Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Clasa: a-VII-a
Profesor:
Unitatea de învăţare : Deprinderi de interpretare
Detaliere de conţinut: Genuri ale muzicii populare – Folclorul
Neocazional- Doina și Balada
Tipul lecţiei: Mixtă
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50min.
Obiective de referinţă:
- să aprecieze bogăţia şi varietatea folclorului muzical românesc;
- să cunoască şi să diferenţieze elementele componente ale genurilor
muzicale populare;
- să descifreze cântece în tonalităţile şi modurile învăţate
- să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate piesele muzicale
abordate;
. ;Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
- să identifice lucrările muzicale interpretate sau audiate
- să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate piesele muzicale
abordate
Activitati de invatare:
- exersarea intonaţiei şi a ritmului;
- citirea lucrărilor muzicale;
- interpretarea
- emiterea unor judecăţi de valoare.
- analizarea lucrărilor abordate din punct de vedere formal;
- realizarea unui acompaniament instrumental simplu;;

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului


LECŢIEI
Preiau sarcinile propuse de
Organizarea clasei pentru buna
1.Moment desfăşurare a lecţiei şi pregătirea profesor
organizatoric psihică pentru o lecţie de muzică

Răspund le întrebări
2.Verificarea temei şi Va pune întrebări legate de lecţia
precedenta
a cunoştinţelor
teoretice

- se va anunţa titlul lecţiei: Genuri ale


muzicii populare – Folclorul Notează în caiet titlul
4. Anunţarea temei şi Neocazional- Doina și Balada lecţiei
a obiectivelor
În folclorul românesc există genuri
muzicale și ritualuri care se
practică, fără a fi legate de date fixe
calendaristice : Doina și Balada ,
cântecul propriu zis, cântecul de
leagăn, Cântecul de joc. Acestea fac
parte din folclorul neocazional.

- Doina, ca gen, a aparut spre sfârşitul


perioadei feudale, fiind menţionată de
către Dimitrie Cantemir. Elevii sunt atenţi si
Doina, cântec neaoș românesc
(aparține numai poporului român), colaborează cu profesorul
Desfăşurarea lecţiei poartă în conținut cuvântul dor
si consemnează in caiete.
,intraductibil prin alte cuvinte.
- Termenul a cunoscut o largă
popularitate o dată cu apariţia
publicaţiilor de folclor literar ale lui
Vasile Alecsandri.

2
DOINA ESTE UN CÂNTEC LIRIC CE
EXPRIMĂ COMPLEXITATEA STĂRII
SUFLETEȘTI, CU O LINIE MELODICĂ
BOGAT ORNAMENTATĂ ȘI TRĂIRI
REFLECTATE ÎNTR-O BOGATĂ
TEMATICĂ LITERARĂ.

- Genul atrage atenţia prin caracterul


improvizatoric al melodiei și poate fi
denumită diferit, în functie de zona
folclorică de unde provine : Horă
lungă(Transilvania), De jale, De
codru(Muntenia),Cântec lung(Oltenia),
De dor sau simplu Doina

Doina poate fi interpretată nu numai


vocal , ci și instrumental Acest gen al
folclorului românesc, doina, a inspirat
compozitorii români care l-au folosit și
l-au petrecut în creațiile lor: George
Enescu, Sabin Drăgoi,Paul
Constantinescu, Ion Vidu, Nicolae
Lungu etc. Sunt atenţi si colaborează
cu profesorul si
BALADA- Baladei i se mai atribuie și
Desfăşurarea lecţiei denumirea de cântec bătrânesc, consemnează in caiete
atestând prin aceasta vechimea
genului muzical în țara noastră.
BALADA ESTE UN GEN FOLCLORIC
EPIC NEOCAZIONAL ,CU O
STRUCTURĂ LIBERĂ, ÎN CARE
APAR PASAJE DECLAMATVE.(ritm
nemasurat-Parlando Rubato)
Blada face parte din categoria
genurilor neocazionale și exprimă
atitudinea poporului față de natură și
societate .
Folclorul românesc cuprinde balade
cu un conținut tematic variat: Balada
haiducească (Miu Haiducu, Iancu
Jianu , Brâncoveanu Constantin.)
Balada păstorească (Miorița) Balada
păstorească( Meșterul Manole)
Dacă genul folcloric doina aparține
numai poporului român, balada este
prezentă în toate țările, fiecare popor
făuridu-și cântecul său epic- Balada

3
5. Consolidarea Elevii asculta cu atenţie
Se vor audia piese folclorice
conţinutului propus

6. Asigurarea feed-
back-ului