Sunteți pe pagina 1din 18

NUMAI PENTRU UZ DIDACTIC!

Ilustraţiile au fost preluate din următoare manuale:


MITTAG, Martin – Baukonstruktionslehre, Gütersloh, C. Bertelsmann Verlag, 1952
GÁBOR, László – Épületszerkezettan I-IV, Budapest, Tankönyvkiadó, 1970

ȘARPANTE
PĂRȚILE ȘARPANTEI ȘI ROLUL LOR

a planșeul, care susține șarpanta

elementele șarpantei, care susțin


b
căpriorii (pane, popi, arbaletrieri, clești)

elementele șarpantei, care susțin


c
indirect învelitoarea (căpriorii)

elementele șarpantei, care susțin direct


d
învelitoarea (șipci, astereală etc.)

elementele învelitorii, care preiau acțiunile


e
permanente și temporare (țigle, plăci bitumate etc.)

încărcarea provenită din apele


f
pluviale, respectiv distribuția ei
ELEMENTELE STRUCTURALE ALE ȘARPANTEI

a șipci
b pane c astereală d căpriori

e aruncători f contravântuire g traversă

h pană de streașină i pană intermediară j pană de coamă

k pop l bară de agățare m arbaletrier

n antretoază o contrafișe p clești

q coardă r grinzișori și longeroni s cosoroabă


ÎMBINĂRI DULGHEREȘTI a1 a2 a3 b1 b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
a1
a2
a3
a4
1 continuizări în lungime 2 continuizări în lățime 4 noduri – I a5
ÎMBINĂRI DULGHEREȘTI 4 Noduri – II

a6 teșire de capăt pe 1/2 a7 teșire înclinată a8 teșire în trepte

b1 crestare verticală b2 crestare înclinată b3 crestare dublă

b4 crestare înclinată ciuntită b5 b6 crestare înclinată cu cep


ÎMBINĂRI DULGHEREȘTI 4 cepuiri c1 perpendiculară c2 înclinată

c3 ciuntită c4 verticală c5 în umăr c6 laterală c7 în foarfecă


5 chertări 51 chertare simplă 52 chertare dublă

53 chertare pe jumătate 54 chertare transversală


ELEMENTELE STRUCTURALE ALE ȘARPANTEI 5 chertări 6 crestări

a aplicații în plan b–c aplicații în secțiune transversală – longitudinală


CARACTERISTICI – EFORTURI – DEFECTE LA ÎMBINĂRI DULGHEREȘTI – I

a
îmbinare la
întindere
coardă

b
îmbinare la
forfecare
căprior – bară
de agățare

c
îmbinare la
forfecare

coardă – căprior
CARACTERISTICI – EFORTURI – DEFECTE LA ÎMBINĂRI DULGHEREȘTI – I I

a
îmbinare la
complesiune
pop – căprior
– arbaletrier

b
îmbinare la
compresiune
traversă - căprior
c
îmbinare la
compresiune

clești – căprior – arbaletrier – pop


TIPURI DE ȘARPANTĂ – RELAȚIA PLANȘEU - ȘARPANTĂ

a
șarpantă realizată concomitent cu planșeu
elastic pe ferme principale

b
șarpantă realizată concomitent cu planșeu
elastic pe ferme principale și secundare

c
șarpantă sprijinită pe planșeu rigid, fără corzi,
cu popi înclinați
ROLUL DESCHIDERII ÎN ALEGEREA TIPULUI DE ȘARPANTĂ

a1 șarpantă fără rigidizări

a2 șarpantă cu dispozitiv de suspendare

a3 șarpantă cu traversă

a4 șarpantă cu două pane

a5 șarpantă cu trei pane

a6 șarpantă cu cinci pane


TIPURI DE ȘARPANTE: I – ȘARPANTA «GOALĂ»

a–b plan – secțiune cu planșeu elastic (lemn), respectiv rigid (beton)

c secțiune longitudinală d detalii strașină e detalii coamă


TIPURI DE ȘARPANTE: I – ȘARPANTA «GOALĂ», II – ȘARPANTA PE TRAVERSE

șarpanta «goală»: încărcări, eforturi, rigiditate după direcția longitudinală

Panta: 300

Panta: 600

șarpanta pe traverse: rolul structural al traversei în funcție de panta acoperișului


TIPURI DE ȘARPANTE: II – ȘARPANTA PE TRAVERSE a plan

b secțiune transversală

c secțiune longitudinală d îmbinări căprior – traversă e detalii streașină


TIPURI DE ȘARPANTE: III – ȘARPANTA PE PANE CU POP CENTRAL
a
plan
b
secțiune transversală
c
secțiune longitudinală
d
îmbinări
d1 – d2
detalii coamă
d3
detaliu fixare talpă
IV – ȘARPANTA PE PANE CU DISPOZITIV DE TENSIONARE-SUSPENDARE

a plan
b secțiune transversală

c secțiune longitudinală d detalii coamă e detalii pană intermediară


V – ȘARPANTA PE PANE CU DISPOZITIV DE SUSPENDARE

a plan b secțiune transversală


c secțiune longitudinală d detalii coamă e detalii pană intermediară
TIPURI DE ȘARPANTE: VI – ȘARPANTE PE PANE CU POPI ÎNCLINAȚI

a șarpantă pe corzi b șarpantă pe tălpi c–d detalii nod rezemare pană