Sunteți pe pagina 1din 6

10.Identificati rolul scolilor si a cadrelor didactice in dezvoltarea locala.

Rolul scolilor si a cadrelor didactice in dezvoltarea locala este foarte


important ,alturi de aspectele care fac posibila dezvoltarea locala a scolii,
descentralizarea ca premisa a parteneriatului, factorii dezvoltarii comunitare,
modele de dezvoltare comunitara.Premisele de la care se pleaca sunt multiple.
Asistam astazi la dezvoltarea unui adevarat curent de idei si actiune, centrat pe
comunitate si dezvoltarea acesteia. Abordarea aspectelor legate de scoala si
comunitate isi gaseste legitimitatea in tendintele actuale ale extinderii campului
educational de la organizatia scolara catre alti agenti educationali.
Scoala este, pe de o parte, o institutie care ofera un serviciu social, fiind
direct influentata de ceea ce se intampla in mediul social, transmite cunostinte,
dezvolta abilitati, norme, valori recunoscute si acceptate social; pe de alta parte,
are o logica interna de dezvoltare, reproduce propriile norme si valori, are
propriul sistem de organizare.
Identificarea punctelor comune in valorile transmise de catre scoala si agenti
comunitari, a unor puncte de dezvoltare comune in vederea cresterii gradului de
educatie al actorilor comunitatii (elevi, parinti, diverse categorii sociale etc.) este
esentiala astazi.
Scoala este una dintre institutiile centrale ale comunitatii, are roluri specifice
dar nu poate functiona si nu se poate dezvolta fara a tine cont de specificul
comunitatii in care functioneaza, alcatuita, la randul sau, din mai multi factori cu
rol educativ: familie, autoritati, organizatii guvernamentale si neguvernamentale,
agenti economici, biserica, institutii de cultura, institutii sanitare etc. care au, la
randul lor, o oferta educationala explicita si/sau implicita. Organizatiile scolare
sunt, astfel, supuse presiunii unui complex de factori: a grupurilor ideologice
care activeaza la nivel local, a sistemelor politice, a conditiilor economice si a
diverselor tendinte manifestate in societate.
Pornind de la aceste considerente, in contextul social actual trebuie redefinit
rolul scolii in contextul comunitar in care functioneaza.
Consideram ca: valorificarea resurselor comunitare locale de catre scoala,
abordarea unui parteneriat comunitar prin promovarea unui management
participativ, constientizarea si valorificarea rolului fiecarui agent comunitar in
educatie sunt cai care conduc nu numai la dezvoltarea institutiei scolare, ci si a
comunitatii locale.
Relatiile scolii cu diferite componente ale comunitatii locale: familia, autoritatile
locale, politia, unitatile sanitare, biserica, agentii economici, organizatiile
nonguvernamentale,sunt foarte importante si ar trebu sa fie in stransa colaborare.
Desi parteneriatul presupune cooperare permanenta, de multe ori– relatia
scolii cu partenerii comunitari nu este una de cooperare, ci de functionare
impreuna pe programe sau proiecte cu o durata limitata si din necesitati si
obligatii institutionale. O logica parteneriala lipsita de o unitate
organica Serviciul public de educație colaborează activ cu sectorul economic și
asociativ, iar școala sprijină și, la nevoie, dirijează familia în rolul său de
educator principal. Cadrele didactice lucrează interdisciplinar, în beneficiul
elevilor, sprijinindu-se reciproc și împărtășind modele de bune practici.

Învățarea se bazează pe participarea beneficiarilor (elevi, familie,


comunitate) la elaborarea conținuturilor și la definirea traseului educațional.
Rolul fundamental în educarea copiilor îl are familia, ca microunivers al
societății, și comunitatea locală, ca univers median față de societate, în
ansamblul său. Serviciul public de educație este organizat și structurat pentru a
sprijini și orienta familia în acest rol, întrun mod profesionist și în spiritul
cooperării și al încrederii, care să asigure că obiectivele parcursului școlar
obligatoriu sunt atinse în interesul superior al copilului și în contextul nevoilor
speciale ale acestuia.
Părinții sunt primii profesori și au un rol cheie în modelarea personalității
copiilor. Este esențial ca familia să-și iubească copiii într-un mod responsabil și
să le asigure o creștere sănătoasă. Succesul școlar al copiilor este asociat
îndeaproape modului în care aceștia sunt tratați acasă. Părinții au datoria morală
să inspire copiilor dorința de a învață și încredere în rolul educației. Un echilibru
între educația acasă și educația în școală este cheia succesului învățării. Rolul
părinților nu se limitează doar la educația acasă, ci presupune implicarea lor
activă în viața școlii.

Cadrul didactic este garantul educației de calitate . Cadrul didactic, în


sensul larg de dascăl la orice nivel de învățare, este un profesionist în domeniul
său, competent în materie de disciplină predată, de pedagogie și psihopedagogie.
Cunoaște ultimele evoluții și descoperiri în disciplina predată și în domeniul
pedagogiei, își actualizează constant competențele în aceste domenii, și își
modifică practicile prin adoptarea celor mai relevante metode de facilitare a
învățării. În același timp, personalizează educația și se instruiește în folosirea
tehnologiilor de predare .

Cadrul didactic creează contexte de învățare care răspund particularităților


fiecărui elev, astfel încât să permită acestuia să își construiască identitatea și să
își dezvolte competențele în cel mai eficient mod posibil. Scopul principal al
tuturor activităților cadrului didactic este să sprijine creșterea, dezvoltarea și
succesul fiecărui elev.

Cadrul didactic folosește instrumentele evaluării narative și numerice, în


principal în scop formativ, pentru a evidenția progresele individuale ale elevilor,
pentru a-i sprijini în atingerea obiectivelor de învățare și pentru a își modifica
propriile practici în a răspunde mai bine modului în care elevul învață.

Cadrul didactic folosește, în principal, funcția pedagogică a evaluării, prin


care dirijează învățarea fiecărui elev într-o direcție rodnică, și evită imperios
folosirea instrumentelor de evaluare în moduri care pot provoca stresul,
anxietatea, demotivarea, abandonul sau denigrarea personală.

Performanța cadrului didactic se măsoară prin impactul atins la nivelul


fiecărui elev în implementarea obiectivelor sistemului de învățământ.

Instrumentul principal de măsurare, asigurare și îmbunătățire a


performantei este autoevaluarea, însoțită de datele de impact colectate pe termen
lung. Școala asigură contextul pentru sprijin socio-educațional pentru toți
copiii, în funcție de nevoile lor, devenind un mediu incluziv și care susține
egalitatea de șanse. În acest scop, școala cooperează cu alte instituții abilitate ale
statului, cu organizații de caritate și cu reprezentanți ai societății civile și ai
sectorului economic

Școala contribuie direct, prin pregătirea profesională, la dezvoltare


economică și pregătește cetățenii României să trăiască împreună si alături de
alții, să creeze, să gândească, să inoveze și să participe la viața societății. Școala
încurajează și susține, prin activitatea sa de educație și formare, progresul
cultural și social, caracterizat prin antreprenoriat, invenții, design, reînnoire,
interacțiunea dintre știință și artă, prin încurajarea curiozității și creativității, prin
învățare continuă si eficientă, prin flexibilitate în raport cu schimbările rapide în
contexte sociale
BIBLIOGRAFIE

1. Stăiculescu Camelia – „Managementul parteneriatului şcoală –


comunitate” în Managementul grupului educat, Editura ASE, Bucureşti,
2006
2. Stăiculescu Camelia – „Managementul parteneriatului şcoală –
organizatii neguvernamentale”, în Studia Universitatis, nr. 5/2008
3. Iosifescu, Şerban (coord.) - Management educational pentru institutiile de
învătământ, Bucureşti, ISE - MEC, 2001
Andreca (Galban) Doina