Sunteți pe pagina 1din 134

Sfaturi c atre editori

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Prefa ta
n august, 1939, editori adventi sti din ntreaga lume s-au adunat la Washington pentru a participa la primul conciliu general pe teme editoriale. Ca surs a de inspira tie s i c al auzire, liderii denomina tiunii au ales ndrum arile pe care Ellen White le adresase editorilor s i scriitorilor no stri de-a lungul anilor, culese din manuscrise s i din materialele editate. Aceste sfaturi s i instruc tiuni le fuseser a distribuite editorilor sub forma unei bro suri intitulate Sfaturi pentru editor. Copii ale acestei bro suri fuseser a distribuite membrilor consiliilor formate din directorii caselor noastre de editur as i altor persoane din lume care erau interesate de aceast a activitate de publicare a Bisericii. n ciuda faptului c a aceast a mic a lucrare a fost publicat a n 500 de exemplare, stocul a fost epuizat ntr-un timp foarte scurt. Lucrarea a nceput s a e din ce n ce mai c autat a de to ti lucr atorii. Publicarea acestor sfaturi ntr-o edi tie nou a accesibil a tuturor sub forma unei publica tii de sine st at atoare a fost cu att mai necesara cu ct majoritatea activit a tilor editoriale n ceea ce prive ste c ar tile s i [6] periodicele era efectuat a de c atre personal necalicat; n plus acest material le-ar folosit foarte mult evangheli stilor de la radio pentru preg atirea script-urilor. c Cititorul va observa cu siguran ta a aceste solii se refer a destul de clar la un management defectuos sau la alte pericole care afecteaz a lucrarea de publicare. Publica tiile s i casele de editur a sunt date cu numele lor reale. Aceste sfaturi au constituit o surs a de c al auzire pentru ac tiunile din trecut s i de aceea includerea lor aici nu trebuie interpretat a ca ind o critic a sau o condamnare adus a n prezent publica tiilor sau caselor de editur a respective, ci mai degrab a ca un semnal de alarm a tras pentru a nu se mai repeta gre selile din trecut. Unele dintre periodicele amintite nu mai exist a ast azi s i pentru a-i u sura cititorului identicarea lor, au fost anexate note de subsol. Domeniile abordate de aceste periodice sunt tratate ast azi n alte iv

publica tii. Principiile expuse sunt totu si neschimb atoare s i pot sluji ca ndrumare s i ast azi. Aceast a a doua edi tie cuprinde cteva articole adi tionale care m aresc aria de abordare pentru a r aspunde mai bine nevoilor grupului tot mai mare c aruia i se adreseaz a n prezent volumul, iar cteva articole au fost rearanjate. Pentru ca cititorul s a aib a o n telegere mai bun a a contextului soliilor prezentate, este men tionat as i data scrierii sau a primei public ari. n cazul n care materialul a fost extras din manuscrisele Ellenei White, anul scrierii este men tionat ca parte din creditul surs a. Data public arii este men tionat a n referin tele la fragmentele din articolele ap arute n periodice. n cazul n care materialul a fost selectat din [7] c ar tile propriu-zise, data public arii apare imediat dup a credit. Se sper a ca odat a cu lansarea acestui volum pe o arie de aplicabilitate mai extins a, sfaturile cuprinse aici s a serveasc a efectiv la sporirea ecien tei lucr arii misionare prin literatur a. Administratorii Funda tiei Ellen White

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa ta Scopul publica tiilor noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Natura articolelor din periodice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Temelia, stlpii s i tr as aturile distinctive ale credin tei noastre . . . 19 de noua lumin Atitudinea fa ta a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cercetarea noii lumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Integritatea mesajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Cum s a ntmpin am opozi tia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Cuvinte de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 de autorit Atitudinea fa ta a tile civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Despre publicarea ideilor aate n opozi tie . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sfaturi c atre scriitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Sfaturi pentru editori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Publica tia reprezentativ a a bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Publica tiile misionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Publica tiile pe teme educa tionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Publica tiile despre s an atate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Distribuirea periodicelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Reclama f acut a ziarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 C ar tile de care este nevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Retip arirea c ar tilor s i noile edi tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Lucrarea independent a de publicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Comitetul de carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Contribu tia autorilor la lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Ilustrarea c ar tilor noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Literatura de la ncheierea lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

vi

Scopul publica tiilor noastre


i ecien ta lucr arii noastre depind O solie hot art a Puterea s n mare m asur a de natura literaturii publicat a la editurile noastre. De aceea trebuie s a se lucreze cu mare grij a n alegerea s i preg atirea materialului care va introdus n lume. Este nevoie de o foarte mare aten tie s i putere de discern amnt. Noi trebuie s a ne dedic am energia public arii unei literaturi de cea mai pur a calitate s i cu un caracter tor. Periodicele noastre trebuie s n al ta a e pline de adev arurile vitale din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne-a nmnat un stindard pe care st a scris: Aici este r abdarea sn tilor, care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i au m arturia lui Isus. (Apocalipsa 14, 12). Aceasta este o solie deosebit a care ne pune de o parte o solie care nu trebuie s a sune niciodat a nesigur. Aten tia oamenilor trebuie ndep artat a de la fntnile cr apate care nu tin apa s i ndreptat a c atre Fntna cu apa vie tii. Publica tiile noastre au datoria cea mai sfnt a de a expune n modul cel mai clar, simplu s i direct bazele spirituale ale credin tei noastre. Peste tot, oamenii trebuie s a ia hot arrea de partea cui s a e. Ei to ti vor alege s a e ori sub stindardul adev arului s i neprih anirii ori sub stindardul puterilor apostaziate care se lupt a pentru suprema tie. [12] n timpurile acestea solia lui Dumnezeu c atre lume trebuie s a e armat a cu o hot arre s i putere de o asemenea natur a nct oamenii s a e nevoi ti s a abordeze direct adev arul, att din punctul de vedere al min tii ct s i din punctul de vedere al inimii. Oamenii trebuie s a e adu si n situa tia de a vedea superioritatea adev arului fa ta de multitudinea de erori care sunt armate din ce n ce mai mult, ncercnd s a nlocuiasc a, dac a ar posibil, Cuvntul lui Dumnezeu pentru acest timp solemn. Scopul suprem al publica tiilor noastre este acela de a-L n al ta pe Dumnezeu s i de a ndrepta aten tia oamenilor c atre adev arul viu din Cuvntul S au. Cu privire la adev ar, Dumnezeu ne cheam a s a ridic am standardul S au s i nu pe al nostru sau al lumii. 7

Sfaturi c atre editori

Numai f acnd a sa vom avea parte de bel sugul minilor Sale. Trebuie s a lu am aminte la felul n care Dumnezeu s-a purtat cu oamenii din vechime. De ecare dat a cnd ei n al tau stindardul S au, Dumnezeu i prosl avea n fa ta du smanilor lor. Dar cnd, pream arindu-se pe ei n si si, ei nu-i mai erau supu si, aducnd slav a unei puteri s i unor principii contrare Lui, Dumnezeu i l asa s a culeag a roadele comportamentului lor n nenorocire s i nfrngere. Editorii periodicelor noastre, profesorii din s colile noastre, pre , au cu to s edin tii de conferin ta tii nevoie s a bea din apa pur a a rului vie tii. Cu to tii trebuie s a n teleag a pe deplin cuvintele pe care Domnul i le-a spus femeii samaritene: Dac a ai cunoa ste darul lui Dumnezeu s i cine este Cel ce- ti zice: D a-mi s a beau!, tu singur a ai cerut s a bei s i El ti-ar dat apa vie tii.... Oricine bea din apa pe care i-o dau Eu, n veac nu-i va sete. Ci apa pe care i-o voi da eu se va preface n el ntr-un izvor de ap a vie, curgnd n ve snicie. [13] (Ioan 4, 10-14). Natura materialelor date spre publicare Periodicele noastre trebuie s a dedice spa tiul public arii lucrurilor cu adev arat semnicative. Fiecare articol trebuie s a cuprind a numai gnduri nobile care s a nal te caracterul, gnduri care s a-i ofere cititorului ajutor, lumin a s i t arie. Religia s i sn tenia n familie trebuie ridicate la un rang mai nalt dect au fost vreodat a. ntocmai cum Enoh a umblat cu Dumnezeu, trebuie s a fac as i adventi stii de ziua a s aptea, ar atndu- si sinceritatea prin cuvinte curate s i prin cuvinte pline de simpatie, blnde te s i dragoste. Uneori este nevoie s a folosim cuvinte de repro ss i mustrare. Aceia care nu mai sunt pe calea cea dreapt a trebuie ndruma ti s a vad a pericolul. Trebuie s a li se adreseze o solie care s a-i trezeasc a din letargia care le tine sim turile nl an tuite. Dac a nu va avea loc o rede steptare moral a, suetele acelea vor muri n p acatele lor. Trebuie ca solia adev arului s a p atrund a n inim a ca o sabie ascu tit a cu dou a t ai suri. Adresa ti-le chem ari care s a-i trezeasc a pe cei neglijen ti s i s a aduc a napoi la Dumnezeu pe cei care r at acesc n prostia lor. Trebuie s a atragem aten tia oamenilor. Solia noastr a este ori o spre via ori de moarte spre moarte. Sunt n mireasm a de via ta ta cump an a suetele oamenilor. Si de aceea trebuie s a se fac a auzit ao voce care s a strige: Dac a Domnul este Dumnezeul vostru, merge ti dup a El; dac a este Baal, atunci merge ti dup a el. (1Regi 18, 21)....

Scopul publica tiilor noastre

Prezenta ti solia pentru timpul acesta To ti trebuie s a caute s a nve te, s a scrie s i s a publice mai mult cu privire la acele lucruri care stau s a se mplineasc a acum s i care privesc starea suetelor n ve snicie. Da ti hran a la timpul potrivit celor b atrni s i celor tineri, celor sn ti s i celor p ac ato si. Prezenta ti f ar a ntrziere tot ceea ce poate spus pentru a trezi Biserica din somnul ei. Nu pierde ti timpul [14] ndeletnicindu-v a cu acele lucruri care nu sunt esen tiale s i care nu au nici o semnica tie pentru nevoile curente ale oamenilor.... Aloca ti mai mult timp public arii s i punerii n circula tie a c ar tilor con tinnd adev arul prezent. Atrage ti aten tia asupra c ar tilor care abordeaz a credin ta s i evlavia de natur a practic as i acelora care se ocup a de cuvntul profe tiei. Oamenii trebuie nv a ta ti s a citeasc a cuvntul sigur al profe tiei n lumina cuvntului viu al lui Dumnezeu. Ei trebuie s as tie c a semnele timpului se mplinesc acum. Numai Dumnezeu poate s a ofere succes n lucrarea de preg atire s i de punere n circula tie a publica tiilor noastre. Testimonies for the Church 7, 150-158 (1902.) O lucrare bine determinat as i de perspectiv a Solia de avertizare pentru timpul acesta nu este prezentat a cu seriozitate n cuprinz atoarea lume a afacerilor. Centrele de comer t sunt pline de b arba ti s i femei care au nevoie de adev arul pentru aceste timpuri, dar salvatoare despre principiile sale valoroase, care nu au o cuno stin ta pentru c a nu se fac eforturi serioase pentru a ntmpina aceast a clas a de oameni exact acolo unde se a a. Exist a un mandat foarte bine denit s i de perspectiv a pentru publica tiile s i periodicele care ies de sub tiparul editurilor noastre. Aceste ziare nu trebuie s a reproduc a sau s a ia n discu tie erorile care apar n mod constant, tinznd s a dep arteze min tile de adev ar. Articolele trebuie s a trateze adev arurile din Cuvntul lui Dumnezeu, oferind instruc tiuni clare cu privire la adev arurile mntuitoare ale timpului prezent s i avertiznd cu privire la iminen ta judec a tii lui Dumnezeu s i sfr situl tuturor lucrurilor. O dat a cu r aspndirea lucr arii, trebuie m arit num arul de limbi n care apar publica tiile noaste. Editurile noastre lucreaz a acum n ri, prezentnd adev multe ta arul n limbile francez a, danez a, german a s i multe alte limbi str aine. Pe m asur a ce lucrarea continu a, spiritul de armonie s i unitate trebuie s a domine peste tot; nu avem timp pentru controverse s i dispute. Adev arul trebuie prezentat indiferent

10

Sfaturi c atre editori

ra de condi tii ca o lamp a care arde. Fiecare in ta tional a trebuie s a aib a privilegiul de a auzi adev arul pentru timpul acesta. Manuscris [15] 61, 1909. ncuraj ari s i instruc tiuni timpurii n iulie 1853 am v azut c a lucrurile nu mergeau a sa cum trebuie, s i c a revista, care apar tinea s i avea girul lui Dumnezeu, nu trebuia s a apar a a sa de rar [nainte de acest timp Reiew and Herald, ap area n mod neregulat; n timpul de care vorbea Ellen White ncepuse s a apar a de dou a ori pe lun a.]. n timpurile n care tr aim, cauza noastr a are nevoie ca revista s a apar a s apt amnal s i de tot mai multe bro suri care s a dema ste erorile tot mai mari din timpul nostru; din lips a de mijloace lucrarea este mpiedicat a. Am v azut c a adev arul trebuie s a nainteze s i c a noi nu trebuie s a ne temem att de mult; c a ziarele s i bro surile trebuie mai degrab a trimise acolo unde nu este nevoie de ele, dect ca cineva care le pre tuie ste s i care are de beneciat de pe urma lor, s a nu aib a acces la ele. Am v azut c a trebuie s a prezent am foarte clar semnele ultimelor zile, pentru c a manifest arile Satanei sunt n cre stere. Num arul publica tiilor lui Satana s i ale agen tilor s ai este n cre stere; puterea lor este n cre stere; noi trebuie s a ne ndeplinim cu repeziciune sarcina de a aduce adev arul n fa ta oamenilor. Mi s-a ar atat c a adev arul odat a publicat, va putea sta n picioare pentru c a este adev arul pentru timpul din urm a; va tr ai de la sine, s i [16] nu va avea nevoie de ap arare n viitor. Nu este nevoie de cuvinte f ar a num ar pentru a ap ara ceea ce vorbe ste de la sine s i str aluce ste n claritatea sa. Adev arul este drept, direct, clar s i se poate ap ara singur; nu tot a sa este s i cu eroarea. Este att de ncurcat as i nclcit a, nct este nevoie de o mul time de vorbe pentru a o sus tine n forma ei ndoielnic a. Am v azut c a n unele locuri, toat a lumina primit a a venit datorit a publica tiilor; suetele de acolo au primit adev arul n felul acesta s i apoi le-au vorbit s i altora despre el; s i c a n unele locuri unde sunt c tiva oameni, sunt datorit a lucr arii acestui sol t acut. Acesta fusese predicatorul lor. Lipsa mijloacelor nu trebuie s a stnjeneasc a naintarea mijloacelor. [17] Early Writings, 96 (1853).

Natura articolelor din periodice


toare s Practice, n al ta i de ajutor Periodicele noastre nu trebuie s a cuprind a articole la ntmplare. Nu trebuie s a se g aseasc a povestiri ieftine s i f ar a valoare. Exist a articole siropoase s i cu povestiri care nu vor aduce nici o road a bun a. I-a s sf atui pe editorii no stri: ti foarte aten ti atunci cnd alege ti materialul ce trebuie prezentat lumii. Da ti dovad a de cea mai mare precau tie s i putere de discern amnt. Tine ti departe de Review and Herald s i de Sign of the Times orice articol f ar a valoare. Din ceea ce deja s-a tip arit se poate g asi material foarte valoros pentru periodicele noastre. M a rog ca Dumnezeu s a sn teasc a aceast a capacitate a editorilor no stri. Acum cteva s apt amni am citit un articol n Signs care s-ar potrivit foarte bine ntr-o revist a de caricaturi, dar pentru o revist a ca Signs era doar pleav a n vnt. M-a durut inima cnd am citit a sa ceva. Nu am putut g asi nici cel mai mic germene de adev ar n acea ce avea s s amn ta a e sem anat a prin revista Signs. Sunt de p arere c a articolul nu ar fost de folos nici unui cititor. Gusturile unora care si aduc contribu tia n scris la periodicele noastre trebuie educate s i ranate. Editorii revistelor Signs of the Times s i Review and Herald ar trebui s a refuze s a umple paginile acestora cu articole produse de unii care- si prezint a ideile lor. Arti- [18] colele care nu sunt prelucrate destul trebuie respinse ca ind material inapt pentru publicare cum ar articolele acelora care nu cunosc toare s ce nseamn a o rela tie curat a, n al ta i sfnt a cu Dumnezeu. Nici un articol stngaci s i n form a brut a nu trebuie s a se g aseasc a pe paginile ziarelor noastre. Ele vor sta n fa ta ochilor a mii de cititori s i de acea trebuie s a-le arate cur a tie, noble te s i s a serveasc a sn tirii suetului, corpului s i spiritului acestora. Condeiul trebuie folosit ca o unealt a pentru a sem ana n via ta ve snic a. Acesta este un A sa zice Domnul! Articolele publicate n periodicele noastre trebuie s a con tin a numai hran a curat a, f ar a cea mai mic a urm a de pleav a. Noi tr aim ntr-un timp foarte nsemnat. Editorii no stri trebuie s a ng aduie 11

12

Sfaturi c atre editori

vie. Din numai acele articole care sunt str ab atute de o experien ta cnd n cnd pastorii s a trimit a mici articole cuprinznd experien te s i s a socoteasc a acest lucru ca tinnd de datoria lor. Cnd vor auzi despre prietenii cu care au ceva n comun cei care trudesc din greu n ri str locuri izolate sau cei din ta aine sau chiar pe insulele oceanelor vor considera acesta ca ind o adev arat a hran a pentru suetele lor. Aceste experien te pot pentru cititor un adev arat festin al dragostei, pentru c a scriitorii au gustat din pinea care se pogora din cer. Nu avem nevoie de pove sti siropoase, pentru c a avem destule experien te n via ta de zi cu zi care dac a, n cuvinte simple ar povestite n mici articole, le-ar de folos multora. To ti cei care trudesc ar trebuie s a ncerce asta. Noi vrem s a auzim adev arul, un adev ar statornic, de la oameni statornici s i consacra ti, deopotriv a b arba ti, femei s i tineri. To ti aceia care l iubesc pe Dumnezeu s i ale c aror min ti st aruiesc asupra micilor experien te pre tioase s i asupra realit a tilor vii ale vie tii ve snice, s a aprind a ac ara dragostei s i s a lumineze n inimile poporului lui Dumnezeu. Ajuta tii s a treac a cu [19] bine de problemele vie tii de zi cu zi. Pana condus a de Duhul Sfnt Att vorbirea ct s i scrisul trebuie s a se ae sub conducerea Duhului Sfnt. Dac a nu se ntmpl a acest lucru s i cu cei care colaboreaz a la periodice, atunci ar mai bine ca ei s a pun a condeiul de o parte s i s a se orienteze spre alt a slujb a. Dumnezeu ne cheam a pe munte pentru a vorbi cu el s i atunci, la cel ce este invizibil, nu vom mai rosti cuvinte privind prin credin ta f ar a valoare. Spa tiul de pe paginile ziarelor noastre este prea pre tios pentru a irosit cu articole care nu exceleaz a. S a adune articolele tratnd interesele ve snice. Nu folosi ti ns a cuvinte prea preten tioase pentru mintea omului de rnd. Articolele noastre trebuie scrise n modul simplu al lui Hristos. Ele nu trebuie s a con tin a deloc pleav a, pentru c a nu se va alege nimic n urma folosirii lor. Dumnezeu cheam a la lucru pene consacrate. Articolele publicate n ziarele noastre ar trebuie s a abunde n idei practice, nalte s i nobile, care vor ajuta, nv a ta s i nt ari mintea celor ce le citesc. Dumnezeu s a-i ajute pe editorii no stri s a aleag a cu n telepciune.... Manuscris 80, 1899. Articolele spirituale s i s tirile zilei Nu este de datoria sluji uman torilor lui Dumnezeu s a pream areasc a o in ta a, e ea moart a sau vie. Dumnezeu nu ne-a ncredin tat aceast a sarcin a. To ti cei care

Natura articolelor din periodice

13

vin naintea oamenilor, e cu ajutorul penei, e vorbind, trebuie s a se fereasc a a aduce laude vreunui om; f acnd astfel ei se situeaz a n afara grani telor stabilite de Dumnezeu. Dnd glas acestor sentimente, (lucru foarte u sor realizabil), se irose ste un timp foarte pre tios care ar trebui folosit ntr-o manier a mai corespunz atoare, dup a mult a rug aciune c atre Dumnezeu s i p art as ie cu Isus. Fiecare cuvnt trebuie s a e plin de har, ca o m asur a a experien tei comuniunii cu Dumnezeu [20] s i a umplerii de Duhul Sfnt. Apoi, ziarele noastre cuprind articole care se mai g asesc s i n alte ziare s i c ar ti, neexistnd nici un motiv ca ele s a e repetate. Cost a s a po ti publica aceste articole care nu au nici o semnica tie pentru timpurile noastre s i nici nu prezint a un interes spiritual pentru poporul nostru. Lungile relat ari despre r azboi pot ob tinute din orice cotidian sau ziar politic. Editorii pe care Dumnezeu i-a chemat, nu trebuie s a aduc a n fa ta oamenilor subiecte care pot g asite n orice publica tie lumeasc a, s i cu ct mai pu tin spa tiu le este alocat n publica tiile bisericii, dedicndu-se mai mult pentru acele tipuri de subiecte care pot constitui hran a spiritual a cum ar : experien te arz atoare, studii biblice, apeluri simple s i nfocate cu att va mai bine pentru binele spiritual al poporului s i pentru naintarea lucr arii. Manuscris 95, 1898. n al ta ti-l pe Hristos Articolele din periodicele noastre nu trebuie s a pream areasc a lucrarea s i personalitatea oamenilor din , prezentndu-le n mod constant oamenilor doar pozi tii de inuen ta alte in te omene sti. Nu exist a ns a limite pentru a-L n al ta pe Hristos, Mntuitorul nostru. Noi to ti, cu fe tele senine privind slava Domnului ca ntr-o oglind a, vom schimba ti n aceea si clip a din slav a n slav a [de la caracter la caracter], chiar de Duhul Domnului. Aceia care-L iubesc s i-i slujesc lui Dumnezeu trebuie s a e lumina lumii, str alucind n mijlocul ntunericului moral. Fundamentals of Christian Education, 480 (1899.) Nu-i n al ta ti pe semenii vo stri Dac a Domnul nu a a sezat pe umerii nim anui sarcina de a n al ta, sl avi s i l auda femei s i b arba ti, chiar dac a ceea ce au f acut ei a fost cu scopul de a atrage aten tia [21] oamenilor spre lucrurile cu adev arat importante, cele care privesc mntuirea suetelor, s a dedic am noi timp s i spa tiu pentru a-i ridica n sl avi pe aceia care au lucrat pentru neadev ar? Dumnezeu a ncredin tat o slujb a ec arui om s i El le spune acum acelora c arora le-a dat

14

Sfaturi c atre editori

anumite responsabilit a ti (e ca vorbitori, e ca scriitori): Sarcina voastr a este de a predica Cuvntul. Atunci cnd noi le prezent am oamenilor lucrurile obi snuite care se ntmpl a printre noi, s tirile zilei, nu lucr am pentru adev ar. Noi trebuie s a umplem ecare pagin a dat a spre publicare cu hran a spiritual a. Ce este pleava pe lng a gru? Lucrurile aceste obi snuite sunt de mic a valoare, s i nu sunt dect ca o mncare rnced a pentru cei care au nevoie de mana cereasc a. Manuscris, 95, 1898. S a nu inspire sentimentalism Tr aim ntr-o perioad a de timp foarte important a n istorie. Avem doar foarte pu tin timp pentru a face o lucrare mare. Sunt foarte mpov arat a din cauza condi tiei acestei lumi.... foarte mare pentru ntreaga lume. Tr aim vremuri de o importan ta de a n Exist a o nevoie uria sa telege instruc tiunile date nou a n Scriptur a. Fie c a este prezentat a n ziare, e de la amvoane, via ta spiritual a nu trebuie nf a ti sat a astfel nct s a inspire sentimentalism. M a doare suetul atunci cnd v ad c a cele mai importante adev aruri sunt nf a ti sate naintea oamenilor n aceast a form a. Acum, cnd sunt n joc destinele ve snice ale tuturor oamenilor, articolele publicate n periodicele noastre trebuie s a trezeasc a prin natura lor un sentiment pentru ca oamenii s de vigilen ta a- si poat a da seama de pericolul [22] n care se a a. Adev arurile Bibliei trebuie s a impresioneze ast azi inimile ntr-un mod foarte solemn. Adev arul trebuie nf a ti sat exact tor pe care l-a avut a sa cum a ie sit de pe buzele celui mai mare nv a ta lumea. Nici s tirile curente s i nici sentimentalismul nu nnobileaz a periodicele noastre. M a ntristeaz as i m a obosesc foarte mult acele numere ale publica tiilor noastre care njosesc cu neru sinare adev arul. Cu ct sunt mai pu tine numere de acest gen, cu att mai mare va inuen ta pe care adev arul sfnt, cu privire la evenimentele care urmeaz a s a aib a loc, o va exercita asupra min tilor oamenilor. De aceea a zis Isus: Dac a vrea cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze. C aci oricine si va salva via ta o va pierde, dar oricine si va pierde via ta pentru Mine o va c stiga. C aci ce-i folose ste unui om s a c stige ntreaga lume dac a pierde suetul? Sau ce va da un om n schimb pentru suetul lui? Iat a c a Fiul Omului va veni n Slava Tat alui s au s i cu ngerii S ai; s i va r aspl ati pe ecare dup a fapta lui.

Natura articolelor din periodice

15

Acordul lui Hristos Unele lucruri publicate de ziarele noastre sunt ntr-adev ar excelente. Dar cnd etapele celui mai solemn adev ar sunt prezentate ca avnd o alur a de nchipuire, m a simt ndemnat a s a spun c a dac a Hristos ar fost n mijlocul nostru, El nu ar fost de acord cu acest lucru. Religia cea mai curat as i pur a trebuie prezentat a oamenilor n mod constant. Att pe paginile ziarelor ct s i de la amvoane, adev arul trebuie spus ntr-o asemenea manier a nct s a aib a un profund efect asupra ec arui suet care cite ste ziarul sau ascult a pe vor tura a bitor. Aceste realit a ti sunt de natur a ve snic a. Fiecare nv a ta lui Hristos trata numai lucruri de natur a ve snic a. Manuscris 17, [23] 1910. nf a ti sa ti lucrurile n maniera Bibliei Solia trebuie prezentat a ntr-o manier a sfnt a. Cuvntul Domnului a fost rostit. Domnul face apel la inimi s i buze consacrate. Aceste solii de avertizare trebuie date att n marile ora se ct s i n or as elele mai mici s i n sate. Oamenii pe care Dumnezeu i-a ales trebuie s a lucreze cu zel pentru a mp ar ti c ar tile noastre, r aspndind astfel lumina. Periodicele noastre nu trebuie s a prezinte adev arul ntr-o manier a sentimentalist a; aceasta ar sl abi inuen ta pe care ar trebui s a o aib a cele mai solemne adev aruri f acute cunoscute muritorilor vreodat a. Ele trebuie s a arme cu t arie: A sa zice Domnul!. Att repetarea soliilor ct s i prezentarea argumentelor biblice trebuie f acut a nu ntr-o manier a sentimentalist a ci n maniera Bibliei. Sunt mul ti aceea care caut a dovezile adev aratei religii. Domnul arm a: n cuvinte solemne de avertizare, solia trebuie s a mearg a mai departe. Nu trebuie s a include ti n planurile voastre nici un lucru care ar putea z ad arnici prezentarea clar a a soliei. Prezenta ti-o iar as i s i iar as i. Nelegiuirea din ora sele mari este n cre stere: vr ajma sul are o mare putere asupra oamenilor, pentru c a poporul Meu nu s i-a deschis inima ca s a priceap a responsabilitatea pe care o are. Spune poporului Meu s a se apuce de treab as i s a proclame solia. El trebuie s a vorbeasc as i s a lucreze cu simplitatea adev aratei neprih aniri, iar Duhul Meu va impresiona inimile. S a se aud a clar solia de avertizare. Dac a v a ve ti sn ti prin adev ar, ngerii [24] mei vor merge naintea voastr a. Scrisoarea 88, 1910. O solie pentru apari tii mai frecvente n capitolul 21 din Evanghelia dup a Luca, Hristos a profetizat destinul Ierusalimul,

16

Sfaturi c atre editori

legnd de acesta scenele care aveau s a aib a loc n istoria lumii, exact nainte de venirea Fiului Omului pe norii cerului cu t arie s i cu o mare slav a. Asculta ti cu aten tie cuvintele Sale: Lua ti seama la voi n siv a ca s a nu vi se ngreuieze inimile cu mbuibare de mncare s i b autur as i cu ngrijor arile vie tii acesteia, s i astfel ziua aceasta s a vin a f ar a veste asupra voastr a. C aci ziua aceea va veni ca un la t peste to ti cei ce locuiesc pe toat a fa ta p amntului. Veghea ti dar n tot timpul s i ruga ti-v a ca s a ave ti putere s a sc apa ti de toate lucrurile acestea care se vor ntmpla s i s a sta ti n picioare naintea Fiului Omului. Acesta este un avertisment pentru aceia care pretind a cre stini. Aceia care au aat adev arurile probatoare ale timpului acestuia, s i totu si nu se preg atesc nc a pentru venirea Fiului Omului, nu sunt n telep ti. Lua ti seama la voi n siv a ca s a nu vi se ngreuieze inimile cu mbuibare de mncare s i b autur as i cu ngrijor arile vie tii acesteia, s i astfel ziua aceasta s a vin a f ar a veste asupra voastr a. Lenevia spiritual a nu a fost s i nu va niciodat a scuzabil a. Doar dac a vom mbr aca ti cu haina neprih anirii lui Hristos vom putea sc apa de judec a tile care vor veni asupra p amntului. S a ne aducem mereu aminte c a aceste cuvinte au fost printre ultimele rostite de Isus c atre ucenicii s ai. Ar mult mai potrivit dac a, n loc s a dedic am spa tiu pentru materiale care nu sunt importante s nici m acar n a suta parte, am g asi de cuviin ta a prezent am n mod repetat aceste avertismente pe paginile ziarelor s i publica tiilor noastre. Aceste avertismente solemne s i snte, trag un semnal de [25] alarm a. Att membrii bisericii ct s i oamenii din lume au nevoie de aceste instruc tiuni. Acesta este adev arul prezent. Scrisoarea 20, 1901. Articolele Elenei White n alte cmpuri de misiune Am impresia c a vre ti articole scurte pentru revist a, dar vre ti multe. Nu m-am sim tit ndemnat a n mod special s a num ar rndurile pe care le scriu. Cred c a ar mai folositor ca ziarele noastre s a prezinte religioas mai mult o via ta a tr ait a cu adev arat; de aceste lucruri au cu lumina pe care ne-a dat-o nevoie oamenii. Nu este n concordan ta s Dumnezeu s a tinem ascunse experien tele d at atoare de via ta i s a prezent am materiale care produc controverse. Ave ti un vast domeniu din care s a alege ti multele m arturii. Un bogat material exist a n Christian Education, dar dac a g asi ti c de cuviin ta a nu este cel mai bun lucru s a alege ti s i s a folosi ti

Natura articolelor din periodice

17

acestea lucruri pe care Dumnezeu le-a dat pentru instruirea poporului S au s i pentru oricine altcineva, le pute ti l asa deoparte. Dar dac a aceste lucruri sunt valoroase, l asa ti-le s a vorbeasc a de la sine. Sunt . Mi-a pu tin ncurcat a n aceast a privin ta ti cerut s a scriu articole scurte. Acest lucru nu este posibil ntotdeauna. De aceea v a pun ri cum ar la dispozi tie c ar tile mele, care pentru cititorii din ta Australia s i Noua Zeeland a sunt materiale noi s i exact lucrurile de care au nevoie. Pute ti selecta din ele. Nu am sim tit povara de a scrie pentru acest jurnal. Se fac uneori selec tii din alte ziare, aparent doar pentru a umple spa tiile goale. Dar oamenii au nevoie de instruire. Ce trebuie s a fac ca s a-mi mntuiesc suetul? Ziarele noastre trebuie s a abordeze din ce n ce mai mult neprih anirea att de necesar a nou a. [26] M arturia pionierilor Am avut cteva interven tii n care am prezentat dezam agirile pe care Satana le produce n aceste vremuri. Mi s-a spus c a trebuie s a prezent am mai fervent m arturia acelor lucr atori din vechime care acum sunt mor ti. Ei trebuie s a continue s a vorbeasc as i acum prin articolele din periodice, ntocmai cum o f aceau n primii ani ai apari tiei lor. Aceste articole trebuie retip arite, a martorilor lui Dumnezeu. ca s a se aud a din nou vocea plin a de via ta Istoria experien telor timpurii ale lucr arii va constitui o putere cu care se poate rezista dezam agirilor deosebit de ingenioase ale Satanei. Recent, acest lucru mi-a fost ar atat din nou. Trebuie s a prezint oamenilor adev arurile Bibliei s i s a repet soliile hot arte date cu ani n urm a. Vreau ca predicile pe care le-am tinut la ntlnirile din corturi s i n biserici s a tr aiasc as i s a- si fac a lucrarea. Scrisoarea 99, 1905. Solia celor trei ngeri Proclamarea primei, a celei de-a doua s i a celei de-a treia solii ngere sti a fost localizat a n timp de cuvntul inspirat. Nici o iot a nu trebuie schimbat a. n acela si fel n care nici autoritatea omeneasc a nu are dreptul de a nlocui Vechiul Testament cu Noul Testament, nu are dreptul de a schimba localizarea temporal a a acestor solii. Vechiul Testament este Evanghelia n imagini s i simboluri, iar Noul Testament este Evanghelia n con tinut. Amndou a sunt la fel de importante. Vechiul Testament ne prezint a turile ca s nv a ta i cum ar rostite de Domnul Hristos; ele nu s i-au pierdut nici cum puterea. Prima s i cea de-a doua solie au fost date n 1843, respectiv 1844, iar acum ne a am n timpul proclam arii celei de a treia; dar toate trei trebuie proclamate n prezent. ntocmai ca s i n trecut, este la fel de crucial acum ca aceste solii s a e din nou [27]

18

Sfaturi c atre editori

prezentate acelora care caut a adev arul. Att prin scris, ct s i prin viu grai, noi suntem datori s a proclam am aceste solii n aceast a ordine s i s a ar at am cum se mplinesc profe tiile pentru a duce la solia celui de-al treilea nger. A treia solie nu poate exista f ar a primele dou a. Noi suntem datori s a prezent am aceste solii n publica tiile s i interven tiile noastre orale, ar atnd n lumina istoriei profetice lucrurile [28] care au fost s i cele care au s a vin a. Manuscript 32, 1896.

Temelia, stlpii s i tr as aturile distinctive ale credin tei noastre


S a vorbeasc a primii lucr atori Dumnezeu m-a luminat cu privire la periodicele noastre. Ce anume? El a spus c a trebuie s a vorbeasc a mor tii. Ce vrea s a spun a asta? Roadele lor i vor urma. n lucrarea noastr a noi suntem datori s a repet am cuvintele pionierilor, care s tiau ce nseamn a s a cau ti adev arul cum se caut a o comoar a ascuns a, s i care au trudit din greu pentru a pune bazele credin tei noastre. Pas cu pas ei au naintat condu si de Duhul Sfnt. Unul cte unul ns a, au trecut la odihn a. Mi s-a spus c a trebuie s a public am din nou ceea ce au scris ace sti oameni n trecut. n Signs of the Times articolele nu trebuie s a e lungi sau tip arite cu fonturi mici. Nu ngr am adi ti totul ntr-un singur num ar al ziarului. Tip arirea trebuie s a e de calitate iar ziarul trebuie s a cuprind a experien te nfocate. Nu cu mult timp n urm a, mi-a c azut n mn a o copie a publica tiei Bible Echo. [Publica tia Bible Echo, cunoscut s i sub numele de Echo, a ap arut n Australia n 1895 s i era un ziar misionar s apt amnal. n 1903 a devenit Australian Signs of the Times.]. Uitndu-m a prin el am v azut un articol scris de fratele Haskel s i un altul de fratele Corlis. Punnd ziarul jos mi-am spus c a aceste articole merit a s a e republicate. Erau pline de putere s i de adev ar. Oamenii ace stia [29] vorbeau ca mna ti de Duhul Sfnt. Adev arurile care constituie temelia credin tei noastre trebuie n , lund seama f a ti sate poporului. Unii se vor ndep arta de la credin ta turile diavolului. la spiritele n sel atoare s i la nv a ta Adev arurile care constituie temelia credin tei noastre trebuie men tinute tot timpul n aten tia oamenilor. Unii se vor dep arta de credin ta lund seama la spiritele s i doctrinele celui r an Ei vorbesc despre ns asta ca s i cum ar o s tiin ta a vine diavolul s i le satisface c autarea ; dar nu este s dup as tiin ta tiin ta mntuirii. Nu este s tiin ta umilin tei, a consacr arii sau a sn tirii suetului. Trebuie acum s a n telegem clar care sunt stlpii credin tei noastre adev arurile care ne-au constituit 19

20

Sfaturi c atre editori

n poporul pe care l form am ast azi, c al auzindu-ne pas cu pas. The Review and Herald, 25 Mai, 1905. m Mesajul care trebuie prezentat Ceea ce trebuie s a nv a ta noi acum, este felul n care s a n telegem s i s a prezent am, n modul cel mai clar posibil, Evanghelia pe care Isus a venit personal s a i-o dea lui Ioan pe insula Patmos Evanghelia numit a descoperirea lui Isus Hristos. Noi trebuie s a le prezent am oamenilor o explica tie clar a a c ar tii Apocalipsa. Suntem datori s a le prezent am Cuvntul lui Dumnezeu exact a sa cum este, cu ct mai pu tine explica tii de-ale noastre. Nimeni nu poate face aceasta de unul singur. De si ni s-au ncredin tat cele mai mari s i mai importante adev aruri care au fost vreodat a date lumii, suntem doar copii, n ceea ce prive ste adev arul tor iar noi trebuie s n toat a plin atatea sa. Hristos este marele nv a ta a ne str aduim s a n telegem s i s a denim totul foarte clar. Ne a am n fa ta celor mai importante probleme pe care a trebuit umanitatea s a le nfrunte pn a acum. Nota central a este cea de-a treia solie ngereasc a, cuprinzndu-le n acela si timp s i pe celelalte dou a. Cu to tii trebuie s a n telegem adev arurile prezentate n aceste solii, iar via ta noastr a de zi cu zi [30] trebuie s a fac a dovad a de acest lucru, pentru c a sunt lucruri esen tiale pentru mntuirea noastr a. Pentru a n telege aceste mari adev aruri va trebui s a le studiem cu rug aciune n modul cel mai serios. Scrisoarea 97, 1902. Denirea tr as aturilor distinctive La Minneapolis Dumnezeu a d aruit adev aruri pre tioase poporului S au. Unii au respins aceast a lumin a care venea din cer, cu o nc ap a tnare asem an atoarea aceleia de care au dat dovad a iudeii cnd l-au respins pe Isus s i s-a b atut mult moned a pe r amnerea la vechile hotare. Dar se vedea clar c a ei nu s tiau ce nseamn a aceste vechi hotare. Logica s i dovezile intrinseci ale Cuvntului se impuneau de la sine; dar min tile oamenilor erau de nestr amutat, ind sigilate mpotriva p atrunderii luminii, pentru c a hot arser a c a abaterea de la vechile hotare ar constituit o gre seal a foarte periculoas a. De fapt acestea nu erau afectate nici ct negru sub unghie, ind vorba despre ideile lor pervertite cu privire la ce ar putut constitui vechile hotare. importan , Perioada de dup a 1844 a fost un timp de m area ta ta cnd uimi tii ind, am descoperit doctrina cur a tiri Sanctuarului care are loc n cer, avnd n acela si timp o leg atur a foarte bine denit a

Temelia, stlpii s i tr as aturile distinctive ale credin tei noastre

21

cu poporul lui Dumnezeu de pe p amnt, cnd primul, al doilea s i cel de-l treilea nger prezint a stindardul pe care scrie Poruncile turile cruciale lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus. Una dintre nv a ta cuprinse n aceast a solie este sanctuarul din cer s i chivotul con tinnd Legea lui Dumnezeu pe care le-au v azut cei ce iubesc adev arul S au. Lumina Sabatului poruncii a patra str alucea puternic pe calea c alc atorilor poruncilor lui Dumnezeu. Distrugerea celor r ai face de asemenea parte din vechile hotare. Nu fac apel dect la acele lucruri [31] care se nscriu n ceea ce putem denumi ca ind vechile hotare. Toat a aceast a zarv a despre schimbarea lor nu este dect n min tile unora. Acum, n aceste timpuri, Dumnezeu va da lucr arii sale un avnt nou s i nvior ator. Satana vede lucrul acesta s i este hot art s a-l mpiedice. El s tie c a dac a poate s a-i n sele pe aceia care pretind a crede adev arurile prezente, s i-i face s a cread a c a lucrarea pe care Dumnezeu dore ste ca poporul s au s a o fac a nsemn a dep artarea de turi, lucru c la vechile nv a ta aruia ei trebuie s a i se mpotriveasc a cu toat a puterea, atunci el va jubila de bucurie c a i-a f acut s a cread a aceast a am agire. Din cauza felului gre sit n care au fost prezentate lucrurile n fa ta min tilor multora din poporul nostru, lucrarea din timpul de ast azi a fost n mod surprinz ator plin a de piedici. Ceea ce este hran a pentru biseric a este desemnat ca ind periculos s i nu le este prezentat. Din cauza acestei mici diferen te de opinii care nu este luat a n seam a, credin ta va zdruncinat a, va ap area apostazia, unitatea se va pierde s i se va sem ana discordie; s i asta pentru c a nici m acar ei nu s tiu de ce se ceart a. Nu ar mai bine fra tilor s a judec am totul la rece. ntregul cer ne prive ste; ce se va spune despre ultimele evenimente? n lumina evenimentelor prezente, cnd ridic am bariere ntre noi, nu numai c a ne lipsim de o mare lumin as i de avantaje importante, dar ne punem s i ntr-o pozi tie n care nu putem primi din cer lumina pe care trebuie s a le-o comunic am altora, acum cnd este att de mare nevoie de ea. Manuscris 13, 1889. ng adui ti pionierilor s a ne prezinte adev arul Atunci cnd puterea lui Dumnezeu arat a care este adev arul, acel adev ar va trebuie s a e privit ntotdeauna ca ind adev ar. Nu trebuie s a e ng aduit a [32] nici o presupunere ulterioar a care este contrar a luminii prezentate de Dumnezeu. Se vor ridica unii cu o anumit a n telegere a Scripturii care este poate adev arat a pentru ei, dar care de fapt nu este adev arat a.

22

Sfaturi c atre editori

Dumnezeu ne-a dat adev arul pentru timpul de ast azi ca o temelie pentru credin ta noastr a. Tot timpul vor ap area oameni care vor aduce lumin a nou a n contradic tie cu lumina pe care Dumnezeu a dat-o prin puterea Duhului s au celui Sfnt. C tiva din cei care au trecut prin experien ta descoperirii acestui adev ar mai tr aiesc nc a. n mila Sa, Dumnezeu le-a mai dat nc a pentru a putea repeta mereu, pn via ta a la sfr situl vie tilor lor, experien tele prin care au trecut, a sa cum a f acut s i apostolul Ioan pn a la sfr situl zilelor sale. Chiar dac a cei ce au tinut odat a sus stindardul adev arului, nu mai tr aiesc n prezent, experien ta lor trebuie s a vorbeasc a prin retip arirea scrierilor lor. Mi s-a ar atat c a trebuie s a-i facem s a vorbeasc a n felul acesta. Astfel vor depune ei m arturie cu privire la adev arul pentru timpul prezent. Nu trebuie s a primim cuvintele acelora care vin cu o solie care contrazice punctele principale ale credin tei noastre. Ei adun a multe versete din Scriptur as i le ngr am adesc ca dovezi pentru presupusele lor teorii. Acest lucru s-a repetat iar as i s i iar as i n ultimii cincizeci de ani. n timp ce Cuvntul lui Dumnezeu trebuie respectat ca atare, implementarea acestor adev aruri ntr-o manier a care afecteaz a unul dintre stlpi credin tei pe care Dumnezeu i-a stabilit n ace sti cincizeci de ani, constituie o mare gre seal a. Acela care ac tioneaz a n acest mod nu cunoa ste minunata descoperire a Duhului Sfnt care a dat putere s i t arie soliilor din trecut ce au fost revelate poporului lui [33] Dumnezeu. Preach the Word, 5 (1905).

de noua lumin Atitudinea fa ta a


P astrarea adev arului nu nseamn a excluderea luminii celei noi Este adev arat c a noi de tinem adev arul s i c a trebuie s a ne tinem tari pe aceste pozi tii care nu pot d armate; dar nu trebuie s a privim cu suspiciune orice lumin a nou a pe care Dumnezeu ar putea s-o trimit as i s a zicem c a nu vedem nici un motiv pentru care am avea nevoie de mai mult a lumin a dect adev arul cel vechi pe care l-am primit pn a acum s i pe care st am tari. Dac a vom gndi n acest fel ne vom g asi sub inciden ta mustr arii adresate de Martorul credincios: Si nu s tii c a e sti tic alos, nenorocit, s arac, orb s i gol. Adev arata stare n fa ta lui Dumnezeu a acelora care se cred boga ti s i avnd o mul time de bunuri, nesim tind nevoia de a mai primi ceva, aste una de orbire, iar ei nu s tiu asta. The Review and Herald, 7 August, 1894. Condu si de Dumnezeu dar nu infailibili Noi nu trebuie s a gndim: Ei bine, avem tot adev arul, n telegem care sunt principalii stlpi ai credin tei noastre, s i putem s a ne mul tumim cu aceast a . Adev cuno stin ta arul ns a nainteaz as i noi trebuie s a umbl am n aceast a lumin a crescnd a. Un frate mi-a adresat ntrebarea: Sora White, crede ti c a noi trebuie s a n telegem adev arul ecare pentru el nsu si? De ce nu putem s a lu am adev arurile pe care ceilal ti le-au pus laolalt as i s a le credem pentru c a ei au cercetat subiectele respective s i apoi vom [34] liberi s a mergem mai departe f ar a a mai nevoia s a ne punem min tile la treab a pentru a cerceta aceste subiecte? Nu crede ti c a ace sti oameni din trecut care ne-au adus adev arul au fost inspira ti de Dumnezeu. Nu ndr aznesc s a arm c a nu au fost c al auzi ti de Dumnezeu, pentru c a Hristos conduce la descoperirea tuturor adev arurilor; dar dac a este vorba de inspira tie n toat a deplin atatea semnica tiei sale, atunci r aspunsul meu este NU. Cred c a Dumnezeu le-a ncredin tat o slujb a, dar dac a ei nu sunt tot timpul pe deplin consacra ti lui Dumnezeu, vor introduce n munca lor propriile tr as aturi ciudate de 23

24

Sfaturi c atre editori

caracter, punndu- si amprenta asupra rezultatului prin modelarea experien tei religioase a oamenilor dup a bunul lor plac. Este foarte periculos s a te bazezi pe n telepciunea c arnii. Noi ar trebui s a ne baz am pe Puterea innit a. Dumnezeu ne-a dezv aluit lucrul aceste vie n inimile de foarte mult a vreme. Trebuie s a avem o credin ta s noastre s i s a dorim o cuno stin ta i o lumin a mai mare. The Review and Herald, 25 Martie, 1890. S a str aluceasc a o lumin a mai mare Poporul care pretinde c a are credin ta n adev arul prezent a fost cuprins de un spirit de fariseism. Ei sunt mul tumi ti de starea n care se a a. Ei arm a: Noi avem adev arul. Nu mai este alt a lumin a pentru poporul lui cnd adopt Dumnezeu. Dar noi nu suntem n siguran ta am o astfel de pozi tie n care nu vom mai accepta nimic altceva dect ceea ce am convenit pn a atunci ca ind adev arul. Fiecare dintre noi ar trebui s a Biblia n modul cel mai personal. Ar trebui cerceteze cu srguin ta s a s ap am dup a adev ar n mina Cuvntului lui Dumnezeu. Lumina este sem anat a pentru cel neprih anit, iar bucuria pentru cei cu inima curat a. Unii m-au ntrebat dac a eu cred cumva c a mai este lumin a [35] pentru poporul lui Dumnezeu. Noi ne-am nchis min tile ntr-att are Dumnezeu nct se pare c a nu n telegem ce lucrarea m area ta pentru noi. O lumin a tot mai mare trebuie s a str aluceasc a asupra noastr a. Dar c ararea celor neprih ani ti este ca lumina str alucitoare, a c arei str alucire merge mereu crescnd pn a la miezul zilei. The Review and Herald, 18 Iunie, 1889. Mai sunt nc a multe nestemate de descoperit Pentru acela care tr aie ste n comuniune cu Soarele Neprih anirii, Cuvntul lui Dumnezeu va str aluci mereu ntr-o lumin a nou a. Nimeni s a nu trag a concluzia c a nu mai avem adev aruri pe care s a le descoperim. Cel n rug aciune va c auta cu tot dinadinsul adev arul, va vedea c a din Cuvntul lui Dumnezeu nc a mai str abat raze valoroase de lumin a. nc a mai sunt mpr as tiate multe nestemate care trebuie adunate spre a deveni comoara r am as i tei poporului lui Dumnezeu. Counsels on Sabbath School Work, 34 (1892). a nici o scuz a pentru aceia Cercetarea doctrinelor Nu exist care sprijin a ideea c a nu ar mai nici o f arm a de adev ar care trebuie turile noastre despre Scriptur s a e descoperit, s i c a toate nv a ta a sunt f ar a gre seal a. Simplul fapt c a poporul nostru a considerat pentru o turi sunt corecte nu conmare perioad a de timp c a anumite nv a ta

Atitudinea fa ta de noua lumin a

25

stituie o dovad a a infailibilit a tii concep tiilor noastre. Timpul nu va transforma eroarea n adev ar, iar adev arul si poate permite luxul de a corect. Doctrinele adev arate nu vor avea nimic de pierdut n urma unei cercet ari am anun tite. Noi tr aim n vremuri foarte primejdioase s i nu ne putem permite s a accept am toate ideile ca ind adev arate f ar a a le supune unei cercet ari minu tioase; n acela si timp nici nu ne putem permite s a respingem orice lucru n care sunt vizibile roadele Duhul Sfnt; ar tur trebui s a m dispu si s a primim nv a ta as i n acela si timp blnzi s i supu si cu inima. Sunt unii care se mpotrivesc oric arui lucru care nu [36] cu propriile lor idei, dar f vine n concordan ta acnd acest lucru ei si pericliteaz a destinul ve snic exact n felul n care a f acut poporul evreu care l-a respins pe Hristos. Domnul vrea s a pun a la ncercare ideile noastre, pentru a vedea nevoia unei examin ari minu tioase a Cuvntului S au cel Viu chiar sau nu. Mul dac a suntem n credin ta ti care pretind a crede adev arul se mul tumesc cu starea n care se a a, zicnd: Sunt bogat, m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic. The Review and Herald, 20 Decembrie, 1892. Cum s a cercet am Scripturile Cum ar trebui s a cercet am Scripturile? Ar trebui mai nti s a formul am ecare doctrin as i apoi s a ncerc am s a facem s a se potriveasc a cu ideile noastre deja stabi n lite? Sau ar trebui mai degrab a s a ne aducem ideile s i opiniile fa ta cu Scriptura, comparndu-ne am fa ta anun tit teoriile cu Scripturile Scripturile, adev arului? Mul ti dintre aceia care citesc s i chiar nva ta . nu n teleg adev arurile valoroase pe care le citesc sau nva ta Chiar s i acolo unde adev arul este evident, mul ti oameni dau curs erorii. Dac a ar compara doctrinele pe care le cred cu Cuvntul lui , Dumnezeu s i nu l-ar mai citi n lumina doctrinelor pe care le nva ta pentru a demonstra c a sunt corecte, nu ar mai umbla ca orbii n ntuneric s i nici nu ar mai proteja eroarea. Mul ti prezint a cuvintele Scripturii ntr-un asemenea mod nct s a se potriveasc a propriilor lor idei, n selndu-se astfel pe ei n si si s i pe al tii prin felul gre sit n care interpreteaz a Cuvntul lui Dumnezeu. Noi trebuie s a ne umilim inimile nainte de a ncepe s a studiem Cuvntul lui Dumnezeu, dnd la o parte tot egoismul nostru s i orice [37] de originalitate. dorin ta

26

Sfaturi c atre editori

Ideile la care am tinut foarte mult nu trebuie s a e considerate infailibile. Tocmai datorit a tradi tiilor str amo se sti la care nu au fost dispu si s a renun te a venit nenorocirea asupra poporului Israel. Ei nu puteau concepe c a vreuna din ideile lor sau din n telegerile lor cu privire la Scriptur a ar avea vreun punct slab. Indiferent de ct de mult au fost acceptate unele p areri de c atre unii oameni, trebuie s a se renun te la ele, dac a nu sunt dovedite n mod evident n Scriptur a. Aceia care caut a adev arul din toat a inima nu vor pregeta s a supun a cercet arii s i criticismului toate concep tiile s i ideile lor s i nu se vor sup ara dac a cineva le-ar pune la ndoial a p arerile s i ideile.... Acesta este spiritul care a dominat printre noi n urm a cu 40 de ani. Avem multe lucruri de nv a tat s i multe, foarte multe de dezv a tat. Numai Dumnezeu s i cerul sunt infailibili. Vor foarte mult dezam agi ti aceia care cred c a nu va trebui s a renun te la o idee mult iubit a, sau c a nu vor avea ocazia s a- si schimbe p arerea. Dac a ne vom nc ap a tna s a ne sus tinem ideile s i p arerile noastre, nu vom ajunge niciodat a la acea unitate pentru care se ruga Hristos. Dac a aceia care zic c a nu le mai trebuie nimic ar putea vedea felul n care i percepe ntregul Univers al lui Dumnezeu sau Dumnezeu nsu si, sl abiciunea s i nevoia stringent a dup a n telepciune care li se vor nf a ti sa, vor de o asemenea natur a, nct vor striga la Dumnezeu ca s a e neprih anirea lor; ar vrea s a se ascund a de fa ta Lui. ntocmai cum spune apostolul Pavel n 1 Corinteni 6:19-20 Voi nu sunte ti ai vo stri. Pentru c a a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Atunci cnd planurile s i proiectele noastre vor stricate; atunci cnd oamenii care au depins de judecata noastr a vor ajunge la concluzia c a Dumnezeu va c al auzi conduita s i puterea de a ra tiona a ec aruia [38] dintre ei, nu trebuie s a sim tim dorin ta de a ne opune acestui lucru, ncercnd prin impunerea unei autorit a ti arbitrare s a-i facem s a ne accepte ideile. Aceia care au pozi tii de conducere ar trebui s a dea mereu dovad a de st apnire de sine.... Pretin sii p azitori ai doctrinelor Domnul i va pedepsi pe aceia care se vor pune ca p azitori ai doctrinelor, mpiedicnd astfel ca lumina mai mare s a ajung a la oameni. Ne a steapt a o lucrarea foarte mare, iar Dumnezeu vede faptul c a liderii no stri au nevoie de o lumin a mai mare, care s a-i fac a n stare s a lucreze n armonie cu solii pe care El i va trimite s a fac a lucrarea pe care El vrea ca ei s ao

Atitudinea fa ta de noua lumin a

27

fac a. Domnul a rnduit soli, i-a nzestrat cu Duhul S au cel Sfnt s i a - s zis: Strig a n gura mare, nu te opri! nal ta ti glasul ca o trmbi ta i veste ste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov p acatele ei! Cei care se interpun ntre solia care vine din cer s i popor si asum a un risc foarte mare. Nimeni s a nu fac a a sa. Solia din partea lui Dumnezeu va ajunge la poporul S au. Dac a nu se va g asi printre ei nici un om care s a o rosteasc a, pietrele vor vorbi. Sf atuiesc pe ecare pastor s a-l caute pe Domnul, s a lase la o parte mndria s i lupta dup a suprema tie, s i s a- si umileasc a inima n fa ta lui Dumnezeu. Biserica continu a s a e slab a din cauza faptului c a dragostea celor mul ti s-a r acit s i din cauza necredin tei celor ce trebuie s a cread a. The Review and Herald, 26 Iulie, 1892. Semne ale cre sterii Atunci cnd poporul lui Dumnezeu va cre ste n har, va avea partea de o n telegere tot mai clar a a Cuvntului S au. Ei vor descoperi o lumin as i o frumuse te nou a a adev arurilor snte. Acest lucru a fost valabil pentru biserica din toate veacurile, [39] s i la fel va pn a la sfr situl timpului. Dar ntotdeauna atunci cnd via ta spiritual a se aa n declin, a existat tendin ta de a nceta naintarea pe calea cuno stin tei adev arului. Exist a unii care se mul tumesc cu lumina pe care au primit-o deja din Cuvntul lui Dumnezeu s i care descurajeaz a orice alt a ncercare de a cerceta Scripturile n acest scop. Astfel ei devin conservatori s i caut a s a evite orice discu tie. Faptul c a nu exist a dispute sau controverse n mijlocul poporului lui Dumnezeu nu reprezint a neap arat o dovad a a faptului c a ei se bazeaz a pe o doctrin a adev arat a. Exist a motive s a ne temem c a ei nu sunt n stare s a fac a deosebire ntre bine s i r au. Dac a prin studiul Scripturii nu se ridic a nici o ntrebare nou a, dac a nu apar diferen te de opinii care s a conduc a la studiul personal al Bibliei, pentru a vedea dac a mai au adev arul sau nu, vor ap area mul ti care, exact ca s i n vechile timpuri, nchinndu-se la ceea ce nu s tiu, vor tine tare de vechile tradi tii. Mi s-a ar atat c a mul ti care arm a c a au cuno stin ta adev arului prezent, nu s tiu n ce cred. Ei nu n teleg pe ce se bazeaz a credin ta lor s i nu apreciaz a n mod corect lucrarea care se desf as oar a n timpul acum acesta. Cnd va veni timpul ncerc arii, oamenii care i nva ta pe al tii nu vor putea s a ofere dovezi bine ntemeiate pentru unele dintre doctrinele lor care vor supuse examin arii. Ei nu au s tiut ct de ignoran ti au fost pn a n momentul acelei ncerc ari.

28

Sfaturi c atre editori

Si n biseric a exist a mul ti c arora li se pare de la sine n teles s a priceap a ceea ce cred, dar care nu vor cunoa ste ct de slabi sunt pn a va veni timpul ncerc arii. Fiind separa ti de cei de-o credin ta cu ei, s i nevoi ti a sta n picioare singuri ca s a ofere temeiuri pentru [40] ceea ce cred, ei vor foarte surprin si de faptul c a sunt foarte confuzi cu privire la ceea ce acceptaser a pn a atunci ca ind adev arat. Este foarte adev arat faptul c a a existat n mijlocul nostru o oarecare ndep artare de Dumnezeu s i o ndreptare a aten tiei spre om, nlocuind n telepciunea divin a cu cea uman a. ns a Dumnezeu si va trezi poporul. Dac a alte metode au dat gre s, n mijlocul lor vor ap area erezii, care vor ac tiona ca o sit a, separnd grul de neghin a. Tuturor acelora care cred n Cuvntul S au, Dumnezeu le adreseaz a chemarea de a se trezi din somn. Acum avem parte de o lumin a valoroas a, potrivit a pentru timpul n care ne g asim. Pericolele care ne pasc sunt dezv aluite de adev arurile Bibliei. Aceast a lumin a ar trebui s a ne conduc a la un studiu srguincios al Scripturii s i la o cercetare foarte critic a a pozi tiilor pe care ne a am. Dumnezeu va face ca, n post s i rug aciune, poporul s au s a cer toate semnica ceteze foarte am anun tit s i cu perseveren ta tiile s i fa tetele adev arului. Credincio sii nu trebuie s a se mul tumeasc a cu supozi tii s i idei gre site cu privire la ceea ce constituie adev arul. Credin ta lor trebuie s a stea tare pe Cuvntul lui Dumnezeu, pentru ca atunci cnd va veni timpul de ncercare s i cnd vor adu si n fa ta tribunalelor pentru a da socoteal a pentru credin ta lor, s a poat a oferi o baz cu team as i reveren ta a pentru speran ta pe care o au. Pleda ti pentru aceasta cu toat a t aria. Subiectele pe care trebuie s a le prezent am ntregii lumi, trebuie s a constituie o realitatea vie pentru noi. Este foarte important ca atunci cnd ap ar am doctrinele pe care le consider am a punctele fundamentale ale credin tei noastre, s a nu c adem niciodat a n capcana de a folosi argumente care nu sunt foarte solide. Acestea ar putea s a-l reduc a la t acere pe adversar, dar nu fac cinste adev arului. Trebuie s a argument am numai cu dovezi solide, care nu numai c a vor aduce la t acere pe adversarii no stri, dar [41] vor sta n picioare chiar s i dup a cea mai minu tioas a investigare. O cercetare continu a pentru ob tinerea unei lumini mai mari Indiferent de progresul intelectual al umanit a tii, nimeni s a nu se am ageasc a cu gndul c a nu mai este nevoie de un studiu continuu minu tios al Scripturii pentru ob tinerea unei lumini mai mari. Fiecare

Atitudinea fa ta de noua lumin a

29

om din popor are datoria de a studia profe tiile n mod personal. foarte aten Trebuie s a m n permanen ta ti pentru a putea deosebi ecare raz a de lumin a pe care Dumnezeu ne-o trimite s i s a prindem chiar prima sclipire a adev arului. Printr-un studiu pe genunchi, putem avea o lumin a mai clar a pe care s-o prezent am s i altora. Atunci cnd poporul lui Dumnezeu nu- si face prea mari probleme s i este mul tumit cu lumina pe care o are, trebuie s a e cons tient de faptul c a acest lucru nu este pe placul lui Dumnezeu. El dore ste ca poporul S au s a nainteze mereu pentru a primi lumina mereu crescnd a care str aluce ste deasupra lor. Atitudinea pe care biserica o are acum nu este pe placul lui Dumnezeu. Ei sunt plini de ncredere n sine s i nu mai simt nevoia dup a mai mult adev ar s i dup a o lumin a mai mare. Tr aim clipe n care Satana lucreaz a pretutindeni n modul cel mai fervent posibil. Si totu si poporul doarme. Dumnezeu dore ste s a se aud a o voce care s a trezeasc a poporul la treab a. Gospel Workers, 297-300 (1915). Este nevoie de o atitudine corect a Fra tilor, noi trebuie s a s ap am adnc n mina adev arului. Pute ti pune la ndoial a doctrinele n mod personal sau n grupuri numai dac a o face ti cu o atitudine corect a; dar de prea multe ori egoismul este prezent ntr-o m asur a foarte mare, dndu-se dovad a de un spirit necre stin nc a de la nceputul cercet arii. Lucrul acesta i face pl acere lui Satana ntr-o m asur a foarte mare, ns a dorin ta noastr a de a aa adev arul trebuie [42] s a porneasc a dintr-o inim a umil a. Vine timpul cnd vom desp ar ti ti s i mpr as tia ti s i cnd ecare dintre noi va trebui s a stea n picioare f ar a a se putea bucura de spri ; cum vom putea jinul acelora cu care mp art as e ste aceea si credin ta face acest lucru dac a nu suntem con stien ti de faptul c a Dumnezeu se a a de partea noastr a, c al auzindu-ne pa sii? Domnul o stirilor este cu noi ori de cte ori ini tiem un studiu biblic pentru aarea adev arului. Dumnezeu nu va ng adui nici o clip a ca vasul s a e crmuit de c apitani ignoran ti. Noi vom condu si chiar de C apitanul mntuirii [43] noastre. The Review and Herald, 25 Martie, 1890.

Cercetarea noii lumini


a o docElimina ti prejudec a tile Atunci cnd va prezentat trin a cu care nu suntem n prim a faz a de acord, ar trebui s a alerg am la Cuvntul lui Dumnezeu, s i c autndu-l pe Dumnezeu n rug aciune, s a mpiedic am orice tentativ a a inamicului de a strecura prejudecata s i suspiciunea n mijlocul nostru. Nu trebuie s a d am dovad a niciodat a de spiritul care i-a strnit pe preo ti s i conduc atori mpotriva R ascump ar atorului lumii. Ei se plngeau de faptul c a el tulbura lini stea public as i ar dorit s a nu-i mai deranjeze pentru c a producea nedumerire s i nen telegere. Domnul ne va lumina pentru a ne da seama de atitudinea de care d am dovad a. Nu trebuie s a ne n sel am singuri. n 1844, cnd ap area ceva ce nu n telegeam, ngenuncheam s i-L rugam pe Dumnezeu s a ne ajute s a adopt am pozi tia corect a. De abia atunci puteam s a ajungem la o n telegere corect a a noului lucru s i s a-l putem distinge clar. Nu se punea problema nen telegerilor, du sm aniei, b anuielii sau a judec arii eronate ntre fra ti. Dac a ne-am dat seama de la nceput de caracterul diavolesc al intoleran tei ne-am propus s a nu avem nimic de-a face cu aceast a atitudine. Gospel Workers, 301, 302 (1915). Testul la care trebuie s a e supus a noua lumin a Fra tii ar trebui s a e dispu si s a cerceteze n modul cel mai impar tial posibil tur ecare nv a ta a care produce controverse. Dac a un frate nva ta [44] gre sit, cei care se a a n pozi tii de conducere ar trebui s a e con adev s tien ti de acest lucru, iar dac a nva ta arul ar trebui s a ia pozi tie despre lucrurile care de partea sa. To ti ar trebui s a avem cuno stin ta n mijlocul nostru; pentru c se nva ta a, dac a acesta este adev arul, atunci avem nevoie de el. Noi to ti suntem responsabili n fa ta lui Dumnezeu s a cunoa stem ceea ce El ne trimite. El ne-a nv a tat cum s a cercet am ecare doctrin a. La lege s i la m arturie, c aci dac a nu vor vorbi a sa nu vor mai r as ari zorile pentru poporul acesta. Dac a noua lumin a trece de acest test, nu trebuie s a refuz am s a o accept am 30

Cercetarea noii lumini

31

pentru simplul fapt c a nu se potrive ste cu ideile noastre dinainte. Gospel Workers, 300, 301. Cercetarea noilor p areri Adev arul este ve snic, iar confruntarea sa cu adev arul doar i va eviden tia puterea. Nimeni nu trebuie s a refuze s a studieze Scriptura cu aceia care avem motive s a credem vor s a cunoasc a adev arul la fel cum vrem s i noi. S a presupunem c a un frate are o p arerea diferit a de a mea s i el vine la mine s i-mi propune s a studiem mpreun a Biblia pentru acel subiect specic; m a voi ridica eu, plin de prejudec a ti s i-i voi condamna felul de a gndi, f ar a a-i acorda s ansa unei examin ari corecte? Singura variant a corect a din punctul de vedere al cre stinismului ar s a ne a sez am s i s a cercet am subiectul respectiv n lumina Cuvntului lui Dumnezeu, care arat a adev arul s i descoper a minciuna. Batjocura nu va sl abi nicicum pozi tia lui, n caz c a ar fals a, s i nici nu va nt ari pozi tia mea, n caz c a ar adev arat a. Dac a stlpi credin tei noastre nu trec testul unei cercet ari, ar cazul s a ne gndim serios la lucrul acesta. Hristos a venit la ai S ai s i ai S ai nu L-au primit; este [45] foarte important pentru noi ca s a nu urm am acela si drum, refuznd lumina care coboar a din cer. Noi trebuie s a studiem adev arul n mod personal. Nu trebuie s a ne ncredem n judecata nim anui ca substitut al gndirii proprii. Indiferent de persoan as i de func tie nu trebuie s a privim la nimeni ca ind un etalon perfect pentru noi. Trebuie s a ne sf atuim mpreun as i s a m supu si unii altora; dar n acela si timp noi trebuie s a ne punem n func tiune capacitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a nv a ta adev arul. Fiecare trebuie s a se ndrepte spre Dumnezeu pentru a primi c al auzire divin a. Fiecare trebuie s a lucreze n mod personal la dezvoltarea caracterului s au pentru a rezista ncerc arii din ziua lui Dumnezeu. Nu trebuie s a devenim rigizi n gndire, avnd impresia c a nimeni nu ar trebui s a se amestece n modul nostru de a ra tiona. Lumina s a nu fost descoperit a doar la unu sau doi oameni Dumnezeu nu a ales cte un om pe ici pe colo ca ind singurii care erau demni de a primi adev arul, ignornd poporul S au. El nu-i d a unui om o lumin a nou a contrar a credin tei deja stabilite a trupului. Cu prilejul ec arei reforme s-au ridicat oameni care au pretins acest lucru. Pavel avertiza biserica din timpul s au scriindu-i: ... s i se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor nv a ta lucruri stric acioase ca s a trag a pe ucenici de partea lor. (Faptele Apostolilor 20:30).

32

Sfaturi c atre editori

Cei care produc cel mai mare r au pentru poporul lui Dumnezeu sunt chiar aceia care ies din mijlocul lui vorbind lucruri stric acioase. Prin ei, calea adev arului este vorbit a de r au. Nimeni s a nu- si nchipuie despre sine c a este mai mult dect fra tii s ai destinatarul unei lumini speciale din partea lui Dumnezeu. Ni s-a ar atat c a Hristos locuie ste n poporul S au; iar credincio sii sunt [46] zidi ti pe temelia apostolilor s i proorocilor, piatra din capul unghiului ind Isus Hristos. n El toat a cl adirea, bine nchegat a, cre ste ca s a e un Templu sfnt n Domnul. Si prin EL s i voi sunte ti zidi ti mpreun a, ca s a ti un loca s al lui Dumnezeu prin Duhul. (Efeseni 2:20-22). V a sf atuiesc eu, zice Pavel, cel ntemni tat pentru Domnul, s a v a purta ti ntr-un chip vrednic de chemarea pe care a ti primit-o cu toat a smerenia s i blnde tea, cu ndelung a r abdare; ng adui ti-v a unii pe al tii n dragoste, s i c auta ti s a p astra ti unirea Duhului prin leg atura , un singur botez. Este p acii. Este un singur Domn, o singur a credin ta un singur Dumnezeu s i Tat a al tuturor care este mai presus de to ti, care lucreaz a prin to ti s i care este n to ti. (Efeseni 4:1-6). Feri ti-v a de probleme de natur a secundar a Ceea ce fratele D. prezint a ca ind lumin a este aparent inofensiv s i nu pare c a cineva ar putea avea de suferit de pe urma ei. Dar, fra tilor, este unealta lui Satana, este vrful lui de lance. Mereu s i mereu el a ncercat lucrul acesta. O idee nou as i original a care nu pare s a vin a n conict cu adev arul este acceptat a de o persoan a oarecare, iar acesta va vorbi ntr-un mod insistent despre ea pn a cnd ea va p area plin a s de importan ta i frumuse te pentru c a Satana poate s a o fac a s a par a astfel. n cele din urm a aceast a idee va deveni subiectul care atrage n jurul c aten tia tuturor, singura idee m area ta areia graviteaz a toate lucrurile. Astfel adev arul va dezr ad acinat din inimile oamenilor. De ndat a ce aceste idei gre site vor ncol ti n mintea fratelui D. el va ncepe s a- si piard a credin ta s i s a pun a la ndoial a lucrarea Duhului Sfnt care s-a manifestat printre noi at tia ani. El nu este omul acela care s a se bucure de ideile sale f ar a a le mp art as i s i celorlal ti. De [47] aceea ar foarte nen telept s a i se acorde inuen ta care i-ar permite s a-i zdruncine s i pe al tii de la credin ta lor. Pe aceast a cale Satana va strecura erori care vor ndep arta aten tia multora de la importan ta pe care adev arul o de tine n timpul acesta. Fra tilor, ca un ambasador al lui Hristos, v a avertizez s a v a feri ti de astfel de probleme de natur a secundar a, care tind s a ndep arteze min tile de la adev ar. Niciodat a

Cercetarea noii lumini

33

eroarea nu a fost inofensiv a. Ea nu produce niciodat a sn tire ci doar confuzie s i dezbinare. Ea va ntotdeauna periculoas a. Satana are o mare putere asupra min tilor care nu sunt destul de nt arite prin rug aciune s i ancorate de adev arurile Bibliei. Noua lumin a s a e supus a spre examinare fra tilor cu expe Foarte multe ispite deghizate i pasc pe cei care au lumina rien ta doar dac adev arului; vom n siguran ta a nainte de a primi vreo doctrin a nou a sau interpretare nou a a Scripturii, ele vor examinate . S de fra tii cu experien ta a punem aceste probleme naintea lor cu o atitudine umil a n rug aciune perseverent as i o dispozi tie de a nv a ta. Dac a ei nu v ad nici o lumin a n ele, ave ti ncredere n sfatul lor; pentru c a biruin ta vine prin marele num ar de sfetnici. (Proverbe 4:11) Testimonies for the Church 5, 291-293 (1885.) tilor s i suroSubiecte neconcludente Sfatul pe care-l dau fra rilor este s a nu se dep arteze niciodat a de instruc tiunile care se g asesc n Cuvntul lui Dumnezeu. St arui ti asupra adev arurilor valoroase ale Scripturii. Numai astfel ve ti putea deveni una n Hristos. Timpul este prea pre tios pentru a-l pierde discutnd despre omorrea insectelor. Hristos nu va dat aceast a sarcin a. Pentru ce s a amesteci paiele cu grul? n compara tie cu adev arurile pentru aceste zile din urm a, problemele de natur a secundar a care apar sunt ca lemnul, fnul s i trestia. A predica din Cuvntul lui Dumnezeu despre astfel de ches- [48] tiuni nu nseamn a a predica Evanghelia. Cei care fac acest lucru si pe care preocup a mintea cu tot felul de argumenta tii f ar a substan ta Satana le ridic a pentru a ndep arta min tile oamenilor de adev arurile care privesc destinul lor ve snic. Ei nu- si pot sus tine supozi tiile cu arma tiile lui Hristos. Nu pierde ti timpul, discutnd despre astfel de lucruri. Dac a v a ntreba ti ce ar trebui s a nv a ta ti sau despre subiectele cu care trebuie s a v a preocupa ti min tile, orienta ti-v a cu ncredere spre cuvintele tor s marelui nv a ta i urma tii instruc tiunile. turi gre Din toate p ar tile vor ap area nv a ta site, care nu- si trag autoritatea din Cuvntul lui Dumnezeu, iar cei slabi vor considera aceste teorii ca ind adev arul care d a n telepciune. Dar ele nu au nici o valoare. Cu toate acestea, pentru c a s-au mul tumit cu o hran a nesatisf ac atoare, religia multora dintre membrii bisericii a devenit boln avicioas a, neatr ag atoare. De ce s a nu ne bucur am de o adev arat a de via , acceptnd n schimb aceste pove experien ta ta sti f ar a nc arc a-

34

Sfaturi c atre editori

tur a ca ni ste subiecte care merit a aten tia noastr a? Timpul poporului lui Dumnezeu este prea pre tios pentru a risipit cu chestiuni frivole s i f ar a un scop precis, care nu au nici o nsemn atate n ceea ce prive ste cerin tele lui Dumnezeu. Preach the Word, 10 (1901). Chestiuni care nu sunt necesare n ceea ce prive ste credin ta Multe dintre ntreb arile pe care s i le pun unii nu sunt necesare pentru perfec tionarea credin tei. Timpul este prea pre tios pentru a-l aloca acestor chestiuni. Multe lucruri dep as esc puterea noastr a de a n telege s i trebuie s a accept am unele adev aruri care se a a n afara puterii noastre de a ra tiona s i pe care nu le putem explica. Ele ne sunt relevate ca ind cuvintele Dumnezeului celui Nem arginit pe care trebuie s a le accept am a sa cum sunt. Cu toate c a ecare cercet ator [49] nzestrat trebuie s a studieze adev arul n Isus Hristos, exist a unele lucruri care nu sunt nc a att de simple, arma tii pe care mintea uman a nu le poate cuprinde s i explica, f ar a a putea procesate s i explicate n felul p amntean de a gndi s i care nu se vor dovedi a spre via . o mireasm a de via ta ta ns a ecare adev ar care este esen tial pentru via ta religioas a practic a, care are leg atur a cu mntuirea suetului, este armat ntr-un mod foarte clar s i sigur. Preach the Word, 6, 7 (1901). O unealt a a du smanului n timp ce ne rug am pentru a lumina ti de Dumnezeu, trebuie s a m foarte aten ti la felul n care vom primi tot ceea ce vine la noi sub denumirea de lumin a nou a. Trebuie s a m foarte grijulii ca nu cumva n virtutea faptului c a vrem s a a am adev aruri noi, s a m n sela ti de Satana, s a ne ndep art am mintea de la Hristos s i adev arurile date special pentru timpul acesta. Mi s-a ar atat c a du smanul i conduce pe unii s a- si ndrepte aten tia spre subiecte obscure sau neimportante, lucruri care nu au fost descoperite pe deplin sau care nu sunt esen tiale pentru mntuirea noastr a, s i c a acest lucru este o adev arat a unealt a a lucr arii sale. Aceste lucruri devin tema consumatoare de energie. Adev arul prezent, cnd de fapt toate investiga tiile s i presupunerile fac lucrurile mai obscure dect erau pn a atunci, producnd confuzie n min tile acelora care ar trebui s a umble dup a unitatea pe care o d a sn tirea n adev ar. Preach the Word, 4 (1901). care zdruncin Noua credin ta a ncrederea Satana sper a s a amestece r am as i ta poporului lui Dumnezeu n dezastrul general care va adus asupra planetei. Hot arrea s i eforturile sale de a-i

Cercetarea noii lumini

35

spulbera vor deveni din ce n ce mai mari pe m asur a ce venirea lui Hristos este tot mai aproape. Se vor ridica b arba ti s i femei care vor pretinde c a au o lumin a sau o descoperire nou a, tinznd s a zdruncine [50] credin ta n vechile pietre de hotar. De si doctrinele pe care le promoveaz a ei nu au trecut testul turi Cuvntului lui Dumnezeu, multe suete vor n selate. nv a ta false vor r aspndite s i unii vor c adea n aceast a curs a. Ei vor auzi aceste zvonuri s i le vor repeta la rndul lor, cu to tii legndu-se astfel de arhiam agitorul. Cu toate c a aceast a atitudine nu va manifestat a de soliile lui Dumnezeu, o ntotdeauna ca o opozi tie direct a fa ta puternic necredin ta a se va manifesta n multe feluri. Fiecare rostire , a unei arma tii incorecte alimenteaz as i nt are ste aceast a necredin ta multe suete ind astfel conduse n direc tia gre sit a. Testimonies for the Church 5, 295, 296 (1885.) de cei care pretind c Atitudinea ce trebuie manifestat a fa ta a au o lumin a nou a Ancora ti-v a puternic de Cuvntul lui Dumnezeu, pentru c a adev arurile ei snte au puterea de a cur a ta, nnobila s i sn ti suetele. Trebuie s a sus tine ti adev arul s i s a-l nv a ta ti exact a sa cum este n Isus Hristos, pentru c a altfel nu va avea nici o valoare pentru voi. Din punctul de vedere al adev arului lui Dumnezeu, considera ti opiniile s i ideile omene sti ca ind exact ceea ce sunt n ochii lui Dumnezeu adic a o nebunie.... n cazul n care un frate nu va de acord cu voi n anumite aspecte ale adev arului, va o adev arat a njosire s a-l ironiza ti, f acndu-l s a par a cum nu este; nu-i r ast alm aci ti cuvintele, ridiculizndu-le; nu-i interpreta ti gre sit cuvintele, distorsionnd semnica tia ini tial a. Acesta nu este un lucru demn de laud a. Nu-l eticheta ti n fa ta altora ca eretic, dac a nu a ti cercetat mpreun a opiniile sale, lund text cu text din Biblie pentru ca n spiritul lui Hristos s a-i ar ata ti care este adev arul. Tu de fapt nu cuno sti cu exactitate de ce crede el a sa s i nici nu- ti po ti deni clar pozi tia pe care stai tu. Ia Biblia s i cu umilin ta evalueaz a ecare dintre argumentele sale, ar atndu-i din Scriptur a [51] dac a este gre sit. Dac a vei face lucrul acesta f ar a s a ai resentimente de ele, te vei achita corect de datoria ta, datorie pe care o are fa ta ecare slujitor al lui Isus Hristos. Scrisoarea 21, 1888. Asculta ti nainte de a da verdicte Atunci cnd o lumin a de aceasta nou a este prezentat a bisericii, o atitudine refractar a fa ta ar foarte periculoas a. Refuzul de a asculta din cauza unor preju-

36

Sfaturi c atre editori

de solie sau de vorbitor, nu va prezenta deloc dec a ti oarecare fa ta circumstan te atenuante n fa ta lui Dumnezeu. A eticheta nainte de a asculta sau n telege nu va face cinste nim anui n fa ta celora care sunt cercet atori one sti ai adev arului. Si este chiar o adev arat a nebunie de aceia pe care Dumnezeu i-a trimis s a vorbe sti cu dispre t fa ta cu solia adev arului. Tinerii care doresc s a devin a lucr atori pentru cauza lui Dumnezeu, trebuie s a nve te calea Domnului s i s a tr aiasc a cu ecare cuvnt care iese din gura Sa. S a nu cread a c a le-a fost descoperit tot adev arul s i c a Cel Nem arginit nu are ce lumin a s a mai descopere poporului S au. nc ap a tnndu-se s a cread a c a le-a fost descoperit tot adev arul, se vor pune n pericolul de a respinge valoroasele nestemate ale adev arului care vor descoperite atunci cnd oamenii si vor ndrepta aten tia c atre cercetarea bogatelor mine ale Cuvntului lui Dumnezeu. Counsels on Sabbath School Work, [52] 32, 33 (1892).

Integritatea mesajului
stii Repere ale adev arului, experien tei s i datoriei Adventi de Ziua a Saptea au fost asalta ti de tot felul de doctrine care au c autat s a ia locul adev arului pe care ei l-au c autat n studiu s i rug aciune, punct cu punct s i care a fost adeverit de puterea miraculoas a a lui Dumnezeu. Dar tr as aturile noastre specice care ne denesc identitatea, trebuie s i vor p astrate, exact cum Dumnezeu a specicat n ntreg Cuvntul S au s i n m arturia dat a de Duhul Sfnt. El ne s ndeamn a ca prin credin ta a r amnem tari pe pozi tiile principiilor fundamentale a c aror autoritate este indiscutabil a. Special Testimonies, Series B:2, 59 (1904). Noi, ca popor, trebuie s a st am tari pe platforma adev arului etern care a rezistat oric arei ncerc ari. Trebuie s a sus tinem stlpii tari ai credin tei noastre. Singura noastr a temelie sunt principiile adev arului pe care ni le-a descoperit Dumnezeu. Ele ne-au f acut ceea ce suntem azi s i scurgerea timpului nu le-a mic sorat importan ta. Special Testimonies, Series B:2, 51 (1904). Nici un principiu al adev arului care dene ste identitatea poporului Adventi stilor de Ziua a Saptea nu trebuie s a e neglijat. Ne a am n posesia acestor pietre de hotar ale adev arului, experien tei s i datoriei s i trebuie s a ap ar am aceste principii cu toat a puterea n fa ta [53] ntregii lumi. Testimonies for the Church 6, 17. Nu schimba ti nici o iot a Mi s-a ar atat o mul time care era tare , nelund seama la aceia care ar putut s s i n siguran ta a le zdruncine credin ta ntregului trup. Dumnezeu privea la ea cu aprobare. Mi-au fost ar atate trei trepte solia primului, celui de-al doilea s i celui deal treilea nger. ngerul care era cu mine mi-a spus: Vai de cei care vor schimba chiar s i cel mai mic lucru din aceste solii. n telegerea vital acestor solii este de o importan ta a. Destinul suetelor depinde de felul n care sunt primite aceste solii. Din nou aten tia mi-a fost ndreptat a c atre aceste trei solii s i am v azut ct de frumos s i-a s c stigat poporul lui Dumnezeu experien ta: prin mult a suferin ta i n ncerc ari grele. Dumnezeu i-a c al auzit pas cu pas pentru o vreme 37

38

Sfaturi c atre editori

ndelungat a pn a cnd i-a pus cu picioarele pe un platou solid s i neclintit. Early Writings, 258, 259 (1858). Sanctuarul ca tint a a unor atacuri deosebite Pentru c a n viitor vom suferi ispite de tot felul, trebuie s a st am cu picioarele pe o temelie solid a. De asemenea avem nevoie de stlpi robu sti pentru cl adire. Nici o iot a nu trebuie ndep artat a din ceea ce Domnul a l asat a sa. Du smanul va veni cu doctrine false, cum ar aceea c a nu mul exist a nici un sanctuar. n aceast a privin ta ti se vor dep arta de . Unde altundeva ne putem aa n siguran dac la credin ta ta a nu n adev arurile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit n ultimii cincizeci de ani? The Review and Herald, 25 Mai, 1905. Satana depune eforturi continue de a introduce p areri fanteziste [54] cu privire la sanctuar, degradnd imaginea minunat a a lui Dumnezeu s i a slujirii lui Hristos pentru mntuirea noastr a n ceva potrivit min tii p ac atoase. El ndep arteaz a puterea care domin a n inimile credincio silor, o nlocuie ste cu teorii nchipuite, care au fost inventate pentru a anula adev arurile isp as irii s i distruge ncrederea noastr a n doctrinele care au avut un caracter sfnt nc a de la primirea celei de-a treia solii ngere sti. Astfel el ne va jefui de ns as i credin ta n solia care ne-a f acut s a m un popor aparte s i care a denit identitatea s i puterea lucr arii noastre. Special Testimonies, Series B:2, 17 (1904). Sunt con stient a de faptul c a sanctuarul se refer a la neprih anire s i adev ar, ntocmai cum am sus tinut s i noi de att de mult timp. Satana este acela care conduce min tile multora pe c ar ari l aturalnice. El este foarte ncntat cnd aceia care cunosc adev arul devin absorbi ti de argumentarea din Scriptur a a teoriilor eronate ce nu au nici o leg atur a cu adev arul. Acesta este o folosire gre sit a a Scripturilor; ele nu au fost date pentru a sus tine eroarea ci ca s a nt areasc a adev arul. [55] Gospel Workers, 303 (1905).

Cum s a ntmpin am opozi tia?


a ne folosim timpul s i enerNu ne putem cobor Am putea s gia mult mai ecient n loc s a insist am ndelung asupra subterfugiilor acelora c arora le place s a calomnieze s i s a denatureze lucrurile. n timp ce se irose ste timp pre tios acordnd aten tie subterfugiilor emise de oameni tenden tio si, cei care sunt dispu si s a accepte adev arul mor . O gr din lips a de cuno stin ta amad a de subterfugii f ar a noim a, care au ca autor pe nsu si Satana, sunt prezentate multor min ti, n timp ce oamenii strig a dup a hran a n vreme de nevoie. Numai aceia care s i-au educat min tile pentru a se r afui cu adev arul, sunt n stare s a inventeze astfel de subterfugii. Noi nu vom da dovad a de o prea mare n telepciune dac a le vom prelua, ndreptndule c atre mii de oameni care nu s-ar gndit niciodat a la ele, dac a nu le-am publicat. Iat a ce au f acut du smanii no stri; ei vor s a e b aga ti n seam a ca s a le public am ideile. Acest lucru este adev arat n mod deosebit pentru unii. De aceea scriu ei aceste minciuni s i denatureaz a adev arul s i caracterul acelora care iubesc s i sus tin adev arul. Ei vor disp area mult mai rapid dac a nu vor b aga ti n seam as i dac a teoriile lor gre site for ignorate s i dispre tuite n mod evident. Ei nu vor s a e l asa ti n pace. Lor le face pl acere s a se mpotriveasc a. [56] . Dac a nu ar exista aceasta, ei ar avea o foarte mic a inuen ta n unele ocazii ns a, va trebui s a ne ocup am de aceste denatur ari ostentative. Cnd este nevoie de acest lucru, trebuie reac tionat cu promptitudine s i neinsistnd prea mult s a ne ntoarcem la lucrul nostru. Noi trebuie s a ne nsu sim felul n care Isus nv a ta noroadele. El ac tiona simplu s i direct, lovind exact la r ad acina problemei, f acndu-i pe to ti s a n teleag a. Atunci cnd pu tine argumente r aspund tuturor aspectelor problemei, ind suciente pentru toate scopurile practice de a convinge sau reduce la t acere pe oponen ti, nu este nevoie s a m excesiv de explici ti, epuiznd tot ceea ce se poate spune despre problema respectiv a. Chiar dac a ast azi vom r aspunde ec arui argument pe care ei l aduc, reducndu-i astfel la t acere, mine vor spune acelea si lucruri 39

40

Sfaturi c atre editori

din nou. Acest lucru se va ntmpla iar as i s i iar as i, pentru c a ei nu iubesc lumina s i nu vor s a vin a la lumina ca s a nu piar a ntunericul s i gre seala din ei. Este mai n telept s a st am n expectativ as tiind ce s a r aspundem dect s a rev ars am un s uvoi de cuno stin te cu privire la un subiect pentru acceptarea c aruia nu este nevoie de mult a munc a de convingere. Lucrarea lui Hristos a durat trei zile s i multe lucruri au fost f acute n aceast a scurt a perioad a de timp. n aceste zile de pe urm a, trebuie f acut a o mare lucrare ntr-un timp foarte scurt. n timp ce mul ti se preg atesc pentru a face ceva, vor pieri suete pentru c a . nu au lumin as i cuno stin ta Dac a oamenii care se ocup a cu prezentarea s i ap ararea adev arului Bibliei, se apuc a s a cerceteze s i s a arate falsitatea s i inconsisten ta fac o minciun acelora care cu bun as tiin ta a din adev arul lui Dum[57] nezeu, Satan va ridica destui oponen ti pentru a-i face s a scrie mult despre acest subiect, neglijnd alte domenii ale lucr arii. Noi trebuie s a lu am aminte mai mult la atitudinea acelora care reconstruiau zidurile Ierusalimului. Noi avem de f acut o lucrare important as i nu ne putem da jos. Satana si va ndeplini misiunea dac a i va putea face pe cei ce lucreaz a s a r aspund a mereu preten tiilor oponen tilor pentru a-i reduce la t acere, mpiedicndu-i astfel n major lucrarea lor de importan ta a pentru timpul prezent. Lumea are nevoie de munc a acum. Din toate direc tiile se primesc apeluri ntocmai cum a primit Pavel din Macedonia: Treci n Macedonia s i ajut a-ne. Argumentele directe s i clare, adev arate pietre de hotar, vor convinge mult mai mult min tile oamenilor obi snui ti, dect o va face un lung s ir de argumente care acoper a un domeniu n acel foarte larg dar pe care le vor n telege numai cei cu experien ta [58] domeniu. Testimonies for the Church 3, 36-39 (1872).

Cuvinte de avertizare
ai. Adev arul trebuie s a doar a Hristos le spunea ucenicilor s Iat a v a trimit ca pe ni ste oi n mijlocul lupilor: ti dar n telep ti ca s erpii, s i blnzi ca porumbeii. Matei 10:16. Atacurile lui Satana ndreptate mpotriva ap ar atorilor adev arului vor din ce n ce mai aprige s i hot arte spre ncheierea timpului. ntocmai cum n vremea lui Isus Marele Preot s i conduc atorii timpului au strnit mul timile mpotriva Lui, s i ast azi liderii religio si vor cauza mpotrivire s i prejudec a ti mpotriva adev arului prezent. s Oamenii vor instiga ti la acte de violen ta i mpotrivire la care nu s-ar gndit niciodat a dac a nu ar fost impregna ti cu sentimentele negative mpotriva adev arului ale pretin silor cre stini. Ce ar trebui s a fac a ap ar atorii adev arului. Ei au cuvntul ve snic s i neschimb ator al lui Dumnezeu s i trebuie s a arme c a au adev arul a sa cum este n Isus. Cuvintele lor nu trebuie s a e aspre s i incisive. Prezent arile lor trebuie s a dea dovad a de dragostea, bun atatea s i blnde tea lui Hristos. Adev arul trebuie s a taie. Cuvntul lui Dumnezeu este o sabie ascu tit a cu dou a t ai suri care str apunge inima. Aceia care s tiu c a au adev arul nu trebuie s a foloseasc a cuvinte dure s i aspre, [59] dnd astfel prilej Satanei s a-i acuze de inten tii mali tioase. Evita ti acuza tiile def aim atoare Poporul adventist trebuie s a aib a aceea si atitudine ca cea pe care a adoptat-o Mntuitorul lumii care nu a ndr aznit s a foloseasc a acuza tii def aim atoare mpotriva lui Satana n disputa cu privire la trupul lui Moise. Ocazia era propice pentru astfel de injurii, dar Satana a fost dezam agit pentru c a nu a . Satana reu sit s a-l determine pe Isus s a adopte un spirit de revan sa era preg atit s a r ast alm aceasc a toate lucrurile pe care le-ar f acut Isus; iar Domnul nu a vrut s a-i ofere nici o ocazie, nici m acar o de scuz aparen ta a. El nu a vrut s a renun te la calea cea dreapt aa adev arului pentru a urma subterfugiile s i c ar arile cele nclcite s i r at acite ale lui Satana. n profe tia f acut a de Zaharia citim despre Satana care s-a ridicat cu toat a sinagoga lui ca s a se opun a rug aciunilor lui Iosua, marele 41

42

Sfaturi c atre editori

preot, s i lui Hristos care urma s a-l accepte pe Iosua, s i cum i s-a spus: Domnul s a te mustre, Satano! Domnul s a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un t aciune scos din foc? (Zaharia 3:2) Felul n care Isus s-a purtat chiar s i cu du smanul suetelor trebuie s a ne e tuturor un exemplu pentru contactele pe care le avem cu al ti ca s a nu le adres am niciodat a acuza tii def aim atoare. n aceea si ordine de idei nu trebuie s a ne adres am cu asprime sau duritate c atre aceia care sunt la fel de doritori s a ae adev arul ca s i noi n sine. Aceia care au primit adev arul att prin cuvnt ct s i prin exemplu, [60] trebuie s a e ng aduitori cu aceia care nu au avut ocazia de a cunoa ste Scripturile dect prin intermediul interpret arilor pe care le-au dat unii pastori sau membri ai bisericii, s i c arora li s-au prezentat astfel tradi tii s i pove sti ca ind adev arul Biblic. Ei sunt acum uimi ti de prezentarea adev arului care li se nf a ti seaz a acum ca o nou a revela tie s i nu pot suporta tot adev arul, cu caracterul s au izbitor, de la nceput. de ceea ce auziser Este nou s i ciudat, cu totul diferit fa ta a pn a atunci de la pastori; este mult mai probabil ca ei s a cread a spusele pastorilor lor adic a faptul c a adventi stii de ziua a s aptea nu sunt cinsti ti s i c a nu cred n Biblie. Adev arul trebuie s a e prezentat a sa tur tur cum este n Isus, nv a ta a peste nv a ta a, porunc a peste porunc a, pu tin aici pu tin acolo. n tep aturi nemiloase s i aluzii cu tint a precis a Cei care scriu pentru periodicele noastre nu trebuie s a se dedea la n tep aturi c nemiloase s i la aluzii care cu siguran ta a vor face r au s i care ne vor bloca drumul, mpiedicndu-ne s a ne facem lucrarea de ajunge la to ti oamenii, inclusiv catolicii. Lucrarea noastr a este s a prezent am adev arul n dragoste, s i nu s a mbcsim adev arul cu componentele nesn tite ale unei inimi omene sti, rostind cuvinte n aceea si manier a n care o fac s i du smanii no stri. Toate aceste n tep aturi ne vor ntoarse de dou a ori mai mult atunci cnd aceia care doresc s a ne fac a r au vor ajunge s a aib a putere. Iar as i s i iar as i mi s-a ar atat c a nu trebuie s a rostim nici un cuvnt s i nu trebuie s a public am nici o propozi tie, n special cele care apar tin personalit a tilor, dac a nu ap ar a n mod esen tial s i pozitiv adev arul, care s a-i strneasc a pe du smanii no stri mpotriv a-ne, mniindu-i peste m asur a. Lucrarea noastr a se [61] va sfr si n curnd s i foarte curnd va veni peste noi un timp de

Cuvinte de avertizare

43

necazuri cum nu au mai fost pn a acum s i despre care nu avem nici cea mai vag a idee. Descalica ti de declara tii iresponsabile Domnul dore ste ca lucr atorii lui s a-l reprezinte pe EL Marele Lucr ator Misionar. m n s ntotdeauna graba stric a treaba. Zilnic trebuie s a nv a ta coala cre lui Hristos principiile esen tiale pentru o via ta stin a. Cei care s dau dovad a de neglijen ta i nep asare cnd rostesc anumite cuvinte sau cnd scriu anumite articole ce sunt destinate public arii pentru cititorii din lume, emi tnd astfel declara tii ce nu mai pot niciodat a retrase, se descalic a pentru lucrarea sfnt a care le revine urma silor lui Hristos din ziua de ast azi. Aceea care adreseaz a mereu astfel de n tep aturi, si vor forma ni ste obiceiuri care se vor solidica prin repetare s i de care va trebui s a se poc aiasc a. Noi trebuie s a ne cercet am cu grij a spiritul s i modalit a tile de ac tiune s i s a vedem n ce fel facem noi lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o n care este implicat a soarta multor suete. Noi avem o foarte mare responsabilitate. Satana este gata, arznd de ner abdare s a agite mul timea agen tilor s ai, determinndu-i s a se uneasc a cu asupra oamenii r ai pentru a aduce o mare s i grabnic a suferin ta credincio silor. Fiecare cuvnt nen telept ce va rostit de vreunul din fra tii no stri i va de mare folos prin tului ntunericului. M a ntreb cum pot oare in tele umane nite s a rosteasc a anus mite cuvinte ce dau dovad a de neglijen ta i ncumetare, asmu tind astfel puterile r aului mpotriva sn tilor lui Dumnezeu, cnd chiar Arhanghelul Mihail nu a ndr aznit s a-i aduc a injurii la adresa Satanei [62] ci i-a zis doar: Domnul s a te mustre.? Iuda 9. Va imposibil s a evit am greut a tile s i suferin ta. Isus spunea: Vai de lume, din pricina prilejurilor de p ac atuire! Fiindc a nu se poate s a nu vin a prilejuri de p ac atuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de p ac atuire! (Matei 18:7). Dar tocmai pentru c a vor veni prilejuri de p ac atuire noi trebuie s a m foarte aten ti pentru a nu provoca reac tia normal a a celor ce nu iubesc adev arul, folosind cuvinte nen telepte s i dnd dovad a de un spirit aspru. arul valoros Prezenta ti adev arul f ar a a condamna Adev trebuie s a e prezentat cu toat a for ta sa interioar a. Trebuie s a e date la iveal a erorile ce sunt prezente n ntreaga lume tinnd-o captiv a. Satana depune toate eforturile pentru prinde suetele n capcan a cu ajutorul unei logici subtile, ntorcndu-i de la adev ar la pove sti,

44

Sfaturi c atre editori

preg atind astfel terenul pentru o n sel aciune mai mare. Nu adresa ti nici un cuvnt de condamnare acelora care se ntorc de la eroare la adev ar. ncerca ti s a le ar ata ti acestor s armane suete am agite pericolul n care se a a, descoperindu-le ct de cumplit este acest drum pentru Hristos. Toate acestea s a e f acute dnd dovad a de un spirit blnd. Ac tionnd ntr-un mod anume, unele dintre suetele care sunt acum nl an tui ti de Satana vor putea eliberate de sub puterea sa. Dar nu-i nvinui ti. Ochii nu li se vor deschide s i nici nu vor atra si c atre adev ar dac a vor ridiculiza pozi tiile pe care stau cei ce sunt gre si ti. Cnd exemplul lui Hristos este pierdut din vedere s i nu este urmat felul n care El nv a ta noroadele, oamenii ncep s a aib a ncredere n for tele proprii s i sunt tot mai aproape de Satana mprumutnd armele s i metodele sale. Du smanul suetelor s tie foarte bine cum [63] s a ntoarc a armele sale mpotriva celor ce le folosesc. Isus a rostit numai cuvinte adev arate s i drepte. Dac a un popor a avut vreodat a nevoie s a se umileasc a n fa ta lui Dumnezeu, biserica Sa, cei pe care EL i-a ales n veacul acesta, este acest popor. Este foarte trist faptul c a nu ne dezvolt am capacit a tile intelectuale la un nivel mult mai nalt s i c a nu apreciem privilegiile oportunit a tile pe care le avem. Nu ne putem l auda cu nimic. Prin asprimea noastr as i prin injuriile noastre care nu dau dovad a de spiritul S au, l ntrist am pe Hristos. Noi trebuie s a devenim des avr si ti n EL. Injuriile adresate catolicilor Este adev arat c a ni s-a porun - , s cit: Strig a n gura mare, nu te opri! nal ta ti glasul ca o trmbi ta i veste ste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov p acatele ei! (Isaia 58:1). Noi trebuie s a prezent am aceast a solie, dar n tot aceste timp trebuie s a avem grij a s a nu aducem injurii sau s a nvinuim pe aceia care nu au lumina pe care o aven noi. Noi nu trebuie s a ne abatem din drum pentru a aduce injurii catolicilor. Printre catolici se g asesc mul ti cre stini con stiincio si care umbl a n toat a lumina care str aluce ste asupra lor s i pentru care Dumnezeu va lucra. Aceia care au avut mari privilegii s i ocazii deosebite, dar care nu s i-au dezvoltat puterile zice mentale s i morale, mul tumindu-se cu nivelul la care erau s i refuznd s a- si asume responsabilit a ti, se a a ntr-un pericol mai mare s i o judecat a mai aspr a n fa ta lui Dumnezeu dect aceia

Cuvinte de avertizare

45

care gre sesc n anumite puncte de doctrin a dar care totu si caut a ca [64] prin via ta lor s a le fac a bine altora. Nu-i condamna ti nicicum. Dac a, folosindu-ne n mod deliberat de argumente egoiste, de o logic a strmb as i de scuze neadev arate, vom ajunge ntr-o starea pervers a a min tii s i a inimii, ca s a nu putem cunoa ste c aile s i voia lui Dumnezeu, vom mult mai vinova ti dect cei mai mari p ac ato si. Trebuie s a m foarte aten ti ca nu cumva s a-i condamn am pe aceia care sunt mai pu tin vinova ti dect noi n fa ta lui Dumnezeu. Fiecare s a tin a bine minte c a nu trebuie cu nici un chip s a invit am persecu tia s a vin a peste noi. Nu trebuie s a folosim cuvinte aspre s i t aioase. Nu le folosi ti n articole. Evita ti-le atunci cnd v a adresa ti cuiva. Cuvntul lui Dumnezeu s a e acela care s a taie s i s a mustre. Oamenii limita ti s a se ascund as i s a tr aiasc a n Isus Hristos. Trebuie s a d am dovad a de spiritul lui Hristos. Cu to tii s a avem grij a la cuvintele pe care le folosim, pentru a nu determina o mpotrivire aduc atoare de moarte din partea acelora care nu sunt de aceea si ca s credin ta i noi, dnd astfel prilej lui Satana s a ne foloseasc a cuvintele nen telepte pentru a ne bara calea. Va un timp de strmtorarea cum nu a mai fost de cnd lumea. Trebuie s a depunem toate eforturile pentru a elimina din declara tiile noastre orice cuvnt r azbun ator s i sd ator adresat n mod direct mpotriva anumitor institu tii sau indivizi, pentru c a nu acestea sunt c aile s i metodele lui Isus. Testimonies, Vol 9, Patriarchs and Prophets, 239-244 (1909). Cu privire la catolici Fra tilor, m a doare atunci cnd v ad c a att de multe injurii le sunt adresate catolicilor. Predica ti adev arul s i restrnge ti cuvintele care dau dovad a de un spirit aspru, pentru c a aceste cuvinte nu sunt de folos s i nu lumineaz a pe nimeni. Ziarul nostru Echo trebuie s a aib a o arie de r aspndire mai larg a. Nu face ti lucruri care s a primejduiasc a vnzarea sa. Nu exist a nimic care s a-l mpiedice s a e o lumin a ntr-un loc ntunecos. De dragul lui Hristos, [65] lua ti bine seama la criticile care au fost aduse pentru a face remarci ustur atoare la adresa catolicilor. Mul ti catolici citesc Echo, iar printre ei sunt suete sincere care vor accepta adev arul. Dar e ca s i cu le-am nchide u sa n nas cnd ei ncearc a s a intre. Ziarul s a cuprind a mai multe experien te de ncurajare care s a exprime mul tumirea. Nu-i bara ti drumul, mpiedicndu-l s a ajung a n toate col turile lumii prin faptul c a l face ti vehiculul exprim arilor dure. Satana se bucur a la

46

Sfaturi c atre editori

vederea unui sigur cuvnt jignitor pe paginile sale. Scrisoarea 20, 1896. Vorbi ti mai pu tin Trebuie s a studiem mai ndeaproape Cuvntul lui Dumnezeu; trebuie s a ne ndrept am aten tia a sa cum nu am mai f acut-o pn a acum asupra c ar tilor Daniel s i Apocalipsa. S-ar putea s a avem mai pu tin de zis n ceea ce prive ste puterea Romei s i papalitatea, dar noi trebuie s a ne ndrept am aten tia asupra a ceea ce au zis profe tii sub inspira tia Duhului lui Dumnezeu. Att n modalitatea de transmitere a profe tiei, ct s i n privin ta evenimentelor nf a ti sate, Duhul Sfnt prezentat lucrurile de o asemenea manier a nct s a ne arate clar c a trebuie s a trecem n plan secundar agen m pe Domnul Cerurilor s tii umani, ascun si n Hristos, s i s a n al ta i Legea Sa. Scrisoarea 57, 1896. Elimina ti articolele acuzatoare Lumina pe care o am de transmis poporului nostru este c a nu trebuie s a public am nici un discurs acuzator. Multe suete pre tioase bjbie n ntuneric, tnjind n lacrimi s i rugndu-se pentru a primi lumin a. La fel este n bisericile de pretutindeni. Manuscris 46, 1900. F ar a cuvinte ustur atoare Chiar dac a toate ideile dintr-un articol ar adev arate, ns a orice cuvnt ustur ator va ca otrav a pentru cititori, care vor respinge toate cuvintele frumoase din cauza [66] acelui strop de otrav a. Al tii ns a se vor folosi de otrava aceasta pentru c a le plac astfel de cuvinte aspre. Scrisoarea 91, 1899. de cititori la judecat Responsabilitatea fa ta a Aten tia mi-a fost ndreptat a asupra articolelor din ziarele noastre despre Uniunea cre femeilor pentru temperan ta stin a. To ti membrii bisericii trebuie s a e uni ti n ceea ce prive ste temperan ta. Este poate natural pentru voi s a lua ti aceast a atitudine, dar nu este n spiritul lui Hristos. Voi ridica ti bariere care nu ar trebui s a e. Oare vor sim ti cei ce ne cunosc credin ta ndemnul de a ncerca s a se uneasc a cu noi dup a ce vor citi articolele voastre? Articolele voastre mustesc de fariseism. Cel care dore ste s a aduc a lumin a oamenilor care cred minciuni, trebuie s a se apropie de ei s i s a lucreze pentru ei cu dragoste, devenind astfel sfnt izvor de inuen ta a. Ideile prezentate n articolele voastre sunt att de impregnate de antagonism, nct r aul pe care-l vor provoca va mai mare dect v a pute ti nchipui voi. S a nu uita ti c a dac a, folosind pana n mod

Cuvinte de avertizare

47

necorespunz ator, ve ti nchide u sa chiar s i pentru un singur suet, v a ve ti ntlni cu el n fa ta judec a tii. O, ct de multe lucruri s-au spus care au ntors multe suete nver sunare s i du sm anie mpotriva spre adev arului. Cuvinte care ar trebuit s a e o mireasm a de via ta au fost f via ta acute o mireasm a de moarte spre moarte prin spiritul n care au fost spuse. Scrisoarea 17, 1900. n spiritul lui Hristos Noi nu-i vom putea ajuta pe cei care sunt f ar a Hristos prin a g asi gre seli n vie tile lor. Nou a nu ni s-a dat ns arcinarea de a mustra sau de a adresa nvinuiri personale n [67] periodicele noastre. Aceast a atitudine este n sel atoare. Nu trebuie s a ne l as am du si de val a sa de u sor. Trebuie s a m con stien ti de faptul c a prin atitudinea noastr a noi m arturisim c a ne hr anim cu Hristos, pinea vie tii. Prin cuvintele, caracterele s i faptele noastre, putem da m arturie tuturor oamenilor cu care intr am n contact c a [68] Duhul lui Hristos tr aie ste n noi. Manuscris 46, 1898.

de autorit Atitudinea fa ta a tile civile


tii no stri au spus s i au scris unele Nu ataca ti Unii dintre fra de stat lucruri care pot interpretate ca exprimnd mpotrivire fa ta s i lege. Ar o gre seal a s a l as am astfel ocazia pentru interpret ari. Nu este deloc n telept a aduce critici mereu s i mereu celor de la putere. Nu este responsabilitatea noastr a s a atac am persoane sau institu tii. Trebuie s a m mai aten ti ca s a nu d am prilejul de a se interpreta c a ne opunem autorit a tilor civile. Este drept c a noi ducem o lupt a agresiv a dar armele noastre trebuie s a e A sa spune Domnul. Lucrarea este aceea de preg atire a poporului pentru a putea sta n picioare n ziua cea mare a Domnului. Noi nu trebuie s a ne punem n pozi tii care s a ncurajeze mpotrivire sau s a strneasc a opozi tia acelora care nu cu noi. sunt de o credin ta Lucrarea noastr a trebuie s a e f acut a de o asemenea manier a nct s a nu lase posibilitatea de a cataloga ti ca tr ad atori. Trebuie s a elimin am cu totul din discursurile noastre scrise sau orale acele arma tii care scoase din context ar putea r ast alm acite pentru a p area c a se opun legii s i ordinii. Totul trebuie cercetat cu mare grij a, de ca s a nu ne p arem a ncuraja lipsa de loialitate fa ta tar as i legi. [69] Nou a nu ni s-a cerut s a sd am autoritatea. Va veni un timp, cnd vom vi trata ti ca tr ad atori din cauza faptului c a vom ap ara adev arurile Bibliei; dar s a nu gr abim aceste timpuri prin ac tiuni nes abuite care s a strneasc a opozi tie. nvinui ti din propriile noastre cuvinte Va veni timpul cnd unele arma tii neglijente cu caracter acuzator folosite de fra ti n scris sau n discursuri orale, vor folosite de du smanii no stri pentru a ne nvinui. Dar ele nu vor folosite doar mpotriva celor care au emis aceste declara tii ci ntreaga Biseric a Adventist a va nvinuit a. Acuzatorii no stri vor arma c a n cutare s i cutare zi, unul dintre oamenii din pozi tii de responsabilitatea au spus a sa s i a sa mpotriva legii s i a statului. Mul ti vor uimi ti de ct de multe lucruri vor tinute minte s i p astrate pentru ca s a ofere o baz a argumentelor du smanilor no stri iar mul ti al tii vor surprin si s a descopere c a 48

Atitudinea fa ta de autorit a tile civile

49

propriile lor cuvinte au fost r ast alm acite dndu-li-se o semnica tie pe care ai nu au inten tionat a-o. Oricnd s i n orice circumstan te lucr atorii no stri trebuie s a manifeste o mare grij a la cuvintele pe care m prin le rostesc. Trebuie manifestat a o mare grij a ca s a nu declan sa exprim ari neglijente mpotrivire s i necaz nainte de marea criz a care trebuie s a ncerce suetele oamenilor. Atacuri mpotriva autorit a tii s i puterii Cu ct vor declan sate mai pu tine atacuri directe mpotriva autorit a tii s i puterii, cu att mai mare va lucrarea pe care o vom putea face, att n America ri care vor urma exemplul Statelor Unite. De ct s i n celelalte ta si ri vor avea America se a a n frunte, poporul nostru din celelalte ta [70] parte de aceea si criz a. m Legea lui DumLucrarea noastr a este s a pream arim s i s a n al ta nezeu. Trebuie s a descoperim acestei lumi adev arurile cuvntului m celui sfnt al lui Dumnezeu. De asemenea suntem datori s a n al ta Scripturile ca regul a a vie tii. Cu toat a modestia, n spiritul harului s i n dragostea lui Dumnezeu, trebuie s a ar at am tuturor oamenilor c a Domnul Dumnezeu este Creatorul cerului s i p amntului s i c a ziua a s aptea este Sabatul Domnului. Noi trebuie s a mergem nainte n numele Domnului, desf as urnd stindardul S au s i ap arnd Cuvntul S au. Cnd autorit a tile ne vor porunci s a nu mai facem acest lucru; cnd ne vor interzice s a proclam am poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus, atunci va trebui s a adopt am aceea si atitudine ca s i apostolii: Judeca ti voi singuri dac a este drept naintea lui Dumnezeu s a ascult am mai mult de voi dect de Dumnezeu; c aci noi nu putem s a nu vorbim despre ce am v azut s i am auzit. Faptele Apostolilor 4:19-20. Adev arul trebuie s a e prezentat n puterea Duhului Sfnt. Numai astfel cuvintele noastre pot eciente. Vom putea nvinge s i r amne nving atori numai prin puterea Duhului. Agen tii umani trebuie s a e schimba ti de Duhul lui Dumnezeu. Lucr atorii no stri trebuie s a e men tinu ti de puterea Duhului Sfnt prin credin ta n mntuire. Cu n telepciune divin a ei trebuie s a se fereasc a s a rosteasc a ceva care s a-i provoace s a ne blocheze calea. Prin insuarea adev arurilor spirituale noi trebuie s a preg atim un popor care s a e n stare ca n s umilin ta i team a sfnt a s a ofere temei pentru credin ta lor n fa ta celor mai nalte autorit a ti ale acestei lumi.

50

Sfaturi c atre editori

Noi trebuie s a prezent am adev arul n simplitatea lui plednd sfnt pentru un stil de via ta a; acest lucru trebuie f acut n spiritul lui foarte Hristos. Manifestarea unui astfel de spirit va avea o inuen ta [71] mare pentru multe suete, s i convinge pe mul ti al tii. Da ti-i lui Dumnezeu ocazia s a lucreze prin agen tii s ai proprii. S a nu v a nchipui ti c a ve ti putea s a v a pl anui ti viitorul; ng adui ti-i lui Dumnezeu s a stea la crm a oricnd s i n orice circumstan te. El va lucra prin mijloace foarte potrivite, sus tinnd, crescndu- si s i nt arindu- si poporul. Nu gr abi ti vremurile tulburi Agen tii lui Dumnezeu trebuie s a dea dovad a de un zel sfnt care s a e cu totul sub controlul S au. Si a sa vom trece destul de repede prin vremuri tulburi, a sa c a noi nu trebuie s a facem nimic care s a gr abeasc as i mai mult venirea lor. Vor veni necazuri de a sa natur a nct to ti cei ce vor s a e numai s i numai ai lui Dumnezeu vor condu si spre El. Noi nu ne putem cunoa ste cu adev arat dect atunci cnd vom trecu ti prin cuptorul ncerc arilor s i nu este de datoria noastr a s a-i nvinuim pe aceia care nu au avut pn a acum lumina soliei celui de-al treilea nger. Dac a dorim s a facem pe oameni s a e convin si c a adev arurile pe care le credem sn tesc suetul s i transform a caracterul, nu trebuie s a le adres am mereu s i mereu acuze vehemente. n felul acesta i vom face s a cread a c a lucrurile pe care le propov aduim noi nu pot credin ta cre stin a pentru c a nu ne fac blnzi, grijulii s i respectuo si. Cre stinismul nu se manifest a n acest spirit pugilistic al nvinuirilor. Mul ti din poporul nostru se a a n pericol de a ncerca s a exercite un control strict asupra altora, ncercnd s a- si supun a pe semeni lor. Cei c arora li s-au ncredin tat pozi tii de control se a a n pericolul [72] de a nu se supune dect unei singure puteri aceea a unei voin te nesn tite. Unii s-au folosit f ar a scrupule de aceste prerogative, cauznd confuzie printre cei pe care-i folose ste Dumnezeu. Unul dintre cele mai mari blesteme din lumea noastr a (att n bisericile noastre ct s i oriunde altundeva n societate) este dorin ta dup a suprema tie. Oamenii devin to ti mai absorbi ti de dorin ta dup a putere s i popularitate. Spre ru sinea s i durerea noastr a acest spirit s-a manifestat s i n rndurile p azitorilor sabatului. Dar numai aceia care au nv a tat . blnde tea s i umilin ta n s coala lui Hristos vor avea parte de biruin ta S a tinem minte c a lumea ne judec a dup a aparen te. Aceia care ncearc a s a reprezinte caracterul lui Hristos s a e foarte aten ti s a nu

Atitudinea fa ta de autorit a tile civile

51

dea dovad a de tr as aturi contrare de caracter. s a c aut am s a primim Duhul Sfnt nainte de a ie si s a d am m arturie. Dac a acest lucru se va ntmpla, m arturia pe care o vom da va foarte hot art a, dar diferit a de m arturiile pline de acuza tii pe care le dau unii; s i to ti aceia care vor crede vor depune mai multe eforturi pentru salvarea du smanilor no stri. S a l as am aceast a sarcin a a condamn arii autorit a tilor civile s i a guvernelor numai s i numai pe seama lui Dumnezeu. S a m paznici credincio si care s a apere cu blnde te s i dragoste adev arul a sa cum este n Isus.... nf a ti sa ti adev arul cu blnde te Adev arul trebuie prezentat cu tact divin nso tit de blnde te s i o grij a deosebit a. Totul ar trebui s a porneasc a dintr-o inim a nmuiat as i plin a de simpatie. Trebuie s a avem o comuniune strns a cu Dumnezeu, ca s a nu d am prilej eului s a se r ascoale n noi, a sa cum a fost cazul lui Iehu, rev arsnd astfel un torent de cuvinte nepotrivite, care nu sunt ca roua sau ca ploaia [73] rece care revigoreaz a plantele olite. Trebuie s a d am dovad a de cuvinte pline de blnde te dac a ncerc am s a c stig am suetele. Dumnezeu va n telepciune pentru cel ce caut a n telepciunea dintr-o surs a divin a. de du Atitudinea fa ta smani Planul lui Dumnezeu este ca s a ajung a n primul rnd la inima oamenilor. Arma ti adev arul s i l asa ti pe Dumnezeu s a fac a restul n ceea ce prive ste puterea reformatoare. Nu v a lega ti de ceea ce spun du smanii no stri ci prezenta ti doar adev arul care ac tioneaz a ecient foarte repede. nf a ti sa ti cuvntul n [74] toat a puterea lui.

Despre publicarea ideilor aate n opozi tie


a existe unitate ntre aceia Unitate n discursuri Ar trebui s care vorbesc oamenilor prin intermediul periodicelor noastre. Nu ar trebui s a existe nici o urm a de disensiune n publica tiile noastre. Satana a c autat ntotdeauna s a provoace diferen te de opinii, pentru c a el s tie c a aceasta este cea mai ecient a metod a de a contracara lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu ar trebui s a-l sprijinim n uneltirile lui. Iat a rug aciunea pe care a rostit-o Hristos pentru ucenicii S ai: M a rog ca to ti s a e una, cum Tu, Tat a, e sti n Mine, s i Eu n Tine; ca, s i ei s a e una n noi, pentru ca lumea s a cread a c a Tu M-ai trimis. Ioan 17:21. To ti aceia care sunt adev ara ti slujitori ai lui Dumnezeu vor lucra n acord cu spusele acestei rug aciuni. Depunnd eforturi pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu, to ti vor da dovad a de unitate n sim tire s i ac tiune care va dovedi c a sunt martorii lui Dumnezeu s i c a se iubesc unii pe al ti. ntr-o lume dezbinat a de lupte s i de nen telegeri, dragostea s i unitatea lor vor ar ata faptul c a au o leg atur a special a cu cerul. Aceasta va dovada conving atoare a caracterului divin al misiunii lor. Testimonies for the Church 7, 156, 157 (1902). Nimeni nu are dreptul s a ac tioneze pe cont propriu, s i s a publice n periodicele noastre articole despre anumite doctrine biblice, cnd se s tie c a sunt al tii n mijlocul nostru care au opinii diferite cu [75] privire la subiectul respectiv s i c a aceasta va crea o controvers a. Testimonies for the Church 5, 534 (1889). Ar ata ti un front unit Am primit ni ste scrisori ni ste scrisori de la unii fra ti de la Healdsburg College despre ceea ce fratele ___ a spus cu privire la cele dou a legi. Le-am scris imediat protestnd mpotriva acestei ac tiuni al lor contrar a luminii pe care am primit-o de la Dumnezeu cu privire la toate diferen tele de opinie, dar nu am primit nici un r aspuns la scrisoare. Este posibil ca s a nu ajuns la voi. Dac a voi, fra tii mei, a ti avut experien ta pe care so tul meu s i cu mine o avem n ceea ce prive ste publicarea acestor diferen te de opinie n articolele din periodicele noastre, nu a ti ac tionat astfel 52

Despre publicarea ideilor aate n opozi tie

53

nici atunci cnd a ti expus ideile voastre n fa ta studen tilor s i nici nu ar ap arut n Signs. Ace sti tineri se ncred prea mult n ei n si si s i sunt mai pu tin grijulii dect ar trebui. n ceea ce prive ste diferen tele, trebuie s a ti n telep ti ca s erpii s i blnzi ca porumbeii. Chiar dac a sunte ti convin si pe deplin c a opiniile pe care le ave ti cu privire la doctrin a sunt adev arate, nu da ti dovad a de n telepciune dac a scoate ti diferen n eviden ta tele. Nu am nici o re tinere n a spune c a ceea a ti f acut a fost o gre seal a. V-a ti ndep artat de instruc tiunile pe care Dumnezeu le-a dat n , iar rezultatul va cu siguran negativ. Nu aceasta aceast a privin ta ta este inten tia lui Dumnezeu. Acum a ti dat s i celorlal ti exemplu ca s a fac a cum a ti f acut s i voi, nef acndu- si probleme atunci cnd si aduc ideile s i teoriile n fa ta oamenilor, pentru c as i voi a ti f acut lucrul acesta. Aceasta va crea un context de mprejur ari pe care nici nu vi [76] l-a ti nchipuit. Publicarea acestor lucruri n revista Signs nu este un lucru nensemnat, iar Dumnezeu a ar atat clar c a nu trebuie s a facem astfel de lucruri. n fa ta lumii noi trebuie s a st am pe un front unit. Satana triumfa atunci cnd vede diferen te printre adventi stii de ziua a s aptea. vital Chestiunile acestea nu sunt de o importan ta a. Nu discuta ti diferen tele la ntlnirile adun arile generale Este o gre seal a s a discut am aceste diferen te la adun arile noastre generale a sa ceva nu ar trebui f acut. Sunt unii care nu studiaz a cu adev arat Biblia, care nu cerceteaz a n profunzime dar care se pro cu hot nun ta arre pentru sau mpotriva unui anumit lucru, doar pe baza unor dovezi aparente. Totu si, aceste idei sau putea s a nu e c adev arate, s i cu siguran ta a nu este planul lui Dumnezeu ca aceste diferen te s a e prezentate la aceste adun ari de unde aria lor de r aspndire poate deveni mult mai mare, transmi tnd astfel mai departe n diferitele cmpuri misionare tot felul de idei contrazicndu-se una pe alta s i avnd ca efect apari tia imediat a a ntreb arilor s i ndoielii dac a avem adev arul sau dac a la urma urmei nu suntem s i noi gre si ti. Reforma a fost mult ntrziat a de accentuarea acestor diferen te , cnd ecare dintre p asupra unor puncte de credin ta ar ti sus tinndu- si cu t arie opiniile. Pn a la urm a vom c adea de acord dar ar o gre seal a s a v a nc ap a tna ti s i s a considera ti ca ind de datoria voastr a s a v a arma ti opiniile n opozi tia cu credin ta sau adev arul care ne-a fost prezentat nou a ca popor, iar rezultatul va numai s i numai necazuri,

54

Sfaturi c atre editori

exact ca n zilele lui Martin Luther. ncepe ti s a v a separa ti pu tin s i s a v a exprima ti liber p arerile f ar aa tine cont de ceea ce cred fra tii vo stri, s i ve ti vedea o stare de lucruri la care nici nu v-a ti gndit pn a atunci. Opinii diferite cu privire la lucruri nesemnicative So tul [77] meu a avut odat a ni ste opinii diferite de fra tii s ai n o seam a de privin te. Mi s-a ar atat c a indiferent de ct de adev arate erau opiniile lui, Dumnezeu nu l-a chemat s as i le prezinte n fa ta fra tilor s ai pentru a crea divergen te de opinii. Chiar dac a pentru el aceste teorii sunt importante, odat a f acute publice, mul ti le vor crede s i pentru c a sunt al tii care cred altfel, aceste diferen te vor deveni centrul soliei respective, dnd loc astfel disputelor s i schimb arii. Sabatul, p azirea legilor lui Dumnezeu sunt stlpii credin tei noas vital tre, subiecte de o importan ta a. Nu trebuie emise specula tii, pentru c a sunt destule min ti ciudate c arora le face o deosebit a pl acere s a sus tin a un anumit subiect care nu este acceptat de ceilal ti, ducnd dispute s i f acnd ca totul s a se nvrt a n jurul acelui subiect, impunndu-l s i exagerndu-i importan ta, cnd de fapt nu este un vital subiect de importan ta as i care oricum va n teles diferit. De dou a ori mi s-a ar atat c a trebuie s a scoatem din prim-planul aten tie orice ar capabil s a-i distrag a pe fra ti de la subiectele care sunt esen tiale pentru vremea n care tr aim. Hristos nu a dezv aluit multe lucruri care erau totu si adev arate, tocmai pentru faptul c a ar creat divergen te de opinii s i ar strnit dispute, dar tinerii care nu au trecut prin lucrurile prin care am trecut noi, vor avea numaidect o disput a. Nimic nu le-ar pl acea mai mult dect o discu tie agitat a. Dac a aceste lucruri sunt prezentate la conferin tele noastre, eu voi refuza s a particip la vreuna din ele. Pentru c a am avut att de mult a lumin a cu privire la acest subiect, s tiu sigur c a inimile nesn tite s i [78] neconsacrate s-ar bucura foarte mult de un astfel de lucru. Timpul este foarte naintat, fra tilor, prea naintat. Ne a am n marea zi a isp as irii cnd oamenii trebuie s a- si chinuie suetul, m arturisindu- si p acatele s i umilindu- si inima n fa ta lui Dumnezeu, preg atindu-se astfel pentru marea lupt a. Dac a oamenii vor privi la aceste lupte, ei vor crede c a o parte are dreptate s i apoi vor crede c a partea cealalt a are dreptate. S aracii oameni vor foarte confuzi,

Despre publicarea ideilor aate n opozi tie

55

iar conferin ta va un dezastru, mai r au chiar dect dac a nu ar fost deloc. n condi tiile n care totul este disput as i dezbinare, este nevoie de un efort hot art pentru a putea arma n scris sau oral numai acele lucruri care s a nf a ti seze armonia.... Dar ce crede ti c a simt atunci cnd v ad aceast a disput a dintre cele dou a ziare principale ale noastre? Eu s tiu cum au ap arut aceste ziare s i s tiu ce a spus Dumnezeu despre ele, c a sunt una s i c a nu trebuie s a ntre aceste dou se vad a nici o diferen ta a instrumente ale Sale. Ele sunt una s i trebuie s a r amn a a sa, emannd acela si spirit, s i f acnd aceea si lucrarea s i anume aceea de a preg ati un popor pentru a sta n s picioare n ziua Domnului, una n credin ta i n ideal. Ziarul Sickle (secera) [ziarul Sickle a fost un ziar misionar publicat pentru o scurt a perioad a n Battle Creek, Michigan, n 1886.] a ap arut n Battle Creek, dar nu are menirea de a nlocui revista Signs s i nici nu v ad nevoia de acest lucru. Este nevoie de Signs of the Times s i acesta va face ceea ce nu poate face ziarul Sickle. Stiu c a to ti vor vrea s a aib a revista Signs dac a aceasta va con tine articole valoroase care sunt adev arat a hran a pentru popor. Dar de ecare dat a [79] cnd v ad ziarul Sickle simt o durere n inim a. Eu spun c a nu este a sa cum ar dori Dumnezeu s a e. Satana se va bucura foarte mult dac a va putea provoca disensiuni printre noi ca popor. Nu cred c a anii vor putea s terge cu totul amintirile de la ultima . Stiu noastr a conferin ta care este efectul acestor lucruri. mi place c a trebuie s a ne ndrept am aten tia mai mult asupra lui Isus s i mai pu tin asupra noastr a. Dac a exist a cumva diferen te cu privire la unele modalit a ti de n telegere sau la anumite pasaje din Scriptur a, nu v a gr abi ti s a le scoate ti la iveal a, e n scris e n viu grai, f acnd astfel o sp artur a acolo unde nu este nevoie. Unitatea n adev arurile fundamentale n ceea ce prive ste adev arurile fundamentale ale cuvntului lui Dumnezeu, suntem una . Trebuie s n credin ta a avem mereu n vedere un lucru s i anume: armonia s i cooperarea trebuie s a e men tinute f ar a a atenta la unul din principiile adev arului. Ave ti grij a cum prezenta ti p arerile noi s i contradictorii, pe m asur a ce s apa ti tot mai mult dup a comoara ascuns a a adev arului. Noi avem o solie (mesaj) mondial a. Poruncile lui Dumnezeu s i m arturia lui Isus constituie sarcina noastr a de lucru.

56

Sfaturi c atre editori

Mare lucrarea pe care trebuie s-o aducem la ndeplinire acum este s a avem dragoste unii pentru al tii. Exist a pericolul ca pastorii no stri s a insiste prea mult asupra doctrinelor, predicnd mult prea mult despre subiecte ndoielnice, cnd chiar suetul lor are nevoie de o religiozitate practic a. pentru tot felul de diferen A fost deschis a o u sa te s i dispute pe care nu le poate vedea nimeni ci doar Dumnezeu. Ochii Lui pot vedea totul, de la nceput pn a la sfr sit. Numai Dumnezeu nsu si cunoa ste magnitudinea acestei nenorociri. Am ar aciunea, furia, resentimentele, gelozia, r anile profunde provocate de aceast a lupt a dintre cele dou a [80] tabere provoac a pierderea multor suete. S a ne ajute Domnul s a vedem nevoia de a bea din izvorul de ap a vie. Apa sa limpede ne va mprosp ata s i vindeca att pe noi ct s i pe to ti cei de lng a noi. Oh, dac a inimile s-ar supune Duhului lui Dumnezeu! Dac a ochiul ar deschis slavei lui Dumnezeu, potop de lumin a cereasc a va rev arsat asupra sa. Acela care a vorbit torul lumii. Dup cum nimeni pn a atunci nu vorbise a fost nv a ta a torul ucenicilor care c nvierea Sa, El a fost nv a ta al atoreau singuri s i dezam agi ti spre Emaus s i al acelora care erau aduna ti n camera de sus. El le-a explicat ce spuneau Scripturile cu privire la Sine, f acndu-le inimile s a tresalte de aceast a nou as i sfnt a bucurie s i . speran ta R ascump ar atorul nostru tr aie ste pentru a mijloci pentru noi, iar dac a noi vom nv a ta zilnic n Scoala lui Hristos, dac a vom pre tui lec tiile pe care le vom nv a ta de la El n umilin ta inimii noastre, att de mult vom impregna ti de spiritul lui Hristos nct nimic din ceea ce va face sau spune nu va purta amprenta eului nostru. Trebuie s a ne ndrept am aten tia numai asupra slavei lui Dumnezeu. Noi trebuie s a ne str aduim n mod special pentru a r aspunde rug aciunii lui Isus ca to ti s a m una a sa cum El s i Tat al sunt una. Articole despre r ascump arare Se insist a prea pu tin asupra caracterului uimitor al lucr arii de r ascump arare. Avem nevoie de o prezentare continu as i deplin a a acestui subiect att n scris ct s i n predici (discursuri). Inimile noastre trebuie s a e profund impresionate de aceste adev aruri salvatoare profunde. Exist a ns a pericolul ca articolele s i discursurile noastre s a e la fel ca jertfa lui Cain, [81] adic a f ar a Hristos.

Despre publicarea ideilor aate n opozi tie

57

Boteza ti n Duhul lui Hristos, dragoste, armonia, blnde tea s i renun tarea de sine vor domni n mijlocul nostru, nct vom primi n telepciunea lui Hristos s i vom avea o n telegere mai bun a, astfel nct lucrurile care p areau ntunecate vor mult mai clare. Capacit a tile noastre vor m arite s i sn tite. Pe aceia pe care El i preg ate ste pentru n al tarea la cer, Hristos i poate conduce la un nivel mai nalt de cuno stin te s i la perspectiv a mai larg a asupra adev arului. Motivul pentru care Domnul poate face att de pu tine lucruri pentru aceia care au de-a face cu adev aruri cruciale este faptul c a mul ti nu includ aceste adev aruri n via ta lor. Ei au adev arurile, dar sunt ni ste nelegiui ti. Ei au minile mnjite, iar inimile lor sunt murd arite de p acat, astfel nct dac a Domnul ar lucra cu ei cu toat a puterea Duhului S au potrivit a cu adev arul descoperit n telegerii lor, ar ca s i cum Dumnezeu ar legifera p acatul. Poporul nostru ar trebuit s a implice n via ta s i n caracterul lor desf as urarea planului r ascump ar arii, acceptnd idei mai alese despre Dumnezeu s i despre sn tenia Sa. Trebuie s a depunem toate eforturile pentru a ne sp ala hainele caracterelor n sngele Mielului ncercnd n acela si timp s a ndep art am orice defect. Astfel noi vom duce pn a la cap at mntuirea noastr a cu fric as i cu tremur. Pentru c a Dumnezeu ne d a dup a pl acerea Lui s i voin ta s i nf aptuirea. Avem nevoie ca Isus, ve snicul izvor viu, s a locuiasc a n via ta noastr a. Atunci vor curge s uvoaie de ap a pur a, dulce s i cereasc a din izvorul cel viu. Cei care au o inim a umil a vor avea astfel o pregustare a cerului. nchide ti u sa diferen telor n viitor se va vorbi s i scrie mult mai mult dect ast azi despre adev arurile legate de a doua venire a [82] lui Isus Hristos pe nori cerurilor. Trebuie s a nchidem ecare u sa care ar putea conduce la diferen te s i nen telegeri ntre fra ti. Dac a ecare inim a va cur a tit a de omul cel vechi, discu tiile vor mai sigure, dar acum oamenii au nevoie de altceva. Dragostea lui Hristos este mult prea pu tin prezent a n inimile acelora care pretind a crede adev arul. Att timp ct si pun toat a speran ta n Hristos s i Spiritul S au le p atrunde n inim a, unitatea va domni ntre ei, de si s-ar putea ca nu toate ideile s a e identice n toate am anuntele. Biblia este nc a foarte pu tin n teleas a. Chiar dac a am studia n ntreag rug aciune o via ta a descoperirile ei snte, multe lucruri vor r amne neexplicate. Este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu s a ating a n

58

Sfaturi c atre editori

mod profund inima pentru a schimba caracterele, deschiznd astfel un canal de comunicare ntre suetul acela s i Dumnezeu, nainte de a deslu si n telesul celor mai profunde adev aruri. Fiecare trebuie s a se cunoasc a pe sine nsu si nainte ca Dumnezeu s a poat a face lucruri care a fost dat mari pentru el. Pu tina cuno stin ta a ar de o sut a de ori mai mare dac a mintea s i caracterul ar echilibrate sub inuen ta s Duhului Sfnt. Se d a dovad a de mult prea pu tin a umilin ta i blnde te n lucrarea de c autare a comorilor ascunse ale adev arului, iar dac a adev arul ar nv a tat a sa cum este n Isus, puterea de convingerea a inimilor ar de o sut a de ori mai mare. ns a totul este att de ntinat de sine, nct nu se poate primi n telepciunea de sus. Scrisoarea [83] 37, 1887.

Sfaturi c atre scriitori


Prezenta ti adev arul ntr-un mod ct mai simplu n vremea noastr a, cnd tot apar tot mai multe pove sti pl acute care atrag aten tia multora, ar mult mai ecient s a prezent am adev arul ntr-un mod ct mai simplu, sprijinite de cteva dovezi puternice, dect s a ncerc am s a aducem n fa ta oamenilor un s ir excesiv de dovezi. Asta pentru c a pentru mul ti, subiectul devine neclar dup a ce se aduc n aten tia lor mult mai obiec tiile s i dovezile, pentru ei, arma tiile au o ecien ta mare dect argumenta tiile lungi. Ei iau multe lucruri a sa cum sunt spuse, s i n acest caz dovezile nu schimb a nimic. Testimonies for the Church 3, 36 (1872). aten Trebuie s a m n permanen ta ti ca cei care scriu s a nu fac a neclare subiectele care sunt explicite, utiliznd multe argumente care nu prezint a un interes real pentru cititor. Dac a st aruie n mod exagerat asupra anumitor subiecte, prezentnd orice lucru care le vine n minte, munca lor este aproape n zadar. Cititorul nu este att de interesat att de am anun tit de acel subiect. Acordnd aten tie ec arui detaliu, exist a pericolul de a pierde din vedere cele mai importante aspecte ale adev arului. Au fost abordate multe subiecte. Dar tot efortul depus pentru aceast a lucrare nu este calculat pentru o maxim ecien ta a, ca s a trezeasc a un interes general. Testimonies, [84] Vol. 3, Patriarchs and Prophets, 35, 36 (1872). Nu doar o singur a minte Fratelui D. i-ar sluji foarte mult cultivarea simplit a tii s i lejerit a tii n scrierile lui. El trebuie s a evite s a insiste prea mult asupra oric arui lucru care nu are o importan ta vital a. Chiar s i cele mai importante s i reprezentative adev aruri, cele care sunt clare s i directe prin ele nsele, pot f acute confuze s i ntunecate prin folosirea a prea multe cuvinte. Este foarte posibil ca fratele D. s a aib a o viziune solid a asuprea tuturor aspectelor ale adev arului prezent s i totu si aceasta s a nu-l calice n toate privin tele pentru a putea prezenta n scris poporului francez motivele speran tei noastre. El poate sluji n aceast a lucrare. Dar materialul ar trebui s a e preg atit de mai mult de una sau dou a 59

60

Sfaturi c atre editori

persoane, pentru ca s a nu poarte amprenta ideilor ciudate ale unuia sau altora. Adev arul care a fost descoperit s i preg atit de mai multe persoane, s i care a fost adus la lumin a ca un lan t continuu de cercet atori perseveren ti ai adev arului la timpul stabilit de Dumnezeu, ar trebui prezentat oamenilor, ind astfel adaptat pentru a ntmpina nevoile multora. Ar trebui c autate c ai prin care articolele s a devin a mai concise, pentru a trezi interesul cititorilor. Articolele lungi, stufoase sunt d aun atoare adev arului pe care scriitorul inten tioneaz a s a-l prezinte. Testimonies for the Church 2, 671 (1871). Articole lungi, un singur scriitor Vreau s a v a rog s a ti aten ti la caracterul articolelor din Watchman [Ziarul, care a fost cunoscut sub numele de The Southern Watchman (Gardianul din sud), este acum editat sub numele de Our Times (Timpurile noastre)] (Gardianul). Articolele fratelui ______ sunt lungi s i dac a el nu[85] s i schimb stilul, va afecta negativ circula tia publica tiei voastre. n Watchman, articolele trebuie s a e scurte s i spirituale. i voi scrie mntul ca un din nou fratelui ______. Eu nu pot s a-mi dau consim ta singur om s a semneze scrierea attor de multe articole. Frate ______, aceste lucruri trebuie s a se schimbe. Dar cum putem noi face aceast a schimbare? Ce putem noi face? i voi scrie fratelui ______ s i vom vedea dac a asta va schimba ceva. Voi face totul posibil. Domnul s a ne dea n telepciune s i o judecat a s an atoas a. Articolele publicate n Watchman au nevoie de o spiritualitate mai profund a, dac a se urm are ste dezvoltarea publica tiei. Scrisoarea 78, 1906. Pastorii ar trebui s a scrie Pastorii care sunt angaja ti activ n cauza lui Dumnezeu s i care s i-au c stigat o anume reputa tie printre ct oameni, ar trebui s a- si foloseasc a inuen ta urm arind o ecien ta mai mare. Responsabilitate lor nu nceteaz a de ndat a ce se dau jos de la amvon. Este de datoria tuturor celor care pot scrie, n special a acelora care slujesc cu lucrurile snte, s a- si foloseasc a talentele n aceast a direc tie. Ar trebui s a simt a ca o ramur a a muncii lor aceast a de Review datorie de a oferi dovezi tangibile ale loialit a tii lor fa ta and Herald, prin articolele spirituale cu un scop precis, pe care le-ar putea scrie pentru coloanele revistei. Aceast a publicare, care pentru mul ti este singura predic a pe care o pot auzi, nu este ceea ce ar putea s a e sau ceea ce ar trebui s a e. Iat a o posibilitate de a le vorbi

Sfaturi c atre scriitori

61

acestora, iar to ti cei care vorbesc prin articolele din Review ar trebui s a se simt a ndemna ti s a spun a ceva. mic Articole mediocre Oameni cu o experien ta as i care au pot publica predici comune. Unii oameni le prea pu tin a inuen ta [86] citesc, n timp ce pe al tii nu-i ndeamn a s a le citeasc a. Nici cuvintele s i nici felul n care sunt legate ideile nu are nimic extraordinar care s a impresioneze n mod profund inima. Unii sunt destul de interesa ti ca s a citeasc a orice predic a indiferent de ct de pu tine idei noi sau interes se simt n acele articole. Dar cnd ace sti oameni ajung la un moment dat s a-i cunoasc a pe aceia ale c aror nume le-au v azut la baza articolelor v ad c a ei nu sunt ceea ce zic c a sunt adic a le lipse ste experien ta. Ei si pierd ncrederea n ziar s i pentru c a au fost n sela ti s i mai nainte aceasta se va sim ti s i atunci cnd citesc predici scrise de oameni pe care ei nu-i cunosc, s i de si predicile acelea pot con tine un material foarte bun, ei nu-l vor recunoa ste ca hran a; astfel ei nu au parte de unele instruc tiuni importante. Cre stinii nu vor dispre tui nici un dar, chiar s i cel mai mic dintre ele. Dar unii dintre scriitorii ale c aror predici au ap arut n Review nu au ac tionat conform cu singurul sau cu cei doi talan ti ncredin ta ti lor ci conform cu cei cinci care nu le-au fost ncredin ta ti. Ei au f acut o lucrare rea. St apnul le cuno stea capacit a tile s i le-a dat att ct s tia El c a ei ar putea face foarte bine atunci cnd va veni socoteala; El nu le va cere mai mult dect au avut capacitatea s a fac a. Nimeni nu trebuie s a se plng a degeaba c a nu poate s a-l sl aveasc a pe Dumnezeu prin daruri pe care El nu li le-a dat. Aceia c arora li s-a ncredin tat un singur talent, dac a l vor folosi cu n telepciune, vor accepta ti de Domnul potrivit cu posibilit a tile lor. Convinge ti pe lucr atori s a contribuie la scrierea articolelor Pastorii care au lucrarea lui Dumnezeu pe inim a ar trebui s a fac a eforturi speciale de a contribui la scrierea unor articole interesante s i spirituale pentru Review. To ti pot s a- si fac a timp pentru aceasta [87] dac a si doresc din toat a inima s a se angajeze n aceast a lucrare. Unii sunt prea lene si, prefernd calea u soar a. Ei ar petrece ore ntregi palavragind despre subiecte care nu sunt legate n mod special de naintarea cauzei lui Dumnezeu. Timpul acesta este irosit, iar ei sunt slujitori inecien ti. Dac a ei ar petrecut acest timp cu studiul Cuvntului lui Dumnezeu, lundu- si toat a hrana de pe paginile ei

62

Sfaturi c atre editori

pre tioase, devenind astfel potrivi ti pentru a pastori, lucrarea lor ar mult mai ecient a. Ei ar avea ce s a scrie. Ei vor putea produce articole care s a instruiasc as i s a ncurajeze pe poporul lui Dumnezeu. Asta ar nsemna pur s i simplu ndeplinirea datoriei s i ar nsemna s a dea hran a n vreme de nevoie poporului lui Dumnezeu. Un mesaj venit din inim a Cnd v a bucura ti de hrana din Cuvntul lui Dumnezeu s i din lumina pe care o g asi ti acolo, nf a ti sa ti-le s i altora pentru a se putea bucura s i ei cu voi. Vorbirea voastr a trebuie s a vin a dintr-o inim a sincer a. Putem vorbi cel mai bine cu oamenii acolo unde sunt ei, n loc s a c aut am cuvinte mari care ajung pn a n al treilea cer. Oamenii nu se g asesc acolo, ci aici jos n aceast a lume p ac atoas a, corupt as i plin a de durere, luptndu-se cu realit a tile dure ale vie tii. Hristos nu a venit s a I se slujeasc a ci ca El s a slujeasc a. El era exemplul nostru s i Dumnezeu ne-a dat s i nou a o sarcin as i anume aceea de a sluji nevoilor celorlal ti potrivit cu capacit a tile pe care El ni le-a dat. Aceste capacit a ti vor cre ste dac a noi le vom folosi ct [88] vom putea mai bine. Aceia care fac tot ce pot mai bine cu darurile pe care Dumnezeu li le-a ncredin tat, aruncnd totul asupra Sa, vor nt ari ti de El exact atunci cnd au nevoie. F acnd astfel, noi i d am voie s a lucreze n via ta noastr a; s a ne nve te, s a ne conduc as i s a ne impresioneze, f acndu-ne astfel canale de transmitere a luminii Sale c atre cei mul ti [89] care sunt n ntuneric.

Sfaturi pentru editori


a apas a asuTe-am pus un str ajer O responsabilitate solemn pra caselor noastre de editur a. Aceia care sunt la conducerea acestor institu tii s i care editeaz a periodicele s i preg atesc c ar tile pentru publicare, andu-se n lumina planului lui Dumnezeu s i ind chema ti s a avertizeze lumea, sunt responsabili n fa ta lui Dumnezeu pentru suetele semenilor lor. Att lor, ct s i slujitorilor Cuvntului lui Dumnezeu li se aplic a mesajul pe care Dumnezeu l-a dat profe tilor din vechime: Acum, ul omului, te-am pus str ajer peste casa lui Israel. Tu trebuie s a ascul ti Cuvntul care iese din gura Mea, s i s a-i n stiin tezi din partea Mea. Cnd zic celui r au: R aule, vei muri negre sit! s i tu nu-i spui, ca s a-l ntorci de la calea lui cea rea, r aul acela va muri n nelegiuirea lui, dar sngele lui l voi cere in mna ta. Ezechiel 33:7, 8. Testimonies for the Church 7, 140 (1902). Lucruri snte s i lucruri obi snuite Trebuie s a se fac a distinc tie ntre lucrarea Domnului s i lucrurile obi snuite ale vie tii de zi cu zi. El spune: mi voi ntinde mna mpotriva ta, ti voi topi zgura, cum o tope ste le sia, toate p articelele de plumb le voi dep arta din tine. Voi face iar as i pe judec atorii t ai ca odinioar a, s i pe sfetnicii t ai ca la nceput. Dup a aceea vei numit a cetatea neprih anit a, cetatea [90] credincioas a. Sionul va mntuit prin judecat a, s i cei ce se vor ntoarce la Dumnezeu n el, vor mntui ti prin dreptate. (Isaia 1:25-27). deosebit Aceste lucruri au o importan ta as i sunt o lec tie pentru to ti cei care se a a pe postul de editor. Cuvintele rostite de Moise au o semnica tie foarte profund a. Fiii lui Aaron, Nadab s i Abihu, s i-au luat ecare c adelni ta, au pus foc n ea s i au pus t amie pe foc; s i au adus astfel naintea Domnului foc str ain, lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a ie sit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit s i au murit naintea Domnului. Moise i-a zis lui Aaron: Aceasta este ce a spus Domnul, cnd a zis: Voi sn tit de cei ce se apropie de Mine s i voi prosl avit n fa ta ntregului popor. (Leviticul 10:1-3). Iat a o lec tie pre tioas a pentru 63

64

Sfaturi c atre editori

to ti aceia care preg atesc materialul pentru publicarea la editurile noastre. Lucrurile snte nu trebuie amestecate cu cele obi snuite. Ziarele care au un tiraj att de mare ar trebui s a aib a mult mai multe sfaturi valoroase dect cele care apar n cotidianele vremii. Pentru ce s a amesteci paiele cu grul? (Ieremia 23:28). Avem nevoie de gru curat, cernut ntru totul. A sa mi-a vorbit Domnul, cnd m-a apucat mna Lui, s i ma n stiin tat s a nu umblu pe calea poporului acestuia: Nu numi ti uneltire tot ce nume ste poporul acesta uneltire; s i nu v a teme ti de ce se teme el, nici nu v a speria ti! Sn ti ti ns a pe Domnul o stirilor. De El s a v a teme ti s i s a v a nfrico sa ti.... nvele ste aceast a m arturie, pecetluie ste aceast a descoperire, ntre ucenicii Mei. La lege s i la m arturie! C aci dac a nu vor vorbi a sa, nu vor mai r as ari zorile pentru [91] poporul acesta. (Isaia 8:11-20). Vreau s a atrag aten tia lucr atorilor no stri asupra celui de-al s aselea capitol din Isaia. Citi ti experien ta pe care a avut-o profetul cnd l-a v azut pe Domnul seznd pe un scaun de domnie foarte nalt, s i poalele mantiei Lui umpleau Templul. Seramii st ateau deasupra Lui, s i ecare avea s ase aripi: cu dou a si acopereau fa ta, cu dou a si acopereau picioarele, s i cu dou a zburau. Strigau unul la altul, s i ziceau: Sfnt, sfnt, sfnt este Domnul o stirilor! Tot p amntul este plin de m arirea Lui! Se zguduiau u siorii u sii de glasul care r asuna, s i casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, c aci sunt un om cu buze necurate, locuiesc n mijlocul unui popor tot cu buze necurate, s i am v azut cu ochii mei pe mp aratul, Domnul o stirilor! Dar unul din serami a zburat spre mine cu un c arbune aprins n mn a, pe care-l luase cu cle stele de pe altar. Mi-a atins gura cu el s i a zis: Iat a, atingndu-se c arbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este ndep artat as i p acatul t au este isp as it! Am auzit glasul Domnului, ntrebnd: Pe cine s a trimit, s i cine va merge pentru Noi? Eu am r aspuns: Iat a-m a, trimite-m a! (Isaia 6:1-8). To ti cei care lucreaz a n institu tiile noastre au nevoie de o astfel . Existe pericolul ca ei s de experien ta a nu aib a o leg atur a vie cu Dumnezeu, ca s a e sn ti ti prin adev ar. Astfel ei pierd perspectiva asupra puterii adev arului s i capacitatea de a distinge lucrurile snte s i cele obi snuite. Hran a la vreme de nevoie Adresndu-m a fra tilor din pozi tii responsabile, le spun: Domnul s a v a ung a nu numai ochii ca s a vede ti

Sfaturi pentru editori

65

ci s a v as i toarne n inimi untdelemnul sfnt care curge din cele dou a ramuri de m aslin prin tevile de aur n vasul de aur ce alimenteaz a sfe snicele de la sanctuar. Domnul s a v a dea un duh de n telepciune s i de descoperire, n cunoa sterea Lui, s i s a v a lumineze ochii inimii, ca s a pricepe ti care este n adejdea chem arii Lui, care este bog a tia de noi, credincio slavei mo stenirii Lui n sn ti, s i care este fa ta sii, nem arginita m arime a puterii Sale, dup a lucrarea puterii t ariei Lui. (Efeseni 1, 17-19) Ca ni ste administratori credincio si, noi trebuie [92] s a d am hran a la vremea potrivit a ntregii case a lui Dumnezeu. Prezenta ti-le oamenilor adev arul. Lucra ti ca s i cum a ti privi ti de ntreg cerul. Nu avem timp de pierdut nici m acar o clip a. Trebuie s a aducem la mplinire lucrurile urgente, ind ascun si n cr ap atura stncii pentru a-L putea vedea pe Hristos s i s a m ajuta ti de Duhul Sfnt pentru a termina mai repede. Testimonies for the Church 7, 152-154 (1902). Pericolele studiului speculativ Lumina adev arului pe care Dumnezeu o vrea adus a n fa ta popoarelor de ast azi, nu coincide cu ceea ce doresc s a nve te erudi tii acestei lumi; adeseori, ace sti oameni ajung la concluzii eronate n studiile lor, iar tot studiind diferi ti autori se entuziasmeaz a de anumite idei care au o origine satanic a. Satana mbr acat ntr-un nger de lumin a, vine la oamenii care studiaz a cu . Studiind subiecte care par foarte interesante s i ca ascunznd s tiin ta aceste subiecte, oamenii sunt condu si s a accepte concluzii eronate s i s a devin a colaboratori cu spiritele n sel atoare n emiterea de noi teorii care dep arteaz a de adev ar. Exist a pericolul ca pastorii, profesorii s i editorii no stri s a amestece uneori anumite idei pe care le-au g asit n c ar tile citite cu argumentele prezentate n discursuri s i articole, creznd c a n principiu turile Duhului adev sunt acelea si cu nv a ta arului cartea, Templul Viu, reprezint a un exemplu elocvent al acestei situa tii, cnd scriitorul a [93] turile sale sunt acelea adus n sprijinul c ar tii sale, ideea c a nv a ta si cu cele din scrierile surorii White. Vom avea mereu datoria de a contracara inuen ta acelor oameni care studiaz as tiin te de origine satanic as i prin care Satana lucreaz a pentru a distruge pe Dumnezeu s i Hristos. Testimonies for the Church 9, 67-68 (1909). C atre editorii periodicelor noastre -Am fost avertizat a asupra ajutorului pe care pastorii no stri i-l pot da lui Satana pentru prezentarea teoriilor sale naintea oamenilor prin abordarea frec-

66

Sfaturi c atre editori

vent a a teoriilor panteiste. Prezenta ti oamenilor adev arul prezent n mod constant. Nu da ti curs sentimentelor spiritiste, repetnd ideile n sel atoare s i ciudate care ne asalteaz a de ani de zile. Domnul le-a dat pastorilor un mesaj de purtat, dar El nu i-a chemat s a vorbeasc a despre acele subiecte asupra c arora au insistat unii oameni. Semin tele plasate astfel n minte vor germina s i vor ncol ti spre a aduce road a. Astfel oamenii sunt nv a ta ti s a accepte ideile lui Satana s i s a le transmit a mai departe. Ziarele noastre s a nu prezinte aceste idei false ale lui Satana. n ziarele noastre noi avem nevoie de mesajul Evangheliei mntuitoare. O, Sioane, tu care aduci ve sti bune, suie-te pe mun ti; O, Ierusalime, care aduci ve sti bune, ridic a- ti vocea s i strig a cu putere; ridic a- ti vocea, nu te teme; spune cet a tilor lui Iuda: Iat a Dumnezeul t au. A tinti ti-v a privirea asupra Domnului Isus Hristos s i ve ti astfel schimba ti ca s a v a asem ana ti cu El. Nu discuta ti aceste teorii spiritiste. Nu le oferi ti nici un col ti sor din mintea voastr a. Ziarele noastre [94] s a nu accepte nici un material de genul acesta. Publica ti adev arul s i nu eroarea. Nu ncerca ti s a explica ti caracterul lui Dumnezeu. Nu pute ti da nici o explica tie auxiliar a n afara celor pe care le d a Biblia. Teoriile omene sti cu privire la aceasta sunt absolut inutile. Nu v a mnji ti mintea cu aceste teorii n sel atoarea ale du smanului. Depune ti eforturi pentru a convinge pe oameni s a nu studieze nimic asem an ator. Mai bine s a nu public am deloc astfel de subiecte. Publica ti doar doctrinele adev arului prezent s i exclude ti cu totul aceste idei eronate. Scrisoarea 179, 1904. Nu face ti compromisuri n leg atur a cu Sabatul Oamenii vor ncerca s a ne determine s a facem mesajul mai blnd, prin excluderea unuia dintre cele mai importante aspecte ale sale. Ei spun: De ce insista ti att de mult n ceea ce nv a ta ti pe Sabatul zilei a s aptea? Mereu s i mereu ne spune ti asta. Vom de acord cu voi dac a nu ve ti mai spune att de mult n leg atur a cu aceasta; nu mai publica ti despre Sabatul zilei a s aptea n Sentinel [Aici se face referire la publica tia The American Sentinel (Santinela sau Gardianul) (1886-1901), ziar s apt amnal dedicat propag arii principiilor libert a tii religioase. A fost urmat n perioada 1901-1904 de publica tia lunar a Sentinel of Christian Liberty.], s i v a ve ti putea bucura de sprijinul s i inuen ta noastr a. Unii dintre fra tii no stri angaja ti n lucrare au tendin ta de adopta o astfel de atitudine.

Sfaturi pentru editori

67

Am fost ndemnat a s a v a avertizez cu privire la ng aduirea unor idei n sel atoare s i la existen ta modestiei s i precau tiei false, ntr-o atitudine de sustragere de la armarea credin tei. Mi s-au ar atat n timpul nop tii lucruri care m-au tulburat foarte mult. Se p area c a sunt la ni ste ntlnirile unor consilii la care se discutau astfel de lucruri s i unde au fost deschise o serie de documente care ncurajau [95] la compromis. Fra tilor, vom permite noi lumii s a modeleze mesajul pe care Dumnezeu ne-a ns arcinat s a-l prezent am? Atunci, la fel de bine ar putea s i bolnavul s a- si prescrie remedii pentru boala lui. Vom tr ada noi ncrederea care ne-a fost acordat a, doar de dragul lumii. Dac a n lume predomin a eroarea s i c alcarea legilor lui Dumnezeu, nu este de datoria noastr a s a le ar at am p acatele s i pericolul n care se a a? Noi trebuie s a vestim cu putere mesajul celor trei ngeri. La ce altceva serve ste ziarul Sentinel dac a nu pentru a vocea str ajerului de pe zidurile Sionului care semnaleaz a pericolul. Noi nu trebuie s a ne umilim s i s a cerem scuze lumii pentru c a le spunem adev arul: niciodat a s a nu ascunde ti adev arul. Prezenta ti adev arul a sa cum este n fa ta tuturor martorilor, e ei oameni sau ngeri. S a ar at am ntregii lumi c a Adventi stii de ziua a s aptea nu fac nici un de s compromis. Elimina ti orice aparen ta ov aial a n ceea ce prive ste credin ta s i p arerile voastre. Lumea are dreptul s as tie la ce se poate a stepta din partea noastr a, s i ne va privi ca oameni care nu sunt one sti s i care si ascund adev aratele opinii s i principii din considerente pn politice, dac a suntem nededica ti chiar s i n aparen ta a cnd opinia popular a stabile ste ce este corect s i ce nu este. Mngietorul, Duhul Sfnt, pe care Hristos a armat c a-L va trimite n lume, avea s a dea o m arturie evident a. Manuscris 16, 1890. Insista ti pe tr as aturile distinctive Religia lui Isus este n pericol pentru c a este amestecat a cu lucruri de un caracter lumesc. Adev arata pietate s i n telepciune care vin de tind s a e nlocuite de o politic a lumeasc a, iar Dumnezeu si va retrage mna Sa binecu . Va ndep vnt atoare de la conferin ta artat chivotul din mijlocul [96] poporului? si vor face loc idolii? Vor aduse oare n sanctuar precepte s i principii false? Va adorat antihristul? S a ignor am noi adev aratele doctrine s i principii pe care ni le-a dat Dumnezeu s i care ne fac ceea ce suntem? Va deveni oare casa de editur a, unealta lui Dumnezeu, doar o institu tie lumeasc as i politic a? Dar asta se

68

Sfaturi c atre editori

ntmpl a atunci cnd du smanul ne conduce prin oameni neconsacra ti s i orbi ti. Aceste lucruri au ajuns prea departe s i nimeni nu a protestat clar mpotriva lor. Dar iat a c a a venit ntr-adev ar timpul ca Domnul s a pun a lucrurile n ordine. Unii dintre oamenii aa ti n pozi tiile n conducerea lucr cheie nu au avut experien ta arii iar ace sti oameni ar trebui s a ia mai mult n considera tie umilin ta s i precau tia. n timpul nop tii am fost dus a la mai multe consf atuiri s i acolo am auzit oameni inuen ti rostind cuvinte care l asau s a se n teleag a faptul c a dac a se va renun ta la titulatura de Adventist de Ziua a Saptea n coloanele ziarului American Sentinel, s i dac a nu se va mai publica nimic despre Sabat, oamenii mari ai lumii vor lua ziarul sub protec tia lor; astfel va deveni mai cunoscut s i va face o lucrare mai mare ceea ce a p arut foarte de dorit. Ace sti oameni, ns a nu pot pricepe de ce noi nu ne putem asocia cu necredincio sii la nivel ideatic sau practic sub pretextul m aririi inuen tei publica tiei Sentinel. Ei s-au luminat s la fa ta i au nceput s a fac a planuri pentru a face un adev arat succes din Santinel. Aceast a politic a este primul pas dintr-un s ir de al ti pa si gre si ti. Principiile care au fost sus tinute n American Sentinel sunt rezumatul lucr arii de argumentare a sabatului, iar cnd oamenii ncep [97] s a vorbeasc a despre schimbarea acestor principii, fac o lucrare care nu le apar tine. Ca s i Uza ei ncearc a s a tin a chivotul care este al lui Dumnezeu ind sub supravegherea Sa special a. Cine dintre voi a sim tit povara acestei cauze de la nceput s i a acceptat responsabilit a ti n condi tii grele? Cine a purtat povara acestei lucr ari tot timpul acesta? Cine a dat dovad a de renun tare s i sacriciu de sine? Domnul a preg atit un loc pentru slujitorii S ai loiali s i care rostesc strig ate de avertizare. El si aduce la ndeplinire lucrarea nainte ce vreunul din voi s a contribuie cu ceva s i el poate s i va face loc adev arului pe care voi l elimina ti. American Sentinel a publicat adev arul pentru timpul acesta. Lua ti seama la ceea ce face ti. Dac a nu zide ste Domnul o cas a, degeaba lucreaz a cei ce o zidesc. Manuscris 29, 1890. R aspunsul la mi scarea legii duminicii Eu una sper c a trompeta va suna n mod special pentru a semnaliza aceast a mi scare a legii duminicii. Cred c a ar cel mai bine ca s a se insiste n mod special n ziarele noastre asupra continuit a tii Legii lui Dumnezeu.

Sfaturi pentru editori

69

Nu ar trebui ca s a existe un ziar sau un pamet care s a ia locul ziarului Sentinel? Nu am putut de acord c a ncetarea public arii ziarului a fost un lucru n telept pentru c a el a constituit un glas care vorbea constant n ap ararea libert a tii religioase. Articolele despre adev ar ar trebui s a e scurte iar adev arul trebuie prezentat n mod clar s i distinct, acordnd o aten tie deosebit a Sabatului Domnului [98] s i ar atnd faptul c a oamenii care pl asmuiesc legi pentru a impune p azirea primei zile a s apt amnii nu sunt loiali Domnului cerurilor care a sn tit ziua a s aptea. Facem noi tot ceea ce putem pentru a n al ta legea lui Iehova? Acum trebuie s a ne opunem cu toat a puterea legii duminicii. Cea m legea lui mai bun a metod a de a face lucrul acesta este s a n al ta Dumnezeu, tinnd-o ca un stindard al sn teniei. Aceasta se va face dac a adev arul triumf a. Scrisoarea 58, 1906. tii, m-am adresat Nu pream ari ti pe nici un om n timpul nop acelora care sunt editori s cu perseveren ta i colaboratori ai periodicelor noastre. Dac a ace stia nu s tiu dect s a umple paginile ziarelor noastre cu laude adresate unuia s i altuia, atunci ar trebui s a caute n telepciune de la Dumnezeu. Vederea voastr a spiritual a are nevoie de alie cereasc a. Atunci cnd ei laud a excesiv oameni pe care ei nu-i cunosc s i care nu p azesc poruncile cu un A sa zice Domnul!, se plaseaz a ntr-o pozi tie care n timpul de criz a le va periclita discern amntul atunci cnd vor vedea lucrurile bune nf aptuite de aceia care caut a s a n sele s i care pretind a Hristos s i profe ti trimi si de Dumnezeu. Despre acel timp Hristos spune: ... ca s a n sele, dac a va , chiar s cu putin ta i pe cei ale si. Si apoi El ntreab a: Va g asi Fiul pe p Omului credin ta amnt atunci cnd va veni El? Aceia care aduc asemenea laude oamenilor, e c a n scris e c a prin viu grai, trebuie s a aib a o putere mai mare de discern amnt. Ar mult mai bine dac a acelora care se str s-ar ar ata aceea si ncredere s i bun a credin ta aduiesc ca n folosirea stiloului s i a cuvntului s a fac a voia lui Dumnezeu s ca ni ste copii ascult atori, p azind poruncile Lui; ei nu nal ta i laud a [99] pe unul s i altul ci ascult a de Cuvntul lui Dumnezeu, ar atndu- si dragostea de fra ti, s i eliminnd orice l astar al resentimentelor c arora li se permite s a ncol teasc a. Stiu c a Domnul ia seama la lucr arile acelora care cred c a lucreaz a n neprih anire, care par s a nu e nici de o parte nici de cealalt a. Iat a

70

Sfaturi c atre editori

ce mesaj am primit pentru ei: V a aa ti n ntuneric s i voi nu s ti ti cui aduce ti laude. Domnul nu poate sus tine o astfel de lucrare care nu poart a amprenta sa pentru c a i conduce pe al tii pe c ai care nu sunt c ar arile cerului. Lua ti seama la ecare arma tie Tr aim vremuri cnd ecare propozi tie scris a trebuie s a e adev arat a, sincer as i s a aib a un n teles clar. S a nu folosi ti nici m acar o pic atur a de cerneal a pentru a ne spori popularitatea sau pentru a sus tine ceea ce Dumnezeu condamn a. Aceia care fac lucrul acesta dau dovad a de un zel deosebit s i de o arz dorin ta atoare de a se face remarca ti s i se vede c a nu au nv a tat la picioarele lui Hristos. Tot ceea ce fac s i spun ei este impregnat de sine. Ei si ndreapt a armele mpotriva fra tilor lor care fac lucrarea pe care le-a ncredin tat-o Domnul, dar orbi ti ind ei cred c a fac lucrarea lui Dumnezeu. Mi s-a ncredin tat datoria de a spune fra tilor mei: Umili ti-v a s i m arturisi ti-v a p acatele, pentru c a altfel ve ti umili ti de nsu si Domnul. Mesajul c atre Biserica din Laodiceea se potrive ste acelora care nu aplic a mesajul la ei n si si. Ei nu sunt nici reci nici foarte calzi ci c aldicei. Domnul spune: Stiu faptele tale: c a nu e sti nici rece, nici n clocot. O, dac a ai rece sau n clocot! Dar, indc a e sti [100] c aldicel, nici rece, nici n clocot, am s a te v ars din gura Mea. Pentru c a zici: Sunt bogat, m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic s i nu s tii c a e sti tic alos, nenorocit, s arac, orb s i gol, te sf atuiesc s a cumperi de la Mine aur cur a tit prin foc, ca s a te mbog a te sti; s i haine albe, ca s a te mbraci cu ele s i s a nu ti se vad a ru sinea goliciunii tale; s i doctorie pentru ochi, ca s a- ti ungi ochii s i s a vezi (Apocalipsa 3:15-18). Vom permite noi s a ni se vad a ru sinea goliciunii n ceea ce prive ste aceste dou a daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat, scrisul s i vorbitul? Nu vom lua n seam a faptul c a neprih anirea de care a dat dovad a n ascultarea sa absolut a de poruncile Tat alui S au a fost cauza crucic arii sale? Prin ascultare deplin a de legea lui Iehova noi pream arim s i cinstim legea. Care este semnica tia acelor cuvinte adresate poporului lui Dumnezeu care ncearc a s a lupte lupta ce bun a a credin tei, n ciuda m arimii obstacolelor spunnd: Noi nu ne vom pleca naintea lui Baal s i nu vom cinsti pe nimeni care face acest lucru.?

Sfaturi pentru editori

71

Cei care p azesc poruncile lui Dumnezeu primesc binecuvntarea lui pe cnd cei care o calc a au parte de blesteme. Ne vom dedica pentru a a noi condeiele s i glasurile n umilin ta seza lauri pe capul acelora care au fost liderii sub steagul lui Satan, declarnd c a trebuie s a cinstim institu tiile papalit a tii? Capacit a tile pe care Dumnezeu ni le-a dat au fost ntrebuin tate n mod gre sit pentru a introduce o atitudine de mpotrivire. Este total mpotriva planului lui Dumnezeu ca oamenii s a aduc a laude s i nchinare institu tiilor omene sti care s-au implicat ntr-o lucrare care este n direct a opozi tie cu lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o poporului S au pentru aceste zile. De ce exist a [101] atta orbire? Pn as i cel mai nensemnat ar putea s a arate universului, lumilor nec azute s i lumii noastre c azute elocven ta t acerii. Aduce ti n fa ta oamenilor probleme vitale S a presupunem c a profesorii s i studen tii no stri ar avea mai multe de prezentat oamenilor n cea ce prive ste acele lucruri care trebuie aduse la ndeplinire ast azi, s i care privesc interesul ve snic al suetelor. S a presupunem c a tinerii s i b atrnii vor primi hran a la vreme de nevoie att prin articole ct s i de la amvoane. Nu mai pierde ti timpul n tot ceea ce ave ti de spus pentru a trezi biserica din somnul ei insistnd asupra acelor aspecte care nu sunt esen tiale s i care nu au nici o semnica tie pentru nevoile curente ale poporului sau pentru cei care nu cunosc adev arul. Citi ti primele trei versete ale c ar tii Apocalipsa s i ve ti vedea care este lucrarea care se dore ste a f acut a din partea acelora care n Cuvntul lui Dumnezeu. pretind c a au credin ta Mesajul care ne pune deoparte fra tii mei, ultimele articole din ziare au relevat o orbire a discern amntului spiritual. Vom putea s a vedem clar atunci cnd atunci cnd vom binecuvnta ti cu o vedere spiritual a. Lucrurile privitoare la timp s i sim turi care atrag acum aten tia si vor pierde semnica tia pentru c a ni se vor descoperi lucruri cu o valoare ve snic a. ntocmai cum Dumnezeu le-a descoperit voia Sa, evreilor sclavi n Egipt, acelora care nu se aliniau deloc obiceiurilor s i practicilor unei lumi c azut a n nelegiuire, Domnul le va descoperi lumin a din cer s i acelora care iubesc un A sa zice Domnul. Lor le va descoperi El gndurile Lui. El le va descoperi [102] semnica tia cuvintelor Sale acelora care sunt cel mai pu tin inuen ta ti de ideile lumii , care se feresc cel mai mult de etalare, vanitate, , dar care ies n eviden ca mndrie s i dorin ta dup a locurile din fa ta ta poporul S au ciudat care umbl a dup a fapte bune. Prima desf as urare

72

Sfaturi c atre editori

a puterii lui Dumnezeu n fa ta robilor evrei din Egipt a nsemnat demonstrarea lipsurilor n telepciunii mai marilor acestei lumi. n telepciunea oamenilor este nebunie n fa ta lui Dumnezeu. Vr ajitorii au ar atat ct de ignoran ti erau cu privire la cunoa stere nainte ca Domnul s a arat a m are tia n telepciunii Lui. n telepciunea oamenilor care au folosit n mod necorespunz ator talentele pe care li le-a dat Dumnezeu, a fost ar atat a de El ca ind nebunie. A sa vorbe ste Domnul: n teleptul s a nu se laude cu n telepciunea lui, cel tare s a nu se laude cu t aria lui, bogatul s a nu se laude cu bog a tia lui. Ci cel ce se laud a s a se laude c a are pricepere s i c a M a cunoa ste, c as tie c a Eu sunt Domnul, care fac mil a, judecat as i dreptate pe p amnt! C aci n acestea g asesc pl acere Eu, zice Domnul. Iat a, vin zilele, zice Domnul, cnd voi pedepsi pe to ti cei t aia ti mprejur, care nu sunt t aia ti mprejur cu inima. To ti aceia care se vor uni pentru l auda, sl avi s i da cinste acelora care tin ridicat stindardul lui Satan se lupt a mpotriva lui Dumnezeu. n loc de a purta mesajul de lini ste s i pace noi trebuie s a ducem lumina lumii ntregi. Nou a ni s-a dat un stindard pe care scrie: Aici este r abdarea sn tilor care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i au credin ta n Isus. Acest mesaj este special s i ne pune cu totul de o parte s i el trebuie s a e foarte clar s i sigur pentru a putea conduce [103] pe oameni de la fntnile secate care nu au ap a deloc la izvorul cu apa vie tii. Scrisoarea 60, 1898. Editorul s i obiceiurile care tin de s an atatea sa Este nevoie strict de o temperan ta a n ceea ce prive ste alimenta tia, att mncarea ct s i b autura, pentru a ne putea p astra s i exercita ecient toate capacit a tile corpului nostru. Este nevoie de obiceiuri practicnd o strict temperan ta a, combinate cu exersarea mu schilor s i a min tii pentru a ne putea p astra att vigoarea mintal a ct s i cea zic as i ele pastorilor, editorilor s vor da rezisten ta i tuturor acelora care au o via ta mai sedentar a. n ciuda tuturor arma tiilor pe care le facem despre reforma sanitar a noi mnc am prea mult. ng aduirea apetitului este principala cauz a a bolilor zice s i psihice s i st a la baza sl abiciunii generale evidente pretutindeni. Testimonies for the Church 3, 487 (1875) Importan ta exerci tiilor zice Unii b arba ti s i femei nzestra ti cu talente deosebite nu aduc la ndeplinire nici jum atatea din ceea ce ar putea face pentru c a nu- si controleaz a apetitul. Aceasta este o

Sfaturi pentru editori

73

sl abiciune n cazul multor scriitori s i vorbitori. Dup a o mas a copioas a ei se apuc a de activit a ti sedentare cum ar cititul sau scrisul s i nu dedic a nici o clip a exerci tiilor zice. Astfel se simte o puternic a negativ inuen ta a asupra cursivit a tii gndirii s i vorbirii. Ei nu vor mai putea scrie s i vorbi cu puterea necesar a pentru a atinge inimile oamenilor; eforturile lor vor astfel ineciente. , n special Aceia care de tin responsabilit a ti de mare importan ta aceia care sunt p azitorii lucrurilor spirituale, ar trebui s a posede un de spirit deosebit sim t ascu tit s i o prezen ta a. Ei trebuie s a e mai tempera ti dect ceilal ti n ceea ce prive ste apetitul. Pe mesele lor nu trebuie s a se g aseasc a mnc aruri bogate s i extravagante. Ministry [104] of Healing Patriarchs and Prophets, 308-309 (1905). Mese simple s i exerci tii zice Iat a o sugestie pentru aceia care depun ndeosebi activit a ti sedentare sau intelectuale. To ti cei care au curaj moral s i control de sine s a ncerce acest lucru: mnca ti doar dou a sau trei feluri simple de mncare la ecare mas as i nu mnca ti dect o cantitate sucient a pentru a v a satisface foamea. Face ti n ecare zi exerci tii zice s i ve ti vedea dac a nu ve ti benecia de pe urma acestor lucruri. Ministry of Healing Patriarchs and [105] Prophets, 308-310 (1905).

Publica tia reprezentativ a a bisericii


Fiecare articol trebuie s a reecte lumin a Am primit sfatul de a spune tuturor editorilor ziarelor noastre denomina tionale c a trebuie s a tip areasc a tot ceea ce prive ste partea pozitiv a a adev arurilor Bibliei. Trmbi ta trebuie s a sune ntr-un mod foarte hot art. Fiecare articol tip arit n Review and Herald trebuie s a e de a sa natur a nct s a reecte lumin a n mijlocul ntunericului moral al acestei lumi. Fiecare coloan a din ziar trebuie s a con tin a adev arul pre tioase. Spa tiul foarte valoros de pe paginile ziarului nu trebuie folosit pentru a relata cine s tie ce ntmplare din via ta pre sedintelui ______, a icei sale sau a oric arui membru din familia sa. Aceste relat ari nu vor lumina pe nimeni n ceea ce prive ste adev arul. Unele dintre articole, chiar dac a trateaz a subiecte legate de Biblie, ar trebuie s a e scurtate. Manuscris 106, 1905. Nu publica ti subiectele controversate Am primit sfatul de a v a spune c a pe paginile ziarului nu trebuie s a apar a nici un subiect n mintea unora. Lucrarea pe care o facem care s a aduc a nesiguran ta noi ar trebui s a nt areasc a suetul. Noi cu to tii ar trebuie s a ne naintea Domnului, c [106] plec am n umilin ta autndu-L pentru o poc ain ta adev arat a. Pu tini n teleg lucrarea pe care trebuie s a o facem n inimile s i n casele noastre. Este nevoie de mult a rug aciune, dar nu de un suet de rug aciuni lungi, ci de rug aciuni f acute cu credin ta umilit. Nu este timp acum s a intr am n tot felul de dispute care nu sunt necesare, dar ar trebui s a ne gndim foarte mult la nevoia de a-L c auta pe Domnul pentru o schimbare veritabil a a inimii s i a vie tii. Noi ar trebui s a facem eforturi serioase pentru sn tirea suetului s i min tii noastre. Fiecare familie s i ecare biseric a are nevoie de o lucrare serioas a. Ce fel de articole avem nevoie M a tem c a fra tii no stri aa ti n lucrare nu ac tioneaz a conform cu cerin tele timpului n care ne a am. S-au f acut eforturi nsemnate pentru ca edi tia de prob a a publica tiei Review s a con tin a credin ta noastr a ntr-un mod condensat. 74

Publica tia reprezentativ a a bisericii

75

Ajungnd la at tia oameni, ecare din numerele publicate trebuie s a reprezinte credin ta noastr a n mod corect. Este nevoie de articole care s a le prezinte cititorilor o perspectiv a complet a asupra pozi tiei noastre, armnd ntr-un mod clar diferitele puncte de doctrin a. Publicarea acestei edi tii de prob a este o ac tiune foarte important a. Trebuie s a folosim la maxim aceast a ocazie pentru a trezi interesul cititorilor publica tiei noastre (Review) pentru adev arurile care sunt esen tiale s i snte pentru noi. Au fost publicate multe numere ale acestei de tii de prob a dar nu mai sunt prea multe s i n curnd va trece aceast a ocazie de aur pentru prezentare adev arurilor importante [107] n mod oportun. Spun din nou c a trebuie s a prot am la maxim de aceast a ocazie. Publica ti articole la subiect care denesc n mod clar s i corect pozi tia pe care st am. Cititorii vor impresiona ti n mod pl acut sau nepl acut. To ti cei care si aduc contribu tia la producerea revistei ar trebui s a depun a toate eforturile pentru ca articolele s a e interesante s i directe. Prea multe articole obi snuite Cu durere am remarcat faptul c a unele din paginile revistei con tin subiecte generale, care pot g asite n aproape orice publica tie religioas a. Fratele _____ face tot ceea ce poate, s i de aceea nu trebuie nvinuit att de mult. Dumnezeu lucreaz a mpreun a cu el. El are nevoie ns a de ajutorul fra tilor s ai. El are unele responsabilit a ti pe care ei nu le au. n momentul acesta avem nevoie de articole de la cei mai experimenta ti fra ti ai no stri avem nevoie de cele mai bune articole pe care ei le pot produce. Dac a vor trimise la editur a destule articole de genul acesta, va mai pu tin loc pentru articolele obi snuite care tur nu ofer a nici o nv a ta a cu privire la credin ta noastr a. Unii dintre fra tii no stri aa ti n lucrare muncesc ct doi la un loc dar nu lucreaz a n direc tia care trebuie. Pierde ti mult mai mult timp cu studiul pentru unele articole foarte profunde s i n felul acesta ve ti ntrzia s a le prezenta ti celor care au nevoie de ele acum. Hristos, modelul nostru n lucrare Vom putea face multe lucruri ntr-un timp mai scurt dac a vom lucra ntocmai ca s i Hristos. Vom avea multe de c stigat dac a vom medita la felul n care El i nv a ta pe oameni. El a c autat s a se adreseze omului simplu. El avea un stil direct, simplu s i cuprinz ator. Ilustra tiile pe care El le folosea [108] le erau foarte familiare ascult atorilor s ai. El ilustra adev aruri de o

76

Sfaturi c atre editori

ve importan ta snic a folosind lucruri din natur a, legnd astfel cerul s i p amntul. puternic Dac a am avea o credin ta a n Dumnezeu s i dac a vom pretinde pentru noi respectarea promisiunilor Sale, unindu-ne rug aciunile s i eforturile cu credin ta n El, vom vedea n mod sigur mntuirea pe care El ne-o ofer a. Toate lucrurile sunt cu putin ta celui ce crede. Pentru lucrarea timpului acesta nu este nevoie att de mult de tur ct de o credin n umilin . talente, bani, nv a ta a sau elocven ta ta ta s de Nimic nu poate rezista adev arului rostit cu credin ta i umilin ta c atre aceia care sunt dispu si s a suporte nvinuiri, trud as i sacricii pentru Domnul lor. Dac a vrem ca eforturile noastre s a e ncoronate cu succes va trebui s a m co-lucr atori cu Hristos. Noi trebuie s a plngem a sa cum a f acut El pentru aceia care nu vroiau s a plng a pentru ei n si si, mijlocind a sa cum a f acut-o el pentru aceia care nu vor mijloci pentru ei n si si. Manuscris 24, 1903. Articole pline de dinamism Review and Herald este publica tia noastr a principal as i ea trebuie s a aib a putere s i vitalitate. Este nevoie de talentele iscusite pe care le pot oferi tinerii. Convinge ti-i pe cei care scriu de nevoia de articole pline de dinamism. Articole despre c as atorie Am citit scrisoarea pe care a ti scris-o pe nti iunie. Am primit-o de abia azi dup a amiaz a. Miau pl acut lucrurile pe care le-a ti scris s i s tiu c a ecare cuvnt este adev arat. Publica tiile noastre ar trebui s a cuprind a mai multe articole despre c as atorie. Cred c a articolul dumneavoastr a se potrive ste de minune pentru Review. Voi ncerca s a scriu cteva articole scurte [109] despre acest subiect n afar a de cel pe care l scriu s apt amnal. De si nu am publicat mult despre subiectul acesta, am studiat mult despre el. Scrisoarea 110, 1902. Stnd de partea drept a tii Editorul local al revistei Review and Herald va avea ocazia s a vorbeasc a cu onestitate s i fermitate. El va trebui s a stea de partea drept a tii, exercitndu- si toat a inuen ta pe care i-o d a pozi tia sa. Testimonies for the Church 4, 456 (1880). ultimul nuHran a potrivit a pentru popor Am g asit la u sa m ar din Review and Herald s i l-am citit pu tin. Are mult a hran a potrivit a pentru popor. Adev arul era prezentat exact a sa cum trebuie adic a simplu s i ntr-un mod constructiv. Experien tele fra tilor din lucrarea misionar a care sunt foarte interesante.

Publica tia reprezentativ a a bisericii

77

n aceste ultime zile acela care a fost odat a un cel mai mare nger din ceruri va se va folosi de losoa, oamenilor aa ti sub puterea sa iar noi, poporul lui Dumnezeu trebuie s a avem mare grij as i s a ne ferim de inuen ta sa care ne poate n sela. Trebuie s a tinem puternic de adev arurile care ne-au scos din lume s i ne-au dat o identitate special a ca popor ales al lui Dumnezeu. M a ntristez foarte mult atunci cnd m a gndesc la num arul mare al acelora care se vor dep arta de standardul bibliei. Dac a am s ti c a doar peste un an de zile Domnul ar veni pe norii cerului cu putere s i mare slav a, ct de solemn ne-am comporta noi to ti. Ct de serioase ar trebui s a e eforturile noastre de a ne preg ati pentru venirea Sa ca s a putem intra la osp a tul de nunt a mbr aca ti n haine albe. [110] Manuscris 12, 1904.

Publica tiile misionare


a misioImportan ta unei reviste misionare Revista noastr mare , deschiznd drumul nar a este Signs of Times: are o ecien ta unei prezent ari mai complete a adev arului. Pentru foarte multe suete aceast a revist a a constat o binecuvntare. Cu to tii ar trebui s a ne dorim ca revista s a e un mesager spiritual plin de vigoare, armnd adev aruri practice s i simple. Mul ti nfometeaz a dup a pinea vie tii n aceast a lume cre stin a. Plin a de hran a mbel sugat a, revista Signs of Times este un adev arat osp a t pentru mul ti dintre aceia care nu sunt cu noi. de aceea si credin ta Articolele din revist a nu trebuie s a e lungi s i trebuie manifestat a o mare grij a n prezentarea adev arului f acndu-l ct mai atractiv cu . Articolele care aduc acuza putin ta tii violente la adresa altor biserici trebuie eliminate pentru c a produc prejudec a ti. Adev arul trebuie , s prezentat n toat a simplitatea sa, cu n telepciune n umilin ta i cu toat a inuen ta sa de a convinge. Subiectele trebuie s a e dintre cele tor, pline de spiritul mai alese. Limbajul ar trebui s a e pur s i n al ta lui Hristos. mbinnd argumentele cu practica, revista va str aluci de lumin a ca o lamp a care arde, ca un nger venit din cer. Asigura ti-v a c a articolele sunt foarte interesante Nu to ti [111] fra ti no stri si dau seama de importan ta acestei reviste; dac as i-ar da seama atunci s-ar sim ti mai mult ndemna ti s-o fac a s a e mai interesant as i s a contribuie la distribuirea ei peste tot. To ti aceia care au o oarecare contribu tie n preg atirea materialului destinat public ari n aceast a revist a au de f acut o lucrare sfnt as i trebuie s a aib ao permanent a leg atur a cu Dumnezeu. Inimile s i vie tile lor trebuie s a e curate. Dumnezeu poate lucra cu ei pentru a le da n telepciune pentru a deveni mai experimenta ti n cunoa sterea adev arului. El cunoa ste motiva tia ec aruia s i va mp ar ti din bel sug harul S au n func tie de spiritul n care lucrarea este adus a la ndeplinire. Acest predicator t acut , purtnd cu sine adev aruri pre tioase, trebuie s a nainteze pe pentru a- aripile rug aciunii f acute cu credin ta si aduce la ndeplinirea 78

Publica tiile misionare

79

lucrarea la care a fost chemat de a-i lumina pe aceia care sunt n ntunericul erorii. Primim apeluri de pretutindeni, nu numai de la aceia care mp ar dar s t as esc cu noi aceea si credin ta i de la aceia care au nceput s a e interesa ti citind din publica tiile noastre. Ei ne spun s a le trimitem un pastor care s a-i nve te adev arul. Dar este o mare lips a de pastori. Trebuie s a le spunem c a nu putem trimite pe nimeni pentru c a nu avem pe cine s a trimitem. Va trebui ca ei s a se mul tumeasc a cu acest predicator t acut pn a cnd Dumnezeu le va trimite un mesager n carne s i oase. Trebuie ca fra tii no stri s a se gndeasc a n mod serios s la acest lucru s i depunnd toate eforturile cu speran ta i credin ta s a- si aduc a contribu tia la Sign of the Times. Prin r aspndirea acestor articole vii pline de cuvinte snte, ei predic a n fa ta a mii de oameni. Nu sunt de dorit articole lungi s i seci. Aceast a mare lips a de oameni care s a mearg a din loc n loc s i s a predice poate ntr-o mare m a bine sur a suplinit a de aceste tratate s i reviste s i de o coresponden ta [112] chibzuit a. Mul ti dintre aceia care sunt mpr as tia ti n toat a tara s i care au rareori ocazia de a avea n mijlocul lor un predicator n carne s i oase pot face ca ntlnirile lor s a e mai interesante s i eciente alegnd un bun cititor dintre ei pentru a citi din materialele publicate n ziarele s i c ar tile noastre. Ave ti o arie larg a de unde pute ti alege att n domeniul doctrinal ct s i n cel practic. Se pot forma clase de studiu personal al Scripturii folosind s i publica tiile noastre pentru a nv a ta mai multe despre adev arul prezent. Pute ti s a le prezenta ti acelora care sunt interesa ti dovezile pe care ne baz am n credin ta noastr a. Cu to tii ar trebui s a folosim la maxim ocaziile care ni se ofer a pentru a deveni cunosc atori ct mai buni ai scripturilor. Signs of the Times, 2 ianuarie 1879. Hran a n vreme de nevoie ng adui ti-mi s a v a spun ce gndesc, de fapt nu gndurile mele ci cuvintele lui Dumnezeu. Sunt ngrijorat a cu privire la Sign of the Times. Sunt o mul time de reviste s i ziare care public a o mare parte din lucrurile prezente s i n Signs. Numele revistei a fost ales astfel pentru se dorea s a reprezinte natura articolelor ce urmau a publicate. Nu ar trebui aloca ti un spa tiu att de mare articolelor lungi care nu au nici o leg atur a cu semnele apropiatei reveniri a Fiului Omului cu putere s i slav a pe norii cerului. Sunt convins a c a dac a editorul revistei si va da seama c a trebuie s a

80

Sfaturi c atre editori

e un administrator credincios, materialul publicat ar ca o hran a potrivit a la vreme de nevoie pentru poporul lui Dumnezeu. Prea multe subiecte comune s i prea pu tine din cele sacre. Se folosesc prea mult pozele s i alte lucruri care nu au nici o leg atur a cu necesit a tile absolute ale timpului n care tr aim. Exist a pericolul ca s i [113] noi s a urm am calea lui Nadab s i Abihu, care au folosit un alt foc n locul focului de pe altar. n ceea ce prive ste celelalte subiecte care sunt att de mult abordate, exist a multe alte ziare s i reviste care ne pot oferi toate informa tiile de care am putea avea nevoie. Numele revistei vrea s a spun a c a materiale publicate aici trebuie s a e ca sunetul de avertizare al trompetei. Publica ti mai pu tine poze s i mai mult a hran a tare s i spiritual a. Proteja ti revista Adev arul prezent. Proteja ti revista mpotriva introducerii unor articole care nu sunt potrivite pentru timpul n care tr aim. Dumnezeu s a v a ajute, fra tii mei, s a pute ti lucra ca s i cum a ti v azu ti de ntregul univers. Trebuie s a aducem la mplinire lucrurile urgente, ind ascun si n cr ap atura stncii pentru a-L putea vedea pe Hristos s i s a m ajuta ti de Duhul Sfnt pentru a termina mai repede. Nu avem nici o clip a de pierdut. Voi, cei de departe, asculta ti ce am f acut! Si voi, cei de aproape, vede ti puterea mea! P ac ato sii sunt ngrozi ti, n Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiui ti, care zic: Cine din noi va putea s a r amn a lng a un foc mistuitor? Cine din noi va putea s a r amn a lng a ni ste ac ari ve snice? Cel ce umbl a n neprih anire, s i vorbe ste f ar a vicle sug, cel ce nesocote ste un c stig scos prin stoarcere, cel ce si trage minile napoi, ca s a nu primeasc a mit a, cel ce si astup a urechea s a n-aud a cuvinte setoase de snge, s i si leag a ochii ca s a nu vad a r aul, acela va locui n locurile nalte; stnci nt arite vor locul lui de sc apare; i se va da pine, s i apa nu-i va lipsi. Ochii t ai vor vedea pe mp arat n str alucirea Lui, vor privi tara n toat a ntinderea ei. (Isaia 33:13-17). S a pare c a cei care se ocup a n mod frecvent de preg atirea mate[114] rialelor pentru publicare s i-au pierdut discern amntul. Domnul s a v a ung a ochii ca s a pute ti vedea s i pe deasupra s a v a toarne n inimi untdelemn sfnt de la cei doi m aslini care curge prin cele dou a tevi de aur n vasul de aur din care este alimentat sfe snicul din sanctuar. EL mi-a r aspuns: Nu s tii ce nseamn a? Eu am zis: Nu, Domnul meu. Si El a zis: ace stia sunt cei doi un si care

Publica tiile misionare

81

stau naintea Domnului ntregului p amnt. (Zaharia 4:13-14). Nu vom putea n stare s a deosebim lucrurile spirituale dac a nu vom treji cu totul. Vom pierde din vedere puterea adev arului s i vom trata lucrurile snte ca s i cele obi snuite. Rezultatul va c a vom da n lucrarea noastr dovad a de sl abiciune s i nesiguran ta a de conducere s i sf atuire. Trezi ti-v a fra tilor. n numele lui Hristos, trezi ti-v a. Scrisoarea 89, 1899. Gardianul The Southern Watchman este un ziar minunat, s i pute ti ajuta aceast a publica tie f acndu-v a abonamente. Sf atuiesc pe membrii bisericii s a cumpere acest ziar s i s a-i ndemne s i pe al tii s a o fac a. Articolele cuprinse sunt exact ceea ce poporul nostru are nevoie. Mul ti s i-ar face abonamente dac a ar s ti de el s i pentru ei va ca un mesager al Evangheliei. Si unii copii ar vrea s a se aboneze la ziar. Manuscris 138, 1903. Articole scurte To ti cei care si aduc contribu tia la ziarul Watchman, trebuie s a lucreze ct mai bine posibil. To tii editorii, cum ar cei de la Review and Herald, Signs of the Times, s i Watchman, trebuie s a tin a cont de faptul c a articolele lungi d auneaz a publica tiilor lor. Articolele trebuie s a e scurte s i s a con tin a mult a hran a. Sunt foarte folositoare articolele care prezint a binecuvnt arile ob tinute [115] din lucrarea misionar a. Scrisoarea 351, 1904.

Publica tiile pe teme educa tionale


tor To ti editorii publica tiei n al ta ti-L pe marele nv a ta Christian Educator, [Prima noastr a publica tiei pe teme educa tionale a fost publicat la Battle Creek, Michigan, din Iulie 1897 pn a n vara anului 1899.] ar trebui s a manifeste o grij a deosebit a cu articolele pe care le supun aten tiei cititorilor. De ce au fost publicate n acest ziar articole despre realiz ari ale oamenilor? Voi nu reecta ti slava lui Dumnezeu prin pream arirea acestor oameni socoti ti nv a ta ti n Educator s i Instructor [Aici se face referire la Youths Instructor.]. Oare au revistele aceste scopul de a face publicitate acestor oameni, metode s i c ar ti pe care le aminti ti? Ce are asta de-a face cu educa tia cre stin a? Voi nu trebuie s a le prezenta ti oamenilor vie tile s i realiz arile unora implica ti n lucrarea de educa tie, ci despre felul tor pe care lumea L-a de educa tie promovat de cel mai mare nv a ta cunoscut s i care se vede s i n Cuvntul lui Dumnezeu. de ce Tinnd minte lucrul acesta, care este cu totul diferit fa ta practic a cele mai renumite s coli din zilele noastre, s a ne angaj am s a nu le vorbim oamenilor despre acei educatori care nici nu cunosc [116] s i nici nu ascult a de Cuvntul lui Dumnezeu. S-ar putea ca ei s a , dar noi s cread a c a predau ceea ce s i cre stinismul nva ta tim sigur c a doctrinele lor sunt doar poruncile omene sti. Ei au r amas cu mult n urm a n ceea ce prive ste cele mai importante aspecte ale educa tiei din timpurile noastre. Domnul nu va ns arcinat s a pune ti pe paginile ziarelor noastre istoria s i personalitatea acestor oameni. Adev arata autoritate Cei aa ti n comitetul redac tional al publica tiei Christian Educator au o prea mic a n telegere a naturii speciale a adev aratei educa tii. Nu mi se pare n telept s a cerem bani pentru sprijinirea acestei publica tii. Putem studia surse cu o autoritate superioar a. Dumnezeu a armat lucruri minunate despre principiile de la baza educa tiei. Apostolul Petru spune: n adev ar, v-am f acut cunoscut puterea s i venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu ntemeindu-ne pe ni ste basme me ste sugit alc atuite, ci ca unii care am v azut noi n sine cu ochii no stri m arirea Lui. C aci El a primit de la 82

Publica tiile pe teme educa tionale

83

Dumnezeu Tat al cinste s i slav a, atunci cnd, din slava minunat a, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: Acesta este Fiul Meu prea iubit, n care mi g asesc pl acerea. Si noi n sine am auzit acest glas venind din cer, cnd eram cu El pe muntele cel sfnt. Si avem cuvntul proorociei f acut s i mai tare; la care bine face ti c a lua ti aminte, ca la o lumin a care str aluce ste ntr-un loc ntunecos, pn a cnd se va n inimile voastre. cr apa de ziu as i va r as ari luceaf arul de diminea ta Fiindc a mai nti de toate, s as ti ti c a nici o proorocie din Scriptur a nu se tlcuie ste singur a. C aci nici o proorocie n-a fost adus a prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mna ti de Duhul Sfnt. (2 Petru 1:16-19) Indicatoare n sel atoare Domnul a chemat din lume un popor cu privire la cuvntul [117] c aruia i-a dat o mare lumin as i cuno stin ta S au. EL le spune n Exodul 31:12-18 ce fel de rela tie dore ste s a aib a cu ei. Dumnezeu nu ne-a ng aduit s a pream arim pe anumi ti oameni, prezentndu-le studen tilor pe aceia care nu poart a sigiliul lui Dumnezeu, sigiliu pe care el l pune asupra poporului S au. P azi ti Sabatele Mele, pentru c a sunt un semn ntre Mine s i voi din neam n neam; ca s as ti ti c a Eu sunt Domnul care v a sn tesc. Aceia care refuz a s a fac a parte din poporul S au ales s i sn tit prin p azirea Cuvntului S au, sunt ca ni ste indicatoare care arat a n direc tii gre site. Acela si lucru se poate spune s i despre aceia care i ncurajeaz a pe tineri s a studieze ca model pe ni ste presupu si n telep ti, dar care nu au dat dovad a de n telepciunea lor prin faptul c a nu L-au cunoscut s i nici nu au p azit poruncile Lui. Editorii publica tiilor deja amintite, Educator s i Instructor nu trebuie s a abat a aten tia poporului de la Dumnezeu la oameni, ncurajndu-i s a studieze c ar tile acelora care nu au fost supu si Domnului Cerurilor. Dumnezeu nu-i prive ste cu pl acere pe aceia care i ntorc spatele pentru a ntreba pe dumnezeii Acronului, n ciuda faptului c a El i-a ales ca administratori ai adev arurilor Sale snte. S a depunem toate eforturile pentru onorarea s i n al tarea Numelui lui Dumnezeu n orice articol publicat n periodicele noastre. Nu trebuie s a aloc am spa tiu pentru publicarea principiilor educa tionale sus tinute de a sa-zi sii n telep ti ai lumii. datoria noastr a este de a educa oameni care s a duc a lumina n toat a lumea, pentru a preg ati un popor n vederea celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos pe norii cerului.

84

Sfaturi c atre editori

n loc s a facem referire mereu s i mereu la diferi ti autori s i s a public am biograile lor, ceea ce fac acum sau ce au f acut n trecut, [118] cei care lucreaz a la producerea articolelor s a scrie un mesaj hot art c atre aceast a lume, dovedind astfel c a se a a sub inuen ta Duhul Sfnt s i care n teleg s i iau seama la sfatul sfntului Pavel: Tu s a r ami n lucrurile pe care le-ai nv a tat s i de care e sti deplin ncredin tat pentru c as tii de la cine le-ai nv a tat. (2 Timotei 3:14). Aceia care se las a condu si de Duhul Sfnt vor mprumuta principiile educa tiei de la Cel care este prea n telept ca s a poat a gre si s i prea bun ca s a e nedrept. Nu pream ari ti ideile oamenilor NU trebuie s a pream arim ideile oamenilor cu privire la educa tie. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a priveasc a la lucruri mai nalte dect acestea. Domnul are o de a mp mare dorin ta art as i din Duhul S au cel Sfnt tuturor acelora care nfometeaz as i nseteaz a dup a neprih anire. Dumnezeu consider a o adev arat a nebunie tendin ta care se manifest a printre aceia care pretind a educatori, s i anume aceea de a l auda s i pream ari pe oameni nv a ta ti. Pavel spune: Fiindc a propov aduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierz arii: dar pentru noi, care suntem pe calea mntuirii, este puterea lui Dumnezeu. C aci este scris: Voi pr ap adi n telepciunea celor n telep ti, s i voi nimici priceperea celor pricepu ti. Unde este n teleptul? Unde este c arturarul? Unde este vorb are tul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu n telepciunea lumii acesteia? C aci ntruct lumea, cu n telepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu n n telepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a g asit cu cale s a mntuiasc a pe credincio si prin nebunia propov aduirii crucii. Iudeii, ntr-adev ar, cer minuni, s i Grecii caut a n telepciune; dar noi propov aduim pe Hristos cel r astignit, care pentru Iudei este o pricin a de poticnire, s i pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chema ti, [119] e Iudei, e Greci, este puterea s i n telepciunea lui Dumnezeu. C aci nebunia lui Dumnezeu, este mai n teleapt a dect oamenii; s i sl abiciunea lui Dumnezeu, este mai tare dect oamenii. De pild a, fra tilor, uita ti-v a la voi care a ti fost chema ti: printre voi nu sunt mul ti n telep ti n felul lumii, nici mul ti puternici, nici mul ti de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca s a fac a de ru sine pe cele n telepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s a fac a de ru sine pe cele tari. Si Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, s i lucrurile dispre tuite, ba nc a lucrurile care nu sunt, ca s a

Publica tiile pe teme educa tionale

85

nimiceasc a pe cele ce sunt; pentru ca nimeni s a nu se laude naintea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 1:18-28). Si apoi Domnul mai spune: A sa vorbe ste Domnul: n teleptul s a nu se laude cu n telepciunea lui, cel tare s a nu se laude cu t aria lui, bogatul s a nu se laude cu bog a tia lui. Ci cel ce se laud a s a se laude c a are pricepere s i c a M a cunoa ste, c as tie c a Eu sunt Domnul, care fac mil a, judecat as i dreptate pe p amnt! C aci n acestea g asesc pl acere Eu, zice Domnul. (Ieremia 9, 23). Dezonorndu-l pe creator De ce este oare Domnul att de ? Asta pentru c direct n aceast a privin ta a mul ti dintre aceia care sunt pream ari ti naintea poporul S au nu i sunt credincio si s i astfel cei care i laud a dezonoreaz a pe Creatorul lor. Aceia care petrec timp s i si pun la lucru toate darurile n aceast a lucrare, pretinznd n acela si timp c a lucreaz a pentru Cuvntul s i cauza lui Dumnezeu, dovedesc tor, pentru c c a au o imens a nevoie de a nv a ta de la marele nv a ta a educatori ind ei ar trebui s a aib a n ei spiritul Marelui Educator. Ei ntre cei circumci nu fac diferen ta si s i cei necircumci si, plasndu-i [120] pe to ti la acela si nivel. Dac a nu au o ra tiune vie s i sn tit a, pentru a putea face deosebirea ntre sacru s i profan, ei vor continua s a plaseze pe oameni n locul lui Dumnezeu. Nereu sind s a fac a distinc tie ntre ascultare s i neascultare vor da glas unui mesaj nesigur s i oamenii vor astfel nepreg ati ti pentru b at alia din marea zi a Domnului. Domnul prive ste diferit la cei ce ascult as i la cei ce nu ascult a. A sa vorbe ste Domnul, R ascump ar atorul t au, Sfntul lui Israel: Eu, Domnul, Dumnezeul t au, te nv a t ce este de folos, s i te c al auzesc pe calea pe care trebuie s a mergi! O! de ai luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fost ca un ru, s i fericirea ta ca valurile m arii. (Isaia 48:17-18). Si voi, prin El, sunte ti n Hristos Isus. El a fost f acut de Dumnezeu pentru noi n telepciune, neprih anire, sn tire s i r ascump arare, pentru ca, dup a cum este scris: Cine se laud a, s a se laude n Domnul. (1 Corinteni 1:30-31). Ct de important este ca aceia de la care se a steapt a s a e educatori s a studieze cu aten tie n Scriptur a pentru a aa calea, adev arul s i via ta. Ei pot g asi instruc tiuni foarte important n capitolul 6 al Evangheliei lui Ioan. Profesorii no stri trebuie s a studieze aceste capitol cu foarte mare aten tie pentru a putea s a le ofere studen tilor hran a la vreme de nevoie. Hristos spunea: n prooroci este scris: To ti

86

Sfaturi c atre editori

vor nv a ta ti de Dumnezeu. A sa c a oricine a ascultat pe Tat al, s i a tura Lui, vine la Mine. Nu c primit nv a ta a cineva a v azut pe Tat al, n afar a de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a v azut pe Tat al. Adev arat, adev arat, v a spun, c a cine crede n Mine, are via ta [121] ve snic a. Eu sunt Pinea vie tii. P arin tii vo stri au mncat man a n pustie, s i au murit. Pinea, care se pogoar a din cer, este de a sa fel, ca cineva s a m annce din ea, s i s a nu moar a. Eu sunt Pinea vie, care s-a pogort din cer. Dac a m annc a cineva din pinea aceasta, va tr ai n veac; s i pinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu pe care l voi da pentru via ta lumii. Isus le-a zis: Adev arat, adev arat, v a spun, c a, dac a nu mnca ti trupul Fiului omului, s i dac a nu be ti sngele Lui, n-ave ti via ta n voi n siv a. Cine m annc a trupul Meu, s i bea sngele Meu, are via ta ve snic a; s i Eu l voi nvia n ziua de apoi. C aci trupul Meu este cu adev arat o hran a, s i sngele Meu este cu adev arat o b autur a. Cine m annc a trupul Meu, s i bea sngele Meu, r amne n Mine, s i Eu r amn n el. Dup a cum Tat al, care este viu, M-a trimis pe Mine, s i Eu tr aiesc prin Tat al, tot a sa, cine M a m annc a pe Mine, va tr ai s i el prin Mine. Astfel este pinea, care s-a pogort din cer, nu ca mana pe care au mncat-o p arin tii vo stri, s i totu si au murit: cine m annc a , carnea pinea aceasta, va tr ai n veac. Duhul este acela care d a via ta nu folose ste la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh .(Ioan 6:45-63) s i via ta Dac a aceste cuvinte vor studiate s i n telese pe deplin, vor aduce lumin as i bucurie. Totu si exist a unii care nu vor vedea niciodat a frumuse tea sau importan ta lor. Cuvintele pe care vi le spun eu, . Numai Cuvntul Dumnezeului zicea Hristos, sunt duh s i via ta pe tineri se pot hr celui viu de tine perfec tiunea. Cei care i nva ta ani n voie din acesta, ind con stient n acela si timp de pericolul care exist a de a se hr ani din alte c ar ti de si s-ar putea s a e multe lucruri [122] foarte bune n ele. Deosebi ti de lume Editorii periodicelor noastre trebuie s a se str aduiasc a s a atrag a aten tia oamenilor asupra C ar tii C ar tilor s i asupra acelor c ar ti s i periodice care prezint a Cuvntul lui Dumnezeu a sa cum este. Pe m asur a ce aceia care contribuie la scrierea articolelor se pun la dispozi tia Duhului Sfnt, vor ap ara mai pu tin ideile oamenilor s i mai mult din Cuvntul lui Dumnezeu. Stnd la picioarele lui Isus

Publica tiile pe teme educa tionale

87

s i nv a tnd de la Acela care este innit n n telepciune, vor n telege ce nseamn n propria lor experien ta a s a m annci trupul s i s a bei pe al sngele Fiului Omului. To ti aceia care nva ta tii Cuvntul lui . Dumnezeu trebuie s a tr aiasc a aceast a experien ta S-ar putea ca unii s a spun a acelora care fac din Cuvntul lui Dumnezeu cartea lor de c ap ati ca sunt prea ngu sti n gndire s i c a vor s a fac a o deosebire prea mare ntre ei s i lume pentru a mai putea sluji la ceva. Aceasta este o gre seal a. R aul acesta de care ne temem nu va adus la ndeplinire. Dumnezeu vrea ca poporul S au s a se deosebeasc a de lume n toate privin tele pentru c a altfel ar deveni foarte confuz, ntocmai ca ucenicii care s-au ntors de la Hristos s i nu au mai mers cu El. Hristos nu le cere oamenilor s a-i sl aveasc a pe semenii lor. El nu rii Sale s le-a cerut s a laude frumuse tea nf a ti sa i nici nu a inten tionat ca oamenii s a- si concentreze aten tia asupra frumuse tii Sale zice. Dorin ta sa era s a atrag a aten tia oamenilor la virtu tile caracterului S au s i la ascultarea Sa perfect a, pentru ca uitndu-se la El, to ti s a poat a schimba ti n acela si chip de slav as i s a reprezinte bun atatea, [123] de lume. Scrisoarea 85, 1899. mila s i dragostea Sa fa ta

Publica tiile despre s an atate


Jurnalele s i c ar tile de s an atate de care avem nevoie Oamenii au o mare nevoie de lumina care str aluce ste de pe paginile c ar tilor s i revistelor noastre pe teme de s an atate. Dumnezeu vrea ca aceste c ar ti s i reviste s a e folosite ca mijloc pentru a atrage aten tia oamenilor, f acndu-i astfel s a ia seama la avertismentul din ntreita solie ngereasc a. Revistele noastre de s an atate sunt adev arate instrumente pentru aruncarea semin telor de lumin a care le sunt necesare locuitorilor acestei lumi n vederea preg atirii pentru Ziua Domnului. neb Ele exercit a de asemenea o inuen ta anuit de mare n ceea ce prive ste s an atatea, temperan ta s i reformele sociale s i vor aduce o contribu tie nsemnat a la prezentarea ecient a naintea oamenilor a adev aratei valori a acestor lucruri. Testimonies for the Church 7, 136 (1902). Importan ta literaturii noastre pe teme de s an atate Revistele despre reforma n domeniul s an at a tii vor citite Dumnezeu mul ti care nu vor avea privilegiul de a vedea sau citi ceva despre unele din temele Bibliei. Satisfacerea apetitului pervertit va duce n cele din urm a la moarte. Trebuie s a nu d am curs intemperan tei. [124] S a ne str aduim mpreun a s a ar at am c a vinul s i b auturile tari au un puternic efect negativ aspra talentelor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Lumea trebuie s a cunoasc a adev arul n ceea ce prive ste reforma n domeniul s an at a tii. Avem nevoie de acest lucru pentru a atrage aten tia oamenilor asupra adev arurilor Biblie. Dumnezeu dore ste ca poporul s au s a dea dovad a de temperan ta n toate lucrurile. Dac a nu vor face lucrul acesta nu vor avea dorin ta s i nici capacitatea de a sn ti ti prin adev ar. Pn as i gndurile le vor pervertite. Aborda ti-i pe oameni la nivelul lor Sunt mul ti oameni despre care se crede c a sunt deosebit de degrada ti, dar care se pot apropia de adev ar dac a li s-ar spune ntr-un mod corespunz ator despre obiceiurile lor nes an atoase. Apoi ei vor putea educa ti, nnobila ti s i sn tii, vase potrivite pentru destina tia pe care le-o va da St apnul. 88

Publica tiile despre s an atate

89

Aborda ti-i pe oameni la nivelul lor s i, cu inimile pline de dragostea lui Hristos pentru ei, prezenta ti-le materiale bune de citit. Mul ti dintre cei care sunt atra si de Hristos vor receptivi. Ei sunt dezgusta ti de formalismul care exist a ast azi n lumea cre stin a. Mul ti se las a de din cauza faptului c credin ta a v ad aceast a lips a a adev aratei evlavii la aceia care pretind c a sunt cre stini. Se pot face multe lucruri pentru a preg ati calea introducerii adev arului, dac a se vor face eforturi sus tinute pentru promovarea reformei n domeniul s an at a tii. Mi s-a ar atat c a aten tia deosebit a care se va acorda acestei ramuri a lucr arii va ndep arta multe prejudec a ti din min tile oamenilor, prejudec a ti care i-au mpiedicat s a primeasc a adev arul s i s a citeasc a revistele care prezint a adev arul pe care l credem. Nu trebuie s a trecem cu vederea aceast a parte a lucr arii. Fiecare familie trebuie , r s a- si mplineasc a datoria n aceast a privin ta aspunznd apelurilor Duhului Sfnt de a respecta Cuvntul lui Dumnezeu n ceea ce pri- [125] ve ste neng aduirea apetitului. F acndu-i pe oameni s a ia seama la principiile reformei n domeniul s an at a tii, ve ti preg ati astfel calea pentru ca ace stia s a acorde aten tie adev arului prezent. nso titorul meu mi-a spus: Educa ti, educa ti, educa ti! Mintea trebuie s a se dezvolte; Satana s i-a atins scopul de a ntuneca min tile, pentru c a el poate transforma un apetit pervertit ntr-o cale de a degrada suetele multora. Unul dintre motivele pentru care nu mai exist a acea evlavie curat as i nsue tire n mijlocul bisericii este acela c a mul ti si ocup a mintea cu lucruri prea pu tin importante s i nu- si iau timp s a mediteze, s a studieze Scripturile s i s a se roage. Dac a apelurile Duhului Sfnt ar urmate s i s-ar lua seama la gre selile care se fac n preg atirea hranei s i inuen ta pe care o are aceasta asupra aspectelor morale ale in tei noastre, s-ar vedea schimb ari hot arte n ecare familie. Lipsa temperan tei n domeniul apetitului pe care au manifestat-o primii no stri p arin ti a avut ca rezultat pierderea Edenului. Chiar s i printre adventi stii de ziua a s aptea se poate observa aceast a tendin te s i obiceiuri; de asemeni o manier a nes an atoas a de a preg ati hrana doar pentru a gustoase s i felul d aun ator s an at a ti de a se mbr aca sl abesc puterile zice, mintale s i morale, rezistarea la ispit a devenind tot mai grea. Ce putem face? Din p acate aceste lucruri sunt destul de neglijate....

90

Sfaturi c atre editori

Datoria de a prezenta o reform a n domeniul s an at a tii Aceast a stare de lucruri mi cauzeaz a o mare ntristare. nso titorul meu mi-a spus: To ti aceia care cred s i proclam a adev arul nu trebuie numai s a respecte principiile reformei n domeniul s an at a tii ci s as i nve te pe al tii s a fac a la fel. Acesta este un mod foarte ecient de a face pe necredincio si s a se gndeasc a la faptul c a n acela si fel n despre principiile s care avem o bogat a cuno stin ta i dieta unui mod , s [126] s an atos de via ta i perspectiva noastr a asupra doctrinelor biblice ar la fel de bine fundamentat a. Dac a nu vom ecien ti n aceast a , nu vom mai avea o inuen att de mare asupra lumii. privin ta ta Articole scurte s i interesante Tot ceea ce spune ti de la amvoanele adun arilor mari s a aib a un puternic caracter reformator. Stimula ti intelectul. Folosi ti orice talent posibil la maxim s i apoi tip ari ti pliante ncercnd s a scrie ti articolele ntr-o manier a simpl a pentru ca subiectele care le sunt prezentate s a e foarte precise s i clare, ca o repetare t acut a a ceea ce s-a spus prin viu grai. Nu cheltui ti prea mult cu producerea articolelor scurte s i interesante pentru c a trebuie r aspndite pretutindeni. ntotdeauna ar trebui s a le ave ti la ndemn a atunci cnd prezenta ti adev arul oamenilor c arora li se pare nc a nou s i ciudat. Aceast a ramur a a lucr arii n via Domnului nu a primit aten tia cuvenit a. Mi s-a ar atat c a s-a pierdut mult prin neglijarea acestor chestiuni. Ar trebui s a d am dovad a de o administrare mai n teleapt a a sarcinilor ncredin tate nou a de Domnul. Trebuie s a atragem aten tia oamenilor asupra acestei p ar ti a lucr arii pentru c a altfel Satana va ndep arta semin tele care fuseser a sem anate. Cei care vor primi adev arul vor mult mai pu tini n compara tie cu aceia care-l vor respinge. Dar, chiar s i un singur suet are o valoare imens a. Valoarea ntregii lumi p ale ste n compara tie cu valoarea unui singur suet. Manuscris 1, 1875. . Cei mai buni din tar a Poporul piere din lips a de cuno stin ta Apostolul Petru spune: Uni ti cu credin ta voastr a fapta, cu fapta [127] cuno stin ta. Dup a ce am primit credin ta Evangheliei, noi trebuie n primul rnd s a depunem toate eforturile pentru a ne nsu si principii curate s i snte, cur a tindu-ne astfel mintea s i inima pentru a primi o adev cuno stin ta arat a. Oamenii sunt n pericolul de a se mboln avi despre de tot felul de boli s i cu toate acestea mul ti nu au cuno stin ta remediile acestora s i de ceea ce trebuie f acut pentru a evita mbol-

Publica tiile despre s an atate

91

n avirea. Dumnezeu a inten tionat ca o dat a cu fondarea Institutului pentru S an atate (care ar oferit cuno stin te num arului relativ mic de oameni care l-ar vizitat) mul ti s a e instrui ti cu privire la lucrurile pe care le pot face acas a pentru a trata diferite boli. Aceast a revist a, Healt Reformer [Aceasta a fost prima noastr a publica tie pe teme de s an atate, care a ap arut sub titlul acesta din 1866 pn a n 1878. Ulterior a fost cunoscut a sub numele de Good Health.], este mijlocul prin care oamenii vor primi o mare lumin as i ar trebui s a e cea mai bun a publica tie pe teme de s an atate din tar a. Ea trebuie s a r aspund a nevoilor oamenilor de rnd, gata s a dea r aspuns oric arei ntreb ari n telepte, dnd explica tii complete cu privire la principiile legilor vie tii s i a felului n care putem r amne s an ato si respectndu-le. Obiectivul nal al acestui tip de publica tie trebuie s a e s an atatea poporului lui Dumnezeu. Oamenii de rnd, care nu au destui bani pentru a studia la Institut, trebuie s a primeasc a cuno stin te prin intermediul acestei reviste. Testimonies, Vol 1, Patriarchs and Prophets, 55, 553. Ridicnd s tacheta prea mult Am aat c a fratele ______, a recomandat ncetarea public arii revistei Public Health Journal [ The Pacic Health Journal, publica tie nan tat a de Rural Health Retreat din Sfnta Elena a ap arut pentru prima dat a n California n anul 1885. Din vara anului 1904, revista a ap arut la Washington D. C. sub numele de Life and Health.](publicat n interesul Sta tiunii de Refacere) s i nlocuirea acesteia cu revista Good Health [n 1879, [128] primul nostru jurnal de s an atate, The Health Journal, devine Good Health, f ar a nici o schimbare a editorilor]. A trebuit s a-i r aspund urgent fratelui Loughborough, nu, nu, noi trebuie s a cre stem de la nceputurile simple. Revista Good Health face o treab a bun a n zona din estul Mun tilor Stnco si dar nu este potrivit a pentru aceast a lucrare de abia nceput a pe coasta Pacicului. Materialul trebuie preg atit n aceea si manier a n care a ap arut s i n Health Reformer, lucrnd cu aceea si abilitate dovedit as i mai nainte; n ceea ce prive ste frecven ta, ea ar trebui s a e lunar as i nu trimestrial a. Revista Good Health are un nivel prea nalt pentru oamenii ca ace stia care au prea pu tine cuno stin te. Ar trebui s a d am dovad a de mai mult a simplitate, publicnd lucruri interesante pentru a m ari ecien ta revistei n aceast a lucrare de pe coasta Pacicului. Domnul dore ste continuarea public arii revistei s i a sa se va ntmpla. Ea nu va nceta s a apar a pentru c a fratele _____, a decis s a nu o mai publice.

92

Sfaturi c atre editori

Orict de multe critici i-ar aduce, ntocmai cum o face Trall n cazul revistei Health Reformer, revista va continua s a apar a. Scrisoarea 10, 1887. nlocui ti caracterul searb ad cu savoare Desf as ura ti-v a munca la revista Herald of Health [publicat n Australia cu ncepere din Januarie, 1898. Ulterior cunoscut ca s i Australasian Good Health s i Life and Health.] dnd dovad a de credin ta voastr a n Isus s i depunnd toate eforturile pentru ca revista s a aib a succes. Frazele ar trebui s a e scurte pentru c a n felul acesta articolele vor mai interesante. Sper s i m a rog pentru ca aceast a revista s a vorbeasc a cu vitali[129] tate n slujba binelui. Face ti tot ce pute ti ca s a nu devin a searb ad a. Umple ti-o de savoarea adev arului curat. Aceasta va o mireasm a spre via . Scrisoarea 137, 1900. de via ta ta Re tete pentru publica tiile pe teme de s an atate Revista noastr a pe teme de s an atate nc a mai public a re tete despre felul n care se preg atea hrana nainte. Nu este bine. Revistele noastre ar trebui s a publice numai re tete cu mnc aruri simple s i complete din punctul de vedere nutritiv. Ar naiv din partea noastr a s a credem ntreag c a aceia care o via ta a au fost foarte ng aduitori n privin ta apetitului, vor putea dintr-o dat a s a g ateasc a pentru ca hrana s a e simpl a, apetisant as i avnd toate elementele nutritive. Fiecare institut de s an atate s i restaurant cu principii culinare s an atoase ar trebui s a- si propun a s a nve te pe al tii acest lucru. m pe oameni cum s Noi trebuie s a-i nv a ta a g ateasc a simplu, gustos s i s an atos. Revistele noastre nu trebuie s a publice nici o re tet a care s a aduc a prejudicii numelui nostru de promotori ai reformai n domeniul s an at a tii. Scrisoarea 201, 1902. a e mai Sta ti aproape de oameni Ritmul nostru nu trebuie s rapid dect puterea de urm arire a acelora care sunt convin si din punctul de vedere intelectual s i emo tional de adev arurile pe care noi le sus tinem. Noi trebuie s a-i abord am pe oameni acolo unde sunt. Multora dintre noi ne-a trebuit mul ti ani ca s a ajungem la nivel acesta n reforma n domeniul s an at a tii. Reforma n diet a nainteaz a destul de greu pentru c a apetitul pe care trebuie s a-l nvingem este foarte puternic. Lumea zace n l acomie. Ar trebui s a m la fel de ng aduitori cu ace sti oameni cum am fost s i noi n sine l asndu-le cel pu tin att timp ct ne-a trebuit s i nou a s a ajungem la nivelul la care

Publica tiile despre s an atate

93

suntem. S a-i ajut am s a nainteze pas cu pas pn a cnd ei vor sta tari pe platforma acestei reforme. Trebuie s a m foarte aten ti pentru a nu avea un ritm prea mare, pentru c a altfel va trebui s a parcurgem de [130] dou a ori acela si drum. n ceea ce prive ste reformele este ntotdeauna mai bine s a i cu un pas napoi dect cu un pas nainte. Dar n primul rnd, nainte de a scrie despre un anumit lucru, trebuie ca acesta s a e valabil n familie noastre s i s a se vad as i n diet a. Altfel ar nsemna c a ne ascundem, ceea ce ar tot un soi de [131] rnicie. f a ta

Distribuirea periodicelor
acut Review and Herald s i Signs of the Times Unii au f gre seala de a reduce pre turile revistelor pentru a r aspunde unor dicult a ti nanciare din partea cump ar atorilor. Nu trebuia ac tionat a sa n ciuda faptului s a nu contest am sinceritatea acelora care au f acut-o. Ei gndeau c a generozitatea lor i va determina pe pastori s i pe membri laici s a lucreze mai mult pentru a cre ste nevoia pentru aceste publica tii. Att pastorii ct s i membrii laici ar trebui s a aib a o atitudine co de casele de editur rect as i generozitate fa ta a. n loc s a depun a toate eforturile pentru ieftinirea pre tului c ar tilor, tratatelor s i revistelor, ei ar trebui s a se str aduiasc a s a-i conving a pe oameni de adev arata valoare a publica tiilor noastre. To ti ace sti b anu ti cu care s-a ieftinit pre tul publica tiilor au cauzat editurilor pierderi de mii de dolari, cnd de fapt ieftinirea nu a fost prea mare pentru a semnicativ a pentru cineva. Att Review and Herald ct s i Signs of the Times sunt reviste destul de ieftine. Dar Review este o revist a foarte valoroas a pentru c a articolele din cuprinsul ei prezint a un interes deosebit pentru biseric as i ecare familie de credincio si ar trebui s a o aib a. Dac a unii sunt prea s araci pentru a le cump ara, comunit a tile ar trebui s a strng a bani s i s a le dea acestor familii s arace posibilitatea de a avea [132] aceste reviste. O astfel de ac tiune ar mult mai n teleapt a dect daca a a-i l asa pe s araci la mila editurilor s i a societ a tilor misionare. Se poate ntreprinde acela si lucru s i cu revista Signs. Cu u soare modic ari, revista a nregistrat o cre stere continu a n ceea ce prive ste interesul s i valorile morale promovate de la nin tarea ei. Aceste reviste au acela si scop. Ele sunt dou a unelte cu aplicabilitate specic a n aceast a mare lucrare de r aspndire a luminii n vederea preg atirii pentru Ziua Domnului. Trebuie manifestat acela si interes pentru sus tinerea ambelor publica tii. 94

Distribuirea periodicelor

95

Extinde ti aria de acoperire Fra tii ar trebui s a fac a eforturi mai mari pentru extinderea ariei de acoperire a revistei Review. Acest lucru este posibil dac a fra tii s i surorile noastre ar manifesta o mai mare seriozitate s i ar depune eforturi mai sus tinute. Revista ar trebui s a existe n ecare familie. Dac a aceia care nu se bucur a s apt amnal de prezen ta sa ar renun ta luxul pe care s i-l permit uneori cu cafea s i ceai, ar avea destui bani pentru ca mesagerul luminii s a p atrund as i n locuin ta lor. Aproape ecare familie cump ar a unul sau mai multe ziare seculare, iar acestea con tin n mod frecvent pove sti de dragoste sau relat ari pline de suspans despre crime s i vii, lucruri care au un efect negativ asupra min mr sa tii acelora care el citesc. Aceia care aleg s a nu aib a revista pierd foarte mult. Hristos le poate adresa prin intermediul paginilor sale, avertismente, mustr ari s i sfaturi care le vor schimba modul de gndire, ind ca pinea vie tii. Con tinutul periodicelor noastre Ziarele nu ar trebui s a e ticsite cu discu tii sau dezbateri doctrinale foarte lungi, care sunt [133] foarte obositoare. n schimb ar trebui s a con tin a scurte articole doctrinale s i practice. n acela si timp pre tul nu trebuie s a e att de mic a nct s a se munceasc a pe degeaba. Acela si interes care a fost manifestat pentru r aspndirea revistei Sign of the Times, ar trebui ar atat s i pentru Review and Herald. Astfel eforturile noastre vor ncununate de succes. Ne a am pe un pamnd vr ajit, unde Satana lucreaz a n continuu, leg annd poporul pentru a-l adormi n leag anul unei siguran te s lume sti. Eforturile noastre sunt paralizate de indiferen ta i de lips a de zel. Isus a lucrat cu mult zel. Atunci cnd urma sii s ai se vor ncrede n El s i vor lucra a sa cum a lucrat s i Maestrul lor, vor realiza s i vor vedea rezultate pe m asur a. Trebuie s a depunem eforturi pentru a face ca publica tiile noastre s a e apreciate la adev arata lor valoarea s i pentru restaurarea gradat a a scopului public arii lor. Noi nu ar trebui s a m mna ti de gndul de a face ct mai mul ti bani. Trebuie s a naint am ferm, nel asndu-ne inuen ta ti nici de critic a nici de laude. Mul ti nu- si dau seama ct de greu va s a restaur am scopul public arii lor. Dar trebuie s a facem lucrul acesta pentru a sc apa institu tiile noastre de pierderea reputa tiei. Testimonies for the Church 4, 198-600 (1881). Pe birourile noastre Mul ti dintre aceia care p azesc sabatul achizi nu dau importan ta tion ari revistei Review iar unii nu au nici

96

Sfaturi c atre editori

Review s i nici Signs. Ei se scuz a spunnd c a nu- si pot permite s a cumpere aceste reviste care sunt foarte importante pentru ecare. Dar n multe cazuri pe birourile lor se g asesc diferite reviste seculare pe care le citesc copiii lor. Inuen ta pe care cele mai multe dintre [134] revistele de ast azi o manifest a este de a sa natur a nct Cuvntul lui Dumnezeu pare neatractiv, ba mai mult altereaz a gustul pentru literatura instructiv as i de folos. Mintea asimileaz a lucrurile cu care se hr ane ste. Revistele seculare sunt pline de povestiri despre crime, jafuri s i alte lucruri revolt atoare, iar mintea cititorului va st arui asupra acestor scenarii otr avitoare nf a ti sate aici. U sor, u sor, cititul acestor povestiri senza tionale care atac a morala devine un adev arat obicei ntocmai ca s i consumul opiumului sau a altor droguri distrug atoare; ca rezultat cititorii vor avea min ti din ce n ce mai sl abite s i mai josnice iar unii chiar vor nnebuni. Satana se folose ste mai mult dect orice altceva de aceste produc tii literare pentru a- si atinge scopul de sl abi mintea s i de a corupe sistemele morale ale tinerilor. ndep arta ti din c aminele voastre toat a literatura de acest fel. Bibliotecile voastre personale ar trebui s a cuprind a c ar ti folositoare, toare, iar rezultatul pozitiv al acestora mpreun instructive s i n al ta a cu cel ar publica tiei ociale a bisericii, Review and Herald, s i al revistei noastre misionare, Sign of the Times, se va vedea att asupra copiilor ct s i asupra p arin tilor. Iarna, cnd serile sunt lungi, p arin tii, asigurndu-se mai nti ca to ti copiii sunt acas a, ar trebui s a- si ia timp pentru a le citi din Scriptur as i din alte c ar ti interesante pline s de cuno stin ta i care vor ntip ari n min tile lor principiile adev arului. Cel care cite ste cel mai bine dintre ei s a o fac a cu voce tare n timp ce ceilal ti fac lucruri de folos. Aceste seri petrecute n c amin vor att pl acute ct s i folositoare. A sa cum trupul are nevoie de hran a s an atoas as i mintea are nevoie de o lectur a curat as i s an atoas a. Astfel ve ti deveni mai puternici mpotriva ispitei, formndu-v a obiceiuri corecte s i avnd drept c al auz a principiile adev arului. The Review [135] and Herald, 26 decembrie, 1882. am citit n Review s Azi diminea ta i am g asit multe lucruri valoroase. Peste tot n lume, nu numai n America, ecare familie adventist a ar trebui s a aib a aceast a revist a. Este revista pe care biserica noastr a o lanseaz a n lume. Voi depune toate eforturile ca att n America ct s i n Australia oamenii s a se aboneze la ea. Eu nu subapreciez revista Sings of the Times. Amndou a revistele ar

Distribuirea periodicelor

97

trebui s a aib a o arie de acoperire foarte mare. Sper ca s a creasc as i num arul acelora care s-au abonat la Watchman. Sper c a ve ti depune toate eforturile pentru a convinge pe ct mai mul ti s a se aboneze la Review s i la Watchman, pentru c a aceste dou a reviste public a lucruri foarte importante pentru timpul n care tr aim. Promovarea revistei Watchman S-a pus ntrebarea dac a Watchman ar trebui s a circule s i n afara teritoriului sudului Statelor Unite. ntr-un vis am fost prezent a la o ntlnire unde se discuta aceast a problem a. Unii erau de p arere s a nu ar o ac tiune prea n teleapt a ncercarea de a m ari aria de r aspndire pentru tot cmpul de misiune. Ei spuneau c a rolul acesta revine celorlalte dou a reviste Review and Herald s i Signs of the Times, s i c a nu ar trebui s a se permit a ca publica ti mai sus amintit a s a afecteze lucrarea acestora care erau circulau prin aceast a zon a de o perioad a mai mare de timp. Ei credeau c a misiunea revistei Watchman ar trebui s a se limiteze la teritoriul din sudul Statelor Unite. Al tii au fost foarte uimi ti de aceste propuneri. Unul care avea autoritate s-a ridicat s i a spus: Domnul Dumnezeu vede egoismul inimii omene sti. Aceia care se preocup a ndeosebi de cele dou a publica tii mai vechi nu ar trebui s a permit a ca munca lor s a le e [136] afectat a de planuri egoiste. Si Watchman ar trebui s a aib a o circula tie mai mare. Revista poart a mesajul adev arului n acela si mod ca s i celelalte dou a. Ave ti grij a s a nu v a pune ti n calea dezvolt arii revistei. Lucrarea care trebuie f acut a Aceia care au protat de pe urma r aspndirii celor dou a reviste Signs and Review s a nu uite faptul c as i Watchman are o lucrare de f acut. Dac a i se vor crea condi tii pentru aducerea la ndeplinire a lucr arii sale peste tot n lume, revista va foarte ecient a. Ea trebuie s a circule oriunde de vor g asi oameni care s a se aboneze la ea. Scrisoarea 351, 1904. Periodicele despre s an atate Trebuie acordat a o importan ta major a lucr arii de difuzare a periodicelor noastre pe teme de s an atate. To ti aceia care cred n adev arurile speciale pentru timpurile n care tr aim ar trebui s a manifeste un interes deosebit pentru aceast a ac tiune. Dumnezeu dore ste acum mai mult ca niciodat a ca aten tia oamenilor s a e ndreptat a spre problema extrem de important aa temperan tei, stimulndu-i s a cerceteze principiile care stau la baza reformei s an at a tii. Componenta zic a a existen tei noastre trebuie

98

Sfaturi c atre editori

educat a, cultivat as i dezvoltat a cu mare grij a pentru ca natura divin a s a e descoperit a n mod complet n oameni. Capacit a tile zice s i psihice trebuie exersate mpreun a cu toate tendin tele lor pentru a atinge ecien ta maxim a. Trebuie s a le prezent am oamenilor n mod continuu principiile reformei, nt arind spusele noastre prin exemplul nostru personal. Legile s an at a tii merg mn a n mn a cu religia adev arat a. Nu po ti lucra pentru salvarea oamenilor dac a omi ti s a le prezin ti nevoia de a [137] renun ta la pl acerile p ac atoase care distrug s an atatea, njosesc suetul s i mpiedic a adev arul divin s a impresioneze mintea. To ti oamenii trebuie nv a ta ti s a- si analizeze atent ecare obicei pentru o eliminare imediat a a acelor lucruri care d auneaz a s an at a tii corpului, avnd negativ astfel o inuen ta as i asupra min tii. Dumnezeu dore ste ca poporul lui s a e purt atori ai luminii pentru lumea aceasta care zace n ntunericul cel mai adnc. Dar dac a ei vor refuza s a umble n lumina pe care el a f acut-o s a str aluceasc a pe c aile lor, lumina aceasta se va transforma n cele din urm a n ntuneric s i n loc s a e purt atorii de lumin a pentru ntreaga lume se vor pierde ei n si si n ntunericul care i nconjoar a. Dumnezeu dore ste ca oamenii S ai s a aib a mereu standarde foarte nalte. Prin sfaturi s i exemplu personal acest standard trebuie ridicat s i men tinut mult deasupra standardelor false pretinse de Satana; dac a ne-am ghida dup a aceste standarde att trupul ct s i suetul nostru vor atinse de mizerie, degradare, boal as i n cele din urm a de moarte. pe al To ti aceia nva ta tii ar trebui s a cunoasc a multe lucruri despre boli s i cauzele lor, ind con stien ti c a ecare ac tiune pe care cu legile o ntreprinde omul ar trebui s a e n perfect a concordan ta vie tii. Lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o n privin ta reformei s an at a tii este pentru salvarea noastr as i a lumii ntregi. To ti oamenii ar trebui s as tie faptul c a Dumnezeu a ales s a locuiasc a n noi s i corpurile noastre. Lumea c a noi trebuie s a administr am cu credin ta trebuie s a cunoasc a aceste adev aruri mari. Noi trebuie s a r aspundem oamenilor la nivelul la care sunt s i prin cuvintele s i exemplele noastre [138] s a le ar at am frumuse tea acestui nou mod de a vie tui. Datoria pe care o avem pentru lume Lume are urgent a nevoie de instruire n acest domeniu. A sosit timpul cnd ecare ecare raz dintre noi trebuie s a accepte cu credin ta a de lumin a pe care Dumnezeu ne-a dat-o s i s a prezinte lumii cu seriozitate aceast a

Distribuirea periodicelor

99

Evanghelie a s an at a tii. Dac a adev arurile acestea sunt prezente n practic a n via ta noastr a, vom avea putere pentru a duce la ndeplinire aceast a lucrare. Dac a am urma cu to tii lumina pe care am primit-o, vom primi binecuvnt arile lui Dumnezeu s i vom avea o dorin ta foarte mare de a prezenta aceste adev aruri acelora care nu le cunosc deloc. Trebuie s a manifest am o grij a deosebit a n lucrarea noastr a pen tru ca nu cumva anumite aspecte s a se bucure de o importan ta deosebit a n defavoarea celorlalte. n ceea ce prive ste difuzarea periodicelor noastre pe teme de s an atate, nu s-a manifestat interesul care trebuia. Aceast a lucrare nu trebuie neglijat a pentru c a altfel oamenii ar avea mult de pierdut. Nimeni s a nu neglijeze importan ta acestei lucr ari de difuzare a periodicelor pe teme de s an atate. Cu to tii ar trebui s a contribuie cu . mai mult interes, depunnd mai multe eforturi n aceast a privin ta Dumnezeu i va binecuvnta pe aceia care arat a un interes mai mare de aceast fa ta a lucrare, pentru c a, ast azi, este nevoie de o implicare . deosebit a n aceast a privin ta Pastorii pot s i trebuie s a fac a multe lucruri pentru a stimula difuzarea periodicelor pe teme de s an atate. Fiecare membru al bisericii trebuie s a manifeste acela si interes pentru aceste periodice ca s i pentru celelalte publica tii ale noastre. Nu ar trebui creat a nici o tensiune ntre cele dou a p ar ti; ambele sunt esen tiale, trebuind s a circule simultan n cmpuri. Ele se completeaz as i nu se exclud una pe cealalt a. Difuzarea periodicelor pe teme de s an atate vor avea foarte mare n ceea ce prive o importan ta ste preg atirea oamenilor pentru acceptarea acelor adev aruri care i vor preg ati pentru venirea iminent a a Fiului Omului. Counsels on Health, 445-447 (1901). [139] a manifesta ti un mare Da ti dovad a de echilibru Este bine dac interes pentru difuzarea periodicelor pe teme de s an atate. Dar acest domeniu nu trebuie s a v a acapareze cu totul. Reforma s an at a tii este la fel de legat a de solia celui de-al treilea nger ca s i bra tul de trup. Dar bra tul nu poate lua locul trupului. Noi trebuie s a lucr am pentru a proclama solia celui de-al treilea nger, a poruncilor lui Dumnezeu s i a m arturiei lui Isus. Solia trebuie proclamat a cu un glas tare s i ea trebuie dus a ntregii lumi. Trebuie s a unim prezentarea principiilor reformei s an at a tii cu aceast a solie, nu s a le prezent am separat s i n

100

Sfaturi c atre editori

nici un caz prima s a nu ia locul celei de-a doua. Scrisoarea 57, [140] 1896.

Reclama f acut a ziarelor


arurile prezentate la amvon ntrDiscursurile publicate Adev o predic a ar trebui publicate ntr-o form a ct mai compact as i difuzate pe arie ct mai mare. Predicile importante tinute la ntlnirile noastre n corturi ar trebui, pe ct posibil, s a e publicate n ziarele noastre. Astfel adev arul expus naintea unui num ar limitat de oameni poate ajunge la mult mai mul ti. Si acolo unde adev arul a ajuns denaturat, oamenii vor avea ocazia de a cunoa ste exact cuvintele predicatorului. Testimonies for the Church 6, 37 (1900). Mul ti se vor trezi prin intermediul ziarelor Mul ti sunt aceia care doresc s a cunoasc a adev arul. ngerii cere sti caut a s a-i determine pe oameni s a studieze marile teme ale Bibliei. Se va aduce la ndeplinire o lucrare mult mai mare dect pn a n prezent iar slava nu va reveni oamenilor, pentru c a ngerii lucreaz a zi s i noapte pentru aceia care vor deveni mo stenitori ai mntuirii. To ti aceia care vor s a e mntui ti, trebuie s a lucreze cu mesagerii divini pentru a-i determina pe locuitorii p amntului s a- si ndrepte aten tia c atre adev arurile solemne pentru timpul acesta. dect Solia celui de-al treilea nger are o mai mare importan ta l as am noi acum s a se n teleag a. Noi trebuie s a depunem toate efor- [141] turile pentru a descoperi tot ce este posibil din semnica tiile acestei solii foarte importante. P amntul trebuie s a se umple de slava sa. Chiar acum ngerii din ceruri vor zbura peste fa ta p amntului pentru a trezi interesul n mintea multora dac a noi vom lucra mpreun a cu ei. Dar este trist faptul c a noi nu conlucr am cu providen ta lui Dumnezeu s i l as am nef acut a lucrarea de a duce razele adev arului acelora care sunt n ntuneric. Unii oamenii vor r ast alm aci doctrinele pe care noi le credem s i m ca adev pe care le nf a ti sa arul biblic. Este nevoie de planuri bine alc atuite pentru a face posibil a publicarea articolelor noastre s i n ziarele seculare, pentru c a astfel multe suete vor trezite pentru a vedea adev arul. Dumnezeu va ridica oameni potrivi ti pentru a sem ana pretutindeni. Dumnezeu ne-a dat o lumina mare cu privire 101

102

Sfaturi c atre editori

la multe adev aruri importante s i lumea trebuie s a cunoasc a aceast a [142] lumin a. Scrisoarea 1, 1875.

C ar tile de care este nevoie


Lucrarea de publiPentru nt arirea stlpilor de credin ta . Dar nu ntotdeauna care a c ar tilor este o lucrare bun as i m area ta a ocupat pozi tia nalt as i sfnt a la care a vrut Dumnezeu ca ea s a func tioneze pentru c a unii care s-au angajat n aceast a lucrare au permis amestecul intereselor proprii. Lucrarea de editare ar trebui s a e mijlocul prin care lumea poate primi repede lumina sfnt aa adev arului prezent. Publica tiile care v ad ast azi lumina tiparului trebuie s a e de o a sa natur a nct s a nt areasc a ecare stlp al credin te care a fost stabilit de Cuvntul lui Dumnezeu s i prin descoperirile Duhului Sfnt. Adev arul pe care Dumnezeu li l-a dat poporului S au n aceste zile de pe urm a, trebuie s a-i fac a n stare s a stea neclinti ti n fa ta acelora care vor aduce teorii false n biseric a. n acela si adev ar care a rezistat atacurilor du smanului timp de jum atate de secol, poporul lui Dumnezeu trebuie s a- si ae ast azi lini stea s i ncrederea. Noi trebuie s a le dovedim necredincio silor c a avem adev arul Cuvntului de renun lui Dumnezeu printr-o via ta tare la sine. Nu trebuie s a luam credin ta noastr a n derdere ci trebuie s a avem mereu naintea ochilor exemplul Aceluia care, de si era Prin tul Cerului, s-a cobort de renun pentru o via ta tare la sine s i sacriciu pentru a r azbuna [143] dreptatea Cuvntului Tat alui S au. Fiecare din noi s a ia hot arrea de a face totul posibil pentru ca lumina faptelor noastre celor bune s a lumineze n fa ta ntregii lumi. Unitate s i progres Cei care conduc lucrare de publicare a c ar tilor s i jurnalelor noastre trebuie s a e in perfect acord unii cu ceilal ti, astfel nct lumina pe care ele o con tin s a poat a ajunge cu rapiditate pretutindeni, cre stinilor cu numele s i lumii ntregi. n ceea ce prive ste vnzarea c ar tilor s-ar putut realiza mult mai multe lucruri dect s-au realizat pn a acum. Pastorii bisericilor noastre ar trebui s a fac a un apel la adresa membrilor pentru triumfarea adev arului. Scoal a-te, lumineaz a-te! C aci lumina vine s i slava Domnului r asare peste tine. C aci iat a, 103

104

Sfaturi c atre editori

ntunericul acoper a p amntul s i negur a mare popoarele; dar peste tine r asare Domnul s i slava Lui se arat a peste tine. Neamuri vor umbla n lumina ta s i mp ara ti n str alucirea razelor tale. (Isaia 60, 1-3). n dragoste s i unitate credincio sii vor realiza lucruri minunate. Nu se va scula biserica noastr a pentru a adresa ultimul strig at de avertizare c atre lume? Testimonies, vol 9, Patriarchs and Prophets, 69-70 (1909). Un mesaj oportun Dup a un timp am adormit din nou. De dat aceasta se p area c a sunt la un consiliu unde se discuta activitatea noastr a de publicare. C tiva dintre fra tii no stri erau prezen ti acolo, lideri ai lucr arii, iar fratele Haskell s i so tia sa vorbeau unu cu cel alalt s i cu ceilal ti fra ti despre difuzarea c ar tilor, tractatelor s i periodicelor noastre. Fratele Haskell oferea o serie de motive pentru care c ar tile ce [144] cuprindeau lucrurile dezv aluite surorii White, adic a acelea care con tineau mesajul special pentru lumea de acum, ar trebui s a e difuzate mai intens. De ce, zicea el, aceste c ar ti care con tin sfaturi divine nu sunt apreciate s i difuzate mai mult? De ce nu se insist a asupra c ar tilor care con tin avertismente despre lucrarea lui Satana? De ce nu depunem eforturi mai intense pentru difuzarea acelor c ar ti care arat a planurile ntocmite de Satana pentru contracararea lucr arii lui Dumnezeu, dezv aluindu-i planurile s i n sel aciunile? Putem contracara r aul moral pe care el vrea s a-l provoace prin n sel aciunile sale deschiznd ochii oamenilor pentru ca ei s a poat a da seama de situa tia lucrurilor s i de pericolele timpului nostru; astfel ei vor depune de Hristos s eforturi srguincioase pentru a se prinde prin credin ta i neprih anirea Sa. n mijlocul nostru st atea un mesager ceresc care ne adresa sfaturi s i avertismente. El ne-a explicat destul de clar c a lumea piere din lipsa cuno stin tei Evangheliei cerului s i ca acest mesaj, att din materialele publicate deja ct s i din cele ce urmeaz a a publicate, . Testiar trebui s a ajung a la to ti oamenii, indiferent de distan ta monies for the Church 9, 66-67 (1909). ar tile mai mari con tin adev arul preCare nt aresc poporul -C zent pentru timpul n care tr aim, adev ar care trebuie proclamat n toate col turile lumii. Colportorii no stri trebuie s a distribuie aceste c ar ti care prezint a n mod clar instruc tiuni despre mesajul care va preg ati poporul pentru a sta n picioare pe platforma adev arului prezent,

C ar tile de care este nevoie

105

ridicnd sus stindardul pe care st a scris, Poruncile lui Dumnezeu s i [145] credin ta lui Isus. Manuscris 136, 1903. Aduce ti-v a aminte de c al auzirea lui Dumnezeu. M a afecteaz a profund situa tia noastr a prezent a. De mult trebuia f acut a lucrarea pe care o facem noi acum. Noi trebuie s a facem exact cum i-a poruncit lui Moise Domnul s a fac a atunci cnd, dup a ce au pribegit prin pustie, copiii lui Israel se aau pe malul Iordanului. Moise a fost ndemnat s a le aduc a aminte felul n care s-a purtat Domnul cu ei n tot timpul c al atoriei lor prin pustie. Deuteronomul nregistreaz a aceast a repetare. Noi ar trebui s a public am din nou istoria timpurie a c al auzirii poporului de c atre Dumnezeu la nceputul lucr arii. Mul tii dintre aceia care au descoperit adev arul mai trziu nu cunosc aceast a istorie. Experien tele lui William Miller s i ale colaboratorilor s ai, ale c apitanului Joseph Bates s i a altor pionieri ai mi sc arii adventiste, ar trebui s a e ntotdeauna la ndemna oricui. Da ti mai mult a aten tie c ar tii fratelui Loughborough. Fra tii de la conducere trebuie s a fac a tot posibilul pentru r aspndirea acestei c ar ti. Trebuie s a depunem toate eforturile pentru g asirea celei mai bune modalit a ti de a reitera experien tele pe care le-am avut de la nceputul lucr arii cnd ne-am separat de celelalte biserici s i am mers nainte pas cu pas n lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Apoi am hot art c a numai singura noastr a c al auzire avea s a e Biblia s i m niciodat numai Biblia. S a nu renun ta a la aceast a pozi tie. Am v azut cum Dumnezeu s i-a manifestat puterea n chip minunat. Am v azut miracole. Mereu s i mereu cnd ajungeam la ananghie, Dumnezeu [146] ne ajuta prin manifestarea puterii Sale. Scrisoarea 105, 1903. Compila tii ale articolelor Ellenei White Poporul trebuie s a aud a iar as i s i iar as i lucrurile care le-au fost spuse pn a acum. Cititorii uit a destul de repede articolele care se public a n reviste. Ele trebuie adunate s i tip arite n volum pentru a la dispozi tia credincio silor s i necredincio silor. Scrisoarea 71, 1903. Literatur a pentru cmpul din sud Noi trebuie s a preg atim literatur a special a pentru cmpul din sud. Lucrarea de publica tie trebuie s a se desf as oare acolo pentru a preg ati c ar tile cu stilul de care este nevoie acum. Manuscris 5, 1903. mplini ti nevoile negrilor Am aat c a prima voastr a prioritate n cmpurile din sud este lucrarea cu negrii. Ei bine, lucra ti

106

Sfaturi c atre editori

cu spor (da ti-i b ataie). Dar trebuie s a scoate ti de sub tipar o serie de c ar ti cu multe ilustra tii pentru c a negrii trebuie s a vad a un lucru nainte de a-l n telege. C ar tile mici ar trebui distribuite pe gratis Lucrarea de publicare din Nashville trebuie s a e de o a sa natur a nct s a mplineasc a nevoie oamenilor pe care i sluje ste. Totul trebuie s a e clar, simplu s i bine ilustrat. Pentru aceast a regiune sunt bune s i ilustra tiile cu o calitate nu att de mare deci mai ieftine. Trebuie publicate c ar ti bune s i ieftine. Sudul este o lume aparte, iar publicarea c ar tilor trebuie f acut a n locul acela. Dac a oamenii aceia nu vor putea avea c ar ti potrivite pentru ei, cuvintele s i predicile nu vor avea un efect att de mare asupra min tilor lor. Dar dac a ei ar ava c ar ti potrivite pentru ei, n care s a poat a citi adev arul s i vedea ilustra tiile al aturate, ei vor tine minte adev arul care va avea putere de convingere asupra lor. Apoi ar [147] trebui editate alte c ar ti mai mari care s a mplineasc a nevoile claselor mai educate. Manuscris 28, 1903. C ar tile importante pentru aceast a vreme Am primit o serie de scrisori prin care oamenii m a ntrebau dac a nu cumva exista pericolul ca revistele s i c ar tile care au fost publicate s i distribuite printre fra ti s a con tin a lucruri care nu sunt att de esen tiale pentru noi ca popor. Mi s-a spus c a povestirile obi snuite publicate n general sub forma unor c ar ti nu sunt binef ac atoare pentru cre sterea noastr a. Lumea este plin a de astfel de c ar ti s i simplul fapt c a aceste c ar ti se vnd att de bine nu constituie ct de pu tin dovada faptului c a aceste c ar ti ar trebui distribuite. Un astfel de sentimentalism umple mii de c ar ti f ar a valoare care sunt ca lemnul, fn s i trestie. Scriitorii acestor c ar ti s i-au hr anit min tile cu romantismul epocii lor. Toate lucrurile pe care mintea s i le poate nchipui, sunt scrise n c ar ti s i aduse n fa ta oamenilor ca hran a pentru minte. Dar cele mai multe nu au nici o valoare. Pentru ce s a amesteci paiele cu grul?. Nu avem nevoie de romane pentru c a via ta este plin a de aventur a. Povestirile siropoase ieftine s i f ar a valoare nu trebuie s a e nici vndute s i nici s a le se fac a publicitate prin intermediul caselor noastre de editur a. Multe dintre c ar tile pe care noi le vindem acum nu sunt dup a voia lui Dumnezeu. Poate c a n alte vremuri publicarea acestor c ar ti nu ar fost att de rea, dar acum suntem prea aproape de sfr situl acestei lumi pentru ca oamenii s a e hr ani ti cu ni ste c ar ti att de ieftine care nu r aspund nevoilor lor. ndrepta ti-le aten tia

C ar tile de care este nevoie

107

practic asupra c ar tilor care prezint a o neprih anire s i o credin ta a. Cur a ti ti s i sn ti ti tab ara. Sunt destule care pot oferi lumin a acestei [148] lumi. Nu n teleg de ce ziarele noastre fac att de multe referiri la c ar ti care nu sunt esen tiale pentru timpul n care tr aim. Multe dintre aceste c ar ti pot ob tinute la orice libr arie. De ce s a nu ndrept am aten tia oamenilor la temele cuvntului vie tii ve snice? De ce s a nu depunem toate eforturile pentru a benecia de experien tele simple, reale s i adev arate ale lucr atorilor no stri de pretutindeni? Dumnezeu dore ste acest fel de literatur a. Timpul este prea scurt pentru a dedicat subiectelor de natur a comun a sau c ar tilor care au ca sigur scop amuzamentul. Manuscris 80, 1899. Pericolul c ar tilor de slab a calitate Dac a nu vom foarte grijulii, libr ariile vor n inundate de c ar ti de slab a calitate s i poporul nostru nu va mai putea avea lumina s i adev arul care le sunt necesare pentru a preg ati calea Domnului. Astfel de lucruri s-au ntmplat s i se vor mai ntmpla dac a lucrarea de publicare nu se va ghida dup a [149] principii corecte. Scrisoarea 43, 1899.

Retip arirea c ar tilor s i noile edi tii


care este prezent si ignoran ta a Retip area c ar tilor Aceea acum se va manifesta s i n viitor cu privirea la publicarea materialelor importante. Se vor aborda acelea si subiecte care se abordeaz as i acum. Aceste ac tiuni nu se bazeaz a pe ni ste principii corecte. Dac a este publicat a o carte pentru a mplini o anumit a nevoie, oamenii care primesc bani din vnzarea ei ar trebui s a-i protejeze interesele, chiar dac a materialul con tinut nu este att de important nct vnzarea ei s a e necesar a f ar a ntrziere. Mi s-au ar atat ceea ce se va ntmpla n viitor. Cineva va scrie o carte s i dup a ce aceasta va la vnzare, altuia i va veni ideea c a poate scrie o carte foarte asem an atoare cu aceasta s i care s a trateze cam acelea si probleme ca prima care a fost publicat a. Cel de-al doilea scriitor va folosi cuvinte diferite, dar va acoperi acelea si subiecte care au fost tratate s i n prima carte. Astfel vor circula dou a c ar ti cnd de fapt una era mai mult dect sucient a. Uneori chiar nainte ca primul autor s a scrie cartea pe care o inten tioneaz a, cel [150] de-al doilea va scrie despre acela si subiect, inten tionnd s a i-o ia nainte. A doua carte astfel publicat a va face s a scad a vnz arile pentru prima, iar cel care prot a astfel de aproapele s au nu este de el, iar cartea lui va mai sus dect cartea celui dinti. corect fa ta Ultimul a lucrat mpotriva principiilor neprih anirii pentru c a l-a furat pe aproapele s au. Manuscris 23, 1891. O lucrare incorect a Att autorii ct s i editorii ar trebui s a poat a prevedea, dup a o analiz a atent a, rezultatele oric arei ac tiuni . nainte de a o face. Nu se procedeaz a cum trebuie n aceast a privin ta Dac a vrem ca aceast a lucrare s a contribuie la slava numelui lui Dumnezeu, atunci ar trebui s a manifest am mai mult a discre tie n . Cei care posed aceast a privin ta a pozi tii cu responsabilitate n aceast a lucrare ar trebui s a dea dovad a de mai mult a aten tie n cele amintite mai sus. Ei trebuie s a fac a deosebire ntre bine s i r au, dreptate s i nedreptate pentru a putea ac tiona n mod corect. 108

Retip arirea c ar tilor s i noile edi tii

109

n lucrarea de publiExist a pericolul de a manifesta neglijen ta care; dac a acest lucru se ntmpl a gre selile vor trebui corectate. Regula ar c a nu trebuie s a se publice o a doua carte pe un anume . nchei acum subiect, pn a cnd prima nu a avut a intrat bine pe pia ta cu aceste cuvinte de mustrare s i avertizare. Scrisoarea 225, 1899. Corectitudinea s i noile edi tii Dac a un departament posed a un mare num ar dintr-o edi tie a unei anumite c ar ti, editurile nu ar trebui s a ntreprind a nimic n vederea unei noi edit ari, pn a cnd nu au fost consulta ti aceia care dispun de acel stoc nsemnat din vechea [151] edi tie. Orice ac tiune trebuie ntreprins a cu mult a grij a pentru a nu cauza pierderi vreuneia dintre institu tiile noastre. n toate lucrurile trebuie s a ac tion am cu corectitudine s i o judecat a sn tit a. Scrisoarea 229, 1903. Lucrarea pe care ne-a Revizia c ar tilor de referin ta ncredin tat-o Domnul n aceast a vremea este aceea de a prezenta oamenilor adev arata lumin a n ceea ce prive ste controversatele probleme ale ascult arii s i mntuirii poruncile lui Dumnezeu s i m arturia lui Isus Hristos. Unele dintre c ar tile noastre importante care circul a de mul ti ani s i datorit a c arora mul ti au descoperit adev arul, ar putea con tine care necesit lucruri de mic a importan ta a o evaluare atent as i poate chiar revizuire. Aceste probleme trebuie rezolvate de aceia care au n mod constant aceast a sarcin a de a supraveghea publica tiile noastre. Nici ace sti fra ti mai sus aminti ti, nici colportorii sau pastorii nu trebuie s a insiste prea mult asupra acestor p ar ti pentru a nu mic sora inuen ta acestor c ar ti care pot salva multe suete. Dac a noi ne vom apuca s a ne discredit am propria literatur a, nu vom face altceva dect s s a la d am ap a la moar a acelora care s-au dep arta de credin ta i care seam an a confuzie n min tile acelora care de abia au primit mesajul. Va cu att mai bine cu ct vor necesare mai pu tine revizuiri ale [152] c ar tilor noastre. Preach the Word, 7 (1910).

Lucrarea independent a de publicare


a facem Pericolul unei ac tiuni independente Noi trebuie s tot posibilul pentru a proteja interesele acelora care au s i cred adev arul prezent. Hristos a avertizat de multe ori c a vor ap area doctrine, profe ti s i hristo si mincino si care vor n sela pe mul ti. Datorit a luminii pe care Dumnezeu a binevoit s a mi-o dea mie, umila lui servitoare, s tiu c a aceste profe tii s-au mplinit, s i nu am primit pu tine m arturii pentru a ntmpina aceste lucruri care vor ap area pe tot parcursul experien tei noastre religioase. Vor ap area mari n sel aciuni ba chiar se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor nv a ta lucruri stric acioase, ca s a trag a pe ucenici de partea lor. (Faptele Apostolilor 20:30). Ba , chiar s i Satana se va deghiza s i va ap area ca Hristos. Am v azut clar c a dac a cineva crede c a este n stare s a scrie c ar ti s i d a curs imagina tiei sale, insistnd pe lng a anumite case de editur a s a le publice s i promoveze c ar tile, mult a neghin a va sem anat a n toat a lumea. Folosirea necorespunz atoare a m arturiilor Am primit scrisori de la mul ti fra ti care mi cereau cu sinceritate permisiunea de a [153] folosi scrierile mele pentru a da t arie unor subiecte pe care doreau s a le prezinte oamenilor ntr-o asemenea manier a nct s a lase o impresie mai adnc a. Este adev arat c a unele dintre subiecte trebuie prezentate, dar eu nu mi pot aproba folosirea m arturiilor n acest fel sau s a ncurajez folosirea subiectelor care sunt bune de altfel, n maniera n care o vor ei. Persoanele care fac aceste propuneri, din cte s tiu eu, pot face lucrurile de care vorbesc ntr-o manier a n teleapt a; mnt cu toate acestea nu pot s a-mi dau nici cel mai mic consim ta pentru folosirea scrierilor mele n scopul de care vorbesc ei. Sunt multe lucruri de care trebuie s a se tin a cont atunci cnd este vorba de o astfel de ac tiune. Si asta pentru c a folosirea m arturiilor pentru a sprijini o anumit a teorie din mintea celui care o face, semnica tia diferit fragmentelor respective poate avea o nuan ta a dect aceea pe care ar avea-o dac a ar citite n contextul original. 110

Lucrarea independent a de publicare

111

De asemenea am primit de la unul s i altul multe materiale b atute la ma sin a, tractate s i bro suri care prezint a o mul time de texte biblice nl an tuite ntr-o asemenea manier a pentru sprijini anumite teorii; dar aceste teorii sunt dovedite numai n mintea celor care le-au conceput, pentru c a dac a adev arul este prezentat ntr-un cadru fals, teoria astfel rezultat a poate atrage mintea oamenilor de la temele care merit a adev arata aten tie s i m are ste eroarea care deturneaz a min tile oamenilor de la adev arul esen tial timpului n care tr aim. Aceste persoane al atur a tot felul de texte biblice s i interpreteaz a Scriptura pentru a face teoriile lor s a par a ct mai interesante, cnd de fapt ei r ast alm acesc Scriptura pentru a face c a pare c a spune ceea ce ei vor s a spun a. Astfel tot felul de teorii false vor propagate [154] pn a la marginile lumii s i att timp ct vor exista prese de tip arit s i case de editur a, vor publicate s i puse n circula tie tot felul de materiale eronate. Proteja ti casele de editur a Dac a nu vom ac tiona mpotriva public arii teoriilor false, casele noastre de editur a vor sem ana minciuna n lume. Unii scriitori fac mare caz de o anume teorie pe care al tii nu o consider a att de important as i apoi primii arm a n stnga s i n dreapta c a teoriile lor nu sunt tinute n seam a. Cu doi sau trei ani n urm a am primit o diagram a de la cineva care pretindea c a este un p azitor al sabatului din California s i care se plngea de faptul c a editura Pacic Press nu acord a nici un respect teoriilor sale, neacceptnd astfel lumina pe care o pot aduce n lume. Mul ti zei s i mul ti st apni se lupt a pentru a ob tine recunoa stere. Dar dac a acela care simte c a are ns arcinarea de a aduce n lume ceva original ar umbla umil cu Dumnezeu n umilin ta s i poc ain ta suetului, Domnul i va accepta s i le va da harul Duhului S au celui Sfnt, pentru ca dup a puterile lor s a poat a face lucrarea pe care El i-a chemat s a o fac a. S-ar putea s a zici: Ce vrea s a spun a sora White? Sunt s i eu inclus n categoria acestor eretici de care vorbe ste ea? Nu, nu vreau s a spun asta, dar vreau s a prezint pericolele care ar trebui s a atrag a aten tia caselor noastre de editur a, pentru ca s a m cu to tii con stien ti c a este nevoie ca aceste s a ia ni ste m asuri pentru descurajarea infatu arii cu care mul ti s-au ntinat, creznd c a Domnul i-a ns arcinat s a scrie s i [155] s a publice despre o serie de subiecte care nu numai c a nu ar servi nevoilor actuale ale bisericii, ci i-ar s i d auna aceluia care se angajeaz a

112

Sfaturi c atre editori

n aceast a ac tiune. To ti trebuie s a realizeze faptul c a trebuie s a facem ceva pentru a-i proteja pe oameni de impostor s i c a e nevoie s a lu am anumite hot arri pentru descurajarea acelora care inten tioneaz a s a- si publice fantasmagoriile. Cu to tii s ti ti cum au decurs lucrurile cu fratele _______. El a scris mult s i a crezut n acela si timp c a tot ceea ce scrisese el trebuia s a e publicat. Dar apoi Domnul a lucrat la mintea lui s i a renun tat la ideea sa, arzndu- si n nal manuscrisele. Dar s-a lini stit. S-a apucat iar s a scrie s i a l asat cu limb a de moarte so tiei sale banii s i ns arcinarea de a publica manuscrisul s au. Ea nu l-a apreciat ca ind att de important cum credea so tul ei, s i dup a ce la pus la dispozi tia unor persoane care-l puteau publica, a hot art s a-l ia napoi s i a renun tat la cea ce-i spusese so tul ei. Astfel, materialul fratelui _______ nu a fost publicat niciodat a. El era un om bun s i iubit de to ti cei ce-l cuno steau; dar lucrurile pe care le scrisese el nu trebuia s a e publicate pentru c a nu era hran a la vreme de nevoie pentru poporul lui Dumnezeu. Aceste teorii ar fost r ad acina multor erori s i, alimentate de al ti oameni acestea ar rodit discordie s i nen telegere. Nevoia unui comitet de carte Am decis c a este necesar a ini tierea form arii unui comitet de carte care s a aib a datoria de a examina manuscrisele care sunt propuse pentru publicare s i s a decid a [156] dac a acestea trebuie sau nu publicate. Dac a membrii comitetului au o leg atur a puternic a cu Hristos s i dac as i-au uns ochii cu alia pe care Isus i-a sf atuit s a o cumpere de la El, atunci s i numai atunci, vor putea s a se achite n mod responsabil de datoria lor. Toate manuscrisele trebuie examinate cu mare grij a nainte de a primi aprobarea casei de editurii Review and Herald ind sprijinit a astfel de editur a. Presupun c a ceea ce ai scris este corect, exact a sa cum ar trebui s a e; cu toate acestea este absolut necesar ca manuscrisul s a e examinat cu grij a n mod critic. Dac a nu se va g asi nici o gre seal a, manuscrisul va primi recomandarea binemeritat a. Manuscrisul acord a o serie de lovituri bine ticluite tradi tiei s i erorilor care stau la baza unei erezii care va distruge suetele acelora care o vor primi. O larg u sa a pentru distrugere va deschis a prin acceptarea teoriei nemuririi suetului, respingnd astfel credin ta c a numai Hristos poate da via ta s i nemurirea. Eu cred c a aceast a carte pe care ai scris-o tu va

Lucrarea independent a de publicare

113

face mult bine s i va lumina pe mul ti care sunt n ntuneric; datorit a acestui lucru, frate, tu ar trebui s a i primul care s a vad a nevoia de a impune ni ste restric tii n ceea ce prive ste lucrarea (activitatea) de editare a c ar tilor. Tu s tii c a dac a aceast a activitate nu ar supravegheat a astfel, tot felul de produc tii independente vor intra n aceast a lume cu recomandarea institu tiilor noastre n domeniu. S a nu crezi c a eu am aprobat ac tiunea recent a pe care a desf as urat-o Asocia tia Conferin tei Generale s i despre care mi-ai scris; voi discuta cu ei n leg atur a cu aceast a problem a. Ei se con- [157] frunt a cu multe dicult a ti s i dac a mai comit s i cte o gre seal a, Dumnezeu s tie asta, s i poate s a-i conduc a pe to ti pentru binele acelora care se ncred n El. Suf ar mpreun a cu tine n dicult a tile s i nedumeririle tale, dar trebuie s a te sf atuiesc s a a step ti, s a a step ti cu r abdare. S-ar putea ca aceast a a steptare s a ti se par a foarte obositoare, creznd c a vei pierde prin asta; te-a s ruga s a nu prive sti problema astfel. Dac a te vei ncrede n Dumnezeu a steptnd cu r abdare pentru pu tin a vreme, sunt sigur a c a Dumnezeu va rezolva totul cu bine. S-ar putea s a e nevoie s a a step ti o vreme pentru rezolvarea lucrurilor care te tulbur a. Dar nu trebuie s a cazi n ispita unei vorbiri necontrolate sau s a ncerci s a rezolvi problema recurgnd la metode care nu sunt dup a voia lui Dumnezeu. Pentru tine a fost o umilire faptul c a a trebuit s a a step ti dup a aprobarea comitetului. Trebuie ns a s as tii s a s-au ntmplat o serie de lucruri foarte recent care a m arit vigilen ta comitetului de carte. Unii au protat de activitatea de publicare s i au cauzat daune mai institu tiei, daune de care sufer as i n prezent din cauza public arii acestui manuscris pe care comitetul nu l-a v azut niciodat as i de pn care nu au avut cuno stin ta a cnd institu tia a aat c a trebuie s a pl ateasc a 5000 de dolari. Scrisoarea 49, 1894. Toate c ar tile trebuie s a e examinate foarte critic Nu Domnul i-a c al auzit pe cei care au emis ideile prezentate n aceast a carte [Living Temple (Templul Viu)]. El ne-a dat Cuvntul S au s i aceste trebuie s a e sf atuitorul nostru. Mi se pare destul de ciudat c a ni ste oameni care au fost implica ti att de mult timp n aceast a [158] activitate nu sunt n stare s a evalueze caracterul acestei c ar ti. Se folosesc multe texte din Scriptur a, dar felul n care sunt folosite face ca aceste erori s a e privite ca adev aruri de mul ti. Aceste

114

Sfaturi c atre editori

teorii gre site sunt prezentate ntr-o asemenea manier a nct cei care se primesc s a e n sela ti s i astfel vor condu si pas cu pas de Satana. Acum mai mult ca niciodat a trebuie s a examin am foarte critic scrierile oric arui om implicat n aceast a activitate a noastr a. Domnul mi-a f acut cunoscut c a trebuie s a studiem Cuvntul S au, s i pentru c a ideile prezentate n Templul Viu nu se reg asesc n acest Cuvnt, c trebuie s a le respingem. Dac a Hristos ar g asit de cuviin ta a aceste idei sunt folositoare pentru noi, atunci el le-ar introdus n Cuvntul S au. n calitatea sa de St apn s i R ascump ar ator al nostru, El a inclus n Cuvntul S au tot ceea era necesar pentru mntuirea noastr a. [159] Manuscris 127, 1905.

Comitetul de carte
Alegerea comitetului de carte Membrii acestui comitet trebuie ale si cu mult a grij a. Oamenii care trebuie s a evalueze c ar tile propuse pentru publicare trebuie s a e pu tini la num ar s i ale si n mod practic corespunz ator. Numai aceia care au o experien ta a n ceea ce prive ste autoritatea sunt calica ti pentru acest post. Trebuie ale si numai acele persoane ale c aror inimi se a a sub controlul Duhului pe ei Sfnt. Ei trebuie s a e oameni ai rug aciunii, care nu se nal ta n si si, ci care se tem s i-L iubesc pe Dumnezeu s i- si respect a aproapele. Numai aceia care t ag aduindu-se pe sine se pun sub c al auzirea lui Dumnezeu, sunt potrivi ti pentru aceast a pozi tie important a. Oameni cu experien ta slujirii Uneori manuscrisele au fost nmnate pentru examinare unor oameni care erau att de orbi ceea ce prive ste capacitatea lor de evaluare nct nu au putut discerne importan ta subiectelor tratate. Mai mult dect att nu avea o perspectiv a real a n ceea ce prive ste editarea c ar tilor. Ei nici nu studiaser as i nici nu lucraser a n activitatea de editare. Cei care au apreciat c ar tile, puse n minile lor ntr-un mod nen telept ar trebuit s a refuze o [160] astfel de responsabilitate. Ar fost corect din partea lor s a spun a: Nu am nici o experien ta de mine s n acest domeniu de activitate s i a s nedrept s i fa ta i fa ta de ceilal ti dac a mi-a s permite s a-mi spun p arerea. V a cer iertare fra tilor; nu eu trebuie s a i nv a t pe al tii ci al tii trebuie s a m a nve te pe mine. Dar ei nu s-au gndit nici pe departe a sa. Ei s-au exprimat cu foarte mare lejeritate n leg atur a cu lucruri despre care nu s tiau nimic. Concluziile lor au fost acceptate ca ind avizate cnd de fapt nu erau dect opiniile unor ncep atori. Manuscris 14, 1896. Sfaturi pentru comitetul de carte Trebuie s a spun cteva lucruri cu privire la lucrarea de editare. Exist a cteva pericole de care fra tii no stri ar trebui s a se fereasc a. Oricine este angajat n vreun fel sau altul n lucrarea lui Dumnezeu, trebuie s a aib a mare grij a s a nu foloseasc a foc str ain n locul focului Sfnt. Ei trebuie s a vegheze s i s a se roage, pentru ca inimile lor s a se ae sub controlul Duhului 115

116

Sfaturi c atre editori

Sfnt. Dac a ar oameni ai rug aciunii arz atoare, urmnd exemplul lui Daniel, ei vor foarte grijulii n vorbire s i comportament. Ei nu se vor n al ta pe ei n si si ci l vor iubi s i se vor teme de Dumnezeu s i si vor respecta aproapele. Ei se vor ruga pentru primirea harului care-i va face n stare s a r amn a credincio si s i nemnji ti de egoism n rela tia lor cu Dumnezeu. Nu se vor vedea neglijen te , nu se vor auzi plngeri s i nici nu se va ac tiona n mod necorespunz ator mpotriva omului pe care Dumnezeu l-a folosit n lucrarea Sa. Oamenii care vor ale si pentru a evalua dac a manuscrisele sunt potrivite pentru publicare trebuie s a e pu tini la num ar s i ale si n mod corespunz ator. Nu putem a stepta de la aceia care nu au scris n acest domeniu, s [161] niciodat a o carte, sau care nu au experien ta a aib a o perspectiv a corect a asupra acestor probleme s i ei nu trebuie niciodat a ale si ntr-un astfel de comitet pentru estimarea valorii unei c ar ti. Ei ar putea s a se comporte ca s i cum ar competen ti n evaluarea lor, dar de fapt sunt ignoran ti cu privire la aceast a problem a. Au fost publicate multe c ar ti nu pentru slava lui Dumnezeu ci pur s i simplu pentru c a autori lor au vrut s i ei s a scrie o carte. Ei au considerat c a este dreptul lor s a publice c ar ti de care nu era neap arat nevoie, pentru a putea face ceva bani. Al tii cred c a este mare nevoie de ceea ce au scris ei s i se simt foarte jigni ti cnd nu li se acord a . importan ta Domnul vrea ca n aceast a activitate s a e implica ti oameni cu o judecat a solid a, pentru c a altfel lumea ar umplut a de c ar ti care ar mai bine s a nu fost niciodat a publicate. Poporul S au trebuie s a nve te s a fac a dreptatea, s a iubeasc a mila s i s a umble umili cu [162] Dumnezeu. Scrisoarea 208, 1899.

Contribu tia autorilor la lucrare


Veniturile acelora care lucreaz a n domeniul intelectual Dumnezeu va avea grij a de starea nanciar a a autorilor. Rezultatul studiului lor i apar tine lui Dumnezeu s i nu oamenilor. Dac a un angajat lucreaz a cu credincio sie tot timpul pentru care este pl atit, cel care l-a angajat nu are ce s a-i mai cear a. Dac a el ns a si administreaz a timpul cu n telepciune s i astfel mai scrie s i alte lucruri care pot publicate, el poate folosi aceste surse n felul n care crede el c a va sluji cel mai bine cauzei lui Dumnezeu. Dac a el este mul tumit cu un mic comision se poate spune c a a f acut o lucrare bun a pentru cei care se ocup a n continuare de acea carte s i nu ar trebui s a i se cear a s a fac a mai mult. Testimonies for the Church 5:563. Responsabilitatea autorului Dumnezeu dore ste ca oamenii s a aib a o leg atur a direct a cu El. n rela tiile Lui cu oamenii, Dumnezeu apeleaz a ntotdeauna la principiul responsabilit a tii personale. El caut a s a promoveze dependen ta personal a de El f acndu-i s a simt a nevoia unei c al auziri personale. El d a daruri ec arui individ. Fiecare om este administratorul a aceea ce Dumnezeu i-a ncredin tat. To ti trebuie s a r aspund a ncrederii acordate, n felul stabilit de Cel care le-a ar atat-o s i s a dea socoteal a de munca sa n fa ta lui Dumnezeu. [163] Dumnezeu dore ste ca atunci cnd rela tion am cu ceilal ti s a tinem cont de principiul responsabilit a tii personale n fa ta Lui s i al totalei dependen te de El. De acest principiu trebuie s a tin a cont n special casele noastre de editur a n rela tiile lor cu autorii. Unii au armat c a autorii nu au voie s a- si p astreze dreptul asupra scrierilor lor s i c a ar trebui s a l acorde casei de editur a sau conferin tei; s i c a n afar a de acoperirea cheltuielilor implicate n producerea manuscrisului, nici o parte din prot s a nu le revin a lor; casa de editur a sau conferin ta trebuie s a ia tot protul s i s a-l ntrebuin teze, dup a bunul lor plac, pentru diferitele nevoi ale activit a tilor lor. Astfel responsabilitatea autorului va transferat a asupra altora. Responsabilitate n fa ta lui Dumnezeu Dar Dumnezeu nu este de acord cu lucrurile acestea. Capacitatea de a scrie o carte este 117

118

Sfaturi c atre editori

unul dintre diferitele daruri pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor, s i acela care l prime ste este responsabil n fa ta lui Dumnezeu pentru dezvoltarea lui; s i el trebuie s a foloseasc a mai departe ceea ce ob tine de pe urma lui tot pentru Dumnezeu. Noi trebuie s a tinem bine minte c a acest dar nu este proprietatea noastr a, pentru a-l folosi dup a bunul nostru plac. Dac a ar a sa atunci am putea pretinde dreptul de a face ce vrem cu el. Ne-am putea declina responsabilitatea, l asndu-le altora partea noastr a din lucrare. Dar acest lucru nu este posibil pentru c a Domnul ne-a f acut administratori pe ecare n mod individual. Noi suntem responsabili pentru dezvoltarea acestor daruri. Propriile noastre inimi trebuie s a e sn tite; n func tie de ocaziile ivite, noi trebuie s a m gata s a folosim chiar s i cea mai mic a parte din ceea ce Dumnezeu ne-a ncredin tat. [164] Preluarea veniturilor provenite din munca intelectual a a cuiva de c atre conferin te sau casele de editur a este tot att de dreapt a ct este s i preluarea de c atre acestea din urm a a veniturilor de pe urma propriet a tilor sale zice (cas a, terenuri). Realiz arile ec aruia din timpul s au liber La fel, nu se poate vorbi de dreptate, atunci cnd se pretinde ca un angajat al caselor de editur a s a- si dedice toate puterile trupului, suetului s i min tii institu tiei care l-a angajat, aceasta din urm a avnd automat dreptul asupra oric arei realiz ari literare a angajatului. Atunci cnd el se a a n timpul s au liber, el de tine deplinul control asupra timpului s au s i-l poate folosi cum dore ste att timp ct ceea ce face el nu intr a n conict cu interesele institu tiei sale. Pentru ceea ce scrie el n acest timp el este responsabil n fa ta con stiin tei sale s i a lui Dumnezeu. Nu exist a o mai mare dezonoare care i se poate aduce lui Dumnezeu dect aceea cnd un om de tine controlul complet asupra tuturor talentelor unui alt om. Simplul fapt c a din aceast a n telegere rezultatele sunt dedicate cauzei lui Dumnezeu nu nseamn a c a este bun a. n astfel de rela tii, omul care permite ca altul s a-i controleze mintea se dep arteaz a de Dumnezeu s i se expune ispitelor. Dac a responsabilitatea sa este plasat a asupra altcuiva, depinznd de n telepciunea acestuia, locul pe care Dumnezeu ar trebui s a-l ocupe este ocupat de un om. Aceia care ncearc a s a impun a o astfel de schimbare a responsabilit a tii nu- si dau seama de rezultatele ac tiunilor lor. Dar

Contribu tia autorilor la lucrare

119

Dumnezeu ne-a spus destul de clar: Blestemat s a e omul care se ncrede n om s i care se sprijin a pe un muritor. (Ieremia 17, 5) O parte din prot Autorii nu trebuie s a e for ta ti s a renun te sau s a- si vnd a dreptul asupra c ar tii pe care au scris-o. Ei trebuie [165] s a primeasc a o parte din protul rezultat de pe urma muncii lor; ei trebuie s a- si dea seama c a ceea ce au ei le-a fost ncredin tat de Dumnezeu, s i c a ei trebuie s a administreze acest dar conform cu n telepciune pe care El le-o va da. Testimonies for the Church 7, 176-178 (1902). O sum a rezonabil a pentru autori Casele de editur a trebuie s a primeasc a o parte din protul provenite de pe urma public arii. Aceast a parte trebuie s a e direct propor tional a cu activitatea depus a de editur a. Dar editorii nu trebuie s a- si nchipuie c a ei sunt cei care au f acut cea mai mare parte din lucrarea pentru scoaterea acestei . Autorii trebuie s c ar ti pe pia ta a primeasc a o sum a rezonabil a pentru munca lor, dar ei nu trebuie s a vnd a nici unei institu tii dreptul lor. Aceasta nu se va dovedi binecuvntare pentru institu tia respectiv a. Instruc tiuni speciale cu privire la drepturile de autor,13. (1899). Diferen ta dintre c ar ti Am primit ceea ce ai scris tu cu privire la dreptul de autor asupra c ar tilor. ntotdeauna au fost s i vor s i de acum nainte o mul time de c ar ti , dac pe pia ta a autorii vor primi o sum a mare. Nu e nevoie de prea mult talent pentru a scrie c articele cu povestiri dar ele nu sunt prea importante pentru aceast a lume. Trebuie s a se fac a deosebire ntre c ar tile care vor publicate. Ele nu pot puse n aceea si categorie. Instruc tiuni speciale cu privire la drepturile de autor,3-4. (1899). Folosi ti-v a condeiele pentru beneciul cauzei lui Dumnezeu B arba tii s i femeile care pot scrie c ar ti, trebui s a- si foloseasc a darul pentru beneciul cauzei lui Dumnezeu. Ei trebuie s a lucreze, [166] iar venitul pe care-l vor ob tine trebuie folosit pentru a- si ndeplini datoria de a n al ta adev arul acolo unde Dumnezeu dore ste. Ei trebuie s a se lase sf atui ti de Dumnezeu, creznd n f ag aduin ta lui Hristos c a le va trimite un Mngietor care-i va nv a ta toate lucrurile s i care le va aduce aminte toate lucrurile. Instruc tiuni speciale cu privire la [167] drepturile de autor,18. (1899).

Ilustrarea c ar tilor noastre


ste ca poporul s au s a ac tioScopul imaginilor Domnul dore neze n mod inteligent. Ei nu trebuie s a fac a mari cheltuieli; cu toate acestea lucrurile trebuie f acute cu rnduial a. Coper tile c ar tilor trebuie s a e de bun a calitate s i durabile, ca de altfel s i legatul lor. S a c aut am s a facem asta ntotdeauna. Dar de asemenea trebuie s a se aib a n vedere s i ilustrarea acestor c ar ti, f ar a a se investi prea mul ti . O ilustra bani n aceast a privin ta tie si atinge scopul atunci cnd reu se ste s a atrag a aten tia asupra c ar tii pe care o ilustreaz a. Dac a ns a aten tia este ndreptat a mai mult spre ilustra tia n sine, atunci ea s i-a dep as it scopul. Scrisoarea 75, 1900. Ilustra tiile s a e alese cu bun gust Desenele care vor reprezenta scene din Biblie trebuie s a e de bun a calitate. Adev arata cunoa stere a lucrurilor de orice fel nseamn a putere s i superioritate. Atunci cnd prin eforturi dureroase avans am pas cu pas pe scara progresului uman, trebuie s a ne x am privirea asupra Aceluia care se a a la cap atul sc arii. Cuno stin ta pe care ne-o ofer a Dumnezeu nu diminueaz a perceperea lucrurilor snte. Mintea trebuie s a se concentreze asupra Slavei lui Dumnezeu s i nu asupra acestor reprezent ari p amnte sti de mic a valoare, care imprim a n minte scene ce creeaz a [168] o impresie fals a despre Hristos s i lucrurile cere sti. O ilustrare corespunz atoare a adev arurilor biblice cere un talent superior. Aceste ilustra tii ieftine batjocoresc lec tiile snte ale Bibliei. Dumnezeu s a ne ajute s a nu facem pe plac lui Satana prin coborrea standardelor adev arului ve snic folosind ilustra tii de care vor rde b arba tii, femeile s i copiii. Manuscris 23, 1896. Pericolul supranc arc arii cu ilustra tii M-am ntristat din cauza multor lucruri care mi-au fost spuse. Eu am prezentat n scris unele lucruri cu privire la ilustrare, n special n leg atur a cu c ar tile c noastre. Cu siguran ta a nu s-a procedat bine atunci cnd s-a investit . Noi pentru poze ar trebui s att de mult n aceast a privin ta a ne str aduim noi att pentru c a lumea are nevoie de adev ar, de esen ta lucrurilor. Ilustrarea excesiv a a unei c ar ti e ispit a foarte mare pentru 120

Ilustrarea c ar tilor noastre

121

a cheltui bani astfel c a exact aceia care ar avea nevoie de carte nu o pot cump ara din cauza pre tului ridicat. Nu ceda ti puternicei ispite care v a for teaz a s a publica ti c ar ti implicnd o mare sum a de bani. Domnul nu va cu voi n aceast a activitate. Miile de dolari care se investesc n ilustrarea unor c ar ti pot folosi ti pentru editarea unor c ar ti mai ieftine. Cnd pastorii particip a la ntlnirile n corturi ei ar trebui s a aib a posibilitatea de a vinde aceste c ar ti la un pre t ct mai mic posibil. Din banii ob tinu ti, dup a ce s-a acoperit costurile public arii, pot cump arate altele care s a e date credincio silor care nu s i le pot permite sau [169] necredincio silor care pot aa astfel adev arul. Timpul este prea naintat, mult prea naintat pentru ca vnzarea unei c ar ti s a depind a de coper tile ei scumpe sau de prea multele ilustra tiile cuprinse n ea. C ar tile de care poporul are nevoie ar trebui publicate f ar a prea mult a pomp a. Prin economisirea miilor de dolari folosi ti de obicei pentru ilustra tii, pre tul c ar tilor va sc adea s i le va face accesibile pentru mul ti. Domnul nu a inspirat acest entuziasm care a determinat ntr-o anumit a m asur a dep artarea de simplitatea credin tei care ar trebui s a-i caracterizeze pe Adventi stii de Ziua a Saptea ca o genera tie aleas a, un popor ciudat zelos pentru fapte bune. Cei care au inuen tat destul de mult luarea deciziilor n ceea ce prive ste ilustra tiile au fost colportorii s i arti stii. Am fost foarte surprins a cnd am v azut costul crescnd al ilustr arii c ar tilor. Scrisoarea 133, 1899. Extravagan ta n ilustrare Mi s-a ar atat c a auen ta de ilustra tii folosite pentru periodicele s i c ar tile noastre cre ste din ce n ce mai mult n virtutea unei ambi tii nesnte; de asemenea cre ste n mod alarmant pericolul rivalit a tii. C ar tile pe care noi le vindem lumii cost a prea mult. Extravagan ta ilustra tiilor cost a prea mult timp s i bani s i creeaz a necazuri care pot s i ar trebui evitate. Domnul vrea ca noi s a urm arim numai slava Sa. Mndria cauzat a de att de multe ilustra tii nu este dup a voia lui Dumnezeu. Acesta este pulsul lumii, care bate ns a tare s i n inimile poporului lui Dumnezeu din timpul acesta. Trebuie s a facem economie n ecare domeniu de activitate, evitnd toate costurile nenecesare. Dumnezeu pune la ncercare pe [170] poporul s au.

122

Sfaturi c atre editori

Trebuie deschise multe misiuni n cmpuri noi. Se vor ridica oameni pe care Dumnezeu i-a ales s i vor sta n locul n care au fost pu si pentru a striga mesajul de ncercare pentru timpul acesta. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a ajung a la oameni, a sa c a trmbi tele vital trebuie s a sune n mod deslu sit. Este un mesaj de o importan ta a iar p azitorii care stau pe zidurile Sionului trebuie s a-l strige foarte clar. Scrisoarea 147, 1899. Cu gust s i simplitate Se vede n mijlocul poporului tendin ta de a pune accent pe nf a ti sarea exterioar a, cu scopul de a ajunge la necredincio si; dar aceast a nf a ti sare nu va realiza nicicum binele pe care l prezint a. C ar tile noastre sunt pline de ilustra tii care cost a s i din cauza aceasta sunt prea scumpe att pentru a le da pe gratis ct s i pentru a cump arate de cei care au nevoie de ele. S-a abuzat prea mult de ilustra tii. Banii care se cheltuiesc n plus pentru coperta c ar tii s i pentru ilustra tiile din auntru nu vor converti pe nimeni la adev arurile prezentate n carte. Dumnezeu nu dore ste ca atta spa tiu s a e ocupat de imagini. Uneori s-a ntrziat publicarea unei c ar ti pentru c a s-a a steptat dup a ilustra tii a steptare care nu a fost prea protabil as i care a mpiedicat ajungerea adev arului la oamenii care trebuie s a-l aib a. C ar tile noastre trebuie preg atite cu gust, exact a sa cum trebuie [171] preg atite toate c ar tile; dar casele noastr a de editur a gre sesc atunci cnd se dep arteaz a de simplitate. Evalua ti costurile Uneori nu s-au evaluat costurile edit arii c ar tilor care con tin adev aruri pre tioase. Ei nu au luat n calcul faptul c a ilustra tiile care au fost incluse sub pretextul m ariri vnz arilor ar putea consuma resursele nanciare, limitnd astfel posibilitatea desf as ur arii altor activit a ti de care este neap arat a nevoie. Inuen ta acestei activit a ti asupra lumii s i bisericii trebuie examinat a ndeaproape. Scrisoarea 133, 1899. Importan ta corectitudinii Noi ar trebui s a cercet am problema supra-ilustr arii c ar tilor noastre. Oare ilustra tiile despre lucrurile cere sti nu afecteaz a n mod negativ felul n care noi i percepem pe ngeri, pe Hristos sau alte realit a ti spirituale? Multe dintre ilustra tiile f acute nu respect a adev arul? Oare nu se va da curs falsit a tii prin intermediul acestor ilustra tii dep artate de adev ar. Noi vrem ca toate reprezent arile noastre despre Isus Hristos s a e adev arate. Multe dintre ilustra tiile care umplu c ar tile s i publica tiile noastre sunt foarte

Ilustrarea c ar tilor noastre

123

prost f acute s i prezint a oamenilor o perspectiv a fals a. Scrisoarea 145, 1899. Ilustra tii potrivite Mul ti au idei ciudate cu privire la lucrurile care apar tin lucr arii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu aprob a lipsa de n telepciune de care s-a dat dovad a atunci cnd s-a f acut selec tia desenelor care trebuia s a ilustreze lucrurile snte. Scrisoarea 39, 1899. Un exemplu de ilustra tie foarte proast a Chivotul n mijlocul Iordanului: vede ti heruvimii aa ti de o parte s i de alta a [172] chivotului? Iat a o reprezentare gre sit a a ngerilor cere sti care privesc cu respect la tronul milei, capacul chivotului. Un copil ar putea s a ia acest desen s i s a cread a c a sunt ni ste p as ari cu o pozi tie ciudat a a aripilor. De fapt, ngerii nu au fost expu si vederii publice dup a ce chivotul a fost scos din sanctuar. Chivotul cel sfnt, care reprezenta prezen ta lui Yahwe n mijlocul poporului S au, era ntotdeauna acoperit pentru ca nimeni s a nu poat a privi n auntru. A sa trebuie s a r amn a pentru totdeauna. Scrisoarea 28a, 1897. toare Nu include Nu ar ata ti imagini nfrico sa ti n c ar ti ilustra tii despre auto-da-fe [Auto-da-fe nseamnn a n limba spaniol a act s de credin ta i desemneaz a execu tiile publice ale ereticilor (de obicei a bisericii catolice (n. prin ardere pe rug) ca m arturisire de credin ta tr.)], imagini despre persecu tiile s i execu tiile catolice. Este de ajuns c a citim despre ele; nu mai este nevoie s a le mai prezent am s i n modul acesta detaliat. Scrisoarea 28a, 1897. Calitatea s i nu cantitatea M a ngrijoreaz a felul n care au fost folosite ilustra tiile n publica tiile noastre. Se pare c a unele ziare au tendin ta de a le include f ar a discern amnt. Unele desene sunt f acute foarte prost s i nu ilustreaz a ecient adev arurile prezentate. Sper c a publica tiile noastre nu vor deveni reviste cu benzi desenate. Eu nu vreau s a condamn folosirea ilustra tiilor n sine, numai c a ele ar trebui s a e mai pu tine s i doar acelea care sunt foarte bune ar trebui incluse. Nu am nimic de obiectat dac a alege ti s a include ti mai pu tine ilustra tii dar care s a e de calitate. Alege ti calitatea s i nu cantitatea! Scrisoarea 28a, 1897. Ilustrarea necorespunz atoare a periodicelor Am fost foarte ntristat cnd de curnd am v azut pe coperta revistei Signs o poz a cu locul na sterii lui Shakespeare, al aturi de un articol despre

124

Sfaturi c atre editori

[173] el. Dumnezeu s a aib a mil a de noi dac a nu avem alt a hran a de oferit poporului. M a ntristeaz a s a v ad c a aceia care se a a n pozi tie cu , aduc responsabilitate s i care trebuie s a c stige zilnic experien ta naintea oamenilor astfel de lucruri. Iat a, cortul lui Dumnezeu este n mijlocul oamenilor pentru c a El a decis s a coboare pentru a locui cu ei. Aceia care reprezint a adev arul pentru pentru timpul n care tr aim trebuie s a se roage cu srguin ta discern amnt spiritual. Ei trebuie s a e gelo si pentru slava Domnului O stirilor. Ei trebuie s a vad a c a este p acat s a nal ti asemenea oameni ca Shakespeare, atr agnd aten tia asupra oamenilor care n toat a via ta lor nu l-au onorat pe Dumnezeu s i nici nu L-au reprezentat pe Hristos. Oamenii care de tin func tii cu responsabilitate n lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a- si rennoiasc a spiritul min tii. Ei trebuie s a se opun a nchin arii aduse in telor umane s i s a-I acorde onoare Celui C aruia I Se cuvine. Editorii periodicelor noastre au nevoie de atingerea divin a, ind astfel un si cu Duhul Sfnt. Ce nseamn a aceste lucruri? M-am ntristat foarte tare cnd am v azut ilustra tiile de pe prima pagin a a revistei Signs la care m-am referit s i mi-am pus ntrebarea: Ce nseamn a aceste lucruri? Din cauza sup ar arii m-am mboln avit. M-am culcat la ora opt s i am dormit pu tin, cam o or a, cred. Apoi se f acea c a st ateam n fa ta celor care se a a la conducerea casei de editur a Pacic Press, avnd un mesaj pentru ei. Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine s i nu am putut s a nu vorbesc. V a voi scrie acum tot ce am spus. I-am ntrebat: Unde v a este puterea de discern amnt sau bunul sim ti, de a ti putu [174] sem ana neghin a n mijlocul grului? Literatura noastr a nu trebuie s a con tin a nimic neadev arat s i nedrept. Noi am depus eforturi foarte mari pentru a ndrepta mintea oamenilor din Oackland pe calea cea bun a. Uneori ei au fost mustra ti aspru pentru c a la nceput s-au luat dup a pofte, dep artndu-se de comportamentul corect aprobat de Cer. Dar ce putem spune atunci cnd periodicele noastre aduc attea laude unor oameni care nu-L sl avesc pe Dumnezeu prin via ta s i caracterul lor? Crede ti voi c a astfel de model i vor face pe tinerii no stri s a umble pe calea cea ngust a a sn teniei?

Ilustrarea c ar tilor noastre

125

Nu pot s a-mi dau seama cum o astfel de reprezentare, sau aceea pe care am v azut-o de curnd pe paginile reviste Review and Herald poza unul altar p agn pot servi cre sterii spirituale a poporului nostru. mi doresc cu ardoare ca ecare cuvnt publicat pe paginile noastre s a reecte lumina care s a str apung a ntunericul adnc al Satanei. Revistele noastre ar trebui s a prezinte experien te ncurajatoare prin care se vor vedea felul plin de dragoste s i bun atate n care Dumnezeu rela tioneaz a cu oamenii. Aceasta i va nt ari s i ncuraja. Netezi ti c ar arile pentru ca cei slabi s a nu cad a de pe ea. Prezenta ti-le mereu avertizarea adev arului pentru c a sfr situl este aproape. Trebuie s a strig am cu glas tare f ar a s a obosim. Unii nu vor lua seama dar al tii se vor poc ai s i vor salva ti. covr Mi-au fost prezentate ni ste lucruri de o importan ta sitoare, dar nu am destul a putere pentru a le scrie n diminea ta aceasta. Cnd ncerc s a fac acest lucru, m a n ap adesc attea sentimente nct sunt nevoit a s a m a opresc. Este nevoie de discern amnt spiritual O da, avem nevoie de un discern amnt foarte puternic s i de o vedere spiritual a foarte [175] clar a. Trebuie s a ne ungem ochii cu alie cereasc a pentru a putea vedea foarte clar. Revistele noastre trebuie s a proclame adev arurile snte s i solemne pentru timpul n care tr aim, s i de aceea ele trebuie s a e pline de putere spiritual a. Sarcina noastr a pentru timpul n care tr aim este aceea de g asi modalitatea cea mai ecient a de a n telege s i prezenta Evanghelia pe care Hristos n persoan a a venit s a i-o prezinte lui Ioan pe Patmos marea Evanghelie numit a, Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu ca s a arate robilor S ai lucrurile care au s a se ntmple n curnd. Ferice de cine cite ste s i de cei ce ascult a cuvintele acestei proorocii, c aci vremea este aproape (Apocalipsa 1:1-3). Avem datoria de a proclama lumii marile s i solemnele adev aruri ale Apocalipsei. Aceste adev aruri trebuie s a e prezente n chiar structura s i principiile bisericii lui Dumnezeu. Avem o lucrare foarte important a de f acut aceea de a proclama cele trei solii ngere sti. Ne confrunt am acum cu cele mai mari probleme cu care omenirea a avut de-a face pn a n prezent. Cu to tii

126

Sfaturi c atre editori

trebuie s a n teleag a adev arurile cuprinse n aceste mesaje pentru c a ele sunt esen tiale pentru mntuire. Fra tilor, ce ve ti da turmei lui Dumnezeu, o piatr a sau o pine? S a nu publica ti nici m acar un cuvnt care s a coboare standardul la care vrea Dumnezeu ca s a se ae poporul S au. nu apela ti la oameni care n ciuda str alucirii lor nu au n telepciunea de a-L alege pe Domnul Isus Hristos lumina s i via ta lumii. Ceea ce d a valoare unui om este m asura n care s i L-a nsu sit pe Hristos. S a nu ne ndep art am [176] privirea de la Hristos pentru a privi la in tele p ac atoase. Adev arul trebuie s a r amn a mereu n fa ta oamenilor. Ridica ti mereu standardele purit a tii, cur a teniei s i sn tirii. Nu s tiu pn a unde ve ti ajunge dac a ve ti continua s a publica astfel mai mare de articole s i astfel de ilustra tii. Revista va avea o ecien ta dac a ve ti dedica mai pu tin spa tiu ilustra tiilor. Mi s-a spus s a v a avertizez c a i pute ti face o mare publicitate lui s Satana. Ve ti vorbi de uluitoarea lui inteligen ta i putere, fermecndui cu acest subiect pe aceia care citesc revista Signs of Times. Dar s tim c a acest lucru nu este corect. Vreau s a v a prezint aceste lucruri ct mai curnd posibil a sa c a nu voi pierde timpul cu am anuntele. Mi s-a spus s a v a informez c a l-a ti dezonorat pe Dumnezeu. Nu a ti inten tionat s a face ti acest lucru [177] dar l-a ti f acut. Scrisoarea 106, 1902.

Literatura de la ncheierea lucr arii


i minuSfr situl tuturor lucrurilor este aproape Marea s nat a lucrare a ultimei solii a Evangheliei trebuie adus a la ndeplinire acum mai mult dect niciodat a. Lumea trebuie s a primeasc a lumina adev arului printr-o lucrarea de r aspndire a Cuvntului prin intermediul c ar tilor s i periodicelor. Publica tiile noastre trebuie s a arate clar c a sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Mi s-a poruncit s a spun caselor noastre de editur a: Ridica ti standardele; ridica ti-le ct mai sus. Proclama ti cele trei solii ngere sti, pentru ca s a le aud a toat a lumea. S a se vad a c a aici sunt aceia care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i au credin ta lui Isus. (Apocalipsa 14:12). Literatura noastr a trebuie s a e un adev arat martor care prezint a lumii aceast a solie. Lucr atorii no stri trebuie ncuraja ti s a- si ndrepte aten tia cel mai mult asupra c ar tilor care au de-a face cu dovezile credin tei noastre, doctrinele Bibliei, preg c ar ti care nva ta atind poporul pentru zilele . Testimonies for the Church de grea ncercare care ne stau n fa ta 9, 61 (1909). Lumina ti p amntul Casele noastre de editur a trebuie sunt principalul exponent al lucr arii celuilalt nger care coboar a din cer [178] cu o putere mare s i care lumineaz a p amntul cu slava lui. Testimonies for the Church 7, 140 (1902). Scopurile specice ale literaturii noastre Lucrarea noastr a de editare a fost ini tiat a la comanda lui Dumnezeu s i sub directa lui supraveghere. Aceast a lucrare trebuie s a ndeplineasc a un scop precis. Adventi stii de ziua a s aptea au fost ale si de Dumnezeu ca un popor ciudat, separa ti de lume. El i-a desp ar tit cu sabia adev arului de lumea aceasta pentru a-i aduce n rela tie cu El, f acndu-i reprezentan tii S ai prin chemarea de a ambasadorii S ai n aceast a ultim a lucrarea a mntuirii. Cea mai mare bog a tie a adev arului care a fost vreodat a ncredin tat a oamenilor, cele mai solemne s i de temut avertismente pe care Dumnezeu le-a adresat omenirii, le-au fost date 127

128

Sfaturi c atre editori

lor pentru a le prezenta lumii; casele noastre de editur a se a a printre promotorii cei mai ecien ti ai acestei lucr ari. O solie care ne s ochez a Publica tiile care ies din casele noastre de editur a trebuie s a preg ateasc a poporul pentru ntlnirea cu Dumnezeu. Ei trebuie s a fac a pentru aceast a lume aceea si lucrarea pe care a f acut-o Ioan Botez atorul pentru poporul evreu. Prin aceste solii puternice de avertizare, profetul lui Dumnezeu a trezit poporul din visare. Dumnezeu s-a folosit de el pentru a-Si chema poporul la . Adev poc ain ta arul pe care el l arma demasca am agirile populare, etern ap arnd cu o siguran ta a n compara tie cu teoriile false ale timpului. Mesajul lui Ioan era: Poc ai ti-v a c aci mp ar a tia Cerurilor este aproape. Casele noastre de editur a trebuie s a dea lumii de ast azi [179] acela si mesaj prin intermediul publica tiilor. Profe tia pe care lucrarea lui Ioan a ndeplinit-o subliniaz a lucrarea pe care o avem noi de f acut: Preg ati ti-I calea Domnului, netezi ti-I c ar arile. (Matei 3:3). ntocmai cum Ioan a preg atit calea pentru prima venire noi trebuie s-o preg atim pentru cea de-a doua venire a Domnului. n al ta ti Sabatul Institu tiile noastre de publicare trebuie s a nal te pretinderile legii lui Dumnezeu care a fost c alcat a n picioare. Fiind ni ste reformatori n fa ta lumii, ei trebuie s a arate c a legea lui Dumnezeu st a la baza oric arei reforme durabile. Ei trebuie s a prezinte ntr-un mod foarte clar necesitatea ascult arii de poruncile Sale. Constrn si de dragostea lui Hristos ei trebuie s a coopereze cu el pentru reconstruirea ruinelor, ridicnd temelia multor genera tii. Ei trebuie s a stea la sp artur as i s a refac a potecile. Prim m arturia lor, sabatul poruncii a patra este f acut s i el un martor, o aducere aminte etern a a lui Dumnezeu, pentru a atrage aten tia s i a strni interesul pentru cercetarea adev arului care va conduce min tile oamenilor la Creatorul lor. Vesti ti cele trei solii ngere sti S a nu uit am niciodat a c a aceste institu tii trebuie s a coopereze cu slujitorii cere sti. Institu tiile noastre sunt s i ele reprezentate de ngerul care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie ve snic a, pentru ca s-o vesteasc a locuitorilor p amntului, oric arui neam, oric arei semin tii, oric arei limbi s i oric arui norod. El zicea cu glas tare: Teme ti-v a de Dumnezeu s i da ti-i slav a, c aci a venit ceasul judec a tii Lui. (Apocalipsa 14, 6-7) [180] Tot prin intermediul institu tiilor noastre trebuie s a se strige: A

Literatura de la ncheierea lucr arii

129

c azut, a c azut Babilonul, cetatea cea mare, care a ad apat toate neamurile din vinul mniei curviei ei.(Apocalipsa 14:8). De asemenea sunt reprezentate s i de cel de-al treilea nger care urmeaz a, spunnd cu glas tare: Dac a se nchin a cineva arei s i icoanei ei s i prime ste semnul ei pe frunte sau pe mn a va bea s i el din vinul mniei lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:9-10). Testimonies, Vol 7, Patriarchs and Prophets, 138-140 (1902). nt ari ti att punctele principale ct s i detaliile credin tei Activitatea de publicare a c ar tilor este un mijloc foarte rapid pentru ca lumea s a ae lumina adev arului prezent. Publica tiile noastre trebuie s a nt areasc a ecare stlp al credin tei care a fost stabilit de Cuvntul lui Dumnezeu s i prin descoperirile Duhului Sfnt. Testimonies for the Church 9, 69 (1909). a puInuen ta mondial a a condeiului Condeiul este o arm ternic a n minile acelora care simt c a focul adev arului arde pe altarul inimii lor s i care au un zel puternic pentru Dumnezeu, echilibrat de o judecat a s an atoas a. Sc aldate n fntna adev arului curat, aceste condeie pot trimite raza str alucitoare pn a n cele mai ndep artate col turi ntunecoase, reectndu-se napoi cu putere m arind astfel lumina care va mpr as tiat a peste tot. ri aceste c Mi s-a ar at c a deja n alte ta ar ti si fac cu con stiinciozitate lucrarea, d armnd zidurile prejudec a tilor s i supersti tiilor. Am v azut b arba ti s i femei care studiaz a cu mult interes revistele s i pu tinele pagini ale tractatelor despre adev arul prezent. Ei citesc aceste dovezi att de noi s i minunate pentru ei, s i apoi vor deschide [181] Bibliile cu un interes nou s i profund, pe m asur a ce anumite p ar ti de ei le-au fost ale adev arului care pn a atunci erau ascunse fa ta claricate, n special n ceea prive ste Sabatul poruncii a patra. Cercetnd Scripturile pentru a vedea dac a lucrurile stau ntr-adev ar a sa, vor primi lumin as i vor n telege mai multe pentru c a le vor veni n ajutor ngerii, impresionndu-le min tile cu adev arurile con tinute n publica tiile pe care le citesc. Recolta suetelor I-am v azut cu revistele s i tratatele ntr-o mn a n timp ce cu cealalt a tineau Biblia iar obrajii lor erau plini de s lui Dumnezeu pentru lacrimi; ei se rugau cu umilin ta i srguin ta a-i c al auzi n adev ar de si El f acea lucrul acesta nainte ca ei s a-L roage. Cnd apoi au primit adev arul n inim as i au v azut minunatul mod n care se mbin a adev arul, Biblia a devenit o carte cu totul

130

Sfaturi c atre editori

s i cu totul nou a; o tineau aproape de inim a cu o bucurie plin a de , n timp ce fe recuno stin ta tele le str aluceau de o bucurie sfnt a. Ei nu mai erau satisf acu ti doar cu primirea luminii s i au nceput s a lucreze pentru al tii. Unii au f acut mari sacricii pentru adev ar s i pentru a-i ajuta pe acei fra ti aa ti n ntuneric. Life Sketches, Patriarchs and Prophets, 214-215 (1915). Semin te pentru recolta cincizecimii n curnd Dumnezeu va face lucruri mari pentru noi dac a vom umbla umili s i ncrez atori n El. ntr-o zi se vor converti mai mult dect o mie de oameni, dintre care cei mai mul ti au ajuns la cuno stin ta adev arului prin citirea publica tiilor noastre. The Review and Herald, 10 noiembrie 1885.