Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare inițială

Anul şcolar 2020-2021, clasa a V-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și Partea a II-a se acordă 90 puncte.

 Din oficiu se acordă 10 puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru efectiv este de 50 min.

SUBIECTUL I

20p. 1. Efectuați:

a) 6978 + 1487 =

b) 2018 – 1309 =

c) 769 · 58 =

d) 31661 : 7 =

10p. 2. Rezolvați ecuațiile:

a) 5046−x=1994
b) 3219+ x=9294

5p. 3. Se dau numerele a = 1088 si b = 1808, care număr este mai mare și cu cât?

5p. 4. Dacă a+ b+6=34, aflați valoarea lui 52+a+ b.

5p. 5. Găsiți un număr natural care împărțit la 6 dă câtul 9 și restul 5.

SUBIECTUL al II- lea

10p 1. Efectuați: [56 – (18 · 6 – 540 :5)∙ 9]:7=¿ .

10p. 2. Sofia și Andrei au împreună 744 lei, Andrei și Darius au împreună 908 lei, iar Sofia și Darius au

împreună 1022 lei. Ce sumă are fiecare copil?

10p 3. Suma a trei numere este 20604. Determinați numerele știind că al doilea număr este triplul primului

Număr și cu 45 mai mic decât al treilea.

15p. 4. Mihai are o sumă de bani, iar sora sa Ana are cinci optimi din suma lui Mihai și încă 32 lei lei. Știind că

împreună au 201 lei, aflați câți lei are fiecare.

1
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului maxim


corespunzător.

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (45 puncte)


Item 1. a) 5p 1. b) 5p 1. c) 5p 1. d) 5p 2. a) 5p 2. b) 5p 3. 5p 4. 5p 5. 5p
Răspuns 8465 709 44602 4523 3052 6075 720 80 59
corect

SUBIECTUL al II-lea (45 puncte)

1. [ 56 – ( 108 – 108 ) ∙ 9 ] :7=¿ 3p


¿(56 – 0 ∙ 9) :7=¿ 2p
¿(56 – 0):7=¿
2p
¿ 56 :7=¿
2p
¿8 1p

2. Notăm cu s= suma Sofia, a= suma Andrei și d= suma Darius 1p


Scrierea corectă a datelor problemei:
s+a=744 3p
a+ d=908
s+d =1022
Se adună cele 3 egalități și se obține:
2 ∙ ( s+ a+d )=2674=¿ s+ a+d=2674 : 2=1337 3p
Din s+a=744 și s+a+ d=1337 se deduce d=593 1p
Din a+ d=908 și s+a+ d=1337, deducem s=429 1p
Din s+d =1022 și s+a+ d=1337, deducem a=315 1p

3. Metoda algebrică
Notăm cu a primul număr 1p
Atunci 3 ∙ a va fi al doilea număr 1p
Iar 3 ∙ a+45 va fi al treilea număr 1p
1p
Scrierea ecuației a+ 3 a+ ( 3 a+ 45 )=20604
1p
7 a+ 45=20604

2
7 a=20604−45 1p
7 ∙ a=20559 1p
a=20559 :7 1p
a=2937 2p
Deci cele trei numere sunt 2937, 8811 și 8856.
4. Metoda figurativă
Ana ____ ____ ____ ____ ____ + 32 lei reprezentarea cu segmente 2p

Mihai ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

201−32=169 cele 13 segmente 2p


169 : 13=13 valoarea unui segment 2p
13 ∙5+ 32=65+32=87 lei suma lui Ana 2p
13 ∙ 8=104 lei suma lui Mihai 2p