Sunteți pe pagina 1din 260

Marturii˘

pentru

comunitate vol.9

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

Prezentare generala˘

Aceasta˘ publica¸tie ePub este oferita˘ de catre˘ Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸tie mai larga.˘ Va rugam˘ sa˘ vizita¸ti Ellen G. White Estate website pentru o lista˘ completa˘ a publica¸tiilor disponibile.

Despre autor

Ellen G. White (1827-1915) este considerata˘ ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucrarile˘ ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larga˘ de subiecte spirituale si¸ practice. Calauzit˘ a˘ de Duhul Sfânt, ea l-a înal¸˘ tat pe Isus si¸ a aratat˘ catre˘ Biblie ca temelie a credin¸tei sale.

Mai multe link-uri

Sfâr¸situl acordului licen¸tei de utilizator

acestei car¸˘ ti, va acorda

doar o licen¸ta˘ limitata,˘ neexclusiva˘ si¸ netransferabila˘ pentru utiliza- rea personala.˘ Aceasta˘ licen¸ta˘ nu permite republicarea, distribu¸tia,

derivate, sau

transferul, sublicen¸ta, vânzarea, pregatirea˘

folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizata˘ a acestei car¸˘ ti

se va sfâr¸si prin anularea licen¸tei acordate prin prezenta.

Vizualizarea, imprimarea sau descarcarea˘

unor lucrari˘

Mai multe informa¸tii

Pentru informa¸tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ti sprijini acest serviciu, va˘ rugam sa˘ contacta¸ti Ellen G.

i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunoscatori˘

interesul si¸ impresiile dumneavoastra˘ si¸ va˘ dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ti citi.

pentru

ii

Cuprins

. Timpul în care a fost scris volumul noua˘

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. i

viii

.

Sec¸tiunea 1 — Pentru venirea Împaratului˘

.

Ultima criza˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

18

. Chema¸ti pentru a fi martori

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

O

via¸ta˘

sfânta˘ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25

Reprezentan¸ti ai lui Hristos

27

Aderarea staruitoare˘

la adevar˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

27

O

solie mondiala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

Felul de lucratori˘

necesari

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

O

scena˘ impresionanta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

Lucrarea misionara˘ interna˘

33

Exemplul nostru

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

Rezultatele efortului din toata˘ inima

 

35

Diferite feluri de lucrare

35

Raspândirea˘

publica¸tiilor noastre

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

Lucrarea din casa˘ în casa˘

37

Lucru pentru femei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

Caminul,˘

un câmp misionar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

. Rezultatul neglijen¸tei de a lucra

Un

loc

pentru

fiecare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

40

Un apel pentru efort deosebit

 

41

Familii misionare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

Dezvoltare prin serviciu

42

Nevoia de efort zelos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

O

lipsa˘ de simpatie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

„Far˘ a˘ plata˘ a¸ti primit, far˘ a˘ plata˘ sa˘ da¸ti“

 

49

Binefacerea lui Dumnezeu

49

Nevoia de ajutor a omenirii

 

50

Egoismul nostru, o piedica˘ pentru lucrarea lui Dumnezeu . 51

Distribuitori de milostenii ai lui Dumnezeu

 

52

Sec¸tiunea 2 — Literatura în serviciu

59

Publica¸tiile noastre

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

Raspândi¸˘

ti publica¸tiile

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

iv

Cuprins

v

O

experien¸ta˘ încurajatoare

63

Primejdiile studiului speculativ

65

Demnitatea lucrarii˘

.

Car¸˘ tile noastre de reducere a datoriilor

Unitate în progres

cu car¸˘ ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

67

67

Înlaturarea˘

datoriilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

O

alta˘ viziune a lucrarii˘

ti

cu car¸˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

O

avertizare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

69

O

parabola˘ pentru studiul nostru

70

Lumina pentru to¸ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70

O

înva¸˘tatur˘

a˘ din comercializare

71

O

Adunarile˘

vedere mai larga˘

. de tabar˘ a˘ si¸

.

. publica¸tiile noastre

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

76

Sec¸tiunea 3 — Lucrarea în ora¸se

83

Starile˘

din

ora¸se

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

Judeca¸˘tile lui Dumnezeu asupra ora¸selor noastre

 

86

O

lucrare a timpului de fa¸ta˘

90

În

ora¸sele

din

Est

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

90

Darnicie˘

în

efortul

misionar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

92

Un motiv pentru serviciu

93

Pregati¸˘ ti-va.˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

Metode

de

lucru .

. Nevoia de lucrare din casa˘ în casa˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

101

Misiunea ora¸˘seneasca,˘ un centru de instruire

102

102

Predarea principiilor reformei sanitare Clasele bogate sa˘ nu fie trecute cu vederea

. Planuri pentru sporirea for¸telor noastre de lucru

.

.

.

Slujire voioasa˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

104

105

Dezvoltarea de talente în biserica˘

.

.

.

.

.

.

.

106

107

Efortul personal în legatur˘

a˘ cu adunarile˘

în tabar˘ a˘

.

.

.

.

.

.

109

Centre turistice si¸

Cu zel neobosit

.

.

Un apel catre˘

laici

.

.

centre comerciale . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

111

113

O

mi¸scare reformatoare

114

Lucrând câta˘ vreme mai este timp de proba˘

Importan¸ta lucrarii˘

personale

.

.

.

.

.

.

de sine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

114

114

Cultivarea unui duh de lepadare˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

Condi¸tiile unui serviciu bine primit

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

vi

Marturii˘

pentru comunitate vol.9

Cuvinte de sfat pentru predicatori

123

. Formalismul în închinare

Cu curaj si¸

.

simplitate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

126

128

Unitate în diversitate

128

În smerenia lui Hristos

130

Întâmpinarea opozi¸tiei

131

Nevoia de munca˘ zeloasa˘ din toata˘ inima

 

132

Sec¸tiunea 4 — Lucrarea sanitara

137

Credincio¸sie în reforma sanitara˘

138

Raspunderea˘

personala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

138

Tarie˘

prin ascultare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

139

Alimente din carne

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

140

„Spre slava lui Dumnezeu“

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

143

Înva¸˘tarea principiilor san˘

at˘

a¸˘tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

144

. Dieta˘ în diferite ¸tari˘

Extreme în dieta˘

. Un cuvânt pentru cei care se clatina˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

145

146

146

Condi¸tii ale rugaciunii˘

la care se da˘ raspuns˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

147

Predare de sine si¸

odihna˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

148

Un apel pentru evangheli¸sti misionari medicali

 

149

Sanatorii ca agen¸tii misionare

149

. Infirmiere ca evangheli¸sti

Formarea de lucratori˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

151

152

Colegiul de evangheli¸sti Loma Linda

154

Sec¸tiunea 5 — Spiritul unirii

159

Unire între diferitele na¸tionalita¸˘ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

160

Unitate în Isus Hristos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

164

O

via¸ta˘ de har si¸

pace

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

165

Lucrarea de publica¸tii de la College View

 

168

Legatura˘

lui hristos cu sentimentul na¸tional

 

169

O

temelie sigura˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

170

Conferin¸tele germane si¸

scandinave

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

173

Un exemplu de bunatate˘

fra¸˘teasca˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

174

Sec¸tiunea 6 — Printre oamenii de culoare

 

177

O chemare pentru lucratorii˘

de

culoare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

178

„Împreuna˘ lucratori˘

cu Dumnezeu“

. acolo unde e antagonism rasial

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Proclamarea adevarului˘

.

.

.

.

180

182

Cuprins

vii

 

Sabatul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

188

Problema rasiala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

190

 

O

înva¸˘tatur˘

a˘ din lucrarea lui Hristos

 

193

Un timp de pregatire˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

194

Lupta ce ne sta˘

în fa¸ta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

195

de

culoare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

198

Considerare pentru lucratorii˘ Nevoile unui câmp misionar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200

Sec¸tiunea 7 — Lucrare pentru libertate religioasa

 

203

Un timp de încercare înaintea noastra˘

.

.

.

.

.