Sunteți pe pagina 1din 8

Motivație și atribuire și

motivația în contextul școlar


1. Care sunt cele două categorii de trebuințe repartizate de
Maslow?
a) trebuințe de deficiență și de creștere;
b) trebuințe de deficiență și trebuințe legate de apreciere și
stimă;
c) trebuințe fiziologice și de securitate;
d) trebuințe fiziologice și de autorealizare;
R:trebuințe de deficiență și de creștere
2. Motivația este „motorul” personalității.
a) True
b) False
R:True
3. Autoactualizarea nu este cea mai înaltă formă de
motivație.
a) True
b) False
R:False
4. Amotivația desemnează absența oricărei forme de
motivație.
a) True
b) False
R:True
5. „Am luat nota 2 la matematică deoarece profesorul a fost
indispus” este o motivație...
 internă stabilă;
 externă stabilă;
 internă instabilă;
 externă instabilă;
R:externă instabilă
6. „Nu am intrat la Facultatea de Arte Vizuale și Design din
lipsa abilităților artistice” este o motivație...
 internă stabilă;
 externă stabilă;
 internă instabilă;
 externă instabilă;
R:internă stabilă
7. „Am picat admiterea la Facultatea de Educație Fizică și
Sport din cauza dificultății probelor” este o motivație...
 internă stabilă;
 internă instabilă;
 externă stabilă;
 externă instabilă;
R:externă stabilă
8. „Din cauza faptului că am ales să mă uit la un film cu o zi
înainte de test, am luat nota 4” este o motivație...
 internă instabilă;
 externă stabilă;
 internă stabilă;
 externă instabilă;
R:internă instabilă
9. Cu cât o trebuință se află spre vârful piramidei, cu atât ea
este specific umană iar satisfacerea ei produce mulțumire.
a) True
b) False
R:True
10. Care sunt factorii care influențează nevoia de
realizare?
a) puterea motivului;
b) atractivitatea performanței;
c) probabilitatea reușitei;
d) toate răspunsurile;
R:toate răspunsurile
11. Propoziția: „Invăț la Limba și literatura romană pentru
a promova examenul de bacalaureat” este un tip de:
a) reglare internă;
b) interiorizare;
c) identificare;
d) integrare;
R:reglare internă
12. Propoziția: „Invăț la Istorie pentru a-mi mulțumi
familia” este un tip de:
a) integrare;
b) reglare internă;
c) identificare;
d) interiorizare;
R:interiorizare
13. Propoziția: „Invăț la Biologie ca să devin medic” este
un tip de:
a) interiorizare;
b) identificare;
c) integrare;
d) reglare externă;
R:identificare
14. Propoziția: „Invăț la Limba și literatura română pentru
că sunt pasionată de literatură ”este un tip de:
a) identificare;
b) integrare;
c) reglare externă;
d) interiorizare;
R:interiorizare
15. Fenomenul de autosuficiență se referă la:
 succesul/eșecul apărut ca urmare a efortului depus
sau a propriilor capacități;
 ceea ce credem despre abilitățile proprii;
 succesul/eșecul apărut din cauza unor factori externi;
 încercarea unei persoane de a-și explica propriul
comportament;
R: ceea ce credem despre abilitățile proprii
16. Disonanța cognitivă se referă la:
a) efectuarea unui act cu care o persoană nu este de
acord;
b) aspirația de a atinge într-o competiție un scop;
c) dorința individuală de a fi acceptat de ceilalți;
d) starea de disconfort psihic determinată de existența a
două forțe opuse;
R: starea de disconfort psihic determinată de
existența a două forțe opuse
17. Un exemplu de hetero-atbiruire este: „El a luat notă
mică pentru că nu a învățat formula”.
a) False
b) True
R:True
18. Comportamentul celuilalt(heteroatrebuirea) este
judecat mai mult în termeni de cauzalitate externă.
a) False
b) True
R:False
19. Propoziția: ” „ Am luat notă mare în test pentru că
mereu cerințele sunt ușoare ” este o motivație...
 internă stabilă;
 externă stabilă;
 internă instabilă;
 externă instabilă;
R:Externă stabilă
20. Un exemplu de autoatribuire este: ” Am luat notă
mică pentru că nu am fost atent la explicații”este:
a) False
b) True
R:True