Sunteți pe pagina 1din 6

VENITURI SALARIALE PUBLICATE IN BAZA ART.33 DIN LEGEA NR.

153/2017
MARTIE 2021

Functia Functia de Studii Grad norma Vechime Functia Salariul din Gradatie Dirigentie Stabilitate Spor CFP spor Plata Indemniz Total brut
conducere didactic munca de baza grila- merit Handicap suprasolicitare noapte cu ora hrana drepturi
cf.norma 10% salariale
Profesor Director S GRAD I 1.22 10-15 DA 6568 1638 819 1176 347 10548
P.I.P S GRAD I 1 p.25 ani DA 6147 481 590 347 7565
P.I.P S GRAD I 1 20-25 DA 5702 1111 557 672 347 8389
P.I.P S GRAD I 1 20-25 DA 5615 1069 534 648 347 8213
P.I.P S GRAD I 1 15-20 DA 5214 990 496 605 347 7652
INST. II SSD GRAD II 1 5-10 DA 3865 631 317 400 347 5560
P.I.P S GRAD II 1 5-10 DA 4205 293 382 347 5227
P.I.P S GRAD I 1 p.25 ani DA 6060 1162 581 699 347 8849
P.I.P S GRAD I 1 20-25 DA 5615 427 530 347 6919
Invatator M DEB 1 p.1 an DA 3292 215 288 347 4142
Profesor S GRAD I 1.11 20-25 DA 5615 427 530 678 347 7597
Profesor S GRAD I 1.11 15-20 DA 4926 993 496 605 630 347 7997
Profesor S GRAD I 0.66 p.25 ani DA 2667 231 1463 153 4514
Profesor S GRAD I 1.38 p.25 ani DA 6147 1205 604 723 2601 347 11627
Profesor SSD GRAD II 0.78 p.25 ani DA 3843 335 270 4448
Profesor S GRAD I 0.5 15-20 DA 1460 128 1260 97 2945
Profesor S GRAD I 0.71 15-20 DA 3129 396 314 630 208 4677
Profesor S DEF 0.5 5-10 DA 1876 157 257 153 2443
Profesor S GRAD I 0.83 20-25 DA 4380 427 424 339 270 5840
Profesor S GRAD II 0.3 5-10 DA 1270 108 104 1482
Profesor S GRAD II 0.39 20-25 DA 1946 168 135 2249
Profesor S DEB 0.33 p.1 an NU 1297 1297
Profesor S DEB 0.34 p.1 an DA 1218 104 118 1440
Profesor S DEB 0.67 p.1 an DA 2007 172 432 194 2805
Profesor S GRAD II 0.34 p.25 ani DA 1810 158 118 2086
Profesor S DEB 0.05 p.1 an DA 211 27 18 17 273
Profesor S DEF 1 5-10 DA 4490 317 408 347 5562
VENITURI SALARIALE PUBLICATE IN BAZA ART.33 DIN LEGEA NR.153/2017

Functia Functia de Studii Grad Vechime Functia Salariul din Gradatie Dirigentie Stabilitate spor CFP Spor noapte
Plata Indemniz Total brut
conducere didactic munca de baza grila- merit neuropsihic cu ora hrana drepturi
cf.norma 10% salariale
Administrator financiar - S I 0.5 NU 2313 312 232 2857
Secretar S I 1 DA 4546 615 347 5508
Bibliotecar S DEB 0.25 NU 913 913
Ingrijitor M tr.prof.I M 0.5 DA 1520 173 1693
Ingrijitor M tr.prof.I M 1 DA 3039 347 3386
Ingrijitor M tr.prof.I M 1 DA 2937 347 3284
Ingrijitor M tr.prof.I M 0.5 DA 1419 173 1592
Paznic M tr.prof.I M 1 DA 3039 601 347 3987
Paznic M tr.prof.I M 1 DA 2937 575 347 3859
Muncitor I M tr.prof.I M 1 DA 3615 347 3962

ANEXA

Beneficiaza de gradatie de merit un numar de 8 persoane


Beneficiaza de spor dirigentie/invatator/educator_ un numar de 15 persoane
Beneficiaza de spor stabilitate_ 2 persoana
Beneficiaza de viza CFP_ 1 persoana

În baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai sus cuprinde listă funcţiilor din cadrul Scolii Gimnaziale " Rares Voda " Ploiești
cu urmatoarele precizari :
a) salariul de bază, (conform tabelului de mai sus);
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora:
- personalul didactic de predare beneficiaza de un spor de 10% din salariul de incadrare daca este si diriginte la una din clase conform Hotararii nr.582/10.08.2016;
- personalul didactic de predare beneficiaza de un spor de suprasolicitare neuropsihica 10% din salariul de baza, conform art.16 din Legea cadru nr.153/28.06.2017;
- personalul didactic de predare care are gradatie de merit beneficiaza de un spor de 25% din salariul de incadrare conform art.264 din Legea educatiei nr.1/2011 si HG582/2016,alin(2),lit.b;
- personalul didactic auxiliar beneficiaza de spor de stabilitate_15% din salariul de baza daca are 10 ani vechime in invatamant, conform HG. 582/ 10.08.2016,alin(2),lit.c ;
- personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%, conform art.15 din Legea_cadru nr.153/28.06.2017;
conform art.14, alin.(1) din Legea nr. 153/2017, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din
nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ,daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă este de 1450 lei pentru 2020 anul 2020
(Art. I, pct.1 din O.U.G. nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, prevede că Instituţiile şi autorităţile publice,
acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă,
după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.)
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia - conform art. 18,alin.(1) din
Legea nr.153/2017,incepand cu 1 ianuarie2020,ordonatorii de credite acorda obligatoriu lunar, indemnizatii de hrana la nivelul anual a doua salarii de baza minime brute pe tara
garantate in plata DIN ANUL 2019 : 2080 lei/sal.minim brut ec.*2 = 4160 lei : 12luni = 347 lei brut la timp efectiv lucrat ;
(e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; NU ESTE CAZUL
f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora
conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusive cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat
pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasii 30% din suma salariilor de baza si a indemnizatiilor lunare.

DIRECTOR,
Prof. Bîgiu Răzvan - Cristian
uncţie, precum şi baza legală a acordării acestora:
(f) orice inform