Sunteți pe pagina 1din 31

Clasa: Clasa I

Disciplina: Dezvoltare personală

Număr ore/săptămână: 1

Programa școlară: OMEN 3418/19.03.2013

Curs-suport: Dezvoltare personală. Teorie și exerciții – clasa I,


Editura CD Press, 2015. Autori: Cristiana Ana-Maria Boca,
Daniela Barbu, auxiliar avizat prin OMEN nr. 3022/08.01.2018

1. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (ORIENTATIVĂ*)


P-Î 2
R 0,5
*Săptămâna ”Școala altfel” este proiectată pentru semestrul I în prezenta planificare, dar aceasta poate varia în funcție de opțiunea fiecărei școli.
**Legendă: P-Î – predare-învățare; R – recapitulare; E – evaluare/autoevaluare
E 0,5
UNITATEA DE COMPETENŢ NUMĂR
TOTAL ORE3 SĂPTĂMÂNĂ OBSER-
CONŢINUTURI
ÎNVĂŢARE E SPECIFICE ALOCATE * VAŢII
SEMESTRUL I
- Amintiri din clasa pregătitoare
1.1., 1.2., 2.1., - Obiective personale R 1
RECAPITULARE ȘI 2.2., 2.3., 3.1.,
Lecțiile propuse: E 1
EVALUARE 3.2., 3.3. S1 – S2
INIȚIALĂ (clasa 1. Impresii din clasa pregătitoare TOTAL 2
pregătitoare) 2. La început de drum
Evaluare inițială

Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă


de ceilalţi
- Cine sunt eu?
- Caracteristici personale simple, puncte tari şi limite observabile
în activităţile şcolare şi de timp liber
1. MĂ CUNOSC ÎN
1.1. S3 – S5
FIECARE ZI
Lecțiile propuse:
1. Eu, aşa cum arăt
2. Eu, aşa cum sunt
Recapitulare
Evaluare
2. VIAŢĂ 1.2. Igiena personală S6 – S9
SĂNĂTOASĂ - Norme de igienă la şcoală şi acasă
- Igiena locuinţei, a sălii de clasă P-Î 3

Lecțiile propuse: R 0,5


1. Obiecte pentru igienă E 0,5
2. Reguli de igienă
3. Secretele sănătăţii TOTAL 4
4. Mănânc sănătos!
P-Î 3
Recapitulare
R 0,5
Evaluare
E 0,5
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
- Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) TOTA 4
- Elemente simple de limbaj nonverbal (expresii faciale, postură) L
şi paraverbal (intonaţie)

3. TAPISERIE CU Lecțiile propuse:


2.1. S10 – S13
EMOŢII 1. Bucuria se măsoară cu inima
2. Tristeţea, un balon de săpun
3. Despre frică, fără frică
4. Furia poate fi controlată
Recapitulare
P-Î 3
Evaluare
R 0,5
SEMESTRUL AL II-LEA
E 0,5
Comunicare şcolară eficientă
- Abilităţi de comunicare de bază TOTAL 4
- Mesaje verbale, nonverbale, paraverbale simple

Lecțiile propuse:
4. TOTUL ESTE
2.2. 1. Ce se întâmplă? S14 – S17
COMUNICARE
2. La mulți ani!
3. Exersăm comunicarea!
4. Mesaje de comunicare
Recapitulare
Evaluare
P-Î 3
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
R 0,5
- Prietenia
- Caracteristicile unui bun prieten E 0,5
- Ce este un bun prieten?
TOTAL 4
5. CULORILE Lecțiile propuse:
2.3. S18 – S21
PRIETENIEI 1. Cercul prieteniei
2. Prieteni buni
3. Eu și prietenii mei
4. Altfel de prieteni
P-Î 3
Recapitulare
Evaluare R 0,5
Rutine şi sarcini de lucru E 0,5
- Sarcini de lucru în activitatea şcolară şi acasă: tipuri de sarcini,
TOTAL 4
încadrare în timp, finalizare

Lecțiile propuse:
6. ÎN PAS CU
3.1. 1. Activitățile zilei S22 – S25
TIMPUL
2. Timp cu familia
3. Când, unde, cum?
4. Când și cât timp?
P-Î 2
Recapitulare
Evaluare R 0,5
Abilităţi şi atitudini de învăţare E 0,5
- Importanţa învăţării
TOTAL 3
- Tehnici simple de monitorizare a achiziţiilor învăţării

Lecțiile propuse:
7. VREAU SĂ
3.2. 1. De ce învăț? S26 – S28
ÎNVĂȚ!
2. Învățarea, la analiză!
3. Mă antrenez, deci învăț!
4. Îmi place să învăț!
Recapitulare
Evaluare
P-Î 2
Explorarea meseriilor
R 0,5
- Meserii cunoscute: denumire, activităţi principale, unelte şi
instrumente, loc de desfăşurare E 0,5
TOTAL 3
8. ZBOR PRINTRE Lecțiile propuse:
3.3. S29 – S31
MESERII 1. Meserii în familia mea
2. Oameni și meserii
3. Importanța meseriilor
Recapitulare R 1
Evaluare
E 1
- Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
- Dezvoltare emoţională şi socială TOTAL 2
- Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru
RECAPITULARE 1.1., 1.2., 2.1., viaţă la şcolarul mic
ȘI EVALUARE 2.2., 2.3., 3.1., S32 – S33
FINALĂ 3.2., 3.3. Lecțiile propuse:
Recapitulare finală. Carnavalul cunoașterii
Recapitulare finală. O vacanță de vis ... Super!
Evaluare finală
2. PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RECAPITULARE ȘI EVALUARE INIȚIALĂ

Nr. ore alocate


Recapitulare 1
Evaluare 1
TOTAL 2

Perioada: săptămâna 1 – săptămâna 2

AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici


Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice specifice fiecărei lecții (detalieri) mâna
1.1., 1.2., 2.1., -Inițierea unui dialog pe margine activităților din clasa pregătitoare - Amintiri din vacanță •caietul de lucru, p. evaluare orală S1
2.2., 2.3., 3.1., -Reprezentarea prin desen a unui moment preferat din clasa - Obiective personale 3-5, •conversația, evaluarea
3.2., 3.3. pregătitoare explicația, jocul emoțiilor și a
-Ordonarea activităților preferate cu ajutorul imaginilor date Lecțiile propuse: didactic, exercițiul atitudinii cu
(clasa -Reprezentarea prin desen a unei reguli din clasa întâi 1. Impresii din clasa •AF, AI, AP ajutorul
pregătitoare) -Reprezentarea prin desen sau cuvinte a unor obiective personale pregătitoare •1 oră observației
propuse pentru clasa întâi 2. La început de drum sistematice

1.1., 1.2., 2.1., -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Evaluare inițială •caietul de lucru, p. evaluare orală S2
2.2., 2.3., 3.1., • Identificarea trăsăturilor personale 6 evaluare scrisă
3.2., 3.3. • Exerciții de prezentare •1 oră autoevaluare
• Reprezentarea prin desen sau fotografii a unor momente
(clasa importante din viața personală
pregătitoare)
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1: MĂ CUNOSC ÎN FIECARE ZI

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 2
Recapitulare 0,5
Evaluare 0,5
TOTAL 3

Perioada: săptămâna 3 – săptămâna 5

AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici


Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare Săptă-
specifice specifice fiecărei lecții mâna
1.1. -Stabilirea înălțimii și a greutății fiecărui copil Autocunoaştere şi atitudine •caietul de lucru, p. evaluare orală S3
-Realizarea prezentării personale prin completarea unui pozitivă faţă de sine şi faţă 8 evaluarea
ecuson cu date personale; decorarea ecusonului de ceilalţi •conversația, emoțiilor și a
-Desenarea autoportretului; realizarea portretului de către - Cine sunt eu? problematizarea, atitudinii cu
colegul/colega de bancă pentru stabilirea specificului explicația, jocul ajutorul
percepției individuale Lecția propusă: didactic, exercițiul observației
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să 1. Eu, aşa cum arăt •AF, AI, AP, AG sistematice
învăț! •1 oră autoevaluare
interevaluare
1.1. -Identificarea personajelor din povești; stabilirea Autocunoaştere şi atitudine •caietul de lucru, p. evaluare orală S4
asemănărilor dintre sine și personaje pozitivă faţă de sine şi faţă 9 •conversația, evaluarea
-Realizarea și compararea amprentei degetului mare de ceilalţi problematizarea, emoțiilor și a
-Identificarea preferințelor personale în domeniile: muzică, - Caracteristici personale simple, explicația, jocul atitudinii cu
sport, alimentație, lectură, cinema, jocuri, locuri, activități puncte tari şi limite observabile în didactic, exercițiul ajutorul
cu familia; motivarea alegerilor activităţile şcolare şi de timp liber •AF, AI, AP, AG observației
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să •1 oră sistematice
învăț! Lecția propusă: autoevaluare
2. Eu, aşa cum sunt interevaluare
1.1. -Scurtă recapitulare Recapitulare •caietul de lucru, p. evaluare orală S5
-Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare 10 evaluare scrisă
evaluare: •1 oră autoevaluare
• descrierea caracteristicilor prin care fiecare este special
• asocierea imaginilor cu locul unde se desfășoară (școală,
acasă); alegerea activităților preferate; discutarea utilității
lor

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2: VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 3
Recapitulare 0,5
Evaluare 0,5
TOTAL 4

Perioada: săptămâna 6 – săptămâna 9

AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici


Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice (detalieri) mâna
1.2. -Stabilirea gradului de folosire a obictelor de igienă Igiena personală •caietul de lucru, p. 12 evaluare orală S6
-Desenarea obiectelor de igienă folosite cu frecvența cea - Norme de igienă la şcoală •conversația, evaluarea
mai mare şi acasă problematizarea, emoțiilor și a
-Realizarea unei reclame pentru un produs de îngrijire - Igiena locuinţei, a sălii de explicația, jocul atitudinii cu
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să clasă didactic, exercițiul ajutorul observației
învăț! •AF, AI, AP, AG sistematice
Lecția propusă: •0,5 oră autoevaluare
1. Obiecte pentru igienă interevaluare
1.2. -Observarea imaginilor și formularea răspunsului la Igiena personală •caietul de lucru, p. 13 evaluare orală S6
întrebări - Norme de igienă la şcoală •conversația, evaluarea
-Inițierea unui dialog pornind de la imaginile suport şi acasă problematizarea, emoțiilor și a
-Încurajarea prezentării unor situații din experiența - Igiena locuinţei, a sălii de explicația, jocul atitudinii cu
personală, similare cu cele din imagini clasă didactic, exercițiul ajutorul observației
-Recunoașterea aplicării regulilor de igienă în diferite •AF, AI, AP, AG sistematice
contexte Lecția propusă: •0,5 oră autoevaluare
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să 2. Reguli de igienă interevaluare
învăț!

1.2. -Observarea și analiza imaginilor; alegerea imaginii în Igiena personală •caietul de lucru, p. 14 evaluare orală S7
care sănătatea este prețuită - Norme de igienă la şcoală •conversația, evaluarea
-Realizarea unui desen cu o activitate de relaxare şi acasă problematizarea, emoțiilor și a
-Inițierea unui dialog privind îngrijirea corpului - Igiena locuinţei, a sălii de explicația, jocul atitudinii cu
-Formularea de recomandări privind îngrijirea unor clasă didactic, exercițiul ajutorul observației
organe de simț sau a unor părți ale corpului •AF, AI, AP, AG sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să Lecția propusă: •1 oră autoevaluare
învăț! 3. Secretele sănătăţii interevaluare
1.2. -Observarea și analiza imaginilor; selectarea alimentelor Igiena personală •caietul de lucru, p. 15, evaluare orală S8
care trebuie consumate cu moderație - Norme de igienă la şcoală creioane, lipici, evaluarea
-Realizarea unui mesaj pentru a convinge un coleg/o şi acasă foarfece emoțiilor și a
colegă să consume un aliment sănătos - Igiena locuinţei, a sălii de •conversația, atitudinii cu
-Inițierea unei discuții privind respectarea piramidei clasă problematizarea, ajutorul observației
alimentației sănătoase explicația, jocul sistematice
-Realizarea unei salate de fructe sau legume Lecția propusă: didactic, exercițiul autoevaluare
-Formularea unei invitații la masă 4. Mănânc sănătos! •AF, AI, AP, AG interevaluare
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să •1oră
învăț!
1.2. -Scurtă recapitulare Recapitulare •caietul de lucru, p. 16 evaluare orală S9
-Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare •1 oră evaluare scrisă
evaluare autoevaluare
 citirea poeziei Dimineața, când mă scol de Crăița
Georgescu; formularea de recomandări privind păstrarea
sănătății
completarea spațiilor lacunare cu obiectele potrivite
pentru igienă
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3: TAPISERIE CU EMOŢII

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 3
Recapitulare 0,5
Evaluare 0,5
TOTAL 4

Perioada: săptămâna 10 – săptămâna 13


AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici
Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice (detalieri) mâna
2.1. -Observarea și analiza imaginilor; recunoașterea Trăire şi manifestare •caietul de lucru, p. 18, evaluare orală S10
personajelor din povești; identificarea personajelor care emoţională, starea de bine lipici, fotografii evaluarea
aduc bucurie - Emoţii de bază (bucurie) •conversația, emoțiilor și a
-Realizarea unui desen pentru reprezentarea bucuriei - Elemente simple de limbaj problematizarea, atitudinii cu
-Realizarea unui colaj sau lipirea de fotografii cu situații nonverbal (expresii faciale, explicația, jocul ajutorul observației
în care se manifestă bucuria postură) şi paraverbal didactic, exercițiul sistematice
-Enumerarea persoanelor care au trăit sentimentul (intonaţie) •AF, AI, AP, AG autoevaluare
bucuriei •0,5 oră interevaluare
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să Lecția propusă:
învăț! 1. Bucuria se măsoară cu
inima
2.1. -Observarea și analiza imaginilor; recunoașterea emoțiilor Trăire şi manifestare •caietul de lucru, p. 19 evaluare orală S10
personajelor din povești emoţională, starea de bine •conversația, evaluarea
-Inițierea unui dialog privind asemănările dintre emoțiile - Emoţii de bază (bucurie, problematizarea, emoțiilor și a
trăite de personaje și emoțiile din viața personală tristeţe, frică, furie) explicația, jocul atitudinii cu
-Realizarea unui desen pentru reprezentarea tristeții - Elemente simple de limbaj didactic, exercițiul ajutorul observației
-Selectarea acțiunilor care alină tristețea nonverbal (expresii faciale, •AF, AI, AP, AG sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să postură) şi paraverbal •0,5 oră autoevaluare
învăț! (intonaţie) interevaluare

Lecția propusă:
2. Tristeţea, un balon de
săpun
2.1. -Observarea și analiza imaginilor; recunoașterea Trăire şi manifestare •caietul de lucru, p. 20, evaluare orală S11
personajelor din povești; identificarea personajelor care emoţională, starea de bine lut sau plastilină, lipici, evaluarea
sunt speriate - Emoţii de bază (bucurie, fotografii emoțiilor și a
-Inițierea unui dialog pe baza imaginilor tristeţe, frică, furie) •conversația, atitudinii cu
-Încurajarea prezentării unor situații din experiența - Elemente simple de limbaj problematizarea, ajutorul observației
personală, similare cu cele din imagini nonverbal (expresii faciale, explicația, jocul sistematice
-Realizarea unui desen pentru reprezentarea obiectelor și postură) şi paraverbal didactic, exercițiul autoevaluare
persoanelor față de care trăiesc sentimente de frică (intonaţie) •AF, AI, AP, AG interevaluare
-Realizarea unui talisman împotriva fricii; desenarea sau •1 oră
modelarea talismanului Lecția propusă:
-Identificarea modalităților pentru a învinge teama 3. Despre frică, fără frică
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să
învăț!
2.1. -Observarea și analiza imaginilor; recunoașterea Trăire şi manifestare •caietul de lucru, p. 21 evaluare orală S12
personajelor din povești; identificarea personajelor emoţională, starea de bine •conversația, evaluarea
furioase - Emoţii de bază (bucurie, problematizarea, emoțiilor și a
-Inițierea unui dialog pe baza imaginilor; identificarea tristeţe, frică, furie) explicația, jocul atitudinii cu
unor soluții pentru calmarea furiei - Elemente simple de limbaj didactic, exercițiul ajutorul observației
-Încurajarea prezentării unor situații din experiența nonverbal şi paraverbal •AF, AI, AP, AG sistematice
personală, similare cu cele din imagini •1oră autoevaluare
-Realizarea unui joc de rol pe baza imaginilor Lecția propusă: interevaluare
- Identificarea modalităților pentru a calma furia 4. Furia poate fi controlată
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să
învăț!
2.1. -Scurtă recapitulare Recapitulare •caietul de lucru, p. 22 evaluare orală S13
-Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare •1 oră evaluare scrisă
evaluare autoevaluare
Asocierea emoțiilor cu situațiile reprezentate în imagini
 Identificarea emoțiilor trăite de personaje în poezia
Săniuța, de George Coșbuc

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4: TOTUL ESTE COMUNICARE

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 3
Recapitulare 0,5
Evaluare 0,5
TOTAL 4

Perioada: săptămâna 14 – săptămâna 17


AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici
Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice (detalieri) mâna
2.2. -Observarea și analiza imaginilor Comunicare şcolară •caietul de lucru, p. 24, evaluare orală S14
-Identificarea persoanelor care comunică și a mesajelor eficientă creioane colorate, evaluarea
transmise prin simboluri originale - Abilităţi de markere, carioci emoțiilor și a
-Inițierea unui dialog pe baza imaginilor comunicare de bază •conversația, atitudinii cu
-Încurajarea prezentării unor situații din experiența personală, - Mesaje verbale, problematizarea, ajutorul observației
similare cu cele din imagini nonverbale, explicația, jocul sistematice
-Identificarea persoanelor care transmit mesaje și a celor care paraverbale simple didactic, exercițiul autoevaluare
primesc mesaje •AF, AI, AP, AG interevaluare
-Prezentarea jucăriei preferate Lecția propusă: •0,5 oră
-Realizarea unui desen despre jucăria favorită 1. Ce se întâmplă?
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să învăț!
2.2. -Observarea și analiza imaginilor Comunicare şcolară •caietul de lucru, p. 25 evaluare orală S14
-Prezentarea zilei de naștere eficientă •conversația, evaluarea
-Completarea numelor persoanelor care au participat la ziua de - Abilităţi de problematizarea, emoțiilor și a
naștere comunicare de bază explicația, jocul atitudinii cu
-Asocierea semnelor de comunicare nonverbală cu emoțiile - Mesaje verbale, didactic, exercițiul, ajutorul observației
trăite nonverbale, alegerea forțată sistematice
-Inițierea unui dialog pe baza situațiilor din imagini paraverbale simple •AF, AI, AP, AG autoevaluare
-Identificarea afirmațiilor care comunică cel mai bine despre •0,5 oră interevaluare
propria persoană Lecția propusă:
-Încurajarea prezentării personale în fața colegilor/colegelor 2. La mulți ani!
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să învăț!
2.2. -Observarea și analiza imaginilor Comunicare şcolară •caietul de lucru, p. 26, evaluare orală S15
-Comunicarea ideilor personale prin continuarea expresiilor: În eficientă creioane colorate, evaluarea
opinia mea…, Eu cred că…, Părerea mea este… - Abilităţi de markere, carioci emoțiilor și a
-Încurajarea prezentării personale în fața colegilor/colegelor comunicare de bază •conversația, atitudinii cu
-Inventarea unui nou mijloc de comunicare și desenarea acestuia - Mesaje verbale, problematizarea, ajutorul observației
-Exersarea transmiterii unor mesaje prin mai multe modalități nonverbale, explicația, jocul sistematice
-Participarea la jocuri de rol cu persoane care au cerințe paraverbale simple didactic, exercițiul, autoevaluare
educaționale speciale tehnici artcreative interevaluare
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să învăț! Lecția propusă: •AF, AI, AP, AG
3. Exersăm •1 oră
comunicarea!
2.2. -Exersarea comunicării interpersonale prin aprecierea calităților Comunicare şcolară •caietul de lucru, p. 27, evaluare orală S16
personale eficientă carioci, markere, evaluarea
-Exersarea comunicării scrise (cuvinte cheie despre școală) și - Abilităţi de creioane colorate emoțiilor și a
orale (povestire) comunicare de bază •conversația, atitudinii cu
-Crearea unei povestiri orale pe baza unor cuvinte date - Mesaje verbale, problematizarea, ajutorul observației
-Realizarea unor caricaturi sau desene pe baza unor mesaje nonverbale, explicația, jocul sistematice
scrise paraverbale simple didactic, exercițiul, autoevaluare
-Participarea la jocuri de rol pornind de la mesaje scrise tehnici artcreative interevaluare
-Exersarea comunicării verbale, nonverbale și paraverbale Lecția propusă: •AF, AI, AP, AG
-Identificarea elementelor de comunicare atribuite unui personaj 4. Mesaje de •1oră
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să învăț! comunicare
2.2. -Scurtă recapitulare Recapitulare •caietul de lucru, p. 28, evaluare orală S17
-Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Evaluare carioci, markere, evaluare scrisă
crearea unor povestiri scurte, amuzante pe baza imaginilor creioane colorate, autoevaluare
 prezentarea personală materiale textile,
 elaborarea unui colaj sau desen despre momentul desoebit din reviste, ziare, coli
viața personală colorate
 crearea unor povestiri scurte, amuzante pe baza imaginilor •1 oră
 asocierea situațiilor de comunicare din imagini cu cele trăite în
mod frecvent în clasă
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5: CULORILE PRIETENIEI

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 3
Recapitulare 0,5
Evaluare 0,5
TOTAL 4

Perioada: săptămâna 18 – săptămâna 21


AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici
Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice (detalieri) mâna
2.3. -Identificarea relațiilor dintre copiii din imaginile date Interacţiuni simple cu fiinţe şi •caietul de lucru, p. evaluare orală S18
-Citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, obiecte familiare 30, imagini cu diverși evaluarea
despre relaţiile existente într-un grup - Prietenia prieteni emoțiilor și a
-Descrierea unor prieteni din povești și desene animate - Caracteristicile unui bun •conversația, atitudinii cu
-Identificarea în imagini a comportamentelor prieten problematizarea, ajutorul observației
prietenoase/ neprietenoase dintr-un grup - Ce este un bun prieten? explicația, jocul sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să didactic, exercițiul autoevaluare
învăț! Lecția propusă: •AF, AI, AP, AG interevaluare
-Joc de rol: Prietenie 1. Cercul prieteniei •0,5 oră
2.3. -Identificarea caracteristicilor unui bun prieten Interacţiuni simple cu fiinţe şi •caietul de lucru, p. 31evaluare orală S18
-Rememorarea unor momente de bucurie alături de obiecte familiare •conversația, evaluarea
prieteni - Prietenia problematizarea, emoțiilor și a
-Prezentarea lucrurilor bune învățate de la prieteni - Caracteristicile unui bun explicația, jocul atitudinii cu
-Acceptarea sau respingerea unor afirmații de spre prieten didactic, exercițiul ajutorul observației
prieteni - Ce este un bun prieten? •AF, AI, AP, AG sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să •0,5 oră autoevaluare
învăț! Lecția propusă: interevaluare
-Joc de rol: Momente cu prietenii mei 2. Prieteni buni
2.3. -Prezentarea prietenilor prin desen, fotografie sau Interacţiuni simple cu fiinţe şi •caietul de lucru, p. evaluare orală S19
descriere obiecte familiare 32, fotografii cu evaluarea
-Rememorarea momentelor în care un prietenii buni se - Prietenia prietenii copiilor emoțiilor și a
sprijină reciproc - Caracteristicile unui bun •conversația, atitudinii cu
-Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre prieteni prieten problematizarea, ajutorul observației
-Identificarea calităților prietenilor copiilor - Ce este un bun prieten? explicația, exercițiul sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să •AF, AI, AP, AG autoevaluare
învăț! Lecția propusă: •1 oră interevaluare
-Joc de rol: În vacanță 3. Eu și prietenii mei
2.3. -Identificarea altor tipuri de prieteni (animale de Interacţiuni simple cu fiinţe şi •caietul de lucru, p. evaluare orală S20
companie, instrumente muzicale, jucării etc.) obiecte familiare 33, laptop, evaluarea
-Explorarea unor simboluri ale prieteniei - Prietenia videoproiector, filmul emoțiilor și a
-Citirea fragmentului dat din povestea Dumbrava - Caracteristicile unui bun Dumbrava minunată atitudinii cu
minunată prieten •conversația, ajutorul observației
-Identificarea relației de prietenie dintre personajele - Ce este un bun prieten? problematizarea, sistematice
poveștii Dumbrava minunată explicația, jocul autoevaluare
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să Lecția propusă: didactic, exercițiul interevaluare
învăț! 4. Altfel de prieteni •AF, AI, AP, AG
-Dramatizarea fragmentului din Dumbrava minunată •1oră
2.3. -Scurtă recapitulare Recapitulare •caietul de lucru, p. 34evaluare orală S21
-Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare •1 oră evaluare scrisă
evaluare: autoevaluare
• identificarea cuvintelor cu sens asemănător pentru
cuvântul prieten
• alcătuirea unor propoziții despre prietenie pe baza
imaginii date
• explorarea propriului corp pentru identificarea modului
în care fiecare parte contribuie la menținerea unei
prietenii

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6: ÎN PAS CU TIMPUL

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 3
Recapitulare 0,5
Evaluare 0,5
TOTAL 4

Perioada: săptămâna 22 – săptămâna 25

AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici


Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice (detalieri) mâna
3.1. -Observarea imaginilor și corelarea lor cu activitățile Rutine şi sarcini de lucru •caietul de lucru, p. 36, evaluare orală S22
zilnice ale elevilor - Sarcini de lucru în ilustrații cu momentele evaluarea
-Prezentarea activităților dintr-o zi obișnuită a elevilor activitatea şcolară şi acasă: zilei emoțiilor și a
-Aprecierea intervalului de timp și durata activităților tipuri de sarcini, încadrare în •conversația, explicația, atitudinii cu
zilnice timp, finalizare jocul didactic, exercițiul ajutorul observației
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să •AF, AI, AP sistematice
învăț! Lecția propusă: •0,5 oră autoevaluare
-Joc de rol: Activitatea preferată din săptămâna 1. Activitățile zilei interevaluare
anterioară
3.1. -Realizarea unui desen despre activitatea preferată Rutine şi sarcini de lucru •caietul de lucru, p. 37, evaluare orală S22
împreună cu familia - Sarcini de lucru în creioane colorate evaluarea
-Prezentarea unei întâmplări amuzante petrecute în activitatea şcolară şi acasă: •conversația, explicația, emoțiilor și a
familie tipuri de sarcini, încadrare în jocul didactic, exercițiul atitudinii cu
-Exerciții de asociere a unor obiecte cu membrii familiei timp, finalizare •AF, AI, AP ajutorul observației
care le utilizează mai mult •0,5 oră sistematice
-Prezentarea responsabilităților în familie Lecția propusă: autoevaluare
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să 2. Timp cu familia interevaluare
învăț!
-Joc de rol: Mimarea activității preferate în familie
3.1. -Prezentarea activităților copiilor, specifice celor trei Rutine şi sarcini de lucru •caietul de lucru, p. 38, evaluare orală S23
momente ale zilei - Sarcini de lucru în •conversația, explicația, evaluarea
-Prezentarea activităților copiilor, în funcție de vreme activitatea şcolară şi acasă: jocul didactic, exercițiul emoțiilor și a
(ploaie, ninsoare) tipuri de sarcini, încadrare în •AF, AI, AP, AG atitudinii cu
-Prezentarea activităților copiilor, specifice diverselor timp, finalizare •1 oră ajutorul observației
momente din săptămână sau an (week-end, vacanță) sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să Lecția propusă: autoevaluare
învăț! 3. Când, unde, cum? interevaluare
-Joc de rol: mimarea unor sarcini preferate la școală
sau acasă
3.1. -Exerciții de încadrare a unor activități în programul Rutine şi sarcini de lucru •caietul de lucru, p. 39, evaluare orală S24
zilnic al copiilor (înainte și după...) - Sarcini de lucru în creioane colorate evaluarea
-Exerciții de reprezentare prin desen a activităților activitatea şcolară şi acasă: •conversația, explicația, emoțiilor și a
preferate tipuri de sarcini, încadrare în jocul didactic, exercițiul atitudinii cu
-Ordonarea activităților pe parcursul unei zile, pe baza timp, finalizare •AF, AI, AP, AG ajutorul observației
imaginilor date •1oră sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să Lecția propusă: autoevaluare
învăț! 4. Când și cât timp? interevaluare
3.1. -Scurtă recapitulare Recapitulare •caietul de lucru, p. 40 evaluare orală S25
-Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare •1 oră evaluare scrisă
evaluare: autoevaluare
• identificarea în careu a cuvintelor care denumesc
diverse acțiuni desfășurate acasă
sau la școală
• exprimarea emoțiilor în funcție de preferința pentru
diverse activități
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7: VREAU SĂ ÎNVĂȚ!

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 2
Recapitulare 0,5
Evaluare 0,5
TOTAL 3

Perioada: săptămâna 26 – săptămâna 28


AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici
Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice (detalieri) mâna
3.2. -Completarea frazelor lacunare pentru investigarea Abilităţi şi atitudini de •caietul de lucru, p. 42, •evaluare orală S26
modului în care copiii învață învăţare creioane colorate, •evaluarea
-Descrierea activităților preferate practicate în timpul - Importanţa învăţării carioci, markere, lipici, emoțiilor și a
liber - Tehnici simple de scotch, materiale atitudinii cu
-Elaborarea unui semn de carte personalizat cu simboluri monitorizare a achiziţiilor textile, materiale din ajutorul observației
ale învățării (desene, cuvinte cheie) învăţării natură (frunze uscate, sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să semințe) •autoevaluare
învăț! Lecția propusă: •conversația, •interevaluare
1. De ce învăț? problematizarea,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
tehnici artcreative
•AF, AI, AP, AG
•0,5 oră
3.2. -Exerciții de creație a unor poeme (acrostihuri) despre Abilităţi şi atitudini de •caietul de lucru, p. 43, •evaluare orală S26
învățare învăţare creioane colorate, •evaluarea
-Exerciții de analiză a învățării (ceea ce ai învățat) pe - Importanţa învăţării carioci, markere emoțiilor și a
parcurscul clasei I prin cuvinte și imagini sugestive - Tehnici simple de •conversația, atitudinii cu
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să monitorizare a achiziţiilor problematizarea, ajutorul observației
învăț! învăţării explicația, jocul sistematice
didactic, exercițiul, •autoevaluare
Lecția propusă: tehnici artcreative •interevaluare
2. Învățarea, la analiză! •AF, AI, AP, AG
•0,5 oră
3.2. -Exerciții de analiză a tipurilor de activități preferate prin Abilităţi şi atitudini de •caietul de lucru, p. 44, •evaluare orală S27
atribuirea unui scor de la 1 la 10 învăţare creioane colorate, •evaluarea
-Aplicarea cadranului învățăriii pentru o situație de - Importanţa învăţării carioci, markere emoțiilor și a
învățare - Tehnici simple de •conversația, atitudinii cu
-Identificarea greșelilor personajelor din povești monitorizare a achiziţiilor problematizarea, ajutorul observației
cunoscute învăţării explicația, jocul sistematice
-Evaluarea greșelilor ca oportunități de învățare didactic, exercițiul •autoevaluare
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să Lecția propusă: •AF, AI, AP, AG •interevaluare
învăț! 3. Mă antrenez, deci învăț! • 0,5 oră
3.2. -Citirea poeziei Șapte buburuze Abilităţi şi atitudini de •caietul de lucru, p. 45 •evaluare orală S27
-Identificarea mesajelor transmise în poezie învăţare •conversația, •evaluarea
-Explorarea conținutului poeziei din perspectiva - Importanţa învăţării problematizarea, emoțiilor și a
inteligențelor multiple - Tehnici simple de explicația, jocul atitudinii cu
-Exersarea abilităților de învățare prin cercetarea unor monitorizare a achiziţiilor didactic, exercițiul, ajutorul observației
curiozități învăţării tehnici artcreative sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să •AF, AI, AP, AG •autoevaluare
învăț! Lecția propusă: • 0,5 oră •interevaluare
4. Îmi place să învăț!
3.2. -Scurtă recapitulare Recapitulare •caietul de lucru, p. 46, •evaluare orală S28
-Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare creioane colorate, •evaluare scrisă
evaluare carioci, markere •autoevaluare
• elaborarea propriei declarații de învățare •1 oră
• elaborarea profilului copiilor cărora le place să învețe
• evaluarea modului personal de învățare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8: ZBOR PRINTRE MESERII

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 2
Recapitulare 0,5
Evaluare 0,5
TOTAL 3

Perioada: săptămâna 29 – săptămâna 31

AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici


Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice (detalieri) mâna
3.3. -Observarea imaginilor și corelarea lor meseriile date Explorarea meseriilor •caietul de lucru, p. 48, •evaluare orală S29
-Realizarea corespondenței dintre diverse meserii și - Meserii cunoscute: carton, foarfecă, lipici, •evaluarea
uneltele/instrumentele necesare denumire, activităţi creioane și coli colorate emoțiilor și a
-Identificarea unor meserii în funcție de instrumentele principale, unelte şi •conversația, atitudinii cu
ilustrate instrumente, loc de problematizarea, ajutorul observației
-Confecționarea unui instrument pentru meseria preferată desfăşurare explicația, jocul sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să didactic, exercițiul, •autoevaluare
învăț! Lecția propusă: activitate practică •interevaluare
-Joc de rol: Mimarea meseriei preferate 1. Oameni și meserii •AF, AI, AP, AG
•0,5 oră
3.3. -Exerciții de odonare a cuvintelor în propoziții pentru Explorarea meseriilor •caietul de lucru, p. 49, •evaluare orală S29
descoperirea importanței unor meserii - Meserii cunoscute: creioane colorate, cărți •evaluarea
-Dezlegarea unor ghicitori despre meserii și asocierea denumire, activităţi cu ghicitori despre emoțiilor și a
acestora cu diverse imagini principale, unelte şi meserii atitudinii cu
-Exerciții de alcătuire a unor propoziții despre importanța instrumente, loc de •conversația, ajutorul observației
meseriilor desfăşurare problematizarea, sistematice
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să explicația, jocul •autoevaluare
învăț! Lecția propusă: didactic, exercițiul •interevaluare
-Joc de rol: O meserie importantă 2. Importanța meseriilor •AF, AI, AP, AG
•0,5 oră
3.3. -Prezentarea meseriilor părinților prin desene, fotografii Explorarea meseriilor •caietul de lucru, p. 50, •evaluare orală S30
sau descrieri - Meserii cunoscute: fotografii cu părinții la •evaluarea
-Organizarea unor întâlniri cu părinții pentru a povesti denumire, activităţi serviciu emoțiilor și a
despre meseriile acestora principale, unelte şi •conversația, atitudinii cu
-Analiza și interpretarea conținutului rubricii Vreau să instrumente, loc de problematizarea, ajutorul observației
învăț! desfăşurare explicația, jocul sistematice
-Joc de rol: mimarea meseriei unui dintre membrii didactic, exercițiul •autoevaluare
familiei copiilor Lecția propusă: •AF, AI, AP, AG •interevaluare
3. Meserii în familia mea •1 oră
3.3. -Scurtă recapitulare Recapitulare •caietul de lucru, p. 51 •evaluare orală S31
-Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare •1 oră •evaluare scrisă
evaluare: •autoevaluare
• completarea unui careu cu meseriile ilustrate
• alcătuirea unor propoziții despre meseriile ilustrate
• descoperirea unui proverb despre prietenie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RECAPITULARE ȘI EVALUARE FINALĂ


Nr. ore alocate
Recapitulare finală 1
Evaluare finală 1
TOTAL 2

Perioada: săptămâna 32 - săptămâna 33

AF – activitate frontală; AI – activitate individuală; AP – activitate în perechi; AG – activitate în grupuri mici


Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Săptă-
specifice specifice fiecărei lecții (detalieri) mâna
1.1., 1.2., 2.1., -Citirea poeziei Carnavalul bucuriei - Autocunoaştere şi stil •caietul de lucru, p. •evaluare orală S32
2.2., 2.3., 3.1., -Inițierea unui dialog pe marginea textului poeziei de viaţă sănătos 52, diverse •evaluarea
3.2., 3.3. -Formularea răspunsurilor pentru întrebările date - Dezvoltare emoţională materiale pentru emoțiilor și a
-Elaborarea unei invitații la carnaval şi socială confecționarea atitudinii cu
-Exerciții de prezentare personală, conform indicațiilor - Aspecte specifice ale măștilor de ajutorul
-Identificarea emoțiilor participanților la carnaval, dar și ale celor organizării învăţării şi carnaval, costume observației
care nu pot participa la eveniment pregătirii pentru viaţă la de carnaval sistematice
-Ordonarea momentelor unui carnaval şcolarul mic •conversația,
-Identificarea meseriilor utile pentru organizarea unui carnaval explicația, jocul
-Confecționarea măștilor pentru carnaval Recapitulare finală. didactic, exercițiul
-Joc de rol: Carnavalul bucuriei Carnavalul cunoașterii •AF, AI, AP, AG
• 1 oră
1.1., 1.2., 2.1., -Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Evaluare finală. •caietul de lucru, p. •evaluare orală S33
2.2., 2.3., 3.1., • Citirea textului poeziei Bine-ai venit, vacanţa mare! O vacanță de vis ... 54 •evaluare scrisă
3.2., 3.3. • Crearea unei parole personale Super! • 1 oră •autoevaluare
• Organizarea programului zilei într-o tabără
-Joc: mima emoțiilor

Sugestii de materiale bibliografice

Andruszkiewics, Maria, Prenton, Keith, Educaţia incluzivă – Concepte, politici şi practici în activitatea şcolară. Ghidul cadrului didactic, Centrul Step by Step,
Bucureşti (2006)
Băban, A., Consiliere educaţională, Editura Imprimeria „Ardealul” Cluj-Napoca, 2001
Călineci, M.(coord.), Drept la țintă. Ghid de consiliere educațională, Editura Educația 2000+ Consulting SRL, 2008
Ciolan, Lucian, Dincolo de discipline. Ghid pentru învăţarea integrată/cross-curriculară, Centrul Educaţiei 2000, Bucureşti (2003)
Ciolan, L., Învăţarea integrată fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi (2008)
Dumitru, I., Al., Consiliere psihopedagogică, Editura Polirom, 2008
Marcinschi, M., Salomia, E., Ghidul carierei mele, Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas Educaţional, 2003
Marcinschi Călineci, M., Start pentru o Carieră de Succes, Editura Humanitas Educaţional, 2004
Marcinschi Călineci, M., Cunoaşterea elevului, Editura Millenium, 2009
Oprea, C. L., Strategii didactice interactive, repere teoretice și practice, EDP (2009)
Vrăşmaş, E., Pedagogie preşcolară şi pedagogia învăţământului primar, 2006, Bucureşti.
*** ORDINUL MEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea
planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
*** ORDINUL MEN nr. 3418/19.03.2013 anexa 2 privind aprobarea Programei școlare pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I și clasa
a II-a