Sunteți pe pagina 1din 16

Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ

preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –


Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
1. Prin enunțul misiunii unei organizații nu este clarificat următorul aspect:
a) Ce oferă organizația
b) Care este stadiul actual de dezvoltare al organizației
c) Care sunt beneficiarii serviciilor oferite de organizație
R: b) pag 41

2. Alegeți enunțul fals:


a) Planificarea strategică stabilește misiunea, direcția și obiectivele generale, se orientează spre
a face lucruri bune
b) Planificarea operațională furnizează o structură a deciziilor luate la nielurile inferioare ale
organizației, se orientează spre a face lucrurile bine
c) Planificarea strategică stabilește misiunea, direcția și obiectivele generale, se orientează spre
a face lucrurile bine
R: c) pag 47

3. Tipologia stilurilor manageriale propuse de P. Hersey și K Blanchard sunt:


a) Stilul directiv, stilul tutorial, stilul mentoral, stilul delegator
b) Stilul directiv, stilul tutorial, stilul mentoral, stilul laissez-faire
c) Stilul directiv, stilul tutorial, stilul laissez-faire, stilul charismatic
R: a) pag 71

4. Stilurile manageriale dominante ( R. Likert) sunt:


a) Stilul autoritar-exploatator, stilul autoritar-binevoitor, stilul indiferent
b) Stilul autoritar-exploatator, stilul autoritar-binevoitor, stilul consultativ, stilul participativ
c) Stilul dominant, stilul autoritar-binevoitor, stilul consultativ, stilul participative
R b) pag 75

5. Tipul caracteristic persoanelor dinamice, active , care are un comportament orientat spre
dobândirea puterii , este eficient in situatii extreme, manifesta mare incredere in sine , e convins
că postul de conducere îi revine pe drept, tinde să si impuna propria parere, este ferm in situatii de
incertitudine, perseverent in atingerea scopurilor propuse , generează un climat tensionat,
conflictual , în caz de eșec evită sa-si recunoască propria responsabilitate, nu poate invata din
propriile greseli , aparține:
a) tipului repulsiv
b) tipului dominant
c) tipului indiferent.
R: b) pag 74

6. În funcție de direcția de vehiculare a informației in interiorul organizației comunicarea care apare


între persoane sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite, fără să existe între ele
relații de autoritate de tip ierarhic ( subordonare directă) si este specifica mai ales structurilor
matriceale este :
a) comunicarea pe vertical
b) comunicarea pe orizontală
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
c) comunicarea pe diagonala ( obliga)
R: c) pag 199

7. Evaluarea informală este :


a ) realizată ad-hoc , fiind determinată intuitiv sau de evidența actuală a rezultatelor ,
reprezentând un element secundar al relației zilnice manager- subordonat.
b) elaborată si realizată în mod planificat si sistematic ( in conformitate cu prevederile actelor
normative ).
c) identifica nivelul actual al performanței în activitatea desfășurată se un individ
R a) pag 60

8. Managerii eficienti sunt aceia care:


a) incearca sa rezolve toate problemele
b) sunt capabili sa delege altora responsabilitatea luarii unor decizii
c) sunt comunicativi
R b) pag 79

9. În procesul decizional pot fi intâlnite trei strategii principale de luare a deciziilor în cadrul unei
organizaţii care încearcă să combine elemente aparţinând modelelor administrative cu aspecte
specifice situaţiilor întâlnite în serviciile educaţionale este:
a)strategii de optimizare
b) strategii de satisfacere
c)strategia comparaţiilor succesive limitate
R c) pag 83

10. Dimensiunile vietii scolare cuprinde:


a) cultura scolii, strategia de dezvoltare a politicilor incluzive in scoala, practica educationala din
scoala
b) strategia de dezvoltare a scolii, cultura scolii
c) realitatea si imaginea scolii in comunitate, activitatile din clasa
R a) pag. 174

11. Conform lui Rensis Likert ( 1967) stilul managerial dominant în care controlul este strict
menţinut la nivelul conducerii superioare ,pretinde ca subordonaţii să fie loiali , docili şi aserviţi ,
managerul tratează paternalist subordonaţii şi acceptă mai multă comunicare de jos în sus este:
a)stilul autoritar –exploatator
b)stilul consultativ
c)stilul autoritar –binevoitor
d)stilul participative
R c) pag.75

12. Efectivitatea educationala:


a) obtinerea succesului scoalar cu minim de resurse consumate
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
b) realizarea finalitatilor propuse cu un consum mic de resurse
c) masura in care activitatea a consumat resursele planificate
d) gradul de adecvare a produsului educational la nevoile reale ale beneficiarilor
R d) pag.151

13. A. Ghergut consideră că barierele culturale sunt:


a) homeostazia,neacceptarea criticii, blocarea ideilor noi, fenomenul ,,seful care ştie tot’’
b)emiţătorul ,receptorul
c) tabuurile, cenzura substitutivă a supraeului ,raţionalizarea excesivă, efecte ale totalitarismului
R c) pag.173

14.Cate tipuri de dezbateri putem intalni in cadrul procesului creativ de luare a deciziilor de grup:

a) 2
b) 4
c) 5
R a) pag.85

15. Din elementele care determină structura organizațională, nu face parte:


a) compartimentul/departamentul
b) postul/poziția în organigramă
c) sarcinile subordonaților
d) aria de control.
R c) pag 50

16. Cu care termeni nu coreleaza managementul:


a) negociere
b) antrenare
c) consiliere
d) dominare
R b) pag 12

17. Managementul se remarca prin:


a) abordarea secundara a resurselor
b) punerea accentului pe proces
c) cautarea conditiilor de obtinere a performantelor
R a) pag 13

18. Managementul strategic al resurselor umane presupune:


a) identificarea si alegerea optiunilor strategice
b) managementul relational
c) mobilizarea energiilor
R c) pag 14
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”

19. Conform Ghergut caracteristicile unui management performant sunt:


a) coerenta, curajul, claritatea și considerația
b) coerenta, curajul, claritatea și consistenta
c) coerenta, curajul , claritatea și comunicarea
R a) pag. 17

20. Conform Ghergut în ceea ce priveste dimensiunile stilului managerial, tipul tutoral este:
a) centrat pe sarcina
b) centrat pe sarcina și pe relațiile umane
c) centrat pe relațiile umane
d) nu este centrat nici pe sarcina nici pe relațiile umane
R b) pag. 71

21. Pentru stilul Realistul- a conduce inseamna:


a) pentru el conduce înseamnă a miza pe relațiile umane
b) pentru el a conduce înseamnă a lua decizii,a ordona și a controla
c) pentru el a conduce înseamnă a fi practic
R c) pag 99

22. Managementul serviciilor educationale poate fi abordat din doua perpective:


a) o perpectiva generala, integrata managementului serviciilor sociale
b) o perspectiva restransa, ca un proces de organizare si conducere a unor activitati specifice
c) o perspectiva generala si o perspectiva restransa
R c) pag 22

23. Managementul de linie, operativ/de supervizare vizeaza:


a) conducerea structurilor medii, implementarea deciziilor de tip strategic pe termen mediu
b) elaborarea politicilor educationale, luarea deciziilor si strategiilor pe termen lung si mediu la
nivelul sistemului de inv
c) organizarea si monitorizarea efectiva a activitatilor efectuate de personalul din subordine ptr
atingerea finalitatilor
R c) pag. 24

24. Care sunt instrumentele utile in elaborarea proiectelor strategice:


a: diagrama Gannt,
b: metoda cadrului logic,
c: diagrama gannt, metoda cadrului logic, diagrama PERT
R c) pag. 127-137

25. Care este nr de persoane pe care-l poate superviza o persoana:


a: max20,
b: 30,
c: 10
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
R: a) pag 90

26. Autoritatea presupune:


a:gradul de aderenta personala fata de valorile , cultura, misiunea si politicile organizatiei,
b:a conduce si a gestiona diferite resurse in cadrul organizatiei,
c:abilitatea de a comanda si a lua masuri in forta, in cazurile in care necesita acest lucru
R b) pag 48

27. Responsabilitatea presupune:


a:gradul de aderenta personala fata de valorile , cultura, misiunea si politicile organizatiei,
b:a conduce si a gestiona diferite resurse in cadrul organizatiei,
c:abilitatea de a comanda si a lua masuri in forta, in cazurile in care necesita acest lucru
R: a) pag 48

28. Puterea presupune:


a: gradul de sderenta personala fata de valorile , cultura, misiunea si politicile organizatiei,
b: a conduce si a gestiona diferite resurse in cadrul organizatiei,
c: abilitatea de a comanda si a lua masuri in forta, in cazurile in care necesita acest lucru
R: c) pag 48

29. Mixul de marcheting cupride:


a: pretul , produsul
b: pretul, produsul, personalul
c: pretul, plasarea, produsul, personalul, promovarea
R: c) pag 214

30. De cate feluri poate fi marketingul:


a:2
b:3
c: 5
R: a) pag216

31. Ce presupune marketingul strategic:


a: vizeaza activitatile la nivel general
b: aplica in detaliu strategia de marketing a organizatiei pentru fiecare categorie de servicii si
oferte adresate potentialilor beneficiari
R: a) pag 216

32. Ce presupune marketingul operational:


a: vizeaza activitatile la nivel general
b: aplica in detaliu strategia de marketing a organizatiei pentru fiecare categorie de servicii si
oferte adresate potentialilor beneficiari
c: nici una
R: b) pag 216
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”

33. Marketingul comercial pune accent pe:


a: pe produse si servicii tangibile,
b: pe idei, produse intangibile,
c: Ambele
R: a) pag 216

34. Care sunt principalele tipuri de bariere care pot afecta calitatea comunicării :
a) bariere de perceptie,de exprimare ,contextuale ;
b) bariere perceptive,cognitive ,personale ;
c) bariere culturale si ale mediului social
R a) pag 201

35. Un management performant contine :


a) factori generali ,factori secundari ,factori personali ;
b) regula celor 4 c ,factori personali , factori specifici ;
c) regula celor 4 C,factori generali ,factori specifici fiecarei organizatii ,factori personali
R c) pag 19

36. Barierele contextuale depind în cea mai mare măsură de :


a) complexitatea mesajelor ,aglomerarea mesajelor
b) factori externi , statutul interlocutorului ;
c) pierderea concentrării ,probleme semantice .
R b) pag 202

37. Printre principiile ce trebuie respectate în managementul științific nu se enumera:


a.)principiul eficacității
b) principiul modelarii
c) principiul eficientei
R b) pag 13

38. Teoria "Y" consta în ideea ca:


a) oamenii doresc sa fie considerați utili, însă nu doresc sa se conteze pe ei
b) oamenii nu doresc sa fie considerați utili
c) oamenii doresc sa fie considerați utili și ca se poate conta pe ei
R c) pag 16

39. Printre rolurile interpersonale se enumera:


a) rolul de monitor
b) rolul de conducere
c) rolul de modelator
R b) pag 25
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
40. Printre rolurile informationale se enumera:
a) rolulu de reprezentare
b) rolul de moderator
c) rolul de diseminator
R: C) pg 25

41. Printre rolurile decizionale se enumera:


a) rolul de distribuitor sau de alocare a resurselor
b) rolul de legatura
c) rolul de diseminator
R: A) pg 26

42. Descentralizarea la nivelul sistemului de invatamant consta in:


a) transfer de autoritate
b) transfer de responsabilitate
c) transfer de de autoritate, de responsabilitate si resurse, precum si luarea deciziilor la nivelul
fiecarei institutii scolare
R: c) pg. 27

43. Principiile procesului de descentralizare sunt:


a) autonomia institutionala, raspunderea publica, subsidiaritatea
b) autonomia institutionala, raspunderea publica, subsidiaritatea, transparenta actului decisional,
valorizarea resursei umane, diversitatea culturala si etnica ; abordarea etica a serviciului
educational
c) raspunderea publica, subsidiaritatea, transparent actului decisional
R: B) pg. 28

44. Viziunea organizatiei reprezinta:


a)standardele colective de gandire
b)componente si limbaj comun
c)conditia de baza pentru elaborarea clara a misiunii
R.c) pag.44

45. Obiectivul principal al managementului resurselor umane:


a)organizarea si planificarea pe termen lung a resurselor umane
b)furnizarea persoanelor angajate pricepere si experienta in domeniul in care isi desfasoara
activitatea
c)folosirea eficienta a abilitatilor si deprinderilor angajatilor
R.b) pag 53

46. Caracteristicile comune ale managementului performant sunt


a)capacitatea,coerenta,contextul,curajul
b)comunicarea,claritatea,curajul,coordonarea
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
c)coerenta,curajul,claritatea,consideratia
R.c) pag.17/18

47. In contextul functiei de proiectare si planificare se utilizeaza o serie de concepte specifice.


Acestea sunt:
a) misiune, cultura organizationala, strategii, politici, proiecte sau planuri de dezvoltare, programe
operationale, obiective, proceduri, reguli.
b)misiune, viziune, cultura organizationala, strategii, politici, proiecte sau planuri de dezvoltare,
programe operationale, obiective, proceduri, reguli.
c) misiune, viziune, cultura organizationala, strategii, politici, proiecte sau planuri de dezvoltare,
obiective, proceduri, reguli.
R: b) pag 39

48. Pentru o planificare eficienta se recomanda:


a) planificarea trebuie lasata pe seama sansei;
b) planificarea trebuie sa fie clara si precisa
c) planificarea nu trebuie sa includa constientizarea si acceptarea schimbarii
R: b) pag 48

49. Organigrama este considerata cadrul/scheletul organizatiei. Ea prezinta urmatoarea


caracteristica:
a) permite managerilor sa aloce resurse pentru obiectivele definite prin activitatea de planificare.
b) nu clarifica ierarhia organizationala
c) stabileste departamentele, dar nu si sarcinile posturilor
R: a) pag 50

50. Printre calitățile unui manager se regăsesc:


a) abilitatea de a-și construi singur echipa
b) capacitatea de al lua decizii și a-și asuma riscuri
c) rolul de lider
R: b) pag 24

51. Funcțiile managementului cuprind:


a)funcția de control și evaluare
b)funcția de utilizare a resurselor
c)funcția de informare
R: a) pag 21

52. Categoriile de roluri ale ale managementului sunt:


a)roluri personale
b)rolul interpersonale
c)roluri subiective
R: b) pag 25
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
53. Termenul de eficacitate scolara:
a)- reprezinta realizarea finalitatilor propuse cu un consum mic de resurse;
b)- reprezinta masura in care o actiune sau o activitate realizeaza finalitatile propuse;
c)- se raporteaza la nivel institutional si reprezinta masura in care activitatea scolii si-a realizat
finalitatile propuse.
R: c)_ pag. 150

54. Care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta o conditie a schimbarii in educatie?


a)- accentul strategic pe resursa umana;
b)- motivarea;
c)- evaluarea diferita a nevoii de schimbare.
R: c) pag.168.

55. In calea comunicarii eficiente barierele de exprimare pot fi determinate de:


a)- complexitatea mesajului;
b)- factori externi;
c)- autoapreciere;
R: a- pag.202.

56. Principalele caracteristici ale managementului resurselor umane sunt:


a) orientarea spre actiune, orientarea spre organizatie, orientarea spre viitor
b) orientarea spre actiune, orientarea spre individ, orientarea spre trecut
c) orientarea spre actiune, orientarea spre individ, orientarea spre viitor
R: c) pag 54

57. Din punct de vedere organizatoric, managementul resurselor umane in cadrul serviciilor
educationale este responsabil de :
a) blocarea comunicarii organizationale
b) planificarea resurselor umane in concordanta cu obiectivele si managementul general al
organizatiei
c) recrutarea si angajarea personalului pe principul continuitatii
R: b) pag 55

58. Fisa postului cuprinde:


a) denumirea postului, un scurt sumar al activitatii postului respectiv, atributiile postului,
conditiile locului de munca si mediul fizic in care se va desfasura activitatea, mediul social
b) denumirea postului, atributiile postului, conditiile locului de munca si mediul fizic in care se va
desfasura activitatea, mediul social
c) denumirea postului, un scurt sumar al activitatii postului respectiv, atributiile postului,
conditiile locului de munca
R : a) pag 59
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
59. Sunt considerate stiluri eficace:
a)oportunist
b)organizator
c)birocrat
R b) - pag 100

60. Schimbarea la nivelul culturii organizaționale este orientată către:


a) valori
b) problema
c) rezultatele
R a) pag 164

61. Declanșarea unui proces de schimbare pornește de la:


a) manifestarea dorinței de schimbare, conștientizarea necesității schimbării, acumularea
cunoștințelor necesare, formarea abilităților și consolidarea schimbării
b) conștientizarea necesității schimbării și continuă cu manifestarea dorinței de schimbare,
acumularea cunoștințelor necesare, formarea abilităților și consolidarea schimbării
c) formarea abilităților, acumularea cunoștințelor necesare, conștientizarea necesității schimbării,
manifestarea dorinței de schimbare și consolidarea schimbării
R: b) pag. 166

62. Condițiile pentru succesul schimbării într-un sistem sunt:


a) dorința de schimbare, motivația pentru schimbare, alegerea obiectivului
b) scopul propus, interesul pentru schimbare, obiectivele operaționale
c) claritatea scopului propus, obiective realiste, motivația pentru schimbare, resurse, evaluarea
R:c) pag. 167

63. In acceptiune lui Mintzberg, managementul operational presupune interpretarea unor roluri
specifice care pot fi grupate cel putin trei mari categorii:
a)roluri interpersonale, roluri informationale, roluri decizionale
b) roluri de administrator, roluri de conducere, roluri de reprezentare
c) roluri de administrator, rolul de moderator, rolul de negociator.
R: a) pagina 25

64. Realizarea concretă a schimbării presupune parcurgerea următoarelor stadii:


a) recunoașterea nevoii de schimbare, identificarea schimbării necesare, identificarea efectelor
schimbării, aplicarea schimbării, evaluarea schimbării
b) identificarea schimbării necesare, propunerea schimbării, analiza schimbării
c) propunerea schimbării, interesul pentru schimbare, evaluarea schimbării
R: a) pag. 167
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
65. În viziunea majorității specialiștilor, condițiile schimbării în educație (Iosifescu) sunt:
a) accentul strategic pe resursa financiară, colaborarea, experiența
b) efectivitatea, accentul strategic pe resursa umană, comunicarea, motivarea, participarea,
coerența, expertiza, formarea
c) efectivitatea, colaborarea, implicarea, accentul pe resursa financiară
R:b) pag. 167-168

66. Schimbarea socială care este în strânsă legătură cu ciclul individual al schimbării, caracteristic
fiecărui individ sau fiecărei organizații în parte, presupune mai multe etape/faze:
a) adaptarea, negarea, apărarea, excluderea
b) excluderea, negarea, apărarea, interiorizarea noilor valori promovate de schimbare, adaptarea
c) negarea, apărarea, excluderea, adaptarea, interiorizarea noilor valori promovate de schimbare
R: c) pag 170-171

67. Pentru transpunerea în practică a principiilor organizației care învață, tuturor angajaților, de la
manager până la personalul de execuție, le sunt necesare o serie de abilitati:
a) să cunoască cultura organizației, să continue cu vechile mituri, să facă progresiv alegerile și să
obțină un răspuns parțial
b) să înțeleagă cultura organizației, să aibă o perspectivă clară asupra evoluției viitoare a acesteia,
să fie dispuși să renunțe la vechile mituri, să fie orientați spre învățarea continuă, să acționeze
pentru a-și dezvolta propria carieră, să aibă capacitatea de a anticipa traiectoria de dezvoltare a
organizației, să facă rapid alegerile și să obțină un răspuns rapid
c) să înțeleagă cultura organizației, să se gândească la evoluția viitoare a acesteia, să schimbe
vechile mituri și să facă treptat alegerile
R: b) pag 176

68. Cei 5 P care constituie mixul de marketing sunt:


a) Prețul, plasarea produsul, personalul, promovarea;
b) prețul, plasarea, planificarea, personalul, promovarea;
c) prețul, plasarea, produsul,personalul, publicitatea;
R: a) Pag 214

69. Strategii principale de luare a unei decizii sunt:


a) strategii de optimizare, s. de satisfacere, s. comparațiilor successive limitate
b) strategii inductive, s de optimizare, s de cooperare
c) s. de satisfacere, s. comparațiilor successive limitate, s subordonare
R:a) pag 80-83

70. „Modelul pașilor mici” corespunde:


a) strategiei de satisfacere
b) strategiei comparațiilor succesive limitate
c) strategiei de optimizare
R: b) pag 83
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
71. Eficacitatea unei decizii este determinată de:
a) calitatea deciziei
b) atașamentul celor care trebuie să o implementeze
c) calitatea deciziei și atașamentul celor care trebuie să o implementeze
R: c) pag 83

72. Nu este un tip de atitudine care poate fi adoptată de un manager în condițiile luării unei
decizii:
a) atitudine necondiționată
b) inerția necontestată
c) repulsie
R: c) pag 84

73. Nu este un tip de atitudine care poate fi adoptată de un manager în condițiile luării unei
decizii:
a) schimbarea neconflictuală
b) manipulare
c) evitare defensivă
R: b) pag 84

74. Activitatea de control presupune:


a) stabilirea obiectivelor; monitorizarea rezultatelor și evaluarea performanțelor curente;
elaborarea acțiunilor corective.
b) stabilirea standardelor și așteptărilor; delegarea sarcinilor; elaborarea acțiunilor corective.
c) stabilirea standardelor și așteptărilor; monitorizarea rezultatelor și evaluarea performanțelor
curente; elaborarea acțiunilor corective.
R :c) pag 89

75.Când persoana care conduce este aleasa in calitate de coordonator (lider) prin consensul
membrilor grupului de apartenenta , conducerea poate fi:
a). formala
b).informala
c). directa
R: b) pag.69

76. Metodele de control se pot grupa în :


a) controlul personal și controlul impersonal
b) controlul programat si controlul neprogramat
c) controlul eficient și controlul sistematic
R: a) pag 90
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
77. O caracteristica a indicatorilor de evaluare/ de performanta este:
a).responsabilitate
b).realizabilitate
c).masurabilitate
R :c) pag.127

78. Stiluri manageriale eficace:


a) întreprinzător, realist, participativ, organizator
b) întreprinzător, realist, autoritar, birocrat.
c) întreprinzător, realist, participativ, oportunist
R :a) pag 100

79. Stiluri manageriale ineficace:


a) realist, autoritar, oportunist, birocrat
b) autoritar, oportunist, demagog, birocrat
c) organizator, realist, autoritar, oportunist
R: b) pag 100

80. In analizarea si rolul importantei comunicarii din cadrul procesului managerial trebuie tinut
cont de trei aspect importante:
a).rolul interpersonal , rolul informational , rolul decizional
b).canale de transmitere , mijloace de comunicare , factorii perturbatori
c).exactitatea , oportunitatea , eficienta comunicarii
R: a) pag.195

81. Principalele elemente implicate în procesul de comunicare din cadrul organizațiilor care oferă
servicii educaționale sunt:
a) emițătorul, mesajul, codul, canalul de transmitere a mesajului , mijloacele de comunicare ,
receptorul , sursele de bruiaj
b) emitatorul si receptorul
c) canalele de transmitere ale mesajelor si mijloacele de comunicare
R: a) pag.194

82. Pentru ca o informație să fie de calitate, ea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:


a) importanță, necesitate, exactitate, utilitate
b) exactitate, adecvare, oportunitate, eficiență
c) exactitate, necesitate, importanță, adecvare
R: b) pag. 194

83.Una dintre etapele din cadrul procesului de comunicare organizational este:


a) eficienta
b) exactitatea
c) filtrarea
R: c) pag 195
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”

84.Principalele caracteristici ale managementului resurselor umane sunt:


a) orienatrea spre actiune , spre individ , spre viitor
b) instruirea , dezvoltarea , imbunatatirea abilitatilor profesionale
c) comunicarea , negocierea , planificarea resurselor umane
R: a) pag.54

85. Marketingul subliniază importanța a trei trăsături cheie. Care dintre următoarele afirmații nu
fac parte dintre aceste trăsături:
a) orientarea spre acțiune ;
b) orientarea spre client ;
c) efortul integrat
R: c) pag.211

86.În procesul de evaluare "efectul haloului" este:


a) compararea persoanelor între ele, şi nu a fiecăreia în parte cu standardele de performanţă;
b) generat mai ales de prejudecăţile evaluatorului legate de aspect sau elemente arbitrae cum ar fi:
vârsta, etnia, religia, sexul, vechimea în activitate;
c)evaluarea de catre manager a unui subordonat luând în considerare doar unul dintre crtiteriile de
evaluare şi ignorându-le pe celelalte;
R: c) pag.63

87. Conceptul de “school improvement” nu se bazează pe:


a) obţinerea unor rezultate mai bune;
b) managementul calităţii;
c) creşterea stimei de sine;
R: b) pag.160

88.Climatul motivational din cadrul unei organizatii poate fi pozitiv, concretizat prin:
a) preluarea și valorizarea de către manageri a ideilor și inițiativelor venite de la subordonați;
b)absența feedback-ului pozitiv din partea managerilor;
c) insuficienta implicare in procesul decizional a membrilor organizației.
R: a) pag 66

89. Stilul “delegator” deleagă subordonaţilor:


a) Sarcini;
b) Obiective;
c) Autoritatea de luare a deciziilor;
R: c) pag.71
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
90. Marketingul educational pune accent pe:
a) idei "produse" și acțiuni tangibile
b) " produse" și acțiuni intangibile
c) idei "produse" și acțiuni intangibile
R: c) pag. 216

91.Stilul managerial in care controlul este strict mentinut la nivelul conducerii superioare , iar
managerul pretinde ca subordonatii sa fie loiali , docili si aserviti este:
a) stiulul autoritar-binevoitor
b) stilul autoritar –expoatator
c)stilul consultative
R: a) pag.75

92. Managementul prin sondaj presupune:


a) comunicarea directa cu subordonații
b) comunicarea indirecta cu subordonații
c) evitarea comunicării
R: a) pag.203

93.Maestri ai negocierii care se concretizează prin atitudine deschisă, cooperantă, dorință


evidentă de a obține informatii, apartin unuia din stilurile de negociere:
a) stilul taur;
b) stilul șarpe;
c) stilul unicorn;
R: c) pag 205

94. Caile principale pe care se poate ajunge la perfectionarea procesului de comunicare


organizational sunt:
a) ascultarea ativa , feedbackul constructive , dezvoltarea canalelor de comunicare
b) intelegerea diferentelor culturare , organizarea spatiului necesar comunicarii , utilizarea
tehnologiei performante
c) toate de mai sus
R: c) pag.203-204

95. Planificarea este una dintre etapele negocierii și parcurge următorii pași:
a) Fixarea obiectivelor, colectarea informațiilor, elaborarea strategiei de negociere, pregătirea
psihică,
b) Fixarea strategiilor, pregătirea psihică, fixarea țintelor, negocierea
c) Elaborarea strategiei de negociere, pregătirea fizică, colectarea informațiilor
R. a) pag. 204-205
Teste grila - concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar - Management general si strategic in educatie - A. Ghergut –
Autori: Membrii Grupului de Facebook ”Concurs Directori 2017”
96.Printre caracteristicile organizației care învață nu se enumera:
a) folosește învățarea pentru atingerea obiectivelor
b) încurajează învățarea dirijata
c) furnizează continuu oportunități de învățare
R: b) pag. 175

97. Negocierea propriu-zisă include cinci faze distincte:


a) ratificarea înțelegerii, negocierea aranjamentului, alegerea ofertelor, faza eliminatorie,
stabilirea aranjamentului
b) faza preliminară, prezentarea ofertelor, negocierea aranjamentului, stabilirea aranjamentului,
ratificarea înțelegerii
c) faza preliminară, sortarea ofertelor, negocierea aranjamentului, ratificarea înțelegerii, faza
eliminatorie
R. b) pag. 205-206

98. In teoria ciclului de viata (Paul Hersey si Kenneth Blanchard) stilul cel mai eficient de
conducere variaza in functie de:
a) maturitate
b) vechime in management
c)pregatire profesionala
R: a) pag.76

99.Forma de distorsionare a semnificatiei mesajelor in care tendinta de a atribui caracteristici


unei persoane pe baza evaluarii grupului din care face parte , se numeste:
a) stereotipie
b)evaluare anticipata
c)selectivitate
R: a) pag.201

100.Punctul de plecare al marketingului serviciilor educationale este reprezentat de:


a) cercetarea minutioasa a grupului tinta
b) nevoile unitatii scolare
c)alocarea de fonduri in acest scop
R: a) pag.217

S-ar putea să vă placă și