Sunteți pe pagina 1din 1

Apele României.

Râurile și Dunărea

Majoritatea râurilor din țara noastră izvorăsc din Munții Carpați, iar cele
mai multe se varsă în Dunăre, fie direct, fie ca afluenți ai altor râuri.

Râurile Românei:

1) din Vestul țării (curg de la E spre V și se varsă în Tisa, apoi în Dunăre):


Someșul, Crișurile și Mureșul.

2) din Sudul țării (curg de la N spre S și se varsă în Dunăre): Jiul, Oltul, Argeșul
și Ialomița.

3) din Estul țării (curg de la N spre S și se varsă în Dunăre): Prutul și Siretul.

Dunărea este cel mai mare râu din țara noastră. Este al doilea fluviu ca
lungime din Europa, după Volga. Izvorăște din Munții Pădurea Neagră, din
Germania, străbate 10 țări și se varsă în Marea Neagră. Înainte de vărsare, ea se
împarte in 3 brațe: Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe, formând Delta Dunării.

Temă: - Scrieți cele 10 țări prin care trece Dunărea.

- Rezolvați ex. 6/ pag. 46.