Sunteți pe pagina 1din 13

PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE
ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ
CAPITOLUL 4

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ „FORMATOR “ DIN CADRUL
S.C. CILINDRUL S.A. CALAN

4.1.Procesul de muncă

Procesul de muncă are drept scop formarea ramelor in amestec clasic ( nisip cuartos,
argila, bentonita, grafit, apa) , pregatirea si uscarea lor in vederea turnarii pieselor cu o masa
cuprinsa intre 200-1500 kg..

4.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat


mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie:
 maşină de format cu cap aruncator ;
 amestec de formare;
 rame de formare;
 bandă transportoare;
 pod rulant;
 bene pentru amestec de formare;
 batatoarea pneumatice;
 diferite scule de mana specifice ;
b.Sarcina de muncă
 cunoaşterea modului de operare pe utilajul de debitat;
 aplicarea tehnologiilor, instrucţiunilor şi procedurilor specifice compartimentului;
 întreţinerea utilajelor folosite;
 respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

28
 răspunde la solicitările organizaţiei pentru realizarea obiectivelor de producţie;
 respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară;
 răspunde de calitatea procesului de pe utilajele pe care lucrează.
c.Mediul de muncă
Executantul îşi desfăşoară activitatea într-o incintă închisă:
 iluminat natural şi artificial;
 ventilaţie naturală şi artificială;
 curenţi de aer pe traseul de lucru;
 praful degajat in urma operatilor de pregatire, pudrare cu talc a formei ;

4.3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

a.Factori de risc mecanic:


 organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de către maşina de format cu cap
aruncator.
 lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea prin incinta
fabricii;
 alunecarea ramelor de formare neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate;
 cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la manipularea
manuală;
 proiectare de corpuri sau amestec de formare prin actiunea aerului comprimat ;
 balansul cârligului podului rulant - lovire accidentală la deplasarea în incinta secţiei;
 contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare).
b.Factori de risc termic:
 contactul accidental cu suprafeţe foarte calde – forme turnate (t ≈ 1350°C), piese
turnate (t ≈ 80°C).
 Flacari , flame la utilizarea necorespunzatoare a gazului metan pentru uscarea
formelor;
c.Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas.

B.Factori de risc proprii mediului de muncă

29
a.Factori de risc fizic:
 temperatura aerului este ridicată vara datorită proceselor de elaborarea si turnarea
fontei din incinta secţiei;
 curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile halei;
 zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate;
 calamităţi naturale – seism;
 pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (praf, pulberi metalice fine
etc.).
b.Factori de risc chimic:
 fum, gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate.

C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă

a.Conţinut necorespunzător:
 depozitarea materialelor si ramelor ce urmează a fi formate pe căile de acces din
incinta secţiei.
b.Suprasolicitare fizică:
 efort dinamic la manipularea maselor mari.
c.Suprasolicitare psihică:
 suprasolicitarea atenţiei la ritm de munca mare.

D.Factori de risc proprii executantului

a.Acţiuni greşite:
 executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
 pozitionarea necorespunzătoare ramelor de formare;
 pornirea defectuoasă a maşinii de format cu cap aruncator;
 comandă greşită la maşina de format cu cap aruncator - prindere mână;
 reglarea parametrilor aer – gaz metan la valori necorespunzătoare la cuptoarele de
uscat forme;
 părăsirea utilajelor în timpul funcţionării;
 efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor-unelte;
 lucrul cu scule uzate – bătătoare manuale, riglete, bătătoare pneumatice , etc.;
 oprirea accidentala a alimentarii cu aer sau gaz metan a cupoarelor de uscat forme;

30
 deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina
mijloacelor de ridicat, etc.;
 cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.
b.Omisiuni:
 omiterea operatilor necesare la pornirea si oprirea cuptoarelor de uscat forme de
turnare.;
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.

31
UNITATEA:
S.C. CILINDRUL S.A.
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 3

SECŢIA: TURNATORIE DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb


4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: FORMATOR ECHIPA DE EVALUARE:
piese cu masa între 200-1500 kg Ing. Băncilă Ovidiu
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de maşini în mişcare - prindere, INV gr. III 4 2 3
PRODUCŢIE MECANIC antrenare de către maşin de format cu cap aruncator
2. Lovire de către mijloacele de transport DECES 7 3 5
auto şi motostivuitor la deplasarea prin incinta
fabricii
3. Alunecarea ramelor de formare neasigurate INV gr. II 5 3 4
împotriva deplasărilor necontrolate
4. Cădere liberă de piese, scule, materiale ITM 45- 3 3 3
poziţionate incorect sau la manipularea manuală 180 zile
5. Proiectare de corpuri sau amestec de formare INV gr. III 4 2 3
prin actiunea aerului comprimat
6. Balansul cârligului podului rulant - lovire DECES 7 1 3
accidentală la deplasarea în incinta secţiei
7. Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, ITM 3-45 2 6 3
înţepătoare) zile
FACTORI DE RISC 8. Contactul accidental cu suprafeţe foarte calde – INV gr. III 4 1 2
forme turnate (t ≈ 1350°C), piese turnate (t ≈ 80°C)

32
TERMIC 9. Flacari , flame la utilizarea necorespunzatoare a DECES 7 1 3
gazului metan pentru uscarea formelor
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 10. Electrocutare prin atingere directă, atingere DECES 7 1 3
ELECTRIC indirectă, tensiune de pas
MEDIUL FACTORI DE RISC 11. Temperatura aerului este ridicată vara ITM 3-45 2 6 3
DE MUNCĂ FIZIC datorită proceselor de elaborare si turnarea fontei zile
din incinta secţiei
12. Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea ITM 3-45 2 6 3
uşilor şi neetanşeităţile încăperii zile
13. Zgomot provenit de la locurile de muncă ITM 3-45 2 2 2
învecinate zile
14. Calamităţi naturale – seism DECES 7 1 3
15. Pulberi pneumoconiogene în atmosfera ITM 3-45 2 6 3
locului de muncă (praf, pulberi metalice fine etc.) zile
FACTORI DE RISC 16. Fum, gaze, vapori toxici de la locurile de DECES 7 2 4
CHIMIC muncă învecinate
SARCINA CONŢINUT NECO- 17. Depozitarea materialelor si ramelor ce urmează a ITM 3-45 2 5 3
DE MUNCĂ RESPUNZǍTOR fi formate pe căile de acces din incinta secţiei zile
SUPRASOLICITA- 18. Efort dinamic la manipularea maselor mari ITM 3-45 2 6 3
RE FIZICǍ zile
SUPRASOLICITA- 19. Suprasolicitarea atenţiei la ritm de munca mare ITM 3-45 2 6 3
RE PSIHICǍ zile
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 20. Executarea de operaţii neprevăzute în DECES 7 1 3
sarcina de muncă
21. Pornirea defectuoasă a maşinii de format cu cap INV gr. I 6 1 3
aruncator
22. Comandă greşită la maşina de format cu cap INV gr. III 4 2 3
aruncator - prindere mână

23. Reglarea parametrilor aer – gaz metan la valori DECES 7 1 3


necorespunzătoare la cuptoarele de uscat forme
24. Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării DECES 7 1 3

33
25. Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor DECES 7 1 3
electrice ale maşinilor-unelte

0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 27. Oprirea accidentala a alimentarii cu aer sau gaz DECES 7 1 3
metan a cupoarelor de uscat forme
28. Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile DECES 7 1 3
de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, etc.
29. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, DECES 7 1 3
împiedicare, dezechilibrare
OMISIUNI 30. Omiterea operatilor necesare la pornirea si oprirea DECES 7 1 3
cuptoarelor de uscat forme de turnare
31. Neutilizarea echipamentului individual de DECES 7 2 4
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

34
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: FORMATOR
Nivel global de risc: 3,19

35
LEGENDǍ
F1- Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare de către maşina de format cu cap aruncator
F2- Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea prin incinta
fabricii
F3- Alunecarea ramelor de formare neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate
F4- Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la manipularea manuală
F5- Proiectare de corpuri sau amestec de formare prin actiunea aerului comprimat
F6- Balansul cârligului podului rulant - lovire accidentală la deplasarea în incinta secţiei
F7- Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare)
F8- Contactul accidental cu suprafeţe foarte calde – forme turnate (t ≈ 1350°C), piese turnate (t ≈
80°C)
F9- Flacari , flame la utilizarea necorespunzatoare a gazului metan pentru uscarea formelor
F10- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas
F11- Temperatura aerului este ridicată vara datorită proceselor de elaborare si turnarea
fontei din incinta secţiei
F12- Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile încăperii
F13- Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate
F14- Calamităţi naturale – seism
F15- Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (praf, pulberi fine etc)
F16- Fum, gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate
F17- Depozitarea materialelor si ramelor ce urmează a fi formate pe căile de acces din incinta
secţiei
F18- Efort dinamic la manipularea maselor mari
F19- Suprasolicitarea atenţiei la ritm de munca mare
F20- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
F21- Pornirea defectuoasă a maşinii de format cu cap aruncator
F22- Comandă greşită la maşina de format cu cap aruncator - prindere mână
F23- Reglarea parametrilor aer – gaz metan la valori necorespunzătoare la cuptoarele de uscat forme
F24- Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării
F25- Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor
electrice ale maşinilor-unelte
F26- Lucrul cu scule uzate – batatoare manuale ,vergele, batatoare pneumatice, cârlige pentru
demulare etc
F27- Oprirea accidentala a alimentarii cu aer sau gaz metan a cupoarelor de uscat forme
F28- Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de
ridicat, etc.
F29- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare
F30- Omiterea operatilor necesare la pornirea si oprirea cuptoarelor de uscat forme turnare
F31- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare

36
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „FORMATOR”
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. F2: : Lovire de către mijloacele de transport auto şi 5 Măsuri tehnice:
motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii - repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie care impiedica
tamponarea podurilor rulante de pe aceeasi travee .
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie rutieră
şi a restricţiilor legate de zonele de circulaţie..
2. F3: Alunecarea ramelor de formare neasigurate 4 Măsuri tehnice:
împotriva deplasărilor necontrolate - amenajare unor spatii pentru depozitarea ramelor de formare neutilizate
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind organizarea locului de munca in asa fel încât in
zona de lucru sa existe doar ramele de formare necesare
3. F16: Fum, gaze, vapori toxici de la locurile de muncă 4 Măsuri tehnice:
învecinate - repararea , inlocuirea sau confectionarea sistemelor de captare si
transport aer impurificat de la locurile de munca unde se degaja: fum, gaze,
vapori toxici .
Măsuri organizatorice:
- instruirea cu privire la necesitatea utilizării sistemelor de captare si
transport aer impurificat de la locurile de mnca unde se degaja ;
- semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locurile de muncă
4. F31: Neutilizarea echipamentului individual de 4 Măsuri tehnice:
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare - dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi
desfăşurată;
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor
de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de
protecţie etc.;
- verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei,
şi/sau prin sondaj, din parte şefilor ierarhic superiori.

38
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „formator” este egal cu 3,19,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu, el
nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 31
factori de risc identificaţi numai 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 1 încadrându-se
în categoria factorilor de risc mare, iar ceilalţi 3 încadrându-se în categoria factorilor de risc
mediu.
Cei 4 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F2: : Lovire de către mijloacele de transport auto şi
motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii. – nivel de risc parţial 5;
 F3: Alunecarea ramelor de formare neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate –
nivel de risc parţial 4;
 F16: Fum, gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate – nivel de risc
parţial 4;
 F31: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare – nivel de risc parţial 4.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:
 32,26 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 19,35 %, factori proprii mediului de muncă;
 9,68 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 38,71 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 70,97 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

39
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: „FORMATOR”
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,19

40