Sunteți pe pagina 1din 269

GIMULVn 219

Stihurile
glasul VII n Cl/y^ GQ

V
Pu - n^ Doam - ne, pa - za gu rii me
AUegretto

j I a '
Pu - ne, Doam — ne, pa - za gu ni me ~

le ^^ şi u — ŞQ de în - gră - di re

j j j j
te
le şi u — şa de Tn -
r c/r r
gră- di re

V-
\ y
îm - pre - ju - rul bu — ze - lor me le.

j J J î
Tm - pre ~ ju — rul bu — ze — lor me — le.

Să nu a — bati j — ni — ma mea spre cu

. I J j J gy^ J
Sa nu a — bati i ni — ma mea spre cu -

' M S A ^ ^ ^
VIN te de vi - ele - şug, ^ ca sâ ta - ga
9

f j j j j j .1 ^j j j
vin - te de vi - ele - şug, ca să ta - ga

^«IMK < J^ -> V^ - >

du - iese ras - pun — su - ri — le ce ~ le din pa

j j j r ' I I j j ^
du iese ras - pun - su - ri - le ce - le din pa -

te.

f } j
ca te.

S-ar putea să vă placă și