Sunteți pe pagina 1din 6

(AVAP)

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


SEMESTRUL I
UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. ORE SĂPTĂMÂNA OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ALOCATE
1.1, DESEN, COLAJ Total – 6 ore
1.2, Desen liber, decorații simple
1.Poveștile 1.3, Punct, linie,pată, formă
2.1, Rupere, tăiere, decupare după contur şi lipirea hârtiei S1-S3
toamnei 2.3. Caligrafie, hașurare

PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 8 ore


1.1, Compoziţii şi obiecte decorative
1.2, Punct, linie, pată, formă, volum
2.Sub raze 1.3,
2.3, Decupare după contur,mototolirea și lipirea hârtiei
2.4, Ștampilare, amprentare pensulație, caligrafie S4-S7
blânde, aurii 2.5, FOTO-FILM
2.6. Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare

1.1, PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 14 ore


1.2, Decoraţii simple, compoziţii şi obiecte decorative
1.3, Punct, linie, linie modulată, pată, formă
3.Lumea din 2.1,
2.2, Ștampilare,amprentare, pensulaţie
2.3, Rupere, decupare după contur și lipierea hârtiei S8- S14
jurul meu 2.4, Origami, hașurare, caligrafie
2.5. FOTO-FILM
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare
1.1, DESEN, PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 6 ore
1.2, Decoraţii simple, compoziţii şi obiecte decorative
1.3 Pată, formă colaj
4.Surprizele 2.2,
2.3, Ștampilare,amprentare, pensulaţie
2.4, Rupere, decupare după contur și lipierea hârtiei S15- S17
iernii 2.5. Modelare, bobinaj, caligrafie
FOTO-FILM
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare
SEMESTRUL Al II-LEA

1.1, PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 10 ore


1.2, Punct, linie, pată, formă, volum
1.3, Pensulație, dactilopictură, colaj
5.Călătorii 2.2,
2.3, Caligrafie
2.4, Decupare după contur S18-S22
fantastice 2.5. FOTO-FILM
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi inregistrare

1.1, PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 8 ore


1.2, Punct, linie, pată, formă, volum
1.3, Pensulație,dactilopictură, colaj
6.Miracolul 2.1,
2.2, Caligrafie
2.3, Decupare după contur S23-S26
vieții 2.4, FOTO-FILM
2.5, Realizare de fotografii
2.6. Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare

1.1, PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 8 ore


1.2, Punct, linie, pată, formă, volum
1.3 Pensulație,dactilopictură, colaj
7.Cântecul 2.1,
2.2, Caligrafie
2.3, Decupare după contur, înșirare, țesere cu fâșii S27-S30
apei 2.4, FOTO-FILM
2.5, Realizare de fotografii
2.6. Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare

1.1, PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 4 ore


1.2, Punct, linie, pată, formă, volum
1.3 Pensulație, amprentare, colaj
2.1,
Caligrafie
8.Copilărie 2.2,
Decupare după contur, împletire, Tangram
2.3, S31-S32
Presare, modelare
fericită 2.4,
2.5, FOTO-FILM
2.6. Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE1. Poveștile toamnei PERIOADA: săptămâna 1-3

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE:6 ORE
1.1, Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la întrebări Desen liber, decorații Caietul AVAP pag. 4  observare
1.2, simple şi/ sau formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/ simple  planşe, sistematică
1.3, multiplă: „În desen este culoarea ta preferată sau a colegului tău?” Punct, linie fotografii, jucării  aprecieri
2.1, Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente Tăierea şi lipirea hârtiei globale și
2.3. personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc. Amprentare  Conversația, individuale
Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilormodelajului, colajului cu explicația,  activitate
mesaje orale indicate punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, Subiecte: demonstraţia, practică
modelajului, colajului cu mesaje orale indicate Struguri exercițiul, jocul
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, didactic, jocul de rol
materiale, obiecte artistice Exemplu: Joc „Cine observă ceva… (roşu,
rotund,neted, frumos etc.)”  AF, AI, AG
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori la
alegere şi tehnici improvizate  2 ore
 folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în
aplicaţii/compoziţii liber alese
 utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei
Jocuri- exerciţiu pentru utilizarea corectă a instrumentelor de lucru
Jocuri muzicale cu text şi cânt pentru exersarea muşchilor mici ai mâinii

1.1, Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în Desen liber, decorații Caietul AVAP pag. 5, 9  observare
1.2, aplicaţii/compoziţii liber alese simple  planşe, sistematică
1.3, Utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei Punct, linie. fotografii, jucării
2.1, Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la întrebări Tăiere, decupare după  aprecieri
2.3. Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente contur şi lipirea hârtiei  Conversația, globale și
personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc. Ștampilare explicația, individuale
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, demonstraţia,
materiale, obiecte artistice Subiecte: exercițiul, jocul
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori Mere rumene didactic, jocul de rol
la alegere şi tehnici improvizate Prietenii mei
 Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurare  AF, AI, AG
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, de la dreapta
la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a compune spaţiul  4 ore
plastic
 Jocuri- exerciţiu pentru tilizarea corectă a instrumentelor de lucru
 Jocuri muzicale cu text şi cânt pentru exersarea muşchilor mici ai mâinii
 Utilizarea punctului și a liniei cu rol decorative
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2. Sub raze blânde, aurii PERIOADA: săptămâna 4-7

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE:8 ORE
1.1,  Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte PICTURĂ, COLAJ, Caietul AVAP pag. 8-  observare
1.2, întâlnite în mediul familiar explorarea mediului înconjurător pentru a CONFECŢII ŞI 8,9,10,11 sistematică
1.3, identifica forme, culori, materiale, obiecte artistice JUCĂRII  planşe,  aprecieri
2.3, Exemplu: Joc „Cine are pe bancă ceva… (roşu, rotund,
2.4, neted, frumos etc.)”, “Raftul cu obiecte ...albastre, aspre, mici etc) Compoziţii şi fotografii, globale și
2.5,  Enumerarea unor caracteristici observabile ale obiecte decorative jucării, aparat individuale
2.6. materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul Punct, linie, pată, foto/ telefon
familiar – Exemplu: jocul „Ce poţi spune despre …?” formă, volum
 Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în Decupare după Conversația,
funcţie de proprietăţi/utilizări etc. contur,mototolirea explicația,
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în
și lipirea hârtiei demonstraţia,
grup, folosind culori la alegere şi tehnici
improvizate Ștampilare, exercițiul, jocul
 Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop amprentare didactic, jocul de rol
decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese pensulație,
 Selectarea şi utilizarea elementelor grafice, cu scop decorativ, caligrafie A, AI, AG
adaptat temei alese; FOTO-FILM
 Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru
Realizare de 8 ore
 Exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de
frământare, coasere, înşirare, împletire etc. fotografii
 Exersarea modului de îngrijire / păstrare a Utilizarea unor
instrumentelor şi materialelor de lucru fotografii şi a unor
 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi aparate de redare
diferite; formularea de întrebări simple şi şi înregistrare
răspunsuri despre cele observate Subiecte
 Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea
Soare de aur
unor fotografii/ ȋnregistrări
Frunze arămii
Floarea-soarelui
Dovleacul

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3. Lumea din jurul meu PERIOADA: săptămâna 8-14


COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE
SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE:14 ORE
1.1, Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte PICTURĂ, COLAJ, Caietul AVAP pag. 12,  observare
1.2, întâlnite în mediul familiar explorarea mediului înconjurător pentru CONFECŢII ŞI 13, 14, 15, 16, 17, 18 sistematică
1.3, a identifica forme, culori, materiale, obiecte artistice JUCĂRII
planşe, fotografii, jucării,  aprecieri
2.3, Enumerarea unor caracteristici observabile ale Decoraţii simple,
2.4, materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul compoziţii şi obiecte aparat foto/ telefon, globale și
2.5, familiar – Exemplu: jocul „Ce poţi spune despre …?” decorative acuarele, pensulă, individuale
2.6. Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în Punct, linie, linie foarfecă, lipici, frunze  activitate
funcţie de proprietăţi/utilizări etc. modulată, pată, formă uscate / petale de flori, practică
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în Ștampilare,amprentare, creion cu gumă  portofoliul
grup, folosind culori la alegere şi tehnici pensulaţie
elevului
improvizate Rupere, decupare după
Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop contur și lipirea hârtiei Conversația,
decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese Origami, hașurare explicația,
utilizarea corectă a instrumentelor de lucru Caligrafie demonstraţia,
 Selectarea şi utilizarea elementelor grafice, cu scop FOTO-FILM exercițiul, jocul
decorativ, adaptat temei alese; Realizare de fotografii didactic, jocul de rol
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, dela Utilizarea unor fotografii
dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a compune şi a unor aparate de
redare şi înregistrare AF, AI, AG
spaţiul plastic
Exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de
frământare, coasere, înşirare, împletire etc. Subiecte: 14 ore
Exersarea modului de îngrijire / păstrare a Câinele și pisica
instrumentelor şi materialelor de lucru Șarpele
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi În ogradă
diferite Românașii
Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea unor Omul de zăpadă
fotografii/ ȋnregistrări Flori de gheață
Luminițe magice