Sunteți pe pagina 1din 5

SC EDEN STYLE SRL PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Aprobat,
Administrator
BOGEA LAURENTIU

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE


Art. 20 (1) Conform prevederilor art.13 lit.b) din lege angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi
revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor riscuri noi.
(2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc măsuri de prevenire şi protecţie, de natură tehnică,
organizatorică, igienico-sanitară şi de altă natură, necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
(3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin.(2) se stabilesc resursele umane şi materiale necesare realizării lor.
(4) Planul de prevenire şi protecţie va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în Anexa
(5) Planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor sau Comitetului de Securitate şi Sănătate în
Muncă, după caz, şi trebuie să fie semnat de angajator.

Data , Întocmit,
16.01.2009 CRISTESCU COSTICA

1
SC EDEN STYLE SRL PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

LOC DE MUNCA - LUCRATOR COAFOR EDEN

Nr. Loc Nivel


crt. de Riscuri evaluate Măsuri tehnice Responsabil
de Acţiuni în scopul realizării măsurii Termen
muncă risc organizatorice
0 1 2 3 4 5 6 7
1 F4. Alunecari 4 Măsuri tehnice
LUCRATOR COAFOR EDEN

datorate starii -
pardoselii Măsuri organizatorice
Constientizari permanente ale lucratorilor cu Introducerea in tematicile de instruire
privire la folosirea incaltamintei cu talpa de periodica a importantei utilizarii 30.06. BOGEA
cauciuc sau alte materiale cu proprietati incaltamintei cu talpa antiderapanta 2009 LAURENTIU

antiderapante impotriva alunecarlor accidentale.


Mentinerea permanenta a suprafetelor
pardoselilor in stare de curatenie si decizie a 30.02. BOGEA
Decizie data de administrator 2009 LAURENTIU
admin istartorului de numire responsabil .

F8. Contact sau 4 Măsuri tehnice


manipulare substanţe Achizitionare de manusi de cauciuc BOGEA
chimice din produsele Normativ intern de acordare EIP Permanent LAURENTIU
(chirurgicale)
de tratare a părului Măsuri organizatorice
care produc alergii -constientizari permanente ale lucratorilor cu Includerea in tematica de instruiri
BOGEA
privire la utilizarea manusilor de protectie din periodice a acestui risc. Permanent LAURENTIU
dotare.
-control operational al administratorului cu
Control trimestrial si luare de masuri BOGEA
privire la utilizarea manusilor de protectie la Permanent LAURENTIU
in caz de nerespectari.
manipulari de substante chimice.
2 F27:Omiterea 3 Măsuri organizatorice
operaţiilor care-i Instruirea periodica pe probleme de securitate a Actualizare lista cu instructiuni proprii Permanent BOGEA
LAURENTIU
asigură securitatea la muncii de securitate si securitate in munca
locul de mucă

2
SC EDEN STYLE SRL PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

3 F5:Electrocutarea prin 3 Măsuri tehnice


atingerea Interdictia de a folosi improvizatii la Stabilirea de sanctiuni in cazul
directa(deteriorari de echipamentele de munca folosite nerespectarii interdictiei specificate si 30.06. BOGEA
izolatii ale (lipsa stechere, prize necorespunzatoare,legaturi desemnare persoanei care are aceste 2009 LAURENTIU
conductorilor
facute prin conductori dezizolati,etc). atributii de control oprational.
electrici de alimentare
Măsuri organizatorice
ale echipamentelor
tehnice electrice,prize
defecte).
Includerea in tematica de instruiri
30.06.
Instruirea personalului periodice a acestui risc. BOGEA
2009 LAURENTIU
Semnalizarea de securitate Afisarea de avertismente specifice de
securitate
LUCRATOR COAFOR EDEN

Verificarea instalatiei electrice de personal Inchereirea unui contract de intretinere BOGEA


semestrial LAURENTIU
autorizat ANRE si verificari periodice PRAM
4 F13.Contaminare cu 3 Măsuri tehnice
virusuri,bacterii sau
Consultarea unui cabinet medical BOGEA
diverse boli de la Vaccinare preventiva Permanent
LAURENTIU
specializat
clienti.
5 F23: Intervenţii la 3 Măsuri tehnice
echipamente tehnice în Interzicerea intervenţiilor la echipamentele
funcţiune. tehnice electrice fără deconectarea acestora de Instruire personalului deservent in BOGEA
Permanent
la reţea. acest sens. LAURENTIU

Măsuri organizatorice
Lucrările de intervenţii /reparaţii se vor efectua Desemnarea persoanelor care pot face Permanent BOGEA
LAURENTIU
numai după luarea măsurilor necesare interventii la echipamente si instruirea
desfăşurării activităţii în condiţii de securitate lor cu privire la modul de realizare a
pentru om şi echipament. acestor lucrari.

3
SC EDEN STYLE SRL PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

6 F16: Deplasari cu 3 Măsuri tehnice


pericol de cadere de la
acelasi nivel prin
dezechilibrare, Asigurarea unui iluminat adecvat al pardoselilor Montarea de becuri in locurile slab Permanent
BOGEA
3 şi căilor de circulaţie. iluminate . LAURENTIU
alunecare,impiedicare
(denivelari,gresie Indepărtarea pragurilor sau limitarea Marcarea cu banda fluorescenta a
BOGEA
uda,polei pe timp de denivelărilor acestora,îmbunătăţirea vizibilităţii pragurilor sau denivelarilor care nu Permanent
LAURENTIU
iarna ,obiecte sau acestora. pot fi eliminate.
Poziţionarea echipamentelor astfel încât să se Utilizarea protecţiei pentru cabluri în DRAGOESCU
cabluri pe caile de ZENO-IOAN
circulatie,etc). evite cablurile care traversează căile,de scopul fixării sigure a acestora de Permanent
circulatie. suprafeţe.
Măsuri organizatorice
Menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în Desemnarea pe fiecare punct de lucru Permanent BOGEA
LAURENTIU
perfectă stare de curăţenie . a unei persoane responsabile cu acest
lucru

4
SC EDEN STYLE SRL PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE
(activitati birou si teren)TESA

Avizat,
BOGEA LAURENTIU