Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DE EVALUARE A NUMAR PERSOANE EXPUSE: 2

LOCULUI DE MUNCA DURATA EXPUNERII:


Conducator auto taxi Echipa de evaluare: evaluator
–administrator
Medic medicina muncii
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC MECANIC 1.      Lovire de catre mijloacele de transport auto si /
DECES 7 1 3
PRODUCTIE sau CF – accident rutier.
2.      Autoblocarea functionarii mecanismului de
DECES 7 1 3
directie sau a sistemului de franare in mers.
3.      Cadere libera de scule, piese, materiale – in
DECES 7 1 3
cazul reparatiilor;
4.      Proiectare de corpuri sau particule – particule
de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia, INV gr. III 4 2 3
etc.
5.      Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a
INV gr. III 4 1 2
elementelor instalatiilor hidraulice.
6.      Taiere, intepare la contactul cu suprafete ITM 3-45
2 5 3
periculoase. zile
7.      Vibratii in regim continuu la conducere
ITM 3-45
provocate de functionarea motorului, neregularitatile 2 6 3
zile
caii de rulare.
8.      Temperatura coborata a suprafetelor atinse – la ITM 3-45
2 5 3
verificare, aranjare. zile
FACTORI DE RISC ELECTRIC 9.      Electrocutare prin atingere directa: deteriorare
accidentala a instalatiilor electrice ; defecte ale
echipamentelor tehnice electrice (in special partea de
DECES 7 1 3
alimentare), prin atingere indirecta: patrundere a unor
portiuni de utilaj in zona de influenta, atingerea unor
suprafete metalice aflate accidental sub tensiune
FACTORI DE RISC CHIMIC 10.  Lucrul cu substante toxice, inflamabile –
DECES 7 1 3
carburanti.
MEDIUL FACTORI DE RISC FIZIC ITM 3-45
11. Curenti de aer – curenti de aer geamuri deschise. 2 5 3
DE MUNCA  zile
12.  Nivel de iluminare: in stationare pe timp de ITM 3-45 2 5 3
noapte, la deplasarea pe timp de noapte intervine
fenomenul de orbire provocat de folosirea incorecta a zile
luminilor de catre participantii la trafic
0 1 2 3 4 5 6
13.  Calamitati naturale – trasnet, inundatie, alunecari
DECES 7 1 3
de teren, prabusiri de copaci, seisme, incendii.
SARCINA SUPRASOLICITARE FIZICǍ 14.Solicitare fizica prin efort static-pozitie sezand
DE MUNCA timp indelungat in autoturism, afectiuni ale coloanei ITM 3-45
2 5 3
vertebrale sau pozitii vicioase in timpul unor lucrari zile
de reparatii.
SUPRASOLICITARE PSIHICA 15.  Solicitare permanenta a atentiei in timpul
ITM 45-180
deplasarii sau lucrului la stationar, decizii dificile in 3 6 4
zile
timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu.
EXECUTANT ACTIUNI GRESITE 16.  Executarea de operatii neprevazute in sarcina de
munca sau de o alta maniera decat prevederile DECES 7 2 4
tehnice de lucru.
17.  Executarea de manevre nepermise de legislatia
care reglementeaza circulatia pe drumurile publice
DECES 7 1 3
sau de prevederile tehnologice in timpul lucrului la
stationar.
18.  Circulatia cu defectiuni la mecanismul de
DECES 7 1 3
directie, instalatia electrica, instalatia de franare.
19.  Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de
DECES 7 1 3
trafic si meteorologice.
20.  Conducerea autoturismului pentru indeplinirea
sarcinilor de serviciu sub influenta unor
medicamente (cu afectarea capacitatilor DECES 7 1 3
psihomotorii), sub influenta bauturilor alcoolice sau
intr-un stadiu avansat de oboseala.
21.  Depasirea numarului maxim de persoane admise
DECES 7 1 3
sau angajarea in discutii cu pasagerii;
22.  Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace
improvizate in conditiile existentei barei rigide in DECES 7 1 3
dotare.
23.  Executarea defectuoasa de operatii in timpul
DECES 7 1 3
remedierii unor defectiuni;
24.  Deplasari, stationari in zone periculoase: in raza
de actiune a mijloacelor de ridicat, pe caile de acces DECES 7 2 4
auto, CF, pe incarcatura, etc.
25.  Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, ITM 3-45
2 5 3
alunecare, dezechilibrare. zile
0 1 2 3 4 5 6
26.  Cadere de la inaltime prin pasire in
DECES 7 1 3
gol,  alunecare, dezechilibrare.
27.  Nesincronizare intre membrii unei formatii la
lucrul in echipa (ex.: efectuarea manevrei de mers
DECES 7 1 3
inapoi cu pilotare intr-o directie sau la momente de
timp eronate).
OMISIUNI 28.  Omiterea efectuarii de operatii care-i asigura
DECES 7 1 3
securitatea la locul de munca.
29.  Neutilizarea mijloace de protectie din dotare. DECES 7 1 3

Nivelul de risc global al postului de lucru este:

Conducator auto taxi

21
∑ ri x Ri
I=1 3x(4x4) + 25x(3x3) + 1x(2x2)
Nrg = ---------------- = ------------------------------------------------- = 265/89 = 2.98
21
∑ ri 3x4 + 25x3 + 1x2
I=1

NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,98


FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU POSTUL DE LUCRU

Nr. Nivel de MASURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt risc Nominalizarea masurii
0 1 2 3
Masuri organizatorice:
       respectarea prevederilor care reglementeaza circulatia pe drumurile
Lovire de catre mijloacele de transport auto si / sau CF –
1.     3 publice
accident rutier.
       deplasarea cu viteza redusa, prevazuta in instructiuni proprii
specifice  pentru evitarea oricaror pericole legate de calitatea drumului
Masuri organizatorice:
Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau        control medical periodic
2.     lucrului la stationar, decizii dificile in timp scurt, operatii 4        alcatuirea traseelor cu o respectare judicioasa a alternantei
repetitive de ciclu scurt si mediu. conducere/odihna, functie de starea de oboseala a conducatorului auto
       folosirea spatiilor de odihna in intervalele dintre deplasari.
Masuri organizatorice
       Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de
Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca sau securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie,
3.     4
de o alta maniera decat prevederile tehnice de lucru. efectuarea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc.
       verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si / sau
prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori
Masuri tehnice
-          marcarea cailor de acces, caile auto si a culoarelor de actiune a
mijloacelor de ridicat
Deplasari, stationari in zone periculoase: in raza de actiune
Masuri organizatorice
4.     a mijloacelor de ridicat, pe caile de acces auto, CF, pe 4
-        instruire periodica referitor la pericolele care apar in cazul deplasarii
incarcatura, etc.
sau stationarii in zonele periculoase
-        folosirea tuturor mijloacele de avertizare din dotare (optice, acustice)
-        semnalizarea corespunzatoare a riscurilor la locurile de munca