Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subscrisa GENS K2 CENTRUL DE DAUNE SRL cu sediul in Sat Sipotu,


Com Lipanesti, Nr 93H, Jud Prahova, Tel. 0726 233 103, email: asigurari.sediu@gmail.com,
inregistrata la ONRC sub nr J29/790/2018, avand CUI 39201875, reprezentata legal de NAE ION cu
functia de administrator,
imputernicesc
prin prezenta pe.TANASE MARIA-CATALINA , (numit in continuare“IMPUTERNICITUL”), cetatean
roman, nascut la data de 09.04.1978., in localitatea Ploiesti, de sex feminin,domiciliat Mun Ploiesti str
General Eremia Grigorescu Nr 1, bl 17 Sc B Ap 48, Jud Prahova,  posesor al C.I., seria PX nr.
405182 eliberat de SPCLEP PLOIESTI cod numeric personal 2780409293193
ca sa efectueze deplasari externe in calitate de conducator auto in Bulgaria,
cu autoturismul marca TOYOTA tipul COROLLA  serie sasiu SB1KC28E80E002260, culoare
GRI an de fabricatie 2004, inscris in circulatie sub numarul PH51KRI  proprietatea GENS K2 CENTRUL
DE DAUNE SRL, potrivit Certificatului de inmatriculare nr P00623257H. In acest scop,
IMPUTERNICITUL poate intocmi toate formalitatile de trecere a frontierelor interstatale, poate prezenta
toate actele necesare solicitate de politia rutiera sau Registrul Auto Roman, precum si in fata oricaror persoane
fizice si juridice din Romania sau/si din spatiul comunitar european.De asemenea, IMPUTERNICITUL poate
incheia contracte de asigurare a autoturismului cu orice societate comerciala de asigurari, la libera sa apreciere,
stabilind clauzele contractului de asigurare, si sa plateasca primele de asigurare, precum si toate taxele legale pentru
serviciile prestate.

Redactata si editata/dactilografiata in 2 exemplare,cate un exemplar pentru fiecare parte, la data


de 22.06.2019

FIRMA IMPUTERNICIT