Sunteți pe pagina 1din 57

Este unul dintre

Despre factorii majori Este volumul


ventila?ia care determina de aer care
alveolara presiunile par? ajunge în spa?
este iale ale O2- Are o valoare iul mort al Are o valoare
adevarat ului ?i CO2-ului medie de 3,5 - tractului medie de 5,5 -
ca: în alveole 4 L/min respirator 6 L/min
Membrana
respiratorie
este
alcatuita Endoteliu Epiteliul Intersti?iul Un lichid
din: capilar alveolar pulmonar tensioactiv
Despre
membrana
alveolo-
capilara
este Are în structura Are suprafa?a Grosimea sa În alcatuirea ei
adevarat sa endoteliul totala de 100 - medie de 0,6 nu intra ?i
ca: alveolar 200 m2 mm surfactantul
Ramâne un Ramâne un
interval de 0,25 interval 0,50
secunde, numit secunde, numit
margine de margine de
siguran?a, de la siguran?a, de la
momentul momentul
echilibrarii echilibrarii
presiunilor par? presiunilor par?
iale ale O2-ului iale ale O2-ului
pâna la Hematia Egalarea pâna la
momentul în petrece în presiunilor par? momentul în
care hematia medie 0,50 iale, alveolara ? care hematia
Afirma?iile parase?te secunde în i sanguina, ale parase?te
adevarate capilarul capilarul O2 se face în capilarul
sunt: pulmonar pulmonar 0,25 secunde pulmonar
Difuziunea O2-
Presiunea par? ului se face Difuziunea
iala a CO2-ului dinspre aerul CO2-ului se Presiunea par?
Despre în sângele din alveolar spre face dinspre iala a O2-ului în
difuziunea capilarele sângele din capilarele aerul alveolar
gazelor este pulmonare 40 capilarele pulmonare spre este 100 mm
fals ca: mm Hg pulmonare alveole Hg
În eritrocite, O2-
În eritrocite O2- ul se combina
ul se combina cu ionii de Fe
cu ionii de Fe din structura
Fiecare gram din structura hemoglobinei ?i
Despre de hemoglobina hemoglobinei ?i transforma
transportul se poate transforma oxihemoglobina
O2-ului este combina cu Din plasma O2- dezoxihemoglo în
adevarat maxim 1,5 ml ul difuzeaza în bina în dezoxihemoglo
ca: O2 eritrocite oxihemoglobina bina
În mod normal
Afirma?iile exista 12 - 15 g Sângele arterial 98,5% din O2 e 1,5% din O2 e
adevarate hemoglobina / transporta 20 transportat de dizolvat în
sunt: dl de sânge ml O2 /dl hemoglobina plasma
Afirma?iile Cantitatea de Fiecare Daca o Cantitatea de
false sunt: O2 care se molecula de molecula de O2 care se
combina cu hemoglobina se hemoglobina combina cu
se combina cu
trei molecule
hemoglobina de O2,
depinde doar saturarea
de presiunea poate combina hemoglobinei hemoglobina
par?iala a O2- cu maxim patru cu O2 este de depinde de pH-
ului plasmatic molecule de O2 100% ul plasmatic
Dupa ce O2-ul Scaderea
ajunge în rapida a
Despre La nivel tisular, celule, va presiunii par?
transportul La nivel tisular, O2-ul va difuza scadea iale a O2-ului
O2-ului este presiunea par? din plasma în presiunea par? plasmaric duce
adevarat iala a O2-ului intersti?iu ?i iala a O2-ului la disocierea
ca: este 40 mm Hg apoi în celule plasmatic oxihemoglobine
Prin cedarea
O2-ului la ?
Fiecare 100 ml esuturi, o parte
sânge din Hemoglobina Oxihemoglobin
elibereaza la ? oxihemoglobina redusa imprima a imprima
Afirma?iile esuturi, în devine sângelui venos sângelui venos
adevarate repaus câte 12 hemoglobina culoarea ro?ie- culoarea ro?ie-
sunt: ml O2 redusa violacee violacee
Presiunea par?
iala a CO2-ului
în sângele În cea mai mare
Despre venos este propor?ie este
transportul inferioara transportat în
CO2-ului presiunii par? Este sânge sub
sunt Nu poate fi iale a CO2-ului transportat în forma de
adevarate dizolvat fizic în în sângele sânge sub mai bicarbonat
afirma?iile: plasma arterial multe forme plasmatic
Sistemul
respirator
cuprinde: Laringe Plamâni Cavitate nazala Cai respiratorii
Faringele
Traheea este Laringele este reprezinta o
raspântia între organ cu func? raspântie între
Afirma?iile calea ie respiratorie, Laringele este calea
adevarate respiratorie ?i prin corzile organ cu dubla respiratorie ?i
sunt: digestiva vocale func?ie cea digestiva
Despre Ductele Din ductele Pere?ii ductelor
arborele alveolare se Bronhia alveolare alveolare sunt
bron?ic termina prin principala se pleaca compartimenta?
putem sacule?i divide în bronhiolele i în alveole
spune ca: alveolari bronhiole respiratorii pulmonare
Transportul O2-
ului ?i CO2-ului
Din punct Difuziunea O2- prin sânge ?i
de vedere ului ?i CO2-ului lichidele
func?ional între alveolele organismului,
respira?ia Ventila?ie pulmonare ?i Reglarea catre ?i dinspre
prezinta: pulmonara sânge ventila?iei celule
Despre Dimensiunea În timpul În timpul Ridicarea
mecanica plamânilor inspira?iei, expira?iei lini? coastelor
ventila?iei variaza prin contrac?ia tite, retrac?ia determina
pulmonare distensie ?i diafragmei elastica a alungirea
este retrac?ie trage în jos fa? plamânilor, a cavita?ii
peretelui
toracic ?i a
structurilor
abdominale
a bazala a comprima
adevarat: plamânilor plamânii toracice
Mu?chii
Mu?chii inspiratori care Mu?chii drep?i Mu?chii care
care intervin Mu?chii gâtului determina abdominali sunt coboara grilajul
în respira? sunt mu?chi ridicarea mu?chi costal sunt mu?
ie sunt: expiratori grilajului costal expiratori chi inspiratori
Afirma?iile
adevarate Este presiunea
despre din spa?iul
presiunea Este mai mare Nu variaza cu cuprins între
pleurala decât cea fazele respira? pleura viscerala Este o presiune
sunt: atmosferica iei ?i cea parietala negativa
Afirma?iile În repaus, când
adevarate glota este În timpul În timpul
despre deschisa, este În repaus, când inspira?iei expira?iei cre?
presiunea egala cu glota este normale devine te la
alveolara presiunea deschisa, este minus 1 cm aproximativ + 1
sunt: atmosferica 0 cm H2O H2O cm H2O
Despre
modificarile Pot sa apara în
de ritm Pot sa apara în Pot sa apara în cadrul unor Nu apar
respirator cadrul unor cadrul unor maladii ale niciodata în
sunt maladii maladii sistemului condi?ii
adevarate: pulmonare cardiace nervos central normale
Se realizeaza
Reglarea Pe baza unor pe baza unor
ventila?iei De catre centrii stimuli primi?i stimuli primi?i
se De catre centrii nervo?i din de la de la
realizeaza: nervo?i din bulb punte chemoreceptori baroreceptori
Despre
caile Cavitatea
respiratorii nazala este
sunt formata din Laringele este
adevarate doua spa?ii un organ cu Din cavita?ile
urmatoarele Traheea se simetrice dubla func?ie: nazale aerul Traheea are o
afirma?ii, cu bifurca la nivelul numite fose respiratorie ?i trece prin lungime de 10-
excep?ia: vertebrei C4 nazale fonatorie faringe 12 cm
Despre
cavitatea
nazala sunt Este formata
adevarate Din cavita?ile din doua spa?ii
urmatoarele nazale aerul Este situata asimetrice Este situata
afirma?ii, cu trece prin sub baza numite fose deasupra Face parte din
excep?ia: laringe craniului nazale cavita?ii bucale caile respiratorii
Despre
plamâni
sunt Capacitatea
adevarate Fiecare plamân Sunt totala a
urmatoarele Au o capacitate este învelit de o principalele Sunt situa?i în plamânilor
afirma?ii, cu totala de 500 seroasa numita organe ale cavitatea prezinta varia?ii
excep?ia: mL de aer pleura respira?iei toracica individuale
Despre Pere?ii ductelor Bronhia Ultimele Acinul este În jurul
arborele
bron?ic sunt ramifica?ii ale alveolelor
adevarate alveolare sunt arborelui bron? pulmonare se
urmatoarele compartimenta? principala se ic sunt unitatea morfo- gase?te o
afirma?ii, cu i în alveole împarte în bronhiolele func?ionala a bogata re?ea
excep?ia: pulmonare bronhii respiratorii plamânului de capilare
Ridicarea ?i
coborârea
Despre coastelor
mecanica Respira?ia Mi?carile de determina cre?
ventila?iei normala, de ridicare ?i terea ?i
pulmonare repaus, se coborâre ale descre?terea Retrac?ia
sunt realizeaza diafragmului diametrului elastica a
adevarate aproape în alungesc ?i antero- În timpul plamânilor ?i a
urmatoarele întregime prin scurteaza posterior al expira?iei lini? peretelui toracic
afirma?ii, cu mi?carile cavitatea cavita?ii tite diafragma comprima
excep?ia: coastelor toracica toracice se relaxeaza plamânii
Mi?carile de
ridicare ?i
coborâre ale
Despre diafragmului Ridicarea ?i
mecanica determina cre? coborârea Respira?ia
ventila?iei terea ?i coastelor normala se
pulmonare Contrac?ia descre?terea determina realizeaza
este diafragmei diametrului alungirea ?i În timpul aproape în
adevarata trage în jos fa?a antero-posterior scurtarea expira?iei lini? întregime prin
urmatoarea bazala a al cavita?ii cavita?ii tite diafragma mi?carile
afirma?ie: plamânilor toracice toracice se contracta coastelor
Pentru a
permite În repaus, când
patrunderea glota este
aerului în închisa,
Despre plamâni în presiunea în În timpul unei
presiunea timpul inspira? În repaus, când orice parte a În timpul unei inspira?ii
alveolara iei, presiunea în glota este arborelui inspira?ii normale,
este alveole trebuie deschisa, aerul respirator este normale în presiunea
adevarata sa scada sub circula între egala cu plamâni patrund alveolara
urmatoarea presiunea plamâni ?i presiunea aproximativ 500 devine +1 cm
afirma?ie: atmosferica atmosfera atmosferica L de aer H2O
Despre
volumele
pulmonare Adunate,
sunt reprezinta Volumul Volumul Volumul
adevarate volumul maxim inspirator de expirator de rezidual
urmatoarele Volumul curent pe care îl poate rezerva rezerva masoara
afirma?ii, cu masoara în expansiunea masoara circa masoara aproximativ
excep?ia: medie 1500 mL pulmonara 1500 mL circa1500 mL 1500 mL
Despre
volumele Volumul Adunate,
pulmonare Cu excep?ia rezidual este Volumul curent reprezinta
sunt volumului Volumul volumul de aer este volumul de volumul maxim
adevarate curent, celelalte expirator de care ramâne în aer inspirat ?i pe care îl poate
urmatoarele volume se rezerva plamâni ?i expirat în timpul atinge
afirma?ii, cu masoara masoara circa dupa o expira? respira?iei expansiunea
excep?ia: spirometric 1500 mL ie for?ata normale pulmonara
Despre Volumul Volumul curent Volumul Volumul Volumul curent
volumele inspirator de este volumul de rezidual se expirator de masoara în
pulmonare rezerva aer care masoara rezerva este medie 1500 mL
cantitatea
suplimentara de
este ramâne în aer care poate
adevarata plamâni ?i dupa fi inspirata în
urmatoarea masoara circa o expira?ie for? urma unei
afirma?ie: 1500 mL ata spirometric expira?ii for?ate
Capacitatea Capacitatea
inspiratorie vitala reprezinta Capacitatea
Despre este egala cu volumul maxim reziduala func?
capacita?ile suma dintre de aer pe care ionala este
pulmonare volumul o persoana îl egala cu suma
este Capacitatea Sunt sume de inspirator de poate scoate dintre volumul
adevarata pulmonara trei sau mai rezerva ?i din plamâni expirator de
urmatoarea totala masoara multe volume volumul dupa o inspira? rezerva ?i
afirma?ie: circa 5000 mL pulmonare rezidual ie normala volumul curent
Capacitatea Capacitatea
Despre inspiratorie reziduala func? Capacitatea
capacita?ile este egala cu ionala este pulmonara
pulmonare suma dintre egala cu suma totala este
sunt volumul dintre volumul egala cu
adevarate Sunt sume de curent ?i expirator de capacitatea
urmatoare Capacitatea doua sau mai volumul rezerva ?i vitala plus
afirma?ii, cu vitala masoara multe volume inspirator de volumul volumul
excep?ia: circa 5000 mL pulmonare rezerva rezidual rezidual
Este unul dintre
Despre factorii majori
ventila?ia care determina
pulmonara Este volumul presiunile par?
sunt Este cantitatea de aer care Reprezinta iale ale
adevarate totala de aer ajunge în zona numai o parte oxigenului ?i
urmatoarele deplasata în alveolara a Valoarea sa din minut- dioxidului de
afirma?ii, cu arborele tractului medie este de volumul carbon în
excep?ia: respirator respirator 4,5-5 L/min respirator alveole
Despre
membrana
respiratorie Dimensiunile
sunt membranei Surfactantul Intersti?iul
adevarate respiratorii nu intra în pulmonar intra
urmatoarele influen?eaza Grosimea sa Suprafa?a sa alcatuirea în alcatuirea
afirma?ii, cu difuziunea medie este de totala este de membranei membranei
excep?ia: gazelor 0,6 microni 50-100 m2 respiratorii respiratorii
Despre
factorii care
influen?
eaza rata
difuziunii
gazelor prin
membrana
alveolo-
capilara Rata difuziunii Presiunea par? Rata difuziunii
sunt nu este invers Coeficientul de Presiunea par? iala a gazului în este direct
adevarate propo?ionala cu difuziune este iala a gazului în capilarul propor?ionala
urmatoarele grosimea specific pentru alveola influen? pulmonar cu suprafa?a
afirma?ii, cu membranei fiecare eaza rata influen?eaza membranei
excep?ia: respiratorii molecula difuziunii rata difuziunii respiratorii
Despre Hematia Presiunea par? Presiunea par? Egalarea Dupa ce
difuziunea petrece, în iala a O2 în iala a CO2 în presiunilor par? traverseaza
oxigenului medie, 0,25 aerul alveolar sângele care iale se face în membrana
sunt
adevarate intra în respiratorie,
urmatoarele secunde în capilarele moleculele de
afirma?ii, cu capilarul este de 100 pulmonare este O2 se dizolva în
excep?ia: pulmonar mmHg de 40 mmHg 0,25 secunde plasma
Despre
difuziunea Presiunea par?
oxigenului Dioxidul de iala a CO2 în Hematia
sunt carbon sângele care Presiunea par? petrece, în
adevarate difuzeaza de 25 intra în iala a O2 în Egalarea medie, 0,75
urmatoarele de ori mai capilarele aerul alveolar presiunilor par? secunde în
afirma?ii, cu repede decât pulmonare este este de 100 iale se face în capilarul
excep?ia: oxigenul de 40 mmHg mmHg 0,25 secunde pulmonar
Despre
difuziunea CO2 este de 20 Presiunea par?
CO2 sunt de ori mai Se face dinspre iala a CO2 în Gradientul de
adevarate solubil în sângele din sângele din difuziune al CO2 difuzeaza
urmatoarele lichidele capilarele capilarele CO2 este de de 20 de ori mai
afirma?ii, cu organismului pulmonare spre pulmonare este doar o zecime repede decât
excep?ia: decât O2 alveole de 46 mm Hg din cel al O2 O2
Despre În mod normal,
difuziunea egalarea CO2 este de 25 Difuziunea CO2
CO2 sunt presiunilor par? de ori mai Presiunea par? se face dinspre
adevarate CO2 difuzeaza iale, alveolara ? solubil în iala a CO2 în sângele din
urmatoarele de 25 de ori mai i sangvina, ale lichidele aerul alveolar capilarele
afirma?ii, cu repede decât CO2, se face în organismului este de 40 mm pulmonare spre
excep?ia: O2 0,25 secunde decât O2 Hg alveole
Fiecare gram
Despre de
transportul O2 se combina hemoglobina
O2 este ireversibil cu se poate În mod normal, Circa 1,5% din
adevarata Sângele arterial ionii de fier din combina exista 1,34 g de O2 este
urmatoarea transporta 20 structura maximum cu hemoglobina/ dl transportat de
afirma?ie: mL O2/ dl hemoglobinei 12-15 mL O2 sânge hemoglobina
Combinarea O2
Despre Fiecare gram cu ionii de fier
transportul de din structura
O2 sunt O2 se combina hemoglobina În mod normal, hemoglobinei
adevarate reversibil cu se poate exista 12-15 g transforma
urmatoarele Sângele arterial ionii de fier din combina cu de dezoxihemoglo
afirma?ii, cu transporta 1,5 structura maximum 1,34 hemoglobina/ dl bina în
excep?ia: mL O2/ dl hemoglobinei mL O2 sânge oxihemoglobina
Scaderea pH-
ului plasmatic ?i
Cantitatea de cre?terea
Despre O2 care se Cantitatea de temperaturii
transportul combina cu Fiecare O2 care se determina
O2 sunt hemoglobina molecula de combina cu scaderea
adevarate depinde de hemoglobina se hemoglobina capacita?ii Presiunea par?
urmatoarele presiunea par? poate combina depinde de pH- hemoglobinei iala a O2 la
afirma?ii, cu iala a O2 din cu maximum 4 ul plasmatic ?i de a lega nivel tisular este
excep?ia: aerul alveolar molecule de O2 de temperatura oxigenul de 40 mm Hg
Despre Combinarea Sângele arterial Cantitatea de Nivel tisular, Cre?terea pH-
transportul reversibila a O2 transporta 12- O2 care se presiunea par? ului plasmatic ?i
O2 este cu ionii de fier 15 mL O2, din combina cu iala a O2 este scaderea
adevarata din structura care 98,5% hemoglobina de 46 mm Hg temperaturii
urmatoarea hemoglobinei este transportat depinde de determina
afirma?ie: transforma de presiunea par? scaderea
capacita?ii
dezoxihemoglo hemoglobinei
bina în iala a O2 din de a lega
oxihemoglobina hemoglobina aerul alveolar oxigenul
Despre Prin cedarea
transportul Fiecare 100 mL O2 la ?esuturi, Hemoglobina
O2 sunt În timpul de sânge o parte din redusa imprima
adevarate eforului fizic, La nivel tisular, elibereaza la ? oxihemoglobina sângelui venos
urmatoarele coeficientul de presiunea par? esuturi, în devine culoarea ro?ie-
afirma?ii, cu utilizare a O2 iala a O2 este repaus, câte 7 hemoglobina violacee
excep?ia: scade de 40 mm Hg mL de O2 redusa caracteristica
Carbaminohem
oglobina rezulta
Despre Presiunea par? prin combinarea
transportul iala CO2 în CO2 cu
CO2 sunt CO2 este sângele venos gruparile NH2
adevarate 5% din CO2 rezultatul final este cu 5-6 mm CO2 este terminale ale
urmatoarele este transportat al proceselor Hg mai mare transportat în lan?urilor
afirma?ii, cu sub forma de oxidative decât în sânge sub mai proteice ale
excep?ia: bicarbonat tisulare sângele arterial multe forme hemoglobinei
Presiunea par? CO2 este
Despre Bicarbonatul iala a CO2 în transportat sub CO2 este CO2 este
transportul plasmatic este sângele venos forma de transporat sub transportat prin
CO2 este ob?inut prin este cu 5-6 mm carbaminohem forma de sânge doar sub
adevarata fenomenul de Hg mai mica oglobina în bicarbonat în forma de
urmatoarea membrana decât în propor?ie de propor?ie de carbaminohemo
afirma?ie: Hamburger sângele arterial 90% 5% globina
Carbaminohem
oglobina rezulta
Despre prin combinarea CO2 este
transportul CO2 cu transportat sub CO2 este CO2 este
CO2 sunt gruparile NH3 forma de transportat transportat sub CO2 este
adevarate terminale ale carbaminohem dizolvat fizic în forma de rezultatul final
urmatoarele lan?urilor oglobina în plasma în bicarbonat în al proceselor
afirma?ii, cu proteice ale propor?ie de propor?ie de propor?ie de oxidative
excep?ia: hemoglobinei 5% 5% 90% tisulare
Despre
gripa sunt
adevarate La vârstele Actualmente
urmatoarele Este o infec?ie extreme poate beneficiem de
afirma?ii, cu Nu are caracter respiratorie Este provocata îmbraca forme vaccinare
excep?ia: sezonier acuta virala de virusul gripal grave antigripal
Despre
emfizem Are loc
sunt De cele mai Este un proces obstruarea
adevarate pu?ine ori, este pulmonar cailor aeriene În timp,
urmatoarele consecin?a Termenul complex, mici, ceea ce fumatorul
afirma?ii, cu fumatului denota "aer în obstructiv ?i face expirul dezvolta hipoxie
excep?ia: îndelungat exces" distructiv foarte dificil ?i hipercapnie
Caile aeriene
mici se Scade numarul
Capacitatea de Are loc supradestind, de capilare
Despre difuziune la obstruarea rezultând pulmonare,
emfizem nivelul cailor aeriene distrugerea lor crescând În timp,
este falsa membranei mici, ceea ce (50-80% din rezisten?a în fumatorul
urmatoarea alveolo-capilare face expirul pere?ii alveolari circula?ia dezvolta hipoxie
afirma?ie: cre?te foarte dificil sunt distru?i pulmonara ?i hipercapnie
Caile
respiratorii
sunt
reprezentat Cavitatea Trahee ?i
e de: nazala Faringe Laringe Bronhii
Despre
cavitatea Este formata
nazala sunt din doua spa?ii Din cavita?ile Este un organ
adevarate simetrice Este situata nazale aerul cu dubla func?
urmatoarele numite fose deasupra trece prin ie: respiratorie ?
afirma?ii: nazale cavita?ii bucale faringe i fonatorie
Despre
caile Cavitatea
respiratorii nazala este
sunt Traheea formata din
adevarate Laringele are comunica cu doua spa?ii
urmatoarele Traheea se dubla func?ie: faringele ?i are asimetrice
afirma?ii, cu bifurca la nivelul respiratorie ?i o lungime de numite fose
excep?ia: vertebrei T4 fonatorie 12-14 cm nazale
Despre
plamâni
sunt Au o capacitate Fiecare plamân Sunt
adevarate Sunt situa?i în totala de 5000 este învelit de o principalele
urmatoarele cavitatea mL, cu varia?ii seroasa numita organe ale
afirma?ii: toracica individuale pleura respira?iei
Acinii
pulmonari
sunt forma? Bronhiole Sacule?i Alveole
i din: respiratorii Ducte alveolare alveolari pulmonare
Din punct Difuziunea
de vedere O2 ?i CO2 între
func?ional, alveolele Transportul
respira?ia Ventila?ia pulmonare ?i O2 ?i CO2 prin Reglarea
prezinta: pulmonara sânge sânge ventila?iei
Prin mi?carile
de ridicare ?i
Despre coborâre ale
mecanica Respira?ia diafragmului se
ventila?iei normala, de Prin ridicarea ?i realizeaza cre?
pulmonare repaus, se coborârea terea ?i descre?
sunt realizeaza coastelor se terea
adevarate În timpul aproape în alunge?te ?i diametrului
urmatoarele expira?iei lini? întregime prin scurteaza antero-posterior
afirma?ii, cu tite, diafragma mi?carile cavitatea al cavita?ii
excep?ia: se relaxeaza diafragmului toracica toracice
Despre
mecanica
ventila?iei
pulmonare Ridicarea
sunt grilajul costal În pozi?ia de Mu?chii gâtului Mu?chii drep?i
adevarate apropie sternul repaus, grilajul determina abdominali sunt
urmatoarele de coloana costal este ridicarea mu?chi
afirma?ii: vertebrala coborât grilajului costal inspiratori
Despre În timpul unei În repaus, când În repaus, când Presiunea
presiunea inspira?ii glota este glota este alveolara în
alveolara normale în închisa aerul deschisa,presiu timpul unei
sunt plamâni patrund circula între nea în orice inspira?ii
parte a
arborelui
respirator este
adevarate egala cu
urmatoarele aproximativ 500 plamâni ?i presiunea normale este de
afirma?ii: L de aer atmosfera atmosferica -1 cm H20
Volumul
expirator de
rezerva
reprezinta
cantitatea
suplimentara
Volumul de aer care
Despre inspirator de poate fi
volumele rezerva este un Volumul curent expirata în
pulmonare volum este volumul de urma unei Volumul
sunt suplimentar de aer inspirat ?i expira?ii for? rezidual
adevarate aer care poate expirat în timpul ate, dupa masoara
urmatoarele fi expirat peste respira?iei expirarea unu aproximativ 500
afirma?ii: volumul curent normale volum curent ml
urmatoarele
Despre capacitatea inspiratorie sunt adevarate afirma?ii:
Este suma
dintre volumul Reprezina
Reprezinta inspirator de volumul maxim
Despre volumul maxim rezerva, de aer pe care
capacitatea pâna la care pot volumul o persoana îl
vitala sunt fi expansiona?i curent ?i poate scoate
adevarate plamânii prin volumul din plamâni
urmatoarele efort inspirator expirator de dupa o inspira? Masoara circa
afirma?ii: maxim rezerva ie maxima 5000 mL
Este suma
Reprezina dintre volumul Reprezinta
Despre volumul maxim inspirator de volumul maxim
capacitatea de aer pe care rezerva, pâna la care
pulmonara o persoana îl volumul pot fi
totala sunt poate scoate curent ?i expansiona?i
adevarate din plamâni volumul plamânii prin
urmatoarele dupa o inspira? expirator de efort inspirator Masoara circa
afirma?ii: ie maxima rezerva maxim 5000 mL
urmatoarele
Despre minut-volumul respirator sunt adevarate afirma?ii:
Despre Este volumul de
ventila?ia Este egala cu Este cantitatea aer care ajunge
alveolara produsul dintre totala de aer în zona
sunt volumul deplasata în alveolara a
adevarate curent ?i arborele Valoarea sa tractului
urmatoarele frecven?a respirator în medie este de respirator în
afirma?ii: respiratorie fiecare minut 4,5-5 L/min fiecare minut
Volumul de aer Este unul dintre
care ajunge în factorii majori
Despre zona alveolara care determina
ventila?ia a tractului presiunile par?
alveolara respirator în Reprezinta iale ale
sunt fiecare minut ?i numai o parte oxigenului ?i
adevarate participa la Valoarea sa din minut- dioxidului de
urmatoarele schimburile medie este de volumul carbon în
afirma?ii: respiratorii 4,5-5 L/min respirator alveole
Membrana
alveolo-
capilara
este
alcatuita Endoteliul Intersti?iul Epiteliul
din: capilar pulmonar alveolar Surfactant
Factorii
care
influen?
eaza rata
difuziunii
gazelor prin
membrana Presiunea par?
alveolo- Presiunea par? iala a gazului în Dimensiunile
capilara iala a gazului în Coeficientul de capilarul membranei
sunt: alveola difuziune pulmonar respiratorii
Aerisirea lenta
la nivel alveolar
Aerul este foarte
atmosferic importanta
umed care Concentra?ia pentru
Despre patrunde în gazelor în aerul prevenirea
difuziune caile respiratorii alveolar este schimburilor Este direct
sunt este uscat foarte diferita bru?te ale propor?ionala
adevarate înainte de a de cea din concentra?iei cu grosimea
urmatoarele ajunge la aerul sangvine a membranei
afirma?ii: alveole atmosferic gazelor alveolo-capilara
Se face dinspre
sângele capilar
spre alveole
deoarece
presiunea par?
iala a CO2 în
În mod normal, sângele din
Despre egalarea capilare Gradientul de
difuziunea presiunilor par? pulmonare este difuziune al
CO2 sunt iale, alveolara ? de 40 mm Hg CO2 este de CO2 difuzeaza
adevarate i sangvina, ale iar în aerul doar de o de 20 de ori mai
urmatoarele CO2 se face în alveolar de 46 zecime din cel repede decât
afirma?ii: 0,50 secunde mm Hg al O2 O2
Se face din
aerul alveolar
spre sângele
din capilarele
Despre Presiunea par? pulmonare, Dupa ce În mod normal,
difuziunea iala a O2 în deoarece traverseaza egalarea
oxigenului sângele care presiunea par? membrana presiunilor par?
sunt intra în iala a O2 în respiratorie, iale, alveolara ?
adevarate capilarele aerul alveolar moleculele de i sangvina, ale
urmatoarele pulmonare este este de 100 O2 se dizolva O2 se face în
afirma?ii: de 46 mm Hg mm Hg în plasma 0,75 secunde
Despre Hematia Presiunea par? Egalarea Dupa ce
difuziunea petrece, în iala a presiunilor par? traverseaza
oxigenului medie, 0,5 oxigenului în iale, alveolara ? membrana
sunt secunde în sângele care i sangvina, ale respiratorie,
adevarate capilarul intra în O2 se face în moleculele de
urmatoarele pulmonar capilarele 0,25 secunde O2 se dizolva în
afirma?ii, cu pulmonare este plasma
excep?ia: de 40 mm Hg
Despre
difuziunea Presiunea par?
CO2 sunt Se face dinspre iala a CO2 în Presiunea par?
adevarate CO2 difuzeaza sângele din sângele din iala a CO2 în
urmatoarele de 20 de ori mai capilarele capilarele aerul alveolar
afirma?ii, cu repede decât pulmonar spre pulmonare este este de 46 mm
excep?ia: O2 alveole de 40 mm Hg Hg
Fiecare gram
Despre de
transportul O2 se combina hemoglobina În mod normal,
O2 sunt ireversibil cu se poate exista 12-15 mg
adevarate ionii de fier din Din plasma, O2 combina cu de
urmatoarele structura difuzeaza în maximum 1,34 hemoglobina/ dl
afirma?ii: hemoglobinei eritrocite mL O2 sânge
Scaderea pH-
Cantitatea de ului plasmatic ?i
Fiecare O2 care se cre?terea
Despre molecula de combina cu temperaturii
transportul hemoglobina hemoglobina determina
O2 sunt se poate depinde de scaderea
adevarate Sângele arterial combina cu presiunea par? capacita?ii
urmatoarele transporta 20 maximum 4 iala a O2 hemoglobine de
afirma?ii: mL O2/dl molecule de O2 plasmatic a lega oxigenul
Scaderea pH-
ului plasmatic ?i
Cantitatea cre?terea
de O2 care temperaturii
se combina determina cre?
cu terea capacita?
hemoglobin Presiunea par? ii hemoglobinei
a depinde iala a O2 de a lega
de: plasmatic pH-ul plasmatic Temperatura oxigenul
urmatoarele
afirma?ii, cu
Despre transportul oxigenului sunt adevarate excep?ia:
urmatoarele
afirma?ii, cu
Despre transportul oxigenului sunt adevarate excep?ia:
Presiunea sa
Despre par?iala în
transportul sângele venos CO2 este
CO2 sunt este cu 5-6 mm rezultatul CO2 este
adevarate Hg mai mare proceselor transportat în
urmatoarele fa?a de oxidative sânge sub mai
afirma?ii: sângele arterial tisulare multe forme Bicarbonatul
Carbaminohem
CO2 este oglobina rezulta
Presiunea sa transportat prin prin combinarea
Despre par?iala în sânge sub CO2 cu
transportul sângele arterial forma de gruparile NH2 Fenomenul de
CO2 sunt este cu 5-6 mm bicarbonat terminale din membrana
adevarate Hg mai mica plasmatic în lan?urile Hamburger are
urmatoarele decât în propor?ie de proteice ale loc la nivelul
afirma?ii: sângele venos 90% hemoglobinei eritrocitelor
Sistemul Glomeruli Tubi colectori Calice Bazinet Vezica
excretor e
format din
urmatoarele
, cu excep?
ia:
Despre E e unitatea
nefron este anatomica si Este unitatea E alcatuit doar Se gase?te
adevarat func?ionala a structurala a din corpuscul Prezinta un doar în
ca: rinichiului corticalei renale renal sistem tubar medulara
Func?iile
rinichiului
includ Excre?ia celor
urmatoarele mai mul?i Men?ine Formeaza ?i
cu excep? produ?i de Men?ine EAB homeostazia elibereaza Activeaza
ia: anabolism al organismului organismului eritropietina vitamina D3
Despre Cei
nefroni sunt juxtamedulari Cei
adevarate sunt importan?i Cei corticali au juxtamedulari
urmatoarele în mecanismul Cei corticali Cei medulari ansa Henle au ansa Henle
: contracurent reprezinta 15% reprezinta 15% lunga lunga
Cea mai
mare parte
a re?elei de
capilare
peritubulare Prime?te sânge De-a lungul
se gase?te De-a lungul Medulara De-a lungul din arteriolele tubilor colectori
în: tubilor distali renala ansei Henle aferente proximali
Debitul
sangvin
renal este 25% din debitul
de 400 ml/100g ? cardiac de
aproximativ: 1,2 l/min 12 l/min 1200ml/s esut/min repaus
Are exact
aceea?i
Este lichidul compozi?ie
care filtreaza Este urina ca ?i lichidul
Nu con?ine din capsula filtrata care flirteaza în
proteine în glomerulara în glomerular în Are aceeasi intersti?iu la
Filtratul cantita?i capilarele caplarele compozi?ie ca capatul arterial
glomerular: semnificative glomerulare glomerulare si plasma al capilarelor
Pentru un
debit
cardiac de
repaus de 6
l/min,
debitul renal
este de: 1,2 l 120 ml 12 l 1,2 ml/min 1,4 l
Are exact
acee?i
Despre Este o plasma compozi?ie Este o plasma Prezinta
filtratul ce nu con?ine ca ?i lichidul ce con?ine elemente
glomerular proteine în care filtreaza în proteine în figurate mai
e adevarat cantita?i Mai e numit intersti?iu la cantita?i multe de
ca: semnificative urina finala capatul arterial semnificative 5000/ml
Cantitatea
de Na+ în
urina finala
e de: 3,3 g 3,9 g 5,3 g 1,5 g 150 mg
Presiunea
coloid osmotica Presiunea
Filtrarea Presiunea din Presiunea din a proteinelor coloid osmotica
glomerulara Presiunea din capilarele capsula plasmatice din din capsula
se capilare are glomerulare Bowmann care capilarele care Bowmann care
realizeaza valoarea de care se opune determina favorizeaza are valoarea de
prin: 60mmHg filtrarii filtrarea filtrarea 18 mmHg
Nefrocitele
prezinta
urmatoarele
adaptari Pompe Nefrocitele
fundamenta metabolice ce Nefrocitele realizeaza
le, cu participa la Microvili la polul Mitocondrii la realizeaza numai transport
excep?ia: transportul activ apical bazal polul apical numai secre?ie activ
Prin
transport
activ se
reabsorb
urmatoarele
, cu excep?
ia: Uree Glucoza Aminoacizi Vitamine Fosfa?i
La nivelul
papilei Nefronii cu
renale Nefronii Nefronii ansa Henle
ajung: juxtaglomerulari corticali To?i nefronii 85% din nefroni scurta
Caile
urinare sunt
reprezentat
e de
urmatoarele
, cu excep?
ia: Tub urinifer Calice mici Calice mari Papila Vezica urinara
În structura
rinichiului
intra
urmatoarele
, cu excep? Piramide
ia: Uretra Corticala Medulara Malpighi Calice
În structura
nefronului, Tub contort Tub contort
nu intra: Tub colector Glomerulul proximal distal Ansa Henle
Func?iile
rinichiului
sunt
reprezentat
e de
urmatoarele Excre?ia
cu excep? Glicogenogene produ?ilor de Formarea Activarea Formarea
ia: za metabolism reninei vitaminei D3 eritropietinei
Func?iile
rinichiului
nu sunt
reprezentat Men?inerea
e de, cu Gluconeogenez Men?inerea echilibrului Activarea Activarea
excep?ia: a homeotermiei hidro-elecrolitic vitaminei D2 reninei
Despre Încep din Sunt tuburi Sunt tuburi Coboara pîna Stimularea
uretere pelvisul fiecarui musculare musculare lungi aproape de simpatica cre?
te frecven?a
putem undelor
spune ca: rinichi striate vezica urinara peristaltice
Vezica
urinara nu Prezinta un
se sfincter extern
caracterizea Se continua cu Con?ine corpul Con?ine colul controlat Sfincterul intern
za prin: ureterul vezicii vezicii voluntar e neted
Presiunea cre? Acumularea în
Despre te la 10-15 vezica urinara Când volumul Reflexul este
actul mic? Reflexul este mmHg când în a 200-300 ml uinar cre?te la controlat în
iunii este controlat în vezica s-au determina o 300-400 ml întregime de
adevarat întregime de acumulat 30-50 cre?tere cu câ? presiunea cre? centrii nervo?i
ca: maduva spinarii ml urina iva cmHg te foarte mult superiori
Urmatoarel
e substan?e
se secreta
tubular, cu
excep?ia: Cl- K+ Acid uric Creatinina H+
Despre 15% se
reabsorb?ia 15% se 80% se reabsorbe în
H2O nu e reabsorbe reabsorbe în tubul contort
adevarat numai în tubul tubul contort distal ?i în tubul 4% în ansa 1% se elimina
ca: colector proximal colector Henle în urina
Urmatoarea
afirmma?ie
despre
reabsorb?ia
H2O nu Se face la
este Se realizeaza nivelul tuturor Se face în mod Se face Se realizeaza
adevarata: activ segmentelor obligatoriu facultativ osmotic
Secre?ia
NH3
prezinta Se poate
urmatoarele elimina sub
caracteristic Duce la Este o forma de Surprusul de
i, cu excep? acidifierea modalitate de Are efect clorura de protoni se leaga
ia: urinei excre?ie de H+ antitoxic amoniu de NH3
Filtratul
glomerular Toate
este în raspunsurile
cantitate de: sunt adevarate 125 ml/min 180 l/24h 30 l/4 h 52,5 l/7 h
Are aproape Este lichidul
aceea?i care rezulta în
compozi?ie urma
ca ?i lichidul proceselor de
care filtreaza în Con?ine absob?ie ?i
intersti?iu la proteine în secre?ie ?i se
Filtratul capatul arterial Se reabsoarbe cantita?i nume?te urina
glomerular: al capilarelor 90% semnificative Este 180 ml/min primara
Debitul
sangvin
renal,
pentru un
individ de 25% debitul
70 kg este cardiac de
de: 1 l aproximativ repaus 2l 180 l 5l
Alege?i
afirma?ia
gre?ita Sunt în numar Au glomerulul
despre de circa situat la jonc?
nefronii 2milioane iunea Reprezinta 15% Sunt importan?i
juxtamedula pentru fiecare corticalei ?i Au ansa Henle din totalul în mecanismul
ri: rinichi medularei lunga nefronilor contracurent
Presiunea
coloid
osmotica a
proteinelor
plasmatice Favorizeaza Se opune Are valoarea Are valoarea de
din capilare: filtrarea filtrarii de 32 mmHg 28 mmHg
Caile
urinare sunt
reprezentat Sistemul tubular
e de: Uretere Calice Bazinet al nefronului
Caracteristi Se face
cile împotriva Utilizeaza for?a
transportulu Folose?te ATP- gradientului de pompelor
i activ sunt: Este selectiv ul concentrare metabolice
În prezen?a În prezen?a
Despre În lipsa ADH- ADH-ului se În lipsa ADH- ADH-ului se
ADH e ului se produce produce ului se elimina elimina 1,8 l de
adevarat doar reabsorb? reabsorb?ia 20-25 l de urina urina
ca: ia obligatorie facultativa in 24h concentrata
Este limitat de o
capacitate
Transportul Se face prin Se face prin Nu necesita maxima de
pasiv: difuzi osmoza energie transport
Prin
transport
activ se
reabsorb: Glucoza Aminoacizi Vitamine K+
Prin
transport
activ se
recupereaz
a din urina
urmatoarele
component
e: Na+ K+ Cl- HCO3-
Prin
transport
pasiv se
recupereaz
a din urina
urmatoarele
component
e: Apa Uree Na+ Cl-
Presiunea Este de Este de
din capsula Favorizeaza Se opune aproximativ aproximativ 32
Bowmann : filtrarii filtrarii 18mmHg mmHg
Filtratul Presiunea din Presiunea din Presiunea Presiunea
glomerular capilarele capsula coloid osmotica coloid osmotica
se glomerulare Bowmann care a proteinelor din a proteinelor din
realizeaza care se opune determina capilare care capsula
prin
urmatoarele favorizeaza
for?e: filtrarii filtrarea filtrarea Bowmann
Nefrocitul
prezinta
urmatoarele
specializari
pentru a
realiza
func?ia de
reabsorb?ie Mitocondrii la Microvili la polul Microvili la Mitocondrii la
?i secre?ie: polul apical bazal polul apical polul bazal
Rinichii
prezinta
urmatoarele Formarea si
roluri, cu Glicogenogene Activarea eliberarea Men?inerea
excep?ia: za vitaminei D2 reninei homeostaziei
Este unitatea
Nefronul se anatomica ?i Este format din
caracterizea Este format din func?ionala a Este format din cai urinare
za prin: calice rinichiului corpuscul renal ureter si uretra
Sistemul
tubular al
nefronului Tub contort Tub contort
nu con?ine: proximal Calice Tub colector distal
Transportul
activ nu
perimte
reabsorb?ia
urmatorilor
compu?i, cu
excep?ia: Vitamine Polipeptide Glucoza Uree
Secre?ia de Are sediul Are sediul
protoni se principl în tubul principal în
realizeaza contort tubul contort
prin: Mecanism pasiv Mecanism activ proximal distal
Are loc activ în Are loc activ în
tubul contort tubul contort
Are loc activ în Are loc activ în distal sub proximal prin
Secre?ia de tubul contort tubul contort controlul mecanism de
protoni: distal proximal aldosteronului schimb ionic
Este produs de
Este o plasma cei aproximativ
fara proeine in 2 milioane de
Filtratul Este de 420 cntita?i Se reabsoarbe nefroni ai
glomerular: ml/min semnificative 99% fiecarui rinichi
Re?eaua
capilara
peritubulara
se
caracterizea
za prin Se gase?te în Prime?te sânge Se gase?te de-
urmatoarele medulara din arterola Se gase?te în a lungul anselor
: renala eferenta cortexul renal Henle
Debitul 1200 ml/s 20-25% din 840 ml/ 200 g ? 2, 94 l/ 100g ?
sangvin debitul cardiac esut/ min esut/7h
renal este de repaus
de:
În urina
finala,pe
12h, se
gasesc
urmatorii 0,5-1g
compu?i: 1,65gNa+ 0,1gCa2+ Creatinina 0,150gHCO3-
În urina
finala sunt
urmatoarele
substan?e Substan?e
anorganice: minerale Ureea Creatinina Hormoni
În urina 1,8l apa, 2,3-3,3g K+,
finala se dependent de 0,6-0,8g acid dependent de
regasesc: ADH uric 1-1,5g fosfor aldosteron
Nefrocitul
reabsoarbe
activ
urmatoarele Bicarbonat de
substan?e: Fosfat de Na+ Sulfat de K+ Na+ KCl
reprezinta o
modalitate de Se elimina Acidifiaza
Secre?ia de excre?ie împreuna cu suplimentar
NH3: primara de K+ are rol antitoxic Cl- urina
Se realizeaza
prin Se realizeaza
Secre?ia de mecanisme numai prin
K+: Are loc în TCP Are loc în TCD active si pasive schimb ionic
Reabsorb?ia
Excre?ia a 20- facultativa a Rreabsorb?ia a
ADH-ul 25 l urina 1,8l de urina 15% din apa 80% din apa
determina: diluata concentrata filtrata filtrata
Reabsorb?
ia
facultativa a Este ADH
apei: Are loc în TCD Are loc in TC dependenta Are loc în TCP
Con?in fiecare Situa?i în Situa?i în Con?in 85% din
Rinichii circa 2 milioane cavitatea regiunea nefroni la nivel
sunt: de nefroni pelvina lombara cortical
Valorile
medii
normale în
urina finala 0,3g/24hCreatin
sunt: 0,88g/4hCl- 0,2g/24hCa2+ 12,5g/12hUree ina
Functiile Excretia unei
majore ale mari parti a
rinichiului produsilor finali Gluconeogenez Formarea Activarea
sunt: de metabolism a eritropoetinei vitaminei D3 Toate
Care dintre
urmatoarele Rinichiul este Rinichiul este
afirmatii parte a Rinichiul situat în Rinichiuleste
este aparatului contine circa 2 regiunea implicat în
adevarata: excretor milioane nefroni sacrala glicogenoliza Toate
Contine anse Are vârful situat Are baza
Piramida Henle si tubi Este asezata la spre capsula situata spre
Malpighi: colectori nivelul corticalei renala papila renala Toate
Au glomerulul
Sunt în numar situat la
Nefronii de circa jonctiunea Au rol în
juxtamedula 300000 în cortico- Au anse Henle mecanismul
ri: Toate ambii rinichi medulara lungi contracurent
Urmatoarel
e afirmatii
despre Sunt în numar Au glomerulul
nefronii de circa situat la Au rol
corticali 1700000 la jonctiunea important în
sunt nivelul ambilor cortico- mecanismul Au anse Henle
adevarate: rinichi medulara contracurent lungi Niciuna
Este cel mai Contine sânge Nu se gaseste
Reteaua Contine sânge Primeste sânge bine ce urmeaza sa în jurul tubilor
capilara ce a trecut deja din arteriolele reprezentata în perfuzeze colectori
peritubulara prin glomerul aferente medulara glomerulul corticali
aproximativ
Debitul aproximativ 25% din debitul aproximativ
sanguin aproximativ 400ml/100g cardiac de 1200ml/100g aproximativ 420
renal este: 1200ml/minut tesut/minut repaus tesut/minut ml/minut
Urmatoarel
e afirmatii
despre
urina Are compozitie Are aproximativ
primara asemanatoare aceeasi
sunt plasmei, cu Este compozitie ca si
adevarate Este produsa în proteine în Este produsa în reabsorbita în lichidul ce
cu cantitate de cantitate cantitate de procent de filtreaza în
EXCEPTIA: 125l/zi nesemnificativa 180l/zi peste 99% interstitii
Fortele ce
se opun
filtrarii la
nivelul Presiunea Presiunea Presiunea din
glomerulului coloidosmotica coloidosmotica capilarele Presiunea Presiunea
în capsula a proteinelor a proteinelor glomerulare în coloidosmotica coloidosmotica
Bowman plasmatice din din capsula valoare de a proteinelor din a proteinelor din
sunt: capilare Bowmann 60mmHg tubii colectori tubii proximali
Urmatoarel
e afirmatii
despre Poate contine Contine Se formeaza
urina finala în mod normal Se formeaza cantitati doar prin Se formeaza
sunt 1-1,5l apa/24 doar prin crescute de reabsorbtie doar prin
adevarate: ore transport pasiv proteine tubulara transport activ
Presiunea
de filtrare
din
capilarele
glomerulare
are o
valoare
medie de: 60mmHg 18mmHg 80mmHg 32mmHg 40mmHg
Cea mai
importanta
reabsorbtie
a apei are
loc la Tubului contort Tubului contort Tubilor Niciun raspuns
nivelul: proximal distal colectori Ansei Henle corect
Numarul
total de
nefroni
juxtamedula
ri este de
aproximativ: 300 150 200 400 500
Procese de Pe toata Doar în tubul
secretie pot lungimea contort Doar în tubul Doar în tubul Doar în ansa
avea loc: nefronului proximal contort distal colector Henle
Presiunea
coloidosmot
ica a
proteinelor
din capsula
Bowman
are o Niciun raspuns
valoare de: corect 18mmHg 32mmHg 60mmHg 40mmHG
În lipsa
ADH-ului
prin
reabsorbtie
facultativa
se
recupereaz
a o cantitate
de : 0ml apa 100ml apa 150ml apa 10ml apa 50ml apa
Mai ales în Mai ales în Doar prin
Secretia de tubul contort tubul contort mecanisme Doar prin Doar prin
K+are loc: distal proximal active schimb ionic mecanism pasiv
Reabsorbtia
facultativa a
apei se
realizeaza
într-un
procent de: 15% 20% 30% 25% 80%
Secretia de Pe toata Doar în tubul Este un Mai ales în
H+ se lungimea contort mecanism tubul contort Doar în tubul
realizeaza: nefronului proximal pasiv distal contort distal
Nu contine
proteine în Se mai Are aceeasi Este de 90% este
Filtratul cantitate numeste urina compozitie cu a aproximativ reabsorbit în
glomerular: semnificativa secundara plasmei 180ml/zi tubii uriniferi
Poate contine 6 Contine Este situat în Nu are rol în
piramide aproximativ 3 Are 3 functii regiunea activarea
Rinichiul: Malpighi milioane nefroni majore toracala vitaminei D3
Reflexul de
mictiune
este
controlat în
întregime Trunchiul Cortexul
de: Maduva spinarii cerebral cerebral Hipotalamus Cerebel
Secretia de Are efect Scade pH-ul Are efect Creste pH-ul Niciun raspuns
NH3: antitoxic urinar antitermic urinar corect
Acumularea niciun raspuns 50 cm apa 40 cm apa 30 cm apa 60 cm apa
în vezica corect
urinara a
300ml urina
determina o
crestere a
presiunii
intravezical
e de:
Patrund
Contin Sunt mici tuburi perpendicular Sunt în numar
musculatura musculare în vezica de 2 pentru Pornesc din
Ureterele: neteda striate urinara fiecare rinichi calicele renale
Presiunea
coloidosmot
ica medie a
proteinelor
plasmatice
din capilare,
care se
opune
filtrarii este
de: 32 mmHg 18 mmHg 40 mmHg 36 mmHg 38 mmHg
Valoarea
normala de
uree
eliminata
prin urina în
24 de ore
este de: 25 g 0,3 g 5,3 g 0,8 g 1,5 g
Prin
transport
activ se
reabsorb la
nivelul
nefronului
urmatoarele
cu
EXCEPTIA: Ureea Glucoza Aminoacizii Fosfatii Sulfatii
Ce procent
din apa
filtrata se
elimina în
urina finala: 1% 4% 2% 80% 15%
Este situata
Vezica Se continua cu Este formata Prezinta doar Prezinta doar posterior de
urinara: uretra din 3 parti sfincter extern sfincter intern uter
la nivelul
Reabsorbtia în toate 80% la nivelul tubului contort 15% la nivelul
apei se segmentele tubului contort distal si tubilor tubului contort
realizeaza: nefronului distal colectori proximal
Transportul Se face
activ al Se face cu Se datoreaza împotriva
sarurilor consum de travaliului gradientului
minerale: Este selectiv ATP metabolic electric.
Sunt situati în Sunt în
Contin 1 milion Au patru functii regiunea cavitatea
Rinichii: de nefroni majore lombara abdominala
Filtratul Are aceeasi Are aceeasi Se numeste Se reabsoarbe
glomerular: componenta ca componenta cu urina secundara în procent de
lichidul
interstitial plasma 90%
Reabsorbtia
facultativa a La nivelul
apei se tubului contort În proportie de La nivelul În prezenta
realizeaza: distal 15% tubului colector ADH.
Nu produce
Întotdeauna dorinta
Reflexul de declanseaza constienta de a Este un reflex Odata initiat se
mictiune: mictiunea urina spinal vegetativ autoamplifica
Valoarea
normala a
creatininei
în urina
finala/24
ore este: 3,3g 3,6g 3,8g 25g
Poate avea loc
Se desfasoara în toate Poate aveal loc
Secretia de Este un în tubul contort segmentele doar în tubul
protoni: mecanism activ distal nefronului contort proximal
Prin
transport
pasiv se Sodiul în
reabsoarbe: totalitate Apa Ureea Uratii
La nivelul
tubului
contort Reabsorbtia
distal are Reabsorbtia a obligatorie a
loc: 4% din apa apei Secretia de H+ Secretia de K+
Care din
urmatoarele
afirmatii Stimularea Stimularea
legate de parasimpatica simpatica
inervatia Stimularea Stimularea creste determina
tractului parasimpatica simpatica frecventa relaxarea
urinar sunt contracta reduce debitul undelor sfincterului
adevarate: detrusorul urinar peristaltice vezical intern
Rinichii au
urmatoarele Formarea Formarea Activarea Glicogenogene
roluri: reninei eritropoetinei vitaminei D3 za
Mentinerea
Vasopresin volumului Absorbtia
a intervine Concentrarea lichidelor facultativa a Vasoconstrictie
în: urinei organismului apei în doze mici
Sunt în numar
Nefronii Au glomerulul total de
juxtamedula situat în Au anse Henle Produc urina aproximativ
ri: corticala lungi concentrata 100.000
Sficnterul Fibre Inervatie ce
vezical Inervatie musculare Inervatie provine din
intern are: simpatica netede parasimpatica nervii pelvieni
Contin Contin
aproximativ aproximativ 1 Contribuie la
850.000 nefroni milion de Au celule cu rol mentinerea
Rinichii: corticali nefroni endocrin homeostaziei
Nefronul Papila renala Corpuscul renal Tub contort Bazinet
este alcatuit
din: proximal
Prin
transport
activ se
reabsorb: Aminoacizi Na+ K+ Fructoza
Reprezinta
Nefronii Au ansa Henle Au glomerulul 80% din totalul Sunt în numar
corticali: scurta în medulara nefronilor de 1 milion
Scade
frecventa Determina
undelor contractia
Stimularea Creste secretia Creste debitul peristaltice sfincterului
simpatica: de renina urinar ureterale vezical intern
La nivelul
ansei Henle
se
reabsoarbe
apa în 1/5 din
procent de: 4% 20% 15% cantitatea totala
Poate avea loc
Se face si prin pe toata Se realizeaza
Secretia Se face cu mecanism lungimea doar prin
tubulara: consum de ATP pasiv nefronului mecanism activ
Vezica Este formata Este situata în Se continua în
urinara: din corp si col pelvis jos cu uretra Are 3 orificii
Creste
frecventa
Stimularea undelor Relaxeaza Reduce
parasimpati Relaxeaza peristaltice sfincterul secretia de
ca: detrusorul ureterale vezical intern renina
Inervatie
simpatica prin La polul Inervatie
micul nerv superior glanda parasimpatica Doua functii
Rinichii au: splanhnic surarenala prin nervul vag majore
Debitul
sangvin
renal este 25% din debitul
de: 1,2l/min 1200ml/ora cardiac 125ml/min
Care sunt
valorile
normale în
urina finala
ale
urmatoarelo
r
component
e în 24 ore: Ca2+ - 0,6g Na+ - 3,3g Cl- 5,3g Mg - 150g
La nivelul
tubului
contort
proximal
are loc în Reabsorbtia
principal: Secretia de K+ Secretia de H+ apei Secretia Na+
ADH-ul Tubului contort Ansei Henle Tubului contort Tubului contort
actioneaza proximal colector distal
în principal
la nivelul:
Nu poate
preveni
mictiunea
atunci când
Sfincterul controlul
vezical Are inervatie Este alcatuit din Este controlat involuntar tinde
extern: simpatica fibre striate voluntar sa o initieze
sunt
reprezentate de
Procesele reactii chimice
de tip în cadrul carora
catabolic are loc
sunt toata energia descompunere parte a energiei parte a energiei
caracterizat rezultata prin a substantelor rezultata prin rezultata prin
e de aceste procese macromolecula aceste procese aceste procese
urmatoarele se depoziteaza au ca rezultat re pâna la se pierde sub se depoziteaza
afirmatii, cu în compusi producerea de constituenti forma de în compusi
excep?ia: macroergici energie simplii caldura macroergici
Procesul de
glicogenoge
neza este
caracterizat reprezinta
de procesul de reprezinta
urmatoarele desfacere a procesul de are loc la nivelul
enunturi, cu moleculei de formare a are loc la are loc la nivelul diferitelor celule
exceptia: glucoza glicogenului nivelul ficatului muschilor din organism
Procesul de
glicoliza fiecare treapta
este a acestui are ca rezultat
caracterizat se desfasoara proces este reprezinta formarea a
de reprezinta în zece trepte catalizata de procesul de doua molecule
urmatoarele procesul de de reactii catre o enizima desfacere a de acid piruvic
enunturi, cu formare a chimice proteica moleculei de dintr-o molecula
exceptia: glicogenului succesive specifica glucoza de glucoza
Care din
urmatoarele
procente
reprezinta
eficienta
transferului
de energie
prin
catabolismu
l unui mol
de
glucoza ? 66% 95% 55% 3% 100%
Care dintre
urmatoarele are ca rezultat
afirmatii cu formarea a presupune presupune
privire la doua molecule oxidarea oxidarea prin acest
fosforilarea de acid piruvic hidrogenului hidrogenului proces se obtin
oxidativa dintr-o molecula se desfasoara produs în produs în timpul 34 de molecule
este falsa? de glucoza în mitocondrii timpul glicolizei ciclului Krebs de ATP
Procesul de este acest proces acest proces acest proces acest proces
gluconeoge caracterizat de are loc atunci are loc atunci are loc ca presupune
neza urmatoarele când glicemia când glicemia urmare a transformarea
creste ca scade ca
urmare a urmare a
aportului aportului utilizarii
enunturi cu insuficient de insuficient de excesive a acizilor grasi în
exceptia: glucoza glucoza glucozei glucoza
Care dintre valorile
urmatoarele valorile glicemiei se
afirmatii cu valorile valorile glicemiei se situeaza între valorile
privire la glicemiei sunt glicemiei sunt mentine în 65-110 mg la glicemiei sunt
glicemie crescute de crescute de limite relativ 100 mL de reduse de catre
este falsa? catre insulina catre glucagon constante sânge insulina
Urmatoarel
e enunturi insulina este insulina este
caracterizea secretata de secretata de insulina are
za insulina, catre pancresul insulina este un catre pancresul actiune opusa insulina scade
cu exceptia: exocrin hormon endocrin glucagonului glicemia
Care dintre reprezinta un
urmatoarele hormon
enunturi cu secretat de
privire la catre stimuleaza
glucagon are efect pancreasul are efect stimuleaza gluconeogenez
este fals? hipoglicemiant endocrin hiperglicemiant glicogenoliza a
Care dintre
urmatorii
hormoni
scad toate variantele
valorile de mai sus sunt
glicemiei? insulina glucagonul cortizolul glucocorticoizii adevarate
Care dintre constituie o
urmatoarele rezerva este mobilizat
enunturi cu energetica a este mobilizat în conditii de
privire la toate variantele este depozitat organismului prioritar în expunere a
glicogen de mai sus sunt în special în de aproximativ cadrul efortului organismului la
este fals? false ficat si muschi 3000 de kcal fizic moderat frig
Care dintre
urmatoarele
afirmatii cu se formeaza în se formeaza în
privire la vasele chilifere enterocite si
chilomicroni si ajung apoi în ajung apoi în sunt scindati în sunt scindati în sunt scindati în
este falsa? sânge limfa acizi grasi glicerol fosfolipide
Care dintre
urmatoarele pot fi utilizati
enunturi nu pentru
caracterizea provin din nu patrund în resinteza provin din în cantitate
za acizii scindarea celulele diferitilor scindarea mica ramân în
grasi? gicerolului nervoase compusi lipidici chilomicronilor plasma
Sub
influenta
carei
enzime sunt
scindati
chilomicroni lipoproteinlipaz
i? a riboza dezoxiriboza cortizolul glucagonul
Care dintre urmatoarele lipoproteinlipaz acizii grasi glicerolul colesterolul
structuri nu a
provine din
scindarea
chilomicronilor?
Care dintre
urmatoarele
structuri nu
este
implicata în
mecanismel
e de reglare
a
metabolism
ului
intermediar hormonul
lipidic? riboza insulina cortizolul somatotrop adrenalina
Lipidele
aflate în
organismul
unei
persoane,
cu o
constitutie
fizica
normala,
reprezinta o
rezerva
energetica
de
aproximativ
? 50000 kcal 9,3 kcal 5000 kcal 3000 kcal 50 kcal
unele dintre
acestea intervin reprezinta
în prima faza a precursorii
urmatoarele privire la este procesului de hormonilor
Care dintre enunturi cu fosfolipide adevarata? coagulare sexuali
Care dintre aminoacizii concentratia
urmatoarele aminoacizii traverseaza normala a aminoacizii sunt
afirmatii cu toti aminoacizii traverseaza membrana aminoacizilor utilizati în cursul
privire la pot difuza prin membrana celulara prin este între 35 si procesului de
aminoacizi membrana celulara prin difuziune 65 mg/100 mL sinteza a
este falsa? celulara transport activ facilitata de plasma proteinelor
Care dintre
urmatorele
afirmatii nu reprezinta au rol de au rol de
caracterizea scheletul pe au rol de transportor al transportor al
za rolul arderea a 1g de care are loc transportor al diferitelor diferitelor
proteinelor proteine constituierea diferitelor substante prin substante prin
în furnizeaza 5000 ultrastructurii substante prin lichidele membranele
organism? kcal celulare sânge interstitiale celulare
Care dintre
urmatorele
enunturi cu are rol în necesarul zilnic
privire la are rol în functionarea are rol în pentru un
Retinol este metabolismul epiteliilor de este o vitamina cresterea adolescent este
falsa? fosforului acoperire liposolubila organismului de 3 mg
Care dintre are rol în are rol în are rol în are rol în are rol în
urmatorele imunitate metabolismul metabolismul hemostaza biocataliza
enunturi cu calciului fosforului enzimatica
privire la
Tocoferol
este
adevarata?
Rahitismul
reprezinta o
consecinta
a deficitului
de: Calciferol Retinol Tocoferol Filochinona Acid ascorbic
Care dintre
urmatoarele
vitamine nu
este
liposolubila
? Acidul ascorbic Retinolul Calciferolul Tocoferolul Filochinona
Care dintre
urmatoarele
enunturi cu are rol în are rol în are rol în are rol în
privire la functionarea metabolismul metabolismul metabolismul are rol în
Nicotinamid sistemului intermediar intermediar intermediar circulatia
a este fals? nervos periferic glucidic lipidic protidic periferica
Care dintre
urmatoarele
enunturi cu se manifesta
privire la este o prin tuburari este o
boala beri- consecinta a senzorio- se manifesta consecinta a se manifesta
beri este avitaminozei cu motorii de tip prin tuburari avitaminozei cu prin tuburari
fals? tiamina polinevritic respiratorii piridoxina cardiace
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire
Care dintre
urmatoarele
vitamine nu
este
hidrosolubil
a? Filochinona Acidul ascorbic Tiamina Cobalamina Riboflavina
Care dintre
urmatoarele
enunturi
caracterizea
za rolul are rol în are rol în are rol în are rol în
Cobalamine are rol în metabolismul respiratia metabolismul circulatia
i? hematopoieza glucidelor tisulara protidic periferica
Necesarul
zilnic de
Acid
ascorbic
pentru un
adolescent
este de: 5,5 mg 3 mg 1,8 mg 0,01 mg 0,0025 mg
Rezultatul
net per
molecula de
glucoza la
sfârsitul
ciclului doua molecule
Krebs este doua molecule doua molecule doua molecule de acetil
de: de ATP de glicogen de acid piruvic coenzima A
În care fosforilarea glicogenogenez ciclul acizilor ciclul Krebs
dintre oxidativa a tricarboxilici
urmatoarele
procese se
sintetizeaza
cea mai
mare parte
a cantitatii
de ATP,
furnizata de
o molecula
de glucoza?
Care dintre
urmatorii
hormoni
intervin în
reglarea hormonii
glicemiei? insulina glucagonul cortizolul glucocorticoizi
Care dintre
urmatoarele
enunturi cu sunt scindati în
privire la acizi grasi,
chilomicroni glicerol, sunt scindati în
sunt se formeaza în se formeaza în fosfolipide si lipoproteinlipaz
adevarate? limfa enterocite colesterol a
Care este
rolul
insuline în
metabolism determina
ul stimuleaza determina mobilizarea
intermediar utilizarea degradarea acizilor grasi are efecte
lipidic? glucozei trigliceridelor din depozite lipolitice
Care dintre
urmatorii
hormoni au
ca
precursor toate variantele
colesterolul mineralocorticoi hormonii de mai sus sunt
? glucocorticoizi zi sexuali false
în procesul
sintezei de
proteine sunt
la metabolismul folositi
intermediar al aminoacizi de
urmatoarele proteinelor sunt provenienta
Care dintre enunturi cu privire adevarate? alimentara
Care dintre
urmatorii
hormoni
stimuleaza
procesele
de sinteza a hormonii hormonul de
proteinelor? testosteronul estrogeni crestere tiroxina
Care hormonul de testosteronul tiroxina cortizolul
dintreurmat crestere
orii hormoni
nu
stimuleaza
procesele
de sinteza a
proteinelor?
Care dintre
urmatoarele
afirmatii au rol de
caracterizea transportor al au rol de
za rolul diferitelor intra în transportor al
proteinelor substante prin intra în alcatuirea diferitelor
în membranele alcaturiea tesutului substante prin
organism? celulare tesutului osos cartilaginos sânge
Care dintre
urmatoarele
structuri pot
fi utilizate
de catre
celule
pentru toate variantele
obtinerea de mai sus sunt
de ATP? glucide lipide proteine false
se realizeaza
prin metode se realizeaza
directe, prin prin metode
care se directe, prin
masoara care se
cantitatea de masoara
la masurarea oxigen cantitatea de
metabolismului consumata în caldura
urmatoarele energetic sunt cursul unei degajata de
Care dintre enunturi cu privire adevarate? activitati. organism.
Care dintre satietatea
urmatoarele reprezinta satietatea
afirmatii senzatia de satietatea reprezinta
caracterizea împlinire a reprezinta dorinta pentru satietatea este
za ingestie de dorinta de un anumit tip similara
satietatea? alimente alimente de aliment apetitului
Care dintre
urmatoarele centrii nervosi
afirmatii cu care centrii nervosi
privire la controleaza care
centrii centrii nervosi miscarile din controleaza
nervosi ce ai foamei si al centrii nervosi timpul miscarile din
regleaza satietatii se ai foamei si al alimentatiei se timpul
aportul gasesc în satietatii se gasesc în alimentatiei se
alimentar trunchiul gasesc în trunchiul gasesc în
sunt false? cerebral hipotalamus cerebral hipotalamus
Care dintre inanitia duce la
urmatoarele în orice etapa a golirea
enuturi cu inanitiei exista depozitelor inanitia survine inanitia produce
privire la modificari nutritive din printr-un aport acumularea
inanitie sunt metabolice tesuturile excesiv de excesiva de
false? însemnate organismului energie lipide
Care dintre
urmatoarele
vitamine
sunt
implicate în
metabolism
ul calciului? Vitamina D Vitamina A Vitamina K Vitamina E
Care dintre
urmatoarele
vitamine au
rol în
functionare
a sistemului
nervos ? Vitamina D Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B6
Consecintel
e deficitului
de vitamina
A sunt
reprezentat uscarea tulburari de
e de: xeroftalmie tegumentului crestere rahitism
Consecintel
e deficitului
de vitamina
D sunt
reprezentat
e de: sterilitate rahitism spasmofilie hemoragii
Consecintel
e deficitului
de Acid
ascorbic
sunt
reprezentat tulburari
e de: scorbut anemie respiratorii xeroftalmie
Care dintre
urmatoarele
afirmatii cu
privire la are rol în are rol în
vitamina E metabolismul are rol în metabolismul
sunt intermediar are rol în diviziunea intermediar
adevarate? glucidic imunitate celulara lipidic
Care dintre
urmatoarele
vitamine au
rol în
metabolism
ul glucidic? Piridoxina Nicotinamida Tiamina Cobalamina
Manifestaril
e bolii beri- tulburari
beri sunt senzorio-
reprezentat tulburari tulburari motorii de tip tulburari
e de: respiratorii cardiace polinevritic digestive
Consecintel
e deficitului
de
Nicotinamid
a sunt
reprezentat tulburari
e de: pelagra cardiace boala beri-beri anemie
Care dintre are rol în este denumita este denumita este denumita
urmatoarele metabolismul si vitamina si vitamina si vitamina
enunturi cu glucidelor antinevritica antiberiberica antianemica
privire la
vitamina B1
sunt
adevarate?
Care dintre
urmatoarele
vitamine are
rol în
hematopoie
za? Vitmina B12 vitamina B1 vitamina B2 Vitamina B6
Care dintre
urmatoarele
vitamine
provin din
microflora
intestinala? B12 B1 B2 B6
Care dintre
urmatoarele
enunturi cu
privire la
Nicotinamid este denumita este denumita nu are rol în
a sunt vitamina are rol în vitamina metabolismul
false? antianemica hematopoieza antinevritica energetic
Care dintre
urmatoarele
vitamine nu
sunt
hidrosolubil
e? vitamina E vitamin C vitamina B1 vitamina B12
Necesarul
zilnic de
Cobalamina
pentru un
adolescent
este de: 1,5 mg 1,8 mg 18 mg 55 mg
Sunt reactii
chimice în care
Predomina în sunt
Procesele Predomina în Au ca rezultat momentul descompusi
de tip cursul eforturilor consumul de diviziunilor Sunt diminuate constituenti
catabolic : mari energie celulare la batrânete simpli
Un adult cu
masa
corporala
de 70 de kg
prezinta o
cantitate
totala de
glucoza în
sânge de:
(se va
aproxima
cantitatea
de sânge
din
organism la
8% din
masa
corporala) 3,64-6,16 g 4550-7700 g 520-880 mg 4550-7700 mg 3,64-6,16 mg
Legat de Asigura Parte din Duc la Predomina în Nu se afla în
procesele enegia înmagazinarea
de tip rezultata în energiei în
anabolic înlocuirea cadrul acestora molecula de
este structurilor se pierde sub acid echilibru cu
adevarata celulare forma de adenozintrifosf timpul eforturilor procesele de tip
afirmatia: degradate caldura oric mari catabolic
Cu privire la
metabolism Energia se Acidul lactic
ul în Acidul lactic obtine prin Are un este Cantitati mari
absenta difuzeaza în glicogenogenez randament transformat în de energie sunt
oxigenului: afara celulei a crescut acid piruvic stocate în ATP
Principalul
compus
utilizat
prioritar în
conditii de
solicitare de
scurta
durata,
precum
expunerea
la frig, este : Glicogenul Glucoza Acidul lactic Acidul piruvic Acizii grasi
În legatura
cu
metabolizar Aminoacizii
ea sunt Aminoacizii au Insulina
proteinelor transportati o concentratie favorizeaza Proteinele sunt
este Proteinele intra intracelular prin în sânge de 35- desfasurarea primii compusi
adevarata în structura porii 65mg/mL de proceselor degradati la
afirmatia: tesutului osos membranei plasma catabolice efort fizic
Metabolism Masurarea Masurarea
ul energetic cantitatii de cantitatii de Corelarea cu
se poate caldura oxigen Consultarea suprafata Calcularea
determina degajata de consumata în tabelelor corporala (40 coeficientului
direct prin: organism cursul unei zile speciale kcal/m2/ora) respirator
Mentinerea
cantitatii
Apetitul Contractiile de Senzatia de normale de
este Dorinta pentru foame de la Dorinta de împlinire a depozite
reprezentat un anumit tip de nivelul ingestie de ingestiei de nutritive în
de: aliment stomacului alimente alimente organism
În procesele
O parte din catabolice,
energia Metabolismul organismul Procesele de tip
rezultata din cuprinde o utilizeaza catabolic
procesele parte din moleculele asigura
Alegeti catabolice se reactiile absorbite la Anabolismul cresterea si
afirmatia înmagazineaza biochimice din nivelul tubului predomina în dezvoltarea
corecta: în ATP organism digestiv eforturi mari organismului
Referitor la Glucoza,
metabolism Forma fructoza si Adrenalina
ul preferentiala de galactoza ajung actioneaza
intermediar Adrenalina utilizare a la nivelul În timpul sinergic cu
alegeti stimuleaza hexozelor este ficatului pe glicolizei se insulina asupra
afirmatia depolimerizarea reprezentata de calea venelor obtin 34 metabolismului
adevarata: glicogenului glicogen hepatice molecule ATP lipidic
Referitor la Acizii grasi nu Se obtin în Mobilizarea lor STH contribuie Se gasesc la
pot patrunde în
celule (cu
acizii grasi exceptia urma actiunii este
este falsa celulelor lipoproteinlipaz determinata de la degradarea
afirmatia: nervoase) ei adrenalina acizilor grasi nivelul plasmei
Defineste Are drept
totalitatea rezultat Reactiile
reactiilor mentinerea metabolismului
biochimice de vietii si intermediar sunt Intensitatea
sinteza ori de adaptarea posibile datorita proceselor
Este fals degradare, care organismului la enzimelor cu rol metabolice
despre Nici un raspuns au loc în conditiile de de variaza cu
metabolism: corect organism mediu biocatalizatori vârsta
Predominanta
proceselor
catabolice în
metabolismul
Glicoliza aeroba O parte din intermediar al Catabolismul
Despre este un proces energia proteinelor este proteic este
catabolism catabolic ce are rezultata se antrenata de unul din
sunt false drept rezultat 2 Are ca rezultat pierde sub sistemul nervos efectele
urmatoarele molecule de producerea de forma de vegetativ hormonilor
: acid lactic energie caldura simpatic glucocorticoizi
Glicogenul
rezultat este
forma de
depozit a
glucozei, care
poate fi
mobilizata cu
usurinta, la
nevoie, printr-o Reprezinta
serie de reactii Se mai procesul de Este un proces
controlate de numeste si formare a unei Are loc numai catabolic, de
Glicogenog adrenalina si gluconeogenez molecule de în ficat si degradare a
eneza: glucagon a glucoza muschi glicogenului
Rezultatul net Hidrogenul
per molecula de produs în timpul
În urma ciclului glucoza, la ciclului Krebs si
acizilor sfârsitul ciclului glicolizei
tricarboxilici acizilor participa la
rezulta la fel de tricarboxilici, fosforilarea
Se desfasoara mult ATP ca în este obtinerea a oxidativa, ce
Ciclul Toate afirmatiile în matricea urma glicolizei 2 molecule de are loc în
Krebs: sunt adevarate mitocondriala anaerobe ATP mitocondrii
Eliberarea de
energie din Absenta
glucoza mai moleculelor de
Insulina scade Acidul piruvic poate fi facuta ADP în celula
glicemia prin Glicogenogene se transforma si pe calea duce la
Sunt false scaderea za are loc cu în acid lactic în numita a stoparea
urmatoarele utilizarii celulare precadere in conditii de pentozo- procesului
afirmatii: a glucozei ficat si muschi anaerobioza fosfatilor glicolitic
Legat de Toate afirmatiile Au trei roluri: Reprezinta Mentinerea unui Tiroxina
metabolism sunt corecte plastic, aproape un echilibru între produce
ul functional, sfert din masa procesele de catabolism
proteinelor energetic corporala anabolism si proteic
in organism cele de
catabolism se
realizeaza în
functie de
aportul
alimentar si
este sub
controlul
sistemului
este nervos si al
adevarat glandelor cu
ca: secretie interna
Fosfocreatina
Cetoacidul nu poate
rezultat prin actiona ca
Valoarea dezaminarea agent de
metabolismului unui aminoacid legatura pentru
bazal poate fi Aminoacizii în poate intra în transferul de
exprimata mai organism pot fi ciclul Krebs, în energie între
corect în functie transformati în procesul de Rata principiile
de greutate alti aminoacizi, gluconeogenez metabolismului alimentare si
Alegeti decat în functie în cetoacizi, a sau în reprezinta rata sistemele
afirmatia de suprafata uree sau amine procesul de utilizarii energiei functionale
falsa: corporala biogene lipogeneza în organism celulare
Obezitatea
Se mentine apare si se
Despre printr-un aport mentine printr-
obezitate crescut de un aport scazut Este o boala
este energie în de energie în metabolica fara
adevarata Este insotita de comparatie cu comparatie cu consecinte Toate afirmatiile
afirmatia: tulburari majore consumul consumul grave sunt adevarate
Carenta de
Printre vitamina D
Despre consecintele Are rol în poate duce la
vitamina D avitaminozei se metabolismul Lipsa ei Se mai demineralizari
sunt false numara si calciului si al determina numeste si osoase si
afirmatiile: anemia fosforului spasmofilie calciferol rahitism
Eficienta
transferului
de energie
prin
catabolismu
l unui mol
de glucoza 34 molecule de 2 molecule de Nici un raspuns
este de: 66% 34% ATP ATP corect
Câte calorii
se obtin prin
arderea a
50 g
glucoza +
30 g lipide? 484 kcal 744 kcal 328 kcal 3000 kcal 50000 kcal
Raportul
dintre
randamentu
l glicolizei
anaerobe si
aerobe este
de: 01:22 22 34 01:34 02:06
Prin Nici un raspuns 2 5 10 170
glicoliza
aeroba a 5
molecule de
glucoza se
obtin un
numar de
molecule de
acid lactic: corect
Nu
reprezinta o
sursa de
glucoza: Ciclul Krebs Aportul exogen Acizii grasi Aminoacizii Cetoacizii
Constituie o
rezerva
energetica
Despre mobilizabila
riboza si prioritar în
dezoxiriboz Intra în conditii de
a este Intra în alcatuirea unor solicitare de
adevarata alcatuirea unor membrane relativ scurta Nici un raspuns
afirmatia: enzime Au rol plastic celulare durata corect
Legat de
rolurile Joaca rol de Arderea a 10
proteinelor Degradarea lor transportor al grame de Intra în
în organism se face la unor substante proteine alcatuirea Unii hormoni au
este falsa solicitari de prin lichidele furnizeaza 41 macrostructurilo structura
afirmatia: scurta durata interstitiale kcal r proteica
Principalul
rezervor
energetic al
organismulu
i este
reprezentat
de: Lipide Glicogen Glucoza Proteine Fosfolipide
Poate avea Are acelasi
acelasi efect cu efect ca si STH
Insulina are tiroxina pe Mobilizeaza ul pe
urmatoarele metabolismul Inhiba acizii grasi din metabolismul
efecte: protidic Creste lipoliza lipogeneza depozite lipidic
În cazul
unui individ
de 112 kg,
valoarea
metabolism
ului bazal
pe zi este
de: 2688 kcal 3000 kcal 4480 kcal 112 kcal 6720 kcal
Legat de
metabolism Lipidele se
ul gasesc
intermediar Acizii grasi sunt Adrenalina depozitate în
al lipidelor degradati prin determina Colesterolul jurul organelor,
se poate reactii de beta- mobilizarea poate fi utilizat cu exceptia
afirma ca : oxidare acizilor grasi la nivel tisular ochiului
În urma Se acumuleaza Glucoza este Creste sinteza Creste sinteza
cresterii acid lactic în obtinuta la nivel de trigliceride de glicogen
glicemiei: celule tisular prin
gluconeogenez
a
Favorizeaza
catabolismu
l lipidic: Tiroxina STH Glucagon LH
O Substante
alimentatie necesare
echilibrata Substante crearii unor Substante
cuprinde: plastice structuri noi energetice Biocatalizatori
Foamea se Centrul nervos
Despre asociaza cu o Foamea al satietatii se
foame si serie de reprezinta Amigdala gaseste la
satietate se fenomene dorinta pentru reprezinta un nivelul
poate obiective un anumit tip centru cu rol în hipotalamusului
afirma ca: precum apetitul de aliment alimentatie ventromedial
Consta în
mentinerea
cantitatii Rolul cel mai
Reglarea normale de important revine
nutritiva a Implica centrul depozite produsilor de
aportului Este o reglare foamei din nutritive în metabolism
alimentar: pe termen scurt hipotalamus organism glucidic
Se face, printr-
un mecanism Este influentata
necunoscut, de înregistrarea
Este influentata prin intermediul alimentelor de Apare prin
de plentitudinea produsilor de catre receptorii activarea
Reglarea gastrointestinal metabolism din cavitatea centrului foamei
alimentatiei: a lipidic bucala din hipotalamus
În urma
metabolism
ului proteic
rezulta: Amine biogene Amoniac Cetoacizi Uree
Referitor la
beta-
oxidare sunt Este o reactie Degradeaza Are loc sub
adevarate Degradreaza care are loc cu glucidele la controlul
afirmatiile, acizii grasi la eliberare de dioxid de lipoproteinlipaz
cu exceptia: nivel celular energie carbon si apa ei
Procentul
de energie
calorica
obtinut prin 55% în urma
procese 3% în urma proceselor 34% în urma 5% in urma
metabolice glicolizei catabolice la fosforilarii fosforilarii
este: anaerobe nivel celular oxidative oxidative
O Elemente
alimentatie necesare
corespunzat refacerii
oare Nevoile structurilor
asigura energetice lezate
organismulu (substante (substante Biocatalizatori
i: energetice) Vitamine plastice) endogeni
Referitor la Unii centrii se Centrul foamei Centrul foamei Unii centrii se
centrii gasesc la se gaseste la controleaza situeaza în
nervosi de nivelul nivelul miscarile partea
reglare a sistemului hipotalamusului propriu-zise ale superioara a
aportului
alimentar,
urmatoarele tractului
afirmatii digestiv în
sunt timpul trunchiului
adevarate: limbic ventromedial alimentatiei cerebral
Proteinele au În anumite
doua faze de etape ale
Selectati depletie (lenta inanitiei exista Primele
afirmatiile Eliminarea si respectiv semne directe depozite golite
corecte excesiva de rapida cu putin si indirecte ale în cateva
referitoare glucide este timp înainte de carentelor minute sunt
la inanitie: constanta deces) instalate cele glucidice
Urmatoarel
e afirmatii
despre Este necesara În avitaminoza Se mai
vitamina C pentru se produce numeste
sunt Se numeste procesele de inflamarea vitamina
adevarate: acid ascorbic oxidoreducere gingiilor antihemoragica
Carenta de
vitamina E Demineralizari
produce: Sterilitate Anemie Hemoragii osoase
Urmatoarel
e
avitaminoze
sunt
responsabil
e de
tulburari Avitaminoza
nervoase: Avitaminoza E Avitaminoza B1 PP Avitaminoza K
Urmatoarel
e afirmatii
privind
procesele
de tip
anabolic si
catabolic Se desfasoara
sunt Se desfasoara Se pot potenta Se pot inhiba cu intensitate
corecte: succesiv reciproc reciproc constanta
Despre Stimularea
metabolism Degradarea sistemului
ul proteinelor în nervos
intermediar vederea Majoritatea vegetativ Hormonii
al acoperirii substantelor simpatic estrogeni
proteinelor consumului "active" din antreneaza stimuleaza
sunt energetic se organism sunt predominant procesele de
adevarate face în cazuri de natura proceselor sinteza a
afirmatiile: extreme proteica catabolice proteinelor
Despre
procesele
de tip Parte din
anabolic Refac energia
sunt Predomina la macromoleculel rezultata se
adevarate vârste tinere si Se desfasoara e uzate din pierde sub
urmatoarele în cursul cu consum structurile forma de
: eforturilor mari energetic celulare caldura
Despre Procesul de Glicemia Glicoliza poate 95% din
glicoliza
reprezinta
transformarea
unei molecule cantitatea de
de glucoza în ATP furnizata
metabolism doua molecule de o molecula
ul de acid piruvic variaza relativ de glucoza se
intermediar si se putin, va sintetiza în
al glucidelor desfasoara în mentinandu-se timpul
sunt false 10 trepte de în limite relativ fi un proces fosforilarii
afirmatiile: reactii chimice constante anaerob oxidative
Interrelatiile
biochimice
ale
fosfocreatin
ei, ADP si
ATP sunt
mijlocite de Lipoproteinlipaz
enzimele: a Creatinkinaza Adenilatkinaza Enterokinaza
Valoarea
metabolism În functie de
ului bazal În functie de suprafata Prin
se poate greutate corporala calorimetrie
exprima: Procentual (1kcal/kg/zi) (1kcal/m2/ora) indirecta
Este raportul
între oxigenul
consumat si Este cantitatea
dioxidul de de dioxid de
carbon eliberat Are valoarea carbon eliberata
pentru oxidarea de 0,83 pentru pentru oxidarea
Coeficientul Este 1 pentru unei molecule cetoacidul a 0,83 grame
respirator: glucoza de glucoza alanina de alanina
Valorile Rata
metabolismului metabolismului
Despre Cresterea bazal sunt Rata bazal se
metabolism activitatii valori medii metabolismului masoara în
ul bazal celulare care variaza în reprezinta rata conditii speciale
sunt determina si functie de sex, utilizarii si se determina
adevarate cresterea ratei de vârsta si de energiei în prin calorimetrie
afirmatiile: metabolice tipul activitatii organism directa
Despre Un mol de ATP
metabolism are 2 legaturi
ul energetic fosfat
este macroergice ce ATP nu poate fi ATP are 3
adevarata înmagazineaza utilizat pentru legaturi fosfat PC+ADP-
afirmatia: 1200 calorii sinteza de PC macroergice >creatina +AMP
Odata instalata
În unele etape Inanitia duce la Coeficientul obezitatea,
ale inanitiei golirea respirator are pentru
exista semne depozitelor valoarea 0,83 mentinerea ei,
Alegeti directe ale nutritive din pentru aportul si
afirmatiile carentelor tesuturile aminoacidul consumul sunt
false: instalate organismului alanina egale
Despre Chilomicronii Lipidele intra în Acizii grasi, în În plasma, acizii
metabolism formati în constitutia marea lor grasi pot trece
ul enterocite ajung tuturor majoritate, printr-o
intermediar apoi prin vasele sistemelor de patrund în toate secventa de
al lipidelor chilifere în limfa citomembrane celulele reactii chimice
de beta-
sunt oxidare cu
adevarate eliberare de
afirmatiile: (rol functional) energie
În afara de Mentinerea unui
utilizarea în echilibru între
cursul procesele de
procesului de anabolism si
Metabolism sinteza a Concentratia catabolism se
ul Aminoacizii proteinelor, normala a realizeaza în
intermediar traverseaza aminoacizii aminoacizilor în functie de
al membrana sunt implicati si sânge este aportul
proteinelor, celulara numai într-o serie de între 35 si 65 alimentar si de
afirmatii prin transport reactii mg/100 ml cheltuiala
false: activ metabolice plasma energetica
Urmatorii
compusi
neglucidici
pot
reprezenta
o sursa de
glucoza în
cadrul
gluconeoge
nezei: Acizii grasi Cetoacizii Aminoacizii Glicogen
Numarul de
molecule de
ATP obtinute la
finalul ciclului
Krebs per Deorece
Procesul se molecula de glicoliza si ciclul
desfasoara în Reprezinta glucoza este Krebs sunt
10 trepte de desfacerea egal cu procese
Legat de reactii, fiecare moleculei de numarul de complexe, în
glicoliza fiind catalizata glucoza, pentru molecule de timpul lor se
sunt specific de a forma doua ATP obtinute în sintetizeaza
adevarate acetil coenzima molecule de cazul glicolizei cantitati mari de
afirmatiile: A acid piruvic anaerobe ATP
Parenchimul
testicular este
strabatut de
Referitor la septuri Îndeplineste
testicul conjunctive doua functii: Posterior de
selectati care Fiecare testicul spermatogenez testicul se Este învelit la
afirmatia delimiteaza lobii are o masa de a si functie gaseste exterior de
FALSA: testiculari aproximativ 25g endocrina epididimul albuginee
Caile
spermatice
extratesticul
are sunt
reprezentat
e de
urmatoarele
, CU Reteaua Canal Canale Canal
EXCEPTIA: testiculara epididimar eferente ejaculator Uretra
La nastere Câteva sute de Câteva Un folicul 300-400 foliculi Niciun folicul
fiecare ovar mii de foliculi milioane de primordial primordiali primordial
contine: primordiali foliculi
primordiali
Corpul
galben se Imediat înainte
formeaza: Dupa ovulatie La ovulatie La menstruatie In timpul sarcinii de menstruatie
Urmatoarel
e actiuni Stimuleaza
sunt stimuleaza dezvoltarea
atribuite dezvoltarea Stimuleaza Stimuleaza caracterelor
estrogenilor inhiba organelor dezvoltarea dezvoltarea sexuale
, cu activitatea genitale mucoasei glandelor secundare
exceptia: osteoblastica feminine uterine mamare feminine
Ovulul
ramâne
viabil si
capabil de a Nu mai mult de Nu mai mult de
fi fecundat: 24 ore Câteva minute 14 zile Pâna la 72 ore 12 ore
Reglarea
secretiei de
testosteron
se face prin
feedback
negativ sub
influenta: PRL LH FSH Estrogen Melatonina
Numarul de
spermatozoi
zi sub care
exista
posibilitatea
ca o
persoana
sa fie
infertila este
considerat: 20 milioane/ml 120 milioane/ml 35 milioane/ml 1 milion/ml 350 milioane/ml
Celulele
interstitiale
Leydig
secreta: Testosteron FSH Estrogen LH PRL
Anumite celule
foliculare încep
Secretia sa secrete
Referitor la Secretia În perioada hormonilor Epuizarea progesteron în
foliculii corpului galben preovulatorie sexuali la ovarelor (lipsa cantitati mici cu
ovarieni determina celulele tecii nivelul tecii foliculilor o zi înaintea
selectati cresterea interne secreta interne este ovarieni) este vârfului
afirmatia foliculilor hormoni sexuali stimulata de LH caracteristica preovulator al
FALSA: ovarieni feminini si FSH menopauzei LH
Organele
erectile sunt
reprezentat
e de
urmatoarele
, CU Canal Doi corpi
EXCEPTIA: ejaculator cavernosi Corp spongios Clitoris Bulbi vestibulari
Apartin Bulbi vestibulari Prostata Glande Organe genitale Testicul
aparatului bulbouretrale externe
genital
masculin
urmatoarele
, CU
EXCEPTIA:
Referitor la
functia Testosteronul
endocrina a Spermatogenez Testosteronul stimuleaza
testiculului a are loc la Celulele determina evolutia Testiculul
selectati nivelul tubilor interstitiale maturarea caracterelor secreta un
afirmatia seminiferi secreta organelor sexuale procent redus
FALSA: contorti testosteronul sexuale masculine de estrogeni
Spermatozo
izii pot
ramâne
viabili în
tractul
genital Nu mai mult de Nu mai mult de
feminin: Pâna la 72 ore 24 ore 14 zile 12 ore Câteva minute
Referitor la Se Reprezinta
menopauza caracterizeaza Cauza ei o încetarea
alegeti Dureaza prin lipsa reprezinta apare la ciclurilor
afirmatia aproximativ 28 foliculilor "epuizarea" aproximativ 40- sexuale ale
FALSA: zile ovarieni ovarelor 50 ani femeii
Vârful
secretiei de cu 24-48 ore
LH se înainte de
produce: ovulatie la ovulatie la menstruatie dupa ovulatie în sarcina
Secretia
hormonilor
ovarieni
este
stimulata
de: LH si FSH Testosteron Cortizon PRL TSH
Anumite celule
foliculare încep
Înainte de sa secrete
ovulatie progesteron în
Referitor la estrogenul are cantitati mici cu
ovulatie Ovulatia se efect de aproximativ 1 zi Formarea
selectati produce la 14 feedback înaintea vârfului corpului galben
afirmatia zile dupa vârful Ovulatia este pozitiv asupra preovulator de are loc dupa
FALSA: de LH stimulata de LH hipofizei LH ovulatie
Selectati Secretia
afirmatia Daca ovulul Secretia corpului galben
FALSA este fecundat Corpul galben corpului galben scade brusc în Corpul galben
referitoare corpul galben secreta este stimulata ziua 26 (daca se formeaza în
la corpul involueaza estrogeni si de LH si fecundatia nu a interiorul
galben: dupa 10 zile progesteron prolactina avut loc) ovarului
În cursul
ovogenezei
primul
globul polar Dupa prima Dupa a doua
se diviziune Dupa diviziune Dupa diviziunea O data cu
formeaza: meiotica fecundatie meiotica mitotica ovulul
Primul Ovocit Ovul Ovocit primar Ovogonie Zigot
stadiu de secundar
celula
haploida în
procesul de
ovogeneza
este
reprezentat
de catre:
Durata
medie a
ciclului
genital este
de: 28 zile 14 zile 21 zile 24-48 ore 40-50 ani
Urmatoarel
e structuri
apartin
ovarului,
CU Al doilea globul
EXCEPTIA: polar Folicul primar Ovocit primar Folicul de Graaf Corp galben
Urmatoarel
e structuri
apartin
foliculului
de Graaf,
CU
EXCEPTIA: Corp galben Ovocit Corona radiata Celule foliculare Zona pellucida
Referitor la
tubii
seminiferi Fiecare lobul
contorti La nivelul lor se testicular
selectati Sunt localizati desfasoara contine 2-3 tubi
afirmatia Se continua cu la nivelul Sunt continuati spermatogenez seminiferi
FALSA: epididimul testiculului de tubii drepti a contorti
Primul
segment al
cailor
spermatice
este
reprezentat Tubii seminiferi Canalul canalul
de catre: tubii drepti contorti deferent ejaculator Epididimul
Este
vascularizata
Referitor la de artera
prostata Sângele venos Are testiculara, Este situata în
selectati este colectat de dimensiunea Secreta un ramura din jurul uretrei,
afirmatia vena iliaca unui sâmbure lichid laptos, aorta deasupra vezicii
adevarata: interna de cireasa albicios, fluid abdominala urinare
Sunt doua Vascularizatia
Referitor la conducte este asigurata
trompele musculo- de ramuri
uterine membranoase Se deschid tubare ce provin
selectati întinse de la Comunica cu lateral în din artera
afirmatia ovare pâna la uterul prin cavitatea Au o lungime ovariana si
FALSA: vagin ostiile uterine abdominala de 7-12 cm uterina
Selectati Cântareste 6-8g Fata laterala Este acoperit la Are forma unui Zona medulara
afirmatia este acoperita suprafata de un ovoid cu contine foliculi
adevarata de pavilionul epiteliu simplu diametru de 13- ovarieni în
referitoare trompei uterine acoperit de un 15 cm diferite faze de
la ovar: învelis evolutie
conjunctiv -
albugineea
ovarului
Referitor la Vascularizatia
anatomia este asigurata
vulvei Prezinta organe median prezinta de ramuri ale
selectati erectile: corpul Are forma unei Este marginita clitorisul cu o arterei
afirmatia spongios si fante alungita lateral de labiile lungime de 5-6 rusinoase
FALSA: corpii cavernosi în sens sagital mici si mari cm interne
La nivelul
vestibulului
Referitor la vaginal se
vulva deschide Vestibulul Vulva prezinta Vascularizatia
selectati anterior vaginul vaginal este organe erectile: este asigurata
afirmatiile si posterior marginit de cele clitoris si bulbii de ramuri ale
adevarate: uretra doua labii mici vestibulari arterei ovariene
Referitor la
structura Miometrul este Miometrul este
uterului Endometrul format dintr-o considerat
selectati Perimetrul se captuseste tunica stratul
afirmatiile gaseste la cavitatea musculara functional al
adevarate: exterior uterina neteda uterului
Glandele
Referitor la Glandele mamare sunt
glanda mamare au situate pe
mamara importanta peretele toracic Oxitocina inhiba
sunt FALSE biologica si anterior în expulzia laptelui
urmatoarele Asigura secretia patologica la intervalul dintre din glanda
afirmatii: de lapte femeia adulta coastele I-VI mamara
Parenchimul
testicular este
strabatut de
Referitor la Testiculul este Este un organ septuri
testicul acoperit de o pereche de conjunctive
selectati membrana aproximativ 100 Fiecare testicul care
afirmatiile elastica numita g situat în are anexat delimiteaza
adevarate: albuginee bursa scrotala epididimul lobulii testiculari
Fiecare testicul Vascularizatia
Selectati Fiecare lobul contine 10-15 este asigurata
afirmatiile Fiecare testicul testicular canale eferente din artera
adevarate contine 200- contine 2-3 tubi care ajung în testiculara,
referitoare 300 lobuli seminiferi canalul ramura din
la testicul: testiculari contorti epididimar aorta
Caile
spermatice
intratesticul
are sunt
reprezentat Tubi seminiferi Reteaua Tubi seminiferi
e de: contorti testiculara drepti Canale eferente
Apartin
cailor
spermatice
extratesticul
are
urmatoarele Canal Canal Tubi seminiferi
: Canale eferente ejaculator epididimar contorti
Selectati Radacina Corpul Organele Vascularizatia
afirmatiile penisului este penisului are erectile sunt este asigurata
adevarate fixata prin reprezentate de
referitoare corpul spongios corpul spongios
la anatomia de oasele forma usor si cei doi corpi de artera
penisului: bazinului turtita cavernosi testiculara
Reprezinta La sexul
Este consecinta perioada în Se feminin
Referitor la modificarilor care gonadele caracterizeaza începând cu
pubertate survenite la ating un stadiu prin modificari pubertatea are
selectati nivelul secretiei de dezvoltare somatice si loc formarea a
afirmatiile hormonilor ce face posibila comportamenta 300-400 foliculi
adevarate: tiroidieni reproducerea le complexe primordiali
Selectati
celulele
haploide
formate în
procesul de Ovocit
ovogeneza: Ovocit primar Ovogonie secundar Ovul
Referitor la Faza
ciclul Ovulatia si Faza postovulatorie În ziua a 14-a
ovarian formarea preovulatorie dureaza din se formeaza
selectati corpului galben dureaza din ziua a 15-a corpul galben
afirmatiile sunt stimulate ziua 1 pâna la pâna la care secreta
adevarate: de LH fecundatie fecundatie FSH
Adenohipofiza
secreta cantitati
mari de LH
pentru 1-2 zile,
Referitor la începând cu Fara vârful Formarea La barbat LH-ul
LH selectati 24-48 ore preovulator de corpului galben stimuleaza
afirmatiile înainte de LH ovulatia nu este stimulata sinteza de
adevarate: ovulatie are loc de LH testosteron
Progesteronul
determina Secretia
Referitor la modificari corpului galben Daca
ciclul histologice si scade brusc în fecundatia nu a
ovarian La ovulatie secretorii la ziua a 26-a avut loc ovulul
selectai estrogenul are nivelul daca se elimina în
afirmatiile efect de mucoasei fecundatia nu a ziua a 26-a a
adevarate: feedback pozitiv uterine avut loc ciclului
Dupa
fecundatie la
nivelul
mucoasei Pentru ca
uterine se fecundatia sa Ovulul ramâne
Referitor la produc aiba loc viabil si capabil Daca ovulul a
fertilitatea modificari contactul de a fi fecundat fost fecundat
feminina vasculare sexual trebuie nu mai mult de activitatea
selectati urmate de sa se produca 24 ore dupa ce corpului galben
afirmatiile necroza si în ziua 19 dupa a fost expulzat se prelungeste
adevarate: hemoragie ovulatie din ovar cu înca 3 luni
Selectati
stucaturile
care intra în
alcatuirea
unui
spermatozoi Piesa
d: Acrozom intermediara Piesa terminala Globul polar
Referitor la
functia
spermatoge Spermatozoizii
netica Spermatogenez îsi dezvolta
selectati Spermatogenez a reprezinta capacitatea de Spermatogenez
afirmatiile a se desfasoara functia exocrina miscare în a este stimulata
adevarate: în epididim a testiculului ductul deferent de LH
Sperma
ejaculata în
timpul
actului Lichide Lichide
sexual este provenite din provenite din Lichide
alcatuita veziculele canalul provenite din
din: seminale deferent prostata Spermatozoizi
Reglarea
secretiei sale se
face prin
Referitor la Stimuleaza mecanism de
testosteron cresterea Este un feedback
selectati organelor Este un hormon puternic negativ sub
afirmatiile genitale cu structura anabolizant influenta FSH
adevarate: masculine sterolica proteic hipofizar
Selectati
afirmatiile
FALSE Stimuleaza
referitoare cresterea Mentine tonusul Hipersecretia Hiposecretia sa
la efectele organelor epiteliului sa duce la duce la
testosteron genitale la spermatogeneti infantilism pubertate
ului: barbat c genital precoce
Referitor la
spermii Îsi dezvolta Producerea lor
alegeti Se capacitatea de este stimulata
afirmatiile înmagazineaza miscare în Sunt eliminate de FSH
adevarate: în epididim ductul deferent prin ejaculare hipofizar
Selectati
celulele
diploide din
urmatoarea Spermatocit Spermatocit
însiruire: primar Spermie Spermatida secundar
Referitor la
reglarea La ovulatie Se face prin
secretiei estrogenul mecanism de Hormonii
ovariene inhiba secretia feedback hipofizari
selectati pituitara a negativ implicati în
afirmatiile gonadotropinelo hipotalamo- reglare sunt Corpul galben
adevarate: r hipofizo-ovarian FSH si LH secreta LH
Selectati
afirmatiile
adevarate Stimuleaza Favorizeaza
cu privire la Favorizeaza Favorizeaza dezvoltarea dezvoltarea
actiunea pastrarea activitatea glandelor comportamentul
estrogenilor sarcinii în uter osteoclastica mamare ui feminin
Glandele Vezicule Glande Prostata Bulbi vestibulari
anexe ale seminale bulbouretrale
aparatului
genital
masculin
sunt
reprezentat
e de:
Parenchimul
Referitor la testicular este
structura strabatut de Tubii seminiferi
testiculului Canalul septuri Fiecare testicul contorti sunt
selectati epididimar se conjunctive ce contine 250- continuati de
afirmatiile continua cu delimiteaza 300 lobi canalele
adevarate: canalul deferent lobii testiculari testiculari eferente
Selectati
afirmatiile
adevarate Dupa ovulatie
referitoare este Secreta
la corpul Contine tesut Contine în transformat în estrogen si
alb: cicatricial interior ovocitul corp galben progesteron
Referitor la Zona medulara
structura Parenchimul contine fibre Zona corticala
ovarului glandular nervoase contine foliculi Are forma unui
selectati contine doua vegetative, ovarieni în ovoid turtit cu
afirmatiile zone: medulara vase sanguine diferite stadii diametrul 3-5
adevarate: si corticala si limfatice evolutive cm
Vascularizat
ia ovarului Ramuri ale Ramuri tubare
este arterei din artera O ramura
asigurata rusinoase ovariana si ovariana din
de: interne uterina artera uterina Artera ovariana
Selectati Are forma de pe colul uterin
afirmatiile para cu se insera
adevarate extremitatea Este situat Este interpus vaginul prin
referitoare mare orientata anterior de într trompele extremitatea sa
la uter: inferior vezica urinara uterine si vagin superioara
Referitor la Procesul de
foliculii Foliculii Între pubertate crestere si
ovarieni La nastere ovarieni se si menopauza maturatie
selectati ovarele contin gasesc în doar 300-400 foliculara
afirmatiile foliculi corticala foliculi devin începe dupa
adevarate: primordiali ovarului maturi ovulatie
Vezicula
seminala
are o
lungime de: 4-5 cm 2m 4-5 m 4-5 mm 2 cm
Care dintre
urmatoarele
afirma?ii
referitoare
la
endometru Este considerat Se elimina Este format din
este stratul func? Este o tunica odata cu Nu se reface la musculatura
adevarata: ional al uterului seroasa ovula?ia ciclul urmator neteda
Care dintre Injectiile cu Diafragma Steriletul Spermicidele Prezervativul
urmatoarele estrogeni
nu este o
metoda
temporara
de
contracep?
ie:
Ovulul
ramane
viabil si
capabil de a
fi fecundat,
dupa ce a
fost
expulzat din Nu mai mult de Nu mai mult de Nu mai mult de Nu mai mult de Nu mai mult de
ovar: 24 ore 2 ore 10 ore 12 ore 72 ore
Numarul de
canale
eferente din
fiecare
testicul
variaza
între: 10-15 2-3 20-30 100-150 250-300
Despre na?
tere este Are loc dupa Are loc dupa Are loc dupa Are loc dupa Are loc dupa
adevarata aproximativ 280 aproximativ 230 aproximativ aproximativ 280 aproximativ 300
urmatoarea de zile de de zile de 280 de luni de de ore de de zile de
afirma?ie: gesta?ie gesta?ie gesta?ie gesta?ie gesta?ie
Vasculariza
?ia
trompelor
uterine este
asigurata
de ramuri
tubare ce Din toate
provin din Din primele aceste trei
artera: doua artere Ovariana Uterina Testiculara artere
Care dintre
urmatoarele
afirma?ii
referitoare Este glanda
la testicul Are forma genitala Este situat în Este organ Are o masa de
este falsa: conica masculina bursa scrotala pereche aproximativ 25g
Corpul
galben
nefecundat
involueaza
si se
transforma
in corp alb
dupa: 10 zile 1-2 zile 14 zile 20 zile 28 zile
Care dintre Na?terea
urmatoarele consta in Este consecin?
afirma?ii Este consecin? expulzia a contrac?iei
legate de a contrac?iei produsului de Este consecin? Este consecin? musculaturii
na?tere musculaturii concep?ie a contrac?iilor a contrac?iei peretelui
este falsa: peretelui toracic ajuns la termen uterine diafragmei abdominal
Care dintre Maturi Primari Secundari Evolutivi Cavitari
urmatoarele
categorii de
foliculi
ovarieni
este cel mai
voluminos:
Care dintre
urmatoarele
celule este Ovocitul Spermatocitul
haploida: secundar Ovogonia Spermatogonia primar Zigotul
Ca?i
spermatozoi
zi se afla in
medie in
fiecare
mililitru de
sperma: 120.000.000 12 120 1.200.000 20.000.000
Care este
numarul de
lobuli din
fiecare
testicul: 250-300 2-3 10-15 25-30 300-400
Despre
glanda
mamara
este
adevarata Este glanda
una din anexa a Este situata pe Este situata pe Este situata în
urmatoarele aparatului Este o glanda peretele toracic peretele toracic intervalul dintre
afirma?ii: genital feminin nepereche posterior lateral coastele III-X
Estrogenii
ciclurilor
Estrogenii sexuale lunare
ciclurilor stimuleaza
Care dintre Sanii încep sa sexuale lunare Laptele este depunerea de
urmatoarele se dezvolte stimuleaza secretat în Laptele nu grasime, care
afirma?ii înainte de cresterea alveolele curge continuu da volum
este falsa: pubertate stromei sanilor prin mameloane sanilor
Care dintre
urmatoarele
elemente
nu face
parte din
structura
spermatozoi Piesa
dului: Globulul polar Acrozomul intermediara Piesa terminala Flagelul
Spermatoge
neza este
stimulata
de: FSH LH MSH Progesteron Estrogen
Ovula?ia si
formarea
corpului
galben sunt
stimulate
de: LH STH FSH MSH TSH
Durata
medie a
unui ciclu
genital la
femeie este
de: 28 zile 14 zile 15 zile 30 zile 31 zile
Sunt
metode
temporare
de
contracep?
ie
urmatoarele Implanturile Contraceptivele
, cu o subdermice orale (estro-
excep?ie: Vasectomia Steriletul Diafragma hormonale progestative)
Canalul
deferent
continua Veziculei
canalul: Epididimar Eferent seminale Ejaculator Ureteral
Care dintre
urmatoarele Prezinta o por?
afirma?ii Prezinta o iune libera care
referitoare Este situat Este situat radacina, care se termina cu o
la penis posterior de Este organ superior de este fixata de parte mai
este falsa: simfiza pubiana genital si urinar scrot oasele bazinului voluminoasa
Canalul Canalului Canalului Canalului
ejaculator deferent cu epididimar cu eferent cu
se canalul canalul canalul Canalului Canalului
formeaza veziculei veziculei veziculei deferent cu deferent cu
prin unirea: seminale seminale seminale uretra canalul eferent
Ovarul nu
cuprinde în
structura Un canal O zona Foliculi de Fibre nervoase
sa: epididimar corticala Graaf vegetative Vase limfatice
Care dintre
urmatoarele
afirma?ii
referitoare
la albuginea Tapeteaza Este o Este o Este o
testiculara testiculul la membrana membrana membrana Are culoare alb-
este falsa: interior conjunctiva inextensibila rezistenta sidefie
Spermiile î?
i dezvolta
capacitatea
de mi?care Canalul Tubii seminiferi Tubii seminiferi Re?eaua Canalul
în: deferent contor?i drep?i testiculara epididimar
Care dintre
urmatoarele Extremitatea
afirma?ii Este un Extremitatea inferioara
referitoare conduct superioara se poarta numele
la vagin Are o lungime musculo- Este organ insera pe colul de orificiu
este falsa: de 15-20 cm conjunctiv impar uterin vaginal
Lungimea
clitorisului
este de: 5-6 cm 2 mm 2-3 cm 5-6dm 7-9 cm
Sexul
copilului
este Al doilea globul
determinat Primul globul polar
de tipul de: Spermatozoid Contraceptie Ovul polar degenerate
Care dintre Este Men?ine Stimuleaza Stimuleaza
urmatoarele catabolizant tonusul cresterea apari?ia
afirma?ii proteic epiteliului organelor caracterelor
referitoare
la
testosteron
sunt genitale sexuale primare
adevarate: spermatogenic masculine la barbat
Care dintre
urmatoarele Drenajul venos
afirma?ii Drenajul venos este asigurat de
referitoare este asigurat de Este asigurata vena ovariana
la vena ovariana de artera dreapta, care
vasculariza stanga, care se ovariana, Este asigurata se varsa în
?ia ovarului varsa în vena ramura a aortei de artera vena cava
este falsa: cava inferioara abdominale uterina inferioara
Cei 23 de
cromozomi
ai spermiei
si ovulului
sunt: 22 heterozomi 22 autozomi unul heterozom unul autozom
Despre Organele Organele Organele Organele
organele erectile sunt erectile se erectile sunt erectile sunt
erectile ale reprezentate de golesc de reprezentate reprezentate de
penisului un corp sange, doi corpi doi corpi
este falsa spongios si doi determinand spongio?i si doi spongio?i si un
afirma?ia: corpi caverno?i erec?ia corpi caverno?i corp cavernos
Care sunt
afirma?iile
adevarate
referitoare Sunt situate
la glandele Sunt situate lateral de
bulbo- Se deschid in deasupra ductele Se deschid in
uretrale: uretra prostatei deferente canalul deferent
În perioada
preovulatori
e, celulele
tecii interne
a foliculului
ovarian
secreta: LH FSH Estrogeni Progesteron
Spermatozo
izii se
inmagazine Glandele bulbo- Veziculele
aza în: Epididim uretrale Prostata seminale
În ziua a
14-a a
ciclului Expulzia
ovarian se ovocitului de
produc ordinul II in
urmatoarele Ruperea cavitatea
fenomene: folicului ovarian abdominala Ovula?ia Menstrua?ia
Care dintre
urmatoarele
nu sunt
contraceptiv
e de
bariera: Diafragma Spermicidele Steriletul Vasectomia
Testiculul
nu secreta: Estrogeni Progesteron Prolactina Testosteron
Artera
testiculara
este ramura Aorta Vena cava Artera iliaca Artera iliaca
directa din: abdominala inferioara externa interna
Care dintre
urmatoarele
afirma?ii
referitoare Are
la vezicula dimensiunile Are o lungime
seminala Are forma unui sambure de 2 cm ?i o la?
sunt false: ovoidala Are rol secretor de cirea?a ime de 4-5 cm
Ovula?ia nu
poate avea
loc fara
cre?terea
concentra?
iei cu 24-48
ore inainte
(vîrf
preovulator)
a: LH-ului Testosteronului Estrogenilor Progesteronului
În urma
primei
diviziuni
meiotice se Al doilea globul Ovocitul Primul globul
formeaza: polar Ovocitul primar secundar polar
Spermatoge
neza se Tubilor Tubilor
desfa?oara seminiferi Celulelor seminiferi Re?elei
la nivelul: contor?i Leydig drep?i testiculare
Despre
labiile mari
sunt Sunt prevazute În partea Medial de
adevarate cu par si anterioara a acestea se
urmatoarele Sunt acoperite glande acestora exista gasesc labiile
afirma?ii: de tegument sebacee mari un relief median mici
De a stimula
Efectele dezvoltarea De a stimula Favorizeaza
hormonilor organelor dezvoltarea Favorizeaza unirea diafizelor
estrogeni genitale mucoasei activitatea cu epifizele
sunt: feminine uterine osteoblastica oaselor late
Care dintre
urmatoarele
celule este Ovocitul
diploida: secundar Ovocitul primar Spermatogonia Spermatida
Cre?terea si
maturarea
folicului
ovarian sunt
stimulate
de: FSH MSH LH STH
Caile
spermatice
intratesticul
are sunt
reprezentat Tubii seminiferi Tubii seminiferi Re?eaua Canalele
e de: contor?i drep?i testiculara eferente
Care dintre
urmatoarele
afirma?ii
referitoare
la
configura?ia
externa a
ovarului Are forma unui Prezinta doua Prezinta doua Prezinta doua
este falsa: ovoid turtit fe?e margini extremita?i
Care dintre
urmatoarele
afirma?ii Drenajul venos
referitoare Este organ Este situata se realizeaza
la prostata glandular Este organ superior de catre vena
suntfalse: endocrin pereche vezica urinara iliaca interna
Care dintre Vasculariza?ia
urmatoarele este asigurata
afirma?ii de ramuri
referitoare tubare cu
la trompele Sunt conducte Comunica cu origine in artera
uterine sunt musculo- Au o lungime uterul prin ovariana si
adevarate: membranoase de 7-12 cm ostiile uterine uterin
În timpul
sarcinii,
secre?ia de
estrogeni si
progesteron
este
asigurata ?i Medulosuprare Corticosuprare
de: Hipofiza nala nala Placenta
Fecunda?ia
propriu-zisa
are loc în: Trompa uterina Ovar Uter Vagin
Care dintre
urmatoarele
, sunt
glande Vezicula Glanda bulbo-
pereche: Ovarul seminala uretrala Prostata
Care dintre
urmatoarele Extremitatea
afirma?ii voluminoasa a
referitoare acestuia este Este interpus
la uter sunt Este organ Are forma de orientata intre trompele
false: impar cireasa inferior uterine si vagin
Dupa cateva Instalarea
Care dintre luni sau ani puberta?ii este
urmatoarele ciclurile genitale consecin?a
afirma?ii se intrerup In aceasta In aceasta modificarilor
referitoare complet, perioada nu perioada survenite la
la pubertate datorita este posibila devine evidenta nivelul secre?iei
sunt epuizarii func?ia de activitatea hormonilor
adevarate: ovarelor reproducere gonadelor gonadotropi
Ciclul
ovarian este
inso?it de
modificari la Glandelor
nivelul: Vaginului Uterului Ovarului mamare
Care dintre
urmatoarele Este
afirma?ii Are forma unei vascularizata
referitoare Este marginita Are forma unei fante, alungite de artera
la vulva lateral de doua fante, alungite in sens ovariana si
sunt false: repliuri cutanate in sens sagital transversal artera uterina
Greutatea
ovarului
este: 6-8 g 3-5 g 4-6 g 8-9 g 9-10 g
Nu este
adevarat
despre prezinta doua prezinta doua prezinta doua prezinta doua are diametrul
ovar: muchii fe?e margini extremita?i de 3-5 cm
Dupa
eliminarea
ovocitului,
folicul
ovarian
matur se
transforma folicul
în: corp galben folicul secundar corp alb primordial folicul de Graaf
Artera arterei
ovarianaest arterei aorta arterei iliace arterei iliace mezenterice
e ramura a: abdominala arterei femurale interne externe inferioare
Vena
ovariana
dreapta se vena cava vena cava vena renala vena renala
varsa în: inferioara superioara vena porta stânga dreapta
Vena
ovariana
stânga se vena renala vena cava vena cava vena renala
varsa în: stânga inferioara superioara vena porta dreapta
Vasculariza
?ia
trompelor ramuri tubare ramuri uterine
uterine este din arterele din arterele ramuri ovariene
asigurata ovariana ?i ovariana ?i din artera
de: uterina uterina uterina artera ovariana artera uterina
Uterul este
situat în
cavitatea
pelviana, Vezica Vezica biliara ?i Vezica biliara ?i vagin ?i vezica
între: urinara ?i rect rect ovar ovare urinara
Uterul este cu forma de
un organ: musculos pereche mar par fibros
Ovarul este
acoperit la
suprafa?a
de un
epiteliu
simplu, sub un înveli?
care se conjunctiv -
gase?te: albugineea o cavitate zona medulara zona corticala ovocitul
Uterului nu i
se descrie: vaginul corpul uterin colul uterin istmul cervixul
Vasculariza artera uterina artera iliaca artera vaginala artera tubara artera
?ia uterului
este
asigurata mezenterica
de: externa inferioara
Despre
vagin este
adevarata se deschide în este un conduct
urmatoarea vestibulul musculomebra este un organ comunica cu are lungime de
afirma?ie: vaginal nos pereche ovarele 5 cm
Despre
vulva este la nivelul ei se este marginita
falsa deschid este marginita lateral de catre
urmatoarea trompele este un organ are forma unei de doua repliuri labiile mari ?i
afirma?ie: uterine genital extern fante alungite cutanate labiile mici
Despre este situata pe este situata pe este situata pe
glanda peretele toracic nu reprezinta o peretele toracic peretele toracic
mamara se anterior în anexa a posterior în anterior în
poate intervalul dintre aparatului nu este o intervalul dintre intervalul dintre
afirma ca: coastele III - VII genital feminin glanda pereche coastele III - VII coastele II - VIII
Urmatoarel
e structuri
apar?in glande
aparatului bulbouretrale ?i
genital conducte ureter ?i
masculin: spermatice testicul ?i anus scrot ?i cervix prostata ?i rect prostata
Despre
testicul este
falsa are masa de
urmatoarea secreta hormoni are func?ie are forma aproximativ 25 este organ
afirma?ie: estrogeni dubla ovoida g pereche
Testiculul
este
compus din
urmatoarele
structuri cu canal tub seminifer
excep?ia: canal galactofor canal eferent epididimar contort canal deferent
Este vasculariza?ia sangele venos
adevarat este asigurata se afla este colectat de
despre de artera este o glanda este o glanda deasupra vezicii vena iliaca
prostata: prostatica endocrina pereche urinare externa
Nu este
adevarat
despre este situata
vezicula are forma are o lungime este un organ deasupra
seminala: rotunda de 4-5 cm are rol secretor pereche prostatei
Sunt glande Vezicula
anexe: seminala Ureterul Vezica urinara Scrotul Testiculul
Despre Organele
penis sunt erectile sunt Prezinta o Glandul
adevarate Vasculariza?ia reprezentate de radacina ?i o prezinta în
urmatoarele este asigurata doi corpi Radacina este por?iune libera vârful sau
, cu excep? din artera ru? caverno?i ?i fixata de oasele numita corpul orificiul extern
ia: inoasa externa unul spongios bazinului penisului al uretrei
Despre Prezinta secre? Sunt glande Prezinta secre? Prezinta secre? Activitatea lor
gonade ie exocrina prin mixte ie exocrina ie endocrina devine evidenta
este secre?ia asigurând prin secre?ia la pubertate
adevarat,
cu excep? hormonilor formarea hormonilor
ia: sexuali game?ilor sexuali
Despre ovar Doar 3000- Fiecare ovar Prezinta secre?
este 4000 dintre con?ine la na? ie endocrina
adevarat, foliculi vor tere câteva sute prin secre?ia
cu excep? ajunge la Este glanda Are activitate de mii de foliculi hormonilor
ia: matura?ie mixta dubla primordiali sexuali
Despre Ovula?ia si
foliculi este Cre?terea ?i Cre?terea ?i formarea În ziua a 14-a
adevarat, maturarea Dupa ovula?ie maturarea lor corpului galben foliculul se rupe
cu excep? foliculilor este se transforma este stimulata sunt stimulate ?i ovulul este
ia: stimulata de LH în corp galben de FSH de LH expulzat
Cantitatea
obi?nuita de
sperma
ejaculata la
fiecare act
sexual este
în medie de
aproximativ: 3.5 ml 2 ml 2.5 ml 3ml 4ml
Se
considera
ca
persoana
poate fi
infertila
daca
numarul de
spermatozoi
zi dintr-un
mililitru de
sperma
scade sub: 20 milioane 60 milioane 50 milioane 40 milioane 30 milioane
Favorizeaza
unirea diafizelor
cu epifizele Apari?ia ?i
Nu face oaselor lungi, dezvoltarea
parte din cre?terea Stimularea caracterelor
ac?iunile încetând mai organelor sexuale Favorizeaza Favorizeaza
estrogenilor târziu decât la genitale secundare la activitatea comportamentul
: barbat feminine femeie osteblastica sexual feminin
Testosteronul
Despre este
testosteron reprezentantul Este secretat
esteadevar Este puternic principal al de celulele
at, cu catabolizant hormonilor intersti?iale Este un hormon Are structura
excep?ia: proteic androgeni Leydig lipidic sterolica
Despre Corpul galben Daca ovulul a
corpul În prima parte a Secre?ia nefecundat fost fecundat,
galben este ciclului, rolul de Secreta corpului galben involueaza activitatea
adevarat, secre?ie interna hormoni este stimulata dupa 10 zile ?i corpului galben
cu excep? îl îndepline?te estrogeni ?i de LH ?i se transforma se prelunge?te
ia: corpul galben progesteron prolactina în corp alb cu înca 3 luni
Despre Pere?ii În perioada În perioada Secre?ia
secre?ia foliculilor preovulatorie, preovulatorie, progesteronului
interna a ovarieni celulele tecilor celulele tecilor este inhibata de
ovarului
este prezinta doua interne secreta interne secreta
adevarat: teci celulare estrogeni progesteron FSH
Spermatozoizi
Despre î?i men?in Capacitatea de Se
spermatozoi fertilitatea Se mi?care este înmagazineaza
zi nu este aproximativ o înmagazineaza dezvoltat? în în ductul
adevarat: luna în epididim ductul deferent deferent
Urmatoarel Ac?iunea sa
e afirma?ii consta în
despre stimularea cre? Este un
testosteron terii organelor puternic
sunt Este un hormon Are structura genitale anabolizant
adevarate: lipidic sterolica masculine proteic
Determina Determina
modificari modificari
histologice la Pregate?te secretorii la Stimuleaza
Efectele nivelul mucoasa nivelul dezvoltarea
progesteron mucoasei uterina în mucoasei glandelor
ului sunt: uterine vederea nidarii uterine mamare
Identifica
Despre persoane care Sfatul genetic
evaluarea prezinta risc Cuprinde cuprinde o Cuprinde
genetica crescut de a analiza analiza analiza
prenatala prezenta riguroasa a riguroasa a riguroasa a
se poate anomalii rudelor de ultimelor trei rudelor de
afirma: genetice gradul II genera?ii gradul III
Glandele
anexe ale
aparatului
genital
masculin Vezicula Glandele
sunt: seminala Prostata bulbouretrale Penisul
Urmatoarel
e afirma?ii
despre ovar Este situat în
sunt Are diametrul cavitatea Secreta Are doar func?
adevarate: de 5-6 cm pelviana estrogen ie endocrina
Ce secreta
în perioada
preovulatori
e celulele
tecii interne
a foliculului
ovarian: FSH LH Progesteron Estrogen
Cre?terea ?
i maturarea
folicului
ovarian sunt
stimulate
de: FSH LH TSH ACTH
Ce se
deschide la
nivelul
vestibulului Lateral
vaginal? Posterior uretra Anterior vaginul ureterele Posterior rectul
Care artere Ramuri tubare Ramuri tubare Ramuri tubare Ramuri tubare
asigura
vasculariza
?ia
trompelor din arteral iliaca din artera din artera din artera iliaca
uterine? interna ovariana uterina externa
Vasculariza
?ia vulvei
este Ramuri din Ramuri din
asigurata artera ru? Ramuri din artera iliaca Ramuri din
de: inoasa interna artera ovariana interna artera tubara
Mamela
este Diferite par?i
formata din: Glanda mamara Tegument moi Coastele III-VII
Func?iile
testiculului Spermatogenez
sunt: Exocrina a Endocrina Produce ovule
Glandele Care se Asemanator cu
bulbouretral adauga cel secretat de
e secretaun lichidului veziculele
lichid: Clar Vâscos spermatic seminale
Este
adevarat
despre Este situata Se afla lateral
vezicula deasupra de canalele Are forma
seminala: prostatei deferente Are rol secretor ovoidala
Radacina este
fixata prin cei
trei corpi
Penisul Situat deasupra caverno?i, de
este: Organ genital Organ urinar scrotului oasele bazinului
Conducte de
Conductele Conducte de eliminare a
spermatice eliminare a lichidului
sunt: spermiilor spermatic Extratesticulare Intratesticulare
Fiecare bursa
este formata
Despre Fiecare bursa din mai multe Se mai nume? Fiecare bursa
scrot este este situata sub tunici te ?i bursa este situata
adevarat: penis concentrice scrotala lateral de penis
Urmatoarel
e afirma?ii
despre
artera
testiculara Este ramura
sunt Vascularizeaza Vascularizeaza din aorta Vascularizeaza
adevarate: testiculul epididimul abdominala scrotul
Din ce este
format Un corp
penisul: Aparat erectil Înveli?uri spongios Scrot
Urmatoarel
e afirma?ii
despre
gonade Asigura Activitatea lor
sunt formarea Secreta Sunt glande define evidenta
adevarate: game?ilor hormoni sexuali mixte dupa pubertate
Despre Lobuluii Este strabatut Septurile Lobulii sunt
testiculari sunt
parenchimul în numar de formati din 2-3
testicular 250-300 pentru de septuri delimiteaza tubi seminiferi
este fals: fiecare testicul conjunctive lobii testiculari drepti
Când numarul
de
Cantitatea obi? spermatozoizi
nuita de într-un mililitru Cantitatea obi?
sperma de sperma nuita de sperma
Urmatoarel În fiecare ejaculata la scade sub 20 ejaculata la
e afirma?ii mililitru de fiecare act de milioane, fiecare act
despre sperma se afla sexual este în exista sexual este în
sperma în medie 220 medie de posibilitatea ca medie de
sunt milioane de aproximativ 3.5 persoana sa fie aproximativ 35
adevarate: spermatozoizi ml infertila ml
Activitatea
encefalului
Urmatoarel Actul sexual probabil nu Factorii psihici
e afirma?ii masculin este absolut nu joaca de
legate de rezulta din necesara obicei un rol Factorii psihici
actul sexual mecanisme pentru desfa? important în nu pot initia
masculin reflexe urarea actului actul sexual actul sexual
sunt false: intrinseci sexual masculin masculin
Estrogenii
Urmatoarel ciclurilor
e afirma?ii Laptele nu sexuale lunare
despre trebuie ejectat Sânii încep sa stimuleaza cre?
lacta?ie în ducte pentru se dezvolte terea stromei ?i Laptele este
sunt a face posibila înainte de a sistemului de secretat în
adevarate: alaptarea pubertare ducte alveolele sânilor
Na?terea
consta in
expulzia Na?terea la Contrac?ia Na?terea nu
Despre na? produsului de termen este diafragmului nu este influen?ata
tere este concep?ie dupa 320 zile participa la na? de contrac?iile
adevarat: ajuns la termen de gesta?ie tere uterine
Sunt
metode
contraceptiv
e definitive Ligatura
urmatoarele Contraceptive trompelor
: Steriletul orale uterine Vasectomia
Pronucleul
masculin ?i cel
Odata ce feminin se vor Un set complet
Legat de spermatozoidul alinia pentru a de cromozoni ai
fecundarea a patruns în realcatui un set ovulului
ovulului ovul, capul sau Este necesar complet de fecundat are 24
este î?i mare?te lent un singur cromozoni în de perechi
adevarat: volumul spermatozoid ovulul fecundat cromozoni