Sunteți pe pagina 1din 18

PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE
ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ
CAPITOLUL 4

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ ,,FRIGOTEHNIST“ DIN CADRUL
SC BRAU UNION S.A. P.L. HATEG

4.1.Procesul de muncă.

SC BRAU UNION S.A. P.L HATEG are ca obiect de activitate


fabricare bere,iar pentru obtinerea berii un rol deosebit de important il
are activitatea desfasurata de frigotehnistul din cadrul centralei frig.

 Procesul de munca consta in asigurarea temperaturii optime necesare


procesului de fermentare ,de pasteurizare a berii,atat prin racire directa
cat si prin racire indirecta.

4.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat;


mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie:
 compresoare frigorifice;
 schimbatoare de caldura;
 rezervoare amoniac;
 condensatoare atmosferice;
 pompe agent intermediar;
 rezervoare agent intermediar;

28
 separatoare de lichid;
 ulei
 tablouri electrice.
 instalatie de ventilatie

b.Sarcina de muncă
 cunoaşterea modului de operare si utilizare a utilajelor din dotare;
 aplicarea tehnologiilor, instrucţiunilor şi procedurilor specifice
departamentului IRU;
 întreţinerea utilajelor folosite;
 respectarea actelor si instructiunilor propii de securitate si sanatate in
munca,si SU.;
 răspunde la solicitările organizaţiei pentru realizarea obiectivelor de
producţie;
 respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul de Ordine
Interioară;
 răspunde de realizarea parametrilor optimi (temperaturi) pentru sectiile
pe care le deservesc.
c.Mediul de muncă
Executantul îşi desfăşoară activitatea într-o incintă închisă:
 iluminat natural şi artificial;
 ventilaţie mecanica şi artificială;
 curenţi de aer pe traseul de lucru;
 gaze toxice la locurile de muncă ;

4.3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

29
a.Factori de risc mecanic:
 organe de maşini în mişcare - prindere, antrenarea unor parti ale corpului
sau ale EIP ;.
 scurgere libera de NH3 in cazul fisurarii traseelor de NH3;
 scurgere libera de ulei ,apa provenita de la neetanseitati,condens;
 cadere libera de piese,scule,materiale pozitionate incorect,sau la
manipulare manuala;
 explozii datorita existentei recipientilor sub presiune care intra sub
incidenta prevederilor ISCIR;
 balansul maselor (motoare electrice,compresoare etc.) transportate cu
mijloace de ridicat(stivuitoare)

b.Factori de risc termic:


 contactul accidental cu suprafeţe reci(schimbatoare de caldura)
 contact accidental cu suprafete cu temperaturi ridicate(col. de inalta
presiune).
c.Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere indirectă, a unor suprafete metalice aflate
accidental sub tensiune sau prin aparitia tensiunii de pas ;
-legaturi la instalatia de impamantare fara papuci de priza;
-izolatii strapunse accidental;
 electrocutare prin atingere directa-conductori neizolati,sau cu izolatie
imbatranita si/sau umeda;
d.Factori de risc chimic:
 lucrul cu substanţe inflamabile,– ulei, ,diluanti,vopsele,petrol pentru
degresari,spalari;
 substante explozive –NH3

30
B.Factori de risc proprii mediului de muncă

a.Factori de risc fizic:


 depasiri de LMA la zgomot,NH3 ,datorat functionarii defectuoase a
instalatiei;
 curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor , neetanşeităţi ale încăperi
si functionarii instalatiei de ventilatie
 nivel de iluminare scazut-lipsa corpuri de iluminat;
 calamitati naturale-seism,trasnet;
b.Factori de risc chimic
 pulberi în suspensie:gaze,vapori inflamabili sau explozivi-vapori de
NH3,diluanti,vopsele,lacuri etc.
 gaze toxice –NH3
.

C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă

a.Conţinut necorespunzător:
 depozitarea materialelor ,pieselor de schimb, pe căile de acces din incinta
secţiei.
 neasigurarea instruirii,aplicarii de catre frigotehnisti a procedeelor in caz
de avarii in sala de masini;
 Operatiuni,procedee gresite la pornirea sau umplerea instalatiei cu NH3
b.Suprasolicitare fizică:
 efort dinamic la manipularea maselor mari(motoare,compresoare)
c.Suprasolicitare psihică:
 decizii dificile in timp scurt efectuate in mediu toxic.

31
D.Factori de risc proprii executantului

a.Acţiuni greşite:
 executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
 asamblari-lipsa unor organe de asamblare la ventile,flanse,vane;
 umplerea instalatiei cu NH3 de catre personal neinstruit,sau dupa ora
18,00;
 detectarea scaparilor de NH3 cu alte mijloace decat cele permise;
 utilizarea focului deschis;
 pornirea defectuoasa a compresoarelor de frig;
 părăsirea utilajelor în timpul funcţionării;
 cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
 nerespectarea parametrilor limita de lucru;
b.Omisiuni:
 omiterea operaţiilor care-i asigura securitatea la locul de munca;
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte
mijloace de protecţie din dotare;

32
33
UNITATEA:
S.C. BRAU UNION SA PL
HATEG NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4

4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE


SECŢIA: CENTRALA FRIG MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb

0
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
FRIGOTEHNIST Ing. Popa Petru
Ing.Lapadatoni Simion
Jurconi Danut
CONSE- CLAS CLASA
COMPONEN FORMA CONCRETĂ DE
FACTORI DE CINŢA A DE DE NIVEL
TA MANIFESTARE A FACTORILOR DE
RISC MAXIMĂ GRAV PROBA- DE
SISTEMULUI RISC
IDENTIFICAŢI PREVI- I- BILITAT RISC
DE MUNCĂ (descriere, parametri)
ZIBILĂ TATE E
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE FACTORI DE 1. Organe de masini in miscare,- INV gr. III 4 5 4
DE RISC MECANIC prinderea,antrenarea unor parti ale corpului
sau ale EIP;
PRODUCŢIE 2 Scurgerea libera de NH3 in DECES 7 1 3
cazul fisurarii traseelor de NH3;
3. Scurgere libera de ulei.apa ,provenita de INV gr III 4 2 3
la neetanseitati,condens etc.
4. Cădere liberă de piese, scule, materiale ITM 45- 3 3 3
poziţionate incorect sau la manipularea 180 zile
manuală;
5. Explozii datorita existentei recipientilor INV gr. III 4 3 4
sub presiune care intra sub incidenta
prevederilor ISCIR;
33
6. Balansul maselor (motoare DECES 7 1 3
electrice,compresoare.schimbatoare de
caldura) transportate cu mijloace de
ridicat(stivuitoare);
FACTORI DE 7. Contact accidental cu suprafeţe ITM 3-45 2 2 2
RISC TERMIC reci(shimb. de caldura); zile

8. Contact accidental cu suprafete cu


ITM 3-45
temperaturi ridicate (col de inalta presiune); 2 2 2
zile
FACTORI DE 9.Electrocutare prin atingere indirectă, a DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC unor suprafete metalice aflate accidental sub
tensiune sau prin aparitia tensiunii de pas
-legaturi la instalatia de impamantare
fara papuci de priza
-izolatii strapunse accidental

10.Electrocutare prin atingere directa- DECES 7 1 3


conductori neizolati,sau cu izolatie
imbatranita si/sau umeda.;

FACTORI DE 11. Lucrul cu substanţe inflamabile- DECES 7 1 3


RISC CHIMIC uleiuri,diluanti,vopsele,petrol pentru
degresari,spalari;

12.Substante explozive-NH3; DECES 7 1 3


MEDIUL FACTORI DE 13. Depasiri de LMA la zgomot si NH3 INV grIII 4 3 4
datorat functionarii defectuoase a instalatiei;

34
DEMUNCA RISC FIZIC 14. Curenţi de aer favorizaţi de ITM 3-45 2 4 2
DE MUNCĂ deschiderea uşilor şi neetanşeităţi ale zile
încăperii si functionarii instalatiei de
ventilatie;
15. Nivel de ilumunare scazut-lipsa corpuri ITM 3-45 2 5 3
de iluminat; zile

16. Calamităţi naturale – seism,trasnet; DECES 7 1 3

FACTORI DE 17 Pulberi in suspensie,vapori inflamabili DECES 7 1 3


RISC CHIMIC sau explozivi-vapori de
NH3diluanti,lacuri;
18.Gaze toxice; DECES 7 1 3

SARCINA CONŢINUT 19. Depozitarea materialelor , pieselor de ITM 3-45 2 6 3


DE MUNCĂ NECO- schimb,pe căile de acces din incinta secţiei; zile
RESPUNZǍTOR

20.Neasigurarea instruirii ,aplicarii,de catre DECES 7 1 3


frigotehnisti a procedeelor in caz de avarii;
21.Operatiuni,procedee gresite la pornirea DECES 7 1 3
instalatiei cu NH3;
SUPRASOLICIT 22. Efort dinamic la manipularea ITM 3-45 2 5 3
A-RE FIZICǍ maselor mari(motoare,compresoare ,etc.) zile
SUPRASOLICIT 23. Decizii dificile in timp scurt efectuate in ITM 3-45 2 5 3
A-RE PSIHICǍ mediu toxic; zile
EXECUTANT 24. Executarea de operaţii neprevăzute în DECES 7 1 3
sarcina de muncă;

35
ACŢIUNI 25. Asamblari-lipsa unor organe de asamblare DECES 7 1 3
GREŞITE la ventile,vane,flanse;
26. Umplerea instalatiei cu NH3 de catre DECES 7 1 3
personal neinstruit ,sau dupa ora 18,00;
27. Detectarea scaparilor de NH3 cu alte DECES 7 1 3
mijloace decat cele permise;
28. Utilizarea focului deschis; DECES 7 1 3
29. Pornirea defectuoasa a compresoarelor DECES 7 1 3
de frig;

30. Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării; DECES 7 1 3

31. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, DECES 7 1 3


împiedicare, dezechilibrare;

32.Nerespectarea parametrilor limita de lucru DECES 7 1 3

OMISIUNI 33. Omiterea operaţiilor care-i asigură DECES 7 1 3


securitatea la locul de muncă;
34. Neutilizarea echipamentului individual de DECES 7 2 4
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare;

36
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

37
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: FRIGOTEHNIST
Nivel global de risc: 3,10

38
LEGENDǍ

F1- Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenarea unor parti ale corpului sau ale EIP
F2- Scurgerea libera ede NH3 in cazul fisurarii traseelor de NH3
F3- Scurgerea libera de ulei,apa, provenita de la neetanseinitati,condens
F4- Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la manipularea manuală
F5- Explozii datorita existentei recipientilor sub presiune care intra sub incidenta
prevederilor ISCIR
F6- Balansul maselor (motoare electrice,compresoare etc.) transportate cu mijloace de
ridicat(stivuitoare)
.
F7- Contact accidental cu suprafete reci(schimbatoare de caldura)
F8- Contact accidental cu suprafeţe cu temperaturi ridicate(col. De inalta presiune)
F9- Electrocutare prin atingere indirectă,a unor suprafete metalice aflate accidental sub
tensiune sau prin aparitia tensiunii de pas
-legaturi la instalatia de impamantare fara papuci de priza;
-izolatii strapunse accidental;
F10- Lucrul cu substanţe inflamabile - ulei
F11- Lucrul cu substanţe inflamabile,– ulei, ,diluanti,vopsele,petrol pentru
degresari,spalari
F12- Substante explozive-NH3
F13- Depasiri de LMA la zgomot,NH3,datorat functionarii defectuoase a
instalatiei

F14- Curenti de aer favorizati de deschiderea usilor,neetanseitati ale incaperi si functionarii


instalatiei de ventilatie
F15- Nivel de iluminare scazut-lipsa corpuri de iluminat
F16- Calamitati naturale-seism,trasnet
F17- Pulberi in suspensie:gaze,vapori inflamabili sau explozivi-vapori de
NH3,diluanti,vopsele,lacuri etc.
F18- Gaze toxice-NH3
F19- Depozitare materiale,piese de schimb,pe caile de acces din incinta sectiei
F20- Neasigurarea instruirii,aplicarii de catre frigotehnisti a procedeelor in caz de avarii
F21- Operatiuni,procedee gresite la pornirea sau umplerea instalatiei cu NH3
F22- Efort dinamic la manipularea maselor mari(motoare,compresoare)
F23- Decizii dificile in timp scurt efectuate in mediul toxic
F24- Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca
F25- Asamblari-lipsa unor organe de asamblare la ventile,flanse,vane

39
F26- Umplerea instalatiei cu NH3 de catre personal neinstruit,sau dupa ora 18,00
F27- Detectarea scaparilor de NH3 cu alte mijloace decat cele permise
F28- Utilizarea focului deschis.
F29- Pornirea defectuoasa a compresoarelor de frig
F30- Parasirea utilajelor in timpul functionarii
F31- Caderea la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare
F32- Nerespectarea parametrilor limita de lucru
F33- Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca
F34- Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

40
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „FRIGOTEHNIST”
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. F1: Organe de maşini în mişcare - prindere,antrenarea 4 Măsuri tehnice:
unor parti ale corpului sau EIP. - repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie.
Măsuri organizatorice:
- verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de
începerea lucrului;
- interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa,
deteriorarea sau amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie;
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă
regulile de securitate.
2. F5: Explozii datorita existentei recipientilor sub 4 Măsuri organizatorice:
presiune care intra sub incidenta prevederilor ISCIR - respectarea termenelor de verificare ISCIR
3. F13: Depasiri de LMA la zgomot sau NH3 datorat 4 Măsuri tehnice:
functionarii defectuoase a instalatiei - dotarea cu mijloace individuale de pritectie:antifoane interne sau externe
si cu masti pentru amoniac.
Măsuri organizatorice:
- evitarea stationarii executantului inzonele in care nivelul de zgomot
depaseste 90 dB si a zonelor cu concentratie mare de NH3
- semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locurile de muncă
4. F34: Neutilizarea echipamentului individual de 4 Măsuri tehnice:
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare - dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi
desfăşurată;
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor
de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de
protecţie etc.;
- verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei,
şi/sau prin sondaj, din parte şefilor ierarhic superiori.

41
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „frigotehnist” este egal cu 3,10,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu, el
nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 34
factori de risc identificaţi numai 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 4 încadrându-se
în categoria factorilor de risc mediu, 27 încadrându-se în categoria factorilor de risc mic,iar 3 in
categoria factorilor de risc foarte mic.
Cei 4 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F1: Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare unor parti ale corpului sau EIP. –
nivel de risc parţial 4;
 F5: Explozii datorita existentei recipientilor sub presiune care intra sub
incidenta prevederilor ISCIR – nivel de risc parţial 4;
 F13: Depasiri de LMA la zgomot sau NH3 datorat functionarii defectuoase a
instalatiei – nivel de risc parţial 4;
 F34: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare – nivel de risc parţial 4.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:
 35%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 18 %, factori proprii mediului de muncă;
 15 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 32 factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 81,25 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

42
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: „FRIGOTEHNIST”
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,10

43

S-ar putea să vă placă și