Sunteți pe pagina 1din 4

Joc didactic pentru dezvoltarea limbajului-clasa a III-a

Titlu: Găsește expresia amuzantă!


Scop didactic: dezvoltarea exprimării vorbirii și îmbogățirea vocabularului
prin reproducerea orală sau scrisă a expresiilor populare românești
Conținut: jocuri didactice pentru educarea limbajului 
Sarcină didactică: completarea unor expresii populare românești amuzante, cu
cuvinte cu sens figurativ și alcătuirea unui text haios folosind expresiile în cauză
Regulile jocului: Copiii trebuie să potrivească bilețele pe care le primesc pentru
a obține o expresie românească amuzantă completă. Totodată elevii trebuie să
compună un scurt text în care să folosească cinci expresii amuzante. Jocul se va
desfășura pe echipe.
Elemente de joc: întrecere pe echipe, ghicirea, recompensarea rezultatelor bune
Elementul surpriză: Echipa câștigătoare va primi câte un smiley face ce
constituie un punct
Material didactic: bilețele colorate cu cuvinte, tabla, flipchart
Desfășurarea jocului: Voi forma trei grupe a câte cinci elevi. Voi pregăti din
timp materialele și voi nota diferite expresii incomplete pe două coloane,
urmând ca ei să le asocieze.
Exemplu fișă 1:

1
Fișă 2

2
Copiii primesc câte o foaie de hârtie. Scriu exemplele pe tablă/flipchart fără
cuvintele din a doua coloană pe care le acopăr inițial. Le explic sarcina didactică
după care completez prima propoziție ca exemplu.
Exemplu asociere prima fișă:

Exemplu prima propoziție: (a doua fișă)

Pentru formularea răspunsurilor, copiii au un anumit timp de gândire. (3 minute


pentru fiecare exemplu). După ce copiii primesc foile și își scriu numele pe
acestea, se descoperă exemplele și jocul începe. Aceștia copiază exemplele ce se
regăsesc scrise pe tablă, după care completează spațiile libere cu cuvintele
potrivite și potrivesc bilețele. După expirarea timpului dat, adun foile și pun un
reprezentant al fiecărei echipe să citească răspunsurile. Pentru fiecare exemplu
bine completat se acordă un punct, pe când cele greșite nu se punctează. Elevii
care obțin numărul maxim de puncte, vor fi aplaudați și recompensați cu un
smiley face.
Pentru a complica jocul le cer elevilor să precizeze și semnificația acestor
expresii. Și în această etapă se pot obține puncte valoroase.

3
După această etapă, elevii trebuie să compună un text de șase rânduri în care să
introducă patru expresii amuzante la alegere. Va fi evidențiată echipa cu cel mai
haios text.