Sunteți pe pagina 1din 4

MARKETING CURS 2

Functiile marketingului:
1) Investigare pietei, a nevoilor de consum
- E considerata functia premisa
- Presupune existenta unui sistem informtional de
marketing

2) Conectarea dinamica a intreprinderii la mediul economico-social


- Functia mijloc
- Intreprinderea trebuia sa manifeste un rol activ in
vederea fructificarii oportunitatilor si contractarii
amenintarilor

3) Satisfacerea in conditii superioare a nevoilor de consum


- Prima functie obiectiv a intreprinderii
- Satisfctia conmparatorului = diferenta dintre asteptari
si utilitatea primita prin cumpararea produsului.
Obs. Pastrarea/Capitalizarea consumatorilor deja existenti este mai importanta
decat atragerea noilor consumatori.

4) Maximizarea profitului
- A doua functie obiectiv
- Exercitarea acestei funtii este conditionata de
satsifacerea nevoilor consumatorului.
Obs. Trebuie vazuta ca o consecinta a satisfacerii nevoilor consumatorilor.
DEZVOLTAREA, DOMENIILE SI SPECIALIZAREA
MARKETINGULUI

1) Dezvoltarea extensiva – adoptarea unor practici de marketing de catre o serie de


organizatii din diferite domenii de activitate. Aceasta adoptare se realizeaza
incidental.
2) Dezvoltarea intensiva- perfectionarea activitatilor de marketing si a
instrumentelor care stau la baza acestora.
Presupune crestere rolului cercetarii de marketing.

Orientari in activitatea intreprinderii:


1) Orientarea spre productie – concentrarea spre o productie cat mai mare
2) Orientarea spre produs – imbunatatirea si perfectionarea produsului
3) Orientarea spre vanzari – are drept finalitate o “impingere” a produsului
catre piata, printr-un pret redus si tehnici de promovare a vanzarilor.
4) Orientarea spre marketing – orientare dinspre exterior spre interior, de la
nevoile consumatorilor la produsele intreprinderii
5) Orientarea spre marketing societal – asumarea unor responsabilitati sociale
si umane de catre firme.

SPECIALIZAREA MARKETINGULUI IN DOMENIUL ECONOMIC

Criterii:
1) in functie de profilul activitatii economice:
a) Marketingul bunului de consum – bunurile destinate populatiei;
b) Marketingul bunurilor de capital (industrial)
c) Marketingul serviciilor
Caracteristici care le disting de bunurile materiale:
-intangibilitatea
-inseparabilitatea
-variabilitatea
-persiabilitatea

2) In functie de cadrul teritorial de desfasurarea a activittii economice:


a. marketing intern – viziunea de marketing se refera la piata interna
b. marketing intenational – sunt abordate piete externe

3) In funtie de nivelul de organizare economica:


a. Micromarketing – la nivelul intreprinderii
b. Macromarketing – la nivelul societatii/ sectoare ale acesteia

Marketingul in domeniul non-profit delimiteaza marketingul social.


- marketingul social – urmareste crearea adeziunii la o idee, sistem de valori sau
adoptarea unui anumit comportament social la nivelul anumitor grupuri

Domeniile marketingului social:


-m. sanatatii publice
-m. politic
-m. ecologic
-m. ecleziastic
-m. securitatii rutiere
-m. sportiv
MEDIUL DE MARKETING AL INTREPRINDERII

-Ansamblul factorilor sub influenta carora acestea isi desfasoara activitatea

Mediu de marketing: - intern sau extern

-La nivelul mediului extern, in functie de natura ( directa sau indirecta) si in functie
de sensul influentei, avem micromediu si macromediu.
Cu micromediul, intreprinderea are o legatura permanenta, puternica, directa, si
operabila in dublusens.