Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE DISTRIBUIRE

MATERIALE PROMOTIONALE,
23.10.2020

 Activitatea 3. 3.1. Informare si publicitate. Diseminare


Activitate
transversala-
Informare si
publicitate.Disemin
are./

Subsemnata GAVRILESCU CATANA MONICA in calitate de Expert coordonare, recrutare grup țintă/
dezvoltare parteneriate (A5) al Beneficiarului proiectului cu titlul “Dobâdirea de competente necesare
unui loc de munca prin practica nationala si transnationala”" Contract Contract
POCU/633/6/14/130960 finanţat din Fondul Social European, fonduri de la bugetul de stat prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, precum şi din fonduri proprii, Axa prioritară 6-Educație si competențe,
mentinez că în data de 23.10.2020, am distribuit material promotionale si de informare către grupul țintă
direct (elevi ai Colegiului ”Emil Negrutiu” Turda angrenati în procesul de instruire) , către elevi și alte cadre
didactice în afara celor participante în proiect, către agenți economici.
Materiale au fost distribuite în cadrul activităților de informare și conștientizare la care au participat
elevi din domeniul Agriculturii, Ind Alimentara si Protectia Mediului, Turism de la Colegiul ”Emil Negruțiu”
Turda, și în cadrul evenimentelor organizate în proiect și în cadrul întâlnirilor informale cu reprezentanti ai
agentilor economici, în cadrul cărora a fost prezentat proiectul și programele de formare.
Materiale distribuite sun prezentate după cum urmeaza:

Nr. Denumire produs UM Cantitate


crt.
1. Leaflet (din 400 buc) buc 46
2. Mape elevi grup tinta (din 184 buc) buc 20
3. Postere (din 400 buc) buc 46

Materialele au fost distribuite in locatiile


 DSV TURDA I și II
 DSV VIIȘOARA
 DSV OCOLIȘ
 DSV PETREȘTII DE JOS
 DSV TRITENII DE JOS
 DSV MIHAI VITEAZU
 DSV BĂIȘOARA
 DSV CIURILEA
 DSV SĂNDULEȘTI
 DSV CÂMPIA-TURZII 
 DSV CÂMPENI
 DSV FRATA
 SC ADEVET SRL
 SC FLAVIOVET SRL
 COMPLEX HOTELIER PRINȚUL VÂNĂTOR TURDA
 PENSIUNEA MILEXIM CÂMPIA-TURZII
 PENSIUNEA PELICANUL TURDA
 RESTAURANTUL TALORA TURDA

Intocmit,
CATANA MONICA

S-ar putea să vă placă și