Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

A. DATE GENERALE
Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala cu clasele I – VIII LILIESTI , BAICOI
Nume, prenume cadru didactic: Zaharia Andreea Denisa
Disciplina: Matematica
Clasa: a V-a
Unitatea de învățare: Operatii cu numere naturale
Titlul lecţiei: Adunarea numerelor naturale
Scopul lecţiei:însușirea de noi cunoștințe privind efectuarea calculelor matematice
Tipul lecţiei: Mixt
Locul de desfăşurare:sala de clasă
Durata: 50 min

1.Conţinutului activităţii de instruire


Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut
Numere naturale
C1 Operatii cu numere naturale
Numere Adunarea numerelor
naturale, proprietăţi,
scăderea numerelor naturale

2. Obiectivele pedagogice operaţionale

Elevii vor fi capabili


O1: Definirea operatiilor matematice ce se pot realiza cu numerele naturale
O2: Efectuarea de operatii matematice(adunare) cu numere naturale

3. Diagrama obiective-conţinut

Cod C1
obiectiv
O1 x
O2 x

4. Metode de învăţământ:
expunerea, conversația, exercitiu, demonstrația cu ajutorul obiectelor.
5. Mijloace de învăţământ
Cod Denumire
VP Video proiector
L Laptop
M Manual
FL Fișă de lucru
6. Bibliografie: Manual de Matematică : manual pentru clasa a V-a / Marius Perianu,
Cătălin Stănică,
Ştefan Smărăndoiu. - Bucureşti
Editura Art Anul 2017
B.DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea Strategia didactică Evaluare Timp


și elevului (min.)
evenimentele Metode de Mijloace de Forme de
instruirii* învăţământ învăţământ organizare a
Conţinut activităţii
Obiective
operaţionale
Moment Notează absenții Comunică Conversația Frontal/Individual 3’
organizatoric Pregătește computerul și profesorului
videoproiectorul. absenții.
Creează condiții Preiau
psihologice necesare sarcinile
începerii lecției. propuse de
profesor.
Verificarea Pune întrebări ancoră din Răspund la Conversația Frontal/Individual Orală 7’
cunstintelor lecțiile anterioare: întrebările
anterioare Ce reprezinta numerele profesorului
naturale?

Transmiterea Captează atenția elevilor, Ascultă și Conversația Frontală 5’


noilor adresându-le întrebările: urmăresc cu
cunoștinte Este important să putem atenție cele
sa adunam doua spuse de
Captarea numere? profesor.
atentiei Oferă
răspunsuri la
întrebările
profesorului.
Enunță și scrie pe tablă Elevii își Expunerea Frontală 5’
Comunicarea titlul lecției și le prezintă notează titlul
titlului si a elevilor structura lecției. lecției
obiectivelor

Prezentarea Le prezintă elevilor Elevii sunt Expunerea FL/V/M /L Frontal/Individual 20’


continutului si adunarea numerelor, atenți și notează
dirijarea importanta acesteia in în caiete
invatarii viata de zi cu zi, precum
si proprietatile pe care le
are operatia de adunare
C1, O1 Exercitiu
Urmăresc cu
atenție
Pe baza fișei de lucru, descrierea Demonstrația cu
descrie suma numerelor si prezentată de ajutorul
modalitatea de adunare a profesor. obiectelor
acestora

Ascultă, rețin și
își notează
informațiile
prezentate de
profesor.

Obținerea Adresează întrebările: Răspund la Explicația Frontal/Individual 5’


performanței Ce ati invatat astazi? întrebările Conversația
și Asigurarea profesorului.
conexiunii Confirmă răspunsurile Adresează
inverse corecte și intervine, dacă întrebări
este cazul, cu explicații suplimentare.
suplimentare.

Sistematizarea Comunică elevilor tema Elevii sunt Explicația Frontal/Individual 5’


si consolidarea de casă și le oferă câteva atenți la Conversația
cunostintelor explicații privind indicațiile
rezolvarea acesteia. profesorului și
Răspunde la întrebarile adresează
adresate de către elevi. întrebări în
cazul în care au
nelămuriri.
Notează tema.
Anexă
FISĂ DE LUCRU

S-ar putea să vă placă și