Sunteți pe pagina 1din 12

20 PROIECTARE

PONTIC 561

FIGURA 20-24  ■ Blanșarea țesuturilor moi la evaluare indică o


presiune a pontic asupra mucoasei.
FIGURA 20-25  ■ Pacientul trebuie să fie instruit în modul de a
curăța suprafața gingivală a unui pontic cu ata dentara.

corpului de punte trebuie sa fie trimis la laborator, iar


zona de creastă pe matricea definitivă (Fig. 20-24). Aceasta proteza trebuie să fie verificata și corectate inainte de
a fost o dată promovat ca o modalitate de a îmbunătăți cimentare. Prevenirea este cea mai bună soluție pentru
aspectul relației pontic-creasta. Cu toate acestea, din cauza controlul iritației țesutului.
ulcer ation care rezultă în mod inevitabil, atunci când
folosirea atei dentare nu este meticu-lously efectuate,
conceptul nu este recomandată1,30,31 cu excepția cazului
urmat așa cum a fost descris anterior pentru un pontice
lunguieț.29,32 Deși corpul de punte ovate menține contactul
țesutului pozitiv pentru a sprijini pseudopapillae, mucoasa
sănătoasă poate fi menținută în cazul în care contactul cu
mucoasa este strânsă, dar noncompressive și porțiunea
gingivală a pontic este curățat în mod regulat.33

Considerații de igienă orală


Cauza principala de iritare a creastei este datorata toxinelor
eliberate din placa microbiană, care se acumulează între
suprafața gingivală a corpului de punte și creasta reziduală,
cauzând inflamarea tesuturilor si formarea tartrului.
Spre deosebire de protezele dentare parțiale amovibile,
FDP nu poate fi scoasa din gura pentru curățarea zilnică.
Pacienților trebuie să li se explice tehnici eficiente de
igienă orală, cu un accent special pe curățarea suprafeței
gingivală a corpului de punte. Forma suprafeței gingivale
este relationata cu creasta, iar materialele folosite în
fabricatia sa influenteaza succesul final.
In mod normal, în cazul în care exista contactul cu
țesutul, suprafața gingivala a corpului de punte este
inaccesibila perilor periei de dinți. Prin urmare, pacientul
trebuie sa-si mentina o igiena buna. Dispozitivele, cum ar fi
Oral-B Super Floss (Oral-B, Procter & Gamble), și ața
dentară sunt foarte recomandate (Fig. 20-25). Ambrazurile
gingivale din jurul corpului de punte ar trebui să fie
suficient de largi pentru a permite igiena orala. Cu toate
acestea, pentru a preveni tasarea alimentelor, acesta nu ar
trebui să fie deschise în mod excesiv. Pentru a permite
trecerea atei dentare pe întreaga suprafață de țesut,
contactul dintre corpu de punte si creasta reziduală trebuie
să fie pasiv .
În cazul în care corpul de punte are o depresiune sau
concavitate în suprafața sa gingivala, placa se acumulează
deoarece ata dentara nu poate curăța această zonă, și
iritarea țesutului34urmează. Aceasta este de obicei
reversibilă; atunci când suprafața este ulterior modificata
pentru a elimina concavitatea, inflamația dispare (veziFig.
20-15). Prin urmare, o descriere exactă a designului
materialul în sine). Bine lustruit aurul este mai fin, mai
Materialul corpului de punte puțin predispuse la coroziune, și mai puțin retentiv plăcii
decât este o piesă nelustruita si poroasa. 40 Cu toate acestea,
Orice material ales pentru a fabrica corpul de punte ar chiar și suprafețe foarte lustruite pot acumula placa în cazul
trebui să ofere rezultate estetice bune în cazul în care este în care sunt ignorate măsurile de igienă orală.41,42
nevoie; biocompatibilitatea, rigiditate și rezistență pentru a Ceramic glazurata arata foarte fin, dar atunci când este
rezista forțelor ocluzale; și longevitate. FDPs trebuie făcută
privita sub un microscop, suprafața sa prezintă mai multe
cât mai rigidă, deoarece orice îndoitură în timpul
masticației sau parafunctiilor poate provoca presiune asupra goluri și este mai poroasa decât cea a aurului lustruit sau a
gingiei si cauza fracturi ale fațetei corpului de punte. rășinii acrilice43 (Fig. 20-26). Cu toate acestea, ceramic
Contactele ocluzale nu trebuie să se produca la intersecția glazurata este mai ușor de curățat decât alte materiale.
dintre metal și ceramica în timpul contactelor centrice sau Pentru îndepărtarea plăcii mai ușor și biocompatibilitate,
excentrice, și nici nu ar trebui ca joncțiunea metalo- suprafața corpului de punte trebuie făcută dinceramica
ceramica să fie în contact cu creasta reziduală pe suprafața glazurata. Cu toate acestea, contactul țesut-ceramica poate
gingivală a corpului de punte. fi contraindicată în zonele edentate unde există distanța
Investigațiile bazate pe biocompatibilitatea materialelor minimă între creasta reziduală și suprafața ocluzală. În
utilizate pentru fabricarea corpului de punte s-au axat pe aceste cazuri, plasarea ceramicii pe partea tisulară a
doi factori: (1) efectul materialelor și (2) efectele aderenței
suprafeței. Ceramica glazurata este considerat, în general, corpului de punte poate slăbi structura de metal, în special
cel mai biocompatibil material pontic disponibile, 35-37 și pe suprafața ocluzală (Fig. 20-27). Dacă suprafata de metal
este plasata în contact cu țesut, acesta ar trebui să fie
datele clinice30,38 au tendința de a sprijini acest aviz, cu
toate că factorul esențial pare a fi capacitatea materialului extrem de lustruit. Indiferent de alegerea materialului
de a rezista la acumulării de placă 39(Mai degrabă decât pontic, pacientii pot preveni inflamatia din jurul corpu;lui
de punte cu igiena orala meticuloase.44
562 PARTEA III PROCEDURI DE LABORATOR
18 mm
Forțele ocluzale
Reducerea lățimii vestibule-linguale a corpului de punte cu FIGURA 20-26  ■ Microscopia electronică de micrografiile lain-
porce vitraj (A), aur lustruit (B) și rășină acrilică lustruite (C).
pana la 30%, a fost sugerat 45,46ca o modalitate de a reduce (Microscopie de Dr. JL Sandrik.)
forțele ocluzale și suprasolicitarea bonturilor dintilor stalpi.
Această practică continuă și astăzi, deși are puține

18 mm

18 mm

C
CONSIDERAȚII MECANICE
baze științifice. Analiza critica47a dezvăluit că forțele sunt Prognosticul FDP este compromisă dacă principiile
diminuate numai când sunt mestecate alimente de mecanice ale corpului de punte nu sunt urmate
consistență uniformă și că o creștere de 12% în eficiența îndeaproape. Problemele mecanice pot fi cauzate de
masticatorie poate fi obtinuta la o reducere de 1/3 din alegerea necorespunzătoare a materialelor, designul slab
lățimiea corpului de punte. Forte potențial dăunătoare sunt proiectat, pregătirea necorespunzatoare a dintelui, sau
mai susceptibile de întâlnit în cazul în care o FDP este ocluzie slabă. Acești factori pot duce la fractura de
suprasolicitata de o mușcătura accidentală pe un obiect dur
protezaei sau desprinderea conectorilor. Lunga deschidere
sau prin activități parafunctionale, cum ar fi bruxismul, mai
degrabă decât de mestecat de alimente de consistență posterioara a FDP conduce la probleme mecanice.
uniformă. Îngustarea suprafața ocluzală nu reduce aceste Inevitabil, flexarea semnificativă apare ca urmare a unor
forțe. forțe ocluzale ridicate și deoarece efectele de deplasare
De fapt, îngustarea suprafeței ocluzale poate efectiv cresc cu cubul lungimii etalon ??(a se vedeacapitolul 3).
împiedica sau chiar împiedică dezvoltarea unei relații Prin urmare, evaluarea forțelor probabile pe corpul de
ocluzale stabile si armonioase. Asa cum un dinte punte și proiectarea în consecință sunt importante. De
malpozitionat poate provoca dificultăți în controlul plăcii și exemplu, un puternic corp de punte din metal, mai degrabă
nu poate oferi sprijin adecvat pentru obraz. Din aceste decât unul metalo-ceramic (Fig. 20-28), poate fi în situații
motive, se recomandă corpul de punte cu lățimi ocluzale de mare stres, în care ar fi mai predispus la fractura. Când
normale (cel puțin în clasa a 3 a ocluzala). O excepție este corpul de punte metalo-ceramic este ales, extinzându-se pe
situația în care creasta alveolară reziduală s-a resorbit suprafeta ocluzala cu ceramica pentru a obține o mai bună
vestibule-lingual. Reducerea lățimemii corpului de punte esteticia ar trebui, de asemenea, trebuie evaluat cu atenție.
poate fi de dorit și ar diminua astfel conturul lingual În plus față de potențialul său de fractură, ceramica poate
facilitand măsurile de control ale placii. abraza antagonistiidacă contactele ocluzale sunt pe smalt
sau metal.

1 2 3 4

FIGURA 20-27  ■ Patru modele pontice, în ordinea descrescătoare a puterii, conform diametrului secțiunii transversale scheletul metalic.
Cand spatiul vertical este minim, a patra proiectare (țesut de porțelan și acoperire ocluzală) poate fi contraindicată.
20 PROIECTARE
PONTIC 563

FIGURA 20-30  ■ Eșecul ceramicii nesustinute gingival.


FIGURA 20-28  ■ Eșecul pe o durată lungă,metalo-
supuse unui stres ridicat.

insuficientă a acestuia și predispune la o eventuală


fractură (Fig. 20-30). Acest lucru se intampla in

FIGURA 20-29  ■ eșe care rezultă din tehnica necorespunzătoare


de laborator.

Materiale disponibile
Unele FDPs sunt fabricate în întregime din metal, ceramica B
sau rasina acrilica, dar cele mai multe constau dintr-o
combinație de metal și ceramica. Acceptarea fatetarii
corpului de punte de rășini acrilice a fost limitată din cauza
durabilitatii reduse (uzură și modificări de culoare). Cele
mai noi compozite indirecte, care se bazează pe rășini de cu
conținut anorganic și materiale armate cu fibre (a se FIGURA 20-31  ■ Ceruirea conturului anatomic și cutback
vedeaCapitolul 15), au trezit interesul pentru rășină controlată (A) sunt metodele cele mai fiabile pentru fabricarea unei
compozită și corpul de punte rășină fatetat. substructuri metalice satisfăcătoare (B).

Corpul de punte Metalo-ceramic


zona cervicala a unui corp de punte frontal. O tehnică
Cele mai multe corpuri de punte sunt din metalo-ceramica. fiabilă pentru a asigura o grosime uniformă de
Dacă este utilizat în mod corespunzător, această tehnică porțelan este să facem PDF din ceara pentru a finaliza
este de ajutor în rezolvarea problemelor clinice frecvent conturul anatomic și apoi prin tehnica de cutback a
întâlnite. Un corp de punte metalo-ceramic bine fabricat cerii sa ajungem la o adâncime predeterminată (Fig.
este rezistent, este usor de curatat, si are un aspect natural. 20-31).
Cu toate acestea, insuficiență mecanică (Fig. 20-29)poate • Suprafețele de metal care urmează să fie acoperit
apărea și de multe ori poate fi atribuită proiectarii trebuie să fie netede și fără gropi. Neregularitățile
inadecvate. Principiile de proiectare sunt discutate suprafeței cauzeaza udarea incompleta a porțelanului,
înCapitolul 19, dar punctele de urmărire sunt evidențiate în ceea ce duce la goluri la interfața metal-porțelan, care
acest capitol: reduc rezistența legăturii și crește posibilitatea de
• Corpul de punte trebuie să ofere aibe o fateta defecțiuni mecanice.
uniforma de porțelan (aproximativ 1,2 mm). Subtierea • unghiuri ascuțite pe zona de fațetare ar trebui să fie
excesivă a porțelanului contribuie la susținerea rotunjite. Ele produc concentratii de stress care pot
provoca defecțiuni mecanice.
• Amplasarea și proiectarea a joncțiunii de metal- deformare a corpului metalic la jonctiune
porțelan necesită o atenție deosebită. Orice
564 PARTEA III PROCEDURI DE LABORATOR

decat rășinile tradiționale directe și indirecte compozite. Cele


mai multe sunt supuse unui proces de postcuring? care
conduce la rezistență ridicată la încovoiere, contracția
minimă de polimerizare și uzură comparabila cu cea a
smalțului.48 În plus, îmbunătățirile între legătura dintre
compozit și metalul49 pot duce la o reevaluare a folosirii
rășinilor.

Corpul de punte Ranforsat cu compozit


FIGURA 20-32  ■ Porțelan Chipping cauzate de contactul ocluzale Rășini compozite pot fi utilizate în FDPs parțială fără o
pe joncțiunea metalo-ceramic. substructură metalică (vezi Capitolul 15). O matrice
substructurata din fibră de sticlă sau impregnat cu polimer
asigură rezistență structurală. Din cauza proprietăților fizice
ale acestui sistem, combinat cu adaptare marginala excelenta
și estetica, este o alternativă posibilă fără metal pentru FDPs,
desi performantele clinice pe termen lung nu sunt încă
cunoscute.

CONSIDERAȚII Estetice
Nu contează cât de bine au fost urmate principii biologice și
mecanice în timpul fabricării, pacientul evaluează rezultatul
in modul în care arată, în special atunci când dinții anteriori
au fost înlocuiti. Multe consideratii estetice care se referă la
FIGURA 20-33  ■ Uzura unei proteze placate cu rășină acrilică. coroane unice se aplică, de asemenea,la corpul de punte (a
se vedeaCapitolul 23). Mai multe probleme pot fi întâlnite la
corpul de punte, în încercarea de a obține un aspect natural.
poate duce la ciobirea ceramicii (Fig. 20-32). Din acest
motiv, contactele centrice ocluzale trebuie să fie plasate
la cel puțin 1,5 mm distanță de jonctiunea metal- Interfața Gingivală
ceramica. Contactele excentric care ar putea deforma Un corp de punte estetic reproduce forma, conturul,
interfața metal-ceramică trebuie să fie evaluate cu marginea incizala, gingivala și ambrazurile incizale și
atenție. culoarea dinților adiacenți. Simularea corpului de punte a
unui dinte natural este cel mai adesea trădată la jonctiunea
țesut-corp de punte. Cea mai mare provocare în această
Rasina-fateta corpul de punte situație este de a compensa modificările anatomice care apar
după extractie. Pentru a realiza un aspect „natural“, o atenție
Din punct de vedere istoric, restaurări acrilice cu fateta au deosebită trebuie acordată conturul suprafeței labiale ce se
avut deficiențe care le-au făcut acceptabile doar ca restaurări
apropie de joncțiunea țesut-corp de punte. Acest lucru nu
provizorii pe termen lung. Rezistența lor la abraziune a fost
mai mică decât cea a smalțului sau a porțelanului și uzura poate fi realizată doar prin suprapunerea conturului facial al
notabilă a avut loc cu perierii normale (Fig. 20-33). Mai dintelui lipsă; după ce un dinte este îndepărtat, osul alveolar
mult, datorită schimbarii dimensională de absorbție a apei și suferă resorbția sau de remodelare, sau ambele. În cazul în
a fluctuațiilor termice (termociclare) a cauzat probleme. Nu care conturul dintelui inițial ar fi urmate, corpul de punte ar
exista o legătură chimică între rășină și cadrul metalic și arata nenatural lung incisovo-gingival (Fig. 20-34). Pentru ca
astfel rășina a fost reținută prin mijloace mecanice (de un corp de punte sa dea iluzia unui dinte natural, observatorii
exemplu, adâncituri).Continua schimbare dimensională a trebuie să creadă că ei văd un dinte natural.
fațetelor la interfața metal rășină, au dus la decolorarea Modificarea conturului marginal al corpului de punteeste
ulterioară a restaurării. recomandat pentru majoritatea situațiilor anterioare;
Cu toate acestea, există anumite avantaje pt utilizarea de compensează lățimea pierduta vestibulo-linguale a creastei
materiale polimerice în loc de ceramica: Ele sunt ușor de reziduale prin suprapunerea peste ceea ce rămâne. Un bine
manipulat și de reparat și nu necesită interval mare de topire conceput corp de punte modificat trebuie sa fie convex pe
ca pentru tehnica metalo-ceramica. Sistemele indirecte de partea de țesut, cu ambrazuri netede și deschise pe partea
rășini compozite introduse începând cu anii 1990 au rezolvat linguala pentru ușurarea curățarii. Este dificil
unele dintre problemele inerente. Aceste rășini indirecte de
nouă generație au o densitate mai mare de ceramică
anorganică
20 PROIECTARE
PONTIC 565

FIGURA 20-35  ■ Iluzie optica. Cele doua imagini (A și B) sunt


identice, cu excepția faptului că o imagine este cu susul în jos. Cei
C mai mulți oameni fac diferite interpretări tridimensionale ale fiecărei
fotografii-grafic, interpretând una ca o impresie negativă, iar celălalt
ca o distribuție pozitivă. (Verificați iluzia prin rotirea cărții.)
Interpretarea se bazează pe modul în care se încadrează umbre; în
condiții normale situa-tiile, obiectele iluminate sunt văzute de sus.

FIGURA 20-34  ■ Înălțimea incisogingival corectă este critică în la cresta reziduale, există o umbră nenatural în zona
design pontic estetic. A, eșecul Estetică a unei proteze dentare fixe cervicală, care arată ciudat și strică iluzia unui dinte natural
parțiale cu patru unități (FDP) înlocuirea incisivilor centrali și laterali (Fig. 20-36). În plus, la interfața pontic-gingivală se pot
dreapta. Corpului de punte au fost modelate pentru a urma conturul
feței dinților lipsă, dar din cauza pierderii osoase, ele arata prea mult colecta resturile alimentare, ce ruineaza în continuare iluzia
timp. B, FDP înlocuire. Rețineți că jumătatea gingivală a fiecărei unui dinte natural.
pontic a fost redus. Aspectul estetic este mult îmbunătățită. C, Acest Atunci când aspectul este de cea mai mare îngrijorare,
eșec estetic este rezultatul unei reduceri excesive. Corpului de punte corpul de punte oval utilizat în conjuncție cu conservarea
centrale incisivi arata prea scurt.
alveolei sau tesutului moale poate poate oferi un aspect la
interfața gingivală, care este practic de neobservat de cel al
unui dinte natural. Pentru că iese dintr-o adâncitură de țesut
de realizat. Clinic, multe corpuri de punte au contur moale, acest corp de punte nu este susceptibil la multe dintre
suboptimal, ceea ce duce la un aspect nenatural. Acest lucru capcanele estetice. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri,
poate fi evitat cu pregătirea atentă in etapa de ceruire de pacientul trebuie să fie dispus să se supună procedurilor
diagnosticare (a se vedeacapitolul 3). Uneori țesutul crestei chirurgicale suplimentare care sunt necesare pentru plasarea
trebuie să fie reconfigurat chirurgical pentru a spori unui corp de punte lung.
rezultatul.
În situații normale, lumina cade de sus, iar umbra unui
obiect este sub ea. Iluminat neașteptat sau umbre poziționate Lungime Incisivoogingivala
nedorit (Fig. 20-35) potcreea confuzii. Datorită experienței
din trecut, creierul „știe“ că un dinte crește din gingiei, și, Dimensionarea corectă a corpului de punte, prin duplicarea
prin urmare, „vede“ un corp de punte ca un dinte cu excepția dintelui natural nu este posibilă. Resorbția crestei da un
cazului în care umbrele sugerează altfel. Dentistul trebuie să aspect lung corpului de punte in regiunea cervicală. Înălțimea
studieze cu atenție în cazul în care umbrele se încadrează în unui dinte este imediat evidentă atunci când pacientul
jurul dinților naturali, în special în jurul marginii gingivale. zâmbeste și isi arata marginea gingivală (Fig. 20-37). O
În cazul în care un corp de punte este prost adaptat poziție labiolinguala anormala sau un contur cervical
anormal nu este imediat evident. Acest fapt poate fi folosit
pentru a produce un corp de punte cu un aspect bun prin
reconturare jumatatii gingivale a suprafetei labiale.
566 PARTEA III PROCEDURI DE LABORATOR

Umbră

CORECT INCORECT
FIGURA 20-36  ■ Un Pontic ar trebui să fie interpretată ca „creștere“ din țesutul gingival. Al doilea pontic premolar în această unitate de
patru proteze dentare fixe parțiale (A) este de succes deoarece este bine adaptat la creastă; cu toate acestea, este evident că primul
premolar o pontice din cauza adaptării sale săraci la creasta, care creează o umbră. B, umbre în jurul suprafeței gingivale (arrowhead) strica
iluzia estetică.

A B C
H H H

Este adesea necesar să se


recontura o substanțială
porțiune a sur- facial
față (B), pentru a minimiza un
umbra sau capcana de hrană la
cervicală a pontic (C).

FIGURA 20-37  ■ A, A pontic ar trebui să aibă aceeași înălțime incisogingival (H) ca dintele original. B, pontice corect conturată. C, pontice
Incorect conturată. (Liniile punctate din B și C reprezintă conturul dintelui original.) Raftul la marginea gingivală poate mâncare capcană și
de a crea o umbră inacceptabilă estetic.
(veziFig. 20-36). Observatorul vede o lungime normala a 20 PROIECTARE
dintelui, dar este conștient de conturul labial anormal. PONTIC 567
Iluzia este de succes.
Chiar și cu resorbția osoasă moderat severă, obținerea Lățimea mezio-distala
unui aspect natural prin conturarea exagerată a corpului de
punte poate fi încă posibilă. În zonele în care pierderea Frecvent, spațiul disponibil pentru un corp de punte este
dinților este însoțită de o pierdere excesivă a osului mai mare sau mai mic decât lățimea dintelui contralateral.
alveolar, chiar daca, corpul de punte are lungime normală Aceasta este, de obicei, din cauza mișcării dintelui
nu ar atinge creasta deloc. necontrolate, care a avut loc atunci când un dinte a fost
eliminat și nu înlocuit.
O soluție este de a modela corpul de punte pentru a Dacă este posibil, o astfel de discrepanță ar trebui să fie
simula o coroană normală și rădăcină, cu accent pe corectată prin tratament ortodontic. Dacă acest lucru nu
joncțiunea cement smalț. Rădăcina poate fi colorat pentru a este posibil, un aspect acceptabil poate fi obținut prin
simula dentină expusa (Fig. 20-38). O altă abordare este de încorporarea principiilor de percepție vizuală în design
a utiliza porțelan roz pentru a simula țesuturile gingivale pontic. În același mod în care creierul poate interpreta
(Fig. 20-39). Cu toate acestea, corpul de punte trebuie sa gresit forme sau linii. (Fig. 20-40)Corpul de punte de
fie in contact cu țesut și necesită controlul plăcii dimensiuni anormale pot fi proiectat pentru a da iluzia de a
scrupuloasă pentru succesul pe termen lung. Augmentarea avea o dimensiune mai natural. Lățimea unui dinte anterior
crestei a avut succes în corectarea zonelor de resorbție este de obicei datat de pozițiile relative ale liniilor si
limitate. Atunci când pierderea de masa osoasa este severa, unghiurilor mezio-facială. Caracteristicile dintelui
rezultatul estetic obținut cu o proteza dentara partiala este contralateral (Fig. 20-41) Trebuie să se suprapună cât mai
de multe ori mai bună decât cea obținută cu un FDP. precis posibil cu forma corpului de punte și

A'

FIGURA 20-38  ■ Este dificil, fără a augmentare chirurgicale pentru a fabrica o proteză fixă estetice pentru un pacient cu pierderea osoasă
extinsă-ALVEO lar. A la D, O abordare este de a contura coroanele în mod normal și pentru a forma și pata extensia apical pentru a simula
suprafața rădăcină expusă. (A și B, de la Blancheri RL Retragerea:. Iluzii optice și măcinare cosmetice Rev Asoc Dent Mex 8: 103, 1950.)
568 PARTEA III PROCEDURI DE LABORATOR

A B

FIGURA 20-39  ■ Proteză parțială fixă dentare înlocuirea incisivilor centrali și laterali stâng maxilar. Pacientul a pierdut osoase semnificativ
de creasta edentat. A și B, Aspectul protezei a fost îmbunătățită prin utilizarea de porțelan roz între țesut pentru a simula corpului de punte
gingival. Pacientul a fost în măsură să mențină sănătatea excelent țesut prin utilizarea de zi cu zi a Oral-B Super Floss.

Atunci când nu este cazul, o abordare alternative este


discrepanță de spatiu poate fi compensată prin modificarea necesară.
de forma zonelor proximale. Conectorii si corpul de punte
pot fi proportionali pentru a minimiza diferența. (Aceasta
Ceruirea anatomica a contului
este o altă situație în care un ceara de diagnostic ajuta la
rezolvarea unei probleme de restaurare provocatoare.) Pentru rezistenta si estetica, grosimea de porțelan trebuie să
Discrepanță de spatiu din zona posterioara nu prezintă fie controlată cu precizie în restaurarea finisată. Pentru a
o problemă (Fig. 20-42) deoarece jumatati lor distale nu asigura acest lucru, un modelaj de ceară se face la conturul
sunt în mod normal vizibile din față. O discrepanță aici anatomic final. Acest lucru permite, de asemenea, medicul
poate fi administrata prin duplicarea jumătatii meziale stomatology evaluarea un design adecvat și relația dintre
vizibilă a dinților și reglarea dimensiunii jumătății distale. conectori și configurația propusă a placajului ceramic
(veziCapitolul 27).

Armamentarium.  Este nevoie de următoarele


FABRICAREA CORPULUI DE PUNTE echipamente (Fig. 20-44):
• arzător Bunsen
Materiale disponibile • ceară mozaicar
De-a lungul timpului, mai multe tehnici pentru fabricarea a • ceară Sticky
corpurilor de punte au evoluat. Utilizare a tehnicii metalo • instrumente ceruire
ceramice a crescut pe parcursul anilor 1970, componentele • pânză de curățare de bumbac
prefabricate si-au pierdut popularitatea și au dispărut. Deși • Die-ceara
tehnicile metalo-ceramice realizate la comandă au fost un • stearat de zinc sau ceară pudră
substitut acceptabil, niciodată nu au câștigat acceptare pe • perii cu două capete
scară largă.Tabelul 20-3 Rezumatul diferitele tehnici (Fig.
20-43). Pas cu pas Procedura
Cele mai multecorpuri de punte sunt făcute acum cu 1. Ceruirea internă, proximal și suprafețele axiale ale
tehnica metalo-ceramic, care oferă cea mai bună soluție conectorilor așa cum este descris în Capitolul 18.
dpdv biologic, mecanic și esthetic pentru provocările 2. Înmuia ceara inlay, mucegai-l la forma dorită pontic
întâlnite în proiectarea corpului de punte. Fabricarea lor, cu aproximativă și adapta la creasta. Acesta este punctul
toate acestea, diferă puțin de fabricare a coroanelor de plecare pentru modificarea ulterioară. O metodă
individuale. alternativă (și, probabil, de preferat) este de a face o
impresie de ceruire de diagnostic sau de restaurare
intermediară. ceară topită poate fi apoi turnat in
corpul de punte Metalo-ceramice aceasta pentru a forma forma pontice inițială.
Un corp de punte metalo-ceramic bine conceput permite Prefabri-cated forme pontice sunt de asemenea
îndepărtarea ușoară plăcii și are o bună rezistență, disponibile (Fig. 20-45).
rezistență la uzură, și estetica (a se vedeaFig. 20-43, D). 3. În cazul în care un dinte posterior este înlocuit, lăsați
Fabricarea sa este relativ simpla, în cazul în care cel puțin suprafață plană ocluzala, deoarece ocluzia este cel
un conector este, de asemenea metalo-ceramic. Cadrul mai bine testata cu tehnica de ceară descrisă în
metalic pentrucorpul de punte și unul sau ambii conectori plusCapitolul 18.
este/sunt apoi turnat într-o singură bucată. Acest lucru 4. Lute la elementului intermediar opritoarele și, pentru
facilitează manipularea corpului de punte în timpul fazele o stabilitate suplimentară, conectați aspectul de col
clinice din laborator. În următoarea discuție, se presupune uterin direct cu ceara matricea definitiva lipicios.
că, fie unul sau ambii conectori sunt metalo-ceramici Apoi ceruirea pontice
20 PROIECTARE
PONTIC 569

FIGURA 20-40  ■ Iluzii optice. O, Oamenii sunt de aceeași dimensiune. B Liniile sunt drepte. (Înclinați cartea pentru a verifica acest lucru.)
C, Kitaoka lui „șarpe rotativ“ iluzie. Rotirea roților „“ are loc în legătură cu mișcările ochilor. La fixarea constantă de aproape, efectul
dispare.51 (A, modificat de la Shepard RN: MindSights New York, WH Freeman, 1990. C, Copyright Akiyoshi Kitaoka, 2003, reproduse cu
permisiune.).
570 PARTEA III PROCEDURI DE LABORATOR

Forma este compromisă


în jumătatea vizibilă mai mică.

A A A

PONTIC pilastru

B A A A B C
FIGURA 20-42  ■ Atunci când un dinte posterior este înlocuit (A),
dimensiunea jumătate mezial mai vizibilă a dintelui adiacent trebuie
să se suprapună. Îngust (B) și late (C), spații pontice. (Redesenat
din Blancheri RL:. Iluzii optice și măcinare cosmetice Rev Asoc
Dent Mex 8: 103, 1950.)

PONTIC pilastru
FIGURA 20-41  ■ Un spațiu Pontic anterior anormal de dimensiuni pot fi
restaurat punct de vedere estetic de potrivire locația unghiurilor de linie
și ajustarea interdental. Mare (A) și mici (B)
spații pontice. Dimensiunea ar trebui să fie o potrivire în replace-
MENT. (Redesenata de la Blancheri RL: iluzii optice si cosmetice
măcinare. Rev Asoc Dent Mex 8: 103, 1950.)

TABELUL 20-3 Sisteme disponibile pontice

Material avantaje Dezavantaje indicaţii Contraindicații


Dificil de fabricat și în cazul în care un
Metalo-ceramice estetică reazem este Cele mai multe situații deschideri lungi cu
biocompatibil nu metalo-ceramice ridicat de stres
Mai slab decât toate din metal
În cazul în care
Complet metal Putere Nonesthetic molari mandibulari, estetica
simplu mai ales în este important
procedură forță ocluzală de mare
Cel mai bun
Toate ceramice esteticii Riscul de fractură estetic ridicat deschideri lungi cu
biocompatibil Nu se poate fi secționată și reconectată cerere ridicat de stres
conectori mari necesare

S-ar putea să vă placă și