Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

CLASA: I

Data: 25.11.2020

PROPUNĂTOR: Niculae Mariana

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică si explorarea mediului

SUBIECTUL: Numerele naturale de la 0 la 20

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: EXPLORĂM, NUMĂRĂM ŞI CALCULĂM PÂNĂ LA 20.


EXPERIMENTĂM

TIPUL LECȚIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor

COMPETENȚE SPECIFICE: Matematică și explorarea mediului

1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 20;

 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 20;

 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris;

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, Diferență , =, +. -) în
rezolvarea și/sau compunerea de probleme;

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în
concentrul 0-20, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă

O2 - să efectueze corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 20, fără
trecere peste ordin

O3 - să rezolve probleme cu o singură operaţie

O4 - să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu cerinţa


O5- să compare numerele în concentrul 0-20

Strategii didactice:

a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, dialogul, , demonstraţia,


problematizarea,

b) Mijloace de învăţământ: foi cu exerciţii, fişe de lucru,

c) Forme de organizare: frontală, individuală

Resurse de timp: 35-40 minute

Resurse umane : 8 elevi


Secvențele Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp
didactice
1.Moment Se asigură condiţiile desfăşurării în bune Elevii se pregătesc pentru 1 min
organizatoric condiţii a orei de comunicare în limba activitatea didactică.
română

Forma de organizare: frontal


Metode şi procedee: conversatia
5 min
2. Reactualizarea Verific tema.
cunostintelor Verific noţiunile teoretice şi se fac
exerciţii de calcul oral. Copiii răspund la întrebări
-Ce operaţii matematice am învăţat?
-Cum se numesc numerele care se adună?
-Dar rezultatul adunării?
-Cum se numeste rezultatul scaderii?
- Care sunt numerele cuprinse între 18 şi
27? -Care este succesorul numărului 24?
-Dar predecesorul numărului 17?
Forma de organizare: Frontal
Mijloace de învăţământ: laptop
Metode şi procedee: conversatia,
explicatia, observatia

3.Captarea şi
orientarea atenţiei Ursul din povestea „Ursul pacalit de
vulpe” doreste sa il ajutam cu niste
sarcini, pentru a descoperi lacul in care
este cel mai mult peste
Forma de organizare: Frontal
Mijloace de învăţământ: laptop
Metode şi procedee: conversatia,
explicatia, observatia
3.Anunţarea Vom face calcule in concentrul 0-20
temei şi a pentru a-l ajuta pe urs să primeasca masa Ascultă explicaţiile . 1min.
obiectivelor de prânz

Forma de organizare: frontal


Metode şi procedee: conversatia
4.Dirijarea 20
învăţării Copiii primesc fişele de lucru şi încep să Elevii lucrează fişa de
le rezolve împreună cu profesorul, pentru lucru.
a-l ajuta pe urs să mănânce peşte la finalul
orei.

(ANEXA 1)

Forma de organizare: frontal,


individual

Mijloace de învăţământ: fisa de lucru,

Metode şi procedee: conversatia,


explicatia, observatia, exercitiul,
demonstratia

5.Asigurarea Profesorul pune întrebări legate de Copiii răspund la întrebări 8-10 min
feedbak-ului exerciţiile rezolvate
- Care este zecea şi care este
unitatea din numărul 16
- Care este cifra zecilor din numărul
17
- Care este cifra unităţilor din
numărul 12
- Număraţi crescător de la 6 la 18
- Număraţi descrescător de la 20 la
12
Forma de organizare: frontal
Metode şi procedee: conversatia,
explicatia, exercitiul
6.Aprecierea Se fac aprecieri cu privire la activitatea Elevii ascultă. 1 min
activităţii elevilor elevilor la oră.
Forma de organizare: frontal
Metode şi procedee: conversatia