Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRALIZATORUL AVIZELOR EMISE DE FURNIZORUL PRODUSELOR LACTATE

Nume furnizor:
Perioada de furnizare:anul scolar........./........., semestrul......... luna.................................
Nr.
Crt.
Nume institutie
scolara
Adresa
institutie
scolara
Nr. aviz
de expeditie
Data emitere
aviz de expeditie
Denumire produs
lactat livrat
Nume producator
produs lactat livrat
Nr.portii livrate/
Produs lactat
Cantitate
/portie
(ml/gr)
Nr. si data facturii
in care estecuprins
avizul de expeditie


Total portii per categorie de produs lactat

Intocmit de, Functia
Data........./........./............
Numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal al furnizorului,