Sunteți pe pagina 1din 1

Desprindeți, din enunțurile de mai jos, ipoteza de concluzie, scriind în caietele voastre:

„ipoteza este...; concluzia este...“.

a) Dacă două unghiuri ascuțite sunt congruente, atunci ele au același complement.
Rezolvare:
Ipoteza este: „două unghiuri ascuțite sunt congruente”
Concluzia este: „ele au același complement”

b) Dacă două unghiuri sunt suplementare, atunci unul este ascuțit și celălalt obtuz, sau ambele sunt
drepte,

c) Dacă două unghiuri sint congruente și suplementare, atunci fiecare dintre ele este un unghi drept,

d) Dacă două unghiuri, ambele diferite de unghiul nul, sint complementare, atunci fiecare dintre ele
este ascuțit,

e) Unghiurile congruente au același suplement.

f) Două unghiuri congruente și complementare au ca măsură fiecare câte 45°.

Reformulați fiecare din enunțurile de mai jos, folosind propoziție ipotetică (condițională)
(„dacă..., atunci..."):

a) Două unghiuri opuse la vârf sunt congruente,


Rezolvare:
Dacă două unghiuri sunt opuse la vârf, atunci ele sunt congruente.

b) Suplementele unghiurilor congruente sunt congruente,

c) Complementele unghiurilor ascuțite și congruente sunt congruente,

d) Două unghiuri ale căror măsuri au același complement sunt congruente,

e) Două unghiuri ale căror măsuri au același suplement sunt congruente,

f) Două unghiuri care sunt drepte sunt congruente.