Sunteți pe pagina 1din 320

M arturii pentru comunitate vol.

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Timpul n care a fost scris volumul opt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x Sec tiunea 1 Ocaziile actuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lucrarea noastr a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Misiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ce nu se schimb O f ag aduin ta a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Puterea f ag aduit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 R aspunderea noastr a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Lucrarea n patrie s i n str ain atate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Lucrarea n Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 O priveli ste a luptei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sec tiunea 2 Sfaturi repetate adesea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Avertismente s i sfaturi date comunit a tii din Battle Creek . . . . 52 Timpul sfr sitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ajutor la vreme de necaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 O sl abire a cinstirii lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 de lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Datoria noastr a fa ta Cum s a avem succes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Lucrarea misionar a n tar as i n str ain atate . . . . . . . . . . . . . . . . 60 O ilustrare a lucr arii pe care o avem de f acut . . . . . . . . . . . . 60 O lucrare neglijat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Duhul Sfnt n s colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Voia lui Dumnezeu cu privire la noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Lucrnd mpotriva Duhului Sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 ndep artarea de calea cea dreapt a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 C auta ti ajutor la Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Lucrarea medical a misionar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Un cuvnt de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Un apel c atre fra tii din Battle Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 O avertizare neglijat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Rezultatul reforma tiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 O avertizare solemn a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Focul de la Review and Herald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 C atre fra tii din Battle Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 iv

Cuprins

Ce ar putut s a e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uitarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalmii 105 Un imn despre Tara F ag aduit a. . . . . . . . . . Psalmii 106 Un imn al captivit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalmii 107 Cntarea celor r ascump ara ti . . . . . . . . . . . Adu- ti aminte de zilele de mai nainte . . . . . . . . . . . . . . tura noastr Scrise pentru nv a ta a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia pentru zilele noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mpotrivirea vr ajma sului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marea strigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si ai uitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alege ti ast azi cui vre ti s a sluji ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scutul Atotputerniciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iehova Domne ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 3 Scrisori c atre medici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea ncerc arilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experien ta lui Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R amnnd n dragostea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . Primejdia ncrederii n sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purt atorul nostru de poveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privind dincolo de oameni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Povar a ve snic a de slav a .......................... Prea mare concentrare n Battle Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . O slujire neegoist a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajutorarea celor care au nevoie de ajutor . . . . . . . . . . . . . . Ce poate face o institu tie pentru alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . O reform a necesar a................................ Principiile vii ale fr a tiet a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Singura cale sigur a ................................ Primejdie prin extindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problema salariilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merge ti n multe locuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de planuri mai cuprinz atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . nin ta ti centre noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nesocotirea responsabilit a tilor date de Dumnezeu . . . . . . Scopul lui Dumnezeu pentru institu tiile Sale . . . . . . . . . . . . . Scopul lui Dumnezeu cu privire la Sanatoriu . . . . . . . . . . . Valoarea studierii Cuvntului lui Dumnezeu . . . . . . . . . . .

102 105 105 107 111 112 114 115 115 116 117 118 118 119 123 124 125 126 127 128 129 130 133 135 136 137 137 139 139 140 141 144 145 148 149 151 153 153

vi

M arturii pentru comunitate vol.8

Scopul lui Dumnezeu cu lucrarea misionar a medical a ..... Educa ti misionari medicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ Lucrarea noastr a pentru timpul de fa ta Nici o schimbare n lucrarea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . Cuvinte de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvnt de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de care s O primejdie fa ta a se ia m asuri . . . . . . . . . . . . . . . Un standard nalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a tnd s i vindecnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sus tine ti lucrarea medical a ........................... Nevoia avertiz arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importan ta lucr arii misionare medicale . . . . . . . . . . . . . . . Cauza s ar aciei din biseric a.......................... Fiec aruia lucrul lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eforturi unite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cl adirea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un templu din pietre vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diferite instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adev arul alc atuie ste o unitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvinte de ncurajare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hristos, Mijlocitorul rug aciunii s i al binecuvnt arii . . . . . . . Cuvinte de ncurajare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rii Sanatoriului . . Scopul lui Dumnezeu cu prilejul nin ta O lucrare mondial a ................................ Un cuvnt de ndemnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajutndu-L sau mpiedicndu-L pe Domnul . . . . . . . . . . . Scopul lui Dumnezeu cu lucr atorii S ai . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de sfetnici n telep ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un ajutor divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poveri pe care Dumnezeu nu le-a dat . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea Cuvntului lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R asplata studierii credincioase a Cuvntului . . . . . . . . . . . Lucrarea pentru timpul prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia noastr a ..................................... Semnul leg aturii noastre cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . O privire mai cuprinz atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biruin ta lui Hristos asupra necredin tei . . . . . . . . . . . . . . . . O avertizare mpotriva centraliz arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 156 157 158 158 161 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 170 171 171 172 174 177 178 179 180 181 182 183 183 185 188 189 191 193 193 196 197 199

Cuprins

vii

Un cmp neglijat, care este aproape de noi . . . . . . . . . . . . Domnul Hristos, exemplul nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacriciul de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O pozi tie hot art a pentru dreptate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 4 Fi ti n gard a ............................. Lec tii din trecut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un centru educa tional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a e instruit tineretul nostru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvinte de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu e timp de ntrziere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O mp ar tire a responsabilit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exeperien te de la nceputul lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumnezeu, Conduc atorul nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Una cu Hristos n Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Membrii laici s a porneasc a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S a m g asi ti cu lips a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scopul lui Dumnezeu cu poporul S au . . . . . . . . . . . . . . . . . Poc aie ste-te s i f a faptele dinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E secul n a-L onora pe Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O chemare la reform a.............................. Spre cas a .......................................... Sec tiunea 5 Cunoa sterea absolut a ..................... Dumnezeu n natur a ................................. Urm arile p acatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tor divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un nv a ta Natura m arturise ste despre Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . Neputin ta omului de a interpreta natura . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea crea tiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legile naturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tainele puterii divine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un Dumnezeu personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natura nu este Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un Dumnezeu personal l-a creat pe om . . . . . . . . . . . . . . . Dumnezeu descoperit n Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumnezeu descoperit ucenicilor de c atre Hristos . . . . M arturia Scripturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199 200 202 204 207 208 208 211 214 215 220 221 225 226 226 228 232 235 235 236 237 238 239 243 244 244 245 245 245 247 247 248 251 251 251 252 253 255

viii

M arturii pentru comunitate vol.8

Dumnezeul Cel ve snic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iubitoarea Lui bun atate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grija Sa providen tial a.............................. ndelunga Lui ndurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falsa s i adev arata cunoa stere a lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . Teorii speculative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M are tia Dumnezeului nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avertiz ari mpotriva ncumet arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumnezeu descoperit de Domnul Hristos . . . . . . . . . . . Slava Crucii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cunoa sterea care lucreaz a transformarea . . . . . . . . . . . . . . Primejdia cuno stin tei speculative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Am agirile zilelor din urm a.......................... Teorii panteiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fanatismul dup a 1844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repetarea experien telor din trecut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feri ti-v a de o religie a senza tiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turii false . . . . . . . . . . . . . . . . O avertizare mpotriva nv a ta Abaterea min tilor de la adev arul prezent . . . . . . . . . . . . . . O rennoire a m arturiei credincioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . C auta ti iubirea dinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvntul lui Dumnezeu pav aza noastr a ............ Cerceta ti Scripturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C atre biserica din Sardes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia c atre biserica Filadela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia c atre Laodicea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minciuna s i adev arul n educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specula tii lozoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autori necredincio si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erudi tia istoric as i teologic a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mituri s i basme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un izvor mai curat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa tia inimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importan ta c aut arii adev aratei cuno stin te . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare care cere cugetarea noastr a ................. Stiin ta ce trebuie st apnit a .......................... Nu e timp de pierdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rii la sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia renun ta

256 257 259 262 267 267 269 271 273 274 276 278 278 279 280 281 282 282 283 284 285 285 287 288 288 289 290 290 291 291 293 293 294 296 296 297 298 299

Cuprins

ix

Interesele cele mai nalte cer aten tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . O cunoa stere personal a a lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuno stin ta primit a prin Cuvntul lui Dumnezeu . . . . . . . . . . S a e dat a copiilor no stri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... O cunoa stere din experien ta Posibilit a ti minunate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urm arile primirii Cuvntului lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . Un ajutor n studiul naturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natura, cheia tainelor divine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lec tie a ascult arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa tia n via ta viitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marea noastr a nevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experien ta lui Enoh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experien ta lui Ioan Botez atorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promisiunile lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299 300 302 303 303 304 305 307 308 309 310 311 311 313 315

Timpul n care a fost scris volumul opt


Volumul 8 al M arturiilor a fost publicat pentru a face fa ta unei crize cea mai mare dintre crizele c arora a trebuit s a le fac a Biserica Adventist fa ta a de Ziua a Saptea. Urgen ta problemei este evident a din faptul c a acest al 8-lea volum a ap arut n martie 1904, la cincisprezece luni dup a publicarea volumului 7. La data public arii lui, nu se s tia cum avea s a evolueze curentul. Ast azi ne putem uita napoi s i vedea c a instruc tiunile lui ferme au fost un factor principal tor. n dep as irea dezastrului amenin ta n timp ce lucrarea denomina tiunii a pornit s a cuprind a lumea s i n timp ce avea loc o reorganizare a Conferin tei Generale, care a f acut posibil a o cre stere rapid as i totu si s an atoas a, situa tia n ora sul de la vechiul sediu din Battle Creek, Michigan, a luat o form a care, dac a n-ar fost st avilit a, ar dus la nimicirea chiar a temeliei credin tei adventi stilor de ziua a s aptea. Si toate au venit ntr-un mod att de subtil, nct primejdia n-a fost v azut a la nceput, c aci apostazia se prezenta sub forma unei lumini noi. Cam pe la sfr situl secolului, unii dintre lucr atorii denomina tiunii, s i n mod deosebit conduc atorul lucr arii medicale misionare, au turi cu privire la persoana lui Dumnezeu, care prezentat unele nv a ta turile clare ale Cuvntului lui Dumnezeu nu erau n armonie cu nv a ta turi au fost prezentate ca s i cu pozi tia bisericii. Totu si, aceste nv a ta o naintare n n telegerea soliei s i se pretindea c a acceptarea ei gene ral a avea s a-i aduc a poporului lui Dumnezeu o glorioas a experien ta s i s a gr abeasc a terminarea lucr arii. Aceste concep tii panteiste l considerau pe Dumnezeu nu ca pe personal o mare Fiin ta a, ce conduce Universul, ci mai degrab a ca v o putere, o for ta azut as i sim tit a n natur as i care umplea chiar s i atmosfera. Confundnd puterea lui Dumnezeu cu persoana Sa, ei [6] L-au v azut pe Dumnezeu n soare, n oare, n iarb a, n copac s i n aproapele lor. Aceste p areri stranii, dar atractive, au fost prezentate public la una dintre sesiunile Conferin tei Generale, au fost sus tinute deschis la Colegiul din Battle Creek s i au fost prezentate mereu s i x

Timpul n care a fost scris volumul opt

xi

mereu la sanatoriul de la Battle Creek. n cele din urm a, aceast a lumin a nou a a devenit un subiect de discu tie atunci cnd lucr atorii adventi sti de ziua a s aptea s-au ntlnit n diferite ocazii neociale sau n mod ocial n ntlniri pentru consf atuire. De si constituia o problem a de un interes profund s i o preocupare pentru conduc a turi torii bisericii, eforturile lor de a controla s i stopa aceste nv a ta panteiste p areau aproape cu totul ineciente. n iarna anilor 1902-1903, mi scarea a c stigat avnt. Apoi... problema a devenit acut a, o dat a cu publicarea unei c ar ti despre ziologie s i igien a, scris a ntr-un stil popular, n care medicul principal al denomina tiunii a prezentat ntr-un mod subtil aceste vederi. Cartea a fost publicat a ntr-un tiraj mare, ca s a e vndut a de adventi stii de ziua a s aptea spre a se strnge fondurile necesare pentru reconstruirea Sanatoriului de la Battle Creek. Conduc atorii bisericii aveau n mod sigur convingerea c a aceast a criz a avea s a ating a apogeul cu ocazia sesiunii Conferin tei Generale ce avea s a se tin a n prim avara anului 1903, cnd, sperau ei, serva Domnului avea s a abordeze n mod clar aceast a problem a. Dar, de ecare dat a cnd a vorbit, p area c a este re tinut as i a prezentat o solie f acnd apel la unitate n lucrare s i la nevoia de a avea cu to tii acela si interes. Cnd sesiunea Conferin tei Generale s-a ncheiat, problema nu fusese nc a atacat a. Cteva luni mai trziu, n toamna anului 1903, serva Domnului a fost instruit a ntr-o viziune s a nfrunte prompt s i n mod public tura panteist turilor speculative s nv a ta as i s a arate primejdiile nv a ta i spiritiste ce o nso tesc. Comunic arile trimise de dnsa din California au ajuns la fra tii ce erau aduna ti n sesiunea de toamn a a Comitetului Conferin tei Generale ce se tinea la Washington D.C. chiar n momentul de apogeu al crizei. To ti puteau vedea acum c a Dumnezeu si c al auze ste s i si ap ar a lucrarea s i, n lumina soliilor Spiritului Profetic, aproape to ti au luat atitudine de partea adev arului. Cu toate [7] s acestea, n cmp era nedumerire, nesiguran ta i confuzie. M arturii pentru Comunitate volumul 8 aduce un mesaj n aceast a problem a, denind adev arul n termeni fermi s i l asnd astfel ca erezia s a apar a ntr-un vizibil contrast. Criza a fost ntmpinat as i biserica a fost salvat a. Numai puterea omeneasc a singur a nu putea s a ocroteasc a biserica n aceast a criz a.

xii

M arturii pentru comunitate vol.8

Pe lng a aceast a principal a controvers a doctrinal a, au mai existat s i alte probleme n biseric a n timpul cuprins n volumul 8. La numai cteva s apt amni dup a publicarea volumului 7, cu soliile s i sfaturile lui cu privire la lucrarea ce se f acea n casele noastre de editur a, tipograile Review and Herald s i Herald Publishing Association au fost distruse de incendii. Acesta a fost al doilea mare dezastru din Battle Creek s i n mai pu tin de unsprezece luni a urmat s i incendiul care a mistuit sanatoriul din Battle Creek. n leg atur a cu aceast a pierdere, problema era mult mai mare dect aceea de a nlocui ce distrusese focul. De ani de zile, sfaturile Spiritului Profetic au chemat la o mpr as tiere a credincio silor din Battle Creek s i la nin tarea de sanatorii, s coli s i case de editur a n alte p ar ti. Poporul nostru a fost somat s a nu se adune n num ar mare la sediul lucr arii. Ca r aspuns la aceste sfaturi, vechiul Colegiu de la Battle Creek a fost mutat undeva la tar a, n Berrien Springs, Michigan. Acum, cnd editura Review and Herald era distrus a de incendiu, conduc atorii considerau c a era timpul potrivit pentru a rea seza lucrarea casei de editur a n alt loc s i s-au f acut pa sii necesari n direc tia aceasta. De la nceput, sediul Conferin tei Generale a fost a sezat lng a editura Review and Herald. Cele dou a p areau c a sunt inseparabile. Orice plan f acut pentru mutarea uneia implica s i mutarea celeilalte. Ca r aspuns la c al auzirea primit a prin Spiritul Profetic, s-a c autat un loc potrivit s i, n nal, n suburbia Washington-ului D. C., capitala na tiunii, s-a g asit o proprietate acceptabil a, iar lucrarea de publica tii s i birourile Conferin tei Generale au fost mutate n acest centru, n [8] august 1903. Pentru a-i ajuta pe adventi stii de ziua a s aptea s a n teleag a cauza dezastrului care a ras de pe fa ta p amntului casa de editur a, cum s i nevoia de rea sezare a lucr arii pe baze noi s i a unui nou amplasament, Sfaturi repetate adesea au fost incluse n volumul 8. Aceste probleme, n care erau implicate lucrarea noastr a medical a, casa noastr a de editur as i chiar doctrina bisericii, erau mari s i puteau foarte u sor s a abat a aten tia poporului nostru din toat a lumea de la principala sarcin a ce st atea naintea noastr a aceea de a duce Evanghelia cea ve snic a n toat a lumea. Chiar dac a volumul 8 a fost publicat, n principal, ca s a ntmpine aceste crize s i s a le fac a pentru totdeauna clar adventi stilor de ziua a s aptea drumul cel

Timpul n care a fost scris volumul opt

xiii

drept (corect), Ellen G. White a abordat aceste probleme n mod pozitiv. Cartea nu ncepe cu un tablou al problemelor ce ne confruntau, ci mai degrab a cu sec tiunea intitulat a Ocaziile actuale, n care Lucrarea noastr a este prezentat a n termeni mi sc atori. Apoi, urmeaz a capitolele despre Chemarea la slujire, Puterea f ag aduit a s i puncte de vedere cu privire la responsabilit a tile noastre n patrie s i n str ain atate, cu o men tionare special a a lucr arii n Europa. Ce mult i-ar pl acut marelui vr ajma s al adev arului, dac a min tile s i gndurile poporului lui Dumnezeu ar putut ntoarse de la sarcina cea mare s i neterminat a, prin specula tii cu privire la Dumnezeire, prin fanatism sau prin idei confuze cu privire la organiza tie! Dar poporul lui Dumnezeu nu trebuia s a e sustras de la lucrarea lui de iluminare a lumii. Avnd ochii a tinti ti spre lucrare, s-au f acut pa si nainte. Este adev arat c a unii au pierdut drumul n timpul crizei din anii 1902-1903. Unele dintre propriet a tile bisericii au fost pierdute de c atre denomina tiune; dar, mai degrab a dect s a mpiedice lucrarea, criza aceasta a marcat nceperea unei mi sc ari mari s i agresive. Avertiz arile cuprinse n sec tiunea Fi ti n gard a s i delimitarea foarte clar a a adev arului n grupul capitolelor Cunoa sterea esen tial a vor servi totdeauna pentru a p astra biserica, astfel ca s a nu cad a prad a turilor n nv a ta sel atoare, dup a cum s i alte sfaturi cuprinse n volumul [9] 8 vor de folos pn a la sfr situl timpului.

xiv

M arturii pentru comunitate vol.8

Sec tiunea 1 Ocaziile actuale

Israel va nori s i va odr asli, s i va umplea lumea cu roadele lui. Isaia 27, 6

Lucrarea noastr a
Care este lucrarea noastr a? Aceea si care i-a fost dat a lui Ioan Botez atorul, cu privire la care citim: n vremea aceea a venit Ioan Botez atorul s i propov aduia n pustia Iudeii. El zicea: Poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape. C aci el este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, cnd zicea: Iat a glasul celui ce strig a n pustie: Preg ati ti calea Domnului, netezi ti-I c ar arile. (Matei 3, 1-3) To ti aceia care ntr-adev ar sunt angaja ti n lucrarea Domnului pentru aceste zile de pe urm a vor avea o solie hot art a de adus. Citi ti cele cteva versete ale capitolului 40 din Isaia: Un glas strig a: Preg ati ti n pustie calea Domnului, netezi ti n locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! Orice vale s a e n al tat a, orice munte s i orice deal s a e plecate, coastele s a se prefac a n cmpii, s i strmtorile n vlcele! Atunci se va descoperi slava Domnului, s i n clipa aceea orice f aptur a o va vedea; c aci gura Domnului a vorbit. (Isaia 40, 3-5) Un glas zice: Strig a! Si eu am r aspuns: Ce s a strig? Orice f aptur a este ca iarba, s i toat a str alucirea ei ca oarea de pe cmp. Iarba se usuc a, oarea cade, cnd su a vntul Domnului peste ea. n adev ar, poporul este ca iarba: iarba se usuc a, oarea [10] cade; dar Cuvntul Dumnezeului nostru r amne n veac. (Ver 6-8) minte potrivite pentru noi n Capitolul acesta este plin de nv a ta vremea aceasta. Cuvntul Domnului pentru noi este: Poc ai ti-v a, preg ati ti calea pentru rede steptarea lucr arii Mele. Mutarea la Washington a lucr arii s avr site pn a acum la Battle Creek este un pas n direc tia cea bun a. Noi trebuie s a st aruim s a naint am n regiunile ndep artate, unde oamenii sunt n ntuneric spiritual. Orice vale s a e n al tat a, orice munte s i orice deal s a e plecate, coastele s a se prefac a n cmpii, s i strmtorile n vlcele! (Isaia 40, 4) Orice piedic a din calea r ascump ar arii poporului lui Dumnezeu trebuie s a e ndep artat a prin deschiderea Cuvntului S au s i prin prezentarea unui l amurit: A sa zice Domnul. Adev arata lumin a trebuie s a str aluceasc a, deoarece ntunericul acoper a p amntul, s i o mare negur a, popoarele. Adev arul viului Dumnezeu trebuie 16

Lucrarea noastr a

17

s a apar a n contrast cu r at acirea. Proclama ti vestea cea bun a. Avem un Mntuitor care Si-a dat via ta pentru ca aceia care cred n El s a nu ve piar a, ci s a aib a via ta snic a. Se vor ivi piedici n calea naint arii lucr arii lui Dumnezeu, dar nu v a teme ti. La atotputernicia mp aratului mp ara tilor, Dumnezeul nostru, p astr ator al leg amntului, adaug a blnde tea s i grija p astorului milos. Nimic nu-I poate sta n cale. Puterea Lui este absolut as i este garan tia sigurei mpliniri a f ag aduin telor Sale date poporului S au. El poate ndep arta toate barierele ce stau n calea naint arii lucr arii Sale. El are mijloace de a ndep arta orice dicultate, pentru ca aceia care-L servesc s i respect a mijloacele pe care El le folose ste s a poat a elibera ti. Bun atatea s i iubirea Lui sunt nem arginite, iar leg amntul Lui este neschimb ator. Planurile vr ajma silor lucr arii Sale ar putea s a par a c a sunt tari s i bine f aurite, dar El poate r asturna chiar s i cel mai tare dintre aceste planuri s i, la timpul S au s i pe calea Sa, El va s i face aceasta, dup a ce a v azut c a credin ta noastr a a fost pus a la prob a, c a noi ne apropiem [11] de El s i facem din El sf atuitorul nostru. n timpurile cele mai ntunecate, cnd aparen tele pot p area foarte n Dumnezeu. El mpotrivitoare, nu v a teme ti. Ave ti credin ta si realizeaz a planurile, f acnd bine toate lucrurile n favoarea poporului S au. Puterea acelora care l iubesc s i-L servesc va rennoit a n ecare zi. Priceperea Lui va pus a n slujba lor, pentru ca ei s a nu gre seasc a n aducerea la ndeplinire a planurilor Lui. dezn Nu trebuie s a se dea pe fa ta adejde n serviciul lui Dumnezeu. Credin ta noastr a trebuie s a suporte presiunea ndreptat a asupra ei. Dumnezeu este n stare s i binevoitor s a reverse asupra servilor S ai toat a puterea de care ei au nevoie. El va mplini peste m asur a cele mai nalte a stept ari ale acelora care si pun ncrederea n El. El le va da n telepciunea pe care o cer feluritele lor nevoi. ncercatul apostol Pavel spunea: El mi-a zis: Harul Meu ti este de ajuns; c aci puterea Mea n sl abiciune este f acut a des avr sit a. Deci m a voi l auda mult mai bucuros cu sl abiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos s a r amn a n mine. De aceea simt pl acere n sl abiciuni, n def aim ari, n nevoi, n prigoniri, n strmtor ari, pentru Hristos; c aci cnd sunt slab, atunci sunt tare. (2 Corinteni 12, 9.10) Fra tii mei, tine ti cu t arie pn a la cap at nceputul ncrederii voastre. Lumina adev arului lui Dumnezeu nu trebuie s a sl abeasc a. Ea trebuie

18

M arturii pentru comunitate vol.8

s a str aluceasc a n mijlocul ntunericului r at acirii care nv aluie lumea noastr a. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e deschis naintea celor din locurile n al tate ale p amntului, ca s i naintea celor din locurile mai smerite. Biserica lui Hristos este instrumentul lui Dumnezeu pentru proclamarea adev arului; ea este mputernicit a de El s a fac a o lucrare de Dumnezeu, dac special a; s i, dac a este credincioas a fa ta a este ascult atoare de poruncile Lui, n mijlocul ei va s al as lui des avr sirea puterii divine. Dac a l va onora pe Domnul Dumnezeul lui Israel, nu exist a putere care s a-i poat a sta mpotriv a. Dac a va credincioas a de datoria ei de supunere s fa ta i ascultare, puterile vr ajma sului nu vor n stare s a o r apun a, a sa cum nu este n stare pleava s a reziste furtunii. naintea bisericii stau zorile unei zile str alucitoare s i glorioase, dac a ea se va mbr aca cu haina neprih anirii lui Hristos, dndu-se de lume. napoi de la orice ascultare fa ta [12] Membrii bisericii au nevoie acum s a- si m arturiseasc a apostaziile s i s a se strng a unii lng a al tii. Fra tii mei, nu ng adui ti s a intervin a nimic ce v-ar separa pe unii de al tii sau de Dumnezeu. Nu vorbi ti despre deosebiri de opinii, ci uni ti-v a n iubirea adev arului a sa cum este el n Isus. Veni ti naintea lui Dumnezeu s i invoca ti sngele v arsat al Mntuitorului, ca motiv pentru care ar trebui s a primi ti ajutor n lupta mpotriva r aului. Nu v a ve ti ruga n zadar. Cnd v a din inim apropia ti de Dumnezeu cu c ain ta as i n deplina asigurare a credin tei, vr ajma sul care caut a s a v a distrug a va biruit. ntoarce ti-v a la Domnul, voi, prizonieri ai n adejdii. C auta ti t aria o credin smerit la Dumnezeu, la Dumnezeul cel viu. Da ti pe fa ta ta a s i neclintit a n puterea s i bun avoin ta Lui de a salva. De la Hristos curge rul cel viu al mntuirii. El este Fntna vie tii, Izvorul a toat a de puterea Lui, El va schimba, puterea. Cnd ne prindem n credin ta s i va schimba n mod minunat, perspectivele cele mai f ar a de n adejde s i mai descurajatoare. El va face aceasta pentru gloria Numelui S au. Dumnezeu i cheam a pe credincio sii S ai, care cred n El, s a de cei care nu cred s exprime curaj fa ta i sunt f ar a n adejde. Fie ca Domnul s a ne ajute s a ne sprijinim unii pe al tii, s i s a-L ncerc am vie. printr-o credin ta

Lucrarea noastr a

19

Cnta ti cu veselie lui Dumnezeu, care este t aria noastr a! n al ta ti strig ate de bucurie Dumnezeului lui Iacov! Cnta ti o cntare, suna ti din tob a, din harpa cea pl acut as i din al aut a! (Psalmii 81, 1.2) Frumos este s a l aud am pe Domnul, s i s a m arim Numele T au, Prea nalte, s a vestim diminea ta bun atatea Ta, s i noaptea credincio sia Ta, cu instrumentul cu zece coarde, s i cu al auta, n sunetele arfei. C aci Tu m a nvesele sti cu lucr arile Tale, Doamne, s i eu cnt de [13] veselie cnd v ad lucrarea minilor Tale. (Psalmii 92, 1-4) Veni ti s a cnt am cu veselie Domnului, s i s a strig am de bucurie c atre Stnca mntuirii noastre. S a mergem naintea Lui cu laude, s a facem s a r asune cntece n cinstea Lui! C aci Domnul este un Dumnezeu mare, este un mp arat mare, mai pe sus de to ti dumnezeii. El tine n mn a adncimile p amntului s i vrfurile mun tilor sunt ale Lui. A Lui este marea, El a f acut-o s i minile Lui au ntocmit uscatul; veni ti s a ne nchin am s i s a ne smerim, s a ne plec am genunchiul naintea Domnului, F ac atorului nostru! (Psalmii 95, 1-6) Cnta ti Domnului o cntare nou a! Cnta ti Domnului, to ti locuitorii p amntului! Cnta ti Domnului, binecuvnta ti Numele Lui, vesti ti din zi n zi mntuirea Lui! Povesti ti printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. C aci Domnul este mare s i foarte vrednic de laud a. El este mai de temut dect to ti dumnezeii. (Psalmii 96, 1-4) Striga ti de bucurie c atre Domnul, to ti locuitorii p amntului! Sluji ti Domnului cu bucurie, veni ti cu veselie naintea Lui. S as ti ti c a Domnul este Dumnezeu! El ne-a f acut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui s i turma p as unii Lui. Intra ti cu laude pe por tile Lui, intra ti cu cnt ari n cur tile Lui. L auda ti-L s i binecuvnta ti-I Numele. C aci Domnul este bun; bun atatea Lui tine n veci, s i credincio sia Lui [14] din neam n neam. (Psalmii 100)

Misiunea
Scopul lui Dumnezeu este ca poporul Lui s a ajung a sn tit, cur a tit, un popor sfnt, care transmite lumin a tuturor celor din jurul lui. Scopul Lui este ca prin exemplicarea adev arului n via ta lor, ei s a e o laud a pe p amnt. Harul lui Hristos este ndestul ator pentru acesta. Dar poporul lui Dumnezeu s a- si aduc a aminte c a, numai atunci cnd crede s i aduce la ndeplinire principiile Evangheliei, Dumnezeu l poate face o laud a pe p amnt. Numai atunci cnd folosesc puterile date de Dumnezeu n slujba Lui, credincio sii se vor bucura de plin atatea s i de puterea f ag aduin tei pe care biserica a fost chemat a s a o primeasc a. Dac a aceia care m arturisesc credin ta n Hristos ca Mntuitor al lor ajung numai la treapta de jos a m asur atorii lume sti, biserica nu izbute ste s a dea recolta bogat a pe care o a steapt a Dumnezeu. Aat a cu lips a este scris n raportul ei. ns arcinarea pe care Hristos le-a dat-o ucenicilor S ai numai cu pu tin timp nainte de n al tarea Sa la cer este marele decret misionar al mp ar a tiei Sale. Dndu-l ucenicilor, Mntuitorul a f acut din ei ambasadori ai S ai s i le-a dat scrisorile de acreditare necesare. Dac a, mai trziu, ar fost tra si la r aspundere s i ntreba ti cu ce putere, ei tori s ni ste pescari incul ti mergeau ca nv a ta i t am aduitori, puteau s a r aspund a: Acela pe care iudeii L-au r astignit, dar care S-a ridicat dintre mor ti, ne-a rnduit n lucrarea de predicare a Cuvntului S au, declarnd: Toat a puterea Mi-a fost dat a n cer s i pe p amnt. Hristos a dat ns arcinarea aceasta ucenicilor S ai, ca ind slujitorii Lui principali, arhitec tii care aveau s a pun a temelia bisericii Sale. El a a sezat asupra lor, s i asupra tuturor acelora care aveau s a le urmeze ca slujitori ai Lui, sarcina de a transmite Evanghelia Sa mai departe din genera tie n genera tie, din veac n veac. Ucenicii nu trebuia s a a stepte ca oamenii s a vin a la ei. Trebuia ca ei s a mearg a la oameni, c autndu-i pe p ac ato si, a sa cum p astorul caut a oaia pierdut a. Hristos le-a deschis lumea nainte, ca ind [15] cmpul lor de lucru. Ei trebuia s a mearg a n toat a lumea s i s a propov aduiasc a Evanghelia la orice f aptur a. (Marcu 16, 15) Ei 20

Misiunea

21

trebuia s a predice despre Mntuitorul, despre via ta Lui de slujire neegoist a, despre moartea Lui n ocar a, despre iubirea Lui neasemuit a s i neschimb atoare. Numele Lui trebuia s a le e parola, leg atura lor de unire. n Numele Lui, ei trebuia s a supun a fort are tele p acatului. Credin ta n Numele Lui trebuia s a-i disting a, ca ind cre stini. Dnd mai departe ndrum ari ucenicilor S ai, Hristos a spus: Voi ve ti primi o putere, cnd se va pogor Duhul Sfnt peste voi, s i-Mi ve ti martori n Ierusalim, n toat a Iudea, n Samaria, s i pn a la marginile p amntului. Dar r amne ti n cetate pn a ve ti mbr aca ti cu putere de sus. (Faptele Apostolilor 1, 8; Luca 24, 49) Ascultnd de cuvntul Domnului lor, ucenicii s-au strns la Ierusalim pentru a a stepta mplinirea f ag aduin tei lui Dumnezeu. Aici au petrecut zece zile zile de adnc a cercetare a inimii. Ei au ndep artat toate nen telegerile s i s-au apropiat unii de al tii ntr-o strns a comuniune cre stin a. La sfr situl celor zece zile, Domnul Si-a mplinit f ag aduin ta printr-o minunat a rev arsare a Duhului S au. Deodat a a venit din cer un sunet ca vjitul unui vnt puternic, s i a umplut toat a casa unde s edeau ei. Ni ste limbi ca de foc au fost v azute mp ar tindu-se printre ei, s i s-au a sezat cte una pe ecare din ei. Si to ti s-au umplut de Duh Sfnt, s i au nceput s a vorbeasc a n alte limbi, dup a cum le da Duhul s a vorbeasc a. Si n ziua aceea, la num arul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suete. (Faptele Apostolilor 2, 2-4.41) Iar ei au plecat s i au propov aduit pretutindeni. Domnul lucra mpreun a cu ei s i nt area Cuvntul prin semnele, care-l nso teau. (Marcu 16, 20). n ciuda drzei mpotriviri pe care au ntlnit-o ucenicii, n scurt timp, Evanghelia mp ar a tiei a r asunat prin toate p ar tile locuite ale p amntului. [16] ns arcinarea dat a ucenicilor ne este dat as i nou a. Ast azi, ca s i atunci, un Mntuitor r astignit s i nviat trebuie s a e n al tat naintea acelora care sunt f ar a Dumnezeu s i f ar a n adejde tori s n lume. Domnul cheam a pastori, nv a ta i evangheli sti. Din n u , servii S poart a n poart as i din u sa sa ai trebuie s a proclame solia mntuirii. Solia iert arii prin Hristos trebuie s a e dus a oric arui neam, oric arei semin tii, oric arei limbi s i oric arui norod. Solia nu trebuie s a e prezentat a n expuneri lipsite de foc s i de , ci n expuneri clare, hot via ta arte, mi sc atoare. Sute de persoane

22

M arturii pentru comunitate vol.8

a steapt a avertizarea de a- si sc apa via ta. Lumea are nevoie s a vad a n cre stini o dovad a a puterii cre stinismului. Nu numai n cteva locuri, rile se ci n lumea ntreag a, sunt necesari solii harului. Din toate ta aude chemarea: Trece ti s i ajuta ti-ne. Boga ti s i s araci, n al ta ti sau smeri ti, cer s a li se dea lumin a. B arba ti s i femei amnzesc dup a adev ar, a sa cum este el n Isus. Cnd vor auzi Evanghelia predicat a cu putere de sus, ei vor s ti c a masa bogat a este ntins a pentru ei s i vor r aspunde la chemarea: Veni ti, c aci iat a, toate sunt gata. (Luca 14, 17) Cuvintele: Duce ti-v a n toat a lumea, s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a (Marcu 16, 15) sunt rostite c atre ecare dintre urma sii lui Hristos. To ti cei care sunt chema ti la via ta lui Hristos sunt chema ti s i s a lucreze la mntuirea semenilor lor. Acela si dor suetesc, pe care l-a sim tit El pentru salvarea celor pierdu ti, se d a pe s fa ta i n ei. Nu to ti pot s a ocupe acela si loc, dar pentru to ti este un loc n lucrare. To ti aceia asupra c arora s-au rev arsat binecuvnt arile lui Dumnezeu trebuie s a r aspund a printr-o slujire real a; ecare dar trebuie s a e folosit pentru naintarea mp ar a tiei Lui. ce nu se schimb O f ag aduin ta a Hristos a luat m asuri depline pentru s avr sirea lucr arii ncredin tate ucenicilor s i a luat asupra Sa r aspunderea succesului ei. Atta [17] timp ct ascultau de Cuvntul S au s i lucrau n leg atur a cu El, ei nu puteau s a dea gre s. Merge ti la toate neamurile, i ndemna El. Merge ti pn a la cele mai dep artate p ar ti ale globului locuit, dar s a s s ti ti c a prezen ta Mea va acolo. Lucra ti n credin ta i ncredere, c aci nu va veni niciodat a timpul cnd s a v a p ar asesc. Si nou a ne este dat a f ag aduin ta prezen tei st aruitoare a lui Hristos. Trecerea timpului nu a adus nici o schimbare n f ag aduin ta dat a la desp ar tire. El este s i cu noi ast azi, tot att de adev arat cum a fost cu ucenicii, s i va cu noi pn a la sfr sit. Merge ti s i predica ti Evanghelia la toate neamurile, ne spune Mntuitorul, pentru ca ei s a poat a deveni copii ai lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi n lucrarea aceasta, nv a tndu-v a, ndrumndu-v a, mngindu-v a, nt arindu-v a, dndu-v a succes n lucrarea voastr a de t ag aduire s i jertre de sine. Voi lucra asupra inimilor, convingndu-le de p acat s i ntorcndu-le de la ntuneric la lumin a, de la neascultare

Misiunea

23

la dreptate. n lumina Mea ei vor vedea lumin a. Voi ve ti avea de dat piept cu opozi tia uneltelor satanice; dar pune ti-v a ncrederea n Mine. Niciodat a nu v a voi l asa. Nu v a gndi ti c a Hristos i pre tuie ste pe aceia care tr aiesc n totul pentru El? Nu v a gndi ti c a El i viziteaz a pe aceia care, ca s i prea iubitul Ioan, sunt din cauza Lui n locuri grele s i pline de ncerc ari? El i g ase ste pe cei credincio si ai S ai s i st a n comuniune cu ei, ncurajndu-i s i nt arindu-i. Iar ngeri de la Dumnezeu, care exceleaz a n putere, sunt trimi si de Dumnezeu s a slujeasc a lucr atorilor S ai, oameni care le propov aduiesc adev arul acelora care nu-l cunosc. Dumnezeu i-a dat slujitorului Evangheliei lucrarea de a-i ndruma spre Hristos pe aceia care s-au ab atut de la c ararea cea strmt a. El trebuie s a e n telept s i srguincios n eforturile lui. La sfr situl ec arui an, el ar trebui s a e n stare s a priveasc a napoi s i s a vad a suete mntuite ca rod al ostenelilor lui. Pe unii trebuie s a-i mntuiasc a smulgndu-i din foc... urnd pn as i c ama sa mnjit a [18] de carne, tinndu-se de Cuvntul adev arat, care este potrivit cu tura. (Iuda 23; Tit 1, 9). ns nv a ta arcinarea lui Pavel c atre Timotei se d as i slujitorilor de ast azi. Te rog erbinte, naintea lui Dumnezeu s i naintea lui Hristos Isus:...Propov aduie ste Cuvntul, st aruie ste asupra lui la timp s i ne la timp, mustr a, ceart a, ndeamn a cu toat a tura. (2 Timotei 4, 1.2) blnde tea s i nv a ta Dar Dumnezeu nu a pus r aspunderea de a c auta s a-i mntuiasc a pe p ac ato si numai asupra acelora care predic a Cuvntul. El a dat tuturor lucrarea aceasta. Inima noastr a ar trebui s a e att de plin a de iubirea lui Hristos, nct cuvintele noastre de mul tumire s a nc alzeasc as i alte inimi. Acesta este un serviciu pe care to ti l pot face, iar Domnul l prime ste ca adus Lui. El l face s a e roditor, dnd lucr atorului srguincios harul care l mpac a pe om cu Dumnezeu. Domnul s a ajute poporului S au s a- si dea seama c a e de f acut o lucrare srguincioas a. El s a le ajute s a- si aduc a aminte c a, n familie, biseric as i n lume, ei trebuie s a fac a faptele lui Hristos. Ei nu sunt l asa ti s a se trudeasc a singuri. ngerii i ajut a. Si Hristos este ajutorul lor. De aceea ei s a lucreze credincios s i neobosit. La timp potrivit, vor secera, dac a nu vor c adea de oboseal a. Cre stinul peregrin nu cedeaz a dorin tei de a se odihni. El merge mereu nainte, zicnd: Noaptea e pe sfr site; ziua s-a apropiat.

24

M arturii pentru comunitate vol.8

Motto-ul lui este: Nu c a am s i c stigat premiul, sau c a am s i ajuns des avr sit; dar alerg nainte,...eu nu cred c a l-am apucat nc a; dar fac un singur lucru: uitnd ce este n urma mea, s i aruncndu-m a spre ce este nainte, alerg spre tint a, pentru premiul chem arii cere sti [19] a lui Dumnezeu, n Hristos Isus. (Filipeni 3,12-14)

Puterea f ag aduit a
Dumnezeu nu cere s a facem n propria noastr a putere lucrarea ce . El a asigurat mai dinainte sprijin dumnezeiesc pentru ne st a n fa ta toate mprejur arile critice, cnd puterile omene sti nu ajung s a fac a . El d fa ta a Duhul Sfnt pentru a ne ajuta n orice strmtorare, pentru a ne nt ari n adejdea s i siguran ta, pentru a ne ilumina mintea s i pentru a ne cur a ti inima. Chiar nainte de r astignire, Mntuitorul le-a spus ucenicilor S ai: Nu v a voi l asa orfani. Eu voi ruga pe Tat al s i El v a va da un alt Mngietor, care s a r amn a cu voi n veac. Cnd va veni Mngietorul, Duhul Adev arului, are s a v a c al auzeasc a n tot adev arul; c aci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va auzit, s i v a va descoperi lucrurile viitoare. V a va nv a ta toate lucrurile, s i v a va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14, 18.16; 16,13; 14,26) Domnul Hristos a luat m asuri ca biserica Lui s a e un corp transformat, iluminat de lumina cerului, avnd slava lui Emanuel. Planul Lui este ca ecare cre stin s a e nconjurat cu o atmosfer a de lumin as i pace. Posibilitatea de a se face de folos este nem arginit a pentru acela care, dnd eul la o parte, face loc lucr arii Duhului Sfnt consacrat asupra inimii s i tr aie ste o via ta a n totul lui Dumnezeu. Care a fost rezultatul rev ars arii Duhului n Ziua Cincizecimii? Vestea cea bun a a unui Mntuitor n al tat a fost dus a pn a la cele mai ndep artate margini ale lumii locuite. Inima ucenicilor a fost umplut a de o generozitate att de deplin a, att de adnc a, att de cuprinz atoare, nct i-a constrns s a mearg a pn a la marginile p amntului, m arturisind: Departe de mine gndul s a m a laud cu altceva dect cu crucea Domnului nostru Isus Hristos. (Galateni 6, 14) Atunci cnd proclamau adev arul, a sa cum este n Isus, inimile se predau sub puterea soliei. Biserica vedea cum noii converti ti alergau la ea cu gr amada, din toate p ar tile. Cei apostazia ti se poc aiau. P ac ato sii [20] se uneau cu cre stinii pentru a c auta m arg aritarul de mare pre t. Aceia care fuseser a cei mai aprigi mpotrivitori ai Evangheliei deveneau ap ar atorii ei. Se mplinea profe tia. Cel slab va ca David, iar 25

26

M arturii pentru comunitate vol.8

casa lui David va ca ngerul Domnului. Fiecare cre stin vedea n fratele s au chipul lui Dumnezeu, plin de iubire s i de ndurare. Un singur interes predomina. Un singur subiect de imitat le absorbea pe toate celelalte. Unica ambi tie a credincio silor era de a da pe fa ta asem anarea cu Hristos n caracter s i de a lucra pentru extinderea mp ar a tiei Lui. Apostolii m arturiseau cu mult a putere despre nvierea Domnului Isus. Si un mare har era peste to ti. (Faptele Apostolilor 4, 33). Prin ostenelile lor se ad augau la biseric a oameni ale si, care, primind cuvntul vie tii, si consacrau via ta lucr arii de a duce altora n adejdea care le umpluse inima cu pace s i bucurie. Sute de oameni proclamau solia: mp ar a tia lui Dumnezeu s-a apropiat. Ei nu puteau s a e ri. Domnul vorbea prin ei; s mpiedica ti sau intimida ti prin amenin ta i, oriunde mergeau, bolnavii erau vindeca ti, iar s aracilor li se predica Evanghelia. Att de puternic poate s a lucreze Dumnezeu cnd oamenii se predau controlului Duhului S au. Nou a, celor de azi, ne apar tine f ag aduin ta Spiritului, tot att de real ca s i primilor ucenici. Dumnezeu va nzestra ast azi b arba ti s i femei cu putere de sus, a sa cum i-a nzestrat pe aceia care n Ziua Cincizecimii au auzit Cuvntul mntuirii. Chiar n ceasul acesta, Duhul S au s i harul S au sunt pentru to ti aceia care au nevoie de ele s i l cred pe El pe cuvnt. Nota ti c a Duhul S-a rev arsat abia dup a ce ucenicii ajunseser a la unire des avr sit a, cnd nu se mai luptau pentru locurile cele mai de sus. Erau de o singur a p arere. Toate deosebirile fuseser a date la o parte. Iar m arturia pe care ei o d adeau, dup a ce li se acordase Duhul, era una s i aceea si. Observa ti cuvntul: Mul timea celor ce crezuser a, era o inim as i un suet. (Faptele Apostolilor 4, 32). Spiritul Aceluia [21] care murise, pentru ca p ac ato sii s a poat a tr ai, nsue tea ntreaga adunare a credincio silor. Ucenicii n-au cerut o binecuvntare pentru ei. Ei erau cople si ti de povara pentru suete. Evanghelia trebuia s a e dus a pn a la marginile p amntului, iar ei cereau nzestrarea cu puterea pe care o f ag aduise Hristos. Si atunci Duhul Sfnt a fost rev arsat, s i mii de oameni s-au convertit ntr-o zi. La fel poate s i acum. Cre stinii s a dea la o parte orice nen telegere s i s a se predea lui Dumnezeu pentru mntuirea celor pierdu ti.

Puterea f ag aduit a

27

binecuvntarea f S a cear a n credin ta ag aduit a, s i ea va veni. Rev arsarea Duhului n zilele apostolilor a fost ploaia timpurie s i ct de glorioase au fost rezultatele! Dar ploaia trzie va s i mai mbel sugat a. Care este f ag aduin ta pentru cei ce tr aiesc n aceste zile de pe urm a? ntoarce ti-v a n cet a tuie, prin si de r azboi plini de n adejde! Cere ti de la Domnul ploaie, ploaie de prim a-var a! Domnul scoate fulgerele s i v a trimite o ploaie mbel sugat a, pentru toat a verdea ta de pe cmp. (Zaharia 9, 12; 10, 1) Domnul Hristos a declarat c a inuen ta dumnezeiasc a a Duhului urma s a e cu urma sii S ai pn a la sfr sit. Dar f ag aduin ta nu este apreciat a a sa cum ar trebui; s i, de aceea, mplinirea ei nu se vede . F a sa cum ar cu putin ta ag aduin ta cu privire la Duhul Sfnt este ceva la care se cuget a prea pu tin; iar rezultatul este numai ceea ce s-ar putea a stepta secet a spiritual a, ntuneric spiritual, dec adere s i moarte spiritual a. Lucruri mai m arunte ocup a aten tia, iar puterea dumnezeiasc a necesar a pentru cre sterea s i prosperitatea bisericii, care ar aduce dup a sine toate celelalte binecuvnt ari, lipse ste, de si este oferit a n plin atatea ei nem arginit a. Ceea ce face ca predicarea Evangheliei s a e att de f ar a putere tur este lipsa Duhului. S-ar putea s a existe nv a ta a, ta-lent, elocven ta s i tot felul de daruri naturale sau c stigate; dar, f ar a prezen ta Duhului lui Dumnezeu, nici o inim a nu va mi scat a, nici un p ac atos nu va c stigat la Hristos. Dimpotriv a, dac a este legat de Hristos, dac a [22] are darurile Duhului, chiar s i cel mai s arman s i mai ne stiutor dintre ucenicii S ai va avea o putere care va mi sca inimile. Dumnezeu face din ei canale pentru rev arsarea celei mai pre tioase puteri din univers. De ce nu amnzim s i nu nset am dup a darul Duhului, ntruct acesta este mijlocul prin care urmeaz a s a primim putere? De ce nu vorbim despre El, nu ne rug am pentru El, nu predic am despre El? Domnul e mai binevoitor s a ne dea Duhul Sfnt dect sunt p arin tii binevoitori s a dea daruri bune copiilor lor. Fiecare lucr ator ar trebui s a se roage st aruitor lui Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfnt. Ar trebui s a se adune grupe care s a cear a ajutor special, n telepciune cereasc a, pentru a s ti cum s a pl anuiasc as i cum s a execute cu n telepciune. Oamenii ar trebui s a se roage ndeosebi ca Dumnezeu s a-i boteze pe misionarii S ai cu Duhul Sfnt. Prezen ta Duhului cu slujitorii lui Dumnezeu va da prezent arii adev arului o putere pe care nici toat a onoarea s i gloria lumii nu o

28

M arturii pentru comunitate vol.8

poate da. Duhul este Cel care d a t aria ce sus tine suetele care se lupt as i se fr amnt a n orice criz a, n mijlocul mpotrivirii rudelor, a urii lumii s i a con stien tei propriilor nedes avr siri s i gre seli. Zelul pentru Dumnezeu i-a determinat pe ucenici s a m arturiseasc a cu mare putere despre adev ar. N-ar trebui oare ca zelul acesta s a aprind a inimile noastre cu hot arrea de a povesti despre iubirea r ascump ar atoare a lui Hristos s i Acesta crucicat? Nu urmeaz a ca Duhul lui Dumnezeu s a vin a ast azi ca r aspuns la rug aciunea st aruitoare s i c alduroas as i s a umple inima oamenilor cu putere pentru slujire? Pentru ce, atunci, este att de slab as i f ar a putere biserica? E privilegiul ec arui cre stin nu numai de a a stepta, dar s i de a gr abi venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dac a to ti c ti m arturisesc Numele Lui ar aduce roade pentru slava Lui, ct de repede ar sem anat a ntreaga lume cu s amn ta Evangheliei. Repede s-ar coace [23] ultima recolt a, iar Hristos ar veni s a adune semin tele pre tioase. Fra tilor s i surorilor, ruga ti-v a st aruitor pentru Duhul Sfnt. Dumnezeu st a napoia ec arei f ag aduin te pe care a f acut-o. Cu Biblia n mn a, zice ti: Am f acut a sa cum ai zis Tu. ti prezint f ag aduin ta Ta: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. Domnul Hristos declar a: Orice lucru ve ti cere, cnd v a ruga ti, s a crede ti c a l-a ti s i primit, s i-l ve ti avea. Orice ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. (Matei 7, 7; Marcu 11, 24; Ioan 14, 13) Curcubeul din jurul tronului e o asigurare c a Dumnezeu este credincios; c a n El nu este schimbare, nici umbr a de mutare. Noi de El s am p ac atuit fa ta i suntem nevrednici de mila Lui; s i, cu toate acestea, El nsu si a pus pe buzele noastre acea prea minunat a cerere: Pentru Numele T au, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, nu rupe leg amntul T au cu noi! (Ieremia 14, 21). El Si-a luat angajamentul s a asculte strig atul nostru, cnd venim la El, m arturisindu-ne nevrednicia s i p acatul. Onoarea tronului S au de noi. e legat a de mplinirea Cuvntului S au fa ta Hristos i trimite pe solii S ai n oricare parte a domeniului S au, ca s a le fac a cunoscut servilor S ai voin ta Sa. El umbl a n mijlocul bisericii Sale. El dore ste s a-i sn teasc a, s a-i nal te s i s a-i nnobileze pe urma sii S ai. Inuen ta acelora care cred n El va n lume o spre via . Hristos mireasm a de via ta ta tine stelele n mna Sa dreapt a s i este scopul S au acela de a face ca lumina Sa s a lumineze, prin ei,

Puterea f ag aduit a

29

n lume. n felul acesta, El dore ste s a-Si preg ateasc a poporul pentru o slujire mai nalt a n biserica de sus. El ne-a dat o mare lucrare de f acut. S a o facem n mod credincios. S a ar at am n via ta noastr a ce [24] poate face harul dumnezeiesc pentru omenire.

R aspunderea noastr a
Sunt timpuri cnd mi se nf a ti seaz a o priveli ste clar a a st arii fa bisericii de pe urm a o stare de nsp aimnt atoare indiferen ta ta de nevoile unei lumi care piere din lips a de cunoa stere a adev arului prezent. Atunci tr aiesc ore s i chiar zile de intens chin suetesc. Mul ti din cei c arora li s-au ncredin tat adev arurile mntuitoare ale soliei ngerului al treilea nu- si dau seama c a mntuirea suetelor este dependent a de consacrarea s i activitatea bisericii lui Dumnezeu. Mul ti si folosesc binecuvnt arile n slujirea eului. Vai, ct m a doare inima pentru faptul c a Domnul Hristos este f acut de ocar a prin purtarea lor necre stineasc a! Dar, dup a ce chinul de moarte a trecut, m a simt ndemnat a s a m a str aduiesc s i mai mult pentru a-i trezi s a depun a eforturi neegoiste pentru salvarea semenilor lor. Dumnezeu a f acut din poporul S au administratori ai harului s i adev arului S au. Dar cum prive ste El neglijen ta lor de a distribui semenilor binecuvnt arile acestea? S a presupunem c a o colonie ndep artat a a Angliei este n mare necaz din cauza foametei s i a ame rii unui r nin ta azboi. Mul timi mor de foame s i un vr ajma s puternic si strnge trupele la frontier a, amenin tnd s a gr abeasc a lucrarea mor tii. Guvernul din patrie si deschide hambarele; caritatea public a ncepe s a contribuie; se revars a ajutoare pe multe c ai. O ot a e nc arcat a cu pre tioasele mijloace de trai s i e trimis a la locul suferin tei, nso tit a de rug aciunile acelora a c aror inim a a fost mi scat a s a dea ajutoare. Si, pentru un timp, ota merge direct spre destina tie. Dar, dup a ce p amntul a pierit din vedere, zelul acelora care au fost ns arcina ti s a duc a hran a celor suferinzi de foame scade. De si angaja ti ntr-o lucrare care-i face colaboratori cu ngerii, ei pierd sentimentele cele bune cu care au pornit. Ispita si face loc, prin sfetnicii r ai. [25] O grup a de insule se a a n calea lor s i, de si mult mai aproape de destina tie, se hot ar asc s a se opreasc a. Ispita care se furi sase se face mai puternic a. Spiritul egoist de c stig pune st apnire pe mintea lor. Li se prezint a avantaje mercantile. Cei cu r aspunderea otei sunt convin si s a r amn a pe insule. Scopul generos de la nceput dispare 30

R aspunderea noastr a

31

din fa ta lor. Ei i pierd din vedere pe oamenii ce mor de foame s i la care fuseser a trimi si. Rezervele ncredin tate lor sunt folosite pentru c stig egoist s i i las a pe semenii lor s a moar a. Strig atele celor ce la cer, iar Domnul scrie n cartea Sa fapta tlh pier se nal ta ariei. Gndi ti-v a la oroarea mor tii oamenilor datorit a faptului c a aceia care fuseser a pu si s a poarte r aspunderea mijloacelor de ajutor s-au de ns dovedit necredincio si fa ta arcinarea lor. E greu s a admitem faptul c a omul s-ar putea face vinovat de un p acat att de greu. Totu si, am fost instruit a s a v a spun vou a, fra tii s i surorile mele, c a sunt cre stini care repet a zilnic acest p acat. n Eden, omul a c azut de la treapta lui nalt as i, prin neascultare, a ajuns un supus al mor tii. n cer s-a v azut c a in tele omene sti piereau s i atunci mila lui Dumnezeu a fost strnit a. Cu un pre t nem arginit de mare, El a ini tiat un mijloc de ajutorare. El a iubit lumea att de mult, nct a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. (Ioan 3, 16) Nu era n adejde pentru vinovat dect prin Hristos. Dumnezeu a v azut c a nu este nici un om, s i Se mir a c a nimeni nu mijloce ste. Atunci bra tul Lui vine n ajutor, s i neprih anirea Lui l sprijine ste. (Isaia 59, 16) Domnul a ales un popor s i l-a f acut depozitarul adev arului S au. Era planul Lui ca, prin descoperirea caracterului S au, prin Israel, oamenii s a e atra si c atre El. Invita tia Evangheliei trebuia s a e dus a [26] ntregii lumi. Prin tura serviciului jertfelor, Hristos trebuia s nv a ta a e n al tat naintea oamenilor, s i to ti cei care ar privit la El urmau s a tr aiasc a. Dar Israel n-a ndeplinit planul lui Dumnezeu. Ei L-au uitat pe Dumnezeu s i au pierdut din vedere naltul lor privilegiu, ca reprezentan ti ai Lui. Binecuvnt arile pe care le primiser a ei nu aduceau nici o binecuvntare lumii. Toate avantajele erau nsu site spre propria lor prosl avire. Ei l jefuiau pe Dumnezeu de serviciul pe care-l cerea de la ei s i i jefuiau pe semenii lor de c al auzirea religioas as i de un exemplu sfnt. n cele din urm a, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul S au, pentru a le descoperi oamenilor caracterul Celui Nev azut. Domnul Hristos de ascultare de Legea lui a venit s i a tr ait pe acest p amnt o via ta Dumnezeu. El Si-a dat via ta Sa scump a pentru a salva omenirea s i a f acut din servii S ai administratorii S ai. O dat a cu d aruirea lui Hristos, i-au fost date omului toate comorile cerului. Biserica a fost nc arcat a

32

M arturii pentru comunitate vol.8

cu hran a cereasc a pentru suetele muritoare de foame. Aceasta a fost comoara pe care poporul lui Dumnezeu era ns arcinat s ao duc a lumii. El trebuie s a- si ndeplineasc a datoria n chip credincios, continundu- si lucrarea pn a ce solia harului va nconjurat lumea. Hristos S-a n al tat la cer s i a trimis Duhul S au Sfnt pentru a da putere lucr arii ucenicilor S ai. Mii erau converti ti ntr-o singur a zi. ntr-o singur a genera tie, Evanghelia a fost dus a la toate na tiunile de sub cer. Dar, ncetul cu ncetul, a avut loc o schimbare. Biserica s i-a pierdut iubirea dinti. Ea a devenit egoist as i iubitoare de via ta comod a. Era cultivat spiritul lumesc. Vr ajma sul s i-a aruncat vraja peste aceia c arora Dumnezeu le d aduse lumina pentru o lume ce z acea n ntuneric lumin a care ar trebuit s a str aluceasc a n fapte bune. Lumea a fost jefuit a de binecuvnt arile pe care Dumnezeu dorise s a le primeasc a oamenii. Nu se repet a oare acela si lucru n genera tia aceasta? Mul ti, n zilele noastre, re tin ce le-a ncredin tat Domnul pentru salvarea unei lumi neavertizate s i nesalvate. n Cuvntul lui Dumnezeu, un nger este reprezentat ca zburnd prin mijlocul cerului cu o Evanghelie [27] ve snic a, pentru ca s-o vesteasc a locuitorilor p amntului, oric arui neam, oric arei semin tii, oric arei limbi s i oric arui norod. El zicea cu glas tare: Teme ti-v a de Dumnezeu, s i da ti-I slav a, c aci a venit ceasul judec a tii Lui; s i nchina ti-v a Celui ce a f acut cerul s i p amntul, marea s i izvoarele apelor. (Apocalipsa 14, 6.7) Solia din Apocalipsa 14 este solia pe care trebuie s a o ducem omenirii. Ea este pinea vie tii pentru aceste zile de pe urm a. Mis lioane de in te omene sti pier din lips a de cuno stin ta i din cauza unei vie ti p ac atoase. Dar mul ti dintre aceia c arora Dumnezeu le-a ncredin tat depozitele vie tii privesc la aceste suete cu nep asare. Mul ti uit a c a lor le-a fost ncredin tat a pinea vie tii pentru cei ce amnzesc dup a mntuire. Vai, unde sunt cre stinii consacra ti, unde este consecven ta cre s suetul? tin a, unde e credin ta care lucreaz a prin iubire s i cur a ta Dumnezeu s a ne ajute s a ne poc aim s i s a schimb am mi sc arile noastre trndave ntr-o activitate consacrat a. El s a ne ajute s a ar at am n cuvintele s i faptele noastre c a ne asum am povara pentru suetele ce pier. S a m recunosc atori n ecare clip a pentru indulgen ta lui de mi Dumnezeu fa ta sc arile noastre ntrzietoare s i necredincioase.

R aspunderea noastr a

33

S a m recunosc atori n ecare clip a pentru r abdarea pe care o de mi are Dumnezeu cu noi, fa ta sc arile noastre ncete s i lipsite de . n loc s credin ta a ne m agulim, gndindu-ne la ce am f acut, dup a ce am f acut att de pu tin, ar trebui s a lucr am cu att mai srguincios. Noi nu trebuie s a ncet am eforturile sau s a ne sl abim vigilen ta. Niciodat a zelul nostru n-ar trebui s a sl abeasc a. Via ta noastr a spiritual a ar trebui s a e zilnic renviorat a de rul care nvesele ste cetatea Dumnezeului nostru. Noi ar trebui s a c aut am mereu ocazii de a folosi pentru Dumnezeu talentele pe care El ni le-a dat. Lumea este ca un teatru; actorii, locuitorii ei, se preg atesc s a joace partea ce le revine n ultima mare dram a. Masele largi ale omenirii nu pot unite dect atunci cnd oamenii se aliaz a pentru realizarea scopurilor lor egoiste. Dumnezeu prive ste. Planurile Sale cu privire la supu sii S ai r azvr ati ti vor mplinite. Lumea n-a fost dat a n minile oamenilor, de si Dumnezeu ng aduie elementelor [28] turbulente s i dezordonate s a st apneasc a pentru un timp. O putere de jos lucreaz a la realizarea ultimelor scene din dram a Satana venind ca Hristos s i lucrnd cu toat a n sel aciunea s i nelegiuirea n aceia care se leag a n societ a ti secrete. Aceia care cedeaz a pasiunii de complotare aduc la ndeplinire planurile vr ajma sului. Cauza va urmat a de efect. Neascultarea aproape a ajuns la limit a. Confuzia predomin a n lume s i, n curnd, o mare groaz a se va abate asupra in telor omene sti. Sfr situl este foarte aproape. Noi, cei care cunoa stem adev arul, ar trebui s a ne preg atim pentru ceea ce urmeaz a s a se abat a asupra lumii ca o surpriz a cople sitoare. Ioan scrie: Apoi am v azut un scaun de domnie mare s i alb, s i pe Cel ce s edea pe el. P amntul s i cerul au fugit dinaintea Lui s i nu s-a mai g asit loc pentru ele. Si am v azut pe mor ti, mari s i mici, stnd n picioare naintea scaunului de domnie. Ni ste c ar ti au fost deschise. Si a fost deschis a o alt a carte, care este cartea vie tii. Si mor tii au fost judeca ti dup a faptele lor, dup a cele ce erau scrise n c ar tile acelea. (Apocalipsa 20, 11.12) Suntem noi, ca popor, adormi ti? O, dac a tinerii s i tinerele din institu tiile noastre, care acum sunt nepreg ati ti pentru ar atarea Domnului, nepreg ati ti de a deveni membri ai familiei Domnului, ar putea m acar s a discearn a semnele timpului, ce schimbare s-ar vedea n ei! Domnul Isus caut a lucr atori plini de t ag aduire de sine care s a calce

34

M arturii pentru comunitate vol.8

pe urmele Lui, s a umble s i s a lucreze pentru El, s a nal te crucea s i s a-L urmeze acolo unde El deschide drumul. Mul ti sunt repede mul tumi ti cu s avr sirea unor fapte m arunte, de slujire pentru Domnul. Cre stinismul lor este slab. Hristos S-a dat pe Sine nsu si pentru p ac ato si. Cu ct a nelini ste pentru salvarea de suete ar trebui s a m plini, v aznd attea in te omene sti cum pier n p acat! Suetele acestea au fost cump arate cu un pre t nem arginit de mare. Moartea Fiului lui Dumnezeu pe crucea de pe Golgota [29] este m asura valorii lor. Zi dup a zi, ei hot ar asc e c a vor avea via ta ve snic a, e c a vor avea parte de moartea ve snic a. Si, cu toate acestea, b arba tilor s i femeilor care pretind c a i servesc Domnului le place s a- si ocupe timpul s i aten tia cu lucruri de mic a nsemn atate. Le place s a e n nen telegere unii cu al tii. Dac a ar consacra ti lucr arii Domnului, ei nu s-ar certa s i nu s-ar s icana ntre ei ca o familie de copii dezordona ti. Fiecare mn a ar angajat a n lucrarea de slujire. Fiecare ar sta la postul datoriei sale, lucrnd cu inima s i cu suetul ca misionar al crucii lui Hristos. Spiritul R ascump ar atorului ar s al as lui n inima lucr atorilor s i s-ar s avr si fapte de dreptate. Lucr atorii ar purta cu ei, n slujba lor, rug aciunile s i simpatia unei biserici rede steptate. Ei s i-ar primi ndrum arile de la Hristos s i nu ar g asi timp de ceart as i de discordie. Soliile ar veni de pe buze atinse cu un c arbune aprins, luat de pe altarul dumnezeiesc. S-ar rosti cuvinte cur a tite, pline de rvn a. S-ar n al ta la cer mijlociri smerite, din inimi zdrobite. Cu o mn a, lucr atorii L-ar apuca pe Hristos, n timp ce cu cealalt a, i-ar prinde pe p ac ato si s i i-ar atrage la Mntuitorul. ***** Evanghelia aceasta a mp ar a tiei va propov aduit a n toat a lumea, ca s a slujeasc a de m arturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfr situl. (Matei 24, 14) ***** Izb ave ste pe cei tr ti la moarte, s i scap a pe cei ce sunt aproape s a e junghia ti. Dac a zici: Ah! n-am s tiut!... Crezi c a nu vede Cel ce cnt are ste inimile s i Cel ce vegheaz a asupra suetului t au? Si nu [30] va r aspl ati El ec aruia dup a faptele lui? (Proverbe 24, 11.12)

Lucrarea n patrie s i n str ain atate


St. Helena, California, 7 august, 1902 Nu zice ti voi c a mai sunt patru luni pn a la seceri s? Iat a, Eu v a spun: Ridica ti-v a ochii, s i privi ti holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceri s. Cine secer a, prime ste o plat a, s i strnge road a pentru via ta ve snic a; pentru ca s i cel ce seam an as i cel ce secer a s a este adev se bucure n acela si timp. C aci, n aceast a privin ta arat a zicerea: Unul seam an a, iar altul secer a. (Ioan 4, 35-37) Dup a ce a sem anat s amn ta, gospodarul este nevoit s a a stepte luni de zile ca ea s a r asar as i s a se dezvolte n roade gata de a recoltate. Dar, cnd o seam an a, el e ncurajat de a steptarea roadelor n viitor. Munca lui e u surat a de n adejdea unor bune venituri la timpul seceri sului. Nu a sa s-a ntmplat cu semin tele adev arului sem anate de Hristos n mintea femeii samaritene, cu prilejul convorbirii cu ea la fntn a. Recolta sem an aturii Sale n-a fost dep artat a, ci imediat a. De-abia se rostiser a cuvintele Lui, s i semin tele astfel sem anate au s i r as arit s i au adus roade, trezind puterea ei de pricepere s i f acnd-o n stare s a s tie c a vorbise cu Domnul Isus Hristos. Ea a ng aduit razelor luminii divine s a str aluceasc a n inima ei. Uitndu- si ulciorul pentru ap a, a dat fuga s a le spun a fra tilor ei samariteni vestea cea bun a. Veni ti, a zis ea, de vede ti un om, care mi-a spus tot ce am f acut. (Ioan 4, 29). Si ei au venit ndat a ca s a-L vad a. Cu prilejul acela, El a asem anat suetele acestor samariteni cu un lan de gru. Ridica ti-v a ochii, le-a spus El ucenicilor, si privi ti holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceri s. Cnd au venit samaritenii la El, L-au rugat s a r amn a la ei. Si El a r amas acolo dou a zile. Si ce zile pline au fost acelea! Care e [31] raportul rezultatului? Mult mai mul ti au crezut n El din pricina cuvintelor Lui. Si ziceau femeii: Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricin a c a L-am auzit noi n sine s i s tim c a acesta este n adev ar Hristosul, Mntuitorul lumii. (Ioan 4, 40-42) 35

36

M arturii pentru comunitate vol.8

L amurind min tii samaritenilor Cuvntul vie tii, Domnul Hristos a sem anat multe semin te ale adev arului s i le-a ar atat oamenilor cum ar putea s i ei s a semene semin tele adev arului n mintea altora. Ct de mult bine s-ar putea realiza dac a to ti cei care cunosc adev arul ar lucra pentru p ac ato si pentru aceia care au att de mare nevoie de a cunoa ste s i a n telege adev arul biblic, s i care ar r aspunde tot att de grabnic cum au r aspuns samaritenii la cuvintele lui Hristos! Ct di Hristos! Ct d am noi cu Dumnezeu n punctul care ar trebui s a e cea mai puternic a leg atur a de unire ntre noi s i El comp atimire pentru suetele dec azute, vinovate, suferinde, moarte n neascultare s i p acate! Dac a ar mp art as i simpatiile lui Hristos, oamenii ar avea o nencetat a ntristare a inimii din cauza st arii multor cmpuri n nevoie, att de lipsite de lucr atori. Lucrarea n cmpurile str aine trebuie s a e adus a la ndeplinire cu rvn as i n mod inteligent. Iar lucrarea din patrie cu nici un chip nu trebuie s a e neglijat a. Cmpurile care se g asesc la umbra por tilor noastre, ca marile ora se din tara noastr a, s a nu e trecute u sor cu vederea s i s a nu e neglijate. Cmpurile acestea sunt tot att de importante ca s i oricare cmp str ain. ncurajatoarea solie de har a lui Dumnezeu ar trebui s a e proclamat a n ora sele Americii. B arba tii s i femeile din aceste ora se ajung s a e tot mai mult prin si n plasa leg aturilor lor de afaceri. Ei ac tioneaz a cu furie la ridicarea de cl adiri ale c aror turnuri se nal ta pn a la ceruri. Mintea lor e plin a de socoteli s i de planuri ambi tioase. Dumnezeu l ndeamn a pe ecare dintre servii S ai lucr atori: Strig a - s [32] n gura mare, nu te opri! nal ta ti glasul ca o trmbi ta i veste ste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov p acatele ei! (Isaia 58, 1) S a-I mul tumim Domnului c a sunt c tiva lucr atori care fac totul pentru a ridica cteva monumente de amintire pentru cu putin ta Dumnezeu n ora sele noastre neglijate. S a ne aducem aminte c ae de datoria noastr a s a-i ncuraj am pe ace sti lucr atori. Dumnezeu este nemul tumit de lipsa de apreciere s i de sprijin ar atat a lucr atorilor credincio si din ora sele noastre mari, de poporul S au n propria noastr a tar a. Lucrarea n cmpul din patrie este o problem a vital a chiar acum. Timpul prezent este ocazia cea mai favorabil a pe care o avem de a lucra aceste cmpuri. Peste scurt timp, situa tia va mult mai grea.

Lucrarea n patrie s i n str ain atate

37

Isus a plns pentru Ierusalim, din cauza vinov a tiei s i nc ap a tn arii poporului S au ales. El plnge la fel, din cauza mpietririi inimii acelora care, de si pretind c a sunt conlucr atori cu El, sunt mul tumi ti s a nu fac a nimic. Oare aceia care ar trebui s a aprecieze valoarea suetelor poart a, mpreun a cu Hristos, o povar a de ap asare s i de continu a ntristare, amestecat a cu lacrimi, pentru ora sele nelegiuite ale p amntului? Nimicirea acestor ora se, aproape cu totul dedate la idolatrie, este iminent a. n ziua cea mare a socotelilor nale, ce r aspuns se poate da pentru neglijen ta de a p atrunde acum n aceste ora se? n timp ce s avr sim mai departe lucrarea n America, s a ne ri aten ajute Domnul s a d am s i altor ta tia pe care ar trebui s a o aib a, pentru ca lucr atorii din aceste cmpuri s a nu e mpiedica ti s i pu si n imposibilitatea de a l asa n multe locuri monumente de amintire pentru Dumnezeu. S a nu ng aduim ca prea multe avantaje s a e absorbite n tara aceasta. S a nu continu am s a neglij am datoria pe de milioanele de oameni ce tr ri. S care o avem fa ta aiesc n alte ta a ajungem la o mai bun a cunoa stere a situa tiei s i s a r ascump ar am trecutul. Fra tii mei s i surorile mele din America, poate c a, ridicndu-v a [33] ochii spre a vedea departe cmpurile albe pentru seceri s, ve ti primi n propriile voastre inimi harul mbel sugat al lui Dumnezeu. Voi, a care prin necredin ta ti fost s araci spiritual, ve ti ajunge boga ti n fapte bune, prin lucrare personal a. Nu v a ve ti mai osndi suetele la amnzire n mijlocul bel sugului, ci v a ve ti nsu si lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a preg atit pentru noi. Cnd ncepe ti s a v a da ti seama ct de lipsi ti de mijloace sunt lucr atorii care trebuie s a ndeplineasc a lucrarea n cmpurile externe, ve ti face tot ce ve ti putea pentru a ajuta, iar suetele voastre vor ncepe s a se rensue teasc a, apetitul vostru spiritual se va ns an ato si, iar mintea voastr a va renviorat a prin Cuvntul lui Dumnezeu, care este o frunz a din pomul vie tii, pentru vindecarea neamurilor. Ca r aspuns la ntrebarea Domnului: Pe cine s a trimit?, Isaia a r aspuns: Iat a-m a, trimite-m a (Isaia 6, 8). Tu, fratele meu, s i tu, sora mea, poate c a nu vei putea s a mergi personal n via Domnului, dar poate vei putea furniza mijloace pentru a trimite pe al tii. n felul acesta v a ve ti pune banii la schimb ator; iar cnd va veni Domnul, ve ti n stare s a-I napoia ti cu dobnd a ce este al Lui. Mijloacele

38

M arturii pentru comunitate vol.8

voastre pot folosite pentru a-i trimite s i a-i sus tine pe solii lui vor vesti solia: Preg Dumnezeu, care prin voce s i prin inuen ta ati ti calea Domnului, netezi ti-I c ar arile. (Matei 3, 3). Se fac planuri pentru naintarea lucr arii s i acum e timpul vostru de a lucra. Dac a lucra ti cu lep adare de sine, f acnd tot ce pute ti pentru a sprijini naintarea lucr arii n cmpuri noi, Domnul v a va ajuta, v a va nt ari s i v a va binecuvnta. ncrede ti-v a n asigurarea prezen tei . Face Sale, care v a sus tine s i care e lumin as i via ta ti totul din iubire pentru Isus s i pentru suetele scumpe pentru care El a murit. Lucra ti cu scopul curat, strns legat de cel divin, de a-L m ari pe Dumnezeu. Domnul vede s i n telege s i v a va folosi, n ciuda sl abiciunii voastre, [34] dac a oferi ti talentul vostru ca un dar consacrat n slujba Lui, deoarece n slujire activ a, dezinteresat a, cel slab ajunge tare s i se bucur a de pre tioasa Lui apreciere. Bucuria Domnului este un element de putere. Dac a sunte ti credincio si, pacea care ntrece orice pricepere va r asplata voastr a n via ta aceasta, iar n via ta viitoare ve ti intra n bucuria Domnului nostru. Trebuie s a scriu ceva cu privire la modul n care, pe 23 ianuarie 1903, ora sele noastre din America au fost trecute cu vederea s i neglijate ora se n care adev arul n-a fost proclamat. Solia trebuie dus a la mii de str aini care locuiesc n cmpul din patrie. Nu pot s a n teleg pentru ce poporul nostru se ocup a att de pu tin de lucrarea pe care Domnul mi-a prezentat-o de ani de zile, lucrarea de a duce solia adev arului prezent n statele sudice. Pu tini s i-au dat seama c a asupra lor apas a r aspunderea de a se ocupa de lucrarea aceasta. Poporul nostru nu a intrat n locuri noi s i nu a lucrat n ora sele din sud. De repetate ori, Domnul a prezentat nevoile acestui cmp, f ar a vreun rezultat special. Uneori, am sim tit c a n-a s mai putea s a suport povara lucr arii acesteia. M a gndeam ca, dac a oamenii vor continua s a neglijeze lucrarea aceasta, s a las lucrurile s a mearg a la voia ntmpl arii s i s a m a rog ca Domnul s a aib a mil a de ne stiutori s i de aceia care sunt ab atu ti de pe cale. Dar Domnul are o disput a cu pastorii no stri cultici s i cu poporul nostru, s i eu trebuie s a vorbesc, punnd asupra lor povara lucr arii din sud s i a ora selor din tara noastr a. Cine se simte greu mpov arat s a vad a proclamat a solia n marele New York s i n multe alte ora se nc a nelucrate? Nu trebuie ca toate mijloacele ce pot adunate s a ri dep [35] e trimise afar a din America, n ta artate, n timp ce n cmpul

Lucrarea n patrie s i n str ain atate

39

din patrie exist a astfel de ocazii att de providen tiale de a prezenta adev arul la milioane de oameni care nc a nu l-au auzit niciodat a. Printre milioanele acestea sunt reprezentan ti ai multor na tiuni, dintre care mul ti sunt preg ati ti s a primeasc a solia. R amne mult de f acut pentru cei din umbra por tilor noastre, n ora sele din California, New York, s i n multe alte state. ***** Dumnezeu i spune poporului S au: Scoal a-te, lumineaz a-te! C aci lumina ta vine s i slava Domnului r asare peste tine. (Isaia 60, 1) Atunci pentru ce simt ei o att de mic a povar a pentru a nge stindardul adev arului n locuri noi? Pentru ce nu ascult a ei Cuvntul? Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie. Face ti-v a rost de pungi, care nu se nvechesc, o comoar a nesecat a n ceruri. (Luca 12, 33). Pentru ce nu napoiaz a ei Domnului ce este al Lui, pentru a investite n bunuri cere sti? Pentru ce nu se face o chemare mai c alduroas a dup a voluntari, care s a intre n cmpurile albe, gata pentru seceri s? Dac a nu se face mai mult dect s-a f acut pentru ora sele din America, att pastorii, ct s i poporul vor avea de dat o grea socoteal a Aceluia care a dat ec aruia lucrul lui. Noi repet am rug aciunea: Vie mp ar a tia Ta; fac a-se voia Ta, precum n cer s i pe p amnt. (Matei 6, 10). Ne facem noi partea pentru a r aspunde la aceast a rug aciune? Noi m arturisim a crede c a ns arcinarea pe care Hristos a dat-o ucenicilor S ai ne e dat as i nou a. , c O ndeplinim noi? Dumnezeu s a ierte teribila noastr a neglijen ta a nu facem lucrarea pe care pn a acum de-abia am atins-o cu vrful degetelor. Cnd se va face lucrarea aceasta? mi sufer a inima s i m a doare cnd v ad o a sa orbire din partea poporului lui Dumnezeu. Sunt n America mii de oameni care pier din lips a de cuno stin ta s i din cauza p acatului. Si, privind n dep artare la vreun cmp ce de ei, aceia care cunosc adev se a a la o mare distan ta arul trec [36] cu nep asare pe lng a cmpurile n lips a, de lng a ei. Hristos zice: Merge ti ast azi n via Mea. Nu zice ti voi c a mai sunt patru luni pn a la seceri s? Iat a, Eu v a spun! Ridica ti-v a ochii, s i privi ti holdele care sunt albe acum, gata pentru seceri s. (Ioan 4, 35) Trezi ti-v a, trezi ti-v a, fra tii mei s i surorile mele, s i p atrunde ti n cmpurile din America ce n-au fost nc a lucrate. Dup a ce a ti dat

40

M arturii pentru comunitate vol.8

ceva pentru cmpurile str aine, s a nu socoti ti c a v-a ti f acut datoria. E o lucrare de f acut n cmpurile str aine, dar s i n America e de f acut o lucrare tot att de important a. n ora sele din America sunt oameni de mai toate limbile. Ace stia au nevoie de lumina pe care a dat-o Dumnezeu bisericii Sale. Domnul tr aie ste s i guverneaz a. n curnd El Se va ridica n maiestate s a zguduie ngrozitor p amntul. Acum trebuie s a e vestit a o solie special a, o solie care va str apunge ntunericul spiritual s i va condamna s i va converti suete. Gr abe ste-te, scap a- ti via ta, este chemarea care trebuie prezentat a acelora care zac n p acate. Trebuie s a m st apni ti acum de o rvn a teribil a. N-avem nici o clip a de pierdut n critici s i nvinuiri. Aceia care au f acut lucrul acesta n trecut s a cad a pe genunchi n rug aciune s i s a se fereasc a de a pune cuvintele s i planurile lor n locul cuvintelor s i planurilor lui Dumnezeu. ***** Nu avem timp s a ne ocup am cu lucruri f ar a nsemn atate. Timpul nostru trebuie s a e consacrat proclam arii ultimei solii de har c atre o lume vinovat a. E nevoie de oameni care se mi sc a sub inspira tia Spiritului lui Dumnezeu. Predicile tinute de unii dintre pastorii no stri ar trebui s a e mult mai puternice de cum sunt acum, c aci altfel, mul ti din cei care dau napoi n via ta spiritual a, vor prezenta s o solie f ar a via ta i f ar a noim a, care i face pe oameni s a adoarm a. [37] ecare cuvntare trebuie s a e rostit a sub st apnirea unui sim t al judec a tilor ngrozitoare care n curnd au s a se abat a asupra lumii. Solia adev arului trebuie s a e proclamat a de buze atinse cu un c arbune aprins de pe altar. Inima mea este chinuit a de moarte cnd m a gndesc la soliile f ar a , prezentate de unii dintre pastorii no via ta stri, cnd, n realitate, au de s dus o solie de via ta i de moarte. Slujitorii dorm; membrii dorm, s i o lume piere n p acat. Domnul s a ajute poporul S au s a se trezeasc as i s a umble s i s a lucreze ca b arba ti s i femei ce se a a la hotarele lumii ve snice. n curnd o surpriz a ngrozitoare va veni asupra locuitorilor lumii. Pe nea steptate, Hristos va veni cu putere s i slav a mare. Atunci nu va mai timp de preg atire pentru ntmpinarea Lui. Acum e timpul ca noi s a vestim solia de avertizare.

Lucrarea n patrie s i n str ain atate

41

***** Noi suntem administratori, ns arcina ti de Domnul nostru, care este absent, cu purtarea de grij a pentru cei din Casa Sa s i pentru interesele Sale, pe care El a venit n lumea aceasta s a le slujeasc a. El S-a ntors la cer, l asndu-ne nou a r aspunderea s i El pretinde ca noi s a a stept am s i s a veghem n vederea ar at arii Lui. S a m credincio si de lucrarea ncredin fa ta tat a, ca nu cumva, venind pe nea steptate, s a [38] ne g aseasc a dormind.

Lucrarea n Europa
St. Helena, California, 7 decembrie 1902 Fra tilor mei din Europa Am ve sti pe care s a vi le spun. A venit timpul s a se fac a multe n Europa. O mare lucrare se poate face n Europa, a sa cum s-a f acut n America. S a se nin teze sanatorii s i s a se organizeze restaurante dietetice. Lumina adev arului prezent s a str aluceasc a prin mijlocirea tip ariturilor. S a se fac a mai departe lucrarea de traducere a c ar tilor rile europene se vor aprinde lumini noastre. Mi-a fost ar atat c a n ta n multe locuri. Sunt multe locuri n Europa unde lucrarea Domnului nu se prezint a bine. E nevoie de ajutor n Italia, n Fran ta, n Sco tia s i n ri. n locurile acestea, trebuie s multe alte ta a se fac a o lucrare mai mare. E nevoie de lucr atori. n poporul lui Dumnezeu din Europa sunt talente, iar Domnul dore ste ca talentele acestea s a e folosite la stabilirea pretutindeni, n Anglia s i pe continent, de centre de la care s a poat a str aluci lumina. E o lucrare de f acut n Scandinavia. Dumnezeu e tot att de binevoitor s a lucreze prin credincio sii scandinavi ca s i prin credincio sii americani. Fra tii mei, lega ti-v a soarta de Domnul, Dumnezeul o stirilor. De El s a v a teme ti s i de El s a v a nsp aimnta ti. A sosit timpul ca lucrarea ne stau vremuri tulburi, dar dac Lui s a e dezvoltat a. n fa ta a st am al aturi, n comuniune cre stin a, nealergnd nici unul dup a suprema tie, Dumnezeu va lucra cu putere pentru noi. S a m plini de n adejde s i de curaj. Dezn adejdea n slujba lui Dumnezeu e ceva p ac atos s i nera tional. El cunoa ste toate lipsurile noastre. El are toat a puterea. El le poate da servilor S ai m asura [39] de destoinicie pe care o cere situa tia lor. Iubirea s i comp atimirea Lui f ar a de margini niciodat a nu obosesc. El une ste bun atatea s i grija p astorului duios cu maiestatea atotputerniciei. Nu trebuie s a ne temem c a El nu-Si va mplini f ag aduin tele. 42

Lucrarea n Europa

43

El este adev ar ve snic. El nu-Si va schimba niciodat a leg amntul pe care l-a f acut cu aceia care l iubesc. F ag aduin tele Sale pentru biserica Sa stau pururea tari. El o va face de o valoare ve snic a, o bucurie pentru multe genera tii. Studia ti capitolul 41 din Isaia s i, str adui ti-v a s a-l n telege ti n toat a nsemn atatea lui. Dumnezeu declar a: Voi face s a izvorasc a ruri pe dealuri, s i izvoare n mijlocul v ailor; voi preface pustia n iaz, s i p amntul uscat n s uvoaie de ape; voi s adi cedri, salcmi, mir ti s i m aslini n pustie; voi pune chiparo si, ulmi s i meri sori turce sti la un loc n pustie, ca s a vad a cu to tii s i s as tie, s a priceap as i s a n teleag a c a mna Domnului a f acut aceste lucruri, s i Sfntul lui Israel le-a zidit. (Isaia 41, 18-20) Acela care L-a ales pe Hristos s-a unit cu o putere pe care nu o poate nfrnge nici o armat a de n telepciune s i t arie omeneasc a. Nu te teme, c aci Eu sunt cu tine, declar a El; nu te uita cu ngrijorare, c aci Eu sunt Dumnezeul t au; Eu te nt aresc, tot Eu ti vin n ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. C aci eu sunt Domnul, Dumnezeul t au, care te iau de mna dreapt as i- ti zic: Nu te teme de nimic, Eu ti vin n ajutor! (Isaia 41, 10.13). Cu cine M a ve ti asem ana, ca s a u deopotriv a cu el? zice Cel Sfnt. Ridica ti-v a ochii n sus s i privi ti! Cine a f acut aceste lucruri? Cine a f acut s a mearg a dup a num ar, n s ir, o stirea lor? El le cheam a pe toate pe nume; a sa de mare e puterea s i t aria Lui, c a una nu lipse ste. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu Israele: Soarta mea este ascuns a dinaintea Domnului, s i dreptul meu este trecut cu vederea naintea Dumnezeului Meu? Nu s tii? N-ai auzit? Dumnezeul cel ve snic, Domnul a f acut marginile p amntului. El nu [40] obose ste, nici nu ostene ste; priceperea Lui nu poate p atruns a. El d a t arie celui obosit, s i m are ste puterea celui ce cade n le sin. Fl ac aii obosesc s i ostenesc, chiar tinerii se clatin a; dar cei ce se ncred n Domnul si nnoiesc puterea, ei zboar a ca vulturii; alearg as i nu obosesc, umbl as i nu ostenesc. (Isaia 40, 25-31) ***** Lumina adev arului trebuie s a str aluceasc a pn a la marginile p amntului. O lumin a tot mai mare, pornind de la fa ta R ascump ar atorului i mbrac a pe reprezentan tii S ai cu str alucire cereasc a, pentru

44

M arturii pentru comunitate vol.8

ca lumina s a e r aspndit a prin ntunericul unei lumi ce e nv aluit a n noapte. Ca lucr atori mpreun a cu El, s a ne rug am pentru sn tirea dat a de Duhul S au, pentru ca s a putem str aluci cu o tot mai mare putere. Lumina adev arului pentru acest timp str aluce ste acum asupra cabinetelor regilor. Aten tia oamenilor de stat este atras a de Biblie cartea constitu tiei tuturor na tiunilor s i ei compar a legile lor na tionale cu statutele ei. Ca reprezentan ti ai lui Hristos, noi nu avem timp de pierdut. Str aduin tele noastre nu trebuie s a e m arginite la cteva locuri unde lumina a ajuns s a e att de abundent a, nct nu e apreciat a. Solia Evangheliei trebuie s a e proclamat a la toate [41] neamurile, la toate semin tiile, la toate limbile s i la toate noroadele.

O priveli ste a luptei


n viziune de noapte am v azut dou a o stiri ntr-o lupt a ngrozitoare. O o stire avea n frunte stindarde care purtau semnul lumii; cealalt a avea n frunte steagul sc aldat n snge al Prin tului Emanuel. rn Steag dup a steag era l asat s a se trasc a prin ta a, cnd companie dup a companie din o stirea Domnului se unea cu vr ajma sul, s i semin tie dup a semin tie din rndurile vr ajma sului se unea cu poporul p astr ator al poruncilor lui Dumnezeu. Un nger care zbura n mijlocul cerului punea stindardul lui Emanuel n multe mini, n timp ce un general puternic striga cu voce tare: Intra ti n rnduri. Cei de poruncile lui Dumnezeu s credincio si fa ta i de m arturia lui Hristos s a ocupe acum pozi tiile. Ie si ti din mijlocul lor s i ti deosebi ti, s i nu v a atinge ti de ce este necurat; s i Eu v a voi primi, s i v a voi Tat a, iar voi mi ve ti i s i ice. To ti cei care vor, s a vin as i s a ajute Domnului, s a dea ajutor Domnului mpotriva celui tare! Lupta se nver suna. Victoria alterna cnd de o parte, cnd de alta. Deodat a, solda tii crucii s-au retras, ca atunci cnd un stegar cade n le sin (Isaia 10, 18). Dar aparenta lor retragere era numai pentru ca s a c stige o pozi tie mai avantajoas a. Se auzeau strig ate de bucurie. Se n al ta un cntec de laud a pentru Dumnezeu, s i glasuri de ngeri s-au unit n cntare, atunci cnd solda tii lui Hristos au npt steagul Lui pe zidurile fort are tei care pn a aici era de tinut a de vr ajma s. C apetenia mntuirii noastre conducea lupta s i le trimitea ajutor solda tilor S ai. Puterea Lui se desf as ura cu t arie, ncurajndu-i s a mping a lupta pn a la por ti. El i nv a ta lucruri teribile n neprih anire atunci cnd i conducea pas cu pas, biruitor s i ca s a biruiasc a. n cele din urm a, victoria a fost c stigat a. Oastea care urma steagul cu inscrip tia: Poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus, a fost glorios triumf atoare. Solda tii lui Hristos erau chiar la por tile [42] cet a tii, s i, cu bucurie, L-a primit cetatea pe mp arat. mp ar a tia p acii, a bucuriei s i a drept a tii ve snice s-a a sezat. Acum biserica e lupt atoare. Acum ne st a mpotriv a o lume adncit a n ntuneric de miez de noapte s i dedat a aproape cu totul la 45

46

M arturii pentru comunitate vol.8

idolatrie. Dar vine ziua cnd lupta va terminat as i victoria c stigat a. Voia lui Dumnezeu trebuie s a se fac a pe p amnt, a sa cum se face n ceruri. Na tiunile nu vor mai avea alt a lege dect legea cerului. To ti vor o familie fericit a, unit as i mbr acat a cu ve smintele laudei s i mul tumirii haina neprih anirii lui Hristos. ntreaga natur a, n frumuse tea ei des avr sit a, i va oferi lui Dumnezeu un tribut continuu de laud as i de adorare. Lumea va sc aldat a n lumin a cereasc a. Anii se vor petrece n bucurie. Lumina lunii va ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va de s apte ori mai tare ca acum. La priveli stea aceasta, stelele dimine tii vor cnta mpreun a, iar copiii lui Dumnezeu vor striga de bucurie, n timp ce Dumnezeu s i Hristos Se vor uni pentru a proclama: Nu va mai p acat s i moarte nu va mai . Aceasta este priveli stea ce mi-a fost nf a ti sat a. Dar biserica trebuie s i va avea s a lupte cu du smani v azu ti s i nev azu ti. Agen tii Satanei, n chip omenesc, sunt pe teren. Oameni s-au coalizat pentru a se opune Domnului o stirilor. Alian tele acestea vor d ainui pn a ce Hristos va p ar asi locul S au de mijlocire dinaintea tronului harului s i va mbr aca ve smintele r azbun arii. Agen ti satanici sunt prin toate ora sele, organizndu-i srguincios, n grupe, pe cei care se opun Legii lui Dumnezeu. Persoane ce se declar a c a sunt sn ti, precum s i necredincio si notorii, se al atur a la grupele acestea. Acesta nu e un timp cnd poporul lui Dumnezeu s a e slab. Nu ne putem ng adui nici m acar o clip a s a nu veghem. nt ari ti-v a n Domnul s i n puterea t ariei Lui. mbr aca ti-v a cu toat a arm atura lui Dumnezeu, ca s a pute ti tine piept mpotriva [43] uneltirilor diavolului. C aci noi n-avem de luptat mpotriva c arnii s i sngelui, ci mpotriva c apeteniilor, mpotriva domniilor, mpotriva st apnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r aut a tii, care sunt n locurile cere sti. De aceea lua ti toat a arm atura lui Dumnezeu, ca s a v a pute ti mpotrivi n ziua cea rea, s i s a r amne ti n picioare dup a ce ve ti biruit totul. Sta ti gata dar, avnd mijlocul ncins cu adev arul, mbr aca ti cu plato sa neprih anirii, avnd picioarele nc al tate cu rvna Evangheliei p acii. Pe deasupra tuturor acestora, lua ti scutul credin tei, cu care ve ti putea stinge toate s age tile arz atoare ale celui r au. Lua ti s i coiful mntuirii s i sabia Duhului, care este Cuvntul lui Dumnezeu. (Efeseni 6,10-17) M a rog ca dragostea voastr a s a creasc a tot mai mult n cuno s s tin ta i orice pricepere, ca s a deosebi ti lucrurile alese, pentru ca

O priveli ste a luptei

47

s a ti cura ti s i s a nu v a poticni ti pn a n ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprih anirii, prin Isus Hristos, spre slava s i lauda lui Dumnezeu. (Filipeni 1, 9-11) Purta ti-v a ntr-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos... r amne ti tari n acela si duh, s i lupta ti cu un suet pentru credin ta Evangheliei, f ar a s a v a l asa ti nsp aimnta ti de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovad a de pierzare s i de mntuire a voastr a, s i aceasta de la Dumnezeu. C aci cu privire la Hristos, vou a vi s-a dat harul nu numai s a crede ti n El, ci s as i p atimi ti pentru El. (Filipeni 1, 27-29) n zilele acestea de pe urm a, sunt zugr avite viziuni de glorie viitoare, scene realizate de mna lui Dumnezeu, s i acestea ar trebui s a e scumpe pentru biserica Sa. Ce L-a sus tinut pe Fiul lui Dumnezeu cnd a fost tr adat s i judecat? El a v azut rodul muncii suetului S au s i a fost mul tumit. El a prins o priveli ste a ntinderii ve sniciei s i a v azut fericirea acelora care, prin umilin ta Lui, aveau s a primeasc a iertarea s i fericirea ve snic a. El a fost r anit pentru vinov a tiile lor s i zdrobit pentru nelegiuirile lor. Pedeapsa care le aducea pace era asupra Lui, s i prin loviturile primite de El ei au fost vindeca ti. Urechea Lui a prins strig atul celor r ascump ara ti. El i-a auzit pe cei r ascump ara ti, [44] cntnd cntarea lui Moise s i a Mielului. Noi trebuie s a avem o viziune a viitorului s i a fericirii Cerului. Sta ti pe pragul ve sniciei s i asculta ti pl acutul salut de bun venit, dat acelora care n via ta aceasta au conlucrat cu Hristos, socotind ca un privilegiu s i o onoare s a sufere pentru El. Cnd se unesc cu ngerii, ei si depun coroanele la picioarele Mntuitorului, exclamnd: Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, s a primeasc a puterea, bog a tia, n telepciunea, t aria, cinstea, slava s i lauda... A Celui ce s ede pe scaunul de domnie s i a Mielului s a e lauda, cinstea, slava s i st apnirea n vecii vecilor! (Apocalipsa 5, 12.13) Acolo, cei r ascump ara ti i salut a pe aceia care i-au ndrumat la Mntuitorul cel n al tat. Ei se unesc pentru a-L prosl avi pe Acela care a murit, pentru ca in tele omene sti s a poat a avea via ta care tine ct via ta lui Dumnezeu. Lupta s-a terminat. Toate necazurile umplu tot cerul, n timp s i luptele s-au sfr sit. Cntece de biruin ta ce cei r ascump ara ti stau n jurul tronului lui Dumnezeu. To ti prind cntarea voioas a: Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat, s i tr aie ste iar as i, ca un puternic biruitor.

48

M arturii pentru comunitate vol.8

M-am uitat, s i iat a c a era o mare gloat a, pe care nu putea s ao numere nimeni, din orice neam, din orice semin tie, din orice norod s i de orice limb a, care st atea n picioare naintea scaunului de domnie s i naintea Mielului, mbr aca ti n haine albe, cu ramuri de nic n mini; s i strigau cu glas tare, s i ziceau: Mntuirea este a Dumnezeului nostru, care s ede pe scaunul de domnie, s i a Mielului! (Apocalipsa 7, 9.10) Ace stia vin din necazul cel mare; ei s i-au sp alat hainele s i le-au albit n sngele Mielului. Pentru aceasta stau ei naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, s i-I slujesc zi s i noapte n templul Lui. Cel ce s ede pe scaunul de domnie si va ntinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai foame, nu le va mai sete; nu-i va mai dogori nici soarele, . C nici vreo alt a ar si ta aci Mielul, care st a n mijlocul scaunului de [45] domnie, va P astorul lor, i va duce la izvoarele apelor vie tii s i Dumnezeu va s terge orice lacrim a din ochii lor. Si moartea nu va mai . Nu va mai nici tnguire, nici tip at, nici durere, pentru c a lucrurile dinti au trecut. (Apocalipsa 7, 14-17; 21, 4) Ve ti prinde inspira tia viziunii? Ve ti l asa mintea voastr a s a priveasc a st aruitor tabloul? V a ve ti poc ai ntr-adev ar, ca apoi s a porni ti ntr-un spirit cu totul deosebit de spiritul n care a ti lucrat n trecut, r asturnndu-l pe vr ajma s, d armnd orice barier a dinaintea naint arii Evangheliei, umplnd inimile cu lumina, pacea s i bucuria Domnului? S a nu e oare ngropat mizerabilul spirit de g asire de gre seli s i de murmurare, ca s a nu mai aib a loc niciodat a nvierea lui? S a nu se nal te t amia laudei s i mul tumirii din inimi cur a tite, sn tite s i , gloricate prin prezen ta lui Hristos? S a nu-i apuc am noi, n credin ta pe p ac ato si s i s a-i aducem la cruce? Cine vrea s a se consacre acum n slujba Domnului? Cine vrea s a fac a acum leg amntul de a nu se alipi de lume, ci de a ie si din lume, de a deosebit, refuznd s a- si mnjeasc a suetul cu uneltiri s i practici lume sti, care au tinut biserica sub inuen ta vr ajma sului? Suntem n lumea aceasta pentru a n al ta crucea lep ad arii de sine. m crucea aceasta, constat pe noi. Cnd noi n al ta am c as i ea ne nal ta Fiecare cre stin s a stea la locul s au, prinznd inspira tia lucr arii pe care Hristos a f acut-o pentru suete pe cnd era n lumea aceasta. Avem nevoie de zelul eroului cre stin, care poate s a suporte priveli stea Celui nev azut. Credin ta noastr a trebuie s a renvie. Lupt atorii crucii pozitiv trebuie s a exercite o inuen ta a spre bine. Domnul Hristos

O priveli ste a luptei

49

zice: Cine nu este cu Mine, este mpotriva Mea, s i cine nu strnge cu Mine, risipe ste. (Matei 12, 30) Nep asarea n via ta de cre stin este t o f a ti sa ag aduire a Mntuitorului. N-ar trebui oare s a vedem n lumea de azi cre stini care, n toate privin tele, sunt vrednici de numele pe care-l poart a, care aspir a s a [46] fac a fapte vrednice de osta si viteji ai crucii? Tr aim aproape de sfrs itul marii lupte, cnd multe suete trebuie s a e sc apate din robia p acatului. Tr aim ntr-un timp cnd urma silor lui Hristos le apar tine f ag aduin ta: Iat a, Eu sunt cu voi, n toate zilele pn a la sfr situl veacului. (Matei 28, 20) Acela care a poruncit s a se arate lumina din ntuneric, Acela care ne-a chemat din ntuneric la lumina Lui minunat a ne ndeamn a s a l as am ca lumina noastr a s a str aluceasc a cu putere naintea oamenilor, pentru ca ei s a vad a faptele noastre bune s i s a-L m areasc a pe Tat al nostru care este n ceruri. Poporului lui Dumnezeu i s-a dat lumin a n a sa m asur a, nct Hristos e ndrept a tit s a le spun a c a ei trebuie s a e lumina lumii. Medicilor s i pastorilor no stri le trimit mesajul: Apuca ti-v a de lucrarea Domnului ca unii care cred adev arul prezent. Misionarii medicali s i lucr atorii din slujba predic arii Evangheliei trebuie s a e lega ti mpreun a prin leg aturi de nedesf acut. Lucrarea lor trebuie s a e f acut a cu prospe time s i cu putere. Prin toate comunit a tile noastre trebuie s a aib a loc o reconvertire s i o reconsacrare n slujire. S a nu m noi, n lucrarea noastr a viitoare s i n adun arile pe care le tinem, o inim as i un gnd? S a nu ne lupt am noi cu Dumnezeu n rug aciune, cernd ca Duhul Sfnt s a vin a n ecare inim a? Prezen ta lui Hristos, manifestat a printre noi, ar vindeca lepra necredin tei, care a f acut slujirea noastr a att de slab as i neroditoare. Avem nevoie ca suul vie tii divine s a ne e insuat. Noi trebuie s a m canale prin care Domnul poate transmite lumii lumin as i har. Cei c azu ti trebuie s de la credin ta a e rec stiga ti. Noi trebuie s a ndep art am p acatele, umilindu-ne naintea lui Dumnezeu, prin m arturisire s i , inimile noastre mndre. Valuri de putere spiritual poc ain ta a trebuie s a se reverse asupra acelora care sunt preg ati ti s a o primeasc a. Dac a m acar ne-am da seama ct de st aruitor a lucrat Isus pentru a sem ana n lume s amn ta Evangheliei, noi, tr aind chiar la ncheierea timpului de prob a, am lucra neobosit pentru a duce pinea vie tii la suetele care pier. De ce suntem att de reci s i nep as atori? De ce inimile noastre sunt att de nesim titoare? Pentru ce suntem att de

50

M arturii pentru comunitate vol.8

de a ne preda lucr [47] lipsi ti de bun avoin ta arii pentru care Hristos Si-a consacrat via ta? Ceva trebuie s a se fac a pentru a vindeca teribila nep asare ce s-a l asat asupra noastr a. S a ne plec am capetele n umi , cnd vedem ct de pu de ct am putut face lin ta tin am f acut, fa ta n lucrarea de sem anare a semin telor adev arului. Fra tii mei s i surorile mele, v a vorbesc n cuvinte de iubire s i duio sie. Trezi ti-v as i consacra ti-v a f ar a rezerv a n lucrarea de a duce lumina adev arului prezent la cei care sunt n ntuneric. nsu si ti-v a spiritul marelui Lucr ator s i St apn. nv a ta ti de la Prietenul p ac ato silor cum s a sluji ti suetele bolnave de p acat. Aminti ti-v a c a n via ta urma silor S ai trebuie s a se vad a aceea si devo tiune, aceea si de lucrarea lui Dumnezeu, a oric subordonare fa ta arei cerin te sociale, a oric arei afec tiuni p amnte sti, a sa cum s-a v azut n via ta Lui. Cerin tele lui Dumnezeu trebuie s a aib a totdeauna locul de frunte. Exemplul Domnului Hristos trebuie s a ne inspire s a depunem eforturi necontenite pentru binele altora. Dumnezeu l invit a pe ecare membru al bisericii s a intre n slujba Sa. Adev arul care nu e tr ait, care nu este mp art as it altora, si , puterea lui vindec pierde puterea d at atoare de via ta atoare. Fiecare trebuie s a se deprind a s a lucreze s i s a stea la postul s au ca purt ator de poveri. Fiecare ad augire la biseric a ar trebui s a e un nou instrument pentru realizarea marelui plan al mntuirii. ntreaga biseric a, lucrnd ca unul singur, contopindu-se n perfect a unire, trebuie s a e un instrument misionar, viu s i activ, mnat s i st apnit de Duhul Sfnt. Nu numai prin oamenii din nalte pozi tii de r aspundere, nu numai prin oamenii care fac parte din consilii s i comitete, nu numai prin administratorii sanatoriilor s i editurilor noastre urmeaz a s a se fac a lucrarea care va face ca p amntul s a e plin de cunoa sterea de Domnul, a sa cum apele umplu marea. Lucrarea aceasta nu poate f acut a dect de ntreaga biseric a, f acndu- si ecare partea, sub [48] c al auzirea s i prin puterea lui Hristos.

Sec tiunea 2 Sfaturi repetate adesea

Domnul, Dumnezeul p arin tilor lor, a dat din vreme trimi silor S ai ns arcinarea s a-i n stiin teze, c aci voia s a cru te pe poporul S au s i loca sul S au. (2 Cronici 36, 15)

Avertismente s i sfaturi date comunit a tii din Battle Creek


[Articolul inclus n acest capitol este luat din m arturiile publicate sub form a de bro suri s i distribuite membrilor bisericii din Battle Creek n 1894, 1895 s i 1898] Granville, N.S.W. 20 iulie 1894 Doresc s a le reamintesc fra tilor mei sfaturile s i avertismentele ce mi-au fost date cu privire la continua investire de mijloace n Battle Creek pentru a crea ceva mai mult spa tiu sau pentru a face lucrurile ceva mai comode. Urmeaz a s a se p atrund a n cmpuri noi; adev arul trebuie s a e proclamat spre m arturie la toate na tiunile. Lucrarea este stnjenit a, a sa c a stindardul adev arului nu poate n al tat a sa cum ar trebui n aceste cmpuri noi. n timp ce fra tii no stri din America se simt liberi s a investeasc a mii de dolari n cl adiri, cu privire la care timpul va ar ata c a ei ar putea-o duce tot a sa de bine s i chiar s i mai bine f ar a ele, Domnul cerea ca ace sti bani s a e folosi ti n regiunile din str ain atate, iar ei au fost astfel irosi ti. Am prezentat avertismentele s i sfatul ca ind Cuvntul Domnului; dar inima mea a fost ntristat a cnd am v azut c a, n ciuda tuturor acestora, au fost nghi tite mijloace pentru a satisface aceste presupuse nevoi; s-a ad augat cl adire lng a cl adire, a sa c a banii n-au putut folosi ti n locuri unde nu exist a nici un fel de nlesnire, nici o cl adire pentru [49] adorarea public a, care s a fac a cinste lucr arii, nici un loc unde s a e ; n al tat stindardul adev arului. Lucrurile acestea vi le-am pus n fa ta s i cu toate acestea, voi a ti mers la fel nainte, absorbind mijloace, mijloacele lui Dumnezeu, ntr-o singur a localitate, cnd Dumnezeu spusese c as i a sa fusese investit prea mult ntr-un singur loc, ceea ce nsemna c a nu era nimic n alte locuri, unde ar trebuit s a e cl adiri s i mijloace ajut atoare, spre a face m acar nceputul. Ce chemare avea ti s a investi ti mii de dolari n construc tii s colare adi tionale? V a nchipuia ti c a aceast a cheltuial a era necesar a, dar nu 52

Avertismente s i sfaturi date comunit a tii din Battle Creek

53

vi s-au adresat ndemnuri st aruitoare s a nu investi ti banii n felul acesta? Timpul sfr sitului Mi-a fost ar atat a starea ngrozitoare de lucruri, care exist a n lumea noastr a. ngerul harului si strnge aripile s i e gata s a plece. Puterea re tin atoare a Domnului se retrage deja de pe p amnt, iar Satana caut a s a agite diferitele elemente din lumea religioas a, mnndu-i pe oameni s a se a seze sub pov a tuirea marelui n sel ator, care lucreaz a cu toat a n sel aciunea nelegiuirii n ii neascult arii. Locuitorii luiesc chiar de pe acum sub conducerea prin p amntului m ar sa tului ntunericului, s i acesta e doar nceputul sfr sitului. Legea lui Dumnezeu este declarat a ca nul a. Vedem s i auzim ve sti de confuzie s i ncurc aturi, lips as i foamete, cutremure de p amnt s i inunda tii; violen te teribile vor s avr site de oameni; pasiunea ajunge s a predomine, s i nu ra tiunea. Mnia lui Dumnezeu este asupra locuitorilor lumii care ajung cu repeziciune tot att de strica ti ca s i locuitorii Sodomei s i Gomorei. Chiar acum focul s i inunda tiile distrug mii de vie ti s i averile adunate n chip egoist, prin asuprirea celor s araci. Urmeaz a ca n curnd Domnul s a scurteze lucrarea Sa s i s a pun a cap at p acatului. O, dac a scenele care mi-au trecut pe dinainte, scenele nelegiuirilor practicate n aceste zile de pe urm a, [50] ar putea face o adnc a impresie asupra min tii celor ce se dau drept poporul lui Dumnezeu! Dup a cum a fost n zilele lui Noe, a sa va cnd Se va descoperi Fiul omului. Domnul si retrage de pe p amnt ocrotirea s i, n curnd, va moarte s i pr ap ad, o cre stere a crimelor, a cruzimii s i a s avr sirii de rele mpotriva boga tilor care s-au ridicat mpotriva celor s araci. Cei care sunt lipsi ti de protec tia lui Dumnezeu nu vor aa siguran ta n nici un loc s i n nici o pozi tie. Agen tii omene sti sunt instrui ti s i si folosesc puterea inventiv a pentru a pune n stare de func tionare cea mai puternic a ma sin arie de r anire s i ucidere. m cl n loc s a sporim s i s a n al ta adiri adi tionale la Battle Creek sau n alte locuri, unde institu tiile noastre sunt deja ntemeiate, ar trebui s a aib a loc o limitare a cerin telor noastre. Mijloacele s i lucr atorii no stri s a e r aspndi ti, pentru a reprezenta adev arul s i a duce solia de avertizare n tinuturile dep artate.

54

M arturii pentru comunitate vol.8

Ajutor la vreme de necaz Cnd copiii lui Israel c al atoreau prin pustie, Domnul i proteja de s erpi venino si; dar a venit timpul cnd, din cauza abaterilor, nepoc ain tei s i nc ap a tn arii lui Israel, Domnul Si-a retras puterea nfrn atoare de deasupra acestor reptile s i mul ti din popor au fost mu sca ti s i au murit. Atunci a fost n al tat s arpele de aram a, pentru , s ca to ti cei care si recuno steau vina s i priveau la el, prin credin ta a poat a tr ai. , un timp n acest timp de confuzie s i necazuri, care ne st a n fa ta de necazuri cum n-a mai fost de cnd a fost vreun neam de oameni, rile, pentru Mntuitorul n al tat va prezentat oamenilor din toate ta s ca to ti aceia care privesc la El n credin ta a poat a tr ai. O sl abire a cinstirii lui Dumnezeu , ce fac aceia Avnd n vedere criza teribil a, care ne st a n fa ta care pretind a crede adev arul? Am fost chemat a de C al auzitorul [51] meu, care a zis: Urmeaz a-M a s i mi-au fost ar atate n mijlocul poporului nostru lucruri care nu erau n armonie cu credin ta lui. o nebunie a bicicletei. Se cheltuiau bani pentru P area c a se d a pe fa ta a satisface un entuziasm n direc tia aceasta, bani care mai bine, mult mai bine, ar fost investi ti n construirea de loca suri de nchinare n locurile unde sunt att de necesare. Mi-au fost prezentate lucruri foarte stranii n Battle Creek. P area c a peste poporul nostru de acolo vr trecea, asemenea unui val, o inuen ta ajit as i am v azut c a aceasta va urmat a de alte ispitiri. Satana lucreaz a, urm arindu- si tinta cu , pentru a determina poporul nostru s st aruin ta a- si investeasc a timpul s i banii n satisfacerea unor presupuse nevoi. Acesta e un soi de idolatrie. Pilda va urmat as i, n timp ce sute de oameni mor din lips a de pine, n timp ce foametea s i molimele se simt s i se v ad, pentru c a Dumnezeu nu poate, n armonie cu slava propriului S au Nume, s a-i protejeze pe cei care lucreaz a contra voin tei Sale, se cade ca aceia care pretind c a l iubesc pe Dumnezeu s i-I servesc s a procedeze ca oamenii de pe timpul lui Noe, urmnd nchipuirile inimii lor? n timp ce voi v-a ti satisf acut tendin ta inimii voastre prin nsus irea banilor bani ce i apar tineau lui Dumnezeu s i pentru

Avertismente s i sfaturi date comunit a tii din Battle Creek

55

care va trebui s a da ti socoteal a, lucrarea misionar a a fost stingherit a s i tinut a pe loc din lips a de mijloace s i de lucr atori care s a ng a stindardul adev arului n locuri pe unde oamenii nu au auzit nc a solia de avertizare. Oare le va spune Dumnezeu celor care n chip egoist caut a s a fac a pe placul propriei lor nchipuiri s i s a- si satisfac a propriile lor dorin te: Bine, rob bun s i credincios; ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr a n bucuria st apnului t au? (Matei 25, 23) Fra tii mei s i surorile mele din Battle Creek, ce fel de m arturie da ti voi unei lumi necredincioase? Mi s-a ar atat c a Domnul nu prive ste favorabil la purtarea voastr a, c aci umblarea voastr a contra . Voi nu sunte zice m arturisirea voastr a de credin ta ti mplinitori ai [52] cuvintelor lui Hristos. C al auza, Ghidul meu, mi-a spus: Privi ti s i vede ti idolatria poporului Meu, c aruia i-am vorbit, sculndu-M a de diminea ta s i ar atndui primejdiile. Am a steptat ca el s a aduc a roade. Erau unii care luptau pentru ntietate, ecare str aduindu-se s a-l ntreac a pe cel alalt n gr abita pedalare pe biciclet a. Era un spirit de ceart as i de lupt a ntre ei cu privire la cine s a e cel mai mare. Spiritul era la fel cu acela la jocurile de baseball, pe terenul colegiului. C care se d a pe fa ta al auzitorul meu a zis: Lucrurile acestea sunt o ofens a pentru Dumnezeu. Att n apropiere, ct s i n dep artare, pier suete din lips a de pinea vie tii s i de apa mntuirii. Cnd e nfrnt ntr-o direc tie, Satana va gata cu alte uneltiri s i planuri care vor ap area atr ag atoare s i necesare s i care vor absorbi bani s i gndire s i vor ncuraja egoismul, a sa ca el s a-i poat a birui pe aceia care att de lesne sunt mna ti la mplinirea unei satisfac tii personale, n sel atoare s i egoiste. Se ridic a ntrebarea: Ce povar a poart a ace sti oameni pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu? n ce fel arat a ei c a si dau seama de importan ta lucr arii pentru acest timp? Domnul Hristos le spunea ucenicilor S ai: Voi sunte ti lumina lumii... A sa s a lumineze lumina voastr a naintea oamenilor, ca ei s a vad a faptele voastre bune, s i s a sl aveasc a pe Tat al vostru care este n ceruri. (Matei 5, 14-16) Oare aceast a investire de mijloace s i aceast a pedalare pe biciclete, pe str azile din Battle Creek, d a dovad a despre sinceritatea credin tei voastre n ultima s i solemna solie de avertizare ce trebuie s a e dat a in telor omene sti, ce stau chiar pe pragul lumii ve snice?

56

M arturii pentru comunitate vol.8

Fra tii mei s i surorile mele din America, v a adresez un apel: Nu v a n sela ti: Dumnezeu nu Se las a s a e batjocorit. Ce seam an a omul, aceea va s i secera (Galateni 6, 7). Via ta multora e prea delicat a s i preten tioas a. Ei nu s tiu nimic despre suportarea de greut a ti, ca buni solda ti ai lui Hristos. Ei sunt piedici n lucrarea de salvare de [53] suete. Ei au multe preten tii; totul trebuie s a e pl acut s i u sor s i s a se acomodeze cu gustul lor. Ei nu sunt dispu si s a fac a nimic, iar pe aceia care vor s a fac a, i mpiedic a, prin presupunerile s i nevoile lor imaginare s i prin iubirea lor de idoli. Ei si nchipuie c a sunt cre stini, dar nu s tiu ce nseamn a via ta cre stin a practic a. Ce nseamn aa cre stin? nseamn a a asemenea lui Hristos. Cnd Dumnezeu vede c a poporul S au si restrnge nevoile nchipuite s i practic a lep adarea de sine, nu ntr-un spirit moroc anos s i plin de regrete, a sa cum a f acut so tia lui Lot cnd a p ar asit Sodoma, ci cu voie bun a, de dragul lui Hristos s i pentru c a acesta e lucrul cel mai bun de f acut, lucrarea va merge nainte cu putere. Nimic, orict de scump, orict de drag, s a nu v a absoarb a mintea s i inima, ab atndu-v a de la studierea Cuvntului lui Dumnezeu sau de la rug aciune srguincioas a. Veghea ti n vederea rug aciunii. Tr ai ti propriile voastre cereri. Conlucra ti cu Dumnezeu, lucrnd n armonie cu El. Alunga ti din templul suetului tot ce ia chipul unui idol. Acum e timpul lui Dumnezeu, iar timpul Lui e timpul vostru. Lupta ti lupta cea sau s bun a a credin tei, refuznd s a gndi ti la necredin ta a exprima ti . Lumea trebuie s necredin ta a aud a ultima solie de avertizare.

de lume Datoria noastr a fa ta


Granville, N.S.W., 1894 Trebuie s a aib a loc o schimbare hot art a n spiritul s i n caracterul lucr arii, n locurile unde b arba tii s i femeile au primit lumin a mai mult a. Ce fac ei pentru a-i avertiza pe aceia care nu n teleg c a Domnul vine n curnd? Iat a, Domnul iese din locuin ta Lui, s a pedepseasc a nelegiuirea locuitorilor p amntului; s i p amntul va da , s sngele pe fa ta i nu va mai acoperi uciderile. (Isaia 26, 21) Cine, ntreb eu, poart a o povar a pentru suetele care pier f ar a Hristos? Cine va merge afar a din tab ar a, purtnd ocara? Cine si va p ar asi c aminul [54] pl acut s i scumpele leg aturi de rudenie, ca s a duc a pre tioasa lumin a ri ndep a adev arului n ta artate? Fiecare zi, ecare clip a, vine la aceia c arora li s-a ncredin tat lumina adev arului, nc arcat a cu teribila semnica tie c a, n ecare tar a, b arba ti s i femei se preg atesc e spre fericire, e spre nenorocire, hot arndu- si soarta pentru ve snicie. Dumnezeu a f acut sacricii uimitoare pentru in tele omene sti. El pentru a-l readuce pe om de la neascultare a cheltuit o energie uria sa s i p acat la loialitate s i ascultare, dar mi s-a ar atat c a El nu face nimic f ar a conlucrarea instrumentelor omene sti. A fost asigurat a din bel sug orice nzestrare cu har, putere s i destoinicie. Au fost prezentate cele mai puternice motive pentru a trezi s i a p astra viu n inima omeneasc a spiritul misionar, pentru ca s a se poat a uni eforturile instrumentelor divine cu ale celor omene sti. Dar ce au f acut ai no stri n ce prive ste plecarea din Battle Creek, pentru a duce lumina n regiuni unde stindardul adev arului nc a nu a fost , npt? N-a deschis Domnul ferestrele cerului la recenta Conferin ta rev arsnd asupra voastr a o binecuvntare? Cum a ti folosit voi darul , necesar pentru lui Dumnezeu? El v-a pus la ndemn a motivul-for ta ac tiune, pentru ca, prin r abdare, n adejde s i veghere neobosit a, voi s a-L pute ti nf a ti sa pe Hristos, s i pe El r astignit, ndemnndu-i pe oameni s a se poc aiasc a de p acatele lor, f acnd s a r asune avertizarea c a Hristos urmeaz a s a vin a n curnd, cu putere s i cu mult a slav a. 57

58

M arturii pentru comunitate vol.8

Dac a membrii comunit a tii din Battle Creek nu se trezesc acum s i nu pornesc s a lucreze n cmpurile misionare, ei vor c adea din nou ntr-un somn de moarte. Cum a lucrat Duhul Sfnt asupra inimii voastre? N-a ti fost voi inspira ti s a folosi ti talan tii pe care vi i-a dat Dumnezeu; ca ecare b arbat, femeie s i tn ar s a-i foloseasc a pentru vestirea adev arului prezent, f acnd eforturi personale, mergnd n [55] ora sele unde adev arul n-a fost nc a proclamat s i n al tnd stindardul? N-au fost nviorate energiile voastre prin binecuvntarea pe care Dumnezeu a rev arsat-o asupra voastr a? N-a fost imprimat adev arul mai adnc n suetul vostru? N-a ti v azut voi mult mai l amurit importan ta lui cu privire la cei care pier f ar a Hristos? De cnd cu descoperirea v adit a a binecuvnt arii lui Dumnezeu, m arturisi ti voi mai distinct s i mai hot art ca oricnd mai nainte pentru Hristos? Duhul Sfnt a adus n chip hot art n mintea voastr a adev arurile . Se cuvine oare ca aceast importante s i vitale pentru timpul de fa ta a s cuno stin ta a e legat a ntr-un s ervet s i s a e ascuns a n p amnt? Nu, nu. Ea trebuie s a e pus a la schimb ator. Atunci cnd omul si folose ste talan tii, orict de mici, cu credincio sie, Duhul Sfnt ia lucrurile lui Dumnezeu s i le prezint a din nou min tii. Prin Duhul S au, Dumnezeu face din Cuvntul S au o putere vindec atoare. El asupra min este viu s i puternic, exercitnd o puternic a inuen ta tii, nu din cauza s tiin tei s i inteligen tei agentului omenesc, ci din cauz a c a puterea divin a lucreaz a mpreun a cu puterea omeneasc a. Si toat a lauda trebuie s a e dat a puterii divine. Se cuvine ca egoismul s i via ta comod a a acelora care au confort p amntesc s i locuin te atr ag atoare s a ne ia min tile? S a ncet am noi, ca in te morale, s a ne folosim puterile pentru a mntui suete? S a e glasurile noastre neclare? Atunci Dumnezeu va l asa blestemul S au asupra noastr a, a acelora care am avut att de mult a lumin a, s i va nscrie pe zidurile caselor noastre: Iubitori mai mult de pl aceri dect iubitori de Dumnezeu. (2 Timotei 3, 4) El va da glas pietrelor, s i ele vor vorbi; dar Dumnezeu v a porunce ste vou a, celor din Battle Creek, s a porni ti la lucru. Cum s a avem succes Hot ar ti-v a, nu n propria voastr a putere, ci n t aria s i harul date vou a de Dumnezeu, s a-I consacra ti Lui, acum, chiar acum, orice

Datoria noastr a fa ta de lume

59

putere, orice capacitate. Atunci i ve ti urma lui Isus, pentru c a El v a ndeamn a, s i nu ve ti ntreba unde urmeaz a s a merge ti sau ce r asplat a vi se va da. Va bine pentru voi cnd ve ti asculta cuvntul: [56] Urma ti-m a. Partea voastr a este de a-i c al auzi pe al tii la lumin a, prin eforturi credincioase s i judicioase. Sub c al auzirea Conduc atorului divin, s a voi ti s a face ti, hot ar ti-v a s a ac tiona ti, f ar a nici o clip a de z abovire. de eu, cnd v Cnd muri ti fa ta a preda ti lui Dumnezeu, pentru a face lucrarea Lui, pentru a l asa ca lumina pe care El v-a dato s a str aluceasc a n fapte bune, nu ve ti lucra singuri. Harul lui Dumnezeu se prezint a s a conlucreze cu ecare efort de a-i lumina pe cei ne stiutori s i pe cei care nu s tiu c a sfr situl e aproape. Dar Dumnezeu nu va face lucrarea voastr a. Lumina poate s a str aluceasc a , dar harul dat va converti suetul vostru numai cnd din abunden ta v a treze ste, pentru a conlucra cu agen tii divini. Voi sunte ti chema ti s a mbr aca ti armura cre stin as i s a intra ti n serviciul Domnului ca solda ti activi. Puterea dumnezeiasc a trebuie s a conlucreze cu str aduin tele omene sti pentru a sf arma vraja farmecelor lume sti, pe care vr ajma sul a aruncat-o peste suete. ***** Din nou caut ajutorul pe care ar trebuit s a-l avut, mijloacele pe care trebuie s a le avem, dac a se realizeaz a ceva n tara aceasta. L asa ti ca inima voastr a s a e atras a n iubire spre suetele ce pier. Nu ntrista ti Duhul Sfnt prin ntrziere. Nu sta ti mpotriva metodelor lui Dumnezeu de a sc apa suete din robia p acatului. Fiec arui om i este dat s a lucreze potrivit cu diferitele lui capacit a ti. Face ti tot ce pute ti mai bine, s i Dumnezeu va primi str aduin tele voastre.

Lucrarea misionar a n tar as i n str ain atate


Granville, N.S.W., 24 iulie 1895 Cmpul lui Dumnezeu este lumea. Domnul Isus le spunea ucenicilor S ai: Ci voi ve ti primi o putere, cnd se va pogor Duhul [57] Sfnt peste voi, s i-Mi ve ti martori n Ierusalim, n toat a Iudea, n Samaria, s i pn a la marginile p amntului. Si s a se propov aduiasc a tuturor neamurilor, n Numele Lui, poc ain ta s i iertarea p acatelor, ncepnd din Ierusalim. (Faptele Apostolilor 1, 8; Luca 24, 47). Petru le spunea credincio silor: F ag aduin ta aceasta este pentru voi, pentru copiii vo stri s i pentru to ti cei ce sunt departe acum, n orict de mare num ar i va chema Domnul, Dumnezeul nostru. (Faptele Apostolilor 2, 39) Dumnezeu declar a: mi voi s adi pe Lo-Ruhama n tar a, s i voi da ndurare; voi zice lui Lo-Ami: Tu e sti poporul Meu! Si el va r aspunde: Dumnezeul meu. (Osea 2, 23) El zice: Este prea pu tin lucru s a i Robul Meu, ca s a ridici semin tiile lui Iacov s i s a aduci napoi r am as i tele lui Israel. De aceea, te pun s a i Lumina neamurilor, ca s a duci mntuirea Mea pn a la marginile p amntului. (Isaia 49, 6) Dumnezeu a rev arsat cu bog a tie Spiritul S au Sfnt asupra credincio silor din Battle Creek. Cum a ti folosit binecuvnt arile acestea? A ti f acut a sa cum au f acut oamenii asupra c arora a venit Duhul Sfnt n Ziua Cincizecimii? Atunci, cei ce se mpr as tiaser a mergeau din loc n loc s i propov aduiau Cuvntul. (Faptele Apostolilor 8, 4). S-a v azut rodul acesta n Battle Creek? A fost nv a tat a biserica lui Dumnezeu s a- si cunoasc a datoria s i s a reecte lumina pe care a primit-o? O ilustrare a lucr arii pe care o avem de f acut Apostolii care erau n Ierusalim, cnd au auzit c a Samaria a primit Cuvntul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru s i pe Ioan. 60

Lucrarea misionar a n tar as i n str ain atate

61

(Faptele Apostolilor 8, 14). Spiritul lui Dumnezeu a stepta s a lumineze suete s i s a le aduc a la adev ar. Observa ti ce eforturi s-au depus pentru un singur om, un etiopian. Un nger al Domnului a vorbit lui Filip s i i-a zis: Scoal a-te s i du-te spre miaz azi, pe drumul care pogoar a spre Ierusalim la Gaza, s i care [58] este pustiu. Filip s-a sculat s i a plecat. Si iat a c a un etiopian, un famen cu mare putere la mp ar ateasa Candace a etiopienilor, s i ngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca s a se nchine, se ntorcea de acolo, s i s edea n carul lui s i citea pe proorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: Du-te s i ajunge carul acesta! Filip a alergat s i a auzit pe etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: n telegi tu ce cite sti? Famenul a r aspuns: Cum a s putea s a n teleg dac a nu m a va c al auzi cineva? Si a rugat pe Filip s a se suie n car s i s as ad a mpreun a cu el. Atunci Filip a nceput de la Scriptura aceasta s i i-a propov aduit pe Isus. Pe cnd si urmau ei drumul, au dat peste o ap a. Si famenul a zis: Uite ap a; ce m a mpiedic a s a u botezat? Filip a zis: Dac a crezi din toat a inima, se poate. Famenul a r aspuns: Cred c a Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit s a stea carul, s-au pogort amndoi n ap as i Filip a botezat pe famen. Cnd au ie sit afar a din ap a, Duhul Domnului a r apit pe Filip, s i famenul nu l-a mai v azut.. n timp ce famenul si vedea de drum, plin de bucurie, Filip se aa la Azot, de unde s-a dus pn a la Cezarea. Si propov aduia Evanghelia n toate cet a tile prin care trecea. (Faptele Apostolilor 8, 26-40) n experien ta lui Filip s i a etiopianului, este prezentat a lucrarea la care Domnul l cheam a pe poporul S au. Etiopianul reprezint a o mare categorie de oameni care au nevoie de misionari ca Filip, misionari care vor auzi glasul lui Dumnezeu s i vor merge acolo unde i trimite El. Sunt n lume oameni care citesc Scripturile, dar care nu pot n telege nsemn atatea lor. Este nevoie de b arba ti s i femei care l cunosc pe Dumnezeu, pentru a le explica acestor suete Cuvntul. [59]

62

M arturii pentru comunitate vol.8

O lucrare neglijat a n parabola samariteanului milos, preotul s i levitul priveau la omul nenorocit, care fusese jefuit s i r anit, dar nu li se p area ceva de dorit s a-l ajute pe acela care, deoarece era neajutorat s i p ar asit, avea cea mai mare nevoie de ajutor. Preotul s i levitul i reprezint a pe mul ti, foarte mul ti din Battle Creek. Multe suete pot salvate, dac a Cmpurile Sudice pot avea m acar o mic a parte din mijloacele cheltuite att de risipitor n Battle Creek pentru a face lucrurile mai comode. Mo stenirea Domnului a fost n mod straniu neglijat a, iar Dumnezeu va judeca pe poporul S au pentru lucrul acesta. Mndria s i dorin ta de etalare sunt satisf acute prin acumularea de avantaje, n timp ce cmpurile noi r amn neatinse. Mustrarea lui Dumnezeu este asupra administratorilor, pentru p artinirea lor s i pentru egoista nsu sire a bunurilor Sale. Ceva s-a f acut n cmpurile str aine, s i ceva s-a f acut n misiunile din patrie; dar mult prea mult teritoriu a r amas nelucrat. Lucrarea e prea mult centralizat a. Interesele din Battle Creek au crescut peste m asur a de mult s i aceasta nseamn a c a alte por tiuni ale cmpului sunt jefuite de nlesnirile pe care ar trebuit s a le aib a. Preg atirile mereu tot mai mari n n al tarea s i dezvoltarea cl adirilor, care au chemat s i au re tinut la un loc att de mul ti n Battle Creek, nu sunt n acord cu planul lui Dumnezeu, ci n direct a contradic tie cu planul Lui. S-a sus tinut c a erau mari avantaje n a avea att de multe institu tii ntr-o strns a leg atur a unele cu altele; c a ele vor o putere unele pentru altele s i c a se putea veni n ajutorul acelora care c autau educa tie s i ocupa tie. Aceasta e dup a judecata omeneasc a; se va admite c a, din punct de vedere omenesc, se pot ob tine multe avantaje prin ngr am adirea att de multor bunuri la Battle Creek; dar e nevoie [60] ca viziunea s a e extins a. Acestea ar trebui f armi tate n multe p ar ti, cu scopul ca lucrarea s a poat a ncepe n ora se care va nevoie s a devin a centre de interes. Ar trebui s a se nal te cl adiri s i s a se concentreze r aspunderi n multe localit a ti, care acum sunt jefuite de un bine vital s i spiritual, pentru ca s a se sporeasc a ceea ce deja este un surplus n Battle Creek. Domnul nu e prosl avit prin aceast a administrare din partea acelora

Lucrarea misionar a n tar as i n str ain atate

63

care sunt n locuri de r aspundere. P amntul va plin de cuno stin ta slavei Domnului, ca fundul m arii de apele care-l acop ar. Si via ta ve snic a este aceasta: s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. (Habacuc 2, 14; Ioan 17, 3) Mntuirea p agnilor a fost de mult a vreme considerat a o problem a care s a angajeze interesul cre stinilor s i nu e dect drept a li se aduce lumin a n limitele lor ntunecate. Dar lucrarea misionar a intern a e tot att de mult necesar a. P agnii sunt adu si chiar la u sile noastre. Ignoran ta idolatr a este chiar n cuprinsul umbrei c aminelor noastre. Se face ceva pentru negri, dar e aproape nimic n compara tie cu ceea ce primesc al tii, care deja cunosc adev arul, care au avut nenum arate ocazii, dar care nu s i-au apreciat nici pe jum atate avantajele. S a le e prezentat a iubirea lui Isus acelora care nu cunosc adev arul, s i ea va lucra la transformarea caracterului, asemenea aluatului. Ce facem noi pentru Cmpul Sudic? Am a steptat cu mult a ner abdare s a v ad dac a se pune n aplicare vreun plan pentru r ascump ararea p ac atoasei neglij ari a acestui cmp, dar nu v ad nici o propunere s i nici o hot arre de a se face ceva. Poate s-a pl anuit ceva ce eu nu am v azut. N ad ajduiesc c a e a sa s i-L laud pe Domnul dac a e a sa. Dar, cu toate c a de ani de zile ne-a fost nf a ti sat a datoria n mod ct se poate de hot art, totu si Cmpul Sudic a fost atins de-abia cu vrful degetelor. Acum m a simt adnc st apnit a de gndul ca din nou s a aduc n fa ta voastr a aceast a parte neglijat a a viei Domnului. [61] de repetate ori. Am fost Problema aceasta mi-a fost adus a n fa ta trezit a n timpul nop tii s i mi s-a poruncit: Scrie cele ce ti-au fost descoperite, e c a oamenii vor asculta, e c a se vor re tine.

Duhul Sfnt n s colile noastre


Cooranbong, N.S.W., 10 Mai, 1896 V a invit pe voi, care tr ai ti chiar n inima lucr arii, s a revizui ti experien tele anilor s i s a vede ti dac a vi se poate spune pe bun a dreptate cuvntul bine. i invit pe profesorii din s colile noastre s a se cerceteze cu grij a s i cu rug aciune: Am vegheat eu personal pentru propriul meu suet, ca unul care conlucreaz a cu Dumnezeu pentru cur a tirea lui de orice p acat s i pentru deplina lui sn tire? Pute ti voi ca, prin cuvnt s i exemplu, s a-i nv a ta ti pe tineri sn tirea prin adev ar, n vederea sn teniei? Nu v-a ti nfrico sat voi de Duhul Sfnt? Uneori, Duhul a venit cu autoritate, p atrunznd pretutindeni n s coala de la Battle Creek, precum s i n s colile din alte locuri. I-a ti recunoscut voi prezen ta? I-a ti acordat voi onoarea datorat a unui Sol Ceresc? Cnd se p area c a Duhul Se lupta cu tineretul, a ti zis voi: S a l as am studiul, c aci se simte c a avem printre noi un Oaspete Ceresc. S a-L prosl avim s i s a-L onor am pe Dumnezeu!? V-a ti plecat voi cu inima smerit a la rug aciune cu elevii vo stri, rugndu-v a c alduros s a pute ti primi binecuvntarea pe care vi-o prezint a Domnul? tor era printre voi. L-a Marele nv a ta ti onorat? A fost El un str ain pentru unii educatori? A fost nevoie s a e chemat cineva cu presupus a autoritate ca s a-I ureze bun venit sau s a-L resping a pe acel Sol venit din cer? De si nev azut, prezen ta Lui era sim tit a printre voi. Dar [62] nu s-a exprimat gndul c a n s coal a timpul trebuie consacrat studiului s i c a este un timp pentru orice lucru, ca s i cum orele devotate studiilor obi snuite erau prea pre tioase pentru a l asate la o parte n vederea lucr arii Solului Ceresc? Dac a n vreun fel oarecare a ti pus piedici Duhului Sfnt sau L-a ti . Dac respins, v a rog s a v a poc ai ti ct mai repede cu putin ta a vreunii dintre profesorii no stri n-au deschis u sa Duhului lui Dumnezeu, ci au nchis-o s i au ncuiat-o, i ndemn c alduros s a descuie u sa s i 64

Duhul Sfnt n s colile noastre

65

s a se roage st aruitor: R ami cu mine! Atunci cnd Duhul Sfnt si descoper a prezen ta n s alile voastre de clas a, spune ti-le elevilor vo stri: Domnul ne atrage aten tia c a El are ast azi pentru noi o lec tie de nsemn atate cereasc a, mult mai important a dect lec tiile noastre obi snuite. S a ascult am s i s a ne plec am naintea lui Dumnezeu s i s a-L c aut am cu toat a inima. Da ti-mi voie s a spun ceea ce s tiu despre Oaspetele Ceresc. Duhul Sfnt Se purta pe deasupra tinerilor n timpul orelor de clas a; dar unele inimi erau att de reci s i de ntunecate, nct nu aveau dorin ta dup a prezen ta Duhului, s i lumina lui Dumnezeu s-a retras. Vizitatorul acela ceresc ar deschis mintea tuturor, ar dat n te n toate ramurile de studiu care puteau folosite lepciune s i s tiin ta spre slava lui Dumnezeu. Solul Domnului venise pentru a convinge de p acat s i pentru a nmuia inimile asprite de ndelunga nstr ainare de Dumnezeu. El venise pentru a descoperi marea iubire cu care Dumnezeu i-a iubit pe acei tineri. Ei sunt mo stenirea lui Dumnezeu, s i educatorii au nevoie de o educa tie superioar a nainte de a calica ti ca profesori s i c al auz a a tineretului. S-ar putea ca profesorul s as tie multe cu privire la universul zic; s-ar putea s as tie totul cu privire la structura vie tuitoarelor, toate inven tiile n arta mecanic a, toate descoperirile s tiin tei naturale; dar nu poate considerat un om educat dect dac a are cuno stin ta singurului Dumnezeu adev arat s i a lui Isus Hristos, pe care L-a trimis El. Un principiu de origine divin a trebuie s a st apneasc a [63] purtarea noastr as i s a ne lege de Dumnezeu. Aceasta nu va n nici un caz o piedic a pentru studierea adev aratei s tiin te. Teama de Domnul este nceputul n telepciunii, iar omul care consimte s a e modelat s i fasonat dup a asem anarea divin a este cel mai nobil specimen al lucr arii lui Dumnezeu. To ti cei care tr aiesc n comuniune cu Creatorul nostru vor avea o n telegere a planului S au n crearea lor s i si vor da seama c a Dumnezeu i consider a r aspunz atori de folosirea puterilor lor n scopul cel mai bun. Ei nu vor c auta nici s a se glorice, nici s a se subaprecieze pe sine. Voia lui Dumnezeu cu privire la noi Cunoa sterea de Dumnezeu se ob tine din Cuvntul S au. Cunoa sterea experimental a a adev aratei evlavii, g asite n consacrarea s i

66

M arturii pentru comunitate vol.8

slujirea zilnic a, asigur a cea mai nalt a cultur a a corpului, a min tii s i a suetului. Aceast a consacrare a tuturor puterilor noastre lui Dumnezeu previne n al tarea de sine. D aruirea puterii divine onoreaz a sincera noastr a alergare dup a n telepciune, care ne va face n stare s a folosim cele mai alese facult a ti ale noastre ntr-un chip care l va onora pe Dumnezeu s i va aduce binecuvntare semenilor no stri. ntruct aceste facult a ti vin de la Dumnezeu s i nu sunt create de la sine, ele ar trebui s a e apreciate ca talan ti de la Dumnezeu pentru a folosi ti n slujba Lui. nsu sirile min tii, ncredin tate nou a de Cer, trebuie s a e tratate ca puteri superioare, care s a crmuiasc a mp ar a tia corpului. Poftele re sti s i patimile trebuie s a e aduse sub controlul con stiin tei s i al puterilor spirituale... Religia lui Hristos nu-l degradeaz a niciodat a pe primitor; ea nu-l face aspru sau brutal, lipsit de polite te sau ngmfat, p atima s sau nendur ator. Dimpotriv a, ea i nnobileaz a gustul, i sn te ste judecata s s i-i cur a ta i-i nnobileaz a gndurile, aducndu-le n robia lui Isus Hristos. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Lui este mai nalt dect poate ajunge cel mai nalt gnd omenesc. El a dat n sfnta Lui Lege [64] o copie a caracterului S au. tor pe care L-a cunoscut vreodat Hristos este cel mai mare nv a ta a lumea. Si care este standardul pe care El l pune naintea tuturor celor care cred n El? Fi ti dar des avr si ti, dup a cum s i Tat al vostru cel ceresc este des avr sit. (Matei 5, 48). Dup a cum Dumnezeu e des avr sit n sfera Lui, a sa s i omul poate des avr sit n sfera sa. Idealul caracterului cre stin este asem anarea cu Hristos. n fa ta noastr a st a liber a o c arare de continu a naintare. Avem o tint a de atins, un standard de realizat, care cuprinde n sine tot ce e bun, curat, o continu s nobil s i n al tat. Trebuie s a se dea pe fa ta a n azuin ta i un continuu progres nainte s i n sus c atre des avr sirea de caracter. Pavel zice: Eu nu cred c a l-am apucat nc a; dar fac un singur lucru; uitnd ce este n urma mea s i aruncndu-m a spre ce este nainte, alerg spre tint a, pentru premiul chem arii cere sti a lui Dumnezeu, n Hristos Isus. (Filipeni 3, 13.14) Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la in tele omene sti, s i anume sn tirea lor. Zorindu-ne pe calea noastr a n sus, spre cer, ecare nsu sire trebuie s a e p astrat a n cea mai deplin a s an atate, preg atit a pentru a face un serviciu credincios. Puterile cu care Dum-

Duhul Sfnt n s colile noastre

67

nezeu l-a nzestrat pe om trebuie s a e folosite la maximum. S a iube sti pe Domnul, Dumnezeul t au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au, cu toat a puterea ta s i cu tot cugetul t au; s i pe aproapele t au ca pe tine nsu ti. (Luca 10, 27). Nu este posibil ca omul s a fac a lucrul acesta de la sine; el trebuie s a aib a ajutor divin. Ce parte are de f acut in ta omeneasc a? Duce ti pn a la cap at mntuirea voastr a, cu fric as i cutremur... C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi, s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta, s i nf aptuirea. (Filipeni 2, 12.13) F ar a ac tiunea divin a, omul n-ar putea face nimic bun. Dumnezeu l cheam a pe ecare om , dar omul nu e n stare nici m la poc ain ta acar s a se poc aiasc a, afar a de cazul c a Duhul Sfnt lucreaz a asupra inimii sale. Dar Domnul dore ste ca nimeni s a nu a stepte pn a cnd crede c a s-a poc ait s i de-abia atunci s a porneasc a spre Isus. Mntuitorul atrage continuu [65] ; ei n-au altceva de f oamenii la poc ain ta acut dect s a se supun a spre . a atra si s i inima lor se va zdrobi n poc ain ta Omului i s-a h ar azit o parte n aceast a mare lupt a pentru via ta ve snic a; el trebuie s a r aspund a la lucrarea Duhului Sfnt. Se va cere o lupt a pentru a r azbi prin puterile ntunericului s i Duhul Sfnt ac tioneaz a n el realizarea acestui lucru. Dar omul nu este o in ta . El este chemat s pasiv a, pentru a salvat n indolen ta a- si pun a la lucru ecare mu schi s i s a- si exercite ecare facultate n lupta pentru nemurire; dar Cel care asigur a reu sita este Dumnezeu. Nici o omeneasc in ta a nu poate mntuit a n lenevie. Domnul ne invit a: Nevoi ti-v a s a intra ti pe u sa cea strmt a. C aci v a spun c a mul ti vor c auta s a intre s i nu vor putea. Intra ti pe poarta cea strmt a. C aci larg a este poarta, lat a este calea care duce la pierzare, s i mul ti sunt cei ce intr a pe ea. Dar strmt a este poarta, ngust a este calea care , s duce la via ta i pu tini sunt cei ce o a a. (Luca 13, 24; Matei 7, 13.14) Lucrnd mpotriva Duhului Sfnt i ndemn pe elevii din s colile noastre s a e cump ata ti. Frivolitatea tineretului nu e pl acut a lui Dumnezeu. Sporturile s i jocurile lor deschid u sa pentru un potop de ispite. Capacit a tile voastre intelectuale, sunt o nzestrare de la Dumnezeu s i n-ar trebui s a ng adui ti ca gndurile voastre s a e ieftine s i de rnd. Un caracter format n ar-

68

M arturii pentru comunitate vol.8

principii monie cu preceptele Cuvntului lui Dumnezeu va da pe fa ta statornice s i aspira tii curate s i nobile. Cnd Duhul Sfnt conlucreaz a cu puterile min tii omene sti, rezultatele sigure sunt imbolduri nalte s i snte. Dumnezeu vede ceea ce ochii orbi ai educatorilor nu pot s a discearn a, s i anume c a imoralitatea de orice fel s i de orice treapt a caut a s a predomine, lucrnd mpotriva manifest arilor puterii Duhului Sfnt. Un limbaj vulgar s i idei ieftine, stricate, sunt tesute n structura [66] caracterului. ntlniri, urm arind pl aceri frivole s i lume sti, adun ari pentru mncat, b aut s i cntat sunt nsue tite de un duh care e de jos. Ele sunt o nchinare adus a Satanei. Manifest arile n ntrecerile cicliste sunt o ofens a pentru Dumnezeu. Mnia Lui este aprins a mpotriva celor care fac astfel de lucruri. n astfel de pl aceri, mintea este ndobitocit a, chiar ca prin folosirea de b auturi alcoolice. Se deschide u sa pentru asocieri vulgare. Gndurile, l asate s a alerge pe c ai joase, pervertesc n curnd toate puterile in tei. Ca s i Israelul de pe vremuri, iubitorii de pl aceri m annc as i beau s i se scoal a s a joace. Se v ad aici veselie s i chef, rsete s i voie bun a. n toate acestea, tineretul urmeaz a exemplul autorilor c ar tilor puse n mna lor pentru studiu. R aul cel mai mare dintre toate este efectul permanent pe care aceste lucruri l au asupra caracterului. Cei care conduc aceste lucruri aduc asupra lucr arii o pat a ce nu se poate s terge u sor. Ei si r anesc propriile lor suete s i vor purta toat a via ta cicatricele. S avr sitorul de rele poate c a si vede p acatele s i se poc aie ste; poate c a Dumnezeu l va ierta pe vinovat, dar puterile de discern amnt, care ar trebuit p astrate pururea agere s i sensibile, pentru a putea face deosebire ntre cele sacre s i cele de rnd, sunt n mare parte distruse. Prea adesea, planuri s i imagina tii omene sti sunt primite ca ind divine. Unele suete vor lucra n orbie s i nesim tire, gata de a cultiva sentimente ieftine, de rnd s i chiar indele, n timp ce se ridic a mpotriva demonstra tiilor Duhului Sfnt.

ndep artarea de calea cea dreapt a


Cooranbong, N.S.W., 12 ianuarie 1898 M a bucur c a Domnul, n ndurarea Lui, cerceteaz a din nou biserica. Inima mea tremur a cnd m a gndesc la multele d a ti cnd a venit n auntru, iar Duhul S au Sfnt a lucrat n biseric a; dar, dup a ce efectul imediat a trecut, ndur atoarele lucr ari ale lui Dumnezeu au [67] fost date uit arii. Mndrie s i nep asare spiritual a e ceea ce s-a scris n c ar tile din ceruri. Aceia care au fost cerceta ti de bog a tia milei s i ndur arii a lui Dumnezeu L-au dezonorat pe R ascump ar atorul prin necredin ta lor... Mntuitorul v-a vizitat adesea n Battle Creek. Tot att de adev arat cum a mers pe uli tele Ierusalimului, dorind s a sue suul vie tii spirituale n inima celor descuraja ti s i gata s a moar a, a venit s i la voi. Ora sele care au fost att de mult binecuvntate prin prezen ta, iertarea s i darurile Lui de vindecare, L-au lep adat; s i o dovad a tot att de mare, ba nc as i mai mare, de iubire nepre tuit a, a fost dat a n Battle Creek. N-a nc arcat Hristos biserica Lui cu benecii s i binecuvnt ari? Nu i-a trimis El pe solii S ai cu solii de iertare s i de neprih anire, pentru a date n dar celor care le primesc? Ierusalimul este o prenchipuire a ceea ce va biserica, dac a refuz a s a primeasc as i s a umble n lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ierusalimul a fost favorizat de Dumnezeu ca depozitar al adev arurilor snte. Dar locuitorii lui au sucit adev arul s i au dispre tuit toate st aruin tele s i avertiz arile. Ei n-au vrut s a respecte sfaturile Lui. Cur tile Templului au fost mnjite de m arfuri s i jaf. Erau cultivate egoismul s i iubirea de Mamona, invidia s i cearta. Fiecare umbla dup a c stig din b anu tul s au. Domnul Hristos S-a dep artat de ei, zicnd: Ierusalime, Ierusalime, cum s a te p ar asesc? De cte ori am vrut s a strng pe copiii t ai, cum si strnge g aina puii sub aripi, s i n-a ti vrut! (Matei 23, 37) De aceea Hristos e ntristat s i plnge din cauza comunit a tilor mnt, care nu au ajuns noastre, din cauza institu tiilor noastre de nv a ta 69

70

M arturii pentru comunitate vol.8

s a corespund a cerin telor lui Dumnezeu. El vine s a fac a cercet ari n Battle Creek, care a pornit pe acela si drum ca Ierusalimul. Casa de [68] editur a a ajuns ca un altar spurcat, un loc de nego ts i de trac profan. A ajuns un loc unde se practic a nedreptatea s i frauda, unde au ajuns s a domine egoismul, r autatea, invidia s i sup ararea. Cu toate acestea, oamenii care au fost mna ti la lucrarea aceasta, pe baz a de principii incon gre site, sunt n aparen ta stien ti de felul lor r au de purtare. Cnd li se adreseaz a avertiz ari s i ndemnuri, ei zic: Nu vorbe ste ea n pilde? Cuvintele de avertizare s i repro s au fost tratate ca pove sti imaginare. Cnd a privit de pe culmea Muntelui M aslinilor, Domnul Hristos a v azut c a starea aceasta de lucruri exista n ecare biseric a. Avertiz arile se revars a c atre to ti cei care umbl a pe calea locuitorilor Ierusalimului, care avusese atta lumin a. Oamenii ace stia ne stau nainte ca avertizare. Lep adnd avertismentele lui Dumnezeu n aceste timpuri ale noastre, oamenii repet a p acatul Ierusalimului. Domnul vede ceea ce omul nu vede s i nu va vedea rezultatul tuturor planurilor omene sti la Battle Creek. El a f acut tot ce putea face Dumnezeu. El a f acut s a fulgere lumina pe dinaintea ochilor poporului, pentru ca p acatele lui s a nu ajung a la hotarul de unde nu se mai poate sim ti c ain ta. Dar, printr-un lung s ir de abateri de la dreptate s i de la principiile neprih anirii, oamenii s-au a sezat ntr-o situa tie de unde lumina s i adev arul, dreptatea s i ndurarea nu mai pot v azute. Purtarea aceasta a ajuns s a devin a o parte din ns as i natura lor. i invit pe to ti aceia care s-au unit ntr-un fel de purtare care este gre sit a ca principii, s a fac a o reform a hot art as i dup a aceea s a umble smeri ti cu Dumnezeu... Acestea nu sunt pove sti nchipuite, ci adev ar curat. ntreb din nou: De care parte sta ti? Dac a Domnul este Dumnezeu, merge ti [69] dup a El; iar dac a este Baal, merge ti dup a Baal! (1 mp ara ti 18, 21)

C auta ti ajutor la Dumnezeu


Cooranbong, N.S.W., 8 iunie 1898 Sunt mprejur ari cnd adev arul trebuie spus e c a oamenii l vor asculta, e c a l vor respinge. Domnul este foarte mult dezonorat cnd aceia care pretind a crede adev arul nu se n teleg ntre ei s i apeleaz a la avoca ti. N-ar bine s a studia ti Cuvntul lui Dumnezeu tura dat s i s a lua ti seama la nv a ta a n privin ta aceasta? Interesele lucr arii lui Dumnezeu nu trebuie s a e l asate pe seama unor oameni care n-au leg atur a cu cerul. Mi-au fost nf a ti sate lucruri care mi-au umplut suetul de o durere de moarte. Am v azut b arba ti tinndu-se bra t la bra t cu avoca tii; dar Dumnezeu nu era n mijlocul lor. Avnd multe idei cu privire la lucrare, ei merg la avoca ti pentru a-i ajuta s a- si realizeze planurile. Sunt ns arcinat a s a le spun unora ca ace stia c a nu umbl a sub inspira tia Duhului lui Dumnezeu. Oare nu este Dumnezeu n Israel, de v a duce ti s a ntreba ti pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? (2 mp ara ti 1, 3) B arba ti din locuri de r aspundere se unesc cu aceia din biseric as i din afara ei, al c aror sfat e corup ator. E nevoie ca Domnul s a vin a la voi cu o nuia, mai nalt ca s a v a arate c a ave ti nevoie de o experien ta a nainte de a preg ati ti pentru leg atura cu familia de sus? V a ve ti lega voi cu oameni care sunt nclina ti s a acuze, s a gndeasc as i s a vorbeasc a de r au lucrurile pe care le aprob a Dumnezeu? n Numele Domnului v a spun c a voi ave ti nevoie de un discern amnt mai clar s i o vedere spiritual a mai clar a. Dac a ar fost urmat a lumina pe care Dumnezeu a dat-o n repetate rnduri, ca s a se nin teze centre misionare n multe ora se s i ca lucrarea s i mijloacele concentrate n Battle Creek s a e distribuite s i folosite n multe locuri, starea de confuzie s i lipsa de mijloace [70] actuale n-ar existat niciodat a. Oameni care si au locuin ta n Battle Creek au trecut cu vederea sfaturile Domnului, deoarece era mai convenabil pentru ei ca lucrarea 71

72

M arturii pentru comunitate vol.8

s a se concentreze acolo. Dumnezeu i-a l asat n seama rezultatelor n telepciunii omene sti s i roada ei se vede n ncurc aturile actuale. Cine dintre voi se teme de Domnul, s a asculte de glasul Robului S au! Cine umbl a n ntuneric s i n-are lumin a, s a se ncread a n Numele Domnului s i s a se bizuie pe Dumnezeul lui! Iar voi to ti, care aprinde ti focul s i pune ti t aciune pe el, umbla ti n lumina focului vostru s i n t aciunii pe care i-a ti aprins. Din mna Mea vi se ntmpl a aceste lucruri, ca s a z ace ti n dureri. (Isaia 50, 10.11) De aceea, vorbe ste acum oamenilor lui Iuda s i locuitorilor Ierusalimului, s i zi: A sa vorbe ste Domnul: Iat a, preg atesc o nenorocire mpotriva voastr as i fac un plan mpotriva voastr a. De aceea, ntoarce ti-v a ecare de la calea voastr a cea rea, ndrepta ti-v a umbletele s i faptele! Dar ei zic: Degeaba! C aci noi ne vom urma gndurile noastre s i vom lucra ecare dup a pornirile inimii noastre rele! De aceea, a sa vorbe ste Domnul: ntreba ti pe neamuri! Cine a auzit vreodat a asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a f acut grozave blestem a tii. P ar ase ste z apada Libanului, stnca ogoarelor? Sau se v ad secnd apele care vin de departe, proaspete s i curg atoare? Totu si, poporul Meu M-a uitat s i aduce t amie idolilor; s-a ab atut din c aile lui, a p ar asit vechile c ar ari s i a apucat pe c ar ari s i drumuri neab atute. (Ieremia 18, 11-15) Lucrarea medical a misionar a De repetate ori, Domnul a ar atat lucrarea pe care comunitatea din Battle Creek s i cele din ntreaga Americ a o au de f acut. Ele trebuie s a ating a un nivel mult mai nalt de naintare spiritual a. Ele [71] trebuie s a se trezeasc a din somn s i s a ias a afar a din tab ar a, lucrnd pentru suetele care sunt gata s a piar a. Lucr atorii misionari medicali fac lucrarea care a fost atta vreme neglijat a, lucrare pe care Dumnezeu a dat-o bisericii din Battle Creek de a prezenta cea din urm a invita tie la cina pe care El a preg atit-o. Fra tii mei, pentru ce tine ti voi att de multe lucruri legate n Battle Creek? Pentru ce nu face ti lucrare misionar as i cu publica tii n alte ora se, unde e de f acut att de mult a lucrare misionar a? Multele interese concentrate n Battle Creek ar trebui s a e mp ar tite s i submp ar tite s i a sezate n alte ora se. Voi, care v a socoti ti oameni n telep ti poate c a spune ti: Va costa prea mult. Putem face

C auta ti ajutor la Dumnezeu

73

lucrarea aici, n Battle Creek, cu o mai mic a cheltuial a. Ei bine, nu s tie Domnul toate acestea? Nu e El un Dumnezeu care n telege toate ra tionamentele necredin tei care re tin att de multe interese n Battle Creek? El v-a f acut cunoscut c a trebuie s a se formeze centre n toate ora sele. Lucrul acesta i-ar atrage pe mul ti afar a din Battle Creek, ca s a lucreze n alte locuri. Pentru a s avr sit a a sa cum trebuie, lucrarea medical a are nevoie de talente. Ea cere mini puternice s i binevoitoare s i o conducere n teleapt as i bine chibzuit a. Dar se poate lucrul acesta atta vreme ct aceia din locurile de r aspundere pre sedin ti de conferin te s i pastori bareaz a calea? Domnul le spune pre sedin tilor de conferin te s i altor fra ti cu : ndep inuen ta arta ti pietrele de poticnire, care au fost puse n calea poporului. Membrii no stri din Battle Creek nu s i-au folosit talentele pentru a pl anui s i a socoti cum s a ng a stindardul adev arului n regiuni unde solia adev arului n-a fost nc a proclamat as i unde ar trebui s a e f acute eforturi hot arte; s i Domnul i-a inuen tat pe dr. Kellogg s i pe asocia tii lui s a fac a lucrarea ce apar tine bisericii s i care i s-a oferit, dar pe care ei n-au ales s a o accepte. Unele persoane din Battle Creek, [72] n loc de a se apuca de lucrarea dat a lor de Dumnezeu, urmndu- si propriile lor c ai egoiste, s i-au orbit propria lor vedere spiritual a, ca s i vederea spiritual a a altora; s i Dumnezeu a pus scumpa Sa lucrare n minile acelora care se vor apuca de ea s i o vor duce mai departe. Dumnezeu este n sfntul S au loca s, dar locuie ste s i cu cel smerit s i zdrobit cu inima, pentru a rensue ti duhul celui umilit s i renviora inima celui zdrobit. Cei care fac lucrare misionar a medical a ar trebui s a aib a deplina aprobare s i conlucrare a comunit a tii. Dac a ea nu face lucrul acesta, ei sunt stnjeni ti. Cu toate acestea, ei vor nainta. Nu este planul lui Dumnezeu s a e dou a comunit a ti n Battle Creek, pentru faptul c a nu e conlucrare. Este cu mult mai bine a umbla dup a unitate de ac tiune. Dac a lucr atorii misionari medicali vor face acest fel de lucrare n comunit a tile de pretutindeni, dac a vor lucra n temere de Dumnezeu, vor g asi multe u si deschise n fa ta lor, s i ngerii vor lucra mpreun a cu ei. V a rog, citi ti invita tia la cin as i ultima invita tie care trebuie s a e f acut a. Cerceta ti ce se face pentru a mplini porunca lui Isus. o astfel de nep Nu pot s a n teleg de ce se d a pe fa ta asare, pentru

74

M arturii pentru comunitate vol.8

ce ar trebui ca voi s a v a separa ti, s a critica ti s i s a v a da ti la o parte. Plasa Evangheliei trebuie s a e aruncat a n mare, s i ea prinde s i bun s i r au. Dar, pentru c a lucrurile stau astfel, se cuvine ca b arba ti s i femei s a treac a cu vederea eforturile f acute pentru a-i salva pe cei care vor crede s i care se vor uni pentru a c stiga clasa aceea de oameni, despre care a vorbit Hristos cnd a spus n mustrarea adresat a fariseilor: P ac ato sii s i desfrnatele, spunea El, merg n mp ar a tia lui Dumnezeu naintea voastr a. Nu vede ti voi c a pn a s i n comunitate sunt persoane care nu au leg atur a cu Dumnezeu? Dar Hristos spune: L asa ti neghina s i grul s a creasc a amndou a mpreun a pn a la seceri s; s i, la vremea seceri sului, voi spune secer atorilor: Smulge ti nti neghina, s i lega ti-o n snopi, ca s-o ardem, iar grul strnge ti-l n grnarul Meu. (Matei 13, 30) [73] Cnd Domnul lucreaz a asupra comunit a tilor, ndemnndu-le s a fac a o anumit a lucrare, iar ele refuz a s a fac a aceast a lucrare, s i cnd unii si unesc eforturile lor cu cele divine, str aduindu-se s a ajung a pn a n ns as i profunzimea durerii s i mizeriei omene sti, binecuvntarea lui Dumnezeu va odihni din bel sug asupra lor. Chiar dac a numai c tiva primesc harul Domnului nostru Isus Hristos, lucrul lor nu va n zadar; c aci chiar s i un singur suet este pre tios, chiar foarte pre tios, naintea lui Dumnezeu. Hristos ar murit chiar s i pentru un singur suet, pentru ca acel unul singur s a poat a tr ai n ve snicie. S a studiem capitolul optsprezece din Matei. Capitolul acesta ar trebui s a ne lumineze ochii. Feri ti-v a, zice Domnul Hristos, s a nu def aima ti nici m acar pe unul din ace sti micu ti; c aci v a spun c a ngerii lor n ceruri v ad pururea fa ta Tat alui Meu care este n ceruri. Fiindc a Fiul omului a venit s a mntuiasc a ce era pierdut. Ce crede ti? Dac a un om are o sut a de oi, s i se r at ace ste una din ele, nu las a el pe cele nou azeci s i nou a pe mun ti s i se duce s a caute pe cea r at acit a? Si, dac a i se ntmpl a s-o g aseasc a, adev arat v a spun, c a are mai mult a bucurie de ea, dect de cele nou azeci s i nou a, care nu se r at aciser a. Tot a sa, nu este voia Tat alui vostru celui din ceruri s a piar a unul m acar din ace sti micu ti. (Matei 18, 10-14) Multe suete sunt salvate, smulse din mna lui Satana, de c atre lucr atorii credincio si. Cineva trebuie s a aib a o povar a pentru suete pentru a-i g asi pe aceia care s-au pierdut de Hristos. Salvarea unui singur suet asupra c aruia Satana a triumfat pricinuie ste bucurie

C auta ti ajutor la Dumnezeu

75

n rndul ngerilor cere sti. Sunt unii care au nimicit n ei chipul moral al lui Dumnezeu. Plasa Evangheliei trebuie s a-i strng a pe ace sti nenoroci ti proscri si. ngerii lui Dumnezeu vor conlucra cu cei care sunt angaja ti n lucrarea aceasta, care fac orice efort pentru a salva suetele care pier, pentru a le da ocazii pe care mul ti nu le-au avut niciodat a. Nu este alt a cale de a-i ajuta dect calea lui Hristos. El a lucrat totdeauna pentru a alina suferin ta s i a-i nv a ta pe oameni neprih anirea. Numai n felul acesta pot ridica ti p ac ato sii [74] din adncurile stric aciunii. Lucr atorii trebuie s a lucreze n iubire, hr anindu-i, cur a tindu-i s i mbr acndu-i pe aceia care au nevoie de ajutorul lor. n felul acesta, ace sti proscri si sunt preg ati ti s a ae c a cineva se ngrije ste de suetul lor. Domnul mi-a ar atat c a mul ti din ace sti bie ti proscri si din societate, prin serviciul in telor omene sti, vor conlucra cu puterea divin as i vor c auta s a refac a chipul moral al lui Dumnezeu n alte persoane pentru care Hristos a dat ca pre t propriul S au snge. Ei vor numi ti ale sii lui Dumnezeu, scumpi, s i vor sta lng a tronul lui Dumnezeu. Un cuvnt de avertizare Atunci se va ar ata n cer semnul Fiului omului, toate semin tiile p amntului se vor boci, s i vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere s i cu o mare slav a. El va trimite pe ngerii S ai cu trmbi ta r asun atoare s i vor aduna pe ale sii Lui din cele patru vnturi, de la o margine a cerurilor pn a la cealalt a... Veghea ti dar, pentru c a nu s ti ti n ce zi va veni Domnul vostru. S as ti ti c a, dac a ar s ti st apnul casei n ce straj a din noapte va veni ho tul, ar veghea s i n-ar l asa s a-i sparg a casa. De aceea, s i voi ti gata; c aci Fiul omului va veni n ceasul n care nu v a gndi ti. Care este deci robul credincios s i n telept, pe care l-a pus st apnul s au peste ceata slugilor sale, ca s a le dea hran a la vremea hot art a? Ferice de robul acela, pe care st apnul s au, la venirea lui, l va g asi f acnd a sa! Adev arat v a spun c a l va pune peste toate averile sale. Dar dac a este un rob r au, care zice n inima lui: St apnul meu z above ste s a vin a! Dac a va ncepe s a bat a pe tovar as ii lui de slujb a, s i s a m annce s i s a bea cu be tivii, st apnul robului aceluia va veni n ziua n care el nu se a steapt a, s i n ceasul pe care nu-l s tie, l va t aia n dou a, s i soarta [75]

76

M arturii pentru comunitate vol.8

lui va soarta f a tarnicilor; acolo va plnsul s i scr snirea din tilor. (Matei 24, 30.31.42-57) Fra tilor, ti aten ti, foarte aten ti. E o lucrare pe care o fac misionarii medicali s i care corespunde cu descrierea dat a n Matei 24, 48-51. Domnul lucreaz a la ajutorarea celor mai strica ti. Mul ti vor s ti ce nseamn a s a e atra si la Hristos, dar nu vor avea puterea moral a de a se lupta mpotriva apetitului s i a pasiunii. Dar lucr atorii nu trebuie s a e descuraja ti de lucrul acesta, deoarece este scris: n vremile din , ca s urm a, unii se vor dep arta de credin ta a se alipeasc a de duhuri turile dracilor. (1 Timotei 4, 1). Oare numai n sel atoare s i de nv a ta aceia care au fost salva ti din adncurile cele mai de jos decad? Sunt s i pastori care au avut lumin as i o cunoa stere a adev arului s i nu vor biruitori. Ei nu- si nfrneaz a apetitul s i pasiunile s i nu se t ag aduiesc pe sine pentru Hristos. Mul ti bie ti proscri si, chiar vame si s i p ac ato si, vor apuca n adejdea pus a n fa ta lor, n Evanghelie, s i vor merge n mp ar a tia cerului naintea acelora care au avut ocazii mari s i lumin a mult a, dar care au umblat n ntuneric. n ziua cea mare, mul ti vor zice: Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar u sa va nchis as i ei vor bate n zadar. Noi ar trebui s a ne gndim profund la aceste lucruri, pentru c a sunt adev arate. Ar trebui s a acord am o nalt a apreciere adev arului s i o mare valoare suetelor. Timpul este scurt s i este o mare lucrare de f acut. Dac a nu ai nici un interes pentru lucrarea care merge nainte, dac a nu ncurajezi lucrarea misionar a medical a n comunit a ti, ea va mntul t f acut as i f ar a consim ta au; c aci este lucrarea lui Dumnezeu s i trebuie f acut a. Fra tii mei s i surorile mele, lua ti pozi tie al aturi de Domnul s i ti zelo si, activi, conlucrnd curajos cu Hristos, lucrnd [76] cu El pentru a-i c auta s i salva pe cei pierdu ti.

Un apel c atre fra tii din Battle Creek


Cooranbong, N.S.W., 1898 Pentru ce, fra tilor, continua ti voi s a tine ti att de multe interese concentrate n Battle Creek? Pentru ce nu asculta ti de sfaturile s i avertismentele ce v-au fost date cu privire la lucrul acesta? Pentru ce n multe nu lua ti m asuri decisive pentru a nin ta centre de inuen ta din ora sele mari? Pentru ce nu ncuraja ti Societatea de Tractate din Michigan s i Societatea Interna tional a de Tractate s a- si a seze birourile n ora sele unde e mult a lucrare misionar a de f acut s i unde secretarii lor s i al ti lucr atori s-ar putea angaja personal n lucrare misionar a, conducnd ac tiuni importante? Muta ti-v a, fra tilor, muta tiv a, s i educa ti-i pe lucr atorii vo stri s a activeze pentru cei din afar a de tab ar a. Pentru ce ascunde ti lumina continund a r amne n Battle Creek? Merge ti afar a, fra tilor, merge ti n regiunile ndep artate! ar trebui E mult lucru de f acut, iar lucr atorii no stri cu experien ta s a se str aduiasc a s a se a seze acolo unde vor veni n contact direct cu aceia care au nevoie de ajutor. Ei pot face prea pu tin lucru n Battle Creek. E drept fra tilor, ca voi s a tine ti lumina ascuns a sub obroc sau sub pat? Nu e mai bine s a face ti ceea ce Domnul v-a ar atat l amurit c a trebuie s a face ti? Hot ar ti-v a acum s a p ar asi ti preferin tele voastre, c aile voastre s i s a asculta ti de glasul Lui. C auta ti-L pe Domnul cu cea mai mare rvn a, cu rug aciune smerit as i c alduroas a pentru n telepciune s i succes n efortul acesta. Apoi scoate ti lumina de sub obroc, ducnd-o departe de locul ce pare cel mai favorabil pentru interesele voastre nanciare, s i de sub pat, ducnd-o departe de locul cel mai convenabil pentru confortul vostru, s i pune ti-o n sfe snic, astfel ca s a poat a lumina tuturor celor care sunt n cas a. Trecem printr-o criz a n ce prive ste efortul misionar. E o mare lucrare de f acut s i dac a lucrarea este f acut a cu rvn a n Battle Creek, [77] dac a este f acut a credincios prin comunit a tile din Michigan, dac a este s avr sit a cu vigoare n vechile noastre comunit a ti cet a ti de inu77

78

M arturii pentru comunitate vol.8

putem spera ca inuen en ta ta ei s a cuprind a toate comunit a tile tuturor conferin telor, dintre care multe stau acum ca paralizate. Institu tiile pe care Dumnezeu le-a nin tat ca centre de inuen ta pentru r aspndirea luminii nu- si contopesc interesele s i nu lucreaz a mpreun a, a sa cum ar vrea Dumnezeu s a fac a. Directorii acestor institu tii ar trebui s as tie c a cea dinti lucrare a lor este de a se armoniza cu conlucr atorii lor. Predicatorii no stri ar trebui s a se trezeasc as i s a n teleag a situa tia. Evanghelia este puterea sn titoare n lumea noastr a. Inuen ta ei asupra inimilor va aduce armonie. Stindardul adev arului trebuie s a e n al tat, iar isp as irea lui Hristos s a e prezentat a ca marea tem a central a, care s a e cercetat a. Lucrarea misionar a medical a trebuie s a e pentru lucrarea comunit a tii cum este bra tul drept pentru trup. ngerul al treilea merge nainte, proclamnd poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus. Lucrarea misionar a medical a este Evanghelia n practic a. Toate ramurile de lucrare trebuie s a se contopeasc a n chip armonios pentru a da invita tia: Veni ti, c aci toate lucrurile sunt gata. Celor din Battle Creek li s-a dat solia c a mul ti ar trebui s a se mute n locuri unde ar putea s a se angajeze chiar n lucrarea aceasta, n , leg atur a cu ocupa tiile lor trec atoare. Dac a s-ar mutat prin credin ta dispu si s a suporte o munc a obositoare s i lipsuri de dragul lucr arii, ar bogat ob tinut o experien ta a n cele ale lui Dumnezeu. Dar s i-au nchipuit c a lucrurile vor ceva mai convenabile n Battle Creek, c a munca va ceva mai pu tin obositoare ca n alt a parte, a sa c a au r amas pe loc. Mul ti dintre cei care se ngr am adesc n Battle Creek nu ob tin nici un folos acolo, deoarece nu folosesc cuno stin tele pe care le primesc. Ei nu fac nimic bun n Battle Creek, dar sporesc num arul . Ei n-au spiritul sacriciului. Ei au [78] celor care au nevoie de poc ain ta pu mult din eul lor s i pu tin din Hristos; credin ta tin as i pu tine fapte bune. Ei si nchipuie c a au religie, dar religia lor ajunge s a e egal a cu nimic. Dumnezeu v a vorbe ste n Cuvntul S au, zicnd: Cnd se apropie de Mine poporul acesta, M a cinste ste cu gura s i cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, s i frica pe care o are de Mine nu este tur dect o nv a ta a de datin a omeneasc a. De aceea voi lovi iar as i pe poporul acesta cu semne s i minuni din ce n ce mai minunate, a sa c a n telepciunea n telep tilor lui va pieri, s i priceperea oamenilor lui pricepu ti se va face nev azut a.

Un apel c atre fra tii din Battle Creek

79

n ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele c ar tii, s i ochii orbilor, izb avi ti de negur as i ntuneric, vor vedea. Cei nenoroci ti se vor bucura tot mai mult n Domnul, s i s aracii se vor veseli de Sfntul lui Israel. (Isaia 29, 13.14.18.19) Fra tii mei, Domnul v-a invitat s a face ti o anumit a lucrare, dar voi nu a ti f acut-o; s i n locul unde sunte ti e nen telegere, ceart as i lupt a. Dar nu trebuie s a e a sa ceva. Dumnezeu nu dore ste ca lucr atorii Lui s a se tin a departe unii de al tii, ca ni ste atomi separa ti. To ti au o mare s i solemn a lucrare de f acut s i ea trebuie s a e f acut a sub supravegherea lui Dumnezeu. Dumnezeu va face lucruri mari pentru poporul S au, dac a ei vor conlucra cu El. El va lucra asupra min tii oamenilor, a sa c a se va vedea n via ta lor, chiar n lumea aceasta, o mplinire a f ag aduin tei st arii viitoare: Pustia s i tara f ar a ap a se vor bucura; Pustietatea se va veseli, s i va nori ca trandarul. Se va acoperi cu ori, s i va s ari de bucurie, , Cu cntece de veselie s i strig ate de biruin ta C aci i se va da slava Libanului, Str alucirea Carmelului s i a Saronului. Vor vedea slava Domnului M are tia Dumnezeului nostru. nt ari ti minile sl ab anogite, Si nt ari ti genunchii care se clatin a. Spune ti celor slabi de inim a: Fi ti tari, s i nu v a teme ti! Iat a Dumnezeul vostru, r azbunarea va veni, R aspl atirea lui Dumnezeu; El nsu si va veni, s i v a va mntui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, Se vor deschide urechile surzilor; Atunci s chiopul va s ari ca un cerb, Si limba mutului va cnta de bucurie; C aci n pustie vor t sni ape, Si n pustietate praie; Marea de nisip se va preface n iaz Si p amntul uscat n izvoare de ape. n vizuina care slujea de culcu ss acalilor,

[79]

80

M arturii pentru comunitate vol.8

Vor cre ste trestii s i papur a. Acolo se va croi o cale, un drum Care se va numi Calea cea sfnt a: Nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va numai pentru cei sn ti; Cei ce vor merge pe ea, chiar s i cei f ar a minte, nu vor putea s a r at aceasc a. Pe calea aceasta nu va nici un leu Si nici o ar a s albatic a nu va apuca pe ea. Nici nu va ntlnit a pe ea, Ci cei r ascump ara ti vor umbla pe ea. Cei izb avi ti de Domnul se vor ntoarce . Si vor merge spre Sion cu cntece de biruin ta O bucurie ve snic a le va ncununa capul, Veselia s i bucuria i vor apuca, Iar durerea s i gemetele vor fugi. (Isaia 35) Pustietatea n-are nici slav a, nici str alucire, s i toat a onoarea pentru transformarea s avr sit a trebuie s a e adus a Domnului. Aceast a mare lucrare este de la Dumnezeu. De aceea nu-i prosl avi ti pe oamenii care sunt sub inuen ta special a a puterii Lui. Prosl avi ti-l pe Dumnezeu s i El va continua lucrarea. Domnul are o lucrare special a, pe care poporul S au s a o fac a n vremea aceasta. El zice: nt ari ti minile sl ab anogite s i genunchii care se clatin a. Aceasta este ns as i lucrarea la care apostolul Pavel ndeamn a comunit a tile. nt ari ti-v a dar minile obosite s i genunchii sl ab anogi ti; El zice: Croi ti c ar ari drepte cu picioarele voastre, [80] pentru ca cel ce s chiop ateaz a s a nu se abat a din cale, ci mai de grab a s a e vindecat. Urm ari ti pacea cu to tii s i sn tirea, f ar a care nimeni nu va vedea pe Domnul. Lua ti seama bine ca nimeni s a nu se abat a de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva s a dea l astari vreo r ad acin a de am ar aciune, s a v a aduc a tulburare, s i mul ti s a e ntina ti de ea. (Evrei 12, 12-15) M a rog acum, ca niciodat a mai nainte, ca att pastorii, ct s i membrii comunit a tii s a vin a n ajutorul Domnului mpotriva puternicelor for te ale ntunericului. Studia ti cu rug aciune capitolul al s aptesprezecelea din Ioan. Capitolul acesta nu trebuie s a e doar citit iar as i s i iar as i; adev arurile lui trebuie s a e mncate s i asimilate.

Un apel c atre fra tii din Battle Creek

81

Pentru ei se ruga Hristos: Eu nsumi M a sn tesc pentru ei, ca s i ei s a e sn ti ti prin adev ar. Si M a rog nu numai pentru ei, ci s i pentru cei ce vor crede n Mine prin cuvntul lor. M a rog ca to ti s a e una, cum Tu, Tat a, e sti n Mine, s i Eu n Tine, ca s i ei s a e una n noi, pentru ca lumea s a cread a c a Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei s a e una, cum s i noi suntem una, Eu n ei, s i Tu n Mine; pentru ca ei s a e n chip des avr sit una, ca s a cunoasc a lumea c a Tu M-ai trimis s i c a i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. (Ioan 17, 19-23) S a r amn a oare totdeauna neglijate cuvintele acestea care au o pentru noi? Dumnezeu i cheam att de minunat a importan ta a pe to ti aceia care m arturisesc a copiii Lui s a studieze aceste cuvinte, s a le m annce s i s a le tr aiasc a. El i invit a s a caute unirea s i iubirea, [81] c aci altfel sfe snicul va mutat din locul lui.

O avertizare neglijat a
St. Helena, California, noiembrie, 1901. Iat a, pun azi naintea voastr a binecuvntarea s i blestemul: binecuvntarea, dac a ve ti asculta poruncile Domnului, Dumneze-ului vostru, pe care vi le dau n ziua aceasta; blestemul, dac a nu ve ti asculta. (Deuteronom 11, 26-28) Dac a ve ti asculta de poruncile Mele, pe care vi le dau ast azi, dac a ve ti iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, s i dac a-L ve ti sluji din rii voastre toat a inima voastr as i din tot suetul vostru, El va da ta ploaie la vreme, ploaie timpurie s i ploaie trzie, s i- ti vei strnge grul, mustul s i untdelemnul; de asemenea, va da iarb a n cmpiile tale pentru vite, s i vei mnca s i te vei s atura. Vede ti s a nu vi se am ageasc a inima s i s a v a abate ti, ca s a sluji ti altor dumnezei s i s a v a nchina ti naintea lor. C aci atunci Domnul S-ar aprinde de mnie naintea voastr a; ar nchide cerurile, s i n-ar mai ploaie; p amntul nu s i-ar mai da roadele, s i a ti pieri curnd din tara aceea bun a pe care v-o d a Domnul. (Deuteronom 11, 13-17) Pune ti-v a dar n inim as i n suet aceste cuvinte pe care vi le spun. S a le lega ti ca un semn de aducere aminte pe minile voastre s i s a e ca ni ste fruntarii ntre ochii vo stri. S a nv a ta ti pe copiii vo stri n ele, s i s a le vorbe sti despre ele cnd vei acas a, cnd vei merge n c al atorie, cnd te vei culca s i cnd te vei scula. S a le scrii pe u siorii casei tale s i pe por tile tale. Si atunci zilele voastre s i zilele copiilor vo stri, n tara pe care Domnul a jurat p arin tilor vo stri c a le-o va da, vor tot att de multe, ct vor zilele cerurilor deasupra [82] p amntului. (Deuteronom 11, 18-21). Dac a adventi stii de ziua a s aptea ar umblat pe calea Domnului, refuznd s a ng aduie intereselor egoiste s a-i st apneasc a, Domnul i-ar binecuvntat foarte mult. Aceia care au r amas n Battle Creek, contrar voin tei Domnului, au pierdut experien ta valoroas as i cuno stin ta spiritual a pe care ar putut s a o c stige prin ascultare. Mul ti dintre ei au pierdut dreptul la favoarea lui Dumnezeu. Inima lucr arii 82

O avertizare neglijat a

83

a ajuns s a e suprapopulat a. De mult a vreme s-a dat avertizarea, dar n-a fost ascultat a. Motivul acestei neascult ari e faptul c a inima s i mintea multora din Battle Creek nu se a a sub inuen ta Duhului Sfnt. Ei nu- si dau seama ct de mult lucru e de f acut. Ei dorm. Atunci cnd adventi stii de ziua a s aptea se mut a n ora se unde se g ase ste o comunitate mare de credincio si, ei nu sunt la locul lor, iar spiritualitatea lor devine mai slab as i tot mai slab a. Copiii lor sunt expu si la multe ispite. Fratele meu s i sora mea, n afar a de cazul c a sunte ti absolut necesari pentru executarea lucr arii ntr-un astfel de loc, ar mai n telept pentru voi s a merge ti undeva, unde adev arul nu a fost proclamat, s i acolo s a v a str adui ti s a da ti dovad a de capacitatea voastr a de a lucra pentru Domnul. Face ti eforturi serioase ca s a trezi ti interesul pentru adev arul prezent. Lucrarea din cas a n cas a este plin a de efect atunci cnd e condus a n mod cre stinesc. Tine ti adun ari s i c auta ti s a le face ti interesante. Aduce ti-v a aminte c a aceasta cere ceva mai mult dect simpla predicare. Mul ti dintre cei care au tr ait att de mult timp n acela si loc si cheltuiesc timpul criticndu-i pe aceia care lucreaz a dup a pilda lui Hristos pentru a-i convinge s i converti pe p ac ato si. Ei critic a ca altcineva motivele s i inten tiile altora, ca s i cum n-ar cu putin ta s a fac a n chip neegoist lucrarea pe care ei n si si nu o fac. Ei sunt pietre de poticnire. Dac a ar merge acolo unde nu exist a credincio si s i ar lucra la c stigarea de suete pentru Hristos, ar n curnd att de ocupa ti cu proclamarea adev arului s i ajutorarea celor suferinzi, [83] nct n-ar avea timp s a disece caracterul altora, n-ar avea timp pentru b anuieli rele s i pentru a face cunoscute apoi rezultatele presupusei . lor iste timi de a vedea dincolo de suprafa ta Aceia care au tr ait att de mult timp n locuri unde sunt comunit a ti mari de credincio si trebuie s a mearg a n cmp pentru a sem ana s i a recolta pentru Domnul. Ei vor uita de sine n dorin ta de a salva suete. Ei vor vedea c a este att de mult lucru de f acut, att de mul ti semeni de ajutat, nct nu vor avea timp s a caute gre seli la al tii. Ei nu vor avea timp s a lucreze pe partea negativ a. Aducerea att de multor credincio si ntr-un singur loc, tinde s a ncurajeze b anuielile s i vorbirile de r au. Mul ti ajung s a e absorbi ti de c autarea s i ascultarea de rele. Ei uit a ct de mare e p acatul pe care-l s avr sesc. Ei uit a c a vorbele pe care le rostesc nu mai pot retrase s i c a, prin b anuielile lor, seam an a semin te care vor r as ari s i

84

M arturii pentru comunitate vol.8

vor aduce o recolt a de rele. Ct de mare e recolta aceasta nimeni nu va s ti pn a n ziua cea mare de pe urm a, cnd ecare gnd, ecare cuvnt s i ecare fapt a vor aduse la judecat a. Cuvintele necugetate s i lipsite de amabilitate, care sunt rostite, cresc de ecare dat a cnd sunt repetate. Unul s i altul adaug a un cuvnt, pn a cnd zvonul mincinos ia propor tii mari. Se face o mare nedreptate. Prin b anuielile s i judec a tile lor nedrepte, purt atorii de zvonuri d auneaz a propriei lor vie ti s i seam an a n comunitate semin tele discordiei. Dac a ar putea s a vad a lucrurile a sa cum le vede Dumnezeu, ei s i-ar schimba atitudinea. Si-ar da seama ct au neglijat lucrarea pe care El le-o d aduse s a o fac a, atunci cnd au g asit gre seli la fra tii s i surorile lor. Timpul cheltuit n criticarea motivelor s i faptelor servilor lui Hristos s-ar folosi mai bine n rug aciune. Adesea, dac a aceia care g asesc gre seli ar s ti adev arul cu privire la cei c arora le g asesc gre seli, [84] ar avea o p arere cu totul deosebit a despre ei. Mult mai bine ar dac a, n loc de a-i critica s i condamna pe al tii, ecare ar zice: Trebuie s a m a ocup de propria mea mntuire. Dac a conlucrez cu Acela care dore ste s a-mi salveze suetul, trebuie s a m a supraveghez cu mult a b agare de seam a. Trebuie s a smulg orice r au din propria mea . Trebuie s via ta a devin o f aptur a nou a n Isus Hristos. Trebuie s a biruiesc orice gre seal a. Atunci, n loc de a-i sl abi pe cei care se lupt a mpotriva r aului, pot s a-i nt aresc prin cuvinte de ncurajare. Aceia care au folosit talantul vorbirii pentru a-i descuraja s i am ar pe servii lui Dumnezeu, care se str aduiesc s a fac a s a nainteze lucrarea mpotrivirilor, s Lui, pl anuind s i lucrnd ca s a fac a fa ta a-L roage pe Dumnezeu s a-i ierte pentru pagubele pe care le-au pricinuit lucr arii Lui, prin prejudec a tile lor nelegiuite s i prin cuvintele lor lipsite de amabilitate. S a se gndeasc a la r aul pe care l-au f acut prin r aspndirea de zvonuri mincinoase, prin judecarea acelora pe care n-au dreptul s a-i judece. n Cuvntul lui Dumnezeu ni se dau ndrum ari l amurite cu privire la calea pe care ar trebui s-o urm am cnd gndim c a un frate este gre sit. Hristos zice: Dac a fratele t au a p ac atuit mpotriva ta, du-te s i mustr a-l ntre tine s i el singur. Dac a te ascult a, ai c stigat pe fratele t au. Dar, dac a nu te ascult a, mai ia cu tine unul sau doi in si, pentru ca orice vorb a s a e sprijinit a pe m arturia a doi sau trei martori. Dac a nu vrea s a asculte de ei, spune-l Bisericii; s i, dac a nu vrea s a asculte

O avertizare neglijat a

85

nici de Biseric a, s a e pentru tine ca un p agn s i ca un vame s. Si iar as i Mntuitorul spune: Dac a ti aduci darul t au la altar s i acolo ti aduci aminte c a fratele t au are ceva mpotriva ta, las a- ti darul acolo, naintea altarului, s i du-te nti de mpac a-te cu fratele t au, apoi vino de adu- ti darul. (Matei 18, 15-17; 5, 23.24) Doamne, cine va locui n cortul T au? Cine va locui pe muntele T au cel sfnt? Cel ce umbl a n neprih anire, cel ce face voia lui Dumnezeu s i [85] spune adev arul din inim a. Acela nu clevete ste cu limba lui, nu face r au semenului s au s i nu arunc a ocara asupra aproapelui s au. El prive ste cu dispre t pe cel vrednic de dispre tuit, dar cinste ste pe cei ce se tem de Domnul. El nu- si ia vorba napoi, dac a face un jur amnt n paguba lui. El nu- si d a banii cu dobnd a, s i nu ia mit a mpotriva celui nevinovat. Cel ce se poart a a sa, nu se clatin a niciodat a. (Psalmii 15) Nu judeca ti, ca s a nu ti judeca ti. C aci cu ce judecat a judeca ti, ve ti judeca ti; s i cu ce m asur a m asura ti, vi se va m asura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui t au, s i nu te ui ti cu b agare de seam a la brna din ochiul t au? Sau cum po ti zice fratelui t au: Las a-m a s a scot paiul din ochiul t au, s i, cnd colo, tu ai o brn a ntr-al t au? F a tarnicule, scoate nti brna din ochiul t au, s i atunci vei vedea deslu sit s a sco ti paiul din ochiul fratelui t au. (Matei 7, 1-5) Procesul judec a tii este cuprinz ator. Aduce ti-v a aminte c a n curnd raportul vie tii voastre va analizat naintea lui Dumnezeu. Aduce ti-v a la fel aminte c a El a spus: A sadar, omule, oricine ai tu, care judeci pe altul, nu te po ti dezvinov a ti; c aci prin faptul c a judeci pe altul, te osnde sti singur; indc a tu, care judeci pe altul, faci acelea si lucruri. Stim, n adev ar, c a judecata lui Dumnezeu mpotriva celor ce s avr sesc astfel de lucruri este potrivit a cu adev arul. Si crezi tu, omule, care judeci pe cei ce s avr sesc astfel de lucruri, s i pe care le faci s i tu, c a vei sc apa de judecata lui Dumnezeu? (Romani 2, 1-3) ***** Aceia care au venit la Battle Creek cnd aveau de lucru n comunitatea pe care au p ar asit-o, venind la Battle Creek, s i-au pierdut spiritul misionar s i discern amntul spiritual. Acolo au venit n con- [86]

86

M arturii pentru comunitate vol.8

tact cu un fariseism, o ndrept a tire de sine, care este totdeauna o curs a. Aceasta este o nf a ti sare a evlaviei lipsite de puterea ei. Cnd puterea adev arului va sim tit a n inim a, cnd principiile adev arului vor aduse n via ta de toate zilele, va avea loc o mare lucrare de reform a n comunitatea din Battle Creek. n curnd, se vor mplini cuvintele: Voi ntoarce pe dos s i voi r asturna. Nu s tiu exact acum cnd se va realiza lucrul acesta; dar va veni timpul cnd va avea loc o mpr as tiere din Battle Creek. Aceia care se mut a la Battle Creek, f ar a s a aib a o chemare de la Domnul, se vor muta de acolo. ***** Lucr atorii srguincio si n-au timp s a se ocupe de defectele altora. Ei privesc la Mntuitorul s i, privind, ajung s a e schimba ti dup a chipul Lui. El este Acela al c arui exemplu trebuie s a-l urm am n formarea caracterului nostru. n via ta Lui pe p amnt, El a dat pe fa ta l amurit natura dumnezeiasc a. Noi ar trebui s a ne str aduim s a m des avr si ti n sfera noastr a, dup a cum El era des avr sit n sfera Lui. Membrii comunit a tii nu trebuie s a r amn a mai departe neinteresa ti de formarea unor caractere bune. A sezndu-se sub inuen ta modelatoare a Duhului Sfnt, ei trebuie s a- si formeze caractere care sunt [87] o reectare a caracterului dumnezeiesc.

Rezultatul reforma tiunii


St. Helena, California 26 septembrie 1901 Iubite frate Daniells: Ieri diminea ta am citit scrisoarea dumneavoastr a, n care v a exprima ti dorin ta arz atoare de a vedea c a un ri puternic corp de lucr atori e trimis n India s i China, cum s i n alte ta orientale. Noaptea trecut a, mi-au fost date instruc tiuni cu privire la faptul c a acum efortul nostru principal nu trebuie s a e f acut anume ri asem pentru China s i alte ta an atoare cu China. Avem mai nti de f acut o lucrare n patrie. Toate institu tiile noastre sanatoriile, editurile s i s colile noastre trebuie s a ajung a la un nivel mai nalt. Atunci, lucr atorii trimi si n cmpurile str aine vor atinge un standard mai nalt. Ei vor mai srguincio si, mai spirituali, s i ostenelile lor vor mai rodnice. Cu ani de zile mai nainte, Domnul mi-a dat ndrum ari ca s a se construiasc a cl adiri n diferite locuri n America, Europa s i n ri, pentru publicarea de literatur alte ta a, care s a cuprind a lumina adev arului prezent. El a dat ndrumarea ca s a se fac a orice efort pentru a se trimite lumii, prin pres a, soliile de invita tie s i avertizare. La unii la care nu s-ar putea ajunge pe nici o alt a cale, se va putea ajunge prin literatura noastr a. Din c ar tile s i revistele noastre trebuie s a t sneasc a raze puternice de lumin a pentru luminarea lumii cu privire la adev arul prezent. Lucr atorii care nu folosesc avantajele pe care le primesc prin rela tia cu cauza lui Dumnezeu n-ar trebui s a e adu si n institu tiile noastre de publica tii. Si, de asemenea, n-ar trebui s a se introduc a n de care se pot ridica aceste institu tii materiale cu un caracter fa ta obiec tiuni, c aci, f acnd a sa, adev arul sacru al lui Dumnezeu este a sezat pe aceea si treapt a cu lucrurile de rnd. Si apoi, cnd se prime ste lucru din afar a, este nevoie de un num ar mai mare de lucr atori. [88] Aceasta aduce dup a sine griji s i ncurc aturi. Mi-a fost ar atat c a se fac gre seli n casele noastre de editur a. Mereu se spore ste num arul ma sinilor costisitoare pentru executarea 87

88

M arturii pentru comunitate vol.8

de comenzi comerciale. A fost introdus a o mare cantitate de comenzi care nu au nici o leg atur a cu lucrarea care trebuie s a se fac a n s credin ta i iubire pentru mntuirea in telor omene sti. S-a folosit timp s i talent pentru o categorie de lucr ari care n-au adus nici o glorie lui Dumnezeu. Mult efort s-a cheltuit pentru lucruri care nu f aceau nimic pentru a r aspndi cunoa sterea adev arului. E timpul cel mai potrivit s a se dea aten tie acestei situa tii. Gre seala aceasta trebuie s a e corectat a. Nu e n telept s a e folosi ti bani pentru a nin ta ntreprinderi care consum a, dar nu produc. Se spune c a e nevoie de mai mult spa tiu n casele de editur a. Dar e sucient spa tiu n ele s i, cnd se va face lucrul cuvenit, se va vedea c a e loc sucient. n casele noastre de publica tie, ar trebui s a e primit mult mai pu tin lucru comercial s i n-ar trebui s a e primit nici un rnd din vreo lucrare ce con tine sentimentele lui Satana. Introducerea unor astfel de lucruri distruge orice sim t al sn teniei institu tiei. ntreaga institu tie e degradat a. Atunci cnd lucrurile de rnd sunt amestecate cu cele snte, exist a totdeauna primejdia ca s a le e ng aduit lucrurilor de rnd s a ia locul celor sacre. Cum prive ste Domnul folosirea ma sinilor de tip arit din institu tiile Sale pentru a tip ari erorile vr ajma sului? Cnd se amestec a lucruri de care se pot ridica obiec fa ta tiuni cu lucrurile sacre, ce vin de la ma sinile de tip arit, binecuvntarea Lui nu se poate rev arsa asupra torul divin a spus: Ce a lucr arii s avr site. nv a ta ti c stigat prin introducerea acestui lucru din afar a? V-a adus mult a tulburare a spiritului; s i a trebuit ca lucr atorii s a se zoreasc as i s a se gr abeasc a pentru a termina lucrarea la termenul xat. Aceasta a pricinuit nen telegere s i ceart a. S-au spus cuvinte aspre, iar n institu tie s-a adus un spirit [89] nepl acut. C stigul nanciar nici nu se compar a cu paguba care a venit pe urma grabei s i zorului, certei s i irita tiei. Domnul s a-l ajute pe poporul S au s a vad a c a aceasta nu e n telepciune s i c a mai mult se pierde dect se c stig a. Dac a s-ar adunat ntr-un singur loc mai pu tine ma sini s i mai pu tini lucr atori, n timp ce alte p ar ti ale viei erau lipsite de nlesniri, dac a s-ar cheltuit mai mul ti bani pentru a ntemeia ateliere n di-ferite locuri, Dumnezeu ar fost mult mai mul tumit. N-a fost o ambi tie sfnt a aceea care a mnat la investirea de sume de bani att de mari ntr-un singur loc. E o gre seal a ca fra tii

Rezultatul reforma tiunii

89

no stri s a foloseasc a att de multe ma sini de tip arit numai pentru a tip ari material lumesc. Ne apropiem cu grab a de sfr sit. Lucrarea noastr a trebuie s a e aceea de a tip ari s i a difuza c ar ti s i reviste care con tin adev arul pentru timpul prezent. o izbitoare neglijare a ndemnurilor s Se d a pe fa ta i avertiz arilor ce au fost date din timp n timp. Cnd are loc o c autare a Domnului s i m arturisirea p acatelor, cnd are loc reforma necesar a, se vor da zel s pentru a da napoi ce s-a re pe fa ta i st aruin ta tinut. Domnul si va manifesta iubirea iert atoare s i vor veni mijloace pentru a s terge [90] datoriile care zac asupra institu tiilor noastre.

O avertizare solemn a
C atre administratorii de la Review and Herald [Citit a cu ocazia intrunirii personalului de la Review and Herald, in noiembrie 1901] Iubi ti fra ti : Inten tia lui Dumnezeu, la nin tarea Casei de editur a din Battle Creek, a fost ca de la ea s a porneasc a lumin a, ca de la o lamp a aprins a. Lucrul acesta le-a fost nf a ti sat administratorilor. De repetate ori, li s-a vorbit despre sn tenia casei de editur a a lui Dumnezeu s i despre importan ta men tinerii cur a tiei ei. Dar ei au pierdut adev arata n telegere s i s-au unit cu puterea vr ajma sului prin faptul c a au consim tit s a tip areasc a reviste s i c ar ti, con tinnd cele . Ei n-au putut mai primejdioase erori ce pot aduse la existen ta s a vad a inuen tele rele ale unor astfel de sentimente gre site asupra culeg atorilor, corectorilor s i tuturor acelora care sunt angaja ti la tip arirea unor astfel de lucruri. Ei au fost adormi ti spiritual. Prin lucr ari aduse din afar a n aceast a institu tie, a fost prezentat a min tii lucr atorilor s tiin ta lui Satana. Tip arirea unor astfel de lucr ari este o dezonoare pentru Dumnezeu. Ea s i-a f acut partea ei n stricarea min tii lucr atorilor. Administratorii au c azut de acord s a le tip areasc a la pre turi foarte sc azute. C stigul ar fost o pagub a chiar s i dac a s-ar cerut pre turile cele mai mari pentru lucru. Am primit o scrisoare de la fratele Daniells cu privire la ad augarea unei noi cl adiri la ediciul de la Review and Herald. R aspunsul meu la aceasta este: Nu, nu, nu! n loc de a face orice ad augire la cl adirile deja existente, cur a ti ti mai bine tipograa de gunoiul venit de la Satana s i ve ti ob tine spa tiu n toate privin tele. Dumnezeu e nemul tumit de aglomera tia lucrurilor din Battle [91] Creek. Dac a lucr atorii ar mp ar ti ti s i s-ar nin ta ateliere n alte locuri, Dumnezeu ar mai mul tumit s i stindardul adev arului ar npt n locuri unde solia n-a fost auzit a pn a acum. nainte de a ad auga o alt a construc tie la casa de editur a din Battle Creek, ndrepta ti lucrurile perfect n Cmpul sudic. Lucrurile acestea nc a nu s-au f acut a sa cum ar trebuit. Fiecare pas a fost for tat. 90

O avertizare solemn a

91

Cei cinci mii de dolari care ar urma s a e folosi ti la ad auga-rea de cl adiri la Review and Herald ar trebui s a e investi ti acum n lucrarea din alte locuri, unde Evanghelia adev arului n-a fost nc a predicat a. Simt o teroare ap asndu-mi suetul, cnd v ad la ce stare de lucruri a ajuns casa noastr a de editur a. Ma sinile de tip arit din institu tia Domnului tip aresc teoriile distrug atoare de suet ale catolicismului s i alte taine ale f ar adelegii. Institu tia trebuie s a e puricat a de aceste lucruri d aun atoare. Am o m arturie de la Domnul pentru aceia care au pus astfel de lucruri n minile lucr atorilor. Dumnezeu v a consider a r aspunz atori pentru faptul c a le-a ti prezentat tinerilor s i tinerelor roadele pomului oprit al cuno stin tei. Se poate ca voi s a de avertismentele date Editurii Pacic Press n nu ave ti cuno stin ta de avertismentele privin ta aceasta? Se poate ca, avnd cuno stin ta acestea, s a merge ti pe aceea si cale, cu singura deosebire c a proceda ti mult mai r au? Vi s-a repetat deseori c a ngerii lui Dumnezeu trec prin ecare sal a a tipograei. Ce impresie au f acut acestea asupra min tii voastre? Voi a ti pus n minile lucr atorilor materiale care con tin sentimentele lui Satana, aducnd naintea min tii lor principiile lui n sel atoare s i ntin atoare. Domnul prive ste la aceast a ac tiune din partea voastr a ca la un ajutor dat lui Satana s a- si preg ateasc a cursa pentru a prinde suete. Dumnezeu nu-i va considera nevinova ti pe aceia care au f acut lucrurile acestea. El are o ceart a cu administratorii casei de editur a. Aproape c a mi-a fost fric a s a deschid revista Review, de team a c a voi vedea c a Dumnezeu a cur a tit casa de editur a prin foc. [92] Domnul m-a nv a tat c a cei care nu pot vedea r aul conlucr arii cu Satana prin publicarea falsit a tilor lui, mai bine s i-ar c auta o lucrare n care s a nu ruineze la trup s i la suet tineretul nostru. E primejdia ca standardul adev arului s i drept a tii s a e att de cobort, nct Dumnezeu s a aduc a judec a tile Lui asupra vinova tilor. A venit timpul ca noi s a n telegem ce spirit a st apnit de mul ti ani lucrurile la Editura Review and Herald. Sunt nsp aimntat a la gndul c a cea mai subtil a form a a spiritismului e pus a n fa ta lucr atorilor, s i aceasta ntr-un chip pl anuit pentru a produce confuzie s i a z ap aci mintea. Fi ti siguri c a Satana va exploata avantajul dat lui n felul acesta. Editura Review and Herald a fost spurcat a, a sa cum fusese spurcat templul, numai c a rezultatul a fost de zece ori

92

M arturii pentru comunitate vol.8

mai dezastruos. R asturnnd mesele schimb atorilor de bani, Hristos a alungat oile s i vitele din cur tile templului, zicnd: Este scris: Casa Mea se va chema o cas a de rug aciune. Dar voi a ti f acut din ea o pe ster a de tlhari. (Matei 21, 13). Mai r au ca spurcarea templului a fost spurcarea casei de editur a prin tip arirea unor materiale care niciodat a n-ar trebuit s a e puse n mna lucr atorilor din institu tia lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu a fost c alcat a, cauza Lui tr adat a, iar din institu tia Lui s-a f acut o pe ster a de tlhari. Lucrarea de tip arire s i r aspndire a unor apeluri mi sc atoare pentru adev ar, care ar trebuit s a e puse n primul rnd, c arora ar trebuit s a le e devotate timpul s i talentele lucr atorilor, au primit o slab a aten tie sau nici o aten tie. Comenzile comerciale, dintre care o parte aveau caracterul cel mai d aun ator, au ajuns cu timpul s a aib a suprema tia. Lucrul [93] acesta a absorbit energiile care ar trebuit s a e folosite pentru tor caracter. publicarea unei literaturi cu cel mai curat s i mai n al ta A fost irosit timp, au fost r au ntrebuin tate talente, au fost gre sit cheltui ti banii. Lucrul care ar trebuit s a e f acut a r amas nef acut. Sentimentele lui Satana au fost prosl avite. Teoriile lui au fost tip arite de ma sini care ar trebuit s a e folosite pentru a preg ati adev arul lui Dumnezeu pentru a r aspndit. Oamenii s-au l acomit la promovare, cnd de fapt principiile lor se aau sub blestemul nepl acerii lui Dumnezeu. Paguba b aneasc a este nem arginit mai bun a dect un c stig dezonorant. Ah, ce va face Dumnezeu cu oportuni stii? Crede ti voi c a Isus va sta n tipograe, pentru a lucra prin mintea oamenilor cu ajutorul ngerilor Lui slujitori, pentru a face ca adev arul ce vine de la tipar s a e o putere care s a avertizeze lumea c a sfr situl tuturor lucrurilor s-a apropiat, n timp ce lui Satana i se ng aduie s a perverteasc a mintea lucr atorilor chiar n institu tie? Lumina pe care o am este: Refuza ti s a mai tip ari ti un singur rnd din acest material d aun ator. Aceia care au avut de-a face cu introducerea acestui material n casa de editur a au nevoie s a se poc aiasc a naintea lui Dumnezeu cu un suet smerit, deoarece mnia Lui este aprins a mpotriva lor. Categoria aceasta de lucru s a e pentru totdeauna exclus a din casele noastre de editur a. Folosi ti mai mult timp pentru publicarea s i difuzarea c ar tilor con tinnd adev arul prezent. Str adui ti-v a ca lucrarea voastr a

O avertizare solemn a

93

n direc tia aceasta s a ating a perfec tiunea. Face ti tot ce pute ti pentru a difuza lumina cereasc a n toat a lumea. Ucenicii s i ceilal ti lucr atori nu trebuie s a e att de zori ti s i presa ti, nct s a nu mai aib a timp nici s a se roage. Tinerii din casele noastre de editur a ar trebui s a e educa ti, a sa cum erau educa ti tinerii n s colile profe tilor. Ei ar trebui s a e preg ati ti s a preia lucrarea n locuri noi. Dac a oamenii care au auzit solia dat a cu prilejul Conferin tei cea mai solemn a ce s-ar putut da n-ar fost att de neimpresio- [94] nabili, dac a s-ar ntrebat n sinceritate: Doamne, ce vrei s a fac?, experien ta anului trecut ar fost cu totul alta dect ceea ce este. Dar ei n-au cur a tit drumul napoia lor. Ei nu s i-au m arturisit gre selile s i merg n multe privin te pe acela si drum, urmnd aceea si cale gre sit a, deoarece s i-au distrus vederea spiritual a. Solia ngerului al treilea trebuie s a preg ateasc a un popor care s a poat a rezista n aceste zile primejdioase. Ea trebuie s a e vestit a cu glas tare s i s a realizeze o lucrare de care pu tini si dau seama. Ioan scrie: Si am v azut un alt nger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie ve snic a, pentru ca s-o vesteasc a locuitorilor p amntului, oric arui neam, oric arei semin tii, oric arei limbi s i oric arui norod. El zicea cu glas tare: Teme ti-v a de Dumnezeu, s i da ti-I slav a, c aci a venit ceasul judec a tii Lui; s i nchina ti-v a Celui ce a f acut cerul s i p amntul, marea s i izvoarele apelor! Apoi a urmat un alt nger, al doilea, s i a zis: A c azut, a c azut Babilonul, cetatea cea mare, care a ad apat toate neamurile din vinul mniei curviei ei! (Apocalipsa 14, 6-8). Cum se face aceasta? For tndu-i pe oameni s a primeasc a un sabat mincinos. n capitolul 31 din Exod, ni se spune l amurit care zi este Sabatul Domnului. tinerea Sabatului se declar a a un semn al loialit a tii poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu s tie ce spune. Omul s-a a sezat la mijloc, ntre Dumnezeu s i popor, iar Domnul a trimis ngerul al treilea cu solia: Dac a se nchin a cineva arei s i icoanei ei, s i prime ste semnul ei pe frunte sau pe mn a, va bea s i el din vinul mniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat n paharul mniei Lui; s i va chinuit n foc s i n pu- [95] cioas a, naintea sn tilor ngeri s i naintea Mielului. (Apocalipsa 14, 9.10) Poporul lui Dumnezeu trebuie s a tin a poruncile Lui, ferindu-se de orice plan lumesc. ntruct a adoptat principiile cele bune de a ac tiona, trebuie s a respecte aceste principii, deoarece sunt de obr sie

94

M arturii pentru comunitate vol.8

cereasc a. Ascultarea de Dumnezeu este de o mai mare valoare pentru voi, dect aurul sau argintul. njugndu-v a mpreun a cu Hristos, nv a tnd blnde tea s i smerenia Lui, ve ti reduce multe conicte; c aci, un atunci cnd vr ajma sul vine ca un potop, Duhul Domnului nal ta steag mpotriva lui. M a adresez acelora care, acceptnd pozi tii de ncredere n casa de editur a, au luat asupra lor r aspunderea de a vedea c a lucr atorii primesc educa tia cea dreapt a. C auta ti s a v a da ti seama de importan ta lucr arii voastre. Aceia care arat a prin ac tiunile lor c a nu fac nici un efort pentru a deosebi cele snte de cele de rnd pot s ti c a, dac a nu se poc aiesc, judec a tile lui Dumnezeu vor veni asupra lor. Aceste judec a ti pot amnate, dar ele vor veni. Dac a, pentru faptul c a mintea voastr a nu este clar as i n al tat a, da ti o ndrumare gre sit a altor min ti, Dumnezeu v a va cere socoteal a. El va ntreba: Pentru ce a ti f acut lucrarea lui Satana cnd se a stepta ca voi s a face ti o lucrare bun a pentru Domnul? n ziua cea mare a socotelilor de pe urm a, servul necredincios se va ntlni cu rezultatele necredincio siei lui. V a scriu aceasta pentru faptul c a sunt ngrijorat a pentru voi. Num arul mereu n cre stere al lucr atorilor vo stri ar mai bine s a e trimis s a lucreze n alte locuri. Seara v a vorbeam serios n adun ari, prezentndu-v a adev arul a sa cum este el n Isus. Dar unii l lep adau. Ei trecuser a pe lng a convingere. Ei au p ac atuit mpotriva unei mari lumini s i cunoa steri, n abu sindu- si con stiin ta pn a cnd convingerea [96] nu mai putea s a p atrund a n inima mpietrit a. Unii au sacricat principiile att de mult timp, nct nu mai pot s a fac a deosebirea ntre ce este sfnt s i ce este profan. Aceia care tura Domnului vor merge tot mai jos pe refuz a s a ia aminte la nv a ta . Fiecare calea ruinei. Ziua ncerc arii s i necazului ne st a chiar n fa ta . Alege om s a- si arate adev arata fa ta ti ascultarea sau rebeliunea? naintea oamenilor s Ar ata ti-v a adev arata fa ta i naintea ngerilor! numai atunci cnd suntem devota Suntem n siguran ta ti adev arului. Atunci lumea s tie unde vom g asi ti n ziua cerc arii s i a necazului. Dac a lucrarea nceput a la Conferin ta General a ar fost dus a mai departe la des avr sire, n-a s mai fost chemat a s a scriu aceste cuvinte. Atunci a fost un prilej de a m arturisi sau de a t ag adui r aul s i, n multe cazuri, a avut loc t ag aduirea, pentru a evita urm arile m arturisirii.

O avertizare solemn a

95

Dac a nu are loc o reform a, se vor abate nenorociri peste casa de editur a, iar lumea va cunoa ste motivele. Mi s-a ar atat c a n-a avut loc o ntoarcere din toat a inima c atre Dumnezeu. Domnul este dezonorat n institu tiile construite spre onoarea Lui. Grava trecere cu vederea a poruncilor lui Dumnezeu n casa de editur as i-a pus amprenta asupra lucr atorilor. Dumnezeu ntreab a: S a nu pedepsesc Eu pentru astfel de lucruri? Am v azut ngerii ntorcndu-se cu fe tele ntristate. Dumnezeu a fost batjocorit prin mpietrirea inimii voastre, care spore ste continuu. Pedepsirea acelora care cunosc adev arul, s i totu si trec cu vederea poruncile lui Dumnezeu, va dup a m asura [97] r aspunderilor.

Focul de la Review and Herald


St. Helena, California, 5 ianuarie 1903

96

C atre fra tii din Battle Creek


Ast azi am primit o scrisoare de la fratele Daniells cu privire la distrugerea sediului Editurii Review prin foc. Sunt cuprins a de ntristare cnd m a gndesc la paguba cea mare pentru lucrare. Stiu c a acesta trebuie s a e un timp de grea ncercare pentru fra tii care poart a grija lucr arii s i pentru slujba sii editurii. Suf ar cu cei ce sufer a. Dar n-am fost surprins a de aceste ve sti triste, deoarece, n vedeniile de noapte, am v azut un nger cu o sabie ca de foc ntins a peste Battle Creek. Odat a, n timpul zilei, pe cnd eram cu condeiul n mn a, mi-am pierdut cuno stin ta s i p area c a aceast a sabie de foc se ndrepta nti ntr-o direc tie s i apoi n alta. Dezastru p area c a vine dup a dezastru, deoarece Dumnezeu era dezonorat de n ascocirile la care se dedau oamenii pentru a se n al ta s i a se glorica pe ei n si si. n diminea ta aceasta, am fost condus a n rug aciune arz atoare, ca Domnul s a-i ndrume pe cei care sunt n leg atur a cu Review and Herald, ca ei s a fac a cercet ari srguincioase, pentru a vedea n ce au desconsiderat multele solii pe care le-a dat Dumnezeu. Acum ctva timp, fra tii de la Review mi-au cerut sfatul cu privire la construirea unei noi cl adiri. Am spus atunci c a, dac a aceia care erau n favoarea ad aug arii unei noi cl adiri la Review and Herald ar avea viitorul zugr avit naintea lor s i ar putea s a vad a ce va n Battle Creek, nici n-ar mai vorba de a ad auga vreo cl adire acolo. Dumnezeu a spus: Cuvntul Meu a fost dispre tuit, Eu voi ntoarce [98] s i voi r asturna. La Conferin ta General a, tinut a la Battle Creek, n 1901, Domnul i-a dat poporului S au dovada c a El cerea o reform a. Min tile au fost convinse s i inimile atinse; dar nu s-a f acut o lucrare profund a. Dac a naintea lui inimile nc ap a tnate s-ar zdrobit atunci n poc ain ta Dumnezeu, ar avut loc una dintre cele mai mari manifest ari ale puterii lui Dumnezeu, ce s-a v azut vreodat a. Dar Dumnezeu n-a fost onorat. Nu au fost luate n seam a m arturiile Spiritului S au. Oamenii nu s-au l asat de practicile care erau n opozi tie categoric a 97

98

M arturii pentru comunitate vol.8

cu principiile adev arului s i ale neprih anirii, care ar trebui s a e totdeauna men tinute n lucrarea Domnului. Soliile pentru biserica din Efes s i biserica din Sardes mi-au fost tur deseori repetate de Acela care-mi d a nv a ta a pentru poporul S au. ngerului Bisericii din Efes scrie-i: Iat a ce zice Cel ce tine cele s apte stele n mna dreapt a, s i Cel ce umbl a prin mijlocul celor s apte sfe snice de aur: Stiu faptele tale, osteneala ta s i r abdarea ta, s i c a nu po ti suferi pe cei r ai; c a ai pus la ncercare pe cei ce zic c a sunt apostoli s i nu sunt s i i-ai g asit mincino si. Stiu c a ai r abdare, c a ai suferit din pricina Numelui Meu, s i c a n-ai obosit. Dar, ce am mpotriva ta, este c a ti-ai p ar asit dragostea dinti. Adu- ti dar aminte de unde ai c azut; poc aie ste-te, s i ntoarce-te la faptele tale dinti. Altfel, voi veni la tine s i- ti voi lua sfe snicul din locul lui, dac a nu te poc aie sti. (Apocalipsa 2, 1-5) ngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: Iat a ce zice Cel ce are cele s apte Duhuri ale lui Dumnezeu s i cele s apte stele: Stiu faptele tale: c a ti merge numele c a tr aie sti, dar e sti mort. Vegheaz as i nt are ste ce r amne, care e pe moarte, c aci n-am g asit faptele tale des avr site naintea Dumnezeului Meu. [99] Adu- ti aminte dar cum ai primit s i auzit! s ine s i poc aie ste-te! Dac a nu veghezi, voi veni ca un ho t, s i nu vei s ti n care ceas voi veni peste tine. (Apocalipsa 3, 1-3) Vedem mplinirea acestor avertismente. Niciodat a Scripturile nu s-au mplinit mai exact de cum s-au mplinit acestea. Oamenii pot s a nal te cl adiri, construite cu cea mai mare grij a, garantate contra focului, dar o singur a atingere a minii lui Dumnezeu, o singur a scnteie din cer, va face s a piar a orice ad apost. Am fost ntrebat a dac a am vreun sfat de dat. Eu d adusem deja sfatul pe care mi-l d aduse Dumnezeu, n ad ajduind s a previn c aderea s abiei de foc ce atrna peste Battle Creek. Acum a venit ceea ce m a temeam c a va veni vestea arderii cl adirii Editurii Review and Herald. Cnd a sosit, n-am avut nici o surpriz as i n-am avut nici un cuvnt de spus. Ceea ce am avut de spus din cnd n cnd, ca avertismente, n-a avut efect dect s a-i mpietreasc a pe aceia care auzeau; s i acum nu pot s a spun dect c a mi pare r au, mi pare foarte r au, c a a fost necesar s a vin a lovitura aceasta. Se d aduse lumin a destul a. Dac a s-ar lucrat potrivit cu ea, s-ar dat s i mai mult a lumin a.

C atre fra tii din Battle Creek

99

Mi s-a dat sarcina s a spun poporului nostru, predicatorilor s i membrilor laici: C auta ti pe Domnul ct a vreme se poate g asi; chema ti-L, ct a vreme este aproape. S a se lase cel r au de calea lui s i omul nelegiuit s a se lase de gndurile lui, s a se ntoarc a la Domnul, deoarece mul ti predicatori s i membri umbl a pe c ai str aine, care va avea mil a de el, la Dumnezeul nostru, care nu obose ste iertnd. (Isaia 55, 6.7). Fiecare suet s a aib a grij a. Vr ajma sul e pe urmele voastre. Fi ti vigilen ti, veghind srguincios ca nu cumva vreo curs a ascuns a cu grij as i me ste sugit a s a v a ia pe nea steptate. Cei f ar a grij as i nep as atori s a e aten ti ca nu cumva ziua Domnului s a vin a asupra lor ca un [100] ho t, noaptea. Mul ti se vor abate de la c ararea smereniei s i, lep adnd jugul lui Hristos, vor umbla pe c ar ari str aine. Orbi ti s i z ap aci ti, ei vor p ar asi calea strmt a, care duce la cetatea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate un cre stin fericit, dac a nu e un cre stin care vegheaz a. Cel care biruie trebuie s a vegheze; deoarece, prin leg aturi, r at aciri s i supersti tii lume sti, Satana se str aduie ste s a-i smulg a de la Hristos pe urma sii Lui. Nu e de ajuns s a evit am primejdiile grozave s i mi sc arile periculoase s i nedemne. Trebuie s a ne tinem s i strns lng a Hristos, umblnd pe c ararea lep ad arii de sine s i a sacriciului. Ne g asim n tara vr ajma sului. Acela care a fost aruncat din cer s-a cobort cu o mare putere. El caut a s a foloseasc a orice s iretlic s i n ascocire care se poate nchipui pentru a robi suete. Dac a nu veghem f ar a ncetare, vom c adea ca o prad a ieftin a la nenum aratele lui n sel aciuni. Experien ta ucenicilor din gr adina Ghetsemani cuprinde o nv a ta tur a pentru poporul Domnului de azi. Lundu-i cu El pe Petru, Iacov s i Ioan, Hristos a mers n Ghetsemani pentru a Se ruga. El le-a zis: Suetul Meu este cuprins de o ntristare de moarte; r amne ti aci s i veghea ti! Apoi a mers pu tin mai nainte, S-a aruncat la p amnt , s s i Se ruga ca, dac a este cu putin ta a treac a de la El ceasul acela. ; El zicea: Ava, adic a: Tat a, s ie toate lucrurile ti sunt cu putin ta dep arteaz a de la Mine paharul acesta! Totu si, fac a-se nu ce voiesc Eu, ci ce voie sti Tu. Si a venit la ucenici, pe care i-a g asit dormind. Si a zis lui Petru: Simone tu dormi? Un ceas n-ai fost n stare s a veghezi? Veghea ti s i ruga ti-v a ca s a nu c ade ti n ispit a. (Marcu 14, 34-38) Citi ti cuvintele acestea cu luare aminte. Mul ti dorm ast azi ca s i ucenicii pe vremuri. Ei nu privegheaz as i nu se roag a pentru a nu

100

M arturii pentru comunitate vol.8

c adea n ispit a. S a citim s i s a studiem acele cuvinte care se refer a ndeosebi la zilele de pe urm a, ar atnd primejdiile care l amenin ta [101] pe poporul lui Dumnezeu. Avem nevoie de o putere de pricepere ager as i sn tit a. Puterea aceasta de pricepere nu trebuie s a e folosit a n a ne critica s i condamna unii pe al tii, ci pentru a deosebi semnele timpului. Trebuie s a ne strunim inima cu toat a srguin ta, pentru ca s a nu suferim cumva spargerea de vas a credin tei. Mul ti dintre cei care pe vremuri erau credincio si tari ai adev arului au ajuns nep as atori cu privire la bunul lor mers spiritual s i cedeaz a, f ar a cea mai slab a mpotrivire, la uneltirile dibace ale lui Satana. E timpul ca poporul nostru s a- si scoat a familiile de prin ora sele mari s i s a le duc a n localit a ti mai retrase, c aci altminteri mul ti dintre cei tineri s i mul ti dintre cei mai vrstnici vor prin si n curs as i lua ti de vr ajma sul. 7 ianuarie 1903. Noi to ti am fost foarte mult ntrista ti de vestea teribilei pierderi care a venit asupra lucr arii, n urma arderii sediului Review and Herald. ntr-un singur an au fost distruse prin foc dou a dintre cele mai mari institu tii ale noastre. Vestea recentei nenorociri ne-a f acut s a ne ndurer am adnc, dar a fost ng aduit de Domnul ca ea s a vin a asupra noastr as i noi n-ar trebui s a ne plngem, ci s a m lec nv a ta tia pe care Domnul vrea s a ne-o dea. Distrugerea cl adirii Editurii Review and Herald n-ar trebui s a e trecut a cu vederea, ca ind ceva ce n-are nici o nsemn atate. To ti aceia care sunt n leg atur a cu institu tia ar trebui s a se ntrebe: Din am umblat cauza c arui lucru merit lec tia aceasta? n ce privin ta contrariu unui A sa zice Domnul, nct a trebuit ca El s a-mi dea aceast a lec tie? Am luat eu seama la avertismentele s i la mustr arile pe care le-a trimis? Sau am urmat propria mea cale? Cel r at acit s a se lase mustrat de Dumnezeu, care cerceteaz a inimile, s i ecare s a se plece naintea Lui cu smerenie s i zdrobire de inim a, lep adnd ndrept a tirea de sine s i vanitatea, m arturisind s i p ar asind ecare p acat s i cerndu-I lui Dumnezeu, n Numele Mntuitorului, iertare de p acate. Dumnezeu spune: Pe cel ce vine la Mine, cu nici un chip [102] nu-l voi da afar a (Ioan 6, 37); iar aceia care se prezint a naintea Lui n sinceritate vor ierta ti s i ndrept a ti ti s i vor primi putere s a se fac a copii ai lui Dumnezeu. M a rog ca aceia care s-au mpotrivit, refuznd s a asculte de avertiz arile lui Dumnezeu, s a vad a n distrugerea sediului Review and

C atre fra tii din Battle Creek

101

Herald un apel ca ei s a se ntoarc a la Dumnezeu cu toat a inima. Nu- si vor da ei seama c a Dumnezeu le vorbe ste serios? El nu caut a s a distrug a via ta, ci s a o salveze. n distrugerea recent a, via ta lucr atorilor a fost cru tat a n chip milostiv, pentru ca to ti s a poat a avea prilejul s a vad a c a Dumnezeu i mustra printr-o solie, venind nu dintr-un izvor omenesc, ci de sus. Poporul lui Dumnezeu s-a tura Lui, iar El S-a apropiat de dep artat de El; ei n-au urmat nv a ta ei cu o corec tie; dar nu a adus pierderea vie tii. Nici un singur suet nu a murit. To ti au fost l asa ti s a tr aiasc a, pentru ca s a recunoasc a Puterea pe care nimeni nu o poate contrazice. S a-L l aud am pe Domnul pentru faptul c a via ta copiilor S ai a fost att de scump a naintea Lui. El i-ar putut nimici pe lucr atori n nesocotin ta s i ngmfarea lor. Dar nu! El zice: S a li se mai dea o ocazie. Voi l asa focul s a le vorbeasc as i voi vedea dac a ei se mpotrivesc lucr arii providen tei Mele. i voi ncerca prin foc, s a v ad dac a vor nv a ta lec tia pe care vreau s a le-o dau. Cnd a fost distrus Sanatoriul Battle Creek, Hristos S-a dat pe Sine pentru a ap ara via ta b arba tilor s i a femeilor. n nimicirea aceasta, Dumnezeu apela la poporul S au s a se ntoarc a la El. Iar prin nimicirea sediului Review and Herald s i prin salvarea vie tilor, El face un al doilea apel la ei. El dore ste ca ei s a vad a c a puterea lucr atoare de minuni a Celui Ve snic a fost exercitat a pentru a salva via ta, pentru ca ecare lucr ator s a poat a avea prilej s a se poc aiasc as i s a se ndrepte. Dumnezeu zice: Dac a se ntorc la Mine, le voi reda bucuria mntuirii Mele. Dar, [103] dac a vor umbla mai departe pe c aile lor, M a voi purta s i mai aspru; s i vor veni suferin te peste familiile care pretind a crede adev arul, dar care nu practic a adev arul, care nu fac din Domnul Dumnezeul lui Israel teama s i groaza lor. . Fiecare s a se cerceteze pe sine, spre a vedea dac a este n credin ta Poporul lui Dumnezeu s a se poc aiasc as i s a se converteasc a, pentru ca p acatele sale s a poat as terse cnd vor veni vremile de nviorare de la fa ta Domnului. Fiecare s a caute s a- si dea seama n ce privin ta nu a ajuns s a umble pe calea pe care a trasat-o Dumnezeu, n ce nu a ajuns s privin ta a- si cure te suetul, lund seama la sfaturile Lui. [104]

Ce ar putut s a e
St. Helena, California, 5 ianuarie 1903 C atre Comunitatea din Battle Creek ntr-o zi, la amiaz a, scriam cu privire la lucrarea ce s-ar putut General face la ultima Conferin ta a, dac a oamenii din locuri de r aspundere ar urmat voia s i calea lui Dumnezeu. Aceia care au avut o mare lumin a n-au mers n lumin a. Adunarea s-a ncheiat s i ruptura nu s-a f acut. Oamenii nu s-au smerit naintea Domnului, a sa cum ar trebuit s a o fac a, s i Duhul Sfnt nu a fost rev arsat. Scrisesem pn a aici cnd mi-am pierdut cuno stin ta s i se f acea ca s i cum a s fost martor a la o scen a ce se petrecea n Battle Creek. Eram aduna ti n auditoriul Tabernacolului. S-a n al tat o rug aciune, s-a cntat un imn, s i din nou s-a n al tat o rug aciune. Se adresa lui Dumnezeu cea mai c alduroas a cerere. Adunarea se caracteriza prin prezen ta Duhului Sfnt. Lucrul se adncea tot mai mult s i unii dintre cei prezen ti plngeau n hohote. Cineva s-a ridicat din locul unde era plecat s i a spus c a nainte avusese nen telegeri cu anumite persoane s i c a nu sim tise iubire pentru ele, dar c a acum se vedea a sa cum era. Cu mult a solemnitate, el a repetat solia c atre biserica din Laodicea : Pentru c a zici: Sunt bogat, m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic n ngmfarea mea m a sim team chiar a sa, a spus el. Si nu s tii c a e sti tic alos, nenorocit, s arac orb s i gol. Acum v ad c a aceasta este starea mea. Ochii mei sunt deschi si. Duhul meu a fost aspru s i nedrept. Mam socotit neprih anit, dar inima mea este zdrobit as i simt nevoia sfatului pre tios al Aceluia care m-a cercetat pn a n str afundurile inimii mele. O, ct de ndur atoare, miloase s i iubitoare sunt cuvintele acestea: Te sf atuiesc s a cumperi de la Mine aur cur a tit prin foc, ca [105] s a te mbog a te sti s i haine albe, ca s a te mbraci cu ele, s i s a nu ti se vad a ru sinea goliciunii tale; s i doftorie pentru ochi, ca s a- ti ungi ochii s i s a vezi. (Apocalipsa 3, 17.18) Vorbitorul s-a ntors c atre cei care se rugaser as i a spus: Avem ceva de f acut. Trebuie s a ne 102

Ce ar putut s a e

103

m arturisim p acatele s i s a ne umilim inima naintea lui Dumnezeu. El a f acut m arturisiri dintr-o inim a zdrobit as i apoi a p as it spre diferi ti fra ti, unul dup a altul, s i le-a ntins mna, cerndu-le iertare. Aceia c arora li se adresa se ridicau repede n picioare, m arturisindu- si gre selile s i cernd iertare, s i c adeau unul pe gtul celuilalt, plngnd. Spiritul m arturisirii se ntindea prin toat a adunarea. Era ca n Ziua Cincizecimii. Se cntau laude lui Dumnezeu s i lucrarea aceasta s-a . f acut pn a trziu n noapte, pn a spre diminea ta Cuvintele urm atoare erau deseori repetate, cu claritate: Eu mustru s i pedepsesc pe to ti aceia pe care-i iubesc. Fii plin de rvn a dar, s s i poc aie ste-te! Iat a Eu stau la u sa i bat. Dac a aude cineva glasul Meu s i deschide u sa, voi intra la El, voi cina cu el, s i el cu Mine. (Apocalipsa 3, 19.20) Nimeni nu p area c a e prea mndru pentru a face m arturisiri cu o inim a zdrobit a, iar cei care st ateau n fruntea , dar care mai nainte nu avuseser acestei lucr ari erau cei cu inuen ta a curaj s a- si m arturiseasc a p acatele. Era o bucurie ce nu se mai sim tise niciodat a n Tabernacol. Apoi, s m-am trezit din starea mea de incon stien ta i, pentru un timp, nu am putut s a-mi dau seama unde m a aam. nc a aveam tocul n mn a. Mi se spuneau cuvintele: A sa ar putut s a e. Domnul a stepta s a fac a toate acestea pentru poporul S au. Tot cerul a stepta s a- si reverse ndurarea. M-am gndit ce ar putut s a e, dac a la ultima adunare [106] a Conferin tei Generale s-ar f acut o lucrare deplin a; s i asupra mea s-a ab atut o agonie a dezam agirii cnd mi-am dat seama c a scena la care fusesem martor a nu era real a. Calea lui Dumnezeu este totdeauna calea cea dreapt as i n te leapt a. Ea aduce totdeauna onoare Numelui Lui. Unica siguran ta a omului mpotriva unor procedee aspre s i ambi tioase este de a- si p astra inima n armonie cu Isus Hristos. n telepciunea omului nu e vrednic a de a i se acorda ncredere. Omul este capricios, plin de apreciere de sine, de mndrie s i de egoism. Lucr atorii care fac slujba lui Dumnezeu trebuie s a se ncread a cu totul n Domnul. Atunci conduc atorii vor ar ata c a sunt dispu si s a e condu si nu de n telepciunea omeneasc a, care este tot att de nevrednic a de a te ncrede n ea cum e o trestie frnt a, ci de n telepciunea Domnului, care a zis: Dac a vreunuia dintre voi i lipse ste n telepciunea s-o cear a de la Dumnezeu, care d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare, s i ea i va

104

M arturii pentru comunitate vol.8

, f dat a. Dar s-o cear a cu credin ta ar a s a se ndoiasc a deloc. (Iacov [107] 1, 5.6)

Uitarea
Pe to ti aceia care spun c a sunt copii ai lui Dumnezeu, i-a s invita s a cerceteze istoria izraeli tilor, a sa cum este raportat a n Psalmii 105, 106 s i 107. Studiind cu grij a pasajele acestea, vom putea s a apreciem mai deplin bun atatea, mila s i iubirea lui Dumnezeu. Psalmii 105 Un imn despre Tara F ag aduit a L auda ti pe Domnul, chema ti Numele Lui! Face ti cunoscut printre popoare ispr avile Lui! Cnta ti, cnta ti n cinstea Lui! Vorbi ti despre toate minunile Lui! F ali ti-v a cu Numele Lui cel sfnt! S a se bucure inima celor ce caut a pe Domnul! Alerga ti la Domnul s i la sprijinul Lui. C auta ti necurmat Fa ta Lui! Aduce ti-v a aminte de semnele minunate pe care le-a f acut, De minunile s i de judec a tile rostite de gura Lui, a robului S S amn ta au Avraam, Copii ai lui Iacov, ale sii S ai! Domnul este Dumnezeul nostru: Judec a tile Lui se aduc la ndeplinire pe tot p amntul. El si aduce aminte totdeauna de leg amntul Lui, De f ag aduin tele Lui f acute pentru o mie de neamuri de om, De leg amntul pe care l-a ncheiat cu Avraam, Si de jur amntul pe care l-a f acut lui Isaac; El l-a f acut lege pentru Iacov, Leg amnt ve snic pentru Israel, Zicnd: sie ti voi da tara Canaanului ca mo stenire, Care v-a c azut la sor t. Pe atunci ei erau pu tini la num ar, Foarte pu tini la num ar, s i str aini n tar a; Mergeau de la un neam la altul, 105

106

M arturii pentru comunitate vol.8

[108]

Si de la o mp ar a tie la un alt popor; Dar n-a dat voie nim anui s a-i asupreasc a, Si a pedepsit mp ara ti din pricina lor. Nu v a atinge ti de un sii Mei a zis El Si nu face ti r au proorocilor Mei! rii, A chemat foametea asupra ta Si a t aiat orice mijloc de trai. Le-a trimes nainte pe un om; Iosif a fost vndut ca rob. I-au strns picioarele n lan turi, L-au pus n are, Pn a la vremea cnd s-a ntmplat ce vestise el, Si pn a l-a ncercat Cuvntul Domnului. Atunci mp aratul a trimes s a-i scoat a lan turile, Si st apnitorul popoarelor l-a izb avit. L-a pus domn peste casa lui, Si dreg atorul tuturor averilor lui, Ca s a lege dup a plac pe domnitorii lui Si s a nve te pe b atrnii lui n telepciunea. Atunci Israel a venit n Egipt, Si Iacov a locuit n tara lui Ham. Domnul a nmul tit poporul S au foarte mult, Si l-a f acut mai puternic dect protivnicii lui. Acestora le-a schimbat inima pn a acolo c a au urt pe poporul Lui, Si s-au purtat mi sele ste cu robii S ai. A trimes pe robul S au Moise, Si pe Aaron pe care-l alesese. Prin puterea Lui, ei au f acut semne minunate n mijlocul lor. Au f acut minuni n tara lui Ham. A trimes ntuneric s i a adus negura. Ca s a nu e neascult atori la Cuvntul Lui. Le-a pref acut apele n snge, Si a f acut s a le piar a to ti pe stii. Tara lor a forfotit de broa ste Pn a n od aile mp ara tilor lor. El a zis, s i au venit mu ste otr avitoare, P aduchi pe tot tinutul lor.

Uitarea

107

n loc de ploaie le-a dat grindin a Si ac ari de foc n tara lor. Le-a b atut viile s i smochinii, Si a sf armat copacii din tinutul lor. El a zis, s i au venit l acuste, L acuste f ar a num ar, Care au mncat toat a iarba din tar a Si au mistuit roadele de pe cmpiile lor. A lovit pe to ti ntii n ascu ti din tara lor, Toat a prga puterii lor. A scos pe poporul S au cu argint s i cu aur, Si nici unul n-a s ov ait dintre semin tiile Lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, C aci i apucase groaza de ei. A ntins un nor, ca s a-i acopere. Si focul ca s a lumineze noaptea. La cererea lor, a trimis prepeli te, Si i-a s aturat cu pine din cer. A deschis stnca, s i au curs ape, Care s-au v arsat ca un ru n locurile uscate. C aci Si-a adus aminte de Cuvntul Lui cel sfnt, Si de robul S au Avraam. A scos pe poporul S au cu veselie, Pe ale sii S ai n mijlocul strig atelor de bucurie. Le-a dat p amnturile neamurilor, Si au pus st apnire pe rodul muncii popoarelor, Ca s a p azeasc a poruncile Lui, Si s a tin a legile Lui. L auda ti pe Domnul. Psalmii 106 Un imn al captivit a tii L auda ti pe Domnul! L auda ti pe Domnul, c aci este bun C aci ndurarea Lui tine n veci! Cine va putea spune ispr avile m are te ale Domnului? Cine va putea vesti toat a lauda Lui?

[109]

108

M arturii pentru comunitate vol.8

Ferice de cei ce p azesc Legea. De cei ce nf aptuiesc dreptatea n orice vreme! Adu- ti aminte de mine, Doamne, n bun avoin ta Ta pentru poporul T au. Adu- ti aminte de mine, s i d a-i ajutorul T au, Ca s a v ad fericirea ale silor T ai, S a m a bucur de bucuria poporului T au, Si s a m a laud cu mo stenirea Ta! I Noi am p ac atuit ca s i p arin tii no stri, Am s avr sit nelegiuire, am f acut r au. P arin tii no stri n Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, Nu s i-au adus aminte de mul timea ndur arilor Tale Si au fost neascult atori la mare, la Marea Ro sie. Dar El i-a sc apat din pricina Numelui Lui, Ca s a-Si arate puterea. A mustrat Marea Ro sie, s i ea s-a uscat; Si i-a trecut prin adncuri ca printr-un pustiu. I-a sc apat din mna celui ce-i ura, Si i-a izb avit din mna vr ajma sului. Apele au acoperit pe protivnicii lor. N-a r amas unul m acar din ei. Atunci ei au crezut n cuvintele Lui Si au cntat laudele Lui. II Dar au uitat curnd lucr arile Lui, Si n-au a steptat mplinirea planurilor Lui. Ci i-a apucat pofta n pustie, Si au ispitit pe Dumnezeu n pustietate. El le-a dat ce cereau; Dar a trimes o molim a printre ei. n tab ar a au fost gelo si pe Moise, Si pe Aaron, sfntul Domnului. Atunci s-a deschis p amntul s i a nghi tit pe Datan, Si s-a nchis deasupra cetei lui Abiram.

[110]

Uitarea

109

Focul le-a aprins ceata, Si ac ara a mistuit pe cei r ai. Au f acut un vi tel n Horeb. S-au nchinat naintea unui chip turnat, Si au schimbat slava lor Pe chipul unui bou, care m annc a iarb a. Au uitat pe Dumnezeu, Mntuitorul lor, Care f acuse lucruri mari n Egipt, Minuni n tara lui Ham, Semne minunate la marea Ro sie. Si El a vorbit s a-i nimiceasc a; Dar Moise, alesul S au, a st atut la mijloc naintea Lui, Ca s a-L abat a de la mnia Lui s i s a-L opreasc a s a-i nimiceasc a. III Ei au nesocotit tara desf at arilor; N-au crezut n Cuvntul Domnului. Ci au crtit n corturile lor, Si n-au ascultat de glasul Lui. Atunci El a ridicat mna s i a jurat C a-i va face s a cad a n pustie, C a le va dobor s amn ta printre neamuri, rilor. Si-i va mpr as tia n mijlocul ta Ei s-au alipit de Baal-Peor, Si au mncat vite jertte mor tilor. Au mniat astfel pe Domnul prin faptele lor, Si o urgie a izbucnit ntre ei. Dar Fineas s-a sculat s i a f acut judecat a, Si astfel urgia s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprih anire, Din neam n neam, pe vecie. IV Ei au mniat pe Domnul la apele Meriba; Si Moise a fost pedepsit din pricina lor.

[111]

110

M arturii pentru comunitate vol.8

C aci s-au r azvr atit mpotriva Duhului Lui, Si Moise a vorbit n chip u suratic cu buzele. Ei n-au nimicit popoarele Pe care le poruncise Domnul s a le nimiceasc a. Ci s-au amestecat cu neamurile, Si au nv a tat faptele lor, Au slujit idolilor lor, Care au fost o curs a pentru ei. Si-au jertt ii s i icele la idoli, Au v arsat snge nevinovat, sngele ilor s i icelor lor, Pe care i-au jertt idolilor din Canaan, Si tara a fost spurcat a astfel prin omoruri. S-au spurcat prin faptele lor, Au desfrnat prin faptele lor. Atunci Domnul S-a aprins de mnie mpotriva poporului S au, Si a urt mo stenirea Lui. I-a dat n minile neamurilor, Cei ce i urau au st apnit peste ei, Vr ajma sii lor i-au asuprit, Si au fost smeri ti sub puterea lor. El de mai multe ori i-a izb avit, Dar ei s-au ar atat neascult atori n planurile lor, Si au ajuns nenoroci ti prin nelegiuirea lor. Dar El le-a v azut strmtorarea, Cnd le-a auzit strig atele. Si-a adus aminte de Leg amntul S au, Si a avut mil a de ei, dup a bun atatea Lui cea mare: A strnit pentru ei mila Tuturor celor ce-i tineau prin si de r azboi. Scap a-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, Si strnge-ne din mijlocul neamurilor Ca s a l aud am Numele T au cel sfnt, Si s a ne f alim cu lauda Ta! Binecuvntat s a e Domnul, Dumnezeul lui Israel, Din ve snicie n ve snicie!

[112]

Uitarea

111

Si tot poporul s a zic a: Amin! L auda ti pe Domnul! Psalmii 107 Cntarea celor r ascump ara ti L auda ti pe Domnul, c aci este bun; C aci n veac tine ndurarea Lui! A sa s a zic a cei r ascump ara ti de Domnul, Pe care i-a izb avit El din mna vr ajma sului, rile: Si pe care i-a strns din toate ta De la r as arit s i de la apus, De la miaz anoapte s i de la mare. I Ei pribegeau prin pustie, umblau pe c ai neumblate, Si nu g aseau nici o cetate unde s a poat a locui. Sufereau de foame s i de sete; Le tnjea suetul n ei. Atunci, n strmtorarea lor, au strigat c atre Domnul, Si El i-a izb avit din necazurile lor; I-a c al auzit pe drumul cel drept, Ca s a ajung a ntr-o cetate de locuit. O, de ar l auda oamenii pe Domnul pentru bun atatea Lui de ii oamenilor! Si pentru minunile Lui fa ta C aci El a potolit setea suetului nsetat, Si a umplut de bun at a ti suetul amnd. Cei ce s edeau n ntuneric s i umbra mor tii, Tr aiau lega ti n tic alo sie s i n are, Pentru c a se r azvr atiser a mpotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Pentru c a nesocotiser a sfatul Celui Prea nalt. ; El le-a smerit inima prin suferin ta Au c azut, s i nimeni nu i-a ajutat. Atunci, n strmtorarea lor, au strigat c atre Domnul Si El i-a izb avit din necazurile lor. I-a scos din ntuneric s i din umbra mor tii, Si le-a rupt leg aturile. O, de ar l auda oamenii pe Domnul pentru bun atatea Lui, [113]

112

M arturii pentru comunitate vol.8

de ii oamenilor! Si pentru minunile Lui fa ta C aci El a sf armat por ti de aram a, Si a rupt z avoare de er. II El preface rurile n pustiu, Si izvoarele de ap a n p amnt uscat, tara roditoare n tar a s arat a, Din pricina r aut a tii locuitorilor ei. Tot El preface pustiul n iaz, Si p amntul uscat n izvoare de ape. A seaz a acolo pe cei amnzi, Si ei ntemeiaz a o cetate ca s a locuiasc a n ea; ns amn teaz a ogoare, s adesc vii Si-i culeg roadele El i binecuvnteaz as i se nmul tesc nespus Si nu le mpu tineaz a vitele. Dac a sunt mpu tina ti s i ap asa ti prin asuprire, , Nenorocire s i suferin ta El vars a dispre tul peste cei mari, Si-i face s a pribegeasc a prin pustiuri f ar a drum, Dar ridic a pe cel lipsit, izb ave ste pe cel nevoia s Si nmul te ste familiile ca pe ni ste turme. Oamenii f ar a prihan a v ad lucrul acesta s i se bucur a. Si orice nelegiuire si nchide gura! Cine este n telept s a ia seama la aceste lucruri, Si s a e cu luare aminte la bun at a tile Domnului. Adu- ti aminte de zilele de mai nainte Pentru ce uita a sa de repede vechiul Israel felul de purtare al lui Dumnezeu? Poporul nu p astra n minte faptele Lui pline de [114] m are tie s i de putere, s i nici cuvintele Lui de avertizare. Dac as i-ar de ei, nu li s-ar f adus aminte de minunatele Lui purt ari fa ta acut mustrarea: Cine e sti tu, ca s a te temi de omul cel muritor,

Uitarea

113

Si de ul omului, care trece ca iarba, Si s a ui ti pe Domnul care te-a f acut, Care a ntins cerurile s i a ntemeiat p amntul? De ce s a tremuri necontenit toat a ziua, naintea mniei asupritorului, Cnd umbl a s a te nimiceasc a? Unde este mnia asupritorului? (Isaia 51, 12.13) Dar copiii lui Israel L-au uitat pe Dumnezeu, c aruia i apar tineau prin crea tiune s i prin mntuire. Dup a ce au v azut toate lucr arile Lui minunate, L-au ispitit. Izraeli tilor le-au fost ncredin tate cuvintele snte. Dar Cuvntul revelat al lui Dumnezeu a fost interpretat s i aplicat gre sit. Poporul a dispre tuit Cuvntul Sfntului lui Israel. Via Domnului o stirilor este casa lui Israel, Si b arba tii lui Iuda sunt vi ta pe care o iubea. El se a stepta la judecat as i, cnd colo, iat a snge v arsat! Se a stepta la dreptate s i, cnd colo, iat a strig ate de ap asare! Vai de cei Ce nu iau seama la lucrarea Domnului, Si nu v ad lucrul minilor Lui! De aceea poporul Meu va dus pe nea steptate n robie Vai de cei Ce numesc r aul bine, Si binele r au, Care spun c a ntunericul este lumin a Si lumina ntuneric, Care dau am ar aciune n loc de dulcea ta n loc de am Si dulcea ta ar aciune! Vai de cei Ce se socot n telep ti, Si se cred pricepu ti! De aceea, cum mistuie o limb a de foc miri stea, Si cum arde ac ara iarba uscat a, Tot a sa: ca putregaiul le va r ad acina lor,

[115]

114

M arturii pentru comunitate vol.8

rna. Si oarea li se va risipi n vnt ca ta C aci au nesocotit Legea Domnului o stirilor, Si au dispre tuit Cuvntul Sfntului lui Israel. Isaia 5, 7.1113.20.21.24 tura noastr Scrise pentru nv a ta a tura noastr Aceste lucruri au fost scrise pentru nv a ta a, peste care au venit sfr siturile veacurilor. (1 Corinteni 10, 11). Avertizarea ni se transmite din genera tie n genera tie s i a ajuns n zilele noastre: Lua ti seama dar, fra tilor, ca nici unul dintre voi s a n-aib a o inim a rea s i necredincioas a, care s a v a despart a de Dumnezeul cel viu. Ci ndemna ti-v a unii pe al tii n ecare zi, ct a vreme se zice: Ast azi, dac a auzi ti glasul Lui, Nu v a mpietri ti inimile, ca n ziua r azvr atirii. Cine au fost, n adev ar, cei ce s-au r azvr atit dup a ce auziser a? Nau fost to ti aceia care ie siser a din Egipt prin Moise? (Evrei 3, 12-16) Nu putem noi, cei care tr aim n timpul sfr sitului, s a ne d am seama de importan ta cuvintelor apostolului: Lua ti seama dar, fra tilor, ca nici unul dintre voi s a n-aib a o inim a rea s i necredincioas a, care s a v a despart a de Dumnezeul cel viu? (Evrei 3, 12) Asupra noastr a str aluce ste lumina acumulat a a vremurilor trecute. Raportul despre uitarea neglijent a a lui Israel a fost p astrat pentru luminarea noastr a. n zilele noastre, Dumnezeu Si-a ntins mna pentru a aduna la Sine un popor din ecare neam, semin tie s i limb a. n mi scarea advent a, El a lucrat pentru mo stenirea Sa, a sa cum a lucrat pentru izraeli ti atunci cnd i-a scos din Egipt. n marea dezam agire de la 1844, credin ta poporului S au a fost pus a la ncercare, a sa cum a fost pus a la ncercare credin ta evreilor la Marea [116] Ro sie. Dac a ar continuat s a se ncread a n Mna c al auzitoare, care i nso tise n experien ta lor trecut a, adventi stii din primele zile ar putut s a vad a mntuirea lui Dumnezeu. Dac a to ti aceia care activau uni ti n lucrarea de la 1844 ar primit solia ngerului al treilea s i ar proclamat-o n puterea Duhului Sfnt, Domnul ar lucrat cu putere mpreun a cu eforturile lor. Un potop de lumin a s-ar rev arsat asupra lumii. Cu ani de zile mai nainte, locuitorii p amntului ar fost

Uitarea

115

avertiza ti, lucrarea de ncheiere ar fost dus a la cap at s i Hristos ar venit pentru a-Si r ascump ara poporul. Solia pentru zilele noastre Am fost instruit a s a adresez cuvinte de avertizare pentru fra tii s i surorile noastre care sunt n primejdia de a pierde din vedere lucrarea special a pentru timpul prezent. Domnul ne-a f acut depozitari ai adev arului sacru. Noi trebuie s a ne ridic am s i s a lumin am. n ecare tar a, trebuie s a vestim a doua venire a lui Hristos, n graiul descoperitorului care proclam a: Iat a c a El vine pe nori. Si orice ochi l va vedea; s i cei ce L-au str apuns. Si toate semin tiile p amntului se vor boci din pricina Lui! (Apocalipsa 1, 7) Ce facem noi? Vestim noi solia ngerului al treilea? Apoi (dup a primul nger s i al doilea), a urmat un alt nger, al treilea, s i a zis cu glas tare: Dac a se nchin a cineva arei s i icoanei ei, s i prime ste semnul ei pe frunte sau pe mn a, va bea s i el din vinul mniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat n paharul mniei Lui; s i va chinuit n foc s i pucioas a, naintea sn tilor ngeri s i naintea Mielului. Si fumul chinului lor se suie n vecii vecilor. Si nici ziua, nici noaptea n-au odihn a cei ce se nchin a arei s i icoanei ei, s i oricine prime ste semnul numelui ei! [117] Aici este r abdarea sn tilor, care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus. (Apocalipsa 14, 9-12) Poruncile lui Dumnezeu s i m arturia lui Isus sunt unite. Ele trebuie s a e ar atate clar lumii. mpotrivirea vr ajma sului n Cuvntul lui Dumnezeu, ne sunt ar atate consecin tele proclam arii soliei ngerului al treilea. Si balaurul, mniat pe femeie, s-a dus s a fac a r azboi cu r am as i ta semin tei ei, care p azesc poruncile lui Dumnezeu, s i tin m arturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12, 17). Refuzul de a asculta de poruncile lui Dumnezeu s i hot arrea de a cultiva ura mpotriva celor care proclam a poruncile conduc la cel mai ndrjit r azboi din partea balaurului, ale c arui puteri sunt ndreptate mpotriva poporului lui Dumnezeu, p astr ator al poruncilor. A f acut ca to ti: mici s i mari, boga ti s i s araci, slobozi s i robi, s a primeasc a un semn pe mna dreapt a sau pe frunte, s i nimeni s a nu poat a cump ara sau vinde, f ar a s a aib a semnul acesta, adic a numele

116

M arturii pentru comunitate vol.8

arei, sau num arul numelui ei. (Apocalipsa 13, 16.17) Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit n tinerea Sabatului zilei a s aptea, monumentul Domnului n amintirea crea tiunii. Domnul a vorbit lui Moise, s i a zis: Vorbe ste copiilor lui Israel s i spune-le: S a nu care cumva s a nu tine ti abatele Mele, c aci acesta va ntre Mine s i voi, s i urma sii vo stri, un semn dup a care se va cunoa ste c a Eu sunt Domnul, care v a sn tesc. (Exodul 31, 12.13) Aici, Sabatul este prezentat clar ca un semn ntre Dumnezeu s i poporul S au. Semnul arei este opusul acestuia tinerea zilei nti a s apt amnii. Semnul acesta i deosebe ste pe aceia care recunosc suprema tia autorit a tii papale, de aceia care recunosc doar autoritatea lui Dum[118] nezeu. Marea strigare A sa dup a cum e profetizat n capitolul optsprezece din Apocalips, solia ngerului al treilea trebuie s a e proclamat a cu mare putere de aceia care dau avertizarea nal a cu privire la ar as i la chipul ei: Am v azut pogorndu-se din cer un alt nger, care avea o mare putere; s i p amntul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare s i a zis: A c azut, a c azut, Babilonul cel mare! A ajuns un loca s al dracilor, o nchisoare a oric arui duh necurat, o nchisoare a oric arei p as ari necurate s i urte; pentru c a toate neamurile au b aut din vinul mniei curviei ei, s i mp ara tii p amntului au curvit cu ea s i negustorii p amntului s-au mbog a tit prin risipa desf at arii ei. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: Ie si ti din mijlocul ei, poporul Meu, ca s a nu ti p arta si la p acatele ei, s i s a nu ti lovi ti cu urgiile ei! Pentru c a p acatele ei s-au ngr am adit s i au ajuns pn a la cer; s i Dumnezeu Si-a adus aminte de nelegiuirile ei. R aspl ati ti-i cum v-a r aspl atit ea, s i ntoarce ti-i de dou a ori ct faptele ei. Turna ti-i ndoit n potirul n care a amestecat ea! Aceasta e solia dat a de Dumnezeu pentru a vestit a n strigarea cea tare a ngerului al treilea. s Aceia, a c aror credin ta i al c aror zel sunt propor tionale cu cu loialitatea fa de noa sterea adev arului pe care o au, si vor da pe fa ta ta Dumnezeu, f acndu-le cunoscut celor dimprejurul lor adev arul, n toat a puterea lui salvatoare s i sn titoare. Via ta lor, de slujire sfnt a s i neegoist a, va n conformitate cu principiile vitale ale mp ar a tiei cerului.

Uitarea

117

Si ai uitat E un adev ar solemn s i teribil c a mul ti dintre cei care au fost zelo si n proclamarea soliei ngerului al treilea devin acum neaten ti s i nep as atori! Aproape c a nu se mai distinge linia de demarca tie dintre oamenii din lume s i a sa-zi sii cre stini. Mul ti dintre cei care pe [119] vremuri erau adventi sti zelo si se conformeaz a acum lumii felului ei de purtare, obiceiurilor s i egoismului ei. n loc s a c al auzeasc a lumea, ca s a asculte de Legea lui Dumnezeu, biserica se une ste tot mai mult cu lumea n neascultare. n ecare zi, biserica se ndreapt a spre lume. Ct de mul ti a sa-zi si cre stini sunt sclavi ai lui Mamona! L asarea n voia apetitului, cheltuirea extravagant a a banilor pentru satisfac tii egoiste l dezonoreaz a foarte mult pe Dumnezeu. Iar prin lipsa de zel n vestirea soliei ngerului al treilea, mul ti nu tr al tii, de si n aparen ta aiesc n neascultare, si pun inuen ta de mpotriva partea lui Satana, cum fac s i aceia care p ac atuiesc pe fa ta lui Dumnezeu. Mul time de oameni pier; dar ct de pu tini simt povara pentru aceste suete! Asupra multora din poporul lui Dumnezeu zace o ncremenire, o paralizie, care-i mpiedic a s a n teleag a datoria . ceasului de fa ta Cnd au intrat n Canaan, izraeli tii n-au realizat planul lui Dumnezeu de a lua n st apnire ntreaga tar a. Dup a o cucerire par tial a, ei s-au a sezat locului pentru a se bucura de rodul victoriilor lor. n necredin ta s i iubirea lor de tihn a, s-au ngr am adit n p ar tile cucerite pn a atunci, n loc s a nainteze s i s a ocupe teritorii noi. n felul acesta, au nceput s a se ndep arteze de Dumnezeu. Prin faptul c a nu au ajuns s a realizeze scopul Lui, ei au f acut s a e cu nepu pentru Dumnezeu s de ei f tin ta a mplineasc a fa ta ag aduin ta Lui de binecuvntare. ntreaga Nu face biserica de ast azi acela si lucru? Avnd n fa ta lume care duce lips a de Evanghelie, a sa-zi sii cre stini se ngr am adesc acolo unde pot s a se bucure de privilegiile Evangheliei. Ei nu simt nevoia de a ocupa teritorii noi, ducnd solia mntuirii n regiunile ndep artate. Ei refuz a s a mplineasc a ns arcinarea lui Hristos: Merge ti n toat a lumea s i predica ti Evanghelia la orice f aptur a. Sunt ei [120] mai pu tin vinova ti dect era biserica iudeilor?

118

M arturii pentru comunitate vol.8

Alege ti ast azi cui vre ti s a sluji ti Va un conict aspru ntre aceia care sunt credincio si lui Dumnezeu s i aceia care arunc a ocar a asupra Legii Sale. Respectul pentru Legea lui Dumnezeu a fost d armat. Conduc atorii religio si propov aduiesc drept doctrin a poruncile oamenilor. Cum era n zilele vechiului Israel, a sa este s i n veacul acesta lumesc. Dar, pentru c a necredincio sia s i nelegiuirea domin a, vor oare aceia care au respectat Legea lui Dumnezeu s a cultive acum mai pu tin respect pentru ea? Se vor uni ei cu puterile p amntului pentru a o face f ar a valoare? Cei loiali nu vor lua ti s i ab atu ti de curentul r aului. Ei nu vor arunca dispre t asupra lucrurilor pe care Dumnezeu le-a pus deoparte ca snte. Ei nu vor urma exemplul de uitare neglijent a al lui Israel; ei si vor aduce aminte de felul de purtare al lui Dumnezeu cu poporul S au n toate timpurile s i vor merge pe calea poruncilor Lui. Fiecare este pus la prob a. Nu sunt dect dou a p ar ti. De care parte e sti tu? Scutul Atotputerniciei Poporul lui Dumnezeu care tine poruncile st a sub scutul cuprinz ator al Celui Atotputernic. Cel ce st a sub ocrotirea Celui Prea nalt Si se odihne ste la umbra Celui Atotputernic, Zice despre Domnul: El este locul meu de sc apare, s i cet a tuia mea, Dumnezeul meu n care m a ncred! Da, El te scap a de la tul vn atorului, De cium as i de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui, Si te vei ascunde sub aripile Lui. C aci scut s i pav az a este credincio sia Lui! Nu trebuie s a te temi nici de groaza din timpul nop tii, Nici de s ageata care zboar a ziua Nici de ciuma, care umbl a n ntuneric, Nici de molima, care bntuie ziua namiaza mare. O mie s a cad a al aturi de tine Si zece mii la dreapta ta,

Uitarea

119

Dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii Si vei vedea r aspl atirea celor r ai. Pentru c a zici: Domnul este locul meu de ad apost! Si faci din Cel Prea nalt turnul t au de sc apare, De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, Nici o urgie nu se va apropia de cortul t au. C aci El va porunci ngerilor S ai S a te p azeasc a n toate c aile tale; Si ei te vor duce pe mini Ca nu cumva s a- ti love sti piciorul de vreo piatr a. Vei p as i peste lei s i peste n aprci Si vei c alca peste pui de lei s i peste s erpi. Fiindc a M a iube ste zice Domnul de aceea l voi izb avi; l voi ocroti, c aci cunoa ste Numele Meu. Cnd M a va chema, i voi r aspunde Voi cu el n strmtorare l voi izb avi s i-l voi prosl avi lung l voi s atura cu via ta a, Si-i voi ar ata mntuirea Mea. Psalmii 91 Iehova Domne ste Veni ti s a cnt am cu veselie Domnului, Si s a strig am de bucurie c atre Stnca mntuirii noastre. S a mergem naintea Lui cu laude, S a facem s a r asune cntece n cinstea Lui! C aci Domnul este un Dumnezeu mare Este un mp arat mare, mai presus de to ti dumnezeii. El tine n mn a adncimile p amntului. Si vrfurile mun tilor sunt ale Lui. A Lui este marea, El a f acut-o, Si minile Lui au ntocmit uscatul; Veni ti s a ne nchin am s i s a ne smerim, S a ne plec am genunchiul naintea Domnului, F ac atorului nostru! C aci El este Dumnezeul nostru,

[121]

120

M arturii pentru comunitate vol.8

[122]

Si noi suntem poporul p as unii Lui, Turma, pe care o pov a tuie ste mna Lui O, de a ti asculta azi glasul Lui! Nu v a mpietri ti inima, ca la Meriba, Ca n ziua de la Masa, n pustie, Unde p arin tii vo stri M-au ispitit Si M-au ncercat, m acar c a v azuser a lucr arile Mele. Patruzeci de ani M-am scrbit de neamul acesta, Si am zis: Este un popor cu inima r at acit a; Ei nu cunosc c aile Mele. De aceea am jurat n mnia Mea: Nu vor intra n odihna Mea! Cnta ti Domnului o cntare nou a! Cnta ti Domnului, to ti locuitorii p amntului! Cnta ti Domnului, binecuvnta ti Numele Lui, Vesti ti din zi n zi mntuirea Lui! Povesti ti printre neamuri slava Lui, Printre toate popoarele minunile Lui! C aci Domnul este mare s i foarte vrednic de laud a. El este mai de temut dect to ti dumnezeii. C aci to ti dumnezeii popoarelor sunt ni ste idoli, Dar Domnul a f acut cerurile. Str alucirea s i m are tia sunt naintea Fe tei Lui, Slava s i podoaba sunt n loca sul Lui cel sfnt. Familiile popoarelor, da ti Domnului, Da ti Domnului slav as i cinste! Da ti Domnului slava cuvenit a Numelui Lui! Aduce ti daruri de mncare s i intra ti n cur tile Lui! nchina ti-v a naintea Domnului mbr aca ti cu podoabe snte, Tremura ti naintea Lui, to ti locuitorii p amntului! Spune ti printre neamuri: Domnul mp ar a te ste! De aceea lumea este tare s i nu se clatin a. Domnul judec a popoarele cu dreptate.

Uitarea

121

S a se bucure cerurile s i s a se veseleasc a p amntul; S a mugeasc a marea cu tot ce cuprinde ea! S a tresalte cmpia, cu tot ce e pe ea, To ti copacii p adurii s a strige de bucurie naintea Domnului! C aci El vine, Vine s a judece p amntul. El va judeca lumea cu dreptate, Si popoarele dup a credincio sia Lui. Psalmii 95. [123]

122

M arturii pentru comunitate vol.8

Sec tiunea 3 Scrisori c atre medici

Mie nu-mi este greu s a v a scriu mereu acelea si lucruri, iar vou a v a este de folos. Filipeni 3, 1

Valoarea ncerc arilor


n drum spre Copenhaga, 16 Iulie 1886 C atre Directorul medical al Sanatoriului Battle Creek Iubitul meu frate: Am cea mai duioas a iubire pentru tine s i a s dori ca aceia care se tin de tine cu oc ari s a te lase n pace. Dar, iubitul meu frate, trebuie s a- ti aduci aminte c a aceste fr amnt ari s i necazuri sunt cuprinse n acele toate lucrurile care lucreaz a mpreun a spre binele celor care-L iubesc pe Dumnezeu. Ochiul Domnului este ndreptat spre tine s i i urm are ste pe aceia care te prezint a sub o fals a nf a ti sare s i te sf sie n buc a ti. Dar, dac a vei plin de curaj, dac a- ti vei sprijini suetul pe Dumnezeu, dac a te vei ncrede n P arintele t au ceresc, a sa cum se ncrede un copil n tat al s au, dac a vei lucra cu dreptate s i vei iubi ndurarea, Dumnezeu poate s i va lucra prin tine. F ag aduin ta Lui e sigur a: Voi cinsti pe cine M a cinste ste. (1 Samuel 2, 30) Adu- ti aminte c a experien ta ta nu este prima de felul acesta. Cuno sti istoria lui Iosif s i a lui Daniel. Domnul nu a oprit comploturile oamenilor nelegiui ti; dar a f acut ca uneltirile lor s a lucreze spre binele celor care, n mijlocul ncerc arilor s i luptei, s i-au p astrat credin ta s i supunerea. Fl ac arile cuptorului n-au rostul s a distrug a, ci s a cure te, s a nnobileze, s a sn teasc a. Dac a n-ar veni necazuri, n-am sim ti att de [124] mult nevoia de Dumnezeu s i de ajutorul Lui s i am ajunge mndri s i ncrezu ti. n necazurile ce se abat peste tine, v ad dovada c a ochiul lui Dumnezeu este ndreptat spre tine s i c a El vrea s a Te atrag a la Sine. Nu cei s an ato si, ci cei r ani ti, au nevoie de medic; aceia care sunt ap asa ti pn a la limita puterii lor de a suporta au nevoie de ajutor. lec ntoarce-te la cet a tuie. nva ta tia pre tioas a: Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr as i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima; s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre. C aci jugul Meu este bun, s i sarcina Mea este u soar a. (Matei 11, 28-30) Isus te iube ste, s i-mi pare bine cnd citesc experien ta prin care treci, 124

Valoarea ncerc arilor

125

nu pentru c a suferi, ci pentru c a aceasta e o dovad a pentru mine c a Domnul Isus te pune la prob as i te ncearc a, s a vad a dac a vei veni la El, s a vad a dac a ti vei pune ncrederea n El, ca s a g ase sti pace s i odihn a n iubirea Lui. M a rog pentru tine, ca s a vii la El, la Fntna apelor vii. Aceasta este experien ta prin care trebuie s a treac a ecare dintre noi, dac a e s a ajungem vreodat a s a locuim cu Hristos, n loca surile pe care El a mers s a le preg ateasc a. Ai de nv a tat lec tii de cea mai mare valoare n s coala lui Hristos, lec tii care te vor mna s a- ti lucrezi propria ta mntuire cu fric as i cutremur. Cnd totul ti merge bine, cnd to ti te vorbesc de bine, atunci e sti n primejdie. Fii atent, c aci vei pus la prob a. Cea mai mare temere pe care am avut-o cu privire la tine a fost c a vei avea o prea mare prosperitate s i c a nu vei izbuti s a nve ti c a trebuie s a depinzi numai de Dumnezeu. Ai fost a sezat ntr-o pozi tie de mare r aspundere s i onoare, s i a fost primejdia s a i apucat de ame teal a s i s a- ti pierzi dependen ta de Dumnezeu. Ai fost pus ntr-un loc de spre bine, dac unde po ti exercita o ntins a inuen ta a tinte sti numai la gloria lui Dumnezeu. Tat al t au ceresc te iube ste s i te va atrage la [125] Sine prin ncerc arile acelea care ti se par prea severe. ca tu s Am cea mai mare dorin ta a intri n cetatea lui Dumnezeu, nu ca un vinovat cu greu iertat, ci ca un biruitor. Iubitul meu frate, te vei gndi la aceasta? Dac a e sti sincer, smerit s i credincios n via ta aceasta, ti se va da o intrare mbel sugat a n mp ar a tia lui Dumnezeu. Atunci vei avea parte la pomul vie tii; deoarece vei un biruitor asupra p acatului; s i cetatea al c arei me ster ziditor este Dumnezeu va a ta. Las a imagina tia s a vad a lucrurile nev azute. Las a ca gndurile tale s a e purtate la dovezile marii iubiri a lui Dumnezeu pentru tine. Contemplnd obiectul pe care-l urm are sti, vei pierde senza tia durerii adus a de u soarele suferin te care dureaz a numai o clip a. Experien ta lui Pavel Copenhaga, 17 iulie 1886 Pavel era un om care s tia ce nseamn a a p arta s la suferin tele lui Hristos. N-ai nevoie s a repet istoria ncerc arilor lui. Via ta lui a fost o de munc via ta a nentrerupt a, cu toate c a era lovit de multe sl abiciuni. El era f ar a ncetare urm arit de ura s i r autatea iudeilor. Ei erau peste

126

M arturii pentru comunitate vol.8

m asur a de nfuria ti pe el s i f aceau tot ce puteau ca s a-l mpiedice n lucrarea lui. Si, cu toate acestea, auzim glasul lui r asunnd de-a lungul veacurilor, pn a n zilele noastre: C aci ntrist arile noastre u soare, de o clip a, lucreaz a pentru noi tot mai mult o greutate ve snic a de slav a. Pentru c a noi nu ne uit am la lucrurile care se v ad;... c aci lucrurile care se v ad, sunt trec atoare, pe cnd cele ce nu se v ad sunt ve snice. Eu socotesc c a suferin tele din vremea de acum nu sunt vrednice s a e puse al aturi cu slava viitoare, care are s a e de noi. (2 Corinteni 4, 17.18; Romani 8, 18) Pavel descoperit a fa ta nu exagereaz a n aprecierea pe care o face cu privire la privilegiile s i avantajele vie tii cre stine. Nu vorbesc cu ezitare despre lucrurile c acestea; deoarece s tiu din propria mea experien ta a ceea ce spune [126] el e adev arat. R amnnd n dragostea lui Dumnezeu Pavel spune mai departe: To ti cei ce sunt c al auzi ti de Duhul lui Dumnezeu sunt i ai lui Dumnezeu. Si voi n-a ti primit un duh de robie, ca s a mai ave ti fric a; ci a ti primit un duh de nere, care ne face s a strig am: Ava, adic a: Tat a! (Romani 8, 14.15). Una m n s dintre lec tiile pe care urmeaz a s a le nv a ta coala lui Hristos este c a iubirea Domnului pentru noi este mult mai mare dect aceea a neclintit p arin tilor no stri p amnte sti. Trebuie s a avem o credin ta as i o ncredere deplin a n El. nsu si Duhul adevere ste mpreun a cu duhul nostru c a suntem copii ai lui Dumnezeu. Si, dac a suntem copii, suntem s i mo stenitori: mo stenitori ai lui Dumnezeu s i mpreun a mo stenitori cu Hristos, dac a suferim cu adev arat mpreun a cu El, ca s a m s i prosl avi ti mpreun a cu El. (Romani 8, 16.17) Domnul s a te ajute, ca pe un elev srguincios n s coala lui Hristos, s a nve ti s a la si poverile tale asupra lui Isus. Si, dac a e sti liber n iubirea Lui, vei privi pe deasupra, dincolo de aceste ncerc ari scitoare. Gnde ste-te la tot ce a suferit Isus pentru tine s i nu uita c a a p arta si cu El la suferin tele Lui, pentru ca s a putem p arta si s i la slava Lui, e o parte din mo stenirea pe care am primit-o, ind cre stini.

Valoarea ncerc arilor

127

Primejdia ncrederii n sine Studiaz a visul lui Nebucadne tar, a sa cum e redat n capitolul patru din Daniel. mp aratul a v azut un copac nalt, nr ad acinat n p amnt. Turme s i cirezi de pe mun ti s i de pe dealuri se bucurau la ad apostul lui, iar p as arile cerului si f aceau cuiburile n ramurile lui. n felul acesta erau reprezentate m arirea s i prosperitatea lui Nebucadne tar. Neamuri erau adunate sub suveranitatea lui. mp ar a tia lui era adnc npt a n inima supu silor lui loiali. mp aratul s i-a v azut prosperitatea s i, din cauza aceasta, s-a ngmfat. F ar aa tine seama de avertismentele pe care i le d aduse Dumnezeu, el a f acut chiar lucrurile acelea pe care Domnul i-a spus [127] s a nu le fac a. El a privit la mp ar a tia sa cu mndrie s i a exclamat: Nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de s edere mp ar ateasc a, prin puterea bog a tiei mele s i spre slava m are tiei mele? (Daniel 4, 30). n clipa cnd cuvintele au fost rostite, s-a pronun tat sentin ta judec a tii. mp aratului i s-au luat min tile. Puterea de judecat a pe care el o socotise att de des avr sit as i n telepciunea cu care se pe om mndrise i-au fost luate. Comoara inteligen tei, care l nal ta deasupra animalelor, disp aruse. Sceptrul nu mai e n mna mndrului s i puternicului monarh. Marele crmuitor este un nebun. St a n ciread a cu vitele, p ascnd ca ele. E n tov ar as ia arelor cmpului. Fruntea care mai nainte purtase o coroan a e desgurat a de lipsa ra tiunii s i a inteligen tei. Se d aduse sentin ta: T aia ti copacul, s i rupe ti ramurile; scutura ti-i frunza s i risipi ti roadele. (Daniel 4, 14) A sa Se pream are ste Dumnezeu ca viul s i adev aratul Dumnezeu. Pe bun a dreptate, David putea s a exclame: Am v azut pe cel r au n toat a puterea lui; se ntindea ca un copac verde. Dar cnd am trecut a doua oar a, nu mai era acolo; l-am c autat, dar nu l-am mai putut g asi. (Psalmii 37, 35.36). S a se ngmfe s i s a se mndreasc a oamenii, s i Domnul nu-i va mai sus tine s i nu-i va feri de c adere. S a se mndreasc as i s a se f aleasc a o biseric a, ne mai depinznd de Dumnezeu, s i ne mai prosl avind puterea Lui, s i biserica aceea, f ar a ndoial a, va p ar asit a de Domnul, l asat a s a , s cad a la p amnt. S a se laude un popor cu bog a tie, inteligen ta tiin ta s i orice altceva n afar a de Hristos, s i curnd va ajunge la confuzie.

128

M arturii pentru comunitate vol.8

Purt atorul nostru de poveri Iubitul meu frate, adu- ti aminte c a p amntul acesta nu este cerul. Hristos spunea: n lume, ve ti avea necazuri; dar ndr azni ti, Eu am biruit lumea. Ferice de cei prigoni ti din pricina neprih anirii, c aci [128] a lor este mp ar a tia cerurilor! Ferice va de voi cnd, din pricina Mea, oamenii v a vor oc ar, v a vor prigoni s i vor spune tot felul de lucruri rele s i neadev arate mpotriva voastr a! Bucura ti-v as i veseli tiv a, pentru c a r asplata voastr a este mare n ceruri; c aci tot a sa au prigonit pe proorocii care au fost nainte de voi. (Ioan 16, 33; Matei 5, 10-12) Isus nu te-a l asat s a i surprins de ncerc arile s i greut a tile pe care le ntmpini. El ti-a spus totul cu privire la ele s i ti-a mai spus s a nu te la si nfrnt s i ap asat cnd vin ncerc arile. Prive ste la Isus, R ascump ar atorul t au, i vesel s i bucur a-te. Necazurile cele mai s greu de suportat sunt acelea care vin de la fra tii no stri de credin ta i de la prietenii no stri cei mai intimi; dar chiar s i aceste necazuri pot suportate cu r abdare. Isus nu zace n mormntul cel nou al lui Iosif. El a nviat s i S-a n al tat la cer pentru a mijloci n favoarea noastr a. Avem un Mntuitor care ne-a iubit att de mult, nct a murit pentru noi, pentru ca prin El s a putem avea n adejde, putere, curaj s i un loc cu El pe tronul Lui. El poate s i vrea s a te ajute ori de cte ori l rogi. Dac a ncerci s a- ti por ti singur poverile, vei zdrobit sub ele. Ai r aspunderi grele. Isus le cunoa ste s i nu te va p ar asi, dac a tu nuL p ar ase sti. El este onorat cnd i ncredin tezi Lui paza suetului t au, ca unui Creator credincios. El te ndeamn a s a n ad ajduie sti n harul Lui, creznd c a El nu dore ste s a por ti aceste grele r aspunderi n propria ta putere. Crede numai s i vei vedea mntuirea lui Dumnezeu. Te sim ti necorespunz ator pentru pozi tia de ncredere pe care o ocupi? Mul tume ste-I lui Dumnezeu pentru aceasta. Cu ct ti sim ti mai mult sl abiciunea, cu att vei mai mult nclinat s a cau ti un sprijinitor. Apropia ti-v a de Dumnezeu s i El Se va apropia de voi. (Iacov 4, 8). Isus dore ste s a i fericit s i s a i vesel. El dore ste s a faci tot ce po ti mai bine, cu puterea pe care ti-a dat-o Dumnezeu, s i apoi s a te ncrezi n Domnul, pentru a te ajuta s i pentru a ridica persoane [129] care s a- ti e sprijin la purtarea poverilor. Vorbirile lipsite de amabilitate ale oamenilor s a nu te jigneasc a. N-au spus oamenii lucruri lipsite de amabilitate despre Isus? Tu gre se sti s i s-ar putea ca uneori s a dai ocazie pentru observa tii lipsite

Valoarea ncerc arilor

129

de amabilitate, dar Isus n-a gre sit niciodat a. El a fost curat, nep atat s i nentinat. Nu a stepta n via ta aceasta o soart a mai bun a de cum a avut Prin tul slavei. Cnd v ad c a pot face s a te sim ti r anit, vr ajma sii t ai se vor bucura, iar Satana se va bucura s i el. Prive ste la Isus s i lucreaz a cu gndul numai la gloria lui Dumnezeu. P astreaz a- ti inima n iubirea lui Dumnezeu. Privind dincolo de oameni Se poate ca tocmai membrii bisericii de care apar tii s a spun as i s a fac a lucruri care te mhnesc. Dar mergi nainte, calm s i pa snic, ncrezndu-te pururea n Isus, amintindu- ti c a nu e sti al t au, c a e sti proprietatea lui Hristos, r ascump arat cu sngele Fiului iubit al lui Dumnezeu s i c a e sti angajat n lucrarea Lui, c autnd s a aduci fericire omenirii. Aceasta este o mare lucrare. Nu ng adui ca perversitatea oamenilor s a te abat a de la ncrederea ferm as i d ainuitoare a credin tei n f ag aduin tele lui Dumnezeu. Te r ane ste cnd cineva pentru care ai f acut multe lucruri devine care vr ajma sul t au, pentru c a a fost adus sub o inuen ta ti este de Isus cnd potrivnic a. Dar nu faci s i tu aproape acela si lucru fa ta te aba ti de la El? El a fost cel mai bun prieten al t au. El a f acut totul pentru a- cu putin ta ti c stiga iubirea. El a f acut apel la ncrederea ta. El te-a invitat s a vii la El cu toate poverile s i toate necazurile tale s i Si-a dat cuvntul c a- ti va da odihn as i pace, dac a vei purta jugul Lui s i vei duce poverile Lui. El declar a c a jugul Lui este bun s i povara Lui este u soar a. Dovede ste c a ai ncredere n El. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvnt. N-ai putut sta acolo unde stai acum, purtnd r aspunderile pe care le-ai purtat, dac a Isus nu ti-ar dat un ajutor special. Recunoa ste lucrul acesta. Laud a-L pe Dumnezeu pentru c a ti-a fost ajutor s i ncrede-te mai departe n El. Adu-L pe Hristos n via ta ta. S a nu consideri c a trebuie s a dai socoteal a pentru purtarea rea a altora, chiar dac a sunt n biseric a. [130] Sunt n biseric a persoane necredincioase care l trateaz a pe Isus mult mai r au de cum te trateaz a pe tine. Dac a El ar pe p amnt oamenii ace stia L-ar insulta, L-ar batjocori s i L-ar oc ar. Nu se poate s a nu vin a prilejuri de p ac atuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de p ac atuire! Ar mai de folos s a i se atrne de gt o piatr a mare de moar a, s i s a e necat n adncul m arii! (Matei 18,

130

M arturii pentru comunitate vol.8

7.6) Tu por ti o povar a grea. Doresc ca ecare s a poat a sim ti aceasta s a sa cum o simt eu. Doresc ca to ti fra tii t ai de credin ta a e sinceri de tine, nempiedecndu-te, dar nici n s i credincio si fa ta al tndu-te s i nici prosl avindu-te, ci privind la tine ca la o persoan a pe care Dumnezeu o folose ste ca pe un instrument al Lui, pentru a face o anumit a lucrare, s i amintindu- si c a nu trebuie s a pun a frne la ro ti, ci s a ajute, nu s a mpiedice. O Povar a ve snic a de slav a Iar as i zic: Bucur a-te n Domnul. Odihne ste-te n El. Ai nevoie de puterea Lui s i po ti avea puterea aceasta. Mergi nainte hot art, viteje ste, curajos. Poate c a vei gre si n judecat a, dar nu- ti pierde leg atura cu Isus. El este n telepciune, El este lumin a, El este putere. El este pentru tine ca o Stnc a ntr-un tinut obositor. Odihne ste-te la umbra Lui. Ai nevoie de n telepciune, iar Isus ti-o va da. Nu necredincios. Cu ct e sti mai mult mbrncit, gre sit n teles, r au interpretat s i fals prezentat, cu att mai mult ai dovada c a faci o lucrare pentru Domnul s i cu att trebuie s a te ag a ti mai tare de Mntuitorul t au. n toate dicult a tile tale, i calm s i netulburat, r abd ator s i ng aduitor, nef acnd r au pentru r au, ci f acnd bine pentru r au. Prive ste la vrful sc arii. Dumnezeu este deasupra ei. Slava Lui spre cer. Isus este str aluce ste asupra ec arui suet care se nal ta -te de El s scara aceasta. Urc a. Aga ta i nu peste mult a vreme vei p as i de pe scar a n ve snica Lui mp ar a tie. [131] Doresc s a ai parte de cer. Nu cunosc pe altcineva care ar aprecia cerul mai mult ca tine, care ai lucrat att de f ar a odihn a pentru a alina suferin ta oamenilor, lipsindu-te de somn, neglijnd mncarea . Uneori pare s s i aducndu- ti prea pu tin a bucurie n via ta a nu e prea mult a lumin a pe c ararea ta, ci numai o umbr a continu as i ndelungat a. Suferin tele pe care le vezi, nenoroci tii muribunzi c autnd s i dorind ajutor, contactul t au cu in tele omene sti corupte s i degradate experien ta aceasta nu face dect s a- ti submineze credin ta n oameni. Tu trebuie ntr-adev ar s a prive sti la Isus, p astrndu- ti ochii xa ti la slava din vrful sc arii. Numai prin Hristos po ti s a- ti asiguri cerul, unde totul e cur a tie, sn tenie, pace s i binecuvntare, unde sunt m ariri pe care buzele omene sti nu le pot descrie. Treapta cea mai apropiat a, la care putem ajunge n descrierea r aspl atirii care l a steapt a pe

Valoarea ncerc arilor

131

biruitor, este de a spune c a ea este o povar a mult mai cople sitoare s i ve snic a de slav a. Va o ve snicie de fericire, o fericit a ve snicie, dezv aluind noi glorii n decursul veacurilor f ar a sfr sit. Tu trebuie s a i acolo. Indiferent ce ai pierde aci, hot ar as te-te s a- ti asiguri via ta ve snic a. Nu te l asa niciodat a descurajat. De multe ori am v azut bra tele ve snice n jurul t au, atunci cnd p area c a nu a cerului. Tr n telegi sau apreciezi marea bun avoin ta aie ste pentru Isus. Tu po ti lucra mai bine ca medic n sanatoriu, dac a faci din Hristos medicul t au s ef. Umbl a srguincios dup a coroana vie tii. F a- ti din servirea lui Dumnezeu ocupa tia ta. Vei avea r aspl atire nu numai n via ta aceasta, dar s i n via ta viitoare. Am un profund interes att pentru tine, ct s i pentru so tia ta, pe care o iubesc n Domnul, a sa cum i iubesc pe propriii mei copii s i pe so tiile lor. Doresc ca tu s i so tia ta s a ti printre cei mntui ti, ca s a lua ti parte la ncoronarea lui Hristos. Doresc foarte mult ca tu s a ie si mai mult dect biruitor prin Acela care Si-a dat via ta pentru tine. Din cauza aceasta, scumpul meu frate, ti-am vorbit deslu sit. Doresc ca tu s a ai o ve snicie de [132] fericire. Pozi tia ta a fost una dintre cele mai grele. M-am temut c a ai s a- ti pierzi credin ta s i curajul. Tu trebuie s a cre sti n har s i n cunoa sterea adev arului. Trebuie s a te apropii de fra tii t ai. Orice ar veni, nu- ti pierde ncrederea n ei s i n Hristos; s i tine-te bine de adev ar. ***** Extras dintr-o scrisoare scris a din Adelaide, Australia de Sud, n 1892 Iubitul meu frate, vei avea s a dai piept cu multe necazuri, dar tine niciodat cu t arie la integritatea ta. Nu da pe fa ta a altceva dect un spirit nobil. Universul ceresc supravegheaz a lupta. Satana pnde ste, doritor s a te surprind a cnd nu e sti atent, doritor s a te vad a ac tionnd n mod nechibzuit, ca s a poat a ob tine un avantaj asupra ta. Lupt a b arb ate ste lupta Domnului. Procedeaz a exact a sa cum ar proceda n Hristos, dac a ar n locul t au. S a nu e nici o inconsecven ta credin ta s i tr airea ta. Nu te l asa a t tat de necazurile sup ar atoare, care se ivesc f ar a ncetare. R ami calm, gnde ste-te la Isus, s i f a tot ce po ti pentru a-I pe plac. Harul lui Hristos s i Duhul Sfnt sunt

132

M arturii pentru comunitate vol.8

darurile lui Dumnezeu pentru tine, pentru ca tu s a po ti nt arit cu [133] toat a puterea n omul dinl auntru.

Prea mare concentrare n Battle Creek


South Lancaster, Mass., 18 octombrie 1890 C atre Administratorii Sanatoriului din Battle Creek Iubi ti fra ti: Pe cnd eram la Petoskey, am avut o convorbire cu medicul vostru s ef cu privire la nin tarea unui c amin pentru copiii orfani, la Battle Creek. Am spus c a aceasta era exact ceea ce era necesar n mijlocul poporului nostru s i c a, n privin ta institu tiilor de felul acesta, noi eram mult napoia altor denomina tiuni. n discu tie, mi-am exprimat temerea c a la Battle Creek se concentreaz a prea multe atribu tii s i sunt nc a de aceea si p arere. E primejdios s a se concentreze att de multe lucruri ntr-o singur a localitate. Se cheltuie ste o prea mare cantitate de mijloace n aceast a unic a localitate, n timp ce se neglijeaz a ora se n care va din ce n ce mai greu de lucrat. Am cercetat unele dintre scrierile mele s i am g asit c a n privin ta aceasta s-au dat avertiz ari cu ani de zile mai nainte. E ar atat clar c a la Battle Creek imobilele nu trebuie s a e m arite, c a nu trebuie s a se adauge cl adire la cl adire pentru a spori nlesnirile de acolo. Am fost instrui ti s a nu ngr am adim interese n acel unic loc, ci s a ne l argim sfera de activitate. A fost primejdia ca Battle Creek s a devin a ca Ierusalimul din vechime un centru puternic. Dac a nu lu am seama la avertiz arile acestea, relele care au dus la ruinarea Ierusalimului vor veni asupra noastr a. Mndria, n al tarea de sine, neglijarea celor s araci s i p artinirea celor boga ti, au fost p acatele Ierusalimului. Ast azi, cnd interese puternice sunt concentrate ntrun singur loc, lucr atorii sunt ispiti ti s a devin a nfumura ti datorit a egoismului s i mndriei. Atunci cnd cedeaz a la ispitele acestea, ei nu sunt mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. n loc de a c auta s a sporim r aspunderile noastre n Battle Creek, ar trebui ca, plini de , s curaj s i de bun avoin ta a mp ar tim r aspunde-rile care sunt deja [134] acolo, distribuindu-le n multe locuri. 133

134

M arturii pentru comunitate vol.8

Noi suntem o priveli ste pentru lume, pentru ngeri s i pentru oameni. (1 Corinteni 4, 9) Misiunea noastr a este aceea si cu aceea pe care a anun tat-o Hristos la nceputul lucr arii Sale. Duhul Domnului este peste Mine, spunea El, pentru c a M-a uns s a vestesc s aracilor Evanghelia; M-a trimes s a t am aduiesc pe cei cu inima zdrobit a, s a propov aduiesc robilor de r azboi slobozirea, s i orbilor c ap atarea vederii; s a dau drumul celor ap asa ti, s a vestesc anul de ndurare al Domnului. (Luca 4, 18.19) Noi trebuie s a ducem mai departe lucrarea ce ne-a fost ncredin tat a de Domnul. El zice: Dac a vei da mncarea ta celui amnd, dac a vei s atura suetul lipsit, atunci lumina ta va r as ari peste ntunecime, s i ntunericul t au va ca ziua, namiaza mare! Domnul te va c al auzi nencetat, ti va s atura suetul chiar n locuri f ar a ap as i va din nou putere m adularelor tale; vei ca o gr adin a bine udat a, ca un izvor ale c arui ape nu seac a. Totdeauna vor s araci n tar a; de aceea ti dau porunca aceasta: S a- ti deschizi de fratele t de s de cel lipsit din mna fa ta au, fa ta arac s i fa ta tara ta. Tot ce voi ti s a v a fac a vou a oamenii, face ti-le s i voi la fel. (Isaia 58, 10.11; Deuteronom 15, 11; Matei 7, 12). Vom ispiti ti s a m lacomi, s a m avari, s a cultiv am o dorin ta nepotolit a dup a mai mult. Dac a ced am, ispita aceasta va aduce asupra noastr a acelea si primejdii care s-au ab atut asupra Ierusalimului. Nu vom n stare s a-L cunoa stem pe Dumnezeu s i s a-L reprezent am n caracter. Avem nevoie s a veghem de aproape asupra noastr a n sine, ca nu cumva s a c adem din cauza necredin tei, cum au f acut iudeii. Trebuie s a lucr am f ar a egoism. Trebuie s a sim tim un interes de nin profund fa ta tarea s i dezvoltarea altor institu tii, n afar a de acelea pe care le administr am. Doresc n mod sincer ca sanatoriul s a e la multe mile dep artare de Battle Creek. Din lumina dat a mie de Dumnezeu, s tiu c a a sa ar mai bine pentru spiritualitatea s i ecacitatea lui. Colegiul din apropiere de Lincoln, Nebraska, i va primi pe [135] mul ti din Battle Creek, iar aceasta e a sa cum ar trebui s a e. Lumina ar trebui s a str aluceasc as i din alte locuri, ca s i din Battle Creek. Dumnezeu vrea ca lumina s a str aluceasc a din diferite ora se s i din diverse localit a ti. E o gre seal a s a concentr am att de multe ntr-un singur loc miroase a egoism. Battle Creek prime ste mai multe avantaje dect i se cuvin. Dac a interesele importante, concentrate acolo, ar mp ar tite s i submp ar tite, s-ar da t arie altor comunit a ti. Noi trebuie

Prea mare concentrare n Battle Creek

135

s a lucr am neegoist n marea vie a Domnului, mp ar tind timpul, banii, interesele educa tionale s i institu tiile pastorale n a sa fel, nct un num ar ct mai mare s a poat a culege foloasele. Ambi tia care i determin a pe oameni s a concentreze att de multe nlesniri n Battle Creek ar trebui s a e restrns a, a sa nct alte locuri s a poat a binecuvntate cu foloasele pe care unii au pl anuit s a le concentreze aici. Concentrnd att de multe ntr-un singur loc, i se d a poporului o rea educa tie. A pl anui mai mult pentru Battle Creek nu e un lucru n telept. Lumea este cmpul nostru de lucru, iar banii cheltui ti n acest unic loc ar contribui mult mai bine la executarea cu succes a unei lucr ari active n alte locuri. Sunt multe ora se n care poporul are nevoie de solia Evangheliei. n loc s a e concentra ti n Battle Creek att de mul ti lucr atori talenta ti, ar trebui ca oamenii cu daruri sn tite s a e pu si s a lucreze n diferite localit a ti. B arba tii ace stia ar trebui s a aib a de multe locuri, c un viu interes fa ta autnd c ai s i mijloace prin care s a fac a s a nainteze lucrarea. Ei nu trebuie s a ac tioneze dup a propria lor judecat a, ci trebuie s a se contopeasc a n marea lucrare. An dup a an, n timp ce lucrarea se nt are ste acolo unde lucreaz a, ei trebuie s a creasc as i s a formeze lucr atori s i s a-i trimit a n alte locuri. O slujire neegoist a Trebuie s a se pun a cap at dezvolt arii institu tiilor noastre din Battle de Creek. Cmpul este lumea, iar Dumnezeu are un interes fa ta alte p ar ti ale viei Sale celei mari. Sunt comunit a ti s i institu tii care [136] ntind de ecare nerv, ca s a se poat a tine pe picioare s i s a poat a in ta. Institu tiile noastre mai prospere trebuie s a caute s a nt areasc a lucrurile care mai r amn, dar care sunt gata s a piar a. Ct de u sor ar putea marea noastr a comunitate din Battle Creek s a acorde parte din mijloacele ei pentru ajutorarea comunit a tilor mai s arace, care sunt aproape zdrobite sub povara datoriilor! Pentru ce aceste comunit a ti surori s a e l asate an dup a an s a se lupte cu s ar acia s i datoriile? Egoismul aduce moarte spiritual a. Ce mare bine ar putea s a realizeze comunit a tile noastre mai puternice, dac as i-ar ajuta comunit a tile surori, aducndu-le la o stare de prosperitate!

136

M arturii pentru comunitate vol.8

Ajutorarea celor care au nevoie de ajutor Ca instrumente ale lui Dumnezeu, noi trebuie s a avem inimi de carne, pline de iubirea care ne ndeamn a s a le m de ajutor celor care sunt n mai mare nevoie ca noi. Dac a i vedem pe fra tii s i pe surorile noastre c a se lupt a sub povara s ar aciei s i a datoriilor, dac a vedem comunit a ti care au nevoie de ajutor spiritual, ar trebui s a manifest am de ele s un interes neegoist fa ta i s a le ajut am n m asura n care Dumnezeu ne-a dat prosperitate. Dac a voi, care ave ti r aspunderea unei institu tii, vede ti alte institu tii luptndu-se cu curaj pentru a se tine pe picioare, a sa ca s a poat a face o lucrare asem an atoare cu lucrarea institu tiilor n care lucra ti, nu ti gelo si. lucr Nu c auta ti s a duce ti la desin tare o for ta atoare s i s a v a n al ta ti pe voi n con stient a superioritate. Mai bine reduce ti unele dintre planurile voastre mari s i ajuta ti-i pe cei care se lupt a cu greut a tile. Ajuta ti-le n realizarea unora dintre planurile lor de dezvoltare a facilit a tilor. Nu folosi ti ecare ban pentru a v a dezvolta nlesnirile s i a v a spori r aspunderile. Rezerva ti parte din mijloacele voastre pentru nin tarea, n alte locuri, att a institu tiilor sanitare, ct s i a s colilor. Ve ti avea nevoie de mult a n telepciune pentru a s ti exact unde s a plasa ti aceste institu tii, n a sa fel nct oamenii s a poat a avea folosul cel mai mare. Toate lucrurile acestea trebuie s a e cercetate [137] cu impar tialitate. Cei care sunt n pozi tii de r aspundere vor avea nevoie de n telep mil ciune de sus pentru a proceda drept, a iubi mila s i a da pe fa ta a, de c de to nu numai fa ta tiva, ci fa ta ti cei cu care vin n contact. Hristos si identic a interesele cu cele ale poporului S au, indiferent ct de s araci s i nevoia si ar oamenii. Trebuie s a se nin teze misiuni pentru oamenii de culoare s i ecare trebuie s a caute s a fac a ceva s i s a fac a acum. E nevoie s a se nin teze institu tii n diferite locuri, pentru ca b arba ti s i femei s a poat a pu si s a lucreze cu cele mai bune puteri n temere de Dumnezeu. Nimeni nu trebuie s a- si piard a din vedere misiunea s i lucrarea. Fiecare ar trebui s a tinteasc a s a duc a lucrarea ncredin tat a n minile lui spre un rezultat plin de succes. Toate institu tiile noastre ar trebui s a p astreze lucrul acesta n minte s i s a se str aduiasc a s a ajung a la succes; dar, n acela si timp, s a- si aduc a o d aminte c a succesul va spori n m asura n care dau pe fa ta arnicie

Prea mare concentrare n Battle Creek

137

dezinteresat a, mp ar tindu- si bel sugul cu institu tiile care se lupt a s a- si p astreze pozi tia. Institu tiile noastre prospere ar trebui s a ajute acele institu tii despre care Dumnezeu a spus c a ar trebui s a tr aiasc as i s a prospere, dar care nc a mai au de dus lupte ca s a poat a exista. Printre prea pu noi se d a pe fa ta tin a iubire adev arat as i neegoist a. Domnul spune: Oricine iube ste este n ascut din Dumnezeu s i cunoa ste pe Dumnezeu. Cine nu iube ste n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru c a Dumnezeu este dragoste. Dac a ne iubim unii pe al tii, Dumnezeu r amne n noi, s i dragostea Lui a ajuns des avr sit a n noi. (1 Ioan 4, 7.8.12) Nu-I este pl acut lui Dumnezeu s a vad a c a omul se uit a de interesele altora. numai la ale sale, nchizndu- si ochii fa ta Ce poate face o institu tie pentru alta n providen ta lui Dumnezeu, Sanatoriul din Battle Creek a prosperat foarte mult, iar n cursul anului ce vine, cei care poart a r aspunderea ar trebui s a- si restrng a nevoile. n loc de a face tot ce doresc pentru dezvoltarea facilit a tilor lor, ei ar trebui s a fac a o lucrare neegoist a pentru Dumnezeu, ntinznd mna iubirii c atre interesele [138] concentrate n alte locuri. Ce ajutor ar putea ei s a dea pentru Rural Health Retreat, din St. Helena, dnd cteva mii de dolari acestei institu tii! O astfel de dona tie le-ar da curaj celor de la conducere, inspirndu-i s a mearg a nainte s i n sus. Sanatoriului din Battle Creek i-au fost f acute dona tii la nceputurile istoriei lui s i nu s-ar cuveni oare ca acest sanatoriu s a gndeasc a cu grij a ce poate face pentru institu tia sor a de pe coasta Pacicului? Fra tii mei din Battle Creek, nu vi se pare c a e n armonie cu rnduielile lui Dumnezeu ca voi s a v a restrnge ti nevoile, s a reduce ti lucr arile de construire s i s a nu mai extinde ti institu tiile noastre din centrul acesta? Pentru ce nu considera ti c a este privilegiul s i datoria voastr a de a-i ajuta pe aceia care au nevoie de ajutor? O reform a necesar a Am fost instruit a c a e necesar a o reform a n direc tia aceasta, pentru ca s a domneasc a printre noi o mai mare d arnicie. E o primejdie nencetat a ca pn as i adventi stii de ziua a s aptea s a e birui ti de ambi tie egoist as i s a concentreze toate mijloacele s i toat a puterea n

138

M arturii pentru comunitate vol.8

interesele pe care le administreaz a n mod direct. Exist a primejdia ca oamenii s a permit a ca un sentiment de gelozie s a se trezeasc a n de interese care sunt tot att de inima lor s i s a devin a invidio si fa ta importante ca s i acelea pe care le mnuiesc ei. Aceia care cultiv a harul cre stinismului curat nu pot privi cu nep asare asupra vreunei p ar ti a lucr arii din marea vie a Domnului. Aceia care sunt ntr-adev ar de lucrarea din toate p converti ti vor avea un interes egal fa ta ar tile viei s i vor gata s a ajute oriunde este necesar ajutorul. Egoismul este cel care i mpiedic a pe oameni s a trimit a ajutor locurilor acelora unde lucrarea lui Dumnezeu nu e att de prosper a cum este n institu tia peste care ei au supravegherea. Aceia care poart a r aspunderea ar trebui s a urm areasc a binele ec arei ramuri [139] a cauzei s i a lucr arii lui Dumnezeu. Ei ar trebui s a ncurajeze s i s a sus tin a interesele din alte cmpuri la fel ca interesele din propriul lor cmp. n felul acesta, leg aturile fr a tiet a tii vor nt arite printre membrii familiei lui Dumnezeu de pe p amnt s i se va nchide poarta n fa ta meschinelor gelozii s i invidii pe care pozi tia s i prosperita , dac tea le trezesc cu siguran ta a inima nu e st apnit a de harul lui Dumnezeu. S as ti ti, scria Pavel, cine seam an a pu tin, pu tin va secera; iar cine seam an a mult, mult va secera. Fiecare s a dea dup a cum a hot art n inima lui: nu cu p arere de r au sau de sil a, c aci pe cine d a cu bucurie, l iube ste Dumnezeu. Si Dumnezeu poate s a v a umple de orice har, pentru ca, avnd totdeauna n toate lucrurile din destul, s a prisosi ti n orice fapt a bun a. n chipul acesta ve ti mbog a ti ti n toate privin tele, pentru orice d arnicie, care, prin noi, va face s a se aduc a mul tumiri lui Dumnezeu. C aci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai c a acoper a nevoile sn tilor, dar este s i o pricin a de multe mul tumiri c atre Dumnezeu. A sa c a dovada dat a de voi prin ajutorul acesta, i face s a sl aveasc a pe Dumnezeu, pentru ascultarea de Evanghelia lui Hristos, s pe care m arturisi ti c a o ave ti fa ta i pentru de ei s de to d arnicia ajutorului vostru fa ta i fa ta ti; s i-i face s a se roage pentru voi s i s a v a iubeasc a din inim a, pentru harul nespus de de voi. Mul mare al lui Dumnezeu fa ta tumiri e aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni 9, 6-8.11-15)

Prea mare concentrare n Battle Creek

139

Principiile vii ale fr a tiet a tii Legea lui Dumnezeu este mplinit a numai atunci cnd oamenii l iubesc cu inima, mintea, suetul s i cu puterea lor, iar pe semenii lor ca pe ei n si si. Manifestarea acestei iubiri e ceea ce aduce slav a lui Dumnezeu n locurile nalte, iar pe p amnt pace s i bun a nvoire ntre oameni. Domnul este prosl avit cnd se atinge marele scop al Legii Sale. Lucrarea Duhului Sfnt a fost ca, veac dup a veac, s a transmit a iubire inimii omului, deoarece iubirea este principiul viu al fr a tiet a tii. Nici un col ti sor s i nici o ascunz atoare a suetului nu trebuie a egoismului. Dumnezeu dore s a e o taini ta ste ca planul cerului [140] s a e realizat s i, n ecare familie, n ecare comunitate, n ecare institu tie, s a domneasc a ordinea s i armonia cereasc a. Dac a iubirea aceasta ar modelat societatea, am putut vedea realizarea principiilor nobile ntr-o purtare plin a de amabilitate s i polite te cre stin as i de cei r n bun atate cre stin a fa ta ascump ara ti prin sngele lui Hristos. S-ar putea vedea o transformare spiritual a n toate familiile, n institu tiile s i n comunit a tile noastre. Cnd are loc transformarea aceasta, aceste entit a ti vor deveni instrumente prin care Dumnezeu va da lumii lumin as i, n felul acesta, prin disciplin as i educa tie cre stin a, va preg ati b arba ti s i femei pentru societatea cereasc a. Isus S-a dus s a preg ateasc a locuin te pentru aceia care se preg atesc, prin iubirea s i harul Lui, pentru s ala surile fericirii. n familia lui Dumnezeu din cer nu se va g asi nici o persoan a egoist a. Pacea s i armonia cur tilor cere sti nu vor ntinate de prezen ta cuiva care e aspru s i lipsit de amabilitate. Acela care se laud a cu lucrarea ce i-a fost dat s a o fac a nu va vedea nicidecum mp ar a tia lui Dumnezeu, afar a de cazul c a e schimbat n spirit, afar a de cazul c a devine blnd s i smerit, descoperind simplitatea unui copila s. Singura cale sigur a Cei care poart a r aspunderi n institu tiile noastre ar trebui s a caute zilnic calea Domnului. Ei n-ar trebui s a se considere n stare s a- si aleag a propria lor cale; deoarece, f acnd a sa, vor umbla n lumina scnteilor propriului lor foc. Numai Dumnezeu trebuie s a e c al auza lor. Aceia care caut a o sfer a mai larg a, aceia care doresc s a aib ao

140

M arturii pentru comunitate vol.8

libertate mai mare dect cea rnduit a de Dumnezeu, aceia care nu fac din El sfetnicul lor, n telepciunea, sn tirea s i neprih anirea lor, nu vor c stiga niciodat a coroana vie tii. Zi dup a zi, suetul are nevoie de religia lui Hristos. Aceia care sorb adnc din Duhul Lui nu vor [141] plini de ambi tie egoist a. Ei si vor da seama c a nu pot trece dincolo de domeniul lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu domne ste pretutindeni. Cel care este pe deplin mul tumit s a- si primeasc a ns arcin arile de sus va nviorat de f ag aduin tele lui Dumnezeu atunci cnd caut a s a s avr seasc a dreptate s i judecat a. A avea o ncredere nezguduit a n Dumnezeu, a un mplinitor al cuvntului S au, nseamn a a umbla pe o cale sigur a. Sfatul lui Dumnezeu simplic a ncurc aturile n tranzac tiile de afaceri ca s i n obliga tiile familiale. Urma sii lui Hristos care lucreaz a numai cu gndul la slava lui Dumnezeu vor avea n telepciune cereasc a. Dar este o realitate dureroas a faptul c a n comunit a tile s i institu tiile noastre este o mare lips a de cre stinism adev arat. Domnul s a-i ajute pe aceia care poart a r aspunderi s a se uneasc a unul cu altul n lucrarea lor s i s a devin a mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Hristos le-a spus ucenicilor S ai: Voi sunte ti lumina lumii. (Matei 5, 14). Atunci, ct de nsemnat lucru este ca ecare suet s a- si tin a lampa ngrijit as i arznd, ca s a poat a da lumin a tuturor celor cu care vine n contact. Dumnezeu a f acut din poporul S au depozitarul adev arului sfnt. I-au fost ncredin ta ti talan ti cu scopul de a spori ti n telep te ste, deoarece Dumnezeu inten tioneaz a ca, prin folosire continu a, talan tii s a e nmul ti ti. Primejdie prin extindere Fra tii mei, extinderea dot arilor s i sporirea num arului vostru nu sunt dup a rnduiala Domnului. Cl adirile mari cer o clientel a numeroas a, s i clientela numeroas a pretinde oameni educa ti, talenta ti religioas s i de adnc a via ta a, pentru a conduce institu tia pe c aile Domnului; iar pentru a o administra cu tact s i ndemnare se cere s a aib a loc o cre stere general a a experien tei spirituale, pentru ca temerea de Dumnezeu s a se r aspndeasc a prin sanatoriu, astfel nct clientela aceasta s a nu o inuen teze, ncetnd s a mai e ceea ce Dumnezeu inten tiona s a e: un refugiu pentru cei s araci s i smeri ti.

Prea mare concentrare n Battle Creek

141

de adev Cei credincio si fa ta ar nu ar trebui s a e da ti la o parte, de [142] dragul celor lume sti. Pre turile nu ar trebui s a e xate att de sus cheltuielilor curente, nct cei s pentru a face fa ta araci, n mare parte, s a e exclu si de la binefacerile sanatoriului. pentru medicul Cu talentele s i dot arile actuale, este cu neputin ta s ef s a fac a tot ce e necesar n diferitele sec tii s i departamente, orict pentru el s de mult ar dori el s a o fac a. Nu e cu putin ta a supravegheze personal toate p ar tile lucr arii. De repetate ori mi-a fost ar atat lucrul acesta. n timp ce are loc o continu a cre stere a institu tiei, n timp ce cl adirile sunt extinse s i r aspunderile sporite, nu are loc o cre stere corespunz atoare n talentele s i capacit a tile necesare pentru administrarea unei intreprinderi att de mari. Vor lua lucrul acesta n considerare medicul s ef s i membrii consiliului? Iubitul meu frate, tu nu e sti nemuritor. Mul tumesc lui Dumnezeu c a e sti att de n telept cu privire la s an atatea ta. Dar nu vei putea lucra totdeauna a sa cum faci acum. S an atatea ta ar putea sl abi. Via ta ta e nesigur as i mi-a fost ar atat c a ar trebui s a e n de ct este sanatoriu un num ar de trei ori mai mare de lucr atori fa ta acum. Chiar s i atunci lucr atorii ar avea to ti din bel sug de lucru dac a s i-ar face bine lucrarea. Problema salariilor Institu tia este acum ntr-o stare de prosperitate, iar administratorii ei nu ar trebui s a insiste asupra unor salarii reduse, cum era necesar n anii de nceput. Lucr atorii valoro si s i capabili ar trebui s a primeasc a salarii rezonabile pentru munca lor s i ar trebui s a e l asa ti s a- si exercite propria lor judecat a cu privire la felul cum si folosesc salariile. n nici un caz n-ar trebui s a e peste m asur a de munci ti. nsu si medicul s ef ar trebui s a aib a un salariu mai mare. Medicului s ef vreau s a-i spun: De si problema salariilor nu este sub supravegherea ta personal a, e totu si bine s a cercetezi temeinic problema aceasta; deoarece por ti r aspunderea, n calitate de con- [143] duc ator al institu tiei. Nu cere de la lucr atori s a fac a att de mult sacriciu. Restrnge ti-v a ambi tia de a dezvolta institu tia s i de a acumula r aspunderi. Face ti ca o parte din mijloacele ce intr a la sanatoriu s a e date institu tiilor care au nevoie. Lucrul acesta este f ar a

142

M arturii pentru comunitate vol.8

ndoial a drept. Este n acord cu voia s i calea lui Dumnezeu s i va aduce binecuvntarea lui Dumnezeu asupra sanatoriu-lui. Vreau s a spun ndeosebi consiliului de administra tie: Aduce tiv a aminte c a lucr atorii ar trebui s a e pl ati ti dup a m asura credincio de al s iei lor. Dumnezeu ne cere s a ne purt am unii fa ta tii cu cea mai strict a credincio sie. Unii dintre voi sunt suprampov ara ti de griji s i r aspunderi s i mi s-a ar atat c a e primejdie ca voi s a deveni ti egoi sti s i s a-i p agubi ti pe aceia pe care i folosi ti. Fiecare tranzac tie nanciar a, e c a l prive ste pe un lucr ator care ocup a un post de r aspundere sau pe cel mai modest lucr ator din sanatoriu, ar trebui s a e de a sa fel nct Dumnezeu s a o poat a aproba. Umbla ti n lumin a ct a vreme ave ti lumin a, ca nu cumva s a vin a ntunericul asupra voastr a. Ar mult mai bine s a se cheltuiasc a mai pu tin pe cl adiri s i s a le da ti lucr atorilor vo stri salarii potrivite cu de ei mil valoarea lucrului lor, exercitnd fa ta as i dreptate. Din lumina pe care I-a pl acut Domnului s a mi-o dea, s tiu c a El nare pl acere de multe lucruri care au avut loc n leg atur a cu lucr atorii. Dumnezeu nu mi-a descoperit ecare am anunt, dar au venit avertiz ari c a n multe lucruri e necesar a o reform a hot art a. Mi-a fost ar atat c a e nevoie de ta ti s i de mame n Israel, care s a e uni ti cu institu tia. Ar trebui s a e folosi ti oameni devota ti, care, datorit a faptului c a nu sunt continuu presa ti de griji s i de r aspunderi, pot vedea de nevoile spirituale ale angaja tilor. E necesar ca asemenea b arba ti s i asemenea femei s a e f ar a ncetare la lucru pe linie misionar a n aceast a mare institu tie. Nu se face nici pe jum atate ce ar trebui s a se fac a n [144] privin ta aceasta. Ar trebui s a e partea acestor b arba ti s i a acestor femei s a lucreze pe linie spiritual a pentru angaja ti, dndu-le ndrum ari s i nv a tndu-i cum s a c stige suete, ar atndu-le c a aceasta trebuie s a se fac a nu prin mult a vorb arie, ci printr-o vie tuire cre stineasc a corespunz atoare. Lucr atorii sunt supu si unor inuen te lume sti, dar, n loc s a e modela ti de aceste inuen te, ei ar trebui s a e misionari consacra ti, s . n felul acesta, ei vor nv st apni ti de o putere care nal ta i cur a ta a ta care cum s a se poarte cu necredincio sii s i cum s a exercite o inuen ta s a-i c stige la Hristos. *****

Prea mare concentrare n Battle Creek

143

Extras dintr-o scrisoare, scris a din Cooranbong, N.S.W., 28 August 18 95. Dumnezeu are o lucrare pentru ecare credincios care lucreaz a n sanatoriu. Fiecare asistent trebuie s a e o unealt a a binecuvnt arii, primind lumin a de sus s i ng aduind ca ea s a str aluceasc a pentru al tii. Lucr atorii nu trebuie s a se ia dup a etalarea elegan tei acelora care vin la sanatoriu pentru tratament, ci trebuie s a se consacre lui Dumnezeu. Atmosfera care le nconjoar a suetul trebuie s a e o mireasm a de spre via . Ispitele i vor asalta din toate p via ta ta ar tile, dar ei trebuie s a-L roage pe Dumnezeu s a-i ajute cu prezen ta s i c al auzirea Lui. Domnul i-a spus lui Moise: Voi merge Eu nsumi cu tine s i aceea si [145] asigurare i se d a ec arui lucr ator consacrat.

Merge ti n multe locuri


Cooranbong, N.S.W., 15 iulie 1895. C atre un medic din Battle Creek Iubitul meu frate: Am primit ieri scrisorile tale s i le-am citit cu un profund interes. Sunt totdeauna bucuroas a s a am ve sti despre familia ta s i despre institu tia n care por ti r aspunderi s i nu de mic a este de a asculta Cuvntul Domnunsemn atate. Unica ta siguran ta lui, umblnd n lumina fe tei Sale. Vr ajma sul caut a f ar a ncetare s a inventeze metode prin care s a ne trag a pe sfoar as i noi trebuie s a lu am bine seama la avertismentele date de Dumnezeu. Dac a ar umblat pe c aile trasate de El, cei care n trecut au fost stegari n lucrarea lui Dumnezeu L-ar onorat mai bine s i ar fost de mai mare folos. Unii dintre cei ale c aror glasuri sunt acum amu tite de moarte ar mai putut tr ai pentru a da avertiz ari, ndemnuri s i sfaturi. Dac a ar luat seama la avertismentele s i ndemnurile Duhului lui Dumnezeu, aceia c arora n anii trecu ti le-au fost ncredin tate mari r aspunderi ar umbla acum naintea Lui, puternici s i capabili. Atunci pe al cnd oamenii i nva ta tii s a se sprijine pe ei s i s a se ncread a n ei, cnd prin pan a sau voce, le dicteaz a altora ce au de f acut, ei i s nva ta a fac a din carne bra tul lor, s a dea slav a mai degrab a in telor omene sti dect lui Dumnezeu. numai cnd l n m pe Hristos, vorbind Suntem n siguran ta al ta n cuvinte de laud a despre superioritatea Lui. Isaia zice: C aci un Copil ni s-a n ascut, un Fiu ni s-a dat, s i domnia va pe um arul Lui; l vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P arintele ve sniciilor, Domn al p acii. El va face ca domnia Lui s a creasc a, s i o pace f ar a sfr sit va da scaunului de domnie al lui David s i mp ar a tiei lui, o [146] va nt ari s i o va sprijini prin judecat as i neprih anire, de acum s i-n veci de veci: iat a ce va face rvna Domnului o stirilor. (Isaia 9, 6.7) E primejdios ca oamenii s a primeasc a sfatul oamenilor, cnd, prin faptul c a fac a sa, leap ad a sfatul lui Dumnezeu. Vai, ce lec tie trebuie s a nve te to ti nainte de a n telege c a Dumnezeu nu vede a sa cum 144

Merge ti n multe locuri

145

vede omul! Domnul zice: Gndurile Mele nu sunt gndurile voastre de s i c aile voastre nu sunt c aile Mele Ci, ct sunt de sus cerurile fa ta de c p amnt, att sunt de sus c aile Mele fa ta aile voastre s i gndurile de gndurile voastre. (Isaia 55, 8.9) Dac Mele fa ta a nu va avea loc o reform a hot art a n mijlocul poporului lui Dumnezeu, El si va ntoarce fa ta de la el. Iubite frate, e nevoie de o continu a veghere, ca nu cumva n Battle Creek s a e ad augat a cl adire peste cl adire s i s a e ngr am adite dot ari peste dot ari. Mijloacele cheltuite n felul acesta vor m arturisi mpotriva noastr a. Voi trebuie s a pune ti n aplicare planuri n telepte s i s a mpr as tia ti inuen ta care este concentrat a n Battle Creek, difuznd lumina pe care Dumnezeu v-a dat-o. Ferice de aceia care seam an a de-a lungul apelor. Cu ct se investe ste mai mult n Battle Creek, cu att va mai mare cererea de investi tii adi tionale; dar aceasta nu e dup a rnduiala lui Dumnezeu s i, nu dup a mult a vreme, va evident a gre seala de a concentrat dot arile n Battle Creek. Ad augnd cl adire lng a cl adire n Battle Creek, ncuraj am neglijarea altor cmpuri. Dot ari supraabundente acolo nseamn a lips a n alt a parte. Alte p ar ti ale viei sunt jefuite de mijloacele pe care ar trebuit s a le aib a. Ar trebui s a e investite mijloace n alte p ar ti, n c stigarea de suete la adev ar s i n procurarea de case de rug aciune pentru ele. faptul c Dumnezeu a scos n eviden ta a e datoria celor din Battle Creek s a ajute institu tiile din alte p ar ti. Ca un n telept administrator de mijloace, tu ar trebui s a- ti mpar ti for tele, folosind puterea inuen tei tale pentru a-i ajuta pe cei din ntuneric s a-L cunoasc a pe [147] Dumnezeu a sa cum este. Nevoia de planuri mai cuprinz atoare Ct de multe sunt trgurile s i ora sele n totul neglijate! Poporul nostru si face r au, ngr am adindu-se ntr-un singur loc. Cnd pomii dintr-o pepinier a sunt prea nghesui ti unii n al tii, nu pot cre ste s an atos s i viguros. R as adi ti pomii din pepiniera voastr a aglomerat a. Dumnezeu nu este gloricat prin concentrarea att de multor dot ari ntr-un singur loc. Face ti loc; s adi ti plantele voastre n multe locuri, unde nimeni nu se va rezema pe altul pentru sprijin. Face ti-le loc s a creasc a. Aceasta cere Domnul de la voi.

146

M arturii pentru comunitate vol.8

Mijloacele cheltuite pentru dezvoltarea avantajelor voastre n Battle Creek, care s i a sa au crescut peste m asur as i au trecut de limitele rezonabile, ar trebui s a e folosite la stabilirea de sta tiuni misionare n alte p ar ti. Voi ar trebui s a face ti planuri mai cuprinz atoare s i s a v a dezvolta ti cmpul de activitate. Ar trebui s a trimite ti oameni n telep ti n ora sele s i trgurile care n-au auzit solia Evangheliei. Alege ti cei mai de valoare oameni, de care v a pute ti dispensa, s i da ti-le prilej s a devin a purt atori de grij as i poveri. Da ti-le prilej s a dezvolte talan tii care n trecut au r amas nefolosi ti. A seza ti-i acolo unde si pot folosi nsu sirile date de Dumnezeu pentru chemarea . Da p ac ato silor la poc ain ta ti-le prilej oamenilor care manifest a iubire de Dumnezeu s fa ta a fac a ceva pentru El. Oamenii s a nve te s a se roage cu c aldur a, iar rug aciunile lor s a e scurte s i la subiect. S a se deprind a s a vorbeasc a despre R ascump ar atorul omenirii s i s a-L nal te pe Omul de pe Golgota mai sus s i tot mai sus. Toate predicile de pe lume nu-i vor face pe oameni s a simt a profund nevoile suetelor ce pier n jurul lor. Nimic nu va trezi n b arba ti s i femei un zel plin de jertre de sine, ca trimiterea lor n cmpuri noi, ca s a lucreze pentru cei ce se a a n ntuneric. Preg ati ti [148] lucr atori care s a mearg a la drumuri s i la garduri. Nu invita ti b arba ti s i femei la centrul cel mare, ncurajndu-i s a p ar aseasc a bisericile care au nevoie de ajutorul lor. B arba tii trebuie s a se deprind a a purta r aspunderi. ntre noi, nici unul dintr-o sut a nu face altceva dect s a se angajeze n lucruri obi snuite, lume sti. Noi de valoarea suetelor pentru nu suntem nici pe jum atate trezi fa ta care a murit Hristos. Avem nevoie de gr adinari n telep ti, care vor r as adi pomii n diferite localit a ti s i le vor da mijloacele care-i vor face n stare s a creasc a. E datoria categoric a a poporului lui Dumnezeu aceea de a merge n regiunile ndep artate. S a e puse la lucru for te care s a des teleneasc a oriunde se poate terenuri noi, pentru a a seza noi centre de inuen ta g asi o intrare. Aduna ti lucr atori care au un adev arat zel misionar s i l asa ti-i s a mearg a s a duc a lumina s i cuno stin ta adev arului n locuri ndep artate s i n apropiere. S a duc a principiile reformei sanitare n localit a tile care, n mare m asur a, nu cunosc aceste principii. S a se tur formeze grupe s i s a se dea nv a ta a cu privire la tratarea bolilor.

Merge ti n multe locuri

147

E o realitate c a, prin inuen ta sanatoriului, adev arul ceresc a ajuns la cuno stin ta a mii de oameni. Si, cu toate acestea, e de f acut o lucrare care a fost neglijat a. S-au cheltuit bani pentru sporirea dot arilor la Battle Creek, cnd Domnul dore ste ca aluatul s a e introdus n masa f ainii, pentru ca toat a s a poat a dospit a. n loc de a se ad auga cl adire lng a cl adire la sanatoriu, ar trebui s a e acum multe institu tii perfect echipate s i n stare de activitate n alte locuri. Sunt oameni care de mult a vreme au fost n leg atur a cu sanatoriul s i care totdeauna vor umbra altcuiva, dac a sunt re tinu ti acolo, pe cnd, dac a li s-ar ng aduit s a se sprijine pe propria lor putere de judecat a, ar devenit cunosc atori n profunzime, rezemndu-se pe propriile lor puteri, n stare s a dea sfat n telept. B arba tii ace stia s a aib a prilejul s a se deprind a s a poarte r aspunderi n puterea lui care i va face Dumnezeu. n felul acesta, ei vor c stiga o experien ta [149] n stare s a le dea s i altora adev arul. Dar, n loc ca oamenii s a e trimi si din Battle Creek, a sa cum a ar atat Dumnezeu n m arturiile precise ce au fost date, s-au folosit mii de dolari pentru dezvoltarea institu tiilor s i pentru sporirea dot arilor din Battle Creek. Si tot din Battle Creek vine cererea pentru mai multe dot ari s i pentru mai mul ti lucr atori. Dar trebuie s a aib a loc o schimbare. Suntem ncuraja ti cnd vedem lucrarea ce se face n Chicago s i n alte cteva locuri. Cu ani de zile n urm a, marile r aspunderi concentrate n Battle Creek ar trebuit s a e distribuite. Poate c a voi privi ti cu satisfac tie la cre sterea mare a sanatoriului din Battle Creek, dar Dumnezeu nu prive ste la el cu aceea si aprobare ca voi. Dac a s-ar dezvoltat institu tii n alte locuri, dac a li s-ar dat oamenilor prilejul s a poarte r aspunderi, ar fost mult mai mult a putere, mult mai mult a n lucrare, iar noi am procedat mult mai n armonie cu ecien ta gndul s i voia lui Dumnezeu, de cum am f acut-o. Dup a cum stau acum lucrurile, pu tini b arba ti poart a r aspunderi grele. C tiva exercit a care are o putere de control n administrarea lucr o inuen ta arii din locuri ndep artate s i n apropiere, n timp ce sunt mul ti care nu poart a r aspunderi. Mul ti dintre cei care poart a r aspunderi grele au nevoie de po . Hristos le spune s c ain ta i lor, dup a cum i-a spus pe vremuri lui Nicodem: Trebuie s a v a na ste ti din nou. Dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu. (Ioan 3, 7.3).

148

M arturii pentru comunitate vol.8

Mul ti sunt st apni ti de un duh necre stinesc. Ei n-au nv a tat nc a n s coala lui Hristos blnde tea s i umilin ta Lui s i, dac a nu se schimb a, vor ceda ispitelor lui Satana. An dup a an, ei poart a r aspunderi sacre, dar se dovedesc incapabili s a fac a deosebire ntre sacru s i profan. auCt a vreme vor continua oamenii ace stia s a exercite o inuen ta toritar a? Ct a vreme se va ng adui ca un cuvnt al lor s a nal te sau s a doboare, s a osndeasc a sau s a ridice? Ct a vreme vor de tine o a sa putere, nct nimeni nu ndr azne ste s a fac a o schimbare n metodele [150] lor? nin ta ti centre noi Oamenii sunt ncuraja ti s a se a seze n Battle Creek, s a contribuie cu inuen ta lor la construirea unui Ierusalim modern. Aceasta nu e dup a rnduiala lui Dumnezeu. n felul acesta, alte locuri sunt lipsite de nlesnirile pe care ar trebui s a le aib a. Dezvolta ti-v a, ntinde tiv a; da, dar nu numai ntr-un singur loc. Ie si ti s i nin ta ti centre de n locuri n care nu s-a f inuen ta acut nimic sau aproape nimic. Desface ti gr amada voastr a n tepenit a; r aspndi ti razele nefolosite ale luminii n col turile ntunecate ale p amntului. E nevoie s a se fac a o lucrare asem an atoare cu a vulturului care si scutur a cuibul. Moabul era netulburat din tinere tea lui s i se odihnea f ar a team a pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas n altul, s i nu era dus n robie. De aceea i s-a p astrat gustul s i nu i s-a schimbat mirosul. (Ieremia 48, 11). Lucrul acesta este adev arat despre mul ti dintre credincio sii care vin la Battle Creek. Mul ti au un zel spasmodic n b at alie, dar lumina lor este ca a unui meteor care str aluce ste pe cer o clip as i apoi se stinge. Lucr atorii lui Dumnezeu, care au pe inim a interesele lucr arii Lui, s a caute s a fac a ceva pentru oamenii de culoare din cmpul sudic. Administratorii lui Dumnezeu s a nu e mul tumi ti numai s a ating a cmpul acesta cu vrful degetelor. Cei din centrul lucr arii s a pl anuiasc a serios pentru cmpul acesta. Mul ti au vorbit despre el, dar ce fac ei ca administratori ai mijloacelor lui Dumnezeu? Pentru ce se simt ei liberi s a lege capitalul b anesc al lui Dumnezeu n Battle Creek? Pentru ce fac ei chiar lucrurile acelea pe care au fost avertiza ti s a nu le fac a? Problema devine serioas a, deoarece avertismentele s i ndemnurile au fost date n zadar. Bra tele puterii

Merge ti n multe locuri

149

din Battle Creek se ntind din ce n ce mai mult, c autnd s a controleze lucrarea din locurile ndep artate s i din apropiere s i s a zdrobeasc a ce nu pot controla. mi nal t glasul, protestnd. Duhul care conduce [151] acum nu este Duhul Domnului. Domnul a binecuvntat de repetate ori Battle Creek, rev arsnd Duhul S au asupra bisericii s i asupra lucr atorilor, dar ct de pu tini au cultivat inuen ta Duhului! Ct de pu tini s i-au cheltuit banii a sa cum a dat ndrum ari Dumnezeu! S-au cheltuit mijloace pentru a-i nv a ta pe aceia care cunosc adev arul, n timp ce cmpuri care sunt n totul neluminate au fost neglijate. Dac a predicatorii ar mers a sa cum i-a ns arcinat Hristos, dac a ar folosit darurile ncredin tate lor pentru a duce lumina la cei care sunt n ntuneric, ar ob tinut mult mai mult a cunoa stere de Dumnezeu s i despre Hristos dect au ob tinut c autnd surplus de educa tie n s colile noastre. Nesocotirea responsabilit a tilor date de Dumnezeu Nu ne-a dat Dumnezeu o lucrare de f acut? Nu ne-a ndemnat El s a mergem printre inuen tele mpotrivitoare s i s a-i ntoarcem pe oameni de la r at acire la adev ar? Pentru ce aceia care s-au adunat n marile adun ari din Battle Creek nu au pus n practic a adev arul pe care l-au auzit? Dac a ar r aspndit lumina pe care au primit-o, ce transformare de caracter s-ar v azut! Pentru ecare har mp ar tit, Dumnezeu ar dat har. Ei n-au apreciat a sa cum s-ar cuvenit lucrarea ce li s-a ncredin tat, c aci altminteri ar mers n locurile ntunecate ale p amntului, pentru a r aspndi lumina. Ei ar dus s lumii solia neprih anirii prin credin ta i propria lor lumin a s-ar f acut mai clar as i tot mai clar a, deoarece Dumnezeu ar lucrat prin ei. Mul ti au cobort n mormnt cuprin si de r at acire, deoarece aceia care cuno steau adev arul nu au transmis cuno stin tele pre tioase pe care le primiser a. Dac a lumina care a str alucit cu atta mbel sugare n Battle Creek ar fost r aspndit a, mul ti ar fost ridica ti, spre a deveni mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. O, dac a fra tii s i surorile noastre ar aprecia adev arul cum se cuvine! O, dac a ar sn ti ti prin el! O, dac as i-ar da seama c a asupra lor zace r aspunderea de a le face cunoscut s i altora adev arul [152] acesta! Dar ei nu simt importan ta tr airii adev arului, a mplinirii cuvintelor lui Hristos! Mul ti sunt ncrezu ti. Ei nu sunt plini de duhul

150

M arturii pentru comunitate vol.8

misionar, care ar trebui s a-i nsue teasc a pe ucenicii lui Hristos. Dac a ar s ti ce nseamn a chinul suetesc pentru al tii, ngeri de la Dumnezeu ar lucra prin ei pentru a transmite cunoa sterea adev arului. Ei ar cunoa ste adev arul, iar adev arul i-ar face liberi. Nu s-ar mai cheltui att pentru a ad auga cl adire lng a cl adire ntr-un singur loc, ci banii ar folosi ti pentru a ncepe lucrarea n cmpuri noi, pentru a nge stindardul adev arului n localit a ti care nc a n-au fost lucrate. toare, puricatoare s Principiile n al ta i nnobilatoare ale cerului ar introduse n societate s i ar lucra ca aluatul. Citat dintr-o scrisoare din 1899, scris a din Cooranbong, N.S.W. Este planul lui Dumnezeu ca acele cmpuri care au dot ari mai mbels ugate s a- si mpart a avantajele cu cmpurile mai lipsite. Principiul acesta trebuie s a e totdeauna urmat n toate institu tiile noastre. Dumnezeu cere s a se fac a mai pu tine planuri de construire n locurile n care lucrarea este deja ntemeiat as i mijloacele s a e trimise n [153] cmpuri unde, din lips a de dot ari, lucr atorii sunt foarte dezavantaja ti.

Scopul lui Dumnezeu pentru institu tiile Sale


Newtown, Tasmania, 1 decembrie 1895. Directorului medical al unui mare sanatoriu Iubite frate: Fiecare institu tie care poart a numele adventi stilor de de lume ceea ce a fost Iosif n Egipt ziua a s aptea trebuie s a e fa ta s i ceea ce au fost Daniel s i colegii s ai n Babilon. n providen ta lui Dumnezeu b arba tii ace stia au fost lua ti robi, pentru ca s a poat a duce neamurilor p agne cuno stin ta adev aratului Dumnezeu. Trebuia ca ei s a e reprezentan tii lui Dumnezeu n lumea noastr a. Trebuia ca ei s a nu fac a compromis cu na tiunile idolatre, cu care erau adu si n contact, ci s a r amn a loiali credin tei lor, purtnd ca o onoare special a numele de adoratori ai Dumnezeului care a creat cerurile s i p amntul. Tinerii ace stia au r amas tari la principii. Ei au tr ait n strns a leg atur a cu Dumnezeu, onorndu-L n toate c aile lor, iar El i-a onorat la rndul S au. El a fost n telepciunea lor. El le-a dat s tiin ta s i pricepere. Ast azi, r am as i ta poporului lui Dumnezeu trebuie s a glorice Numele Lui, proclamnd ultima solie de avertizare, ultima invita tie la masa de nunt a a Mielului. Singura cale pe care cei ce alc atuiesc r am as i ta pot mplini a stept arile lui Dumnezeu este de a reprezentan ti ai adev arului pentru acest timp. Domnul a lucrat prin instrumente omene sti la mplinirea profe tiilor. El a f acut ca adev arul sacru s i ve snic s a apar a l amurit n mijlocul ereziilor s i n sel aciunilor despre care Hristos a spus c a vor exista n zilele de pe urm a. Iubite frate, acolo unde e sti situat po ti un reprezentant al ade tor. Te-am v v arului prezent. s ine-te aproape de Marele nv a ta azut tinnd stindardul pe care sunt scrise cuvintele: Aici este r abdarea sn tilor, care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus. [154] (Apocalipsa 14, 12). Mai mul ti b arba ti, dintre care unii de care e sti legat la sanatoriu, ti prezentau un steag pe care era o alt a inscrip tie. Tu l asai steagul adventi stilor de ziua a s aptea s i ntindeai mna s a 151

152

M arturii pentru comunitate vol.8

apuci steagul ce ti se prezenta. Cineva, cu mare demnitate s-a apropiat de tine s i a spus cu adnc a seriozitate: Cinstea aceasta este dar pentru voi care a ti crezut! Dar pentru cei necredincio si, piatra, pe care au lep adat-o zidarii, a ajuns s a e pus a n capul unghiului s i o piatr a de poticnire, s i o stnc a de c adere. Ei se lovesc de ea pentru c a n-au crezut Cuvntul, s i la aceasta sunt rndui ti. Voi ns a sunte ti o semin tie aleas a, o preo tie mp ar ateasc a, un neam sfnt, un popor, pe care Dumnezeu Si l-a c stigat ca s a e al Lui, ca s a vesti ti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din ntuneric la lumina Sa minunat a. (1 Petru 2, 7-9). Atunci mna ta a apucat cu putere adev aratul steag s i s-au rostit aceste cuvinte ncurajatoare: S a ne bucur am, s a ne veselim s i s a-I d am slav a! C aci a venit nunta Mielului; so tia Lui s-a preg atit s i i s-a dat s a se mbrace cu in sub tire, str alucitor s i curat. Inul sub tire sunt faptele neprih anite ale sn tilor. (Apocalipsa 19, 7.8) Am fost instruit a s a spun c a tu s i colaboratorii t ai a ti fost n primejdie de a ascunde principiile credin tei noastre, pentru a avea o clientel a mai numeroas a. Fiecare gest, ct de mic, f acut n direc tia aceasta, n loc de a extinde inuen ta adev arului, va mpiedica naintarea lui. Tu s i asocia tii t ai din lucrarea sanatoriului ave ti nevoie f ar a ncetare de un pilot, altminteri ve ti naufragia. Tu n mod sigur trebuie s a- ti n telegi primejdia. Satana face toate eforturile ca s a te abat a pe c ar ari str aine. Dumnezeu te-a nt arit. Tu trebuie s a i sn tit prin [155] adev ar, pentru ca alipirea ta statornic a la principii s a e clar a pentru to ti. Cu ct mai deplin se sprijin a suetul t au pe Dumnezeu s i cu ct mai deplin ti pui ncrederea n El, cu att vei mai amnd dup a pinea vie tii. Dumnezeu trebuie s a e recunoscut s i onorat de cei care se numesc adventi sti de ziua a s aptea. n trecut, spre onoarea lui Dumnezeu, adev arul a fost proclamat cu putere conving atoare de c atre medicii s i personalul ajut ator din sanatoriile noastre. Dumnezeu nu va accepta mai pu tin de la tine, ci a steapt a mai mult. Tu s i asocia tii s t ai trebuie s a lucra ti nainte n credin ta i fermitate, pentru a preveni declinul s i a asigura progresul. Nu trebuie s a aib a loc o ngustare s i o coborre a lucr arii voastre s i nu trebuie s a e ascunse principiile adev arului; trebuie s a e o l argire a bazei de opera tiuni. Trebuie s a se nin teze multe institu tii n multe locuri. E nevoie de mai mult

Scopul lui Dumnezeu pentru institu tiile Sale

153

, mai mult s zel, mai mult a credin ta a inuen ta i de lucr atori mai activi s i mai vioi. Aduce ti-v a aminte c a voi lucra ti pentru azi s i pentru ve snicie. ngeri cere sti sunt ns arcina ti s a conlucreze cu eforturile voastre la c stigarea de suete. Ar trebui s a se fac a eforturi mai zeloase pentru stabilirea adev arului n diferite localit a ti. Si nu trebuie s a e vreo acoperire a nici uneia dintre fazele soliei. Adev arul prezent trebuie dat suetelor gata s a piar a. Aceia care ascund adev arul n vreun fel oarecare l dezonoreaz a pe Dumnezeu. Pe hainele lor va sngele suetelor. Scopul lui Dumnezeu cu privire la Sanatoriu Sanatoriul din Battle Creek este un ntins cmp misionar. Dumnezeu a ndemnat suete s a caute n institu tia aceasta alinare pentru suferin tele zice. El cere ca tot ce e n leg atur a cu acesta s a e de a sa fel, nct El s a poat a aproba. El este mul tumit s a se construiasc a o capel a a sanatoriului, pentru ca aceia care viziteaz a institu tia s a poat a avea ocazia de a auzi personal adev arul, a sa cum este el n Isus. Lor trebuie s a le e prezentat a Evanghelia cea pre tioas a, nu ntr-un stil slab, diluat, ci [156] n accente puternice, calde. Atunci cnd se arat a c a evlavia este necesar a pentru mntuire, particularit a tile credin tei noastre vor ie si la iveal a, deosebindu-ne de lume. Dar nu trebuie s a se ndrepte tirade mpotriva doctrinelor sus tinute de al tii. n leg atura noastr a cu persoane din lume, noi trebuie s a ne recomand am credin ta, tr aind cu toat a modestia principiile cre stinismului. Valoarea studierii Cuvntului lui Dumnezeu , studen Dac a vor studia Cuvntul lui Dumnezeu cu srguin ta tii de la medicin a vor mult mai bine preg ati ti s a n teleag a celelalte studii ale lor; deoarece totdeauna, o dat a cu studierea srguincioas a a Cuvntului lui Dumnezeu, vine lumin a. Misionarii no stri medicali s a n teleag a c a, cu ct ajung s a cunoasc a mai bine pe Dumnezeu s i pe Hristos, s i cu ct ajung s a cunoasc a mai bine istoria biblic a, cu att vor mai bine preg ati ti s a- si fac a lucrarea.

154

M arturii pentru comunitate vol.8

Studen tii din s colile noastre ar trebui s a aspire la cuno stin te superioare. Nimic nu-i va ajuta att de bine s a aib a o memorie bun a ca studierea Scripturilor. Nimic nu-i va ajuta mai bine s a ob tin ao cunoa stere a celorlalte obiecte de studiu. Dac a persoane necredincioase doresc s a se al ature la clasele voastre de formare a misionarilor medicali s i dac a voi crede ti c a care s nu vor exercita o inuen ta a-i atrag a pe al ti studen ti departe de adev ar, da ti-le o ocazie. S-ar putea ca unii dintre cei mai buni misionari s a ias a chiar dintre ei. Ei n-au auzit niciodat a adev arul, care iar dac a sunt pu si n situa tia de a nconjura ti de o inuen ta spiritul nv torului, unii vor c d a pe fa ta a ta stiga ti la adev ar. n studiile predate, n-ar trebui s a e l asat la o parte nici unul dintre principiile adev arului biblic. Dac a admiterea n clasele voastre a unor persoane care nu sunt de credin ta noastr a ar aduce t acere cu privire la marile teme care privesc binele nostru prezent s i viitor [157] teme care ar trebui s a e pururea p astrate naintea min tii atunci s a nu e admise. n nici un caz nu ar trebui s a e sacricate principiile sau caracteristicile deosebite ale credin tei noastre, sau s a e ascunse, pentru ca s a mai putem ad auga la clasele noastre studen ti din afar a. La conducerea claselor de Biblie ar trebui s a e pu si profesori, care se vor str adui s a-i fac a pe studen ti s a n teleag a lec tiile, nu explicndu-le ei totul, ci nv a tndu-i s a dea ei o explica tie clar a la ecare text pe care-l citesc. Ace sti profesori s a- si aduc a aminte c a prin zgrierea la suprafa ta Cuvntului se poate realiza doar pu tin bine. Pentru ca acest Cuvnt s a e n teles, e nevoie de cercetare meditativ a, srguincioas as i obositoare. Exist a adev aruri n Cuvnt care, ca s i loanele de minereu pre tios, sunt ascunse n adnc. Comoara ascuns a este g asit a cnd e c autat a, a sa cum caut a minerul aurul sau argintul. Dovada adev arului Cuvntului lui Dumnezeu este n Cuvntul nsu si. Scriptura este cheia care descuie Scriptura. n telesul adnc al adev arurilor din Cuvntul lui Dumnezeu este dezlegat pentru mintea noastr a de c atre Duhul Lui. Biblia este marele manual pentru studen tii din s colile noastre. ntreaga voie a lui Dumnezeu cu privire la ii s Ea ne nva ta i icele , nv lui Adam. Ea este regula de purtare n via ta a tndu-ne ce caracter trebuie s a ne form am pentru via ta viitoare. N-avem nevoie de lumina slab a a adev arului ca s a ne fac a Scripturile pe n teles. Tot att de bine am putea presupune c a soarele de amiaz a are nevoie

Scopul lui Dumnezeu pentru institu tiile Sale

155

de lumina tremur atoare a tor tei p amnte sti pentru a-i spori gloria. Rostirile preo tilor s i ale predicatorilor nu sunt trebuincioase pentru a-i salva pe oameni din r at acire. Aceia care consult a Oracolul divin vor avea lumin a. n Biblie, este claricat a ecare datorie. Orice lec tie este dat a pe n teles. Fiecare lec tie ne descoper a pe Tat al s i pe Fiul. Cuvntul este n stare s a ne fac a pe to ti n telep ti spre mntuire. n Cuvnt, s tiin ta mntuirii este clar ar atat a. Cerceta ti Scripturile, [158] deoarece ele sunt glasul lui Dumnezeu care vorbe ste suetului.

Scopul lui Dumnezeu cu lucrarea misionar a medical a


Melbourne, N.S.W., 3 februarie1898 Iubitul meu frate: Mi-a fost dat a o lumin a special a cu privire la faptul c a tu e sti n primejdia de a pierde din vedere lucrarea pentru . Tu pui bariere pentru a desp timpul de fa ta ar ti de biseric a lucrarea ta s i pe aceia pe care i educi. Lucrul acesta nu trebuie s a aib a loc. tur Aceia care primesc nv a ta a n ramura lucr arii misionare medicale trebuie s a e condu si s a- si dea seama c a educa tia lor urmeaz a s a-i preg ateasc a pentru a face o lucrare mai bun a n leg atur a cu slujitorii lui Dumnezeu. Tu, frate, trebuie s a- ti aduci aminte c a Dumnezeu are pe p amnt un popor pe care El l respect a. Dar cuvintele tale s i n pozi felul n care ele sunt adesea rostite creeaz a necredin ta tia pe care noi o ocup am ca popor. Tu e sti n primejdia de a nu mai tine cu t arie credin ta dat a sn tilor o dat a pentru totdeauna s i de a suferi o spargere de vas n ale credin tei. S-au rostit cuvintele: O foarte mic a sp artur a scufund a o corabie. O singur a za defectuoas a face lan tul f ar a folos. Educa ti misionari medicali Adu- ti aminte, frate, c a lucrarea misionar a medical a nu trebuie s a scoat a oameni din pastora tie, ci s a aduc a n cmp oameni mai bine preg ati ti pentru a sluji, datorit a faptului c a au cuno stin te de lucrare misionar a medical a. Tinerii ar trebui s a primeasc a educa tie n ramura lucr arii misionare medicale s i apoi s a mearg a s a se uneasc a cu pastorii. Ei nu ar trebui s a e inuen ta ti s a se consacre numai lucr arii de salvare a celor c azu ti s i degrada ti. Lucrarea aceasta se g ase ste pretutindeni s i trebuie s a e unit a cu lucrarea de a preg ati un popor care s a fac a din adev arul biblic ap ararea sa mpotriva sosmelor oamenilor din lume s i ale bisericilor dec azute. ngerul al treilea trebuie s a mearg a cu mare putere. Nimeni s a nu treac a cu 156

Scopul lui Dumnezeu cu lucrarea misionar a medical a

157

. [159] vederea lucrarea aceasta sau s a o trateze ca ind de mic a importan ta Adev arul trebuie s a e vestit lumii, a sa nct b arba ti s i femei s a poat a vedea lumina. Lucrarea noastr a pentru timpul de fa ta Ce spune Domnul n capitolul 58 din Isaia? ntregul capitol este de cea mai mare nsemn atate. Iat a postul pl acut Mie, zice Dumnezeu: Dezleag a lan turile r aut a tii, deznoad a leg aturile robiei, d a drumul celor asupri ti s i rupe orice fel de jug; mparte- ti pinea cu cel amnd s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost; dac a vezi pe un om gol, acoper a-l s i nu ntoarce spatele semenului t au. Atunci lumina ta va r as ari ca zorile, s i vindecarea ta va ncol ti repede; neprih anirea ta ti va merge nainte s i slava Domnului te va nso ti. Atunci tu vei chema, s i Domnul va r aspunde, vei striga, s i El va zice: Iat a-M a! Dac a ti vei opri piciorul n ziua Sabatului, ca s a nu- ti faci gusturile tale n ziua Mea cea sfnt a; dac a Sabatul va desf atarea ta, ca s a sn te sti pe Domnul, sl avindu-L, s i dac a-L vei cinsti, neurmnd c aile tale, nendeletnicindu-te cu treburile tale s i nededndu-te la ec arii, atunci te vei putea desf ata n Domnul, s i Eu rii, te voi face s te voi sui pe n al timile ta a te bucuri de mo stenirea tat alui t au Iacov; c aci gura Domnului a vorbit. (Isaia 58, 6-9.13.14) Aceasta e lucrarea noastr a. Lumina pe care o avem cu privire la solia ngerului al treilea este adev arata lumin a. Semnul arei este exact ceea ce s-a proclamat c a este. Aceast a problem a nu a fost n teleas as i nu va n teleas a pn a nu se va desf as ura sulul; dar trebuie s a se fac a n lumea noastr a o lucrare ct se poate de solemn a. Porunca Domnului pentru slujitorii S ai este: Strig a n gura mare, s nu te opri! nal t- ti glasul ca o trmbi ta i veste ste poporului Meu [160] nelegiuirile lui, casei lui Iacov p acatele ei! (Isaia 58, 1). Trebuie s a se proclame o solie care s a trezeasc a bisericile. Trebuie s a se fac a orice efort pentru a se da lumina nu numai poporului nostru, ci ntregii lumi. Am fost instruit a c a profe tiile lui Daniel s i ale Apocalipsei ar trebui s a e tip arite n c ar ti mici, cu explica tiile necesare, s i s a e trimise n toat a lumea. Propriul nostru popor are lumina n chip mai clar. nevoie s a i se pun a n fa ta

158

M arturii pentru comunitate vol.8

Nici o schimbare n lucrarea lui Dumnezeu Nu trebuie s a e nici o schimbare n liniile generale ale lucr arii lui Dumnezeu. Ea trebuie s a se prezinte tot att de clar as i distinct a ct a f acut-o profe tia. Noi nu trebuie s a intr am n nici o alian ta cu lumea, presupunnd c a f acnd a sa vom putea realiza mai mult. Frate, dac a tu stai n cale pentru a mpiedica naintarea lucr arii pe liniile rnduite de Dumnezeu, i vei displ acea foarte mult. Solia de avertizare trebuie s a se vesteasc as i, dup a ce ti-ai ndeplinit cu credincio sie partea de lucru, nu trebuie s a-i mpiedici pe al ti slujitori ai Domnului s a porneasc a la ndeplinirea lucr arii pe care o au ei de ndeplinit. Lucrarea pentru cei degrada ti s i dec azu ti nu trebuie . Lucrarea s a e lucrarea principal as i de cea mai mare importan ta aceasta trebuie s a e combinat a cu lucrarea de a instrui comunit a tile. Poporul nostru trebuie s a e nv a tat cum s a-i ajute pe cei nevoia si s i lep ada ti de societate. Nici o parte a credin tei noastre, care a f acut din noi ceea ce suntem, nu trebuie s a e sl abit a. Noi avem vechile semne de hotar cu privire la adev ar, la felul de vie tuire s i la datorie, s i trebuie s a st am ferm n ap ararea principiilor, n ochii lumii. Cu inima plin a de interes s i grij a, noi trebuie s a le prezent am invita tia celor ce se a a la drumuri s i la garduri. Lucrarea medical a misionar a trebuie s a se fac a. Dar aceasta este numai o parte din lucrarea care trebuie s a se ndeplineasc as i nu trebuie s a e considerat a ca ind totul n tot. Ea trebuie s a e pentru lucrarea lui Dumnezeu a sa cum e mna pentru [161] corp. S-ar putea ca, n cadrul serviciului pastoral s a e persoane nevrednice, dar, cu toate acestea, nimeni nu poate ignora lucrarea pastoral a, f ar a ca prin aceasta s a nu-L ignore pe Dumnezeu. Cuvinte de avertizare Frate al meu, mi-ai fost ar atat ca ind n primejdia de a te tine la o parte de poporul nostru, creznd c a ti e sti atotsucient. Dar, dac a te une sti cu aceia care sunt de p arerea ta, desp ar tit de biserica Domnului care e trupul lui Hristos, vei alc atui o confedera tie ce se va sf arma n buc a ti; deoarece nici o unire nu va sta, dac a nu e alc atuit a de Dumnezeu. Aceia care primesc educa tie n cele medicale aud din cnd n cnd insinu ari def aim atoare la adresa bisericii s i a

Scopul lui Dumnezeu cu lucrarea misionar a medical a

159

lucr arii pastorale. Insinu arile acestea sunt semin te care vor r as ari s i vor aduce roade. Ar mai bine ca studen tii s a e nv a ta ti s a- si dea seama c a biserica lui Hristos de pe p amnt trebuie s a e respectat a. Ei au nevoie de o cunoa stere clar a a temeiurilor credin tei noastre. Trebuie s a aib a cuno stin ta aceasta, pentru ca s a-I poat a servi n tur mod acceptabil lui Dumnezeu. Rnd dup a rnd, nv a ta a dup a tur nv a ta a, ei trebuie s a primeasc a dovada biblic a a adev arului, a sa cum este n Isus. V a rog nu b aga ti n mintea studen tilor idei care i vor face s a- si piard a ncrederea n slujitorii rndui ti de Dumnezeu. Dar voi face ti , e c lucrul acesta cu siguran ta a v a da ti sau nu v a da ti seama de el. n providen ta Sa, Domnul v-a a sezat ntr-o pozi tie de la care pute ti face o lucrare bun a pentru El, n unire cu slujitorii Evangheliei, aducnd cu adev arul n fa ta multora care altminteri nu ar f acut cuno stin ta el. V a va veni ispita s a gndi ti c a pentru a duce mai departe lucrarea misionar a medical a trebuie s a v a separa ti de organiza tia bisericii sau de disciplina bisericeasc a. O astfel de atitudine te va situa pe o pozi tie nes an atoas a. Lucrarea f acut a pentru aceia care vin la voi tur pentru nv a ta a nu e complet a, dect dac a ei sunt educa ti s a lucreze n unire cu biserica. Lucrarea misionar a medical a nu trebuie s a e f acut a totul n [162] toate. n privin ta aceasta, voi duce ti lucrurile la extrem. E de f acut o mare lucrare. Pretutindeni trebuie s a e r aspndite publica tii care propag a adev arul. Studen tii de la medicin a nu trebuie s a e ncuraja ti s a r aspndeasc a numai c ar ti care trateaz a despre reforma sanitar a. Ave ti grij a s a nu ti g asi ti realiznd propriile voastre planuri, trecnd cu vederea planurile lui Dumnezeu. ***** Citat dintr-o scrisoare scris a din Cooranbong, N.S.W., Decembrie, 1898 Fratele meu, Domnul Dumnezeul lui Israel trebuie s a e sfetnicul t au. Satana s-a cobort cu o mare putere s i cu toate n sel aciunile nedrept a tii. Sprijin a-te tare pe Hristos. Ai lucrat srguincios, ca s a ob tii rezultate bune. Nu face acum gre seli. Niciodat a, dar niciodat a, nu ncerca s a mu ti m acar vreun stlp de hotar pe care l-a dat Domnul poporului S au. Adev arul st a npt tare pe Stnca ve snic a o temelie pe care furtuna s i viforul nu o pot clinti.

160

M arturii pentru comunitate vol.8

Adu- ti aminte c a, ndat a ce vei ng adui ca inuen ta ta s a te abat a de la c ararea cea dreapt as i strmt a, pe care Domnul a trasat-o pentru poporul S au, prosperitatea ta va nceta, deoarece Dumnezeu nu va c al auza ta. De repetate ori, mi-a fost prezentat raportul vie tii lui Nebucadne tar, ca s a ti-l nf a ti sez, ca s a i avertizat s a nu te ncrezi n propria ta n telepciune sau s a faci din carne sprijinul t au. Nu cobor stindardul adev arului s i nu ng adui s a- ti cad a din mn a, pentru a uni cu solia solemn a pentru aceste zile din urm a orice ar tinde s a [163] ascund a particularit a tile credin tei noastre.

Cuvnt de avertizare
Brisbane, Queensland, Australia, 26 octombrie 1898 C atre sf atuitorii studen tilor la medicin a E o povar a pe suetul meu. Sunt tineri, care sunt ncuraja ti s a urmeze un curs de studii n domeniul medical, care ar trebuit s a se preg ateasc a n modul cel mai hot art pentru a proclama solia ngerului al treilea. Nu e necesar ca studen tii no stri la medicin a s a- si consume tot timpul la studiile medicale. Lucrarea lor ar trebui s a e combinat a n chipul cel mai hot art cu studierea Cuvntului lui Dumnezeu. Sunt ns amn tate idei care nu sunt deloc necesare, iar cele necesare nu primesc o aten tie ndestul atoare. de care s O primejdie fa ta a se ia m asuri n timp ce sunt educa ti n felul acesta, studen tii devin mai pu tin capabili s a fac a o lucrare bine primit a pentru Domnul. Oboseala la care sunt supu si pentru a ob tine cuno stin te vaste n cele medicale i descalic a s a lucreze n domeniul pastoral. Se produce oboseal a zic as i mintal a, datorit a eforturilor peste m asur a la studiu s i pentru c a studen tii sunt ncuraja ti s a lucreze n chip nepotrivit pentru cei p ar asi ti s i dec azu ti. n felul acesta, unii sunt descalica ti pentru lucrarea pe care ar putut s a o fac a, dac a ar nceput lucrarea misionar a acolo unde ar fost necesar, iar latura medical a s-ar ad augat ca ceva esen tial, unit a cu lucrarea slujirii evanghelice ca un tot, a sa dup a cum mna este unit a cu corpul. Via ta nu trebuie s a e primejduit a n efortul de a ob tine o educa tie medical a. n unele cazuri, exist a primejdia ca studen tii s a- si ruineze s an atatea s i s a se descalice de a face serviciul pe care l-ar putut face, dac a n-ar [164] fost sf atui ti n chip nen telept s a urmeze un curs medical. Adesea, n minte sunt imprimate p areri eronate, iar acestea ndrum a la un fel gre sit de purtare. Studen tii ar trebui s a aib a timp s a vorbeasc a cu Dumnezeu, s a tr aiasc a n comuniune continu as i 161

162

M arturii pentru comunitate vol.8

con stient a cu principiile adev arului, neprih anirii s i harului. n acest timp, este necesar a o sincer a cercetare a inimii. Studentul trebuie s a se a seze acolo unde poate s a scoat a din Fntna puterilor spirituale s i intelectuale. El trebuie s a cear a ca ecare cauz a care pretinde simpatia s i conlucrarea sa s a aib a aprobarea ra tiunii pe care i-a dat-o Dumnezeu s i a con stiin tei pe care o controleaz a Duhul Sfnt. El nu trebuie s a ntreprind a o ac tiune care nu se armonizeaz a cu principiile profunde s i snte, care aduc lumin a suetului s au s i vigoare voin tei sale. Numai n felul acesta poate face cel mai nalt serviciu lui Dumnezeu. El nu trebuie s a e nv a tat c a lucrarea misionar a medical a l va lega de vreun om anume, care s a-i dicteze ce are de f acut. Lucrarea misionar a medical a nu trebuie s a e tras a la o parte s i desp ar tit a de organiza tia bisericii. Studen tii la medicin a nu trebuie s a primeasc a ideea c a trebuie s a se considere supu si numai conduc atorilor din lucrarea medical a. Ei trebuie s a e l asa ti liberi s a primeasc a sfat numai de la Dumnezeu. Ei nu trebuie s a se oblige nici pe ei, nici viitorul lor la ceva ce in te omene sti, supuse gre selii, le-ar putea trasa. Nici un r de egoism nu trebuie s a e prins n tes atur a; nu trebuie s a e f acut nici un plan care are n el o p articic a de nedreptate. Egoismul nu trebuie s a controleze nici o ramur a a lucr arii. S a ne amintim c a noi lucr am individual n ochii universului ceresc. Un standard nalt S a iube sti pe Domnul, Dumnezeul t au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au, cu toat a puterea ta, s i cu tot cugetul t au; s i pe aproapele [165] t au ca pe tine nsu ti. (Luca 10, 27). Chiar nainte de a se ntoarce la cer, Hristos a declarat: V a dau o porunc a nou a. S a v a iubi ti unii pe al tii; cum v-am iubit Eu, a sa s a v a iubi ti s i voi unii pe al tii. Aici vedem c a nivelul este pus mereu tot mai sus. Prin aceasta vor cunoa ste to ti c a sunte ti ucenicii Mei, dac a ve ti avea dragoste unii pentru al tii (Ioan 13, 34.35). Ucenicii nu puteau s a priceap a atunci cuvintele lui Hristos; dar, dup a r astignire, nviere s i n al tare, ei au n teles iubirea Lui ca niciodat a mai nainte. Ei au v azut-o exprimat a n suferin ta Lui n gr adin a, n sala de judecat as i n moartea Lui, pe crucea de pe Golgota.

Cuvnt de avertizare

163

nv a tnd s i vindecnd Poporul lui Dumnezeu trebuie s a e un tot unit. Nici un fel de separare nu trebuie s a existe n lucrarea Lui. Hristos i-a trimis pe cei doisprezece apostoli s i apoi pe cei s aptezeci de ucenici, ca s a predice Evanghelia s i s a-i vindece pe cei bolnavi. Pe drum, zicea El, propov adui ti s i zice ti: mp ar a tia cerurilor este aproape! Vindeca ti pe bolnavi, nvia ti pe mor ti, cur a ti ti pe lepro si, scoate ti afar a dracii. F ar a plat a a ti primit, f ar a plat a s a da ti. (Matei 10, 7.8). Iar cnd ei au mers, predicnd mp ar a tia lui Dumnezeu, li s-a dat putere s a-i vindece pe bolnavi s i s a scoat a afar a duhurile rele. n lucrarea lui Dumnezeu, nv a tarea s i vindecarea nu trebuie s a e separate. Poporul Lui, p astr ator al poruncilor, trebuie s a e un singur tot. Satana va n ascoci fel de fel de planuri pentru a-i separa pe aceia pe care Dumnezeu caut a s a-i uneasc a. Dar Domnul Se va descoperi ca un Dumnezeu al judec a tii. Noi lucr am sub privirea o stilor cerului. Printre noi este un Str ajer divin, cercetnd tot ce se pl anuie ste s i se [166] execut a.

Sus tine ti lucrarea medical a


C atre sf atuitorii studen tilor la medicin a E o povar a pe suetul meuCooranbong, N.S.W., 1 februarie 1899. M a adresez celor cu pozi tii de r aspundere la Conferin ta General as i celor care lucreaz a n domeniul misionar medical. Sunt de asemenea ns arcinat a s a vorbesc comunit a tii din Battle Creek, cum s i tuturor celorlalte comunit a ti ale noastre. Am fost ns arcinat a s a spun, n leg atur a cu lucrarea misionar a medical a, c a exist a primejdia de a dezvolta lucrurile prea mult ntro singur a direc tie. Dar nu trebuie s a se n teleag a c a ceea ce spun cu privire la lucrul acesta i-ar ndrept a ti n vreun fel oarecare pe cei care se tin departe de lucrarea misionar a medical a. Sunt mul ti de lucrarea aceasta. Ei trebuie s aceia care n-au avut simpatie fa ta a e cu b agare de seam a cum vorbesc acum despre ea, deoarece ei nu se pricep la subiectul acesta, pentru c a n-au umblat n lumin a. Oricare le-ar pozi tia n lucrarea lui Dumnezeu, ei trebuie s a aib a grij a s a nu exprime sentimente care ar mpiedica sau descuraja conferin tele noastre s a fac a lucrarea aceasta. Pozi tia pe care au luat ca o unii cu privire la lucrarea misionar a medical a face cu neputin ta argumentele lor cu privire la subiectul acesta s a aib a vreo greutate. Ei nu sunt clar-v az atori; judecata lor este p artinitoare. Fiecare ramur a a lucr arii este necesar a, dar ecare ramur a trebuie s a e sub supravegherea lui Dumnezeu. Lucrarea misionar a medical a de cauza lui Dumnezeu ca mna dreapt de trebuie s a e fa ta a fa ta corp. N-ar drept ca toate for tele corpului s a mearg a la mna dreapt a s i tot a sa n-ar drept ca toate for tele cauzei lui Dumnezeu s a e folosite numai n lucrarea medical a misionar a. Lucrarea de predicare a Cuvntului trebuie s a e sus tinut a, iar n lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a e unitate, perfect a unitate. Aceia care n-au sim tit nici un de lucrarea misionar interes fa ta a medical a trateaz a f ar a respect mna dreapt a a cauzei lui Dumnezeu. To ti trebuie s a- si schimbe atitudinea de lucrarea aceasta. S [167] fa ta a vorbeasc a ct se poate mai pu tin, pn a 164

Sus tine ti lucrarea medical a

165

atunci nu ajung s a stea ntr-o pozi tie bun a. T acerea este elocven ta cnd mintea nu este sn tit a, s i deci nu poate discerne cele spirituale. Nevoia avertiz arii e nevoie de mult n timpul de fa ta a b agare de seam a. Orice om s a e grabnic la ascultare, ncet la vorbire, z abavnic la mnie. (Iacov 1, 19). S a lu am seama la ndemnul: V a ndemn, fra tilor, s a turii v a feri ti de cei ce fac dezbin ari s i tulburare mpotriva nv a ta pe care a ti primit-o. Dep arta ti-v a de ei. C aci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru s i, prin vorbiri dulci s i am agitoare, ei n seal a inimile celor lesne crez atori. Ct despre voi, ascultarea voastr a este cunoscut a de to ti. M a bucur dar de voi, s i doresc s a ti n telep ti n ce prive ste binele, s i pro sti n ce prive ste r aul. (Romani 16, 17-19) V a ndemn, fra tilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, s a ave ti to ti acela si fel de vorbire, s a n-ave ti dezbin ari ntre voi, ci s a ti uni ti n chip des avr sit ntr-un gnd s i o sim tire. (1 Corinteni 1, 10). Aceasta este voia lui Dumnezeu. Vom asculta de ea? Fiindc a propov aduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierz arii: dar pentru noi, care suntem pe calea mntuirii, este puterea lui Dumnezeu. C aci este scris: Voi pr ap adi n telepciunea celor n telep ti, s i voi nimici priceperea celor pricepu ti. Unde este n teleptul? Unde este c arturarul? Unde este vorb are tul veacului acestuia? C aci, ntruct lumea cu n telepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu n n telepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a g asit cu cale s a mntuiasc a pe credincio si prin nebunia propov aduirii crucii. Iudeii, ntr-adev ar, cer minuni s i grecii caut a n telepciune; dar noi propov aduim pe Hristos cel r astignit, care pentru iudei este o pricin a de poticnire, s i pentru neamuri o nebunie; dar pentru cei chema ti, e iudei, e greci, este puterea s i n telepciunea lui Dumnezeu. (1 [168] Corinteni 1, 18-24). Ce schimbare s-ar vedea dac a to ti cei care sunt n pozi tii de r aspundere s i-ar da seama c a lucreaz a sub ochii unui Dumnezeu Atotv az ator! Ceea ce trebuie acum este lucrarea nestnjenit a a Spiritului Sfnt asupra min tii s i a inimii. F ar a aceasta, str aduin tele noastre vor neroditoare. Atunci cnd Spiritul ne modeleaz as i ne fasoneaz a, o recuno pornit cuvintele noastre vor da pe fa ta stin ta a din inim a.

166

M arturii pentru comunitate vol.8

Importan ta lucr arii misionare medicale Este mare nevoie de o cunoa stere sporit a a reformei sanitare n toate ramurile ei. Aceia care au avut privilegiul de a auzi adev arul atunci cnd proclam s a dea un semnal clar din trmbi ta a a treia solie ngereasc a. Trebuie s a se execute anumite feluri de lucrare, ca de pild a lucrarea misionar a medical a. Lucrarea aceasta trebuie s a e s avr sit a n leg atur a cu solia Evangheliei pentru timpul prezent. Adev arata lucrare misionar a medical a este Evanghelia pus a n practic a. Aceia care nu pot s a vad a rostul acestei lucr ari n-ar trebui s a se simt a autoriza ti s a conduc a nici una dintre fazele ei, pn a nu-i n teleg rostul. Doresc s a spun hot art c a Domnul a f acut mult bine prin lucrarea misionar a medical as i c a El l-a folosit pe medicul nostru principal, ca un reprezentant special al S au. n lucrarea medical a, nu au fost toate f ar a defect. Au fost legate de ea multe lucruri care i-au degradat sn tenia. Dar Domnul va supraveghea lucrarea s i va avea grij a ca ea s a nu devin a dispropor tionat a n aceast a ramur a. Lucrarea nu va distorsionat a dac a biserica se va ridica s i va lumina, dnd dovad a c a lumina ei a venit s i c a slava Domnului a r as arit asupra ei. Lucr atorii misionari medicali trebuie s a e cur a ti ti, sn ti ti, nnobila ti. Ei trebuie s a se nal te pn a la cel mai nalt grad al des avr sirii. Ei trebuie s a e modela ti s i forma ti dup a chipul dumnezeiesc. Atunci ei vor vedea c a reforma sanitar as i lucrarea misionar a medical a tre[169] buie s a e unite cu predicarea Evangheliei. Motivul pentru care membrii bisericii nu n teleg ramura aceasta de lucrare este c a ei nu urmeaz a lumina, nu merg pas cu pas dup a marele lor Conduc ator. Lucrarea misionar a medical a e de la Dumnezeu s i poart a semn atura Lui. Pentru motivul acesta, omul s a- si tin a minile la o parte s i s a nu doreasc a s a o administreze dup a propriile sale idei. Solia noastr a este o solie mondial a. Si, chiar dac a mijloacele nu trebuie s a e absorbite ntr-o singur a ramur a a lucr arii, a sa nct ultima solie evanghelic a s a nu poat a dus a n cmpuri noi, lucrarea misionar a medical a n nici un fel nu trebuie s a e def aimat a; ea nu trebuie s a e reprezentat a ca o lucrare inferioar a. Lumea este un mare spital; ea a fost corupt a de locuitorii ei s i mizeria este universal a. Domnul i-a dat medicului nostru principal o lucrare de a ajuta la

Sus tine ti lucrarea medical a

167

preg atirea unui popor care s a stea n ziua cea mare a lui Dumnezeu. Dar el trebuie s a lucreze sub supravegherea lui Dumnezeu. Sunt unele p ar ti n activitatea lui care trebuie s a e modelate mai strns dup a principiile Marelui Lucr ator. Cauza s ar aciei din biseric a Acela care este rnduit s a ndeplineasc a o parte din lucrarea ar trebui s pentru timpul de fa ta a simt a r aspunderea solemn a ce zace asupra lui. Noi lucr am pentru ve snicie. Dac a mnc am din pinea care a venit din cer, vom asemenea lui Hristos n spirit s i n caracter. Tr aim ntr-o vreme cnd nu trebuie s a e lenevie spiritual a. Fiecare suet trebuie s a e nc arcat cu curentul vie tii cere sti. Adesea se pune ntrebarea: Care este cauza lipsei de putere spiritual a n biseric a? R aspunsul este: Membrii ng aduie ca mintea lor s a e ab atut a de la Cuvntul lui Dumnezeu. Noi suntem construi ti din punct de vedere zic din ceea ce mnc am s i, n acela si fel, caracterul spiritualit a tii noastre este hot art de hrana dat a min tii. Noi trebuie s a d am min tii s i inimii hrana cuvenit a, mncnd carnea s i bnd sngele Fiului lui Dumnezeu. Domnul Hristos declar a: Adev arat, adev arat, v a spun, c a cine [170] ve crede n Mine are via ta snic a Eu sunt Pinea vie, care s-a pogort din cer. Dac a m annc a cineva din pinea aceasta, va tr ai n veac; s i pinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care l voi da pentru via ta lumii Cine m annc a trupul Meu s i bea sngele Meu r amne n Mine, s i Eu r amn n el. Dup a cum Tat al, care este viu, M-a trimis pe Mine, s i Eu tr aiesc prin Tat al, tot a sa, cine M a m annc a pe Mine, va tr ai s i el prin Mine. (Ioan 6, 47-57) Noi trebuie s a r amnem n Hristos s i Hristos trebuie s a r amn a n noi, deoarece noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Lucrarea cre stinului este o lucrare individual a. Lucr atorii lui Dumnezeu s a nceteze s a mai caute gre seli, deoarece aceasta este un p acat. S a se dezvolte a sa cum gndesc c a ar trebui s a se dezvolte colegii lor, lucr atori. E privilegiul lor de a tr ai n Hristos, hr anindu-se cu pinea vie tii. Cei mereu crescnd care fac aceasta vor avea o experien ta as i s an atoas a, iar neprih anirea lui Dumnezeu va merge naintea lor, pe m asur a ce s avr sesc lucrarea ar atat a n capitolul 58 din Isaia.

168

M arturii pentru comunitate vol.8

Fiec aruia lucrul lui Fiecare ramur a a lucr arii lui Dumnezeu trebuie s a e recunoscut a. El a dat pe unii apostoli; pe al tii, prooroci; pe al tii evangheli sti; tori, pentru des pe al tii p astori s i nv a ta avr sirea sn tilor, n vederea lucr arii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. (Efeseni 4,11.12). Textul acesta arat a c a trebuie s a e diferi ti lucr atori, felurite instrumente. Fiecare are o lucrare deosebit a. Nim anui nu i se cere lucrarea altuia s i, cu toate c a nu e calicat, s a ncerce s a o fac a. Dumnezeu i-a dat ec aruia dup a puterea lui. Un om poate crede c a pozi tia lui i d a autoritate s a le dicteze altor lucr atori, dar lucrurile nu stau a sa. Necunoscndu-le lucrarea, el ar dezvolta acolo unde ar [171] trebui s a restrng as i ar restrnge acolo unde ar trebui s a dezvolte, deoarece nu poate vedea dect acea parte a viei, unde lucreaz a el. tura Mntuitorului o Tr ai ti pentru Dumnezeu. Face ti din nv a ta parte din via ta voastr a. C ararea voastr a va str aluci de o lumin a clar a s i str alucitoare. Voi ve ti avea ungerea cereasc as i ve ti feri ti de a face gre seli grave. Nu ti att de captiva ti de lucrarea pe care o face ti voi ntr-o parte a viei Domnului, nct s a nu pute ti aprecia lucrarea pe care o fac al tii n alte p ar ti ale viei. Poate c a ei si cultiv a talentele cu credincio sie, a sa c a le pot napoia, ndoit la num ar, Dumnezeului lor. Fiecare om s a- si vad a de propria sa lucrare, asigurndu-se c a e complet a, f ar a pat a sau zbrcitur a, care s a-i strice des avr sirea. Apoi l asa ti pe seama lui Dumnezeu, ca El s a spun a: Bine, rob bun s i credincios; ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste [172] multe lucruri; intr a n bucuria st apnului t au! (Matei 25, 23)

Eforturi unite
Cooranbong, N.S.W., 17 aprilie 1899 C atre un medic n nedumerire de tine s Scumpul meu frate: Am un profund interes fa ta i de lucrarea ta s i m a rog ca Domnul s a-mi c al auzeasc a pana cnd ti scriu. Domnul a f acut din tine un om al planurilor Sale, s i ngerii lui Dumnezeu au fost ajutoarele tale. Domnul te-a a sezat n pozi tia pe care o ocupi, nu pentru c a e sti infailibil, ci pentru c a El dore ste s a- ti c al auzeasc a mintea prin Spiritul S au Sfnt. El dore ste ca tu s a le mpar ti celor cu care vii n contact o cunoa stere a adev arului prezent. s i-au fost date r aspunderi grave s i, cu nici un pre t, nu trebuie s a- ti ng adui s a i prins ntr-o lucrare care s a- ti sl abeasc a inuen ta fa ta de adventi stii de ziua a s aptea. Domnul te-a ales s a ocupi un loc n planurile Sale, s a stai n fa ta profesiunii medicale, nu pentru a modelat de inuen tele lume sti, ci pentru a modela min ti. n ecare zi, trebuie s a i sub supravegherea lui Dumnezeu. El este Creatorul t au s i Mntuitorul t au. El ti-a dat o lucrare de f acut, nu separat de adventi stii de ziua a s aptea, ci mpreun a cu ei. Tu trebuie s a i o mare binecuvntare pentru fra tii t ai, dndu-le cuno stin tele pe care El ti le-a dat. Dumnezeu a lucrat s i nc a dore ste s a mai lucreze prin tine, onorndu-te prin ncredin tarea unor r aspunderi importante. Suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. (1 Corinteni 3, 9). El te va folosi omeneasc pe tine s i m a va folosi pe mine ca s i pe oricare in ta a ce intr a n slujba Sa, dac a ne supunem c al auzirii Sale. Fiecare trebuie s a stea n turnul s au de veghe, ascultnd cu luare aminte ce are Duhul s a-i spun a, aducndu- si aminte c a ecare cuvnt al s au face o impresie nu numai asupra propriului s au caracter, dar s i asupra [173] caracterului celor cu care este n leg atur a.

169

170

M arturii pentru comunitate vol.8

Cl adirea lui Dumnezeu Voi sunte ti ogorul lui Dumnezeu, cl adirea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 3, 9). Simbolul acesta reprezint a caracterul omului, asupra c aruia el trebuie s a lucreze punct cu punct. n ecare zi Dumnezeu lucreaz a la cl adirea Lui, f acnd un efort dup a altul, pentru a duce construc tia la des avr sire, a sa ca ea s a devin a un templu sfnt pentru El. Omul trebuie s a conlucreze cu Dumnezeu. Fiecare lucr ator trebuie s a devin a exact ceea ce Dumnezeu inten tioneaz a ca el s a e, construindu- si via ta din fapte curate s i nobile, pentru ca la sfr sit caracterul lui s a poat a o construc tie simetric a, un templu frumos, onorat de Dumnezeu s i de oameni. Nu trebuie s a e nici un defect la cl adire, pentru c a este a Domnului. Fiecare piatr a trebuie s a e a sezat a perfect, ca s a suporte presiunea ce va veni asupra ei. O singur a piatr a gre sit a sezat a va inuen ta ntreaga cl adire. s ie, s i oric arui alt lucr ator, Dumnezeu v a d a avertizarea: Lua ti seama cum cl adi ti, pentru ca zidirea s a poat a rezista la ncercarea furtunii s i a uraganului, ind a sezat a pe Stnca ve snic a. A seza ti piatra pe temelia sigur a, ca s a ti preg ati ti pentru ziua ncerc arii s i examenului, cnd to ti vor v azu ti exact a sa cum sunt. Un templu din pietre vii Dumnezeu mi prezint a avertizarea aceasta ca ind deosebit de necesar a pentru binele t au. El te iube ste cu o iubire ce nu se poate s m asura. El i iube ste pe fra tii t ai n credin ta i lucreaz a pentru acela si scop pentru care lucreaz a cu tine. Biserica Lui de pe p amnt trebuie s a ia propor tii dumnezeie sti n fa ta lumii, ca un templu zidit din pietre vii, ecare din ele reectnd lumin a. Ea trebuie s a e lumina lumii, o cetate a sezat a pe un munte, care nu se poate ascunde. Ea este construit a din pietre a sezate strns una lng a alta, piatr a p asuindu-se cu piatr a, alc atuind o construc tie puternic as i solid a. Nu toate pietrele au aceea si m arime s i form a. Unele sunt mari, altele sunt mici; dar ecare are locul ei, pe care s i-l ocup a. Iar valoarea ec arei pietre [174] este determinat a de lumina pe care o reect a. Acesta este planul lui Dumnezeu. El dore ste ca to ti lucr atorii S ai s a ocupe locul rnduit lor n lucrarea timpului prezent.

Eforturi unite

171

Tr aim n mijlocul pericolelor zilelor sfr sitului. Trebuie s a cultiv am n telep te ste ecare putere a min tii s i a trupului; deoarece toate sunt necesare pentru a face din biseric a o cl adire care va reprezenta n telepciunea marelui Autor. Talan tii da ti nou a de Dumnezeu sunt darurile Lui, care trebuie s a e folosite n rela tia cuvenit a unele cu altele, a sa nct s a alc atuiasc a un tot perfect. Dumnezeu d a talentele, puterile min tii; omul si formeaz a caracterul. Diferite instrumente Domnul a lucrat mpreun a cu tine, f acndu-te n stare s a- ti ndepline sti partea, ca lucr ator al Lui; dar mai sunt s i al ti lucr atori care trebuie s a- si fac a partea ca instrumente ale Lui. Ace stia ajut a la alc atuirea ntregului corp. To ti trebuie s a e uni ti ca p ar ti ale unui singur organism. Biserica Domnului este compus a din reprezentan ti activi s i vii, care- si trag puterea de lucru de la Autorul s i Des avr sitorul credin tei lor. Ei trebuie s a s avr seasc a n armonie marea lucrare ce zace asupra lor. Dumnezeu ti-a ncredin tat lucrarea ta. Dar El are s i alte unelte c arora le-a ncredin tat lucrarea lor, pentru ca to ti s a poat a deveni, prin sn tirea pe care o d a adev arul, m adulare ale trupului lui Hristos, carne din carnea Lui s i os din oasele Lui. Reprezentndu-L pe Hristos, noi lucr am pentru prezent s i ve snicie; iar oamenii, chiar oamenii din lume, ajung s a- si dea seama c a am fost cu Isus, s i c a am nv a tat de la El. Adev arul alc atuie ste o unitate Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s a e st apnit de confuzie s i s lips a de ordine s i de armonie, de consisten ta i frumuse te. Domnul este foarte mult dezonorat atunci cnd n mijlocul poporului S au nu este unire. Adev arul este o unitate. Unirea pe care o cere Dumnezeu trebuie s a e cultivat a zi dup a zi, dac a vrem s a r aspundem la rug aciunea lui Hristos. Lipsa de unire care exist a printre aceia care pretind a crede ultima solie de har, ce trebuie s a e dat a lumii, [175] nu trebuie s a- si g aseasc a loc, deoarece va o piedic a ngrozitoare pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu. Servii S ai s a e una, dup a cum Hristos este una cu Tat al; puterile lor, iluminate, inspirate s i sn tite trebuie s a e unite pentru a face un tot complet. Aceia care

172

M arturii pentru comunitate vol.8

l iubesc pe Dumnezeu s i p astreaz a poruncile Lui nu trebuie s a trag a n l aturi; ei trebuie s a se strng a unii lng a al tii. Cuvinte de ncurajare Domnul nu-i p ar ase ste pe lucr atorii S ai credincio si. s ine minte c a via ta ta n lumea aceasta este doar un peregrinaj, c a cerul este n Dumnezeu. Dac patria c atre care mergem. Ai credin ta a cuvintele mele te-au r anit s i te-au zdrobit, mi pare r au; eu ns ami sunt r anit a s i zdrobit a. Lucrarea noastr a, o lucrare str ain a, o lucrare mare, dat a nou a de Dumnezeu, ne leag a laolalt a inima s i suetul. S a nu ndr azne sti s a- ti lepezi armura. Trebuie s a o por ti pn a la sfr sit. Cnd Domnul te va elibera, va timpul s a depui armura la picioarele Lui. Te-ai nscris n oastea Lui, ca s a serve sti pn a la sfr situl luptei s i nu e cazul s a te umpli de ocar as i s a-L dezonorezi pe Dumnezeu, dezertnd. Fie ca Domnul s a- ti descopere multe lucruri pe care mi le-a descoperit mie. Satana caut a ocazii ca s a dezonoreze cauza lui Dumnezeu. Mi-a fost ar atat a primejdia ta, dar mi-a fost ar atat s i ngerul t au p azitor, ferindu-te de repetate ori de tine nsu ti, ferindu-te de steagul, ridic spargerea de vas n ale credin tei. Scumpe frate, nal ta a-l sus s i nu te l asa prad a sl abiciunii sau descuraj arii. Le-am dat persoanelor de la conducerea Conferin tei Generale s i Comitetului pentru Misiune lumina dat a mie de Dumnezeu c a tu s i ei trebuie s a v a sf atui ti, c a, n loc s a e rezerva ti, ei ar trebui s a e mpreun a lucr atori cu tine; c a tu ai fost rnduit de Dumnezeu s a stai [176] ntr-o pozi tie de ncredere s i ti trebuie ajutor, nu mustrare. n dorin ta mea erbinte, ca s a faci urme drepte cu picioarele tale, ti-am scris cuvinte serioase, dar n nici un caz pentru a te face de ocar a sau a te osndi. O, de te-ar face Dumnezeu s a n telegi c a interesul meu pentru tine nu s-a schimbat nici n cea mai mic a m asur a! Am dorin ta cea mai c alduroas a ca tu s a stai tare n Dumnezeu, neclintit, ncercat s i sincer. Stiu c a Domnul dore ste ca tu s a ai coroana de biruitor. S-a suit sus, a luat robia roab a, s i a dat daruri oamenilor Si El a dat pe unii apostoli; pe al tii, prooroci; pe al tii evangheli sti; pe al tii tori, pentru des p astori s i nv a ta avr sirea sn tilor n vederea lucr arii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pn a vom ajunge to ti

Eforturi unite

173

la unirea credin tei s i a cuno stin tei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la n al timea staturii plin at a tii lui Hristos; ca s a nu mai m copii, plutind ncoace s i ncolo, purta ti de orice vnt de tur nv a ta a, prin viclenia oamenilor s i prin s iretenia lor n mijloacele de am agire; ci, credincio si adev arului, n dragoste, s a cre stem n toate privin tele, ca s a ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine nchegat s i strns legat, prin ceea ce d a ecare ncheietur a, si prime ste cre sterea, potrivit cu lucrarea ec arei p ar ti [177] n m asura ei, s i se zide ste n dragoste. (Ef. 4,8-16)

Hristos, Mijlocitorul rug aciunii s i al binecuvnt arii


Balaclava, Victoria, Australia, 25 martie 1898. C atre un medic din Sanatoriu Scumpul meu frate: Tocmai am primit scrisorile tale. V ad c a ai de dus o grea lupt a nanciar a. mi pare att de bine c a po ti lua seama la ncurajarea din cuvintele: Afar a numai dac a vor c auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine. (Isaia 27, n Dumnezeu. S 5) S a avem credin ta a ne punem ncrederea n El. El n telege ntreaga situa tie n care suntem pu si s i va lucra n favoarea noastr a. El este onorat cnd ne ncredem n El, aducnd la El toate problemele noastre. Orice ve ti cere n Numele Meu, zice Hristos, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. (Ioan 14, 13) Prevederile s i aprob arile lui Dumnezeu pentru noi sunt nenum arate. nsu si tronul harului e ocupat de Cineva care ne ng aduie s a-L numim Tat a. Fiindc a att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe Singu rul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. (Ioan 3, 16) Iehova nu a socotit planul mntuirii complet ct a vreme era investit numai cu iubirea Sa. El a a sezat la altarul S au un Avocat mbr acat n natura noastr a. Ca Mijlocitor pentru noi, slujba Domnului Hristos e de a ne prezenta la Dumnezeu ca i s i ice ale Lui. El mijloce ste n favoarea acelora care-L primesc. El a pl atit r ascump ararea lor cu propriul S au snge. Prin meritele Sale, El le d a putere s a devin a membri ai familiei regale, copii ai mp aratului ceresc. Iar Tat al si demonstreaz a iubirea Lui nem arginit a pentru Hristos, primindu-i s i salutndu-i pe prietenii lui Hristos ca [178] pe prietenii S ai. El e satisf acut cu mijlocirea f acut a. El e gloricat de ntruparea, via ta, moartea s i mijlocirea Fiului S au. la Tat n Numele lui Hristos, cererile noastre se nal ta al. El mijloce ste n favoarea noastr a, iar Tat al descoper a comorile harului S au ca noi s a lu am din ele, s a ne bucur am noi n sine de ele s i s a d am s i altora. Cere ti n Numele Meu, zice Hristos. Nu v a spun 174

Hristos, Mijlocitorul rug aciunii s i al binecuvnt arii

175

c a Eu voi ruga pe Tat al pentru voi; c aci Tat al nsu si v a iube ste. Folosi ti-v a de Numele Meu. Aceasta va da izbnd a rug aciunilor voastre s i Tat al v a va da bog a tiile harului S au. De aceea, cere ti s i ve ti c ap ata, pentru ca bucuria voastr a s a e deplin a. Hristos este leg atura ntre Dumnezeu s i om. El a f ag aduit mijlocirea Lui personal a. El pune ntreaga valoare a neprih anirii Sale de partea persoanei care se roag a. El pledeaz a pentru om, iar omul, avnd nevoie de ajutor dumnezeiesc, pledeaz a pentru sine naintea lui Dumnezeu, folosind inuen ta Aceluia care Si-a dat via ta pentru via ta lumii. Atunci cnd recunoa stem naintea lui Dumnezeu aprecierea de meritele lui Hristos, mijlocirile noastre cap pe care o avem fa ta at a un parfum pl acut mirositor. Atunci cnd ne apropiem de Dumnezeu n virtutea meritelor Mntuitorului, Hristos ne a seaz a lng a Sine, cuprinzndu-ne cu bra tul S au omenesc, n timp ce cu bra tul S au divin apuc a tronul Celui Ve snic. El pune meritele Sale, ca t amie pl acut mirositoare, n c adelni ta din minile noastre, ca s a ncurajeze cererile noastre. El f ag aduie ste s a asculte s i s a mplineasc a cererile noastre. Dar Hristos a devenit mijlocitorul rug aciunii dintre om s i Dumnezeu. El a devenit s i mijlocitorul binecuvnt arii ntre Dumnezeu s i om. El a unit cele dumnezeie sti cu cele omene sti. Oamenii trebuie s a conlucreze cu El pentru mntuirea propriului lor suet s i apoi s a fac a eforturi puternice s i st aruitoare pentru a-i salva pe aceia care sunt gata s a piar a. Noi to ti trebuie s a lucr am acum, ct este ziu a; deoarece vine noaptea, cnd nimeni nu poate s a lucreze. Sunt plin a de curaj n [179] Domnul. Sunt mprejur ari cnd mi se arat a c a exist a n comunit a tile noastre o stare de lucruri care nu va ajuta, ci va mpiedica suetele. Atunci am ceasuri, uneori zile, de grozav chin suetesc. Mul ti dintre aceia care cunosc adev arul nu ascult a de cuvintele lui Dumnezeu. Inuen ta lor nu e mai bun a dect a acelora din lume. Ei vorbesc ca lumea s i se poart a ca lumea. Vai, cum mi se sf sie inima cnd m a gndesc cum e f acut de ocar a Mntuitorul, prin purtarea lor necre stineasc a! Dar, dup a ce mi-a trecut chinul de moarte, m a simt ndemnat a s a lucrez s i mai srguincios dect nainte, pentru a reface bietele suete, ca s a poat a reecta chipul lui Dumnezeu.

176

M arturii pentru comunitate vol.8

s Ruga ti-v a, da, ruga ti-v a cu credin ta i ncredere nezguduit a! ngerul Leg amntului, s i anume nsu si Domnul nostru Isus Hristos, [180] este Mijlocitorul care asigur a primirea rug aciunilor celor credincio si.

Cuvinte de ncurajare
Cooranbong, N.S.W., 12 decembrie 1899 C atre Directorul medical al Sanatoriului din Battle Creek Scumpul meu frate: Vorbe sti ca s i cnd n-ai avea prieteni. Dar Dumnezeu este prietenul t au, s i sora White este prietenul t au. Teai gndit c a mi-am pierdut ncrederea n tine; dar, scumpul meu frate, dup a cum ti-am scris mai nainte, s tiu c a Domnul te-a a sezat ntr-un loc de mare r aspundere, a sa cum te g ase sti, ca medic c aruia s Domnul i-a ncredin tat cuno stin ta i pricepere, pentru ca s a faci un adev ceea ce e drept s i cu judecat as i s a dai pe fa ta arat spirit misionar n institu tia nin tat a, pentru a prezenta adev arul n contrast cu r at acirea. Fratele meu, Domnul nu te-a l asat s a mergi la r azboi pe cheltu naintea lui Dumnezeu iala ta. El ti-a dat n telepciune s i bun avoin ta s i a oamenilor. El a fost sprijinitorul t au. El te-a ales ca instrument al Lui, pentru a n al ta adev arul n sanatoriul din Battle Creek, cum nu este n al tat n institu tiile medicale ale lumii. Planul Lui a fost ca sanatoriul din Battle Creek s a e cunoscut ca o institu tie n care Domnul este zilnic recunoscut ca Monarh al universului. El face ce vrea cu oastea cerurilor s i cu locuitorii p amntului, s i nimeni nu poate s a stea mpotriva mniei Lui, nici s a-I zic a: Ce faci? (Daniel 4, 35) Domnul inten tioneaz a ca proclamarea celei de a treia solii ngere sti s a e lucrarea cea mai nalt as i mai mare ce se s avr se ste acum n lumea noastr a. El te-a onorat, a sezndu-te ntr-o pozi tie de foarte mare r aspundere n lucrarea Sa. Tu nu trebuia s a- ti separi inuen ta de corpul predicatorilor Evangheliei. n toate fazele lucr arii tale, tu trebuia s a aduci n telegere s i ascultare de adev ar. Locul pe care ti l-a rnduit Dumnezeu a fost sub conducerea Lui, tor, n teocra tia divin a. Tu trebuia s a nve ti de la Isus, marele nv a ta pl anuind s i lucrnd n armonie cu exemplul Lui. Tu trebuia s a-I dai [181] lui Dumnezeu locul cel dinti s i s a ascul ti totdeauna de Cuvntul Lui. n aceasta ar fost t aria ta. 177

178

M arturii pentru comunitate vol.8

Tu ar trebuit s a i un medic credincios pentru suetele, ca s i pentru trupurile, celor de sub grija ta. Dac a ai mplinit ns arcinarea aceasta, folosind bine talentele pe care ti le-a dat Dumnezeu, n-ai lucrat singur. Ar prezidat Cineva care niciodat a nu gre se ste. Numai puterea Duhului Sfnt poate p astra spiritul fermec ator s i pl acut, blnd s i smerit, f acndu-l pe lucr ator n stare s a rosteasc a cuvinte potrivite la timpul potrivit. Tu n-ai fost lipsit de gre seli. Adesea ti-ai pierdut st apnirea de sine. Atunci cuvintele tale n-au fost a sa cum ar trebuit s a e. Uneori ai fost arbitrar s i preten tios. Dar atunci cnd te str aduiai s a- ti st apne sti eul, ngeri de la Dumnezeu conlucrau cu tine, deoarece prin tine Dumnezeu lucra la n al tarea adev arului S au, f acndu-l s a primeasc a o recunoa stere onorat a n lume. Dumnezeu ti-a dat n telepciune, nu pentru ca numele t au s a e m arit, ci pentru ca aceia care veneau la sanatoriul din Battle Creek s a duc a cu ei impresii favorabile cu privire la lucrarea adventi stilor de ziua a s aptea s i s a respecte principiile care stau la temelia lucr arii lor. Tu nu erai onorat pentru c a e sti mai neprih anit dect to ti oamenii, ci pentru c a Dumnezeu dorea s a te ntrebuin teze ca instrument al S au. rii Sanatoriului Scopul lui Dumnezeu cu prilejul nin ta A fost scopul lui Dumnezeu ca misionari, profesori s i medici la sanatoriu cu solia ngerului al treilea, care s a fac a cuno stin ta cuprinde att de multe. ngeri de la Dumnezeu aveau s a e t aria ta n lucrarea care trebuia s a e f acut a pentru ca sanatoriul din Battle Creek s a poat a cunoscut ca o institu tie sub speciala supraveghere a lui Dumnezeu. Sentimentul misionar s i simpatia care domneau n institu tia aceasta erau rezultatul lucr arii in telor cere sti, nev azute acolo. Dumnezeu a spus: Am socotit de bine s a ar at semne s i [182] minuni. n puterea Mea am lucrat la prosl avirea Numelui Meu. Mul ti au plecat de la sanatoriu cu inimi noi. Schimbarea a fost decisiv a. ntorcndu-se la c aminele lor, ace stia au fost ca lumini n lume. Glasul lor s-a auzit zicnd: Veni ti, voi to ti care v a teme ti de Dumnezeu, s i am s a v a fac cunoscut ce a f acut El pentru suetul meu. Am v azut m arirea Lui; am gustat bun atatea Lui.

Cuvinte de ncurajare

179

O lucrare mondial a Domnul mi-a ar atat c a, dac a poate s a abat a lucrarea pe c ai rele, prin oricare mijloace, s i astfel s a mpiedice naintarea ei, vr ajma sul o va face. Mul ti dintre membrii no stri au f acut investi tii f ar a a sta s a calculeze costul, f ar a s a cerceteze dac a sunt bani destui pentru a miopie. Oamenii duce mai departe lucrarea nceput a. S-a dat pe fa ta nu au fost n stare s a vad a c a via Domnului cuprinde lumea. Venitul sanatoriului nin tat nu trebuia s a e cheltuit pentru a sus tine diferite feluri de lucrare pentru oamenii din clasele de jos, din ora sele noastre nelegiuite. Mare parte dintre mijloacele care au fost folosite pentru a sus tine aceast a mare lucrare, care spore ste mereu, ar trebuit, a sa dup a cum e rnduit de Domnul, s a fost ri, pe unde nu a str folosite pentru a nin ta institu tii n alte ta alucit lumina reformei sanitare. Sanatorii, mult mai pu tin costisitoare dect ri. n cele construite n America, ar trebuit s a e cl adite n multe ta felul acesta s-ar ridicat institu tii care, atunci cnd s-ar nt arit, ar ajutat la nin tarea de institu tii n alte locuri. Domnul nu e p artinitor. Dar El a fost gre sit reprezentat de lucr atorii S ai. Ceea ce ar trebuit s a e f acut n multe s i diferite locuri ale viei Sale a fost mult mpiedicat, deoarece oamenii de la conducerea lucr arii n-au fost n stare s a vad a cum putea s a e f acut a s a nainteze lucrarea n locurile mai ndep artate ale viei. n unele p ar ti ale cmpului, lucrarea a fost exagerat a. n felul acesta, s-au absorbit bani care ar trebuit s a e folosi ti pentru a-i face n stare pe [183] lucr atorii din alte p ar ti ale viei s a nainteze nestnjeni ti n lucrarea de ngere a stindardului adev arului n locuri noi. Nu trebuie s a e jefuite unele p ar ti ale viei pentru ca mijloacele s a poat a folosite n mod liber n alte p ar ti ale cmpului. Omul judec a a sa cum l duce judecata lui m arginit a. Dumnezeu prive ste la caracterul roadelor aduse s i apoi judec a pomul. n Numele Domnului, v a invit pe to ti s a v a gndi ti la lucrarea pe care suntem chema ti s a o facem s i cum trebuie s a e sus tinut a lucrarea aceasta. Lumea este via Domnului s i trebuie s a e lucrat a. Dumnezeu nu cere un num ar mare de institu tii, cl adiri mari s i lucruri f acute de parad a, ci ac tiunea armonioas a a unui popor deosebit, un popor ales de Dumnezeu s i scump, credincio si uni ti unii cu al tii, via ta lor ind ascuns a cu Hristos n Dumnezeu. Fiecare om trebuie

180

M arturii pentru comunitate vol.8

bun s a r amn a n partea sa s i la locul s au, exercitnd o inuen ta a n gndire, cuvnt s i fapte. Doar cnd to ti lucr atorii lui Dumnezeu vor face lucrul acesta, s i nu mai devreme de atunci, lucrarea Lui va un tot complet s i echilibrat. Un cuvnt de ndemnare Dumnezeu dore ste ca institu tiile Sale s i copiii S ai ale si, adopta ti, atributele caracterului cre s a-L onoreze, dnd pe fa ta stin. Lucrarea pe care Evanghelia o mbr a ti seaz a ca lucrare misionar a este o lucrare ce merge drept nainte, o lucrare important a, care va str aluci tot mai puternic pn a la miezul zilei. Dumnezeu nu dore ste ca credin ta poporului S au s a ia caracterul sau nf a ti sarea lucr arii umanitare, numite acum lucrare misionar a medical a. Mijloacele s i talentele poporului S au nu trebuie s a e ngropate n mahalalele din NewYork sau Chicago. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a e f acut a pe direc tiile cele bune. lep Trebuie s a se dea pe fa ta adare de sine s i jertre de sine. Trebuie s a lucr am a sa cum a lucrat Hristos, n simplitate s i modestie, [184] n smerenie s i consacrare. n felul acesta vom f acu ti n stare s a s avr sim o lucrare deosebit a de alte lucr ari misionare din lumea noastr a. Sunt mul ti cei despre care se presupune c a au fost sco si din groapa n care c azuser a, c arora nu li se poate acorda ncrederea de sfetnici, nici nu sunt considera ti vrednici de ncredere, spre a angaja ti n lucrarea din aceste zile de pe urm a. Vr ajma sul e hot art s a amestece eroarea cu adev arul. Pentru a face aceasta, el folose ste prilejul ce i se d a prin clasa celor dec azu ti, pentru care se lucreaz a att de mult s i se cheltuie ste att de mult, clasa celor al c aror apetit , al c a fost stricat prin ng aduin ta aror suet a fost tic alo sit, al c aror caracter a fost r au format s i schilodit, ale c aror obiceiuri s i dorin te sunt scrboase, care gndesc n mod obi snuit numai la r au. Caracterele unora ca ace stia pot transformate; dar ct de pu tini sunt aceia pentru care lucrarea este deplin as i d ainuitoare! Unii vor sn ti ti prin adev ar; dar mul ti fac o schimbare supercial a n obiceiurile s i practicile lor s i apoi si nchipuie c a sunt cre stini. Sunt primi ti n cercul bisericii, dar ei sunt un mare necaz s i o mare grij a. Prin ei, Satana caut a s a semene n biseric a semin tele

Cuvinte de ncurajare

181

geloziei, necinstei, criticii s i nvinuirii. n felul acesta, caut a s a-i strice pe ceilal ti membri ai bisericii. nclina tia care i-a st apnit din copil arie, care i-a f acut s a o rup a cu orice restric tie s i i-a degradat, nc a i mai st apne ste. Se spune despre ei c a sunt salva ti, dar prea adesea timpul arat a c a lucrarea f acut a pentru ei nu i-a f acut copii supu si ai lui Dumnezeu. La orice presupus a lips a de respect, se trezesc sentimente de ur a. Ei cultiv a vr ajm as ia, mnia, r autatea. Prin cuvintele s i spiritul lor, arat a c a n-au fost n ascu ti din nou. Tendin tele lor trag tot n jos, spre cele senzuale. Ei sunt nevrednici de ncredere, nerecunosc atori, nesn ti. A sa stau lucrurile cu to ti aceia ce n-au fost temeinic converti ti. Fiecare dintre caracterele acestea schilodite, netransformate, devine un capabil lucr ator al lui Satana, dnd na stere la dezbinare s i ceart a. Domnul ne-a trasat metodele de lucru. Ca popor, noi nu trebuie [185] s a extindem s i s a copiem metodele Armatei Salv arii. Nu aceasta e lucrarea pe care ne-a dat-o Domnul. Tot a sa, nu e lucrarea noastr a de a-i osndi s i de a rosti cuvinte aspre mpotriva lor. n Armata Salv arii sunt suete scumpe, pline de jertre de sine. Trebuie s a-i trat am cu bun atate. n Armata Salv arii sunt suete cinstite, care l servesc pe Domnul cu sinceritate s i care vor vedea mai mult a lumin a, naintnd spre primirea ntregului adev ar. Lucr atorii din Armata Salv arii ncearc a s a-i salveze pe cei trecu ti cu vederea s i c alca ti n picioare. Nu-i descuraja ti. L asa ti ca ei s a fac a felul acela de lucrare, cu propriile lor metode s i n felul lor. Dar Domnul a ar atat l amurit lucrarea pe care trebuie s a o fac a adventi stii de ziua a s aptea. Trebuie s a se tin a adun ari n tab ar as i n corturi. Trebuie s a se proclame adev arul prezent. Trebuie s a se aduc a o m arturie precis a. Iar cuvnt arile trebuie s a e att de simple, nct s i copiii s a le poat a n telege. Ajutndu-L sau mpiedicndu-L pe Domnul Sunt persoane care intr a n lucrarea misionar a medical as i care sunt n primejdia de a aduce n ea sentimente rele din cele primite n educa tia lor de mai nainte. Ele trebuie s a practice principiile trasate n Cuvntul lui Dumnezeu, altminteri lucrarea va desgurat a de ideile lor preconcepute. Atunci cnd lucr am cu toat a iscusin ta sn tit a pe care ne-a dat-o Dumnezeu, atunci cnd d am la o parte voin ta

182

M arturii pentru comunitate vol.8

noastr a, pentru a primi voin ta lui Dumnezeu, cnd eul este zilnic , crucicat, atunci se v ad rezultate bune. Mergem nainte n credin ta s tiind c a Domnul a f ag aduit s a-Si asume lucrarea ncredin tat a Lui s i c a El o va realiza; deoarece El nu face niciodat a nici o gre seal as i niciodat a nu e nfrnt. Servii Domnului sunt simpli administratori. Domnul va lucra prin ei atunci cnd ei I se predau pentru a c al auzi ti de Duhul Sfnt. oamenii se a Atunci cnd prin credin ta seaz a n minile Domnului, zicnd: Iat a-m a, trimite-m a, El i prime ste pentru slujire. Dar [186] oamenii nu trebuie s a pun a piedici planurilor Sale, prin n ascociri ambi tioase. De ani de zile, Domnul are o ceart a cu copiii poporului S au, deoarece ei au urmat propria lor judecat as i nu s-au sprijinit pe n telepciunea dumnezeiasc a. Lucr atorii s a ia seama ca nu cumva s a se a seze n calea Domnului, mpiedicnd naintarea lucr arii Lui, creznd c a n telepciunea lor e ndestul atoare pentru pl anuirea s i executarea cu succes a lucr arii Sale. Dac a fac lucrul acesta, Domnul va corecta gre seala lor. El i lumineaz as i i formeaz a pe lucr atorii S ai prin Spiritul S au divin. El potrive ste propriile Sale interven tii providen tiale, pentru a s avr si lucrarea Sa, potrivit cu gndul s i voia Sa. Scopul lui Dumnezeu cu lucr atorii S ai Dac a oamenii se vor smeri naintea lui Dumnezeu, dac a nu- si vor n al ta propria lor judecat a la rangul de putere atotst apnitoare, dac a vor face loc pentru ca Domnul s a pl anuiasc as i s a lucreze, El va folosi nsu sirile pe care li le-a dat, pe o cale ce va glorica Numele S au. El i va cur a ta pe lucr atorii S ai de orice egoism, ndep artnd l astarii care ar mpleti mprejur scopuri ce nu sunt de dorit, t aind vi ta, a sa ca ea s a aduc a roade. Dumnezeu este Marele Vier. El va face ca tot ce tine de via ta celor mpreun a lucr atori cu Hristos s a serveasc a marelui S au scop de cre stere s i de rodire. E planul Lui ca, aducndu-i zilnic pe servii S ai s a semene la chip cu Hristos s i f acndu-i p arta si de natur a dumnezeiasc a, s a-i fac a s a aduc a rod mbel sugat. El dore ste ca poporul S au, trecnd faptic prin experien ta adev arului Evangheliei, s a devin a un popor de misionari sinceri, puternici, vrednici de ncredere, practici. El ar vrea ca ei s a aduc a

Cuvinte de ncurajare

183

rezultate mult mai valoroase, mai snte s i mai precise dect s-au dat pn pe fa ta a n zilele noastre. Olarul ia lutul n minile sale s i-l modeleaz as i l fasoneaz a dup a voia lui. El l fr amnt as i-l lucreaz a. El l rupe n buc a ti s i apoi l strnge laolalt a. l umeze ste s i apoi l usuc a. l las a un timp s a zac a [187] f ar a s a-l ating a. Cnd e perfect exibil, continu a lucrarea de a face din el un vas. i d a form a, l potrive ste s i l neteze ste pe roat a. l usuc a la soare s i l coace n cuptor. n felul acesta, devine un vas bun de a folosit. La fel dore ste Marele Lucr ator s a ne modeleze s i s a ne fasoneze s i pe noi. A sa cum e lutul n minile olarului, a sa trebuie s a m noi n minile Sale. Noi nu trebuie s a ncerc am s a facem lucrarea olarului. Partea noastr a este de a ne supune la lucrarea de modelare pe care o face Marele Lucr ator. Nevoia de sfetnici n telep ti Domnul a rnduit ca medicii din sanatoriu s a stea ca santinele credincioase. Prin ei, Dumnezeu dorea s a fac a lucrarea care trebuie s a e f acut a n institu tie. Ei trebuia s a e ajutoarele tale. Prin ei, trebuia s a se dea idei cu privire la lucrarea de a ajuta omenirea suferind a. Dar tu ai avut nevoie de sfatul altora n afar a de al colaboratorilor t ai. n sfatul vostru era nevoie de idei proaspete, noi, deoarece nu toate planurile tale purtau autoriza tia divin a. Tu ai agitat mintea conlucr atorilor t ai n privin ta lucr arii misionare medicale n a sa m asur a, nct ei au ajuns ca ni ste oameni pierdu ti n cea ta nesiguran tei. Am fost instruit a de Domnul c a ispita ta va de a face lucrarea . Dar planul ta misionar a medical a s a stea independent a de conferin ta acesta n-a fost drept. Am v azut c a tu nu puteai s a pl anuie sti a sa cum f aceai, nici s a- ti realizezi ideile, f ar a pagub a pentru tine s i pentru cauza lui Dumnezeu. Un ajutor divin Frate, ind chirurg, ai avut de tratat cele mai critice cazuri s i uneori te-a apucat spaima. Pentru a ndeplini aceste datorii dicile, s tiai c a lucrul trebuie s a se fac a rapid s i c a nu trebuia s a se fac a

184

M arturii pentru comunitate vol.8

mi sc ari gre site. De repetate ori trebuia s a treci repede de la o datorie [188] la alta. Cine a fost al aturi de tine cnd s avr seai aceste opera tii critice? Cine te-a tinut calm s i st apn pe tine n crizele acelea, dndu ti discern amnt viu s i rapid, vedere ager a, nervi lini sti ti, ndemnare s i precizie? Domnul Isus l-a trimis pe ngerul S au pentru a- ti spune ce s a faci. O mn a a fost pus a pe mna ta. Isus, s i nu tu, a c al auzit mi sc arile instrumentului t au. Uneori ti-ai dat seama de aceasta s i o calmitate minunat a a venit asupra ta. Nu ndr azneai s a te gr abe sti, s i totu si ai lucrat rapid, s tiind c a nu era nici un moment de pierdut. Domnul te-a binecuvntat. Tu ai fost sub c al auzirea divin a. Al tii, care nu s tiau nimic despre Prezen ta st apnitoare care lucreaz a cu la tine, ti-au dat tie toat a gloria. Medici eminen ti au fost de fa ta opera tiile tale s i ti-au l audat ndemnarea. Lucrul acesta este pl acut pentru tine. Tu ai fost foarte mult onorat de Dumnezeu, pentru ca Numele Lui s a e pream arit, s i nu al t au; dar tu nu ai fost totdeauna n stare s a suferi vederea Celui Nev azut. Tu ai avut pl acerea de a te distinge s i nu ai depins totdeauna de Dumnezeu. N-ai fost dispus s a iei seama la sfatul servilor Domnului. Ai pl anuit multe lucruri n propria ta n telepciune. Domnul vrea ca tu s a-i respec ti pe predicatorii Evangheliei. Chiar atunci cnd aveai mai mare nevoie de discern amnt, ca s a po ti vedea nu numai o singur a latur a a lucr arii, ci toate laturile, ai ales ca sfetnici oameni care se g aseau sub mustrarea lui Dumnezeu. Erai dispus s a te legi cu ei, dac a erau gata s a- ti urmeze planurile. Prin rug aciune s i consacrare, c autndu-L pe Domnul pentru n telepciune s i supunndu-te c al auzirii Lui, ai fost mpiedicat s a ncepi multe ac tiuni care s-au n ascut nu din voia lui Dumnezeu, ci din voia omului. Tie ti s-a dat o anumit a lucrare. Dar tu ai neglijat lucruri de mare nsemn atate pentru a te apuca, ntr-un spirit impulsiv, nesf atuit [189] de Domnul sau de fra tii t ai, de lucruri de mai mic a nsemn atate. Fra tii t ai ti-ar putut da sfat, dar tu ai dispre tuit orice cuvnt care s-ar pus n calea planurilor tale. Aceasta te-a pus ntr-o pozi tie grea. Dac a ai r amas la lucrul care ti s-a ncredin tat, Dumnezeu ar f acut din tine un conlucr ator al S au cu un succes din ce n ce mai mare. Domnul dore ste ca mintea ta s a se contopeasc a cu mintea altor oameni. Uneori, cnd servii Lui au avut alt a p arere dect a ta, aceasta era exact ceea ce Dumnezeu cerea de la tine s a faci. Dar tu ai tratat

Cuvinte de ncurajare

185

sfatul lor n a sa fel, nct dup a aceea ei au t acut, cnd ar trebuit s a vorbeasc a. Dumnezeu dore ste ca cei pe care El i-a a sezat n pozi tii de ncredere s a fac a dreptate s i judecat a cu toat a n telepciunea. Poveri pe care Dumnezeu nu le-a dat Dumnezeu ti-a dat lucrul t au nu pentru a f acut n grab a, ci ntr-un chip lini stit s i cump anit. Domnul nu constrnge la mi sc ari gr abite s i complicate. Dar tu ti-ai adunat r aspunderi pe care Domnul, P arintele ndurat, nu le a seaz a asupra ta. Obliga tii pe care El niciodat a nu le-a poruncit se fug aresc unele pe altele cu s alb aticie. Niciodat a servii S ai nu trebuie s a p ar aseasc a o datorie r au mplinit a sau incomplet a, ca s a se apuce de alta. Acela care lucreaz a cu calm, n temere de Dumnezeu, nu va lucra la ntmplare, de team a c a ceva va mpiedica un plan urm arit mai dinainte. Nu toate poverile pe care le-ai purtat au fost puse asupra ta de Domnul. Rezultatul faptului c a tu por ti aceste poveri suplimentare se simte n tot cmpul. Dac a te-ai tinut de lucrul ncredin tat, lucrnd, prin mijlocirea sanatoriului, pentru categoria de oameni pe care o dorea Domnul, spre a le face cunoscut adev arul prezent, solia pe care Dumnezeu a dat-o poporului S au spre a o duce lumii s-ar realizat mult mai mult n prezentarea poporului lui Dumnezeu naintea oamenilor cu mare vaz a. S-ar f acut mult mai mult pentru [190] a nf a ti sa c aile, lucr arile s i puterea lui Dumnezeu. Sanatoriul trebuia tor s s a e martorul S au n favoarea adev arului, a adev arului n al ta i sn titor. Domnul a f acut din tine, frate, instrumentul S au onorat. El n-a cerut niciodat a de la tine o datorie care s a cople seasc a lucrarea ta n leg atur a cu institu tia care trebuia s a ia pozi tie pentru adev ar, spre a face o anumit a lucrare pentru Dumnezeu, rev arsnd lumin a pe c ararea a mii de oameni. Tu ai de f acut o lucrare mare s i sfnt a. Dac a te tii credincios de partea ce ti-a fost ncredin tat a, prin ndemnarea dat a tie, vei f acut n stare s a lucrezi rapid, de si niciodat a nu vei da impresia c a e sti gr abit. Cnd ochii ti sunt deschi si, vei vedea profunda s ar acie a cmpurilor misionare. Vei vedea c a lucr atorii de acolo sunt mpiedica ti la orice pas, n timp ce banii Domnului sunt folosi ti pentru a sus tine ntreprinderi s i institu tii din patrie, a sa c a solia care ar trebui s a e dat a lumii este pierdut a din vedere.

186

M arturii pentru comunitate vol.8

Dumnezeu i convinge pe diferi ti oameni s a e mpreun a lucr atori cu El. Un om singur nu e autorizat s a strng a prea multe r aspunderi asupra sa. Domnul vrea ca medicul de care depind att de multe s a e att de strns legat de El, nct duhul lui s a nu e iritat de lucrurile m arunte. Domnul dore ste ca tu s a i unul dintre lucr atorii cei mai capabili din ramura medical a, nedispre tuind nimic, neirosind nimic, s tiind c a ai un Sfetnic al aturi de tine, care s a te sus tin as i s a te nt areasc a, s a- ti dea lini ste s i s a- ti calmeze suetul. nerbntarea min tii s i nesiguran ta spiritului vor face ca mna s a e nendemnatic a. Atingerea lui Hristos asupra minii medicului aduce vitalitate, odihn a, ncredere s i putere. ti scriu a sa cum ar scrie o mam a ului ei. A s vrea s a te ajut, dac a a s putea. A s merge s a te v ad, dac a a s considera ca o datorie a mea s a p ar asesc lucrarea de aici, din Australia; dar nu ndr aznesc s a [191] fac lucrul acesta. Tu ai construit n adejdi s i ai cultivat planuri, f ar a s a luat bine seama la felul n care trebuie s a e terminat turnul. Ca una care s tiu, ca una c areia i s-a ng aduit s a vad a rezultatele lucr arii cu care te-ai nc arcat, te rog s a te opre sti s i s a cercetezi. Dumnezeu rn cunoa ste f aptura ta. El s tie c a tu e sti doar ta a. F ar a ndoial a c a ai nevoie de sfat, nu numai de al acelora care te-au ncurajat s a mergi nainte n lucrarea pe care o consideri att de important a, dar s i de , sunt n stare s sfatul acelor oameni care, n momentul de fa ta a vad a mai clar de cum vezi tu rezultatele care vor veni de pe urma unor anumite ac tiuni. Nu arunca la spate, ca ind f ar a rost, avertiz arile pe care acum nu le n telegi. Dac a prime sti soliile de avertizare, adresate tie, vei scutit de mari ncerc ari. Extras dintr-o scrisoare trimis a n 1899, din Wellington Noi nu trebuie s a ng aduim ca fr amnt arile s i dezam agirile s a ne road a suetul s i s a ne fac a nervo si s i lipsi ti de r abdare. S a nu e ceart a, nici gndiri s i nici vorbiri de r au, ca nu cumva s a-L ofens am pe Dumnezeu. Scumpe frate, dac a dai drumul n inima ta la invidie s i b anuieli rele, Duhul Sfnt nu poate s a r amn a cu tine. Caut a plin atatea care e n Hristos. Lucreaz a pe c aile Lui. F a ca ecare gnd, cuvnt s i fapt a s a-L descopere pe El. Tu ai nevoie de un botez zilnic cu iubirea care, pe timpul apostolilor, i-a f acut pe to ti s a e una. Iubirea aceasta va aduce s an atate trupului, min tii s i suetului. nconjoar a- ti suetul cu o atmosfer a care va nt ari via ta spiritual a. Cultiv a credin ta, n adej-

Cuvinte de ncurajare

187

dea, curajul s i iubirea. Las a ca pacea lui Dumnezeu s a domneasc a n inima ta. Atunci vei n stare s a- ti mpline sti datoriile. Duhul divin Sfnt va da o ecien ta a, o demnitate calm as i blnd a tuturor str aduin telor tale de a alina suferin ta. Vei da dovad a c a ai fost cu [192] Isus.

Valoarea Cuvntului lui Dumnezeu


Oakland, California, 13 iunie 1901 C atre un medic s i so tia sa Iubite frate s i stimat a sor a: C al atoria noastr a spre cas a a fost rodnic a. Am luat parte la adun ari n multe locuri. La Indianapolis, am fost surprins a s a ntlnesc un mare num ar de credincio si. Am vorbit acolo de dou a ori. Domnul mi-a dat o solie pentru popor, asem an atoare cu cea dat a la Battle Creek, cu privire la r at acirile ce s-au furi sat n mijlocul nostru. Poporul era gata s a asculte s i s a primeasc a solia. Atunci cnd n rndurile noastre vin r at aciri, nu trebuie s a ne cert am cu privire la ele. Noi trebuie s a d am cu credincio sie solia de mustrare s i apoi trebuie s a ndrept am mintea oamenilor departe de ideile imaginare s i gre site, prezentnd adev arul n contrast cu r at acirea. Prezentarea temelor cere sti va d arui min tii principii care stau pe o temelie tot att de d ainuitoare ca s i ve snicia. Acei credincio si, ale c aror convingeri cre stine sunt tari s i neclintite, ale c aror caractere sunt de o valoare puternic a, sunt de mare folos . Adev pentru Domnul. Nimic nu-i poate abate de la credin ta arul este pentru ei o comoar a scump a. Adev arul lui Dumnezeu se g ase ste n Cuvntul S au. Aceia care au p arerea c a trebuie s a caute altundeva adev arul prezent trebuie s a se converteasc a din nou. Ei au de ndreptat obiceiuri rele s i de p ar asit c ai rele. Ei au nevoie s a caute din nou adev arul a sa cum este n Isus, astfel nct construc tia caracterului lor s a poat a n armonie turile lui Hristos. Cnd cu nv a ta si p ar asesc p arerile lor omene sti s i si nsu sesc datoriile date lor de Dumnezeu, privind la Hristos s i devenind asemenea chipului S au, ei zic: Mai aproape de Tine, Dumnezeule, mai aproape de Tine. Cu Cuvntul lui Dumnezeu n mn a, ne putem apropia de Isus tot mai mult, pas cu pas, n iubire [193] consacrat a lui Isus. Pe m asur a ce Spiritul lui Dumnezeu ajunge s a e mai bine cunoscut, Biblia va acceptat a ca unica temelie a credin tei. 188

Valoarea Cuvntului lui Dumnezeu

189

Poporul lui Dumnezeu va primi Cuvntul ca pe ni ste frunze ale pomului vie tii, mai scumpe ca aurul n cur a tit prin foc s i mai n stare de a sn ti dect orice altceva. R asplata studierii credincioase a Cuvntului Hristos s i Cuvntul Lui sunt n perfect a armonie. Primi ti s i asculta ti, sunt o c arare sigur a pentru piciorul tuturor celor ce sunt gata s a umble n lumin a, ntruct Hristos este lumin a. Dac a poporul lui Dumnezeu ar aprecia Cuvntul Lui, noi am avea un cer aici, pe p amnt. Cre stinii ar ner abd atori, amnzi de a cerceta Cuvntul. timp pentru a compara text cu text s Ei ar c auta cu srguin ta i pentru a medita asupra Cuvntului. Ei ar mai zelo si pentru lumina , reviste sau romane. Cuvntului dect pentru ziarele de diminea ta a lor ar s Cea mai mare dorin ta a m annce carnea s i s a bea sngele Fiului lui Dumnezeu. Iar drept urmare, via ta lor ar conform a cu tura lui ar pentru principiile s i cu f ag aduin tele Cuvntului. nv a ta ei ca frunzele pomului vie tii. El ar n ei ca un izvor de ap a, t snind n via ta ve snic a. Valuri nvior atoare de har ar renviora s i rensue ti suetul lor, f acndu-i s a uite orice munc as i oboseal a. Ei ar nt ari ti s i ncuraja ti de cuvintele inspirate. Predicatorii ar inspira ti de credin ta divin a. Rug aciunile lor s-ar caracteriza prin c aldur a, ind pline de asigurarea divin a a adev arului. Oboseala ar uitat a n lumina str alucitoare a cerului. Adev arul ar ntre tesut n via ta lor, iar principiile lui cere sti ar ca un ru proasp at, curg ator, satisf acnd suetul f ar a ncetare. Filozoa Domnului este regula vie tii cre stinului. ntreaga in ta ale cerului. Nimicurile [194] este p atruns a de principiile d at atoare de via ta sup ar atoare, care consum a timpul attor oameni, se retrag n pozi tia lor cuvenit a, dinaintea unei evlavii biblice s an atoase s i sn titoare. Biblia s i numai Biblia poate produce acest rezultat bun. Ea e n telepciunea s i puterea lui Dumnezeu s i lucreaz a cu toat a puterea n inima primitoare. O, ce n al timi am putea atinge dac a ne-am conforma via ta voin tei lui Dumnezeu! Ceea ce ne trebuie, oriunde ne-am aa, este puterea lui Dumnezeu. Frivolitatea care mpov areaz a biserica o face slab as i nep as atoare. Tat al, Fiul s i Spiritul Sfnt caut as i umbl a cu dor dup a persoane care s a e canale prin care s a comunice lumii principiile divine ale adev arului.

190

M arturii pentru comunitate vol.8

S-ar putea s a se iveasc a lumini articiale, pretinznd c a vin din cer, dar ele nu pot s a str aluceasc a a sa ca steaua sn titoare, steaua cu str alucire cereasc a, pentru a c al auzi picioarele peregrinului s i str ainului la cetatea lui Dumnezeu. Lumini false vor lua locul celei adev arate s i multe suete vor n selate pentru o vreme. S a fereasc a Dumnezeu ca lucrul acesta s a se ntmple s i cu noi! Adev arata lumin a lumineaz as i va lumina suetele la care ferestrele sunt deschise [195] c atre cer.

Lucrarea pentru timpul prezent


St. Helena, California, 25 iunie 1903. Medicilor no stri din Sanatoriu Scumpii no stri fra ti: Aceia care se g asesc n locuri de r aspundere n lucrarea Domnului sunt nf a ti sa ti ca str ajeri pe zidurile Sionului. Dumnezeu i cheam a pe to ti s a dea alarma n mijlocul poporului. Face ti ca ea s a e auzit a pe toat a cmpia. Ziua nenorocirii, a pr ap adului s i a nimicirii, i pnde ste pe to ti cei ce s avr sesc nelegiuirea. Mna Domnului va c adea cu deosebit a severitate asupra str ajerilor care nu de El, care au pus n fa ta poporului n chip l amurit obliga tia sa fa ta este proprietarul lui prin crea tiune s i prin r ascump arare. Fra tilor, Domnul v a invit a s a v a cerceta ti inima de aproape. El v a invit a s a v a mpodobi ti cu adev arul n purtarea voastr a de toate zilele s i n toate de al comport arile voastre unii fa ta tii. El cere de la voi o credin ta suetul. E primejdios ca voi s care lucreaz a din iubire s i cur a ta ao lua ti u sor cu cerin tele snte ale con stiin tei, e primejdios s a da ti un exemplu care i conduce pe al tii ntr-o direc tie gre sit a. Cre stinii ar trebui s a duc a cu ei, oriunde merg, dulcea mireasm a a neprih anirii lui Hristos, dovedind c a ascult a de invita tia: nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima, s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre (Matei 11, 29.30). nv a ta ti voi zilnic n s coala lui Hristos nv a ta ti cum s a alunga ti ndoiala s i b anuielile, nv a ta ti cum s a ti sinceri s i nobili n umblarea cu fra tii vo stri, pentru binele vostru s i de dragul lui Hristos? Adev arul prezent conduce nainte s i n sus, adunndu-i pe cei nevoia si, pe cei oprima ti, pe cei suferinzi s i pe cei lipsi ti. To ti cei care vin trebuie s a e adu si n staul. n via ta lor trebuie s a se petreac a o reform a care s a fac a din ei membri ai familiei regale, copii ai [196] mp aratului ceresc. Auzind solia adev arului, oamenii sunt condu si la acceptarea Sabatului s i la unirea cu biserica prin botez. Ei urmeaz a s a poarte semnul lui Dumnezeu, tinnd Sabatul crea tiunii. Ei trebuie s as tie pentru ei n si si c a ascultarea de poruncile lui Dumnezeu 191

192

M arturii pentru comunitate vol.8

ve nseamn a via ta snic a. ntr-o astfel de lucrare pot investite, f ar a team a de pierdere, mijloace s i munc a srguincioas a, deoarece e o lucrare care va d ainui. n felul acesta, aceia care au fost mor ti n p acate s i f ar adelege sunt adu si n comuniune cu sn tii s i sunt f acu ti s as ad a n locuri cere sti mpreun a cu Hristos. Picioarele lor sunt a sezate pe o temelie sigur a. Ei sunt f acu ti n stare s a ating a un nivel nalt, chiar cele mai ridicate n al timi ale credin tei, deoarece cre stinii fac c ar ari drepte cu picioarele lor, ca nu cumva cel care s chiop ateaz a s a e ab atut din cale. Fiecare comunitate trebuie s a lucreze pentru cei gata s a piar a din cuprinsul grani telor ei s i apoi s i pentru cei din afar a. Membrii trebuie s a str aluceasc a n afar a ca pietre vii din templul lui Dumnezeu, reectnd lumina cereasc a. Nu trebuie s a se fac ao lucrare la noroc, la ntmplare, mpr as tiat a. A tine strns suetele care pier nseamn a mai mult dect de a face rug aciuni pentru un be tiv s i apoi, pentru c a el plnge s i- si m arturise ste murd ariile suetului, s a-l declari mntuit. Lupta trebuie s a se dea iar s i iar. Membrii ec arei comunit a ti s a simt a c a au datoria de a lucra pentru cei care sunt n vecin atatea lor. Fiecare dintre cei care pretind c a stau sub stindardul lui Hristos s a- si dea seama c a a intrat n leg amnt cu Dumnezeu, pentru a face lucrarea Mntuitorului. Aceia care s-au ocupat de lucrarea aceasta s a nu oboseasc a n facerea de bine. Atunci cnd cei r ascump ara ti vor sta naintea lui Dumnezeu, suete pre tioase care sunt acolo datorit a eforturilor credincioase s i r abd atoare, depuse n folosul lor, datorit a rug amin tilor s i str aduin te [197] lor c alduroase de a fugi n Cet a tuie, vor r aspunde cnd li se vor striga numele. n felul acesta, aceia care n lumea aceasta au fost mpreun a lucr atori cu Dumnezeu si vor primi r asplata. Predicatorii bisericilor populare nu vor ng adui ca adev arul s a le e prezentat oamenilor de la amvoanelor lor. Vr ajma sul i ndeamn a s a se mpotriveasc a adev arului cu nver sunare s i cu r autate. Se n ascocesc minciuni. Se repet a cele suferite de Hristos de la conduc atorii iudei. Satana se str aduie ste s a eclipseze orice raz a de lumin a ce porne ste de la Dumnezeu c atre poporul S au. El lucreaz a prin pastori, a sa cum a lucrat prin preo tii s i conduc atorii de pe vremea Domnului Hristos. Vor aceia care cunosc adev arul s a se alipeasc a la aceast a grup a, ca s a-i mpiedice, s a-i ncurce s i s a-i abat a din cale pe cei care ncearc a s a lucreze pe calea rnduit a de Dumnezeu pentru naintarea lucr arii Sale, pentru a nge stindardul adev arului n regiunile ntunecate?

Lucrarea pentru timpul prezent

193

Solia noastr a Solia ngerului al treilea, mbr a ti snd soliile primului s i celui de-al doilea nger, este solia pentru timpul prezent. Noi trebuie m stindardul pe care e scris: Poruncile lui Dumnezeu s s a n al ta i credin ta lui Isus. Lumea urmeaz a s a-L ntlneasc a n curnd pe marele Legiuitor n problema Legii Lui c alcate. Acesta nu e un timp cnd s a d am la o parte din v azul nostru marile probleme care ne stau . Dumnezeu l cheam n fa ta a pe poporul S au s a nal te Legea s i s ao fac a onorabil a. Atunci cnd stelele dimine tii cntau mpreun as i to ti ii lui Dumnezeu strigau de bucurie, lumii i-a fost dat Sabatul, pentru ca omul s a- si poat a aduce aminte pururea c a Dumnezeu a creat lumea n s ase zile. El S-a odihnit n ziua a s aptea, binecuvntnd-o ca zi de odihn a a Sa, s i a dat-o in telor pe care le crease, pentru ca ele s a- si aduc a aminte de El, ca adev aratul s i viul Dumnezeu. Prin marea Sa putere, n ciuda opozi tiei lui Faraon, Dumnezeu l-a eliberat pe poporul S au din Egipt, pentru ca s a poat a tine Legea [198] care i fusese dat a n Eden. El l-a adus la Sinai s a asculte proclamarea acestei Legi. Proclamnd Cele Zece Porunci naintea copiilor lui Israel, cu propria Sa voce, Dumnezeu a demonstrat importan ta lor. ntr-o grandoare nsp aimnt atoare, El a f acut cunoscut a maiestatea s i autoritatea Sa, ca St apn al lumii. El a f acut lucrul acesta ca s a impresioneze poporul cu sn tenia Legii Sale s i cu nsemn atatea ascult arii de ea. Puterea s i gloria cu care a fost dat a Legea descoper a importan ta ei. Aceasta este credin ta dat a sn tilor o dat a pentru totdeauna de Hristos, Mntuitorul nostru, care a vorbit de pe Sinai. Semnul leg aturii noastre cu Dumnezeu Prin tinerea Sabatului, copiii lui Israel aveau s a e deosebi ti de toate celelalte na tiuni. S a nu care cumva s a nu tine ti Sabatele Mele, spunea Hristos, c aci acesta va ntre Mine s i voi, s i urma sii vo stri, un semn dup a care se va cunoa ste c a Eu sunt Domnul, care v a sn tesc. Aceasta va ntre Mine s i copiii lui Israel un semn ve snic; c aci n s ase zile a f acut Domnul cerurile s i p amntul, iar n ziua a s aptea S-a odihnit s i a r asuat. Copiii lui Israel s a p azeasc a Sabatul, pr aznuindu-l ei s i urma sii lor, ca un leg amnt necurmat (Exodul 31, 13.17.16).

194

M arturii pentru comunitate vol.8

Sabatul este un semn al leg aturii care exist a ntre Dumnezeu s i poporul S au un semn c a ei sunt supu sii S ai ascult atori, c a ei p azesc Legea Lui sfnt a. Tinerea Sabatului este mijlocul rnduit de Dumnezeu pentru a p astra cunoa sterea de El s i pentru a-i deosebi pe supu sii S ai loiali de c alc atorii Legii Sale. Aceasta este credin ta dat a o dat a pentru totdeauna sn tilor, care . [199] stau cu putere moral a naintea lumii, tinnd cu t arie aceast a credin ta Vom avea parte de mpotrivire atunci cnd proclam am solia ngerului al treilea. Satana va introduce tot felul de n ascociri pentru a face f ar a efect credin ta ncredin tat a sn tilor o dat a pentru totdeauna. Mul ti i vor urma n destr ab al arile lor. Si din pricina lor, calea adev arului va vorbit a de r au. n l acomia lor vor c auta ca, prin cuvnt ari n sel atoare, s a aib a un c stig de la voi. Dar osnda i pa ste de mult a vreme, s i pierzarea lor nu dormiteaz a. (2 Petru 2, 2.3). Dar, n ciuda mpotrivirii, to ti urmeaz a s a aud a cuvintele adev arului. Legea lui Dumnezeu este temelia oric arei reforma tiuni d ainuitoare. Noi trebuie s a prezent am lumii, n cuvinte clare s i precise, nevoia de a asculta de Legea aceasta. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu este cel mai puternic ndemn la h arnicie, economie, sinceritate s i o rela tie corect a ntre oameni. Legea lui Dumnezeu trebuie s a e mijlocul de educa tie n familie. P arin tii sunt sub cea mai solemn a obliga tie de a asculta de aceast a lege, dndu-le copiilor lor un exemplu de cea mai strict a integritate. B arba tii din pozi tii de r aspundere, a c aror este mult cuprinz inuen ta atoare, trebuie s a- si supravegheze bine c aile s i faptele, p astrnd pururi temerea de Dumnezeu naintea lor. Temerea de Domnul este nceputul n telepciunii (Psalmii 111, 10). de glasul Domnului s Aceia care ascult a cu srguin ta i tin cu bucurie poruncile Lui vor n num arul celor care l v ad pe Dumnezeu. Domnul ne-a poruncit atunci s a mplinim toate aceste legi s i s a ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca s a m totdeauna ferici ti, s i , cum face ast s a ne tin a n via ta azi. Vom avea parte de ndurarea Lui, dac a vom mplini cu scump atate toate aceste porunci naintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. (Deuteronom 6, 24.25) Lucrarea noastr a, a celor credincio si adev arului, este de a prezenta naintea lumii imutabilitatea Legii lui Dumnezeu. Predica torii, medicii s torii s i nv a ta i ngrijitorii de bolnavi sunt obliga ti prin [200] leg amntul cu Dumnezeu s a prezinte importan ta ascult arii de Legea Sa. Noi trebuie s a m caracteriza ti ca un popor care tine poruncile.

Lucrarea pentru timpul prezent

195

Domnul a ar atat l amurit c a El are o lucrare de f acut pentru lume. Cum trebuie s a e f acut a aceasta? S a ne str aduim s a g asim calea cea mai bun as i apoi s a ndeplinim voia Domnului. Lumea aceasta este o s coal a de educa tie pentru o s coal a superioar a, iar via ta aceasta, o preg atire pentru via ta viitoare. Aici trebuie s a m preg ati ti pentru intrarea n cur tile cere sti. Aici trebuie s a primim s a credem s i s a practic am adev arul, pn a vom preg ati ti pentru a locui cu sn tii n lumin a. Sanatoriile noastre trebuie s a e nin tate, avnd n vedere un singur scop proclamarea adev arului prezent. Si trebuie s a e n a sa fel conduse, nct s a fac a, asupra min tii celor care vin pentru tratament, o impresie hot art a n favoarea adev arului. Purtarea ec arui de partea cea bun lucr ator trebuie s a e o inuen ta a. Noi avem de dus lumii o solie de avertizare s i zelul nostru, devotamentul nostru [201] n serviciul lui Dumnezeu trebuie s a dea m arturie pentru adev ar.

O privire mai cuprinz atoare


St. Helena, California, 30 octombrie 1903 C atre misionarii medicali Hristos, Marele Misionar medical, a venit n lumea noastr a ca ideal a tot adev arul. Adev arul nu a lncezit niciodat a pe buzele Lui, n-a suferit niciodat a n minile Sale. Cuvinte ale adev arului picurau de pe buzele Lui cu prospe timea s i puterea unei noi revela tii. El a dezv aluit tainele mp ar a tiei cerurilor, sco tnd la iveal a giuvaiere dup a giuvaiere de adev ar. Hristos vorbea cu autoritate. El vestea orice adev ar esen tial pentru cunoa sterea oamenilor cu convingerea ne sov aielnic a a certitudinii cunoa sterii. El nu exprima nimic imaginar sau sentimental. El nu prezenta sosme sau p areri omene sti. Din gura Lui nu porneau basme sau teorii false, mbr acate n vorbe frumoase. Arma tiile pe care le f acea erau adev aruri stabilite prin cunoa stere personal a. El turile n a prev azut nv a ta sel atoare care urmau s a umple lumea, dar nu le-a descris. n propov aduirea Lui, a st aruit asupra principiilor adev arurilor neschimb atoare ale Cuvntului lui Dumnezeu. El a dat amploare adev arurilor simple, practice, pe care poporul de rnd putea s a le n teleag as i s a le aduc a n via ta de toate zilele. Hristos ar putut s a pun a n fa ta oamenilor adev arurile cele mai adnci ale s tiin tei. El ar putut s a dezlege tainele ce necesitau veacuri de munc as i de studiu pentru a p atrunse. n domeniul s tiin telor, El ar putut da sugestii care ar putut procura hran a pentru cugetare s i stimulent pentru inven tii pn a la sfr situl timpului. Dar El n-a f acut aceasta. El n-a f acut nimic pentru a satisface curiozitatea sau ambi tia omeneasc a, deschiznd por tile pentru m arire lumeasc a. n toat a propov aduirea Sa, Hristos aducea mintea oamenilor n contact cu gndul Celui Innit. El nu i-a ndrumat pe oameni s a studieze [202] teoriile omene sti cu privire la Dumnezeu, la Cuvntul Lui sau la operele Lui. El i nv a ta s a priveasc a la Dumnezeu, a sa cum Se manifest a n lucr arile Sale, n Cuvntul S au s i n providen tele Sale. 196

O privire mai cuprinz atoare

197

Biruin ta lui Hristos asupra necredin tei Pe cnd era pe p amntul acesta, Fiul lui Dumnezeu a fost Fiul omului, totu si au fost mprejur ari cnd divinitatea str afulgera prin corpul S au. A sa a fost atunci cnd i-a spus paraliticului: ndr azne ste, ule! P acatele ti sunt iertate! (Matei 9, 2) Unii dintre c arturari, , se gndeau n inimile lor, nu pe fa , zicnd: care erau de fa ta ta Cine este acesta, de roste ste hule? Cine poate s a ierte p acatele dect singur Dumnezeu? (Marcu 2, 6; Luca 5, 21) Isus, care le cuno stea gndurile, a zis: Pentru ce ave ti gnduri rele n inimile voastre? C aci ce este mai lesne? A zice: Iertate ti sunt p acatele sau a zice: Scoal a-te s i umbl a? Dar, ca s as ti ti c a Fiul omului are putere pe p amnt s a ierte p acatele Scoal a-te a zis El sl ab anogului, ridic a- ti patul, s i du-te acas a. (Matei 9, 4-6) Marele Misionar Medical a ndep artat p acatul sl ab anogului s i apoi l-a nf a ti sat lui Dumnezeu iertat. Si i-a dat s i vindecare trupeasc a. Dumnezeu I-a dat Fiului S au putere s a Se prind a de tronul cel ve snic. n timp ce Hristos Se prezint a n propria Sa persoan a, El reect a str alucirea pozi tiei de onoare pe care o avusese cnd st atuse n lumina aduc atoare de glorie a tronului ve snic. Cu alt prilej, Domnul Hristos a f acut cererea: Tat a, prosl ave ste Numele T au. Iar ca r aspuns s-a auzit un glas din cer zicnd: L-am prosl avit s i-L voi mai prosl avi! (Ioan 12, 28). Dac a glasul acesta nu a mi scat pe cel nepoc ait, dac a puterea lui Hristos, manifestat a n puternicele Sale minuni, nu i-au f acut pe iudei s a cread a, n-ar trebui s a m prea mult surprin si s a vedem c a b arba ti s i femei de azi sunt n [203] primejdie, prin continua leg atur a cu cei nencrez atori, de a manifesta pe care au manifestat-o iudeii s aceea si necredin ta i de a da pe fa ta aceea si n telegere pervertit a. Sunt ntristat a ct nu pot spune cnd cuget la ceea ce mi-a fost descoperit cu privire la starea de lucruri din Battle Creek s i din alte centre ale lucr arii noastre, unde a str alucit o mare lumin a. n trecut, cnd se ar ata c a lucrurile sunt rele, avea loc o n telegere a st arii rele, s s i lucrul acesta a fost urmat de m arturisire, poc ain ta i o reform a deplin a. Dar n ultimul timp nu au fost ispravnici credincio si care s a reprime relele care trebuia s a e reprimate. Putem atunci s a m surprin si c a e mult a orbire spiritual a?

198

M arturii pentru comunitate vol.8

Aceia care sunt angaja ti n slujba Evangheliei au nevoie s a nve te de la Hristos blnde tea s i smerenia Lui s i s a e pe deplin converti ti, a sa ca via ta lor s a poat a dovedi, unei lumi moarte n p acatele s i vinov a tiile ei, c a ei au fost n ascu ti din nou. Lucr atorii misionari medicali au s i ei nevoie s a e oameni converti ti. Dac a sunt converti ti, inuen ta lor va o putere spre bine n lume. Ei vor dispu si s a primeasc a sfat s i ajutor de la fra tii lor, deoarece au fost sn ti ti prin adev ar. Ei vor primi zilnic m asuri bogate de har ceresc, pentru a da s i altora. Fiec aruia dintre instrumentele rnduite de El, Domnul i trimite solia: Ocup a- ti pozi tia la postul datoriei s i apoi stai tare pentru adev ar. Am fost instruit a s a spun tuturor: G asi ti-v a locul. Nu primi ti p arerile imaginare ale oamenilor care nu sunt nv a ta ti de Dumnezeu. Domnul Hristos a steapt a s a v a dea n telegere n cele cere sti, a steapt a s a nvioreze pulsul vostru spiritual, la o activitate rennoit a. Nu mai subordona ti cerin tele viitoare ale intereselor ve snice, afacerilor de rnd ale acestei vie ti. Nu pute ti sluji s i lui Dumnezeu s i lui [204] Mamona. (Matei 6, 24). Trezi ti-v a, fra tilor, trezi ti-v a! L argimea lucr arii medicale misionare evanghelice nu e n teleas a. Lucrarea misionar a medical a de care e nevoie acum e schi tat a n ns arcinarea pe care le-a dat-o Hristos ucenicilor S ai, chiar naintea rii Sale: Toat n al ta a puterea Mi-a fost dat a n cer s i pe p amnt, a spus El. Duce ti-v as i face ti ucenici din toate neamurile, botezndui n Numele Tat alui, al Fiului s i al Sfntului Duh s i nv a ta ti-i s a p azeasc a tot ce v-am poruncit. Si iat a, Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului. (Matei 28, 18-20) Cuvintele acestea ne arat a cmpul s i lucrarea noastr a. Cmpul nostru este lumea; lucrarea noastr a este vestirea adev arurilor pe care Hristos a venit s a le proclame n lumea noastr a. B arba ti s i femei trebuie s a aib a prilejul de a ajunge la cunoa sterea adev arului prezent, prilejul de a aa c a Hristos este Mntuitorul lor, c a att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. (Ioan 3, 16)

O privire mai cuprinz atoare

199

O avertizare mpotriva centraliz arii Domnul Hristos a mbr a ti sat lumea n lucrarea Lui misionar as i Domnul mi-a ar atat prin revela tie c a nu e planul S au s a se constituie centre mari, s a se nin teze institu tii mari s i fondurile credincio silor din toat a lumea s a e cheltuite pentru sus tinerea ctorva institu tii mari, cnd nevoile timpului cer s a se fac a ceva pe m asur a ce Providen ta deschide calea n multe locuri. Trebuie s a se nin teze institu tii a p n diferite locuri, pe ntreaga fa ta amntului. S a se intre mai nti ntr-o parte s i apoi n alt a parte a viei, pn a ce toat a este cultivat a. Trebuie s a se fac a eforturi oriunde nevoia este mai mare. Dar noi nu putem duce aceast a lupt a agresiv as i n acela si timp s a facem s i o [205] risip a extravagant a de mijloace n cteva locuri. Sanatoriul din Battle Creek e prea mare. Se va cere un num ar prea mare de medici pentru a-i ngriji pe pacien tii care vin. A zecea parte din num arul pacien tilor care vin la institu tia aceea e att ct se poate ngriji cu rezultate dintre cele mai bune, ntr-un singur centru misionar medical. Ar trebui s a se nin teze centre n toate ora sele mari, unde nu se cunoa ste marea lucrare pe care Domnul vrea s ao vad a f acndu-se pentru a avertiza lumea c a sfr situl tuturor lucrurilor tor. s-a apropiat. E prea mult ntr-un singur loc a spus Marele nv a ta Aceia care s-au preg atit s a se angajeze n lucrarea misionar a ri str medical a n ta aine s a mearg a n locurile care a steapt a s a e cmpul lor de lucru s i s a nceap a lucrul chiar n mijlocul oamenilor, nv a tnd limba n timp ce lucreaz a. Dup a un foarte scurt timp, ei turi despre adev vor vedea c a pot s a predea nv a ta arurile simple ale Cuvntului lui Dumnezeu. Un cmp neglijat, care este aproape de noi n tara aceasta este un cmp mare, nelucrat. Rasa celor de culoare num ar a mii s i mii de suete s i apeleaz a la considera tia s i simpatia oric arui credincios sincer s i practic n Hristos. Ace sti oameni nu tr aiesc ntr-o tar a str ain as i nu se nchin a la idoli de lemn s i de piatr a. Ei tr aiesc printre noi s i, de repetate ori, prin m arturiile Spiritului S au, Dumnezeu ne-a atras aten tia asupra lor, spunndu-ne c a ei sunt in te omene sti neglijate. Acest cmp ntins st a naintea noastr a nelucrat, [206] cernd lumina pe care ne-a ncredin tat-o Dumnezeu.

Domnul Hristos, exemplul nostru


St. Helena, California, 30 octombrie 1903 C atre misionarii medicali Lucrul cel mai necesar pentru lucr atorii misionari medicali este c al auzirea Duhului Domnului. Aceia care lucreaz a ca Domnul Hristos, marele Misionar medical, trebuie s a e oameni cu mentalitate spiritual a. Dar nu to ti cei care fac lucrarea misionar a medical a l pe Dumnezeu s nal ta i adev arul Lui. Nu to ti se supun c al auzirii Duhului Sfnt. Unii introduc la temelie lemn, fn s i paie material care nu va rezista la proba focului. M a rog s a pot avea n telepciune s i putere de la Dumnezeu s a v a ar at ce nseamn a lucrarea misionar a medical a. Aceasta este o ramur a mare s i important a a lucr arii noastre denomina tionale. Dar mul ti au pierdut din vedere principiile curate s i nnobilatoare ce stau la baza unei lucr ari misionare medicale acceptabile. n jurnalul meu, g asesc urm atoarele cuvinte, scrise cu un an nainte: 29 octombrie 1902 : n diminea ta aceasta, m-am trezit devreme. Dup a ce m-am rugat c alduros pentru n telepciune s i claritatea min tii, pentru ca s a pot exprima bine cele ce st aruiau n aten tia mea, am scris aproape zece pagini de instruc tiuni. Stiu c a Domnul m-a ajutat s a scriu pe hrtie lucrurile importante, care trebuie s a e aduse n fa ta poporului S au. Cnd scriu n felul acesta, sunt puternic mi scat a, dar, dup a ce a fost scris a instruc tiunea, mintea mea se lini ste ste; deoarece atunci s tiu c a materialul care mi-a fost prezentat nu va pierdut, chiar dac a subiectul s-ar putea pierde din mintea mea. Numai aceia care- si dau seama c a centrul n adejdii pentru familia omeneasc a este crucea pot n telege Evanghelia pe care a propov aduit-o Domnul Hristos. El a venit n lumea aceasta nu pentru alt scop, ci pentru ca s a-l a seze pe om pe un teren avantajos n fa ta lumii s i a universului ceresc. El a venit s a dea m arturie c a, prin [207] credin ta n puterea s i ecien ta Sa, ca Fiu al lui Dumnezeu, in tele 200

Domnul Hristos, exemplul nostru

201

dec azute pot deveni p arta se de re dumnezeiasc a. Numai El putea s a fac a isp as ire pentru p ac ato si s i s a deschid a por tile paradisului pentru neamul omenesc dec azut. El nu a luat asupra Sa natura ngerilor, nemnjit ci natura oamenilor, s i a tr ait n lumea aceasta o via ta a de p acat. Cuvntul S-a f acut trup s i a locuit printre noi, plin de har s i de adev ar. Si noi am privit slava Lui, o slav a ntocmai ca slava singurului n ascut din Tat al. Dar tuturor celor ce L-au primit, adic a celor ce cred n Numele Lui, le-a dat dreptul s a se fac a copii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1, 14.12) Prin via ta s i moartea Sa, Hristos a ar atat c a numai prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu poate s omul s a g aseasc a siguran ta i adev arat a m arire. Legea Domnului este des avr sit as i nvioreaz a suetul. (Psalmii 19, 7). Legea lui Dumnezeu e o copie a caracterului S au. Ea a fost dat a omului la nceput, ca m asur a pentru dovedirea ascult arii. n veacurile urm atoare, Legea aceasta a fost pierdut a din vedere. La sute de ani dup a potop, Avraam a fost chemat s i i s-a dat f ag aduin ta c a urma sii lui vor n al ta Legea lui Dumnezeu. n decursul vremii, izraeli tii au mers n Egipt, unde timp de mul ti ani au suferit o groaznic a ap asare din partea egiptenilor. Dup a ce fuseser a n sclavie timp de aproape patru sute de ani, Dumnezeu i-a eliberat printr-o manifestare minunat aa puterii Sale. El S-a descoperit naintea egiptenilor ca Domnitor al universului, Cineva mai mare dect to ti zeii. La Sinai, Legea a fost dat a a doua oar a. ntr-o grandoare nsp aimnt atoare, Domnul a rostit preceptele Sale s i, cu nsu si degetul S au, a s apat Decalogul pe tablele de piatr a. Trecnd prin veacuri, g asim c a a venit un timp cnd Legea lui Dumnezeu trebuia s a e descoperit a din nou s i f ar a gre s, ca m asur a a ascult arii. Hristos a venit s a sus tin a preten tiile sacre ale Legii. de ascultare fa de cererile ei s El a venit s a tr aiasc a o via ta ta i, n felul acesta, s a dovedeasc a falsitatea acuza tiilor ridicate de Satana, [208] pentru om s c a e cu neputin ta a tin a Legea lui Dumnezeu. Ca om, El a dat piept cu ispita s i a biruit n t aria dat a Lui de Dumnezeu. Pe cnd mergea din loc n loc, f acnd bine, vindecnd pe to ti aceia care erau ap asa ti de diavolul, El a tlcuit oamenilor caracterul Legii lui Dumnezeu s i natura slujirii Lui. Via ta Lui m arturise ste c a e cu ca s putin ta i noi s a ascult am de Legea lui Dumnezeu. de princiNiciodat a Hristos nu S-a ab atut de la credincio sia fa ta piile Legii lui Dumnezeu. Niciodat a n-a f acut ceva contrar voin tei

202

M arturii pentru comunitate vol.8

Tat alui S au. n fa ta ngerilor, oamenilor s i demonilor, El putea s a rosteasc a cuvinte care ar fost o blasfemie pe oricare alte buze: Fac totdeauna ce-I este pl acut. (Ioan 8, 29). Zi dup a zi, timp de trei ani, vr ajma sii L-au urm arit, c autnd s a g aseasc a o pat a n caracterul Lui. Satana, mpreun a cu toat a alian ta r aului, a c autat s a-L biruie; dar n-au g asit nimic n El prin care s a c stige un avantaj. Chiar s i demonii erau constrn si s a m arturiseasc a: Tu e sti Sfntul lui Dumnezeu. Sacriciul de sine Ce cuvinte ar putut s a exprime iubirea lui Dumnezeu pentru familia omeneasc a, att de puternic cum este exprimat a de darul singurului S au Fiu, dat pentru r ascump ararea noastr a? Cel nevinovat a purtat pedeapsa pentru cel vinovat. Att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. Dumnezeu, n adev ar, nu a trimis pe Fiul S au n lume ca s a judece lumea, ci ca lumea s a e mntuit a prin El. Oricine crede n El nu este judecat, dar cine nu crede a s i fost judecat, pentru c a nu a crezut n Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3, 16-18) Hristos S-a dat pe Sine nsu si ca jertf a de isp as ire pentru mntuirea lumii pierdute. El a fost tratat a sa cum meritam noi, pentru ca noi s a m trata ti a sa cum merit a El. El a fost osndit pentru p acatele [209] noastre, la care El nu avea nici o parte, pentru ca noi s a putem ndrept a ti ti prin neprih anirea Lui, la care noi nu avem nici o parte. El a suferit moartea noastr a, pentru ca noi s a putem primi via ta Lui. Prin r anile Lui suntem t am adui ti. (Isaia 53, 5) Hristos a fost ispitit n toate privin tele ca s i noi, de c atre acela care pe vremuri st atuse n loialitate al aturi de El, n cur tile cere sti. Privi ti-L pe Fiul lui Dumnezeu n pustietatea ispitei, n timpul celei mai mari sl abiciuni, asaltat de ispita cea mai aprig a. Privi ti-L n cursul anilor slujirii Sale, atacat din toate p ar tile de for tele r aului. Privi ti-L n agonia Lui pe cruce. El a suferit toate acestea pentru noi. Via ta p amnteasc a a Domnului Hristos, att de plin a de trud as i de jertf a, a fost nveselit a la gndul c a str adania Lui nu va n zadar. Dndu-Si via ta pentru via ta oamenilor, El urma s a c stige lumea din nou la ascultare. De si mai nti trebuia s a e primit botezul sngelui,

Domnul Hristos, exemplul nostru

203

de si p acatele lumii aveau s a apese asupra suetului S au nevinovat, totu si, pentru bucuria care-I era pus a nainte, El a ales s a sufere crucea s i a dispre tuit ocara. Studia ti deni tia dat a de Domnul Hristos adev aratului misionar: Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine nsu si, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze. (Marcu 8, 34). A-L urma pe Hristos, a sa cum se spune n cuvintele acestea, nu e o preten tie, o fars a. Isus a steapt a ca ucenicii Lui s a umble de aproape pe urmele Lui, suferind ce a suferit El, suportnd ce a suportat El, biruind a sa cum a biruit El. El a steapt a cu ner abdare s a vad a c a aceia care se dau drept urma si ai spiritul jertrii de sine. S ai dau pe fa ta Aceia care l primesc pe Hristos ca Mntuitor personal, alegnd s a e p arta si la suferin tele Lui, s a tr aiasc a via ta Lui de lep adare de sine s i s a ndure ocara pentru El, vor n telege ce nseamn a a un adev arat misionar medical. Cnd to ti misionarii no stri vor tr ai via ta cea nou a n Hristos, cnd vor lua Cuvntul Lui drept c al auz a, vor avea o n telegere mai clar a a ceea ce constituie adev arata lucrare misionar a medical a. Lucrarea aceasta va avea un sens mai adnc pentru ei, dac a vor [210] asculta necondi tionat de Legea s apat a n piatr a cu nsu si degetul lui Dumnezeu, cuprinznd porunca Sabatului, cu privire la care Hristos nsu si le-a spus, prin Moise, copiilor lui Israel: Vorbe ste copiilor lui Israel s i spune-le: S a nu care cumva s a nu tine ti Sabatele Mele, c aci acesta va ntre Mine s i voi, s i urma sii vo stri, un semn dup a care se va cunoa ste c a Eu sunt Domnul, care v a sn tesc Copiii lui Israel s a p azeasc a Sabatul, pr aznuindu-l, ei s i urma sii lor, ca un leg amnt necurmat. Aceasta s a e ntre Mine s i copiii lui Israel, un semn ve snic. (Exodul 31, 13.16.17) S a studiem cu srguin ta Cuvntul lui Dumnezeu, pentru ca s a putem proclama cu putere solia ce trebuie s a e dat a n aceste zile de pe urm a. Mul ti, dintre aceia asupra c arora se revars a lumina vie tii plin a de jertre de Sine a n armonie cu voin Mntuitorului, refuz a s a tr aiasc a o via ta ta Lui. Ei de sacriciu pentru binele altora. nu sunt dispu si s a tr aiasc a o via ta Ei doresc s a se nal te pe ei n si si. Pentru unii ca ace stia, adev arul s i neprih anirea s i-au pierdut nsemn atatea, iar inuen ta lor necre stin i face pe mul ti s a se abat a de la Mntuitorul. Dumnezeu cheam a s lucr atori sinceri s i statornici, a c aror via ta a contracareze inuen ta acelora care lucreaz a mpotriva Lui.

204

M arturii pentru comunitate vol.8

Eu sunt instruit a s a spun ec arui lucr ator misionar medical: Urmeaz a C apeteniei. El este Calea, Adev arul s i Via ta. El este exemplul t au. Asupra tuturor lucr atorilor misionari medicali zace r aspunderea de a p astra n aten tia lor via ta de slujire neegoist a a Domnului Hristos. Ei trebuie s a- si tin a ochii pironi ti la Isus, Autorul s i Des avr sitorul credin tei lor. El este Izvorul a toat a lumina, Fntna tuturor binecuvnt arilor. O pozi tie hot art a pentru dreptate n aceste timpuri de evlavie bolnav as i de principii pervertite, o spiritualitate Dumnezeu i invit a pe lucr atorii S ai s a dea pe fa ta . [211] s an atoas as i plin a de inuen ta Fra tilor s i surorilor, aceasta cere Dumnezeu de la voi. Fiecare p articic a a inuen tei voastre s a e folosit a pentru Hristos. Voi trebuie s a spune ti acum lucrurilor pe numele lor adev arat s i s a sta ti tare n ap ararea adev arului a sa cum este el n Isus. este ascuns Este potrivit ca ecare suet a c arui via ta a cu Hristos n Dumnezeu s a vin a acum n front s i s a lupte pentru credin ta care a fost dat a sn tilor o dat a pentru totdeauna. Adev arul trebuie s a e ap arat, iar mp ar a tia lui Dumnezeu s a e f acut a s a nainteze a sa cum s-ar face dac a Hristos ar n persoan a pe p amnt. Dac a ar aici, El ar pornit s a-i mustre pe mul ti care, de si se dau drept misionari medicali, nu au ales s a nve te de la Marele Misionar medical blnde tea s i umilin ta Lui. n via ta unora dintre ace stia, care ocup a pozi tii nalte n lucrarea misionar a medical a, eul a fost n al tat. Pn a cnd de a n nu se vor cur a ti de orice dorin ta al ta eul, ei nu vor putea s a n teleag a cu claritate caracterul lui Hristos s i nici nu vor putea s a fac a lucrarea pe care a f acut-o El. Atunci cnd Duhul Sfnt va conduce mintea membrilor din comunit a tile noastre, se va vedea, n vorbire, n servire s i n spiritu acum. Membrii alitate, un standard mai nalt dect se d a pe fa ta comunit a tii vor renviora ti prin apa vie tii, iar lucr atorii, lucrnd sub o singur a C apetenie, s i anume Hristos, l vor reprezenta pe Domnul lor n spirit, n cuvnt s i fapt as i se vor ncuraja unul pe altul s a mearg a nainte n m area ta lucrare de ncheiere n care suntem angaja ti. Va avea loc o s an atoas a sporire a unit a tii s i a iubirii, care va da lumii m arturie cu privire la faptul c a Dumnezeu L-a trimis

Domnul Hristos, exemplul nostru

205

pe Fiul S au s a moar a pentru r ascump ararea p ac ato silor. Adev arul divin va n al tat; s i, cnd va lumina ca o lamp a care arde, noi l vom n telege mai clar s i tot mai clar. Adev arul probator pentru acest timp nu este produsul min tii vreunui om. El este de la Dumnezeu. El este adev arata lozoe pentru aceia care s i-l apropie. Hristos S-a ntrupat, pentru ca noi s a putem sn ti ti s i r ascump ara ti prin credin ta n adev ar. Aceia care tin adev arul n neprih anire s a se ridice s i s a porneasc a nc al ta ti cu rvna Evangheliei p acii s i s a proclame adev arul la aceia care nu-l [212] cunosc. S a fac a urme drepte cu picioarele lor, ca nu cumva cel ce s chiop ateaz a s a e ab atut din cale. Noi trebuie s a ne unim s i, prin adev arata lucrare misionar a medical a, s a preg atim calea pentru mp aratul nostru, care e gata s a vin a. Dar s a ne amintim c a unirea cre stin a nu nseamn a c a identitatea cre stin a trebuie s a e contopit a n aceea a altuia s i nici nu nseamn a c a mintea unuia s a e condus as i controlat a de mintea altuia. Dumnezeu nu a dat nim anui puterea pe care unii, prin cuvnt s i fapt a, caut a s a o pretind a. Dumnezeu cere ca ecare om s a r amn a liber s i s a urmeze ndrum arile Cuvntului. S a c aut am s a cre stem n cunoa sterea adev arului, dnd toat a lauda s i gloria Aceluia care este una cu Tat al. S a c aut am cu cea mai mare rvn a ungerea cereasc a, Duhul Sfnt. S a ne str aduim s a avem un cre stinism curat s i care se dezvolt a, cre ste, pentru ca n cur tile cere sti s a putem declara ti, n cele din urm a, des avr si ti n Hristos. Iat a, Mirele vine: ie si ti-I n ntmpinare. (Matei 25, 6). Nu pierde ti acum timpul, ci ridica ti lumina l ampii voastre s i cur a ti ti-o. Nu pierde ti timp, ci c auta ti s a des avr si ti unitatea unuia cu altul. Trebuie s a ne a stept am la dicult a ti. Greut a tile vor veni. Hristos, . C apetenia mntuirii noastre, a fost f acut des avr sit prin suferin ta Urma sii Lui vor da piept cu vr ajma sul de multe ori s i vor greu ncerca ti; dar nu trebuie s a dezn ad ajduiasc a. Domnul Hristos le spune: ndr azni ti, Eu am biruit lumea. (Ioan 16, 33) Urm atoarele rnduri zugr avesc lupta cre stin a: Gndeam c a drumul cre stin nspre ceruri E plin de lumin a ca ziua de var a, ca zorile ei; Dar Tu mi-ar ata si c ar aruia ntunecoas as i aspr a Cu col turi de stnci s i plin a de ghimpi.

206

M arturii pentru comunitate vol.8

Visam la cere sti r aspl atiri s i renume. Frumoasele ramuri de nic, ve sminte, coroan a de aur Acestea ceream, dar Tu mi-ar ata si o cruce [213] s i un mormnt.

Sec tiunea 4 Fi ti n gard a

, Veghea ti, ti tari in credin ta ti oameni, nt ari ti-v a! Tot ce face ti s a e f acut cu dragoste! (1 Corinteni 16, 13.14).

Lec tii din trecut


Centralizare A fost planul lui Dumnezeu ca, dup a potop, ca mplinire a poruncii date lui Adam, oamenii s a se mpr as tie pe ntregul p amnt, pentru a-l umple s i a-l supune. aposDar, cnd urma sii lui Noe s-au nmul tit, s-a dat pe fa ta tazia. Aceia care doreau s a lepede restric tia Legii lui Dumnezeu s-au hot art s a se despart a de adoratorii lui Iehova. Ei se hot arr a s a tin a comunitatea lor unit a ntr-un singur corp s i s a formeze o monarhie care cu timpul s a cuprind a ntregul p amnt. Ei s-au hot art s a zideasc a o cetate n cmpia Sinear s i n ea s a ridice un turn care s a e minunea lumii. Turnul acesta urma s a e att de nalt, nct nici un potop s a nu poat a ajunge pn a la vrful lui, s i att de masiv, nct nimic s a nu-1 poat a distruge. n felul acesta, ei n ad ajduiau s a- si fac a un ad apost lucrat de ei n si si s i s a ajung a independen ti de Dumnezeu. Confedera tia aceasta s-a n ascut din revolta mpotriva lui Dumnezeu. Locuitorii din cmpia Sinear s i-au nin tat mp ar a tia pentru n al tare de sine, nu pentru gloria lui Dumnezeu. Dac a ar izbutit, care avea s s-ar n ascut o mare for ta a alunge neprih anirea s i s a inaugureze o nou a religie. Lumea ar fost demoralizat a. Teorii eronate [214] ar ab atut mintea de la preceptele divine, iar Legea lui Iehova ar fost trecut a cu vederea s i uitat a. Dar Dumnezeu n-a l asat niciodat a lumea f ar a martori ai S ai. n vremea aceea s-au g asit oameni care s-au smerit naintea lui Dumnezeu s i au strigat: O, Dumnezeule, s-au rugat ei, stai la mijloc ntre cauza Ta s i planurile s i metodele oamenilor. Si Domnul S-a pogort s a vad a cetatea s i turnul, pe care l zidiser a ii oamenilor (Geneza 11, 5). ngerii au fost trimi si s a nimiceasc a planurile ziditorilor. s Turnul ajunsese la o n al time destul de semea ta i era cu ne pentru lucr putin ta atorii din vrf s a comunice direct cu cei de jos; de aceea, din loc n loc erau pu si oameni care s a primeasc as i s a 208

Lec tii din trecut

209

comunice mai departe ordinele cu privire la materialele necesare sau alte ndrum ari cu privire la lucrare. In timp ce se transmiteau n felul acesta ordinele de la unul la altul, limbile s-au amestecat, a sa nct se cereau materiale de care nu era nevoie s i poruncile primite erau adesea opusul celor care fuseser a date. A urmat confuzie s i groaz a. ntreaga lucrare s-a oprit pe loc. Mai departe, nu mai putea armonie s i colaborare. Constructorii nu erau n stare nicicum s a- si explice straniile nen telegeri dintre ei s i, n furia s i dezam agirea lor, si aduceau nvinuiri unul altuia. Confuzia lor s-a sfr sit cu ceart as i v arsare de snge. Fulgere din cer au sf armat partea de sus a turnului s i l-au r asturnat la p amnt. Oamenii au fost f acu ti s a simt a c a este un Dumnezeu care st apne ste n ceruri s i c a El poate s a ncurce s i s a sporeasc a ncurc atura, pentru a-i nv a ta pe oameni c a nu sunt dect oameni. Dumnezeu rabd a ndelung perversitatea oamenilor, dndu-le ; dar El noteaz prilej ndestul ator de poc ain ta a toate n ascocirile pe care le pun la cale pentru a se mpotrivi autorit a tii Lui, celei drepte [215] s i snte. Pn a la data aceea, to ti vorbiser a aceea si limb a; acum, cei care puteau s a- si n teleag a unul altuia vorbirea s-au unit n cete; unii au luat-o ntr-o parte, iar al tii n alt a parte. De acolo i-a mpr as tiat Domnul pe toat a fa ta p amntului. (Geneza 11, 9) n zilele noastre, Domnul dore ste ca poporul S au s a se mpr as tie a p pe ntreaga fa ta amntului. Nu trebuie s a formeze colonii. Domnul Isus spunea: Duce ti-v a n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a. (Marcu 16, 15). Cnd ucenicii au urmat nclina tia lor de a r amne n mare num ar la Ierusalim, a fost ng aduit s a vin a asupra lor persecu tia s i au fost mpr as tia ti prin toate p ar tile locuite ale lumii. Timp de ani de zile, poporului nostru i-au fost aduse solii de avertizare s i de ndemn, zorindu-1 s a porneasc a n marele cmp al seceri sului Domnului s i s a lucreze n mod neegoist pentru suete. Din m arturiile scrise n 1895 s i 1899, redau urm atoarele paragrafe: Adev ara tii lucr atori misionari nu vor alc atui colonii. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a e str ain s i peregrin pe p amnt. Investirea unor mari sume de bani la dezvoltarea lucr arii ntr-un singur loc nu e dup a planul lui Dumnezeu. Trebuie s a se nin teze institu tii n multe locuri. Trebuie s a e nin tate s coli s i sanatorii n locuri unde

210

M arturii pentru comunitate vol.8

acum nu e nimic ce poate s a reprezinte lucrarea. Aceste institu tii nu trebuie s a e nin tate pentru a face bani, ci cu scopul de r aspndi de ora adev arul. Ar trebui s a se procure teren la distan ta se, unde se pot dezvolta s coli, n care s a se poat a da educa tie tinerilor n agricultur as i lucr ari tehnice. Principiile adev arului prezent trebuie s a se r aspndeasc a tot mai mult. Sunt unii care ra tioneaz a dintr-un punct de vedere gre sit. [216] Pentru c a e mai convenabil ca lucrarea s a e concentrat a ntr-un singur loc, ei sunt n favoarea ngr am adirii tuturor lucrurilor ntr-o singur a localitate. Mari rele vin de pe urma acestui fapt. Locuri care ar trebui s a e ajutate r amn pustii. Ce a s putea spune poporului nostru spre a-l face s a urmeze o cale care s a e pentru binele lui prezent s i ve snic? Nu vor cei din Battle Creek s a ia seama la lumina dat a lor de Dumnezeu? Nu vor ei s a se lepede de sine, s a ia crucea s i s a-I urmeze lui Isus? Nu vor ei s a asculte de chemarea Conduc atorului lor, de a p ar asi Battle Creek-ul, s i s a dezvolte institu tii n alte locuri? Nu vor ei oare s a mearg a n locurile ntunecate ale p amntului, pentru a vesti iubirea lui Hristos, ncrezndu-se n Dumnezeu pentru a le da succes? Nu e planul lui Dumnezeu ca poporul S au s a se ngr am adeasc a n Battle Creek. Isus zice: Merge ti azi s i lucra ti n via Mea. Dep arta ti-v a de locurile unde nu e nevoie de voi. nge ti stindardul adev arului n trguri s i ora se care n-au auzit solia. Preg ati ti calea pentru venirea Mea. Cei ce se a a la drumuri s i garduri trebuie s a aud a chemarea. Domnul va face din pustie un loc sacru, atunci cnd poporul S au, plin de spirit misionar, va trece la nin tarea de centre pentru lucrarea Sa, va nin ta sanatorii, unde bolnavii s i suferinzii pot ngriji ti, s i s coli, unde tinerii s a poat a educa ti n direc tia cea bun a. S-a sus tinut c a ar mari foloase de pe urma punerii attor institu tii n strns a leg atur a; c a ele vor nt arite unele pentru altele s i c a ar putea oferi ajutor acelora care caut a educa tie s i ocupa tie. Aceasta e dup a judecata omeneasc a; se va admite c a, din punct de vedere omenesc, se ob tin multe avantaje din ngr am adirea unor r aspunderi att de numeroase n Battle Creek; dar viziunea trebuie s a e extins a. [217] n ciuda sfaturilor frecvente, oamenii au continuat s a pl anuiasc a, n sens contrariu, n vederea centraliz arii puterii, pentru gruparea

Lec tii din trecut

211

multor institu tii sub o singur a conducere. Lucrarea aceasta s-a pornit n birourile de la Review and Herald. Lucrurile s-au dezvoltat ntr-o direc tie, s i apoi n alt a direc tie. Acela care a ini tiat chemarea la gruparea lucr arii editoriale sub o singur a putere conduc atoare, cu sediul n Battle Creek, a fost vr ajma sul lucr arii noastre. Apoi a c stigat teren ideea c a lucrarea misionar a medical a ar prop as i foarte mult dac a toate institu tiile noastre medicale s i toate celelalte ntreprinderi misionare medicale ar grupate sub conducerea asocia tiei misionare medicale din Battle Creek. Mi s-a spus c a trebuie s a-mi nal t vocea pentru a da avertismente mpotriva acestui lucru. Nu trebuia s a m sub controlul unor oameni care nu se puteau controla pe ei n si si s i care nu erau dispu si s a e ascult atori de Dumnezeu. Noi nu trebuia s a m condu si de oameni care doreau ca puterea conduc atoare s a e cuvntul lor. Cre sterea dorin tei de a conduce a fost foarte puternic a, iar Dumnezeu a trimis avertizare dup a avertizare, interzicnd confederarea s i contopirea. El ne-a avertizat s a nu ne lu am obliga tia s a mplinim anumite n telegeri, care vor prezentate de oameni care se str aduiesc s a ajung a s a controleze mi sc arile fra tilor lor. Un centru educa tional Domnul are nepl acere de anumite aranjamente care s-au f acut la Battle Creek. El a declarat c a alte locuri sunt jefuite de lumina s i avantajele care au fost concentrate s i nmul tite la Battle Creek. E ceva nepl acut naintea lui Dumnezeu ca tineretul din toate p ar tile rii s ta a e chemat la Battle Creek, s a lucreze la Sanatoriu s i s a- si fac a studiile. Dac a ng aduim lucrul acesta, vom adesea vinova ti [218] de jefuirea cmpurilor slabe de comoara lor cea mai scump a. Prin lumina dat a n m arturii, Domnul a ar atat c a El nu dore ste ca elevii s a p ar aseasc as colile s i sanatoriile din p ar tile lor, pentru a studia la Battle Creek. El ne-a dat instruc tiuni s a mut am colegiul din locul acesta. Lucrul acesta s-a f acut, dar institu tiile care au r amas nu au f acut ce trebuia s a fac a, s i anume s a mpart a cu alte locuri avantajele care nc a mai erau concentrate la Battle Creek. Domnul a f acut cunoscut a nepl acerea Sa, ng aduind ca principalele cl adiri ale acestor institu tii s a e distruse prin foc.

212

M arturii pentru comunitate vol.8

n ciuda clarei dovezi cu privire la providen ta divin a, ar atat a n focurile acestea nimicitoare, unii dintre noi n-au ezitat s a ia n rs arma tia c a aceste cl adiri au ars datorit a faptului c a oamenii au dezvoltat lucrurile n direc tii pe care Domnul nu le putea aproba. Oamenii s-au dep artat de principiile cele drepte, pentru r aspndita c arora s-au nin tat aceste institu tii. Ei nu au ajuns s a fac a exact lucrarea pe care o rnduise Dumnezeu, s a preg ateasc a un popor care s a rezideasc a d arm aturile de mai nainte s i care s a stea la sp arturi, a sa cum este reprezentat n capitolul 58 din Isaia. n acel text biblic, lucrarea pe care o avem de f acut este clar denit a, ca ind lucrarea misionar a medical a. Lucrarea aceasta trebuie s a e f acut a n toate locurile. Dumnezeu are o vie s i El dore ste ca via aceasta s a e lucrat a n chip neegoist. Nici o parte nu trebuie s a e neglijat a. Cea meii neglijat a parte are nevoie de cei mai vigilen ti misionari pentru a face lucrarea care a fost zugr avit a de Duhul Sfnt prin Isaia: Iat a postul pl acut Mie: dezleag a lan turile r aut a tii, deznoad a leg aturile robiei, d a drumul celor asupri ti s i rupe orice fel de jug... dac a vei da mncarea ta celui amnd, dac a vei s atura suetul lipsit, [219] atunci lumina ta va r as ari peste ntunecime s i ntunericul t au va ca ziua n amiaza mare! Domnul te va c al auzi nencetat, ti va s atura suetul chiar n locuri f ar a ap a, s i va da din nou putere m adularelor tale; vei ca o gr adin a bine udat a, ca un izvor ale c arui ape nu seac a. Ai t ai vor zidi iar as i pe d arm aturile de mai nainte, vei ridica din nou temeliile str abune; vei numit Dreg ator de sp arturi, Cel ce de locuit (Isaia 58, 6.10-12) drege drumurile s i face tara cu putin ta ***** Pentru slava propriului S au Nume, Dumnezeu nu va ng adui ca persoane nc ap a tnate s i independente s a- si realizeze planurile lor nesnte. El le va mustra din cauza purt arii lor stricate. Cei r ai nu au pace, zice Dumnezeu. (Isaia 57, 21). Dar, n judec a tile Lui, Domnul si va aduce aminte de ndurare. El spune: Nu vreau s a cert n veci, nici s a tin o mnie necurmat a, cnd naintea Mea cad n le sin duhurile s i suetele pe care le-am f acut. Din pricina p acatului l acomiei lui, M-am mniat s i l-am lovit, M-am ascuns n sup ararea Mea, s i cel r azvr atit a urmat s i mai mult pe c aile inimii lui. I-am v azut c aile, s i totu si l voi t am adui; l voi c al auzi s i l

Lec tii din trecut

213

voi mngia, pe el s i pe cei ce plng mpreun a cu el. Voi pune lauda pe buze: Pace, pace celui de departe s i celui de aproape! zice Domnul Da, Eu l voi t am adui. (Isaia 57, 16-19) Duhul poporului Meu ar le sina naintea Mea, zice Domnul, dac a M-a s purta cu ei dup a stric aciunea lor. Ei n-ar putea s a ndure nepl acerea s i mnia Mea. Am v azut calea stricat a a ec arui p ac atos. Pe cel care se poc aie ste s i face faptele neprih anirii, l voi ntoarce s i vindeca, s i-1 voi repune n ndurarea Mea. Cu privire la aceia care au fost n sela ti s i r at aci ti de oameni [220] neconsacra ti. Domnul zice: Purtarea lor n-a fost n armonie cu voia Mea; totu si, pentru dreptatea cauzei Mele, pentru cauza adev arului, voi vindeca pe ecare dintre cei care onoreaz a Numele Meu. To ti cei poc ai ti ai lui Israel vor vedea mntuirea Mea. Eu, Domnul, st apnesc s i voi umple cu laud as i cu mul tumire inimile tuturor celor ce sunt aproape s i departe, s i anume ale tuturor celor poc ai ti ai lui Israel, care au umblat pe c aile Mele. este ve A sa vorbe ste Cel Prea nalt, a c arui locuin ta snic as i al c arui Nume este sfnt: Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie; dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite s i [221] s a mb arb atez inimile zdrobite. (Isaia 57, 15)

Cum s a e instruit tineretul nostru?


Ioan Botez atorul, nainte-merg atorul Domnului Hristos, s i-a primit educa tia timpurie de la p arin tii s ai. Cea mai mare parte a vie tii sale a fost petrecut a n pustie, pentru a nu inuen tat prin privirea la evlavia libertin as i stricat a a preo tilor s i a rabinilor sau prin nv a tarea maximelor s i tradi tiilor lor, prin care principiile cele bune erau torii religio pervertite s i neapreciate. nv a ta si ai vremii ajunseser a att de orbi spirituali, nct cu greu puteau recunoa ste virtu tile de origine cereasc a. Att de mult a vreme cultivaser a mndria, invidia s i gelozia, nct interpretau Scripturile Vechiului Testament n a sa fel, nct distrugeau adev arata lor nsemn atate. A fost alegerea lui Ioan de a renun ta la distrac tiile s i luxul vie tii de ora s, pentru a tr ai n disciplina aspr a a pustiei. Aici, locurile din jurul s au erau favorabile pentru deprinderea simplit a tii s i a t ag aduirii de sine. Nentrerupt de zgomotele lumii, putea studia aici lec tiile din natur a, revela tie s i . Cuvntul spus de nger lui Zaharia fusese adesea repetat providen ta lui Ioan de c atre p arin tii lui tem atori de Dumnezeu. Din copil arie, i fusese pus a nainte misiunea lui, iar el a acceptat ns arcinarea sfnt a. Pentru el, singur atatea pustiului era o binevenit a sc apare de societatea n care b anuiala, necredin ta s i murd aria ajunseser a atotst apnitoare. El se ndoia de propria sa putere de a rezista ispitei s i se retr agea dinaintea contactului nentrerupt cu p acatul, pentru ca nu cumva s a piard a sim tul extraordinarei lui p ac ato senii. Dar via ta lui Ioan nu a fost petrecut a n lenevie, n triste te ascetic a sau n izolare egoist a. Din timp n timp, el se ducea s a se ntlneasc a cu oamenii s i era totdeauna un observator interesat de tot ce se [222] petrecea n lume. Din s ala sul lui lini stit, el urm area desf as urarea evenimentelor. Cu viziunea iluminat a de Spiritul divin, el studia caracterul oamenilor, pentru ca s as tie cum s a le ating a inima cu solia cereasc a. de adev Domnul Hristos a tr ait o via ta arat misionar medical. El , ca s dore ste ca noi s a cercet am via ta Lui cu srguin ta a putem s a ne deprindem s a lucr am a sa cum a lucrat El. 214

Cum s a e instruit tineretul nostru?

215

tor omenesc. Din gura ei s Mama I-a fost cel dinti nv a ta i din sulurile profe tilor, El a nv a tat lucrurile cere sti. El a tr ait ntr-o cas a r ta aneasc as i Si-a ndeplinit credincios s i voios partea Sa n purtarea poverilor casei. El fusese Comandantul cerului s i ngerii se sim tiser a ncnta ti s a mplineasc a cuvntul Lui; acum, era un serv supus, un u iubitor s i ascult ator. El a nv a tat o meserie s i, cu propriile Sale mini, a lucrat n atelierul de tmpl arie. El umbla pe uli tele trgu sorului n straie simple de muncitor de rnd, ducndu-Se s i ntorcndu-Se de la munca Sa umil a. Pentru oamenii din vremea aceea, valoarea lucrurilor era hot art a de aparen tele exterioare. Pe m asur a ce sc azuse n putere, religia sporise n mpodobire. Educatorii vremii c autau s a impun a respect prin fal as i nf a ti sare. Via ta Domnului Hristos prezenta un contrast de toate acestea. Via puternic fa ta ta lui demonstra lipsa de valoare a lucrurilor pe care oamenii le considerau ca ind cele mai mari . Nu a mers la s s i mai esen tiale pentru via ta colile vremurilor Sale, n care erau umate lucrurile m arunte s i mic sorate cele mari. Si-a tura din surse rnduite de cer, din munc strns nv a ta a folositoare, din studierea Scripturilor s i a naturii, s i din experien ta vie tii tur manualele lui Dumnezeu, pline de nv a ta a, pentru to ti aceia care se apropie de ele cu o inim a binevoitoare, cu un ochi s i cu o inim a [223] n teleg atoare. Pruncul cre stea s i se nt area; era plin de n telepciune s i harul lui Dumnezeu era peste El. (Luca 2, 40) Preg atit n felul acesta, El a pornit n misiune, exercitnd n ecare clip a a contactului S au cu oa binecuvntat menii o inuen ta a asupra lor, o putere de transformare, a sa cum lumea nu mai v azuse. Cuvinte de avertizare Tr aim ntr-un timp de pericol special pentru tineret. Satana s tie c a sfr situl lumii va veni n curnd s i e hot art s a foloseasc a orice ocazie pentru a-i nrola pe tineri s i pe tinere n slujba sa. El a inventat multe n sel aciuni cu nf a ti sare pl acut a pentru a-i r at aci. Avem nevoie s a lu am seama la cuvintele de avertizare scrise de apostolul Pavel: Nu v a njuga ti la un jug nepotrivit cu cei necredincio si. C aci ce leg atur a este ntre neprih anire s i f ar adelege? Sau cum poate sta mpreun a lumina cu ntunericul? Ce n telegere poate ntre Hristos

216

M arturii pentru comunitate vol.8

s i Belial? Sau ce leg atur a are cel credincios cu cel necredincios? Cum se mpac a Templul lui Dumnezeu cu idolii? C aci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui s i voi umbla n mijlocul lor; Eu voi Dumnezeul lor, s i ei vor poporul Meu. De aceea: Ie si ti din mijlocul lor, s i desp ar ti ti-v a de ei, zice Domnul, nu v a atinge ti de ce este necurat, s i v a voi primi. Eu v a voi Tat a, s i voi mi ve ti i s i ice. (2 Corinteni 6, 14-18). Mi-a fost dat a o lumin a special a cu privire la motivul pentru care noi putem realiza mult mai mult pentru Domnul, nin tnd multe sanatorii mici, dect construind cteva institu tii medicale mari. n [224] institu tiile mari, se vor aduna la un loc multe persoane care nu sunt prea bolnave s i care, ca turi sti, umbl a dup a odihn as i pl aceri. Va trebui s a e servi ti de c atre ngrijitorii de bolnavi s i persoanele de serviciu. Tineri s i tinere, care din anii fragezi au fost ocroti ti de leg aturile lume sti, ar adu si astfel n contact cu oameni lume sti din toate categoriile s i, ntr-o m asur a mai mare sau mai mic a, vor inuen ta ti de ceea ce v ad s i aud. Ei vor ajunge la fel cu cei cu care se asociaz a, pierzndu- si simplitatea s i modestia pe care ta ti s i mame cre stine le-au ocrotit s i cultivat printr-o ngrijit a instruire s i rug aciune c alduroas a. Tr aim n mijlocul primejdiilor zilelor din urm a. Trebuie s a se de prispun a ceva hot artor pentru a avertiza poporul nostru fa ta -tur mejdia de a le ng adui copiilor, care au nevoie de grij as i nv a ta a p arinteasc a, s a- si p ar aseasc a familia pentru a merge n locuri unde vor adu si n contact cu oameni din lume, iubitori de pl aceri s i nereligio si. n multe familii, tat al s i mama le-au ng aduit copiilor lor s a st apneasc a. Astfel de copii sunt ntr-o primejdie mult mai mare, atunci cnd sunt adu si n contact cu inuen te opuse evlaviei, dect aceia care s-au deprins s a asculte. ntruct n-au primit n mod disciplinat educa tia, ei cred c a pot face tot ce le place. Dac a ar avut cuno stin ta de felul cum trebuie s a asculte, aceasta i-ar mputernicit s a reziste . Cnd intr la ispit a, dar p arin tii lor nu le-au dat aceast a cuno stin ta a ntr-o institu tie imens a, unde sunt multe inuen te opuse spiritualit a tii, tinerii ace stia nedisciplina ti sunt n mare pericol s i adesea r amnerea lor n institu tie este o pagub a att pentru ei, ct s i pentru institu tie.

Cum s a e instruit tineretul nostru?

217

Sunt instruit a s a-i avertizez pe p arin tii ai c aror copii nu au fer cre mitate n principii sau o hot art a experien ta stin a s a nu-i trimit a pe copii departe de familie, n locuri mai ndep artate, spre a lipsi cu lunile s i poate cu anii, s i unde poate c a li se vor sem ana n minte [225] semin tele necredin tei s i necredincio siei. Este mai sigur s i mult mai bine s a-i trimit a pe astfel de tineri la s colile s i sanatoriile apropiate de cas a. Tineretul, care e n curs de formare a caracterului, s a e tinut departe de locurile unde ar putea s a se amestece cu o mare grup a de necredincio si s i unde for tele vr ajma sului sunt puternic forticate. Administratorii sanatoriilor noastre mari s a fac a eforturi hot arte pentru a folosi persoane mai n vrst a ca ajutoare n aceste institu tii. ntr-o viziune de noapte, eram ntr-o mare adunare, unde chestiunea aceasta era luat a n discu tie pentru a cnt arit a. Acelora care pl anuiau s a- si trimit a copiii nedisciplina ti la Battle Creek, cineva cu autoritate le spunea: ndr azni ti s a face ti experien ta aceasta? Sal tura pe care o varea copiilor vo stri face mult mai mult dect nv a ta vor primi n locul acesta, unde sunt supu si f ar a ncetare la inuen ta necredincio silor. Mul ti dintre cei care vin la institu tia aceasta sunt nepoc ai ti. Ei sunt plini de mndrie s i n-au leg atur a prin credin ta cu Dumnezeu. Mul ti dintre tinerii s i tinerele care servesc acestor cre persoane din lume au avut numai o slab a experien ta stin as i se prind u sor n cursele ce sunt ntinse pentru picioarele lor. Ce se poate face pentru a remedia r aul acesta? ntreba cineva dintre cei . Vorbitorul a r de fa ta aspuns: ntruct singuri v-a ti a sezat n pozi tia aceasta periculoas a, s a e adu si n institu tii b arba ti s i femei cre stine, de vrst a matur as i cu caracterul format, pentru a exercita o contra spre bine. Realizarea unui astfel de plan ar spori cheltuielile inuen ta de func tionare ale sanatoriului, dar ar un mijloc puternic de ap arare a cet a tuii s i ar scuti tineretul din institu tie de inuen tele molipsitoare la care este expus acum. tur P arin ti s i tutori, da ti-i pe copiii vo stri la nv a ta a la s coli n [226] care inuen tele sunt asem an atoare cu acelea de la o s coal a de acas a, bine condus a; s coli la care profesorii i vor conduce punct cu punct tot mai departe s i n care atmosfera spiritual a este o mireasm a de spre via . Cuvintele de avertizare s tur via ta ta i de nv a ta a, pe care le-am scris cu privire la trimiterea tineretului nostru la Battle Creek, pentru a primi acolo educa tia pentru a sluji n lucrarea Domnului, nu sunt cuvinte goale. Unii dintre tinerii no stri tem atori de Dumnezeu

218

M arturii pentru comunitate vol.8

vor rezista la ncercare, dar nu e sigur s a-i l as am, chiar s i pe cei mai con stiincio si, f ar a grija s i protec tia noastr a cea mai bun a. Dac a tinerii care au primit o instruire s i ocrotire n teleapt a de la p arin tii evlavio si vor continua sau nu s a e sn ti ti prin adev ar, depinde n cea mai mare m asur a de inuen ta pe care o ntlnesc la aceia la care privesc spre a primi instruc tia cre stin a, dup a ce au p ar asit familia. Sunt instruit a s a le repet fra tilor s i surorilor noastre avertismentul s i ndemnul pe care l-a trimis Pavel bisericii din Tesalonic: Taina f ar adelegii a s i nceput s a lucreze; trebuie numai ca cel ce o opre ste acum s a e luat din drumul ei. Si atunci se va ar ata acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus l va nimici cu suarea gurii Sale, s i-l va pr ap adi cu ar atarea venirii Sale. Ar atarea lui se va face prin puterea lui Satana, cu tot felul de minuni, de semne, s i puteri mincinoase s i cu toate am agirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierz arii, pentru c a n-au primit dragostea adev arului, ca s a e mntui ti. Din aceast a pricin a, Dumnezeu le trimite o lucrare de r at acire, ca s a cread ao minciun a; pentru ca to ti cei care nu au crezut adev arul, s i au g asit pl acere n nelegiuire, s a e osndi ti. (2 Tesaloniceni 2, 7-12). [227] Noi ns a, fra ti prea iubi ti de Domnul, trebuie s a-I mul tumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, c aci de la nceput Dumnezeu v-a ales pentru mntuire, n sn tirea Duhului s i credin ta adev arului. Iat a la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastr a, ca s a c ap ata ti slava Domnului nostru Isus Hristos. A sadar, fra tilor, r amne ti tari turile pe care le-a s i tine ti nv a ta ti primit, e prin viu grai, e prin epistola noastr a. Si nsu si Domnul nostru Isus Hristos s i Dumnezeu, Tat al nostru, care ne-a iubit s i ne-a dat, prin harul S au, o mngiere ve snic as i o bun a n adejde, s a v a mngie inimile s i s a v a nt areasc a n orice lucru s i cuvnt bun. (2 Tesaloniceni 2, 13-17) Septembrie 1903. Cnd iau n considerare starea de lucruri din Battle Creek, tremur pentru tineretul nostru care merge acolo. Lumina care mi-a fost dat a de Domnul, c a tineretul nostru nu ar trebui s a se strng a n Battle Creek pentru a educat, nu s-a schimbat cu nimic. Faptul c a sanatoriul a fost recl adit nu schimb a lumina. Ceea ce a f acut n trecut ca Battle Creek s a e un loc nepotrivit pentru educarea tineretului nostru l face nepotrivit s i ast azi n ce prive ste inuen ta. Cnd a venit chemarea de mutare din Battle Creek, s-a zis: Suntem aici, suntem a seza ti. Ar o imposibilitate s a ne mut am f ar a

Cum s a e instruit tineretul nostru?

219

cheltuieli enorme. Domnul a ng aduit ca focul s a mistuie cl adirile principale ale editurii Review and Herald s i ale sanatoriului s i, n felul acesta, a ndep artat cea mai de seam a obiec tiune mpotriva mut arii din Battle Creek. Era inten tia Lui ca, n loc de a se recl adi un singur sanatoriu mare, poporul nostru s a nin teze institu tii n diferite locuri. Aceste sanatorii mai mici ar trebuit s a e nin tate [228] acolo unde se putea procura teren n scopuri agricole. Este planul lui Dumnezeu ca agricultura s a e legat a cu lucrarea sanatoriilor s i a s colilor noastre. Tineretul nostru are nevoie de educa tia ce poate c stigat a din ramura aceasta de lucrare. Este bine s i, mai mult dect bine, este esen tial s a se fac a eforturi pentru mplinirea planului Domnului n aceast a direc tie. tori dintre tinerii s S a-i ncuraj am noi pe cei mai promi ta i tinerele noastre s a mearg a la Battle Creek pentru a ob tine educa tia lor pentru slujire, acolo unde vor nconjura ti de att de multe inuen te care tind s a duc a n r at acire? Domnul mi-a descoperit unele dintre primejdiile pe care le va avea de ntmpinat tineretul care e n leg atur a cu un sanatoriu att de mare. O mare parte dintre femeile s i b arba tii boga ti s i lume sti, care viziteaz a aceast a institu tie, vor un izvor de ispite pentru personalul de serviciu. O parte dintre ace stia vor deveni favori ti ai pacien tilor boga ti s i li se vor oferi atrac tii puternice pentru a intra n slujba lor. Prin inuen ta manifest arilor lume sti din partea unora care au fost oaspe ti la sanatoriu, s-a sem anat neghin a n inima unora dintre tinerele s i tinerii folosi ti ca ngrijitori de bolnavi sau personal de serviciu. Aceasta e calea pe care lucreaz a Satana. Pentru faptul c a sanatoriul este acolo unde nu ar trebui s a e, Cuvntul Domnului cu privire la educa tia tineretului s a n-aib a nici o valoare? S a ng aduim noi ca cei mai inteligen ti dintre tinerii din comunit a tile tuturor conferin telor noastre s a e a seza ti acolo unde unii dintre ei s a e jefui ti de simplitate prin contactul cu b arba ti s i cu femei care nu au temere de Dumnezeu n inima lor? Cei care poart a r aspunderea n Conferin tele noastre le vor ng adui oare tinerilor no stri, care vin n s colile pentru lucr atorii cre stini, ca s a e preg ati ti pentru slujirea Domnului, s a e atra si ntr-un loc din care, de ani de zile, Domnul l cheam a pe poporul S au s a plece? Noi dorim ca tineretul nostru s a e instruit, a sa nct s a exercite [229] salvatoare n comunit o inuen ta a tile noastre, lucrnd pentru mai mult a unire s i pentru o evlavie mai profund a. Sunt oameni care

220

M arturii pentru comunitate vol.8

probabil c a nu vor vedea nevoia pentru chemarea ca unele familii s a p ar aseasc a Battle Creek s i s a se a seze n locuri unde pot face lucrare misionar a medical a. Dar Domnul a vorbit. S a punem noi la ndoial a Cuvntul Lui? Nu e timp de ntrziere Sunt printre noi mul ti tineri s i multe tinere care, dac a vor auzi invita tia atr ag atoare, vor n chip natural nclina ti s a urmeze un curs de studii de c tiva ani, care s a-i preg ateasc a pentru slujire. Dar merit a? Timpul e scurt. Lucr atori pentru Hristos sunt necesari pretutindeni. n cmpurile misionare din patrie s i din str ain atate, unde acum este numai unul, ar trebui s a e o sut a de lucr atori srguincio si s i credincio si. Drumurile s i gardurile sunt nelucrate. Ar trebui s a se prezinte invita tii st aruitoare acelora care ar trebui s a e acum angaja ti n lucrare pentru Domnul. Semnele care arat a c a venirea lui Hristos e aproape se mplinesc cu repeziciune. Domnul invit a tineretul nostru s a lucreze ca evangheli sti s i colportori s i s a fac a lucrare din cas a n cas a, n locurile n care nu s-a auzit nc a adev arul. El i vorbe ste tineretului nostru, zicnd: Voi nu sunte ti ai vo stri c aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Aceia care vor merge n lucrare sub ndrumarea lui Dumnezeu vor binecuvnta ti n chip minunat. Aceia care fac tot ce pot mai bine n via ta aceasta vor preg ati ti pentru via ta viitoare, pentru via ta ve snic a. Domnul i invit a pe aceia care sunt n leg atur a cu sanatoriile, editurile s i s colile noastre s a-i nve te pe tineri s a fac a lucrare evanghelistic a. Timpul s i puterea noastr a nu ar trebui s a e att de mult folosite la nin tarea de sanatorii, magazine alimentare s i restaurante, nct alte ramuri de lucrare s a e neglijate. Tineri s i tinere care [230] ar trebui s a e angaja ti n lucrarea pastoral a, biblic as i n lucrarea de colportaj, n-ar trebui s a e nh ama ti la slujiri tehnice. Tineretul ar trebui s a e ncurajat s a mearg a la s colile noastre, unde se formeaz a lucr atori cre stini, s coli care ar trebui s a devin a tot mai asem an atoare cu s colile profe tilor. Institu tiile acestea au fost nin tate de Domnul s i, dac a sunt conduse n armonie cu planul S au, tineretul trimis la ele va grabnic preg atit s a se angajeze n

Cum s a e instruit tineretul nostru?

221

diferite ramuri de lucrare misionar a. Unii vor instrui ti s a mearg a n cmp, ca misionari medicali, unii n calitate de colportori, iar al tii [231] ca slujitori ai Evangheliei. O mp ar tire a responsabilit a tii St. Helena, California, 4 august 1903. C atre conduc atorii lucr arii medicale Iubi tii mei fra ti: Am o solie pentru voi. Sunt instruit a s a spun c a nu toate aranjamentele n leg atur a cu administrarea lucr arii misionare medicale trebuie s a porneasc a din Battle Creek. Lucrarea misionar a medical a este lucrarea Domnului s i, n ecare conferin ta s i n ecare comunitate, trebuie s a lu am pozi tie hot art a mpotriva ng aduin tei de a condus a n chip egoist. Dup a ce am primit ve sti cu privire la excelenta adunare de m arturisire s i unitate, care s-a tinut n Battle Creek, scriam n jurnalul meu s i eram pe punctul de a nota recuno stin ta pe care o sim team, pentru c a se f acuse o schimbare, cnd mna mi-a fost oprit as i mi s-au adresat cuvintele: Nu scrie aceasta. N-a avut loc o schimbare turi care spre mai bine. Sunt prezentate ca avnd mare valoare nv a ta turi care i duc abat suetele de la adev ar. Sunt prezentate nv a ta pe cei ce le primesc pe c ai l aturalnice s i interzise; doctrine care i ndeamn a pe oameni s a se poarte dup a propriile lor nclina tii s i s a- si realizeze scopurile lor nesnte; doctrine care, dac a sunt primite, vor distruge demnitatea s i puterea poporului lui Dumnezeu, ntunecnd lumina care, altminteri, ar sosi la ei prin instrumentele rnduite de Dumnezeu. Conduc atorii din lucrarea noastr a medical a din Battle Creek s-au str aduit s a lege strns institu tiile noastre medicale de planurile lor. n ciuda multelor avertismente ce li s-au dat ca lucrul acesta s a nu se fac a, ei au dorit s a lege la un loc institu tiile acestea pe o cale oarecare, a sa nct lucrarea noastr a medical a s a e sub controlul lor. n trecut, am scris mult asupra acestui subiect s i acum trebuie [232] s a repet ndemnul dat, deoarece pare greu pentru fra tii mei s a- si n teleag a pozi tia primejdioas a. Domnul interzice ca ecare sanatoriu s i ecare institu tie balnear a, nin tate, s a e aduse sub o conducere unic a, s a e legate

222

M arturii pentru comunitate vol.8

cu institu tia medical a din Battle Creek. Administratorii sanatoriului din Battle Creek au minile pline acum. Ei ar trebui s a- si consacre puterile lucr arii de a face din sanatoriu ce ar trebui s a e de fapt. pentru Nici un om nu trebuie s a considere c a poate con stiin ta to ti lucr atorii medicali. Fiin tele omene sti ar trebui s a priveasc a numai la Domnul Dumnezeul cerului, pentru a primi n telepciune s i ndrumare. Cnd se nin teaz as i se dezvolt a institu tii medicale, nu ar trebui s a li se cear a fra tilor no stri s a lucreze n acord cu planurile unei puteri regale de conducere. Trebuie s a se fac a o schimbare. Planul care leag a orice institu tie medical a de organiza tia concentrat a n Battle Creek trebuie s a e p ar asit. Dumnezeu interzice planul acesta. Timp de ani de zile, am fost instruit a c a e primejdie, o primejdie constant a, ca fra tii s a caute la semenii lor permisiunea de a face cutare sau cutare lucru, n loc s a o caute la Dumnezeu. n felul acesta, ei ajung sl ab anogi s i ng aduie s a e lega ti prin restric tii omene sti, dezaprobate de Dumnezeu. Domnul poate s a le impresioneze mintea s i con stiin ta, pentru ca s a se fac a lucrarea Lui, cu obliga tia dat a de El s i ntr-un spirit de fr a tie care este n acord cu principiile Legii Sale. Dumnezeu cunoa ste viitorul. El este Acela la care trebuie s a ne ndrept am pentru a primi c al auzire. S a ne punem ncrederea n El pentru a primi ndrumare cu privire la dezvoltarea diferitelor ramuri ale lucr arii Sale. Nimeni s a nu ncerce s a lucreze dup a impulsuri nesnte... mp ar tirea Conferin tei Generale n Uniuni de Conferin te, pe [233] districte, a fost un aranjament de la Dumnezeu. n lucrarea Domnului pentru aceste zile de pe urm a, nu trebuie s a e centre ca Ierusalimul, ri nu trebuie s nici vreo putere regeasc a. Iar lucrarea din diferite ta a e legat a prin contracte de lucrarea cu centrul n Battle Creek, deoarece nu acesta e planul lui Dumnezeu. Fra tii trebuie s a se consf atuiasc a ntre ei, deoarece suntem tot att de mult sub controlul lui Dumnezeu ntr-o parte a viei, ct s i n alt a parte. Fra tii trebuie s a e una n inim a s i n suet, a sa dup a cum Hristos s i Tat al sunt una. Da ti aceasta ca tur nv a ta a, pune ti-o n practic a, pentru ca s a putem una cu Hristos n Dumnezeu, lucrnd to ti pentru a ne nt ari unii pe al tii. mai nainte, la Conferin Puterea regeasc a, ce s-a dat pe fa ta ta General a de la Battle Creek, nu trebuie s a e perpetuat a. Editura nu

Cum s a e instruit tineretul nostru?

223

trebuie s a e un regat de sine st at ator. Este esen tial ca principiile care guverneaz a treburile Conferin tei Generale s a e men tinute n administrarea lucr arii editoriale s i a lucr arii medicale. Nimeni nu trebuie s a cread a c a ramura de lucrare de care este legat el este de o ca alte ramuri. mult mai mare importan ta Lucrarea de educa tie trebuie s a se fac a n ecare sanatoriu ce se nin teaz a. Dumnezeu are controlul lucr arii s i nimeni nu trebuie s a- si nchipuie c a tot ce se face n sanatoriile nin tate trebuie s a supus mai nti unei grupe de oameni. Dumnezeu interzice felul acesta de a proceda. Acela si Dumnezeu, care i-a instruit pe medicii de la Battle Creek, i va instrui s i pe b arba tii s i pe femeile care sunt chemate s a serveasc a pentru Domnul n di-ferite p ar ti ale viei. Se fac legi omene sti s i aranjamente omene sti care nu sunt acceptabile pentru Dumnezeu. Ele nu se vor dovedi ca o mireasm a de spre via . M via ta ta a g asesc n situa tia de a sim ti c a este necesar s a dau semnalul de alarm a. Administratorii ec areia dintre institu tiile noastre au nevoie s a ajung a mai inteligen ti cu privire la lucrarea lor individual a, nu depinznd de alt a institu tie, ci p astrnd identitatea lucr arii lor s i privind la Dumnezeu, ca ind instructorul lor, s i dndu- [234] credin s i pe fa ta ta n El printr-o slujire din toat a inima. Atunci si vor dezvolta talentele s i capacit a tile. Domnul Hristos cere o slujire la un nivel mult mai nalt de cum I s-a dat. Ar trebui ca, prin primirea puterii Duhului Sfnt, b arba tii din pozi tii de r aspundere s a-L descopere pe Mntuitorul mult mai clar de cum L-au descoperit. Ve snicul Dumnezeu a iubit lumea att de mult, nct L-a dat pe singurul S au Fiu, ca jertf a pentru noi, pentru s ca noi, primindu-L pe El n credin ta i practicnd virtu tile Lui, s a nu pierim, ci s a avem via ta ve snic a. Fra tii mei, cum v a nchipui ti voi c a prive ste El marea lips a de entuziasm spiritual, manifestat a fa ta de raportul despre d aruirea jertfei acesteia, nem arginite, ce s-a adus pentru mntuirea noastr a? Orice ambi tie omeneasc as i orice l aud aro senie s a e aruncate n rn ta a. Eul, p ac atosul de eu, trebuie s a e njosit, nu n al tat. Prin sn tenie n via ta de toate zilele, noi trebuie s a-L descoperim pe Hristos naintea celor din jurul nostru. Natura omeneasc a corupt a trebuie s a e supus a, nu n al tat a. Numai n felul acesta putem s a ajungem cura ti s i nep ata ti. Noi trebuie s a m b arba ti s i femei, smeri ti s i credincio si. Niciodat a s a nu ne a sez am pe scaunul de judecat a. Dumnezeu cere

224

M arturii pentru comunitate vol.8

ca reprezentan tii Lui s a e cura ti s i sn ti, descoperind frumuse tea sn teniei. Canalul trebuie s a r amn a totdeauna nenfundat, pentru ca Spiritul Sfnt s a poat a avea drum liber; altminteri, unii vor comenta despre lucrarea ce trebuie s a se fac a n inima reasc a cu scopul de a des avr si caracterul cre stin s i vor prezenta propriile lor nedes avr siri n a sa fel, nct s a fac a f ar a efect adev arul lui Dumnezeu, care este tot att de neclintit, ca s i tronul ve snic. Si, n timp ce i invit a pe [235] str ajerii S ai s a trag a semnalul de alarm a, Dumnezeu prezint a n fa ta lor via ta Mntuitorului, ca un exemplu de ceea ce trebuie s a e s i s a fac a pentru a mntui ti. Hristos S-a rugat, pentru ucenicii S ai, astfel: Sn te ste-i prin adev arul T au, Cuvntul T au este adev arul. O stare sueteasc a pl acut a, mul tumit a de sine, nu e o dovad a de sn tenie. Se tine un raport credincios despre toate faptele ilor oamenilor. Nimic nu se poate ascunde de ochiul Celui Prea nalt s i Sfnt, care locuie ste n ve snicie. Unii fac ca Domnului Hristos s a-I e ru sine de ei, datorit a n ascocirilor, planurilor s i uneltirilor lor. Dumnezeu nu aprob a purtarea lor, deoarece Domnul Hristos e f acut de ocar a prin spiritul s i faptele lor. Ei uit a cuvintele apostolului: Noi am ajuns o priveli ste pentru tura pe care a dat-o lume, ngeri s i oameni. (1 Corinteni 4, 9) nv a ta Domnul cu privire la lucrarea Lui arat a calea cea bun a. Planurile lui Dumnezeu s i gndurile lui Dumnezeu sunt cu att mai pe sus de planurile s i gndurile omului, cu ct sunt mai pe sus cerurile de p amnt. Glasul lui Dumnezeu trebuie s a e auzit, n telepciunea Lui trebuie s a e c al auz a. El a schi tat planul S au n Cuvnt s i n m arturiile pe care le-a trimis poporului S au. Numai acea lucrare care [236] e s avr sit a n acord cu principiile Cuvntului S au va rezista pururea.

Conducerea
St. Helena, California, 17 noiembrie 1900. n ziarele din diferite ora se, au ap arut articole care spun c ae o ceart a ntre dr. Kellogg s i doamna E.G. White: care dintre ei s a e conduc atorul adventi stilor de ziua a s aptea. Cnd am citit aceste articole, am fost peste m asur a de ntristat a, v aznd c a cineva ar putea n telege att de gre sit lucrarea mea s i lucrarea dr. Kellogg, nct s a publice astfel de informa tii gre site. N-a fost nici o controvers a ntre dr. Kellogg s i mine cu privire la conducere. Nimeni nu m-a auzit vreodat a pretinznd pozi tia de conduc ator al denomina tiunii. Am o lucrare de mare r aspundere de f acut aceea de a face tura ce mi-a fost dat cunoscut, prin scris s i prin viu grai, nv a ta a, nu numai adventi stilor de ziua a s aptea, ci lumii ntregi. Am publicat multe c ar ti, mari s i mici, s i unele dintre acestea au fost traduse n diferite limbi. Aceasta este lucrarea mea de a le explica altora Scripturile, a sa cum mi le-a explicat mie Dumnezeu. Dumnezeu n-a a sezat o putere regeasc a n Biserica Adventist a de Ziua a Saptea, care s a controleze ntreaga organiza tie sau s a controleze vreuna dintre ramurile lucr arii. El n-a dispus ca povara conducerii s a se sprijine pe c tiva oameni competen ti. Fiecare membru al comunit a tii are un vot n alegerea slujba silor comunit a tii. Comunitatea i alege pe slujba sii Conferin tei locale. Delega tii ale si de Conferin tele locale i aleg pe slujba sii Uniunilor de Conferin te, iar delega tii ale si de Uniunile de Conferin te i aleg pe slujba sii Conferin tei Generale. Prin aranjamentul acesta, ecare , ecare institu Conferin ta tie, ecare comunitate s i ecare individ, e [237] direct, e prin reprezentan ti, are un vot n alegerea b arba tilor care poart a r aspunderea principal a la Conferin ta General a.

225

226

M arturii pentru comunitate vol.8

Exeperien te de la nceputul lucr arii n zilele de la nceputul lucr arii noastre denomina tionale, Domnul l-a rnduit pe pastorul James White ca pe unul care, n unire cu so tia lui s i sub c al auzirea special a a Domnului, avea s a aib a o parte important a n conducere la naintarea lucr arii Sale. Istoria cre sterii lucr arii este bine cunoscut a. Tipograa a fost mai nti a sezat a la Rochester, N.Y, s i dup a aceea a fost mutat a la Battle Creek, Michigan. Iar dup a ani de zile, s-a nin tat o Cas a de editur a pe coasta Pacicului. Mul tumesc Domnului c a ne-a dat prilejul de a avea o parte n lucrare, de la nceput. Dar nici atunci s i nici de cnd lucrarea a ajuns la propor tii mari, n care timp r aspunderile au fost larg mp ar tite, nimeni nu m-a auzit s a pretind conducerea poporului acestuia. De la anul 1844 s i pn a acum, am primit solii de la Domnul s i le-am dat poporului S au. Aceasta e lucrare mea s a dau poporului lumina pe care mi-o d a Domnul. Am ns arcinarea s a primesc s i s a transmit soliile Sale. Eu nu trebuie s a apar naintea poporului, ca de tinnd vreo alt a pozi tie dect aceea a unui sol cu o solie. De mul ti ani, dr. J.H. Kellogg ocup a pozi tia de medic s ef n lucrarea medical a sus tinut a de adventi stii de ziua a s aptea. Ar imposibil ca el s a e conduc ator al lucr arii generale. Aceasta nu a [238] fost niciodat a partea sa s i nici nu poate niciodat a. Dumnezeu, Conduc atorul nostru Scriu lucrurile acestea, pentru ca to ti s a poat as ti c a nu e nici o controvers a ntre adventi stii de ziua a s aptea, cu privire la problema conducerii. Domnul Dumnezeul cerului e mp aratul nostru. El e Conduc atorul n care ne putem ncrede n mod sigur, deoarece El nu face niciodat a nici o gre seal a. S a-L onor am pe Dumnezeu s i pe Fiul S au, prin care El comunic a cu lumea. Dumnezeu ar lucra cu putere pentru poporul S au ast azi, dac a el s-ar a seza pe deplin sub c al auzirea Sa. Credincio sii au nevoie de locuirea f ar a ncetare a Duhului Sfnt n ei. Dac a ar mai mult a rug aciune n consiliile acelora care poart a r aspunderi, mai mult a smerenie a inimii naintea lui Dumnezeu, am vedea dovezi mai

Conducerea

227

abundente ale conducerii divine s i lucrarea noastr a ar face un progres [239] rapid.

Una cu Hristos n Dumnezeu


nepref Domnul caut a oameni cu credin ta acut as i cu minte s an atoas a, oameni care recunosc deosebirea dintre ce este adev arat s i ce nu e adev arat. Fiecare trebuie s a vegheze, cercetnd s i practicnd turile date n capitolul 17 din Ioan s vie nv a ta i p astrnd o credin ta n adev arul prezent. Avem nevoie de acea st apnire se sine, care ne face n stare s a ne aducem deprinderile n armonie cu rug aciunea Domnului Hristos. Instruc tiunea dat a de Cel care are autoritate este c a noi trebuie s a ne deprindem s a r aspundem la rug aciunea raportat a n capitolul 17 din Ioan. Trebuie s a facem din rug aciunea aceasta studiul nostru de c apetenie. Fiecare slujitor al Evangheliei, ecare misionar medical trebuie s a nve te s tiin ta cuprins a n aceast a rug aciune. Fra tii mei s i surorile mele, v a invit s a lua ti seama la cuvintele acestea s i s a aduce ti n studiul vostru un duh lini stit, blnd s i smerit, s i puterile s an atoase ale unei min ti ce e sub controlul lui Dumnezeu. Aceia lec care dau gre ss i nu nva ta tiile cuprinse n rug aciunea aceasta sunt n primejdia de a se dezvolta unilateral, lucru pe care nici o educa tie viitoare nu-l va corecta pe deplin. Si m a rog nu numai pentru ei, ci s i pentru cei ce vor crede n Mine, prin cuvntul lor. M a rog ca to ti s a e una, cum Tu, Tat a, e sti n Mine, s i Eu n Tine; ca s i ei s a e una n Noi, pentru ca lumea s a cread a c a Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei s a e una, cum s i Noi suntem una Eu n ei s i Tu n Mine pentru ca ei s a e n chip des avr sit una, ca s a cunoasc a lumea c a Tu M-ai trimis, s i c a i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. [240] Tat a, vreau ca acolo unde sunt Eu, s a e mpreun a cu Mine s i aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca s a vad a slava Mea, slav a pe care Mi-ai dat-o Tu; indc a Tu M-ai iubit nainte de ntemeierea lumii. Neprih anitule Tat a, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, s i ace stia au cunoscut c a Tu M-ai trimis. Eu le-am f acut cunoscut Numele T au, s i li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu 228

Una cu Hristos n Dumnezeu

229

care M-ai iubit Tu, s a e n ei s i Eu s a u n ei. (Ioan 17, 20-26) Este scopul lui Dumnezeu ca ii Lui s a se contopeasc a n unire. Nu a steapt a ei s a tr aiasc a mpreun a n acela si cer? Este oare Hristos mp ar tit mpotriva Sa? Va da El succes poporului S au nainte ca ei s a dea la o parte gunoiul b anuielilor s i al discordiei, nainte ca lucr atorii, uni ti n scopuri, s a- si consacre inima, mintea s i t aria n lucrarea aceasta, att de sfnt a naintea lui Dumnezeu? Unirea aduce putere; dezbinarea aduce sl abiciune. Uni ti unii cu al tii, lucrnd mpreun a n armonie pentru salvarea oamenilor, vom ntr-adev ar mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Aceia care refuz a s a lucreze n armonie l dezonoreaz a foarte mult pe Dumnezeu. Vr ajma sul suetelor se delecteaz a s a-i vad a lucrnd n scopuri contrare unii cu al tii. Unii ca ace stia au nevoie s a cultive iubirea fr a teasc as i duio sia inimii. Dac a ar putea s a trag a la o parte perdeaua care acoper a viitorul s i s a vad a c . rezultatele dezbin arii lor, cu siguran ta a ar condu si la poc ain ta Lumea prive ste cu mul tumire la dezbinarea dintre cre stini. Aceasta i face o mare pl acere necredin tei. Dumnezeu face apel la o schimbare n poporul S au. Unirea cu Hristos s i a unuia cu al , n aceste zile de pe urm tul este unica noastr a siguran ta a. S a ne pentru Satana s str aduim s a facem cu neputin ta a arate la membrii comunit a tilor noastre, zicnd: Privi ti cum se mai ur asc unul pe altul, oamenii ace stia care stau sub steagul lui Hristos! Nu trebuie s a ne ocup am cu nimic de ei, ct a vreme si cheltuiesc mai mult a for ta pentru a se lupta unul cu altul dect pentru a lupta cu for tele mele. [241] Dup a coborrea Duhului Sfnt, ucenicii au mers s i au proclamat ind mntuirea suetelor. Ei un Mntuitor nviat, unica lor dorin ta se bucurau n dulcea ta leg aturilor cu sn tii. Ei erau plini de duio sie, respectuo si, cu lep adare se sine, gata s a fac a orice jertf a de dragul adev arului. n leg atura zilnic a a unuia cu altul, ei descopereau iubirea . Prin cuvinte s pe care Hristos le poruncise s a o dea pe fa ta i fapte neegoiste, se str aduiau s a aprind a iubirea aceasta s i n alte inimi. Credincio sii urmau s a cultive iubirea aceea care umplea inima apostolilor dup a coborrea Duhului Sfnt. Ei urmau s a mearg a mai departe n binevoitoare ascultare de porunca cea nou a: Cum v-am iubit Eu, a sa s a v a iubi ti s i voi unii pe al tii. (Ioan 13, 34). Att de strns trebuia s a e ei uni ti cu Hristos, nct s a e n stare s a mplineasc a cerin tele Lui. Puterea unui Mntuitor care putea s a-i ndrept a teasc a prin neprih anirea Lui urma s a e prosl avit a.

230

M arturii pentru comunitate vol.8

Dar primii cre stini au nceput s a caute defecte unii la al tii. St aruind asupra gre selilor, dnd loc la critic a lipsit a de bun atate, ei L-au pierdut din vedere pe Mntuitorul s i marea iubire pe care El o d aduse pentru cei p pe fa ta ac ato si. Ei s-au f acut mai stric ti n ce prive ste ceremoniile din afar a, mai minu tio si cu privire la teoria credin tei, mai severi n critica lor. n zelul lor de a-i osndi pe al tii, au uitat de propriile lor gre seli. Au uitat lec tia de iubire, pe care le-o d aduse Hristos. Si, lucrul cel mai trist dintre toate, ei nu s i-au dat seama de paguba pe care o sufereau. Ei nu- si d adeau seama c a fericirea s i bucuria piereau din via ta lor s i c a, n curnd, aveau s a umble n ntuneric, ntruct alungaser a din inim a iubirea lui Dumnezeu. Apostolul Ioan s i-a dat seama c a iubirea fr a teasc a disp area din biseric as i a st aruit ndeosebi asupra acestui punct. Pn a n ziua mor tii sale, el a st aruit pe lng a credincio si s a exercite f ar a ncetare de al [242] iubire unii fa ta tii. Epistolele lui c atre biserici sunt pline de ideea aceasta. Prea iubi tilor, s a ne iubim unii pe al tii, scria el, c aci iubirea este de la Dumnezeu. Dumnezeu a trimis n lume pe singurul S au Fiu, ca noi s a tr aim prin El. Prea iubi tilor, dac a astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie s a ne iubim s i noi unii pe al tii. (Ioan 4, 7-11) n biserica lui Dumnezeu de azi lipse ste foarte mult iubirea fr a teasc a. Mul ti dintre aceia care declar a c a l iubesc pe Mntuitorul neglijeaz a s a i iubeasc a pe aceia care sunt , suntem uni ti cu ei n comuniune cre stin a. Noi avem aceea si credin ta membri ai aceleia si familii, copii ai aceluia si Tat a ceresc, cu aceea si fericit a n adejde a nemuririi. Ct de strnse s i duioase ar trebui s a e leg aturile care ne leag a mpreun a! Oamenii din lume urm aresc sn s a vad a dac a credin ta noastr a exercit a o inuen ta titoare asupra inimilor noastre. Ei sunt foarte ageri ca s a discearn a defectele din via ta noastr a, orice nepotrivire din purtarea noastr a. S a ne str aduim s a nu le d am prilej s a aduc a ocar a credin tei noastre. Nu mpotrivirea lumii este lucrul cel mai primejdios pentru noi; r aul, care e cultivat n inima a sa-zi silor credincio si, produce dezastrul cel mai grav s i ntrzie cel mai mult progresul cauzei lui Dumnezeu. Nu e cale mai sigur a de a ne sl abi spiritualitatea, dect aceea de de al a invidio si s i b anuitori unii fa ta tii, gata s a g asim gre seli s i plini de b anuieli rele. n telepciunea aceasta nu vine de sus, ci este p amnteasc a, reasc a, dr aceasc a. C aci acolo unde este pizm as i duh de ceart a, este tulburare s i tot felul de fapte rele. n telepciunea care

Una cu Hristos n Dumnezeu

231

vine de sus este nti curat a, apoi pa snic a, blnd a, u sor de nduplecat, plin a de ndurare s i de roade bune, f ar a p artinire, nef a tarnic a. Si roada neprih anirii este sem anat a n pace pentru cei ce fac pace. (Iacov 3, 15-18) Armonia s i unirea, existente ntre oameni cu diferite predispozi tii, constituie cea mai puternic a dovad a ce poate adus a, c a Dumnezeu L-a trimis pe Fiul S au n lume, ca s a-i salveze pe p ac ato si. Este privilegiul nostru de a aduce m arturia aceasta. Dar, pentru [243] a face aceasta, noi trebuie s a ne a sez am sub comanda Domnului Hristos. Caracterul nostru trebuie s a e modelat dup a caracterul Lui, iar voin ta noastr a trebuie s a e supus a voin tei Lui. Atunci vom lucra mpreun a f ar a gnd de ciocnire. St aruirea asupra micilor deosebiri duce la fapte care nimicesc comuniunea cre stin a. S a nu-i ng aduim vr ajma sului s a c stige avantaje asupra noastr a, n felul acesta. S a ne str aduim s a ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu s i unii de al tii. Atunci vom ca ni ste pomi ai drept a tii, s adi ti de Domnul s i uda ti de rul vie tii. Si ct de rodnici vom ! N-a spus Domnul Hristos: n aceasta Tat al Meu va prosl avit, dac a aduce ti mult a road a? (Ioan 15, 8) Inima Mntuitorului dore ste st aruitor ca urma sii S ai s a mplineasc a scopul lui Dumnezeu n toat a n al timea s i profunzimea lui. Ei trebuie s a e una n El, chiar dac a sunt mpr as tia ti n lumea ntreag a. Dar Dumnezeu nu-i poate face una n Hristos dect dac a sunt dispu si s a- si p ar aseasc a propria lor cale s i s a apuce calea Lui. Cnd va mplinit a n totul rug aciunea Domnului Hristos, cnd tura Lui va adus nv a ta a n via ta de toate zilele a poporului lui Dumnezeu, n rndurile noastre se va vedea unitate de ac tiune. Frate va legat de frate, prin funiile de aur ale iubirii lui Hristos. Numai Spiritul lui Dumnezeu poate realiza unirea aceasta. Acela care S-a sn tit pe Sine i poate sn ti s i pe ucenicii S ai. Uni ti cu El, ei vor uni ti s i unii cu al tii n credin ta cea prea sfnt a. Cnd noi n azuim dup a unirea aceasta, a sa cum dore ste Dumnezeu s a n azuim, ea va [244] veni n mijlocul nostru.

Membrii laici s a porneasc a


O lucrare mult mai mare de cum si dau ei seama le revine membrilor bisericii, individual. Ei nu sunt aten ti la cererile lui Dumnezeu. A venit timpul cnd s a se imagineze orice mijloc ce ar putea ajuta la preg atirea unui popor care s a stea n ziua lui Dumnezeu. Noi trebuie s a m vigilen ti, refuznd s a l as am nefolosite ocaziile pre tioase. Tre pentru a c buie s a facem tot ce e cu putin ta stiga suete la iubirea de Dumnezeu s i la tinerea poruncilor Lui. Isus cere aceasta de la cei care cunosc adev arul. Este nera tional a cererea Lui? N-avem noi via ta lui Hristos, ca exemplu al nostru? Nu suntem datori Mntuitorului, o datorie de iubire, de osteneli serioase s i pline de lep adare de sine, pentru salvarea acelora pentru care El Si-a dat via ta? Mul ti dintre membrii comunit a tilor noastre mari nu fac relativ nimic. Ei ar putea face o lucrare bun a, dac a, n loc de a se ngr am adi laolalt a, s-ar mpr as tia n locuri care nc a nu au fost atinse de adev ar. Pomii s adi ti prea des nu se dezvolt a bine. Ei sunt transplanta ti de gr adinar, pentru ca s a aib a spa tiu s a creasc as i s a nu se piperniceasc a s i s a se mboln aveasc a. Aceea si regul a se aplic a la comunit a tile noastre mari. Mul ti dintre membri mor spiritual din lipsa acestei lucr ari. Ei ajung boln avicio si s i incapabili s a lucreze. Dac a ar r as adi ti, ar avea spa tiu s a creasc a puternici s i viguro si. Nu e planul lui Dumnezeu ca poporul S au s a se colonizeze sau s a se ngr am adeasc a n centre mari. Ucenicii lui Hristos sunt reprezentan tii Lui pe p amnt s i Dumnezeu inten tioneaz a ca ei s a e mpr as tia ti prin toat a tara, prin trguri, ora se s i sate, ca lumini n mijlocul ntunericului lumii. Ei trebuie s a e misionari pentru Dumnezeu, m arturisind prin credin ta s i faptele lor despre apropierea [245] venirii Mntuitorului. Membrii laici ai comunit a tilor noastre pot s avr si o lucrare pe care pn a acum aproape c a nu au nceput-o. Nimeni nu ar trebui s a se mute n alte locuri numai de dragul unor foloase lume sti, dar, acolo unde se deschide posibilitatea de a- si c stiga existen ta, s a mearg a familii bine ntemeiate n adev ar, una sau dou a familii la un 232

Membrii laici s a porneasc a

233

loc, pentru a lucra ca misionari. Ei ar trebui s a simt a iubire pentru suete s i o povar a s a lucreze pentru ele s i s a studieze cum s a le aduc a la adev ar. Ei pot s a distribuie publica tiile noastre, s a tin a adun ari n casele lor, s a se mprieteneasc a cu vecinii s i s a-i invite s a vin a la adun arile acestea. n felul acesta, ei pot face ca lumina lor s a str aluceasc a prin fapte bune. Lucr atorii s a stea singuri n Dumnezeu, plngnd s i rugndu-se, muncind pentru salvarea semenilor lor. S a- si aduc a aminte c a alearg a ntr-o curs as i s a se str aduiasc a s a c stige coroana nemuririi. n timp ce att de mul ti au pl acere mai mult de laudele oamenilor dect de . Deprinde bun avoin ta lui Dumnezeu, voi s a lucra ti n umilin ta tiv a s a exercita ti credin ta, prezentndu-i pe vecinii vo stri naintea tronului harului s i rugndu-L pe Dumnezeu s a le ating a inima. n felul acesta, se poate face adev arata lucrare misionar a. S-ar putea s a e mi scate persoane care nu ar vrea s a asculte un predicator sau un colportor. Iar cei care lucreaz a n felul acesta, n locuri noi, vor ajunge s a cunoasc a cel mai bun mod de a se apropia de oameni s i de a preg ati calea pentru al ti lucr atori. Cel care se angajeaz a n lucrarea aceasta poate c stiga o expe pre rien ta tioas a. El are pe inim a povara suetelor vecinilor s ai. El trebuie s a aib a ajutorul lui Isus. Ct a grij a va avea el ca s a aib ao purtare n teleapt a, pentru ca rug aciunile s a nu e ntrerupte s i nici un p acat cultivat s a nu-l despart a de Dumnezeu! n timp ce i ajut a pe al tii, un astfel de lucr ator cap at a el nsu si putere s i pricepere spiritual as i, n aceast as coal a umil a, el poate calicat s a intre ntr-un [246] cmp mai larg de lucru. Domnul Hristos spune: Dac a aduce ti mult a road a, prin aceasta Tat al Meu va prosl avit. (Ioan 15, 8) Dumnezeu ne-a nzestrat cu capacit a ti s i ne-a ncredin tat talente, cu scopul de a le folosi pentru El. Fiec arui om i este ncredin tat a o lucrare nu numai n ogorul lui de gru sau de porumb, ci lucrarea zeloas as i st aruitoare pentru salvare de suete. Fiecare piatr a din templul lui Dumnezeu trebuie s a e o piatr a vie, o piatr a care str aluce ste, reectnd lumina n lume. Membrii laici s a fac a tot ce pot s i, n timp ce folosesc talentele pe care deja le au, Dumnezeu le va da mai mult har s i capacitate sporit a. Multe dintre ntreprinderile noastre misionare sunt stingherite, deoarece sunt mul ti care refuz a s a intre pe por tile ocaziilor, care sunt deschise naintea lor. To ti cei care cred adev arul trebuie s a nceap a

234

M arturii pentru comunitate vol.8

s a lucreze. Face ti lucrarea care este cel mai aproape de voi; face ti orice, orict de umil, dect s a ti ca oamenii din Meroza, oameni care nu lucreaz a nimic. Noi nu am n lips a de mijloace, dac a am porni nainte, ncrezndu-ne n Dumnezeu. Domnul este binevoitor s a fac a o mare lucrare pentru to ti cei care cred n El cu adev arat. Dac a membrii laici ai bisericii se vor ridica s a fac a lucrarea pe care pot s a o fac a, pornind la lupt a pe propria lor cheltuial a, ecare urm arind s a vad a ct poate face mai mult n c stigarea de suete la Isus, i vom vedea pe mul ti care p ar asesc rndurile lui Satana pentru a sta sub steagul lui Hristos. Dac a poporul nostru va proceda dup a lumina dat a n vom vedea mnaceste cteva cuvinte de instruc tiune, cu siguran ta tuirea lui Dumnezeu. Vor urma rede stept ari minunate. P ac ato sii vor converti ti s i multe suete vor ad augate la biseric a. Atunci cnd aducem inimile noastre n unire cu Hristos, Spiritul care S-a cobort [247] peste ucenici n ziua Cincizecimii Se va cobor s i peste noi.

S a m g asi ti cu lips a?
St. Helena, California, 21 aprilie 1903 Pozi tia noastr a n lume nu este cea care ar trebui s a e. Suntem departe de unde ar trebuit s a m, dac a via ta noastr a cre stineasc a ar fost n armonie cu lumina s i cu ocaziile date nou a, dac a de la nceput ne-am str aduit s a mergem nainte s i n sus. Dac a am umblat n lumina care ne-a fost dat a, dac a am st aruit s a l cunoa stem pe Domnul, c ararea noastr a s-ar f acut din ce n ce tot mai luminoas a. Dar mul ti dintre aceia care au avut lumin a special a s-au conformat att de mult lumii, nct aproape c a nici nu se mai deosebesc de oamenii lume sti. Ei nu apar ca popor aparte, ales s i scump al lui Dumnezeu. E greu s a se poat a face deosebire ntre cel care i serve ste lui Dumnezeu s i cel care nu-I serve ste. Biserica Adventist a de Ziua a Saptea este cnt arit a n balan tele sanctuarului. Ea va judecat a dup a privilegiile s i avantajele pe care le-a avut. Dac a via ta ei spiritual a nu corespunde cu avantajele pe care Hristos le-a rev arsat asupra ei cu un pre t nem asurat, dac a binecuvnt arile conferite ei nu au preg atit-o pentru lucrarea ce i-a fost ncredin tat a, se va rosti asupra ei sentin ta: Aat cu lips a. Ea va judecat a dup a lumina rev arsat a, dup a ocaziile date. Scopul lui Dumnezeu cu poporul S au gloriDumnezeu are preg atite iubire, bucurie, pace s i o biruin ta oas a pentru to ti aceia care-L servesc n spirit s i n adev ar. Poporul Lui, care tine poruncile, urmeaz a s a stea totdeauna gata de slujire. sporit El trebuie s a primeasc a har s i putere sporit as i cuno stin ta a cu privire la lucrarea Duhului Sfnt. Dar mul ti nu sunt gata s a primeasc a darurile scumpe ale Spiritului pe care Dumnezeu a steapt a s a [248] le reverse asupra lor. Ei nu tind mai sus s i tot mai sus, dup a puterea de sus, pentru ca, prin darurile rev arsate, s a poat a recunoscu ti ca popor deosebit al lui Dumnezeu, rvnitor pentru fapte bune. 235

236

M arturii pentru comunitate vol.8

Poc aie ste-te s i f a faptele dinti Mustr ari solemne de avertizare, ar atate prin distrugerea unor mijloace de slujire foarte mult ndr agite, ne spun: Adu- ti aminte de unde ai c azut, poc aie ste-te s i ntoarce-te la faptele dinti. (Apocalipsa 2, 5). Pentru ce este o percepere att de ntunecat a a adev aratei st ari spirituale a bisericii? Nu au fost lovi ti cu orbire str ajerii care stau pe zidurile Sionului? Nu sunt mul ti dintre slujitorii lui Dumnezeu nep as atori s i mul tumi ti, ca s i cum stlpul de nor, ziua, s i stlpul de foc, noaptea, ar sta deasupra sanctuarului? De ce se ntmpl a c a aceia din locuri de r aspundere, care pretind c a l cunosc pe Dumnes zeu, l t ag aduiesc n via ta i n caracter? Nu mul ti dintre cei care se socotesc a poporul ales s i deosebit al Lui sunt mul tumi ti s a tr aiasc a f ar a dovada c a ntr-adev ar Dumnezeu e n mijlocul lor, pentru a-i sc apa din cursele s i de atacurile lui Satana? N-am avut noi acum mult mai mult a lumin a dac a, n trecut, am primit mustr arile Domnului, dac a am recunoscut prezen ta Lui s i dac a ne-am ab atut de la toate practicile contrare voin tei Lui? Dac a am f acut aceasta, lumina cereasc a ar luminat n templul suetului, f acndu-ne n stare s a n telegem adev arul s i s a-L iubim pe Dumnezeu mai mult dect orice, s i pe semenii no stri ca pe noi n sine. O, ct de mult este dezonorat Domnul Hristos de c atre cei care, pretinznd c a sunt cre stini, arunc a ocar a asupra numelui pe care-l poart a, prin aceea c a nu fac ca via ta lor s a corespund a cu m arturisirea lor, prin aceea c a nu se trateaz a unii pe al tii cu iubirea s i respectul pe care Dumnezeu a steapt a s a-l vad a descoperit n cuvinte [249] pline de amabilitate s i fapte pline de curtenie! Puterile adncului sunt foarte puternic agitate. Drept rezultat, exist a r azboi s i v arsare de snge. Atmosfera moral a este otr avit a de fapte crude s i ngrozitoare. Spiritul certei se r aspnde ste, abund a n tot locul. Multe suete sunt luate n st apnire de duhul fraudei s i , l al purt arii viclene. Mul ti se vor ndep arta de credin ta asndu-se n turi de demoni. Ei nu- voia unor duhuri n sel atoare s i a unor nv a ta si dau seama ce duh i-a luat n st apnire.

S a m g asi ti cu lips a?

237

E secul n a-L onora pe Dumnezeu , care cite Cel care vede dincolo de ce este la suprafa ta ste inima oamenilor, spune cu privire la aceia care au avut mult a lumin a: Ei nu sunt ntrista ti s i uimi ti din pricina st arii lor morale s i spirituale. To ti ace stia si aleg c aile lor, s i suetul lor g ase ste pl acere n urciunile lor. De aceea s i Eu voi alege ce este spre nefericirea lor s i voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, c aci, cnd am chemat Eu, n-au r aspuns, s i cnd am vorbit Eu, n-au ascultat; ci au f acut ce este r au naintea Mea, s i au ales ce nu-Mi place! Dumnezeu le trimite o lucrare de r at acire, ca s a cread a o minciun a, pentru c a nu au primit dragostea adev arului, ca s a e mntui ti, ci au g asit pl acere n nelegiuire. (Isaia 66, 3.4; 2 Tesaloniceni 2, 11.10.12) torul ceresc ntreab nv a ta a: Ce n sel aciune mai puternic a poate s a z ap aceasc a mintea, dect preten tia c a zide sti pe temelia cea bun a s i c a Dumnezeu ti prime ste lucrarea, cnd, n realitate, faci multe fapte dup a planuri lume sti s i p ac atuie sti mpotriva lui Iehova? O, e o mare n sel aciune, o am agire fascinant a, care pune st apnire pe minte atunci cnd oamenii care au cunoscut odat a adev arul iau nf a ti sarea evlaviei drept spiritul s i puterea ei; cnd si nchipuie c a sunt boga ti, [250] c a s-au mbog a tit s i c a nu duc lips a de nimic, cnd n realitate sunt lipsi ti de orice. de slujitorii S Dumnezeu nu S-a schimbat fa ta ai credincio si, care , si p astreaz a hainele nep atate. Dar mul ti strig a: Pace s i siguran ta cnd asupra lor se abate o pr ap adenie nea steptat a. Dac a nu are des loc o poc ain ta avr sit a, dac a oamenii nu- si umilesc inima prin m arturisire s i dac a nu primesc adev arul, a sa cum este el n Isus, nicidecum nu vor intra n cer. Atunci cnd va avea loc cur a tirea n rndurile noastre, noi nu vom mai sta tihni ti, f alindu-ne c a suntem boga ti, c a ne-am mbog a tit s i nu mai avem nevoie de nimic. Cine poate spune pe bun a dreptate: Aurul nostru e cur a tit n foc s i hainele noastre nu sunt mnjite de lume? L-am v azut pe torul nostru, ar nv a ta atnd spre ve smintele a sa-numitei neprih aniri. Smulgndu-le, a dezgolit murd aria ce era dedesubt. Apoi mi-a zis: Nu vezi cum s i-au acoperit n mod preten tios murd aria s i putreziciunea caracterului? Cum a ajuns cetatea cea credincioas a o desfrnat a! Casa Tat alui Meu a fost f acut a o cas a de negustorie, un loc de unde s-

238

M arturii pentru comunitate vol.8

a dep artat prezen ta s i gloria divin a! Din pricina aceasta e sl abiciune s i lipse ste puterea. O chemare la reform a Dac a biserica, acum dospit a de propria ei apostazie, nu se c aie ste s i nu se ntoarce, va mnca din roadele propriilor ei fapte, pn a se va scrbi de ea ns as i. Dac a se mpotrive ste la r au s i alege ce e bine, dac a l caut a pe Dumnezeu cu toat a smerenia s i corespunde naltei sale chem ari n Hristos, stnd pe platforma adev arului ve snic s i, prin , credin ta si nsu se ste realiz arile preg atite pentru ea, biserica va [251] vindecat a. Ea va ap area n simplitatea s i cur a tia date ei de Dumnezeu, sc apat a din toate ncurc aturile p amnte sti, dovedind c a adev arul a f acut-o ntr-adev ar liber a. Atunci membrii ei vor ntr-adev ar ale sii lui Dumnezeu, reprezentan tii Lui. A venit timpul s a aib a loc o deplin a reform a. Cnd va ncepe reforma aceasta, spiritul rug aciunii l va inuen ta pe ecare credincios s i va izgoni din biseric a spiritul nen telegerii s i al certei. Aceia care nu au tr ait n comuniune cre stin a se vor apropia strns unii de al tii. Un membru care lucreaz a n direc tia cea bun a i va atrage s i pe al ti membri s a se uneasc a cu el, pentru a face rug aciuni s i cereri pentru descoperirea Duhului Sfnt. Nu va confuzie acolo, deoarece to ti vor n armonie cu gndul Spiritului. Barierele care despart pe credincios de credincios vor sf armate, iar servii lui Dumnezeu vor vorbi acelea si lucruri. Domnul va lucra mpreun a cu servii S ai, ca s a nal te biserica. To ti vor n al ta, cu pricepere, rug aciunea pe care Hristos i-a nv a tat pe servii S ai: Vie mp ar a tia Ta, fac a-se voia Ta, [252] precum n cer, a sa s i pe p amnt. (Matei 6, 10)

Spre cas a
Cnd aud de nenorocirile ngrozitoare, care au loc s apt amn a dup a s apt amn a, m a ntreb: Ce nseamn a lucrurile acestea? Dezastrele cele mai ngrozitoare vin unele dup a altele, ntr-o succesiune rapid a. Foarte des auzim de cutremure s i cicloane, de distrugeri prin incendii s i inunda tii, nso tite de mari pierderi de vie ti s i de bunuri. , nenorocirile acestea sunt izbucniri capricioase ale unor n aparen ta puteri ce par dezorganizate s i nereglementate, dar n ele se pot citi inten tiile lui Dumnezeu. Ele sunt unele dintre mijloacele prin care El caut a s a-i trezeasc a pe oameni la n telegerea primejdiei. Venirea Domnului Hristos este mai aproape dect atunci cnd am crezut, la nceput. Marea lupt a se apropie de sfr sit. Judec a tile lui Dumnezeu sunt pe p amnt. Ele vorbesc cu solemn a avertizare, spunnd: Si voi ti gata; c aci Fiul omului va veni n ceasul n care nu v a gndi ti. (Matei 24, 44) Dar sunt mul ti, destul de mul ti, aceia din comunit a tile noastre, care s tiu pu tin despre adev arata nsemn atate a adev arului prezent. Apelez la ei s a nu treac a cu vederea mplinirea semnelor timpului, care ne spun att de l amurit c a sfr situl s-a apropiat. O, ct de mul ti dintre aceia care n-au c autat mntuirea suetului, n curnd se vor jeli cu amar: Seceri sul a trecut, vara s-a ispr avit, s i noi tot nu suntem mntui ti! (Ieremia 8, 20) Tr aim n mijlocul scenelor nale ale istoriei p amntului acestuia. Profe tia se mpline ste cu repeziciune. Timpul cerc arii noastre se sfr se ste grabnic. Nu avem timp de pierdut nici m acar o clip a. S a nu m g asi ti dormind la post. Nimeni s a nu zic a n inim a sau prin faptele sale: Domnul meu ntrzie s a vin a. Face ti ca solia apropiatei reveniri a Domnului Hristos s a r asune n cuvinte solemne de avertizare. S a-i convingem pe b arba tii s i femeile de pretutindeni s a se poc aiasc as i s a fug a de mnia viitoare! S a-i trezim la o [253] . nentrziat a preg atire, deoarece s tim pu tin despre ce ne st a n fa ta Predicatorii s i membrii laici s a porneasc a n holdele prguite, s a le spun a celor f ar a grij as i nep as atori s a-L caute pe Domnul ct mai poate g asit. Lucr atorii vor g asi recolta oriunde proclam a adev aru239

240

M arturii pentru comunitate vol.8

rile uitate ale Bibliei. Ei vor g asi persoane care vor primi adev arul s i- si vor consacra via ta c stig arii de suete pentru Hristos. Domnul urmeaz a s a vin a n curnd s i noi trebuie s a m preg ati ti s a-L ntmpin am n pace. S a m hot ar ti s a facem tot ce ne st a n putere spre a mp art as i lumina celor din jurul nostru. Nu trebuie s a m tri sti, ci voio si, s i trebuie s a-L p astr am f ar a ncetare pe Domnul Isus n fa ta noastr a. El vine n curnd s i noi trebuie s a m gata n a steptarea ar at arii Lui. O, ct de m are t va s a-L vedem pe El s i s a m saluta ti ca mntui ti ai Lui! Mult a vreme am a steptat, dar n adejdea noastr a acum e pe cale de a sc adea. Dac a am putea doar s a-L vedem pe mp aratul, n frumuse tea Lui, am pentru ve snicie ferici ti. mi vine s a strig: Mergem spre cas a! Ne apropiem de timpul cnd Domnul Hristos va veni cu putere s i mare slav a, spre a-i lua pe r ascump ara tii S ai n locuin tele lor ve snice. n ziua aceea, vor zice: Iat a, acesta este Dumnezeul nostru, n care aveam ncredere c a ne va mntui. Acesta este Domnul, n care ne ncredeam, acum s a ne veselim s i s a ne bucur am de mntuirea Lui! (Isaia 25, 9) Trece ti, trece ti pe por ti! Preg ati ti o cale poporului! Croi ti, croi ti drum, da ti pietrele la o parte! Ridica ti un steag peste popoare! Iat a ce veste ste Domnul pn a la marginile p amntului: Spune ti icei Sio[254] nului: Iat a, Mntuitorul t au vine; iat a plata este cu El s i r aspl atirile merg naintea Lui. Ei vor numi ti Popor sfnt, r ascump ara ti ai Domnului. Iar pe tine, te vor numi Cetate c autat as i neprih anit a. (Isaia 62, 10-12) n marea lucrare nal a, vom avea s a d am piept cu greut a ti c arora , dar s nu vom s ti cum s a le facem fa ta a nu uit am c a Cele Trei Mari Puteri ale cerului lucreaz a, c a o Mn a divin a e la crm as i c a Dumnezeu si va mplini f ag aduin tele, El si va strnge din lume un popor care-L va sluji n neprih anire. n Dumnezeu, s S a nu vi se tulbure inima. Ave ti credin ta i ave ti n Mine. n casa Tat credin ta alui Meu sunt multe loca suri. Dac a n-ar a sa, v-a s spus. Eu M a duc s a v a preg atesc un loc. Si, dup a ce M a voi duce s i v a voi preg ati un loc, M a voi ntoarce s i v a voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, s a ti s i voi. (Ioan 14, 1-3) Mult a vreme, noi am a steptat revenirea Mntuitorului nostru. Dar f ag aduin ta Lui nu e mai pu tin sigur a. n curnd, vom n tara f ag aduit a. Acolo, Isus ne va conduce lng a apa vie tii, care curge de

Spre cas a

241

la tronul lui Dumnezeu ne va l amuri ntmpl arile ntunecoase ale providen tei prin care ne-a trecut El pe p amntul acesta, pentru a ne des avr si caracterul. Acolo vom privi n chip nentunecat frumuse tile Edenului ref acut. Aruncnd la picioarele Mntuitorului coroanele pe care El le-a pus pe capul nostru s i atingndu-ne harpele de aur, [255] vom umple v azduhul de laude pentru Acela care s ede pe tron.

242

M arturii pentru comunitate vol.8

Sec tiunea 5 Cunoa sterea absolut a

Lumina cuno stin tei slavei Lui Dumnezeu pe fa ta lui Isus Hristos. (2 Corinteni 4, 6)

Dumnezeu n natur a
naintea p atrunderii p acatului, peste mintea primilor no stri p arin ti nu exista nici un nor care s a ntunece n telegerea caracterului lui Dumnezeu. Ei se conformau n mod des avr sit voin tei lui Dumnezeu. Drept ve smnt, ei erau nconjura ti de o lumin a minunat a, lumina lui Dumnezeu. Aceast a lumin a clar as i des avr sit a le lumina orice problem a ce li se prezenta. Natura era manualul lor. n gr adina Edenului, existen ta lui Dumnezeu era demonstrat a, nsu sirile Lui erau dezv aluite prin lucrurile naturii ce-i nconjura. Orice lucru asupra c aruia li se opreau ochii le vorbea despre nsu sirile nev azute ale lui Dumnezeu, anume puterea Lui ve snic as i dumnezeirea Lui, erau v azute clar, ind n telese prin lucrurile create. Urm arile p acatului Dar, de si este adev arat c a la nceput Dumnezeu putea v azut n natur a, nu urmeaz a c a, dup a c adere, lui Adam s i urma silor s ai le-a fost descoperit a, prin lumea natural a, o cunoa stere perfect aa turile ei atta lui Dumnezeu. Natura i putea preda omului nv a ta vreme ct el era n stare de nevinov a tie. ns a nelegiuirea a adus o v at amare a p amntului s i s-a interpus ntre natur as i Dumnezeul naturii. Dac a Adam s i Eva ar r amas continuu ascult atori de Creatorul [256] lor, dac a ar r amas pe c ararea umbl arii n deplin a dreptate, ei ar continuat s a nve te despre Dumnezeu din lucr arile Sale. ns a, cnd au dat ascultare ispititorului s i au p ac atuit mpotriva lui Dumnezeu, lumina ve smintelor nevinov a tiei cere sti s-a dep artat de la ei. Lipsi ti de lumin a cereasc a, ei n-au mai putut s a discearn a caracterul lui Dumnezeu din lucr arile minilor Lui. Si, prin neascultarea omului, a avut loc o schimbare chiar s i n natur a. P atat a de blestemul p acatului, natura poate da doar o m arturie nedes avr sit a despre Creator. Ea nu poate dezv alui caracterul S au n toat a des avr sirea lui. 244

Dumnezeu n natur a

245

tor divin Un nv a ta tor divin. Pentru ca lumea s Avem nevoie de un nv a ta a nu r amn a n ntuneric, n ve snic a noapte spiritual a, Dumnezeu ni S-a descoperit n Isus Hristos. Hristos este adev arata Lumin a, care lumineaz a pe orice om venit n lume. (Ioan 1, 9). Lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu s-a dezv aluit pe fa ta lui Isus Hristos (2 Corinteni 4, 6). Lumina lui Hristos, iluminnd priceperea noastr as i str alucind mintele peste fa ta naturii, ne face n stare s a citim continuu nv a ta iubirii lui Dumnezeu n lucr arile create de El. Natura m arturise ste despre Dumnezeu Lucrurile din natur a, pe care le privim noi azi, ne dau doar o slab a idee despre frumuse tea s i m are tia Edenului. Totu si, a r amas nc a mult a frumuse te. Natura m arturise ste c a Cineva nem arginit n putere, mare n bun atate, ndurare s i iubire, a creat p amntul s i l-a s mbel sugat cu via ta i bucurie. Chiar n starea lor adumbrit a, toate lucrurile descoper a lucrarea minilor Maestrului Artist. Cu toate c a p acatul a mnjit forma s i frumuse tea lucrurilor naturii, de si pe ele se pot vedea urmele lucr arii prin tului puterii v azduhului, totu si ele vorbesc despre Dumnezeu. n tufele tepoase, n spini, m ar acini, neghin a, putem citi legea osndirii, dar, din frumuse tea lucrurilor [257] din natur as i din minunata potrivire a lor la nevoile s i spre fericirea noastr a, putem nv a ta c a Dumnezeu nc a ne iube ste s i c a ndurarea Sa continu a s a se manifeste n lume. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, Si ntinderea lor veste ste lucrarea minilor Lui. O zi istorise ste alteia acest lucru O noapte d a de s tire alteia despre El. Si aceasta f ar a vorbe, f ar a cuvinte, Al c aror sunet s a e auzit. (Psalmii 19, 1-3) Neputin ta omului de a interpreta natura Desp ar ti ti de Hristos, noi suntem nenstare s a tlcuim a sa cum se cuvine limba naturii. Cea mai anevoioas as i mai umilitoare nv a tur ta a pe care trebuie s a o deprind a omul este propria sa inecien ta

246

M arturii pentru comunitate vol.8

n dependen ta de n telepciunea omeneasc as i sigura nfrngere a str adaniilor sale de a citi natura a sa cum se cuvine. Prin sine nsu si, el nu poate tlcui natura f ar a s a o a seze mai presus de Dumnezeu. El este ntr-o situa tie asem an atoare atenienilor, care, printre altarele lor consacrate nchin arii la natur a, aveau unul pe care-l dedicaser a unui dumnezeu necunoscut. n adev ar, Dumnezeu le era necunoscut. toruEl este necunoscut pentru to ti cei care, f ar a c al auzirea nv a ta lui divin, se preocup a de studiul naturii. Negre sit, ei vor ajunge la concluzii gre site. Cu priceperea sa omeneasc a, lumea nu l cunoa ste pe Dumnezeu. n telep tii ei adun a o nedes avr sit a cunoa stere despre El din lucrurile create de El; ns a aceasta, departe de a le da nalte concep tii despre Dumnezeu, departe de a n al ta mintea s i suetul s i a aduce ntreaga f aptur a n conformitate cu voia Sa, tinde s a-i fac a pe oameni idolatri. n orbirea lor, ei prosl avesc natura s i legile naturii mai mult dect pe [258] Dumnezeul naturii. Dumnezeu a ng aduit ca asupra lumii s a se reverse un potop de lumin a prin descoperirile s tiin tei s i artei; dar, cnd oamenii de s tiin ta judec a f a ti s aceste subiecte numai din punct de vedere omenesc, cu vor gre siguran ta si. Min tile cele mai dotate, dac a nu sunt c al auzite de Cuvntul lui Dumnezeu, se tulbur a, ncercnd s a aprofundeze s leg aturile dintre s tiin ta i revela tie. Creatorul s i lucr arile Lui sunt mai presus de puterea lor de pricepere; s i, indc a acestea nu pot explicate prin legile naturale, raportul Bibliei este declarat ca neind vrednic de ncredere. Cei care pun la ndoial a temeinicia rapoartelor Scripturii s i-au pierdut ancora s i sunt l asa ti s a se sf arme de stncile necredin tei. Cnd nu se dovedesc n stare s a-L cnt areasc a pe Creator s i lucr arile Lui, prin nedes avr sita cunoa stere a s tiin tei, ei pun la ndoial a existen ta lui Dumnezeu s i i atribuie naturii o putere nem arginit a. nu poate nimic potrivnic nv turii Cun adev arata s tiin ta a ta vntului lui Dumnezeu, c aci amndou a au acela si Autor. O corect a n telegere a amndurora va dovedi c a ele sunt n armonie. Adev arul, e n natur a, e n descoperire, este n armonie cu el nsu si, n toate manifest arile lui. n mintea neluminat a prin Spiritul lui Dumnezeu, va totdeauna ntuneric cu privire la puterea Sa. Iat a de ce, att contrazic nv tura de adesea, ideile omene sti cu privire la s tiin ta a ta Cuvntului lui Dumnezeu.

Dumnezeu n natur a

247

Lucrarea crea tiunii . Ce Niciodat a lucrarea crea tiunii nu poate explicat a prin s tiin ta poate l s tiin ta amuri taina vie tii? , Dumnezeu nu a creat Teoria c a, atunci cnd a adus lumea la in ta materia este nentemeiat a. La pl am adirea lumii noastre, Dumnezeu nu era ndatorat unei materii dinainte existente. Dimpotriv a, toate lucrurile materiale s i spirituale au ap arut naintea Domnului Iehova, la glasul Lui, s i au fost create n vederea planului S au. Cerurile s i [259] toat a o stirea lor, p amntul s i toate lucrurile de pe el nu sunt doar prin suarea gurii Sale. lucrarea minii Sale; ele au luat in ta pricepem c Prin credin ta a lumea a fost f acut a prin Cuvntul lui Dumnezeu, a sa c a tot ce se vede nu a fost f acut din lucruri care se v ad. (Evrei 11, 3) Cerurile au fost f acute prin Cuvntul Domnului Si toat a o stirea lor prin suarea gurii Lui C aci El zice, s i se face; . (Psalmii 33, 6-9) Porunce ste, s i ce porunce ste ia in ta Legile naturii Preocupndu-se de legile materiei s i ale naturii, mul ti, chiar dac a nu t ag aduiesc, ajung s a piard a din vedere puterea lui Dumnezeu. Ei exprim a ideea c a natura ac tioneaz a independent de Dumnezeu, avnd prin sine s i de la sine propriile sale posibilit a ti s i puteri prin care s a ac tioneze. n mintea lor, exist a o categoric a deosebire ntre natural s i supranatural. Naturalul este atribuit cauzelor obi snuite, neavnd nici o leg atur a cu puterea lui Dumnezeu. Puterea vital a i este atribuit a materiei, s i din natur a se face o zeitate. Se presupune c a materia este a sezat a n anumite corela tii s i l asat a s a lucreze dup a legi xe, n care nici Dumnezeu nu Se poate amesteca; c a natura de legi, s este dotat a cu anumite propriet a ti s i pus a n ascultare fa ta i apoi l asat a ca de la sine s a asculte de aceste legi s i s a s avr seasc a lucrarea pe care dintru nceput a determinat-o. fals Aceasta este s tiin ta a. n Cuvntul lui Dumnezeu, nu exist a nimic care s-o sprijine. Dumnezeu nu-Si desin teaz a legile, ci lucreaz a continuu prin ele, folosindu-le drept unelte ale Sale. Ele nu lucreaz a prin ele nsele. Dumnezeu este nencetat la lucru n na- [260]

248

M arturii pentru comunitate vol.8

tur a. Ea este servul S au, ndrumat dup a cum i place. n lucrarea sa, natura m arturise ste despre prezen ta inteligent as i puterea activ aa unei Fiin te care Se g ase ste n toate lucr arile Sale, a sa cum i place. Nu datorit a unei originare puteri inerente naturii, an dup a an si d a P amntul roadele s i- si continu a drumul n jurul soarelui. Mna puterii innite este nencetat la lucru, c al auzind aceast a planet a. Puterea lui Dumnezeu, exercitat a clip a de clip a, este aceea care i men tine pozi tia n cursul rota tiei ei. Dumnezeul cerurilor este nencetat la lucru. Prin puterea Sa apare vegeta tia, apare orice frunz as i nore ste orice oare. Fiecare pic atur a de ploaie sau fulg de z apad a, ecare r de iarb a, ecare frunz a, oare s i pomi sor m arturise ste despre Dumnezeu. Aceste c lucruri micu te, att de obi snuite n jurul nostru, ne nva ta a nimic nu r amne neobservat de innitul Dumnezeu, nimic nu este prea mic pentru aten tia Sa. Mecanismul corpului omenesc nu poate n teles pe deplin; el prezint a taine care l pun n ncurc atur as i pe cel mai priceput. Nu datorit a unui mecanism, care o dat a pus n mi scare si continu a lucrul, pulsul bate s i respira tie urmeaz a dup a respira tie. n Dumnezeu tr aim, . Fiecare respira ne mi sc am s i avem in ta tie, ecare b ataie a inimii este o continu a dovad a a puterii unui Dumnezeu prezent n orice clip a. Dumnezeu face ca soarele s a se nal te pe cer. El deschide ferestrele cerului s i d a ploaia. El face s a creasc a iarba pe mun ti. El d a z apada ca lna, El presar a bruma ca cenu sa. (Psalmii 147, 16) La glasul tunetului S au, apele fream at a n cer! El sloboade fulgere pentru ploaie s i scoate vnturile din vistieriile Sale. (Ieremia 10, 13) [261] Domnul este continuu la lucru, sus tinnd s i folosind drept servi ai S ai lucrurile pe care le-a f acut. Hristos spunea: Tat al Meu lucreaz a pn a acum; s i Eu de asemenea lucrez. (Ioan 5, 17) Tainele puterii divine B arba tii cei mai nv a ta ti nu pot n telege tainele lui Iehova a sa cum sunt dezv aluite n natur a. Inspira tia divin a pune o mul time de ntreb ari la care nu poate r aspunde nici cel mai iscusit nv a tat. Aceste ntreb ari nu au fost puse ca s a putem r aspunde la ele, ci pentru ca

Dumnezeu n natur a

249

s a ne atrag a aten tia la profunzimea tainelor lui Dumnezeu s i s a ne nve te c a n telepciunea noastr a este m arginit a; c a n leg atur a cu via ta noastr a zilnic a sunt multe lucruri care ntrec puterea de cuprindere a min tilor m arginite; c a judecata s i gndurile lui Dumnezeu sunt cu de priceput. n neputin ta telepciunea Lui este de nep atruns. Scepticii refuz a s a cread a n Dumnezeu, deoarece, cu min tile lor m arginite, nu pot pricepe puterea innit a prin care El li se descoper a oamenilor. ns a Dumnezeu urmeaz a a recunoscut mai mult din ce ne descoper a El despre Sine dect din ce este dezv aluit m arginitei noastre priceperi. Att n descoperirea divin a, ct s i n natur a, . A Dumnezeu le-a dat oamenilor taine care s a le insue credin ta sa m trebuie s a e. Chiar dac a cercet am continuu, studiem s i nv a ta mereu, totu si mai r amne nc a un innit dincolo de aceasta. Cine a m asurat apele cu mna lui? Cine a m asurat cerurile cu palma, rna p Si a strns ta amntului ntr-o treime de m asur a? Cine a cnt arit mun tii cu cntarul Si dealurile cu cump ana? Cine a cercetat Duhul Domnului, Si cine L-a luminat cu sfaturile lui? tur Cu cine S-a sf atuit El, ca s a ia nv a ta a! Cine L-a nv a tat c ararea drept a tii? Cine L-a nv a tat n telepciunea, Si I-a f acut cunoscut calea priceperii! Iat a, neamurile sunt ca o pic atur a de ap a din vadr a, Sunt ca praful pe o cump an a; El ridic a ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc, Si dobitoacele lui nu ajung pentru ardere de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica naintea Lui, Nu sunt dect nimicnicie s i de sert aciune. Cu cine voi ti s a asem ana ti pe Dumnezeu? Si cu ce asem anare l ve ti asem ana? N-a ti auzit? Nu vi s-a f acut cunoscut de la nceput? Nu v-a ti gndit niciodat a la ntemeierea p amntului?

[262]

250

M arturii pentru comunitate vol.8

El s ede deasupra cercului p amntului, Si locuitorii lui sunt ca ni ste l acuste naintea Lui; El ntinde cerurile ca o mahram a sub tire, Si le l a te ste ca un cort, ca s a locuiasc a n el. Cu cine M a ve ti asem ana, Ca s a u deopotriv a cu el? zice Cel Sfnt. Ridica ti-v a ochii n sus s i privi ti! Cine a f acut toate aceste lucruri? Cine a f acut s a mearg a dup a num ar, n s ir, o stirea lor? El le cheam a pe toate pe nume; A sa de mare e puterea s i t aria Lui, C a una nu lipse ste. Pentru ce zici tu, Iacove, Pentru ce zici tu, Israele: Soarta mea este ascuns a dinaintea Domnului, Si dreptul meu este trecut cu vederea naintea Dumnezeului meu? Nu s tii? N-ai auzit? Dumnezeu cel ve snic, Domnul a f acut marginile p amntului. El nu obose ste, nici nu ostene ste; Priceperea Lui nu poate p atruns a. El d a t arie celui obosit, Si m are ste puterea celui ce cade n le sin. Fl ac aii obosesc s i ostenesc, Chiar tinerii se clatin a; Dar cei ce se ncred n Domnul si nnoiesc puterea, Ei zboar a ca vulturii; Alearg as i nu obosesc, Umbl as i nu ostenesc. (Isaia 40, 12-31) [263]

Un Dumnezeu personal
Nentrecuta putere ce lucreaz a n toat a natura s i sus tine totul nu , doar un principiu este, dup a cum o prezint a unii oameni de s tiin ta la lucru. Dumnezeu este spirit; s atotp atrunz ator, o for ta i totu si El este o persoan a, deoarece omul a fost f acut dup a chipul Lui. Natura nu este Dumnezeu Lucrarea minilor lui Dumnezeu n natur a nu este nsu si Dumnezeu n natur a. Lucrurile din natur a sunt expresia caracterului lui Dumnezeu, prin ele putem n telege iubirea Sa, puterea s i slava Sa; ns a nu trebuie s a privim natura drept Dumnezeu. M aiestrita pricepere a f apturilor omene sti produce lucr ari minunate, lucruri ce desfat a ochiul, s i aceste lucruri ne dau o oarecare idee despre autorul lor; ns a lucrul f acut nu este chiar omul. Nu lucrul s avr sit, ci cel care l-a s avr sit este socotit demn de cinste. Astfel, ntruct natura este o expresie a gndirii lui Dumnezeu, nu natura, ci Dumnezeul naturii trebuie prosl avit. Dumnezeii, care n-au f acut nici cerurile, nici p amntul, Vor pieri de pe p amnt s i de sub ceruri. Cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei; C aci El a ntocmit totul. El a f acut p amntul prin puterea Lui, A ntemeiat lumea prin n telepciunea Lui, A ntins cerurile prin priceperea Lui. (Ieremia 10, 11.16.12) El a f acut Clo sca cu pui s i Orionul, El preface ntunericul n zori, Iar ziua n noapte neagr a; El cheam a apele m arii, Si le vars a pe [264] fa ta p amntului: Domnul este Numele Lui. (Amos 5, 8) Un Dumnezeu personal l-a creat pe om puterea unui Dumnezeu pern crearea omului s-a dat pe fa ta sonal. Cnd Dumnezeu l-a f acut pe om dup a chipul S au, f aptura omeneasc a era des avr sit a din toate punctele de vedere, ns a i lipsea via ta. Atunci, un Dumnezeu personal, existnd prin Sine nsu si, a 251

252

M arturii pentru comunitate vol.8

s suat n aceast a f aptur a suarea de via ta i omul a devenit o in ta vie, inteligent a, care respir a. Au fost puse n mi scare toate p ar tile organismului uman. Inima, arterele, venele, limba, minile, picioarele, sim turile, percep tiile min tii toate s i-au nceput lucrul s i toate au fost puse sub lege. Omul a devenit un suet viu. Prin Isus Hristos, s un Dumnezeu personal l-a creat pe om s i l-a dotat cu inteligen ta i putere. Pl amada noastr a nu-I era ascuns a cnd am fost f acu ti n tain a. Ochii Lui ne-au v azut n embrion, a sa nedes avr sit cum era; s i n cartea Sa erau scrise toate m adularele noastre, atunci cnd nu exista nc a nici unul dintre ele. Peste toate ordinele mai mici de in te, Dumnezeu l-a desemnat pe om, ca cel care era coroana crea tiunii Sale, s a exprime gndirea Sa s i s a descopere slava Sa. ns a omul nu trebuie s a se nal te drept Dumnezeu. Striga ti de bucurie c atre Domnul, Sluji ti Domnului cu bucurie, Veni ti cu veselie naintea Lui. S as ti ti c a Domnul este Dumnezeu! El ne-a f acut, ai Lui suntem; Noi suntem poporul Lui s i turma p as unii Lui. Intra ti cu laude pe por tile Lui, Intra ti cu cnt ari n cur tile Lui! L auda ti-L s i binecuvnta ti-I Numele. (Psalmii 100, 1-4) n al ta ti pe Domnul, Dumnezeul nostru, Si nchina ti-v a pe muntele Lui cel sfnt! [265] C aci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfnt! (Psalmii 99, 9) Dumnezeu descoperit n Hristos Dumnezeu ca persoan a S-a descoperit n Fiul S au. Isus, oglindirea slavei Sale si ntip arirea Fiin tei Lui (Evrei 1, 3), a fost pe p amnt sub chip de om. El a venit pe p amnt ca Mntuitor. El S-a n al tat la cer ca un Mntuitor personal. naintea tronului lui Dumnezeu, Mntuitorul mijloce ste n favoarea noastr a, Cineva care sem ana cu Fiul omului. (Apocalipsa 1, 13). Hristos, Lumina lumii, Si-a acoperit str alucitoarea splendoare a divinit a tii Sale s i a venit s a tr aiasc a la fel ca un om ntre oameni, pentru ca ei s a poat a, f ar a a nimici ti, s a se apropie de Creatorul lor. Nimeni nu L-a v azut vreodat a pe Dumnezeu, afar a de cazul cnd El i S-a descoperit prin Hristos.

Un Dumnezeu personal

253

Eu s i Tat al una suntem, declara Hristos. Nimeni nu cunoa ste deplin pe Fiul, afar a de Tat al; tot astfel nimeni nu cunoa ste deplin de Tat al, afar a de Fiul, s i acela c aruia vrea Fiul s a i-L descopere. (Ioan 10, 30; Matei 11, 27) Hristos a venit s a nve te f apturile omene sti ceea ce dore ste Dumnezeu ca ele s as tie. n n al timile cerurilor, pe p amnt, n ntinsul de ape al oceanului, vedem lucrarea minilor lui Dumnezeu. Toate cele create m arturisesc despre puterea, n telepciunea s i iubirea Sa. ns a nu de la stele sau ocean, ori din cascad a, putem aa despre personalitatea lui Dumnezeu, a sa cum este descoperit a n Hristos. Dumnezeu a v azut c a, spre a ilustra att personalitatea, ct s i caracterul S au, era nevoie de o revela tie mai limpede dect natura. El L-a trimis n lume pe Fiul S au s a descopere att natura, ct s i nsu sirile nev azutului Dumnezeu, n m asura n care vederea omeneasc a putea suporta. Dac a Dumnezeu ar dorit s a e nf a ti sat ca locuind personal n lucrurile din natur a n oare, n copac, n rul de iarb a oare nu le-ar spus Hristos ucenicilor S ai aceasta, pe cnd era pe p amnt? turile lui Hristos, nu se vorbe Dar nic aieri, n nv a ta ste astfel despre [266] Dumnezeu. Hristos s i apostolii au nv a tat l amurit adev arul despre existen ta unui Dumnezeu, care este o Persoan a. Hristos a descoperit despre Dumnezeu tot ce puteau suporta torul divin, Lumif apturile omene sti, f ar a a nimicite. El este nv a ta n atorul. Dac a ar socotit c a avem nevoie de alte descoperiri dect cele f acute prin Hristos s i n Cuvntul S au scris, Dumnezeu le-ar dat. Dumnezeu descoperit ucenicilor de c atre Hristos S a studiem cuvintele spuse de Hristos n camera de sus, n noaptea dinaintea r astignirii Sale. Se apropia de ceasul ncerc arii s i c auta s a-i mngie pe ucenicii S ai, care aveau s a e greu ispiti ti s i ncerca ti. n Dumnezeu, s S a nu vi se tulbure inima. Ave ti credin ta i ave ti n Mine. n casa Tat credin ta alui Meu sunt multe loca suri. Dac a n-ar a sa, v-a s spus. Eu M a duc s a v a preg atesc un loc Doamne, I-a zis Toma, nu s tim unde Te duci; cum putem s as tim calea ntracolo? Isus i-a zis: Eu sunt Calea, Adev arul s i Via ta. Nimeni nu

254

M arturii pentru comunitate vol.8

vine la Tat al dect prin Mine. Dac a M-a ti cunoscut pe Mine, a ti cunoscut s i pe Tat al Meu. Si de acum ncolo, l ve ti cunoa ste; s i L-a ti s i v azut. Doamne, I-a zis Filip, arat a-ne pe Tat al s i ne este de ajuns. Cine M-a v azut pe Mine, a v azut pe Tat al. Cum zici tu dar: Arat ane pe Tat al. Nu crezi c a Eu sunt n Tat al, s i Tat al este n Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tat al, care locuie ste n Mine, El face aceste lucr ari ale Lui. (Ioan 14, 1-10) [267] Ucenicii nu n telegeau nc a cele spuse de Hristos cu privire tura Lui era la leg atura Sa cu Dumnezeu. O mare parte din nv a ta nc a neclar a pentru ei. Ei aveau o mul time de ntreb ari, lucru care dezv aluie c a erau ne stiutori cu privire la rela tia lui Dumnezeu cu ei s i cu problemele lor prezente s i viitoare. Hristos dorea ca ei s a aib a o mai clar a mai precis a cunoa stere despre Dumnezeu. V-am spus aceste lucruri n pilde, a zis El. Vine ceasul cnd nu v a voi mai vorbi n pilde, ci v a voi vorbi deslu sit despre Tat al. (Ioan 16, 25) n ziua Cincizecimii, cnd Duhul Sfnt s-a rev arsat asupra ucenicilor, ei au n teles adev arurile spuse de Hristos n pilde. turile care fuseser nv a ta a taine pentru ei erau l amurite acum. n telegerea, pe care o primiser a o dat a cu rev arsarea Duhului, i-a f acut s a se ru sineze de nchipuitele lor teorii imaginare. Presupunerile s i tlcuirile lor erau nebunie n compara tie cu cuno stin ta pe care o primiser a despre lucrurile cere sti. Ei erau c al auzi ti de Duhul Sfnt; s i asupra min tii lor, cndva ntunecat a, acum str alucea lumina. Dar ucenicii nc a nu primiser a deplina mplinire a f ag aduin tei lui Hristos. Ei primiser a toat a cuno stin ta despre Dumnezeu, pe care au putut s a o suporte, ns a deplina mplinire a f ag aduin tei c a Hristos avea s a li-L descopere l amurit pe Tat al era nc a n viitor. A sa este s i azi. Cunoa sterea noastr a despre Dumnezeu este par tial as i nedes avr sit a. Cnd lupta se va termina s i Omul Isus Hristos i va recunoa ste naintea Tat alui pe credincio sii S ai lucr atori, care, ntr-o lume de p acat, au dat o credincioas a m arturie despre El, atunci ei vor n telege l amurit lucrurile care acum sunt taine pentru ei. Hristos duce cu Sine, n cur tile cere sti, prosl avita Sa natur a uman a. Celor care-L primesc, El le d a putere s a devin a i ai lui [268] Dumnezeu, pentru ca la urm a Dumnezeu s a-i primeasc a drept ai S ai, spre a locui cu El pentru ve snicie. Dac a, n timpul acestei vie ti, ei sunt credincio si lui Dumnezeu, la urm a ei vor vedea fa ta Lui s i

Un Dumnezeu personal

255

Numele Lui va scris pe frun tile lor. (Apocalipsa 22, 4) Si care alta este fericirea cerului dect de a-L vedea pe Dumnezeu? Ce bucurie mai mare va avea p ac atosul mntuit prin harul lui Hristos, dect s a priveasc a fa ta lui Dumnezeu s i s a-L s tie ca Tat a? M arturia Scripturii Scripturile arat a n mod l amurit leg atura dintre Dumnezeu s i Hristos s i nf a ti seaz a ct se poate de limpede personalitatea s i individualitatea ec aruia. Dup a ce a vorbit n vechime p arin tilor no stri prin prooroci, n multe rnduri s i n multe chipuri, Dumnezeu, la sfr situl acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus mo stenitor al tuturor lucrurilor s i prin care a f acut veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui s i ntip arirea Fiin tei Lui, s i care tine toate lucrurile cu Cuvntul puterii Lui, a f acut cur a tirea p acatelor, s i a s ezut la dreapta m aririi n locurile prea nalte, ajungnd cu att mai pe sus de ngeri, cu ct a mo stenit un Nume mult mai minunat dect al lor. C aci, c aruia dintre ngeri a zis El vreodat a: Tu e sti Fiul Meu; ast azi te-am n ascut? Si iar as i: Eu i voi Tat a, s i El mi va Fiu? (Evrei 1, 1-5) Dumnezeu este Tat al lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lui Hristos I s-a dat o pozi tie prosl avit a. El a fost f acut egal cu Tat al. Toate gndurile lui Dumnezeu sunt descoperite Fiului S au. Isus le-a zis iudeilor: Tat al Meu lucreaz a pn a acum, s i Eu de asemenea lucrez Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face dect [269] ce vede pe Tat al f acnd; s i tot ce face Tat al, face s i Fiul ntocmai. C aci Tat al iube ste pe Fiul, s i-I arat a tot ce face. (Ioan 5, 17-20) Aici este nf a ti sat a din nou personalitatea Tat alui s i a Fiului, ar atndu-nise unitatea care exist a ntre Ei. Aceast a unitate mai este prezentat as i n capitolul 17 din Ioan, n rug aciunea lui Hristos pentru ucenicii S ai: M a rog nu numai pentru ei, ci s i pentru cei ce vor crede n Mine prin cuvntul lor. M a rog ca to ti s a e una, cum Tu, Tat a, e sti n Mine, s i Eu n Tine; ca s i ei s a e una n noi, pentru ca lumea s a cread a c a Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei s a e una, cum s i noi suntem una, Eu n ei s i Tu n Mine pentru ca ei s a e n chip des avr sit una, ca s a cunoasc a lumea c a Tu M-ai trimis, s i c a i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. (Ioan 17, 20-23)

256

M arturii pentru comunitate vol.8

Minunat a arma tie! Unitatea care exist a ntre Hristos s i ucenicii Lui nu distruge personalitatea nici unuia dintre ei. Ei sunt una n inten tie, n gnd, n caracter, dar nu ca persoan a. Dumnezeu s i Hristos sunt una n felul acesta. Leg atura dintre Tat al s i Fiul s i personalitatea amndurora mai sunt l amurite s i n aceast a Scriptur a: A sa vorbe ste Domnul O stirilor: Iat a c a un om, al c arui nume este Odrasla, Va odr asli din locul lui, Si va zidi Templul Domnului Va purta podoab a mp ar ateasc a, Va s edea s i va st apni pe scaunul Lui de domnie, Va preot pe scaunul Lui de domnie, Si o des avr sit a unire va domni ntre ei amndoi. (Zaharia 6, 12.13) [270] Dumnezeul Cel ve snic n Scripturi se vorbe ste despre Dumnezeu, ca ind ve snicul Dumnezeu. Numele acesta cuprinde trecutul, prezentul s i viitorul. Dumnezeu este din ve snicie pn a-n ve snicie. El este Cel ve snic. Dumnezeul cel ve snic este un loc de ad apost, Si sub bra tele Lui cele ve snice este un loc de sc apare. El a izgonit pe vr ajma s dinaintea ta, Si a zis: Nimice ste-l. Israel este f ar a fric a n locuin ta lui, Izvorul lui Iacov este deoparte ntr-o tar a de gru s i de must, Si cerul lui picur a rou a. Ferice de tine Israele! Cine este ca tine, Un popor mntuit de Domnul, Scutul care ti d a ajutor, Si sabia care te face sl avit? (Deuteronom 33, 27-29)

Un Dumnezeu personal

257

nainte ca s a se n ascut mun tii, Si nainte ca s a se f acut p amntul s i lumea, Din ve snicie n ve snicie, Tu e sti Dumnezeu! rn Tu ntorci pe oameni n ta a, Si zici: ntoarce ti-v a ii oamenilor! C aci naintea Ta, o mie de ani Sunt ca ziua de ieri, care a trecut, Si ca o straj a din noapte. i m aturi ca un vis: Diminea ta, sunt ca iarba, care ncol te ste iar as i; nore ste diminea ta s i cre ste, Iar seara este t aiat a s i se usuc a.... -ne s nva ta a ne num ar am bine zilele, Ca s a c ap at am o inim a n teleapt a! de bun Satur a-ne n ecare diminea ta atatea Ta, Si toat a via ta noastr a ne vom bucura s i ne vom veseli. nvesele ste-ne tot attea zile cte ne-ai smerit, Tot at tia ani ct am v azut nenorocirea! S a se arate robilor T ai lucrarea Ta, [271] Si slava Ta ilor T ai! Fie peste noi bun avoin ta Domnului, Dumnezeului nostru! Si nt are ste lucrarea minilor noastre, Da, nt are ste lucrarea minilor noastre! (Psalmii 90, 26.12.14-17) Domnul mp ar a te ste, mbr acat cu m are tie; Domnul este mbr acat s i ncins cu putere; De aceea lumea este tare s i nu se clatin a. Scaunul T au de domnie este a sezat din vremuri str avechi; Tu e sti din ve snicie. (Psalmii 93, 1-2) Iubitoarea Lui bun atate Toate lucr arile Lui se mplinesc cu credincio sie. El iube ste dreptatea s i neprih anirea;

258

M arturii pentru comunitate vol.8

Bun atatea Domnului umple p amntul. Ferice de poporul al c arui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Si-l alege El de mo stenire Iat a, ochiul Domnului prive ste peste cei ce se tem de El, Peste cei ce n ad ajduiesc n bun atatea Lui; Ca s a le scape suetul de la moarte, n mijlocul foametei. Si s a-i tin a cu via ta Suetul nostru n ad ajduie ste n Domnul; El este Ajutorul s i Scutul nostru. Da, inima noastr a si g ase ste bucuria n El, C aci avem ncredere n Numele Lui cel sfnt. (Psalmii 33, 4.5.12.18-21) Eu am c autat pe Domnul, s i mi-a r aspuns: M-a izb avit din toate temerile mele. Cnd ti ntorci privirile spre El, Te luminezi de bucurie, Si nu ti se umple fa ta de ru sine. Cnd strig a un nenorocit, Domnul aude Si-l scap a din toate necazurile lui. ngerul Domnului t ab ar as te n jurul celor ce se tem de El, Si-i scap a din primejdie. Gusta ti s i vede ti ce bun este Domnul! Ferice de omul care se ncrede n El! Teme ti-v a de Domnul, voi, sn tii Lui, C aci de nimic nu duc lips a cei se tem de El! Puii de leu duc lips a, s i li-i foame, Dar cei ce caut a pe Domnul nu duc lips a de nici un bine. Cnd strig a cei f ar a prihan a, Domnul aude, Si-i scap a din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima nfrnt a, Si mntuie ste pe cei cu duhul zdrobit Domnul scap a suetul robilor S ai,

[272]

Un Dumnezeu personal

259

Si nici unul din cei ce se ncred n El, nu este osndit. (Psalmii 34, 4-10.17.18.22) Domnul este ndur ator s i milostiv ndelung r abd ator s i bogat n bun atate. El nu se ceart a f ar a ncetare, Si nu tine mnia pe vecie. Nu ne face dup a p acatele noastre, Nu ne pedepse ste dup a f ar adelegile noastre. de p Ci, ct sunt de sus cerurile fa ta amnt, Att este de mare bun atatea Lui pentru cei ce se tem de El; Ct este de departe r as aritul de apus, Att de mult dep arteaz a El f ar adelegile noastre de la noi. Cum se ndur a un tat a de copiii lui, A sa Se ndur a Domnul de cei ce se tem de El. C aci El s tie din ce suntem f acu ti; rn si aduce aminte c a suntem ta a. Omul! Zilele lui sunt ca iarba, Si nore ste ca oarea de pe cmp. Cnd trece un vnt peste ea, nu mai este, Si locul pe care-l cuprindea, n-o mai cunoa ste. Dar bun atatea Domnului tine n veci pentru cei ce se tem de El, Si ndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, Pentru cei ce p azesc leg amntul Lui, Si si aduc aminte de poruncile Lui, ca s a le mplineasc a. (Psalmii 103, 8-18) Grija Sa providen tial a Dumnezeul nostru are sub ordinele Sale cerul s i p amntul s i El s tie ntocmai de ce avem nevoie. Noi nu putem vedea dect pu tin naintea noastr a, dar totul este gol s i descoperit naintea ochilor [273] Aceluia cu care avem de a face (Evrei 4, 13). El st as i troneaz a mai presus de fr amnt arile p amntului; toate sunt descoperite privirii Sale divine; s i, din marea s i lini stita Sa ve snicie, El ordon a ceea ce providen ta Sa vede a mai bine.

260

M arturii pentru comunitate vol.8

Nici chiar o vrabie nu cade la p amnt f ar as tirea Tat alui. Ura mpotriva lui Dumnezeu l mn a pe Satana s a- si g aseasc a pl acere n a nimici chiar s i f apturile necuvnt atoare. Numai datorit a grijii ocrotitoare a lui Dumnezeu sunt p astrate p as arile, s a ne nveseleasc a prin cntecele lor pline de bucurie. El nu uit a nici chiar vr abiile. Deci s a nu v a teme ti; voi sunte ti mai de pre t dect multe vr abii. (Matei 10, 31) Binecuvnteaz a, suete, pe Domnul! Doamne, Dumnezeule, Tu e sti nem arginit de mare! Tu e sti e mare! Tu e sti lucire s i m are tie! Te nvele sti cu lumina ca s i cu o manta; ntinzi cerurile ca un cort. Cu apele ti ntocme sti vrful locuin tei Tale; Din nori ti faci carul Si umbli pe aripile vntului. Din vnturi ti faci soli, Si din ac ari de foc, slujitori. Tu ai a sezat p amntul pe temeliile lui Si niciodat a nu se va cl atina. Tu l acoperise si cu adncul, cum l-ai acoperii cu o hain a; Apele st ateau pe mun ti, Dar, la amenin tarea Ta, au fugit, La glasul tunetului T au au luat-o la fug a, Suindu-se pe mun ti s i pogorndu-se n v ai, Pn a la locul, pe care li-l hot arse si Tu. Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie s a o treac a, Pentru ca s a nu se mai ntoarc a s a acopere p amntul. Tu faci s a t sneasc a izvoarele n v ai, Si ele curg printre mun ti. Tu adapi la ele toate arele cmpului; n ele si potolesc setea m agarii s albatici. P as arile cerului locuiesc pe marginile lor, Si fac s a le r asune glasul printre ramuri. Din loca sul T au cel nalt, Tu uzi mun tii; Si se satur a p amntul de rodul lucr arilor Tale

Un Dumnezeu personal

261

Tu faci s a creasc a iarba pentru vite, Si verde turi pentru nevoile omului. [274] Ca p amntul s a dea hran a: Vin, care nvesele ste inima omului, Untdelemn, care-i nfrumuse teaz a fa ta, Si pine, care-i nt are ste inima. Se ud a copacii Domnului, Cedrii din Liban, pe care i-a s adit El. n ei si fac p as arile cuiburi; Iar cocostrcul si are locuin ta n chiparo si; Mun tii cei nal ti sunt pentru tapii s albatici. Iar stncile sunt ad apost pentru iepuri. El a f acut luna, ca s a arate vremile; Soarele s tie cnd trebuie s a apun a. Tu aduci ntunericul s i se face noapte: Atunci toate arele p adurilor se pun n mi scare; Puii de lei mugesc dup a prad a, Si si cer hrana de la Dumnezeu. Cnd r asare soarele, ele fug napoi. Si se culc a n vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul s au, Si la munca lui, pn a seara. Ct de multe sunt lucr arile Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai f acut cu n telepciune, Si p amntul este plin de f apturile Tale. Iat a marea, cea ntins as i mare; n ea se mi sc a nenum arate vie tuitoare Mici s i mari. Acolo, n ea, umbl a cor abiile, Si n ea este leviatanul acela, pe care l-ai f acut s a se joace n valurile ei. Toate aceste vie tuitoare Te a steapt a, Ca s a le dai hran a la vreme. Le-o dai Tu, ele o primesc; ti deschizi Tu mna, ele se satur a de bun at a tile Tale. ti ascunzi Tu fa ta, ele tremur a; Le iei Tu suarea: ele mor, rna lor. Si se ntorc n ta

262

M arturii pentru comunitate vol.8

ti trimi ti Tu suarea: ele sunt zidite, Si nnoie sti astfel fa ta p amntului. n veci s a tin a slava Domnului! S a Se bucure Domnul de lucr arile Lui! El prive ste p amntul s i p amntul se cutremur a; Atinge mun tii s i ei fumeg a. Voi cnta Domnului ct voi tr ai, Voi l auda pe Dumnezeul meu ct voi . Fie pl acute Lui cuvintele mele! M a bucur de Domnul. (Psalmii 104, 1-34) Dumnezeul mntuirii noastre, N adejdea tuturor marginilor ndep artate ale p amntului s i m arii! El nt are ste mun tii prin t aria Lui, Si este ncins cu putere El potole ste urletul m arilor Si zarva popoarelor. Tu umpli de veselie r as aritul s i apusul ndep artat ncununezi anul cu bun at a tile Tale, Si pa sii T ai vars a bel sugul. (Psalmii 65, 5-8.11) Domnul sprijine ste pe to ti cei ce cad, Si ndreapt a pe cei ncovoia ti Ochii tuturor n ad ajduiesc n Tine, Si Tu le dai hran a la vreme. ti deschizi mna, tot ce are via . (Psalmii 145, 14-16) Si saturi dup a dorin ta ta ndelunga Lui ndurare Niciodat a n-a st aruit att de arz ator vreun p arinte p amntesc pe lng a vreun copil r at acit, cum a st aruit pe lng a p ac atos Cel ce ne-a f acut. Nici un interes omenesc s i plin de iubire nu l-a urm arit pe cel p ac atos cu invita tii att de duioase: Tu nu M-ai chemat, Iacove, C aci te-ai obosit de Mine, Israele! (Isaia 43, 22)

[275]

Un Dumnezeu personal

263

Poporul Meu, ce ti-am f acut Si cu ce te-am ostenit? (Mica 6, 3) Cnd era tn ar Israel, l iubeam, Si am chemat pe ul Meu din Egipt. (Osea 11, 1) Partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de mo stenire. El l-a g asit ntr-un tinut pustiu, ntr-o singur atate plin a de urlete nfrico sate; L-a nconjurat, l-a ngrijit Si l-a p azit ca lumina ochilor Lui. Ca vulturul care- si scutur a cuibul, Zboar a deasupra puilor, si ntinde aripile, i ia Si-i poart a pe penele lui. (Deuteronom 32, 9-11) N-au tinut leg amntul lui Dumnezeu, Si n-au voit s a umble ntocmai dup a legea Lui. (Psalmii 78, 10) Cu ct proorocii i chemau, cu att ei se dep artau Si totu si Eu am nv a tat pe Efraim s a mearg a, Si l-am ridicat n bra te; Dar n-au v azut c a Eu i vindecam. I-am tras cu leg aturi omene sti, Cu funii de dragoste Poporul Meu este pornit s a se dep arteze de Mine; Si dac a sunt chema ti napoi la Cel Prea nalt, Nici unul din ei nu caut a s a se ridice. (Osea 11, 2-7) Totu si, n ndurarea Lui, El iart a nelegiuirea Si nu nimice ste; si opre ste de multe ori mnia Si nu d a drumul ntregii Lui urgii. El Si-a adus deci aminte c a ei nu erau dect carne, O suare care trece s i nu se mai ntoarce. (Psalmii 78, 38.39) [276]

264

M arturii pentru comunitate vol.8

De si Si-a dat slava prad a robiei, s i m are tia Lui n minile vr ajma sului, totu si El zice: Dar nu-Mi voi ndep arta deloc bun atatea de la ei, s i nu-Mi voi face credincio sia de minciun a. (Psalmii 78, 61; 89, 33) mi este Efraim un u scump, un copil iubit de Mine? C aci cnd vorbesc de el, mi aduc aminte cu ging as ie de el, de aceea mi arde inima n Mine pentru el. (Ieremia 31, 20) [277] Cum s a te dau Efraime? Cum s a te predau Israele? Cum s a- ti fac ca Admei? Cum s a te fac ca s eboimul? Mi se zbate inima n Mine Si tot l auntrul Mi se mi sc a de mil a! Nu voi lucra dup a mnia Mea aprins a, nu voi mai nimici pe Efraim; C aci Eu sunt Dumnezeu, nu om, Eu sunt Sfntul n mijlocul t au Si nu voi veni s a te pr ap adesc. (Osea 11, 8.9) ntoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul t au! C aci ai c azut prin nelegiuirea ta. , Aduce ti cu voi cuvinte de c ain ta Si ntoarce ti-v a la Domnul. Spune ti-I: Iart a toate nelegiuirile, prime ste-ne cu bun avoin ta Asirianul nu ne va sc apa, Nu vrem s a mai nc alec am pe cai, Si nu vrem s a mai zicem lucr arii minilor noastre: Dumnezeul nostru C aci la Tine g ase ste mil a orfanul. (Osea 14, 1-3) Ei vor urma pe Domnul Copiii vor alerga tremurnd de la apus, Vor alerga tremurnd din Egipt, ca o pas are, . Si din tara Asiriei, ca o porumbi ta Si-i voi face s a locuiasc a n casele lor, zice Domnul. (Osea 11, 10.11) Le voi vindeca v at amarea adus a de neascultarea lor,

Un Dumnezeu personal

265

i voi iubi cu adev arat! C aci mnia Mea s-a ab atut de la ei! Voi ca roua pentru Israel; El va nori ca crinul, Si va da r ad acini ca Libanul. Ramurile lui se vor ntinde; M are tia lui va ca a m aslinului, Si miresmele lui ca ale Libanului. Iar as i vor locui la umbra lui, grului, Iar as i vor da via ta Vor nori ca via Ce mai are Efraim a face cu idolii? l voi asculta s i-l voi privi Voi pentru el ca un chiparos verde; De la Mine ti vei primi rodul. Cine este n telept s a ia seama la aceste lucruri Cine este priceput s a le n teleag a! C aci c aile Domnului sunt drepte; Si cei drep ti umbl a pe ele. (Osea 14, 4-9) Care Dumnezeu este ca Tine, care ier ti nelegiuirea Si treci cu vederea p acatele r am as i tei mo stenirii Tale? El nu-Si tine mnia pe vecie, ci i place ndurarea! El va avea iar as i mil a de noi, Va c alca n picioare nelegiuirile noastre, Si vei arunca n fundul m arii toate p acatele lor. (Mica 7, 18.19) Domnul mi se arat a de departe: Te iubesc cu o iubire ve snic a, de aceea ti p astrez bun atatea Mea! C aci Domnul r ascump ar a pe Iacov, s i-l izb ave ste din mna unuia mai tare dect el. Le voi preface jalea n veselie, s i-i voi mngia, le voi da bucurie, dup a necazurile lor. Poporul Meu se va s atura de bun at a tile Mele, zice Domnul. (Ieremia 31, 3.11.13.14) Strig a de bucurie, ica Sionului! Strig a de veselie, Israele! Bucur a-te s i salt a de veselie din toat a inima ta, Fiica Ierusalimului!

[278]

266

M arturii pentru comunitate vol.8

Domnul a ab atut de la tine pedepsele tale, A ndep artat pe vr ajma sul t au; Domnul, mp aratul lui Israel, este n mijlocul t au; Nu trebuie s a te mai temi de nici o nenorocire! n ziua aceea, se va zice Ierusalimului: Nu te teme de nimic! Sioane, s a nu- ti sl abeasc a minile! Domnul Dumnezeul t au, este n mijlocul t au, Ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, Va t acea n dragostea Lui, Si nu va mai putea de veselie pentru tine. (Tefania 3,14-17) Iat a, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru n veci de veci; El va c al auza noastr a pn a la moarte. (Psalmii 48, 14) [279]

Falsa s i adev arata cunoa stere a lui Dumnezeu


Teorii speculative Lucrurile descoperite sunt ale noastre s i ale copiilor no stri, pe vecie, iar lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru. (Deuteronom 29, 29). Descoperirea despre Sine, pe care a dat-o Dumnezeu n Cuvntul S au, este pentru studiul nostru. Iat a ce trebuie s a c aut am s a n telegem. ns a dincolo de aceasta nu trebuie s a p atrundem. Mintea cea mai luminat a se poate fr amnta pn a la epuizare n presupuneri cu privire la natura lui Dumnezeu; ns a str adania va f ar a folos. Nu ne-a fost dat nou a s a rezolv am aceast a problem a. Nici o minte omeneasc a nu l poate cuprinde pe Dumnezeu. Nici o minte m arginit a s a nu ncerce a-L tlcui. Nimeni s a nu intre n specula tii cu privire la natura Lui. Aici, t acerea este elocvent a. Cel Atot stiutor este mai presus de orice discu tie. Nici chiar ngerilor nu li s-a ng aduit s a e p arta si la consf atuirile dintre Tat al s i Fiul atunci cnd s-a statornicit planul mntuirii. F apturile omene sti, care ncearc a s a p atrund a n tainele Celui Prea nalt, si dovedesc ne stiin ta lor cu privire la lucrurile spirituale s i ve snice. Ar cu mult mai bine ca atta vreme ct glasul harului rn se mai aude, s a se umileasc a n ta as i s a-L roage pe Dumnezeu s a-i nve te c aile Lui. Noi suntem la fel de ne stiutori cu privire la Dumnezeu ca s i copila sii; dar, ca s i copila sii, putem s a-L iubim s i s a-L ascult am. n loc s a facem specula tii cu privire la natura sau prerogativele Sale, mai bine s a lu am aminte la cuvintele spuse de El: Opri ti-v a, s i s a s ti ti c a Eu sunt Dumnezeu. (Psalmii 46, 10) Po ti spune tu c a po ti p atrunde adncimile lui Dumnezeu, C a po ti ajunge la cuno stin ta des avr sit a a Celui Atotputernic? Ct cerurile-i de nalt a: ce po ti face? Mai adnc a dect locuin ta mor tilor: ce po ti s ti? 267

268

M arturii pentru comunitate vol.8

[280]

ntinderea ei este mai lung a dect p amntul, Si mai lat a dect marea. (Iov 11, 7-9) Dar n telepciunea unde se g ase ste? Unde este locuin ta priceperii? Omul nu-i cunoa ste pre tul, Ea nu se g ase ste n p amntul celor vii. Adncul zice: Nu este n mine. Si marea zice: Nu este la mine. Ea nu se d a n schimbul aurului curat, Nu se cump ar a, cnt arindu-se cu argint; Nu se cnt are ste pe aurul din Or, Nici pe onixul cel scump, nici pe sar. Nu se poate asem ana cu aurul, nici cu diamantul, Nu se poate schimba cu un vas de aur ales. M argeanul s i cristalul nu sunt nimic pe lng a ea; n telepciunea pre tuie ste mai mult dect m arg aritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea, Si aurul curat nu se cump ane ste cu ea. De unde vine atunci n telepciunea? Unde este locuin ta priceperii? Adncul s i moartea zic: Noi am auzit vorbindu-se de ea Dumnezeu i s tie drumul, El i cunoa ste locuin ta. C aci El vede pn a la marginile p amntului, Z are ste totul sub ceruri Cnd a dat legi ploii, Si cnd a nsemnat drumul fulgerului s i tunetului, Atunci a v azut n telepciunea s i a ar atat-o, I-a pus temeliile s i a pus-o la ncercare. Apoi a zis omului: Iat a, frica de Domnul, aceasta este n telepciunea; Dep artarea de r au, este pricepere. (Iov 28, 12-28) n telepciunea nu se g ase ste nici prin cercetarea adncurilor p amntului, nici prin zadarnicele str adanii de a p atrunde tainele in tei lui Dumnezeu. Mai degrab a, ea se g ase ste primind n umilin ta

Falsa s i adev arata cunoa stere a lui Dumnezeu

269

descoperirea pe care El a binevoit s a o dea, conformnd via ta cu [281] voia Sa. M are tia Dumnezeului nostru Din descoperirile date de Duhul Sfnt profe tilor S ai, putem desprinde m are tia Dumnezeului nostru. Profetul scrie: n anul mor tii mp aratului Ozia, am v azut pe Domnul s eznd pe un scaun de domnie foarte nalt, s i poalele mantiei Lui umpleau templul. Seramii st ateau deasupra Lui s i ecare avea s ase aripi: cu dou a si acopereau fa ta, cu dou a si acopereau picioarele s i cu dou a zburau. Strigau unul la altul s i ziceau: Sfnt, sfnt, sfnt este Domnul o stirilor! Tot p amntul este plin de m arirea Lui! Si se zguduiau u siorii u sii de glasul care r asuna, s i casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, c aci sunt un om cu buze necurate s i locuiesc n mijlocul unui popor tot cu buze necurate, s i am v azut cu ochii mei pe mp aratul, Domnul o stirilor! Dar unul dintre serami a zburat spre mine cu un c arbune aprins n mn a, pe care-l luase cu cle stele de pe altar. Mi-a atins gura cu el, s i a zis: Iat a, atingndu-se c arbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este ndep artat as i p acatul t au este isp as it! (Isaia 6, 1-7) Nici unul nu este ca Tine, Doamne! Mare e sti Tu s i mare este Numele T au prin puterea Ta. Cine s a nu se team a de Tine, mp arate al neamurilor? (Ieremia 10, 6.7) Doamne, Tu m a cercetezi de aproape s i m a cuno sti, Stii cnd stau jos s i cnd m a scol, Si de departe mi p atrunzi gndul. Stii cnd umblu s i cnd m a culc, Si cuno sti toate c aile mele. C aci nu-mi ajunge cuvntul pe limb a, Si Tu, Doamne, l s i cuno sti n totul. Tu m a nconjuri pe dinapoi s i pe dinainte, Si- si pui mna peste mine. att de minunat Os tiin ta a este mai pe sus de puterile mele: Este prea nalt a ca s-o pot prinde. (Psalmii 139, 1-6)

[282]

270

M arturii pentru comunitate vol.8

Mare este Domnul nostru s i puternic prin t aria Lui, Priceperea Lui este f ar a margini. (Psalmii 147, 5) El descoper a ce este adnc s i ascuns; El s tie ce este n ntuneric s i la El locuie ste lumina! (Daniel 2, 22) Domnul, care face aceste lucruri s i C aruia i sunt cunoscute din vechime. (Faptele Apostolilor 15, 18) n adev ar, cine a cunoscut gndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva nti, ca s a aib a de primit napoi? Din El, prin El s i pentru El sunt toate lucrurile. A Lui s a e slava n veci! (Romani 11, 34-36). A mp aratului ve sniciilor, a nemuritorului, nev azutului s i singurului Dumnezeu care are nemurirea, care locuie ste ntr-o lumin a de care nu po ti s a te apropii, pe care nici un om nu L-a v azut, nici nu-L poate vedea, s i care are cinstea s i puterea ve snic a! (1 Timotei 1, 17; 6, 16) El ntinde miaz anoaptea asupra golului, Si spnzur a p amntul pe nimic. Leag a apele n norii S ai, Si norii nu se sparg sub greutatea lor A tras o bolt a pe fa ta apelor, Ca hotar ntre lumin as i ntuneric. Stlpii cerului se clatin a, Si se nsp aimnt a la amenin tarea Lui Prin puterea Lui tulbur a marea Suarea Lui nsenineaz a cerul, Mna Lui str apunge s arpele fugar. Si acestea sunt doar marginile c ailor Sale, Si numai adierea lor u soar a ajunge pn a la noi! Dar tunetul lucr arilor Lui puternice cine-l va auzi? (Iov 26, 7-14) [283] Domnul umbl a n furtun as i n vrtej, Si norii sunt praful picioarelor Lui. (Naum 1, 3) Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuie ste att de sus!

Falsa s i adev arata cunoa stere a lui Dumnezeu

271

El si pleac a privirile s a vad a ce se face n ceruri s i pe p amnt. (Psalmii 113, 5.6) Mare este Domnul s i foarte vrednic de laud a, Si m arimea Lui este nep atruns a. Fiecare neam de om s a laude lucr arile Tale, Si s a vesteasc a ispr avile Tale cele mari! Voi spune str alucirea sl avit a a m are tiei Tale, Si voi cnta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea nfrico sat a, Si eu voi povesti m arimea Ta. S a se trmbi teze aducerea aminte de nem arginita Ta bun atate, Si s a se laude dreptatea Ta! Toate lucr arile Tale Te vor l auda, Doamne! Si credincio sii T ai te vor binecuvnta. Vor spune slava mp ar a tiei Tale Si vor vesti puterea Ta, Ca s a fac a cunoscut ilor oamenilor puterea Ta, Si str alucirea plin a de slav a a mp ar a tiei Tale. mp ar a tia Ta este o mp ar a tie ve snic a, Si st apnirea Ta r amne n picioare n toate veacurile Gura mea s a vesteasc a lauda Domnului Si orice f aptur a s a binecuvnteze Numele Lui cel sfnt n veci de veci! (Psalmii 145, 3-21) Avertiz ari mpotriva ncumet arii Cunoscnd din ce n ce mai mult despre Dumnezeu s i despre ce suntem noi naintea ochilor S ai, vom ajunge s a ne temem s i s a tremur am naintea Lui. Cei de azi s a ia aminte la soarta celor care, n vremurile trecute, s-au ncumetat s a desconsidere ceea ce Dumnezeu declarase sfnt. Cnd izraeli tii s-au avntat s a deschid a chivotul, cu ocazia revenirii lui din tara listenilor, cutezan ta lor lipsit a de respect a fost pedepsit a n mod semnicativ. Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Seme s, cnd s-au uitat n chivotul Domnului; a lovit s aptezeci de oameni din popor. Si poporul a plns, pentru c a Domnul l lovise cu o mare urgie.

272

M arturii pentru comunitate vol.8

[284] Oamenii din Bet-Seme s au zis: Cine poate sta naintea Domnului, naintea acestui Dumnezeu sfnt? (1 Samuel 6, 19.20) Gndi ti-v a s i la pedeapsa care a c azut asupra lui Uza. Cnd, pe vremea domniei lui David, chivotul a fost dus la Ierusalim, Uza s i-a ntins mna ca s al tin a s a nu cad a. Pentru ncumetarea atingerii simbolului prezen tei lui Dumnezeu, el a fost imediat lovit cu moartea. La rugul aprins, cnd, nedndu- si seama de prezen ta lui Dumnezeu, Moise s-a ndreptat s a vad a minunata priveli ste, i s-a dat mintele porunca: Nu te apropia de locul acesta; scoate- ti nc al ta din picioare, c aci locul pe care calci este un p amnt sfnt Moise s i-a ascuns fa ta, c aci se temea s a priveasc a pe Dumnezeu. (Exodul 3, 5.6) Pe cnd Iosua era lng a Ierihon, a ridicat ochii s i s-a uitat. Si iat a c a un om st atea n picioare naintea lui, cu sabia scoas a din teac a, n mn a. Iosua s-a dus spre el s i i-a zis: E sti dintre ai no stri sau dintre vr ajma sii no stri? El a r aspuns: Nu, ci Eu sunt C apetenia o stirii Domnului s i acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fa ta la p amnt, s-a nchinat s i I-a zis: Ce spune Domnul meu robului S au? Si mintele C apetenia o stirii Domnului a zis lui Iosua: Scoate- ti nc al ta din picioare, c aci locul pe care stai este sfnt. Si Iosua a f acut a sa. (Iosua 5, 13-15) n sanctuar, ca s i n templu, care erau simbolurile p amnte sti ale loca sului lui Dumnezeu, o nc apere era rezervat a pentru prezen ta Sa. Perdeaua brodat a cu heruvimi, ce se g asea la intrare nu era voie s a e ridicat a dect de o singur a mn a. Ridicarea perdelei s i p atrunderea neng aduit a n taina cea sacr a a Locului prea sfnt nsemna moarte. C aci, deasupra milostivitorului s i a ngerilor prosterna ti n adorare, trona slava Celui Preasfnt glorie pe care nici un om n-o poate [285] privi s i totu si s a tr aiasc a. ntr-o anumit a zi din an, rnduit a pentru slujirea n Locul prea sfnt, marele preot, plin de team a, se nf a ti sa naintea lui Dumnezeu, n timp ce nori de t amie nv aluiau slava dinaintea ochilor lui. Prin cur tile templului nu se mai auzea nici un zgomot. La altare nu mai slujea nici un preot. Mul timea de nchin atori, pleca ti n t acut respect, si n al ta cererile pentru ndurare. Aceste lucruri li s-au ntmplat, ca s a ne slujeasc a drept pilde s i tura noastr au fost scrise pentru nv a ta a, peste care au venit sfr siturile veacurilor. (1 Corinteni 10, 11) Domnul ns a este n Templul Lui cel sfnt.

Falsa s i adev arata cunoa stere a lui Dumnezeu

273

Tot p amntul s a tac a naintea Lui. (Habacuc 2, 20) Domnul mp ar a te ste: popoarele tremur a; El s ede pe heruvimi: p amntul se clatin a. Domnul este mare n Sion, Si n al tat peste toate popoarele. S a laude oamenii Numele T au cel mare s i nfrico sat, C aci este sfnt! (Psalmii 99, 1-3) Domnul si are scaunul de domnie n ceruri. Ochii Lui privesc s i pleoapele Lui cerceteaz a pe ii oamenilor. C aci El prive ste din n al timea sn teniei Lui; Domnul prive ste din ceruri pe p amnt. (Psalmii 11, 4; 102, 19) Din loca sul locuin tei Lui, El prive ste pe to ti locuitorii p amntului. El le ntocme ste inima la to ti, Si ia aminte la toate faptele lor. Tot p amntul s a se team a de Domnul! To ti locuitorii lumii s a tremure naintea Lui. (Psalmii 33, 14.15.8) Nu prin cercetare l poate g asi omul pe Dumnezeu. Nimeni s a nu ncerce s a ridice cu minile ncumet arii perdeaua care ascunde slava Sa. Ct de nep atrunse sunt judec a tile Lui s i ct de nen telese sunt c aile Lui. (Romani 11, 33) Faptul c a puterea Sa este ascuns a este o dovad a a harului S au; c aci a ridica perdeaua care acoper a prezen ta divin a nseamn a moarte. Nici o minte muritoare nu poate p atrunde [286] n taina n care locuie ste s i lucreaz a Cel Atotputernic. Noi putem pricepe despre El numai ce socote ste El potrivit s a descopere. Priceperea trebuie s a recunoasc a o autoritate superioar a ei. Inima s i mintea trebuie s a se plece naintea marelui EU SUNT. Dumnezeu descoperit de Domnul Hristos Tot ce-i este necesar omului s a cunoasc a sau poate cunoa ste despre Dumnezeu a fost descoperit n via ta s i caracterul Fiului S au.

274

M arturii pentru comunitate vol.8

Nimeni n-a v azut vreodat a pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este n snul Tat alui, Acela L-a f acut cunoscut. (Ioan 1, 18) Lund natura omeneasc a asupra Sa, Hristos a venit ca s a e una cu neamul omenesc s i, n acela si timp, s a-L descopere pe Tat al nostru ceresc f apturilor omene sti p ac atoase. El a fost f acut n toate lucrurile asemenea fra tilor S ai. El a devenit trup, a sa cum suntem noi. El a amnzit, a nsetat s i a obosit. El era nt arit prin hran as i renviorat prin somn. El S-a f acut p arta s de via ta oamenilor, s i totu si El a fost nep atatul Fiu al lui Dumnezeu. El a fost str ain s i peregrin pe p amnt n lume, dar nu din lume; ispitit s i ncercat cum sunt ispiti ti s i f ncerca ti azi b arba tii s i femeile, totu si a tr ait o via ta ar a p acat. de al Blnd, ndur ator, plin de simpatie, continuu atent fa ta tii, El reprezenta caracterul lui Dumnezeu s i continuu era prins n slujirea lui Dumnezeu s i a omului. Cuvntul S-a f acut trup s i a locuit printre noi, plin de har s i de adev ar. (Ioan 1, 14) El a zis: Am f acut cunoscut Numele T au oamenilor, pe care Mi i-ai dat din lume. Eu le-am f acut cunoscut Numele T au pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu s a e n ei, s i Eu s a u n ei. (Ioan 17, 6.26) Iubi ti pe vr ajma sii vo stri, i ndemna El; binecuvnta ti pe cei c a v a blestem a, face ti bine celor ce v a ur asc s i ruga ti-v a pentru cei ce v a asupresc s i v a prigonesc, ca s a ti i ai Tat alui vostru care este n ceruri; c aci El este bun s i cu cei nemul tumitori s i cu cei r ai. El face s a r asar a soarele S au peste cei r ai s i peste cei buni, s i d a ploaie peste cei drep ti s i peste cei nedrep ti. [287] Fi ti dar milostivi, cum s i Tat al vostru este milostiv. (Matei 5, 44.45; Luca 6, 35.36) Slava Crucii de oameni se concenDescoperirea iubirii lui Dumnezeu fa ta treaz a la cruce. Limba nu poate descrie deplina ei nsemn atate; pana n-o poate zugr avi; mintea omului n-o poate cuprinde. Privind la crucea de pe Golgota, nu putem spune dect, Att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine ve crede n El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta snic a. (Ioan 3, 16) Hristos r astignit pentru p acatele noastre, Hristos nviat din mor ti, Hristos n al tat n slav a iat as tiin ta mntuirii pe care o avem de nv a tat s i r aspndit.

Falsa s i adev arata cunoa stere a lui Dumnezeu

275

El, m acar c a avea chipul lui Dumnezeu, totu si nu a crezut ca un lucru de apucat s a e deopotriv a cu Dumnezeu, ci S-a dezbr acat pe Sine nsu si s i a luat un chip de rob, f acndu-Se asemenea oamenilor. La nf a ti sare a fost g asit ca un om, S-a smerit s i S-a f acut ascult ator pn a la moarte, s i nc a moarte de cruce. (Filipeni 2,6-8) Hristos a murit! Ba mai mult, El a s i nviat, st a la dreapta lui Dumnezeu s i mijloce ste pentru noi. (Romani 8, 34) De aceea s i poate s a mntuiasc a n chip des avr sit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru c a tr aie ste pururea, ca s a mijloceasc a pentru ei. (Evrei 7, 25) N-avem un Mare Preot, care s a n-aib a mil a de sl abiciunile noastre; ci unul care n toate lucrurile a fost ispitit ca s i noi, dar f ar a p acat. (Evrei 4, 15) Aici se g ase ste n telepciune nem arginit a, iubire nem arginit a, dreptate nem arginit a, har nem arginit adncul bog a tiei, n telepciunii s i s tiin tei lui Dumnezeu. (Romani 11, 33) [288] Noi primim orice binecuvntare prin darul lui Hristos. Prin acest Dar ajunge la noi, zi de zi, nesecatul torent al bun at a tii lui Iehova. Fiecare oare, cu coloritul ei delicat s i parfumul pl acut, este dat a spre bucuria noastr a prin acest singur Dar. Soarele s i luna au fost f acute de El; nu exist a stea, ce nfrumuse teaz a cerurile, pe care s a n-o f acut El. Nu exist a vreun aliment pe mesele noastre, de care s a nu Se ngrijit El pentru ntre tinerea noastr a. Inscrip tia lui Hristos este pe orice. Totul este oferit omului prin negr aitul unic Dar, Fiul cel unul n ascut al lui Dumnezeu. El a fost tintuit pe cruce pentru ca toate aceste mbel sug ari s a se poat a rev arsa asupra operei minii lui Dumnezeu. Fructul pomului vie tii din gr adina Eden poseda virtu ti supranaturale. A mnca din el nsemna a tr ai ve snic. Fructul era antidotul mor tii. Frunzele lui aveau menirea s a sus tin a via ta s i nemurirea. ns a, prin neascultarea lui Adam, n lume a p atruns moartea. Adam a mncat din pomul cuno stin tei binelui s i r aului, al c arui fruct fusese interzis s a e atins. Nelegiuirea lui a deschis z agazurile potopului de vaiuri asupra omenirii. Dup a intrarea p acatului, Gospodarul ceresc a mutat pomul vie tii n paradisul de sus; ns a ramurile lui atrn a peste zid, spre lumea de jos. Prin mntuirea dobndit a prin sngele lui Hristos, noi nc a . putem mnca din fructul lui d at ator de via ta

276

M arturii pentru comunitate vol.8

Despre Hristos este scris: n El era via ta, s i via ta era lumina oamenilor. (Ioan 1, 4). El este izvorul vie tii. Ascultarea de El este ce bucur puterea d at atoare de via ta a suetul. Hristos declar a: Eu sunt Pinea vie tii. Cine vine la Mine nu va amnzi niciodat a; s i cine crede n Mine nu va nseta niciodat a. Dup a cum Tat al, care este viu, M-a trimis pe Mine, s i Eu tr aiesc prin [289] Tat al, tot a sa, cine M a m annc a pe Mine, va tr ai s i El prin Mine. , carnea nu folose Duhul este acela care d a via ta ste la nimic; cuvintele . Celui ce va birui, i voi pe care vi le-am spus Eu sunt duh s i via ta da s a m annce din pomul vie tii, care este n raiul lui Dumnezeu. (Ioan 6, 35.57-63; Apocalipsa 2, 7) Vede ti ce dragoste ne-a ar atat Tat al, s a ne numim copii ai lui Dumnezeu. (1 Ioan 3, 1) Cunoa sterea care lucreaz a transformarea Cunoa sterea lui Dumnezeu, a sa cum este descoperit a n Hristos, este cuno stin ta pe care trebuie s a o avem noi, to ti cei care suntem mntui ti. Aceasta este cuno stin ta ce lucreaz a schimbarea caracte va rena rului. Primit a, aceast a cuno stin ta ste suetul dup a chipul lui Dumnezeu. Ea va mp art as i ntregii f apturi o putere spiritual a divin a. Noi to ti privim cu fa ta descoperit a, ca ntr-o oglind a, slava Domnului s i suntem schimba ti n acela si chip al Lui, din slav a n slav a, prin Duhul Domnului. (2 Corinteni 3, 18) Cu privire la , Mntuitorul spune: Eu am p propria Sa via ta azit poruncile Tat alui Meu. (Ioan 15, 10). Tat al nu M-a l asat singur, pentru c a totdeauna fac ce-I este pl acut. (Ioan 8, 29) A sa cum a tr ait Isus n natura omeneasc a, la fel n telege Dumnezeu s a tr aiasc as i urma sii Lui. n puterea Sa, noi trebuie s a tr aim via ta de cur a tie s i noble te pe care a tr ait-o Mntuitorul. Iat a de ce, spune Pavel, mi plec genunchii naintea Tat alui Domnului nostru Isus Hristos, din care si trage numele orice familie, n ceruri s i pe p amnt, s i-L rog ca, potrivit cu bog a tia slavei Sale, s a v a fac a s a v a nt ari ti n putere, prin Duhul Lui, n omul din l auntru, ; pentru a sa nct Hristos s a locuiasc a n inimile voastre prin credin ta ca, avnd r ad acina s i temelia pus a n dragoste, s a pute ti pricepe mpreun a cu to ti sn tii care este l argimea, lungimea, adncimea s i n al timea; s i s a cunoa ste ti dragostea lui Hristos, care ntrece orice

Falsa s i adev arata cunoa stere a lui Dumnezeu

277

, ca s cuno stin ta a ajunge ti plini de toat a plin atatea lui Dumnezeu. [290] (Efeseni 3,14.19)

Primejdia cuno stin tei speculative


este una dintre c Falsa s tiin ta aile folosite de Satana n cur tile cere sti, s i el o folose ste s i azi. Arma tiile pe care le-a f acut ngerilor, subtilele lui teorii s tiin tice, i-au ab atut pe mul ti dintre ei de la loialitatea lor. Pierzndu- si locul n cer, Satana s i-a prezentat ispitele primilor no stri p arin ti. Adam s i Eva au cedat vr ajma sului s i, prin neascultarea lor, omenirea a fost nstr ainat a de Dumnezeu s i p amntul a fost desp ar tit de cer. Dac a Adam s i Eva nu s-ar atins deloc de pomul oprit, Dumne cuno zeu le-ar mp art as it cuno stin ta stin ta n care nu se g ase ste care le-ar adus bucurie ve nici un blestem al p acatului, cuno stin ta snic a. Tot ce au dobndit prin neascultare a fost cunoa sterea p acatului s i a urm arilor lui. Am agirile zilelor din urm a Satana i conduce s i azi pe oameni pe acela si teren pe care i-a condus pe primii no stri p arin ti. El potope ste lumea cu n ascociri pl acute. Prin ecare mijloc ce-i st a la ndemn a, el caut a s a-i mpiedice pe oameni s a dobndeasc a acea cunoa stere de Dumnezeu, care este mntuire. Tr aim ntr-un veac de mare lumin a; dar o mare parte din a sazisa lumin a deschide calea pentru n telepciunea s i vicle sugurile lui Satana. Multe lucruri vor prezentate cu nf a ti sare de adev ar, s i totu si ele trebuie cercetate ndeaproape cu mult a rug aciune; c aci se poate ca ele s a e mijloace am agitoare ale vr ajma sului. Adesea calea r at acirii pare a foarte aproape de calea adev arului. Anevoie poate deosebit a de calea ce duce la sn tenie s i la cer. ns a mintea [291] luminat a de Duhul Sfnt poate s a- si dea seama cnd se abate de la calea cea dreapt a. Dup a o vreme, cele dou a c ai se arat a a cu totul deosebite.

278

Primejdia cuno stin tei speculative

279

Teorii panteiste turi spiritualiste, care vor submina Au p atruns deja ntre noi nv a ta credin ta celor care vor lua aminte la ele. Teoria c a Dumnezeu este ) r un principiu de baz a (o esen ta aspndit n ntreaga natur a, este una dintre cele mai subtile n ascociri ale lui Satana. Ea l nf a ti seaz a pe Dumnezeu ntr-o lumin a fals as i este o dezonorare a Atotputerniciei s i Maiest a tii Sale. Teoriile panteiste nu sunt sprijinite de Cuvntul lui Dumnezeu. Lumina adev arului S au arat a c a aceste teorii sunt mijloace de distrugere a suetului. ntunericul este elementul s i senzualitatea este sfera lor. Ele mul tumesc inima reasc as i dau fru liber nclina tiei. Desp ar tirea de Dumnezeu este urmarea accept arii lor. Starea n care am ajuns datorit a p acatului a devenit ceva potrivnic rii, s i puterea care ne poate reface trebuie s a e supranatural a, c aci ce poate altfel nu are nici o valoare. Nu exist a dect o singur a for ta sf arma n inimile oamenilor st apnirea r aului, s i aceasta este puterea lui Dumnezeu n Isus Hristos. Numai prin sngele Celui r astignit se poate face cur a tirea de p acat. Numai harul S au ne poate face n stare s a nfrunt am s i s a domin am nclina tiile rii noastre c azute. Aceast a putere poate f acut a f ar a efect de teoriile spiritualiste cu privire la n ntreaga natur Dumnezeu. Dac a Dumnezeu este o esen ta a, atunci El s al as luie ste n to ti oamenii; s i, pentru a atinge sn tirea, omul nu are dect s a- si dezvolte puterea care este n sine. Aceste teorii, cu concluziile logice ce le urmeaz a, spulber a ntregul ediciu cre stin. Ele nl atur a nevoia unei isp as iri s i fac din om propriul s au mntuitor. Aceste teorii cu privire la Dumnezeu fac f ar a efect Cuvntul S au s i cei care le primesc se g asesc n mare primejdie ca, n cele din urm a, s a e mpin si s a socoteasc a ntreaga Biblie ca un basm. Ei pot s a ajung a s a priveasc a virtutea ca ind mai bun a [292] dect viciul; dar, nl aturndu-L pe Dumnezeu din pozi tia Lui de suveran, ei si pun ncrederea n puterea omeneasc a, iar aceasta, f ar a Dumnezeu este f ar a valoare. Neajutat a, voin ta omeneasc a nu are puterea temeinic a s a se mpotriveasc as i s a biruie r aul. Baricadele de suetului sunt trntite la p amnt. Omul nu are nici o barier a fa ta p acat. Din moment ce restric tiile cuvntului lui Dumnezeu s i ale Spiritului S au sunt nl aturate, nu putem s ti pn a n ce abisuri se va pr abu si omul.

280

M arturii pentru comunitate vol.8

Cei care continu a s a sus tin a aceste teorii spiritualiste negre sit c a si vor n arui experien ta cre stin a, vor rupe leg atura cu Dumnezeu s i vor pierde via ta ve snic a. Sosmele cu privire la Dumnezeu s i natur a, care potopesc lumea cu scepticism, sunt n ascocirile vr ajma sului c azut, care este un cercet ator al Bibliei, care cunoa ste adev arul ce trebuie s a e s tiut de oameni s i a c arui preocupare este s a abat a min tile de la adev arurile cele mari, care au fost date spre a-i preg ati pe oameni n vederea celor ce urmeaz a s a vin a peste lume. Am v azut urm arile acestor concep tii nchipuite despre Dumnezeu: apostazie, spiritism s i desfrnare. Tendin ta spre desfrnare a turi era a acestor nv a ta sa de ascuns a, nct la nceput mi-a fost greu s a m a l amuresc cu privire la adev aratul lor caracter. Pn a ce nu mi-a fost descoperit de Domnul, n-am s tiut cum s a o denumesc, ns a am fost ndrumat a s a o denumesc iubire spiritual a nesfnt a. Fanatismul dup a 1844 Dup a trecerea vremii de dup a 1844, a trebuit s a ntmpin am toate felurile de fanatism. Mi-au fost date m arturii de mustrare, pe care s a li le prezint unora, care sus tin teorii spiritualiste. Existau unii care erau zelo si n r aspndirea ideilor false cu privire la Dumnezeu. Mi-a fost dat a lumina c a oamenii ace stia f aceau f ar a turi. [293] putere adev arul, prin falsele lor nv a ta Am fost l amurit a c a ei ab ateau suete, nf a ti sndu-le teorii speculative cu privire la Dumnezeu. M-am dus acolo unde se g asesc ei s i le-am dezv aluit natura lucr arii lor. Domnul mi-a dat putere s a le prezint l amurit primejdia n care se g aseau. Printre alte p areri, ei sus tineau c a cei sn ti ti o tura lor gre dat a nu mai putea p ac atui. nv a ta sit a d auna mult, att lor, ct s i altora. Ei dobndeau o putere spiritualist a asupra celor care nu puteau vedea r aul acestor teorii ingenios prezentate. Doctrina c a to ti sunt sn ti a dus la credin ta c a lucrurile ndr agite de cel sn tit nu-l vor r at aci niciodat a. Urmarea acestei credin te a fost mplinirea dorin telor stricate ale inimilor care, de si pretindeau c a sunt sn tite, erau departe de cur a tia gndului s i vie tii.

Primejdia cuno stin tei speculative

281

tura nesfnt nv a ta a este urmat a de obiceiuri p ac atoase. Ea este momeala ademenitoare a tat alui minciunii, avnd ca urmare p ac atos enia necur a tiei mul tumirii de sine. Aceasta este doar una dintre ocaziile n care am fost chemat a s a-i mustru pe cei care prezentau doctrina unui Dumnezeu impersonal, r aspndit n toat a natura, cum s i alte r at aciri asem an atoare. Repetarea experien telor din trecut Experien tele din trecut se vor repeta. n viitor, supersti tiile lui ri. Erorile vor prezentate ntr-un chip Satana vor lua noi nf a ti sa pl acut s i atr ag ator. Poporului lui Dumnezeu i vor prezentate teorii false, mbr acate n ve sminte de lumin a. n felul acesta, Satana va ncerca s a-i am ageasc a, dac a e posibil, chiar s i pe cei ale si. Vor exercitate cele mai seduc atoare inuen te; min tile vor hipnotizate. Pentru a nrobi min tile, vor introduse stric aciuni de tot felul, [294] asem an atoare celor ntlnite la ante-diluvieni. Prosl avirea naturii drept Dumnezeu, nenfrnatele ng aduin te ale voin tei omene sti, sfatul netem atorilor de Dumnezeu iat a mijloacele folosite de Satana spre a- si mplini anumite scopuri. El va folosi puterea unei min ti asupra alteia, spre a- si mplini planurile. Lucrul cel mai ntrist ator dintre toate este c a, datorit a inuen tei lui n sel atoare, oamenii vor avea o form a de evlavie, f ar a s a aib a o adev arat a leg atur a cu Dumnezeu. Ca s i Adam s i Eva, care au mncat fructul din pomul cuno stin tei binelui s i r aului, mul ti se hr anesc s i acum cu n sel atoarele rimituri ale r at acirii. Uneltele satanice mbrac a teoriile mincinoase n nuan te atr ag a toare, dup a cum, n gr adina Eden, Satana s i-a ascuns identitatea fa ta de primii no stri p arin ti, vorbind prin s arpe. Aceste unelte i insu a min tii omene sti lucruri care de fapt sunt o r at acire de moarte. Inuen ta hipnotic a a lui Satana va d ainui asupra celor care se abat de la Cuvntul l amurit al lui Dumnezeu, ndreptndu-se spre basme. spre a-i prinde n la Satana depune cea mai mare srguin ta t pe aceia care au avut cea mai mare lumin a. El s tie c a, dac a i poate am agi, sub c al auzirea lui, ace stia vor mbr aca p acatul cu ve smintele neprih anirii s i i vor duce pe mul ti n r at acire. Spun tuturor: P azi ti-v a, c aci sub chipul unui nger de lumin a Satana merge la ecare adunare de lucr atori cre stini s i la ecare co-

282

M arturii pentru comunitate vol.8

munitate, ncercnd s a c stige membri de partea sa. Sunt ndemnat a s a-i dau poporului lui Dumnezeu aceast a avertizare: Nu v a n sela ti, Dumnezeu nu Se las a s a e batjocorit. (Galateni 6, 7) Feri ti-v a de o religie a senza tiilor n vremea aceasta, n lucrarea lui Dumnezeu, avem nevoie de persoane spirituale persoane care nu se abat de la principii, s i [295] care au o clar a n telegere a adev arului. Am fost instruit a c a cei credincio si nu au nevoie de doctrine noi s i nchipuite. Ei n-au nevoie de presupuneri omene sti. Ei au nevoie de m arturia celor care cunosc s i tr aiesc adev arul, de persoane care n teleg s i iau aminte la ns arcinarea dat a lui Timotei: Propov aduie ste Cuvntul; st aruie ste asupra lui la timp s i ne la timp, mustr a, ceart a, tura. C ndeamn a cu toat a blnde tea s i nv a ta aci va veni vremea cnd tura s oamenii nu vor putea s a sufere nv a ta an atoas a; ci i vor gdila tori dup urechile s a aud a lucruri pl acute, si vor da nv a ta a poftele lor. si vor ntoarce urechea de la adev ar, s i se vor ndrepta spre istorisiri nchipuite. Dar tu, i treaz n toate lucrurile, rabd a suferin tele, f a lucrul unui evanghelist s i mpline ste- ti bine slujba. (2 Timotei 4, 2-5) P as i ti f ar as ov aial a, hot ar ti, avnd picioarele nc al tate cu rvna Evangheliei p acii. Fi ti siguri c a religia curat as i nentinat a nu este o religie a senza tionalului. Dumnezeu nu a dat nim anui sarcina s a dup ncurajeze vreo dorin ta a doctrine s i teorii speculative. Fra tii mei, tine ti predicarea voastr a departe de asemenea lucruri. Nu le ng adui ti s a p atrund a n experien ta voastr a. Activitatea voastr a s a nu e mnjit a de ele. turii false O avertizare mpotriva nv a ta turii false se g O avertizare mpotriva nv a ta ase ste n epistola lui Pavel c atre Coloseni. Apostolul arm a c a inimile credincio silor trebuie s a e unite n dragoste, ca s a capete toate bog a tiile plin at a tii de pricepere, ca s a cunoasc a taina lui Dumnezeu Tat al, adic a pe Hristos, n care sunt ascunse toate comorile n telepciunii s i ale s tiin tei. Spun lucrul acesta, continu a el, pentru ca nimeni s a nu v a n sele prin vorbiri am agitoare. Dup a cum a ti primit pe Hristos [296] Isus, Domnul, a sa s as i umbla ti n El, ind nr ad acina ti s i zidi ti n El,

Primejdia cuno stin tei speculative

283

, dup turile care v-au fost date, s nt ari ti prin credin ta a nv a ta i sporind n ea cu mul tumiri c atre Dumnezeu. Lua ti seama ca nimeni s a nu v a fure cu lozoa s i cu o am agire de sart a, dup a datina oamenilor, turile ncep dup a nv a ta atoare ale lumii, s i nu dup a Hristos. C aci n El locuie ste trupe ste toat a plin atatea Dumnezeirii. Voi ave ti totul deplin n El, care este Capul oric arei domnii s i st apniri. (Coloseni 2, 2-10) Sunt ndemnat a s a spun poporului nostru: S a-L urm am pe Hristos. Nu uita ti c a El trebuie s a e modelul nostru n toate lucrurile. S a tura d am la o parte, f ar a team a, ideile care nu se g asesc n nv a ta Sa. M a adresez predicatorilor no stri s a se asigure c a picioarele lor stau pe platforma adev arului ve snic. Feri ti-v a s a v a l asa ti condu si de impuls, denumindu-l Duhul Sfnt. Unii sunt n primejdie n aceast a . Le atrag aten , n stare s privin ta tia s a e tari n credin ta a r aspund a oricui le cere socoteal a de n adejdea care este n ei. Abaterea min tilor de la adev arul prezent Vr ajma sul caut a s a abat a min tile fra tilor s i surorilor noastre de la lucrarea preg atirii unui popor care s a stea n aceste zile din urm a. Sosmele lui urm aresc s a abat a min tile de la primejdiile s i datoriile acestui timp. Ei nu dau nici o pre tuire luminii pe care Hristos a c venit din cer s a i-o dea lui Ioan, pentru poporul S au. Ei nva ta a scenele de dinaintea noastr a nu sunt destul de importante spre a le da o aten tie deosebit a. Ei fac f ar a efect adev arul de origine cereasc as i jefuiesc poporul lui Dumnezeu de experien ta sa din trecut, dndu-i fals n schimb o s tiin ta a. A sa vorbe ste Domnul: Sta ti n drumuri, uita ti-v a, s i ntreba ti care sunt c ar arile cele vechi, care este calea cea bun a; umbla ti pe ea. (Ieremia 6, 16) Nimeni s a nu caute s a nl ature temeliile credin- [297] tei noastre temelii care au fost puse la nceputul lucr arii noastre, prin cercetare cu rug aciune a Cuvntului s i prin descoperire. Pe aceste temelii am cl adit noi de cincizeci de ani ncoace. Oamenii si pot nchipui c a au g asit o cale nou as i c a pot pune o temelie mai puternic a dect cea care a fost pus a. ns a aceasta este o mare am agire. O alt a temelie dect cea pus a nu poate a sezat a de nici un om.

284

M arturii pentru comunitate vol.8

, s n trecut, mul ti s-au apucat s a cl adeasc a o nou a credin ta a statorniceasc a principii noi. ns a ct a d ainuit cl adirea lor? A c azut degrab a, c aci nu era ntemeiat a pe Stnc a. Primii ucenici n-au avut ei oare de ntmpinat zisele oamenilor? turile false s N-au ascultat ei nv a ta i apoi, dup a toate, au stat tari s i au zis: Nimeni nu poate pune o alt a temelie dect cea care a fost pus a? (1 Corinteni 3, 11) Deci, noi trebuie s a ne p astr am pn a la sfr sit ncrederea nezguduit a de la nceput. Cuvinte puternice au fost trimise de Dumnezeu s i de Hristos acestui popor, sco tndu-l din lume, punct cu punct, la lumina cea clar a a adev arului prezent. Cu buze atinse cu focul sfnt, servii lui Dumnezeu au vestit solia. Declara tia divin as i-a pus sigiliul pe temeinicia adev arului vestit. O rennoire a m arturiei credincioase Domnul cheam a la o rennoire a credincioasei m arturii date n anii trecu ti. El cheam a la o rennoire a vie tii spirituale. For tele spirituale ale poporului S au au stat mult a vreme amor tite, ns a trebuie s a aib a loc o nviere din moartea aparent a. Prin rug aciune s i m arturisirea p acatului, noi trebuie s a netezim calea Regelui. F acnd aceasta, puterea Spiritului va veni asupra noas[298] tr a. Avem nevoie de for ta Zilei Cincizecimii. Aceasta va veni; c aci Domnul a f ag aduit s a trimit a Spiritul S au ca o putere atotbiruitoare. stau vremuri primejdioase. Fiecare ins care cunoa n fa ta ste adev arul trebuie s a se trezeasc as i s a se aduc a pe sine, s a- si aduc a suet, trup s i spirit n ascultare de Dumnezeu. Vr ajma sul e pe ur de el. mele noastre. Trebuie s a m nespus de treji, n gard a fa ta Trebuie s a mbr ac am toat a arm atura lui Dumnezeu. Trebuie s a urm arim ndrum arile date prin Spiritul Profe tiei. Trebuie s a iubim s i s a ascult am adev arul pentru acest timp. Acesta ne va feri s a primim marile am agiri. Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvntul S au. El ne-a vorbit prin m arturiile pentru Comunitate s i prin c ar tile care au ajutat s a l amureasc a actuala noastr a datorie, cum s i pozi tia pe care trebuie tur tur s a o ocup am acum. Avertiz arile date, nv a ta a peste nv a ta a, porunc a peste porunc a, trebuie luate n seam a. Ce scuz a putem aduce dac a le desconsider am? i ndemn pe cei care lucreaz a pentru Dumnezeu s a nu primeasc a minciuna n locul adev arului. Nici argumentarea omeneasc a s a nu

Primejdia cuno stin tei speculative

285

e pus a acolo unde ar trebui s a se g aseasc a adev arul divin s i sn titor. Hristos a steapt a s a aprind a credin ta s i iubirea n inimile celor ai S ai. Teoriile r at acite s a nu primeasc a ncurajare din partea celor care ar trebui s a stea neclinti ti pe platforma adev arului ve snic. Dumnezeu ne cheam a s a tinem tare la principiile fundamentale, care sunt ntemeiate pe o autoritate nendoielnic a. C auta ti iubirea dinti n inimile multora dintre cei care sunt de mult n adev ar a p atruns un spirit aspru s i critic. Ei sunt t aio si, gata s a judece, g asitori de rat pe scaunul de judecat gre seli. Ei s-au c a ta a, ca s a rosteasc a osnda asupra celor care nu se potrivesc ideilor lor. Dumnezeu i cheam a , m s a se dea jos s i s a se plece naintea Lui n poc ain ta arturisindu- [299] s i p acatele. El le spune: Ce am mpotriva ta este c a ti-ai p ar asit dragostea dinti. Adu- ti dar aminte de unde ai c azut; poc aie ste-te s i ntoarce-te la faptele tale dinti. Altfel, voi veni la tine s i- ti voi lua sfe snicul din locul lui, dac a nu te poc aie sti. (Apocalipsa 2, 4.5). Ei se lupt a pentru locul de frunte s i, prin cuvintele s i faptele lor, ndurereaz a multe inimi. mi ridic avertizarea mpotriva acestui spirit s i mpotriva falsei religii a sentimentalismului, care este tot att de primejdioas a. Lua ti aminte, fra ti s i surori! Cine este conduc atorul vostru Hristos sau cum ngerul c azut din cer? Cerceta ti-v as i aa ti dac a sta ti n credin ta se cuvine! Cuvntul lui Dumnezeu pav aza noastr a Deviza noastr a s a e: La Lege s i la m arturie!, c aci, dac a nu vor vorbi a sa, nu vor mai r as ari zorile pentru poporul acesta. (Isaia 8, 20) Avem o Biblie plin a cu adev arul cel mai pre tios. Ea cuprinde alfa s i omega cuno stin tei. Scripturile, date prin inspira tie de la Dumnezeu, sunt de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire, pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a. (2 tur Timotei 3, 16.17). Lua ti Biblia drept manualul vostru de nv a ta a. turile ei. Oricine poate pricepe nv a ta

286

M arturii pentru comunitate vol.8

i ndemn pe predicatorii s i medicii no stri, cum s i pe to ti membrii turile date de Hristos ucenicilor comunit a tii, s a aprofundeze nv a ta turi cuprind ndrumaLui chiar nainte de n al tarea Sa. Aceste nv a ta rea de care are nevoie poporul. Via ta ve snic a se dobnde ste numai mncnd trupul s i bnd sngele Fiului lui Dumnezeu. Adev arat, adev arat v a spun, arma ve Hristos, c a cine crede n Mine, are via ta snic a Eu sunt Pinea vie, care s-a pogort din cer. Dac a m annc a cineva din pinea aceasta, [300] va tr ai n veac; s i pinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care l voi da pentru via ta lumii Cine m annc a trupul Meu s i bea sngele Meu are via ta ve snic a; s i Eu l voi nvia n ziua de apoi. C aci trupul Meu este cu adev arat o hran as i sngele Meu este cu adev arat o b autur a. Cine m annc a trupul Meu s i bea sngele Meu r amne n , carnea nu Mine s i Eu r amn n El Duhul este acela care d a via ta folose ste la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh s i . (Ioan 6, 47-63) Hristos l cheam via ta a pe poporul S au s a cread a s i s a tr aiasc a acest cuvnt al S au. Cei care primesc s i- si nsu sesc acest cuvnt, f acndu-l o parte din ecare fapt a, din ecare nsu sire a caracterului, se vor nt ari n puterea lui Dumnezeu. Se va v adi c a credin ta lor este de origine cereasc a. Ei nu vor r at aci pe c ar ari str aine. Min tile lor nu se vor ndrepta spre o religie a sentimentalismului s i a emo tiilor. Ei vor sta naintea ngerilor s i naintea oamenilor ca unii care au caractere cre stine, tari s i temeinice. n c adelni ta de aur a adev arului, dup a cum este nf a ti sat n nv a turile lui Hristos, avem ceea ce va convinge s ta i va converti suete. Prezenta ti n simplitatea lui Hristos adev arurile pe care El a venit s a le vesteasc a n aceast a lume, s i puterea soliei noastre se va face s i ea sim tit a. Nu prezenta ti teorii sau sus tineri pe care Hristos nu le-a amintit niciodat as i care n-au nici o temelie n Biblie. Noi avem de prezentat adev aruri mari s i solemne. Este scris este m arturia ce trebuie nf a ti sat a ec arui suet. Se poate ca oamenii s a continue s a nve te lucrurile de care depinde pacea lor. Glasul harului se poate s a e nc a auzit chemnd: Veni ti la Mine to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr as i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt [301] blnd s i smerit cu inima s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre. C aci jugul Meu este bun s i sarcina Mea este u soar a. (Matei 11, 28-30). Numai atunci cnd via ta spiritual a aduce odihn a, se poate

Primejdia cuno stin tei speculative

287

dobndi o fericire d ainuitoare. Noi trebuie s a ajungem s a spunem pe furtun as i pe vijelie: Ancora mea rezist a. S a c aut am c al auzire n Cuvntul lui Dumnezeu. S a ne asigur am de un A sa zice Domnul. Am depins destul de metode omene sti. O minte deprins a numai cu s tiin ta lumeasc a nu n telege lucrurile lui Dumnezeu; ns a aceea si minte, convertit as i sn tit a, va vedea putere divin a n Cuvnt. Numai mintea s i inima cur a tite prin sn tirea adus a de Spirit pot discerne lucrurile cere sti. Fra tilor, n Numele Domnului, v a ndemn s a v a trezi ti la datorie! Inimile voastre s a se supun a puterii Duhului Sfnt s i atunci vor tura Cuvntului. Atunci ve ajunge primitoare de nv a ta ti n stare s a discerne ti lucrurile adnci ale lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu s a-l aduc a pe poporul S au sub nrurirea Spiritului S au! Fie ca El s a-i fac a s a se ridice, s a- si vad a primejdia s i s a se preg ateasc a n vederea celor ce vor veni pe p amnt! Cerceta ti Scripturile Domnul i-a descoperit lui Ioan lucrurile pe care El le-a socotit tura pe care a necesare pentru poporul S au n zilele din urm a. nv a ta dat-o se g ase ste n cartea Apocalipsei. Cei care vor s a e conlucr atori cu Domnul s i Mntuitorul nostru Isus Hristos vor dovedi un adnc de adev interes fa ta arurile g asite n aceast a carte. Cu pana s i glasul, se vor str adui s a pun a n lumin a lucrurile minunate pe care Hristos a venit din cer s a le descopere. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca s a arate robilor S ai lucrurile care au s a se ntmple n curnd. Si le-a f acut-o cunoscut, trimi tnd prin ngerul S au la robul S au Ioan, care [302] a m arturisit despre Cuvntul lui Dumnezeu s i despre m arturia lui Isus Hristos, s i a spus tot ce a v azut. Ferice de cine cite ste s i de cei ce ascult a cuvintele acestei proorocii s i p azesc lucrurile scrise n ea! C aci vremea este aproape! (Apocalipsa 1, 1-3) Solemnele solii ce au fost date n ordinea lor n Apocalipsa trebuie s a ocupe primul loc n mintea poporului lui Dumnezeu. Nu trebuie ng aduit nimic altceva, care s a ne absoarb a aten tia. Timpul pre tios fuge cu gr abire s i exist a primejdia ca mul ti s a e jefui ti de timpul ce ar trebuit s a e folosit n vestirea soliilor date de Dumnezeu unei lumi c azute. Satana prive ste cu pl acere mul timea

288

M arturii pentru comunitate vol.8

de preocup ari ale min tilor care ar trebuit s a se ocupe cu cercetarea adev arurilor despre realit a tile ve snice. M arturia lui Hristos, o m arturie de cel mai solemn caracter, trebuie dus a lumii. n toat a cartea Apocalipsei, se g asesc cele mai toare f pre tioase s i mai n al ta ag aduin te s i se mai g asesc acolo s i . Vor avertiz ari de cea mai cutremur atoare s i solemn a importan ta dispu si cei care pretind a cunoa ste adev arul s a citeasc a m arturia dat a de Hristos lui Ioan? Aici nu este vorba de vreo presupunere, nici de n selare s tiin tic a. Aici se g asesc adev arurile care privesc binele de gru? nostru prezent s i viitor. Ce este pleava fa ta C atre biserica din Sardes ngerului bisericii din Sardes scrie-i: Iat a ce zice Cel ce are cele s apte Duhuri ale lui Dumnezeu s i cele s apte stele: Stiu faptele tale; c a ti merge numele c a tr aie sti, dar e sti mort. Vegheaz as i nt are ste ce r amne, care e pe moarte, c aci n-am g asit faptele tale des avr site naintea Dumnezeului Meu. Adu- ti aminte dar cum ai primit s i auzit! [303] s ine s i poc aie ste-te! Dac a nu veghezi, voi veni ca un ho t, s i nu vei s ti n care ceas voi veni peste tine. Totu si ai n Sardes cteva nume, care nu s i-au mnjit hainele. Ei vor umbla mpreun a cu Mine, mbr aca ti n alb, indc a sunt vrednici. Cel ce va birui, va mbr acat astfel n haine albe. Nu-i voi s terge nicidecum numele din cartea vie tii, s i voi m arturisi numele lui naintea Tat alui Meu s i naintea ngerilor Lui. Cine are urechi s a asculte ce zice bisericilor Duhul. (Apocalipsa 3, 1-6) Solia c atre biserica Filadela ngerului bisericii din Filadela scrie-i: Iat a ce zice Cel sfnt, Cel Adev arat, Cel ce tine cheia lui David, Cel ce deschide s i nimeni nu va nchide, Cel ce nchide s i nimeni nu va deschide: Stiu faptele deschis tale: iat a ti-am pus nainte o u sa a, pe care nimeni n-o poate nchide, c a ai pu tin a putere, s i ai p azit Cuvntul Meu, s i n-ai t ag aduit Numele Meu. Iat a c a ti dau din cei ce sunt n sinagoga Satanei, care zic c a sunt iudei s i nu sunt, ci mint; iat a c a i voi face s a vin a s a se nchine la picioarele tale, s i s as tie c a te-am iubit. Fiindc a ai p azit

Primejdia cuno stin tei speculative

289

cuvntul r abd arii Mele, te voi p azi s i Eu de ceasul ncerc arii care are s a vin a peste lumea ntreag a, ca s a ncerce pe to ti locuitorii p amntului. Eu vin curnd. P astreaz a ce ai, ca nimeni s a nu- ti ia cununa. Pe cel ce va birui l voi face un stlp n Templul Dumnezeului Meu, s i nu va mai ie si afar a din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu s i numele cet a tii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are s a se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, s i Numele Meu cel nou. [304] (Apocalipsa 3, 7-12) Solia c atre Laodicea ngerului bisericii din Laodicea scrie-i: Iat a ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios s i adev arat, nceputul zidirii lui Dumnezeu: Stiu faptele tale, c a nu e sti nici rece, nici n clocot. O, dac a ai rece sau n clocot! Dar, indc a e sti c aldicel, nici rece, nici n clocot, am s a te v ars din gura Mea. Pentru c a zici: Sunt bogat, m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic, s i nu s tii c a e sti tic alos, nenorocit, s arac, orb s i gol, te sf atuiesc s a cumperi de le Mine aur cur a tit prin foc, ca s a te mbog a te sti; s i haine albe ca s a te mbraci cu ele s i s a nu ti se vad a ru sinea goliciunii tale; s i doftorie pentru ochi, ca s a- ti ungi ochii s i s a vezi. Eu mustru s i pedepsesc pe to ti aceia pe care-i iubesc. Fii plin , s de rvn a dar, s i poc aie ste-te! Iat a Eu stau la u sa i bat. Dac a aude cineva glasul Meu s i deschide u sa, voi intra la el, voi cina cu el s i el cu Mine. Celui ce va birui, i voi da s as ad a pe scaunul Meu de domnie, dup a cum s i Eu am biruit s i am s ezut cu Tat al Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi s a asculte ce zice bisericilor Duhul. (Apocalipsa 3, 14-22) Domnul vine curnd. Str ajerii de pe zidurile Sionului sunt ndemna ti s a ia aminte la r aspunderea dat a lor de Dumnezeu. Dumnezeu caut a str ajeri, care, n puterea Spiritului, sunt dispu si s a dea lumii ultima solie de avertizare; care s a anun te timpul din noapte. El caut a str ajeri dispu si s a ridice b arba ti s i femei [305] din letargia lor, ca nu cumva s a e prin si de somnul mor tii.

Minciuna s i adev arul n educa tie


Mintea care domin a confedera tia r aului este continuu la lucru, ca s a ia dinaintea ochilor no stri cuvintele lui Dumnezeu s i s a pun a n lumin a din plin p arerile oamenilor. Satana urm are ste ca noi s a nu auzim glasul lui Dumnezeu, zicnd: Iat a, calea, merge ti pe ea. Prin intermediul educa tiei, el face tot ce-i st a n putere spre a ntuneca lumina cerului. Specula tii lozoce Specula tia lozoc as i cercetarea s tiin tic a, n care Dumnezeu nu este recunoscut, fac mii de sceptici dintre tineri. n s colile de azi, concluziile la care au ajuns nv a ta tii, ca rezultat al cercet arilor lor s tiin tice, sunt predate cu grij as i pe deplin explicate, l asndu-se s a se n teleag a n mod l amurit c a, dac a ace sti nv a ta ti au dreptate, atunci Biblia nu mai poate s a aib a. Scepticismul este atr ag ator pentru ce captiveaz mintea omeneasc a. Tinerii v ad n el o independen ta a imagina tia s i sunt am agi ti. Satana triumf a; este exact ce dore ste el s a de ndoial se ntmple. El hr ane ste ecare s amn ta a ce este sem anat a n inimile tinere. El o face s a se dezvolte s i s a aduc a rod s i, n scurt timp, se secer a o mbel sugat a recolt a de necredincio sie. Din pricin a c a inima omeneasc a este nclinat a spre r au, primejdia sem an arii semin telor scepticismului n min tile tinere este a sa de mare. Acesta sl abe ste credin ta n Dumnezeu, jefuie ste suetul de puterea dea se mpotrivi ispitei. El ndep arteaz a orice pav az a temeinic a mpotriva m s p acatului. Nu avem nevoie s a nin ta coli de lozoe scolastic a sau pentru a sa-numita educa tie nalt a. Superioritatea noastr a con simpl st a n a-L onora pe Dumnezeu printr-o experien ta as i practic a n via ta de ecare zi. Avem nevoie s a umbl am cu Dumnezeu, s a-L [306] aducem n inimile s i n c aminele noastre.

290

Minciuna s i adev arul n educa tie

291

Autori necredincio si Mul ti consider a c a, pentru a dobndi o educa tie, trebuie s a stu necredincio diezi lucr arile scriitorilor care nva ta sia, deoarece lucr arile lor cuprind str alucitoare perle ale gndirii. ns a cine a stat la originea acestor perle ale gndirii? Dumnezeu s i numai Dumnezeu. El este izvorul oric arei lumini. De ce s a ne facem cu greu drum prin mul timea de r at acire, cuprins a n lucr arile p agnismului s i ale necredincio silor, n c autarea ctorva adev aruri intelectuale, cnd ne st a la ndemn a tot adev arul? Exist a un motiv pentru care oamenii o n ace stia dau uneori pe fa ta telepciune deosebit a. Satana a fost educat n cur tile cere sti s i el cunoa ste att binele, ct s i r aul. El amestec a cele pre tioase cu cele de rnd s i n aceasta st a puterea lui de a am agi. Dar oare, indc a Satana s-a mbr acat n hainele str alucirii cere sti, urmeaz a s a-l primim ca pe un nger de lumin a? Ispititorul si are unelte educate dup a metodele lui, inspirate de spiritul lui s i potrivite lucr arii lui. Oare s a conlucr am cu ei? S a primim lucr arile uneltelor sale ca ind esen tiale pentru dobndirea educa tiei? Cine poate scoate un lucru curat din cel necurat? Nimeni. (Iov 14, 4, n trd. engl.). Ne putem a stepta oare ca tinerii s a dobndeasc a principii cre stine s i s a- si dezvolte caractere cre stine, n vreme ce educa tia le turile p este n mare m asur a inuen tat a de nv a ta agnilor, ateilor s i necredincio silor? Dac a timpul s i str adania depuse n c autarea de a prinde ideile str alucite ale necredincio silor ar depuse n vederea studierii lucrurilor pre tioase din Cuvntul lui Dumnezeu, mul ti care acum stau n [307] ntuneric s i n umbra mor tii s-ar bucura de slava Luminii vie tii. Erudi tia istoric as i teologic a Mul ti care caut a s a se preg ateasc a pentru lucrarea Domnului socotesc c a este esen tial s a acumuleze cantit a ti apreciabile de scrieri istorice s i teologice. Ei si nchipuie c a studierea acestor volume le va de mare folos, spre a aa cum s a se apropie de oameni. Aceasta e o gre seal a. Cnd privesc rafturile ticsite cu aceste c ar ti, unele dintre ele arareori deschise, m a gndesc: De ce se cheltuiesc bani pentru ceva ce nu este pine? Capitolul 6 din Ioan ne spune mai mult dect se poate g asi n asemenea lucr ari. Hristos spune: Eu sunt Pinea

292

M arturii pentru comunitate vol.8

. (Ioan vie tii. Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh s i via ta 6, 35.63) Exist a un studiu al istoriei ce nu trebuie condamnat. Istoria sacr a era una dintre materiile studiate n s colile profe tilor. n raportul de neamuri, erau nsemnate urmele privitor la purtarea lui Iehova fa ta pa silor S ai. La fel s i azi trebuie s a privim purtarea lui Dumnezeu cu na tiunile p amntului. Trebuie s a vedem n istorie mplinirea profe tiei, s a cercet am lucr arile Providen tei n marile mi sc ari de reforma tiune s i s a n telegem desf as urarea evenimentelor n mersul na tiunilor nainte, c atre conictul nal al marii controverse. ns a prea adesea motivul celor care studiaz a aceast a mul time de c ar ti nu este neap arat acela de a dobndi hran a pentru minte s i suet. Este ambi tia de a familiarizat cu lozoi s i teologii, dorin ta de a le prezenta oamenilor cre stinismul n termeni s i fraze savante. tor cunoscut nv a ta ti de la Mine, a spus cel mai mare nv a ta vreodat a n lume. Lua ti jugul Meu, nv a ta ti din blnde tea s i smerenia Mea. Mndria noastr a intelectual a nu va de folos n lucrarea [308] cu suetele care pier din lips a de Pinea vie tii. Cercetnd aceste c ar ti, voi ng adui ti ca ele s a ocupe, n minte s i inim a, locul nv a turilor practice, care trebuie primite de la Marele nv tor. Cu ta a ta rezultatele acestui studiu, oamenii nu sunt hr ani ti. Foarte pu tin din studiul s i cercetarea att de istovitoare pentru minte aduce ceva care s a fac a din voi lucr atori cu succes pentru suete. B arba tii s i femeile care si petrec via ta n locuri de munc a umile, obi snuite, au nevoie de turile Sale, cuvinte tot att de simple cum a folosit Hristos n nv a ta cuvinte u sor de n teles. Mntuitorul a venit s a predice Evanghelia celor s araci. Si este scris c a gloata cea mare l asculta cu pl acere. Cei care predic a adev arul pentru acest timp au nevoie de o mai turilor date de El. Cuvintele viului Dumprofund a adncire a nv a ta nezeu alc atuiesc cea mai nalt a educa tie. Frazele studiate, destinate s a satisfac a gustul celor presupu si a rana ti, nu s i-au atins scopul. Cei care slujesc poporului trebuie s a m annce pinea vie tii. Aceasta le va da t arie spiritual a; atunci ei vor n stare s a slujeasc a tuturor categoriilor de oameni. Pio senia, vigoarea spiritual a a bisericii, este sus tinut a prin hr anirea cu pinea care a venit din cer. La picioarele m simplitatea adev lui Isus, putem s a nv a ta aratei evlavii.

Minciuna s i adev arul n educa tie

293

Mituri s i basme Needucarea copiilor s i tineretului, azi se d a un loc important basmelor, miturilor, pove stilor imaginare. C ar ti de acest fel se folosesc n s coli s i se g asesc s i n multe c amine. Cum le pot ng adui p arin tii cre stini copiilor lor s a foloseasc a asemenea c ar ti, a sa pline cu neadev aruri? Cnd copiii vor s a ae n telesul povestirilor att de turii date de p contrarii nv a ta arin tii lor, li se r aspunde c a povestirile [309] nu sunt adev arate; ns a aceasta nu nl atur a urm arile rele ale folosirii lor. Ideile prezentate n aceste c ar ti i deruteaz a pe copii. Ele s aduc idei gre site despre via ta i nasc s i cultiv a dorin ta dup a lucruri nereale. Folosirea pe scar a larg a a unor asemenea c ar ti n vremea aceasta este unul dintre viclenele planuri ale lui Satana. El caut a s a abat a min tile celor b atrni s i tineri de la marea lucrare de preg atire n vederea lucrurilor ce au s a vin a pe p amnt. El urm are ste ca tinerii s i copiii no stri s a e atra si de n sel aciunile distrug atoare de suet, cu care el potope ste lumea. De aceea, el caut a s a le abat a min tile de la Cuvntul lui Dumnezeu s i astfel s a-i mpiedice a dobndi cunoa sterea adev arului care ar siguran ta lor. N-ar trebui s a e puse niciodat a naintea copiilor c ar ti care con tin o pervertire a adev arului. , dac Si cei de vrst a matur a vor n mai mare siguran ta a nu vor avea nimic de a face cu asemenea c ar ti. Un izvor mai curat din ceea ce este curat, divin. Cei care nseAvem o abunden ta nu au nevoie s teaz a dup a cuno stin ta a se duc a la fntni poluate. Hristos a prezentat principiile adev arului n Evanghelie. Prin tura Sa, putem bea din apele curate, care curg de la tronul lui nv a ta Dumnezeu. Hristos le-ar putut mp art as i oamenilor cuno stin ta care s a ntrecut orice descoperire dinainte s i s a pun a n umbr a orice alt a dezv aluire. El ar putut dezv alui tain a dup a tain as i ar putut concentra n jurul acestor minunate descoperiri cugetarea activ as i asidu a a genera tiilor succesive, pn a la ncheierea vremii. ns a El nu a l asat s a treac a nici o clip a f ar a s a nve te cunoa sterea s tiin tei [310] mntuirii. Timpul S au, capacit a tile Sale, ns as i via ta Sa aveau pre t s i erau folosite numai ca mijloace n vederea s avr sirii mntuirii

294

M arturii pentru comunitate vol.8

suetelor oamenilor. El venise s a caute s i s a mntuiasc a ce era pierdut s i nu voia s a Se abat a de la aceast a unic a tint a a Sa. El nu a ng aduit ca ceva s a-L abat a. Hristos a mp art as it numai cuno stin ta care putea folosit a. ndrumarea dat a de El era m arginit a la nevoile situa tiei lor n via ta practic a. El nu le-a satisf acut curiozitatea ce-i mna s a vin a la El cu ntreb ari iscoditoare. Din toate asemenea ntreb ari, El a f acut ocazii de apeluri solemne, serioase, s i de un real folos. Celor care erau rvnitori s a culeag a din pomul cuno stin tei, El le oferea fructul pomului vie tii. Ei g aseau nchis orice drum larg, n afar a de ngusta c arare ce duce la Dumnezeu. Orice alt izvor era sigilat, n afar a de izvorul vie tii ve snice. Mntuitorul nu i-a ncurajat pe oameni s a mearg a la s colile rabinice de pe vremea Sa, pentru ca min tile s a nu le e stricate prin continua repetare: Ei spun sau S-a spus. Si atunci cnd ne st a mai mare s la dispozi tie o s tiin ta i sigur a, s a primim nestatornicele superioar cuvinte ale oamenilor, drept s tiin ta a? Ceea ce am v azut despre lucrurile ve snice s i ce am v azut despre sl abiciunea oamenilor, dup a cum mi-a ar atat Dumnezeu, mi-a impresionat adnc mintea s i mi-a inuen tat via ta s i caracterul. Nu v ad nici un motiv pentru care omul s a e prosl avit sau gloricat. Nu v ad nici un motiv pentru care p arerilor oamenilor nv a ta ti ai lumii s a li se acorde ncredere s i s a e prosl avite. Cum pot cei care sunt lipsi ti de lumin a divin a s a aib a idei corecte despre planurile s i c aile lui Dumnezeu? Eu sunt dispus a s a u nv a tat a de Cel care a creat cerul s i p amn[311] tul, de Cel care a a sezat pe rmament stelele n ordinea lor s i a hot art soarelui s i lunii lucrarea lor. N-am nevoie s a m a ndrept spre autori necredincio si. Aleg s a u nv a tat a de Dumnezeu. Educa tia inimii Tinerii au dreptul s a e mna ti de dorul de a atinge cea mai nalt a dezvoltare a puterilor lor mintale. Noi nu vrem s a ngr adim educa tia c areia Dumnezeu nu i-a pus nici o margine. ns a cuno stin tele noastre nu vor folosi la nimic, dac a nu vor folosite pentru onoarea lui a noastr Dumnezeu s i binele omenirii. Dac a aceast a cuno stin ta a este o piatr a de poticnire n calea nf aptuirii scopurilor mai nalte, ea este f ar a valoare. Lucrul de care avem nevoie este cuno stin ta care ne va

Minciuna s i adev arul n educa tie

295

nt ari mintea s i suetul, care va face din noi b arba ti s i femei mai buni. dect educa Educa tia min tii este de mai mare importan ta tia dobndit a din c ar ti. Este de folos, ba chiar esen tial, s a dobndim cuno stin ta lumii n care tr aim; ns a dac a din socoteala noastr a d am cu totul la o parte ve snicia, vom ajunge la o pr abu sire din care nu ne vom mai putea ridica. Nu este bine s a mpov ar am mintea cu acel fel de studii care cer o str adanie intens a, dar care nu ajung a folosite n via ta practic a. O educa tie de felul acesta va o pagub a pentru student. C aci asemenea studii i curm a dorin ta s i nclina tia pentru studii care l-ar f acut destoinic pentru ceva folositor s i l-ar f acut n stare s a- si mplineasc a r aspunderile. Dac a si vor da seama de sl abiciunea lor, tinerii vor g asi n Dumnezeu t aria lor. Dac a vor c auta s a e nv a ta ti de El, vor ajunge n telep ti n n telepciunea Lui, s i via ta lor va rodnic a n binecuvntare pentru lume. Dar, dac a si vor deda min tile numai unui studiu lumesc s i speculativ, vor pierde tot ce [312] mbog a te ste via ta.

Importan ta c aut arii adev aratei cuno stin te


Noi avem nevoie s a n telegem mult mai mult lucrurile de care este vorba n conictul n care suntem angaja ti. E nevoie s a n telegem mai pe deplin valoarea adev arurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru aceast a vreme s i primejdia de a ng adui min tilor noastre s a e ab atute de la ele, de c atre marele am agitor. Nem arginitul pre t al sacriciului, cerut pentru mntuirea noastr a, arat a c a p acatul este un r au nsp aimnt ator. Prin p acat, este deranjat ntregul organism omenesc, mintea este pervertit a, imagina tia corupt a. P acatul a degradat facult a tile suetului. Ispitele din afar a g asesc n inim a o coard a ce le r aspunde s i, pe nesim tite, picioarele se ndreapt a spre r au. Dup a cum sacriciul n favoarea noastr a a fost des avr sit, la fel s i restabilirea noastr a din mnjitura p acatului trebuie s a e des avr sit a. Nu exist a fapt a de r autate, pe care legea s a o scuze; nu exist a nedreptate care s a scape de osnd a. Via ta lui Hristos a fost o des avr sit a mplinire a ec arui precept al legii. El spune: Eu am p azit poruncile Tat alui Meu. (Ioan 15, 10). Via ta Sa este m asura ascult arii s i slujirii noastre. Numai Dumnezeu poate rennoi inima. Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. Iar noi suntem ndemna ti: Duce ti pn a la cap at mntuirea voastr a. (Filipeni 2,12.13) O lucrare care cere cugetarea noastr a Relele nu pot ndreptate, nici schimb arile din caracter nu pot ri, f s avr site prin cteva sfor ta acute din cnd n cnd. Sn tirea nu [313] este lucrarea unei zile sau a unui an, ci a unei vie ti ntregi. Lupta de eu, pentru sn pentru dobndirea biruin tei fa ta tenie s i cer, este o lupt a ct via ta. F ar a un efort continuu s i o activitate constant a, nu poate exista naintare n via ta divin a, nici dobndirea cununii biruin tei. 296

Importan ta c aut arii adev aratei cuno stin te

297

Cea mai puternic a dovad a a c aderii omului dintr-o pozi tie nalt a este faptul c a revenirea lui a costat att de mult. Calea de ntoarcere poate atins a numai prin lupt a grea, pas cu pas, ceas de ceas. Printrun act momentan al voin tei, omul poate s a se a seze sub puterea celui r au; dar se cere mai mult dect un act momentan al voin tei pentru sf armarea acestor ferec aturi s i atingerea unei vie ti mai nalte, mai snte. Planul poate ntocmit, lucrarea poate ncepe; ns a aducerea , r la ndeplinire va cere osteneal a, timp, st aruin ta abdare s i sacriciu. Asalta ti de nenum arate ispite, noi trebuie s a rezist am cu hot arre, c aci, dac a nu, aceasta va nsemna o pierdere ve snic a. Sn tirea lui Pavel era rezultatul unei continue lupte cu sine. El spunea: n ecare zi mor. (1 Corinteni 15, 31). Voin ta s i dorin tele lui veneau zilnic n conict cu datoria s i cu voin ta lui Dumnezeu. n loc s a- si urmeze nclina tia, el mplinea voia lui Dumnezeu, r astignindu- si rea n ecare clip a. Dumnezeu l conduce pe poporul S au pas cu pas. Via ta cre stin a este o b at alie s i un mar s. n aceast a lupt a, nu exist a r agaz; efortul trebuie s a e continuu s i st aruitor. Prin nencetat a str adanie, men tinem biruin ta asupra ispitelor lui Satana. Integritatea cre stin a trebuie neab c autat a cu o for ta atut as i p astrat a cu o neclintit a r amnere la hot arre. Nimeni nu va ajunge sus f ar a str adanie drz as i ne sov aielnic a n interesul s au. To ti trebuie s a se prind a n aceast a lupt a pentru ei n si si. Fiecare n parte, suntem r aspunz atori pentru rezultatul luptei; [314] chiar dac a Noe, Iov s i Daniel ar fost n tar a, totu si ei nu s i-ar putut sc apa nici u, nici ic a, prin neprih anirea lor. Stiin ta ce trebuie st apnit a a cre Exist aos tiin ta stinismului, care trebuie st apnit aos tiin ta omeneasc mai adnc a, mai ntins a, mai nalt a dect oricare s tiin ta a, cum sunt mai nalte cerurile dect p amntul. Mintea trebuie disciplinat a, educat a, format a; c aci noi avem de slujit lui Dumnezeu, pe c ai care nu se potrivesc cu nclina tiile noastre re sti. Trebuie biruite tendin tele spre r au, ereditare sau cultivate. Deseori, formarea trebuie date la o parte pentru a putea deveni s i educa tia de o via ta ucenic n s coala lui Hristos. Inimile noastre trebuie educate spre a statornice n Dumnezeu. E nevoie s a ne form am obiceiuri de

298

M arturii pentru comunitate vol.8

cugetare, care s a ne fac a n stare s a ne mpotrivim ispitei. Trebuie s a m s nv a ta a privim n sus. Principiile Cuvntului lui Dumnezeu principii nalte ct cerul, principii care cuprind ve snicia trebuie n telese n raportul lor cu via ta noastr a zilnic a. Fiecare fapt a, ecare cuvnt, ecare gnd trebuie s a e n acord cu aceste principii. Pre tioasele haruri ale Duhului Sfnt nu se dezvolt a ntr-o clip a. Curajul, t aria moral a, blnde tea, credin ta, ncrederea statornic a n puterea lui Dumnezeu de a mntui, sunt dobndite prin experien ta de de ani. Copiii lui Dumnezeu si vor sigila soarta printr-o via ta s sfnt a str aduin ta i hot art a alipire de ce este drept. Nu e timp de pierdut Nu avem timp de pierdut. Nu s tim ct de curnd se va termina timpul veric arii noastre. Ve snicia se desf as oar a naintea noastr a. Cortina este aproape s a se ridice. n curnd, vine Hristos. ngerii lui Dumnezeu caut a s a ne atrag a de la noi n sine s i de la lucrurile [315] p amnte sti. S a nu-i l as am s a munceasc a n zadar. n Sfnta sntelor, Cnd Hristos Se nal ta si dezbrac a hainele de Mijlocitor s i Se mbrac a cu hainele r azbun arii, se va auzi decretul: Cine este nedrept, s a e nedrept s i mai departe Cine este f ar a prihan a s a tr aiasc as i mai departe f ar a prihan a. Si cine este sfnt, s a se sn teasc as i mai departe. Iat a, Eu vin curnd s i r asplata Mea este cu Mine, ca s a dau ec aruia dup a fapta lui. (Apocalipsa 22, 11.12) Vine o furtun a, nepotolit a n furia ei. Suntem preg ati ti s ao ntmpin am? Nu trebuie s a spunem: Primejdiile zilelor din urm a vor veni curnd asupra noastr a. Ele au s i venit. Acum avem nevoie de solia Domnului, care s a taie miezul s i m aduva pl acerilor, purt arilor s i patimilor omene sti. Min tile care s-au dedat cugetelor nenfrnte trebuie s a se schimbe. ncinge ti-v a coapsele min tii voastre, ti treji, s i pune ti-v a toat a n adejdea n harul care v a va adus, la ar atarea lui Isus Hristos. Ca ni ste copii ascult atori, nu v a l asa ti tr ti n poftele, pe care . Ci, dup le avea ti alt adat a, cnd era ti n ne stiin ta a cum Cel ce v-a chemat este sfnt, ti s i voi sn ti n toat a purtarea voastr a. C aci este scris: Fi ti sn ti c aci Eu sunt sfnt. (1 Petru 1, 13-16). Cugetele trebuie concentrate asupra lui Dumnezeu. Acum este timpul s a de-

Importan ta c aut arii adev aratei cuno stin te

299

punem eforturi zeloase spre a nvinge nclina tiile re sti ale inimii de carne. Str aduin tele noastre, abnega tia noastr a, st aruin ta noastr a, trebuie s a e propor tionale cu nem arginita valoare a tintei pe care o urm arim. Numai biruind a sa cum a biruit Hristos vom c stiga cununa vie tii. rii la sine Nevoia renun ta Marea primejdie a omului st a n a se n sela singur, a nutri nfumurare, desp ar tindu-se astfel de Dumnezeu, izvorul puterii lui. nclina tiile noastre re sti, dac a nu sunt ndreptate de Duhul Sfnt [316] al lui Dumnezeu, au n ele semin tele mor tii morale. Dac a nu suntem lega ti cu hot arre de Dumnezeu, nu putem rezista efectelor png aritoare ale iubirii de sine, ng aduin tei de sine s i ispitei de a p ac atui. Pentru a primi ajutor de la Hristos, trebuie s a ne d am seama de nevoia noastr a. Trebuie s a avem o adev arat a cunoa stere de noi n sine. Hristos l poate mntui numai pe acela care recunoa ste c a este p ac atos. Numai dac a ne d am seama de completa noastr a neajutorare m la orice ncredere n noi, vom avea parte de puterea s i renun ta divin a. Nu numai la nceputul vie tii cre stine trebuie s a e f acut a aceast a renun tare. Ea trebuie rennoit a cu ecare pas de naintare spre cer. Toate faptele noastre bune depind de o putere din afara noastr a; de aceea este nevoie de o continu a ndreptare a ini-mii c atre Dumnezeu, o constant as i zeloas a m arturisire a p acatului s i umilire a suetului naintea Lui. Primejdiile ne mpresoar a; s i noi suntem n siguran ta numai dac a ne sim tim sl abiciunea s i ne prindem cu mna credin tei de puternicul Eliberator. Interesele cele mai nalte cer aten tie Trebuie s a ne ndep art am de la o mie de lucruri care ne cer aten tie. Sunt lucruri care ne consum a timpul s i cer preocupare, dar la sfr sit nu aduc nimic. Interesele cele mai nalte cer o aten tie ncordat as i o care deseori este acordat str aduin ta a lucrurilor oarecum nensemnate. nou Acceptarea de teorii noi nu aduce o via ta a n suet. Chiar s i cunoa sterea faptelor s i teoriilor, importante n ele nsele, este de

300

M arturii pentru comunitate vol.8

o mic a valoare, dac a nu sunt aplicate practic. Trebuie s a sim tim r aspunderea de a da suetelor noastre hran a care s a dea putere s i s a stimuleze via ta spiritual a. O cunoa stere personal a a lui Hristos Orice cuvnt al lui Dumnezeu este ncercat. El este un scut [317] pentru cei ce se ncred n El. Nu ad auga nimic la cuvintele Lui, ca s a nu te pedepseasc a, s i s a i g asit mincinos. (Proverbe 30, 5.6) Noi nu mplinim voia lui Dumnezeu cnd facem specula tii cu privire la lucrurile pe care El a socotit c a e bine s a ni le ascund a. Problema pe care o avem de cercetat este: Care este adev arul adev arul pentru timpul acesta, pe care trebuie s a-l p astr am, s a-l ndr agim, s a-l onor am, s a-l ascult am? Cei devota ti s tiin tei au fost nfrn ti s i descuraja ti n str aduin tele lor de a-L descoperi pe Dumnezeu. Lucrul de care trebuie s a se intereseze ei acum este: Care este adev arul ce ne va face n stare s a dobndim mntuirea suetelor noastre? Hristos li L-a descoperit ucenicilor S ai pe Dumnezeu ntr-un fel care a s avr sit n inimile lor o lucrare special a, ca aceea pe care El st aruie de mult de noi s a-I ng aduim s a o fac a n inimile noastre. Sunt mul ti cei care, preocupndu-se prea mult cu teoria, au pierdut din vedere puterea cea vie a exemplului Mntuitorului. Ei L-au pierdut din vedere pe El, ca lucr ator umil s i plin de abnega tie. Lucrul de care au ei nevoie este s a priveasc a la Isus. Zilnic, avem nevoie de o descoperire proasp at a a prezen tei Sale. E nevoie s a urm am mai de aproape exemplul S au, de renun tare la Sine s i sacriciu. Avem nevoie de experien ta avut a de Pavel cnd scrie: Am fost r astignit mpreun a cu Hristos, s i tr aiesc dar nu mai tr aiesc eu, ci Hristos tr aie ste n mine. Si via ta pe care o tr aiesc acum n trup, o tr aiesc n credin ta n Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit s i S-a dat pe Sine nsu si pentru mine. (Galateni 2, 20) Cunoa sterea lui Dumnezeu s i a lui Isus Hristos, dovedit a n caracter, este atingerea unei superiorit a ti mai presus de orice altceva, ce este pre tuit pe p amnt sau n cer. Este educa tia cea mai nalt a. Este cheia care deschide por tile cet a tii cere sti. Aceasta este cuno stin ta pe care dore ste Dumnezeu s a o aib a to ti aceia care se mbrac a n Hristos.

Importan ta c aut arii adev aratei cuno stin te

301

torii s Am de adus o solie pentru predicatorii, medicii, nv a ta i to ti ceilal ti angaja ti n vreo ramur a de lucrare pentru Domnul. Domnul v a ndeamn a s a v a ridica ti mai sus, la un nivel mai nalt. Trebuie mai profund s a ave ti o experien ta a chiar dect v-a ti gndit s a [318] ave ti. Mul ti dintre cei care sunt deja membri ai marii familii a lui Dumnezeu s tiu pu tin din ce nseamn a a privi slava Sa s i a schimbat din slav a n slav a. Mul ti dintre voi au o n telegere ce toas a a m are tiei lui Hristos s i suetele voastre tresalt a de bucurie. Ave ti dorul dup a un mnt al iubirii Mntuitorului. Sunte mai deplin s i mai profund sim ta ti nemul tumi ti. ns a nu dispera ti. da ti-I lui Isus cele mai frumoase s i minte de dragoste. Aduna mai snte sim ta ti orice raz a de lumin a. a suetului dup Nutri ti ecare dorin ta a Dumnezeu. nzestra ti-v a cu cultura gndurilor spirituale s i a leg aturilor snte. Voi n-a ti v azut dect primele lic ariri ale slavei Sale. Continund s a-L cunoa ste ti pe Domnul, ve ti aa c a El se ive ste ca zorile. (Osea 6, 3) C ararea celor neprih ani ti este ca lumina str alucitoare a c arei str alucire merge mereu crescnd pn a la miezul zilei. (Proverbe 4, 18). Dup a ce ne-am c ait de p acatele noastre, le-am m arturisit s i am g asit iertare, m despre Hristos, pn noi trebuie s a nv a ta a ce ajungem n miezul [319] zilei unei des avr site credin te a Evangheliei.

Cuno stin ta primit a prin Cuvntul lui Dumnezeu


ntreaga Biblie este o descoperire a slavei lui Dumnezeu n Hristos. Primit a, crezut as i ascultat a, ea este o unealt a puternic a n transformarea caracterului. Si este singurul mijloc sigur al culturii intelectuale. Motivul pentru care tinerii, s i chiar s i cei n vrst a, sunt a sa u sor du si n ispit as i p acat este acela c a nu cerceteaz a Cuvntul lui Dumnezeu s i nu mediteaz a asupra lui a sa cum ar trebui. Lipsa s unei ferme s i hot arte puteri a voin tei, care se v ade ste n via ta i n caracter, este urmarea neglij arii din partea lor a ndrum arii sacre a Cuvntului lui Dumnezeu. Ei nu- si ndreapt a mintea, printr-un serios efort, c atre lucrurile care ar inspira gnduri curate s i snte, s i nu o ndep arteaz a de la ce este necurat s i ne-adev arat. Pu tini sunt cei care aleg partea cea bun a, care stau la picioarele lui Isus, ca Maria, tor. Pu s a nve te de la divinul nv a ta tini strng cuvintele Lui n inim a . s i le pun n practic a n via ta Adev arurile Bibliei, primite, vor n al ta mintea de la cele p amnte sti s i josnice. Dac a Cuvntul lui Dumnezeu ar apreciat a sa cum trebuie, att tinerii, ct s i cei n vrst a ar avea un spirit l auntric al drept a tii s i o t arie a principiilor care i-ar face n stare s a se mpotriveasc a ispitei. Fie ca oamenii s a nve te s i s a scrie lucrurile pre tioase ale Sntelor Scripturi. Gndul, destoinicia, agera activitate a puterii creierului s a e consacrate studierii cugetelor lui Dumnezeu. Nu cerceta ti lozoa p arerilor omului, ci studia ti lozoa Celui care este Adev arul. Alt a literatur a este de mic a valoare n compara tie cu aceasta. [320] Mintea care este lumeasc a nu g ase ste pl acere n contemplarea Cuvntului lui Dumnezeu; ns a, pentru mintea ren ascut a prin Duhul Sfnt, de pe paginile sacre vor str aluci frumuse ti divine s i lumin a cereasc a. Ceea ce pentru mintea omeneasc a era o pustie arid a, pentru . mintea spiritual a devine un p amnt cu ape de via ta

302

Cuno stin ta primit a prin Cuvntul lui Dumnezeu

303

S a e dat a copiilor no stri Cunoa sterea lui Dumnezeu, descoperit a n Cuvntul S au, este cuno stin ta ce trebuie dat a copiilor no stri. De la primele lic ariri ale judec a tii, ei trebuie familiariza ti cu numele s i via ta lui Isus. Prima tur nv a ta a ce trebuie s a le e dat a s a e c a Dumnezeu este Tat al lor. Prima lor deprindere trebuie s a-i nve te s a asculte din iubire. Cu respect s i cu blnde te, s a le e citit s i repetat Cuvntul lui Dumnezeu n p articele potrivite n telegerii lor, adaptate trezirii interesului lor. Mai presus de toate, face ti-i s a nve te despre iubirea Sa, descoperit a tur n Hristos, s i marea ei nv a ta a. Dac a astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie s a ne iubim s i noi unii pe al tii. (1 Ioan 4, 11) Tinerii s a fac a din Cuvntul lui Dumnezeu hrana min tii s i a suetului. Crucea lui Hristos s a devin a turi s s tiin ta oric arei educa tii, miezul oric arei nv a ta i oric arui studiu. n felul acesta, Mntuitorul va ajunge pentru tineri un tovar as s i un prieten zilnic. Fiecare gnd va f acut rob ascult arii de Hristos. Ei vor putea spune mpreun a cu apostolul Pavel: Departe de mine gndul s a m a laud cu altceva dect cu crucea Domnului nostru Isus de mine, s de Hristos, prin care lumea este r astignit a fa ta i eu fa ta [321] lume. (Galateni 6, 14) O cunoa stere din experien ta , ei vor ajunge s Astfel, prin credin ta a-L cunoasc a pe Dumnezeu . Ei au f din experien ta acut personal proba realit a tii Cuvntului S au, a adev arului f ag aduin telor Sale. Ei au gustat s i s tiu c a Domnul este bun. Ioan, ucenicul iubit, avea o cunoa stere dobndit a prin experien ta proprie. El putea m arturisi: Ce era de la nceput, ce am auzit, ce am v azut cu ochii no stri, ce am privit s i ce am pip ait cu minile noastre, cu privire la Cuvntul vie tii pentru c a via ta a fost ar atat a, s i noi am v azut-o s i m arturisim despre ea, s i v a vestim via ta ve snic a, via ta care era la Tat al, s i care ne-a fost ar atat a; deci, ce am v azut s i am auzit, aceea v a vestim s i vou a, ca s i voi s a ave ti p art as ie cu noi. Si p art as ia noastr a este cu Tat al s i cu Fiul S au, Isus Hristos. (1 Ioan , s 1, 1-3) Astfel, ecare s a e n stare, prin propria sa experien ta a poate adeveri c a Dumnezeu spune adev arul (Ioan 3, 33). El poate

304

M arturii pentru comunitate vol.8

da m arturie despre ceea ce el nsu si a v azut, auzit s i sim tit, cu privire la puterea lui Hristos. El poate m arturisi: Am avut nevoie de ajutor s i l-am g asit n Isus. Fiecare nevoie mi-a fost mplinit a, foamea suetului a fost potolit a; pentru mine, Biblia este descoperirea lui Hristos. Eu cred n Isus, deoarece El mi este un Mntuitor divin; Eu cred n Biblie, deoarece am constatat c a este glasul lui Dumnezeu pentru suetul meu. Posibilit a ti minunate Avem privilegiul de a atinge culmi mai nalte s i tot mai nalte n ajungerea la descoperiri tot mai clare ale caracterului lui Dumnezeu. [322] Cnd Moise s-a rugat: Arat a-mi slava Ta! (Exodul 33, 18), Domnul nu l-a mustrat, ci i-a mplinit ruga. Dumnezeu i-a spus servului S au: Voi face s a treac a pe dinaintea ta toat a frumuse tea Mea s i voi chema Numele Domnului naintea ta. (Exodul 33, 19) P acatul este cel care ne ntunec a min tile s i ne sl abe ste discern amntul. Cnd p acatul este cur a tit din inimile noastre, lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu de pe fa ta lui Isus Hristos, iluminnd Cuvntul S au s i reectat a de pe fa ta naturii, l va declara din ce n ce tot mai cu putere ca ind plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie. (Exodul 34, 6) n lumina Sa, vom vedea lumin a, pn a ce mintea, inima s i suetul sunt transformate dup a chipul sn teniei Sale. Minunate posibilit a ti sunt la ndemna celor care se prind de asigur arile divine ale Cuvntului lui Dumnezeu. Poporului lui Dumnezeu i se vor descoperi m are te adev aruri. Privilegii s i datorii despre care ei nici nu si nchipuiau c a se g asesc n Biblie vor prezentate naintea lor. Umblnd pe calea umilei ascult ari, mplinind voia Sa, ei vor cunoa ste mai mult s i tot mai mult din tainele lui Dumnezeu. Fie ca cel ce studiaz a s a ia Biblia drept c al auz a a lui s i s a stea pentru principii ca o stnc as i atunci va putea n azui la atingerea celei mai nalte destoinicii. Toate lozoile naturii omene sti au dus la confuzie s i ru sine atunci cnd Dumnezeu nu a fost recunoscut ca , inspirat totul n tot. ns a pre tioasa credin ta a de Dumnezeu, d a t arie s i noble te de caracter. Cu ct se st aruie mai mult asupra bun at a tii s i harului S au, cu att va mai clar as i tot mai clar a n telegerea adev arului; va tot mai nalt a, mai sfnt a dorin ta dup a cur a tia inimii

Cuno stin ta primit a prin Cuvntul lui Dumnezeu

305

s i limpezimea gndirii. Suetul care tr aie ste n atmosfera curat aa cuget arii snte este transformat prin leg atura cu Dumnezeu, prin studiul Cuvntului S au. Adev arul este att de mare, att de mult cuprinz ator, att de adnc, att de larg, nct eul dispare. Inima este [323] s nmuiat as i supus a n umilin ta i iubire. Si puterile naturale sunt extinse datorit a sntei ascult ari. Din studiul cuvintelor vie tii, cei ce studiaz a pot dobndi min ti dezvoltate, luminate, nnobilate. Dac a, asemenea lui Daniel, aud s i mplinesc Cuvntul lui Dumnezeu, ei vor putea nainta ca s i el n orice ramur a tur de nv a ta a. Fiind caractere curate, vor deveni caractere tari. Va nviorat a ecare facultate intelectual a. Ei se pot educa s i forma, a sa nct to ti cei din auntrul sferei inuen tei lor s a poat a vedea ce poate s i ce poate face un om cnd este n leg atur a cu Dumnezeul n telepciunii s i al puterii. Urm arile primirii Cuvntului lui Dumnezeu Aceasta a fost experien ta dobndit a de psalmist prin cunoa sterea Cuvntului lui Dumnezeu. El spune: Ferice de cei f ar a prihan a n calea lor, Care umbl a totdeauna dup a Legea Domnului! Ferice ce cei ce p azesc poruncile Lui, Care-L caut a din toat a inima lor O, de-ar tinti c aile mele La p azirea ornduirilor Tale! Atunci nu voi ro si de ru sine, La vederea tuturor poruncilor Tale! (Psalmii 119, 1-6) Cum si va tine tn arul curat a c ararea? ndreptndu-se dup a Cuvntul T au. Aleg calea adev arului, Pun legile Tale sub ochii mei. Strng Cuvntul T au n inima mea, Ca s a nu p ac atuiesc mpotriva Ta! Voi umbla n loc larg, C aci caut poruncile Tale. (Psalmii 119, 9.30.11.45) Deschide-mi ochii, ca s a v ad Lucrurile minunate ale Legii Tale

306

M arturii pentru comunitate vol.8

[324]

turile tale sunt desf nv a ta atarea mea Si sf atuitorii mei. Mai mult pre tuie ste pentru mine Legea gurii Tale Dect o mie de lucruri de aur s i de argint. (Psalmii 119, 18-24.72) Ct de mult iubesc Legea Ta! Toat a ziua m a gndesc la ea. Ornduirile Tale sunt prilejul cnt arilor mele, n casa pribegiei mele. turile Tale sunt minunate: nv a ta De aceea le p aze ste suetul meu. Descoperirea cuvintelor Tale d a lumin a, D a pricepere celor f ar a r autate. Poruncile Tale m a fac mai n telept dect vr ajma sii mei, C aci totdeauna le am cu mine. torii mei, Sunt mai nv a tat dect to ti nv a ta turile Tale. C aci m a gndesc la nv a ta Am mai mult a pricepere dect b atrnii C aci p azesc poruncile Tale Prin poruncile Tale m a fac mai priceput, De aceea ur asc orice cale a minciunii. (Psalmii 119, 97.54.129.130.98-104) Cuvntul t au este cu totul ncercat, Si robul T au l iube ste. Temelia Cuvntului t au este adev arul, Si toate legile Tale cele drepte sunt ve snice. (Psalmii 119, 140.160) Mult a pace au cei ce iubesc Legea Ta, Si nu li se ntmpl a nici o nenorocire. Eu n ad ajduiesc n mntuirea Ta, Doamne, Si mplinesc poruncile Tale. turile Tale, Suetul meu tine nv a ta Si le iubesc mult de tot. (Psalmii 119, 165-167) Suspin dup a mntuirea Ta, Doamne, Si Legea Ta este desf atarea mea. S a-mi tr aiasc a suetul s i s a Te laude,

Cuno stin ta primit a prin Cuvntul lui Dumnezeu

307

Si judec a tile Tale s a m a sprijineasc a! turile Tale sunt mo nv a ta stenirea mea de veci, C aci ele sunt bucuria inimii mele. (Psalmii 119, 174.175.111) Un ajutor n studiul naturii Cel care l cunoa ste pe Dumnezeu s i Cuvntul S au prin ex personal perien ta a este preg atit s a porneasc a la studiul s tiin telor naturale. Despre Hristos este scris: n El era via ta, s i via ta era lu- [325] mina oamenilor. (Ioan 1, 4). Cnd s i-au pierdut n Eden ve smintele sn teniei, Adam s i Eva au pierdut lumina care iluminase natura. Ei nu o mai puteau n telege cum se cuvenea. Dar, pentru cei care primesc lumina vie tii lui Hristos, natura este din nou iluminat a. n lumina ce str aluce ste de la cruce, putem tlcui cum se cuvine tot ce natura. ne nva ta Cel care l cunoa ste pe Dumnezeu s i cunoa ste Cuvntul S au ntemeiat are o credin ta a pe divinitatea Sntelor Scripturi. El nu ale omului. El aduce aceste probeaz a Biblia prin ideile despre s tiin ta idei spre a probate prin m asur atoarea cea f ar a gre s. El s tie c a tot Cuvntul lui Dumnezeu este adev ar, s i adev arul nu se poate tura a contrazice niciodat a; tot ceea ce, n nv a ta sa-numitei s tiin te, contrazice adev arul descoperirii lui Dumnezeu este simpl a lucrare omeneasc a, de nimereal a. Celor cu adev arat n telep ti, cercet arile s tiin tice le deschid cmpuri vaste de gndire s i informare. C aile lui Dumnezeu, a sa cum sunt ele descoperite n lumea natural as i n modul n care El S-a purtat cu omul, constituie o comoar a din care poate primi ecare elev din s coala lui Hristos. O dovad a real a despre un Dumnezeu viu nu este o simpl a teorie; ea const a n convingerea pe care Dumnezeu a scris-o n inimile noastre, luminat as i l amurit a prin Cuvntul S au. Ea const a din puterea de , aat via ta a n cele create de El, v azut a de ochiul luminat de Duhul Sfnt. Cei care l judec a pe Dumnezeu dup a lucr arile minilor Lui, nu dup a presupunerile oamenilor mari, v ad prezen ta Sa n orice lucru. Ei v ad zmbetul S au n vesela str alucire a soarelui s i iubirea, cum s i grija Sa pentru om, n bog a tia ogoarelor toamna. Chiar s i podoabele

308

M arturii pentru comunitate vol.8

p amntului, iarba de un verde viu, orile pl acute, colorate n toate nuan tele, copacii m are ti s i feluri ti ai p adurii, pria sul juc au s, rul nobil, lacul lini stit, m arturisesc despre grija duioas as i p arinteasc aa [326] lui Dumnezeu s i despre dorin ta de a-i face ferici ti pe copiii S ai. Natura, cheia tainelor divine Cnd contempl a astfel lucrurile naturii, cel ce studiaz a prime ste o turile din marea carte a lui Dumnou a n telegere a adev arului. nv a ta nezeu, care este natura, dau m arturie despre adev arul Cuvntului scris. n planul mntuirii, sunt taine pe care mintea omeneasc a nu le poate p atrunde, multe lucruri pe care n telepciunea omeneasc a nu le poate l amuri; ns a natura ne poate nv a ta multe despre taina evlaviei. Fiecare arbust, ecare pom ce d a roade, ntreaga vegeta tie turi care ne cer s au nv a ta a le studiem. n cre sterea semin tei, se pot citi tainele mp ar a tiei lui Dumnezeu. Soarele, luna, stelele, pomii, orile cmpului rostesc cuvinte de sf atuire inimii mblnzite de harul lui Dumnezeu. Sem anarea semin tei duce mintea la sem anarea spiritual a a semin tei. Pomul d a de s tire c a un pom bun nu poate face roade rele, nici pomul r au nu poate aduce roade bune. i ve ti cunoa ste dup a roadele lor. (Matei 7, tur 16). Chiar s i neghina d a o nv a ta a. Ea este sem an atura lui Satana s i, dac a nu este mpiedicat a, p agube ste grul prin mbel sugata ei rodire. Ta ti s i mame, nv a ta ti-i pe copiii vo stri despre puterea f ac atoare de minuni a lui Dumnezeu. Puterea Lui se dezv aluie n ecare plant a, n ecare pom ce aduce roade. Duce ti-i pe copii n gr adin a s i explica ti-le cum face El s a creasc a s amn ta. Gospodarul si ar a ogorul s i arunc a s amn ta, dar nu poate face ca s amn ta s a creasc a. El depinde de Dumnezeu, pentru ca El s a fac a ceea ce nu st a n , puterea omeneasc a. Domnul si pune propriul S au Spirit n s amn ta . Prin grija Sa, germenele sparge nveli f acnd-o s a r asar a la via ta sul semin tei s i apare spre a se dezvolta s i a aduce rod. n vreme ce copiii vor studia marele manual al naturii, Dumnezeu le va inuen ta min tile. Spunndu-li-se despre lucrarea pe care o face , ei nva secretul cre [327] El pentru s amn ta ta sterii n har. n telese cum

Cuno stin ta primit a prin Cuvntul lui Dumnezeu

309

trebuie, aceste lec tii ne ndrum a la Creator, nv a tnd acele adev aruri simple s i snte, care aduc inima ntr-un strns contact cu Dumnezeu. O lec tie a ascult arii Natura ascult a de legile pe care i le-a dat Dumnezeu. Nori s i , toate sunt sub furtun a, soare s i ploaie toren tial a, rou as i burni ta controlul lui Dumnezeu s i dau ascultare poruncii Lui. Ascult ator de legea lui Dumnezeu, rul de gru r azbate prin p amnt, nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic. (Marcu 4, 28). Fructul se vede nti n mugure, iar Domnul l dezvolt a la timpul cuvenit, deoarece nu se mpotrive ste lucr arii Lui. La fel, p as arile mplinesc planurile lui Dumnezeu n lungile lor migra tii, pe care le fac din tar a n tar a, ind conduse prin spa tiul f ar a urme, de mna nem arginitei puteri. Oare se poate ca numai omul, f acut dup a chipul lui Dumnezeu, dotat cu minte s i grai, s a nu pre tuiasc a darurile Lui s i s a nu asculte de legile Lui? Cei care ar putea n al ta ti s i nnobila ti, f acu ti demni a conlucr atori cu El, oare s a se mul tumeasc a s a r amn a nedes avr si ti n caracter s i s a pricinuiasc a o confuzie n lumea noastr a? Oare trupurile s i suetele mo stenirii r ascump arate de Dumnezeu s a rii de obie ferecate de obiceiurile s i deprinderile nesnte ale ata sa ceiurile lumii? Oare s a nu reecte frumuse tea Aceluia care a f acut toate lucrurile bune, pentru ca, prin harul S au, omul nedes avr sit s a poat a auzi la urm a binecuvntarea Sa: Bine, rob bun s i credincios intr a n bucuria st apnului t au? (Matei 25, 21) Dumnezeu dore ste m de la natur ca noi s a nv a ta a lec tia ascult arii. ntreab a dobitoacele s i te vor nv a ta, P as arile cerului s i ti vor spune; Vorbe ste p amntului s i te va nv a ta, Si pe stii m arii ti vor povesti. Cine nu vede n toate acestea Dovada c a mna Domnului a f acut asemenea lucruri? La Dumnezeu este n telepciunea s i puterea; Sfatul s i priceperea ale Lui sunt. (Iov 12, 7-9.13) Ferice de omul care si g ase ste pl acerea n Legea Domnului

[328]

310

M arturii pentru comunitate vol.8

El este ca un pom s adit lng a un izvor de ap a, Care si d a rodul la vremea lui, Si ale c arui frunze nu se ve stejesc: Tot ce ncepe duce la bun sfr sit. (Psalmii 1, 1-3) Cartea naturii s i Cuvntul scris si arunc a lumin a una asupra alteia. Amndou a ne ajut a s a-L cunoa stem mai bine pe Dumnezeu, despre caracterul S prin aceea c a ne nva ta au, cum s i despre legile prin care lucreaz a El. Educa tia n via ta viitoare Educa tia nceput a aici nu se va ncheia n via ta aceasta; ea va continua n ve snicie progresnd continuu, niciodat a terminnduse. Zi de zi, lucr arile minunate ale lui Dumnezeu, dovezile uimitoarei Lui puteri n crearea s i sus tinerea universului se vor dezv alui min tii ntr-o nou a frumuse te. n lumina care str aluce ste de la tronul lui Dumnezeu, tainele vor disp area s i suetul se va umple de uimire, v aznd simplitatea lucrurilor care niciodat a mai nainte nu fuseser a n telese. Acum vedem n chip ntunecos, ca ntr-o oglind a; dar atunci vom n fa ; acum cunoa vedea fa ta ta stem n parte; dar atunci vom cunoa ste [329] a sa cum am fost cunoscu ti s i noi.

Marea noastr a nevoie


Marea noastr a nevoie este s a-L cunoa stem pe Dumnezeu, Cel care lucreaz a transformarea caracterului. Dac a mplinim planul S au, atunci n via ta noastr a trebuie s a se vad a o descoperire a lui Dumne turii Cuvntului S zeu, care s a corespund a nv a ta au. Experien ta lui Enoh s i a lui Ioan Botez atorul nf a ti seaz a experien ta care ar trebui s a e a noastr a. Trebuie s a studiem mai mult via ta acestor oameni a aceluia care a fost mutat la cer f ar a s a vad a moartea s i a aceluia care, nainte de prima venire a lui Hristos, a fost chemat pentru a preg ati calea Domnului, pentru a face drepte c ar arile Lui. Experien ta lui Enoh Despre Enoh este scris c a a tr ait s aizeci s i cinci de ani s i a n ascut un u; dup a aceea, el a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. n timpul primilor lui ani, Enoh l iubise pe Dumnezeu, se temuse de El s i p azise poruncile Lui. ns a, dup a na sterea primului s au u, el mai nalt a atins o experien ta a, a ajuns ntr-o mai strns a leg atur a de tat cu Dumnezeu. Cnd a v azut iubirea copilului fa ta al s au, ncrederea lui copil areasc a n ocrotirea sa, cnd a sim tit pre tioasa s i atr ag atoarea duio sie a inimii lui pentru primul s au u, el a primit o tur pre tioas a nv a ta a cu privire la minunata iubire a lui Dumnezeu de om, d fa ta aruindu-L pe Fiul S au, s i la ncrederea pe care copiii lui Dumnezeu o pot avea n cerescul lor Tat a. Iubirea innit as i de nep atruns a lui Dumnezeu prin Hristos a devenit subiectul medita tiilor lui, zi s i noapte. Cu toat a ardoarea suetului s au, el a c autat s a dezv aluie aceast a iubire celor n mijlocul c arora tr aia. Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu a fost n trans a sau n viziune, ci n toate ndatoririle vie tii sale zilnice. El nu a ajuns un pustnic, izolndu-se cu totul de lume; c aci el avea de s avr sit o [330] lucrare n lume. n familie s i n leg aturile cu oamenii, ca so ts i tat a, ca prieten, ca cet a tean, el era neclintitul, neab atutul slujitor al lui Dumnezeu. 311

312

M arturii pentru comunitate vol.8

O dat a cu scurgerea secolelor, credin ta sa a devenit mai puternic a, iubirea sa a devenit mai arz atoare. Pentru el, rug aciunea era ca s i respira tia suetului. El tr aia n atmosfera cerului. Cnd i-au fost dezv aluite scenele viitorului, Enoh a devenit un predicator al neprih anirii, ducnd solia lui Dumnezeu la to ti cei care erau dispu si s a ia aminte la cuvintele de avertizare. n locul unde Cain c autase s a fug a de prezen ta divin a, profetul lui Dumnezeu a f acut cunoscut scenele minunate ce au trecut pe dinaintea ochilor lui. Iat a, declara el, c a a venit Domnul cu zecile de mii de sn ti ai S ai, ca s a fac a o judecat a mpotriva tuturor s i s a ncredin teze pe to ti cei nelegiui ti de toate faptele nelegiuite, pe care le-au f acut. (Iuda 14.15) Puterea lui Dumnezeu, care lucra prin servul S au, era sim tit a de cei care ascultau. Unii au luat aminte la avertizare s i s-au lep adat de p acatele lor; ns a marea mul time s i-a b atut joc de avertizarea solemn a. Slujitorii lui Dumnezeu au de dus lumii din zilele din urm a s o solie asem an atoare s i ea va primit a la fel cu necredin ta i batjocur a. Cu trecerea anilor, mai mult s i tot mai mult s-a adncit s uvoiul nelegiuirii omene sti, negri s i tot mai negri s-au adunat norii judec a tii divine. Totu si, Enoh, martorul credin tei, s-a tinut pe drumul s au, turi, str avertiznd, st aruind s i dnd nv a ta aduindu-se s a dea napoi s uvoiul de nelegiuire s i s a opreasc a tr asnetele r azbun arii. Oamenii din acea genera tie si b ateau joc de nebunia lui, indc a el nu c auta s a adune aur s i argint sau s a- si strng a p amnturi. Dar inima lui Enoh era dup a comori ve snice. El a privit spre cetatea cea sfnt a. El L-a v azut pe mp arat n slava Sa, n mijlocul Sionului. Cu [331] ct era mai mare nelegiuirea existent a, cu att mai aprins era dorul lui dup a c aminul lui Dumnezeu. De si nc a pe p amnt, totu si, prin , el locuia n mp credin ta ar a tia luminii. Ferice de cei cu inima curat a, c aci ei vor vedea pe Dumnezeu. (Matei 5, 8). Timp de trei sute de ani, Enoh c autase cur a tia de inim a, spre a putea n armonie cu cerul. Timp de trei secole umblase cu Dumnezeu. Zi de zi, dorise dup a o mai strns a unire; comuniunea devenise mai apropiat as i tot mai apropiat a, pn a ce Dumnezeu l-a luat la Sine. El st atuse n pragul lumii ve snice, numai la un pas ntre el s i tara fericirii; s i iat a c a por tile se deschid, umblarea cu Dumnezeu, att de ndelung exersat a pe p amnt, continu a, s i el trece prin por tile cet a tii snte primul dintre oameni care intr a acolo.

Marea noastr a nevoie

313

, a fost mutat Enoh de pe p Prin credin ta amnt, ca s a nu vad a moartea c aci nainte de mutarea lui, primise m arturia c a este pl acut lui Dumnezeu. (Evrei 11, 5) Dumnezeu ne cheam as i pe noi la o asemenea comuniune. Sn tenia de caracter a celor care vor mntui ti dintre oameni la a doua venire a Domnului trebuie s a e ca aceea a lui Enoh. Experien ta lui Ioan Botez atorul Ioan Botez atorul a fost nv a tat de Dumnezeu n timpul vie tuirii lui n pustie. El a cercetat descoperirile lui Dumnezeu din natur a. Sub ndrumarea Spiritului divin, el a cercetat sulurile profe tilor. Zi s i noapte, Hristos a fost studiul lui, pn a ce mintea, inima s i suetul au fost pline de glorioasa viziune. El a privit la mp arat, n toat a frumuse tea Sa, s i s-a pierdut din vedere pe sine. El a privit m are tia sn teniei s i s-a recunoscut ca nedestoinic s i nedemn. El avea s a fac a cunoscut a solia lui Dumnezeu. El urma s a stea n puterea s i neprih anirea lui Dumnezeu. El era gata s a porneasc a, n calitate de sol al cerului, nenfricat de tot ce e [332] omenesc, deoarece el v azuse Divinitatea. El putea sta nenfricat naintea monarhilor p amnte sti, deoarece se plecase cu tremur naintea mp aratului mp ara tilor. Ioan s i-a vestit solia f ar a argumente me ste sugit aranjate sau teorii me ste sugit ticluite. Impun ator s i neclintit, totu si plin de n adejde, glasul s au se auzea din pustie: Poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape. (Matei 5, 2). El a mi scat poporul cu o putere nou a, neobi snuit a. ntreaga na tiune a fost zguduit a. Mul timi se ngr am adeau n pustie. ranii nenv ta a ta ti s i pescarii de prin locurile nvecinate; osta sii romani din caz armile lui Irod; c apetenii cu s abiile la cing atoare, gata s a n abu se orice ar p area r azvr atire; hr ap are tii strng atori de biruri, de la bar acile lor; preo tii cu lacterii din Sinedriu to ti ascultau ca vr aji ti s i to ti, chiar s i fariseul s i saducheul, cei reci, insensibili, s i batjocoritorii plecau cu batjocura nghe tat a pe buze, t aia ti n inim a mntul p de sim ta acatelor lor. Din palatul s au, Irod a auzit solia. Si st apnitorul cel mndru s i nvrto sat de p acat a tremurat la chemarea . la poc ain ta

314

M arturii pentru comunitate vol.8

n veacul acesta, chiar nainte de a doua venire a lui Hristos pe norii cerului, trebuie s a e f acut a o lucrare ca a lui Ioan. Dumnezeu i caut a pe acei b arba ti care vor s a preg ateasc a un popor care s a stea n ziua cea mare a Domnului. Solia dinaintea lucr arii publice a lui Hristos era: Poc ai ti-v a, vame si s i p ac ato si, poc ai ti-v a farisei s i saduchei, poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape. (Matei 3, 2). Ca popor, care credem n apropiata revenire a lui Hristos, noi avem de dus o solie: Preg ate ste-te s a ntlne sti pe Dumnezeul t au. (Amos 4, 12). Solia noastr a trebuie s a e la fel de direct a ca s i a lui [333] Ioan. El i mustra pe regi pentru nelegiuirea lor. Cu toate c a via ta i era n primejdie, el nu se d adea n l aturi de la vestirea Cuvntului lui Dumnezeu. Si lucrarea pe care o avem de f acut n acest veac trebuie s avr sit a cu aceea si credincio sie. Spre a da o solie ca cea dat a de Ioan, noi trebuie s a avem o expe spiritual rien ta a ca a lui. Aceea si lucrare trebuie s a se s avr seasc a n noi. Noi trebuie s a-L primim pe Dumnezeu s i, primindu-L pe El, s a ne pierdem din vedere pe noi. Din re, Ioan avea defecte s i sl abiciuni ca s i al ti oameni; ns a atingerea iubirii divine l transformase. Cnd, dup a nceperea lucr arii lui Hristos, ucenicii lui Ioan au venit la el cu plngerea c a to ti tor, Ioan a dovedit ct de limpede oamenii se duceau dup a noul nv a ta n telege el leg atura Sa cu Mesia s i ct de bucuros i spune el bun venit Celui pentru care preg atise calea. Omul nu poate primi dect ce-i este dat din cer, zice el. Voi n siv a mi sunte ti martori c a am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis naintea Lui. Cine are mireas a este mire, dar prietenul mirelui, care st as i-l ascult a, se bucur a foarte mult cnd aude glasul mirelui, s i aceast a bucurie, care este a mea, este deplin a. Trebuie ca El s a creasc a, iar eu s a m a mic sorez. (Ioan 3, 27-30) Privind n la R credin ta ascump ar atorul, Ioan se ridicase la n al timea lep ad arii de sine. El nu c auta s a-i atrag a pe oameni la sine, ci s a le nal te gndurile mai sus, s i tot mai sus, pn a ce se vor xa asupra Mielului lui Dumnezeu. El personal nu fusese dect un glas, un strig at n pustie. Acum, cu bucurie, el accept a t acerea s i ntunericul, pentru ca ochii tuturor s a poat a ndrepta ti spre Lumina vie tii. Cei care sunt credincio si chem arii lor, ca soli pentru Dumnezeu, nu vor c auta onoarea pentru ei. Iubirea de sine va absorbit a de [334] iubirea pentru Hristos. Ei vor recunoa ste c a lucrarea lor const a n a

Marea noastr a nevoie

315

vesti ca s i Ioan Botez atorul: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii. (Ioan 1, 29). Ei l vor n al ta pe Isus s i cu El va n al tat as i omenirea. A sa vorbe ste Cel Prea nalt, a C arui locuin ta este ve snic a, s i al C arui Nume este sfnt. Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie, dar sunt cu omul zdrobit s i smerit ca s a nviorez duhurile smerite s i s a mb arb atez inimile zdrobite. (Isaia 57, 15) Suetul profetului, golit de eu, era plin cu lumina Celui Divin. n cuvintele care erau aproape o copie a cuvintelor lui Hristos, el d adea m arturie despre slava Mntuitorului. Cel ce vine din cer, spunea el, este mai pe sus de to ti; cel ce este de pe p amnt, este p amntesc s i vorbe ste ca de pe p amnt. Cel ce vine din cer, este mai pe sus de to ti C aci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbe ste cuvintele lui Dumnezeu, pentru c a Dumnezeu nu-I d a Duhul cu m asur a. (Ioan 3, 31-34) De aceast a slav a a lui Hristos urmeaz a a se mp art as i to ti urma sii S ai. Mntuitorul putea spune: Nu caut s a fac voia Mea, ci voia Tat alui, care M-a trimis. (Ioan 5, 30). Iar Ioan declara: Tat al nu-I d a Duhul cu m asur a. La fel e s i cu urma sii lui Hristos. Noi putem primi lumina cereasc a numai dac a suntem dispu si s a m goli ti de eu. Putem s a n telegem caracterul lui Dumnezeu, s i s a-L primim , numai cnd consim pe Hristos prin credin ta tim s a facem ecare gnd rob ascult arii de Hristos. Tuturor celor care fac aceasta, Duhul Sfnt le este dat f ar a m asur a. n Hristos locuie ste toat a plin atatea [335] Dumnezeirii. Voi ave ti totul deplin n El. (Coloseni 2, 9.10) Promisiunile lui Dumnezeu Tuturor celor care sunt dispu si s a- si umileasc a eul, le sunt date f ag aduin tele lui Dumnezeu. Voi face s a treac a pe dinaintea ta toat a frumuse tea Mea, s i voi chema Numele Domnului naintea ta. (Exodul 33, 19) Cheam aM as i- ti voi r aspunde; s i ti voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cuno sti. (Ieremia 33, 3) Mai mult dect cerem sau gndim noi, ni se va da un duh de n telepciune s i de descoperire, n cunoa sterea Lui, ca s a pute ti pricepe mpreun a cu to ti sn tii, care este l argimea, lungimea, adncimea s i n al timea, s i s a cunoa ste ti , ca s dragostea lui Hristos, care ntrece orice cuno stin ta a ajunge ti plini de toat a plin atatea lui Dumnezeu. (Efeseni 3,20; 1,17; 3,18.19)

316

M arturii pentru comunitate vol.8

Aceasta este cuno stin ta pe care ne invit a Dumnezeu s-o primim s i, de care, oricare alta este de fa ta sert aciune s i nimicnicie.