concentreaz a numai asupra propriului . Via lor sine, ei vor tulbura ti nencetat.... Dar exist a speran ta ta aceasta, att de furtunoas as i fr amntat a de conicte s i ngrijor ari, trebuie s a e adus a n leg atur a cu Hristos, iar apoi, eul va nceta s a pretind a suprema tia.... Ei trebuie s a se umileasc a, rostind n mod sincer: Am gre sit. Ai vrea s a m a ier ti? Pentru c a Dumnezeu a spus c a nu trebuie s a l as am ca soarele s a apun a peste mnia noastr a. Aceasta este singura cale care ne poate conduce n mod sigur la . Mul biruin ta ti ... cultiv a ura s i sunt plini de spiritul r azbun arii.... minte s Opune ti-v a unor asemenea sim ta i ve ti experimenta o mare schimbare n rela tiile voastre cu semenii. The Youths Instructor, [524] 10 noiembrie, 1886. (Sons and Daughters of God, 142).

Capitolul 57 Ura s i r azbunarea


i al r azbun arii s i-a Gndurile ascund fapte Spiritul urii s avut originea n Satana, s i acest spirit l-a determinat s a-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine cultiv a lipsa bun at a tii s i dorin ta de a face r au altora mp art as e ste acela si spirit, iar roadele lui vor duce la moarte. A sa cum planta exist a n germenul semin tei, tot astfel fapta cea rea exist a n gndul r azbun arii. Oricine ur as te pe fratele s au, este un uciga s; s i s ti ti c a nici un uciga s n-are via ta ve snic a r amnnd n el (1 Ioan 3, 15). Thoughts from the Mount of Blessing, 56 (1896). atat c a Satana a fost, Spiritul urii este njositor Mi-a fost ar la nceput, un nger fericit s i nobil. Apoi, mi-a fost ar atat a sa cum este el acum. Satana continu a s a aib a o nf a ti sare regeasc a. Tr as aturile lui sunt nc a nobile, deoarece este un nger c azut. Dar expresia fe tei lui este marcat a de anxietate, ngrijorare, nefericire, r autate, ur a, furie, viclenie s i toate celelalte tr as aturi rele.... Am v azut c a, pn a n prezent, Satana s-a dedicat pe deplin r aului s i c a toate tr as aturile lui pozitive au fost degradate s i ecare nsu sire rea a fost dezvoltat a. Early Writings, 152 (1882). Istoria lumii este un conict dintre ur as i iubire Vr ajm as ia lui Satana mpotriva Domnului Hristos a fost s i este manifestat as i mpotriva urma silor Lui. Aceea si ur a ndreptat a contra Legii lui Dumnezeu s i aceea si strategie de n selare, prin care eroarea este [525] prezentat a astfel nct s a par a adev ar, prin care legile lui Dumnezeu sunt nlocuite cu legi omene sti, iar oamenii sunt ndruma ti s a se nchine creaturii n locul Creatorului, pot observate de-a lungul ntregii istorii de pn a acum. Eforturile lui Satana de a denatura imaginea caracterului lui Dumnezeu, de a-i determina pe oameni s a- si formeze o concep tie fals a despre Creator, pentru ca, n acest fel, oamenii s a-l priveasc a cu team as i ur a n loc de iubire; eforturile de a nl atura legea divin a, ndrumndu-i pe oameni s a se considere liberi de responsabilitatea de a respecta cerin tele ei; persecu tia celor care au ndr aznit s a reziste n fa ta n sel aciunilor lui, toate s-au desf as urat 142

Ura s i r azbunarea

143

n mod sistematic de-a lungul tuturor veacurilor. Ele pot observate att n timpul patriarhilor s i profe tilor, ct s i n timpul apostolilor, martirilor s i reformatorilor. The Great Controversy , x, (1888). F ar adelegea a seaz a pe om n armonie cu Satana Cnd omul a nc alcat legea divin a, natura lui a devenit rea s i el a ajuns n armonie, nicidecum n dezacord cu Satana. The Great Controversy, 505 (1888). de princiUra va exista att ct va exista p acatul Ura fa ta piile curate ale adev arului s i reprimarea s i persecu tia sus tin atorilor lor vor exista atta timp ct vor exista p acatul s i p ac ato sii. Urma sii lui Hristos s i supu sii lui Satana nu se pot mp aca. The Great Controversy, 507 (1888). Dezaprobarea p acatului treze ste ur a Acela si spirit care a instigat r azvr atirea n cer continu a s a inspire r azvr atirea de pe p amnt.... Dezaprobarea p acatului nc a mai treze ste spiritul urii s i al opozi tiei. Cnd soliile de avertizare ale lui Dumnezeu se adreseaz a con stiin tei, Satana i determin a pe oameni s a se justice s i s a caute simpatia altora care comit p acatul. n loc s a- si corecteze gre selile, ei si manifest a indignarea mpotriva persoanei care le adreseaz a mustrarea, ca s i cnd aceasta ar singura cauz a a dicult a tii. Acesta este spiritul care s-a eviden tiat dintotdeauna mpotriva celor ce ndr aznesc s a condamne p acatul, din zilele neprih anitului Abel s i pn a n timpul nostru. The Great Controversy, 500 (1888). si Saul era ntr-o permanent a alert a, Invidia treze ste ur a De pentru a g asi ocazia de a-l distruge pe David, n prezen ta lui era plin de team a, ntruct era evident c a Domnul este cu David. Caracterul [526] nep atat al lui David strnea furia regelui; chiar via ta s i prezen ta lui nsemnau pentru el o mustrare direct a, deoarece, prin contrast, propriul lui caracter era a sezat ntr-o lumin a nefast a. Ceea ce f acea ca via ta lui Saul s a e foarte nefericit as i punea n pericol cauza tronului s au nu era altceva dect propria lui invidie. Ct de nespus de mari sunt dezastrele pe care le-a produs aceast a tr as atur a rea de caracter n lumea noastr a! Vr ajm as ia care a existat n inima lui Saul este aceea si vr ajm as ie care a strnit inima lui Cain mpotriva fratelui lui Abel, pentru c a faptele lui Abel fuseser a neprih anite s i pentru c a Dumnezeu l-a onorat pe Abel, iar faptele lui Cain fuseser a rele, iar Domnul nu l-a putut binecuvnta. Invidia este rodul mndriei, iar dac a este nutrit a n inim a, aceasta va conduce la

144

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ur as i chiar la r azbunare s i crim a. Instignd furia lui Saul mpotriva lui David, care nu-I f acuse niciodat a vreun r au, Satana s i-a dezv aluit nc a o dat a propriul s au caracter. Patriarchs and Prophets, 651 (1890). mnt p Un sim ta ac atos Legea lui Dumnezeu condamn a gelozia, invidia, ura, r autatea, r azbunarea, pofta s i ambi tia care invadeaz a suetul, dar care nu s i-au g asit exprimarea n fapt, nu pentru c a nu ar existat voin ta, ci pentru c a nu s-a ivit ocazia. Toate aceste sim ta minte p ac atoase vor luate n considerare n ziua n care Dumnezeu va aduce orice fapt a la judecat a, s i judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, e bine, e r au (Eclesiastul 12, 14). The Signs of the Times, 15 aprilie 1886 (Selected Messages 1:217). Uciderea exist a mai nti n inim a Domnul Isus abordeaz a ecare porunc a n mod separat s i explic a profunzimea s i amploarea cerin telor ei. n loc de a diminua o iot a din for ta moral a a poruncilor, El arat a ct de cuprinz atoare sunt principiile legii s i dezv aluie gre seala fatal a pe care o nf aptuiesc evreii printr-o ascultare supercial a s i exterioar a. Domnul declar a c a Legea lui Dumnezeu este nc alcat a prin gndul r au sau prin privirea p ac atoas a. Cel care ia parte chiar s i la cel mai mic act de nedreptate ncalc a legea s i si degradeaz a propria lui natur a moral a. Uciderea exist a mai nti n minte. Cel [527] care ng aduie urii s a se strecoare n inim a p as e ste pe calea uciderii s i darurile lui de bun avoie sunt o urciune naintea lui Dumnezeu. The Desire of Ages, 310 (1898). O nc alcare a poruncii a s asea Toate actele de nedreptate care tind s a scurteze via ta spiritul urii s i r azbun arii sau ng aduirea oric arei pasiuni care duce la fapte ce produc r au altora sau care ne determin a chiar s i numai s a dorim r aul cuiva (pentru c a oricine ur as te pe fratele s au este un uciga s) ... sunt, ntr-o m asur a mai mare sau mai mic a, nc alc ari ale celei de a s asea porunci. Patriarchs and Prophets, 308 (1890). Satana inspir a cu propriile lui resurse de ur a Cnd lui Satana i se permite s a modeleze voin ta, el se folose ste de aceasta pentru a- si realiza propriile lui scopuri. El sugereaz a teorii ale necredin tei s i strne ste inima omeneasc a s a lupte mpotriva Cuvntului lui Dumnezeu. Printr-un efort perseverent s i insistent, el caut a s a le inspire oamenilor propriile lui resurse de ur as i vr ajm as ie mpotriva lui Dumnezeu s i s a-i organizeze mpotriva rnduielilor s i a cerin te-

Ura s i r azbunarea

145

lor Cerului s i mpotriva lucr arilor Duhului Sfnt. Satana nroleaz a sub stindardul lui toate instrumentele r aului s i, sub conducerea lui ingenioas a, le duce pe cmpul de lupt a mpotriva binelui. The Review and Herald, 10 februarie 1903. (Messages to Young People, 54). Lumea L-a urt pe Domnul Hristos deoarece era diferit Deosebirea dintre caracterul Domnului Hristos s i caracterul celorlal ti oameni din zilele Lui era evident a n toate privin tele s i, datorit a acestei deosebiri, lumea L-a urt. Lumea L-a urt pentru bun atatea Lui s i pentru integritatea Lui ferm a. Iar Domnul Hristos a declarat c a cei care manifest a acelea si atribute vor ur ti n acela si fel. Pe de m asur a ce ne apropiem de sfr situl timpului, aceast a ur a fa ta urma sii lui Hristos va din ce n ce mai accentuat as i mai evident a. Domnul Hristos a luat natura uman as i a suportat ura lumii pentru a le putea descoperi oamenilor c a este posibil s a tr aiasc a f ar a p acat, iar cuvintele, ac tiunile s i spiritul lor pot snte n ochii lui Dumnezeu. Dac a vom experimenta aceast a putere n vie tile noastre, vom deveni cre stini des avr si ti. Dac a vom r amne f ar a ncetare n lumina cerului, l vom reprezenta pe Domnul Hristos. Ceea ce a [528] f acut ca Domnul Hristos s a e deosebit de lume s i a provocat ura acesteia a fost neprih anirea revelat a n via ta Lui. Manuscript 97, 1909. Ura izvor as te din dorin ta de r azbunare Satana a contrazis toate arma tiile f acute de Fiul lui Dumnezeu s i a folosit oameni ca agen ti ai s ai pentru a umple via ta Mntuitorului cu necazuri s i suferin te. n sel aciunile s i falsurile prin care Satana c auta s a mpiedice lucrarea Domnului Isus, ura manifestat a prin ii neascult arii, acuza era reprezentarea tiile lui nemiloase mpotriva Aceluia a c arui via ta unei bun at a ti incomparabile, toate izvorau dintr-o adnc a dorin ta de r azbunare. Focul invidiei s i r aut a tii, urii s i r azbun arii a izbucnit mpotriva Fiului lui Dumnezeu pe Calvar, n timp ce to ti priveau scena cu o oroare t acut a. The Great Controversy, 501 (1888). de p Ura fa ta arin ti (sfaturi adresate unei tinere) n mod lipsa ta de respect fa deosebit, trebuie s a- ti m arturise sti cu umilin ta ta de p arin ti. Nu exist a nici o justicare pentru atitudinea ta necorespunz atoare n rela tiile tale cu ei. Aceasta este pur s i simplu de natur a satanic a, iar tu ti-ai permis s a te compor ti astfel, deoarece mama ta mintele tale dep nu te-a pedepsit. Sim ta as esc limita unei dezaprob ari

146

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

neofensatoare; ele sunt o manifestare categoric a a lipsei de respect, a urii, r aut a tii, invidiei s i geloziei, care se eviden tiaz a n ac tiunile s tale s i produc suferin ta i necaz p arin tilor t ai. Tu nu i faci ferici ti s i nici m acar pu tin mul tumi ti. Sentimentele tale sunt schimb atoare. Uneori, inima ta se nmoaie, iar apoi, cnd le observi gre selile, se de ei, iar ngerii nu- nchide total fa ta ti pot inspira nici m acar un mnt de iubire. singur sim ta E sti st apnit a de un demon s i e sti plin a de ur a. Dumnezeu a notat toate cuvintele tale marcate de ur as i lips a de considera tie, toate faptele tale r aut acioase la adresa p arin tilor, pe care El ti-a poruncit s a-i respec ti, iar dac a nu vei recunoa ste acest mare p acat s i nu te vei poc ai, te vei pr abu si din ce n ce mai adnc, pn a cnd nu vei mai putea salvat a din c aile tale rele. Testimonies for the [529] Church 2:82, 83 (1868). Satana se bucur a cnd st apne ste mintea copiilor Ct de dureros este s a vezi copii ai unor p arin ti tem atori de Dumnezeu, care sunt neascult atori s i indisciplina ti, nemul tumitori s i r aut acio si, plini de dorin ta de a- si satisface propriile lor nclina tii s i indiferen ti fa ta de suferin ta s i necazul pe care le produc p arin tilor lor. Satana se bucur a atunci cnd reu se ste s a pun a st apnire pe inimile copiilor s i, dac a i se permite, el le va inspira propriul lui spirit marcat de ur a. The Youths Instructor, 10 august 1893. (Messages to Young People, 333). si poate ur fratele Spiritul urii este condamnat Nimeni nu- s i nici chiar vr ajma sul, f ar a a suporta condamnarea din partea lui Dumnezeu. The Youths Instructor, 13 ianuarie 1898. ti-v a aminte c a reR azbunarea nu aduce satisfac tii Aduce plicile r azbun atoare nu vor face pe nimeni s a se simt a ca s i cnd ar c stigat o victorie. ng adui ti-I lui Hristos s a vorbeasc a prin voi. Nu pierde ti binecuvntarea care vine din faptul c a refuza ti s a gndi ti r aul. Testimonies for the Church 7:243 (1902). ntunecarea puterii de n telegere Mndria, iubirea de sine, egoismul, ura, invidia s i gelozia v-au ntunecat puterea de n telegere, iar adev arul, care ar putut s a v a ofere o n telepciune care duce la mntuire, s i-a pierdut capacitatea de a v a impresiona s i conduce mintea. Testimonies for the Church 2:605, 606 (1871). Untdelemnul iubirii vindec a am ar aciunea Nu ng adui ti ca resentimentul s a v a conduc a la r autate. Nu permite ti ca jignirea pe

Ura s i r azbunarea

147

care a ti suferit-o s a se transforme ntr-o ran a din ce n ce mai adnc a s i s a genereze cuvinte otr avitoare, care ntineaz a gndurile celor ce le aud. Nu ng adui ti gndurilor amare s a v a umple mintea f ar a s ncetare.... Merge ti la fratele vostru s i, cu umilin ta i sinceritate, vorbi ti cu el despre lucrurile care v-au nemul tumit.... Conversa tia dintre cel jignit s i cel care a gre sit se a a n aten tia ntregului cer.... Untdelemnul iubirii vindec a am ar aciunea s i durerile provocate de o gre seal a. Spiritul lui Dumnezeu une ste inim a cu inim a, s i cnd armonia se instaureaz a n rela tiile dintre fra ti, cerul cnt a de bucurie. Testimonies for the Church 7:261, 262 (1902). Inima n care ura este nlocuit a de iubire Nu pozi tia social a, na tionalitatea sau originea familial as i nici pozi tia s i privilegiile religioase sunt cele ce dovedesc faptul c a suntem membri ai familiei [530] lui Dumnezeu; ci iubirea, o iubire ce cuprinde ntreaga omenire. Chiar s i p ac ato sii, a c aror inim a l respinge n mod categoric pe Duhul lui Dumnezeu, vor r aspunde la bun atate; deoarece, dac a ei de ur r aspund cu ur a fa ta a, vor putea r aspunde, de asemenea, cu de iubire. Dar numai Duhul lui Dumnezeu este Acela care iubire fa ta poate nlocui ura cu iubirea. A binevoitor cu cel nemul tumitor s i cu cel r au, a face binele f ar a s a a step ti nimic n schimb este semnul regalit a tii cerului s i certicatul prin care copiii Celui Prea nalt si dezv aluie statutul nobil pe care l de tin. Thoughts from the Mount [531] of Blessing, 75 (1896).

Capitolul 58 Credin ta
ta care duce la mntuire treO deni tie a credin tei Credin buie s a e nv a tat a. Deni tia acestei credin te n Isus Hristos poate exprimat a n cteva cuvinte: ea este un act al suetului, prin care uman ntreaga in ta a se a seaz a la dispozi tia supravegherii s i c al auzirii Domnului Isus Hristos. Suetul r amne n Hristos s i Hristos . Credinciosul r amne n el, ca Domn suprem, prin credin ta si consacr a suetul s i trupul lui Dumnezeu s i poate declara n deplin a : Hristos este n stare s siguran ta a p azeasc a n ziua ncerc arii ceea ce I-am ncredin tat. To ti cei ce vor proceda astfel vor salva ti pentru via ta ve snic a. Ei vor avea asigurarea c a suetul lor, sp alat n sngele lui Hristos s i mbr acat n neprih anirea Lui, este deosebit de pre tios n ochii lui Isus. Gndurile s i speran tele noastre sunt ndreptate spre a doua venire a Domnului nostru. Aceasta este ziua n care Judec atorul ntregului p amnt va r aspl ati ncrederea poporului Lui. Manuscript 6, 1889. , noi primim harul lui Dumnezeu, Alte deni tii Prin credin ta dar credin ta nu este n ea ns as i mntuitorul nostru. Ea nu reprezint a un merit, ci este doar mna pe care o ntindem spre Domnul Hristos pentru a primi meritele Lui. The Desire of Ages, 175 (1898). Credin ta este manifestarea ncrederii n Dumnezeu ncrederea c a El ne iube ste s i s tie ce este cel mai bine pentru noi. Astfel, ea ne [532] determin a s a alegem voin ta Lui n locul propriei noastre voin te. Credin ta accept a n telepciunea lui Dumnezeu, n locul propriei noastre n telepciuni; puterea Lui, n locul propriei noastre sl abiciuni; neprih anirea Lui, n locul propriei noastre p ac ato senii. Vie tile noastre i apar s i ntreaga noastr a in ta tin Lui; credin ta recunoa ste faptul c a Dumnezeu este Proprietarul nostru s i accept a binecuvnt arile primite. Adev arul, demnitatea s i puritatea au fost considerate secretele succesului vie tii. Iar credin ta este tocmai aceea care ne face posesorii acestor principii. Education, 253 (1903). Un exemplu de exercitare a credin tei Credin ta este simpl a n ceea ce prive ste exercitarea ei, dar plin a de putere din punct de 148

Credin ta

149

vedere al rezultatelor. Mul ti a sa-zi si cre stini, care cunosc Cuvntul sfnt s i sunt convin si cu privire la adev ar, nu reu sesc s a manifeste acea ncredere copil areasc a, esen tial a n tr airea religiei lui Isus. Ei nu reu sesc s a se apropie de Isus pentru a primi atingerea divin a, care aduce vindecare suetului. Redemption: The Miracles of Christ 3:97 (1874). (The S.D.A. Bible Commentary 6:1074). Umilin Umilin ta nu nseamn a credin ta ta, smerenia s i as ; dar acestea sunt efectele sau roadele cultarea nu nseamn a credin ta credin tei. Testimonies for the Church 5:438 (1885). mntul valorii personale Aceste luCredin ta ofer a sim ta cruri [relat arile privitoare la ncrederea lui Pavel n Dumnezeu] nu au fost scrise doar pentru ca noi s a le citim s i se ne minun am, ci care s-a manifestat n vie pentru ca aceea si credin ta tile oamenilor din trecut s a lucreze s i n vie tile noastre. Ori de cte ori exist a inimi credincioase s i dispuse s a devin a canale ale puterii lui Dumnezeu, va lucra n acela aceast a credin ta si fel, f ar a a se deosebi n nici o anume. privin ta mntului valorii personale i Cei descuraja ti, a c aror lips a a sim ta determin a s a se sustrag a de la asumarea unor sarcini s i responsabilit a ti, trebuie s a e nv a ta ti s a se ncread as i s a depind a de Dumnezeu. Dac a s-ar proceda astfel, mul ti dintre cei care nu ar reprezenta dect ni ste nulit a ti n aceast a lume s i care, probabil, nu ar dect ni ste neajutora ti s i ni ste poveri pentru al tii ar deveni capabili s a declare asemenea apostolului Pavel: Pot totul n Hristos, care m a nt are ste (Filipeni 4, 13). Education, 256 (1903). Credin ta este necesar a la ecare pas al vie tii n lucrurile mici ale vie tii, manifestarea credin tei nu este mai pu tin necesar a [533] dect n problemele importante. Printr-o ncredere nentrerupt a, puterea sus tin atoare a lui Dumnezeu devine o realitate evident a n toate preocup arile s i interesele noastre de zi cu zi. Education, 255 (1903). nv a tarea credin tei Noi trebuie s a cunoa stem s i s a le prezent am celorlal ti, ntr-o manier a ct se poate de clar a, modul n care rostit trebuie exercitat a credin ta. Fiecare f ag aduin ta a de Dumnezeu implic a anumite condi tii. Dac a suntem dispu si s a mplinim voia Lui, toate puterile Lui ne sunt date. Indiferent de darul la care se refer a f ag aduin ta, acel dar se reg ase ste tocmai n con tinutul f ag aduin tei. S amn ta este cuvntul lui Dumnezeu (Luca 8, 11). La fel de sigur

150

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

precum stejarul se a a n ghind a, tot astfel darul lui Dumnezeu se . n clipa n care accept , a a n f ag aduin ta am f ag aduin ta prin credin ta putem considera c a avem darul. Education, 253 (1903). Credin ta con tine lec tii pre tioase pentru copii Credin ta con tine lec tii pre tioase pentru copilul ... care este nclinat s a r as de actele de nedreptate. Dispozi pund a impulsiv fa ta tia de a se opune r aului sau de a sanc tiona imediat o gre seal a este adesea determinat a de un sim t acut al drept a tii s i de un spirit activ s i energic. Un astfel de copil trebuie s a e nv a tat c a Dumnezeu este un supraveghetor ve snic al binelui. El trateaz a cu o grij a duioas a in tele omene sti, deoarece le-a iubit att de mult, nct a d aruit via ta Iubitului S au Fiu pentru salvarea lor. El este Cel care i va pedepsi pe to ti f ac atorii de rele. Education, 256, 257 (1903). Mintea s a e educat a n vederea exercit arii credin tei Cre suetul de orice form din ta lucreaz a prin iubire s i cur a ta a de egoism. Astfel, suetul ajunge des avr sit n iubire. Dac a, prin sngele pre tios al Domnului nostru Hristos, am descoperit harul s i mila, cum putem att de lipsi ti de duio sie, bun atate s i mil a? Prin har a ti fost (Efeseni 5, 8). n loc de a cultiva ndoiala, mntui ti, prin credin ta suspiciunea s i gelozia, mintea trebuie s a e educat a n vederea exercit arii credin tei. Noi suntem prea nclina ti s a consider am piedicile ca ind ni ste imposibilit a ti. n f A avea credin ta ag aduin tele lui Dumnezeu, a nainta prin , str credin ta aduindu-ne n mod insistent s a nu ne l as am condu si de mprejur ari, constituie o lec tie greu de nv a tat. Dar, chiar dac a este greu de nv a tat, ecare copil al lui Dumnezeu trebuie s a nve te aceast a lec tie, iar aceasta constituie o necesitate imperativ a. Harul lui Dumnezeu, d aruit prin Hristos, trebuie s a e cultivat n orice mprejurare, deoarece el ne-a fost d aruit ca singur a cale de a ne apropia de tronul lui Dumnezeu. Credin ta n cuvintele lui Dumnezeu, [534] rostite de Domnul Hristos, care era nv aluit n stlpul de nor, ar putut s a-i nzestreze pe copiii lui Israel cu puterea de a nregistra un progres zilnic n experien ta nnoirii caracterului lor. Ceea ce a f acut ca istoria lor s a e att de labil as i plin a de tulbur ari a fost tocmai n Dumnezeu. Manuscript 43, 1898. lipsa lor de credin ta Credin ta s i ncumetarea Unii au pretins c a au o mare cre n Dumnezeu, daruri deosebite s din ta i r aspunsuri speciale la rug aciunile lor, de si nu puteau prezenta nici un fel de dovezi n sus tinerea

Credin ta

151

preten tiei lor. Ei au confundat credin ta cu ncumetarea. Rug aciunea nu r rostit a cu credin ta amne niciodat a f ar a r aspuns, dar a pretinde c a r aspunsul a fost ntotdeauna exact cel a steptat este o ncumetare arogant a. Testimonies For The Church 1:231 (1861). ncumetarea este o contrafacere a lui Satana Credin ta nu se asociaz a cu ncumetarea sub nici o form a. Doar cel care de tine este n siguran mpotriva ispitei ncumet adev arata credin ta ta arii, . deoarece ncumetarea este contrafacerea lui Satana pentru credin ta Credin ta apeleaz a la f ag aduin tele lui Dumnezeu s i eviden tiaz a roadele ascult arii. ncumetarea apeleaz a de asemenea la f ag aduin tele lui Dumnezeu, dar le folose ste n acela si mod n care le-a folosit s i Satana, s i anume pentru a scuza neascultarea. Credin ta i-ar determinat pe primii no stri p arin ti s a aib a ncredere n iubirea lui Dumnezeu s i s a respecte poruncile Lui. ncumetarea i-a condus la nc alcarea Legii Sale, creznd, n acela si timp, c a marea Lui iubire i va sc apa de consecin ta p acatului lor. A cere favoarea Cerului, f ar a a ndeplini condi tiile n virtutea c arora harul . Credin urmeaz a a oferit, nu nseamn a credin ta ta veritabil a se ntemeiaz a pe f ag aduin tele s i prevederile Scripturii. The Desire of Ages, 126 (1898). s Cultivarea credin tei Cei care vorbesc despre credin ta i ; dar cei care nutresc s care cultiv a credin ta vor manifesta credin ta i exprim a cuvinte de ndoial a vor manifesta ndoiala. Testimonies for the Church 5:302 (1885). S a nu crede ti c a, datorit a gre selilor pe care le-a ti s avr sit n trecut, trebuie s a tr ai ti sub povara unei continue condamn ari, deoarece acest lucru nu este necesar. Nu ng adui ti ca valoarea adev arului s a e pus a la ndoial a n mintea voastr a datorit a faptului c a aceia care pretind c a de tin acest adev ar nu tr aiesc n conformitate cu el. Manifesta ti ncredere n adev arul celor trei solii ngere sti, deoarece, dac a nu [535] , importan cultiva ti aceast a credin ta ta adev arului si va pierde treptat locul n mintea s i inima voastr a. Ve ti tr ai experien ta fecioarelor nen telepte, care nu s i-au asigurat rezervele de ulei pentru l ampile lor, iar lumina lor, n cele din urm a, s-a stins. Credin ta trebuie s a e cultivat as i dezvoltat a. Dac a a devenit slab a, ea este asemenea unei plante ve stejite care are nevoie s a e a sezat a la lumina soarelui, udat as i ngrijit a cu aten tie. Letter 97, 1895.

152

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Credin ta se ridic a deasupra umbrelor Cnd umbrele se a stern ntre suetul vostru s i Dumnezeu, cnd toate circumstan tele sunt potrivnice s i ntunecoase, cnd vr ajma sul este gata s a distrug a de Dumnezeu s de adev loialitatea suetului vostru fa ta i fa ta ar s i cnd gre seala pare att de acceptabil as i atr ag atoare, atunci este timpul pentru rug aciune s i pentru exercitarea credin tei n Dumnezeu.... Prin cultivarea credin tei, suetul este f acut n stare s a se ridice deasupra limitelor personale s i s a str apung a norii ntuneca ti pe care vr ajma sul i adun a, umbrind calea suetului ce se lupt a pentru o cunun a nepieritoare. Letter 30, 1896. (HC 126). Credin ta se ntemeiaz a pe dovezi Mul ti accept a cu team a Cuvntul pe care Domnul l roste s i nesiguran ta ste prin intermediul de avertismenslujitorilor Lui. Si mul ti vor amna ascultarea lor fa ta tele s i mustr arile primite, a steptnd pn a cnd va nl aturat a orice din mintea lor. Necredin umbr a de nesiguran ta ta care pretinde o cunoa stere des avr sit a nu va ceda niciodat a n fa ta dovezilor pe care Dumnezeu este dispus s a le ofere. El cere din partea poporului Lui care se bazeaz o credin ta a pe temeinicia dovezilor, dar aceasta nu nseamn a o cunoa stere des avr sit a. Acei urma si ai lui Hristos care accept a lumina trimis a de Dumnezeu trebuie s a asculte glasul divin care le vorbe ste n mijlocul nenum aratelor voci ce se mpotrivesc cu t arie. Aceasta necesit a discern amnt, pentru a deosebi cu claritate vocea lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 3:258 (1873). Noi trebuie s a cunoa stem n mod personal ce anume constituie cre stinismul; s a cunoa stem adev arul s i credin ta pe care am acceptato; s as tim care sunt principiile Bibliei principii ce ne-au fost date din partea celei mai nalte autorit a ti. Exist a mul ti oameni care cred, [536] f ar a s a de tin a un fundament ra tional al credin tei lor s i f ar a s a aib a suciente dovezi n sus tinerea unui adev ar. Dac a le este prezentat a o idee care se armonizeaz a cu propriile lor opinii preconcepute, ei sunt ntru totul dispu si s a o accepte. Ace sti oameni nu gndesc n conformitate cu principiul cauzei s i efectului. Credin ta lor nu este ntemeiat a pe o temelie veritabil a, iar cnd va veni timpul de strmtorare, ei vor descoperi c a au cl adit pe nisip. Letter 4, 1889. Credin ta trebuie exprimat a Dac a ne-am exprima mai des credin ta, dac a ne-am bucura mai mult pentru binecuvnt arile pe care s tim c a le avem marele har, ndurarea s i iubirea lui Dumnezeu, am dobndi o putere care ar spori zi de zi. Oare cuvintele pre tioase

Credin ta

153

rostite de Domnul Hristos, Prin tul lui Dumnezeu, cu privire la faptul c a Tat al nostru ceresc dore ste s a le ofere Duhul Sfnt celor ce I-l cer, mai mult dect doresc p arin tii s a le ofere daruri bune copiilor lor, nu con tin o asigurare s i o putere care ar trebui s a aib a o mai mare asupra noastr inuen ta a? Letter 7, 1892. (Selected Messages 2:243). Credin ta nu trebuie confundat a cu sentimentele Mul ti au f acut confuzii n n telegerea credin tei s i, ca urmare, nu se bucur a de privilegiile pe care le-ar putea avea. Ei confund a credin ta cu sentimentele s i mintea lor este f ar a ncetare ab atut as i ncurcat a, deoarece Satana prot a de orice avantaj posibil care provine din . lipsa lor de cunoa stere s i de experien ta Dac a nu-L vom accepta pe Domnul Hristos ca Mntuitor personal, vom e sua n ncercarea noastr a de a ni ste biruitori. A crede c a noi nu putem experimenta iertarea iubitoare a lui Dumnezeu, asemenea vecinilor sau prietenilor no stri care l recunosc pe Isus ca Mntuitor personal, nu este o justicare a faptului de a r amne departe de El. Noi trebuie s a credem c a suntem ale si de Dumnezeu, pentru a mntui ti prin exercitarea credin tei, prin harul lui Hristos s i prin lucrarea Duhului Sfnt; s i trebuie s a-i aducem slav a lui Dumnezeu s i s a-l l aud am pentru nenum aratele manifest ari uimitoare ale de noi. favorii Sale nemeritate fa ta Iubirea lui Dumnezeu este puterea care atrage suetul spre Hristos, ca s a e primit cu duio sie de c atre El s i recomandat naintea Tat alui. Prin lucrarea Duhului, leg atura divin a dintre Dumnezeu s i p ac atos este restabilit a. Tat al spune: Eu voi Dumnezeul lor s i ei de ei [537] vor poporul Meu. mi voi ar ata dragostea Mea iert atoare fa ta s i voi rev arsa bucuria Mea peste ei. Ei vor comoara Mea; pentru c a acest popor pe care l-am ales ca s a e al Meu va vesti lauda Mea. The Signs of the Times, 2 ianuarie 1893. (HC 77). Credin ta s i sentimentul sunt lucruri diferite Credin ta s i sentimentul sunt tot att de diferite, precum este estul de vest. Credin ta nu este dependent a de sentimente. Noi trebuie s a ne consacr am lui Dumnezeu n ecare zi s i s a credem c a Domnul Hristos n telege s i accept a jertfa noastr a, f ar a s a ne cerceteze ca s a vad a dac a tr aim acea intensitate a sentimentelor despre care noi credem c a ar trebui s a corespund a credin tei noastre. Nu avem noi asigurarea c a Tat al nostru ceresc dore ste s a ofere Duhul Sfnt celor ce I-l cer prin cre-

154

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

, mai mult dect doresc p din ta arin tii s a ofere daruri bune copiilor lor? Trebuie s a naint am ca s i cnd am auzit deja, din partea Aceluia ale c arui f ag aduin te nu r amn niciodat a nemplinite, un r aspuns la m spre tronul lui Dumnezeu. Chiar ecare rug aciune pe care o n al ta s i atunci cnd suntem cuprin si de triste te, avem privilegiul de a l asa ca inimile noastre s a cnte naintea lui Dumnezeu. Cnd proced am astfel, norii care ne nconjoar a vor risipi ti s i, str apungnd v alul de umbre s i ntuneric, ne vom sc alda n lumina limpede a prezen tei Sale. Manuscript 75, 1893. (HC 120). Credin ta nu apar tine domeniului impulsurilor Mul ti oameni si petrec ani ndelunga ti n ntuneric s i ndoial a, deoarece mintele lor nu sunt acelea pe care le-ar dori ei. Dar sim minsim ta ta care lucreaz tele nu au nici o leg atur a cu credin ta. Acea credin ta a prin iubire s i care puric a suetul nu tine de domeniul impulsurilor. Ea nainteaz a n necunoscut, bazndu-se pe f ag aduin tele lui Dumnezeu s i creznd cu t arie c a Dumnezeu este capabil s a aduc a la ndeplinire tot ce a rostit. Suetele noastre pot educate s a cread a s i pot nv a tate s a se ntemeieze pe Cuvntul lui Dumnezeu. Acest (Romani 1, Cuvnt declar a c a cel neprih anit va tr ai prin credin ta 17), s i nu prin sentimente. The Youths Instructor, 8 iulie 1897. (HC 119). a ndep art am din inimile noasNu v a baza ti pe sentimente S tre tot ce seam an a cu nencrederea s i lipsa credin tei n Domnul caracterizat simpl Isus. S a ncepem s a tr aim o via ta a de o credin ta a, minte, asemenea ncrederii copil are sti, s i s a nu ne baz am pe sim ta . Nu l dezonora ci pe credin ta ti pe Domnul Isus prin manifestarea de f ndoielii fa ta ag aduin tele Lui pre tioase. Isus dore ste ca noi s a de El o credin f manifest am fa ta ta ar a rezerve. Letter 49, 1888. [538] (HC 119). P Ac tiona ti prin credin ta astra ti-v a privirile a tintite spre s Domnul Isus, n al tnd rug aciuni t acute, cu credin ta i baza ti-v a pe mnt deosebit. puterea Lui, indiferent dac a tr ai ti sau nu vreun sim ta nainta ti ca s i cnd ecare rug aciune n al tat a este nregistrat a la tronul lui Dumnezeu s i ca s i cnd ar primit r aspunsul din partea Aceluia ale c arui f ag aduin te nu r amn niciodat a nemplinite. P as i ti nainte pe cale, cntnd s i bucurndu-v a n inimile voastre naintea lui Dumnezeu, chiar s i atunci cnd v a sim ti ti mpov ara ti s i cuprin si c de triste te s i descurajare. V a spun din propria mea experien ta a

Credin ta

155

lumina nu va ntrzia s a coboare asupra voastr a, ve ti bucuro si, norii s i ntunericul vor risipi ti s i suetul vostru va eliberat de sub puterile ntunericului s i se va desf ata n lumina limpede a prezen tei lui Dumnezeu. Letter 7, 1892. (Selected Messages 2:242, 243). Credin ta este dovada cre stinismului Cnd primi ti ajutor s i v a sim ti ti ncuraja ti, cnta ti s i l auda ti-l pe Dumnezeu. Vorbi ti cu Dumnezeu. Astfel, ve ti deveni prietenii lui Dumnezeu. V a ve ti baza care se va manifesta, indiferent dac pe El s i ve ti primi o credin ta a . Aduce tr ai ti sau nu sentimentul c a sunte ti n siguran ta ti-v a aminte c a sentimentele nu constituie o dovad a a faptului c a sunte ti cre stini. Credin ta n El constituie prin ea ns as i o dovad a incontestabil a c a sunte ti copii ai lui Dumnezeu. El nu v a va dezam agi niciodat a. Domnul v a spune: Nu v a voi l asa orfani, M a voi ntoarce la voi. Peste pu tin a vreme, lumea nu M a va mai vedea, dar voi M a ve ti vedea; pentru c a Eu tr aiesc, s i voi ve ti tr ai (Ioan 14, 18.19). Noi , privim la El. nu l vedem pe Isus n persoan a. Dar, prin credin ta Credin ta noastr a se prinde de f ag aduin tele Lui. Acesta a fost modul n care a umblat Enoh cu Dumnezeu. Manuscript 27, 1901. Credin ta este ceva real Moise nu numai c a s-a gndit la Dumnezeu, ci L-a s i v azut pe Dumnezeu. El a tr ait n prezen ta permanent a a lui Dumnezeu s i nu a uitat niciodat a imaginea fe tei lui Dumnezeu. Credin ta lui Moise nu era o simpl a specula tie, ci o realitate. El a n mod special s crezut c a Dumnezeu conduce propria lui via ta i a n teles interven tia lui Dumnezeu n toate detaliile vie tii. Moise s-a ncrezut n Dumnezeu pentru a primi puterea de a rezista ec arei [539] ispite. Education, 63 (1903). n Isus, nu n haina lui Isus Pe cnd trecea El, Credin ta femeia suferind a a reu sit s a se apropie s i s a se ating a de poala hainei Lui. n acel moment, ea a s tiut c a este vindecat a. Credin ta ei era ndreptat a nu spre hain a, ci spre Acela care purta haina. n acea singur a atingere era concentrat a credin ta ntregii ei vie ti s i, deodat a, durerea s i starea de sl abiciune au disp arut. ntr-o clip a, ea s-a sim tit zguduit a de o putere asem an atoare electricit a tii, care a str ab atut ecare br a a in tei ei. Apoi, n trupul ei s-a instaurat o stare de s an atate des avr sit a. Si ndat a, ... a sim tit n tot trupul ei c a s-a t am aduit de boal a (Marcu 5, 29). Letter 111, 1904.

156

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Credin ta nu se adreseaz a obiectelor n hainele lui Isus nu exista nici o putere vindec atoare. Credin ta n Persoana care purta haina a fost ceea ce a restabilit s an atatea ei. Manuscript 105, 1901. Credin ta are o capacitate discriminatorie Credin ta constituie instrumentul prin care sunt ntip arite n minte att adev arul, ct s i eroarea. Adev arul sau eroarea sunt acceptate de minte prin intermediul unui act intelectual similar, dar deosebirea const a n alegerea noastr a de a crede, e Cuvntul lui Dumnezeu, e spusele omene sti. Cnd Domnul Hristos i S-a descoperit n mod personal lui Pavel s i cnd Pavel a fost convins c a l persecuta pe Isus n persoana sn tilor Lui, el a acceptat adev arul a sa cum era el n Isus. n mintea s i n caracterul lui s-a manifestat o putere transformatoare, iar Pavel a deveni un om nou n Isus Hristos. El a primit adev arul n totalitate, astfel nct nici p amntul, nici locuin ta mor tilor nu ar putut zgudui credin ta lui. The Signs of the Times, 5 iunie 1893. (Selected Messages 1:346). Credin ta este un vindec ator puternic Credin ta este la fel de puternic a precum moartea. Dac a cel bolnav poate ajutat s a- si , vom asista la ndrepte privirile spre Marele Vindec ator, n credin ta trupului s rezultate uimitoare. Credin ta va aduce via ta i suetului. The Ministry of Healing, 62 (1905). Exercitarea zilnic a a credin tei Am descoperit c a este necesar s a lupt lupta cea bun a a credin tei n ecare zi. Eu trebuie s a s [540] exercit la maximum propria mea credin ta i s a nu m a orientez n minte; trebuie s func tie de sim ta a ac tionez ca s i cnd a ss ti c a Domnul m-a auzit, mi-a r aspuns s i m-a binecuvntat. Credin ta nu este o plutire pl acut a pe aripile sentimentului, ci este actul prin care noi accept am pur s i simplu Cuvntul lui Dumnezeu convin si ind c a El si va mplini f ag aduin tele, pentru c a a declarat n mod clar c ao va face. Letter 49, 1888. (HC 119). activ O credin ta a ndemnul de a privi la Calvar nu are scopul de a ne lini sti con stiin ta n timp ce neglij am ndeplinirea responsabilit a tilor; nu are scopul de a ne preg ati pentru un somn lini stit, ci n Domnul Isus; o credin vie s are menirea de a genera credin ta ta i lucr atoare, ce puric a suetul de orice urm a, orict de vag a, a ego , lucrarea noastr ismului. Cnd ne baz am pe Hristos prin credin ta a abia ncepe.

Credin ta

157

Fiecare om si are propriile lui obiceiuri p ac atoase, care trebuie nvinse printr-o lupt a ncrncenat a. Fiec arui suet i se cere s a lupte lupta credin tei. Un urma s al lui Hristos nu poate aspru n rela tiile cu semenii, nu poate lipsit de bun atate s i simpatie. El nu poate vulgar n vorbire. Nu poate plin de orgoliu s i ngmfare. El nu poate ner abd ator s i nici nu poate folosi cuvinte aspre pentru a mustra s i pentru a condamna. Manuscript 16, 1890. (The S.D.A. Bible Commentary 6:1111). . Modelarea vie tii Via ta noastr a este modelat a de credin ta Dac a lumina s i adev arul se a a la ndemna noastr a, iar noi neglij am s a c aut am noi s i noi ocazii de a-l asculta s i de a-l n telege, n mod implicit, respingem acest adev ar s i alegem mai degrab a ntunericul dect lumina. The Great Controversy, 597 (1888). , a vom nainta n credin ta Credin ta f ag aduie ste succesul Dac hot ar ti s a mplinim lucrarea lui Dumnezeu n mod n telept, vom avea succes. Nu trebuie s a ne permitem s a m mpiedica ti de oamenii care se complac n a r amne de partea negativismului, manifestnd . Lucrarea misionar foarte pu tin a credin ta a a lui Dumnezeu va dus a s mai departe prin oameni cu mult a credin ta i va cre ste tot mai mult . Letter 233, 1904. n putere s i ecien ta , o Credin ta puric a suetul Noi trebuie s a avem credin ta vie, o credin care lucreaz credin ta ta a prin iubire s i puric a suetul. [541] m s Trebuie s a nv a ta a aducem totul naintea Domnului cu simpli st tate s i cu o credin ta aruitoare. Cea mai mare povar a pe care suntem este sinele. Dac m n nevoi ti s a o purt am n aceast a via ta a nu nv a ta s coala lui Hristos s a m smeri ti, vom pierde pre tioasele ocazii s i privilegii de a deveni prieteni ai lui Isus. Sinele este cel mai dicil lucru pe care suntem nevoi ti s a-l administr am. Cnd a sez am poverile noastre asupra Lui, s a nu uit am s a l as am s i eul nostru la picioarele lui Hristos. ncredin ta ti-v a pe voi n siv a lui Isus, ca s a ti modela ti de El, pentru a face din voi ni ste vase de cinste. Ispitele voastre, ideile voastre, sentimentele voastre, toate trebuie s a e abandonate la piciorul crucii. Atunci, suetul va preg atit s a asculte sfaturile divine. Domnul Isus v a va da s a be ti din apa ce curge n rul lui Dumnezeu. Sub inuen ta Duhului S au, care tempereaz as i nmoaie inima, r aceala s i indiferen ta vor disp area. Domnul Hristos va n voi un izvor

158

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ale c arui ape v a vor mprosp ata suetul pentru via ta cea ve snic a. Letter 57, 1887. s Dezv aluie secretele succesului vie tii Adev arata credin ta i adev arata rug aciune ct de puternice sunt! Acestea sunt cele dou a bra te cu care cel smerit se prinde de puterea Innitei Iubiri. A avea nseamn credin ta a a avea ncredere n Dumnezeu a convins c a El ne iube ste s i s tie ce anume poate contribui la binele nostru suprem. Astfel, n loc de a ne l asa s a urm am propriile noastre c ai, credin ta ne determin a s a alegem calea Lui. n locul ignoran tei noastre, credin ta accept a n telepciunea Lui; n locul sl abiciunii noastre, puterea Lui; n locul p ac ato seniei noastre, neprih anirea Lui. Vie tile noastre, noi n sine, sunt deja proprietatea Lui; credin ta recunoa ste acest fapt s i accept a binecuvnt arile Lui. Adev arul, demnitatea, cur a tia s i loialitatea sunt recomandate ca ind secretele succesului vie tii. Iar credin ta este tocmai aceea care face din noi posesorii acestor nsu siri. Fiecare pornire spre bine s i ecare aspira tie constituie darul lui Dumnezeu; credin ta prime ste din partea lui Dumnezeu acea via ta . Gospel unic a ce poate produce adev arata dezvoltare s i ecien ta [542] Workers, 259 (1915). [543] [544] [545]

Sec tiunea 12 Corectarea defectelor

Capitolul 59 Formarea caracterului


a a vie tii, Fiecare fapt a inuen teaz a caracterul Fiecare fapt ar , n orict de lipsit a de importan ta si are propria ei inuen ta formarea caracterului. Un caracter bun este mai pre tios dect posesiunile trec atoare, iar formarea acestuia este cea mai nobil a lucrare n care se pot angaja oamenii. Testimonies for the Church 4:657 (1881). Mintea este gr adina, caracterul constituie roadele Fiecare nsu sire a omului conlucreaz a la zidirea caracterului, att pentru via ta prezent a, ct s i pentru ve snicie. Zidirea cre ste cu ecare zi ce trece, indiferent dac a posesorul este con stient sau nu de acest fapt. Caracterul poate constitui e un avertisment serios al pericolului, datorit a diformit a tii lui, e un ediciu pe care Dumnezeu s i ngerii l vor admira pentru armonia cu Modelul Divin. Caracterul nu este reprezentat de nsu sirile morale pe care ni le-a d aruit Dumnezeu. Acestea sunt talente pe care noi trebuie s a le dezvolt am s i care vor forma un caracter nobil numai dac a sunt cultivate n mod corespunz ator. Un om poate tine n mn a semin te pre tioase, dar acele semin te nu sunt o livad a de pomi fructiferi. nainte de a deveni copac, s amn ta trebuie s a e plantat a. Mintea este gr adina; caracterul constituie roadele. Dumnezeu ne-a d aruit nsu siri pe care noi urmeaz a s a le cultiv am s i s a le dezvolt am. Conduita noastr a ne determin a caracterul. Cultivarea acestor nsu siri, astfel [546] nct s a se armonizeze s i s a formeze un caracter de valoare, este o lucrare pe care nimeni altcineva nu o va putea realiza n locul nostru. Testimonies for the Church 4:606 (1881). Un caracter nobil se formeaz a n b at alii aspre cu sinele Domnul Hristos nu ne-a asigurat n nici un fel c a ajungerea la des avr sirea caracterului este o lucrare u soar a. Un caracter nobil s i bine dezvoltat nu constituie o mo stenire ereditar a. El nu apare n mod ntmpl ator, ci se dobnde ste printr-un efort personal, prin meritele s i harul lui Hristos. Dumnezeu ofer a talente, capacit a ti intelectuale, dar noi ne form am caracterul. Caracterul se formeaz a n b at alii grele 160

Formarea caracterului

161

s i aspre cu eul. mpotriva tendin telor ereditare trebuie lansate atacuri nentrerupte. Este necesar s a ne cercet am pe noi n sine n mod riguros s i nici o tr as atur a nefavorabil a de caracter nu trebuie s a r amn a necorectat a. Christs Object Lessons, 331 (1900). Medita tia s i ac tiunea sunt esen tiale Medita tia abstract a nu este sucient a; ac tiunea sus tinut a nu este sucient a n formarea unui caracter cre stin, ambele sunt esen tiale. Testimonies for the Church 5:113 (1882). Dezvoltarea unor obiceiuri de gndire corecte Dac a dorim s a dezvolt am un caracter pe care Dumnezeu s a-l accepte, este nevoie s a ne form am obiceiuri corecte n via ta religioas a. Rug aciunea zilnic a constituie un factor la fel de esen tial pentru cre sterea n har s i pentru via ta spiritual a propriu zis a, precum este hrana m adepentru bun astarea trupului. Trebuie s a ne obi snuim s a n al ta sea gndurile spre Dumnezeu n rug aciune. Dac a mintea noastr a este r at acitoare, trebuie s a o disciplin am; iar n cele din urm a, prin . Desp eforturi perseverente, vom realiza aceasta cu u surin ta ar ti ti de nici m Hristos, nu putem n siguran ta acar o singur a clip a. Putem s a ne bucur am de prezen ta lui Dumnezeu la ecare pas, dar numai dac a respect am condi tiile stabilite de El. The Review and Herald, 3 mai 1881. (The Sanctied Life, 93). Seriozitatea n atingerea scopurilor s i o integritate statornic a sunt esen tiale Pentru a avea succes n lucrarea de zidire a caracterului, este necesar a o con stiinciozitate riguroas a. Aduce [547] rea la ndeplinire a planului Marelui Arhitect necesit a perseveren ta n atingerea obiectivelor. Structura trebuie s a e solid a. O lucrare , orict de mic supercial a sau o neglijen ta a, sunt inacceptabile, deoarece ar putea ruina ntreaga zidire. Toate capacit a tile in tei trebuie angajate n lucru. Pentru aceasta, este nevoie de putere s i o energie serioas a; nu exist a nici o rezerv a care s a poat a risipit a pentru .... Pentru a ne desprinde de obiceiuri, lucruri lipsite de importan ta de cele lume de tradi tii s i de ata samentul fa ta sti, este necesar un efort perseverent, statornic s i bine direc tionat. O gndire profund a, o bine determinat voin ta as i o integritate statornic a sunt elemente esen tiale. Special Testimonies On Education, 75, 76, c1897. (Counsels to Parents, Teachers, and Students, 62). A avea privirea ndreptat a spre tinta nal a Apostolul Petru spune: S a uni ti cu credin ta voastr a fapta; cu fapta, cuno stin ta;

162

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

cu cuno stin ta, nfrnarea; cu nfrnarea, r abdarea; cu r abdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fra ti; cu dragostea de fra ti, iubirea de oameni (2 Petru 1, 5-7).... Toate aceste etape succesive nu trebuie s a constituie ni ste obiective prestabilite spre care s a ne ndrept am n mod specic. Dac a privirile voastre vor a tintite spre Domnul Hristos, avnd un singur scop, s i anume acela de a-i da slav a lui Dumnezeu, ve ti progresa pas cu pas. Nu pute ti ajunge la statura plin at a tii lui Hristos ntr-o singur a zi s i, dac a ve ti privi la toate greut a tile cu care va trebui s a v a confrunta ti s i pe care s a le nvinge ti, v a ve ti pr abu si n descurajare. Voi trebuie s a purta ti disputa cu Satana, iar el va c auta s a foloseasc a toate modalit a tile posibile pentru a v a ndep arta gndurile de la Hristos. The Youths Instructor, 5 ianuarie 1893. (Messages to Young People, 45, 46). Credincio sia n lucrurile mici (sfat adresat unui tn ar) n anumite privin te, cazul t au este asem an ator lui Naaman. Tu nu consideri c a, pentru a dezvolta un caracter cre stin, este necesar s a iei hot arrea de a credincios n lucrurile mici. De si lucrurile care ti sunt ncredin tate ar putea de mic a nsemn atate n ochii t ai, totu si ele constituie ndatoriri pe care va trebui s a le ndepline sti pn a la sfr situl vie tii. Neglijarea unuia dintre aceste lucruri va produce o major decien ta a n caracterul t au. Dragul meu b aiat, trebuie s a te obi snuie sti s a i credincios n lucrurile mici. Nu vei pl acut naintea lui Dumnezeu, dac a nu vei proceda astfel. Pn a cnd nu vei asculta ntocmai s i cu pl acere s i voio sie sfaturile primite, nu te vei putea [548] bucura de iubire s i de afec tiune. Dac a dore sti s a i iubit de c atre cei al aturi de care ti petreci existen ta, trebuie s a manife sti dragoste s i de ei. Testimonies for the Church 2:310 (1869). respect fa ta Testarea caracterelor Calitatea materialului folosit pentru zidirea caracterului este esen tial a. Mult a steptata zi a lui Dumnezeu va testa lucrarea ec arui om. Si focul va dovedi cum este lucrarea ec aruia (1 Corinteni 3, 13). Dup a cum focul dezv aluie deosebirea dintre aur, argint, pietre pre tioase s i lemn, fn, trestie, tot astfel ziua judec a tii va testa caracterele, dezv aluind deosebirea dintre cele ce sunt formate dup a chipul lui Hristos s i cele care sunt ntemeiate de o inim a egoist a. Egoismul s i toate religiile false si vor ar ata adev arata . Materialul lipsit de valoare va consumat de foc; dar aurul lor fa ta adev arului, credin ta umil as i simpl a nu- si vor pierde valoarea. Aces-

Formarea caracterului

163

tea nu pot mistuite de ac ari, deoarece sunt nepieritoare. O singur a or a de p acat va n teleas a ca ind o mare pierdere, n timp ce frica de Domnul va dovedit a ca ind nceputul n telepciunii. Pl acerea ng aduin tei de sine va pieri asemenea paielor, dar aurul principialit a tii statornice, p astrate cu orice pre t, va rezista pentru ve snicie. The Review and Herald, 11 decembrie 1900. (The S.D.A. Bible Commentary 6:1087, 1088). Caracterele nedisciplinate sunt contradictorii Caracterele formate la voia ntmpl arii sunt schimb atoare s i contradictorii. Pose . Ei nu sorii acestora nu au nici o tint a nalt as i nici un scop n via ta nnobilatoare asupra caracterelor altora, ci exercit a nici o inuen ta sunt dezorienta ti s i lipsi ti de putere. Testimonies for the Church 4:657 (1881). Nimeni nu poate afecta caracterul nostru att de mult pe stepta s a e r aspndite ct o putem face noi n sine Ne putem a rapoarte false cu privire la noi; dar dac a avem o conduit a corect a de acest fapt, nici s i consecvent as i dac a r amnem indiferen ti fa ta ceilal ti nu-I vor acorda aten tie. S a-l l as am pe Dumnezeu s a Se ngrijeasc a de reputa tia noastr a.... Clevetitorii pot adu si la t acere prin modul nostru de vie tuire, s i nu prin expresiile noastre de indignare. Singura noastr a grij a s a e aceea de a ac tiona n temere de Dumnezeu s i de a demonstra prin comportamentul nostru falsitatea acelor [549] rapoarte. Nimeni nu poate afecta caracterul nostru att de mult pe ct o putem face noi n sine. Pomii cei ravi s i casele s ubrede trebuie sprijinite continuu pentru a nu se pr abu si. Dac a ne ar at am prea interesa ti n protejarea reputa tiei noastre mpotriva atacurilor din afar a, vom l asa impresia c a aceasta nu este ntocmai lipsit a de pete , trebuie mereu sprijinit naintea lui Dumnezeu s i, n consecin ta a. Manuscript 24, 1887. (The S.D.A. Bible Commentary 3:1160, 1161). Nu ave Condu si de voin ta ti capacitatea de a v a determina propriile impulsuri sau sentimente, dar pute dup a dorin ta ti s a v a controla ti voin ta s i pute ti produce o schimbare total a n vie tile voastre. de Domnul Hristos, via Prin supunerea voin tei fa ta ta voastr a va ascuns a cu Hristos n Dumnezeu s i se va alia puterii care este mai presus de toate domniile s i de toate st apnirile. Ve ti avea din partea lui Dumnezeu o putere care v a va lega strns de puterea Lui; s i ve ti

164

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

avea acces la o nou a lumin a, lumina unei credin te vii.... Atunci, vor s n voi o putere, o perseveren ta i o simplitate care v a vor face instrumente des avr site n mna lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 5:514, 515 (1889). Defectele pot nvinse Nimeni s a nu zic a: Nu pot s a-mi corectez defectele de caracter. Dac a ajunge ti la o asemenea concluzie, ve ti e sua n mod sigur n dobndirea vie tii ve snice. Imposibilitatea rezid a n propria voastr a alegere. Dac a nu vre ti, nu pute ti nvinge. Adev arata dicultate izvor as te dintr-o inim a corupt as i nesfnt as i din lipsa dispozi tiei de a se supune conducerii lui Dumnezeu. Christs Object Lessons, 331 (1900). Pentru inima care a fost cur a tit a, lucrurile sunt total diferite. Transformarea caracterului constituie, pentru cei din jur, o m arturie a locuirii l auntrice a lui Hristos. Spiritul lui Dumnezeu produce n nou suet o via ta a, aducnd gndurile s i dorin tele n ascultare de voin ta lui Hristos, iar omul din auntru este nnoit dup a chipul lui Dumnezeu. B arba ti s i femei, slabi s i supu si gre selii, demonstreaz a [550] naintea lumii faptul c a puterea r ascump ar atoare a harului poate face ca un caracter defectuos s a se dezvolte s i s a ajung a echilibrat s i plin de roade. Prophets and Kings, 233 (1917). Caracterele defectuoase sunt uneori mo stenite Copiii s i tinerii au tot felul de caractere de care trebuie s a ne ocup am, iar mintea lor este inuen tabil a. Mul ti dintre copiii care frecventeaz a s colile noastre nu au beneciat de o educa tie corespunz atoare n c amin. Unii au fost l asa ti s a fac a tot ce le-a pl acut; al tii au fost eticheta ti gre sit s i descuraja ti. Ei au fost trata ti cu foarte pu tin a n telegere s i bun atate; li s-au adresat prea pu tine cuvinte de apreciere. Ace sti copii au mo stenit caracterele defectuoase ale p arin tilor lor, iar educa tia din c amin nu le-a fost de nici un folos n formarea unui caracter corect. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 192 (1913). Defectele se accentueaz a o dat a cu trecerea anilor Copiii lec nva ta tii care nu pot u sor dezv a tate. Ori de cte ori sunt supu si la restric tii cu care nu au fost obi snui ti n trecut sau cnd li se cere s a studieze cu seriozitate, ei apeleaz a la p arin tii lor lipsi ti de . Astfel este ncurajat n telepciune, solicitnd simpatie s i ng aduin ta un spirit nemul tumit s i recalcitrant, ntreaga s coal a sufer a datorit a inuen tei demoralizatoare a acestora, iar povara profesorilor este

Formarea caracterului

165

mult ngreuiat a. Dar cea mai mare pierdere o constituie chiar victimele acestei educa tii p arinte sti decitare. Defectele de caracter, pe care o educa tie corespunz atoare le-ar corectat, sunt l asate s a se accentueze o dat a cu trecerea anilor, pentru ca, n cele din urm a, s a prejudicieze grav s i chiar s a distrug a rodnicia posesorului lor. The Review and Herald, 21 martie 1882. (Fundamentals of Christian Education, 65). Indulgen ta dezechilibreaz a caracterul n anumite familii, dorin ta copilului este lege. Acestuia i se ofer a tot ce dore ste. Tot ce i displace, este ncurajat s a i displac a. Se consider a c a aceste ng aduin te sunt destinate s a l fac a pe copil fericit, dar tocmai aceste lucruri sunt cele care l fac s a e nemul tumit, recalcitrant s i imposibil de satisf acut. Indulgen ta i-a distrus pl acerea pentru hrana simpl a s i s an atoas as i pentru folosirea benec a a timpului; satisfacerea [551] gusturilor a dus la dezechilibrarea caracterului lui, att pentru via ta aceasta, ct s i pentru ve snicie. Manuscript 126, 1897. (Child Guidance, 272). Mintea s i inima au nevoie de disciplin a Copiii c arora li se ng aduie s a- si urmeze propriile gusturi nu sunt ferici ti. Inima lor nest apnit a nu de tine elementele necesare p acii s i mul tumirii interioare. Pentru armonizarea caracterului cu legile n telepte care guverneaz a in ta noastr a, mintea s i inima trebuie s a e disciplinate s i supuse unei st apniri de sine corespunz atoare. Nelini stea s i nemul tumirea sunt roadele ng aduin tei de sine s i egoismului. Dac a nu sunt plantate semin tele unor ori pre tioase, care s a e apoi cultivate s i ngrijite, solul inimii, asemenea unei gr adini, va produce buruieni s i m ar acini. Ceea ce vedem n natur a se ntmpl as i n suetul omenesc. Testimonies for the Church 4:202, 203 (1876). Obiceiurile formate n copil arie marcheaz a ntreaga via ta Fiecare tn ar si decide propria istorie a vie tii, prin gndurile mintele cultivate n anii copil s i sim ta ariei. Obiceiurile virtuoase, corecte s i demne, formate n tinere te, vor deveni o parte a caracterului s i, de obicei, marcheaz a ntregul curs al existen tei unei persoane. Tinerii pot deveni virtuo si sau vicio si, dup a cum aleg. Ei pot eviden tia ti e pentru faptele lor bune s i nobile, e pentru mari crime s i r aut a ti. The Signs of the Times, 11 octombrie 1910. (Child Guidance, 196).

166

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Experien ta de zi cu zi Intelectul este modelat f ar a ncetare de ocaziile s i avantajele de care beneciaz a, n func tie de modul n care acestea sunt folosite. Zi de zi, noi form am caractere care i vor a seza pe elevi e ca solda ti bine antrena ti sub stindardul Prin tului Emanuel, e ca pe ni ste rebeli sub steagul prin tului ntunericului. C arei categorii i vor apar tine? The Gospel Herald, Jaunuary, 1880. (Child Guidance, 199, 200). Cum se formeaz a caracterul A te ocupa de mintea oamenilor constituie o lucrare foarte delicat a. Disciplina care trebuie [552] aplicat a unuia, pe altul ar putea s a-l r aneasc a; prin urmare, p arin tii trebuie s a cerceteze felul de a al copiilor lor. S a nu ac tioneze niciodat a imprevizibil sau sub imperiul impulsului de moment. Am v azut o mam a smulgnd din mna copilului ei un obiect care i f acea o deosebit a pl acere, iar copilul nu putea n telege motivul acestei deposed ari. Micu tul a izbucnit n plns, deoarece s-a sim tit prejudiciat s i tratat n mod abuziv. Apoi, p arintele, pentru a-l face s a nceteze, l-a mustrat cu severitate s i, att ct se putea observa, se pare c a b at alia se ncheiase. Dar, n mintea delicat a a copilului, b at alia . s i-a l asat urmele ei, iar acestea nu vor putea s terse cu u surin ta de copilul t I-am spus mamei: Ai comis o mare gre seal a fa ta au. I-ai r anit suetul s i ai pierdut ncrederea lui. Nu s tiu cum vei putea s ao redobnde sti. Aceast a mam a a fost foarte nen teleapt a; ea s i-a urmat propriile minte s sim ta i nu a ac tionat ntr-o manier a prev az atoare, ra tionnd de la cauz a la efect. Tratamentul ei aspru s i incorect a strnit n inima copilului cele mai rele porniri. A ac tiona sub imperiul impulsului de moment n conducerea unei familii constituie procedura cea mai gre sit a. Cnd p arin tii se lupt a cu propriii lor copii ntr-o asemenea manier a, are loc cea mai inechitabil a confruntare. Ct de nedrept este s a- ti folose sti for ta de adult mpotriva unui copila s lipsit de ap arare s i ne stiutor! Fiecare manifestare a furiei din partea p arin tilor n aspre ste r azvr atirea din inima copilului. Caracterul nu se formeaz a n urma unei singure fapte, ci printr-o repetare a faptelor se stabilesc obiceiuri care l modeleaz a. Pentru a avea un caracter cre stin, este necesar s a ac tionezi asemenea unui cre stin. Cre stinii vor manifesta un temperament sfnt, iar ac tiunile s i impulsurile lor vor inspirate de Duhul Sfnt. The Signs of the Times, 6 August 1912.

Formarea caracterului

167

Importan ta perseveren tei n des avr sirea unui caracter cre stin, este esen tial s a perseverezi n facerea binelui. A s dori s a ntip aresc n mintea tinerilor no stri importan ta perseveren tei s i a efortului energic n lucrarea de formare a caracterului. nc a din primii ani, este necesar s a imprim am caracterului principiile unei integrit a ti [553] ferme, pentru ca tinerii s a poat a atinge cele mai nalte standarde ale maturit a tii. Ei trebuie s a- si aminteasc a f ar a ncetare c a au fost r ascump ara ti cu un pre ts i sunt chema ti s a-l sl aveasc a pe Dumnezeu n trupul s i mintea lor, care sunt ale Lui. The Youths Instructor, 5 ianuarie 1893. (Messages to Young People, 45). Reu sita depinde de deciziile personale De si p arin tii sunt r aspunz atori pentru formarea caracterului, precum s i pentru educa tia s i preg atirea ilor s i icelor lor, totu si este la fel de adev arat c a pozi tia noastr as i reu sita personal a n lume depind ntr-o mare m asur a de propria noastr a conduit a. Daniel s i tovar as ii lui s-au bucurat n primii ani ai vie tii de beneciile unei educa tii corecte, dar aceste avantaje nu ar fost suciente pentru a-i face s a ajung a n pozi tiile pe care le-au ocupat mai trziu. La un moment dat, n via ta lor a venit un timp n care ei au fost nevoi ti s a ac tioneze pe cont propriu un timp n care viitorul lor a depins n exclusivitate de propria lor de lec conduit a. Atunci, ei au decis s a r amn a loiali fa ta tiile pe care le primiser a n copil arie. Teama de Dumnezeu, care este nceputul n telepciunii, a constituit izvorul m are tiei lor. Duhul Lui i-a nt arit pentru mplinirea ec arei tinte veritabile, a ec arei hot arri nobile. Christian Temperance and Bible Hygiene, 28, 1890. (Counsels on Diet and Foods, 29). a c a oamenii O lozoe fals as i periculoas a Spiritismul arm sunt ni ste semizei nec azu ti n p acat; c a ecare minte se va judeca pe ea ns as i; c a adev arata cunoa stere i a seaz a pe oameni mai presus de lege; c a toate p acatele comise sunt nevinovate; deoarece, indiferent care ar faptele s avr site de om, acestea sunt juste, iar Dumnezeu nu le condamn a. Spiritismul arm a, de asemenea, c a spiritul in telor umane este la fel de pur ca s i cum ar n cer s i c a va n al tat la cer. Prin urmare, spiritismul le spune tuturor oamenilor: Nu conteaz a ce e sti; tr aie ste a sa cum ti place, cerul este c aminul t au. n felul acesta, mul timile sunt f acute s a cread a c a dorin ta personal a reprezint a cea mai nalt a lege, c a ng aduin ta

168

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

de sine nseamn a libertate s i c a omul nu este r aspunz ator n fa ta nim anui, n afar a de propriul sine. Education, 227, 228 (1903). Cum s a m biruitori Noi trebuie s a ne confrunt am cu toate [554] obstacolele a sezate n fa ta noastr as i s a le biruim unul cte unul. Dac a biruim primul obstacol, vom mai puternici pentru a ne confrunta cu urm atorul s i, cu ecare efort, vom mai bine preg ati ti pentru progres. Privind la Isus, noi putem biruitori. Sl abiciunea s i lipsa credin tei se datoreaz a faptului c a privirile noastre sunt ndreptate numai c atre dicult a ti s i evit am s a purt am o b at alie serioas a pentru ob tinerea biruin tei. The Youths Instructor, 5 ianuarie 1893. (Messages to Young People, 46). Angajare total a n responsabilit a tile ec arei zile naintnd pas cu pas, pot escaladate cele mai nalte culmi s i orice munte poate urcat pn a la vrf. Nu v a descuraja ti privind munca imens a pe care trebuie s a o realiza ti de-a lungul ntregii vie ti, pentru c a nu vi se cere s a face ti totul dintr-o dat a. Angaja ti toate resursele in tei voastre n mplinirea acelei lucr ari destinate zilei de azi; folosi ti la maximum ecare ocazie favorabil a din prezent; aprecia ti s i mul tumi ti pentru ajutorul pe care-L primi ti din partea lui Dumnezeu s i nainta ti, treapt a cu treapt a, pe scara progresului. Aduce ti-v a aminte f ar a ncetare c a nu ave ti de tr ait mai mult de o singur a zi o dat a; c a Dumnezeu v a pune la dispozi tie doar cte o singur a zi, iar rapoartele cerului vor dezv alui modul n care a ti valoricat privilegiile s i ocaziile ec arei zile. Folosi ti att de bine ecare zi primit a din partea lui Dumnezeu, nct, n cele din urm a, s a pute ti auzi din partea Maestrului: Bine, rob bun s i credincios (Matei 25, 21). The Youths [555] Instructor, 5 ianuarie 1893. (Messages to Young People, 46).

Capitolul 60 Opozi tie s i conformism


ncerc arile dep as ite cu bine dezvolt a statornicia n mijlocul opozi tiei, via ta spiritual a este nt arit a. ncerc arile suportate cu bine vor dezvolta statornicia caracterului s i calit a ti spirituale valoroase. Adesea, roadele des avr site ale credin tei, umilin ta s i iubirea se maturizeaz a cel mai bine trecnd prin furtuni s i ntunecime. Christs Object Lessons, 61 (1900). Angaja ti n r azboi B at aliile n care suntem angaja ti nu sunt ni ste simul ari. Noi purt am un r azboi al c arui deznod amnt are urm ari ve snice. Ne confrunt am cu vr ajma si nev azu ti. ngerii r ai lupt a pentru dominarea ec arei in te umane. The Ministry of Healing, 128 (1905). Opozi tia s i ncerc arile nu sunt provocate de Hristos Timpul n care tr aim este un timp solemn. Dac a nu realiz am importanta lucrare necesar a pentru suetele noastre s i pentru suetele celorlal ti, ne vom confrunta cu o pierdere innit a. Noi trebuie s a m transforma ti de harul lui Dumnezeu sau vom pierde cerul s i, datorit a inuen tei noastre, s i al tii l vor pierde al aturi de noi. ng adui ti mi s a v a asigur c a luptele s i opozi tia pe care suntem nevoi ti s a le ndur am n mplinirea datoriei noastre, renun tarea la sine s i sacriciile care trebuie f acute pentru a r amne loiali lui Hristos nu sunt provocate de El. Acestea nu ne sunt impuse n virtutea unei [556] porunci arbitrare s i inutile s i nu se datoreaz a unei vie ti aspre, pe care Domnul ar pretinde s a o tr aim n serviciul Lui. ncerc arile vor rezulta o putere mai mare s i vom c stiga mult mai mult dect dac a am refuzat s a ascult am de Hristos s i am devenit slujitori ai lui Satana s i sclavi ai p acatului. Testimonies for the Church 4:557, 558 (1881). este o lupt Via ta este o lupt a Aceast a via ta a, iar noi avem un du sman care nu adoarme niciodat as i care urm are ste f ar a ncetare s a ne distrug a mintea s i s a ne ndep arteze de Mntuitorul nostru, care Si-a dat via ta pentru noi. Life Sketches of Ellen G. White, 291 (1915). 169

170

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Preg atirea suetului pentru pace Domnul ng aduie opozi tia pentru a preg ati suetul nostru pentru pace. The Great Controversy, 663 (1888). Experien ta religioas a dobndit a numai prin lupt a Tinerii no stri trebuie s a ndeplineasc a cu tenacitate s i con stiinciozitate cerin tele care le-au fost ncredin tate, iar aceasta va constitui o garan tie a succesului lor viitor. Acei tineri care nu au avut niciodat a succes n ndeplinirea datoriilor trec atoare ale vie tii vor nepreg ati ti pentru a se angaja n ndeplinirea altor ndatoriri mai nalte. Experien ta religioas a este dobndit a numai prin lupt a, prin suferirea dezam agirilor, printr-o disciplin a sever a a sinelui s i prin rug aciune st aruitoare. Calea spre cer trebuie urmat a pas cu pas s i ecare pas nainte ofer a puterile necesare urm atorului pas. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 100 (1913). Fii fericit acum Eu nu a stept s a u fericit a abia la cap atul drumului; sunt fericit a atta timp ct merg nainte. Privesc spre Isus s i nu iau n considerare faptul c a trec prin ncerc ari s i suferin te. Locurile periculoase s i grele sunt tocmai acelea n care El este mai mult ca oricnd al aturi de noi, iar noi putem s a comunic am cu El, putem a seza asupra Purt atorului de poveri toate greut a tile noastre s i putem spune: Iat a, Doamne, eu nu mai pot continua s a duc aceste poveri. Apoi, El ne r aspunde: Jugul Meu este bun s i sarcina Mea este u soar a (Matei 11, 30). Crede ti lucrul acesta? Eu l-am experimentat. l iubesc pe Isus; l iubesc. V ad n El un farmec neasemuit. Si doresc s a-l laud n mp ar a tia lui Dumnezeu. Life [557] Sketches of Ellen G. White, 292 (1915). ar a tia lui Dumnezeu nu vine Dou a principii antagoniste mp n a sa fel, nct s a e v azut a de to ti. Evanghelia harului lui Dumnezeu, cu spiritul ei de renun tare la sine, nu va putea niciodat a n armonie cu spiritul lumii. Cele dou a principii sunt antagoniste. Omul resc nu prime ste lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c aci pentru el sunt o nebunie; s i nici nu le poate n telege, pentru c a trebuie judecate duhovnice ste (1 Corinteni 2, 14). The Desire of Ages, 509 (1898). n privin ta principiilor, nu v a conforma ti obiceiurilor Asemenea lui Israel, foarte adesea, cre stinii cedeaz a n fa ta inuen tei lumii s i se conformeaz a principiilor s i obiceiurilor lor, cu scopul de

Opozi tie s i conformism

171

a- si asigura prietenia celor necredincio si, dar, n nal, se va dovedi c a ace sti pretin si prieteni sunt cei mai periculo si du smani. n mod clar c Biblia ne nva ta a nu poate exista nici o armonie ntre poporul lui Dumnezeu s i lume. Nu v a mira ti, fra tilor, dac a v a ur as te lumea (1 Ioan 3, 13). Mntuitorul nostru spune: Sti ti c a pe Mine M-a urt naintea voastr a (Ioan 15, 18). Satana lucreaz a , deghiza prin intermediul unor oameni lipsi ti de credin ta ti n a sa-zi si prieteni, pentru a atrage n p acat pe poporul lui Dumnezeu, astfel nct s a-i poat a ndep arta s i desp ar ti de El; iar cnd ap ararea lor este anihilat a, Satana i va face pe agen tii lui s a se ntoarc a mpotriva lor s i va c auta s a-i distrug a cu des avr sire. Patriarchs and Prophets, 559 (1890). Foc profan s i foc sfnt adev arul lui Dumnezeu nu a fost n al tat n via ta celor din poporul S au, deoarece ei nu l-au aplicat n experien ta lor personal a. Ei se conformeaz a obiceiurilor lumii s i depind de ea pentru a- si exercita inuen ta. Ei ng aduie lumii s ai modeleze s i, n locul unui foc sfnt, aduc n lucrarea lor un foc profan, pentru a corespunde standardelor lume sti. Asemenea eforturi de a imita obiceiurile lume sti nu trebuie s a existe. Acesta nu este un foc sfnt, ci unul profan. Pinea vie tii nu trebuie doar admirat a, ci s i consumat a. Acea pine care vine din cer suetului. Aluatul este cel ce absoarbe toate tr va conferi via ta as atu- [558] rile caracterului, le nglobeaz as i le une ste cu caracterul lui Hristos s i modeleaz a tendin tele cultivate s i mo stenite, transformndu-le dup a chipul caracterului divin. Manuscript 96, 1898. Hristos s i conformismul Ct de minunat a este lucrarea harului asupra inimii omene sti! El confer a putere min tii s i n telepciunea de a folosi talan tii binecuvnt arilor materiale nu n scopul satisfac tiilor egoiste, ci pentru naintarea lucr arii misionare, prin renun tarea la sine. Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost un misionar n lumea noastr a. El spune: Cel ce dore ste s a M a urmeze, s a se lepede de sine. Nu pute ti s a-l iubi ti pe Hristos s i, n acela si timp, s a copia ti modele lumii sau s a v a bucura ti de societatea lumeasc a. Letter 238, 1907. de Conformismul coboar a standardele Conformismul fa ta obiceiurile lume sti transform a biserica dup a chipul lumii, dar nu va transforma niciodat a lumea dup a chipul lui Hristos. Familiarizarea cu p acatul va face, n mod inevitabil, ca acesta s a par a mai pu tin

172

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

resping ator. Cel care alege s a se asocieze cu slujitorii lui Satana va nceta n scurt timp s a se mai team a de st apnul lor. Dac a, pe calea datoriei, ajungem n ncerc ari, a sa cum s-a ntmplat cu Daniel la curtea regal a, putem siguri c a Dumnezeu ne va proteja; dar dac a ne a sez am n mod deliberat pe terenul ispitei, mai devreme sau mai trziu, vom c adea. The Great Controversy, 509 (1888). Conformismul perverte ste treptat principiile corecte Ceea ce face ca poporul nostru s a- si piard a puterea de a inuen ta spre bine este tocmai conformismul cu lumea. Pervertirea principiilor nu se produce dintr-o dat a. ngerul Domnului mi-a prezentat acest fapt prin intermediul simbolurilor. P area c a un ho t se strecura tot mai aproape s i tot mai aproape s i treptat, dar sigur, r ape ste identitatea lucr arii lui Dumnezeu, prin inuen tarea fra tilor no stri spre conformarea cu procedeele lume sti. Mintea omului a luat locul care i apar tine n mod legitim lui Dumnezeu. Indiferent de pozi tia pe care o poate de tine un om, orict de nalt a ar aceast a pozi tie, el trebuie s a ac tioneze ca s i cnd [559] Hristos S-ar aa n locul lui. El trebuie s a e asemenea lui Hristos n vorbire s i caracter n ecare situa tie critic a a lucr arii pe care o ndepline ste. Manuscript 96, 1902. Unitate, dar nu cu pre tul conformismului Unii dintre aceia care pretind c a sunt loiali Legii lui Dumnezeu s-au ndep artat de s credin ta i au umilit amarnic poporul Lui, reprezentndu l ca pe un popor lumesc. Dumnezeu a v azut s i a notat lucrul acesta. A sosit timpul n care trebuie s a ocup am, cu orice pre t, pozi tia pe care Dumnezeu ne-a ncredin tat-o. Acum este timpul n care adventi stii de ziua a s aptea sunt chema ti s a se eviden tieze ca un popor aparte s i diferit, un popor nominalizat de c atre Dumnezeu ca ind al S au. Pn a cnd ei nu vor mplini lucrul acesta, El nu-I va putea glorica. Adev arul s i eroarea nu pot realiza un parteneriat. S a ne a sez am chiar acum n locul n care Dumnezeu a declarat c a trebuie s a ne a am.... Noi trebuie s a lupt am pentru unitate, dar nu o unitate bazat a pe nivelurile sc azute ale conformismului cu procedeele s i practicile lume sti s i ale unirii cu bisericile populare. Letter 113, 1903. O linie de demarca tie n Biserica Adventist a de Ziua a Saptea, este necesar a o lucrare de reform a profund as i cuprinz atoare. Lumii nu trebuie s a i se ng aduie s a corup a principiile poporului

Opozi tie s i conformism

173

p azitor al poruncilor lui Dumnezeu. Credincio sii sunt chema ti s a care s exercite o inuen ta a e o m arturie a puterii principiilor cere sti. Cei care se unesc cu biserica trebuie s a dea dovad a de o schimbare . Dac a vechilor lor principii de via ta a acest lucru nu a fost realizat, dac a linia de demarca tie dintre biseric as i lume nu este men tinut a cu aten tie, n cele din urm a, se produce asem anarea cu lumea. Solia prezent a pentru biserica s i institu tiile noastre este: Poc ai tiv a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape (Matei 3, 2). Dac a sunt cultivate atributele caracterului lui Dumnezeu, vor deveni o putere n vie tile celor ce alc atuiesc poporul lui Dumnezeu. Manuscript 78, 1905. Obiceiurile sunt n opozi tie cu natura organismului uman Civiliza tia noastr a articial a ncurajeaz a rele care distrug principiile solide. Obiceiurile s i moda sunt n opozi tie cu natura organismului [560] omenesc. Practicile pe care oamenii le ador as i pl acerile pe care le cultiv a sl abesc ncetul cu ncetul att puterile zice, ct s i pe cele mintale s i a seaz a asupra rasei umane o povar a insuportabil a. Necump atarea s i crima, boala s i nelegiuirea se r aspndesc pretutindeni. The Ministry of Healing, 125, 126 (1905). Cnd nu sunt nc alcate principiile, respecta ti obiceiurile Cnd practicile oamenilor nu se a a n contradic tie cu Legea lui Dumnezeu, pute ti s a v a conforma ti. Dac a lucr atorii nu reu sesc s a n teleag as i s a respecte obiceiurile oamenilor, nu numai c a si vor ngreuia lucrarea, dar vor a seza obstacole serioase n calea celor pentru care lucreaz as i i vor mpiedica n acceptarea adev arului. The Review and Herald, 6 aprilie 1911. Avertizez poporul nostru s a se comporte n mod atent s i n telept naintea lui Dumnezeu. n m asura n care obiceiurile n mbr ac aminte sunt n conformitate cu principiile s an at a tii, respecta ti-le. Surorile noastre s a se mbrace simplu, a sa cum se mbrac a majoritatea, iar mbr ac amintea s a e confec tionat a din material de bun a calitate, rezistent s i potrivit timpului, dar s a nu ng aduie ca problema hainelor s a le ocupe mintea n totalitate. Aspectul mbr ac amintei s s a e modest s i s a exprime decen ta i seriozitate. Oferi ti lumii o ilustrare vie cu privire la podoaba l auntric a a harului lui Dumnezeu. Manuscript 167, 1897. (Child Guidance, 414).

174

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Diferi ti de obiceiurile lume sti Dup a cum Dumnezeu Si-a de captivii evrei, a c era f acut cunoscut a voin ta Sa fa ta aror via ta foarte diferit a de obiceiurile s i practicile lumii care z acea n nelegiuire, tot astfel Domnul le va trimite lumina cereasc a tuturor celor ce doresc s a respecte un a sa zice Domnul. Ace stia sunt cei c arora le va descoperi n mod explicit voia Lui. Cei a c aror gndire este eliberat a de ideile lume sti s i a c aror conduit a este lipsit a de vanitate, de mndrie, de pl acerea de a epata s i de a se eviden tia; cei care se disting ca popor al lui Dumnezeu s i sunt zelo si n realizarea de fapte bune-ace stia sunt cei c arora El le va dezv alui n telesul s i semnica tiile Cuvntului Lui. Letter 60, 1898. (Counsels to Writers and Editors, 101, 102). Motive pentru nonconformism (un mesaj adresat credincios ilor) De ce suntem noi, cei care ne numim cre stini, att de [561] asem an atori lumii s i att de amesteca ti cu lumea, nct pierdem din vedere ve snicia, l pierdem din vedere pe Isus Hristos s i l pierdem din vedere pe Tat al? De ce, v a ntreb, exist a att de multe familii lipsite de Duhul lui Dumnezeu? De ce exist a att de multe familii care reprezint a att de pu tin din via ta s i iubirea lui Isus Hristos s i att de pu tin din asem anarea cu El? Motivul este acela c a nu l cunosc pe Dumnezeu. Dac a L-ar cunoa ste pe Dumnezeu s i dac a ar privi tint a spre El, prin credin ta n Isus Hristos, care a venit n lumea noastr a ca s a- si dea via ta pentru om, atunci ar descoperi n persoana Fiului lui Dumnezeu un farmec inegalabil care, n timp ce este privit, i-ar transforma, f acndu-i asemenea Lui. Acum, n telege ti ce anume este gre sit n conformarea cu lumea? Manuscript 12, 1894. Aplicarea adev aratelor principii n toate domeniile vie tii Conformismul cu lumea poate prevenit cu ajutorul adev arului, prin hr anirea din Cuvntul lui Dumnezeu, prin aplicarea principiilor lui n toate domeniile acestei vie ti s i prin mplinirea lui n formarea caracterului personal. Prin cuvintele apostolului Ioan, Domnul Hristos ne avertizeaz a s a nu iubim lumea, nici lucrurile care sunt n lume. Dac a iube ste cineva lumea, dragostea Tat alui nu este n el (1 Ioan 2, 15). Acest limbaj este simplu, dar constituie ntocmai etalonul cu care Dumnezeu va evalua caracterul ec arui om. Manuscript 37, [562] 1896.

Capitolul 61 Func tiile vitale ale legilor lui Dumnezeu


(A) Decalogul sterea pe care Dumnezeu nu Cunoa sterea vinov a tiei Cunoa a dorit ca primii no stri p arin ti s a o dobndeasc a a fost cunoa sterea vinov a tiei. Iar cnd ei au acceptat arma tia lui Satana, care era fals a, neascultarea s i nc alcarea legii au p atruns n lumea noastr a. Aceast a de porunca expres neascultare fa ta a a lui Dumnezeu s i acceptarea minciunilor lui Satana au deschis por tile unui potop de nenorociri, care au invadat lumea. The Review and Herald, April 5, 1898. Natura uman a a fost subminat a Nefericirea s i moartea, cu toate efectele lor, sunt rezultatul nc alc arii Legii lui Dumnezeu. Prin neascultare, capacit a tile omului au fost pervertite, iar egoismul a luat locul iubirii. Natura uman a a ajuns att de degradat a, nct a devenit imposibil ca omul s a reziste puterii r aului, iar ispititorul s i-a v azut mplinit planul de a deturna planul divin n crearea omului s i s de a umple p amntul cu suferin ta i nefericire. Oamenii s i-au ales un domn care i-a legat cu lan turi, trndu i napoia carului lui ca pe ni ste prizonieri de r azboi. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 33 (1913). Legea lui Dumnezeu este u sor de n teles n Legea lui Dumnezeu nu exist a mistere. Chiar s i cel mai nenzestrat intelect este capabil s a n teleag a regulile care ordoneaz a via ta s i formeaz a caracterul n conformitate cu Modelul Divin. Dac a copiii oamenilor s-ar str adui, cu toate puterile lor, s a respecte aceast a lege, ei ar dobndi o mai mare putere intelectual as i discern amntul necesar pentru a [563] n telege mai bine planurile s i scopurile lui Dumnezeu. Acest progres nu se desf as oar a doar pe parcursul vie tii prezente, ci va continua de-a lungul veacurilor, n ve snicie. The Review and Herald, 14 septembrie 1886 Uimitoare prin simplitate Ct de uimitoare este Legea lui Iehova n simplitatea, n des avr sirea s i vastitatea ei atotcuprinz a175

176

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

toare! n planurile s i lucr arile lui Dumnezeu exist a taine pe care mintea limitat a nu este capabil a s a le n teleag a. Dar tocmai faptul c a nu putem p atrunde secretele innitei n telepciuni s i puteri ne umple de Cel Prea nalt. The Review and Herald, 14 de respect fa ta septembrie 1886 Armonia des avr sit a dintre Lege s i Evanghelie Legea lui Dumnezeu s i Evanghelia lui Isus Hristos se a a ntr-o armonie tor spune: Eu s des avr sit a. Marele nv a ta i Tat al una suntem. Evanghelia lui Hristos este Vestea Bun a a harului sau favorii prin care omul poate eliberat de condamnarea pentru p acat s i prin care este f acut n stare s a asculte de Legea lui Dumnezeu. Evanghelia ne ndrum a spre codul moral ca ind o lege a vie tii. Iar Legea, prin faptul c a pretinde o ascultare precis a, l ndrum a f ar a ncetare pe cel p ac atos spre Evanghelie, pentru a primi iertare s i pace. desin m noi Marele apostol Pavel spune: Deci, prin credin ta ta Legea? Nicidecum. Dimpotriv a, noi nt arim Legea! (Romani 3, 31). Si din nou, el declar a c a Legea este sfnt a, s i porunca este sfnt a, de dreapt as i bun a (Romani 7, 12). Manifestarea iubirii supreme fa ta de semenii Dumnezeu s i manifestarea unei iubiri asem an atoare fa ta no stri sunt indispensabile, att pentru a-i da slav a lui Dumnezeu, ct s i pentru fericirea uman a. The Review and Herald, 27 septembrie 1881 O lege complet a a vie tii n Legea Sa, Dumnezeu i-a dat omului o lege complet a, ce cuprinde toate aspectele vie tii. Dac ao va respecta, omul va tr ai prin ea, prin meritele lui Hristos. Dac a o va nc alca, ea are rolul de a-l condamna. Legea i ndrum a pe oameni la Domnul Hristos, iar Domnul Hristos i ndrum a napoi la Lege. [564] The Review and Herald, 27 septembrie 1881 (HC 138). sa cum este Cuprinz atoare n ceea ce prive ste cerin tele A prezentat a n Scripturi, Legea lui Dumnezeu este vast as i cuprinz atoare n cerin tele ei. Fiecare principiu este sfnt, drept s i bun. Legea de Dumnezeu; ea p i oblig a pe oameni fa ta atrunde pn a n domeniul mintelor; s gndurilor s i al sim ta i va produce o convingere cu privire la p acat n mintea ec arui om care este con stient de nc alcarea cerin telor ei. Dac a legea este aplicat a numai la nivelul comportamentului exterior, oamenii nu se vor sim ti vinova ti pentru gndurile, dorin tele s i planurile lor rele. Dar legea cere ca suetul nsu si s a e curat, iar mintele s mintea s a e sfnt a, pentru ca gndurile s i sim ta a poat a

Func tiile vitale ale legilor lui Dumnezeu

177

n armonie cu standardul iubirii s i al neprih anirii. The Review and Herald, April 5, 1898. (Selected Messages 2:211). Prin sine nsu si, omul este neascult ator Prin sine nsu si, omul este un c alc ator al legilor lui Iehova. Cnd Domnul porunce ste naturii s a m arturiseasc a despre lucrurile f acute de El, acestea dovedesc ndat a slava lui Dumnezeu. Manuscript 28, 1898. (The S.D.A. Bible Commentary 3:1144). To ti sunt chema ti s a asculte de Legea lui Dumnezeu de legile lui Dumnezeu, Exemplul de conformare des avr sit a fa ta oferit de Domnul Hristos la venirea Sa, este valabil pentru to ti de uman la Adam, primul om, s i pn a la ultima in ta a care va tr ai pe p amnt. El a declarat c a misiunea Lui nu a fost aceea de a nimici legea, ci de a o mplini ntr-o ascultare des avr sit a n toate aspectele ei. n felul acesta, Isus a n al tat legea s i a f acut-o demn a de cinste. Prin via ta Lui, Domnul a dezv aluit natura spiritual a a legii. El a mplinit principiile vaste s i profunde ale acestei legi naintea tuturor in telor cere sti s i naintea lumilor nec azute. Isus Hristos a venit pentru a demonstra faptul c a omenescul, unit cu divinul, poate p prin credin ta azi toate poruncile lui Dumnezeu. El a venit pentru a dovedi n mod clar caracterul neschimb ator al legii s i pentru a declara c a neascultarea s i nc alcarea legii nu pot ve niciodat a r aspl atite cu via ta snic a. Hristos a venit ca om, pentru ca prin natura uman a s a poat a realiza o comunicare direct a cu ceea ce este uman, n timp ce prin divinitatea Lui s a poat a aduce omul n [565] leg atur a cu tronul lui Dumnezeu. Dar, n nici un caz, Domnul nu a venit pentru a mic sora obliga tia oamenilor de a manifesta o ascultare des avr sit a. El nu a anulat validitatea Vechiului Testament, ci a mplinit ceea ce fusese prezis de nsu si Dumnezeu. Isus Hristos nu a venit pentru a-i elibera pe oameni de lege, ci pentru a le crea posibilitatea de a o respecta s i de a-i nv a ta s i pe semeni s a fac a la fel. The Review and Herald, 15 noiembrie 1898 Dumnezeu nu- si abrog a propria lege Domnul nu-I mntuie ste pe p ac ato si prin abrogarea legii care este temelia guvern arii Lui n cer s i pe p amnt. Dumnezeu este un judec ator, un ap ar ator al justi tiei. nc alcarea Legii lui Dumnezeu, chiar s i ntr-o manier a simpl a, n cele mai mici aspecte, este p acat. Dumnezeu nu Se poate dispensa de Legea Lui s i nu poate nl atura nici cel mai mic articol,

178

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

cu scopul de a trece cu vederea p acatul. Juste tea, excelen ta moral a a legii trebuia men tinute s i validate naintea ntregului univers. Si aceast a lege sfnt a nu putea validat a cu nici un alt pre t mai mic dect moartea Fiului lui Dumnezeu. The Review and Herald, 15 noiembrie 1898 Legea lui Dumnezeu nu a fost anulat a de El Dumnezeu nu si anuleaz a legea. El nu ac tioneaz a n contradic tie cu prevederile ei. El nu anuleaz a rezultatele p ac atuirii, ci le transform a. Prin harul S au, blestemul este transformat n binecuvntare. Education, 148 (1903). (B) Eviden tierea Legii lui Dumnezeu n lumea natural a Legi izvorte din iubire Legile lui Dumnezeu izvor asc dintro probitate moral a infailibil as i sunt formulate ntr-o asemenea manier a, nct s a aduc a fericirea celor ce le p azesc. The Review and Herald, 18 septembrie 1888. (Sons and Daughters of God, 267). Legile pe care trebuie s a le p azeasc a toate in tele omene sti izvor asc din inima Innitei Iubiri. Letter 20a, 1893. (Selected [566] Messages 2:217). O Lege a slujirii Urma sii lui Hristos au fost r ascump ara ti pentru a deveni ni ste slujitori ai binelui celorlal ti. Domnul nostru ne c nva ta a adev aratul scop al vie tii este slujirea altora. Hristos nsu si a fost un lucr ator activ n slujba semenilor s i le ncredin teaz a legea slujirii tuturor urma silor Lui. El a prezentat lumii o concep tie de mai nalt via ta a dect orice concep tie cunoscut a vreodat a. Tr aind pentru a sluji, omul intr a ntr-o rela tie personal a cu Domnul Hristos. Legea slujirii devine puntea de leg atur a cu Dumnezeu s i cu semenii. Christs Object Lessons, 326 (1900). Nimeni nu tr aie ste pentru sine Adam trebuia s a e conduc atorul familiei omene sti, dup a Dumnezeu, iar rolul lui era acela de a asigura respectarea principiilor familiei cere sti. Aceasta ar adus pace s i fericire. Dar nimeni nu era menit s a tr aiasc a pentru sine (Romani 14, 7). Satana fusese hot art s a se opun a. El dorise s a tr aiasc a pentru sine. Satana c autase s a a seze propria lui in ta n centrul aten tiei. Acesta a fost faptul care a strnit r azvr atirea n cer, iar acceptarea de c atre om a acestui deziderat a adus p acatul pe p amnt. Cnd Adam a p ac atuit, omul s-a desprins de sistemul de

Func tiile vitale ale legilor lui Dumnezeu

179

guvernare al Cerului. Puterea central a a p amntului era un demon. Satana s i-a a sezat scaunul de domnie n locul n care trebuia s a e tronul lui Dumnezeu. Lumea s i-a adus omagiile la picioarele vr ajmas ului, ca pe o jertf a de bun avoie. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 33 (1913). nv a ta ti-i pe copii s a respecte legile naturii s i ale revela tiei Cei care au pe inim a binele copiilor lor s i care doresc s a-i vad a crescnd liberi de gusturi pervertite trebuie s a- si orienteze modul n mod perseverent n opozi de via ta tie cu practicile s i obiceiurile populare. Dac a dori ti s a-i vede ti pe copiii vo stri preg ati ti pentru a folositori pe p amnt s i pentru a primi r asplata ve snic a n mp ar a tia slavei, trebuie s a-i nv a ta ti s a respecte legile lui Dumnezeu, att legile naturii, ct s i pe cele ale revela tiei, s i s a nu urmeze obiceiurile lumii. The Review and Herald, 6 noiembrie 1883. (Temperance, 157). Un remediu mpotriva delincven tei juvenile Dac a ta tii s i mamele ar ascultat ndrum arile Domnul Hristos, acum nu am [567] citit s i auzit despre p acate s i crime comise, nu numai de adul ti, ci chiar de tineri s i de copii. Condi tiile sociale nefavorabile exist a datorit a faptului c a p arin tii au ignorat acest sfat s i au neglijat s a- si educe copiii n vederea respect arii s i a cinstirii poruncilor snte ale lui Dumnezeu. Deoarece au ncetat s a respecte ecare aspect al poruncilor date de Dumnezeu, care sunt snte, drepte s i bune, chiar s i profesorii de religie au e suat n prezentarea standardului sfnt cu care este evaluat caracterul. Oamenii s i-au luat asupra lor responsabilitatea de a stabili un standard care s a e n armonie cu propriile lor idei, iar Legea lui Dumnezeu a fost dezonorat a. Acesta este motivul pentru care zilele noastre devin tot mai asem an atoare zilelor lui Noe s i Lot. The Review and Herald, 2 mai 1893. Rela tia dintre Legea moral a a lui Dumnezeu s i legile lumii naturale ntre Legea moral as i legile pe care Dumnezeu le-a stabilit n lumea natural a exist a o rela tie strns a. Dac a oamenii ar ascultat de Legea lui Dumnezeu, mplinind n vie tile lor principiile Celor Zece Porunci s i principiile neprih anirii pe care o prezint a aceste porunci, ar fost proteja ti de pericolul obiceiurilor d aun atoare. Dar, prin ng aduirea unui apetit pervertit, ei s i-au pierdut

180

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

valorile morale s i astfel au ajuns degrada ti, tocmai prin intermediul propriilor lor practici imorale s i prin nc alcarea legilor naturale. Suferin ta s i teama pe care le vedem pretutindeni, diformitatea, decaden ta, boala s i retardarea mintal a care inund a n prezent lumea au f acut ca p amntul s a e o leprozerie n compara tie cu ceea ce ar putut pn a acum, dac a ar fost respectate legile morale s i legile pe care Dumnezeu le-a implantat n in tele noastre. Prin nc alcarea continu a a acestor legi, omul a agravat urm arile rele ale p acatului din Eden. The Review and Herald, 11 februarie 1902. Legea guvern arii divine Cre stinul este menit s a e o binecuvntare pentru semeni. Prin aceasta, el nsu si va binecuvntat. [568] Cel ce ud a pe al tii, va udat s i el (Proverbe 11,25). Aceasta este legea guvern arii divine, o lege pe care Dumnezeu a prev azut o pentru primirea nencetat a a binecuvnt arilor, asemenea apelor adnci, care se a a ntr-o nencetat a mi scare, d aruind s i primind f ar a ncetare. mplinirea acestei legi constituie puterea misiunii cre stine. Testimonies for the Church 7:170 (1902). Legi care guverneaz a in ta uman a n providen ta lui Dumnezeu, legile care guverneaz a organismul nostru uman, cu urm arile negative ale nc alc arii acestora, au fost explicate cu atta claritate, nct toate in tele inteligente s a le poat a n telege. To ti oamenii au obliga tia cea mai solemn a s a studieze acest subiect s i s a tr aiasc a n armonie cu legile naturale. Principiile s an at a tii trebuie publicate, s iar oamenii de s tiin ta a e provoca ti n modul cel mai serios s a le cerceteze. The Review and Herald, 11 februarie 1902. Obiceiurile s an atoase confer a superioritate intelectual a. Capacitatea intelectual a, rezisten ta zic as i durata vie tii depind de legi foarte precise. Dumnezeul naturii nu va interveni pentru a feri omul de consecin tele nc alc arii legilor naturii. Cel care se str aduie ste s a biruie trebuie s a e cump atat n toate lucrurile. Inteligen ta lui Daniel s i fermitatea voin tei lui s-au datorat ntr-o mare m asur a simplit a de rug tii alimenta tiei asociate cu o via ta aciune. The Youths Instructor, 9 iulie 1903 (Messages to Young People, 242). Sem anat s i secerat n legile stabilite de Dumnezeu n natur a, efectul urmeaz a cauzei cu o certitudine imperturbabil a. Seceri sul va dovedi calitatea semin telor sem anate. Lucr atorul indolent este condamnat prin ns as i propria sa lucrare. Seceri sul m arturise ste

Func tiile vitale ale legilor lui Dumnezeu

181

mpotriva lui. Tot astfel este s i n lucrurile spirituale: credincio sia ec arui lucr ator este evaluat a dup a rezultatele lucr arii sale. Caracterul lucr arii sale, dac a a fost supercial a sau atent a, este dezv aluit de recolt a. Acesta este modul n care se hot ar as te destinul lui ve snic. [569] Christs Object Lessons, 84 (1900). Unii cred numai lucrurile pe care le n teleg Exist a oameni care se laud a cu faptul c a nu cred dect lucrurile pe care le pot n telege. Dar, pentru ecare minte inteligent a, absurditatea n telepciunii lor a sate este evident a. n existen ta uman a sunt taine, s i n lucr arile naturii exist a manifest ari ale puterii lui Dumnezeu mistere pe care nici cea mai profund a lozoe s i nici cele mai vaste cercet ari nu le pot explica. The Review and Herald, 14 septembrie 1886. (C) Alte legi Legea ac tiunii supuse Ac tiunea confer a putere. n universul lui Dumnezeu domne ste o armonie deplin a. Toate in tele cere sti se a a ntr-o activitate nencetat a, iar Domnul Isus ne-a oferit tuturor un exemplu prin via ta Sa pe p amnt. El era preocupat de facerea binelui. Dumnezeu a instaurat o lege n virtutea c areia ac tiunile sunt izvorte din supunere. n mod t acut, dar continuu, toate elementele crea tiei Lui si ndeplinesc lucrarea ncredin tat a. Oceanul se a a ntr-o permanent a mi scare. Iarba ce ncol te ste pe cmp s i care ast azi exist a, iar mine va t aiat a, este menit a s a acopere cmpiile. Frunzele fream at a n b ataia vntului, f ar a s a e v azut a mna care le atinge. Soarele, luna s i stelele sunt necesare s i pline de slav a n mplinirea misiunii lor. Life Sketches of Ellen G. White, 87 (1915). s Universalitatea legii Pentru cel care nva ta a interpreteze n turile ei, ntreaga natur felul acesta nv a ta a este un izvor al n telepciunii; lumea este asemenea unui manual, via ta este o s coal a. Unitatea omului cu natura s i cu Dumnezeu, universalitatea legii, rezultatele nc alc arilor ei si pun amprenta n mod nendoielnic asupra min tii s i modeleaz a caracterul. Education, 100 (1903). A nc alca legile naturii nseamn a a nc alca legile lui Dumnezeu O continu a nc alcare a legilor naturii constituie o nc alcare a legilor lui Dumnezeu. Dac a oamenii ar fost ntotdeauna ascult atori [570] de Legea Celor Zece Porunci, mplinind n vie fa ta tile lor principiile

182

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

con tinute n aceste precepte, nu ar existat blestemul suferin tei s i al bolii care inund a ast azi ntreaga lume. Christian Temperance and Bible Hygiene, 8, 1890. (Counsels on Health, 20). mintal Nelegiuirea produce suferin ta as i zic a Natura protesteaz a mpotriva ec arei nc alc ari a legilor vie tii. Ea suport a abuzurile pn a la limita resurselor ei, iar puterile min tii s i ale trupului sufer a. Pedeapsa pentru p acat nu va c adea doar asupra celui ce ncalc a legea; rezultatele nelegiuirii lui se vor vedea n urma si s i astfel r aul se transmite din genera tie n genera tie. Cnd prietenii lor sufer a sau cnd moartea i desparte de ei, mul ti se arat a nemul tumi ti de providen ta divin a; dar Dumnezeu nu a pl as nuit ca oamenii s a tr aiasc a n suferin ta i s a moar a nainte de vreme, l asndu s i lucrarea nencheiat a. Dumnezeu a dorit s a tr aim o m asur a deplin a a zilelor noastre, bucurndu ne de s an atate deplin a s i realizndu ne lucrarea ncredin tat a. Este nedrept s a l acuz am pe Dumnezeu de un rezultat care, n cele mai multe situa tii, se datoreaz a propriei noastre nc alc ari a legilor naturii. The Review and Herald, 11 februarie 1902. Un r aspuns la deism Mul ti sus tin c a materia de tine puterea c de via ta a materia a fost dotat a cu anumite propriet a ti, iar apoi a fost l asat a s a existe n virtutea propriei ei energii intrinseci. Ei mai sus tin c a activit a tile naturii sunt coordonate de legi imuabile, asupra c arora Dumnezeu nu poate interveni. Aceasta este o teorie fals as i nu este sus tinut a de Cuvntul lui Dumnezeu. Natura este un slujitor al Creatorului ei. Dumnezeu nu si anuleaz a legile s i nu ac tioneaz a n contradic tie cu acestea, dar Se folose ste de ele ca de ni ste instrumente aate n slujba Lui. Natura m arturise ste despre existen ta unei inteligen te, a unei prezen te s i a unei energii active, care lucreaz a n s i prin intermediul legilor ce o guverneaz a. n natur a exist a o lucrare nentrerupt as i direct a a Tat alui s i a Fiului. Domnul Hristos spune: Tat al Meu lucreaz a pn a acum, s i Eu de asemenea [571] lucrez (Ioan 5, 17). Patriarchs and Prophets, 114 (1890). s Ascultarea aduce fericire. n timp ce [studen tii] nva ta a studieze lec tiile aate n lucrurile crea tiei s i n experien tele vie tii, explica ti-le c a acelea si legi care guverneaz a natura s i evenimentele vie tii sunt menite s a conduc as i vie tile noastre; c a ele sunt date pentru binele nostru s i c a nu putem g asi adev arata fericire s i adev aratul de ele. Education, 103 (1903). succes dect n ascultare fa ta

Func tiile vitale ale legilor lui Dumnezeu

183

turile Sale, Domnul HrisPrincipiile vaste ale legii n nv a ta tos a ar atat ct de cuprinz atoare sunt principiile legii rostite pe Sinai. El a constituit o demonstra tie vie a validit a tii acestei legi, ale c arei principii r amn pentru totdeauna marele standard al neprih anirii standardul dup a care vor evalua ti to ti oamenii n marea zi n care vor deschise c ar tile s i va ncepe judecata. Domnul Hristos a venit pentru a exemplica neprih anirea n toate privin tele ei s i, n calitate de conduc ator al omenirii, pentru a-i dovedi omului c a poate realiza aceea si lucrare, mplinind ecare aspect al cerin telor lui Dumnezeu. Prin harul nem asurat oferit oamenilor, nici un om nu trebuie s a piard a cerul. Des avr sirea caracterului poate realizat a de to ti cei ce lupt a pentru ea. Aceasta este prevederea fundamental a care st a la baza noului leg amnt al Evangheliei. Legea lui Iehova este copacul; Evanghelia constituie orile parfumate s i roadele lui. The Review and Herald, 5 aprilie 1898. (Selected Messages 1:211, 212). Cel mai nalt sens al libert a tii n lucrarea r ascump ar arii nu exterioar exist a nici o obligativitate. Nici o for ta a nu exercit a presiuni asupra cuiva. Sub inuen ta Duhului lui Dumnezeu, omul este l asat s a aleag a n mod liber st apnul c aruia vrea s a-i slujeasc a. Schimbarea care se produce cnd suetul se pred a lui Hristos con tine cel mai nalt sens al libert a tii. Alungarea p acatului este un act personal al suetului. Este adev arat c a noi nu avem nici o putere de a ne elibera de sub controlul lui Satana; dar cnd dorim s a m elibera ti de p acat s i n strig atul nostru disperat dup a ajutorul unei puteri din afara noastr a s i mai presus de noi, puterile suetului sunt nt arite de energia divin a a Duhului Sfnt s i ncep s a mplineasc a hot arrile voin tei noastre n mplinirea voin tei lui Dumnezeu. The Desire of Ages, 466 [572] (1898).

Capitolul 62 Comunicarea
i vorbirea sunt daruri Inuen ta vast a a cuvintelor Glasul s primite din partea lui Dumnezeu s i, dac a sunt corect folosite, ele constituie o adev arat a putere ce sluje ste cauzei Lui. Cuvintele au o mare nsemn atate. Ele pot exprima dragoste, devo tiune, respect s i laud a la adresa lui Dumnezeu sau pot exprima ur as i r azbunare. Cuvintele dezv aluie atitudinea inimii. Ele pot o mireasm a de via ta sau un suu de moarte spre moarte. Limba este o punte spre via ta pe care p as im e n lumea binecuvnt arilor, e n lumea nelegiuirii. Manuscript 40, 1896. (The S.D.A. Bible Commentary 3:1159). O grindin a devastatoare sau semin te ale iubirii? Unii se ntorc de la comuniunea lor zilnic a cu Dumnezeu, mbr aca ti n pe buze, nu ca umilin ta lui Hristos. Cuvintele lor sunt ca o dulcea ta o grindin a devastatoare ce distruge totul n cale. Asemenea oameni seam an a pe calea vie tii semin tele iubirii s i ale bun at a tii, iar acest lucru se realizeaz a de la sine, n mod natural, deoarece Domnul Hristos tr aie ste n inimile lor. Inuen ta lor este cu mult mai mare . Manuscript 24, 1887. (The dect poate observat n aparen ta S.D.A. Bible Commentary 3:1159). Cuvinte care ncurajeaz a Pretutindeni n jur, auzim strig ate de protest, izvorte din necazul lumii. P acatul ne nv aluie n ntuneric, iar mintea noastr a trebuie s a e preg atit a pentru orice lucrare bun as i pentru a adresa un cuvnt bun. Stim c a Isus este prezent [573] al aturi de noi. s Inuen ta duioas a a Duhului S au cel Sfnt ne nva ta i ne c al auze ste gndurile, inuen tndu ne s a rostim cuvinte care ncurajeaz a s i lumineaz a c ararea celor din jur. Testimonies for the Church 6:115 (1900). Cuvinte pl acute Privind la partea luminoas a a lucrurilor, descoperim suciente motive pentru a bucuro si s i ferici ti. Dac a le adres am altora un zmbet, ei ne vor zmbi s i dac a le vom vorbi toare, ei ne vor r ntr-o manier a pl acut as i n al ta aspunde la fel. The Signs of the Times, 12 februarie 1885. 184

Comunicarea

185

Cuvinte care l au n centru pe Isus Cuvintele oamenilor exprim a propriile lor gnduri omene sti, dar cuvintele celor ce sunt . Testimonies for the Church 5:433 ai lui Hristos sunt duh s i via ta (1885). ngerii privesc cu aten tie pentru a vedea felul de m arturie pe care o duce ti lumii cu privire la Domnul vostru ceresc. Conversa tiile trebuie s a-l aib a n centru pe Acela care tr aie ste pentru a face isp as ire n favoarea voastr a naintea Tat alui. Cnd da ti mna cu un prieten, n inima s i pe buzele voastre s a e cuvinte de laud a la adresa lui Dumnezeu. Astfel, gndurile lui vor atrase c atre Isus. Steps to Christ, 119 (1892). tuDomnul Hristos Se exprima simplu s i la subiect nv a ta rile Domnului Hristos nu con tineau ra tionamente lungi, ciudate s i complicate. El Se exprima foarte simplu s i la subiect. Isus cuno stea ecare inim a ca pe o carte deschis as i, din inepuizabilul S au tezaur, tuDomnul alegea lucruri vechi s i noi, care ilustrau s i nt areau nv a ta rile Sale. El sensibiliza inimile s i trezea simpatia. Manuscript 24, 1891. (Evangelism, 171). U sor de n teles Maniera de predicare a lui Hristos era pl acut as i atr ag atoare s i era caracterizat a ntotdeauna de simplitate. El dezlega tainele mp ar a tiei cerului, folosind ilustra tii s i simboluri cu care ascult atorii erau familiariza ti; iar oamenii simpli s i nenv a ta ti l ascultau cu pl acere, deoarece puteau n telege cuvintele Lui. Domnul nu Se exprima n cuvinte preten tioase, pentru n telegerea c arora este [574] necesar s a consul ti dic tionarul. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 240 (1913). tiile sunt bune nuEl a folosit un limbaj simplu Argumenta mai atunci cnd sunt prezentate n momentul s i locul potrivit, dar printr-o prezentare simpl a a Cuvntului lui Dumnezeu, se poate realiza mult mai mult. Lec tiile Domnului Hristos erau ilustrate cu atta claritate, nct s i cel mai nenv a tat ascult ator le putea n telege ndat a. n discursurile Sale, Isus nu a folosit fraze lungi s i cuvinte grele; El S-a exprimat ntr-un limbaj simplu, adaptat nivelului de gndire al oamenilor obi snui ti. Domnul nu aprofunda un subiect mai mult dect s tia c a sunt ei capabili s a n teleag as i s a accepte. Gospel Workers, 169 (1915). Subiecte serioase n loc de conversa tii lipsite de sens Ce poate mai vrednic de ntip arit n minte dect planul de mntuire?

186

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Acesta este un subiect inepuizabil. Iubirea lui Isus, mntuirea oferit a omului c azut prin dragostea Lui innit a, sn tirea inimii, pre tioasele adev aruri mntuitoare destinate zilelor din urm a, harul lui Hristosaceste subiecte nvioreaz a suetul, iar inima curat a simte aceea si bucurie pe care au sim tit o s i ucenicii, cnd Domnul Isus li S-a al aturat pe drumul c atre Emaus. mintele spre Hristos va adora acest Cel care si ndreapt a sim ta fel de asociere sfnt as i, printr-o astfel de p art as ie, va primi putere divin a; dar cel care, mai presus de orice, prefer a s a se complac a n conversa tii lipsite de sens, r at ace ste departe de Dumnezeu s i devine de aspira insensibil fa ta tiile snte s i nobile. Iar ca urmare, ceea ce este p amntesc s i senzual ajunge s a e interpretat ca ind de natur a cereasc a. Testimonies for the Church 5:600 (1889). tie frivol a, can c autarea simpatiei omene sti O conversa racterizat a de o c autare acerb a a simpatiei s i aprecierii omene sti, izvor as te dintr-un sentimentalism bolnav. Nici tinerii s i nici cei cu n fa p arul c arunt nu sunt n siguran ta ta unui asemenea pericol. Dar, [575] dac a adev arul lui Dumnezeu constituie un principiu statornic al inimii, conversa tia va asemenea unui izvor. Oricte ncerc ari s-ar face pentru a st avili acest izvor, el va t sni ntr-un alt loc, pentru c a este un izvor ce nu poate st avilit. Adev arul aat n inim a este un . El nvioreaz izvor de via ta a pe cel obosit s i ndep arteaz a gndurile s i cuvintele rele. Testimonies for the Church 5:600, 601 (1889). Nu exprima ti niciodat a cuvinte de ndoial a To ti oamenii trec prin ncerc ari dureri pe care sunt nevoi ti s a le suporte, ispite grele n fa ta c arora trebuie s a reziste. Nu v a mp art as i ti necazurile cu semenii vo stri muritori, ci aduce ti toate lucrurile n rug aciune naintea lui Dumnezeu. Stabili ti v a drept regul a s a nu rosti ti nici un cuvnt de ndoial as i descurajare. Prin cuvinte pline de speran ta s i printr-o voio sie sfnt a, voi pute ti face mult pentru a lumina via ta altora s i pentru a-i nt ari n ncerc arile lor. Steps to Christ, 119, 120 (1892). Cuvintele noastre ne inuen teaz a Cuvintele sunt mai mult dect o reectare a caracterului; ele au puterea de a ne modela caracterul. Oamenii sunt inuen ta ti de propriile lor cuvinte. Adesea, sub inuen ta impulsului de moment, instiga ti de Satana, unii dau glas geloziei sau impresiilor rele, exprimnd lucruri pe care nu le cred cu adev arat; dar cuvintele lor ac tioneaz a asupra propriei gndiri.

Comunicarea

187

Astfel, ace sti oameni sunt ispiti ti chiar de cuvintele lor s i ajung s a cread a tocmai acele idei pe care le-au rostit mna ti de Satana. O dat a ce s i-au exprimat o opinie sau o hot arre, adesea, ei sunt prea mndri pentru a le nega s i ncearc a s a- si dovedeasc a lor n si si c a au dreptate, pn a cnd ajung s a cread a aceasta. Este periculos s a roste sti cuvinte de ndoial as i este periculos s a pui sub semnul ntreb arii sau s a critici lumina divin a. Obiceiul de a critica n mod neatent s i nejusticat ac tioneaz a asupra caracterului, favoriznd lipsa de respect s i necredin ta. De multe ori, cei care s i-au ng aduit un asemenea obicei s-au apropiat n mod incon stient de pericol, pn a cnd au ajuns s a critice s i s a resping a ns as i lucrarea Duhului Sfnt. The Desire of Ages, 323 (1898). Critica reac tioneaz a asupra celui ce o roste ste Critica reac tioneaz a asupra suetului celui ce o roste ste. Educarea vorbirii ncepe cu noi n sine, cu ecare n mod personal. S a ne hot arm s a [576] nu vorbim r au despre nimeni. Manuscript 102, 1904. De multe Rosti ti cuvinte care inspir a curaj s i speran ta ori, se ntmpl a ca un suet curajos s a e asaltat pn a la extrem de ispit as i s a ajung a pe punctul de a ceda n lupta cu sinele s i cu puterile r aului. S a nu descuraja ti un asemenea suet n greaua lui s b at alie. nt ari ti-l prin cuvinte care inspir a curaj s i speran ta i care l ndeamn a s a r amn a statornic pe calea sa. n felul acesta, prin voi, lumina lui Hristos va str aluci asupra lui. Nici unul din noi nu tr aie ste pentru sine (Romani 14, 7). Prin inuen ta pe care o exercit am n mod incon stient, cei din jur pot ncuraja ti s i nt ari ti sau pot descuraja ti s i ndep arta ti de Domnul Hristos s i de adev ar. Steps to Christ, 120 (1892). Cuvintele afectuoase s i actele de curtenie Micile aten tii, nenum aratele ocazii aparent nensemnate s i amabilit a tile simple sunt cele care alc atuiesc, la un loc, fericirea vie tii; iar neglijarea cuvintelor amabile, afectuoase s i ncurajatoare s i a micilor acte de curtenie face ca via ta s a e insuportabil as i nenorocit a. n cele din urm a, se va dovedi c a renun tarea la sine, pentru binele s i fericirea celor din jur, constituie o parte nsemnat a n raportul ceresc cu privire de sine, f la via ta noastr a. Atunci, se va vedea c a grija fa ta ar aa tine cont de binele s i fericirea altora, nu se bucur a de aprecierea Tat alui nostru ceresc. Testimonies for the Church 2:133, 134 (1868).

188

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Avertisment mpotriva dispre tului s i indiferen tei Comorile pre tioase ale iubirii nu trebuie nutrite n inim a doar pentru cei prefera ti, ci pentru ecare suet care s-a dedicat lucr arii de slujire; deoarece to ti cei ce ndeplinesc aceast a lucrare sunt ai Domnului. Dumnezeu lucreaz a prin ei. nv a ta ti lec tiile dragostei din via ta lui Isus. Oamenii trebuie s a e aten ti la modul n care vorbesc cu semenii lor. Nici egoismul s i nici atitudinea despotic a nu- si au locul n rela tia cu aceia care reprezint a mo stenirea lui Hristos. Nu provoca ti am ar aciune n mintea sau inima altora. Nu ng adui ti s a se strecoare n glasul vostru nici o urm a de dispre t. Dac a vorbi ti ntr-o manier a sau suspiciune, prejudecat reasc a, dac a manifesta ti indiferen ta as i gelozie, suetele celor pentru care lucra ti vor pierdute. Letter [577] 50, 1897. Spiritul de c autare a gre selilor s i reprim arile ncurajeaz a minciuna Fratele meu, cuvintele arogante pe care le adresezi copiilor t ai produc r ani n suetul lor. Si, pe m asur a ce vor cre ste, ei vor dezvolta tendin ta de a critica. Spiritul de c autare a gre selilor ti ruineaz a via ta, iar efectele lui negative se r asfrng asupra so tiei s i asupra copiilor. Ei nu sunt ncuraja ti s a manifeste ncredere sau s a- si recunoasc a n mod deschis gre selile, deoarece s tiu c a acestea vor urmate n mod sigur de o mustrare aspr a din partea ta. Adesea, cuvintele tale sunt asemenea unei grindine devastatoare, care distruge plantele rave. Este imposibil de estimat r aul pe care l produci prin comportamentul t au. Pentru a evita cuvintele tale aspre, copiii t ai vor nv a ta s a mint a. Pentru a sc apa de mustrare s i de pedeaps a, ei vor evita s a m arturiseasc a adev arul. O porunc a aspr as i rece nu le va face nici un bine. Letter 8a, 1896. (The Adventist Home, 439, 440). nl aturarea oric arui cuvnt neatent Aduce ti-v a aminte c a prin cuvintele voastre ve ti ndrept a ti ti s i prin cuvintele voastre ve ti condamna ti. Pune ti fru limbii voastre. Cuvintele pe care le rosti ti sunt asemenea semin telor care produc roade, e spre bine, e spre r au. Acum este timpul sem anatului. Omul cel bun scoate lucruri bune din vistieria cea bun a a inimii vie n suet. lui. De ce? Pentru c a Domnul Hristos este o prezen ta Adev arul sn titor este un tezaur de n telepciune pentru to ti cei ce l tr aiesc. El este asemenea unui izvor ale c arui ape curg spre via ta cea

Comunicarea

189

ve snic a. Acela n inima c aruia nu locuie ste Hristos se va compl acea n conversa tii ieftine, n declara tii exagerate, care induc n eroare. Limba care roste ste cuvinte pervertite s i expresii triviale s i josnice trebuie s a e atins a cu c arbunii aprin si de pe altar. Manuscript 17, 1895. dezvoltarea personal Nemul tumirea n abu sa a Exist a persoane care au calit a ti excep tionale, dar au ajuns ntr-o stare de stagnare. Ei nu progreseaz a spre victorie. Iar abilit a tile cu care i-a nzestrat Dumnezeu nu sunt de nici un folos pentru cauza Lui, deoarece sunt nefolosite. Multe dintre aceste persoane se dovedesc a ni ste protestatari nemul tumi ti. Ei declar a c a motivul pentru care dau glas nemul tumirilor lor este acela c a nu sunt aprecia ti. Dar tocmai aceste mnt decitar al valorii persoane sunt cele care sufer a de un sim ta personale s i nu se apreciaz a sucient pentru a coopera cu Cel mai [578] tor pe care L-a cunoscut vreodat Mare nv a ta a lumea. The Review and Herald, 10 martie 1903 Nici un cuvnt aspru, sever sau sfat grosolan adresat unui pastor s i scriitor Fiecare dintre noi va ajutat de Domnul, atunci cnd vom avea cea mai mare nevoie, n lupta pentru nfrngerea eului. Face ti ca legea bun at a tii s a e pe buzele voastre s i uleiul harului, n inima voastr a. Acestea vor produce rezultate minunate. Ve ti amabili, n teleg atori s i curtenitori. Ave ti nevoie de toate aceste calit a ti. Mai nti, trebuie s a primi ti Duhul Sfnt s i s a-i ng adui ti s a lucreze n caracterul vostru, iar apoi, El va asemenea unui foc sfnt care va face ca fumul de t amie s a se nal te spre Dumnezeu, nu de pe altarul unor buze care condamn a, ci al unor buze care vindec a suetele oamenilor. nf a ti sarea voastr a va exprima chipul divin. Nu rosti ti nici un cuvnt t aios, sever s i critic. Acesta este un foc profan ce nu are voie s a ard a n comitetele sau conversa tiile dintre fra ti. Dumnezeu cere ec arui suet aat n slujba Lui s a- si aduc a jertfele cu c arbunii aprin si ai focului sfnt. Dac a v a ab tine ti s a rosti ti acele cuvinte triviale s i aspre, ce r asar att de u sor pe buzele voastre, Duhul lui Dumnezeu va putea vorbi prin slujitorii Lui omene sti. Privind caracterul lui Hristos, ve ti schimba ti dup a chipul Lui. Numai harul lui Dumnezeu poate schimba inima voastr a, iar apoi, ve ti reecta imaginea Domnului Isus. Dumnezeu ne cere s a m asemenea Lui cura ti, sn ti s i

190

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

nep ata ti. Noi trebuie s a purt am chipul divin. Letter 84, 1899. (The S.D.A. Bible Commentary 3:1164). Cuvinte care distrug via ta Ve ti supu si unor teste severe. Pune ti-v a ncrederea n Domnul Isus Hristos. Aminti ti-v a c a, printro atitudine vehement a, v a ve ti r ani singuri. Dac a ve ti r amne n locurile cere sti, n Hristos, n toate circumstan tele, cuvintele voastre nu vor asemenea unor proiectile care r anesc inimi s i pot distruge vie ti. Letter 169, 1902. Exprimarea ndoielii m are ste ndoiala Nu trebuie s a vor[579] bim despre ndoielile s i ncerc arile noastre, deoarece, de ecare dat a cnd vorbim despre ele, acestea devin mai mari. De ecare dat a cnd ne exprim am ndoiala, Satana a c stigat o victorie; dar cnd declar am: M a voi decide s a-mi p astrez suetul de partea Lui s i voi r amne un martor credincios, dovedim c a ne-am d aruit f ar a nici o rezerv a pe noi n sine lui Isus Hristos s i apoi Dumnezeu ne d aruie ste lumin a, iar noi ne bucur am n El. Dac a dorim s a r amnem n lumina razelor str alucitoare ale Soarelui neprih anirii, vom o lumin a n lume. Pe care voi l iubi ti f ar a s a-l v azut, crede ti n El, f ar a s a-l vede ti, s i v a bucura ti cu o bucurie negr ait as i str alucit a (1 Petru 1, 8). Manuscript 17, 1894. Exprimarea credin tei m are ste credin ta Cu ct vorbi ti mai , cu att ve . Cu ct mult despre credin ta ti avea mai mult a credin ta st arui ti asupra descuraj arilor, discutnd cu al tii despre ncerc arile voastre, s i cu ct insista ti asupra lor pentru a primi simpatia dup a care tnji ti, cu att ve ti suferi mai multe descuraj ari s i mai multe ncerc ari. De ce s a ne plngem de lucruri pe care nu le putem evita? Dumnezeu ne invit a s a nchidem ferestrele suetului spre cele lume sti s i s a privim spre cele cere sti, pentru ca El s a poat a lumina inimile noastre cu slava care str aluce ste n n al timile cerului. Manuscript 102, 1901. Mustr arile sunt uneori necesare De si cuvintele noastre trebuie s a e ntotdeauna amabile s i blnde, nici o arma tie nu trebuie s a-l determine pe f ac atorul de rele s a cread a c a faptele lui sunt acceptabile naintea lui Dumnezeu. Acest fel de simpatie este lumeasc a s i n sel atoare. O manifestare necuvenit a a afec tiunii, de dragul simpatiei, nu beneciaz a de nici un credit din partea lui Dumnezeu. F ac atorii de rele trebuie s a e sf atui ti s i mustra ti, iar uneori este necesar s a e reprima ti n mod aspru. Manuscript 17, 1899.

Comunicarea

191

Ce dezv aluie cuvintele? Cuvintele nu pot controlate n totalitate, deoarece sunt determinate de puterea care conduce mintea s i inima. Dac a Hristos este Cel care domne ste n inima voastr a, cuvintele vor dezv alui puritatea, frumuse tea s i mireasma pl acut aa unui caracter modelat de voin ta Lui. nc a de la c adere, Satana a fost un acuzator al fra tilor s ai, de aceea trebuie s a ti precau ti, ca s a nu [580] v a l asa ti condu si de acela si spirit. Letter 69, 1896. Necesitatea repet arii S a nu crede ti c a, dac a a ti ncheiat prezentarea unui subiect, ascult atorii vor re tine tot ce le-a ti spus. Exist a pericolul de a trece prea repede de la o idee la alta. Tine ti lec tii scurte, ntr-un limbaj simplu s i direct, s i repeta ti adesea. Predicile scurte vor memorate mult mai bine dect cele lungi. Vorbitorii no stri trebuie s a- si aduc a aminte c a subiectele pe care le prezint a pot con tine informa tii complet noi pentru unii dintre ascult atorii lor; prin urmare, ideile principale trebuie repetate de mai multe ori. Gospel Workers, 168 (1915). Vorbirea gr abit as i nervoas a afecteaz a comunicarea Pastorii s i profesorii trebuie s a acorde o aten tie deosebit a cultiv arii vocii. Ei nu trebuie s a nve te s a vorbeasc a ntr-o manier a nervoas as i gr abit a, ci n mod calm, rar s i distinct, exprimndu se cu claritate s i p astrnd muzicalitatea vocii. Vocea Mntuitorului era asemenea unei melodii n urechile celor care erau obi snui ti cu predicarea monoton as i lipsit a de entuziasm a c arturarilor s i fariseilor. El vorbea rar s i ap asat, accentund acele cuvinte c arora dorea ca ascult atorii Lui s a le acorde o aten tie deosebit a. Cei vrstnici s i tinerii, cei nv a ta ti s i oamenii f ar as coal a, to ti puteau n telege pe deplin semnica tia cuvintelor Lui. Acest lucru ar fost imposibil dac a Isus ar vorbit gr abit s i dac a ar rostit propozi tie dup a propozi tie, f ar a pauz a. Oamenii i acordau o aten tie deosebit as i se spunea despre El c a nu vorbea precum c arturarii s i fariseii; deoarece vorbea ca unul care avea putere. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 239, 240 (1913). Claritatea exprim arii s i accentuarea potrivit a Prin rug aciune st aruitoare s i printr-un efort perseverent, noi trebuie s a dobndim o deosebit a abilitate n ceea ce prive ste vorbirea. Aceast a abilitate include exprimarea clar a a ec arei silabe, punnd accentul acolo unde i este locul. Mul ti vorbesc gr abit, rostind cuvintele, unul [581] dup a altul, att de repede, nct efectul ideilor pe care le transmit

192

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

se pierde. Pune ti spiritul s i via ta Domnului Hristos n tot ceea ce spune ti. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 254, 255 (1913). O vorbire melodioas as i atent a n tinere te, obi snuiam s a vorbesc prea tare. Domnul mi-a ar atat c a, dac a vocea mea are o tonalitate prea ridicat as i nenatural a, nu voi reu si s a exercit o impresie potrivit a asupra oamenilor. Apoi, mi-a fost ar atat modul n care vorbea Domnul Hristos; vocea Lui era pl acut as i melodioas a. ntr-o manier a calm as i lini stit a, glasul Lui ajungea la cei ce l ascultau; cuvintele Lui p atrundeau n inimile lor s i, nainte de a rosti urm atoarea fraz a, ei puteau n telege tot ce li s-a spus. Unii cred c a trebuie s a goneasc a n prezentare, deoarece, dac a nu ar proceda astfel, s i-ar pierde inspira tia. Dac a aceasta este inspira tie, atunci mai bine s a o piard as i cu ct o vor pierde mai curnd, cu att mai bine. Manuscript 19b, 1890. (Evangelism, 670). Folosirea ra tional a a capacit a tii de a vorbi Inuen ta voastr a trebuie s a e profund as i de lung a durat a, iar capacitatea de a vorbi trebuie folosit a n mod ra tional. Dac a v a suprasolicita ti corzile vocale, modula tiile vocii se pierd. Tendin ta de a vorbi rapid trebuie nvins a n mod decisiv. Dumnezeu pretinde din partea lucr atorilor Lui ntregul serviciu pe care l pot oferi, n limitele lor omene sti. Toate talentele primite trebuie folosite, cultivate s i apreciate ca ind o mo stenire pre tioas a din partea Cerului. Lucr atorii seceri sului au ns arcinarea de a transmite lumina pe care Dumnezeu o trimite lumii din cer. SpT Seria A, Nr. 7, p 10, 6 ianuarie 1897. (Evangelism, 668). Abilitatea de a citi corect este de cea mai nalt a valoare Cititul corect s i cu accent potrivit reprezint a o abilitate de cea mai a nalt a valoare. Indiferent ct a cuno stin ta ti putut dobndi n alte domenii, dac a a ti neglijat cultivarea vocii s i a vorbirii, astfel nct [582] s a pute ti vorbi s i citi n mod distinct s i inteligibil, toate cuno stin tele v a vor de pu tin folos; deoarece f ar a cultivarea vorbirii nu pute ti comunica ecient s i clar ceea ce a ti nv a tat. Manuscript 132, 1902. (Evangelism, 666). Lucruri reale s i imaginare ntr-o anumit a ocazie, n timp ce Betterton, un actor renumit, lua cina mpreun a cu Dr. Sheldon, [mai trziu] arhiepiscop de Canterbury, arhiepiscopul a ntrebat: V a rog, d le Betterton, spune ti mi, cum se face c a dumneavoas-

Comunicarea

193

tr a, actorii, inuen ta ti att de puternic auditoriul, spunnd lucruri imaginare? Domnul meu, a r aspuns Betterton, cu respectul cuvenit Sn tiei Voastre, permite ti-mi s a spun c a motivul este simplu: totul se bazeaz a pe puterea entuziasmului. Pe scen a, noi spunem lucruri imaginare ca s i cnd ar reale; n timp ce dumneavoastr a, la amvon, spune ti lucruri reale ca s i cnd ar imaginare. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 255 (6 iulie 1902). Tr airea s i vorbirea s a nu e inuen tate de circumstan te De si exist a atta nedreptate n jurul nostru, nu trebuie s a m p arta si la ea. Nu vorbi ti despre aceasta s i despre r autatea care sunt n lume, ci n al ta ti-v a mintea vorbind despre Mntuitorul vostru. Cnd vede ti nelegiuirea care v a nconjoar a, gndi ti-v a cu bucurie la Dumnezeu, Salvatorul nostru, s i la faptul c a noi suntem copiii Lui. Manuscript 7, 1888. nv a ta ti elocven ta t acerii n momentul n care se las a prad a furiei, omul devine la fel de iresponsabil ca s i cel care a pus paharul pe buze. nv a ta ti elocven ta t acerii s i s as ti ti c a Dumnezeu pre tuie ste ceea ce a fost cump arat cu sngele lui Hristos. Noi trebuie s a ne supunem unei educa tii personale zilnice. ndep arta ti toate piedicile nefolositoare aate n calea Regelui. Face ti loc, pentru ca Regele s a poat a umbla n mijlocul nostru. ndep arta ti toate expresiile obscene din vocabularul vostru (vezi Coloseni 3, 8). Manuscript 6, 1893. este cu neputin s O ab tinere sfnt a F ar a credin ta ta a m pl acu ti lui Dumnezeu. Noi putem avea mntuirea Lui n familiile [583] noastre, dar pentru aceasta, trebuie s a exercit am credin ta, s a tr aim , s st pentru credin ta a avem o credin ta aruitoare s i s a ne ncredem n Dumnezeu. Noi trebuie s a ne st apnim temperamentul s i astfel vom biruitori. Dac a nu ne control am cuvintele s i temperamentul, suntem sclavii de el. Toate cuvintele lui Satana; tr aim ntr-o stare de supunere fa ta toare constituie un act de aspre, nepl acute, ner abd atoare s i amenin ta nchinare, o jertf a adus a maiest a tii sale satanice. Iar aceasta este o jertf a costisitoare, mult mai costisitoare dect orice sacriciu pe care l putem face pentru Dumnezeu, deoarece ea distruge pacea s i fericirea ntregii familii, distruge s an atatea s i poate determina pierderea fericirii eterne.

194

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

St apnirea de sine pe care o pretinde Cuvntul lui Dumnezeu din partea noastr a sluje ste propriului nostru bine. Ea m are ste fericirea familiilor noastre s i a tuturor celor din jur. Ea ne nnobileaz a gusturile, ne sn te ste judecata, aduce pacea min tii s i, n cele din urm a, via ta ve snic a. Temperamentul natural s i p atima s trebuie men tinut sub control. Mntuitorul, care locuie ste n auntrul inimii noastre, ne va nt ari n ecare ceas. ngerii p azitori vor r amne n preajma noastr as i vor duce cu bucurie la cer ve stile bune ale progresului nostru n via ta divin a, iar ngerul raportor va prezenta un raport binevoitor [584] s i fericit. Testimonies For The Church 1:310 (1862). [585] [586] [587]

Sec tiunea 13 Personalitatea

Capitolul 63 Imagina tia


Domnul Hristos a apelat la imagina tia oamenilor El [Domnul Hristos] a impresionat inimile oamenilor, apelnd la imagina tia lor. Ilustra tiile Lui erau inspirate din experien tele vie tii de zi cu zi s i, de si erau simple, semnica tia lor era uimitor de profund a. P as arile cerului, crinii de pe cmp, semin tele, p astorul s i turma acestea erau parabolele prin care Domnul Hristos ilustra realit a ti nepieritoare; s i dup a aceea, ntotdeauna cnd se ntmpla ca ascult atorii Lui s a ntlneasc a scenele despre care le vorbise, si aminteau turile Lui. Ilustra nv a ta tiile Domnului Hristos continuau s a repete lec tiile prezentate. Domnul Hristos nu i-a atat niciodat a pe oameni. El nu a rostit niciodat a ceva care s a hr aneasc a fantezia s i imagina tia lor; s i nici nu a l audat n ascocirile lor seduc atoare; dar gnditorii profunzi s i tura Lui s f ar a prejudec a ti au acceptat nv a ta i au descoperit c a le punea la ncercare n telepciunea. Ei se minunau auzind modul n care adev arul spiritual era exprimat n cel mai simplu limbaj. The Desire of Ages, 254 (1898). Datoria de a controla imagina tia Pu tini con stientizeaz a faptul c a exercitarea controlului asupra gndurilor s i asupra imagina tiei constituie o datorie. O minte nedisciplinat a nu se poate concentra asupra unor subiecte valoroase. Dac a gndirea nu este utilizat a n [588] mod corespunz ator, religia nu poate nori n suet. Dac a mintea nu este preocupat a de lucruri snte s i ve snice, ea si va g asi pl acerea n lucruri superciale s i triviale. Att puterile intelectuale, ct s i cele morale trebuie s a e disciplinate s i, prin exerci tiu, acestea se vor dezvolta s i se vor nt ari. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 544 (1913). Boli generate de imagina tie [Vezi capitolul 75, Imagina tia s i boala] Uneori, boala este generat a de imagina tie s i, de cele mai multe ori, este agravat a de aceasta. Mul ti oameni care sunt toat a via ta bolnavi ar putut s an ato si, pur s i simplu dac a ar gndit ntr-un mod s an atos. Mul ti si imagineaz a c a ecare u soar a expunere 196

Imagina tia

197

le va cauza boala, iar efectul r au este produs deoarece este a steptat. Mul ti mor de boli a c aror cauz a este n totalitate imaginar a. The Ministry of Healing, 241 (1905). O imagina tie pervertit a Din ceea ce mi-a ar atat Domnul, am n teles c a imagina tia femeilor din aceast a categorie [cele care au o p arere exagerat a despre calit a tile lor] fusese pervertit a datorit a faptului c a citiser a literatur a de c tiune s i visaser a cu ochii deschi si, construind castele de fum tr aind ntr-o lume imaginar a. Ele nu- si coboar a gndurile la mplinirea datoriilor obi snuite s i folositoare ale vie tii. Nu- si asum a responsabilit a tile care le revin, nu se str aduiesc s a fac a un c amin fericit s i pl acut pentru so tii lor s i las a ntreaga povar a asupra so tilor lor. Aceste femei a steapt a ca cei din jur s a le anticipeze dorin tele s i s a le mplineasc a, n timp ce ele si iau libertatea de a c auta gre seli s i de a comenta dup a pl acere. Aceste femei sufer a de un sentimentalism bolnav, considernd f ar a ncetare c a nu sunt apreciate; c a so tii lor nu le ofer a toat a aten tia pe care o merit a. Ele se imagineaz a ca ind ni ste martire. Testimonies for the Church 2:463 (1870). Sfat adresat unui om cu o imagina tie bolnav a Am v azut c a Domnul ti-a dat lumina s i experien ta necesare pentru a n telege caracterul p ac atos al unui temperament impulsiv s i nevoia de a- ti st apni pasiunile. E secul n realizarea acestui fapt nseamn a un e sec [589] sigur n ceea ce prive ste via ta ve snic a. Trebuie s a nvingi aceast a boal a a imagina tiei. n favoarea Tu e sti extrem de sensibil s i, dac a cineva se pronun ta unei c ai opuse celei pe care o urmezi, te sim ti jignit. Tu tr aie sti cu impresia c a e sti criticat, c a trebuie s a te aperi s i s a- ti salvezi via ta; iar n efortul t au st aruitor de a- ti salva via ta, o pierzi. Ceea ce trebuie s a faci este s a mori pentru sine s i s a cultivi un spirit de s ng aduin ta i r abdare. Elibereaz a te de gndul c a nu e sti bine tratat, c a e sti nedrept a tit s i c a cineva dore ste s a te persecute s i s a- ti fac a r au. Modul t au de a vedea lucrurile este gre sit, iar cel care ti inspir a aceste imagini deformate ale lucrurilor este Satana. Testimonies for the Church 2:424 (1870). O ra tiune dominat a de imagina tie St a n puterea ta s a- ti controlezi imagina tia s i s a nvingi aceste accese de nervozitate. E sti nzestrat cu o putere a voin tei pe care ar trebuit s a o folose sti spre binele t au. Dar tu nu ai procedat astfel, ci ai ng aduit ca imagina tia

198

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ta extrem de afectat a s a- ti domine ra tiunea. Prin aceasta, ai ntristat pe Duhul lui Dumnezeu. Faptul c a nu ai avut nici o putere asupra mintelor tale nu ar constitui un p sim ta acat; dar aceasta nu va scuza faptul c a ai cedat n fa ta inamicului. n loc de a angajat a mpotriva voin tei lui Dumnezeu, voin ta ta trebuie s a-i e supus as i sn tit a. Testimonies for the Church 5:310, 311 (1885). Dieta afecteaz a imagina tia Necump atarea n alimenta tie ncepe prin folosirea unei hrane nes an atoase. Dup a un timp, prin continuarea ng aduin tei de sine, organele digestive si pierd vitalitatea, iar alimentele nceteaz a s a mai satisfac a apetitul. Astfel, se pun temeliile unor obiceiuri nes an atoase s i apare o poft a nest apnit a dup a alimente tot mai stimulatoare. Ceaiul, cafeaua s i carnea produc un efect imediat. Sub inuen ta acestor otr avuri, sistemul nervos este excitat s i, n unele cazuri, un anumit timp, intelectul pare nviorat s i imagina tia mai vie. Testimonies for the Church 3:487 (1875). Efectul ceaiului, al cafelei s i al altor b auturi populare [590] Ceaiul are o ac tiune stimulatoare s i, ntr-o anumit a m asur a, produce o stare de excita tie nervoas a. Ac tiunea cafelei s i a multor altor b auturi populare este similar a. La nceput, au un efect nvior ator. Nervii stomacului sunt excita ti. Aceasta determin a iritarea creierului, care, la rndul lui, determin a o activitate sporit a a inimii s i transmite ntregului organism energii a c aror surs a nu este nelimitat a. Pentru un timp, extenuarea este uitat a; puterea pare s a e m arit a. Intelectul este trezit s i imagina tia devine mai vie. The Ministry of Healing, 326 (1905). Rede stept arile populare s i imagina tia Prea adesea, rede stept arile populare se realizeaz a prin apeluri care se adreseaz a ima de gina tiei, prin excitarea emo tiilor, prin satisfacerea atrac tiei fa ta ceea ce este nou s i incitant. Converti tii c stiga ti n felul acesta nu au prea mare de a asculta de adev o dorin ta arul Bibliei s i nici nu sunt interesa ti de m arturia profe tilor s i a apostolilor. Dac a un serviciu religios nu con tine ceva senza tional, nu exercit a nici o atrac tie asupra lor. Iar mesajele care fac apel la ra tiune nu trezesc nici un r aspuns n inima lor. Avertismentele simple ale Cuvntului lui Dumnezeu, care privesc n mod direct interesele lor ve snice, r amn neascultate. The Great Controversy, 463 (1888). Teatrul degradeaz a imagina tia Teatrul este unul dintre cele mai periculoase locuri frecventate de oameni n c autarea pl acerii.

Imagina tia

199

n loc s a e o s coal a a moralit a tii s i a virtu tii, a sa cum se pretinde att de des, teatrul este chiar pepiniera imoralit a tii. n spectacole, sunt sugerate s i aprobate obiceiuri vicioase s i nclina tii p ac atoase. Cntecele josnice, gesturile obscene, expresiile s i atitudinile degradeaz a imagina tia s i njosesc valorile morale. Tinerii care obi snuiesc s a participe la aceste manifesta tii si vor pierde principialitatea. mai n tara noastr a, nu exist a nimic care s a exercite o inuen ta puternic a n otr avirea imagina tiei, n distrugerea convingerilor religioase s i n anularea gustului pentru pl aceri s an atoase s i reconfortante s i pentru realit a tile serioase ale vie tii, a sa cum sunt amuzamentele teatrale. Interesul pentru acestea cre ste cu ecare participare, asemenea dorin tei dup a b auturi ame titoare, care se m are ste pe m asur a ce este evitarea total sunt consumate. Singura cale de a n siguran ta a a teatrului, a circului s i a oric arui alt loc de distrac tie discutabil. [591] Testimonies for the Church 4:652, 653 (1881). Literatura de c tiune creeaz a o lume imaginar a Tu te-ai compl acut n lectura romanelor s i a pove stilor, pn a cnd ai ajuns s a tr aie sti ntr-o lume imaginar a. Inuen ta unei asemenea lecturi este d aun atoare att pentru minte, ct s i pentru trup; ea sl abe ste intelectul tor puterile zice. Uneori, mintea ta este grav s i afecteaz a nfrico sa tulburat a, deoarece, prin citirea literaturii de c tiune, imagina tia ta a fost stimulat a n mod excesiv s i adus a n stare de boal a. Mintea ar trebui educat a ntr-o asemenea manier a, nct toate capacit a tile ei s a se dezvolte simetric.... Dac a imagina tia este suprasolicitat a n mod constant s i stimulat a prin citirea literaturii de c tiune, aceasta se va transforma ntr-o for ta tiranic a, ce va domina toate celelalte facult a ti intelectuale, va genera o instabilitate a gusturilor s i va perverti nclina tiile. Testimonies for the Church 4:497 (1881). Lectura afecteaz a creierul Cunosc personal oameni care, datorit a obiceiurilor gre site n domeniul lecturii, s i-au pierdut s an atatea mintal a. Ei si tr aiesc via ta sub inuen ta unei imagina tii bolnave, exagernd orice mic a nepl acere. Lucruri c arora o minte inteligent a s i serioas a nu le-ar acorda nici o aten tie devin pentru ei ncerc ari insuportabile s i obstacole imposibil de trecut. Christian Temperance and Bible Hygiene, 124, 1890. (Fundamentals of Christian Education, 162, 163).

200

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Lucrurile pe care le privim corup imagina tia Tr aim ntrun veac n care corup tia este ntlnit a la ecare pas. Pofta ochilor s i pasiunile degradate sunt trezite prin intermediul lucrurilor pe care le privim s i al c ar tilor pe care le citim. O imagina tie pervertit a corupe inima. Mintea ncepe s a se complac a n contemplarea unor scene care trezesc pasiuni josnice s i imorale. Aceste scene p ac atoase, privite sub inuen ta unei imagina tii degradate, distrug sensibilitatea moral a, iar persoanele exaltate s i lipsite de stabilitate moral a sunt preg atite s a dea fru liber domniei pasiunilor p ac atoase. Apoi urmeaz a p acatele s i crimele care njosesc in tele create dup a chipul lui Dumnezeu, trndu le pn a la nivelul animalelor s i cufundndu le n cele din urm a n pierzare. Evita ti s a citi ti s i s a privi ti lucruri care sugereaz a gnduri p ac atoase. Cultiva ti puterile morale s i capacit a tile intelectuale. Nu [592] ng adui ti ca aceste nsu siri nobile s a e degradate s i pervertite prin lectura excesiv a a unor c ar ti de c tiune lipsite de valoare. Cunosc min ti puternice care, datorit a necump at arii n domeniul lecturii, au ajuns paralizate aproape complet s i s i-au pierdut echilibrul. Testimonies for the Church 2:410 (1870). Masturbarea s i imagina tia Cnd oamenii sunt dependen ti de obiceiul autosatisfacerii sexuale, con stiin ta lor moral a ajunge att de insensibil as i de imposibil de trezit, nct nu mai pot n telege lucrurile ve snice s i nici nu g asesc pl acere n activit a tile spirituale. Gndurile necurate se dezvolt a, pun st apnire pe imagina tie s i fas aproape irezistibil cineaz a mintea, iar apoi apare o dorin ta a de a nf aptui acte p ac atoase. Dac a mintea ar fost educat a s a contemple toare, imagina subiecte n al ta tia, format a n a sa fel nct s a reecte asupra lucrurilor pure s i snte, ar fost forticat a mpotriva acestei pasiuni teribile, care degradeaz as i distruge suetul s i trupul. Prin disciplinare, mintea s-ar obi snuit s a cugete numai la lucruri nobile, cere sti, curate s i snte s i nu ar putut atras a n aceast a patim a josnic a, corupt as i resping atoare. Testimonies for the Church 2:470 (1870). a mintea viVisarea poate conduce la n al tare de sine Dac seaz as i f aure ste planuri n care predomin a eul, cuvintele s i faptele n vor da pe fa ta al tarea de sine. Asemenea gnduri nu conduc spre dezvoltarea unei rela tii strnse cu Dumnezeu. Cei care ac tioneaz a f ar a s a judece n mod atent ceea ce fac ac tioneaz a nen telept. Efortu-

Imagina tia

201

rile sporadice, orict de mari ar , nu valoreaz a nimic. Ei se aseam an a cu vi ta-de-vie: dac a sunt l asate s a se ntind a n voie n toate direc tiile, ml adi tele se vor ag a ta de orice lucru urt aat n cale; de aceea, nainte ca via s a poat a aduce rod, ml adi tele trebuie t aiate s i oprite din naintarea spre lucrurile spre care tindeau s i trebuie orientate astfel, nct s a se prind a de lucrurile care le vor face gra tioase s i bine dezvoltate. Letter 33, 1886. Controlul imagina tiei Dac a ti-ai educat mintea astfel nct toare s s a st aruie asupra subiectelor n al ta i s a mediteze la subiecte [593] cere sti, ai putut realiza mult bine. Tu ai putut exercita o inuen ta benec a asupra min tii altora, ajutndu-i s a- si ndrepte gndurile lor egoiste s i tendin tele lor lume sti pe c aile spiritualit a tii. Dac a afec tiunile s i gndurile tale ar fost supuse voin tei lui Hristos, tu ai fost capabil s a nf aptuie sti mult bine. Imagina tia ta este bolnav a, deoarece i-ai permis s a alerge pe c ai interzise, devenind vis atoare s i rupt a de realitate. Visatul cu ochii deschi si s i construirea castelelor folositoare. romantice de fum te-au f acut incapabil s a tr aie sti o via ta Tu ai tr ait ntr-o lume imaginar a; ai fost un martir imaginar s i un cre stin imaginar. Testimonies for the Church 2:251 (1869). Feri ti-v a de terenul fermecat al lui Satana (sfat adresat unei familii egoiste) Voi ar trebuit s a sta ti departe de terenul fermecat al lui Satana s i ar trebuit s a nu permite ti ca mintea voastr a de Dumnezeu. Prin Hristos, pus a e ab atut a de la supunerea fa ta te ti s i trebuie s a ti ferici ti s i este necesar s a cultiva ti st apnirea de sine. Chiar s i gndurile voastre s a e supuse voii lui Dumnezeu, mintele voastre s iar sim ta a e a sezate sub conducerea ra tiunii s i a religiei. Imagina tia nu v-a fost dat a pentru a i se ng adui s a alerge necontrolat a n orice direc tie s i s a- si aib a propriile ei c ai, f ar a nici un efort de restric tie sau disciplin a. Dac a gndurile sunt gre site, s i mintele vor gre sim ta site, iar voi ajunge ti sub inuen ta ngerilor r ai s i invita ti prezen ta s i conducerea lor. Dac a ceda ti n fa ta impresiilor voastre s i ng adui ti gndurilor voastre s a alunece pe calea suspiciunii, a ndoielii s i necredin tei, ve ti printre cei mai neferici ti dintre muritori, iar vie tile voastre se vor dovedi a un e sec. Testimonies for the Church 5:310 (1885). n telegnd via ta a sa cum este ea Dac a nu n telege ti via ta a sa cum este ea s i dac a nu l asa ti la o parte fanteziile scnteietoare ale imagina tiei, dedicndu v a preocup arilor serioase ale vie tii, v a

202

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ve ti trezi la realitate cnd va prea trziu. Atunci ve ti con stientiza teribila gre seal a pe care a ti f acut-o. Testimonies for the Church [594] 3:43 (1872). Goana dup a averi creeaz a dorin te imaginare Fratele I se a a ntr-o situa tie periculoas a. Dumnezeul lui este lumea aceasta; el se nchin a banilor.... Fratele I nu are nevoie de condamnarea tuturor, ci de mila tuturor. Via ta lui a fost o teribil a gre seal a. n mntul unei timp ce tr aia n mijlocul bun ast arii, el suferea de sim ta nevoi nanciare imaginare. Satana a pus st apnire pe mintea lui s i, stimulndu i dorin ta de a aduna averi, l-a f acut s a ajung a ira tional . nsu n aceast a privin ta sirile cele mai nalte s i mai nobile ale in tei lui au fost subjugate de aceast a puternic a nclina tie egoist a. este s Unica lui speran ta a sf arme lan turile lui Satana s i s a biruie acest defect al caracterului lui. El a ncercat s a realizeze aceasta, cnd con stiin ta a nceput s a-l mustre, dar nu a fost sucient. Efortul chinuitor pe care l-a f acut pentru a ceda o mic a parte din averile pe care le de tinea, sim tindu se tot timpul ca s i cum ar renun ta la o parte din suetul lui, pur s i simplu nu constituie rezultatul adev aratei religii. El trebuie s a cultive nclina tia de a face binele s i s a se angajeze ntr-o lupt a direct a contra tendin tei lui de a acumula averi. El trebuie s a st aruie n fapte bune n toate domeniile vie tii, s a cultive dragostea de bine s i s a se ridice deasupra micimii suetului lui s i a zgrceniei pe care a favorizat o. Testimonies for the Church 2:237, 238 (1869). Supersti tia stimuleaz a imagina tia Mi-a fost ar atat c a experien ta ta nu este demn a de ncredere, deoarece contravine legilor naturii. Ea este n conict cu principiile neschimb atoare ale naturii. Draga mea sor a, supersti tia izvort a dintr-o imagina tie bolnav a te situeaz a n opozi tie cu s tiin ta s i principiile ei. De care dintre acestea vei asculta? Prejudec a tile accentuate s i ideile tale preconcepute, adnc nr ad acinate n mintea ta, cu privire la modul n care trebuie s a ac tionezi, te-au mpiedicat mult a vreme s a nf aptuie sti binele. Sunt mul ti ani de cnd am n teles starea n care te ai, dar m-am sim tit incompetent a s a prezint aceast a situa tie ntr-o manier a sucient de clar a, nct s a o po ti n telege s i s a pui n practic a lumina care ti-a fost dat a. Testimonies for the Church 3:69 (1872).

Imagina tia

203

Mamele s i imagina tia Mi s-a descoperit c a exist a mame care se las a conduse de o imagina tie bolnav a, iar inuen ta acesteia [595] se r asfrnge asupra so tului s i copiilor lor. Ferestrele trebuie tinute nchise, deoarece mama este sensibil a la curent. Dac a mama este tot timpul r acit as i trebuie s a- si schimbe mbr ac amintea, ea crede c a s i copiii trebuie trata ti n aceea si manier a. n felul acesta, ntreaga familie este determinat a s a- si piard a rezisten ta zic a. Imagina tia bolnav a a unei femei care se consider a pe sine criteriul ntregii familii face ca to ti membrii acesteia s a e mboln avi ti din cauza unei singure min ti.... Prin obiceiurile lor gre site, aceste persoane si provoac a singure boala s i, n ciuda luminii s i a cuno stin tei, aleg s a- si urmeze propriile lor c ai. Ele gndesc astfel: Nu s-a dovedit c a am dreptate? Nu ? Dar nimeni nu ar trebui vedem noi aceasta din propria experien ta s a acorde o prea mare semnica tie s i s a se bazeze pe experien ta unor persoane a c aror imagina tie este bolnav a. Testimonies for the Church 2:524 (1870). Subjugarea min tii Toate in tele omene sti sunt nzestrate cu libertate moral as i, prin urmare, au responsabilitatea de a- si controla gndurile s i de a le conduce pe calea cea dreapt a. Aceast a cale este sucient de larg a pentru ca mintea lor s a se poat a dezvolta n . Dac condi tii de siguran ta a Satana ncearc a s a v a abat a gndurile spre lucrurile josnice s i senzuale, aduce ti-le napoi pe cale s i ndrepta ti-le asupra lucrurilor ve snice. Cnd vede efortul hot art pe care l face ti pentru a v a men tine aten tia numai asupra gndurilor curate, Domnul v a va atrage mintea ca un magnet, v a va purica gndurile s i le va face n stare s a se elibereze de orice p acat ascuns. Noi r asturn am izvodirile min tii s i orice n al time care se ridic a mpotriva cuno stin tei lui Dumnezeu; s i orice gnd l facem rob ascult arii de Hristos (2 Corinteni 10, 5). Prima lucrare pe care o au de ndeplinit cei care doresc o reform a n via ta lor este aceea de a- si purica imagina tia. Dac a mintea tinde s a se ndrepte spre c aile imoralit a tii, trebuie nfrnat as i obligat a s a se concentreze numai asupra unor subiecte nalte s i curate. Cnd sunte ti ispiti ti s a ceda ti n fa ta unei imagina tii corupte, alerga ti la tronul harului s i ruga ti-v a pentru putere din cer. Prin puterea lui Dumnezeu, imagina tia poate disciplinat as i nv a tat a s a se orienteze numai asupra lucrurilor cere sti s i snte. Manuscript 93, Undated. [596]

Capitolul 64 Obiceiurile
a n Biblia prezint a principii. Cuvntul lui Dumnezeu abund principii fundamentale, care sus tin formarea unor obiceiuri corecte ale vie tii; iar m arturiile generale sau particulare au fost date cu scopul de a atrage.... n mod special aten tia asupra acestor principii. Testimonies for the Church 5:663, 664 (1889). Asemenea unei plase de er O dat a format, obiceiul este asemenea unei plase de er. Orict de disperat ai lupta mpotriva lui, plasa n care e sti prins nu se va rupe. Singura ta s ans a de a tr ai n este aceea de a a siguran ta seza temelii care s a reziste att n via ta aceasta, ct s i n ve snicie. Letter 117, 1901. Reguli n formarea obiceiurilor Este de datoria tuturor s a- si stabileasc a reguli stricte care s a controleze formarea obiceiurilor de . Dragi tineri, acest lucru este necesar pentru binele vostru, att via ta din punct de vedere zic, ct s i moral. Cnd v a trezi ti diminea ta, lua ti n considerare, att ct este posibil, ntreaga lucrare pe care trebuie s a o realiza ti pe parcursul zilei. Dac a este nevoie, p astra ti un carne tel n care s a nota ti lucrurile pe care le ave ti de f acut s i stabili ti un timp pentru ecare. The Youths Instructor, 28 ianuarie 1897. (Evangelism, 562). Obiceiul ordinii s i al regularit a tii mbun at a te ste s an atatea Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii s i dore ste ca to ti copiii Lui s a e dispu si s a- si organizeze via ta s i s a se supun a [597] disciplin arii Lui. Prin urmare, nu ar mai bine s a curm am obiceiul de a transforma noaptea n zi s i orele proaspete ale dimine tii, n noapte? Dac a tinerii s i-ar forma obiceiul ordinii s i al regularit a tii, s i-ar mbun at a ti s an atatea, memoria, vigoarea s i dispozi tia sueteasc a. The Youths Instructor, 28 ianuarie 1897 ndep artarea cauzei bolilor Obiceiurile s an atoase, practicate n mod ra tional s i perseverent, vor ndep arta cauza bolilor s i nu va mai necesar s a apel am la medicamente. Mul ti oameni nainteaz a pas cu pas n satisfacerea unor pl aceri care ncalc a legile naturii s i 204

Obiceiurile

205

i conduc n situa tii ct se poate de neobi snuite. Manuscript 22, 1887. (Medical Ministry, 222). Obiceiurile bune promoveaz a s an atatea Prin cultivarea , s unor obiceiuri corecte n stilul de via ta an atatea poate c stigat as i poate f acut a s a prospere s i s a aduc a prot. Dar acest capital, mai valoros dect orice cont bancar, poate sacricat prin necump atare n mncare s i b autur a sau prin lipsa activit a tii zice, care duce la degradarea organismului. Pl acerile preferate trebuie abandonate; lenevia trebuie nvins a. Testimonies for the Church 4:408 (1880). Obiceiuri care degradeaz a nsu sirile superioare ale in tei orice obicei care nu contribuie la promovarea s an at a tii organismului degradeaz a nsu sirile nobile s i nalte ale in tei. Practicile gre site n mncare s i b autur a conduc la comiterea erorilor n gndire s i ac tiune. The Review and Herald, 25 ianuarie 1881. (Counsels on Health, 67). n Biruirea obiceiurilor nr ad acinate n stilul de via ta multe cazuri, nainte de capabili s a progres am n via ta religioas a, trebuie s a biruim ideile preconcepute s i obiceiurile nr ad acinate n . The Review and Herald, 21 iunie 1887. (Funstilul de via ta damentals of Christian Education, 118). Obiceiurile gre site sunt greu de dezv a tat (sfat adresat unei a n tipersoane aate n conducerea administrativ a) pentru c nere te ti-a fost greu s a i consecvent s i prompt n ac tiune, acum ti va greu s a realizezi, n caracterul t au, schimb arile pe care Dumnezeu ti cere s a le nf aptuie sti. Dup a ce caracterul este deja format s i dup a [598] ce obiceiurile s-au cimentat s i nsu sirile morale s i intelectuale au ajuns la maturitate, este extrem de dicil s a renun ti la obiceiurile gre site s i s a i prompt. Trebuie s a con stientizezi valoarea timpului. Nu ai nici o scuz a pentru faptul c a amni realizarea celor mai importante lucr ari, n speran ta c a vei reu si s a scapi de ele ntru totul sau c a vor deveni mai pu tin nepl acute, n timp ce ti ocupi timpul cu lucruri pl acute, dar nefolositoare. Mai nti, trebuie s a ndepline sti lucrarea care trebuie ndeplinit as i care implic a interese vitale ale cauzei lui Dumnezeu s i s a te ocupi de lucrurile mai pu tin importante numai dup a ce au fost realizate cele esen tiale. Punctualitatea s i hot arrea n slujirea cauzei lui Dumnezeu sunt imperios necesare. ntrzierile sunt ca ni ste nfrngeri. Minutele

206

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

sunt de aur s i trebuie folosite la maximum. Rela tiile trec atoare s i interesele personale trebuie s a e ntotdeauna pe locul al doilea. Cauza lui Dumnezeu nu ar trebui l asat a niciodat a s a sufere, nici m acar n cel mai nesemnicativ aspect, din cauza prieteniilor noastre p amnte sti s i a rudelor noastre dragi. Testimonies for the Church 3:499, 500 (1875). Tendin tele ereditare s i cultivate devin obiceiuri Cea mai accentuat a tr as atur a de caracter pe care Iuda a mo stenit o s i pe care a cultivat o a fost avari tia. Prin repetare, aceasta a devenit obiceiul lui n toate afacerile. Principiile cre stine sti ale corectitudinii s i onestit a tii nu s i-au g asit nici un loc n tranzac tiile pe care le realiza. Uzan tele lui nanciare au generat un spirit zgrcit, care a devenit pentru el o ispit a fatal a. Experien ta religioas a era evaluat a n raport cu c stigul s i toate nsu sirile unei neprih aniri veritabile erau supuse , continua s acestui criteriu. De si, n aparen ta a e un ucenic s i de si se aa chiar n prezen ta lui Hristos, Iuda si nsu sea bunurile care apar tineau vistieriei Domnului. Manuscript 28, 1897. Obiceiurile determin a viitorul Trebuie s a ne aducem aminte c a tinerii si formeaz a obiceiuri care, n nou a cazuri din [599] zece, le vor determina viitorul. Principiile pe care le adopt as i inuen ta anturajului s i a prieteniilor pe care le leag a se va r asfrnge asupra lor de-a lungul ntregii vie ti. Testimonies for the Church 4:426 (1880). Obiceiurile rele se formeaz a mai u sor dect cele bune copiii sunt foarte receptivi la impresiile exercitate asupra lor; iar lec tiile pe care le primesc n primii ani vor r amne n memoria lor de-a lun tura pe care ar putea s gul ntregii vie ti. Toat a nv a ta a o acumuleze mai trziu nu va reu si niciodat a s a contracareze r aul produs de o , repetat disciplin a lipsit a de fermitate n copil arie. O neglijen ta a adesea, devine un obicei. O fapt a gre sit a preg ate ste calea alteia. Prin repetare, acea fapt a devine un obicei. Obiceiurile rele se formeaz a mai u sor dect cele bune, dar renun tarea la ele este mai dicil a. Anihilarea tendin telor rele ale unui copil necesit a mult mai pu tin timp s i efort dect lucrarea de ntip arire a principiilor s i obiceiurilor neprih anite pe tablele suetului. Numai printr-o veghere constant as i printr-o continu a corectare a gre selilor putem spera s a ndrept am nclina tiile rele.

Obiceiurile

207

Dac a v a str adui ti s a forma ti obiceiuri bune n via ta copiilor vo stri, Domnul va cu voi, mamelor. Dar procesul de educare trebuie s a nceap a de timpuriu, deoarece, dac a nu ve ti proceda astfel, lucrarea voastr a viitoare va foarte dicil a. nv a ta ti-i pe copii principiu tur tur dup a principiu, nv a ta a dup a nv a ta a, pu tin aici, pu tin acolo. Aminti ti-v a nencetat c a odraslele voastre i apar tin lui Dumnezeu s i trebuie s a devin a ii s i icele Lui. El a pl anuit ca familiile de pe p amnt s a e modelul familiei cere sti. The Review and Herald, 5 decembrie 1899. Obiceiuri rareori schimbate faptele repetate ntr-un anumit context devin obiceiuri. De-a lungul vie tii, printr-o disciplin a sever a, acestea pot suferi modic ari, dar rareori sunt schimbate. O dat a formate, obiceiurile se ntip aresc tot mai adnc s i tot mai adnc n caracter. The Gospel Herald, January, 1880. (Child Guidance, 199, 200). Criticarea obiceiurilor gre site nu este ecient a ncercarea de a-i reforma pe al tii prin criticarea obiceiurilor lor, pe care noi leam putea considera gre site, nu ajut a cu nimic. Adesea, un asemenea [600] efort produce mai mult r au dect bine. n conversa tia cu samariteanca, n loc de a discredita fntna lui Iacov, Hristos a prezentat ceva mai bun. Dac a ai s ti care este darul lui Dumnezeu, a spus El, si Cine este Cel ce ti zice:D a mi s a beau, tu singur a ai cerut s a bei s i El ti-ar dat ap a vie (Ioan 4, 10). El a ndreptat conversa tia spre bog a tia pe care avea s ao reverse, oferindu-i femeii ceva mai bun dect avea ea, chiar apa vie, bucuria s i speran ta Evangheliei. The Ministry of Healing, 156, 157 (1905). Efortul de a schimba via ta izvor as te din dorin ta de a face binele Este adev arat c a oamenii se ru sineaz a uneori de p acatele la unele dintre obiceiurile lor rele, nainte de a lor s i renun ta con stien ti de faptul c a sunt atra si spre Hristos. Dar, ori de cte ori fac efortul de a realiza o reform a izvort a din dorin ta sincer a de a face binele, aceasta este rezultatul puterii lui Hristos, care i atrage. de care ei nu sunt con O inuen ta stien ti lucreaz a asupra suetului lor, iar con stiin ta le este trezit as i comportamentul este corectat. Pe m asur a ce Domnul i atrage spre crucea Sa s i pe m asur a ce privirile lor sunt atrase spre Acela pe care L-au str apuns prin p acatele lor, porunca divin a se instaureaz a n con stiin ta lor. Nelegiuirea din via ta

208

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

lor, adncimea p acatului din suet le sunt dezv aluite. Ei ncep s a n teleag a, pu tin cte pu tin, neprih anirea lui Hristos s i exclam a: Ct de grav este p acatul care a costat un asemenea sacriciu pentru s r ascump ararea victimelor sale? Ct a iubire, ct a suferin ta i ct a au fost necesare pentru ca noi s umilin ta a nu pierim, ci s a avem via ta ve snic a! Steps to Christ, 27 (1892). Obiceiuri rele care trebuie nvinse Privind ca ntr-o oglind a slava Domnului, prin Duhul S au, noi suntem realmente schimba ti, din slav a n slav a, dup a chipul Lui. Noi a stept am prea pu tin s i primim n conformitate cu credin ta noastr a. Nu trebuie s a ne baz am pe c aile, planurile s i ideile noastre; ci s a m transforma ti prin nnoirea min tii noastre, ca s a putem n telege voia lui Dumnezeu, care este bun a, [601] vrednic a de primit s i des avr sit a. P acatele care ne nv aluie trebuie biruite s i obiceiurile rele trebuie nvinse. nclina tiile s i preferin tele gre site trebuie dezr ad acinate, iar emo tiile s i temperamentul nostru vor nnoite prin inuen ta Duhului lui Dumnezeu. Letter 57, 1887. Cnd ne opunem obiceiurilor noastre rele, acestea vor exercita ; dar dac cea mai puternic a rezisten ta a lupta este continuat a n mod perseverent s i energic, acestea pot nvinse. Testimonies for the Church 4:655 (1881). Harul lui Hristos sf arm a lan tul obiceiurilor rele Oamenii trebuie s as tie c a se pot bucura de toate binecuvnt arile ascult arii numai dac a primesc harul lui Hristos. Harul i ofer a omului puterea de a asculta legile lui Dumnezeu. Prin har, omul este f acut n stare s a sf arme lan tul obiceiurilor rele. Aceasta este singura putere care l face s a mearg a pe calea cea dreapt as i s a r amn a statornic. The Ministry of Healing, 115 (1905). Prin puterea lui Hristos, mul ti b arba ti s i femei au reu sit s a rup a lan turile obiceiurilor p ac atoase. Ei au renun tat la egoismul lor. Cei lume sti au devenit religio si, alcoolicii au devenit abstinen ti, cei imorali au devenit cura ti. Suete care s-au n ascut purtnd chipul s i asem anarea lui Satana au fost schimbate dup a chipul lui Dumnezeu. The Acts of the Apostles, 476 (1911). Gndurile curate s i faptele bune pot deveni obiceiuri Nici dect prin intermediul unei gnun suet nu poate n siguran ta diri corecte. Ceea ce gnde ste omul n inima lui, aceea este el (Proverbe 23,7 KJV). Puterea st apnirii de sine se dezvolt a prin

Obiceiurile

209

exercitare. Printr-o repetare constant a, ceea ce p area dicil la nceput devine u sor, pn a cnd gndurile s i ac tiunile corecte devin o [602] . The Ministry of Healing, 491 (1905). obi snuin ta

Capitolul 65 Indolen ta
Obliga tia de a dezvolta intelectul la maxima lui capacitate Dumnezeu pretinde ca nsu sirile noastre intelectuale s a e cultivate. n planul lui Dumnezeu, slujitorii S ai trebuie s a e mai inteligen ti s i s a aib a un discern amnt mai clar dect oamenii lume sti. Dumnezeu de este nemul tumit de aceia care sunt neglijen ti s i indiferen ti fa ta nevoia de a deveni ni ste lucr atori ecien ti s i bine preg ati ti din punct de vedere intelectual. Domnul ne porunce ste s a-l iubim cu toate puterile noastre s i cu toat a inima noastr a. Aceast a lege ne oblig a s a ne dezvolt am intelectul pn a la maxima lui capacitate, pentru a-l iubi pe Creatorul nostru, investind toate capacit a tile in tei noastre. Christs Object Lessons, 333 (1900). Omul descoper a fericirea n munc a Edenul era un cer n miniatur a, iar Adam g asea multe subiecte de medita tie n lucr arile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu nu l-a creat pe om numai pentru a contempla lucr arile Lui glorioase; s i de aceea, nu l-a nzestrat doar cu minte s i inim a pentru a medita, ci s i cu mini pentru a lucra. Dac a fericirea omului ar putut g asit a ntr-o stare de inactivitate, Creatorul nu i-ar ncredin tat lui Adam o lucrare precis a. Omul trebuia s a descopere fericirea att prin medita tie, ct s i prin munc a zic a. The Review and Herald, 24 februarie 1874. [603] (The S.D.A. Bible Commentary 1:1082). Lipsa activit a tii este cel mai mare blestem Biblia nu ofer a nici un argument n favoarea inactivit a tii. Aceasta este cel mai mare blestem care afecteaz a lumea noastr a. Christs Object Lessons, 343 (1900). Pl acere n ndeplinirea responsabilit a tilor cotidiene Unii consider a c a bog a tia s i lipsa activit a tii constituie adev arate binecuvnt ari; dar cei care sunt permanent ocupa ti s i care pornesc cu pl acere la ndeplinirea responsabilit a tilor cotidiene sunt cei mai ferici ti oameni s i se bucur a de cea mai bun a s an atate. Oboseala s an atoas a care rezult a dintr-o munc a bine organizat a le asigur a beneciile unui somn odihnitor. Att verdictul prin care Dumnezeu a 210

Indolen ta

211

hot art ca omul s a trudeasc a pentru pinea cea de toate zilele, ct s i f ag aduin ta fericirii s i a slavei viitoare au fost rostite de pe acela si tron s i ambele constituie o binecuvntare. The Youths Instructor, 5 decembrie 1901. (My Life Today, 168). Fericirea n ndeplinirea datoriilor ncredin tate Adev arata fericire este g asit a numai de cei buni s i care nf aptuiesc binele. Cei credincio si n mplinirea total a a datoriilor care le-au fost ncredin tate se bucur a de cea mai profund as i mai adev arat a satisfac tie. The Youths Instructor, 5 decembrie 1901. (My Life Today, 168). mintele de Lenevia poate duce la descurajare Adesea, sim ta descurajare nu sunt altceva dect rezultatul leneviei. Inactivitatea i ofer a min tii timp pentru a st arui asupra necazurilor imaginare. Mul ti oameni, care nu au nici o problem a real as i nici o ncercare n prezent, tr aiesc n a steptarea unor necazuri viitoare sigure. Dac a ar c auta s a u sureze poverile altora, ei ar uita de propriile lor poveri. Munca energic a, ce solicit a att puterile zice, ct s i pe cele intelectuale, se va dovedi o binecuvntare inestimabil a pentru minte s i trup. The Signs of the Times, 15 iunie 1882. Dezvoltarea caracterului Aduce ti-v a aminte c a, indiferent motiva de pozi tia n care sluji ti, ve ti da pe fa ta tia ce st a la baza dezvolt arii caracterului vostru. Indiferent de lucrarea pe care o reas liza ti, executa tI-o cu srguin ta i precizie; nvinge ti nclina tia de a [604] c auta lucr ari u soare. The Ministry of Healing, 499 (1905). Mintea s a e educat a s a nu priveasc a la eul personal Mintea trebuie educat a astfel nct s a nu priveasc a la eul personal, ci s a toare s st aruie asupra unor subiecte n al ta i nobile. Nu risipi ti orele pre tioase ale vie tii, visnd cu ochii deschi si la cine s tie ce lucr ari m are te pe care le ve ti nf aptui n viitor, n timp ce neglija ti micile datorii din prezent. The Signs of the Times, 15 iunie 1882. Inactivitatea este d aun atoare s an at a tii Bolnavii nu ar trebui s a se complac a ntr-o stare de inactivitate. Aceasta este extrem de d aun atoare s an at a tii. Ei au nevoie s a- si exercite puterea voin tei s i de mi s a nving a aversiunea fa ta scarea zic as i teama de a- si asuma toate responsabilit a tile. Pn a cnd nu se vor desprinde de aceast a stare de letargie s i pn a cnd nu se vor angaja n mod energic n activitate, ace sti suferinzi nu vor avea nici o s ans a de a- si redobndi s an atatea. The Signs of the Times, 15 iunie 1882.

212

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Prea nep as ator pentru a- si folosi talentele Cei care sunt att de nep as atori, nct nu con stientizeaz a responsabilit a tile ce le revin s i nu- si folosesc talentele, nu vor primi binecuvntarea lui Dumnezeu, iar abilit a tile pe care le-au avut, le vor luate s i date lucr atorilor zelo si, care si dezvolt a talan tii prin utilizarea lor continu a. Testimonies for the Church 4:458, 459 (1880). O munc a bine organizat a este esen tial a pentru succes Unii tineri cred c a fericirea suprem a const a n a- si petrece via ta de orice lucrare f ar a s a fac a nimic. Ei cultiv a o atitudine de ur a fa ta folositoare s i i invidiaz a pe cei care si dedic a vie tile amuzamentului s i pl acerilor.... Rezultatul unei asemenea concep tii s i al unui const asemenea stil de via ta a n nefericire s i necazuri. Inactivitatea s i abandonarea responsabilit a tilor au condus la pierzare mul ti tineri. O munc a bine organizat a este esen tial a pentru succesul ec arui tn ar. Dumnezeu nu ar adus niciodat a asupra unor b arba ti s i femei un blestem mai mare dect acela care a venit asupra lor prin tr airea unei vie ti lipsite de activitate. Inactivitatea va distruge att suetul, ct s i trupul. Inima, caracterul moral s i energiile zice sunt epuizate. Intelectul sufer a, iar inima se deschide n fa ta ispitei, asemenea unui bulevard, cufundndu se n tot felul de vicii. Cel indolent l ademene ste pe diavol s a-l ispiteasc a. Manuscript 2, 1871. (HC [605] 222). Ravagiile obiceiului indolen tei (sfat adresat p arin tilor) de puterea pe care o avea vr Voi a ti fost orbi fa ta ajma sul asupra copiilor vo stri. Munca n cas a, chiar pn a la oboseal a, nu le-ar provocat nici m acar a cincizecea parte din pagubele produse de obiceiul indolen tei. Dac a ar fost nv a ta ti dinainte s a- si ocupe timpul cu activit a ti folositoare, ar fost salva ti de multe dintre pericolele pe care le-au avut de ntmpinat. Ei nu ar fost cuprin si de st ari de nelini ste s i de dorin ta de a schimba atmosfera s i de a ie si n societate. Ei ar sc apat de multe tendin te vanitoase s i de ispita de a se angaja n distrac tii nefolositoare, n lecturi u suratice s i n conversa tii frivole s i lipsite de sens. Modul n care s i-ar petrecut timpul le-ar adus mai mult a satisfac tie s i ar fost mult mai pu tin ispiti ti s a caute compania sexului opus s i s a- si justice comportamentul gre sit. Vanitatea s i iubirea de sine, inutilitatea s i p acatele voite sunt rezultatul acestei indolen te. Testimonies for the Church 4:97, 98 (1876).

Indolen ta

213

Folosirea tuturor puterilor O parte din marea lupt a pentru via ta ve snic a, i-a fost ncredin tat a omului; el trebuie s a r aspund a la lucrarea Duhului Sfnt. Aceasta necesit a un efort serios de a str abate puterile ntunericului, iar Duhul lucreaz a n om, pentru a-l ajuta s a pasiv reu seasc a. Dar omul nu este o in ta a, care urmeaz a s a e . El este somat s mntuit a n timp ce zace n indolen ta a- si pun a n mi scare toate resursele s i toate nsu sirile, angajndu se n lupta pentru nemurire; totu si, Dumnezeu este Cel care i ofer a reu sita. uman Nici o in ta a nu poate mntuit a, atta timp ct se a a ntr-o stare de nep asare. Domnul ne ndeamn a: Nevoi ti-v a s a intra ti pe u sa cea strmt a. C aci v a spun c a mul ti vor c auta s a intre s i nu vor putea (Luca 13, 24). Larg a este poarta, lat a este calea care duce la pierzare, s i mul ti sunt cei ce intr a pe ea. Dar strmt a este , s poarta, ngust a este calea care duce la via ta i pu tini sunt cei ce o [606] a a (Matei 7, 13.14). Manuscript 16, 1896.

Capitolul 66 Nevoile emo tionale


[Vezi Sec tiunea a V-a, Puterea nvior atoare a vie tii s i Sec tiunea a XI-a, Probleme emo tionale.] Scopurile existen tei Legea lui Dumnezeu este legea iubirii. El v-a nconjurat cu lucruri frumoase pentru a v a nv a ta c a nu sunte ti a seza ti pe p amnt doar pentru a munci ca s a v a c stiga ti existen ta s i pentru a trudi din greu, alergnd ncoace s i ncolo, ci pentru a face ca via ta s a e luminoas a, voioas as i frumoas a, prin dragostea lui Hristos-asemenea orilor, s a nfrumuse ta ti via ta altora prin mp art as irea iubirii. Thoughts from the Mount of Blessing, 97 (1896). Iubirea mpline ste o nevoie l auntric a Iubirea trebuie s a . Iubirea este principiul fundamental al e un principiu de via ta guvern arii lui Dumnezeu n cer s i pe p amnt, s i acesta trebuie s a e temelia caracterului cre stin. Numai acest principiu poate conferi stabilitate caracterului s i poate s a-l fac a n stare s a reziste ncerc arilor s i ispitei. Christs Object Lessons, 49 (1900). de Cultivarea iubirii Noi trebuie s a cultiv am iubirea fa ta de semeni, deoarece aceasta este tot att de pre Dumnezeu s i fa ta tioas a precum aurul. Este necesar s a oferim cea mai bun a reprezentare a caracterului unei religii pure s i nentinate, care este opusul egois[607] mului att n ceea ce prive ste natura, ct s i cerin tele ei. O iubire asemenea celei exemplicate de Hristos este incomparabil a; ea este mai valoroas a dect aurul, argintul s i pietrele pre tioase. Iubirea pe care a avut-o Isus trebuie s a e cerut a n rug aciune s i c autat a. Cre stinul care o posed a dezvolt a un caracter ce se ridic a mai presus de toate inrmit a tile omene sti. Letter 335, 1905. a To ti oamenii au nevoie de iubire Motivul pentru care exist n lumea noastr a att de mul ti b arba ti s i att de multe femei cu inimile mpov arate este acela c a adev arata afec tiune a fost considerat a o sl abiciune s i a fost descurajat as i reprimat a. Cea mai bun a parte a naturii suete sti a acestor persoane a fost pervertit as i deformat a 214

Nevoile emo tionale

215

nc a din copil arie s i, dac a razele luminii divine nu vor putea risipi r aceala s i mpietrirea egoist a a inimii lor, fericirea lor este pentru totdeauna pierdut a. Dac a dorim s a avem inimi duioase, a sa cum a avut Isus cnd a fost pe p amnt, s i dac a dorim s a nutrim o simpatie de muritorii sfnt a, asemenea simpatiei pe care o au ngerii fa ta p ac ato si, trebuie s a cultiv am acea compasiune copil areasc a, ce este caracterizat a de simplitate. Testimonies for the Church 3:539 (1875). Inima, un izvor al iubirii Nici fratele s i nici sora K nu au avut experien ta sacriciului pentru adev ar, a bog a tiei n fapte bune s i adun arii de comori n ceruri. Simpatia, purtarea de grij as i r abdarea lor nu au fost stimulate de existen ta unor copii dependen ti s i iubitori. Ei s-au orientat numai n scopul satisfacerii confortului s i a dorin tele lor egoiste. Inimile lor nu au fost un izvor al iubirii care r aspnde ste n jur valuri de afec tiune s i duio sie. Dac a s-ar dedicat binecuvnt arii altora prin cuvinte amabile, care s a exprime , ei n dragostea, s i prin acte de mil as i bun avoin ta si si ar fost binecuvnta ti. Dispozi tia lor de a se implica n domeniile n care ar putut folositori a fost prea limitat a. Testimonies for the Church 2:649, 650 (1871). Iubirea de sine alung a pacea Ceea ce alung a pacea noastr a este iubirea de sine. Dac a eul nostru tr aie ste, noi suntem ntr-o permanent a alert a, pentru a-l ap ara de insulte s i umilin te; dar dac a de sine, vie suntem mor ti fa ta tile noastre sunt ascunse cu Hristos n Dumnezeu s i, ca urmare, nu vom pune la inim a faptul c a suntem desconsidera ti sau jigni ti. Atunci vom surzi la repro suri s i orbi de dispre fa ta ts i insulte. Dragostea este ndelung r abd atoare, este [608] plin a de bun atate: dragostea nu pizmuie ste; dragostea nu se laud a, nu se um a de mndrie, nu se poart a necuviincios, nu caut a folosul s au, nu se mnie, nu se gnde ste la r au, nu se bucur a de nelegiuire, ci se bucur a de adev ar, acoper a totul, crede totul, n ad ajduie ste totul, sufer a totul. Dragostea nu va pieri niciodat a (1 Corinteni 13, 4-8). Thoughts from the Mount of Blessing, 16 (1896). a este Siguran ta fondat a pe o gndire corect a Nevoia noastr aceea de a con stien ti n mod permanent de puterea nnobilatoare pe care o de tin gndurile curate. Nici un suet nu poate n siguran ta dect prin intermediul unei gndiri corecte. Ceea ce gnde ste omul n inima lui, aceea este el (Proverbe 23,7 KJV). Puterea st apnirii

216

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

de sine se dezvolt a prin exercitare. Printr-o repetare constant a, ceea ce p area dicil la nceput devine u sor printr-o repetare constant a, . Dac pn a cnd gndurile s i ac tiunile corecte devin o obi snuin ta a vrem, ne putem ndep arta de tot ce este ieftin s i inferior s i ne putem ridica la un standard nalt, astfel nct s a m respecta ti de oameni s i iubi ti de Dumnezeu. The Ministry of Healing, 491 (1905). Lipsa afec tiunii este degradatoare Domnul a prezentat naintea poporului Israel rezultatele comuniunii cu spiritele rele pe care o ntre tineau canaani tii: ei erau lipsi ti de sentimente umane, idolatri, adulterini, uciga si s i resping atori prin ecare gnd imoral s i prin ecare fapt a revolt atoare. Patriarchs and Prophets, 688 (1890). Rezultatul dorin tei de a face r au altora este moartea [Vezi capitolul 57, Ura s i r azbunarea] Spiritul urii s i al r azbun arii s i-a avut originea n Satana, s i acest spirit l-a determinat s a-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine cultiv a lipsa bun at a tii s i dorin ta de a face r au altora mp art as e ste acela si spirit, iar roadele lui vor duce la moarte. A sa cum planta exist a n germenele semin tei, tot astfel fapta cea rea exist a n gndul r azbun arii. Oricine ur as te pe fratele s au, este un uciga s; s i s ti ti c a nici un uciga s n-are via ta ve snic a r amnnd n el (1 Ioan 3, 15). Thoughts from the Mount of Blessing, 56 (1896). ti ar putut feri ti de inuen tele p aNevoia asocierii Mul c atoase, dac a ar avut un anturaj bun s i prieteni care s a le adreseze cuvinte amabile s i iubitoare. Testimonies for the Church 4:364 [609] (1879). C autarea tov ar as iei este ceva natural C autarea tov ar as iei este ceva natural. Fiecare om are prieteni sau s i-i face. Iar inuen ta spre bine sau spre r au, pe care o vor exercita prietenii unul asupra altuia, este tot att de puternic a, pe ct de strns a este rela tia dintre ei. To ti oamenii vor avea prieteni pe care i vor inuen ta s i, la rndul lor, vor inuen ta ti. mintele, preferinLeg atura care une ste inimile, astfel nct sim ta tele s i principiile a doi oameni s a e foarte apropiate, este de natur a tainic a. Fiecare mp art as e ste starea de spirit a celuilalt s i i copiaz a faptele. A sa cum ceara re tine forma sigiliului, tot astfel mintea re tine impresiile produse asupra ei prin intermediul rela tiilor interpersonale s i al tov ar as iei. Poate c a inuen ta exercitat a nu este con stientizat a,

Nevoile emo tionale

217

dar aceasta nu nseamn a c a este mai pu tin puternic a. Testimonies for the Church 4:587 (1887). Omul este creat pentru tov ar as ie Dumnezeu a creat omul pentru tov ar as ie s i planul Lui este c a noi trebuie s a m impregna ti de natura iubitoare s i amabil a a lui Hristos, s a leg am prietenii s i, n calitate de copii ai S ai, s a m strns uni ti n mplinirea lucr arii noastre, att pentru via ta aceasta, ct s i pentru ve snicie. Letter 26a, 1889. (Medical Ministry, 48, 49). Mndria distruge mpreuna sim tire Vr ajma sii lui Hristos au v azut c a adev arul, n maiestatea, puritatea s i frumuse tea lui, a avut o nrurire profund a asupra multor min ti.... Domnul sf armase zidurile desp ar titoare, att de favorabile pentru dezvoltarea mndriei s i a exclusivismului lor; s i se temeau c a, dac a I se va ng adui, i va ndep arta pe oameni ntru totul de ei. Din aceast a cauz a, l urm areau cu o ostilitate nver sunat a, spernd s a g aseasc a ocazia de a atrage asupra Lui dispre tul mul timilor s i de a oferi astfel Sinedriului posibilitatea de a-l condamna la moarte. Thoughts from the Mount of [610] Blessing, 47 (1896). Anturajul s i caracterul Zicala care spune: Arat a mi cu cine te nso te sti, ca s a- ti spun cine e sti este adev arat a. Tinerii nu reu sesc s a n teleag a ct de profund sunt afectate caracterul s i reputa tia lor, prin modul n care si aleg anturajul. Fiecare om caut a compania celor care au preferin te, obiceiuri s i fapte asem an atoare cu ale lui. Cel care prefer a mai degrab a societatea persoanelor ignorante s i vicioase dect pe aceea a persoanelor bune s i n telepte dovede ste c a propriul lui caracter este decitar. Este posibil ca gusturile s i obiceiurile lui s a fost la nceput total diferite de gusturile s i obiceiurile celor cu care se asociaz a, dar, pe m asur a ce intr a n rndul acestei mintele lui se schimb categorii, gndurile s i sim ta a; el sacric a principiile drepte s i, n mod incon stient, coboar a la nivelul prietenilor lui. A sa cum rurile con tin substan tele solurilor pe care le str abat, tot astfel principiile s i obiceiurile tinerilor ajung, n mod inevitabil, impregnate de caracterul anturajului n care se implic a. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 221 (1913). O rela tie de care pot benecia to ti oamenii n calitate de membri ai unei singure familii, Dumnezeu a stabilit o leg atur a ce ne une ste, iar aceast a rela tie poate s i trebuie s a e mp art as it a de to ti

218

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

oamenii. Exist a servicii pe care le dator am celorlal ti s i pe care nu le putem ignora f ar a s a nc alc am poruncile lui Dumnezeu. A tr ai, a gndi s i a ac tiona doar pentru sine nseamn a a inutil n calitate de slujitor al lui Dumnezeu. Titlurile r asun atoare s i marile talente nu sunt esen tiale pentru a buni cet a teni sau cre stini exemplari. Testimonies for the Church 4:339, 340 (1879). O leg atur a profund a Cea mai duioas a leg atur a de pe p amnt este aceea dintre mam as i copilul ei. Copilul este mult mai receptiv de la impresiile exercitate de via ta s i exemplul mamei, dect fa ta cele exercitate de c atre tat a; deoarece sunt uni ti printr-o leg atur a mai profund as i mai sensibil a. Mamelor le revine o grea responsabilitate. A s fericit a s a le pot convinge cu privire la lucrarea pe care o pot realiza n formarea min tii copiilor lor. Testimonies for the Church [611] 2:536 (1870). Hristos este cel mai bun prieten Asocierile noastre au o . Noi putem lega multe prietenii pl mare importan ta acute s i folositoare, dar nici una dintre acestea nu este att de pre tioas a ca aceea prin care omul limitat intr a n rela tie cu Dumnezeul cel Innit. Cnd suntem uni ti cu El n felul acesta, cuvintele lui Hristos r amn n atent noi.... Rezultatul va o inim a cur a tit a, o via ta as i un caracter f ar a pat a. Noi putem deveni asemenea lui Hristos, Exemplul des avr sit, numai cunoscndu L s i mprietenindu ne cu El. The Signs of the Times, 10 septembrie 1885. (My Life Today, 190). Mngiere pentru minte s i pace pentru suet Medicul care se dovede ste vrednic de a numit n conducerea unui sanatoriu va face o mare lucrare. Dar, din perspectiv a religioas a, aceast a lucrare trebuie realizat a ntr-o asemenea manier a, nct pacien tilor s a li se prezinte ntotdeauna antidotul divin pentru suetele mpov arate de p acat. To ti medicii au nevoie s a n teleag a faptul c a lucrarea lor trebuie ndeplinit a cu n telepciune s i sensibilitate. n institu tiile noastre, n care sunt adu si pentru tratament bolnavi psihic, cuvintele mngietoare ale adev arului, adresate celor suferinzi, vor constitui adesea tratamentul cel mai ecient pentru lini stirea min tii s i pentru restaurarea p acii n suet. Letter 20, 1902. (Medical Ministry, 189). Un dar din partea lui Dumnezeu Fiecare impuls sau aspira tie spre bine constituie un dar din partea lui Dumnezeu; credin ta

Nevoile emo tionale

219

ce poate produce adev prime ste de la Dumnezeu acea unic a via ta a . Education, 253 (1903). rata dezvoltare s i ecien ta Satisfac tia sueteasc a a corectitudinii Altruismul, principiul mp ar a tiei lui Dumnezeu, este principiul pe care Satana l ur as te; el neag a ns as i existen ta acestuia. nc a de la nceputul marii lupte, Satana s-a luptat s a dovedeasc a faptul c a principiile lui Dumnezeu sunt egoiste s i c a el se comport a la fel ca to ti slujitorii lui Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos s i a tuturor celor ce poart a Numele Lui este aceea de a contrazice preten tia lui Satana. Domnul Isus a luat chip omenesc tocmai pentru a oferi, n pro , o ilustrare a altruismului s pria Lui via ta i d aruirii de sine. Si to ti [612] cei care accept a acest principiu trebuie s a coopereze cu El pentru demonstrarea lui practic a n via ta de zi cu zi. A alege binele pentru c a este bine; a sta pentru adev ar cu pre tul suferin tei s i al sacriciului Aceasta este mo stenirea robilor Domnului, a sa este mntuirea care vine de la Mine, zice Domnul (Isaia 54, 17). Education, 154, 155 (1903). de Legea Loialitatea s i cooperarea ndatoreaz a lumea fa ta lui Dumnezeu To ti cei care fac posibil a loialitatea s i coope de Legea lui Dumnezeu, care a fost rarea ndatoreaz a lumea fa ta prezentat a n Cuvntul S au s i continu a s a e ntip arit a n inimile oamenilor, chiar dac a adesea este abia perceptibil as i aproape s tears a. Education, 137 (1903). de succes s a tr aim ntr-o rela tie bun a cu O via ta i banii Dac Dumnezeu, vom avea succes oriunde vom merge; s i ceea ce dorim noi este succesul, nu banii un succes real, iar Dumnezeu ni-l va da, pentru c a El s tie totul despre renun tarea noastr a la sine. El cunoa ste ecare sacriciu pe care l facem. Chiar dac a ave ti impresia c a umilin ta voastr a nu conteaz a prea mult, c a ar trebuit s a v a bucura ti de mai mult a considera tie s i a sa mai departe. Dar umilin ta voastr a valoreaz a mult n ochii lui Dumnezeu. Mi s-a descoperit de repetate ori c a, atunci cnd oamenii ncep s a caute venituri tot mai mari, experien ta lor nceteaz a s a e n . Dar cnd primesc un salariu care eviden siguran ta tiaz a n mod clar renun tarea la sine, Domnul vede sacriciul lor s i le ofer a succes s i victorie. Acest lucru mi-a fost descoperit din nou s i din nou. Domnul, care vede n ascuns, va r aspl ati n mod public ecare sacriciu pe

220

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

care slujitorii Lui ncerca ti au fost dispu si s a-l fac a. Manuscript 12, 1913. (Selected Messages 2:179, 180). Siguran ta nu se a a n bog a tie Mul ti cred c a vor aa si n bog guran ta a tiile p amnte sti. Dar Domnul Hristos dore ste s a ndep arteze din mintea lor orice urm a a acestei concep tii obscure s i [613] s a-i fac a n stare s a priveasc a la valoarea mult mai mare s i ve snic aa slavei. Ei confund a aparen tele cu realitatea s i pierd din vedere gloria lumii eterne. Domnul Hristos i invit a s a- si ndrepte privirile dincolo . de prezent s i s a includ a ve snicia n concep tia lor cu privire la via ta Letter 264, 1903. (Sons and Daughters of God, 247). Dependen ta de Dumnezeu este singura cale de a n sigu Satana este pe deplin con ran ta stient c a cel mai slab suet care r amne n Hristos este mai puternic dect o legiune de ngeri ai ntunericului s i c a, dac a s-ar prezenta n mod deschis naintea omului, ar recunoscut s i respins. Prin urmare, Satana caut a s a atrag a solda tii crucii departe de fort area ta lor puternic a, n timp ce el se ascunde mpreun a cu armatele sale, preg atit s a-i atace prin surprindere s i s a-i distrug a pe to ti cei care se aventureaz a pe terenul lui. Noi nu putem dect dac n siguran ta a r amnem ntr-o atitudine de dependen ta de Dumnezeu s umil a fa ta i respect am toate poruncile Lui. The Great Controversy, 530 (1888). ste ca noi s a aleDumnezeu ofer a protec tie Dumnezeu dore gem lucrurile cere sti n locul celor p amnte sti. El ne ofer a posibilitatea unei investi tii cere sti. Dumnezeu este gata s a ncurajeze tintele noastre nalte s i s a protejeze comoara celor mai bune alegeri ale noastre. El declar a: Voi face pe oameni mai pre tio si dect aurul curat s i mai scumpi dect aurul din Or (Isaia 13, 12). Cnd bog a tiile, pe care le m annc a moliile s i le roade rugina, vor spulberate, urma sii lui Hristos se pot bucura de comoara lor cereasc as i de bog a tii nepieritoare. Christs Object Lessons, 374 (1900). Inuen ta sn titoare a adev arului Nici un suet nu poate dect prin intermediul unei gndiri corecte. Toate n siguran ta mijloacele pe care Dumnezeu le-a a sezat la ndemna noastr a trebuie folosite pentru st apnirea s i cultivarea gndurilor. Mintea noastr a trebuie s a e adus a n armonie cu mintea lui Dumnezeu. Adev arul Lui ne va sn ti trupul, suetul s i spiritul, iar noi vom f acu ti n stare s a ne ridic am deasupra ispitei. Cuvintele pe care le vom rosti [614] vor n telepte. Letter 123, 1904.

Nevoile emo tionale

221

Tr airea adev arului promoveaz a s an atatea Cnd oamenii care s i-au ng aduit obiceiuri gre site s i practici p ac atoase se las a condu si de puterea adev arului divin, n inima lor sunt trezite nsus iri morale ce p areau amor tite. Primitorul n telege mai clar s i mai profund acum dect nainte de a- si zidi suetul pe Stnca Ve sniciei. Chiar s i s an atatea lui zic a se va mbun at a ti prin faptul c a a descoperit siguran ta n Domnul Hristos. Binecuvntarea special a a lui Dumnezeu, rev arsat a asupra primitorului, este n ea ns as i putere s i s an atate. Christian Temperance and Bible Hygiene, 13, 1890. (Temperance, 108). Eliberare de vinov a tie Omul paralizat a descoperit n Hristos vindecarea att pentru suet, ct s i pentru trup. nainte de a n stare s a aprecieze s an atatea trupului, el avea nevoie de s an atatea suetului. nainte ca boala zic a s a poat a vindecat a, Domnul Hristos trebuia s a-i vindece mintea s i s a-i cure te suetul de p acat. Aceast a lec tie nu ar trebui s a e trecut a cu vederea. n zilele noastre, exist a mii de suferinzi din punct de vedere trupesc care, asemenea omului paralizat, tnjesc s a aud a cuvintele: P acatele ti sunt iertate. Povara p acatului, cu dorin tele lui tulbur atoare s i nest avilite, st a la temelia bolilor lor. Ei nu vor g asi vindecarea trupului pn a cnd nu vor veni la Cel ce vindec a suetele. Pacea, pe care nu o poate oferi nimeni n afar a de El, va restabili vigoarea min tii s i s an atatea trupului. The Ministry of Healing, 77 (1905). steapt a colaborarea Putere pentru ziua ncerc arii ngerii a voastr a. Ei vor nf aptui pentru voi tot ce nu pute ti face. Ei a steapt a s a r aspunde ti inuen tei Domnului Hristos. Apropia ti-v a de Dumnezeu s i unii de al tii. Pune ti-v a voin ta de partea voin tei lui Dumnezeu, dorind, rugndu v as i respingnd f ar a ncetare agen tii lui Satana. Dac a sunte ti motiva ti de dorin ta puternic a de a rezista diavolului s i dac a cere ti cu sinceritate s a ti elibera ti din ispit a, n ziua ncerc arii, ve ti avea putere. Lucrarea ngerilor este tocmai aceea de a lng a cei ncerca ti, ispiti ti s i suferinzi. Ei trudesc neobosit s i f ar a ncetare s a salveze suetele pentru care a murit Domnul Hristos. The Review and [615] Herald, 4 iulie 1899. (Sons and Daughters of God, 36).

Capitolul 67 nclina tiile


tiile noastre unii cu al tii, trebuie s a Diferite nclina tii n rela ne aducem aminte c a nu avem acelea si talente s i acelea si nclina tii. Planurile s i ideile lucr atorilor sunt diferite. Asocierea unor daruri diverse este necesar a pentru succesul lucr arii. Unii pot avea mai mult succes dect al tii n ocuparea unor pozi tii. Lucr atorul c aruia i s-a d aruit tact s i o abilitate ce l face s a e potrivit ntr-un domeniu specic nu trebuie s a i acuze pe al tii pentru c a nu sunt capabili s a . Nu exist realizeze ceea ce el, probabil, realizeaz a cu u surin ta a oare lucruri pe care colegii lui le pot face cu mult mai mult succes dect el? Letter 116, 1903. (Evangelism, 103). Diferite nclina tii, diferite perspective Fiecare asociere n necesit via ta a exercitarea st apnirii de sine, a r abd arii s i simpatiei. Noi suntem att de diferi ti din punct de vedere al nclina tiilor, al obiceiurilor s i al educa tiei, nct modul ec aruia de a privi lucrurile este diferit. Noi judec am diferit. n telegerea adev arului s i ideile noastre despre felul n care trebuie tr ait a via ta nu sunt acelea si s n toate privin tele. Nu exist a doi oameni a c aror experien ta a e identic a sub toate aspectele. ncerc arile unuia nu sunt ncerc arile celuilalt. Datoriile pe care unul le consider a u sor de ndeplinit, pentru altul, pot extrem de complicate s i dicile. The Ministry of [616] Healing, 483 (1905). Diversitatea nclina tiilor n familie Adesea, n aceea si familie, exist a nclina tii s i caractere foarte diferite; deoarece asocierea persoanelor cu temperamente diferite este n planul lui Dumnezeu. Dac a se ntmpl a astfel, ecare membru al casei trebuie s a acorde mintelor celorlal aten tie sim ta ti s i s a le respecte drepturile cu sn tenie. n felul acesta, r abdarea s i considera tia reciproc a vor cultivate, prejudec a tile vor atenuate, iar asprimile caracterului vor s lefuite. Armonia poate realizat as i asocierea diferitelor temperamente poate constitui un beneciu pentru ecare. The Signs of the Times, 9 septembrie 1886. (Child Guidance, 205). 222

nclina tiile

223

P arin tii transmit nclina tii Aceast a responsabilitate le revine att ta tilor, ct s i mamelor. Ambii transmit n copiii lor propriile lor tr as aturi intelectuale s i zice, nclina tiile s i gusturile lor. Patriarchs and Prophets, 561 (1890). nclina tii ereditare Dumnezeu dore ste s a ne ajut am unii pe al tii prin manifestarea simpatiei s i a unei iubiri neegoiste. Exist a unii care au mo stenit anumite tr as aturi s i nclina tii temperamentale. Ei pot greu abordabili, dar cine dintre noi este f ar a gre seal a? Ace sti oameni nu trebuie descuraja ti. Gre selile lor nu trebuie scoase n n ochii tuturor. Domnul Hristos i comp eviden ta atime ste s i i ajut a pe cei ce gndesc gre sit. El a suferit moartea pentru to ti oamenii s i de aceea nutre ste pentru ecare un interes profund s i mi sc ator. Testimonies for the Church 9:222 (1909). ti s i ruga tiO schimbare a st arii de spirit ndemnul Veghea v a este repetat deseori n Scriptur a. n vie tile celor ce ascult a acest ndemn, va exista o fericire profund a, care i va binecuvnta pe to ti cei ce vin n leg atur a cu ei. Cei sup ara ti s i lipsi ti de bun a dispozi tie vor deveni amabili s i pl acu ti; cei mndri vor deveni umili s i condescenden ti. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 293 (1913). Regularitatea s i ordinea mbun at a tesc s an atatea Dac a si formeaz a obiceiul regularit a tii s i al ordinii, tinerii vor mai s an ato si [617] din punct de vedere zic, spiritual s i intelectual s i vor avea o stare de spirit mai bun a. The Youths Instructor, 28 ianuarie 1897. (Child Guidance, 112). nclina tiile pot modicate Este un har faptul c a Domnul le dezv aluie oamenilor defectele lor ascunse. El dore ste ca ei s a- si mintele s examineze n mod critic sim ta i motiva tiile complexe ale inimii lor, s a descopere ceea ce este gre sit, s a- si modice nclina tiile s i s a- si educe comportamentul. Dumnezeu dore ste ca slujitorii Lui s a- si cunoasc a bine propriile lor inimi. Pentru a-i con stientiza de starea n care se a a, El ng aduie s a vin a asupra lor focul necazurilor, astfel nct s a poat a cur a ti ti. The Review and Herald, 10 aprilie 1894. (My Life Today, 92). O dispozi tie ntunecat a afecteaz a ecien ta profesorului Cei care se ocup a de educa tia copiilor trebuie s a e con stien ti, mai mult dect oricare alte persoane, de efectele pe care le are ng aduirea unei dispozi tii rele, ntunecate s i moroc anoase, deoarece o asemenea

224

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

stare de spirit i va priva de simpatia elevilor lor; s i lipsi ti de simpatia acestora, nu pot spera s a aib a nici un succes. Nu trebuie s a ntunec am s propria noastr a via ta i vie tile altora cu umbrele propriilor noastre ncerc ari. Avem un Mntuitor c aruia putem s a-i vorbim s i n urechile c aruia putem s a ne desc arc am de toate nemul tumirile. Dac a a sez am asupra Lui toate grijile s i poverile noastre, munca nu ni se va mai p area att de grea s i nici ncerc arile att de severe. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 233 (1913). Asocierea voio siei cu integritatea Religia lui Hristos cizeleaz a toate asperit a tile temperamentului s i s lefuie ste tot ce este aspru s i t aios n comportamentul nostru. Ea face ca manierele s a devin a m de la Domnul Hristos s atr ag atoare s i cuvintele amabile. S a nv a ta a mbin am nalta sensibilitate moral as i integritatea cu o stare de spirit voioas a. Cel mai puternic argument care ar putea adus vreodat a n favoarea cre stinismului este un cre stin curtenitor s i amabil. Gospel Workers, 122 (1915). O alimenta tie necorespunz atoare afecteaz a dispozi tia sueteasc a Mul ti si distrug buna dispozi tie datorit a unei alimenta tii [618] necorespunz atoare. Noi trebuie s a m tot att de preocupa ti de nv a tarea lec tiilor reformei s an at a tii, precum suntem n realizarea des avr sit a a studiilor noastre, deoarece obiceiurile pe care le adopt am n acest domeniu ne ajut a s a ne form am caractere pentru via ta viitoare. Abuzurile produse asupra stomacului pot spulbera ntreaga spiritual experien ta a a unui om. Letter 274, 1908. (Counsels on Diet and Foods, 126). Alimentele cu carne produc o stare de spirit iritabil a n pustie, Dumnezeu nu i-a privat pe evrei de surse alimentare cu carne doar pentru a- si dovedi autoritatea pe care o de tine, ci pentru binele lor, ca s a- si poat a p astra s an atatea zic as i moral a. El s tia c a folosirea alimentelor cu carne favorizeaz a pasiunile instinctuale s i sl abe ste puterile intelectului. El s tia c a satisfacerea poftei dup a carne le va sc adea puterea moral as i le va induce o stare de spirit att de iritabil a, nct armata lor numeroas a ar putut deveni insubordonat a, iar poporul s i-ar pierdut naltul sim t al obliga tiei morale s i ar refuzat s a e condus de legile n telepte ale lui Iehova. The Signs of the Times, 6 ianuarie 1876. (Temperance, 160). Zah arul s i dispozi tia sueteasc a Zah arul nu este benec pentru stomac. El provoac a fermenta tie, iar aceasta ntunec a mintea

nclina tiile

225

s i produce o stare de irascibilitate. Manuscript 93, 1901. (Counsels on Diet and Foods, 327). Atenuarea nclina tiilor pervertite Progresul experien tei , iar aceasta este rezultatul cre stine este caracterizat de umilin ta dezvolt arii cunoa sterii. To ti cei care sunt uni ti cu Hristos se vor ndep arta de nelegiuire. n temere de Dumnezeu, v a spun: mi s-a ar atat faptul c a mul ti dintre voi vor pierde via ta ve snic a, deoarece cl adesc speran ta cerului pe o temelie fals a. Dumnezeu v a las a n voia propriilor voastre alegeri, pentru a v a umili s i pentru a v a pune la ncercare, ca s a cunoa ste ti ce ... se a a n propriile voastre inimi. Voi a ti neglijat Scriptura s i dispre tui ti m arturiile, deoarece ele v a mustr a p acatele care v a sunt dragi s i v a tulbur a mul tumirea de sine. Cnd Hristos este primit cu bucurie n inim a, asem anarea cu El [619] . Acolo unde mndria era cndva predomise va dezv alui n via ta nant a, va domni umilin ta. Supunerea, condescenden ta s i r abdarea vor s lefui tr as aturile aspre ale acelor nclina tii care n mod natural de Isus se va manifesta erau nest apnite s i pervertite. Iubirea fa ta de poporul Lui. Aceast n iubirea fa ta a iubire nu este sporadic as i spontan a, ci lini stit a, puternic as i profund a. Via ta cre stinului va golit a de orice pref ac atorie, liber a de orice sentiment articial s i contraf acut. Ea este sublim a, veritabil as i statornic a. Domnul Hristos este prezent n toate cuvintele cre stinului. El este v azut n toate faptele lui. Via ta radiaz a lumina ce vine de la Mntuitorul aat n inima lui. Prin p art as ie cu Dumnezeu s i printr-o contemplare fericit a a lucrurilor cere sti, suetul este preg atit pentru cer s i se str aduie ste s a aduc as i alte suete de partea Domnului Hristos. Mntuitorul nostru poate s i dore ste s a fac a pentru noi mai mult dect putem noi cere s i chiar mai mult dect gndim. Testimonies for the Church 5:49, 50 (1882). Dumnezeu poate modela nclina tiile Oricare ar nclina tiile voastre, Dumnezeu este n stare s a le modeleze astfel, nct s a vie, v ti pl acu ti s i s a v a asem ana ti cu Hristos. Printr-o credin ta a pute ti ndep arta de tot ce nu este n armonie cu voia lui Dumnezeu s i astfel pute ti aduce cerul n via ta voastr a chiar aici, pe p amnt. Dori ti aceasta? Dac a dori ti, ecare pas al drumului vostru va plin de lumin as i str alucire. Manuscript 91, 1901.

226

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

O binecuvntare pentru bolnavi Pentru a aduce binecuvntarea asupra celor bolnavi, Domnul Se va folosi de starea de spirit pl acut as i de caracterul frumos. Adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu con tin o putere transformatoare s i sn titoare. Dac a sunt primite spre n inim as i practicate, ele se vor dovedi o mireasm a de via ta . Angaja via ta tii institu tiilor noastre trebuie s a e astfel de oameni, nct lumina adev arului s a str aluceasc a n cuvintele s i faptele lor zilnice. Numai n felul acesta pot accepta ti de c atre Domnul Hristos ca mpreun a lucr atori cu El. Manuscript 69, 1909. (Medical Ministry, 173). Armonia ntre oamenii cu nclina tii diferite Armonia s i unitatea existente n rela tiile dintre oamenii cu diferite nclina tii constituie cea mai puternic a m arturie posibil a cu privire la faptul [620] c a Dumnezeu a trimis pe Fiul S au n lume pentru mntuirea celor p ac ato si. Este privilegiul nostru acela de a purt atorii unei asemenea m arturii. Dar, pentru a realiza lucrul acesta, trebuie s a ne a sez am pe noi n sine sub conducerea lui Hristos. Caracterele noastre trebuie modelate n armonie cu caracterul Lui, voin ta noastr a trebuie subordonat a voin tei Lui. Apoi, vom lucra mpreun a, f ar a a n pericolul de a intra n conict. Testimonies for the Church 8:242, 243 (1904). O dispozi tie plin a de mul tumire s i pace ntre toate lucrurile pre tuite, c autate s i cultivate de c atre oameni, nimic nu este mai valoros n ochii lui Dumnezeu dect o inim a curat as i o dispozi tie plin a de mul tumire s i pace. Testimonies for the Church 4:559 (1881). a dori ti s a ti nclina tiile nu se vor schimba la nviere Dac sn ti n cer, mai nti trebuie s a ti sn ti pe p amnt. Tr as aturile de nu vor schimbate prin moarte caracter pe care le dezvolta ti n via ta s i prin nviere. Voi ve ti ie si din morminte cu acelea si nclina tii pe care le-a ti manifestat n societate s i n c aminul vostru. Letter 18b, [621] 1891. (The Adventist Home, 16).

Capitolul 68 Rela tii sociale


Un domeniu al educa tiei ce nu trebuie neglijat Sociabilitatea cre stin a nu este cultivat a aproape deloc de c atre poporul lui Dumnezeu. Acest domeniu al educa tie nu trebuie neglijat sau trecut cu vederea n s colile noastre. Testimonies for the Church 6:172 (1900). Avantajele sociale sunt talan ti Persoanele care au o mare sunt responsabile naintea lui Dumnezeu s putere de inuen ta a exercite acest avantaj nu numai n favoarea prietenilor lor, ci s i n favoarea tuturor celor ce au nevoie de ajutorul lor. Avantajele sociale constituie un dar ce trebuie folosit spre binele tuturor celor ce se a a . Christs Object Lessons, 353 (1900). n sfera noastr a de inuen ta Nu entit a ti independente Elevii trebuie nv a ta ti c a ei nu sunt ni ste entit a ti independente, ci c a ecare este asemenea unei s uvi te care trebuie s a se al ature altor s uvi te s i s a formeze mpreun ao tes atur a. Cel mai potrivit loc n care poate nv a tat a n mod ecient aceast a lec tie este c aminul s colii. Aici, elevii sunt nconjura ti zilnic de ocazii care, dac a sunt folosite, i vor ajuta ntr-o mare m asur a n dezvoltarea sociabilit a tii. St a n puterea lor s a foloseasc a timpul s i circumstan tele pentru a- si forma caractere care s a le aduc a succesul s i fericirea. Cei care se nchid n ei n si si s i cei care nu sunt dispu si s a se [622] lase atra si n binecuvntarea altora prin asocieri prietene sti pierd , mintea multe binecuvnt ari; deoarece, prin schimbul de experien ta devine mai ranat as i mai str alucit a; prin interac tiunile sociale, se formeaz a rela tii s i se leag a prietenii al c aror rezultat const a n unitate sueteasc as i o atmosfer a a iubirii, care sunt pl acute n ochii Cerului. Testimonies for the Church 6:172 (1900). Importan ta rela tiilor sociale Rela tiile sociale constituie calea prin care cre stinismul intr a n leg atur a cu lumea. To ti b arba tii sau femeile care au gustat iubirea lui Hristos s i au primit n inim a iluminarea divin a sunt ns arcina ti de Dumnezeu s a r aspndeasc a lumin a pe calea ntunecoas a a celor ce nu cunosc o alt a cale mai 227

228

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

bun a.... Puterea social a, sn tit a prin Spiritul lui Hristos, trebuie folosit a pentru a c stiga suetele pentru Mntuitorul. Testimonies for the Church 4:555 (1881). Sociabilitatea trebuie cultivat a Cnd neglij am privilegiul prieteniei, care ne ncurajeaz as i ne confer a putere n slujba lui Dumnezeu, noi favoriz am producerea unei pagube. Adev arurile Cuvntului S au si pierd importan ta s i relevan ta n mintea noastr a. Inimile noastre nu mai sunt iluminate s i trezite prin inuen ta lor sn titoare, iar noi sc adem din punct de vedere spiritual. Prin lipsa simpatiei reciproce, noi pierdem mult n asocierile pe care le realiz am n calitate de cre stini. Cel care se izoleaz a de al tii nu ocup a locul pe care Dumnezeu l-a rnduit pentru el. Cultivarea tr as aturilor sociabilit a tii din natura noastr a uman a ne aduce simpatia celorlal ti, iar aceasta constituie o surs a a dezvolt arii s i puterii n slujba lui Dumnezeu. Steps to Christ, 101 (1892). a MntuitoruIsus a fost deosebit de sociabil ntreaga via ta dezinteresat lui a fost caracterizat a de o bun avoin ta as i de frumuse tea sn tirii. El este modelul nostru de bun atate. nc a de la nceputul lucr arii Sale, oamenii au nceput s a n teleag a mai clar caracterul lui turile pe care le predica n propria Dumnezeu. Isus a aplicat nv a ta . El a demonstrat ce nseamn [623] Lui via ta a a consecvent f ar a a fanatic s i obtuz, binevoitor f ar a a inuen tabil, plin de compasiune f ar a a sentimental. Domnul era deosebit de sociabil: cu toate acestea, manifesta o rezerv a care descuraja orice familiaritate nepoliticoas a. Cump atarea Lui nu a condus niciodat a la bigotism sau austeritate. de El nu era asemenea lumii, dar era ntotdeauna atent chiar s i fa ta nevoile celui mai nensemnat dintre oameni. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 262 (1913). i desDeschiderea social as i demnitatea uman a Simpatia s chiderea social a a lui Hristos dovedeau c a El recuno stea demnitatea in tei umane s i l f aceau un oaspete onorat la mesele vame silor. Oamenii doreau din toat a inima s a devin a vrednici de ncrederea Lui. Pentru inimile lor nsetate, cuvintele Lui erau o putere binecu . Ele trezeau noi imbolduri s vntat a, d at atoare de via ta i deschideau posibilitatea unei noi vie ti pentru ace sti renega ti ai societ a tii. The Ministry of Healing, 26 (1905). Ucenicii au nv a tat adev aratele datorii sociale Domnul Hristos Si-a nv a tat ucenicii cum s a se comporte n compania altora.

Rela tii sociale

229

El i-a instruit cu privire la ndatoririle s i regulile unei vie ti sociale adev arate, care sunt asem an atoare legilor mp ar a tiei lui Dumnezeu. Prin exemplul S au, Domnul i-a nv a tat ca, atunci cnd particip a la o ntrunire public a, s a se ab tin a s a spun a ceva. Cnd se aau la o mas a festiv a, conversa tia Lui era total diferit a de tot ce auziser a n asemenea ocazii din trecut. Fiecare cuvnt pe care l rostea Isus era spre via . El vorbea cu claritate s o mireasm a de via ta ta i simplitate. Cuvintele Lui erau ca ni ste mere de aur ntr-un co s de argint. The Review and Herald, 2 octombrie 1900. (My Life Today, 190). m la leg S a nu renun ta aturile sociale Exemplul lui Hristos cu privire la felul n care Se interesa de nevoile omenirii ar trebui s a e urmat de to ti cei care vestesc Cuvntul Lui s i care au primit m la leg Evanghelia harului Lui. Noi nu trebuie s a renun ta aturile sociale. Nu trebuie s a ne izol am de semeni. Pentru a ajunge la toate categoriile sociale, este necesar s a-i c aut am pe oameni acolo unde se a a. Rareori se va ntmpla ca ei s a ne caute s i s a ne ofere acordul [624] lor. Inimile oamenilor nu pot mi scate de adev arul divin numai de la amvoane. Exist a un alt cmp de lucru, mai umil, probabil, dar pe tor. Acesta se a deplin promi ta a n casa celui s arman s i n re sedin ta celui bogat; n salonul spitalului s i la ntrunirile sociale dedicate pl acerilor nevinovate. The Desire of Ages, 152 (1898). Nevoia p art as iei Pierderea sim tit a cnd oamenii se sustrag de la adun arile poporului lui Dumnezeu nu este mic a. n calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie s a ne g asim locul n ecare adunare a lui Dumnezeu, unde poporul Lui este chemat s a e prezent s i unde este oferit Cuvntul vie tii. To ti oamenii au nevoie de lumin a, s i cnd aud s i accept a mesajele pre tioase ale cerului, prin slujitorii rndui ti de Dumnezeu, primesc tot ajutorul necesar pentru a putea preg ati ti s a reverse asupra altora lumina primit a. Letter 117, 1896. Educa tia modeleaz a structura societ a tii Educa tia dat a tinerilor modeleaz a ntreaga structur a social a. Pretutindeni n lume, societatea se a a ntr-o stare de dezordine s i pretutindeni este necesar a schimbarea. Mul ti consider a c a facilit a tile educa tionale mai bune, o abilitate mai mare s i metodele mai recente vor a seza lucrurile n ordine. Ei pretind c a accept as i descoperiri autentice; cu toate acestea, acord a Cuvntului lui Dumnezeu o pozi tie inferioar a

230

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

n marea lucrare a educa tiei. Ceea ce trebuie s a e pe primul loc este subordonat inven tiilor omene sti. Testimonies for the Church 6:150 (1900). Inuen ta social a n c amin [Vezi capitolul 29, Atmosfera c aminului] Misiunea c aminului se extinde dincolo de propriii lui membri. C aminul cre stin este o parabol a ce ilustreaz a excelen ta adev aratelor principii ale vie tii. O asemenea ilustra tie va avea o spre bine n lume. Inuen puternic a inuen ta ta unui c amin adev arat asupra inimilor s i vie tilor oamenilor este cu mult mai puternic a dect [625] orice predic a ce ar putea tinut a. O dat a ce tinerii pleac a din snul unui astfel de c amin, lec tiile pe care le-au nv a tat se r aspndesc. Principiile nobile ale vie tii sunt introduse n alte familii s i o inuen ta toare este exercitat n al ta a n societate. The Ministry of Healing, 352 (1905). puternic Bun Sociabilitatea este un factor de inuen ta ata plini de tea s i sociabilitatea cre stin a constituie factori de inuen ta putere n c stigarea simpatiei celor tineri. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 208 (17 septembrie 1902). Structura vie tii sociale se cutremur a Doctrina care sus tine c a omul este liber de ascultarea cerin telor lui Dumnezeu a sl abit deja puterea responsabilit a tii morale s i a deschis por tile unui potop de nelegiuire n lume. Neascultarea de lege, risipa s i corup tia moral a n av alesc asupra noastr a asemenea unui val uria s. Satana lucreaz a n familii. Steagul lui utur a chiar s i n c aminele a sa zis cre stine. , ambi Exist a invidie, b anuial a, ipocrizie, nstr ainare, concuren ta tie, fa de pofte. ceart a, tr adarea celei mai snte ncrederi, ng aduin ta ta ntregul sistem al doctrinelor s i principiilor religioase, care ar trebuit s a constituie fundamentul s i structura vie tii sociale, pare a o construc tie aat a n mijlocul unui cutremur, pe punctul de a se pr abu si. The Great Controversy, 585 (1888). Prevederile lui Dumnezeu pentru prevenirea nedrept a tii sociale Domnul dore ste s a a seze bariere n calea iubirii nest avilite dup a averi s i putere. Acumularea continu a a bog a tiei de c atre o singur a categorie social a va duce la mari rele, la s ar acirea s i degradarea celorlalte categorii. Dac a nu ar exista o anumit a opreli ste, puterea celor boga ti ar monopoliza totul, iar s aracii, de si n toate celelalte privin te sunt pe deplin valoro si n ochii lui Dumnezeu, ar privi ti s i trata ti ca ind inferiori fra tilor lor mai prosperi.

Rela tii sociale

231

Con stien ta acestei nedrept a ti ar trezi nemul tumirile claselor mai mnt de disperare, care ar tinde s s arace. Ar exista un sim ta a demoralizeze societatea s i ar deschide u sile pentru crime de tot felul. Rnduielile pe care le-a stabilit Dumnezeu erau destinate s a promoveze egalitatea social a. Prevederea anului sabatic s i a jubileului [626] repara, ntr-o mare m asur a, tot ce fusese gre sit n via ta social as i economic a a na tiunii n acest interval de timp. Patriarchs and Prophets, 534 (1890). Straticarea social a are scopul de a pune la ncercare s i de a dezvolta caracterul Nu a fost n planul lui Dumnezeu ca s ar acia s a dispar a vreodat a de pe p amnt. El nu a prev azut uniformizarea p aturilor sociale, deoarece tocmai diversitatea ce caracterizeaz a societatea uman a constituie unul dintre mijloacele rnduite de Dumnezeu pentru a pune la ncercare s i pentru a dezvolta caracterul. Mul ti au promovat cu entuziasm ideea c a to ti oamenii ar trebui s a se bucure n mod egal de binecuvnt arile trec atoare ale lui Dumnezeu, dar acest deziderat nu se a a n planul Creatorului. Domnul Hristos a spus c a s aracii vor ntotdeauna cu noi. Att s aracii, ct s i boga tii sunt r ascump ara ti prin sngele Lui s i, de cele mai multe ori, n rndul celor ce se numesc urma si ai Lui, primii i slujesc cu toat a inima, n timp ce aceia din a doua categorie se las a atra si f ar a ncetare de bog a tiile p amnte sti, iar Domnul Hristos este uitat. Grijile vie tii acesteia s i l acomia dup a averi i determin a s a piard a din vedere gloria vie tii ve snice. Dac a to ti ar ajunge egali din punct de vedere al posesiunilor p amnte sti, aceasta ar cea mai mare nefericire ce s-ar abate asupra omenirii. Testimonies for the Church 4:551, 552 (1881). Dumnezeu s terge diferen tierile de rang Religia lui Hristos pe credincios n sfere mai nalte ale gndirii s l nal ta i ac tiunii s i, n acela si timp, l nf a ti seaz a naintea ntregului neam omenesc ca ind obiectul cel mai de pre t al iubirii lui Dumnezeu, r ascump arat prin sacriciul Fiului S au. La picioarele lui Isus, se ntlnesc att cel s arac, ct s i cel bogat, cel nv a tat s i cel ignorant, f ar a nici o deosebire n ce prive ste rangul sau avantajele lume sti. Cnd privim la Cel str apuns de p acatele noastre, toate distinc tiile p amnte sti dispar. Renun tarea la sine, umilin ta s i innita compasiune a Aceluia care a fost n al tat mai presus de cer fac de ru sine mndria omeneasc a, [627] diferen tierile sociale s i iubirea de sine.

232

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Prin unirea tuturor celor ce sunt sn ti ti prin adev ar, religia curat a s i nentinat a dovede ste valoarea principiilor ei de natur a cereasc a. Ca suete r ascump arate s i dependente n aceea si m asur a de Cel care le-a r ascump arat pentru Dumnezeu, to ti oamenii se reg asesc n aceea si condi tie. Gospel Workers, 330 (1915). Un remediu pentru relele sociale Prosperitatea s i succesul lui Iosafat, n calitate de conduc ator, se datora n mare m asur a prevederilor n telepte care asigurau mplinirea nevoilor spirituale ale supu silor lui. Ascultarea de Dumnezeu constituie sursa unor mari de cerin benecii. n conformarea fa ta tele divine, exist a o putere printre oameni. Dac transformatoare care aduce pace s i bun avoin ta a turile Cuvntului lui Dumnezeu ar fost instaurate ca principii nv a ta c al auzitoare n via ta ec arui b arbat s i a ec arei femei s i dac a mintea s i inima s-ar supus puterii lui restrictive, relele care exist a acum n via ta politic as i social a a na tiunilor nu s i-ar g asit locul. Fiecare care ar f familie ar constituit o surs a de inuen ta acut ca b arba tii s i femeile s a dobndeasc a o n telegere spiritual a mai profund as i o putere moral a mai mare, s i astfel, att indivizii, ct s i na tiunile ar fost a sezate pe o temelie sigur a. Prophets and Kings, 192 (1917). Cultivarea sociabilit a tii aduce fericire Cei care locuiau departe de tabernacol erau nevoi ti s a c al atoreasc a mai bine de o lun a de zile pentru a participa la s arb atorile anuale. Acest exemplu de devo tiune este menit s a accentueze importan ta nchin arii religioase s i necesitatea subordon arii egoismului s i a intereselor noastre lume sti de cele spirituale s fa ta i ve snice. Cnd neglij am privilegiul prieteniei, care ne ncurajeaz as i ne nt are ste n slujba lui Dumnezeu, noi favoriz am o mare pierdere. Adev arurile Cuvntului Lui si pierd prospe timea s i relevan ta n mintea noastr a. Inimile noastre nu mai sunt luminate s i trezite de inuen ta sn titoare, iar noi sc adem din punct de vedere spiritual. Prin lipsa simpatiei reciproce, noi pierdem mult n asocierile pe care le realiz am n calitate de cre stini. Cel care se izoleaz a de al tii [628] nu ocup a locul pe care Dumnezeu l-a rnduit pentru el. Cu to tii suntem copiii aceluia si Tat as i depindem unii de al tii n realizarea fericirii. Cerin tele lui Dumnezeu s i nevoile omenirii ne ndatoreaz a. Cultivarea sociabilit a tii din natura noastr a omeneasc a constituie tocmai ceea ce ne aduce simpatia fra tilor s i ne confer a fericire s i

Rela tii sociale

233

satisfac tie n eforturile pe care le facem pentru a-i binecuvnta pe ceilal ti. Patriarchs and Prophets, 541 (1890). A nu guvernat de standarde omene sti Nu voi nceta s a prezint necesitatea ca ecare om s a fac a tot ce poate mai bine, n calitate de cre stin, n efortul lui de a se angaja ntr-un proces de educare pentru a- si dezvolta intelectul, pentru a- si l argi capacitatea de gndire s i pentru a- si forma un caracter nobil, pn a la limitele posibilit a tilor omene sti. n tot ce facem, trebuie s a cultiv am o rela tie cre stineasc a unii cu al tii. S a ne folosim toate resursele spirituale n vederea ndeplinirii unor planuri n telepte, printr-o ac tiune perseverent a. Darurile primite din partea lui Dumnezeu trebuie folosite pentru salvarea suetelor. Rela tiile dintre noi nu trebuie guvernate de standarde omene sti, ci de iubirea divin a, acea iubire demonstrat a n darul lui Dumnezeu pentru lumea noastr a. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 256 (1913). Dezvoltarea inuen tei sociale pentru c stigarea suetelor n mod deosebit, cei care au gustat iubirea lui Hristos trebuie s a social s i dezvolte sfera de inuen ta a, deoarece, n felul acesta, pot c stiga suete pentru Mntuitorul. Domnul Hristos nu trebuie ascuns n adncul inimilor lor s i p astrat n mod egoist, asemenea unei comori snte s i dragi de care s a se bucure n exclusivitate ei n si si; iar de cei care sunt iubirea lui Hristos nu trebuie manifestat a numai fa ta pe placul lor. Elevii trebuie nv a ta ti cu privire la spiritul cre stinesc ce se ex teriorizeaz a prin sociabilitate s i prin preocuparea binevoitoare fa ta de cei care se a a ntr-o situa tie mai strmtorat a dect ei, chiar dac a aceste persoane nu fac parte din cercul lor de prieteni. Isus a dovedit de familia omeneasc un interes plin de iubire fa ta as i a r aspndit lumina unei piet a ti voioase, indiferent de timpul s i locul n care Se aa. Elevii trebuie sf atui ti s a mearg a pe urmele lui Isus, manifes de prietenii lor tineri s tnd simpatia cre stin a, grija s i iubirea fa ta i str aduindu-se s a-i atrag a la Isus. Domnul Hristos va n inimile lor [629] ve asemenea unui izvor ale c arui ape se revars a spre via ta snic a, nviornd suetele tuturor celor ce vin n leg atur a cu ei. Testimonies for the Church 6:172, 173 (1900). To ti suntem chema ti s a m martori ai lui Isus. Puterea social a, sn tit a prin harul lui Hristos, trebuie investit a n c stigarea suetelor pentru Mntuitorul. Fie ca lumea s a vad a c a noi nu suntem absorbi ti

234

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

n mod egoist n propriile noastre interese, ci dorim s a le mp art as im altora binecuvnt arile s i privilegiile noastre. Fie ca ei s a vad a c a religia noastr a nu face din noi ni ste persoane resping atoare s i dicile. Fie ca to ti cei ce declar a c a L-au g asit pe Hristos s a slujeasc a asemenea Lui pentru binele oamenilor. The Desire of Ages, 152 [630] (1898).

Capitolul 69 Respingerea
ti exagereaz a diExagerarea dicult a tilor aparente Mul cult a tile aparente s i apoi ncep s a se plng as i s a dea curs descuraj arii. Asemenea oameni au nevoie de o schimbare total a a vie tii. Ei au nevoie de auto disciplinare, pentru a da dovad a de perseveren ta s i pentru a nvinge toate sentimentele copil are sti. Ei trebuie s a n teleag a c a nu merit a s a- si iroseasc a via ta n preocup ari lipsite de . Coapsele nsemn atate.... To ti oamenii trebuie s a aib ao tint a n via ta min tii lor trebuie ncinse s i gndurile lor trebuie educate, pentru a nv a ta s a se concentreze asupra obiectivelor s i s a se orienteze spre tint a. Mintea trebuie c al auzit a pe c ai drepte s i nv a tat a s a urmeze planuri bine ntocmite. n acest fel, ecare pas f acut va un pas depinde ntr-o mare m nainte.... Succesul sau e secul n via ta asur a de maniera n care sunt disciplinate gndurile. The Review and Herald, 6 aprilie 1886. Nici un motiv pentru disperare Nimeni nu trebuie s a se abandoneze ntr-o stare de descurajare s i disperare. Este posibil ca Satana s a vin a la voi cu sugestii cumplite, spunndu v a: Cazul . Situa t au este f ar a speran ta tia ta este iremediabil a. Dar exist a n Hristos. Dumnezeu nu ne las speran ta a s a biruim prin propriile noastre puteri. El ne cere s a venim ct mai aproape de El. Oricare ar povara cu care ne trudim, care apas a greu asupra suetului s i trupului nostru, El a steapt a s a ne elibereze. The Ministry of [631] Healing, 249 (1905). Aten tie la autocomp atimire Trebuie s a m aten ti la auto comp atimire. Nu ng adui ti niciodat a s a se strecoare n suetul vostru mntul c sim ta a nu sunte ti pre tui ti a sa cum ar trebui, c a eforturile voastre nu sunt apreciate sau c a lucrarea voastr a este prea dicil a. Fie ca amintirea suferin telor ndurate de Domnul Hristos pentru noi s a aduc a la t acere orice murmurare. Noi suntem trata ti mai bine dect a fost tratat Domnul nostru. The Ministry of Healing, 476 (1905). 235

236

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Autocomp atimirea distruge caracterele celor ce o nutresc s i exer care alung cit a o inuen ta a fericirea celorlal ti. Manuscript 27, 1902. (Medical Ministry, 177). Abilitatea de a suporta neglijarea Suetul care iube ste pe Dumnezeu se ridic a deasupra ce tii ndoielii; el tr aie ste o experien ta vie, luminoas a, vast as i profund as i devine umil, asemenea lui Hristos. Via ta lui este consacrat a lui Dumnezeu, ascuns a cu Hristos n Dumnezeu. El va n stare s a reziste ncerc arii provocate de faptul c a este neglijat, tratat r au sau respins, deoarece s i Mntuitorul lui a suferit toate aceste lucruri. Un asemenea cre stin nu va iritat sau descurajat atunci cnd va presat de probleme, deoarece Isus nu a dat napoi s i nici nu S-a l asat prad a descuraj arii. Fiecare cre stin adev arat va puternic, nu n virtutea propriei lui puteri sau a meritelor faptelor lui bune, ci n neprih anirea lui Hristos, care i este atribuit a . Este foarte important s prin credin ta a m umili s i smeri ti cu inima, s a m cura ti s i f ar a pat a, a sa cum a fost Prin tul cerului cnd a umblat printre oameni. The Review and Herald, 3 decembrie 1889. (The S.D.A. Bible Commentary 7:907). A nu pune la inim a faptul c a suntem neglija ti Ceea ce ne distruge pacea este iubirea de sine. Cnd eul este viu, noi suntem gata s a-l ap ar am de insulte s i umilire; dar cnd eul este mort s i cnd via ta noastr a este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu, nu vom pune la inim a faptul c a suntem neglija ti sau jigni ti. Vom surzi la repro suri de insulte s s i orbi fa ta i dispre t. Thoughts from the Mount of Blessing, 16 (1896). Descurajarea, un rezultat al lipsei de ocupa tie Adesea, mintele de descurajare sunt rezultatul lipsei de activitate. Misim ta [632] nile s i mintea trebuie ocupate cu lucruri folositoare, u surnd poverile altora; iar cei care caut a s a-i ajute pe al tii vor ei n si si binecuvnta ti. Lenevia s i lipsa de ocupa tie las a timp pentru cultivarea unor suferin te imaginare s i, deseori, cei ce nu trec prin ncerc ari s i greut a ti reale le vor inventa pentru viitor. The Signs of the Times, 23 octombrie 1884. (Counsels on Health, 629). Un cuvnt de mngiere pentru un b aiat orfan Oh, lumea aceasta este o lume nep as atoare s i egoist a! Rudele tale, care ar trebuit s a te iubeasc as i s a e prietenoase, cel pu tin datorit a p arin tilor t ai, dac a nu din dragoste pentru tine, s-au nchis n egoismul lor s i nu au manifestat nici un interes pentru tine. Dar Dumnezeu este aproape

Respingerea

237

de tine s i va mai iubitor dect ar putea oricare dintre rudele tale p amnte sti. El va prietenul t au s i nu te va p ar asi niciodat a. El este tat al celor f ar a p arin ti. Prietenia Lui ti va aduce pace s i te va ajuta s a supor ti cu curaj s i r abdare marea ta pierdere. Caut a s a-l faci pe Dumnezeu tat al t au s i nu vei mai avea niciodat a nevoie de un prieten. Vei ntmpina ncerc ari, dar i statornic s i str aduie ste te s a- ti mbog a te sti credin ta. Vei avea nevoie de har, dar ochii ndur atori ai lui Dumnezeu vegheaz a asupra ta, ca s a po ti rezista. Roag a te mult s i st aruitor, cu ncrederea c a Dumnezeu te va ajuta. Fere ste te de un spirit irascibil s i capricios s i de tendin ta de a-i irita pe al tii. Ca s a inspiri curaj, ai nevoie de virtutea r abd arii. Caut a sn tirea inimii. Fii un cre stin consecvent. Nutre ste dragoste de cur fa ta a tie, cultiv a simplitatea umilin tei s i ng aduie ca toate acestea s a se mpleteasc a cu via ta ta. Testimonies for the Church 2:314 (1869). Nu v a sim ti ti niciodat a singuri Dac a l ve ti accepta pe Isus ca Tovar as s i Prieten pentru totdeauna, niciodat a nu ve ti ni ste singuratici s i nu v a ve ti sim ti singuri. Letter 4, 1885. Neglijen ta distruge suetul Un suet poate pierdut nu numai din cauza mpotrivirii, ci s i din cauza neglijen tei. The Desire of Ages, 323 (1898). a m toleran ti unii cu Fi ti toleran ti unii cu al tii Trebuie s de unii, trebuie al tii, amintindu ne de propriile noastre c aderi. Fa ta s a manifest am compasiune, cu discern amnt; al tii trebuie salva ti cu team a, mpingndu i afar a din foc. Nu to ti pot suporta aceea si [633] disciplin a rigid a. Nu to ti se pot adapta la ideile altora despre comportament. Temperamentele diferite s i mentalit a tile diferite au nevoie . Dumnezeu s de ng aduin ta tie cum s a Se poarte cu noi. Dar inima mea s-a mboln avit cnd am v azut felul n care un frate l trata pe un alt frate s i nclina tia lui de a interpreta cuvintele celuilalt, pentru a-l acuza de ofens a.... Acum este un timp n care trebuie s a ne dedic am ntru totul lucr arii, nu s a ne oprim pentru a ne pndi gre selile unii altora; ci ecare s a- si cerceteze inima, s a- si m arturiseasc a gre selile s i s a- si lase fra tii n grija Domnului. Fiecare va r aspunde pentru propriile lui gre seli; s i, n timp ce unii sunt att de preocupa ti s a smulg a neghina din gr adina fra tilor lor, n propria lor gr adin a, plantele otr avitoare si adncesc r ad acinile tot mai puternic. Fiecare s a se str aduiasc a s a- si

238

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

p astreze propriul lui suet s i s a cultive un spirit fericit, mul tumit s i r abd ator n c amin s i totul va bine. Letter 12, 1863. Nu to ti gndesc la fel Cei care se ocup a de mintea altora trebuie s a lucreze cu toat a inima. S a ne amintim aceasta. Adesea, suntem ispiti ti s a critic am pe cineva care ocup a o pozi tie mai nalt a, pe motivul c a nu ac tioneaz a a sa cum credem noi c a ar trebui. Dar cel care are att de multe responsabilit a ti de ndeplinit nu de critic a are nevoie din partea colaboratorilor, ci de ncurajarea, r abdarea, ng aduin ta s i rug aciunile lor. El are nevoie de prezen ta nencetat a a lui Hristos, deoarece nu beneciaz a ntotdeauna de sfatul unor oameni n telep ti s i lipsi ti de prejudec a ti. n confuzia multor griji s i solicit ari, cel care poart a r aspunderi poate face gre seli. Printre nenum aratele apeluri care-I solicit a ajutorul, tu po ti avea impresia c a cererea ta este neglijat a. n aceast a situa tie, Adu- ti aminte de poverile grele care apas a pe umerii aceluia despre care crezi c a nu s i-a f acut datoria. Gnde ste te c a poate i-a fost imposibil s a r aspund a solicit arii tale. Sau poate c a ar fost o mare gre seal a s a r aspund a acestei solicit ari. Letter 169, 1904. Domnul este al aturi de solii S ai Domnul dore ste ca toate [634] in tele umane inteligente care se a a n slujba Lui s a se ab tin a de la orice acuza tie sau opozi tie sever a. Noi suntem nv a ta ti s a ne purt am n telept cu cei ce sunt n afara bisericii. L asa ti n seama lui Dumnezeu lucrarea de judecare s i condamnare. Domnul Hristos ne invit a: Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr a, s i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima; s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre (Matei 11, 28. 29). To ti cei ce r aspund invita tiei lui Hristos vor lua jugul S au. Noi trebuie s a manifest am blnde tea s i umilin ta Domnului Hristos, indiferent de timpul sau locul n care ne a am. Dac a vom proceda astfel, Domnul va sta al aturi de solii S ai s i i va face purt atorii glasului S au, iar cel care este purt atorul glasului lui Dumnezeu nu se va comporta astfel, nct s a strneasc a in tele omene sti s a spun a cuvinte pe care Maiestatea cerului nu le-ar rostit niciodat a n lupta mpotriva diavolului. Letter 38, 1894. mintele nepl Nu v a gndi ti la sim ta acute (sfat adresat unei persoane aate ntr-un post de conducere) Nu te gndi prea mintele tale nepl mult la sim ta acute. Ignor a le. Dac a porne sti pe

Respingerea

239

calea criticii s i a asprimii, vei deveni tot mai nen teleg ator s i tot mai nclinat spre critic a. Opre ste te nainte de a ncepe. Nu oferi vr ajma sului nici m acar un centimetru de teren n avans. Letter [635] 169, 1902.

Capitolul 70 Spiritul de critic a


aRezultatele spiritului de critic a Trupurile noastre sunt alc tuite din ceea ce bem s i mnc am, iar calitatea experien tei noastre spirituale depinde de hrana pe care o consum as i o asimileaz a mintea. Mul ti devin anemici din punct de vedere religios, pentru c a se gndesc f ar a ncetare la defectele altora. Domnul ne sf atuie ste: Tot ce este adev arat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de primit, orice fapt a bun a, s i orice laud a, aceea s a v a nsue teasc a (Filipeni 4, 8). Dar cei ce sunt prea ocupa ti cu analizarea cuvintelor s i faptelor altora, pentru a descoperi ce este gre sit sau discutabil, nu reu sesc s a observe lucrurile pl acute s i bune. Ei nu consum a o hran a care confer a vitalitate spiritual as i cre stere s an atoas a. Manuscript 4a, 1893. Respectul s i iubirea reciproc a Dac a ne concentr am cu pre ale altora, c adere asupra faptelor nedrepte s i lipsite de bun avoin ta vom considera imposibil s a i iubim a sa cum ne-a iubit pe noi Domnul Hristos; dar dac a gndurile noastre st aruie asupra iubirii s i milei de noi, spiritul lui Hristos se va rev minunate a lui Hristos fa ta arsa asupra celor din jur. Noi ar trebui s a ne iubim s i s a ne respect am unii [636] pe al tii, f ar aa tine cont de gre selile s i nedes avr sirile pe care nu le putem corecta. S a cultiv am umilin ta, smerenia s i r abdarea duioas a de gre fa ta selile altora. Acestea vor dezr ad acina egoismul r aut acios s i ne vor face oameni inimo si s i genero si. Steps to Christ, 121 (1892). O lume ireal a Este posibil s a v a crea ti o lume ireal a n minte s i s a v a imagina ti o biseric a ideal a, unde Satana nu ispite ste pe nimeni la r au, dar perfec tiunea nu exist a dect n imagina tia voastr a. Lumea aceasta este c azut a, iar biserica este reprezentat a de un cmp n care cre ste att gru, ct s i neghin a. Ambele trebuie s a creasc a al aturi, pn a la seceri s. Nu este rolul nostru acela de a smulge neghina, n conformitate cu considerentele n telepciunii noastre omene sti, pentru c a, dac a am proceda astfel, sub inuen ta sugestiilor lui Sa240

Spiritul de critic a

241

tana, am putea smulge grul, creznd c a este neghin a. n telepciunea cereasc a va veni asupra celui blnd s i smerit cu inima, iar aceast a n telepciune nu-l va ndemna s a distrug a poporul lui Dumnezeu, ci s a-l zideasc a. Letter 63, 1893. Refacere s i vindecare Noi nu trebuie s a c aut am gre selile altora cu scopul de a-i condamna, ci pentru a-i ajuta s a- si revin as i s a se vindece. Veghea ti n rug aciune, merge ti nainte s i n sus, c autnd s a mp art as i ti tot mai mult spiritul lui Isus s i s a sem ana ti s amn ta de-a lungul tuturor apelor. Letter 89, 1894. (HC 185). Satana promoveaz a spiritul de critic a Eul va nutri ntotdeauna o imagine exagerat a cu privire la sine. ndat a ce si pierd dragostea dinti, oamenii nceteaz a s a p azeasc a Legea lui Dumnezeu s i ncep s a se critice unul pe altul. Acest spirit va lupta pentru suprema tie f ar a ncetare, pn a la sfr situl timpului. Satana ncearc a s a-l promoveze, pentru ca fra tii, n ignoran ta lor, s a caute s a se devoreze unul pe altul. Dumnezeu nu este gloricat prin aceasta, ci este foarte dezonorat; Duhul lui Dumnezeu este r anit. Satana jubileaz a, deoarece s tie c a, dac a i poate determina pe fra ti s a se pndeasc a unul pe altul n biseric as i n lucrare, unii vor att de dezam agi ti s i descuraja ti, nct si vor p ar asi locurile. Aceasta nu este lucrarea Duhului Sfnt, ci o putere care vine din afar as i ac tioneaz a n adncurile min tii s i n templul suetului, pentru a- si [637] a seza atributele n locul n care ar trebui s a e atributele lui Hristos. The General Conference Bulletin, 25 februarie 1895, p 338 Alunga ti departe de Isus Mul ti dintre cei care pretind c a i aduc pe oameni la Isus, n realitate, i alung a departe de El. Iat a motivul pentru care biserica este att de slab a. Mul ti se las a n voia spiritului de critic as i acuzare f ar a nici o re tinere. Prin exprimarea suspiciunii, a geloziei s i nemul tumirii, ei devin instrumentele lui Satana.... Frivolitatea, ng aduin ta de sine, neglijen ta s i indiferen ta din partea a sa-zi silor cre stini ndep arteaz a multe suete de pe calea vie tii. Christs Object Lessons, 340, 341 (1900). Dependen ta de ceea ce este omenesc Domnul s tie c a, dac a privim la oameni s i ne ncredem n ei, vom tinde s a depindem de ce este omenesc. Dumnezeu ne invit a s a ne baz am pe El. Puterea Lui nu cunoa ste limite. Gndi ti-v a la Domnul Isus, la meritele s i la dragostea Lui, s i nu c auta ti s a g asi ti defecte s i s a st arui ti asupra gre selilor pe care le-au f acut al tii. Concentra ti v a aten tia asupra

242

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

unor lucruri care s a merite aprecierea s i considera tia voastr a; s i dac a sunte ti att de inteligen ti nct descoperi ti erorile altora, ti s i mai inteligen ti, n telegnd s i apreciind binele. Dac a v-a ti cerceta pe voi n siv a, a ti putea g asi lucruri tot att de nemul tumitoare ca s i acelea pe care le vede ti la al tii. Prin urmare, s a ne str aduim f ar a ncetare . Manuscript s a ne nt arim unii pe al tii n cea mai sfnt a credin ta 151, 1898. ncercarea de a se ap ara prin atac Nimeni s a nu nceap a s a- si scuze propriile p acate prin dezv aluirea p acatelor altcuiva. Dumnezeu nu ne-a ncredin tat nou a aceast a lucrare. Fiecare trebuie l asat s a- si umileasc a singur propria lui inim a, ca s a poat a ajunge la lumina cunoa sterii lui Dumnezeu. Manuscript 56, 1904. Consumarea nervilor cu lucruri f ar a nsemn atate Cei care se critic as i se condamn a reciproc ncalc a poruncile lui Dumnezeu s i reprezint a o ofens a la adresa Lui. Ei nu-L iubesc nici pe [638] Dumnezeu, nici pe semenii lor. Fra ti s i surori, alunga ti din inimile voastre orice urm a de critic a, suspiciune s i nemul tumire s i nu v a consuma ti nervii pentru lucruri f ar a nsemn atate. Unii sunt att de sensibili, nct nu se poate discuta cu ei n mod ra tional. Fi ti foarte aten ti n privin ta p azirii Legii lui Dumnezeu s i nu v a ntreba ti dac a trebuie s a o respecta ti sau s a o nc alca ti. De aceea, Dumnezeu dore ste s a m aten ti cu privire la aceasta. The General Conference Bulletin, April 1, 1903. (The S.D.A. Bible Commentary 7:937). Sfat adresat unuia care confund a mndria cu sensibilitatea E sti ntotdeauna gata s a te justici, motivnd c a e sti deosebit de sensibil, c a te afecteaz a profund s i c a suferi foarte mult. Am v azut c a toate acestea nu reprezint a o scuz a n ochii lui Dumnezeu. Tu confunzi sensibilitatea cu mndria. Eul t au este proeminent. Cnd eul este crucicat, aceast a sensibilitate a ta, adic a mndria, va pieri; pn a atunci, nu te po ti considera cre stin. , A cre stin nseamn a a asemenea lui Hristos, a avea umilin ta smerenie s i blnde te, care te fac s a supor ti contrazicerea f ar a s a te nfurii s i f ar a s a- ti pierzi controlul. Dac a falsele scuze, n spatele c arora te ascunzi, ar putea date la o parte s i dac a ai putea s a te vezi a sa cum te vede Dumnezeu, ai nceta s a- ti mai justici eul s i ai c adea la picioarele lui Hristos, Singurul care poate ndep n umilin ta arta defectele caracterului t au s i te poate vindeca. Testimonies for the Church 2:573 (1870).

Spiritul de critic a

243

O cercetare de sine onest a Dac a to ti cre stinii s i-ar folosi capacit a tile investigative pentru a- si descoperi, n propriile vie ti, defectele pe care ar trebui s a le descopere, n loc de a discuta despre gre selile altora, starea de s an atate a bisericii din zilele noastre ar mult mai bun a. Unii sunt gata s a e foarte cinsti ti, atunci cnd aceasta nu-I cost a nimic; dar cnd viclenia este mai bine pl atit a, onestitatea este uitat a. Viclenia s i onestitatea nu se pot asocia n aceea si minte. Cu timpul, e va alungat a viclenia, iar adev arul s i onestitatea vor prelua suprema tia, e viclenia va cultivat a, iar onestitatea va uitat a. Acestea nu se pot asocia niciodat a; ele nu au nimic n comun. Prima este un profet al lui Baal, cealalt a este adev aratul profet al lui [639] Dumnezeu. Cnd Domnul si va alege m arg aritarele, cel cinstit, onest s i deschis va privit cu pl acere. ngerii f auresc coroane pentru asemenea oameni, iar aceste coroane de stele vor nv aluite n splendoarea luminii care str aluce ste de la tronul lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 5:96 (1882). R ad acinile am ar aciunii Atunci cnd sunte ti att de dispu si s a gndi ti s i s a v a vorbi ti de r au unii pe al tii, cnd permite ti ca r ad acinile am ar aciunii s a e cultivate s i s a r asar a, inuen ta voastr a va alunga inimile departe de Hristos s i le va mpietri n opozi tia fa ta de spiritul pl acut al p acii s i unit a tii. ndep arta ti f ar a ntrziere toate aceste rele. Domnul Hristos ne spune: Iubi ti-v a unul pe altul, a sa cum v-am iubit Eu (Ioan 15, 12). Letter 33, 1890. nCredin ta l crede pe Dumnezeu pe cuvnt Credin ta seamn a a-L crede pe Dumnezeu pe cuvnt. Aduce ti-v a aminte de aceasta. Fiul lui Dumnezeu preg ate ste un loc pentru ecare dintre voi n re sedin tele cerului. Aduce ti-I mul tumiri pentru faptul acesta. voio S a nu crede ti c a, dac a nu v a sim ti ti n permanen ta si, nu mai s sunte ti copiii Lui. Cu umilin ta i zel, angaja ti-v a n ndeplinirea lucr arii pe care v a cere s a o realiza ti. Pre tui ti ecare ocazie de a nf aptui o lucrare prin care pute ti o binecuvntare pentru cei din preajma voastr a. Fi ti hot ar ti s a v a face ti partea, pentru ca locul n care sunte ti s a e un loc pe care Dumnezeu s a-l poat a aproba s i binecuvnta. Letter 246, 1908. Garan tia accept arii celui p ac atos Prin bun atatea s i harul Domnului Hristos, cel p ac atos trebuie ajutat s a se bucure din nou

244

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

de favoarea divin a. Domnul Hristos i caut as i i cheam a zilnic pe oameni s a se mpace cu Dumnezeu. Bra tele Sale sunt deschise, gata s a primeasc a cu drag nu numai pe cel p ac atos, ci s i pe cel risipitor care fuge de Dumnezeu. Iubirea Sa, dovedit a pe Calvar, constituie garan tia p acii, a iubirii s i accept arii celui p ac atos. Spune ti aceste , pentru ca suetul lucruri n limbajul cel mai simplu cu putin ta ntunecat de p acat s a poat a vedea lumina str alucitoare a crucii de pe [640] Calvar. Letter 15a, 1890. (Selected Messages 1:178, 179). V a voi da odihn a Domnul mi-a dat o solie pentru voi, s i nu numai pentru voi, ci s i pentru alte suete credincioase care sunt ncercate de ndoieli s i temeri cu privire la acceptarea lor de c atre Domnul Isus Hristos. Cuvntul Lui este: Nu te teme de nimic, c aci Eu te izb avesc, te chem pe nume: e sti al Meu (Isaia 43, 1). Voi dori ti s a-i ti pl acu ti Domnului s i pute ti s a o face ti prin credin ta n f ag aduin tele Lui. El a steapt a s a v a urce n turnul unei experien te pline de har s i v a ndeamn a: Opri ti-v a, s i s as ti ti c a Eu sunt Dumnezeu (Psalmii 46, 10). A ti trecut prin perioade de nelini ste, dar Domnul v a spune: Veni ti la Mine, ... s i Eu v a voi da odihn a (Matei 11, 28). Bucuria n Domnul merit a totul. Iar ei sunt ferici ti, deoarece au privilegiul de a n bra tele iubirii nemuritoare. Letter 2, 1913. [641] (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 516).

Capitolul 71 Fericirea
Ac tiunea armonioas a a tuturor capacit a tilor Activitatea armonioas as i s an atoas a a tuturor capacit a tilor trupului s i min tii conduce la fericire; cu ct aceste capacit a ti sunt mai dezvoltate s i mai nnobilate, cu att fericirea este mai nealterat as i pur a. The Review and Herald, 29 iulie 1884. (Counsels on Health, 51). Leg atura dintre fericire s i s an atate Fericirea s i s an atatea sunt strns legate, prima este imposibil a f ar a cea de-a doua. Pentru al sl avi pe Dumnezeu n trupurile noastre, este necesar a o cunoa stere practic aas tiin tei vie tii umane. Prin urmare, este foarte important ca ziologia s a ocupe unul dintre primele locuri printre domeniile de studiu alese n vederea educ arii copiilor. Sunt foarte pu tini cei care de tin un minimum de cuno stin te despre structura s i func tiile propriului lor organism s i despre legile naturii legate de s an atate! F ar a s as tie, mul ti plutesc n deriv a, asemenea unei cor abii aate pe mare, f ar a busol a sau ancor a; s i mai mult dect att, nici m acar nu sunt interesa ti s a nve te cum s a- si p astreze starea de s an atate s i cum s a previn a boala. The Health Reformer, 1 august, 1866. (Counsels on Health, 38). Legea cauzei s i efectului Fericirea noastr a este propor tional a cu faptele lipsite de egoism s i inspirate de iubirea divin a, deoarece planul de mntuire al lui Dumnezeu a stabilit o lege a cauzei s i a efectului. The Signs of the Times, 25 noiembrie 1886. (Welfare [642] Ministry, 302). nf aptuirea binelui stimuleaz a sistemul nervos Fiecare raz a de lumin a r aspndit a asupra altora se va reecta asupra propriei noastre inimi. Toate cuvintele n teleg atoare s i amabile adresate celui ntristat, toate faptele care u sureaz a poverile celui oprimat s i toate darurile care contribuie la mplinirea nevoilor semenilor no stri, nf aptuite spre slava lui Dumnezeu, vor aduce o binecuvntare asupra celui ce d aruie ste. Cei care lucreaz a n felul acesta respect a legea cerului s i se vor bucura de aprecierea cerului. Pl acerea de a face bine altora r aspnde ste o atmosfer a sueteasc a ce nvioreaz a siste245

246

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

mul nervos, mbun at a te ste circula tia sngelui s i determin a s an atatea mintal as i zic a. Testimonies for the Church 4:56 (1876). tr Fiecare este sursa propriei fericiri O via ta ait a n Hristos lini mintele de insatisfac este o via ta stit a. Sim ta tie, nelini ste s i disconfort dovedesc absen ta Mntuitorului. Dac a Domnul Isus este , aceasta se va umple de fapte bune s primit n via ta i nobile pentru Maestrul. Ve ti uita s a ti egoi sti s i ve ti tr ai mai aproape de iubitul vostru Mntuitor; caracterul vostru va deveni asemenea caracterului lui Isus s i to ti cei din jur vor s ti c a a ti fost cu Isus s i c a a ti nv a tat de la El. Fiecare om are n el nsu si sursa propriei fericiri sau nenorociri. mintelor de depresie Dac a dore ste, el se poate ridica deasupra sim ta ce caracterizeaz a via ta multora; dar, atta timp ct este plin de sine, Domnul nu poate face nimic pentru el. Satana ne nf a ti seaz a planuri ambi tioase pentru a ne ntuneca sim turile, dar noi trebuie s a p astr am naintea ochilor f ar a ncetare premiul naltei chem ari a lui Dumne , sunt nenum zeu n Hristos Isus. n aceast a via ta arate fapte bune pe care le putem realiza. Cei n telep ti vor str aluci ca str alucirea cerului, s i cei ce vor nv a ta pe mul ti s a umble n neprih anire vor str aluci ca stelele, n veac s i n veci de veci (Daniel 12, 3). Testimonies [643] for the Church 5:387, 488 (1889). a ti seaz a naCel mai puternic imbold omenesc Biblia nf intea ochilor no stri bog a tiile incredibile s i comorile nepieritoare ale cerului. Cel mai puternic imbold omenesc este imboldul spre s c autarea fericirii, iar Biblia recunoa ste aceast a dorin ta i ne descoper a c a ntregul cer este al aturi de om n efortul de a g asi adev arata fericire. Ea ne dezv aluie condi tia prin care oamenii pot primi pacea lui Hristos s i ne vorbe ste despre un c amin al fericirii s i al str alucirii ve snice, unde nu vor mai lacrimi sau dorin te nerostite. Letter 28, 1888. (My Life Today, 160). Cre stinii se bucur a de o fericire adev arat a Dac a exist a un om care ar trebui s a e tot timpul mul tumitor, acela este urma sul lui Hristos. Dac a este cineva care se bucur a de o fericire adev arat a, chiar n via ta aceasta, acela este cre stinul credincios. Letter 18, 1859. (HC 201). Noi ar trebui s a m cei mai ferici ti oameni de pe fa ta p amntului s i s a nu-I cerem scuze omenirii pentru faptul c a suntem cre stini. Manuscript 17, 1893.

Fericirea

247

Un prieten loial Isus este izvorul harului, sursa ec arei f ag aduin te, esen ta ec arei legi, via ta ec arei binecuvnt ari. Isus este substan ta, slava s i str alucirea, via ta ns as i. Cine M a urmeaz a pe Mine, nu va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vie tii (Ioan 8, 12). Prin urmare, calea regeasc a pe care trebuie s a mearg a cei r ascump ara ti nu este nv aluit a n ntunericul descuraj arii. Chiar dac a peregrinajul nostru ar putea dureros s i ne sim tim singuri, nu suntem f ar a Isus. Nu v a voi l asa orfani, M a voi ntoarce la voi (Ioan 14, 18). S a adun am n inima noastr a toate f ag aduin tele scrise. S a le repet am n timpul zilei, s a medit am la ele noaptea s i s a m ferici ti. Letter 7, 1892. (Selected Messages 2:244). Fericirea nu este determinat a de voin ta eului Domnul Isus dore ste s a m ferici ti, dar nu putem ferici ti tr aind dup a propria s noastr a voin ta i urmnd impulsurile propriilor noastre inimi.... Opiniile s i particularit a tile noastre sunt ntru totul omene sti s i nu trebuie [644] . Eul trebuie crucicat, nu tratate n mod u suratic sau cu ng aduin ta doar acum, ci zilnic; iar trupul, mintea s i suetul trebuie subordonate voin tei lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu s i des avr sirea caracterului cre stin trebuie s a e tinta vie tii noastre. Urma sii lui Hristos trebuie s a imite starea de spirit a lui Isus.... Asemenea lui Hristos este cuvntul de ordine; nu asemenea tat alui sau asemenea mamei, ci asemenea lui Isus Hristos-ascuns n Hristos, mbr acat n neprih anirea lui Hristos, umplut de Spiritul lui Hristos. Letter 25, 1882. (HC 29). Fericirea egoist a este dezechilibrat a Fericirea c autat a din motive egoiste, departe de locul datoriei, este o fericire excentric a, sporadic as i efemer a. Dup a ce dispare aceast a stare de fericire, suetul se umple de singur atate s i de triste te; dar, n slujba lui Dumnezeu, se a a bucurie s i satisfac tie. Cre stinul nu este l asat s a mearg a pe c ai nesigure; el nu este l asat n voia regretelor s i a dezam agirilor zadarnice. Chiar dac a nu beneciem de pl acerile acestei vie ti, putem totu si ferici ti, privind spre via ta de dincolo. Steps to Christ, 124, 125 (1892). as aO inim a mp acat a cu Dumnezeu Cauza ruinei multor c torii este pasiunea de a epata s i de a face parad a. Mul ti b arba ti s i femei si propun s a c stige bunuri materiale numai pentru a reu si s a creeze impresia c a sunt mai boga ti dect vecinii lor. Cu toate acestea, chiar dac a au succes n lupta lor disperat a, ei nu sunt cu adev arat

248

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ferici ti. Adev arata fericire izvor as te dintr-o inim a mp acat a cu Dumnezeu. Manuscript 99, 1902. (The S.D.A. Bible Commentary 7:941, 942). Iubirea aduce fericire Din punct de vedere omenesc, banii nseamn a putere; dar din punct de vedere cre stin, puterea const a n iubire. Principiul iubirii presupune putere intelectual as i spiritual a. deosebit Adev arata iubire are o ecien ta a n facerea binelui s i nici nu poate face altceva dect binele. Ea mpiedic a apari tia nen telegerilor s i frustr arilor s i aduce adev arata fericire. Adesea, bog a tia poate distruge s i poate corupe; for ta poate r ani, dar calit a tile adev aratei iubiri sunt adev arul s i bun atatea. Testimonies for the Church [645] 4:138 (1876). Regula de aur f aure ste fericirea Tot ce voi ti s a v a fac a vou a oamenii, face ti-le s i voi la fel (Matei 7, 12). Mntuitorul i-a nv a tat pe oameni acest principiu pentru a-i face ferici ti, nu pentru a contribui la nefericirea lor; deoarece nu exist a alt a cale prin care s a poat a veni fericirea. Dumnezeu dore ste ca b arba tii s i femeile s a ating a un nivel de vie tuire mai nalt. El le d aruie ste binecuvnt arile vie tii nu numai pentru a-i face capabili s a adune averi, ci pentru a dezvolta nsu sirile lor mai nalte, prin ndeplinirea lucr arii pe care le-a ncredin tat-o pentru lume lucrarea de a c auta s a cunoasc as i s a mplineasc a nevoile semenilor lor. Eforturile omului nu trebuie ndreptate spre realizarea intereselor lui egoiste, ci spre binele tuturor celor care se a a n preajm a, binecuvntndu-i prin inuen ta s i prin faptele lui binevoitoare. Acesta este planul lui Dumnezeu, pe care l-a exemplicat pentru oameni n via ta Domnului Hristos. Manuscript 132, 1902. (My Life Today, 165). Fericirea tr ait a ntr-o activitate folositoare Nu conteaz a ct de umil a este pozi tia noastr a sau ct de limitate sunt capacit a tile noastre, noi avem de ndeplinit o lucrare pentru Maestrul. Capacit a tile noastre se dezvolt as i se maturizeaz a prin exerci tiu. Dac a adev arul lui Dumnezeu arde n suet, nu putem inutili. Fericirea pe care o vom experimenta, angajndu-ne ntr-o activitate folositoare, va r aspl ati ecare efort, chiar n via ta aceasta. Cine nu a tr ait niciodat a fericirea rezultat a din efortul altruist n slujba Domnului Hristos nu poate n telege despre ce este vorba. Bucuria aceasta este cu adev arat att de curat as i de profund a, nct nu poate exprimat a n cuvinte. Letter 9, 1873. (HC 186).

Fericirea

249

Fericirea noastr a este fericirea altora Domnul Hristos face din biserica Sa un templu frumos al lui Dumnezeu. C aci acolo unde sunt doi sau trei aduna ti n Numele Meu, spune El, sunt s i Eu n mijlocul lor (Matei 18, 20). Biserica Sa este locul unei vie ti snte, plin de diferite daruri s i nzestrat cu Duhul Sfnt. Fiec arui membru al bisericii de pe p amnt i se ncredin teaz a ndatoriri corespunz atoare s i ecare trebuie s a- si descopere propria fericire, n fericirea celor pe care i binecuvnteaz as i i ajut a. The Signs of the Times, 1 [646] martie 1910. (HC 164). Benecii pentru ntregul organism Dac a mintea este fericit as i liber a, datorit a con stien tei nf aptuirii binelui s i a satisfac tiei de a-i f acut pe al tii ferici ti, starea de mul tumire s i bun a-dispozi tie se va r aspndi n ntregul organism, determinnd o mai bun a circula tie a sngelui s i un tonus general benec. Binecuvntarea lui Dumnezeu constituie o putere vindec atoare, iar cei ce exceleaz a n facerea binelui vor primi o binecuvntare minunat a att din punct de vedere suetesc, ct s i n circumstan tele vie tii. Christian Temperance and Bible Hygiene, 3, 1890. (My Life Today, 150). Cei ce merg pe calea n telepciunii s i a sn tirii nu vor tulbura ti de regrete zadarnice pentru orele gre sit folosite s i nici nu vor cople si ti de descurajare s i team a, a sa cum sunt unii, atunci cnd nu sunt ocupa ti n amuzamente u suratice s i nefolositoare. The Health Reformer, 1 martie, 1872. (My Life Today, 150). a de in te neFericirea aat a la ndemn a Lumea este plin mul tumite, care trec cu vederea fericirea s i binecuvnt arile care sunt la ndemna lor s i caut a f ar a ncetare o fericire s i o satisfac tie pe care nu le vor tr ai niciodat a. Ei se a a ntr-o permanent a a steptare, gndindu-se la un bine cu mult mai mare dect cel de care beneciaz a, s i sunt ntotdeauna dezam agi ti. Ace sti oameni cultiv a , pn necredin ta s i lipsa de recuno stin ta a acolo nct trec cu vederea binecuvnt arile aate chiar n fa ta ochilor lor. Asemenea copiilor lui Israel care au primit mana din cer, ei nu ntmpin a cu bucurie binecuvnt arile obi snuite ale vie tii de zi cu zi. Testimonies for the Church 2:640 (1871). Efectul amuzamentelor asupra min tii Amuzamentele excit a mintea, dar va urma n mod sigur depresia. n schimb, munca cu mult mai benefolositoare s i exerci tiul zic vor avea o inuen ta c a asupra min tii, vor fortica mu schii, vor mbun at a ti circula tia s i

250

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

se vor dovedi un mijloc foarte ecient pentru redobndirea s an at a tii. The Health Reformer, 1 martie, 1872. (My Life Today, 150). C autarea fericirii pe o cale gre sit a (sfat adresat unui tn ar) [647] Cu un an n urm a, noi am muncit pentru tine. Mi-au fost descoperite pericolele care te pndeau s i am fost dornici s a te salv am; dar vedem c a nu ai avut puterea s a duci pn a la cap at hot arrile luate.... n luna iunie, n timp ce m a aam la Battle Creek, din nou mi-a fost descoperit c a tu nu faci nici un progres s i c a aceasta nu se datoreaz a faptului c a nu ai beneciat de o bun a ndrumare. Tu nu g ase sti pl acere n religie. Te-ai ndep artat de Dumnezeu s i de neprih anire. Ai c autat s i continui s a cau ti fericirea pe o cale gre sit a, n pl aceri interzise; s i nu ai curajul moral s a- ti m arturise sti p acatele s i s a renun ti la ele, ca s a g ase sti iertare s i har. Testimonies for the Church 2:291 (1869). curat O con stiin ta as i aprobarea lui Dumnezeu n locul pasiunilor re sti s i poftelor inimii Care este binele de care ar dori s a ne lipseasc a Dumnezeu? El ar dori s a ne lipseasc a de dorin ta de a ne l asa n voia pasiunilor re sti s i de poftele inimii. Nimeni nu se poate nfuria s i n acela si timp s a tr aiasc a pe placul lui Dumnezeu, p astrndu- si con stiin ta curat as i aprobarea divin a. Dar suntem noi m la tendin dispu si s a renun ta ta de a ne nfuria? Oare satisfacerea , nu pasiunilor noastre corupte ne va face mai ferici ti? n aparen ta exist a restric tii cu privire la tendin ta de a ne nfuria. Dar furia s i cultivarea unui temperament pervertit nu vor m ari cu nimic satisfac tia noastr a. Faptul de a da curs imboldurilor inimii re sti nu contribuie la fericirea noastr a. Vom deveni noi mai buni dac a toler am aceste imbolduri? Nu. Ele vor aduce ntunericul n c aminele noastre s i vor nmormnta fericirea noastr a. Satisfacerea nenfrnat a a poftelor noastre re sti nu va face dect s a ne prejudicieze s an atatea s i s a ne distrug a organismul. De aceea, Dumnezeu dore ste s a punem fru poftei, s a ne st apnim pasiunile s i s a ne p astr am sub control . Iar El a f ntreaga noastr a in ta ag aduit c a, dac a ne vom angaja n aceast a lucrare, ne va da putere s a o ndeplinim. Testimonies for the Church 2:590, 591 (1871). lung S an atate s i via ta a Curajul, speran ta, credin ta, simpatia s i iubirea aduc s an atate s i lungesc via ta. O minte mul tumit as i un spirit voios constituie s an atate pentru trup s i putere pentru suet. O [648] inim a vesel a este un bun leac (Proverbe 17, 22). The Ministry

Fericirea

251

of Healing, 241 (1905). O persoan a a c arei minte este lini stit as i satisf acut a n Dumnezeu se a a pe calea ce duce la s an atate. The Review and Herald, 11 martie 1880. (My Life Today, 150). Rezultatul ascult arii de legile organismului S an atatea, via ta s i fericirea sunt rezultatul ascult arii de legile naturale care ne guverneaz a trupurile. Dac a voin ta noastr a se a a n acord cu voin ta lui Dumnezeu, dac a i facem pe plac Creatorului nostru, El va p astra organismul omenesc ntr-o bun a condi tie s i va reface puterile zice, mintale s i morale, pentru a putea lucra prin noi spre slava Lui. Puterea Lui restauratoare se manifest a n trupurile noastre f ar a ncetare. Dac a noi cooper am cu El n aceast a lucrare, s an atatea s i fericirea, pacea s i succesul vor ni ste rezultate sigure. Manuscript 151, 1901. (The S.D.A. Bible Commentary 1:1118). Vindecare pentru bolnavi Bolnavii trebuie s a se ndeletniceasc a cu ceva util s i s a nu- si ocupe mintea cu jocuri, care i njosesc n propriii lor ochi s i i fac s a cread a c a via ta lor este inutil a. Puterea activ voin tei trebuie men tinut a activ a, deoarece o voin ta as i bine direc tionat a este un calmant deosebit de ecient al nervilor. Bolnavii ar mai bucuro si dac a ar angaja ti n activit a ti utile, iar recuperarea lor ar mult mai u sor de realizat. Testimonies For The Church 1:557 (1867). Via ta la tar as i fericirea (sfat adresat unei mame) Este adev arat c a la tar a nu vei ntru totul scutit a de griji s i de provoc ari; dar acolo ai putea evita multe rele s i ai putea nchide u sa n fa ta unui s potop de ispite care amenin ta a invadeze mintea copiilor t ai. Ei au nevoie de preocupare s i varietate. Statul n cas a le-a creat o stare de nelini ste s i neastmp ar s i de aceea au ajuns s a se asocieze cu b aie tii de ga sc a de la ora ss i au primit o educa tie de strad a.... Via ta la tar a ar putea foarte benec a pentru ei; iar via ta activ a [649] din natur a le va dezvolta s an atatea mintal as i zic a. Ei au nevoie de o gr adin a pe care s a o cultive, unde s a poat a g asi att un loc pentru amuzament, ct s i pentru desf as urarea unei munci folositoare. Cultivarea orilor s i plantelor tinde s a mbun at a teasc a gusturile s i judecata, n timp ce familiarizarea cu creaturile frumoase s i folositoare nnobilatoare s toare asuale lui Dumnezeu exercit a o inuen ta i n al ta pra min tii, ndrumnd-o spre Creatorul s i Domnul tuturor lucrurilor. Testimonies for the Church 4:136 (1876).

252

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Ap ararea drepturilor noastre Este posibil ca aceia pe care i iubim s a vorbeasc a sau s a ac tioneze n mod neatent, ceea ce ar putea s a ne r aneasc a profund. Dar nu a fost inten tia lor de a face aceasta, ci Satana exagereaz a efectul cuvintelor s i faptelor lor n mintea noastr as i astfel lanseaz a proiectilele aate n arsenalul s au, pentru a ne str apunge inima. Dac a ne ambi tion am contra celor despre care credem c a ne-au jignit, nu facem dect s a ncuraj am ispitele lui Satana. n loc s a-i cerem lui Dumnezeu putere de a rezista n fa ta lui Satana, noi accept am ca fericirea noastr a s a e alungat a, prin ncercarea de a lupta pentru ceea ce numim drepturile noastre. Astfel, i oferim lui Satana un avantaj dublu. Ac tion am mna ti de sim ta mintele noastre de ofens a, iar Satana ne folose ste ca agen ti ai s ai, pentru a-i lovi s i descuraja pe cei care nu au avut nici o inten tie s a ne jigneasc a. Uneori, o so tie ar putea s a considere c a preten tiile so tului nu sunt rezonabile. Dar, dac a ar r amne calm as i ar evalua situa tia nc a s , ar o dat a, cu bun avoin ta i n lumina cea mai favorabil a cu putin ta putea ajunge la concluzia c a, renun tnd la propriile ei preferin te s i mintele acceptnd p arerile so tului, chiar dac a sunt n conict cu sim ta ei, i-ar salva pe amndoi de nefericire s i le-ar oferi o mare victorie mpotriva ispitelor lui Satana. Testimonies For The Church 1:308, 309 (1862). Dumnezeu ndep arteaz a piedicile din calea fericirii Dumnezeu dore ste fericirea noastr a real a. Dac a exist a ceva n calea acesteia, El Se ngrije ste s a e dat la o parte. Domnul va deturna planurile noastre s i va dezam agi a stept arile noastre, trecndu-ne prin e securi s i ncerc ari, pentru a ne descoperi nou a n sine cine suntem.... Cauza [650] tuturor dezam agirilor noastre este p acatul. Dac a dorim fericirea s i adev arata pace a min tii, p acatul trebuie ndep artat. Letter 29, 1879. (HC 81). Unii nu vor ferici ti n cer Oare ar putea str amuta ti dintro dat a n cer cei ale c aror vie ti au fost tr aite n r azvr atire mpotriva lui Dumnezeu? Ar putea ei martorii st arii snte de des avr sire care exist a dintotdeauna acolo unde toate suetele sunt pline de iubire, toate fe tele str alucesc de fericire, cuprinse de muzica melodiilor n al tate spre slava lui Dumnezeu s i a Mielului, s i unde lumina care vine de la fa ta Celui ce st a pe tron se revars a n valuri nentrerupte

Fericirea

253

asupra celor r ascump ara ti? Ar putea cei ale c aror inimi sunt pline de Dumnezeu, fa de adev de ur a fa ta ta ar s i sn tire s a se asocieze cu o stile cere sti s i s a li se al ature n cntecele de laud a? Ar putea ei s a suporte slava lui Dumnezeu s i a Mielului? Nu, nicidecum. Acestora le-au fost acorda ti ani de prob a, pentru ca ei s a- si poat a forma caracterele pentru cer, dar nu au nv a tat niciodat a s a iubeasc a puritatea. Ei nu au nv a tat niciodat a limba cerului, iar acum este mult prea trziu. de r O via ta azvr atire mpotriva lui Dumnezeu i-a f acut nepotrivi ti pentru cer. Puritatea, sn tenia s i pacea cerului ar o tortur a pentru ei; slava lui Dumnezeu ar un foc mistuitor. Ei ar dori cu disperare s a fug a din acel loc sfnt. Nelegiui tii ar ntmpina cu bucurie distrugerea, ca s a e ascun si de fa ta Celui care a murit pentru a-i r ascump ara. Destinul celor nelegiui ti este determinat chiar de propria lor alegere. Excluderea lor din cer este expresia propriei lor alegeri s i este corect as i plin a de har din partea lui Dumnezeu. The Great Controversy, 542, 543 (1888). Vie tile voastre pot fericite S a ne ncredem cu to tii n Dumnezeu. Croi ti-v a calea prin ntunericul pe care Satana l arunc a de-a lungul drumului vostru s i prinde ti-v a de bra tul Atotputernicului Isus. ncredin ta ti cazul vostru n lini ste n minile Sale. Rug aciunea voastr a s a e: Doamne, ti prezint cererea mea. mi pun ncrederea n Tine s i ti cer binecuvntarea pe care Tu o consideri folositoare pentru prezentul s i viitorul meu s i pentru binele meu ve snic. Cnd v a ridica ti de pe genunchi, crede ti! Iar dac a vr ajma sul vine la voi cu ntunericul lui, cnta ti s i rosti ti credin ta s i ve ti descoperi c a a ti [651] cntat s i a ti vorbit pentru voi, n lumin a. Bucura ti-v a totdeauna n Domnul! Iar as i zic: Bucura ti-v a! fericit (Filipeni 4, 4). Cei care procedeaz a a sa tr aiesc o via ta a. Nici de pe buzele lor, nici din auntrul suetului lor, nu va ie si vreun cuvnt de nemul tumire, deoarece ei nu se consider a cu nimic mai buni dect al tii. Ascunde ti-v a n Isus Hristos; atunci, adev arul pe care l-a avut Dumnezeu de-a lungul tuturor timpurilor v a va preg ati pentru via ta viitoare, nemuritoare. Dac a ave ti ncredere n Cel Atotputernic, personal experien ta voastr a nu va supercial a, ci va o experien ta a veritabil a. Manuscript 91, 1901. Fericirea crescnd a spre eternitate Cnd intr am prin Isus n odihn a, cerul ncepe aici. Noi r aspundem invita tiei Sale: Veni ti

254

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

s i nv a ta ti de la Mine; venind la El, ncepem via ta ve snic a. Cerul este o nencetat a apropiere de Dumnezeu prin Hristos. Cu ct st am mai mult n cerul fericirii, cu att mai mult a slav a ni se dezv aluie; s i cu ct l cunoa stem mai bine pe Dumnezeu, cu att mai intens a va fericirea noastr a. Dac a umbl am cu Isus n via ta aceasta, putem umplu ti de iubirea Lui s i mul tumi ti cu prezen ta Lui. Noi putem primi aici att ct este capabil a s a cuprind a natura uman a. Dar ce este aceasta, n compara tie cu ceea ce va urma atunci? Pentru aceasta stau ei naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, s i-i slujesc zi s i noapte n Templul Lui. Cel ce s ade pe scaunul de domnie si va ntinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai foame, . nu le va mai sete; nu-I va dogor nici soarele, nici vreo alt a ar si ta C aci Mielul, care st a n mijlocul scaunului de domnie, va P astorul lor, i va duce la izvoarele apelor vie tii, s i Dumnezeu va s terge orice lacrim a din ochii lor (Apocalipsa 7, 15-17). The Desire of Ages, [652] 331, 332 (1889). [653] [654] [655]

Sec tiunea 14 Gndurile s i inuen ta lor

Capitolul 72 Tiparele de gndire


ste omul n Gndurile formeaz a caracterul Ceea ce gnde inima lui, aceea este el (Proverbe 23,7 KJV). Nenum aratele gnduri alc atuiesc istoria nescris a a unei singure zile, iar aceste gnduri au o mare nrurire n formarea caracterului. Gndurile noastre trebuie p azite cu stricte te, c aci un singur gnd necurat las a o urm a adnc a n rea asupra min suet. Un singur gnd r au exercit a o inuen ta tii. Prin cultivarea gndurilor curate s i snte, omul devine mai bun. Pulsul spiritual este accelerat s i puterea de a face binele este m arit a. A sa cum un strop de ploaie preg ate ste calea urm atorului strop, nmuind p amntul, tot astfel, un gnd bun preg ate ste calea pentru un alt gnd bun. The Youths Instructor, 17 ianuarie 1901. (Messages to Young People, 144). a n puterea ec arui Puterea de a alege subiectele gndirii St om s a aleag a subiectele care i ocup a gndurile s i i modeleaz a caracterul. Education, 127 (1903). Necesitatea efortului personal Nimeni, n afar a de tine, nu poate s a- ti controleze gndurile. Succesul sau e secul n lupta pentru atingerea celui mai nalt standard depinde n mare m asur a de caracterul s i maniera n care sunt disciplinate gndurile. Dac a gndurile [656] sunt bine p azite, a sa cum le ndrum a Dumnezeu zi de zi, mintea se va concentra asupra acelor subiecte care ne ajut a la o mai mare devo tiune. Dac a gndurile sunt corecte, atunci, ca rezultat, cuvintele vor corecte; iar ac tiunile vor avea acel caracter care aduce suetului bucurie, mngiere s i pace. Letter 33, 1886. (HC 112). Gndurile trebuie educate Gndurile trebuie educate. ncinge ti-v a coapsele min tii voastre, ca s a lucreze ntr-o direc tie corect as i dup a planuri bine alc atuite. Dac a ve ti proceda astfel, ecare pas va un pas nainte s i nici efortul, nici timpul nu se vor irosi n umblarea dup a idei vagi s i dup a planuri ap arute la ntmplare. Trebuie s a ne form am o concep tie clar a cu privire la scopul s i tinta vie tii s i s a p astr am f ar a ncetare n aten tie obiectivele valoroase. Gndurile trebuie educate zi de zi s i orientate spre tint a, asemenea busolei spre 256

Tiparele de gndire

257

poli. Fiecare s a- si stabileasc a tinte s i obiective personale s i apoi s a- si ndrepte toate gndurile s i faptele spre realizarea dezideratelor stabilite. Pentru a aduce la ndeplinire ceea ce ne propunem, este nevoie de statornicie s i fermitate. Letter 33, 1886. (HC 112). Educarea gndurilor Adev arata disciplin a a vie tii este constituit a din lucrurile mici. Educarea gndurilor este esen tial a. Manuscript 76, 1900. Educarea inimii s i st apnirea gndurilor, n cooperare cu Duhul Sfnt, ne vor face capabili s a ne control am vorbirea. n aceasta const a adev arata n telepciune, care ne va conferi lini stea, mul tumirea s i pacea min tii. Contemplarea bog a tiilor harului lui Dumnezeu este o surs a a bucuriei. Letter 10, 1894. Gndurile bune nu vin de la sine Fiec aruia dintre noi i sa ncredin tat o lucrare ce trebuie ndeplinit a n mod perseverent. Gndurile bune s i hot arrile curate s i snte nu vin de la sine. Pentru a le avea, trebuie s a ne lupt am. The Review and Herald, 28 noiembrie 1899 Supunerea gndurilor Dac a via ta este supus a st apnirii s i conducerii adev arului, puterea lui este nelimitat a. Orice gnd este [657] f acut rob ascult arii de Isus Hristos. Din vistieria inimii ies cuvintele alese s i potrivite. Vorbirea noastr a trebuie supravegheat a n mod special. Scriindu-i lui Timotei, apostolul Pavel spune: Dreptarul turilor s nv a ta an atoase, pe care le-ai auzit de la mine, tine-l cu credin ta s i dragostea care este n Hristos Isus. Lucrul acela bun care ti s-a ncredin tat, p aze ste-l prin Duhul Sfnt, care locuie ste n noi (2 Timotei 1, 13.14). Manuscript 130, 1897. a Mintea trebuie st apnit a cu fermitate Tinerii trebuie s nceap a de timpuriu s a cultive obiceiuri corecte n domeniul gndirii. Pentru a gndi s an atos s i pentru a nu-I ng adui min tii s a se complac a n contemplarea lucrurilor rele, este necesar a o adev arat a disciplinare a gndirii. Psalmistul exclam a: Prime ste cu bun avoin ta cuvintele gurii mele s i cugetele inimii mele, Doamne, Stnca mea s i Izb avitorul meu! (Psalmii 19, 14). n timp ce Dumnezeu lucreaz a asupra inimii prin Duhul S au cel Sfnt, omul trebuie s a coopereze cu El. Gndurile trebuie p azite, re tinute s i ndep artate de la contemplarea lucrurilor care nu fac altceva dect s a ntineze s i s a sl abeasc a puterile suetului. Dac a dorim ca buzele noastre s a exprime cuvinte acceptabile naintea

258

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Cerului s i folositoare pentru semeni, gndurile noastre trebuie s a e snte s i medita tia inimii s a e curat a. Domnul Hristos le-a spus fariseilor: Pui de n aprci, cum a ti putea voi s a spune ti lucruri bune, cnd voi sunte ti r ai? C aci din prisosul inimii vorbe ste gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bun a a inimii lui; dar omul r au scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui (Matei 12, 34.35). The Review and Herald, 12 iunie 1888. P acatul vizibil este rodul gndurilor latente Momentul ispitei, n care cineva poate c adea ntr-un p acat grav, nu este momentul n care se na ste r aul, ci doar momentul n care se dezv aluie sau se amplic a p acatul care era ascuns sau se aa n stare latent a n inim a. Ceea ce gnde ste un om n inima lui, aceea este el; deoarece din inim a ies izvoarele vie tii (Proverbe 23,7 KJV; Proverbe 4,23). [658] Thoughts from the Mount of Blessing, 60 (1896). Obliga tia de a ne controla gndurile n Predica de pe Munte, Hristos le-a prezentat ucenicilor S ai principiile esen tiale ale Legii lui Dumnezeu. El le-a spus ascult atorilor S ai c a legea este nc alcat a la nivelul gndirii, nainte ca dorin tele rele s a e concretizate n fapte p ac atoase. Noi avem obliga tia de a ne controla de Legea lui Dumnezeu. gndurile s i de a le aduce n supunere fa ta Puterile nobile ale min tii ne-au fost date de Dumnezeu pentru a le folosi n contemplarea lucrurilor cere sti. Cerul are resurse din bel sug pentru ca suetul s a poat a cre ste continuu n via ta spiritual a. Exist a s mijloace la ndemn a care s a ne ajute s a cre stem n cuno stin ta i n virtute. The Review and Herald, 12 iunie 1888. Mintea needucat a nu este motivat a de principii nalte Dac a este l asat a s a- si urmeze propriile dorin te, n mod natural, mintea reasc a va ac tiona f ar a s a tinteasc a spre scopuri nalte, neurm arind gloria lui Dumnezeu sau binele umanit a tii. Gndurile sale vor ndreptate mereu spre r au.... Duhul lui Dumnezeu produce o nou a n suet, aducnd gndurile s via ta i dorin tele noastre n armonie cu voin ta lui Hristos. The Review and Herald, 12 iunie 1888 (HC 113). ajma sului suetului Vr ajma sul nu poate citi gndurile Vr nu-I este ng aduit s a citeasc a gndurile oamenilor; dar el este un observator foarte inteligent s i consemneaz a cu mare aten tie cuvintele; el cnt are ste ac tiunile s i si adapteaz a cu ndemnare ispitele, pentru a se potrivi cu situa tiile celor care se a seaz a singuri sub inuen ta

Tiparele de gndire

259

mintele s lui. Dac a ne-am str adui s a ne reprim am sim ta i gndurile p ac atoase s i nu le-am exprima n cuvinte sau ac tiuni, Satana ar nfrnt; deoarece el nu s i-ar putea preg ati ispitele seduc atoare astfel nct s a se potriveasc a situa tiei. Dar ct de adesea, prin lipsa st apnirii de sine, a sa-zi sii cre stini deschid u sa vr ajma sului suetelor! The Review and Herald, 22 martie 1887. (Selected Messages 1:122, 123). Tulbura ti de gnduri rele Mul ti sunt profund ngrijora ti datorit a gndurilor josnice s i degradante care le vin n minte s i [659] . Satana ne nconjoar nu pot alungate cu u surin ta a cu ngerii lui r ai s i, chiar dac a nu pot citi gndurile oamenilor, ace stia urm aresc cu aten tie cuvintele s i faptele lor. Satana prot a de sl abiciunea s i defectele de caracter dezv aluite n felul acesta s i si concentreaz a . ispitele acolo unde se manifest a cea mai mic a putere de rezisten ta El transmite sugestii rele s i inspir a gnduri lume sti, deoarece s tie c a n acest mod poate duce suetul n robie s i condamnare. Cei care sunt egoi sti, lume sti, avari, mndri, c aut atori de gre seli sau deda ti pl acerilor to ti cei care cultiv a erori s i defecte de caracter sunt de sine, iar suetele lor sunt conduse ispiti ti s a manifeste ng aduin ta n afara c ailor poruncite de Biblie, dar pe care Satana le face s a par a atr ag atoare. Pentru ecare categorie de ispite exist a un remediu. n b at alia mpotriva eului s i a naturii p ac atoase, noi nu suntem l asa ti s a lupt am singuri, prin propriile noastre puteri limitate. Isus este un ap ar ator puternic, un ajutor care nu ne p ar ase ste niciodat a n nevoie.... Mintea nu trebuie l asat a s a r at aceasc a la ntmplare. Ea trebuie st apnit as i educat a s a se concentreze asupra Scripturilor s i asupra subiectelor nobile s i ve snice. Pot memorate pasaje din Scriptur as i chiar capitole ntregi, care s a e repetate atunci cnd suntem ispiti ti de Satana.... Dac a Satana inten tioneaz a s a ne conduc a mintea spre lucruri p amnte sti s i senzuale, cea mai ecient a metod a de a-i rezista este aceea de a ne opune prin st a scris. The Review and Herald, 8 aprilie 1884. este o gndire corect Unica surs a de siguran ta a Este foarte important s a m con stien ti f ar a ncetare att cu privire la puterea nnobilatoare a gndurilor curate, ct s i la inuen ta distrug atoare a gndurilor rele. Gndurile s a ne e ndreptate numai asupra lucrurilor snte. Ele trebuie s a e curate s i nobile, deoarece unica surs a

260

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

pentru orice suet este o gndire corect de siguran ta a. Trebuie s a folosim ecare mijloc pe care Dumnezeu l-a a sezat la ndemna noastr a, pentru a ne cultiva s i controla gndurile. Gndirea noastr a trebuie adus a n armonie cu gndirea lui Dumnezeu. Adev arul Lui ne va sn ti n ntregime, trupul, suetul s i spiritul. Letter 123, [660] 1904. de lucrurile frivole Trebuie s Preocuparea fa ta a depunem eforturi st aruitoare, pentru ca mintea noastr a s a ajung a la o stare de impresiile Duhului Sfnt. Cei care ng de receptivitate fa ta aduie ca mintea lor s a alerge f ar a ncetare dup a lucruri frivole nu pot primi o lumin a mai mare. Mintea trebuie s a e depozitara comorilor cerului s i a hranei care ne face n stare s a cre stem spiritual, ca s a ne preg ateasc a pentru un cer sfnt. Manuscript 51, 1912. (HC 284). Mijloace necesare pentru nnobilarea gndurilor Dumnezeu a asigurat toate mijloacele prin care gndurile noastre s a poat a ajunge curate, snte, nobile s i nalte. El nu numai c a a f ag aduit s a ne cure te de toate nelegiuirile, ci ne-a pus la dispozi tie o bog a tie ndestul atoare a harului, care s a ne atrag a gndurile spre El s i s a ne fac a n stare s a pre tuim sn tenia Lui. Trebuie ca noi s a n telegem c a i apar tinem lui Hristos s i c a trebuie s a manifest am caracterul Lui naintea lumii. Prin harul ceresc, suntem mbr aca ti n neprih anirea lui Hristos, n haine de nunt a, s i suntem preg ati ti s a lu am loc la osp a tul de nunt a. Noi devenim una cu Hristos, p arta si ai naturii divine, purica ti, nnobila ti s i recunoscu ti drept copii ai lui Dumnezeu mo stenitori ai lui Dumnezeu s i mpreun a mo stenitori cu Isus Hristos. The Youths Instructor, 28 octombrie 1897. Feri ti-v a de t armul fermecat al lui Satana (sfat adresat unei familii egoiste) Voi trebuie s a v a feri ti de t armul fermecat al lui Satana s i s a nu ng adui ti min tii voastre s a e ab atut a de la de Dumnezeu. Prin Hristos, pute loialitatea fa ta ti s i trebuie s a ti ferici ti s i s a deprinde ti obiceiul st apnirii de sine. Chiar s i gndurile de voin voastre trebuie aduse n supunere fa ta ta lui Dumnezeu, iar mintele voastre s sim ta a e supuse conducerii ra tiunii s i religiei. Imagina tia nu v-a fost dat a pentru a l asat a s a r at aceasc a la ntmplare s i s a- si urmeze propriile ei c ai, f ar a nici un efort de a nfrnat as i disciplinat a. mintele vor rele, iar gndurile s Dac a gndurile sunt rele, sim ta i mintele mpreun sim ta a alc atuiesc caracterul moral. Cnd ajunge ti s a

Tiparele de gndire

261

considera ti c a unui cre stin nu i se cere s a- si controleze gndurile s i [661] mintele, v sim ta a expune ti inuen tei ngerilor r ai s i invita ti prezen ta s i conducerea lor. Dac a ceda ti propriilor voastre impulsuri s i permite ti ca gndurile voastre s a alunece pe c aile suspiciunii, ndoielii s i nemul tumirii, ve ti printre cei mai neferici ti dintre muritori, iar vie tile voastre se vor dovedi un e sec. Testimonies for the Church 5:310 (1885). Sfat adresat unei tinere, cu privire la pericolele construirii a- ti controlezi gndurile. Aceasta castelelor imaginare Trebuie s nu va o lucrare u soar a; tu nu o po ti ndeplini f ar a un efort serios s i perseverent. Cu toate acestea, Dumnezeu ti cere s a faci lucrul acesta; este o datorie care i revine ec arei in te responsabile. Tu e sti r aspunz atoare naintea lui Dumnezeu pentru gndurile tale. Dac a te la si n voia unei imagina tii inutile, ng aduind min tii tale s a st aruie asupra unor subiecte imorale, e sti, ntr-o anumit a m asur a, la fel de vinovat a naintea lui Dumnezeu, ca s i cnd gndurile tale ar fost transformate n fapte. Tot ceea ce mpiedic a nf aptuirea lor este lipsa ocaziei. Visatul zi s i noapte cu ochii deschi si s i f aurirea de castele imaginare constituie ni ste obiceiuri d aun atoare s i extrem de periculoase. O dat a nr ad acinate, ti va aproape imposibil s a le abandonezi s i s a- ti ndrep ti gndurile spre subiecte curate, snte s i nobile. Dac a dore sti s a c stigi st apnirea asupra min tii s i s a mpiedici gndurile inutile s i imorale s a- ti p ateze suetul, va trebui s a devii o santinel a credincioas a a ochilor, urechilor s i a tuturor sim turilor tale. Numai puterea harului poate realiza o lucrare att de vrednic a de dorit. . Testimonies for the Tu e sti lipsit a de putere n aceast a privin ta Church 2:561 (1870). a mintea copiilor va umnlocui ti r aul prin bine Faptul c plut a sau nu, la un moment dat, de gnduri s i sentimente curate s i snte depinde de alegerea p arin tilor, dar n ce prive ste gusturile copiilor, acestea trebuie s a e disciplinate s i educate cu cea mai mare aten tie. Pentru ca obiceiurile s i gusturile copiilor s a poat a bine formate, p arin tii trebuie s a nceap a de timpuriu s a dezv aluie Scripturile naintea min tii lor aate ntr-o continu a cre stere.... Elementele r aului nu pot alungate dect dac a sunt nlocuite cu gnduri curate [662] s i serioase. The Review and Herald, 9 noiembrie 1886. (HC 202).

262

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Evita ti s a gndi ti negativ Fiindc a nu suntem ai no stri, deoarece am fost cump ara ti cu un pre t, to ti cei care pretind c a sunt cre stini au datoria de a- si p astra gndurile sub controlul ra tiunii s i de a se str adui s a e voio si s i ferici ti. Orict de amar a ar cauza suferin tei, ei trebuie s a cultive un spirit lini stit s i mp acat n Dumnezeu. Ct de lini stitoare este pacea lui Hristos pentru suetul mpov arat s i ct de vindec atoare este lini stea aat a n Isus Hristos! Orict de ntunecate ar perspectivele, cre stinii trebuie s a cultive speran ta n mai bine. Prin descurajare nu se c stig a nimic, dar se pierde mult. n timp ce voio sia, resemnarea calm as i pacea i vor face s i ferici ti, s i s an ato si pe cei din jur, vor constitui cea mai mare binecuvntare pentru cel care le mp art as e ste. Triste tea s i discu tiile despre lucruri dezagreabile ncurajeaz a situa tiile dezagreabile, aducnd asupra celui ce le cultiv a un efect nedorit. Dumnezeu dore ste s a uit am toate aceste lucruri s a nu privim n jos, ci n sus, tot mai sus! Letter 1, 1883. Pericolul de a st arui asupra lucrurilor p amnte sti Dac a gndurile, obiectivele s i planurile voastre sunt ndreptate n ntregime spre acumularea de lucruri p amnte sti, toate preocup arile, cercet arile s i grijile voastre vor orientate asupra lumii. Frumuse tile cerului si vor pierde atrac tia.... Inima voastr a se va dedica bog a tiei.... Nu ve ti avea timp s a v a consacra ti studiului Scripturilor s i rug aciunii st aruitoare, ca s a pute ti sc apa de cursele lui Satana. The Review and Herald, 1 septembrie 1910. (HC 200). Schimbarea tiparelor de gndire Dac a min tii i s-a permis s a se preocupe prea mult cu lucruri p amnte sti, schimbarea tiparelor de gndire va o sarcin a deosebit de dicil a. Prea adesea ceea ce v ad ochii s i urechile, ne atrage aten tia s i ne absoarbe interesele. Dar, dac a dorim s a intr am n cetatea lui Dumnezeu s i s a-l vedem pe Domnul [663] Isus s i slava Lui, trebuie s a ne obi snuim nc a de aici s a-l privim cu ochii credin tei. Cuvintele s i caracterul Domnului Hristos ar trebui s a e ct mai des subiectul gndurilor s i al conversa tiilor noastre s i trebuie s a dedic am zilnic un timp special pentru rug aciune s i medita tie asupra acestor subiecte snte. The Review and Herald, 3 mai 1881. (The Sanctied Life, 91, 92). Un nivel de gndire mai nalt De cnd s-a r azvr atit mpotriva lui Dumnezeu, omul s-a str aduit f ar a ncetare s a f aureasc a planuri care s a-i aduc a satisfac tia succesului s i s a-i asigure fericirea.

Tiparele de gndire

263

Dar a fost dezam agit ori de cte ori a c autat s a- si umple mintea cu orice alt subiect n afar a de Dumnezeu. Ave ti nevoie de un nivel de gndire substan tial mai nalt s i de obiective cu mult mai nalte dect cele pentru care v-a ti luptat n trecut. Dezordinea s i nedes avr sirea cuvintelor s i caracterului omenesc pot restabilite numai prin Domnul Isus Hristos. De aceea, El trebuie s a e obiectul contempla tiei s i al conversa tiei voastre. Dac a dori ti s a n telege ti marele plan de r ascump arare, trebuie s a ave ti un mod de gndire s i ac tiune cu mult mai nalt. Manuscript 13, 1897. mintelor Exist Legi ale gndirii s i sim ta a o lege a rii, n mintele sunt ncurajate s virtutea c areia gndurile s i sim ta i nt arite, pe m asur a ce sunt exprimate. De si cuvintele exprim a gndurile, este la fel de adev arat faptul c a gndurile sunt determinate de cuvinte. The Ministry of Healing, 251, 252 (1905). cre Spre des avr sirea caracterului O via ta stin a va dezv aluit a printr-un comportament cre stin, prin cuvinte s i gnduri cre stine. n Hristos exist a o des avr sire divin a a caracterului. Letter 13a, 1879. (HC 184). O nou a nzestrare cu putere Cei care i consacr a lui Dumnezeu trupul, suetul s i spiritul lor, cur a tindu s i gndurile prin ascultare de Legea Lui, vor primi f ar a ncetare rezerve noi de pu erbinte dup tere zic as i intelectual a. Inima va nutri o dorin ta a Dumnezeu s i se va ruga st aruitor pentru capacitatea de a n telege [664] cu claritate rolul s i lucrarea Duhului Sfnt. Nu noi suntem cei care folosim Duhul Sfnt, ci Duhul Sfnt este Cel care ne folose ste, modelnd s i nnobilnd toate nsu sirile noastre. Testimonies on Sabbath-School Work, 106. (Counsels on Sabbath School Work, 40). [665]

Capitolul 73 Gndirea corect a


[Vezi capitolul 88, Inuen te negative asupra min tii.] Puterea gndirii este un dar ncredin tat de Dumnezeu Mintea este un dar pe care ni l-a ncredin tat Dumnezeu. nsu sirile min tii trebuie cultivate s i utilizate n mod n telept, astfel nct s a se dezvolte s i s a devin a puternice. Fiecare om are r aspunderea de a- si folosi talentele cu care a fost nzestrat ntr-o manier a care s a aduc a cele mai bune rezultate. Educarea min tii trebuie s a conduc a la eviden tierea s i promovarea celor mai bune resurse ale suetului s i la dezvoltarea tuturor capacit a tilor. Noi nu trebuie s a ne mul tumim cu ni ste standarde joase, ci s a naint am n lucrare, escaladnd, una dup a alta, culmile progresului. Letter 106, 1901. Mintea s a e educat a Mintea constituie cea mai valoroas a avu tie pe care o de tinem; dar este necesar ca aceasta s a e discipli tura primit nat a prin studiu, medita tie s i nv a ta a n s coala Domnului Hristos, cel mai mare s i mai demn de ncredere educator al tuturor timpurilor. Lucr atorul cre stin trebuie s a se dezvolte. El trebuie s a- si cl adeasc a un caracter care s a-l fac a util; s a se educe pe sine pentru a suporta greut a tile s i pentru a deveni un om ale c arui gnduri s i conversa tii sunt curate un om care se ab tine de la tot ce pare r au [666] s i nu ofer a nici un motiv de repro s n comportamentul s au. El trebuie s a e sincer n inim as i s a nu se g aseasc a vicle sug pe buzele lui. The Review and Herald, 6 ianuarie 1885. El [Hristos] a murit pentru mine, pentru ca eu s a pot binecuvntat s i pentru ca bucuria Lui s a r amn a n mine. A sadar, mi p astrez mintea ndreptat a spre El; o educ; o dezvolt; mi st apnesc limba; mi controlez gndurile; mi antrenez toate resursele, c a s a-mi n Isus Hristos. Manuscript 36, 1891. pot ancora ntreaga in ta Fiecare nsu sire a min tii ... demonstreaz a c a Dumnezeu nu a pl anuit ca aceste capacit a ti s a r amn a inactive, ci s a e utilizate. Testimonies for the Church 4:411 (1880). 264

Gndirea corect a

265

Unica Gndirea corect a este unica surs a de siguran ta a unui suet const surs a de siguran ta a ntr-o gndire corect a. Ceea ce gnde ste omul n inima lui, aceea este el (Proverbe 23,7 KJV). Puterea st apnirii de sine se dezvolt a prin exercitare. Ceea ce pare dicil la nceput devine u sor printr-o repetare constant a, pn a cnd . Dac gndurile s i ac tiunile corecte devin o obi snuin ta a vrem, ne putem ndep arta de tot ce este ieftin s i inferior s i ne putem ridica la un standard mai nalt; noi putem respecta ti de oameni s i iubi ti de Dumnezeu. The Ministry of Healing, 491 (1905). O gndire al c arei centru este Hristos Ultimul vostru gnd seara s i primul vostru gnd diminea ta trebuie s a e ndreptate spre Cel ce Se a a n centrul speran tei voastre ve snice. Letter 19, 1895. (HC 116). i atitudinea Dezvoltarea unei atitudini pozitive Energia s pozitiv a, fermitatea s i puterea care s-au manifestat n caracterul Domnului Hristos trebuie s a se dezvolte n caracterul nostru, prin intermediul aceleia si discipline suportate de El. Si harul pe care l-a primit Isus se a a la dispozi tia noastr a. The Desire of Ages, 73 (1898). Efortul propor tional cu obiectivul propus Gndurile noastre trebuie s a e concentrate asupra lui Dumnezeu. Pentru a nvinge tendin tele rele ale inimii noastre re sti, este necesar efortul cel mai st aruitor. Eforturile noastre, renun tarea la sine s i perseveren ta tre- [667] buie s a e propor tionale cu valoarea innit a a obiectivului pe care dorim s a-l atingem. Vom c stiga cununa vie tii numai dac a vom birui a sa cum a biruit Domnul Hristos. The Ministry of Healing, 455 (1905). A gndi pentru sine Dac a permite ti ca altcineva s a gndeasc a pentru voi, abilit a tile voastre vor descre ste s i energiile voastre vor risipite. Exist a mul ti oameni ale c aror intelecte sunt pipernicite, deoarece au consim tit ca mintea lor s a se preocupe cu lucruri de mic a nsemn atate. Voi trebuie s a lupta ti cu probleme care solicit a exercitarea celor mai nalte puteri ale min tii. The Review and Herald, 16 aprilie 1889. Cultivarea inimii n s coala lui Hristos Cultivarea s i nnobilarea gndirii s i comportamentului pot realizate n s coala nv a ta torului Divin, mai bine dect prin adoptarea oric arui set de reguli. Inundndu-ne inima, iubirea lui Hristos ne modeleaz a caracterul n

266

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

asem anarea cu El. Aceast a educa tie confer a o demnitate cereasc as i un sim t al decen tei. Ea ne d aruie ste o dispozi tie pl acut as i un comportament amabil, care nu vor putea niciodat a egalate de polite tea supercial a a etichetei sociale. Education, 241 (1903). Necesitatea disciplinei mintale Abilitatea de a ne concentra gndurile asupra lucrului pe care l realiz am la un moment dat constituie o mare binecuvntare. Tinerii tem atori de Dumnezeu trebuie s a se str aduiasc a s a- si ndeplineasc a sarcinile cu o deosebit a responsabilitate, p astrndu- si gndurile pe c ai drepte s i dndu- si toate silin tele pentru a ob tine cele mai bune rezultate. Ei trebuie s as i cunoasc a ndatoririle prezente s i s a le aduc a la ndeplinire f ar aa ng adui ca mintea lor s a r at aceasc a. Acest gen de disciplin a mintal a . Cei care nva s va folositor s i benec pentru ntreaga via ta ta a gndeasc a ori de cte ori si asum a realizarea unei lucr ari, indiferent ct de nensemnat a ar putea s a par a aceasta, vor ni ste oameni de mare folos pentru lume. The Youths Instructor, 20 August 1903. (Messages to Young People, 149). Leg atura dintre idei Unele min ti se aseam an a mai degrab a cu un anticariat. Nenum arate frnturi de informa tii s i capete de [668] adev ar sunt culese s i adunate acolo; dar ei nu s tiu cum s a le prezinte ntr-o manier a clar as i coerent a. Ceea ce confer a valoare acestor idei este tocmai rela tia care se stabile ste ntre ele. Toate ideile s i toate declara tiile trebuie s a e strns legate ntre ele, asemenea verigilor dintr-un lan t. Cnd un pastor expune n fa ta auditoriului o mare cantitate de idei, f ar a a le alege s i aranja n ordine, lucrarea lui este pierdut a, deoarece pu tini sunt capabili s a realizeze lucrul acesta. The Review and Herald, 6 aprilie 1886. (Evangelism, 648, 649). De ce se degradeaz a mintea Dac a scade nivelul de gndire al min tii omene sti, aceasta se ntmpl a, n general, deoarece este l asat a s a se ocupe de fapte lipsite de valoare s i nu este solicitat as i provocat a s a caute adev arurile nalte s i nobile, care r amn pentru aproape universal ve snicie. Societ a tile literare exercit a o inuen ta a s i ntru totul opus a preten tiilor pe care le declar a, afectnd negativ cultura tinerilor. Lucrul acesta nu ar trebui s a se ntmple, dar, pentru c a sunt conduse de persoane nesnte s i pentru c a cei lume sti doresc satisfacerea preferin telor lor, inimile tinerilor nu se a a n armonie cu Isus Hristos. Ei vor intra n rndurile vr ajma sului s i nu vor mul tumi ti cu acel gen de recrea tie care ar putea s a-i nt areasc as i

Gndirea corect a

267

s a-i consolideze din punct de vedere spiritual, ca membri ai societ a tii. Se dezbat subiecte ieftine, n care nu exist a nici mijloace de n al tare spiritual a, nici surse de informare, ci numai amuzament. Manuscript 41, 1900. n timpul Preocuparea cu lucruri lipsite de importan ta orelor de veghe, mintea se a a ntr-o continu a activitate. Dac a este , intelectul va sl ocupat cu lucruri lipsite de importan ta abi s i se va pipernici. Chiar dac a ar putea s a apar a scnteieri sporadice de inteli , mintea nu va disciplinat gen ta a pentru a sus tine o gndire ferm a s i consecvent a. Exist a subiecte care necesit a o cercetare serioas a.... Preocuparea perseverent a cu subiecte de interes ve snic nt are ste mintea s i dezvolt a caracterul. The Review and Herald, 10 iunie 1884. ti-v a de tot ce Gndurile las a urme adnci n suet Feri poate r au. P acatele obi snuite, orict de nesemnicative ar putea [669] considerate, vor prejudicia con stiin ta moral as i vor stinge impresiile interioare venite din partea Duhului lui Dumnezeu. Caracterul gndurilor si las a urmele asupra suetului s i toate conversa tiile josnice murd aresc mintea. Toate faptele rele i distrug pe cei care le comit. Dumnezeu poate s i vrea s a-l ierte pe p ac atosul care se poc aie ste, dar, chiar dac a este iertat, suetul r amne p atat; iar capacitatea unei min ti curate de a produce gnduri nalte este distrus a. Suetul poart a cicatricele p acatului pn a la sfr situl timpului. De aceea, s a c aut am care lucreaz acea credin ta a prin iubire s i puric a inima, ca s a putem reprezenta naintea lumii caracterul lui Hristos. The Review and Herald, 8 decembrie 1891. (Fundamentals of Christian Education, 195). Suetul nconjurat de o atmosfer a sfnt a S a ne tr aim reli gia n mod pa snic, prin urmare, nimeni nu trebuie s a ias a n eviden ta ntr-o manier a ostentativ a.... Atunci vom str aluci ca lumini n lume, f ar a zgomote sau conicte. Nimeni nu trebuie s a cad a, pentru c a l avem cu noi pe Cel n telept n sfat, minunat n fapt as i puternic n realizarea planurilor Sale. El lucreaz a prin agen ti nev azu ti s i v azu ti, divini s i umani. Aceasta este o mare lucrare s i va mplinit a spre slava lui Dumnezeu, dac a to ti cei ce sunt implica ti n ea vor face ca faptele s a corespund a cu m arturisirea credin tei lor. Cur a tia gndirii trebuie cultivat a ca o condi tie indispensabil a n activitatea de ndrumare a altora. Suetul trebuie nconjurat cu o atmosfer a curat as i

268

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

sfnt a, care va trezi via ta spiritual a a tuturor celor ce o mp art as esc. Letter 74, 1896. (Sons and Daughters of God, 316). Toate resursele in tei trebuie angajate (sfat adresat unei tinere femei) Dac a suetul nu este adus ntr-o stare de supunere de voia lui Dumnezeu, via fa ta ta lui nu poate sus tinut a. Toate resursele in tei trebuie angajate n mplinirea voin tei divine. Dac a gndurile noastre sunt ndreptate f ar a ncetare spre Dumnezeu, vor c al auzite de iubirea s i puterea divin a. A sadar, draga mea copil a, tr aie ste prin cuvintele ce vin de pe buzele lui Hristos. Fie ca Domnul s a te c al auzeasc a, s a te nt areasc as i s a te binecuvnteze. Mergi nainte s i ai ncredere c a, dac a i vei cere aceasta, ti se va da. Letter [670] 339, 1905. Hristos schimb a gndurile Domnul Hristos a venit pentru a schimba cursul obi snuit al gndurilor s i sentimentelor omene sti. Testimonies For The Church 1:196 (1859). Asemenea orilor care se ntorc spre soare ng adui ti-I suetului s a e atras s i n al tat c atre Dumnezeu, pentru ca El s a ne poat a nv alui ntr-o atmosfer a cereasc a. Noi putem r amne att de aproape de Dumnezeu, nct, n orice ispit a nea steptat a, gndurile noastre se vor ndrepta n mod instinctiv spre El, a sa cum oarea se ndreapt a spre soare. Steps to Christ, 99, 100 (1892). a voi da o Transformarea ncepe cu gndirea Cuvintele v inim a nou a (Ezechiel 36, 26) nseamn a v a voi da o minte nou a. Aceast a schimbare a inimii este ntotdeauna nso tit a de o concep tie clar a cu privire la datoria cre stin as i de n telegerea adev arului. Limpezimea concep tiilor noastre cu privire la adev ar va propor tional a cu n telegerea Cuvntului lui Dumnezeu. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 452 (1913). Pentru a ne folosi n mod corect puterile gndirii, avem nevoie de transformarea produs a de harul lui Dumnezeu. Putem gndi r au, putem continua s a ne ndrept am gndurile asupra unor lucruri este discutabile, dar ce folos am avea? ntreaga noastr a experien ta modelat a de lucrurile pe care le privim. Dar, privind la Isus, suntem schimba ti n asem anarea cu El. Slujitorul lui Dumnezeu caut a un obiectiv spre care s a priveasc a. Ochii sunt sn ti ti, urechile sunt de r sn tite, iar cei care si vor nchide ochii s i urechile fa ta au vor [671] schimba ti. Manuscript 17, 1894.

Capitolul 74 ndoielile
Taine pe care nu le putem p atrunde Cuvntul lui Dumnezeu, asemenea Autorului lui Divin, con tine taine care nu vor putea niciodat a n telese pe deplin de ni ste in te limitate. P atrunderea p acatului n lume, ntruparea Domnului Hristos, na sterea din nou, nvierea s i multe alte subiecte aate n Biblie constituie taine mult prea adnci pentru a explicate de mintea omeneasc a sau m acar pentru a pe deplin n telese. Dar noi nu avem nici un motiv s a punem la ndoial a Cuvntul lui Dumnezeu, pentru c a nu putem n telege tainele providen tei Sale. n lumea naturii, suntem nconjura ti n mod constant de taine pe constituie care nu le putem p atrunde. Cele mai umile forme de via ta o problem a pe care nici cei mai n telep ti lozo nu o pot dezlega. Oare ar trebui s a m surprin si de faptul c as i n lumea spiritual a exist a taine pe care nu le putem n telege? Dicultatea este cauzat a n totalitate de sl abiciunea s i ngustimea min tii umane. Dumnezeu ne-a oferit n Scripturi dovezi suciente cu privire la caracterul lor divin, iar noi nu trebuie s a ne ndoim datorit a faptului c a nu putem n telege toate tainele providen tei Sale. Steps to Christ, 106, 107 [672] (1892). Posibilitatea ndoielii nu este ndep artat a De si a oferit dovezi substan tiale n favoarea credin tei, Dumnezeu nu va ndep arta niciodat a toate motivele necredin tei. To ti cei care caut a crlige de care s a- si atrne ndoielile le vor g asi. Iar cei care refuz a s a accepte s i s a asculte de Cuvntul lui Dumnezeu, pn a cnd orice obiec tie va ndep artat as i pn a cnd nu va mai exista nici o ocazie de ndoial a, nu vor veni niciodat a la lumin a. Nencrederea n Dumnezeu este o road a reasc a a inimii neren ascute, care se a a n vr ajm as ie cu El. Dar credin ta este inspirat a de Duhul Sfnt s i va aduce rod numai dac a va cultivat a. Nici un om nu poate ajunge puternic f ar a un efort hot art. Dac a este ncurajat a, necredin ta se nt are ste; dar dac a, n loc de a st arui asupra dovezilor pe care Dumnezeu le-a oferit pentru a sus tine credin ta lor, oamenii 269

270

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

si permit s a se preocupe de obiec tii m arunte s i ntreb ari f ar a rost, vor descoperi c a ndoielile lor devin tot mai profunde. The Great Controversy, 527 (1911). Impactul argumentelor conving atoare Cei care doresc s a se ndoiasc a vor g asi suciente motive. Dumnezeu nu Si-a propus s a ndep arteze toate ocaziile favorabile necredin tei. El ofer a dovezi care trebuie cercetate cu aten tie, cu o inim a umilit as i cu dispozi tia de a se l asa nv a ta ti s i to ti trebuie s a ia decizii ntemeiate pe argumente conving atoare. Pentru mintea sincer a, care dore ste s a cread a, exist a suciente dovezi oferite de Dumnezeu; dar cel care ntoarce spatele argumentelor conving atoare, din cauza ctorva lucruri m arunte, pe care nu le poate pricepe cu mintea lui limitat a, va l asat s a r amn a n atmosfera rece s i nghe tat a a necredin tei s i ndoielilor, iar credin ta lui va un e sec. Testimonies for the Church 5:675, 676 (1889). minte (sfat adresat unei persoane Nu v a ncrede ti n sim ta cuprinse de ndoial a) Marele plan al harului, alc atuit nc a de la nceputul existen tei, prevede ca ecare suet mpov arat s a se ncread a n iubirea lui Dumnezeu. Singura cale de a n siguran ta acum, cnd mintea ta este torturat a de ndoial a, este s a nu te ncrezi mintele tale, ci s n sim ta a- ti pui ncrederea n Dumnezeul cel viu. Tot ce ti cere Dumnezeu este s a- ti pui ncrederea n El, acceptndu-L ca pe un Mntuitor credincios, care te iube ste s i ti iart a toate gre selile [673] s i erorile. Letter 299, 1904. ti Nici un gnd de ndoial a s a nu vad a lumina zilei Veghea cu aceea si credincio sie cu care Avraam a vegheat jertfa, pentru ca vulturii s i p as arile de prad a s a nu m annce din darul adus lui Dumnezeu pe altar. Fiecare gnd de ndoial a trebuie prevenit s i respins, deoarece, dac a va exprimat n cuvinte, ne va mpiedica s a vedem lumina. Cuvintele care exprim a onoarea adus a puterilor ntunericului alung a ntotdeauna lumina. Via ta Domnului nostru cel nviat trebuie s a se manifeste zilnic n noi. Letter 7, 1892. (Selected Messages 2:243). Cel ce sufer a de ndoial a cronic a este egocentric Este o mare nefericire s a suferi de ndoial a cronic a, p astrndu- ti gndurile ndreptate f ar a ncetare asupra propriului eu. Dac a prive sti spre sine, dac a eul este tema gndirii s i a conversa tiei tale, nu te po ti a stepta s a ajungi asemenea chipului lui Hristos. Nu eul este mntuitorul t au. Tu nu de tii nsu siri r ascump ar atoare n tine nsu ti. Eul este un vas

ndoielile

271

prea fragil pentru a purta credin ta ta. Vasul acesta se va scufunda ntr-un mod tot att de sigur, pe ct de sigur a este ncrederea pe care i-ai acordat-o. este aceea de a te mbarca pe Singura cale de a n siguran ta corabia vie tii. Isus este C apitanul ei s i nu a pierdut niciodat a un pasager. Cum ar putea cel descurajat de ndoial a s a a stepte ca inima s a-i radieze de iubirea lui Hristos? Cum ar putea s a se a stepte ca bucuria Lui s a r amn a n el s i s a e deplin a, n timp ce si cultiv a propriul caracter nedes avr sit s i mediteaz a la el? Letter 11, 1897. sau necredin Noi nu suntem con Credin ta ta stien ti ct de . F , am angaja mult pierdem prin necredin ta ar a credin ta ti ntr-o b at alie pierdut a. Avem un Mntuitor care n telege ecare etap aa vie tii noastre. El cunoa ste descuraj arile noastre s i s tie cu precizie care este ajutorul de care avem nevoie. Domnul dore ste s a ne ncre care lucreaz dem n El cu o credin ta a prin iubire s i puric a suetul. Manuscript 41, 1908. Credin ta se dezvolt a n mijlocul mpotrivirii; virtutea si adun a puterile prin rezisten ta contra ispitei. The Youths Instructor, 1 aprilie 1873. Cultivarea credin tei Necredin ta nu beneciaz a de nici o ncurajare. Domnul si manifest a harul s i puterea din nou s i din [674] nou, iar acest fapt ar trebui s a ne nve te c a exprimarea, cultivarea s i dovedirea credin tei sunt ntotdeauna folositoare, oricare ar circumstan tele. Inimile s i minile noastre nu trebuie niciodat a l asate s a- si piard a energia din cauza sugestiilor insinuate de ni ste min ti suspicioase, c arora le-am permis s a semene n inimile noastre semin tele ndoielii s i ale nencrederii. Letter 97, 1898. (The S.D.A. Bible Commentary 7:928). ndoiala provoac a boli nervoase Siguran ta aprob arii lui Dumnezeu este aduc atoare de s an atate. Ea nt are ste suetul mpotriva ndoielii, confuziei s i ngrijor arii exagerate, care submineaz a att de adesea energiile vitale s i provoac a cele mai grave s i mai devastatoare boli nervoase. Domnul a f ag aduit n mod solemn c a ochii S ai vor veghea asupra celor neprih ani ti s i urechile Sale vor asculta rug aciunile lor, n timp ce vor sta mpotriva tuturor celor ce fac r aul. Dac a alegem o cale care l determin a pe Dumnezeu s a ne stea mpotriv a, vom face ca lucrarea noastr a s a devin a foarte grea pe

272

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

acest p amnt. The Review and Herald, 16 octombrie 1883. (The S.D.A. Bible Commentary 3:1146). Nici o suspiciune nu trebuie s a preia st apnirea asupra mintii Nici o suspiciune sau nencredere nu trebuie s a preia st apnirea asupra min tii noastre. Nici o team a de m are tia lui Dumnezeu nu trebuie s a ne tulbure ncrederea. Fie ca Dumnezeu s a ne ajute s a ne umilim pe noi n sine s i s a tr aim n smerenie. Domnul Hristos S-a dezbr acat de haina mp ar ateasc as i a l asat coroana regal a pentru a Se al atura neamului omenesc s i pentru a demonstra c a in tele umane pot ajunge des avr site. mbr acat n ve smintele harului, El a tr ait n des lumea noastr a o via ta avr sit a, pentru a ne dovedi dragostea Lui. Lucrarea Lui ar trebui s a fac a imposibil a lipsa credin tei n El. Domnul a cobort din pozi tia nalt a pe care o avusese n cur tile cerului, pentru a lua asupra Sa natura uman a. Via ta Lui a fost un exemplu cu privire la ceea ce ar putea vie tile noastre. Pentru ca nici o team a de m are tia lui Dumnezeu s a nu umbreasc a ncrederea noastr a n iubirea lui Dumnezeu, Domnul Hristos a devenit un om al durerii s i suferin tei. O inim a consacrat a Lui va deveni asemenea unei harfe snte, din care r asun a o muzic a sacr a. Letter 365, 1904. (Selected Messages 2:254). Nici o scuz a pentru a vorbi despre descurajare Tat al ... [675] ne-a izb avit de sub puterea ntunericului (Coloseni 1, 13). Dac a acest fapt este adev arat, ce scuz a am avea pentru a vorbi s despre descurajare, necredin ta i ndoial a strngnd ntunericul n jurul nostru ca pe o manta? S a d am la o parte umbrele ntunecate ce ne nv aluie, alungnd inuen tele lui Satana, autorul tuturor ndoielilor s i descuraj arii. Satana se str aduie ste s a nv aluie c ar arile pa silor no stri n umbrele sale ntunecoase. Dar credin ta noastr a trebuie s a str apung a norii ntuneca ti ai ndoielii s i necredin tei s i s a se prind a strns de bra tul lui Hristos, care Se a a dincolo de ace stia. Manuscript 102, 1901. Cum respingea Ellen White umbrele ndoielii Cnd Satana si arunc a umbrele lui ntunecoase pe calea pa silor mei, eu nu privesc la acestea s i nu vorbesc despre ele, deoarece a s aduce slav a lui Satana, vorbind despre el, despre puterea lui s i despre perioadele grele prin care trec. Nu, ci eu mi croiesc drum nainte chiar prin , m mijlocul ntunericului s i, prin credin ta a prind cu putere de bra tul lui Isus Hristos. Privind la El, suntem schimba ti n acela si chip al

ndoielile

273

. Fiecare cuvnt de Lui, din slav a n slav a. Vorbi ti despre credin ta pe care o sem ndoial a pe care l exprim am constituie o s amn ta an am s i care va prinde r ad acini adnci n unele inimi. Noi nu dorim s a rostim nici m acar un singur cuvnt de ndoial a, deoarece prin aceasta l sl avim pe Satana pentru puterea lui miraculoas a de a ne p astra de el. Domnul Hristos m-a cump n supunere fa ta arat cu un pre ts i m-a r ascump arat. Satana nu mai are nici o putere asupra mea. Manuscript 16, 1894. Idei false cu privire la Dumnezeu Satana jubileaz a cnd i s poate conduce pe copiii lui Dumnezeu n necredin ta i descurajare. El se delecteaz a s a ne vad a ndoindu-ne de Dumnezeu s i punnd sub semnul ntreb arii dispozi tia s i puterea Lui de a ne mntui. Satana simte pl acere atunci cnd ne temem c a Domnul ar putea s a ne fac a un r au, n providen ta Sa. Lucrarea lui Satana este aceea de a-l prezenta pe Domnul ca ind lipsit de compasiune s i mil a. El r ast alm ace ste adev arul despre Dumnezeu s i umple mintea cu idei false cu privire la El; prea adesea, n loc s a medit am la adev arul privitor la Tat al nostru ceresc, noi ne concentr am gndurile asupra gre sitelor interpret ari ale lui Satana s i l dezonor am pe Dumnezeu prin lipsa ncrederii n El s i prin murmur arile ndreptate mpotriva Lui. Satana caut a f ar a ncetare s a fac a n a sa fel, nct via ta religioas a nefericit s a par a o via ta a. El dore ste ca religia s a par a mpov ar atoare s i dicil a, s i cnd cre stinul ofer a o asemenea reprezentare n propria , devine, prin necredin , un sus lui via ta ta tin ator al minciunilor lui [676] Satana. Steps to Christ, 116 (1892). nchide ti u sa inimii n fa ta ispitei Cnd diavolul vine cu ndoielile s i necredin ta lui, nchide ti u sa inimii voastre. nchide ti-v a ochii, ca s a nu ti absorbi ti de ntunericul lui. Ridica ti-v a privirile n sus. Acolo, pute ti vedea lucruri ve snice s i ve ti avea o permanent a putere. ncercarea credin tei voastre este mult mai pre tioas a dect aurul.... Ea v a va da curaj n luptele Domnului, c aci noi nu avem de luptat mpotriva c arnii s i sngelui, ci mpotriva c apeteniilor, mpotriva st apnirilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r aut a tii, care sunt n locurile cere sti (Efeseni 6, 12). Satana pretinde suprema tia acestei lumi. El pretinde c a noi suntem proprietatea lui. Deci, i vom satisface preten tiile? Nu. Eu sunt proprietatea altei Persoane. Eu am fost cump arat a cu un pre t, iar

274

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

lucrarea mea este s a-l sl avesc pe Dumnezeu n trupul s i suetul . Exist meu. Eu nu am timp s a vorbesc despre necredin ta a o credin ta despre care trebuie s a vorbesc. Trebuie s a-mi nt aresc credin ta prin exercitare. Si astfel, n timp ce naintez pe temeiul f ag aduin telor lui Dumnezeu, credin ta mea se dezvolt as i pot s a n teleg s i s a cresc tot mai mult. Binecuvnta ti, binecuvnta ti pe Isus. Eu l iubesc pentru c a El este mngierea, speran ta, s ansa s i sursa de putere, att pentru mine personal, ct s i pentru voi. Doresc s a v a considera ti proprietatea lui Dumnezeu. ntoarce t-v a cu fa ta c atre Muntele Sionului s i nainta ti spre el. Fi ti plini de convingerea c a acolo se a a o comoar a pe care pute ti s a o ave ti. Manuscript 17, 1894. Un singur cuvnt de ndoial a preg ate ste calea pentru urm atorul Un singur cuvnt de ndoial a, o singur a exprimare a unui gnd r au preg atesc calea pentru multe altele de acest fel. Este asemenea sem anatului care preg ate ste un seceri ss i pu tini sunt cei care se preg atesc s a-l adune cu grij a. Letter 117, 1896. Semin tele ndoielii r amn ngropate Cei care sunt tulbura ti de ndoieli s i trec prin dicult a ti pe care nu le pot rezolva nu trebuie [677] s a nv aluie s i alte min ti vulnerabile n aceea si confuzie. s Unii s i-au exprimat propria necredin ta i au transmis-o asupra altora, f ar a s a aib a nici cea mai mic a idee despre efectul produs. n anumite situa tii, impresiile negative au r amas ngropate n mintea altora mult timp, pn a cnd ace stia au nceput s a se ndrepte pe o cale gre sit as i s a-i fac a loc inamicului. Ca urmare, lumina lui Dumnezeu s-a retras, iar ei au c azut prad a puternicelor ispite ale lui Satana. Atunci, semin tele necredin tei, care au fost sem anate cu att de mult timp nainte, ncep s a r asar a. Satana le cultiv as i aduc roade. Tot ce vine din partea pastorilor, care ar trebui s a stea n lumin a, puternic are o inuen ta a. Si dac a ace stia nu au r amas n mod constant n lumina clar a a lui Dumnezeu, Satana i-a folosit ca agen ti ai s ai, prin care s i-a lansat proiectilele distrug atoare asupra min tilor nepreg atite s a reziste n fa ta inuen tei pastorilor lor. Testimonies For The Church 1:378 (1863). Datoria de a crede Ave ti ncredere n infailibilitatea cuvntului lui Dumnezeu, pentru c a Dumnezeu este credincios n mplinirea promisiunilor Sale. A sa cum suntem datori s a ne m arturisim p acatele, tot astfel suntem datori s a credem c a Dumnezeu si va mplini

ndoielile

275

f ag aduin ta. Noi trebuie s a-l credem pe Dumnezeu, a sa cum credem c a o persoan a va face exact ce a declarat c a va face s a credem c a Dumnezeu ne va ierta p acatele. Cum putem s ti c a Domnul ne iart a cu adev arat s i cum putem dovedi profunda mul tumire pe care o avem n Domnul, harul s i de inima dragostea pe care El ne-a asigurat c a le va manifesta fa ta ntristat a, dac a nu credem n acela si timp cuvintele Sale? Oh, ct de mul ti tr aiesc murmurnd, p ac atuind, c aindu-se, dar ntotdeauna sub mntul ap sim ta as ator al condamn arii! Ei nu cred cuvntul Domnului. Ei nu cred c a El va face ceea ce a spus c a va face. Letter 10, 1893. de p Cauza ndoielii dragostea fa ta acat Orict de ascuns a ar , n cele mai multe cazuri, cauza ndoielii s i a scepticismu de p turile s lui este dragostea fa ta acat. nv a ta i restric tiile Cuvntului lui Dumnezeu nu sunt binevenite pentru inima mndr as i iubitoare de p acat, iar cei care nu sunt dispu si s a asculte cerin tele Lui sunt gata [678] s a se ndoiasc a de autoritatea cuvntului. Pentru a ajunge la adev ar, sincer trebuie s a nutrim o dorin ta a de a-l cunoa ste s i o dispozi tie a inimii de a-l asculta. To ti cei care vor studia Biblia n acest spirit vor descoperi dovezile abundente aate n Cuvntul lui Dumnezeu s i vor putea dobndi o n telegere a adev arurilor care i vor face n telep ti pentru mntuire. Steps to Christ, 111 (1892). Cei ce nu vegheaz a asupra propriei vie ti. Cei care nu vegheaz a asupra propriei lor vie ti cultiv a ndoiala s i necredin ta. Ei tr aiesc cu gndul c a vie tile lor nu vor rezista testului Duhului lui Dumnezeu, atunci cnd Acesta le va vorbi prin Cuvntul S au sau prin m arturiile pe care le vor primi din partea Duhului S au prin Cuvnt. n loc de a c auta s a ajung a mai nti ei n si si n armonie cu principiile Evangheliei, ace sti oameni g asesc gre seli s i i condamn a chiar pe aceia pe care Dumnezeu i-a ales s a se ocupe de preg atirea unui popor care s a reziste n ziua Domnului. Manuscript 1, 1883. (Selected Messages 1:45). ndoielile sus tinute sunt privite drept fapte sigure Metodele de educa tie larg r aspndite nu corespund standardului unei adev arate educa tii. n lec tiile manualelor s colare sunt strecurate dovezi ale necredin tei, iar scrierile snte ale lui Dumnezeu sunt a sezate ntr-o lumin a discutabil as i foarte ndoielnic a. Astfel, mintea tinerilor se familiarizeaz a cu sugestiile lui Satana. O dat a acceptate, teoriile ndoielnice devin fapte sigure pentru cei care le sus tin, iar cercet arile

276

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

s tiin tice sunt derutante din cauza modului n care descoperirile sunt interpretate s i r ast alm acite. The Youths Instructor, 31 ianuarie 1895. (Medical Ministry, 90). Ce s a facem cu ndoiala Voi r ani ti inima lui Hristos cnd v a ndoi ti, n timp ce El ne-a oferit o asemenea dovad a a dragostei Sale, prin faptul c a Si-a dat via ta pentru a ne salva, ca s a nu pierim, ci s a avem via ta ve snic a. El ne-a nv a tat tot ce trebuie s a facem. Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a (Matei [679] 11, 28). Letter 10, 1893. Cnd c aut am s a-i binecuvnt am pe al tii, ndoiala dispare Mul ti se plng de ndoielile lor s i se lamenteaz a c a nu au nici o cu privire la leg siguran ta atura lor cu Dumnezeu. Adesea, acest lucru se datoreaz a faptului c a ei nu fac nimic pentru cauza lui Dumnezeu. s S a caute cu st aruin ta a-i ajute s i s a-i binecuvnteze pe al tii, s i ndoielile s i nesiguran ta lor vor disp area. Testimonies for the Church 5:395 (1885). Cei care vorbesc f ar a ncetare despre ndoieli s i pretind s a li se prezinte noi dovezi care s a alunge norii necredin tei nu se ntemeiaz a pe Cuvnt. Credin ta lor depinde de circumstan te; se bazeaz a pe minte. Unica temelie pe care trebuie s sim ta a zideasc a cei care doresc cerul trebuie s a e Cuvntul lui Dumnezeu. Letter 11, 1897. Cu ct vorbi ti mai mult despre ntuneric, cu att acesta devine mai dens (sfat adresat unui pastor cuprins de ndoial a) Am v azut ngerii lui Dumnezeu privind cu durere spre tine. Ei te p ar asiser as i se ndep artau de tine ntrista ti, n timp ce Satana s i ngerii lui rdeau de tine, exaltnd. Dac a ai luptat mpotriva ndoielilor tale s i nu l-ai ncurajat pe diavol s a te ispiteasc a, vorbind despre necredin ta ta s i sim tind pl acere s a st arui asupra acesteia, nu ai atras spre tine un asemenea num ar de ngeri c azu ti. Tu ai ales s a discu ti despre ntuneric; ai ales s a insi sti asupra lui; dar, cu ct vorbe sti mai mult despre ntuneric s i cu ct te gnde sti mai mult la el, cu att ntunericul devine mai dens s i mai adnc. Tu ai ntors spatele ec arei raze de lumin a cereasc as i o mare pr apastie s-a a sternut ntre tine s i Unicul t au ajutor. Dac a naintezi pe calea pe care ai pornit, te a steapt a blestemul s i nenorocirea. Mna lui Dumnezeu te va opri ntr-o manier a care nu ti va face pl acere. Mnia Lui nu va r amne nep as atoare. Dar acum, El te invit a. Te cheam a s a te ntorci chiar acum la El, f ar a ntrziere, s i Domnul te

ndoielile

277

va ierta n harul S au s i va vindeca toate alunec arile tale. Dumnezeu preg ate ste un popor deosebit. El l va cur a ta, l va purica s i l va preg ati pentru n al tarea la cer. Tot ce apar tine rii p amnte sti va ndep artat din mijlocul pre tioasei comori a lui Dumnezeu, pn a [680] cnd aceasta va asemenea aurului cur a tit de s apte ori prin foc. Testimonies For The Church 1:430, 431 (1864). L asa ti razele luminoase s a risipeasc a umbrele ndoielii Avem nevoie s a m umplu ti cu plin atatea lui Dumnezeu s i astfel , putere, har s vom avea via ta i mntuire. Cum putem ob tine toate aceste binecuvnt ari? Domnul Hristos a murit pentru ca noi s a le putem primi prin credin ta n Numele m Lui. Atunci, de ce s a r amnem tintui ti n cuiele de care ne ag a ta propriile noastre ndoieli? De ce s a umplem nc aperile min tii cu imaginile ntunecoase ale necredin tei? De ce s a nu l as am razele luminoase ale Soarelui neprih anirii s a str aluceasc a n c am arile inimii s i ale min tii s i s a risipeasc a umbrele ndoielii? S a ne ntoarcem la Lumin a, la Isus, pre tiosul nostru Mntuitor. n loc s a privim la c aderile s i defectele unor in te umane, s a contempl am caracterul Aceluia n care nu exist a nici o imperfec tiune. Isus este mai marele ntre zeci de mii, Cel Prea iubit. Nici un om nu trebuie s a e modelul nostru. Prin singurul Lui Fiu nti n ascut, Dumnezeu ne-a d aruit un model des avr sit s i, privind la El, vom schimba ti dup a chipul S au. S a privim la Hristos, al c arui tron este mai presus de orice s i a c arui slav a umple templul. Manuscript [681] 23, Undated.

Capitolul 75 Imagina tia s i boala


[Vezi de asemenea, capitolul 7, Originile psihice ale suferin telor zice, capitolul 42, Mintea s i s an atatea; capitolul 63, Imagina tia.] Imagina tia conduce la forme severe de boal a Mintea trebuie s a e controlat a, deoarece exercit a asupra s an at a tii cea mai . Adesea, imagina puternic a inuen ta tia ne conduce pe c ai gre site s i, dac a i se permite, conduce la forme severe de boal a. Mul ti mor de boli care sunt, n cea mai mare parte, imaginare. Cunosc numeroase persoane care au adus asupra lor boli reale prin inuen ta imagina tiei. Testimonies for the Church 2:523 (1870). Mor oameni care ar putut s a e vindeca ti n preajma noastr a se a a mii de oameni bolnavi care mor, de si ar putea vindeca ti s i ar putea tr ai, dac a ar dori lucrul acesta, dar imagina tia lor i mpiedic a. Ei se tem c a starea s an at a tii lor s-ar putea agrava dac a ar munci sau dac a ar face efort zic, n timp ce tocmai aceasta este schimbarea de care au nevoie pentru a- si redobndi s an atatea. Dac a nu fac exerci tii zice, nu se vor putea vindeca niciodat a. Ei trebuie s a- si exercite puterea voin tei, s a se ridice deasupra durerilor s i sl abiciunilor, s a se angajeze ntr-o activitate folositoare s i s a uite de durerile de cap, de pl amni sau de spate. Neglijarea exerci tiului zic, care s a implice ntregul trup sau numai o parte a acestuia, creeaz a condi tii care favorizeaz a boala. Lipsa activit a tii oric aruia [682] dintre organele trupului va urmat a de o descre stere a m arimii s i puterii musculare s i va mpiedica circula tia sngelui. Testimonies for the Church 3:76 (1872). Imagina tia poate controla diferitele p ar ti ale trupului Lipsa activit a tii armonioase a organismului aduce boala. Imagina tia poate controla diferitele p ar ti ale trupului s i le poate aduce n . Toate organele corpului trebuie s stare de suferin ta a func tioneze armonios. Manuscript 24, 1900. (Medical Ministry, 291). 278

Imagina tia s i boala

279

Murind din cauza unei imagina tii bolnave Odat a, am fost chemat a s a vizitez o tn ar a femeie pe care o cuno steam bine. Era bolnav as i starea ei se nr aut a tea cu repeziciune. Mama ei dorea s a m a rog pentru ea. St atea acolo s i plngea, spunnd: - S armana copil a, nu mai poate tr ai mult. I-am luat pulsul. M-am rugat cu ea s i apoi i-am spus: - Sora mea, dac a te ridici, te mbraci s i pleci la munca ta obi snuit a, la birou, starea de sl abiciune va disp area n ntregime. - Chiar crezi c a va disp area? a ntrebat ea. , i-am spus. Tu - Cu siguran ta ti-ai sec atuit aproape n totalitate energiile vie tii, din cauza lipsei de activitate. M-am ntors c atre mam as i i-am spus c a, dac a nu se va convinge de gre seala pe care o face, ica ei ar putea muri din cauza unei imagina tii bolnave. Ea s-a nv a tat s a e bolnav a. Acum, aceasta este o educa tie foarte nefericit a. Dar eu i-am spus: - Schimb a aceast a situa tie, ridic a-te s i mbrac a te. s Ea m-a ascultat s i este n via ta i ast azi. Letter 231, 1905. (Medical Ministry, 109). Imagina tia este afectat a de boal a E sti o persoan a deosebit de sensibil a, iar sentimentele tale sunt profunde. De asemenea, e sti foarte con stiincioas as i nu cedezi opiniilor altora, dect dac a ti se aduc argumente ra tionale conving atoare. Dac a s an atatea ta nu ar fost afectat a, ai putut deveni o femeie eminent as i foarte folositoare. Dar, pentru c a ai fost mult a vreme bolnav a, imagina tia s i gndurile tale au fost concentrate asupra propriei tale persoane, iar ca urmare, imagina tia ti-a afectat trupul. Testimonies for the Church 3:74 [683] (1872). Biruin ta asupra unei imagina tii bolnave Lumina care mi-a fost dat a este c a, dac a sora pe care a ti men tionat-o ar fost hot art a s i ar cultivat gustul pentru o hran a corespunz atoare, toate aceste perioade confuze ar disp arut. Ea s i-a exersat imagina tia; vr ajma sul a protat de debilitatea ei zic a, iar mintea ei nu s-a angajat n mod hot art s a lupte mpotriva greut a tilor vie tii de zi cu zi. Aceast a sor a are nevoie de un tratament sn titor al min tii, de mai mult a s credin ta i de o implicare activ a n slujba lui Hristos. De asemenea, trebuie s a se angajeze ntr-o activitate folositoare care s a necesite exerci tiul mu schilor. Exerci tiul zic va pentru ea una dintre cele mai mari binecuvnt ari ale vie tii. Ea nu trebuie s a e o invalid a, ci o

280

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

femeie s an atoas a, integr a din punct de vedere mintal, preg atit a s a- si ndeplineasc a bine s i cu noble te partea care-I revine. Dac a aceast a sor a nu- si va ndeplini partea care-I revine, nici un tratament, care i-ar putea prescris, nu-I va de nici un folos. Ea trebuie s a- si fortice mu schii s i nervii prin efort zic. Nu trebuie s a e o invalid a, deoarece este capabil a s a desf as oare o activitate serioas as i util a. Asemenea multor altor persoane, sora aceasta sufer a de o imagina tie bolnav a. Dar poate birui s i poate o femeie s an atoas a. Am fost nevoit a pn a acum s a adresez acest mesaj multor persoane, cu cele mai bune rezultate. Letter 231, 1901. (Medical Ministry, 108, 109). ta constituie un mare Angajarea puterilor voin tei Indolen numai la ei r au. B arba ti, femei s i tineri se gndesc n permanen ta n si si s i cred c a se a a ntr-o stare cu mult mai grav a dect sunt n realitate. Ei si cultiv a st arile de indispozi tie, se gndesc la acestea s i vorbesc despre ele, pn a cnd ajung s a par a total nefolositori. Mul ti au trecut pragul mormntului, de si ar putut tr ai s i ar trebuit s a tr aiasc a. Dac a ar rezistat nclina tiei de a ceda n fa ta neputin telor s i de a nvin si de acestea, dac as i-ar adunat toate puterile voin tei pentru a nvinge, ar putut tr ai s i ar putut binecuvnta lumea prin inuen ta lor. The Health Reformer, 1 iulie, 1868. Eliberarea de p acat s i vindecarea bolilor n lucrarea vindec arii, medicul trebuie s a e un conlucr ator cu Hristos. Mntuitorul a slujit att suetului, ct s i trupului. Evanghelia pe care a predicat-o [684] con tine o solie a vindec arii spirituale, dar s i a vindec arii trupe sti. Eliberarea de p acat s i vindecarea bolilor sunt legate una de cealalt a. Medicilor cre stini le este ncredin tat a aceea si lucrare. Ei trebuie s a se uneasc a cu Hristos att n mplinirea nevoilor zice ale semenilor lor, ct s i n mplinirea nevoilor lor spirituale. Medicul trebuie s a e pentru bolnavi un sol al harului, care aduce vindecare trupului lor suferind s i eliberarea suetului lor bolnav de p acat. The Ministry [685] of Healing, 111 (1905).

Capitolul 76 Decizia s i voin ta


ta constituie o Puterea ce guverneaz a natura uman a Voin putere ce guverneaz a natura uman a, aducnd toate celelalte nsu siri ale in tei n st apnirea ei. Voin ta nu nseamn a dorin ta, preferin tele sau nclina tia personal a, ci puterea hot artoare care lucreaz a n copiii oamenilor ascultarea sau neascultarea de Dumnezeu. Testimonies for the Church 5:513 (1889). Totul depinde de ac tiunea corect a a voin tei Cel ispitit trebuie s a n teleag a adev arata putere a voin tei. Ea este puterea ce guverneaz a natura uman a puterea de a decide sau puterea de a alege. Totul depinde de ac tiunea corect a a voin tei. Dorin ta de a bun s i curat din punct de vedere moral este corect a, atta timp ct este dus a la ndeplinire; dar, dac a ne limit am la aceasta, nu valoreaz a nimic. Mul ti se vor pr abu si n ruin a, spernd s i dorind s a biruie predispozi tiile rele. Ei nu se supun voin tei lui Dumnezeu. Ei nu aleg s a-i slujeasc a. The Ministry of Healing, 176 (1905). Izvorul tuturor ac tiunilor Voin ta este izvorul tuturor ac , care tiunilor voastre. O dat a cu c aderea n p acat, aceast a voin ta constituie un factor att de important n formarea caracterului unui om, a fost cedat a controlului lui Satana; s i de atunci, Satana lucreaz a n in ta uman a, pentru a-l determina s a doreasc as i s a mplineasc a pl acerile lui, spre ruina s i nenorocirea omului. Dar sacriciul innit al lui Dumnezeu, prin d aruirea lui Isus, prea [686] iubitul Lui Fiu, i d a dreptul s a declare, f ar a a nc alca vreunul dintre principiile fundamentale ale guvern arii Sale: Supune ti-v a pe voi n siv a sub conducerea Mea; da ti-Mi Mie voin ta voastr a; smulge tI-o de sub controlul lui Satana, iar Eu o voi lua n st apnire; ca s a pot lucra n voi att voin ta, ct s i nf aptuirea. Cnd Dumnezeu a seaz a n voi gndul lui Hristos, voin ta voastr a devine voin ta Lui s i caracterul vostru este transformat n asem anare cu caracterul lui Hristos. Testimonies for the Church 5:515 (1889). Voin ta omului este agresiv a Voin ta omului este agresiv as i lupt a f ar a ncetare s a for teze toate lucrurile pentru a- si atinge scopu281

282

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

rile. Dac a voin ta este a sezat a de partea lui Dumnezeu s i ac tioneaz a vor ap corect, n via ta area roadele Duhului; iar Dumnezeu a preg atit pace, cinste s i slav a pentru to ti cei care nf aptuiesc binele. The Review and Herald, 25 August 1896. (HC 153). nImposibilitatea este cauzat a de propria noastr a voin ta i apar treaga noastr a via ta tine lui Dumnezeu s i trebuie dedicat a slavei Sale. Harul S au va sn ti s i va dezvolta ecare nsu sire a in tei. Nimeni s a nu spun a: Eu nu mi pot corecta defectele caracterului; deoarece, dac a ajunge ti la o asemenea concluzie, ve ti e sua n mod sigur n ob tinerea vie tii ve snice. Imposibilitatea este datorat a propriei voastre voin te. Dac a nu vre ti, atunci nici nu pute ti nvinge. Adev arata dicultate izvor as te din degradarea inimilor nesn tite s i din lipsa dispozi tiei de a v a supune conducerii lui Dumnezeu. The Youths Instructor, 28 ianuarie 1897 Un calmant foarte ecient n lini stirea nervilor Prin exercitarea voin tei, mintea s i nervii se nt aresc s i dobndesc un tonus pl acut. n multe cazuri, puterea voin tei se va dovedi un calmant foarte ecient n lini stirea nervilor. Testimonies For The Church 1:387 (1863). Satana se folose ste de voin ta uman a Dac a lui Satana i se permite s a modeleze voin ta uman a, el o va folosi pentru a- si atinge scopurile.... Satana strne ste nclina tiile rele, trezind pasiuni s i ambi tii nesnte. El spune: Toate aceste bog a tii, onoruri s i pl aceri [687] p ac atoase ti le voi da tie; dar condi tia lui este s a renun ti la integritatea moral as i s a- ti p atezi con stiin ta. Astfel, el degradeaz a nsu sirile omului s i le aduce n robia p acatului. The Review and Herald, 25 August 1986. (HC 153). Ispita solicit a la maximum puterea voin tei Este privilegiul nostru, n calitate de copii ai lui Dumnezeu, s a m fermi s i perseveren ti n m arturisirea credin tei, f ar a nici o s ov aial a. Uneori, puterea iscusit a a ispitei pare s a solicite pn a la extrem puterea voin tei noastre, s i a exercita credin ta n acea situa tie pare a total n contradic tie cu orice argument al ra tiunii s i sentimentelor; dar voin ta noastr a trebuie s a r amn a de partea lui Dumnezeu. Trebuie s a credem c a, n Isus, se a a puterea s i reu sita ve snic a.... Ceas de ceas, trebuie s a rezist am pe pozi tii, triumf atori n Dumnezeu, puternici n puterea Lui. Letter 42, 1890. (HC 124).

Decizia s i voin ta

283

Educa tia copiilor nu se aseam an a cu dresura animalelor Educa tia copiilor n c amin sau la s coal a nu ar trebui s a e asemenea ra dresurii animalelor, deoarece copiii au o voin ta tional a, care trebuie nv a tat a s a preia controlul tuturor puterilor lor. n cazul animalelor, se impune dresura, deoarece acestea nu au ra tiune s i intelect. Dar mintea uman a trebuie nv a tat a s a- si exercite st apnirea de sine. Spre deosebire de animale, care au nevoie de un st apn care s a le conduc a s i s a le dreseze pentru a-i supuse, omul trebuie s a nve te s a- si exercite puterea conduc atoare a min tii. Pentru animale, st apnul . Testimonies for the Church nseamn a minte, judecat as i voin ta 3:132 (1872). Voin ta trebuie ndrumat a, nu nfrnt a Un copil poate educat ntr-o asemenea manier a, nct s a nu- si exercite niciodat a , asemenea animalelor. ntreaga lui personalitate poate propria voin ta absorbit a de personalitatea celui care i coordoneaz a educa tia; toate inten tiile s i scopurile voin tei lui sunt supuse voin tei profesorului. Copiii educa ti n felul acesta vor ntotdeauna decitari n exercitarea puterii morale s i a responsabilit a tii personale. Ei nu au fost nv a ta ti s a ac tioneze n mod ra tional s i principial; dorin tele lor au fost controlate de c atre al tii, iar mintea lor nu a fost solicitat as i implicat a, astfel nct s a se dezvolte s i s a se nt areasc a prin exerci tiu. [688] Ace sti copii nu au fost ndruma ti s i disciplina ti n conformitate cu propriile lor particularit a ti s i aptitudini mintale, pentru a- si folosi s i dezvolta calit a tile predominante atunci cnd va necesar. Profesorii nu trebuie s a se opreasc a doar la eviden tierea s i dezvoltarea calit a tilor copiilor, ci s a acorde aten tie s i tr as aturilor mai pu tin dezvoltate, astfel ca toate nsu sirile lor s a e exercitate n mod armonios s i s a creasc a pas cu pas, pentru ca mintea s a poat a atinge un poten tial maxim s i echilibrat. Testimonies for the Church 3:132 (1872). Nu prejudicia ti nici una dintre puterile voin tei Lucrarea de nfrngere a voin tei este opus a principiilor Domnului Hristos. Voin ta copilului trebuie ndrumat as i educat a. Nu prejudicia ti nici una dintre puterile voin tei, deoarece in ta uman a are nevoie de ele n ntregime; dar oferi ti-le o ndrumare corespunz atoare. Trata ti-le cu duio sie s i n telepciune, ca pe o comoar a sacr a. Nu sf arma ti voin ta, ci, prin nv a tare s i printr-un exemplu veritabil, supune tI-o unui proces de formare s i modelare, pn a cnd copilul va ajunge

284

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

sucient de matur pentru a- si asuma responsabilit a ti. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 116 (1913). Profesorul s a nu e un dictator Cei egoi sti, iritabili, dicta mintelor altora, nu toriali s i aspri, care nu acord a nici o aten tie sim ta ar trebui s a e niciodat a angaja ti ca profesori. Inuen ta lor asupra elevilor va distrug atoare, modelndu-le personalitatea dup a propriul lor caracter s i perpetund n felul acesta r aul. Dac a unii b aie ti vor neascult atori, persoanele autoritare vor ncerca s a le striveasc a voin ta; dar Domnul Hristos nu a autorizat o asemenea manier a de s tratare a gre selilor. Cu n telepciune cereasc a, cu umilin ta i blnde te, profesorii pot reu si s a ndrume voin ta elevilor s i i pot conduce pe calea ascult arii; dar nimeni s a nu- si imagineze c a elevii pot atra si ri. Noi trebuie s prin amenin ta a lucr am a sa cum a lucrat Domnul Hristos. Testimonies on Sabbath-School Work, 80, 81 (1900). (Counsels on Sabbath School Work, 174, 175). mp O voin ta ar tit a este o curs a Fiecare tn ar trebuie s a- si cultive capacitatea de a lua decizii. Starea de indecizie este periculoas as i va duce la ruina multor tineri. Dac a nu ve ti hot ar ti, temeliile caracterelor voastre vor r amne zidite pe nisip. Exist a unii [689] care au nefericirea de a se aa ntotdeauna de o parte gre sit a, n timp ce Domnul dore ste ca ei s a e oameni loiali, care s a poat a distinge binele de r au. Manuscript 121, 1898. Dou a elemente de caracter T aria caracterului const a n dou a elemente puterea voin tei s i puterea st apnirii de sine. Mul ti tineri confund a pornirile puternice ale pasiunii cu t aria de caracter, dar, n realitate, cel st apnit de propriile pasiuni este un om slab. M are tia veritabil as i noble tea unui om se m asoar a prin for ta sentimentelor st apnite, nu prin for ta sentimentelor care l st apnesc. Omul cel mai puternic este cel care si iart a vr ajma sii, st apnindu- si pasiunea, orict de sensibil ar la abuzurile suferite. Asemenea oameni sunt ni ste adev ara ti eroi. Testimonies for the Church 4:656 (1881). Voin ta unit a cu puterea divin a Dac a v a angaja ti n lucrare , unind puterea voin cu seriozitate s i perseveren ta tei cu puterea divin a, pute ti deveni oameni importan ti s i inuen ti. Exercita ti capacit a tile min tii s i nu neglija ti, n nici un caz, puterile zice. Nu ng adui ti ca indolen ta intelectual a s a v a nchid a calea spre dobndirea unei cunoa steri mai depline. nv a ta ti s a medita ti s i s a studia ti, astfel nct gndirea voastr a s a se l argeasc a, s a se dezvolte s i s a devin a puternic a.

Decizia s i voin ta

285

S a nu crede ti niciodat a c a a ti nv a tat sucient s i c a v a pute ti sl abi eforturile n viitor. M asura valorii unui om este gradul de cultivare a min tii. Educa tia voastr a trebuie s a continue pe parcursul ntregii vie tii; trebuie s a nv a ta ti zi de zi s i s a pune ti n practic a ceea ce a ti acumulat. Testimonies for the Church 4:561 (1881). O corect a exercitare a voin tei va nvinge boala Mi s-a descoperit c a mul ti care par neputincio si s i se plng f ar a ncetare nu se a a ntr-o stare att de rea pe ct si imagineaz a. Unii dintre puternic ace stia au o voin ta a; dac a aceasta va exercitat a ntr-o direc tie corect a, ar putea un instrument ecient n controlarea imagina tiei s i ar putea nvinge n felul acesta boala. Dar, prea adesea, se ntmpl a ca voin ta s a e exercitat a ntr-o direc tie gre sit as i s a a decis [690] refuze cu nc ap a tnare s a se supun a ra tiunii. Aceast a voin ta deja ntreaga situa tie; ei sunt neputincio si s i si ndreapt a aten tia doar spre neputin tele de care vor suferi, f ar a s a tin a cont de p arerile nim anui. Testimonies for the Church 2:524 (1870). Un factor n tratarea bolii Puterea voin tei nu este apreciat a a sa cum ar trebui. Men tine ti v a voin ta activ as i orientat a ntr-o direc tie corect a, s i ea va conferi energie ntregii in te s i va un ajutor minunat n p astrarea s an at a tii. Voin ta constituie o putere n tratarea bolii.... Prin exercitarea voin tei n direc tia unei rela tii corecte cu via ta, pacien tii pot face mult pentru a coopera cu eforturile medicului de a-i vindeca. Exist a mii de oameni care, dac a ar voi, s i-ar putea redobndi s an atatea. Domnul nu dore ste ca ei s a e bolnavi. El dore ste ca mintea lor s a e s an atoas a. Adesea, bolnavii pot nvinge boala pur s i simplu prin refuzul de a ceda senza tiilor de sl abiciune s i tendin tei de a r amne ntr-o stare de inactivitate. Ei trebuie s a se ridice deasupra durerilor s i migrenelor s i s a se angajeze ntr-o activitate folositoare, potrivit a puterilor lor. De multe ori, printr-o asemenea activitate s i prin mi scare n aer liber s i soare, un bolnav extrem de epuizat si poate redobndi puterea s i s an atatea. The Ministry of Healing, 246 (1905). i practicile F ag aduin ta unei s an at a ti mai bune Obiceiurile s rele aduc asupra oamenilor boli de tot felul. Fiecare om trebuie s a benecieze de o educa tie care s a-l ajute s a n teleag as i s a e profund convins c a abuzul s i degradarea puterilor d aruite de Dumnezeu constituie un p acat. Dac a gndirea inteligent as i voin ta sunt a sezate

286

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

de partea Domnului, va avea loc o mbun at a tire minunat a a s an at a tii trupului. Dar aceasta nu se poate realiza niciodat a doar prin puterea uman a. Al aturi de eforturile st aruitoare, depuse prin harul lui Hristos, pentru renun tarea la practicile sau la tov ar as iile rele s i pentru respectarea principiilor cump at arii n toate privin tele, trebuie s a existe o c autare continu a a poc ain tei pentru trecut s i a iert arii, care poate g asit a la [691] Dumnezeu, prin jertfa isp as itoare a Domnului Hristos. Aceste lucruri trebuie s a e tr aite n experien ta de zi cu zi; s a existe o veghere strict a s i o rug aciune perseverent a, ca Domnul Hristos s a aduc a ecare de El. Puterea Lui nnoitoare trebuie d gnd n supunere fa ta aruit a suetului, pentru ca, n calitate de in te responsabile, s a putem nf a ti sa naintea lui Dumnezeu trupurile noastre ca pe ni ste jertfe vii, snte s i pl acute Lui, iar aceasta este din partea noastr a o slujb a duhovniceasc a. Medical Missionary, noiembrie decembrie 1892. (Counsels on Health, 504, 505). Narcoticele s i voin ta Exist a unii care folosesc narcotice s i, prin ncurajare, obiceiurile rele ob tin o putere dominatoare asupra voin tei, a gndirii s i a ntregii in te omene sti. Letter 14, 1885. nv a ta ti pe al tii despre puterea voin tei Puterea voin tei s i autocontrolul, exercitate n vederea p astr arii s i a recuper arii s an at a tii; efectul depresiv s i distrug ator al mniei, al nemul tumirii, al ce poate g egoismului s i imoralit a tii; minunata putere de via ta asit a n voio sie, altruism s i gratitudine; toate aceste subiecte trebuie prezentate s i nv a tate. Education, 197 (1903). Duhul Sfnt nu ia locul voin tei Duhul lui Dumnezeu nu si propune s a realizeze partea noastr a nici n domeniul voin tei, nici n cel al nf aptuirii. Aceasta este lucrarea omului n cooperare cu agen tii divini. ndat a ce ne orient am voin ta n armonie cu voin ta lui Dumnezeu, harul lui Hristos vine n ntmpinarea noastr a, pentru a coopera cu agentul uman; dar aceasta nu va o substituire a lucr arii noastre s i nu va ac tiona independent de ac tiunile noastre hot arte s i decisive. Prin urmare, nu abunden ta luminii s i dovezile ad augate una dup a alta sunt cele care vor converti suetul; ci convertirea se va produce numai cnd omul accept a lumina, prin angajarea puterilor voin tei, prin n telegerea s i con stientizarea lucrurilor despre care s tie c a reprezint a adev arul s i neprih anirea s i prin cooperarea, n acest

Decizia s i voin ta

287

fel, cu lucrarea cereasc a rnduit a de Dumnezeu pentru mntuirea [692] suetului. Letter 135, 1898. doar prin unirea cu divinul Voin Siguran ta ta uman a este numai atunci cnd este unit n siguran ta a cu voin ta lui Dumnezeu. Letter 22, 1896. (HC 104). Voin ta uman a se va uni cu voin ta divin a n acest conict dintre neprih anire s i nelegiuire, noi putem nving atori numai prin ajutorul divin. Voin ta noastr a limitat a trebuie adus a n supunere de voin fa ta ta Celui Innit; voin ta uman a trebuie unit a cu divinul. Aceast a unire va aduce Duhul Sfnt n ajutorul nostru s i ecare cucerire va un pas nainte n recuperarea a ceea ce Dumnezeu a pl atit deja s i n restaurarea chipului Lui n suet. The Review and Herald, August 25, 1896. (HC 153). Convertirea nu creeaz a noi nsu siri s i capacit a ti Duhul lui Dumnezeu nu creeaz a n omul convertit capacit a ti s i nsu siri noi, dar realizeaz a o schimbare decisiv a n modul de folosire a acestora. Cnd mintea, inima s i suetul sunt schimbate, omul nu prime ste o , ci voin alt a con stiin ta ta lui se supune unei con stiin te nnoite, a c arei prin lucrarea Duhului Sfnt. sensibilitate latent a este trezit a la via ta Letter 44, 1899. (HC 104). Satana conduce voin ta care nu se a a sub controlul lui Duma nezeu Domnul Hristos a declarat: M-am pogort din cer ca s fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis (Ioan 6, 38). Voin ta Sa era angajat a n lucrarea de salvare a suetelor oamenilor. Voin ta Sa omeneasc a era sus tinut a de divin. Ar bine ca ucenicii S ai s a cultiv eu? M-am dedicat eu satisfacerii se ntrebe: Ce fel de voin ta propriilor mele dorin te, adncindu-m a n egoism s i nd ar atnicie? Dac a proced am astfel, suntem ntr-un mare pericol, deoarece Satana conduce ntotdeauna voin ta care nu se a a sub controlul Duhului lui Dumnezeu. Dac a aducem voin ta noastr a n armonie cu voin ta lui Dumnezeu, n vie tile noastre se va eviden tia o ascultare sfnt a, asemenea celei exemplicate n via ta Domnului Hristos. Manuscript [693] 48, 1899. (HC 107). condus curat auntric as i O voin ta a de o con stiin ta a Pacea l liber o con stiin ta a de ofensa mpotriva lui Dumnezeu vor de stepta s i nviora intelectul asemenea stropilor de rou a ce apar pe plantele rave. Ca urmare, voin ta va corect ndreptat as i controlat a, va

288

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

mai hot art as i, n acela si timp, liber a de perversitate. Testimonies for the Church 2:327 (1869). Voin ta decide via ta sau moartea Numai ve snicia va dezv alui destinul glorios pe care l poate urma un om ren ascut dup a chipul lui Dumnezeu. Pentru a atinge acest nalt ideal, trebuie sacricat tot ceea ce provoac a alunecarea suetului. Instrumentul prin care p acatul si men tine puterea asupra noastr a este voin ta. Supunerea voin tei este reprezentat a prin scoaterea unui ochi sau prin t aierea de unui bra t. Adesea, avem impresia c a a ne supune voin ta fa ta mutila Dumnezeu nseamn a a nainta n via ta ti s i paraliza ti.... numai n Dumnezeu este izvorul vie tii, iar noi putem avea via ta m asura n care tr aim n comuniune cu El.... Dac a v a ag a ta ti de eul personal, refuznd s a ceda ti n fa ta voin tei lui Dumnezeu, voi alege ti moartea.... Pentru a v a d arui pe voi n siv a lui Dumnezeu, este nevoie de sacriciu; dar este un sacriciu al celor josnice pentru cele nalte, al celor p amnte sti pentru cele spirituale, al celor trec atoare pentru cele ve snice. Dumnezeu nu pl anuie ste ca voin ta noastr a s a e nimicit a, pentru c a numai prin exercitarea ei putem ndeplini ceea ce El dore ste s a facem. Voin ta noastr a trebuie s a-i e oferit a Aceluia care poate s a ne-o d aruiasc a napoi, curat a, nnobilat as i unit a cu divinul ntr-o rela tie de mpreun a sim tire, pentru ca El s a poat a rev arsa prin noi torentele iubirii s i puterii Sale. Thoughts from the Mount of Blessing, 61, 62 (1896). a voin A n telege adev arata for ta tei (sfat adresat unui tn ar inconsecvent) Pn a cnd nu vei n telege adev arata putere a voin tei, vei ntr-un pericol nencetat. Ai putea crede sau f ag adui toate lucrurile, dar f ag aduin tele sau credin ta ta nu au nici o valoare, dac a nu ti a sezi voin ta de partea credin tei s i a ac tiunii. Dac a lup ti lupta cea bun a a credin tei, cu toat a puterea voin tei tale, vei nvinge. Sim ta mintele tale, impresiile s i emo tiile tale nu trebuie crezute, deoarece nu sunt demne de ncredere. Testimonies for the Church 5:513 [694] (1889). a dispera ti.... Partea voasPute ti controla voin ta Nu trebuie s de voin tr a este s a v a supune ti voin ta fa ta ta Domnului Isus Hristos, s i ndat a ce ve ti face aceasta, Dumnezeu v a va lua n st apnire s i va lucra n voi att voin ta, ct s i nf aptuirea, dup a buna Sa pl acere.

Decizia s i voin ta

289

poate adus ntreaga voastr a in ta a sub conducerea Duhului lui Hristos s i pn as i gndurile voastre i vor supuse. Voi nu pute ti s a v a controla ti emo tiile s i impulsurile a sa cum a ti dori, dar pute ti s a v a controla ti voin ta. Si pute ti realiza o schimbare de voin total a a vie tii voastre. Supunndu v a voin ta fa ta ta lui Hristos, via ta voastr a va ascuns a cu Hristos n Dumnezeu s i va aliat a puterii care este mai presus de toate c apeteniile s i de toate st apnirile. Ve ti primi de la Dumnezeu o putere care v a va men tine strns uni ti cu puterea Lui; o nou a lumin a. Si ve ti putea primi chiar lumina unei credin te autentice. Dar voin ta voastr a trebuie s a coopereze cu voin ta lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 5:513, 514 (1889). Leg atura dintre voin ta uman as i puterea divin a Noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Aceasta este rnduiala n teleapt a a Domnului. Cooperarea dintre voin ta uman as i lucrarea perseverent a a puterii divine stabile ste o rela tie care i une ste pe oameni unii cu al tii s i pe to ti cu Dumnezeu. Apostolul spune: C aci noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu: voi sunte ti ogorul lui Dumnezeu, cl adirea lui Dumnezeu (2 Corinteni 3, 9). Omul trebuie s a lucreze, folosindu- si abilit a tile pe care i le-a d aruit Dumnezeu. Duce ti pn a la cap at mntuirea voastr a, cu fric as i cutremur, spune El. C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi, s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta, s i nf aptuirea (Filipeni 2, 12.13). Manuscript 113, 1898. Cnd voin ta este a sezat a de partea Domnului, Duhul Sfnt ia [695] s aceast a voin ta i o face una cu voin ta divin a. Letter 44, 1899. [696] [697]

290

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Sec tiunea 15 Sisteme false de terapie

Capitolul 77 Pseudo stiin ta


[Vezi capitolul 3, Pericole n psihologie.] Lucrarea lui Dumnezeu s i s tiin ta Att n domeniul spiritual, ct s i n domeniul material, cunoa sterea omeneasc a este par tial a s i imperfect a; prin urmare, mul ti nu si pot armoniza propriile concep tii s tiin tice cu declara tiile Scripturii. Mul ti accept a simple teorii speculative ca pe ni ste fapte s tiin tice s i cred c a arma tiile Cuvn turilor tului lui Dumnezeu trebuie vericate prin intermediul nv a ta unei stiin te pe nedrept numite astfel (1 Timotei 6, 20). Creatorul s i lucr arile Sale sunt mai presus de capacitatea lor de n telegere; s i pentru c a nu le pot explica prin legile naturii, consider a c a istoria Bibliei nu este demn a de ncredere. Foarte adesea, cei care se ndoiesc de veridicitatea rapoartelor Vechiului s i Noului Testament merg mai departe s i se ndoiesc chiar de existen ta lui Dumnezeu, atribuind naturii o putere innit a. O dat a ce s i-au abandonat ancora, ei sunt l asa ti n voia valurilor s i se izbesc de stncile necredin tei. The Great Controversy, 522 (1911). Nevoia unei s tiin te superioare Dac a dorim s a m ndruma ti, s a ne ndrept am spre Cuvntul lui Dumnezeu. S a c aut am un a sa zice Domnul. Metodele omene sti ne-au dezam agit. O minte educat a doar n domeniile s tiin tei omene sti nu va reu si s a n teleag a lucrurile [698] lui Dumnezeu; dar dac a este convertit as i sn tit a, aceast a minte va discerne puterea divin a n Cuvnt. Lucrurile cere sti pot pricepute numai de o minte s i o inim a puricate prin lucrarea sn titoare a Duhului Sfnt. Gospel Workers, 310 (1915). Satana se folose ste de cunoa sterea intelectual a Mi s-a ar atat c a trebuie s a m foarte precau ti la ecare pas s i s a rezist am cu la insinu insisten ta arile s i strategiile lui Satana. El se transform a ntr-un nger de lumin as i n seal a mii de oameni, ducndu-i n robie. M asura n care Satana prot a de s tiin ta min tii umane este teribil a. n acest domeniu, asemenea unui s arpe, el se strecoar as i distruge inuen ta lucr arii lui Dumnezeu. El face ca minunile s i lucr arile 292

Pseudo stiin ta

293

Domnului Hristos s a par a ca s i cum ar rezultatul ndemn arii s i puterii umane. Dac a Satana s-ar lansa ntr-un atac deschis mpotriva cre stinismului, cre stinul ar fugi ngrozit la picioarele R ascump ar atorului, iar puterea Eliberatorului l-ar pune pe fug a pe ndr azne tul adversar. De aceea, Satana nsu si se preface ntr-un nger de lumin as i inuen teaz a mintea omului, pentru a o ndep arta de singura ei posibilitate de a s n siguran ta i de a merge pe calea cea dreapt a. Stiin ta frenologiei, a psihologiei s i mesmerismului [Vezi nota din capitolul 3.] constituie calea direct a prin care Satana se adreseaz a acestei genera tii, precum s i puterea ce va caracteriza eforturile lui la ncheierea timpului de prob a. Testimonies For The Church 1:290 (1862). Satana cunoa ste bine nclina tiile min tii umane Timp de mii de ani, Satana a f acut experimente cu privire la nclina tiile min tii omene sti s i a nv a tat s a o cunoasc a bine. Prin lucr arile lui subtile din aceste zile din urm a, Satana creeaz a o punte ntre mintea uman as i propria lui minte, inspirndu-i propriile lui gnduri. El realizeaz a acest lucru ntr-o manier a att de profund a, nct cei care accept a c al auzirea lui nu s tiu c a sunt condu si de el s i respect a propria lui . Marele n voin ta sel ator sper a s a r at aceasc a mintea b arba tilor s i femeilor ntr-o asemenea m asur a, nct s a nu mai poat a auzi nimic [699] n afar a de vocea lui. Letter 244, 1907. (Medical Ministry, 111). Promovarea unor teorii noi Lumina adev arului, pe care Dumnezeu a pl anuit s a o trimit a omenirii n acest timp, nu constituie ceea ce caut a s a r aspndeasc a oamenii nv a ta ti ai lumii, deoarece adesea, n cercet arile lor, ace stia ajung la concluzii eronate. Studiind lucr arile nenum ara tilor autori, ei se entuziasmeaz a de teorii care sunt de origine satanic a. mbr acat n ve smintele unui nger de lumin a, Satana pune la dispozi tia min tii omene sti subiecte ce par foarte interesante s i sunt pline de mistere de natur as tiin tic a. n cercetarea acestor subiecte, oamenii sunt determina ti s a accepte erori s i s a se al ature spiritelor n lucrarea de promovare a unor teorii noi ce conduc departe de adev ar. Testimonies for the Church 9:67, 68 (1909). Tot ce contrazice Cuvntul lui Dumnezeu reprezint a o specula tie omeneasc a Cel care l cunoa ste pe Dumnezeu s i Cu ferm vntul S au are o credin ta a n divinitatea Sntelor Scripturi. El nu veric a Biblia prin intermediul ideilor s tiin tice omene sti, ci veric a ideile omene sti prin intermediul unui standard infailibil. El

294

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

s tie c a Scriptura reprezint a adev arul s i c a adev arul nu se contrazice turii a niciodat a; tot ce apar tine nv a ta sa-zisei s tiin te s i contrazice cuvntul revela tiei lui Dumnezeu nu este altceva dect o simpl a specula tie omeneasc a. Testimonies for the Church 8:325 (1904). Contrafacerea adev arului Nu exist a dect dou a tabere. Satana lucreaz a, folosindu- si puterile n sel atoare s i necinstite, s i i prinde n capcanele sale puternice pe to ti cei care nu r amn n adev ar, care s i-au astupat urechile n fa ta adev arului s i au ascultat basme. Satana nsu si se ndep arteaz a de adev ar; el este taina nelegiuirii. ntro manier a subtil a, el confer a minciunilor care nimicesc suetele de adev o aparen ta ar. n aceasta const a puterea lor de a induce n eroare. Spiritismul, teozoa s i alte n sel aciuni asem an atoare au o putere att de mare asupra min tii oamenilor tocmai pentru c a sunt o contra[700] facere a adev arului. n aceasta const a capodopera lucr arii lui Satana. El pretinde c a este salvatorul omului, binef ac atorul rasei umane, s i . astfel el si conduce victimele la distrugere cu mai mult a u surin ta Special Testimonies, Series A 9, 24 septembrie 1897. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 365). Puterea lui Satana de a n sela Vr ajitorii s i p agnii din vechime si au corespondentul actual n mediile spiritiste, n clarv az atorii s i ghicitorii de ast azi. Vocea misterioas a care s-a auzit n Endor s i n Efes continu a s a spun a cuvinte mincinoase s i s a-i duc a n r at acire pe copiii oamenilor. Dac a v alul dinaintea ochilor no stri ar putea dat la o parte, am vedea ngeri r ai care si folosesc toate abilit a tile ca s a n sele s i s a distrug a. Ori de cte ori este exercitat a care i determin o inuen ta a pe oameni s a l uite pe Dumnezeu, n spatele ei este Satana, care si folose ste puterile seduc atoare. Cnd de inuen oamenii cedeaz a fa ta ta lui, chiar dac a nu sunt con stien ti de acest fapt, mintea lor este dezorientat a, iar suetul lor este p atat. Avertismentul apostolului c atre biserica din Efes ar trebui ascultat de poporul lui Dumnezeu din zilele noastre: Si nu lua ti deloc parte la lucr arile neroditoare ale ntunericului, ba nc a mai degrab a osndi ti-le (Efeseni 5, 11). The Acts of the Apostles, 290 (1911). Aventurarea pe terenul lui Satana Trebuie s a respect am ndeaproape Cuvntul lui Dumnezeu. Avem nevoie de avertiz arile, rile s ncuraj arile, amenin ta i f ag aduin tele lui. Avem nevoie de exemplul des avr sit oferit doar de via ta s i caracterul Mntuitorului nostru.

Pseudo stiin ta

295

ngerii lui Dumnezeu vor p azi poporul lui Dumnezeu care se a a pe calea datoriei; dar, pentru cei ce se aventureaz a n mod deliberat pe terenul lui Satana, nu exist a nici o asigurare a vreunei protec tii de felul acesta. Un trimis al marelui n sel ator va spune s i va face orice pentru a- si atinge scopul. Nu conteaz a c a se autointituleaz a spiritist, medic bioenergetician sau vindec ator prin magnetism. Prin aparen te false, el c stig a ncrederea celor ce nu sunt precau ti. El pretinde c a poate cunoa ste istoria vie tii cuiva s i c a n telege toate dicult a tile s i problemele celor ce apeleaz a la serviciile lui. De si adncurile inimii lui sunt pline de ntuneric, el se deghizeaz a de femeile care [701] ntr-un nger de lumin as i si manifest a interesul fa ta caut a sfaturile lui. El le spune c a toate necazurile lor se datoreaz a nefericirii mariajului. Este posibil s a e adev arat, dar un asemenea sfat nu le mbun at a te ste cu nimic situa tia. n sel atorul le spune c a au nevoie de iubire s i simpatie. A snd un mare interes pentru bun astarea lor, el arunc a blestemul asupra victimelor lui, care nu b anuiesc nimic, fermecndu-le ca s arpele care farmec a o pas are speriat a. Curnd, aceste persoane vor dominate n ntregime de puterea lui, iar rezultatele teribile vor p acatul, ruina s i dizgra tia. Christian Temperance and Bible Hygiene, 116, 1890. aduitorii care r aspnPuterile latente ale min tii Propov desc aproape toate formele de spiritism pretind c a au puterea de a vindeca. Ei atribuie aceast a putere electricit a tii, magnetismului, a sa-ziselor tratamente simpatetice sau for telor latente din mintea omului. Si, chiar n acest veac cre stin, nu pu tini sunt cei care, n loc s a se ncread a n puterea viului Dumnezeu s i n abilitatea medicilor de profesie, apeleaz a la ace sti vindec atori. , exclam O mam a, privindu- si copilul aat pe patul de suferin ta a: Nu mai pot face nimic. Nu exist a nici un medic care are puterea de a-mi reda copilul? I s-a vorbit despre vindec arile miraculoase realizate de ni ste clarv az atori sau vindec atori prin magnetism, iar ea si ncredin teaz a odorul iubit n minile lor, a sezndu-l chiar n mna lui Satana, ca s i cnd acesta i-ar dori binele. n multe cazuri, din acel a copilului va controlat moment, ntreaga via ta a de o putere ce pare imposibil de nvins. Prophets and Kings, 211 (1917). (Vezi Testimonies for the Church 5:193; Evangelism, 609).

296

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Curen tii electrici ai lui Satana Trimi sii lui Satana pretind c a vindec a boli. Ei atribuie puterile lor electricit a tii, magnetismului sau a sa-ziselor remedii simpatetice, n timp ce, n realitate, nu sunt dect ni ste canale de transmitere a curen tilor electrici ai lui Satana. Prin intermediul lor, Satana mpr as tie blestemul asupra trupurilor s i suetelor oamenilor. The Signs of the Times, 24 martie 1887. (Evangelism, 609). Urmnd voia lui Dumnezeu sau urm arind c stigul s i via ta tia puterilor supranaturale ale ns as i Cei care se pun la dispozi [702] lui Satana ar putea s a se laude cu un mare beneciu pe care pretind c a l-au primit n schimb, dar dovede ste aceasta c a fapta lor este n teleapt a sau sigur a? Ce dac a via ta lor ar prelungit a? Ce dac a le-ar asigurate c stiguri trec atoare? Vor merita, n cele din urm a, toate acestea nc alcarea voin tei lui Dumnezeu? n cele din urm a, toate aceste avantaje aparente se vor dovedi o pierdere irecuperabil a. Noi nu putem nc alca, f ar a s a m pedepsi ti, nici m acar o singur a barier a pe care Dumnezeu a ridicat-o pentru a- si p azi poporul de puterea lui Satana. Testimonies for the Church 5:199 (1882). Curiozitatea este am agitoare Predicarea Evangheliei este nso tit a pas cu pas de spiritele mincinoase care lucreaz a prin agen tii lor. De multe ori se ntmpl a ca un om s a intre n leg atur a cu spiritele, din simpl a curiozitate, dar, v aznd c a dincolo de aceast a lucrare se a a o putere supraomeneasc a, este din ce n ce mai am agit, pn a mai puternic cnd ajunge s a e dominat de o for ta a dect propria lui . El nu mai poate sc voin ta apa de aceast a putere misterioas a. Toate fort are tele suetului sunt sf armate. Toate barierele n calea p acatului sunt nl aturate. O dat a ce restric tiile Cuvntului lui Dumnezeu s i Duhul S au sunt respinse, nimeni nu mai poate s ti pn a unde poate c adea un asemenea om n adncurile degrad arii. The Desire of Ages, 258. (1898). Stiin ta s i revela tia Cercet arile s tiin tice au devenit o capcan a pentru mul ti oameni. Dumnezeu a ng aduit s a se reverse asupra lumii un potop de lumin a n domeniul descoperirilor s tiin tei s i artei; dar, dac a cercet arile nu sunt c al auzite de Cuvntul lui Dumnezeu, chiar s i cea mai str alucit a minte va r at aci n efortul de a investiga rela tiile s dintre s tiin ta i revela tie. The Great Controversy, 522 (1911). Domnul Hristos ar putut s a dezlege tainele s tiin tei Un pastor spunea odat a c a el crede c a nu era posibil ca Isus Hristos

Pseudo stiin ta

297

s a nu cunoscut s i cte ceva din domeniul s tiin tei. Oare la ce se ! Domnul Hristos ar putut dezlega gndea acest pastor? La s tiin ta una dup a alta tainele s tiin tei. El ar putut dezv alui comori ale s tiin tei cu care s-ar mndrit chiar s i oamenii din zilele noastre. Dar, s tiind c a o asemenea cunoa stere ar fost folosit a n scopuri nesnte, Domnul nu a dezlegat aceste taine. Manuscript 105, [703] 1901. (Medical Ministry, 116). Ceasurile ntunecate ale ncerc arii trebuie s a vin a asupra a n tuturor, ca o parte a educa tiei lor Acea noapte petrecut corabie constituise pentru ucenici un examen n s coala n care erau educa ti pentru marea lucrare pe care urmau s a o ndeplineasc a mai trziu. Ceasurile ntunecate ale ncerc arii trebuie s a vin a asupra tuturor, ca o parte a educa tiei pentru o lucrare mai nalt a, pentru un efort depus cu mai mult a consacrare s i devotament. Furtuna nu fusese trimis a asupra ucenicilor cu scopul de a-i scufunda, ci pentru a-i verica s i pentru a-i pune la ncercare n mod individual.... Timpul destinat educ arii noastre se va ncheia curnd. Nu avem timp de pierdut, r at acind printre norii ndoielii s i incertitudinii.... Noi putem tr ai ntr-o rela tie foarte apropiat a cu Isus. Nimeni.... s a nu evite vreuna dintre lec tiile grele pe care trebuie s a le nve te s i nici s a nu piard a binecuvntarea unei discipline severe. Letter 13, [704] 1892. (HC 56).

Capitolul 78 Controlul min tii de c atre o alt a minte


[Vezi capitolul 79, Hipnoza s i pericolele ei] Mijloace de nrobire a min tii Toate felurile de corup tie moral a asem an atoare celor existente printre antediluvieni vor implicate cu scopul de a nrobi mintea oamenilor. Divinizarea naturii, permisivitatea nenfrnat a a voin tei umane, acceptarea conducerii celor lume sti toate acestea constituie mijloacele prin care Satana si va aduce la ndeplinire obiectivele sale precise. Pentru realizarea planurilor lui, Satana se va folosi de puterea min tii de a controla alt a minte. Cel mai trist dintre toate este gndul c a, sub inuen ta lui n sel atoare, oamenii vor avea o form a de evlavie, f ar a a avea o leg atur a real a cu Dumnezeu. Asemenea lui Adam s i a Evei, care au mncat din rodul pomului cuno stin tei binelui s i r aului, mul ti se hr anesc chiar s i acum cu delicatesele n sel atoare ale minciunii. Testimonies for the Church 8:293, 294 (1904). periculoas Os tiin ta a Eu am vorbit n mod clar despre acea periculoas s tiin ta a care recomand a ca o persoan a s a permit a ca propria ei minte s a e controlat a de c atre o alt a minte. Aceast a este chiar s s tiin ta tiin ta diavolului. Letter 130 1/2, 1901. Inuen ta mintal a n tratarea bolnavilor Efectul inuen tei [705] mintale n tratamentul bolnavilor nu trebuie ignorat. Dac a este utilizat a n mod corect, inuen ta min tii pune la dispozi tie unul dintre cele mai eciente mijloace n combaterea bolii. Cu toate acestea, exist a o form a de tratare mintal a care constituie unul dintre cele mai eciente instrumente ale r aului. Prin intermediul acestei a sa-zise s tiin te, o minte este adus a sub controlul unei alte min ti ntr-o asemenea m asur a, nct personalitatea celui mai slab este absorbit a de personalitatea celui care are o minte mai puternic a. O persoan a dicteaz a voin ta unei alte persoane. Se pretinde c a, n felul acesta, se poate schimba tonusul mintal s i c a pot insuate 298

Controlul min tii de c atre o alt a minte

299

impulsuri d at atoare de s an atate, iar pacien tii pot f acu ti n stare s a reziste bolii s i s a o nving a. Asemenea metode de tratare au fost folosite de persoane care nu au cunoscut tendin ta s i adev arata lor natur as i au crezut c a sunt se ntemeiaz benece pentru bolnavi. Dar aceast a a sa-zis as tiin ta a pe principii false s i este str ain a de natura s i spiritul lui Hristos. Ea s nu conduce spre Acela care este via ta i mntuire. Omul care atrage alt a minte spre sine o determin a s a se despart a de adev arata Surs aa puterii. uman Nu este n planul lui Dumnezeu ca o in ta a s a si ncredin teze mintea s i voin ta controlului unei alte in te umane, devenind un instrument pasiv n minile acesteia. Nimeni nu trebuie s a permit a ca personalitatea s i individualitatea lui s a e absorbite de individu alitatea unei alte persoane. Nimeni s a nu priveasc a spre vreo in ta uman a, considernd-o sursa vindec arii, ci s a depind a de Dumnezeu. n virtutea demnit a tii pe care i-a d aruit-o Dumnezeu, ecare om trebuie condus de Dumnezeu nsu si s i numai de El, s i nicidecum de uman c atre vreo inteligen ta a. Dumnezeu dore ste s a-i aduc a pe oameni ntr-o rela tie direct a cu Sine. El respect a principiul responsabilit a tii individuale n toate tratativele Sale cu in tele omene sti. Dumnezeu caut a s a ncurajeze a dependen o con stien ta tei individuale s i s a inspire nevoia unei c al auziri individuale. El dore ste s a aduc a omenescul n leg atur a cu divinul, pentru ca oamenii s a poat a transforma ti n asem anarea cu chipul divin. Satana lucreaz a mpotriva acestui plan. El caut a s a ncurajeze dependen ta de oameni. Cnd mintea este ndep artat a de Dumnezeu, ispititorul o poate aduce sub conducerea lui. El poate controla omenescul. The Ministry of Healing, 241-243 (1905). [706] Vindecare temporar a cu pre tul unei deterior ari denitive a min tii Nici unei persoane nu trebuie s a i se ng aduie s a preia controlul min tii alteia, creznd c a prin aceasta i va aduce un mare bine. Tratamentul bazat pe inuen tarea min tii constituie una dintre cele mai periculoase strategii de n selare la care poate supus cineva. Este posibil s a se observe o vindecare temporar a a trupului, dar mintea celui condus n felul acesta nu va mai niciodat a la fel de puternic as i demn a de ncredere. S-ar putea s a m la fel de slabi ca s i femeia care a atins poala hainei lui Hristos, dar, dac a folosim ocazia , El ne pe care Dumnezeu ne-a acordat-o, s a venim la El n credin ta

300

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

va r aspunde la fel de repede precum a r aspuns atingerii credin tei acelei femei. uman Faptul ca o in ta a s a- si cedeze mintea controlului unei alte in te umane nu este n planul lui Dumnezeu. Hristos cel nviat, care st a pe tron la dreapta Tat alui, este Vindec atorul puternic. C auta ti-l pe El pentru puterea vindec atoare. Prin El s i numai prin El p ac ato sii pot veni la Dumnezeu a sa cum sunt, dar niciodat a prin intermediul vreunei alte min ti omene sti. Omul nu trebuie s a se interpun a niciodat a ntre trimi sii cerului s i cei suferinzi. Manuscript 105, 1901. (Medical Ministry, 115, 116). C auta ti mai degrab a ajutorul divin dect pe cel omenesc n loc s a se preocupe de metodele de conducere a min tii umane de c atre om, exist a o lucrare mai bun a n care ne putem angaja. Medicii trebuie s a-i educe pe oameni s a caute mai degrab a ajutorul divin dect ajutorul omenesc. n loc de a-i nv a ta pe bolnavi s a depind a de in te umane pentru vindecarea suetului s i a trupului, medicul trebuie s a-i ndrume spre Acela care-I poate salva pe deplin pe to ti cei ce vin la El. Cel care a creat mintea uman a i cunoa ste nevoile. Numai Dumnezeu este Cel care poate vindeca. Cei cu mintea s i trupul bolnave trebuie s a priveasc a spre Hristos ca Vindec ator. El spunea: Pentru c a Eu tr aiesc, s i voi ve ti tr ai. Aceasta este via ta pe care trebuie s a o prezent am celor bolnavi, spunndu-le c a, dac a ei cred n Domnul Hristos ca Vindec ator, coopernd cu El, respectnd legile s an at a tii s i str aduindu-se s a ajung a la des avr sita sn tire n temere de El, Domnul le va mp art as i via ta Lui. [707] Cnd le prezent am bolnavilor pe Hristos n acest mod, noi r aspndim o putere a c arei origine este demn a de toat a aprecierea, deoarece a vindec vine de sus. Aceasta este adev arata s tiin ta arii trupului s i suetului. The Ministry of Healing, 243, 244 (1905). Putere s i statornicie sau o minte subjugat a Educarea unei min ti omene sti ajunse la o vrst a a maturit a tii trebuie s a e diferit a altceva dect s de disciplinarea unui animal. Animalul nu nva ta a se supun a st apnului. Pentru animal, st apnul nseamn a ra tiune, voin ta s i judecat a. Aceast a metod a, folosit a uneori n educarea copiilor, i face s a ajung a pu tin mai mult dect ni ste robo ti. Mintea, voin ta s i con stiin ta sunt supuse conducerii unei alte persoane. Nu este planul lui Dumnezeu ca o minte s a e dominat a de o alt a minte. Cei care sl abesc sau distrug personalitatea cuiva si

Controlul min tii de c atre o alt a minte

301

asum a o sarcin a care nu poate duce dect la r au. Atta timp ct se a a sub supraveghere, copiii pot p area asemenea unor solda ti bine disciplina ti, dar, cnd controlul nceteaz a, caracterul lor se va dovedi lipsit de putere s i de statornicie. Deoarece nu au nv a tat niciodat a s a se conduc a singuri, ace sti tineri nu recunosc nici o restric tie, cu excep tia regulamentelor p arin tilor sau profesorilor. O dat a ce regulamentele dispar, ei nu s tiu cum s a- si foloseasc a libertatea s i adesea se dedic a unei vie ti nenfrnate, care se dovede ste, n cele din urm a, o ruin a. Education, 288 (1903). Con stiin ta s i individualitatea nu trebuie limitate n mod abuziv n domeniul con stiin tei, suetul trebuie l asat pe deplin liber. Nimeni nu trebuie s a conduc a mintea unei alte persoane, s a judece pe altcineva sau s a-i prescrie ndatoririle. Dumnezeu ofer a ec arui suet libertatea de a gndi s i de a- si urma propriile convingeri. Fiecare dintre noi are s a dea socoteal a despre sine nsu si lui Dumnezeu (Romani 14, 12). Nimeni nu are dreptul de a anihila individualitatea cuiva, nlocuind-o cu propria sa individualitate. n toate domeniile n care sunt implicate principii, ecare s a e deplin ncredin tat n mintea lui (versetul 5). n mp ar a tia lui Hristos nu exist a loc pentru opresiune despotic a sau pentru comportament impulsiv. ngerii cerului nu vin pe p amnt pentru a conduce s i pentru a [708] cere supunere, ci, n calitate de mesageri ai harului, ei au rolul de a coopera cu oamenii n restabilirea demnit a tii umane. The Desire of Ages, 550, 551 (1898). Mintea omeneasc a nu trebuie limitat a n mod abuziv sau subjugat as i condus a de al ti oameni. Manuscript 43, 1895. Individualitatea trebuie s a e armat a Dumnezeu permite ec arei persoane s a- si exercite individualitatea proprie. Nici o minte uman a nu trebuie s a se confunde cu o alta.... A imita exemplul vreunui om chiar dac a cineva ar putea s a ne par a c a este aproape perfect n caracter nseamn a s a ne punem ncrederea ntr-o in ta uman a imperfect a, care nu este capabil a s a ofere nici m acar o f arm a de perfec tiune unei alte in te umane. Letter 20, 1902. (HC 108). Unitate f ar a anularea identit a tii Acum trebuie s a ne unim.... Dar s a ne amintim c a unitatea cre stin a nu nseamn a anularea identit a tii unei persoane s i nlocuirea ei cu identitatea altei persoane s i nici nu nseamn a c a mintea cuiva trebuie controlat as i condus a de mintea altcuiva. Dumnezeu nu i-a oferit nici unui om puterea pe care,

302

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

prin declara tiile s i faptele lor, unii pretind c a o de tin. Dumnezeu cere ca ecare om s a r amn a liber s i s a urmeze ndrum arile Cuvntului. Testimonies for the Church 8:212 (1904). de Dumnezeu sau supunerea fa de oameni Supunerea fa ta ta [Vezi capitolul 29, Dependen ta s i independen ta.] Voi i apar tine ti n ntregime lui Dumnezeu, trup, suet s i spirit. Mintea voastr a i apar tine lui Dumnezeu s i talentele voastre, de asemenea, i apar tin Lui. Nimeni nu are dreptul s a conduc a mintea altcuiva s i s a-l judece, preScriindu-i ndatoririle. Exist a anumite drepturi care apar tin ec arei persoane n realizarea lucr arii lui Dumnezeu. Libertatea de a ne lua aceste drepturi nu este cu nimic mai mare dect libertatea de a ne lua via ta ns as i. Nim anui nu i se permite s a ne ia aceste drepturi, mai mult dect i s-ar permite s a ne ia via ta ns as i. Dumnezeu ne-a d aruit libertatea de a gndi s i este privilegiul nostru s a respect am ndemnurile propriei noastre con stiin te cu privire la datorie. Noi uman [709] nu suntem dect ni ste in te umane, s i o in ta a nu are vreun drept sau vreo jurisdic tie asupra con stiin tei unei alte in te umane.... Fiecare dintre noi are o individualitate s i o identitate care nu pot ncredin tate conducerii nici unei alte in te umane. Fiecare dintre noi este un unicat al crea tiei lui Dumnezeu. Letter 92, 1895. Pastorii s a-i ndrume pe enoria si la Dumnezeu Con stiin ta omului nu trebuie s a e condus a de nimeni altcineva n afar a de Dumnezeu. Adev arul trebuie predicat oriunde exist a dispozi tia de a ascultat. Tuturor celor ce nu cunosc adev arul trebuie s a li se explice Cuvntul lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu. Pastorii nu trebuie s a-i nve te pe oameni s a priveasc a spre ei s i nici nu trebuie s a ncerce s a controleze con stiin tele altora. Dac a vreunuia dintre voi i lipse ste n telepciunea, s-o cear a de la Dumnezeu, care d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare, s i ea i va , f dat a. Dar s-o cear a cu credin ta ar a s a se ndoiasc a deloc: pentru c a cine se ndoie ste, seam an a cu valul m arii, tulburat s i mpins de vnt ncoace s i ncolo. Un astfel de om s a nu se a stepte s a primeasc a ceva de la Domnul, c aci este un om nehot art s i nestatornic n toate c aile sale (Iacov 1, 5-8). Letter 26, 1907. Absurditatea ncrederii n puterea omeneasc a Noi suntem nclina ti s a a stept am simpatie s i ncurajare din partea oamenilor, n loc s a a stept am s a le primim din partea Domnului Isus. Adesea, n mila s i credincio sia Sa, Dumnezeu ng aduie s a m tr ada ti chiar de

Controlul min tii de c atre o alt a minte

303

aceia n care ne-am pus ncrederea, ca s a putem n telege absurditatea ncrederii n oameni s i n puterea omeneasc a. S a ne ncredem n s Dumnezeu pe deplin, cu umilin ta i f ar a egoism. The Ministry of Healing, 486 (1905). Satana st apne ste mintea care exercit a controlul asupra altine s tiin ta trat arii bolilor prin intermediul inutei min ti A sus rii mintale nseamn prin care Satana va intra en ta a a deschide o u sa n minte s i n inim as i va pune st apnire pe ele. Satana st apne ste att mintea celui care se las a controlat, ct s i mintea care exercit a controlul. Fie ca Dumnezeu s a ne ajute s a n telegem adev arata s tiin ta a zidirii pe Hristos, Mntuitorul s i R ascump ar atorul nostru. Letter [710] 130, 1901. (HC 109). Satana nu poate inuen ta o minte care refuz a s a i se supun a Cele mai importante drepturi pe care le avem se a a n r aspunderea ec aruia n mod personal. Nimeni nu le poate afecta f ar a s a aib a mntul nostru. Nici chiar toate legiunile satanice nu v consim ta a pot face vreun r au, dac a nu v a deschide ti suetele n fa ta am agirilor s i n fa ta s age tilor lui Satana. Ruina voastr a nu poate avea niciodat a loc nainte ca voin ta voastr a s a consimt a lucrul acesta. Dac a nu exist a nici o ntinare n mintea voastr a, orict de imorale ar circumstan tele n care v a aa ti, nu pute ti degrada ti sau p ata ti. Letter 14, 1885. (HC 94). Satana nu poate inuen ta mintea sau intelectul dac a acestea nu i sunt puse la dispozi tie. Manuscript 17, 1893. (The S.D.A. Bible Commentary 6:1105). Nu credin ta lui Isus Acceptarea adev arului care vine din cer de Domnul Hristos. Apoi, s conduce mintea la supunere fa ta an atatea suetului, care vine din primirea s i tr airea principiilor curate, se dezv aluie n cuvintele s i faptele neprih anirii. Credin ta care ne ndrum a care sus spre aceasta nu este acea credin ta tine c a mintea trebuie s a e controlat a de c atre o alt a minte, pn a cnd o persoan a ajunge s a ac tioneze comandat a de voin ta alteia, s i nu de credin ta n Isus n lucrarea Hristos. Credin ta unor asemenea oameni este o credin ta lui Satana. El prezint a erori imense s i n seal a pe mul ti prin minunile pe care le face. Aceast a lucrare va nainta tot mai mult. O biseric a s an atoas a este alc atuit a din membri s an ato si, b arba ti s i femei care personal au o experien ta a a adev aratei evlavii. Letter 130, 1901. [711]

Capitolul 79 Hipnoza s i pericolele ei


[Vezi capitolul 78, Controlul min tii de c atre o alt a minte.] i necredin ta Fi ti precau ti n aceste zile, cnd scepticismul s ni se nf a ti seaz a att de adesea n ve smintele s tiin tei, trebuie s a m precau ti la ecare pas. Prin aceste mijloace, marele vr ajma s n seal a mii de oameni, ducndu-i n robia propriei lui voin te. Avantajele pe care le ob tine de pe urma cuno stin telor s tiin tice care se ocup a de mintea uman a sunt imense. El se strecoar a n acest domeniu asemenea unui s arpe s i prejudiciaz a lucrarea lui Dumnezeu. Inltrarea lui Satana prin intermediul s tiin tei se realizeaz a n virtutea unui plan foarte minu tios. Frenologia, psihologia [Pentru o n telegere corect a a modului n care autorul folose ste cuvntul psihologie, cititorul trebuie s a ia n considerare semnica tiile s i asocierile acestui termen n perioada anilor 1850-1880, adesea corelat cu mesmerismul (hipnoza) s i frenologia. Consulta ti notele explicative de la sfr situl acestui capitol. De asemenea, consulta ti capitolul 2, Cre stinul s i psihologia, s i capitolul 3, Pericole n psihologie.] s i mesmerismul constituie c aile directe prin care Satana se adreseaz a genera tiei noastre s i puterea ce va caracteriza eforturile lui n perioada ncheierii timpului de prob a. n felul acesta, mii de min ti au . fost otr avite s i conduse la necredin ta att de n timp ce se crede c a mintea uman a exercit a o inuen ta [712] minunat a asupra unei alte min ti, Satana, care este preg atit s a prote de orice, se insinueaz a n mod personal s i lucreaz a asupra amndurora. De si cei care se dedic a acestui domeniu s tiin tic sl avesc cerurile pentru lucr arile mari s i bune despre care spun c a sunt nf aptuite prin intermediul lor, ei sunt incon stien ti de natura rea a puterii pe care o favorizeaz a; aceasta este tocmai puterea care lucreaz a prin semne s i minuni mincinoase toate r at acirile nelegiuirii. Fii atent la inuen ta acestor s tiin te, dragul meu cititor, c aci lupta dintre Hristos s i Satana nu s-a ncheiat nc a.... 304

Hipnoza s i pericolele ei

305

Neglijarea rug aciunii n face pe oameni s a se bazeze pe propria lor putere s i s a deschid a u sa ispitei. n multe cazuri, imagina tia este captivat a de cercet arile s tiin tice, iar oamenii se ngmf a datorit a mntului propriei lor puteri. Stiin sim ta tele care se ocup a de mintea uman a sunt foarte apreciate. Aplicate ntr-un context corespunz ator [Vezi nota explicativ a de la sfr situl capitolului.] Aceste s tiin te sunt bune, dar ele au fost preluate de Satana ca mijloace puternice de n selare s i distrugere a suetelor. Iscusin ta lui a fost acceptat a ca s i cum ar veni din ceruri s i astfel Satana si prime ste nchinarea mult dorit a. Lumea, despre care se presupune c a ar att de avantajat a prin frenologie s i magnetism animal, nu a fost niciodat a att de corupt a cum este acum. Prin aceste s tiin te, virtutea este nimicit as i se pun temeliile spiritismului. The Signs of the Times, 6 noiembrie 1884. (Selected Messages 2:351-353). Controlul min tii si are originea n Satana Teoria conform c areia o minte poate controla o alt a minte a fost inventat a de Satana, pentru a se putea introduce pe sine ca unul care conduce totul s i pentru a nlocui n telepciunea divin a cu cea omeneasc a. Dintre toate erorile care se prezint a celor care se numesc cre stini, nici una nu este mai periculoas a prin n sel aciunea ei, nici una nu separ a mai sigur pe om de Dumnezeu ca aceasta. De si poate p area inofensiv a, dac a este practicat a pe pacien ti, rezultatul va distrugerea, s i nu prin care Satana va intra s restaurarea lor. Ea deschide o u sa i va lua n st apnire att mintea care se las a condus as i controlat a, ct s i cea [713] care a preluat controlul. 243 (1905). Adam s i Eva, hipnotiza ti de Satana Satana l-a ispitit pe Adam mai nti n Eden, iar Adam a ntre tinut o conversa tie cu vr ajma sul, oferindu-i astfel posibilitatea de a c stiga. Satana s i-a exercitat puterea hipnozei asupra lui Adam s i Evei, iar aceast a putere a fost ncercat as i asupra lui Hristos. Dar, dup a ce Domnul a citat cuvntul Scripturii, Satana a s tiut c a nu mai are nici o s ans a de a triumfa. Letter 159, 1903. (The S.D.A. Bible Commentary 5:1081). a studieze meNu te juca cu hipnoza Oamenii nu trebuie s todele de captivare a min tii celor cu care se asociaz a. Aceasta este s tiin ta lui Satana. S a ne opunem oric arei preocup ari de acest gen. S a nu ne juc am cu mesmerismul s i hipnoza s tiin ta celui care s i-a

306

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

pierdut starea de la nceput s i a fost aruncat din cur tile cerului. Manuscript 86, 1905. (Medical Ministry, 110, 111). Avertisment adresat unui medic care promova hipnoza Sunt att de ngrijorat a cu privire la cazul t au, nct trebuie s a continuu s a- ti scriu, deoarece altfel, n orbirea ta, nu vei n telege c a ai nevoie de o schimbare. Mi s-a descoperit c a studiezi idei de care Dumnezeu ti-a interzis s a te preocupi. Voi numi aceste idei ca ind forme de tratare bazate pe inuen ta mintal a. Tu presupui c a po ti folosi aceste metode n activitatea ta profesional a ca medic. E sti avertizat n modul cel mai serios s i urgent: Fii atent, i atent unde p as e sti s i n ce direc tie sunt purtate gndurile tale. Dumnezeu nu ti-a ncredin tat aceast a lucrare. Teoria care sus tine controlul min tii de c atre o alt a minte este inventat a de Satana, pentru a se prezenta drept conduc ator s i pentru a a seza lozoa omeneasc a n locul n care ar trebui s a e n telepciunea divin a. Nici un b arbat s i nici o femeie nu trebuie s a- si exercite propria n scopul de a controla con voin ta stiin ta sau ra tiunea altcuiva, astfel nct mintea acelei persoane s a devin a un instrument pasiv n slujba poate s [714] voin tei celui care exercit a controlul. Aceast as tiin ta a par a cu care nu ai voie s ceva frumos, dar este o s tiin ta a te ocupi, indiferent de situa tie.... Pentru tine exist a ceva mai bun dect controlul in tei uman umane de c atre o in ta a. nal t un semnal de avertisment. Unicul tratament sigur s i adev arat care se bazeaz a pe inuen tarea min tii este mult mai cuprinz ator. Medicul trebuie s a-i nve te pe oameni s a a stepte ajutorul divin n locul ajutorului omenesc. Cel care a creat mintea uman as tie cu precizie care sunt nevoile ei. Letter 121, 1901. (Medical Ministry, 111, 112). tiin tei pe Ceea ce pare minunat s i valoros n abordarea s care ai nceput s a o sus tii, educa tia pe care o oferi nu este sigur a pentru cei pe care i nve ti. Este periculos s a treze sti interesul fa ta rii mintale. de s tiin ta inuen ta Aceast as tiin ta ti se poate p area valoroas a, dar este o n sel aciune preg atit a de Satana pentru tine s i pentru al tii. Mu sc atura care aduce moartea spiritual a este tocmai farmecul s arpelui. Farmecul acesta ascunde multe lucruri ce par minunate, dar este str ain de natura s i nu conduce spre Cel care este spiritul lui Hristos. Aceast as tiin ta via ta s i mntuirea....

Hipnoza s i pericolele ei

307

La nceputul lucr arii mele a trebuit s a lupt mult cu s tiin ta trat arii prin inuen tare mintal a. Am fost trimis a din loc n loc pentru a demasca falsitatea acestei s tiin te n care erau implicate multe persoane. Tratarea mintal a era aplicat a ntr-o manier a foarte inocent a pentru a elibera tensiunea existent a n mintea bolnavilor de nervi. Dar, oh, ct de triste erau rezultatele! Dumnezeu m-a trimis din loc n loc, . Letter 121, 1901. pentru a respinge tot ce tinea de aceast as tiin ta (Medical Ministry, 112, 113). Tendin ta de a distruge, s i nu de a restaura Doresc s a v a vorbesc ntr-o manier a deschis a. V-a ti implicat ntr-o activitate care nu- si g ase ste nici un loc n lucrarea unui medic cre stin s i nu trebuie s a- si g aseasc a locul n institu tiile noastre de s an atate. De si pare nevinovat a, dac a este aplicat a n tratarea pacien tilor, rezultatele inu rii mintale vor aduce distrugerea, nu vindecarea. 2 Timotei 3 i [715] en ta descrie pe cei care accept a o eroare ca ind persoane care exercit a un control complet asupra min tii altora. Tratamentul prin inuen tarea min tii este una dintre cele mai mari s tiin te ale lui Satana s i este important ca medicii no stri s a n teleag a n mod clar adev aratul caracter al acestei s tiin te; deoarece, prin intermediul ei, vor confrunta ti cu nu trebuie permis mari ispite. Aceast as tiin ta a nici m acar n cel mai discret ungher al s alilor de a steptare din sanatoriile noastre. Dumnezeu nu a oferit nici m acar o singur a raz a de lumin a sau ncurajare, pentru ca vreunul dintre medicii no stri s a se implice ntr-o lucrare n care o minte s a preia controlul complet asupra unei alte min ti, pentru ndeplinirea voin tei cuiva. S a cunoa stem c aile s i scopurile lui Dumnezeu. Nu ng adui ti vr ajma sului s a c stige nici cel mai mic avantaj asupra voastr a. Nu-I ng adui ti s a v a ndemne s a v a preocupa ti de controlul min tii altora, ca s a-i face ti asemenea unor robo ti condu si de voi. Aceasta este s tiin ta lucr arii lui Satana. Letter 121, 1901. (Medical Ministry, 113, 114). ntrerupe practicarea hipnozei (al doilea mesaj de avertizare adresat unui medic care utilizeaz a metode de tratare bazate pe hipnoz a) Frate s i sor a N, n Numele Domnului, v a rog s a v a aminti ti c a, dac a nu v a ve ti schimba concep tiile cu privire la rii mintale, dac s tiin ta inuen ta a nu ve ti n telege c a ave ti amndoi nevoie n mod imperios de convertire s i transformare a inimii, ve ti deveni ni ste pricini de poticnire o priveli ste jalnic a pentru ngeri s i oameni.

308

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Adev arul nu a avut aproape nici un efect asupra voastr a. Oricine se ocup a cu inuen tarea min tii umane, pentru a o face s a se supun a controlului unei alte min ti, se a a ntr-un mare pericol, indiferent ct de bun ar acel om. Permite ti-mi s a v a spun c a tratamentul satanic bazat pe inuen tarea mintal a este o s tiin ta a. Voi a ti naintat deja sucient de departe, nct s a v a pune ti ntr-un pericol serios experien ta viitoare. De la prima idee care v-a p atruns n minte s i pn a n prezent, aceast a preocupare a cunoscut o dezvoltare ct se poate de d aun atoare. Dac a nu ve ti putea n telege c a Satana este autorul acestei s tiin te, nu va o treab a u soar a s a v a desp ar ti ti de ea n totalitate, att n ce prive ste r ad acinile, ct s i ramurile ei. ntreaga lozoe pe care se constituie cheia n [716] ntemeiaz a aceast as tiin ta sel aciunii lui Satana. Pentru salvarea suetelor voastre, ntrerupe ti orice practic a n acest domeniu. De ecare dat a cnd r aspndi ti n mintea altei persoane idei legate de s tiin ta aceasta, ca s a pute ti prelua controlul min tii ei, v a aa ti pe terenul lui Satana s i coopera ti n mod categoric cu el. Pentru binele suetelor voastre, ndep arta ti-v a de aceast a curs aa inamicului. Letter 20, 1902. (Selected Messages 2:349, 350). Dumnezeu interzice nv a tarea sau predarea hipnozei Nici de care v-a unul dintre voi nu trebuia s a studieze s tiin ta aceasta fa ta ti nseamn manifestat interesul. A studia aceast as tiin ta a a smulge din roadele pomului cuno stin tei binelui s i r aului. Dumnezeu le interzice . Chiar s oamenilor s a nve te sau s a prezinte o asemenea s tiin ta i este sucient pentru faptul c a ai avut de-a face cu aceast as tiin ta a- ti demonstra, frate N, c a nu e sti corespunz ator pentru a conduce sanatoriul.... Ocupndu-te de s tiin ta trat arii prin inuen tare mintal a, tu ai mncat din roadele pomului cuno stin tei binelui s i r aului, pe care Dumnezeu ti-a interzis s a le atingi. Acum este ultima ta s ans a de a ncepe s a prive sti spre Isus s i, privind la caracterul Lui, s a i schimbat n asem anarea cu El. ndep arteaz a-te de tot ce pare s a aib a vreo leg atur a cu hipnoza, s tiin ta prin care lucreaz a agen tii satanici. Letter 20, 1902. (Selected Messages 2:350). Satana are o mare putere (alt sfat adresat unui medic s i sotiei lui) Aduce ti-v a aminte c a Satana a venit cu mare putere ca s a pun a st apnire pe mintea oamenilor s i s a-i nrobeasc a dup a propria

Hipnoza s i pericolele ei

309

. Nici unul dintre voi nu poate face nimic acceptabil n lui voin ta ochii lui Dumnezeu, dac a nu l urmeaz a pe Mntuitorul, care spune: Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze (Matei 16, 24). Domnul Hristos este exemplul nostru n toate. Letter 20, 1902. plin Os tiin ta a de pericole Noi nu v a cerem s a v a a seza ti sub controlul nici unei min ti omene sti. Tratarea prin inuen tarea promovat mintal a este cea mai teribil as tiin ta a vreodat a. Fiecare [717] nelegiuit in ta a o poate folosi pentru a- si aduce la ndeplinire propriile ei planuri rele. Noi nu avem nici o leg atur a cu o asemenea , ci trebuie s s tiin ta a ne temem de ea. Principiile ei nu ar trebui introduse niciodat a ntr-o institu tie. Manuscript 105, 1901. (Medical Ministry, 116). a femeilor s i A prota de sl abiciunea altcuiva Puterea dat b arba tilor r au inten tiona ti este nsp aimnt atoare. Ct de mari sunt ocaziile ce li se ofer a celor care tr aiesc protnd de sl abiciunea sau lipsa de n telepciune a altora! Ct de mul ti vor g asi, prin controlul min tii celor slabi sau bolnavi, mijloace de a- si satisface pasiunile p ac atoase sau l acomia dup a c stig! The Ministry of Healing, 243 (1905). Sfat cu privire la publicarea c ar tilor care trateaz a subiectul tiei Review hipnozei Oare ar trebui ca administratorii [Asocia and Herald] [Timp de mai mul ti ani Review and Herald a desf as urat activit a ti comerciale pentru a- si men tine func tionarea.]s a consimt a s a e agen ti ai lui Satana prin publicarea unor c ar ti care trateaz a subiectul hipnozei? Oare ar trebui l asat a aceast a lepr a s a intre n biroul administra tiei?... Satana s i trimi sii lui au lucrat s i lucreaz a n mod atent s i perseverent. Dar va oferi Dumnezeu binecuvntarea Sa caselor de editur a, dac a acestea accept a n sel aciunile vr ajma sului? Oare institu tiile care au fost p astrate pentru popor ca snte naintea Domnului vor deveni ni ste s coli n care lucr atorii s a m annce din pomul oprit al cuno stin tei r aului? l vom ncuraja noi pe Satana n p atrunderea lui subtil a n citadela adev arului, ca s a- si depoziteze s tiin ta lui diabolic a, a sa cum a f acut-o n Eden? Sunt cei care de tin rolul esen tial n conducerea lucr arii ni ste oameni care nu pot deosebi adev arul de minciun a? Sunt ei oameni care nu pot n telege consecin tele teribile ale favoriz arii r aului? Chiar

310

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

dac a a ti putea c stiga milioane de dolari printr-o lucrare de acest gen, ce valoare ar avea n compara tie cu teribila pierdere cauzat a de publicitatea f acut a minciunilor lui Satana? Letter 140, 1901. [718] (Selected Messages 2:350, 351). O eroare fatal a Agen tii lui Satana mbrac a teoriile false atr ntr-o aparen ta ag atoare, ntocmai cum a procedat s i Satana n de primii no gr adina Edenului, cnd s i-a ascuns identitatea fa ta stri p arin ti, vorbindu-le prin intermediul s arpelui. Ace sti agen ti inltreaz a n mintea omeneasc a idei care, n realitate, sunt ni ste erori fatale. Inuen ta hipnotic a a lui Satana va r amne asupra acelora care se ntorc de la cuvntul simplu al lui Dumnezeu spre fabule pl acute. Testimonies for the Church 8:294 (1904). Pericole n cercetare Am ajuns n timpul pericolelor din zilele de pe urm a, cnd unii, s i chiar mul ti, se vor ndep arta de , ascultnd duhurile am credin ta agitoare s i doctrinele demonilor. Fi ti cu b agare de seam a la ce citi ti s i ce auzi ti. Nu manifesta ti nici de teoriile spiritiste. Satana a cel mai mic interes fa ta steapt a s a ias a prin surprindere n calea tuturor celor care si ng aduie s a e n sela ti prin hipnoza lui. El ncepe s a- si exercite puterea asupra lor ndat a ce ncep s a-i cerceteze teoriile. Letter 123, 1904. (Medical Ministry, 101, 102). atat c a nu trebuie Nu da ti glas teoriilor lui Satana Mi s-a ar s a intr am n controvers a cu aceste teorii spiritiste, deoarece o asemenea controvers a va produce confuzie. Aceste lucruri nu trebuie discutate n cadrul ntrunirilor noastre. Noi nu trebuie s a ne str aduim s a le combatem. Dac a pastorii s i profesorii no stri se dedic a , studiului acestor teorii eronate, unii se vor ndep arta de credin ta ascultnd de spiritele seduc atoare s i de doctrinele demonilor. Nu este lucrarea slujitorilor Evangheliei aceea de a da glas teoriilor , zidind vechile lui Satana. nainta ti cu statornicie s i perseveren ta pietre de hotar s i restaurnd temeliile a sezate de genera tii. Prezenta ti adev arul sacru, adev arul care sn te ste, s i l asa ti n pace teoriile am agitoare ale vr ajma sului. Nu-I oferi ti nici un col t de teren n care s a- si s adeasc a semin tele teoriilor lui. Am fost avertizat a s a nu intru n nici o controvers a cu privire la aceste subiecte. Nici unul dintre pastorii, profesorii sau studen tii no stri s a nu se ocupe cu r aspndirea [719] fanteziilor vr ajma sului. Letter 175, 1904.

Hipnoza s i pericolele ei

311

Pastori s i medici atra si n curs a Exist a medici s i pastori care au fost inuen ta ti de puterea hipnotic a exercitat a de tat al minciunii. F ar a a lua n considerare avertismentele date, teoriile false ale lui Satana au fost acceptate n timpul nostru, n acela si fel n care au fost acceptate cndva n cur tile cerului. Stiin ta prin care au fost n sela ti primii no stri p arin ti i n seal a pe oameni s i ast azi. Pastori s i medici sunt atra si n curs a. Manuscript 79, 1905. Trecutul ntr-o form a nou a Experien ta trecutului se va repeta. n viitor, supersti tiile lui Satana vor prelua forme noi. Erorile vor prezentate ntr-o manier a pl acut as i ncnt atoare. Teoriile false, mbr acate n haine de lumin a, vor prezentate poporului lui Dumnezeu. Astfel, Satana va ncerca s a-i n sele, dac a este posibil, chiar s i pe cei ale si. Vor exercitate cele mai seduc atoare inuen te; mintea va hipnotizat a. Testimonies for the Church 8:293 (1904). Experien ta autorului n domeniul hipnozei n acel timp [1845], se spunea c a viziunile sunt rezultatul mesmerismului s i mul ti adventi sti [cei care r am aseser a adventi sti, dar nu acceptaser a Sabatul zilei a s aptea] erau dispu si s a cread as i s a r aspndeasc a aceast a p arere. Un medic, care era un hipnotizor renumit, mi-a spus c a vedeniile mele sunt mesmerism, c a eu sunt un subiect foarte accesibil s i c a el m a poate hipnotiza s i mi poate inspira o viziune. Eu i-am r aspuns c a Domnul mi-a ar atat n viziune c a mesmerismul este de la diavolul, din adncurile f ar a sfr sit, s i c a el va ajunge curnd acolo, mpreun a cu to ti cei care vor continua s a-l foloseasc a. Apoi, i-am permis s a m a hipnotizeze, dac a va putea. El a ncercat mai bine de o jum atate de or a, apelnd la diferite tehnici, s i n cele din urm a a renun tat. Prin credin ta n Dumnezeu, am fost n stare s a rezist inuen tei lui, a sa c a nu m-a afectat ctu si de pu tin. Early [720] Writings, 21 (1882). Magnetismul spiritist n New Hampshire [n 1848], a trebuit s a ne confrunt am cu un gen de magnetism spiritist, asem an ator cu de acest fel. Life mesmerismul. A fost prima noastr a experien ta Sketches of Ellen G. White, 79 (1915). Nimeni s a nu e un instrument pasiv Nu este planul lui uman Dumnezeu ca vreo in ta a s a- si ncredin teze mintea s i voin ta controlului unei alte persoane, devenind astfel un instrument pasiv n minile sale. The Ministry of Healing, 242 (1905).

312

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

de farmecul omenesc TratamenTrebuie s a m liberi fa ta tul prin inuen tarea mintal a trebuie s a e lipsit de orice urm a de atrac tie spre ceea ce este omenesc. El nu trebuie s a degradeze s i s a njoseasc a natura uman a, ci s a o nal te spre cele mai mari culmi spirituale, legndu-se de ceea ce este ve snic. Letter 120, 1901. (Medical Ministry, 110). Not a explicativ a cu privire la declara tia Frenologia s i mesmerismul sunt bune ntr-un context corespunz ator. n 1862, Ellen White a publicat un lung articol n Review and Herald, intitulat Filozoa s i n sel aciunea ieftin a. Republicat n Testimonies for the Church, vol. 1 (Patriarchs and Prophets, 290302), acest articol de treisprezece pagini con tine avertiz ari mpotriva n sel aciunilor s i minunilor false. n aceast a solie, ea declar a c a anumite s tiin te pot folosite de Satana pentru a atrage suetele n plasa pe care a ntins-o prin intermediul fenomenelor spiritiste. Att din contextul n sine, ct s i din articolul autoarei Stiin te pe nedrept numite astfel, publicat nThe Signs of the Times, November 6, 1884, din 6 noiembrie 1884, pare clar faptul c a, n 1862, cnd a folosit termenii frenologie, mesmerism s i magnetism animal, ea se referea n mod general s i cuprinz ator la toate acele s tiin te care apar tineau domeniului cercet arii min tii umane, deoarece a sa erau considerate n perioada respectiv a. Declara tia din Signs, n 1884, este n mod evident ntemeiat a pe articolul din Review, n 1862, deoarece folose ste multe dintre propozi tiile acestuia, dar reformuleaz a cteva expresii s i utilizeaz a termeni mai preci si. Observa tia se refer a n special la acele propozi tii aate n scrierea din 1862, n care apar cuvintele frenologie s i mesmerism. n 1862, autoarea scria: Frenologia s i mesmerismul sunt foarte apreciate. Acestea sunt bune, dac a sunt aplicate ntr-un context corespunz ator, dar au fost preluate de c atre Satana, devenind ni ste mijloace puternice n n selarea s i distrugerea suetelor. Iscusin ta lui este acceptat a ca s i cum ar veni din cer s i, n mintea a mii de oameni, credin ta n Biblie, care le demasc a, este nimicit a. (Testimonies For The Church 1:296). n 1884, autoarea scria: S tiin tele care se ocup a de cercetarea min tii umane sunt foarte apreciate. Ele sunt bune, dac a sunt aplicate ntr-un context corespunz ator: dar au fost preluate de c atre Satana ca mijloace puternice n n selarea s i distrugerea suetelor. Iscusin ta

Hipnoza s i pericolele ei

313

lui este acceptat a ca s i cum ar veni din cer, iar el si prime ste nchinarea pe care o dore ste (Signs of the Times, 6 noiembrie 1884). n capitolul prezent a fost introdus a aceast a declara tie, deoarece pare [721] s a reprezinte mai corect inten tia autoarei. M arturia anterioar a trebuie n teleas a n lumina celorlalte declara tii din capitolul n care este scris as i a tuturor declara tiilor anterioare sau ulterioare, scrise de aceea si autoare, cu privire la mesmerism. Vezi nota pentru capitolul 3. Pentru a ar ata cum erau folosi ti, n secolul al nou asprezecelea, termenii frenologie, mesmerism s i magnetism animal, am enumerat aici cteva lucr ari c arora li se f acea reclam a la sfr situl unei c ar ti de medicin a, distribuit a n Statele Unite n 1852:. American Phrenological Journal and Miscellany. Dedicat a frenologiei, psihologiei s i dezvolt arii sinelui. Un an. $1.00. Hart a pentru nregistrarea diferitelor progrese. Dedicat a frenologilor. Cu numeroase gravuri. $.061/4. Defense of Phrenology. De Dr. Andrew Boardman. O lucrare bun a pentru sceptici s i necredincio si. $.50. Elements of Animal Magnetism; or, Process and practical application for relieving human suffering. $.121/4. Familiar Lessons on Phrenology. Destinat a copiilor s i tinerilor; cu ilustra tii. $.50. Fascination; or the Philosophy of Charming (Magnetism). Prezint a principiile vie tii. Cu ilustra tii. $.40. Lec tii de lozoe a mesmerismului s i clarviziunii. Cu instruc tiuni s i aplica tii practice. $.25. Marriage: Its History and Philosophy, cu o prezentare frenologic aa ndatoririlor pentru c as atorii fericite. $.371/2. Mesmerism in India. O lucrare superioar a, scris a de c atre renumitul Dr. Esdaile. Foarte recomandat a speciali stilor. $.50. Matrimony; or, Phrenology and Phyihology Applied to the Selection of Congenial Companions for Life. $.25. Psychology, or the Science of the Soul. Cu gravuri ale sistemului nervos. De Joseph Haddock, MD. $.25. Phrenological Guide. Destinat cercet atorilor propriului lor caracter. Cu numeroase gravuri. $.121/2. Almanah frenologic: ilustrat cu numeroase gravuri, con tine descrieri ilustrate ale caracterului. $.061/4.

314

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Phrenology and the Scriptures, demonstreaz a armonia dintre acestea. De Rev. John Pierpont. $.121/2. Philosophy of Electrical Psychology. De John Bovee Dods. $.50. Religion, Natural and Revealed; or, the Natural Theology and Moral Bearings of Phrenology. $.50. The Illustrated Self instructor in Phrenology and Physiology, cu [722] o sut a de gravuri s i o hart a. $.25.

rii de sine Capitolul 80 Stiin ta satanic a a n al ta


[Vezi Sec tiunea a VI-a, Egoismul s i respectful de sine.] a Satana Pericolul teoriei puterii nn ascute a omului Dac reu se ste s a am ageasc as i s a n sele mintea omeneasc a, pn a acolo nct s a-i determine pe muritori s a cread a c a n ei n si si exist ao putere nn ascut a care i face capabili s a realizeze lucr ari mari s i bune, oamenii nceteaz a s a depind a de Dumnezeu s i s a a stepte ca El s a fac a pentru ei acele lucruri pe care ei cred c a le pot face prin puterea care exist a n ei n si si. Ei nu recunosc s i nu respect a nici o putere superioar as i nu i aduc lui Dumnezeu slava pe care El o pretinde s i pe care o merit a, datorit a Maiest a tii Sale pline de m are tie . n felul acesta, scopul lui Satana este atins, iar Satana s i excelen ta pe ei n jubileaz a atunci cnd oamenii c azu ti se nal ta si si n mod necuvenit. Testimonies For The Church 1:294 (1862). Omul, propriul standard al caracterului Satana i am age ste pe oameni a sa cum a am agit o s i pe Eva n Eden, prin interzis at ari, prin trezirea dorin tei de a ob tine o cuno stin ta as i prin strnirea ambi tiei dup a n al tare de sine. C aderea lui Satana s-a datorat tocmai cultiv arii acestor rele s i, prin aceste rele, el urm are ste s a determine ruina oamenilor. Satana le spune: Ve ti ca Dumnezeu, c cunoscnd binele s i r aul (Geneza 3,5). Spiritismul nva ta a omul este o creatur a aat a n evolu tie, c a destinul lui, nc a de la na stere, este progresul, chiar s i n ve snicie, spre a ajunge ca Dumnezeu. [723] Si de asemenea: Fiecare minte se va judeca singur as i nu va judecat a de nimeni altcineva. Judecata va corect a, deoarece este o judecat a a sinelui.... Tronul de domnie se a a n auntrul vostru. Un profesor de spiritism spunea c a, pe m asur a ce con stiin ta spiritual a se trezea n el, a intrat n rndul fra tilor lui care erau semizei ne neprih c azu ti. Iar un altul declara: Orice in ta anit as i des avr sit a este Hristos. n felul acesta, n locul neprih anirii s i des avr sirii innitului Dumnezeu, adev aratul obiect al ador arii, n locul neprih anirii de315

316

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

s avr site a Legii Sale, adev aratul standard al realiz arilor omene sti, Satana a a sezat natura p ac atoas as i nesigur a a omului, ca ind unicul obiect de adorare, unica lege a judec a tii s i unicul standard al caracterului. Acesta este un progres, dar nu spre n al timi, ci n adncime. The Great Controversy, 554, 555 (1911). turile lui Hristos Am fost ndrumat Nu se a a n nv a ta a spre acest pasaj din Scriptur a ca referindu-se n mod special la spiritismul modern: Coloseni 2, 8: Lua ti seama ca nimeni s a nu v a fure cu lozoa s i cu o am agire de sart a, dup a datina oamenilor, turile ncep dup a nv a ta atoare ale lumii, s i nu dup a Hristos.... Am agirea de sart a umple mintea s armanilor muritori. Ace stia cred c a n ei n si si exist a o putere att de mare, nct nu simt nici o nevoie de ajutorul unei puteri mai nalte. Principiile s i credin ta lor turile ncep se orienteaz a dup a datina oamenilor, dup a nv a ta atoare ale lumii, s i nu dup a Hristos. turile Lui Domnul Isus nu i-a nv a tat aceast a lozoe. n nv a ta nu se a a nici una dintre ideile de acest fel. El nu a ndreptat aten tia unor s armani muritori spre ei n si si sau spre o putere pe care o au ei. Domnul a ndreptat ntotdeauna mintea oamenilor spre Dumnezeu, Creatorul universului, ca unic a Surs a a puterii s i n telepciunii lor. n versetul 18, este adresat un avertisment special: Nimeni s a nu v a r apeasc a premiul alerg arii, f acndu- si voia lui nsu si printr-o smerenie s i nchinare la ngeri, amestecndu-se n lucruri pe care nu le-a v azut, umat de o mndrie de sart a, prin gndurile rii lui [724] p amnte sti. Testimonies For The Church 1:297 (1862). de sine Prin ng Teoria responsabilit a tii exclusiv fa ta aduin ta pasiunilor, el [Satana] a distrus s i distruge mii de vie ti, chinuind uman n felul acesta ntreaga in ta a. Pentru a- si aduce la ndeplinire lucrarea, el declar a prin intermediul spiritelor c a adev arata cunoa stere l a seaz a pe om mai presus de lege, c a indiferent ce faci, este corect, c a Dumnezeu nu condamn a s i c a toate p acatele comise sunt nevinovate. Cnd oamenii sunt determina ti n felul acesta s a cread a c a dorin ta este cea mai nalt a lege, c a libertatea este permis as i c a omul de nimeni n afar nu este r aspunz ator fa ta a de el nsu si, cine se mai poate mira de faptul c a imoralitatea s i depravarea se aglomereaz a turi care le la ecare pas? Mul timile sunt dornice s a accepte nv a ta ofer a libertatea de a asculta de pornirile inimii re sti. Guvernarea

S tiin ta satanic a a n al ta rii de sine

317

st apnirii de sine este nlocuit a cu guvernarea poftei, puterile min tii s i suetului sunt supuse nsu sirilor animalice, iar Satana atrage triumf ator n plasa lui mii de oameni care pretind c a sunt urma si ai lui Hristos. The Great Controversy, 555, 556 (1911). Lucifer a dorit puterea, dar nu s i caracterul lui Dumnezeu Lucifer a dorit puterea lui Dumnezeu, dar nu s i caracterul Lui. motivat El a c autat s a ocupe cel mai nalt loc s i ecare in ta a de spiritul lui va face acela si lucru. Ca urmare, nstr ainarea, discordia s i certurile vor inevitabile. Posesiunea devine premiul celui puternic. mp ar a tia lui Satana este o mp ar a tie a opresiunii; ecare persoan a i prive ste pe ceilal ti ca pe ni ste obstacole n calea propriului ei progres sau ca pe ni ste trepte pe care s a calce pentru a ajunge mai sus. The Desire of Ages, 435, 436 (1898). nc ap a tnarea desparte de ajutorul divin Cnd Dumnezeu l-a trimis pe Moise la faraon, acesta avea lumin a, dar faraon i s-a opus s i ecare mpotrivire n as tea o nc ap a tnare s i mai puternic a. Oare Dumnezeu Si-a exercitat puterea asupra lui ca s a nu se poat a ntoarce la lumin a? Nu, ci indiferen ta lui era cea care se accentua. nc ap a tnarea lui faraon eviden tia faptul c a el nu era dispus s a [725] primeasc a lumina. Manuscript 15, 1894. nc ap a tnarea s i con stiinciozitatea (reec tii privitoare la un a ai citit scrisorile pe care leom r auvoitor s i autoam agit) Dac am trimis la Oakland, vei n telege cte ceva despre nc ap a tnarea omului s i despre hot arrea lui de a face ce-i place s i cum i place. El nu a acordat nici o aten tie sfaturilor Domnului, ci a considerat c a este s n siguran ta a p as easc a n lic aririle propriei lui lumini. Acest om ar face orice s i totul pentru a un slujitor al cauzei lui Dumnezeu, dar lucrul pe care nu-l va face va exact acela despre care Dumnezeu i-a spus c a este bine s a-l fac a. Dac a va tr ada cauza, a sa cum a f acut-o ___, el o va face sub pretextul unei mari con stiinciozit a ti. de con Aceast a aparen ta stiinciozitate s-a dovedit pe deplin vericat as i ecient a. Stiu foarte bine ce vorbesc atunci cnd ti spun c a am foarte pu tin a ncredere n aceast a con stiinciozitate. Exist ao bun rea, s con stiin ta as i o con stiin ta i cea mai mare am agire a omului este autoam agirea. Sub inuen ta acestei am agiri, el va nf aptui, n spiritul lui, multe lucruri care nu sunt n armonie cu Duhul lui Dum de orice sfat nezeu. Cu toate acestea, va nemi scat ca o stnc a fa ta

318

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

de orice metod s i fa ta a diferit a de propriile lui metode. Letter 48, 1892. Puterea teribil a a autoam agirii Este ntr-adev ar trist s a i lipsit de darurile Duhului lui Dumnezeu; dar este o situa tie s i mai teribil a s a i lipsit de spiritualitate s i de Hristos s i, n acela si timp, s a ncerci s a te justici, spunndu-le celor care sunt alarma ti pentru tine c a nu ai nevoie de temerile s i mila lor. Teribil a este puterea autoam agirii asupra min tii umane! Ce orbire s a nume sti lumina ntuneric s i ntunericul lumin a! Martorul credincios ne sf atuie ste s a cump ar am de la El aur cur a tit prin foc, haine albe s i alie pentru ochi. Aurul puricat prin foc recomandat aici este reprezentat prin credin ta s i dragoste. El mbog a te ste inima, deoarece a fost cur a tat pn a la puritate absolut a, s i cu ct este mai ncercat, cu att str alucirea lui este mai luminoas a. Testimonies for the Church 4:88 (1876). pe ei n Puterea lui Satana asupra celor care se nal ta si si Ct de zadarnic este ajutorul omenesc cnd puterea lui Satana este [726] exercitat a asupra unei in te umane care s-a ngmfat s i nu s tie c a mp art as e ste s tiin ta lui Satana. Plin a de ncredere n sine, ea merge direct n capcana vr ajma sului s i este n selat a. Pentru c a nu a ascultat avertiz arile date, a c azut prad a lui Satana. Dac a ar fost umilit a naintea lui Dumnezeu, aceast a persoan a ar alergat spre locul de sc apare pe care Dumnezeu l-a preg atit pentru ea. Astfel, n timpurile , deoarece Dumnezeu ar primejdioase, ar putut n siguran ta n al tat pentru ea un zid de ap arare mpotriva vr ajma sului. Letter 126, 1906. Condus spre sinucidere Lumea care tr aie ste absorbit a de interesele ei egoiste, ca s i cnd nu ar exista Dumnezeu, va experimenta curnd o distrugere nea steptat as i nu va sc apa. Mul ti continu a n satisfacerea eului, f ar a a le p asa de nimic, pn a cnd vor ajunge , nct se vor sinucide. att de dezgusta ti de via ta Dansnd s i petrecnd, bnd s i fumnd, ng aduindu- si propriile pasiuni animalice, ace sti oameni sunt ca ni ste boi care merg la t aiere. Satana lucreaz a cu toat a iscusin ta s i farmecul lui pentru a-i tine pe oameni n orbire, pn a cnd Domnul Se va ridica de pe scaunul Lui de domnie, pentru a-i pedepsi pe locuitorii p amntului pentru nelegiuirile lor; cnd p amntul va m arturisi mpotriva sngelui curs s i nu va mai nici o scuz a pentru m acel. ntreaga lume pare s a

S tiin ta satanic a a n al ta rii de sine

319

luiasc m ar sa a spre moarte. Manuscript 139, 1903. (Evangelism, 26). ve Eul este sensibil la ecare atingere Ce biruin ta ti c stiga dac a ve ti nv a ta s a primi ti lucr arile providen tei lui Dumnezeu cu o inim a mul tumitoare s i cu hot arrea de a tr ai numai spre slava Lui, sau s sau nevoie! Eul este viu s n suferin ta an atate, n abunden ta i tremur a la ecare atingere. nainte s a pute ti nvinge n Numele lui Isus s i s a primi ti r asplata celui credincios, eul trebuie crucicat. Testimonies for the Church 4:221 (1876). P acatul incurabil Dumnezeu nu Se poate lega de cei care tr aiesc pentru a- si pl acea lor n si si s i pentru a se a seza pe ei n si si pe locul nti. Cei care fac aceasta vor , n cele din urm a, pe ultimul loc. P acatele care sunt incurabile s i aproape n totul lipsite de spe sunt mndria personal ran ta as i gre sita imagine de sine. Acestea sunt obstacolele n calea dezvolt arii. Cum ar putea cur a tat un om care are defecte de caracter, dar nu reu se ste s a n teleag a aceasta, care este [727] att de plin de mul tumire de sine, nct nu- si poate vedea propriile gre seli? Nu cei s an ato si au nevoie de doctor, ci cei bolnavi (Matei 9, 12). Cum ar putea progresa cineva, n timp ce crede c a este des avr sit? Testimonies for the Church 7:199, 200 (1902). Importan ta umilirii de sine Cei care cred c a, n aceast a ntrunire [o ntrunire de comitet n Michigan], pot primi binecuvntarea lui Dumnezeu f ar a umilirea de sine vor pleca a sa cum au venit. Ei vor r amne cu acelea si confuzii pe care le-au avut nainte. Dar, fra ti s i surori, noi nu ne putem permite aceasta. S a ne umilim inima naintea lui Dumnezeu. S a-i ng aduim Domnului Hristos s a ne ung a ochii cu alia cereasc a, pentru a putea vedea. Nu vrem s a m orbi; luim o zi spre dorim s a vedem totul cu claritate. Nu vrem s a m ar sa Canaan, a doua zi s a ne ntoarcem n Egipt, ca n urm atoarea zi s a pornim din nou spre Canaan, iar apoi s a ne ntoarcem din nou n . M Egipt. S a naint am zi de zi cu perseveren ta a doare inima s i sunt umplut a de cea mai adnc a durere, cnd m a gndesc la binecuvnt arile pre tioase pe care le pierdem, pentru c a suntem att de departe n urma luminii. Manuscript 56, 1904. Cunoa Cunoa sterea de sine conduce la umilin ta sterea de sine este cea mai mare cunoa stere. Adev arata n telegere de sine care va deschide calea prin care Domnul va conduce la o umilin ta

320

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

dezvolta mintea s i va modela s i disciplina caracterul. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 419 (1913). ndep arta ti-v a ct se poate de mult de mndrie s i n al tare de sine Cine zice c a r amne n El, trebuie s a tr aiasc as i el cum a tr ait Isus (1 Ioan 2, 6). Dac a n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui (Romani 8, 9). Aceast a asem anare cu Isus nu va r amne neobservat a de c atre lume, ci va un subiect observat s i comentat. Cre stinul ar putea s a nu e con stient de marea schimbare din via ta lui, deoarece cu ct se va asem ana mai mult caracterului Domnului Hristos, cu att va mai umil n ce prive ste p arerea de sine; dar [728] lucrul acesta va v azut s i sim tit de to ti cei din jur. n lucrurile lui Cei care au tr ait cea mai profund a experien ta Dumnezeu se ndep arteaz a ct se poate de mult de mndrie s i n al tare de sine. Ei nutresc cele mai umile gnduri cu privire la ei n si si s i cele mai nalte concep tii cu privire la slava s i excelen ta lui Hristos. Ei simt c a cel mai umil loc n slujba Lui este prea onorabil pentru ei. Testimonies for the Church 5:223 (1882). prin amintirea sl Siguran ta abiciunii personale Oamenii sunt ncerca ti s i verica ti nu numai naintea in telor omene sti, ci s i naintea universului ceresc. Dac a nu se tem s i nu tremur a pentru ei n si si, dac a nu si n teleg propria lor sl abiciune s i nu si aduc aminte de gre selile lor trecute, str aduindu-se s a se fereasc a s a le repete, vor face acelea si gre seli care au adus rezultate pe care nu s i le pot permite a doua oar a. Manuscript 43, 1898. ntreag Biruirea eului este o lucrare de o via ta a Un efort rav s i ocazional nu poate ndrepta gre selile s i nici nu poate realiza o reform a a conduitei. Formarea caracterului este o lucrare care ntreag necesit a nu numai o zi sau un an, ci o via ta a. Lupta pentru biruirea eului, pentru sn tire s i pentru cer este o lucrare de o via ta ntreag a. F ar a un efort continuu s i f ar a o activitate constant a, nu pot exista nici un progres n via ta divin as i nici o c stigare a coroanei biruin tei. The Ministry of Healing, 452 (1905). s Amprenta divinului Dac a nu dori ti ca ntreaga in ta a ajung a corupt a, nu l asa ti eul s a se extind a la mari dimensiuni. O singur a sp artur a scufund a o corabie s i o singur a verig a slab a rupe un lan t; prin urmare, orice tr as atur a de caracter cultivat a sau mo stenit a va lucra n inim as i se va exterioriza prin cuvinte care vor exercita spre r o inuen ta au ce nu va putea anihilat a niciodat a. Noi cl a-

S tiin ta satanic a a n al ta rii de sine

321

dim pentru ve snicie. Caracterul nostru trebuie s a poarte amprenta divinului, printr-o exprimare nobil as i curat as i prin fapte demne. Atunci, ntregul univers va privi spre noi s i va spune: Bine, rob bun [729] s i credincios. Letter 91, 1899. [730] [731]

322

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Sec tiunea 16 Principiile s i aplicarea lor

Capitolul 81 Terapie s an atoas a pentru minte


[Not a: Corecta abordare a subiectului referitor la atitudinile mintale s i terapia prin inuen tarea mintal a se eviden tiaz a, n aceast a compila tie, prin procedeele pozitive accentuate pe parcursul ntregii lucr ari prezente, adesea ntr-un contrast izbitor cu conceptele incorecte. A aduna sub acela si titlu toate declara tiile ar un lucru nefolositor datorit a repet arilor ce ar surveni. Cteva remarci semnicative, prin modul lor de abordare, vor nlocui totalitatea referin telor privitoare la acest capitol. Compilatorii. Vezi capitolul 42, Mintea s i s an atatea.] rii mintale n tratarea celor Folosirea corect a a inuen ta rii mintale. bolnavi, nu trebuie trecut cu vederea efectul inuen ta pune la dispozi Corect folosit a, aceast a inuen ta tie unul dintre cele mai puternice mijloace de combatere a bolii. The Ministry of Healing, 241 (1905). Sfat adresat unei medic Suetele s armane s i mpov arate cu care intr am n contact au nevoie de mai mult a aten tie din partea ta. St a n puterea ta s a-i ncurajezi s a priveasc a la Isus s i astfel s a e schimba ti n asem anarea cu El. Letter 121, 1901. (Medical Ministry, 112). Siguran ta aat a ntr-o lupt a continu a mpotriva imagina tiei p ac atoase To ti cei care doresc s a e p arta si ai naturii divine trebuie s a n teleag as i s a fug a de corup tia care este n lume prin pofte. Este nevoie de o lupt a continu as i st aruitoare a suetului [732] mpotriva imagina tiei p ac atoase a min tii. Este necesar a o rezisten ta statornic a n fa ta ispitei de a p ac atui prin gnd sau prin fapt a. Suetul trebuie p azit de orice ntinare, prin credin ta n Cel ce poate s a v a p azeasc a de orice c adere. S a medit am la Scripturi, s a ne gndim cu seriozitate s i perseve la lucruri legate de mntuirea noastr ren ta a ve snic a. Harul innit, iubirea lui Isus s i sacriciul adus n locul nostru solicit a cea mai serioas as i mai solemn a reec tie. Noi ar trebui s a st aruim asupra caracterului iubitului nostru R ascump ar ator s i Mijlocitor. Ar trebui s a 324

Terapie s an atoas a pentru minte

325

ne str aduim s a n telegem semnica tia planului de mntuire. S a medit am la misiunea Aceluia care a venit pentru mntuirea poporului S au de p acatele lor. Printr-o contemplare constant a a subiectelor cere sti, credin ta s i iubirea noastr a vor deveni mai puternice. Rug aciunile noastre vor tot mai pl acute lui Dumnezeu, deoarece vor tot mai p atrunse de . Va exista o ncredere mai statornic iubire s i de credin ta a n Isus s i zilnic ve ti avea o experien ta a real a n dorin ta s i puterea lui Hristos de a-i mntui pe deplin pe to ti cei care vin la Dumnezeu prin El. The Review and Herald, 12 iunie 1888. (HC 113). Suetele nviorate prin leg atura cu Cel Innit Noi trebuie s a-l contempl am pe Dumnezeu n natur a s a studiem caracterul Lui n lucrarea minilor Sale. Familiarizndu-se cu Dumnezeu, prin descoperirea atributelor Lui n lucrurile f acute de El, mintea este nt arit a. n timp ce privim frumuse tea s i grandoarea lucr arilor naturii, mintele noastre se ndreapt sim ta a spre Dumnezeu; s i de si suntem cople si ti s i spiritul nostru se umile ste, suetele noastre sunt nviorate, intrnd n leg atur a cu Cel Innit, prin lucr arile Sale minunate. Comuniunea cu Dumnezeu n rug aciune umil a dezvolt as i nt are ste facult a tile morale s i intelectuale, iar nsu sirile morale sporesc prin cultivarea gndurilor despre lucrurile spirituale. The Youths Instructor, 13 iulie 1893 P azi ti c aile suetului Apostolul ncerca s a-i nve te pe credincio si ct de important este s a- si mpiedice mintea s a r at aceasc a [733] de subiecte interzise sau s n preocup ari fa ta a- si risipeasc a energiile cu subiecte josnice. Cei care nu doresc s a cad a prad a ispitelor lui Satana trebuie s a- si p azeasc a bine c aile de acces ale suetului; s a evite citirea, privirea sau auzirea unor lucruri care pot inspira gnduri necurate. Mintea nu trebuie l asat a s a r at aceasc a la ntmplare asupra oric arui subiect pe care vr ajma sul i l-ar putea sugera. Inima trebuie p azit a cu credincio sie, altfel, relele din afar a vor trezi relele din auntru, iar suetul se va pierde n ntuneric. The Acts of the Apostles, 518 (1911). aluit de inuen ta Efectul atmosferei personale Omul este nv gndurilor s i a faptelor personale, ca de o atmosfer a invizibil a, care este respirat a n mod incon stient de to ti cei ce vin n leg atur a cu ea. Aceast a atmosfer a este adesea nc arcat a de inuen te otr avitoare,

326

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

s i cnd acestea sunt inhalate, rezultatul inevitabil va dec aderea moral a. Testimonies for the Church 5:111 (1882). nconjura ti de o atmosfer a a luminii s i p acii Domnul Hristos a pus la dispozi tia bisericii Sale tot ce i este necesar pentru a deveni un trup transformat, luminat de Lumina lumii s i plin de slava lui Emanuel. Planul Lui este ca ecare cre stin s a e nconjurat de o atmosfer a spiritual a de lumin as i pace. El dore ste s a manifest am propria Lui bucurie n vie tile noastre. Locuirea l auntric a a Duhului se va dovedi prin rev arsarea iubirii cere sti. Plin atatea divin a va transmis a prin agen ti omene sti consacra ti, pentru a r aspndit a asupra altora. Christs Object Lessons, 419 (1900). constant Dependen ta a de Dumnezeu Mul ti oameni sunt incapabili s a alc atuiasc a planuri concrete pentru viitor. Via ta lor este instabil a. Ei nu pot prevedea rezultatele unor ac tiuni, iar aceasta i umple adesea de team as i nelini ste. S a ne amintim c a via ta copiilor de peregrin. Noi nu avem lui Dumnezeu n aceast a lume este o via ta n telepciunea de a ne pl anui via ta. Nu st a n puterea noastr a s a ne Avraam, cnd a fost chemat s [734] hot arm viitorul. Prin credin ta a plece ntr-un loc, pe care avea s a-l ia ca mo stenire, a ascultat s i a plecat f ar a s as tie unde se duce (Evrei 11, 8). n via ta Sa pe p amnt, Domnul Hristos nu Si-a f acut nici un plan personal. El a acceptat planurile lui Dumnezeu pentru El s i, zi de zi, Tat al i descoperea planurile Sale. Noi trebuie s a depindem de Dumnezeu, pentru ca vie tile noastre s a e rezultatul direct al voin tei Sale. Dac a i consacr am propriile noastre planuri, El ne va conduce pa sii. The Ministry of Healing, 478, 479 (1905). Valoarea terapiei ocupa tionale Mi s-a ar atat c a implicarea bolnavilor ntr-o activitate care s a le permit a expunerea la lumin a le va mult mai benec a dect r amnerea ntr-o stare de inactivitate s i lenevie. Dac a puterea voin tei va men tinut a activ a, pentru a stimula resursele latente ale organismului, aceasta va constitui un mare ajutor n redobndirea s an at a tii. ntrerupe ti orice activitate a s celor care au fost suprasolicita ti ntreaga lor via ta i ve ti constata c a, n nou a cazuri din zece, schimbarea va o pagub a pentru s an atate. Acest fapt s-a dovedit adev arat n cazul so tului meu. Mi-a fost ar atat c a exerci tiul zic n aer liber este cu mult mai preferabil dect exerci tiul zic ntr-un spa tiu nchis; dar dac a nu se poate ndeplini

Terapie s an atoas a pentru minte

327

aceast a condi tie, o activitate u soar a, n cas a, va ocupa mintea, o va mpiedica s a st aruie asupra simptomelor s i micilor nepl aceri s i va preveni plictiseala. Testimonies For The Church 1:567, 568 (1867). [Not a: Pentru un raport referitor la contribu tia cu succes a autoarei la ns an ato sirea lui James White, vezi Selected Messages, voi. 2, Patriarchs and Prophets, 306-308.] Exerci tiul zic corect ndrumat Dac a bolnavii nu au nimic care s a le ocupe timpul s i aten tia, gndurile lor se vor concentra asupra propriei lor persoane s i vor deveni iritabili s i r aut acio si. De multe ori, ei se gndesc att de insistent la senza tiile nepl acute, nct ajung s a cread a c a starea lor este mai grav a dect n realitate s i devin total incapabili de a mai ntreprinde ceva. n toate aceste cazuri, exerci tiul zic corect ndrumat se va dovedi un tratament ecient. n anumite situa tii, exerci tiul zic este indispensabil redobndirii s an at a tii. Voin ta se nt are ste o dat a cu ocupa tia minilor s i tot ceea ce au nevoie ace sti bolnavi este tocmai o rede steptare a voin tei. Dac a voin ta este adormit a, imagina tia de- [735] vine anormal a, iar boala este imposibil de nvins. The Ministry of Healing, 239 (1905). Mngierea altora este o mngiere pentru d at ator Adesea se solicit a rug aciuni pentru cei bolnavi, ndurera ti s i descuraja ti; iar acest lucru este corect. Ar trebui s a ne rug am ca Dumnezeu s a trimit a lumin a n mintea nnegurat as i mngiere pentru inima ndurerat a. Dar Dumnezeu r aspunde rug aciunilor n al tate n special pentru cei care se a seaz a n calea binecuvnt arilor Sale. Cnd ne rug am pentru cei ntrista ti, trebuie s a-i ncuraj am s a-i ajute pe cei mai nevoia si dect ei. n timp ce ncearc a s a-i ajute pe al tii, ntunericul din propriile lor inimi va risipit. Cnd ne str aduim s a-i mngiem pe al tii, noi n sine suntem mngia ti, iar binecuvnt arile se ntorc asupra noastr a. The Ministry of Healing, 256 (1905). Odihn as i refacere (autoarea si sf atuie ste propriul u) Am un cuvnt pentru tine. Oare te mpotrive sti hot arrii solemne de a nu mai distruge templul Domnului, muncind atunci cnd ar trebui s a te odihne sti? Ca s a gnde sti s i s a vorbe sti corect, trebuie s a-i acorzi creierului un timp de odihn a. Dac a ai dispus la o schimbare , mintea ta obosit n aceast a privin ta as i nervii sl abi ti ar nviora ti.... Trebuie s a ne propunem s a ne disciplin am cu aten tie, refuznd s a ac tion am ntr-o manier a care ar putea s a ne epuizeze resursele

328

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

morale, zice s i mintale. Tu ai nevoie de o minte limpede s i r abd a oric toare, care s a fac a fa ta arei mprejur ari. Ai nevoie de o puternic a leg atur a cu cerul. Trebuie s a- ti exerci ti credin ta s i s a la si rezultatele n grija lui Dumnezeu. Dup a ce ai f acut tot ce ai putut mai bine, i curajos. Crede, crede s i i statornic. Vr ajma sul va ncerca s a te determine s a te manife sti ca s i cum ai nvins, dar tu nu po ti s a- ti permi ti aceasta. Nu po ti s a- ti permi ti mi sc ari nesigure. Ai nevoie de , vei birui. Letter 121, siguran ta c a, prin n telepciune s i pruden ta 1904. Relaxarea s i odihna sunt esen tiale Mi-a fost descoperit c a [736] p azitorii Sabatului, ca popor, muncesc prea mult, f ar a s a- si permit a schimb ari s i perioade de odihn a. Recrearea este foarte necesar a pentru cei care desf as oar a o munc a zic as i chiar mai esen tial a pentru cei care desf as oar a o munc a intelectual a. Angajarea min tii ntr-o munc a intelectual a continu as i excesiv a nu contribuie nici la mntuirea noastr a, nici la slava lui Dumnezeu, nici m acar atunci cnd este vorba despre subiecte religioase. Exist a distrac tii, cum ar dansul, jocurile de c ar ti, s ah, table etc., pe care nu le putem aproba, deoarece sunt condamnate de Cer. Aceste amuzamente deschid u sa pentru mari rele. Ele nu sunt benece prin stimulatoare, producnd n unele min tendin ta lor s i au o inuen ta ti o pasiune pentru anumite jocuri care implic a norocul s i risipa. Toate aceste jocuri ar trebui condamnate de c atre cre stini s i nlocuite cu ceva ntru totul inofensiv. Testimonies For The Church 1:514 (1867). S a depindem de Dumnezeu s i s a refuz am s a ne descuraj am ti-a p as(sfat adresat unui conduc ator suprasolicitat) Domnul , pentru a te angaja n lucrarea Sa. El nu trat via ta plin de bun avoin ta dore ste s a lucrezi singur, independent de unica putere prin care este posibil a realizarea cu succes a planurilor Sale. A sadar, nu te agita; ai ncredere s i prive ste la Isus, Autorul s i Des avr sitorul credin tei , f tale. Nu prea gr abit. F a att ct ti st a n putin ta ar a a- ti suprasolicita puterile zice s i mintale, s i s a nu crezi c a, pentru a iubit de Dumnezeu, trebuie s a ti asumi att de multe responsabilit a ti s i poveri. Via este a Domnului; ecare parte a lucr arii i apar tine, iar El dore ste s a lucrezi n a sa fel, nct puterile zice s i mintale s a se p astreze ntr-o bun a condi tie. Adu- ti aminte c a tu colaborezi cu

Terapie s an atoas a pentru minte

329

in tele cere sti. Nu-I permite vr ajma sului s a de tin a nici m acar cea mai inm a parte n ac tiune. Prime ste- ti ordinele de la Dumnezeu s i nu descurajat ctu si de pu tin pentru c a tu nu po ti ndeplini dect lucrarea unui simplu muritor. Cel Innit va lucra cu puterea Lui s i . ti va oferi ecien ta S a nu crezi c a e sti l asat s a faci lucruri imposibile. Nu a stepta lucruri imposibile de la al tii. Pavel a s adit, Apolo a udat, dar Dumnezeu [737] a f acut s a creasc a (vezi 1 Corinteni 3, 6). Tu ai ntemeiat n vechime p amntul, s i cerurile sunt lucrarea minilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei r amne (Psalmii 102, 25.26). Ele vor pieri, dar Tu r ami; toate se vor nvechi ca o hain a; le vei face sul ca pe o manta, s i vor schimbate; dar Tu e sti acela si; s i anii T ai nu se vor sfr si (Evrei 1, 11.12). Letter 86a, 1893. au Necesitatea eforturilor personale Victimele unui obicei r trebuie con stientizate de necesitatea de a face un efort personal pentru binele lor. Chiar dac a al tii ar depune cele mai st aruitoare eforturi pentru a-i ajuta, chiar dac a harul lui Dumnezeu ar putea oferit f ar a limite s i ngerii Lui ar sluji, toate acestea vor zadarnice, pn a cnd ei n si si nu vor ncepe s a lupte pentru propria lor cauz a.... De multe ori, sim tind puterea teribil a a ispitei s i fascina tia dorin de sine, un om strig tei care duce la ng aduin ta a n disperare: Nu pot rezista r aului. Spune ti-i c a poate nvinge, c a trebuie s a reziste. Poate c a va trebui s a lupte din nou s i din nou, dar nu trebuie s a e mereu astfel. El este slab din punct de vedere moral, condus de obiceiurile unei vie ti p ac atoase. Promisiunile s i hot arrile lui sunt ca ni ste funii de nisip. Amintirea promisiunilor nc alcate s i jur amintele tr adate i-au sl abit ncrederea n propria lui sinceritate s i l fac s a cread a c a Dumnezeu nu l mai poate accepta s i nu mai poate coopera cu eforturile lui. Dar el nu trebuie s a dispere. The Ministry of Healing, 174, 175 (1905). Importan ta tintei n orice ac tiune, succesul necesit ao tint a bine delimitat a. Cel care dore ste s a aib a adev aratul succes n via ta trebuie s a- si p astreze privirile ndreptate cu fermitate spre o tint a vrednic a de eforturile lui. Tinerii din zilele noastre au acum o ase . Education, 262 (1903). menea tint a n fa ta Cea mai nalt a cultur a a min tii Cunoa sterea lui Dumnezeu se dobnde ste prin studiul Cuvntului S au. Tr airea adev aratei evlavii, prin consacrare zilnic as i prin slujirea lui Dumnezeu, asigur a

330

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

cea mai nalt a cultur a a min tii, a suetului s i a trupului; iar consacrarea tuturor puterilor noastre lui Dumnezeu mpiedic a n al tarea [738] de sine. mp art as irea puterii divine onoreaz a eforturile noastre sincere n c autarea n telepciunii necesare pentru a ne folosi n mod con stiincios cele mai nalte nsu siri, spre slava lui Dumnezeu s i spre binecuvntarea semenilor. Deoarece aceste nsu siri vin din partea lui Dumnezeu, s i nu sunt propria noastr a crea tie, ele trebuie considerate ca ind talan ti primi ti din partea lui Dumnezeu pentru a folosi ti n serviciul S au. Manuscript 16, 1896. Virtu tile promoveaz a s an atatea Curajul, speran ta, credin ta, compasiunea s i iubirea contribuie la sporirea s an at a tii s i prelungesc via ta. O minte mul tumit as i un spirit voios sunt s an atate pentru trup s i putere pentru suet. O inim a bun a este un bun leac (Proverbe [739] 17, 22). The Ministry of Healing, 241 (1905).

Capitolul 82 Abordarea s tiin tei


arata Informa tia, puterea, bun atatea s i caracterul Adev educa tie nu ignor a valoarea cunoa sterii s tiin tice sau realiz arile literare; dar mai presus de informa tie valoreaz a puterea; mai presus de putere, bun atatea; mai presus de realiz arile intelectuale, caracterul. Lumea nu are o nevoie att de mare de oameni care au un intelect extraordinar, pe ct are nevoie de oameni cu un caracter nobil. Ea are nevoie de oameni al c aror talent s a e condus de o principialitate statornic a. Education, 225 (1903). Dumnezeu este autorul s tiin tei Dumnezeu este autorul s tiin tei. Cercet arile s tiin tice deschid naintea min tii domenii vaste de gndire s i informare, ajutndu-ne s a-l n telegem pe Dumnezeu n lucr arile create de El. ; Ignoran ta poate ncerca s a apere necredin ta, apelnd la s tiin ta contribuie cu dar n loc de a sus tine necredin ta, adev arata s tiin ta noi s i noi dovezi ale n telepciunii s i puterii lui Dumnezeu. Corect n teleas a, s tiin ta s i Scriptura se sus tin reciproc s i r aspndesc lumin a una asupra alteia. Ambele ne conduc la Dumnezeu, prezentndune aspecte ale legilor n telepte s i bune prin care lucreaz a El. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 426 (1913). Religia s i s tiin ta Adev arata cunoa stere este divin a. Spunndu-le primilor no stri p arin ti c a ar putea s a ajung a la o stare cu mult mai bun a, Satana a strecurat n mintea lor dorin ta dup ao [740] cunoa stere speculativ a. , trebuie s Dar, le spunea el, pentru a ob tine acea cuno stin ta a urmeze o cale opus a voin tei snte a lui Dumnezeu, pretinznd c a Dumnezeu nu dorea ca ei s a ating a cele mai nalte culmi. Nu a fost scopul lui Dumnezeu ca ei s a ajung a la acea cunoa stere care se ntemeiaz a pe neascultare. Acesta era domeniul vast n care Satana c auta s a-i conduc a pe Adam s i pe Eva s i este acela si domeniu pe care el l deschide n fa ta lumii din zilele noastre prin ispitele sale.... Motivul principal pentru care att de pu tini oameni mari s i att de pu tini oameni educa ti n colegii sunt ndruma ti s a asculte porun331

332

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

cile lui Dumnezeu este acela c a ei au separat educa tia de religie, considernd c a ecare trebuie s a constituie un domeniu independent. Dumnezeu a oferit un domeniu de cercetare sucient de cuprinz ator pentru des avr sirea cunoa sterii tuturor celor ce doresc s a p atrund a n el. Aceast a cunoa stere a fost dobndit a prin ndrumarea divin a; a fost delimitat prin legile neschimb atoare ale lui Iehova, iar rezultatul ar trebuit s a e binecuvntarea des avr sit a. Testimonies for the Church 5:503 (1889). Stiin ta este putere Cunoa sterea adev aratei s tiin te este putere; iar planul lui Dumnezeu este ca aceast a cunoa stere s a e nv a tat a n s colile noastre, constituind preg atirea pentru lucrarea care trebuie s a precead a evenimentele nale ale istoriei acestui p amnt. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 19 (1913). s Armonia dintre s tiin ta i religie Colegiul de la Battle Creek rii s [primul colegiu AZS] a fost nin tat cu scopul nv a ta tiin telor s i, n acela si timp, al c al auzirii tinerilor c atre Mntuitorul, sursa din care izvor as te ntreaga cunoa stere adev arat a. Educa tia ob tinut a f ar a religia Bibliei este dezbr acat a de adev arata ei str alucire s i slav a. Am c autat s a imprim n mintea studen tilor faptul c as coala noastr a trebuie s a ocupe, din punct de vedere ale educa tiei, o pozi tie mnt, prezentndumai nalt a dect oricare alt a institu tie de nv a ta mai nobile s le tinerilor concep tii, obiective s i tinte pentru via ta i educndu-i s a aib a o cunoa stere corect a a datoriilor omene sti s i a rii colegiului nostru a beneciilor ve snice. Marele scop al nin ta fost acela de a oferi concep tii corecte s i de a demonstra armonia s dintre s tiin ta i religia Bibliei. Testimonies for the Church 4:274 [741] (1879). Necesitatea unei cunoa steri s tiin tice Tinerii care doresc s a lucreze ca pastori, colportori sau evangheli sti trebuie s a benecieze mai nti de o educa tie intelectual a corespunz atoare, precum s i de o preg atire specic a chem arii lor. Cei f ar a educa tie, f ar a experien ta s i f ar a un comportament manierat nu sunt preg ati ti s a intre ntro lucrare n care inuen tele puternice ale talentului s i educa tiei combat adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu. Ei nu pot nfrunta cu succes ciudatele forme ale erorilor rezultate din combinarea ideilor religioase s i lozoce, pentru demascarea c arora este necesar a att cunoa sterea s tiin tic a, ct s i cunoa sterea adev arului Scripturii. Gospel Workers, 81 (1915).

Abordarea s tiin tei

333

De Cea mai important as tiin ta si cunoa sterea s tiin tic a nseamn a putere, totu si cunoa sterea pe care Domnul Isus a venit s a o r aspndeasc a n mod personal constituie o putere mai mare. Sti care merit in ta mntuirii este cea mai important as tiin ta a studiat a n preg atirea s colar a de pe p amnt. n telepciunea lui Solomon este vrednic a de dorit, dar n telepciunea lui Hristos este cu mult mai vrednic a de dorit s i mult mai esen tial a. Noi nu putem ajunge la Hristos doar printr-o simpl a instruire intelectual a, dar, prin El, putem urca pe cele mai nalte trepte ale m are tiei intelectuale. n timp ce dobndirea cunoa sterii n domeniul artei, al literaturii s i al comer tului nu ar trebui descurajat a, studentul trebuie s a- si asigure mai nti o cunoa stere experimental a a lui Dumnezeu s i a voin tei Sale. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 19 (1913). Domnul Hristos a utilizat s tiin ta tuturor adev aratelor s tiin te , El F ar a a exercita nici o presiune, f ar a a folosi nici o violen ta [Hristos] une ste voin ta omului cu voin ta lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai important a dintre toate s tiin tele veritabile, deoarece prin ea se realizeaz a o schimbare minunat a n minte s i caracter schimbarea care trebuie s a aib a loc n via ta ec arui om care intr a pe por tile cet a tii lui Dumnezeu. Letter 155, 1902. (My Life Today, 340). Cercet arile s tiin tice nu se a a n contradic tie cu revela tia se Dumnezeu este temelia ntregii existen te. Adev arata s tiin ta a a n armonie cu lucr arile Sale; adev arata educa tie conduce la de guvernarea Sa. Stiin supunerea fa ta ta dezv aluie naintea ochilor [742] no stri minuni noi; ea se avnt a n n al timi s i explor a noi adncimi, dar nici una dintre descoperirile s tiin tice nu se a a n opozi tie cu revela tia divin a. The Signs of the Times, 20 martie 1884. (The S.D.A. Bible Commentary 7:916). Stiin ta nu poate dezlega tainele divine Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre s i ale copiilor no stri, pe vecie, ca s a mplinim toate cuvintele legii acesteia (Deuteronom 29, 29). Dumnezeu nu le-a dezv aluit niciodat a oamenilor modul n care a realizat lucrarea de crea tie; s tiin ta omeneasc a nu poate dezlega tainele Celui Prea nalt. Puterea Sa creatoare este imposibil de n teles, a sa cum este ns as i existen ta lui Dumnezeu. Patriarchs and Prophets, 113 (1890).

334

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Biblia este c al auza noastr a n domeniul s tiin tei n cunoa sterea istoriei nceputurilor lumii, a cre arii s i c aderii omului, noi depindem de Biblie. nl atura ti Cuvntul lui Dumnezeu s i nu ne putem a stepta la nimic altceva dect s a m l asa ti la discre tia fabulelor s i specula tiilor s i a acelei sl abiri a intelectului care este rezultatul sigur al cultiv arii erorii. Avem nevoie de istoria autentic a a originii p amntului, a c aderii lui Lucifer s i a p atrunderii p acatului n lume. F ar a Biblie, ar trebui s a r at acim condu si de teorii false. Mintea ar ajunge s a se supun a tiraniei supersti tiei s i falsit a tii. Dar, pentru c a avem o istorie autentic a a nceputurilor lumii, nu este nevoie s a ne mpotmolim n specula tii s i teorii lipsite de temeinicie. Oriunde ar , cre stinii pot tr ai n comuniune cu Dumnezeu. Ei se pot bucura de informa tiile unei s tiin te sn tite. Intelectul lor poate , forticat, a sa cum s-a ntmplat cu Daniel. Dumnezeu i-a dat stiin ta pricepere pentru tot felul de scrieri, s i n telepciune. Dintre to ti tinerii examina ti, nu s-a g asit nici unul ca Daniel, Hanania, Mi sael s i Azaria. n toate lucrurile care cereau n telepciune s i pricepere, s i despre care i ntreba mp aratul, i g asea de zece ori mai destoinici [743] dect to ti vr ajitorii s i cititorii n stele, care erau n toat a mp ar a tia lui (Daniel 1, 19.20). The Review and Herald, 10 noiembrie 1904 Toate adev arurile sunt consecvente ntre ele Aceste persoane [care nu cred raportul Genesei] au pierdut simplitatea credin tei. ferm Ar trebui s a existe o credin ta a n autoritatea divin a a Cuvntului Sfnt al lui Dumnezeu. Biblia nu trebuie supus a veric arii pe baza ideilor s tiin tice omene sti. Cunoa sterea omeneasc a este o c al auz a nesigur a. Scepticii, care citesc Biblia cu scopul de a g asi subiecte de polemic a, pretind c a acestea se a a n contradic tie datorit a unei n telegeri incorecte, e a s tiin tei, e a revela tiei; dar corect n telese, s tiin ta s i revela tia se a a ntr-o armonie des avr sit a. Moise a scris c al auzit de Duhul lui Dumnezeu, iar o teorie corect a a geologiei nu va declara niciodat a c a descoperirile nu pot mp acate cu declara tiile sale. Toate adev arurile n domeniul naturii sau al revela tiei sunt consecvente unele cu altele, n toate aspectele. Patriarchs and Prophets, 114 (1890). Cteva pericole de care trebuie s a ne ferim Trebuie s a ne ap ar am f ar a ncetare mpotriva specula tiilor referitoare la geologie

Abordarea s tiin tei

335

s i alte ramuri ale s tiin tei, n mod fals numite astfel, care nu au nici o leg atur a cu adev arul. Teoriile unor mari oameni trebuie cercetate cu mare aten tie, pentru a discerne chiar s i cea mai vag a urm a de minuscul insinuare a necredin tei. Chiar s i o s amn ta a de ndoial a, dac a este s adit a de profesori n s colile noastre s i acceptat a de elevi, va rezulta un seceri s al necredin tei. Domnul i-a oferit omului nsu siri intelectuale dintre cele mai str alucite, pentru a dedicate lucr arii Sale. The Review and Herald, 1 martie 1898. (The S.D.A. Bible Commentary 7:916). n telegerea s tiin tei nsue tite de Duhul lui Dumnezeu Cunoa sterea nseamn a putere, dar este o putere spre bine numai atunci cnd este unit a cu adev arata evlavie. Cunoa sterea trebuie s a e nsue tit a de Duhul lui Dumnezeu, pentru a sluji celor mai nobile scopuri. Cu ct leg atura noastr a cu Dumnezeu este mai strns a, cu att putem n telege mai bine valoarea adev aratei s tiin te; deoarece atributele lui Dumnezeu, a sa cum sunt v azute n lucrurile create de El, pot n telese numai de cei care l cunosc pe Creatorul tuturor lucrurilor, Autorul tuturor adev arurilor. Asemenea oameni au g asit utilitatea cea mai nalt a a cunoa sterii, deoarece, atunci cnd [744] este adus a sub controlul deplin al Duhului lui Dumnezeu, talentele lor sunt exercitate n activitate pn a la maxima lor capacitate. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 38 (1913). Stiin ta n slujba religiei Scolile noastre trebuie s a e ntemeiate pe principii s i conduse n conformitate cu rnduielile Cuvntului lui Dumnezeu. n aceste s coli este nevoie de un spirit diferit, care s a anime s i s a sn teasc a ecare ramur a a educa tiei. S a c aut am ct mai des cooperarea divin a. Si c autarea noastr a nu va zadarnic a. F ag aduin tele Cuvntului lui Dumnezeu ne sunt destinate nou a. torului Ceresc. Duhul lui Dumnezeu Putem a stepta prezen ta nv a ta poate mp art as it s i n s colile noastre, a sa cum a fost mp art as it pe vremuri n s colile profe tilor, s i ecare aspect al educa tiei poate constitui o parte a consacr arii divine. Atunci, s tiin ta se va aa n slujba religiei, a sa cum a fost pentru Daniel; ecare efort, de la primul s i pn a la ultimul, va conduce spre mntuirea ntregii in te umane trup, suet s i spirit s i spre slava lui Dumnezeu prin Hristos. The Signs of the Times, 13 August 1885. (Fundamentals [745] of Christian Education, 99).

Capitolul 83 Geriatria
atrnii au nevoie B atrnii nu au ncetat s a e folositori B de sprijinul s i de inuen ta benec a a familiei. Este posibil ca atmosfera cultivat a n unele c amine ale fra tilor s i surorilor noastre n Hristos s a e de a sa natur a, nct s a nsemne pentru cei vrstnici pierderea propriului lor c amin. Dar, dac a cei vrstnici sunt ncuraja ti s a participe la interesele s i ocupa tiile casei, ei vor ajuta ti s a simt a c a nu au ncetat s a e folositori. Face ti-i s a simt a c a ajutorul lor este pre tuit, c a nc a mai au de lucrat pentru ceilal ti, iar aceasta le va nviora inimile s i le va d arui bucuria de a tr ai. The Ministry of Healing, 204 (1905). Un mediu familial pl acut Att ct este posibil, face ti n a sa fel, nct cei care se apropie de mormnt, cu p arul alb s i pa sii nesiguri, s a r amn a nconjura ti de prietenii s i tovar as ii cu care sunt familiariza ti. Ajuta ti-i s a se nchine mpreun a cu aceia pe care i-au cunoscut s i iubit. S a e ngriji ti de mini atente s i iubitoare. The Ministry of Healing, 204 (1905). C aminele de b atrni nu sunt o solu tie Problema ngrijirii fra tilor s i surorilor noastre n vrst a, care nu au familii care s a le . Ce se poate poarte de grij a, este adus a n discu tie cu insisten ta face pentru ei? Lumina care mi-a fost descoperit a de Dumnezeu a [746] fost repetat a: nin tarea institu tiilor care s a se ocupe de ngrijirea b atrnilor nu constituie cea mai bun a solu tie pentru a face ca ei s a benecieze de companie. Nici nu trebuie s a e trimi si departe de cas a pentru a ngriji ti. Membrii ec arei familii trebuie s a ngrijeasc a de rudele lor. Dac a aceasta nu este posibil, lucrarea i revine bisericii s i trebuie acceptat a att ca o datorie, ct s i ca un privilegiu. To ti cei care au spiritul lui Hristos i vor trata pe cei b atrni s i slabi cu un deosebit respect s i cu duio sie. Testimonies for the Church 6:272 (1900). mai pl O via ta acut as i mai nobil a Prezen ta unei persoane neajutorate n c aminele noastre constituie o ocazie pre tioas a de a coopera cu Domnul Hristos n lucrarea milei Sale s i n dezvoltarea 336

Geriatria

337

unor tr as aturi de caracter asemenea Lui. n asocierea tinerilor cu cei vrstnici exist a o binecuvntare. Tinerii pot aduce lumin as i c aldur a n inima s i via ta celor vrstnici. Cei care se bucur a tot mai pu tin de au nevoie de voio via ta sia s i optimismul tinerilor. Iar tinerii pot ajuta ti de n telepciunea s i experien ta celor vrstnici. Mai presus de toate, cu to tii au nevoie s a nve te lec tia slujirii dezinteresate. Prezen ta unei persoane care are nevoie de simpatie, r abdare s i de iubirea care se sacric a ar putea pentru multe familii o binecuvntare nepre tuit a. Via ta familiei lor ar mai pl acut as i mai nobil as i ar dezvolta n caracterele tinerilor s i vrstnicilor, deopotriv a, acele haruri cre stine sti care le nfrumuse teaz as i le mbog a te ste, nzestrndu-le cu valorile nepieritoare ale cerului. The Ministry of Healing, 204, 205 (1905). Tineri s i vrstnici care si unesc for tele Ct de impresionant este s a vezi tineri s i vrstnici care depind unii de al tii: tinerii c autnd sfatul s i n telepciunea celor n vrst a, iar vrstnicii c autnd ajutorul s i simpatia tinerilor! A sa trebuie s a e. Dumnezeu dore ste ca tinerii S ai s a aib a asemenea caractere, nct s a poat a g asi pl acere n prietenia cu cei n vrst a, pentru a uni ti cu cei care se apropie de pragul mormntului prin cele mai duioase leg aturi de simpatie. Letter 6, [747] 1886. (Sons and Daughters of God, 161). de p arin tii au dreptul la o iubire Grija fa ta arin tii n vrst a P s i un respect care nu sunt datorate nici unei alte persoane. nsu si de suDumnezeu le-a ncredin tat p arin tilor responsabilitatea fa ta etele d aruite n grij as i a poruncit ca, n perioada timpurie a vie tii copiilor lor, s a ocupe locul lui Dumnezeu pentru ei. Cel care respinge autoritatea de drept a p arin tilor lui respinge autoritatea lui Dumnezeu. A cincea porunc a le cere copiilor nu numai respectul, de p supunerea s i ascultarea fa ta arin ti, ci s i obliga tia de a le oferi iubire s i duio sie, de a le ap ara reputa tia, de a-i ajuta s i de a-i mngia de pasla b atrne te. Porunca implic a de asemenea respectul fa ta de to tori s i conduc atori s i fa ta ti cei c arora Dumnezeu le-a conferit autoritate. Patriarchs and Prophets, 308 (1890). Puterea scade pe m asura naint arii n vrst a Cei care au n grij a persoane n vrst a trebuie s a- si aduc a aminte c a acestea au o deosebit a nevoie de nc aperi c alduroase s i confortabile. Pe m asura naint arii n vrst a, puterea scade, l asnd n urm a mai pu tin a vitalitate pentru a rezista inuen telor unui mediu nes an atos; de aceea, cea mai

338

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

mare nevoie a celor vrstnici este lumina din bel sug s i aerul curat s i proasp at. The Ministry of Healing, 275 (1905). Tratarea declinului integrit a tii mintale Se ntmpl a adesea ca vrstnicii s a nu e dispu si s a n teleag as i s a recunoasc a faptul c a puterea lor intelectual a sl abe ste. Ei s i-au scurtat zilele, purtnd griji care le reveneau copiilor lor. Deseori, Satana le inuen teaz a mintea, inspirndu-le o team a nencetat a cu privire la bani. Banii sunt idolii lor s i i-au adunat cu o grij a nefast a. Uneori, ei se lipsesc de multe dintre facilit a tile vie tii s i muncesc peste puteri, n loc s a- si foloseasc a bunurile materiale pe care le au. n acest fel, ei se consider a ntr-o permanent a stare de lips a, datorit a fricii c a vor ajunge cndva s araci. Toate aceste temeri sunt cauzate de Satana. El inuen teaz a centrii [748] care provoac a o fric as i o invidie obsedante, care corup noble tea mintele nalte. Asemenea suetului s i distrug gndurile s i sim ta persoane s i-au pierdut capacitatea de a gndi s an atos cu privire la bani. Dac a ar ocupa locul pe care l dore ste Dumnezeu, ultimele lor zile ar putea cele mai bune s i cele mai fericite. Cei care au ni ste copii n care se pot ncrede, privind onestitatea s i administrarea judicioas a a bunurilor, ar trebui s a le ng aduie s a-i fac a ferici ti. Dac a nu vor face aceasta, Satana va prota de lipsa lor de integritate mintal as i va prelua controlul asupra lor. Ei trebuie s a abandoneze grijile s i poverile s i s a- si ocupe timpul ntr-o manier a ct mai fericit a posibil, preg atindu-se pentru cer. Testimonies For The Church 1:423, 424 (1864). Pierderea memoriei de scurt a durat a Cei care au ajuns la o vrst a naintat a andu-se n slujba lui Dumnezeu pot constata c a uit a repede anumite lucruri care li se ntmpl as i anumite n telegeri recente; dar n mintea lor sunt foarte vii scenele s i ntmpl arile din copil arie. Oh, dac a tinerii ar n telege ct de important este s a- si p azeasc a mintea curat as i nep atat a de gnduri imorale s i s a- si fereasc a suetele de practici degradante, deoarece cur a tia sau necur a tia tinere tii se va reecta n perioada b atrne tii. The Youths Instructor, 25 octombrie 1894. (Sons and Daughters of God, 78). Tr as aturi care se intensic a n perioada b atrne tii Mi-a fost ar atat David, rugndu-se Domnului s a nu-l p ar aseasc a atunci cnd va ajunge b atrn, precum s i motivul care determina rug aciunea lui st aruitoare. El a v azut c a majoritatea b atrnilor din jurul lui sunt

Geriatria

339

neferici ti s i c a tr as aturile lor de caracter nedorite se accentueaz ao dat a cu naintarea n vrst a. Dac a fuseser a nclina ti spre invidie s i izolare, acei oameni ajungeau foarte dezagreabili la b atrne te. Dac a au fost gelo si, cert are ti s i ner abd atori, aceste tr as aturi deveneau foarte evidente la b atrne te. Testimonies For The Church 1:422 (1864). Invidia s i ra tionamentele gre site David a fost tulburat cnd a v azut c a regi s i nobili, care p aruser a tem atori de Dumnezeu n [749] vremea deplinei lor maturit a ti, la b atrne te au ajuns gelo si pe cei mai buni prieteni s i pe rudele lor. Ace stia sufereau de teama continu a de ei din motive egoiste s c a prietenii si manifest a interesul fa ta i erau dispu si s a acorde aten tie mai degrab as optirilor unor str aini care i sf atuiau r au inten tionat cu privire la cei n care ar trebuit s a aib a ncredere. Invidia nest apnit a a acestor oameni izbucnea uneori pur s i simplu pentru faptul c a nu to ti cei din jur erau de acord cu ra tionamentele lor gre site. L acomia lor era nsp aimnt atoare. Adesea, credeau c a rudele s i propriii lor copii le doresc moartea, pentru a le lua locul s i averile s i pentru a benecia de respectul care le era acordat. Iar unii erau att de st apni ti de gelozie, nct erau n stare s a- si distrug a propriii copii. Testimonies For The Church 1:422, 423 (1864). Rug aciunea lui David pentru timpul b atrne tii David a observat c a, pe m asur a ce naintau n vrst a, unii p areau s a- si piard a st apnirea de sine, de si, atunci cnd au fost n puterea vrstei, fuseser a oameni neprih ani ti. Satana c stigase controlul asupra min tii lor, f acndu-i s a e nelini sti ti s i nemul tumi ti. El a v azut c a mul ti dintre b atrni p areau c a L-au p ar asit pe Dumnezeu s i se expuneau batjocurilor s i criticilor vr ajma silor. David a fost profund mi scat; el era tulburat, gndindu-se la timpul n care avea s a e b atrn. Se temea c a Dumnezeu l va p ar asi, c a va la fel de nefericit ca s i celelalte persoane n vrst a al c aror comportament l observase s i c a va l asat prad a batjocurilor vr ajma silor Domnului. Cu aceast a povar a n suet, el se ruga st aruitor: Nu m a lep ada la vremea b atrne tii, cnd mi se duc puterile, nu m a p ar asi! Dumnezeule, Tu m-ai nv a tat din tinere te, s i pn a acum eu vestesc minunile Tale. Nu m a p ar asi, Dumnezeule, chiar la b atrne tile c arunte, ca s a vestesc t aria Ta neamului de acum, s i puterea Ta neamului de oameni care va veni! (Psalmii 71, 9.17.18). David

340

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

[750] sim tea nevoia de a ocrotit mpotriva relelor care pndesc vremea b atrne tii. Testimonies For The Church 1:423 (1864). Folosirea bunurilor materiale ncredin tate Fratele L este un ispravnic al lui Dumnezeu. Lui i-au fost ncredin tate spre administrare bunuri materiale s i trebuie s a e con stient de datoria lui s i s a-i napoieze lui Dumnezeu lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu. El trebuie s a n teleag a n mod corect ceea ce i cere Dumnezeu. Atta s timp ct este n via ta i continu a s a- si p astreze facult a tile ra tiunii, trebuie s a valorice ct mai bine privilegiul de a administra proprietatea pe care Dumnezeu i-a ncredin tat-o s i s a nu o lase n grija altora, care s a o foloseasc as i s a intre n posesia ei dup a moartea lui. Testimonies for the Church 2:675 (1871). S a nu ajung a la un bilan t negativ Fratele L ar trebui s a- si administreze afacerile vie tii n mod corect, ca s a nu se ae n cele din urm a n pierdere. Este privilegiul lui de a bogat n fapte bune s i de a- si aduna o comoar a pentru vremurile viitoare, pentru a- si asigura via ta ve snic a. Dac a d a curs ra tionamentelor lui gre site, nu este n . El ar trebui s s siguran ta a se sf atuiasc a cu fra tii care au experien ta i s a caute n telepciunea lui Dumnezeu, ca s a- si poat a ndeplini bine lucrarea. Acum ar trebui s a e ct se poate de serios n str aduin ta de a- si asigura o comoar a nepieritoare n cer. Testimonies for the Church 2:676 (1871). Lucr atorii n vrst a s a nu e ndep arta ti Cei care s i-au petrecut via ta n lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a se bucure de cea mai duioas a aten tie. n ciuda multelor lor inrmit a ti, ace sti lucr atori continu a s a aib a talente care i calic a s a ocupe un loc s i o pozi tie speciale. Dumnezeu dore ste ca ei s a ocupe pozi tii de conducere n lucrarea Sa. Ace sti lucr atori au rezistat cu credincio sie n mijlocul furtunii s i al ncerc arii s i sunt printre cei mai valoro si sf atuitori. Ct de recunosc atori ar trebui s a m pentru c a nc a mai sunt n stare s a- si foloseasc a darurile n serviciul Domnului! S a nu se piard a din vedere c a, n trecut, ace sti lupt atori srguincio si au sacricat totul pentru progresul lucr arii. Faptul c a au mb atrnit s i au albit n slujba lui Dumnezeu nu este un motiv pentru [751] a nevoi ti s a nceteze exercitarea unei inuen te superioare inuen tei unor oameni care cunosc mult mai pu tin lucrarea s i au mult mai cu privire la lucrurile divine. pu tin a experien ta

Geriatria

341

De si sunt istovi ti s i nu pot purta poveri mai grele dect acelea pe care cei mai tineri pot s i trebuie s a le poarte, valoarea lor ca sf atuitori este una dintre cele mai pre tioase. Ei au f acut gre seli, dar au nv a tat din propriile lor gre seli s i au devenit n telep ti; au nv a tat s a evite erori s i pericole s i tocmai de aceea sunt competen ti pentru a oferi un sfat n telept. Ei au suportat testul s i ncercarea s i, de si au pierdut o parte din puterea pe care au avut-o n trecut, nu trebuie da ti la , care nu s o parte de cei cu mai pu tin a experien ta tiu dect foarte pu tine cu privire la lucrare s i la sacriciul de sine al acestor pionieri. Domnul nu i va da la o parte. El le d aruie ste un har s i o n telepciune deosebite. Testimonies for the Church 7:287, 288 (1902). S a e onora ti s i respecta ti B atrnilor purt atori ai stindardu , nu trebuie s lui, care se a a nc a n via ta a li se ncredin teze lucr ari grele. Cei care au slujit Maestrului cnd lucrarea era dicil a, cei care au suportat s ar acia s i au r amas credincio si adev arului cnd num arul nostru era mic trebuie onora ti s i respecta ti ntotdeauna. Sunt ndrumat a s a declar: To ti credincio sii au obliga tia de a acorda respect pionierilor nainta ti n vrst a, care au suportat ncerc ari, greut a ti s i multe lipsuri. Ei sunt lucr atorii lui Dumnezeu s i au realizat o parte remarcabil a n dezvoltarea lucr arii Sale. Testimonies for the Church 7:289 (1902). atrnii S a e trata ti ca ni ste mame s i ta ti Atunci cnd b purt atori ai stindardelor se a a n lucrare, cei care au beneciat de pe urma lucr arii lor trebuie s a se ngrijeasc a de ei s i s a-i respecte. Nu-I mpov ara ti cu sarcini grele. Aprecia ti sfaturile s i ndrum arile lor. Trata ti-i ca pe ni ste mame s i ta ti care au purtat povara lucr arii. Lucr atorii care au purtat n trecut nevoile cauzei realizeaz a o lucrare nobil a atunci cnd, n loc de a lua asupra lor toate responsabilit a tile, a seaz a o parte dintre acestea pe umerii tinerilor s i tinerelor pe care i-au educat, a sa cum l-a educat Ilie pe Elisei. The Review and [752] Herald, 20 martie 1900. (Selected Messages 2:227). Fie Sfat adresat lucr atorilor vrstnici s i cu experien ta ca Domnul s a-i binecuvnteze s i s a-i sus tin a pe lucr atorii no stri . Fie ca El s vrstnici s i cu experien ta a-i ajute s a e n telep ti cu privire la men tinerea puterilor lor zice, intelectuale s i spirituale. Domnul m-a ndrumat s a le spun celor care s i-au adus m arturia n perioada timpurie a soliei: Dumnezeu v-a nzestrat cu puterea ra tiunii s i dore ste s a n telege ti s i s a respecta ti legile care au leg atur a

342

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

cu s an atatea organismului. Nu ti impruden ti. Nu v a suprasolicita ti. Lua ti-v a timp pentru odihn a. Dumnezeu dore ste s a rezista ti n locul s i pozi tia care v-au fost ncredin tate s i s a v a ndeplini ti partea n salvarea oamenilor care sunt absorbi ti s i scufunda ti de curentul puternic al r aului. El dore ste s a r amne ti n armur a pn a cnd El nsu si v a va sf atui s a o dezbr aca ti. Nu mai este mult timp pn a cnd v a ve ti primi r asplata cuvenit a. Testimonies for the Church 7:289 (1902). Cel mai mare pericol Am fost sf atuit a s a le spun fra tilor mei cu Dumnezeu. Nu mai n vrst a: Umbla ti n umilin ta ti acuzatorii fra tilor. Lucrarea care v-a fost ncredin tat a trebuie adus a la ndeplinire sub ndrumarea direct a a Dumnezeului lui Israel. nclina tia de a critica reprezint a cel mai mare dintre toate pericolele. Fra tii pe care sunte ti tenta ti s a-i critica ti sunt chema ti s a poarte responsabilit a ti pe care voi nu le-a ti putea purta sub nici o form a, dar a ti putea s a veni ti n sprijinul lor, ajutndu-i. mp art as indu-le experien ta pe care a ti tr ait-o n trecut al aturi de al ti lucr atori, dac a dori ti, voi a ti putea face un mare serviciu pentru cauza lui Dumnezeu. Domnul nu a ncredin tat nici unuia dintre voi misiunea de a-i corecta s i mustra pe [753] fra tii vo stri. Letter 204, 1907. (Evangelism, 106, 107). [754] [755]

Sec tiunea 17 Psihologie practic a

Capitolul 84 Tratarea emo tiilor


ti-v a aminte c a nu Noi nu putem cunoa ste motiva tiile Aduce pute ti s ti ce se a a n inimile oamenilor. Voi nu cunoa ste ti motivele care au determinat ac tiunile pe care le considera ti gre site. Multe persoane nu au beneciat de o educa tie corect a; caracterele lor sunt deformate, ei sunt aspri s i irascibili s i par lipsi ti de orice scrupule. Dar harul Domnului Hristos i poate schimba. S a nu-I ndep arta ti s i s a nu-I face ti s a se descurajeze sau s a dispere, spunndu-le: M-ai dezam agit, a sa c a nu mai ncerc s a te ajut. Este sucient s a rostim cteva cuvinte sub inuen ta provoc arii doar att ct consider am c a merit a acele persoane iar aceasta poate s a rup a leg aturile care ar trebuit s a uneasc a inima noastr a cu inimile lor. Tr airea consecvent a, r abdarea ndelung a, spiritul care r amne netulburat de provocare constituie ntotdeauna argumentul cel mai conving ator s i apelul cel mai solemn. Dac a a ti avut ocazii s i avantaje de care al tii nu au avut s ansa s a benecieze, gndi ti-v a la aceasta s i tori amabili, aten ti ntotdeauna ni ste nv a ta ti, sensibili s i n telep ti. Atunci cnd imprim am un sigiliu pe cear a, dac a dorim ca formele s a e distincte s i pronun tate, nu-l pres am ntr-o manier a gr abit as i brutal a; ci l a sez am cu aten tie s i l pres am treptat s i precis, pn a cnd urmele se xeaz a n materialul moale. Suetele omene sti trebuie [756] tratate n acela si fel. Secretul puterii inuen tei cre stine este perseveren ta, iar aceasta depinde de statornicia voastr a n manifestarea caracterului lui Hristos. Ajuta ti-i pe cei care au gre sit, mp art as indu-le propria voastr a . Ar experien ta ata ti-le cum-atunci cnd voi a ti f acut gre seli r abdarea, bun atatea s i sprijinul fra tilor conlucr atori v-au oferit curaj s i . Testimonies on Sabbath-School Work, 116, 117 (1900). speran ta (Counsels on Sabbath School Work, 100, 101). Lupta cu o putere care pune st apnire pe minte, suet s i trup Lumea este asaltat a cu o intensitate nemaiv azut a pn a acum. n distrac tii, n c stigarea banilor, n lupta pentru putere, n ns as i , exist teribil lupta pentru existen ta a o for ta a care pune st apnire 344

Tratarea emo tiilor

345

pe minte, suet s i trup. n mijlocul goanei ira tionale n care ne a am, Dumnezeu ne vorbe ste. El ne invit a s a venim la o parte s i s a petrecem un timp n comuniune cu El. Fi ti lini sti ti, s i s as ti ti c a Eu sunt Domnul (Psalmii 46, 10). Education, 260 (1903). Vindecarea suferin telor spirituale Aceast a lume este asemenea unui azil imens, dar Domnul Hristos a venit pentru a-i vindeca pe bolnavi s i pentru a proclama eliberarea celor nrobi ti de Satana. n El nsu si era putere s i s an atate. Celor bolnavi s i suferinzi s i celor . El nu a poseda ti de demoni, Domnul le oferea propria Lui via ta ntors spatele nici unuia dintre cei care veneau s a primeasc a puterea Sa vindec atoare. Isus s tia c a cei care I se rugau pentru ajutor aduseser a boli grave asupra lor n si si; dar nu a refuzat s a-i vindece. Cnd puterea lui Hristos p atrundea n s armanele suete, acestea erau convinse de p acat s i multe erau vindecate att de suferin tele spirituale, ct s i de maladiile zice. Evanghelia continu a s a aib a aceea si putere. De ce s a nu ne a stept am s a asist am s i noi acum la rezultate asem an atoare? The Desire of Ages, 823 (1898). Oamenii sunt minile ngerilor Oamenii sunt minile in telor ngere sti, deoarece ngerii angajeaz a mini omene sti n lucrarea practic a de slujire. n calitate de colaboratori ai ngerilor, oamenii trebuie s a cunoasc as i s a foloseasc a facilit a tile oferite in telor n- [757] gere sti. Unindu-ne cu puteri omniprezente, suntem binecuvnta ti prin educa tia s i experien ta lor nalt a. Dac a devenim p arta si ai naturii divine s i ndep art am egoismul din vie tile noastre, ne vor d aruite talente deosebite cu ajutorul c arora s a venim n ajutorul altora. Aceasta este modalitatea cereasc a de a administra puterea mntuitoare. Testimonies for the Church 6:456, 457 (1900). Partea omului s i partea divin a n perioadele de conict Domnul si ncredin teaz a ntotdeauna lucrarea n mini omene sti. Acesta este contextul cooper arii dintre divin s i uman. Omul lucreaz a n ascultare de lumina divin a primit a. Dac a Saul ar spus: Doamne, s nu m a simt nclinat n nici o privin ta a respect ndrum arile Tale specice, pentru a contribui la propria mea mntuire, atunci nici dac a Domnul ar ng aduit s a str aluceasc a asupra lui Saul o lumin a de zece ori mai puternic a nu ar fost de nici un folos. Lucrarea omului este aceea de a coopera cu divinul. Dar, o dat a cu momentul marii hot arri a omului de a- si subordona voin ta s i fa de voin modul de via ta ta ta s i ndrum arile lui Dumnezeu s i de a

346

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

deveni dependent de inuen tele pline de har care l-au nso tit de-a lungul ntregii lui vie ti, se declan seaz a cel mai dur s i mai greu conict. Lucrarea omului este tocmai aceea de a-i ng adui lui Dumnezeu s a lucreze C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi, s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea (Filipeni 2, 13). Caracterul omului decide natura deciziilor s i a faptelor lui. Ac tiunile mintele s nu trebuie s a se conformeze cu sim ta i nclina tiile, ci cu voin ta explicit a a Tat alui nostru, care este n ceruri. S a ascult am s i s a respect am ndrum arile Duhului Sfnt. Letter 135, 1898. Vorbi ti despre puterea lui Dumnezeu Cnd cineva v a ntreab a ce mai face ti, nu ncerca ti s a v a gndi ti la ceva trist, pe care s a-l spune ti cu scopul de a c stiga simpatia. Nu vorbi ti despre lipsa s voastr a de credin ta i despre necazuri s i suferin te. Ispititorul se delecteaz a cnd aude asemenea cuvinte. Cnd discuta ti despre subiecte ntunecoase, voi l glorica ti pe Satana. Noi nu trebuie s a ne gndim la marea putere a lui Satana s i s a ne l as am cople si ti. Vorbind despre puterea lui Satana, de cele mai multe ori, noi ne pred am n minile [758] sale. n loc de a vorbi despre puterea lui Satana, s a vorbim despre marea putere a lui Dumnezeu, care lucreaz a ca s a uneasc a toate interesele noastre cu interesele Sale. Vorbi ti despre puterea inegalabil a a lui Hristos s i despre gloria Lui. ntregul cer este interesat de mntuirea noastr a. ngerii lui Dumnezeu, mii s i mii s i de zece ori zece mii, sunt ns arcina ti cu misiunea de a le sluji celor care vor mo stenitorii mntuirii. Ei ne ap ar a mpotriva r aului s i alung a puterile ntunericului, care caut a s a ne distrug a. Oare nu avem nici un motiv de a mul tumitori n ecare moment, de a mul tumitori chiar s i atunci cnd pe calea noastr a par s a existe dicult a ti? The Ministry of Healing, 253, 254 (1905). Nu vorbi ti despre sentimentele negative Dac a nu v a sim ti ti mintele voastre. O cu inima u soar as i voio si, nu vorbi ti despre sim ta religie rece s i ntunecat a nu va atrage niciodat a suetele la Hristos. Ci le alung a departe de El, n cursele pe care Satana le-a ntins pentru picioarele care alunec a. n loc s a v a gndi ti la descuraj ari, gndi ti-v a la puterea pe care pute ti s a o cere ti n Numele lui Hristos. Ancora ti-v a imagina tia cu fermitate n lucrurile nev azute. Gndurile voastre s a e ndreptate spre dovezile marii iubiri a lui Dumnezeu pentru voi. Credin ta poate suporta ncercarea, poate rezista ispitei

Tratarea emo tiilor

347

s i poate purta povara dezam agirii. Domnul Isus este Mijlocitorul nostru. Prin lucrarea Lui ne este asigurat totul. The Ministry of Healing, 488 (1905). Zmbete s i cuvinte voioase Dac a privim la partea luminoas a a lucrurilor, vom descoperi suciente motive pentru a ferici ti s i voio si. Dac a suntem zmbitori, ni se va r aspunde la fel; dac a adres am cuvinte pl acute s i voioase, ni se va vorbi n aceea si manier a. Dac a par att de descuraja ti s i deprima ti ca s i cnd s-ar considera lipsi ti de prieteni, cre stinii creeaz a o imagine gre sit a a religiei. n unele situa tii, s-a promovat ideea c a voio sia s i buna dispozi tie sunt incompatibile cu demnitatea caracterului cre stin; dar aceasta este o gre seal a total a. Cerul este un loc al bucuriei. The Signs of the [759] Times, 12 februarie 1885. arui asupra suVoio sia lumineaz a calea vie tii n loc de a st p ar arilor s i necazurilor, ecare om are datoria de a cultiva voio sia. Mul ti nu numai c a si produc n felul acesta o stare deplorabil a, dar sacric a s an atatea s i fericirea pe altarul unei imagina tii bolnave. n jurul lor exist a lucruri dezagreabile, iar nemul tumirea continu a este exprimat a n nf a ti sarea lor ntr-o manier a mult mai evident a dect dac a ar fost rostit a prin cuvinte. minte descurajatoare produc mari daune s Asemenea sim ta an at a tii, deoarece tulbur a procesul digestiei s i mpiedic a o bun a nutri tie. De si teama s i ngrijorarea nu pot repara nici m acar un singur r au, ele pot crea mari pagube; dar speran ta s i voio sia lumineaz a calea vie tii pentru cei ce le descoper altora s i sunt via ta as i s an atate pentru trupurile lor. The Signs of the Times, 12 februarie 1885. (My Life Today, 153). Timpul mesei s i emo tiile nv a ta ti pentru voi n siv a ce trebuie s a mnca ti, care sunt sortimentele de alimente care v a hr anesc cel mai bine, iar apoi respecta ti ndrum arile ra tiunii s i ale con stiin tei. n timpul mesei, nl atura ti orice ngrijorare s i orice gnd tulbur ator. Nu ti gr abi ti, ci mnca ti ncet, cu bun a dispozi tie, cu inima plin a de mul tumire la adresa lui Dumnezeu pentru toate binecuvnt arile Sale. Nu v a angaja ti ntr-o activitate intelectual a imediat dup a mas a. Face ti exerci tii zice moderate s i oferi ti-i stomacului pu tin timp pentru a- si ncepe lucrarea. Gospel Workers, 241, 242 (1892). (Counsels on Health, 565).

348

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Cultivarea erorii mpiedic a dezvoltarea min tii Mintea care a fost st apnit a cndva de eroare nu va reu si niciodat a s a se des de adev chid a fa ta ar, nici chiar dup a o lucrare de cercetare. Vechile teorii vor pretinde s a e recunoscute. Lucrurile adev arate, nobile s i sn titoare vor n telese confuz. Supersti tiile vor p atrunde n minte, amestecndu-se cu adev arul, s i vor continua s a- si exercite f ar a ncetare inuen ta lor njositoare. Cunoa sterea cre stin a se deosebe ste n mod distinctiv printr-o superioritate inegalabil a n tot ce este legat de preg atirea pentru viitor s i via ta ve snic a. Acesta este elementul care deosebe ste cititorul [760] credincios al Bibliei, care a primit n inim a comorile pre tioase ale adev arului, de scepticul care crede n lozoa p agn a. P atrunde ti n telesul adnc al cuvntului st a scris. Alunga ti din minte teoriile nfumurate s i periculoase care, dac a sunt favorizate, vor nrobi mintea ntr-o asemenea m asur a, nct omul s a nu poat a deveni o nou a creatur a n Hristos. Mintea trebuie s a e supravegheat a, ap arat a f ar a ncetare s i hr anit a cu unica hran a care poate fortica experien ta religioas a. Manuscript 42, 1904. (Medical Ministry, 89). a reformei F Puterea divin a este singura speran ta ar a puterea divin a nu poate nf aptuit a nici o reform a spiritual a veritabil a. Barierele omene sti ridicate mpotriva nclina tiilor naturale s i cultivate sunt asemenea unor st avilare de nisip n fa ta unui torent. Pn a cnd via ta Domnului Hristos nu devine o putere conduc atoare a vie tilor noastre, noi nu vom putea rezista ispitelor care ne asalteaz a din auntru s i din afar a. The Ministry of Healing, 130 (1905). Puterea trimi silor ngere sti trebuie unit a cu puterea uman a. Aceasta este singura cale de a plini de succes. Letter 34, 1891. S a nu st aruim asupra propriilor noastre emo tii Nu este n telept s a privim la noi n sine s i s a ne cercet am propriile noastre emo tii. Dac a proced am astfel, vr ajma sul ne va ntmpina cu dicult a ti s i ispite care sl abesc credin ta s i distrug curajul. Prin cercetarea atent a a propriilor emo tii s i dezl an tuirea propriilor noastre minte, noi favoriz sim ta am ndoiala s i ne arunc am singuri n mijlocul dicult a tilor. S a ne ndep art am privirile de la noi n sine s i s a le ndrept am spre Domnul Isus. The Ministry of Healing, 249 (1905).

Tratarea emo tiilor

349

Emo tiile negative sunt schimbate prin Duhul lui Dumnezeu Cnd Duhul lui Dumnezeu ia inima n st apnire, via ta este schimbat a. Gndurile p ac atoase sunt nl aturate, faptele rele sunt p ar asite; iubirea, umilin ta s i pacea iau locul mniei, invidiei s i certurilor. Bucuria ia locul triste tii, iar fa ta reect a bucuria cerului. Nimeni nu vede mna care ridic a povara, nimeni nu vede lumina care coboar a din cur tile cerului. Binecuvntarea vine n clipa n care suetul se [761] lui Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care nu o pred a prin credin ta poate vedea nici un ochi omenesc creeaz a o nou a f aptur a dup a chipul lui Dumnezeu. The Review and Herald, 19 noiembrie 1908. (My Life Today, 46). Nevoia unei mari n telepciuni n tratarea bolilor provocate de minte este nevoie de o mare n telepciune. O inim a bolnav as i trist a, o minte descurajat a au nevoie de un tratament foarte atent. .... Ace sti bolnavi pot vindeca ti numai printr-o simpatie duioas a. Mai nti, medicul trebuie s a le c stige ncrederea s i apoi s a-i ndrume spre Marele Vindec ator. Dac a ace sti bolnavi pot condu si la Marele Medic s prin credin ta i dac a ei pot avea ncredere n faptul c a El Se ocup a de cazul lor, aceasta le va elibera mintea s i adesea le va reda s an atatea trupului. The Ministry of Healing, 244 (1905). Amabilitatea lui Hristos n tratarea min tii oamenilor Domnul Hristos consider a interesele oamenilor ca ind propriile Lui interese. Lucrarea care poart a acreditarea divin a este o lucrare care manifest a spiritul lui Isus, care dezv aluie dragostea Sa, grija, sensibilitatea s i amabilitatea Sa n tratarea min tii oamenilor. Ce descoperiri ar ajunge la cuno stin ta oamenilor, dac a ar putea ndep artat a cortina s i a ti putea vedea rezultatele activit a tii voastre n tratarea celor gre si ti, care au avut nevoie de tratamentul cel mai potrivit cu putin ta pentru a nu ndep arta ti de pe cale! nt ari ti-v a dar minile obosite s i genunchii sl ab anogi ti; croi ti c ar ari drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce s chiop ateaz a s a nu se abat a din cale, ci mai degrab a s a e vindecat (Evrei 12, 12.13). SpT Seria A, Nr. 3, Patriarchs and Prophets, 9. 10, 3 august 1894. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 184, 185). Dincolo de ntreaga Fluxul de putere d at atoare de via ta activitate de vindecare a Domnului Hristos se a a puterea iubirii, iar noi putem instrumente ale lucr arii Sale numai dac a suntem p arta si . Dac ai acestei iubiri, prin credin ta a neglij am s a ne unim cu Hristos

350

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

nu poate printr-o leg atur a divin a, uxul de putere d at atoare de via ta curge n torente bogate dinspre noi nspre oameni. The Desire of [762] Ages, 825 (1898). Unica surs a a p acii Pacea nentrerupt as i adev arata lini ste a spiritului nu au dect o singur a surs a. Despre aceasta vorbea Domnul Hristos cnd spunea: Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a (Matei 11, 28). V a las pacea Mea, v a dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o d a lumea (Ioan 14, 27). Domnul nu ofer a aceast a pace n mod separat de propria Sa Persoan a. Ea se a a n Domnul Hristos, iar noi o putem primi numai primindu-L pe El. The Ministry of Healing, 247 (1905). Experien ta Lui trebuie s a e experien ta noastr a Prin Hristos, strig atul omenirii a ajuns pn a la P arintele milei innite. Ca om, El a implorat tronul lui Dumnezeu, pn a cnd natura Sa uman a a fost nc arcat a cu un ux ceresc, care trebuia s a uneasc a natura uman as i natura divin a. Printr-o comuniune continu a, El a primit , ca s-o poat de la Dumnezeu via ta a r aspndi lumii. Experien ta Lui [763] trebuie s a e experien ta noastr a. The Desire of Ages, 363 (1898).

Capitolul 85 Lucrarea de consiliere


a nevoie este] de oameni comNevoia de sf atuitori Oh, [ct peten ti, n telep ti s i ra tionali, b arba ti echilibra ti, care s a e ni ste sf atuitori siguri, cu o n telegere profund a a naturii umane s i care s as tie cum s a ndrume s i s a sf atuiasc a n temere de Dumnezeu. Letter 45, 1893. (Selected Messages 2:362). O ureche n stare s a asculte cu simpatie Este nevoie de p astori care, sub ndrumarea Marelui P astor, s a caute oile pierdute s i zic r at acite. Aceasta nseamn a suferin ta as i sacriciul confortului personal. nseamn a aten tie duioas a acordat a celor gre si ti, r abdare s i compasiune divin a. nseamn a o ureche n stare s a asculte cu simpatie rapoarte dureroase despre gre seal a, degradare, disperare s i nenorocire. Gospel Workers, 184 (1915). sa cum meImportan ta lucr arii de consiliere pastoral a A dicul se ocup a de tratarea bolilor zice, tot astfel pastorul sluje ste pentru suetul bolnav de p acat. Si, pe ct de important a este via ta ve snic a n compara tie cu via ta trec atoare, cu att mai important a de aceea a medicului. Pastorul se confrunt este lucrarea sa fa ta a cu o varietate nelimitat a de temperamente s i datoria lui este s a-i cunoasc a turile, pentru a alege [764] bine pe membrii familiilor care ascult a nv a ta mijloacele de abordare capabile s a exercite cea mai bun a inuen ta n c al auzirea lor pe o cale dreapt a. Gospel Workers, 388 (1915). Accepta ti-i pe oameni a sa cum sunt Acceptarea oamenilor a sa cum sunt ei, indiferent de pozi tia sau starea lor, s i ajutarea lor pe toate c aile posibile-aceasta este lucrarea de slujire a Evangheliei. Este posibil ca pastorii s a e nevoi ti s a intre n casele celor bolnavi s i s a spun a: Doresc s a te ajut s i voi face pentru tine tot ce pot mai bine. Nu sunt medic, ci pastor, s i a s dori s a-l ajut pe cel bolnav s i trudit. Aproape ntotdeauna, cei bolnavi trupe ste sunt bolnavi s i din punct de vedere suetesc, iar cnd suetul este bolnav, trupul se mboln ave ste. Manuscript 62, 1900. (Medical Ministry, 238). A veni n ntmpinarea necazurilor Lucr atorii Domnului trebuie s a aib a n inim a dragostea lui Isus. Fiecare pastor s a tr ai351

352

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

asc a ntr-o rela tie de mpreun a sim tire cu oamenii. Prin metode bine organizate, s a mearg a din cas a n cas as i s a duc a f ar a ncetare pl acuta mireasm a cereasc a a atmosferei iubirii. Veni ti n ntmpinarea ntrist arilor, a dicult a tilor s i necazurilor celorlal ti. Bucura ti-v as i ngrijora ti-v a mpreun a cu ei, indiferent dac a sunt boga ti sau s araci, oameni din nalta societate sau persoane umile. Letter 50, 1897. (Evangelism, 348, 349). Un sfat ntr-o situa tie de criz a Cnd sunt ncerca ti s i ispiti ti, au nevoie de ndrumarea unui sfat n cei lipsi ti de experien ta telept; ei trebuie nv a ta ti c a realiz arile spirituale pot atinse numai cu pre tul trebuie unui efort statornic s i bine orientat. Noilor veni ti n credin ta s a le repet am deseori c a: Dac a vreunuia dintre voi i lipse ste n telepciunea, s-o cear a de la Dumnezeu, care d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare, s i ea i va dat a (Iacov 1, 5). Aceste cuvinte trebuie prezentate n acela si spirit n care au fost date de c atre Maestrul, deoarece sunt mai valoroase ca aurul, argintul sau pietrele pre tioase. nv a ta ti-i pe tinerii ucenici s a se prind a de mna lui Hristos s i s a-i spun a: Condu-m as i c al auze ste-m a Tu. Ce mngiere, ce speran ta s i binecuvntare vor primi suetele confuze s i dezorientate, dac a l [765] vor c auta umilite pe Dumnezeu! Condi tia este s a vin a naintea lui , f Dumnezeu cu credin ta ar as ov aial a, cernd c al auzire n ziua strm: tor arii. Fiec arui c aut ator sincer i este adresat a aceast a f ag aduin ta . Vei primi. Vei primi r aspunsuri pline de bun avoin ta F ag aduin ta c a Dumnezeu nu va gre si niciodat a trebuie repetat a ct se poate de des. Este mai bine s a crezi n Domnul dect s a- ti pui ncrederea n cei mari. Fiecare suet s a e nv a tat s a- si adreseze cererile n rug aciuni n al tate spre tronul harului. Puterea s i harul vor veni n mod sigur la cel ce face aceasta, deoarece este f ag aduin ta lui Dumnezeu. Cu toate acestea, exist a att de mul ti care sufer a, lipsi ti de putere, pentru c a nu cred c a Dumnezeu va face exact a sa cum a f ag aduit. Manuscript 19, 1894. Dumnezeu a dat legi Tat al este legiuitorul casei; s i, asemenea lui Avraam, el trebuie s a instaureze Legea lui Dumnezeu ca lege a casei sale. Despre Avraam, Dumnezeu a zis: C aci Eu l cunosc s i s tiu c a are s a porunceasc a ilor lui s i casei lui dup a el s a tin a Calea Domnului (Geneza 18,19). Nu trebuia s a existe nici o neglijen ta tenden tioas a care s a permit a dezl an tuirea r aului; nici un favoritism indulgent, nen telept s i slab; nici o abatere de la convingerea sa cu

Lucrarea de consiliere

353

privire la datorie, n favoarea apelului la sentimente gre sit n telese. turi corecte, ci s Avraam nu avea doar misiunea de a da nv a ta i de a impune autoritatea legilor neprih anite s i drepte. Dumnezeu a dat legi prin care s a m c al auzi ti. Copiii nu trebuie l asa ti s a r at aceasc a departe de c aile sigure, denite de Cuvntul lui Dumnezeu, ajungnd pe c aile periculoase ce se deschid n fa ta lor la ecare pas. Dorin tele s i nclina tiile gre site ale copiilor trebuie supuse restric tiilor s i nfrnte n mod blnd, dar ferm s i perseverent. The Ministry of Healing, 390, 391 (1905). (cuvinte adresate unui Asculta ti sfatul celor cu experien ta p arinte s i so t tulburat) Tu ai fost ca o corabie dus a de valurile acestei lumi, dar adev arul etern se va dovedi ca o ancor a pentru tine. Trebuie s a- ti aperi credin ta. Nu ac tiona din impuls s i nu promova de Legea teorii nesigure. Credin ta tr ait a n Hristos s i supunerea fa ta lui Dumnezeu vor avea cele mai bune consecin te pentru tine. Fii . Nu dispus s a prime sti ndrumarea s i sfaturile celor cu experien ta . Fii loial s de tine nsu ezita s a lup ti pentru biruin ta i onest fa ta ti, [766] de copiii t de Dumnezeu. Fiul t fa ta ai s i fa ta au descurajat are nevoie de r abdare s i duio sie. Ca tat a, trebuie s a- ti aminte sti c a nervii care pot vibra de pl acere pot de asemenea zdruncina ti de cea mai acut a durere. Dumnezeu si identic a propriile interese cu suferin ta uman a. Testimonies for the Church 4:368 (1879). Cnd sfatul ar putut salva un tn ar de la o c as atorie e sua ce a fost prea trziu, ei au recunoscut c a au f acut o at a Dup gre seal as i s i-au distrus fericirea acestei vie ti s i mntuirea propriilor lor suete. Ei n-au admis ca cineva s a cunoasc a despre problemele lor, de si, dac a ar acceptat sfaturile, ar putut scuti ti de ani ntregi de frustrare s i ntristare. Dar sfatul este ignorat doar de cei care sunt hot ar ti s a ac tioneze dup a propria lor pl acere. Asemenea persoane sunt conduse de pasiune, dincolo de orice barier a care ar putea interpus a de ra tiune s i judecat a. The Review and Herald, 25 septembrie 1888. (Messages to Young People, 459). Cteva calicative pentru un consilier Este foarte important ca acela care este ales s a se ocupe de nevoile spirituale ale pacien tilor s i ngrijitorilor s a e un om cu o judecat a temeinic a s i o principialitate statornic as i consecvent a, un om care exercit a moral inuen ta as i s tie cum s a trateze mintea altora. El trebuie s a e n telept, cultivat s i sensibil. La nceput, o asemenea persoan a

354

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ar putea s a nu e ecient a n toate privin tele; dar, printr-un efort perseverent s i prin exercitarea abilit a tilor ei, trebuie s a se instruiasc a s i s a devin a calicat a pentru aceast a important a lucrare. Slujirea n aceast a pozi tie necesit a cea mai mare n telepciune s i sensibilitate s i nu poate ndeplinit a sub nici o form a, dac a persoana nu are o integritate inexibil a, deoarece va nevoit a s a se confrunte cu toate formele s i descrierile posibile ale erorii. Testimonies for the Church 4:546, 547 (1880). Sfatul adresat n particular poate deveni o curs a (sfat adresat unui pastor) Noaptea trecut a, aten tia mi-a fost atras a n mod insistent asupra cazului t au s i ti vorbeam a sa cum vorbe ste o mam a [767] cu ul ei. Ti-am spus: Frate__, nu ar trebui s a consideri c a e sti dator s a discu ti anumite subiecte cu tinerele doamne, chiar dac a so tia ta este prezent a. Tu le ncurajezi s a cread a c a nu este nici un r au s a-i mp art as easc a pastorului secrete s i dicult a ti din familie, pe care ar trebui s a le prezinte naintea lui Dumnezeu, deoarece El n telege inimile, nu poate gre si niciodat as i judec a cu nep artinire. Refuza ti s a asculta ti orice rapoarte cu privire la subiecte de natur a intim a, indiferent dac a se refer a la persoane sau la familii. Dac a persoanele sunt ncurajate s a apeleze la oameni atunci cnd se confrunt a cu necazuri, acestea vor da na stere la ispite nu numai pentru suetul care cere ajutor, ci s i pentru cel c aruia i sunt mp art as ite. Letter 7, 1889. Limite privitoare la consilierea pastoral a a femeilor Femeile s-au sim tit atrase de tine s i au fost dispuse s a- ti relateze problemele lor intime s i dezam agirile din familie. Tu nu ar trebui s a le ascul ti, ci s a le spui c a nu e sti dect un muritor supus gre selii; c a Dumnezeu este ajutorul lor. Domnul Isus cunoa ste tainele ec arei inimi s i poate s a le ofere binecuvntare s i mngiere. Spune-le c a tu ai putea judeca gre sit s i ai n stare s a ncurajezi r aul, n loc s a-l condamni. ndrum a-le spre Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatele lumii. Dac a vei mbr aca armura s i vei trece prin orice ncercare ar veni, lucrnd personal, acolo unde este necesar, s i pentru aceia care nchid u sa n fa ta luminii, din cauza egoismului s i l acomiei lor, probabil c a nu ti vei face att de mul ti prieteni, dar vei salva suete. Letter 48, 1888. Avertiz ari repetate Nu ng adui ca vreo femeie s a aib a motive de a se sim ti atras a de tine. R aspunde prompt s i cu demnitate s i

Lucrarea de consiliere

355

Spune-le c a nu tu e sti confesorul lor. Numai Isus trebuie s a cunoasc a uman tainele inimii. Tu nu e sti dect o in ta as i nu po ti judeca dect dintr-o perspectiv a omeneasc a, prin urmare, este posibil ca deciziile s i sfaturile tale s a e gre site. Manuscript 59, 1900. Fratele meu, [768] nu v ad nici un bine n faptul de a organiza ntlniri particulare cu , decen s femei tinere. Educa tia tinerelor cu privire la inuen ta ta i comportament trebuie s a e f acut a de femeile mai n vrst as i cu . Nu permite ca ele s experien ta a- si relateze istorisirile intime nici unei in te umane. Nu aceasta este rnduiala lui Dumnezeu, iar tu nu trebuie s a ncurajezi nici o ini tiativ a de acest fel. Letter 9, 1889. Factori care contribuie la o consiliere ecient a Cnd un suet trece prin perioade de criz as i ncerca ti s a l sf atui ti sau s a l mustra ti, inuen ta bun a a cuvintelor voastre nu va putea mai mare dect inuen ta propriului vostru exemplu s i a spiritului care v a caracterizeaz a. nainte de a face binele, voi trebuie s a ti buni. Dac a propriile voastre inimi nu au fost umilite, nnobilate s i sensibilizate care s prin harul lui Hristos, nu pute ti exercita nici o inuen ta a conduc a la transformarea altora. Dar, dac a aceast a transformare s-a produs n voi, binecuvnt arile pe care le ve ti r aspndi asupra altora , la fel de natural ca parfumul vor izvor din propria voastr a via ta pl acut al trandarului sau ca ciorchinii de struguri care cresc n vi tade-vie. Thoughts from the Mount of Blessing, 127, 128 (1896). Educa tia s i experien ta care l-au preg atit pe Moise pentru a un sf atuitor n teleg ator Unii oameni ar evitat acea lung a perioad a de trud as i confuzie, considernd-o o pierdere de timp. Dar cel care urma s a devin a conduc atorul poporului s au a fost chemat de c atre n telepciunea Innit a, s a petreac a patruzeci de ani de munc a umil a, ca p astor la oi. Purtarea de grij a r abd atoare, renun tarea la de turma de oi au dezvoltat n caracterul sine s i aten tia duioas a fa ta lui Moise acele tr as aturi care l preg ateau se devin a un p astor al lui Israel plin de mil a, n teleg ator s i ndelung r abd ator. Nimic din ceea ce ar putut oferi vreo s coal a sau cultur a omeneasc a nu ar n preg putut nlocui aceast a experien ta atirea lui. Patriarchs and Prophets, 247, 248 (1890). Unii sunt incapabili s a se ocupe de tratarea min tii oamenilor (sfat adresat unui pastor) Tu ai anumite tr as aturi de caracter care te fac incapabil s a tratezi n mod n telept mintea altora. Maniera n care lucrezi nu va aduce cele mai bune rezultate. Letter 205,

356

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

[769] 1904. Cea mai frumoas a lucrare n care ar putut implica ti vreodat a oamenii este aceea care implic a rela tia cu mintea. Nu to ti sunt potrivi ti pentru corectarea celor gre si ti. Ei nu au sucient a n telepciune pentru a ac tiona cu corectitudine s i n acela si timp cu iubire s i mil a. Ei nu sunt predispu si s a recunoasc a necesitatea de a mbina iubirea s i compasiunea duioas a cu mustr arile consecvente. Unii sunt ntotdeauna severi, f ar a a necesar, s i nu n teleg valoarea ndemnului adresat de apostol: c auta ti s a mntui ti pe unii, smulgndu-i din foc; de al tii iar as i e-v a mil a cu fric a (Iuda 23). Testimonies for the Church 3:269, 270 (1873). Intelectul uman nu este atotputernic O concep tie clar a cu privire la ce este Dumnezeu s i cu privire la ce ne cere El s a m ne va oferi o corect a imagine de sine. Cel care studiaz a n mod corect Cuvntul Sfnt va nv a ta c a intelectul uman nu este atotputernic s i c a, f ar a ajutorul pe care numai Dumnezeu l poate oferi, puterea s i n. telepciunea omeneasc a nu sunt altceva dect sl abiciune s i ignoran ta Testimonies for the Church 5:24 (1882). Manifestarea harului lui Hristos Dumnezeu ar dori ca oamenii s a priveasc a mai pu tin la ce este limitat s i s a depind a mai pu tin de oameni. Avem sf atuitori care dovedesc n mod vizibil c a nu cunosc harul lui Hristos s i nu n teleg adev arul a sa cum este el n Hristos. Cei care coopereaz a cu Dumnezeu au p areri umile despre ei n si si. Ei nu sunt ngmfa ti s i plini de mul tumire de sine, ci sunt ndelung r abd atori, amabili, plini de mil as i de roade bune. Ambi pentru asemenea oameni. tia omeneasc a este lipsit a de importan ta Neprih anirea lui Hristos merge naintea lor s i slava Domnului este r asplata lor. Special Testimonies, Series A 3:49, 7 mai 1895. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 215, 216). ntreb ari pentru sf atuitori Cnd am ncercat s a le prezent am fra tilor s i surorilor noastre reforma s an at a tii s i le-am vorbit despre importan ta faptului de a mnca, a bea s i a face toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu, mul ti dintre ei spuneau prin faptele lor: Nu este treaba nim anui dac a eu m annc aceasta sau aceea. [770] Indiferent de ce facem, vom suporta noi n sine consecin tele. Dragi prieteni, comite ti o gre seal a major a. Nu numai voi n siv a gre suferi ti datorit a unui stil de via ta sit. Societatea din care face ti parte suport a consecin tele gre selilor voastre ntr-o mare m asur a,

Lucrarea de consiliere

357

al aturi de voi n siv a. Dac a voi suferi ti datorit a necump at arii n mncare s i b autur a, noi to ti cei care ne a am n preajma voastr a sau v a suntem asocia ti suntem de asemenea afecta ti de inrmit a tile s i bolile voastre. Noi suntem nevoi ti s a pl atim un pre t al vie tuirii voastre gre site. Dac a aceasta conduce la sc aderea puterilor min tii sau ale trupului vostru, noi o observ am cnd suntem n societatea voastr as i suntem afecta ti de ea. Dac a, n loc de a avea un spirit voios, sunte ti ntrista ti, r aspndi ti o atmosfer a ntunecat a asupra tuturor celor ce se a a n preajm a. Dac a suntem tri sti s i deprima ti s i trecem prin necazuri, iar voi sunte ti s an ato si, pute ti avea o minte limpede s i pute ti s a ne ar ata ti c aile de rezolvare s i s a ne adresa ti cuvinte de mngiere. Dar dac a mintea voastr a este att de ntunecat a datorit a modului de gre via ta sit, nct nu ne pute ti oferi un sfat corect, nu suferim noi o pierdere? Nu suntem noi afecta ti n mod serios de inuen ta voastr a? Este posibil s a avem o ncredere destul de mare n modul nostru de a judeca lucrurile, s i cu toate acestea, s a dorim s a primim sfaturi; . Noi dorim ca deoarece n mul timea sf atuitorilor este siguran ta ac tiunile noastre s a e considerate acceptabile de c atre cei pe care i iubim s i suntem dispu si s a c aut am sfatul lor, dorind ca ei s a e capabili de a-l oferi cu o gndire lucid a. Dar ce aten tie am putea acorda judec a tii voastre, dac a celulele sistemului vostru nervos au fost solicitate pn a la epuizare s i dac a puterea min tii voastre a fost consumat a datorit a unei hrane necorespunz atoare care se a a n stomac sau chiar datorit a unei hrane s an atoase, dar n cantit a ti enorme? Ce aten tie putem acorda judec a tii unor asemenea persoane? Ele gndesc prin p aienjeni sul unei mase de mncare nedigerat a. Prin ne afecteaz urmare, stilul vostru de via ta a. Este imposibil s a urmezi o cale gre sit a, f ar a s a-i faci pe al tii s a sufere. Testimonies for the Church 2:356, 357 (1870). Aten tie n abordare dac a ar intra n lucrarea pastoral a, cei neglijen ti s i brutali n abordarea oamenilor ar manifesta acelea si decien te de comportament, aceea si lips a de tact s i abilitate s i n abordarea min tii oamenilor. Testimonies for the Church 5:399 [771] (1885). Cum s a roste sti cuvinte clare Am fost autorizat a s a spun cteva cuvinte clare pentru cei care au ajuns dezorienta ti. Nu am

358

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

ndr aznit s a fac altfel dect s a le spun adev arul, deoarece am primit o solie pentru ei. Letter 271, 1903. nv a ta ti modul lui Hristos de a lucra cu mintea oamenilor nv a ta ti s a aborda ti mintea oamenilor a sa cum a f acut-o Domnul Hristos. Uneori este necesar s a e rostite cuvinte t aioase, dar, nainte de a pronun ta adev arul p atrunz ator ca o sabie, asigura ti-v a c a Sfntul Duh al lui Dumnezeu locuie ste n inima voastr a; s i apoi l asa ti-l s a- si ndeplineasc a lucrarea. Dar nu voi sunte ti cei care trebuie s a e t aio si. Letter 65a, 1894. (Selected Messages 2:371). Cei bolnavi au probleme emo tionale Adesea, simpatia s i tactul se vor dovedi pentru bolnavi mai benece dect cele mai competente tratamente acordate ntr-o manier a rece s i indiferent a. Cnd cu un comportament dezinmedicul se apropie de patul de suferin ta teresat s i neglijent s i l trateaz a pe pacient ntr-o manier a indiferent a, dndu-i impresia, prin cuvinte s i gesturi, c a nu reprezint a un caz care s a necesite prea mult a aten tie, el l las a pe pacient s a trag a propriile concluzii s i i ofer a motive de ngrijorare ntemeiate. Adesea, ndoiala s i descurajarea determinate de indiferen ta medicului vor anihila efectul pozitiv al remediilor pe care le prescrie. The Ministry of Healing, 244 (1905). Nu repro suri, ci o mn a binevoitoare Dac a vede ti pe cineva ale c arui cuvinte sau atitudini dovedesc c a este desp ar tit de Dumnezeu, nu-l acuza ti. Nu este lucrarea voastr a aceea de a-l condamna, ci apropia ti-v a de el pentru a-l ajuta. Parabola oii r at acite trebuie s a devin a un moto n ecare c amin. P astorul divin le las a pe cele nou azeci s i nou a de oi s i pleac a afar a, n pustie, pentru a o c auta pe cea pierdut a. Printre stnci sunt spini s i m ar acini, locuri alunecoase s i suri [772] periculoase, iar P astorul s tie c a, dac a oaia se a a ntr-unul dintre aceste locuri, trebuie s a e scoas a de o mn a prietenoas a. Cnd descoper a oaia pierdut a, El nu o asalteaz a cu repro suri. El nu face . Cnd aude strig altceva dect s a Se bucure c a a g asit-o n via ta atele de departe, P astorul nfrunt a orice obstacol, ca s a poat a salva oaia pierdut a. Cu mini puternice, dar blnde, El ndep arteaz a m ar acinii sau o scoate din noroi; s i, cu duio sie, o a seaz a pe umerii Lui s i o aduce napoi n turm a. R ascump ar atorul curat s i f ar a p acat l poart a pe umeri pe cel p ac atos s i murdar. Manuscript 17, 1895.

Lucrarea de consiliere

359

Sf atuirea n teleapt a Oferit a n mod n telept, simpatia este bun a, dar trebuie manifestat a judicios, cunoscnd motivele pentru care persoana merit a simpatie. Ce trebuie spus despre acceptarea sfatului s i a ndrum arilor? Proverbe 25,9-12: Ap ar a- ti pricina m taina altuia, ca nu cumva, potriva aproapelui t au, dar nu da pe fa ta and-o cineva, s a te umple de ru sine.... Un cuvnt spus la vremea potrivit a este ca ni ste mere de aur ntr-un co sule t de argint. Ca o verig a de aur s i o podoab a de aur curat, a sa este n teleptul care mustr a, pentru o ureche ascult atoare. Dac a ne asociem pentru a ne ajuta unul pe altul pe calea spre cer, dac a vorbim despre lucrurile divine s i despre lucrurile cere sti, atunci vor exista subiecte despre care merit a s a discut am; dar dac a discu tia se concentreaz a asupra eului s i asupra lucrurilor p amnte sti s i lipsite , t de importan ta acerea este de aur. Urechea ascult atoare va accepta , r mustrarea cu umilin ta abdare s i dispozi tie de a se l asa nv a tat a. Atunci, conversa tia noastr a se va dovedi benec as i va ndeplini lucrarea ncredin tat a de Dumnezeu. Dac a cerin tele prev azute de instruc tiunea divin a sunt ndeplinite de ambele p ar ti, cel care mustr a cu n telepciune si face datoria, iar urechea binevoitoare ascult a cu folos s i este binecuvntat a. Letter 52, 1893. (Sons and Daughters of God, 166). Fii calm s i amabil, indiferent de situa tie Lucruri care au darul de a tulbura, de a ncurca s i de a pune r abdarea la ncercare .... Ei trebuie s vor ap area n permanen ta a e preg ati ti pentru acestea s i s a nu se enerveze sau s a- si piard a echilibrul. Ci trebuie s a e calmi s i amabili, indiferent de situa tia care ar putea s a apar a.... S a e con stien ti f ar a ncetare c a se ocup a de b arba ti s i femei a c aror minte [773] este bolnav a, care n teleg deseori lucrurile ntr-o lumin a deformat a, s i cu toate acestea, sunt siguri c a le n teleg perfect. Testimonies for the Church 3:182 (1872). Nu a stepta ti prea mult Pastorii trebuie s a e aten ti, pentru a nu a stepta prea mult de la persoane care nc a r at acesc orbite n ntunericul erorii.... Ei trebuie s a e r abd atori s i n telep ti n abordarea oamenilor, amintindu- si ct de complexe sunt circumstan tele care au contribuit la dezvoltarea unor particularit a ti att de diferite ale oamenilor. Testimonies for the Church 4:262 (1876). Atmosfera p acii Cea dinti lucrare, fra tii mei, este aceea de a v a nsu si binecuvntarea lui Dumnezeu n propriile voastre inimi.

360

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Apoi, aduce ti aceast a binecuvntare n casele voastre, renun ta ti la spiritul de critic a, nvinge ti tendin ta de a c auta gre selile s i l asa ti s a predomine spiritul voio siei, al mul tumirii s i bun at a tii. Atmosfera din casele voastre v a va nso ti la serviciu, iar pacea cerului v a va nv alui suetele. Oriunde domne ste iubirea lui Isus, exist a o mil a duioas as i de nevoile altora. Cea mai pre sensibilitate fa ta tioas a lucrare n care v a pute ti angaja, fra tii mei, este cultivarea unui caracter cre stinesc. Testimonies for the Church 5:558, 559 (1889). Conduce ti la fntnile de ap a vie Cel care caut a s a- si astmpere setea din fntnile acestei lumi va bea numai pentru a nseta din nou. Pretutindeni exist a oameni nseta ti. Ei tnjesc dup a ceva care s a mplineasc a nevoia suetului lor. Unul Singur poate mplini aceast a nevoie. Marea nevoie a lumii, Dorin ta tuturor popoarelor, este Domnul Hristos. Harul divin, pe care l poate d arui numai El, este asemenea unei ape vii, care puric a, mprosp ateaz as i nvioreaz a suetul. The Desire of Ages, 187 (1898). n telegerea punctului de vedere al lumii O ra tiune iluminat a ne oblig a s a recunoa stem c a lucrurile cere sti sunt mai presus de lucrurile p amnte sti; cu toate acestea, inima degradat a a omului l [774] determin a s a acorde prioritate lucrurilor p amnte sti. P arerile marilor oameni, teoriile s tiin tei, pe nedrept numite astfel, sunt legate de adev arurile Scrierii Snte. The Review and Herald, 24 noiembrie 1891 ti la Dumnezeu cu toate nevoile voasMarele Sf atuitor Veni tre. Nu merge ti la al tii cu ncerc arile s i ispitele voastre; numai Dumnezeu v a poate ajuta. Dac a ndeplini ti condi tiile f ag aduin telor lui Dumnezeu, acele f ag aduin te se vor mplini pentru voi. Dac a mintea voastr a este ndreptat a spre Dumnezeu, cnd vor veni ncerc ari s i ispite, nu ve ti c adea din extaz n valea descuraj arii. Nu ve ti vorbi despre confuzie s i ndoial a. Si nu ve ti spune: Nu s tiu ce s a cred despre aceasta sau despre aceea. Nu m a simt fericit. Nu sunt sigur c a avem adev arul. Tu nu vei proceda astfel, deoarece suetul t au va avea o ancor a ferm as i sigur a. Cnd vorbim despre confuzie s i descurajare, Satana ascult a cu o bucurie diabolic a, deoarece lui i face pl acere s as tie c a a reu sit s a ne nrobeasc a. Satana nu ne poate cunoa ste gndurile , dar ne poate observa ac tiunile, ne poate auzi cuvintele; s i din ndelunga lui cunoa stere a naturii umane, el poate adapta ispitele astfel, nct

Lucrarea de consiliere

361

s a prote de punctele slabe de caracter. Ct de adesea i permitem s a cunoasc a secretul victoriei asupra noastr a! Oh, dac a am reu si s a ne control am cuvintele s i faptele! Ct de puternici am deveni, dac a vorbirea noastr a ar de un asemenea caracter, nct s a nu ne e ru sine s a ne confrunt am cu raportul ei n ziua judec a tii. Ct de de diferite vor p area cuvintele noastre n ziua lui Dumnezeu, fa ta ceea ce par atunci cnd le rostim! The Review and Herald, 19 mai 1891 n mijlocul vostru se a a Marele Sf atuitor al tuturor veacurilor s i v a invit a s a v a pune ti ncrederea n El. S a plec am de la El pentru in te umane nesigure, care depind de Dumnezeu tot att de mult ca s i noi n sine? Am c azut noi att de mult sub nivelul privilegiilor noastre? Nu am fost vinova ti de faptul c a am a steptat att de pu tin s i nu am cerut de la Dumnezeu ceea ce El dore ste s a ne ofere? The [775] Review and Herald, 9 iunie 1910.

Capitolul 86 Acordarea ncrederii


Demnitatea ncrederii aduce pace min tii Domnul Hristos i ntreab a pe to ti cei care poart a Numele S au: M a iube sti? Dac a l iubi ti pe Isus, ve ti iubi suetele pentru care a murit El. Poate c ao persoan a nu are un aspect exterior pl acut, poate c a este decitar a n multe privin te, dar, dac a are reputa tia unei onestit a ti indiscutabile, va c stiga ncrederea celorlal ti. Dragostea pentru adev ar s i ncrederea pe care oamenii o pot avea n ea vor nl atura sau vor accepta tr as aturile decitare ale caracterului ei. A demn de ncredere n rii la sine cu scopul locul s i chemarea ta s i a avea dispozi tia renun ta binecuvnt arii altora vor aduce pace min tii s i favoare din partea lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 4:353 (1879). de tr Atitudinea fa ta adarea ncrederii Nu ve ti s ti niciodat a, pn a la judecat a, care a fost inuen ta unui comportament amabil s i de cineva nedemn, inconsecvent s atent fa ta i iresponsabil. Cnd ne s confrunt am cu lipsa de recuno stin ta i cu tr adarea adev arurilor snte, suntem tenta ti s a ne manifest am nemul tumirea s i indignarea. Cei vinova ti se a steapt as i se preg atesc pentru aceasta. Dar r abdarea s i bun atatea i vor lua prin surprindere s i adesea vor trezi n ei impulsuri mai nobil mai bune s i dorin ta dup a o via ta a. The Ministry of [776] Healing, 495 (1905). Condentul nostru este Isus Pu tini apreciaz a n mod corect s i pu tini folosesc privilegiul pre tios al rug aciunii. Trebuie s a mergem la Isus s i s a-i mp art as im nevoile noastre. Putem s a-i aducem micile noastre griji s i dicult a ti, n acela si fel cum i aducem marile noastre necazuri. S a-i prezent am Domnului n rug aciune tot ce ne-ar putea tulbura s i descuraja. Dac a sim tim la ecare pas nevoia prezen tei lui Hristos, Satana nu va avea ocazia s a- si strecoare ispitele. Printr-un efort calculat, Satana se str aduie ste s a ne tin a departe de cel mai bun s i mai n teleg ator prieten. Noi nu trebuie s a avem nici un alt despre tot condent n afar a de Isus. Cu El, putem vorbi n siguran ta ce se a a n inimile noastre. Testimonies for the Church 5:200, 201 (1882). 362

Acordarea ncrederii

363

Un avertisment cu privire la m arturisiri Nu-I ncuraja ti niciodat a pe oameni s a v a considere o surs a a n telepciunii. Cnd oamenii vin la voi pentru a sf atui ti, ndruma ti-i c atre Acela care cunoa ste motivele tuturor inimilor. n lucrarea noastr a pastoral a, trebuie s a se manifeste un spirit diferit. Nimeni s a nu aib a rolul de confesor; nimeni nu trebuie s a se nal te pe sine pe o pozi tie suprem a. Lucrarea noastr a este aceea de a ne umili eul s i de a-l n al ta pe Domnul Hristos naintea oamenilor. Dup a nvierea Sa, Mntuitorul a f ag aduit c a puterea Sa va cu to ti cei care vor nainta n Numele Lui. Aceasta este puterea s i numele care trebuie n al tate. Noi trebuie s a p astr am f ar a ncetare n mintea noastr a rug aciunea lui Hristos, cnd cerea ca ucenicii s a e sn ti ti prin neprih anire s i adev ar. Manuscript 137, 1907. (Selected Messages 2:170). Nu m arturisi ti oamenilor p acatele ascunse dect dac a suna v a cear a te ti ndemna ti de Duhul Sfnt Persoanelor care vin s s a v a ruga ti pentru ele, prezenta ti-le aceste gnduri: suntem in te umane; noi nu putem cunoa ste nici inima, nici secretele vie tii voastre. Acestea sunt cunoscute numai de voi s i de Dumnezeu. Dac a v a poc ai ti acum de p acatele voastre, dac a nici unul dintre voi nu poate n telege c a ntr-o anumit a situa tie a ac tionat n contradic tie cu lumina primit a din partea lui Dumnezeu s i a neglijat s a- si respecte trupul, templul s i proprietatea lui Dumnezeu, degradndu-l prin obiceiuri gre site, s a m arturiseasc a aceste lucruri naintea lui Dumnezeu. Dac a Duhul Sfnt nu v a ndeamn a n mod special s a v a [777] m arturisi ti n prezen ta oamenilor p acatele de natur a particular a, nu le spune ti nici unui suet. Our Camp Meetings, Patriarchs and Prophets, 44. 45, 1892. (Counsels on Health, 373, 374). Dumnezeu s a e confesorul vostru To ti oamenii au nevoie practic de o experien ta as i personal a a ncrederii n Dumnezeu. Nimeni s a nu devin a confesorul vostru; deschide ti-v a inimile naintea lui Dumnezeu; Spune ti-i toate secretele suetului. Aduce ti la El ncurc aturile voastre, mici s i mari, iar El v a va ar ata o cale de a ie si din ele. Numai Dumnezeu s tie cum s a v a ofere exact ajutorul de care ave ti nevoie. Gospel Workers, 418 (1915). Mi-am m arturisit p acatul naintea lui Dumnezeu, iar El m-a iertat Nu este ceva vrednic de laud a s a vorbim despre sl abiciunile s i descurajarea noastr a. Fiecare dintre noi s a spun a: Sunt ntristat pentru c a am cedat ispitei, pentru c a rug aciunile mele sunt att de

364

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

superciale, iar credin ta mea este att de slab a. Nu am nici o scuz a pentru c a via ta mea religioas a este pipernicit a. Dar m a str aduiesc, n Hristos, s a ajung la plin atatea caracterului. Am p ac atuit, dar nc a l iubesc pe Domnul Isus. Am c azut de multe ori, dar El s i-a ntins mna pentru a m a salva. I-am spus totul despre gre selile mele. I-am m arturisit cu ru sine s i triste te c a L-am dezonorat. Am privit spre cruce s i am rostit: El a suferit toate acestea pentru mine. Duhul Sfnt s mi-a descoperit propria mea lips a de recuno stin ta i p acatul de a-l f acut de ru sine pe Domnul Hristos. Cel care n-a cunoscut p acatul a mai nalt iertat vina p acatului meu. El m a cheam a la o via ta as i mai nobil as i m a avnt spre ceea ce este naintea mea. Manuscript 161, 1897. Nici o virtute deosebit a n m arturisirea naintea oamenilor Sper c a nimeni nu va ajunge la concluzia c a ob tine favoarea lui Dumnezeu dac a si m arturise ste p acatele sau c a ar exista vreo virtute deosebit a n m arturisirea p acatelor naintea oamenilor. Pentru a credin aceasta este necesar a o experien ta tei care lucreaz a prin dragoste s i puric a suetul. Dragostea lui Hristos va supune nclina tiile p ac atoase. Adev arul nu numai c a poart a n el nsu si dovada originii lui cere sti, dar n acela si timp dovede ste c a, prin harul Duhului lui [778] Dumnezeu, reu se ste s a cure te suetul. Domnul dore ste s a venim n ecare zi la El, cu toate necazurile noastre, s i s a ne m arturisim p acatele, iar El ne poate d arui odihn a n purtarea jugului s i a poverii Sale. Duhul Lui cel Sfnt ne va umple suetul cu puterea harului S au s i ecare gnd va adus n supunere de Hristos. Testimonies for the Church 5:648 de ascultarea fa ta (1889). Omul s a nu- si m arturiseasc a p acatele naintea oamenilor c azu ti Nu este nici o njosire ca omul s a ngenuncheze n fa ta Creatorului lui s i s a- si m arturiseasc a p acatele, cernd iertare prin meritele Mntuitorului crucicat s i nviat. Este un act nobil s a- ti recuno sti gre selile naintea Celui care a fost str apuns s i r anit de n ochii oamenilor s f ar adelege s i r azvr atire. Aceasta ne nal ta i ai ngerilor; pentru c a cel ce se umile ste va n al tat. Dar cel care se pleac a n fa ta omului c azut s i si dezv aluie gndurile tainice s i visele inimii se dezonoreaz a pe sine, njosindu- si demnitatea s i degradndu- si orice pornire nobil a a suetului.... Aceast a m arturisire njositoare a p acatelor naintea oamenilor este una dintre

Acordarea ncrederii

365

cauzele c areia i se datoreaz a, ntr-o mare m asur a, cre sterea r aului care ntineaz a lumea s i o preg ate ste pentru distrugerea nal a. Testimonies for the Church 5:638, 639 (1889). Dezv aluirea public a a p acatelor ascunse r aspnde ste r aul Mi s-a ar atat c a multe, multe m arturisiri nu trebuie rostite niciodat a n auzul oamenilor muritori; deoarece rezultatul unui asemenea act nu poate anticipat de judecata par tial a a unor in te limitate. Semin tele r aului sunt mpr as tiate n mintea s i inima celor ce ascult a m arturisirile, iar atunci cnd vor ispiti ti, aceste semin te vor ncol ti s i vor aduce roade, iar experien tele triste se vor repeta. Pentru c a cei ispiti ti vor gndi c a aceste p acate nu pot att de grave; nu au m arturisit s i aceia care sunt de mult a vreme cre stini c a au f acut tocmai aceste lucruri? Prin urmare, m arturisirea public a n biseric a a acestor p acate ascunse se va dovedi mai degrab a o mireasm aa spre via . Testimonies for the mor tii dect o mireasm a de via ta ta [779] Church 5:645 (1889). Dezv aluirea secretelor desparte suetul de Dumnezeu Am v azut c a, atunci cnd surorile care sunt predispuse s a vorbeasc a se adun a n grupe, Satana este ntotdeauna prezent, deoarece si g ase ste de lucru. El este gata s a strneasc a mintea s i s a prote ct se poate de mult. Satana s tie c as optirile, vorbirea de r au, colportarea povestirilor, dezv aluirea secretelor s i disecarea caracterelor altora despart suetul de Dumnezeu. Aceasta nseamn a moartea spiritualit a tii s i sc aderea inuen tei religioase. Sora__ p ac atuie ste mult prin vorbire. Cuvintele ei ar trebui s a spre bine, dar ea vorbe exercite o inuen ta ste adesea la ntmplare. Uneori, cuvintele ei construiesc o imagine fals a a lucrurilor transmise. Uneori exagereaz a. Prin urmare, aceasta este minciun a. De si nu exist a inten tia de a gre si, obiceiul de a vorbi mult s i de a discuta despre subiecte nefolositoare a fost cultivat att de mult timp, nct ea a devenit neglijent as i neatent a la ceea ce spune s i deseori nici m acar nu mai s tie ce a declarat. Aceasta distruge inuen ta bun a pe care ar trebuit s a o aib a. Este timpul unei schimb ari totale n . Societatea ei nu a fost apreciat aceast a privin ta a a sa cum ar putut dac a nu s i-ar ng aduit un asemenea mod p ac atos de vorbire. Testimonies for the Church 2:185, 186 (1868). Turnnd necazurile n urechi omene sti Uneori turn am propriile noastre necazuri n urechile altora s i mp art as im ntrist arile

366

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

noastre unor persoane care nu sunt n stare s a ne ajute, neglijnd s a I le spunem lui Isus, care este capabil s a transforme c aile triste tii n c ar ari ale bucuriei s i p acii. The Signs of the Times, 17 martie 1887. (HC 97). Fi ti aten ti cu oamenii care nu l cunosc pe Dumnezeu Continundu-Si instruc tiunile date ucenicilor S ai, Isus a zis: P azi tiv a de oameni. Ei nu trebuia s a- si pun a ncrederea n aceia care nu l cuno steau pe Dumnezeu, mp art as indu-le preocup arile lor s i cerndu-le sfatul, deoarece aceasta ar oferit un avantaj agen tilor lui Satana. Adesea, ideile s i metodele oamenilor mpiedic a planurile lui Dumnezeu. Cei care zideau templul Domnului trebuia s a construiasc a dup a planul descoperit pe munte-asemenea celui divin. Cnd slujitorii S ai depind de sfatul oamenilor care nu se a a sub c al auzirea Duhului Sfnt, Dumnezeu este dezonorat s i Evanghelia [780] este tr adat a. n telepciunea omeneasc a este o nebunie naintea lui Dumnezeu. Cei care se las a condu si de ea vor gre si n mod sigur. The Desire of Ages, 354 (1898). Nu tr ada ti ncrederea s i misiunea sfnt a n ecare dintre institu tiile noastre va veni o perioad a de criz a. Vor exercitate presiuni mpotriva lor att din partea credincio silor, ct s i a celor necredincio si. Nu trebuie s a existe nici o tr adare a ncrederii sau misiunii snte pentru beneciul s i n al tarea eului. Noi trebuie s a asupra vie veghem n permanen ta tilor noastre s i s a m ct se poate de vigilen ti, pentru a nu crea o impresie gre sit a n fa ta lumii. Transmite ti, prin cuvinte s i fapte: Eu sunt cre stin. Nu pot ac tiona dup a turile lumii. Eu trebuie s nv a ta a-l iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice s i pe aproapele meu ca pe mine nsumi. Nu pot s a u de acord sau s a m a implic n vreun plan care ar putea s a afecteze, chiar s i m acar n cea mai mic a m asur a, capacitatea mea de a folositor, s a scad a inuen ta mea sau s a-mi distrug a ncrederea n vreunul dintre [781] trimi sii lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 5:479 (1889).

Capitolul 87 Psihologia s i teologia


aratele principii ale Psihologia n Sntele Scripturi Adev psihologiei se a a n Sntele Scripturi. Omul nu si cunoa ste propria lui valoare. El ac tioneaz a n conformitate cu temperamentul lui neconvertit, deoarece nu prive ste la Isus, Autorul s i Des avr sitorul credin tei lui. Cel care vine la Isus, care crede n El s i l accept a ca Exemplu al s au n telege nsemn atatea cuvintelor: Le-a dat dreptul s a se fac a copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1, 12). Cnd si ocup a locul la picioarele lui Isus, omul este f acut n stare s a n teleag a reectarea propriei lui nelegiuiri, via ta p ac atoas a s i adncimile teribile ale degrad arii n care se poate cufunda o inim a omeneasc a. El reu se ste s a discearn a caracterul curat al Celui f ar a p acat s i des avr sirea oferit a p ac atosului poc ait s i convertit. El st a al aturi de Domnul Hristos n locurile cere sti. Manuscript 121, 1902. Dumnezeu n telege cu precizie lucrarea min tii omene sti Domnul Dumnezeu este infailibil n capacitatea lui de n telegere. El n telege lucrarea min tii omene sti, principiile active ale in telor omene sti pe care le-a creat, precum s i modul n care se vor l asa inuen tate de lucrurile care apar, maniera n care vor reac tiona n [782] n care se a fa ta ec arei ispite s i n ecare circumstan ta a. C aci c aile Domnului sunt l amurite naintea ochilor Domnului (Proverbe 5,21). Ochii Domnului sunt n orice loc (Proverbe 15,3). C aci El vede pn a la marginile p amntului, z are ste totul sub ceruri (Iov 28, 24). C aci Domnul cerceteaz a toate inimile s i p atrunde toate nchipuirile s i toate gndurile (1 Cronici 28, 9). El cunoa ste lucrurile care vin n mintea noastr a, ecare dintre ele. Nici o f aptur a nu este ascuns a de El, ci totul este gol s i descoperit naintea ochilor Aceluia, cu care avem a face (Evrei 4, 13). Letter 18, 1895. Dumnezeu cunoa ste toate lucr arile tainice ale min tii omene sti Se gndesc femeile s i b arba tii la modul n care Dumnezeu prive ste creaturile pe care le-a f acut? El a creat mintea omului. Mintea noastr a nu z amisle ste nici m acar un singur gnd nobil care s a 367

368

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

nu venit de la El. Domnul cunoa ste toate lucr arile tainice ale min tii omene sti; nu este El creatorul min tii? Dumnezeu n telege c a p acatul l-a degradat s i njosit pe om, dar l prive ste cu mil as i compasiune; deoarece El vede puterea pe care o are Satana asupra lui. Manuscript 56, 1899. (The S.D.A. Bible Commentary 6:1105). Religia aduce pace s i fericire S-a creat impresia c a religia este d aun atoare s an at a tii. Aceast a idee este gre sit as i nu trebuie promovat a. Adev arata religie aduce pace, fericire s i mul tumire. Evlavia este benec a att pentru via ta aceasta, ct s i pentru via ta viitoare. Letter 1b, 1873. A sta la picioarele lui Isus sau a te baza pe n telepciunea omeneasc a Domnul Hristos trebuie implicat n toate gndu mintele s rile, sim ta i preferin tele noastre. El trebuie exemplicat n cel mai mic detaliu al slujirii de zi cu zi n lucrarea pe care ne-a ncredin tat-o s-o ndeplinim. Dac a, n loc de a ne baza pe n tele[783] gerea omeneasc a sau de a ne conforma zicalelor lume sti, noi st am la picioarele lui Isus s i sorbim cu nesa t cuvintele Sale, nv a tnd de la El s i spunnd: Doamne, ce dore sti Tu s a fac?, independen ta noastr a nativ a, ncrederea noastr a n sine, puternica noastr a voin ta personal a vor nlocuite cu un spirit supus, sincer asemenea unui copil s i dispus s a se lase nv a tat. Cnd ne a am ntr-o rela tie corect a cu Dumnezeu, vom respecta att autoritatea de conduc ator a lui Hristos, ct s i preten tia Lui de a primi din partea noastr a o ascultare necondi tionat a. Letter 186, 1902. (HC 99). Lega ti s tiin ta adev aratei sn tenii cu s tiin ta lozoei gndirii Dumnezeu nu a dat nici o alt a lumin a suplimentar a care s a ia locul Cuvntului S au. Aceast a lumin a are rolul de a conduce mintea derutat a la Cuvntul S au, care, dac a este mncat s i digerat, nseamn a pentru suet. Apoi, faptele bune vor v via ta azute a sa cum este v azut a lumina n ntuneric. Dac a, atunci cnd studia ti lozoa gndirii umane, a ti cerceta cu aten tie s tiin ta adev aratei evlavii, experien ta voastr a cre stin a ar foarte diferit a de ceea ce este. De ce a ti ntors spatele izvoarelor curate ale Libanului, ca s a be ti din apele murdare ale cmpiei n sel aciunea ideilor omene sti? Inima are nevoie de o putere care poate descoperit a numai n Cuvntul lui Dumnezeu. Aceast a putere este pinea vie tii; dac a o m annc a, omul va tr ai ve snic. El nu trebuie s a guste doar ocazional pinea care vine din cer, ci s a tr aiasc a prin

Psihologia s i teologia

369

pentru primitor. Cea mai serioas cuvintele ei, care sunt duh s i via ta a cercetare a adev arului s i nsu sirea personal a a cuvintelor lui Hristos lucreaz a o transformare a caracterului. Letter 130, 1901. Duhul Sfnt umple mintea curat a Noi trebuie s a ne umplem mintea n mod continuu cu Hristos s i s a ne golim de egoism s i p acat.... Pe m asur a ce v a goli ti mintea de vanitate s i frivolitate, golul va umplut cu ceea ce Dumnezeu a steapt a s a v a ofere Duhul S au Sfnt. Atunci, din comoara bun a a inimii vor ie si lucruri bune, m arg aritare ale gndirii, iar ceilal ti vor n telege cuvintele.... Gndurile s i sentimentele voastre vor st arui asupra Domnului Hristos, iar voi [784] ve ti reecta asupra celorlal ti lumina care a str alucit asupra voastr a, venind de la Soarele neprih anirii. The Review and Herald, 15 martie 1892. (HC 115). Principiile se aplic a n toate circumstan tele Domnul a vorbit n mod explicit n Cuvntul S au Sfnt. Acele pagini binecuvntate tur , n armonie cu adev sunt pline de nv a ta as i via ta arul. Ele con des turi s stituie o norm a de via ta avr sit a. Sunt oferite nv a ta i sunt stabilite principii care se aplic a n toate circumstan tele vie tii, chiar dac a anumite situa tii particulare ar putea s a nu e men tionate. Nu este omis nimic din ceea ce este esen tial pentru un sistem des avr sit al credin tei s i pentru metode corecte n practic a. Toate datoriile pe care Dumnezeu le cere din partea noastr a sunt prezentate n mod clar; s i dac a cineva nu va reu si s a ajung a la via ta ve snic a, aceasta se va datora faptului c a s-a ncrezut n sine, a fost plin de concepte zadarnice s i nu a depins pentru mntuire numai de meritele sngelui lui Hristos. De pe calea cea dreapt a, nu va c adea nici unul dintre cei umili s i one sti care accept a Biblia ca ind c al auza lor s i sursa tuturor sfaturilor lor. Letter 34, 1891. arul este un principiu Adev arul este un principiu activ Adev activ s i lucr ator, care modeleaz a inima s i via ta astfel, nct s a existe o continu a naintare spre cer.... Cu ecare efort al voin tei, se ob tine un nou impuls spre ac tiune. Caracterul moral se aseam an a din ce n ce mai mult cu caracterul s i gndirea lui Hristos. Cre stinul care nainteaz a este n posesia unui har s i a unei iubiri care transmit cu , deoarece n no stin ta telegerea divin as i p atrunz atoare a caracterului lui Hristos are o nrurire profund a asupra nclina tiilor lui. Slava lui Dumnezeu, care se descoper a deasupra sc arii, poate n teleas as i pre tuit a numai dac a urc am treapt a cu treapt a, atra si f ar a ncetare tot

370

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

mai sus, spre tintele nobile descoperite de Domnul Hristos. Toate nsu sirile min tii s i trupului trebuie angajate n aceast a lucrare. Manuscript 13, 1884. (HC 68). O abordare pozitiv a Cerul observ a pe cel care aduce cu sine o atmosfer a plin a de pace s i dragoste. Un asemenea om si va primi r asplata sa. El va sta n picioare n marea zi a Domnului. [785] Manuscript 26, 1886. (HC 234). Sf atuirea s i educa tia nu exclud rela tia personal a cu Dumne sunt si educa tia, preg atirea s i sfatul celor cu experien ta zeu De esen tiale, lucr atorii trebuie nv a ta ti s a nu se bazeze numai pe judecata omului. Ca oameni liberi ai lui Dumnezeu, to ti trebuie s a cear a depinde numai de ideile n telepciune de la El. Dac a cel ce nva ta altuia s i nu avanseaz a dincolo de acceptarea planurilor acestuia, va n telege lucrurile doar prin prisma gndirii lui s i, prin aceasta, nu va dect o reectare a unei alte persoane. Dumnezeu i trateaz a pe oameni ca pe ni ste in te responsabile. El va lucra prin Duhul S au n mintea pe care a d aruit-o omului numai dac a omul i va oferi posibilitatea de a lucra s i dac a va n telege lucr arile Sale. Planul S au este ca ecare om s a- si foloseasc a mintea s i con stiin ta pentru el nsu si. Dumnezeu nu dore ste ca vreun om s a devin a umbra altuia, exprimnd numai opiniile altcuiva. Testimonies for the Church 5:724, 725 (1889). Dumnezeu aprob a cea mai nalt a cultur a intelectual a Dac a este sn tit a prin iubire s i temere de Dumnezeu, cea mai nalt a cultur a intelectual a beneciaz a de aprobarea Lui deplin a. Oamenii umili, ale si de Hristos, au umblat cu El timp de trei ani s i au fost toare a Maiest supu si inuen tei n al ta a tii cerului. Domnul Hristos a fost cel mai mare educator pe care L-a cunoscut lumea vreodat a. The Review and Herald, 21 iunie 1877. (Fundamentals of Christian Education, 47, 48). Mintea este sursa tuturor ac tiunilor, bune sau rele El a preg atit acest s ala s viu pentru minte, tesut n chip ciudat, un templu pe care Domnul nsu si l-a preg atit pentru locuirea Duhului Lui uman Sfnt. Mintea conduce ntreaga in ta a. Toate ac tiunile noastre, bune sau rele, si au sursa n minte. Mintea este aceea care se nchin a lui Dumnezeu s i ne a seaz a n rndul in telor cere sti. Cu f toate acestea, mul ti si petrec ntreaga via ta ar a a deveni n telep ti cu privire la ... [recipientul] ce con tine aceast a comoar a. Spe-

Psihologia s i teologia

371

cial Testimonies On Education, 33, 11 mai 1896. (Fundamentals of Christian Education, 426). Mintea e condus a de cer sau este pervertit a Puricat, nnobilat s i condus de cer, intelectul este o putere universal a ce zide ste [786] mp ar a tia lui Dumnezeu. Intelectul pervertit exercit a exact inuen ta opus a; corupe puterea omeneasc a ncredin tat a cu scopul de a dezvoltat a printr-un efort srguincios n facerea binelui. Intelectul pervertit n seal as i distruge. Dumnezeu i-a nzestrat pe oameni cu suciente nsu siri pentru a capabili s i n telep ti s a duc a mai departe s i s a reprezinte cu putere s i abilitate minunatele lucr ari ale Domnului, pentru to ti cei care l iubesc s i p azesc poruncile Lui. El a dorit ca omul s a p azeasc a poruncile lui Dumnezeu, deoarece p azirea poruncilor Sale contribuie la s an atatea s i via ta tuturor in telor omene sti. Talentele ncredin tate constituie o responsabilitate sfnt a. Nici un om nu trebuie s a tnjeasc a dup a talente pe care nu le are, dect dac a s-a rugat s i a cerut n telepciune de sus pentru a sigur de corecta folosire a tuturor capacit a tilor d aruite de Dumnezeu, astfel nct s a hot arasc a s a l onoreze s i s a-l sl aveasc a pe Dumnezeu prin talentele pe care le prime ste n dar. Este o lucrare minunat a s a crezi s i s a accep ti lumina sfnt a venit a din partea lui Dumnezeu, pentru a o r aspndi tuturor celor ce se a a n ntunericul erorii; deoarece aceast a lumin a este oferit a f ar a p artinire s i f ar a interese egoiste, ca s a ajute, s a binecuvnteze s i s a salveze suetele pieritoare. Pentru lucr atorul credincios, ea este o comoar a care l face s a e mai bogat n cer dect un milionar pe p amnt. El este mo stenitorul lui Dumnezeu, mpreun a mo stenitor cu Isus Hristos al unei glorii ve snice mult mai valoroase. Manuscript 63, 1900. Omul creat pentru un scop nobil Ceea ce constituie valoarea unui om nu este preten tia s i aparen ta superiorit a tii, ci adev arata noble te a min tii. Cultivarea corespunz atoare a nsu sirilor intelectuale reprezint a adev arata identitate a omului. Aceste nsu siri nobile sunt d aruite pentru a contribui la formarea caracterului pentru via ta viitoare nemuritoare. Omul a fost creat pentru a se bucura de un statut mai nalt s i mai sfnt dect cel pe care i-l poate oferi lumea aceasta. El a fost creat dup a chipul lui Dumnezeu, pentru un scop att de nalt s i de nobil, nct s a atrag a aten tia tuturor ngerilor. Testimonies for the Church 4:438 (1880).

372

Minte Caracter s i Personalitate vol.2

Modul de gndire trebuie schimbat Mintea multora poate ajunge la un stadiu att de josnic, nct Dumnezeu nu mai poate [787] lucra prin s i pentru ea. Modul de gndire trebuie schimbat, iar cons tiin ta moral a trebuie trezit a, astfel nct s a poat a n telege cerin tele lui Dumnezeu. Con tinutul s i esen ta adev aratei religii trebuie s a e recunoscute s i eviden tiate f ar a ncetare de rela tia noastr a personal a cu Dumnezeu prin cuvinte, prin fapte s i prin comportament. Umilin ta trebuie s a ia locul mndriei, seriozitatea s a ia locul u sur at a tii, iar devo tiunea, locul indiferen tei nereligioase. Testimonies for the Church 4:582 (1881). Gndirea motiveaz a slujirea Am v azut c a, n perioada verii trecute, spiritul predominant a fost acela al unei c aut ari pn a la limit a a ofertelor acestei lumi. Poruncile lui Dumnezeu nu au fost respectate. De si pretindem c a slujim legii lui Dumnezeu, mintea multora se a a n slujba lumii. Dar ei nu pot sluji legii lui Dumnezeu, n timp ce gndurile lor sunt ocupate cu lucrurile p amnte sti s i interesele personale. Testimonies For The Church 1:150 (1857). Serviciul acceptat de Dumnezeu Mul ti cred c a defectele lor de caracter i fac incapabili s a ating a standardul pe care l-a n al tat Domnul Hristos, dar tot ce trebuie s a fac a ace sti oameni este s a se umileasc a la ecare pas sub bra tul puternic al lui Dumnezeu. Hristos nu evalueaz a omul n raport cu cantitatea de lucru pe care o realizeaz a, ci n func tie de spiritul n care este ndeplinit a lucrarea. Cnd i vede pe oameni ridicnd poverile, str aduindu-se s a le poarte cu o inim a smerit a, cu nencredere n sine s i ntr-o dependen ta total a de El, Domnul adaug a lucr arii lor perfec tiunea s i sucien ta Sa, iar lucrarea este acceptat a de c atre Tat al. Noi suntem accepta ti n Fiul Iubit. Defectele celui p ac atos sunt acoperite de perfec tiunea s i plin atatea Domnului, Neprih anirea noastr a. Cei care depun eforturi sincer umile, cu o dorin ta as i cu o inim a smerit a, pentru a tr ai la n al timea cerin telor lui Dumnezeu, sunt privi ti de c atre Tat al cu o iubire duioas as i plin a de n telegere; El i consider a ca pe ni ste copii ascult atori s i neprih anirea lui Hristos le este atribuit a. Letter 4, 1889. Cunoa sterea lui Hristos aduce vigoare min tii Domnul . Ceea ce au nevoie oamenii este o [788] Hristos este un izvor de via ta mai limpede cunoa stere a Lui; ei au nevoie de r abdare s i bun atate cum poate deschis s i au nevoie s a nve te cu srguin ta a ntreaga

Psihologia s i teologia

373

de agen lor inim a fa ta tii vindec atori ai cerului. Cnd lumina iubirii lui Dumnezeu str aluce ste n c am arile ntunecoase ale suetului, nelini stea, tulburarea s i insatisfac tia vor nceta, iar bucuriile pline de satisfac tie vor oferi s an atate min tii s i putere trupului. The Ministry of Healing, 247 (1905). Cu Hristos nu exist a e sec Puterea innit a a Duhului Sfnt este fort area ta de ap arare a ec arui suet poc ait. Nici un suet care s cere protec tia lui Hristos cu credin ta i p arere de r au pentru p acat nu va l asat s a ajung a sub puterea vr ajma sului. Mntuitorul este al aturi de copiii S ai cnd sunt ispiti ti s i ncerca ti. Cu El nu poate exista e sec, pierdere, imposibilitate sau nfrngere; noi putem mplini toate lucrurile prin Cel care ne nt are ste. The Desire of Ages, 490 [789] (1898).

Capitolul 88 Inuen te negative asupra min tii


m la c a smulS a renun ta autarea gre selilor Noi ar trebui s gem din gndurile noastre nemul tumirile s i c autarea gre selilor. S a la toate defectele pe care le-am putea venu privim n permanen ta dea.... Dac a dorim s a p astr am o rela tie bun a cu Dumnezeu, trebuie s a privim st aruitor la lucrurile mari s i pre tioase la neprih anirea, slava, puterea, bun atatea, afec tiunea, iubirea pe care Dumnezeu le revars a asupra noastr a. Si, privind astfel, mintea noastr a va deveni att de legat a de aceste lucruri de natur a ve snic a, nct nu vom avea de a descoperi gre nici o dorin ta selile altora. Manuscript 153, 1907. (HC 232). m Noi tindem s a ne amintim lucrurile rele Trebuie s a nv a ta s a interpret am conduita celorlal ti n maniera cea mai favorabil a posibil a.... Dac a suspect am f ar a ncetare r aul, suntem n pericolul de a genera exact lucrurile pe care le suspect am.... Nu putem tr ai f ar a s a suferim uneori n suetul nostru sau f ar a ca temperamentul s a ne e pus la ncercare, dar, n calitate de cre stini, trebuie s a m tot att de r abd atori, de n teleg atori, umili s i smeri ti precum dorim s a e s i al tii. beneciem Oh, de cte mii de fapte bune s i gesturi de bun avoin ta noi, ... care dispar neobservate ca roua sub razele soarelui, n timp ce pagubele reale sau imaginare las a o impresie aproape imposibil [790] de s ters n viitor! Cel mai bun exemplu pe care l putem oferi altora este acela de a one sti cu noi n sine, de a l asa n seama lui Dumnezeu persoana noastr a, reputa tia noastr as i de a nu manifesta prea mare interes n corectarea ec arei impresii gre site sau n prezentarea situa tiei noastre ntr-o lumin a favorabil a. Letter 25, 1870. (HC 237). Imaginil