Sunteți pe pagina 1din 2

Expeditor Primitor

Societatea :SC Laborator:


Santier :…………………………………………………………………… Nume si Semnatura Laborant
Adresa Santier:………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….

BORDEROU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR DE BETON

Nr…… din data de …………….., catre Laboratorul……………………………………..., in baza contract nr. …./……... incheiat la …………….

SE COMPLETEAZA DE CARE EXPEDITOR SE COMPLETEAZA DE CATRE LABORATOR

Data prelevării

Data incercarii
CARACTERISTICI BETON

Numar epruvete / serie


Rezultat obtinute - medii/serie

Temperatura medie de pastrare


Tasare (cm)
Indicativ Clasa

Tip ciment / dozaj (Kg/m3)

Vârsta efectivă de încercare


Stația

Data prevazuta pt.incercare


serie

Rezistența la compresiune
Poziționare

Vârsta de încercare (zile)

Tq intarit Densitate medie


(confo de

Alte caracteristici
Nr. m element
Crt. betoane Elementul turnat (nivel, axe,
condică (sau

Alte caracteristici
betoan Loco) cote)

Felul încercării

(cm)
D max (mm)
e)

(kg/mc)
1 cub
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nota: un exemplar semnat de laborant se întoarce la șantier. Întocmit:


Exemplar nr. …../ Telefon: