Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru emisia de consoane

- Vibrația coardelor / lipsa vibrației determină consoane surde și sonore


- Modul de articulare produce sunete oclusive, semioclusive, fricative/constrictive, sonante
laterale și vibrante și oclusive nazale

După locul de articulare avem :

- Bilabiale – p, b, m
- Labiodentale – f, v
- Dentale – t, d, ț,, s, z, n, l, r
- Prepalatale – [č], [ğ], [ş], [j],
- Palatale k, g
- Velare c, g
- Laringeale h

Modul de articulare avem:

oclusive – p,b,t,d,k,g,

africate – ț, [č], [ğ], [dz], și f,v in anumite combinații

fricative – f,v,s,z,ș,j,h

nazala- m, n

sonante laterale – l

sonante vibrante - r
consoanele surde din limba română sunt următoarele nouă:

1. /p/ ca în pui,
2. /t/ ca în tei,
3. /k/ ca în cui,
4. /ʦ/ ca în țap,
5. /ʧ/ ca în cer,
6. /f/ ca în fel,
7. /s/ ca în sac,
8. /ʃ/ ca în șal,
9. /h/ ca în har.

Următoarele 11 consoane sunt sonore:

1. /b/ ca în bun,
2. /d/ ca în dac,
3. /g/ ca în gol,
4. /ʤ/ ca în ger,
5. /v/ ca în val,
6. /z/ ca în zeu,
7. /ʒ/ ca în jar,
8. /r/ ca în rău,
9. /l/ ca în leu,
10. /m/ ca în mal,
11. /n/ ca în nai.