Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA POSTULUI – FE „BIG SMILE”SRL

I. Descrierea postului
1. Postul_____ASISTENT MANAGER_________________________________________
2. Compartimentul__ADMINISTRATIV_________________________________________
3. Nivelul ierarhic__________4_______________________________________________
4. Ponderea ierarhică_______1 ANGAJAT______________________________________
5. Relaţii organizatorice:
de autoritate:
 ierarhice : este subordonat managerului general si colaboreaza cu ceilalti angajati ai firmei
 funcţionale
 de stat major___________________________________________________________
 de cooperare___________________________________________________________
 de reprezentare_________________________________________________________
 de control______________________________________________________________
6. Obiective individuale_____________________________________________________
7. Atribuţii, sarcini, responsabilități____________________________________________

II. Cerinţele postului


1. Competenţa profesională:
Pregătire: economica, certificta de diplima de absolvire a liceului economic
Experienţă: minim 2 ani intr-un post aseamantor
Cunoştinţe: preia si transmite mesaje;expediaza corespondenta primeste vizitatorii; organizeaza
sedinte si conferinte; organizeaza agenda sefului, participa la sedinte; are cunostinte de contabilitate;
traduce din si in limbi straine (daca este cazul ).

Calităţi şi aptitudini_______________________________________________________
2. Competenţă managerială:
Cunoştinţe_____________________________________________________________
Calităţi şi aptitudini_______________________________________________________
3. Cerinţe specifice postului__________________________________________________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013