Sunteți pe pagina 1din 1

Scrieti aplicatia HTML5 si codul Javascript deseneaza o forma

geometrica intr-un canvas caruia I s-au aplicat doua transformari


(rotire si scalare cu 1.5 pe OY) in plan la click pe canvas.