Sunteți pe pagina 1din 18

PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE
ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ
CAPITOLUL 4

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ


PENTRU LOCUL DE MUNCĂ „HALA DE PALETIZARE SACI CIMENT” DIN CADRUL
SC CARPATCEMENT HOLDING SA – SUCURSALA DEVA

4.1.Procesul de muncă

Procesul de muncă are drept scop aranjarea sacilor de ciment pe paleti de lemn si infolierea
acestora pentru a asigura o mai mare protectie in timpul transportului si depozitarii de catre clienti

4.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat


mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie:
 Masina de paletizat saci ciment Beumer compusa din :
 Paletizor propriu-zis format din instalatia de alim.cu paleti goi, dispozitiv de
aplicat folia pe paletul gol, dispozitivul de aranjat saci pe palet, transportor cu role
 Masina de infoliat paleti formata din dispozitiv de tras folie pe paleti si
transportoare cu role
 Motostivuitoare Linde (2 buc.)
 Paleti lemn
 Folie plastic (folie de tras pe paletul gol si folie de aplicat peste saci-
termocontractibila)
b.Sarcina de muncă
 Aplicarea si respectarea tehnologiilor, instrucţiunilor şi procedurilor interne specifice
pentru instalatiile de paletizare si infoliere
 Incarcarea in mijloace de transport auto a paletilor infoliati
 Descarcarea paletilor goi din mijloacele de transport auto
 Intreţinerea echipamentelor de munca folosite
 Respectarea tuturor masurilor ce se impun pe linia securitatii si sanatatii in munca
 Respectarea Regulamentul Intern al SC CARPATCEMENT HOLDING SA –
SUCURSALA DEVA
c.Mediul de muncă

28
Executantul îşi desfăşoară activitatea într-o incintă închisă:
 iluminat natural şi artificial
 ventilaţie naturală
 curenţi de aer in hala de paletizare
 gaze toxice de la mijloacele de transport auto si motostivuitoare

4.3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

a.Factori de risc mecanic:


 Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de catre dispozitivul de alimentare
cu paleti goi
 Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea prin incinta
halei de paletizare a lucratorilor de intretinere a instalatiei
 Stivuire necorespunzatoare a sacilor de ciment pe paletii de lemn
 Aranjarea manuala (in situatii accidentale) a stivelor de paleti goi prin utilizarea unor
rangi, in tandem cu motostivuitorul
 Accidentare conducator auto (mijloc de transport) aflat la incarcat de catre
motostivuitor in timpul manevrelor
 Paleti necorespunzatori pe linia de incarcare -se intervine manual de catre
operator pentru pozitionarea corecta a acestora
 Rasturnare stive paleti incarcati cu saci de ciment
 Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare)
 Defectiuni ale motostivuitoarelor (sisteme de frinare, directie)
 Pornirea necomandata a instalatiei de paletizat in timpul unor interventii
 Accidentare la schimbarea foliei de pe paletul gol; cadere prin alunecare pe scara de
acces la partea superioara a masinii de infoliat
 Risc de accidentare in zona de dirijare a sacilor (existenta unor prelungiri metalice) in
curbura benzii transport saci ciment
 Cadere prin impiedicare datorate traversarilor de cabluri electrice (prin tubulaturi
metalice) pozate pe calea de acces a benzii transportoare
 Cadere prin alunecare de pe scara de acces din hala de paletizare pe banda de
transport saci ciment
 Lovire de către mijloace de transport auto, CF, in timpul deplasarii la/de la serviciu, la
deplasarea prin incinta fabricii

29
 Intrare sub dispozitivul de manevra a paletilor goi al paletizorului fara montarea
boltului de siguranta (numai in timpul efectuarii curateniei)
 Accesul in zona imprejmuita a instalatiei de paletizare prin alte locuri decit portile
principale de acces
b.Factori de risc termic:
 Temperatura coborata in incinta halei de paletizare pe timpul iernii
c.Factori de risc electric:
 Electrocutare prin atingere directa a tabloului de comanda pentru actionarea
instalatiei de paletizare si de infoliat
 Impamintare necorespunzatoare a instalatiei de paletizare si de infoliat

B.Factori de risc proprii mediului de muncă

a.Factori de risc fizic:


 Temperatura ridicată (vara) in hala de paletizare
 Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea aproape permanenta a uşilor
principale de acces
 Temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece in hala de paletizare
 Zgomot in hala de paletizare provenit de la instalatia de paletizat si infoliat,
motostivuitoare si mijloacele de transport auto aflate la incarcat (fara depasirea
limitelor maxime admisibile)
 Calamităţi naturale – surprindere de catre miscarea seismica in timpul lucrului
 Iluminat insuficient in hala de paletizare

b.Factori de risc chimic:


 Pulberi de ciment in atmosfera locului de munca (fara depasirea limitelor
maxime admisibile)

C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă

a.Conţinut necorespunzător:
 Depozitarea excesiva a paletilor cu saci de ciment in incinta halei de paletizare,
(ingreunare manevre motostivuitoare in hala)
b.Suprasolicitare fizică:
 Efort dinamic la manipularea manuala a paletilor (in situatii accidentale)
c.Suprasolicitare psihică:
 Ritm de munca mare in perioadele de solicitare maxima a clientilor

30
D.Factori de risc proprii executantului

a.Acţiuni greşite:
 Pornire instalatie de paletizare fără respectarea prevederilor de securitate
 Deplasare pe căile de acces auto sau CF, urcarea pe bandă si traversarea peste
transportoarele cu role chiar si in stationare etc.
 Comunicări accidentogene cu conducătorul mijlocului de transport
 Cadere de la acelasi nivel prin alunecare in hala sau pe culoarul de acces la banda
de transport saci
 Cadere prin impiedicare datorate traversarilor de cabluri electrice (prin tubulaturi
metalice) pozate pe calea de acces a benzii transportoare
 Cadere prin alunecare de pe scara de acces din hala de paletizare pe banda de
transport saci
 Lovire a capului de patul de cabluri in zona de curbura a benzii de transport saci
 Cadere de la inaltime de pe scara de acces la dispozitivul de schimbare a foliei
 Patrundere a persoanelor neautorizate in hala de paletizare
 Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, etc.

b.Omisiuni:
 Neutilizarea cheii (in pozitia oprit) la schimbarea foliei (exista buton local pentru
lucrul in regim manual)
 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare

31
SC CARPATCEMENT HOLDING SA
SUCURSALA DEVA
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 5
ATELIER MACINARE CLINCHER SI DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
EXPEDIERE CIMENT
4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: HALA ECHIPA DE EVALUARE: PARVU SILVIA
PALETIZARE SACI CIMENT
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE NIVEL
SISTEMULUI DE FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- DE RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de maşini în mişcare – prindere, DECES 7 2 4
PRODUCŢIE MECANIC antrenare de catre dispozitivul de alimentare cu paleti
goi
2. Lovire de către mijloacele de transport DECES 7 2 4
auto şi motostivuitor la deplasarea in incinta halei
de paletizare a lucratorilor de intretinere a instalatiei
3. Stivuire necorespunzatoare a sacilor de ciment pe ITM 45- 3 3 3
paleti 180 zile
4. Aranjare manuala (in situatii accidentale) a ITM 3-45 2 6 3
stivelor de paleti goi prin utilizarea unor rangi, in zile
tandem cu motostivuitorul
5. Accidentare conducator auto (mijloc de transport) INV gr. III 4 3 4
aflat la incarcat de catre motostivuitor in timpul
manevrelor
6. Paleti necorespunzatori pe linia de incarcare- ITM 3-45 2 5 3
se intervine manual de catre operator pentru zile
pozitionarea corecta a acestora
7. Rasturnare stive paleti incarcati cu saci de ciment DECES 7 1 3

8. Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, ITM 3-45 2 6 3


înţepătoare) zile

32
9. Defectiuni ale motostivuitoarelor (sisteme de INV gr. II 5 2 4
frinare, directie)
10. Pornire necomandata a instalatiei de paletizat si INV gr.I 6 1 3
infoliat in timpul unor interventii
11. Accidentare la schimbarea foliei de pe paletul INV gr.I 6 1 3
gol ; cadere prin alunecare pe scara de acces la
partea superioara a masinii de infoliat
12. Risc de accidentare in zona de dirijare a sacilor INV gr.III 4 2 3
(existenta unor prelungiri metalice) in curbura benzii
transport saci ciment
13. Cadere prin impiedicare datorate traversarilor de INV gr.III 4 2 3
cabluri electrice (prin tubulaturi metalice) pozate pe
calea de acces a benzii transportoare de saci ciment
14. Cadere prin alunecare de pe scara de acces din INV gr.III 4 2 3
hala de paletizare pe banda de transport saci ciment
15. Lovire de către mijloace de transport auto, CF in INV gr.III 4 4 4
timpul deplasarii la/de la serviciu, la deplasarea prin
incinta fabricii
16. Intrare sub dispozitivul de manevra a paletilor goi ITM 45- 3 3 3
al paletizorului fara montarea boltului de siguranta 180 zile
(numai in timpul efectuarii curateniei)
17. Accesul in zona imprejmuita a instalatiei de ITM 3-45 2 2 2
paletizare prin alte locuri decit portile principale de zile
acces
FACTORI DE RISC 18. Temperatura coborata in incinta halei de ITM 3-45 2 3 2
TERMIC paletizare pe timpul iernii zile
FACTORI DE RISC 19. Electrocutare prin atingere directa a tabloului de DECES 7 1 3
ELECTRIC comanda pentru actionarea instalatiei de paletizat si
infoliat
20. Impamintare necorespunzatoare a instalatiei de DECES 7 2 4
paletizare si de infoliat
FACTORI DE RISC 21. Gaze provenite de la motoarele termice ale ITM 45- 3 3 3
CHIMIC mijloacelor de transport auto aflate la incarcat 180 zile
precum si de la motostivuitoarele proprii
MEDIUL FACTORI DE RISC 22. Temperatura ridicată (vara) in hala de ITM 3-45 2 3 2
DE MUNCĂ FIZIC paletizare zile

33
23. Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea ITM 3-45 2 6 3
aproape permanenta a uşilor principale de zile
acces in hala
24. Temperatura scazuta a aerului in anotimpul ITM 3-45 2 3 2
rece in hala de paletizare zile
25. Zgomot in hala de paletizare provenit de la ITM 3-45 2 5 3
instalatia de paletizat si infoliat , motostivuitoare si zile
mijloacele de transport auto aflate la incarcat (fara
depasirea limitelor maxime admisibile)
26. Calamităţi naturale – surprindere de catre DECES 7 1 3
miscarea seismica in timpul lucrului
27. Iluminat insuficient in hala de paletizare INV gr.I 6 1 3
FACTORI DE RISC 28. Pulberi de ciment in atmosfera locului de ITM 45- 3 3 3
CHIMIC munca (fara depasirea limitelor maxime 180 zile
admisibile)
SARCINA CONŢINUT NECO - 29. Depozitare excesiva a paletilor cu saci de ITM 3-45 2 6 3
DE MUNCĂ RESPUNZǍTOR ciment in incinta halei de paletizare zile
(ingreunare manevre motostivuitoare in hala)
SUPRASOLICITARE 30. Efort dinamic la manipularea manuala a paletilor ITM 3-45 2 5 3
FIZICǍ (in situatii accidentale) zile
SUPRASOLICITARE 31. Ritm de munca mare in perioadele de solicitare ITM 3-45 2 6 3
PSIHICǍ maxima a clientilor zile
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 32. Pornire instalatie de paletizare fără respectarea ITM 45- 3 3 3
prevederilor de securitate 180 zile
33. Deplasare pe căile de acces auto sau CF, DECES 7 1 3
urcarea pe bandă si traversarea peste
transportoarele cu role chiar si in stationare etc.
34. Comunicări accidentogene cu conducătorul mijloc DECES 7 1 3
de transport
35. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare in hala ITM 45- 3 2 2
sau pe culoarul de acces la banda de transport saci 180 zile
36. Cadere prin impiedicare datorate traversarilor de INV gr.III 4 2 3
cabluri electrice (prin tubulaturi metalice) pozate pe
calea de acces a benzii transportoare
37. Cadere prin alunecare de pe scara de acces din INV gr.III 4 2 3
hala de paletizare pe banda de transport saci

34
38. Lovire a capului de patul de cabluri in zona de INV gr.III 4 2 3
curbura a benzii de transport saci
39. Cadere de la inaltime de pe scara de acces la INV gr.III 4 2 3
dispozitivul de schimbare a foliei
40. Patrundere a persoanelor neautorizate in hala de INV gr.II 5 3 4
paletizare
41. Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile DECES 7 1 3
de acces mijloace de transport auto, etc.
OMISIUNI 42. Neutilizarea cheii (in pozitia oprit) la schimbarea INV gr.II 5 3 4
foliei(exista buton local pentru lucrul in regim manual)
43. Neutilizarea echipamentului individual de DECES 7 2 4
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

35
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: HALA PALETIZARE SACI CIMENT
Nivel global de risc: 3,19

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43
FACTORI DE RISC

36
LEGENDǍ

F1- Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de catre dispozitivul de alimentare


cu paleti goi
F2- Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea in
incinta halei de paletizare a lucratorilor de intretinere a instalatiei
F3- Stivuire necorespunzatoare a sacilor de ciment pe paleti
F4- Aranjare manuala (in situatii accidentale) a stivelor de paleti goi prin utilizarea unor
rangi, in tandem cu motostivuitorul
F5- Accidentare conducator auto (mijloc de transport) aflat la incarcat de catre
motostivuitor in timpul manevrelor
F6- Paleti necorespunzatori pe linia de incarcare-se intervine manual de catre
operator pentru pozitionarea corecta a acestora
F7- Rasturnare stive paleti incarcati cu saci de ciment
F8- Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare)
F9- Defectiuni ale motostivuitoarelor (sisteme de frinare, directie)
F10- Pornire necomandata a instalatiei de paletizat si infoliat in timpul unor interventii
F11- Accidentare la schimbarea foliei de pe paletul gol ; cadere prin alunecare pe scara de
acces la partea superioara a masinii de infoliat
F12- Risc de accidentare in zona de dirijare a sacilor (existenta unor prelungiri metalice) in
curbura benzii transport saci ciment
F13- Cadere prin impiedicare datorate traversarilor de cabluri electrice (prin tubulaturi
metalice) pozate pe calea de acces a benzii transportoare de saci ciment
F14- Cadere prin alunecare de pe scara de acces din hala de paletizare pe banda de
transport saci ciment
F15- Lovire de către mijloace de transport auto, CF in timpul deplasarii la/de la serviciu, la
deplasarea prin incinta fabricii
F16- Intrare sub dispozitivul de manevra a paletilor goi al paletizorului fara montarea boltului
de siguranta (numai in timpul efectuarii curateniei)
F17- Accesul in zona imprejmuita a instalatiei de paletizare prin alte locuri decit portile
principale de acces
F18- Temperatura coborata in incinta halei de paletizare pe timpul iernii
F19- Electrocutare prin atingere directa a tabloului de comanda pentru actionarea instalatiei
de paletizat si infoliat
F20- Impamintare necorespunzatoare a instalatiei de paletizare si de infoliat
F21- Gaze provenite de la motoarele termice ale mijloacelor de transport auto aflate la
incarcat precum si de la motostivuitoarele proprii
F22- Temperatura ridicată (vara) in hala de paletizare
F23- Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea aproape permanenta a uşilor
principale de acces in hala
F24- Temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece in hala de paletizare
F25- Zgomot in hala de paletizare provenit de la instalatia de paletizat si infoliat ,
motostivuitoare si mijloacele de transport auto aflate la incarcat (fara depasirea
limitelor maxime admisibile)
F26- Calamităţi naturale – surprindere de catre miscarea seismica in timpul lucrului
F27- Iluminat insuficient in hala de paletizare
F28- Pulberi de ciment in atmosfera locului de munca (fara depasirea limitelor

36
maxime admisibile)
F29- Depozitare excesiva a paletilor cu saci de ciment in incinta halei de paletizare
(ingreunare manevre motostivuitoare in hala)
F30- Efort dinamic la manipularea manuala a paletilor (in situatii accidentale)
F31- Ritm de munca mare in perioadele de solicitare maxima a clientilor
F32- Pornire instalatie de paletizare fără respectarea prevederilor de securitate
F33- Deplasare pe căile de acces auto sau CF, urcarea pe bandă si traversarea peste
transportoarele cu role chiar si in stationare etc.
F34- Comunicări accidentogene cu conducătorul mijlocului de transport
F35- Cadere de la acelasi nivel prin alunecare in hala sau pe culoarul de acces la banda de
transport saci
F36- Cadere prin impiedicare datorate traversarilor de cabluri electrice (prin tubulaturi
metalice) pozate pe calea de acces a benzii transportoare
F37- Cadere prin alunecare de pe scara de acces din hala de paletizare pe banda de
transport saci
F38- Lovire a capului de patul de cabluri in zona de curbura a benzii de transport saci
F39- Cadere de la inaltime de pe scara de acces la dispozitivul de schimbare a foliei
F40- Patrundere a persoanelor neautorizate in hala de paletizare
F41- Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces mijloace de transport auto,
etc.
F42- Neutilizarea cheii (in pozitia oprit) la schimbarea foliei(exista buton local pentru lucrul in
regim manual)
F43- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare

37
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „HALA PALETIZARE SACI CIMENT”

Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL MĂSURI PROPUSE


crt FACTOR DE RISC DE RISC (Nominalizarea măsurii)

0 1 2 3
1. F1: Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare 4 Masuri tehnice:
de catre dispozitivul de alimentare cu paleti goi - montarea/functionarea dispozitivului de alimentare cu paleti goi doar cu
parapet special de protectie
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind modul nepericulos de desfasurare a
activitatilor din hala de paletizare şi verificarea modului în care se
respectă instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca
2. F2: Lovire de către mijloacele de transport auto 4 Măsuri tehnice:
şi motostivuitor la deplasarea prin incinta halei de - semnalizarea cu indicatoare de securitate (de avertizare si interdictie) a
paletizare a lucratorilor de intretinere a instalatiei zonelor considerate periculoase
- montarea de hupe de semnalizare suplimentare in zonele periculoase
- mentinerea in permanenta in stare de functionare a sistemelor de
semnalizare luminoase si acustice a motostivuitorului (verificare zilnica,
reparare sau inlocuire a celor defecte, dupa caz)
Măsuri organizatorice:
- instruirea motostivuitoristilor cu privire la cunoaterea si respectarea instructiunilor
proprii de securitate si sanatate in munca pentru motostivuitoare
- verificarea anuala pe baza de teste a cunostintelor profesionale a
motostivuitoristilor
- respectarea de catre conducatotii auto a zonei de circulatie marcata in hala de
paletizare
3. F5: Accidentare conducator auto (mijloc de transport) 4 Măsuri tehnice:
aflat la incarcat de catre motostivuitor in timpul - mentinerea in permanenta in stare de functionare a sistemelor de
manevrelor semnalizare luminoase si acustice a motostivuitoarelor (verificare zilnica,
reparare sau inlocuire a celor defecte, dupa caz)
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucratorilor deserventi din hala de paletizare (operatori si motostivuitoristi)

38
privind riscurile de accidentare in aceasta complexa activitate (transport saci ciment
pe banda, paletizare saci ciment, infoliere paleti, depozitare si incarcare paleti in
mijloace de transport auto) conform instructiunilor proprii de securitatea si sanatate in
munca
- permiterea intrarii concomitent la incarcare a max. 2 mijloace de transport auto
in incinta halei de paletizare
- permiterea stationarii conducatorilor auto doar in imediata apropierev a mijlocului
de transport
4. F9: Defectiuni ale motostivuitoarelor (sisteme de frinare, 4 Măsuri organizatorice:
directie) - respectarea graficului de revizii si reparatii pentru motostivuitoare
- instruirea periodica a motostivuitoristilor privind exploatarea in conditii de securitate
a motostivuitoarelor
5. F15: Lovire de către mijloace de transport auto, CF in 4 Măsuri organizatorice:
timpul deplasarii la/de la serviciu, la deplasarea prin - instruirea conducatorilor auto privind importanţa respectării noului cod de
incinta fabricii a lucratorilor circulaţie rutieră şi a restricţiilor legate de zonele de circulaţie
- respectarea de catre conducatorii auto a vitezei maxime admise ( conform
deciziei data de conducerea societatii) in incinta fabricii
- respectarea cailor de acces auto si pietonale in incinta fabricii
- instruirea lucratorilor privind consecintele deplasarii incorecte pe caile de
acces auto si CF
6. F20: Impamintare necorespunzatoare a instalatiei de 4 Măsuri tehnice:
paletizare si de infoliat - refacerea prizelor de pamint cu valori depasite pina la incadrarea in
valorile admisibile (< 4 Ω)
Măsuri organizatorice:
- respectarea graficului de verificari semestriale al prizelor de pamint
7. F40: Patrundere a persoanelor neautorizate in hala de 4 Măsuri tehnice:
paletizare - montarea de indicatoare de securitate (de interdictie a accesului si
circulatiei lucratorilor neautorizati in hala de paletizare) la cele doua usi ale
halei de paletizare
8. F42: Neutilizarea cheii (in pozitia oprit) la schimbarea 4 Măsuri tehnice:
foliei (exista buton local pentru lucrul in regim manual) - semnalizare cu indicatoare de securitate (de utilizare obligatorie a cheii pe
„oprit” si de semnalizare a operatiei) la tabloul central de comanda pe
perioada de schimbare a foliei
Măsuri organizatorice:
- instruire periodica a lucratorilor (operatorilor) instalatiei de paletizare cu
privire la riscurile de accidentare la care sunt expusi, precum si modul

39
nepericulos de exploatare a instalatiei de paletizare si infoliere
9. F43: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie 4 Măsuri tehnice:
şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare - achizitionarea EIP corespunzator activitatii desfasurate in hala de
paletizare si cerintelor legislatei specifice
- dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii din hala de
paletizare
Măsuri organizatorice:
- instruire lucratorilor (prin demonstarii practice) privind modul corect de
utilizare a EIP
- instruirea lucratorilor privind consecintele neutilizarii sau utilizarii
partiale a mijloacelor de protectie
- verificare privind utilizarea permanenta si corespunzatoare a EIP de
catre lucratori

40
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „HALA PALETIZARE SACI CIMENT”
este egal cu 3,19 , valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de
risc mic spre mediu, el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5)
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 43 factori de
risc identificaţi numai 9 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3; acestia se încadreaza în
categoria factorilor de risc mediu.
Cei 9 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F1: Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de catre dispozitivul de
alimentare cu paleti goi – nivel de risc parţial 4
 F2: Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la
deplasarea prin incinta halei de paletizare a lucratorilor de intretinere ainstalatiei –
nivel de risc parţial 4
 F5: Accidentare conducator auto (mijloc de transport) aflat la incarcat de catre
motostivuitor in timpul manevrelor – nivel de risc parţial 4
 F9: Defectiuni ale motostivuitoarelor (sisteme de frinare,directie) – nivel de risc
parţial 4
 F15: Lovire de către mijloace de transport auto, CF in timpul deplasarii la/de la
serviciu, CF, la deplasarea prin incinta fabricii – nivel de risc parţial 4
 F20: Impamintare necorespunzatoare a instalatiei de paletizare si de infoliat –
nivel de risc parţial 4
 F40: Patrundere a persoanelor neautorizate in hala de paletizare – nivel de risc
parţial 4
 F42: Neutilizarea cheii (in pozitia oprit) la schimbarea foliei (exista buton local pentru
lucrul in regim manual) – nivel de risc parţial 4
 F43: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare – nivel de risc parţial 4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 9 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează:
 48,84 %, factori proprii mijloacelor de producţie
 16,28 %, factori proprii mediului de muncă
 6,97 %, factori proprii sarcinii de muncă
 27,91 %, factori proprii executantului

39
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 58.14 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

40
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: „HALA PALETIZARE SACI CIMENT”
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,19

40