Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE LECȚIE

CLASA: I
DATA: 25.11.2020

PROPUNĂTOR: Niculae Mariana


DISCIPLINA: Comunicare în limba română
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina : Comunicare în limba română
Unitatea tematică : Prietenul la nevoie se cunoaște
Subiectul : ,, Ursul păcălit de vulpe” după Ion Creangă
Forma de realizare : frontală
Tipul activităţii : Formare de priceperi şi deprinderi
Scopul :
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive
faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Cultivarea interesului pentru poveşti, a sensibilităţii pentru artă, a înţelegerii şi
aprecierii frumosului în artă.

Competenţe generale:
1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2.Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare
3.Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

Competenţe specifice :
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje
scurte
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare

Obiective operaţionale:
O1-Să recunoască personajele din poveste;
O2-Să răspundă corect la întrebări;
O3-Să reproducă conţinutul poveştii cu ajutorul ilustraţiilor;
O4-Să despartă cuvintele în silabe;

Strategii didactice:
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, povestirea,jocul,problematizarea.
a) Mijloace de învăţământ : imagini din poveste (manual), laptop,fişe de lucru,
b) Forme de organizare : frontală, individuală.

Tehnici de evaluare: Observarea sistematică a elevilor, evaluarea selectivă, aprecieri globale


și individuale.
Resurse umane: 8 elevi , 1 cadru didactic
Durata: 35-40 minute

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul,


problematizarea

2. MIJLOACE DIDACTICE: laptop, fise cu imagini, manual


Secvențele Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp
didactice
1.Moment Se asigură condiţiile desfăşurării în bune Elevii se pregătesc pentru 2 min
organizatoric condiţii a orei de comunicare în limba activitatea didactică.
română
Forma de organizare: frontal

Metode şi procedee: conversatia

2.Reactualizarea Se reactualizează cunoştintele referitoare Elevii identifică literele. 3 min


cunoştinţelor la literele învăţate. Vor fi identificate
litere învăţate (A/a, M/m, N/n, U/u, I/i, Rostesc cuvinte care încep
E/e) şi se vor da exemple de cuvinte care cu sunetele corespunzătoare
încep cu sunetele corespunzătoare literelor literelor identificate.
identificate. Profesorul cere elevilor să Despart cuvintele în silabe.
despartă în silabe cuvintele exemplificate.
Forma de organizare: frontal

Metode şi procedee: conversatia

3.Captarea şi Profesorul discută cu elevii despre Elevii ascultă, dau 3 min


orientarea atenţiei animale care încep cu litera U. Cand ajung răspunsul la întrebări.
la urs, acesta le aminteste că există poveşti A
în care ursul este un personaj principal.
Forma de organizare: frontal

Metode şi procedee: conversatia, 3min.


explicatia

4.Anunţarea Anunţă titlul lecţiei , scopul şi obiectivele


temei şi a lecţiei, pe înţelesul copiilor. Ascultă explicaţiile . 1min.
obiectivelor
Forma de organizare:frontal

Metode şi procedee: explicatia


5.Prezentarea Profesorul prezintă cu ajutorul YouTube Elevii urmăresc basmul, 7-8 min.
optimă a Filmul de desene animate ,,Ursul păcălit încercând să numere peştii
conţinutului de vulpe”, adaptare după un basm de Ion pe care îi aruncă vulpea din
învăţării Creangă căruţa ţăranului.

Forma de organizare: frontala

Mijloace de învăţământ: laptop

Metode şi procedee: observatia

6.Dirijarea 1. Folosind manualul, elevii reconstituie Elevii răspund la întrebări. 10


învăţării povestea „Ursul păcălit de vulpe” cu
ajutorul imaginilor.
Profesorul pune întrebări cu privire la
poveste:

-Care sunt personajele întâmplării?


-Cum s-a gândit vulpea să facă rost de
mancare?
-Ce dorea țăranul să facă din blana vulpii?
-Ce dorea ursul?
-Ce sfat i-a dat vulpea ursului cu privire la
prinsul peștelui?
-Ce s-a întâmplat cu coada ursului?De ce?
-Cum a incercat ursul să se răzbune pe
vulpe?
Forma de organizare: frontal

Mijloace de învăţământ: manual, fise

Metode şi procedee: conversatia,


explicatia, observatia, problematizarea

7.Asigurarea Elevii se vor gândi la un alt final pentru 5-8 min


feedbak-ului povestea „Ursul păcălit de vulpe”
Forma de organizare: frontal

Metode şi procedee: conversatia


8.Aprecierea Se fac aprecieri asupra modului de lucru Elevii ascultă. 1 min
activităţii elevilor al tuturor elevilor.
Forma de organizare: frontal

Metode şi procedee: conversatia