Sunteți pe pagina 1din 6

Fiind un proces complex, imaginaţia se

desfăşoară în forme variate, de la înlănţuirea


emoţională la combinările intenţionale
simbolice şi semantice în care gândirea şi
limbajul au un rol important.
De-a lungul timpului, formele imaginaţiei s-au
clasificat după mai multe criterii, cele mai
cunoscute fiind prezenţa inteţionalităţii şi după
implicarea activă. Formele active şi voluntare
ale imaginţiei sunt: imaginaţia reproductivă,
imaginaţia creatoare şi visul de perspectivă; iar
Visul din timpul somnului este o formă de
imaginare involuntară car e se manifestă în
stare de somn paradoxal. În stare de somn
când este diminuata controlul şi reglajul
conştient în acord cu cerinţele realităţii apar în
prim plan imaginile care satisfac dorinţele
reprimate şi refulate din starea de veghe. În vis
dispare sentimentul realităţii, referinţele
spaţio-temporale, rezistenţele şi interdicţiile
realului, ceea ce duce la o libertate totală a
asocierii imaginative, adesea bizară şi absurdă,
Atunci când imaginile din timpul somnului
paradoxal apar au continuitate, asemenea unui
film se spune ca visul are un caracter scenic. Pe
lângă caracterul scenic, visul mai are şi un
caracter simbolic, deoarece prin intermdiul său
sunt exprimate într-un anumit fel ceea ce se află
în inconştient.
Visul are şi o funcţie de stocare mnezică a
informaţiilor, de trecere a lor din memoria de
scurtă durată în memoria biochimică, de lungă
durată.
Imaginaţia reproductivă este o formă voluntară şi
activă de imaginare care constă în reconstituirea
mentală a realităţii din trecut sau prezent, ce nu
poate fi percepută direct. Constă în transpunerea
în imagini a informaţiilor transmise pe cale
verbală, având rol deosbit în lectura literară şi în
învăăţarea şcolară a diferitelor ştiinţe( istorie,
geografie, geologie, etc.).
Imaginaţia creatoare este cea mai importantă
formă de imaginare, fiind o componentă esenţială
a a activităţii creatoare. Este activă şi creatoare,
subordonată unui scop creativ de producere a
noului în diferite domenii de activitate . În cazul
imaginaţiei reproductive cuvintele preced
imaginile mintale, în timp ce în cazul celei
productive imaginile peced cuvintele, fiind mai
întâi create de un autor şi apoi transpuse în
forme verbale comunicabile.
Visul de perspectivă contă în proiectarea