Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT APROBAT AVIZAT

CONSILIUL DE ŞEF COMISIE METODICĂ INSPECTOR DE SPECIALITATE


ADMINISTRAŢIE DE SPECIALITATE ISJ

TEME PROPUSE
PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE
NIVEL 5

DOMENIUL: Protecția mediului


CALIFICAREA: Tehnician laborant pentru protecția calității mediului

1. Procese chimico biologice in apele uzate


2. Epurarea apelor uzate la stația de epurare Câmpia-Turzii
3. Tratarea apelor uzate. Caracterizarea treptei mecanice, chimice și biologice
4. Metode de epurare a apelor uzate.
5. Dedurizarea si demineralizarea apei intr-o stație de epurare. Stația de epurare C.
Turzii
6. Purificarea biogazului utilizat in instalațiile de co-generare la stațiile de epurare
7. Supravegherea si controlul apelor uzate.

PROFESOR DE SPECIALITATE: DOMOKOS IOAN

8. Combaterea poluării pe râul Arieș


9. Determinarea poluanților din aer cu acțiune sistemică
10. Factorii care influențează echilibru ecologic.
11. Controlul si monitoringul poluării apelor.
12. Controlul si monitoringul calității aerului atmosfeic.
13. Prevenirea poluării apelor de suprafață si apelor subterane cauzate de fertilizanți.
14. Influența poluanților din aer asupra mediului inconjurator
15. Tehnici de depoluarea a apelor subterane
16. Factori de poluare a râului Hășdate. Determinarea durității si acidității .
PROFESOR DE SPECIALITATE: POPA RAREȘ

17. Sursele de poluare si repartiția poluanților in orizontul local Turda


18. Procese de formarea biogazului in digestoarele anaerobe
19. Surse de poluare radioactive
20. Controlul si monitoringul poluării solului.
21. Poluarea solului cu insecticide.
22. Poluarea solului cu pesticide
23. Determinarea Ph -ului din sol
24. Tehnici de depoluare a solurilor

PROFESOR DE SPECIALITATE: STAN FLORIN

25. Determinarea p H-ului apei potabile


26. Igiena apei un risc la adresa sănătății
27. Procedee de tratare ai apei potabile
28. Condiții de calitate a apei potabile din rețeaua de distribuție a municipiului

Turda
29. Determinarea durității apei potabile in laboratorul hidrobiologic Turda.
30. Determinarea alcalinității si acidității apei potabile in laboratorul hidrobiologic

Turda.
31. Determinarea acidității apei potabile

PROFESOR DE SPECIALITATE: TAMAȘ LIANA- VIOLINA

S-ar putea să vă placă și