Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SANATATE SI Cod:

SC ADONIS STYLE SRL SECURITATE IN MUNCA PRIVIND IP - 07


ACCIDENTELE PRIN EXPUNERE LA SANGE
Elaborat: Aprobat : Ed./Rev.: 1/0
SEPP/SC RAISA STYLE SRL Asociat
ing.CRISTESCU COSTICA STANESCU ANCA Data: 13.04.2009

A. CONTINUT, SCOP, DOMENIU DE APLICARE


1. Prezentele instructiuni contin reguli minime pentru prevenirea accidentelor de munca si
sunt intocmite, conform Legii 319/2006, prin concretizarea prevederilor reglementarilor la
conditiile specifice de lucru.
2. Scopul instructiunilor este acela de a informa cat mai detaliat pe toti salariatii despre:
 factorii de risc existenti in cadrul unei sarcini de munca
 pericolele la care se pot expune prin nerespectarea reglementarilor de prevenire a
accidentelor;
 regulile minime dar absolut necesare de contracarare a factorilor de risc existenti;
 EIP necesar reducerii actiunilor factorilor de risc asupra salariatilor;
 Materialele igienico-sanitare necesare igienei personale dupa executarea sarcinilor de
munca.
3. Instructiunile se aplica in cadrul activitatilor desfasurate in societate.

B. DESCRIEREA ACTIVITATII

Definitie: AES reprezinta orice expunere


- parenterala: percutană (înţepare, tăiere...) si prin mucoase
- prin contact cu pielea care prezintă soluţii de continuitate sau cu mucoasele (conjunctivala,
bucala) la : - sânge
- produse biologice contaminate cu sânge
AES : Risc de transmitere a infecţiilor cu HBV (30%), HCV (3%) şi HIV (0.3%)
PROFILAXIA AES
- Vaccinarea impotriva hepatitei virale de tip B + aplicarea Precauţiunilor standard
- Principii: - Orice produs biologic de origine umană este potenţial contaminat !
- Orice pacient este o potenţială sursă de infecţie !
- Orice instrument medical este potenţial contaminat după utilizare !

MĂSURI STANDARD
1. Spălarea mâinilor imediat după contactul cu sânge sau produse biologice contaminate cu sânge
2.
Purtarea mănuşilor de protecţie
3. Protejarea cu pansament a oricărei plăgi

ATITUDINEA ÎN CAZ DE AES


1. Întreruperea imediată activităţii, fără a periclita securitatea pacientul
2. Aplicarea măsurilor de urgenţă:
- înţepare/ tăiere - spălare abundentă cu apă şi săpun
- dezinfecţie cu alcool sanitar/ Betadină - 5 minute
- este interzisă forţarea sângerării !!!
- mucoasa conjunctivală - clătire cu apă/ser fiziologic timp de 5 minute
- aplicarea unui colir antiseptic
3. Anunţarea imediată a AES
- cadrului medical colaborator (medic de specialitate)
- inregistrarea evenimentului in Registrul de accidente benigne al puctului de lucru
- medicului epidemiolog al celui mai apropiat centru medical (Spital).

Nota : AES = accident prin expunere la sange


pagina 1
INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SANATATE SI Cod:
SC GYMREC PREST COMEX SRL SECURITATE IN MUNCA PRIVIND IP - 08
ACTIVITATI DE DEZINFECTIE

pagina 2