Sunteți pe pagina 1din 2

Stãpânã Împãrãteasã, glas 8 T

HrC s
S 0C
tã O
pâ @!11O
nã Îm pã rã tea !0e!000'
sã pri me ş te ru gã ciu !u_
u ni

12
le ro '! !lor
o bi ! !A
tãicC 40011'
şi ne iz bã ve !
e ş!
te !q z! !
de toa tã ne 1'
vo !
ia

!!O
şi ne ca @a
zul. cC

T q z C!!
oa tã nã11O
dej dea noas !
trã03'
spre ti !
ne!o+ 1
pu 00'
nem Ma !
a _`X
ai ca a

1' !!
lui Dum !KcC 050!A
ne zeu pã ze ş te ne0 1' !
sub sfânt a!
co !
pe !
rã 2
mâ 'ân
!! tu!S
ul}; 0
tãu. kcC
STIHURILE la Doamne strigat-am:
pe 10
Scoate din temniţă sufletul meu, ca să se mărturisească numelui Tău.
Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie.
pe 8
Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.
pe 6
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?, că la Tine este
milostivirea.
Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvân-
tul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.
pe 4
Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israil
spre Domnul.
Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va izbăvi pe Israel din toate
fărădelegile lui.
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L toate popoarele.
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.
STIHURILE STIHOAVNEI VECERNIEI:
Stih 1: Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt
ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile
stăpânei sale, aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce Se va
milostivi spre noi.
Stih 2: Miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne, că mult ne-am săturat de defăimare,
că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulaţi şi de defăimarea
celor mândri.
STIHURILE STIHOAVNEI UTRENIEI:
Stih 1: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am
veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smer-
it pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi caută spre robii Tăi şi spre lucrurile
Tale şi îndreptează pe fiii lor.
Stih 2: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, şi lucrurile
mîinilor noastre le îndreptează.

www.stavropoleos.ro