Sunteți pe pagina 1din 2

Comentariu literar

Cuprins

 Introducere
 Tema romanului
 Semnificația titlului
 Rezumat pe capitole
 Caracterizarea personajelor
 Roman
 Perspectiva narativă
 Încheiere

Introducere
În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Toate pânzele sus!” este
important să menționezi curentul cultural căruia îi aparține romanul, realismul, dar și
apartenența sa la subgenul romanului de aventuri. De asemenea, este esențial să evidențiezi în
introducere importanța pe care acest roman o are pentru opera lui Radu Tudoran, fiind unul
dintre cele mai cunoscute romane ale sale. Aici poți menționa temele abordate, specificul
mediului descris și noutatea pe care o aduce în literatura acelei vremi.
Exemplu ”Toat
e pânzele sus!” este un roman de aventuri marine sau un roman de călătorie.
Tema romanului
Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menționezi informații
referitoare la temă și viziunea despre lume, aceasta din urmă influențând într-o mare măsură
construcția subiectului și a personajelor. Romanul de față abordează o singură mare temă, însă
aceasta este duală: pe de o parte este urmărit modul în care oamenii fac față unor întâmplări
dificile, neobișnuite, extraordinare (evoluția lor externă), iar pe de altă parte este prezentată
dorința interioară a omului de a explora teritorii necunoscute, de a trăi aventuri alături de
prieteni și oameni iubiți (evoluția lor internă). 
Exemplu
Romanul „Toate pânzele sus!” se distinge de celelalte romane ale vremii sale prin
faptul că abordează o temă mai puțin luată în vizor de către scriitori, și anume: aventura.
Semnificația titlului
Titlul romanului vine din zona profesională a navigației, și reprezintă o comandă pe
care o dă căpitanul atunci când e nevoie ca vasul să prindă viteză mai mare. Când vântul e
potrivit, și direcția e bună, corabiei i se ridică toate pânzele sus, pentru a se deplasa cu o viteză
mai mare.
Nu uita să amintești că titlul e la imperativ deoarece reproduce fidel o comandă
nautică. 
Exemplu
Titlul romanului, „Toate pânzele sus!”  reprezintă o expresie nautică, o comandă pe
care o dă căpitanul Anton Lupan.
Rezumat pe capitole
Romanul Toate pânzele sus! este structurat în patru părți cuprinzând în total treizeci și
patru de capitole, ce prezintă toate detaliile călătoriei goeletei Speranța și a echipajului său.
Deoarece peripețiile prin care trec sunt numeroase, iar firul poveștii este unul mai greu de
urmărit, recomandăm structurarea rezumatului pe capitole în funcție de cele patru părți ale
operei. 
Exemplu de rezumat pe capitole pentru Toate pânzele sus!
Prima parte a cărții „La poarta Levantului” (capitolele 1-7), ne prezintă personajul
principal, inginerul Anton Lupan, și istoricul acestuia. Orfan de mamă, trăind doar cu tata,
tânărul Anton de vreo 17 ani pleacă la studii, în Franța. Acolo el îl cunoaște pe Pierre
Vaillant, un alt student la inginerie, precum Anton. Vizitând într-o vacanță orașul lui Pierre,
Saint-Malo, Anton află mai multe despre familia acestuia, și se îndrăgostește de marinărit.
Descoperind secretul explorării Țării de Foc de către tatăl lui Pierre, care nu s-a mai
întors din expediție, Anton și prietenul său decid ca în viitor să pornească împreună într-o
asemenea expediție. După finalizarea studiilor de inginerie, cei doi prieteni pleacă în Istanbul
și lucrează la căile ferate, strângând bani pentru expediția lor. După o perioadă, reușesc să își
cumpere o goeletă, iar Pierre o încarcă de marfă și pleacă cu ea la Sulina, însă corabia nu
ajunge la destinație întreagă.
Anton nu află cu siguranță de ce, iar după un timp, se întoarce în România pentru a
afla. Înapoi în Galați, el își adună un echipaj, pornește spre Pireu cu un alt vas, însă la
Sulina…
Caracterizarea personajelor
Anton Lupan este personajul principal al operei Toate pânzele sus!, eroul căpitan
devenind un model pentru mulți tineri care au apreciat romanul lui Tudoran sau filmul cu
același subiect. În realizarea caracterizării acestuia trebuie să ai în vedere metodele de
caracterizare (directă, indirectă), precum și trăsăturile fizice și morale evidențiate prin
intermediul acestor procedee. Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul
romanului.
Exemplu
Anton Lupan este personajul principal al operei, fiind căpitanul vasului Speranța, ale
cărei călătorii sunt urmărite în romanul „Toate pânzele sus!”. Anton este un personaj
masculin, individual, ale cărui trăsături ne sunt prezentate atât în mod direct, cât și în mod
indirect.
Roman
Poți demonstra apartenența operei „Toate pânzele sus!” la specia romanului făcând
referire la trăsăturile acestei specii, precum: apartenența la genul epic, dimensiunile mari ale
textului, numărul mare de personaje, descrierea unei acțiuni vaste și complexe, încadrată în
timp și spațiu.
Exemplu
Opera „Toate pânzele sus!” aparține speciei romanului, prezentând majoritatea
trăsăturilor esențiale ale acestei specii: este o operă epică ce prezintă o acțiune amplă,
complexă, clar plasată în timp și spațiu, ce antrenează un număr mare de personaje
individualizate și care descrie în mod detaliat realitatea unei epoci și a unui domeniu
profesional anume. Romanul este structurat în patru părți și cuprinde în total treizeci și patru
de capitole
Perspectiva narativă
Perspectiva narativă se referă la unghiul din care sunt povestite întâmplările. Îi
dedicăm o secțiune aparte deoarece e foarte important dacă o operă este narată la persoana I
sau a III-a.

S-ar putea să vă placă și