Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Grupa: Mică
Prof.inv.prescolar:Fazekas Orsolya
Grădiniţa cu Program normal
Categoria de activitate: Educaţie plastică
Domeniul de activitate: Estetic şi creativ
Tema activităţii: ,,Mărul”
Forma de realizare: modelaj
Forma de organizare: frontal, individual;
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi
Locul desfăşurării: Sala de grupă
Durata: 15- 20 min.;
Scopul activităţii:
 Consolidarea deprinderii de a lucra cu plastilina,folosind tehnici variate de
lucru şi educarea gustului estetic
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 Să recunoască mărul ca fruct de sezon;


 Să modeleze prin mişcări circulare şi translatorii a palmelor faţă de planşetă;
 Să modeleze după tehnica prezentată mărul(din părţi componente),ducând
lucrarea la bun sfârşit;
 Să dovedească spirit estetic şi civic.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee:conversaţia,observaţia,explicaţia,exerciţiul,demonstraţia,
problematizarea,expunerea.
 Mijloace didactice:mere naturale,machetă cu o crenguţă cu mere
planşete,plastilină,modelul educatoarei(mere roşii şi galbene).
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învățământul preșcolar,D.P.H, Bucureşti, 2008
 Metodica predării activităţilor de modelaj în grădiniţa de copii,Bucureşti,1992

1
EVENIMEN- CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
TUL DIDACTICE (Instrumente şi
DIDACTIC indicatori)
Asigurarea unui ambient (material şi psihic)
1. Moment optim pentru copii:
organizatoric -aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea scăunelelor;
-pregatirea materialului;
Solicit copiii să adopte o poziţie corectă pe
scăunele pentru a putea modela corect:
spatele drept, mâinile pe masă, capul drept,
privirea la mine.

2.Captarea Se realizează printr-o ghicitoare: -chestionarea


atenţiei ,,este un copac bogat -conversaţia orală
Când cu fructe-i încărcat
Roşii, galbene şi verzi
Spune-i numele ce-l crezi
Copiii răspund ,,măr”

3.Reactualiza Se va realiza printr-o scurtă discuţie:


rea ,,Oare ce am adus eu în acest coşuleţ?” -chestionarea
cunoştinţelor ,,Ce sunt acestea?” orală
,,Ce fel de fructe sunt merele?”
,,Mai cunoaşteţi şi alte fructe de toamnă?” -conversaţia;
Azi venind la voi la grădiniţă,Zâna
Toamna,care mi-a dat acest coş pentru grupa
voastră,mi-a mai dat ceva(voi descoperi -problematizarea
macheta cu crenguţa de mere).Ea spunea că un -aprecieri
copil rău a rupt această crenguţă dintr-un verbale
copac,a aruncat-o jos iar păsărelele au mâncat
toate merele.Vreţi voi să modelăm azi mere şi
să le aşezăm pe această crenguţă?Crenguţa este
tare supărată!Vreţi să o ajutăm?
4.Anunţarea Astăzi la activitatea de educaţie plastică vom -conversaţia
temei şi a realiza impreună prin modelare ,,Mere”.Pentru
obiectivelor a avea un aspect plăcut trebuie să fiţi atenţi şi să
lucraţi corect.

2
5.
Prezentarea Se face intuirea materialului didactic. -conversaţia;
conţinutului Ce aţi primit voi în coşuleţe? Lângă coşuleţe
şi dirijarea ce aveţi?Aveţi plastilină de două culori
învăţării. (roşie şi verde).Se prezintă modelul realizat
specificând faptul că mărul mai au culoarea
galbenă,verde dar cele mai multe mere sunt -observaţia;
de culoare roşie.
Se demonstrează tehnica de lucru.Priviţi cu
-explicatia;
atenţie cum trebuie să lucrăm.Din culoarea
roşie vom modela fructele şi din cea verde
codiţele.Pentru a putea modela va trebui mai
întâi să încălzim plastilina,trecând-o dintr-o
-expunerea;
mână în alta.Când este moale putem
modela.Bucata de plastilină roşie o vom lăsa
pe planşetă şi cu mâna dreaptă pe plastilină
vom executa mişcări circulare faţă de
-demonstraţia;
planşetă.Obţinem astfelun măr pe care o -aprecieri
vom aşeza pe bucata de carton pe care o verbale
aveţi(ca mai târziu să le putem aşeza pe
crenguţă),apoi mai facem mere.Merele au şi
codiţe.Din plastilina verde rupem două
bucăţi şi prin mişcări în faţă şi în spate
(translatorii) vom obţine codiţa(voi
demonstra şi explica concomitent).Ca
sarcină suplimentară(individuală)voi spune
copiilor că cei care termină pot să facă şi
frunze prin aplatizarea unui bastonaş
verde.Se execută câteva mişcări de încălzire
a mâinilor:
-cântăm la pian;
- exerciţiul;
-ne spălăm pe mâini;
-batem din palme;
-podul din degeţele.
-demonstraţia;

3
6.Obţinerea Copiii lucrează cu plastilina odată cu
performanţei educatoarea.Se urmăreşte poziţia corectă la
şi asigurarea măsuţe,modul de lucru şi sunt ajutaţi copiii -exerciţiul -aprecieri
feed-back- care întâmpină greutăţi în executarea verbale
ului temei.Când timpul alocat activităţii se
încheie se face aprecierea lucrărilor.

7.Evaluarea Se face evaluarea lucrărilor realizate de


şi retenţia copii şi se realizează macheta;fiecare copil
îşi va aşeza pe crenguţa de măr(din
-autoevaluarea
machetă) cartonaşul cu mere pe care în -conversaţia
prealabil va fi scris numele.Acum crenguţa -aprecieri
este foarte fericită că are atâtea mere verbale
frumoase.Toţi copiii vor degusta merele din
coşuleţul trimis de ZânaToamna.

La sfârşitul activităţii voi face aprecieri


8.Încheierea generale şi individuale asupra modului în
activităţii care s-a desfăşurat activitatea. -conversaţia
-aprecieri
verbale generale