Sunteți pe pagina 1din 23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

3, CULMEA
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Dobre Irina-Valentina
DATA: 13.04.2016
CLASA: I
ARIA CURRICULARA: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
DISCIPLINE INTEGRATE :
 Comunicare în limba română
 Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA TEMATICĂ: Înfloresc grădinile
SUBIECTUL: Scăderea numerelor naturale 31 – 100 cu trecere peste ordin.
TIPUL LECȚIEI: Lecția de fixare și sistematizare, consolidare a cunoștințelor
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată

COMPETENȚE SPECIFICE
 Matematica si explorarea mediului:

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare;

1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100;

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini
sau reprezentări schematice

 Comunicare în limba română

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
 Arte vizuale și abilități practice
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei.
 Obiective operaționale:

O1-sǎ recunoascǎ termenii matematici folosiţi în operaţiile de scădere (descăzut, scăzător, diferență)

O2- să efectueze corect operaţii de scădere în concentrul 31-100 cu trecere peste ordin, utilizând algoritmul de rezolvare;

O3- sǎ afle termenul necunoscut al scăderii, prin adunare, respectând indicaţiile date;

O4- să compună minim o problemă, colaborând cu colegii, respectând indicaţiile institutorului pe baza imaginii date;

O5- să identifice rezultatele pare și cele impare.

STRATEGII DIDACTICE:

•METODE ȘI PROCEDEE: Conversaţia, explicația, jocul didactic, analiza, exercițiul.

•MIJLOACE DIDACTICE: Materiale personale ale elevilor, jetoane, calculator, videoproiector, imagini, fișă de lucru, creioane
colorate, boxe, smiley face .

•FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe


•RESURSE: Umane: 12 elevi

Temporale: 35 min + 10 min activitate în completare

BIBLIOGRAFIE:

1. MECTS- „Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea mediului, Dezvoltare
personală, Muzică și mișcare si Arte vizuale si abilități practice, aprobata prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”,
Bucuresti, 2012;

2. Roşu, Mihail, „ Metodica predării matematicii la clasele I – IV”, E.D.P., Bucureşti, 1988.

MOMENTELE OB. CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


FORME DE
LECŢIEI OP. METODE MIJLOACE
ACTIVITATE
Se asigură condiţiile necesare desfăşurării în bune
1. MOMENT condiţii a lecţiei solicitând elevilor să pregătească Observarea
Conversaţia Frontal
ORGANIZATORIC materialele necesare, să-şi corecteze poziţia în sistematică
bancă şi să păstreze ordinea şi disciplina.
Prezint imagini cu Mica Sirenǎ şi împart elevii în
trei echipe (echipa delfinilor, echipa cǎluţilor de
mare şi echipa crabilor). Întreb elevii unde trǎiesc
animalele din imaginile de pe jetoanele lor şi le
propun o ghicitoare:

Foarfeci are,
Nu croieşte,
Conversaţia Observarea
2. CAPTAREA Cine-l ştie Videoproiector Frontal
Explicația sistematică
ATENȚIEI Îl ghiceşte!
(Racul )

Le spun cǎ vor avea misiunea de a o salva pe Mica


Sirenǎ. Aceasta este ţinută prizonieră într-un castel
iar uşa de acces este încuiatǎ cu 4 chei. Cheile sunt
pǎzite de câte un rechin ce este dispus sǎ le cedeze
în schimbul rezolvarii unor exerciţii matematice.
Materiale
3. VERIFICAREA Se verifică rezolvarea temei pentru acasă atât
Conversația personale ale Observare
TEMEI calitativ,cât și cantitativ. Se fac observaţii, scurte Individual
Explicația elevilor sistematică
generalizări, etc.
4. ANUNȚAREA
SUBIECTULUI
Se va prezenta conținutul noii lecții elevilor:
LECȚIEI ȘI Observarea
“Scăderea numerelor naturale de la 31-100 cu Explicația Frontal
A sistematică
trecere peste ordin”, dar și obiectivele propuse.
OBIECTIVELOR
OPERAȚIONALE
5. Se va prezenta prima probǎ matematicǎ la care vor Jocul didactic Plicul cu
SISTEMATIZARE fi supuşi de primul rechin (plicul aflat în dreptul întrebările
Conversaţia Frontal Observarea
A, primului rechin). Plicul conține urmǎtoarele întrebǎri: trimise de
sistematică
CONSOLIDAREA, O1 Explicația rechin
1.Cum se numesc numerele care se scad?
FIXAREA
CUNOȘTINȚELOR 2.Cum se numeşte rezultatul scăderii? Aprecieri
ASIMILATE verbale
3.Câţi termeni poate avea scăderea?
ANTERIOR O2
Propun câteva calcule orale:
Exerciţiul
40 – 5 =

50 – 2 =
Analiza
30 – 6 =

Proba 2: jocul bețelor Fişe de lucru


O2 răspunsurilor
Se vor împărți elevilor bețele pe care sunt
O3 scrise operațiile și rezultatele. Jocul începe de la
găsirea bețisorului pe care scrie “Start!”. Lucrul în

Dupǎ realizarea calculelor elevii trebuie sǎ echipǎ

găsească bețisorul cu rezultatul. Se va proceda


astfel până la terminarea operațiilor.

Plicul cu
Proba 3
întrebările
Conversația Individual Observarea
6.OBȚINEREA - rechinul patru propune elevilor urmǎtorul calcul : trimise de
PERFORMANȚEI O5 Explicația Frontal sistematică
la diferența numerelor 50 şi 5 adaugǎ numǎrul 10. rechin
Să identifice dacă rezultatul este un număr par sau Fișă de lucru
impar.

Plicul cu

7. ASIGURAREA Proba 4- rechinul le propune elevilor sǎ rezolve o întrebările Observarea


Conversaţia
RETENȚIEI ȘI A problemǎ dupǎ imagine . Se verificǎ problema trimise de sistematică
O4
Explicaţia rechin În perechi
TRANSFERULUI O5 compusǎ.

Fișă de lucru
Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra
participării elevilor la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul orei. Ecusoane Mica Aprecieri
8. ÎNCHEIEREA
Conversația Frontal
ACTIVITĂȚII Elevii vor primi diplome de participare la concurs, Sirenă verbale
iar echipa câştigǎtoare primeşte câte un ecuson cu
Mica Sirenǎ.

Conversația Calculator
ACTIVITATE Se va urmări filmulețul Mica Sirenă. Aprecieri
Explicația Boxe
TRANSDISCIPLI-
verbale
NARĂ Videoproiector
3. Calculaţi şi faceţi proba prin adunare! Menţionaţi dacǎ diferența este parǎ sau imparǎ.

80 – 7 = 50 – 2 =
60 – 6 = 70 – 8 =

90 – 3 = 80 – 2 =

4. La suma numerelor 39 şi 33 adaugǎ numǎrul 18.


5. Alcǎtuiţi o problemǎ dupǎ urmǎtoarea imagine: