Sunteți pe pagina 1din 13

EVALUARE

DE
RISC SSM

EV 01

LOC DE MUNCA
„ MASEUR ”
SC ADONIS STYLE SRL
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE
PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ „ MASEUR “ DIN
CADRUL
S.C. ADONIS STYLE S.R.L.
Evaluarea rircurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale este realizata de ing.
CRISTESCU ION, folosind metoda elaborata de I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI (metoda Pece)

1. PROCESUL DE MUNCĂ
Personalul lucrator ADONIS STYLE asigură relatia cu clientii ,furnizorii si autoritatile,în
conformitate cu atribuţiile din contractul individual de muncă si fisa postului în vederea respectării
în totalitate a prevederilor legale şi realizării obiectivelor societăţii.
Activitatea de bază a personalului lucrator ADONIS STYLE din cadrul societăţii se
realizează preponderent prin deservirea clientilor cu servicii de masaj în scopuri terapeutice
sau de menţinere a sănătăţii ,utilizarea echipamentelor electronice pentru prelucrarea automată
a datelor precum şi prin deplasări cu mijloace auto in intres de serviciu
Această activitate se desfăşoară cu respectarea prevederilor regulamentului intern şi a
normelor de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale.

2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


a. MIJLOACE DE MUNCA:
- 1 paturi de masaj;
- mobilier sala asteptare ;
- mobilier sala masaj;
- elemente de birotica;
- documente.
- Autovehicul
b. SARCINA DE MUNCĂ:
- generale:
- răspunde la solicitările organizaţiei pentru realizarea obiectivelor deprestare servicii;
- desfăşurarea activităţii de birou;
- relatii cu tertii in interesul organizatiei;
- utilizează echipamentul electronic în condiţii optime si ergonomice;
- deplasări în teren cu mijloc auto in interes de serviciu;
- asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de calcul în funcţiune;
- respectă prevederile pe linie PSI: anunţă orice situaţie care ar putea provoca incendii, nu
utilizează surse de foc, inclusiv fumatul în locuri interzice, nu utilizează prize, ştechere,
cabluri defecte,nu blochează căile de acces;
- îndeplinirea altor sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu
necesităţile imediate ale unităţii;
- sa trateze cu amiabilitate situatii in care clientii rau voitori produc dezordine salii de
masaj ,iar daca nu rezolva in acest mod situatia atunci este obligat sa respecte procedura
specifica stabilita de conducere;
- preluarea de produse de la furnizori prin semnare de primire a facturii de la furnizori si
raspunde de receptia cantitativa a acestora;
- specifice :
- presează cu degetele sau cu mâinile diferite părţi ale corpului;
- examinează starea de sănătate a ţesuturilor, tonusul muscular şi mobilitatea
pacientului;
- se consultă cu clienţii în ce priveşte istoricul medical şi orice alte probleme legate de
tensiune musculară şi/ sau durere ale acestora, pentru a stabili măsura în care este
necesară efectuarea masajului;
- propun şi/ sau elaborează planuri de tratament în care specifică tipul de masaj ce
urmează a fi efectuat (masaj reflexogen, somatic, terapeutic);
- prepară şi combină unguentele/ uleiurile de masaj şi le aplică pe ţesutul cutanat al
clienţilor;
- masează muşchii şi ţesuturile moi ale corpului uman, pentru a îmbunătăţi sau a menţine
starea de sănătate a acestuia;
- se consultă cu alţi specialişti din domeniul sănătăţii (fizioterapeuţi, ortopezi, medici din
alte specialităţi şi psihologi) pentru a elabora planuri de tratament corespunzătoare;
- păstrează fişele personale ale pacienţilor;
- oferă pacienţilor informaţii şi sugestii în legătură cu tehnicile de îmbunătăţire a posturii
corporale şi a tonusului muscular, de relaxare şi de efectuare a exerciţiilor de recuperare;
- trimit clienţii la alte categorii de terapeuţi, atunci când este necesar;.
c. MEDIUL DE MUNCĂ:
Sarcinile de munca se realizeaza in intr-una din incintele ADONIS STYLE de aproximativ
8 m² amenajat ca spatiu de masaj,spatiu sala asteptare clienti,toaleta comuna pentru clienti si
personal,iar pe teren mediile de traseu,unde avem:
- la salon masaj :
- ventilatie naturala si artificiala;
- curenti de aer pe traseul de lucru (prin deschiderea simultana de usi si geamuri);
- temperaturi care sunt in limite care asigura confortul termic(21 ºC -23 ºC);
- iluminatul este mixt (natural completat de cel artificial);
- pardoseala gresie antiderapanta;
- pe teren:
- iluminat natural si artificial ;
- ventilatie naturala si artificiala;
- curenti de aer pe traseul de lucru(prin deschiderea simultana de usi si geamuri sau de la
instalatiile de climatizare);
- temperaturi care pot sau nu sa fie in limite care asigura confortul termic(21 ºC-23 ºC);
- suprafete de circulatie care pot fi alunecoase.

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

3.1. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE MUNCA

FACTORI DE RISC MECANIC:


 Contact direct cu suprafete periculoase-contact direct al epidermei cu suprafeţe
tăietoare,înţepătoare ale echipamentelor tehnice de calcul,elementelor de birotica,obiectelor
de mobilier.
 Defectiuni ale mijloacelor auto in timpul deplasarilor in interes de serviciu.

FACTORI DE RISC ELECTRIC:


 Electrocutarea prin atingerea directa(deteriorari de izolatii ale conductorilor electrici de
alimentare ale echipamentelor tehnice,prize defecte,utilizare de cabluri innadite).

FACTORI DE RISC CHIMIC :


 Intoxicare cu COfum,datorata scurtcircuitelor la instalatia si echipamentele
electrice.
 Manipulari de substante dezinfectante(Teralin protect,Sensiva,S&M Washlotion)
FACTORI DE RISC BIOLOGIC:
 Contaminare cu bacterii,ciuperci (la manipulare acte ,documente tipizate).
3.2. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC:


 Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi geamurilor.
 Ambianţa luminoasă disconfortabilă: contraste între fond şi detalii.
 Accidentele pe timpul deplasarilor in interes de serviciu(inclusiv cele de circulatie,datorate
altor participanti la trafic,conditiilor nefavorabile,defectiuni tehnice).
 Calamitati naturale-seisme.

FACTORI DE RISC BIOLOGIC:


 Infectare cu virusi (microorganisme in suspensie in aer),contact direct cu clienti purtatori.

3.3. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ


SARCINA SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI.
Suprasolicitare fizică:
 Poziţie de lucru fortata sau vicioasa in timpul efectuarii masajului..
 Efort dimanic al mainilor la efectuare servicii masaj.
Suprasolicitare psihica:
 Violenţă fizică şi abuz verbal din partea clienţilor.
 Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complexe in timpul efectuarii masajului .

3.4. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACŢIUNI GREŞITE
Executarea defectuoasa de operatii
 Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare ,impiedicare
de obiecte sau cabluri pe caile de circulatie..
 Nerespectarea regulilor de circulatie lucrator ADONIS STYLE (parcarea
neregulamentara,circulatia pe sens unic,intrare cu autovehiculul in locuri interzise
datorita:gabarit,greutate).
 Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare(sub influenta
alcoolului,medicamentatiei care influenteaza capacitatile de efort fizic si mental sau in stare
de oboseala). .
 Reglarea gresita a pozitiei de lucru in fata calculatorului (la mai putin de 0,5 m de monitor).
Nesincronizari de operatii
 Intervenţii necorespunzătoare în caz de început de incendiu.
Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca
 Intervenţii la echipamente tehnice,în funcţiune.
 Intervenţii la echipamentele electrice fără deconectarea de la reţeaua electrică şi fără
asigurarea măsurilor care să prevină punerea accidentală sub tensiune.
 Efectuarea de intervenţii periculoase din proprie iniţiativă,fără înştiinţarea şi participarea
personalului autorizat(reparatii echipament,cabluri electrice de legatura).
 Utilizarea surselor de foc,inclusiv fumatul în spatiul de lucru.

OMISIUNI:
 Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă(nerespectarea instructiunilor
de lucru si instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca).
 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie (manusi,saboti)
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
SC ADONIS STYLE SRL 4.FIŞA DE EVALUARE
LOCUL DE MUNCA: DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
SALON ADONIS STYLE A LOCULUI DE MUNCĂ
POSTUL: MASEUR ECHIPA DE EVALUARE:
ing. CRISTESCU COSTICA
STANESCU ANCA
CONSE-
CLASA CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA
DE DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ
GRAVI- PROBA- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI-
TATE BILITATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE FACTORI DE 1.Contact direct cu suprafete periculoase-contact direct ITM 3-45 2 5 3
RISC MECANIC al epidermei cu suprafeţe tăietoare,înţepătoare ale
DE MUNCA echipamentelor tehnice de calcul,elementelor de
birotica,obiectelor de mobilier din bar.
2. Defectiuni ale mijloacelor auto in timpul deplasarilor DECES 7 1 3
in interes de serviciu.
FACTORI DE 3.Electrocutarea prin atingerea directa(deteriorari de DECES 7 2 4
RISC ELECTRIC izolatii ale conductorilor electrici de alimentare ale
echipamentelor tehnice,prize defecte,utilizare de cabluri
innadite).
FACTORI DE 4.Intoxicare cu COfum,datorata scurtcircuitelor la DECES 7 1 3
RISC CHIMIC instalatia si echipamentele electrice.
5.Manipulari de substante dezinfectante(Teralin DECES 7 1 3
protect,Sensiva,S&M Washlotion).
FACTORI DE 6.Contaminare cu bacterii,ciuperci (la manipulare ITM 3-45 2 5 3
RISC BIOLOGIC acte ,documente tipizate).
MEDIUL FACTORI DE 7.Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi ITM 3-45 2 5 3
RISC FIZIC geamurilor.
DE MUNCĂ 8.Ambianţa luminoasă disconfortabilă: contraste între INV.gr.III 4 2 3
fond şi detalii.
MEDIUL FACTORI DE 9.Accidentele pe timpul deplasarilor in interes de DECES 7 1 3
RISC FIZIC serviciu(inclusiv cele de circulatie,datorate altor
DE MUNCĂ participanti la trafic,conditiilor nefavorabile,defectiuni
tehnice)
10.Calamitati naturale-seisme. DECES 7 1 3
FACTORI DE 11.Infectare cu virusi (microorganisme in suspensie in DECES 7 2 4
RISC BIOLOGIC aer),contact direct cu clienti purtatori.
SUPRASOLICITARE 12.Poziţie de lucru fortata sau vicioasa in timpul ITM 3-45 2 5 3
SARCINA
FIZICA efectuarii masajului.
DE MUNCĂ
13.Efort dimanic al mainilor la efectuare servicii masaj ITM 3-45 2 5 3
SUPRASOLICITARE 14.Violenţă fizică şi abuz verbal din partea clienţilor. ITM 3-45 2 5 3
PSIHICA 15.Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de ITM 3-45 2 5 3
complexe in timpul efectuarii masajului.
EXECUTANT ACŢIUNI 16.Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel DECES 7 1 3
GREŞITE prin dezechilibrare, alunecare pe suprafete
alunecoase,impiedicare de obiecte/produse(continut
necorespunzator)sau cabluri pe caile de circulatie.
17.Nerespectarea regulilor de circulatie lucrator salon DECES 7 1 3
masaj GYMREC (parcarea neregulamentara, circulatia
pe sens unic, intrare cu autovehiculul in locuri interzise
datorita:gabarit,greutate).
18. Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice INV.gr.II 5 1 3
necorespunzătoare(sub influenta alcoolului,
medicamentatiei care influenteaza capacitatile de efort
fizic si mental sau in stare de oboseala).
19.Reglarea gresita a pozitiei de lucru in fata INV gr. III 4 2 3
calculatorului (la mai putin de 0,5 m de monitor).
20.Intervenţii necorespunzătoare în caz de început de DECES 7 1 3
incendiu.
21.Intervenţii la echipamente tehnice,în funcţiune. DECES 7 1 3
22.Intervenţii la echipamentele electrice fără DECES 7 1 3
deconectarea de la reţeaua electrică şi fără asigurarea
măsurilor care să prevină punerea accidentală sub
tensiune.
EXECUTANT ACŢIUNI 23.Efectuarea de intervenţii periculoase din proprie DECES 7 1 3
GREŞITE iniţiativă,fără înştiinţarea şi participarea personalului
autorizat(reparatii echipament,cabluri electrice de
legatura).
24.Utilizarea surselor de foc,inclusiv fumatul în spatiul DECES 7 1 3
de lucru.
OMISIUNI 25.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la DECES 7 1 3
locul de muncă(nerespectarea instructiunilor de lucru si
instructiunilor proprii de sanatate si securitate in
munca).
26.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie INV gr. III 4 2 3
(manusi,saboti)

Nivelul de risc global al locului de muncă este:


26

r R
i 1
i i
0  (5  5)  2  (4  4)  24  (3  3)  0  (2  2)  0  (11) 248
N rg     3.10
26
0  5  2  4  24  3  0  2  0 1 80
r i 1
i
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: MASEUR
Nivel global de risc: 3,10

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25

FACTORI DE RISC
LEGENDǍ

1.Contact direct cu suprafete periculoase-contact direct al epidermei cu suprafeţe


tăietoare,înţepătoare ale echipamentelor tehnice de calcul,elementelor de birotica,obiectelor de
mobilier din bar.
2. Defectiuni ale mijloacelor auto in timpul deplasarilor in interes de serviciu.
3.Electrocutarea prin atingerea directa(deteriorari de izolatii ale conductorilor electrici de alimentare
ale echipamentelor tehnice,prize defecte,utilizare de cabluri innadite).
4.Intoxicare cu COfum,datorata scurtcircuitelor la instalatia si echipamentele electrice.
5.Manipulari de substante dezinfectante(Teralin protect,Sensiva,S&M Washlotion).
6.Contaminare cu bacterii,ciuperci (la manipulare acte ,documente tipizate).
7.Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi geamurilor .
8.Ambianţa luminoasă disconfortabilă: contraste între fond şi detalii.
9.Accidentele pe timpul deplasarilor in interes deserviciu(inclusiv cele de circulatie,datorate altor
participanti la trafic,conditiilor nefavorabile,defectiuni tehnice)
10.Calamitati naturale-seisme.
11.Infectare cu virusi (microorganisme in suspensie in aer),contact direct cu clienti purtatori.
12.Poziţie de lucru fortata sau vicioasa in timpul efectuarii masajului.
13.Efort dimanic al mainilor la efectuare servicii masaj
14.Violenţă fizică şi abuz verbal din partea clienţilor.
15.Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complexe in timpul efectuarii masajului.
16.Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare pe suprafete
alunecoase,impiedicare de obiecte/produse(continut
necorespunzator)sau cabluri pe caile de circulatie.
17.Nerespectarea regulilor de circulatie lucrator salon masaj GYMREC (parcarea neregulamentara,
circulatia pe sens unic, intrare cu autovehiculul in locuri interzise datorita:gabarit,greutate).
18. Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare(sub influenta alcoolului,
medicamentatiei care influenteaza capacitatile de efort fizic si mental sau in stare de oboseala).
19.Reglarea gresita a pozitiei de lucru in fata calculatorului (la mai putin de 0,5 m de monitor).
20.Intervenţii necorespunzătoare în caz de început de incendiu.
21.Intervenţii la echipamente tehnice,în funcţiune.
22.Intervenţii la echipamentele electrice fărădeconectarea de la reţeaua electrică şi fără asigurarea
măsurilor care să prevină punerea accidentală sub tensiune.
23.Efectuarea de intervenţii periculoase din proprieiniţiativă,fără înştiinţarea şi participarea
personalului autorizat(reparatii echipament,cabluri electrice de legatura).
24.Utilizarea surselor de foc,inclusiv fumatul în spatiul de lucru.
25.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă(nerespectarea instructiunilor de
lucru si instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca).
26.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie (manusi,saboti)
5. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
Locul de muncă: LUCRATOR GYMREC

Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE MĂSURI PROPUSE


crt FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)

0 1 2 3
1. F 3: Electrocutarea prin atingerea directa(deteriorari 4 Masuri tehnice:
de izolatii ale conductorilor electrici de alimentare - contract cu serviciu extern autorizat ANRE cu privire la verificari ale instalatiei
ale echipamentelor tehnice,prize defecte,utilizare de electrice interioare.
cabluri innadite). Măsuri organizatorice:
- instruiri periodice cu privire la utilizari echipamente electrice.
2. F 11: Infectare cu virusi (microorganisme in 4 Masuri tehnice:
suspensie in aer),contact direct cu clienti purtatori - colaborare cu medicul de medicina muncii contractat in vederea elaborarii unui
plan de vaccinare anual al lucratorilor.

Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii,pentru limitarea nivelurilor partiale de risc la valorile de 3, din „Fişa de evaluare” ,se recomanda si urmatoarele masuri:
Măsuri organizatorice:

- realizarea de instructiuni proprii cu privire interzicerea inceperii programului de lucru in conditii de oboseala sau in conditii de sanatate deficitara si a introducerii de
substante inflamabile in incinta barului;
- stabilirea de actiuni in caz de inceput de incendiu;
- se interzice intervenţia la instalaţiile electrice,sau la cablurile de alimentare ale echipamentelor electrice,a personalului neautorizat ;
- asigurarea la valori optime a parametrilor fizici ai ambianţei termice: menţinerea temperaturii în zona de confort (21-23 ºC), umiditate relativă între 40-65% şi viteza
curenţilor de aer sub 0,2 m/s,prin asigurarea cu echipament/e corespunzator/oare.
6. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă ‚ MASEUR ’ este egal cu 3:10, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de
muncă cu nivel de risc mic , el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).

Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 26 factori de risc identificaţi numai doi depăşesc, ca nivel
parţial de risc, valoarea 3, încadrându-se în categoria factorilor de risc mare.

Acesti factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:


F3: Electrocutarea prin atingerea directa(deteriorari de izolatii ale conductorilor electrici de alimentare ale echipamentelor tehnice,prize
defecte,utilizare de cabluri innadite) – nivel de risc parţial 4;
F11: Infectare cu virusi (microorganisme in suspensie in aer),contact direct cu clienti purtatori – nivel de risc parţial 4;

Pentru diminuarea sau eliminarea acestui factor de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în
„Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:
 23,07 %, factori proprii mijloacelor demunca;
 19,23%, factori proprii mediului de muncă;
 15,38 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 42,32 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 57,69% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate).
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă: MASEUR
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,10

factori proprii mijloacelor


de munca: 23,07%

factori proprii excutantului:


42,32%

factori proprii mediului de


munca: 19,23%
factori proprii sarcinii de
munca: 15,38% factori proprii mijloacelor de productie
factori proprii mediului de munca
factori proprii sarcinii de munca
factori proprii excutantului

S-ar putea să vă placă și