Sunteți pe pagina 1din 6

prezentarea de caz

• informaţii personale şi date anamnestice


• clinică documentarea paraclinică
examinarea
• de tratament şi consimţământul tratamentul protetic
planul
evaluarea postterapeutică

modele diagnostice montate în ocluzoralexandru petre 2015
PREZENTAREA DE CAZ – EXAMINAREA / DIAGNOSTICUL


Datele de înregistrare

Informaţiile anamnestice, medicale generale şi dentare Motivul(ele) prezentării

• Informaţiile rezultate din examinarea clinică a pacientului:

SEMNE VITALE

Leziunile mucoasei orale

Diagnosticul leziunilor odontale, conform clasificării ACP şi justificarea acestuia

Parodontometria, cu reprezentarea adâncimii maxime a pungilor parodontale de la nivelul fiecărui dinte restant
Înregistrarea nivelului marginii gingivale libere în raport cu coletul anatomic, la nivelul fiecărui dinte restant

Înregistrarea nivelului joncţiunii muco-gingivale în raport cu marginea gingivală liberă, la nivelul fiecărui dinte res
Gradul de igienă dento-parodontală, eventual indexul de placă microbiană şi măsurile


pentru amendarea acestuia alexandru petre 2015

EXAMINAREA / DIAGNOSTICUL

• Înregistrarea gradului de mobilitate, de la nivelul fiecărui dinte restant


• rezultate din examinarea clinică a ATM
furcaţiilor Datele
r mobilizatori•ai mandibulei

nedy, Costa,• ACP şi justificarea acestora. Care sunt dinţii care urmează a fi extraşi, din ce motive şi cum urmea

alexandru petre 2015


EXAMINAREA / DIAGNOSTICUL
Diagnosticul ocluziei dentare:
• Raporturi ocluzale stabile / instabile în PIM DVO păstrată / micşorată / mărită Raportul ORC – OIM
Ghidajul mişcărilor de propulsie Ghidajul mişcărilor de lateralitate
• Modificările dentare de poziţie care afectează mişcările mandibulare cu contacte dento-dentare
• Dinţii care prezintă forme de uzură patologică

• Dinţii care prezintă fremitus
•Diagnosticul estetic:
• interincisiv-centrală în raport cu mediana feţei Vizibilitatea incisivilor centrali în repaus
Linia mediană
Curbura marginilor incizale şi a planului de ocluzie în zona laterală Vizibilitatea dinţilor în râs/surâs

Culoarea dinţilor
• vestibular
Culoarul bucal


• alexandru petre 2015

EXAMINAREA / DIAGNOSTICUL
Fotografiile pentru documentarea clinică iniţială / finală:
Faţă / profil pacient
Arcadele maxilară + mandibulară în IM şi cu dinţii uşor depărtaţi
Arcadele maxilară + mandibulară (vedere ocluzală)
Radiografii (copii)
Modele diagnostice în ocluzor sau fotografiile acestora
Alte imagini semnificative
alexandru petre 2015
PLANUL DE TRATAMENT


Este necesar tratament sistemic pentru controlul unor afecţiuni medicale generale?
Este necesar tratament stomatologic de urgenţă? În ce constă acesta? Ce cuprinde tratamentul prep
Parodontal •
În cazul dinţilor ce urmează a fi extraşi, sunt necesare intervenţii terapeutice asociate (de ex. alveoloplastie, implanturi end
• echilibrarea ocluzală preliminară?
În ce constau intervenţiile pentru

Care sunt cariile / leziunile coronare ce vor fi tratate provizoriu / prin restaurări coronare de durată
Există distrucţii coronare severe? Cum urmează ele să fie tratate? Care sunt dinţii care urmează a fi trataţi endodontic?
PLANUL DE TRATAMENT
Sunt previzibile intervenţii preparatorii secundare (chirurgicale) ?
Sunt previzibile intervenţii chirurgicale pentru tratarea pungilor parodontale
sistente?

tă distrucţii coronare subgingivale? Cum urmează ele să fie tratate? Sunt necesare intervenţii chirurgicale

• creşterea înălţimii coroanei clinicerea estetică a coletului clinic tratamentul retracţiilor gingivale tratamentul afectărilor furcale
nuri, defecte muco-gingivale

rea crestelor edentate

••
•Redresări
Sunt previzibile intervenţii chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic?
ortodontice
alexandru petre 2015
PLANUL DE TRATAMENT PROTETIC
Care sunt dinţii care urmează a fi acoperiţi prin coroane? Coroanele pot fi înlocuite prin obtu
Ce tipuri/materiale de coroane sunt indicate?
Coroanele de pe dinţii vecini vor fi separate sau solidarizate?
Cum va fi tratată fiecare breşă edentată
prin punte dentară

• prin proteză mobilizabilă prin supraproteză


prin restaurări protetice agregate pe implanturi sau mixt (implanturi + dinţi naturali)
• breşa va fi menţinută neprotezată


alexandru petre 2015

PLANUL DE TRATAMENT PROTETIC


În cazul breşelor edentate tratate prin punte dentară, se vor preciza:
• dinţii stâlpi

ară pentru fiecare dinte stâlp materialul / materialele utilizate
• cu modelul tipic (de ex. limita cervicală, distrucţii coronare, elemente suplimentare de menţinere şi stab
preparaţie în raport
geometrie a protezei unitare în raport cu modelul tipic (de ex. extinderea componentei fizionomice, grosimea pereţilor, etc.

antă, raport cu creasta edentată)• Fotografiile
tipul conectorilor (rigid prin turnare unică, rigid prin lipire, demontabil, rezilient etc.)
pentru documentarea clinică a etapelor de tratament

alexandru petre 2015

S-ar putea să vă placă și