Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNVĂŢĂTORII

Imn al Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni


Muzica şi versurile:
Moderato majestoso înv. Ioan Iancu Horvath

S   4      
1. Sun-tem în - vă - ţă - to - rii
      
a - ces -tui brav po - por. Cu
  

noi ră - sar azi
A   4             
2. Noi sun - tem jert - fa pă - cii, prin noi re- nasc i - dei.
  

A - du - cem lau - dă
T
 4                

8
3. Prin noi e - le - vii noş - tri de - vin su-bli- mul vis. Ei sunt co - pi - ii
B
  4               
   
6         S   Refren
       
zo- rii ce duc spre vi - i - tor Noi creş-tem vi - i - to - rul şi vi - se îm - pli
         A
           
mun - cii fă - cu - te cu te - mei Noi creş -tem vi - i - to - rul şi vi -se, vi -se
        
8
        
voş - tri Noi ce - rul le-am des - chis. Noi creş - tem vi - i-
 
to - rul şi vi - se vi- se
                  
12
                 
nim Iar pen - tru noi po - po - rul E tot ce pre - ţu - im
                  
îm - pli - nim Iar pen - tru noi po - po - rul E tot ce pre - ţu - im
                   
8
îm - pli - nim Iar pen - tru noi po - po - rul E tot ce pre - ţu - im
                   
24.02.2004-27.03.2008
Corala Cantemus Banatum a Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni
Dirijor: înv. Ioan Iancu Horvath
Redactare computerizată: prof.înv.primar Muscalu Vasile