Sunteți pe pagina 1din 8

Tema 4

1. Stabiliţi numărul semnelor de ortografie, respectiv de punctuaţie, din enunţul:


- Vezi ce bine-i şade lui - zice mam'mare - cu costumul de marinel?
a) 4 de punctuaţie, 1 de ortografie
b) 5 de punctuaţie, 1 de ortografie
c) 4 de punctuaţie, 2 de ortografie #
d) 3 de punctuaţie, 3 de ortografie

2. Indică seria în care sunetul x se pronunţă gz, având în vedere pronunţarea corectă a cuvintelor:
a) excursie, exmatriculat, excedentar, exact;
b) examen, exerciţiu, exulta, exil; #
c) anxios, axilă (subsuoară), axă, exotic;
d) vexat, parataxă (juxtapunere), maxilar, executa.

3. Alegeţi seria care conţine numai omonime:


a) figură, curcubeu (plantă), icoană;
b) liliac, somn, cer; #
c) şoricel (boală a vitelor), retrospectivă, blană;
d) car, termen, zăvor.

4. Cuvintele care diferă ca sens, dar au aceeaşi formă se numesc:


a) omonime # b) sinonime c) paronime d) antonime

5. Cuvintele care coincid grafic, dar se accentuează diferit sunt:


a) omofone b) omografe # c) sinonime d) paronime

6. Cuvintele care coincid fonetic, dar nu grafic sunt:


a) omofone # b) omografe c) sinonime d) paronime

7. Precizează seria cu toate cuvintele accentuate corect:


a) astfél, inductór, inexáct, pártaj;
b pastíşă (lucrare fără valoare), árşiţă, asumá, láic; #
c) lácăt, predecesór, ápret, láic;
d) arşíţă, ţanţóş, mascúl, diplómă.

8. Precizaţi varianta corectă pentru cuvintele care conţin hiat:


a) geografie, biologie, zootehnie, germinaţie #
b) glaciar, apreciere, deasupra, avariţie
c) geometric, fotoliu, autoritate, cameleonism
d) axiomă, camionetă, gheară, eficienţă

9. Cuvintele cer (pl.ceri)-arbore, înrudit cu stejarul, şi cer (pl.ceruri)-spaţiu cosmic nesfârşit, sunt:
a) omonime parţiale # b) omonime totale c) sinonime d) paronime

10. Seria care conţine numai omonime(lexicale) este:


a) leu, cap, dop b) ban, bancă, lamă # c) bancă, picior, cap d) căldură, roman, sanie

11. Cuvintele subliniate din enunţurile:”A băut un pahar de vin” şi “Ei vin la spectacol”, sunt omonime:
a) lexico-gramaticale b) morfologice # c) semantice d) nu sunt omonime
12. Au accentul pe a doua silabă toate cuvintele din seria:
a) dorinţă, vacanţă, emoţie # b) sărbători, cozonaci, vacanţă
c) poleială, globuri, ghirlande d) gheţuş, derdeluş, sanie

13. Grupa care conţine numai omonime morfologice este:


a) sare, vară, aţă, vin b) banchet, sol, bir, toc
c) poartă, sare, ceartă, fluier # d) boboc, luptă, drept, maşină

14. Conţin consoane duble toate cuvintele din seria:


a) succes, acces, înnorat # b) abces, dinspre, ciută
c) boccea, epopee, accident d) alee, idee, onomatopee

15. Indicaţi seria care conţine exclusiv cuvinte polisemantice:


a) aparat, pauză, prună, inopinat b) plasă, lift, a exala, pătrunjel
c) picior, gură, umăr, pungă # d) baie, an, aspirină, computer

16. Indicaţi varianta corectă pentru sensul cuvântului ceai:


a) arbust exotic b) băutură obţinută din diverse plante medicinale
c) reuniune, petrecere tinerească d) toate cele trei sensuri de mai sus #

17. Enunţul care conţine doi diftongi se află la punctul:


a) Iarna viscoloasă şi grea bate la uşă. b) Noi îl aşteptăm pe Moş Crăciun.
c) Unde locuieşte Crăiasa Zăpezii? d) Mama mi-a spus că-mi va cumpăra un iepuraş. #

18. Conţin vocale în hiat toate cuvintele din seria:


a) mării, supraaglomerat, lighioane, aer b) aşteptat, voinic, lighioane, ea
c) lighioane, aer, întrebării d) supraaglomerat, aer, lauri #

19. În enunţurile: De supărare şi-a luat câmpii şi a plecat pe câmpii şi Numai prietenii adevăraţi îşi
dedică timpul acestei prietenii, cuvintele care se repetă sunt:
a) omonime b) sinonime c) omografe # d) omofone

20. Sensul următoarelor expresii este:


a) a fi acarul Păun = a fi ţap ispăşitor # b) un coate-goale = un om prost îmbrăcat
c) cu capsa pusă = bine îmbrăcat d) nu fi catâr = nu fi fraier

21. Sensul următoarelor expresii este:


a) a fi mare crai = a fi bogat b) cu dare de mână = darnic
c) cu o falcă-n cer şi cu una-n pământ = foarte mare d) foc de paie = lucru neglijabil, fără importanţă #

22. Sunt corecte toate formele din seria:


a. accepţiune, dicţiune, berbece b. accepţie, dicţiune, berbec # c. accepţie, dicţie, berbece

23. Este corectă despărţirea în silabe:


a) ge-o-gra-fi-e; # b) boj-de-u-că; c) fi-i-că; d) pia-ni-nă.

24. Precizaţi câţi diftongi sunt în enunţul E preocupat cui i-a dat şi cine-a câştigat.
a) patru; # b) unu; c) doi; d) trei.

25. Sunt corecte toate formele:


a. o dată ce, oprobiu, outsider b. odată ce, oprobriu, out-sider c. odată ce, oprobriu, outsider #
26. Sunt dublete lexicale diferenţiate semantic toate cuvintele din seria:
a) ágriş- agríş (arbust), armónie-armoníe, pólip-políp;
b) companíe- compánie, mozáic- mozaíc, ţárină- ţarínă; #
c) fólie- folíe; directór- diréctor, tráfic- trafíc;
d) candíd- cándid, véctor- vectór, episcóp- epíscop.

27. Pot fi semivocale sunetele:


a) e, i, o, u # b) b, c, d ,f c) a, ă, î d) a, e, i, ă

28. Ce fenomen semantic poate fi identificat în următoarele enunţuri: Protagonistul principal al serii a fost
un cunoscut artist plastic. Prezumţios şi arogant cum îl ştiam, nu ne făceam iluzii că va participa alături de
noi la acel eveniment. Proiectele sale de viitor includ o serie de concerte în capitale europene.
a) tautologie b) anacolut c) pleonasm #

29. În enunţurile: „ 1.Dealu-i deal şi valea-i vale... 2.Voi l-aţi supărat, voi să-l rugaţi să vă ierte. 3.Cine-şi
părăseşte satul / Dumnezeu să-i dea oftatul. 4.Mama mă ceartă, mama mă iartă.”, întâlnim, în ordine:
a) 1.anacolut 2.repetiţie 3.tautologie 4.anacolut
b) 1.tautologie 2.repetiţie 3.anacolut 4.repetiţie #
c) 1.repetiţie 2.repetiţie 3.anacolut 4.repetiţie
d) 1.tautologie 2.tautologie 3.anacolut 4.tautologie

30.Cuprinde numai pleonasme seria:


a) o scurtă alocuţiune, concluzie favorabilă
b) a reveni iarăşi, a debuta iniţial #
c) a rezuma pe scurt, perspective frumoase

31. Nu constituie pleonasm exprimarea:


a) prima prioritate b) perspective viitoare c) a menţine atenţia #

32. Avem pleonasme în toate îmbinările:


a) Pilon principal, perioadă de timp, altercaţie verbală
b) A reveni din nou, conducere managerială, etnogeneza poporului român #
c) Hemoragie bruscă, a se întoarce înapoi, dar însă

33. Expresia care nu conţine niciun pleonasm este:


a) cartografierea hărţilor, în vârful topului; b) în procent de 75%, dune de nisip;
c) a sărbători 25 de ani, cât te ţin puterile; # d) a ortografia corect, a avansa înainte.

34. Indică structura care nu este un pleonasm:


a. antecedente mai vechi; b. flagrant delict; #
c. altercaţie verbală; d. represalii drastice.

35. Conţine sufix adjectival diminutival sintagma:


a) mândruliţa mea; b) biet copilaş; c) frumuşică afacere; # d) micuţa lui.

36. Litera e are patru valori fonetice în cuvintele din seria:


a) cere, idee, enervant, socoteală b) greşeală, perdea, vedea, ager
c) duel, miel, el, surcele d) dovlecel, verdeaţă, ea, eram #

37. Găsiţi seria în care există doar cuvinte bisilabice:


a) termometru, cască, ochi, ou b) masă, floare, apartament, căsnicie
c) dreptunghi, apă, actor, titlu # d) desfăcut, miel, ziar, ac

38. Din familia lexicală a cuvântului apă fac parte:


a) apăraie, apeduct, apos; # b) apos, apărător, apelativ;
c) apăsător, apicol, apetit; d) apicol, apos, apsidă.

39. Sunt derivate cu prefixul co- următoarele cuvinte din seria:


a) coechipier, colocatar, colecist, corepetitor, conaţional;
b) colocatar, conaţional, colnic, colocviu, colegiu;
c) coautor, corepetitor, colocatar, coechipier, conaţional; #
d) corepetitor, coautor, colindător, colocatar, colibri.

40. Conţine sufix adjectival diminutival sintagma:


a) fecioraşul mamei; b) căluţul meu; c) drăguţica lui; d) frumuşică fată. #

41. -Ne-a t'ădat ca nişte laşi, ne' Iancule!


În textul de mai sus, aparţinând lui I.L.Caragiale, există:
a) trei semne de punctuaţie # b) patru semne de punctuaţie
c) cinci semne de punctuaţie d) şase semne de punctuaţie

42. Precizează care sunt semnele de punctuaţie omise la transcrierea următoarelor versuri:
Ce te legeni codrule / Fără ploaie fără vânt / Cu crengile la pământ (M. Eminescu).
a) linia de dialog şi două virgule b) linia de dialog şi două semne de întrebare
c) patru virgule şi semnul întrebării d) linia de dialog, patru virgule şi semnul întrebării #

43. Din familia lexicală a cuvântului piatră fac parte:


a) Pietroasele, picant, picanterie; b) pietros, pietrar, împietrire; #
c) picaresc, pilastru, pietricică; d) piastru, a împietri, Petrescu.

44. Seria care nu conţine toţi termenii din familia lexicală a cuvântului „şcoală” este:
a) şcolar, şcolăresc, şcolărime, şcoli; b) şcolaritate, neşcolit, scolastică, scolioză; #
c) şcolări, şcolăreşte, şcolarizare, şcolăriţă; d) şcolar, şcolăreşte, şcolăresc, şcolariza.

45. Au pereche omonimică toate cuvintele din seria:


a) poliţă, top, val # b) cer, vin, simbol
c) sa, s-a, sau, s-au d) torturi, deşi, balcon

46. Cuvintele acéle şi ácele sunt:


a) sinonime b) omografe # c) omofone d) omonime

47. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria:


a) despre, cocostârc, fiinţă, despot;
b) destinaţie, des, delicios, desuet;
c) desprindere, dezmoşteni, destăinui, dezarticula; #
d) dezintegra, detergent, destitui, destin.

48. Este format cu sufix adjectival diminutival un cuvânt din sintagma:


a) mândruliţa mea; b) floricică albastră;
c) merge încetişor; d) frumuşică afacere. #
49. Este formată numai din cuvinte moştenite din limba latină seria:
a) boier, grijă, (a) dărui, drag b) pâine, bun, (a) cânta, zece #
c) grădină, brad, strugure, brâu d) ban, vamă, belşug, chibrit

50. Precizează seria care conţine exclusiv termeni din vocabularul fundamental:
a) mână, scaun, iepure, floare; # b) ochi, masă, păpuşoi, cerc;
c) dinte, picior, comestibil, maşină; d) nas, prieten, cameră, armaş.

51. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria:


a. inegal, agă, braţ; b. copil, varză, ştachetă; c. lemn, cu, mazăre. #

52. Cuvântul care aparţine vocabularului fundamental este:


a) megieş; b) faptă; # c) nonşalant.

53. Marchează seria care conţine numai termeni care aparţin masei vocabularului:
a) crater, megieş, hatman; # b) apă, masă, pâine; c) picior, gură, ochi.

54. Cuvântul „zoologie” conţine:


a) trei consoane, trei vocale şi două semivocale; b) trei consoane şi cinci vocale; #
c) trei consoane, patru vocale şi o semivocală; d) patru consoane, două vocale şi două semivocale.

55. Cuvântul „lubeniţă" este.


a) paronim; b) neologism; c) arhaism; d) regionalism. #

56. Seria în care există numai neologisme este:


a. barză, şerb, viaţă; b. ceafă, insolit, prispă; c. consens, patetic, magnific. #

57. Care dintre îmbinările de cuvinte: dună de nisip, aversă de ploaie, a convieţui împreună constituie
pleonasme:
a) niciunul; b) ultimele două; c) toate; # d) numai primul și al treilea.

58. Care este sensul locuțiunii din enunțul: Am urmărit cu băgare de seamă subiectele propuse:
a) regret; b) evlavie; c) uimire; d) atenție. #

59. i reproduce o vocală în toate cuvintele de la punctul:


a) cadouri, clopoţei, sanie b) sanie, feerie, izvor #
c) ţurţuri, iac, norişor d) vrăji, piatră, miere

60. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria:


a) co-niac, func-ţi-e, in-di-rect, a-e-ro-port # b) lin-gvist, fu-ri-e, fe-me-ie, greş-eală
c) a-ux-i-li-ar, jer-tfă, ar-mo-nie, fo-lie d) a-jun-gă, re-li-gioa-se, cons-truc-tor, laic

61. Cuvântul evidenţiat din enunțul: Intrarea intempestivă ne-a derutat înseamnă:
a) deliberată; b) pe neașteptate; # c) intenționată; d) hotărâtă.

62. Expresia de origine latină carpe diem înseamnă:


a) trăiește clipa; # b) clipa zeilor; c) doar o clipă; d) fără zile.

63. Cuvântul meridional este în raport de antonimie cu:


a) nordic; # b) mediteranean; c) sudic; d) vestic.
64. Alege sensul corect asociat neologismului solicitudine:
a) cerere; b) solicitare; c) solitudine; d) grijă. #

65. Se află în raport de sinonimie toate cuvintele din seria:


a) invariabil/ nedorit, a se decava/ a se ruina; b) cupid/ lacom, disolut/ decăzut; #
c) elucubraţie/ divagaţie, fortuit/ forţat; d) cutumă/ consuetudine, inefabil/ fezabil.

66. Sunt corecte toate formele din seria:


a. maieu, maseză, posesie b. maiou, maseuză, posesie # c. maiou, maseză, posesiune

67. Sensul locuţiunii adjectivale cu dare de mână este:


a) înstărit; # b) generos; c) îndemânatic; d) doritor.

68. Nu există pleonasm în exemplul:


a) Erupţia violentă a distrus satul; b) Cutremurul de pământ a provocat mari pagube;
c) S-au reunit toţi pentru discuţii; # d) Imprudenţa-i nesăbuită l-a costat viaţa.

69. Cuvântul proximitate înseamnă:


a) de importanţă majoră; b) apropiere; # c) aproximaţie; d) banalitate.

70.În sintagma iubire platonică, cuvântul platonică are sensul de:


a) admisibilă; b) plutitoare; c) idealistă; # d) plictisitoare.

71. Sunt corecte toate formele:


a. motto, obiecţie, obligatoriu # b. moto, obiecţiune, obligatoriu c. motto, obiecţie, obligator

72. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria:


a) a-is-berg, ca-nion, dist-in-cţi-e, vârst-ni-c; b) ais-berg, ca-ni-on, dis-tincţ-i-e, vâr-stnic;
c) ais-berg, ca-nion, dis-tinc-ţi-e, vârst-nic; # d) a-is-berg, ca-ni-on, dist-inc-ţie, vârst-nic.

73. Sunt dublete lexicale diferenţiate semantic toate cuvintele din seria:
a) áugust – augúst, coloníe – colónie, áfini - afíni; #
b) companíe- compánie, episcóp- epíscop, tráfic- trafíc;
c) imóbil – imobíl, butélie – butelíe, fólie- folíe;
d) candíd- cándid, véctor- vectór, ţárină - ţarínă

74.Au omofone cuvintele:


a) sar, săi, tei; # b) şal, şah, vii; c) vor, voi, vas; d) zile, pun, nul.

75. Sunt omografe toate cuvintele din seria:


a) acele/acele, veselă/veselă, cântă/cântă; # b) profesor/profesor, vestibul/vestibul, tipic/tipic;
c) trafic/trafic, ţarină/ţarină, antic/antic; d) penurie/penurie, mijloc/mijloc, caracter/caracter.

76. Cuvântul cordial este în raport de antonimie cu:


a) prietenos; b) afectuos; c) ostil; # d) tandru.

77. Alege sensul corect asociat neologismului gratitudine:


a) graţiere; b) gratinare; c) gratulaţie; d) recunoştinţă. #
78. Sensurile cuvintelor persuasiv şi pertinent sunt, în ordine:
a) neconvingător şi penetrant; b) pătrunzător şi cuminte; c) convingător şi potrivit; # d) penetrant şi obraznic

79. Sensul locuţiunii verbale a forţa nota este:


a) a o scrânti; b) a exagera; # c) a se descurca; d) a înşela.

80 Indică seria în care cuvintele sunt corect ordonate alfabetic:


a) cadou, cal, catifea, călăreţ, cântec, celuloză, cenuşă, ceară, chenar, chimen, cireaşă
b) dărnicie, dăruire, dâmb, decizie, dedicaţie, denumire, dinozaur, dop, drenaj, drept, dur #
c) harnic, havuz (bazin), haz, hidos, hidrogen, hârb, homeric, hrubă, huhurez, huligan, husar (ostaş maghiar)
d) imn, important, iniţială, inuman, iobăgie, iodat, iodură, irelevant, iritare, isteţ, ison (sunet lung)

81. În fraza : Roagă-l să-ţi aducă şi ultimul proces-verbal, dar spune-i să se grăbească, fiindcă o să pleci în
două-trei minute, cratima este:
a) o dată semn de ortografie şi de patru ori semn de punctuaţie
b) o dată semn de punctuaţie şi de patru ori semn de ortografie #
c) numai semn de ortografie
d) numai semn de punctuaţie

82. Există construcţii pleonastice în toată seria:


a) costum de haine, lihnit de foame, ospiciu; b) alegere electorală; sânge în alcool, bestseller de succes;
c) adiere de vânt, alcoolemie în sânge, a aduce aportul; # d) caligrafie frumoasă, dune de nisip, folclor.

83. În sintagma domeniu lucrativ, cuvântul lucrativ are sensul de:


a) inedit; b) de lucru; c) pentru lucrători; d) profitabil. #

84. Cuvântul solicitudine înseamnă:


a) rugăminte; b) generozitate; # c) izolare; d) apel.

85. Sunt antonime cuvintele:


a) vesel-trist, bogat-sărac; # b) ilogic-nelogic, apolitic-nepolitic;
c) a datora-a datori, complement-compliment; d) locaş-lăcaş, profund-adânc.

86. Sunt omografe toate cuvintele din seria:


a) sufragiu/sufragiu, mijloc/mijloc, caracter/caracter; b) paralele/paralele;bară/bară, imobil/imobil; #
c) profesor/profesor, vestibul/vestibul, tipic/tipic; d) puber/puber, ţarină/ţarină, antic/antic.

87. Numai cuvinte polisemantice sunt în seria:


a) masă, baie, floare, război; # b) apeduct, chimie, litru, casă;
c) degetar, ocoliş, microorganism, odă; d) odios, rimă, strofă, baie.

88. Cuvântul „raţionament”, nu este sinonim cu:


a) judecată; b) considerent; c) gândire; d) inteligenţă. #

89. Se scrie corect:


a. aşază, înşală, deşartă # b. aşează, înşeală, deşartă c. aşază, înşeală, deşartă

90. Câte litere și câte sunete conțin cuvintele: ceaţă şi chitară:


a) 5 litere și 5 sunete; 7 litere și 6 sunete; b) 5 litere și 4 sunete; 7 litere și 7 sunete;
c) 5 litere și 4 sunete; 7 litere și 6 sunete; # d) 5 litere și 5 sunete; 7 litere și 5 sunete.
91. Indică seria în care numele sunt corect ordonate alfabetic:
a) Tatu L. Elena, Toma T. Ion, Tufă I. Vasile, Turcu I. Ioan; #
b) Solcan B. Călin, Suditu C. Costel, Sava I. Vasile, Săvuică V. Irina;
c) Mareş R. Radu, Maga C. Ana, Munteanu B. Ionel, Mihoc C.Sandu;
d) Radu B. Victor, Roman I. Livia, Rusu G. Oana, Robu T. Marilena.

92. Sunt antonime cuvintele din seria:


a) albastru – alabastru; b) limpede – clar; c) vorbăreţ – taciturn; # d) mare – uriaş.

93. Sunt corecte toate paronimele din seria:


a) libret militar, serbare anuară, cabinet dental, abces de furie;
b) acces de furie, a preleva urme, cabinet dentar, livret militar; #
c) abces de furie, a prevala urme, cabinet dentar, livret militar;
d) acces de furie, serbare anuală, livret militar, cabinet dental.

94. Sunt omofone perechile din seria:


a) n-aş/naş, nai/n-ai, altfel/alt fel, ceai/ce-ai; #
b) glaciar/glacial, oral/orar, moral/amoral, temporal/temporar;
c) viu/mort, uscat/ud, clar/opac, citeţ/ilizibil;
d) zarvă/larmă, comic/ilar, vechi/antic, uriaş/imens.

95. Nu există pleonasme în seria:


a) a convieţui împreună, de comun acord, hemoragie de sânge;
b) dună de nisip, a conlucra împreună, altercaţie verbală;
c) a ecraniza un roman, alegeri locale, avansează încet; #
d) a repeta din nou, reper orientativ, harta mapamondului.

96. Literele ce şi gi redau un singur sunet în toată seria de cuvinte:


a) cercei, geologie; b) ghiocei, gingaşi; c) liceu, tragi; d) ceată, giuvaier. #

97. Cuvântul busuioacă are în structura sa:


a) un triftong; # b) doi diftongi; c) un hiat; d) un diftong.

98. Cuvântul libertin înseamnă persoană care:


a) se bucură de libertate b) a fost eliberată din închisoare
c) sfidează legile decenţei # d) şi-a încheiat stagiul militar

99. Locuţiunea cu scaun la cap este sinonimă cu:


a) vesel b) atent c) cuminte # d) generos

100. În versul: Noaptea vine, gerul creşte, verbul creşte are sinonimele:
a) se reface, se regenerează b) se înteţeşte, sporeşte #
c) se măreşte, se umflă d) se înmulţeşte, se urcă