Sunteți pe pagina 1din 5

Crearea unui Curriculum Vitae

Sintagma vine din limba latină, unde înseamna ,,cursul vieţii’’. Un CV este o înregistrare a
datelor personale, a nivelului de pregatire şi a experienţei profesionale. Redactarea unui CV
reprezintă un pas important atunci când sunteţi în cautarea unei slujbe. CV-ul este adesea primul
contact cu un viitor angajator, de aceea el trebuie să atragă imediat atenţia cititorului şi să
demonstreze de ce ar merita să fiţi intervievat. De obicei angajatorii nu alocă mai mult de un
minut fiecărui CV, atunci când fac selecţia. Dacă rataţi impactul corect, veţi pierde ocazia să
fiţi angajat.
Înainte de trecerea propriu-zisă la redactarea CV-ului, este bine să ţineţi cont de
următoarele principii :
Atenţie la modul cum vă prezentaţi CV-ul
Prezentaţi-vă calificările, aptitudinile şi competenţele în mod clar şi logic, astfel încât
atributele personale să fie puse în valoare.

Acordaţi atenţie sporită fiecărui detaliu relevant, atât ca fond cât şi ca formă ; nu există
scuză pentru greşelile de ortografie şi de punctuaţie!

Concentraţi-vă pe aspectele esenţiale


- un CV trebuie să fie concis, 2 pagini sunt suficiente pentru a arăta cine sunteţi ;
- dacă experienţa profesională este încă limitată, inversaţi ordinea rubricilor şi începeţi cu
descrierea studiilor şi a pregătirii .

Adaptaţi CV-ul în funcţie de postul pentru care candidaţi


Puneţi-vă în evidenţă calităţile în concordanţă cu cerinţele specifice angajatorului.
Căutaţi-vă informaţii despre compania la care urmează să candidaţi pentru a vă putea
adapta CV-ul la profilul căutat.

Atenţie : nu ,,umflaţi’’ în mod artificial CV-ul ; riscaţi să fiţi descoperit la interviu.

Rugaţi pe cineva să vă citească CV-ul


Verificaţi cu atenţie CV-ul la final pentru a îndepărta orice greşeală de ortografie şi ca
să vă asiguraţi că este redactat clar şi logic.
Puneţi pe altcineva să vă citească CV-ul pentru a vă asigura că are un conţinut clar şi
uşor de înţeles.

Formatul unui CV
În ultimul timp s-a impus și la noi un nou format de CV, așa-numitul CV European. În continuare vă
prezentăm rubricile acestuia și cîteva sugestii de completare:
A. Informații personale – nume, adresă, telefon, fax, e-mail, naționalitate, data nașterii.
B. Experiența profesională
 se indică separat fiecare post relevant ocupat, în ordine cronologică inversă – începînd
cu cel mai recent;
 dacă ai multă experiență e bine să incluzi ceea ce este relevant pentru postul la care
aplici;
 la secțiunea numita Principalele activități și responsabilități se detaliază sarcinile
încredințate, accentuînd asupra sintezei activităților. Se poate adăuga, dacă este cazul și
o realizare mai importantă. Este indicat a se menționa în cifre volumul activității
depuse (număr de piese, număr de persoane în subordine, operații realizate, etc.). Se
folosesc verbe de acțiune. Exemple: a îndeplini, a primi, a amenaja, a anima, a schimba,
a sfătui, a controla, a crea, a corecta, a demara, admite, a conduce, a cîștiga, a organiza.
C. Educație și formare
 pentru studenți aceasta este baza unui CV;
 se folosește același model ca la Experiența profesionlă.
D. Aptitudini și competențe personale
Descrie aceste aptitudini dobîndite în cursul vieții și carierei, dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un certificat sau o diplomă. Indică contextul în care le-ai dobîndit.
 Limba maternă – se completează
 Alte limbi – NU EXAGERA! – trebuie să fii capabil să faci față
 Citit (indică nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător )
 Scris (indică nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător )
 Vorbit (indică nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător )
E. Aptitudini și Competențe Sociale
Locuiești și muncești cu alte persoane într-un mediu multicultural, ocupi o poziție în care
comunicarea este importantă sau desfășori o activitate în care munca de echipă este esențială (de
exemplu : sport, etc.). Descrie contextul în care le-ai dobîndit.
F. Aptitudini și competențe organizatorice
De exemplu coordonezi sau conduci activitatea altor persoane , proiecte sau gestionezi bugete la
locul de muncă, în acțiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu.
Descrie contextul în care le-ai dobîndit.
G. Aptitudini și competențe tehnice
Operare computer , anumite tipuri de echipamente, mașini, etc. Descrie contextul în care
le-ai dobîndit.
H. Aptitudini și competențe artistice
Muzică, desen, pictură, literatură, etc. Descrie contextul în care le-ai dobîndit.
I. Alte aptitudini și competențe
Care nu au fost menționate anterior. Descrie contextul în care le-ai dobîndit.
J. Permis de conducere – specifică și categoria (A,B,C, etc)
K. Informații suplimentare
Indică alte informații utile și care nu au fost menționate . De exemplu, persoane de contact,
referințe, etc. Poți menționa dacă ești disponibil pentru deplasare.
L. Anexe
Dacă este cazul , enumără documentele atașate CV-ului.

Pune-ţi întrebarea : Ce au în comun Stăpânul Inelelor, De veghe în lanul de secară şi CV-ul


tău? Dacă răspunsul tău este acela că toate trei reprezintă opere de ficţiune, înseamnă că e timpul să
îţi revizuieşti CV-ul.
Un CV nu reprezintă nici o listă de exagerări, nici o îmbinare a descrierilor joburilor
anterioare imprimate pe o hârtie frumoasă şi nici o listă de discuţii de pe internet, în care trebuie
să scrii înălţimea, starea civilă, disponibilitatea de a-ţi muta domiciliul sau alte caracteristici
personale, ca de exemplu : fumător/nefumător.
Pe scurt, CV-ul reprezintă un instrument personal de marketing care trebuie prezentat într-o
manieră care să-l facă pe angajator să te contacteze pentru un interviu.

Multor tineri le este greu să facă un CV, fiindcă simt că “nu au făcut nimic” sau “nu au ceea
ce este important pentru angajatori”. Acest lucru nu este adevărat deloc. Am creeat o listă cu
elemente importante pentru angajatori din care te poți inspira pentru CV-ul tău, mai ales la secțiunile
de Aptiutudini și competențe.
Comunicarea : exprimarea, transmiterea și interpretarea cunoștințelor și ideilor. A avea
capacitatea de :
• a te exprima eficient ;
• a scrie eficient ;
• a asculta atent ;
• a transmite corect ideile ;
• a facilita discuții în grup ;
• a da feedback-ul potrivit;
• a negocia;
• a percepe mesaje non-verbale;
• a convinge;
• a relata informații;
• a redacta.

Cercetare și Planificare: căutarea cunoștințelor specifice și abilitatea de a anticipa viitoarele


nevoi și soluții pentru aceste nevoi. A avea capacitatea de:
• a crea idei;
• a identifica probleme;
• a găsi alternative;
• a identifica resurse;
• a strînge informații;
• a rezolva probleme;
• a stabili scopuri;
• a extrage informațiile importante;
• a defini nevoi;
• a analiza.
Relații interumane: folosirea abilităților interpersonale pentru rezolvaea conflictelor, a relaționa și a
ajuta persoane. A avea capacitatea de:
• a dezvolta raporturi;
• a asculta activ;
• a oferi sprijin altora;
• a motiva;
• a împărți meritele;
• a coopera;
• a împărți sarcini într-un mod respectuos;
• a respecta pe alții;
• a controla conflicte;
• a observa emoții șiu situații.
Organizare, Management și Leadership: abilitatea de a supraveghea, conduce și ghida indivizi și
grupuri în realizarea sarcinilor și atingerea scopurilor. A avea capacitatea de:
• a aplica noi idei;
• a fi atent la detalii;
• a coordona sarcini;
• a manageria grupuri;
• a delega responsabilități;
• a învăța;
• a antrena;
• a consilia;
• a promova schimbări;
• a vinde “idei” sau produse;
• a lua decizii împreună.
Strategii de muncă : abilitățile zilnice care promovează randamentul ți satisfacția muncii. A avea
capacitatea de:
• a implementa decizii;
• a coopera;
• a întări reguli;
• a fi punctual;
• a planifica timpul;
• a se ocupa de detalii;
• a atinge scopuri;
• a cere ajutor;
• a asuma responsabilități;
• a stabili și atinge termeni limită;
• a organiza;
• a lua decizii.

Cuvinte pe care CV-ul tău nu ar trebui să le conţină :


• abrevieri şi acronime ;
• pronume personale (eu, mie, al meu,...) ;
• cuvinte negative ;
• utilizează cât mai puţin unele cuvinte : „un (o)”, „şi”, „dar”, „pentru că”, „foarte”, „de
asemenea”.

Cuvinte pe care orice CV ar trebui să le conţină :


• „lucrul în echipă”;
• „flexibilitatea”;
• „atenţia la detalii”;
• „automotivaţia”.

Cuvinte pe care e bine să le eviţi în realizarea CV-ului:


• „asistat”, „contribuit”, „ajutat”;
• „cu succes”, „eficient”;
• „responsabil de...”;
• expresiile „artificiale”.

Ce trebuie să faci după ce trimiţi un CV!


Iată că ţi-ai găsit mult-visatul job, ai conceput un CV excepţional şi l-ai trimis prin email
angajatorului. Acum începe jocul „aşteptării”. După ce ai trimis un CV, eşti tentat să crezi că acum
tot ce trebuie sa faci este să aştepţi şi să speri ca angajatorul să te contacteze. Este o mare greşeală –
trebuie să îţi alegi momentul şi modalitatea potrivite pentru fiecare din următorii paşi.
Intervievatorii recomandă să aştepţi o săptămână
Perioada ideală de timp pentru a aştepta, înainte de a trece la următorii paşi, după ce ai trimis
CV-ul, este de o săptămână. Acest lucru este confirmat de majoritatea angajatorilor (53% dintre ei,
potrivit unui studiu realizat de HotJobs).
Unii angajatori, însă, preferă să îi contactezi după doar câteva zile; 21% afirma că ar trebui să
aştepţi mai puţin de o săptămână din momentul în care ai trimis CV-ul, pentru a-i contacta.
Bineînţeles, sunt şi angajatori care preferă să aştepţi mai mult de o săptămână; dintre aceştia, 8%
spun că ar trebui să aştepţi aproximativ două săptămâni.
Mai sunt şi angajatori care preferă să aştepţi să fii contactat de către ei – 19% din angajatorii
intervievaţi în studiul menţionat anterior spun că preferă să contacteze ei candidaţii.
În condiţiile acestea, care este calea cea mai sigură? Aşteaptă o săptămână, aşa cum preferă marea
majoritate a angajatorilor.
Trimite un scurt mesaj prin e-mail
La o săptămână după ce ai trimis CV-ul, scrie-i angajatorului un e-mail.
Iată câteva idei despre ce trebuie să conţină e-mail-ul respectiv:
• scrie-ţi numele complet şi denumirea jobului la care te-ai înscris în linia de Subiect a
e-mail-ului.
• repetă într-o manieră profesională care sunt interesul şi calificările tale pentru acest job.
• ataşează acestui e-mail CV-ul tău, pentru ca angajatorul sa nu fie nevoit să caute prin
vechile e-mail-uri pentru a-l găsi.
• include numele tău complet şi în denumirea fişierului ce conţine CV-ul.
• verifică atent conţinutul e-mail-ului, înainte de a-l trimite.
Contactează-i telefonic
Dacă ai decis că în loc de trimiterea unui e-mail este mai bine să îţi contactezi telefonic
angajatorul, repetă-ţi înainte ce anume doreşti să discuţi cu acesta.
Fii scurt şi la obiect – prezintă-te şi aminteşte-i angajatorului că ai trimis recent un CV şi, de
asemenea, menţionează care este jobul care te interesează. Poţi întreba dacă au primit CV-ul tău şi
dacă mai recrutează candidaţi pentru această poziţie.
Dacă în momentul în care suni, îţi răspunde robotul telefonic al companiei şi ţi se cere să laşi
un mesaj, mai bine încerci să suni mai târziu, pentru a discuta personal cu angajatorul sau cu persoana
care se ocupă de recrutări.
Încearcă să menţii convorbirea cât mai scurtă şi nu suna de mai multe ori, în speranţa că astfel
îi vei determina sa te contacteze înapoi – vei reuşi doar să îi enervezi.