Sunteți pe pagina 1din 3

Educatoare: Tudor Andreea-Iulia

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Puiesti


Structura: G.P.N. Cetatuia

PLAN DE DEZVOLATRE PERSONALA

MOTO:
Copiii sunt viitorul, dar viitorul depinde si de educatia lor .
( Ovidiu Kerekes)
AUTOREFLECTIA
Eu sunt, în primul rând, o femeie deschisă ca și o fereastră spre răsărit și o
educatoare, al cărui scop este de a ajuta oamenii să crească frumos . Așadar, mă
interesează să contribui la procesul de dezvoltare al preșcolarilor, indiferent de: sex,
rasă, cultur , rasă.
 
REDACTAREA PLANULUI

VIZIUNEA: Îmi place și vreau să ofer posibilitatea ca fiecare să se simtă bine și


util, de a-și exprima ,,eul’’ prin propria identitate, asigurând tuturor egalitate de şanse.
Fiind din zodia leu, dezvolt gustul de a trăi, mă apăr față de primejdii,
fac totul ca să mă stăpânesc în fața lumii, doresc înflorirea vieții personale în siguranță
și confort material.
Sunt um om cu un spirit realist și practic, cu mult bun simț, care vede
lucrurile cu simplitate și le judecă sănătos. De aceea, am întru totul spiritul
utilizatorulul de drept, care înțelege să se servească de obiecte și să se instaleze practic
în viața materială.
• ŢINTE STRATEGICE - ca și OM
Comunicare eficientă cu: copiii, părinţii,rudele de familie, personalul din grădiniță
şi alte persoane din comunitate.
Facilitarea dezvoltării și implementării unei viziuni comune, sănătoase în familie
si pentru comunitatea din care fac parte.
Colaborarea cu persoanele abilitate pentru a planifica şi implementa activităţi care
promovează realizarea obiectivelor şcolii în localitatea natală.

• OPŢIUNI STRATEGICE - ca și OM
Susţinerea elementelor de cultură pozitivă, tradiționale zonei în care trăiesc şi
promovarea în activitatea din grădiniță.
Participarea la elaborarea de programe de instruire care promovează bunele
manieri și respectarea tradițiilor locului natal.
Demonstrarea competenţelor şi aptitudinilor de a conduce sau a fi într-o
echipă eficientă sau ca jucător în cadrul grădiniței unde lucrez şi comunitatea
unde trăiesc.

MISIUNEA ca și EDUCATOARE:
• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la
formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii:
sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la
regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
Educatoare: Tudor Andreea-Iulia
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Puiesti
Structura: G.P.N. Cetatuia
• Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică
necesară instruirii şi autoinstruirii, pe durata întregii vieţi.
• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului de opinii.
• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur,
într-o formare personală permanentă.
 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE


• Grădiniţa dispune de o curte de joacă pentru copii, dar fără aparatură de
joacă.
• Materialul didactic existent a fost recondiţionat.
RESURSE CURRICULARE
• Materiale curriculare pentru nivelul preşcolar:planuri de învăţământ, programe
şcolare, auxiliare curriculare, caiete de lucru, ghiduri;
• Asigur o bază de date legată de noutăţile în domeniul educativ pentru
grădiniță / colege.

ŢINTE STRATEGICE - ca și EDUCATOARE :


• Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru promovarea unui
învăţământ modern:
• Curriculum: - utilizarea de soft educaţional adecvat curriculum-ului şcolar.
• Resurse umane: - adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii
informaţionale.
Parteneriat educativ eficient:
• Curriculum: - creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea
disciplinelor opţionale şi acordarea conţinuturilor acestora la nevoile
concrete ale actului educativ;
• Resurse umane: - perceperea şi utilizarea copiilor ca parteneri în
derularea actului educativ;
- proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi de consiliere
socială cu părinţii;
Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaţionale astfel
încât să fie centrată pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea şi adaptarea la viaţa
şcolară să se facă rapid:
• Curriculum: - diversificarea strategiilor de predare-învăţare şi individualizarea
instruirii.
• Resurse umane: - autoperfecţionarea şi perfecţionarea prin cursuri în
domeniul strategiilor de cooperare şi educaţie de tip inclusiv.
• Baza materială şi financiară – procurarea şi confecţionarea de materiale
didactice specifice.

REVIZUIREA ANUALĂ  
• Reflecție :
• Colaborarea cu familiile preșcolarilor de sub îndrumare şi cu membrii
comunităţii să răspundă intereselor comunităţi și diverselor momente ale vieții
• Mobilizarea resurselor existente , iar la nevoie și cele permise de comunitate
pentru a prezenta și promova modele de comportare și talente în concordanță
cu nevoile societății.
Educatoare: Tudor Andreea-Iulia
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Puiesti
Structura: G.P.N. Cetatuia
 
FINALIZAREA PLANULUI
• Planul de dezvoltare :
• - se concentrează pe domeniile identificate de creştere, bunăstare și stabilitate a
propiei mele vieți;
• - răspunde şi interacţionează cu cerințele sociale, economice, juridice şi
culturale ale societății în care trăiesc;
• - pune în aplicare toate laturile personalității mele formate și mereu într-o
modelare pentru a promova binele .